Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA Facultatea de tiin e Economice i Administra ie Public Specializarea: C.I.

STUDENT: Nume si prenume: Forma de invatamant: ID Anul de Studiu: II

1. bancar?

Care

sunt

motivatiile

organizarii

unui

sistem

Motivatiile organizarii unui sistem bancar sunt: Asigurarea autonomiei entitatilor bancare intr-un cadru reglementat la nivel national si international Constituirea unui cadru organizatoric unitary Promovarea diferentierei si specializarii institutiilor bancare si realizarea unor configuratii speciale 2. Cum este organizat sistemul bancar in Romania? Sistemul bancar in Romania este organizat la fel ca sistemele moderne, si este impartit in doua parti Banca centrala care are rol de reglementare si supraveghere a activitatii bancare Bancile comerciale 3. Care sunt principalele functii intr-o institutie de credit? Functii Functii Functii Functii organizare, specialitate Functii administrative realizeaza obligatiile legate de relatiile sociale, fiscale si prifesionale ale bancii de cu de conducere generala: care ajuta la asigura strategia clientela, desfasurare activitati asistenta a de de institutiei de credit comerciale, executie asigura buna si intretinerea si dezvoltarea relatiilor activitatii comerciale character functional control consultanta,

4. De cine este asigurata conducerea curenta a bancii? Conducerea curenta a bancii este exercitata de: Presedinte Vicepresedinte. Sefi de divizii 5. BCR BRD 6. Care sunt entitatile care se pot constitui ca Exemplificati o retea teritoriala pentru o

institutie de credit din tara noastra.

instituti de credit in Romania? Bancile Banci locative Banci de credit ipotecar Institutii de moneda electronica Organizatii cooperatiste de credit 7. Care sunt componentele situatiilor financiare de economisire si de creditare in domeniul

intocmite de istitutiile de credit? Bilantul Contul de profit si pierdere Situatia modificarilor capitalurilor proprii Situatia fluxurilor de trezorerie Notele explicative 8. La ce se refera caracteristica credibilitate

aferenta informatiilor prezentate in situatiile financiare?

Credibilitatea se refera la fidelitatea rezultatelor si pozitiei reflecta financiare substanta a institutiei economica a de credit, pentru ca si evenimentelor

tranzactiilor 9. In natura Cum bilant si sunt aliniate elementele patrimoniale sunt dupa asezate natura in dupa si

bilantul institutiilor de credit elementele patrimoniale respective lichiditate

exigibilitate. Bilantul institutiilor de credit este deschis cu activele cele mai lichide (casa) si pasivele cele mai exigibile (datorii), urmand ca in partea inferioara sa se gaseasca cele mai putin exigibile 10. Enumerati principiile contabile. Continuitatii activitatii Permanentei metodelor Prudentei Independentei exercitiului Evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii Intangibilitatii Necompensarii Prevalentei economicului asupra juridicului Pragului de semnificatie 11. La ce se refera contabilitatea de angajamente Contabilitate de angajamente se refera la prezentarea in situatiile financiare anuale a efectelor tranzactiilor si ale altor evenimente care sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si sunt inregistrate

in contabilitate

12. Enumerati 5 activitati pe care le pot desfasura institutiile de credit. atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile leasing financiar operatiuni de plati emitere de garantii si asumare de angajamente valuta 13. Care sunt registrele obligatorii pentru

institutiile de credit? Registru Jurnal Registru Cartea Mare Registru Inventar 14. Care este registrul jurnal pe baza caruia se poate intocmi registrul Recapitulatiei pe conturi a jurnalelor operatiunilor? Registrul jurnal pe baza caruia se intocmeste registrul Recapitulatiei pe conturi a jurnalelor operatiunilor Jurnalul operatiunilor 15. La ce serveste registru Cartea Mare? Registrul pentru Cartea Mare serveste economico la verificarea si inregistrarilor contabile efectuate, la furnizarea de date efectuarea analizei financiare intocmirea balantei de verificare 16. Prezentati 1. pe scurt de Planul de conturi si specific este

