Sunteți pe pagina 1din 237

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAIONAL
A
MOLDOVEI

Nr 11
2011

CNCM
Chiinu 2012

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2011
Nr 11

NBCM
Chiinu 2012

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAIONAL A CRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naional
a Moldovei
Cri. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste i ziare
Se editeaz din anul 1958
Apare lunar

2011
Nr 11

CNCM
Chiinu 2012

Alctuitori : Valentina CHITOROAG


Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Efimia MACRINICI
Claudia BGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Tatiana DIACONU
Redactor responsabil i coordonator : Valentina CHITOROAG
Design, tehnoredactare computerizat: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII


Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a Crii din Rep.
Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco
[et al.] ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2012 (Valinex SA). ISSN 1857-0550.
ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 11, 2011. 2012. 237 p. Texte : lb. rom., rus, alte lb. strine.
50 ex. ISBN 978-9975-49-080-1 (Print). ISBN 978-9975-49-100-6
(CD).
015(478)

Camera Naional a Crii


din Republica Moldova, 2012

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CRII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

NOIEMBRIE

2011
NR 11
(1956-2225)

NOVEMBER

0 GENERALITI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII


001 tiin i cunoatere n general
1956. "Cercetarea i inovarea n parteneriat cu mediul de afaceri", conf. na. (2011
; Chiinu). Conferina Naional "Cercetarea i inovarea n parteneriat cu mediul de afaceri", Chiinu, 10 noiem. 2011 / com. org.: Tighineanu Ion (preedinte), Stratan Alexandru,
Cernei Ghenadie [et al.]. Ch. : IEFS, 2011. 210 p. : des., fig., tab. ; 28 cm.
Antetit.: Acad. de tiine a Moldovei, Guvernul Rep. Moldova. Texte: lb. rom., engl.,
rus. Bibliogr. la sfritul art. Rez.: lb. rom., engl. 200 ex.
ISBN 978-9975-4295-7-3.
[2011-2197].
- - 1. "Cercetarea i inovarea n parteneriat cu mediul de afaceri" Conferin naional
(rom., engl., rus).
001.891:334(082)=135.1=111=161.1

Relaiile moldo-bulgare: Personaliti marcante. nvmnt i tiin = : . . Vezi Nr 2032.


1957. - . . / . - . ; .: . . (. .), . . , . . [ .]. . : . - . , 2011 (Tipogr. "Valinex" SRL). 21 cm.
ISBN 978-9975-9628-8-9. ISSN 1857-162X.
. 19 : 300- . . . 2011.
221 p. Rez.: lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul art. 50 ex. ISBN 978-9975-4020-8-8.
[2011-2055].
- - 1. Lomonosov, Mihail Vasilievici, 1711-1765, savant rus (chimist, fizic, istoric, scriitor) (rus).
001:378.4(478-25)

004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1958. Burlacu, Natalia
Tehnologii informaionale n instruire : Lucrri de lab. / Burlacu Natalia. Ch. : S. n.,
2011 (Tipogr. UPS "I. Creang"). 83 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 82-83 (28 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-46-099-6.
[2011-2224].

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

- - 1. Tehnologii informaionale Lucrri de laborator.


004:378(076.5)

1959. Gherman, Teodora


Iniiere n Internet : Ghid complet n realizarea unui site : [pentru uzul studenilor] / Teodora Gherman ; Acad. de Administrare Public de pe Lng Preedintele Rep. Moldova.
Ch. : Ericon, 2011. 256 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 255 (11 tit.) i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-4114-9-3.
[2011-2138].
- - 1. Internet.
004.738.5(075.8)

006 Standardizare i standarde


1960. Stan, Victor
Uniti de msur n Noul Testament / Victor Stan, tefania Stan ; Univ. de Stat din
Moldova. Ch. : Labirint-Cutasevici, 2011. 35, [2] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 300 ex.
ISBN 978-9975-948-49-4.
[2011-2065].
- - 1. Uniti de msur n Noul Testament. 2. Noul Testament Uniti de msur.
006.91:27-246

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1961. Lista lucrrilor tiinifice i a titlurilor de protecie publicate n anul din alte surse de finanare dect cele bugetare : [n Rep. Moldova] / Acad. de tiine a Moldovei ; red.
bibliogr.: Mumji T., Potarencu M., Vasilache R. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. AM). 20 cm.
2010. 2011. 80 p. 100 ex. ISBN 978-9975-62-300-1. [2011-2188].
- - 1. tiin List bibliografic.
016:001(478)

070 Ziaristic. Pres


1962. Jurnalitii contra corupiei : [Rep. Moldova] / Transparency Intern. Moldova ; caricaturi: Ion Mu. Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
ISBN 978-9975-80-108-9.
[Pt.] a 8-a. 2011. 308 p. Texte: lb. rom., rus. Apare cu sprijinul financiar al
Fondului de Parteneriat pentru Transparen, Fundaiei Soros-Moldova. 500 ex. ISBN
978-9975-80-516-2. Gratuit. [2011-2215].
- - 1. Jurnaliti Corupie Republica Moldova Combatere (rom., rus).
070:343.352(082)=135.1=161.1

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


1963. Conferina tiinific a studenilor, masteranzilor (64 ; 2011 ; Chiinu). Tezele celei de-a 64-a conferin tiinific a studenilor, masteranzilor : [a Univ. Agrare de Stat
din Moldova] / col. red. : V. Marian, M. Rurac, V. Balan [et al.] ; secretar t.: A. Muntean.
Ch. : UASM, 2011. 149 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Agrar de Stat din Moldova. Texte: lb. rom., rus. 100 ex.

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-64-214-9.
[2011-2120].
- - 1. Conferina tiinific a studenilor, masteranzilor i doctoranzilor Universitatea
Agrar de Stat din Moldova (rom., rus).
082+378.663(478)=135.1=161.1

1964. "Probleme actuale ale tiinelor socioumane", conf. t. a studenilor (2011 ;


Chiinu). Conferina tiinific a studenilor "Probleme actuale ale tiinelor socioumane" /
coord. t.: Racu Igor ; col. red.: Perjan Carolina, Topor Gabriela, Gogu Tamara [et al.]. Ch. :
S. n., 2011 (Tipogr. UPS "I. Creang"). 101 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang". Texte: lb. rom., engl., rus Rez.:
lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 50 ex.
ISBN 978-9975-46-102-3.
[2011-2223].
- - 1. "Probleme actuale ale tiinelor socioumane" Conferin tiinific a studenilor
(rom., engl., rus).
082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1

087.5 Publicaii pentru tinerii cititori


1965. Anton, Ion
De Ce? : Enciclopedie pentru fete i biei curioi / text Ion Anton ; pref.: Claudia
Partole. Ch. : Silvius Libris, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 336, [46] p. : fot. color ; 28
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-27-3 (n cop. tare).
[2011-1991].
- - 1. Enciclopedii pentru copii.
087.5(031)

1966. Cele mai ndrgite poveti : Carte de colorat / il.: Elena Lecu. Ch. : Arc, 2011
(Combinatul Poligr.). 16, [1] p. : il., il. color ; 26 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-605-8.
[2011-2181].
- - 1. Cri de colorat.
087.5

1967. Colorm desene animate : [carte de colorat] / [des. i il.: Simion Coad]. Ch. :
Bons Offices, 2011. [20] p. : des., des. color ; 24 cm. (Privim i colorm).
F. f. de tit. 3500 ex.
ISBN 978-9975-80-517-9.
[2011-2210].
- - 1. Cri de colorat.
087.5

1968. Colorm eroii basmelor : [carte de colorat] / [des. i il.: Simion Coad]. Ch. : Bons
Offices, 2011. [20] p. : des., des. color ; 24 cm. (Privim i colorm).
F. f. de tit. 2500 ex.
ISBN 978-9975-80-518-6.

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

[2011-2212].
- - 1. Cri de colorat.
087.5

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1969. : / .: .
. : Analytique Moldpresa, 2011 (Tipogr. "Nica-Grafic-Print" SRL). 20 cm. ISSN 18573592.
2012. 2011. 32 p. F. f. de tit. 6000 ex. ISBN 978-9975-9716-7-6. [20112096].
- - 1. Prognoz astrologic Republica Moldova (rus).
133.52(478)

159.9 Psihologie
1970. Piaget, Jean
Psihologia copilului / Jean Piaget, Brbel Inhelder ; trad. din fr. de Liviu Papuc ; cop.:
Vitalie Coroban. Ed. a 2-a. Ch. : Cartier, 2011 (Combinatul Poligr.). 159, [1] p. ; 20 cm.
(Colecia "Cartier Polivalent" / coord. de Gheorghe Erizanu).
Tit. orig. : La psychologie de l'enfant. Bibliogr.: p. 159-160 i n notele de subsol.
2000 ex.
ISBN 978-9975-79-719-1.
[2011-2111].
- - 1. Psihologia copilului.
159.922.7

Probleme actuale ale tiinelor umanistice. Vezi Nr 2196.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

23 RELIGII INDIENE
1971.
, / ; . . . . .
. : Pontos : , 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 355, [5] p., [3] p. fot. color
; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-286-2 (n cop. tare).
[2011-1995].
- - 1. Religie hindus (rus).
23

27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN


1972. Mnstirea Pripiceni-Curchi = - / cercettor t. Tudor Ciobanu ; consultant Roman Grigori ; trad. n lb. rus Leonid Pavlov, Vera Dimitrov :
fot. Valentina Cau. Ch. : Cu drag, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 89, [1] p. : fot., fot.
color, tab. ; 24 cm.

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Tit., text paral.: lb. rom., rus. Apare cu sprijinul financiar al dlor tefan i Valentina
Cau. 100 ex.
ISBN 978-9975-4194-7-5.
[2011-2044].
- - 1. Mnstirea Pripiceni-Curchi Republica Moldova (rom., rus).
27+726.71(478)=135.1=161.1

1973. Radu, tefan


Pratia lui David, sau Omiletica pe nelesul tuturor / Pastorul tefan Radu ; Biserica
(Uniunea de Conferine) a Adventitilor de Ziua a aptea din Rep. Moldova. Ch. : Biserica
(Uniunea de Conferine) a Adventitilor de Ziua a aptea din Rep. Moldova, 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 604 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 597-604 i n notele de subsol. 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-026-2 (n cop. tare).
[2011-1997].
- - 1. Biserica (Uniunea de Conferine) a Adventitilor de Ziua a aptea din Republica
Moldova.
279.11

1974. Zmeu, Anatolie


Preacuviosul Ioasaf de Belgorod / Anatolie Zmeu, Mariana Carabanov, Ecaterina Grbu
; Asoc. pentru Protecia Bunurilor Culturale, Acad. de Muzic, Teatru i Arte Plastice, Centrul
de Cultur Spiritual i Educaie Militaro-patriotic al Acad. "tefan cel Mare" a Min.
Afacerilor Interne. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Acad. "tefan cel Mare" a MAI). 127, [1] p. :
fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 120-125 (83 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-935-17-3.
[2011-2032].
- - 1. Episcopul Ioasaf de Belgorod Biografie.
27-72(092)

1975. , .
: ,
/ . . . . : Victoria Gomon, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL).
73, [1] p. : des. ; 11 x 18 cm.
Aut. este indicat n caseta tehn. 4000 ex.
ISBN 978-9975-4124-6-9 ("Victoria Gomon" SRL). ISBN 1-59970-030-1 (L. Ron
Hubbard Library).
[2011-2189].
- - 1. Literatur religioas.
27-29

3 TIINE SOCIALE

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


316 Sociologie
1976. Anastase (Badulescu), Ileana

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

Comunicarea n grup profesional i a resurselor umane / Ileana Anastase


(Badulescu), Paul Bocanete ; rec. t.: Andrusca Maria Carmen, Solomon Ioan ; Inst. de
Econ., Finane i Statistic. Ch. : IEFS, 2011. 158 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 157 (15 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4295-0-4.
[2011-2088].
- - 1. Comunicare n grup. 2. Resurse umane Comunicare.
316.454.52:331.101.262

1977. Cum promovm egalitatea de gen n organizaiile non-guvernamentale : Pentru


o societate civil sensibil la gen / Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare", Progr. Consolidarea Societii Civile n Moldova ; sel. i adapt.: Daniela Terzi-Barbaroie. Ch. : Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare", 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 68 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 58 (12 tit.). Apare cu sprijinul financiar al poporului amer. prin intermediul
Ageniei SUA pentru Dezvoltare Intern. (USAID).
[2011-2052].
- - 1. Egalitate de gen. 2. Organizaii non-guvernamentale.
316.346.2:061.2

1978. Gramma, Rodica


Behavioural sciences : Didactic material for medical students : Compendium / Rodica
Gramma, Adriana Paladi ; red. t.: Teodor N. rdea ; State Univ. of Medicine and Pharmacy
Nicolae Testemitanu of the Rep. of Moldova, Chair of Philosophy and Bioethics. Ch. : Medicina, 2011. 158 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-913-82-9.
[2011-2056].
- - 1. Comportament social (engl.).
[316.62+316.77]:61(075.8)
1979. Timu, Andrei
Raionalizarea vieii. Argumentul social = .
: [viaa i activitatea sociologului Andrei Timu] / Andrei Timu. Ch. : Print-Caro,
2011. 348 p. : fot., fot. color, tab. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Publ. t. principale ale aut. A. Timu: p. 283-301. 150
ex.
ISBN 978-9975-56-006-1.
[2011-1974].
- - 1. Sociologie (rom., rus). 2. Timu, Andrei, 1921-, sociolog Biografie (rom., rus).
316(092)=135.1=161.1

1980. Vileanu, Cristina


anse egale n procesul electoral : Studiu de caz: Alegerile locale generale 2011 / Cristina Vileanu, Vasile Cantarji ; coord.: Daniela Terzi-Barbaroie ; Centrul "Parteneriat pentru
Dezvoltare". Ch. : Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare", 2011 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). 52 p. : fig., tab. color ; 24 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicai. Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Est-Europene din resursele acordate de Agenia Suedez pentru Dezvoltare i

10

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Cooperare Intern. (Sida), Min. Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA prin intermediul


Fundaiei Eurasia.
[2011-2048].
- - 1. Egalitate de gen Alegeri locale.
316.346.2:324

32 POLITIC
1981. CriticAtac : [grup-platform de critic social, intelectual i poiltic] : Antologie :
[n vol.] / Vasile Ernu, Florin Poenaru, Costi Rogozanu [et al.]. Ch. : Cartier, 2011 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). 24 cm. ISBN 978-9975-79-713-9.
[Vol.] 1 : (2010-2011). 374 p. : tab. Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul
financiar al Fundaiei Friedrich Ebert Romnia. 800 ex. ISBN 978-9975-79-714-6.
[2011-2043].
- - 1. Politici publice.
32:061.2(082)

1982. Varzari, Pantelimon


Istoria gndirii politice : (Note de curs) / Pantelimon Varzari ; Univ. de Studii Politice i
Econ. Europene "Constantin Stere", Inst. Integrare European i tiine Politice al Acad. de
tiine a Moldovei. Ch. : Pontos, 2011 (Tipogr. "Europress" SRL). 286, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 284-286 i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-51-295-4.
[2011-2095].
- - 1. Politic Istorie. 2. Gndire politic.
32(091)(075.8)

321 Forme de organizare politic. Statele ca puteri politice


1983. Schmidt, Vivien A.
Democraia n Europa : UE i sistemele politice naionale / Vivien A. Schmidt ; trad. din
lb. engl.: Gabriela Lucia iclovan ; concepia graf. a cop.: Mihai Bacinschi. Ch. : tiina,
2011 (Combinatul Poligr.). 309 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Europa prezent i viitor).
Tit. orig.: Democracy in Europe : The EU and National Policies. Bibliogr.: p. 277-301
i n notele de subsol. Ind. de nume, noiuni: p. 302-309. Apare cu sprijinul financiar al
Fundaiei Soros-Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-67-806-3.
[2011-2191].
- - 1. Democraia n Europa. 2. Europa Democraie.
321.7(4)

323 Politic intern


323(478) Politica intern a Republicii Moldova
1984. Gribincea, Mihail
Alter ego : Culeg. de art. : [social-politice din Rep. Moldova] / Mihail Gribincea. Ch. :
Cu Drag, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 224 p. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4194-1-3.

11

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

[2011-2045].
- - 1. Evenimente social-politice din Republica Moldova Articole.
323(478)(046)

327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern


1985. "Identitatea civic i integrarea european factori ai consolidrii statalitii
moldoveneti", conf. t. intern. (2011 ; Chiinu). Conferina tiinific internaional
"Identitatea civic i integrarea european factori ai consolidrii statalitii moldoveneti",
(Chiinu, 5-6 oct. 2011). Ch. : CEP USM, 2011. 105, [2] p. : fig., tab. ; 30 cm. Republica Moldova 20 de ani de independen statal.
Antetit.: Portalul Analitic ava.md, Centrul Stat i Drept al Inst. de Istorie, Stat i Drept al
AM, Asoc. Istoricilor i Politologilor "Pro-Moldova" [et al.]. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr.
la sfritul art. i n notele de subsol. n red. aut. 75 ex.
ISBN 978-9975-71-169-2.
[2011-2104].
- - 1. "Identitatea civic i integrarea european factori ai consolidrii statalitii moldoveneti" Conferin tiinific internaional (rom., rus).
327(082)=135.1=161.1

1986. Institutul de Stat de Relaii Intern. din Moldova. Anuar tiinific : [n vol.] / Inst.
de Relaii Intern. din Moldova ; col. red. : Valentin Beniuc (red.-ef), Mihail Brgu, Sergiu
Nazaria (red. t.) [et al.]. Ch. : IRIM, 2010 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). 25 cm. ISBN 9789975-9699-1-8. ISSN 1857-1840.
Vol. 7/8 : Procese integraioniste europene. Dezvoltarea economic n contextul globalizrii. Ajustarea dreptului naional la legislaia internaional. Aspecte comparativ-contrastive
n filologia contemporan. 2010. 482 p. 100 ex. Texte: lb. rom., engl., germ., alte lb.
strine. Rez.: lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul art. ISBN 978-9975-4226-0-4. [20111980].
- - 1. Institutul de Stat de Relaii Internaionale din Moldova Anuare (rom., engl., germ.
alte lb. strine). 2. Integrare european (rom., engl., germ. alte lb. strine).
327(4):378.632.7(478)(082)=00

1987. Politica extern a Republicii Moldova, 2009-2011 : n sinteze i dezbateri / Asoc.


pentru Politica Extern (APE), Fundaia Friedrich Ebert (FES). Ch. : MS Logo, 2011 (Bons
Offices). 310 p. ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9625-9-9 (n cop. tare).
[2011-2221].
- - 1. Politic extern Republica Moldova.
327(478)

1988. "Rusia Moldova: un dialog n numele viitorului", masa rotund (2011 ;


Chiinu). Masa rotund "Rusia Moldova: un dialog n numele viitorului" =
" : ". Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 132 ; 148 p. ; 29 cm.
Tit., text paral: lb. rom., rus. F. f. de tit. Paginaie paral. Carte-valet (""). 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-024-8.

12

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2011-1996].
- - 1. "Rusia Moldova: un dialog n numele viitorului" Masa rotund (rom., rus).
327(470+478)=135.1=161.1

1989.
:
: ( - ) : /
; . .: ; . . -, . .
. . : CEP USM, 2011. 113 p. ; 21 cm. (Studii internaionale).
Aut. pe cop. nu este indicat. Bibliogr.: p. 94-111 (277 tit.) i n notele de subsol. 200
ex.
ISBN 978-9975-70-898-2.
[2011-2205].
- - 1. Conflicte internaionale (rus).
327.56

327(478) Politic extern a Republicii Moldova


1990. Cozma, Artur
Republica Moldova Consiliul Europei: parteneriat pentru democratizare : (1990-2010) /
Artur Cozma ; red. t.: Gheorghe Rusnac. Ch. : Lumina, 2011 (Combinatul Poligr.). 287,
[2] p. : fot., tab. ; 25 cm.
Cuvnt nainte, cuprins paral.: lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 234-239 i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-65-267-4 (n cop. tare).
[2011-2182].
- - 1. Relaii internaionale Republica Moldova Uniunea European, 1990-2010.
327(478):061EU"1990/2010"

1991. tiina politic n Republica Moldova: realizri i perspective : St. intern. / Univ.
de Stat din Moldova, Catedra Relaii Intern., Asoc. Moldoveneasc de tiina Politic ; coord.
V. Teosa ; col. red.: V. Teosa, C. Eanu, Gr. Vasilescu [et al.]. Ch. : CEP USM, 2011.
434, [1] p. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. n red. aut. 200 ex.
ISBN 978-9975-70-899-9.
[2011-2206].
- - 1. Republica Moldova Relaii internaionale.
327(478)(082)=135.1=111=161.1

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general. Economie politic
1992. , .
: : (
) : .-. : . . : (. ) / . ; ., : . . :
, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 210, [2] p., [16] p. : fot. ; 20 cm. (:
- ).
600 ex.

13

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

ISBN 978-9975-53-018-7.
[2011-2019].
- - 1. Doctrine economice (rus). 2. Teorie economic n opera lui A. S. Pukin (rus).
330.8:821.161.1.09(075.8)

1993. , .
: " " : (:
. " ") : .-. / . ;
., : . . : . ., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
146, [2] p., [32] p. fot. color ; 20 cm. (: - )
1000 ex.
ISBN 978-9975-53-019-4.
[2011-2020].
- - 1. Doctrine economice (rus). 2. Teorie economic n opera lui A. S. Pukin (rus).
330.8:821.161.1.09(075.8)

331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii


1994. Anastase (Badulescu), Ileana
Management strategic orientativ al organizaiei i resurse umane / Anastase
(Badulescu) Ileana, Bocanete Paul ; rec. t.: urcan Petru, Nan Costica ; Inst. de Econ.,
Finane i Statistic. Ch. : IEFS, 2011. 190 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 189-190 (32 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-4176-8-6.
[2011-2086].
- - 1. Resurse umane Management.
331.101.262:005

1995. Vlas, Sergiu


Factorul uman n contextul noilor relaii economice i sociale n Republica Moldova /
Sergiu Vlas, Pavel Movileanu ; Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch. : Print-Caro, 2011.
198 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 193-198 (128 tit.) i n notele de subsol. 50 ex.
ISBN 978-9975-56-013-9.
[2011-2117].
- - 1. Factorul uman Relaii economice. 2. Relaii economice Factorul uman.
331.101.3:[338+316.42](478)(082)

332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de


locuine
1996. Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrri tiinifice : [n vol.] / Univ.
Agrar de Stat din Moldova ; red.-ef: Gh. Cimpoie. Ch. : UASM, 2011. 25 cm. ISBN
978-9975-64-125-8.
Vol. 30 : Cadastru i drept / col. red.: O. Horjan, I. Botnarenco, O. Bontea. 2011.
363 p. : diagr., fig., tab. Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. rom., engl. Bibliogr. la
sfritul art. 50 ex. ISBN 978-9975-64-215-6. [2011-1978].
- - 1. Cadastru (rom., engl., rus). 2. Drept (rom., engl., rus).
332.3+34(082)=135.1=111=161.1

14

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic


1997. Gorobievschi, Svetlana
Cum s reuim n afaceri? : Ghid didactico-practic, pentru tineretul studios i ntreprinztorii nceptori / Svetlana Gorobievschi ; resp. ed. : Irina Martniuc ; Centrul Colaborare i
Parteneriat. [Ed. a 2-a]. Ch. : Pontos, 2011 (CE UASM). 136 p. : tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl. Bibliogr.: p. 104-111 (130 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul
financiar al ICCO / Kerk in Actie.
ISBN 978-9975-72-130-1 (eronat).
[2011-2072].
- - 1. Afaceri Ghiduri.
334.012.4(075)

336 Finane
1998. Campaign Finance in Moldova : A study of political party financing for the 28 November 2010 Parliamentary Elections / Resource Center for Human Rights, Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare". [Ch. : S. n.], 2011 [Tipogr. "Bons Offices" SRL]. 46 p. : giagr., tab.
color ; 30 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. F. f. de tit. Apare cu sprijinul financiar al Intern. Foundation for Electoral Systems.
[2011-2040].
- - 1. Finane Companii Republica Moldova (engl.).
336(478):351.73

1999. Codul fiscal al Republicii Moldova : Publicat : 25.03.2005 n Monitorul Oficial Nr.
ed. spec. : n conformitate cu ultimele modificri i compl. din MO al Rep. Moldova. [Ch. :
Farmec-Lux, 2011 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL)]. 193 p. : tab. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-4292-3-8.
[2011-2089].
- - 1. Codul fiscal al Republicii Moldova.
336.22(478)(094.4)

2000. Nagy Moldovan, Ana


Management financiar : (note de curs) / Nagy Moldovan Ana, Botezatu Angela ; Colegiul Financiar-Bancar, Catedra "Economie i Finane". Ch. : Labirint-Cutasevici, 2011. 132
p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 127-130 (38 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-948-60-9.
[2011-2068].
- - 1. Finane Management. 2. Management financiar.
336:005(075.8)

338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
Conferina naional tiinifico-practic cu participare internaional "Transport: economie, inginerie i management", 28-29 oct. Vezi Nr 2094.

15

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

2001. Parteneriatul social n contextul transformrilor sistemico-economice = Social


Partnership in the Context of Systemic and Economic Trasfrormations / Confederaia Naional a Patronatului, Fac. tiine Econ. a Univ. de Stat din Moldova ; col. red.: Galina Ulian,
Valentina Postolachi, Valeriu Capsizu [et al.]. Ch. : CEP USM, 2011. 123, [1] p. : fig., tab.
; 30 cm.
Tit. paral.: lb. rom., engl. Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul
art. i n notele de subsol. n red. aut. Apare cu sprijinul financiar al Proiectului "Consolidarea capacitii Moldovei de gestionare a pieii muncii i de rentoarcere a migranilor" n
cadrul parteneriatului de mobilitate cu Uniunea European implementat de ctre Serviciul
Public Sudez de Ocupare a Forei de Munc. 270 ex.
ISBN 978-9975-71-178-4.
[2011-2109].
- - 1. Economie Parteneriat social (rom., rus).
338:316.3(082)

2002. Tarife de costuri n agricultur : (Ghid practic) / col. aut.: Tudor Bajura, Petru Patron, Ion Vasilacu [et al.] ; red.-ef: Iulia Brc ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Econ.,
Finane i Statistic. Ch. : IEFS, 2011. 143 p. : tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicai la p. 4-a. Bibliogr.: p. 29. 100 ex.
ISBN 978-9975-4295-5-9.
[2011-2178].
- - 1. Tarife de costuri Agricultur.
338.5:631

338(478) Situaia economic a Republicii Moldova


2003. "Probleme i perspective de dezvoltare a potenialului economic i managerial al Rep. Moldova n condiiile de criz", conf. t. intern. (2011 ; Chiinu). Probleme
i perspective de dezvoltare a potenialului economic i managerial al Republicii Moldova n
condiiile de criz : Materialele conf. t. intern., 21 apt. 2011 / com. organizatoric Burlacu
Natalia, Crotenco Iuri, Gribincea Alexandru [et al.]. Ch. : ULIM, 2011 (Tipogr. "Print-Caro"
SRL). 398 p. : fig., tab. ; 25 cm. ULIM, 20 de ani.
Antetit.: Univ. Liber Intern. din Moldova, Fac. "tiine Econ.", Inst. de Investigaii Strategice n Econ., Catedra de Management i Marketing. Texte: lb. rom., engl., fr., alte lb.
strine. Rez.: lb. rom., engl., fr. Bibliogr. la sfritul art. 100 ex.
ISBN 978-9975-101-77-6.
[2011-1979].
- - 1. "Probleme i perspective de dezvoltare a potenialului economic i managerial al
Republicii Moldova n condiiile de criz" Conferin tiinific internaional (rom., engl., fr.,
alte lb. strine).
338(478)(082)=00

16

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

34 DREPT. JURISPRUDEN
Universitatea Agrar de Stat din Moldova. Lucrri tiinifice. Vezi Nr 1996.

340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare


2004. Congresul medicilor legiti din Rep. Moldova (2 ; 2011 ; Chiinu). Materialele congresului al 2-lea al medicilor legiti din Republica Moldova : consacrat aniversrii a 60
ani de la fondarea Centrului de Medicin Legal (cu participare intern.), 20-22 oct. 2011,
Chiinu, Rep. Moldova / com. t. Gheorghe Baciu, Ion Cuvinov, Andrei Pdure [et al.].
Ch. : Sinectica-Com, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 147 p. : diagr., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Soc. t. a Medicilor Legiti din Rep. Moldova, Centrul de Medicin Legal, Catedra Medicina Legal a USMF "Nicolae Testemianu". Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.:
lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. Apare cu sprijinul proiectului "Consolidarea examinrii
medico-legale a cazurilor de tortur i a altor forme de maltratate n Moldova". 300 ex.
ISBN 978-9975-4099-5-7.
[2011-2049].
- - 1. Congresul al 2-lea al medicilor legiti din Republica Moldova (rom., engl., rus).
340.6(478)(082)=135.1=111=161.1

341 Drept internaional


2005. Lungu, Vasile
Cooperarea juridic internaional n materie penal : Monografie / Vasile Lungu, Silviu
Vcaru ; red. t.: Viorel Berliba ; Inst. de Relaii Intern. din Moldova, Fac. de Drept. Ch. :
Iulian, 2011. 224 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 215-223 i n notele de subsol. 300 ex.
ISBN 978-9975-4244-0-0.
[2011-2171].
- - 1. Drept penal internaional.
341.4

2006. ,

/ . . : Notograf Prim ; : . ., 2011. 166
p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 154-166 (167 tit.) i n notele de subsol. 300 ex.
ISBN 978-9975-4119-7-4.
[2011-2078].
- - 1. Drept internaional privat Republica Moldova (rus).
341.9+347(478)

342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ


2007. Drepturile omului n Moldova = , 2009-2010 =
Human rights in Moldova 2009-2010 : Raport / Asoc. Promo-Lex ; elab.: Sorina Macrinici,
Vadim Vieru, Vladislav Gribincea [et al.]. Ch. : Bons Offices, 2011. 24 cm.
2009-2010. 2011. 547 p. : diagr., graf., tab. Tit., text paral.: lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. n notele de subsol. 500 ex. ISBN 978-9975-80-514-8. Gratuit. [2011-2042].

17

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

- - 1. Drepturile omului Republica Moldova.


342.72/.73(478)(047)=135.1=111=161.1

2008. Raport privind respectarea drepturilor omului n Republica Moldova n anul /


Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
30 cm.
...2010. 2011. 388 p. : fig., tab. color. Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. n notele de subsol. Gratuit. [2011-2028].
- - 1. Drepturile omului Republica Moldova.
342.7(478)(047)=135.1=111=161.1

2009. Republica Moldova. Constituia. Constituia Republicii Moldova : din


29.07.1994 : Publicat: 18.08.1994 n Monitorul Oficial Nr. 1 art. Nr. 1 : Data intrrii n vigoare:
27.08.1994. [Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL)]. 64 p. ; 10 x 13 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-77-184-9.
[2011-1990].
- - 1. Constituia Republicii Moldova.
342.4(478)

2010.
/ .: , , [ .] ; . .: ; CpDOM. . : Arc, 2011 (.). 279 p. ; 25 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. . . .
. . . 250 ex.
ISBN 978-9975-61-654-6 (n cop. tare).
[2011-2192].
- - 1. Drepturile omului (rus).
342.7:35.08(075.8)

343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic


2011. Brnza, Sergiu
Drept penal : Partea Special : [pentru uzul studenilor : n vol.] / Sergiu Brnza, Vitalie
Stati ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal i Criminologie. Ch. :
S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 25 cm. ISBN 978-9975-53-028-6.
Vol. 1. 2011. 1061, [1] p. Bibliogr. la sfritul cap. i n notele de subsol. 1000
ex. ISBN 978-9975-53-029-3 (n cop. tare). [2011-1993].
- - 1. Drept penal.
343.2/.7(075.8)

2012. Dolea, Igor


Studiu de fezabilitate privind instanele specializate n cauzele cu implicarea copiilor n
Republica Moldova / Igor Dolea, Victor Zaharia ; coord.: Daniela Groza ; Inst. de Reforme
Penale. Ch. : [Bons Offices], 2011. 155, [1] p. : fig. color, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 154-155 (44 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al UNICEF-Moldova, Ambasadei Suediei n Rep. Moldova. 200 ex.
ISBN 978-9975-80-510-0.
[2011-2047].

18

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Delincven juvenil Republica Moldova.


343.224.1/.23(478)

2013. Dora, Simion


Criminalistica : [pentru uzul studenilor] / Simion Dora. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 629, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm. (Cartea Juridic).
Bibliogr. la sfritul prilor i n notele de subsol. 300 ex.
ISBN 978-9975-53-015-6 (n cop. tare).
[2011-2003].
- - 1. Criminalistic.
343.9(075.8)

2014. Jereghi, Vanu


Comisiile locale de monitorizare a locurilor de detenie : Ghid / Vanu Jereghi, Ludmila
Popovici, Victor Zaharia ; au contribuit: Liliana Calancea, Stela Livdaru ; Inst. pentru Drepturile Omului. [Ed. a 2-a]. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 100 p. : tab. ; 25
cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Misiunii OSCE n Moldova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9702-7-3 (eronat).
[2011-2002].
- - 1. nchisori Drepturile omului.
343.82:341.231.14(036)

2015. Idem n lb. rus :


. . : . ., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 100 p. : tab. ; 26 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Misiunii OSCE n Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-53-008-8.
[2011-2001].
- - 1. nchisori Drepturile omului (rus).
343.82:341.231.14(036)

2016. Odajiu, Iurie


Expertize Judiciare : Ghid practic / Iurie Odagiu, Lilian Luchin ; Acad. "tefan cel Mare"
a MAI. Ch. : Acad. "tefan cel Mare" a MAI, 2011 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). 131 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 130-131 (26 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-935-83-8.
[2011-2030].
- - 1. Expertiz judiciar.
343.98(075)

2017. urcan, Ion


Rspunderea penal pentru coruperea pasiv : Material metodico-didactic / Ion urcan ;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Penal i Criminologie. Ch. : CEP
USM, 2011. 217, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 202-216 (209 tit.) i n notele de subsol. 150 ex.
ISBN 978-9975-71-175-3.
[2011-2107].
19

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

- - 1. Rspundere penal.
343.352(075.8)

2018. ,
- : .-. : . / ;
. .: ; - . . , . .,
. . . . : Iulian, 2011. 264 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 240-241 (13 tit.) i la sfritul temelor. 100 ex.
ISBN 978-9975-4244-4-8.
[2011-2174].
- - 1. Procedur penal (rus).
343.1(075.8)

347 Drept civil


, . . Vezi Nr 2006.

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 ADMINISTRAIE PUBLIC
2019. Dolea, Igor
Proceduri prietenoase aplicate copiilor aflai n contact cu poliia : Ghid pentru poliiti /
Igor Dolea, Victor Zaharia ; coord.: Cristina Beldiga ; Inst. de Reforme Penale. Ch. : Bons
Offices, 2011. 100 p. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 96-100 (45 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al UNICEF-Moldova i al Ambasadei Suediei n Moldova. 700 ex.
ISBN 978-9975-80-515-5 (n cop. tare).
[2011-2222].
- - 1. Poliie Delincven juvenil. 2. Delincven juvenil Poliie.
351.74:343.137.5

2020. "Impactul crizei manageriale asupra activitii Ministerului Afacerilor Interne", conf. t.-practic (2011 ; Chiinu). Impactul crizei manageriale asupra activitii Ministerului Afacerilor Interne : (Materialele conf. t.-practice na., 28 iun. 2011) / red.: Gheorghe Chiri. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Acad. "tefan cel Mare" a MAI). 139 p. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. "tefan cel Mare" a MAI, Asoc. absolvenilor Acad. de Poliie "Acopolis".
Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-935-82-1.
[2011-2029].
- - 1. "Impactul crizei manageriale asupra activitii Ministerului Afacerilor Interne"
Conferin tiinifico-practic naional.
354.31(478)(082)

2021. O antologie de practici de succes a comunitilor din municipiul Chiinu = Best


Practices Anthology of communities from municipality of Chisinau / Liubomir Chiriac, Victor
Mocanu, Vlad Catlabuga [et al.] ; Inst. pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS) "Viitorul".
Ch. : Bons Offices, 2011. 158, [2] p. : fot. color ; 24 cm. (Biblioteca IDIS "Viitorul").

20

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Tit., text paral.: lb. rom., engl. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Hanns Seidel.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-519-3.
[2011-2216].
- - 1. Administraie local Practici.
352=135.1=111

2022. Onceanu, Vasile Petru


Management i audit n sigurana traficului rutier : [pentru uzul studenilor] / Vasile Petru
Onceanu, Sergiu Grigore Armau ; ref. t.: Dumitru Novorojdin, Victor Ceban ; n red. Vasile
Onceanu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Catedra Inginerie i Management n Transport, Direcia
Poliie Rutier [et al.]. Ch. : UTM, 2011. 284 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 239-240 (15 tit.). 600 ex.
ISBN 978-9975-45-175-8.
[2011-1987].
- - 1. Trafic rutier Control Monitorizare.
351.811.11(075.8)

2023. Pareniuc, Alexandru


Activitatea investigativ-operativ a Organelor Afacerilor Interne : (partea special) : Prevenirea i descoperirea infraciunilor de ctre serviciile poliiei judiciare : manual / Alexandru
Pareniuc, Alexei Pung. Ch. : Acad. "tefan cel Mare" a MAI, 2011. 417 p. ; 21 cm.
(nvmnt superior).
Aut. sunt indicai pe cop. Bibliogr.: p. 409-417 (184 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-935-81-4 (n cop. tare).
[2011-2031].
- - 1. Poliie judiciar Infraciuni Prevenire Descoperire.
351.746:343.3/.7(075.8)

2024. Trupele de Carabinieri [ale Min. Afacerilor Interne din Rep. Moldova] : Patrie. Lege. Onoare : 20 de ani : [de la formare : album] / aut.: Alexandru Bejan, Sergiu Roca, Viorel
cerbina [et al.] ; col. red.: Vasile Dragomir (preedinte), Igor Gori, Anatolie Placinta [et al.] ;
fot.: Alexandru Bejan, Oleg Cucereavu, Roman Guzun [et a.] ; Dep. Trupelor de Carabinieri
al MAI. Ch. : Bons Offices, 2011. 135, [17] p. : fot. color ; 30 cm.
ISBN 978-9975-80-524-7 (n cop. tare).
[2011-2219].
- - 1. Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova.
351.746(084)

2025. urcan, Ion


Brigada de poliie cu destinaie special "Fulger" / aut.: Ion urcan ; coord.: Oleg Balan ;
Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Poliia Special "Fulger". Ch. : Visual Design, 2011.
127 p. : fot. color ; 30 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Text paral.: lb. rom., engl. 500 ex.
ISBN 978-9975-4164-3-6 (n cop. tare).
[2011-2209].
- - 1. Brigada de poliie cu destinaie special "Fulger" Republica Moldova Istorie
(rom., engl.).

21

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

351.746(091)=135.1=111

2026. Un rzboi al minii : Intelligence, servicii de informaii i cunoatere strategic n


secolul XXI / George Cristian Maior (coord.). Ch. : Universul, 2011. 480 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 467-480 i n notele de subsol. Ind.: p. 462-466. 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-069-8 (n cop. tare i supracop).
[2011-2144].
- - 1. Servicii de informaii secrete.
351.746.1

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 PROBLEME SOCIALE CARE RECLAM AJUTOR I ASISTEN. TIPURI DE AJUTOARE SOCIALE
2027. Prestaiile sociale i impactul lor asupra reducerii srciei n Republica Moldova /
aut.: Rojco A., Hristiuc L., Livichi O. [et al.] ; Inst. de Econ., Finane i Statistic, Acad. de
tiine a Moldovei. Ch. : IEFS, 2011. 156 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicai pe cop. Bibliogr.: p. 151-155 (85 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4295-4-2.
[2011-2184].
- - 1. Prestaii sociale Republica Moldova.
364.22:338(478)

2028. . B : [. ]
/ . . , , [ .]. . : . .,
2011 (Tipogr. "Crio" SA). 496 p. : fot. ; 21 cm. 65-
.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4242-4-0.
[2011-2176].
- - 1. Societatea Orbilor din Republica Moldova (rus).
364.26:061.23(478)

368 Asigurri
2029. ,
: [] / . . : . ., 2011 (Tipogr. "Cronprint" SRL).
216 p. : graf., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 152-156 (56 tit.) i n notele de subsol. F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4033-1-3.
[2011-2226].
- - 1. Asigurri (rus).
368(075.8)

22

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
2030. "Pledoarie pentru educaie cheia creativitii i inovrii", conf. t. intern.
(2011 ; Chiinu). Pledoarie pentru educaie cheia creativitii i inovrii : Materialele conf.
t. intern., 1-2 noiemb. 2011, Chiinu / coord. t.: Lilia Pogola, Nicolae Bucun ; red. t.:
Aglaida Bolboceanu, Stela Cemortan, Ion Botgros [et al.]. Ch. : Inst. de tiine ale Educaiei, 2011 (Tipogr. "Print Caro" SRL). 537 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de tiine ale Educaiei. Texte: lb. rom.,
engl., fr., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. 60 ex.
ISBN 978-9975-56-010-8.
[2011-1976].
- - 1. "Pledoarie pentru educaie cheia creativitii i inovrii" Conferin tiinific
internaional (rom., engl., fr., rus).
37.0=00

2031. Probleme actuale ale tiinelor umanistice : [n vol.] / Univ. Pedagogic de Stat
"Ion Creang" din mun. Chiinu ; coord. t.: Racu Igor ; col. red.: Toma Radu, Cristea Sorin,
Nicolau Adrian [et al.]. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS "Ion Creang"). 21 cm. (Analele
tiinifice ale doctoranzilor i competitorilor). ISBN 978-9975-921-22-0. ISSN 1857-0267.
Vol. 10, Pt. a 2-a. 2011. 296 p. : fig., tab. Texte: lb. rom., fr., rus. Rez.: lb. engl.
Bibliogr. la sfritul art. ISBN 978-9975-46-098-9. [2011-2035].
- - 1. Educaie (rom., fr., rus).
37.0:378.4(478-25)=135.1=133.1=161.1

2032. Relaiile moldo-bulgare: Personaliti marcante. nvmnt i tiin =


- : . / Univ. de Stat
Taraclia "Grigorii amblac", Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Soc. t. de Bulgaristic
din RM ; col. red.: Nicolae Cervencov (red. resp.), Gheorghe Gona, Ivan Semionov. Cahul
: SB, 2011 (Tipogr. "Centrografic" SRL). 321 p. : tab. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. rom., bulgar. Texte: lb. rom., bulgar, rus. Bibliogr. la sfritul art. i
n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-4051-9-5.
[2011-2234].
- - 1. nvmnt Relaii moldo-bulgare Personaliti (rom., bulg., rus). 2. tiin
Personaliti (rom., bulg., rus).
37.0+001(478+497.2)(082)(092)=135.1=161.1=163.2

37.015 Formarea inteligenei i a personalitii


2033. Mndcanu, Virgil
Pedagogul cretin : Ghidul pedagogului pentru integrarea credinei n nvmnt / Virgil
Mndcanu ; cuv. nainte: Mihai leahnichi ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang" din
Chiinu, Lab. "Bazele tehnologiei i miestriei pedagogice" UPS "Ion Creang". Ch. :
Batina Radog, 2011. 480, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 475-479 (188 tit.) i n notele de subsol. 3000 ex
ISBN 978-9975-4234-1-0.
[2011-2071].

