Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE MSURI PENTRU ANUL COLAR 2012 - 2013 PRIVIND AMELIORAREA REZULTATELOR LA EVALUAREA NA IONAL

A. LA NIVELUL UNIT II DE NV MNT


NR. CRT. OBIECTIVE MSURI/ACIUNI PENTRU REALIZARE Elaborarea unui plan de msuri, indicatori i responsabilit i Adoptarea de msuri specifice n vederea creterii calit ii procesului de predare nv are - evaluare Elaborarea unui plan de formare i sprijinirea participrii cadrelor didactice pe baza ofertei de cursuri de formare organizate la nivel na ional i/sau jude ean, n domeniul specialit ii i al didacticii disciplinei Stabilirea de inte i obiective realiste de mbunt ire a calit ii procesului de predare RESPONSABILI Director, Responsabili comisii metodice Director, Responsabili comisii metodice, Prof. limba romn, matematic TERMEN Septembrie , 2012 INDICATORI DE REALIZARE Monitorizarea aplicrii planurilor de msuri

Analiza i diagnoza 1. rezultatelor la examenele de evaluare na ional Analiza rezultatelor la examenele de evaluare 2. na ional , n cadrul catedrelor de specialitate

Septembrie , 2012

Monitorizarea progresului colar Monitorizarea dezvoltrii competen elor de elaborare i evaluare a tipurilor de itemi propui la probele de evaluare din cadrul examenelor na ionale Oferirea suportului necesar pentru ca obiectivele s fie

3.

Identificarea nevoilor de formare continu a cadrelor didactice

Director, Responsabili comisii metodice

Pe tot parcursul anului colar

4.

Monitorizarea i evaluarea standardelor de nv are i

Director, Responsabili comisii metodice

Pe tot parcursul anului

NR. CRT.

OBIECTIVE a calit ii procesului de predare - nv are evaluare Parcurgerea integral a materiei la toate disciplinele, conform standardelor de calitate na ionale, a adaptrii demersului didactic la nevoile elevilor Promovarea unui comportament adecvat al elevilor i diminuarea absenteismului colar Redefinirea rela iei coalfamilie, din perspectiva creterii gradului de implicare a prin ilor n activit ile educa ionale destinate elevilor i a responsabilizrii familiei privind participarea colar

MSURI/ACIUNI PENTRU REALIZARE - nv are - evaluare Organizarea de simulri ale examenelor na ionale la fiecare prob de examen Organizarea unor activit i de consiliere, monitorizare i control Asigurarea unui program de pregtire suplimentar a elevilor

RESPONSABILI

TERMEN colar

INDICATORI DE REALIZARE atinse Monitorizarea realizrii unei evaluri ritmice i relevante Includerea, la cerere, n programele de pregtire, a candida ilor din seriile anterioare Informarea permanent a familiilor privitor la frecven a i comportamentul elevilor, la rezultatele colare ale acestora Multiplicarea i diversificarea activit ilor de consiliere i orientare profesional a elevilor i prin ilor

5.

Director, Responsabili comisii metodice, Comisia pentru evaluarea i asigurarea calit ii

Pe tot parcursul anului colar

6.

Monitorizarea frecven ei elevilor, Introducerea unui sistem de monitorizare a prezen ei la coal a elevilor

Director, Comisia diriginilor

Pe tot parcursul anului colar Pe tot parcursul anului colar

7.

Realizarea de parteneriate educa ionale cu comunitatea, care s contribuie la mbog irea experien elor de nv are ale copiilor/elevilor/tinerilor

Director, Comisia diriginilor

NR. CRT.

OBIECTIVE a elevilor

MSURI/ACIUNI PENTRU REALIZARE

RESPONSABILI

TERMEN

INDICATORI DE REALIZARE

B. LA NIVELUL CADRELOR DIDACTICE


NR. CRT. 1. OBIECTIVE Analiza sistematic a progresului colar al elevilor, inclusiv prin compararea notelor ob inute la evaluarea pe parcursul colarit ii cu cele de la examenele na ionale MSURI/ACIUNI PENTRU REALIZARE Administrarea testelor ini iale dup modele elaborate de CNE i analiza rezultatelor prin identificarea deficien elor, elaborarea unui plan de msuri remediale. Urmrirea progresului colar al elevilor, realizarea unor analize comparative: - note testare ini iala medie semestrial/ medie anual; - medie semestrul Imedie sem. II - medie anual - nota ob inut la Examenul de Evaluare Na ional Diseminarea i prelucrarea prevederilor metodologiei de examen elevilor i prin ilor. Parcurgerea integral a programei colare i a programei de examen. Elaborarea riguroas a unor fie de lucru individuale specifice categoriilor la care RESPONSABILI Prof. limba romn, matematic TERMEN Octombrie, 2012 INDICATORI DE REALIZARE Rezultatele i observa iile constatate Planul de msuri

Prof. limba romn, matematic

Pe tot parcursul anului colar

Analize comparative remediale

3.

4.

Parcurgerea integral a programelor colare, precum i a programelor specifice pentru examenele na ionale, n vederea atingerii standardelor na ionale i a prezentrii cu succes a elevilor la aceste examene Tratarea diferen iat i individualizarea predrii nv rii - evalurii astfel

Prof. limba romn, matematic

Pe tot parcursul anului colar

Caietele elevilor Condica de prezen a cadrelor didactice

Prof. limba romn, matematic

Pe tot parcursul anului

Fie de lucru diferen iate

NR. CRT.

OBIECTIVE nct s se asigure progresul colar real pentru to i elevii

5.

Oferirea unui program de activit i remediale/pregtire eficient a elevilor, pe tot parcursul anului colar, la disciplinele la care se sus in probe n cadrul examenelor na ionale Monitorizarea frecven ei i a comportamentului elevilor i creterea motiva iei acestora pentru cunoatere, prin sporirea atractivit ii

MSURI/ACIUNI PENTRU REALIZARE elevul prezint lacune. Aprofundarea acelor puncte slabe la care elevii au fcut dovada slabei pregtiri. Organizarea activit ii de nv are pe grupe de elevi, n func ie de valen ele educative, n func ie de posibilit ile intelectuale diferite ale elevilor, n func ie de nivelul de cunotin e al elevilor. Ierarhizarea i diferen ierea sarcinilor didactice. Stabilirea orarului pentru orele de pregtire suplimentar de la disciplina limba romn. Desfurarea orelor de pregtire suplimentar dup o tematic bine stabilit.

RESPONSABILI

TERMEN colar

INDICATORI DE REALIZARE

Prof. limba romn, matematic

Pe tot parcursul anului colar

Orarul de pregtire suplimentar Tematica orelor de pregtire suplimentar.

6.

Activit i de monitorizare a frecven ei elevilor att la orele de curs, ct i la orele de pregtire suplimentar. Motivarea elevilor pentru implicarea lor n procesul

Prof. limba romn, matematic

Pe tot parcursul anului colar

Fie de monitorizare a frecven ei elevilor la orele de pregtire suplimentar

NR. CRT.

OBIECTIVE activit ii specifice, nv area

7.

Redefinirea rela iei coalfamilie, din perspectiva creterii gradului de implicare a prin ilor n activit ile educa ionale destinate elevilor i a responsabilizrii familiei privind participarea colar a elevilor Programe de formare continu a cadrelor didactice

MSURI/ACIUNI PENTRU REALIZARE nv rii prin desfurarea unor activit i didactice complexe care s stimuleze interesul pentru nv are folosirea metodelor activparticipative, asigurarea unui cadru propice nv rii, sistem echitabil de recompense sanc iuni pozitive. Implicarea prin ilor n procesul de nv are prin informare mai eficient a acestora cu privire la regresul elevilor, efectuarea temelor i a sarcinilor de lucru, participarea activ a elevilor la or

RESPONSABILI

TERMEN

INDICATORI DE REALIZARE

Prof. limba romn, matematic Dirigini

Pe tot parcursul anului colar

Procese verbale de la edin ele cu prin ii Note informative ctre prin i

8.

Participarea la programele de formare continu a cadrelor didactice, organizate la nivel na ional i/sau jude ean, n domeniul specialit ii i al didacticii disciplinei

Cadrele didactice implicate n programele de formare contin

Pe tot parcursul anului colar

Dezvoltarea competen elor de elaborare i evaluare a tipurilor de itemi propui la probele de evaluare din cadrul examenelor na ionale

Director, 6

Consilier Educativ,

S-ar putea să vă placă și