Sunteți pe pagina 1din 26

Coord. Conf. dr.

Iacobescu Gabriela

Absolvent: UDVESCU LIVIU NICOLAE


CUPRINS
 INTRODUCERE…………………………………………………………….2
 CAPITOLUL I : POLUAREA AERULUI......…………………...................6
 CAUZELE POLUARII AERULUI…………………………………………..7
 EFECTELE POLUARII AERULUI………………………………………..15
 COMBATEREA POLUARII AERULUI…………………………………...16
 CAPITOLUL II : POLUAREA APEI………………………………...........19
 CAUZELE POLUARII APEI……………………………………………….20
 EFECTELE POLUARII APEI……………………………………………..22
 COMBATEREA POLUARII APEI………………………………………...24
 CAPITOLUL III : POLUAREA SOLULUI………………………………...28
 CAUZELE POLUARII SOLULUI…………………………………………29
 EFECTELE POLUARII SOLULUI………………………………………..32
 COMBATEREA POLUARII SOLULUI…………………………………...33
 CAPITOLUL IV: RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI
IN JUDETUL VALCEA ........................................................................36
 CONCLUZII...........................................................................................45
 BIBLIOGRAFIE.....................................................................................47
INTRODUCERE

 In capitolul I sunt prezentate cele mai importante cauze si


efecte ale poluarii aerului,precum si unele metode de
combatere a poluarii aerului.
 In capitolul II sunt prezentate unele dintre cele mai importante
cauze si efecte ale poluarii apei precum si metode de
combatere a poluarii apei.
 In capitolul III vom face referire la cauzele,efectele,precum si
metodele de combatere a poluarii solului.
 Capitolul IV contine un raport de cercetare privind starea
mediului in Ramnicu Valcea .
 La finalul lucrarii sunt prezentate unele concluzii care fac
referire la poluarea si combaterea poluarii mediului.
TIPURI DE POLUARE
 I.Dupa provenienta poluantilor :

 1.Poluare naturala :
a-biologica
b-datorata unor fenomene fizico-chimice din natura
c- menajera

 2.Poluare industriala
 3.Poluare agricola

 II.Dupa natura poluantilor:

 1.Poluare fizica: a -termica


b-sonora (fonica)
c -luminoasa
d -radioactiva
e -electrica
TIPURI DE POLUARE

2.Poluare chimica: a.-cu derivati ai carbonului si hidrocarburi lichide
b.-cu derivati ai sulfului, ai azotului etc.
c.-cu derivati ai metalelor grele (Pb, Cr etc.)
d.-cu derivati ai fluorului
e.-cu materii plastice
f.-cu pesticide
g.-cu materii organice fermentescibile

 3.Poluare biologica

 a.-contaminarea microbiologica a mediilor inhalate si ingerate,precum si a solului


(exemple pentru sol: antrax, ciuma, germeni fitopatogeni)

 b.-modificari ale biocenozelor si invazii de specii animale si vegetale (exemplu: prin


introducerea de seminte de buruieni din alte zone sau favorizarea inmultirii unor
specii de buruieni consecutiv tratamentelor cu erbicide)

 4. Poluarea ,,estetica"-->ca figura de stil,dar si in sens propriu,prin degradarea


peisajelor, ca urmare a urbanizarii si sistematizarii eronat concepute.
POLUAREA AERULUI

 Poluarea aerului se produce


inegal, neuniform,fiind de
obicei deosebit de mare in
bazinul aerian al
concentrarilor urbane si
industriale, ea nedepasind
de regula inaltimea de
cateva sute de
metri,poluantii coexistand si
amestecandu-se cu aerul din
aceleasi spatii limitate in
care traiesc milioane de
oameni.
Principalele surse de poluare atmosferica

 Industria,industria chimica
 Intreprinderile termoenergetice
 Siderurgia
 Metalurgia neferoasa
 Industria materialelor de constructii.
 Mijloacele de transport
EFECTE ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR

 EFECTELE CRESTERII DIOXIDULUI DE CARBON DIN


ATMOSFERA
 Dioxidul de carbon rezultat in exces din combustii industriale prin utilizarea
carbunelui si petrolului depasesc cantitativ capacitatea de receptie a
naturii. Concentratia sa creste pe intreaga planeta favorizind retinerea
caldurii aproape de sol si impiedicind dispersia ei pe verticala(,,efect de
sera").
 EFECTELE POLUARII CU DIOXID DE SULF
 In aerul poluat puternic cu dioxid de sulf si oxizi de azot in prezenta
umiditatii se pot forma acizi sulfurici si azotici(ploi acide).Acestia
sunt antrenati de picaturile de apa din nori la distante mari sau spre
sol o data cu ploaia provocand arsuri vegetatiei. Ploile acide mai
afecteaza fauna si populatiile umane provocand dezechilibre grave .
CAPITOLUL II:POLUAREA APEI
In functie de substantele dizolvate sau aflate in stare de
dispersie exista mai multe feluri de poluanti ai apelor si
distingem:
 Poluarea organica
 Poluarea anorganica
 Poluarea biologica

Surse de poluare:
-Industria
- Hidrocentralele
Efecte asupra mediului inconjurator
- Periclitarea sanatatii
- Vatamarea faunei si florei
- Degradarea zonelor turistice si de agrement
CAPITOLUL III: POLUAREA SOLULUI
Poluarea solului inseamna orice actiune care produce
dereglarea functionarii normale a solului ca suport si mediu
de viata in cadrul ecosistemelor naturale sau antropice.

CAUZELE POLUARII SOLULUI EFECTELE POLUANTE


- impuritatile, reziduurile din
- Activitatea extractiva de procesul de fabricatie
materii prime si materiale - contaminarea apelor freatice
- Activitatea industriala
- lipsa purificarii si curatirii
- Activitatea agricola ingrasamintelor industriale
- Activitatea rutiera - excesul de nitrati
- Gospodaria comunala - superfertilizarea cu
ingrasaminte fosfatice
CAPITOLUL IV: RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI
IN JUDETUL VALCEA
 Judeţul Vâlcea are o
suprafaţă de 5765 km2
reprezentand 2,4% din
teritoriul Romaniei.
 Populaţia judeţului este de
413.570 locuitori, din care în :
-mediu urban 171.091 loc.
-mediu rural 242 479 loc;
-densitatea:71,7 loc./km2.
Impărţirea administrativă a
judeţului:
 Număr municipii : 2
 Număr oraşe: 9
 Număr comune: 78
 Număr sate: 564
Structura şi dinamica populaţiei este reprezentata in
urmatorul grafic:

Numărul populaţiei
122000 129497
120000 119434
118000 116914
116000
114000
112000 111701
111342 Numarul populatiei
110000
108000
106000
1992 1996 2000 20052007
Raportul dintre populatia urbana
si populatia rurala

Urban
41%
Urban

Rural Rural
59%
Cele mai importante probleme de mediu din
judet au fost identificate in directa relatie cu
sursele care le provoaca. Aceste surse sunt:
 Mineritul si prelucrarea materialului
excavat
 Sectorul energetic
 Alte industrii
 Infrastructura
 Agricultura si silvicultura
Mineritul si Prelucrarea materialului excavat

 1. E.M. Ramnicu Valcea (sectorul Brezoi – Cataracte)


- exploatarea feldspatului. Materialul excavat este supus
unui proces fizic de separare a utilului de steril; sterilul
este depozitat la halda de steril situata pe malul raului
Lotru. Exploatarea feldspatului se practica sezonier.
 Impactul asupra mediului – Mediul suferă schimbari
ireversibile de peisaj datorita exploatarii; riscul a fost
clasificat ca semnificativ. Impactul asupra apei a fost
evaluat de catre membrii comisiei ca fiind extrem,
urmare a posibilitatiilor de antrenare a sterilului.
Mineritul si Prelucrarea materialului excavat

 2. E.M. Ramnicu Valcea


(Sectorul Ocnele Mari) –
facilitate miniera ce extrage
sare din zacaminte subterane.
Se folosesc doua metode de
extragere a sarii: prin
dizolvarea cu apa in subteran
(sub forma de saramura) si
exploatarea directa din
zacamant (sub forma de sare
gema). Saramura este
transportata prin conducte pe
platforma chimica (cca.15 km),
pentru prelucrare.
I.3. E.M. Ramnicu Valcea (Sector Bistrita) – cariera de calcar aflata
in Bistrita, aflata in proprietatea statului. Calcarul extras este
transportat cu trenul, la S.C. UZINELE SODICE Govora S.A. (cca. 40
km). Sterilul rezultat in urma exploatarii este depozitat pe halda de
steril.
 Impactul asupra mediului –
Afectarea conditiilor geologice
si hidrologice din cauza
exploatarii carierei de calcar
implica un efect mare asupra
mediului. In privinta efectului
pe care activitatea miniera o
induce asupra apei de
suprafata si a aerului acesta a
fost evaluat ca fiind redus,
deoarece afecteaza o arie
relativ mica.
I.4. E.M. Berbesti – facilitate miniera de exploatare carbune (lignit), cu
mai multe locatii de exploatare la suprafata si subteran (adancime 200-
250 m). Carbunele exploatat este transportat la beneficiari dupa
separarea acestuia de steril. Sterilul este depozitat pe halde de steril.

 Impactul asupra
mediului – Afectarea
conditiilor geologice si
hidrologice din cauza
exploatarii carbunelui
implica un efect redus
asupra mediului.
Alte industrii

 1. Platforma chimica - situata la 10 km S-V de


Ramnicu Valcea, reprezinta principala zona industriala a
judetului. Cele mai reprezentative companii sunt:
- S.C. OLTCHIM S.A.(1) – companie de produse chimice,
infiintata in 1966 sub denumirea de Combinatul Chimic
Ramnicu Valcea. Principalele produse fabricate sunt:
produse anorganice, produse macromoleculare, produse
organice de sinteza, solventi organici clorurati, produse
agrochimice, etc (prima companie romaneasca
certificata ISO 14001).
S.C. UZINELE SODICE Govora S.A. – companie
de produse sodice si derivati ai acestora.(3)
S.C. CET Govora SA – companie specializata in
producerea energiei electrice si termice.(2)

(1) (2) (3)


Alte surse de poluare

 Prelucrarea Lemnului
Impactul asupra mediului
– Impactul principal asupra mediului il are poluarea
aerului, posibilele efecte fiind reversibile intr-o
perioada relativ scurta, iar zona afectata fiind
mica (aproximativ 20 ha), impactul a fost evaluat
ca fiind redus.
Alte surse de poluare

 Infrastructura:  Agricultura si
-Sistemele de canalizare Silvicultura
- Ape menajere reziduale - Fermele de animale
- Gestiunea deseurilor - Defrisarea
solide - Eroziunea
- Transportul rutier
CONCLUZII
 Mesajul cheie privind problemele globale ale omenirii ne
cere ca trebuie sa actionam simultan pentru:
 -oprirea acumularii de dioxid de carbon
 -protejarea stratului de ozon
 -refacerea padurilor si a solului
 -diminuarea cresterii poluarii
 -majorarea eficientei energetice
 -punerea in valoare a surselor reinoibile de
energie.
BIBLIOGRAFIE
 [1] STOICA GODEANU : ‘’ Tehnologii ecologice si ingineria mediului,volumul 1 Editia Bucura
Mond, Bucuresti 1998 ‘’.
 [2] MIHAI BERCA : ‘’ Ecologie generala si protectia mediului.Editura Ceres,Bucuresti 2000 ‘’.
 [3] LESTER R.BROWN: ’’ Probleme globale ale omenirii Editura tehnica Bucuresti 1988 ‘’.
 [4] M.BARNEA , C.PAPADOPOL :’’ Poluarea si protectia mediului. Editura stiintifica si
enciclopedica Bucuresti ,1975 ‘’.
 [5] CORNELIU RAUTA , STELIAN CARSTEA :’’ Prevenirea si combaterea poluarii
solului. Editura Ceres,Bucuresti 1983 ‘’.
 [6] IONESCU A. : ‘’Fenomenul de poluare si masuri antipoluante in agricultura,Editura
Ceres, Bucuresti 1982’’.
 [7] MANUESCU S. :’’ Poluarea mediului si sanatatea, Editura Stiintifica si Enciclopedica,
Bucuresti 1978’’.
 [8] CHIRIAC V. :’’Tratarea si valorificarea rezidurilor. Editura agrosilvica,Bucuresti 1968’’.
 [9] FURON R. : ‘’ Problema apei in lume (trad.din lb. franceza) Editura stiintifica Bucuresti ,
1967’’.
 [10] Raport privind starea mediului in judetul Valcea.
 [11] Vali Butanescu :’’Mediul urban in Rm.Valcea ‘’,2008.

S-ar putea să vă placă și