23

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

- - 1. Educaie cretin.
37.015

37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar


2034. Organizarea procesului educaional n nvmntul precolar primar, gimnazial
i liceal : Anul de studii 2011-2012 : Sugestii i recomandri metodologice i manageriale /
Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 421, [1] p. :
tab. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., gguz, ucr., rus. Bibliogr. la sfritul cap. 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-023-1.
[2011-2015].
- - 1. Organizarea sistemului de educaie (rom., gguz, ucr., rus).
37.091=00

2035. Principiul centrrii pe elev n activitate profilactic : Culeg. de proiecte / [aut.]


Bugan Natalia, Rusu Ecaterina, Oboroc Elena [et al.] ; Liceul Teoretic "George Clinescu".
Ch. : Primex Com, 2011. 76 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 100 ex.
ISBN 978-9975-4209-7-6.
[2011-1971].
- - 1. Organizarea nvmntului colar.
37.091

2036. : . / . . -,
. . , . ; . . . , . . , . . ;
. . . . . : , 2011. 60 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-40 (44 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-4050-5-8.
[2011-2133].
- - 1. Organizarea nvmntului (rus).
37.091(076.5)

376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special


2037. Accesibilitatea i usabilitatea : Suport didactic pentru coord. educaiei incluzive /
Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Univ. de Stat din Bli
"Alecu Russo" [et al.] ; elab.: Tatiana Tintiuc ; red. ef. Simion Caisn. Ch. : Inst. de Formare Continu, 2011. 143 p. : fig., tab. ; 30 cm. (Moldinclud (proiect Tempus 158980-2009 /
echipa de realizare : Roberto Escarre, Simion Caisn, Victor Cordas [et al.]) (Program de
formare continu n domeniul educaiei incluzive).
Bibliogr.: p. 139-141 (74 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-4262-0-6.
[2011-2021].
- - 1. Educaie incluziv.
376(072)

2038. Bazele tehnologiilor asistive : Suport didactic pentru coord. educaiei incluzive /
Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Univ. de Stat din Bli
"Alecu Russo" [et al.] ; elab., adapt., red. ef: Simion Caisn. Ch. : Inst. de Formare Continu, 2011. 114, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm. (Moldinclud (proiect Tempus 158980-2009 /
24

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

echipa de realizare : Roberto Escarre, Simion Caisn, Victor Cordas [et al.]) (Program de
formare continu n domeniul educaiei incluzive).
Bibliogr.: p. 102-103 (40 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-4262-2-0.
[2011-2023].
- - 1. Educaie incluziv Tehnologii asistive.
376:004(072)

2039. Categoriile tehnologiilor asistive : Suport didactic pentru coord. educaiei incluzive / Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Univ. de Stat din
Bli "Alecu Russo" [et al.] ; elab.: Simion Caisn, Grigore urcan ; red. ef Simion Caisn.
Ch. : Inst. de Formare Continu, 2011. 139, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm. (Moldinclud (proiect
Tempus 158980-2009 / echipa de realizare : Roberto Escarre, Simion Caisn, Victor Cordas
[et al.]) (Program de formare continu n domeniul educaiei incluzive).
Bibliogr. n notele de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-4262-4-4.
[2011-2025].
- - 1. Educaie incluziv Tehnologii asistive
376:004(072)

2040. Copiii cu cerine educative speciale: aspecte teoretico-practice de integrare n


societate / Reprezentana Asoc. Obteti Hilfswerk Austria n Rep. Moldova. Ch. : Bons
Offices, 2011. 50 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul cap. i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei ERSTE. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-521-6.
[2011-2213].
- - 1. Copii cu dizabiliti Integrare n societate (rom., rus).
376:316.4.063.3

2041. ICT pentru elevii cu CES : Suport didactic pentru coord. educaiei incluzive / Univ.
de Stat din Moldova, Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Univ. de Stat din Bli "Alecu
Russo" [et al.] ; elab.: Simion Caisn, Grigore urcan ; red. ef Simion Caisn. Ch. : Inst. de
Formare Continu, 2011. 104 p. : fig., tab. ; 30 cm. (Moldinclud (proiect Tempus 1589802009 / echipa de realizare : Roberto Escarre, Simion Caisn, Victor Cordas [et al.]) (Program
de formare continu n domeniul educaiei incluzive).
Bibliogr.: p. 100-103 (54 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-4262-5-1.
[2011-2026].
- - 1. Educaie incluziv Tehnologii informaionale.
376:004(072)

2042. Interaciunea om-calculator : Suport didactic pentru coord. educaiei incluzive /


Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Univ. de Stat din Bli
"Alecu Russo" [et al.] ; elab.: Angela Constantinescu ; red. ef : Simion Caisn. Ch. : Inst.
de Formare Continu, 2011. 94 p. : imagini ; 30 cm. (Moldinclud (proiect Tempus
158980-2009 / echipa de realizare : Roberto Escarre, Simion Caisn, Victor Cordas [et al.])
(Program de formare continu n domeniul educaiei incluzive).
Bibliogr.: p. 89-92 (66 tit.). 200 ex.

25

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

ISBN 978-9975-4262-3-7.
[2011-2024].
- - 1. Educaie incluziv Tehnologii informaionale.
376:004(072)

2043. Rotaru, Maria


Metodologii speciale n debutul colar / Maria Rotaru ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion
Creang", Catedra Psihopedagogie special. Ch. : UPS "Ion Creang", 2011. 210 p. : tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 204-208 (58 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-46-096-5.
[2011-2033].
- - 1. nvmnt special.
376

2044. Training "Metode de cunoatere a elevilor cu CES" : Suport didactic pentru


coord. educaiei incluzive / Univ. de Stat din Moldova, Univ. Pedagogice de Stat "Ion Creang", Univ. de Stat din Bli "Alecu Russo" [et al.] ; elab.: Angela Calancea, Tatiana Tintiuc ;
red. ef : Simion Caisn. Ch. : Inst. de Formare Continu, 2011. 193, [1] p. : tab. ; 30 cm.
(Moldinclud (proiect Tempus 158980-2009 / echipa de realizare : Roberto Escarre, Simion
Caisn, Victor Cordas [et al.]) (Program de formare continu n domeniul educaiei incluzive).
Bibliogr.: p. 191-192 (51 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-4262-1-3.
[2011-2022].
- - 1. Educaie incluziv.
376(072)

2045. . [Ch. : Inst.


de Formare Continu, 2011]. 51 p. : fig., tab. ; 30 cm. (Moldinclud (proiect Tempus
158980-2009).
Bibliogr.: p. 51. F. f. de tit.
[2011-2027].
- - 1. Educaie incluziv (rus).
376(072)
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
2046. Conferina tiinific de totalizare a activitii de cercetare a cadrelor didactice,
12-13 mai 2011 : [a US "B. P. Hasdeu din Cahul " : n 2 vol.] / Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. Cahul : S. n., 2011 (Tipogr. "Centrografic" SRL). 21 cm. ISBN
978-9975-914-56-7.
Vol. 1. 2011. 285 p. : tab. Texte, rez.: lb. rom., engl., fr., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex. ISBN 978-9975-914-57-4. [2011-2038].
- - 1. Conferina tiinific de totalizare a activitii de cercetare a cadrelor didactice
Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul (rom., engl., rus).
378:001.891(082)=00

2047. Vol. 2. 2011. 156 p. : fig., tab. Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl., fr.
Bibliogr. la sfritul art. 100 ex. ISBN 978-9975-914-58-1. [2011-2039].

26

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Conferina tiinific de totalizare a activitii de cercetare a cadrelor didactice


Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul (rom., rus).
378:001.891(082)=135.1=161.1

2048. Interaciunea metodelor n nvmntul superior : Ghid metodologic / aut.: Butnar Viorica, Golubichi Silvia, Lutenco Lina [et al.] ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie i Psihologie Gen. Ch. : UST, 2010. 170, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Aut. pe cop. nu sunt indicai. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul art. 100 ex.
ISBN 978-9975-76-048-5.
[2011-2061].
- - 1. nvmnt superior Metode interactive.
378=135.1=161.1

Pruteanu, Nadejda. Regsirea. Vezi Nr 2200.


Tezele celei de-a 64-a conferin tiinific a studenilor, masteranzilor. Vezi Nr 1963.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


2049. Capcelea, Valeriu
Esena i rolul tradiiei n existena social : [monografie] / Valeriu Capcelea ; ref. t.:
Vasile apoc, Petru Loghin, Teo-Teodor Maralcovschi. Ch. : Arc, 2011 (Tipogr. "Serebia"
SRL). 159 p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 153-157 i n notele de subsol. Ind. tematic: p. 150-151. 750 ex.
ISBN 978-9975-61-649-2.
[2011-2194].
- - 1. Tradiie romneasc.
39(=135.1)

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
2050. Paiu, Liuba
tiine : Carte-caiet pentru cl. a 4-a / Liuba Paiu, Vera Triboi. Ch. : Poligraf-Design,
2010. 63, [1] p. : des. color ; 28 cm.
Aut. sunt indicai pe cop. F. f. de tit. Cu semn de carte. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9924-6-6.
[2011-2185].
- - 1. tiine ale naturii Manuale.
502(075.2)

53 FIZIC
2051. Curs de fizic : pentru studenii strini / S. Bajurea, I. Cojocaru, E. Aram [et al.] ;
sub red. Victor Vovc ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. :
Medicina, 2011. 125 p. : fig., tab. ; 21 cm.
60 ex.
ISBN 978-9975-913-81-2.
[2011-2057].

27

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

- - 1. Fizic.
53(075.8)

2052. Lozovanu, Petru


Lucrri practice de laborator la modulul "Metode fizice de determinare a indicilor de calitate a produselor" : Indicaii metodice / Petru Lozovanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de
Fizic, Catedra Meteorologie, Metrologie i Fizic Experimental. Ch. : CEP USM, 2011.
195, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 192-193 (25 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-71-161-6.
[2011-2097].
- - 1. Metode fizice Calitatea produselor.
53:658.56(076.5)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


2053. Melentiev, Eugenia
Caiet de chimie : cl. a 8-a / Eugenia Melentiev, Maria Roman, Vasile Guanu. Ch. :
Cadran, 2004 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 104, [1] p. : fig., tab. ; 24 cm.
ISBN 9975-9801-04 (eronat).
[2011-2046].
- - 1. Chimie.
54(075.3)

542 Chimie de preparare i experimental


2054. Botnaru, Maria
Sinteze organice : (ndrumar de lab. la chimia organic) / Maria Botnaru, Iacob Guu,
Sergiu Calancea ; red. t.: Galina Dragalina ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie i
Tehnologie Chimic, Catedra de Chimie Analitic i Organic. Ch. : CEP USM, 2011. 93,
[1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 93 (7 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-71-135-7.
[2011-2098].
- - 1. Sinteze organice.
542.97:547(076.5)

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie
2055. "Aquaculture in Central and Eastern Europe: present and future", workshop
(2 ; 2011 ; Chisinau). "Aquaculture in central and eastern Europe: present and future = : : The 2 Assembly
NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central and Eastern Europe) and the Workshop
on the Role of Aquaculture in Rural Development, Chisinau, Oct. 17-19, 2011 / gen.
editorship of Galina Curcubet ; ed. board: Galina Curcubet, Alexandr Careachin, Vasili
Domanciuc [et al.]. Ch. : Pontos, 2011 (Tipogr. UASM). 294, [2] p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Acad. of Sciences of Moldova, The Min. of Agriculture and Food Industry of the
Rep. of Moldova, The Chisinau Branch of the State Enterprise on Research and Production of

28

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Water Bio-resources "Aquaculture-Moldova". Tit., cuprins paral.: lb. engl., rus. Texte: lb.
rom., engl., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. 300 ex.
ISBN 978-9975-51-293-0.
[2011-2094].
- - 1. "Aquaculture in central and eastern Europe: present and future" Workshop (rom.,
engl., rus).
556(4)(082)=135.1=111=161.1

2056. Ungureanu, Laurenia


Ecosisteme acvatice : Particulariti, msuri de protecie i remediere / Laurenia Ungureanu, Elena Zubcov, Ina Coeru ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Zoologie, Centrul
Regional de Mediu Moldova. Ch. : Continental Grup, 2011. 87, [1] p. : fot. color, tab. ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 82, 88 (32 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Mondiale pentru
Mediu i Tehnologii din SUA (Global Environment and Technology Foundation, USA). 1000
ex.
ISBN 978-9975-9810-9-5.
[2011-2202].
- - 1. Ecosisteme acvatice.
556.53/.55

57 TIINE BIOLOGICE
2057. Alexeiciuc, Angela
Biologia n 100 de termeni : Pentru elevii de gimnaziu i liceu / Angela Alexeiciuc. Ch.
: Arc, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). 111, [1] p. : tab. ; 11 x 17 cm. (Colecia "Memorator" /
coord. de Adrian Ciubotaru).
2000 ex.
ISBN 978-9975-61-652-2.
[2011-2190].
- - 1. Biologie.
57(075.3)

2058. Biologie : Lucrri de lab. : cl. a 6-a / Aliona Gligin, Angela Port, Alexei Levichi [et
al.]. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. din Orhei). 48 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe cop. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4279-7-5.
[2011-2073].
- - 1. Biologie.
57(075.3)

2059. "Structura i funcionalitatea sistemelor biologice diversitate i universalitate", conf. t. (2011 ; Chiinu). Materialele conferinei tiinifice "Structura i funcionalitatea sistemelor biologice diversitate i universalitate" : In memoriam academicianului Boris
Matienco, 17 noiemb. 2011, Chiinu / com. org.: Barbacar Nicolae (predinte), Tudorache
Gheorghe, Botnari Vasile [et al.] ; bibliogr.: Tatiana Doibani. Ch. : Print-Caro, 2011. 301
p. : fig., tab. ; 25 cm.

29

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

Antetit.: Acad. de tiine a Moldovei, Secia de tiine ale Naturii i Vieii, Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelor al AM. Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. la sfritul art. 200 ex.
ISBN 978-9975-56-015-3.
[2011-2118].
- - 1. "Structura i funcionalitatea sistemelor biologice diversitate i universalitate"
Conferin tiinific (rom., engl., rus).
57.012:581.4(082)=135.1=111=161.1

59 ZOOLOGIE
2060. "Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity", intern. conf. of zoologists (2011 ; Chisinau). Actual problems of protection and
sustainable use of the animal world diversity : Intern. Conf. of Zoologists : dedicated to the
50th anniversary from the foundation of Inst. of Zoology of ASM / red. board Todera Ion
(chief red.), Ungureanu Laurentia, Munteanu Andrei [et al.]. Ch. : Continental Grup, 2011.
222 p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Acad. of Sciences of Moldova, Department of Nature and Life Sciences, Inst.
of Zoology. Bibliogr. la sfritul art. 500 ex.
ISBN 978-9975-4248-2-0 (n cop. tare).
[2011-2200].
- - 1. "Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity"
International Conference of Zoologists.
59:502.74(478-25)(082)

2061. Begu, Adam


Biogeografia organismelor unicate i ameninate / Adam Begu ; red. t.: Dediu Ion ;
Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Ecologie i Geografie, Univ. de Stat din Tiraspol (cu
sediul la Chiinu). Ch. : Bons Offices, 2012. 268 p. : fig., fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 247-250 (81 tit.). Index alf. de denumiri t.: p. 251-268. Apare cu sprijinul financiar al FEN, IEG, AO "Ecomedia". 500 ex.
ISBN 978-9975-80-522-3 (n cop. tare).
[2011-2214].
- - 1. Organisme unicate Protecie.
59:502.74

2062. Cozari, Tudor


Fluturii : Mic encicl. / Tudor Cozari ; fot. : Tudor Cozari. Ch. : Arc, 2011 (Combinatul
Poligr.). 158, [2] p. : fot. color ; 20 cm. (Enciclopediile Arc).
Ind. n lb. rom., lat., engl., rus: p. 154-159. 2000 ex.
ISBN 978-9975-61-482-5 (eronat) (n cop. tare).
[2011-2235].
- - 1. Fluturi Enciclopedii.
595.78(031)

30

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
2063. Cecoi, V.
Anatomia, fiziologia i igiena elevului de vrst colar mic : (activiti practice i de
lab., conspecte de lecii) / V. Cecoi, V. Nastas, E. Palancean. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS
"I. Creang"). 100 p. : scheme, tab. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-46-100-9.
[2011-2225].
- - 1. Anatomie. 2. Fiziologie. 3. Igiena copilului.
611+612+613.955(076.5)

2064. : . . . / . , . , . [ .] ; ( . . ) ;
. - , .
. . : Medicina, 2011. 319 p. : fig., tab. ; 20 cm. (
).
Text parial: lb. rom. Bibliogr.: p. 317 (16 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-913-62-1.
[2011-2060].
- - 1. Biofizic (rus).
61:577.3(076.5)

612 Fiziologie. Fiziologie comparat


Cecoi, V. Anatomia, fiziologia i igiena elevului de vrst colar mic. Vezi Nr 2063.
2065. Sistemul endocrin : Suport de curs / Aurelia Crivoi, Iurie Bacalov, Elena Chiria
[et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie i Pedologie, Catedra Biologie Uman i
Animal. Ch. : CEP USM, 2011. 150, [1] p. : fig. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 148 (15 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-71-147-0.
[2011-2099].
- - 1. Sistemul endocrin.
612.43(075.8)

614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor


2066. Sntoi ntr-un mediu sntos : Materiale informative i ilustrative pentru educaia ecologic / AO "Mediul i Sntatea" ; red. Emilia Malai. Ch. : Continental Grup, 2011
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 95 p. : fig., fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul art. Apare cu sprijinul financiar al Min. Mediului din Rep. Moldova.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4248-3-7.
[2011-2198].
- - 1. Sntatea populaiei Protecie. 2. Mediul nconjurtor i sntatea.
614:502/504(082)

31

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

616 Patologie. Medicin clinic


2067. Botnaru, Victor
Medicina intern. Breviar : modulul Alergologie : [pentru uzul studenilor] / Victor
Botnaru, Diana Calara ; coaut.: Mircea Beiu, Victoria Brocovshii, Cristina Toma. Ch. : S.
n., 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). 166 p. : fig., tab., [16] p. fig. color ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 160 (22 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-4233-3-5 (n cop. tare).
[2011-2196].
- - 1. Imunologie. 2. Alergologie.
616-056.2(075.8)

2068. ngrijirea bolnavilor muribunzi n Republica Moldova = Care of the Dying in the
Republic of Moldova / aut.: Allan Kellehear, Vadim Pogone, Rodica Mndrua-Stratan [et al.] ;
trad. din engl. n rom.: Renata Pogone, Dumitru Drumea ; resp. ed.: Luminia Drumea ; Comisia Na. a Rep. Moldova pentru UNESCO. Ch. : Profesional Service, 2011. 133 ; 126 p.
; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 131-133, 124-126 (42 tit.). Paginaie paral.
Carte-valet (""). Apare cu sprijinul financiar al Leverhulme Trust. 200 ex.
ISBN 978-9975-4240-5-9 (n cop. tare).
Gratuit. [2011-2064].
- - 1. ngrijirea bolnavilor muribunzi (rom., rus).
616-082(478)=135.1=111

2069. Optimizarea regenerrii reparatorii a esuturilor i imunogenezei locale n contextul funcionrii nanosistemelor naturale : [monografie] / Ion Ababii, Pavel Ciobanu, Gheorghe
Ghidirim [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : Medicina, 2011. 334, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul art. 300 ex.
ISBN 978-9975-913-59-1(n cop. tare).
[2011-2018].
- - 1. Regenerarea esuturilor. 2. Terapie celular.
616-089.843:611.018.7

616.1/.9 Patologie special


616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2070. Bumachiu, Ion
Tratamentul anomaliilor Clasa II/1 Angle : (Recomandare metodic) / Ion Bumachiu ;
Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Chirurgie Oro-maxilofacial Pediatric, Pedodonie i Ortodonie. Ch. : Medicina, 2011. 24 p. : foto ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (30 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-913-88-1.
[2011-2175].
- - 1. Anomalii dento-maxilare Tratament.
616.314-007-08(076.5)

2071. Diferenierea dismicrobismului i disfunciilor intestinale diareice : (Recomandare


metodic) / aut.: Velciu Aliona, Timoco Maria, Ciochin Valentina [et al.] ; Acad. de tiine a

32

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Moldovei, Inst. de Fiziologie i Sanocreatologie, Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. AM). 38 p. : fig., tab. ; 22 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 33-38 (56 tit.). 600 ex.
ISBN 978-9975-62-298-1.
[2011-2092].
- - 1. Disfuncii intestinale diareice.
616.34-008.1(076.5)

2072. Suveic, Luminia


Ce trebuie s cunoasc pacientul cu diabet zaharat / Luminia Suveic. [Ed. a 2-a].
Ch. : Chiinu-Prim, 2011 (Tipogr. "Vite-Jesc" SRL). 88 p. ; 21 cm. (coala diabeticului
"SAN DIAB").
Bibliogr.: p. 85-86 (20 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Companiei Na. de Asigurri
n Medicin. 1200 ex.
ISBN 978-9975-4146-1-6 ("Sibis Grafica" SRL) (eronat).
[2011-2090].
- - 1. Diabet zaharat.
616.379-008.64

2073. ibuleac, Sava


Afeciuni hepato-biliare la gravide : (virale, parazitare, bacteriene, micotice, toxice, congenitale, tumorale i de etiologie nedeterminat) / Sava ibuleac. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 271 p. : fig. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 259-271 (287 tit.). 2000 ex.
ISBN 978-9975-53-025-5 (n cop. tare).
[2011-2009].
- - 1. Boli hepato-biliare la gravide. 2. Gravide Boli hepato-biliare.
616.36+618.2

616.5 Dermatologie clinic. Boli de piele


2074. Mazur, Minodora
Lupusul eritematos sistemic : Ghid esenial / Minodora Mazur (aut., red.), Revenco
Nineli, Cernechi Olga [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu".
Ch. : Prut Internaional, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 230, [2] p. : fig., tab., [16] p. fot.
color ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 211-230 (322 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-54-022-3.
[2011-2000].
- - 1. Lupus eritematos sistemic.
616.5-002.5

616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular


2075. Profesor universitar Filip Gornea. Tratamentul chirurgical al leziunilor articulaiei
cotului la adult: realizri, probleme, perspective : 70 [ani de la naterea medicului ortopedtraumatolog F. Gornea] / Filip Gornea ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu". Ch. : Medicina, 2011. 44, [1] p. ; 21 cm. (Savani-medici ilutri).
Tit. pe cop.: Filip Gornea. Lista lucrrilor selective publ. de prof. univ. Filip Gornea: p.
31-45.

33

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

[2011-2058].
- - 1. Articulaia cotului Leziuni Tratament chirurgical. 2. Gornea, Filip 1941-, medic ortoped-traumatolog.
616.727.3-001-089(092)

618 Ginecologie. Obstetric


2076. Aspecte actuale n managementului riscurilor psihosociale n timpul sarcinii i
dup natere : ndrumar metodic / Constantin Eco, Grigore Bivol, Dumitru icanu [et al.] ;
Min. Sntii al Rep. Moldova. Ch. : Poligraf-Design, 2011. 40 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (9 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-4205-2-5.
[2011-2062].
- - 1. Gravide Riscuri psihosociali.
618.3/.7(076.5)

2077. "Medicin perinatal, seciunea moae", conf. intern.(4; 2011; Chiinu).


Materialele conferinei a 4-a internaionale de Medicin perinatal, seciunea moae, 13-14
oct. 2011 / resp. de ed.: Oxana Zavtoni. Ch. : Asoc. Moaelor din Rep. Moldova, 2011
(Tipogr. "Print-Caro" SRL). 71, [1] p. : fig., tab. ; 30 cm.
Antetit.: Asoc. Moaelor din Rep. Moldova. Rez.: lb. engl., rus. Bibliogr. la sfritul
art. 100 ex.
ISBN 978-9975-56-008-5.
[2011-1975].
- - 1. "Medicin perinatal, seciunea moae" onferin internaional.
618.2(082)

ibuleac, Sava. Afeciuni hepato-biliare la gravide. Vezi Nr 2073.

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


621 Construcia de maini n general. Tehnic nuclear. Electrotehnic. Tehnologie
mecanic
621.3 tiine sociale
621.31 Statistic. Demografie. Sociologie
2078. Institutul de Energetic al Acad. de tiine a Moldovei. Analele Institutului de
Energetic / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Energetic ; col. red.: Berzan V., Postolati
V., Tru M. [et al.] ; red. t.: Berzan V. Ch. : Inst. de Energetic, 2011 (Tipogr. AM). 29
cm. ISSN 1857-3924.
Fasc. 2 : Rezultatele cercetrilor i elaborrilor n perioada 2006-2010. 2011. 296
p. : fig., tab. Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul
art. 100 ex. ISBN 978-9975-4058-0-5. [2011-2186].
- - 1. Energetic. 2. Institutul de Energetic al Academiei de tiine a Moldovei Anale
(rom., engl., rus).
621.311(082)=135.1=111=161.1

34

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

621.8 Organe de maini. Transmiterea energiei mecanice


2079. Maini de terasamente : ndrumar de proiectare a echipamentului de lucru pentru
mainile de spat / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism i Arhitectur, Catedra Ci Ferate, Drumuri i Poduri ; elab.: Mircea Andriu ; red. resp.: Mihail Vangheli. Ch. : UTM, 2010.
64 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 55-56 (24 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-45-137-6.
[2011-2148].
- - 1. Maini de terasamente.
621.879.3(076.5)

629 TEHNICA MIJLOACELOR DE TRANSPORT


2080. Novorojdin, Dumitru
Automobile : manual / Dumitru Novorojdin, Ion Burbulea. Ch. : UASM, 2011. 192, [1]
p. : fig., tab. ; 25 cm.
Text: lb. engl. 100 ex.
ISBN 978-9975-64-212-5.
[2011-2119].
- - 1. Automobile (engl.).
629.366(075.8)=111

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

630 SILVICULTUR
2081. Agenia "Moldsilva". Analele Ageniei "Moldosilva" : [n vol.] / Agenia
"Moldsilva", Inst. de Cercet. i Amenajri Silvice ICAS ; red. t. Gumaniuc Iachim. Ch. : S.
n., 2011 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). 24 cm. ISBN 978-9975-4298-0-1. ISSN 1857-3886.
Vol. 1 : [consacrat "Anul 2011 Anul Internaional al Pdurilor" i 45 ani de la fondarea
Inst. de Cercet. i Amenajri Silvice]. 2011. 151 p. : fig., tab. Texte: lb. rom., rus.
2000 ex. ISBN 978-9975-4298-1-8. [2011-2122].
- - 1. Agenia "Moldsilva" Anale (rom., rus).
630(082)=135.1=161.1

2082. "Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti",


simpoz. intern. (2011 ; Chiinu). Materialele Simpozionului internaional "Dezvoltarea
durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti", 17-19 noiemb. 2011 / com. org.:
Botnari Fiodor (preedinte), Platon Ion, Miron Aliona [et al.]. Ch. : Print-Caro, 2011. 212
p. : fig., tab. ; 24 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. 300 ex.
ISBN 978-9975-56-012-2.
[2011-2116].
- - 1. "Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi obiective i prioriti" Simpozion
internaional (rom., engl., rus).
630(082)=135.1=111=161.1

35

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

2083. Gumeniuc, Iachim


Pepiniere silvice : (ghid practic) / Gumeniuc Iachim ; Agenia "Moldsilva", Inst. de
Cercet. i Amenajri Silvice. [Ed. a 2-a, rev. i compl.]. Ch. : Print-Caro, 2011. 158 p. :
fig., fot. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 99 (23 tit.). Apare ci sprijinul financiar al Grantului Guvernului Japoniei
"Program de susinere a comunitilor pentru managementul durabil i integrat al pdurilor i
sechestrarea carbonului prin mpdurire" (TF093088). 600 ex.
ISBN 978-9975-56-014-6.
[2011-2123].
- - 1. Pepiniere silvice Republica Moldova Practici.
630(478)(075)

2084. Raport privind starea sectorului forestier din Republica Moldova : perioada 20062010 / Agenia "Moldsilva" ; Botnari Fiodor (red.-ef) ; fot.: Valeriu Corcimari, Valeriu Caisn,
Aurel Lozan [et al.]. Ch. : Agenia "Moldsilva", 2011. 45 p. : fig., tab. color, [3] p. fot. color ;
30 cm. (Anul internaional al Pdurilor 2011).
Bibliogr.: p. 45 (31 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Progr. ENPI-FLEG pentru Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-4298-4-9.
[2011-2136].
- - 1. Sectorul forestier Republica Moldova Raport.
630(478)(047)

2085. Studiu analitic privind consumul de mas lemnoas n Republica Moldova /


Agenia "Moldsilva" ; Asoc. Oteasc "Silva-Mileniu III", Uniunea Intern. a Conservrii Naturii
(IUCN) ; elab.: Arcadie Capcelea, Aurel Lozan, Ion Lupu [et al.]. Ch. : Agenia "Moldsilva",
2011. 46 p. : fig. color, tab. ; 30 cm. (Anul internaional al pdurilor 2011).
Bibliogr.: p. 38 (19 tit.). F. f. de tit. 500 ex.
ISBN 978-9975-4298-3-2.
[2011-2135].
- - 1. Resurse forestiere Republica Moldova Studiu analitic.
630:674 (478)

2086. Tierile ilicite ale vegetaiei forestiere n Republica Moldova : St. analitic / aut.:
Dumitru Galupa, Anatol Ciobanu, Marian Scobioal [et al.] ; fot.: Valeriu Corcimari, Valeriu
Caisn, Aurel Lozan ; Agenia "Moldsilva", Inst. de Cercet. i Amenajri Silvice al Rep. Moldova. Ch. : Agenia "Moldsilva", 2011 (Tipogr. "Antis Media" SRL). 38 p. : fig., tab., [2] p. fot.
color ; 30 cm. (Anul internaional al Pdurilor 2011).
Bibliogr.: p. 35 (35 tit.). F. f. de tit. 500 ex.
ISBN 978-9975-4298-2-5.
[2011-2134].
- - 1. Pduri Republica Moldova Tieri ilicite.
630:351.823.1(478)

631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
2087. ,

36

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

. / , , ; . . xo-. : , 2011. 172, [5] p. : fot. ; 20 cm.


Aut. sunt indicai n caset tehn. 500 ex.
ISBN 978-9975-4217-1-3.
[2011-2170].
- - 1. tiin agricol Personaliti Transnistria Republica Moldova Biografii (rus).
631(478-24)(092)

632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia
plantelor
2088. Voineac, Vasile
Tehnologii de aplicare a mijloacelor bioraionale n protecia plantelor / Vasile Voineac ;
Acad. de tiine a Rep. Moldova, Inst. de Protecie a Plantelor n Agricultur Ecologic. Ch.
: S. n., 2011 (Chiinu-Prim M). 108 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 97-104 (99 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-925-08-2.
[2011-2132].
- - 1. Protecia plantelor.
632.9

634 Horticultur n general


2089. , . .
: . . . / . .
, . . . . : Continental Grup, 2011. 427 p. : fig., fot. color, tab. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 391-392 (32 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-4248-5-1 (n cop. tare).
[2011-2201].
- - 1. Viticultur Manuale (rus).
634.8(075.8)

2090. ,
, : (
) / ; . .: . . , . . ;
. : . . ; . . , . (-), . -
. . 2- . . . . : Print-Caro, 2011. 560 p. : fig., tab.
; 25 cm.
Texte: lb. rom., engl., fr., alte lb. strine. Bibliogr.: p. 537-560 (506 tit.). .
. . .-. - , .
. . . , . . , . (-), . . . 50 ex.
ISBN 978-9975-56-005-4 (n cop. tare).
[2011-1973].
- - 1. Viticultur Hibridare (rus).
634.8.09

37

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gtit. Mncruri. Mese
2091. Dupouy, Eleonora
Bazele nutriiei n cifre i calcule : [pentru uzul studenilor] / Eleonora Dupouy, Lidia
Cociug ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie i Management n Industria Alimentar,
Catedra Tehnologia i Organizarea Alimentaiei Publice. Ch. : UTM, 2011. 111, [1] p. :
fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 92 (8 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-45-176-5.
[2011-2150].
- - 1. Nutriie uman.
641.1(075.8)

2092. Ganea, Grigore


Utilaj tehnologic n industria alimentar : Probleme i metode de rezolvare / Grigore Ganea, Dorel Cojoc ; Univ. Tehn. a Moldovei. Ed. a 2-a rev. i compl. Ch. : Tehnica-Info,
2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 247 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 246-247 (26 tit.). 600 ex.
ISBN 978-9975-63-330-7 (n cop. tare).
[2011-2051].
- - 1. Utilaj tehnologic. 2. Industria alimentar.
641.51.06(075.8)

656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei


2093. Bezniuc, Radu
Rezervele pieei serviciilor de transport aerian de pasageri din Republica Moldova din
perspectiva reducerii preurilor la biletele de avion : Studiu / Radu Bezniuc ; Fundaia Soros
Moldova. Ch. : Bons Offices, 2011. 35, [1] p. : fig., fig. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 36 i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-80-481-3.
[2011-2041].
- - 1. Transport aerian de pasageri Republica Moldova.
656.7.072.1(478)

2094. "Transport: economie, inginerie i management", conf. na. t.-practic


(2011 ; Chiinu). Conferina naional tiinifico-practic cu participare internaional
"Transport: economie, inginerie i management", 28-29 oct. : [ed. a 5-a] / com. org.: Valentin
Amariei, Alexandru Grebincea, Vasile Cartofeanu [et al.]. Ch. : UTM, 2011. 214 p. : fig.,
tab. ; 30 cm.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Inginerie, Mecanic i Transport, Catedrele:
Inginerie i Management n Transport, Transport Auto. Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb.
rom., rus. Bibliogr. la sfritul art. 50 ex.
ISBN 978-9975-45-181-9.
[2011-2151].
- - 1. "Transport: economie, inginerie i management" Conferin tiinific
internaional (rom., rus).

38

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[656+338.47]:005(082)=135.1=161.1

657 Contabilitate
2095. Taban, Elena
Contabilitatea n instituiile de nvmnt superior publice i private : Aspecte teoretice
i practice / Elena Taban, Tudor Tuhari. Ch. : UST, 2011. 296 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 271-295 (165 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-76-062-1.
[2011-1981].
- - 1. Contabilitate nvmnt superior.
657:378

658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial


2096. Anastase (Badulescu), Ileana
Activitatea ntreprinderii comerciale / Anastase (Badulescu) Ileana, Ion Floander ; rec.
t.: Mititelu Diana, Morei Virgiliu ; Inst. de Econ., Finane i Statistic. Ch. : IEFS, 2011.
121 p. : fig., tab. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4176-9-3.
[2011-2087].
- - 1. ntreprinderi comerciale Conducere i administrare.
658.1

2097. Litvin, Aurelia


Managementul calitii premis a creterii competitivitii ntreprinderilor : Monografie /
Aurelia Litvin ; Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch. : UASM, 2011. 191 p. : diagr., fig.,
fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 187-190 (74 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-64-201-9.
[2011-2121].
- - 1. Managementul calitii.
658.5(075.8)

2098. Vatavu, Elmira


Clasificare i codificarea produciei : Suport de curs / Elmira Vatavu ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Fizic, Catedra Meteorologie, Metrologie i Fizic Experimental. Ch. :
CEP USM, 2011. 99, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 77 (14 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-71-166-1.
[2011-2102].
- - 1. Clasificarea produciei. 2. Codificarea produciei.
658.5:006.44(075.8)

659 PUBLICITATE. INFORMARE. RELAII CU PUBLICUL


2099. Gorincioi, Gheorghe
Sistemul Mass media n Republica Moldova : Prelegeri / Gheorghe Gorincioi ; resp. de
ed. Mihail Guzun. Ed. a 2-a, rev. i compl. Ch. : Iulian, 2011. 56 p. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 53-54 (25 tit.). 500 ex.

39

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

ISBN 978-9975-4244-0-0 (eronat).


[2011-2172].
- - 1. Mass-media Republica Moldova.
659.3(478)(042)

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
2100. "Vinul n mileniul III probleme actuale n vinificaie", conf. t.-practic
(2011 ; Chiinu). Conferina tiinifico-practic "Vinul n mileniul III probleme actuale n
vinificaie", 24-25 Noiemb. 2011 / com. t.: Vasile Bumacov, Federico Castelucci, Roberto
Zirroni [et al.] ; com. de org.: Rodica Sturza, Petru Avasiloaie, Andrei Gurin [et al.]. Ch. :
UTM, 2011. 201 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Antetit.: S "Centrul Naional de Verificare a Calitii Produciei Alcoolice", Asoc. Productorilor i Exportatorilor de Vinuri. Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la
sfritul art. 300 ex.
ISBN 978-9975-45-182-6.
[2011-2149].
- - 1. "Vinul n mileniul III probleme actuale n vinificaie" Conferin tiinificopractic (rom., engl., rus).
663.2(082)=135.1=111=161.1

687 Industria mbrcmintei, confeciilor. Fabricarea articolelor de toalet i ngrijirea


general
2101. , . .
: / . .
; . - . . . : , 2011. 294, [1] p. : des., tab. ; 29 cm. (
).
Bibliogr.: p. 294 (22 tit.) i n notele de subsol. 30 ex.
ISBN 978-9975-45-179-6.
[2011-2147].
- - 1. mbrcminte pentru femei Tehnologii (rus).
687.122(075.8)

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


2102. Academia de Muz., Teatru i Arte Plastice. Anuar tiinific: muzic, teatru, arte
plastice / Acad. de Muz., Teatru i Arte Plastice ; col. red.: Victoria Melnic (red. ef), Tatiana
Comendant (red. resp.), Angela Rojnoveanu (red. coord.) [et al.]. Ch. : Acad. de Muz.,
Teatru i Arte Plastice, 2011 (Tipogr. "Notograf Prim" SRL). 92 p. : n. muz. ; 29 cm. ISSN
1857-2251.
Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul art. i n notele
de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-9501-3-8.
[2011-2074].
- - 1. Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice Anuare (rom., engl., rus).

40

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

7:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1

71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL.


URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRDINI
2103. Cimitirul Eroilor din Chiinu : recviem sau renaissance? / grupul de iniiativ:
Zoia Jalb, Neculai Popa, Mihai Tac [et al.]. Ch. : Bons Offices, 2011. 48 p. : fot., fot.
color ; 30 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. n text i n notele de subsol. Apare cu sprijinul
financiar al Consiliului Mondial al Romnilor. 100 ex.
ISBN 978-9975-80-527-8.
[2011-2220].
- - 1. Cimitirul Eroilor din Chiinu Istorie.
718(478-25)(091)=135.1=111=161.1

72 ARHITECTUR
Mnstirea Pripiceni-Curchi = -. Vezi Nr 1972.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


2104. Conspecte numismatice (I) : [pentru uzul studenilor] / Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Istorie i Filozofie, Catedra Arheologie i Istorie Antic ; resp. de ed.: Sergiu
Matveev. Ch. : CEP USM, 2011. 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul art. 50 ex.
ISBN 978-9975-71-177-7.
[2011-2108].
- - 1. Numismatic.
737(076.5)

741/744 Desen
2105. Melnic, S.
Desen. Figura uman : ndrumar metodic / S. Melnic ; red. resp.: V. Lupacu ; Univ.
Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism i Arhitectur, Catedra Arhitectur. Ch. : UTM, 2011.
51, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 51 (5 tit.). 100 ex.
[2011-2156].
- - 1. Desen anatomic.
743(076.5)

745/749 Arte decorative. Meserii de art. Arte aplicate. Design


2106. Munteanu, Angela
Artele aplicate. Compoziia artistic anul 1, 2 : Indicaii metodice / Angela Munteanu ;
red. resp.: Lupacu Valeriu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanistic i Arhitectur, Catedra
Arhitectura. Ch. : UTM, 2011. 44, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 44 (8 tit.). 100 ex.
[2011-2154].
- - 1. Arte aplicate.
41

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

745/749(076.5)

2107. Munteanu, Angela


Artele aplicate. Reprezentarea elipsei pe diverse forme anul 1, 2 : Indicaii metodice /
Angela Munteanu ; red. resp.: Lupacu Valeriu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanistic i
Arhitectur, Catedra Arhitectura. Ch. : UTM, 2011. 39, [1] p. : fig. ; 29 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 38 (9 tit.). 100 ex.
[2011-2155].
- - 1. Arte aplicate.
745/749(076.5)

78 MUZIC
2108. Proca, Ion
Mai aproape de departe : ptrunde vocea lui Nicolae Sulac : [interpret de muz. popular, artist al poporului din Rep. Moldova] / Ion Proca ; fot.: Nicolae Rileanu, Mihai Mrcu,
Ion Proca [et al.]. Ch. : Notograf Prim, 2011. 264 p. : fot. ; 20 cm.
1200 ex.
ISBN 978-9975-4276-4-7.
[2011-2076].
- - 1. Sulac, Nicolae, 1936-2003, interpret de muzic popular, artist al poporului din
Republicii Moldova.
78.071.2(092)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice
2109. Proca, Ion
O via ct o moarte de lung : Fulguind n filmele lui Emil Loteanu / Ion Proca. Ch. :
Notograf Prim, 2011. 248 p. : fot. ; 20 cm.
Filmografie / elab.: Ana-Maria Plmdeal, Dumitru Olrescu: p. 221-223 (11 tit.). 500
ex.
ISBN 978-9975-4276-5-4.
[2011-2079].
- - 1. Loteanu, Emil, 1936-2003, regizor.
791.44.071(092)

792 Teatru. Art scenic


Filip, Iulian. Miracolul scenei n arta popular. Vezi Nr 2190.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
2110. , . .
: : [pentru uzul studenilor] / . .
; . - . . . : Valinex, 2011. 310 p. : fig., tab. ; 20
cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 279-290 (174 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-68-179-7.
[2011-2054].