institutiilor Clasa

de credit operatiuni trezorerie operatiuni

interbancare Calsa 2. operatiuni cu clientele si operatiuni intre institutiile financiare si institutiile de credit Calsa 3. operatiuni cu titluri si operatiuni diverse Calsa 4. valori imobilizate Clasa 5. capitalari proprii, assimilate si provizioane Calsa 6. cheltuieli Clasa 7. venituri Clasa 8. operatiuni in afara bilantului 17. Prezentati componentele fondurilor proprii pentru institutiile de credit Componentele fondurilor proprii sunt: Aporturile de capital Primele de capital Rezervele legale, statutare si alte reserve Rezultatul reportat Rezultatul exercitiului financiar Rezerva generala pentru riscul de credit Sumele legal inregistrate in contul alte reserve Sumele legal inregistrate in contul alte fonduri Imprumuturile subordonate primate 18. In cazul emisiunilor de actiuni cu ce aporturi pot subscrie actionarii? Actionarii pot subscrie aporturi in numerar in contul current deschis la BNR 19. Care sunt principalele operatiuni care se

inregistreaza in contabilitatea institutiilor de credit cu ocazia majorarii capitalului social?

- majorarea capitalului social; 508 1111 5011 = = = 5011 508 5012 150 lei 150 lei 150 lei

- se inregistreaza capitalizarea profitului current si reportat % 592 581 516 591 20. = 592 sunt 200 principalele operatiuni care se = 5012 900 200 300 400

Care

inregistreaza in contabilitatea institutiilor de credit cu ocazia diminuarii capitalului social? - diminuarea capiatalului social; 5012 = % 591 581 508 120 20 50 50

- se inregistreaza restituirea sume de bani 508 = 2511 50

21.Ce reprezinta contul 502? Elemente asimilate capitalului este cont de pasiv si reprezinta fondurile cu character permanent puse la al dispozitia sucursalelor din Romania ale institutiilor

caror sediu se afla in strainatate. Soldul final creditor reprezinta fondurile existente la dispozitia sucursalelor din Romania ale insitutiilor de credit al caror sediu se afla in strainatate. 22. Care este articolul contabil aferent operatiunii de capitalizare a profitului current? Articolul contabil este: 592 200 23. Ce reprezinta soldul creditor al conturilor de prime de capital? Soldul valoarea consummate. 24. Ce reprezinta datoriile subordinate? Datoriile subordinate reprezinta imprumuturi primate pe baza emisiunilor de titluri sau imprumuturi subordinate, la termen sau pe durata nedeterminata, a caror rambursare, in caz de lichidare, nu este posibila decat dupa plata celorlalti creditori. 25. subventiile In In Prezentati pentru din punct si se de vedere dati cuprind contabil de final creditor de al acestor care nu conturi au fost indica inca primelor capital = 5012

investitii subventiilor de subventii

exemple

inregistrari contabile? categoria conturile si subventiile se si aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. pentru investitii precum contabilizeaza donatiile pentru investitii

plusurile de inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale 26. O institutie de credit doreste sa

aciz - inreg subventiei de primit 3534 1111 4424 652 amortizarii 5411 = 7492 5 = = = = la 5411 3534 3566 462 venituri a 100 5 subventiei pe masura 80 - inrreg primirea banilor de la govern - se inreg acizitionarea programului informatic - se inregistreaza amortizarea trecerea

27. Definiti notiunea de credite subordinate Creditele subordinate sunt creante, nereprezentate de un titlu, pentru care imprumutatorul accepta ca drepturile sale sa fie restituite numai dupa satisfacerea celorlalti restantieri. nedeterminata. 28. Cum sunt structurate imobilizarile financiare la institutiile de credit si la ce se refera fiecare element? Imobilizarile participare, titluri parti destinate in financiare in a fi cuprind in : mod legate titluri legate durabil de si in societatile folosite comerciale Ele pot fi la termen sau pe durata

activitatea institutiei de credit. Parti societatile comerciale reprezinta

titlurile

cu

venit

variabil

detinute

in

filiale

asupara

carora exista control Titluri de participare evidentiaza titlurile de venit variabil detinute ale in societati de associate asupara carora exista influienta semnificativa Titluri titlurile portofoliu cu activitatii variabil portofoliu inregistreaza de venit destinate activitatii

