Sunteți pe pagina 1din 46

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ

Ing. Cezarina Adina NEDELEA TOFAN

CERCETĂRI PRIVIND FIABILITATEA SISTEMELOR


TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE

Teză de doctorat

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
Prof. dr. ing. Ion POPESCU

BRAŞOV
2009
CUPRINS

1. CONSIDERAŢII ASUPRA STADIULUI ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND


FIABILITATEA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE
2. OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT
3. STUDII PRIVIND FIABILITATEA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA
RECE
4. CERCETĂRI, PRIVIND FIABILITATEA ŞTANŢELOR, MATRIŢELOR ŞI PROCESELOR
TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE PRIN METODE SIMULATE
5. METODE MODERNE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A FIABILITĂŢII ŞTANŢELOR,
MATRIŢELOR ŞI A PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE PRIN
PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR
6. CERCETARI EXPERIMENTALE ŞI STUDII DE CAZ PRIVIND CAPABILITATEA ŞI
FIABILITATEA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE
7. CONCLUZII, CONTRIBUŢII PERSONALE, DEZVOLTĂRI VIITOARE ŞI MODALITĂŢI
DE VALORIFICARE A REZULTATELOR CERCETĂRILOR
1. CONSIDERAŢII ASUPRA STADIULUI ACTUAL AL CERCETĂRILOR PRIVIND
FIABILITATEA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE

• Importanţa şi necesitatea studiului fiabilităţii tehnologice;


• Noţiuni de bază ale teoriei fiabilităţii sistemelor tehnologice
de presare la rece;
• Metode de estimare a indicatorilor de fiabilitate;
• Concluzii asupra stadiului actual al cercetărilor privind
fiabilitatea sistemelor tehnologice de presare la rece.
1. CONSIDERAŢII ASUPRA STADIULUI ACTUAL AL CERCETĂRILOR
PRIVIND FIABILITATEA S.T.P.R.

Importanţa şi necesitatea studiului fiabilităţii tehnologice

• Consideraţii istorice privind fiabilitatea tehnologică


• Evoluţia cercetărilor în domeniul fiabilităţii

10
35
8
30

Mii pagini
25 6
Mii pagini

20 4
15
2
10
0 Ani
5
1970 1980 1990 1995
0 Ani
1960

1980

1990

1995
1970

Conducere Analiza Proiectare Teorie Testare

Control de calitate Fiabilitate Mentenabilitate

Evoluţia cercetărilor pe plan mondial Evoluţia cercetărilor de fiabilitate pe plan mondial în


în domeniul calităţii, fiabilităţii, ceea ce priveşte conducerea, analiza, proiectarea,
mentenabilităţii teoria şi testarea
1. CONSIDERAŢII ASUPRA STADIULUI ACTUAL AL CERCETĂRILOR
PRIVIND FIABILITATEA S.T.P.R.

Noţiuni de bază ale teoriei fiabilităţii proceselor tehnologice


• Definirea produsului şi procesului tehnologic
• Caracteristici de fiabilitate
Perturbaţii

Proces
Mecanisme aplicate asupra intrărilor
Intrări pentru a crea rezultatele dorite şi a controla Ieşiri
eventualele perturbaţii

Etică

Reprezentarea unui proces


Factori de variaţie
controlabili necontrolabili

Date de intrare Date de ieşire


PROCES

Economie Eficacitate
Eficienţă

Modelul 4E
1. CONSIDERAŢII ASUPRA STADIULUI ACTUAL AL CERCETĂRILOR
PRIVIND FIABILITATEA S.T.P.R.

