Sunteți pe pagina 1din 25

CHIMIA ȘI CULOAREA

Tema : Chimia și culoarea ;


Coloranți
Cum ar fi fost viața dacă nu ar fi
existat culorile? Ce lume ar fi fost
decât în alb și negru, fără albastrul
cerului, verdele ierbii, galbenul
soarelui? Cum ar fi fost viața fără
momente ca: amurgul, răsăritul,
curcubeul care apare dupa ploaie și
alte momente pline de culoare ce ne
încântă privirea? Cum ar fi fost viața
dacă nu ar fi existat culoarea în
alimente și pe pereții caselor noastre?
Cine ar fi mâncat o prăjitură? Cine ar
fi stat într-o încăpere cu pereții
negri?
1. Chimia și culoarea
2. Culori primare, binare și terțiale
3. Coloranți
 Structura unui colorant

 Grupe cromofore și auxocrome

 Clasificarea coloranților

 Proprietățile tehnologic-funcționale ale


coloranților naturali
4. Vopsele
5. Știați că..
6. Bibliografie
 Chimia este una din științele fundamentale, care studiază
substanțele cu structura și proprietățile lor, urmărind în
același timp modificările produse asupra acestora de
reacțiile chimice. Întrucât toate substanțele sunt compuse
din atomi, capabili să formeze molecule, studiul chimiei se
axează în general pe interdependența dintre atomi și
molecule.

 Culoarea reprezintă totalitatea radiațiilor de lumină de


diferite frecvențe pe care le reflectă corpurile și care
creează asupra retinei o impresie specifică. Multe substanțe
cu aceeași compoziție chimică, dar cu altă structură sau
configurație, pot avea culori diferite. Culoarea corpurilor
depinde de doi factori: lungimea de undă a luminii care
cade pe corp și modul cum lumina este absorbită de corp.
CULORI PRIMARE, BINARE ȘI TERȚIALE
 Culorile primare sunt acele culori
care pot produce prin amestec orice
altă culoare din spectrul vizibil.
Trei culori primare formează
un sistem de culori : RGB (roșu,
verde și albastru ), CMY (bleu,
mangenta si galben).
 Culorile binare se obţin prin
amestecul în cantităţi egale a
două culori primare din sistemul de
culori respectiv.
 Prin amestecul în cantităţi egale a
unei culori primare şi a unei culori
binare din setul RYB se obţine
o culoare terţială. Culorile terţiale
RYB sunt în număr de 6 : galben-
portocaliu, roşu-portocaliu, roşu-
violet, albastru-violet, albastru-
verde, galben-verde.
Setul de culori
primare RGB
Setul de culori
primare RYB

Setul de
culori
primare
CMY
Coloranții sunt substanțe organice sintetice
sau naturale, care au culoare proprie și care
au proprietatea de a colora substraturile pe
care sunt aplicate (textile, ceramică, piele,
hârtie etc.), rezistând în timp la lumină,
spălare și frecare.

Culoarea substanțelor se datorează prezenței în


moleculă a unor grupe de atomi, numite grupe
cromofore care absorb selectiv diferite radiații ale
luminii.

În general, existența culorii este legată de prezența


dublelor legături conjugate într-o moleculă.
Substanțele care conțin în molecula lor unul sau
mai mulți cromofori se numesc cromogene și sunt
colorate. Pentru ca o substanță colorată să devină
și colorantă trebuie să conțină în moleculă și alte
grupe numite auxocrome. Grupele auxocrome
imprimă substanței proprietatea de a colora.
STRUCTURA UNUI COLORANT
Un colorant conține:
1. Un schelet format din nuclee
aromatice
2. Una sau mai multe grupări
cromofore
3. Una sau mai multe grupe
auxocrome
4. Una sau mai multe grupe
solubilizante (favorizează
solubilizarea coloranților
insolubili în apă) : -SO3 ,
-COOH
Cele mai importante grupe cromofore sunt:
a) Grupa nitrozo : -N = O

b) Grupa nitro : - NO2

c) Grupa azo : -N = N-

d) Grupa cetonica : -C = O

e) Dubla legatura : >C = C<

Grupe auxocrome:
a) Grupa amino : -NH2

b) Grupa metoxi : -O-CH3

c) Grupa hidroxil : -OH


CLASIFICAREA COLORANȚILOR
I. Dupa proveniență:
a) Coloranți naturali (garanta, indigoul, turnesolul)
b) Coloranți sintetici
II. Dupa structura lor chimică
a) Coloranți azoici ( conține grupe azo: -N=N- ) : roșul
de Congo, tartrazina, galben de metil, E110
b) Coloranți antrachinonici
c) Coloranți trifenilmetanici
- Fenoftaleina
- Timolftaleina
d) Coloranți indantrenic
e) Coloranți de indigo
f) Coloranți de sulf
III. După proprietățile lor tinctoriale ( comportarea
în vopsiturii)
a) Coloranți bazici (azotici, trifenilmetanici):
- conțin grupe animo –HN2 libere
- vopsesc fibrele proteice
b) Coloranți acizi (acizi, antrachinonici):
- au în molecula lor grupe sullfonice –SO3H ,
hidroxil –OH sau carboxil –COOH
- Vopsesc fibrele proteice în soluție slab acidă
c) Coloranți substantivi (coloranți de cadă, de
mordant, de developare, alimentari)
- Au proprietatea de a vopsi fibrele proteice și
mai ales cele celulozice fără o tratare prealabilă
PROPRIETĂȚILE TEHNOLOGIC-FUNCȚIONALE
ALE COLORANȚILOR NATURALI

