Sunteți pe pagina 1din 12

Facutatea de

Me d i c i n a s i
F a r m a c i e Or a d e a
T e h n i c a D en t a r a ,
anul II

TEHNICA CAD/CAM

Coordonator: Dr. Porumb Anca


Student: Olteanu Andreea

CAD/ CAM

In proiectarea i fabricarea asistate de calculator sunt


dou domenii care s-au dezvoltat simultan, fiind tratate ntr-o
viziune comun pe baza legturilor naturale care exist ntre
activitile de proiectare i manufacturare: CAD-CAM.

Denumirea acestei tehnologii poate fi asociat


restaurrilor protetice ob inute prin tehnologie de frezare.

CAD/ CAM
Proiectarea asistat decalculator -Computer aided
design -CAD este definit ca o activitate de utilizarea
unui sistem de calcul n proiectarea , modificarea, analiza
i optimizarea proiectrii. Sistemul de calcul este format
din echipamente i programe care asigur funciile
necesare n proiectare.

Fabricarea asistat de calculator Computer aided


manufacturing CAM se definete ca utilizare unui
sistem de calcul n activitatea de planificare , conducere
i control al operaiilor unei fabrici, prin orice interfa
direct sau indirect dintre calculator i resursele de
producie.

CAD/ CAM
Prin intermediul
a c e s te i
tehnologii
digitale,
aparatul
realizeaz un
design
personalizat
fiecrui caz
clinic n parte.
Este ideal n
fabricarea
r e s ta u r r i l o r d e
tipul: inlay,
onlay,
overlay,coroane
de acoperire,
faete
ceramice, puni
dentare,
aparate
o r to d o n ti c e ,
etc.

PR ILE COMPONENETE ALE SISTEMULUI


CAD/CAM
1. Scanner: transform imaginile preluate din cavitatea
bucal n date ce urmeaz a fi procesate de computer;

2. Soft specializat: proceseaz datele preluate din


cavitatea oral i ajut la conceperea restaurrilor;
utilizatorul are libertatea de a prelucra datele conform
cmpului protetic;

3. Unitate de produc ie (de frezare): transform datele


procesate n produs finit ; se realizeaz frezarea unui
bloc de material prin utilizarea a 3 5 axe de frezare;
frezarea poate fi efectuat prin proces umed sau uscat;

CAD/ CAM
Sisteme CAD/CAM utilizate in laboratorul de tehica dentar:

necesit amprentarea clasica a cmpului protetic n


cabinetul stomatologic i trimiterea ctre laboratorul de
tehnica dentar;

n laborator se toarn modele de lucru ce urmeaz a fi


scanate pentru ca restaurarea s se realizeze prin
tehnologia CAD/CAM;

exist posibilitatea trimiterii din cabinet ctre laborator


a unei amprente optice, dac acesta dispune de asemenea
tehnologie;

tehnicianul realizeaz doar infrastructura iar ceramistul


o defi nitiveaz n mod clasic, sau dac materialul perimite,
se poate freza de la bun nceput restaurarea fi nal .

AMPRENTA DIGITALA
n c i ud a c a li t i i i r e p ro a b i l e a
m a te r i al e l o r d e am p re n t m o d e r n e ,
r m n i n c o n v e n i e n t e p e p a r c u r s u l
e ta p e i d e am p r e n t ar e c e p o t p e r i c l i ta ,
n f i n a l , c al i t at e a re s t au r ri l o r
p r o t e t i c e i a d ap t a re a l o r p e c m p u l
p r o t e t i c a l p a c i e n t u l ui . A v n d n
v e d e r e p r o g r e s u l ul u i to r a l te h n o lo g i e i ,
i n e v i ta b i l ac e s t a s e r e s i m te i n
d om e n iu l s t o m a t o l o g i e i .
A m p r e n ta d e n ta r d i g i ta l e s t e n c
o p ro c e d u r p u i n c u n o s c u t i a p l i c at
n a r a n o as t r , n s p e c i a l d a t o r i t
c o s tu r i l o r s e m n i f i c a t i v m ai m ar i c e
a p ar la f i n a l ul tr a ta m e n t ul u i . Da r c u
s i g u r an , c o n e xi u n e a d i re c t c u d e j a
c u n o s c u t e l e c o n c e pt e d e D i g i t a l S m i l e
D e s i g n i C A D- C A M , v a d e te r m i n a
a p l i c a r e a ac e s te i t e h n i c i l a o s c ar
m u l t m a i l a rg , m o m e n t n c a re ,
i m p l i c i t , c o s tu r i l e s e v o r r e d u c e .

