Sunteți pe pagina 1din 2

TEST EVALUARE FINALĂ

Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de invatare

1. Istoric vorbind, dificultăţile de învăţare la copii au fost considerate în trei sau chiar patru
categorii :
a) Uşoare
b) Medii sau moderate
c) Severe
d) Profunde

2. tipurile de dizabilităţi pe care le întâlnim la copii:


a) întârzierea mentală
b) deficienţă vizuală
c) deficienţă auditivă
d) deficienţe ortopedice
e) deficienţele de vorbire;
f) tulburările emoţionale;
g) dificultăţile de învăţare.

3. La copilul preşcolar cu dizabilitati distingem, ca semne, următoarele caracteristici


particulare:
a) Vorbeşte mai târziu (primele cuvinte după 1 an, primele propoziţii după 3 ani, povesteşte după 5
ani);
b) Este incapabil să găsească cuvântul potrivit în cadrul unei conversaţii, o mare sărăcie de
vocabular;
c) Nu poate încadra rapid cuvintele în categorii,
d) Nu poate ţine ritmul învăţării cu ceilalţi.

4. Când aderăm la termenul de individualizare, acesta presupune în cadrul activităţii de predare


– învăţare - evaluare la clasă:
a) Formarea grupurilor mici de învăţare;
b) Modificări şi adaptări didactice;
c) Folosirea materialului multisenzorial.

5. Practic, pentru a înţelege din ce este compus curriculum transmis de profesor către elev, la
un anumit conţinut transmis prin procesul didactic trebuie să adăugăm:
a) experienţele din activitatea de învăţare,
b) capacitatea de a realiza anumite obiective propuse prin activităţile şcolare,
c) participarea activă la realizarea sarcinilor propuse într-o activitate,
d) implicarea în activitate.
6. Planul de Intervenţie Personalizat (PIP) este elaborat de profesorii de sprijin şi de alţi
profesionişti care intervin cu programe speciale (logoped, Kinetoterapeut, etc.), cu suportul
profesorului care cunoaşte activitatea didactică a elevului.

a)adevarat b) fals

7. Copiii cu dificultăţi de învăţare pot urma programe de remediere a abilităţilor lor şi de formare a
deprinderilor necesare pentru dezvoltarea unor competenţe şi capacităţi cât mai apropiate de cele
precizate de curriculum-ul şcolar.

a)adevarat b) fals

8.Ce este integrarea?

a) a educa acei copii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite alături de ceilalţi copii normali;
b) a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă
medicală şi socială) în şcoala respectivă;
c) a acorda sprijin personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare a
programelor de integrare;
d) a permite accesul efectiv al copiilor cu CES la programul şi resursele şcolii obişnuite
e) a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală
f) a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei
g) a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor
h) a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES
i) a accepta schimbări radicale în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv educative din
şcoală

9. Principiile educaţiei integrate au la bază trei principii fundamentale de educaţie şi asistenţă


socială:
a) principiul normalizării
b) principiul dezvoltării
c) principiul dezinstituţionalizării

S-ar putea să vă placă și