Sunteți pe pagina 1din 10

Prăjitura de dimineață:

Poveste din trei cuvinte


Ex. Este o zi minunată!
LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ
CLASA A V-A

„Ce te legeni...”, de Mihai Eminescu.


Versificaţia.
Poezia cu tematică diversă. Strofa. Versul.
Rima.
1. Citirea poeziei de către elevi cu voce tare, selectiv, pe roluri.

2. Lectura selectivă a versurilor:


a) care denumesc fenomene ale naturii;

b) care ne indică semnele toamnei;

c) ce ilustrează ideea trecerii timpului.

3.Formulați întrebări în baza textului pentru fiecare steluță cu DE CE?

M. Eminescu aprecia mult folclorul românesc, vizibilă în toate poeziile.


Cele mai multe scrieri au fost inspirate din natură, aceasta fiind pentru
Eminescu atât un loc de inspiraţie, cât şi un loc de relaxare. Această temă
o regăsim şi în poezia ..., unde poetul pune accentul pe comunicarea
omului cu natura.
 Din câte părţi este alcătuită poezia?
Versurile poeziei nu sunt structurate în strofe, deoarece poetul
exprimă o idee unică şi unitară, acea a scurgerii ireversibile a
timpului, care semnifică faptul că viaţa este trecătoare. Prima
parte cuprinde întrebarea poetului, iar a doua e răspunsul codrului
 Tipurile de vers.

 Câte silabe are un vers?

 Tipul de rimă folosit.

 Numiţi anotimpul descris în poezie.

 Cum este ilustrat codrul?

(codrul vorbeşte, suferă, simte că îmbătrâneşte,


gândeşte asemenea unui om)


Figurile de stil

1) Prin ce figură de stil îi sunt


c) Şi se duc ca clipele,
atribuite codrului însușiri Scuturând aripele,
omenești?
2) Care sunt aceste trăsături? d)Ziua scade, noaptea creşte
3) Identificați figurile de stil Şi frunzişul mi-l răreşte.
din versurile :
e) Trec în stoluri rândurele,
Ducând gândurile mele
a) Bate vântul frunza-n dungă - Şi norocul meu cu ele.
Cântăreţii mi-i alungă;
Bate vântul dintr-o parte -
Iarna-i ici, vara-i departe.

b) Şi se duc pe rând, pe rând,


Zarea lumii-ntunecând,
Alege din enunțul de mai jos cuvintele care determimnă
substantive și verbe, atribuindu-se însușiri deosebite.

,,Pădurea bătrână și
nestricată de mână de
om ... urca domol
coline trăgănate.”
(Mihail Sadoveanu)
EPITETUL

 este o figură de stil care exprimă însușiri deosebite,


surprinzătoare ale obiectelor ori ale acțiunilor,
determinând un substantiv sau un verb.
Ex:
,, ... Şi mă lasă pustiit,
Vestejit şi amorţit
Şi cu doru-mi singurel,
De mă-ngân numai cu el!”
Compară epitetele:

Brad străvechi
Ploaie deasă și caldă
Chemare nedeslușită, moale, stinsă.

REȚINE !!!
În funcție de numărul de termeni din care este alcătuit,
epitetul este simplu, dublu sau triplu.
pentru
acasă:
În baza poeziei,,Ce te
legeni”

 Pentru copacul alăturat


desenați un număr de
frunze care vreti voi, dar
ne argumentați numărul
ales,culoarea.
 Pe fiecare frunză scrieți
sentimentele codrului ;
 Găsiți in pagina voastră
loc pentru a adăuga
sentimentele poetul,
argumentați alegerea
reprezentată.
 Realizați Ex.19 pag.223