Sunteți pe pagina 1din 12

Mărturisirea credinței în Iisus

Hristos

Clasa VI
• Legătura personală a omului cu Dumnezeu
se întemeiază pe credință.
• Această virtute păstrată de om în sufletul
său, poate fi mărturisită atât prin cuvinte, cât
și prin fapte.
• Sfânta Scriptură este presărată cu minunate
exemple de mărturisire a credinței, de la
drepții Vechiului Testament, Proroci și până
la Sfinții Apostoli.
• Ca prieteni ai lui Dumnezeu, ucenicii
Săi au dat dovadă, de cele mai multe ori,
de o credință puternică, întărită de
mărturisirea dragostei pentru Hristos,
fiind modele demne de urmat de către
toți credincioșii.
• Între aceste exemple se încadrează și
două dintre minunile înfăptuite de
Mântuitorul Iisus Hristos asupra naturii:
Pescuirea minunată și Potolirea
furtunii pe mare.

Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu (Matei 16, 16).
• Iisus a mers pe apă către apostolii ce se aflau
în corabie, înfricoșați de valurile înalte. Petru
a prins curaj când L-a văzut și s-a îndreptat
spre Hristos, dar s-a temut de vântul puternic
și a început să se scufunde. Mântuitorul l-a
salvat, apoi l-a mustrat pentru slăbirea
credinței și a potolit furtuna. În urma acestei
minuni, apostolii au mărturisit: „Cu adevărat
Tu ești Fiul lui Dumnezeu” (Matei 14, 33).

Cine este Acesta că și vânturile și marea


ascultă de El? (Matei 8, 27)
• Credința în dumnezeirea Sa a mărturisit-
o și Sfântul Apostol Toma după Înviere,
când a văzut semnele răstignirii și I-a
zis: „Domnul Meu și Dumnezeul Meu!”
(Ioan 20, 28).
• Exemplul apostolilor de mărturisire a lui
Hristos este un îndemn pentru toți creștinii la
exprimarea credinței în viața de zi cu zi.
Aceasta este o dovadă a iubirii de Dumnezeu și
se manifestă prin rugăciune, prin fapte de
milostenie, prin participarea la viața liturgică.
• Importanța mărturisirii lui Hristos este
accentuată astăzi de nevoia păstrării identității
de credință, în contextul relației oamenilor cu
Dumnezeu. Adresându-se tuturor, Sfinții
Apostoli îndeamnă: „Cine mărturisește că Iisus
este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne
întru el și el în Dumnezeu” (1 Ioan 4, 15).
• Mărturisirea de credință a creștinilor este
Crezul sau Simbolul Credinței.
• Prin aceasta, Îl mărturisim pe Dumnezeu
Sfânta Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh.
Crezul îl spunem la fiecare Sfântă
Liturghie, dar și la Taina Sfântului Botez.
• Prin rostirea lui, nașul promite că va
veghea asupra celui nou botezat să
crească în credința creștină și să urmeze
învățăturile Mântuitorului.
Mărturisirea credinței în Iisus
Sa retinem Hristos
• Sfinții Apostoli sunt modele de
mărturisire a credinței în Dumnezeu.
• Ei au dovedit credință în diferite
împrejurări, precum pescuirea
minunată sau potolirea furtunii pe
mare.
• Urmând Sfinților Apostoli Petru sau
Toma, creștinii sunt chemați să-și
exprime credința în viața de zi cu zi.
Sa exersam
• Completează spațiile libere cu termenii
corespunzători din paranteză:

• Primii mărturisitori ai credinței în Iisus Hristos au


fost … … . Văzându-le credința, Mântuitorul i-a
chemat să devină pescari de ... . Această titulatură
se referă la rolul mărturiei lor înaintea oamenilor,
prin care i-au învățat și i-au determinat pe alții să
împlinească … Domnului. Mărturisirea credinței
de către creștini în viața de zi cu zi se poate face
prin …, prin fapte de …. sau prin participarea la
…….
• (viața liturgică, învățătura, credinței, oameni,
milostenie, Sfinții Apostoli, rugăciune)

S-ar putea să vă placă și