Sunteți pe pagina 1din 15

prof.

Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

PROIECT DIDACTIC

Propunător: prof. Ana Darie


Data: 29 martie 2019
Nivel: I (grupa mijlocie “Micul Prinţ”, Grădiniţa cu Program Prelungit nr.16, Iaşi)
Tema de studiu: “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
Tema proiectului : “În lumea fermecată a poveştilor”
Tema activităţii: “Călătorie în lumea poveştilor”
Domeniul experienţial: DLC – Domeniul Limbă şi Comunicare.
Mijloc de realizare: joc didactic
Durata: 30 de minute
Scopul activităţii: Verificarea graduluim de cunoaştere a poveştilor prin aplicarea acestora în diverse situații de
învăţare și crearea unor contexte de exprimare corectă, coerentă şi logică a comunicării.

Obiective operaţionale:
Cognitive:
O1: să povestească mici fragmente din texte, demonstrând înțelegerea lor;
O2: să recunoască personaje din poveşti, titlul poveştilor, autorul, pe baza unor ghicitori, replici folosite sau
pe baza imaginilor;
O3: să recunoască siluetele unor personaje din poveşti, denumind atât personajul cât şi povestea din care
face parte;
O4: să compare, asocieze, caracteristicile personajelor;
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

O5: să se exprime corect, coerent şi logic în expunerile făcute;


O6: să aleagă jetoane reprezentative conform cerinței şi să le aşeze la flip-chart
Psiho - motrice:
O7: să mânuiască corect materialele didactice;
Afective:
O8: să participe afectiv la joc, aducându-şi contribuţia la realizarea sarcinilor.

Reguli de joc: Copilul care a fost atins cu bagheta fermecată sau la care s-a oprit numărătoarea, va
recunoaşte şi descrie personajele din poveştile învăţate, va povesti secvenţa unui text reprezentat în imagine, va
stabili corectitudinea sau incorectitudinea unor enunţuri, apoi împreună cu echipa sa va ghici răspunsul la ghicitori,
selectând imaginile corecte pe care le va aşeza la locul potrivit.
Elemente de joc: surpriza, bagheta fermecată, închiderea şi deschiderea ochilor, ghicirea, aplauze, mimica,
recompense.
Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, elemente de joc, expunerea, demonstraţia, observaţia,
problematizarea, Diagrama Venn.
 Material didactic: Un castel de jucărie, imagini din poveşti, jetoane cu personaje din poveştile
învăţate, scrisoare din partea Zânei Poveştilor, bagheta magică, flip-chart, siluete ale personajelor din
poveştile propuse pentru realizarea Diagramei Venn, planşe ce ilustrează Diagrama Venn, stimulente.
 Forma de organizare a activităţii: frontal, individual, pe echipe.
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

Sarcini didactice :
 Identificarea personajelor şi a poveştilor pe baza imaginilor, ghicitorilor, replicilor personajelor sau a
versurilor prezentate;
 Alegerea jetoanelor specifice poveştii;
 Completarea, reformularea unor propoziţii.
 Realizarea Diagramei Venn

Resurse informaţionale:

Sursa 1: Consiliere şi orientare – Ghid de educaţie pentru carieră , coord. Gabriela Lemeni, Mircea
Miclea, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2004;
Metode interactive de grup – Ghid metodic , coord. Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela
Fulga, Editura Arves, 2002;
Revista Invăţământului Preşcolar nr.1-2/2012, coord. Silvia Dima, Editura Arlequin, 2012.
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

Strategia didactică
Secvenţele Conţinutul instructiv-educativ Metode de Materiale Forme de Evaluarea
activităţii învăţare şi mijloace organizare
didactice

