Sunteți pe pagina 1din 29

Metodologia cercetarii stiintifice (MCS) - subiecte

1. Ce reprezinta deductia in cercetarea stiintifica ?


a. Operatiunea de scadere
b. Operatiunea de determinare a unei concluzii
c. Parametru de efort

2. Care variabile sunt verificate intr-un experiment ?


a. Variabile dependente
b. Variabile subiect
c. Variabile independente

3. Ce sunt actele motrice ?


a. Un complex de exercitii
b. Reactii adaptative la situatii concrete
c. Calitati motrice

4. Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica fundamentala ?


a. Cu caracter de norma sau lege
b. Pentru directionarea activitatii de productie
c. Crearea de produse noi

5. Ce se analizeaza cu ajutorul chinogramei ?


a. Viteza miscarii
b. Acceleratia miscarii
c. Tehnica miscarii

6. Ce ne arata validitatea masurarilor ?


a. Ca valorile masurarii sunt pozitive
b. Ca masura este adecvata trasaturii propuse
c. Ca valorile masurarii sunt negative

7. Ce date se obtin prin metoda statistico-matematica ?


a. Date riguroase fenomenelor studiate
b. Date si idei noi
c. Date adevarate, evidente, formulate in timp

8. Ce reprezinta scala nominala, ca si componenta a masurarii ?


a. Distante egale intre trepte
b. Fenomene din aceeasi clasa
c. Caracteristicile numerelor naturale

9. Ce este ipoteza ?
a. Un sistem de adevaruri elaborat de stiinta
b. Un anumit nivel de cunoastere a rezultatelor cercetarii
c. O presupunere, anticipare, care urmeaza a fi verificata in cercetare

10.Ce exprima media aritmetica ?


a. Raportul dintre suma valorilor si numarul lor
b. Valoarea cu cea mai mare frecventa
c. Valoarea care imparte in doua sirul de date

11.Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omogenitatea mare ?


a. 21 % - 35 %
b. 11 % - 20 %
c. 1 % - 10 %

12.Ce este monografia ?


a. O expunere teoretica
b. O expunere experimentala si teoretica
c. O expunere experimentala

13.Ce reprezinta in cercetare procedeele si tehnicile ?


a. O polarizare de o singura parte cu frecventa maxima
b. O distributie simetrica sub forma de clopot

c. Modul particular de aplicare al metodelor

14.Ce sunt grupurile perechi ?


a. Grupuri alese intamplator
b. Grupuri alcatuite din subiecti echivalenti apropiati valoric
c. Grupuri alcatuite din 3 in 3

15.Care tip de metoda foloseste ca instrument chestionarul ?


a. Metoda observatiei
b. Metoda experimentala
c. Metoda anchetei

16.Pentru ce sunt utilizate testele alcatuite in scopul realizarii unei selectii ?


a. Pentru validitatea empirica
b. Pentru validitatea predictiva
c. Pentru validitatea de concurenta

17.In ce consta experimentul crucial ?


a. In verificarea unei metode de masurare
b. In alegerea unei ipoteze din doua propuse
c. Intr-o repetitie generala a experimentului

18.Ce presupune analiza calitativa a miscarilor ?


a. Analiza performantelor in conditii de concurs
b. Stabilirea marimii variabilelor
c. Analiza nominala si evaluativa

19.Care tip de cercetare asigura baza teoretica si stiintifica a unui domeniu ?


a. Cercetarea pentru dezvoltare
b. Cercetarea fundamentala
c. Cercetarea aplicativa

20.Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite fara interventia


cercetatorului ?
a. Naturala
b. Spontana
c. Experimentala

21.Care tip de cercetare descopera esentialul dintr-un domeniu ?


a. Cercetarea fundamentala
b. Cercetarea aplicativa
c. Cercetarea pentru dezvoltare

22.Ce este metoda ?


a. Un mod particular de a gandi
b. Un fond general de cunostinte
c. O scala de valori

23.Care este aspectul teoretic cel mai activ al stiintei care jaloneaza calea
dobandirii de cunostinte noi ?
a. Metodologia
b. Ipoteza
c. Metoda

24. Din ce sunt formate grupurile perechi ale unui experiment ?


a. Subiecti de sex opus
b. Subiecti cu performante egale sau apropiate valoric
c. Subiecti cu performante diferite valoric

25.Care din variabile reprezinta reactiile de raspuns ale subiectului supus


experimentului ?
a. Variabile dependente
b. Variabile independente
c. Variabile subiect

