Sunteți pe pagina 1din 16

www.referat.

ro

Lucrare practica la managmentul firmei

1. Abordare analitica si grafica a elementelor structurii organizatorice a societatii comerciale ce face obiectul practicii Societatea comerciala "X" SA a fost infiintata prin Hotararea Guvernamentala nr.1224 din 1991. 21km Sediul societatii este in ..

a) Prezentarea organigramei societatii comerciale - reprezentarea grafica a organigramelor partiale pentru structurile functionala,de conceptie si de productie A. Organigrama partiala pentru structura de productie B. Organigrama partiala pentru structura functionala C. Organigrama partiala pentru structura de conceptie b) Analiza critica a situatiei existente,pe baza comentariilor referitoare la: -ponderea personalului de administratie (TEF-tehnic, economic, functionaresc) in totalul personalului (%) 1.-total personal=.. pers 2.-total personal TEF=.. pers 3.-ponderea TEF in totalul personalului=(1.//2.)*100=.% -ponderea personalului cu studii superioare in totalul TEF 3.-personal cu studii superioare=.. pers -ponderea personalului cu studii superioare in personalul TEF=(3./2.)*100=..% -raportul intre profesiile de baza: economisti/ingineri

4.-nr. economisti=. pers 5.-nr. ingineri= pers -raportul economisti/ingineri= 4./5.= -existenta sau inexistenta unor compartimente de baza precum:Marketing,Planificare strategica,Restructurare-Privatizare,etc. -in cadrul SC "X" SA nu exista un compartiment propriu-zis de Marketing,deoarece avand in vedere faptul ca SC "X" SA lucreaza in sistem LOHN cu aceiasi parteneri de aproape sapte ani,activitatea de marketing a 242g62c fost restransa in mod treptat la aspecte tinand exclusiv de acesti parteneri,neimpunandu-se astfel necesitatea unui compartiment special,deoarece activitate de marketing referitoare la partenerii in cauza este sustinuta de un singur departament (A.D.E.),care are si aceste atributii -in ceea ce priveste planificarea strategica,aceasta se relizeaza de catre persoanele care raspund de fiecare partener strain in parte,in momentul primirii comenzilor si apoi extinzandu-se la nivelul sectiilor de productie.Pentru ca SC "X" SA este o intreprindere de confectii,si avand in vedere caracterul sezonier al acastora,la nivel superior are loc planificarea pe sezoane,in functie de cerintele pietei si de timpul necesar realizarii productiei,transportului,livrarea la beneficiar,etc. c) Pe baza analizei punctelor a) si b) propunerea unei noi structuri organizatorice de ansamblu (organigrama) care sa fie reprezentata grafic pe orizontala (de la stanga la dreapta) d) Identificarea la unul din sefii de compartimente din cadrul structurii de productie a elementelor de tablou de bord.Prin acest demers se individualizeaza modurile de informare (rapoarte de productie,tabele de valori,etc.)cu frecventa zilnica,saptamanala si lunara. Tabloul de bord este sistemul informational propriu fiecarui conducator.Vom analiza modurile de informare ale compartimentului specializat pe firma Y,in cadrul caruia functioneaza doua linii de pantaloni. In cadrul SC "X" SA s-a realizat de curand implementarea unui sistem informatic de gestionare si control a productiei in vederea imbunatatirii controlului,diminiuarea unor timpi de verificare,urmarire si realizare a productiei.Acest sistem cuprinde un numar de 36 de calculatoare in retea,dintre care unul este principal,prin intermediul caruia are loc administrarea retelei de catre administratorul de retea.Luand in considerare cele mentionate,modurile de informare,atat cele cu frecventa zilnica,cat si cele cu frecventa saptamanala,nu sunt cele clasice,ci sunt adaptate acestui sistem,intrucat toate activitatile care se desfasoara in cadrul intreprinderii sunt realizate cu ajutorul acestei retele de calculatoare. Functiile acestui sistem, precum si necesitatea lui ar putea fi redate cu ajutorul urmatoarei scheme: Modurile de informare in cadrul compartimentului specializat pe firma Y(cu documentele corespunzatoare) sunt:

