Sunteți pe pagina 1din 16

1.Ce reprezinta metoda din punct de vedere a cercetarii stiintifice este? a. un aspect tehnic b. un aspect teoretic* c.

o activitate corporala 2. Ce reprezinta inductia in cercetarea stiintifica? a. tip de rationament * b. actiune motrica c. capacitate motrica 3. Ce este deductia in cercetarea stiintifica? a. operatiunea de scadere b. parametru de efort c. operatiunea de determinare a unei concluzii* 4. Ce caracter are metoda observatiei ? a. constatativ * b. matematic, exact c. activ in evolutia unui fenomen 5. Ce fel de metoda este experimentul? a. de masurare b. de interpretare c. de cercetare * . !in ce sunt formate "rupurile perechi ale unui experiment? a. subiecti de sex opus b. subiecti cu performante e"ale sau apropiate valoric * c. subiecti cu performante diferite valoric

#. !in ce sunt compuse "rupurile independente?

a. subiecti selectionati intamplator * b. subiecti selectionati prin concurs c. subiecti selectionati pe baza de interviu $. % cui componenta este ambianta fizica si sociala ? a. a variabilei independente b. a variabilei raspuns c. a variabilei situatie * &. Care variabile sunt verificate intr'un experiment? a. variabile dependente b. variabile independente c. variabile subiect * 1(. Care variabile reprezinta reactiile de raspuns ale subiectului supus experimentului? a. variabile dependente * b. variabile independente c. variabile subiect 11. Ce tip de metoda este ancheta in cadrul cercetarii stiintifice? a. o metoda experimentala b. o metoda de sondare a opiniilor * c. o metoda didactica 12. Ce instrument este testul in cadrul unei cercetari? a. de inre"istrare b. de observare c. de masurare *

13. %l cui subsistem este educatia fizica? a. al didacticii *

b. al psiholo"iei c. al sociolo"iei 14. Ce sunt actele motrice ? a. un complex de exercitii b. calitati motrice c. reactii adaptative la situatii concrete * 15. )e ce se bazeaza fundamentarea teoretica a unei lucrari? a. pe sinteza experimentala b. pe documentare * c. pe analiza de caz 1 . Care este obiectivul principal al experimentului functional ? a. verificarea unui experiment anterior b. verificarea unei ipoteze si a metodelor c. verificarea relatiei dintre variabila independenta si variabila dependenta * 1#. Ce este experimentul provocat ? a. rezultatul unei actiuni intamplatoare b. folosit pentru ancheta sociala c. influentat de cercetator * 1$. Ce caracter are metoda observatiei? a. obiectiv b. formativ c. subiectiv

1&. Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica fundamentala ? a. cu caracter de norma sau le"e* b. pentru directionarea activitatii de productie

c. crearea de produse noi 2(. Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica aplicativa ? a. cu caracter de norma sau le"e b. pentru directionarea activitatii de productie * c. crearea de produse noi 21. Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica pentru dezvoltare ? a. cu caracter de norma sau le"e b. pentru directionarea activitatii de productie c. crearea de produse noi * 22. .Ce este chino"rama, ca instrument de cercetare si analiza ? a. un film b. o succesiune de ima"ini ale unei miscari * c. o foto"rafie 23. Ce se analizeaza cu a*utorul chino"ramei ? a. tehnica miscarii * b. viteza miscarii c. acceleratia miscarii 24.Ce anume determina tempoul ? a. structura spatiala a miscarii b. viteza de accelerare c. frecventa miscarilor pe unitate de timp *

25.Care valori sunt determinate prin dinamometrie ? a. ale dinamicii de deplasare b. ale rezistentei c. ale fortei *