1.Moment Pentru a asigura buna desfăşurare a


organizat. activităţii, încă de la început vom crea condiţii
Capacitatea
corespunzătoare, şi anume: aerisirea sălii de grupă,
de
pregătirea materialului didactic la îndemână,
concentrare
aşezarea meselor şi a scăunelelor în formaţie.
Machetă: a atenţiei
Castelul
2.Captarea La colţul tematic se va amenaja o scenă de
Conversaţia Poveştilor
atenţiei poveste - un castel înconjurat de o frumoasă
Observarea Frontal
grădină, unde ar trebui să aibă loc Carnavalul
Explicaţia
personajelor din poveşti. Acest carnaval însă nu
mai poate avea loc, deoarece personajele au Capacitatea
dispărut. Ele au aflat că sunt copii cărora nu le de
place să asculte poveşti, preferând să facă altceva. receptare a
Zâna Poveştilor le spune copiilor că va putea mesajului
Conversaţia
destrăma vraja numai dacă copiii vor rezolva oral
Explicaţia
anumite sarcini şi vor trece cu bine prin anumite
încercări, la fel ca presonajele din basmele
cunoscute. În felul acesta ei vor demonstra că
iubesc poveştile, că le place să asculte poveşti.
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

3.Anunţarea Astăzi, la activitatea de Limbă şi Comunicare, vom


temei şi a pătrunde în lumea poveştilor. Vom juca jocul
obiectivelor didactic “Călătorie în lumea poveştilor”. În acest Observ
joc trebuie să rezolvaţi mai multe sarcini, pentru a capacitatea
dezlega vraja. Vă veţi întâlni cu personajele din Bagheta de
poveştile cunoscute, pe care trebuie să le „fermecată” concentrare
recunoaşteţi, să spuneţi cum sunt aceste personaje, şi a
din ce poveste fac parte, să recunoaşteţi interesului
Frontal manifestat
fragmentele din poveşti şi să dezlegaţi ghicitori.
Explicaţia
,,Vă anunţ cu bucurie Observaţia
Că astăzi vom face o călătorie
Fără maşini şi avioane
Fără autobuze şi autocare,
Vom călători cu mare zor
În lumea minunată a poveştilor.
Aici ne vom distra, ne vom juca,
Dar sigur vom şi învăţa.
Bagheta fermecată nu va lipsi
În timpul jocului ne va însoţi.”
Plicul cu
Voi prezenta regulile jocului şi sarcinile pe care materialele
4.Desfăşu- copiii trebuie să le îndeplinească. Aceste sarcini se necesare
rarea află în cutia fermecata, în cateva plicuri. Împărţiţi desfăşurării
activităţii în două echipe vor avea de rezolvat sarcini/ jocului
încercări pe care le voi citi, iar ei le vor rezolva pas didactic
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

cu pas şi nu vor putea trece la urmatoarea probă,


daca precedenta nu este rezolvată. Pentru fiecare
răspuns corect vor primi cate o bulină. Echipa cu
cele mai multe buline va fi caştigătoare.
 vor dezlega ghicitori despre personajele
Pe echipe
cunoscute („Atent dacă vei fi, personajul vei
ghici!”);
 vor audia fragmente din poveştile cunoscute
şi vor recunoaşte şi denumi titlul (autorul) Conversaţia
poveştii;
 vor preciza din ce poveste face parte scena Explicaţia
din planşa prezentată, ce moment al poveştii
este ilustrat, care sunt personajele pozitive şi
negative şi ce mesaj educativ are povestea;
 vor stabili corectitudinea sau incorect.
formulării enunţurilor ce au la bază
conţinuturile unor poveşti cunoscute („Am
spus bine, n-am spus bine?);
 realizarea Diagramei Venn.
Pe parcursul jocului voi folosi bagheta magică
sau numărători pentru a numi copilul care va
rezolva sarcina.Voi folosi versurile :
« Bagheta se-nvârteşte, se-nvârteşte şi la...(numele
copilului) se opreşte ! » sau « Unu, doi trei,
răspunde , dacă vrei ! ».
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