26.Ce exprima modelul similar ca si componenta a modelarii ?


a. Simuleaza unele procese
b. Aceleasi caracteristici intre subiecti si model
c. Diferente de marime intre subiect si model

27.Care este obiectivul principal al experimentului functional ?


a. Verificarea unui experiment anterior
b. Verificarea relatiei dintre variabila independente si variabila
dependenta
c. Verificarea unei ipoteze si a metodelor

28.Ce anume determina tempoul ?


a. Structura spatiala a miscarii
b. Viteza de accelerare
c. Frecventa miscarilor pe unitate de timp

29.Ce se descopera prin metoda axiomatica ?


a. Idei noi
b. Procedee metodologice pentru descoperirea de cunostinte noi
c. Adevaruri evidente formulate in timp

30.Unde isi are izvorul ipoteza deductiva ?


a. In practica cercetarii stiintifice
b. In experienta personala a cercetatorului
c. In legi si teorii deja cunoscute

31.Ce se intelege prin documentare ?


a. Studiul literaturii de specialitate care ofera informatii referitoare la
tema studiata
b. Precizarea surselor de informatii
c. Delimitarea domeniului investigat

32.Ce reprezinta variabila dependenta ?

a. Stimulul aplicat in experiment


b. Subiectul supus experimentului
c. Raspunsul subiectului la stimulul in experiment

33.Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele inchise ?


a. Raspunsuri fixe
b. Raspunsuri la alegre din mai multe posibile
c. Raspunsuri libere

34.In ce consta experimentul pilot ?


a. Intr-un experiment de verificare
b. Intr-o repetitie generala a experimentului
c. In alegerea unei ipoteze din doua propuse

35.Care tip de cercetare directioneaza activitatea practica intr-un domeniu ?


a. Cercetarea fundamentala
b. Cercetarea aplicativa
c. Cercetarea pentru dezvoltare

36.Ce reprezinta deductia in cercetarea stiintifica ?


a. Operatiunea de scadere
b. Parametru de efort
c. Operatiunea de determinare a unei concluzii

37.Ce tip de metoda este ancheta in cadrul cercetarii stiintifice ?


a. O metoda de sondare a opiniilor
b. O metoda experimentala
c. O metoda didactica

38.Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica aplicativa ?


a. Pentru directionarea activitatii de productie
b. Cu caracter de norma sau lege
c. Crearea de produse noi

39.Cum se aplica observatia transversala ?


a. Pe acelasi esantion de subiecti in timp
b. Pe mai multe situatii simultan
c. Pe o singura situatie

40.Ce caracteristici are scala de marime ca si componenta a masurii ?


a. Ale numerelor impare cu originea in 0
b. Ale numerelor naturale cu origine in 0
c. Ale numerelor negative

41.Care capitol detine pondere mai mare intr-o lucrare stiintifica ?


a. Capitolul de organizare a cercetarii
b. Analiza rezultatelor si interpretarea lor
c. Metodele de cercetare

42.Ce sunt grupurile perechi ?


a. Grupuri alcatuite din subiecti echivalenti apropiati valoric
b. Grupuri alese intamplator
c. Grupuri alcatuite din 3 in 3

43.Pentru ce sunt utilizate testele alcatuite in scopul realizarii unei selectii ?


a. Pentru validitatea de concurenta
b. Pentru validitatea predictiva
c. Pentru validitatea empirica

44.Ce presupune analiza cantitativa a miscarilor ?


a. Analiza performantelor in conditii de concurs
b. Stabilirea marimii variabilelor
c. Analiza nominala si evaluative

45.Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite fara interventia


cercetatorului ?
a. Naturala
b. Spontana
c. Experimentala

46.Care din variabile reprezinta reactiile de raspuns ale subiectului supus


experimentului ?
a. Variabile independente
b. Variabile dependente
c. Variabile subiect

47.Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica pentru dezvoltare ?


a. Cu caracter de norma sau lege
b. Pentru directionarea activitatii de productie
c. Crearea de produse noi

48.Ce date se obtin prin metoda statistico-matematica ?


a. Date si idei noi
b. Date riguroase fenomenelor studiate
c. Date adevarate, evidente, formulate in timp

49.Cum pot fi prezentate datele cercetarii ?


a. Tabele si grafice
b. Tabel
c. Diagrame de structura

50.Ce reprezinta distributia statistica normala ?