• Indicatori de fiabilitate

INDICATORI DE FIABILITATE

Indicatori de fiabilitate ai elementelor Indicatori de fiabilitate ai sistemului

Indicatori de Indicatori de
fiabilitate ai fiabilitate ai
elementelor elementelor
nereparabile reparabile

Clasificarea indicatorilor de fiabilitate


1. CONSIDERAŢII ASUPRA STADIULUI ACTUAL AL CERCETĂRILOR
PRIVIND FIABILITATEA S.T.P.R.

• Repartiţii statistice utilizate în studiul fiabilităţii

f(t) F(t)
1
0.8
1
pnorm ( t , 0 , 0.5)
dnorm ( t , 0 , 0.5) pnorm( t , 0 , 0.5)
0.5 ( t ), 0 , 1)
t , 0 , 0.5
dnorm(pnorm 0.5
dnorm ( t , 0 , 1) 0.5 pnorm( t , 0 , 1)
t , 0 , 1)( t , 0 , 2)
dnorm(pnorm
dnorm ( t , 0 , 2) pnorm( t , 0 , 2)
dnorm( t , 0 , 2)

0 5 0 5 0
5 0 5 t 5
t 5 0 t 5
−6 t 6 −6
(a) t
(b)
f(t) F(t)
1.2
2 2
2 1 1

dexp( t , 0.5) ( t , 0.5)


pexp pexp( t , 0.5)
dexp( t , 0.5)
dexp( t , 1)pexp( t1, 1) pexp( t , 1)
dexp( t , 1) 1 0.5
dexp( t , 2)pexp( t , 2) 0.5 pexp( t , 2)
dexp( t , 2)

0 0
0 1 2
0 1 2 0
t t 0 t 5 10
0 0
(a) t 2.5
(b) t
1. CONSIDERAŢII ASUPRA STADIULUI ACTUAL AL CERCETĂRILOR
PRIVIND FIABILITATEA S.T.P.R.

• Repartiţii statistice utilizate în studiul fiabilităţii

f(t) F(t)
1 1
0.68 1
0.6 0.6
dlnorm ( t , 0 , 1) ( t , 0 , 1() t , 0 , 1)
dlnormplnorm plnorm( t , 0 , 1)

dlnorm ( t , 0.3 , 1) 0.4 ( t , 0.3 ,(1t ), 0.3


dlnormplnorm 0.4, 1) plnorm( t , 0.3, 1)
0.5 0.5
dlnorm ( t , 1 , 1) ( t , 1 , 1() t , 1 , 1)
dlnormplnorm plnorm( t , 1 , 1)

dlnorm ( t , 2 , 1) 0.2 ( t , 2 , 1() t , 2 ,0.2


dlnormplnorm 1) plnorm( t , 2 , 1)

0 0
0 2 4 6 0 0 2 5 10
4 15 6 20 0
t t
0 (a)t 6 t (b) t 0
f(t) F(t)
1
1
1.6 1.5 1
γ=0 1.5
η=0 pweibull( t , 0.5)
( , 0.5)
dweibullt pweibull( t , 0.5)
( , 0.5)
dweibullt
pweibull( t , 1)
( , 1)
dweibullt 1 pweibull( t , 1)
( , 1)
dweibullt 1 0.5
pweibull( t , 2) 0.5
( , 2)
dweibullt pweibull( t , 2)
( , 2)
dweibullt
0.5 pweibull( t , 4)
( , 4)
dweibullt 0.5 pweibull( t , 4)
( , 4)
dweibullt

0 0
0 1 2 3
0 1 2 3 0
t 0 t 1 2t 3
0 t 3 0
(a) t (b)
1. CONSIDERAŢII ASUPRA STADIULUI ACTUAL AL CERCETĂRILOR
PRIVIND FIABILITATEA S.T.P.R.

Clasificarea incercarilor de fiabilitate


Cu rol de diagnoză

Pt det..indicatorilor de fiabilitate
După scop
Pt contr. ind. de fiabilitate

Pt det. fiabilităţii operaţionale

În cond. reale
Complete
Cond.similare

Fără înlocuire
După proc. de
Cenzurate
încercare Cu înlocuire

Fără înlocuire
Trunchiate
Cu înlocuire
Încercări de
fiabilitate Secvenţiale

Normale
După regimul
de lucru Accelerate

Graduale

La nivelul lotului
După volumul
produselor
La nivelul eşantionului

Nereparabile
După natura
produselor
Reparabile
1. CONSIDERAŢII ASUPRA STADIULUI ACTUAL AL CERCETĂRILOR
PRIVIND FIABILITATEA S.T.P.R.

