Sunteți pe pagina 1din 119

Raport de activitate

Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare


şi extraşcolare
Semestrul I
An școlar 2016-2017
În elaborarea acestui raport s-a avut în
vedere:
● activitatea extrașcolară la nivelul școlii;
● activitatea desfășurată în cadrul Comisiei
metodice a diriginților;
● activitatea Consiliului Reprezentativ al
Părinților;
Activitatea educativă școlară și extrașcolară
Activitatea educativă extrașcolară

reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul


și aplicabilitatea cunoștințelor, abilităților,
competențelor dobândite în sistemul de
învatamânt. Prin formele sale specifice,
activitatea educativă școlară și extrașcolară
dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea
tinerei generații în actul decizional în contextul
respectării drepturilor omului și al asumării
responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o
simbioză lucrativă între componenta cognitivă și
cea comportamentală. Educația este o prioritate
absolută și un agent cheie al asigurării coeziunii
sociale capabil să contribuie la îmbunătățirea
climatului democratic european.
OBIECTIVE STRATEGICE:

 recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca


dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ;
 permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea
dimensiunii educative a acestuia;
 întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare
ca spaţiu de dezvoltare personală;
 recunoaşterea educaţiei nonformale ca spaţiu aplicativ pentru
educaţia formală;
 profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare
prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară;
dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare,
extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi
proiectelor educative de cooperare internaţională;
creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi
extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor antisociale,
de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;
formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare
şi extraşcolare;
asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare
prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate;
întărirea parteneriatului educaţional în vederea responsabilizării
tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului
instructiv-educativ.
OBIECTIVE SPECIFICE:

asigurarea
 cadrului legislativ specific activităţii
educative şcolare şi extraşcolare;
abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu

cea crosscurriculare şi extracurriculare în proiectarea
activităţii educative;
introducerea şi valorificarea elementului educativ în

fiecare unitate de învăţare;
implementarea metodelor interactive pentru ridicarea

calităţii rezultatelor învăţării;
redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară

din perspectiva valenţelor educaţiei de impact.
Calendarul Activităților Educative
semestrul I 2016-2017
 Ziua Mondială a Educaţiei
 Activităţi de prevenire/combatere a violenţei şi infracţionalităţii în colaborare cu Poliția
de proximitate
 Activităţi de prevenire şi combatere a consumului de alcool, droguri, substanţe
etnobotanice, tutun, traficului de persoane
 Calamitățile naturale – activităţi de simulare a unor situaţii de urgenţă
 Activităţi de voluntariat
 „Drepturile copilului, drepturile omului” Ziua Internaţională a drepturilor Copilului
 Vizionare spectacole de teatru, film
 Activități desfășutate cu ocazia unor evenimente (,,Un scriitor cu care ne mậndrim -
Mihail Sadoveanu”, „Ne distrăm de Halloween”, Ziua Naţională a României, „Eminescu,
veşnic tânăr”, „Ziua Unirii Principatelor”)
 Ziua internațională fără tutun
 ,,Bazarul de Crăciun” activitate de voluntariat
 Săptămâna Educației Globale
Diagnoză semestrul I 2016-2017
Activităţi realizate
 Activităţi de prevenire şi combatere a violenţei,
a consumului de substanţe interzise şi a
traficului de persoane în parteneriat cu Poliția
de proximitate;
 Activităţi de prevenire a riscurilor în
parteneriat cu ISU;
 Calendarul activităţilor educative;
 Proiecte în cadrul proiectelor ERASMUS +
KA2;
 Proiecte educaționale și parteneriate;
 Participare la concursuri și olimpiade școlare;
 Săptămâna Educației Globale.
Calendarul activităţilor educative

Ziua Mondială a Educaţiei

 Învățătorii
 Prof. Puțintelnicu Carmen
 Prof. Sorici Cristina
 Prof. Porumb Ciprian
Activităţi de prevenire/combatere a violenţei şi
infracţionalităţii în colaborare cu Poliția de proximitate

 Prof. Ferariu Mihaela


 Prof. înv. primar Axinte Gabriela
 Prof. Puțintelnicu Carmen
 Prof. Sorici Cristina
Activităţi de prevenire şi combatere a consumului de
alcool, droguri, substanţe etnobotanice, tutun, traficului
de persoane

Prof. Buhlea Geanina


Prof. Dolhăscu Petronela
Calamitățile naturale – activităţi de simulare a unor
situaţii de urgenţă

 Învățătorii
Activităţi de voluntariat (Săptămâna legumelor donate,
Bazarul de Crăciun -„Dăruiește din puținul tău”
campanie umanitară pentru cei care au nevoie!)