-cu frecventa zilnica: 1. -; Preluarea orderelor/comisioanelor intrate in fabrica pe baza facturii de import (order/comision, cantitate) de catre Magazia de materii prime si auxiliare; 2. -; Preluarea orderelor/comisioanelor de catre Sala de croi, pe fiecare client in parte, pe baza unei specificatii cu metrajul aferent fiecarui order/comision, de la Magazia de materii prime. 3. -; Croirea produselor pe firme, ordere/comisioane, cantitati, cu plusuri sau minusuri; 4. -; Predarea produselor croite, pe pachete, de la Sala de croi spre formatiile de lucru cu bonuri de predare, pe ordere/comisioane, model, cantitate; 5. -; Alimentarea productiei pe fiecare banda in parte, inregistrarea bonurilor de la Sala de croi in caietul de la alimentat si derularea productiei in confectionat; 6. -; Iesirea productiei din confectionat catre Finisaj se face pe baza bonurilor de predare; 7. -; Iesirea productiei din Finisaj se face pe baza notelor de predare catre gestiunea de finite si cuprinde: banda care a lucrat produsul, denumirea produsului, orderul/comisionul, modelul, clientul, cantitatea; 8. -; Magazia de finite intocmeste dispozitia de livrare catre Biroul Export, in vedrea intocmirii facturii fiscale pe firme, produse, ordere/comisioane, cantitate. 9. - Intocmirea prezentei muncitorilor si trimiterea acesteia la biroul personal - cu frecventa saptamanala: 1.- Relatia cu celelalte compartimente 2.- Modul de derulare al comenzilor de la primire pana la livrare 3.- Rapoartele utilizate la nivelul atelierelor, cele solicitate de conducere 4.- Cum se desfasoara relatia cu tertii - cu frecventa lunara: 1.Calculul retributiilor prin intermediul calculatorului 2. Calculul manoperei pe atelier 3. Nomenclatorul de articole actual-codifificari interne 2. Metoda de management prin obiective a) Analiza critica a obiectivelor generale ale societatii comerciale -formularea celor existente la nivelul managementului de varf: 1. Cresterea cifrei de afaceri 2. Retehnologizarea societatii prin inlocuirea utilajelor a caror functionare nu mai poate asigura realizarea parametrilor proiectati 3. Organizarea si conducerea activitatilor in conditii de rentabilitate,impuse de economia de piata 4. Cresterea investitiilor in scopul modernizarii intreprinderii

5. Construirea in viitorul apropiat a unei noi capacitati de productie in vederea satisfacerii tuturor clientilor (cresterea capacitatii de productie) 6. Satisfacerea totala a clientilor prin asigurarea unui raport calitate/pret cat mai performant 7. Aplicarea unui sistem performant de management 8. Diversificarea productiei pe capacitatile existente 9. Iesirea pe piata cu propriile produse.Avand in vedere faptul ca SC "X" SA lucreaza in sistem LOHN si tinand cont de caracteristicile economiei de piata si de politica ROMANIEI de aderare la structurile euro-atlantice,o eventuala acceptare a ROMANIEI in UNIUNEA EUROPEANA ar creste costul mainii de lucru prin alinierea preturilor si implicit a salariilor la nivelul tarilor din UNIUNEA EUROPEANA.De aceea,iesirea pe piata cu propriile produse in viitorul apropiat constituie principalul obiectiv. -reformularea obiectivelor (dupa caz) si ierarhizarea lor dupa importanta sau dupa marimea duratei de funtionare 1. Iesirea pe piata cu propriile produse 2. Cresterea cifrei de afaceri 3. Satisfacerea totala a clientilor prin asigurarea unui raport calitate/pret cat mai performant 4. Aplicarea unui sistem performant de management 5. Cresterea capacitatii de productie 6. Diversificarea productiei pe capacitatile existente 7. Organizarea si conducarea activitatilor in conditii de rentabilitate impuse de economia de piata 8. Cresterea investitiilor in scopul modernizarii intreprinderii 9. Retehnologizarea intreprinderii prin inlocuirea utilajelor a caror functionare nu mai poate asigura realizarea parametrilor proiectati -alegerea celui mai important obiectiv si derivarea acestuia pe nivelurile ierarhice subordonate,conform relatiei generale a organizarii Oi/Di/Ai/Ri; pe fiecare nivel ierarhic sa se formuluze un obiectiv specific dupa urmatoarea schema: Nivelul si resposabilitatea Denumirea obiectivelor Unitatea de performanta Manager general si Organisme participative (CA,AGA) O1-diversificarea productiei pe capacitatile existente -numar de modele Manager responsabil de functiunea PRODUCTIE O11-dimensionarea personalului la necesarul real al productiei O12-inlocuirea utilajelor existente cu altele mai performante si cu un randament superior persoane -bucati Sef atelier 1 O111-dimensionarea personalului direct productiv in conformitate cu previziunile productiei O112-revizuirea normelor si normativelor de munca O113-imbunatatirea conditiilor de munca