2 . Ce reprezinta etalonarea +,n cadrul cercetarii stiintifice ? a. atribuirea de valori caracteristicilor unui fenomen b. aprecierea valorilor obtinute prin comparatie cu medii prestabilite * c. enumerarea cronolo"ica a unor fenomene 2#.Ce ne arata validitatea masuratorilor ? a. ca masura este adecvata trasaturii propuse * b. ca valorile masuratorii sunt pozitive c. ca valorile masuratorii sunt ne"ative 2$. Ce date elaboreaza cercetarea operationala? a. date pentru crearea de produse noi b. date privind evolutie statistica c. procese rationale de or"anizare * 2&. Cum se aplica observatia transversala ? a. pe acelasi esantion de subiecti in timp b. pe mai multe situatii simultan * c. pe o sin"ura situatie 3(.Cum se aplica observatia lon"itudinala ? a. pe mai multi subiecti simultan b. pe doi subiecti pe termen scurt c. pe acelasi esantion urmarit evolutiv *

31. Ce date se obtin prin metoda statistico'matematica ? a. date si idei noi b. date ri"uroase fenomenelor studiate * c. date adevarate, evidente, formulate in timp 32. Ce se descopera prin metoda axiomatica?

a. idei noi b. procedee metodolo"ice pentru descoperirea de cunostinte noi c. adevaruri evidente formulate in timp * 33.Ce exprima modelul similar ca si componenta a modelarii? a. diferente de marime intre subiect si model b. aceleasi caracteristici intre subiecti si model c. simuleaza unele procese 34.Ce exprima modelul analo" componenta a modelarii? a. diferente de marime intre subiect si model b. aceleasi caracteristici intre subiect si model c. simuleaza procese noi 35. Ce reprezinta scala nominala, ca si componenta a masurarii? a. distante e"ale intre trepte b. fenomene din aceiasi clasa c. caracteristicile numerelor naturale * 3 . Care concept defineste ansamblul sistematic despre natura societate si "andire? a. metoda b. metodolo"ia c. stiinta *

3#. Care este obiectivul cercetarii in domeniul educatiei fizice ? a. studiul calitatilor motrice b. studiul particularitatilor fiziolo"ice si biochimice c. omul in inte"ritatea sa * 3$. Ce caracteristici are scala de marime ca si componenta a masurii? a. ale numerelor impare cu ori"inea in (

b. ale numerelor ne"ative c. ale numerelor naturale cu ori"ine in ( * 3&. Ce este ipoteza ? a. o presupunere, anticipare, care urmeaza a fi verificata in cercetare * b. un anumit nivel de cunoastere a rezultatelor cercetarii c. un sistem de adevaruri elaborat de stiinta 4(. -nde isi are izvorul ipoteza deductiva ? a. in practica cercetarii stiintifice b. in le"i si teorii de*a cunoscute * c. in experienta personala a cercetatorului 41. -nde isi are izvorul ipoteza inductiva ? a. in acumularile din domeniul cercetat b. in faptele observate in cadrul experimentelor * c. in teoria stiintei 42. Cum pot fi prezentate datele cercetarii ? a. tabele b. tabele si "rafice * c. dia"rame de structura

43. Ce exprima media aritmetica ? a. valoarea care imparte in doua sirul de date b. valoarea cu cea mai mare frecventa c. raportul dintre suma valorilor si numarul lor * 44.Care sunt indicii de abatere ? a. abaterea sau deviatia medie b. abaterea, dispersia si abaterea standard *

c. abaterea standard 45. Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omo"enitatea mica ? a. 11 . ' 2( . b. 1 . ' 1( . c. 21 . ' 35 . * 4 .Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omo"enitatea mare ? a. 21 . ' 35 . b. 11 . ' 2( . c. 1 . ' 1( . * 4#.Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omo"enitatea medie ? a. 11. ' 2( . * b. 1 . ' 1( . c. 21 . ' 35 . 4$. Ce se intele"e prin documentare? a. delimitarea domeniului investi"at b. precizarea surselor de informatii c. studiul literaturii de specialitate care ofera informatii referitoare la tema studiata *

4&. Care capitol detine pondere mai mare intr'o lucrare stiintifica? a. capitolul de or"anizare a cercetarii b. analiza rezultatelor si interpretarea lor * c. metodele de cercetare 5(. Ce este mono"rafia ? a. o expunere teoretica b. o expunere experimentala c. o expunere experimentala si teoretica *