42

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Gimnastic ritmic (rus).


796.412:615.825(075.8)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE


2111. Oglind, Emilia
Introducere n lingvistic : (Suport didactic) / Emilia Oglind, Galina Pduraru ; red. t.:
Irina Condrea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lingvistic Gen. i Lb.
Clasice. Ch. : CEP USM, 2011. 381, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 370-378 (170 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-71-153-1.
[2011-2100].
- - 1. Lingvistic.
81'1(075.8)

811 Limbi individuale


811.112.2 Limba german
2112. "Promovarea limbii germane n contextul lingvisticii europene", colocviu
t.-practic (2001 ; Chiinu). Materialele colocviului tiinifico-practic "Promovarea limbii
germane n contextul lingvisticii europene", 21 mai 2011. Ch. : CEP USM, 2011. 120 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Lb. i Lit. Strine, Catedra Lb. Germanice.
Texte: lb. rom., engl., germ., rus. Rez.: lb. rom. Bibliogr. la sfritul art. 50 ex.
ISBN 978-9975-71-172-2.
[2011-2106].
- - 1. "Promovarea limbii germane n contextul lingvisticii europene" Colocviu tiinifico-practic (rom., engl., germ., rus).
811.112.2'1(082)=00

2113. Rusu, Cristina


Dicionar german-romn, romn-german / Cristina Rusu, Sandor-Gabor Krtesi. Ch. :
tiina, 2011 (Combinatul Poligr.). 438 p. : tab. ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-67-804-9 (broat).
[2011-2084].
- - 1. Limba german Dicionare (rom., germ.). 2. Limba romn Dicionare (rom.,
germ.). 3. Dicionar german-romn, romn-german (rom., germ.).
811.112.2'374.822=135.1+811.135.1'374.822=112.2

2114. Rusu, Cristina


Dicionar german-romn, romn-german / Cristina Rusu, Sandor-Gabor Krtesi. Ch. :
tiina, 2011 (Combinatul Poligr.). 438 p. : tab. ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-67-805-6 (n cop. tare).
[2011-2085].
43

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

- - 1. Limba german Dicionare (rom., germ.). 2. Limba romn Dicionare (rom.,


germ.). 3. Dicionar german-romn, romn-german (rom., germ.).
811.112.2'374.822=135.1+811.135.1'374.822=112.2

811.133.1 Limba francez


2115. Langue et styles de texte : [pentru uzul studenilor] / Lidia Moraru, Anatol Lena,
Lidia Varzaru [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. i Lit. Strine, Catedra Filologie
Fr. "Grigore Cincilei". Ed. rev. i corectat. Ch. : CEP USM, 2011. 191, [1] p. : tab. ; 21
cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-71-168-5.
[2011-2103].
- - 1. Limba francez Analiz lingvistic Stilistic (fr.).
811.133.1'42(075)

811.135.1 Limba romn


2116. Ciobanu, E.
Compoziia colar : modele de texte la lb. i lit. rom. : pentru cl. 5-9 / E. Ciobanu. Ch.
: [Prag-3], 2011. 142 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 141-142 (36 tit.). 5000 ex.
ISBN 978-9975-77-183-2.
[2011-1989].
- - 1. Limba romn Modele de texte. 2. Literatur romn Modele de texte.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)

2117. Grleanu, Lora


O exersare de limbaj romnesc II : Teste la lb. i lit. rom. pentru c. alolingv, cl. a 1012-a / Lora Grleanu, Mariana Prac. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. din Orhei). 64 p. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 63 (12 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-4279-6-8.
[2011-2131].
- - 1. Limba romn pentru alolingvi Teste. 2. Literatur romn pentru alolingvi Teste.
811.135.1'243+821.135.1'243(079)

2118. Limba i literatura romn : pentru c. cu predare n lb. rus : Probe de evaluate :
Cl. a 5-a / aut.: Aurelia Marcu, Mariana Gnatiuc, Tatiana Chelea [et al.]. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. din Orhei). 48 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4160-9-2.
[2011-2126].
- - 1. Limba romn pentru alolingvi Teste. 2. Literatur romn pentru alolingvi Teste.
811.135.1'243+821.135.1.09'243(079)

2119. Limba i literatura romn : pentru c. cu predare n lb. rus : Probe de evaluate :
Cl. a 6-a / aut.: Aurelia Marcu, Gnatiuc Mariana, Chelea Tatiana [et al.]. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. din Orhei). 48 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 1000 ex.
44

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4279-2-0.
[2011-2127].
- - 1. Limba romn pentru alolingvi Teste. 2. Literatur romn pentru alolingvi Teste.
811.135.1'243+821.135.1.09'243(079)

2120. Limba i literatura romn : pentru c. cu predare n lb. rus : Probe de evaluate :
Cl. a 7-a / aut.: Aurelia Marcu, Mariana Gnatiuc, Tatiana Chelea [et al.]. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. din Orhei). 48 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4279-3-7.
[2011-2128].
- - 1. Limba romn pentru alolingvi Teste. 2. Literatur romn pentru alolingvi
Teste.
811.135.1'243+821.135.1.09'243(079)

2121. Limba i literatura romn : pentru c. alolingv : Probe de evaluate : Cl. a 8-a /
aut.: Aurelia Marcu, Mariana Gnatiuc, Tatiana Chelea [et al.]. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. din
Orhei). 48 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4279-4-4.
[2011-2129].
- - 1. Limba romn pentru alolingvi Teste. 2. Literatur romn pentru alolingvi
Teste.
811.135.1'243+821.135.1.09'243(079)

2122. Limba i literatura romn : pentru c. cu predare n lb. rus : Probe de evaluate :
Cl. a 9-a / aut.: Marcu Aurelia, Gnatiuc Mariana, Chelea Tatiana [et al.]. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. din Orhei). 48 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4279-5-1.
[2011-2130].
- - 1. Limba romn pentru alolingvi Teste. 2. Literatur romn pentru alolingvi
Teste.
811.135.1'243+821.135.1.09'243(079)

2123. Paa-Burlacu, M.
Memo Gim : man. cluz pentru ciclu gimnazial : cl. 5-9 : [la lb. i lit. rom.] : Memorator
pentru gimnaziu / M. Paa-Burlacu, A. Revencu. Ch. : Cadran, 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL).
168 p. : fig., tab. ; 24 cm.
7000 ex.
ISBN 978-9975-77-182-5.
[2011-1985].
- - 1. Limba romn Manuale. 2. Literatur romn Manuale
811.135.1+821.135.1.09(075.3)

Rusu, Cristina. Dicionar german-romn, romn-german. Vezi Nr 2113.


2124. Vulpe, Ana

45

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

Dicionar explicativ i etimologic : [al lb. rom.] / Ana Vulpe. Ed. a 2-a, revz. i actualizat. Ch. : Biblion, 2011 [(Combinatul Poligr., or. Tveri, Rusia)]. 1008 p. ; 21 cm.
(Billion).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-112-50-5 (n cop. tare).
[2011-2036].
- - 1. Limba romn Dicionare. 2. Dicionar explicativ i etimologic Limba romn.
811.135.1'374.3/.4

811.135.1(478) Limba romn din Republica Moldova


2125. Stati, Vasile
Dicionar moldovenesc-romnesc / Vasile Stati ; red. t.: Andrei Hropotinschi ; cop.
Aliona Cojocaru. Ed. a 2-a, rev. i compl. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. AM). 328 p. ; 20
cm. (Seria : Biblioteca Pro Moldova).
5000 ex.
ISBN 978-9975-62-297-4.
[2011-2179].
- - 1. Limba romn din Republica Moldova Dicionare. 2. Dicionar moldovenescromnesc.
811.135.1(478)'374.3

811.161.1 Limba rus


2126. : 18 . / .
: . . ; . . : . . [ .] ; . :
. . ; . . , - . . Ch. : Vector V-N ; [] :
, 2011 (Combinatul Poligr.). 20 cm. ( " ").
ISBN 978-9975-4048-7-7.
. 1 : -. 2011. 359, [1] p. : il. color. ISBN 978-9975-4123-8-4 (n cop.
tare). 10000 ex. [2011-2157].
- - 1. Limba rus Dicionare (rus). 2. Dicionar universal ilustrat Limba rus (rus).
811.161.1'374.3

2127. 2 : -. 2011. 359, [1] p. : fig. color. ISBN 978-9975-4123-91 (n cop. tare). 10000 ex. [2011-2233].
- - 1. Limba rus Dicionare (rus). 2. Dicionar universal ilustrat Limba rus (rus).
811.161.1'374.3

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatur romn
Grleanu, Lora. O exersare de limbaj romnesc II. Vezi Nr 2117.
2128. Viniec, Matei

46

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Opera poetic : [n 2 vol.] / Matei Viniec ; cop.: Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2011
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 13 x 18 cm. (Colecia Poesis / coord. de Em. GalaicuPun). ISBN 978-9975-79-709-2.
Vol. 1. 2011. 203, [1] p. Apare ntr-o cutie comun cu nc o carte. 510 ex.
ISBN 978-9975-79-710-8 (n cop. tare). [2011-2207].
- - 1. Literatur romn Poezie.
821.135.1-1 Viniec

2129. Vol. 2. 2011. 207, [1] p. Apare ntr-o cutie comun cu nc p carte. 510 ex.
ISBN 978-9975-79-711-5 (n cop. tare). [2011-2208].
- - 1. Literatur romn Poezie.
821.135.1-1 Viniec

821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova


2130. Belicov, Serafim
Suflet minat : [versuri] / Serafim Belicov ; cop.: Vitalie Pogola. Ch. : Lumina, 2011
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 95 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-266-7.
[2011-2013].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Belicov

2131. Calamanciuc, Gheorghe


Donjuan de mucava : Roman / Gheorghe Calamanciuc ; cop.: Ada buleac. Ch. :
Editerra Prim, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 230, [1] p. 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al dl. Nicolae Dumbrveanu. 200 ex.
ISBN 978-9975-53-022-4.
[2011-2017].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane.
821.135.1(478)-31 Calamanciuc

2132. Chiinul n literatur : Antologie / Bibl. Municipal "B. P. Hadeu" ; alct. i


coord.: Genoveva Scobioal ; idee, concepie i resp. ed.: Lidia Kulikovski ; red. bibliogr.:
Claudia Tricolici. Ch. : Grafema Libris, 2011. 575 p. ; 21 cm. Cuprins: Rivalitate ; Capitulare ; Nimic imposibil / Ion Anton. Oraului Chiinu / Serafim Belicov. Ciocana Nou ;
Chiinul / Ion Bolduma. lichefiat / Aurelia Borzian. Salcmii Chiinului ; Oraul meu, Chiinu / Emilian Bucov. Ora n ploaie ; Fptura alb ; Msur / Andrei Burac. Floarea din
fereastr / Iacob Burghiu. Transilvania / Alexandru Buruian. Teii Chiinului / Aureliu Busuioc. Diptic chiinuian : loc ; an fr iarn ; Ambasade la Chiinu / Leo Butnaru. Oraul vieii
; Dor njunghiat ; Chiinul cotropit / Ionel Cpi. Scrisoare mamei : (Poem) / Petru Crare.
Cntec pentru fata' n alb / Anatol Ciocanu. Dei te vreau modern (Chiinului) ; La Alma
Mater / Lida Codreanca. Salcmii Chiinului ; Rondelul strzii Armeneti ; Oraul doarme ;
Orgoliu brbtesc ; Sonet urban / Nicolai Costenco. Bun ziua, oraule! ; Chiinului ; Ora
scldat de primveri / Petrea Cruceniuc. Iarn naionalist ; Ave Maria / Nicolae Dabija. Lumea vzut de la etajul cinci ; O serenad pe strada Mateevici / Liviu Damian. Chiinu
500 ; Ora n noapte / Liviu Deleanu. Sosire la Chiinu / Nicolae Esinencu. Hulubul n Chiinu ; Chiinul primvara / Iulian Filip. Ch-u / Emilian Galaicu-Pun. O, vechi ora al poezi-

47

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

ei / Mihail Garaz. Pota Veche, 1927 ; Pe strada Veronica Micle / Anatol Gugel. Sonetul Vii
Morilor ; Sonet blindat ; Avatarurile lupoaicei / Ion Hadrc. Chiinu ; Ora mort / Bogdan
Istru. Amurg la Chiinu / Leonida Lari. Hora unirii ; Iarn nou ; Chiinu / Dumitru Matcovschi. Srbtoare n oraul meu / George Meniuc. Chiinu / Filip Mironov. Salcmii
sorb / Sergiu Matei Mica. Sosire n zori / Adrian Punescu. Pe apte colinde ; Cana de la
Ciocana ; ***La Oper ; ***La Mlina Mic / Ion Proca. Toamn studeneasc ; Confuzii
de iarn / Vasile Romanciuc. Zidire sfnt ; Clopot ntru veci ; Miracol / Agnesa Roca. Chiinul vechi ; Metropolitanul Chiinului / Valentin Roca. Oraul meu / Marieta Russo. ntoarce-te la Chiinu! ; A vrea s cred ; Leagnul speranelor / Nina Slutu-Soroceanu.
Durletiul s-a gtit de srbtoare ; Chiinule, drag Chiinu ; nlarea Tricolorului / tefan
Sofronovici. Oraul pierdut la cri ; S mai mbtrnim puin ; Ar vrea i un nume / Nicolae
Sptaru. Din nou, ; Chiinu / Irina Stavschi. Chiinu / Victor Teleuc. Simfonie ; Mieti drag / Iano urcanu. Vasile Coroban : n amintirea crturarului ; Marea Adunare Naional ; O zi i-o noapte n ora / Ion Vatamanu. Chiinul n ateptarea lui Eminescu ; Oamenii capitalei / Renata Verejanu. Iarn la Munceti / Ion Vieru. Povaa / Petru Zadnipru. O
imagine a Chiinului literar / Ana Banto. Misterele Chiinului / Geo Bogza. Chiinul: eseu
aniversar (1996) / Leo Butnaru. Clopotnia / Val Butnaru. Marca ontologic a Chiinului /
Mihai Cimpoi. O pdure neumblat din mijlocul oraului : (Fragmentul din romanul n curs de
apariie) / Dumitru Crudu. Aleea Clasicilor / Nicolae Dabija. Ultima lun de toamn / Ion Dru. Lecia de amor / Victor Dumbrveanu. n vacan ; Toamna n Basarabia / Gala Galaction.
Arde Chiinul!... / Constantin Virgil Gheorghiu. Mustul care fierbe / Octavian Goga. Fereastra cu trei mucate : (Eseu) / Anatol Gugel. Chiinul / Nicolae Iorga. Calamitatea taxelor ;
Chiinul / Bogdan Istru. Tei nflorii / Leonida Lari. Toamnele Chiinului romnesc de altdat ; O podoab a Chiinului: talciocul / Gheorghe V. Madan. Arhitectura Chiinului vechi:
quo vadis? / Vasile Malanechi. M-am pornit la Chiinu / Gheorghe Malarciuc. Recviem
pentru Maria ; Vizita btrnei doamne la Chiinu / Vera Malev. Umbre / George Meniuc.
Biserica Sf. Arhangheli din Chiinu (1802) / Paul Mihail. Ani de tineree : (Fragm.) : Din viaa
lui A. S. Pukin la Chiinu / Olga Nacco. Scrisoarea VII (Calipso) ; O alergare de cai :
(Fragmente) / Constantin Negruzzi. Punctul lui Zaharia / Ghenadie Postolache. S-a copt
frunza : (Fragm.) / Victor Prohin. Pajurile mizeriei chiinuien ; Aspecte din piaa nou ; Zgomotele Chiinului ; portretul unui periferii ; Cum a fost primit 1936 la Chiinu ; Miracolul
Crciunului / Alexandru Robot. Oraul din inima mea / Valeriu Rusu. Cltorind spre Babadag / Andrzej Stasiuk (Polonia). Clopotnia de aut : (Fragm.) / Victor Teleuc. Gnduri despre
Chiinul meu / Traianus. O ptrime de veac / Ion Vatamanu. Chiinu Vsevolod Cernei ;
muz.: N. Rusu-Cozulina. Mri de flori ; Oraul pe care-l visez / Anatol Ciocanu ; muz.: Eugen
Doga, O. Negrui. Ultimul tramvai / Efim Ciuntu/Grimerman ; muz.: Dumitru Gheorghi. Neam ntlnit la Chiinu / Constantin Condrea ; muz.: Z. Tcaci. Hora Chiinului / Nicolai Costenco ; muz.: Alexandru Ranga. Cu mine-i cntecul ; Cntec despre Chiinu ; Oraul meu
natal / Pavel Darie ; muz.: Eugen Doga, Solomon apiro, Vl. Slivinschi. Eti un ora de vistori ; Te salut, Chiinu! ; Chiinu tu eti leagnul visului meu / Liviu Deleanu ; muz.: Oleg
Negrui, S. apiro. Porile i altarele Chiinului ; Chiinu, ora crescut pe-o floare / Iulian
Filip ; muz.: Iuri Aleabov, Constantin Rusnac. Citadela dragostei ; Eva i Adam n Chiinu /
Steliana Grama ; muz.: Leonid Gorceac. Oraul celor doi ndrgostii / Anatol Gugel ; muz.:
V. Slivinschi, A. Luxenburg. S vin oaspei / G. Hodosov ; muz.: S. apiro. Seara-n Chiinu / Bogdan Istru ; muz.: D. Gherfeld. Pe voia inimii ; Chiinul meu cel mic ; Chiinu /
Dumitru Matcovschi ; muz.: Mihai Dolgan, Daria Radu. Hora de la Chiinu / Viorica

48

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Nagacevschi ; muz.: Anatol Bivol. Despre Chiinu / V. Nicolaev ; muz.: D. Fedov. Chiinu,
cu-alei de tei : (cntec) / Fiodor Ponomari. Trandafirii dragostei / Nina Slutu-Soroceanu ;
muz.: Dinu Mateevici. Oraul meu / Ludmila Sobiechi ; muz.: Oleg Negrui. Chiinul nocturn
/ Inesa Stratulat. Chiinu ; Oraul Chiinu / Iano urcanu ; muz.: Petru Teodorovici, Daria
Radu. Chiinu, ora de vis ; Od Chiinului / Grigore Vieru ; muz.: Marian Strcea. Od
oraului Chiinu ; Chiinu-Chiinu / Gheorghe Vod ; muz.: E. Doga. Ft-Frumos, oraul
meu / Petru Zadnipru ; muz.: Dumitru Gheorghi. ;
/ . Kiinev / Osman Baymak. ;
2000 / . *** / .
Summertime 2 ; : () / . : () ;
: () / . . . *** ( ) / . : () / . . . *** , ... /
. / . *** ,
, ; ; *** , , / .
/ . *** , , ; ; ; : ( ) /
. / . / . ***"
, , / . / .
***, , / . /
. / . /
. / . ; /
. , , 50- ; /
. ; / . / . . . i i / . /
. ; / .
*** , ; ***" ", /
. , / . ; /
. ; / . ;
, / . ; / . / . / . /
. i ; / . *** . ;
: ; *** , /
. / . ;
: ( ) / . ; ***
, / .
Pe cotor: 575. Texte: lb. rom., rus. Ind. de nume, de tit.: p. 553-575. 575 ex.
ISBN 978-9975-52-118-5 (n cop. tare).
[2011-1994].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Antologii (rom., rus).
821.135.1(478)(082.2)=135.1=161.1

2133. Covoare moldoveneti : 16 tineri prozatori basarabeni : [povestiri] / Bibl. Municipal "B. P. Hasdeu" ; alct.: Dumitru Crudu. Ch. : Grafema Libris, 2011. 168 p. : fot. ; 20
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-52-122-2.
[2011-2077].

49

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Povestiri.


821.135.1(478)-3(082)

2134. Cutasevici, Gheorghe


Cntecele, horele : Poeme i cicluri-poeme / Gheorghe Cutasevici ; cop.: C.
Chirtoac. Ch. : Labirint-Cutasevici, 2011. 352, [1] p., [1] f. portr. ; 26 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-948-57-9.
[2011-2066].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poeme.
821.135.1(478)-1 Cutasevici

2135. Drgan, Grigore


Sfaturi necesare pentru mic i mare : [epigrame] / Grigore Drgan ; pict.: Radu Diordiev.
Ch. : [Iulian], 2011. 232 p. : des. ; 19 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-4244-3-1.
[2011-2173].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Epigrame.
821.135.1(478)-193.2 Drgan

2136. Dru, Boris


Brbaii au zburat din pantaloni : [povestiri] / Boris Dru ; cop., graf.: Veronica Dru.
[Ch. : Print-Caro, 2011]. 458 p. : il., [1] p. : fot. color ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-56-011-5.
[2011-1977].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Povestiri.
821.135.1(478)-3 Dru

2137. Galaicu-Pun, Emilian


esut viu. 10 x 10 : Roman / Emilian Galaicu-Pun ; postf. de Dorin Tudoran ; cop.: Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2011 (Combinatul Poligr.). 341, [3] p. ; 20 cm. (Colecia
"Cartier Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Pun).
610 ex.
ISBN 978-9975-79-715-3.
[2011-1983].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane.
821.135.1(478)-31 Galaicu-Pun

2138. Gherman, Marcel


Cartea viselor : [povestiri] / Marcel Gherman ; cop.: Mihai Bacinschi. Ch. : Arc, 2011
(Combinatul Poligr.). 65, [2] p. ; 20 cm. (Prima verba).
500 ex.
ISBN 978-9975-61-655-3.
[2011-2091].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Povestiri.
821.135.1(478)-1 Gherman

2139. Marulea, Alexei

50

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Demnitatea, ca testament : [reflecii despre personaliti din Rep. Moldova] / Alexei


Marulea ; cop.: Gabriela Marulea. Ch. : Draghitea, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 263, [1]
p. : fot., I-XVI p. fot. color ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-105-84-2.
[2011-2140].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Marulea

2140. Matcovschi, Dumitru


Morilor, v iubesc : [poeme dramatice] / Dumitru Matcovschi. Ch. : Profesional Service, 2011. 126, [1] p., [1] f. portr. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al companiei Orange Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-4240-4-2 (n cop. tare).
[2011-1998].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poeme dramatice.
821.135.1(478)-12 Matcovschi

2141. Mu, Ion


Aripi pentru zbor : Versuri / Ion Mu ; pref.: Marcela Mardare ; des., cop.: Lia Mu.
[Ed. a 2-a]. Ch. : Pontos, 2011 (Centrul Ed. al UASM). 119, [5] p. : des. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-294-7.
[2011-2069].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Mu

2142. Moraru, Anatol


Nu m tenteaz : Povestiri / Anatol Moraru ; cop.: Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2011
(Combinatul Poligr.). 101, [2] p. ; 20 cm. (Colecia "Cartier Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Pun).
610 ex.
ISBN 978-9975-79-716-0.
[2011-1984].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Povestiri.
821.135.1(478)-3 Moraru

2143. Munteanu, Dumitru


ara mea de dor : Versuri / Dumitru Munteanu ; pref.: Ion Hadrc ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos, 2011 (CE UASM). 159, [4] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-309-8.
[2011-2177].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Munteanu

2144. Negar, Ecaterina


Laud magnific, Eminescu : od n metru sacru / Ecaterina Negar. Orhei : S. n.,
2011 (Tipogr. din Orhei). 16 p. ; 20 cm.
500 ex.
51

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

ISBN 978-9975-4296-1-0.
[2011-2204].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Negar

2145. Papuc, Daniela


Polisemia strii = La polysmie de l'tat d'me : Poezii / Daniela Papuc ; trad.: Galina
Mrza, Daniela Papuc ; cop.: Vitalie Leca ; foto: Andrei Viziru. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 48 p. : fot. color, [1] f. portr. ; 22 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. 500 ex.
ISBN 978-9975-53-027-9.
[2011-2014].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie (rom., fr.).
821.135.1(478)-1=135.1=133.1 Papuc

2146. Partole, Claudia


Ultima amant : [povestiri] / Claudia Partole ; cop.: Mihai Bacinschi. Ch. : Arc, 2011
(Combinatul Poligr.). 135, [1] p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-61-657-7.
[2011-2180].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Povestiri.
821.135.1(478)-3 Partole

2147. Pavlenco, Ion


Copacul viguros al vieii mele : [autobiografie] / Ion Pavlenco. Ch. : S. n., 2011
(Tipogr. "Centrografic" SRL). 100 p. : fot. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9862-2-9.
[2011-1972].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Autobiografii.
821.135.1(478)-94 Pavlenco

2148. Pitlik-Zacon, Alexandra


Focul neamului : Versuri / Alexandra Pitlik-Zacon ; pref.: Marcela Mardare ; graf.: Sveatoslav Zacon, Iurie Zacon ; foto: Pavel Hodorogea ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. :
Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 179 p., 8 p. des. color ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-288-6.
[2011-2142].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Pitlik-Zacon

2149. Postolachi, Doina


601, sau Valiza cu busole : [roman] / Doina Postolachi ; cop.: Mihai Bacinschi. Ch. :
Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). 134, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-61-658-4.
[2011-2166].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane.
52

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

821.135.1(478)-31 Postolachi

2150. Roca, Andrei


Moravuri n oglind strmb : (Dicionar explicativ-umoristic n versuri) / Andrei Roca ;
des. de Alexei Colbneac : cop. de Vladimir Siniki. Ch. : Prometeu, 2011 (Combinatul
Poligr.). 508 p. ; 22 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-919-89-0 (n cop. tare).
[2011-2110].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie umoristic.
821.135.1(478)-17 Roca

2151. Serebrian, Oleg


Cntecul mrii : Roman / Oleg Serebrian ; cop.: Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2011
(Combinatul Poligr.). 390, [1] p. ; 20 cm. (Colecia Rotonda / coord. de Em. GalaicuPun).
610 ex.
ISBN 978-9975-79-720-7.
[2011-2203].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane.
821.135.1(478)-31 Serebrian

2152. Suceveanu, Arcadie


Fiine, umbre, epifanii : [versuri] / Arcadie Suceveanu ; cop.: Mihai Bacinschi. Ch. :
Arc, 2011 (Combinatul Poligr.). 95, [1] p. 23 cm.
750 ex.
ISBN 978-9975-61-656-0.
[2011-2167].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Suceveanu

2153. Vieru, Ion


Adevr comun : [versuri] / Ion Vieru ; cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Lumina, 2011 (F.E.P. "Tipogr. Central"). 96 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-265-0.
[2011-2012].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1Vieru

2154. Vieru, Liliana


Nu sunt dect iubire : Versuri / Liliana Vieru ; pref.: Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 142, [1] p. : fot. ; 20 cm.
120 ex.
ISBN 978-9975-51-303-6.
[2011-2070].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Vieru

821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

53

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

2155. ,
: / ; .
. . . : Art Grup Brevet, 2011. 127 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4172-2-8.
[2011-1982].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie Povestiri (rus).
821.161.1(478)-1+821.161.1(478)-3

2156. ,
: . / . : . ., 2011 (Tipogr.
AM). 372 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-62-299-8 (n cop. tare).
[2011-2187].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Povestiri (rus).
821.161.1(478)-3

2157. ,
: / . :
, 2011. 86, [2] p. ; 10 x 14 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-4217-0-6.
[2011-2169].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1

821.163.2 Literatur bulgar


2158. Gospodinov, Gheorghi
Un roman natural : Roman / Gheorghi Gospodinov ; trad. din bulg. de Ctlina Puiu ;
cop.: Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2011 (Bons Offices). 145, [2] p. ; 20 cm. (Colecia
Biblioteca deschis / coord. de Vasile Ernu).
Tit. orig.: . Apare cu sprijinul TRADUKI, o reea dedicat lit. iniiat
de Min. Federal al Afacerilor Europene i Intern. al Rep. Austria, Min. Afacerilor Externe al
Rep. Federale Germania, Fundaia Elveian pentru Cultur Pro Helvetia, [et al.]. 800 ex.
ISBN 978-9975-79-706-1.
[2011-2218].
- - 1. Literatur bulgar Romane.
821.163.2-31 Gospodinov=135.1

821.353.1 Literatur gruzin


2159. Burciuladze, Zaza
Kafka instant : Povestiri / Zaza Burciuladze ; trad. i note de Dorin Onofrei ; cop.: Vitalie
Coroban. Ch. : Cartier, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 127, [1] p. ; 20 cm. (Colecia
"Biblioteca Deschis" / coord. de Vasile Ernu).
610 ex.
ISBN 978-9975-79-708-5.
[2011-2053].

54

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatur gruzin Povestiri.


821.353.1-31 Burciuladze=135.1

82/821-93 LITERATUR ARTISTIC PENTRU COPII


821-93 Literatur pentru copii
2160. Aladin : [poveste arab dup filmul cu animate cu acelai tit.] / cop.: Vladimir
Zmeev. Ch. : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 62, [2] p. : des. color ; 28 cm.
(Colecia "Disney") (Poveti ndrgite : 24 de vol. ; 16).
Tit. orig.: Aladdin. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-139-2 (n cop. tare).
[2011-2231].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

2161. Idem n lb. rus : : [. . ] / .


. .: . . : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 62, [2] p. :
des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney") ( : 24- . ; 16).
Tit. orig.: Aladdin. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-188-0 (n cop. tare).
[2011-2232].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

2162. Alice n ara Minunilor : [poveste englez dup filmul cu animate cu acelai tit.] /
cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. : des.
color ; 28 cm. (Colecia "Disney") (Poveti ndrgite : 24 de vol. ; 11).
Tit. orig.: Alice in Wonderland. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-131-6 (n cop. tare).
[2011-2162].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

2163. Idem n lb. rus : : [a. .


] / . . .: . . : Litera AVN, 2011 (Tipogr.
"Arvato", Italia). 63, [1] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney") ( :
24-x . ; 11).
Tit. orig.: Alice in Wonderland. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-182-8 (n cop. tare).
[2011-2163].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

2164. Blancherose et roserouge = : Conte en franais et en


russe / . Svetlana Matiescu. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 12 p. : des.
color, tab. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. fr., rus. F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-53-016-3.
[2011-2004].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (fr., rus).
55

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

821-93=133.1=161.1

2165. Cinel cinel : Ghici ce e? : [ghicitori] / sel.: Mihaela Melega ; il. de Andrei Ichim ;
concepia graf. i cop.: Andrei Ichim. Ch. : Cadran, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 48
p. : il. color ; 22 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-509-4 ("Bons Offices" SRL).
[2011-2050].
- - 1. Literatur pentru copii Ghicitori.
821-93

2166. Cinele i ma : [poveste] / adapt. de Ion Conescu dup povestea popular chinez "Cum au nceput s se nvrjbeasc cinele cu pisica" ; il. : Daria Voronina. Ch. :
Integritas, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 16, [2] p. : il. color ; 27 cm. (Seria "Poveti
didactice").
3000 ex.
ISBN 978-9975-4229-0-1.
[2011-2006].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

2167. Dumbo : [poveste amer. dup filmul cu animate cu acelai tit.] / cop.: Vladimir
Zmeev. Ch. : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. : des. color ; 28 cm.
(Colecia "Disney") (Poveti ndrgite : 24 de vol. ; 13).
Tit. orig.: Dumbo. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-133-0 (n cop. tare).
[2011-2164].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

2168. Idem n lb. rus : : [. . ] / .


. .: . . : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. :
des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney") ( : 24-x . ; 13).
Tit. orig.: Dumbo. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-184-2 (n cop. tare).
[2011-2165].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

2169. La princesse et le petit pois = : Conte en franais et en


russe / . Svetlana Matiescu. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 12 p. : des.
color, tab. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. fr., rus. F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-53-017-0.
[2011-2005].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (fr., rus).
821-93=133.1=161.1

56

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2170. Mica Siren : [poveste danez dup filmul cu animate cu acelai tit.] / cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 62, [2] p. : des. color ; 28
cm. (Colecia "DisneyPrinese") (Poveti ndrgite : n 24 vol. ; 15).
Tit. orig.: Little Mermaid. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-136-1 (n cop. tare).
[2011-2229].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

2171. Idem n lb. rus : : [. . ] / .


. .: . . : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 62, [2] p. :
des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney") ( : 24- . ; 15).
Tit. orig.: Little Mermaid. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-187-3 (n cop. tare).
[2011-2230].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

2172. Motanul i cocoul : [poveste] / adapt. de Ion Conescu dup povestea popular
ruseasc "Motanul, cocoul i vulpea" ; il. de Cristina Kaciurovskaia. Ch. : Integritas, 2011
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 15, [2] p. : il. color ; 26 cm. (Seria "Poveti didactice").
3000 ex.
ISBN 978-9975-4229-3-2.
[2011-2008].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

2173. Motanul i vulpea : [poveste] / adapt. de Ion Conescu dup povestea popular
ruseasc "Motanul i vulpea" ; il. de Daria Voronina. Ch. : Integritas, 2011 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 15, [2] p. : il. color ; 26 cm. (Seria "Poveti didactice").
3000 ex.
ISBN 978-9975-4229-2-5.
[2011-2007].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

2174. 101 Dalmaieni : [poveste engl. dup filmul cu animate cu acelai tit.] / cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. : des. color ; 28
cm. (Colecia "Disney") (Poveti ndrgite : 24 de vol. ; 14).
Tit. orig.: 101 Dalmatians. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-135-4 (n cop. tare).
[2011-2227].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

2175. Idem n lb. rus : 101 : [. . ] /


. . .: . . : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia).
63, [1] p. : des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney") ( : 24- . ; 14).
Tit. orig.: 101 Dalmatians. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-186-6 (n cop. tare).
57

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

[2011-2228].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

2176. Pinocchio : [poveste it. dup filmul cu animate cu acelai tit.] / cop.: Vladimir
Zmeev. Ch. : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. : des. color ; 28 cm.
(Colecia "Disney") (Poveti ndrgite : 24 de vol. ; 12).
Tit. orig.: Pinocchio. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-132-3 (n cop. tare).
[2011-2158].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

2177. Idem n lb. rus : : [. . ] / .


. .: . . : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. :
des. color ; 28 cm. (Colecia "Disney") ( : 24- . ; 12).
Tit. orig.: Pinocchio. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-183-5 (n cop. tare).
[2011-2159].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

2178. Tinker Bell Clopoica : [poveste amer. dup filmul cu animate cu acelai tit.] /
cop.: Vladimir Zmeev. Ch. : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. : des.
color ; 28 cm. (Colecia "DisneyZnele") (Poveti ndrgite : 24 de vol. ; 10).
Tit. orig.: Tinker Bell. 21500 ex.
ISBN 978-9975-74-130-9 (n cop. tare).
[2011-2160].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

2179. Idem n lb. rus : - : [. . ] / .


. .: . . : Litera AVN, 2011 (Tipogr. "Arvato", Italia). 63, [1] p. :
des. color ; 278 cm. (Colecia "Disney") ( : 24- . ; 10).
Tit. orig.: Tinker Bell. 10300 ex.
ISBN 978-9975-74-180-4 (n cop. tare).
[2011-2161].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti (rus).
821-93

821.135.1-93 Literatur romn


2180. Creang, Ion
Dnil Prepeleac : [poveste] / Ion Creang ; concepie graf., cop.: Vladimir Zmeev.
Ch. : Litera AVN, 2011 (Combinatul Poligr.). 27, [5] p. : des. color ; 28 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-74-232-0.
[2011-2168].
- - 1. Literatur romn pentru copii Poveti.
821.135.1-93 Creang

58

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2181. Creang, Ion


Ivan Turbinc : [poveste] / Ion Creang ; prez. graf.: Alexei Gurschii. Ch. : Silvius Libris, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 31, [1] p. : il. color ; 24 cm. (Turbinca cu poveti).
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-36-5.
[2011-2010].
- - 1. Literatur romn pentru copii Poveti.
821.135.1-93 Creang

821.135.1(478)-93 Literatur romn din Republica Moldova


2182. Filip, Vitalie
Dintre cte sunt sub soare : Poezii pentru copii / Vitalie Filip ; cop., il.: Igor Hmelniki.
Ch. : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 96 p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-65-263-6.
[2011-2016].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Filip

2183. Soroceanu-Slutu, Nina


Mo Crciun ne-a vizitat : Poezie-cntecel-scenet pentru copilai drglai de la sat,
de la ora : (pentru prec. i elevii cl. primare) / aut. versurilor i muz.: Nina Slutu-Soroceanu ;
il.: Simion Coad, Mihai Sava. Ch. : Bons Offices, 2011. 12, [1] p. : il. color, n. muz. ; 24
cm.
ISBN 978-9975-80-529-2.
[2011-2217].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Soroceanu-Slutu

821.161.1(478)-93 Literatur rus din Republica Moldova


2184. ,
. . : [
] / ; .: . . : Cunir & Co, 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 19, [1] p. : des. color ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4251-0-0.
[2011-2011].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova pentru copii Poezie (rus).
821.161.1(478)-93

82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii


821.111.09 Literatur englez
2185. Crecicovschi, Ecaterina
An Anthology of English Literature (17th & 18th centures) / Ecaterina Crecicovschi ; Moldova State Univ., Fac. of Foreing Languages and Lit., Dep. of World Lit. Ch. : State Univ. of
Moldova Publishing House, 2011. 356, [1] p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 355-356. 50 ex.

59

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

ISBN 978-9975-71-170-8.
[2011-2105].
- - 1. Literatur englez Teorie i critic literar(engl.).
821.111.0(082)

821.112.2.09 Literatur german


2186. Grossu-Chiriac, Cristina
Literatura medieval german : Suport de curs / Cristina Grossu-Chiriac ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Lb. i Lit. Strine, Catedra Lit. Universal. Ch. : CEP USM, 2011.
79, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 78-79 (28 tit.) i n notele de subsol. 50+25 ex.
ISBN 978-9975-71-158-6.
[2011-2101].
- - 1. Literatur german Manuale.
821.112.2'04.09(075.8)

821.135.1.09 Literatur romn


2187. Cimpoi, Mihai
Mari scriitori romni: medalioane literare / Mihai Cimpoi ; prez. graf.: Iurie Oprea. Ed.
a 3-a, reactualizat. Ch. : Silvius Libris, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 166, [1] p. : il.,
[1] f. portr., [32] p. fot. 21 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-33-4.
[2011-1999].
- - 1. Literatur romn Critic i interpretare. 2. Scriitori romni Biografii.
821.135.1.09+821.135.1(478).09(092)

Ciobanu, E. Compoziia colar. Vezi Nr 2116.


2188. Grati, Aliona
Paul Goma. Iniieri n textul literar : Pentru elevi, studeni, profesori / Aliona Grati ; cop.:
Mihai Bacinschi. Ch. : Arc, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). 67 p. ; 21 cm. (Colecia :
Cartea care te salveaz).
Bibliogr.: p. 65-67. 1500 ex.
ISBN 978-9975-61-659-1.
[2011-2193].
- - 1. Literatur romn Critic i interpretare.
821.135.1.09

Limba i literatura romn. Vezi Nr 2118-22.


Paa-Burlacu, M. Memo Gim. Vezi Nr 2123.
2189. Tecuci, Alexandru
Zbucium de creaie i cercetare : [a lit. rom. i lit. rom. din Rep. Moldova] / Alexandru
Tecuci. Cahul : US "B. P. Hasdeu" Cahul, 2011 (Tipogr. "Centrografic" SRL). 289 p. 20
cm.
Bibliogr.: p. 283-286 (61 tit.). 100 ex.

60

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-914-55-0.
[2011-2037].
- - 1. Literatur romn Critic i interpretare. 2. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09

821.135.1(478).09 Literatur romn din Republica Moldova


Cimpoi, Mihai. Mari scriitori romni: medalioane literare. Vezi Nr 21872190. Filip, Iulian
Miracolul scenei n arta popular : Teatrul popular din Basarabia i Bucovina de Nord:
afirmarea dramaticului i poetica sincretic / Iulian Filip ; cuv. nainte de Mihai Cimpoi ; postf.
de Victor Cirimpei ; il. graf. de Iulian Filip ; fot. de Mihai Potrniche, Iulian Filip ; Acad. de
tiine a Moldovei, Inst. de Filologie. Ch. : Profesional Service, 2011. 254, [1] p. : fot., n.
muz. ; 18 x 19 cm.
Bibliogr.: p. 185-208. 300 ex.
ISBN 978-9975-4240-2-8 (n cop. tare).
[2011-2063].
- - 1. Literatura romn i teatrul popular. 2. Teatrul popular i poetica. 3. Poetica teatrului popular.
821.135.1(478+477.85).09+792

Tecuci, Alexandru. Zbucium de creaie i cercetare. Vezi Nr 2189.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localitilor
2191. Republica Moldova : ed. encicl. / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Studii
Encicl. ; resp. de compartimente: T. Constantinov, C. Matei, D. Dragnev [et al.] ; consultani:
Bahnaru V., Belostecinic Gr., Bieu M. [et al.] ; col. red.: Gh. Duca (preedinte), A. Andrie ;
A. Atanassov [et al.] ; bibliogr.: Vasilache R., Slutu-Grama C. ; concepia graf.: Colbneac A.,
Melnic Vl., Oprea V. [et al.] ; fot. i h.: Bzgu E., Borziac I., Bostan I. [et al.]. Ed. a 2-a, rev.
i ad. Ch. : Inst. de Studii Encicl., 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 799, [1] p. : n. muz.,
diagr., fig., fot., h., tab. color ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 791-799.
ISBN 978-9975-9520-4-0 (n cop. tare).
[2011-2211].
- - 1. Republica Moldova Enciclopedii.
908(478)(031)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII


913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne
2192. : 6 . : /
, , [ .] ; hri: Vitalie Stelea, Iaroslav
Olinic. . : Arc, 2011 (Tipogr. "Serebia" SRL). 91 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 91 (16 tit.). 1000 ex.