O114-imbunatatirea sistemului de protectie a muncii O121-identificarea acelor utilaje care necesita inlocuirea O122-comunicarea informatiilor obtinute conducatorilor directi ai intreprinderii -persoane -bucati Salariat - denumirea pozitiei conform fisei postului -vezi (***) Formularea obiectivelor personale: - perfectionarea in munca - preocuparea in vederea asigurarii calitatii produselor;un produs care nu este corespunzator din punct de vedere calitativ necesita reparatii,care se realizeaza intr-un anumit inteval de timp. Daca acest produs ar fi corespuns normelor calitative ale intreprinderii, intervalul de timp necesar efectuarii reparatiilor ar fi folosit pentru realizarea in continuare a productiei.Fiind platit in functie de numarul de bucati realizate el va fi interesat sa produca cat mai mult,respectand normele calitative. - preocuparea pentru accederea in categorii superioare de salarizare;diversitatea operatiilor face posibila diferentierea lor pe operatii usoare si dificile,retribuite in mod corespunzator -calitate -(***): FISA POSTULUI NR. ______ 1.) POSTUL : ________________________ 2.) COMPARTIMENTUL : _____________________________ 3.) CERINTE : a.) Studii : _______________________________ b.) _________________ 4.) RELATII : a.) ierarhice: - subordonare: - supraordonare: b.) de colaborare: 5.) ATRIBUTII SI SARCINI: 1. -; 2. -; 3. -; 4. -; 5. -; 6. -; 7. -; 6.) LIMITE DE COMPETENTA: 7.) RASPUNDERI:

b) Identificarea pe baza de interviu a metodei de management cu cea mai mare pondere in sistemul managerial al societatii comerciale In urma intocmirii unui chestionar am am realizat un interviu cu directorul general in vederea identificarii metodei de management cu cea mai mare importanta (pondere) in sistemul managerial al societatii. In continuare este prezentat chestionarul si raspunsurile primite: V.M.- Dupa parerea dumneavoastra,ce metoda de management se incadreaza cel mai bine in sistemul managerial al SC "X" SA? Dir.- In cadrul societatii nu este folosita o metoda aparte.Totusi,s-ar putea spune ca managementul prin obiective detine cea mai importanta pondere.Dupa stabilirea obiectivelor generale are loc definirea obiectivelor derivate,prin intermediul negocierii. V.M.-Care sunt elementele care se inregistreaza in aceasta etapa si ce contin ele? Dir.-Un prim element ar fi fisa obiectivelor cheie,cu termene foarte stranse si abateri foarte mici de la obiectivele fixate.Inceea ce priveste planul de actiune acesta cuprinde niste responsabilitati ierarhiceprivind indeplinirea obiectivelor.Urmeaza obtinerea rezultatelor si analiza realizarii obiectivelor aceasta facandu-se in prezenta sefilor. V.M.- Ce puteti spune in privinta realizarii controlului indeplinirii productiei? Dir.- Datorita faptului ca fiecare angajat are obiective precise cu anumite termene de aducere la indeplinire,se practica un control formal pe linie ierarhica. V.M.- Dar despre sanctiuni si recompense? Dir.- Performantele se stabilesc in functie de respectarea termenelor,iar recompensele si sanctiunile in functie de existenta performantelor.Recompensele sunt de cele mai multe ori materiale. V.M.- Credeti ca aplicarea acestei metode de management este un succes? Dir.- Nu asi putea spune ca este un succes.Mai sunt multe lucruri de pus la punct,dar in acest moment rezultatele obtinute sunt promitatoare si sper ca in continuare sa fie si mai bine. V.M.- Folositi si alte metode de management,si daca da ,care sunt acestea? Dir.- Ar mai fi managementul prin bugete,dar intr-o proportie mult mai redusa. V.M.-Va multumesc si ma scuzati pentru timpul pe care vi l-am rapit. c) Evaluarea resurselor strategice ale firmei (apreciere viabila,neviabila,etc) - Financiare Evolutia resurselor financiare in perioada 1998-1999 (mii lei) Denumire 1998 % 1999 % Evolutie 99/98 Capitaluri proprii .. . Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - - - - Datorii . .. .. Conturi de regularizare .. .. .. .. Total .. .

