Sunteți pe pagina 1din 3

Acizi.

Baze
Acizi
Dupa teoria Bronsted acizii sunt substante chimice capabile sa cedeze protoni
Clasificare
1.Dupa compozitie
-hidracizi(acei acizi ce contin doar H2 si nemetal)HCl; HCN; H2S; HBr
-oxiacizi(contin si O2)HNO3; H2SO4; H2CO3
2.Dupa tarie
-acizi tari (subst chimice capabile sa cedeze usor protoni) H2SO4; HCl; HNO3;
HClO4
-acizi slabi H2CO3; H2S; HCN
3.Dupa nr de protoni continuti
-monoprotici HClO4(acid percloric); HCN; HNO3; HCl
-poliprotici: H2SO4; H2CO3; H3PO4
Acizii sunt solubili in apa in orice proportie formand solutii acide.Paralel cu
procesul fizic de dizolvare se produce si procesul chimic de ionizare
*HCl+H2O↔H3O++Cl-
HCN+ H2O↔H3O++CN-
Acizii tari ionizeaza aproape complet iar cei slabi ionizeaza putin.
Pentru a aprecia masura in care un acid ionizeaza se cunosc 2 parametrii:
1.Gradul de ionizare
α=nr. molec. ionizate/nr. total de molec.€(0,1)
Pentru acizi si baze tari α→1, pentru sol de acizi si baze slabe α→0
2.Ka-constanta de aciditate reprezinta raportul dintre concentratia molara a
acidului ionizat supra cea a acidului neionizat
Ka=[H30+][A-]/[HA] ex:*Ka=[H30+][Cl-]/[HCl]
Acizii polibazici prezinta mai multe trepte de ionizare
H2SO4+H2O↔ H3O++HSO4-
HSO4-+H2O↔ H3O++SO4-(anion sulfat)
Proprietati chimice
1.Reactia cu metalele decurge diferit in functie de natura metalului astfel:-
metalele situate inaintea H2 in seria activitatii dau cu acizii o reactive de tipul:
metal+acid sare+H2
-metalele de dincolo de H2 reactioneaza numai cu unii oxidanti concentrate
metal +acid sare+H2O+ oxid de nemetal
Seria acivitatii metalelor
Li Ca Na Mg Al Fe Zn Pb H2Cu Hg Ag Pt Au
Mg+2HClMgCl2+H2↑
3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO↑+4H2OAg+2H2SO4Ag2SO4+SO2↑+2H2O
2.Reactia cu bazele=neutralizare
HCl+NaOHNaCl+H2O
3.Reactia cu oxizi metalicisare+apa
2 H3PO4+3CaOCa3(PO4)2+H2O
4.Reactia cu sarurile
-decurge dupa schema
acid1+sare de acid2acid2+sare de acid1 cu conditia ca acid1 sa fie mai tare ca
acid2(un acid tare dezlocuieste din sarea saun acid mai slab)
H2SO4+Na2CO3 H2CO3+Na2SO4=H2O+CO2+ Na2SO4
H2S+NaClnu se poate
Baze
Sunt substante chimice capabile sa accepte protoni(contin gruparea OH)
Clasificare
1.Dupa numarul de protoni acceptati
-monoprotice,monoacide:NaOH;LiOH; KOH
-poliprotice,poliacide
Mg(OH)2; Al(OH)3;Ca(OH)2; Zn(OH)2
2.Dupa tarie
-baze tari(substante chimice capabile sa accepte usor protoni) NaOH;Ca(OH)2;
KOH
-baze slabe
Cu(OH)2;AgOH; NH4OH; Zn(OH)2
Cu exceptia precipitatelor AgOH, Zn(OH)2, Cu(OH)2;Fe(OH)2; Fe(OH)3
celelalte baze se dizolva in apa ionizandconcomitent
NaOHaqNa++HO-
Kb=[B+][HO-]/[BOH]
Proprietati chimice
1.Reactia cu acizii
H2SO4+2NaOHNa2SO4+2H20
2.Reactia cu oxizii nemetalici
2NaOH+CO2Na2CO3+H2O
Ca(OH)2+SO3→CaSO4+H2O
3.Reactia cu sarurile
Are loc dupa principiul: o baza tare dezlocuieste dintr-o sare slaba o baza mai
slaba
Baza1+sare de baza2baza2+sare de baza1 cu conditia ca baza1sa fie mai tare
decat baza2
NaOH+NH4ClNaCl+NH4OH
Cu(OH)2+NaSO4imposibil

S-ar putea să vă placă și