Achizitia si prelucrarea datelor experimentale


Obţinerea datelor de Date simulate
Date reale
fiabilitate

Validarea caracterului aleator

Analiza omogenităţii statistice

Obţinerea datelor de Eliminarea valorilor aberante


fiabilitate

Reprezentarea grafică a datelor Calculul


indicatorilor statistici empirici

Adoptarea unui model statistic

Estimarea parametrilor modelului statistic

Validarea modelului statistic

Adoptarea modelului statistic optim Estimarea indicatorilor de fiabilitate


1. CONSIDERAŢII ASUPRA STADIULUI ACTUAL AL CERCETĂRILOR
PRIVIND FIABILITATEA S.T.P.R.

Concluzii

• Caracterul esenţial şi vital al bunei funcţionări a anumitor


produse/procese/sisteme tehnologice de presare la rece şi necesitatea absolută
de a îndeplini misiunea dată, în special în cazul în care sunt implicate şi
probleme de securitate.
• Non-fiabilitatea este în strânsă legătură cu variabilitatea proceselor de fabricaţie,
variabilitatea condiţiilor de mediu sau de exploatare.
• Dezvoltarea teoriei fiabilităţii influenţează direct calitatea performanţelor şi costul
produselor, proceselor şi sistemelor, iar în mod indirect calitatea şi costul
serviciilor realizate prin intermediul acestora.
• Reglajul periodic al sistemelor tehnologice de presare la rece, dar şi mentenanţa,
permit restabilirea, în anumite limite, a performanţelor iniţiale ale sistemelor
tehnologice de presare la rece.
2. OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT

Tendinţe actuale ale cercetărilor privind fiabilitatea


Sistemelor tehnologice de presare la rece

- Din ce în ce mai mult, beneficiarii înscriu în clauzele contractuale condiţii


ce vizează aspecte ale fiabilităţii.
- Conceptul de fiabilitate este în mod natural inclus în conceptul filosofiei de
calitate, întrucât caracteristica performanţei de fiabilitate alături de alte
caracteristici de fiabilitate, defineşte calitatea produsului respectiv.
- În ultimele două decenii una dintre direcţiile prioritare ale managementului
calităţii în general, a fost găsirea celor mai adecvate procedee cantitative
de a descrie şi apoi a influenţa evoluţia proceselor de fabricaţie cu adresă
directă la fiabilitatea acestora.
2. OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT

Delimitarea domeniului de cercetare

• Analiza fiabilităţii şi capabilităţii sistemelor tehnologice de presare la

rece, cu focalizare pe determinarea relaţiilor analitice de calcul a

fiabilităţii proceselor tehnologice pe baza indicilor de capabilitate;

• Abordarea unor solutii moderne de proiectare asistata de calculator a

sistemelor tehnologice de presare la rece ;


2. OBIECTIVELE TEZEI DE DOCTORAT

Ca urmare a concluziilor rezultate din studiul efectuat


asupra stadiului actual al cercetărilor privind fiabilitatea
produselor şi proceselor tehnologice de presare la rece,
obiectivele cercetării sunt:
1. Studii privind fiabilitatea sistemelor tehnologice de presare la
rece
2. Cercetări privind fiabilitatea sistemelor tehnologice de presare
la rece prin modele simulate;
3. Metode de îmbunătăţire a fiabilităţii sistemelor tehnologice de
presare la rece prin proiectare asistată de calculator;
4. Cercetări experimentale şi/sau simulate şi studii de caz privind
capabilitatea şi fiabilitatea sistemelor tehnologice de presare la
rece.
3. STUDII PRIVIND FIABILITATEA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Principalele probleme abordate:

