Sunteți pe pagina 1din 11

1 (T1) 20(T2) Principalele categorii de cercetere:

a)
b)
c)
d)

Stintifica si empirica
Teoretica si empirica
Teoretica si conceptuala
Stiintifica si conceptuala

Raspuns: b

2 (T1) 19 (T2) Triunghiul cercetarii stiintifice medicale inseama:


a)
b)
c)
d)

Cei 3 membri ai echipei multidisciplinare


Cei 3 cercetatori implicati in cercatarea stiintifica
Cercetare stiintifica biomedicala, a serviciilor de sanatate si comporatamentala
Cercetare stiintifica biomedicala, a serviciilor mutuale si comporatamentala

Raspuns: c
3 (T1) 6(T2) Principiile fundamentale utilizate in cercetarea stiintifica includ
URMATOARELE cu EXCEPTIA:
a)
b)
c)
d)

Ordinea observatii organizate


Gandirea si implatarea
Evaluarea realitatii si a mediului inconjurator
Evaluarea probabilitatii si a ipotezelor

Raspuns: b
4 (T1) 30 (T2) Care dintre urmatoarele sunt adevarate:
a) Eroarea de Tip II apare cand cercetatorul trage concluzia ca exista o diferenta
intre cele 2 grupuri studiate cand, de fapt, NU exista nici o diferenta
b) Eroarea de Tip I apare cand cercetatorul trage concluzia ca exista o diferenta
intre cele 2 grupuri studiate cand, de fapt, NU exista nici o diferenta
c) Eroarea de Tip II apare cand cercetatorul trage concluzia ca NU exista o
diferenta intre cele 2 grupuri studiate cand, de fapt, NU exista nici o diferenta
d) Eroarea de Tip I apare cand cercetatorul trage concluzia ca exista o diferenta
intre cele 2 grupuri studiate cand, de fapt, exista o diferenta
Raspuns: b
5 (T1) 8(T2) Caracteristici ale metodei stiintifice includ TOATE dintre urmatoarele cu
EXCEPTIA:
a)
b)
c)
d)

Observatii, intrebari si ipoteze


Observatii, experimente si analize
Analize, concluzii si replicare
Analize, concluzii si interpretare

Raspuns: D
6(T1) 10(T2) Abordarea empirica se bazeaza pe:

a)
b)
c)
d)

Observatia
Observatie
Observatie
Observatie

Indirecta si experimentare
Directa si experimentare
Directa si interpretare
Indirecta si interpretare

Raspuns: B
7 (T1) 9(T2) Care tip de eroare este mai importanta?
a)
b)
c)
d)

Eroare de Tip I
Eroare de Tip II
Depinde de experimentor
Depinde de (tipul) studiu

Raspuns: D
8(T1) 11(T2) Care dintre urmatoarele caracteristici privind Eroarea de Tip I si de Tip
II este adevarata?
a)
b)
c)
d)

Ambele sunt erori rezultate din greseli algebrice


Exista o relatie inversa intre cele 2 tipuri de erori
Exista o relatie directa intre cele 2 tipuri de erori
NU exista nici o relatie intre ele

Raspuns: b
9(T1) 12(T2) Urmatoarea afirmatie NU este adevarata cu privire la studiile de
corelatie:
a)
b)
c)
d)

Corelatia nu este echivalenta cu o cauzalitate


Uneori corelatia este egala cu relatia de cauzalitate
Corelatia stabileste o relatie intre diverse lucruri
Studiile de Corelatie sunt adesea utilizate in cercetarea medicala

Raspuns: B
10(T1) 13(T2) Replicarea cercatarii inseamna TOATE afirmatiile cu EXCEPTIA:
a)
b)
c)
d)

Acelasi cercetator incearca sa re-editeze rezultate obtinute anterior


Alti cercetatori incearca sa re-editeze rezultate obtinute anterior
Acelasi cercetator initiaza un proiect complet nou
Cercetatorii incearca sa re-editeze rezultatele folosind un grup diferit de
partcipanti

Raspuns: c

11(T1) 14(T2) Urmatoarea afirmatie este ADEVARATA cu privire la abordarea studiul


de testarea clinica (Clinical Trial)

a) Faza 0 (Phase 0) utilizeaza voluntari sanatosi


b) Faza I (Phase I) utilizeaza animale de experienta
c) Faza III (Phase III) este studiul de testare clinica randomizata multicentrica, pe
numar mare de pacienti
d) Faza IV (Phase IV) este studiul efectuat pe un numar mic de pacienti pentru
evaluare farmacocinetica
Raspuns: c
12-20 lipsesc de la T1
21 (T1) 22 (T2) Masuratori ale tendintei centrale sunt: (central tendacy)
a)
b)
c)
d)

.....
.....
Corecta cea mai scurta (posibil media, mediana, modul)
....