51. Care din variante este specifica statisticii ca metoda de prelucrare a datelor? a. exclude rezultatele aleatorii b. poate fi confirmata de un caz individual c. nu exclude rezultatele aleatorii * 52.Ce reprezinta distributia statistica normala ? a. polarizare de o sin"ura parte cu frecventa maxima b. o distributie simetrica sub forma de clopot * c. o curba a frecventelor constant descrescatoare 53.Ce reprezinta distributia statistica asimetrica? a. polarizare de o sin"ura parte cu frecventa maxima * b. o distributie simetrica sub forma de clopot c. o curba a frecventelor constant descrescatoare 54. Ce reprezinta in cercetare procedeele si tehnicile? a. o polarizare de o sin"ura parte cu frecventa maxima b. o distributie simetrica sub forma de clopot c. modul particular de aplicare al metodelor *

55. Ce reprezinta variabila independenta ? a. stimulul aplicat in experiment * b. subiectul supus experimentului c. raspunsul subiectului la stimulul in experiment 5 .Ce reprezinta variabila dependenta? a. stimulul aplicat in experiment b. subiectul supus experimentului c. raspunsul subiectului la stimulul in experiment * 5#. Ce verifica experimentul functional ?

a. relatia dintre variabila independenta si variabila dependenta * b. verifica metodele de masurare c. ale"erea uneia din doua ipoteze 5$.Ce sunt "rupurile perechi ? / a. "rupuri alese intamplator b. "rupuri alcatuite din subiecti echivalenti apropiati valoric * c. "rupuri alcatuite din 3 in 3 5&. Ce este metodolo"ia? a. teoria "enerala asupra metodelor * b. ne"area a tot ce nu este contrar cu afirmatiile date c. inexistenta unei *udecati intermediare cand avem doua *udecati contradictorii (.Ce reprezinta metodolo"ia cercetarii stiintifice in educatie fizica si sport? a. inexistenta unei *udecati intermediare cand avem doua *udecati contradictorii b. necesitatea de a pastra ideile cu acelasi inteles pe tot parcursul "andirii c. sinteza unei etape a stiintelor particulare *

1. Care concept este definit ca teorie "enerala asupra metodelor? a. metodolo"ia * b. stiinta c. ipoteza 2. Care este aspectul teoretic activ al stiintei care *aloneaza calea dobandirii de cunostinte noi? a. metodolo"ia b. ipoteza c. metoda * 3. Care tip de metoda foloseste ca instrument chestionarul ? a. metoda observatiei

b. metoda anchetei * c. metoda experimentala 4.Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele inchise? a. raspunsuri fixe * b. raspunsuri la ale"ere din mai multe posibile c. raspunsuri libere 5.Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele alternative? a. raspunsuri fixe b. raspunsuri la ale"ere din nai multe posibile * c. raspunsuri libere .Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele deschise ? a. raspunsuri fixe b. raspunsuri libere * c. raspunsuri la ale"ere

#.)entru ce sunt utilizate testele alcatuite in scopul realizarii unei selectii ? a. pentru validitatea empirica * b. pentru validitatea predictiva c. pentru validitatea de concurenta $. Care concept defineste reflectarea "eneralizata si abstractizata a realitatii? a. metoda b. stiinta * c. metodolo"ia &.Ce este metoda ? a. un mod particular de a "andi * b. un fond "eneral de cunostinte

c. o scala de valori #(. Ce presupune masura? a. raportarea caracteristicilor unui subiect la anumite caracteristici ale altui subiect b. raportarea unui subiect la un etalon * c. raportarea unui subiect la el insusi #1. 0n ce consta experimentul crucial ? a. in verificarea unei metode de masurare b. intr'o repetitie "enerala a experimentului c. in ale"erea unei ipoteze din doua propuse * #2.0n ce consta experimentul pilot ? a. intr'un experiment de verificare b. in ale"erea unei ipoteze din doua propuse c. intr'o repetitie "enerala a experimentului *