a. O distributie simetrica sub forma de clopot
b. Polarizare de o singura parte cu frecventa maxima
c. O curba a frecventelor constant descrescatoare

51.Ce reprezinta metoda din punct de vedere al cercetarii stiintifice ?

a. Un aspect tehnic
b. Un aspect teoretic
c. O activitate corporala

52.Ce fel de metoda este experimentul ?


a. De masurare
b. De interpretare
c. De cercetare

53.Care din variabile reprezinta reactiile de raspuns ale subiectului supus


experimentului ?
a. Variabile dependente
b. Variabile independente
c. Variabile subiect

54.Pe ce se bazeaza fundamentarea teoretica a unei lucrari ?


a. Pe sinteza experimentala
b. Pe documentare
c. Pe analiza de caz

55.Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica aplicativa ?


a. Cu caracter de norma sau lege
b. Pentru directionarea activitatii de productie
c. Crearea de produse noi

56.Care valori sunt determinate prin dinamometrie ?


a. Ale dinamicii de deplasare
b. Ale rezistentei
c. Ale fortei

57.Cum se aplica observatia longitudinala ?


a. Pe mai multi subiecti simultan
b. Pe doi subiecti pe termen scurt

c. Pe acelasi esantion urmarit evolutiv

58.Ce reprezinta scala nominala, ca si componenta a masurarii ?


a. Distante egale intre trepte
b. Fenomene din aceeasi clasa
c. Caracteristicile numerelor naturale

59.Unde isi are izvorul ipoteza deductiva ?


a. In practica cercetarii stiintifice
b. In legi si teorii deja cunoscute
c. In experienta personala a cercetatorului

60.Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omogenitatea mica ?


a. 11 % - 20 %
b. 1 % - 10 %
c. 21 % - 35 %

61.Ce este monografia ?


a. O expunere teoretica
b. O expunere experimentala
c. O expunere experimentala si teoretica

62.Ce reprezinta variabila independenta ?


a. Stimulul aplicat in experiment
b. Subiectul supus experimentului
c. Raspunsul subiectului la stimul in experiment

63.Ce reprezinta metodologia cercetarii stiintifice in educatia fizica si sport ?


a. Existenta unei judecati intermediare cand avem doua judecati
contradictorii
b. Necesitatea de a pastra ideile cu acelasi interes pe tot parcursul
gandirii
c. Sinteza unei etape a stiintelor particulare

64.Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele alternative ?


a. Raspunsuri fixe
b. Raspunsuri la alegere din mai multe posibile
c. Raspunsuri libere

65.Ce presupune masura ?


a. Raportarea caracteristicilor unui subiect la anumite caracteristici ale
altui subiect
b. Raportarea unui subiect la un etalon
c. Raportarea unui subiect la el insusi

66.Ce presupune analiza calitativa a miscarilor ?


a. Analiza performantelor in conditii de concurs
b. Stabilirea marimii variabilelor
c. Analiza nominala si evaluativa

67.Care tip de cercetare directioneaza activitatea practica intr-un domeniu ?


a. Cercetarea fundamentala
b. Cercetarea aplicativa
c. Cercetarea pentru dezvoltare

68.Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite fara interventia


cercetatorului ?
a. Naturala
b. Spontana
c. Experimentala

69.Din ce sunt formate grupurile perechi ale unui experiment ?


a. Subiecti de sex opus
b. Subiecti cu performante egale sau apropiate valoric
c. Subiecti cu performante diferite valoric

70.Al cui subsistem este educatia fizica ?


a. Al didacticii
b. Al psihologiei
c. Al sociologiei

71.Ce caracter are metoda observatiei ?


a. Constatativ
b. Matematic, exact
c. Activ in evolutia unui fenomen

72.Ce anume determina tempoul ?


a. Structura spatiala a miscarii
b. Viteza de accelerare
c. Frecventa miscarilor pe unitate de timp

73.Ce date se obtin prin metoda statistico-matematica ?


a. Date si idei noi
b. Date riguroase fenomenelor studiate
c. Date adevarate, evidente, formulate in timp

74.Care concept defineste ansamblul sistematic despre natura, societate si


gandire ?
a. Metoda
b. Metodologia
c. Stiinta

75.Cum pot fi prezentate datele cercetarii ?


a. Tabele
b. Tabele si grafice
c. Diagrame de structura

76.Ce exprima modelul similar ca si componenta a modelarii ?