- Studiu privind durabilitatea stanţelor si matriţelor


- Studiul privind estimarea fiabilitatii previzionale a
ştanţelor şi matriţelor
- Evaluarea fiabilităţii experimantal-operaţionale a
ştanţelor şi matriţelor
- Studiul fiabilităţii ştanţelor şi matriţelor prin metoda
analizei modurilor de defectare, a efectelor si cauzelor
(AMDEC)
- Studiu privind fiabilitatea proceselor tehnologice de
presare la rece
3. STUDII PRIVIND FIABILITATEA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Factori de care depinde durabilitatea stanţelor si matriţelor


3. STUDII PRIVIND FIABILITATEA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Obiectivele fiabilităţii unui produs


3. STUDII PRIVIND FIABILITATEA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Parametrii fiabilităţii
3. STUDII PRIVIND FIABILITATEA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Indicatori de fiabilitate ai sistemului de ştanţe modulate pentru operaţiile de :


a - decupare, b - perforare
3. STUDII PRIVIND FIABILITATEA PROCESELOR TEHNOLOGICE

Curbele de probabilitate a funcţionării fără defecţiuni la:


a – perforare; - b. – decupare lentă p’(t) pentru căderi bruşte; cursa p’’(t) pentru căderi
datorate uzurii elementelor active - probabilitatea funcţionării fără, defecţiuni, respectiv
intensitatea defecţiunilor, pentru legea de distribuţie normală
4. CERCETĂRI PRIVIND FIABILITATEA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE
PRESARE LA RECE PRIN METODE SIMULATE

In cadrul acestui capitol au fost abordate


urmatoarele probleme:
1. Bazele teoretice ale metodelor de simulare
2. Simularea proceselor tehnologice de presare
la rece
3. Asigurarea calităţii şi fiabilităţii ştanţelor şi
matriţelor prin metoda simulării

Durabilitatea stanţelor şi matriţelor se estimează cantitativ prin numărul de piese


realizate până la uzura totală a elementelor active, care se pune în evidenţă prin
imposibilitatea recondiţionăm elementelor componente active şi prin valorile
necorespunzătoare ale dimensiunilor prescrise ale pieselor stanţate. Această situaţie
care apare se caracterizează prin apariţia rebuturilor nerecuperabile, care este
precedată de apariţia rebuturilor de calitate inferioara a pieselor (bavuri la decupare şi
perforare, zgârieturi la ambutisare, îndoire etc).
4. CERCETĂRI, PRIVIND FIABILITATEA ŞTANŢELOR, MATRIŢELOR ŞI
PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE PRIN METODE
SIMULATE

Piesa supusă simulării


4. CERCETĂRI, PRIVIND FIABILITATEA ŞTANŢELOR, MATRIŢELOR ŞI
PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE PRIN METODE
SIMULATE

Simularea procesului de deformare pentru jumătate de piesă (Autoform)


4. CERCETĂRI PRIVIND FIABILITATEA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE
PRESARE LA RECE PRIN METODE SIMULATE

Simularea procesului de
deformare la 45 mm de punctul
mort inferior

Simularea procesului de
deformare la 60 mm de punctul
mort inferior
4. CERCETĂRI, PRIVIND FIABILITATEA ŞTANŢELOR, MATRIŢELOR ŞI
PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE PRIN METODE
SIMULATE

Simularea procesului de
deformare la 15 mm de punctul
mort inferior

Simularea procesului de
deformare la 30 mm de punctul
mort inferior
4. CERCETĂRI, PRIVIND FIABILITATEA ŞTANŢELOR, MATRIŢELOR ŞI
PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE PRIN METODE
SIMULATE

Eforturile le care a fost supus semifabricatul pentru a obţine piesa dorită


5. METODE MODERNE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A FIABILITĂŢII ŞTANŢELOR,
MATRIŢELOR ŞI A PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE PRIN
PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