61

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

ISBN 978-9975-61-651-5.
[2011-2195].
- - 1. Geografia continentelor i oceanelor (rus).
913(21/26)(075.3)

93/94 ISTORIE
930 tiina istoriei. tiine auxiliare ale istoriei
2193. Ghidul arhivelor din Republica Moldova / alct.: Mihai Tac, Alexandru Postic,
Valentina Basiul [et al.] ; resp. de ed.: Mihai Tac. Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama"
SA). 203, [1] p. : tab. ; 22 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Soros Moldova
(FSM). 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-282-4.
[2011-2137].
- - 1. Arhive Republica Moldova Ghiduri.
930.25(478)(036)

2194. Tac, Mihai


Accesul la arhive n Republica Moldova : (Studiu i jurispruden) / Mihai Tac, Alexandru Postic. Ch. : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 158, [2] p. : tab. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 97-104 (86 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Soros Moldova (FSM). 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-263-3.
[2011-2141].
- - 1. Arhive Republica Moldova Legislaie.
930.25(478)(094)

94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL


2195. Negrei, Viorica
Hri de contur la istorie. Epoca modern : (sec. al 18-lea mijlocul sec. al 19-lea) : cl. a
7-a : Caiet de lucru al elevului / Viorica Negrei, Ion Negrei ; coord.: Demir Dragnev. Ch. :
Civitas, 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 21 cm. ISBN 978-9975-912-48-8.
[Pt. 1]. 2011. 24, [2] p. : h. 1000 ex. ISBN 978-9975-936-10-1. [2011-1988].
- - 1. Istorie Hri de contur.
94"17/18"(084.3)(075.3)

2196. Probleme actuale ale tiinelor umanistice : [n vol.] / Univ. Pedagogic de Stat
"Ion Creang" din mun. Chiinu ; coord. t.: Racu Igor ; col. red.: Toma Radu, Cristea Sorin,
Nicolau Adrian [et al.]. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. UPS "Ion Creang"). 21 cm. (Analele
tiinifice ale doctoranzilor i competitorilor). ISBN 978-9975-921-22-0. ISSN 1857-0267.
Vol. 10, Pt. 1-a. 2011. 263 p. : diagr., fig., tab. Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb.
engl. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. ISBN 978-9975-46-097-2. [20112034].
- - 1. Istorie (rom., rus). 2. Psihologie (rom., rus).
[94+159.9]:378.4(478-25)=135.1=161.1

62

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri


Micu, Gabriel. Basarabia, Romnia i geopolitica marilor puteri (1914-1947). Vezi Nr
2199.
94(478) Istoria Republicii Moldova
2197. Ciobanu, Constantin Gh.
Bulboaca : 1711 (?) 2011 : [raionul Anenii-Noi] : n doc., publ. i fot. : Trei secole de
existen documentat / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea. Ch. : Promarcos Edit,
2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 395, [1] p. : fot., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 392-395 (125 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-105-90-3 ("Tipogr. Reclama" SA).
[2011-2139].
- - 1. Bulboaca Sate Raionul Anenii-Noi Republica Moldova Istorie.
94(478-22)

2198. Colesnic, Iurie


Chiinul din Amintire / text, foto: Iurie Colesnic ; pref.: Lidia Kulikovski ; cop.: Brndua
Kolesnik ; Bibl. Municipal "B. P. Hasdeu". Ch. : Grafema Libris : Ulysse, 2011. 516 p. :
fot. ; 26 cm.
Bibliogr.: p. 514-515. 200 ex.
ISBN 978-9975-52-120-8 (n cop. tare).
[2011-2075].
- - 1. Chiinu Istorie.
94(478-25)

2199. Micu, Gabriel


Basarabia, Romnia i geopolitica marilor puteri : (1914-1947) / Gabriel Micu ; Asoc.
Na. a Tinerilor Istorici din Moldova ANTIM. Ch. : Pontos, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 355, [1] p. ; 25 cm. (Monografii ; 10 / coord. ser.: Sergiu Musta, Alexandru Popa).
Rez.: lb. engl. Bibliogr.: p. 331-345 i n notele de subsol. Ind.: p. 346-355. 500 ex.
Apare cu sprijinul financiar al Dep. pentru Romnii de Pretutindeni.
ISBN 978-9975-51-221-3 (n cop. tare).
[2011-1992].
- - 1. Basarabia, 1914-1947 Istorie. 2. Romnia, 1914-1947 Istorie. 3. Rusia, 19141947 Istorie.
94(478)+94(498)+94(470)"1914/1947"

2200. Pruteanu, Nadejda


Regsirea : Pagini din biografia unui savant : [istoricul Anton Moraru] / Nadejda Pruteanu. Ch. : Labirint-Cutasevici, 2011. 150 p. : fot. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-948-59-3.
[2011-2067].
- - 1. Moraru, Anton, 1937-, istoric Biografie.
94(478)(092)

63

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

2201. Retro Chiinu : [istoria monumentelor arhitecturale : album] / Min. Culturii al


Rep. Moldova, Agenie de Inspectare i Restaurare a Monumentelor ; coord. vol.: tefni
Ion ; col. red.: Colesnic Iurie, Sontu Ghenadie, Cherdivar Aliona [et al.]. Ch. : Continental
Grup, 2011. 92 p. : fot. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4248-1-3.
[2011-2199].
- - 1. Chiinu Monumente arhitecturale Istorie.
94(478-25):719(084.12)

2202. opa, Tudor


Ulmu de pe valea Botnei : [raionul Ialoveni] / Tudor opa, Nicolae Schico ; fot. de Pavel Blan, Andrei Mardare, Mihai Vengher [et al.]. Ch. : Fundaia "Draghitea", 2011
(Tipogr. AM). 282 p. : fot., fot. color, [4] p. : fot. color ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., it., rus. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4210-2-7 (n cop. tare).
[2011-2093].
- - 1. Ulmu Sate Raionul Ialoveni Republica Moldova Istorie.
94(478-22)

94(498) Istoria Romniei


Micu, Gabriel. Basarabia, Romnia i geopolitica marilor puteri (1914-1947). Vezi Nr
2199.
2203. "Politici imperiale n estul i vestul spaiului romnesc", simpoz. intern. (3 ;
2001 ; Oradea). Simpozionul internaional "Politici imperiale n estul i vestul spaiului romnesc", ed. a 3-a, Oradea, 10-13 iun. 2010 / coord.: Sorin ipo, Mircea Brie, Ioan Horga [et
al.] ; cuvnt nainte: Barbu tefnescu. Ch. : Cartdidact ; Oradea : Ed. Univ. din Oradea,
2010 (Tipogr. "Prod Com SRL). 583 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Texte lb.: rom., engl. Rez.: lb. engl., germ., it. Bibliogr. n notele de subsol. 500
ex.
ISBN 978-9975-4001-2-1 (Cartidadct). ISBN 978-606-10-0190-3 (Ed. Univ. din Oradea).
[2011-2183].
- - 1. "Politici imperiale n estul i vestul spaiului romnesc" Simpozion internaional
(rom., engl.).
94(498)(082)=135.1=111

Autoreferate
Pentru titlul doctor
2204. Bdng, Constantin
Reguli i proceduri n organizarea i desfurarea alegerilor locale : Spec.: 12.00.02
Drept public (constituional); organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Autoref. tz. de
doct. n drept / Bdng Constantin ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr.
ULIM). 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (27 tit.).
[2011-163 Teze].

64

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

342.84(043.2)
2205. Bushnaq, Tatiana
Tehnologii comunicative de predare a frazeologismelor engleze n nvmntul superior : Spec.: 13.00.02 Teoria i metodologia instruirii (lb. engl.) : Autoref. tz. de doct. n ped. /
Bushnaq Tatiana ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creang" din Chiinu. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr.
UPS "Ion Creang"). 35 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-31 (34 tit.).
[2011-145 Teze].
37.016.046:811.111'367.4(043.2)

2206. Buta, Galina


Particularitile organizrii asistenei medicale primare n condiiile asigurrilor medicale
obligatorii n municipiul Chiinu : 14.00.33 Medicina social i management : Autoref. tz. de
doct. n medicin / Buta Galina ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu". Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Acomed-Plus" SRL). 30, [1] p. : fig., fig. color,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-27 (42 tit.).
[2011-147 Teze].
614.2:368.9.06(478-25)(043.2)
2207. Catrinici, Rodica
Rolul oxidului nitric n procesul de maturaie a colului uterin la gestantele cu sarcin
prolongat : 14.00.01 Autoref. tz. de doct. n medicin / Catrinici Rodica ; Instituia MedicoSanitar Public, Inst. de Cercet. t. n domeniul Ocrotirii Sntii Mamei i Copilului. Ch. :
S. n., 2011 (Tipogr. "Primex Com" SRL). 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (25 tit.).
[2011-151 Teze].
618.39+618.146(043.2)
2208. Creu, Alexandr
Perfecionarea tehnologiei de cultivare a erlaiului (Salvia Sclarea L.) : 06.01.09 Fitotehnie : Autoref. tz. de doct. n agricultur / Creu Alexandr ; Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch. : UASM, 2011. 20 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 15-17 (36 tit.).
[2011-165 Teze].
633.88:631.5(043.2)
2209. Crudu, Valentin
Metodologia evalurii calitii nvmntului n instituiile preuniversitare : Spec.:
13.00.01 Pedagogie gen. : Autoref. al tz. de doct. n pedagogie / Crudu Valentin ; Univ. de
Stat din Moldova. Ch. : CEP USM, 2011. 28, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (40 tit.).
[2011-158 Teze].
37.091(043.2)
2210. David, Ludmila
Corecia farmacologic a dereglrilor metabolice la bolnavi cu steatohepatit nonalcoolic : 14.00.25 Farmacologie, farmacologie clinic : Autoref. tz. de doct. n medicin /

65

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

David Ludmila ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : "Primex
Com" SRL, 2011. 30 p. : fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (26 tit.).
[2011-166 Teze].
616.36-003.826+615.2(043.2)
2211. Galiman, Simona
Dreptul minoritilor naionale la identitate etnica : Spec.: 12.00.02 Drept public (constituional); Organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Autoref. tz. de doct. n drept /
Galiman Simona ; Inst. de Istorie, Stat i Drept al Acad. de tiine a Rep. Moldova. Ch. : S.
n., 2011 (Tipogr. ULIM). 41 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 36-37 (26 tit.).
[2011-164 Teze].
342.724(043.2)
2212. Giurcu, Adrian
Rspunderea material modalitate a rspunderii juridice : (aspecte teoretico-practice)
: Spec.: 12.00.01 Teoria gen. a dreptului; Istoria statului i dreptului; Istoria doctrinelor politice i de drept : Autoref. tz. de doct. n drept / Giurcu Adrian ; Acad. de tiine a Moldovei,
Inst. de Istorie, Stat i Drept. Ch. : CEP USM, 2011. 33, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-30 (33 tit.).
[2011-150 Teze].
340.12(043.2)
2213. Gona, Elena
Analiza temporal a agregatelor macroeconomice n Europa de Sud-Est : 08.00.11
Statistic economic : Autoref. al tz. de doct. n econ. / Gona Elena ; Acad. de Studii Econ. a
Moldovei. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Dep. ed.-poligr. al ASEM). 26, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (30 tit.).
[2011-152 Teze].
330.101.541(4)(043.2)
2214. Hurloiu, Ion Iulian
Cooperarea economic internaional n domeniul combaterii fraudelor fiscale : Spec.
08.00.14 Econ. mondial; relaii econ. intern. : Autoref. tz. de doctor n econ. / Hurlou Ion
Iulian ; Univ. Liber Intern. din Moldova. Ch. : CEP USM, 2011. 28, [2] p. : fig., tab. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (24 tit.).
[2011-162 Teze].
339.92:336.225.678(043.2)
2215. Lopata, Iulia
Profilaxia i tratamentul complicaiilor coreciei anomaliilor de refracie prin lentile de
contact : 14.00.08 oftalmologie : Autoref. tz. de doct. n medicin / Lopata Iulia ; Univ. de
Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : Medicina, 2011. 29, [1] p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (40 tit.).
[2011-156 Teze].
617.753-084-08(043.2)

66

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2216. Marcovici Mugurel, Alin


Managementul interaciunii "Mediul extern de afaceri companie" : 08.00.05 Econ. i
management (n transport) : Autoref. tz. de doct. n econ. / Marcovici Mugurel Alin ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Ch. : CEP USM, 2011. 30, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (14 tit.).
[2011-159 Teze].
656.7:005(043.2)
2217. Mslichi, Valentina
Continuitatea n formarea competenelor lingvistice la copiii de vrst precolar mare i
colar mic : Spec. 13.00.01 Pedagogie gen. : Autoref. tz. de doct. n pedagogie / Mslichi
Valentina ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : UASM, 2011. 28, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (21 tit.).
[2011-149 Teze].
373.2(043.2)
2218. Petic, Mircea
Automatizarea procesului de creare a resurselor lingvistice computaionale : 01.05.01
Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor : Autoref. tz. de doct. n informatic / Petic Mircea ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Matematic i Informatic. Ch. :
Primex-Com, 2011. 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (27 tit.).
[2011-157 Teze].
004:811(043.2)
2219. Stratan, Maria
Biotehnologii de cultivare a tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A productor
de amilaze : 03.00.23 Biotehologie : Autoref. tz. de doct. n biologie / Stratan Maria ; Acad.
de tiine a Moldovei, Inst. de Microbiologie i Biotehnologie. Ch. : CEP USM, 2011. 30,
[1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-27 (49 tit.).
[2011-146 Teze].
573.6.086.83+577.152 (043.2)
2220. Toac, Zinovia
Elaborarea modelului de analiz i previziune pe termen mediu al economiei naionale a
Republicii Moldova : Spec. 08.00.13 Metode econ.-matematice : Autoref. al tz. de doct. n
econ. / Toac Zinovia ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Dep.
Ed.-Poligr. al ASEM). 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (36 tit.).
[2011-153 Teze].
338(478)(043.2)
2221. Troian, Iulia
Scriitura pianistic n creaia componistic a lui Vladimir Rotaru : 17.00.01 Arte audiovizuale (Arta muzical) : Autoref. tz. pentru de doct. n studiul artelor / Troian Iulia ; Acad. de
tiine a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural. Ch. : S. n., 2011. 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (6 tit.).
[2011-155 Teze].

67

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

78.071.1(478)(043.2)
2222. apu, Veaceslav
Sporirea disponibilitii i mentenabilitii mbinrilor cu joc renovate cu materiale compozite polimerice : 05.20.03 exploatarea i mentenana tehnicii agricole i celei din industria
prelucrtoare : Autoref. tz. de doct. n tehn. / apu Veaceslav ; Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch. : UASM, 2011. 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (13 tit.).
[2011-154 Teze].
631.53(043.2)
2223. Verde, Tatiana
Funcii pragmatice ale deicticelor n discursul politic actual : 10.02.19 Lingvistic gen. :
Autoref. tz. de doct. n tiine filologice / Verde Tatiana ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. :
CEP USM, 2011. 31, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-28 (28 tit.).
[2011-148 Teze].
808.53:32(043.2)
2224. Zachernicinaia, Anna
Contabilitatea instrumentelor financiare : 08.00.12 Contabilitate; audit; analiz econ. :
Autoref. tz. de doct. n econ. / Zachernicinaia Anna ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch.
: S. n., 2011 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (12 tit.).
[2011-160 Teze].
657.41/.45(043.2)
2225. Idem n lb. rus : : 08.00.12
; ; . : . . . . -
. . : . ., 2011 (Tipogr. "Primex-Com" SRL). 32 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (12 tit.).
[2011-161 Teze].
657.41/.45(043.2)

68

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume Nr 1111


Bocanete, Paul 1976, 1994
Bogza, Geo 2132
Bolboceanu, Aglaida 2030
Bolduma, Ion 2132
Bontea, O. 1996
Borziac, I. 2191
Borzian, Aurelia 2132
Bostan, I. 2191
Botezatu, Angela 2000
Botgros, Ion 2030
Botnarenco, I. 1996
Botnari, Fiodor 2082
Botnari, Vasile 2059
Botnaru, Maria 2054
Botnaru, Victor 2067
Brie, Mircea 2203
Brnza, Sergiu 2011
Brocovshii, Victoria 2067
Bucov, Emilian 2132
Bucun, Nicolae 2030
Bugan, Natalia 2035
Bumacov, Vasile 2100
Burac, Andrei 2132
Burciuladze, Zaza 2159
Burbulea, Ion 2080
Burghiu, Iacob 2132
Burlacu, Natalia 1958, 2003
Buruian, Alexandru 2132
Butnaru, Leo 2132
Butnaru, Val 2132
Bushnaq, Tatiana 2205
Busuioc, Aureliu 2132
Bumachiu, Ion 2070
Buta, Galina 2206
Butnar, Viorica 2048

A
Ababii, Ion 2069
Aleabov, Iuri 2132
Alexeiciuc, Angela 2057
Amariei, Valentin 2094
Anastase (Badulescu), Ileana 1976, 1994,
2096
Andrie, A. 2191
Andriu, Mircea 2079
Andrusca, Maria Carmen 1976
Anton, Ion 1965, 2132
Aram, E. 2051
Armau, Sergiu Grigore 2022
Atanassov, A. 2191
Avasiloaie, Petru 2100
B
Bacalov, Iurie 2065
Bacinschi, Mihai 1983, 2138, 2146, 2149,
2152, 2188
Baciu, Gheorghe 2004
Bahnaru, V. 2191
Bajura, Tudor 2002
Bajurea, S. 2051
Balan, Oleg 2025
Balan, V. 1963
Banto, Ana 2132
Barbacar, Nicolae 2059
Barbu, tefnescu 2203
Basiul, Valentina 2193
Baymak, Osman 2132
Bzgu, E. 2191
Bdng, Constantin 2204
Blan, Pavel 2202
Begu, Adam 2061
Bejan, Alexandru 2024
Beldiga, Cristina 2019
Belicov, Serafim 2130, 2132
Belostecinic, Gr. 2191
Beniuc, Valentin 1986
Berliba, Viorel 2005
Berzan, V. 2078
Beiu, Mircea 2067
Bezniuc, Radu 2093
Bieu, M. 2191
Bivol, Anatol 2132
Bivol, Grigore 2076
Brc, Iulia 2002
Brgu, Mihail 1986

C
Caisn, Simion 2037-39, 2041-42, 2044, 2084
Caisn, Valeriu 2037, 2086
Calamanciuc, Gheorghe 2131
Calancea, Angela 2044
Calancea, Liliana 2014-15
Calancea, Sergiu 2054
Calara, Diana 2067
Cantarji, Vasile 1980
Capcelea, Arcadie 2085
Capcelea, Valeriu 2049
Capsizu, Valeriu 2001
Carabanov, Mariana 1974
Careachin, Alexandr 2055

69

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

Cartofeanu, Vasile 2094


Castelucci, Federico 2100
Catlabuga, Vlad 2021
Catrinici, Rodica 2207
Cau, Valentina 1972
Cpi, Ionel 2132
Crare, Petru 2132
Ceban, Victor 2022
Cecoi, V. 2063
Cemortan, Stela 2030
Cernei, Ghenadie 1956
Cernechi, Olga 2074
Cervencov, Nicolae 2032
Chelea, Tatiana 2118-22
Cherdivar, Aliona 2201
Chiriac, Liubomir 2021
Chiria, Elena 2065
Chiri, Gheorghe 2020
Chirtoac, C. 2134
Cimpoi, Mihai 2132, 2187, 2190
Cimpoie, Gh. 1996
Ciobanu, Anatol 2086
Ciobanu, Constantin Gh. 2197
Ciobanu, E. 2116
Ciobanu, Pavel 2069
Ciobanu, Tudor 1972
Ciocanu, Anatol 2132
Ciochin, Valentina 2071
Cirimpei, Victor 2190
Ciubotaru, Adrian 2057
Ciuntu/Grimerman, Efim 2132
Coad, Simion 1967-68, 2183
Codreanca, Lida 2132
Cojoc, Dorel 2092
Cojocaru, Aliona 2125
Cojocaru, I. 2051
Colbneac, Alexei 2150
Colesnic, Iurie 2198, 2201
Colbneac, A. 2191
Comendant, Tatiana 2102
Condrea, Constantin 2132
Condrea, Irina 2111
Constantinescu, Angela 2042
Constantinov, T. 2191
Conescu, Ion 2166, 2172-73
Corcimari, Valeriu 2084, 2086
Cordas, Victor 2037-39, 2041-42, 2044
Coroban, Vasile 2132
Coroban, Vitalie 1970, 2128-29, 2137, 2142,
2151, 2158-59
Costenco, Nicolai 2132
Cociug, Lidia 2091

Coeru, Ina 2056


Cozari, Tudor 2062
Cozma, Artur 1990
Creang, Ion 2180-81
Crecicovschi, Ecaterina 2185
Creu, Alexandr 2208
Cristea, Sorin 2031, 2196
Crivoi, Aurelia 2065
Crotenco, Iuri 2003
Cruceniuc, Petrea 2132
Crudu, Dumitru 2132-33
Crudu, Valentin 2209
Cucereavu, Oleg 2024
Curcubet, Galina 2055
Cutasevici, Gheorghe 2134
Cuvinov, Ion 2004
D
Dabija, Nicolae 2132
Damian, Liviu 2132
Darie, Pavel 2132
David, Ludmila 2210
Dediu, Ion 2061
Deleanu, Liviu 2132
Dimitrov, Vera 1972
Diordiev, Radu 2135
Doga, Eugen 2132
Doibani, Tatiana 2059
Dolea, Igor 2012, 2019
Dolgan, Mihai 2132
Domanciuc, Vasili 2055
Dora, Simion 2013
Dragalina, Galina 2054
Dragnev, D. 2191
Dragnev, Demir 2195
Dragomir, Vasile 2024
Drgan, Grigore 2135
Drumea, Dumitru 2068
Drumea, Luminia 2068
Dru, Boris 2136
Dru, Ion 2132
Dru, Veronica 2136
Duca, Gh. 2191
Dumbrveanu, Victor 2132
Dupouy, Eleonora 2091
E
Erizanu, Gheorghe 1970
Ernu, Vasile 1981, 2158-59
Escarre, Roberto 2037-39, 2041-42, 2044
Esinencu, Nicolae 2132

70

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Eanu, C. 1991
Eco, Constantin 2076

Gumeniuc, Iachim 2083


Gurin, Andrei 2100
Gurschii, Alexei 2181
Guanu, Vasile 2053
Guu, Iacob 2054
Guzun, Mihail 2099
Guzun, Roman 2024

F
Fedov, D. 2132
Filip, Iulian 2132, 2190
Filip, Vitalie 2182
Floander, Ion 2096

Hadrc, Ion 2132, 2143


Hmelniki, Igor 2182
Hodorgea, Pavel 2148
Hodosov, G. 2132
Horga, Ioan 2203
Horjan, O. 1996
Hristiuc, L. 2027
Hropotinschi, Andrei 2125
Hurloiu, Ion Iulian 2214

Galaction, Gala 2132


Galaicu-Pun, Em. 2128-29, 2137, 2142
Galaicu-Pun, Emilian 2137, 2151
Galiman, Simona 2211
Galupa, Dumitru 2086
Garaz, Mihail 2132
Ganea, Grigore 2092
Gheorghiu, Constantin Virgil 2132
Gheorghi, Dumitru 2132
Gherman, Marcel 2138
Gherman, Teodora 1959
Gherfeld, D. 2132
Ghidirim, Gheorghe 2069
Giurcu, Adrian 2212
Grbu, Ecaterina 1974
Grleanu, Lora 2117
Gligin, Aliona 2058
Gnatiuc, Mariana 2118-20, 2122
Godorozea, Maria 2197
Goga, Octavian 2132
Gogu, Tamara 1964
Golubichi, Silvia 2048
Gona, Elena 2213
Gona, Gheorghe 2032
Gorceac, Leonid 2132
Gori, Igor 2024
Gorincioi, Gheorghe 2099
Gornea, Filip 2075
Gorobievschi, Svetlana 1997
Gospodinov, Gheorghi 2158
Grama, Steliana 2132
Gramma, Rodica 1978
Grati, Aliona 2188
Gribincea, Alexandru 2003, 2094
Gribincea, Mihai 1984
Gribincea, Vladislav 2007
Grigori, Roman 1972
Grossu-Chiriac, Cristina 2186
Groza, Daniela 2012
Gugel, Anatol 2132
Gumaniuc, Iachim 2081

I
Iorga, Nicolae 2132
Istru, Bogdan 2132
Ichim, Andrei 2165
Inhelder, Brbel 1970
Istru, Bogdan 2132
J
Jalb, Zoia 2103
Jereghi, Vanu 2014-15
K
Kaciurovskaia, Cristina 2172
Kellehear, Allan 2068
Kolesnik, Brndua 2198
Krtesi, Sandor-Gabor 2114
Kulikovski, Lidia 2132, 2198
L
Lari, Leonida 2132
Leca, Vitalie 2145
Lena, Anatol 2115
Lecu, Elena 1966
Levichi, Alexei 2058
Litvin, Aurelia 2097
Livdaru, Stela 2014-15
Livichi, O. 2027
Loghin, Petru 2049
Lopata, Iulia 2215
Lozan, Aurel 2084-86
Lozovanu, Petru 2052

71

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

Luchin, Lilian 2016


Lungu, Vasile 2005
Lupacu, V. 2105
Lupacu, Valeriu 2106-07
Lupu, Ion 2085
Lutenco, Lina 2048
Luxenburg, A. 2132

Movileanu, Pavel 1995


Mumji, T. 1961
Muntean, A. 1963
Munteanu Andrei 2060
Munteanu, Angela 2106-07
Munteanu, Dumitru 2143
Musta, Sergiu 2199

Macrinici, Sorina 2007


Madan, Gheorghe V. 2132
Maior, George Cristian 2026
Malai, Emilia 2066
Malanechi, Vasile 2132
Malarciuc, Gheorghe 2132
Malev, Vera 2132
Marcovici Mugurel, Alin 2216
Marcu, Aurelia 2118-22
Mardare, Andrei 2202
Mardare, Marcela 2141, 2148, 2154
Marian, V. 1963
Maralcovschi, Teo-Teodor 2049
Martniuc, Irina 1997
Marulea, Alexei 2139
Marulea, Gabriela 2139
Matcovschi, Dumitru 2132, 2140
Matei, C. 2191
Matiescu, Svetlana 2164, 2169
Matveev, Sergiu 2104
Mazur, Minodora 2074
Mrcu, Mihai 2108
Mndcanu, Virgil 2033
Melega, Mihaela 2165
Melentiev, Eugenia 2053
Melnic, S. 2105
Melnic, Victoria 2102
Melnic, Vl. 2191
Meniuc, George 2132
Mica, Sergiu Marei 2132
Micu, Gabriel 2199
Mihail. Paul 2132
Miron, Aliona 2082
Mititelu, Diana 2096
Mndrua-Stratan, Rodica 2068
Mrza, Galina 2145
Mslichi, Valentina 2217
Mu, Ion 1962, 2141
Mu, Lia 2141
Mocanu, Victor 2021
Moraru, Anatol 2142
Moraru, Lidia 2115
Morei, Virgiliu 2096

Nacco, Olga 2132


Nagacevschi, Viorica 2132
Nagy Moldovan, Ana 2000
Nan, Costica 1994
Nastas, V. 2063
Nazaria, Sergiu 1986
Negar, Ecaterina 2144
Negrei, Ion 2195
Negrei, Viorica 2195
Negrui, Oleg 2132
Negruzii, Constantin 2132
Nicolaev, V. 2132
Nicolau, Adrian 2031, 2196
Novorojdin, Dumitru 2022, 2080
O
Oboroc, Elena 2035
Odajiu, Iurie 2016
Oglind, Emilia 2111
Olrescu, Dumitru 2109
Olinic, Iaroslav 2192
Onceanu, Vasile 2022
Onceanu, Vasile Petru 2022
Onofrei, Dorin 2159
Oprea, Iurie 2187
Oprea, V. 2191
P
Paiu, Liuba 2050
Paladi, Adriana 1978
Palancean, E. 2063
Papuc, Daniela 2145
Papuc, Liviu 1970
Pareniuc, Alexandru 2023
Partole, Claudia 1965, 2146
Paa-Burlacu, M. 2123
Patron, Petru 2002
Pavlenco, Ion 2147
Pavlov, Leonid 1972
Pduraru, Galina 2111
Pdure, Andrei 2004
Punescu, Adrian 2132

72

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Perjan, Carolina 1964


Petic, Mircea 2218
Pitlik-Zacon, Alexandra 2148
Prac, Mariana 2117
Placinta, Anatolie 2024
Plaget, Jean 1970
Platon, Ion 2082
Plmdeal, Ana-Maria 2109
Poenaru, Florin 1981
Pogola, Lilia 2030
Pogola, Vitalie 2130
Pogone, Renata 2068
Pogone, Vadim 2068
Ponomari, Fiodor 2132
Popa, Alexandru 2199
Popa, Neculai 2103
Popovici, Ludmila 2014-15
Port, Angela 2058
Postic, Alexandru 2193-94
Postolache, Ghenadie 2132
Postolachi, Doina 2149
Postolachi, Valentina 2001
Postolati, V. 2078
Potarencu, M. 1961
Potrniche, Mihai 2190
Proca, Ion 2108-09, 2132
Prohin, Victor 2132
Pruteanu, Nadejda 2200
Puiu, Ctlina 2158
Pung, Alexei 2023
Pukin, A. S. 2132

Rurac, M. 1963
Rusnac, Gheorghe 1990
Russo, Mariera 2132
Rusu-Cozulina, N. 2132
Rusu, Cristina 2113
Rusu, Ecaterina 2035
Rusu, Valeriu 2132
S
Sava, Mihai 2183
Schico, Nicolae 2202
Schmidt, Vivien A. 1983
Scobioal, Genoveva 2132
Scobioal, Marian 2086
Semionov, Ivan 2032
Serebrian, Oleg 2151
Siniki, Vladimir 2150
Slivinschi, Vl. 2132
Slutu-Grama, C. 2191
Slutu-Soroceanu, Nina 2132
Sofronovici, tefan 2132
Solomon, Ioan 1976
Sontu, Ghenadie 2201
Soroceanu-Slutu, Nina 2183
Sptaru, Nicolae 2132
Stan, tefania 1960
Stan, Victor 1960
Stasiuk, Andrezej 2132
Stati, Vasile 2125
Stati, Vitalie 2011
Stavischi, Irina 2132
Strcea, Marian 2132
Stelea, Vitalie 2192
Stratan, Alexandru 1956
Stratan, Maria 2219
Stratulat, Inesa 2132
Sturza, Rodica 2100
Suceveanu, Arcadie 2152
Sulac, Nicolae (2108)
Suveic, Luminia 2072

R
Racu, Igor 1964, 2031, 2196
Radu, Daria 2132
Radu, tefan 1973
Ranga, Alexandru 2132
Rileanu, Nicolae 2108
Revenco, Nineli 2074
Revencu, A. 2123
Robot, Alexandru 2132
Rogozanu, Costi 1981
Rojco, A. 2027
Rojnoveanu, Angela 2102
Roman, Maria 2053
Romanciuc, Ruxanda 2143, 2148, 2154
Romanciuc, Vasile 2132
Roca, Agnesa 2132
Roca, Andrei 2150
Roca, Sergiu 2024
Roca, Valentin 2132
Rotaru, Maria 2043

apiro, Solomon 2132


cerbina, Viorel 2024
iclovan, Gabriela Lucia 1983
ipo, Sorin 2203
icanu, Dumitru 2076
leahnichi, Mihai 2033
tefni, Ion 2201

73

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

Vatamanu, Ion 2132


Vatavu, Elmira 2098
Vcaru, Silviu 2005
Vileanu, Cristina 1980
Velciu, Aliona 2071
Vengher, Mihai 2202
Verde, Tatiana 2223
Verejanu, Renata 2132
Vieru, Grigore 2132
Vieru, Ion 2132, 2153
Vieru, Liliana 2154
Vieru, Vadim 2007
Viniec, Matei 2128-29
Viziru, Andrei 2145
Vlas, Sergiu 1995
Vod, Gheorghe 2132
Voineac, Vasile 2088
Voronina, Daria 2166, 2173
Vovc, Victor 2051
Vulpe, Ana 2124

Taban, Elena 2095


Tac, Mihai 2103, 2193-94
Tcaci, Z. 2132
Tecuci, Alexandru 2189
Teleuc, Victor 2132
Teodorovici, Petru 2132
Teosa, V. 1991
Terzi-Barbaroie, Daniela 1977, 1980
Tighineanu, Ion 1956
Timoco, Maria 2071
Timu, Andrei 1979
Tintiuc, Tatiana 2037, 2044
Tru, M. 2078
Toac, Zinovia 2220
Todera, Ion 2060
Toma, Cristina 2067
Toma, Radu 2031, 2196
Topor, Gabriela 1964
Traianus 2132
Triboi, Vera 2050
Tricolici, Claudia 2132
Troian, Iulia 2221
Tudorache, Gheorghe 2059
Tudoran, Dorin 2137
Tuhari, Tudor 2095

Z
Zachernicinaia, Anna 2224
Zacon, Iurie 2148
Zacon, Sveatoslav 2148
Zadnipru, Petru 2132
Zaharia, Victor 2012, 2014-15, 2019
Zavtoni, Oxana 2077
Zirroni, Roberto 2100
Zmeev, Vladimir 2153, 2160, 2162, 2167,
2170, 2174, 2176, 2178, 2180
Zmeu, Anatolie 1974
Zubcov, Elena 2056

apoc, Vasile 2049


apu, Veaceslav 2222
buleac, Ada 2131
ibuleac, Sava 2073
rdea, Teodor N. 1978
opa, Tudor 2202
urcan, Grigore 2039, 2041
urcan, Ion 2017, 2025
urcan, Petru 1994
urcanu, Iano 2132

, 2132
, 2184
, . 2064
, . . 2110

Ulian, Galina 2001


Ungureanu, Laurenia 2056, 2060

, 2028
, 2132
, 2132
, 2132
, 2018
, 2029
, 1971

V
Vangheli, Mihail 2079
Varzari, Pantelimon 1982
Varzaru, Lidia 2115
Vasilache, R. 1961, 2191
Vasilacu, Ion 2002
Vasilescu, Gr. 1991

, . . 2132

74

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, 2132
, . 2064

, 2087
, 2132
, 2132, 2161, 2163,
2168, 2171, 2175, 2177, 2179
, 2132
, . . 2126-27
, 2010

, 2010
, . . 2126-27

, . . 2090
, . . 2132
, 2155
, . . 1957

, . . 2089

, 2192
, 1992-93
, 2132
, 2006

, 2192

, 2225
, 2028

, 2132
, 2132
, . . 2089
, 2132

, 2132
, 2087
, . . 1957

, . . 2132
, 2132
, 2132
, 2132
, 2010
, 2010

, 2184
1989

, 2132
, 2028
1971
, 2132
, . . 2090
, 2132
, 2132
, 1969
, . 2064
, 2132
, . . 2126-27
, . . 2036
, 2132

, 2132
, 2087
, . . 2101
, 2132
, 2132
, 2156
, . . 2155
, . . 2090
, 2132
, 2132
, 2132

, 2132
, 2132
, 2132
, 2018

, 1989
, . . 2036
, 2090
, 2132

75

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

, 2192
, . 1992-93

, 2132

, . . 2036

, 2157
, 2132
, . . 1957

, 2132
, 2132

, . 1975
, 2132
, 2132

, 2132

Index de titluri
101 Dalmaieni 2174
101 2175
Accesibilitatea i usabilitatea 2037
Actual problems of protection and sustainable
use of the animal world diversity 2060
Aladin 2160
Alice n ara Minunilor 2162
Analele Ageniei "Moldislva" 2081
Analele Institutului de Energetic 2078
Anuar tiinific 1986
Anuar tiinific: muzic, teatru, arte plastice
2102
Aquaculture in central and eastern Europe:
present and future 2055
Aspecte actuale n managementului riscurilor
psihosociale n timpul sarcinii i dup natere 2076
Bazele tehnologiilor asistive 2038
Best Practices Anthology of communities from
municipality of Chisinau 2021
Biologie 2058
Blancherose et roserouge 2164
Campaign Finance in Moldova 1998
Care of the Dying in the Republic of Moldova
2068
Categoriile tehnologiilor asistive 2039
Cele mai ndrgite poveti 1966
Chiinul n literatur 2132
Cimitirul Eroilor din Chiinu 2103
Cine cinel 2165
Cinele i ma 2166
Codul fiscal al Republicii Moldova 1999
Colorm desene animate 1967
Colorm eroii basmelor 1968

Conferina Naional "Cercetarea i inovarea


n parteneriat cu mediul de afaceri", Chiinu, 10 noiemb. 2011 1956
Conferina naional tiinifico-practic cu
participare internaional "Transport: economie, inginerie i management", 28-29 oct.
2094
Conferina tiinific a studenilor "Probleme
actuale ale tiinelor socioumane" 1964
Conferina tiinific de totalizare a activitii
de cercetare a cadrelor didactice, 13-13 mai
2011 2046-47
Conferina tiinific internaional "Identitatea
civic i integrarea european factori ai
consolidrii statalitii moldoveneti", (Chiinu, 5-6 oct. 2011) 1985
Conferina tiinifico-practic "Vinul n mileniul
III probleme actuale n vinificaie", 24-25
Noiemb. 2011 2100
Conspecte numismatice (I) 2104
Constituia Republicii Moldova din 29.071994
2009
Copiii cu cerine educative speciale: aspecte
teoretico-practice de integrare n societate
2040
Covoare moldoveneti 2133
CriticAtac 1981
Cum promovm egalitatea de gen n organizaiile non-guvernamentale 1977
Curs de fizic 2051
Diferenierea dismicrobismului i disfunciilor
intenstinale diareice 2071
Drepturile omului n Moldova 2009-2010 2007
Dumbo 2167
Ghidul arhivelor din Republica Moldova 2193

76

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ICT pentru elevii cu CES 2041


Impactul crizei manageriale asupra activitii
ministerului afacerilor interne 2020
Interaciunea metodelor n nvmntul superior 2048
Interaciunea om-calculator 2042
ngrijirea bolnavilor muribunzi n Republica
Moldova 2068
Jurnalitii contra corupiei 1962
La princesse et le petit pois 2169
Langue et styles de texte 2115
Limba i literatura romn 2118-22
Lista lucrrilor tiinifice i a titlurilor de protecie publicate n anul 2010 din alte surse de
finanare dect cele bugetare 2010 1961
Lucrri tiinifice 1996
Masa rotund "Rusia-Moldova: un dialog n
numele viitorului"1988
Maini de terasamente 2079
Materialele colocviului tiinifico-practic "Promovarea limbii germane n contextul lingvisticii europene", 21 mai 2011 2112
Materialele conferinei a 4-a internaionale de
Medicin perinatal, seciunea moae, 1314 oct. 2011 2077
Materialele conferinei tiinifice "Structura i
funcionalitatea sistemelor biologice diversitate i universalitate" 2059
Materialele congresului al 2-lea la medicilor
legiti din Republica Moldova : consacrat
aniversrii a 60 ani de la fondarea Centrului
de Medicin Legal (cu participare intern.),
20-22 oct. 2011, Chiinu, Rep. Moldova
2004
Materialele Simpozionului internaional "Dezvoltarea durabil a sectorului forestier noi
obiective i prioriti", 17-19 noiemb. 2011
2082
Mnstirea Pripiceni-Curchi 1972
Mica Siren 2170
Motanul i cocoul 2172
Motanul i vulpea 2173
O antologie de practici de succes a comunitilor din municipiul Chiinu 2021
Optimizarea regenerrii reparatorii a esuturilor i imunogenezei locale n contextul funcionrii nanosistemelor naturale 2069
Organizarea procesului educaional n nvmntul precolar primar, gimnazial i liceal 2034
Parteneriatul social n contextul transformrilor
sistemico-economice 2001

Pinocchio 2176
Pledoarie pentru educaie cheia creativitii
i inovrii 2030
Politica extern a Republicii Moldova 20092011 1987
Prestaiile sociale i impactul lor asupra reducerii srciei n Republica Moldova 2027
Principiul centrrii pe elev n activitate profilactic 2035
Probleme actuale ale tiinelor umanistice
2031, 2196
Probleme i perspective de dezvoltare a
potenialului economic i managerial al Republicii Moldova n condiiile de criz 2003
Profesor universitar Filip Gornea. Tratamentul
chirurgical al leziunilor articulaiei cotului la
adult: realizri, probleme, perspective 2075
Raport privind respectarea drepturilor omului
n Republica Moldova n anul 2010 2008
Raport privind starea sectorului forestier din
Republica Moldova 2084
Relaiile moldo-bulgare: Personaliti marcante. nvmnt i tiin 2032
Republica Moldova 2191
Retro Chiinu 2201
Sntoi ntr-un mediu sntos 2066
Simpozionul internaional "Politici imperiale n
estul i vestul spaiului romnesc", ed. a 3a, Oradea, 10-13 iun. 2010 2203
Sistemul endocrin 2065
Social Partnership in the Context of Systemic
and Economic Trasformations 2001
Studiu analitic privind consumul de mas
lemnoas n Republica Moldova 2085
tiina politic n Republica Moldova: realizri
i perspective 1991
Tarife de costuri n agricultur 2002
Tierile ilicite ale vegetaiei forestiere n Republica Moldova 2086
Tezele celei de-a 64-a conferin tiinific a
studenilor, masteranzilor 1963
Tinker Bell Clopoica 2178
Training "Metode de cunoatere a elevilor cu
CES" 2044
Trupele de Carabineri [ale Min. Afacerilor
Interne din Rep. Moldova] 2024
Un rzboi al minii 2026

: 2055
2163
2161
1969

77

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

2164
1957
2192
2168
- 2179

2064
" : " 1988
- :
. 2032
- 1972
. 2028

2036
2177
2009-2010 2007
2169
2171

2045
2126-27

2010

Index de subiecte
Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice
Anuare (rom., engl., rus) 2102
"Actual problems of protection and sustainable
use of the animal world diversity" International Conference of Zoologists 2060
Administraie local Practici 2021
Afaceri Ghiduri 1997
Agenia "Moldsilva" Anale (rom., rus) 2081
Alergologie 2067
Anatomie 2063
Anomalii dento-maxiliare Tratament 2070
Arhive Republica Moldova Ghiduri 2193
Arhive Republica Moldova Legislaie 2194
Arte aplicate 2106-07
Articulaia cotului Leziuni Tratament chirurgical 2075
Asigurri (rus) 2029
"Aquaculture in central and eastern Europe:
present and future" Workshop (rom.,
engl., rus) 2055
Automobile (engl.) 2080
Basarabia, 1914-1947 Istorie 2199
Biofizic (rus) 2064
Biologie 2057-58
Biserica (Uniunea de Conferine) a Adventitilor de Ziua a aptea din Republica Moldova
1973
Boli heparo-biliare la gravide 2073
Brigada de poliie cu destinaie special "Fulger" Republica Moldova Istorie (rom.,
engl.) 2025
Bulboaca Sate Raionul Anenii Noi
Republica Moldova Istorie 2197
Cadastru (rom., engl., rus) 1996
Cri de colorat 1966-68