a. Diferente de marime intre subiect si model

b. Aceleasi caracteristici intre subiecti si model


c. Simuleaza unele procese

77.Care este obiectivul principal al experimentului functional ?


a. Verificarea unui experiment anterior
b. Verificarea unei ipoteze si a metodelor
c. Verificarea relatiei dintre variabila independenta si variabila
dependenta

78.Ce anume determina tempoul ?


a. Structura spatiala a miscarii
b. Viteza de accelerare
c. Frecventa miscarilor pe unitate de timp

79.Ce se descopera prin metoda axiomatica ?


a. Idei noi
b. Procedee metodologice pentru descoperirea de cunostinte noi
c. Adevaruri evidente formulate in timp

80.Unde isi are izvorul ipoteza deductiva ?


a. In practica cercetarii stiitifice
b. in legi si teorii deja cunoscute
c. in experienta persoanala a cercetatorului

81.Ce se intelege prin documentare ?


a. Delimitarea domeniului investigat
b. Precizarea surselor de informatii
c. Studiul literaturii de specialitate care ofera informatii referitoare la
tema studiata

82.Ce reprezinta variabila dependenta ?


a. Stimulul aplicat in experiment
b. Subiectul supus experimentului

c. Raspunsul subiectului la stimulul in experiment

83.Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele inchise ?


a. Raspunsuri fixe
b. Raspunsuri la alegere din mai multe posibile
c. Raspunsuri libere

84.In ce consta experimentul pilot ?


a. Intr-un experiment de verificare
b. In alegerea unei ipoteze din doua propuse
c. Intr-o repetitie generala a experimentului ?

85.Care tip de cercetare directioneaza activitatea practica intr-un domeniu ?


a. Cercetarea fundamentala
b. Cercetarea aplicativa
c. Cercetarea pentru dezvoltare

86.Ce reprezinta deductia in cercetarea stiitifica ?


a. Operatiunea de scadere
b. Parametru de efort
c. Operatiunea de determinare a unei concluzii

87.Ce tip de metoda este ancheta in cadrul cercetarii stiintifice ?


a. O metoda experimentala
b. O metoda de sondare a opiniilor
c. O metoda didactica

88.Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica aplicativa ?


a. Cu caracter de norma sau lege
b. Pentru directionarea activitatii de productie
c. Crearea de produse noi

89.Cum se aplica observatia transversala ?


a. Pe acelasi esantion de subiecti in timp
b. Pe mai multe situatii simultan
c. Pe o singura situatie

90.Ce caracteristici are scala de marime ca si componenta a masurii ?


a. Ale numerelor impare cu originea in 0
b. Ale numerelor negative
c. Ale numerelor naturale cu origine in 0

91.Care capitol detine pondere mai mare intr-o lucrare stiintifica ?


a. Capitolul de organizare a cercetarii
b. Analiza rezultatelor si interpretarii lor
c. Metodele de cercetare

92.Ce sunt grupurile perechi ?


a. Grupuri alese intamplator
b. Grupuri alcatuite din subiecti echivalenti, apropiati valoric
c. Grupuri alcatuite din 3 in 3

93.Pentru ce sunt utilizate testele alcatuite in scopul realizarii unei selectii ?


a. Pentru validitatea empirica
b. Pentru validitatea predictiva
c. Pentru validitatea de concurenta

94.Ce presupune analiza cantitativa a miscarilor ?


a. Analiza performantelor in conditii de concurs
b. Stabilirea marimii variabilelor
c. Analiza nominala si evaluativa

95.Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite fara interventia


cercetatorului ?
a. Naturala

b. Spontana
c. Experimentala

96.Care din variabile reprezinta reactiile de raspuns ale subiectului supus


experimentului ?
a. Variabile dependente
b. Variabile independente
c. Variabile subiect

97.Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica pentru dezvoltare ?


a. Cu caracter de norma sau lege
b. Pentru directionarea activitatii de productie
c. Crearea de produse noi

98.Ce date se obtin prin metoda statistico-matematica ?


a. Date si idei noi
b. Date riguroase fenomenelor studiate
c. Date adevarate, evidente, formulate in timp

99.Cum pot fi prezentate datele cercetarii ?


a. Tabele
b. Tabele si grafice
c. Diagrame de structura

100.Ce reprezinta distributia statistica normala ?


a. Polarizare de o singura parte cu frecventa maxima
b. O distributie simetrica sub forma de clopot
c. O curba a frecventelor constant descrescatoare