Raspuns: C (cursul 3_)


22(T1) 25(T2) Cele mai frecvente teste statistice in cazul datelor categoriale sunt:
a)
b)
c)
d)

Testul-t pentru esantion


Testul-t pentru esantionae ......
Testul-t pentru esantionae ......
Testul chi-patrat

Raspuns: d
23 (T1) 2(T2) Urmatoarea afirmatie este adevarata cu privire la datele Binare:
a)
b)
c)
d)

Sunt
Sunt
Sunt
Sunt

date
date
date
date

care se gasesc pe HDD unui computer


care pot fi scrise
pentru care este posibil un singur raspuns: da sau nu
pentru care exista ca raspuns posibil fie da fie nu

Raspuns: c
24 (T1 este unic diagrama) c (date categoriale)
25(T1) (24 T2) Urmatoarea afirmatie este ADEVARATA cu privire la forma
frecventei de distributie:
a)
b)
c)
d)

Deplasata
Deplasata
Deplasata
Deplasata

(skewed)
(skewed)
(skewed)
(skewed)

spre
spre
spre
spre

dreapta inseamna deplasata (skewed) negativ


left inseamna deplasata (skewed) pozitiv
dreapta inseamna deplasata (skewed) pozitiv
stanga inseamna a fi in jurul unui punct central

Raspuns: c
26(T1) 26 (T2) Intervalele de Confidenta sunt:
a) Estimari punctuale ale parametrului de interes
b) Estimari Interval pentru parametrul populatiei
c) Valori aproximative ale datelor categoriale

d) Estimari ale datelor nominale


Raspuns: b
27 (T1) 4 (T2) Referitor la p-value toate afirmatiile urmatoare sunt corecte, cu
EXCEPTIA:
a) Pentru a obtine p-value, comparam valoarea testului statistic obtinut din
esantion cu distributia cunoscuta
b) p-value este probabilitatea de a obtine rezultatele noastre daca ipoteza
nula este adevarata
c) p-value este probabilitatea ca ipoteza nula sa fie adevarata daca si ipoteza
alternativa este adevarata
d) In mod conventional consideram ca daca p-value<0,05m exista suficiente
dovezi pentru a respinge ipoteza nula
Raspuns: C
28(T1) 27(T2) Exemple de studii observationale sunt TOATE cu EXCEPTIA:
a)
b)
c)
d)

Studii
Studii
Studii
Studii

Cohorta
Caz-control
Epidemiologice
de testare clinica

Raspuns: d
29(T1) 29(T2) studiul Cohorta (cursul 5c Topic 15/ Fig 15.1)
30 (T1) 28 (T2) In urma unui studiu Caz-control se poate calcula:
a)
b)
c)
d)

Risk Relativ
Odds Ratio
P-Value
Intervale de Confidenta

Raspuns: b

TESTUL 2

1)Exemple in planificarea si design-ul cercetarii sunt toate dintre urmatoarele, cu


EXCEPTIA:
a)
b)
c)
d)

Alegerea unei teme de cercetare si studiul literaturii de specialitate


..........probleme de cercetare si enuntarea ipotezelor
...........variabelor de studiu
..........evitarea Erorii de Tip I

Raspuns: d
2) Urmatoarea afirmatie este adevarata cu privire la datele Binare:
a)
b)
c)
d)

Sunt
Sunt
Sunt
Sunt

date
date
date
date

care se gasesc pe HDD unui computer


care pot fi scrise
pentru care este posibil un singur raspuns: da sau nu
pentru care exista ca raspuns posibil fie da fie nu

Raspuns: c

3) Scopurile cercetarii stiintifice sunt:


a) Sa se obtina rezultate interesante care vor fi publicate intr-o revista
importanta
b) Descrierea, predictia, intelegerea/explicatia
c) Ipotezele ,experimentele, analizele
d) Intrebari, concluzii, replicarea datelor
Raspuns: b
4) Referitor la p-value toate afirmatiile urmatoare sunt corecte, cu EXCEPTIA:
a) Pentru a obtine p-value, comparam valoarea testului statistic obtinut din
esantion cu distributia cunoscuta
b) p-value este probabilitatea de a obtine rezultatele noastre daca ipoteza
nula este adevarata
c) p-value este probabilitatea ca ipoteza nula sa fie adevarata daca si ipoteza
alternativa este adevarata
d) In mod conventional consideram ca daca p-value<0,05m exista suficiente
dovezi pentru a respinge ipoteza nula
Raspuns: C