Grad de finantare din surse proprii - .. - Efectul de levier .. - . - Levierul masoara gradul de indatorare a societatii si se exprima ca raport intre datoriile pe termen lung si scurt si capitalurile proprii.Normele bancare impun existenta unui levier mai mic decat 1 pentru a acorda in continuare credite in conditii de garantie sigura. In perioada 98/99 resursele financiare ale firmei au crescut cu 57450000 mii lei.Din aceasta crestere 43000000 mii lei se datoreaza cresterii capitalurilor proprii. -Materiale Situatia stocurilor in perioada 1998-1999 (mii lei) Denumire 1998 % 1999 % Evolutie 99/98 Materii prime, materiale Produse finite Productie in curs Marfuri Ambalaje Total In perioada 1998-1999 stocurile au crescut cu . mii lei.Aceasta crestere se datoreaza in principal cresterii stocului de produse finite cu .. mii lei,a stocului de materii prime si materiale cu mii lei si a productiei in curs cu .. mii lei. -Resursele umane SC "X" SA are un numar dede angajati din care .. constituie personalul TESA. Din totalul de . de persoane cu studii superioare,avem: - .ingineri - .. economisti - ..juristi II. MANAGEMENTUL PRODUCTIEI 1.Prezentarea generala a unitatii industriale Societatea comerciala se numeste SC MONDOSTAR SA.Societatea comerciala functioneaza cu sediul in bd.-ul Victoriei nr.42,Sibiu.Societatea are in proprietate terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea. 1.1 Modul de constituire.Patrimoniul agentului economic Societatea comerciala SC "X" SA Sibiu a fost infiintata prin Hotararea Guvernamentala nr.1224 din 1991.

In toate actele,facturile,anunturile emanand de la societate ,denumirea societatii va fi precedata sau urmata de initialele "SA",sediul societatii,capitalul social si numarul de inregistrare din Registrul Comertului. Patrimoniul unei unitati economice reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor exprimate in bani apartinand unei persoane fizice sau juridice ale carei nevoi sunt destinate sa le satisfaca,precum si bunurile la care se refera aceste drepturi si obligatii. - Evolutia si structura surselor financiare de acoperire a patrimoniului net sunt prezentate in urmatorul tabel: Nr. crt Denumire 1998 1999 Evolutie 98/99 1. Active imobilizate 2. Active circulante 3. Total active 4. Datorii 5. Situatie neta din care acoperit cu A. Capital social B. Fonduri si rezerve C. Proavizioane 1.2 Profilul de fabricatie.Gradul de specializare si cooperare.Principalii furnizori,beneficiari si concurenti SC"X"SA provine din privatizarea fostei intreprinderi ..,in urma careia au rezultat patru societati comerciale,printre care: . Scopul societatii este producerea si comercializarea de confectii textile,prestari servicii,utilizarea terenurilor si a cladirilor din patrimoniu. Obiectul de activitate al societatii este: 1821 -fabricarea de articole de imbracaminte 5141 -comert cu ridicata de textile 5242 -comert cu amanuntul de imbracaminte 7020 -inchirierea bunurilor imobiliare proprii 6025 -transporturi rutiere de marfuri 9305 -alte activitati de servicii 1822 -fabricarea altor articole de imbracaminte 5241 -vanzari cu amanuntul de textile 5275 -importul de materii prime,materii auxiliare si alte accesorii destinate producerii de confectii textile -importul de masini,prese si alte utilaje si a pieselor de schimb aferente specifice domeniului de activitate -exportul de confectii 7121 -inchirierea mijloacelor de transport terestru 7134 -inchirirea altor masini si echipamente 7413 -activitati de studiu al pietei (interne si externe) si de sondaj (marketing) In cadrul SC "X" SA materia prima parcurge toate fazele procesului tehnologic pana la