1. Proiectarea parametrilor proceselor tehnologice


de presare la rece
2. Optimizarea proiectării asistate de calculator a
ştanţelor şi matriţelor
3. Solutii moderne de proiectare asistata de
calculator a sistemelor tehnologice de presare la rece
4. Imbunătăţirea fiabilităţii ştanţelor şi matriţelor
prin proiectare robustă, asistată de calculator
5. METODE MODERNE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A FIABILITĂŢII ŞTANŢELOR,
MATRIŢELOR ŞI A PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE
PRIN PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Procesul de
concepţie şi
proiectare în
subsistemul CAD

Structura generala a
unui sistem CAD
5. METODE MODERNE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A FIABILITĂŢII ŞTANŢELOR,
MATRIŢELOR ŞI A PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE PRIN
PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Conceptul PLM (Product Lifecycle Management) al CATIA V5


5. METODE MODERNE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A FIABILITĂŢII ŞTANŢELOR,
MATRIŢELOR ŞI A PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE
PRIN PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Modelele structurale create cu


sisteme CAD, sunt importate apoi într-
un program de analiză cu element finit
pentru a crea matricile de material şi de
rigiditate, distribuţia solicitărilor din
material, modurile de deformare şi
coeficienţii de corecţie ai tensiunilor.
Setul de date rezultat este utilizat
de programul de simulare dinamică a
ştanţelor şi matriţelor, rezultând
încărcările componentelor, care sunt
combinate cu coeficienţii de corecţie,
pentru a crea solicitările şi tensiunile în
zonele critice ale elementelor
componente.
5. METODE MODERNE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A FIABILITĂŢII ŞTANŢELOR,
MATRIŢELOR ŞI A PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE
PRIN PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Proiectarea asistata
presupune conceperea unui
automobil complet. O singură Piesa finală ce
componenta şi anume trebuie
obţinută
pavilionul automobilului după tehnologic
ce a fost proiectat in baza
specificaţiilor date de designer
el trebuie astfel gândit ca sa
răspundă cerinţelor acestuia
precum şi cerinţelor
tehnologice pentru a putea fi
executat.
Piesa tehnologică
precum si aspectul conceput
de designer sunt realizate cu
ajutorul soft-urilor performante
de tip CATIA, UNIGRAPHICS
etc.

Operaţia de ambutisare
5. METODE MODERNE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A FIABILITĂŢII ŞTANŢELOR,
MATRIŢELOR ŞI A PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE PRIN
PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Tundere doi şi perforarile


necesare pentru prinderi
în partea stângă a piesei

Operaţia de tundere 1
Forma semifabricatului care
intră în ştanţa de tundere este data
de simulare pe conturul alb iar cu
linie roşie este dat conturul de
tundere la această operaţie.
5. METODE MODERNE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A FIABILITĂŢII ŞTANŢELOR,
MATRIŢELOR ŞI A PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRESARE LA RECE
PRIN PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Puncte de măsură
pe baza cărora s-a
ridicat fişa de
măsurări
6. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ȘI STUDII DE CAZ PRIVIND
CAPABILITATEA ŞI FIABILITATEA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE
PRESARE LA RECE

1.Studiu de caz privind capabilitatea proceselor de presare la rece.

2.Metodologia de prelucrare şi interpretare a datelor

experimentale/simulate.

- Prelucrarea şi interpretarea datelor experimentale/simulate

- Studiu de caz privind estimarea fiabilităţii sistemelor tehnologice

de presare la rece

3.Studiu privind capabilitatea procesului de presare la rece


6. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ȘI STUDII DE CAZ PRIVIND
CAPABILITATEA ŞI FIABILITATEA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE
PRESARE LA RECE
Simularea corelaţiei capabilitate – fiabilitate se bazează pe generarea
a 3000 de valori. Înlocuind valorile simulate ale indicilor de capabilitate, se
obţine corelaţia capabilitate – fiabilitate – nonfiabilitate a proceselor
tehnologice.