29. Daca o institutie de credit achizitioneaza 70% din capitalul Daca unei alte institutii 70% in ce cont vor vor fi fi inregistrate aceste participatii? Dar 40? acizitioneaza aceste participatii inregisttrate in contul 4121, iar daca achizitioneaza 40 ele se inregistreaza in contul 4111. 30.De ce institutiile de credit dau cu imprumut

imobilizarile financiare? Imobilizarile financiare sunt date cu imprumut pentru a obtine venituri din imobilizari financiare 31.Ce evidentiaza contul 417? Creante atasate care reflecta creantele din dobanzi, calculate cadrul si neajunse la scadenta, aferente partilor in de societatilor comerciale legate, titlurilor

participare si titlurilor ale activitatii de portofoliu date cu imprumut. 32.Cum sunt structurate in contabilitatea institutiilor de credit imobilizarile necorporale si ce reprezinta pe

scurt fiecare element? Imobilizarile pentru furnizare de necorporale bunuri sau reprezinta servicii, pentru active a fi identificabile, nemonetare, fara support material, detinute inchiriate tertilor sau pentru scopuri administrative. Cheltuieli de constituire, sunt cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei intitutii de credit Fondul commercial apare de regula in urma combinarilor de intreprinderi si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie Alte informatice si valoarea justa la data tranzactiei, a partii imobilizari necorporaleinregistreaza programele din activele nete achizitionate. create sau achizitionate de la terti, pentru

necesitatile proprii de utilizare.

33. Prezentati prin exemple functiunea contului 4419. - se inreg achiz unui program informatic 4419 4419 = = 2511 74 94 200 100 - se inregistreaza perfectionarea in regie proprie

34. Definiti titlurile de stat Titlurile de stat sunt instrumente financiare care atesta datoria publica sub forma de bonuri, certificate de trezorerie pentru populatie nerascumparate la scadenta si transformate in certificate de deposit sau alte instrumente financiare costituind imprumuturi ale statului in moneda nationala sau in valuta, pe termen scurt, mediu si lung. 35. Definiti titlurile pietei interbancare.

Acestea se emit numaide catre institutiile de credit si sunt negociabile pe piata interbancara 36. Dati exemple de titluri de creante negociabile . Biletul la ordin negociabil Certificatele interbancare Alte titluri emise si negociabile 37. La ce se refera operatiune de pensiune? Pensiunea reprezinta operatiunile de atragere sau iesire de fonduri banesti garantate cu titluri de valoare

asupa carora s-au impus anumite conditii de transfer. 38. Definiti pensiunea livrata. Pensiunea livrata evidentiaza pe creditele acordate, respective imprumuturi primite baza de titluri create

material, care sunt livrate efectiv si fizic. 39. Cum sunt contabilizate operatiunile de pensiune

livrata in cazul cedentului? - inreg impumutului 1111 - dobanda 6031 % 30121 30127 40.In cazul cesionarului - acordarea creditelor 30111 = 1111 150 = = 30127 1111 20 120 100 20 - rambursarea imprumutului = 30121 100

- dobanda 30117 1111 = = 7031 % 30121 30117 41. Ce fel de op pot efectua instit titlurile primate in pensiune livrata Vanzare ferma Primate in pensiune si apoi date cu imprumut 42. Cum se realizeaza contabilitatea imprumuturilor de titluri la imprumutator? Creanta reprezentand titlurile date inregistreaza contrapartida bilantului. 43. La imprumutant Datoria aferenta titlurilor se inregistreaza in contul datorii privind titlurile luate cu imprumut in contrapartida contului titluri luate cu imprumut la pretul pietei din ziua realizarii tranzactiei. 44. Ce fel de op pot efectua instit de credit cu in contul titluri deate cu imprumut se cu imprumut in 30 180 150 30 de credit cu - rambursarea creditului

conturilor de titluri. Daca imprumutul este

garantat cu titluri acestea se inscriu in contul in afara

titlurile luate cu imprumut? Darii in pensiune livrata Luate cu imprumut si vandute ferm 45. Ce inseamna vanzarea titlurilor cu posibilitate de rascumparare?