5) RATIO este:
a) O expresie numerica prin care se compara o parte a unitatilor de studiu cu
intregul

b) O expresie numerica indicand relatia cantitativa, sau ca marime intre doua


sau mai multe parti
c) Cantitatea sau gradul bolii sau evenimentului masurata pe o perioada de
timp specificata
d) Numita uneori FRECVENTA RELATIVA
Raspuns: b

6) Principiile fundamentale utilizate in cercetarea stiintifica includ URMATOARELE cu


EXCEPTIA:
a)
b)
c)
d)

Ordinea observatii organizate


Gandirea si implatarea
Evaluarea realitatii si a mediului inconjurator
Evaluarea probabilitatii si a ipotezelor

Raspuns: b

7) figura unica b (bar chart)


8) Caracteristici ale metodei stiintifice includ TOATE dintre urmatoarele cu
EXCEPTIA:
a)
b)
c)
d)

Observatii, intrebari si ipoteze


Observatii, experimente si analize
Analize, concluzii si replicare
Analize, concluzii si interpretare

Raspuns: D

9) Care tip de eroare este mai importanta?


a)
b)
c)
d)

Eroare de Tip I
Eroare de Tip II
Depinde de experimentor
Depinde de (tipul) studiu

Raspuns: D

10) Abordarea empirica se bazeaza pe:


a)
b)
c)
d)

Observatia
Observatie
Observatie
Observatie

Raspuns: B

Indirecta si experimentare
Directa si experimentare
Directa si interpretare
Indirecta si interpretare

11) Care dintre urmatoarele caracteristici privind Eroarea de Tip I si de Tip II este
adevarata?
a)
b)
c)
d)

Ambele sunt erori rezultate din greseli algebrice


Exista o relatie inversa intre cele 2 tipuri de erori
Exista o relatie directa intre cele 2 tipuri de erori
NU exista nici o relatie intre ele

Raspuns: b

12) Urmatoarea afirmatie NU este adevarata cu privire la studiile de corelatie:


a)
b)
c)
d)

Corelatia nu este echivalenta cu o cauzalitate


Uneori corelatia este egala cu relatia de cauzalitate
Corelatia stabileste o relatie intre diverse lucruri
Studiile de Corelatie sunt adesea utilizate in cercetarea medicala

Raspuns: B

13) Replicarea cercatarii inseamna TOATE afirmatiile cu EXCEPTIA:


a)
b)
c)
d)

Acelasi cercetator incearca sa re-editeze rezultate obtinute anterior


Alti cercetatori incearca sa re-editeze rezultate obtinute anterior
Acelasi cercetator initiaza un proiect complet nou
Cercetatorii incearca sa re-editeze rezultatele folosind un grup diferit de
partcipanti

Raspuns: c

14) Urmatoarea afirmatie este ADEVARATA cu privire la abordarea studiul de


testarea clinica (Clinical Trial)
a) Faza 0 (Phase 0) utilizeaza voluntari sanatosi
b) Faza I (Phase I) utilizeaza animale de experienta
c) Faza III (Phase III) este studiul de testare clinica randomizata multicentrica, pe
numar mare de pacienti
d) Faza IV (Phase IV) este studiul efectuat pe un numar mic de pacienti pentru
evaluare farmacocinetica
Raspuns: c

15) Cele mai importante cerinte pentru a trage o concluzie de cauzalitate intre doua
evenimente sunt:

a) Relatia dintre evenimente, relatia de ordine-temporala, nu exista o explicatie


alternativa
b) Relatia dintre erorile de TIP I si TIP II, relatia ordine-temporala, nu exista o
explicatie alternativa
c) Relatia dintre evenimente, relatia ordine-temporala, exista explicatii
alternative
d) Relatia dintre erorile de Tip I si Tip II, relatia de ordine- temporarala, exista o
explicatie alternativa
Raspuns: a
16) Variabilele utilizate in cercetare pot fi TOATE dintre urmatoarele cu exceptia:
a)
b)
c)
d)

Categoriale si numerice
Nominale si ordinale
Discrete si continui
Independente si interpretabile