101.Care este aspectul teoretic cel mai activ al stiintei care jaloneaza calea
dobandirii de cunostinte noi ?
a. Metodologia

b. Ipoteza
c. Metoda

102.Ce studiaza cinematica ?


a. Caracteristicile spatio-temporale ale miscarilor
b. Tortele care produc miscarile
c. Inertiile de masa

103. Care este scopul cercetarii metodologiei cercetarii stiintifice in educatie


fizica si sport ?
a. Cresterea capacitatii de efort si a imbunatatirii performantelor
b. Dezvoltarea stiintelor de granita
c. Cercetarea pentru dezvoltare

104. Al cui subsistem este educatia fizica ?


a. Al didacticii
b. Al psihologiei
c. Al sociologiei

105. Care valori sunt determinate prin dinamometrie ?


a. Ale dinamicii de deplasare
b. Ale rezistentei
c. Ale fortei

106. Care concept defineste ansamblul sistematic despre natura, societate si


gandire ?
a. Metoda
b. Metodologia
c. Stiinta

107. Ce reprezinta inductia in cercetarea siintifica ?


a. Tip de rationament
b. Actiune motrica
c. Capacitate motrica

108. Din ce sunt compuse grupurile independente ?


a. Subiecti selectionati intamplator
b. Subiecti selectionati prin concurs
c. Subiecti selectionati pe baza de interviu

109. Ce sunt actele motrice ?


a. Un complex de exercitii
b. Calitati motrice
c. Reactii adaptative la situatii concrete

110. Ce este chinograma, ca instrument de cercetare si analiza ?


a. Un film
b. O succesiune de imagini ale unei miscari
c. O fotografie

111. Cum se aplica observatia transversala ?


a. Pe acelasi esantion de subiecti in timp
b. Pe mai multe situatii simultan
c. Pe o singura situatie

112. Ce exprima modelul analog ca si componenta a modelarii ?


a. Diferente de marime intre subiect si model
b. Aceleasi caracteristici intre subiect si model
c. Simuleaza procese noi

113. Unde isi are izvorul ipoteza deductiva ?


a. In practica cercetarii stiintifice
b. In legi si teorii deja cunoscute
c. In experienta personala a cercetatorului

114. Ce se intelege prin documentare ?


a. Delimitarea domeniului investigat
b. Precizarea surselor de informatii
c. Studiul literaturii de specialitate care ofera informatii referitoare la
tema studiata

115. Ce verifica experimentul functional ?


a. Relatia dintre variabila independenta si variabila dependenta
b. Verifica metodele de masurare
c. Alegerea uneia din doua ipoteze

116. Ce reprezinta metodologia cercetarii stiintifice in educatia fizica si sport ?


a. Inexistenta unei judecati intermediare cand avem doua judecati
contradictorii
b. Necesitatea de a pastra ideile cu acelasi inteles pe tot parcursul
gandirii
c. Sinteza unei etape a stiintelor particulare

117. Ce fel de raspunsri prevad chestionarele inchise ?


a. Raspunsuri fixe
b. Raspunsuri la alegere din mai multe posibile
c. Raspunsuri libere

118. In ce consta experimentul crucial ?


a. In verificarea unei metode de masurare

b. Intr-o repetitie generala a experimentului


c. In alegerea unei ipoteze din doua propuse

119. Ce presupune analiza observationala a miscarilor ?


a. Analiza performantelor in conditii de concurs
b. Stabilirea marimii variabilelor
c. Analiza nominala si evaluativa

120. Cum se numeste observatia facuta in conditii osbinuite fara interventia


cercetatorului ?
a. Naturala
b. Spontana
c. Experimentala

121. Ce caracter are metoda observatiei ?


a. Obiectiv
b. Formativ
c. Subiectiv

122. Care este obiectivul principal al experimentului functional ?


a. Verificarea unui experiment anterior
b. Verificarea unei ipoteze a metodelor
c. Verificarea relatiei dintre variabila independenta si variabila
dependenta

123. Ce caracter are metoda observatiei ?


a. Constatativ
b. Matematic, exact
c. Activ in evolutia unui fenomen

124. Ce anume determina tempoul ?


a. Structura spatiala a miscarii
b. Viteza de accelerare
c. Frecventa miscarilor pe unitate de timp