Operatiunile

de

vanzare

si

rascumparare

reprezinta

tranzactii ce implica transferal de catre o institutie de credit sau un client catre o alta institutie de credit sau client de active, in conditiile unui accord potrivit prt stabilit. 46. Definiti titlurile de tranzactii. Titlurile de tranzactii sunt titlurile achizitionate in scopul vanzarii in viitorul apropia, precum si cele care fac parte dintr-un portofoliu de instrumente financiare indendificate care sunt administrate impreuna si pentru care exista dovada unui ritm efectiv recent de a obtine castiguri pe termen scurt. 47. Definiti titlurile de investitii. Titlurile de investitii sunt titlurile cu venit fix pe care institutia de credit are intentia ferma si posibilitatea de a lew pastra pana la scadenta. 48. Care este diferenta dintre titlurile de tranzactii si titlurile de plasament? Titlurile de plasament sunt altele decat cele reprezetand valorile imobiolizate, care nu pot fi incadrate in categoria titlurilor de tranzactii sau a titlurilor de investitii. 49. Ce reprezinta datoriile constituite prin titluri? Datoriile emisiunii de constituite titluri, pentru prin titluri reprezinta de imprumuturile obtinute de o institutie de credit, pe baza asigurarea necesitatilor necesitati, pe termen scurt, mediu si lung. caruia aceleasi active vor fi ulterior retrocedate cedentului la un

50. Ce reflecta contul 341? Contul 341 inregistreaza aceste operatiuni despasurate intre subunitatile aceleiasi unitati. El este un cont bifunctional. Acesta se crediteaza cu sumele virate catre clientii altor subunitati si se debiteaza cu sumele primate de la acesti clienti. Soldul final reprezinta eventualul sold debitor sau creditor inreg cu totul exceptional, se

regularizeaza in cel mai scurt timp. 51. Ce reflecta contul 3721? Contul 3721 reprezinta soldul activului net intr-o anumita deviza iar acesta este expresia riscului de schimb. 52. La ce se refera contabilitatea si debitorilor si

creditorilor pentru institutiile de credit? Contabilitatea creditorilor debitorilor asigura evidenta creantelor si datoriilor institutiilor de credit in relatiile acestora cu: personalul, asigurarile si protectia sociala, bugetul statului si fondurile speciale, asociatii sau actionarii precum si cu diversi debitori si creditori. 53. Prezentati prin exemple functiunea contului 3511. - se inreg salariul brut 611 3511 = = 3511 % 35212 35213 35222 3533 - se inreg retinerile din salarii

- se inreg plata neta a salariilor 3511 = 3515

54.Cum

sunt

structurate

stocurile

in

contabilitatea

institutiilor de credit si la ce se refera aceste structuri? Contabilitatea stocurilor asigura evidenta exsistentei si miscarii urmatoarelor bunuri: valori din aur, de metale natura si pietre de pretioase, inventar, materiale, materiale obiectelor

stocuri aflate la terti, alte stocuri si assimilate, precum si bunuri diverse. 55. Prezentati prin exemple functiunea contului 361, 362, 363. - se inreg achizitia de metale si pietre pretioase, materiale etc

% 361 362 363

3566

- se inreg primirea prin donatii % 361 362 363 - se inreg primirea de la alte subunitati ale aceleiasi institutii de valori din aur = 74992

% 361 362 363

341

- se inreg darea in consum 6311 632 633 = = = 362 363 367

56. Ce evidentiaza institutiile de credit in contul 368? Evidentiaza fi vandute. 57. Ce reflecta soldul final al contului 365? Soldul final al contului 365 este debitor si reprezinta valoarea materialelor obiectelor de inventar, valorilor din aur, metale si pietre pretioase, precum si stocuri si bunuri aflate la terti sau in curs de aprovizionare. 58.Cum se organizeaza op de casa la nivelul bunuri mobile si immobile dobandite ca urmare a executarii silite a creantelor, retinute pentru a

subunitatilor? Contabilitatea op de casa se tine in contabilitatea fiecarei unitati operationale si la nivelul centralei. La nivelul unitatilor operationale functioneaza casele de circulatie prin care se efectueaza op in numerar ordonate de clienti, care pot fi in functie de operatiile pe care le realizeaza casele de incasari si casele de plati. 59. Ce inregistreaza contul 101?

