Sunteți pe pagina 1din 29

PLAN DE AFACERI

Sef lucr. Dr. Ing. Elena HARPA

2016
PLAN DE AFACERI

Cum redactezi un
MINI – PLAN DE AFACERI
- Varianta A -
Structura PLANULUI DE AFACERI

 Descrierea afacerii
 Produsul
 Clienţii
 Concurenţa
 Preţul
 Marketing
 Materiale şi surse de aprovizionare
 Manufacturare şi producţie
 Vânzările
 Analiza SWOT
 Previziuni financiare
 Investiţii financiare
Structura PLANULUI DE AFACERI

 DESCRIEREA AFACERII

INFORMAŢII DE BAZĂ DESPRE AFACERE


(Nume, tipul de organizare al afacerii, o scurtă istorie, data şl locul înregistrării sau
afilierii, etc.)

De ce afacerea promite să fie una de succes?

Care sunt obiectivele şi scopurile afacerii?


Structura PLANULUI DE AFACERI

 PRODUSUL
Obiectiv: Identificarea avantajelor şi dezavantajelor produselor/ serviciilor oferite
în comparaţie cu competiţia

Descrierea produsului sau serviciului


Nevoile satisfăcute de către produsul sau serviciul respectiv
Nota: este important să identificaţi nevoile clienţilor din punct de vedere al acestora, nu din punctul
dumneavoastră de vedere.

Servicii sau produse similare şi/sau substitute ale acestora


Avantajele produselor sau serviciilor oferite
Dezavantajele produselor sau serviciilor oferite
Structura PLANULUI DE AFACERI

IDENTIFICAREA CLIENŢILOR Şl A PIEŢEI ŢINTĂ

Obiectiv: identificarea clienţilor actuali şi potenţiali cât şi piaţa ţintă a afacerii


dumneavoastră.

Clienţii actuali
 Clienţii potenţiali
 Identificarea pieţei ţintă
Structura PLANULUI DE AFACERI

CONCURENŢA
Obiectiv: identificarea concurenţei, stabilirea cantităţii şi cotei de piaţă precum şi analiza avantajelor şi
dezavantajelor competitive.

1. IDENTIFICAREA CONCURENŢILOR
Competitori majori
Punctele forte ale competitorilor
 Punctele slabe ale competitorilor

2. AVANTAJE Şl DEZAVANTAJE ALE AFACERII DUMNEAVOASTRĂ


Indicaţi care sunt domeniile în care afacerea deţine (aşa cum este perceput de către clienţii) avantaje
asupra concurenţei.
Preţ
Calitate
Termen de livrare
Modalităţi de plată
Serviciul clienţi
Altele
Structura PLANULUI DE AFACERI

STABILIREA PREŢURILOR
Obiective: identificarea factorilor care influenţează stabilirea preţurilor pentru
produsele sau serviciile oferite şi modul în care se stabilesc preţurile de vânzare.
Produsul 1 Produsul 2 Produsul 3
Suma RON Suma RON Suma RON

Costul produsului per


unitate
(Cost fix/unitate + variabil
cost/unit.)
Profitul dorit

Preţ de vânzare

Nota: Trei influenţe majore se exercită în stabilirea preţurilor:


clienţii
competiţia
costurile.
Structura PLANULUI DE AFACERI

MARKETING
Obiective: identificarea elementelor cheie ale procesului de marketing şi pentru a concepe
strategii de marketing pentru produse sau servicii.
MESAJUL CARE TREBUIE COMUNICAT CLIENŢILOR
(preţ, încredere, calitatea produsului, serviciul clienţi, termene de predare, etc.)
 MODUL ÎN CARE TREBUIE EXPRIMAT MESAJUL TACTICI DE MARKETING
Slogan: Vânzare către clienţii actuali:
Design-ul produsului: Alianţe strategice:
Logo: Promoţii/oferte speciale:
Ambalare: Mostre gratuite:
Altele: Altele:
MARKETING MEDIA STRUCTURA VÂNZĂRILOR
Pliante, fluturaşi, broşuri: Echipa de vânzări:
Ziare, scrisori publicitare, poşta: Salarii, stimulente materiale:
Radio, televiziune, internet: Procedurile de vânzare:
Panouri publicitare: Monitorizarea:
Altele: Canalele de distribuţie:
Structura PLANULUI DE AFACERI

DESCRIEREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE


Obiective: identificarea procesului de producţie, a activităţilor şi sarcinilor aferente,
delimitarea fluxului de muncă în cadrul companiei şi evaluarea eficienţei procesului
de producţie.

