Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Titu Maiorescu

Facultatea de Stiinte Economice

Sa se ralizeze in EXCEL utilizand functiile invatate urmatorul tabel cu inregistarea de structura: -numar curent; -denumire furnizor; -valoare factura; -numar de zile intarziere; -penalitati ; -suma de plata. Se vor utiliza urmatoarele formule de calcul , functie de numarul de zile intarziate dar si utilizand o structura de control alternativa. Programul este o insiruire de instructiuni. Structura de control reprezinta ordinea in care sunt efctuate instructiunile din program .