Contul

101

inregistreaza

valoarea

bancnotelor

si

monedelor romanesti si straine care au curs legal, aflate in caseriile institutiilor de credit. Bancnotele si monedele starine fara curs legal sunt inregistrate in conturile de stocuri. 60. Ce reprezinta articolul contabil 101=508? Art, ctb. Reprezinta sumele depuse in numerar de catreactionari sau asociati ca aport la capitalul social. 61. Ce reprezinta articolul contabil 341=101? Art. Ctb. Reprezinta sumele platite in numerar de diversi creditori reprezentand dobanzi. 62. Prezentati functiunea contabila a contului 102? Contul automate care final a de 102 banca reflecta si numerarul de aflat schimb in ghiseele Se (cu in automatele si valutar. 2511

debiteaza cu creditul contului 101(cu valoarea numerarului alimentat ghiseele) valoare secrediteaza numerarului valoarea numerarului retras de la ghiseele automate). Soldul debitor reflecta existent automat. 63. Ce indica soldul final al contului 109? Soldul final debitor al contului treprezinta valoarea cecurilor cumparate si neremise spre incasare remitentilor. 64. Care sunt principalele operatiuni care se pot

efectua cu cecurile de calatorie? Sunt: Emiterea cecurilor decalatorie sau darea lor in

consignatie pentru a fi vandute de catre alte institutii decredit Primirea calatorie Cumpararea de la clientela, remiterea spre incasare si incasarea contravalorii acestorade la emitent 65. Unde sunt inregistrate operatiunilor cecurile privind de calatorie de in consignatie si vanzarea cecurilor de

peimite sau date in consignatie? Inregistrarea cecurile calatorie se regasesc in conturile la punerea lor in circulatie. 66. calatorie Care sunt operatiunile aferente cecurilor de in afara bilantului pana

care fac obiectul conturilor din bilant?

- cumpararea cecurilor de calatorie 109 = 3721 3722 = 101 - inreg commission 101 incasare 1611 = 109 - incasarea cecurilor 121 = 1611 .- vanzarea cecurilor 3721 = 1621 101 101 = 3722 = 7069 = 7069 - se evidentiaza remiterea cecurilor de calatorie la

1621 = 121

67. cunoscute? Sunt:

Cate

tipuri

de

relatii

interbancare

sunt

- tipuri dintre banci si banca centrala, derulate intermediul conturilor curente centrala; relatii interne sau relatii desfasurate

prin

deschise de banci la banca intre

bancile apartinand aceluiasi system bancar - relatii externe dintre banci ce apartin unor sisteme bancare diferite 68. Ce sunt decontarile interbancare? Decontarile interbancare reprezinta plati fara numerar, efectuate de unitatile bancare pentru clientii lor propriu, banci. 69. Cum pot fi realizate decontarile interbancare? avand ca beneficiar o unitate bancara sau nume a altei

Decontarile interbancare se realizeaza In mod indirect, prin casele de compensatii In mod direct, prin conturi de corespondenta reciproc de banci 70. Dati exemplu de o operatiune de decontare deschise

interbancara. Se evidentiaza plata prin compensare la banca X 2511 = 111 se evidentiaza 111 = 2511 71.Care sunt conturile care se folosesc pentru a incasarea prin compensare la banca y

evidentia compensatii?