"Cercetarea i inovarea n parteneriat cu


mediul de afaceri" Conferin naional
(rom., engl., rus) 1956
Chimie 2053
Chiinu Istorie 2198
Chiinu Monumente arhitecturale Istorie
2201
Cimitirul Eroilor din Chiinu Istorie 2103
Clasificarea produciei 2098
Codificarea produciei 2098
Codul fiscal al Republicii Moldova 19999
Comportament social (engl.) 1978
Comunicare n grup 1976
Conferina tiinific a studenilor, masteranzilor i doctoranzilor Universitatea Agrar
de Stat din Moldova (rom., rus) 1963
Conferina tiinific de totalizare a activitii
de cercetare a cadrelor didactice Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
din Cahul (rom., engl., rus) 2046
Conferina tiinific de totalizare a activitii
de cercetare a cadrelor didactice Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
din Cahul (rom., rus) 2047
Conflicte internaionale (rus) 1989
Congresul medicilor legiti din Republica
Moldova (rom., engl., rus) 2004
Constituia Republicii Moldova 2009
Contabilitate nvmnt superior 2095
Copii cu dizabiliti Integrare n societate
(rom., rus) 2040
Criminalistic 2013
Delincven juvenil Poliie 2019
Delincven juvenil Republica Moldova
2012
Democraia n Europa 1983

78

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Departamentul Trupelor de Carabinieri al


Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova 2024
Desen anatomic 2105
"Dezvoltarea durabil a sectorului forestier
noi obiective i prioriti" Simpozion internaional (rom., engl., rus) 2082
Diabet zaharat 2072
Dicionar explicativ i etimologic Limba
romn 2124
Dicionar german-romn, romn-german
(rom., germ.) 2113-14
Dicionar moldovenesc-romnesc 2125
Dicionare universale ilustrate Limba rus
(rus) 2126-27
Disfuncii intestinale diareice 2071
Doctrine economice (rus) 1992-94
Drept (rom., engl., rus) 1996
Drept internaional privat Republica Moldova
(rus) 2006
Drept penal 2011
Drept penal internaional 2005
Drepturile omului Republica Moldova 200708
Drepturile omului (rus) 2010
Economie Parteneriat social (rom., rus)
2001
Ecosisteme acvatice 2056
Educaie (rom., fr., rus) 2031
Educaie cretin 2033
Educaie incluziv Tehnologii asistive 203839
Educaie incluziv Tehnologii informaionale
2041-42
Educaie incluziv (rus) 2045
Educaie incluziv 2037, 2044
Egalitate de gen Alegeri locale 1980
Egalitate de gen Organizaii nonguvernamentale 1977
Enciclopedii pentru copii 1965
Energetic 2078
Episcopul Ioasaf de Belgorod Biografie 1974
Europa Democraie 1983
Evenimente social-politice din Republica
Moldova Articole 1984
Expertiz judiciar 2016
"Identitatea civic i integrarea european
factori ai consolidrii statalitii moldoveneti" Conferin tiinific internaional
(rom., rus) 1985

"Impactul crizei manageriale asupra activitii


ministerului afacerilor interne" Conferin
tiinifico-practic naional 2020
Factorul uman Relaii economice 1995
Finane Companii Republica Moldova
(engl.) 1998
Finane Management 2000
Fizic 2051
Fiziologie 2063
Fluturi Enciclopedii 2062
Gndire politic 1982
Geografia continentelor i oceanelor (rus)
2192
Gimnastic ritmic (rus) 2110
Gornea, Filip, 1941-, medic ortopedtraumatolog 2075
Gravide Boli heparo-biliare 2073
Gravide Riscuri psihosociali 2076
Igiena copilului 2063
Imunologie 2067
Industria alimentar 2092
Institutul de Energetic al Academiei de tiine
a Moldovei Anale (rom., engl., rus) 2078
Institutul de Stat de Relaii Internaionale din
Moldova Anuare (rom., engl., germ. alte
lb. strine) 1986
Internet 1959
Istorie Hri de contur 2195
Istorie (rom., rus) 2196
mbrcminte pentru femei Tehnologii (rus)
2101
nchisori Drepturile omului (rus) 2015
nchisori Drepturile omului 2014
ngrijirea bolnavilor muribunzi (rom., rus)
2068
ntreprinderi comerciale Conducere i administrare 2096
nvmnt Relaii moldo-bulgare Personaliti (rom., bulg., rus) 2032
nvmnt special 2043
nvmnt superior Metode interactive 2048
Jurnaliti Corupie Republica Moldova
Combatere (rom., rus) 1962
Limba francez Analiz lingvistic Stilistic
(fr.) 2115
Limba german Dicionare (rom., germ.)
2113-14
Limba romn Dicionare (rom., germ.)
2113-14
Limba romn Dicionare 2124
Limba romn Manuale 2123
Limba romn Modele de texte 2116

79

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

Limba romn din Republica Moldova Dicionare 2125


Limba romn pentru alolingvi Teste 211722
Limba rus Dicionare (rus) 2126-27
Lingvistic 2111
Literatura romn i teatrul popular 2190
Literatur bulgar Romane 2158
Literatur englez Teorie i critic literar
(engl.) 2185
Literatur german Manuale 2186
Literatur gruzin Povestiri 2159
Literatur pentru copii Ghicitori 2165
Literatur pentru copii Poveti (fr., rus)
2164, 2169
Literatur pentru copii Poveti (rus) 2161,
2163, 2168, 2171, 2175, 2177, 2179
Literatur pentru copii Poveti 2160, 2162,
2166, 2170, 2172-74, 2176, 2178
Literatur religioas 1975
Literatur romn Critic i interpretare
2187-89
Literatur romn Manuale 2123
Literatur romn Modele de texte 2116
Literatur romn Poezie 2128-29
Literatur romn din Republica Moldova
Antologii (rom., rus) 2132
Literatur romn din Republica Moldova
Autobiografii 2147
Literatur romn din Republica Moldova
Critic i interpretare 2189
Literatur romn din Republica Moldova
Epigrame 2135
Literatur romn din Republica Moldova
Poeme 2134
Literatur romn din Republica Moldova
Poeme dramatice 2140
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie (rom., fr.) 2145
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie 2130, 2141, 2143-44, 2148, 215254
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie umoristic 2150
Literatur romn din Republica Moldova
Povestiri 2133, 2136, 2138, 2142, 2146
Literatur romn din Republica Moldova
Romane 2131, 2137, 2149, 2151
Literatur romn din Republica Moldova
2139
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii Poezie 2182-2183

Literatur romn pentru alolingvi Teste


2117-22
Literatur romn pentru copii Poveti 218081
Literatur rus din Republica Moldova
Poezie Povestiri (rus) 2155
Literatur rus din Republica Moldova
Poezie (rus) 2157
Literatur rus din Republica Moldova
Povestiri (rus) 2156
Literatur rus din Republica Moldova pentru
copii Poezie (rus) 2184
Lomonosov, Mihail Vasilievici, 1711-1765,
savant rus (chimist, fizic, istoric, scriitor)
(rus) 1957
Loteanu, Emil, 1936-2003, regizor 2109
Lupus eritematos sistemic 2074
Management financiar 2000
Managementul calitii 2097
Mass-media Republica Moldova 2099
Maini de terasamente 2079
Mnstirea Pripiceni-Curchi Republica
Moldova (rom., rus) 1972
"Medicin perinatal, seciunea moae",
conferin internaional 2077
Mediul nconjurtor i sntatea 2066
Metode fizice Calitatea produselor 2052
Moraru, Anton, 1937-, istoric Biografie
2200
Noul Testament Uniti de msur 1960
Numismatic 2104
Nutriie uman 2091
Organisme unicate Protecie 2061
Organizarea nvmntului (rus) 2036
Organizarea nvmntului colar 2035
Organizarea sistemului de educaie (rom.,
gguz, ucr., rus) 2034
Pduri Republica Moldova Tieri ilicite
2086
Pepiniere silvice Republica Moldova
Practici 2083
"Pledoarie pentru educaie cheia creativitii
i inovrii" Conferin tiinific internaional (rom., engl., fr., rus) 2030
Poetica teatrului popular 2190
Politic Istorie 1982
Politic extern Republica Moldova 1987
"Politici imperiale n estul i vestul spaiului
romnesc" Simpozion internaional (rom.,
engl.) 2203
Politici publice 1981
Poliie Delincven juvenil 2019

80

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Poliie judiciar Infraciuni Prevenire


Descoperire 2023
Prestaii sociale Republica Moldova 2027
"Probleme actuale ale tiinelor socioumane"
Conferin tiinific a studenilor (rom.,
engl., rus) 1964
"Probleme i perspective de dezvoltare a
potenialului economic i managerial al Republicii Moldova n condiiile de criz"
Conferin tiinific internaional (rom.,
engl., fr., alte lb. strine) 2003
Procedur penal (rus) 2018
Prognoz astrologic Republica Moldova
(rus) 1969
"Promovarea limbii germane n contextul
lingvisticii europene" Colocviu tiinificopractic (rom., engl., germ., rus) 2112
Protecia plantelor 2088
Psihologia copilului 1970
Psihologie (rom., rus) 2196
Rspundere penal 2017
Regenerarea esuturilor 2069
Relaii economice Factorul uman 1995
Relaii internaionale Republica Moldova
Uniunea European, 1990-2010 1990
Religie hindus (rus) 1971
Republica Moldova Enciclopedie 2191
Republica Moldova Relaii internaionale
1991
Resurse forestiere Republica Moldova
Studiu analitic 2085
Resurse umane Comunicare 1976
Resurse umane Management 1994
Romnia, 1914-1947 Istorie 2199
Rusia, 1914-1947 Istorie 2199
"Rusia Moldova: un dialog n numele viitorului" Masa rotund (rom., rus) 1988
Sntatea populaiei Protecie 2066
Scriitori romni Biografii 2187
Sectorul forestier Republica Moldova
Raport 2084
Servicii de informaii secrete 2026

Sinteze organice 2054


Sistemul endocrin 2065
Societatea Orbilor din Republica Moldova
(rus) 2028
Sociologie (rom., rus) 1979
"Structura i funcionalitatea sistemelor biologice diversitate i universitate" Conferin tiinific (rom., engl., rus) 2059
Sulac, Nicolae, 1936-2003, interpret de muzic popular, artist al poporului al Republicii
Moldova 2108
tiin Indici biografici 1961
tiin Relaii moldo-bulgare Personaliti
(rom., bulg., rus) 2032
tiin agricol Personaliti Transnistria
Republica Moldova Biografii (rus) 2087
tiine ale naturii Manuale 2050
Tarife de costuri Agricultur 2002
Teatrul popular i poetica 2190
Tehnologii informaionale Lucrri de laborator 1958
Teorie economic n opera lui A. S. Puchin
(rus) 1992-93
Terapie celular 2069
Timu, Andrei, 1921-, sociolog Biografie
(rom., rus) 1979
Tradiie romneasc 2049
Trafic rutier Control Monitorizare 2022
Transport aerian de pasageri Republica
Moldova 2093
"Transport: economie, inginerie i management" Conferin tiinific internaional
(rom., rus) 2094
Ulmu Sate Raionul Ialoveni Republica
Moldova Istorie 2202
Uniti de msur n Noul Testament 1960
Utilaj tehnologic 2092
"Vinul n mileniul III probleme actuale n
vinificaie" Conferina tiinifico-practic
(rom., engl., rus) 2100
Viticultur Hibridare (rus) 2090
Viticultur Manuale (rus) 2089

Index editori
Acad. de Mut., Teatru i Arte Plastice 2102
Acad. "tefan cel Mare" 2016, 2023
Agenia "Moldsilva" 2084-86
Analytique Moldpresa 1969
Arc 1966, 2010, 2049, 2057, 2062, 2138, 2146,
2149, 2152, 2188, 2192

Art Grup Brevet 2155


Asoc. Moaelor din Rep. Moldova 2077
Batina Radog 2033
Biblion 2124

81

Cronica crii Nr 11-2011 Book annals Nr 11-2011

Biserica (Uniunea de Conferine) a Adventitilor de


Ziua a aptea din Rep. Moldova 1973
Bons Offices 1967-68, 2007, 2012, 2019, 2021,
2024, 2040, 2061, 2093, 2103, 2183
Cadran 2053, 2123, 2165
Cartdidact 2203
Cartier 1970, 1981, 2128-29, 2137, 2142, 2151,
2158-59
Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare" 1977, 1980
CEP USM 1985, 1989, 1991, 2001, 2017, 2052,
2054, 2065, 2098, 2104, 2111-12, 2115, 2186,
2209, 2212, 2214, 2216, 2219, 2223
Chiinu-Prim 2072
Civitas 2195
Continental Grup 2056, 2060, 2066, 2089, 2201
Cu drag 1972, 1984
Cunir & Co 2184
Draghitea 2139, 2202
Editerra Prim 2131
Ericon 1959
Farmec-Lux 1999
Grafema Libris 2132-33, 2198
IEFS 1956, 1976, 1994, 2002, 2027, 2096
Inst. de Energetic 2078
Inst. de Formare Continu 2037-39, 2041-42,
2044-45
Inst. de Studii Encicl. 2191
Inst. de tiine ale Educaiei 2030
Integritas 2166, 2172-73
IRIM 1986
Iulian 2005, 2018, 2099, 2135
Labirint-Cutasevici 1960, 2000, 2134, 2200
Litera AVN 2160-63, 2167-68, 2170-71, 2174-80
Lumina 1990, 2130, 2153, 2182
Medicin 1978, 2051, 2064, 2069-70, 2075, 2215
MS Logo 1987
Notograf Prim 2006, 2108-09
Poligraf-Design 2050, 2076

Pontos 1971, 1982, 1997, 2055, 2141,


2143, 2148, 2154, 2193-94, 2199
Prag-3 2116
Primex Com 2035, 2210, 2218
Print-Caro 1979, 1995, 2059, 2082-83,
2090, 2136
Profesional Service 2068, 2140, 2190
Promarcos Edit 2197
Prometeu 2150
Prut Internaional 2074
Sinectica-Com 2004
Silvius Libris 1965, 2181, 2187
SB 2032
State Univ. of Moldova Publishing House
2185
tiina 1983, 2113-14
Tehnica-Info 2092
Transparency Intern. Moldova 1962
UASM 1963, 1996, 2080, 2097, 2208,
2217, 2222
ULIM 2003
Ulysse 2198
Universul 2026
UPS "Ion Creang" 2043
US "B. P. Hasdeu" Cahul 2189
UST 2048, 2095
UTM 2022, 2079, 2091, 2094, 2100,
2105-07
Valinex 2110
Vector V-N 2126-27
Victoria Gomon 1975
Visual Design 2025
1992
2036
2087, 2157
1971
. - . 1957
2101

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-72-130-1 1997
ISBN 978-9975-9702-7-3 2014
ISBN 9975-9801-04 2053

ISBN 978-9975-61-482-5 2062


ISBN 978-9975-4146-1-6 2072
ISBN 978-9975-4244-0-0 2099

82

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVIST

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958


2011
NR 11
(4625-5247)

NOIEMBRIE

NOVEMBER

0 GENERALITI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII


001 tiin i cunoatere n general
(Vezi Nr 4634, 4658, 4661, 4864)
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi Nr 4629, 4636, 4639, 4642, 4646, 4714, 4797, 5101)
005 Conducere i organizare. Management
005.1 Teoria i practica organizrii
4625. Brc, Alic. Necesitatea apariiei managementului public ca domeniu distinct al
tiinei managementului = The need for the emergence of public management as a distinct
field of management science / Alic Brc, Cristian Chiulescu // Economica. 2011. Nr 2.
P. 40-44. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4741)
008 Civilizaie. Cultur. Progres
4626. Plcint, Tudor. Tudor Plcint : Cultura este mecanismul prin care mi definesc identitatea ca individ : [interviu cu eful Direciei cultur i turism din raionul Hnceti] / a
intervievat : Romina Plugaru // Realiti Culturale. 2011. Nr 5. P. 29-31.
(Vezi de asemenea Nr 4663-64, 4810,5201)

02 BIBLIOTECONOMIE
4627. Amoritu, Angela. Diversificarea serviciilor informaionale n sprijinul procesului
educaional : [din experiena Bibl. t. a ASEM] / Angela Amoritu // Bul. ABRM. 2011. Nr
1. P. 50-52. Bibliogr. : 5 tit.
4628. Arion, Liubovi. Biblioteca colar ntre tradiie i modernitate : Atelier profesional : (comunicat) / Liubovi Arion // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 105-106.

83

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4629. Butucel, Elena. Cultura informaional : necesitatea de adaptare la cerinele


societii : [din experiena Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu" din Chiinu] / Elena Butucel // Bul.
ABRM. 2011. Nr 1. P. 98-100. Bibliogr. : 4 tit.
4630. Butucel, Elena. Forme de evaluare a personalului n Biblioteca Municipal "B.
P. Hasdeu" : [din Chiinu] / Elena Butucel // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 108-110.
Bibliogr. : 5 tit.
4631. Calancea, Maria. Orele de cultur informaional i formarea pentru via a
beneficiarilor bibliotecii colare / Maria Calancea // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 101-102.
4632. Cebotari, Margareta. Voluntariatul versus Biblioteca 2.0 : [n cadrul BM "B. P.
Hasdeu"din Chiinu] / Margareta Cebotari // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 72-75.
Bibliogr. : 6 tit.
4633. Cheradi, Natalia. Programul eIFL-OA din Republica Moldova n anul 2010 /
Natalia Cheradi // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 13-16.
4634. Cheradi, Natalia. Publish or Perish i Google scholar instrumente moderne
pentru analiza impactului cercetrilor : [indicatorii bibliometrici i scientometrici] / Natalia
Cheradi // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 27-30. Bibliogr. : 14 tit.
4635. Chitoroag, Valentina. Descrierea bibliografic a documentelor : aliniere la noile cerine internaionale : Atelier profesional : [Chiinu, 11 noiem. 2010] / Valentina
Chitoroag // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 104-105.
4636. Ciobanu, Silvia. Utilizarea reelelor sociale n promovarea imaginii Bibliotecii
Universitare de la Bli : [din experiena Bibl. t. a Univ. de Stat "Alecu Russo"] / Silvia Ciobanu // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 31-33.
4637. Corghenci, Ludmila. Bibliotecari de consisten comportamental i profesional : [pe marginea rezultatelor Concursului na. "Cel mai bun bibliotecar al anului 2010"] /
Ludmila Corghenci // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 7-8.
4638. Costin, Ludmila. Biblioteca, bibliotecarul n secolul XXI : [despre Sistemul Na.
de Bibl. i activitatea ABRM] / Ludmila Costin // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 5-6.
4639. Ghinculov, Silvia. Activitatea Comisiei informatizare i tehnologii informaionale : [n bibl. din Rep. Moldova : (oct. 2009 noiem. 2010)] / Silvia Ghinculov // Bul. ABRM.
2011. Nr 1. P. 19-20.
4640. Ghinculov, Silvia. Consoriul eIFL Direct Moldova la 10 ani de activitate / Silvia
Ghinculov // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 8-12.
4641. Gore, Lilia. Cultura informaional a utilizatorilor bibliotecilor de colegiu : [din
experiena Bibl. Colegiului Politehn. din Chiinu] / Lilia Gore // Bul. ABRM. 2011. Nr 1.
84

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

P. 93-97.
4642. Gudima, Ana. Reelele sociale web suport pentru optimizarea i simplificarea
interaciunii utilizator-bibliotec / Ana Gudima, Ina Nicu // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P.
37-38. Bibliogr. : 3 tit.
4643. Harconi, Elena. Cultura tehnologic instituional parte component a managementului calitii : [din experiena Bibl. t. a Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli] / Elena
Harconi, Lina Mihalua // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 78-80.
4644. Harjevschi, Mariana. Programul eIFL-IP din Republica Moldova n anul 2010 /
Mariana Harjevschi // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 16-17.
4645. Lupu, Viorica. Documentele tehnologice de bibliotec : clasificare, elaborare,
aplicare / Viorica Lupu // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 76-77. Bibliogr. : 4 tit.
4646. Negur, Adela. Practici Biblioteca 2.0 la UPS "Ion Creang" : [din Chiinu] /
Adela Negur // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 69-71.
4647. Oprescu, Tatiana-Adriana. Rolul bibliotecarilor n depozitele instituionale / Tatiana-Adriana Oprescu // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 21-26. Rez. n lb. rom. Bibliogr.
: 12 tit.
4648. Proca, Aliona. Misiunea bibliotecii i prezervarea digital a documentelor /
Aliona Proca, Parascovia Golovco // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 58-61. Bibliogr. : 4 tit.
4649. Sitaru, Lidia. 2011 Anul Bibliotecilor Publice din raionul Orhei / Lidia Sitaru //
Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 107.
4650. Susarenco, Ala. Biblioteca universitar suportul informaional al tiinei i
inovrii : [din experiena Bibl. t. a ASEM] / Ala Susarenco // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P.
44-48. Bibliogr. : 2 tit.
4651. Suvac, Natalia. Perspectivele dezvoltrii servirii utilizatorilor n Biblioteca tiinific a ASEM / Natalia Suvac // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 48-49.
4652. Tanaciuc, Viorica. Biblioteca Colegiului de informatic la 45 ani : reflecii istorice / Viorica Tanaciuc // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 63-64.
4653. Ttrescu, Iulia. Atelier profesional : Biblioteca ca sistem tehnologic normalizat
: [comunicat] / Iulia Ttrescu // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 75.
4654. Tcaci, Lilia. Atelier profesional : formarea culturii informaionale prioritate a
bibliotecilor n societatea cunoaterii : [comunicat] / Lilia Tcaci // Bul. ABRM. 2011. Nr 1.
P. 81.

85

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4655. Tcaci, Lilia. Cultura informaional n contextul prioritilor profesionale IFLA /


Lilia Tcaci // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 82-85. Bibliogr. : 8 tit.
4656. , . : / // Bul. ABRM.
2011. Nr 1. P. 39-43. Bibliogr. : 6 tit.
4657. , .
/ // Bul.
ABRM. 2011. Nr 1. P. 102-104.
4658. , .
/ // Bul. ABRM. 2011. Nr 1. P. 34-37 : fig.

030 Lucrri de referin generale


(Vezi Nr 4695)
06 Organizaii (n general)
061 Organizaii. Asociaii (n general)
(Vezi Nr 4727, 4815-16, 4860)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
4659. Bobn, Gheorghe. Alexandru Babii cercettor al gndirii filosofice din Moldova : [savant, dr. hab. n filosofie, prof. univ.] / Gheorghe Bobn // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 237-241. Bibliogr. : 8 tit.
4660. Felea, Ion Mihai. Ce a fost filosofia pentru antici : [eseu] / Ion Mihai Felea //
Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 22-23 : fot.
4661. Pascaru, Ana. Cercetrile n domeniul filosofiei i practica instituionalizrii lor
n cadrul AM / Ana Pascaru // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2.
P. 20-29.
4662. Tanas, Drago. Elemente de teoria valorii / Drago Tanas // Rev. na. de
drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 75-80. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 80
(16 tit.).
4663. Troianowski, Lidia. Panteon elitar n publicistica sturdzian / Lidia Troianowski
// Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 104-114. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 114 (20 tit.).
4664. Troianowski, Lidia. Vasile Ermuratski : la polul tribulaiilor spirituale i conjuncturale : [filosof, sociolog, om de cultur] / Lidia Troianowski // Rev. de Filozofie, Sociologie i
tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 225-236. Bibliogr. : 14 tit.
86

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 5201)


159.9 Psihologie
4665. Chisari, Liliana. Psihodrama ca metod de dezvoltare a ncrederii n sine la
adolescenii contemporani / Liliana Chisari, Ina Moraru // Psihologie. 2011. Nr 4. P. 3-16
: fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
4666. Moiseenco, Ana. Reflecii teoretice asupra optimismului / Ana Moiseenco //
Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2011. Nr 2. P. 56-59. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 6 tit.
4667. Racu, Igor. Dezvoltarea psihologiei teoretice i practice n Republica Moldova /
Igor Racu // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2011. Nr 2. P. 60-65 : fot.
4668. Racu, Iu. Tipuri distincte de anxietate n preadolescen / Iu. Racu // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2011. Nr 2. P. 1-16 : fig., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 5 tit.
4669. Savca, Lucia. Terapia multisistemic a tulburrilor de conduit la preadolesceni / Lucia Savca // Psihologie. 2011. Nr 4. P. 63-68. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5
tit.
4670. Vrlan, Maria. Relaia dintre imaginea de sine a adolescenilor i relaiile lor interpersonale cu prinii i semenii / Maria Vrlan, Cristina urcan // Psihologie. 2011. Nr 4.
P. 17-23 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
4671. , .
/ // Psihologie.
Pedagogie spec. Asisten soc. 2011. Nr 2. P. 39-46. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4837, 4882, 4886)

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN


4672. A plecat dintre noi Arhimandritul Arsenie Papacioc : (1914-2011) : [in memoriam] // Lumintorul. 2011. Nr 4. P. 30-32 : fot.
4673. Cojocaru, Viorel. Iconomul Stavrofor Constantin Popovici martir al lui Hristos
i al Neamului : [in memoriam] / Viorel Cojocaru // Lumintorul. 2011. Nr 4. P. 23-29.
Bibliogr. n note, p. 29 (13 tit.).
4674. Enache, Alexandru. Basarabia este o dram : (interviu cu printele A. Enache)
/ a intervievat : Ana-Maria Ciobanu, Andrei Ciobanu // Lumintorul. 2011. Nr 4. P. 3548. +94(478)

87

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4675. Marchel PS (Episcop de Bli i Fleti). Aspiraia cereasc i cea


pmnteasc / PS Marchel, Episcop de Bli i Fleti // Moldoveanca. 2011. Nr 8/9. P.
7 : fot.
4676. Marchel PS (Episcop de Bli i Fleti). Comuniunea cu Dumnezeu : meditaii / PS Marchel, Episcop de Bli i Fleti // Moldoveanca. 2011. Nr 7. P. 7 : fot.
4677. Marchel PS, (Episcop de Bli i Fleti). Frumoasa, duruta noastr comoar : [meditaii] / PS Marchel, Episcop de Bli i Fleti // Moldoveanca. 2011. Nr 10. P.
6-7 : fot. (Spiritualitate).
4678. Mihail, Paul. Rectorul Constantin Popovici lupttor pentru limba romn n
Basarabia : (1860-1943) : [in memoriam : 50 de ani de la trecerea n nefiin a rectorului
Seminarului Teologic din Chiinu] / Paul Mihail // Lumintorul. 2011. Nr 4. P. 15-22 :
fot.
4679. Popovici, Constantin. Despre Sfinii lui Dumnezeu, care ntocmai ca Apostolii
s-au ostenit cu propovduirea nvturii lui Hristos : predic / Pr. Ic. Constantin Popovici //
Lumintorul. 2011. Nr 4. P. 3-6 : fot.
4680. Preotul Alexandru Enache : (1918-2011) : [in memoriam] // Lumintorul.
2011. Nr 4. P. 33-34 : fot.
4681. Sofroni, Ana. nfruntare de ispite : [meditaie] / Ana Sofroni // Lumintorul.
2011. Nr 4. P. 62-64.
4682. andru, Ilie. "Zilele Miron Cristea" : [n memoria ntiului Patriarh al Romniei
i al Bisericii Ortodoxe Romne, Ed. a 14-a. or. Toplia, judeul Harghita, 18-20 iul. 2011] / Ilie
andru // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 222-223.
4683. Tomescu, Constantin N. Printele nostru Constantin Popovici : [In memoriam
: Art. reluat din rev. "Lumintorul", 1943, Nr 9, p. 549-554] / Constantin N. Tomescu // Lumintorul. 2011. Nr 4. P. 7-14 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4896, 5213, 5235)

3 TIINE SOCIALE

30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE


304 Probleme sociale. Mod de via
4684. Gorobievschi, Svetlana. Elaborarea conceptului managementului calitii vieii
= Development of life quality management concept / Svetlana Gorobievschi, Andrei Cojuhari
// Economica. 2011. Nr 2. P. 26-40 : fig., tab. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 5201)
88

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


311 Statistic
4685. Grl, Eugeniu. Metode de optimizare neliniar n statistic = Nonlinear
statistical optimization methods / Eugeniu Grl // Economica. 2011. Nr 2. P. 151-159 :
fig. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei
4686. Buciuceanu-Vrabie, Mariana. Evoluia efectivului i structurii populaiei Republicii Moldova pe zone economico-geografice / Mariana Buciuceanu-Vrabie, Andrei Sturza //
Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 201-213 : fig., tab. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 6 tit. i n notele de subsol.
4687. Gagauz, Olga. Sectorul Demografie : [al Inst. Integrare European i tiine
Politice al AM] / Olga Gagauz // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2.
P. 49-56.
4688. coala de Var un proiect augural al interculturalitii n Europa de Est : [pe
marginea lucrrilor c. de Var Intern. "Migraiune, minoriti, drepturile omului n statele
vecine ale Uniunii Europe : Republica Moldova i Ucraina", Chiinu, 25.08-14.09. 2011] //
Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 216-221 : fot.
4689. Ungureanu, Constantin. Populaia din teritoriul actualei Regiuni Cernui :
(1918-1940) / Constantin Ungureanu // Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 5776 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 75-76 (50 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4744)
316 Sociologie
4690. Clci, Gheorghe. Instituionalizarea sociologiei n cadrul AM : realizri i
perspective / Gheorghe Clci // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2.
P. 30-36.
4691. Timu, Andrei. O via trit din plin : [interviu cu A. Timu, mem. cor. al Acad.
de tiine a Moldovei] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine
Polit. 2011. Nr 2. P. 64-70.
Omagiu sociologului Andrei Timu la 90 de ani de la natere
4692. Caraman, Iurie. Cugetri n timp despre membrul corespondent Andrei Timu /
Iurie Caraman // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 94-96.

89

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4693. Ciocanu-Cotorobai, Maria. Omul n cercetrile sociale ale lui Andrei Timu /
Maria Ciocanu-Cotorobai // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P.
102-103. Bibliogr. n note, p. 103 (7 tit.).
4694. Ciumac, Svetlana. Implementarea cercetrilor tiinifice instituionale ale
membrului corespondent Andrei Timu / Svetlana Ciumac // Rev. de Filozofie, Sociologie i
tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 71-74 : fot.
4695. Cocieru, Vasile. Activitatea domnului Andrei Timu la Redacia Principal a
ESM / Vasile Cocieru // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 7576.
4696. Dumbrveanu, Andrei. Andrei Timu mplinirea unui mediu individual / Andrei Dumbrveanu, Victor Mocanu // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr
2. P. 88-93.
4697. Gagauz, Olga. Andrei Timu profesor i savant / Olga Gagauz // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 97-98.
4698. Lescu, Mihai. Doar trei crmpeie de neuitat / Mihai Lescu // Rev. de Filozofie,
Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 99-101.
4699. Mndru, Valeriu. Devotament / Valeriu Mndru // Rev. de Filozofie, Sociologie i
tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 80-81.
4700. Roca, Alexandru. Omagiu pentru un om de tiin notoriu i o personalitate
public marcant : [Andrei Timu] / Alexandru Roca // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine
Polit. 2011. Nr 2. P. 60-63 : fot.
4701. Sptaru, Tatiana. Andrei Timu mentorul sociologiei din Moldova / Tatiana
Sptaru // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 77-79.
4702. , . / // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 82-86.
(Vezi de asemenea Nr 4667)
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
4703. Timu, Andrei. Eficiena economiei, dezvoltarea social factori importani ai
creterii activitii sociale a populaiei / Andrei Timu // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine
Polit. 2011. Nr 2. P. 115-120. Rez. n lb. engl. Bibliogr. 6 tit.
4704. ,
.
-

/ // Rev. de Filozofie, Sociologie i


tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 214-224 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4686, 4688, 4717, 4737, 4815, 4861)
90

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

316.6 Psihologie social


4705. Robu, Viorel. Distana social fa de persoanele de alte rase n rndul studenilor romni / Viorel Robu // Psihologie. 2011. Nr 4. P. 24-37 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 12 tit.
4706. , .
/ // Psihologie. 2011. Nr 4. P. 69-80.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
4707. , . : [ ] /
// Profit. 2011. Nr 11. P. 44-46 : fot. ( & ).
(Vezi de asemenea Nr 4708-09)
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieii sociale
(Vezi Nr 4688)
316.811 Nupialitate. Cstorie
4708. Verde, Angela. Studiu experimental asupra relaiei dintre stima de sine i autonomia fa de partenerul de cuplu / Angela Verde // Psihologie. 2011. Nr 4. P. 81-87.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
4709. , . , / // Psihologie. 2011. Nr 4. P.
88 -95. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.

32 POLITIC
4710. Varzari, Pantelimon. Alexandru Zavtur fondatorul colii politologice naionale
: [dr. hab. n filosofie, prof. univ. : (1929-2008)] / Pantelimon Varzari // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 242-244.
(Vezi de asemenea Nr 4887, 4891)
321 Forme de organizare politic. Statele ca puteri politice
(Vezi Nr 4801)
323 Politic intern
(Vezi Nr 4724, 4809)
323(100-87) Politica intern a rilor de peste hotare
(Vezi Nr 4811)
323(478) Politica intern a Republicii Moldova
4711. Bumacov, Vasile. Prilej de a demonstra realizrile complexului vitivinicol =
- : [cuvntarea
Ministrului agriculturii i industriei alimentare al Rep. Moldovei cu prilejul Ed. a X-a a Srbto91

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

rii "Ziua Na. a Vinului", Chiinu, 8-9 oct. 2011] / Vasile Bumacov // Pomicultura, Viticultura i
Vinificaia. 2011. Nr 5. P. a 2-a a cop., P. 2, 27 : fot. Tit., text paral : lb. rom., rus.
4712. Cibotaru, Viorel. Politicienii sunt tentai s domine : [interviu cu V. Cibotaru,
dir. Inst. European de Studii Polit. din Moldova] / consemnare de Mariana Tabuncic // Profit.
2011. Nr 10. P. 62-65 : fot.
4713. Josanu, Yuri. Participarea politic : constituirea i consolidarea democraiei
participative : [raport n cadrul Mesei Rotunde "Alegerile locale i participarea politic", Chiinu, 5 iul. 2011] / Yuri Josanu // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2.
P. 128-138 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 138 (5 tit.).
4714. Negru, Elena. Congresul III al Uniunii Scriitorilor din RSSM i campania autoritilor mpotriva intelectualilor / Elena Negru // Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3.
P. 40-56 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 56 (37 tit.). Sfrit. nceputul : Nr 2.
4715. Negru, Gheorghe. Intensificarea "manifestrilor naionaliste" n RSSM la nceputul anilor' 80 ai sec XX / Gheorghe Negru ; trad. din lb. rus : Ilie Gulica // Destin romnesc
: ser. nou. 2011. Nr 3. P. 99-151 : fot.
4716. Vasilov, Camelia. ntre scuturile "Revoluiei Twitter" : [pe marginea evenimentelor din 7 apr. 2009, reflectate n vol. colectiv cu acelai tit.] / Camelia Vasilov // Clipa : ser.
nou. 2011. Nr 5. P. 9-10 : fig., fot.
4717. , .
/ , // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 121-127. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
4718. , . , ?! : [
] / // Profit. 2011. Nr 10. P.
3-5 : fot. (. ).
4719. , . : [ .
] / // Profit. 2011. Nr 11. P. 3-5 : fot.
4720. , . ,
: [ ] / // Profit. 2011. Nr 10.
P. 14-17 : fot.
20 de ani de la proclamarea Independenei Republicii Moldova
4721. Bulat, Eugenia. Pasul european, sau Spirala filosofic a revenirii la identitate /
Eugenia Bulat // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 28-29.
4722. Mogldea, Cristina. Examenul maturitii : 20 de ani de independen / Cristina Mogldea // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 1 : fot.
92

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4723. Moanu, Alexandru. O independen dobndit sau druit? / Alexandru


Moanu // Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 7-11 : fot.
4724. Musta, Sergiu. Anul 1991 colapsul U.R.S.S i independena Republicii Moldova / Sergiu Musta // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 175-186 : fot. Bibliogr. n
note, p. 184-186 (24 tit.).
4725. Nicu, Dan. Ieirea din minorat / Dan Nicu // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5.
P. 6-8 : fig., fot.
(Vezi de asemenea Nr 4736, 4739, 4767, 4894, 5201)
324 Alegeri
4726. Bolun, Ion. Distribuirea mandatelor n scrutine de liste de partid = Seats
allocation in party-list elections / Ion Bolun // Economica. 2011. Nr 2. P. 140-151 : fig.,
tab. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4713, 5246)
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
4727. Beregoi, Natalia. Influena societii civile asupra politicilor mediatice naionale
/ Natalia Beregoi // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 2. P. 67-79.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 46 tit. i n notele de subsol.
4728. Boboc, Lucia. La caractristique des ngociations, comme moyens politique
diplomatique au solutionnement des diffrents internationaux / Lucia Boboc // Rev. mold. de
drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 2. P. 80-85. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 14 tit. i n notele de subsol.
4729. Burian, Alexandru. Metodele i nivelurile analizei politicii externe / Alexandru
Burian // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 2. P. 57-66. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr. : 27 tit. i n notele de subsol.
4730. Filip, Cristina. La reconnaissance du Sud-Soudan, prcdent pour les entits
scessionnistes? / Cristina Filip // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 2.
P. 122-125. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 12 tit. i n notele de subsol.
4731. Johannes, Berthold. Moldova are potenial de export = Moldova Has Great
Potential : [interviu cu Excelena Sa, Dr. B. Johannes, Ambasadorul Germaniei n Rep. Moldova] / consemnare : Natalia Ciubarov // Profit. 2011. Nr 11. P. 72-75, 96-99 : fot. Tit.,
text paral. : lb. rom., engl.
4732. Juc, Victor. Reconfigurarea structurii sistemului internaional dup ncheierea
Rzboiului rece / Victor Juc, Veaceslav Ungureanu // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine
Polit. 2011. Nr 2. P. 163-182. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 181-182 (35 tit.).

93

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4733. Luft, Bogumil. Drumul ctre UE este de lung durat : [interviu cu Excelena
Sa B. Luft, Ambasadorul Extraordinar i Plenipoteniar al Rep. Polone n Moldova] / interlocutor : Natalia Ciubarov // Profit. 2011. Nr 10. P. 70-73 : fot.
4734. cu, Octavian. Border and territory in the Russian history : a glance at the
post-soviet period / Octavian cu // Rev. de Istorie a Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 86-113.
Bibliogr. n notele de subsol.
4735. , . "
"
/ // Rev. mold. de drept intern. i relaii
intern. 2011. Nr 2. P. 86-99. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 54 tit. i n notele de
subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4688, 4736, 4798, 4801, 4812, 4889, 5079)
327(478) Politica extern a Republicii Moldova
4736. Analizele Stratfor cu privire la Republica Moldova i evoluiile contextului actual
internaional : [privind dezbaterile pe marginea eseului analistului amer. George Friedman :
Mas rotund, Chiinu, 22. 03. 2011] / material cules i red. de Silvia Corlteanu-Granciuc //
Rev. de Istorie a Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 183-198.
(Vezi de asemenea Nr 4731, 4733)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
(Vezi Nr 4738)
329 Partide i micri politice
4737. Bordei, Tatiana. Clivajul politic reflecii conceptuale : [explicarea genezei i
evoluiei sistemelor de partide prin prisma clivajelor] / Tatiana Bordei // Rev. de Filozofie,
Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 153-162. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note,
p. 162 (16 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4802, 5238)
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova
4738. Jantuan, Stella. 10 lucruri despre Stella Jantuan : [interviu cu deputatul n Parlamentul Rep. Moldova din partea Partidului Democrat] / text de Natalia Ciubarov // Profit.
2011. Nr 10. P. 86-88.
4739. Srbu, Sergiu. 10 lucruri despre Sergiu Srbu : [interviu cu deputatul fraciunii
parlamentare a PCRM] / consemnare de Natalia Ciubarov // Profit. 2011. Nr 11. P. 8890 : fot.
33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE
330 Economie n general
4740.

Filip, Nelly. Rolul capitalului biologic n dezvoltarea economic = The role of


94

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

biological capital in economic development / Nelly Filip, Mirela Stoican // Economica. 2011.
Nr 2. P. 70-75. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4662, 4746)
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
4741. Borcoman, Raisa. Rolul "antecedentului" i "consecinei" n schimbarea comportamentului = The role of "antecedent" and "consequences" in changing behavior : [managementul relaiilor de munc n org.] / Raisa Borcoman, Elvira Jorovlea // Economica. 2011.
Nr 2. P. 95-99. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
4742. Levitscaia, Ala. Formarea criteriilor de evaluare a personalului n companie =
Formation of personnel assessing criteria in a company / Ala Levitscaia, Maria Carabet //
Economica. 2011. Nr 2. P. 45-50 : tab. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 2 tit.
4743. Lungu, Adrian. Reglementri privind procedura de atestare a salariailor /
Adrian Lungu // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 95-98. Rez. n lb.
engl.
4744. Poalelungi, Olga. Migraia i aspecte ale securitii sociale a lucrtorilor
migrani din Republica Moldova / Olga Poalelungi // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine
Polit. 2011. Nr 2. P. 191-200 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 200 (8
tit.) i n notele de subsol.
4745. Secrieru, Oxana. Rolul angajatorului privind asigurarea securitii i sntii
salariatului n munc / Oxana Secrieru // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec.
P. 116-119. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 119 (12 tit.).
4746. Vaculovschi, Dorin. Impactul crizei economice mondiale asupra politicii de
ocupare a forei de munc din Republica Moldova = The global economic crisis impact on
employment policy in the Republic of Moldova / Dorin Vaculovschi // Economica. 2011. Nr
2. P. 51-60 : tab. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 12 tit.
4747. , .
/ . // . 2011. Nr 11. P. 46-48. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4706, 4740, 4797, 4806, 4849-50, 4852, 4863, 4939, 5087)
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine
4748. Botnarenco, I. Categoria de destinaie a terenului n coninutul cadastrului / I.
Botnarenco, E. Zubco // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 52-55 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 6 tit.