Furnizorii principali
Materie primă
Instalare şi echipamente
Personal
Capacitatea de producţie
Controlul calităţii
Distribuitorii
Structura PLANULUI DE AFACERI

PREVIZIUNI ASUPRA VÂNZĂRILOR


Obiective: înţelegerea conceptului de previziune a vânzărilor, identificarea etapelor
necesare pentru determinarea poziţiei actuale a afacerii şi identificarea variabilelor
relevante pentru pregătirea vânzărilor previzionate.
Produsul 1
Numărul unităţilor:
Preţ per unitate:
Venit:
Produsul 2:
Numărul unităţilor:
Preţ per unitate:
Venit:
Produsul 3:
Numărul unităţilor:
Preţ per unitate: Nota: Previziunea vânzărilor trebuie să fie
rezonabilă, în funcţie de toate informaţiile
Venit:
disponibile.
Venitul total:
Puncte slabe=Weaknesses
Oportunităţi=Opportunities
Ameninţări=Threats

Structura PLANULUI DE AFACERI

ANALIZA SWOT
Identificaţi punctele forte şi punctele slabe ale afacerii dumneavoastră cât şi factorii
externi care pot afecta afacerea. Pentru fiecare factor extern identificaţi dacă
reprezintă o oportunitate sau ameninţare pentru afacerea dumneavoastră.

Analiza mediului intern al afacerii


Puncte forte=Strenghts Puncte slabe=Weaknesses

Analiza mediului extern


Oportunităţi=Opportunities Ameninţări=Threats
Puncte slabe=Weaknesses
Oportunităţi=Opportunities
Ameninţări=Threats

Structura PLANULUI DE AFACERI


PREVIZIUNI FINANCIARE
Obiective: să se stabilească dacă compania este sănătoasă din punct de vedere financiar, dacă
este profitabilă şi solventă; înţelegerea conceptului de flux de numerar şi stabilirea pricipalelor
puncte care trebuie luate în considerare la întocmirea declaraţiilor de venit (contul de profit şi
pierderi) şi declaraţia asupra fluxului de numerar.
Luna Luna Luna Luna Luna Luna ...Luna 12 ... TOTAL
1 2 3 4 5 6
1 .Venituri din vânzări

2. Costul vânzărilor
3. Profitul brut (1-2)
4. Cheltuieli cu personalul
5. Apă, gaze, electricitate
6. Comunicaţiile
7. Promovarea

8. Alte costuri de operare


9. Costuri totale de operare
(4 - 8)
10. Profitul operaţiilor (3-9)

11. Alte venituri şi cheltuieli

12. Profit net


(10+/-11)
Puncte slabe=Weaknesses
Oportunităţi=Opportunities
Ameninţări=Threats

Structura PLANULUI DE AFACERI

INVESTIŢII FINANCIARE
Obiective: stabilirea capacităţii de investiţie a unei afaceri, precum şi evaluarea
nivelului de îndatorare a unei afaceri.
Capital Datorii pe Datorii pe
termen scurt termen lung

Maşini/echipament/unelte

Materii prime/furnizori

Marfa

Materiale promoţionale

Altele

Investiţii totale
PLAN DE AFACERI

Cum inițiezi o afacere


MODELUL CANVAS
- Varianta B -
Modelul Canvas
Valoarea propusă
Relația cu consumatorii
Activități cheie

Segmente de consumator
Parteneri cheie

Canale de distribuție
Resurse cheie

Structura Costuri Venituri


Modelul Canvas

Ce segmente de consumatori servim și


ce caracteristici specifice are fiecare?
Pentru cine creăm valoare?
Care sunt problemele pe care
consumatorii vor să le rezolve?
Ce nevoi au consumatorii?

1
Segmentele de consumatori
Modelul Canvas

Ce valoare livrăm consumatorilor?


Ce categorii de produse oferim?
Ce nevoi satisfacem prin valoarea oferită?
Ce probleme rezolvăm?