decontarile

interbancare

prin

casele

de

Conturile sunt: 1111 si 341 72. Ce reprezinta soldul final al contului 122? Soldul final al contului reprezinta disponibilitatile banesti aflate in conturile de correspondent deschise de alte banci. 73. La ce se refera operatiunea de refinantare de BNR? Prin refinatare BNR furnizeaza lichiditati societatilor bancare solicitate, in conditiile pe care le considera necesare pentru a realize obiectivele politicii monetare, tinand seama de situatia specifica pietei 74-75 Care sunt formele imprumuturilor de refinantare ? definitiile lor. Creditul structural este o forma de refinantare prin care este autorizata sa preleveze succesiv sume dintr-un cont deschis de BNR pana l;a un anumit nivel si in cadrul unui interval de timp prestabilit Creditul de licitatie rep. principala forma de refinantare acordat de BNR institutiilor de credit. El se ofera pe o perioada de maxim 15 zile Creditul special este o forma exceptionala de refinantare acordata de BNR, institutiilor de credit aflate in criza de lichiditate, pentru max 30 de zile. Crditul speciala, Lombard este o forma de finantare cu de totul credit acordat peste noapte institutiilor facuta

pentru asigurarea platilor zilnice ale acestora.

76. Prezentati functiune contului 112. Contul 112 este un cont de pasiv si se descompune pe analitice contul in functie la de tipul imprumutului primit. la Creditarea sui debitarea lui se face in contrapartida cu 1111, primirea imprumutului respecttiv rambursarea lui. Soldul final creditor rep imprumuturi de refinantare primate si neajunse la scadenta

77.Ce reprezinta soldul final al contului 1172? Reprezinta datoriile din dobanzi calculate si neajunse la scadenta , aferente imprumuturilor de refinantare primate de la BNR. 78.Cand se foloseste contul de creante indoielnice? Creantele actiuni restant. 79. Prezentati functiune conturilor de credite indoielnice in se folosesc cand se deschid judecatoresti vederea recuperarii depozitului

interbancare. Contul 131 este cont de active si se debiteaza atunci cand se creaza depozitul la alte institutii de credite si se crediteaza depozitele la lichidarea depozitului. la alte Soldul final de sunt credit constituite institutii

nelichidate . contul 132 este opusul contului 131. 80. Definiti termenul de pensiune interbancara Pensiunea pensiune simpla interbancara desfasurate reprezinta intre operatiuni de de institutii credit,

respectiv operatiuni de credit sau imprumut, garantate prin transferal titluri. 81. Ce reprezinta mentine I in val active pretul primate elementele cesiunii, in pensiunea cedate si temporar de proprietate asupra elementelor de active cedate care nu fac obiectul unei livrari effective de

interbancara, dar cele date? Cedentul contabilizeaza Cesionarul pasiv reprezentand in activ

datorii fata de cesionar contabilizeaza pretul cesiunii reprezentand creanta fata de cedent. 82.Ce reprezinta soldul final al contului 152? Este cont de pasiv si se crediteaza la obtinerea imprumuturilor primite de la alte institutii de credit pe baza valorilor date in pensiune acestora, si se debiteaza la rambursarea in corespondenta cu un cont de de trezorerie. Soldul final creditor indica valoarea imprumuturilor primate de la alte institutii de credit pe baza valorilor date in pensiune acestora nerambursate. 83. Definiti operatiunea de creditare? Operatiunea de creditare reprezinta actul prin care institutia de credit pune la dispozitie sau se oblige sa puna la dispozitia clientilor, fondurile solicitate sau isi ia un angajament prin semnatura, cautiunii sau garantiei in favoarea acestora. 84.Care sunt cele doua forme de creditare cunoscute in domeniul bancar?

Se disting doua forme de creditare: Punerea la dispozitie a fondurilor, operatiuni care se inregistreaza in conturile bilantiere Angajamentul angajamente de a prin pune la dispozitie fonduri si semnatura, operatiuni care

figureaza in conturi in afara bilantului. 85. Cum se tine contabilitatea creditelor acordate

clientelei? Creditele acordate clientelei se tine in functie de destinatia comerciale, comert acestora, credite de pe urmatoarele categorii: de creante si si trezorerie, pentru credite consum

vanzari in rate, credite pentru finantarea operatiunilor de exterior, credite finantarea stocurilor pentru echipamente, credite pentru investitii imobiliare si alte credite acordate clientelei. 86. In creantele credit forfetare Ce sunt creantele de creante comerciale comerciale de in se contabilitatea inregistreaza institutia effectuate de cu