Raspuns: d
17)Toate informatiile urmatoare refiritoare la scalele de masurare sunt adevarate cu
exceptia:
a) Scalele Nominale atribuie fiecare masuratoare unui numar limitat de categorii
care pot fi ordonate
b) Scalele Ordinale atribuie fiecare masuratoare unui numar limitat de categorii
care pot fi ordonate crescator
c) Scalele interval atribuie fiecare masuratoare unuia dintr-un numar nelimitat
de categorii egal spatiate
d) Scalele Ratio atribuie fiecare masuratoare unuia dintr-un numar nelimitat de
categorii egal spatiate cu punct zero real
Raspuns: a
18)Fluctuatia masuratorilor clinice reflecta efectele combinate ale mai multor
fenomene:
a) Variatia biologica intamplatoare, variatia sistematica, eroarea de
masuratoare intamplatoare, variatia sistematica a masuratorii,
modificarea patologica
b) Variatia biologica adevarata, variatia intamplatoare, eroarea de
masuratoare intamplatoare, variatia sistematica a masuratorii,
modificarea patologica
c) Variatia biologica adevarata, variatia sistematica, eroarea de
masuratoare intamplatoare, variatia sistematica a masuratorii,
modificarea patologica
d) Variatia biologica adevarata, variatia sistematica, eroarea de
masuratoare intamplatoare, variatia sistematica a masuratorii,
modificarea normala
Raspuns: c

19) Triunghiul cercetarii stiintifice medicale inseama:


a)
b)
c)
d)

Cei 3 membri ai echipei multidisciplinare


Cei 3 cercetatori implicati in cercatarea stiintifica
Cercetare stiintifica biomedicala, a serviciilor de sanatate si comporatamentala
Cercetare stiintifica biomedicala, a serviciilor mutuale si comporatamentala

Raspuns: c

20) Principalele categorii de cercatere:


a)
b)
c)
d)

Stintifica si empirica
Teoretica si empirica
Teoretica si conceptuala
Stiintifica si conceptuala

21) cele mai frecvente figuri


a)
b)
c)
d)

H
H
...
Diagrama

Raspuns: C

22) Masuratori ale tendintei centrale sunt: (central tendacy)


a)
b)
c)
d)

.....
.....
Corecta cea mai scurta (posibil media, mediana, modul)
....

Raspuns: C (cursul 3_)

23) figura unica date numerice


24) Urmatoarea afirmatie este ADEVARATA cu privire la forma frecventei de
distributie:
a) Deplasata (skewed) spre dreapta inseamna deplasata (skewed) negativ
b) Deplasata (skewed) spre left inseamna deplasata (skewed) pozitiv
c) Deplasata (skewed) spre dreapta inseamna deplasata (skewed) pozitiv

d) Deplasata (skewed) spre stanga inseamna a fi in jurul unui punct central


Raspuns: c

25) Cele mai frecvente teste statistice in cazul datelor categoriale sunt:
a)
b)
c)
d)

Testul-t pentru esantion


Testul-t pentru esantionae ......
Testul-t pentru esantionae ......
Testul chi-patrat

Raspuns: d

26) Intervalele de Confidenta sunt:


a)
b)
c)
d)

Estimari punctuale ale parametrului de interes


Estimari Interval pentru parametrul poplatiei
Valori aproximative ale datelor categoriale
Estimari ale datelor nominale

Raspuns: b

27) Exemple de studii observationale sunt TOATE cu EXCEPTIA:


a)
b)
c)
d)

Studii
Studii
Studii
Studii

Cohorta
Caz-control
Epidemiologice
de testare clinica

Raspuns: d

28 ) In urma unui studiu Caz-control se poate calcula:


a)
b)
c)
d)

Risk Relativ
Odds Ratio
P-Value
Intervale de Confidenta

Raspuns: b

29) studiul Cohorta (cursul 5c Topic 15/ Fig 15.1)

30) Care dintre urmatoarele sunt adevarate:


a) Eroarea de Tip II apare cand cercetatorul trage concluzia ca exista o diferenta
intre cele 2 grupuri studiate cand, de fapt, NU exista nici o diferenta
b) Eroarea de Tip I apare cand cercetatorul trage concluzia ca exista o diferenta
intre cele 2 grupuri studiate cand, de fapt, NU exista nici o diferenta
c) Eroarea de Tip II apare cand cercetatorul trage concluzia ca NU exista o
diferenta intre cele 2 grupuri studiate cand, de fapt, NU exista nici o diferenta
d) Eroarea de Tip I apare cand cercetatorul trage concluzia ca exista o diferenta
intre cele 2 grupuri studiate cand, de fapt, exista o diferenta
Raspuns: b