obtinerea produsului finit ,neexistand relatii de cooperare cu alte intreprinderi,datorita tehnologiei de fabricatie specifica intreprinderilor textile. Avand in vedere caracteristicile LOHN-ului,furnizorii SC "X" SA sunt in totalitate externi,acestia asigurand toate materiile prime necesare confectionarii produsului comandat. Principalii furnizori,care sunt de fapt si principalii parteneri de afaceri sunt: Productia este destinata in exclusivitate pietei externe.Principalii clienti in ordinea procentului total vanzari sunt: Principalii concurenti interni sunt: 1.3. Descrierea generala a fluxului tehnologic si localizarea fazelor pe subunitatile de productie Tinand cont de faptul ca SC "X" SA este o intreprindere de confectii,procesul tehnologic difera in functie de felul produsului confectionat:pantaloni barbati,pantaloni femei,sacouri,veste. In continuare,vom incerca o generalizare a procesului tehnologic care are loc incadrul SC "X" SA si apoi o detaliere a procesului tehnologic pentru producerea produsului sacou barbati pentru firma ... -; preluarea orderelor/comisioanelor intrate in fabrica pe baza facturii de import (order/comision, cantitate) de catre magazia de materii prime si auxiliare; -; preluarea orderelor/comisioanelor de catre sala de croi, pe fiecare client in parte, pe baza unei specificatii cu metrajul aferent fiecarui order/comision, de la magazia de materii prime. -; croirea produselor pe firme, ordere/comisioane, cantitati, cu plusuri sau minusuri; -; predarea produselor croite, pe pachete, de la sala de croi spre formatiile de lucru cu bonuri de predare, pe ordere/comisioane, model, cantitate; -; alimentarea productiei pe fiecare banda in parte, inregistrarea bonurilor de la sala de croi in caietul de la alimentat si derularea productiei in confectionat; -; iesirea productiei din confectionat catre finisaj se face pe baza bonurilor de predare; -; iesirea productiei din finisaj se face pe baza notelor de predare catre gestiunea de finite si cuprinde: banda care a lucrat produsul, denumirea produsului, orderul/comisionul, modelul, clientul, cantitatea; -; magazia de produse finite intocmeste dispozitia de livrare catre biroul export, in vedrea intocmirii facturii fiscale pe firme, produse, ordere/comisioane, cantitate. 1.4. Planul general de organizare a unitatii industriale 1.4.1. Zonarea teritoriului incintei SC "X" SA isi desfasoara activitatea in cadrul unei singure unitati situate in .. Aceasta unitate este formata din cladiri industriale,magazii de materii prime si materiale,cladiri administrative si pentru activitatea de aprovizionare.

1.4.2. Felul cladirilor si constructiilor SC .. SA este proprietara pe teren si cladiri,si anume: -cladiri industriale -magazii de materii prime si materiale -cladiri administrative si pentru activitatea de aprovizionare -unitatea dispune de bazin de apa industriala -centrala termica proprie -centrala telefonica cu acces international 1.4.3. Retele de transport In cadrul unitatii transportul se face in cea mai mare parte prin intermediul unor benzi de transport care asigura o mai mare productivitate a muncii si cu ajutorul carora se realizeaza si incarcarea camioanelor. Parcul de autovehicule este format din: 2. Elaborarea si fundamentarea programului operativ de productie pentru luna iulie 2.1. Prezentarea si analiza cererii de produse rezultate din contractele economice incheiate -obligatii contractuale pentru luna 2.2. Elaborarea unei variante de program de productie avand in vedere evolutia cererii -cererea previzionata si stocurile de productie neterminata intre sectii;luam ca atelier de referinta