Se realizează jocul de probă, oferindu-se


explicaţii suplimentare în cazul în care se constată
că regulile sau modul de desfăşurare a activităţii nu
au fost înţelese. Această probă se desfăşoară cu
întrega grupă de copii.
Demonstraţia
PROBA 1 Conversaţia
Joc-exerciţiu de ,,spargere a ghetii‟‟
,, Atent daca vei fi, personajul vei ghici !’’– Evaluarea
prezentarea unor ghicitori despre personaje orală a
cunoscute : răspunsuril
“ Personajul să-l ghiceşti or la
e din cartea cu poveşti ! ” ghicitori

 Când miros de peşte mi-a venit


Eu moartă-n drum m-am prefăcut.
Ghiciţi, cine sunt?
(Vulpea - Ursul păcălit de vulpe)

 Dintr-o poveste am venit Ghicitori


Şi-am pedepsit fără de veste Problematiza
Un lup şi el tot din poveste. rea
(Vânătorul - Scufiţa Roşie)
 « În căsuţa din pădure,
Repede face curat,
Farfurii, ceşcuţe, oale
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

Stau acum frumos pe raft


Si hăinuţe şi pătuţuri
Astăzi le-a aerisit,
Iar piticii pot să vinăt
Totul este pregătit !
Să vedem dacă ghiciţi
Despre cine v-am vorbit ? »
(Albă-ca-Zăpada - Albă-ca-Zăpada şi
cei şapte pitici)
 “ Vizitiu, ia vezi ce vrea
Ist cocoş? N-o vrea să bea
Ghicitori
Apă multă din fântână,
De noi să nu se mai ţină?
Şi-oi scăpa de ist cocoş,
Bun doar de făcut cu borş.
(Boierul – Punguţa cu doi bani)
PROBA 2 Fragmente
Evaluarea
Voi citi fragmente din poveşti, iar copiii vor Expunerea din poveşti
deprinderii
recunoaşte şi denumi titlul poveştii (autorul).
de a se
exprima
PROBA 3
corect,
Voi prezenta copiilor planşe cu scene din Conversaţia Planşe cu
coerent şi
poveştile cunoscute. Copiii trebuie să precizeze din scene din
logic în
ce poveste face parte scena respectivă, ce moment poveşti
expunerile
din poveste reprezintă, să spună care este mesajul
făcute
educativ al poveştii.
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

PROBA 4
Evaluarea
Voi citi copiilor 4 propoziţii inspirate din Exerciţiul
deprinderii
poveştile învăţate, iar copiii stabilesc corectitudinea Explicaţia
de a
sau incorectitudinea enunţului formulat:
formula
propoziții
PROBA 5
Joc-exerciţiu : « Completează ce lipseşte ! »
- completarea unor propozitii eliptice : Evaluarea
 ,, Ca să-şi facă glasul frumos şi clar deprinderii
Lupul s-a dus la…‟‟ (fierar) de a
 ,, În casa cu lucruri mici, formula
Locuiau cei şapte...‟‟ (pitici) răspunsuri
 ,,Iedul cel mic era... ,iar iedul cel mare la întrebări.
era... „‟ (ascultător, neascultător)
 “Ursul a … pe vulpe.‟‟ (păcălit-o)

5.Feed Comlicarea jocului se va realiza prin metoda


back-ul şi Diagramei Venn.
Evaluarea
obţinerea La flipchart vor fi fixate două cercuri ce se
capacității
performanţei intersectează, pentru aşezarea siluetelor din fiecare
de a
poveste. În mijloc se asează personajele Siluetele
rezolva
asemănătoare sau comune celor două poveşti. Problematiza unor
situația
Copiii vor asculta ghicitori pe care le vor rea personaje
problemă
dezlega, descoperind personajul unei poveşti. Dacă Exerciţiul din poveşti
silueta personajului poveştii se află pe masa
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