Învățătorii
Diriginții
,, Un scriitor cu care ne mậndrim - Mihail Sadoveanu”

Prof. Puțintelnicu Carmen


„Ne distrăm de Halloween”

Prof. înv. primar Rățoi Ioana Larisa


„Drepturile copilului, drepturile omului” Ziua Internaţională
a drepturilor Copilului

Prof. Buhlea Geanina


Ziua Naţională a României

 Educatoarele
 Învățătorii
 Prof. Puțintelnicu Carmen
 Prof. Sorici Cristina
,,Bazarul de Crăciun”
„Eminescu, veşnic tânăr”

Educatoarele
Învățătorii
Prof. Puțintelnicu Carmen
„Să cinstim istoria patriei!” - Ziua Unirii Principatelor

Educatoarele
Învățătorii
Proiecte educaționale și parteneriate
 Proiectul Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts and
Languages across Europe) - întâlnirea din România,
finanțat prin programul ERASMUS+ KA2, coordonat de prof.
Adavidoaiei Mariana.

 Proiectul ,,Artă și tradiții românești” desfășurat în cadrul


Proiectului Once upon an Erasmus Tale (Traditional Arts
and Languages across Europe) - întâlnirea dintre România
și Franța.

 Proiect,,Obiceiurile și tradițiile de pe meleagurile noastre”,


coordonat de prof. Axinte Gabriela.
 Parteneriat în educație școală-familie, coordonat înv. Brahaș
Magda.

 Proiect,,Micii artişti descoperă lumea teatrului”, coordonat înv.


Brahaș Magda.

 Proiect ,,Școala Siguranței Tedi” program educațional


inițiat de firma Tymbark Maspex România și brandul Tedi,
împreună cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice și
Ministerul Afacerilor Interne prin Poliția Română.

Proiectul educaţional Pacea în ochii copiilor – Săptămâna


Educației Globale, coordonatori prof. Dolhăscu Petronela, prof.
Radu Marius.
 Semnarea parteneriatului si inițierea activitățlor
din Programul  Școlar Colgate  de educație în domeniul
igienei orale  care se va derula în parteneriat cu S.C. Colgate-
Palmolive (România), coordonat de prof. Anton Irina.

 Semnarea acordului de parteneriat și începerea activităților


programului Școli Prietenoase cu Natura, un proiect al SOR,
coordonat de prof. Anton Irina.
Activităţi pentru timpul liber

Vizionarea spectacolului de teatru ,,Motanul


încălțat” – Teatru de marionete ,,Așchiuță” Iași
Concursuri și olimpiade școlare
 Comper –concurs național Etapa I
Limbă și comunicare
Premiul I - 26
Premiul II - 27
Premiul III - 17
Mențiune - 9
Matematică
Premiul I - 11
Premiul II - 15
Premiul III - 12
Mențiune - 7
 Concursul național ”Sunt mândru că sunt român”
 Concursul național ”Magia iernii”
 Olimpiada județenă ”Lectura ca abilitate de viață”
Munteanu Alexandra – cl. a VI-a 36p
Vîrlan Iulia Maria- cl. a VI-a 45,5p
Axinte Alexandra- cl. a VIII-a 46,5p
Moroșanu Iustin- cl. a VIII-a 47,5p
 Concursul judeţean,,Magia sărbătorilor de iarnă’’la
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TOPILE
 Concursul național ,,Iubim natura'', editia a VII-a,
noiembrie 2016, Palatul Copiilor Alexandria
Premiul al II-lea- Stoleriu Petrică
 
Concursul județean “Toamna în cuvinte și culori”, noiembrie
2016, ediția a-II- a, Şcoala Gimnazială Poiana, com. Deleni

Premiul I- Radu Bianca (creatie litrerara) clasa a VII-a


Mențiune – Dumitrașcu Cătălina (creație literară) clasa a VII-a
Premiul al II-lea - Vîrlan Maria (creație plastică) clasa a VII-a

Concursul județean ,,Amintiri din copilărie”


clasa pregatitoare: 3 premii I
clasa I: 1 premiu II, 2 premii III
clasa a II-a: 2 premii II, 9 mențiuni
clasa a III- a: 1 premiu I, 2 premii II, 2 premii III, o mențiune .
Concursul Judetean de Matematică "Nicu Şerban",
editia a VI-a, desfăşurat la Grupul Şcolar “ Mihai
Busuioc” Paşcani - au participat 3 elevi cls a VI-a si 2 elevi cls
a VIII-a
PREMIUL III – Furtună Andreea cls a III a
- Asoltanei Maria cls a IV a
Centru de excelență – Duduman Fabrizio cls a IV a
Imaginație și creativitate –Oșlobanu Daria cls a IV a
Cupa 1 decembrie la Fotbal – Faza pe zona Pașcani – locul II
Olimpiada de fizică – etapa pe școală
ANALIZA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
Constatări
Au existat lunar activități educative școlare și
extrașcolare.