125. Ce exprima modelul similar ca si componenta a modelarii ?


a. Diferente de marime intre subiect si model
b. Aceleasi caracteristici intre subiecti si model
c. Simuleaza unele procese

126. Din ce sunt compuse grupurile independente ?


a. Subiecti selectionati pe baza de interviu
b. Subiecti selectionati prin concurs
c. Subiecti selectionati intamplator

127. Ce sunt actele motrice ?


a. Reactii adaptative la situatii concrete
b. Calitati motrice
c. Un complex de exercitii

128. Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica pentru dezvoltare ?


a. Cu caracter de norma sau lege
b. Pentru directionarea activitatii de productie
c. Crearea de produse noi

129. Ce date elaboreaza cercetarea operationala ?


a. Date pentru crearea de produse noi
b. Date privind evolutie statistica
c. Procese rationale de organizare

130. Ce reprezinta scala nominala, ca si componenta a masurarii ?


a. Distante egale intre trepte
b. Fenomene din aceeasi clasa
c. Caracteristicile numerelor naturale

131. Cum pot fi prezentate datele cercetarii ?


a. Tabele
b. Diagrame de structura
c. Tabele si grafice

132. Ce se intelege prin documentare ?


a. Delimitarea domeniului investigat
b. Precizarea surselor de informatii
c. Studiul literaturii de specialitate care ofera informatii referitoare la
tema studiata

133. Ce reprezinta variabila dependenta ?


a. Stimulul aplicat in experiment
b. Raspunsul subiectului la stimulul in experiment
c. Subiectul supus experimentului

134. Care tip de metoda foloseste ca instrument chestionarul ?


a. Metoda observatiei
b. Metoda anchetei
c. Metoda experimentala

135. Ce presupune masura ?


a. Raportarea caracteristicilor unui subiect la anumite caracteristici ale
altui subiect
b. Raportarea unui subiect la el insusi

c. Raportarea unui subiect la un etalon

136. Ce presupune analiza observationala a miscarilor ?


a. Analiza performantelor in conditii de concurs
b. Stabilirea marimii variabilelor
c. Analiza nominala si evaluativa

137. Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite, dar cu interventia


cercetatorului ?
a. Naturala
b. Spontana
c. Experimentala

138. Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite, dar cu interventia


cercetatorului ?
a. Naturala
b. Spontana
c. Experimentala

139. Din ce sunt formate grupurile perechi ale unui expriment ?


a. Subiecti de sex opus
b. Subiecti cu performante egale sau apropiate valoric
c. Subiecti cu performante diferite valoric

140. Pe ce se bazeaza fundamentarea teoretica a unei lucrari ?


a. Pe sinteza experimentala
b. Pe documentare
c. Pe analiza de caz

141. Ce se analizeaza cu ajutorul chinogramei ?

a. Tehnica miscarii
b. Viteza miscarii
c. Acceleratia miscarii

142. Ce date se obtin prin metoda statistico-matematica ?


a. Date si idei noi
b. Date riguroase fenomenelor studiate
c. Date adevarate, evidente, formulate in timp

143. Ce caracteristici are scala de marime ca si componenta a masurii ?


a. Ale numerelor impare cu originea in 0
b. Ale numerelor negative
c. Ale numerelor naturale cu origine in 0

144. Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omogenitatea mare ?


a. 21 % - 35 %
b. 11 % - 20 %
c. 1 % - 10 %

145. Ce reprezinta in cercetare procedeele si tehnicile ?


a. Modul particular de aplicare al metodelor
b. O distributie simetrica sub forma de clopot
c. O polarizare de o singura parte cu frecventa maxima

146. Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele inchise ?


a. Raspunsuri fixe
b. Raspunsuri la alegere din mai multe posibile
c. Raspunsuri libere

147. In ce consta experimentul pilot ?

a. Intr-un experiment de verificare


b. Intr-o repetitie generala a experimentului
c. In alegerea unei ipoteze din doua propuse

148. Care tip de cercetare directioneaza activitatea practica intr-un domeniu ?


a. Cercetarea fundamentala
b. Cercetarea aplicativa
c. Cercetarea pentru dezvoltare

149. Ce reprezinta metoda din punct de vedere a cercetarii stiintifice ?


a. Un aspect tehnic
b. o activitate corporala
c. Un aspect teoretic

150. Ce caracter are metoda observatiei ?


a. Subiectiv
b. Formativ
c. Obiectiv

151. Ce reprezinta metoda din punct de vedere a cercetarii stiintifice ?


a. Un aspect tehnic
b. Un aspect teoretic
c. O activitate corporala
152. Ce caracter are metoda observatiei ?
a. Obiectiv
b. Formativ
c. Subiectiv