echipei, ei trebuie să o pună în diagramă. Aşa se va Sablon


proceda pentru aproape toate siluetele poveştilor. Diagrama
La final vor fi ghicitori legate de personajele sau Venn
lucrurile ce aparţin ambelor poveşti, iar copiii
trebuie să fie atenţi unde vor aşeza siluetele.
Interevalua
6. Asigurarea Voi adresa copiilor următoarele întrebări:
re
retenţiei şi a - Cum s-a numit jocul pe care l-am desfăşurat?
transferului - Ce se întâmplă cu personajele negative din
poveşti? (sunt pedepsite)
- Credeţi că din poveştile acestea aţi învăţat lucruri
Apreciez
bune, aţi învăţat cum să vă comportaţi în anumite
întreaga
împrejurări?
activitate
7. Evaluare Voi face aprecieri referitor la modul cum s-a
desfăşurat întreaga activitate şi vom stabili echipa
Evaluare
câştigătoare.
orală
8. Încheierea Le voi adresa copiilor îndemnul :
activităţii „Iubiţi poveştile, copii,
Pentru că ne-aduc bucurii Conversaţia
Acord
Din ele multe învăţăm
stimulente
Putem să ne-ndreptăm,
Frumos să ne purtăm.”
Drept recompensă, copiii vor primi medalioane
cu personaje din povesti.
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

A fost odată o căpriţă


cu şorţ şi cu bundiţă,
ce-avea la casa ei
trei iezi mai rotofei.
(capra cu trei iezi)
Ion Creanga ne spunea
Ca o mama capra avea
Iezisori mititei
Stiti cati iezi avea ea?
( trei)
Pe mama capră o ascult
Uşa eu nu o deschid,
Ghiciţi, oare, cine sunt ?
(Iedul cel mic)

Zglobie şi drăgălaşă,
La bunica a plecat,
Dar când a ajuns în pădure
De sfatul mamei a uitat.
(Scufita Rosie)
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

Asteptând-o pe Scufita
Cu lupul m-am pomenit
Nici nu a batut la usa
Îndata m-a înghitit
Însa bunul vânator
M-a salvat, mi-a dat ajutor.
(Bunica)

Sunt lacom si mâncacios


În povesti sunt furios.
Vânatorul si cu capra
De mine au ascapat si ..gata !
( lupul)
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

METODA – DIAGRAMA VENN

“Pentru a scoate în evidenţă elementele comune a două sau mai multe concepte, obiecte sau mulţimi se pot
folosi diagramele Venn. Acestea se reprezintă cu ajutorul mai multor cercuri intersectate. În fiecare cerc se notează
caracteristicile fiecăruia dintre concepte, iar în zona de intersecţie a celor două cercuri se notează caracteristicile
fiecăruia dintre concepte. Acest tip de diagramă poate fi folosit ţi pentru a scoate în evidenţă deosebirile,
caracteristicile specifice ale conceptelor.” (sursa 1)
Diagrama Venn se poate aplica cu eficienţă în activităţile de observare (exemple: asemănări şi deosebiri între
animalele sălbatice şi domestice, mijloace de transport terestre, maritime şi navale), jocuri didactice, convorbiri
pentru sistematizarea unor cunoştinţe (exemple: asemănări între fructe şi legume) sau pentru restructurarea ideilor
extrase dintr-o poveste.
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

Fata mosului la claca


Multe fuse mai torcea;
Fata babei cea posaca,
Unul singurel abia.
( fata moşului)

Adevaru-a babei fata


Il spunea acas’ pe dos.
-Uite mama, uite tata,
Fusele-astea, eu le-am tors!
(fata babei)

A fost odata un cocos


Care s-a intors bogat la mos.
( Cocoşul)

Vizitiu,ia vezi ce vrea


Ist cocoş? N-o vrea să bea
Apă multă din fântână,
De noi să nu se mai ţină?
Şi-oi scăpa de ist cocoş,
Bun doar de făcut cu borş.
( Boierul)
prof. Ana Darie
Grădiniţa cu P.P. nr. 16 Iaşi

A fost odată un cocoş


Şi o găină ,cum se ştie,
Dar pe Cocoş l-avea un moş,
Iar pe Găină-o băbătâie.
( baba şi moşneagul)

Zice-se c-a fost odata


Un mosneag si-o baba rea;
Ca mosneagu-avea o fata,
Baba, tot la fel si ea.
( baba şi moşneagul)