Sunteți pe pagina 1din 11

ACIZII

DEFINIȚIE
ACIZII sunt substanțe compuse formate
din unul sau mai mulți atomi de
hidrogen și un radical acid

FORMULA GENERALĂ
◦ HnA
◦ H-hidrogen
◦ A-radical acid
◦ n- valența radicalului acid
CLASIFICARE ȘI DENUMIRE
 In funcție de compoziție:

• Denumire: acid denumirea


Hidracizi nemetalului + sufixul hidric
• Ex: HCl (acid clorhidric);
(conțin H și H2S (acid sulfhidric)

un nemetal)
Radical acid cu nemetal în valență
Radical acid cu nemetal în valență superioară
inferioară
NO3 (gruparea azotat )
NO2 (gruparea azotit )
SO3 (gruparea sulfit) SO4 (gruparea sulfat )
PO3 (gruparea fosfit) CO3 (gruparea carbonat )
Denumirea acidului: acid denumirea PO4 (gruparea fosfat)
grupării + sufixul os Denumirea acidului: acid denumirea
Ex: : HNO2 (acid azotos ) grupării + sufixul ic
H2SO3(acid sulfuros ) Ex: HNO3 (acid azotic )
H3PO3 (acid fosforos ) H2CO3 (acid carbonic )
H2SO4 (acid sulfuric)
Oxiacizi (conțin H și un radical acid)
ACIZI - EXEMPLE
HIDRACIZI OXIACIZI

HCl H2S H2SO4 HNO3

H2SO3 H2CO3
• Conțin trei atomi de hidrogen:
• Ex: H3PO3 Tribazici
• Conțin doi atomi de hidrogen:
• Ex: H2CO3; H2SO4 Dibazici
• Conțin un atom de hidrogen: Monobazici
• Ex: HCl; HNO3
In funcție de numărul atomilor de hidrogen: 
 In funcție de tăria acizilor:

SCADE TĂRIA

HClO4 H2SO4 HI HCl HNO3 H3PO4 HF HNO2 H2CO3 H2S HCN


PROPRIETĂȚI FIZICE

Stare de agregare: la temperatură obișnuită acizii se găsesc în


toate cele trei stări de agregare.
Ex:acizi gazoşi: HCl, HBr, H2S;
acizi lichizi: HNO3, H2SO4;
acizi solizi: H3PO4.
 Acizii sunt solubili în apă (Atenție nu turnați apă peste

acizi!!!)
 Soluţiile apoase ale acizilor au gust acru şi conduc curentul

electric.
 Acidul sulfuric
Exemple
(H2SO4) este un lichid
 Acidul clorhidric uleios mai greu decât apa.
(HCl) este un gaz incolor cu  ATENŢIE! Dizolvarea
miros înţepător, mai greu acidului sulfuric în apă este
decât aerul. puternic exotermă. Pentru a
evita eventualele accidente,
la diluarea unei soluţii
concentrate de acid
sulfuric se toarnă soluţia
de acid în apă si nu invers.
Proprietăți chimice
 1. Acțiunea indicatorilor asupra acizilor

Fenolftaleina Incolor

Turnesol Roșu

Metiloranj Roșu

S-ar putea să vă placă și