Stabilirea cantitatilor de produse ce trebuie realizate in luna iulie se face tinand cont de stocurile de semifabricate existente intre sectii si de evolutia cererii in decursul lunii,care trebuie adaugata la obligatiile contractuale. -program de productie luna iulie

2.3. Stabilirea programelor de fabricatie la nivelul subunitatilor de productie (a programului de fabricatie a unei subunitati de productie) -subunitatea de productie: Atelierul -program fabricatie banda 1 (21 zile lucratoare) Programat Articol Nr.masini NP(Per/8h) Nr schimb Cap.lun zi luna Total -program fabricatie banda 2 (21 zile lucratoare) Programat Articol Nr masini NP(per/8h) Nr.schimb Cap.lunara zi luna Total -program de fabricatie banda 3 (21 zile lucratoare) Programat Articol Nr.masini NP(per/8h) Nr.schimb Cap.lunara zi luna Total -program de fabricatie banda 4(21 zile lucratoare) Programat Articol Nr.masini NP(per/8h) Nr.schimb Cap.lunara zi luna Total -determinarea numarului de masini,a capacitatii lunare si a cantitatii programate pe zi Banda 1: Q/zi=Q/nr.zile= Nr.masini= Cp/lun=nr.mas*NP*nr.schimb*nr.zile= Banda 2: Q/zi=Q/nr.zile= Nr.masini=Q/(NP*nr.schimb*nr.zile)= Cap.lun=nr.mas*NP*nr.schimb*nr.zile= Banda 3: Q/zi=Q/nr.zile= Nr.masini=Q/(NP*nr.schimb*nr.zile)= Cap.lun=nr.mas*NP*nr.schimb*nr.zile= Banda 4:

Q/zi=Q/nr.zile= Nr.mas=Q/(NP*nr.schimb*nr.zile)= Cap.lun.=nr.mas*NP*nr.schimb*nr.zil 2.4. Fundamentarea cu capacitatea de productie a programului de fabricatie -determinam timpul total necesar pentru obtinerea productiei si timpul disponibil pe masinile existente Banda 1: NT=8h/NP= Ttn=Q*NT= Ttd=4*2*8*21= Banda 2: NT=8h/NP= Ttn=Q*NT= Td=3*2*8*21= Banda 3: NT=8h/NP= Ttn=Q*NT= Td=3*2*8*21= Banda 4: NT=8h/NP= Ttn=Q*NT= Td=3*2*8*21= 3. Determinarea tipului de productie 3.1. Alegerea si prezentarea tehnologiei de fabricatie pentru un produs (semifabricat) in cadrul unei subunitati de productie(sectie,atelier) In cadrul SC "X" SA in sectiile de productie semifabricatele se prelucreaza la o singura operatie ,pe un singur tip de masina,toate tipurile de masini fiind specializate pe operatia care se realizeaza in sectia respectiva. -produsul ales: -subunitatea de productie:

3.2. Culegerea si sistematizarea informatiilor necesare determinarii tipului de productie la atelierul. -cantitatea lansata in fabricatie din articolul .. este de .. buc NT=8h/NP= Nr.utilaje= Td-21 zile lucratoare -2 schimburi a 8h Td= Gi=(Q*NT)/(Nu*Td)= 3.3. Stabilirea tipului de productie la nivelul atelierului . -folosim metoda gradului de incarcare: Gi=..este situat in intervalul (0,85;1),de unde rezulta ca in atelierul avem productie de masa 4.Dimensionarea elementelor tehnice de capacitate din cadrul unei subunitati de productie pe baza programului de fabricatie al lunii iulie 4.1. Prezentarea generala a fluxului tehnologic si identificarea elementelor tehnice de capacitate Datorita diversitatii produselor fabricxate in SC "X" SA,fiecare sectie are un proces tehnologic specific,nefiind posibila identificarea unui flux tehnologic comun tuturor sectiilor de productie.De aceea,vom analiza procesul tehnologic din sectia sacouri,cu operatiile realizate in sala de croit pentru produsul sacou barbati cu destinatia firma 4.2. Culegerea,prelucrarea si sistematizarea informatiilor necesare -subunitatea studiata este atelierul . In cadrul acestui atelier operatiile se executa pe urmatoarele masini: Productia pentru luna iulie este Q= buc,la care se aduga. buc reprezentand stocuri de semifabricate existente intre sectii si rezulta Q=..buc. 4.3. Calculul necesarului de elemente tehnice de capacitate Dimensionarea numarului de masini se face dupa formula urmatoare: Nui=Ttn/Td= NT=8h/NP= Nu=(14500*0,33)/(2*21*8)=