Fiabilitatea pentru valori ale


indicilor Cp şi Cpk cuprinse
între 0.8 şi 1

Nonfiabilitatea pentru valori ale


indicilor Cp şi Cpk cuprinse
între 0.8 şi 1
6. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ȘI STUDII DE CAZ PRIVIND
CAPABILITATEA ŞI FIABILITATEA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE
PRESARE LA RECE

Nonfiabilitatea pentru valori ale indicilor Cp


şi Cpk cuprinse între 0,8 şi 1,33

Fiabilitatea pentru valori ale indicilor Cp


şi Cpk cuprinse între 0,8 şi 1,33
6. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ȘI STUDII DE CAZ PRIVIND
CAPABILITATEA ŞI FIABILITATEA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE
PRESARE LA RECE

Corelaţia capabilitate – nonfiabilitate


în cazul indicilor Cp şi Cpk

Corelaţia capabilitate – fiabilitate


în cazul indicilor Cp şi Cpk
6. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ȘI STUDII DE CAZ PRIVIND
CAPABILITATEA ŞI FIABILITATEA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE
PRESARE LA RECE

Puncte de măsurări
pentru determinarea
indicelui de capabilitate
6. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ȘI STUDII DE CAZ PRIVIND
CAPABILITATEA ŞI FIABILITATEA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE
PRESARE LA RECE
7. CONCLUZII

Principalele contribuţii originale ale lucrării :

În urma studiului efectuat asupra stadiului actual al cercetărilor


privind fiabilitatea produselor şi proceselor tehnologice, se constată
următoarele:
Fiabilitatea reprezintă o disciplină inginerească strâns legată
de teoria probabilităţilor şi de statistica matematică;
Modelarea şi estimarea fiabilităţii unui sistem reprezintă o
problematică puternic materializată, dar asigurarea unui anumit nivel al
fiabilităţii este o problemă de tip tehnologic;
Prin capacitatea sa de a constitui un catalizator al eficacităţii
unui sistem, fiabilitatea tinde să devină un concept integrator al
eforturilor de organizare şi ameliorare a sistemelor. Noua dimensiune a
raporturilor în triada calitate - fiabilitate - productivitate sunt relevante în
acest sens.
7. CONCLUZII

Lucrarea este utilă atât în faza de proiectare a fiabilităţii proceselor


tehnologice de presare la rece, cât mai ales în situaţia în care se doreşte o
evaluare a fiabilităţii acestor procese în exploatare.
Conţinutul lucrării se poate dezvolta prin:
• stabilirea unor funcţii de corelare pentru diferitele tipuri de procese tehnologice
de presare la rece, în vederea proiectării robuste dinamice a acestora;
• utilizarea încercărilor accelerate pentru obţinerea mai rapidă a datelor necesare
predicţiei fiabilităţii diferitelor procese tehnologice de presare la rece;
• stabilirea funcţiilor de performanţă pentru elementele componente ale ştanţelor
şi matriţelor, în vederea modelării fiabilităţii geometrice a acestora;
• integrarea într-o reţea de calculatoare a programelor destinate proiectării
asistate de calculator pentru asigurarea fiabilităţii ştanţelor şi matriţelor.
Pornind de la proiectarea clasică a ştanţelor şi matriţelor această lucrare
urmăreşte să îmbunătăţească tehnologia, să reducă variabilitatea procesului şi
implicit costul produselor prin aplicarea unor procese moderne de analiză şi
proiectare.
7. CONCLUZII

De asemenea se constată că:


- apare necesitatea întocmirii schemei bloc pentru sistemele complexe pe baza
căruia să se elaboreze scheme logice de calcul al fiabilităţii;
- se impune necesitatea studiului fiabilităţii sistemelor tehnologice ca sisteme
complexe;
- se impune să se facă un studiu privind influenţa factorilor constructivi-
tehnologici asupra fiabilităţii sistemelor tehnologice;
- este necesar să se stabilească metode şi soluţii constructiv-tehnologice, care
să faciliteze creşterea fiabilităţii sistemelor tehnologice.
Au fost sintetizate tehnicile proiectării robuste şi au fost dezvoltate
etapele proiectării robuste a proceselor tehnologice de presare la rece.
S-a studiat modelarea fiabilităţii ştanţelor şi matriţelor, aceste scule
având cel mai important rol în asigurarea fiabilităţii proceselor tehnologice de
presare la rece.
Au fost definite conceptele de simulare şi modelare cu calculatorul
precum şi importanţa acestora în studiul fiabilităţii proceselor tehnologice de
presare la rece.
7. CONCLUZII