Nu există varietate în alegerea temelor lunare


pentru activitatile extrașcolare acestea axându-
se mai mult pe marile sărbători existente în luna
respectivă.

Implicarea în număr mai mare atât a elevilor cât


și a cadrelor didactice în activități de
voluntariat (SNAC)
Aprecieri sintetice

 Cadrele didactice sunt dispuse să realizeze cu elevii activități


extrașcolare, dar lipsa de timp pentru căutarea unor teme
atractive și lipsa resurselor materiale sunt o adevarată barieră.

 Atât cadrele didactice cât și elevii și implicit părinții acestora


încep să conștientizeze importanța activităților educative.
Aspecte de îmbunătăţit/probleme identificate
- Activitățile sunt desfășurate de un număr restrâns de
cadre didactice.
- Lipsa de varietate a activităților propuse în
calendarul școlar și repetitivitatea lor de la an la an
duce la lipsa de interes a elevilor.

Măsuri propuse

- Implicarea și altor cadre didactice în realizare


de diverse activități atractive pentru elevi.
- Organizarea de activități variate și de tipuri
diferite pentru a atrage elevii.
Activitatea desfășurată în cadrul Comisiei metodice
a diriginților

 Activitatea comisiei diriginţilor este coordonată de profesor


Axinte Gabriela.
 Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul
anului şcolar 2016-2017 și are următoarea componență:
Nume și prenume Clasa Școala/structura
diriginte
Porumb Ciprian aVa Școala Gimnazială
Mihăiță Lunca Pașcani
Sorici Cristina a VI a Școala Gimnazială
Lunca Pașcani
Isachi Iustina a VII a Școala Gimnazială
Lunca Pașcani
Puțintelnicu Carmen a VIII a Școala Gimnazială
Valentina Lunca Pașcani
Radu Luchian Marius aVa Structura Blăgești

Dolhăscu Petronela a VI a/ a VIII a Structura Blăgești

Lupu Anastasia a VII a Structura Blăgești


 Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să
respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să
răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de
activitate conţine:
Obiective Denumire Perioada Propunători
activitate
Alegerea echipei de Stabilirea diriginților septembrie 2016 Director, prof
diriginți pentru fiecare clasă Adavidoaiei Mariana
Asigurarea cadrului Studierea noilor septembrie 2016 Toți diriginții
legislativ specific prevederi
activităţii educative metodologice privind
şcolare şi organizarea şi
extraşcolare desfăşurarea
activităţilor de
diriginte, conform
Ordinului MECI nr.
5132 din 10.09.2009;

Asigurarea eficienţei Studierea și discutarea septembrie 2016 Toți diriginții


proiectării programei de
curriculare şi Consiliere și orientare
extraşcolare a Întocmirea
activităţilor planificărilor
educative a calendaristice
diriginţilor
Asigurarea eficienţei Prezentarea raportului septembrie 2016 Responsabilul
proiectării privind activitatea comisiei metodice
activităţilor Comisiei metodice a
educative a diriginților în anul
diriginţilor la nivelul școlar 2015 - 2016
comisiei metodice a
diriginţilor

Proiectarea activității octombrie 2016 Toți diriginții


Comisiei metodice a
diriginților – semestrul
I, an școlar 2016 -
2017

Evaluare – teste Evaluarea rezultatelor octombrie 2016 Responsabilii


inițiale obținute la testele comisiilor metodice
inițiale
Redimensionarea Desfășurarea de noiembrie 2016 Toți diriginții
activităţilor activități extrașcolare decembrie 2016 Toți diriginții
educative din (zile aniversare/
perspectiva comemorative, ianuarie 2017 Toți diriginții
valenţelor educaţiei festivități, excursii
de impact tematice, întruniri,
dezbateri, concursuri,
excursii tematice,
schimburi de
experiență etc)
Profesionalizarea Tema: noiembrie 2016 Prof. Dolhascu
activităţilor Autocunoașterea Petronela
educative prin Activitate
perfecţionarea demonstrativă – clasa
metodelor, a VI a
instrumentelor, Referat: Rolul
resurselor didactice autocunoașterii în
utilizate în actul dezvoltarea personală
educaţional și profesională
Tema: Noi și televizorul/ decembrie 2016 Prof. Porumb
Cum și când folosesc Ciprian
calculatorul în
pregătirea lecțiilor