95

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4749. Botnarenco, I. Modificarea categoriei de destinaie a terenurilor : (aspect social, economic i juridic) / I. Botnarenco, E. Zubco // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 56-59
: tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4750. Dodu-Gucea, Larisa. Problema locuinei sociale n Republica Moldova = Problem of social housing in the Republic of Moldova / Larisa Dodu-Gucea, Aliona Lsi // Economica. 2011. Nr 2. P. 75-79 : fig. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4753, 4853, 5023, 5247)
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
4751. Lobanov, Natalia. Dinamica pieei serviciilor de consultan din Republica
Moldova i reflectarea principalelor tendine ale ei = Market dynamics of consulting services
in the Republic of Moldova and reflection of its major trends / Natalia Lobanov, Roman Zubco
// Economica. 2011. Nr 2. P. 21-26 : fig. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4707, 4742)
336 Finane
4752. BC Victoriabank S.A. : 15 //
Profit. 2011. Nr 10. P. 52-53 : fot.
4753. Cimpoie, D. Banca funciar catalizator potenial important al consolidrii terenurilor agricole din Republica Moldova / D. Cimpoie // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P.
97-103 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4754. Ciobu, Stela. Cardurile bancare instrumente de fidelizare a clienilor bncilor
comerciale = Bank cards customer loyalty tools of commercial banks / Stela Ciobu, Ivan
Luchian, Victoria Iordachi // Economica. 2011. Nr 2. P. 122-130. Tit., text paral. : lb.
rom., engl. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
4755. Costiuc, Ana. Ana Costiuc : Dac vrei s mnnci, trebuie s dai din coate :
[interviu cu A. Costiuc, expert la Banca Na. a Moldovei] / a dialogat : Corina Kiperi // Moldoveanca. 2011. Nr 10. P. 23-25 : fot.
4756. Doni, Irina. Marele promotor al unei cariere de succes : [dialog cu I. Doni, jurisconsult principal la Banca Na. a Moldovei] / a dialogat : Corina Cojocaru // Moldoveanca.
2011. Nr 7. P. 22-23 : fot.
4757. Petroia, Andrei. Impozitul pe venit al persoanelor juridice ntre necesitate i
instrument de educaie fiscal = Corporate income tax between necessity and fiscal
education instrument / Andrei Petroia, Iana Agachi // Economica. 2011. Nr 2. P. 114122 : fig., tab. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n notele de
subsol.
96

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4758. Popa, Andrei. Dimensiunea competiional a pieei bancare din Republica


Moldova prin prisma indicatorilor de eficien = The degree of market competition on the
banking market of the Republic of Moldova through efficiency indicators / Andrei Popa, Aliona
Croitoru // Economica. 2011. Nr 2. P. 105-114 : fig., tab. Tit., text paral. : lb. rom.,
engl. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
4759. , . /
// Contabilitate i audit. 2011. Nr 11. P. 33-45 : fot., tab. Bibliogr. n notele de
subsol.
4760. , . 2012 /
// Contabilitate i audit. 2011. Nr 11. P. 6-7 : fot.
4761. , . : / // Contabilitate i audit. 2011. Nr 11. P. 78-94 : fot.
Bibliogr. n notele de subsol.
4762. . 2012 : ,
: [ / , . , , . , ,
. . . , . . ] / . : // Profit. 2011. Nr 10. P. 18-20 : fot.
4763. . III 2011. II .. //
Profit. 2011. Nr 11. P. 17-19 : fot.
4764. , . / // Contabilitate i audit. 2011. Nr 11. P. 12-14 : fot.
4765.

// Profit. 2011. Nr 11. P. 8-10 :

tab.
(Vezi de asemenea Nr 4788, 4827, 4843, 4859, 5085, 5090)
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
(Vezi Nr 4703)
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
4766. Ghenova, Svetlana. Aspectele de baz ale modernizrii sectorului agrar n
condiiile gestiunii anticriz = Basic issues of agricultural sector modernization in anticrisis
management conditions : [din UTA Gguzia] / Svetlana Ghenova, Svetlana Curaxina //
Economica. 2011. Nr 2. P. 90-95 : tab. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 4 tit. i n notele de subsol.

97

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4767. Marin, Alexandra. "Moldova-2020", sau Cum va arta Moldova peste nou ani
: [opinia experilor pe marginea strategiilor de dezvoltare / Victor Bodiu, secretarul general al
Guvernului, Roman Chirc, dir. Inst. Economiei de Pia] / material pregtit de Alexandra
Marin // Profit. 2011. Nr 11. P. 80-81: fot., tab.
4768. Priscaru, Veronica. Evoluia spaiului rural al Republicii Moldova prin prisma
indicatorilor economici / Veronica Priscaru // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 104-106 :
fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4711, 4783, 4792-93, 4795, 4861, 5017, 5081, 5093, 5096)
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia
4769. , . : [ . .
Aquatrade . ] / : //
Aquarelle. 2011. Nr 11. P. 28-31 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 5091)
339.5 Comer exterior. Comer internaional
4770. Balichi, Tudor. La 20 de ani de existen vama Moldovei privete napoi cu
mndrie i cu optimism n viitor / Tudor Balichi // Vama. 2011. Nr 4. P. 2-3 : fot.
4771. Biroul Vamal Bli / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. 2011. Nr 4.
P. 24-25 : fot.
4772. Biroul Vamal Bender / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. 2011. Nr
4. P. 19 : fot.
4773. Biroul Vamal Briceni / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. 2011. Nr
4. P. 30-31 : fot.
4774. Biroul Vamal Cahul / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. 2011. Nr 4.
P. 28-29 : fot.
4775. Biroul Vamal Centru : [din Chiinu] / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. 2011. Nr 4. P. 32-33 : fot.
4776. Biroul Vamal Chiinu / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. 2011. Nr
4. P. 20-21 : fot.
4777. Biroul Vamal Leueni / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. 2011. Nr
4. P. 26-27 : fot.
4778. Biroul Vamal Ungheni / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. 2011. Nr
4. P. 22-23 : fot.
98

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4779. Centrul de instruire a colaboratorilor vamali / Serviciul Vamal al Rep. Moldova


// Vama. 2011. Nr 4. P. 34-35 : fot.
4780. Colaborare vamal internaional / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama.
2011. Nr 4. P. 13-14 : fot.
4781. Ermurachi, Adrian. Provocrile i oportunitile unui acord de liber schimb /
Adrian Ermurachi // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 173-178. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 178 (11 tit.).
4782. Istoria organizrii instituiei vamale a Republicii Moldova // Vama. 2011. Nr
4. P. 4-8 : fig., fot.
4783. Lupan, Ion. Exporturi record : [interviu cu I. Lupan, eful Direciei politici industriale i de competitivitate din cadrul Min. Economiei] / consemnare de Inna Kvrjik // Profit.
2011. Nr 10. P. 78-79 : fot.
4784. Lupacu, Zinaida. Organizarea i activitatea vamal n Moldova i ara Romneasc n epoca de tranziie spre perioada modern / Zinaida Lupacu // Rev. na. de
drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 53-56. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 56
(10 tit.).
4785. Marin, Alexandru. Rusia ader la OMC (Organizaia Mondial a Comerului).
Moldova ctig : [opinia experilor / Iurie Gotian, economist, Inga Ionesi, efa Direciei generale politici comerciale i OMC din cadrul Min. Economiei, Viorel Chivriga, expert econ. IDIS
"Viitorul"] / text de Alexandru Marin // Profit. 2011. Nr 10. P. 74-76 : fot.
4786. Modernizarea sistemului vamal al Republicii Moldova / Serviciul Vamal al Rep.
Moldova // Vama. 2011. Nr 4. P. 9-12 : fot.
4787. Moldova membru al Organizaiei Mondiale a Vmilor : [la 28 oct. 1994] / Serviciul Vamal al Rep. Moldova // Vama. 2011. Nr 4. P. 16-17 : fot.
4788. , . / // Contabilitate i audit. 2011. Nr 11. P. 8-11 : fot.
4789. , . : [ . ] / // Vama. 2011. Nr 4. P. 42-48 : fot.
4790. , . : [ . : / , . , , . .
Wine Sans Frontiere, , . - . - ] /
// Profit. 2011. Nr 10. P. 42-43 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4839-40, 4842, 5013, 5048)

99

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

339.7 Finane internaionale


4791. Bncil, Natalia. Benchmarkingul metod modern de gestiune a situaiilor
de criz = Modern methods of crisis management benchmarking / Natalia Bncil, Ruslan
Mihalachi // Economica. 2011. Nr 2. P. 100-104 : tab. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
4792. Cebotari, Doina. Efort comun n atragerea investiiilor : [dialog cu D. Cebotari,
lider al Echipei de Atragere a Investiiilor Strine n Moldova i cu Diana Gudumac, consultanta junior a Echipei] / material pregtit de Mariana Tabuncic // Profit. 2011. Nr 11. P. 7678 : fot.
4793. Riepe, Stefan. Why does Germany suport Moldova? : [interviu cu Mr S. Riepe
from the Federal Ministry of Finance of Germany] / interlocutor : Valentina Piontkovskaia //
Profit. 2011. Nr 11. P. 101-102 : fot.
4794. Roller, Ala. Analiza regimului ratei de schimb n Republica Moldova =
Analysing the exchange rate regime in the Republic of Moldova / Ala Roller, Radu Cuhal,
Vitalie Cibotaru // Economica. 2011. Nr 2. P. 130-139 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 4 tit. i n notele de subsol. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
4795. , . ? : [ 2 . . " ", , 4-5
. 2011] / . : // Profit. 2011. Nr 11. P. 39-41 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4746, 4754)
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
4796. Cojocaru, Violeta. Les politiques commerciales des socits multinationales /
Violeta Cojocaru, Nicolae Duca // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 2.
P. 47-56. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 18 tit. i n notele de subsol.
4797. , . : [
Switchward Intern. Group . ] / . . // Profit.
2011. Nr 10. P. 34-36 : fot.

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare
4798. Crna, Teodor. Apariia i dezvoltarea istoric a principiului transparenei /
Teodor Crna, Galina Chiveri // Legea i viaa. 2011. Nr 11. P. 4-10. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 44 tit.
4799. Chiveri, Galina. Prezentarea teoretic a principiului transparenei / Galina
Chiveri // . 2011. Nr 11. P. 49-52. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 21
100

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

tit.
4800. Cuzneov, Alexandru. Importana realizrii dreptului prin prisma modelrii lui /
Alexandru Cuzneov // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 24-25 : fig.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 25 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4826, 4833)
341 Drept internaional
4801. Barat, Iuliana. Rolul organismelor internaionale la fixarea limitelor legale ale
genocidului / Iuliana Barat // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 128-131.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 131 (13 tit.).
4802. Ciobanu, Ion. Reglementarea juridic a nregistrrii partidelor politice europene
/ Ion Ciobanu // Legea i viaa. 2011. Nr 11. P. 38-42. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.
: 23 tit.
4803. Gamurari, Vitalie. Principiul proporionalitii n jurisdiciile naionale ale statelor : studiu comparat / Vitalie Gamurari // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011.
Nr 2. P. 5-14. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol.
4804. Gribincea, Lilia. Comparison of UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, dated June 21, 1985140 with the provisions of the national law in this field /
Lilia Gribincea // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 2. P. 38-46. Rez.
n lb. rom., rus. Bibliogr. : 14 tit. i n notele de subsol.
4805. Prlog, Vitalie. Restriciile autorizate n exercitarea libertii de exprimare potrivit jurisprudenei Curii europene a drepturilor omului / Vitalie Prlog // Rev. mold. de drept
intern. i relaii intern. 2011. Nr 2. P. 109-115. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 11
tit. i n notele de subsol.
4806. Platon, Lilian. Dreptul la munc obiectiv consfinit n actele internaionale /
Lilian Platon // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 120-122. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 122 (6 tit.).
4807. Srcu, Diana. Specificul jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Omului n
speele de whistle blowing / Diana Srcu // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern.
2011. Nr 2. P. 15-22. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 5 tit. i n notele de subsol.
4808. arlung, Victoria. Evoluia istoric a instituiei proteciei internaionale a
drepturilor copilului n contextul dreptului internaional al drepturilor omului / Victoria arlung // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 2. P. 23-37. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. : 45 tit. i n notele de subsol.
4809. , . , / . // . 2011. Nr 11. P. 40-45. Rez. n
lb. engl., rus. Bibliogr. : 21 tit.
101

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4810. , . -
/
// Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 2. P. 126-132.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit. i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4730, 4813, 4850, 4854)
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
4811. Babu, Vasile. Consolidarea statului de drept, democratic i social dup Revoluia din decembrie 1989 / Vasile Babu // Legea i viaa. 2011. Nr 11. P. 25-33. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 23 tit.
4812. Bacalov, Sergiu. Conferina tiinific internaional a tinerilor cercettori
"Consolidarea i dezvoltarea statului de drept n contextul integrrii europene" : Ed. a 5-a,
Chiinu, 31 mar. 2011 / Sergiu Bacalov // Rev. de Istorie a Moldovei. 2011. Nr 1/2. P.
168-169.
4813. Cojocaru, Vladlen. Unele reflecii privind modalitile de asigurare a compatibilitii dreptului naional cu dreptul Conveniei europene a drepturilor omului / Vladlen Cojocaru
// Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 2. P. 100-108. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. n notele de subsol.
4814. Lesnic-Rscoal, Lilian. Actele exceptate de la controlul judectoresc / Lilian
Lesnic-Rscoal // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 111-115. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 115 (8 tit.).
4815. Negru, Andrei. Valorificarea capacitii societii civile n procesul de reformare
a justiiei : [din Rep. Moldova] / Andrei Negru // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed.
spec. P. 19-23. Rez. n lb. engl.
4816. , . / , // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 139-152. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4803, 4807-08, 4857-58)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i funcii ale organelor de stat ale Republicii Moldova
4817. Tnase, Alexandru. Modernizarea rii imposibil fr reformarea justiiei : [interviu cu A. Tnase, preedinte al Curii Constituionale din Rep. Moldova] / interlocutor :
Mariana Tabuncic // Profit. 2011. Nr 11. P. 64-68 : fot.
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
4818.

Brnz, Sergiu. Rspunderea penal pentru infraciunea de violen n familie


102

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

(art. 2011 CP RM) / Sergiu Brnza, Vitalie Stati // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed.
spec. P. 3-11. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 10-11 (18 tit.).
4819. Crijanovschi, Sergiu. mbuntirea cadrului incriminator n materie de antaj
din perspectiva semnelor laturii subiective i impactul acesteia asupra ridicrii calitii actului
de justiie / Sergiu Crijanovschi // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 123127. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 126-127 (22 tit.).
4820. Furdui, S. Probleme i soluii cu privire la msura preventiv arestarea preventiv, n cazul admiterii recursului n anulare, casrii hotrrii atacate i dispunerii rejudecrii cauzei de ctre instana de apel / S. Furdui // Legea i viaa. 2011. Nr 11. P. 11-14.
Rez. n lb. engl.
4821. Gurev, Dorina. Probleme de identificare a semnelor laturii obiective a infraciunii de rpire a unei persoane / Dorina Gurev // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed.
spec. P. 138-141. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 141(15 tit.).
4822. Kovalenko, V. The advocacy is one of crime prevention subjects / V.
Kovalenko, O. Kolb // . 2011. Nr 11. P. 4-7 : fot. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 10 tit.
4823. Lealin, Iurie. Unele aspecte privind ncadrarea faptei potrivit semnului calificativ "proporii considerabile" / Iurie Lealin // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec.
P. 85-90. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 90 (16 tit.).
4824. Lupu, Mircea. Metodica anchetei n cazul cercetrii infraciunilor de dare de mit i de luare de mit / Mircea Lupu // . 2011. Nr 11. P. 52-58. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
4825. Lupu, Mircea. Tactica audierii denuntorului i a martorilor n cazul infraciunii
de luare de mit / Mircea Lupu // Legea i viaa. 2011. Nr 11. P. 47-50. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 10 tit.
4826. Midrigan, Vitalie-Silviu. Aprarea juridico-penal a embrionului uman versus
progresul tiinific : unele propuneri de lege ferenda / Vitalie-Silviu Midrigan // Rev. na. de
drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 63-69. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 69
(30 tit.).
4827. Morari, Viorel. Noiunea de "atac raider" nu exist n legislaie : [interviu cu V.
Morari, adjunctului procurorului anticorupie] / consemnare de rep. rev. // Profit. 2011. Nr
10. P. 80-82 : fot.
4828. Osoianu, Tudor. Participarea avocatului la realizarea unor acte de urmrire
penal / Tudor Osoianu, Ivan Vesco // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P.
164-168. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 168 (13 tit.).

103

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4829. Pduraru, Alexandru. Reglementarea rspunderii pentru faptele infracionale


n domeniul proprietii industriale n legiuirile penale ruse i n Codurile penale sovietice
aplicate pe teritoriul actual al Republicii Moldova : analiza juridico-istoric / Alexandru Pduraru // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 142-147. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 147 (32 tit.).
4830. Popescu, Dorin. Influena circumstanelor atenuante i agravante la aplicarea
pedepsei mai blnde dect cea prevzut de lege / Dorin Popescu // Rev. na. de drept.
2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 132-137. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 137 (12
tit.).
4831. tefnu, Radu. Elementele constitutive subiective ale infraciunii de violare de
domiciliu / Radu tefnu // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 148-152.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 152 (22 tit.).
4832. urcanu, Sergiu. Legtura cauzal o condiie obligatorie pentru recunoaterea ca parte civil n cadrul unui proces penal / Sergiu urcanu // Rev. na. de drept. 2011.
Nr 10/11 : Ed. spec. P. 179-180. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 180 (1 tit.).
4833. , . / . // . 2011. Nr 11. P. 34-37. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 16
tit.
4834. , . :
/ // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed.
spec. P. 33-41. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 25 tit.
4835. , . / . //
. 2011. Nr 11. P. 25-30 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 2 tit.
4836. , . 186 :
(. VI. , ) / . , . //
. 2011. Nr 11. P. 14-25.
4837. , . / .
// . 2011. Nr 11. P. 30-33. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. :
5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4892, 5102)
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
(Vezi Nr 4859)
347 Drept civil
4838. Mihalache, Iurie. Argumente n favoarea codificrii legislaiei naionale din domeniul transportului / Iurie Mihalache // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P.
104

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

29-32. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 32 (22 tit.).


347.1 Generaliti
(Vezi Nr 4832, 4841, 4867)
347.4 Obligaii. Contracte. Convenii
(Vezi Nr 4781, 4840, 4842-43)
347.7 Drept comercial
4839. Antoci, Albert. Deciziile luate de organul de investigare, ca rezultat al stabilirii
prezenei subveniei aplicate de ctre productorul strin la mrfurile importate n Republica
Moldova / Albert Antoci // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 153-158.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 158 (16 tit.).
4840. Casian, Iana. Noiuni generale privind contractul internaional de asigurare / Iana Casian // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 159-163. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p 163 (37 tit.).
4841. Cojocari, Eugenia. La responsabilit civile comme un pont dinteraction entre
le droit de la propriet intellectuelle et le droit priv au Rpublique de Moldavie / Eugenia
Cojocari // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 2. P. 116-121. Rez. n
lb. rom., engl. rus. Bibliogr. : 3 tit. i n notele de subsol.
4842. Gribincea, Lilia. Rolul clauzelor prestabilite n ncheierea contractelor comerciale internaionale / Lilia Gribincea // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 4752. Rez. n lb. engl . Bibliogr. n note, p. 51-52 (31 tit.).
4843. Plotnic, Olesea. Modaliti de apreciere a caracterului abuziv n cazul unei clauze contractuale de consum / Olesea Plotnic // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed.
spec. P. 57-62. Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 62 (29 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4757, 4781, 4829)
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
4844. Bcu, Adelina. Aspecte legate de interpretarea unor principii ale dreptului procesual civil / Adelina Bcu // Legea i viaa. 2011. Nr 11. P. 21-25. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 8 tit.
4845. Cojocari, Eugenia. Medierea modalitate alternativ de soluionare a conflictelor / Eugenia Cojocari // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 12-18.
Rez. n lb. fr. Bibliogr. n note, p. 18 (13 tit.).
4846. Oncioiu, Corina. Instanele judectoreti / Corina Oncioiu // Legea i viaa.
2011. Nr 11. P. 55-58. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.

105

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4847. Sadovei, Nicolae. Natura ceremonial-ritualic a actului social public de nvestire n funcie a judectorului / Nicolae Sadovei // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed.
spec. P. 42-46. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 46 (12 tit.).
4848. Ungurean, Ivan. Standarde privind responsabilitile judectorilor / Ivan Ungurean // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2011. Nr 2. P. 133-139. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr. : 4 tit. i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4756, 4804, 4827-28)
349 Ramuri speciale ale dreptului
(Vezi Nr 4745)
349.2 Dreptul muncii
4849. Boiteanu, Eduard. Noiunea, natura juridic i importana contractului colectiv
de munc / Eduard Boiteanu // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 102105. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 105 (20 tit.).
4850. Macovei, Tatiana. Concediul de maternitate reglementri naionale i internaionale / Tatiana Macovei // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 106-110.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 110 (6 tit.).
4851. Psclu, Felicia. Evoluia instituiei supravegherii i controlului privind respectarea legislaiei muncii / Felicia Psclu // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed.
spec. P. 91-94. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 94 (10 tit.).
4852. , . , , , / . , . // . 2011. Nr 11. P.
10-14. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4747, 4806)
349.4 Drept funciar. Drept agrar
4853. Cimpoie, D. Arenda funciar ca mecanism efectiv de reparcelare a terenurilor
agricole n Republica Moldova / D. Cimpoie // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 89-97 :
fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit. i n notele de subsol.
4854. Juraveli, Victoria. Perspectivele ajustrii prevederilor legislaiei UE n domeniul managementului inundaiilor de ctre Republica Moldova / Victoria Juraveli // Rev. na. de
drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 99-101. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 101
(6 tit.).
4855. Proca, Ludmila. Reforma reglementrilor juridice privind pensiile acordate unor
categorii de ceteni / Ludmila Proca // Rev. na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P.
70-74 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 74 (13 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4748, 4753)
106

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor


4856. Artene, Diana Anca. Rspunderea n dreptul mediului / Diana Anca Artene //
Legea i viaa. 2011. Nr 11. P. 50-54. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 14 tit.

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
4857. Ispas, Nicuor. Rspunderea disciplinar a funcionarilor publici n Romnia /
Nicuor Ispas // Legea i viaa. 2011. Nr 11. P. 43-46. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8
tit.
4858. Neacu, Sorin. Atribuii proprii autoritilor administraiei publice / Sorin Neacu
// Legea i viaa. 2011. Nr 11. P. 34-38. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
4859. Vlaicu, Vlad. Organele cu atribuii de administrare fiscal / Vlad Vlaicu // Rev.
na. de drept. 2011. Nr 10/11 : Ed. spec. P. 26-28. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note,
p. 28 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 4814, 4892, 5074, 5102, 5234, 5244)
36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE
364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
4860. Gora, Tatiana. Tatiana Gora : Sunt fericit c am nvat s ajut oamenii :
[interviu cu Preedinta Org. teritoriale Ialoveni a Soc. Orbilor din Moldova] / a dialogat : Corina Cojocaru // Moldoveanca. 2011. Nr 10. P. 10-11 : fot.
4861. Trofimov, Victoria. Reducerea srciei n Republica Moldova : experiene i
aprecieri = Poverty reduction in the Republic of Moldova : experiences and appreciations /
Victoria Trofimov, Natalia onu // Economica. 2011. Nr 2. P. 61-70 : tab. Tit., text
paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 25 tit.
4862. , . - / //
Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2011. Nr 2. P. 47-55. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 11 tit.
4863. , . / // Contabilitate i audit. 2011. Nr 11.
P. 58-59.
365 Aspiraii legate de locuin i realizarea lor. Sigurana locuinei
(Vezi Nr 4750)

107

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului


(Vezi Nr 5014)
368 Asigurri
(Vezi Nr 5087)

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
4864. Andrichi, Viorica. Etape i contribuii valorice ale savanilor din Republica
Moldova n dezvoltarea managementului educaional / Viorica Andrichi // Univers Pedagogic.
2011. Nr 3. P. 86-92 : fot. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 11 tit.
4865. Bucun, Nicolae. Gndirea i tiina pedagogic condiii indispensabile n
dezvoltarea personalitii / Nicolae Bucun // Univers Pedagogic. 2011. Nr 3. P. 6-14 :
fot., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.
4866. Callo, Tatiana. Axiologia integralitii n tiina pedagogic / Tatiana Callo //
Univers Pedagogic. 2011. Nr 3. P. 24-29 : fot., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
7 tit.
4867. Corj, Mihai. Codul nvmntului Nr 293-XVI din 19 decembrie 2008 urma a fi
considerat o lege n deplinul sens sau numai un proiect de lege? / Mihai Corj // Legea i viaa.
2011. Nr 11. P. 15-20. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 10 tit.
4868. Guu, Vladimir. Curriculumul naional : retrospectiva schimbrii paradigmei
educaionale / Vladimir Guu // Univers Pedagogic. 2011. Nr 3. P. 30-38 : fot. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
4869. Hadrc, Maria. Dezvoltarea teoriilor educaionale n nvmntul preuniversitar din Republica Moldova / Maria Hadrc // Univers Pedagogic. 2011. Nr 3. P. 39-46 :
fot. Rez. n lb. rom., fr. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4880, 4884)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale
4870. Cazacu, Tamara. Limba romn n contextul noilor valorificri : [concepia de
predare / nvare n colile alolingve] / Tamara Cazacu // Univers Pedagogic. 2011. Nr 3.
P. 66-69 : fot. Rez. n lb. rom., engl.
4871. Rusu, Antonia. Educaia Tehnologic n nvmntul general din Republica
Moldova : trecut, prezent, viitor / Antonia Rusu // Univers Pedagogic. 2011. Nr 3. P. 9397 : fot. Rez. n lb. rom., engl.
4872. chiopu, Constantin. Interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate i transdisciplinaritate n studiul literaturii : [n coal] / Constantin chiopu // Limba Romn. 2011.
108

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Nr 9/10. P. 163-168 : fot.. Bibliogr. : 5 tit.


(Vezi de asemenea Nr 4874, 5226, 5232)
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar
4873. Achiri, Ion. Formarea profesional continu a cadrelor didactice la matematic
din nvmntul preuniversitar din Republica Moldova : retrospective istorice / Ion Achiri //
Univers Pedagogic. 2011. Nr 3. P. 83-85 : fot. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 2 tit.
4874. Botgros, Ion. Curricula colare la aria "Matematic i tiine" : realizare i dezvoltare / Ion Botgros // Univers Pedagogic. 2011. Nr 3. P. 62-65 : fot. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 5 tit.
4875. Ciobanu, Valentina. Artistul din suflet : [interviu cu V. Ciobanu, profesoar de
biologie al Liceului Teoretic "Drago Vod" din Stuceni] / a intervievat : Corina Cojocaru //
Moldoveanca. 2011. Nr 7. P. 20-21 : fot.
4876. Melinte, Larisa. Geografie cu minuni : [interviu cu L. Melinte, profesoar de
geografie al Liceului Teoretic Olimp din or. Sngerei] / consemnare de Corina Cojocaru,
Mihaela Bulimaga // Moldoveanca. 2011. Nr 7. P. 10-11 : fot.
4877. Vicol, Nelu. Formarea profesional continu : centrarea pe resurse i mijloace
versus centrarea pe probleme i rezolvri / Nelu Vicol // Univers Pedagogic. 2011. Nr 3.
P. 15-23 : fot., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4868, 5221)
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
4878. Cemortan, Stela. Etape vectoriale n cercetarea problemelor educaiei precolare / Stela Cemortan // Univers Pedagogic. 2011. Nr 3. P. 47-52 : fot. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 4 tit.
4879. Fetco, Tamara. Ademenit de lumea copilriei : [interviu cu T. Fetco, dir. Grdiniei Nr 108 din Chiinu] / consemnare de Corina Kiperi // Moldoveanca. 2011. Nr 8/9.
P. 22-23 : fot.
4880. Marin, Mariana. Modernizarea nvmntului primar o ans activ pentru
sistemul educaional din Republica Moldova / Mariana Marin, Irina Gantea, Valentina Gaiciuc
// Univers Pedagogic. 2011. Nr 3. P. 53-61 : fig., fot. Rez. n lb. rom., fr. Bibliogr. : 7
tit. i n notele de subsol.
4881. Sava, Serafima. Stela Cemortan o doamn devotat Reginei Pedagogia, o
doamn care n via n-a trit pentru un succes ieftin / Serafima Sava // Univers Pedagogic.
2011. Nr 3. P. 98-100 : fot.

109

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4882. , .
/ // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten
soc. 2011. Nr 2. P. 32-38. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special
4883. Cucer, Angela. File de istorie reflectate n documente i realitate : [din domeniul psihopedagogiei speciale din Rep. Moldova] / Angela Cucer // Univers Pedagogic.
2011. Nr 3. P. 78-82 : fot. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
4884. , . /
// Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2011. Nr 2. P. 17-23. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 8 tit.
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
(Vezi Nr 4641)
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
4885. Avram, Lazr. Nicolae Felecan schi biobibliografic : [profesor de lb. latin
la Univ. de Nord din Baia Mare, Romnia, lingvist : la 70 de ani] / Lazr Avram // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 201-203 : fot.
4886. Bolboceanu, Aglaida. Scurt istorie a psihologiei n IE : (1941-2011) /
Aglaida Bolboceanu, Ion Negur // Univers Pedagogic. 2011. Nr 3. P. 70-77 : fot. Rez.
n lb. rom., engl.
4887. Braga, Lilia. Secia tiine Politice la 35 ani de activitate : [din cadrul Inst. Integrare European i tiine Polit.] / Lilia Braga, Elena Balan // Rev. de Filozofie, Sociologie i
tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 37-48.
4888. Felecan, Oliviu. O jumtate de veac n slujba limbii romne : [Nicolae Felecan,
profesor de lb. latin la Univ. de Nord din Baia Mare, Romnia, lingvist : Omagiu la 70 de ani]
/ Oliviu Felecan // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 204-215 : fot.
4889. Juc, Victor. Secia Studii Europene : [a Inst. Integrare European i tiine
Polit.] / Victor Juc // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011. Nr 2. P. 57-58.
4890. Pogola, Lilia. Tentaia vremurilor : Institutul de tiine ale Educaiei n trecerea anilor, 1941-2011 / Lilia Pogola // Univers Pedagogic. 2011. Nr 3. P. 3-5 : fot.
4891. Roca, Alexandru. Institutul Integrare European i tiine Politice : retrospectiv i actualitate / Alexandru Roca // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Polit. 2011.
Nr 2. P. 7-19. Bibliogr. : p. 15-18.
110

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4892. , . "
" / . // .
2011. Nr 11. P. 7-9. Rez. n lb. engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 4636, 4646, 4656, 4659, 4678, 4687, 4698, 4877, 5168)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
4893. Datcu, Iordan. Nichita Smochin. Memorii : [etnograf, antropolog i istoric : pe
marginea vol. cu acelai tit. al aut., Bucureti, Ed. Acad. Romne, 2009, 614 p.] / Iordan
Datcu // Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 162-166 : fot.
4894. Postolachi, Elena. Meteuguri populare artistice "TEZAUR"-2011 : [din cadrul
Srbtorii "Ziua Naional a Vinului", 8-9 oct. 2011, MOLDEXPO] / Elena Postolachi // Realiti Culturale. 2011. Nr 5. P. 19-21.
398 Folclor
4895. Pomenirea Soborului mai-marilor Arhistrategi (arhangheli) Mihail i Gavriil (i
Rafail) i al tuturor ceretilor puteri celor fr de trup // Realiti Culturale. 2011. Nr 5. P.
9 : fot.
4896. Sfntul Mare mucenic Dimitrie, Izvortorul de Mir 8 noiembrie // Realiti Culturale. 2011. Nr 5. P. 8 : fot.
398(=135.2) Folclor moldovenesc
(Vezi Nr 5104, 5108)

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
4897. pi, Ionel. Conservarea faunei slbatice : [n cadrul ntreprinderii de Stat
"Manta-V" din Sudul Moldovei] / Ionel Cpi // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr
11. P. 22 : fot ; . 2011. Nr 11. P. 22 : fot.
4898. Domenco, Ion. Rezervaie cu valoare de unicat : [lacul Beleu de lng satul
Vleni, raionul Cahul] / Ion Domenco // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P.
12 : fot. ; . 2011. Nr 11. P. 12 : fot.
4899. Manic, t. Rezervaia "Codrii" la 40 ani realizri, probleme, perspective / t.
Manic, Ecaterina Barcari // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani : Materialele Simpoz. t. intern.
Ch., 2011. P. 11-15. Bibliogr. : 6 tit.

111

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4900. Maniuc, tefan. Rezervaia "Codrii" la 40 de ani : [interviu cu dir. t. Maniuc] /


consemnare de rep. rev. // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 2 : fot. ;
. 2011. Nr 11. P. 2 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4671)

51 MATEMATIC
(Vezi Nr 4873)
512 Algebr
4901. Kashu, A. I. On some operations in the lattice of submodules determined by
preradicals / A. I. Kashu // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2011. Nr 2.
P. 5-16. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
514 Geometrie
4902. Duca, Dorel I. Saddle points with respect to a set / Dorel I. Duca, Liana Lupa
// Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2011. Nr 2. P. 70-80. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 20 tit.
4903. Kotov, V. M. A heuristic algorithm for the non-oriented 2D rectangular strip
packing problem / V. M. Kotov, Dayong Cao // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2011. Nr 2. P. 81-88 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 15 tit.
4904. Soltan, Valeriu. Convex Solids with Hyperplanar Midsurfaces for Restricted
Families of Chords / Valeriu Soltan // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica.
2011. Nr 2. P. 23-40. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 19 tit.
515.1 Topologie
4905. Arhangelskii, Alexander V. Some addition theore for rectifiable spaces / Alexander V. Arhangelskii, Mitrofan M. Choban // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2011. Nr 2. P. 60-69. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 19 tit.
4906. Arnautov, V. I. Estimation of the number of one-point expansions of a topology* which is given on a finite set / V. I. Arnautov // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova.
Matematica. 2011. Nr 2. P. 17-22. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
4907. Calmuchi, L. I. On Wallman compactifications of T0-spaces and related
questions / L. I. Calmuchi, M. M. Choban // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2011. Nr 2. P. 102-111. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.
4908. Miron, R. On the Abstract Cech Cohomology / R. Miron, Gh. Piti, I. Pop // Bul.
Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2011. Nr 2. P. 41-59. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 21 tit.
517 Analiz
112

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4909. Barbu, Viorel. The Variational Approach to Nonlinear Evolution Equations / Viorel Barbu // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2011. Nr 2. P. 89-101.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie
(Vezi Nr 4854)

57 TIINE BIOLOGICE
(Vezi Nr 4857)
579 Microbiologie
4910. Cepoi, L. Antioxidative activity of ethanol extracts from porphyridium cruentum
measured by various methods / L. Cepoi // Biotehnologia microbiologic domeniu
scientointensiv al tiinei contemporane : Conf. t. Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 17-18 :
fig.
4911. Efectul antimicrobian al compuilor coordinativi ai cuprului, zincului, cobaltului
i nichelului cu N-piridin-2-iltiosemicarbazona 2-piridincarboxialdehidei i derivaii ei / T.
Cpn, C. Lozan-Tru, A. Gulea [et al.] // Biotehnologia microbiologic domeniu
scientointensiv al tiinei contemporane : Conf. t. Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 14-15 :
tab.
4912. Solubilizarea alcalin a uraniului din minereu cu ajutorul microalgei roii
Porphyridium Cruentum i bioacumularea microcomponentelor metalice din lamul rezultat /
L. Cepoi, T. Chiriac, L. Rudi [et al.] // Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv
al tiinei contemporane : Conf. t. Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 23-24.
4913. Spirulina Platensis mbogit cu cupru legat cu compui organici / L. Batr, V.
Rudic, L. Zosim [et al.] // Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv al tiinei
contemporane : Conf. t. Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 4-5.
4914. trba, Olga. Influena polizaharidelor sulfatate asupra indicilor sanguini n
condiii fiziologice la obolani / Olga trba // Bul. Acad. de t. a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 4. P. 123-127 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 15 tit.
4915. Tulpini de microorganisme destructoare ale poluanilor organici / S.
Tolocichina, A. Cincilei, I. Rastimesina [et al.] // Biotehnologia microbiologic domeniu
scientointensiv al tiinei contemporane : Conf. t. Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 112-113.
(Vezi de asemenea Nr 4931, 5063)

58 BOTANIC
(Vezi Nr 5015-16)

113

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

59 ZOOLOGIE
4916. Bogdea, Larisa. Date preliminare despre avifauna Rezervaiei Peisagistice
"Codrii Tigheci" / Larisa Bogdea, A. Munteanu, Ludmila Buciuceanu // Rezervaia "Codrii" : 40
de ani : Materialele Simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 50-52 : tab.
4917. Botezatu, Tatiana. Starea actual a nevertebratelor n solurile virgine i arabile
n zona de Centru a Republicii Moldova / Tatiana Botezatu // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani :
Materialele Simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 53-56 : fig., tab. Bibliogr. : 3 tit.
4918. Gheoghia, Stela. Circulaia agentului causal al tularemiei n populaia de
micromamifere n Zona de Centru a Republicii Moldova / Stela Gheorghia, Victoria Burlacu,
Natalia Caraman // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani : Materialele Simpoz. t. intern. Ch.,
2011. P. 173-176 : tab. Bibliogr. : 5 tit.
4919. Manic, Gh. Genul Sphegigaster Spinola, 1811 (Hymenoptera, Pteromalidae) n
Republica Moldova / Gh. Manic, I. Andriescu // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani : Materialele
Simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 250-255 : tab. Rez. n lb. rom., fr. Bibliogr. : 12 tit.
4920. Melnic, Maria. Nematode prdtoare n diverse ecosisteme forestiere i dependena de factorii ecologici i antropici / Maria Melnic // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani :
Materialele Simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 259-264 : fig., tab. Bibliogr. : 9 tit.
4921. Olaru, Igor. Hrnirea complementar : este asigurat ? : [pentru animalele slbatice] / Igor Olaru // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 1 : fot. ;
. 2011. Nr 11. P. 1 : fot.
4922. Postolachi, Vlad. Marmota alpin / Vlad Postolachi // Vntorul i Pescarul
Moldovei. 2011. Nr 11. P. 8 : fot. ; . 2011. Nr 11. P.
8 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4897, 4914, 5028, 5069, 5075, 5077)

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


60 BIOTEHNOLOGIE
(Vezi Nr 4910, 4912)

61 MEDICIN
4923. Rusu, Elena. Un medic cu chip angelic : [interviu cu E. Rusu, rezident neuropediatru din cadrul spitalului Centrul Mamei i Copilului din Chiinu] / consemnare de Corina
Cojocaru // Moldoveanca. 2011. Nr 8/9. P. 18-19 : fot.
612 Fiziologie. Fiziologie comparat
(Vezi Nr 4826, 4973)
613 Igien. Sntate i igien personal
114

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

613.2 Dietetic
(Vezi Nr 5094)
613.6 Riscuri i ntmplri profesionale privind sntatea. Igiena i sntatea muncii
(Vezi Nr 4671)
613.8 Sntatea i igiena sistemului nervos. Sntate i etic
(Vezi Nr 4669)
613.9 Sntate i igien n legtur cu rasa, vrsta, sexul
(Vezi Nr 4956)
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
(Vezi Nr 4740, 4947-48, 4950, 4961, 4967)
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
4924. , . 7 : [ Centrofarm] / // Profit.
2011. Nr 10. P. 56-57 : fot.
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale
4925. Bacinschi, N. Hepatoprotectoarele i hepatotoxicitatea preparatelor antituberculoase / N. Bacinschi, V. Ghicavi // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 4. P. 211-218 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 24 tit.
4926. Butorov, S. Eficiena fenspiridului n tratamentul bronhopneumopatiei cronice
obstructive de diferite stadii / S. Butorov, I. Butorov, V. Gonciar // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 185-190 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.
: 7 tit.
4927. Lisinopril medicament eficient n tratamentul dereglrilor hemodinamice la
pacienii cu bronhopneumopatie cronic obstructiv / Chikh Ahmad Mahmoud, I. Butorov, S.
Butorov [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 176181 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 12 tit.
4928. Mohor, C. Scad corticosteroizii inhalatori creterea copiilor astmatici? / C. Mohor, N. Bodrug, V. Calancea // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr
4. P. 195-199 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 24 tit.
4929. Producerea "In vitro" a IL-4 la bolnavii cu reacii adverse la preparatele antituberculoase sub aciunea preparatului autohton BioR / S. Ghinda, V. Rudic, M. Popa [et al.] //

115

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv al tiinei contemporane : Conf. t.


Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 55-56 : tab. Bibliogr. : 4 tit.
4930. Tofan, Elena. Preductal MR n asociere cu inhibitorul enzimei de conversie a
angiotensinei Hartil : posibilitate de tratament a hipertensiunii pulmonare la pacienii cu
bronhopneumopatie cronic obstructiv / Elena Tofan, Valentina Butorov, Chikh Ahmad
Mahmoud // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 181-185 :
tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
4931. Utilizarea testului de supresare a oxidrii lipoproteinelor cu densitate joas n
calitate de indice calitativ al activitii componentelor preparatului ATEROBIOR / V. Rudic, L.
Rudi, L. Cepoi [et al.] // Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv al tiinei
contemporane : Conf. t. Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 97-98.+579
(Vezi de asemenea Nr 4962, 4976)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
(Vezi Nr 4945, 4949, 4969, 4974)
616 Patologie. Medicin clinic
4932. Caracteristica rspunsului imun celular la copiii cu complicaii ale imunizrii
BCG / S. Ghinda, C. Iavorschi, Stela Kulcikaia [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 69-71 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4995, 5002)
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
4933. Protecia miocardului la copiii mici : revista literaturii / E. Vrlan, Svetlana
Cocia, M. Dogot [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 26-27. Rez. n lb.
engl.
4934. Revascularizarea segmentului arterial infrapopliteu n procesele ocluzivstenotice / A. Castrave, D. Tabac, A. urcan [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec.
P. 33. Rez. n lb. engl.
4935. Tratamentul recurentei maladiei varicoase cauzate de fenomenul
neovascularizrii inghinale / D. Casian, V. Culiuc, A. Zaporojan [et al.] // Arta Medica. 2011.
Nr 3 : Ed. spec. P. 19. Rez. n lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4951)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie
4936. Aspecte de management al diagnosticului microbiologic i tratamentului tuberculozei multidrogrezistente / D. Sain, V. Crudu, Lidia Rvneac [et al.] // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 27-31 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 6 tit.
116

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4937. Balica, I. Hemopneumotoracele spontan / I. Balica // Bul. Acad. de tiine a


Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 170-173. : fig Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 8 tit.
4938. Botnaru, V. Pneumoniile asociate gripei 2009 A H1N1 provocri, experien,
rezultate / V. Botnaru, D. Chesov, Doina Rusu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 4. P. 103-108 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 12 tit.
4939. Capacitatea de munc fizic la pacienii cu astm bronic persistent moderat /
Ana Moscovciuc, C. Martniuc, Iu. Simionic [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 4. P. 108-111 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
4940. Caracteristica imunitii humorale i microbiocenoza intestinal la bolnavii cu
turbeculoz pulmonar / S. Ghinda, V. Bologa, C. Iavorschi [et al.] // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 71-73 : tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 8 tit.
4941. Caraiani, Olga. Valoarea diagnostic a adenozindezaminazei n serul sanguin
la bolnavii cu procese infiltrative pulmonare / Olga Caraiani, V. Zlepca // Bul. Acad. de tiine
a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 73-74. Text paral. : lb. rom., engl.
4942. Corlteanu, A. Evaluarea statutului funcional a pacienilor cu BPCO / A. Corlteanu, V. Botnaru // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P.
83-87 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 17 tit.
4943. David, Aliona. Evaluarea calitii vieii la pacienii cu bronhopneumopatie cronic obstructiv / Aliona David // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 4. P. 115-119 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 25 tit.
4944. Diacova, Svetlana. Evoluia otitelor medii la copii cu patologie
bronhopulmonar / Svetlana Diacova, I. Ababii // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 4. P. 81-83. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 13 tit.
4945. Djugostran, V. Eficiena asocierii metodelor limfologice la schemele DOTS de
tratament a bolnavilor de tuberculoz pulmonar / V. Djugostran, V. Antipa, Olga Calenda //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 160-164 : tab. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
4946. Granulomatoza Wegener evoluie rapid de la noduli pulmonari la caviti /
V. Botnaru, S. Popa, I. Balica [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 4. P. 94-98 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 14 tit.
4947. Letalitatea prin tuberculoz n IMSP Spitalul Clinic Municipal de
Ftiziopneumologie mun. Chiinu / V. Popa, Aurelia Ustian, I. Haidarl [et al.] // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 44-48 : fig., tab. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 3 tit.

