Sunteți pe pagina 1din 29

Ciclul şi diviziunea

celulară
Ultima prezentare a acestui semestru!
Când se divid celulele?
 CREŞTERE TISULARĂ
 REPARAŢIE – postraumatism, proces patologic
 CANCER – diviziune anormală

Ratele de diviziune diferă în funcţie de


tipul celular
• anumite specii de fungi – 2 ore
• amoebele – câteva zile
• celulele embrionare umane – 15- 20
minute
http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
Ciclul celular
• 3 faze: interfaza – mitoza- citokineza
INTERFAZA- 90% din timp
• G1: celulele noi formate absorb nutrienţi şi cresc
în dimensiuni
• S : sinteza de ADN, în vederea mitozei; la sfârşitul
acestei faze celula are două seturi de cromozomi
(4n)
• G2: celulele continuă creşterea, îşi îndeplinesc
funcţia până apare necesitatea unei noi diviziuni
Ciclul celular

– Celulele se pot retrage din ciclul celular şi


intră in faza G0 – de repaus

– Celulele in G0 nu cresc în dimensiuni

– Oprirea în G0 este reversibilă


Ciclul celular
MITOZA
-Distribuţie egală a celor 2 seturi de cromozomi
între cele 2 celule – fiice
- 4 Etape:
1. Profaza
2. Metafaza
3. Anafaza
4. Telofaza
- cromatina se
Profaza
condensează şi formează
cromozomii.
- cromatidele surori sunt
unite la nivelul
centromerului
- membrana celulară
dispare
- centriolii se divid si se
deplasează către polii
opuşi ai celulei, formând
intre ei fusul de diviziune
Profaza
Metafaza

-
 Cromatidele surori se
aliniază pe placa
metafazică
Metafaza
Anafaza

• centromerii se divid
• fibrele fusului de
diviziune se contractă,
separând cromatidele
surori
• cromatidele
migrează către polii
celulei
Anafaza
Telofaza

 Noi membrane
nucleare se formează
în jurul nucleilor
Citokineza

- clivarea citoplasmei şi formarea a 2 celule-


fiice
Citokineza
Celule revin în interfază. Cromozomii
se desfăşoară şi formează cromatina şi
întregul ciclu se reia

http://
www.cellsalive.com/m
MEIOZA

- reduce numărul de cromozomi, astfel încât fiecare


celulă fiică are un număr haploid de cromozomi
- specifică celulelor sexuale

- Roluri:
1. asigură numărul diploid de cromozomi în celula ou
2. asigură o combinaţie de trăsături particulare
descendenţilor
Meioza
-2 etape: prima diviziune meiotică şi a doua diviziune
meiotică

• Înaintea primei diviziuni meiotice, se realizează sinteza


ADN- ului, cu dublarea numărului de cromozomi
• În meioză au loc 2 diviziuni nucleare şi vor rezulta 4
nuclei haploizi
• Între meioza I şi II, nu are loc nici o multiplicare a
materialului genetic
Meioza I separă cromozomii dintr-o pereche
Celulele fiice sunt haploide, dar cromozomii au 2
cromatide

Meioza II separă cromatidele surori

• Celulele rezultate suferă un proces de maturaţie dând


naştere gameţilor
• Fertilizarea restabileşte numărul diploid de cromozomi
Meioza
- are aceleaşi patru faze ca mitoza
profaza
metafaza
anafaza
telofaza

• acestea se întâlnesc atât în meioza I cât şi meioza II


• perioada dintre cele două meioze se numeşte
interkineza
Meiosis I continued
Meiosis II (similar to mitosis)

S-ar putea să vă placă și