Este subliniata expresia concisă a cercetărilor efectuate de autor


pentru a stabili factorii care influenţează fiabilitatea ştanţelor şi matriţelor.
Au fost stabiliţi principalii factori care măresc, respectiv micşorează
fiabilitatea acestora.
Au fost efectuate măsurări pentru a compara fiabilitatea calculată
cu cea reală.
S-a studiat prin simulare conceptul de prelucrabilitate tehnologică a
operaţiei de ambutisare şi în urma simulării s-a intervenit în proiectarea
ştanţei introducând o operaţie suplimentară de ambutisare care deforma
tabla fără subţierea voită a materialului. Acest lucru a fost sugerat de
calculele pe care le-a efectuat programul Ansys şi care a respectat condiţia
impusă suplimentar de a nu depăşi coeficientul de elasticitate al
materialului. S-a modelat statistic fiabilitatea ştanţelor şi matriţelor.
Modelarea a fost realizată atât printr-o analiză globală a fiabilităţii acestor
scule, cât şi printr-o analiză structurală.
7. CONCLUZII

Conţinutul lucrării se poate dezvolta prin:


• stabilirea unor funcţii de corelare pentru diferitele tipuri de procese tehnologice de
presare la rece, în vederea proiectării robuste dinamice a acestora;
• utilizarea încercărilor accelerate pentru obţinerea mai rapidă a datelor necesare predicţiei
fiabilităţii diferitelor procese tehnologice de presare la rece;
• stabilirea funcţiilor de performanţă pentru elementele componente ale ştanţelor şi
matriţelor, în vederea modelării fiabilităţii geometrice a acestora;
• integrarea într-o reţea de calculatoare a programelor destinate proiectării asistate de
calculator pentru asigurarea fiabilităţii ştanţelor şi matriţelor.
Pornind de la proiectarea clasică a ştanţelor şi matriţelor această lucrare
urmăreşte să îmbunătăţească tehnologia, să reducă variabilitatea procesului şi implicit
costul produselor prin aplicarea unor procese moderne de analiză şi proiectare.
Rezultatele teoretice şi aplicative ale cercetărilor efectuate în cadrul tezei de
doctorat pot conduce în viitor la dezvoltarea următoarelor direcţii de studiu:
Pe baza conceptelor prezentate în lucrare cu privire la stadiile de realizare a
sistemelor tehnologice de presare la rece, o direcţie de dezvoltare a studiilor din prezenta
lucrare o constituie realizarea unor modele standard de descompunere structurală a
activităţilor specifice unor clase de proiecte, care să înglobeze procese de stabilire a
costurilor.
7. CONCLUZII

Realizarea unor produse software specifice, ar permite o detaliere şi


rafinare a modului de planificare a acestor tipuri de proiecte, cu efecte evidente
în eficacitatea şi calitatea proiectelor respective. De asemenea, ar fi utilă,
pe baza principalelor categorii de riscuri definitive în lucrare, identificarea şi
particularizarea riscurilor aferente diferitelor tipuri de sisteme tehnologice de
presare la rece.
Dezvoltarea bazelor de date privind sistemele tehnologice de presare
la rece
Identificarea şi estimarea parametrilor repartiţiilor statistice utilizate şi
a indicatorilor de fiabilitate pentru sistemele tehnologice de presare la rece din
ţara noastră.

Rezultatele cercetărilor efectuate pe parcursul realizării tezei de


doctorat au fost valorificate prin elaborarea, ca unic autor, unui număr de 20
lucrări ştiinţifice, publicate în reviste de specialitate şi 15 participari la
simpozioane internaţionale.
VĂ MULŢUMESC!