2
Valoarea propusă
Modelul Canvas

Prin ce canale doresc consumatorii noștri


să fie abordați?
Care sunt cele mai eficiente din punctul de
vedere al costurilor?
Cum sunt integrate canalele noastre și
care dintre ele funcționează cel mai bine?

3
Canale
Modelul Canvas

Ce tip de relație așteaptă consumatorii


să avem cu ei?
Ce relații am stabilit?
Cum sunt integrate cu restul elementelor
din planul nostru de afacere?
Cât de costisitoare sunt?

4
Relațiile cu clienții
Modelul Canvas

Pentru ce valoare sunt dispuși


consumatorii noștri să plătească?
Pentru ce plătesc în momentul de față?
Sub ce formă plătesc în momentul
actual?
În ce manieră ar prefera să plătească?
În ce proporție contribuie fiecare venit
obținut la venitul global?

5
Venituri
Modelul Canvas

Care sunt resursele cheie cerute de


valoarea propusă?
Care sunt canalele noastre de
distribuție?
De ce resurse avem nevoie pentru
relaţiile cu clienţii?
6
Resursele cheie
Modelul Canvas

Ce activități sunt necesare pentru


oferirea valorii propuse?
Care sunt activitățile necesare pentru
relaţiile cu clienţii?
Ce costuri implică aceste activităţi?
7
Activitățile cheie
Modelul Canvas

Care sunt entităţile fără de care nu am


putea funcţiona?
Cine sunt furnizorii noștri cheie?
Ce resurse achiziționăm de la
parteneri?
Ce activități desfășoară partenerii?
8
Partenerii cheie
Modelul Canvas

Care sunt costurile inerente ale proiectului?


Ce resurse cheie sunt cele mai costisitoare?
Care activități cheie sunt cele mai 9
costisitoare? Costurile
Parteneri cheie Valoare Relaţiile cu clienţii Segmente de
Activităţi cheie propusă consumatori
Business model
Ce activități sunt Canvas
Care sunt entităţile necesare pentru Ce tip de relație așteaptă Ce segmente de consumatori
fără de care nu am oferirea valorii Ce valoare livrăm consumatorii să avem cu servim și ce caracteristici
putea funcţiona? propuse? consumatorilor? ei? specifice are fiecare?
Cine sunt furnizorii Care sunt canalele de Ce categorii de
noștri cheie? distribuție? produse oferim? Ce relații am stabilit? Pentru cine creăm valoare?

Ce resurse Care sunt activitățile Ce nevoi satisfacem Cum sunt integrate cu Care sunt problemele pe care
achiziționăm de la necesare pentru prin valoarea restul elementelor din consumatorii vor să le
parteneri? relaţiile cu clienţii? oferită? planul nostru de afacere? rezolve?
Cât de costisitoare sunt?
Ce activități desfășoarăCe costuri implică Ce probleme
partenerii? aceste activităţi? rezolvăm? Ce nevoi au consumatorii?
Resurse cheie
  Canale
Care sunt resursele cheie cerute de valoarea
propusă? Prin ce canale doresc consumatorii noștri să fie abordați?
Care sunt cele mai eficiente din punctul de vedere al
Care sunt canalele noastre de distribuție? costurilor?
De ce resurse avem nevoie pentru relaţiile cu Cum sunt integrate canalele noastre și care dintre ele
clienţii? funcționează cel mai bine?

Costuri Venituri
Pentru ce valoare sunt dispuși consumatorii noștri să
Care sunt costurile inerente modelului nostru de business? plătească?
Care resurse cheie sunt cele mai costisitoare? Pentru ce plătesc în momentul de față?
Care activități cheie sunt cele mai costisitoare? Sub ce formă plătesc în momentul actual?
În ce manieră ar prefera să plătească?
În ce proporție contribuie fiecare venit obținut la venitul
global?
Business model Canvas
Starbacks model Canvas
Starbacks model Canvas

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas

https://www.template.net/business/word-templates/business-model-canvas-template/

http://yelloworking.com/open-source-business/

https://uk.pinterest.com/pin/103231016435836833/

http://www.startupcafe.ro/stiri-howto-20380912-business-model-trebuie-uiti-momentan-plan
ul-afaceri.htm