institutiilor de credit? conturile , sub si clientilor alte mobilizate creante catre

forma operatiunilor de scontare, factoring, comerciale

institutii de credit. 87. Definiti scontul commercial. Scontul commercial reprezinta operatiunea prin care in schimbul unui effect de comert, institutia de credit pune la dispozitia institutia posesorului de credit creantei, are valoarea de efectului, recurs mai putin agio, fara a astepta scadenta efectului respectiv, iar drept asupra

beneficiarului fondurilor. 88. Definiti operatiune de forfetare si factoringul . Factoringul este operatiune prin care clientul, denumit adherent transfera proprietatea creantelor sale comerciale institutiei obligatia de credit, denumita factor , acesta de a avand asigura asupra la conform contractului incheiat, fara crente

incasarea creantelor aderentului. Forfetarea oricarui servicii. reprezinta cumpararea, a unor recurs detinator anterior, scadente

termen, ca rezultat al livrarii de bunuri sau prestarilor de

89. Definiti creditele de consum. Creditele persoanelor de consum in reprezinta vederea creditele acordate nevoilor fizice, satisfacerii

personale ale solicitantului sau ale familiei acestuia ori pentru achizitionarea de bunuri, altele decat cele care se circumscriu unei investitii imobiliare. 90. Definiti creditele pentru investitii imobiliare. Contabilitatea acestora asigura evidenta creditelor acordate clientelei, destinate investitiilor imobiliare. 91. Enumerati cinci tipuri de institutii financiare BNR BCR BRD CEC BANK Banca Transilvania

92. Prezentati functiunea contului 231 si 232. Contul 231 este cont de activ si se debiteaza prin creditul conturilor 1111, 121, 122, 2511 si se crediteaza prin debitul conturilor 1111, 121, 122, 2511, 2811, 2821. soldul final debitor al contului reprezinta credite de pe o zi pe alta, la terme, acordate institutiilor financiare neajunse la scadenta. 232 este cont de pasiv si se crediteaza la Contul si

obtinerea imprumutului, si se debiteaza la rambursarea in corespondenta cu un cont de trezorerie 1111, 121, 122, 2511. Soldul final creditor indica valoarea imprumuturilor primate de la institutiile financiare si nerambursate. 93. Ce reprezinta operatiune de pensiune cu clientela? Operatiunile de pensiune cu clientela reprezinta sau operatiuni de pensiune simpla desfasurate intre institutii de credit si clientela, respective operatiuni de credit imprumut, garantate prin transferal temporar de proprietate asupra elementelor de active cedate care nu fac obiectul unei livrari efective de titluri sau de efecte de comert si alte active financiare, indifferent ca sunt sau nu livrate. 94. debitor ? - in conditii accidentale - in situatia evidentierii utilizate contract provenite din credite in acest cont a sumelor in baza unui acordate In ce conditii un cont curent poate avea cont

prin care institutia de credit se angajeaza ca pe in mod fractionat, in functie de nevoile

o anumita durata de timp sa imprumute clientelei fonduri utilizabile acestuia, - in situatia evidentierii in acest cont a crditelor

acordate clientelei, in limita unui nivel global de credit, care acopera ansamblul nevoilor de exploatare ale acesteia si este in stability situatia potrivit bugetului in previzional acest cont de a trezorerie, evidentierii facilitatilor de trezorerie acordate titularilor cardurilor conform contractelor, prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor platite. 95. Dati cinci exemple in care contul 2511 se debiteaza si se crediteaza. se inreg = = = = = acordarea 2511 2317 2822 2511 2511 creditului in contul institutiei financiare 2312 2511 2511 2327 2322 - incasarea dobanzii - in urma sentintei se recupereaza dobanda - plata dobanzii - se inreg la scadenta rambursarea imprumutului 96. Ce sunt certificatele de deposit? Certificatele de deposit reprezinta sume depuse intr-un cont, in functie de institutia de credit, primindu-se certificate de economii; carnet de economii si certificate de depozit.