Sunteți pe pagina 1din 8

Mediul ambiental

Educaţie ecologică
Clasa a V-a
Mediul ambiental- concept
 Prin mediu înconjurător sau mediu ambiant se
înţelege ansamblul de elemente şi fenomene naturale
şi artificiale de la exteriorul Terrei, care condiţionează
viaţa, în general, şi pe cea a omului în special.
 Potrivit Legii protecţiei mediului, mediul înconjurator este
ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul,
apa, solul şi subsolul, toate straturile atmosferei, toate
materiile organice şi anorganice, precum si fiintele vii,
sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele
enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale.
Conceptul de mediu înconjurător are mai multe

accepţiuni în funcţie de ştiinţa care şi-l asumă: biologia,

geografia, ecologia.
Termenul environment (utilizat în limbile franceză şi engleză), cu sensul
de „ceea ce ne înconjoară”, se apropie de cel de mediu înconjurător
sau mediu ambiant sau mediul ambiental. În accepţiunea de „mediu
de existenţă al societăţii omeneşti”, acest tip de mediu este un întreg, a
cărui diversitate structurală şi dinamică rezultă din combinarea, în
variante diverse, a tuturor elementelor constitutive.
Componentele sale nu reprezintă obiectul de studiu al unei singure ştiinţe sau
domeniu al practicii umane, inducând ideea unui domeniu interdisciplinar
„geoecologia”.