1. SOLUBILITATEA

2. STABILITATEA LA pH : pH-ul
Influențează solubilitatea, tenta
culorii și stabilitatea

3. STABILITATEA TERMICA
Unii coloranți naturali necesită utilizarea unor
antioxidanți, așa cum este cazul carotenilor,
deoarece creșterea temperaturii accelerează
procesele de oxidare.
VOPSELE
Materialele de vopsire constituie totalitatea
materialelor care se aplică prin diverse
procedee pe suprafețe diferite în vederea
protejării acestora de efectele distructive
provocate de agenți atmosferici (acțiunea
luminii, umiditate , agenții chimici ,etc.)
Vopselele sunt amestecuri alcătuite din
următoarele componente:

a) O rasina sintectică ( care acționează ca un


liant )

b) Pigmentul ( care conferă culoarea


vopselei )

c) Un ulei sicativ ( care formează prin


polimerizare o peliculă rezistentă )

d) Un mediu de dispersie ( format dintr-un


amestec ce conține o fracțiune de la
distilarea petrolului, esteri, cetone, etc. )
Clasificarea vopselelor:

Vopselele se pot clasifica în:

a) Vopsele cu clei :
- suspensii de pigmenți cu un adaos de clei animal
- Sunt folosite la vopsirea suprafeței tencuite,
cimentate, etc.

b) Vopsele de ulei:
- Suspensii de pigmenți în firnisuri sau uleiuri
sicative
- Sunt folosite la vopsirea metalelor și suprafețelor
de lemn
- Peliculele formate sunt stabile față de factorii
atmosferici
c) Vopsele cu lac:
- Suspensii formate din pigmenți și din lac de ulei (
în calitate de liant)
- Sunt folosite la acoperirea suprafetelor metalice
și de lemn
- Se caracterizează prin luciu puternic și
stabilitate față de diverși agenți negativi
PRODUSE AUXILIARE CARE INTRĂ ÎN
COMPOZIȚIA MATERIALELOR DE
VOPSIRE
Produsele auxiliare au rolul de a influența unele
deficiențe specifice materiilor prime utilizate și
de a împiedica unele procese nefavorabile.

Produsele auxiliare se clasifică în mai multe grupe:


a) Agenți stabilizatori
b) Agenți de dispersie
c) Agenți de umectare
d) Agenți antispumanți
e) Agenți antioxidanți
f) Agenți de matisare
g) Agenți împotriva scurgerii
ȘTIAȚI CĂ..
Prima cultură antică care a avut un cuvânt
pentru culoarea albastru a fost cea egipteană?
Egiptenii au fost primii care au produs și
pigmentul albastru, practic cu 4.500 de ani în
urmă

 Sângele homarilor nu are culoare, dar atunci când intră în


contact cu oxigenul, devine albastru?

 Primul colorant chimic a fost negrul de anilină


obtinut de William Henry Perkin în 1856, prin
oxidarea anilinei cu bicromat de potasiu?

 Cel mai vechi colorant natural este purpura


antică, de culoare roșie, extras din anumite
specii de melci marini?
STIATI CA..

 În 1882 R.Koch a descoperit albastru de metilen


cu ajutorul lui bacilul tuberculozei?

 Albastru de metilen este un colorant bazic și se


folosește în medicină la antiseptic și ca agent de
colorare a germenilor patogeni?

Vopselele pe bază de apă au fost descoperite pe


sulurile de papirus din Egiptul Antic, precum și în
picturile timpurii din China?

 Până în anii ’50, vopselele erau folosite exclusiv de


cei bogați, acestea fiind foarte rare și scumpe?
BIBLIOGRAFIE
 http://chemistrywork.wordpress.com/2012/06/10/color
anti-naturali-si-sintetici-vopselele/

 http://www.referatele.com/referate/chimie/online2/Col
oranti---Clasificarea-colorantilor-referatele-com.php

 https://despretot.info/culori-primare-culori-binare-
culori-reci/

 http://www.tex.tuiasi.ro/biblioteca/carti/CURSURI/Pr
of.%20Dr.%20Ing.%20Augustin%20Muresan/Curs%2
0nr.1-2.%20%20Notiuni%20introductive.pdf

 http://www.scritub.com/stiinta/fizica/Vopsele-
Componentele-materiale1951122139.php
S
F
A
R
Ș
I