Sunteți pe pagina 1din 7

METODOLOGIA CERCETĂRII

ȘTIINȚIFICE

Lucrarea de disertație
Curs 5

08.12.2016
5.1. Lucrarea de disertatie
• A se vedea Ghidul lucrarii de disertatie
5.2. Prezentarea orală a lucrării
Pentru o bună prezentare orală a unei lucrări
ştiinţifice trebuie respectate următoarele
reguli:
• pregătirea prezentării; cunoaşteţi-vă foarte
bine materialul, pregătiţi-vă un cuprins şi notiţe
• exersaţi înainte de prezentare
• vizitaţi locul unde faceţi prezentarea
• asiguraţi-vă că există condiţii de proiecţie a
materialelor
Organizarea prezentării
Organizarea prezentării
• anunţaţi clar subiectul
• precizaţi de la început obiectivul studiului
• prezentaţi cuprinsul
• utilizaţi tranziţii la începutul fiecărui capitol
al lucrării (o bună tranziţie priveşte înapoi
spre ceea ce s-a prezentat şi ceea ce
urmează a se prezenta)
Organizarea prezentării
Folosirea unui stil adecvat
• expuneţi nu citiţi lucrarea
• fiţi calmi, prietenoşi, stabiliţi contact cu
auditoriul
• folosiţi un limbaj adecvat, personalizat,
clar, fără greşeli
Organizarea prezentării
Vocea corespunzătoare:
• corectaţi-vă vocea pentru a fi auzit de
întreg auditoriu
• faceţi pauze între fraze (nu uitaţi să
respiraţi)
Organizarea prezentării
Aspectul fizic şi manierele

• îmbrăcaţi-vă corespunzător
• staţi cu faţa la sală, nu la ecran
• evitaţi gesturile largi
• utilizaţi un indicator (pointer) pentru a ghida
auditoriul