Sunteți pe pagina 1din 8

Infirmitate, invaliditate,

incapacitate adaptativă

Conf. dr. Beatrice Ioan


Infirmitatea
- Orice modificare morfologică, funcţională sau morfo-
funcţională care pune individul într-o situaţie de inferioritate
faţă de starea anterioară
- În esenţă → pierderea unui organ sau a funcţiei acestuia
- Consecinţă a leziunii iniţiale sau a unei complicaţii a acesteia
- Caracteristici:
* permanentă- după epuizarea met. terapeutice
* fizică/psihică
- Se referă la aspectul penal al prejudiciului morfo-funcţional
(art. 182 CP- vătămarea corporală gravă)

Rol în stabilirea gravităţii leziunilor şi nu în repararea
prejudiciului
Invaliditatea
- Obligatoriu un deficit funcţional, asociat sau
nu cu un deficit morfologic

- Coexistă întotdeauna cu o infirmitate-


reciproca nu este valabilă (posibil- infirmitate
fără răsunet funcţional) → “infirmitate cu
răsunet funcţional”

- OMS – orice pierdere sau anomalie


psihologică, fiziologică sau anatomică a
structurii sau funcţiilor
Invaliditatea
- Invalidităţile – devieri de la standarde general acceptate de
către societate (definire relativă, dificilă a normalului)

- Nu indică obligatoriu o boală (amputarea piciorului-


invaliditate a structurii corporale)

- Pot fi permanente/temporare

- Ghidul AMA
* Invaliditatea - alterarea sănătăţii unui individ, o deviere
de la normal a unei părţi a corpului sau a unui organ, precum
şi a funcţionării sale
* Invaliditatea permanentă- stabilă, definitivă (nu se poate
schimba, în ciuda continuării tratamentului medico-chir.)
Invaliditatea

- Se exprimă în grade (I,II,III)


* gr. III → pierderea parţială a capacităţii de
muncă – reducerea la ½ a progr. de muncă (4 h)

* gr. II → pierderea totală a cap. de muncă

* gr. I → pierderea totală a cap. de muncă +


îngrijire şi supraveghere permanentă (necesită
însoţitor)
Incapacitatea
- OMS → orice restricţie sau lipsă (datorată
unei invalidităţi) a capacităţii de a efectua o
activitate în maniera sau limitele considerate
normale pentru o persoană normală

- Legea 19/2001 → incapacitate adaptativă →


scăderea capacităţii individului de a face faţă
cerinţelor profesiei şi vieţii socio-familiale
Incapacitate - grad invaliditate
Deficienţă fct. Incapacitate Grad
invaliditate
Fără D.F. 0-19% 0

D.F. uşoară 20-49% 0

D.F. medie 50-69% III

D.F. accentuată 70-89% II

D.F. gravă 90-100% I


Capacitatea de muncă
- Repercursiunile deficitului funcţional asupra
capacităţii individului de a presta o anumită profesie
→ capacitate de muncă (scădere/pierdere)
• ↓ Cap. de muncă- obligatoriu infirmitate şi
invaliditate. Posibil invaliditate fără afectarea capacit.
de muncă
• Contează profesia şi munca prestată efectiv

• Invaliditate, IA, cap. muncă- repararea prejudiciului


(lat. civilă)
• Infirmitate- stabilirea gravităţii leziunilor (lat. penală)