153. A cui componenta este ambianta fizica si sociala ?

a. a variabilei independente
b. a variabilei raspuns
c. A variabilei situatie

154. Ce fel de instrument este testul in cadrul unei cercetari ?


a. De masurare
b. de observare
c. de inregistrare

155. Care este obiectivul principal al experimentului functional ?


a. Verificarea unui experiment anterior
b. Verificarea unei ipoteze si a metodelor
c. Verificarea relatiei dintre variabila independenta si variabila
dependenta

156. Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica aplicativa ?


a. Cu caracter de norma sau lege
b. Pentru directionarea activitatii de productie
c. Crearea de produse noi

157. Ce anume determina tempoul ?


a. Structura spatiala a miscarii
b. Viteza de accelerare
c. Frecventa miscarilor pe unitate de timp

158. Ce date elaboreaza cercetarea operationala ?


a. Date pentru crearea de produse noi
b. Date privind evolutie statistica
c. Procese rationale de organizare

159. Ce se descopera prin metoda axiomatica ?


a. Idei noi
b. Procedee metodologice pentru descoperirea de cunostinte noi
c. Adevaruri evidente formulate in timp

160. Care concept defineste ansamblul sistematic despre natura, societate si


gandire ?
a. Metoda
b. Metodologia
c. Stiinta

161. Unde isi are izvorul ipoteza deductiva ?


a. In practica cercetarii stiintifice
b. In legi si teorii deja cunoscute
c. In experienta personala a cercetatorului

162. Care sunt indicii de abatere ?


a. Abaterea sau deviatia medie
b. Abaterea, dispersia si abaterea standard
c. Abaterea standard

163. Ce se intelege prin documentare ?


a. Delimitarea domeniului investigat
b. Precizarea surselor de informatii
c. Studiul literaturii de specialitate care ofera informatii referitoare la
tema studiata

164. Ce reprezinta distributia statistica normala ?


a. Polarizare de o singura parte cu frecventa maxima
b. O distributie simetrica sub forma de clopot

c. o curba a frecventelor constant descrescatoare

165. Ce reprezinta variabila dependenta ?


a. Stimulul aplicat in experiment
b. Subiectul supus experimentului
c. Raspunsul subiectului la stimulul in experiment

166. Ce reprezinta metodologia cercetarii stiintifice in educatie fizica si sport ?


a. Inexistenta unei judecati intermediare cand avem doua judecati
contradictorii
b. Necesitatea de a pastra ideile cu acelasi inteles pe tot parcursul
gandirii
c. Sinteza unei etape a stiintelor particulare

167. Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele inchise ?


a. Raspunsuri fixe
b. Raspunsuri la alegere din mai multe posibile
c. Raspunsuri libere

168. Care concept defineste reflectarea generalizata si abstractizata a realitatii ?


a. Metoda
b. Stiinta
c. Metodologia

169. In ce consta experimentul pilot ?


a. Intr-un experiment de verificare
b. in alegerea unei ipoteze din doua propuse
c. Intr-o repetitie generala a experimentului ?

170. Ce presupune analiza cantitativa a miscarilor ?

a. Analiza performantelor in conditii de concurs


b. Stabilirea marimii variabilelor
c. Analiza nominala si evaluativa

171. Care tip de cercetare directioneaza activitatea practica intr-un domeniu ?


a. Cercetarea fundamentala
b. Cercetarea aplicativa
c. Cercetarea pentru dezvoltare

172. Care este scopul cercetarii metodologiei cercetarii stiintifice in educatie


fizica si sport ?
a. Cresterea capacitatii de efort si a imbunatatirii performantelor
b. Dezvoltarea stiintelor de granita
c. Cercetarea pentru dezvoltare

173. Ce reprezinta inductia in cercetarea stiintifica ?


a. Tip de rationament
b. Actiune motrica
c. Capacitate motrica

174. Din ce sunt formate grupurile perechi ale unui experiment ?


a. Subiecti de sex opus
b. Subiecti cu performante egale sau apropiate valoric
c. Subiecti cu performante diferite valoric

175. Care din variabile reprezinta reactiile de raspuns ale subiectului


supus experimentului ?
a. Variabile dependente
b. Variabile independente
c. Variabile subiect