AMPRENTA DIGITALA
Am pre n ta

d e nta r d ig i tal e s t e o
ma n o p e r ne in v a z i v , c e p re s u p u ne
u t i l iz a r e a u n u i s c a n ne r i nt r a o ra l , u n
d is p o z i t i v d e mi c i d i me ns i u n i,
c o mp a ra b il e , d e e x e m p l u , c u a l e l m p ii
d e fo t o p o l im e ri za re , c a r e n u c re e a z
d is c o nfo rt p a c i e nt u l u i . S c a nn e ru l
n re g is t r e a z o s e ri e d e i ns t a n t a n e e d i n
c a v it a t e a o r a l a p a c i e n t u l u i, c e v o r fi
t ra ns mi s e u nu i c o m p u t e r i c o nt o p it e
su b fo rm a u ne i a m p r e nt e d ig i t a l e . M a i
d e p a rt e , p e b a z a a m p re n t e i di g i t a l e s e
p o a t e c o nc e p e u n m o d e l i p o t e t i c a l
vi i t o a re i re s t a u r ri , o fe r in d p a c i e nt u l u i
o c a z ia d e a p r e v i z u a l i z a re z u l t a t u l fi na l
i d e a t ra ns mi t e m e di c u l u i mo d i fic ri l e
e s t e t i c e p e c a r e i l e d o re t e . U l t e ri o r ,
mo d e l u l d ig it a l a l v ii t o a re i r e s t a u r ri
e s t e t r a ns mi s s i s t e mu l u i C A D - C A M
p e nt r u a l e fu i c u ma re p re c iz i e p ie s a
p ro t e t i c d o ri t .

AVANTAJELE CAD/CAM
Lucrrile integral ceramice sunt realizate ntr-o
singur edin (n mod normal sunt necesare aproximativ
3 edinte pentru a duce la bun sfr it tratamentul),
economisind timp;

Nu mai este necesar purtarea unor lucrri provizorii


care se pot deteriora rapid i sunt incomode, n timp ce
laboratorul realizeaz lucrarea protetic;

Materialul folosit pentru restaurri este 100%


biocompatibil ceramic dentar, astfel nu apar alergii,
gust metalic etc.

AVANTAJELE CAD/CAM
Tratamentele restaurative sunt mult mai conservatoare
deoarece se ndeprteaz un strat foarte sub ire de
smal ;

Restaurarea dentar este propus i realizat integral


de ctre un computer i astfel se elimin riscul erorii
umane din timpul prelucrrii;

Restaurarea este creat i realizat de la nceput


pn la final de acela i medic i astfel exist un control
deplin asupra aspectului final al acesteia;

Nu mai sunt necesare amprentele cu materiale


standard, neconfortabile pentru pacient, deoarece
amprentarea se face prin scanare optic, foarte comod.

CONCLUZIE
Tratamentele de estetic dentar i cele protetice
au devenit tot mai solicitate de ctre pacienii care
doresc s benefi cieze de tratamente nedureroase i
care s le redea sau s le mbuneasc att funcia
masticatorie, dar mai ales funcia estetic.
Omul modern asociaz starea de sntate i
frumuseea cu un zmbet alb, strlucitor. Acesta este
i scopul specialitilor care pun accent pe restaurarea
structurilor dentare cu materiale biocompatibile,
realizate cu ajutorul tehnologiei computerizate, prefect
integrate n fi zionomia fi ecrui pacient.

VA MULTUMESC!!!