Activitate demonstrativă
– clasa a V a
Referat: Rolul
informațiilor în procesul
de cunoaștere, învățare,
acomodare„

Tema: Violenţa – o realitate ianuarie 2017 Prof. Radu Luchian


a zilelor noastre, combaterea Marius
violenţei în şcoli
Activitate demonstrativă –
clasa a V a
Referat: Prevenirea violenței
în școală
În semestrul I al anului școlar 2016-2017 toate cadrele didactice
și-au întocmit la timp și conform documentelor în vigoare
planificările pentru ora de consiliere și orientare cât și graficul
orelor de suport educațional și consiliere pentru părinți. S-au
întocmit de asemenea și calendarele activităților educative pe
clasă, la unele clase existând chiar mai multe activități într-o
lună. Tot la începutul anului școlar fiecare cadru didactic și-a
întocmit planificarea ședintelor și lectoratelor cu părinții și cu
ajutorul acestora s-au stabilit consiliul reprezentativ al părinților
pe clasă și comitetetul de elevi pe clasă.
În urma efectuării asistențelor s-a observat că fiecare diriginte
asistat respectă programa în vigoare dar și planificarea
calendaristică întocmită iar în cadrul orelor de dirigenție se
folosesc metode moderne activ participative cum ar fi activități
de spargere a gheții, ciorchinele, brainstorming etc.
ANALIZA COMISIEI DIRIGINŢILOR

Constatări
 Se întocmesc la timp toate documentele
necesare desfășurării activității de diriginte.
 Se respectă programele în vigoare.
 Se folosesc metode diverse pentru a atrage
elevii în realizarea activităților.
Aprecieri sintetice
Cadrele didactice denotă responsabilitate în
realizarea documentelor școlare dar și
creativitate în alegerea și stabilirea strategiilor
didactice folosite.
Aspecte de îmbunătăţit
Existența unei discrepanțe între
documentele prezentate (care în
majoritate situațiilor sunt bine
întocmite) și activitatea efectivă la
clasă;

Măsuri
Încărcarea tuturor materialelor/fotografii
pe facebook școală imediat după
desfășurarea activității.
Activitatea Consiliului Reprezentativ al
Părinților
 Încă din prima saptamâna din anul școlar 2016 -2017, au
avut loc ședintele cu parintii, în cadrul cărora s-au ales
Comitetele de părinți pe clasă și s-au desemnat
reprezentanții fiecarei clase în Consiliul Reprezentativ al
Părinților. Tot atunci, s-a prelucrat Regulamentul de ordine
interioară. Astfel, părinților li s-au adus la cunoștință atât
drepturile de care beneficiază copiii, cât și îndatoririle
acestora.
 În luna octombrie 2016 a avut loc adunarea generală a
părinţilor în vederea constituirii Consiliului Reprezentativ
al Părinţilor pentru anul şcolar 2016-2017 .
 Ședințele Comitetului reprezentativ al părinţilor s-au
desfășurat conform graficului stabilit.
Constatări
Majoritatea părinților au participat cu
promptitudine la toate ședințele comitetului de
părinți pe școală.
Aprecieri sintetice
O mare parte dintre părinți sunt dornici să
participle la activitățile organizate de școală în
măsura în care programul le-o permite. Se
observă însă că tocmai părinții de care am avea
nevoie să fie mult mai mult la școală și anume
părinții elevilor problemă sau cu probleme la
învățătură nu vin decât foarte rar, deloc sau doar
la cererea expresă a dirigintelui și directorului
unității școlare.
Aspecte de îmbunătăţit/probleme
identificate
Lipsa de implicare a unor părinți în activitățile
școlii.
Măsuri propuse
Atragerea părinților către școală prin realizarea
unor activități de interes.
Recomandări
Schimburi de experiență între profesorii diriginți;
Proiectarea şi organizarea activităţilor educative pe
baza opţiunilor şi intereselor copiilor, astfel încât să
conducă la creşterea motivaţiei şcolare a acestora;
Readucerea orei de dirigenție/consiliere și orientare la
valoarea ei educativă și evitarea caracterului formal;
Desfășurarea orelor de dirigenție în mod constant și
neformal;
Valorificarea impactului activităţilor educative asupra
îmbunătăţirii calității educaţiei (cultură
organizaţională, comportament, climat educaţional,
comunicarea asertivă etc.)
Prezentarea unor exemple de bună practică în cadrul
comisiei diriginților sau în cadrul CP.
Mult succes!
„Sentimentul colorează, nu pensula”
Nicolae Grigorescu