117

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4948. Nalivaico, N. Concepia internaional n managementul tuberculozei n condiiile epidemiologice contemporane / N. Nalivaico // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 4. P. 206-211. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 36 tit.
4949. Nalivaico, N. Evaluarea radiologic i funcional a emfizemului pulmonar la
pacienii cu bronhopneumopatia cronic obstructiv / N. Nalivaico, Valentina Scalechi,
Oxana Priscu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 87-93 :
tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
4950. Nalivaico, N. Managementul activitii staionarelor de ftiziopneumologie n cadrul realizrii Programului Naional de Control i Profilaxie al Tuberculozei pentru anii 20062010 n Republica Moldova / N. Nalivaico // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 4. P. 31-34. Rez. n lb. rom., engl.
4951. Optimizarea tratamentului antituberculos tradiional cu metode limfologice a
pacienilor cu pleurezie tuberculoas / V. Djugostran, V. Antipa, Adriana Niguleanu [et al.] //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 164-165. Text paral.
: lb.rom., engl.
4952. Optimizarea tratamentului complex al pacienilor cu bronhopneumopatie cronic obstructiv asociat cu cardiopatie ischemic / I. Butorov, N. Bodrug, V. Calancea [et al.] //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 190-195 : tab. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr. : 10 tit.
4953. Particulariti evolutive ale pneumoniei la persoanele imunocompromise : (caz
clinic) / V. Botnaru, Doina Rusu, Loreta Zlepca [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 99-103 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 10
tit.
4954. Particulariti morfologice ale tuberculozei pulmonare / Elena Tudor, I.
Haidarl, Gh. Groza [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr
4. P. 77-78. Text paral. : lb. rom., engl.
4955. Particularitile clinice i eficacitatea tratamentului tuberculozei pulmonare la
bolnavii HIV-infectai / Aurelia Ustian, Al. Zban, Rodica Boblic [et al.] // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 154-158 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 8 tit.
4956. Particularitile tuberculozei la adolesceni / Stela Kulcikaia, Valentina Vilc,
Aurelia Ustian [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P.
57-62 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 19 tit.
4957. Particularitile tuberculozei pulmonare cu procese extinse la adolesceni / C.
Iavorschi, Stela Kulcikaia, Valentina Vilc [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 4. P. 52-57 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 14 tit.
118

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4958. Pisarenco, S. Particularitile calitative a dispneei la bolnavii cu


bronhopneumopatie cronic obstructiv i astm bronic / S. Pisarenco, Diana Condrachi //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 111-115 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 11 tit.
4959. Posibiliti de utilizare a iradierii fotonice de band larg n tratamentul tuberculozei / T. Popescu, V. Vovc, A. Bobeico [et al.] // Bul. Acad. de t. a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 158-160 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
4960. Rolul formelor cronice de tuberculoz pulmonar n epidemiologia contemporan / C. Iavorschi, O. Emelianov, Valentina Bolotnicov [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 22-27 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
13 tit.
4961. Situaia epidemiologic i realizarea Programului Naional de Control i Profilaxie a Tuberculozei pentru anii 2006-2010 n Republica Moldova / V. Soltan, N. Nalivaico, C.
Iavorschi [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 1015. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.
4962. Studierea activitii antituberculoase a unor compui noi sintetizai a
tioureidelor acidului 2(2-Feniletil)-benzoic / T. Cotelea, L. Moruciag, G. Niulescu [et al.] //
Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 127-130 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 14 tit.
4963. Tuberculoza i aspergilomul pulmonar caz clinic / Elena Tudor, I. Haidarl,
Gh. Groza [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P.
143-148 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 29 tit.
4964. brn, I. Tromboembolismul pulmonar : actualiti n diagnosticul clinicoparaclinic / I. brn, Gh. Bezu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 4. P. 222-227 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 36 tit.
4965. Vilc, Valentina. Depistarea tuberculozei la copii / Valentina Vilc // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 38-43 : fig., tab. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 8 tit.
4966. , . . / . . , . . , . . // Bul. Acad.
de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 133-143. Text paral. : lb. engl.,
rus.
4967. . .
/ . . , . . , . . // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 49-52 : fig. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.

119

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

4968. , . . , / . . , . . , . .
// Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 134-137 : tab. Rez.
n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
4969. , . . , / . . , . . , . . // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 148-151 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 11
tit.
4970. , . ,
- / . // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 4. P. 34-38. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 13 tit.
4971. , . . ,
/ . . , . . , . . // Bul. Acad.
de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 15-18. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 11 tit.
4972. / . . , . . , .
. [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P.
18-22 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
4973. , . . / . . , . . , . . // Bul. Acad.
de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 66-69 : tab. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. : 4 tit.
4974.

/ . . , . . , . . [et al.] // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 137-140 : tab. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4925, 4927, 4929-30, 4991-94, 4996, 5007-08)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
4975. Argumentarea lavajului biliar i aspiraiei active la pacienii cu icterul mecanic
i colangita acut sever / N. Curlat, E. Curlat, Ion Ciutac [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr
3 : Ed. spec. P. 8. Rez. n lb. engl.
4976. Caracteristica imunitii umorale la pacienii cu diabet zaharat pn i dup
imunoreabilitarea cu preparatul BioR / Z. Lozovschi, Iu. Pelin, C. Schibinschi [et al.] //
120

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv al tiinei contemporane : Conf. t.


Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 67-68 : tab.
4977. Cazac, A. Icterul mecanic n pancreatita cronic / A. Cazac, V. Hotineanu, A.
Hotineanu // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 82. Rez. n lb. engl.
4978. Cere, V. Dilema tacticii i tratamentul herniilor ventrale voluminoase la pacienii cu obezitate i abdomen ptozat / V. Cere, Galina Pavliuc, A. Baltag // Arta Medica. 2011.
Nr 3 : Ed. spec. P. 96-97. Rez. n lb. engl.
4979. Considerente clinico-evolutive i de fiziopatologie n clasificarea ulcerelor
gastroduodenale i tratamentul medico chirurgical / S. Revencu, V. Mustea, A. Gaitur // [et
al.] // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 112-113. Rez. n lb. engl.
4980. Ferdohleb, A. Evaluarea postoperatorie a rezultatelor imediate i la distan n
tratamentul stricturilor benigne ale cilor biliare extrahepatice / A. Ferdohleb // Arta Medica.
2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 5-6. Rez. n lb. engl.
4981. Grati, S. Concepii noi n tratamentul herniilor inghinale / S. Grati // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 98. Rez. n lb. engl.
4982. Influena unor compui biologici activi autohtoni asupra restabilirii parenchimului hepatic n ciroza hepatic experimental / V. Gudumac, A. Gulea, O. Tagadiuc [et al.] //
Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv al tiinei contemporane : Conf. t.
Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 63-64.
4983. Ocluzia intestinal acut complicaie rar a tumorilor stromale ale tractului
digestiv / M. urcanu, V. Iacub, E. Guu [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P.
51-52. Rez. n lb. engl.
4984. Particularitile tratamentului leziunilor splinei n condiii de politraum / E.
Beschieru, Gh. Ghidirim, T. Beschieru [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P.
40-41. Rez. n lb. engl.
4985. Patologia cii biliare principale n malrotaia duodenal asociat cu
duodenostaz / V. Hotineanu, A. Hurmuzache, A. Hotineanu [et al.] // Arta Medica. 2011.
Nr 3 : Ed. spec. P. 11. Rez. n lb. engl.
4986. Unele metode de profilaxie a hemoragiilor din varicele esofagiene la bolnavii cu
hipertensiune portal / A. Bour, L. Cazacu, Ninela Bour [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr 3 :
Ed. spec. P. 121. Rez. n lb. engl.
4987. Vozian, M. Rezultatele precoce i tardive ale tratamentului pacienilor cu pancreatit acut sever / M. Vozian // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 76-77. Rez.
n lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 4940, 4990, 4998-99, 5001, 5003-06)

121

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare i sexuale, genitale


4988. Reconstrucia venei cave inferioare n caz de concretere n ea a cancerului
renal / A. Castrave, D. Tabac, A. urcan [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P.
35. Rez. n lb. engl.
4989. Tarabeih, Mahdi. Psychological needs of the couple during kidney failure /
Mahdi Tarabeih, Victoria Gona // Psihologie. 2011. Nr 4. P. 47-62. Rez. n lb. rom.
Bibliogr. : 30 tit.
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular
4990. Ameliorarea clinic a ischemiei critice inoperabile a membrelor inferioare la
pacienii diabetici dup injectarea n esuturile moi a concentratului trombocitar autolog / E.
Guu, D. Casian, D. Petrov [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 22. Rez. n
lb. engl.
616.8 Neuropatologie. Neurologie
4991. Balica, I. Abcese metastatice ale creierului n destruciile pulmonare acute / I.
Balica // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 173-176 : fig.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
4992. Calancea, Veronica. Particulariti psihonevrotice ale pacienilor cu tuberculoz / Veronica Calancea, C. Iavorschi // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 4. P. 218-222. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
4993. Dificulti de diagnostic al tuberculomului cerebral : (caz clinic) / V. Botnaru,
Elena Botoanu, Doina Rusu [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2011. Nr 4. P. 62-66 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.
4994. / . . , . . , . . [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 79-80. Text paral. : lb. engl., rus.
4995. , . /
// Psihologie. 2011. Nr 4. P. 38-46 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
20 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4671, 4989)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase
4996. Domente, Liliana. Particularitile gripei AH1N1 complicat cu pneumonie / Liliana Domente, Aliona David // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011.
Nr 4. P. 119-120. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
4997.

Rotaru-Lungu, Corina. Toxocaroza problem actual de sntate / Corina


122

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Rotaru-Lungu, S. Ghinda, Larisa Procopiin // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 227-232. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 56 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4938, 4955, 4969-70)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale
4998. Apendicopatiile n chirurgia de urgen o problem mai mult dect discutabil / V. Iaz, V. Breahn, S. Cuceinic [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 168.
Rez. n lb. engl.
4999. Aportul procedeelor chirurgicale n tratamentul complex al cancerului mucoasei cavitii bucale / A. Clipca, Gh. brn, Valentina Darii [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr
3 : Ed. spec. P. 61. Rez. n lb. engl.
5000. Conu, Gh. Operaii plastice dup pierderea masiv a masei corporale / Gh.
Conu, O. Conu, S. Balan // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 102. Rez. n lb.
engl.
5001. Evaluarea rezultatelor la distan n chirurgia reconstructiv pentru leziuni i
stricturi ale cilor biliare / N. Curlat, E. Curlat, V. Sergentu [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr
3 : Ed. spec. P. 7. Rez. n lb. engl.
5002. Gudumac, Eva. Optimizarea tacticii de tratament medico-chirurgical n hipertensiunea portal la copil / Eva Gudumac, Gh. Hncu // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed.
spec. P 86. Rez. n lb. engl.
5003. Hotineanu, V. Tactica chirurgical contemporan n Sindromul Mirizzi / V.
Hotineanu, A. Hotineanu, A. Ferdohleb // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 4.
Rez. n lb. engl.
5004. Rezultatele precoce ale tratamentului chirurgical al bolnavilor cu hernii hiatale
i boala de reflux gastro-esofagian / V. Iacub, E. Gutu, V. Guzun [et al.] // Arta Medica.
2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 111. Rez. n lb. engl.
5005. Tratamentul chirurgical al chistului hidatic hepatic / A. Bour, N. Curlat, L. Cazacu [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 38. Rez. n lb. engl.
5006. Tratamentul chirurgical miniinvaziv al miasteniei gravis / I. Maxim, N. Gladun,
M. Gavriliuc [et al.] // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P. 117. Rez. n lb. engl.
5007. /
. . , . . , . . [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 4. P. 140-143 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4979, 4983, 5010)

123

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

617.7 Oftalmologie. Tulburri i tratamente la ochi


5008. Velixar, Elvira. Leucograma pacienilor cu tuberculoz ocular tratai tradiional
per os i limfotrop / Elvira Velixar, Victoria Iaschina // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2011. Nr 4. P. 169-170. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 4860)
618 Ginecologie. Obstetric
5009. Livi, Irina. Tumorile de ovar la copii / Irina Livi // Arta Medica. 2011. Nr
3 : Ed. spec. P. 90-91. Rez. n lb. engl.
5010. Taran, A. Augmentare mamar transareolar riscurile i complicaiile interveniei chirurgicale / A. Taran, E. Gaponenco // Arta Medica. 2011. Nr 3 : Ed. spec. P.
104. Rez. n lb. engl.

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale
energetice. Economie energetic
5011. Lujanskaya, Tatiana. Green Future of Moldova : [interviu cu T. Lujanskaya, is
the President of the Alliance for Energy Efficiency and Renewables (AEER)] / consemnare de
Valentina Piontkovskaia // Profit. 2011. Nr 10. P. 96-99 : fot., tab.
(Vezi de asemenea 4735)
623 Tehnic militar
5012. Lisnic, Ion. Evidena i controlul armelor / Ion Lisnic // Vntorul i Pescarul
Moldovei. 2011. Nr 11. P. 19 : fot. ; . 2011. Nr 11.
P. 19 : fot. Contin. nceputul : Nr 10.
624 Construcii civile n general
624.21/.8 Poduri
5013. Podul care a unit, unete i va uni destine i nzuine : Istoria podului Rdui
Prut-Lipcani // Vama. 2011. Nr 4. P. 40-41 : fot.
628 Tehnic sanitar. Ap. Igien sanitar. Iluminat
5014. , . / // Rev. na. de drept. 2011.
Nr 10/11 : Ed. spec. P. 81-84. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


124

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE


630 Silvicultur
5015. Lazu, t. Biodiversitatea floristic din Rezervaia Peisagistic Pohrebeni : [ntreprinderea Silvic de Stat Orhei] / t. Lazu, Ludmila Talmaci, Gh. Titic // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani : Materialele Simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 224-228. Bibliogr. : 5 tit.
5016. Pavliuc, Alina. Arboretul din Ocolul Silvic Dondueni / Alina Pavliuc // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani : Materialele Simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 303-304 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 4899-00, 4916)
631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.1 Conducerea i organizarea fermelor
5017. , . : [
. - . - . ] / // Profit.
2011. Nr 11. P. 24-25 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4766)
631.3 Maini agricole. Echipament i utilage agricole
5018. apu, V. Cercetri cu privire la intensitatea uzrii cuplelor metalopolimerice cu
joc / V. apu // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 48-51 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
2 tit.
631.4 tiina solului. Pedologie. Cercetri pedologice
5019. Andrie, S. Starea de calitate a solurilor i msuri de conservare i sporire a
fertilitii / S. Andrie, V. Cerbari, V. Filipciuc // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani : Materialele
Simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 22-26 : tab.
5020. Baleca, Rodica. Validarea modelului de regresie liniar la prognoza dinamicii
cationilor schimbabili n solurile alcaline / Rodica Baleca, V. Filipciuc // Rezervaia "Codrii" :
40 de ani : Materialele Simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 37-40 : tab. Bibliogr. : 4 tit.
5021. Boaghe, Lilia. Eroziunea solurilor n raionul pdurilor colinelor codrilor i metode de combatere / Lilia Boaghe, Gr. Dobrovolschi, V. Filipciuc // Rezervaia "Codrii" : 40 de
ani : Materialele Simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 44-47 : fig.,tab. Bibliogr. : 7 tit.
5022. Cerbari, V. Problema genezei solurilor forestiere din Moldova Central / V.
Cerbari, Marina Lungu // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani : Materialele Simpoz. t. intern. Ch.,
2011. P. 110-114 : tab. Bibliogr. : 7 tit.

125

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

5023. Horjan, O. Consideraii cu privire la dezvoltarea conceptului i strategiei consolidrii terenurilor agricole / O. Horjan // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 67-72 : fig., tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.
5024. Leah, Tamara. Modificarea coninutului i formelor chimice de cupru n solurile
cenuii de pdure utilizate n agricultur / Tamara Leah // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani :
Materialele Simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 232-236 : tab.
5025. Siuris, A. Refacerea fertilitii solurilor arabile erodate prin utilizarea gunoiului
de grajd / A. Siuris // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 11-15 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 8 tit.
5026. / . ,
. , . [et al.] // Biotehnologia microbiologic domeniu
scientointensiv al tiinei contemporane : Conf. t. Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 134-135.
(Vezi de asemenea Nr 4920, 5061)
631.5 Lucrri agricole
(Vezi Nr 5032, 5034-36, 3040)
631.6 Amelioraii. mbuntiri funciare i agricole
5027. Couleanu, T. Examinarea capacitii de irigare a sistemelor mari
intergospodreti n Republica Moldova / T. Couleanu, V. Mocreac // tiina Agricol.
2011. Nr 1. P. 59-62 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
631.8 ngrminte chimice i naturale. mbogirea solului. Stimularea creterii. Stimulente pentru plante
5028. Rezultatele tiinifice privind influena lichidelor microbiene culturale asupra caracterelor morfologice ale viermiculturii / T. Boclaci, L. Cremeneac, A. Deseatnic-Ciloci [et al.]
// Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv al tiinei contemporane : Conf. t.
Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 7-8.
5029. Rusu, A. Cercetarea fluctuaiilor cantitative n acumularea i valorificarea deeurilor zootehnice n Republica Moldova / A. Rusu , V. Plmdeal // tiina Agricol.
2011. Nr 1. P. 7-11 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 2 tit.
631.9 Alte ntrebri
(Vezi Nr 5062)
632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia
plantelor
5030.
/ . , , . [et al.] // Rezervaia
126

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

"Codrii" : 40 de ani : Materialele Simpoz. t. intern. Ch., 2011. P. 59-62 : fig., tab.
Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4919-20, 5026, 5049, 5052, 5059)
633/635 Horticultur
633 Cultura plantelor de cmp
(Vezi Nr 5030)
633.1 Cereale. Recolte de grne
5031. Borozan, P. Rezultatele ameliorrii germoplasmei indurata de porumb timpuriu
n condiiile Moldovei / P. Borozan // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii
citoplasmatice n producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch.,
2011. P. 20-32 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
5032. Ciobanu, V. Evaluarea ameliorativ a unor analogi restauratori a fertilitii polenului de porumb / V. Ciobanu // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011.
P. 33-44 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
5033. Gribincea, V. Crearea i evaluarea liniilor consangvinizate de porumb din
germoplasma Lancaster / V. Gribincea // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii
citoplasmatice n producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch.,
2011. P. 45-63 : tab. Rez. n lb. engl., rus Bibliogr. : 12 tit.
5034. Maticiuc, V. Realizri n ameliorarea porumbului cu caliti speciale pentru utilizare / V. Maticiuc, A. Vereceac // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011.
P. 64-77 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
5035. Mrza, V. Crearea sau transferarea hibrizilor de porumb pe baz de
androsterilitate / V. Mrza // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice
n producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011. P. 78-87 :
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
5036. Palii, A. Obinerea experimental a formelor tetraploide de porumb Opaque-2 /
A. Palii, G. Batru // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n
producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011. P. 88-97 :
fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 20 tit.
5037. Palii, Andrei. Membrul-corespondent al academiei de tiine a Moldovei Tihon
Cealc 90 ani de la natere / Andrei Palii, Vasile Pojoga // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8
sept. 2011. Ch., 2011. P. 11-16.
5038. Partas, Eugenia. Analiza genealogic a descendenelor segregante ale plantelor androsterile retroncruciate n citoplasma de tip M la porumb / Eugenia Partas // Amelio127

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

rarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011. P. 98-116 : tab. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 22 tit.
5039. Pritula, G. Ameliorarea hibrizilor simpli semitardivi de porumb / G. Pritula, V.
tirbu // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de
semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011. P. 126-131 : tab. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
5040. Rotari, A. Dezvoltarea cercetrilor biochimice, fiziologice i biotehnologice n
ameliorare i producerea seminelor de porumb n Republica Moldova / A. Rotari // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011. P. 132-153. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 59 tit.
5041. Tentiu, A. Another culture efficiency and pollen tube growth of putative endosperm mutants originating from dental subspecies of Zea Mays / A. Tentiu // Ameliorarea
porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine : Materialele
Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011. P. 350-357 : fig., tab. Rez. n lb. rom. Bibliogr.
: 5 tit.
5042. , . .
/ . . , . . // Ameliorarea porumbului
i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011. P. 166-183 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
5043. -37
/ . . , . . , . .
[et al.] // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de
semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011. P. 243-256 : tab. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
5044. , . . , " " : [. . ] / . . // Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii
citoplasmatice n producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch.,
2011. P. 17-19.
5045. , . . / . .
// Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine : Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011. P. 271-282 : fig., tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 12 tit.
5046.
/ . . , . . , . . [et al.] //
Ameliorarea porumbului i utilizarea androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine :
Materialele Conf. Intern., 7-8 sept. 2011. Ch., 2011. P. 184-192 : tab. Rez. n lb. engl.
128

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr. : 7 tit.
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu
utilizri industriale
5047. Nikolov, N. Application of black sea sapropelles to improve the rooting and
growth of "Kazalinka" oil-bearing rose cuttings / N. Nikolov // tiina Agricol. 2011. Nr 1.
P. 3-6 : fig., tab. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 8 tit.
5048. , . "" : [ . . . - . . - . ] / // Profit. 2011. Nr 11. P.
22-23 : fot., tab.
634 Horticultur n general
5049. Bucarciuc, Victor. Soiuri autohtone noi de mr imune la rapn =
, / Victor Bucarciuc // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia. 2011. Nr 5. P. 20-21, 24-25 : fot. Tit., text paral : lb. rom., rus.
5050. Manziuc, V. Creterea pomilor de prun, cais i viin n funcie de soi i forma
de coroan / V. Manziuc, Gh. Cimpoie, I. Rbinev // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 2227 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
5051. Manziuc, V. Suprafaa foliar a plantaiilor intensive de prun, cais i viin n
funcie de soi i forma de coroan / V. Manziuc, Gh. Cimpoie, I. Rbinev // tiina Agricol.
2011. Nr 1. P. 27-32 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
5052. Odoleanu, Vasile. Efectul proteciei antigrindin =
: [n pomicultur] / Vasile Odoleanu // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia. 2011.
Nr 5. P. 22, 26 : fot. Tit., text paral : lb. rom., rus.
5053. Zhidyokhina, Tatiana. Effect of nitrogen content in black currant buds on
severity of gall mite injury / Tatiana Zhidyokhina, V. Lamonov // tiina Agricol. 2011. Nr
1. P. 16-18 : tab. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 4 tit.
5054. , .
, / , // Pomicultura, Viticultura i
Vinificaia. 2011. Nr 5. P. 23 : tab. Sfrit. nceputul : Nr 4.
(Vezi de asemenea Nr 5086)
634.8 Viticultur
5055. Alexandrov, E. Les particularits morfo-uvologiques et physico-chimiques des
baies des hybrides distants de vigne (V. Vinifera L x V. rotundifolia Minchx) de F4 / E.
Alexandrov, B. Gaina // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani : Materialele Simpoz. t. intern. Ch.,
2011. P. 15-18. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.

129

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

5056. Mihov, Petru. Piaa este "o doamn" foarte capricioas : [pe marginea Seminarului rep., desfurat n plantaia viticol SRL "Terra-Vitis"din satul Burlacu, raionul Cahul] /
Petru Mihov // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia. 2011. Nr 5. P. 18-19 : fot.
5057. Odoleanu, Vasile. Colecia "Terra-Vitis" : [tehnologii noi de cultivare a strugurilor pentru mas : din experiena viticultorilor din satul Burlacu, raionul Cahul] / Vasile
Odoleanu // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia. 2011. Nr 5. P. 17 : fot.
5058. Ranca, Aurora. Principii i metodologii de viticultur ecologic aplicate n Romnia =
/ Aurora Ranca // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia. 2011. Nr 5. P.
13-14, 30-31 : fig., fot. Tit., text paral : lb. rom., rus. Contin. nceputul : Nr 4.
5059. Sinteza genomului nou al viei-de-vie ca mijloc biologic de combatere a filoxerei, bazat pe utilizarea formelor rezistente, obinute cu participarea SPS V. Rotundifolia /
tefan Topal, Constantin Dadu, Daniela Ivasiin [et al.] // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia. 2011. Nr 5. P. 15-16 : fig., fot. Contin. nceputul : Nr 2.
5060. , . . / . . // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia. 2011. Nr 5. P. 32-34 : fot., tab. Bibliogr. : p. 34.
5061.
/ . . , . . , . .
[et al.] // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia. 2011. Nr 5. P. 36-38 : fig.
Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 4711, 5093)
635 Plante de grdin. Grdinrit
635.1/.8 Legume. Grdini culinare i de zarzavat
5062. Zavtoni, P. Elemente tehnologice de obinere a legumelor ecologice / P.
Zavtoni // Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv al tiinei contemporane :
Conf. t. Intern., 6-8 iul. Ch., 2011. P. 122-123 : tab.
5063. , . .
/ . . , . . // Biotehnologia microbiologic domeniu scientointensiv al tiinei contemporane : Conf. t. Intern., 6-8
iul. Ch., 2011. P. 149-150.
636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor,a eptelului. nmulirea animalelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. tiin i medicin veterinar
(Vezi Nr 5064-65, 5069)
130

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

636.2 Rumegtoare mari, taurine. Vite, boi


5064. Cercetri i observaii privind incidena i tratamentul n carcinomul scuamos la
bovine / A. Muste, Gh. Donica, F. Beteg [et al.] // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 85-88 :
fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
636.3 Rumegtoare mici. Oi. Capre
5065. Cercel, I. Eficacitatea imunostimulatorului Polioxidonii n profilaxia i combaterea trichostrongilidozelor la ovine / I. Cercel // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 82-85 :
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
636.4 Porci. Porcine
5066. Caisn, Larisa. Influena preparatului Biomin IMBO asupra digestibilitaii substanelor nutritive de ctre scrofiele de prsil / Larisa Caisn, V. Vrancean, Natalia Grosu //
tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 35-39 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
5067. Rotaru, Ilie. Creterea produciei de carne prin utilizarea hibridrii n
suinicultur / Ilie Rotaru // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 40-47 : fig., fot., tab. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
636.5/.6 Psri
5068. Petcu, Ig. Efectele suplimentrii reetelor de nutriie cu preparate enzimatice
asupra performanelor tineretului avicol / Ig. Petcu // tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 3335 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
636.7 Cini
5069. Eficacitatea terapeutic a preparatului Enoxil 5%-soluie apoas n dermatita
alergic i n microsporia natural la cine / S. Balanescu, Gh. Donica, N. Stratan [et al.] //
tiina Agricol. 2011. Nr 1. P. 78-82 : fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
639.1 Vntoare
5070. Badrajan, Ghenadie. O vntoare la fazani / Ghenadie Badrajan // Vntorul i
Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 10-11 : fot. ; .
2011. Nr 11. P. 10-11 : fot.
5071. Btrnu, Ion. Cpitanul Mida : [despre vntorul Diomid Popovici din satul Moeni, raionul Rcani] / Ion Btrnu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 6
: fot. ; . 2011. Nr 11. P. 6 : fot.
5072. Btrnu, Ion. Continuitatea neamului de vntori : [pe marginea discuiei cu
Tudor Grinciuc din satul Zbriceni, raionul Edine] / Ion Btrnu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 14 : fot. ; . 2011. Nr 11. P.
14 : fot.
131

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

5073. Munteanu, Andrei. Gospodrie cinegetic model : [din satul Caracueni, raionul Briceni] / Andrei Munteanu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 18 :
fot. ; . 2011. Nr 11. P. 18 : fot.
5074. Strbunu, Ion. Primarul vntor : [despre Ilie olinc din satul Prjota, raionul
Rcani] / Ion Strbunu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 9 : fot. ;
. 2011. Nr 11. P. 9 : fot.
5075. elaru, Neculai. Vnatul componet a ecosistemului / Neculai elaru // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 13 ; .
2011. Nr 11. P. 13.
5076. brn, Constantin. Pe vale Dumbrviei : [despre activitatea Biroului SVP
Sngerei] / Constantin brn // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 7 :
fot. ; . 2011. Nr 11. P. 7 : fot.
(Vezi Nr 5012)
639.2/.6 Pescuit. Piscicultur
5077. Bulat, Dm. Consideraii cu privire la stabilitatea ihtiocenozelor din Republica
Moldova / Dm. Bulat, Dn. Bulat // Rezervaia "Codrii" : 40 de ani : Materialele Simpoz. t.
intern. Ch., 2011. P. 71-74. Bibliogr. : 3 tit.
5078. Lozie, tefan. Linul : [specie de pete] / tefan Lozie // Vntorul i Pescarul
Moldovei. 2011. Nr 11. P. 10 : fot. ; . 2011. Nr 11.
P. 11 : fot.

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gtit. Mncruri. Mese
5079. , . : [c 28 30 . 2011 :
/ , ] / . : // Profit. 2011.
Nr 11. P. 36-38 : fot.
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
5080. Munteanu, Maricica. Enigma difuzoarelor radio : [interviu cu M. Munteanu prezentatoarea Radioului Na.] / consemnare : Corina Cojocaru // Moldoveanca. 2011. Nr 7.
P. 28-29 : fot.
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
(Vezi Nr 4838)
656.2/.4 Transport pe ine, feroviar. Circulaie feroviar
5081. , . ( ) : [
. . . -. . . ] / //
132

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Profit. 2011. Nr 10. P. 38-41 : fot. ( & ).


656.7 Transport aerian
5082. Bolocan, Aurica. Profesie la nlime : [interviu cu A. Bolocan, nsoitoare de
bord la Compania "Air Moldova"] / consemnare de Vera Cerneavschi // Profit. 2011. Nr
11. P. 91-92: fot.
657 Contabilitate
5083. Nederia, Alexandru. Corespondena conturilor contabile n organizaiile necomerciale : operaiuni tipice i comentarii la acestea / Alexandru Nederia, Tatiana Prisacar //
Contabilitate i audit. 2011. Nr 11. P. 73-77 : fot., tab. Bibliogr. n notele de subsol.
Contin. nceputul : Nr 7/9.
5084. Panu, Valentina. De la Raportul de profit i pierdere la situaia rezultatului
global / Valentina Panu // Contabilitate i audit. 2011. Nr 11. P. 95-99 : fot., tab.
Bibliogr. n notele de subsol.
5085. , .
/ // Contabilitate i audit. 2011. Nr
11. P. 100-104 : fot., tab. Bibliogr. n notele de subsol.
5086. , .
/ . , // tiina Agricol. 2011. Nr
1. P. 107-110 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
5087. , .
, / //
Contabilitate i audit. 2011. Nr 11. P. 59-64 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 4747, 4751, 5090)
658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial
5088. Ohrimenco, Serghei. Aspecte informaionale ale gestionrii crizelor =
Informational aspects of crisis management : [la ntreprinderi] / Serghei Ohrimenco, Vlad
Levandovski // Economica. 2011. Nr 2. P. 160-166 : fig. Tit., text paral. : lb. rom., engl.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 3 tit.
5089. Tabr, Neculai. Calitatea relaiilor ntreprinderii cu furnizorii = Quality of
companies' relationships with suppliers / Neculai Tabr, Mihaela Ungureanu // Economica.
2011. Nr 2. P. 80-90 : fig., tab. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 11 tit.
5090. , . : ,
/ // Contabilitate i audit. 2011. Nr
11. P. 15-32 : fig., tab. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4791)
133

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul


5091. Belostecinic, Grigore. Publicitatea exterioar : particulariti i strategii = Outdoor advertising : characteristics and strategies / Grigore Belostecinic, Nicolae Rilean //
Economica. 2011. Nr 2. P. 9-21. Tit., text paral. : lb. rom., engl. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 10 tit. i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4727)

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 5014)
663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
5092. Aprecierea calitii vinurilor materie prim pentru spumante obinute din clone ale soiurilor clasice / Nicolae Taran, Eugenia Soldatenco, Victoria Adajuc [et al.] // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia. 2011. Nr 5. P. 11-12 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.
Contin. nceputul : Nr 4.
5093. Dadu, Constantin. Prioritile produciei mereu n vizorul savanilor =
: [din experiena Direciei Viticultur i
Vinificaie din cadrul IPHTA] / Constantin Dadu // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia.
2011. Nr 5. P. a 2-a a cop., 3, 29 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., rus.
5094. Gaina, Boris. Vinul : un aliment esenial pentru sntatea ta =
/ Boris Gaina // Pomicultura,
Viticultura i Vinificaia. 2011. Nr 5. P. 6-7, 39-40 : fig., fot. Tit., text paral. : lb. rom.,
rus. Bibliogr. : 10 tit.
5095. Modificrile proprietilor antioxidante ale vinurilor roii sub influena tratrilor
termice / G. Mustea, Vasilina Popov, Sorina Ursu [et al.] // tiina Agricol. 2011. Nr 1.
P. 18-22 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
5096. Odoleanu, Vasile. John Weeks a adus China n Moldova = John Weeks
: [expert australian de rang intern. n domeniul vinificaiei] / Vasile
Odoleanu // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia. 2011. Nr 5. P. 5-6, 35-36 : fig., fot.
Tit., text paral. : lb. rom., rus.
5097. Producerea vinurilor cu denumire de origine i indicaie geografic opiune
important pentru oenologia moldav / Emil Rusu, Leonora Obad, Mihail Chisil [et al.] //
Pomicultura, Viticultura i Vinificaia. 2011. Nr 5. P. 9-10 : fig., tab. Sfrit. nceputul :
Nr 4.
134

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5098. // Pomicultura, Viticultura i Vinificaia.


2011. Nr 5. P. 28.
(Vezi de asemenea Nr 4711, 4783, 4790, 5061)

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria mbrcmintei, confeciilor. Fabricarea articolelor de toalet i ngrijirea
general
5099. Pascaru, Vlad. O via i toat aici : [pagini despre Tamara Luchian, dir. general al Fabricii de confecii "Ionel"din Chiinu] / Vlad Pascaru // Moldoveanca. 2011. Nr 7.
P. 24-26 : fot.

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTUR
(Vezi Nr 5234)
745/749 Arte decorative. Meserii de art. Arte aplicate. Design
(Vezi Nr 4894)

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


5100. Ciuc, Valentin. Ghenadie Jalb i spiritul proteic : [pe marginea creaiei pictorului, Preedintele Uniunii Artitilor Plastici din Moldova] / Valentin Ciuc // Limba Romn.
2011. Nr 9/10. P. 192-194 : il.
5101. Mrgineanu, Victoria. Laborator grafic abstracie i design : [n mediul digital] / Victoria Mrgineanu // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 24-25 : fot.

78 MUZIC
5102. Ciornic, Rodica. Portret de familie : Aura, Veaceslav, Lori i Beti : [pe marginea discuiilor cu cntreaa Aura i soul ei Veaceslav Ceban, dir. al Dep. Penitenciare
din Rep. Moldova] / text de Rodica Ciornic ; fot. : Ion urcanu // VIP magazin. 2011. Nr
11. P. 24-32 : fot.
5103. Marulea, Alexei. Nicolae Sulac rapsod al poporului / Alexei Marulea // Limba
Romn. 2011. Nr 9/10. P. 187-191: fot.
5104. Roca, Agnesa. O via cu aripi de cntec : [Nicolae Gribincea, solist al Ansamblului Etnofolcloric " Tlncua"] / Agnesa Roca // Realiti Culturale. 2011. Nr 5. P.
16-17.

135

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

5105. Scarlat, Cristina. Cristina Scarlat : Eu am luat premiul trei, dar pentru mine
acest lucru este o victorie : [ interviu cu interpreta, laureata Festivalului "Slaveanskij Bazar"
din Belarusi] / consemnare : rep. rev. // Moldoveanca. 2011. Nr 8/9. P. 28-30 : fot.
5106. Soroceanu, Zinaida. Cu mmica oferi : [interviu cu violonista Z. Suruceanu]
/ a intervievat : Corina Kiperi // Moldoveanca. 2011. Nr 7. P. 8-9 : fot.
5107. Sulac, Doina. Doina Sulac : n art trebuie s fii foarte bun dac vrei s rmi
n istorie : [interviu cu interpreta] / consemnare de Corina Cojocaru // Moldoveanca. 2011.
Nr 7. P. 8-9 : fot.
5108. Tamazlcaru, Andrei. Orfeu al nostru Victor Botnaru : [muzician instrumentist al Ansamblului Etnofolcloric " Tlncua", prof. univ.] / Andrei Tamazlcaru // Realiti
Culturale. 2011. Nr 5. P. 17-18 : fot.
5109. Tcacenco, Victoria. Iurie Sadovnic rapsodul neamului nostru : [cant-autor :
60 de ani de la natere] / Victoria Tcacenco // Realiti Culturale. 2011. Nr 5. P. 13-15 :
fot.
5110. : , :
: [ . ] / :
; . . : // Aquarelle. 2011. Nr 11. P. 22-26 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 5207)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice
5111. Emil Loteanu artist al neamului : [actor, regizor, scenarist, maestru emerit
al artei din Moldova, artist al poporului din Federaia Rus : in memoriam (06.11.1936-18. 04.
2003)] // Realiti Culturale. 2011. Nr 5. P. 32.
5112. tefan (Poiat), Mihai. Loteanu : sursele i limitele stilului : [regizoral] / Mihai
tefan (Poiat) // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 135-140 : fot.
792 Teatru. Art scenic
5113. Dabija, Natalia. Moldoveanca din Glodeni care a cucerit lumea : [soprana Valentina Naforni, ctigtoarea Concursului Intern. "BBC Singer of the World" din Marea
Britanie] / Natalia Dabija // Moldoveanca. 2011. Nr 8/9. P. 20-21 : fot.
5114. , . /
// Realiti Culturale. 2011. Nr 5. P. 10-11 : fot.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta micrii. Dans
5115. Hangul din Cotelea : [raionul Briceni : Festival Rep. al Dansului Popular cu
acelai tit.] // Realiti Culturale. 2011. Nr 5. P. 28.
136

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

794 Jocuri pe tabl de joc i jocuri de mas(jocuri de gndire, perspicacitate i noroc).


5116. , . 7 :
[ . . ., . , .
] / . : // Profit. 2011. Nr 11. P.
60-62 : fot.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE


5117. Butiurca, Doina. Digitus / finger : pattern semantic i pattern conceptual n
frazeologismele cvasispecializate i de valorizare intelectual / Doina Butiurca // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 34-40 : fot. Bibliogr. : 12 tit.
5118. Lungu, Eugen. Cotile : [lumea n cuvinte i expresii] / Eugen Lungu // Noi.
2011. Nr 11. P. 21. Sfrit. nceputul : Nr 10.
5119. Rileanu, Viorica. Inventarul intelectual al octogenarului Anatol Eremia : [lingvist, specialist n onomastic, dr. habilitat n filologie : 80 de ani de la natere] / Viorica Rileanu // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 195-200 : fot.
5120. Robu, Adriana. Colocviul Internaional aniversar "Eugeniu Coeriu 90 de ani
de la natere": [(Iai-Bli), 27-29 iul. 2011] / Adriana Robu // Limba Romn. 2011. Nr
9/10. P. 9-14 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4885, 4888, 5124-25)
811 Limbi individuale
811.124 Limba latin
(Vezi Nr 4885, 4888)
811.135.1 Limba romn
5121. Banto, Alexandru. Sub sceptrul purificator al limbii romne : [31 August Ziua Limbii Romne] / Alexandru Banto // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 6-8 : fot.
5122. Butuc, Petru. Reconsiderri privind statutul gramatical al particulei n limba
romn / Petru Butuc // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 26-33 : fot. Bibliogr. : 8 tit.
5123. Cimpoi, Mihai. Limba Romn, "Cas a fiinei noastre" : [discurs inut la Conf.
dedicat Zilei Limbii Romne n cadrul AM, 31 aug. 2011] / Mihai Cimpoi // Viaa Basarabiei.
2011. Nr 3/4. P. 19-25.

137

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

5124. Ciocanu, Ion. Ion Dumeniuk cultivator al limbii romne / Ion Ciocanu // Destin
romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 95-98 : fot.
5125. Ciocanu, Ion. Nicolae Corlteanu practician i teoretician al cultivrii limbii :
[romne] / Ion Ciocanu // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 169-174 : fot. (Cum vorbim, cum scriem).
5126. Creu, Ioana-Narcisa. Aplicarea lingvisticii coeriene n analiza structurilor din
limba romn / Ioana-Narcisa Creu // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 15-25 : fot.
Bibliogr. : 21 tit.
5127. Eremia, Anatol. Prepelia : [sat din raionul Sngerei : toponimia rom.] / Anatol
Eremia // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 23 : fot. ;
. 2011. Nr 11. P. 23 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4678, 4870, 4888, 5118-20, 5217, 5221)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.134.1(460) Literatur catalan din Spania
5128. Bess, Pere. Cimitirul de sub lunca neagr = Cementerio davall l'estany negre
: [poem] / Pere Bess ; trad. n lb. rom. Andrei Langa // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4.
P. 132-134 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., span.
5129. Borao, Julin. ntoarcere = Volver : [versuri] / Julin Borao ; trad. n lb. rom.
Andrei Langa // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 127-129 : fot. Tit., text paral. : lb.
rom., span.
5130. Guinda, ngel. De voci mi-e capul plin ! = De voces est llena mi cabeza ! :
[eseu : fragm.] / ngel Guinda ; trad. n lb. rom. Andrei Langa // Viaa Basarabiei. 2011.
Nr 3/4. P. 122 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., span.
5131. Snchez, Fernando Sabido. Am ascuns ppuile vechi din crp n magazia
timpului = Escond las viejas muecas de trapo en el desvn del tiempo : [poem] / Fernando
Sabido Snchez ; trad. n lb. rom. Andrei Langa // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P.
125-126 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., span.
5132. Sopea, Ana Muela. Provocarea = El desafio : [poem] / Ana Muela Sopea ;
trad. n lb. rom. Andrei Langa // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 121 : fot. Tit., text
paral. : lb. rom., span.
821.134.2 Literatur spaniol
821.134.2(72) Literatur spaniol din Mexic
5133.