#3. Ce studiaza cinematica? a. caracteristicile spatio'temporale ale miscarilor * b. fortele care produc miscarile c. inertiile de masa #4.Ce studiaza cinetica? a. caracteristicile spatio'temporale ale miscarilor b. fortele care produc miscarile * c. o scala ordinala #5. Ce presupune analiza calitativa a miscarilor? a. analiza performantelor in conditii de concurs b. stabilirea marimii variabilelor c. analiza nominala si evaluativa *

# . Ce presupune analiza cantitativa a miscarilor? a. analiza performantelor in conditii de concurs b. stabilirea marimii variabilelor * c. analiza nominala si evaluativa ##. Ce presupune analiza observationala a miscarilor? a. analiza performantelor in conditii de concurs * b. stabilirea marimii variabilelor c. analiza nominala si evaluativa #$. Care tip de cercetare descopera esentialul dintr'un domeniu a. cercetarea fundamentala * b. cercetarea aplicativa c. cercetarea pentru dezvoltare

#&. )rin care operatiune se stabilesc indicii de eficacitate si elaborarea procedeelor rationale de or"anizare a activitatilor? / a. ancheta sociometrica b. metoda studiului de caz c. cercetarea operationala * $(. Care tip de cercetare directioneaza activitatea practica intr'un domeniu? a. cercetarea fundamentala b. cercetarea aplicativa * c. cercetarea pentru dezvoltare $1.Care tip de cercetare asi"ura baza teoretica si stiintifica a unui domeniu? a. cercetarea pentru dezvoltare b. cercetarea aplicativa c. cercetarea fundamentala *

$2. Care este obiectul cercetarii metodolo"iei cercetarii stiintifice in educatie fizica si sport? a. crearea de dispozitive si produse noi b. cercetarea stiintelor de "ranita c. comportamentul motric al omului * $3.Care este scopul cercetarii metodolo"iei cercetarii stiintifice in educatie fizica si sport? a. cresterea capacitatii de efort si a imbunatatirii performantelor * b. dezvoltarea stiintelor de "ranita c. cercetarea pentru dezvoltare $4. Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite dar cu interventia cercetatorului?/ 11 a. naturala b. spontana c. experimentala *

$5.Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite fara interventia cercetatorului? a. naturala * b. spontana c. experimentala $ . Care din variantele de mai *os este inspirata de domeniul investi"at ? a. formularea temei * b. formularea ipotezei inductive c. formularea ipotezei deductive $#. % cui componenta este ambianta sociala? a. a variabilei independente b. a variabilei raspuns c. a variabilei situatie $$. Care metoda este folosita pentru analiza omo"enitatii "rupurilor mari?

a. metoda studiului de caz b. metoda statistica c. metoda foto"rafica $&. Care metoda este recomandata pentru analiza evolutiei individuale sau a "rupurilor nici? a. metoda studiului de caz b. metoda statistica c. metoda foto"rafica &(. Ce se determina prin analiza frecventei miscarilor in unitate de timp? a. structura spatiala a miscarilor b. acceleratia c. tempoul *

&1. Cum se numeste experimentarea mai multor situatii simultan? a. un experiment lon"itudinal b. un experiment transversal * c. un studiu de caz &2. Cum se numeste experimentul aplicat pe acelasi esantion urmarit evolutiv? a. experiment lon"itudinal * b. experiment transversal c. studiu de caz &3. )rin ce metoda se determina abaterea standard? a. metoda studiului de caz b. metoda statistica c. metoda cinemato"rafica &4. )rin ce metoda se determina coeficientul de variabilitate? a. metoda cinemato"rafica

b. metoda studiului de caz c. metoda statistica &5. )rin ce metoda se determina deviatia medie? a. metoda studiului de caz b. metoda statistica c. metoda cinemato"rafica & . Ce este dia"rama ? a. un tabel? b. o reprezentare "rafica c. o expunere narativa