Sunteți pe pagina 1din 1

Metodologia cercetarii stiintifice

Subiecte de examen

1.Evolutia ideilor stiintifice -sfera cunoasterii (reprezentare + dezvoltare schema); -relatia dintre obiectul cunoasterii si metoda cunoasterii; 2.Conceptul de metodologie de proiect si de management -conceptele/management de proiect; -categorii de produse (clasificare,caracterizare); 3.Baza moderna de finantare a activitatilor de cercetare stiintifica -etapele parcurse pentru finalizare; -sursele de finantare/international,national,global; -reprezentarea schematica a structurii unui proiect de executie; -activitatea managerului de proiect CDI; -planificarea resurselor umane; -modul de constituire al echipelor de cercetare/partener; 4.Controlul procesului de cercetare -controlul in afara procesului; -controlul in timpul procesului(inaintea,in timpul,dupa proces,final); 5.Metode si propuneri de ofertare + executie ale proiectelor CDI -elaborarea propunerilor de proiecte; -utilizarea sistemului SILMO; -diagrama procesului de ofertare/executie proiecte; 6.Metodologia + procesele de selectie si monitorizarea CDI -procese,proceduri,documente specifice procesului,formulare de ofertare,organigrama; -organigrama procedurii de evaluare a procesului in cadrul unei competitii; 7.Programul managementului CDI -organigrama + dezvoltare; 8.Matricea managementului progresului de cercetare -organigrama + sinteza: -raporturile rezultatelor cercetarii obtinute din procesul CDI; -managementul progresului + proiectele cu finantare publica; -raportul tehnic ca mediu principal de capitalizare a cercetarii; -sinteza valorificarii si transferul rezultatelor cercetarii; 9.Proiectarea unui plan de realizare a unui proiect de cercetare virtuala.

Examenul va avea 2 subiecte,din care 1 va fi comun (subiectul 9). Durata examanului:1 ora jumatate,2 ore.