4.4. Evidentierea rezervelor de capacitate disponibile Productia se realizeaza pe un numar de . de masini.Masinile ramase nefolosite sunt Rezerva totala de capacitate este urmatoarea: R=Nu*NP*nr.sch.*nr.zile= 5. Calculul duratei ciclului de productie pentru un lot (set) de produse (piese) in cadrul unei subunitati de productie 5.1.Prezentarea tehnologiei si a elementelor tehnice de capacitate Subunitatea aleasa este sectia sacouri,cu operatiile realizate in sala de croit pentru produsul sacou barbati cu destinatia firma.. In cadrul acestei subunitati produsele se realizeazape tipurile de masini prezentate la punctul anterior. 5.2. Determinarea duratei ciclului operativ Lotul lansat in fabricatie este de buc.Acest lot se realizeaza pe masinile prezentate la punctul 4.2. Timpul de executie va da durata ciclului operativ.Formula de calcul este: Ti=(n/Nui)*NT,unde:5.3. Calculul duratei celorlalte componente ale ciclului de productie 1. Operatii auxiliare - transportul semifabricatelor de la locurile de munca la magazia de semifabricate se face pe benzi automate de transport si se suprapune peste activitatea sectiei,neluandu-se astfel in calcul 2. Intreruperile tehnico-organizatorice de asteptare sau completare Aceste intreruperi sunt determinate de succesiunea de lansare in fabricatie a sarcinilor ce compun ciclul operativ. Timpii de asteptare-completare pentru formarea lotului de transport sunt in medie de 20 minute/zi 3.Intreruperi in timp de neregim Knr=365/(zl*nr.schimb*durata schimb) Zl=365-(104+6+10)=245 zile unde:- 6 -; sarbatori legale -10 -; zile intreruperi reparatii,care cuprind pe langa reparatiile efective si curatarea masinilor

nr.schimburi=2 dur.sch.=8h Knr=365/(245*2*8)=0,093 Ka=0,17 Dcp=KnraDcop*(1+Ka)+Dai=0,093*a318,99*(1+0,17)+8i=35,45=36 zile 6. Determinarea duratei de executiae a programului operativ al unei subunitati de productie 6.1. Caracterizarea tehnologiei de fabricatie si gruparea sarcinilor in functie de asemanarea gamelor de operatii Subunitatea de referinta este sectia sacouri, cu operatiile realizate in sala de croit pentru produsul sacou barbati cu destinatia firma. Produsele se realizeaza pe urmatoarele tipuri de masini grupate in functie de caracteristicile necesare executarii lor,astfel: 6.2. Stabilirea succesiunii de lansare in fabricatie Pentru stabilirea succesiunii de lansare in fabricatie trebuie tinut cont de anumite aspecte,si anume: - durata de executie a produselor,luata in ordine descrescatoare - termenul de livrare care determina o ordine descrescatoare - rezerva de timp disponibila,care la randul ei determina o ordine descrescatoare - durata executiei operatiei Pot exista sarcini de productie de mare prioritate si sarcini pentru care nu s-au stabilit prioritati deosebite.Deoarece operatiile executate asupra produselor sunt identice,iar costul este aproximativ acelasi,singurul criteriu in functie de care poate fi luata decizia privind succesiunea de lansare in fabricatie este termenul de livrare. 6.3. Determinarea duratei totale de executie Durata totala de executie a programului operativ al sectiei sacouri este: T=(Q*Nt)/Nui=(14500*0,33)/15=319 h

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate