Sunteți pe pagina 1din 249

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAIONAL
A
MOLDOVEI

Nr 9
2011

CNCM
Chiinu 2011

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles.
The bibliographical materials. Review

Published from 1958


Issued once a month

2011
Nr 9

NBCM
Chiinu 2011

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAIONAL A CRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naional
a Moldovei
Cri. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste i ziare.
Materiale bibliografice. Recenzii
Se editeaz din anul 1958
Apare lunar

2011
Nr 9

CNCM
Chiinu 2011

Alctuitori : Valentina CHITOROAG


Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Tatiana DIACONU
Redactor responsabil i coordonator : Valentina CHITOROAG
Design, tehnoredactare computerizat: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII


Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a Crii din Rep.
Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco
[et al.] ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2010 (Valinex SA). ISSN 1857-0550.
ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 9, 2011. 2011. 249 p. Texte : lb. rom., rus, alte lb. strine.
50 ex. ISBN 978-9975-49-078-8 (Print). ISBN 978-9975-49-091-7
(CD).
015(478)

Camera Naional a Crii


din Republica Moldova, 2011

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CRII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

SEPTEMBRIE

2011
NR 9
(1496-1732)

SEPTEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
1496. Academicieni ai AM : Lucrri studeneti : [fiier biogr.] / Univ. Acad. de tiine a Moldovei ; resp. de ed.: Galina Pduraru. Ed. a 2-a. Ch. : Univ. Acad. de tiine a
Moldovei, 2011 (Tipogr. "Artpoligraf" SRL). 99, [1] p. : fot. ; 20 cm.
44 ex.
ISBN 978-9975-4286-1-3.
[2011-1634].
- - 1. Academicieni ai Academiei de tiine a Moldovei.
001(478)(092)

1497. "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare",


conf. t. na. (2011 ; Chiinu). Conferina tiinific naional cu participare internaional
"Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare" : dedicat aniversrii 65
de la fondarea Univ. de Stat din Moldova : Rez. comunic., 21-22 sept. 2011 : [n 2 vol.] / consiliul t.: Gheorghe Ciocanu, Mihail Revenco, Gheorghe Avornic [et al.]. Ch. : CEP USM,
2011. 21 cm. ISBN 978-9975-71-137-1. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova.
Vol. 1 : tiine naturale i exacte. 2011. 400, [1] p. : fig., tab. Texte: lb. rom., engl.,
rus. Bibliogr. la sfritul art. 160 ex. ISBN 978-9975-71-138-8. [2011-1657].
- - 1. "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare" Conferin
tiinific naional (rom., engl., rus).
[001.891+5]:378(478-25)(082)=135.1=111=161.1

1498. Vol. 2 : tiine naturale i exacte. 2011. 211, [1] p. : fig., tab. Texte: lb.
rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. 110 ex. ISBN 978-9975-71-145-6. [20111655].
- - 1. "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare" Conferin
tiinific naional (rom., engl., rus).
[001.891+5]:378(478-25)(082)=135.1=111=161.1

1499. "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare",


conf. t. na. (2011 ; Chiinu). Conferina tiinific naional cu participare internaional
"Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare" : dedicat aniversrii 65
de la fondarea Univ. de Stat din Moldova : Rez. comunic., 21-22 sept. 2011 : [n 2 vol.] / consiliul t.: Gheorghe Ciocanu, Mihail Revenco, Gheorghe Avornic [et al.]. Ch. : CEP USM,
2011. 21 cm. ISBN 978-9975-71-139-5. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova.
5

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

Vol. 1 : tiine sociale. 2011. 575, [1] p. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul
art. i n notele de subsol. 220 ex. ISBN 978-9975-71-140-1. [2011-1658].
- - 1. "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare" Conferin
tiinific naional (rom., rus).
[001.891+3]:378(478-25)(082)=135.1=161.1

1500. Vol. 2 : tiine sociale. 2011. 364, [1] p. : fig., tab. Texte: lb. rom., rus.
Bibliogr. la sfritul art. 150 ex. ISBN 978-9975-71-151-7. [2011-1656].
- - 1. "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare" Conferin
tiinific (rom., rus).
[001.891+3]:378(478-25)(082)=135.1=161.1

1501. "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare",


conf. t. na. (2011 ; Chiinu). Conferina tiinific naional cu participare internaional
"Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare" : dedicat aniversrii 65
de la fondarea Univ. de Stat din Moldova : Rez. comunic., 21-22 sept. 2011 / consiliul t.:
Gheorghe Ciocanu, Mihail Revenco, Gheorghe Avornic [et. al]. Ch. : CEP USM, 2011. 20
cm. Antetit.: Univ. de Stat din Moldova.
tiine umanistice. 2011. 383, [1] p. : tab. Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la
sfritul art. 160 ex. ISBN 978-9975-71-136-4. [2011-1659].
- - 1. "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare" Conferin
tiinific naional (rom.,engl., rus).
[001.891+7/9]:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1

1502. Moldova Science Towards the European Research Area : Catalogue of


research groups from Moldova : 7th Framework Progr. / Acad. de tiine a Rep. Moldova ;
coord.: Sergiu Porcescu, Vitalie Varzari, Veaceslav Boldescu. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010
(Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 103, [1] p. ; 22 cm.
n regia aut. Apare cu sprijinul financiar al Supreme Council for Science and Technological Development of the Acad. of Sciences of Moldova (CSSDT of ASM), the Department
of European Integration and Intern. Cooperation of ASM, the Inst. of European Integration
and Political Sciences of ASM [et al.]. 250 ex.
ISBN 978-9975-67-741-7.
[2011-1693].
- - 1. Instituii de cercetare tiinifice Republica Moldova.
001.891(478)

004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


International Workshop on Intelligent Information System. Vezi Nr 1584.
1503. "Microelectronics and Computer Science", intern. conf. (7 ; 2011 ; Chiinu). Proceeding of the 7th International Conference on "Microelectronics and Computer
Science", sept. 22-24, 2011, Chiinu, Moldova / org. com. Balmu Ion, Andronic Serghei,
Ababii Victor [et al.] ; intern. advisory com. : Bostan Ion, Duca Gheorghe, Kaner Valerii [et
al.] Ch. : UTM, 2011. 470 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Techn. Univ. of Moldova, Acad. of Sciences of Moldova, The Min. of Education
of Rep. of Moldova [et al.]. Texte: lb. rom., engl., fr., rus. Rez.: lb. rom., engl., fr., rus.
Bibliogr. la sfritul art. 150 ex.
6

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-45-174-1.
[2011-1710].
- - 1. "Microelectronics and Computer Science" International Conference (rom., engl.,
fr., rus).
004(082)=00

005 Conducere i organizare. Management


1504. Goldratt, Eliyahu M.
Nu este vorba de noroc : Business-roman despre vnzri bazate pe Teoria Constrngerilor / Eliyahu M. Goldratt ; trad. din engl.: Marinela Mihalcea ; cop. i machetare : Simion Ciochina. Ch. : [Giraffe (Everest-Impex SRL)] ; Bucureti : S. n. ; Lithuania : "TOC sprendimai",
2011 (Tipogr. "Magnat Media Print", Bucureti). 21 cm.
Scopul 2. 2011. 263 p. : scheme. 1000 ex. ISBN 978-9975-906-88-3 (n cop. tare). [2011-1622].
- - 1. Management Teoria Constrngerilor.
005

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
Academicianul Simion Toma cavaler al cunoaterii i druirii. Vezi Nr 1600.
1505. Rapoarte de cercetare din sfera tiinei i inovrii : Culeg. de rez. : [n vol.] /
Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual a Rep. Moldova ; alct.: Aurelia Lupan. Ch.
: AGEPI, 2011. 21 cm. ISBN 978-9975-911-19-1.
Vol. 3 : (2007-2009). 2011. 164 p. 100 ex. ISBN 978-9975-911-69-6. [20111732].
- - 1. tiin Rapoarte de cercetare. 2. Inovare Rapoarte de cercetare.
014.3:001.895

06 ORGANIZAII (N GENERAL)
061 Organizaii. Asociaii (n general)
1506. Budurina, Carolina
nvarea ceteniei prin consolidarea angajamentului civic : c. de var, 15-21 aug.,
2011 / Carolina Budurina, Igor Gavrilor ; Com. Intern. pentru Diplomaie Civic "ICCD". Ch.
: Imona Grup, 2011. 59, [3] p. : tab. ; 21 cm. (Activarea societii moldoveneti din interior).
Aut. sunt indicai pe cop. Bibliogr.: p. 58 (26 tit.) i n notele de subsol. Apare cu
sprijinul financiar al Ambasadei Regale a Olandei la Kiev prin intermediului Progr. Matra/KAP.
50 ex.
ISBN 978-9975-4235-0-2.
Gratuit. [2011-1613].
061.2(478):364.463

1507. Idem n lb. rus : : ., 15-21 ., 2011 / . . .: .


. : Imona Grup, 2011. 59, [2] p. : tab. ; 21 cm. ( ).

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

Bibliogr. la sfritul temelor i n notele de subsol. . . . "/". 50 ex.


ISBN 978-9975-4235-4-0.
Gratuit. [2011-1615].
061.2(478):364.462

1508. Salonul Internaional de Carte, 2011 : Ed. a 20-a, 31 aug. 3 sept. : Consacrat Anului Grigore Vieru i Aniversrii a 20-a a Independenei Rep. Moldova : Program. Catalog / org.: Min. Culturii al Rep. Moldova, Min. Educaiei al Rep. Moldova, Bibl. Na. a Rep.
Moldova [et al.] ; elab. : Raisa Melnic. [Ch. : BNRM, 2011]. 115, [1] p. ; 11 x 20 cm.
Text paral.: lb. rom., engl.
[2011-1690].
- - 1. Salonul Internaional de Carte, 2011 (rom., engl.).
061.41:655=135.1=111

070 Ziaristic. Pres


1509. Cartea alb a mass-media moldoveneti / Inst. pentru Dezvoltare i Iniiative
Sociale (IDIS) "Viitorul" ; coord.: Marina Dumbrav, Ghenadie Mocanu ; consultant juridic:
Marin Gurin. Ch. : IDIS "Viitorul", 2011 (Tipogr. "MS Logo" SRL) 41 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 50 ex.
ISBN 978-9975-4216-0-7.
[2011-1672].
- - 1. Mass-media Republica Moldova.
070(478)

1510. ,
: . .-. : . . . / ,
, . . : . ., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 79 p. ; 24
cm.
. . . "
". 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-501-8.
[2011-1569].
- - 1. Mass-media n Republica Moldova (rus).
070(478)

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


087.5 Publicaii pentru tinerii cititori
1511. Animale domestice : Complet de materiale didactice : Placard. Loto. Desene
de colorat / pict. Igor Prihodchin. Ch. : Biblion, 2011 (Tiprit "Combinatul Poligr. a lit. pentru
copii", or. Tver, Rusia). [12] p. : des., des. color ; 34 cm. (Billion).
Tit. orig.: . F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-49-9.
[2011-1515].
- - 1. Cri de colorat.
087.5:59

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1512. Fructe i pomuoare : complet de materiale didactice : Placard. Loto. Desene


de colorat / pict.: Igor Prihodchin. Ch. : Biblion, 2011 (Tiprit "Combinatul Poligr. a lit. pentru
copii", or. Tver, Rusia). [12] p. : des., des. color ; 34 cm. (Billion).
Tit. orig.: . 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-47-5.
[2011-1513]
- - 1. Cri de colorat.
087.5:58

1513. Legume : complet de materiale didactice : Placard. Loto. Desene de colorat /


pict. Igor Prihodchin. Ch. : Biblion, 2011 (Tiprit "Combinatul Poligr. a lit. pentru copii", or.
Tver, Rusia). [12] p. : des., des. color ; 34 cm. (Billion).
Tit. orig.: . F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-48-2.
[2011-1514].
- - 1. Cri de colorat.
087.5:58

1514. [Stepanova, T. V.]


ri i continente / [T. V. Stepanova] ; trad. din lb. rus: Vsevolod Cernei. Ch. :
Biblion ; Pereslavli (Rusia) : Integral, 2011 (Tiprit "Combinatul Poligr. a lit. pentru copii", or.
Tver, Rusia). 95, [1] p. : fig. color ; 22 cm. (Enciclopedia pentru copii "Micul Erudit")
(Billion).
Tit. orig.: . Aut. este indicat n caset tehn. Ind.: p. 94-95.
4000 ex.
ISBN 978-9975-112-51-2 (n cop. tare).
[2011-1507].
087.5

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
1515. , / :
. / .: , , [ .].
[. : . ., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. 24, [1] p. : des. color ; 20 cm.
F. f. de tit. Bibliogr.: p. 25 (5 tit.). . . . . (CIDA). 5000 ex.
Gratuit. [2011-1627].
159.9

2 RELIGIE. TEOLOGIE
26 IUDAISM
1516. . / -
; .: ., ., . [ .] ; . .: . . :
- , 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 21 cm. ISBN 978-9975-66-228-4.
. 1. 2011. 84 p. : tab. Texte: lb. engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol.
100 ex. ISBN 978-9975-66-229-1. [2011-1724].
9

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011


26(082)

27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN


1517. Carte de rugciuni : cu rnduiala Sfintei mprtiri / Mnstirea "Naterea Maicii Domnului" Curchi. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 208 p. ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-106-61-0 (n cop. tare).
[2011-1695].
- - 1. Carte de rugciuni.
27-282.5

1518. Futei, Nicolae


Centrul de cultur i spiritualitate parohia "Sfntul Dumitru" din Chiinu : St. istoric i
doc. / Nicolae Futei ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept. Ch. :
Levina Angela, 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 335, [1] p. : fig., fot., tab., [34] p. fot., fot.
color ; 24 cm.
Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr.: p. 316-318 i n notele de subsol.
Ind. de nume, geogr.: p. 321-334. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9649-8-2 (n cop. tare).
[2011-1694].
- - 1. Parohia "Sfntul Dumitru" din Chiinu.
271.22(478-25)(091)

3 TIINE SOCIALE
Conferina tiinific naional cu participare internaional "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare". Vezi Nr 1499-1500.

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


316 Sociologie
Institutul de Economie, Finane i Statistic. Analele Institutului de Economie, Finane i Statistic. Vezi Nr 1527.
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1519. Consolidarea participrii civice a tinerilor : Ghid : c. de var, 15-21 aug., 2011
/ Com. Intern. pentru Diplomaie Civic "ICCD" ; coord.: Carolina Budurina, Igor Gavrilor.
Ch. : Imona Grup, 2011. 68, [1] p. : fot. ; 21 cm. (Activarea societii moldoveneti din
interior).
Bibliogr. la sfritul temelor i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei Regale a Olandei la Kiev prin intermediului Progr. Matra/KAP. 50 ex.
ISBN 978-9975-4235-1-9.
[2011-1612].
- - 1. Tineret.
316.346.32-053.6

10

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1520. Idem n lb. rus : : . ., 1521 ., 2011 : . - / . . .: . .


: Imona Grup, 2011. 76 p. ; 21 cm. ( ).
Bibliogr. la sfritul temelor i n notele de subsol. . .
. "/". 50 ex.
ISBN 978-9975-4235-3-3.
[2011-1614].
- - 1. Tineret (rus).
316.346.32-053.6

1521. State of the environment in the Republic of Moldova, 2007-2010 : (National


Report Synthesis) / Min. of Environment of the Rep. of Moldova, Inst. of Ecology and
Geography ; contribuitors: Lazr Chiric, Maria Nagorni, Tatiana Dudnicenco. Ch. : Nova
Imprim, 2011. 88 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 87-88 (39 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al
National Environment Fund and the United Nations Development Progr. 100 ex.
ISBN 978-9975-4224-3-7.
[2011-1610].
316.42(478)(047)

1522. Idem n lb. rus :


2007-2010 . : (. ). . : Nova Imprim, 2011. 88 p. :
fig., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 87-88 (39 tit.). . . . . .
100 ex.
ISBN 978-9975-4224-3-7 (eronat).
[2011-1611].
316.42(478)(047)

32 POLITIC
323 Politic intern
323(478) Politica intern a Republicii Moldova
1523. Femeia, un argument al libertii : [rolul femeii n politic i societate] / coord.:
Elena Prus, Iurie Colesnic. Ch. : Prut Internaional, 2011 (Tipogr. "Batina-Radog" SRL).
256 p. : fot. ; 24 cm.
O parte a textului: lb. fr. Bibliogr. la sfritul art. Apare cu sprijinul financiar al F.E.-P.
"Batina-Radog" SRL. 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-007-0.
[2011-1550].
- - 1. Femeia n politic.
323(478)-055.2(082)=135.1=133.1

327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern


1524. Arhitectura securitii n vecintate estic a UE: provocri i realiti = Security
Architecture in the EU Eastern Neighorhood: Challenges and Realites : [col. de studii] / Fundaia Soros-Moldova, Centrul Pro Marshall din Rep. Moldova, Fundaia Friedrich Ebert ; red.

11

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

t. coord.: Tatiana Busuncian ; trad.: Marcela Farima. Ch. : Cuvntul-ABC, 2011 (Tipogr.
"Elena-V.I." SRL). 236 p. : tab. ; 25 cm.
Tit. pe cop., text, cuprins paral.: lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul art. Apare cu
sprijinul financiar al Centrului Pro Marshal din Rep. Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-106-72-6 (n cop. tare).
[2011-1698].
- - 1. Politic de vecintate (rom., engl.) 2. Uniunea European (rom., engl.).
327+341UE(082)=135.1=111

1525. - : [. . - . ] / . ., .: ;
. . . . . : . ., 2011 (. "Imona Grup" SRL). 82 p. ;
21 cm.
Texte: lb. engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-4235-2-6.
[2011-1617].
327(478+479.24)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


1526. East Europe Foundation-Moldova : Annual Report / East Europe
Foundation-Moldova ; concept: Igor Guzun, Lic Sainciuc ; elab.: Silvia Radu [et al.]. Ch. :
S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 28 cm.
2010. 2011. 30, [3] p. : fot. color. Apare cu sprijinul financiar al Swedish Government and the Min. of Foreign Affairs of Denmark through the Swedish Intern. Development
Coop. Agency (Sida) and the United States Agency for Intern. Development (USAID) through
Eurasia Foundation. 500 ex. ISBN 978-9975-80-502-5. [2011-1572].
- - 1. East Europe Foundation-Moldova Rapoarte.
33:061.1(047)

1527. Institutul de Economie, Finane i Statistic. Analele Institutului de Economie, Finane i Statistic / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Econ., Finane i Statistic ;
col. red. : Alexandru Stratan (red.-ef), Gheorghe Iliadi, Tudor Bajura [et al.]. Ch. : IEFS,
2011. 184 p. : diagr., fig., tab. 29 cm. ISSN 1857-3630.
Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: n lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul art. 100 ex.
ISBN 978-9975-4176-4-8.
[2011-1677].
- - 1. Institutul de Economie, Finane i Statistic Anale (rom., engl., rus).
33+316(082)=135.1=111=161.1

331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii


1528. Madan, Elena
Ergonomia i Estetica Industrial : Note de curs / Elena Madan, Valeriu Podborschi ;
Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie i Management n Construcia de Maini, Catedra
Design Industrial i de Produs. Ch. : UTM, 2011. 67, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 58 (12 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-45-168-0.
[2011-1708].
- - 1. Ergonomie. 2. Estetic Industrial.
12

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


331.101.1+7.05(075.8)

334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic


1529. Competitivitatea i dezvoltarea sectorului privat, Republica Moldova : ncurajarea dezvoltrii sectorului IMM : [ntreprinderi mici i mijlocii : raport, mar.-dec. 2010] / elab. de
Nicolas Philiponner, Lotte Mechelen, Anita Richter [et al.]. Ch. : Imona Grup, 2011. 112 p.
: graf., tab. ; 30 cm.
Tit. orig.: Competitiveness and Private Sector Development, Republic of Moldova
2011: Fostering SME Development. Bibliogr.: p. 108-112. Apare cu sprijinul financiar al
Min. pentru Cooperare de Dezvoltare a Guvernului Olandei. 400 ex.
ISBN 978-9975-4235-5-7.
[2011-1616].
- - 1. ntreprinderi mici i mijlocii Republica Moldova.
334.7.012(478)

1530. , . .
- : . / . . , . .
; . . -, . - . - . . . : . ., 2011 [Tipogr. "Centrografic" SRL]. 144 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 100 ex.
ISBN 978-9975-9862-1-2.
[2011-1561].
- - 1. Antreprenoriat (rus).
334.012.2(075.8)

336 Finane
1531. Codul fiscal al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i compl. : Monitorul
Oficial nr. 53/114 din 04.04.2011. Ch. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 177 p.
; 19 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4213-3-1.
[2011-1529].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)

1532. Evstratiev, Serghei


Leonid Talmaci marele maestru al leului = / aut.
textului: Serghei Evstratiev, Aksinia Galkina. Ch. : Elan Inc, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). 110, [1] ; 120, [1] p. : il., [16] p. fot., fot. color ; 21 cm. (Seria: Personalitatea rii).
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Paginaie paral. Carte-valet (""). 1000
ex.
ISBN 978-9975-66-235-2 (n cop. tare).
[2011-1725].
- - 1. Leonid Talmaci, guvernatorul Bncii Naionale, 1991-2009.
336(092)=135.1=161.1

1533. Finanarea Campaniei Electorale din Republica Moldova : Studiu asupra finanrii partidelor politice n alegerile parlamentare din 28 noiemb. 2010 / Centrul "Parteneriat
13

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

pentru Dezvoltare". [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. 46 p. : graf., tab.
color ; 29 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. F. f. de tit. Apare cu sprijinul financiar al Intern.
Foundation for Electoral Systems IEFS, USAID.
[2011-1630].
- - 1. Finanarea Campaniei Electorale Partide politice Republica Moldova.
336:342.8(478)
1534. Idem n lb. engl. : Campaign Finance in Moldova : A study of political party financing for the 28 November 2010 Parliamentary Elections. [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL)]. 46 p. : graf., tab. color ; 29 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. F. f. de tit. Apare cu sprijinul financiar al Intern.
Foundation for Electoral Systems IEFS, USAID.
[2011-1631].
- - 1. Finanarea Campaniei Electorale Partide politice Republica Moldova (engl.).
336:342.8(478)
1535. Idem n lb. rus : :
. . . 28 . 2010 .
[Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. 46 p. : graf., tab. color ; 29 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. F. f. de tit. Apare cu sprijinul financiar al Intern.
Foundation for Electoral Systems IEFS, USAID.
[2011-1632].
- - 1. Finanarea Campaniei Electorale Partide politice Republica Moldova (rus).
336:342.8(478)
1536. Sava, N.
Finane i credit : Note de curs pentru seminare / N. Sava ; Univ. Tehn. a Moldovei,
Fac. Calculatoare, Informatic i Microelectronic, Catedra Automatic i Tehnologii Informaionale. Ch. : UTM, 2011. 137, [3] p. : fig. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 136-137 (18 tit.). 100 ex.
[2011-1713].
- - 1. Finane. 2. Credit.
336(075.8)

338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
1537. Deliu, Angela
Efectele reducerii costurilor n industria de tutun : (Monografie) / Angela Deliu. Ch. :
IEFS, 2010. 174 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 122-127 (138 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4087-8-3.
[2011-1517].
- - 1. Costuri Industria de tutun. 2. Industria de tutun Costuri.
338.5:663.9

1538. Mogoreanu, Nicolae


Politica tarifar un instrument economic i social al statului / Nicolae Mogoreanu, Sergiu Aparatu ; Inst. pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS) "Viitorul". Ch. : IDIS "Viito-

14

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

rul", 2011 (Tipogr. "MS Logo" SRL). 25 p. : fig., tab. ; 29 cm. (Policy Brief ; Nr 2 (14),
2011, ISBN 978-9975-4193-6-9).
Bibliogr.: p. 24 (5 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-4193-7-6.
[2011-1669].
- - 1. Politic tarifar.
338.516.46

338(478) Situaia economic a Republicii Moldova


1539. Ceban, Victor
Optimizarea transportului public n municipiu Chiinu / Victor Ceban ; Inst. pentru
Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS) "Viitorul". Ch. : IDIS "Viitorul", 2011 (Tipogr. "MS Logo"
SRL). 54 p. : fig., tab. ; 29 cm. (Politici Publice).
Bibliogr.: p. 53 (30 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. 50 ex.
ISBN 978-9975-4193-8-3.
[2011-1670].
- - 1. Economia transporturilor.
338.47(478-25):656

1540. Evaluarea capacitii de absorbie a asistenei externe acordate Republicii


Moldova : [studiu] / Corina Gaibu, Leonid Litra, Valentin Lozovanu [et al.] ; Inst. pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS) "Viitorul". Ch. : IDIS "Viitorul", 2011 (Tipogr. "MS Logo"
SRL). 54 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 54 (25 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Hanns
Seidel Stiftung.
[2011-1672].
- - 1. Dezvoltarea economic a Republicii Moldova Studiu.
338(478)
1541. Preurile n Republica Moldova = , 20012010 : Culeg. statistic / Biroul Na. de Statistic al Rep. Moldova ; col. red. : Lucia Spoial,
Ana Cucereavi, Tatiana Afanas [et al.]. Ch. : Biroul Na. de Statistic al Rep. Moldova,
2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 24 cm.
2001-2010. 2011. 299 p. : fig. color, tab. Tit., text, cuprins paral.: lb. rom., rus.
100 ex. ISBN 978-9975-106-80-1. [2011-1705].
- - 1. Preurile n Republica Moldova Culegere statistic.
338.516(478):311=135.1=161.1

339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial


339.1 Probleme generale. Pia
1542. Tornea, Ion
Problemele i perspectivele zonelor economice libere n Republica Moldova / Ion
Tornea ; coord.: Viorel Chivriga ; Inst. pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS) "Viitorul".
Ch. : IDIS "Viitorul", 2011 (Tipogr. "MS Logo" SRL). 49 p. : tab. ; 29 cm. (Politici Publice;
Nr 5, 2011, ISBN 978-9975-4007-6-3).
Bibliogr.: p. 47 (23 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Open Society Inst. (LGI/OSI).
50 ex.
ISBN 978-9975-4193-9-0.
15

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

[2011-1671].
- - 1. Zone economice libere Republica Moldova.
339.1(478)

339.5 Comer exterior. Comer internaional


1543. Codul vamal al Republicii Moldova =
: cu ultimele modificri i compl. : MO nr. 110-112/229 din 08.07.2011. Ch. :
Lavilat-Info, 2010 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 75 ; 88 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Paginaie paralel Carte-valet ("").
200 ex.
ISBN 978-9975-4285-4-5.
[2011-1540].
- - 1. Codul vamal al Republicii Moldova (rom., rus).
339.543(478)(094.4)=135.1=161.1

34 DREPT. JURISPRUDEN
1544. "Teorii i practici ale guvernrii democratice", sesiune de comunic. t. (4 ;
2011 ; Chiinu). Teorii i practici ale guvernrii democratice : Materialele ale sesiunii de
comunic. t., 23-24 oct., 2010 / col. red.: Belecciu tefan, Ciuc Valerius M., Constantinov
Vasile [et al.]. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 24 cm. ISBN 978-9975-10673-3. Antetit. : Inst. de tiine Administrative din Rep. Moldova.
Caietul tiinific 4/2011. 2011. 424 p. : fig., tab. Descr. dup cop. Texte: lb.
rom., engl., fr., rus. Rez.: lb. engl., fr. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol.
150 ex. ISBN 978-9975-106-74-0. [2011-1699].
- - 1. "Teorii i practici ale guvernrii democratice" Sesiune de comunicri tiinifice
(rom., engl., fr., rus).
34(082)=00

341 Drept internaional


Arhitectura securitii n vecintate estic a UE: provocri i realiti. Vezi Nr 1524.
1545. Pntea, Iurie
Perspectivele cooperrii Republicii Moldova n cadrul Politicii de Securitate i Aprare
Comun / Iurie Pntea, Damien Helly, Polina Panainte ; Fundaia Soros Moldova. Ch. : Bons
Offices, 2011. 48 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicai pe cop. Bibliogr.: p. 46-47 i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-80-507-0.
[2011-1567].
- - 1. Cooperare Republica Moldova Uniunea European.
341.231.5:327(478)

342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ


1546. Codul contravenional al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i compl. :
Monitorul Oficial nr. 131-133/401 din 12.08.2011. Ch. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc"
SRL). 109 p. ; 20 cm.
300 ex.
16

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4213-2-4.
[2011-1528].
- - 1. Codul contravenional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)

1547. Idem n lb. rus : :


. : Nr 146-446 28.08.2011. . :
Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 121 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4285-2-1.
[2011-1538].
- - 1. Codul contravenional al Republicii Moldova (rus).
342.92(478)(094.4)

1548. "Edificarea statului de drept i punerea n valoare a patrimoniului cultural


i istoric al Moldovei n contextul integrrii europene", conf. t. intern. (5 ; 2011 ; Chiinu). Edificarea statului de drept i punerea n valoare a patrimoniului cultural i istoric al
Moldovei n contextul integrrii europene : Materialele conf. t. intern. anuale a tinerilor cercettori, Ed. a 5-a, 29 mar. 2011, Chiinu : [n vol.] / red.-ef: Alexandru Buruian ; col. red.:
Oleg Balan, Natalia Chirtoac, Victoria arlungu. Ch. : Inst. de Istorie, Stat i Drept al
AM, 2011 (Tipogr. "Artpoligraf" SRL). 25 cm. Supl. la "Rev. Moldoveneasc de Drept
Internaional i Relaii Internaionale", ISSN 1857-1999.
Vol. 3 : Secia Drept Inter. i Relaii Intern. 2011. 192 p. Antetit.: Inst. de Istorie,
Stat i Drept al Acad. de tiine a Moldovei, Univ. Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie
Universal al Acad. de tiine din Rusia [et al.]. Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. engl.
Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 75 ex. ISBN 978-9975-4286-0-6. [20111633].
- - 1. "Edificarea statului de drept i punerea n valoare a patrimoniului cultural i istoric
al Moldovei n contextul integrrii europene" Conferin tiinific internaional anual a
tinerilor cercettori (rom., engl., rus).
342.5:[008+94(478)](082)=135.1=111=161.1

1549. "Esena, caracterul i impactul reformei (modificrilor) constituionale


perspectiva i mecanismul realizrii", mas rotund (2010 ; Chiinu). Esena, caracterul i impactul reformei (modificrilor) constituionale perspectiva i mecanismul realizrii =
The essences, nature and impact of the constitutional reform (changes) perspectives and
implementation mechanism : Materialele Mesei rotunde, 30 mar. 2010 / col. red.: Valentin
Beniuc (preedinte), Mihail Brgu, Victor Popa [et al.]. Ch. : IRIM, 2011 (Tipogr. "PrintCaro" SRL). 122, [1] p. ; 21 cm.
Antetit.: Inst. de Relaii Intern. din Moldova. Tit. paral.: lb. rom., engl. Texte: lb. rom.,
rus. Bibliogr. la sfritul art. 50 ex.
ISBN 978-9975-4226-1-1.
[2011-1664].
- - 1. "Esena, caracterul i impactul reformei (modificrilor) constituionale perspectiva
i mecanismul realizrii" Masa rotund (rom., rus).
342.4(478)(082)=135.1=161.1

17

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic


1550. Codul de procedur penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i
compl. : Monitorul Oficial nr. 128-130/363 din 05.08.2011. Ch. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr.
"Vite-jesc" SRL). 173 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4213-8-6.
[2011-1534].
- - 1. Codul de procedur penal al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)

1551. Idem n lb. rus : - :


. : N 146-448 28.08.2011. :
Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 210 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4285-8-3.
[2011-1544].
- - 1. Codul de procedur penal al Republicii Moldova (rus).
343.13(478)(094.4)

1552. Codul penal al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i compl. : Monitorul


Oficial nr. 128-130/363 din 05.08.2011. Ch. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL).
109 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4213-4-8.
[2011-1530].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343(478)(094.4)

1553. Idem n lb. rus : :


. : Nr 128-130/363 05.08.2011. . : LavilatInfo, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 119 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4285-9-0.
[2011-1545].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova (rus).
343(478)(094.4)

1554. Donciu, Anatolie


Crima predicat n infraciunea de splare a banilor : (aspecte metodologice, probleme,
soluii) / Anatolie Donciu ; Univ. de Studii Europene din Moldova. Ch. : S. n., 2011 (Combinatul Poligr.). 141 p. : scheme ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 76-78 (43 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Centrul
pentru Combaterea Crimelor Econ. i Corupie. 500 ex.
ISBN 978-9975-4179-5-2.
[2011-1661].
- - 1. Infraciuni Splare de bani. 2. Crima predicat. 3. Splarea banilor Contravenii.
343.37

1555.

Ionu, Raluca Gabriela


18

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Implicaii juridico-penale asupra consimmntului victimei: Monografie / Raluca Gabriela Ionu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal i Criminologie.
Ch. : CEP USM, 2011. 231, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 213-227 (170 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-71-154-8.
[2011-1653].
- - 1. Victime Drept penal. 2. Victimiologie.
343.98

1556. Moraru, Victor


Executarea pedepselor privative de libertate : Monografie / Victor Moraru ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal i Criminologie. Ch. : CEP USM,
2011. 299, [1] p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-71-152-4.
[2011-1651].
- - 1. Pedepse Executare. 2. Privaiune de libertate.
343.847(075.8)

347 Drept civil


1557. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i compl. : Monitorul
Oficial nr. 107-109/284 din 01.07.2011. Ch. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL).
219 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4285-0-7.
[2011-1536].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)

1558. Idem n lb. rus : :


. : N 107-109/284 01.07.2011. . : LavilatInfo, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 253 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4285-7-6.
[2011-1543].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova (rus).
347(478)(094.4)

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri i lucruri. Bunuri mobile n general


1559. Drept imobiliar : suport de curs / elab.: Alla Climova, Ilie Teac ; Univ. Tehn. a
Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie i Construcii, Catedra Drept Patrimonial. Ch. : UTM,
2011. 244, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 230-245. 200 ex.
ISBN 978-9975-45-173-4.
[2011-1709].
- - 1. Drept imobiliar.
347.214.2(075.8)

19

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar


1560. Codul familiei al Republicii Moldova =
: cu ultimele modificri i compl. : Monitorul Oficial nr. 155-158/551 din 03.09.2010.
Ch. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 33 ; 37 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Paginaie paralel. Carte-valet ("").
200 ex.
ISBN 978-9975-4285-3-8.
[2011-1539].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova (rom., rus).
347.6(478)(094.4)=135.1=161.1

347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar


1561. Codul de executare al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i compl. :
Monitorul Oficial nr. 146-450 din 28.08.2011. Ch. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc"
SRL). 88 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4285-5-2.
[2011-1541].
- - 1. Codul de executare al Republicii Moldova.
347.91/.97(478)(094.4)

1562. Codul de procedur civil al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i


compl. : Monitorul Oficial nr. 128-130/363 din 05.08.2011. Ch. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr.
"Vite-jesc" SRL). 106 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4213-7-9.
[2011-1533].
- - 1. Codul de procedur civil al Republicii Moldova.
347.91/.95(478)(094.4)

1563. Idem n lb. rus : : . : N 146-450 28.08.2011.


. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 129 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4285-6-9.
[2011-1542].
- - 1. Codul de procedur civil al Republicii Moldova (rus).
347.91/.95(478)(094.4)

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.2 Dreptul muncii
1564. Codul muncii al Republicii Moldova : cu ultimele modificri i compl. : Monitorul
Oficial nr. 110-112/297 din 08.07.2011. Ch. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL).
88 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4213-6-2.
[2011-1532].
20

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova.


349.2(478)(094.4)=135.1

1565. Idem n lb. rus : : . : Nr 110-112/297 08.07.2011. . : Lavilat-Info,


2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 101 p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4213-9-3.
[2011-1535].
- - 1. Codul muncii al Republicii Moldova (rus).
349.2(478)(094.4)=161.1

349.4 Drept funciar. Drept agrar


1566. Codul cu privire la locuine al Republicii Moldova =
: cu ultimele modificri i compl. : Monitorul Oficial nr. 187-188/584 din
18.12.2009. Ch. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 34 ; 36 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Paginaie paralel. Carte-valet ("").
200 ex.
ISBN 978-9975-4285-1-4.
[2011-1537].
- - 1. Codul cu privire la locuine al Republicii Moldova (rom., rus).
349.44(478)(094.4)=135.1=161.1

1567. Codul funciar al Republicii Moldova =


: cu ultimele modificri i compl. : Monitorul Oficial nr. 179-181/614 din 24.09.2010.
Ch. : Lavilat-Info, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 27 ; 30 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Paginaie paral. Carte-valet (""). 200
ex.
ISBN 978-9975-4213-5-5.
[2011-1531].
- - 1. Codul funciar al Republicii Moldova (rom., rus).
349.42(478)(094.4)=135.1=161.1

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
1568. Ghid metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice / Guvernul Rep. Moldova. [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. 30 cm.
Vol. 1 : Instrumente i tehnici. 2011. 48 p. : fig., tab. Bibliogr. n notele de subsol.
[2011-1734].
- - 1. Politici publice Guvernul Republicii Moldova.
351/354:328(478)
1569. Vol. 2 : Selecie de Propuneri de politici publice. 2011. 184 p. : fig., tab.
Bibliogr. n notele de subsol. [2011-1735].
- - 1. Politici publice Guvernul Republicii Moldova.
351/354:328(478)
1570. Manole, Tatiana

21

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

Ecualizarea veniturilor bugetare : n cadrul unitilor administrativ-teritoriale baz


pentru mbuntirea calitii serviciilor publice : Monografie / Tatiana Manole, Lilia Rotaru ;
Univ. de Stat din Moldova. Ch. : Tehnica-Info, 2011 (Tipogr. "PIM", Iai). 218 p. : fig., tab.
; 24 cm.
Bibliogr.: p. 175-180 (95 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-63-325-3.
[2011-1662].
- - 1. Venituri bugetare.
351.72:336.1

355/359 tiin militar. Fore armate


1571. Armata Republicii Moldova = The Army of The Republic of Moldova : [20 ani :
album jubiliar] / aut., concept: Vitalie Ciobanu, Ecaterina Russu ; trad.: Alexandru Cosmescu ;
foto: Vitalie Iovu ; Min. Aprrii. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 208 p.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Apare cu sprijinul financiar al companiei Moldcell.
800 ex.
ISBN 978-9975-80-500-1 (n cop. tare).
[2011-1568].
- - 1. Armata Naional a Republicii Moldova.
355(478)(091)(084.12)=135.1=111

1572. Ciobanu, Vitalie N.


Organizarea instituiei militare a Republicii Moldova (1990-2011) : [monografie] / Vitalie
N. Ciobanu ; consultant t.: Demir Dragnev. Ch. : Min. Aprrii al Rep. Moldova, 2011
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 319 p. : fot. ; 25 cm.
Text parial n lb. rus. Bibliogr. n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-506-3 (n cop. tare).
[2011-1565].
- - 1. Armata Naional a Republicii Moldova 1990-2011.
355(478)(091)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


1573. Gurin, Corina
Protecia consumatorilor i rspunderea juridic civil pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase / Corina Gurin ; red.-coord. de ed.: Alexandru Burian. Ch. : CEP USM,
2011. 159, [1] p. ; 24 cm. (Alma Mater).
Bibliogr.: p. 147-157 (208 tit.). 250 ex.
ISBN 978-9975-71-146-3.
[2011-1650].
- - 1. Protecia consumatorului. 2. Rspundere juridic civil.
366.438+366.5

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
1574. Eficiena aciunii educative : Fundamente. Metodologie / Daniela Rdu, Liliana
Apostol Stnic, Ileana Blan [et al.] ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang" din Chiinu.
Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Primex Com" SRL). 342 p. : fig., tab. ; 21 cm.
22

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr. la sfritul cap. 200 ex.


ISBN 978-9975-4209-6-9.
[2011-1551].
- - 1. Educaie.
37.0

37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar


1575. Agenda pentru adolesceni / Centrul de Informare i Documentare privind
Drepturile Copilului din R. Moldova (CIDDC) ; alct.: Aliona Stepan, Violetta Bulgar, Viorica
Aftene [et al.]. [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL)]. [262] p. : fig., tab. color ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 261-262 (31 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Soroptimist Intern., Uniunea din Norvegia i Organizaia Intern. pentru Migraiune (OIM). Broat.
[2011-1628].
37.091
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
1576. Cartea de teste pentru precolari : 5-7 ani / texte de S. E. Gavrina, N. L.
Kuteavina, I. G. Toporkova [et al.] ; il. de K. V. Ter-Zaharean, S. B. Bogaciov, N. V.
Dubkovskaia [et al.] ; cop.: Vladimir Zmeev. [Ch. : S. n.] ; Bucureti : Litera Internaional
(mic), 2011 (Combinatul Poligr. din Chiinu). 160 p. : il. color ; 28 cm. (Dezvoltarea
timpurie).
ISBN 978-606-600-159-5 (Litera Internaional, Bucureti) (n cop. tare).
[2011-1733].
- - 1. nvmnt precolar.
373.2

1577. Lecii amuzante : Exerciii pentru dezvoltarea memoriei, gndirii, ateniei,


motoricii secundare : 3+ [ani] / [adapt. de Constantin Dragomir ; pict.: V. Vahtin]. Ch. :
Biblion ; Pereslavli (Rusia) : Integral, 2011 (Tiprit "Combinatul Poligr. a lit. pentru copii", or.
Tver, Rusia). [20] p. : fig., fig. color ; 22 cm. (Billion).
Tit. orig.: . F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-43-7.
[2011-1509].
373.2

1578. Lecii amuzante : Exerciii pentru dezvoltarea memoriei, gndirii, ateniei,


motoricii secundare : 4+ [ani] / [adapt. de Constantin Dragomir ; pict.: V. Vahtin]. Ch. :
Biblion ; Pereslavli (Rusia) : Integral, 2011 (Tiprit "Combinatul Poligr. a lit. pentru copii", or.
Tver, Rusia). [20] p. : fig., fig. color ; 22 cm. (Billion).
Tit. orig.: . F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-41-3.
[2011-1508].
373.2

1579. Melega, M.
Scriem cu litere de tipar : 6-7 ani / M. Melega. Ch. : Policadran, 2011 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). [36] p. ; 21 cm.
Aut. indicat n datele ed. 300 ex.
23

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

ISBN 978-9975-80-504-9.
[2011-1573].
373.2.046:811.135.1

1580. Poienia verde : [joc instructiv-educaional pentru copii de 4-7 ani]. Ch. :
Grafema Libris, 2010. 7 divizionare a cte 28 de fie color ; 8 x 36 cm.
Ed. broat cu fie prezentate separat. 2000 ex.
ISBN 978-9975-52-089-8 (n cop. tare).
[2011-1681].
- - 1. Activiti precolare.
373.2

378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare


1581. ASEM Academia de Studii Economice din Moldova : 20 de ani de istorie n
imagini : album / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; coord.: Grigore Belostecinic, Vasile
oimaru. Ch. : Ed. Quant, 2011 (Combinatul Poligr.). 55, [1] p. : fot. color ; 23 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4247-2-1.
[2011-1636].
- - 1. Academia de Studii Economice din Moldova Albume.
378.633(478)(091)(084)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor
1582. Koca, Sofiya
Gagauz folkloru : Valkane dialektind / Sofiya Koca ; Gagaziya Bakannik Komiteti.
K. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 378, [1] p. : fot. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-106-76-4.
[2011-1701].
- - 1. Folclor gguz.
398(=512.165)

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


Conferina tiinific naional cu participare internaional "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare". Vezi Nr 1497-98.
502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
1583. : . 2- . / -,
, [ .] ; comisia de evaluare: Lara Ciobanu, Aliona Teutu, Maria
Avram [et al.] ; trad. din rom.: Ludmila Perciuleac ; - . . . :
Prut Internaional, 2011 (Imprimat n Ungaria). 94, [2] p. : des. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaiei al Rep. Moldova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-001-8.
[2011-1598].
- - 1. tiinele naturii Manuale (rus).
24

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


502(075.2)

51 MATEMATIC
1584. International Workshop on Intelligent Information System : Proceedings IIS,
Sept. 13-14 2011, Chiinu / Inst. of Mathematics and Computer Science, Acad. of Sciences
of Moldova. Ch. : Inst. of Mathematics and Computer Science, 2011 (Tipogr. "Valinex"
SRL). 268 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul art. 150 ex.
ISBN 978-9975-4237-0-0.
[2011-1646].
- - 1. International Workshop on Intelligent Information System.
519+004(082)

1585. Ursu, Ludmila


Matematic : caietul elevului : pentru cl. 1-a / Ludmila Ursu. Ed. a 2-a, rev. i compl.
Ch. : Prut Internaional, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. ISBN 978-9975-54010-0.
Semestrul 1. 2011. 64 p. : fig. 1000 ex. ISBN 978-9975-54-011-7. [20111603].
- - 1. Matematic.
51(075.2)

1586. Idem n lb. rus : : : 1 . / trad. din lb. rom.: Tatiana Rusu. 2- ., . . . : Prut Internaional, 2011 (Tipogr. Ed. "Universul"
S). 24 cm. ISBN 978-9975-54-015-5.
1 . 2011. 63, [1] p. : fig. 1000 ex. ISBN 978-9975-54-016-2. [20111602].
- - 1. Matematic (rus).
51(075.2)

1587. Matematic : Man. pentru cl. a 12-a / Ion Achiri, Vasile Ciobanu, Maria Efros
[et al.] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipar n Romnia].
264 p. : fig., tab. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4228-5-7.
[2011-1604].
- - 1. Matematic Manuale.
51(075.3)

1588. Idem n lb. rus : : . 12 . / trad. din lb. rom.: Ion Achiri,
Petru Efros, Valentin Garit [et al.]. . : Prut Internaional, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
263, [1] p. : fig., fig. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-000-1.
[2011-1599].
- - 1. Matematic Manuale (rus).
51(075.3)

1589.

Ursu, Ludmila

25

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

Matematic : Man. pentru cl. a 2-a / Ludmila Ursu, Ilie Lupu, Iulia Iasinschi ; comisia de
evaluare: Tatiana Rusuleac, Aliona Teutu, Valentina Balica [et al.] ; Min. Educaiei al Rep.
Moldova. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. din Ungaria]. 136 p. : fig. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaiei al Rep. Moldova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4231-4-4.
[2011-1605].
- - 1. Matematic Manuale.
51(075.2)

1590. Idem n lb. rus : : . : 2 . / trad. din lb. rom.: Ludmila Ursu,
Tatiana Rusu. . : Prut Internaional, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 134, [2] p. : fig.
color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaiei al Rep. Moldova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-006-3.
[2011-1601].
- - 1. Matematica Manuale (rus).
51(075.2)

1591. Ursu, Ludmila


Matematic : Teste de evaluare sumativ : Cl. a 3-a / Ludmila Ursu. Ch. : Prut Internaional, 2007 (Tipogr. Ed. "Universul"). 56 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Evaluare).
ISBN 978-9975-69-900-6 (eronat).
[2011-1619].
- - 1. Matematic Teste.
51(079)

1592. Ursu, Ludmila


Matematic : Teste de evaluare sumativ : Cl. a 4-a / Ludmila Ursu. Ed. a 2-a, rev. i
compl. Ch. : Prut Internaional, [2011](n caseta tehn. 2008) (Tipogr. Ed. "Universul"). 63
p. ; 24 cm. (Evaluare).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-992-1 (eronat).
[2011-1620].
- - 1. Matematic Teste.
51(079)

1593. ,
: . : 2 . / , , ; trad. din lb. rom. : Tatiana Rusu. 3- ., . . Ch. : Prut Internaional, 2006 (Tipogr. Ed. "Universul"). 56 p. : il., tab. ; 24 cm. ()
ISBN 978-9975-69-859-7 (eronat).
[2011-1618].
- - 1. Matematic Teste (rus).
51(079)

53 FIZIC
1594. Ciobanu, Grigore
Caiet la fizic : [pentru cl. a 5-12-a] / Grigore Ciobanu ; consultant t.: Ion Botgros.
Ch. : Cu drag, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 80, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
26

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

F. f. de tit. 100 ex.


ISBN 978-9975-4250-0-1.
[2011-1570].
- - 1. Fizic.
53(075.3)

532 Mecanica fluidelor n general. Mecanica lichidelor


1595. Javgureanu, Vasile
Acionri hidraulice i pneumatice n maini i sisteme de producie : Curs univ. / Vasile
Javgureanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie i Management n Construcia de Maini,
Catedra Maini i Sisteme de Producie. Ch. : UTM, 2011. 461 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 459-461 (35 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-45-095-9 (eronat).
[2011-1707].
- - 1. Acionri hidraulice. 2. Acionri pneumatice.
532+62-82+62-85(076.5)

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie
1596. Moraru, Constantin
Zcmintele hidrominerale ale Republicii Moldova / Constantin Moraru ; consultant t. :
Leonid Romanov ; Acad. de tiine a Rep. Moldova, Inst. de Geologie i Seismologie. Ch. :
S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 160 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 156-160 (72 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-106-81-8 (n cop. tare).
[2011-1706].
- - 1. Zcminte hidrominerale Republica Moldova.
556.32(478)

57 TIINE BIOLOGICE
1597. Brnaz, Nina
Biologie : Man. pentru cl. a 12-a / Nina Brnaz, Mihai Leanu, Gheorghe Rudic ; comisia de evaluare: Rotaru Maria, Rotaru Svetlana, Rudei Liuba [et al.] ; Min. Educaiei al Rep.
Moldova. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipar n Romnia]. 176 p. : fig. color, tab. ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4228-6-4.
[2011-1607].
- - 1. Biologie Manuale.
57(075.3)

1598. Idem n lb. rus : : . 12 . / trad. din rom.: Ludmila


Perciuleac. . : Prut Internaional, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 176 p. : fig. color, tab.
; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-002-5.
[2011-1600].
- - 1. Biologie Manuale (rus).
27

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011


57(075.3)

579 Microbiologie
1599. "Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv al tiinei contemporane", conf. t. intern. (2011 ; Chiinu). "Biotehnologia microbiologic domeniu
scientointensiv al tiinei contemporane" = "Microbiologic biotechnology the scientific intensive domain of modern knowledge" = "
" : Conf. t. Intern., Chiinu, Moldova, 6-8 iul. 2011 /
com. t.: Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valeriu Rudic [et al.] ; com. org.: Liliana Cepoi,
Angela Cojocari, Ludmila Rudi [et al.]. Ch. : Elena-V.I., 2011. 236 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de tiine a Moldovei, Secia de tiine ale Naturii i Vieii, Inst. de Microbiologie i Biotehnologie [et al.]. Tit., text paral.: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. 150 ex.
ISBN 978-9975-106-78-8.
[2011-1703].
- - 1. "Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv al tiinei contemporane"
Conferina tiinific Internaional (rom., engl., rus).
579:60(082)=135.1=111=161.1

58 BOTANIC
1600. Academicianul Simion Toma cavaler al cunoaterii i druirii / Acad. de tiine a Moldovei, Consiliul Na. pentru Acreditare i Atestare al RM, Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelor ; coord. ed. Valeriu Caner. Ch. : UASM, 2011. 424 p. : fot., fot. color ; 21
cm.
Texte: lb. rom., rus. Bibliogr.: p. 223-369 (932 tit.). Ind. de nume: p. 372-387.
100 ex.
ISBN 978-9975-64-210-1 (n cop. tare).
[2011-1667].
- - 1. Toma, Simion, 1936-, academician, vicepreedinte al Consiliului Naional pentru Acreditare i Atestare al RM.
581.1+632(092)(082)+016=135.1=161.1

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
616 Patologie. Medicin clinic
1601. Bernic, Jana
Tumorile la copil. Embriologie, diagnostic i tratament : recomandri metodice / Jana
Bernic ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Chirurgie,
ortopedie i anesteziologie pediatric. Ch. : Medicina, 2011. 35, [2] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. este indicat pe cop. Bibliogr.: p. 36 (4 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-913-69-0.
[2011-1560].
- - 1. Tumori Copii. 2. Copii Boli Tumori.
616-006-053.2(076.5)

28

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1602. Curs de lecii la pediatrie : [pentru colegiile medicale] / Elena Cucieru, Ludmila
Cerempei, Petru Stratulat [et al.] ; Colegiul Na. de Medicin i Farmacie. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 399 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 390-391 (60 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-106-79-5 (n cop. tare).
[2011-1704].
- - 1. Pediatrie.
616-053.2(075.8)

616.1/.9 Patologie special


616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
1603. Ciutac, Ion
Valorile diagnostico-curative ale laparoscopiei n colecistita i pancreatita acut / Ion
Ciutac ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : Medicina, 2011.
271 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 240-271 (490 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-913-68-3.
[2011-1648].
- - 1. Laparoscopie n colecistita i pancreatita acut. 2. Colecistit Laparoscopie. 3.
Pancreatit acut Laparoscopie.
616.366-002/.37-07

616.8 Neuropatologie. Neurologie


1604. Ianachevici, Boris
Tulburri de mers i atitudini particulare n patologia sistemului nervos / Boris
Ianachevici ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : Medicina,
2011. 37 p. : fig. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-913-63-8.
[2011-1559].
- - 1. Patologia sistemului nervos. 2. Tulburri de mers.
616.8-009.18(076)

1605. Lacusta, Victor


Stimularea transcranian direct cu curent continuu = Transcranial direct current
stimulation : tratament alternativ n psihoneurologie : Ghid pentru medici / Victor Lacusta ;
Acad. de tiine a Moldovei, Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu",
Inst. de Fiziologie i Sanocreatologie al Acad. de tiine a Moldovei [et al.]. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 203 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Tit., cuprins paral.: lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 179-203. 800 ex.
ISBN 978-9975-106-67-2 (n cop. tare).
[2011-1696].
- - 1. Psihoneurologie Tratament. 2. Psihoterapie.
616.8-08:615.869

29

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase


1606. Epidemiologia n teste / aut.: V. Priscaru, Ad. Cotelea, L. Guu [et al.] ; sub
red. Viorel Priscaru ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra
Epidemiologie. Ed. a 2-a. Ch. : Medicina, 2011. 337 p. : tab. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-913-67-6.
[2011-1562].
- - 1. Epidemiologie Teste.
616.9-036.2(079)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


1607. Profesor universitar Dumitru cerbatiuc. Poziiile principale n tratamentul chirurgical reconstructiv al defectelor i deformaiilor regiunii oro-maxilo-faciale : 70 [ani de la
naterea medicului D. cerbatiuc] / Dumitru cerbatiuc ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : Medicina, 2011. 58 p. : fot. ; 20 cm. (Savani-medici
ilutri).
Tit. pe cop.: Dumitru cerbatiuc. Lista inveniilor, tz. de doct., selectiv a lucrrilor publicate de prof. univ. D. cerbatiuc: p. 41-54 (169 tit.).
[2011-1623].
- - 1. cerbatiuc, Dumitru, 1941-, medic Biografie.
617.51/.52

618 Ginecologie. Obstetric


1608. Algoritmi neonatali / colectiv de aut.: Stratulat Petru, Stamatin Maria,
Crivceanscaia Larisa [et al.] ; sub red. P. Stratulat, Maria Stamatin ; IMSP Inst. de Cercetri
tiinific n domeniul Ocrotirii Sntii Mamei i Copilului, Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "N. Testemianu", Asoc. de medicin perinatal din RM. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr.
"Elan Poligraf" SRL). 126 p. : fig., tab. color ; 30 cm.
Bibliogr. la sfritul art. Apare cu sprijinul financiar al Biroului de Cooperare al Elveiei
n Rep. Moldova.
Broat.
[2011-1736].
- - 1. Neonatalogie. 2. Patologia sarcinii.
618.3
1609. Malformaiile congenitale : Manual / colectiv de aut.: Stratulat Petru, Moin
Veaceslav, Strtila Mihai [et al.] ; sub red. Stratulat Petru, Mihai Strtila ; IMSP Inst. de Cercetri tiinifice n Domeniul Ocrotirii Sntii Mamei i Copilului, Centrul Na. de Sntate a
Reproducerii i Genetic Medical, Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "N. Testemianu"
[et al.]. Ch. : Elan Inc, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 120 p. : fig., fig. color, tab. ; 30
cm.
Bibliogr.: p. 119-120 (47 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Biroului de Cooperare al
Elveiei n Rep. Moldova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-236-9.
[2011-1726].
- - 1. Malformaiile congenitale.
618.3-007.24
30

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


Javgureanu, Vasile. Acionri hidraulice i pneumatice n maini i sisteme de producie. Vezi Nr 1595.
628 Tehnic sanitar. Ap. Igien sanitar. Iluminat
1610. Bahnaru, Aurelia
Managementul deeurilor n raionul Streni : (situaia curent, probleme i soluii) /
Aurelia Bahnaru, Alexandru Golic, Alexandru Jolondcovschi ; Min. Mediului, Asoc. pentru
Valorificarea Deeurilor. Ch. : Notograf Prim, 2011. 188 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 188 (13 tit.). 250 ex.
ISBN 978-9975-4276-2-3.
[2011-1686].
- - 1. Deeuri.
628.4

1611. Jolondcovschi, Alexandru


Managementul deeurilor de baterii i acumulatori ; ghid informativ-practic pentru factori de decizie, experi i manageri din domeniu, rezult din studiul reprezentativ / Alexandru
Jolondcovschi, Radu Osipov ; sub red. Aurelia Bahnaru ; rec. expertiz de mediu: Corneliu
Mrza ; rec. legislaie de mediu: Dumitru Osipov ; rec. tehnologii: Alexandru Golic ; Min. Mediului, Asoc. pentru Valorificarea Deeurilor. Ch. : Notograf Prim, 2011. 144 p. : fig., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 144 (10 tit.). Apare cu suportul financiar al Fondului Ecologic Na. 250
ex.
ISBN 978-9975-4276-3-0.
[2011-1687].
- - 1. Deeuri.
628.4.037

629 Tehnica mijloacelor de transport


629.3 Vehicule terestre, n afara celor pe ine. Vehicule rutiere i de teren
1612. Instruirea introductiv-general n domeniul SSM : [securitatea i sntatea n
munc] / "SSM Consulting" SRL. Ch. : Ericon, 2011. 101, [2] p. fig. color ; 16 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4114-8-6.
[2011-1520].
629.3.065.2:331.45

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

631 Agricultur n general


631.1 Conducerea i organizarea fermelor
1613. Msuri agro-ecologice n Moldova: realizri i probleme, reguli i sfaturi =
: , / aut.:
31

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

Andreev A., Barbroie Gh., Ciubotaru V. [et al.] ; trad.: Derjanschi V. Ch. : Soc. Ecologic
"BIOTICA", 2011 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 186 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Cuprins paral.: lb. rom., rus. Bibliogr.: p. 91-93, 184186 (58 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Guvernului Norvegiei. 500 ex.
ISBN 978-9975-106-77-1.
[2011-1702].
- - 1. Agro-ecologie (rom., rus).
631.147(478)=135.1=161.1

631.3 Maini agricole. Echipament i utilaje agricole


1614. Bahcivanji, Mihail
Tehnologii avansate de preparare a nutreurilor / aut. Bahcivanji Mihail, Coman Sergiu, Coman Valentina ; Min. Agriculturii i Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de
tiine a Rep. Moldova, Inst. t.-Practic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar.
[Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Print-Caro" SRL)]. 79 p. : des., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 79 (22 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4214-8-5.
[2011-1524].
631.36(076.5)

631.4 tiina solului. Pedologie. Cercetri pedologice


1615. Ursu, Andrei
Pedologie Aplicativ : Domenii i metode / Andrei Ursu ; Acad. de tiine a Moldovei,
Inst. de Ecologie i Geografie, Soc. Na. a Moldovei de tiina Solului. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. AM). 143, [1] p. : foto, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 133-142 (150 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Min. Mediului. 200 ex.
ISBN 978-9975-62-296-7.
[2011-1745].
- - 1. Pedologie aplicativ.
631.4

632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia
plantelor
Academicianul Simion Toma cavaler al cunoaterii i druirii. Vezi Nr 1600.
633 Cultura plantelor de cmp
1616. "Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n
producerea de semine", conf. intern. (2011 ; Pacani). Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine =
: Materialele conf. intern. consacrate membrului corespondent al AM Tihon Cealc 90 ani de la natere, 7-8 sept. 2011, Pacani, Rep. Moldova / col. red. : Mustea Simion, Rotari Alexandru,
Partas Eugenia. Ch. : Print-Caro, 2011. 360 p. : fig., tab., [1] f. portr. ; 21 cm.
Antetit.: Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Fitotehnie "Porumbeni". Texte: lb. rom.,
engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. 100 ex.
ISBN 978-9975-56-001-6 (n cop. tare).
32

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2011-1668].
- - 1. "Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea
de semine" Conferina internaional (rom., rus).
633.15:631.527(082)=135.1=161.1

1617. Folosirea raional a concentratelor i reete model de nutreuri combinate i


adaosurilor furajere pentru animale i psri agricole : (recomandri) / aut.: Coman Sergiu,
Bahcivanji Mihail, Coman Valentina [et al.]. [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Print-Caro" SRL)].
71 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 71 (12 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4214-9-2.
[2011-1525].
633.3:636.085.5(076.5)

636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor, a eptelului. nmulirea animalelor domestice
1618. Darie, Grigore
Biotehnologia nsmnrii artificiale a taurinelor : (recomandri) / aut.: Darie Grigore,
Marandici Elena ; Acad. de tiine a Moldovei, Min. Agriculturii i Industriei Alimentare, Inst.
t.-Practic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar. [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr.
"Print-Caro" SRL)]. 58, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 59 (18 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4214-5-4.
[2011-1521].
636.2.082.453.5(076.5)

1619. Institutul tiinifico-Practic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar


: 55 ani : [prospect] / Acad. de tiine a Moldovei, Min. Agriculturii i Industriei Alimentare al
Rep. Moldova, IPBZMV. Instituie public din sfera tiinei i inovrii. Maximovca : S. n.,
2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 42, [1] p. : fot. color ; 30 cm.
F. f. de tit.
[2011-1629].
- - 1. Institutul tiinifico-Practic de Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar
Prospecte.
636+636.09
1620. Tehnologii semiintensive i intensive de cretere i exploatare a iepurilor de
cas / aut.: umanschii Andrei, Angela Macari, Tatiana Dabija [et al.] ; Min. Agriculturii i
Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de tiine a Moldovei, Inst. t.-Practic de
Biotehnologii n Zootehnie i Medicin Veterinar. [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Print-Caro"
SRL)]. 56 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 53-54 (40 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4214-7-8.
[2011-1523].
636.92.08(076.5)

33

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

637 Produse ale animalelor domestice (de curte) i ale vnatului


1621. Tehnologii de obinere i valorificare a laptelui de oaie : (recomandri) / aut.:
Maner Oleg, Liucanov Petru, Radionov Vladimir [et al.] ; Min. Agriculturii i Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de tiine a Moldovei. [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "PrintCaro" SRL)]. 54 p. : fig. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 52-53 (17 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4214-6-1.
[2011-1522].
637.11/.14:636.32/.38(076.5)

65 CONDUCERE I ORGANIZARE N INDUSTRIE, COMER I COMUNICAII


656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
1622. Aizentadt, Constantin
Comentariu succint la setul "700 de ntrebri i teste (tematice) pentru pregtirea de
examenul teoretic i obinerea permisului de conducere" =
"700 ()
" / aut.: Constantin
Aizentadt, Vasile Onceanu ; elab.: Gh. V. Oblucinschi, Iu. Palamarciuc. [Ed. a 3-a]. Ch. :
S. n., 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 132 p. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. F. f. de tit. 150 ex.
ISBN 978-9975-4155-7-6.
[2011-1547].
- - 1. Permis de conducere Examen teoretic Comentarii (rom., rus).
656.091.1(0.072)=135.1=161.1

1623. Aizentadt, Constantin


700 de ntrebri i teste (tematice) pentru pregtirea de examenul teoretic i obinerea
permisului de conducere = 700 ()
: ed. didactic /
aut.: Constantin Aizentadt, Vasile Onceanu ; elab.: Gh. Ermurache, V. Oblucinschi, Iu.
Palamarciuc [et al.] ; design, graf.: Serghei Arhanghelschi. [Ed. a 3-a]. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 144 p. : fig. color ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. F. f. de tit. 150 ex.
ISBN 978-9975-4155-6-9.
[2011-1546].
- - 1. Permis de conducere Examen teoretic Teste (rom., rus).
656.091.1(079)=135.1=161.1

657 Contabilitate
1624. ,
/ . . : CEP USM,
2011. 175, [1] p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor. 170 ex.
ISBN 978-9975-71-148-7.
[2011-1654].
- - 1. Evidena contabil (rus).
34

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


657.15

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
1625. Produse vinicole secundare : monografie / Acad. de tiine a Moldovei, Inst.
t.-Practic de Horticultur i Tehnologii Alimentare ; n red. Gheorghe Duca. Ch. : .E.-P.
"tiina", 2011 (Combinatul Poligr.). 351 p. : fig., scheme, tab. ; 24 cm. (Colecia "tiin i
Inovare").
Bibliogr. la sfritul cap. 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-794-3 (n cop. tare).
[2011-1635]
- - 1. Vinificaie. 2. Produse vinicole secundare.
663.2

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


Conferina tiinific naional cu participare internaional "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare". Vezi Nr 1501.
7.0 Art n general
Madan, Elena. Ergonomia i Estetica Industrial. Vezi Nr 1528.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


1626. Simpozion de numismatic (12 ; 2011 ; Chiinu). Al XII-lea simpozion de
numismatic : Progr. i rez. comunic., Chiinu, 15-17 sept. 2011. Ch. : Muzeul Na. de
Arheologie i Istorie a Moldovei, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 34 p. : tab. ; 20 cm.
Antetit.: Muzeul Na. de Arheologie i Istorie a Moldovei, Soc. Numismatic din Rep.
Moldova, Inst. de Arheologie "Vasile Prvan" al Acad. Romne. Texte: lb. rom., engl., fr.
Bibliogr. la sfritul art. F. f. de tit. 50 ex.
ISBN 978-9975-9840-1-0.
[2011-1563].
- - 1. Simpozion de numismatic (rom., engl., fr.)
737(082)=135.1=111=133.1

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


1627. Esfira Grecu : ceramic, costume, acuarel / ed. ngrijit de Tamara GrecuPeicev ; trad.: Tamara mundeak, Tamara Grecu-Peicev, Eugenia David ; imagini: Constantin Grozdev, Nikolai Stepanov, Serghei Lopatinski [et al.]. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). 71, [1] p. : imagini color ; 21 cm. (Maetri ai artei decorative contemporane
din Republica Moldova).
Texte: lb. rom., engl., fr., rus. Lista il.: p. 71. Apare cu sprijinul financiar al Min.
Culturii i Turismului al Rep. Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-66-243-7.
35

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

[2011-1728].
- - 1. Esfira Grecu, 1919-1992 Maestru n arta decorativ.
75(084.11)

1628. Ghenadie Jalb : pictur : [album] / Min. Culturii al Rep. Moldova, Uniunea Artitilor Plastici din Moldova, Dep. Cultur al Primriei mun. Chiinu ; fot.: Iurie Foca, Mihai
Stamati ; trad.: Veronica Galcenco. Ch. : S. n., 2011 (Combinatul Poligr.). 28 p. : fot.
color. ; 28 cm.
Text paral.: lb. rom., engl. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4247-0-7.
[2011-1637].
- - 1. Ghenadie Jalb, 1956-, pictor Albume (rom., engl.).
75(084.11)=135.1=111

1629. Tudor Golenco : pictur : [album] / aut. textelor: Ana Marian, Eleonora
Brigalda, Ana Simac ; selec. textelor i a fot.: Ana Marian ; trad. n lb. engl.: Victoria Braga ;
foto: Iurie Foca, Vitaliu Pogola. Ch. : S. n., 2011 (Combinatul Poligr.). 79, [1] p. : fot.
color, [1] f. portr. ; 20 x 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. 100 ex.
ISBN 978-9975-4179-7-6.
[2011-1552].
- - 1. Golenco, Tudor, 1957-2006, pictor (rom., engl.).
75/76(478)(084.11)=135.1=111

78 MUZIC
1630. Babii, Vladimir
Teoria formelor muzicale / Vladimir Babii, Zinovie Godovanciuc, Tatiana Bularga ; Univ.
de Stat "Alecu Russo" din Bli, Colegiul Muzic i Pedagogie din Bli. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 207, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 201-202 (30 tit.). Ind. de nume: p. 203-208. 200 ex.
ISBN 978-9975-106-75-7.
[2011-1700].
- - 1. Teoria formelor muzicale.
78.01

1631. Badrajan, Svetlana


Literatura muzical : pentru c. de art i de muz. : anii 1-2 de studii : cl. 4-5 (2-3) /
Svetlana Badrajan, Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru ; notogr.: Cristina arban. Ed. a 2-a.
Ch. : Notograf Prim, 2011. 236 p. : fig., n. muz. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 236 (15 tit.). 400 ex.
ISMN 979-0-3480-0131-9.
ISBN 978-9975-4119-8-1.
[2011-1688].
- - 1. Muzic.
78(075.8)

1632.

Badrajan, Svetlana

36

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Literatura muzical : pentru c. de art i muz. : anii 3-4 de studii : cl. 6-7 (4-5) / aut.:
Svetlana Badrajan, Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru ; notogr.: Cristian arban. Ch. :
Notograf Prim, 2011. 278 p. : fig., n. muz. ; 20 cm.
Auz. sunt indicai pe cop. Bibliogr.: p. 275 (31 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-4119-9-8.
[2011-1689].
- - 1. Muzic.
78(075.8)

1633. urcanu, L.
Abecedarul muzicii i solfegiul : Man. pentru c. de art i de muz. : Cl. 1-2 / L.
urcanu, A. urcanu ; notogr.: Mihai Pun ; cop.: Alexandru Bostan. Ed. a 3-a. Ch. :
Notograf Prim, 2011. 191 p. : n. muz. ; 28 cm.
Lista: cntecelor cu acompaniament: p. 187 (15 tit). 500 ex.
ISMN 979-0-3480-0132-6.
ISBN 978-9975-4276-0-9.
[2011-1685].
- - 1. Solfegiu.
78.01(075.2)

1634. Zagorschi, Vasile


Sonata-fantezie = - : pentru pian / Vasile Zagorschi ; ed. ngrijit de
Inna Hatipova ; notogr.: Veaceslav Daevschi ; cop.: Cristian arban. Ch. : Grafema-Libris,
2011. 36 p. : n. muz., [1] f. portr. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. 70 ex.
ISMN 979-0-3480-0134-0.
ISBN 978-9975-52-119-2.
[2011-1684].
786.2=135.1=161.1

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Art scenic
1635. ,
! : [o . ] : (.
. ., . ; )
/ ; : . . . : Grafic-Design, 2011. 132 p.,
[88] p. : fot., fot. color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4133-3-6 (n cop. tare).
[2011-1641].
- - 1. Teatrul Naional de Oper i Balet (rus).
792.02(075.8)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
1636.

Caragia, Rodica
37

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

The consecutive translator's handbook : Suport de curs / Rodica Caragia, Olesea


Bodean-Vozian ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Lb. i Lit. Strine, Catedra Trad., Interpretare i Lingvistic Aplicat. Ch. : CEP USM, 2011. 164, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 163-164 (32 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-71-081-7.
[2011-1652].
- - 1. Traducere stilistic.
81'25(075.8)

1637. "Universitatea secolului XXI: tiina filologic ntre cercetare i aplicare",


conf. t.-practic republican (2010 ; Chiinu). Universitatea secolului XXI: tiina filologic ntre cercetare i aplicare = University of the 21st century: philology between research and
application : Materialele Conf. t.-practice republicane, 7 mai 2010. Ch. : IRIM, 2011
(Tipogr. "Print-Caro" SRL). 288 p. : tab. ; 20 cm.
Antetit.: Inst. de Relaii Intern. din Moldova. Tit. paral.: lb. rom., engl. Texte: lb.
rom., engl., fr. [et al.]. Rez.: lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul art. 50 ex.
ISBN 978-9975-4226-3-5.
[2011-1666].
- - 1. "Universitatea secolului XXI: tiina filologic ntre cercetare i aplicare" Conferina tiinifico-practic republican (rom., engl., fr. [et al.]).
80/81(082)=00

811 Limbi individuale


811.133.1 Limba francez
1638. Andronic, Valentina
Le franais : Etude du vocabulaire et du texte de presse / Valentina Andronic ; Inst. de
Relaii Intern. din Moldova. Ch. : IRIM, 2011 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). 79 p. : fig., fot. ;
20 cm.
Bibliogr.: p. 78 (10 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-4226-2-8.
[2011-1663].
- - 1. Limba francez (fr.).
811.133.1(076.5)

1639. Grosu, Feona


Le franais : Cahier dactivits : pour la 3e anne d'tudes : (cl. de 4e) / Feona Grosu,
Tatina Petcu. Ch. : Lyceum, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 44 p. ; 27 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-939-70-6.
[2011-1548].
- - 1. Limba francez.
811.133.1(075.2)

1640. Vrlan, Zinaida


Manuel de franais : 2e cl. / Zinaida Vrlan, Eugenia Onufrei, Maria Scobioal ; comisia
de evaluare: Elena Drgan, Olga Chiriac, Galina Iurii-Berbeu ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : Prut Internaional, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). 103, [1] p. : des. color ; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaiei al Rep. Moldova. 1000 ex.
38

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-69-643-2.
[2011-1597].
- - 1. Limba francez Manuale (fr.).
811.133.1(075.2)

811.135.1 Limba romn


1641. Ichim, Valentina
Limba romn : cl. a 2-a :Teste de evaluare / Valentina Ichim, Eugenia Chiru. Ch. :
Cadran, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 39, [1] p. : il. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-80-508-7.
[2011-1566].
- - 1. Limba romn Teste.
811.135.1(079)(075.2)

811.161.1 Limba rus


1642. Prigorski, Ana
: man. pentru cl. a 6-a / Ana Prigorski, Boris ilovski, Emilia Luca ; comisia de evaluare: Iulia Cernei, Valentina Donici, Tatiana Bondarciuc [et al.] ; Min. Educaiei al
Rep. Moldova. Ch. : Prut Internaional, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 144 p. : fig. color
; 26 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fondului Special pentru man. 1000 ex.
ISBN 978-9975-69-995-2.
[2011-1606].
- - 1. Limba rus Manuale (rus).
811.161.1.243(075.3)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
1643. Berg, I.
Dicionar de cuvinte, expresii, citate celebre / I. Berg ; rev. i actualizat de Florin Marcu. Ch. : S. n. ; Romnia : Vestala, 2011 (Tipogr. Ed. "Universul" S). 366, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 365-366. Ind. tematic: p. 356-364. 10000 ex.
ISBN 978-9975-47-065-0 (Tipogr. Ed. "Universul" S).
[2011-1557].
- - 1. Cuvinte, expresii, citate celebre Dicionare.
821-84'374.2(100):811.367.4

821.135.1 Literatur romn


Grecu, Mircea. Eseuri psihologice despre poezii, sau Un remediu pentru profilaxia insuficienei sentimentare i spirituale. Vezi Nr 1706.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
1644.

Dru, Boris
39

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

Pe Insula erpilor sirenele cnt Romnete : Publicistic i proz / Boris Dru ;


cop., graf.: Veronica Dru. Ch. : UASM, 2011. 701 p. : fig., fot., [1] f. fot. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-64-211-8.
[2011-1665].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Publicistic Proz.
821.135.1(478)-9 Dru

1645. Palladi, Tudor


Nemrginirea clipei : Poeme / Tudor Palladi ; concepie graf.: Tudor Palladi ; cop.: Dorian Conea. Ch. : Profesional Service, 2011. 368 p. : il. ; 11 x 17 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-4240-1-1.
[2011-1674].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poeme.
821.135.1(478)-1 Palladi

1646. Popovici, T.
Femeia i dragostea : [epigrame] / T. Popovici. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Elena-V.I."
SRL). 41 p. : il. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-106-71-9.
[2011-1697].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Popovici

1647. Spinei, Vasile


Fratele meu, fluturele = My Brother, the Butterfly : [versuri / Vasile Spinei ; trad. [n
engl.] de Mihaela & Ion Codrescu ; cop. i des.: Ion Codrescu. Ch. : Universul, 2011. 155
p. : des. ; 22 cm. (Colecia Haiku).
Tit., text paral.: 500 ex.
ISBN 978-9975-47-064-3.
[2011-1556].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Spinei

1648. Verejanu, Renata


12 interviuri cu poeta / Renata Verejanu ; Acad. European a Soc. Civile Cenaclul "Grai
Matern". ed. a 2-a, necenzurat. Ch. : OMCT, 2010. 72 p. : fot. ; 21 cm. (n lumea
Renatei Verejanu).
100 ex.
ISBN 978-9975-4130-3-9.
[2011-1679].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Interviuri.
821.135.1(478)-9 Verejanu

1649. Verejanu, Renata


' Virgula amendat : [poeme] / Renata Verejanu ; Acad. European a Soc. Civile Cenaclul "Grai Matern. Ch. : OMCT, 2010. 64 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
40

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4130-1-5.
[2011-1678].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poeme.
821.135.1(478)-1 Verejanu

1650. urcanu, Iano


Armonii i distane : [aforisme, ref. critice despre aut.] / Iano urcanu ; des.: Iano
urcanu ; cop.: Alexandru Bostan. Ch. : Grafema Libris, 2011. 113 p. : il. ; 10 x 17 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-52-114-7.
[2011-1682].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Aforisme Referine critice.
821.135.1(478)-84+821.135.1(478).09 urcanu

821.161.1 Literatur rus


, . : . Vezi Nr 1720.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
1651. e,
: [] / e ; . .: .
. : Adriga-Vis, 2011. 92 p. ; il. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9536-7-2.
[2011-1714].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1 e

1652. ,
: [] / ; : . . . : Grafic-Design, 2011. 105 p., [22] p. fot. color, [1] f. portr. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4133-2-9 (n cop. tare).
[2011-1640].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Libretto (rus).
821.161.1(478)-2

1653. ,
: . / ; .: . ; . . . : Grafic Design, 2010. 538 p. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4133-1-2.
[2011-1639].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1

1654. ,
: . / . . :
., 2011. 220 p. : fot. ; 20 cm.

41

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

1000 ex.
ISBN 978-9975-4179-9-0.
[2011-1554].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie Memorii (rus).
821.161.1(478)-9

821.161.2(478) Literatur ucrainean din Republica Moldova


1655. ,
i : [versuri] ; I' : [cu scriitorul i diplomatul M. Hariin despre
foametea din 1932-1933 n Ucraina] / ; .: I . . : Elan
Inc, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 55, [1] p. : il. ; 24 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-66-241-3.
[2011-1727].
- - 1. Literatur ucrainean din Republica Moldova Versuri Interviuri (ucr.).
821.161.2(478)-1

821.162.1 Literatur polonez


1656. Ostaowska, Lidia
iganul tot igan : [culeg. de reportaje] / Lidia Ostalowska ; trad. din lb. polonez de
Cristina Godun ; cop.: Mihai Bacinschi. Ch. : Arc, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 219 p.
: fig. ; 20 cm.
Tit. orig.: Cygan to cygan. Bibliogr.: p. 217. Apare cu sprijinul financiar al Inst. Crii
din Craiova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-61-636-2.
[2011-1518].
- - 1. Literatur polonez Reportaje.
821.162.1-9 Ostaowska

82/821-93 LITERATUR ARTISTIC PENTRU COPII


821-93 Literatur pentru copii
1657. Alb-ca-Zpada : [poveste] / adapt. de Constantin Dragomir ; pict.: Iulia
Scetinkina. Ch. : Biblion, 2011 (Tiprit "Combinatul Poligr. a lit. pentru copii", or. Tver, Rusia). [20] p. : il. ; 29 cm. (Colorm-citim).
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-46-8.
[2011-1512].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti. 2. Cri de colorat.
821-93

1658. Cenureasa : [poveste] / adapt. de Constantin Dragomir ; pict.: Iulia


Scetinkina. Ch. : Biblion, 2011 (Tiprit "Combinatul Poligr. a lit. pentru copii", or. Tver, Rusia). [20] p. : il. ; 29 cm. (Colorm-citim).
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-44-4.
[2011-1510].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti. 2. Cri de colorat.
42

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


821-93

1659. Doamna i Vagabondul : [poveste american dup filmul cu animate cu acelai


tit. : trad. din lb. engl.] / cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Litera AVN (mic), 2011 (Tipogr.
"Arvato", Italia). 62, [2] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney" : 24 de vol. ; 7).
Tit. orig.: Lady and the Tramp. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-120-0 (n cop. tare).
[2011-1740].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

1660. Idem n lb. rus : : [. . :


. . .] / . . .: . . : Litera AVN (mic), 2011
(Tipogr. "Arvato", Italia). 62, [2] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney.
" : 24- . ; 7).
Tit. orig.: Lady and the Tramp. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-176-7 (n cop. tare).
[2011-1744].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

1661. Incredibilii : [poveste american dup filmul cu animate cu acelai tit. : trad.
din lb. engl.] / cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Litera AVN (mic), 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia).
63, [1] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney. Pixar. Poveti ndrgite" : 24 de vol. ; 6).
Tit. orig.: Incredibles. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-119-4 (n cop. tare).
[2011-1739].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

1662. Idem n lb. rus : : [. . :


. . .] / . . .: . . : Litera AVN (mic), 2011
(Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney. Pixar.
" : 24- . ; 6).
Tit. orig.: Incredibles. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-175-0 (n cop. tare).
[2011-1743].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

1663. n cutarea lui Nemo : [poveste american dup filmul cu animate cu acelai
tit. : trad. din lb. engl.] / cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Litera AVN (mic), 2011 (Tipogr.
"Arvato", Italia). 63, [1] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney. Pixar. Poveti ndrgite" :
24 de vol. ; 2).
Tit. orig.: Finding Nemo. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-081-4 (n cop. tare).
[2011-1527].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

43

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

1664. Idem n lb. rus : : [. . :


. . .] / . . .: . . : Litera AVN (mica), 2011
(Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney. Pixar.
" : 24 . ; 2).
Tit. orig.: Finding Nemo. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-169-9 (n cop. tare).
[2011-1643].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

1665. Mica Siren : [poveste] / adapt. de Constantin Dragomir ; pict.: Iulia Scetinkina.
Ch. : Biblion, 2011 (Tiprit "Combinatul Poligr. a lit. pentru copii", or. Tver, Rusia). [20] p. :
il. ; 29 cm. (Colorm-citim).
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-45-1.
[2011-1511].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti. 2. Cri de colorat.
821-93

1666. Pisicile Aristocrate : [poveste american dup film cu animate cu acelai tit. :
trad. din lb. engl.] / cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Litera AVN (mica), 2011 (Tipogr. "Arvato",
Italia). 63, [1] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney. Poveti ndrgite" : 24 de vol. ; 3).
Tit. orig.: Aristocats. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-092-0 (n cop. tare).
[2011-1644].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

1667. Idem n lb. rus : - : [. . : . . .] / . . .: . . : Litera AVN, 2011


(Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney.
" : 24 . ; 3).
Tit. orig.: Aristocats. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-170-5 (n cop. tare).
[2011-1645].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

1668. Povestea Jucriilor : [poveste american dup filmul cu animate cu acelai tit. :
trad. din lb. engl.] / cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Litera AVN (mic), 2011 (Tipogr. "Arvato",
Italia). 63, [1] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney. Pixar. Poveti ndrgite" : 24 de
vol. ; 4).
Tit. orig.: Toy Story. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-096-8 (n cop. tare).
[2011-1737].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

1669. Idem n lb. rus : : [. .


: . . .] / . . .: . . : Litera AVN (mic), 2011
44

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

(Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney. Pixar.
" : 24- . ; 4).
Tit. orig.: Toy Story. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-171-2 (n cop. tare).
[2011-1741].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

1670. Ratatouille : [poveste american dup filmul cu animate cu acelai tit. : trad.
din lb. engl.] / cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Litera (mic), 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 62,
[2] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney. Pixar. Poveti ndrgite" : 24 de vol. ; 5).
Tit. orig.: Ratotouille. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-104-0 (n cop. tare).
[2011-1738].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

1671. Idem n lb. rus : : [. . : .


. .] / . . .: . . : Litera AVN (mic), 2011 (Tipogr.
"Arvato", Italia). 62, [2] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia ". .
" : 24- . ; 5).
10300 ex.
ISBN 978-9975-74-217-7 (n cop. tare).
[2011-1742].
- - 1. Literatur rus pentru copii Poveti (rus).
821-93

1672. Regele Leu : [poveste american dup filmul cu animate cu acelai tit. : trad.
din lb. engl.] / cop.: Vladimir Zmeev Ch. : Litera AVN (mic), 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia).
62, [2] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney. Poveti ndrgite" : 24 de vol. ; 1).
Tit. orig.: The Lion King. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-080-7 (n cop. tare).
[2011-1526].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

1673. Idem n lb. rus : : [. . : .


. .] / . . .: . . : Litera AVN (mic), 2011 (Tipogr.
"Arvato", Italia). 62, [2] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney. " : 24 . ; 1).
Tit. orig.: The Lion King. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-168-2 (n cop. tare).
[2011-1642].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

821.112.2-93 Literatur german


1674.

Grimm, Jacob

45

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

Apa vieii : [poveste : trad. din lb. germ.] / Fraii Grimm ; il. de Serghei Samsonov. Ch.
: Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. 14, [2] p. : il. color ; 28 cm. (Cheia
de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-636-4.
[2011-1583].
- - 1. Literatur german pentru copii Poveti.
821.112.2-93 Fraii Grimm

1675. Grimm, Jacob


Croitoraul cel viteaz : [poveste : trad. din lb. germ.] / Fraii Grimm ; il. de Serghei
Samsonov. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. 13, [3] p. : il. color
; 28 cm. (Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-601-2.
[2011-1574].
- - 1. Literatur german pentru copii Poveti.
821.112.2-93 Fraii Grimm

1676. Grimm, Jacob


Muzicanii din Bremen : [poveste : trad. din lb. german] / Fraii Grimm ; il. de Serghei
Samsonov. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. 10, [2] p. : il. color
; 28 cm. (Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-632-6.
[2011-1582].
- - 1. Literatur german pentru copii Poveti.
821.112.2-93 Fraii Grimm

1677. Grimm, Jacob


Varza fermecat : [poveste : trad. din lb. germ.] / Fraii Grimm ; il. de Serghei
Samsonov. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova Imprim" SRL]. 15, [1] p. : il. color
; 28 cm. (Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-602-9.
[2011-1575].
- - 1. Literatur german pentru copii Poveti.
821.112.2-93 Fraii Grimm

821.113.4-93 Literatur danez


1678. Andersen, Hans Christian
Fata din soc : [poveste : trad. din danez] / Hans Christian Andersen ; il. de Serghei
Samsonov. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. 10, [2] p. : il. color
; 28 cm. (Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-637-1.
[2011-1584].
- - 1. Literatur danez pentru copii Poveti.
46

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


821.113.4-93 Andersen

1679. Andersen, Hans Christian


Lebedele : [poveste : trad. din danez] / Hans Christian Andersen ; il. de Serghei
Samsonov. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. 18, [2] p. : il. color
; 28 cm. (Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-638-8.
[2011-1585].
- - 1. Literatur danez pentru copii Poveti.
821.113.4-93 Andersen

1680. Andersen, Hans Christian


Privighetoarea : [poveste : trad. din danez] / Hans Christian Andersen ; il. de Serghei
Samsonov. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. 14, [2] p. : il. color
; 28 cm. (Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-607-4.
[2011-1577].
- - 1. Literatur danez pentru copii Poveti.
821.113.4-93 Andersen

1681. Andersen, Hans Christian


Ruca cea urt : [poveste : trad. din danez] / Hans Christian Andersen ; il. de
Serghei Samsonov. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. Ungaria]. 14, [2] p. ; 28 cm.
(Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-604-3.
[2011-1576].
- - 1. Literatur danez pentru copii Poveti.
821.113.4-93 Andersen

821.133.1-93 Literatur francez


1682. Perrault, Charles
Lupul cel alb i ciuboelele roii : [poveste : trad. din lb. fr.] / Charles Perrault ; il. de
Serghei Samsonov. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. 10, [2] p. :
il. color ; 28 cm. (Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-625-8.
[2011-1580].
- - 1. Literatur francez pentru copii Poveti.
821.133.1-93 Perrault

1683. Perrault, Charles


Neisprvitul : [poveste : trad. din lb. fr.] / Charles Perrault ; il. de Serghei Samsonov.
Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. 10, [1] p. : il. color ; 28 cm.
(Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-629-6.
47

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

[2011-1581].
- - 1. Literatur francez pentru copii Poveti.
821.133.1-93 Perrault

1684. Perrault, Charles


Piele-de-Mgar : [poveste : trad. din lb. fr.] / Charles Perrault ; il. de Serghei Samsonov.
Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. 13, [3] p. ; il. color ; 28 cm.
(Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-619-7.
[2011-1579].
- - 1. Literatur francez pentru copii Poveti.
821.133.1-93 Perrault

1685. Perrault, Charles


Prinesa cea istea, sau Aventurile Finue : [poveste : trad. din lb. fr.] / Charles Perrault
; il. de Serghei Samsonov. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. 20,
[4] p. ; il. color ; 28 cm. (Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-615-9.
[2011-1578].
- - 1. Literatur francez pentru copii Poveti.
821.133.1-93 Perrault

821.135.1-93 Literatur romn


1686. Creang, Ion
Povestea lui Stan Pitul / Ion Creang ; il. de Dan Rebegea. Ch. : Prut Internaional,
2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. 24, [4] p. : il. color ; 28 cm. (Cheia de aur).
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-639-5.
[2011-1586].
- - 1. Literatur romn pentru copii Poveti.
821.135.1-93 Creang

1687. Creang, Ion


Poveti. Povestiri. Amintiri / Ion Creang ; il. de Alexei Colbneac ; cop. : Pavel Zmeev.
[Ed. a 3-a]. Ch. : Prut Internaional, 2011. 316, [4] p. : il. ; 20 cm. (Biblioteca pentru toi
copiii).
ISBN 978-9975-69-934-1 (eronat) (n cop. tare)
[2011-1621].
- - 1. Literatur romn pentru copii Poveti.
821.135.1-93 Creang

1688. Ispirescu, Petre


Greuceanu : [poveste] / Petre Ispirescu ; il. de Dan Rebegea. Ch. : Prut Internaional,
2011 [Tipogr. din China]. 16, [4] p. : il. color ; 28 cm. (Cheia de aur).
1000 ex.
ISBN 978-9975-69-775-0.
[2011-1589].
48

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatur romn pentru copii Poveti.


821.135.1-93 Ispirescu

1689. Ispirescu, Petre


Sarea n bucate : [poveste] / Petre Ispirescu ; il. de Dan Rebegea. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. din China]. 9, [3] p. : il. color ; 28 cm. (Cheia de aur).
1000 ex.
ISBN 978-9975-69-761-3.
[2011-1587].
- - 1. Literatur romn pentru copii Poveti.
821.135.1-93 Ispirescu

1690. Ispirescu, Petre


Tineree fr btrnee i via fr de moarte : [poveste] / Petre Ispirescu ; il. de Dan
Rebegea. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. din China]. 13, [3] p. : il. color ; 28 cm.
(Cheia de aur).
1000 ex.
ISBN 978-9975-69-769-9.
[2011-1588].
- - 1. Literatur romn pentru copii Poveti.
821.135.1-93 Ispirescu

1691. Sadoveanu, Mihail


Viaa lui tefan cel Mare / Mihail Sadoveanu ; il. de Alexei Colbneac. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Imprimat n Ungaria]. 204, [4] p. : il. ; 21 cm. (Biblioteca pentru toi
copii).
1000 ex.
ISBN 978-9975-4231-8-2 (n cop. tare).
[2011-1608].
- - 1. Literatur romn pentru copii Povestiri istorice.
821.135.1-34-93 Sadoveanu

821.135.1(478)-93 Literatur romn din Republica Moldova


1692. Ciuhrii, Vlad-Alexandru
Inter Spaiu : [versuri] / Vlad-Alexandru Ciuhrii ; pref.: Galina Furdui ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. Ch. : Pontos, 2011 (Tipogr. "Reclama" SA). 34 p. : il. ; 24 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-51-281-7.
[2011-1516].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-93 Ciuhrii

1693. Diordiev, Ion


Orice floare, mic, mare, i alege o culoare : [carte de colorat] / text : Ion Diordiev ; il.:
Radu Diordiev. Ch. : Serebia, 2011. [16] p. : il., il. color ; 19 cm.
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-4233-0-4.
[2011-1722].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
49

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011


821.135.1(478)-93 Diordiev

1694. Diordiev, Ion


Toi copacii au i nume ns ei nu tiu a-l spune : [carte de colorat] / text : Ion Diordiev ;
il.: Radu Diordiev. Ch. : Serebia, 2011. [16] p. : il., il. color ; 14 x 19 cm.
F. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-4233-1-1.
[2011-1723].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Diordiev

1695. Plcint, Alexandru


Pe aripi de vnt : poezii pentru copii / aut., il., cop.: Alexandru Plcint. Ch. : Elan Inc,
2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). [20] p. : des. color ; 24 cm.
F. f. de tit. 200 ex.
ISBN 978-9975-66-245-1.
[2011-1729].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Plcint

1696. Romanciuc, Vasile


Eroii povetilor tale : poezii : Carte de colorat] / versuri : Vasile Romanciuc ; des.: Lilia
Popa. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. [24] p. : des., des. color
; 28 cm.
Aut. este indicat n caset tehn. 1000 ex.
ISBN 978-9975-69-751-4.
[2011-1595].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezii Ghicitori Cri de colorat.
821.135.1(478)-93 Romanciuc

1697. Romanciuc, Vasile


Fructe i legume : poezii : Carte de colorat / versuri : Vasile Romanciuc ; des.: Lilia Popa. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. [24] p. : des., des. color ;
28 cm.
Aut. este indicat n caset tehn. 1000 ex.
ISBN 978-9975-69-718-7.
[2011-1594].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezii Ghicitori Cri de colorat.
821.135.1(478)-93 Romanciuc

1698. Strmbeanu, Andrei


Floare-de-Cais, sau Mielul netiat : poem pascal / Andrei Strmbeanu ; des. de Petru
Gheoi. Ch. : F.E.-P. "Batina-Radog", 2011. 16 p. : des. color ; 31 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-4234-0-3.
[2011-1676].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poeme.
821.135.1(478)-93 Strmbeanu

1699.

Suceveanu, Arcadie
50

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Animale acvatice : poezii i ghicitori : Carte de colorat / text : Arcadie Suceveanu ;


des.: Petru Gheoi. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. [22] p. :
des., des. color ; 28 cm.
Aut. este indicat n caset tehn. 1000 ex.
ISBN 978-9975-69-705-7.
[2011-1591].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezii Ghicitori Cri de colorat.
821.135.1(478)-93 Suceveanu

1700. Suceveanu, Arcadie


Animale slbatice : poezii i ghicitori : Carte de colorat / versuri: Arcadie Suceveanu ;
des.: Petru Gheoi. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. [24] p. :
des., des. color ; 28 cm.
Aut. este indicat n caset tehn. 1000 ex.
ISBN 978-9975-69-711-8.
[2011-1592].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezii Ghicitori Cri de colorat.
821.135.1(478)-93 Suceveanu

1701. Suceveanu, Arcadie


Insecte : poezii i ghicitori : Carte de colorat / Arcadie Suceveanu ; des.: Petru Gheoi.
Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. [24] p. : des., des. color ; 28
cm.
Aut. este indicat n caset tehn. 1000 ex.
ISBN 978-9975-69-712-5.
[2011-1593].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezii Ghicitori Cri de colorat.
821.135.1(478)-93 Suceveanu

1702. Suceveanu, Arcadie


Psri : poezii i ghicitori : Carte de colorat / text : Arcadie Suceveanu ; des.: Petru
Gheoi. Ch. : Prut Internaional, 2011 [Tipogr. "Nova-Imprim" SRL]. [24] p. : des., des.
color ; 28 cm.
Aut. este indicat n caseta tehn. 1000 ex.
ISBN 978-9975-69-691-3.
[2011-1590].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezii Ghicitori Cri de colorat.
821.135.1(478)-93 Suceveanu

1703. urcanu, Iano


Fapte bune s aduni : [poezii] / Iano urcanu ; il. de Nadia Olaru. Ch. : Prut Internaional, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 31, [1] p. : des., des. color ; 28 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4231-2-0.
[2011-1596].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 urcanu

1704.

Verejanu, Daniel

51

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

Buna ziua, Democraie : (poem pentru copii) / Daniel Verejanu ; Acad. European a
Soc. Civile, Cenaclul "Grai Matern". Ch. : OMCT, 2010. 24 p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl. 100 ex.
ISBN 978-9975-4130-4-6.
[2011-1680].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poeme (rom., engl.).
821.135.1(478)-93=111 Verejanu

821.512.165(478)-93 Literatur n limba gguz din Republica Moldova


1705. Tohar, Koli (N. H. Tufar)
Piet alfabeti : [poezii pentru copii] / N. H. Tufar. Komrat : Coroleac Alexandra, 2010.
47 p. : des. color, [1] f. port. color ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9733-3-5.
[2011-1675].
- - 1. Literatur gguz din Republica Moldova pentru copii Poezie (gguz).
821.512.165(478)-93 Tufar

82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii


1706. Grecu, Mircea
Eseuri psihologice despre poezii, sau Un remediu pentru profilaxia insuficienei sentimentale i spirituale / Mircea Grecu ; trad. Ala Zavadschi ; cop.: Jim Warren, Ion Timotin.
Ch. : Universul, 2011. 56 p. ; 20 cm.
Include i cele mai frumoase poezii ale lui Adrian Punescu. Bibliogr.: p. 51-52.
500 ex.
ISBN 978-9975-47-063-6.
[2011-1555].
- - 1. Critic i interpretare.
821.09+821.135.1-3 Punescu

821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova


1707. Colesnic, Iurie
Timp i Istorie : Autori de la "Viaa Basarabiei" / text, foto: Iurie Colesnic ; pref.: Lidia
Kulikovski ; cop.: Brndua Kolesnik ; Bibl. Municipal "B. P. Hadeu". Ch. : Grafema Libris
: Ulysse, 2011. 439, [1] p. : fot. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 435-436 i n notele de subsol. Ind. de nume: p. 437-439. 500 ex.
ISBN 978-9975-52-117-8 (n cop. tare).
[2011-1683].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare.
821.135.1(478).09

1708. Rileanu, Vitalie


Nicolae Esinencu. Spectacolul operei literare : studii. art. eseuri. analize literare critice :
exegez literar / Vitalie Rileanu ; coord. : Mihail Dolgan ; fot. : Nicolae Rileanu. Ch. :
Profesional Service, 2011. 304 p. : fot., [26] p. : fot. ; 25 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-4240-0-4 (n cop. tare).
52

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2011-1609].
- - 1. Esinencu, Nicolae, 1940-, scriitor.
821.135.1(478).09

urcanu, Iano. Armonii i distane. Vezi Nr 1649.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fr ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hri. Atlase. Globuri
(ca reprezentare a cunotinelor geografice)
1709. Axnti, Svetlana
Hri-contur cu sarcini practice la geografie : cl. a 5-a / Axnti Svetlana, Cartaleanu Eugenia, Axnti Sergiu. Ed. rev. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). 24 p. : h., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-4197-6-5.
[2011-1715].
- - 1. Geografie Hri-contur.
912(075.3)

1710. Idem n lb. rus : : 5 . . : Iulian ("Edit-Prest" SRL). 24 p. : h., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-4243-3-2.
[2011-1717].
- - 1. Geografie Hri-contur (rus).
912(075.3)

1711. Axnti, Svetlana


Hri-contur cu sarcini practice la geografie : cl. a 6-a / Axnti Svetlana, Cartaleanu Eugenia, Axnti Sergiu. Ed. rev. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). 28 p. : h. ; 30 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-4197-7-2.
[2011-1716].
- - 1. Geografie Hri-contur.
912(075.3)

1712. Axnti, Svetlana


Hri-contur cu sarcini practice la geografie : cl. a 7-a / Axnti Svetlana, Cartaleanu Eugenia, Axnti Sergiu. Ed. rev. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). 27 p. : h. ; 30 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-4243-2-5.
[2011-1718].
- - 1. Geografie Hri-contur.
912(075.3)

53

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

1713. Idem n lb. rus : : 7 . . : Iulian ("Edit-Prest" SRL). 27 p. : h., tab. ; 30 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-4243-5-6.
[2011-1719].
- - 1. Geografie Hri-contur (rus).
912(075.3)

1714. Axnti, Svetlana


Hri-contur cu sarcini practice la geografie : cl. a 8-a / Axnti Svetlana, Cartaleanu Eugenia, Axnti Sergiu. [Ed. rev.]. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2011 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). 12 p. : h. ; 30 cm.
F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-4197-8-9.
[2011-1564].
- - 1. Geografie Hri-contur.
912(075.3)

1715. Axnti, Svetlana


Hri-contur cu sarcini practice la geografie : cl. a 9-a / aut.: Axnti Svetlana, Cartaleanu
Eugenia, Axnti Sergiu. [Ed. rev.]. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2011 (Tipogr. "Bons
Offices" SRL). 24 p. : h. ; 30 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-4197-9-6.
[2011-1571].
- - 1. Geografie Hri-contur.
912(075.3)

1716. ,
.
: 8 . / , , . . : Iulian ("Edit-Prest"
SRL). 12 p. : h., tab. ; 30 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4243-6-3.
[2011-1720].
- - 1. Geografie Hri-contur (rus).
912(075.3)

1717. ,
.
: 9 . / , , . . : Iulian ("Edit-Prest"
SRL). 24 p. : h. ; 30 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4243-7-0.
[2011-1721].
- - 1. Geografie Hri-contur (rus).
912(478)(075.3)

54

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne


1718. Geografia continentelor i oceanelor : Cl. a 6-a : Caietul elevului / Natalia
Odoleanu, Larisa Ungureanu, Mariana Jioara [et al.] ; h.: Vitalie Stela, Iaroslav Olinic. Ch. :
Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). 91 p. : fig., h., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 91 (16 tit.). 5000 ex.
ISBN 978-9975-61-640-9.
[2011-1731].
- - 1. Geografia continentelor i oceanelor.
913(21/26)(075.3)

929 tiine biografice i nrudite


1719. Ciubuccciu, Vlad
Neamul Hariton din Stodolna = : repere ist.genealogice / . . : . ., 2011 (Combinatul Poligr.). 63, [1] p. : fot., fot.
color ; 24 cm. (Colecia "Singur n faa strmoilor" = "
").
Tit. paral.: lb. rom., rus. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. n notele de subsol. 100
ex.
ISBN 978-9975-4179-8-3.
[2011-1553].
- - 1. Neamul Hariton Stodolna Raionul Rezina Republica Moldova (rom., rus).
929.52=135.1=161.1

1720. , .
: : . : [ 2- .] / . .: . .
. : Grafic Design, 2010. 21 cm. ISBN 978-9975-4049-9-0.
. 1. 2010. 208 p. : fot., [8] p. il. color., [1] f. portr. 150 ex. ISBN 978-99754133-0-5. [2011-1638].
- - 1. Familia Meceareakovilor Genealogie. 2. Literatur rus.
929.52+821.161.1-1(082)

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
94(478) Istoria Republicii Moldova
1721. Cornova 1931 : [monografie] / D. Gusti, N. Argintescu-Amza, Ernest Bernea [et
al.] ; colab.: Iosif Berman, Petru Comarnescu, Al. David [et al.] ; ed. ngrijit de Marin
Diaconu, Zoltn Rosts, Vasile oimaru. Ch. : Quant, 2011 (Combinatul Poligr.). 852 p. :
fig., fot., fot. color ; 25 cm.
Monografiti. Fie de dicionar: p. 749-782. Bibliogr. n note: p. 785-800 i n text.
Rez.: lb. fr. 500 ex.
ISBN 978-9975-4247-1-4 (n cop. tare).
[2011-1692].
- - 1. Cornova Sate Raionul Ungheni Republica Moldova.
94(478-22)
55

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

1722. Rotaru, Vasile


Izvoare din izvoare : [istoria satului] / Vasile Rotaru. Ch. : Ericon, 2011. 152 p. : fot.,
tab. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4114-7-9.
[2011-1519].
- - 1. Izvoare Sate Raionul Fleti Republica Moldova.
94(478-22)

Autoreferate
Pentru titlul doctor
1723. Brsan, Aliona
Optimizarea metodelor de corecie medico-chirurgical n herniile diafragmo-pleurale i
eventraiile diafragmatice la copil : 14.00.35 chirurgie pediatric : Autoref. al tz. de doct. n
medicin / Brsan Aliona ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu".
Ch. : USMF "Nicolae Testemianu", 2011. 30, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (30 tit.).
[2011-119 Teze].
616.26-007.43-089-053.2(043.2)

1724. Brajuc, Vladimir


Sistemul de imagini i simboluri n romanul lui I. A. Goncearov Oblomov : 10.01.06
Lit. universal i comparat : Autoref. tz. de doct. in filologie / Brajuc Vladimir ; Univ. de Stat
din Moldova. Ch. : S. n., 2011 (CEP USM). 25 [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-22 (36 tit.).
[2011-111 Teze].
821.161.1.09(043.2)

1725. Bucur, Ctlin Ionu


Condamnarea cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei aplicat minorului:
probleme juridice i socio-psihologice : Spec.: 12.00.08 Drept penal (drept penal) : Autoref.
tz. de doct. n drept / Bucur Ctlin Ionu ; Acad. "tefan cel Mare". Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "SC GIC" SRL). 34 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (8 tit.).
[2011-118 Teze].
343.351(043.2)

1726. Celac, Victoria


Managementul diagnostic i medico-chirurgical n uropatiile malformative la nounscui i copiii n vrst de pn la 3 ani : 14.00.35 chirurgie pediatric : Autoref. tz. de
doct. n medicin / Celac Victoria ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu". Ch. : Medicina al USMF "Nicolae Testemianu", 2011. 31 p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 23-27 (43 tit.).
[2011-114 Teze].
616.613-007.63-089-053.2(043.2)

1727.

Cernev, Serghei

56

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Elaborarea i argumentarea tiinific a tehnologiei tomatelor uscate : 05.18.01 Tehnologia produselor alimentare (tehnologia produselor alimentare conservate) : Autoref. tz. de
doct. n tehn. / Serghei Cernev ; Univ. Tehn. a Moldovei. Ch. : S. n., 2011 (UTM). 30 p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (35 tit.).
[2011-112 Teze].
664.844:635.64(043.2)

1728. Drglin, Iuliana


Perfecionarea gestiunii calitii produselor ca factor al competitivitii ntreprinderii :
08.00.05 Econ. i Management (n activitatea de antreprenoriat) : Autoref. tz. de doct. / Iuliana Drglin ; Univ. Liber Intern. din Moldova. Ch. : UASM, 2011. 24 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (8 tit.).
[2011-115 Teze].
658.56:005(043.2)

1729. Paladi, Oxana


Implicarea contiinei de sine n sistemul de valori al personalitii adolescentului :
Spec. 19.00.01 Psihologie gen. : Autoref. tz. de doct. n psihologie / Paladi Oxana ; Univ. de
Stat din Moldova. Ch. : UASM, 2011. 29, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (22 tit.).
[2011-117 Teze].
159.923(043.2)

1730. Popescu, Silvia


Eficientizarea funcionrii pieei funciare n Republica Moldova : Spec. 08.00.05
Econ. i management (n agricultur) : Autoref. al tz. de doct. n econ. / Popescu Silvia ;
Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Econ., Finane i Statistic. Ch. : IEFS, 2011. 28, [1]
p.
Bibliogr.: p. 25 (9 tit.).
[2011-120 Teze].
332.7(478)(043.2)

1731. Sobieki, Rostislav


Contrabanda : Aspecte juridico-penale : Spec.: 12.00.08 Drept penal (drept penal) :
Autoref. tz. de doctor n drept / Rostislav Sobieki ; Univ. de Stat din Moldovei. Ch. : S. n.,
2011 (CEP USM). 29, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (31 tit.).
[2011-113 Teze].

343.359.3(043.2)
1732. opa, Diana
Psihodiagnoza tulburrilor de personalitate prin intermediul sistemului electronic de
asisten diagnostic : 19.00.01 Psihologie gen. : Autoref. tz. de doct. n psihologie / opa
Diana ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : UASM, 2011. 24, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (12 tit.).
[2011-116 Teze].
159.9(043.2)

57

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

Index de nume la "Cronica crii" Nr 9-2011


Brajuc, Vladimir 1724
Brigalda, Eleonora 1629
Bucur, Ctlin Ionu 1725
Budurina, Carolina 1506-07, 1519-20
Bularga, Tatiana 1630
Bulgar, Violetta 1575
Burian, Alexandru 1573
Buruian, Alexandru 1548
Busuncian, Tatiana 1524

A
Ababii, Victor 1503
Achiri, Ion 1587-88
Afanas, Tatiana 1541
Aftene, Viorica 1575
Aizentadt, Constantin 1622-23
Andersen, Hans Christian 1678-81
Andreev, A. 1613
Andronic, Serghei 1503
Andronic, Valentina 1638
Aparatu, Sergiu 1538
Apostol Stnic, Liliana 1574
Argintescu-Amza, N. 1721
Arhanghelschi, Serghei 1623
Avornic, Gheorghe 1497-1501
Avram, Maria 1583
Axnti, Sergiu 1709-15
Axnti, Svetlana 1709-15

C
Caner, Valeriu 1600
Caragia, Rodica 1636
Cartaleanu, Eugenia 1709-15
Ceban, Victor 1539
Celac, Victoria 1726
Cepoi, Liliana 1599
Cerempei, Ludmila 1602
Cernei, Iulia 1642
Cernei, Vsevolod 1514
Cernev, Serghei 1727
Chiriac, Olga 1640
Chiric, Lazr 1521-22
Chirtoac, Natalia 1548
Chiru, Eugenia 1641
Chivriga, Viorel 1542
Ciobanu, Grigore 1594
Ciobanu, Lara 1583
Ciobanu, Vasile 1587-88
Ciobanu, Vitalie N. 1571-72
Ciocanu, Gheorghe 1497-1501
Ciochina, Simion 1504
Ciubotaru, V. 1613
Ciubuccciu, Vlad 1719
Ciuc, Valerius M. 1544
Ciuhrii, Vlad-Alexandru 1692
Ciutac, Ion 1603
Climova, Alla 1559
Codrescu, Ion 1647
Codrescu, Mihaela 1647
Cojocari, Angela 1599
Colbneac, Alexei 1687, 1691
Colesnic, Iurie 1523, 1707
Comarnescu, Petru 1721
Conea, Dorian 1645
Constantinov, Vasile 1544
Cosmescu, Alexandru 1571
Coman, Sergiu 1614, 1617
Coman, Valentina 1614, 1617
Cotelea, Ad. 1606

B
Babii, Vladimir 1630
Bacinschi, Mihai 1656
Badrajan, Svetlana 1631-32
Bahcivanji, Mihail 1614, 1617
Bahnaru, Aurelia 1610-11
Bajura, Tudor 1527
Balan, Oleg 1548
Balica, Valentina 1589-90
Balmu, Ion 1503
Barbroie, Gh. 1613
Blan, Ileana 1574
Belecciu, tefan 1544
Belostecinic, Grigore 1581
Beniuc, Valentin 1549
Berg, I. 1643
Berman, Iosif 1721
Bernea, Ernest 1721
Bernic, Jana 1601
Brgu, Mihail 1549
Brnaz, Nina 1597-98
Brsan, Aliona 1723
Bodean-Vozian, Olesea 1636
Bogaciov, S. B. 1576
Boldescu, Veaceslav 1502
Bondarciuc, Tatiana 1642
Bostan, Alexandru 1633, 1650
Bostan, Ion 1503
Botgros, Ion 1594
Braga, Victoria 1629
58

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Creang, Ion 1686-87
Crivceanscaia, Larisa 1608
Cucereavi, Ana 1541
Cucieru, Elena 1602

Godovanciuc, Zinovie 1630


Godun, Cristina 1656
Goldratt, Eliyahu M. 1504
Golenco, Tudor (1629)
Golic, Alexandru 1610-11
Grecu, Esfira (1627)
Grecu, Mircea 1706
Grecu-Peicev, Tamara 1627
Grimm, Jacob 1674-77
Grosu, Feona 1639
Grozdev, Constantin 1627
Gurin, Corina 1573
Gurin, Marin 1509
Gusti, D. 1721
Guu, L. 1606
Guzun, Igor 1526

D
Dabija, Tatiana 1620
Darie, Grigore 1618
Daevschi, Veaceslav 1634
David, Al. 1721
David, Eugenia 1627
Deliu, Angela 1537
Derjanschi, V. 1613
Diaconu, Marin 1721
Diordiev, Ion 1693-94
Diordiev, Radu 1693-94
Dolgan, Mihail 1708
Donciu, Anatolie 1554
Donici, Valentina 1642
Dragnev, Demir 1572
Dragomir, Constantin 1577-78, 1657-58
Drgan, Elena 1640
Drglin, Iuliana 1728
Dru, Boris 1644
Dru, Veronica 1644
Dubkovskaia, N. V. 1576
Duca, Gheorghe 1503, 1599, 1625
Dudnicenco, Tatiana 1521-22
Dumbrav, Marina 1509

H
Hariin, M. 1655
Hatipova, Inna 1634
Helly, Damien 1545
I
Ianachevici, Boris 1604
Iasinschi, Iulia 1589-90
Ichim, Valentina 1641
Iliadi, Gheorghe 1527
Ionu, Raluca Gabriela 1555
Iovu, Vitalie 1571
Ispirescu, Petre 1688-90
Iurii-Berbeu, Galina 1640

E
Efros, Maria 1587-88
Efros, Petru 1588
Ermurache, Gh. 1623
Evstratiev, Serghei 1532

J
Jalb, Ghenadie (1628)
Javgureanu, Vasile 1595
Jioara, Mariana 1718
Jolondcovschi, Alexandru 1610-11

F
Farima, Marcela 1524
Foca, Iurie 1628-29
Furdui, Galina 1692
Furdui, Teodor 1599
Futei, Nicolae 1518

K
Kaner, Valerii 1503
Koca, Sofiya 1582
Kolesnik, Brndua 1707
Kulikovski, Lidia 1707
Kuteavina, N. L. 1576

G
Gaibu, Corina 1540
Galcenco, Veronica 1628
Galkina, Aksinia 1532
Garit, Valentin 1588
Gavrilor, Igor 1506-07, 1519-20
Gavrina, S. E. 1576
Gheoi, Petru 1698-1702

L
Lacusta, Victor 1605
Leanu, Mihai 1597-98
Litra, Leonid 1540
Liucanov, Petru 1621

59

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011


Lopatinski, Serghei 1627
Lozovanu, Valentin 1540
Luca, Emilia 1642
Lupan, Aurelia 1505
Lupu, Ilie 1589-90

Petcu, Tatina 1639


Philiponner, Nicolas 1529
Pntea, Iurie 1545
Plcint, Alexandru 1695
Podborschi, Valeriu 1528
Pogola, Vitaliu 1629
Popa, Lilia 1696-97
Popa, Victor 1549
Popescu, Silvia 1730
Popovici, T. 1646
Porcescu, Sergiu 1502
Prigorski, Ana 1642
Prihodchin, Igor 1511-13
Priscaru, V. 1606
Priscaru, Viorel 1606
Prus, Elena 1523

M
Macari, Angela 1620
Madan, Elena 1528
Manole, Tatiana 1570
Marandici, Elena 1618
Marcu, Florin 1643
Marian, Ana 1629
Mrza, Corneliu 1611
Maner, Oleg 1621
Mechelen, Lotte 1529
Melega, M. 1579
Melnic, Raisa 1508
Mihalcea, Marinela 1504
Mocanu, Ghenadie 1509
Mogoreanu, Nicolae 1538
Moraru, Constantin 1596
Moraru, Victor 1556
Moin, Veaceslav 1609
Mustea, Simion 1616

R
Radionov, Vladimir 1621
Radu, Silvia 1526
Rdu, Daniela 1574
Rileanu, Nicolae 1708
Rileanu, Vitalie 1708
Rebegea, Dan 1686, 1688-90
Revenco, Mihail 1497-1501
Richter, Anita 1529
Rojnoveanu, Angela 1631-32
Romanciuc, Ruxanda 1692
Romanciuc, Vasile 1696-97
Romanov, Leonid 1596
Rosts, Zoltn 1721
Rotari, Alexandru 1616
Rotaru, Lilia 1570
Rotaru, Maria 1597-98
Rotaru, Stela 1631-32
Rotaru, Svetlana 1597-98
Rotaru, Vasile 1722
Rudei, Liuba 1597-98
Rudi, Ludmila 1599
Rudic, Gheorghe 1597-98
Rudic, Valeriu 1599
Russu, Ecaterina 1571
Rusu, Tatiana 1586, 1590, 1593
Rusuleac, Tatiana 1589-90

N
Nagorni, Maria 1521-22
O
Oblucinschi, Gh. V. 1622
Oblucinschi, V. 1623
Odoleanu, Natalia 1718
Olaru, Nadia 1703
Olinic, Iaroslav 1718
Onceanu, Vasile 1622-23
Onufrei, Eugenia 1640
Osipov, Dumitru 1611
Osipov, Radu 1611
Ostaowska, Lidia 1656
P
Paladi, Oxana 1729
Palamarciuc, Iu. 1622-23
Palladi, Tudor 1645
Panainte, Polina 1545
Partas, Eugenia 1616
Pduraru, Galina 1496
Pun, Mihai 1633
Perciuleac, Ludmila 1583, 1598
Perrault, Charles 1682

S
Sadoveanu, Mihail 1691
Sainciuc, Lic 1526
Samsonov, Serghei 1674-85
Sava, N. 1536
Scetinkina, Iulia 1657-58

60

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Scobioal, Maria 1640
Simac, Ana 1629
Sobieki, Rostislav 1731
Spinei, Vasile 1647
Spoial, Lucia 1541
Stamati, Mihai 1628
Stamatin, Maria 1608
Stepan, Aliona 1575
Stepanov, Nikolai 1627
Stepanova, T. V. 1514
Strmbeanu, Andrei 1698
Stratan, Alexandru 1527
Stratulat, P. 1608
Stratulat, Petru 1602, 1608-09
Strtila, Mihai 1609
Suceveanu, Arcadie 1699-1702

Varzari, Vitalie 1502


Verejanu, Daniel 1704
Verejanu, Renata 1648-49
Vitalie, Stela 1718
Vrlan, Zinaida 1640

, 1716-17
, 1716-17
, 1525
, . 1516

W
Warren, Jim 1706
Z
Zagorschi, Vasile 1634
Zavadschi, Ala 1706
Zmeev, Vladimir 1576, 1659-73
Zmeev, Pavel 1687

arban, Cristian 1631-32, 1634


cerbatiuc, Dumitru (1607)
ilovski, Boris 1642
mundeak, Tamara 1627
oimaru, Vasile 1581, 1721
tefan cel Mare (1691)
umanschii, Andrei 1620

, 1593
, . 1516
, 1510

Teac, Ilie 1559


Ter-Zaharean, K. V. 1576
Teutu, Aliona 1583, 1589-90
Timotin, Ion 1706
Tohar, Koli (N. H. Tufar) 1705
Toma, Simion (1600)
Toporkova, I. G. 1576
Tornea, Ion 1542

, 1583
-, 1583
, 1510

, 1583

, 1515

arlungu, Victoria 1548


opa, Diana 1732
urcanu, A. 1633
urcanu, Iano 1650, 1703
urcanu, L. 1633

, . 1653

, I 1655
, 1716-17
e, 1651
, . 1635, 1652
, 1635, 1652
, 1653
, . 1516
, . 1516

Ungureanu, Larisa 1718


Ursu, Andrei 1615
Ursu, Ludmila 1585-86, 1589-92
V
Vahtin, V. 1577-78

61

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011

, 1515

, 1515
, . . 1530
, 1593

, 1510
, 1654
, 1660, 1662, 1664,
1667, 1669, 1671, 1673
, . 1720
, . . 1530

, 1624

, 1655

, 1651

, 1719

, 1507, 1520

, 1593

Index de titluri la "Cronica crii" Nr 9-2011


Academicianul Simion Toma cavaler al
cunoaterii i druirii 1600
Academicieni ai AM 1496
Agenda pentru adolesceni 1575
Al XII-lea simpozion de numismatic 1626
Alb-ca Zpada 1657
Algoritmi neonatali 1608
Ameliorarea porumbului i utilizarea
androsterilitii sitoplasmatice n producerea de semine 1616
Analele Institutului de Economie, Finane i
Statistic 1527
Animale domestice 1511
Arhitectura securitii n vecintate estic a
UE: provocri i realiti 1524
Armata Republicii Moldova 1571
ASEM Academia de Studii Economice din
Moldova 1581
Biotehnologia microbiologic domeniu
scientointensiv al tiinei contemporane
1599
Campaing Finance in Moldova 1534
Carte de rugciuni 1517
Cartea alb a mass-media moldoveneti 1509
Cartea de teste pentru precolari 1576
Cenureasa 1658
Codul civil al Republicii Moldova 1557
Codul contravenional al Republicii Moldova
1546

Codul cu privire la locuine al Republicii Moldova 1566


Codul de executare al Republicii Moldova
1561
Codul de procedur civil al Republicii Moldova 1562
Codul de procedur penal al Republicii
Moldova 1550
Codul familiei al Republicii Moldova 1560
Codul fiscal al Republicii Moldova 1531
Codul funciar al Republicii Moldova 1567
Codul muncii al Republicii Moldova 1564
Codul penal al Republicii Moldova 1552
Codul vamal al Republicii Moldova 1543
Competitivitatea i dezvoltarea sectorului
privat, Republica Moldova 1529
Conferina tiinific naional cu participare
internaional "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare
1497-1501
Consolidarea participrii civice a tinerilor 1519
Cornova 1931
Curs de lecii la pediatrie 1602
Doamna i Vagabondul 1659
Drept imobiliar 1559
East Europe Foundation-Moldova 1526
Edificarea statului de drept i punerea n
valoare a patrimoniului cultural i istoric al

62

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Moldovei n contextul integrri europene
1548
Eficiena aciunii educative 1574
Epidemiologia n teste 1606
Esena, caracterul i impactul reformei (modificrilor) constituionale perspectiva i mecanismul realizrii 1549
Esfira Grecu 1627
Evaluarea capacitii de absorbie a asistenei
extreme acordate Republicii Moldova 1540
Femeia, un argument al libertii 1523
Finanarea Campaniei Electorale din Republica Moldova 1533
Folosirea raional a concentratelor i reete
model de nutreuri combinate i adaosurilor
furajere pentru animale i psri agricole
1617
Fructe i pomuoare 1512
Geografia continentelor i oceanelor 1718
Ghenadie Jalb 1628
Ghid metodologic pentru analiza ex-ante a
impactului politicilor publice 1568-69
Incredibilii 1661
Institutul tiinifico-Practic de Biotehnologii n
Zootehnie i Medicin Veterinar 1619
Instruirea introductiv-general n domeniul
SSM 1612
International Workshop on Intelligent Information System 1584
n cutarea lui Nemo 1663
Lecii amuzante 1577-78
Legume 1513
Malformaiile congenitale 1609
Matematic 1587
Msuri agro-ecologice n Moldova: realizri i
probleme, reguli i sfaturi 1613
Mica Siren 1665
Mircrobiologic biotechnology the scientific
intensive domain of modern knowledge
1599
Moldova Science Towards the European
Research Area 1502
Pisicile Aristocrate 1666
Poienia verde 1580
Povestea Jucriilor 1668
Preurile n Republica Moldova 1541
Proceeding of the 7 th International Conference
on "Microelectronics and Computer Science", sept. 22-24, 2011, Chiinu, Moldova 1503
Produse vinicole secundare 1625

profesor universitar Dumitru cerbatiuc. Poziiile principale n tratamentul chirurgical reconstructiv al defectelor i deformaiilor regiunii oro-maxilo-faciale 1607
Rapoarte de cercetare din sfera tiinei i
inovrii 1505
Ratatouille 1670
Regele Leu 1672
Salonul Internaional de Carte, 2011 1508
State of the environment in the Republic of
Moldova, 2007-2010 1521
Tehnologii de obinere i valorificare a laptelui
de oaie 1621
Tehnologii semiintensive i intensive de cretere i exploatare a iepurilor de cas 1620
Teorii i practici ale guvernrii democratice
1544
The Army of the Republic of Moldova 1571
The essences, nature and impact of the constitutional reform (changes) perspectives
and implementation mechanism 1549
Tudor Golenco 1629
Universitatea secolului XXI: tiina filozofic
ntre cercetare i aplicare 1637
University of the 21st century: philology between research and application 1637
: ,
1613
1664

1558
1563

1566

1567
1669
1547
1673
- 1667
1660
1588


1599
1525
1583

63

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011


, / 1515
1671
1516

1616

1560
2007-2010 . 1522
1662


1543
1565
- 1551

1553
1520

1535
, 2001-2010
1541

Index subiecte
Academia de Studii Economice din Moldova
Albume 1581
Academicieni ai Academiei de tiine a Moldovei 1496
Activiti precolare 1580
Acionri hidraulice 1595
Acionri pneumatice 1595
Agro-ecologie 1613
"Ameliorarea porumbului i utilizarea
androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine" Conferina internaional
(rom., rus) 1616
Antreprenoriat (rus) 1530
Armata Naional a Republicii Moldova
1990-2011 1572
Armata Naional a Republicii Moldova 1571
Biologie Manuale (rus) 1598
Biologie Manuale 1597
"Biotehnologia microbiologic domeniu
scientointensiv al tiinei contemporane"
Conferina tiinific Internaional
(rom.,engl., rus) 1599
Carte de rugciuni 1517
Cri de colorat 1511-13, 1657-58, 1665
Codul civil al Republicii Moldova (rus) 1558
Codul civil al Republicii Moldova 1557
Codul contravenional al Republicii Moldova
(rus) 1547
Codul contravenional al Republicii Moldova
1546
Codul cu privire la locuine al Republicii Moldova (rom., rus) 1566

Codul de executare al Republicii Moldova


1561
Codul de procedur civil al Republicii Moldova (rus) 1563
Codul de procedur civil al Republicii Moldova 1562
Codul de procedur penal al Republicii
Moldova (rus) 1551
Codul de procedur penal al Republicii
Moldova 1550
Codul familiei al Republicii Moldova (rom.,
rus) 1560
Codul fiscal al Republicii Moldova 1531
Codul funciar al Republicii Moldova (rom.,
rus) 1567
Codul muncii al Republicii Moldova (rus)
1565
Codul muncii al Republicii Moldova 1564
Codul penal al Republicii Moldova (rus) 1551
Codul penal al Republicii Moldova 1552
Codul vamal al Republicii Moldova (rom.,
rus) 1543
Colecistit Laparoscopie 1603
Cooperare Republica Moldova Uniunea
European 1545
Copii Boli Tumori 1601
Cornova Sate Raionul Ungheni Republica Moldova 1721
Costuri Industria de tutun 1537
Credit 1536
"Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea
capacitii de inovare" Conferin tiinific naional (rom., engl., rus) 1497-1501

64

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Crima predicat 1554
Critic i interpretare 1706
Cuvinte, expresii, citate celebre Dicionare
1643
Deeuri 1610-11
Dezvoltarea economic a Republicii Moldova
Studiu 1540
Drept imobiliar 1559
East Europe Foundation-Moldova Rapoarte
1526
Economia transporturilor 1539
"Edificarea statului de drept i punerea n
valoare a patrimoniului cultural i istoric al
Moldovei n contextul integrrii europene"
Conferin tiinific internaional anual a
tinerilor cercettori (rom., engl., rus) 1548
Educaie 1574
Epidemiologie Teste 1606
Ergonomie 1528
"Esena, caracterul i impactul reformei (modificrilor) constituionale perspectiva i mecanismul realizrii" Masa rotund (rom.,
rus) 1549
Esfira Grecu, 1919-1992 Maestru n arta
decorativ 1627
Esinencu, Nicolae, 1940-, scriitor 1708
Estetic Industrial 1528
Evidena contabil (rus) 1624
Familia Meceareakovilor Genealogie 1720
Femeia n politic 1523
Finanarea Campaniei Electorale Partide
politice Republica Moldova 1533
Finanarea Campaniei Electorale Partide
politice Republica Moldova (engl.) 1534
Finanarea Campaniei Electorale Partide
politice Republica Moldova (rus) 1535
Finane 1536
Fizic 1594
Folclor gguz 1582
Geografia continentelor i oceanelor 1718
Geografie Hri-contur (rus) 1710, 1713,
1716-17
Geografie Hri-contur 1709, 1711-12, 171415
Ghenadie Jalb, 1956-, pictor Albume
(rom., engl.) 1628
Golenco, Tudor, 1957-2006, pictor (rom.,
engl.) 1629
Industria de tutun Costuri 1537
Infraciuni Splare de bani 1554
Inovare Rapoarte de cercetare 1505

Institutul de Economie, Finane i Statistic


Anale (rom., engl., rus) 1527
Institutul tiinifico-Practic de Biotehnologii n
Zootehnie i Medicin Veterinar Prospecte 1619
Instituii de cercetare tiinifice Republica
Moldova 1502
International Workshop on Intelligent
Information System 1584
Izvoare Sate Raionul Fleti Republica
Moldova 1722
ntreprinderi mici i mijlocii Republica Moldova 1529
nvmnt precolar 1576
Laparoscopie n colecistita i pancreatita
acut 1603
Leonid Talmaci, guvernatorul Bncii Naionale, 1991-2009 1532
Limba francez Manuale (fr.) 1640
Limba francez (fr.) 1638
Limba francez 1639
Limba romn Teste 1641
Limba rus Manuale (rus) 1642
Literatur danez pentru copii Poveti 167881
Literatur francez pentru copii Poveti
1682-85
Literatur gguz din Republica Moldova
pentru copii Poezie (gguz) 1705
Literatur german pentru copii Poveti
1675-77
Literatur pentru copii Poveti (rus) 1660,
1662, 1664, 1666-67, 1669, 1671, 1673
Literatur pentru copii Poveti 1657-59,
1661, 1663, 1665, 1668, 1670, 1672
Literatur polonez Reportaje 1656
Literatur romn din Republica Moldova
Aforisme Referine critice 1650
Literatur romn din Republica Moldova
Critic i interpretare 1707
Literatur romn din Republica Moldova
Epigrame 1646
Literatur romn din Republica Moldova
Interviuri 1648
Literatur romn din Republica Moldova
Poeme 1645, 1649, 1698
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie 1647, 1692, 1703
Literatur romn din Republica Moldova
Poezii Ghicitori Cri de colorat 169697, 1699-1702

65

Cronica crii Nr 9-2011 Book annals Nr 9-2011


Literatur romn din Republica Moldova
Publicistic Proz 1644
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii Poeme (rom., engl.) 1704
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii Poezii 1695
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii 1693-94
Literatur romn pentru copii Povestiri
istorice 1691
Literatur romn pentru copii Poveti 168690
Literatur rus 1720
Literatur rus din Republica Moldova
Libretto (rus) 1652
Literatur rus din Republica Moldova
Poezie Memorii (rus) 1654
Literatur rus din Republica Moldova
Poezie (rus) 1651, 1653
Literatur ucrainean din Republica Moldova
Versuri Interviuri (ucr.) 1655
Malformaiile congenitale 1609
Management Teoria Constrngerilor 1504
Mass-media Republica Moldova 1509
Mass-media n Republica Moldova (rus)
1510
Matematic Manuale (rus) 1588, 1590
Matematic Manuale 1587, 1589
Matematic Teste (rus) 1593
Matematic Teste 1591-92
Matematic (rus) 1586
Matematic 1585
"Microelectronics and Computer Science"
International Conference (rom., engl., fr.,
rus) 1503
Muzic 1631-31
Neamul Hariton Stodolna Raionul Rezina
Republica Moldova (rom., rus) 1719
Neonatalogie 1608
Pancreatit acut Laparoscopie 1603
Parohia "Sfntul Dumitru" din Chiinu 1518
Patologia sarcinii 1608
Patologia sistemului nervos 1604
Pedepse Executare 1556
Pediatrie 1602
Pedologie aplicativ 1615
Permis de conducere Examen teoretic
Comentarii (rom., rus) 1622
Permis de conducere Examen teoretic
Teste (rom., rus) 1623

Politic de vecintate (rom., engl.) 1524


Politic tarifar 1538
Politici publice Guvernul Republicii Moldova
1568-69
Preurile n Republica Moldova Culegere
statistic 1541
Privaiune de libertate 1556
Produse vinicole secundare 1625
Protecia consumatorului 1573
Psihoneurologie Tratament 1605
Psihoterapie 1605
Rspundere juridic civil 1573
Salonul Internaional de Carte, 2011 (rom.,
engl.) 1508
Simpozion de numismatic (rom., engl., fr.)
1626
Solfegiu 1633
Splarea banilor Contravenii 1554
cerbatiuc, Dumitru, 1941-, medic Biografie 1607
tiin rapoarte de cercetare 1505
tiinele naturii Manuale (rus) 1583
Teatrul Naional de Oper i Balet (rus) 1635
Teoria formelor muzicale 1630
"Teorii i practici ale guvernrii democratice"
Sesiune de comunicri tiinifice (rom.,
engl., fr., rus) 1544
Tineret (rus) 1520
Tineret 1519
Toma, Simion, 1936-, academician, vicepreedinte al Consiliului Naional pentru
Acreditare i Atestare al RM 1600
Traducere stilistic 1636
Tulburri de mers 1604
Tumori Copii 1601
Uniunea European (rom., engl.) 1524
"Universitatea secolului XXI: tiina filologic
ntre cercetare i aplicare" Conferina tiinifico-practic republican (rom., engl., fr.
[et al.]) 1637
Venituri bugetare 1570
Victime Drept penal 1555
Victimiologie 1555
Vinificaie 1625
Zcminte hidrominerale Republica Moldova
1596
Zone economice libere Republica Moldova
1542

66

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index editorilor
Adriga-Vis 1651
AGEPI 1505
Arc 1656
Batina-Radog 1698
Biblion 1511-14, 1577-78, 1657-58
Biroul Na. de Statistic al Rep. Moldova 1541
BNRM 1508
Bons Offices 1545
Cadran 1641
CEP USM 1497-150, 1555-56, 1573, 1624, 1636
Coroleac Alexandra 1705
Cu drag 1594
Cunir & Co SRL
Cuvntul-ABC 1524
Elan Inc 1532, 1609, 1655, 1695
Elena-V.I. 1599
Ericon 1612, 1722
Giraffe (Everest-Impex SRL) 1504
Grafema Libris 1580, 1634, 1650
Grafic-Design 1635, 1652-53, 1720
IDIS "Viitorul" 1509, 1538-40, 1542
IEFS 1527, 1537, 1730
Imona Grup 1506-07, 1519-20, 1529
Inst. of Mathematics and Computer Science 1584
IRIM 1549, 1637-38
Inst. de Istorie, Stat i Drept al AM 1548
Iulian ("Edit-Prest" SRL) 1709-17
Lavilat-Info 1531, 1543, 1546-47, 1550-53, 155758, 1560-67
Levina Angela 1518
Litera AVN 1659-73

Lyceum 1639
Medicina 1601, 1603-04, 1606-07
Min. Aprrii al Rep. Moldova 1572
Muzeul Na. de Arheologie i Istorie a
Moldovei 1626
Notograf Prim 1610-11, 1631-33
Nova Imprim 1521-22
OMCT 1648-49, 1704
Policadran 1579
Pontos 1692
Print-Caro 1616
Profesional Service 1645, 1708
Prut Internaional 1523, 1583, 1585-93,
1597-98, 1640, 1642, 1674-91, 169697, 1699-1703
Serebia 1693-94
Soc. Ecologic "BIOTICA" 1613
tiina .E.-P. 1502, 1625
Tehnica-Info 1570
UASM 1600, 1644, 1728-29, 1732
Ulysse 1707
Univ. Acad. de tiine a Moldovei 1496
Universul 1647, 1706
USMF "Nicolae Testemianu" 1723, 1726
UTM 1503, 1528, 1536, 1559, 1595
Quant 1581, 1721
- 1516
. 1654

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-4224-3-7 1522
ISBN 978-9975-69-900-6 1591
ISBN 978-9975-69-992-1 1592
ISBN 978-9975-69-859-7 1593
ISBN 978-9975-45-095-9 1595
ISBN 978-9975-69-934-1 1687

67

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

INDICE
"MATERIALE
BIBLIOGRAFICE"

INDEX
"THE BIBLIOGRAPHICAL
MATERIALS"

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973

PUBLISHED FROM 1973

IULIE-SEPTEMBRIE

NR 3
2011
(621-933)

JULY-SEPTEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
___________________
621. "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare", conf.
t. na. (2011 ; Chiinu). Conferina tiinific naional cu participare internaional "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare" : dedicat aniversrii 65 de la
fondarea Univ. de Stat din Moldova : Rez. comunic., 21-22 sept. 2011 / consiliul t.: Gheorghe Ciocanu, Mihail Revenco, Gheorghe Avornic [et al.]. Ch., 2011. Bibliogr. la sfritul
art.
Vol. 1 : tiine naturale i exacte. 2011. 401 p. [2011-1657].
622. Vol. 2 : tiine naturale i exacte. 2011. 212 p. [2011-1655].
623. "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare", conf.
t. na. (2011 ; Chiinu). Conferina tiinific naional cu participare internaional "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare" : dedicat aniversrii 65 de la
fondarea Univ. de Stat din Moldova : Rez. comunic., 21-22 sept. 2011 / consiliul t.: Gheorghe Ciocanu, Mihail Revenco, Gheorghe Avornic [et al.]. Ch., 2011. Bibliogr. la sfritul
art.
Vol. 1 : tiine sociale. 2011. 576 p. [2011-1658].
624. Vol. 2 : tiine sociale. 2011. 365 p. [2011-1656].
625. "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare", conf.
t. na. (2011 ; Chiinu). Conferina tiinific naional cu participare internaional "Creterea impactului cercetrii i dezvoltarea capacitii de inovare" : dedicat aniversrii 65 de la
fondarea Univ. de Stat din Moldova : Rez. comunic., 21-22 sept. 2011 / consiliul t.: Gheorghe Ciocanu, Mihail Revenco, Gheorghe Avornic [et. al]. Ch. : CEP USM, 2011.
68

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

tiine umanistice. 2011. 384 p. Bibliogr. la sfritul art. [2011-1659].


004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
___________________
626. Elaborarea BD cu ajutorul SGBD Acces / Nicolae Prodan, Natalia Apetrii, Claudia
Gaidu [et al.]. Ch., 2011. P. 101. (22 tit. n lb. rom., rus). [2011-1216].
627. "Microelectronics and Computer Science", intern. conf. (7 ; 2011 ; Chiinu). Proceeding of the 7th International Conference on "Microelectronics and Computer
Science", sept. 22-24, 2011, Chiinu, Moldova / org. com. Balmu Ion, Andronic Serghei,
Ababii Victor [et al.] ; intern. advisory com. : Bostan Ion, Duca Gheorghe, Kaner Valerii [et
al.] Ch., 2011. 470 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1710].
008 Civilizaie. Cultur. Progres
___________________
628. Politicile culturale locale ca stimulent al schimbrii =
: / resp. de ed.: Diane Dodd. Ch., 2011. P.
243-248. (141 tit. n lb. rom., engl.) la sfritul cap. [2011-1118].

02 BIBLIOTECONOMIE
___________________
629. urcan, Nelly. Cultura tiinific i comunicarea tiinific valori ale societii
cunoaterii / Nelly urcan // Akademos. 2011. Nr 1. P. 38-39. (35 tit. n lb. rom., engl.,
fr.).
630. Universitatea Liber Intern. din Moldova. Symposia Investigatio Bibliotheca /
dir. publ.: Andrei Galben ; red. resp.: Ludmila Corghenci. Ch., 2011. 107 p. (Bibliogr. la
sfritul art.). [2011-1183].
06 Organizaii (n general)
___________________
631. Budurina, Carolina. nvarea ceteniei prin consolidarea angajamentul civic :
c. de var, 15-21 aug., 2011 / Carolina Budurina, Igor Gavrilor. Ch., 2011. P. 58. (26 tit.
n lb. rom., engl.). [2011-1613].

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


___________________
632. Universitatea Cooperatist-Comercial din Moldova. Analele tiinifice ale Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova / col. red. Tudor Maleca (red.-ef), Vasile
Botnarciuc, Sergiu Petrovici. Ch., 2011. Bibliogr. la sfritul art.
69

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

Vol. 8. 2011. 363 p. [2011-1107].


633. Vol. 9 : Pt. 1. 2011. 338 p. [2011-1104].

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
___________________
634. Miroliubov, Trifan. Omul: puterea i politica : (Omul subiect al puterii i obiect
al politicii) / Trifan Miroliubov, Silvia Corlteanu. Ch., 2011. P. 165-171. (137 tit. n lb.
rom., fr., rus). [2011-1128].
635. , . / (). ., 2011. P.
419-423. (80 tit. n lb. rom., engl., fr., germ.). [2011-1156].
159.9 Psihologie
___________________
636. Gonciaruc, Svetlana. Psihologia general / Svetlana Gonciaruc, Ion Secrieru.
Ch., 2011. P. 158-160. (45 tit.). [2011-1411].
637. Paladi, Oxana. Implicarea contiinei de sine n sistemul de valori al personalitii
adolescentului : Spec. 19.00.01 Psihologie gen. : Autoref. tz. de doct. n psihologie / Paladi
Oxana. Ch., 2011. P. 25-26. (22 tit. de lucrri ale aut.). [2011-117 Teze].
638. Patracu, Dumitru. Fantasma mentalitii : Istorie. Sociologie. Psihologie. Pedagogie. Andragogie. Management / Dumitru Patracu, Ruslan Gatea. Ch., 2011. P. 374380. (197 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [2011-1463].
639. Secrieru, Ion. Psihologie aplicat / Ion Secrieru. Ch., 2011.
Pt.-1-a : Descifrarea trsturilor faciale. 2011. P. 142-145. (69 tit. n lb. rom., engl.,
rus). [2011-1412].

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN
640. Catalogul de carte romneasc de patrimoniu din fondul bibl. "Sf. Dumitru" din
Chiinu [din anii 1750-1914] // Centrul de cultur i spiritualitate parohia "Sfntul Dumitru"
din Chiinu / Nicolae Futei. Ch., 2011. P. 281-313. [2011-1694].
Include, 37 tit. cu adnot. n lb. rom., rus.
___________________
641. Futei, Nicolae. Activitatea social-pastoral a Mitropolitului Gavriil BnulescuBodoni / Nicolae Futei // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 232. (23 tit. n lb.
rom., rus).

70

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

642. Futei, Nicolae. Centrul de cultur i spiritualitate parohia "Sfntul Dumitru" din
Chiinu / Nicolae Futei. Ch., 2011. P. 316-318. (75 tit. n lb. rom., rus). [2011-1694].

3 TIINE SOCIALE
31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
___________________
643. Consolidarea participrii civice a tinerilor / coord.: Carolina Budurina, Igor
Gavrilor. Ch., 2011. 69 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2011-1612].
644. Dicusar, Laura. Impactul economic al tehnologiei informaiei i al comunicaiilor
asupra evoluiei societii moderne / Laura Dicusar, Ion Dicusar // Intellectus. 2011. Nr 2.
P. 78-79. (25 tit. n engl., rus).
645. Grozav, Adrian. Particularitile teritoriale ale tranziiei demografice n Republica
Moldova : Spec. 11.00.02: Geografie economic, social i politic : Autoref. al tz. de doct. n
geografie / Grozav Adrian. Ch., 2011. P. 21-24. (55 tit., inclusiv 13 tit. de lucrri ale aut. n
lb. rom., engl., rus). [2011-102 Teze].
646. State of the environment in the Republic of Moldova, 2007-2010 : (National Report Synthesis) / contribuitors: Lazr Chiric, Maria Nagorni, Tatiana Dudnicenco. Ch.,
2011. P. 87-88. (39 tit.). [2011-1610].

32 POLITIC
___________________
647. Albu, Natalia. Influena factorului religios asupra securitii naionale / Natalia
Albu // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 75-76. (24 tit. n lb.
rom., engl., fr.).
648. Arhitectura securitii n vecintate estic a UE: provocri i realiti = Security
Architecture in the EU Eastern Neighorhood: Challenges and Realites / red. t. coord.: Tatiana Busuncian ; trad.: Marcela Farima. Ch., 2011. 236 p. (Bibliogr. la sfritul art.).
[2011-1698].
649. Beregoi, Natalia. Consideraii privind manifestarea politicilor mediatice / Natalia
Beregoi // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 105. (28 tit. n lb.
rom., engl., rus).
650. Encel, Frdric. Orizonturi geopolitice / Frederic Encel ; trad. din fr. de Adrian
Ciubotaru. Ch., 2011. P. 203-205. (74 tit. n lb. fr.). [2011-1164].
651. Femeia, un argument al libertii / coord.: Elena Prus, Iurie Colesnic. Ch., 2011.
256 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1550].
71

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

652. Tomule, Valentin. Colonii evreieti din Basarabia n secolul al XIX-lea / Valentin
Tomule // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 280-281. (28 tit. n lb. rom., rus).
653. Ungureanu, Veaceslav. Interesele geopolitice ale marilor puteri i impactul lor
asupra securitii naionale a Republicii Moldova : 23.00.01 Teoria, metodologia i istoria
politologiei; Instituii i procese politice : Autoref. tz. de doct. n politologie / Ungureanu
Veaceslav. Ch., 2011. P. 28-30. (31 tit. n lb. rom.). [2011-108 Teze].
654. , .
/ // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 20. (27
tit. n lb. rom., sp., rus).
655. , . . : / . .
. ., 2011. P. 143-146. (102 tit.). [2011-1217].
656. - / . .,
.: . ., 2011. 82 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1617].

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


657. Mihai Patra : Biobibliografie / Univ. de Stat din Moldova, Fac. tiine Econ.,
Acad. Intern. de Management, Filiala din Rep. Moldova. Ch. : CEP USM, 2011. 94, [2] p.
; 20 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-71-122-7.
[2011-1423].
Consacrri. Lucrri (cri, art. publ. n culeg. i seriale) ale economistului M. Patra,
389 tit. n lb. rom., rus, publ. n aa 1969-2010. Lit. despre dnsul, 15 tit.
___________________
658. Institutul de Economie, Finane i Statistic. Analele Institutului de Economie,
Finane i Statistic / col. red. : Alexandru Stratan (red.-ef), Gheorghe Iliadi, Tudor Bajura [et
al.]. Ch., 2011. 184 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1677].
330 Economie n general. Economie politic
___________________
659. Filip, Nelly. Teoria economic / Filip Nelly, Olga Sorocean. Ch., 2011.
Vol. 2. 2011. P. 340-341. (38 tit. n lb. rom., rus). [2011-1203].
660. Moldovanu, Dumitru. Doctrine i economiti celebri / Dumitru Moldovanu. Ch.,
2011. P. 369-371. (40 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [2011-1378].

72

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

661. , . . / . . . ., 2011. P. 334-339. (96 tit. n lb. engl., fr., span., rus). [2011-1227].
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
___________________
662. Colesnicova, Tatiana. Perfecionarea reglementrii egalitii de gen n sfera
ocuprii forei de munc n Republica Moldova : Spec. 08.00.05 Economie i management
(n domeniul ocuprii forei de munc) : Autoref. al tz. de doct. n econ. / Colesnicova Tatiana. Ch., 2011. P. 23-24. (26 tit., inclusiv 12 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl., rus).
[2011-77 Teze].
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
___________________
663. Competitivitatea i dezvoltarea sectorului privat, Republica Moldova / elab. de
Nicolas Philiponner, Lotte Mechelen, Anita Richter [et al.]. Ch., 2011. P. 108-112. (76 tit.
n lb. rom., engl.). [2011-1616].
664. Verejan, Nicolae. Managementul riscurilor n afaceri / Nicolae Verejan. Ch.,
2011. P. 95-96. (28 tit. n lb. rom., rus). [2011-1194].
665. , . . - / . . ,
. . . , 2011. 144 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2011-1561].
336 Finane
___________________
666. Gestiunea fiscal / Ludmila Cobzari, Diana Criclivaia, Ina Brum [et al.]. Ch.,
2011. P. 211-215. (65 tit.). [2011-1218].
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri.
___________________
667. "Aspecte economico-financiare i sociale ale economiei Republicii Moldova
n contextul transformrilor sistemice i integrrii n spaiul european", conf. t. intern.
(2010 ; Chiinu). Materialele conferinei tiinifice internaionale "Aspecte economicofinanciare i sociale ale economiei Republicii Moldova n contextul transformrilor sistemice
i integrrii n spaiul european", 26-27 noiemb. 2010 / col. red.: Al. Gribincea (red. resp.), I.
Enicov, G. Ulian [et al.]. Ch., 2011. 710 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1211].
668. Ceban, Victor. Optimizarea transportului public n municipiul Chiinu / Victor
Ceban. Ch., 2011. P. 53. (30 tit. n lb. rom., rus). [2011-1670].

73

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

669. Cimpoie, Liliana. Perfecionarea reglementrii de stat a sectorului agricol al


Republicii Moldova : 08.00.05 Economie i management (in agricultur) : Autoref. tz. de
doct. n econ. / Cimpoie Liliana. Ch., 2011. P. 22-23. (22 tit. de lucrri ale aut. n lb.
rom., engl., rus). [2011-109 Teze].
670. Deliu, Angela. Efectele reducerii costurilor n industria de tutun / Angela Deliu.
Ch., 2010. P. 122-127. (138 tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-1517].
671. "Dezvoltarea turismului la nceputul sec. XXI. Turismul i biodiversitatea",
conf. t.-practic intern. (2010 ; Chiinu). Dezvoltarea turismului la nceputul sec. XXI.
Turismul i biodiversitatea : Conf. t.-practic intern., 27 sept. 2010 / col. red. Al. Gribincea
(red. resp.), Teimuraz Shengelia, S. Maximilian [et al.]. Ch., 2011. 381 p. (Bibliogr. la
sfritul art.). [2011-1249].
672. Evaluarea capacitii de absorbie a asistenei externe acordate Republicii Moldova / Corina Gaibu, Leonid Litra, Valentin Lozovanu [et al.]. Ch., 2011. P. 54. (25 tit. n
lb. rom., engl.). [2011-1672].
673. Iliadi, Gheorghe. Abordri teoretice i practice privind evaluarea i modelarea
echilibrului financiar n economia naional / Gheorghe Iliadi // Economie i sociologie.
2011. Nr 2 : Ed. supl. P. 53-57. (65 tit. n lb. rom., rus).
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia
___________________
674. Tornea, Ion. Problemele i perspectivele zonelor economice libere n Republica
Moldova / Ion Tornea ; coord.: Viorel Chivriga. Ch., 2011. P. 47. (23 tit. n lb. rom., rus)
[2011-1671].
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
___________________
675. "Probleme economice ale dezvoltrii europene", conf. t. intern. (2011 ;
Chiinu). Probleme economice ale dezvoltrii europene : Conf. t. intern., 25 mar. 2011 /
col. red.: Al. Gribincea (red. resp.), Teimuraz Shengelia, S. Maximilian [et al.]. Ch., 2011.
430 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1467].

34 DREPT. JURISPRUDEN
___________________

74

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

676. Baltaga, Ecaterina. Unele aspecte cu privire la evoluia cadrului normativ de reglementare juridic a "cunotinelor speciale medicale" / Ecaterina Baltaga // Legea i viaa.
2011. Nr 9. P. 45-46. (23 tit. n lb. rom., engl., fr. et al.).
677. Bdescu, Veronica. Instituii de tip ombudsman n rile Uniunii Europene i n
statele limitrofe : Spec.: 12.00.02 Drept public (constituional); organizarea i funcionarea
instituiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. n drept / Bdescu Veronica. Ch., 2011. P.
21-22. (27 tit., inclusiv 10 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl., rus). [2011-85 Teze].
678. Bieu, Aurel. Sanciunile neexecutrii contractului n dreptul comerului internaional / Aurel Bieu. Ch., 2011. P. 332-335. (61 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [20111209].
679. Capcelea, Valeriu. Filozofia juridic / Valeriu Capcelea. Ch., 2011. P. 426436. (281 tit. n lb. rom., rus). [2011-1319].
680. Casandra, Ioana. Instituia probaiunii n cazul infractorilor minori / Ioana
Casandra // Rev. de Studii i Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P. 149-150. (25 tit.).
681. Cauia, Alexandr. Statutul juridic al combatantului n conflictele armate contemporane : Spec. 12.00.10 Drept intern. public : Autoref. tz. de doct. n drept / Cauia Alexandr.
Ch., 2011. P. 23-25. (24 tit., inclusiv 11 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., rus). [2011-98
Teze].
682. Cebotari, Valentina. Aspecte teoretice i practice ale prevederilor codului familiei
: (Material didactico-metodic pentru activitile practice la disciplina Dreptul familiei) /
Valentina Cebotari, Gheorghe Mu, Ion Malanciuc. Ch., 2011. 155 p. (Bibliogr. n text).
[2011-1212].
683. Ciobanu, Igor A. Criminologie / Igor A. Ciobanu. Ch., 2011. P. 538-545. (155
tit. n lb. rom., fr., rus). [2011-1174].
684. Ciocrlan, Aliona. Dreptul exclusiv al titularului asupra mrcii / Aliona Ciocrlan //
Intellectus. 2011. Nr 2. P. 52-53. (20 tit. n lb. rom., fr., rus).
685. Cojocaru, Violeta. Reflectarea n literatura de specialitate a aspectelor conflictuale privind condiiile de form ale actului juridic / Violeta Cojocaru, Raluca-Oana Andone //
Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 66-67. (27 tit. n lb. rom.,
engl.).
686. Cristea, Ion. Rspunderea pentru evaziunea fiscal reglementat de legislaia
penal a Romniei : Spec.: 12.00.08 Drept penal (drept penal) : Autoref. al tz. de doct. n
drept / Cristea Ion. Ch., 2011. P. 24-26. (34 tit., inclusiv 7 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom.,
engl.). [2011-86 Teze].

75

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

687. Cumir, Marcel. Considerente asupra semnificaiei aplicative a unor tipuri de


comparativism juridico-politic n evaluarea sistemelor constituionale contemporane / Marcel
Cumir // Importana instituiilor democratice n asigurarea drepturilor omului. Ch., 2011.
P. 23-24. (23 tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-203].
688. Deleanu, Ruslan. Noiunea i natura politico-juridic a ceteniei ca instituie i
condiie juridic a persoanei / Ruslan Deleanu // . 2011. Nr 7. P. 44. (20
tit.).
689. Diaconu, Mihai. Esena i rolul controlului exercitat asupra administraiei publice
/ Mihai Diaconu // Legea i viaa. 2011. Nr 7. P. 57. (21 tit. n lb. rom., engl.).
690. Donciu, Anatolie. Crima predicat n infraciunea de splare a banilor / Anatolie
Donciu. Ch., 2011. P. 76-78. (43 tit. n lb. rom., rus). [2011-1661].
691. Drept imobiliar / elab.: Alla Climova, Ilie Teac. Ch., 2011. P. 230-245. (208
tit. n lb. rom., rus). [2011-1709].
692. Dreptul afacerilor / Cuzneov Alexandru, Mihalache Iurie, Lungu Marcel [et al.].
Ch., 2011. P. 295-296. (30 tit. n lb. rom., rus). [2011-1420].
693. "Edificarea statului de drept i punerea n valoare a patrimoniului cultural i
istoric al Moldovei n contextul integrrii europene", conf. t. intern. (5 ; 2011 ; Chiinu). Edificarea statului de drept i punerea n valoare a patrimoniului cultural i istoric al
Moldovei n contextul integrrii europene : Materialele conf. t. intern. anuale a tinerilor cercettori, Ed. a 5-a, 29 mar. 2011, Chiinu / red.-ef: Alexandru Buruian. Ch., 2011.
Vol. 3 : Secia Drept Inter. i Relaii Intern. 2011. 192 p. (Bibliogr. la sfritul art.).
[2011-1633].
694. "Esena, caracterul i impactul reformei (modificrilor) constituionale perspectiva i mecanismul realizrii", mas rotund (2010 ; Chiinu). Esena, caracterul i
impactul reformei (modificrilor) constituionale perspectiva i mecanismul realizrii = The
essences, nature and impact of the constitutional reform (changes) perspectives and
implementation mechanism : Materialele Mesei rotunde, 30 mar. 2010 / col. red.: Valentin
Beniuc (preedinte), Mihail Brgu, Victor Popa [et al.]. Ch., 2011. 123 p. (Bibliogr. la
sfritul art.). [2011-1664].
695. Felea, Alina. Testamentele Cantemiretilor : studiu de caz : (sec. al XVIII-lea
nc. sec al XIX-lea) / Alina Felea // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 182-184.
(43 tit. n lb. rom., engl., rus).
696. Ghernaja, Geta-Cristina. Responsabilitatea i rspunderea judectorilor n exercitarea justiiei : Spec. 12.00.01 Teoria general a dreptului; Istoria statului i dreptului ;
Istoria doctrinelor politice i de drept : Autoref. tz. de doct. n drept / Ghernaja Geta-Cristina.
Ch., 2011. P. 31-33. (22 tit. de lucrri ale aut.). [2011-88 Teze].

76

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

697. Golubenco, Gheorghe. Conceptul de urm a infraciunii i locul urmelor biologice n structura teoriei privind urmele infraciunii / Gheorghe Golubenco, Sorin Adam // Legea
i viaa. 2011. Nr 9. P. 17. (20 tit. n lb. rom., rus).
698. Hurloiu, Ion Iulian. Managementul activitilor de prevenire i combatere a fraudelor fiscale la nivel internaional / Ion Iulian Hurloiu, Petru Ion Roca ; red. resp.: Petru
Roca. Ch., 2011. P. 200-211. (190 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [2011-1251].
699. Implementarea normelor dreptului internaional n legislaie naional a Republicii
Moldova / Alexandru Burian, Alexandrina Rotaru Bulat, Cristina Burian [et al.]. Ch., 2011.
304 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2011-1215].
700. Infraciuni cu caracter terorist, infraciuni conexe terorismului i unele infraciuni
cu caracter de terorizare / Vitalie Sli, Vitalie Armau, Anatolie Donciu [et al.]. Ch., 2011.
P. 219-229. (214 tit. n lb. rom., rus) i n notele de subsol. [2011-1261].
701. Ionu, Raluca Gabriela. Implicaii juridico-penale asupra consimmntului victimei / Raluca Gabriela Ionu. Ch., 2011. P. 213-227. (170 tit. n lb. rom., engl., fr., rus).
[2011-1653].
702. Jelescu, Petru. Problema dreptului de vot de la vrsta de 16 ani i posibilitatea /
imposibilitatea soluionrii ei n condiiile Republicii Moldova / Petru Jelescu, Raisa Jelescu,
Dumitru Jelescu // Intellectus. 2011. Nr 2. P. 138. (20 tit. n lb. rom., rus).
703. Mardari, Alexandru. Evoluia reglementrilor naionale ale Republicii Moldova n
domeniul prevenirii i combaterii finanrii terorismului / Alexandru Mardari // Rev. de Studii i
Cercet. Juridice. 2010. Nr 3/4. P. 160. (23 tit.).
704. Osoianu, T. Studiu asupra participrii avocatului n procesul penal realizat prin
prisma publicaiilor unor autori de peste hotare / T. Osoianu, I. Vesco // Reformele cadrului
legal i instituional din Republica Moldova prin prisma practicilor europene : Materialele conf.
t.-pract. intern., Chiinu, 30 apr. 2010. Ch., 2010. P. 62-64. (23 tit. n lb. rom., rus).
[2011-836].
705. Pntea, Iurie. Perspectivele cooperrii Republicii Moldova n cadrul Politicii de
Securitate i Aprare Comun / Iurie Pntea, Damien Helly, Polina Panainte. Ch., 2011. P.
46-47. (28 tit. n lb. rom., engl.). [2011-1567].
706. Proca, Ludmila. Reglementri juridice privind indemnizaiile pentru incapacitate
temporar de munc acordate n baza certificatului de concediu medical / Ludmila Proca //
Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 29-30. (59 tit.).
707. Sadovei, Nicolae. Dihotomia raportului juridic de munc / Nicolae Sadovei.
Ch., 2011. P. 189-203. (254 tit. n lb. rom., fr., rus). [2011-1257].

77

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

708. Sobieki, Rostislav. Contrabanda : Aspecte juridico-penale : Spec.: 12.00.08


Drept penal (drept penal) : Autoref. tz. de doctor n drept / Rostislav Sobieki. Ch., 2011.
P. 24-26. (31 tit., inclusiv 11 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., rus). [2011-113 Teze].
709. "Teorii i practici ale guvernrii democratice", sesiune de comunic. t. (4 ;
2011 ; Chiinu). Teorii i practici ale guvernrii democratice : Materiale ale sesiunii de comunic. t., 23-24 oct., 2010 / col. red.: Belecciu tefan, Ciuc Valerius M., Constantinov Vasile [et al.]. Ch., 2011.
Caietul tiinific 4/2011. 2011. 424 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1699].
710. Volcinschi, Victor. Drepturile reale asupra lucrurilor altuia / Victor Volcinschi,
Adrian Cibotaru. Ch., 2011. P. 246-255. (147 tit. n lb. rom., fr., rus). [2011-1079].
711. , .
/ , // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern.
2011. Nr 1. P. 55-56. (27 tit. n lb. engl., rus).
712. , .

/ // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1.
P. 129-132. (91 tit. n lb. rom., engl., rus).
713. , . . / . . ; .-. : . ., . ., . . [ .]. ., 2011. P. 225-231. (47 tit.).
[2011-1208].

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR

___________________
714. Manole, Tatiana. Ecualizarea veniturilor bugetare : n cadrul unitilor administrativ-teritoriale baz pentru mbuntirea calitii serviciilor publice / Tatiana Manole, Lilia
Rotaru. Ch., 2011. P. 175-180. (95 tit. n lb. rom., rus). [2011-1662].
715. "Teoria i practica administrrii publice", conf. intern. (2011 ; Chiinu). Teoria i practica administrrii publice : Materiale ale conf. intern. t.-practice, 24 mai 2011 / col.
red.: Vasile Marina, Oleg Balan, Maria Stechii [et al.]. Ch., 2011. 300 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1433].
716. Tradiii militare / Simion Carp, Ghenadie Chiria, Terenie Carp [et al.]. Ch.,
2011. P. 160-162. (110 tit. n lb. rom., rus). [2011-1342].
717. Tragerea cu arma din dotare / Ghenadie Chiria, Petru Diuvenji, Dorin Raznovan
[et. al.]. Ch., 2011. P. 94. (21 tit. n lb. rom., rus). [2011-1466].

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


___________________
78

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

718. Gurin, Corina. Protecia consumatorilor i rspunderea juridic civil pentru prejudiciul cauzat de produse defectuoase / Corina Gurin. Ch., 2011. P. 147-157. (208 tit. n
lb. rom., engl., rus). [2011-1650].

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


719. Modus cogitandi, modus vivendi. Larisa Cuzneov Secrieru : Doctor habilitat n
pedagogie, prof. univ. : Biobibliografie / elab.: Svetlana Burlacu, Zinovia Russu, Silvia
Zaharov ; red. t.: Tatiana Callo ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroag ; ed. ngrijit de: Ecaterina Scherlet. Ch., 2011. [2011-1204].
Curriculum vitae. Omagii. Publ. t. i didactice (cri, art. n culeg., ed. periodice) ale
pedagogului L. Cuzneov, 117 tit. n lb. rom., rus, publ. n aa1995 2011. An.: Ind. de
nume, tit.
___________________
720. Agenda pentru adolesceni / alct.: Aliona Stepan, Violetta Bulgar, Viorica Aftene
[et al.]. Ch., 2011. P. 261-262. (31 tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-1628].
721. Brldeanu, Ala. Formarea competenelor colare la istorie / Ala Brldeanu, Mihai Iuracu. Ch., 2011. 56 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2011-1437].
722. Cojocaru, Victoria. Competene antreprenoriale prin metode interactive /
Cojocaru Victoria, Ticu Elena-Roxana. Ch., 2011. P. 88-89. (48 tit. n lb. rom., engl., fr.).
[2011-1431].
723. Copilu-Copillin, Dumitru. O via de dascl obinuit, trit neobinuit / Dumitru
Copilu-Copillin. Ch., 2011. 244 p. (Bibliogr. n text). [2011-1158].
724. Dialoguri chiinuiene : Forumul de idei pedagogice. Ch., 2011. 244 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1266].
725. Duhlicher, Olga. Valene formative ale educaiei interculturale n pregtirea profesional iniial : Spec. 13.00.01 Pedagogie gen. : Autoref. al tz. de doct. n pedagogie /
Duhlicher Olga. Ch., 2011. P. 25-27. (36 tit., inclusiv 6 tit. de lucrri ale aut n lb. rom., fr.).
[2011-97 Teze].
726. Eficiena aciunii educative / Daniela Rdu, Liliana Apostol Stnic, Ileana Blan
[et al.]. Ch., 2011. 342 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2011-1551].
727. Geografia continentelor i oceanelor / Natalia Odoleanu, Mariana Jioar, Larisa
Ungureanu [et al.]. Ch., 2011. P. 131-132. (40 tit. n lb. rom., rus). [2011-1299].
728. Leadership educaional: o provocare pentru dezvoltarea profesional a cadrelor
didactice / coord.: Viorica Gora-Postic, Rima Bezede. Ch., 2011. 92 p. (Bibliogr. la
sfritul art.). [2011-1268].

79

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

729. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" [din Chiinu] : a nva s nvei. Ch., 2011.
P. 21-27. (134 tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-1500].
730. Limba i literatura romn / Angela Grama-Tomi, Livia State, Liliana
Nicolaescu-Onofrei [et al.]. Ch., 2011. P. 47-48. (48 tit.). [2011-1294].
731. Oweidah, Jamil. Cooperation and export of educational services: world experience / Jamil Oweidah. Ch., 2011. P. 126-137. (198 tit. n lb. rom., engl., rus). [20111250].
732. Samburic, Elena. Educaie plastic / Elena Samburic, Lilia Priscaru ; comisia de
evaluate: Lilia Carp, Eufrosinia Mocan, Lilia Palamari [et al.]. Ch., 2011. P. 54-55. (24 tit.
n lb. rom., engl.). [2011-1300].
733. Ticu, Elena Roxana. Formarea competenelor antreprenoriale la elevii claselor
liceale : Spec. 13.00.01 Pedagogia gen. : Autoref. tz. de doct. n pedagogie / Ticu Elena
Roxana. Ch., 2011. P. 24-25. (28 tit., inclusiv 6 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl.).
[2011-94 Teze].
734. / , ,
[ .] ; . .: . ., 2011. P. 131-132. (40 tit.
n lb. rom., rus). [2011-1452].
735. / .: , ,
[ .]. ., 2011. 268 p. (Bibliogr. n text i la sfritul temelor). [2011-1427].

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


___________________
736. Copilrie-Ppdie : Antologie de texte din folclorul i lit. pentru copii / aut.-alct. :
Stela Cemortan. Ch., 2011.
Vol. 1. 2011. P. 118. (22 tit. n lb. rom., rus). [2011-1152].
737. Zabolotnaia, Lilia. Instituia cstoriei n epoca medieval : impedimente i interdicii. Explorri de antropologie istoric i studii comparative / Lilia Zabolotnaia // Tyragetia
: ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 26-29. (97 tit. n lb. rom., fr., rus et al.).
738. , . . " " /
; . . . . ., 2011. P. 363-399. (525 tit. n lb.
rom., engl., gguz, rus). [2011-1235].

80

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
___________________
739. Corobov, Roman. Climate Change Adaptation Policies in the Framework of
Sustainable Environmental Management / Roman Corobov. Ch., 2011. P. 617-648. (706
tit.). [2011-1074].
740. Craciun, Alexandru. Metode de reducere a emisiilor poluante ale motoarelor cu
ardere intern / Alexandru Craciun, Gheorghe Duca, Vladimir Ene. Ch., 2011. P. 129132. (64 tit. n lb. engl., rus). [2011-1214].

51 MATEMATIC
Bibliografie selectiv a academicianului Petru Soltan // Petru Soltan la 80 de ani /
Acad. de tiine a Moldovei. Ch., 2011. P. 298-300. [2011-1407].
Include 38 tit. monogr., art. n culeg., seriale.
___________________
741. International Workshop on Intelligent Information System. Ch., 2011. 268 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1646].
742. "Mathematics & Information Technologies: Research and Education" (MITRE-2011), intern. conf. (2011 ; Chiinu). International Conference "Mathematics &
Information Technologies: Research and Education" (MITRE-2011) : dedicated to the 65th
anniversary of the Moldova State Univ., Chiinu, August 22-25, 2011 / org. com. : Gheorghe
Ciocanu (chair), Mitrofan Ciobanu, Andrei Perjan [et al.]. Ch., 2011. 217 p. (Bibliogr. la
sfritul art.). [2011-1426].

53 FIZIC

___________________
743. Harea, Evghenii. Deformarea structurilor planare de tip TCO/SI sub aciunea
sarcinii concentrate : 01.04.10 Fizica i ingineria semiconductorilor : Autoref. tz. de doct. n
tiine fizico-matematice / Harea Evghenii. Ch., 2011. P. 25-27. (23 tit. de lucrri ale aut.
n lb. engl.). [2011-110 Teze].
744. Javgureanu, Vasile. Acionri hidraulice i pneumatice n maini i sisteme de
producie / Vasile Javgureanu. Ch., 2011. P. 459-461. (35 tit. n lb. rom., rus). [20111707].
745. Nica, Denis. Ingineria fononic i conductibilitatea termic de reea n
nanostructurile multistratificate i n grafen / Denis Nica // Akademos. 2011. Nr 2. P.
108. (35 tit. n lb. engl.).

81

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


___________________
746. Be, Ludmila. Sinteza stereoselectiv i proprietile noilor derivai AI (+)-3Carenei : 02.00.03 Chimia organic : Autoref. tz. de doct. in chimie / Be Ludmila. Ch.,
2011. P. 21-24. (42 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl., rus). [2011-106 Teze].
747. Bulhac, Ion. Compui coordinativi ai unor metale de tip 3d cu activitate biologic
/ Ion Bulhac, Anastasia tefr // Akademos. 2011. Nr 1. P. 24. (24 tit. n lb. engl., rom.,
rus).
748. Lupan, Oleg. Zinc Oxide nanostructures : New Properties for Advanced
Applications / Oleg Lupan, Lee Chow, Terry Pauporte // International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 32. (20 tit.). [2011-1075].
749. Macaev, Fliur. Natural -pinenes, carvones, 2-and 3-carenes as source of enantio-pure compounds / Fliur Macaev. Ch., 2011. P. 171-234. (783 tit. n lb. rom., engl.,
rus). [2011-1406].
750. Morphology and Luminescence Properties of ZnO layers produced by Magnetron Spattering / Emil Russu, Irina Ghiu, Vladimir Prilepov // International Conference on
Nanotechnologies and Biomedical Engineering german-moldovan workshop on Novel
Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, July 7-8, 2011. Ch.,
2011. P. 131-132. (40 tit.). [2011-1075].
751. argarovschi, Viorica. Sinteza i proprietile derivailor noi AI 1H-imidazolului :
02.00.03 Chimie organic : Autoref. tz. de doct. n chimie / argarovschi Viorica. Ch.,
2011. P. 25-26. (22 tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-107 Teze].

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


___________________
752. Moraru, Constantin. Zcmintele hidrominerale ale Republicii Moldova / Constantin Moraru. Ch., 2011. P. 156-160. (72 tit. n lb. rom., rus). [2011-1706].
753. Overcenco, Ala. Summer heat episodes in Czech Republic and Republic of Moldova : a comparative analysis / Ala Overcenco, Vera Potop // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele Vieii. 2011. Nr 1. P. 177-178. (34 tit. n lb. engl.).

82

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

57 TIINE BIOLOGICE
754. Bibliografia [lucrrilor] Academicianului Simion Toma / Tatiana Doibani // Academicianul Simion Toma cavaler al cunoaterii i druirii / Acad. de tiine a Moldovei,
Consiliul Na. pentru Acreditare i Atestare al RM, Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelor ;
coord. ed. Valeriu Caner. Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2011. P. 223-369. [2011-1667].
Include (monogr., art. din rev. i culeg., brevete de invenie) ale acad. S. Toma, 927 tit.
n lb. rom., engl., rus, publ. n aa 1967-2011. Lit. despre dnsul, 5 tit.
___________________
755. "Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv al tiinei contemporane", conf. t. intern. (2011 ; Chiinu). "Biotehnologia microbiologic domeniu
scientointensiv al tiinei contemporane" = "Microbiologic biotechnology the scientific intensive domain of modern knowledge" = "
" : Conf. t. Intern., Chiinu, Moldova, 6-8 iul. 2011 /
com. t.: Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valeriu Rudic [et al.]. Ch., 2011. 236 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1703].
756. Dediu, Ion I. Tezaurul terminologic al ecologiei / Ion I. Dediu ; red. t.: Nicolae
Botnariuc, Alexandru Ciubotaru, Gheorghe Musta. Ch., 2011. P. 269-282. (723 tit. n lb.
rom., engl., germ., rus). [2011-1155].
757. Dobrojan, Sergiu. Modificrile morfofiziologice i biochimice ale algei Spirulina
Platensis (nordst.) Geitl. cultivate pe ape reziduale i utilizarea ei : 03.00.05 botanic :
Autoref. tz. de doct. n biologie / Dobrojan Sergiu. P. 22-25. (49 tit., inclusiv 17 tit. de lucrri
ale aut. n lb. rom., engl., rus). [2011-96 Teze].
758. Marcenco, Alexandra. Structura glicozidelor steroidice i fenolice din plantele
Veronica Chamaedrys L. i activitatea lor biologic : 02.00.10 Chimia bioorganic, chimia
compuilor naturali i fiziologic activi : Autoref. tz. de doct. n chimie / Marcenco Alexandra.
Ch., 2011. P. 24-26. (31 tit., inclusiv 18 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl., rus).
[2011-104 Teze].

59 ZOOLOGIE

___________________
759. Plop, Larisa. Particularitile biologice i comportamentul speciei Triturus
Vulgaris L. (Amphuibia, Caudata) n Codrii centrali : 03.00.08 Zoologie : Autoref. al tz. de
doct. n biologie / Plop Larisa. Ch., 2011. P. 21-23. (37 tit., inclusiv 7 tit. de lucrri ale aut.
n lb. rom., engl., it., rus). [2011-103 Teze].

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
___________________
83

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

760. ICNBME-2011. International Conference on Nanotechnologies and Biomedical


Engineering german-moldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic
and Biomedical Applications, Chisinau, July 7-8, 2011 / resp. for ed. Serghei Railean. Ch.,
2011. 460 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1075].
611 Anatomie. Anatomie comparat
___________________
761. Aparatul de susinere i micare / aut. Catereniuc Ilia, Lupacu Teodor, tefne
Mihail [et. al]. Ch., 2011. P. 259-262. (52 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [2011-1269].
762. Lucrri practice la anatomia omului. Ch., 2011.
[Vol.] 1 : Aparatul locomotor / T. Lupacu, I. Catereniuc, D. Batr [et al.]. 2011. P.
240. (29 tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-1264].
763. [Vol.] 3 : Sistemele cardiovascular, limfatic, nervos periferic i organele senzoriale
/ T. Lupacu, I. Catereniuc, L. Globa. 2011. P. 383. (36 tit. n lb. rom., engl., rus).
[2011-1265].
612 Fiziologie. Fiziologie comparat
___________________
764. Donica, Natalia. Aspecte fiziologice viznd aplicarea remediului apifitostimulina n
creterea porcinelor : 03.00.13 Fiziologia omului i animalelor : Autoref. tz. de doct. n biologie / Donica Natalia. Ch., 2011. P. 21-23. (32 tit., inclusiv 11 tit. de lucrri ale aut. n lb.
rom., rus, ucr.). [2011-79 Teze].
765. Iachimova, Tatiana. Aspecte fiziologice a utilizrii preparatului apidermin la tratarea animalelor cu leziuni corporale : 03.00.13 Fiziologia omului i animalelor : Autoref. tz.
de doct. n biologie / Iachimova Tatiana. Ch., 2011. P. 22-23. (28 tit., inclusiv 11 tit. de
lucrri ale aut. n lb. rom., rus). [2011-80 Teze].
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
766. Lista lucrrilor tiinifice i metodico-didactice publicate de doctorul habilitat n
medicin, profesorul universitar Constantin Eco // Profesor universitar Constantin Eco. Managementul tiin i art indispensabil activitii prospere a instituiilor medicale. Ch.,
2011. P. 26-48. [2011-1395]
Include 141 tit. monogr., man., art. n culeg., ed. periodice n lb. rom., rus, publ. n aa
1973-2010.
767. Sntatea public n Republica Moldova : Indice bibliogr., 1991-1995 / Univ. de
Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Bibl. t. Medical ; alct.: Taisia
cerbac ; red. t.: Ludmila Lipcanu ; resp. de ed.: Liubovi Karnaeva. Ch., 2011. 272 p. ;
20 cm.
55 ex.
84

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-913-57-7.
[2011-1384].
Include 1868 tit. lucrri (cri, art. din culeg., ed. periodice, materiale didactice, teze,
autoref.) n lb. rom., rus, publ. An.: Ind. de nume, geogr.
___________________
768. Ciobanu, Gheorghe. Algoritmul de triaj medical rapid "TRAMIN" / Gheorghe
Ciobanu, Mihai Psla, Radu Ostaficiuc // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 2. P. 24. (20 tit. n lb. rom., engl.).
769. Secrieru, Ion. Teoria asigurrii proteciei i securitii obiectivelor / Ion Secrieru.
Ch., 2011. P. 124-126. (38 tit. n lb. engl., rus). [2011-1289].
770. Secrieru, Ion. Teoria asigurrii proteciei i securitii obiectivelor / Ion Secrieru.
Ch., 2011. P. 130-132. (37 tit. n lb. engl., rus). [2011-1290].
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
___________________
771. Safta, Vladimir. Farmacie social / Vladimir Safta. Ch., 2011. P. 323-324. (36
tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-1479].
616 Patologie. Medicin clinic
772. Lista lucrrilor tiinifice publicate de profesorul universitar, academician al
ARM, om emerit Eva Gudumac // Fistulele intestinale la copil. Aspecte clinico-biochimice i
terapeutice / Gudumac Eva. Ch., 2011. P. 34-78. [2011-1072].
Include 383 tit. (cri, art. n culeg., ed. periodice) n lb. rom., rus, publ. n aa 19712010.
773. Lista publicaiilor doctorului habilitat n medicin, profesorului universitar Leonid
Lsi // Profesor universitar Leonid Lsi. Dinamica modificrilor endocrino-metabolice timpurii
n reacia general a organismului la trauma mecanic grav. Ch., 2011. P. 48-51.
[2011-1396].
Include 37 tit. de cri, materiale didactice, art. n culeg. n lb. rom., engl., rus, publ. n
aa 1968-2010.
___________________
774. Analiza cauzelor de deces prin pneumonie n Republica Moldova / Doina Rusu,
S. Pisarenco, Victoria Brocovschi [et al.] // Actualiti n etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul i tratamentul tuberculozei i afeciunilor pulmonare nespecifice. Ch., 2011. P.
84-85. (20 tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-790].
775. Anestezia n funcie de pacient, tipurile de chirurgie i modalitile de organizare :
Materialele modulului 6 al cursurilor Comitetului European pentru Educare n Anestezie /
coord. de ed., red.: Serghei andru, Adrian Beli. Ch., 2011. 222 p. (Bibliogr. la sfritul
temelor). [2011-1505].
85

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

776. Anestezia plexului brahial / S. Coblechii, R. Turchin, B. Topor [et al.] // Curierul
medical. 2011. Nr 4. P. 62. (20 tit. rom., engl., rus).
777. Babencu, E. Significance of Brain Natriuretic Peptide among Patients with Cardiac Dysfunction and in Pregnancy / E. Babencu // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 55.
(20 tit.).
778. Bluel, B. Disfuncia erectil marker al maladilor cardiovasculare / B. Bluel //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 116-117. (20 tit. n lb.
rom., engl., rus).
779. Brsan, Aliona. Optimizarea metodelor de corecie medico-chirurgical n herniile
diafragmo-pleurale i eventraiile diafragmatice la copil : 14.00.35 chirurgie pediatric :
Autoref. al tz. de doct. n medicin / Brsan Aliona. Ch., 2011. P. 25-27. (30 tit., inclusiv
15 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl., rus). [2011-119 Teze].
780. Cruu, Ghenadie. Variante clinice n depresiile refractare / Ghenadie Cruu.
Ch., 2011. P. 145-165. (289 tit. n lb. rom., engl., fr., rus). [2011-1418].
781. Celac, Victoria. Managementul diagnostic i medico-chirurgical n uropatiile
malformative la nou-nscui i copiii n vrst de pn la 3 ani : 14.00.35 chirurgie pediatric : Autoref. tz. de doct. n medicin / Celac Victoria. Ch., 2011. P. 23-27. (43 tit., inclusiv
28 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., rus). [2011-114 Teze].
782. Chesov, D. Pneumoniile la pacienii cu gripa 2009 A H1N1 / D. Chesov // Actualiti n etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul i tratamentul tuberculozei i afeciunilor
pulmonare nespecifice. Ch., 2011. P. 74-78. (75 tit. n lb. engl., rus). [2011-790].
783. Chistul branhial cervical lateral un diagnostic diferenial omis pentru
limfoadenita cervical / E. Sencu, S. Vetricean, P. Guru [et al.] // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 136-137. (20 tit. in lb. rom., engl.).
784. Ciobanu, Gheorghe. Sepsisul, sepsisul sever i ocul septic-realiti i realizri /
Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P.
41-43. (59 tit. n lb. engl.).
785. Ciobanu, Gheorghe. Syndromes coronariens aigus / Gheorghe Ciobanu // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 258-259. (24 tit. n lb.
engl.).
786. Ciutac, Ion. Valorile diagnostico-curative ale laparoscopiei n colecistita i pancreatita acut / Ion Ciutac. Ch., 2011. P. 240-271. (490 tit. n lb. rom., engl., rus).
[2011-1648].

86

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

787. Culev, V. Problema tuberculozei la migrai / V. Culev, Aurelia Ustian // Actualiti


n etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul i tratamentul tuberculozei i afeciunilor pulmonare nespecifice. Ch., 2011. P. 53-54. (36 tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-790].
788. Cum sunt influenate de consumul de alcool riscurile cardiovasculare n sindromul
metabolic? / Angela Peltec, Victoria Ivanov, Alexandr Pereteatco [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 288-289. (27 tit. n lb. engl.).
789. Curs de lecii la pediatrie / Elena Cucieru, Ludmila Cerempei, Petru Stratulat [et
al.]. Ch., 2011. P. 390-391. (60 tit. n lb. rom., rus). [2011-1704].
790. David, Aliona. Aprecierea calitii vieii la pacienii cu bronhopneumonie cronic
obstructiv / Aliona David // Actualiti n etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul i tratamentul tuberculozei i afeciunilor pulmonare nespecifice. Ch., 2011. P. 130-131. (23 tit.
n lb. rom., engl., rus). [2011-790].
791. Diaconu, Nadejda. Impactul fibrilaiei atriale i altor factori de risc tromboembolic
n apariia accidentului vascular cerebral ischemic : 14.00.06 Cardiologie i reumatologe
(cardiologie) : Autoref. tz. de doct. n medicin / Diaconu Nadejda. Ch., 2011. P. 22-23.
(26 tit., inclusiv 15 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl., rus). [2011-91 Teze].
792. Durnea, Aliona. Efectul nefroprotector al medicaiei cu araii versus iecaii i impactul asupra elasticitii arteriale n hipertensiunea arterial esenial : 14.00.06 Cardiologie i reumatologie (cardiologie) : Autoref. tz. de doct. n medicin / Durnea Aliona. Ch.,
2011. P. 21-22. (26 tit., inclusiv 13 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl., rus). [2011-90
Teze].
793. Eni, Ana. Afeciunile complexului mucoparodontal / Ana Eni. Ch., 2011. 392
p. (Bibliogr. la sfritul compartimentelor). [2011-1318].
794. Friptu, Rodica. Dermatologie i venerologie / Rodica Friptu, Grigore Popescu,
Ludmila Botnarciuc. Ch., 2011. P. 254. (29 tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-1323].
795. Gherman, Diomid. Vertebroneurologia i verticalitatea coloanei vertebrale /
Diomid Gherman // Akademos. 2011. Nr 1. P. 99. (25 tit. n lb. rom., engl., fr.).
796. Ghid n domeniul promovrii i proteciei drepturilor persoanelor care triesc cu
HIV = , / aut.: Radu
Danii, Doina Munteanu, Iurie Osoianu [et al.]. Ch., 2011. P. 119-123. (75 tit.). [20111153].
797. Gurghi, Radu. Rolul metodelor instrumentale n diagnosticul i monitorizarea
leziunilor de ficat i splin, abordare nonoperator / Radu Gurghi // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 98-100. (76 tit. n lb. engl.).

87

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

798. Grosu, Victoria. Semnificaia albuminei modificate de ischemie n diagnosticul


insuficienei cardiace cronice la copii i adolesceni / Victoria Grosu // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiinele Vieii. 2011. Nr 1. P. 32-33. (32 tit. n lb. engl., rus).
799. Hadjiu, S. Tratamentul leziunilor hipoxico-ischemice perinatale cu preparatul factor neurotrofic derivat din creier / S. Hadjiu // Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 34. (20 tit.
n lb. engl.).
800. Lacusta, Victor. Stimularea transcranian direct cu curent continuu =
Transcranial direct current stimulation / Victor Lacusta. Ch., 2011. P. 179-203. (383 tit. n
lb. engl., rus). [2011-1696].
801. Litovcenco, Anatolii. Cerebelul i funciile motorii / Anatolii Litovcenco // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiinele Vieii. 2011. Nr 1. P. 40-43. (60 tit. n lb. engl.,
rus).
802. Managementul accidentului vascular cerebral complicat cu sindrom metabolic
asociat cu obezitate / Natalia Catanoi, Natalia Scurtov, Larisa Rezneac [et al.] // Bul. Acad.
de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 208-209. (30 tit. n lb. rom.,
engl.).
803. Markerii pancreatitei acute / Gheorghe Ghidirim, Elena Pleco, Sergiu Berliba [et
al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 75-76. (53 tit. n
lb. engl., rus).
804. Musta, V. Aspectele epidemiologice i manageriale actuale ale leucemiei
mieloide cronice / V. Musta // Curierul medical. 2011. Nr 3. P. 71. (23 tit. n lb. rom.,
engl., ucr., rus).
805. Odainic, Olesea. Neuropatia periferic n scleroza multipl: studiu clinic electrofiziologic : 14.00.13 neurologie : Autoref. tz. de doct. n medicin / Odainic Olesea. Ch.,
2011. P. 23-25. (37 tit., inclusiv 15 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl., rus). [2011-99
Teze].
806. Peltec, Angela. Well-Known Versus "Unknown" Gamma-Glutamyltransferase
and Metabolic Risk Factors for Cardiovascular Disease : Is It Just the Liver? / Angela Peltec
// Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 346-347. (26 tit. n
lb. engl.).
807. Popescu Liuba. Implicaii farmacoterapeutice asupra peptidelor natriuretice cerebrale n disfuncia diastolic de genez hipertensiv / Liuba Popescu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 293. (27 tit. n lb. engl.).
808. Popovici, I. Unele aspecte patogenetice ale hiperplaziei neointimei n cadrul
restenozei intrastent / I. Popovici // Curierul medical. 2011. Nr 3. P. 60. (21 tit. n lb.
engl.).
88

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

809. Rolul determinrii nivelului de interleukine n prognosticul dezvoltrii i evoluiei


proceselor inflamatorii la accidentaii cu politraumatisme / Eduard Borovic, Victor Zelenschi,
Ala Sidorenco [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P.
161-162. (25 tit. n lb. engl., rus).
810. Spnu, Igor. Studierea i evaluarea activitii antivirale, imunomodulatoare i
interferonogene a pacovirinei : 03.00.07 Microbiologie : Autoref. tz. de doct. n medicin /
Spnu Igor. Ch., 2011. P. 22-27. (56 tit., inclusiv 41 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl.,
rus). [2011-93 Teze].
811. Stem Cells in the Future of Dental Care / S. Samson, V. Burlacu, E. Zota [et al.] //
Curierul medical. 2011. Nr 3. P. 40. (20 tit.).
812. The Modification of the Serum Ascites Lymphatic Albumin Gradient in Liver
Cirrhotic Decompensated Patients with Ascitic Syndrom / Gh. Anghelici, V. Moraru, S.
Pisarenco [et al.] // Curierul medical. 2011. Nr 3. P. 12. (20 tit.).
813. urcan, Svetlana. Viziuni moderne asupra patogeniei i factorilor de risc n bolile
inflamatorii intestinale / Svetlana urcan // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 3. P. 233-234. (38 tit. n lb. engl., rus).
814. Uncu, Diana. Optimizarea diagnosticului i tratamentului complex n stomatitele
herpetice / Diana Uncu, Valeriu Rudic // Intellectus. 2011. Nr 2. P. 130-132. (27 tit. n
lb. rom., engl., rus).
815. Vasiliev, Andrei. Accesul vascular permanent pentru hemodializa programat /
Andrei Vasiliev // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 145146. (52 tit. n lb. engl., rus).
816. Vasiliev, Andrei. Aspecte etiopatogenetice ale stenozelor accesului vascular
permanent pentru hemodializ programat i evaluarea comparativ a metodelor de corecie
/ Andrei Vasiliev // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P.
136-137. (52 tit. n lb. engl., rus).
817.

/ . . , . , . .
[et al.] // Actualiti n etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul i tratamentul tuberculozei i afeciunilor pulmonare nespecifice. Ch., 2011. P. 142-144. (27 tit. n lb.
engl., rus). [2011-790].
818. , . . ,
/ . . . ., 2011. P. 331-335. (83 tit. n lb. rom., engl., rus).
[2011-1159].

89

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


819. Lista inveniilor, tezelor de doctor, selectiv a lucrrilor publicate de profesorului
universitar Dumitru cerbatiuc // Profesor universitar Dumitru cerbatiuc. Poziiile principale
n tratamentul chirurgical reconstructiv al defectelor i deformaiilor regiunii oro-maxilofaciale. Ch., 2011. P. 41-54. [2011-1623].
Include, 169 tit. n lb. rom., engl., rus, publ. n aa 1969-2011.
___________________
820. Darciuc, Dumitru. Specificul anatomofuncional al patelei i valoarea lui n aprecierea mecanismului de producere a fracturilor acesteia / Dumitru Darciuc // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 169-170. (25 tit. n lb. engl., rus).
821. Ghidirim, Gheorghe. Inflamaia apendicelui epiploic diagnostic chirurgical neobinuit / Gheorghe Ghidirim, Igor Miin, Gheorghe Zastavnichi // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 53. (24 tit. n lb. engl.).
822. Ghidirim, Gheorghe. Invaginaia intestinal la adult / Gheorghe Ghidirim, Igor
Miin, M. Cernat // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 66.
(24 tit. n lb. engl.).
823. Guan, Virgil. Sedarea monitorizat n operaiile ORL / Virgil Guan, Victor
Cojocaru, Mihail Bor // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3.
P. 187-188. (28 tit. n lb. rom., engl., rus).
824. Hemangiomul esofagului / Gheorghe Ghidirim, Igor Miin, Andrei Dolghii [et al.] //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 69-70. (25 tit. n lb.
engl.).
825. Maniuc, Liviu. Algoritmul chirurgical n tratamentul defectului septal ventricular,
asociat cu stenoza pulmonar / Liviu Maniuc // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P. 48. (20 tit. n lb. rom., engl., rus).
826. Miin, Igor. Chistul hidatic pelvian / Igor Miin, Eugen Gladun, Ana Miina // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 84-85. (41 tit. n lb. engl.).
827. nari, S. Laparotomia exploratorie n plgile abdominale penetrante / S. nari
// Curierul medical. 2011. Nr 4. P. 59. (20 tit. n lb. engl.).
828. Varice izolate ale poriunii proximale a esofagului (Downhill Varices) / Gheorghe
Ghidirim, Igor Miin, Gheorghe Bunic [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 60-61. (44 tit. n lb. engl.).
829. Zastavnichi, Gheorghe. Stenul metalic autoexpandabil-alternativ a interveniilor de urgen n tratamentul ocluziei neoplazice de colon / Gheorghe Zastavnichi // Bul.
90

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 2. P. 87-88. (33 tit. n lb. engl.,
rus).
618 Ginecologie. Obstetric
___________________
830. Algoritmi neonatali / colectiv de aut.: Stratulat Petru, Stamatin Maria,
Crivceanscaia Larisa [et al.]. Ch., 2010. 126 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1736].
831. Botnaru, V. Particulariti n evoluia i conduita sarcoidozei n sarcin / V.
Botnaru, Diana Calara, Oxana Munteanu // Actualiti n etiologia, patogenia, profilaxia,
diagnosticul i tratamentul tuberculozei i afeciunilor pulmonare nespecifice. Ch., 2011.
P. 104-105. (33 tit. n lb. engl., rus).
832. Malformaiile congenitale / colectiv de aut.: Stratulat Petru, Moin Veaceslav,
Strtila Mihai [et al.] ; sub red. Stratulat Petru, Mihai Strtila. Ch., 2011. P. 119-120. (47
tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-1726].
833. Medicamentele i sarcina n reumatologie / Liliana Groppa, Svetlana Agachi,
Oxana Bujor [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3. P.
222-224. (44 tit. n lb. engl.).
834. temberg, Mark. Eseuri despre instruirea postuniversitar a medicilor n domeniul obstetricii i ginecologie / Mark temberg. Ch., 2011. P. 66-70. (54 tit. n lb. rom.,
rus). [2011-1419].

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL

620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale


energetice. Economie energetic
___________________
835. Cecan, Ecaterina. Merceologia materiei prime secundare / Ecaterina Cecan.
Ch., 2011. P. 99-101. (33 tit. n lb. rom., rus). [2011-1105].

621 CONSTRUCIA DE MAINI N GENERAL. TEHNIC NUCLEAR. ELECTROTEHNIC. TEHNOLOGIE MECANIC

___________________
836. Lupan, Oleg. ZnO Growth Technologies : Current Status and Perspectives / Oleg
Lupan // International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering germanmoldovan workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical
Applications, July 7-8, 2011. Ch., 2011. P. 57-58. (29 tit.) [2011-1075].
837. Srbu, Lilian. Luminescena i emisia undelor THz ale materialelor
nanostructurate n baza compuilor semiconductori 3-5 : 01.04.10 Fizica i ingineria semi-

91

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

conductorilor : Autoref. tz. de doct. n t. fizico-matematice / Srbu Lilian. Ch., 2011. P.


27-30. (39 tit., inclusiv 31 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl.). [2011-83 Teze].
838. . .
/ . . , . . // Problemele Energeticii Regionale.
2011. Nr 1. P. 67-68. (40 tit. n lb. engl., rus).
839.
/ . . , . . , . . [et al.] // Problemele Energeticii Regionale.
2011. Nr 1. P. 19. (20 tit. n lb. rom., rus).

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

631 Agricultur n general


___________________
840. Bahcivanji, Mihail. Tehnologii avansate de preparare a nutreurilor / aut.
Bahcivanji Mihail, Coman Sergiu, Coman Valentina. Ch., 2011. P. 79. (22 tit. n lb.
rom., rus). [2011-1524].
841. Corechi, Liuba. Interaciuni n fitopatosistemul Glycine max (L.) Merr. x
Fusarium LK. et FR. / Liuba Corechi // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele Vieii.
2011. Nr 1. P. 86-88. (37 tit. n lb. rom., engl., rus).
842. Grigore, Marius-Nicuor. Halofitele, o categorie ecologic polimorf. ntre seceta fiziologic a solului i stresul salin / Marius-Nicuor Grigore, Constantin Toma // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3 . P. 44-46. (49 tit. n lb. engl.).
843. Msuri agro-ecologice n Moldova: realizri i probleme, reguli i sfaturi =
: , / aut.:
Andreev A., Barbroie Gh., Ciubotaru V. [et al.] ; trad.: Derjanschi V. Ch., 2011. P. 9193, 184-186. (58 tit. n lb. rom., engl., rus). [2011-1702].
844. Ursu, Andrei. Pedologie Aplicativ / Andrei Ursu. Ch., 2011. P. 133-142. (150
tit. n lb. rom., rus). [2011-1745].
632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia
plantelor
___________________
845. Antrenarea enzimelor peroxidazice n protecia antioxidativ a plantelor n condiie de secet / Anastasia tefr, N. Aluchi, M. Melenciuc [et al.] // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiinele Vieii. 2011. Nr 1. P. 61-62. (24 tit. n lb. rom., engl., rus).
92

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

633/635 Horticultur
___________________
846. "Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine", conf. intern. (2011 ; Chiinu). Ameliorarea porumbului i utilizarea
androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine =
: Materialele conf. intern. consacrate membrului corespondent al AM Tihon Cealc 90 ani de la natere, 7-8 sept. 2011, Pacani, Rep. Moldova / col. red. : Mustea Simion, Rotari Alexandru,
Partas Eugenia. Ch., 2011. 361 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1668].
847. Andronic, Larisa. Polimorfismul proteinelor de rezerv n populaiile orzului de
primvar (Hordeum vulgare L.) obinute n condiii de infecie viral / Larisa Andronic, Angela Rudacova, Alexandru Rotari // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele Vieii. 2011.
Nr 1. P. 77-79. (28 tit. n lb. engl., rus).
848. Caractere cantitative, coninutul i compoziia chimic a uleiului esential la genotipuri noi de Ocimum basilicum L. / Maria Goncearuc, Zinaida Balmu, Elvira Gille [et al.] //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele Vieii. 2011. Nr 1. P. 71-72. (24 tit. n lb.
engl.).
849. Plantele medicinale din flora spontan a Republicii Moldova. Aspecte moderne
de cercetare / M. Duca, A. Port, Fr. Muller-Uri [et al.] // Rev. Botanic. 2011. Vol. 3, Nr 3 .
P. 19. (20 tit. n lb. rom., engl.).
850. Rotaru, Ludmila. Particularitile controlului genetic al rezistenei tomatelor la fuzarioza radicular : 03.00.15 genetic : Autoref. tz. de doct. n biologie / Rotaru Ludmila.
Ch., 2011. P. 21-24. (51 tit., inclusiv 22 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl., rus).
[2011-100 Teze].
851. Saco, Elena. Controlul genetic al rezistenei grului de toamn la patogenii care
produc boli de rdcin : 03.00.15 genetic : Autoref. tz. de doct. n biologie / Saco Elena.
Ch., 2011. P. 26-31. (68 tit., inclusiv 44 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl., rus).
[2011-101 Teze].
852. "Sfecla de zahr cultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii
Republicii Moldova", conf. intern. (2011 ; Chiinu). Materialele Conferinei internaionale
"Sfecla de zahr cultur strategic n dezvoltarea durabil a agriculturii Republicii Moldova", Rep. Moldova, Bli, 7-8 iul. 2011 / col. red.: Vozian Valeriu, Taran Mihail, Boaghii Ion [et
al.]. Ch., 2011. 319 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1163].

93

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor, a eptelului. nmulirea animalelor domestice
___________________
853. Tehnologii semiintensive i intensive de cretere i exploatare a iepurilor de cas / aut.: umanschii Andrei, Angela Macari, Tatiana Dabija [et al.]. Ch., 2011. P. 53-54.
(40 tit. n lb. rom., rus). [2011-1523].
639.2/.6 Pescuit. Piscicultur
___________________
854. Speciile alogene de peti din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova /
Dumitru Bulat, Denis Bulat, Marin Usati [et al.] // Mediul Ambiant. 2011. Nr 2. P. 31-32.
(42 tit. n lb. rom., engl., rus).
657 Contabilitate
___________________
855. Analiza rapoartelor financiare / Natalia iriulnicova (coord.), Valentina Paladi,
Liudmila Gavriliuc [et al.]. Ch., 2011. 340 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2011-1306].
856. Nani, Mihail. Contabilitatea n instituiile publice / Mihail Nani. Ch., 2011. 195
p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2011-1422].
658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial
___________________
857. Dragancea, Svetlana. Communiquer mieux / Svetlana Dragancea. Ch., 2011.
P. 268-269. (30 tit. n lb. rom., fr.). [2011-1224].
858. Gutium, Tatiana. Economia unitilor economice / Tatiana Gutium, Aliona Balan.
Ch., 2011. P. 200-202. (37 tit. n lb. rom., rus). [2011-1222].
659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul
___________________
859. Serjant, Vera. Reclama caselor de comer i a magazinelor n presa basarabean : (sf. sec. XIX nc. sec. XX) / Vera Serjant // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2.
P. 315-316. (30 tit. n lb. rus).

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


___________________

94

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

860. Cernev, Serghei. Elaborarea i argumentarea tiinific a tehnologiei tomatelor


uscate : 05.18.01 Tehnologia produselor alimentare (tehnologia produselor alimentare
conservate) : Autoref. tz. de doct. n tehn. / Serghei Cernev. Ch., 2011. P. 23-25. (35
tit., inclusiv 19 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., engl., rus). [2011-112 Teze].
861. Produse vinicole secundare / n red. Gheorghe Duca. Ch., 2011. 351 p.
(Bibliogr. la sfritul cap.). [2011-1635].
862. Taran, Nicolae. Tehnologia vinurilor spumante / Nicolae Taran, Eugenia
Soldatenco. Ch., 2011. P. 265-302. (643 tit. n lb. rom., engl., fr. i alte lb.). [20111195].
863. Usati, Agafia. Cercetri biotehnologice privind obinerea produselor sterolice pe
baz de drojdii / Agafia Usati, Elena Molodoi // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele
Vieii. 2011. Nr 1. P. 134-136. (52 tit. n lb. rom., engl., rus).

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRDINI
___________________
864. Centrul istoric al Chiinului la nceputul secolului XXI-lea : Repertoriul monumentelor de arhitectur / aut., echipa resp.: Boris Gangal, Tamara Nesterov, Eugenia
Rbalco [et al.]. Ch., 2010. P. 561-567. (157 tit. n lb. rom., rus). [2011-1202].
865. Milea, Alejandro Gonzlez. Noul ora din nordul Mexicului (secolul XIX) /
Alejandro Gonzlez Milea ; trad. din lb. span.: Valentina Buzil. Ch., 2011. P. 31-36. (51
tit. n lb. rom., span.). [2011-1111].
866. Pyatnitsky, Yuri. An Imperial Eye to the Past : Byzantine exhibitions in the State
Hermitage Museum, 1861-2006 / Yuri Pyatnitsky // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr
2. P. 94-96. (70 tit. n lb. engl., fr., rus).

72 ARHITECTUR
___________________
867. Nesterov, Tamara. Toramanean Aravir Harenovici / Tamara Nesterov // Arta :
Arte vizuale. 2010. P. 141-142. (24 tit. n lb. rus).

73 ARTE PLASTICE
___________________

95

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

868. Simpozion de numismatic (12 ; 2011 ; Chiinu). Al XII-lea simpozion de numismatic : Progr. i rez. comunic., Chiinu, 15-17 sept. 2011. Ch., 2011. 34 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1563].

78 MUZIC

___________________
869. Babii, Vladimir. Teoria formelor muzicale / Vladimir Babii, Zinovie Godovanciuc,
Tatiana Bularga. Ch., 2011. P. 201-202. (30 tit. n lb. rom., rus). [2011-1700].
870. Badrajan, Svetlana. Literatura muzical / aut.: Svetlana Badrajan, Angela
Rojnoveanu, Stela Rotaru. Ch., 2011. P. 275. (31 tit. n lb. rom., rus). [2011-1689].

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


___________________
871. Filipenco, E. Gimnastica / E. Filipenco, N. Toma. Ch., 2011. 78 p. (Bibliogr.
la sfritul temelor). [2011-1121].

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
___________________
872. Bahnaru, Vasile. Eseu asupra cercetrii interdisciplinare (lingvistic i literar) a
tropilor / Vasile Bahnaru // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 59-62. (45 tit. n lb. rom., fr.,
rus).
873. Caragia, Rodica. The consecutive translator's handbook / Rodica Caragia,
Olesea Bodean-Vozian. Ch., 2011. P. 163-164. (32 tit. n lb. rom., engl., fr., rus).
[2011-1652].
874. "La linguistique entre recherche et application", Colloque Intern. (2 ; 2010 ;
Chiinu). La linguistique entre recherche et application = Lingvistica ntre cercetare i aplicare : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime anniversaire du Dp. de
Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de l'Univ. d'Etat de Moldova, Chiinu le 8 oct. 2010,
Tome 2 / com. scientifique Veronica Pcuraru, Gertruda Romedea, Estelle Variot [et al.].
Ch., 2011. 351 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1213].
875. Oglind, Emilia. Categoria modalitii din perspectiv funcional : [a lingvisticii
moderne] / Emilia Oglind // La linguistique entre recherche et application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep. de Philologie Franaise
"Grigore Cincilei" de l' Universit d ' Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 256. (21
tit. n lb. rom., fr., rus). [2011-1213].

96

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

876. Ungureanu, Elena. Hypertextul unitatea fundamental a webului i a comunicrii online / Elena Ungureanu // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 72-74. (34 tit. n lb. rom.,
engl., fr. alte lb. strine).
877. "Universitatea secolului XXI: tiina filologic ntre cercetare i aplicare",
conf. t.-practic republican (2010 ; Chiinu). Universitatea secolului XXI: tiina filologic ntre cercetare i aplicare = University of the 21st century: philology between research
and application : Materialele Conf. t.-practice rep., 7 mai 2010. Ch., 2011. 288 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1666].
811 Limbi individuale
___________________
878. Gheorghi, Elena. The Craft of Language / Elena Gheorghi. Ch., 2011. P.
82-88. (81 tit. n lb. rom., engl., rus) i la sfritul cap. [2011-1221].
879. Guu, Ana. Sinergia terminologiei tiinifice franceze : aspecte lexico-semantice /
Ana Guu // La linguistique entre recherche et application : Actes du Colloque Intern. organis l'occasion du 45-ime anniversaire du Dep. de Philologie Franaise "Grigore Cincilei" de
l'Universit d'Etat de Moldova, 8 oct. 2010. Ch., 2011. P. 138-139. (21 tit. n lb. fr.).
[2011-1213].
880. Jalb-Ciudin, Liliana. Tipologia structurilor cu nominativ temic / Liliana JalbCiudin ; sub red. Anatol Ciobanu, Petru Tolocenco. Ch., 2011. P. 125-139. (165 tit. n lb.
rom., rus). [2011-1425].
881. Marcu, Florin. Dicionar de neologisme / Florin Marcu. Ch., 2011. P. 318-319.
(43 tit.). [2011-1123].
882. Pleca, Ecaterina. Contribuii la cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscut
: rom. smid / Ecaterina Pleca // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 136-137. (25 tit. n lb.
rom., rus).
883. "Up-to-Date Techniques and Strategies in Teaching English", conf. (2011 ;
Chiinu). Up-to-Date Techniques and Strategies in Teaching English : APLE Annual Conf.
Materials, April 9, [Chiinu]. Ch., 2011. 214 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1220].

82 LITERATUR
884. Iano urcanu : [poet] : Biobibliografie / Bibl. Municipal "B. P. Hasdeu", Filiala
Transilvania, Centrul de Informare i Documentare, Chiinu. Ch. : Grafema Libris, 2011.
184 p. : il., fot. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-52-116-1.
[2011-1245].

97

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

St. introductiv. Aprecieri. Opera (cri, lucrri n culeg., ed. periodice, interviuri), 400
tit. n lb. rom., rus, publ. n aa 1993-2010. Lit. despre I. urcanu, 137 tit. An.: Ind. de
nume, tit.
885. Materiale publicate de Ioan Hanganu n presa republican // Din tainele poeziei
europene / Ioan Hanganu. Ch., 2011. P. 82-83. [2011-1443].
Include 23 tit., publ. n aa 1965-2000.
886. pac, Ion
Academicianul Constantin Popovici. Savant, scriitor, publicist =
. , , : Cercet. biobibliogr. i inform. / Ion pac ; Acad. de
tiine a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Bibl. t. Central "A. Lupan". Ed. a 2-a rev.
i compl. Ch. : Elan INC, 2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 308 p., [32] p. : fot., fot. color
; 21 cm. (Scrieri alese ; Vol. 15, ISBN 978-9975-66-069-3).
Tit. paral.: lb. rom., rus. Texte: lb. rom., rus. 300 ex.
ISBN 978-9975-66-173-7 (n cop. tare).
[2011-1240].
Biogr. Opera (cri, st., art., rec. n culeg., rev., encicl., ziare), 536 tit. n lb. rom., rus,
ucr., publ. n aa.1957-2009. Lit. despre C. Popovici, 252 tit. Corespondena lui C.
Popovici, 382 tit. n lb. rom., rus, publ. n aa 1956-1992. An. : Ind. de tit., alf., al crilor
recenzate, de nume, periodicelor., publ. dup lb., materii.
887. pac, Ion
Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul : Biobibliografie-invitaie
la lecturi i investigaii / Ion pac ; red. t.: Harlambie Corbu ; ed. ngrijit de Aurelia Hanganu
; Acad. de tiine a Moldovei, Bibl. t. Central "Andrei Lupan" a AM, Inst. de Filologie al
AM. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 421, [1] p. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. Addenda (include lucrri ale lui C. Stere): p. 298-419. 500 ex.
ISBN 978-9975-78-987-5 (n cop. tare).
[2011-1172].
Tabel cronologic. Aprecieri. Iconografie. Lucrri (cri, art. n culeg., ed. periodice,
rec. ) ale scriitorului Constantin Stere, 1784 tit. n lb. rom., rus, publ. n aa 1894-2009.
Publ. despre viaa i activitatea lui C. Stere, 1266 tit. An.: Ind. de tit., nume, materii, etnogeogr.
___________________
888. Berg, I. Dicionar de cuvinte, expresii, citate celebre / I. Berg. Ch., 2011. P.
365-366. (44 tit. n lb. rom., fr., germ.). [2011-1557].
889. Brajuc, Vladimir. Sistemul de imagini i simboluri n romanul lui I. A. Goncearov
Oblomov : 10.01.06 Lit. universal i comparat : Autoref. tz. de doct. in filologie / Brajuc
Vladimir. Ch., 2011. P. 20-22. (36 tit., inclusiv 14 tit. de lucrri ale aut. n lb. rom., rus).
[2011-111 Teze].
890. Chiperi, Grigore. Poezia basarabean de la sfritul anilor '80 nceputul anilor
'90 ai secolului XX : (o schimbare de paradigm) : Spec. 10.01.01 Lit. rom. : Autoref. tz. de
98

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

doct. n filologie / Grigore Chiperi. Ch., 2011. P. 25-26. (24 tit. de lucrri ale aut.). [201176 Teze].
891. Colesnic, Iurie. Timp i Istorie : Autori de la "Viaa Basarabiei" / Iurie Colesnic ;
pref.: Lidia Kulikovski. Ch., 2011. P. 435-436. (42 tit.). [2011-1683].
892. Colun, Gheorghe. Anotimpul nmuguririi cuvintelor / Gheorghe Colun. Ch.,
2011. P. 296. (31 tit.). [2011-1127].
893. Colun, Gheorghe. Clepsidra cu boabe de lumin / Gheorghe Colun. Ch.,
2011. P. 203-204. (29 tit.). [2011-1126].
894. Darienco, Claudia. De drag de voi / Claudia Darienco. Ch., P. 160-161. (22
tit.). [2011-1191].
895. Grecu, Mircea. Eseuri psihologice despre poezii, sau Un remediu pentru profilaxia insuficienei sentimentale i spirituale / Mircea Grecu ; trad. Ala Zavadschi. Ch., 2011.
P. 51-52. (21 tit. n lb. rom., rus). [2011-1555].
896. Hanganu, Ioan. Din tainele poeziei europene / Ioan Hanganu. Ch., 2011. P.
82-83. (23 tit.). [2011-1443].
897. Rileanu, Vitalie. Cerc n labirint / Vitalie Rileanu. Ch., 2011. 160 p.
(Bibliogr. n text). [2011-1286].
898. pac, Ion. Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul / Ion
pac ; red. t.: Harlambie Corbu. Ch., 2011. 422 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [20111172].
899. Vladimir Beleag, omul luminat / col. red.: Mihai Cimpoi, Nicolae Bilechi, Alexandru Burlacu [et al.]. Ch., 2011. 327 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2011-1256].
900. , .
: (XVI-XVIII ) / . ., 2010. P. 327-335. (132 tit.
n lb. rom., bulg., engl., alte lb. strine). [2011-1207].

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
___________________
901. , . . . / . . , . .
// Stratum Plus. 2011. Nr 3 : . P. 173-174. (64 tit. n lb.
engl., germ., rus., ucr.).

99

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

902. , . . / . .
, . . // Stratum Plus. 2011. Nr 3 : . P. 120123. (90 tit. n lb. engl., fr., rus., ucr.).
903. , . . / . . //
Stratum plus. 2011. Nr 4 : C . P. 206-207. (58 tit. n
lb. rom., engl., rus, alte lb. strine).
904. , . .
/ . . , . . // Stratum Plus. 2011.
Nr 3 : . P. 259-261. (70 tit n lb. rus, ucr.).
905. , . . .
/ . . . . . // Stratum Plus. 2011. Nr 3
: . P. 211-212. (32 tit. n lb. engl., rus., ucr.).
906. , . . / . .
, . . // Stratum Plus. 2011. Nr 3 : . P. 289290. (41 tit n lb. engl., rus, ucr.).
907. , . . I
V . / . . // Stratum plus. 2011. Nr 4 :
. P. 155-164. (447 tit. n lb. engl., fr., rus, alte lb. strine).
908. , . . 1 / . . , . . // Stratum plus. 2011. Nr 4 : C .
P. 315-316. (32 tit. n lb. germ., rus, ucr.).
909. , . . . . . / . . // Stratum plus. 2011. Nr 4 :
C . P. 305-306. (49 tit. n lb. rus, ucr.).
910. , . . : : [VI-IV . . .] / . . // Stratum Plus. 2011. Nr 3 :
. P. 273-274. (35 tit n lb. fr., engl., rus, ucr.).
911. , . . "" -
/ . . // Stratum plus. 2011. Nr 4 : C .
P. 289-290. (79 tit. n lb. engl., it., rus, alte lb. strine).
912. , . . () - : (XII VIIl
. . .) / . . // Stratum
Plus. 2011. Nr 3 : . P. 235-236. (58 tit. n lb. rom., engl., rus., ucr.).

100

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

913. , . : (I . . . I . .
.) / . // Stratum plus. 2011. Nr 4 : C . P.
222-224. (87 tit. n lb. rom., engl., rus, alte lb. strine).
914. , . . - .. / . . // Stratum plus. 2011. Nr 4 :
C . P. 268-270. (97 tit. n lb. fr., germ., rus).
915. , . .
/ . . // Stratum plus. 2011. Nr 4 : C
. P. 177-178. (53 tit. n lb. rom., engl., rus, alte lb. strine).

929 TIINE BIOGRAFICE I NRUDITE


___________________
916. Mrcule, Vasile. Consideraii privind titulatura i statutul politico-juridic internaional al dinatilor dobrogeni din secolul al XIV-lea / Vasile Mrcule // Tyragetia : ser. nou.
2011. Vol. 5, Nr 2. P. 109-110. (36 tit. n lb. rom., fr., rus).
917. Vrabie, Gheorghe. Simbolica / Gheorghe Vrabie. Ch., 2011. P. 203-204. (24
tit.). [2011-1457].

93/94 ISTORIE

918. Mihai Ursu: Biobibliografie // Perpetua cutare : Reflecii despre activitatea muzeografului Mihai Ursu / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea. Ch., 2011. P. 169-170.
[2011-1429].
Include 24 tit. cri i art. n lb. rom., rus, publ. n seriale n aa 1987-2009.
919. Monografiti. Fie de dicionar // Cornova 1931 / D. Gusti, N. Argintescu-Amza,
Ernest Bernea [et al.]. Ch., 2011. P. 749-782. [2011-1692].
Include 34 fiiere biogr. nsoite de bibliogr. lucrrilor.
___________________
920. Barcaru, Silvia. Unele supoziii cu privire la localizarea Vicinei (sfritul sec. al
XIII-lea prima jumtate a sec. al XIV-lea) reflectate n istoriografia romneasc / Silvia
Barcaru // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 103-104. (39 tit. n lb. rom., fr.).
921. Bucur, Bogdan. Marea boierime valah n procesul de tranziie de la "vechiul regim agrar feudal" la "era nou burghez revoluionar" : O perspectiv critic asupra concepiei politice i economice dezvoltat de tefan Zeletin / Bogdan Bucur // Tyragetia : ser. nou.
2011. Vol. 5, Nr 2. P. 52-54. (40 tit.).
922. Cereteu, Igor. Evenimente istorice din secolele XVII-XVIII atestate n nsemnri
pe manuscrise i cri vechi cu circulaie n ara Moldovei / Igor Cereteu // Tyragetia : ser.
nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 162-163. (48 tit. n lb. rom., rus).

101

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

923. Ciobanu, Constantin Gh. Perpetua cutare : Reflecii despre activitatea muzeografului Mihai Ursu / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea. Ch., 2011. P. 171-176.
(183 tit. n lb. rom., rus). [2011-1429].
924. Ciocanu, Sergius. Schitul Macui/Macicui (al lui Albu Prclab) i moia
Macui din inutul Orhei / Sergius Ciocanu // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2.
P. 136-137. (32 tit. n lb. rom., rus).
925. Emilciuc, Andrei. Comerul cu sare n Basarabia n contextul includerii provinciei
n sistemul economic al Imperiului Rus : (1812-1850) / Andrei Emilciuc // Tyragetia : ser.
nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 68-70. (36 tit. n lb. rom., rus).
926. Iucal, Vasile. Unele consideraii privind vechimea i originea numelui Ungheni n
lumea documentelor scrise / Vasile Iucal // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P.
142-143. (27 tit.).
927. Lozovanu, Dorin. Megleromnii evoluie istoric, etnonimie, rspndire i procese etnodemografice / Dorin Lozovanu // Rev. de Istorie a Moldovei. 2010. Nr 3/4. P.
233-234. (54 tit. n lb. rom., fr., bulg., rus).
928. Pantaz, Silvia. Unele aspecte privind politica imperial rus n comerul cu Principatul Moldova : (1812-1825) / Silvia Pantaz // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2.
P. 212-213. (24 tit. n lb. rom., rus).
929. Stafi, Ion. Spovedaniile Basarabiei / Ion Stafi. Ch., 2011. P. 521-523. (61 tit.
n lb. rom., rus). [2011-1343].
930. Vasilescu, Virgil. Semiotica : semiotic romn / Virgil Vasilescu. Ch., 2011.
P. 119-120. (59 tit.). [2011-1476].

102

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-2011


Brgu, Mihail 694
Brldeanu, Ala 721
Brsan, Aliona 780
Boaghii, Ion 853
Bodean-Vozian, Olesea 874
Borovic, Eduard 810
Bor, Mihail 824
Bostan, Ion 627
Botnarciuc, Ludmila 794
Botnarciuc, Vasile 632-33
Botnariuc, Nicolae 757
Botnaru, V. 832
Brajuc, Vladimir 890
Brocovschi, Victoria 775
Brum, Ina 666
Bucur, Bogdan 922
Budurina, Carolina 631, 643
Bujor, Oxana 834
Bularga, Tatiana 870
Bulat, Denis 855
Bulat, Dumitru 855
Bulgar, Violetta 720
Bulhac, Ion 748
Bunic, Gheorghe 829
Burian, Alexandru 693, 699
Burian, Cristina 699
Burlacu, Alexandru 900
Burlacu, Svetlana 719
Burlacu, V. 812
Buruian, Alexandru 693
Busuncian, Tatiana 648
Buzil, Valentina 866

A
Ababii, Victor 627
Adam, Sorin 697
Aftene, Viorica 720
Agachi, Svetlana 834
Albu, Natalia 647
Aluchi, N. 846
Andone, Raluca-Oana 685
Andreev, A. 844
Andronic, Larisa 848
Andronic, Serghei 627
Anghelici, Gh. 813
Apetrii, Natalia 626
Apostol Stnic, Liliana 726
Argintescu-Amza, N. 920
Armau, Vitalie 700
Avornic, Gheorghe 621-25
B
Babencu, E. 778
Babii, Vladimir 870
Badrajan, Svetlana 871
Bahcivanji, Mihail 841
Bahnaru, Vasile 873
Bajura, Tudor 658
Balan, Aliona 859
Balan, Oleg 715
Balmu, Ion 627
Balmu, Zinaida 849
Baltaga, Ecaterina 676
Barbroie, Gh. 844
Barcaru, Silvia 921
Batr, D. 763
Bdescu, Veronica 677
Bieu, Aurel 678
Blan, Ileana 726
Bluel, B. 779
Bnulescu-Bodoni, Gavriil (641)
Belecciu, tefan 709
Beli, Adrian 776
Beniuc, Valentin 694
Beregoi, Natalia 649
Berg, I. 889
Berliba, Sergiu 804
Bernea, Ernest 920
Beleag, Vladimir (900)
Be, Ludmila 747
Bezede, Rima 728
Bilechi, Nicolae 900

C
Calara, Diana 832
Callo, Tatiana 719
Caner, Valeriu 755
Capcelea, Valeriu 679
Caragia, Rodica 874
Carp, Lilia 716, 732
Carp, Simion 716
Carp, Terenie 716
Casandra, Ioana 680
Catanoi, Natalia 803
Catereniuc, I. 762-64
Catereniuc, Ilia 761
Cauia, Alexandr 681
Cruu, Ghenadie 781
Ceban, Victor 668
Cebotari, Valentina 682
103

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011


Cecan, Ecaterina 836
Celac, Victoria 782
Cemortan, Stela 736
Cerempei, Ludmila 790
Cereteu, Igor 923
Cernat, M. 822
Cernev, Serghei 861
Chesov, D. 783
Chiperi, Grigore 891
Chiric, Lazr 646
Chiria, Ghenadie 716-17
Chitoroag, Valentina 719
Chivriga, Viorel 674
Chow, Lee 749
Cibotaru, Adrian 710
Cimpoi, Mihai 900
Cimpoie, Liliana 669
Ciobanu, Anatol 881
Ciobanu, Constantin Gh. 919, 924
Ciobanu, Gheorghe 769, 785-86
Ciobanu, Igor A. 683
Ciobanu, Mitrofan 743
Ciocanu, Gheorghe 621-25, 743
Ciocanu, Sergius 925
Ciocrlan, Aliona 684
Ciubotaru, Adrian 650
Ciubotaru, Alexandru 757
Ciubotaru, V. 844
Ciuc, Valerius M. 709
Ciutac, Ion 787
Climova, Alla 691
Coblechii, S. 777
Cobzari, Ludmila 666
Cojocaru, Victor 824
Cojocaru, Victoria 722
Cojocaru, Violeta 685
Colesnic, Iurie 651, 892
Colesnicova, Tatiana 662
Colun, Gheorghe 893-94
Constantinov, Vasile 709
Copilu-Copillin, Dumitru 723
Corbu, Harlambie 888, 898
Corechi, Liuba 842
Corghenci, Ludmila 630
Corlteanu, Silvia 634
Corobov, Roman 739
Coman, Sergiu 841
Coman, Valentina 841
Craciun, Alexandru 740
Criclivaia, Diana 666
Cristea, Ion 686
Crivceanscaia, Larisa 831

Cucieru, Elena 790


Culev, V. 788
Cumir, Marcel 687
Cuzneov Secrieru, Larisa (719)
Cuzneov, Alexandru 692
D
Dabija, Tatiana 854
Danii, Radu 797
Darciuc, Dumitru 821
Darienco, Claudia 895
David, Aliona 791
Dediu, Ion I. 757
Deleanu, Ruslan 688
Deliu, Angela 670
Derjanschi, V. 844
Diaconu, Mihai 689
Diaconu, Nadejda 792
Dicusar, Ion 644
Dicusar, Laura 644
Diuvenji, Petru 717
Dobrojan, Sergiu 758
Dodd, Diane 628
Doibani, Tatiana 755
Dolghii, Andrei 825
Donciu, Anatolie 690, 700
Donica, Natalia 765
Dragancea, Svetlana 858
Duca, Gheorghe 627, 740, 756, 862
Duca, M. 850
Dudnicenco, Tatiana 646
Duhlicher, Olga 725
Durnea, Aliona 793
E
Emilciuc, Andrei 926
Encel, Frdric 650
Ene, Vladimir 740
Eni, Ana 794
Enicov, I. 667
Eco, Constantin (767)
F
Farima, Marcela 648
Felea, Alina 695
Filip, Nelly 659
Filipenco, E. 872
Friptu, Rodica 795
Furdui, Teodor 756
Futei, Nicolae 640-42

104

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


G

Iuracu, Mihai 721


Ivanov, Victoria 789

Gaibu, Corina 672


Gaidu, Claudia 626
Galben, Andrei 630
Gangal, Boris 865
Gatea, Ruslan 638
Gavriliuc, Liudmila 856
Gavrilor, Igor 631, 643
Gheorghi, Elena 879
Gherman, Diomid 796
Ghernaja, Geta-Cristina 696
Ghidirim, Gheorghe 804, 822-23, 825, 829
Ghiu, Irina 751
Gille, Elvira 849
Gladun, Eugen 827
Globa, L. 764
Godorozea, Maria 919, 924
Godovanciuc, Zinovie 870
Golubenco, Gheorghe 697
Goncearuc, Maria 849
Gonciaruc, Svetlana 636
Gora-Postic, Viorica 728
Grama-Tomi, Angela 730
Grecu, Mircea 896
Gribincea, Al. 667, 671, 675
Grigore, Marius-Nicuor 843
Groppa, Liliana 834
Grosu, Victoria 799
Grozav, Adrian 645
Gudumac, Eva (773)
Guru, P. 784
Gurghi, Radu 798
Gurin, Corina 718
Gusti, D. 920
Gutium, Tatiana 859
Guan, Virgil 824
Guu, Ana 880

J
Jalb-Ciudin, Liliana 881
Javgureanu, Vasile 745
Jelescu, Dumitru 702
Jelescu, Petru 702
Jelescu, Raisa 702
Jioar, Mariana 727
K
Kaner, Valerii 627
Karnaeva, Liubovi 768
Kulikovski, Lidia 892
L
Lacusta, Victor 801
Lipcanu, Ludmila 768
Litovcenco, Anatolii 802
Litra, Leonid 672
Lsi, Leonid (774)
Lozovanu, Dorin 928
Lozovanu, Valentin 672
Lungu, Marcel 692
Lupan, Oleg 749, 837
Lupacu, T. 763
Lupacu, Teodor 762
M
Macaev, Fliur 750
Macari, Angela 854
Malanciuc, Ion 682
Maleca, Tudor 632-33
Maniuc, Liviu 826
Manole, Tatiana 714
Marcenco, Alexandra 759
Marcu, Florin 882
Mardari, Alexandru 703
Marina, Vasile 715
Maximilian, S. 671, 675
Mrcule, Vasile 917
Mechelen, Lotte 663
Melenciuc, M. 846
Mihalache, Iurie 692
Milea, Alejandro Gonzlez 866
Miroliubov, Trifan 634
Miin, Igor 825, 827, 829
Miina, Ana 827
Mu, Gheorghe 682
Mocan, Eufrosinia 732

H
Hadjiu, S. 800
Hanganu, Aurelia 888
Hanganu, Ioan 886, 897
Harea, Evghenii 744
Helly, Damien 705
Hurloiu, Ion Iulian 698
I
Iachimova, Tatiana 766
Iliadi, Gheorghe 658, 673
Ionu, Raluca Gabriela 701
Iucal, Vasile 927
105

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011


Moldovanu, Dumitru 660
Molodoi, Elena 864
Moraru, Constantin 753
Moraru, V. 813
Moin, Veaceslav 833
Muller-Uri, Fr. 850
Munteanu, Doina 797
Munteanu, Oxana 832
Musta, Gheorghe 757
Musta, Simion 847
Musta, V. 805

Plop, Larisa 760


Popa, Victor 694
Popescu, Grigore 794
Popescu, Liuba 808
Popovici, Constantin (887)
Popovici, I. 809
Port, A. 850
Potop, Vera 754
Prilepov, Vladimir 751
Priscaru, Lilia 732
Proca, Ludmila 706
Prodan, Nicolae 626
Prus, Elena 651
Pyatnitsky, Yuri 867

N
Nagorni, Maria 646
Nani, Mihail 857
Nesterov, Tamara 865, 868
Nica, Denis 746
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 730

R
Railean, Serghei 761
Raznovan, Dorin 717
Rdu, Daniela 726
Rileanu, Vitalie 898
Rbalco, Eugenia 865
Revenco, Mihail 621-25
Rezneac, Larisa 803
Richter, Anita 663
Rojnoveanu, Angela 871
Romedea, Gertruda 875
Roca, Petru 698
Roca, Petru Ion 698
Rotari, Alexandru 847-48
Rotaru Bulat, Alexandrina 699
Rotaru, Lilia 714
Rotaru, Ludmila 851
Rotaru, Stela 871
Rudacova, Angela 848
Rudic, Valeriu 756, 815
Russu, Emil 751
Russu, Zinovia 719
Rusu, Doina 775

O
Odainic, Olesea 806
Odoleanu, Natalia 727
Oglind, Emilia 876
Osoianu, Iurie 797
Osoianu, T. 704
Ostaficiuc, Radu 769
Overcenco, Ala 754
Oweidah, Jamil 731
P
Paladi, Oxana 637
Paladi, Valentina 856
Palamari, Lilia 732
Panainte, Polina 705
Pantaz, Silvia 929
Partas, Eugenia 847
Patra, Mihai (657)
Patracu, Dumitru 638
Pauporte, Terry 749
Prclab, Albu 34
Psla, Mihai 769
Pcuraru, Veronica 875
Peltec, Angela 789, 807
Pereteatco, Alexandr 789
Perjan, Andrei 743
Petrovici, Sergiu 632-33
Philiponner, Nicolas 663
Pisarenco, S. 775, 813
Pntea, Iurie 705
Pleca, Ecaterina 883
Pleco, Elena 804

S
Sadovei, Nicolae 707
Safta, Vladimir 772
Samburic, Elena 732
Samson, S. 812
Saco, Elena 852
Scherlet, Ecaterina 719
Scurtov, Natalia 803
Secrieru, Ion 636, 639, 770-71
Sencu, E. 784
Serjant, Vera 860
Shengelia, Teimuraz 671, 675
106

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Sidorenco, Ala 810
Sli, Vitalie 700
Srbu, Lilian 838
Sobieki, Rostislav 708
Soldatenco, Eugenia 863
Soltan, Petru (741)
Sorocean, Olga 659
Spnu, Igor 811
Stafi, Ion 930
Stamatin, Maria 831
State, Livia 730
Stechii, Maria 715
Stepan, Aliona 720
Stere, Constantin (888)
Stratan, Alexandru 658
Stratulat, Petru 790, 831, 832
Strtila, Mihai 833

U
Ulian, G. 667
Uncu, Diana 815
Ungureanu, Elena 877
Ungureanu, Larisa 727
Ungureanu, Veaceslav 653
Ursu, Andrei 845
Ursu, Mihai (919)
Usati, Agafia 864
Usati, Marin 855
Ustian, Aurelia 788
V
Variot, Estelle 875
Vasilescu, Virgil 931
Vasiliev, Andrei 816-17
Verejan, Nicolae 664
Vesco, I. 704
Vetricean, S. 784
Volcinschi, Victor 710
Vozian, Valeriu 853
Vrabie, Gheorghe 918

andru, Serghei 776


argarovschi, Viorica 752
cerbac, Taisia 768
cerbatiuc, Dumitru (820)
pac, Ion 887-88, 899
tefne, Mihail 762
tefr, Anastasia 748, 846
temberg, Mark 835
umanschii, Andrei 854

Z
Zabolotnaia, Lilia 737
Zaharov, Silvia 719
Zastavnichi, Gheorghe 830
Zavadschi, Ala 896
Zelenschi, Victor 810
Zeletin, tefan 921
Zota, E. 812

T
Taran, Mihail 853
Taran, Nicolae 863
Teac, Ilie 691
Ticu, Elena-Roxana 722, 733
Tolocenco, Petru 881
Toma, Constantin 843
Toma, Simion (755)
Toma, N. 872
Tomule, Valentin 652
Topor, B. 777
Toramanean Aravir Harenovici (867)
Tornea, Ion 674
Turchin, R. 777

, 656

, . . 713
, . . 902
, 711
, 654

, . . 903

iriulnicova, Natalia 856


nari, S. 828
urcan, Nelly 629
urcan, Svetlana 814
urcanu, Iano (885)

, . . 904
, . . 907, 909
, . . 905
, . . 906

107

Materiale bibliografice Nr 3-2011 Bibliographical materials Nr 3-2011

, 735
, . . 840

, . . 913
, . . 738

, . . 818

, 901
, . . 906
, 711
, . 914

, . . 902
, 734
, . . 655

, (903)
, . . 839
, . . 915

, . . 818
, . . 907
, . . 905
, . . 713
, . . 738
, 712
, . . 840
, . . 840
, 735
, . . 908

, 734

, . . 902

, . . 819

, . . 909

, . . 916

, . . 661
, . . 910
, . . 665
, . . 713
(), 635

, . . 911
, . . 839

, . . 713
, 734
, 735

, . . 665
, (887)
, . . 912
, . . 818

108

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 3-2011


Bibliografia [lucrrilor] Academicianului Simion
Toma 755
Bibliografie selectiv a academicianului Petru
Soltan 741
Catalogul de carte romneasc de patrimoniu
din fondul bibl. "Sf. Dumitru" din Chiinu
[din anii 1750-1914] 640
Iano urcanu 885
Lista inveniilor, tezelor de doctor, selectiv a
lucrrilor publicate de profesorului universitar Dumitru cerbatiuc 820
Lista lucrrilor tiinifice publicate de profesorul universitar, academician al ARM, om
emerit Eva Gudumac 773
Lista lucrrilor tiinifice i metodico-didactice
publicate de doctorul habilitat n medicin,
profesorul universitar Constantin Eco 767

Lista publicaiilor doctorului habilitat n medicin, profesorului universitar Leonid Lsi 774
Materiale publicate de Ioan Hanganu n presa
republican 886
Mihai Patra 657
Mihai Ursu 919
Modus cogitandi, modus vivendi. Larisa
Cuzneov Secrieru 719
Monografiti. Fie de dicionar 920
Sntatea public n Republica Moldova 768
pac, Ion. Academicianul Constantin
Popovici. Savant, scriitor, publicist 887
pac, Ion. Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul omul 888

109

Cronica recenziilor Nr 3-2011 Review annals Nr 3-2011

CRONICA RECENZIILOR

REVIEW ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973

PUBLISHED FROM 1973

IULIE-SEPTEMBRIE

NR 3
(183-242)
2011

JULY-SEPTEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
008 Civilizaie. Cultur. Progres
183. Eanu, Andrei. Motenirea cultural a Cantemiretilor / Andrei Eanu, Valentina
Eanu. Ch. : Pontos, 2010. 212 p.
Danilov Maria // Tyragetia. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 416-418.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
184. Cereteu, Igor. Cartea romneasc veche i modern n fonduri din Chiinu : Catalog. Iai : TIPO Moldova, 2011. 430 p.
Eanu Andrei. Cartea, ca factor al unitii poporului romn / Andrei Eanu, Valentina
Eanu // Akademos. 2011. Nr 2. P. 141-142.
185. Constantin Stere: scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul : Biobibliografieinvitaie la lecturi i investigaii / Bibl. t. Central a Acad. de tiine a Moldovei "Andrei Lupan" ; alct. : Ion pac. Ch. : S. n., 2011. 421, [1] p.
Donos Alexandru. Eveniment editorial de mare importan // Sptmna. 2011. 8 iul.
P. 9.

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE

186. Marinescu, Florin. Crile romneti din biblioteca mnstirii athonite Sfntul Pavel / Florin Marinescu, Vlad Mischevca. Atena, 2010. 287 p.
Cereteu Igor. Cartea romneasc pe Muntele Athos // Akademos. 2011. Nr 1. P.
163-164.
Danilov Maria // Tyragetia. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 412-415.

3 TIINE SOCIALE
32 POLITIC
187. Kissinger, Henry. On China. New York : The Penguin Press, 2011.
Platon Alexandru-Florin. Despre China, cu Henry Kissinger // Contrafort. 2011. Iul.Aug. (Nr. 7/8). P. 6.

110

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

323 Politic intern


188. Roma's Identities in Southeast Europe : Romnia / Cristian Giordano, Andrea
Boscoboinik, Mihai Curelaru [et al.] Roma : Officinestampa, 2008. 96 p.
Cojocari Ludmila. Sharing ancestry, cha(lla)nging desttinny : rroms from Romania //
Interstitio. 2010. Vol. 2, Nr 2. P. 130-133.
323(478) Politica intern a Republicii Moldova
189. Until, Veaceslav. Politic pentru Moldova : [atitudini, interviuri ale exdeputatului]. Ch. : Ulysse, 2010. 258, [2] p.
Colesnic Iurie. De la politica pentru om la politica pentru oameni // Timpul de diminea. 2011. 8 iul. P. 5.
Moraru Haralambie. ... i riscul de a spune lucrurilor pe nume // Lit. i arta. 2011. 7
iul. P. 7.

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


355/359 tiin militar. Fore armate

190. Costa, Ion. Zile de eclips. Cronica unui rzboi nedeclarat. Ch. : S. n., 2011.
678 p.
Coja Ion. O carte-eveniment, scris de generalul Ion Costa // Timpul de diminea.
2011. 5 aug. P. 26.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
191. Buzil, Varvara. Costumul popular din Republica Moldova : ghid practic. Ch. :
[Reclama], 2011. 159, [1] p.
Rogac Raia. Costumul tradiional ca marc a identitii naionale // Natura. 2011.
Sept. (Nr 9). P. 6.
398 Folclor
398(=135.1) Folclor romnesc
192. Datcu, Iordan. Miscellanea ethnologica. Bucureti : SAECULUM I. O., 2010.
Eretescu Constantin // Philologia. 2011. Nr 1/2. P. 159-163.
193. Mulea, Ion. Tipologia folclorului din rspunsurile la chestionarele lui B. P.
Hasdeu / Ion Mulea, Ovidiu Brlea // Bucureti : Ed. Acad. Romne, 2010. 606 p.
Datcu Iordan // Philologia. 2011. Nr 3/4. P. 148-151.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


51 MATEMATIC
194. Neagu, Iacob. Dicionar de matematic rus-romn = -
. Bli : Presa univ. blean, 2011. 303, [1] p.
111

Cronica recenziilor Nr 3-2011 Review annals Nr 3-2011

Matematica, limbaj al tuturor tiinelor / Natalia Gasioi, Valeriu Cabac, Ion Goian [et al.]
// Fclia. 2011. 20 aug. P. 5.

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

639.1 Vntoare
195. elaru Neculai. Mistreul : Monografie. Bucureti : Thalia, 2010.
Colac Tudor // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 8. P. 3 ;
. 2011. Nr 8. P. 3.

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTUR
196. Centrul istoric al Chiinului la nceputul sec. al XXI-lea. Repertoriul monumentelor de arhitectur : [album] / Tamara Nesterov, Eugenia Rbalco, Mihai Bacinschi [et al.].
Ch. : Arc, 2010. 546 p.
Stavil Tudor. Tezaurul arhitectural al capitalei // Akademos. 2011. Nr 1. P. 161162.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
197. Ciobanu, Valerian. AVE numele tu : [dicionar de prenume i nume]. Ch. : S.
n., 2011. 132 p.
Crudu Dumitru. Despre contemporani celebri i oameni obinuii // Timpul de diminea.
2011. 29 iul. P. 31.
198. Felecan, Daiana. Aspecte ale polifoniei lingvistice. Teorie i construcie. Bucureti : Tritonic, 2010.
Munteanu Siserman Mihaela // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 251-256 ;
Philologia. 2011. Nr 3/4. P. 251-256.
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn
199. Drul, Alexandru. Probleme de structur a limbii tratate din perspectiva gramaticii
explicative (studii i materiale) : [a lb. rom.]. Ch. : Tipogr. Central, 2009. 212 p.
Brbu Ion // Philologia. 2011. Nr 3/4. P. 144-148.
200. Fricu, Alexandru Horaiu. Mic dicionar de mari prostii ("moldovenesc"-romn).
Ch. : Pontos, 2010. 134 p.
Ciocanu Ion. Cui i este dor de limba "moldoveneasc" // Limba Romn. 2011.
Nr 7/8. P. 104-107.
112

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

201. Vinereanu, Mihai. Dicionar etimologic al limbii romne pe baza cercetrilor de


indo-europenistic. Bucureti : Alcor Edimpex, 2008. 935 p.
Rusnac George // Philologia. 2011. Nr 3/4. P. 257-264.

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatur german
202. Schlink, Bernhard. Minciuni de var : [povestiri]. Iai : Polirom, 2011. 288 p.
Tabac Alexandru. // Contrafort. 2011. Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 11.
821.135.1 Literatur romn
203. Manea, Norman. ntoarcerea huliganului : [roman]. Iai : Polirom, 2011.
Cru Tamara. Raportul ctre posteritate al lui Norman Manea // Contrafort. 2011.
Iul.-Aug. (Nr. 7/8). P. 8.
204. Mlncioiu, Ileana. Ardere de tot : [versuri]. Piteti : Paralela 45, 2010. 144 p.
Rileanu Vitalie. Vipia liric a poeziei // Lit. i arta. 2011. 25 aug. P. 12.
205. Neagu, Gheorghe Andrei. Lacrima iubirii : [versuri]. Bucureti : Rawex Coms,
2010. 152 p.
Trofim Alina. O carte deosebit // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P. 5.
206. Tiuk : [antologie de proz KLU] / aut. Mihnea Budariu, Alexandru Vakulovski, Laura Marcu [et al.] ; trad. n lb. engl. : Cristina Ispas. Ch. : Asoc. Oberliht, 2010. 236 p.
Crudu Dumitru. njur, deci exist! // Timpul de diminea. 2011. 8 iul. P. 23.
207. Voiculescu, Vasile. Zahei orbul : [roman]. Bucureti : Art, 2010. 176 p.
Redinciuc Nicoleta. Zahei orbul, sau ntre lumin i ntuneric // Philologia. 2011. Nr
3/4. P. 219-232.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
208. Bargan, Ecaterina. Cntece de la ase : [versuri]. Ch. : Gunivas, 2011. 78 p.
Crudu Dumitru. O carte care certific naterea celei mai tinere promoii literare // Timpul
de diminea. 2011. 19 aug. P. 22.
209. Beleag, Vladimir. Destine transnistriene. Ch. : Prut Internaional, 2010.
393,[3] p.
Crudu Dumitru. Un volum care face istorie // Timpul de diminea. 2011. 1 iul. P.
31.
210. Bivol, Efim. Trim n ara lui Pcal : [versuri satirice]. Ch. : Batina-Radog,
2010. 143,[1] p.
113

Cronica recenziilor Nr 3-2011 Review annals Nr 3-2011

Ciocanu Ion. Efim Bivol pclean // Florile dalbe. 2011. 29 sept. P. 7.


211. Burac, Andrei. ntre somn i veghe : [povestiri]. Ch. : Prut Internaional, 2010.
198 p.
Crudu Dumitru. O proz despre primele decenii de dup rzboi // Timpul de diminea.
2011. 5 aug. P. 23.
212. Curtescu, Margareta. Simple bluesuri : [poeme]. Ch. : Cartier, 2003. 44 p.
Grati Aliona. Margareta Curtescu cu ale ei bluesuri complexe // Timpul de diminea.
2011. 1 iul. P. 31.
213. Dabija, Nicolae. Tema pentru acas : roman. Ch. : Ed. pentru Literatur i Art,
2011. 407 p.
Lungu Eugen. Metaforita // Jurnal de Chiinu. 2011. 23 sept. P. 18.
214. Goteanschii, Silvia. Minunea va veni mai trziu : [poezii]. Iai : Feed Back,
2011.
Crudu Dumitru. Demult n-am mai stat aa cu mama // Timpul de diminea. 2011.
12 aug. P. 31.
215. Iepure, Diana. O sut cincizeci de mii la peluze : [versuri]. Bucureti : Casa de
Pariuri Literare, 2011.
Crudu Dumitru. Fete tinere i nu tocmai cumini // Timpul de diminea. 2011. 15 iul.
P. 27.
216. Nedelescu, Vasile. O sut unu poeme. Bucureti : Biodova, 2011.
(Col."Ideal")
Rusu Nicolae. Creator de lumin // Timpul de diminea. 2011. 29 iul. P. 31 ; Timpul de diminea. 2011. 5 aug. P. 23.
217. Ru, Alexe. Nuca lui Nevermore : [poezii]. Timioara : Augusta, 1999.
Crudu Dumitru. Despre dragoste se poate vorbi i aa // Timpul de diminea. 2011.
26 aug. P. 23.
218. Spinei, Vasile. Nimic despre iarn = Nothing about winter : [versuri]. Ch. : S. n.,
2010. 115,[3] p.
Rogac Raia. Dragoste la prima vedere : 15 ani de creaie haiku // Biblio Polis : ser. nou. 2011. Vol. 38, Nr 1. 115-116.
219. Suceveanu, Arcadie. 101 poeme. Bucureti : Biodova, 2009. (Colecia
"Ideal").
Rileanu Vitalie. Arcadele poemelor suceveniene // Timpul de diminea. 2011. 8 iul.
P. 23.
220. Trifan, Clina. Femeile iubesc cum respir : [poeme]. Ch. : Arc, 2011. 79, [1]
p.
114

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Chiper Grigore. Gnduri crepusculare i metafore stoice // Contrafort. 2011. Iul.Aug. (Nr. 7/8). P. 5.
Nechit Irina. S descoperim "pedeapsa albastr" a Clinei Trifan // Jurnal de Chiinu.
2011. 19 iul. P. 10.
221. urcanu, Iano. Cea mai frumoas var a iubirii : [versuri]. Ch. : Cartdidact .
Trgovite : Bibliotheca, 2010. 388 p.
Grsiu Liviu. Un poet de prim mrime // Lit. i arta. 2011. 21 iul. P. 5.
222. urcanu, Nicolae. Din vinerea patimilor : [versuri]. Ch. : Lumina, 2010. 272 p.
Alexeev Loghin. Un poet martirizat // Philologia. 2011. Nr 3/4. P. 345-348.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
223. , . : . . . :
, 2011 330 c.
, . // .
2011. 27 .
821.162.3 Literatur ceh
224. Kundera, Milan. O ntlnire : [eseuri]. Bucureti : Humanitas, 2009.
Nstase Rzvan Mihai. O ntlnire cu eseistul Kundera // Contrafort. 2011. Iul.-Aug.
(Nr. 7/8). P. 18.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
225. Hanganu, Ioan. Din tainele poeziei europene. Ch. : Pontos, 2011. 84 p.
Rusnac Vladimir. Sub acelai cer spiritual // Florile dalbe. 2011. 29 sept. P. 7.
821.135.1.0 Literatur romn
226. Simion, Eugen. Ion Creang. Cruzimile unui moralist jovial. Iai : S. n., 2011.
Banto Ana. Creang astzi // Philologia. 2011. Nr 3/4. P. 247-250.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
227. Burlacu, Alexandru. Vladimir Beleag : Po(i)etica romanului. Ch. : Gunivas,
2009 123 p.
Crudu Dumitru. Performane critice // Timpul de diminea. 2011. 22 iul. P. 23.
228. Burlacu, Alexandru. Texistene. Vol. 1: Drama zborului frnt . Ch. : Elan Poligraf, 2007. 250 p.
229. Texistene. Vol. 2 : Scara lui Osiris. Ch. : Tipogr. Central, 2008. 232 p.
Butnaru Tatiana. Scara lui Osiris ori supremaia valorilor // Philologia. 2011. Nr 1/2.
P. 168-171.
230. Rachieru, Adrian Dinu. Poei din Basarabia : Antologie. Bucureti : Ed. Acad.
Romne ; Chiinu : tiina, 2010. 678 p.
115

Cronica recenziilor Nr 3-2011 Review annals Nr 3-2011

Grati Aliona. Constelaia "Poei din Basarabia" prin telescop sociologic // Philologia.
2011. Nr 1/2. P. 163-168
Zbrciog Vlad // Limba Romn. 2011. Nr 7/8. P. 100-103.
231. Vladimir Beleag, omul luminat : [scriitor]. Ch. : tiina, 2011. 327 p.
Grati Aliona. Cartea unui destin nenfrntVladimir Beleag // Akademos. 2011. Nr
2. P. 138-140.
929 tiine biografice i nrudite
929.6 Heraldic. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii
232. Vrabie, Gheorghe. Simbolica. Simbolismul heraldic din Moldova. Ch. : Tipogr.
Central, 2011. 207 p.
Moraru Anton. Simbolismul heraldic din Moldova // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 3.
233. Simbolurile naionale ale Republicii Moldova / coord. i red. t. : Silviu AndrieTabac. Ch. : IP Enciclopedia Moldovei, 2010. 635 p.
Pslariuc Virgil. O lucrare eveniment // Akademos. 2011. Nr 1. P. 158-160.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(100) Istorie universal
94(3) Istoria lumii antice
234. , . . : (Res. militaris). : . , 2006. 355 .
. . // Stratum plus. 2011.
Nr 3 : . P. 293-296.
94(100)"05/" Istorie medieval i modern n general
235. Cocrl, Pavel. Dicionar explicativ de istorie medieval : n 2 vol. Ch. : CEP
USM, 2010. 294 p. ; 331 p.
Xenofontov Ion. Itinerarul profesorului Pavel Cocrl n arborele cunotinelor // Rev. de
Istorie a Moldovei. 2010. Nr 3/4. P. 314-316.
236. , . . , 1991. 92 .
Chirtoag Ion. Thunmann despre trecutul Basarabiei medievale // Tyragetia. 2011.
Vol. 5, Nr 2. P. 407-411.
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
237. Xenofontov, Ion. Rzboiul din Afganistan (1979-1989). n memoria participanilor
din Republica Moldova. Realitatea istoric i imaginarul social Iai : Lumen, 2010. 544 p.
Condraticova Liliana // Tyragetia. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 419-420.

116

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

94(478) Istoria Republicii Moldova


238. In honorem Ion icanu. Studii de istorie medieval, modern i contemporan a
romnilor. Cahul : US B. P. Hasdeu, 2011. 537 p.
Enciu Nicolae // Akademos. 2011. Nr 2. P. 143-145.
239. Tarlapan, Efim. Daniel Ciugureanu, un prim-ministru al neamului nostru i al
neamurilor mele. Ch. : Labirint, 2010. 40 p.
Boldior Veronica. Poporul care i uit istoria rmne i fr geografie // Lit. i arta.
2011. 15 sept. P. 5.
240. Tr, Orest. Hjdienii din stepa Blilor : file de istorie. Ch. : Universul, 2010.
464 p.
Movil Boris. Leagnul // Lit. i arta. 2011. 4 aug. P. 5.
241. Vasiliev, Boris. Stalin mi-a furat copilria. Ch. : Batina-Radog, 2010. 480 p.
tefr Sorina. Sugestie literar pentru uitri "ciudate" // Timpul de diminea. 2011.
7 iul. P. 6 ; 8 iul. P. 12.
94(498) Istoria Romniei
242. Creang, Ovidiu. Cu i fr securiti. Bacu : Vicovia, 2009. 360 p.
Bulmaga Rodica. Impresii n urma lecturii crii "Cu i fr securiti" / Rodica Bulmaga,
Tatiana Dercaci, Natalia Moraru // Lit. i arta. 2011. 7 iul. P. 4.
Gheorghi Eugen. De dor de Basarabia // Lit. i arta. 2011. 7 iul. P. 4.
Moraru Anton. O carte eveniment // Lit. i arta. 2011. 7 iul. P. 4.
Rileanu Vitalie. Ovidiu Creang scriitorul care detest scurgerea timpului // Lit. i arta. 2011. 7 iul. P. 4.
Rotaru Mihail. Memorialistic de istorie a neamului romnesc / Mihail Rotaru, Gheorghe
Cernea // Lit. i arta. 2011. 7 iul. P. 4.

117

Cronica recenziilor Nr 3-2011 Review annals Nr 3-2011

Index de nume la "Cronica recenziilor" Nr 3-2011

Alexeev, Loghin 222


Andrie-Tabac, Silviu 233

Datcu, Iordan 192-93


Drul, Alexandru 199
Dercaci, Tatiana 242
Donos, Alexandru 185

Bacinschi, Mihai 196


Banto, Ana 226
Bargan, Ecaterina 208
Brbu, Ion 199
Brlea, Ovidiu 193
Beleag, Vladimir 209, 231
Bivol, Efim 210
Boldior, Veronica 239
Boscoboinik, Andrea 188
Budariu, Mihnea 206
Bulmaga, Rodica 242
Burac, Andrei 211
Burlacu, Alexandru 227-28
Butnaru, Tatiana 229
Buzil, Varvara 191

Enciu, Nicolae 238


Eretescu, Constantin 192
Eanu, Andrei 183-84
Eanu, Valentina 183-84

F
Felecan, Daiana 198
Fricu, Alexandru Horaiu 200
G
Gasioi, Natalia 194
Gheorghi, Eugen 242
Giordano, Cristian 188
Goian, Ion 194
Goteanschii, Silvia 214
Grati, Aliona 212, 230-31
Grsiu, Liviu 221

C
Cabac, Valeriu 194
Cru, Tamara 203
Cereteu, Igor 184, 186
Cernea, Gheorghe 242
Chiper, Grigore 220
Chirtoag, Ion 236
Ciobanu, Valerian 197
Ciocanu, Ion 200, 210
Ciugureanu, Daniel 239
Cocrl, Pavel 234
Coja, Ion 190
Cojocari, Ludmila 188
Colac, Tudor 195
Colesnic, Iurie 189
Condraticova, Liliana 237
Costa, Ion 190
Creang, Ion 226
Creang, Ovidiu 242
Crudu, Dumitru 197, 206, 208, 209, 211, 21415, 217, 227
Curelaru, Mihai 188
Curtescu, Margareta 212

H
Hanganu, Ioan 225
I
Iepure, Diana 215
Ispas, Cristina 206
K
Kissinger, Henry 187
Kundera, Milan 224
L
Loghin, Alexeev 222
Lungu, Eugen 213
M
Manea, Norman 203
Marcu, Laura 206
Marinescu, Florin 186
Mlncioiu, Ileana 204
Mischevca, Vlad 186
Moraru, Anton 232, 242
Moraru, Haralambie 189

D
Dabija, Nicolae 213
Danilov, Maria 183, 186
118

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Moraru, Natalia 242
Movil, Boris 240
Munteanu-Siserman, Mihaela 198
Mulea, Ion 193

Nstase, Rzvan Mihai 224


Neagu, Gheorghe Andrei 205
Neagu, Iacob 194
Nechit, Irina 220
Nedelescu, Vasile 216
Nesterov, Tamara 196

Until, Veaceslav 189

urcanu, Iano 221


urcanu, Nicolae 222

V
Vakulovski, Alexandru 206
Vasiliev, Boris 241
Vinereanu, Mihai 201
Voiculescu, Vasile 207
Vrabie, Gheorghe 232

P
Pslariuc, Virgil 233
Platon, Alexandru-Florin 187

X
Xenofontov, Ion 235, 237

Rachieru, Adrian Dinu 230


Rileanu, Vitalie 204, 219, 242
Ru, Alexe 217
Rbalco, Eugenia 196
Redinciuc, Nicoleta 207
Rogac, Raia 191, 218
Rotaru, Mihail 242
Rusnac, George 201
Rusnac, Vladimir 225
Rusu, Nicolae 216

Zbrciog, Vlad 230

, 223

, 223

, . . 234

Schlink, Bernhard 202


Simion, Eugen 226
Spinei, Vasile 218
Stavil, Tudor 196
Stere, Constantin 185
Suceveanu, Arcadie 219

, . . 234

, 235

elaru, Neculai 195


icanu, Ion 238
pac, Ion 185
tefr, Sorina 241
T
Tabac, Alexandru 202
Tarlapan, Efim 239
Tr, Orest 240
Trifan, Clina 220
Trofim, Alina 205

119

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVIST

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958


2011
NR 9
(3549-3985)

SEPTEMBRIE

SEPTEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
3549. Haiduc, Ionel. Academia Romn la 145 ani. Starea Academiei. Expunere
prezentat n Adunarea General Festiv din 4 aprilie 2011 / Ionel Haiduc // Limba Romn.
2011. Nr 3/6. P. 146-160 : fot.
3550. -, .
/ - // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 27-35 :
fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 5 tit. i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3612, 3729)
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi Nr 3806, 3860

008 Civilizaie. Cultur. Progres

3551. Marinescu, Lucia. Pedagogie de patrimoniu ntre iluzie i realitate : [locul i


rolul patrimoniului cultural] / Lucia Marinescu // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2.
P. 393-399. Numele deplin al aut. : Marinescu-Tonu, Lucia. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr.: p. 399 i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3604, 3726, 3972)

02 BIBLIOTECONOMIE
3552. Danilov, Maria. Cenzur, carte i biblioteci : (sec. al XIX-lea) : [din Basarabia] /
Maria Danilov // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 245-260 : fig. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr.: p. 259 i n notele de subsol.
3553. urcan, Nelly. Evaluarea statistic a publicaiilor tiinifice din Republica Moldova n revistele ISI / Nelly urcan // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 72-76 : fig. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. n note, p. 76 (13 tit.)

120

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

050 Publicaii periodice i seriale


(Vezi Nr 3553, 3555)

06 Organizaii (n general)
069 Muzee

3554. Pisica, Gheorghe. Codul de etic al muzeelor baza principal de funcionare


a muzeului contemporan / Gheorghe Pisica // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2.
P. 379-382. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : p. 381.
(Vezi de asemenea Nr 3965, 3972, 3978)
069.9 Expoziii temporare
3555. Ploni, Elena. Cteva consideraii despre expoziia muzeal "Universul calendarelor" : [pe marginea expoziiei cu acelai tit. a Muzeului Na. de Arheologie i Istorie a
Moldovei, 2010] / Elena Ploni // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 401-406.
fot. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : p. 405.
070 Ziaristic. Pres
20 de ani de la fondarea revistei "Limba Romn"
3556. Banto, Alexandru. Nebiruit martor peste vremi potrivnice i granie arbitrare /
Alexandru Banto // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 9-11 : fot.
3557. Chicu, Nicolae. Oastea cu puteri nevzute / Nicolae Chicu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 27-28.
3558. Chivu, Gheorghe. "Limba Romn" i statutul limbii naionale n Republica
Moldova / Gheorghe Chivu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 69-72 : fot.
3559. Cimpoeu, Dorin. Limba Romn crezul unei reviste a contiinei naionale /
Dorin Cimpoeu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 79-82 : fot.
3560. Ciocanu, Gheorghe. Valoarea esenial a naiunii / Gheorghe Ciocanu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 25-26.
3561. Codreanu, Theodor. Cuptorul lui Heraclit / Theodor Codreanu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 73-78 : fot. Bibliogr. n note, p. 78 (6 tit.).
3562. Coeriu, Eugeniu. Credin, sacrificiu i destin : Discurs rostit la edina festiv
prilejuit de mplinirea unui deceniu de apariie a rev. "Limba Romn", Chiinu, 21 mai
2001 / Eugeniu Coeriu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 43-47.
3563. Dabija, Nicolae. Un drapel pe o redut / Nicolae Dabija // Limba Romn.
2011. Nr 3/6. P. 13.

121

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3564. Dumistrcel, Stelian. La o aniversar / Stelian Dumistrcel // Limba Romn.


2011. Nr 3/6. P. 83-86 : fot.
3565. Guzun, Mihail. La un examen de rezisten i maturitate / Mihail Guzun // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 26-27.
3566. Hadrc, Ion. Descinderi spre tipare, deschideri spre universal / Ion Hadrc //
Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 18-19.
3567. Istrate, Gavril. De la "Dacia literar" la "Limba Romn" / Gavril Istrate // Limba
Romn. 2011. Nr 3/6. P. 48-52 : fot. (Repere).
3568. mpreun pe urmele adevrului / Colectivul Muzeului Na. de Arheologie i Istorie a Moldovei // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 24-25.
3569. Jalob, Ghenadie. Mobilul comunicrii verbale i imagistice / Ghenadie Jalob
// Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 22.
3570. Lupacu, Tudor. Adevrul nostru neclintit / Tudor Lupacu // Limba Romn.
2011. Nr 3/6. P. 28.
3571. Mas rotund : n 2 seciuni / au participat personaliti din diverse domenii de
activitate // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 112-143 : fot. Cuprins : De la condiiile
supravieuirii la tentaia concurenei / Viorica-Ela Caraman ; Dup douzeci de ani / Adrian
Dinu Rachieru ; Avantajele promovrii limbii / Oliviu Felecan ; Rateurile noastre istorice deriv
din problema lingvistic / Valeriu Saharneanu ; Misiunea istoric i divin a Limbii Romne /
Teodor Buzu ; Ramp de lansare a tinerelor talente / Victor Grebencicov ; Trmul apostolic
al Limbii Romne / Ion Anton ; Proba demnitii i a druirii neafiate / Alexei Marulea ; O
punte de legtur dintre intelectuali / Sabina Corniciuc ; Sobrietate, diversitate i consecven
/ Lina Codreanu ; Refugiul n patria spiritual a unui intelectual / Petru Butuc ; "Limba Romn" i coala / Gheorghe mbal ; Pro Didactica prestigiu i calitate / Ludmila ArmauCanr.
3572. Mnuc, Dan. O fortrea panic / Dan Mnuc // Limba Romn. 2011.
Nr 3/6. P. 23.
3573. Mtca, Nicolae. 20 de ani de lupt i rezisten / Nicolae Mtca // Limba
Romn. 2011. Nr 3/6. P. 55-68 : fot. (Limba Romn. Parcurs diacronic).
3574. Munteanu, Eugen. Vigoare i tenacitate / Eugen Munteanu // Limba Romn.
2011. Nr 3/6. P. 16-17.
3575. Petrencu, Anatol. Dou decenii n aprarea demnitii naionale / Anatol
Petrencu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 29-30.

122

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3576. Ru, Alexei. Faa i oglinda fiinei naionale / Alexe Ru // Limba Romn.
2011. Nr 3/6. P. 30-31.
3577. Sala, Marius. O revist a tuturor romnilor / Marius Sala // Limba Romn.
2011. Nr 3/6. P. 12.
3578. Strmbeanu, Andrei. Pe baricade de dou decenii / Andrei Strmbeanu //
Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 20-21.
3579. Suceveanu, Arcadie. Emblem a romnismului i a ideilor culturale / Arcadie
Suceveanu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 15-16.
3580. chiopu, Constantin. Revrsarea unei mari iubiri / Constantin chiopu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 87-89 : fot. (Limba Romn. Parcurs diacronic).
3581. leahtichi, Mihai. O publicaie necesar colii / Mihai leahtichi // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 14.
3582. Uniunea Jurnalitilor din Moldova. Sub semnul dreptii istorice / Biroul Permanent al Uniunii Jurnalitilor din Moldova // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 12.
3583. Vieru, Grigore. Rzvrtirea limbii romne : Retip. din "Limba Romn", 1998,
Nr 3, p. 6 / Grigore Vieru // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 53-54. (Repere).
3584. Zegrea, Ilie Tudor. Liantul indispensabil al romnilor / Ilie Tudor Zegrea // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 17-18.
(Vezi de asemenea Nr 3552, 3607, 3809, 3854, 3935, 3979)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
3585. Colesnic-Codreanca, Lidia. Heraclit mnca iarb : [Herakleitos din Efes, filozof
materialist grec (c. 544 c. 483 . Hr.)] / Lidia Colesnic-Codreanca // Noi. 2011. Nr 9. P.
17.
(Vezi de asemenea Nr 3935, 3938)

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


(Vezi Nr 3554)
(Vezi Nr 3606)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN

3586. Brnz, Maria. Dobrogea leagnul cretinismului romnesc / Maria Brnz //


Lumintorul. 2011. Nr 3. P. 37-42 : fot.
123

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3587. Costandache, Mihai. Biserica Ortodox din Basarabia sub regimul comunist n
arhivele Republicii Moldova o fil a istoriei nc neexplorat / Mihai Costandache // Lumintorul. 2011. Nr 3. P. 46-49. Bibliogr. n note, p. 49 (11 tit.).
3588. Creu, Nicolae. Formarea teologic i contiina dogmatic a Arhimandritului
Sofronie (Saharov) : [studiu] / Nicolae Creu // Lumintorul. 2011. Nr 3. P. 50-63.
Bibliogr. n note, p. 63-64 (37 tit.). Va urma.
3589. Curtean, Maria. Restaurarea unui neam ncepe cu recunoaterea sfinilor si :
un nou Sfnt n sinaxarul Bisericii Ortodoxe Romne : [Arhiepiscopul i PS Mitropolitul Ardealului Andrei aguna (1808-1873)] / Maria Curtean // Lumintorul. 2011. Nr 3. P. 3-7.
Bibliogr. n note, p. 7-8 (14 tit.).
3590. Filipescu, Hrisostom. 190 de ani de la nscrierea unei pagini roii n istoria
Mnstirii Secu : [judeul Neam, Romnia] / Hrisostom Filipescu // Lumintorul. 2011. Nr
3. P. 27-36 : fot. Bibliogr. n note, p. 35-36 (41 tit.).
3591. Futei, Nicolae. Activitatea social-pastoral a Mitropolitului Gavriil BnulescuBodoni / Nicolae Futei // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 223-233. Rez. n
lb. engl., rus. Bibliogr., p. 232 i n notele de subsol.
3592. Goreanu, Ioan. Importana religiei n coagularea societii : meditaii / Ioan
Goreanu // Lumintorul. 2011. Nr 3. P. 43-45.
3593. Mihail, Eugenia-Zamfira. Prea Cucernicului Printe Protoiereu Mitrofor Petru
Buburuz : [a Catedralei "Sfnii Apostoli Petru i Pavel" i-a fost donat Sfnta Cruce sculptat
artistic n scoic de mare din partea familiei printelui Paul Mihail, Chiinu, 29 iun. 2011] /
Eugenia-Zamfira Mihail // Lumintorul. 2011. Nr 3. P. 19-20 : fot.
3594. Pcurariu, Mircea. Romnii i aezmintele bisericeti din ara Sfnt : studiu
/ Mircea Pcurariu // Lumintorul. 2011. Nr 3. P. 13-18 : fot.
3595. Scurt istoric al parohiei Sfnii Trei Ierarhi din Chiinu / Biroul de pres al parohiei "Sf. Trei Ierarhi" // Lumintorul. 2011. Nr 3. P. 21-26 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3814, 3820, 3900)

3 TIINE SOCIALE
31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
(Vezi Nr 3984)

124

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

32 POLITIC
321 Forme de organizare politic. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 3598, 3606, 3675)

323 Politic intern

(Vezi Nr 3664, 3733, 3861)


323(478) Politica intern a Republicii Moldova
3596. Gabinschi, Marcu. O privire confruntativ asupra situaiei glotice din Republica
Moldova : [pe marginea art. "Nodul gordian lingvistic din Moldova : se repet oare experiena
iugoslav?" a cercet. din Germania D. A. Zabarah] / Marcu Gabinschi // Philologia. 2011.
Nr 5/8. P. 112-118. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit. i n notele de subsol.
3597. Mocanu, Maria. Romni moldoveni din talp suntem. Giurgiuleti i Anadol
dou sate nnemurite : [din Sudul Basarabiei] / Maria Mocanu // Limba Romn. 2011. Nr
3/6. P. 356-360 : fot.
3598. Turtureanu, Ovidiu. Criza sistemului totalitar-comunist i acutizarea strilor de
conflict n RSSM : (1985-1991) / Ovidiu Turtureanu // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5,
Nr 2. P. 333-340. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 339.
3599. , . : [ 05.06.2011 .] /
// Profit. 2011. Nr 7/8. P. 3-5 : fot.
3600. , . "" : [ . . 2011.] /
// Profit. 2011. Nr 7/8. P. 6-9 : fot.
20 de ani de la proclamarea Independenei Republicii Moldova 27 august 1991
3601. Ciubarov, Natalia. 10 lucruri despre Moldova / Natalia Ciubarov // Profit.
2011. Nr 7/8. P. 122-124 : fot.
3602. Coeriu, Eugeniu. Identitatea limbii i a poporului nostru : [art. publ. b 2002] /
Eugeniu Coeriu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 41-42.
3603. Mustea, Sergiu. Leciile independenei Republicii Moldova tranziia de la
totalitarism la democraie / Sergiu Mustea // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 361-372
: fot. Bibliogr. n note, p. 369-372 (30 tit.).
3604. Tzluanu, Valentina. La o aniversare : [avantext] / Valentina Tzluanu //
Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 3-5.

125

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

(Vezi de asemenea Nr 3558, 3560, 3592, 3609, 3677, 3741, 3795, 3795, 3819, 3864)
325 Migrare. Colonialism
3605. Tomule, Valentin. Colonii evreieti din Basarabia n secolul al XIX-lea / Valentin Tomule // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 271-282 : tab. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr., p. 280-281 i n notele de subsol.
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
3606. Albu, Natalia. Influena factorului religios asupra securitii naionale / Natalia
Albu // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 68-76. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr. : 24 tit. i n notele de subsol.
3607. Beregoi, Natalia. Consideraii privind manifestarea politicilor mediatice /
Natalia Beregoi // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 97-105.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 28 tit. i n notele de subsol.
3608. Gladarenco-Stoian, Maia Ivan. Canale de dialog diplomatic ntre S.U.A. i R.
P. C. n anii 1969-1972 : [relaiile americano-chineze] / Maia Ivan Gladarenco-Stoian // Rev.
mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 85-96. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 11 tit. i n notele de subsol.
3609. Kvapil, Jaromir. Moldova prioritate prioritilor pentru Cehia : [interviu cu Excelena Sa J. Kvapil, Ambasadorul Rep. Cehe n Moldova] / interlocutor : Natalia Ciubarov //
Profit. 2011. Nr 7/8. P. 110-113 : fot.
3610. , . - / // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 520. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 27 tit. i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3655, 3660, 3699, 3728, 3980)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
3611. Aspectele fiscale privind plata indemnizaiei pentru incapacitate temporar de
munc cauzat de boli obinuite sau de accidente nelegate de munc, efectuate n baza lit.
b) alin. (2) art. din Legea Nr 289-XV din 22.06.2004 =
,
, , . ) (2) . Nr 289XV 22. 07. 2004 : (Scrisoarea I.F.P.S Nr 26-08/1-10-481 /4382 din 21.07.2011) // Monitorul
Fiscal. 2011. Nr 3. P. 33. Tit., text paral. : lb. rom., rus.

126

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 3716-19, 3727, 3803, 3807)


332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine
(Vezi Nr 3615)
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
3612. Certan, Simion. Consideraii cu privire la educarea antreprenorilor inovatori /
Simion Certan, Ion Certan // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 55-63 : fig., tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
3613. Pincevschi, Tatiana. Tatiana Pincevschi : Vreau ca soarta s fie mai bun cu
oamenii dect a fost cu mine : [interviu cu femeia de afaceri] / text de Rodica Ciornic //
VIP magazin. Nr 9. P. 56-60 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3623, 3638-39, 3645, 3652, 3795)
336 Finane
3614. Bantea, Boris. Specificaiile impozitului pe venit pentru persoane fizice / Boris
Bantea // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 42-45 : fot.
3615. Bulba, Sergiu. Credite ipotecare de la BCR Chiinu pentru clieni cinstii,
muncitori i oneti : [interviu cu S. Bulba, dir. executiv retail al bncii] / consemnare de Mihail
Oseniev // Profit. 2011. Nr 7/8. P. 34-37, 102-104 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., rus.
3616. Caraman, Mihail. Metodele i sursele indirecte de estimare a sumelor obligaiilor fiscale modificrile legislative / Mihail Caraman // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P.
68-70 : fot.
3617. Ciobanu, Veaceslav. Locul livrrii serviciilor o alt abordare : [modul de impozitare cu TVA] / Veaceslav Ciobanu // Contabilitate i audit. 2011. Nr 9. P. 64-70 : fot.
3618. Condrachi, Vitalie. Romnia : ntre amnistie fiscal i anularea prezumpiei
dobndirii licite a averii / Vitalie Condrachi // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 95-97 : fot.
3619. Condrachi, Vitalie. Timbre de acciz ca un element de protecie / Vitalie
Condrachi, Vitalie Coceban // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 92-94 : fot.
3620. Cu privire la aplicarea T.V.A. la restituirea grului alimentar eliberat din rezervele materiale de stat potrivit Hotrrii Guvernului Nr 113 din 02.03.2011 =

Nr 113 02. 03. 2011 : (Scrisoarea
I.F.P.S Nr 26-08/2-02/1 din iun. 2011) // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 34. Tit., text
paral. : lb. rom., rus.

127

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3621. Cu privire la impozitul pe venit al persoanelor juridice : [1999-2011] / Direcia


Gestionarea datelor, .S."Fiscservinform" // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 89-91 : fig.,
tab.
3622. Cu privire la stabilirea formei i modului de prezentare a drilor de seam fiscale prin metode automatizate de raportare electronic =
: (Scrisoarea I.F.P.S Nr 698 din 22.08.2011) // Monitorul Fiscal.
2011. Nr 3. P. 6-7. Tit., text paral. : lb. rom., rus.
3623. Fala, Alexandru. Analiza efectelor introducerii cotei zero la impozitul pe venitul
din activitatea de antreprenoriat / Alexandru Fala // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 7983 : fig., fot., tab.
3624. Griciuc, Petru. Despre impozite i sanciuni / Petru Griciuc // Monitorul Fiscal.
2011. Nr 3. P. 46-50 : fot. Bibliogr. n notele de subsol.
3625. Instruciune privind completarea formelor tipizate ca atest rezidena i impozitul pe venit achitat de ctre nerezideni n Republica Moldova = , : [Aprob. de Hotrrea Guvernului RM Nr 9 din
19.01.2010] // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 11-15, 16-20. Tit., text paral. : lb. rom.,
rus.
3626. Lazari, Igor. Unele particulariti de aplicare a impozitelor / Igor Lazari, Olga
Golban // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 51-53 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., rus.
3627. Luchian, Ivan. mpachetarea produselor ca form de activitate inovaional a
bncilor / Ivan Luchian, Stela Ciobu // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 36-41 : tab. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 18 tit.
3628. Malige, Francis. BERD susine Moldindconbank-ul : [interviu cu F. Malige, dir.
Bncii Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare] / interlocutor : Mariana Tabuncic // Profit.
2011. Nr 7/8. P. 106-109 : fot.
3629. Negru, Veaceslav. Creditul salvator : [dialog cu V. Negru, ministrul finanelor despre creditul Bncii Europene pentru Investiii (BEI) pentru relansarea sectorului
vitivinicol al Moldovei] / consemnare de Alexandra Marin // Profit. 2011. Nr 7/8. P. 116117 : fot.
3630. Nemerenco, Nicoleta. Tranzacii fictive: "avantaje" i dezavantaje / Nicoleta
Nemerenco // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 55-57 : fig., fot.
3631. Olofsdottir, Alma. Utilizarea Asociaiilor de economii (de depozit) i mprumut
n scopul tinuirii fluxului de bani n tranzaciile carusel fraudele T.V.A. : [din Suedia : trad.
din engl.] / Alma Olofsdottir // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 97-100 : fig.
128

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3632. Privind aplicarea mainilor de cas i control cu memorie fiscal n activitatea


caselor de amanet : (Scrisoarea I.F.P.S Nr 26-11/3-12-8205/800 din 15.02.2011) // Monitorul
Fiscal. 2011. Nr 3. P. 35-36.
3633. Privind modificarea i completarea Hotrrii Guvernului Nr 474 din 28 apr. 1998
: ["Cu privire la aplicarea mainilor de cas i control cu memorie fiscal pentru efectuarea
decontrilor n numerar"] : (Scrisoarea I.F.P.S Nr 26-11/3-12-8739/3413 din 09.06.2011) //
Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 36.
3634. Privind prevenirea neutilizrii a mainilor de cas i control : (Scrisoarea
I.F.P.S Nr 26-11/3-13-9154/4858 din 15.08.2011) // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 37.
3635. Privind rezultatele activitii de control desfurate n semestrul I 2011 / Direcia Organizarea controlului fiscal, IFPS // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 84-85 : fig.
3636. Regulament privind cerinele la montarea, exploatarea, deservirea tehnic i
metrologic a contoarelor de eviden cu memorie fiscal i efectuarea verificrii operative la
agenii economici productori de alcool etilic, distilate i buturi alcoolice tari =
, ,
, , : [Aprob.
prin ordinul comun al Ministerului Finanelor, Ministerului Agriculturii i Industriei Alimentare,
Ministerului Economiei Nr 172/245/216 din 28.12.2010] // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3.
P. 22-27, 29-33. Tit., text paral. : lb. rom., rus.
3637. Republica Moldova. Guvernul (2010-). Cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atest rezidena i impozitul pe venit achitat de ctre nerezideni n Republica Moldova
= , : [Hotrrea Guvernului RM Nr 9 din
19.01.2010] // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 10, 15. Tit., text paral. : lb. rom., rus.
3638. Rezultatele sondajului expres al beneficiarilor serviciilor Inspectoratului Fiscal
de Stat / Transparency International Moldova // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 76-78
: fig. Va urma.
3639. Tverdohleb, Maia. Particularitile elaborrii i implementrii Programului de
conformare a contribuabililor / Maia Tverdohleb // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 86-88
: fi., fot.
3640. , . : [] / , // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 66-68 :
fot.
3641. , . /
// Contabilitate i audit. 2011. Nr 9. P. 83-85 : fot.
129

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3642. , . : [ ProCreditBanka . ] / //
Profit. 2011. Nr 7/8. P. 40-42 : fot .
3643. 2011 // Contabilitate i audit. 2011. Nr 9. P. 96-99 : tab.
3644. , . : : [ . . () - . / . : , . , , .
NASDAQ OMX , , . [et al.] /
// Profit. 2011. Nr 7/8. P. 20-23 : fot.
3645. , . : [ . DARTAX Consulting . ] /
// Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 73-75 : fot.
3646. = Bank Rating in 01 2011: [ 1- 2011 .]
// Profit. 2011. Nr 7/8. P. 16-19, 134-135 : tab. Tit., text paral. : lb. rus, engl.
3647. , . . :
[ : . . ] / // Profit. 2011. Nr
7/8. P. 24-29 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 3669, 3682, 3693, 3695, 3698, 3800-01, 3804, 3806, 3808)
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
3648. Tabuncic, Mariana. Radiografie economic a Rep. Moldova : [pe marginea
discuiilor cu Leonid Talmaci, fost guvernator al Bncii Na. a Moldovei (1991-2009), Ion
Sturza, ex-premier al Rep. Moldova (mar.-dec. 1999), Sergiu Certan, ex-ministru al economiei
n Guvernul Sangheli (1992-1994) [et al.] / material de Mariana Tabuncic, Natalia Ciubarov //
Profit. 2011. Nr 7/8. P. 94-98 : fot .
3649. Zelinschi, Octavian. Le progrs accomplis dans la rforme macroconomique
dans les pays de la CEI. Recherche compare avec lappui sur la rforme agraire en
Rpublique de Moldova / Octavian Zelinschi // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2.
P. 349-359 : fig., tab. Rez. n lb. rom., rus. Bibliogr., p. 358 i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3617, 3629, 3644, 3700, 3800, 3812)

130

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

338.48 Turism. Economia turismului


3650. , . : : [ . . ] / //
Profit. 2011. Nr 7/8. P. 60-61 : fot .
(Vezi de asemenea Nr 3804)
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia
3651. , . ( ) : [. ] / . : // Profit. 2011.
Nr 7/8. P. 48-50 : fig., fot.
3652. , . : , ! : [ . Sandalini] / //
Aquarelle. Nr 9. P. 26-28 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3641, 3805)
339.3 Comer interior
3653. Sochirc, Alexei. Automat pentru vnzri unitate de comer / Alexei Sochirc
// Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 59-60 : fot.
3654. , . / // Contabilitate i audit. 2011. Nr 9. P. 37-38 : fot.
339.5 Comer exterior. Comer internaional
(Vezi Nr 3973, 3977, 3982)
339.7 Finane internaionale
(Vezi Nr 3631, 3689, 3801)
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
3655. , . / // Rev. mold. de drept
intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 133-138. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 2 tit.

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare
3656. Baltaga, Ecaterina. Unele aspecte cu privire la evoluia cadrului normativ de
reglementare juridic a "cunotinelor speciale medicale" / Ecaterina Baltaga // Legea i viaa.
2011. Nr 9. P. 39-46. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 23 tit.
131

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3657. Popescu, Marin. Aspecte istorice privind dezvoltarea sistemului judectoresc


n Republica Moldova i Romnia / Marin Popescu // Legea i viaa. 2011. Nr 9. P. 1822. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 22 (18 tit.).
3658. , . / . //
. 2011. Nr 9. P. 13-19. Rez. n lb. engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 3671, 3713, 3819)
341 Drept internaional
3659. Andone, Raluca-Oana. Aspecte conflictuale privind condiiile de fond ale actului juridic din legislaia polonez / Raluca-Oana Andone // Legea i viaa. 2011. Nr 9. P.
54-58. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 58 (5 tit.).
3660. Botomei, Vasile. Principiul securitii actelor juridice n contextul aderrii Romniei la Uniunea European, n condiiile noii arhitecturi de securitate regional / Vasile
Botomei // Legea i viaa. 2011. Nr 9. P. 23-28. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p.
28 (9 tit.).
3661. Gamurari, Vitalie. Evoluia conceptului european de azil : de la reglementarea
la nivel naional la cel comunitar : (Pt. II) / Vitalie Gamurari // Avocatul Poporului. 2011. Nr
7/8. P. 27-29. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n notele de subsol. Va urma.
3662. Gamurari, Vitalie. Locul i rolul sanciunilor n justiia tranziional : (Pt. II) /
Vitalie Gamurari. // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 33-41.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol. Partea 1 : Nr 4, 2010.
3663. Grimailo, Nelea. Problemele procesului de creare a normelor de drept internaional : tendine noi / Nelea Grimailo // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr
1. P. 106-112. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 19 tit. i n notele de subsol.
3664. , . / , // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern.
2011. Nr 1. P. 41-56. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 27 tit. i n notele de subsol.
3665. , .
/ . // . 2011. Nr 9. P. 52-55. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 4 tit.
3666. , . / // Rev. mold. de drept intern. i
relaii intern. 2011. Nr 1. P. 77-84. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3610, 3674, 3683, 3689, 3711)

132

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ


3667. Gagiu, Emil. Legiferarea i principiile desfurrii acesteia ntr-un stat de drept
/ Emil Gagiu // Rev. na. de drept. 2011. Nr 9. P. 62-64. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 64 (16 tit.).
3668. Diaconu, Mihail. Esena i valoarea contenciosului administrativ ntr-o societate democratic / Mihail Diaconu // Rev. na. de drept. 2011. Nr 9. P. 58-61. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 61 (21 tit.).
3669. Dolghi, Victoria. Unele aspecte ale contestrii actelor, opiniilor emise de organul fiscal sau de funcionarii fiscali / Victoria Dolghi // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 6465 : fot.
3670. Mihalache, Iurie. Sinteza practicii judiciare pe cauzele de contencios administrativ ce in de transportul auto de cltori / Iurie Mihalache // Rev. na. de drept. 2011. Nr
8. P. 8-14. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 13-14 (24 tit.).
3671. Moraru, Elena. Unele aspecte ale rspunderii juridice a statului n dreptul intern / Elena Moraru // Legea i viaa. 2011. Nr 9. P. 34-38. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 15 tit.
3672. Poalelungi, Oleg. Unele aspecte teoretice ale supremaiei legii / Oleg
Poalelungi // Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 46-50. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 49-50 (26 tit.).
3673. Postovan, Dumitru. "Dreptul discreionar" i protejarea drepturilor omului /
Dumitru Postovan // Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 19-22. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 22 (10 tit.).
3674. , .

/ // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1.
P. 113-132. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 91 tit. i n notele de subsol.
3675. , . :
/ . , . // . 2011.
Nr 9. P. 5-12. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 12 tit.
3676. , .
/ , // Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 55-57. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 57 (18 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3662, 3712, 3723-25, 3968)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i funcii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
133

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3677. , . : [
. . . ] / // Profit. 2011. Nr 7/8. P. 72-75 : fot .
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
3678. Bcu, Vasile. Analiza unor prevederi teoretico-juridice privind noiunea i clasificarea mijloacelor materiale de prob n procesul penal : (aspecte comparative, Romnia i
Rep. Moldova) / Vasile Bcu // Legea i viaa. 2011. Nr 9. P. 46-51. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 16 tit.
3679. Boncu, Viorel. Particulariti metodologice privind investigarea accidentelor rutiere / Viorel Boncu // Avocatul Poporului. 2011. Nr 7/8. P. 22-24. Rez. n lb. fr.
Bibliogr. n note, p. 24 (12 tit.).
3680. Crijanovschi, Sergiu. Estimarea corectitudinii interpretrii judiciare a antajului
svrit cu aplicarea violenei nepericuloase i periculoase pentru via sau sntate / Sergiu
Crijanovschi // Rev. na. de drept. 2011. Nr 9. P. 35-39. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 39 (18 tit.).
3681. Crijanovschi, Sergiu. Obiectul juridic al infraciunii de antaj / Sergiu
Crijanovschi // Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 62-68. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 67-68 (38 tit.).
3682. Cristea, Ion. Modaliti generale de manifestare a evaziunii fiscale / Ion Cristea
// Avocatul Poporului. 2011. Nr 7/8. P.18-21. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 21
(4 tit.).
3683. Dinc, Mihai. Contrafacerea i pirateria apanajul crimei organizate transfrontaliere / Mihai Dinc // Avocatul Poporului. 2011. Nr 7/8. P. 24-27. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 27 (6 tit.).
3684. Golubenco, Gheorghe. Conceptul de urm a infraciunii i locul urmelor biologice n structura teoriei privind urmele infraciunii / Gheorghe Golubenco, Sorin Adam // Legea i viaa. 2011. Nr 9. P. 12-17. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 20 tit.
3685. Pduraru, Alexandru. Rspunderea pentru faptele infracionale n domeniul
proprietii industriale n conformitate cu legislaia penal romn i Codul Penal n vigoare al
Republicii Moldova : analiza juridico-istoric / Alexandru Pduraru // Rev. na. de drept.
2011. Nr 9. P. 40-45. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 45 (19 tit.).
3686. Postovan, Dumitru. "Dreptul discreionar" n faza urmririi penale / Dumitru
Postovan // Rev. na. de drept. 2011. Nr 9. P. 18-21. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 21 (14 tit.).

134

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3687. tefnu, Radu. Obiectul juridic al infraciunii de violare de domiciliu / Radu


tefnu // Rev. na. de drept. 2011. Nr 9. P. 46-54. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 54 (37 tit.).
3688. Tipa, Ion. mpcarea pe cauze penale i consecinele juridico-penale pentru cel
vinovat de svrirea infraciunii / Ion Tipa // Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 37-40.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 40 (8 tit.).
3689. Ungurean, Ivan. Abordarea constituional a splrii banilor i finanrii terorismului un blocaj naional al asumrii angajamentelor internaionale ale Republicii Moldova
/ Ivan Ungurean // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 147-154.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
3690. , . : (.
) / . // . 2011. Nr 9. P. 30-32.
Bibliogr. : 11 tit.
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
(Vezi Nr 3635)

347 Drept civil


347.1 Generaliti

3691. , . / . , .
// . 2011. Nr 9. P. 33-43. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. :
3 tit. i n note, p. 43 (11 tit.).
3692. , .
/ . // . 2011. Nr 9. P. 44-47. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. : 9 tit.
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri i lucruri. Bunuri mobile n general
3693. Dragan-Grosu, Viorica. Sechestrarea bunurilor ca modalitate de asigurare a
stingerii obligaiei fiscale / Viorica Dragan-Grosu // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 60-63
: fot.
3694. Melniciuc, Oleg. Raporturile de vecintate cu privire la modalitile de folosire
a apelor / Oleg Melniciuc, Gheorghe Chibac // Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 41-45.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 45 (18 tit.).
3695. Volcinschi, Victor. Condiiile exercitrii dreptului subiectiv de ipotec / Victor
Volcinschi, Artur Tarlapan // Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 2-7. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 7 (10 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3618, 3640, 3645, 3696, 3721)

135

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

347.4 Obligaii. Contracte. Convenii


3696. Cimil, Dorin. Antecontractul : [sau contractul preliminar] / Dorin Cimil // Rev.
na. de drept. 2011. Nr 9. P. 2-7. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 7 (16 tit.).
3697. Plotnic, Olesea. Apariia i evoluia conceptului de "clauz abuziv" : [n contractele de consum] / Olesea Plotnic // Rev. na. de drept. 2011. Nr 9. P. 8-12. Rez. n
lb. fr. Bibliogr. n note, p. 12 (36 tit.).
3698. , . / . //
. 2011. Nr 9. P. 48-51 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3659)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
3699. Felea, Alina. Testamentele Cantemiretilor : studiu de caz : (sec. al XVIII-lea nc. sec al XIX-lea) / Alina Felea // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 165-184 :
fot. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 182-184 i n notele de subsol. Text : lb. rom.,
rus.
347.7 Drept comercial
3700. Badr, Iurie. Dimensiuni economice ale dreptului de autor i drepturilor conexe
(2) / Iurie Badr // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 5-10. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
11 tit. i n notele de subsol. Art. 1 : Nr 2.
3701. Bdru, Elena. Logotipul un suport de succes al brandului / Elena Bdru,
Alexandru Gribincea // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 19-22 : fot. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 11 tit.
3702. Caism, Natalia. Examinarea activitii inventive. Transformarea cererii de brevet de invenie. Studiu de caz. / Natalia Caism // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 11-14 : fot.,
tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 3 tit.
3703. Ciu, Doina. Practica judiciar n domeniul PI / Doina Ciu, Ana Zavalisti //
Intellectus. 2011. Nr 3. P. 92-94.
3704. Cocieru, Ludmila. Mrcile "neltoare" cu privire la natura produselor n sensul art. 7 (1)G) din Legea privind protecia mrcilor / Ludmila Cocieru // Intellectus. 2011.
Nr 3. P. 15-18 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
3705. Cojocari, Eugenia. Unele consideraii privind protecia juridic a proprietii intelectuale / Eugenia Cojocari // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 23-26 : fot. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3706. Iancu, tefan. Cadrul legal de protecie n Romnia a creaiei tehnice prin brevet de invenie (1) / tefan Iancu // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 42-48 : tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. n note, p. 47 (20 tit.).
136

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3707. Iustin, Viorel. Secretul comercial obiect al proprietii industriale / Viorel Iustin // Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 31-36. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 36
(13 tit.).
3708. Prima marc sonor a fost nregistrat pe cale naional la AGEPI : [marca
"Mars"] // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 4.
3709. Rusu, Vitalie. Interpretri conceptuale referitoare la drepturile morale (personale nepatrimoniale) de autor / Vitalie Rusu, Mariana Spatari // Avocatul Poporului. 2011. Nr
7/8. P. 12-18. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 17-18 (27 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3550, 3685)
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
3710. Bdescu-erbnoiu, Veronica. Instituia Ombudsmanului n literatura de specialitate din Romnia / Veronica Bdescu-erbnoiu // Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P.
58-61. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 61 (36 tit.).
3711. Cojocaru, Violeta. Reflectarea n literatura de specialitate a aspectelor conflictuale privind condiiile de form ale actului juridic / Violeta Cojocaru, Raluca-Oana Andone //
Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 57-67. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 27 tit. i n notele de subsol.
3712. Costachi, Gheorghe. Cile de dezvoltare a culturii juridice : semnificaii i particulariti / Gheorghe Costachi, Ruslan Deleanu // Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 1518. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 18 (6 tit.).
3713. Grbu, Nicolae. File din istoria instituiilor juridice din RSSM : (1978-1991) / Nicolae Grbu // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 327-332. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr., p. 331.
3714. Stoian, Ion-Ciprian. Influena modelului francez asupra organizrii corpului de
avocai din Romnia / Ion-Ciprian Stoian // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011.
Nr 1. P. 139-146. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol.
3715. Zubco, Valeriu. Implicarea demnitarilor n justiie este inadmisibil : [interviu
politic cu V. Zubco, Procurorul General al Rep. Moldova] / interlocutor : Mariana Tabuncic //
Profit. 2011. Nr 7/8. P. 88-92 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3670)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
3716. Capa, Tudor. Unele aspecte juridice ale concedierii pentru nclcarea disciplinei de munc / Tudor Capa, Andrei Stahi // Legea i viaa. 2011. Nr 9. P. 4-11. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.
137

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3717. Proca, Ludmila. Reglementri juridice privind indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc acordate n baza certificatului de concediu medical / Ludmila Proca //
Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 23-30. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 29-30
(59 tit.).
3718. , .
/ // Contabilitate i audit.
2011. Nr 9. P. 70-72 : fot.
3719. , . / .
// . 2011. Nr 9. P. 52-55. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3611, 3727)
349.3 Drept social
3720. Proca, Ludmila. Natura juridic a prestaiilor de securitate social. Clasificarea
lor / Ludmila Proca // Rev. na. de drept. 2011. Nr 9. P. 55-57. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 57 (22 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3718)
349.4 Drept funciar. Drept agrar
3721. , .
/ . , . // . 2011. Nr 9. P. 25-30.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 3 tit.
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor
3722. Republica Moldova. Parlamentul (2009-). Legea privind fondul ariilor naturale
protejate de stat = , :
[extras] // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 1. ;
. 2011. Nr 9. P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 3741)

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
3723. Diaconu, Mihai. Esena i rolul controlului exercitat asupra administraiei publice / Mihai Diaconu // Rev. na. de drept. 2011. Nr 8. P. 51-54. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 54 (21 tit.).
3724. Ispas, Nicuor. Rspunderea administrativ-patrimonial a funcionarilor publici
/ Nicuor Ispas // Legea i viaa. 2011. Nr 9. P. 51-53. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6
tit.
3725. Mazur, Vitalie. Reflecii asupra descentralizrii ca principiu de organizare i
funcionare a administraiei publice locale / Vitalie Mazur // Legea i viaa. 2011. Nr 9. P.
29-33. Rez. n lb. fr. Bibliogr. : 16 tit.
138

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3726. Varta, Ion. Cenzura sovietic din R. S. S. Moldoveneasc n anii 70 ai secolului al XX-lea / Ion Varta // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 373-384 : fot.
3727. , . /
// Contabilitate i audit. 2011. Nr 9. P. 92-95 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 3679)
355/359 tiin militar. Fore armate
3728. Chirtoac, Natalia. Participarea direct la ostiliti un criteriu de definirea a
statutului de combatant n cadrul conflictelor armate contemporane / Natalia Chirtoac,
Alexandr Cauia // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 21-32.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit. i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3606, 3966)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 3720)
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
(Vezi Nr 3697)

368 Asigurri

(Vezi Nr 3717-18, 3720, 3803)

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
3729. Callo, Tatiana. Ghid sintetic : elementele-ancor ale cercetrii tiinifice n pedagogie / Tatiana Callo // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 49-54. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 5 tit.
3730. Corj, Mihai. Reflecii asupra unor aspecte ale sistemului educaional din Republica Moldova / Mihai Corj // Rev. na. de drept. 2011. Nr 9. P. 29-34. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 34 (20 tit.).
3731. Potarencu, Dinu. Pledarea nobilimii basarabene pentru studierea limbii romne n instituiile de nvmnt din provincie / Dinu Potarenco // Tyragetia : ser. nou.
2011. Vol. 5, Nr 2. P. 235-244. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 243 i n notele de
subsol.
3732. chiopu, Constantin. Formarea cititorului prin lecturi paralele : [prin intermediul lit. rom. i univ. : a elevilor cl. liceale] / Constantin chiopu // Limba Romn. 2011. Nr
3/6. P. 295-299 : tab. Bibliogr. : 2 tit.

139

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale


3733. Pavel, Vasile. Limba romn n colile din regiunile Cernui i Odesa / Vasile
Pavel // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 300-305 : fot. Bibliogr. n note, p. 305 (8 tit.).
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
3734. Chicaro, Tatiana. Baza legislativ a nvmntului secundar din Imperiul Rus
n epoca modern / Tatiana Chicaro // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 185198 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 197 i n notele de subsol.
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
(Vezi Nr 3612, 3760, 3854, 3866-67)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3735. Zabolotnaia, Lilia. Instituia cstoriei n epoca medieval : impedimente i interdicii. Explorri de antropologie istoric i studii comparative / Lilia Zabolotnaia // Tyragetia
: ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 9-30. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : p. 26-29 i
n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3597, 3736, 3930, 3933, 3958)
398 Folclor
3736. Beu, Nicolae. Naterea Maicii Domnului : (Sfnta Marie Mic) / Nicolae
Beu // Realiti Culturale. 2011. Nr 2. P. 4-5 : fot. Bibliogr. : 12 tit.
3737. Colac, Tudor. Sfntul Eustaiu, ocrotitorul vntorilor = ,
: [srbtorit la 20 sept.] / Tudor Colac // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 3 : fot. ; . 2011. Nr 9. P. 3 :
fot. (Panteon cinegetic).
3738. Dnil, Paul. Sfnta Maria Mare, Adormirea Maicii Domnului / Paul Dnil //
Realiti Culturale. 2011. Nr 2. P. 4 : fot.
398(=135.1) Folclor romnesc
3739. Ionescu, Cristian. Vasile Gh. Popa (1912-1976) un mare folclorist romn /
Cristian Ionescu // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 48-51. Rez. n lb. engl.
3740. Simion Florea Marian, unul din cei mai de seam folcloriti i etnografi romni : [in memoriam : (01.09.1847-24.04.1907)] // Realiti Culturale. 2011. Nr 3. P.
19-20 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3865)

140

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
3741. Chiric, Lazr. Convenia Aarhus i oportunitile pentru Republica Moldova :
[privind accesul la informaie, justiie i participarea publicului la adopt. deciziilor n domeniul
mediului] / Lazr Chiric, Maria Nagorni // Mediul Ambiant. 2011. Nr 2. P. 5-6.
3742. Starea actual a radioactivitii mediului n Republica Moldova, ca urmare a recentului accident nuclear produs la Centrala atomo-electric de la Fukushima Daiichi, Japonia / Violeta Blan, Gavril Glc, Olga tain [et al.] // Mediul Ambiant. 2011. Nr 2. P. 4546 : fig., tab. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3757-59, 3765)

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
523 Sistemul solar
(Vezi Nr 3791)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


542 Chimie de preparare i experimental
3743. Cerempei, Valerian. Temperature influence on phase stability of ethanolgasoline mixtures / Valerian Cerempei // Chemistry Journal of Moldova. 2011. Vol. 6, Nr
1. P. 69-72 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 72 (6 tit.).
3744. Products derived from catalytic oxidation of methylene blue / T. Lupacu, M.
Ciobanu, O. Bogdevici [et al.] // Chemistry Journal of Moldova. 2011. Vol. 6, Nr 1. P. 7780 : fig., tab. Bibliogr. n note, p. 80 (9 tit.).
3745. To the equilibrium model choice in heterogeneous aqueous systems. 1. Theoretical basis in the case of two coexisting solid phases / I. Povar, Nina Timbaliuc, Tatiana
Cazac [et al.] // Chemistry Journal of Moldova. 2011. Vol. 6, Nr 1. P. 57-61 : fig., tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 61 (16 tit.).
(Vezi Nr 3750, 3754)
544 Chimie fizic
3746. The influence of thiosemicarbazone 2,3-dihydroxybenzaldehyde on catalytic
currents in the system molybdenum (VI) potassium chlorate in acid sulfate solutions /
Ludmila Chiriac, Tatiana Cazac, I. Povar [et al.] // Chemistry Journal of Moldova. 2011.
Vol. 6, Nr 1. P. 52-56 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 56 (11 tit.).
3747. Voltammetric behavior of some steels in aqueous solutions of HNO3 / Gheorghe Nemtoi, Liliana Airinei, Tudor Lupascu [et al.] // Chemistry Journal of Moldova. 2011.
Vol. 6, Nr 1. P. 45-51 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 51 (39 tit.).
3748. Voltammetric characterization of the behavior of biologically active compound
Enoxil in various media / Gheorghe Nemoi, Tudor Lupacu, Alexandra Ciomaga [et al.] //
141

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

Chemistry Journal of Moldova. 2011. Vol. 6, Nr 1. P. 62-68 : fig., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 68 (10 tit.).
546 Chimie anorganic
3749. Aricu, Aculina. Synthesis of nitrogen-containing compounds from higher
terpenoids / Aculina Aricu // Chemistry Journal of Moldova. 2011. Vol. 6, Nr 1. P. 10-28 :
fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 27-28 (45 tit.).
547 Chimie organic
3750. Kulciki, Veaceslav. On the peculiarities of the ring contraction reactions of
homodrimanes Via acid mediated epoxide rearrangement / Veaceslav Kulciki, Tatiana Srbu,
Nicon Ungur // Chemistry Journal of Moldova. 2011. Vol. 6, Nr 1. P. 110-112 : fig., tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 112 (4 tit.).
3751. Occurrence and chemistry of dihydroxyfumaric acid / N. Secara, Gh. Duca, L.
Vlad [et al.] // Chemistry Journal of Moldova. 2011. Vol. 6, Nr 1. P. 29-44 : fig. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 43-44 (81 tit.).
3752. Srbu, Dumitru. Synthesis and IR, NMR caracterisation of new P-(N, NDiphenylamino) chalcones / Dumitru Srbu, Ion Marian // Chemistry Journal of Moldova.
2011. Vol. 6, Nr 1. P. 86-89 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 89 (7 tit.).
3753. Synthesis and antiviral activity of new thiazole, 1,2,4-triazol and oxindole
derivatives / Oleg Radul, Natalia Sucman, Serghei Pogrebnoi [et al.] // Chemistry Journal of
Moldova. 2011. Vol. 6, Nr 1. P. 101-109 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note,
p. 108-109 (39 tit.).
3754. Synthesis and characterization of [(5-mercapto-1,3,4-oxadiazol-2-YL) aryl]-3,5diaryl-4,5-dihydro-1H pyrazole-1-carbothioamides / Zinaida Ribkovskaia, Serghei Pogrebnoi,
Alic Barba [et al.] // Chemistry Journal of Moldova. 2011. Vol. 6, Nr 1. P. 90-100 : fig.,
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 98-100 (80 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3810)

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


551 Geologie general. Climatologie. Geologie istoric. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
3755. alaru, Gheorghe. 23 martie Ziua Mondial a Meteorologiei "Clima pentru
dumneavoastr" / Gheorghe alaru, Ilie Boian // Mediul Ambiant. 2011. Nr 2. P. 1-4 :
fot.
556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie
3756. Apele de suprafa : probleme i soluii / Lazr Chiric, Mihail Pencov, Ion
Cuceiniuc [et al.] // Mediul Ambiant. 2011. Nr 2. P. 7-10 : fot., tab.

142

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3757. Glc, Gavril. Monitoringul calitii apelor de suprafa n Republica Moldova i


ralierea treptat la cerinele Directivei-cadru a apei a UE / Gavril Glc // Mediul Ambiant.
2011. Nr 2. P. 11-14 : fig., fot.
3758. Izvorul indicator al strii ecologice a teritoriului : (raioanele Orhei, Teleneti i
oldneti) / Raisa Lozan, A. Tr, Maria Sandu [et al.] // Mediul Ambiant. 2011. Nr 2.
P. 15-20 : fig., fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
3759. Lavric, Mihail. Problemele ecologice ale rului Bc / Mihail Lavric, Elena Ceban
// Mediul Ambiant. 2011. Nr 2. P. 21-23 : fig., fot. Bibliogr. : 4 tit.

57 TIINE BIOLOGICE
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie
3760. Musta, G. H. Un tezaur al literaturii tiinifice ecologice lansat la Universitatea
"AL. I. Cuza" din Iai : Bazele ecologiei moderne : [n 5 vol. de Ion Dediu, Chiinu, 2010] / G.
H. Musta // Mediul Ambiant. 2011. Nr 2. P. 47-48 : fot.
577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic
3761. Mercury adsorption by Arthobacter globiformis and Spirulina platensis / T. L.
Kalabegishvili, I. Murusidze, D. T. Pataraya [et al.] // Chemistry Journal of Moldova. 2011.
Vol. 6, Nr 1. P. 6-9 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 9 (27 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3748, 3751-53)
579 Microbiologie
(Vezi Nr 3743)

59 ZOOLOGIE

3762. Braoveanu, Lilian. acalul = : [auriu] / Lilian Braoveanu // Vntorul


i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 17 : fot. ; . 2011.
Nr 9. P. 17 : fot.
3763. Colac, Tudor. Coofan, pasre de ocar = , / Tudor
Colac // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 10 : fot. ;
. 2011. Nr 9. P. 10 : fot.
3764. Munteanu, Andrei. Cormoranul Mic = : [specie de psri
Phalacrocorax pygmeus] / Andrei Munteanu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9.
P. 12 : fot. ; . 2011. Nr 9. P. 12 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3773, 3783)

143

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
3765. Baleca, Rodica. Studiul nitrailor problem de importan major : [mbolnvirea populaiei provocat de intoxicaiile cu nitrai i starea sntii publ.] / Rodica Baleca //
Intellectus. 2011. Nr 3. P. 89-91. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 91 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3656)
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
(Vezi Nr 3765)

616 Patologie. Medicin clinic

616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare


3766. Hacina, Tamara. Peculiarities of the ascending aorta lymphatics / Tamara
Hacina // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 77-79 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n
note, p. 78-79 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3768)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
3767. Metodologia diagnosticului morfopatologic in vivo al particularitilor morfofuncionale ale ficatului prin puncie-biopsie deschis n hidatidoza hepatic la copii / V.
Petrovici, S. Babuci, E. Gudumac [et al.] // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 80-88 : fig. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 87-88 (28 tit.).
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale
3768. Batrnac, Aureliu. Cu mna pe inim : [interviu cu A. Batrnac, chirurg cardiovascular al Spitalului Intern. Medpark din Chiinu] / text de Irina Tribusean // VIP magazin.
Nr 9. P. 98-100 : fot.
617.7 Oftalmologie. Tulburri i tratamente la ochi
3769. Velixar, Elvira. Metod de tratament al tuberculozei oculare / Elvira Velixar //
Intellectus. 2011. Nr 3. P. 67-71 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 71
(6 tit.).

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL

620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale


energetice. Economie energetic
3770. , . : [ ] /
// Profit. 2011. Nr 7/8. P. 64-66 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3666, 3674, 3747)
144

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

621 Construcia de maini n general. Tehnica nuclear. Electrotehnic. Tehnologie


mecanic
621.039 tiina nuclear aplicat. Energia atomic i industria atomic. Tehnic nuclear n general
(Vezi Nr 3742)
621.31 Producerea, alimentarea i reglarea electricitii. Maini i aparate electrice.
Msurtori electrice. Aplicaii ale magnetismului. Electrostatic aplicat
(Vezi Nr 3770)
621.7 Tehnologie mecanic n general : procese, scule, maini, aparate
3771. Socolov, Valeriu. Cazane de nclzit cu sisteme automatizate de dirijare / Valeriu Socolov // Intellectus. 2011. Nr 3. P. 64-66. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n
note, p. 66 (5 tit.).

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

630 Silvicultur
3772. Dascaliuc Al. Capacitatea de adaptare a aparatului fotosintetic al speciilor de
stejar (Quercus Robur, Q. Petraea, Q. Pubescens) la aciunea temperaturilor nalte / Al.
Dascaliuc, P. Cuza // Mediul Ambiant. 2011. Nr 2. P. 33-36 : fig., fot. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 10 tit.
3773. Palanceanu, Alexei. Cutm cele mai bune soluii =
: [interviu cu A. Palanceanu, inginer silvic, dr. n biologie] / consemnare : Ionel Cpi // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 18 : fot. ;
. 2011. Nr 9. P. 18, 20 : fot.
3774. Palanceanu, Alexei. Perdelele de protecie = : [fii
forestiere pentru ocrotirea faunei cinegetice] / Alexei Palanceanu // Vntorul i Pescarul
Moldovei. 2011. Nr 9. P. 12 : fot. ; . 2011. Nr 9.
P. 12 : fot.
3775. Postolache, Gheorghe. Aria protejat "Clinetii Mici" : [pdure de stejar pufos
(Quercus pubescens) din raionul Fleti] / Gheorghe Postolache // Mediul Ambiant. 2011.
Nr 2. P. 37-40 : fig., fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3722)

145

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.4 tiina solului. Pedologie. Cercetri pedologice
3776. Ursu, A. Solurile cenuii albice. Geneza i rspndirea geografic / A. Ursu //
Mediul Ambiant. 2011. Nr 2. P. 41-44 : fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3960)
633/635 Horticultur
633 Cultura plantelor de cmp

633.2/.3 Ierburi de fnea i pune. Plante de nutre exclusiv ierburile


3777. Nesterov, Vadim. Recoltarea i conservarea fnurilor =
/ Vadim Nesterov // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 24 : fot. ;
. 2011. Nr 9. P. 24 : fot.
634 Horticultur n general
634.8 Viticultur
(Vezi Nr 3629)
636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor,a eptelului. nmulirea animalelor domestice
636.7 Cini
3778. Alaci, Alexandru. Cinele i vocea uman = /
Alexandru Alaci // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 9-10 ;
. 2011. Nr 9. P. 9-10.
3779. Badrajan, Ghenadie. Spanielii de vntoare = /
Ghenadie Badrajan // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 9 : fot. ;
. 2011. Nr 9. P. 9 : fot.
639.1 Vntoare
3780. Andrie, Nicolae. Denumirea grupei de vntori =
: [dialog cu N. Andrie, preedintele SVP "Grigore Grigoriu" din Cueni] / consemnare : Aurelia Petrea // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 6 : fot. ;
. 2011. Nr 9. P. 6 : fot.
3781. Axenti, Ion. Ce avem? Ce ne lipsete? = , :
[despre Colectivul de vntori din satul Sofia, raionul Drochia] / Ion Axenti // Vntorul i
Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 2 : fot. ; . 2011. Nr
9. P. 2 : fot.

146

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3782. Colac, Tudor. Alicele de plumb i saturnismul =


: [utilizarea la vntoare n zonele cu umiditate sporit] / Tudor Colac // Vntorul
i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 1, 7 : fot. ; . 2011.
Nr 9. P. 1, 7 : fot.
3783. Costiceanu, Tudor. tim ce vnm? = ? : [specii de psri
de vnat din familia columbidelor] / Tudor Costiceanu // Vntorul i Pescarul Moldovei.
2011. Nr 9. P. 21 : fot. ; . 2011. Nr 9. P. 21 : fot.
(Sezon la porumbei).
3784. Goncearenco, Nicolae. Am strns toamn dup toamn = A, ,
: [despre Ion urcanu, vntor din Schinoasa, Chiinu : 80 de ani] / Nicolae Goncearenco //
Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 22 : fot. ;
. 2011. Nr 9. P. 22 : fot. (Longevivi).
3785. Grosu, Igor. Final cu faim = , : [despre finala Campionatului na. la tir vntoresc, Chiinu, 30 iul. 2010] / Igor Grosu // Vntorul i Pescarul
Moldovei. 2011. Nr 9. P. 16 : fot., tab. ; . 2011. Nr 9.
P. 16 : fot., tab.
3786. Lipcan, Petru. Nepsare sau colaborare? =
? : [dialog cu P. Lipcan, preedintele SVP Basarabeasca] / consemnare :
Ionel Cpi // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 8 : fot. ;
. 2011. Nr 9. P. 8 : fot.
3787. Lozovanu, Nicolae. Nu doar lum, dar i dm = ,
: [despre realizrile SVP Nisporeni] / Nicolae Lozovanu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 7 : fot. ; . 2011. Nr 9. P. 7 :
fot.
3788. Petrea, Aurelia. Vntoarea cu arcul un subiect actual =
/ Aurelia Petrea // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 14 :
fot. ; . 2011. Nr 9. P. 14 : fot.
3789. elaru, Neculai. Comportamentul organizatorului =
[de vntoare] / Neculai elaru // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P.
4 : fot. ; . 2011. Nr 9. P. 4 : fot. (Cod de etic vntoreasc). Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 3737, 3722, 3773-74, 3777, 3779)
639.2/.6 Pescuit. Piscicultur
3790. Cheroiu, Gabriel. Somnul = : [specie de pete] / Gabriel Cheroiu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 11 : fot. ; .
2011. Nr 9. P. 11 : fot.

147

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3791. Colac, Tudor. Ce tim despre ora solunar? =


? : [tabele solunare, lansate de John Alden Knight, pentru succes la pescuit] /
Tudor Colac // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 6 : tab. ;
. 2011. Nr 9. P. 6 : tab.
3792. Speciile alogene de peti din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova /
Dumitru Bulat, Denis Bulat, Marin Usati [et al.] // Mediul Ambiant. 2011. Nr 2. P. 24-32 :
fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 42 tit.
3793. Vicol, Vasile. Tehnici de pescuit = / Vasile Vicol // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 15 : fot. ;
. 2011. Nr 9. P. 15 : fot. Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 3773)

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere i administrare casnic
3794. Grico, Ana. File din istoria instituiilor hoteliere din Basarabia : contribuii
cartofilice : (a doua jumtate a sec. XIX nceputul sec. XX) / Ana Grico // Tyragetia : ser.
nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 295-301 : fot. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 300 i
n notele de subsol.
3795. , . : [ . , . ] / // Profit. 2011. Nr
7/8. P. 44-47 : fot. ( ).
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
3796. PRO TV Chiinu 12 ani : Cinci sub semnul PRO : [interviu cu : Lorena Bogza,
editor, prezentator al emisiunii "n profunzime", Angela Gona, reporter-prezentator, Natalia
Cheptene, reporter-prezentator, Cristina Gheiceanu, reporter-prezentator i Sorina Obreja,
reporter-prezentator] / text de Marcel Toma // VIP magazin. Nr 9. P. 72-76 : fot.
3797. Stnese, Nicolle. Nicolle Stnese : Fata care zice prima "Bun dimineaa!" :
[interviu cu prezentatoarea matinalului de pe PRIME TV] / text de Rodica Ciornic ; fot. :
Roman Canr // VIP magazin. Nr 9. P. 50-54 : fot.
3798. , . : : [ , PRO TV Chiinu] /
// Aquarelle. Nr 9. P. 14-16 : fot.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii
3799. Chivu, Gheorghe. Galaction Verebceanu, editor de texte vechi romneti /
Gheorghe Chivu // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 158-160 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3858, 3923)

148

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei


656.1 Transport rutier
3800. Liia, Natalia. Transportul ilicit de pasageri / Natalia Liia // Monitorul Fiscal.
2011. Nr 3. P. 57-58 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3670)
657 Contabilitate
3801. ondrachi, Vitalie. Tranziia la SIRF o condiie pentru sporirea ncrederii investitorilor : [pe marginea discuiei cu Dumitru Ursu, Preedintele Asoc. Bncilor din Moldova
despre trecerea la Standardele Intern. de Raportare Financiar] / material de Vitalie
Condrachi // Monitorul Fiscal. 2011. Nr 3. P. 71-72 : fot.
3802. Nederia, Alexandru. Corespondena conturilor contabile n organizaiile necomerciale : operaiuni tipice i comentarii la acestea / Alexandru Nederia, Tatiana Prisacar //
Contabilitate i audit. 2011. Nr 9. P. 73-82 : fot., tab. Contin. nceputul : Nr 7.
3803. Sorocean, Clara. Modul de completare a declaraiilor persoanelor asigurate n
cazul acordrii indemnizaiei pentru incapacitate temporar de munc : [consultaii pentru
contabili] / Clara Sorocean // Contabilitate i audit. 2011. Nr 9. P. 11-16 : fot., tab.
3804. , . / , // Contabilitate i audit. 2011. Nr 9. P. 3947 : fot., tab. Contin. nceputul : Nr 8.
3805. , . /
// Contabilitate i audit. 2011. Nr 9. P. 86-91 : fot., tab.
3806. , . - / // Contabilitate i audit. 2011. Nr
9. P. 48-51 : fot.
3807. , .
/ // Contabilitate i
audit. 2011. Nr 9. P. 52-63 : fot., tab.
3808. , . ( 4-) III 2011 : [
] / // Contabilitate i audit. 2011. Nr 9. P.
8-9 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3677)
658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial
(Vezi Nr 3632, 3634, 3553-54)

149

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul


3809. Serjant, Vera. Reclama caselor de comer i a magazinelor n presa basarabean : (sf. sec. XIX nc. sec. XX) / Vera Serjant // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5,
Nr 2. P. 303-318 : fig., fot. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 315-316 i n notele de
subsol.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


66.0 Tehnologie chimic n general
(Vezi Nr 3744)

662 Explozivi. Combustibili

3810. Cerempei, Valerian. Phase stability of monoatomic alcohol-gasoline mixtures


for different compositions and hydrodynamic conditions / Valerian Cerempei // Chemistry
Journal of Moldova. 2011. Vol. 6, Nr 1. P. 73-76 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
n note, p. 76 (7 tit.).
663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
3811. Nezalzova, Elena. HIGH-performance liquid chromatography for determination
of aromatic aldehydes in wine distillates / Elena Nezalzova // Chemistry Journal of Moldova.
2011. Vol. 6, Nr 1. P. 81-85 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 85 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3629)
663.5 Alcool alimentar. Buturi spirtoase
(Vezi Nr 3636)

664.1/.2 Zahr. Melas. Glucoz etc. Amidon

3812. Cozma, Artur. Moldova-Zahr are planuri mari : [dialog cu A. Cozma, dir. al Biroului Chiinu al Companiei mixte moldo-poloneze Moldova-Zahr SRL] / consemnare de
Tatiana Matei // Profit. 2011. Nr 7/8. P. 114-115 : fot.

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


671 Obiecte din metale preioase, nestemate, pietre preioase
(Vezi Nr 3965)

681 Mecanic de precizie. Mecanic fin


681.7 Aparate i instrumente optice

3813. Vaculenco, Anatolie. Binoclurile = / Anatolie Vaculenco // Vntorul


i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 19 : fig., fot. ; .
2011. Nr 9. P. 19 : fig., fot. Va urma.

150

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

684 Industria mobilei i industrii nrudite. Fabricarea mobilei. Tapierie


(Vezi Nr 3613)
685 Curelrie. nclminte. Mnui. Articole pentru cltorii, sport, jocuri i altele
(Vezi Nr 3652)

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Art n general
3814. Ciobanu, Constantin Ion. Programul iconografic al Bisericii Sf. Gheorghe a
Mnstirii Vorone : [judeul Suceava, Romnia] / Constantin Ion Ciobanu // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 5-21 : fot. Rez. n lb. rom., fr. Bibliogr., p. 19-20 i n note, p. 14-19 (117
tit.).
3815. Prut, Constantin. Orizonturi spirituale romneti concepia cromatic :
[fragm. din noua ed. a vol. Calea rtcit. O privire asupra artei populare romneti, aflat sub
tipar] / Constantin Prut // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 76-81. Bibliogr. n note, p. 81 (13
tit.).
3816. Pyatnitsky, Yuri. An Imperial Eye to the Past : Byzantine exhibitions in the State Hermitage Museum, 1861-2006 / Yuri Pyatnitsky // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5,
Nr 2. P. 71-98 : fig., fot. Rez. n lb. rom., rus. Bibliogr., p. 94-96 i n notele de subsol.
3817. Titu, Alexandra. Direcii prospective actuale n arta romneasc / Alexandra
Titu // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 69-75.
(Vezi de asemenea Nr 3831, 3836)

71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM.


PEISAJE. PARCURI. GRDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane i rurale n general
3818. Viziru, Andrei. Strada Sforii, cea mai ngust strad din Europa : [din or. Braov, Romnia] / Andrei Viziru // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 282-283 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3981, 3983)

72 ARHITECTUR
3819. Ceastina, Alla. Legislaia Imperiului Rus n domeniul arhitecturii i impactul ei
asupra dezvoltrii Basarabiei n prima jumtate a secolului al XIX-lea / Alla Ceastina // Arta :
Arte vizuale. 2010. P. 58-68 : fot. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 65-66 (21
tit.).

151

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3820. Nesterov, Tamara. Arhitectura ecleziastic din Chilia i Cetatea Alb : reevaluri de datare i interpretare / Tamara Nesterov // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 22-33 : fig.
Rez. n lb. rom., fr. Bibliogr. n note, p. 30-32 (57 tit.).
3821. Nesterov, Tamara. Toramanean Aravir Harenovici : [dr. hab. n arhitectur : in
memoriam (1927 2010)] / Tamara Nesterov // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 140-142 : fot.
Bibliogr. : 24 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3591, 3818)

73 ARTE PLASTICE
3822. Condraticova, Liliana. Le destin dorfvre autochtone. Alexei Marco : [sculptor
din Moldova : in memoriam (1935-1993)] / Liliana Condraticova // Arta : Arte vizuale. 2010.
P. 138-139 : fot. Bibliogr. n notele de subsol.
3823. Marian, Ana. Sculptura nonfigurativ contemporan. Expoziiile Rugina & C i
Kilometrul 6 / Ana Marian // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 82-88 : fot. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. n note, p. 87 (18 tit.).
3824. Toma, Ludmila. Doctor of history and theory of fine arts Matus Livshits : [artist
plastic din Moldova : in memoriam (1920-2007)] / Ludmila Toma // Arta : Arte vizuale. 2010.
P. 135-137 : fot.
3825. , .
: (1960-1990- .) /
// Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 319-325 : fot. Rez. n lb.
rom., fr. Bibliogr.: p. 324.
(Vezi de asemenea Nr 3826)
745/749 Arte decorative. Meserii de art. Arte aplicate. Design
3826. Blteanu, Ion. Iurceni veche vatr de olari : [despre activitatea meterilor
populari iurceni din raionul Nisporeni] // Realiti Culturale. 2011. Nr 2. P. 6-8 : fot.
Bibliogr. : 7 tit.
3827. Condraticova, Liliana. Broderia din Moldova medieval istorie i valoare artistic / Liliana Condraticova // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 34-45 : fot. Rez. n lb. rom.,
fr. Bibliogr. n note, p. 43 (24 tit.).
3828. Procop, Natalia. Particularitile i specificul batik-ului contemporan din Republica Moldova / Natalia Procop // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 99-108 : fot. Rez. n lb.
rom., fr. Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3825)

152

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


3829. Ciobanu, Iraida. Natura static basarabean : [sfritul sec. al XIX- lea 1940]
/ Iraida Ciobanu // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 109-118 : fot. Rez. n lb. rom., fr.
Bibliogr. n note, p. 117 (24 tit.).
3830. Grecu-Peicev, Tamara. Talent magnific, spirit combativ : [curriculum vitae a
pictorului Mihail Grecu, (22.11.1916-09.04. 1998)] / Tamara Grecu-Peicev // Limba Romn.
2011. Nr 3/6. P. 315-317.
3831. Munteanu, Angela. Peisajul artei vizuale n contextul evoluiei / Angela
Munteanu // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 126-131 : fot. Rez. n lb. rom., fr. Bibliogr. n
note, p. 130 (17 tit.).
3832. Podlesnaia, Natalia. Particularitile tehnice ale picturii monumentale / Natalia
Podlesnaia // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 119-125 : fig. Rez. n lb. rom., fr. Bibliogr. n
note, p. 124-125 (45 tit.).
3833. Prut, Constantin. Vocaia pictorului Mihail Grecu / Constantin Prut // Limba
Romn. 2011. Nr 3/6. P. 317-318.
3834. Rocaciuc, Victoria. Grafica moldoveneasc n perioada postbelic : [19451970] / Victoria Rocaciuc // Arta : Arte vizuale. 2010. P. 89-98 : fot. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. n note, p. 96-97 (42 tit.).
3835. Stavil, Tudor. Elisabeth Ivanovsky, la fe bessarabien d illustrations des livre
belgique : [artist plastic din Basarabia : in memoriam (1910-2006)] / Tudor Stavil // Arta :
Arte vizuale. 2010. P. 132-134 : fot. Bibliogr. : 9 tit.
3836. Stavil, Tudor. Pavel Piscariov i neer Coganntre peredvijnici, expresionism i art nouveau : [artiti plastici din Basarabia] / Tudor Stavil // Arta : Arte vizuale.
2010. P. 46-57 : fot. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 55-56 (41 tit.).
3837. Vod, Gheorghe. El ne-a adus bucuria : [pictorul Mihail Grecu] / Gheorghe Vod // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 318.
(Vezi de asemenea Nr 3814, 3898)

78 MUZIC
3838. Bunea, Diana. Tradiia lutreasc din Republica Moldova : istorie i contemporaneitate. Teze preliminarii / Diana Bunea // Realiti Culturale. 2011. Nr 2. P. 11-16 :
fot. Bibliogr. : 6 tit.
3839. La muli ani Sofia Vicoveanca! : [omagiu interpretei de muzic popular romneasc al Ansamblului "Rapsozii Botoanilor" : la 70 de ani i 50 de ani de activitate] // Realiti Culturale. 2011. Nr 3. P. 21-23 : fot.

153

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3840. Spinei, Nina. Maria Tnase Edith Piaf a noastr : [in memoriam cntreei :
(25.09.1913 22.06 1963)] / Nina Spinei // Realiti Culturale. 2011. Nr 3. P. 16-18 : fot.
3841. Tamazlcaru, Andrei. Cntecul templul artistului absolut : [despre cntreaa
de folclor Zinaida Bolboceanu] / Andrei Tamazlcaru // Realiti Culturale. 2011. Nr 2. P.
25 : fot.
3842. , . : : [ , . ] / //
Aquarelle. Nr 9. P. 18-20 : fot. (. ).
3843. -, . . : ,
: [ . . ,
. . -] / // Aquarelle. Nr 9. P. 22-24 :
fot. (. ).

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice
3844. Olrescu, Dumitru. Anatol Codru : poeticul realitii sau realitatea poeticului /
Dumitru Olrescu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 327-334 : fot. Bibliogr. n note, p.
334 (5 tit.).
792 Teatru. Art scenic
3845. Gorpin, Nadejda. Pregtirea profesional a specialistului din domeniului coregrafie / Nadejda Gorpin // Realiti Culturale. 2011. Nr 3. P. 8-9 : fot.
3846. Popa, Constana. Social. Comunitar. Identitar. Teatral? : [pe marginea Festivalului Dramaturgiei Romneti, Timioara, mai 2011] / Constana Popa // Sud-Est cultural.
2011. N 3. P. 110-114.
3847. Stvil, Vera. Teatrul Republican pentru copii i tineret "Luceafrul" pagini de
istorie / Vera Stvil // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 341-347: fot. Rez.
n lb. engl., rus. Bibliogr., p. 347 i n notele de subsol.
3848. Turea, Larisa. Andrei Mogucii, deconstrucia teatrului narativ : [pe marginea
ceremoniei decernrii Premiului Europa pentru Teatru 2011, ed. a 14-a n incinta Teatrului
Alexandriiski din Sankt Petersburg, Rusia] / Larisa Turea // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3.
P. 102-109.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta micrii. Dans
3849. Moliteanu, Svetlana. "Jiocul" ca la Abaclia : [raionul Basarabeasca] /
Svetlana Moliteanu // Realiti Culturale. 2011. Nr 2. P. 9-10 : fot.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
(Vezi Nr 3785, 3843)
154

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
3850. Bahnaru, Vasile. Eseu asupra cercetrii interdisciplinare (lingvistic i literar)
a tropilor / Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 52-62. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 45 tit.
3851. Condrea, Irina. Antroponimul ca semn lingvistic / Irina Condrea // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 191-197 : fot. Bibliogr. n note, p. 197 (4 tit.).
3852. Cosmescu, Alexandru. Macrostructuri ale textului dialogic / Alexandru
Cosmescu // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 94-105 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5
tit.
3853. Drul, Alexandru. Verbele nonacionale i rolul lor n organizarea structurii
semantice a enunului / Alexandru Drul // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 84-93. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 8 tit. i n notele de subsol.
3854. Ion Dumeniuk. Note biobibliografice : [lingvist, om de tiin, profesor univ.,
primul red. a rev. "Limba Romn"] // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 32-34 : fot.
(Omul nceputurilor). Bibliogr. : p. 38.
3855. Leahu, Nicolae. Eugeniu Coeriu : dincolo de teorie : [file din biografia marelui
lingvist] / Nicolae Leahu // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 12-21. Bibliogr. n note, p.
21 (10 tit.).
3856. Munteanu, Cristinel. Cum se nva o limb : (dup Eugeniu Coeriu) /
Cristinel Munteanu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 180-190 : fot. Bibliogr. : p. 189190 i n note, p. 187-189 (11 tit.).
3857. Munteanu Siserman, Mihaela. Diana Felecan. Aspecte ale polifoniei lingvistice. Teorie i construcie : [pe marginea vol. cu acelai tit., Bucureti, Ed. Tritonic, 2010] /
Mihaela Munteanu Siserman // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 251-256 : fot.
3858. Narr, Gunter. Am fondat o editur pentru a-l publica legal pe Coeriu : Eugenia
Bojoga n dialog cu G. Narr : [lingvist german, discipol al prof. Eugeniu Coeriu] // Limba
Romn. 2011. Nr 3/6. P. 163-179 : fot. Bibliogr. n note, p. 179 (7 tit.). (Coeriana).
3859. Rusu, Mina-Maria. Patologia incomunicrii postmoderne i terapia prin cuvnt /
Mina-Maria Rusu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 306-308 : fot.
3860. Ungureanu, Elena. Hypertextul unitatea fundamental a webului i a comunicrii online / Elena Ungureanu // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 63-74. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 34 tit.

155

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3861. Verde, Tatiana. Cuvinte-cheie n discursul politic actual : studiu de caz / Tatiana Verde // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 198-206 : fot., tab. Bibliogr. : 8 tit.
3862. Zagaevschi, Vladimir. Ucraineanul Ion Dumeniuk aprtor ardent al Limbii
Romne / Vladimir Zagaevschi // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 35-38 : fot. Bibliogr.
: p. 38.
(Vezi de asemenea Nr 3596, 3866-69, 3872-74)
811 Limbi individuale
811.111 Limba englez
3863. Chirdeachin, Alexei. Studiul acustic al unitii consonantice compuse prepalatale sonore n limba englez : (prin prisma materialului celei romne) / Alexei Chirdeachin,
Nicanor Babr // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 138-143. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14
tit.
811.135.1 Limba romn
3864. Butuc, Petru. Gramaticalizarea, etapa decisiv n procesul istoric de unificare
a romnei literare / Petru Butuc // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 309-314. Bibliogr. :
13 tit.
3865. Cirimpei, Victor. Principiile directorii de documentare i editare a materialelor
arhivistice de etnologie oral romneasc din Republica Moldova / Victor Cirimpei //
Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 44-47. Rez. n lb. engl.
3866. Ciubuc, Vasile D. Anatol Eremia marele nostru onomastician la cei 80 de ani
ai si : [savant, dr. hab. n filologie] / Vasile D. Ciubuc // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 154157 : fot.
3867. Cosniceanu, Maria. O via consacrat cercetrii onomasticii naionale Anatol
Eremia la 80 de ani : [savant, dr. hab. n filologie] / Maria Cosniceanu // Philologia. 2011.
Nr 5/8. P. 152-154 : fot.
3868. Cosniceanu, Maria. Probleme de onomastic reflectat n revista "Limba Romn" / Maria Cosniceanu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 90-97 : fot. Bibliogr. n
note, p. 96-97 (22 tit.).
3869. Eremia, Anatol. Identitatea etnolingvistic romneasc n viziunea acad. Nicolae Corlteanu. Opinii i atitudini reflectate n revista "Limba Romn" / Anatol Eremia // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 98-104 : fot.
3870. Eremia, Anatol. Strceni = : [sat din raionul Floreti : zootoponimie
romneasc] / Anatol Eremia // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 23 : fot. ;
. 2011. Nr 9. P. 23 : fot.

156

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3871. Pcuraru, Veronica. Reflecii metalexicografice la apariia unei lucrri lexicografice inedite : Dicionar universal ilustrat al limbii romne : (n 12 vol.) / Veronica Pcuraru //
Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 106-111. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3872. Pleca, Ecaterina. Contribuii la cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscut : rom. smid / Ecaterina Pleca // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 119-137 : fig. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 25 tit.
3873. Rileanu, Viorica. Nomenclatura meteugreasc : relevana ei n onomastic : [romneasc] / Viorica Rileanu // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 75-83. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 19 tit. i n notele de subsol.
3874. Rusnac, George. Mihai Vinereanu. Dicionar etimologic al limbii romne pe baza cercetrilor de indo-europenistic : [pe marginea dicionarului cu acelai tit., Bucureti, Ed.
Alcor Edimpex, 2008, 935 p.] / George Rusnac // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 257264 : fot.
3875. Sala, Marius. Dicionarul Tezaur al Limbii Romne : [luare de cuv. la cea de-a
145-a aniversare a Acad. Romne] / Marius Sala // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P.
161-162 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3556-84, 3602, 3696, 3733, 3799, 3853-54, 3862-63, 3975)

82 LITERATUR
821 Literatura limbilor individuale
821.113.6 Literatur suedez
3876. Lagerlf, Selma. Lutarul : [poveste suedez] / Selma Lagerlf ; trad. de Al.
Mitru ; des. : Alexei Colbneac // Alunelul. 2011. Nr 9. P. 12-13.
821.134.3(81) Literatur brazilian
3877. Coelho, Paulo. Alchimistul : [roman : fragm.] / Paulo Coelho ; trad. : Micaela
Ghitescu ; il. : Adrian Moraru // Noi. 2011. Nr 9. Supl. : P. 65-72. Contin. nceputul : Nr
1.
821.135.1 Literatur romn
3878. Doina, tefan Augustin. Marea ; Jurnal de bord ; Cuceritorii ; Mistreul cu
coli de argint : [versuri] / tefan Augustin Doina ; il. : Violeta Zabulic // Noi. 2011. Nr 9.
P. 8-9 : il., fot.
3879. Eliade, Mircea. Devenisem propriul meu stpn : [fragm. din Memorii 19071960, Bucureti, Humanitas,1997] / Mircea Eliade // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 3435 : il.
3880. Liiceanu, Gabriel. Despre arta de a scrie : [fragm. din vol. "ntlnire cu un necunoscut", Bucureti, Humanitas, 2010] / Gabriel Liiceanu // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3.
P. 27.
157

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3881. Miron, Paul. Pseudodiarium basarabean : jurnal / Paul Miron // Limba Romn.
2011. Nr 3/6. P. 286-294 : fot.
3882. Nohai, Claudiu. Un zero negativ : [povestire] / Claudiu Nohai // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 14 : fot.
3883. Prvulescu, Ioana. Cartea ntrebrilor : [fragm.] / Ioana Prvulescu // Clipa :
ser. nou. 2011. Nr 3. P. 29 : il.
3884. Toprceanu, G. Masa : [versuri] / G. Toprceanu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9. P. 7.
3885. uuianu, Floarea. El este cel care : [versuri] / Floarea uuianu // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 70.
3886. , . / ; . [.] : . // . 2011. Nr 9. P. a 4-a a cop.
(Vezi de asemenea Nr 3950)
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
3887. Balan, Iurie. "Sunt pornit dintr-o grdin" : [versuri] / Iurie Balan // "a" MIC".
2011. Nr 9. P. 5 : fot.
3888. Beleag, Vladimir. Un deceniu de acumulare, cutri, catastrofe i luminri
(4) : [jurnal] / Vladimir Beleag // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 61-68. Art. 1 : Nr 4,
2010.
3889. Bulat, Eugenia. Democraia, care nu poate fi importat : [eseu] / Eugenia Bulat
// Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 18-19 : il.
3890. Butnaru, Leo. Blogul : fenomenologie, psihologie i creaie: [eseu] / Leo
Butnaru // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 32 : il.
3891. Butnaru, Leo. Cartea leologismelor : (Pt. a 2-a) / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 71-83. Va urma.
3892. Butnaru, Leo. Neptunul, vila i mprejurimele (2) : [jurnal] / Leo Butnaru // SudEst cultural. 2011. Nr 3. P. 92-96. Bibliogr. n notele de subsol. Art. 1 : Nr 4, 2010.
3893. Cheianu, Constantin. Pies fr sfrit : comedie : fragm. / Constantin Cheianu // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 115-129.
3894. Diviza, Ion. Purceluul alintat : [versuri] / Ion Diviza // "a" MIC". 2011. Nr 9.
P. 26 : fot.
158

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3895. Frm, Maria. Mi-e dor ; Cltorie ; Galerie tomnatic ; Dispariie : [versuri] /
Maria Frm // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 15 : fot.
3896. Gali, Ana. Timp fugar i indecis : [povestire] / Ana Gali // Clipa : ser. nou.
2011. Nr 3. P. 17.
3897. Gherman, Marcel. Visele n art i ficiune : [fragm. din eseul Hypnos i
Morfeu] / Marcel Gherman // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 84-91.
3898. Grecu, Mihail. Jurnal : (anii 1957-1990) : fragm. / Mihail Grecu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 319-326.
3899. Iordchescu, Iulia. Fericirea colectiv : [eseu] / Iulia Iordchescu // Clipa : ser.
nou. 2011. Nr 3. P. 1 : fot.
3900. Mateevici, Alexei. Fie voia ta! : (povestire) / Alexei Mateevici // Realiti Culturale. 2011. Nr 3. P. 3-4 : fot.
3901. Mustea, Ana. O ploaie de peripeii pe ulia copilriei : [povestire] / Ana Mustea // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 17.
3902. Nua, Ana-Mihaela. Adevrul despre minciun ; Hotare invizibile : [eseuri :
fragm.] / Ana-Mihaela Nua // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 16 : fot.
3903. Proca, Ion. Vltoarea, sau Ultima cununie a Voievodului : pies / Ion Proca //
Realiti Culturale. 2011. Nr 2. P. 19-22 : fot.
3904. Scobioal, Aurel. De la coco ; Cum s vd ; Iedua ; Stnic vrea s fie harnic ; Cocostlp ; Stropifloarea ; Lecie : [povestiri] / Aurel Scobioal ; il. : Sergiu Puic // Alunelul. 2011. Nr 9. P. 8-9 : fot.
3905. Socinschi-Plcint, Eudochia. Autochestionar ; Nostalgie ; Mi-ai rpit aerul
; M chean-n tain ; Spune-mi, drag bunicu ; Patru vrbii ciufulite ; Sap ursul fntni ;
Salcm n alb ; Frumoasele femei din viaa noastr ; i mulumesc din suflet, soart ; M
ntrebi cum triesc?... ; ntrebai-o pe femeie : [versuri] / Eudochia Socinschi-Plcint // Realiti Culturale. 2011. Nr 3. P. 31-32 : fot.
3906. Suceveanu, Arcadie. Corabia de la mansard : [versuri] / Arcadie Suceveanu ;
cuv. nainte de Constantan Cublean // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. a 4-a a cop. :
fot.
3907. Suceveanu, Arcadie. Linia din palm ; Noul iconar ; Anul Dragonului rou ;
Fantoma minii ce ne-a tras la sori ; Variaii pe tema poeziei cu ochi albatri ; Zeu incas n
Montmartre ; Dup-amiaz arhaic ; Pahare vrsate peste faa de mas : [versuri] / Arcadie
Suceveanu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 233-243 : fot.

159

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3908. Suceveanu, Arcadie. Timp suprapus : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Sud-Est


cultural. 2011. Nr 3. P. 45-60. Cuprins : nc o ans ; Bufnia poetului Ioan Flora ;
Pnza de pianjen ; Linia din palm ; Alte viziuni la Cernui ; Czut n rim, la Paris ; Caf
de flore ; Zeu inca n Montmartre ; Un trup ce abia ncepe ; Pahare vrsate peste faa de
mas.
3909. imon, Olga. "Am sa-i iau palma" ; "C tu" ; "Pcat" ; "Suflet" ;
"Alerg" ; "Isteric" : [versuri] / Olga imon // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 13 :
fot., il.
3910. tirbu, Titus. Cluul ; Clovnul ; Cum vrei s creti ; Hulubul singurel ; ntr-un
plop ; Bravo! : [versuri] / Titus tirbu ; des. : Sergiu Puic // Alunelul. 2011. Nr 9. P. 6 :
fot.
3911. Tarlapan, Efim. Cocoel cu gtul gol ; tefnel ; Lupoaica ; Trntorul i ciocrlia ; Poliistul ; Grivei : [versuri] / Efim Tarlapan ; il. : Sergiu Puic // Alunelul. 2011. Nr 9.
P. 7 : fot.
3912. Toma, Vasile. Ego sum ; Ars poetica; Poetul ; Ochii lui Dumnezeu ; Portret ;
Poesis ; A fi ; Urmnd chemarea ; Vis cu Labi ; Peisaj citadin : [versuri] / Vasile Toma //
Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 22-23 : fot.
821.161.1 Literatur rus
3913. , . "" : [] / // . 2011. Nr 9. P. 9- 26 : fot. Sfrit. nceputul : Nr 8.
3914. , . : [] /
// . 2011. Nr 9. P. 64-85 : fot.
3915. , . ; ", " ; "
" ; " " ; " , " ; " " ; ", " ; ; ; "
" ; : [] / // . 2011. Nr 9. P. 89-90 : fot.
3916. , . ; ; ; ;
; ; ; ; : [] /
// . 2011. Nr 9. P. 98-99 : fot.
3917. , . : [. 2- .] / //
. 2011. Nr 9. P. 27-63 : fot. Va urma.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

160

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3918. , . ; ; ; ;
; ; ; ; : [] / //
. 2011. Nr 9. P. 96-97 : fot.
3919. , . : [] / ; . :
. // . 2011. Nr 9. P. 8 : fot.
3920. , . ; ! ;
; ; : [] / // . 2011. Nr 9. P. 86-88 : fot.
821.162.1 Literatur polonez
3921. Rzewicz, Tadeusz. Cine este poet : [versuri] / Tadeusz Rzewicz ; trad. de
Claudiu Komartin // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 2.
821.163.2 Literatur bulgar
3922. , . ; ; ;
; ; ; ; ; ; ; ; : [] / // .
2011. Nr 9. P. 91-92 : fot.
82/ 821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
3923. Ciobanu, Mircea V. Lecia a unsprezecea : Minim, despre minimalism : [literar]
/ Mircea V. Ciobanu // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 36-37 : fot., il. Contin. nceputul
: Nr 5, 2009.
3924. Ciobanu, Mircea V. Timpul risipirii egal timpul cutrii? : [Anul literar 2010 :
trecere n revist] / Mircea V. Ciobanu // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 22-31.
3925. Gherman, Marcel. Bref : [trecere n rev. : lit., filme, art] / Marcel Gherman //
Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 134-137 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3732, 3934)
821.111.0 Literatur englez
3926. Maximenco, Victoria. Lui Doris Lessing, pentru scepticism, pasiune i feminism : [despre scriitoarea engl.,laureata Premiului Nobel pentru Literatur, 2007] / Victoria
Maximenco // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 20-21 : il., fot.
3927. Nabokov, Vladimir. Bloom i destinul : [fragm. din lecia despre Ulise de
James Joyce inut n cadrul unei univ. amer.] / Vladimir Nabokov ; trad. de Valentina
Tzluanu // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 130-133. (Clasicii despre clasici).
821.133.1.0 Literatur francez
161

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3928. Cogut, Sergiu. Carnavalescul operei Rabelaisiene n viziunea lui M. Bahtin /


Sergiu Cogut // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 13-17. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
3929. Parfentie, Dumitria-Raluca. Mecanica inimii : [pe marginea romanului cu acelai tit. de Mathias Malzieu, Bucureti, Nemira, 2009, 192 p.] / Dumitria-Rluca Parfentie //
Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 10-11 : fot. Bibliogr. n note, p. 11 (9 tit.).
821.135.1.0 Literatur romn
3930. Armau, Liliana. Un voiaj n secolul Junimii cu Ioana Prvulescu : [scriitoare i
prof. univ.] / Liliana Armau // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 28 : il.
3931. Banto, Ana. Creang astzi : [pe marginea monogr. Ion Creang. Cruzimile
unui moralist jovial de Eugen Simion, Iai, Princeps Edit, 2011] / Ana Banto // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 247-250 : fot.
3932. Bivol, Efim. George Cobuc poetul dragostei i credinei / Efim Bivol // "a"
MIC". 2011. Nr 9. P. 5 : fot.
3933. Cazacu, Adriana. Manualul-crestomaie Literatura romn veche de Gh.
Dodi o bibliotec substanial a literaturii medievale / Adriana Cazacu // Limba Romn.
2011. Nr 3/6. P. 278-281 : fot.
3934. Cimpoi, Mihai. Rebreanu i Dostoievski : (modelul "albiei adnci") / Mihai Cimpoi // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 3-5. Rez. n lb. engl.
3935. Ciobanu, Olesea. Lucian Blaga n paginile revistei Viaa Basarabiei / Olesea
Ciobanu // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 37-43. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
3936. Diaconu, Mircea A. Poezia, precum banda lui Mbius : [despre lirica lui erban Foar] / Mircea A. Diaconu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 213-218 : fot.
3937. Galaicu-Pun, Em. Cldur. Mare : [pe marginea vol. de versuri Libresse oblige de Floarea uuianu, Bucureti, Crater, 1998] / Em. Galaicu-Pun // Sud-Est cultural.
2011. Nr 3. P. 69-70. (Biblioteca de filde).
3938. Grati, Aliona. Dialogul intercultural n romanul Maitreyi de Mircea Eliade /
Aliona Grati // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 6-12. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p.
11-12 (7 tit.).
3939. Mnuc, Dan. ntre romantism i simbolism : Noaptea de decemvrie : [poem de
Alexandru Macedonski] / Dan Mnuc // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 207-212 : fot.
3940. Munteanu, Eugen. O prietenie exemplar. Petru Caraman i Gheorghe
Ivnescu n coresponden (II) : [pe marginea celor opt scrisori trimise filologului rom. Gh.
Ivnescu de savantul, folcloristul i filologul P. Caraman : 1957-1963] / Eugen Munteanu //
Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 271-276 : fot. Contin. nceputul : Nr 1/2.
162

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3941. Redinciuc, Nicoleta. Zahei orbul, sau ntre lumin i ntuneric : [pe marginea
romanului cu acelai tit. de Vasile Voiculescu, Bucureti, Art, 2010, 176 p.] / Nicoleta
Redinciuc // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 219-232 : fot. Bibliogr. : 16 tit. i n note,
p. 231-232 (17 tit.).
3942. Svulescu Voudouri, Monica. Monica Svulescu Voudouri : "Mi se pare un
dar de la Dumnezeu s triesc ntr-o ar cu palmieri, cu soare i cu o mare att de albastr
grecii tiu s se bucure de via" : [interviu cu scriitoarea rom., stabilit n Atena, Grecia] /
interlocutor : Irina Nechit // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 97-101.
3943. Srbu, Antonina. Doi ani fr Potalionul din vis, Paul Miron : [scriitor, lingvist,
om de cultur : in memoriam (1926-2008)] / Antonina Srbu // Limba Romn. 2011. Nr
3/6. P. 284-285 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3571, 3892, 3923, 3950)
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
3944. Alexeev, Loghin. Un poet martirizat : [pe marginea vol. de versuri "Din vinerea
patimilor" de Nicolae urcanu, Chiinu, Lumina, 2010] / Loghin Alexeev // Limba Romn.
2011. Nr 3/6. P. 345-348 : fot.
3945. Arcadie Suceveanu. Repere biobibliografice. Referine istorico-literare / Theodor Codreanu, tefan Hostiuc, Mihai Cimpoi [et al.] // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P.
244-246.
3946. Balmu, Dorina. Dialog n eternitate : [cu poetul Grigore Vieru : pe marginea
ed. spec. In Memoriam a rev. "Limba Romn", 2009, Nr 1/4] / Dorina Balmu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 109-111 : fot. (Itinerar retrospectiv).
3947. Bilechi, Nicolae. Severograd de Nicolai Costenco un roman controversat /
Nicolae Bilechi // Philologia. 2011. Nr 5/8. P. 18-27. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 27 (13 tit.).
3948. Ciobanu, Mircea V. Poezia vesel : [epigramistica basarabean] / Mircea V.
Ciobanu // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 335-344.
3949. Ciobanu, Mircea V. Saka [Serafim], publicistul / Mircea V. Ciobanu // Sud-Est
cultural. 2011. Nr 3. P. 32-36. (Sinteze, interpretri, comentarii).
3950. Ciocanu, Ion. Literatura n contextul cunoaterii limbii / Ion Ciocanu // Limba
Romn. 2011. Nr 3/6. P. 105-108 : fot. (Itinerar retrospectiv).
3951. Felea, Ion Mihai. Capcanele identitii, sau Cum se cerceteaz identitatea naional : [pe marginea vol. cu acelai tit. de Tamara Cru, Chiinu, Cartier, 2011, 220 p.] /
Ion Mihai Felea // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 8-9 : il., fot.
163

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

3952. Ghimpu-Munteanu, Veta. Omul care a respirat cu poezie : [pe marginea vol.
de versuri "M strig cuvintele" de Simion Ghimpu, Chiinu, Lumina, 2011, 160 p.] / Veta
Ghimpu-Munteanu // Realiti Culturale. 2011. Nr 2. P. 30-31 : fot.
3953. Literatura romn din Basarabia postbelic n contextul deschiderii spre universalism : [pe marginea vol. "Deschidere spre universalism. Literatura romn din Basarabia
postbelic" de Ana Banto, Chiinu, Casa Limbii Romne "Nichita Stnescu", 2010, 344 p. :
fragm. din luri de cuvnt la lansare ale lui Arcadie Suceveanu, Theodor Codreanu, Loretta
Handrabura [et al.] // Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 265-270.
3954. Lungu, Eugen. Poezia rigorii etice : [n opera poetului Vasile Romanciuc] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 6-11.
3955. Suceveanu, Arcadie. Arcadie Suceveanu : "mi port originea de bucovinean ca
pe un blazon de noblee" : [dialog cu scriitorul, preedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova] /
interviu de Valentina Tzluanu // Sud-Est cultural. 2011. Nr 3. P. 37-44.
3956. urcanu, Andrei. Poetul ntre arheul marginii i reflexele deviantului : [pe marginea creaiei poetice a lui Dumitru Matcovschi] / Andrei urcanu // Philologia. 2011. Nr
5/8. P. 28-36. Rez. n lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3558-59, 3561, 3564, 3571, 3580, 3855, 3923)
821.161.1.0 Literatur rus
3957. , . : "
": [ ] / // .
2011. Nr 9. P. 3-7 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3934)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3958. , . . : ( . ) / . . // Stratum plus. 2011. Nr 4 :
C . P. 179-207 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr.: p. 206-207 i n notele de subsol.
3959. , . . I
V . : ( ) : [.] / . . //
Stratum plus. 2011. Nr 4 : . P. 15-164 : fig. Rez.
n lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 155-164.
3960. , . . 1 : [
, .] / . . , . . // Stratum plus. 2011. Nr 4

164

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

: C . P. 309-316 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus.


Bibliogr.: p. 315-316 i n notele de subsol.
3961. , . . . . . / . . // Stratum plus. 2011. Nr 4 :
C . P. 291-306 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p.
305-306 i n notele de subsol.
3962. , . . "" -
/ . . // Stratum plus. 2011. Nr 4 : C
. P. 271-290 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 289-290.
3963. , . : (I . . . I .
. .) / . // Stratum plus. 2011. Nr 4 : C . P.
211-224 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 222-224 i n notele de subsol.
3964. , . . - .. / . . // Stratum plus. 2011. Nr 4 :
C . P. 225-270 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p.
268-270 i n notele de subsol.
3965. , .
/ // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol.
5, Nr 2. P. 373-378 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 378 i n notele de subsol.
3966. , . .
: ( ) / . . // Stratum plus. 2011. Nr
4 : C . P. 167-178 : fig. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr.: p. 177-178 i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3826, 3971)
908 Monografii ale localitilor
(Vezi Nr 3971, 3974-76)
929 tiine biografice i nrudite
Cazacu, Adriana. Manualul-crestomaie Literatura romn veche de Gh. Dodi o bibliotec substanial a literaturii medievale. Vezi Nr 3933
Chivu, Gheorghe. Galaction Verebceanu, editor de texte vechi romneti. Vezi Nr
3799
Ionescu, Cristian. Vasile Gh. Popa (1912-1976) un mare folclorist romn. Vezi Nr
3739

165

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

Srbu, Antonina. Doi ani fr Potalionul din vis, Paul Miron : [scriitor, lingvist, om de
cultur : in memoriam (1926-2008)]. Vezi Nr 3942
Spinei, Nina. Maria Tnase Edith Piaf a noastr : [in memoriam cntreei :
(25.09.1913 22.06 1963)]. Vezi Nr 3840
Stavil, Tudor. Elisabeth Ivanovsky, la fe bessarabien d illustrations des livre belgique : [artist plastic din Basarabia : in memoriam (1910-2006)]. Vezi Nr 3835
Toma, Ludmila. Doctor of history and theory of fine arts Matus Livshits : [artist plastic
din Moldova : in memoriam (1920-2007)]. Vezi Nr 3824
Zagaevschi, Vladimir. Ucraineanul Ion Dumeniuk aprtor ardent al Limbii Romne.
Vezi Nr 3862
929.7 Nobilime. Titluri de noblee. Demniti i titluri aristocratice
3967. Mrcule, Vasile. Consideraii privind titulatura i statutul politico-juridic internaional al dinatilor dobrogeni din secolul al XIV-lea / Vasile Mrcule // Tyragetia : ser. nou.
2011. Vol. 5, Nr 2. P. 105-111. Rez. n lb. fr., rus. Bibliogr.: p. 109-110.
(Vezi de asemenea Nr 3731, 3974)
929.8 Drapele i pavilioane. Steaguri. Stindarde
3968. Andrie-Tabac, Silviu. nsemnele vexilare derivate din Drapelul de Stat al Republicii Moldova / Silviu Andrie-Tabac // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P.
361-372 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 371 i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3965)

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
(Vezi Nr 3555)

94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri

(Vezi Nr 3734, 3969, 3977)


(Vezi Nr 3980)

94(470) Istoria Rusiei

94(478) Istoria Republicii Moldova

3969. Cereteu, Igor. Evenimente istorice din secolele XVII-XVIII atestate n nsemnri
pe manuscrise i cri vechi cu circulaie n ara Moldovei / Igor Cereteu // Tyragetia : ser.
nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 145-164. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 162-163.
3970. Ciocanu, Sergius. Schitul Macui/Macicui (al lui Albu Prclab) i moia
Macui din inutul Orhei / Sergius Ciocanu // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2.
P. 119-138 : fig., fot. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 136-137 i n notele de subsol.
166

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3971. Dobrea, Sergiu. Muzeul memorial n Republica Moldova : tipologie i clasificare / Sergiu Dobrea // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 383-386. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr.: p. 385-386.
3972. Emilciuc, Andrei. Comerul cu sare n Basarabia n contextul includerii provinciei n sistemul economic al Imperiului Rus : (1812-1850) / Andrei Emilciuc // Tyragetia : ser.
nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 55-70. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 68-70 i n
notele de subsol.
3973. Gherasim, Cristina. Unele consideraii privind schimbrile n mentalitatea elitei
nobiliare din Basarabia n anii 30-40 ai secolului al XIX-lea / Cristina Gherasim // Tyragetia :
ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 215-222. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 221 i
n notele de subsol.
3974. Iucal, Vasile. Unele consideraii privind vechimea i originea numelui Ungheni
n lumea documentelor scrise / Vasile Iucal // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2.
P. 139-143. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 142-143.
3975. Nazaria, Sergiu. Operaia Iai-Chiinu i unele interpretri actuale ale ei : [al
doilea rzboi mondial, 1939-1945] / Sergiu Nazaria, Vladimir Polivev // Rev. mold. de drept
intern. i relaii intern. 2011. Nr 1. P. 155-160. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n
notele de subsol.
3976. Onil, Mihai. Localitatea Veprova-Puintei, inutul Orhei datarea i hotarele /
Mihai Onil // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 113-117. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. : p. 117.
3977. Pantaz, Silvia. Unele aspecte privind politica imperial rus n comerul cu
Principatul Moldova : (1812-1825) / Silvia Pantaz // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr
2. P. 205-214. Rez. n lb. fr., rus. Bibliogr.: p. 212-213 i n notele de subsol.
3978. Ploni, Elena. Muzeul de istorie i cercetarea tiinific tehnologia relaiei /
Elena Ploni // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 387-392. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr.: p. 392.
3979. Varta, Ion. Un prim manifest de la 1864 contra unei eventuale rentregiri a Basarabiei cu Romnia / Ion Varta // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 283-294.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 293 i n notele de subsol
3980. , . : ( IX . : ,
) / ; . . : . . // Tyragetia : ser. nou.
2011. Vol. 5, Nr 2. P. 261-270 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 270 i n notele
de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3588, 3605, 3699, 3731, 3794, 3827, 3967, 3981, 3885)
167

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

94(498) Istoria Romniei


3981. Apetroaiei, Maria. Cinste eroilor romni : [despre Slujba religioas oficial n
memoria celor 71.000 de ostai romni, nmormntai n Cimitirul de la iganca, raionul
Cantemir] / Maria Apetroaie // Lumintorul. 2011. Nr 3. P. 9-12 : fot.
3982. Barcaru, Silvia. Unele supoziii cu privire la localizarea Vicinei (sfritul sec. al
XIII-lea prima jumtate a sec. al XIV-lea) reflectate n istoriografia romneasc / Silvia
Barcaru // Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 99-104. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr.: p. 103-104 i n notele de subsol.
3983. Brad, Coriolan. Comemorarea eroilor i martirilor romni n exil / Coriolan Brad
// Limba Romn. 2011. Nr 3/6. P. 349-355 : fot.
3984. Bucur, Bogdan. Marea boierime valah n procesul de tranziie de la "vechiul
regim agrar feudal" la "era nou burghez revoluionar" : O perspectiv critic asupra concepiei politice i economice dezvoltat de tefan Zeletin : [studiu] / Bogdan Bucur //
Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 31-54 : tab. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr.: p. 52-54 i n notele de subsol.
3985. Cere, Irina. Impactul prestaiilor extraordinare impuse populaiei Principatelor
Romne n timpul ostilitilor ruso-turce din anii 1806-1812 / Irina Cere // Tyragetia : ser.
nou. 2011. Vol. 5, Nr 2. P. 199-204. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 203 i n
notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3594, 3699, 3735, 3969, 3979)
94(=411.16) Istoria evreilor
(Vezi Nr 3605)

168

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 9-2011


Boian, Ilie 3755
Bojoga, Eugenia 3858
Bolboceanu, Zinaida 3841
Boncu, Viorel 3679
Botomei, Vasile 3660
Brad, Coriolan 3983
Brnz, Maria 3586
Braoveanu, Lilian 3762
Buburuz, Petru 3593
Bucur, Bogdan 3984
Bulat, Denis 3792
Bulat, Dumitru 3792
Bulat, Eugenia 3889
Bulba, Sergiu 3615
Bunea, Diana 3838
Butnaru, Leo 3890-92
Butuc, Petru 3571, 3864
Buzu, Teodor 3571

A
Adam, Sorin 3684
Airinei, Liliana 3747
Alaci, Alexandru 3778
Albu, Natalia 3606
Alexeev, Loghin 3944
Andone, Raluca-Oana 3659, 3711
Andrie, Nicolae 3780
Andrie-Tabac, Silviu 3968
Anton, Ion 3571
Apetroaiei, Maria 3981
Aricu, Aculina 3749
Arhimandrit, Sofronie (Saharov) 3588
Armau, Liliana 3930
Armau-Canr, Ludmila 3571
Axenti, Ion 3781
B

Babr, Nicanor 3863


Babuci, S. 3767
Badr, Iurie 3700
Badrajan, Ghenadie 3779
Bahnaru, Vasile 3850
Bahtin, M. 3928
Balan, Iurie 3887
Baleca, Rodica 3765
Balmu, Dorina 3946
Baltaga, Ecaterina 3656
Bantea, Boris 3614
Banto, Alexandru 3556
Banto, Ana 3931, 3953
Barba, Alic 3754
Barcaru, Silvia 3982
Batrnac, Aureliu 3768
Bdru, Elena 3701
Bdescu-erbnoiu, Veronica 3710
Beu, Nicolae 3736
Blan, Violeta 3742
Blteanu, Ion 3826
Bnulescu-Bodoni, Gavriil 3591
Beregoi, Natalia 3607
Beleag, Vladimir 3888
Bilechi, Nicolae 3947
Bivol, Efim 3932
Bcu, Vasile 3678
Blaga, Lucian 3935
Bogdevici, O. 3744
Bogza, Lorena 3796

Caism, Natalia 3702


Callo, Tatiana 3729
Canr, Roman 3797
Capa, Tudor 3716
Caraman, Mihail 3616
Caraman, Petru 3940
Caraman, Viorica-Ela 3571
Cauia, Alexandr 3728
Cazac, Tatiana 3745-46
Cazacu, Adriana 3933
Cpi, Ionel 3773, 3786
Cru, Tamara 3951
Ceastina, Alla 3819
Ceban, Elena 3759
Cerempei, Valerian 3743, 3810
Cere, Irina 3985
Cereteu, Igor 3969
Certan, Ion 3612
Certan, Sergiu 3648
Certan, Simion 3612
Cheianu, Constantin 3893
Cheptene, Natalia 3796
Cheroiu, Gabriel 3790
Chibac, Gheorghe 3694
Chicaro, Tatiana 3734
Chicu, Nicolae 3557
Chirdeachin, Alexei 3863
Chiriac, Ludmila 3746
Chiric, Lazr 3741, 3756
Chirtoac, Natalia 2728
169

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011


Chivu, Gheorghe 3558, 3799
Cimil, Dorin 3696
Cimpoeu, Dorin 3559
Cimpoi, Mihai 3934, 3945
Ciobanu, Constantin Ion 3814
Ciobanu, Iraida 3829
Ciobanu, M. 3744
Ciobanu, Mircea V. 3923-24, 3948-49
Ciobanu, Olesea 3935
Ciobanu, Veaceslav 3617
Ciobu, Stela 3627
Ciocanu, Gheorghe 3560
Ciocanu, Ion 3950
Ciocanu, Sergius 3970
Ciomaga, Alexandra 3748
Ciornic, Rodica 3613, 3797
Cirimpei, Victor 3865
Ciubarov, Natalia 3601, 3609, 3648
Ciubuc, Vasile D. 3866
Ciu, Doina 3703
Coceban, Vitalie 3619
Cocieru, Ludmila 3704
Codreanu, Lina 3571
Codreanu, Theodor 3561, 3945, 3953
Codru, Anatol 3844
Coelho, Paulo 3877
Cogan, neer 3836
Cogut, Sergiu 3927
Cojocari, Eugenia 3705
Cojocaru, Violeta 3711
Colbneac, Alexei 3876
Colac, Tudor 3737, 3763, 3782, 3791
Colesnic-Codreanca, Lidia 3585
Condraticova, Liliana 3822, 3827
Condrachi, Vitalie 3618-19, 3801
Condrea, Irina 3851
Corj, Mihai 3730
Corlteanu, Nicolae 3869
Corniciuc, Sabina 3571
Cosmescu, Alexandru 3852
Cosniceanu, Maria 3867-68
Costachi, Gheorghe 3712
Costandache, Mihai 3587
Costenco, Nicolai 3947
Costiceanu, Tudor 3783
Coeriu, Eugeniu 3562, 3602, 3855-56, 3858
Cozma, Artur 3812
Creang, Ion 3931
Creu, Nicolae 3588
Crijanovschi, Sergiu 3680-81, 717
Cristea, Ion 3682
Cublean, Constantin 3906

Cuceiniuc, Ion 3756


Curtean, Maria 3589
Cuza, P. 3772
D
Dabija, Nicolae 3563
Danilov, Maria 3552
Dascaliuc, Al. 3772
Dnil, Paul 3738
Drul, Alexandru 3853
Dediu, Ion 3760
Deleanu, Ruslan 3712
Diaconu, Mihail 3668, 3723
Diaconu, Mircea A. 3936
Dinc, Mihai 3683
Diviza, Ion 3894
Dobrea, Sergiu 3971
Dodi, Gh. 3933
Doina, tefan Augustin 3878
Dolghi, Victoria 3669
Dragan-Grosu, Viorica 3693
Duca, Gh. 3751
Dumeniuk, Ion 3854, 3862
Dumistrcel, Stelian 3564
E
Eliade, Mircea 3879, 3938
Emilciuc, Andrei 3972
Eremia, Anatol 3866-67,3869-70
F
Fala, Alexandru 3623
Frm, Maria 3895
Felea, Alina 3699
Felea, Ion Mihai 3951
Felecan, Diana 3857
Felecan, Oliviu 3571
Filipescu, Hrisostom 3590
Flora, Ioan 3908
Foar, erban 3936
Futei, Nicolae 3591
G
Gabinschi, Marcu 3596
Gagiu, Emil 3667
Galaicu-Pun, Em. 3937
Gali, Ana 3896
Gamurari, Vitalie 3661-62
Gheiceanu, Cristina 3796
Gherasim, Cristina 3973
Gherman, Marcel 3897, 3925
170

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Ghimpu, Simion 3952
Ghimpu-Munteanu, Veta 3952
Ghitescu, Micaela 3877
Glc, Gavril 3742, 3757
Grbu, Nicolae 3713
Gladarenco-Stoian, Maia Ivan 3608
Golban, Olga 3626
Golubenco, Gheorghe 3684
Goncearenco, Nicolae 3784
Gona, Angela 3796
Goreanu, Ioan 3592
Gorpin, Nadejda 3845
Grati, Aliona 3938
Grebencicov, Victor 3571
Grecu, Mihail 3830, 3833, 3837 3898
Grecu-Peicev, Tamara 3830
Gribincea, Alexandru 3701
Griciuc, Petru 3624
Grimailo, Nelea 3663
Grico, Ana 3794
Grosu, Igor 3785
Gudumac, E. 3767
Guzun, Mihail 3565

Kvapil, Jaromir 3609


L
Lagerlf, Selma 3876
Lavric, Mihail 3759
Lazari, Igor 3626
Leahu, Nicolae 3855
Lessing, Doris 3926
Liiceanu, Gabriel 3880
Lipcan, Petru 3786
Liia, Natalia 3800
Livshits, Matus 3824
Lozan, Raisa 3758
Lozovanu, Nicolae 3787
Luchian, Ivan 3627
Lungu, Eugen 3954
Lupacu, Tudor 3570, 3744, 3747-48
M
Macedonski, Alexandru 3939
Malige, Francis 3628
Malzieu, Mathias 3929
Marco, Alexei 3822
Marian, Ana 3823
Marian, Ion 3752
Marin, Alexandra 3629
Marinescu, Lucia 3551
Marulea, Alexei 3571
Matcovschi, Dumitru [3956]
Mateevici, Alexei 3900
Matei, Tatiana 3812
Maximenco, Victoria 3926
Mazur, Vitalie 3725
Mnuc, Dan 3572, 3939
Mrcule, Vasile 3967
Mtca, Nicolae 3573
Melniciuc, Oleg 3694
Mihail, Eugenia-Zamfira 3593
Mihail, Paul 3593
Mihalache, Iurie 3670
Miron, Paul 3881, 3943
Mitru, Al. 3876
Mocanu, Maria 3597
Mogucii, Andrei 3848
Moliteanu, Svetlana 3849
Moraru, Adrian 3877
Moraru, Elena 3671
Munteanu, Andrei 3764
Munteanu, Angela 3831
Munteanu, Cristinel 3856
Munteanu, Eugen 3574, 3940

H
Hacina, Tamara 3766
Hadrc, Ion 3566
Haiduc, Ionel 3549
Handrabura, Loretta 3953
Hostiuc, tefan 3945
I
Iancu, tefan 3706
Ionescu, Cristian 3739
Iordchescu, Iulia 3899
Ispas, Nicuor 3724
Istrate, Gavril 3567
Iucal, Vasile 3974
Iustin, Viorel 3707
Ivanovsky, Elisabeth 3835
Ivnescu, Gheorghe 3940
J
Jalob, Ghenadie 3569
Joyce, James 3927
K
Kalabegishvili, T. L. 3761
Knight, John Alden 3791
Komartin, Claudiu 3921
Kulciki, Veaceslav 3750
171

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011


Munteanu-Siserman, Mihaela 3857
Murusidze, I. 3761
Musta, G. H. 3760
Mustea, Ana 3901
Mustea, Sergiu 3603

Podlesnaia, Natalia 3832


Pogrebnoi, Serghei 3753-54
Polivev, Vladimir 3975
Popa, Constana 3846
Popa, Vasile Gh. 3739
Popescu, Marin 3657
Postolache, Gheorghe 3775
Postovan, Dumitru 3673, 3686
Potarencu, Dinu 3731
Povar, I. 3745-46
Prisacar, Tatiana 3802
Proca, Ion 3903
Proca, Ludmila 3717, 3720
Procop, Natalia 3828
Prut, Constantin 3815, 3833
Puic, Sergiu 3904, 3910-11
Pyatnitsky, Yuri 3816

N
Nabokov, Vladimir 3927
Nagorni, Maria 3741
Narr, Gunter 3858
Nazaria, Sergiu 3975
Nechit, Irina 3942
Nederia, Alexandru 3802
Negru, Veaceslav 3629
Nemerenco, Nicoleta 3630
Nemoi, Gheorghe 3747-48
Nesterov, Tamara 3820-21
Nesterov, Vadim 3777
Nezalzova, Elena 3811
Nohai, Claudiu 3882
Nua, Ana-Mihaela 3902

R
Rachieru, Adrian Dinu 3571
Radul, Oleg 3753
Rileanu, Viorica 3873
Ru, Alexe 3576
Redinciuc, Nicoleta 3941
Ribkovskaia, Zinaida 3754
Rocaciuc, Victoria 3834
Romanciuc, Vasile 3954
Rzewicz, Tadeusz 3921
Rusnac, George 3874
Rusu, Mina-Maria 3859
Rusu, Vitalie 3709

O
Obreja, Sorina 3796
Olrescu, Dumitru 3844
Olofsdottir, Alma 3631
Onil, Mihai 3976
Oseniev, Mihail 3615
P
Palanceanu, Alexei 3773-74
Pantaz, Silvia 3977
Parfentie, Dumitria-Raluca 3929
Pataraya, D. T. 3761
Pavel, Vasile 3733
Pcurariu, Mircea 3594
Pcuraru, Veronica 3871
Pduraru, Alexandru 3685
Prvulescu, Ioana 3883, 3930
Pencov, Mihail 3756
Petrea, Aurelia 3780, 3788
Petrencu, Anatol 3575
Petrovici, V. 3767
Piaf, Edith 3840
Pincevschi, Tatiana 3613
Piscariov, Pavel 3836
Pisica, Gheorghe 3554
Pleca, Ecaterina 3872
Ploni, Elena 3555, 3978
Plotnic, Olesea 3697
Poalelungi, Oleg 3672

S
Saharneanu, Valeriu 3571
Saka, Serafim 3949
Sala, Marius 3577, 3875
Sandu, Maria 3758
Svulescu Voudouri, Monica 3942
Srbu, Antonina 3943
Scobioal, Aurel 3904
Secara, N. 3751
Serjant, Vera 3809
Simion Florea, Marian 3740
Simion, Eugen 3931
Srbu, Dumitru 3752
Srbu, Tatiana 3750
Sochirc, Alexei 3653
Socinschi-Plcint, Eudochia 3905
Socolov, Valeriu 3771
Sorocean, Clara 3803
Spatari, Mariana 3709
172

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Spinei, Nina 3840
Stahi, Andrei 3716
Stavil, Tudor 3835-36
Stnese, Nicolle 3797
Stvil, Vera 3847
Stoian, Ion-Ciprian 3714
Strmbeanu, Andrei 3578
Sturza, Ion 712
Suceveanu, Arcadie 3579, 3906-08, 3945,
3953, 3955
Sucman, Natalia 3753

urcanu, Ion 3784


urcanu, Nicolae 3944
uuianu, Floarea 3885, 3937

aguna, Andrei (PS Mitropolitul Ardealului)


[3589]
alaru, Gheorghe 3755
chiopu, Constantin 3580, 3732
elaru, Neculai 3789
imon, Olga 3909
leahtichi, Mihai 3581
tain, Olga 3742
tefnu, Radu 3687
tirbu, Titus 3910

Vaculenco, Anatolie 3813


Varta, Ion 3726, 3979
Velixar, Elvira 3769
Verde, Tatiana 3861
Verebceanu, Galaction 3799
Vicol, Vasile 3793
Vicoveanca, Sofia 3839
Vieru, Grigore 3583, 3946
Vinereanu, Mihai 3874
Viziru, Andrei 3818
Vlad, L. 3751
Vod, Gheorghe 3837
Voiculescu, Vasile 3941
Volcinschi, Victor 3695

U
Ungur, Nicon 3750
Ungurean, Ivan 3689
Ungureanu, Elena 3860
Ursu, A. 3776
Ursu, Dumitru 3801
Usati, Marin 3792

T
Tabuncic, Mariana 3628, 3648, 3715
Talmaci, Leonid 3648
Tamazlcaru, Andrei 3841
Tarlapan, Artur 3695
Tarlapan, Efim 3911
Tnase, Maria 3840
Tr, A. 3758
Tzluanu, Valentina 3604, 3955, 3927
Timbaliuc, Nina 3745
Tipa, Ion 3688
Titu, Alexandra 3817
Toma, Ludmila 3824
Toma, Marcel 3796
Toma, Vasile 3912
Tomule, Valentin 3605
Toprceanu, G. 3884
Toramanean, Aravir Harenovici 3821
Tribusean, Irina 3768
Turea, Larisa 3848
Turtureanu, Ovidiu 3598
Tverdohleb, Maia 3639

Z
Zabarah, D.A. 3596
Zabolotnaia, Lilia 3735
Zabulic, Violeta 3878
Zagaevschi, Vladimir 3862
Zavalisti, Ana 3703
Zegrea, Ilie Tudor 3584
Zeletin, tefan 3984
Zelinschi, Octavian 3649
Zubco, Valeriu 3715

, 3640
, 3886

, 3664, 3675
, . 3721
, 3610
, 3918
, 3645

mbal, Gheorghe 3571


urcan, Nelly 3553
urcanu, Andrei 3956
173

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

, 3795

, 3919
, 3644
, . . 3961
, 3644
, 3640
, 3920
, 3676
, 3655
, 3645
, 3727

, 3913
, 3957
, 3599
, 3798
, . . 3958
, . . 3960
, 3644
, 3641
, 3718
, 3804
, 3914
, 3922
, 3642

, 3915
, 3843
, 3916

, 3642

, 3600
, 3650

, 3805

, 3677
, 3652
, 3980
, 3770
, . 3691
, . . 3962

, . 3691

, 3677, 3795
, . 3692
, 3654
, 3664, 3721
, . 3963
, . 3719
, 3980
, 3807

, . 3665

, . 3698
, 3842
, 3674
, . . 3980
, 3825
, 3666
, 3675-76
, . . 3959
, 3798
, 3957
, 3644
, 3647, 3650-51

, . . 3964

, 3917
, 3677
-, . . 3843

, 3806
, . 3886
, . . 3960

, . 3658
, . 3690
174

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


, 3647

, 3652
, 3804

, 3808

, 3842
-, 3550

, 3965
, . . 3966

175

Cronica articolelor de revist Nr 9-2011 Magazine article annals Nr 9-2011

Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror articole sunt
fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 9-2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

"a" MIC. 2011. Nr 9.


Alunelul. 2011. Nr 9.
Aquarelle. 2011. Nr 9.
Arta : arte vizuale. 2010.
Avocatul poporului. 2011. Nr 7/8
Chemistry Journal of Moldova. 2011. Vol. 6, Nr 1.
Clipa. 2011. Nr 3.
Contabilitate i audit. 2011. Nr 9.
Intellectus. 2011. Nr 3.
Legea i viaa. 2011. Nr 9.
Limba Romn. 2011. Nr 3/6.
Lumintorul. 2011. Nr 3.
Mediul Ambiant. 2011. Nr 2.
Monitorul fiscal. 2011. Nr 3.
Noi. 2011. Nr 9.
Philologia. 2011. Nr 5/8.
Profit. 2011. Nr 7/8.
Realiti Culturale. 2011. Nr 2, 3.
Revista Moldoveneasc de Drept Internaional i Relaii Internaionale. 2011. Nr 1.
Revista Naional de Drept. 2011. Nr 8, 9.
Revista Botanic. 2011. Nr 3.
Revista de Studii i Cercetri Juridice. 2011. Nr 3/4.
Stratum Plus. 2011. Nr 4.
Sud-Est cultural. 2011. Nr 3.
Tyragetia : ser. nou. 2011. Vol 5, Nr 2.
Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 9.
VIP magazin. 2011. Nr 9.
. 2011. Nr 9.
. 2011. Nr 9.
. 2011. Nr 9.

176

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZET

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

SEPTEMBRIE

NR 9
2011
(4472-5068)

SEPTEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
4472. Academia de tiine a Moldovei despre Limba Romn i Istoria Romnilor :
rezoluia Conf. t. "20 de ani de la proclamarea Independenei Republicii Moldova", adopt. 24
aug. 2011, Chiinu // Flux : ed. de vineri. 2011. 2 sept. P. 2.
4473. Suceanu, Petru. Proiectul de lege Cu privire la Academia de tiine i Demonii lui Fiodor Dostoievski : [pe marginea proiectului de lege privind reorganizarea Acad. de
tiine a Moldovei] / Petru Suceanu // Sptmna. 2011. 16 sept. P. 10-11.
4474. , . ! : [ . :
. . - . ] /
// . 2011. 23 . . 6.
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
4475. Ru, Alexei. Vremea strngerii ... fragmentelor : [despre sistemul hipertextual
n Internet] / Alexe Ru // Gazeta bibliotecarului. 2011. Iun. (Nr 6). P. 1-2.
006 Standardizare i standarde
4476. Cojocaru, Ana. "Standarde europene" ce nseamn i cum le atingem? :
[despre Concepia privind perspectiva dezvoltrii Organismului Na. de Standardizare] / Ana
Cojocaru // Timpul de diminea. 2011. 23 sept. P. 13.
006.9 Standardizarea greutilor, msurilor i msurarea timpului
4477. , . : [ . .
- . ] // . . 2011. 16 .
. 9.

177

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

008 Civilizaie. Cultur. Progres


4478. Puric, Dan. Dan Puric: "Misiunea pe care o vedea Eminescu la poporul romn
este cea a dimensiunii morale, a rostuirii lucrurilor armonice ..." : (Rspunsuri la ntrebri.
Partea a 2-a a Conf. susinute la 5 mar. curent, la teatrul de Revist "Ginta Latin") / text ngr.
de Elena Tamazlcaru // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 6.

02 BIBLIOTECONOMIE
4479. Andrie, Ala. Pledoarie pentru istoria bibliotecilor / Ala Andrie // Gazeta bibliotecarului. 2011. Iun. (Nr 6). P. 6.
4480. Plieu, Raisa. Crile nesolicitate din bibliotec: ce facem cu ele? / Raisa
Plieu // Gazeta bibliotecarului. 2011. Iun. (Nr 6). P. 6-7.
06 Organizaii (n general)
061 Organizaii. Asociaii (n general)
4481. , . : " ,
, " : [
. . ""] / // . . 2011. 22 . . 9.
069 Muzee
4482. Ernu, Vasile. Despre capcanele muzeificrii / Vasile Ernu // Capitala. 2011.
2 sept. P. 7.
070 Ziaristic. Pres
4483. Damian, George. Presa scris nu are moarte. Unde mai arde flacra romnismului / George Damian // Timpul de diminea. 2011. 2 sept. P. 8.
4484. Marian, Boris. "Inima mea are patru camere spaioase!" : [dialog cu B. Marian,
ziarist] / interlocutor : Mihai Coniu // Moldova suveran. 2011. 27 sept.
4485. Zenin, Iurie. "i snt recunosctor destinului pentru tot ce am trit": [interviu cu
Iu. Zenin, fotojurnalist] // Comunistul. 2011. 16 sept. P. 12-13 ; . 2011. 9
. . 8-9.
4486. -, . : [ , ] / - // .
2011. 27 .
4487. , . : [ ] / // . . 2011. 30 . . 11.
In memoriam lui Anton Grjdieru, publicist i ziarist
4488. Buga, Ion. Stejar curajos al deteptrii naionale / Ion Buga // Lit. i arta.
2011. 22 sept. P. 3.
178

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4489. Corai, Tatiana. Dl Grjdieru, un om pe care nu-l pot uita / Tatiana Corai // Timpul de diminea. 2011. 30 sept. P. 10.
4490.
P. 13.

Stici, Ion. Omul de pe creasta valului / Ion Stici // Fclia. 2011. 24 sept.
10 ani de la fondarea ziarului "Timpul de diminea"

4491. Filat, Vlad. "Cel mai bun judector v este cititorul" / Vlad Filat // Timpul de diminea. 2011. 19 sept. P. 1.
4492. Lupu, Marian. "Timpul de astzi, ca i cel al lui Eminescu, continu s fac istorie" / Marian Lupu // Timpul de diminea. 2011. 19 sept. P. 1.
4493. 10 ani de nota zece! // Timpul de diminea. 2011. 9 sept. P. 6 ; 15 sept.
P. 4. Cuprins : Timpul continu s fac istorie / Vladimir Beleag ; Adevrul s v fie n
continuare cluz / Natalia Osadcii ; Timpul este ziarul familiei mele / Gheorghe Ghidirim ;
De ziua ta, i dorim Eternitate! / Nina Gorincioi-Cadoppi ; Timpul face parte din viaa mea /
Zinaida Julea ; Timpul este o bogie naional / Vasile Iovu ; Longevity! / Vasile Anestiade.
La ceas aniversar ... / Victor Cobsneanu ; Inspiraie, curaj i perseveren! / Lorena Bogza ;
Timpul o publicaie universal / Alexandru Donos ; Cu Timpul ne adunm speranele / Ion
Harea ; Timpul, cel de-al optulea membru al familiei mele / Vasile oimaru.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
4494. Hurduzeu, Ovidiu. Ortodoxia salveaz Romnia : [despre valorile ortodoxe] /
Ovidiu Hurduzeu // Flux : ed. de vineri. 2011. 9 sept. P. 6.

27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN


4495. Ambrozie (Munteanu) (Arhimandrit). "Lumea ne ispitete mereu cu "a avea",
iar Dumnezeu ne ndeamn la "a fi" : [interviu cu Arhimandritul Ambrozie (Munteanu), stare
al Mnstirii Hrjuca] / a consemnat Nicolae Crlig // Altarul credinei. 2011. 21 sept.
P. 6.
4496. Calistru, Ulea. Srbtori cretine: Cuvioasa Parascheva / Ulea Calistru // Lit. i
arta. 2011. 22 sept. P. 8 ; Fclia. 2011. 24 sept. P. 7.
4497. Cubreacov, Vlad. Recursul Patriarhiei Moscovei la etnolingvistic sau Manipularea prin limbaj ca procedeu de meninere a puterii canonice / Vlad Cubreacov // Flux : ed.
de vineri. 2011. 9 sept. P. 9.
4498. Dabija, Nicolae. Pe drumul crucii ... : [despre Mina Dobzeu, arhimandrit al Mnstirii Sfinii Apostoli Petru i Pavel din Hui, Romnia] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2011.
29 sept. P. 1.

179

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4499. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne). Mesajul Preafericitului Printe Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, cu prilejul sfinirii ansamblului Crucea Mntuirii Neamului Romnesc, Republica Moldova : 28 aug. 2011 / Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Romne Daniel // Lit. i arta. 2011. 1 sept. P. 1 ; Curierul ortodox. 2011. 21 sept.
P. 6.
4500. Declaraia Mitropoliei Chiinului i a ntregii Moldove pe marginea raportului
dlui Heiner Bielefeldt, reprezentant ONU // Altarul credinei. 2011. 21 sept. P. 5.
4501. Farca, Benone. "Sracii snt fraii i surorile noastre" : interviu cu Mons.
Benone Farca, Vicar Gen. la Episcopia Bisericii Romano-catolice din Rep. Moldova / consemnare : Valentina Gluc // Sptmna. 2011. 30 sept. P. 14.
4502. Radu-Ttaru, Maxim. Implicarea Bisericii n depirea tuberculozei / Maxim
Radu-Ttaru // Altarul credinei. 2011. 21 sept. P. 7.
4503. Stnil, Moni. Maica Domnului / Moni Stnil // Timpul de diminea. 2011.
2 sept. P. 6.
4504. Stnil, Moni. Ruptura omului de Dumnezeu / Moni Stnil // Timpul de diminea. 2011. 30 sept. P. 6.
4505. Stnil, Moni. Sfntul Ioan Boteztorul / Moni Stnil // Timpul de diminea.
2011. 9 sept. P. 12.
4506. Vladimir (Mitropolit al Chiinului i al ntregii Moldove). "Noi nu-i mprim
pe sfini dup criteriul naionalitii" : interviu cu PS Vladimir, Mitropolit al Chiinului i al
ntregii Moldove / consemnare : Olga Kirianova // Curierul ortodox. 2011. 21 sept. P. 7 ;
Altarul credinei. 2011. 21 sept. P. 1, 5.

3 TIINE SOCIALE
32 POLITIC
4507. , . :
[ . . .
, . . ] // plus. 2011. 16 . . 16.
322 Relaii dintre biseric i stat
4508. Corai, Tatiana. Mitropolia Moldovei este infailibil? : [despre vizita n Rep. Moldova a lui Heiner Bielefeldt, raportor special al ONU privind libertatea religiei i credinei] /
Tatiana Corai // Timpul de diminea. 2011. 13 sept. P. 6.

180

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

323 Politic intern


4509. Cubreacov, Vlad. Ruii, romnii i maghiarii revendic drepturi lingvistice n
Ucraina / Vlad Cubreacov // Flux : ed. de vineri. 2011. 2 sept. P. 4.
4510. Damian, George. Problemele romnilor de pretutindeni / George Damian //
Timpul de diminea. 2011. 29 sept. P. 5.
4511. Jurkynas, Mindaugas. O poveste baltic de succes : [Lituania, Letonia i Estonia dup cderea URSS : art. politologului din Vilnius] / Mindaugas Jurkynas // Integrarea
european, pas cu pas. 2011. Sept. (Nr 5). P. 19. (Supl. la cotid. "Timpul de diminea").
4512. Pleu, Andrei. Rzboiul nevzut : [art. publicistului romn] / Andrei Pleu //
Sptmna. 2011. 16 sept. P. 3.
4513. , .
/ // . 2011. 14 .
4514. , . : [
. . .] / // . 2011.
2 . . 5.
4515. , . : [
, . ] / // . . 2011. 29
. . 3.
4516. , . : [ 11 2001 .
: . . . -] / . // . . 2011. 16 .
. 20.
323(100-87) Politica intern a rilor de peste hotare
4517. Ciobanu, Vitalie. Rocada ruseasc : [despre alegerile parlamentare din dec.
2011, Rusia] / Vitalie Ciobanu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 30 sept. P. 6.
4518. Lubyanov, Ihor. Despre dihotomiile etnonimice la ucraineni i romni : interviu
cu jurnalistul I. Lubyanov de la "Gazeta po-ukrainski", Kiev / interviu realizat de Vlad
Cubreacov // Flux : ed. de vineri. 2011. 16 sept. P. 6.
4519. Pleu, Andrei. Memorie romneasc : [aspecte soc.-pol.] / Andrei Pleu //
Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 15 sept. P. 6.
4520. Pleu, Andrei. Psihologia imnului naional : [art. publicistului romn] / Andrei
Pleu // Sptmna. 2011. 30 sept. P. 3.
4521. Pleu, Andrei. Viciile unui muzeu inexistent : [despre constituirea "muzeului
comunismului" n Romnia] / Andrei Pleu // Sptmna. 2011. 23 sept. P. 3.
181

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4522. Pleu, Andrei. Un alt fel de romni : [art. scriitorului romn] / Andrei Pleu //
Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 29 sept. P. 6.
4523. Stnil, Moni. Ne cumprm mntuirea? / Moni Stnil // Timpul de diminea.
2011. 23 sept. P. 8.
4524. , . , "" .. : [. ] / //
. 2011. 30 . . 19.
4525. , . () : [. . . .
Regnum] / // . 2011. 2 . . 5.
4526. , . " " : [ . ] / // . . 2011. 30 . . 4.
323(478) Politica intern a Republicii Moldova
4527. Basarab, Marin. Toamna se numr ... preedinii : [aspecte soc.-pol.] / Marin
Basarab // Timpul de diminea. 2011. 6 sept. P. 6.
4528. Bogatu, Petru. Ai cui sunt Ashton, Tusc, Biden i compania? : [context soc.pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 16 sept. P. 7.
4529. Bogatu, Petru. Am fost sau mai suntem nc la un pas de rzboi? / Petru
Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 13 sept. P. 7.
4530. Bogatu, Petru. Cum pot fi dezarmai impostorii politici : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 27 sept. P. 7.
4531. Bogatu, Petru. De ce se alege pulberea? : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chiinu. 2011. 30 sept. P. 7.
4532. Bojoga, Eugenia. Ziua Limbii srbtoarea noastr a tuturor? / Eugenia
Bojoga // Jurnal de Chiinu. 2011. 2 sept. P. 18.
4533. Braghi, Dumitru. Dumitru Braghi: "Liderii AIE au mprit funcii care nu le
aparineau ..." : [interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova n perioada dec. 1999 apr. 2001] /
consemnare : Pavel Pduraru // Timpul de diminea. 2011. 5 sept. P. 4, 13.
4534. Butnaru, Val. Avem "ar". Ce facem cu ea? (2): (despre Unire pe nelesul tuturor romnilor) / Val Butnaru // Jurnal de Chiinu. 2011. 9 sept. P. 5. Art. 1 : 26 aug.
4535. Buzu, Ion. Moldova la 20 de ani : [context soc.-pol.] / Ion Buzu // Timpul de diminea. 2011. 22 sept. P. 5.
182

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4536. Canr, Alexandru. "Nu am ali politicieni pentru voi ..." : [aspecte soc.-pol.] /
Alexandru Canr // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 12 sept. P. 6.
4537. Cau, Igor. Riscuri sociale i politice pentru AIE-2 / Igor Cau // Adevrul : ed.
de Moldova. 2011. 27 sept. P. 6.
4538. Cau, Igor. Rusificarea etnicilor romni n RSSM / Igor Cau // Adevrul : ed.
de Moldova. 2011. 12 sept. P. 4-5.
4539. Cazacu-Istrati, Iacob. Din dragoste i dor : [despre Vasile Dobrogeanu, lupttor pentru renaterea na.] / Iacob Cazacu-Istrati // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 2.
4540. Cimpoi, Mihai. Limba romn, "cas a fiinei noastre" : [var. prescurtat a alocuiunii la edina festiv a Acad. de tiine a Moldovei din 31 aug. 2011] / Mihai Cimpoi // Lit.
i arta. 2011. 8 sept. P. 3.
4541. Ciobanu, Mircea V. Tnguirea ca sport naional / Mircea V. Ciobanu // Jurnal
de Chiinu. 2011. 16 sept. P. 18.
4542. Ciobanu, Vitalie. Cum ne vd alii : [despre imaginea Rep. Moldova] / Vitalie
Ciobanu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 23 sept. P. 6.
4543. Ciornei, Vsevolod. Btlia ideilor fixe : [context soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2011. 30 sept. P. 2.
4544. Ciornei, Vsevolod. Gropi i guri : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2011. 9 sept. P. 2.
4545. Ciornei, Vsevolod. Politica i anotimpurile : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2011. 2 sept. P. 2.
4546. Ciubotaru, Viorel. Ideal Naional: concept i coninut / Viorel Ciubotaru // Moldova suveran. 2011. 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30 sept. Va urma.
4547. Cojocaru, Nicolae. Ignorarea limbii de stat submineaz independena (1-2) :
rolul cadrului legislativ i al poziiei factorilor decizionali n (ne)realizarea integrrii minoritilor
/ Nicolae Cojocaru // Lit. i arta. 2011. 1,15 sept. P. 3.
4548. Cristea, Anatol. Leac pentru Transnistria / Preot Anatol Cristea // Lit. i arta.
2011. 15 sept. P. 2.
4549. Dabija, Nicolae. S nu suprm Kremlinul! : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae
Dabija // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 1.
4550. Damian, George. Deciziile pentru Chiinu se iau n alt parte : [Rep. Moldova
n context intern.] / George Damian // Timpul de diminea. 2011. 5 sept. P. 14.
183

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4551. Drul, Mihai. Smirnov nu a fost ales de popor : interviu cu M. Drul, activist
pentru drepturile omului n Transnistria / pentru conformitate : Alina Radu // Ziarul de gard.
2011. 15 sept. P. 10, 15.
4552. Duca, Gheorghe. "De parc nsui Eminescu / Te-ascult ce i cum vorbeti" :
alocuiune la edina festiv a Acad. de tiine a Moldovei din 31 aug. 2011 / Gheorghe Duca
// Lit. i arta. 2011. 8 sept. P. 3.
4553. Dulgheru, Valeriu. Cine se va ncumeta s repete "isprava" lui Iurie Roca? :
[context soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. i arta. 2011. 1 sept. P. 3.
4554. Ernu, Vasile. Despre derapajele "patriotismului naionalist" i democraie / Vasile Ernu // Timpul de diminea. 2011. 23 sept. P. 9.
4555. Filat, Vlad. Prin modificarea Constituiei cu o lege simpl, se atenteaz la libertatea cetenilor Republicii Moldova : (interviu acordat ageniei Infotag de ctre prim-ministrul
Rep. Moldova, V. Filat) // Moldova suveran. 2011. 16 sept.; Sptmna. 2011. 16
sept. P. 5.
4556. Godea, Mihai. Mihai Godea: "Cea mai bun soluie, din punctul nostru de vedere, este amendarea Constituiei i declararea i stabilirea alegerilor prezideniale directe" :
interviu acordat de liderul Partidului Aciunea Democratic postului Radio Europa Liber //
Sptmna. 2011. 16 sept. P. 13.
4557. Holban, Ion. Mozaic din viaa noastr / Ion Holban // Lit. i arta. 2011. 29
sept. P. 5. Cuprins : Continuarea temei politic i tiinific ; Mndria noastr ; Cu ocazie ;
Vizit de documentare ; Una-alta sau ntlnirea ntre patru ochi mai mult verzi ; Citirea proverbelor ; Numai Ntflea ; tiai voi cine este mpratul oilor? ; tiai voi oare ce spuneau
pe timpuri btrnii despre cei lenei?
4558. Lupu, Marian. Marian Lupu despre criza politic, integrarea european i conflictul transnistrean : [pe marginea interviului, oferit de ctre preedintele interimar al Rep.
Moldova portalului ucr. www.weekly.ua] // Timpul de diminea. 2011. 9 sept. P. 11 ;
Sptmna. 2011. 9 sept. P. 4.
4559. Moraru, Anton. Problema decomunizrii i decolonizrii Republicii Moldova /
Anton Moraru // Lit. i arta. 2011. 8 sept. P. 2.
4560. Moraru, Haralambie. Furai de srcie : [aspecte soc.-pol.] / Haralambie
Moraru // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P. 3.
4561. Moraru, Haralambie. Lumea : [aspecte soc.-pol.] / Haralambie Moraru // Lit. i
arta. 2011. 8 sept. P. 5.

184

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4562. Moraru, Ion. "Salvarea tineretului eu o vd numai prin ntoarcerea la origini" :


[interviu cu I. Moraru, fost deinut politic: reluat din rev. "Axa", mar. 2009] // Flux : ed. de vineri. 2011. 23 sept. P. 9.
4563. Mustea, Sergiu. Crimele comise de regimurile politice nu au termen de prescripie : interviu cu S. Mustea, dr. n istorie / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de
gard. 2011. 29 sept. P. 10, 15.
4564. Nedelciuc, Vasile. Autorii i redactorii Declaraiei de Independen : [art. fostului deputat n Parlamentul Rep. Moldova] / Vasile Nedelciuc // Jurnal de Chiinu. 2011.
20 sept. P. 11. Lit. i arta. 2011. 29 sept. P. 3.
4565. Negru, Nicolae. "Raiderism", pe nelesul tuturor : [context soc.-pol.] / Nicolae
Negru // Jurnal de Chiinu. 2011. 9 sept. P. 6.
4566. Negru, Nicolae. Capetele turtite i cele ascuite din politica moldoveneasc /
Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2011. 30 sept. P. 6.
4567. Negru, Nicolae. Doar o singur soluie : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chiinu. 2011. 23 sept. P. 6.
4568. Negru, Nicolae. Filat trieaz, Lupu trieaz i Voronin trieaz? : [context
soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2011. 20 sept. P. 6.
4569. Negru, Nicolae. Greeala fatal a lui Lupu : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru
// Jurnal de Chiinu. 2011. 16 sept. P. 6.
4570. Negru, Nicolae. Srbtorile ce ne despart : [context soc.-pol.] / Nicolae Negru
// Jurnal de Chiinu. 2011. 2 sept. P. 6.
4571. Negru, Nicolae. Zinaida Greceani, preedinte? De ce nu? : [context soc.-pol.]
/ Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2011. 27 sept. P. 6.
4572. Popa, Iulius. Aliana cu dou ri i cu o nunt : [context soc.-pol.] / Iulius Popa
// Lit. i arta. 2011. 29 sept. P. 1.
4573. Roca, Iurie. Calea spre nicieri, ntre nomadismul n mas i mimetismul politic : [aspecte soc.-pol.] / Iurie Roca // Flux : ed. de vineri. 2011. 9 sept. P. 7.
4574. Stnil, Moni. Contiina identitii / Moni Stnil // Timpul de diminea.
2011. 2 sept. P. 6.
4575. Tnase, Constantin. Eu protestez!!! : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Tnase //
Timpul de diminea. 2011. 30 sept. P. 8.

185

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4576. Tnase, Constantin. R. Moldova "tuete", ca s aud lumea c nc n-a murit


: [aspecte soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 2 sept. P. 7.
4577. Tnase, Constantin. R. Moldova, nainte i dup 21 septembrie 2011 / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 12 sept. P. 1, 14. Cuprins : 1. R. Moldova nainte de 21 septembrie ; 2. R. Moldova dup 21 septembrie: scenarii de evoluie ; 3.
Sunt alegerile anticipate o soluie pentru R. Moldova? ; 4. Avem nevoie de un turkmenbai
moldovenesc.
4578. Tnase, Constantin. R. Moldova, o "poveste de succes" fr deznodmnt /
Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 26 sept. P. 13.
4579. Tnase, Constantin. Ursul (strin) din bttura noastr i eterna boal a R.
Moldova : [context soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 13 sept.
P. 5.
4580. Tnase, Constantin. Ursul din bttur : [aspecte soc.-pol.] / Constantin
Tnase // Timpul de diminea. 2011. 16 sept. P. 5.
4581. ranu, Anatol. Renunarea la Istoria Romnilor. O simpl neatenie? : [context soc.-pol.: interviu acordat postului Radio Europa Liber de ctre A. ranu i Cornel
Ciurea, politologi] // Fclia. 2011. 3 sept. P. 8.
4582. rdea, Bogdan. Lupta AIE-2 mpotriva poporului continu ... / Bogdan rdea
// Comunistul. 2011. 9 sept. P. 8-9.
4583. rdea, Bogdan. Moratoriul preedintelui, sau De ce se prostitueaz sacerdoii? : [context soc.-pol.] / Bogdan rdea // Moldova suveran. 2011. 13 sept. ; Comunistul.
2011. 16 sept. P. 7.
4584. Until, Veaceslav. O decizie care complic lucrurile : [aspecte soc.-pol.: art. vicepreedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Until // Timpul de diminea. 2011. 23
sept. P. 13.
4585. Vakulovski, Alexandru. Un preedinte anarhist : [context soc.-pol.] / Alexandru
Vakulovski // Timpul de diminea. 2011. 2 sept. P. 6.
4586. , . / // . . 2011. 8 . . 3.
4587. , . ,
: . . ,
. 20- . / //
. 2011. 2 . . 2.

186

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4588. , . - : [ . - . ] / // .
. 2011. 2 . . 6.
4589. , . : " " : [.-. : . . .
] / // . 2011. 23 . . 2.
4590. , . : [.-. ] / // plus. 2011. 16 . . 6.
4591. , . :
[. . . 1993-2008 .] /
// . 2011. 13 .
4592. , . , : [ .
. . weekly.ua] / // . .
2011. 9 . . 2.
4593. , . : "
" : [ .
. . weekly.ua] // . 2011. 9 . . 2-3.
4594. , . : " " : [.-. : ] / // . 2011. 16 . . 5.
4595.
: [ . " . "] // . 2011. 27 .
4596. , . !; , " "! :
[ . : . . . ] / // plus. 2011.
16 ., 30 . . 5.
4597. , . : [ .
] / // . 2011. 21 .
4598. , . : " , " : [ : . ] // . 2011. 16 . .
3.

187

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4599. , . / . // plus.
2011. 30 . . 10.
4600. , . : [.-. ]
/ // . 2011. 23 . . 5.
4601. , . : [.-. ] /
// . 2011. 30 . . 3.
4602. , .
/ // . 2011. 23 . . 5.
4603. , . : [.. ] / // . . 2011. 16 . . 1-2.
4604. , . : " ,
" : [ - . ] // plus. 2011. 30 . . 8.
4605. , . : " , " : [ - .
] // plus. 2011. 9 . . 4.
4606. , . : " " : [ . ""] // . 2011. 14 .
4607. , . : - .
"" // . . 2011. 15 . . 3.
4608. , . : :
[ . . . . .
] / // . 2011.
9 . . 1, 6.
4609. , . "" , / // . 2011. 16 . .
4.
4610. , . : [.-. ] / // . 2011. 29 .; . 2011. 30 . . 5.
4611. , . , : [.-. ] / // . 2011. 9 .
. 5.
188

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4612. , . : [.-. ] / // . 2011. 30 . . 5.


20 de ani de la proclamarea independenei Republicii Moldova 27 august 1991 2011
4613. Dabija, Nicolae. Ct independen, atta ar! / Nicolae Dabija // Lit. i arta.
2011. 1 sept. P. 1.
4614. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Aniversarea a 20-a a Independenei ne-a fcut s fim
mai unii, mai mndri de ara noastr" : interviu acordat de prim-ministrul Rep. Moldova Ageniei Moldpres // Sptmna. 2011. 2 sept. P. 4.
4615. Greceani, Zinaida. Zinaida Greceani: "Ce se va ntmpla, vei vedea. O s fie
interesant!" : [interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova n anii 2008-2009] / consemnare : Pavel
Pduraru // Timpul de diminea. 2011. 9 sept. P. 14, 19.
4616. Reni, Alecu. Dreptul la unitatea naional / Alecu Reni // Lit. i arta. 2011.
8 sept. P. 1.
4617. Tarlev, Vasile. Vasile Tarlev: "Filat i Ghimpu trebuie pedepsii" interviu cu
prim-ministrul Rep. Moldova n anii 2001-2008] / consemnare : Pavel Pduraru // Timpul de
diminea. 2011. 7 sept. P. 4-5.
4618. urcanu, Ion. O lecie de istorie amar / Ion urcanu // Flux : ed. de vineri.
2011. 2 sept. P. 6-7.
4619. , . 20- :
. . / // . 2011. 9 . . 2.
4620. , . : " " : [ ] / // . 2011. 2 . .
7.
(Vezi de asemenea Nr 4486, 4683, 4744, 4963, 4973, 4982)
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
4621. Akhundlu, Ulvi. Moldova va fi tot timpul sub lup : [interviu cu U. Akhundlu, ef
al oficiului Consiliului Europei n Moldova] / consemnare : Virginia Dumitra // Adevrul : ed.
de Moldova. 2011. 26 sept. P. 4-5.
4622. Bsescu, Traian. "Republica Moldova a fost i este pmnt romnesc" : [despre relaiile cu Rusia i parteneriatul cu SUA: interviu cu T. Bsescu, preedinte al Romniei]
/ consemnare : George Rdulescu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 16 sept. P. 1, 45.

189

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4623. Bogatu, Petru. "Ucrainizarea" ca fapt i consecin : [Rep. Moldova n context


intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 6 sept. P. 7.
4624. Bogatu, Petru. Cum a ajuns un paria invitatul Europei? : [conflictul transnistrean n context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 9 sept. P. 7.
4625. Bogatu, Petru. De la un proces de reglementare la un proces de divor? : [conflictul transnistrean n context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 20 sept.
P. 7.
4626. Chirc, Sergiu Ion. Misiunea patriarhului Kirill n Basarabia / Sergiu Ion Chirc
// Timpul de diminea. 2011. 20 sept. P. 6.
4627. Damian, George. Din nou despre limba rus ca arm de distrugere n mas /
George Damian // Timpul de diminea. 2011. 26 sept. P. 4.
4628. Damian, George. Romnia fa n fa cu Transnistria i Rusia / George Damian // Timpul de diminea. 2011. 22 sept. P. 4.
4629. Damian, George. WikiLeaks de Chiinu : [despre informaiile din telegramele
diplomailor amer.] / George Damian // Timpul de diminea. 2011. 6 sept. P. 6.
4630. Declaraia comun privind parteneriatul strategic pentru secolul XXI ntre Romnia i Statele Unite ale Americii : [Washington, 13 sept. 2011] // Flux : ed. de vineri.
2011. 16 sept. P. 7.
4631. Duca, Gheorghe. "Pentru ea au fost rnii poeii" : alocuiune inut pe 31 aug.
2011 la ceremonia de dezvelire a bustului poetului Adrian Punescu n Grdina Publ. "tefan
cel Mare" din Chiinu / Gheorghe Duca // Lit. i arta. 2011. 8 sept. P. 4.+821.135.1.09
4632. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu: "Putin i Bsescu sunt liderii cei mai potrivii
pentru resetarea relaiilor romno-ruse" : [art. dir. Inst. de tiine Politice i relaii Intern. al
Acad. de tiine a Romniei] // Timpul de diminea. 2011. 30 sept. P. 10.
4633. Farage, Nigel. Nigel Farage: "UE nu are mari anse de supravieuire" : [interviu
cu eurodeputatul britanic] / consemnare : Ana Maria Tolbaru // Adevrul : ed. de Moldova.
2011. 7 sept. P. 11.
4634. Fule, Stefan. Uniunea European: gazele, vecinii i politica : [art. Comisarului
european pentru Extindere i Politica European de Vecintate i al Comisarului european
pentru Energie] / Stefan Fule, Gunther Oettinger // Ziarul de gard. 2011. 15 sept. P. 17.
4635. Luft, Bogumil. "Parteneriatul Estic nu este anticamera UE" : [interviu cu B.
Luft, ambasador al Poloniei n Rep. Moldova] /a intervievat Vadim Vasiliu // Jurnal de Chiinu. 2011. 27 sept. P. 8.

190

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4636. Macovei, Ion. Criza economic poate reduce capacitile militare ale UE : [masa rotund cu tema "Prioritile preediniei Republicii Polone n Consiliul European", 8 sept.
2011, Chiinu] / Ion Macovei // Integrarea european, pas cu pas. 2011. Sept. (Nr 6).
P. 18. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
4637. Macovei, Ion. Solidaritatea energetic, o nou provocare pentru UE / Ion
Macovei // Integrarea european, pas cu pas. 2011. Sept. (Nr 6). P. 15. (Supl. al cotid.
"Timpul de diminea").
4638. Nahoi, Ovidiu. Integrarea pe tcute ct mai poate continua? : [art. ziaristului
romn] / Ovidiu Nahoi // Sptmna. 2011. 9 sept. P. 3.
4639. Patriciu, Dinu. Europa unic : [art. politicianului din Romnia] / Dinu Patriciu //
Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 16 sept. P. 6.
4640. , . : [ .
. ] / // . 2011. 23 . . 5.
4641. , . ,
: [. ] / // . 2011. 23 . . 5.
4642. , . ? /
// . 2011. 30 . . 5.
4643. , . ? / // plus. 2001. 23 . . 6.
4644. , . : [ . ] / // plus. 2011. 9 . . 15.
4645. , . : [ ] / // plus.
2011. 30 . . 12.
4646. , . : [. 1998-2005 .] / // . . 2011. 2 .
. 26.
4647. : : [, 2011 .] // plus. 2011. 9 . . 14.
(Vezi de asemenea Nr 4653)
327(478) Politica extern a Republicii Moldova
4648. Berlinski, Ion. Idealul integrrii europene ca necesitate indiscutabil / Ion
Berlinski // Moldova suveran. 2011. 7 sept.
191

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4649. Cau, Igor. Posturi vacante de ambasadori, destinate comunitilor? / Igor Cau
// Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 20 sept. P. 6.
4650. Coica, Ala. 59% din moldoveni ar vota pentru aderarea la UE : [pe marginea
sondajului "Uniunea European marea provocare a Rep. Moldova", realizat de IDIS "Viitorul" i Inst. de Marketing i Sondaje] / Ala Coica // Integrarea european, pas cu pas. 2011.
Sept. (Nr 6). P. 13, 17. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
4651. Gorda, tefan. tefan Gorda: "Cehia este un model de dezvoltare pentru noi" :
[interviu cu Ambasadorul Rep. Moldova la Praga] / consemnare : Sorina tefr // Integrarea
european, pas cu pas. 2011. Sept. (Nr 5). P. 15-16. (Supl. la cotid. "Timpul de diminea").
4652. Leanc, Iurie. Iurie Leanc: "Muncim ca s drmm ultimul zid berlinez" : [interviu acordat de ctre ministrul Afacerilor Externe al Rep. Moldova postului Radio Europa
Liber] / interlocutor : Valentina Ursu // Integrarea european, pas cu pas. 2011. Sept. (Nr
6). P. 15. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
4653. Negru, Nicolae. ntlnirea Filat Smirnov, scenariul Moscovei / Nicolae Negru
// Jurnal de Chiinu. 2011. 13 sept. P. 6.
4654. Rusu, Octavian. Care sunt perspectivele apropierii Republicii Moldova de UE?
/ Octavian Rusu // Integrarea european, pas cu pas. 2011. Sept. (Nr 5). P. 18-19.
(Supl. la cotid. "Timpul de diminea").
4655. tefan, Andreea. mpreun, pentru promovarea demersului european al RM :
[20 de ani de raporturi diplomatice moldo-romne] / Andreea tefan // Integrarea european,
pas cu pas. 2011. Sept. (Nr 5). P. 13-14. (Supl. la cotid. "Timpul de diminea").
4656. tefan, Andreea. Noi perspective de cooperare cu UE: Participarea n cadrul
Politicii de Securitate i Aprare Comun : [despre studiul, efectuat de ctre experii independeni Damien Helly (Frana), Iurie Pntea i Polina Panainte (Rep. Moldova), n cadrul Fundaiei Soros Moldova] / Andreea tefan // Integrarea european, pas cu pas. 2011. Sept. (Nr
6). P. 18. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
4657. , . / // . . 2011. 2 . . 8.
4658. , . : "
" : [ : .
. . . ""] // . 2011. 30 . . 2.
4659. , . : [ . ] / // . 2011. 20 . ; . 2011. 16
. . 5.

192

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

329 Partide i micri politice


329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova
4660. , . / // plus. 2001. 23 . . 11.
4661. . . : [ . . . ] / // plus. 2011. 16, 23, 30 .
. 14. . : 2. ; 3.
. . . : 26 .

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
4662. Moldovanu, Ana. Implementarea sistemului netarifar de salarizare : [art. efei
Dep. protecie social-econ. al Confederaiei Na. a Sindicatelor din Moldova] / Ana Moldovanu
// Vocea poporului. 2011. 30 sept. P. 3. Idem n lb. rus.
4663. Prgaru, Ion. Remunerarea muncii n domeniul comunicaiilor : [interviu cu I.
Prgaru, preedinte al Federaiei Sindicatelor Lucrtorilor din Comunicaii] / consemnare :
Victor Pavliuc // Vocea poporului. 2011. 30 sept. P. 3. Idem n lb. rus.
4664. Preda, Radu. Planul pentru omaj zero n SUA / Radu Preda // Economist.
2011. 21 sept. P. 10.
331.105.44 Sindicate
4665. Blceanu, Gheorghe. Gheorghe Blceanu: "S avem mai mult curaj n a
demasca aciunile ilegale ale unor patroni" : [interviu cu liderul sindical din Romnia] / consemnare : Angelina Olaru // Vocea poporului. 2011. 16 sept. P. 5. Idem n lb. rus.
4666. Cldare, Dumitru. Universitatea de Stat din Moldova: 65 de ani n ascensiune :
[art. preedintelui Com. sindical al salariailor USM] / Dumitru Cldare // Vocea poporului.
2011. 30 sept. P. 4. Idem n lb. rus.
4667. Reformarea micrii sindicale: cadrele // Vocea poporului. 2011. 23 sept.
P. 3. Idem n lb. rus. Cuprins : Ne trebuie sindicaliti de profesie : [chestionar cu eful
sectorului organizare i administrare, aparatul Consiliului Gen. al Sindicatului Educaiei i
tiinei] / Angelina Begu ; S dispar ntrebarea "Ce am de la sindicat?" : [chestionar cu preedintele com. sindical al studenilor, Univ. Ped. de Stat "Ion Creang"] / Lilia Frant.
4668. Selina, Ana. Rolul comitetului sindical n aplanarea conflictelor de munc : [interviu cu A. Selina, preedinte al Com. Republican al Sindicatului Lucrtorilor din Sfera Deservirii Sociale i Producerii de Mrfuri "Sindindcomservice"] / consemnare : Victor Pavliuc //
Vocea poporului. 2011. 9 sept. P. 4. Idem n lb. rus.

193

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4669. Strategii de recrutare sindical n UE : [dup Rap. Fundaiei Europene pentru


mbuntirea Condiiilor de Via i de Munc] // Vocea poporului. 2011. 23 sept. P. 5.
Idem n lb. rus.
4670. andru, Dumitru. Institutul Muncii: noi provocri, noi standarde educaionale :
[despre sistemul educaional al sindicatelor: interviu cu D. andru, dir. gen. al Inst. Muncii] //
Vocea poporului. 2011. 9 sept. P. 3. Idem n lb. rus.
(Vezi de asemenea Nr 4784)
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine
4671. Gladei, Roger. Cum s schimbm destinaia terenului agricol n teren pentru
construcii? / Roger Gladei // Economist. 2011. 14 sept. P. 2.
4672. , . - : [ . .
] / // . . 2011. 22 . . 8.
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
4673. Ciofu, Vitalie. Ce avantaje mi ofer aciunile prefereniale? : [n soc. pe aciuni] / Vitalie Ciofu // Economist. 2011. 28 sept. P. 2.
4674. Popa, Ion. Avem nevoie de reforme radicale n agricultur : interviu cu I. Popa,
agent econ. din satul Peresecina, Orhei / consemnare : Tamara Lupuor // Vocea poporului.
2011. 30 sept. P. 7. Idem n lb. rus.
4675. , . "" : [. . . . . - . : . ] /
// . . 2011. 15 . . 9.
4676. , . : " , " : . / // . . 2011. 29 . . 11.
336 Finane
4677. Dodon, Igor. Mai puin producem, mai mult importm ... : [despre veniturile la
bugetul publ. na. pe prima jumtate a anului 2011: art. deputatului n Parlamentul Rep. Moldova] / Igor Dodon // Comunistul. 2011. 23 sept. P. 4.
4678. Drguanu, Dorin. Dorin Drguanu: "Bncile activeaz n regim absolut normal, mai bine ca anul trecut, dar trebuie de repus n drepturi acionarii legali" : fragm. din
interviul acordat Ageniei Inform. de Stat Moldpres de ctre guvernatorul Bncii Na. //
Sptmna. 2011. 9 sept. P. 6.

194

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4679. Lupuor, Adrian. Inflaia anual se apropie de nivelul de 2 cifre. Ct de mult


aceasta trebuie s ne ngrijoreze? / Adrian Lupuor // Economist. 2011. 14 sept. P. 12 ;
Flux : ed. de vineri. 2011. 16 sept. P. 4.
4680. Negru, Veaceslav. Veaceslav Negru: Suntem sortii s avem un buget orientat social : [interviu acordat postului Radio Europa Liber de ctre ministrul de finane al
Rep. Moldova] // Economist. 2011. 7 sept. P. 5.
4681. Partidul Aciunea Democratic. Propunerile Partidului Aciunea Democratic
privind politica fiscal i bugetar pentru anul 2012 // Sptmna. 2011. 9 sept. P. 13.
4682. opa, Victor. Recentele atacuri raider i exproprieri fr precedent n RM :
[memoriu adresat inst. de stat i ambasadelor, acreditate la Chiinu] / Victor opa, Viorel
opa // Economist. 2011. 14 sept. P. 8-9.
4683. Until, Veaceslav. Leciile unui atac de tip raider : [asupra a 4 bnci comerciale: art. vicepreedintelui Partidului Liberal] / Veaceslav Until // Timpul de diminea. 2011.
9 sept. P. 11.
4684. Ursu, Victor. Deficienele de sistem mpiedic creditarea la rate mai mici :
[despre sistemul bancar] / Victor Ursu // Economist. 2011. 28 sept. P. 5.
4685. , . , : [
. . 2011 . : . . ] / // . 2011. 23 . . 8 ;
. 2011. 28 .
4686. , . - : [ .
2012 .] / // . . 2011. 15 . . 1, 3.
4687. , . : "
70% " : [ . " "] / . . . // plus. 2011. 9 . . 5.
4688. , . : [
. ] / // . . 2011. 9 .
. 2.
4689. , .
. ? / // . . 2011. 30 . .
4.
4690. , . : [ . ] / // . . 2011. 23 . . 4.

195

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4691. , . : [ " ", 13 . 2011, ] / // . . 2011. 16 . . 4.


4692. , . / // . . 2011. 2 . . 4.
4693. , . : [. . -. -
-] / , // . .
2011. 9 . . 20.
4694. , . / //
. . 2011. 2 . . 20-21.
4695. , . " " :
[ . . Horizon Capital . ] / // . . 2011. 16 .
. 16.
4696. , . " ": : [ . . ] / // .
. 2011. 9 . . 6.
4697. , . :
[. . .] / // . . 2011. 2 . . 6.
4698. , . : [ .
2012 .] / // . . 2011. 30 . . 6.
4699. , . :
[ . 2010 .] / // . . 2011. 16 . . 6.
4700. , . ? /
// . . 2011. 8 . . 7.
4701. , . ? : [ .
. ] / // . 2011. 16 . . 8.
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
338(100-87) Situaia economic a rilor de peste hotare
4702. Crian, Magda. Falimentul, unica soluie pentru Grecia / Magda Crian // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 14 sept. P. 10.
196

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4703. , . : [ . . : . . - . -] / . // . . 2011. 2 . . 27.


4704. , . ? : [ .
] / // . 2011. 2 . . 8.
4705. , . , : [. .
- ] / // . . 2011. 2
. . 26.
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
4706. Cretere economic pe fundalul unei degradri a politicului i lipsei de reforme
structurale : [analiz Expert Grup] // Economist. 2011. 28 sept. P. 8-9.
4707. Decusear, Ion. Mitul succeselor economice ale fostei guvernri, sau Cum a
"prosperat" Moldova pe timpul comunitilor / Ion Decusear // Economist. 2011. 7 sept.
P. 8-9.
4708. Este imun Moldova la o eventual criz mondial? // Sptmna. 2011. 2
sept. P. 13. Cuprins : "Este clar c Moldova nu este imun fa de ocurile externe" / Alex
Oprunenco ; "Nici o economie nu are imunitate deplin" / Tokhir Mirzoev.
4709. Expert Grup: Realitatea economic. Analiza lunar a economiei i politicii :
[pentru perioada ian. iul. 2011 : ed. Nr 21, sept., 2011] // Flux : ed. de vineri. 2011. 23
sept. P. 7.
4710. Ioni, Veaceslav. Veaceslav Ioni: Pentru reforme nu este nevoie de bani, ci
de voin politic : interviu cu preedintele Comis. parlamentare pentru Economie, Buget i
Finane / pentru conformitate : Victor Moneag // Ziarul de gard. 2011. 8 sept. P. 10,
15.
4711. Loghin, Vlad. Nici economia rii noastre nu va scpa de nevoi : [perspective
econ.] / Vlad Loghin // Moldova suveran. 2011. 8 sept.
4712. Oprunenco, Alex. Moldova la 20 de ani de independen: progres sau eec
economic? / Alex Oprunenco // Flux : ed. de vineri. 2011. 2 sept. P. 7.
4713. Oprunenco, Alex. Progrese i eecuri economice : [n cei 20 de ani de la proclamarea Independenei Rep. Moldova] / Alex Oprunenco // Vocea poporului. 2011. 9
sept. P. 6. Idem n lb. rus.
4714. Parlicov, Victor. Victor Parlicov: "Nu vom tolera pierderile exagerate ale
"Moldovagaz" : [interviu cu dir. Ageniei Na. de Reglementare n Energetic] // Economist.
2011. 21 sept. P. 6.

197

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4715. Popa, Ana. Cum trebuie s fie o cretere economic? / Ana Popa // Economist.
2011. 14 sept. P. 10.
4716. , . : [ 20 ] /
// . . 2011. 29 . . 8-9.
4717. , . "". : [
. . . - . .
] // . . 2011. 9 . . 14.
4718. , . . : " , " : [ . - . - .
] / // . . 2011. 28 .
4719. , . "" :
[ . . .-. . "" .
] / // . . 2011. 8 .
. 11.
4720. , . :[ ] / // . . 2011. 30 . . 8.
4721. , . : [. . .
. 2011-2012 .] / // . .
2011. 16 . . 8.
4722. , . :
[ . . . . . ] //
. . 2011. 30 . . 33.
4723. , . ? / //
. . 2011. 30 . . 16.
4724. , . "" : [. . .
" " . ] / // . . 2011.
9 . . 8.
4725. , . : [ . . ""] /
// . 2011. 30 . . 3.
4726. , . / // . 2011. 2 . . 3.

198

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4727. , . / // .
. 2011. 16 . . 18.
338.48 Turism. Economia turismului
4728. , . : [ ] / // . 2011. 30 . . 5.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.5 Comer exterior. Comer internaional
4729. Duminica, Lilia. Cooperare vamal n format trilateral. Moldova, Romnia,
Ucraina / Lilia Duminica // Dreptul. 2011. 9 sept. P. 4.
4730. , . :
[ . . . . ] / //
. . 2011. 2 . . 18.
339.7 Finane internaionale
4731. Lupuor, Adrian. Criza monedei euro. Avantaje i dezavantaje pentru Republica Moldova : [coment. al expertului de la Asoc. Expert-Grup] / Adrian Lupuor // Flux : ed.
de vineri. 2011. 30 sept. P. 7.
4732. Marincea, Ovidiu. Euro ca o trf : [art. jurnalistului romn] / Ovidiu Marincea //
Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 27 sept. P. 6.
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
4733. Diaconu-Colintineanu, Laurentiu. Germania va moderniza sau va dezbina
Uniunea European? / Laurentiu Diaconu-Colintineanu // Economist. 2011. 7 sept. P.
10.
4734. Hadrc, Sorin. Euroatitudine gradualist : [Rep. Moldova n context econ. intern.] / Sorin Hadrc // Integrarea european, pas cu pas. 2011. Sept. (Nr 6). P. 13-14.
(Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
4735. Orcan, Sabin. O nou criz la orizont : [aspecte ale crizei econ. mondiale] /
Sabin Orcan // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 14 sept. P. 6.
4736. Pun, Matei. Trei ani de criz: unde suntem i ct d departe este captul tunelului? / Matei Pun // Economist. 2011. 14 sept. P. 10.
4737. Prohnichi, Valeriu. Chiinu i Bucureti pe drumuri diferite? : [coment.
econ.] / Valeriu Prohnichi // Timpul de diminea. 2011. 16 sept. P. 7.

199

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4738. Prohnichi, Valeriu. Rusia, Moldova i suportul economic pentru Transnistria :


[not analitic realizat n cadrul Expert-Grup] / Valeriu Prohnichi // Flux : ed. de vineri.
2011. 2 sept. P. 4.
4739. erbnescu, Ilie. Puterea lipsei de nlocuitori : [aspecte ale economiei mondiale] / Ilie erbnescu // Economist. 2011. 28 sept. P. 10.
4740. , . :
: [. . . . ] / ,
// . . 2011. 16 . . 20.
4741. , . ? : [.
. . -] / // . . 2011. 9 . . 20.
4742. , . : [. . .
-] / // . . 2011. 2 . . 27.
(Vezi de asemenea Nr 4634)

34 DREPT. JURISPRUDEN
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
4743. Duminica, Lilia. Libertatea religiei i a credinei n Moldova: progrese i provocri / Lilia Duminica // Dreptul. 2011. 16 sept. P. 4.
4744. Pulbere, Dumitru. Dumitru Pulbere: "Tentativa de a m elimina din funcia de
preedinte al Curii Constituionale este un act bine regizat" : [interviu cu preedintele Curii
Constituionale al Rep. Moldova] / consemnare : Olga Alergu // Sptmna. 2011. 30
sept. P. 10.
4745. , . : [ : .
. . ] /
// . 2011. 7 .
4746. , . : "-
" : [ . . .
] // . . 2011. 9 . . 16.
4747. , .
: [ . : . . ] // plus. 2011. 16 . . 4.
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
4748. Duminica, Lilia. Prevenirea traficului de fiine umane n rndul copiilor fr ngrijire printeasc : [despre proiectul Centrului de Informare i Documentare privind Drepturile
200

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Copilului din Moldova i Org. pentru Securitate i Cooperare n Europa] / Lilia Duminica //
Dreptul. 2011. 23 sept. P. 4.
4749. Praporcic, Sergiu. Recurs la memorie, sau Cum a dezlegat Filat minile criminalitii i corupiei / Sergiu Praporcic // Flux : ed. de vineri. 2011. 23 sept. P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 4700)
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
4750. , . : [ . ] / // . . 2011. 23
. . 14.
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
4751. , . : [ ] /
// . 2011. 2 . . 6.

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
4752. Chirtoac, Dorin. Primria Chiinu nu are cel puin dreptul s amendeze un
cetean neasculttor pentru curenie : [interviu oferit de ctre D. Chirtoac, primar gen. al
mun. Chiinu, postului Radio Europa Liber] / consemnare : Valentina Ursu // Capitala.
2011. 21 sept. P. 4 ; Capitala=. 2011. 21 . P. 4.
4753. , . : [
. . ] / ; . // . . 2011. 2 . . 3.
4754. , . 20 : [ . ] / // . 2011. 8 .

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
4755. , . : [
. : , . . ] / // . 2011. 30 . . 3.
4756. , . : " " : [ , .
. ] / // . 2011. 16 . .
3.

201

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4757. , . : [
. . . . - , . . ] /
// . . 2011. 16 . . 3.
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
(Vezi Nr 4771)

368 Asigurri

4758. , . : [. . ] / //
. 2011. 30 . . 4.
4759. , . : [ . . . . . . ] /
// . . 2011. 6 .

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
4760.

Ce spune legea despre nvmntul privat // Dreptul. 2011. 16 sept. P. 6.

4761. Ceban, Ion. Fr nvmnt, fr tiin, ara nu are viitor : [interviu cu I.


Ceban, deputat n Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Ludmila Borisova // Comunistul. 2011. 23 sept. P. 10-11.
4762. Ciurea, Corneliu. Dispariia colilor sau o reform ntrziat / Corneliu Ciurea //
Capitala. 2011. 2 sept. P. 1 ; Capitala=. 2011. 2 . P. 1.
4763. Coica, Ala. Uniforma colar: pro i contra / Ala Coica // Timpul de diminea.
2011. 23 sept. P. 25.
4764. Corj, Mihai. Sistemul educaional pornete pe alt fga. S-l ajutm s porneasc corect : [despre situaia din sistemul educaional al Rep. Moldova] / Mihai Corj // Fclia. 2011. 10 sept. P. 5 ; 17, 24 sept. P. 6. Va urma.
4765. Dnil, Stela. Uniforma colar, pro sau contra / Stela Dnil // Adevrul : ed.
de Moldova. 2011. 16 sept. P. 7.
4766. Doina, Viorica. i totui, de ce ruii nu nva limba romn? : interviu cu V.
Doina, prof. la Liceul Teoretic rus-ucr. "Petru Movil" / consemnare : Elena Lisnic // Capitala.
2011. 9 sept. P. 4 ; Capitala=. 2011. 9 . P. 4.
4767. Drguan, Ion. Implementarea reformei fr eradicarea corupiei? O iluzie! : [n
domeniul nvmntului] / Ion Drguan // Fclia. 2011. 10 sept. P. 1.

202

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4768. Duca, Gheorghe. Despre uniforma colar, calitatea studiilor, educaia moral
i civic : [art. preedintelui Acad. de tiine a Moldovei] / Gheorghe Duca // Sptmna.
2011. 16 sept. P. 14.
4769. Educaia n ierarhia prioritilor naionale : [materiale prezentate n cadrul conf.
cadrelor didactice din mun. Chiinu, 19 aug. 2011] // Vocea poporului. 2011. 9 sept. P.
3-4. (Supl. "Lumina", Nr 7). Cuprins : Direcii primordiale / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb
; Realizri i obiective / Vlad Filat ; Probleme ce ne macin / Lidia Scutaru ; Interconexiuni
optime / Vladimir Guu ; S schimbm accentele / Dumitru Ivanov ; O fereastr spre lume /
Daniel Vod. Idem n lb. rus.
4770. Gheorghi, Svetlana. Educaie pentru ntreaga via : [despre educaia ecol.
la Liceul Teoretic "George Clinescu", mun. Chiinu] / Svetlana Gheorghi // Fclia. 2011.
10 sept. P. 12.
4771. Gorincioi, Adrian. Protecia ecologic a consumatorilor : [n sprijinul educaiei
ecol.] / Adrian Gorincioi // Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 4.
4772. Hanganu, Ioan. Procesul i mijloacele reformrii nvmntului / Ioan
Hanganu // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P. 7.
4773. Leaco, Ion. Numai munca tuturor ne va scoate din impas : [despre educaia
prin munc] / Ion Leaco // Sptmna. 2011. 16 sept. P. 21.
4774. Luca, Maria. De ce s nvm limba francez? / Maria Luca // Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 5.
4775. Mndcanu, Virgil. Bazele filosofice ale epistemologiei educaiei cretine / Virgil Mndcanu // Fclia. 2011. 24 sept. P. 2.
4776. Mndcanu, Virgil. ntruct mai pot spune pcatului pe nume, l spun : [despre
predarea religiei n coal] / Virgil Mndcanu // Fclia. 2011. 10 sept. P. 2.
4777. Mndcanu, Virgil. Ponderea virtuilor religioase n formarea personalitii /
Virgil Mndcanu // Fclia. 2011. 3 sept. P. 2.
4778. Moraru, Haralambie. coala din Basarabia se dezrdcineaz / Haralambie
Moraru // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P. 7.
4779. Oleinic, Viorica. Atenie la "Captarea ateniei ..."! : [pe marginea crii "Captarea ateniei i actualizarea cunotinelor" de Iulia Iordchescu] / Viorica Oleinic // Fclia.
2011. 10 sept. P. 6.
4780. Pslaru, Vlad. Fundamenta pedagogia : [despre fundamentele pedagogiei] /
Vlad Pslaru // Timpul de diminea. 2011. 9 sept. P. 13.

203

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4781. Pslaru, Vlad. Limba romn sunt eu : [aspecte educaionale] / Vlad Pslaru //
Timpul de diminea. 2011. 2 sept. P. 26.
4782. Pslaru, Vlad. Lucruri sigure i lucruri nesigure (1-2) : [aspecte educaionale] /
Vlad Pslaru // Timpul de diminea. 2011. 23 sept. P. 24; 30 sept. P. 26.
4783. Popa, Iulius. Quo vadis, nvmnt? / Iulius Popa // Lit. i arta. 2011. 1
sept. P. 3.
4784. Reactualizarea demersurilor educaionale // Vocea poporului. 2011. 9 sept.
P. 2. (Supl. "Lumina", Nr 7). Cuprins : Finanele dicteaz : [comunicare a efului Dir.
finane n nvmnt, cultur i tiin a Min. Finanelor al Rep. Moldova la ntrunirea activului
sindical al Sindicatului Educaiei i tiinei, 19 aug. 2011] / Svetlana Boroi ; Reformele sunt
necesare : [comunicare a prim-viceministrului al Educaiei al Rep. Moldova la ntrunirea activului sindical al Sindicatului Educaiei i tiinei, 19 aug. 2011] / Tatiana Potng. Idem n lb.
rus.
4785. Rolinsky, Vladimir. Acum sau niciodat : [despre sistemul de nvmnt] /
Vladimir Rolinsky // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P. 7.
4786. Rusu, Tudor. Despre uniforma colar, calitatea studiilor, educaia moral i
civic / Tudor Rusu // Fclia. 2011. 24 sept. P. 4.
4787. Schaltter, John W. Extras din "Supa de pui pentru suflet" : [din cartea specialistului amer.] / John W. Schaltter // Univers pedagogic pro. 2011. 8 sept. P. 8.
4788. Sologub, Lilia. Cte ceva despre copiii cu abateri comportamentale / Lilia
Sologub // Fclia. 2011. 17 sept. P. 5.
4789. Turea, Maria. Efectele suprasolicitrii colare / Maria Turea // Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 5.
4790. Turenco, Valentina. Educaia personalitii copilului pe baza culturii i tradiiilor
poporului nostru : [la Liceul Teoretic "Principesa N. Dadiani", mun. Chiinu] / Valentina
Turenco // Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 2.
4791. , . : [ . . .. , . ] / // Fclia. 2011. 10 sept. P. 13.
4792. : [ ] /
, , . // . 2011. 2 . .
5.

204

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4793. , .
: [. -. - . ] / // . 2011. 16 . . 5.
4794. , . "" : [ ] / //
. 2011. 7 .
4795. , . :
[ e "", . ] / // Univers pedagogic pro. 2011. 8
sept. P. 7.
(Vezi de asemenea Nr 4953)
37.015 Formarea inteligenei i a personalitii
4796. Barancean, Stela. Dezvoltarea potenialului creativ i a gndirii critice / Stela
Barancean // Univers pedagogic pro. 2011. P. 8.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale
4797. Andronesco, Nicholas. Fiziografia Eminescu (2) : prednd fizica dup Eminescu : [art. prof. din SUA] / Nicholas Andronesco // Lit. i arta. 2011. 8 sept. P. 7. Art.
1 : 28 iul. Cuprins : Cu privire la legea spaiului n cdere liber dup Eminescu ; Experiment ; ncercai acest experiment ; Formula lui Galilei ; De gndit pentru fizicieni ; Interdisciplinaritate.
4798. Bargan, Violina. Tez semestrial : [la informatic, cl. a 11-a, profil umanist:
din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Gh. Asachi", mun. Chiinu] / Violina Bargan, Mariana Ciobanu // Univers pedagogic pro. 2011. 8 sept. P. 6.
4799. Beschieru, Mariana. Ideas for Vocabulary Activities : [din experiena prof. de la
Liceul "Mihai Eminescu", mun. Chiinu] / Mariana Beschieru // Univers pedagogic pro.
2011. 15 sept. P. 7.
4800. Bivol, Nina. Jocurile didactice n predarea limbii i literaturii romne : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "M. Viteazul", oraul Hnceti] / Nina Bivol // Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 8.
4801. Busuioc, Angela. Documentul video incitare a comunicrii : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Hnceti] / Angela Busuioc // Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 8.
4802. Cernei, Cristina. Ghid de aciune instructiv-educativ : [proiect de lecie, lb.
engl., cl. a 11-a : din experiena prof. de la Liceul Profesional nr. 1, Chiinu] / Cristina Cernei
// Univers pedagogic pro. 2011. 1 sept. P. 6.

205

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4803. Ciobanu, Mariana. Elaborarea testelor computerizate : [din experiena prof. de


la Liceul Teoretic "Gh. Asachi", mun. Chiinu] / Mariana Ciobanu // Univers pedagogic pro.
2011. 15 sept. P. 8.
4804. Cocr, Aliona. Avantaj competitiv pentru atingerea obiectivelor : [din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "M. Sadoveanu", Hnceti] / Aliona Cocr // Univers
pedagogic pro. 2011. P. 7.
4805. Colibaba, Adela. Jouer pour parler franais : [din experiena prof. de la Gimnaziul nr. 31, mun. Chiinu] / Adela Colibaba // Fclia. 2011. 17 sept. P. 6.
4806. Colibaba, Adela. Ludicul element de baz n dinamizarea orelor de limb
francez : [din experiena prof. de la Gimnaziul nr. 31, mun. Chiinu] / Adela Colibaba //
Fclia. 2011. 24 sept. P. 10.
4807. Dimitrioglo, Alla. Formarea competenelor de lucru n grup : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic cu profil Sportiv nr. 3, mun. Chiinu] / Alla Dimitrioglo // Univers
pedagogic pro. 2011. 1 sept. P. 4.
4808. Dragan, Grigore. Piramida. Elemente. Clasificri. Aria lateral i total : [proiect didactic la geometrie, cl. a 12-a, profil real: din experiena prof. de la Liceul Teoretic
Lpuna, raionul Hnceti] / Grigore Dragan // Fclia. 2011. 24 sept. P. 6.
4809. Dubrovschi, Anatolie. Istoria local Patria mic sau Obiect de cultur i patriotism : [n sprijinul predrii "Istoriei integrate"] / Anatolie Dubrovschi, Grigore Vatav, Vasile
Vieru // Comunistul. 2011. 9 sept. P. 12-13 ; . 2011. 9 . . 6-7.
4810. Ganaciuc, Diana. A three-phase approach to reading : [din experiena prof. de
la Liceul Teoretic "Mircea Eliade", mun. Chiinu] / Diana Ganaciuc // Univers pedagogic pro.
2011. 22 sept. P. 6.
4811. Grosu, Zinaida. Searching for efficiency : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Hnceti] / Zinaida Grosu // Fclia. 2011. 24 sept. P. 10.
4812. Guu, Igor. Evaluarea formativ n cadrul orelor de informatic : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "Ion Creang", satul Popetii de Sus, raionul Drochia] / Igor Guu //
Univers pedagogic pro. 2011. P. 7.
4813. Guu, Ludmila. Metode de lucru independent la leciile de matematic : [din
experiena prof. de la Liceul Teoretic "Ion Creang", satul Popetii de Sus, raionul Drochia] /
Ludmila Guu, Igor Guu // Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 3.
4814. Iasicova, Tamara. Mria sa Cuvntul : [stilistica i relaiile sale cu dezvoltarea vorbirii: din experiena prof. de la Liceul Teoretic nr. 1, Briceni] / Tamara Iasicova // Univers pedagogic pro. 2011. 15 sept. P. 7.

206

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4815. Macaev, Cristina. How to Write Well : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic
"Ion Creang", mun. Chiinu] / Cristina Macaev // Fclia. 2011. 10 sept. P. 6.
4816. Nazarie, Victor. Formarea competenelor verbal-comunicative : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "Petru Movil", mun. Chiinu] / Victor Nazarie // Univers pedagogic pro. 2011. 1 sept. P. 2.
4817. Pricochi, Ecaterina. Tehnici mixte : [proiect didactic la educaia artisticoplastic, cl. a 4-a: din experiena nvtoarei de la Gimnaziul-internat din Leova] / Ecaterina
Pricochi // Fclia. 2011. 10 sept. P. 12.
4818. Pulbere, Ala. Problematizarea n procesul de formare a competenelor : [din
experiena prof. de la Liceul Teoretic "Miguel de Cervantes", mun. Chiinu] / Ala Pulbere //
Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 2.
4819. Religia cultul ortodox : curriculum colar, cl. 1-a - a 9-a // Altarul credinei.
2011. 21 sept. P. 4.
4820. Rscan, Ecaterina. "Unde ncepe Patria?" : [activitate extracurricular pentru
elevi i prini: din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "A. Mateevici", Cinari, raionul
Cueni] / Ecaterina Rscan // Fclia. 2011. 17 sept. P. 3.
4821. Stnil, Ala. Reading Activities Represent the Foundation for Reading
Comprehension : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "G. Clinescu", mun. Chiinu] /
Ala Stnil // Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 6.
4822. Toma, Vitalina. Conversiunea numerelor dintr-un sistem n altul : [proiect didactic: din experiena prof. de la Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar", mun. Chiinu] / Vitalina Toma // Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 3.
4823. Turenco, Valentina. Tehnici de tricotare. Tricotarea liniar : [din experiena
prof. de educaie tehnol. de la Liceul Teoretic "Principesa N. Dadiani", mun. Chiinu] /
Valentina Turenco // Univers pedagogic pro. 2011. 15 sept. P. 3.
4824. Vulpe, Viorica. Schemele i rolul lor n predarea istoriei : [din experiena prof.
de la Liceul Teoretic "A. Agapie", Pepeni, raionul Sngerei] / Viorica Vulpe // Fclia. 2011.
10 sept. P. 7.
4825. , . : [ . . , . ] / // Univers pedagogic
pro. 2011. P. 6.
4826. , .
- : [ . ". ",
. ] / // Univers pedagogic pro. 2011. 8 sept. P. 7.

207

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4827. , .
: [ "
", . ] / // Univers pedagogic pro. 2011. 15 sept.
P. 5.
4828. , . " " : [7- .:
. . nr. 3, . ] / //
Univers pedagogic pro. 2011. 15 sept. P. 2.
4829. , . : [ . . nr. 3, . ] / //
Univers pedagogic pro. 2011. 1 sept. P. 5.
4830. , . : [. : . . .. , . ] /
// Fclia. 2011. 17 sept. P. 6.
4831. , . o : [ . . , ] / // Univers pedagogic pro. 2011. 1 sept. P. 7.
4832. , . : [ . , 10- .: . , . ] /
// Univers pedagogic pro. 2011. 1 sept. P. 5.
4833. , . . :
. . / // Univers pedagogic
pro. 2011. 22 sept. P. 8.
4834. , . XI-XV : [. 6- .:
. . , ] / // Fclia. 2011. 10 sept. P. 7.
4835. , . " " : [ "", . ] / // Univers pedagogic
pro. 2011. 22 sept. P. 6.
4836. , .
: [ "", . ] / // Univers pedagogic pro. 2011. 15 sept. P.
6.
4837. , . : [ . .. , . ] / // Fclia. 2011. 10
sept. P. 13.

208

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4838. , . : [
. . .. , . ] / // Univers
pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 7.
4839. , . 8-9 : [ " " . . : . . . , . ] /
// Univers pedagogic pro. 2011. 8 sept. P. 5.
4840. , .
/ // Univers pedagogic pro. 2011. 1 sept. P. 8.
4841. , . "" : [ .
7-8 .: . . , . ] /
// Fclia. 2011. 24 sept. P. 11.
4842. , . " " :
[ . ".. ", . ] / // Univers pedagogic pro. 2011. 15 sept. P. 5.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar
4843. Barancean, Stela. De la evocare ... la extindere : [despre structura leciei: din
experiena prof. de la Liceul Teoretic Balatina, raionul Glodeni] / Stela Barancean // Univers
pedagogic pro. 2011. 15 sept. P. 4.
4844. Belomenova, Aliona. : [din experiena prof. de la
Liceul Tehn. "B.Z. Herli", mun. Chiinu] / Aliona Belomenova // Univers pedagogic pro.
2011. 15 sept. P. 6.
4845. Bendas, Mihai. Clopoelul bucuriilor la nceput de an colar : [despre activitatea Liceului "Anton Guzun", satul Bulboaca, raionul Anenii Noi] / Mihai Bendas // Fclia.
2011. 10 sept. P. 4.
4846. Bendas, Mihai. O via consacrat satului natal : [despre activitatea Gimnaziului "Ion Vatamanu" din satul Prlia, raionul Ungheni] / Mihai Bendas // Fclia. 2011. 17
sept. P. 4.
4847. Bendas, Mihai. Recunotin i patriotism n Satul Nou : [despre activitatea
Gimnaziului "Tudor Stric" din Satul Nou, raionul Cimilia] / Mihai Bendas // Fclia. 2011.
3 sept. P. 3.
4848. Bril, Ludmila.
: [ . . . . , "M. Grecu", . ]
/ Ludmila Bril, Galina Lupanciuc // Univers pedagogic pro. 2011. 8 sept. P. 5.
209

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4849. Cru, Galina. Galina Cru: "n ara noastr s nu uitm c st mereu copilul i el ateapt de la noi lumina sufletului, nelepciunii i a bunului-sim" : interviu cu dir.
Liceului Teoretic "Dante Alighieri" / consemnare : Rodica Bulmaga // Lit. i arta. 2011. 15
sept. P. 6.
4850. Chira, Galina. Galina Chira: "La 40 de ani, viaa unei femei abia ncepe ..." :
[interviu cu prof. de la Liceul de Inventic i Creativitate "Prometeu", mun. Chiinu] / consemnare : Tatiana Corai // Timpul de diminea. 2011. 5 sept. P. 7. (Supl. "Femeia; Nr
30).
4851. Groza, Virginia. Analiza rezultatelor examenului de BAC : (lb. i lit. rom., cl. a
12-a "A", promoia 2011: despre experiena Liceului Teoretic "Miguel de Cervantes", mun.
Chiinu] / Virgina Groza // Univers pedagogic pro. 2011. 15 sept. P. 4.
4852. Iachim, Ion. nfloritor, "Ion Creang" din Floreti : [despre activitile reprezentative ale Liceului Teoretic "Ion Creang" din Floreti] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro.
2011. 22 sept. P. 1.
4853. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. colile din municipiu au pit cu dreptul n
noul an de studii : [art. dir. gen. al Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport a Consiliului Municipal
Chiinu] / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Univers pedagogic pro. 2011. 8 sept. P. 4.
4854. Pslaru, Natalia. Maria Buruian nvtor cu o inut fizic i moral impecabil : [de la Liceul "Mihai Viteazul", mun. Chiinu] / Natalia Pslaru // Univers pedagogic
pro. 2011. P. 2.
4855. Pslaru, Natalia. Profesori de succes la Liceul Teoretic "tefan-Vod", or. Vadul lui Vod / Natalia Pslaru // Univers pedagogic pro. 2011. P. 3.
4856. Popov, Elena. Bucuriile i tristeile nceputului : [despre pedagogii de la Liceul
Teoretic "Ion Suruceanu" din satul Sipoteni, raionul Ialoveni] / Elena Popov // Fclia. 2011.
24 sept. P. 3.
4857. Postu, Rodica. "... i aa apare inventatorul!" : [despre rolul matematicii n
dezvoltarea creativitii] / Rodica Postu // Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 7.
4858. Postu, Rodica. Rezultatele examenului de BAC : [n cl. a 12-a, profil real, centrul Liceul "Gh. Asachi"] / Rodica Postu // Univers pedagogic pro. 2011. 8 sept. P. 8.
4859. Postu, Rodica. Suntem unii, de ce i cnd? : [or de dirigenie n cl. a 8-a la
Liceul Teoretic "Miguel de Cervantes", mun. Chiinu] / Rodica Postu // Univers pedagogic
pro. 2011. 15 sept. P. 7.

210

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4860. Rotaru, Nina. Stimularea creativitii la orele de limb i literatur romn : [la
Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", Hnceti] / Nina Rotaru // Fclia. 2011. 24 sept. P.
6.
4861. Rusu, Tudor. nceput de an colar promitor : [despre performanele Liceului
Teoretic "Ana Muntean" din Ialoveni] / Tudor Rusu // Fclia. 2011. 3 sept. P. 5.
4862. Scutelnic-Bibica, Tatiana. nceput de trilogie ... : (od pedagogului) / Tatiana
Scutelnic-Bibic // Univers pedagogic pro. 2011. P. 5.
4863. Venicia s-a nscut la ... coal : [omagii pedagogilor] // Lit. i arta. 2011.
29 sept. P. 2. Cuprins : Femeia drapel romnesc / Raisa Ciobanu ; Intrarea n toamn
cu demnitatea unei primveri : [despre Virginia Malcoci, prof. de lb. i lit. rom.] / Eugen
Gheorghi ; Unum pro multis, sau recunotin profesorului colar! : [despre Iurie Zamlinschi,
prof. la Gimnaziul din satul Stoicani, raionul Soroca] / Vitalie Rileanu ; Urme pe pmnt :
[despre Olga Grdinaru, fost pedagog la coala nr. 1 Sturzovca, raionul Glodeni] ; ntlnire cu
destinul : [despre Eleonora Goncear, dir. al Liceului "Iulia Hasdeu"] / Maria Mu.
4864. , . : / .
, . // Univers pedagogic pro. 2011. P. 6.
4865. , . : [9- . . . .. , . ] / // Fclia. 2011. 10 sept.
P. 13.
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
4866. Bargan, Rodica. Fonesc castanii la porti i ne petrec tnguitori ... : [din experiena conductorului muz. de la Grdinia nr. 160, mun. Chiinu] / Rodica Bargan // Fclia. 2011. 10 sept. P. 7.
4867. Ciorici, Larisa. i-ai pregtit copilul pentru clasa nti? / Larisa Ciorici // Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 5.
4868. Ganea, Tatiana. Dozarea lucrului la domiciliu n clasele primare : [din experiena nvtoarei de la Liceul teoretic "Mihail Koglniceanu", mun. Chiinu] / Tatiana Ganea //
Fclia. 2011. 24 sept. P. 11.
4869. Saracua, Ludmila. Exerciii pentru instalarea linitii n clas : [din experiena
nvtoarei de la Liceul Teoretic "G. Clinescu", mun. Chiinu] / Ludmila Saracua // Fclia.
2011. 17 sept. P. 3.
4870. Scutaru, Oxana. Modaliti de individualizare n nvmntul primar : [din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "M. Lomonosov", Hnceti] / Oxana Scutaru //
Univers pedagogic pro. 2011. 22 sept. P. 4.

211

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4871. Sologub, Lilia. "Poft bun, copii!" : [or de dirigenie n cl. a 2-a: din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "G. Clinescu", mun. Chiinu] / Lilia Sologub // Fclia.
2011. 24 sept. P. 11.
4872. , . , : [ ] / // . 2011. 8
.
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
4873. Pleca, Lidia. Olga Tabuncic, o profesoar de la care nu contenim s nvm
... : [prof. la Colegiul Na. de Comer al Acad. de Studii Econ.] / Lidia Pleca, Victoria Gutium
// Timpul de diminea. 2011. 12 sept. P. 4.
4874. Raileanu, A. coala Profesional din Mrculeti un centru de pregtire profesional de stil european / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. 2011. P. 4.
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
4875. Ababii, Ion. Medicul care vindec i adaug frumusee : [70 de ani de la naterea lui Dumitru cerbatiuc, ef catedr Chirurgie oro-maxilofacial la Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu"] / Ion Ababii // Timpul de diminea. 2011. 26 sept.
P. 4.
4876. Ababii, Ion. Profesorul i managerul Gheorghe Ciobanu, la 60 de ani : [ef Catedr Urgene med. la Univ. de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu"] / Ion Ababii //
Timpul de diminea. 2011. 5 sept. P. 15.
4877. Bursuc, Oleg. "Ce vor studenii?" ntrebare retoric sau aspiraie demn de
apreciat? : [sintez a opiniilor] / Oleg Bursuc, Alexandra Bursuc // Fclia. 2011. 3 sept.
P. 6.
4878. Cemrtan, Claudia. Facultatea de Litere, la a 65-a aniversare a USM : [art.
decanului Fac. de Litere a Univ. de Stat din Moldova] / Claudia Cemrtan // Timpul de diminea. 2011. 21 sept. P. 7.
4879. Clopotele bisericii plng : [in memoriam lui Petru Roca, fonetician, prof. la
Univ. Liber Intern. din Moldova] / Ana Guu, Andrei Galben, Elena Prus [et al.] // Lit. i arta.
2011. 22 sept. P. 7.
4880. Facultatea de Biologie i Pedologie Un inestimabil patrimoniu : [65 de ani de
la fondarea Univ. de Stat din Moldova / Mihai Leanu, Aurelia Crivoi, Victor alaru [et al.] //
Timpul de diminea. 2011. 27 sept. P. 6.

212

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4881. Facultatea de Chimie i tehnologie Chimic : [65 de ani de la fondarea Univ.


de Stat din Moldova] / Viorica Gladchi, Aurelian Gulea, Galina Dragalina [et al.] // Timpul de
diminea. 2011. 26 sept. P. 14.
4882. Galben, Andrei. Globalizarea nvmntului superior contemporan. Exemplul
ULIM, Republica Moldova : rap. prez. la World Univ. Presidents Forum (Shenzhen, China) la
12-14 aug. 2011 / Andrei Galben // Lit. i arta. 2011. 1 sept. P. 6-7.
4883. Gain, Petru. Facultatea de Fizic o lume a experienelor : [65 de ani de la
fondarea Univ. de Stat din Moldova] / Petru Gain // Timpul de diminea. 2011. 26 sept.
P. 15.
4884. Goma, Ludmila. Constantin Eco la 70 ani, alturi de tineret i pentru tineret :
[ef catedr "Sntate publ. i management" de la Univ. de Stat de Medicin i Farmacie
"Nicolae Testemianu"] / Ludmila Goma // Fclia. 2011. 10 sept. P. 10.
4885. Grosu, Lidia. Eti muza mea, o, universitate, sau Od celor mai frumoi : [65
de ani de la fondarea Univ. de Stat din Moldova] / Lidia Grosu // Lit. i arta. 2011. 29 sept.
P. 1.
4886. Guzun, Mihail. nvmntul jurnalistic: o nou concepie formativ : [art. decanului Fac. Jurnalism i tiine ale Comunicrii, Univ. de Stat din Moldova] / Mihail Guzun //
Timpul de diminea. 2011. 21 sept. P. 6.
4887. Internaionalizarea la ULIM pas cu pas // Lit. i arta. 2011. 8 sept. P. 6.
Cuprins : mesaj de salut adresat studenilor din anul 1, admii la ciclul Licen i comunitii
academice, la 1 septembrie 2011, n incinta Palatului Naional / Andrei Galben ; [Mesaj al
Preedintelui i Secretarului General ai Asociaiei Chineze a Mobilitii Academice Internaionale] / Zhang Xinsheng Jiang Bo, Jiang Bo.
4888. O pierdere regretabil pentru comunitatea medical din R. Moldova : [in memoriam lui Mihail Brsan, fost ef catedr Urologie i Nefrologie Chirurgical a Univ. de Stat
de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu"] / Ion Ababii, Olga Cernechi, Viorel Priscari
[et al.] // Timpul de diminea. 2011. 22 sept. P. 4.
4889. Psihologia i tiinele Educaiei constante provocri pentru formarea iniial :
[despre fac. de profil din cadrul Univ. de Stat din Moldova] / Vladimir Guu, Maia evciuc,
Carolina Platon [et al.] // Timpul de diminea. 2011. 27 sept. P. 7.
4890. Raileanu, Anatol. ASEM dou decenii de maturitate academic / Anatol
Raileanu // Univers pedagogic pro. 2011. P. 1.
4891. oimaru, Vasile. Chinurile naterii unei stele ... : [20 de ani de la fondarea
Acad. de Studii Econ. din Moldova] / Vasile oimaru // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 7.

213

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4892. [Universitatea de Stat din Moldova la 65 de ani] // Timpul de diminea.


2011. 22 sept. P. 6-7. Cuprins : Fil imprimat pe rbojul vremii / Vasile Cujb, Maria
Cotlu, Valeriu Moneaga [et al.] ; Facultatea de Sociologie i Asisten Social / Maria
Bulgaru ; Facultatea Limbi i Literaturi Strine / Viorica Lifari, Eufrosinia Axenti, Ion Guu [et
al.].
4893. [Universitatea de Stat din Moldova la 65 de ani] // Timpul de diminea.
2011. 28, 29 sept. P. 6-7. Cuprins : Facultatea de Matematic i Informatic / Andrei
Perjan ; Facultatea de Drept a USM ; Facultatea de Arte Frumoase / Valentin Tomule ; Facultatea de Istorie i Filosofie ; Facultatea tiine Economice.
4894. , . 20
: [ . . . . . - . ] /
// . 2011. 28 .
(Vezi de asemenea Nr 4666, 4899)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
4895. Rogac, Raia. Costumul tradiional ca marc a identitii naionale : [pe marginea lucrrii "Costumul popular din Republica Moldova : ghid practic" de Varvara Buzil] / Raia
Rogac // Natura. 2011. Sept. (Nr 9). P. 6.
4896. Tarhon, Petru. Un inovator n muzeologie : [60 de ani de la naterea lui Mihai
Ursu, dir. al Muzeului Na. de Etnografie i Istorie Natural] / Petru Tarhon, Sergiu Pan // Lit.
i arta. 2011. 1 sept. P. 8.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
4897. Cpi, Ionel. Tezaur naional rezervaia "Codrii" / Ionel Cpi // Natura.
2011. Sept. (Nr 9). P. 2.
4898. , . : [
] / , , // . 2011. 23
. . 4.

51 MATEMATIC

4899. Lica, Dionis. Matematicianul Sergiu Miron la 85 de ani / Dionis Lica, Nicolae
Mtca, Ion Scutelniciuc // Univers pedagogic pro. 2011. 1 sept. P. 3.

214

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

57 TIINE BIOLOGICE
4900. Caner, Valeriu. Tainele interaciunii solului cu lumea vegetal : [omagiu pentru
Simion Toma, dir. al Inst. de Fiziologie a Plantelor] / Valeriu Caner // Lit. i arta. 2011. 1
sept. P. 7.

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
4901. , . : " ,
" : [ . . . , .
] / // . 2011. 16 . . 5.
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
4902. , . : "Gedeon Richter" - 110-
: [ . . :
] / // . . 2011. 16 . . 21.
616 Patologie. Medicin clinic
4903. Anestiadis, Vasile. La o aniversare : [omagiu pentru Ilie iple, fondatorul Centrului de Patologie al CNSP Medicin de Urgen] / Vasile Anestiadis // Timpul de diminea.
2011. 23 sept. P. 26.
4904. Cucut, Boris. Un mr n floare n anotimpul numratului bobocilor : [interviu
cu B. Cucut, dr. n medicin, Inst. Oncologic] / consemnare : Raisa Ciobanu // Lit. i arta.
2011. 15 sept. P. 8.
4905. , . : " !" :
[ . . .- . . -] /
// . 2011. 9 . . 5.
4906. , . " - , !" : [ . .
. . . . ] / // .
2011. 23 . . 5.
4907. , . : "
" : [ . - . , . .. . . ] // . 2011. 30 . .
6. . .

215

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie


(Vezi Nr 4502)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
4908. Spinei, Aurelia. O prioritate neglijat de moldoveni: pstrarea sntii dentare
: [interviu oferit de A. Spinei, conf. univ. la Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu", postului Radio Europa Liber] / interlocutori : Diana Rileanu, Paul Hodorogea
// Capitala. 2011. 28 sept. P. 5.
616.8 Neuropatologie. Neurologie
4909. Andrei, Cristian. Cristian Andrei: "Am observat c, spre deosebire de brbai,
femeile au ntre ele o relaie dezastruoas ..." : [interviu cu psihoterapeutul din Romnia] /
consemnare : Tatiana Corai // Timpul de diminea. 2011. 23 sept. P. 21.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
4910. Ghidirim, Gheorghe. "nainte de orice operaie m rog la Dumnezeu" : [interviu
cu Gh. Ghidirim, chirurg] / consemnare : Virgina Dumitra // Adevrul : ed. de Moldova.
2011. 30 sept. P. 4.
4911. , . "" : [ . : .
- . . ". " . ] /
// . 2011. 30 . . 17. . .
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale
(Vezi Nr 4875)

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

630 Silvicultur
4912. Bujor, Pavel. Viaa lui Nicolae Batcu codru nseamn : [despre pdurarul la
ocolul silvic din Vrzreti, Clrai] / Pavel Bujor // Vocea poporului. 2011. 16 sept. P.
7. Idem n lb. rus.
4913. Coeru, Chiril. Fremta-vor peste ani dumbrvile clrene : [art. dir. ntr. de
Stat pentru Silvicultur din raionul Clrai] / Chiril Coeru // Vocea poporului. 2011. 16
sept. P. 7. Idem n lb. rus.

216

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere i administrare casnic
4914. , . :
/ // . 2011. 30 . . 1, 3.
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
4915. Gona, Angela. Angela Gona: "PRO TV este stilul care mi se potrivete" : [interviu cu prezentatoarea postului PRO TV] / consemnare : Stela Dnil // Adevrul : ed. de
Moldova. 2011. 1 sept. P. 16.
4916. , . : [
"-" . ] / // . . 2011. 16
. . 6.
4917. , . :
: [ . . . . . . ] / // . .
2011. 2 . . 14.
(Vezi de asemenea Nr 4663)
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii
4918. Ciobanu, Mircea V. Cartea ca diversiune necesar / Mircea V. Ciobanu // Jurnal de Chiinu. 2011. 30 sept. P. 15.
4919. , . "Lumina" - 45 : [
. - "Lumina" . / // . 2011.
2 . . 2.
657 Contabilitate
4920. , . : "
" : [ . PricewaterhouseCoopers ] /
// . . 2011. 30 . . 18.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
4921. Gusev, Alexandr. Alexandr Gusev: "Facem fa cu succes sarcinii de a asigura Moldova cu gaze" : [interviu cu preedintele Consiliului SA "Moldovagaz"] // Timpul de
diminea. 2011. 2 sept. P. 9.
4922. , . : 45 : [ .
. "" . ] // . 2011. 2 . . 5.
(Vezi de asemenea Nr 4714, 4724)
217

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare


663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
4923. , . : [
: . . . "Wine Sans Frontieres" . ] /
// . . 2011. 16 . . 23.

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


684 Industria mobilei i industrii nrudite. Fabricarea mobilei. Tapierie
4924. Todorov, Leonid. Cel mai mare productor de mobil capitonat : interviu cu
L. Todorov, dir. gen. al S.A. "Icam" / a dialogat Pavel Bujor // Vocea poporului. 2011. 9
sept. P. 7. Idem n lb. rus.
687 Industria mbrcmintei, confeciilor. Fabricarea articolelor de toalet i ngrijirea
general
687.5 Industrii de ngrijirea toaletei i de frumusee. Industrie cosmetic
4925. Sterea, Evelina. Evelina Sterea: "Starea de bine fizic o genereaz i pe cea
spiritual" : [interviu cu dir. Centrului sportiv i de frumusee "Wrllness Land"] / consemnare :
Sorina tefr // Timpul de diminea. 2011. 26 sept. P. 7. (Supl. "Femeia" ; Nr 22).

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRDINI
4926. Corduneanu, Alexandru. Chiinu, aspecte identitare i perspective de dezvoltare : [comunicare prez. n cadrul conf. "Identitile Chiinului", 12-13 sept. 2011, Chiinu] / Alexandru Corduneanu // Flux : ed. de vineri. 2011. 16 sept. P. 8.
4927. , . : [ . . . ] / // .
. 2011. 23 . . 12.

72 ARHITECTUR
4928. Bzgu, Eugen. "Biserica de lemn din Hiriseni, reconstituit la Muzeul Satului,
va rmne un loca sfnt" : interviu cu E. Bzgu, arhitect / interviu de Irina Nechit // Jurnal de
Chiinu. 2011. 27 sept. P. 10.

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


4929. Colesnic, Iurie. Opincile i Turnul Eiffel ... : [despre creaia lui Mihai Grecu, pictor (1916-1998)] / Iurie Colesnic // Florile dalbe. 2011. 29 sept. P. 7.
218

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4930. Jalb, Ghenadie. "n ultimul timp revin la tema "nebunilor" : interviu cu Gh. Jalb, preedinte al Uniunii Artitilor Plastici din Rep. Moldova / a dialogat Irina Nechit // Jurnal
de Chiinu. 2011. 30 sept. P. 16.
4931. Kolesnic, Cezara. Cezara Kolesnik: "Pentru a supravieui n Moldova, ar trebui
s fii tanc" : [interviu cu pictoria] / consemnare : Tatiana Corai // Timpul de diminea.
2011. 19 sept. P. 7. (Supl. "Femeia"; Nr 32).
4932. Mardare-Fusu, Maria. Altar al frumuseii : [in memoriam lui Mihai Jomir, pictor]
/ Maria Mardare-Fusu // Lit. i arta. 2011. 1 sept. P. 7.

78 MUZIC
4933. Arhip, Vlad. Linite: cnt Nicolae Sulac! : [in memoriam cntreului de muzic popular] / Vlad Arhip // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P. 2.
4934. Chirilescu, Carolina. Nicolae Sulac triete! : [in memoriam interpretului de
muzic popular] / Carolina Chirilescu // Jurnal de Chiinu. 2011. 13 sept. P. 11.
4935. Croitoru, Cristina. Cristina Croitoru: "Cred c se poate lucra i acas" : [interviu cu interpreta] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 23 sept. P. 12.
4936. Dobzeu-Mandalac, Mariana. Mariana Dobzeu: "Folclorul este srbtoarea sufletului meu" : [interviu cu cntreaa de muzic popular] / interviu de Liliana Popuoi // Flux
: ed. de vineri. 2011. 9 sept. P. 12.
4937. Iovu, Vasile. Vasile Iovu, viaa ntreag cntnd dorurile neamului : [interviu cu
naistul] / consemnare : Elena Vorotneac // Fclia. 2011. 24 sept. P. 9.
4938. Izman, Mariana. Mariana Izman: "Nu e uor s mblnzeti pianul ..." : [interviu
cu pianista] / consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2011. 12 sept. P. 4.
(Supl. "Femeia" ; Nr 31).
4939. Negar, Teodor. Teodor Negar, un Robinson Crusoe, pe dealurile Coloniei :
[interviu cu interpretul de muzic popular] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011. 16 sept. P. 14.
4940. Pleu, Andrei. O amintire cu Johnny Rducanu : [in memoriam jazzistului romn] / Andrei Pleu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 22 sept. P. 6.
4941. Sava, Andrei. Andrei Sava: Subiectele despre "foaie verde" au depit patriotismul n muzic : [interviu cu compozitorul] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri.
2011. 2 sept. P. 12.

219

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4942. tefne, Anatol. "Ethno Jazz a devenit o etichet naional" : [interviu cu A.


tefne, compozitor i violonist] / consemnare : Stela Dnil // Adevrul : ed. de Moldova.
2011. 22 sept. P. 8.
4943. tefne, Anatol. Festivalul de etno-jazz de la Chiinu mplinete anul acesta
10 ani : [interviu acordat de ctre A. tefne, lider al formaiei "Trigon", postului Radio Europa Liber] / interlocutor : Vasile Botnaru // Capitala. 2011. 23 sept. P. 6.
4944. Taban, Ana. Zavaiodoc, lutarul care a ridicat moralul soldailor romni : [despre Marin Teodorescu, cntre romn (1896-1945)] / Ana Taban // Timpul de diminea.
2011. 9 sept. P. 28.
4945. Tamazlcaru, Elena. Boris Cobasnian, un strlucit destin de romn basarabean : [in memoriam dirijorului corului "Vox Maris" din Constana] / Elena Tamazlcaru // Lit.
i arta. 2011. 15 sept. P. 6.
4946. Ttaru, Nadia. Alex Calancea, un instrumentist "open-minded" / Nadia Ttaru //
Timpul de diminea. 2011. 30 sept. P. 27.
4947. Zgheran, Aurel V. Cntecul lui Dan Sptaru, ca un torent alb de pescrui : [in
memoriam interpretului romn] / Aurel V. Zgheran // Timpul de diminea. 2011. 9 sept.
P. 30.
4948. , . : [ -. . . ] / // . 2011.
30 . . 7.
4949. , . Dorule,
: [ . ] / // . . 2011.
23 . . 6.
4950. , . :
[ . ] / // . 2011. 16 . . 7.
4951. , . "" "" : [ "" : . ] / // . 2011. 9 . . 7.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice
4952. , . : " - " : [ . ] /
// . 2011. 2 . . 5.

220

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

792 Teatru. Art scenic


4953. Bieu, Maria. Maria Bieu: "Drum bun n via, dragi copii" : [interviu cu interpreta de oper] / consemnare : Octombrina Onofrei // Florile dalbe. 2011. 1 sept. P. 2-3.
4954. Durbal, Anatol. Anatol Durbal: "Fa, nebuno! 20 de ani nu-i mai ai!" : [interviu
cu actorul i regizorul] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 2 sept.
P. 8.
4955. Gheorghi, Eugen. Balada Ion Ungureanu : [omagiu actorului i regizorului] /
Eugen Gheorghi // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 4.
4956. Menicov, Ala. Ala Menicov: "Un om care vrea s se dezvolte se afl ntr-o
permanent cutare" : [interviu cu actria] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri.
2011. 23 sept. P. 8.
4957.
P. 6.

Regulamentul galei Premiilor UNITEM 2012 // Lit. i arta. 2011. 29 sept.

4958. rn, Mihai. Mihai rn: "Trebuie s faci ceva mai bun dect tine nsui" : [interviu cu regizorul] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 9 sept. P. 8.
4959. Zancu, Crina. "i mulumim Mariei Bieu pentru onoarea de a participa la festival" : interviu cu C. Zancu, prim solist a Operei Na. din Bucureti / interviu realizat de Irina
Nechit // Jurnal de Chiinu. 2011. 20 sept. P. 10.
4960. , . : " " : [ . ] / // .
. 2011. 27 .
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
4961. Balaci, Ilie. "Conductorii notri s-i mite fundurile din birouri!" : [interviu cu I.
Balaci, antrenor romn] / consemnare : Alin Buzrin // Adevrul : ed. de Moldova. 2011.
16 sept. P. 8.
4962. Balint, Gabi. "O s suferim ru cu Ungaria" : [interviu cu G. Balint, selecioner
al Moldovei] / consemnare : Radu Drgu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 15 sept.
P. 9.
4963. Cebanu, Ion. Corupia n sport, exact ca i n societate : interviu cu I. Cebanu,
ministru al Tineretului i Sportului / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gard.
2011. 22 sept. P. 10, 15.
4964. Funk, Iosif. Un cuvnt despre cei care educ maetri : [despre rolul antrenorului n sportul de performan] / Iosif Funk // Sport plus. 2011. 6 sept. P. 6.

221

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4965. Moraru, Haralambie. Din viaa unui mare fotbalist : [Pavel Cebanu, preedinte
al Federaiei de Fotbal din Rep. Moldova] / Haralambie Moraru // Lit. i arta. 2011. 22
sept. P. 3.
4966. Toma, Sergiu. Sergiu Toma: "Am vzut cndva procedeul Koga n execuia lui
Vitea Bivol" : interviu acordat Ageniei Inform. de Stat Moldpres de premiantul Campionatelor
Europene i Mondiale la judo / interlocutor : Ion Robu // Sptmna. 2011. 9 sept. P. 29.
4967. uu, Constantin. Constantin uu: "Campionatul K-1 trebuie ctigat de cei de
acas" : [interviu cu lupttorul K-1 din Rep. Moldova] / consemnare : Ana Taban // Timpul de
diminea. 2011. 30 sept. P. 30.
4968. , . : " " : [ e. ] / // . . 2011. 9 . . 5.
4969. , . : " ""
" : [ . ""] / // . . 2011. 2 . . 5.
4970. , . "" : [ e. .
"" . ] / // . . 2011. 9 . . 5.
4971. , . , : [ . . ] / // . . 2011.
23 . . 5.
4972. , . : [ . . . , , 2011] / pe //
. . 2011. 23 . . 5.
(Vezi de asemenea Nr 4925)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn
4973. Cimpoi, Mihai. Limba Romn n Republica Moldova: situaia i perspectivele /
Mihai Cimpoi, Vasile Bahnaru // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P. 4.
4974. Condrea, Irina. "Eforia" numelor strine / Irina Condrea // Timpul de diminea.
2011. 9 sept. P. 24.
4975. Condrea, Irina. Cnd "practica" bate gramatica : [despre corectitudinea lb. vorbite] / Irina Condrea // Timpul de diminea. 2011. 23 sept. P. 24.

222

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4976. Condrea, Irina. Culiocel, stacan, bliduc : [recomandri pentru vorbirea corect] / Irina Condrea // Timpul de diminea. 2011. 2 sept. P. 26.
4977. Condrea, Irina. mprumuturi lexicale / Irina Condrea // Timpul de diminea.
2011. 30 sept. P. 26.
4978. Cosniceanu, Maria. Ani : [aspecte ale onomasticii na.] / Maria Cosniceanu //
Timpul de diminea. 2011. 23 sept. P. 24.
4979. Cosniceanu, Maria. Bezer ; Efros : [aspecte onomastice] / Maria Cosniceanu //
Timpul de diminea. 2011. 30 sept. P. 26.
4980. Cosniceanu, Maria. Castrave : [aspecte onomastice] / Maria Cosniceanu //
Timpul de diminea. 2011. 2 sept. P. 26.
4981. Cosniceanu, Maria. Cirimpei ; Hera : [aspecte onomastice] / Maria
Cosniceanu // Timpul de diminea. 2011. 9 sept. P. 24.
4982. Harea, Maria. Maria Harea: mergeam din cas-n cas rugnd prinii s vorbeasc limba romn : [interviu cu aut. primului "Caiet de scrieri" n grafia latin] / interviu
semnat de Dorina Arsene // Capitala. 2011. 2 sept. P. 4 ; Capitala=. 2011.
2 . P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 4518, 4540, 4552, 4814)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.135.1 Literatur romn
4983. Andronesco, Nicholas. Liturghia romn : [versuri] / Nicholas Andronesco //
Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 1.
4984. Blaga, Lucian. Noapte la mare : [versuri] / Lucian Blaga // Florile dalbe.
2011. 8 sept. P. 1.
4985. Caragiale, Ion Luca. Fr noroc : [povestire] / Ion Luca Caragiale // Timpul de
diminea. 2011. 16 sept. P. 13.
4986. Filip, George. Scrisoare lui Vieru : [versuri dedicate poetului Grigore Vieru] /
George Filip // Lit. i arta. 2011. 29 sept. P. 1.
4987. Minulescu, Ion. Rug pentru ziua Schimbrii la Fa : [versuri] / Ion Minulescu
// Florile dalbe. 2011. 29 sept. P. 1.
4988. Punescu, Adrian. Basarabia refuz lanul : [versuri] / Adrian Punescu // Lit.
i arta. 2011. 1 sept. P. 1.
223

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

4989. Preda, Elizabeta. Peste un an! : [versuri] / Elizabeta Preda // Florile dalbe.
2011. 1 sept. P. 4.
4990. Sorescu, Marin. La lecie : [versuri] / Marin Sorescu // Florile dalbe. 2011. 1
sept. P. 1.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
4991. Agachi, tefan. La coal ; Friorul pomului ; Albinua : [versuri] / tefan
Agachi // Florile dalbe. 2011. 22 sept. P. 4.
4992.
P. 5.

Anton, Ion. Nu cumva ... : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. 2011. 8 sept.

4993. Aristin-Cupcea, Sandu. Cu "Flacra", durut, iar te aprinzi ... : [versuri] / Sandu
Aristin-Cupcea // Lit. i arta. 2011. 8 sept. P. 4.
4994. Bajureanu, Ion. Ce nu vii tu, tefan-Vod? ... : [versuri] / Ion Bajureanu // Lit. i
arta. 2011. 15 sept. P. 2.
4995. Blici, Gheorghe. Aleii poporului ; Sinceritate : [epigrame] / Gheorghe Blici //
Jurnal de Chiinu. 2011. 20 sept. P. 15.
4996. Blici, Gheorghe. Bogatul "instruit" : [versuri satirice] / Gheorghe Blici // Lit. i
arta. 2011. 29 sept. P. 8.
4997. Blici, Gheorghe. Invidia omeneasc ; Epitaf ; ntunericul ; Unui donjuan bogat
la vrsta a treia : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 23 sept. P.
23 ; 27 sept. P. 15.
4998. Blici, Gheorghe. Pe marea vieii ; Absurditate : Povara talentului ; Comparaie
[epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 9 sept. P. 23 ; 13 sept. P.
15.
4999. Blici, Gheorghe. Pensionarul n slujba statului ; Unui profesor universitar :
[epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 6 sept. P. 15.
5000. Blici, Gheorghe. Propagand guvernamental ; Licheaua : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 30 sept. P. 23.
5001. Blici, Gheorghe. Unui btrnel ; Unui palavragiu, la un pahar de vrb : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 16 sept. P. 23.
5002. Btc, Gheorghe. Limba noastr ; nchinciune ; Din valurile lumii ; Druire de
sine : [versuri] / Gheorghe Btc ; prez. de Eugen Gheorghi // Lit. i arta. 2011. 1 sept.
P. 8.
224

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5003. Botez, Ilie. Lucruri finite i lucruri infinite ; Voronin spune c AIE le arunc comunitilor osioare ; Doctoriile n Moldova-s scumpe tare ; Ocupanii i eliberatorii : [epigrame] / Ilie Botez // Lit. i arta. 2011. 29 sept. P. 8.
5004. Bulat, Eugenia. Limba Romn n strinie : [versuri] / Eugenia Bulat // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P. 1.
5005. Ciobanu, Anatol. Prezidentul comunist ; Haz de necaz ; Unui fost lider : [epigrame] / Anatol Ciobanu // Lit. i arta. 2011. 29 sept. P. 8.
5006. Codreanca, Lidia. Dragoste a duhului ; Printe rugtor ; Requiem basarabean
; Devotament ; Cadru static cu tceri ; Stare ; Resemnare ; Dei gutta cavat ; Desctuare ;
Ocnaii nepsrii ; Peisaj estival ; Nec tecum, nec sine te ; Houl de amintiri ; O, dac! : [versuri] / Lidia Codreanca // Lit. i arta. 2011. 1 sept. P. 5.
5007. Dascl, Valeria. Sfinii notri : [eseu] / Valeria Dascl // Lit. i arta. 2011. 1
sept. P. 5.
5008. Dimitriu, Liuba. Chemarea Basarabiei ; Satul doarme ... ; Tot ca ieri ... ; De ziua ta ; Cea din urm primvar : [versuri] / Liuba Dimitriu // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P.
5.
5009. Diviza, Ion. Pro domo ;Veneraie ; Matrimoniale ; Leacul ; Iubire imposibil :
[epigrame] / Ion Diviza // Lit. i arta. 2011. 29 sept. P. 8.
5010. Dru, Erica. Apocalipsei ; Confuz ; Rzboi : [versuri] / Erica Dru // Lit. i arta. 2011. 29 sept. P. 6.
5011. Galaicu, Vasile. De la 13 mii de metri ; Silabe de prpd de dor ; Nerostirerostuit ; n vrtejul consolrii ; Celei cu rea-voin ; Pozn cu inim! ; Veste ... cum ... este ;
Cnd noi eram cei unu : [versuri] / Vasile Galaicu // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 5.
5012. Gherman, Corina Matei. Adevrul : [versuri] / Corina Matei Gherman // Florile
dalbe. 2011. 22 sept. P. 1.
5013. Grigore, Vasile. Am fost eliberai? : [versuri] / Vasile Grigore // Lit. i arta.
2011. 1 sept. P. 3.
5014. Hadrc, Ion. Dintr-a-ntia : [versuri] / Ion Hadrc // Florile dalbe. 2011. 8
sept. P. 4.
5015. Morra, Mihai. Mekka noastr, cea basarabean : [versuri] / Mihai Morra //
Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 1.
5016. Munteanu, Dumitru. Basarabia ; Unirea ; Oaspeii ; ntrebri : [versuri] / Dumitru Munteanu // Lit. i arta. 2011. 29 sept. P. 2.
225

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

5017. Nedelescu, Vasile. Ajutor bunicii ; Toamna ; Cntarul i cartea ; Pictoria ; Melcul : [versuri] / Vasile Nedelescu // Florile dalbe. 2011. 8 sept. P. 8.
5018. Nua, Ana-Mihaela. Pentru ca el s neleag de ce zmbesc ; Pn i fluturii ...
; Pentru c alchimitii cutau nemurirea ; Simplu ; Leg(n)nd cuvinte : [versuri] / Ana-Mihaela
Nuc // Lit. i arta. 2011. 29 sept. P. 5.
5019. Popovici, Teodor. ndemn pentru venetici ; Avalan de pres rus ; Unor istorici ; "Eliberatorii" ; ara mea ; ara viitorului luminos : [epigrame] / Teodor Popovici // Lit. i
arta. 2011. 8 sept. P. 8.
5020. Popovici, Teodor. La cel srac ... ; Reciprocitate? ; Rsplat ; Concluzia unui
narcisist ; Sfat electoral : [epigrame] / Teodor Popovici // Lit. i arta. 2011. 29 sept. P. 8.
5021. Portas, Valentin. Facturi cu preuri astronomice pentru nclzire ; Funeralii
pompoase ; Conjugal ; Pensionarul dup 80 de ani : [epigrame] / Valentin Portas // Lit. i
arta. 2011. 29 sept. P. 8.
5022. Prohin, Victor. Grivei cel mndru : [povestire] / Victor Prohin // Florile dalbe.
2011. 8 sept. P. 4.
5023. Silvestru, Aurelian. Potopul din noi : [eseu] / Aurelian Silvestru // Natura.
2011. Sept. (Nr 9). P. 13.
5024. Suceveanu, Arcadie. Strmoii ne ntreab : [versuri] / Arcadie Suceveanu //
Florile dalbe. 2011. 1 sept. P. 4.
5025. tirbu, Titus. La coal, cu frunze de nuc : [povestire] / Titus tirbu // Florile
dalbe. 2011. 29 sept. P. 4.
5026. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele : 2005 : jurnal / Efim Tarlapan // Lit. i arta. 2011. 1, 8, 15, 22, 29 sept. P. 8. Contin. nceputul : 6 ian.
5027. Teleuc, Victor. Molis Davia : [fragm. din poem] / Victor Teleuc // Fclia.
2011. 24 sept. P. 8.
5028. Tugaru, Laura. Fiina ce se ascunde n mine : [versuri] / Laura Tugaru // Lit. i
arta. 2011. 8 sept. P. 5. Cuprins : Zi de var ; Vers n stil ; Lecia de adncire a sufletului ; Satul.
5029. Ursache, Silvia. Limba Romn ; Povestea opincii i a iei; Plai de poveste ;
Frmntare de limb ; Arma romnilor ; Fluierul miraculos : [versuri i povestiri] / Silvia
Ursache // Florile dalbe. 2011. 1 sept. P. 8.

226

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5030. Zadnipru, Petru. Paii mamei : [versuri] / Petru Zadnipru // Lit. i arta. 2011.
8 sept. P. 1.
5031. Zagaievschi, Vitalie. Inima mamei ; Dac-ai pleca ... : [versuri] / Vitalie
Zagaievschi // Lit. i arta. 2011. 1 sept. P. 8.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
5032. , . : [] / // . 2011. 23 . . 16.
821.521 Literatur japonez
5033. Machi Tawara. "Ce frig e ..." ; "Fie ca pn n ziua de astzi ..." ; "Amintirile ..."
: [versuri] / Machi Tawara ; trad. de Andrei Burac // Florile dalbe. 2011. 22 sept. P. 8.
5034. Sumako, Fukao. "Drag, bun Japonie ..." ; Pdurea de aur ; Toamn trzie :
[versuri] / Sumako Fukao ; trad. de Andrei Burac // Florile dalbe. 2011. 22 sept. P. 8.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
5035. Rusnac, Vladimir. Sub acelai cer spiritual : [pe marginea vol. "Din tainele poeziei europene" de Ioan Hanganu, Chiinu, ed. Pontos, 2011] / Vladimir Rusnac // Florile
dalbe. 2011. 29 sept. P. 7.
821.135.1.0 Literatur romn
5036. Oare e posibil azi o literatur patriotic? Dac da, cum ar arta ea, iar dac
nu, de ce?(1-2) // Timpul de diminea. 2011. 2 sept. P. 30-31 ; 9 sept. P. 22-23.
Cuprins : "Literatura patriotic" / Eugen Lungu ; "Da, este posibil azi o literatur patriotic" /
Vasile Gogea ; "Nu avem nevoie de paaport i de viz ca s citim o carte" / Florin Bican ;
"Nu numai c este posibil, dar este i o datorie" / Felix Nicolau ; "Nu exist o specie literar
numit "literatur patriotic" / George Scarlat ; "Sunt cri patriotice" / Gheorghe Erizanu ;
"Patria poeziei noastre" / Rzvan upa ; "Nu e posibil" / Ion Buzu ; "Patriotismul nseamn i
apropierea dintre oameni care vorbesc aceeai limb" / Elena Liliana Popescu ; "E de discutat cine are talent i cine nu-l are" / Iulian Fruntau.
5037. Palladi, Tudor. Aerul poeziei "ntre clip i mileniu" : [pe marginea creaiei lui
Florentin Popescu, poet] / Tudor Palladi // Lit. i arta. 2011. 29 sept. P. 5.
5038. urcanu, Andrei. Polemicile unui "naionalist n marginile adevrului" : [despre
creaia lui Theodor Codreanu, critic i istoric literar romn] / Andrei urcanu // Lit. i arta.
2011. 29 sept. P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 4631)
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
5039. Alexeev, Loghin. Un om cu destin nctuat : [despre creaia poetului Nicolae
urcanu] / Loghin Alexeev // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 4.
227

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

5040. Ciobanu, Raisa. Un codru de poezie : [in memoriam lui Anatol Codru, poet] /
Raisa Ciobanu // Lit. i arta. 2011. 8 sept. P. 5.
5041. Ciocanu, Ion. Aurel Scobioal printre noi : [despre creaia scriitorului] / Ion
Ciocanu // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P. 4.
5042. Ciocanu, Ion. Efim Bivol pclean : [pe marginea crii "Trim n ara lui Pcal" de Efim Bivol, Chiinu, 2011] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. 2011. 29 sept. P. 7.
5043. Ciocanu, Ion. Reabilitarea lui Nicolae urcanu : [despre creaia poetului (19181985)] / Ion Ciocanu // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 4.
5044. Crudu, Dumitru. Oare mai e posibil azi o literatur patriotic? / Dumitru Crudu
// Timpul de diminea. 2011. 2 sept. P. 30.
5045. Dabija, Nicolae. Despre poetul Petru Zadnipru / Nicolae Dabija // Lit. i arta.
2011. 8 sept. P. 1.
5046. Dumbrveanu, Victor. Un scriitor pentru elevi din toate clasele : [interviu cu V.
Dumbrveanu, scriitor] / interlocutor : Victor Prohin // Florile dalbe. 2011. 8 sept. P. 8.
5047. Gheorghi, Eugen. Toamna unui soare care n-a vrut s apun : [in memoriam
lui Anatol Codru, poet] / Eugen Gheorghi // Lit. i arta. 2011. 8 sept. P. 5.
5048. Lungu, Eugen. Metaforita : [pe marginea romanului "Tema pentru acas" de
Nicolae Dabija, Ch., Ed. pentru Literatur i Art, 2011, 407 p.] / Eugen Lungu // Jurnal de
Chiinu. 2011. 23 sept. P. 18.
5049. Rusu, Tudor. Toi ne credem alii : [despre creaia poetului-filosof Victor
Teleuc] / Tudor Rusu // Fclia. 2011. 24 sept. P. 8.
5050. Trofim, Alina. O carte deosebit : [pe marginea vol. "Lacrima iubirii" de Gheorghe Andrei Neagu, Bucureti, Rawex Coms, 2010, 152 p.] / Alina Trofim // Lit. i arta. 2011.
15 sept. P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 5036)
821.161.1.0 Literatur rus
5051. , . : : [ . . ] / // . 2011. 22 .
821.161.1(478).0 Literatur rus din Republica Moldova
5052. Marin, Gheorghe. Strnepotul regelui Boris : [in memoriam lui Iurie Grekov,
scriitor] / Gheorghe Marin // Lit. i arta. 2011. 1 sept. P. 4.
228

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5053. , . : [ "
", . , , K , 2011] /
// . 2011. 27 .
821.162.3.0 Literatur ceh
5054. Nasinec, Jri. Arta traducerii din romn n ceh : [interviu cu J. Nasinec, traductor de beletristic din romn n ceh] / interviu realizat de Iulian Ciocanu // Timpul de
diminea. 2011. 9 sept. P. 22.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 tiine biografice i nrudite
929.6 Heraldic. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii
5055. Moraru, Anton. Simbolismul heraldic din Moldova : [pe marginea crii "Simbolica. Simbolismul heraldic din Moldova" de Gheorghe Vrabie, Chiinu, Tip. Central, 2011,
207 p.] / Anton Moraru // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 3.
929.8 Drapele i pavilioane. Steaguri. Stindarde
5056. Basarab, Teo. Steagul liturgic al lui tefan cel Mare / Teo Basarab // Natura.
2011. Sept. (Nr 9). P. 7.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(100) Istorie universal
5057. Hurduzeu, Ovidiu. "Roii" contra "verzi": Cominternul mpotriva ranului i rnitilor / Ovidiu Hurduzeu // Flux : ed. de vineri. 2011. 30 sept. P. 9.
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
94(478) Istoria Republicii Moldova
5058. Bezviconi, Gheorghe. Scrieri despre Chiinu (6-10) : Guvernatorii Basarabiei
/ Gheorghe Bezviconi // Capitala. 2011. 2, 9, 16, 23, 30 sept. P. 6 ; Capitala=.
2011. 2, 9, 16, 23 . P. 6. Art. 1 : 3 iun.
5059. Boldior, Veronica. Poporul care i uit istoria rmne i fr geografie : [pe
marginea lucrrii "Daniel Ciugureanu, un prim-ministru al neamului nostru i al neamurilor
mele" de Efim Tarlapan, Chiinu, ed. Labirint, 2010] / Veronica Boldior // Lit. i arta. 2011.
15 sept. P. 5.
5060. Colesnic, Iurie. A mai plecat o generaie ... : [despre absolvenii Seminarului
teologic din Chiinu] / Iurie Colesnic // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 5.

229

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

5061. Dulgheru, Valeriu. Ai fost peste Prut, la rui? : [despre problema unirii Basarabiei cu Romnia] / Valeriu Dulgheru // Lit. i arta. 2011. 22 sept. P. 3.
5062. Moraru, Anton. Patriarhia Rus a nclcat canoanele ortodoxe cretine n relaiile cu Biserica Basarabiei / Anton Moraru // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P. 3.
5063. Popa, Iulius. Martirul Porfirie Fal i Mriuca din mintea ranului Boubtrn :
[despre patriotul basarabean] / Iulius Popa // Lit. i arta. 2011. 8 sept. P. 7.
5064. Tac, Mihai. Basarabenii, nfometai la ordinul partidului : [despre foametea
din RSSM din anii 1946-1947] / Mihai Tac // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 29 sept.
P. 4-5.
5065. Tac, Mihai. Cum a furat KGB ordinele romneti : [n anii 1940-1941] / Mihai
Tac // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 15 sept. P. 4-5.
5066. , .
-
1941-1942 . / // . 2011. 28, 29 .
5067. , . : [ . " "] / // . 2011. 2, 9 . . 6.
94(498) Istoria Romniei
5068. Lazr, Traian D. Un nume cu adevrat romnesc : (o vizit regal n Bucovina
i Basarabia) / Traian D. Lazr // Lit. i arta. 2011. 15 sept. P. 7.

230

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 9- 2011


Blaga, Lucian 4984
Bo, Jiang 4887
Bogatu, Petru 4528-31, 4623-25
Bogza, Lorena 4493
Bojoga, Eugenia 4532
Boldior, Veronica 5059
Borisova, Ludmila 4761
Boroi, Svetlana 4784
Botez, Ilie 5003
Botnaru, Vasile 4943
Braghi, Dumitru 4533
Bril, Ludmila 4848
Buga, Ion 4488
Bujor, Pavel 4912, 4924
Bulat, Eugenia 5004
Bulgaru, Maria 4892
Bulmaga, Rodica 4849
Burac, Andrei 5033-34
Bursuc, Alexandra 4877
Bursuc, Oleg 4877
Buruian, Maria 4854
Busuioc, Angela 4801
Butnaru, Val 4534
Buzrin, Alin 4961
Buzil, Varvara 4895
Buzu, Ion 4535, 5036

A
Ababii, Ion 4875-76, 4888
Agachi, tefan 4991
Akhundlu, Ulvi 4621
Alergu, Olga 4744
Alexeev, Loghin 5039
Ambrozie, (Munteanu) (Arhimandrit) 4495
Andrei, Cristian 4909
Andrie, Ala 4479
Andronesco, Nicholas 4797, 4983
Anestiade, Vasile 4493
Anestiadis, Vasile 4903
Anton, Ion 4992
Arhip, Vlad 4933
Aristin-Cupcea, Sandu 4993
Arsene, Dorina 4982
Axenti, Eufrosinia 4892
B
Bahnaru, Vasile 4973
Bajureanu, Ion 4994
Balaci, Ilie 4961
Balint, Gabi 4962
Barancean, Stela 4796, 4843
Bargan, Rodica 4866
Bargan, Violina 4798
Basarab, Marin 4527
Basarab, Teo 5056
Batcu, Nicolae 4912
Blceanu, Gheorghe 4665
Bsescu, Traian 4622
Blici, Gheorghe 4995-01
Brsan, Mihail 4888
Btc, Gheorghe 5002
Bzgu, Eugen 4928
Begu, Angelina 4667
Belomenova, Aliona 4844
Bendas, Mihai 4845-47
Berlinski, Ion 4648
Beschieru, Mariana 4799
Beleag, Vladimir 4493
Bezviconi, Gheorghe 5058
Bican, Florin 5036
Bielefeldt, Heiner 4500, 4508
Bieu, Maria 4953, 4959
Bivol, Efim 5042
Bivol, Nina 4800
Bivol, Vitea 4966

C
Calancea, Alex 4946
Calistru, Ulea 4496
Caner, Valeriu 4900
Canr, Alexandru 4536
Caragiale, Ion Luca 4985
Cau, Igor 4537-38, 4649
Cazacu-Istrati, Iacob 4539
Cldare, Dumitru 4666
Cpi, Ionel 4897
Cru, Galina 4849
Crlig, Nicolae 4495
Ceban, Ion 4761
Cebanu, Ion 4963
Cebanu, Pavel 4965
Cemrtan, Claudia 4878
Cernei, Cristina 4802
Cernechi, Olga 4888
Chira, Galina 4850
Chirc, Sergiu Ion 4626
Chirilescu, Carolina 4934
Chirtoac, Dorin 4752
Cimpoi, Mihai 4540, 4973
231

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011


Ciobanu, Anatol 5005
Ciobanu, Gheorghe 4876
Ciobanu, Mariana 4798, 4803
Ciobanu, Mircea V. 4541, 4918
Ciobanu, Raisa 4863, 4904, 5040
Ciobanu, Vitalie 4517, 4542
Ciocanu, Ion 5041-43
Ciocanu, Iulian 5054
Ciofu, Vitalie 4673
Ciorici, Larisa 4867
Ciornei, Vsevolod 4543-45
Ciubotaru, Viorel 4546
Ciugureanu, Daniel 5059
Ciurea, Cornel 4581
Ciurea, Corneliu 4762
Cobasnian, Boris 4945
Cobsneanu, Victor 4493
Cocr, Aliona 4804
Codreanca, Lidia 5006
Codreanu, Theodor 5038
Codru, Anatol 5040, 5047
Coica, Ala 4650, 4763
Cojocaru, Ana 4476
Cojocaru, Nicolae 4547
Colesnic, Iurie 4929, 5060
Colibaba, Adela 4805, 4806
Condrea, Irina 4974-77
Coniu, Mihai 4484
Corai, Tatiana 4489, 4508, 4850, 4909, 4931
Corduneanu, Alexandru 4926
Corj, Mihai 4764
Cosniceanu, Maria 4978-81
Coeru, Chiril 4913
Cotlu, Maria 4892
Creang, Ion 4852
Cristea, Anatol (preot) 4548
Crian, Magda 4702
Crivoi, Aurelia 4880
Croitoru, Cristina 4935
Crudu, Dumitru 5044
Crusoe, Robinson 4939
Cubreacov, Vlad 4497, 4509, 4518
Cucut, Boris 4904
Cujb, Vasile 4892

Drul, Mihai 4551


Decusear, Ion 4707
Diaconu-Colintineanu, Laurentiu 4733
Dimitrioglo, Alla 4807
Dimitriu, Liuba 5008
Diviza, Ion 5009
Dobrogeanu, Vasile 4539
Dobzeu, Mina 4498
Dobzeu-Mandalac, Mariana 4936
Dodon, Igor 4677
Doina, Viorica 4766
Donos, Alexandru 4493
Dostoievski, Fiodor 4473
Dragalina, Galina 4881
Dragan, Grigore 4808
Drgu, Radu 4962
Drguan, Ion 4767
Drguanu, Dorin 4678
Dru, Erica 5010
Dubrovschi, Anatolie 4809
Duca, Gheorghe 4552, 4631, 4768
Dulgheru, Valeriu 4553, 5061
Dumbrveanu, Victor 5046
Duminica, Lilia 4729, 4743, 4748
Dumitra, Virgina 4621, 4910
Dungaciu, Dan 4632
Durbal, Anatol 4954

Galaicu, Vasile 5011


Galben, Andrei 4879, 4882, 4887
Ganaciuc, Diana 4810
Ganea, Tatiana 4868
Gain, Petru 4883
Gluc, Valentina 4501
Gheorghi, Eugen 4863, 4955, 5002, 5047

E
Erizanu, Gheorghe 5036
Ernu, Vasile 4482, 4554
Eco, Constantin 4884
F
Farage, Nigel 4633
Farca, Benone 4501
Filat, Vlad 4491, 4555, 4614, 4769
Filip, George 4986
Frant, Lilia 4667
Fruntau, Iulian 5036
Fule, Stefan 4634
Funk, Iosif 4964
G

Dabija, Nicolae 4498, 4549, 4613, 5045, 5048


Damian, George 4483, 4510, 4550, 4627-29
Daniel, (Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Romne) 4499
Dascl, Valeria 5007
Dnil, Stela 4765, 4915, 4942
232

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Gheorghi, Svetlana 4770
Gherman, Corina Matei 5012
Ghidirim, Gheorghe 4493, 4910
Gladchi, Viorica 4881
Gladei, Roger 4671
Godea, Mihai 4556
Gogea, Vasile 5036
Goma, Ludmila 4884
Goncear, Eleonora 4863
Gona, Angela 4915
Gorda, tefan 4651
Gorincioi, Adrian 4771
Gorincioi-Cadoppi, Nina 4493
Grdinaru, Olga 4863
Grjdieru, Anton 4488-90
Greceani, Zinaida 4571, 4615
Grecu, Mihai 4929
Grekov, Iurie 5052
Grigore, Vasile 5013
Grosu, Aneta 4563, 4963
Grosu, Lidia 4885
Grosu, Zinaida 4811
Groza, Virginia 4851
Gulea, Aurelian 4881
Gusev, Alexandr 4921
Gutium, Victoria 4873
Guu, Ana 4879
Guu, Igor 4812-13
Guu, Ion 4892
Guu, Ludmila 4813
Guu, Vladimir 4769, 4889
Guzun, Mihail 4886

Izman, Mariana 4938

Macaev, Cristina 4815


Machi, Tawara 5033
Macovei, Ion 4636, 4637
Malcoci, Virginia 4863
Mardare-Fusu, Maria 4932
Marian, Boris 4484
Marin, Gheorghe 5052
Marincea, Ovidiu 4732
Mtca, Nicolae 4899
Mndcanu, Virgil 4775-77
Mu, Maria 4863
Menicov, Ala 4956
Minulescu, Ion 4987
Miron, Sergiu 4899
Mirzoev, Tokhir 4708
Moldovanu, Ana 4662
Moraru, Anton 4559, 5055, 5062
Moraru, Haralambie 4560-61, 4778, 4965
Moraru, Ion 4562
Morra, Mihai 5015

J
Jalb, Ghenadie 4930
Jomir, Mihai 4932
Julea, Zinaida 4493
Jurkynas, Mindaugas 4511
K
Kirianova, Olga 4506
Kolesnic, Cezara 4931
L
Lazr, Traian D. 5068
Leanc, Iurie 4652
Leaco, Ion 4773
Leanu, Mihai 4880
Lica, Dionis 4899
Lifari, Viorica 4892
Lisnic, Elena 4766
Loghin, Vlad 4711
Lubyanov, Ihor 4518
Luca, Maria 4774
Luft, Bogumil 4635
Lungu, Eugen 5036, 5048
Lupanciuc, Galina 4848
Lupu, Marian 4492, 4558
Lupuor, Adrian 4679, 4731
Lupuor, Tamara 4674
M

Hadrc, Ion 5014


Hadrc, Sorin 4734
Hanganu, Ioan 4772, 5035
Harea, Ion 4493
Harea, Maria 4982
Helly, Damien 4656
Hodorogea, Paul 4908
Holban, Ion 4557
Hurduzeu, Ovidiu 4494, 5057
I
Iachim, Ion 4852
Iasicova, Tamara 4814
Ioni, Veaceslav 4710
Iordchescu, Iulia 4779
Iovu, Vasile 4493, 4937
Ivanov, Dumitru 4769
233

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011


Moneag, Victor 4710
Moneaga, Valeriu 4892
Munteanu, Dumitru 5016
Mustea, Sergiu 4563

Popescu, Elena Liliana 5036


Popescu, Florentin 5037
Popov, Elena 4856
Popovici, Teodor 5019-20
Popuoi, Liliana 4935-36, 4941, 4954, 4956,
4958
Portas, Valentin 5021
Postu, Rodica 4857-59
Potng, Tatiana 4784
Praporcic, Sergiu 4749
Preda, Elizabeta 4989
Preda, Radu 4664
Pricochi, Ecaterina 4817
Priscari, Viorel 4888
Prohin, Victor 5022, 5046
Prohnichi, Valeriu 4737-38
Prus, Elena 4879
Pulbere, Ala 4818
Pulbere, Dumitru 4744
Puric, Dan 4478

N
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 4769, 4853
Nahoi, Ovidiu 4638
Nasinec, Jri 5054
Nazarie, Victor 4816
Neagu, Gheorghe Andrei 5050
Nechit, Irina 4928, 4930, 4959
Nedelciuc, Vasile 4564
Nedelescu, Vasile 5017
Negar, Teodor 4939
Negru, Nicolae 4565-71, 4653
Negru, Veaceslav 4680
Nicolau, Felix 5036
Nua, Ana-Mihaela 5018
O

Oettinger, Gunther 4634


Olaru, Angelina 4665
Oleinic, Viorica 4779
Onofrei, Octombrina 4953
Oprunenco, Alex 4708, 4712-13
Orcan, Sabin 4735
Osadcii, Natalia 4493

Radu, Alina 4551


Radu-Ttaru, Maxim 4502
Raileanu, A. 4874
Raileanu, Anatol 4890
Rducanu, Johnny 4940
Rdulescu, George 4622
Rileanu, Diana 4908
Rileanu, Vitalie 4863
Ru, Alexe 4475
Reni, Alecu 4616
Rscan, Ecaterina 4820
Robu, Ion 4966
Rogac, Raia 4895
Roibu, Nicolae 4939
Rolinsky, Vladimir 4785
Roca, Iurie 4553, 4573
Roca, Petru 4879
Rotaru, Nina 4860
Rusnac, Vladimir 5035
Rusu, Octavian 4654
Rusu, Tudor 4786, 4861, 5049

P
Palladi, Tudor 5037
Panainte, Polina 4656
Pan, Sergiu 4896
Parlicov, Victor 4714
Patriciu, Dinu 4639
Pavliuc, Victor 4663, 4668
Pduraru, Pavel 4533, 4615, 4617
Pun, Matei 4736
Punescu, Adrian 4631, 4988
Pntea, Iurie 4656
Prgaru, Ion 4663
Pslaru, Vlad 4780-82
Perjan, Andrei 4893
Pslaru, Natalia 4854-55
Platon, Carolina 4889
Plieu, Raisa 4480
Pleca, Lidia 4873
Pleu, Andrei 4512, 4519-22, 4940
Popa, Ana 4715
Popa, Ion 4674
Popa, Iulius 4572, 4783, 5063

S
Saracua, Ludmila 4869
Sava, Andrei 4941
Suceanu, Petru 4473
Scarlat, George 5036
Schaltter, John W. 4787
Scutaru, Lidia 4769
234

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Scutaru, Oxana 4870
Scutelnic-Bibica, Tatiana 4862
Scutelniciuc, Ion 4899
Selina, Ana 4668
Silvestru, Aurelian 5023
Sologub, Lilia 4788, 4871
Sorescu, Marin 4990
Sptaru, Dan 4947
Spinei, Aurelia 4908
Stnil, Ala 4821
Stnil, Moni 4503-05, 4523, 4574
Sterea, Evelina 4925
Stici, Ion 4490
Suceveanu, Arcadie 5024
Sulac, Nicolae 4933-34
Sumako, Fukao 5034

ranu, Anatol 4581


rn, Mihai 4958
iple, Ilie 4903
rdea, Bogdan 4582-83
opa, Victor 4682
opa, Viorel 4682
upa, Rzvan 5036
urcanu, Andrei 5038
urcanu, Ion 4618
urcanu, Nicolae 5039, 5043
uu, Constantin 4967
U
Ungureanu, Ion 4955
Until, Veaceslav 4584, 4683
Ursache, Silvia 5029
Ursu, Mihai 4896
Ursu, Valentina 4652, 4752
Ursu, Victor 4684

alaru, Victor 4880


andru, Dumitru 4670
cerbatiuc, Dumitru 4875
erbnescu, Ilie 4739
evciuc, Maia 4889
oimaru, Vasile 4493, 4891
tefan, Andreea 4655-56
tefr, Sorina 4651, 4925, 4938
tefne, Anatol 4942-43
tirbu, Titus 5025

V
Vakulovski, Alexandru 4585
Vasiliu, Vadim 4635
Vatav, Grigore 4809
Vieru, Grigore 4986
Vieru, Vasile 4809
Vladimir, (Mitropolit al Chiinului i al ntregii
Moldove) 4506
Vod, Daniel 4769
Vorotneac, Elena 4937
Vrabie, Gheorghe 5055
Vulpe, Viorica 4824

T
Taban, Ana 4944, 4967
Tabuncic, Olga 4873
Tamazlcaru, Elena 4478, 4945
Tarhon, Petru 4896
Tarlapan, Efim 5026, 5059
Tarlev, Vasile 4617
Tac, Mihai 5064-65
Tnase, Constantin 4575-80
Ttaru, Nadia 4946
Teleuc, Victor 5027, 5049
Teodorescu, Marin 4944
Todorov, Leonid 4924
Tolbaru, Ana Maria 4633
Toma, Sergiu 4966
Toma, Simion 4900
Toma, Vitalina 4822
Tomule, Valentin 4893
Trofim, Alina 5050
Tugaru, Laura 5028
Turea, Maria 4789
Turenco, Valentina 4790, 4823

X
Xinsheng, Zhang 4887
Z
Zadnipru, Petru 5030, 5045
Zagaievschi, Vitalie 5031
Zamlinschi, Iurie 4863
Zancu, Crina 4959
Zenin, Iurie 4485
Zgheran, Aurel V. 4947

, 4791
, 4481
, 4474
, 4586, 4672, 4716
235

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011

, 4717
, 4898
, 4513
, 4640
, 4753
, 4753
, 4474
, 4825
, . 4864
, 4755-56
, 4718
, 4596, 4687
, 4641

, 4793

, 4507
, 4643
, 4515, 4686
, 4830, 4865
, 4751

, 4927
, 4826
, 4757
, 4916
, . 4864
, 4719, 4922

, 4594
, 4657, 4720-21, 4724
, 4794
, 4592
, 4608
, 4722
, 4831
, 4723, 4750
, 5053
, 4525
, 4660
, 4724
, 4590, 4661
, 5051
, 4718
, 4898
, 4832-33
, 4834
, 4911

, 4514
, 4916, 4960
, 4515
, 4827
, 4969
, 4685
, 4758
, 4477
, 4588
, 4898
, 4589

, 4725
, 4902
, 4753
, 4591
, 4608
, 4675
-, 4486
, 4592-93, 4658
, 4835-36

, 4948
, 5032
, 4754
, 4594
, 4486-87, 5053
, 4919
, 4917

, 4902
, 5051
, 4968
, 4755-56, 4901, 4905, 4952
, 4524
, 4587, 4619, 4745

, 4949
, 4642
, 4828-29

236

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, 4689-92
, 4693
, 4923
, 4676
, 4694
, . 4599
, 4793, 4906
, 4600-01
, 4589
, 4602

, 5066
, . 4516
, a 4507
, 4687
, 4688
, 4894

, 4487
, 4970
, 4740

, 4620, 4948, 4950-51


, 4526, 4603
, 4923
, 4620
, 4960
, 4704, 4872, 4911

, 4949
, 4837
, 4596
, 4726
, 4971
, 4838
, 4644
, 4746
, 4905
, . . 4524
, 4901

, 4604-07, 4747
, 4646
, 4952
, 4705
, 4608
, 4740

, 4741
, 4906
, 4839

, 4695
, 4725

, 4792
, 4759
, 4609, 4610

, . 4703
, 4919
, 4645
, 4914
, 5067
, 4588
, 4950
, 4695, 4730, 4920
, 4597
, 4792
, 4792
, 4598
, 4730
, 4968, 4972
, 4917

, 4757, 4759
, 4907
, 4969-71
, 4611-12, 4659

, 4841
, 4795, 4840
, 4696-99
, 4675, 4700
, 4481, 4676, 4719
, 4842
, 4693

, 4727
237

Cronica articolelor de gazet Nr 9-2011 Newspaper article annals Nr 9-2011


, 4951

, 4894
, 4701, 4728

, 4742

, 4920

238

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n "Cronica articolelor de gazet" Nr 9-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Adevrul : ed. de Moldova


Altarul credinei
Capitala
Comunistul
Curierul ortodox
Dreptul
Economist
Fclia
Florile dalbe
Flux : ed. de vineri
Gazeta Bibliotecarului. Iun. (Nr 6)
Jurnal de Chiinu
Integrarea european, pas cu pas, Iul (Nr 4)
Literatura i arta
Moldova suveran
Natura Nr 9
Sptmna
Sport plus
Timpul de diminea
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gardplus= Capitala

33.

239

CUPRINS
CRONICA CRII................................ ................................ ................................ . 5
0 GENERALITI................................ ................................ ................................ .... 5
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ............................................. 5
001 tiin i cunoatere n general ................................ ........................... 5
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor.................... 6
005 Conducere i organizare. Management ................................ ............... 7
01 Bibliografie. Cataloage .......................................................................7
06 Organizaii (n general) ......................................................................7
061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ....................... 7
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ................... 8
08 Poligrafii. Lucrri colective ................................................................ 8
087.5 Publicaii pentru tinerii cititori ................................ ......................... 8
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ...................... 9
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ............................. 9
26 Iudaism ............................................................................................. 9
27 Cretinism. Religie cretin ............................................................... 10
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ............................... 10
31 Statistic. Demografie. Sociologie...................................................... 10
32 Politic ........................................................................................... 11
33 Economie. tiine economice ............................................................. 12
34 Drept. Jurispruden ........................................................................16
35 Administraie public. Art militar ................................................... 21
36 Asisten social. Asigurri sociale .................................................... 22
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .........................................22
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor .................... 24
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ . 24
51 Matematic ..................................................................................... 25
240

53 Fizic .............................................................................................. 26
55 Geologie. tiine geologice i geofizice ............................................... 27
57 tiine biologice ............................................................................... 27
58 Botanic .......................................................................................... 28
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ........................... 28
61 Medicin ......................................................................................... 28
62 Inginerie. Tehnic n general............................................................. 31
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole
i ale vieii slbatice .........................................................................31
65 Conducere i organizare n industrie, comer i comunicaii ................. 34
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite .................................35
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ......................... 35
73/76 Arte plastice. Arte decorative ........................................................ 35
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur .........................................35
78 Muzic ............................................................................................ 36
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................. 37
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ............................. 37
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ....37
82 Literatur ........................................................................................ 39
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ....... 53
91 Geografie. Explorarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii ........... 53
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fr ajutorul textului.
Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hri. Atlase. Globuri (ca
reprezentare a cunotinelor geografice) ................................ .......... 53
913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne .. 55
929 tiine biografice i nrudite................................ .............................. 55
93/94 Istorie ......................................................................................... 55
94 Istorie general. Istorie universal..................................................... 55
Autoreferate ................................ ................................ ............................. 56
241

Index de nume ................................ ................................ ......................... 58


Index de titluri ................................ ................................ ......................... 62
Index subiecte ................................ ................................ .......................... 64
Index editori................................ ................................ ............................. 67
INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" ................................ .................. 68
0 GENERALITI................................ ................................ ................................ .. 68
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ........................................... 68
001 tiin i cunoatere n general ................................ ......................... 68
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 69
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ .............................. 69
02 Biblioteconomie ............................................................................... 69
06 Organizaii (n general)................................ ................................ ....... 69
08 Poligrafii. Lucrri colective .............................................................. 69
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................... 70
159.9 Psihologie ................................ ................................ ...................... 70
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ........................... 70
27 Cretinism. Religie cretin ............................................................... 70
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ............................... 71
31 Statistic. Demografie. Sociologie...................................................... 71
32 Politic ........................................................................................... 71
33 Economie. tiine economice ............................................................. 72
34 Drept. Jurispruden ........................................................................74
35 Administraie public. Art militar ................................................... 78
36 Asisten social. Asigurri sociale .................................................... 78
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .........................................79
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor .................... 80
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ . 81
51 Matematic ..................................................................................... 81
53 Fizic .............................................................................................. 81
242

54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................................... 82


55 Geologie. tiine geologice i geofizice ............................................... 82
57 tiine biologice ............................................................................... 83
59 Zoologie .......................................................................................... 83
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ........................... 83
61 Medicin ......................................................................................... 83
62 Inginerie. Tehnic n general ............................................................. 91
621 Construcia de maini n general. Tehnic nuclear. Electrotehnic.
Tehnologie mecanic........................................................................91
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole
i ale vieii slbatice .........................................................................92
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite .................................94
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ......................... 95
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grdini ...................................................................95
72 Arhitectur ...................................................................................... 95
73 Arte plastice .................................................................................... 95
78 Muzic ............................................................................................ 96
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................................. 96
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ............................. 96
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ....96
82 Literatur ........................................................................................ 97
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ....... 99
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ .................. 99
929 tiine biografice i nrudite ........................................................... 101
93/94 Istorie ....................................................................................... 101
Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 32011 ................................ ................................ ............................... 103

243

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 32011 ................................ ................................ ............................... 109
CRONICA RECENZIILOR................................ ................................ ............... 110
0 GENERALITI ................................ ................................ .......................... 110
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii .........................................110
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ............................ 110
01 Bibliografie. Cataloage ...................................................................110
09 Manuscrise. Bibliofilie ....................................................................110
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ............................. 110
32 Politic ......................................................................................... 110
35 Administraie public. Art militar ................................................. 111
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor .................. 111
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ............................... 111
51 Matematic ................................................................................... 111
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole
i ale vieii slbatice .......................................................................112
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 112
72 Arhitectur .................................................................................... 112
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ........................... 112
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ..112
82 Literatur ...................................................................................... 113
929 tiine biografice i nrudite................................ ............................ 116
93/94 Istorie ....................................................................................... 116
94 Istorie general. Istorie Universal .................................................. 116
CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST ................................ .................... 120
0 GENERALITI ................................ ................................ .......................... 120
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii .........................................120
001 tiin i cunoatere n general ................................ ....................... 120
244

004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor................ 120


008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ............................ 120
02 Biblioteconomie ............................................................................. 120
050 Publicaii periodice i seriale ................................ .......................... 121
06 Organizaii (n general)................................ ................................ ..... 121
069 Muzee ................................ ................................ ............................. 121
069.9 Expoziii temporare................................ ................................ ...... 121
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ............... 121
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................. 123
1/14 Filozofie ..................................................................................... 123
17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic ........................................123
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ......................... 123
27 Cretinism. Religie cretin ............................................................. 123
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ............................. 124
31 Statistic. Demografie. Sociologie.................................................... 124
32 Politic ......................................................................................... 125
33 Economie. tiine economice ........................................................... 126
34 Drept. Jurispruden ......................................................................131
35 Administraie public. Art militar ................................................. 138
36 Asisten social. Asigurri sociale .................................................. 139
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .......................................139
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor .................. 140
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ............................... 141
52 Astronomie. Geodezie .....................................................................141
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................................. 141
55 Geologie. tiine geologice i geofizice ............................................. 142
57 tiine biologice ............................................................................. 143
59 Zoologie ........................................................................................ 143
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ......................... 144
245

61 Medicin ....................................................................................... 144


62 Inginerie. Tehnic n general ........................................................... 144
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole
i ale vieii slbatice .......................................................................145
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei ..................... 148
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ............................... 150
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale .............. 150
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 151
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grdini ................................................................ 151
72 Arhitectur .................................................................................... 151
73 Arte plastice .................................................................................. 152
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur .......................................153
78 Muzic .......................................................................................... 153
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................... 154
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ........................... 155
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ..155
82 Literatur ...................................................................................... 157
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ..... 164
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ................ 164
908 Monografii ale localitilor ................................ ............................. 165
929 tiine biografice i nrudite................................ ............................ 165
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ .... 166
94 Istorie general. Istorie Universal .................................................. 166
94(470) Istoria Rusiei ................................ ................................ ............ 166
Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror
articole sunt fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 9-2011 .. 176
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ................................ ..................... 177

246

0 GENERALITI ................................ ................................ .......................... 177


00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii .........................................177
001 tiin i cunoatere n general ................................ ....................... 177
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 177
006 Standardizare i standarde................................ ............................... 177
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ............................ 178
02 Biblioteconomie ............................................................................. 178
06 Organizaii (n general)................................ ................................ ..... 178
061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ................... 178
069 Muzee ................................ ................................ ............................. 178
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ............... 178
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ......................... 179
27 Cretinism. Religie cretin ............................................................. 179
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ............................. 180
32 Politic ......................................................................................... 180
33 Economie. tiine economice ........................................................... 193
34 Drept. Jurispruden ......................................................................200
35 Administraie public. Art militar ................................................. 201
36 Asisten social. Asigurri sociale .................................................. 201
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .......................................202
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor .................. 214
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ............................... 214
51 Matematic ................................................................................... 214
57 tiine biologice ............................................................................. 215
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ......................... 215
61 Medicin ....................................................................................... 215
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole
i ale vieii slbatice .......................................................................216
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei ..................... 217
247

66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ............................... 217


67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale .............. 218
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 218
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grdini ................................................................ 218
72 Arhitectur .................................................................................... 218
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur .......................................218
78 Muzic .......................................................................................... 219
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................... 220
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ........................... 222
82 Literatur ...................................................................................... 223
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ..... 229
929 tiine biografice i nrudite................................ ............................ 229
93/94 Istorie ....................................................................................... 229
94 Istorie general. Istorie Universal .................................................. 229
94(100) Istorie universal ................................ ................................ ...... 229
Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n "Cronica articolelor de
gazet" Nr 9-2011 ................................ ................................ .......... 239

248

Bibliografia Naional a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 14,47
Coli ed. 12,77
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 9-2011
Camera Naional a Crii din Republica Moldova
bl. tefan cel Mare 180, of. 202
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md
ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SRL
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

249

S-ar putea să vă placă și