Garriga, Leticia. Fr mngiere = Sin aliento : [poem] / Leticia Garriga; trad.


138

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

n lb. rom. Andrei Langa // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 130-131 : fot. Tit., text
paral. : lb. rom., span.
5134. Moreno, Beatriz Estrada. Rugciune pentru Maria Tereza = Oracin por Maria
Teresa : [versuri] / Beatriz Estrada Moreno ; trad. : Andrei Langa // Viaa Basarabiei. 2011.
Nr 3/4. P. 123-124 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., span.
821.135.1 Literatur romn
5135. Anghel, Petru. Cuvntul unic ; Eminescu : [versuri] / Petru Anghel // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 88-89 : fot.
5136. Bgiu, Lucian Vasile. Bestiar. Salat oriental cu universitari nchipuii : [povestire] / Lucian Vasile Bgiu // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 90-92 : fot.
5137. Belea, Miruna tefania. Din istoria recent a satului meu ; Gropi ; Autoportret :
[versuri] / Miruna tefania Belea // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 16-17 : fot.
5138. Blandiana, Ana. Reeaua : [fragm. din vol. n curs de apariie Fals tratat de
manipulare] / Ana Blandiana // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 126-133.
5139. Brad, Ion. n casa Liviei ; Argheziana ; Suceava ; Rug n terine : [versuri] / Ion
Brad // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 93-95 : fot.
5140. Butnaru, Leo. n singura noastr via, cum s nu credem n poezie, cu frumusee i mult speran ? : (Corespondena : Ion Zubacu Leo Butnaru, 2007-2011) / Leo
Butnaru // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 50-60 : fot.
5141. Dncil, Gheorghe. Floralii,1-4 ; Gitana : [versuri] / Gheorghe Dncil // Viaa
Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 96-98 : fot.
5142. Dinic, tefan. Pn la iubirea din toamn : fragm. de roman / tefan Dinic //
Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 99-102.
5143. Dobrescu, Bianca Mihaela. Monolog : [povestire] / Bianca Mihaela Dobrescu //
Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 14-15 : fot.
5144. Dorz, Traian. Cu suflet alb ; Cum s nu te cnt ; Din adevr i din iubire ;
Apr, Iubit Iisus ; Blndul Pstor : [versuri] / Traian Dorz ; il. : Violeta Zabulic // Noi. 2011.
Nr 11. P. 8-9 : fot.
5145. Eliade, Mircea. Lupta contra somnului : [fragm. din vol. Memorii : 1907-1960,
Bucureti, Humanitas, 1997] / Mircea Eliade // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 36-37 : il.
5146. Hristu, Adelina Petrua. Vorbind cu Luna : [povestire] / Adelina Petrua Hristu
// Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 19 : fot.

139

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

5147. Naum, Gellu. Cnd ne vrm sub saltele ; nchii ntr-o scoic ; Oglinzile roz ;
Coroana ptrat ; Crista : [versuri] / Gellu Naum // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 35 :
fot.
5148. Negruzzi, Constantin. Istorioar cu lupi : [povestire] / Constantin Negruzzi //
Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 20.
5149. Nohai, Claudiu. Chinul de vacan ; Dorina ; Vis ; Pe jumtate cuvinte ; Mara :
[versuri] / Claudiu Nohai // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 13 : fot.
5150. Punescu, Adrian. Vntoarea ratat : [versuri din vol. "Rezervaia de
zimbri", Bucureti, 1982] / Adrian Punescu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr
11. P. 14.
5151. Sadoveanu, Mihail. Povestitorii : Mo Crciun : [povestiri] / Mihail Sadoveanu ;
il.: Adrian Moraru // Noi. 2011. Nr 11. Supl. : P. 1-8 : fot. Va urma.
5152. Stncel, Mircea. Brbatul cu pieptul spart ; Lumea prin care trec : [versuri] //
Mircea Stncel // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 106-107 : fot.
5153. ic, Miron. Dar pentru tine : [versuri] ; Frnturi de jurnal / Miron ic // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 103-104 : fot.
5154. Vasilescu, George Ovidiu. Agonie ; Din granit ; Immaculata : [versuri] / George Ovidiu Vasilescu // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 105 : fot.
5155. Zubacu, Ion. Cntecul manuscriselor mele ; Scrisoare ctre Matei Viniec ;
Bocet pentru Mariana Marin ; Cntec pentru Marta Petreu ; n aceeai vi cu Marian Draghici
; Noi teritorii pentru poezie ; Colind de Anul Nou ; Lumea ca metastaz ; Pe patul
cobaltronului ; Cine doneaz snge pentru tine? ; Politic la oncologie : [versuri] / Ion Zubacu // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 41-49 : fot.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
5156. A fost odat ; Uf, de i-ar vedea pisica ! ; Locomotiva : poezii populare rom. //
Alunelul. 2011. Nr 11. P. 12.
5157. Anton, Ion. Foka : roman-cronic / Ion Anton // Viaa Basarabiei. 2011. Nr
3/4. P. 62-87. Va urma.
5158. Balan, Tamara. A exista nseamn a desfiina, sau A face s existe?! : [eseu] /
Tamara Balan // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 20-21 : fot.
5159. Blici, Gheorghe. Fiului meu ; Inscripia de pe stejar ; Animalele : [versuri] /
Gheorghe Blici // "a" MIC. 2011. Nr 11. P. 26 : fot.
140

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5160. Beli, Natalia. Drum ; Venicie trzie ; Joc de noroc ; Meterii ; Clipa de nisip ;
Botez ; Niciodat singur ; Departe ; Anotimp ; Fric : [versuri] / Natalia Beli // Moldoveanca.
2011. Nr 8/9. P. 42-43 : fot.
5161. Chiriac, Mariana. Daruri de la Mo Crciun : (scenet) / Mariana Chiriac ; des.
: Ana Evtuenco // Alunelul. 2011. Nr 11. P. 8-10 : il.
5162.
11. P. 2.

Ciocanu, Aurel. Casa mea : [versuri] / Aurel Ciocanu // Alunelul. 2011. Nr

5163. Cojocaru, Stela. O dragoste de culoare : [povestire] / Stela Cojocaru // Moldoveanca. 2011. Nr 8/9. P. 16-17 : fot.
5164. Crudu, Dumitru. Ieri Dimitrie ; Somnul tatlui lui Dimitrie ; Dimitrie ; "Eu deja nu
mai am nicio problem ; "Chiar n acest moment un obolan : [versuri] / Dumitru Crudu //
Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 26-27 : fot.
5165. David, Daniela. Clepsidr ; Cinele ; DemoGrafic ; Ai grij cnd te trezeti
dimineaa : [versuri] / Daniela David // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 140-142 : fot.
5166.
P. 26 : fot.

Diviza, Ion. Cioara i vulpea : [fabul] / Ion Diviza // "a" MIC. 2011. Nr 11.

5167. Frm, Maria. Dezlnuiri ; Minciuni ; Joc ; Agonii ; "nfige-mi cuitul n cap" :
[versuri] / Maria Frm // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 18 : fot.
5168. Gavrilan, Vasile. Cizmarii englezi : [eseu] ; Din jurnalul unui student / Vasile
Gavrilan // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 145-154 : fot. Contin. nceputul : 7/8.
5169. Mironov, Filip. Rtciri pe crrile timpului : [memorii] / Filip Mironov // Destin
romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 152-158 : fot. Rez. n lb. engl.
5170. Parfentie, Dumitria-Raluca. Evul Mediu pe nelesul copiilor : [eseu] / Dumitria-Raluca Parfentie // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 12 : fot.
5171. Pascaru, Eugenia. Npasta : [povestire] / Eugenia Pascaru // Moldoveanca.
2011. Nr 8/9. P. 40-41 : fot.
5172. Pascaru, Eugenia. Snejana : [povestire] / Eugenia Pascaru // Moldoveanca.
2011. Nr 7. P. 30-31 : fot.
5173. Pascaru, Eugenia. Visul mtuii Anica : [povestire] / Eugenia Pascaru // Moldoveanca. 2011. Nr 10. P. 28-29 : fot.
5174. Romanciuc, Vasile. Casa printeasc : [versuri] / Vasile Romanciuc // Alunelul. 2011. Nr 11. P. 2.

141

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

5175. Roca, Agnesa. Albe roze s-au aprins : [versuri] / Agnesa Roca // Realiti
Culturale. 2011. Nr 5. P. 18.
5176. Rusnac, Vladimir. Urletul lupilor : [versuri] / Vladimir Rusnac // Vntorul i
Pescarul Moldovei. 2011. Nr 11. P. 20.
5177. Samson, Ana. Femeia pgn ; Ecou : [versuri] / Ana Samson // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 143-144 : fot.
5178. Samson, Ana. ndemn : [versuri] // Ana Samson // Viaa Basarabiei. 2011.
Nr 3/4. P. 160 : fot.
5179. Tarlapan, Efim. Ne desprim de trecut rznd : [versuri] / Efim Tarlapan //
Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 159-161 : fot. Cuprins : Neomatriocizare
; Moldovenii i ttarii din Crimeea ; Dracula ; Rugciunea unui dac ; Frailor mei ; Reflux ;
Strbunele mele, strbune ; Ctre contemporani ; Vecinului de la est.
5180. Teleuc, Victor. Mollis Davia : poem / Victor Teleuc // Viaa Basarabiei.
2011. Nr 3/4. P. 26-31 : fot.
5181. Toma, Vasile. Balada celui care vine ; Od ranului romn ; Psalm ; Vin apele
mrii ; Cntec de la margine de ar ; Trecerea prin "a fi" ; Zidire ; Att de simplu ; Copilrie
sovietic ; Teo ; Madrigal ; Aceast iubire ; Inim de argint ; Cnd va fi ; Metamorfoze ;
Pastel n amurg ; Cntec ; Ziceri tardive ; Legitimaie ; Limba Romn : [versuri] / Vasile
Toma // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 52-61 : fot.
5182. urcanu, Iano. Exorcism ; Miniatur ; Am ascuns iubirea ; i va veni ; "Cine
iubete o singur femeie" ; Mi-ai spus ; Brfa ; Eu+Tu sau nc o dat despre matematic ; Eternitate ; S-a ntors toamna, iubito : [versuri] / Iano urcanu // Viaa Basarabiei.
2011. Nr 3/4. P. 149-151 : fot.
5183. Vieru, Ion. Soarele rsare ; Vine iarna ; Broscuele ; Pui de cuc ; Trec ostaii ;
Celul - pictor ; Cip-cirip : [versuri] / Ion Vieru ; des. : Tatiana Varvariuc // Alunelul. 2011.
Nr 11. P. 6-7.
5184. , . : [] / ; .
. . : . // . 2011. Nr 11. . a 4-a a cop.
(Vezi de asemenea Nr 5140)
821.161.1 Literatur rus
5185. , . : [] / . //
. 2011. Nr 11. P. 20 : fot.
5186.

, . : [.- . ] /
142

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

// . 2011. Nr 11. . 31-53 : fot. ontin. nceputul : Nr 10.


5187. , . : . / // . 2011. Nr 11. . 10-30 : fot. Contin. nceputul : Nr 9.
5188. , . , :
[] / // . 2011. Nr 11. . 85-92 : fot.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
5189. , . : / // .
2011. Nr 11. . 75-81 : fot.
5190. , . "Sud-ostern" /
// . 2011. Nr 11. . 61-74 : fot. Va urma.
5191. , . " " ; " ,
" ; " " ; " " : [] / // . 2011. Nr 11. . 96-97 : fot.
5192. , . ; ;
; 1997 ., ; , 16 1914 . : [] /
// . 2011. Nr 11. . 93-95 : fot.
5193. , . : /
// . 2011. Nr 11. . 54-60 : fot.
5194. , . ; ; ; ; ;
: [] / // . 2011. Nr 11. . 98-99 : fot.
821.163.41 Literatur n limba srb
5195. Pusloji, Adam. Te pomeneti ; Mai liber ca zpada ; La rangul de Mare
Cruce ; Alerg, ales ; Nu ; Poate ; Jurnal intim ; Vntul ndrgostit ; Datornic ; Plria de
umbr ; Ziua lui Eminescu : [versuri] / Adam Pusloji // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4.
P. 41-44 : fot.
821.172 Literatur lituanian
5196. Cum boierul a lungit ziua de lucru : [poveste lituanian] / trad. de A. Rumu ;
des. de Anatolie Smleaev // Alunelul. 2011. Nr 11. P. 4-5 : fot.
821.411.21 Literatur indian
5197. Cum iepuraul l-a pclit pe lup : poveste indian / trad. de tefan Tudor ; des.
de Sergiu Puic // Alunelul. 2011. Nr 11. P. 8-13.

143

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

821.512.161 Literatur turc


5198. Gokenur, . n natur nici un lucru nu-l nelege pe altul : [versuri] / .
Gokenur ; trad. : Claudiu Komartin // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 2.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
5199. Caraman, Viorica-Ela. Timp i afectivitate n "sinestezia morii". Trei studii de
caz : [a creaiei poetice a lui Mikel Dufrenne, Grigore Vieru, Alexandru Lungu] / Viorica-Ela
Caraman // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 87-94 : fot. Bibliogr. : 10 tit.
5200. Ciobanu, Mircea V. Lecia a treisprezecea : Nite jocuri poetice / Mircea V.
Ciobanu // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 40-41 : fot. Contin. nceputul : Nr 5, 2009.
5201. Simion, Eugen. Identitatea romneasc : [reflectat n literatura univ., filozofie,
sociologie, psihologie, cultur, istorie : eseu] / Eugen Simion // Viaa Basarabiei. 2011. Nr
3/4. P. 5-18.
(Vezi de asemenea Nr 4872)
821.112.2(436).0 Literatur austriac
5202. Maximenco, Victoria. Pentru fluxul muzical, lingvistic i creator deosebit : [pe
marginea creaiei scriitoarei de origine austriac Elfriede Jelinek] / Victoria Maximenco //
Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 32-33 : fot.
821.133.1.0 Literatur francez
(Vezi Nr 5199)
821.135.1.0 Literatur romn
5203. Armau, Liliana. Gellu Naum poetul de pe Malul albastru : [pe marginea vol.
cu acelai tit. al aut., Bucureti, Cartea Romneasc, 1990, 204 p.] / Liliana Armau // Clipa :
ser. nou. 2011. Nr 5. P. 34-35 : fot.
5204. Blandiana, Ana. S nu uitm c a fi liber este mult mai dificil dect a nu fi liber
: [dialog cu poeta A. Blandiana] / consemnare : Alexandru Banto // Limba Romn. 2011.
Nr 9/10. P. 117-125, P. a 4-a a cop. : fot.
5205. Blandiana, Ana. Tema deportrilor discutat n cadru european : (relatare i interviu cu A. Blandiana, poet, personalitate publ. notorie din Romnia) / consemnare de
Raisa Mrzencu, Gheorghe Mrzencu // Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 1525 : fot.
5206. Cernica, Doina. Un roman extraordinar, romanul Bucovinei ntregi : [pe marginea romanului Cnd ne vom ntoarce de Radu Mare, Cluj-Napoca, Limes, 2010] / Doina
Cernica // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 104-107 : fot.
144

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5207. Chioaru, Dumitru. Ion Zubacu, omul, pomul i fntna : [poet, cntre i jurnalist : in memoriam (18.06.1948-28.05.2011)] / Dumitru Chioaru / Limba Romn. 2011.
Nr 9/10. P. 61-63 : fot.
5208. Diaconu, Mircea A. Ana Blandiana, nainte i dup dezmembrarea lui Orfeu /
Mircea A. Diaconu // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 134-139 : fot.
5209. Doman, Dumitru Augustin. Ion Zubacu. O via dramatic o poezie hiperrealist / Dumitru Augustin Doman // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 64-68 : fot.
5210. Mlncioiu, Ileana. Ileana Mlncioiu : Toate generaiile de poei generaii
pierdute : [interviu cu scriitoarea] / interviu realizat de Eugen Dedov // Clipa : ser. nou.
2011. Nr 5. P. 3-5 : fot.
5211. Mironescu, Doris. O carte a memoriei Vizuina luminat de M. Blecher : [pe
marginea romanului autobiogr. cu acelai tit. al aut.] / Doris Mironescu // Limba Romn.
2011. Nr 9/10. P. 75-86 : fot. Bibliogr. n note, p. 85-86 (12 tit.).
5212. Munteanu, Eugen. O prietenie exemplar. Petru Caraman i Gheorghe Ivnescu n coresponden (IV) : [pe marginea celor opt scrisori trimise filologului rom. Gh. Ivnescu de savantul, folcloristul i filologul P. Caraman : 1957-1963] / Eugen Munteanu // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 112-116. Contin. nceputul : Nr 3.
5213. Negru, Nina. Omul care cltorea singur : 95 de ani de la naterea lui Constantin Virgil Gheorghiu : [pe marginea vol. cu acelai tit. al scriitorului romn] / Nina Negru //
Lumintorul. 2011. Nr 4. P. 49-57 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 5199)
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
5214. Banto, Ana. Mihail Ion Ciubotaru. Spunerea ca ieire din somnul memoriei :
[75 de ani de la natere] / Ana Banto // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 69-74 : fot.
Bibliogr. : 4 tit.
5215. Bradu, Valerie. Pana i viaa scriitorului : [Ion Dru] / Valerie Bradu ; fot. : Valerie Volontir // Noi. 2011. Nr 11. P. 19 : fot.
5216. Codreanu, Theodor. Victor Teleuc : Testamentul carpatic : [pe marginea poemului Decebal, Chiinu, Universul, 2003, 27 p.] / Theodor Codreanu // Viaa Basarabiei.
2011. Nr 3/4. P. 32-40 : fot.
5217. Codreanu, Theodor. Victor Teleuc i steaua limbii romne : [pe marginea poemului Car frumos cu patru boi, Ch., Universul, 2010, 36 p.] / Theodor Codreanu // Limba
Romn. 2011. Nr 9/10. P. 95-103 : fot.
5218. Colesnic, Iurie. Un romancier cu un destin hamletian : [despre scriitorul Mihai Curicheru] / Iurie Colesnic // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 50-51.
145

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

5219. Corlteanu-Granciuc, Silvia. Steliana Grama : Dramaturgia autohton din anii


1960-1970 pe scena teatrelor din Moldova : studiu monografic : [pe marginea vol. cu acelai
tit. i aut., Ch., Lumina, 2010, 292 p.] / Silvia Corlteanu-Granciuc // Destin romnesc : ser.
nou. 2011. Nr 3. P. 172-175 : fot.
5220. Exist astzi conflicte ntre generaii? : [anchet : respondeni / Dumitru Crudu,
Andrei Burac, Cristina Boboc] / cuv. introd. : Aurelia Borzin // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5.
P. 38-39 : il. Cuprins : O sintonie estetic / Dumitru Crudu ; Generaiile venica repetiie
a vieii / Andrei Burac ; Pitici aezai pe umerii unor uriai / Cristina Boboc.
5221. Postolachi, Veronica. Limba romn pe rol de cenureas : [interviu cu V.
Postolachi, scriitoare, dr. n filologie, profesoar de lb. i lit. rom.] / consemnare : Raia Rogac
// Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 141-148 : fot.
5222. Sultana-Vicol, Mihai. Grigore Vieru, Sfnt ru de flcri : [pe marginea Festivalului Intern. de Poezie "Grigore Vieru", Ed. a 3-a, Chiinu-Iai, 26-29 oct. 2011] / Mihai
Sultana Vicol // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 152-153.
(Vezi de asemenea Nr 4714, 4721, 5199)
821.161.1.0 Literatur rus
5223. , . " " / // . 2011. Nr 11. P. 6-7.
5224. , .
: (190 . . ) /
// . 2011. Nr 11. P. 8-9. ( ).

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localitilor
5225. , . -, Aquarelle : [ ] / // Aquarelle. 2011. Nr 11. P. 130-133 : fot.
().

91 GEOGRAFIE. EXPLOATAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII


911 Geografie general. tiina factorilor geografici (Geografie sistematic). Geografie
teoretic
(Vezi Nr 4876)
929 tiine biografice i nrudite
5226. Cojocaru, Gheorghe. "Fiecare este dator i n drept s spun ce gndete" /
Gheorghe Cojocaru // Rev. de Istorie a Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 125-149. Bibliogr.
n notele de subsol. An. : Stenograma Consftuirii n problemele mbuntirii predrii istori146

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ei Moldovei n cadrul Cursului de istorie a URSS n lumina tezelor CC al PCUS "50 de ani ai
Marii Revoluii Socialiste din Octombrie", din 12 aug. 1967.
Bobn, Gheorghe. Alexandru Babii cercettor al gndirii filosofice din Moldova.
Vezi Nr 4659
Chioaru, Dumitru. Ion Zubacu, omul, pomul i fntna. Vezi Nr 5207
Ciocanu, Ion. Nicolae Corlteanu practician i teoretician al cultivrii limbii. Vezi Nr
5125
Constantinov, Valentin. Istoricul Demir Dragnev la 75 de ani. Vezi Nr 5237
Emil Loteanu artist al neamului. Vezi Nr 5111
Marulea, Alexei. Nicolae Sulac rapsod al poporului. Vezi Nr 5103
Palii, Andrei. Membrul-corespondent al academiei de tiine a Moldovei Tihon Cealc
90 ani de la natere. Vezi Nr 5037
Roca, Alexandru. Omagiu pentru un om de tiin notoriu i o personalitate public
marcant : [Andrei Timu]. Vezi Nr 4700
Sava, Serafima. Stela Cemortan o doamn devotat Reginei Pedagogia. Vezi Nr
4881
Troianowski, Lidia. Vasile Ermuratski : la polul tribulaiilor spirituale i conjuncturale : [filosof, sociolog, om de cultur]. 4664
urcanu, Ion. La nceput de cale. Vezi Nr 5243
Varzari, Pantelimon. Alexandru Zavtur fondatorul colii politologice naionale : [dr.
hab. n filosofie, prof. univ. : (1929-2008)]. Vezi Nr 4710
929.7 Nobilime. Titluri de noblee. Demniti i titluri aristocratice
5227. Potarencu, Dinu. Nobilii basarabeni neamul Dicescu / Dinu Potarencu //
Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 108-120 : fot. Bibliogr. n note, p. 118-120 (98 tit.).

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL


94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
5228. Mischevca, Vlad. Antecedentele anului 1812 : rzboaiele ruso-turce / Vlad
Mischevca // Clipa : ser. nou. 2011. Nr 5. P. 30-31 : fot.

147

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

5229. cu, Octavian. Border and Territory in the Russian History : a glance at the
post-soviet period / Octavian cu // Rev. de Istorie a Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 86-113.
Bibliogr. n notele de subsol.
5230. , . . . . -
1806-1812 . : [" 1806 1812
. - .
1823- : . 246-306 . "] / . . ;
., . , . : . . ; . . . : . . //
Rev. de Istorie a Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 114-124. Bibliogr. n notele de subsol.
Va urma.
(Vezi de asemenea Nr 4689, 4724, 4734, 5231, 5245, 5247)
94(478) Istoria Republicii Moldova
5231. Artamonov, Vladimir. ncercarea de trecere a lui Dimitre Cantemir sub protectorat austriac n anul 1715 : [st. elab. n cadrul Progr. de Stat "Dinastia Cantemiretilor :
polifonismul preocuprilor tiinifico-artistice"] / Vladimir Artamonov, Valentin Constantinov //
Rev. de Istorie a Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 32-43. Text : lb. rom., grerm., rus. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5232. Asociaia Istoricilor din Republica Moldova. Declaraia Comitetului de Conducere al Asociaiei Istoricilor din Republica Moldova (AIRM) cu privire la unele probleme ale
educaiei istorice din instituiile de nvmnt preuniversitar din Republica Moldova : [Chiinu, 02. 09. 2011] // Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 12-14.
5233. Bacalov, Sergiu. Procesul de mpmntenire a boierimii alogene n ara Moldovei n secolul al XVII-lea : Aspecte din viaa i activitatea marelui postelnic Stamatie Hioti
(Saczliul) : [studiu] / Sergiu Bacalov // Rev. de Istorie a Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 8-31
: fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5234. Ciobanu, tefan. Chiinul de astzi : [file de istorie] / tefan Ciobanu // Viaa
Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 45-48 : fot.
5235. Ciorb, Veaceslav. Misiunea Ortodox Romn din stnga Nistrului (19411944) / Veaceslav Ciorb // Rev. de Istorie a Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 58-67. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5236. Colesnic, Iurie. Un mare savant n labirintul oraului : [Chiinu : despre
cercettorul tefan Ciobanu] / Iurie Colesnic // Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4. P. 49-50 :
fot.
5237. Constantinov, Valentin. Istoricul Demir Dragnev la 75 de ani / Valentin
Constantinov // Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 176-182 : fot.
5238. Danu, Eugenia. Autobiografia deputatului Sfatului rii Pavel Grosul (18801940) / Eugenia Danu // Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 77-94 : fot.
148

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 93-94 (27 tit.).


5239. Dima, Nicolae. n gura foametei de Alexei Vakulovski : [pe marginea vol. cu
acelai tit. i aut., Bucureti, Inst. Na. pentru Studiul Totalitarismului, 2011] / Nicolae Dima //
Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 108-111 : fot.
5240. Eanu, Andrei. Valeriu Pasat : RSS Moldoveneasc n epoca stalinist :
(1940-1953) : [pe marginea vol. cu acelai tit., Ch., Cartier, 2011, 684 p.] // Andrei Eanu //
Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 167-171 : fot.
5241. Istoricul Ion icanu 60 : [In honorem : dr. n tiine, profesor univ.] / colegii
de la Inst. de Istorie, Stat i Drept al AM // Rev. de Istorie a Moldovei. 2011. Nr 1/2. P.
5-7.
5242. Potarencu, Dinu. Iorgu Tudor memorialist : [pe marginea scrierii Spre Unire.
nsemnrile unui basarabean 1905-1917] / Dinu Potarencu // Rev. de Istorie a Moldovei.
2011. Nr 1/2. P. 150-167. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5243. urcanu, Ion. La nceput de cale : [fragm. din jurnalul n curs de apariie Istoria
istoriilor mele] / Ion urcanu // Limba Romn. 2011. Nr 9/10. P. 155-162 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 4715, 4724, 4734, 4784, 5013, 5213, 5226-28, 5245)
94(498) Istoria Romniei
5244. Danilov, Maria. Ion Zainea : Istoriografia romn i cenzura comunist : (19661977) : [pe marginea vol. cu acelai tit., Oradea, Ed. Univ., 2010, 366 p.] / Maria Danilov //
Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 176-182 : fot.
5245. Moraru, Pavel. Ieirea Romniei din rzboiul mpotriva U.R.S.S. i aciunile
SMER pentru anihilarea agenturii serviciilor speciale romneti : [1944] / Pavel Moraru //
Rev. de Istorie a Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 68-85. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
5246. Rusu, Sebastian. Campania electoral din iunie 1931 sub Guvernarea IorgaArgetoianu / Sebastian Rusu // Destin romnesc : ser. nou. 2011. Nr 3. P. 26-39 : fot.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 38-39 (59 tit.).
5247. Ungureanu, Constantin. Cadastrul austriac din Bucovina : [lucrri cadastrare
n Monarhia habsburgic n sec. al XVIII-lea] / Constantin Ungureanu // Rev. de Istorie a
Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 44-57 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 4784, 5013, 5213, 5228, 5231-32, 5335, 5339)

149

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

150

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 11-2011


Blici, Gheorghe 5159
Belea, Miruna tefania 5137
Beli, Natalia 5160
Belostecinic, Grigore 5091
Beregoi, Natalia 4727
Beschieru, E. 4984
Beschieru, T. 4984
Bess, Pere 5128
Beteg, F. 5064
Bezu, Gh. 4964
Brc, Alic 4625
Blandiana, Ana 5138, 5204-05, 5208
Blecher, M. 5211
Boaghe, Lilia 5021
Bobn, Gheorghe 4659
Bobeico, A. 4959
Boblic, Rodica 4955
Boboc, Lucia 4728
Boboc, Cristina 5220
Boclaci, T. 5028
Bodiu, Victor 4767
Bodrug, N. 4928, 4952
Bogdea, Larisa 4916
Boiteanu, Eduard 4849
Bolboceanu, Aglaida 4886
Bolocan, Aurica 5082
Bologa, V. 4940
Bolotnicov, Valentina 4960
Bolun, Ion 4726
Borao, Julin 5129
Borcoman, Raisa 4741
Bordei, Tatiana 4737
Borozan, P. 5031
Borzin, Aurelia 5220
Botezatu, Tatiana 4917
Botgros, Ion 4874
Botnarenco, I. 4748-49
Botnaru, V. 4938, 4942, 4946, 4953, 4993
Botnaru, Victor [5108]
Botoanu, Elena 4993
Bour, A. 4986, 5005
Bour, Ninela 4986
Brad, Ion 5139
Bradu, Valerie 5215
Braga, Lilia 4887
Breahn, V. 4998
Brnz, Sergiu 4818
Bucarciuc, Victor 5049
Buciuceanu, Ludmila 4916
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 4686

A
Ababii, I. 4944
Achiri, Ion 4873
Adajuc, Victoria 5092
Agachi, Iana 4757
Alexandrov, E. 5055
Amoritu, Angela 4627
Andriescu, I. 4919
Andrie, S. 5019
Andrichi, Viorica 4864
Anghel, Petru 5135
Antipa, V. 4945, 4951
Antoci, Albert 4839
Anton, Ion 5157
Arhangelskii, Alexander V. 4905
Arion, Liubovi 4628
Armau, Liliana 5203
Arnautov, V. I. 4906
Artamonov, Vladimir 5231
Artene, Diana Anca 4856
Aura, 5102
Avram, Lazr 4885
B
Babii, Alexandru [4659]
Babu, Vasile 4811
Bacalov, Sergiu 4812, 5233
Bacinschi, N. 4925
Badrajan, Ghenadie 5070
Balan, Tamara 5158
Balan, Elena 4887
Balan, S. 5000
Balanescu, S. 5069
Baleca, Rodica 5020
Balica, I. 4937, 4946, 4991
Balichi, Tudor 4770
Baltag, A. 4978
Banto, Alexandru 5121, 5204
Banto, Ana 5214
Barat, Iuliana 4801
Barbu, Viorel 4909
Barcari, Ecaterina 4899
Batr, L. 4913
Batru, G. 5036
Bncil, Natalia 4791
Btrnu, Ion 5071-72
Bcu, Adelina 4844
Bgiu, Lucian Vasile 5136

151

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

Bucun, Nicolae 4865


Bulat, Dm. 5077
Bulat, Dn. 5077
Bulat, Eugenia 4721
Bulimaga, Mihaela 4876
Bumacov, Vasile 4711
Burac, Andrei 5220
Burian, Alexandru 4729
Burlacu, Victoria 4918
Butiurca, Doina 5117
Butnaru, Leo 5140
Butorov, S. 4926-27, 731
Butorov, I. 4926-27, 4952, 733
Butorov, Valentina 4930
Butuc, Petru 5122
Butucel, Elena 4629-30

Cerneavschi, Vera 5082


Cernica, Doina 5206
Cheradi, Natalia 4633-34
Chesov, D. 4938
Chioaru, Dumitru 5207
Chirc, Roman 4767
Chiriac, Mariana 5161
Chiriac, T. 4912
Chisari, Liliana 4665
Chisil, Mihail 5097
Chitoroag, Valentina 4635
Chiulescu, Cristian 4625
Chiveri, Galina 4798-99
Chivriga, Viorel 4785
Choban, Mitrofan M. 4905, 4907
Cibotaru, Viorel 4712
Cibotaru, Vitalie 4794
Cimpoi, Mihai 5123
Cimpoie, D. 4753, 4853
Cimpoie, Gh. 5050-51
Cincilei, A. 4915
Ciobanu, Ana-Maria 4674
Ciobanu, Andrei 4674
Ciobanu, Ion. 4802
Ciobanu, Mircea V. 5200
Ciobanu, Silvia 4636
Ciobanu, tefan 5234, [5236]
Ciobanu, V. 5032
Ciobanu, Valentina 4875
Ciobu, Stela 4754
Ciocanu, Aurel 5162
Ciocanu, Ion 5124-25
Ciocanu-Cotorobai, Maria 4693
Ciornic, Rodica 5102
Ciorb, Veaceslav 5235
Ciubarov, Natalia 4731, 4733, 4738-39
Ciubotaru, Mihail Ion 5214
Ciuc, Valentin 5100
Ciumac, Svetlana 4694
Ciutac, Ion 4975
Clipca, A. 4999
Cocia, Svetlana 4933
Cocieru, Vasile 4695
Codreanu, Theodor 5216-17
Cojocari, Eugenia 4841, 4845
Cojocaru, Corina 4756, 4860, 4875-76, 4923,
5080, 5107
Cojocaru, Gheorghe 5226
Cojocaru, Stela 5163
Cojocaru, Violeta 4796
Cojocaru, Viorel 4673
Cojocaru, Vladlen 4813

C
Caisn, Larisa 5066
Calancea, Maria 4631
Calancea, Veronica 4992
Calancea, V. 4928, 4952
Calenda, Olga 4945
Callo, Tatiana 4866
Calmuchi, L. I. 4907
Cantemir, Dimitre 5231
Cao, Dayong 4903
Carabet, Maria 4742
Caraiani, Olga 4941
Caraman, Iurie 4692
Caraman, Natalia 4918
Caraman, Petru 5212
Caraman, Viorica-Ela 5199
Casian, D. 4935, 4990
Casian, Iana 4840
Castrave, A. 4934, 4988
Cazac, A. 4977
Cazacu, L. 4986, 5005
Cazacu, Tamara 4870
Clci, Gheorghe 4690
Cpn, T. 4911
pi, Ionel 4897
Crna, Teodor 4798
Cealc, Tihon [5031-42]
Ceban, Veaceslav 5102
Cebotari, Doina 4792
Cebotari, Margareta 4632
Cemortan, Stela 4878, [4881]
Cepoi, L. 4910, 4912, 4931
Cerbari, V. 5019, 5022
Cercel, I. 5065
Cere, V. 4978
152

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Cojuhari, Andrei 4684


Colesnic, Iurie 5218, 5236
Condrachi, Diana 4958
Constantinov, Valentin 5231, 5237
Conu, Gh. 5000
Conu, O. 5000
Corghenci, Ludmila 4637
Corj, Mihai 4867
Corlteanu, A. 4942
Corlteanu-Granciuc, Silvia 4736, 5219
Corlteanu, Nicolae [5125]
Costin, Ludmila 4638
Costiuc, Ana 4755
Couleanu, T. 5027
Cotelea, T. 4962
Cremeneac, L. 5028
Creu, Ioana-Narcisa 5126
Crijanovschi, Sergiu 4819
Cristea, Miron [4682]
Croitoru, Aliona 4758
Crudu, Dumitru 5164, 5220
Crudu, V. 4936
Cuceinic, S. 4998
Cucer, Angela 4883
Cuhal, Radu 4794
Culiuc, V. 4935
Curaxina, Svetlana 4766
Curicheru, Mihai [5218]
Curlat, E. 4975, 5001
Curlat, N. 4975, 5001, 5005
Cuzneov, Alexandru 4800

Dodu-Gucea, Larisa 4750


Dogot, M. 4933
Doman, Dumitru Augustin 5209
Domenco, Ion 4898
Domente, Liliana 4996
Doni, Irina 4756
Donica, Gh. 5064, 5069
Dorz, Traian 5144
Draghici, Marian 5155
Dragnev, Demir [5237]
Dru, Ion [5215]
Duca, Dorel I. 4902
Duca, Nicolae 4796
Dufrenne, Mikel 5199
Dumbrveanu, Andrei 4696
Dumeniuk, Ion [5124]
E
Eliade, Mircea 5145
Emelianov, O. 4960
Enache, Alexandru 4674, 4680
Eremia, Anatol 5119, 5127
Ermurachi, Adrian 4781
Ermuratski, Vasile 4664
Eanu, Andrei 5240
Evtuenco, Ana 5161
F
Frm, Maria 5167
Felea, Ion Mihai 4660
Felecan, Nicolae 4885, [4888]
Felecan, Oliviu 4888
Ferdohleb, A. 4980, 5003
Fetco, Tamara 4879
Filip, Cristina 4730
Filip, Nelly 4740
Filipciuc, V. 5019-21
Friedman, George 4736
Furdui, S. 4820

D
Dabija, Natalia 5113
Dadu, Constantin 5059, 5093
Danilov, Maria 5244
Danu, Eugenia 5238
Darii, Valentina 4999
Datcu, Iordan 4893
David, Aliona 4943, 4996
David, Daniela 5165
Dncil, Gheorghe 5141
Dedov, Eugen 5210
Deseatnic-Ciloci, A. 5028
Diaconu, Mircea A. 5208
Diacova, Svetlana 4944
Dima, Nicolae 5239
Dinic, tefan 5142
Diviza, Ion 5166
Djugostran, V. 4945, 4951
Dobrescu, Bianca Mihaela 5142
Dobrovolschi, Gr. 5021

G
Gagauz, Olga 4687, 4697
Gaiciuc, Valentina 4880
Gaina, B. 5055
Gaina, Boris 5094
Gaitur, A. 4979
Gamurari, Vitalie 4803
Gantea, Irina 4880
Gaponenco, E. 5010
Garriga, Leticia 5133
Gavrilan, Vasile 5168

153

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

Gavriliuc, M. 5006
Grl, Eugeniu 4685
Ghenova, Svetlana 4766
Gheoghia, Stela 4918
Gheorghiu, Constantin Virgil 5213
Ghicavi, V. 4925
Ghidirim, Gh. 4984
Ghinculov, Silvia 4639-40
Ghinda, S. 4929, 4932, 4940, 4997
Gladun, N. 5006
Gokenur, . 5198
Golovco, Parascovia 4648
Gonciar, V. 4926
Gona, Victoria 4989
Gora, Tatiana 4860
Gore, Lilia 4641
Gorobievschi, Svetlana 4684
Gotian, Iurie 4785
Grama, Steliana 5219
Grati, S. 4981
Gribincea, Lilia 4804, 4842
Gribincea, Nicolae [5104]
Gribincea, V. 5033
Grinciuc, Tudor 5072
Grosu, Natalia 5066
Grosul, Pavel 5238
Groza, Gh. 4954, 4963
Gudima, Ana 4642
Gudumac, Diana 4792
Gudumac, Eva 5002
Gudumac, V. 4982
Guinda, ngel 5130
Gulea, A. 4911, 4982
Gulica, Ilie 4715
Gurev, Dorina 4821
Guu, E. 4983, 4990, 5004
Guu, Vladimir 4868
Guzun, V. 5004

I
Iacub, V. 4983, 5004
Iaschina, Victoria 5008
Iavorschi, C. 4932, 4940, 4957, 4960-61,
4992
Iaz, V. 4998
Ionesi, Inga 4785
Iordachi, Victoria 4754
Ispas, Nicuor 4857
Ivasiin, Daniela 5059
Ivnescu, Gheorghe 5212
J
Jalb, Ghenadie 5100
Jantuan, Stella 4738
Jelinek, Elfriede 5202
Johannes, Berthold 4731
Jorovlea, Elvira 4741
Josanu, Yuri 4713
Juc, Victor 4732, 4889
Juraveli, Victoria 4854
K
Kashu, A. I. 4901
Kiperi, Corina 4755, 4879, 5106
Kvrjik, Inna 4783
Kolb, O. 4822
Komartin, Claudiu 5198
Kotov, V. M. 4903
Kovalenko, V. 4822
Kulcikaia, Stela 4932, 4956-57
L
Lamonov, V. 5053
Langa, Andrei 5128-34
Lazu, t. 5015
Leah, Tamara 5024
Lealin, Iurie 4823
Lescu, Mihai 4698
Lesnic-Rscoal, Lilian 4814
Levandovski, Vlad 5088
Levitscaia, Ala 4742
Lisnic, Ion 5012
Livi, Irina 5009
Lsi, Aliona 4750
Lobanov, Natalia 4751
Loteanu, Emil 5111-12
Lozan-Tru, C. 4911
Lozie, tefan 5078
Lozovschi, Z. 4976

H
Hadrc, Maria 4869
Haidarl, I. 4947, 4954, 4963
Harconi, Elena 4643
Harjevschi, Mariana 4644
Hncu, Gh. 5002
Horjan, O. 5023
Hotineanu, A. 4977, 4985, 5003
Hotineanu, V. 4977, 4985, 5003
Hristu, Adelina Petrua 5146
Hurmuzache, A. 4985
154

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Luchian, Ivan 4754


Luchian, Tamara 5099
Luft, Bogumil 4733
Lujanskaya, Tatiana 5011
Lungu, Adrian 4743
Lungu, Alexandru 5199
Lungu, Eugen 5118
Lungu, Marina 5022
Lupan, Ion 4783
Lupacu, Zinaida 4784
Lupa, Liana 4902
Lupu, Mircea 4824-25
Lupu, Viorica 4645

Mogldea, Cristina 4722


Mohor, C. 4928
Moiseenco, Ana 4666
Morari, Viorel 4827
Moraru, Adrian 5151
Moraru, Ina 4665
Moraru, Pavel 5245
Moreno, Beatriz Estrada 5134
Moruciag, L. 4962
Moscovciuc, Ana 4939
Moanu, Alexandru 4723
Munteanu, A. 4916
Munteanu, Andrei 5073
Munteanu, Eugen 5212
Munteanu, Maricica 5080
Musta, Sergiu 4724
Muste, A. 5064
Mustea, V. 4979
Mustea, G. 5095

M
Macovei, Tatiana 4850
Mahmoud, Chikh Ahmad 4927, 4930
Manic, Gh. 4919
Manic, t. 4899
Maniuc, tefan 4900
Manziuc, V. 5050-51
Marchel PS (Episcop de Bli i Fleti)
4675-77
Mare, Radu 5206
Marin, Alexandra 4767
Marin, Alexandru 4785
Marin, Mariana 4880, 5155
Martniuc, C. 4939
Marulea, Alexei 5103
Maticiuc, V. 5034
Maxim, I. 5006
Maximenco, Victoria 5202
Mlncioiu, Ileana 5210
Mrgineanu, Victoria 5101
Mrzencu, Raisa 5205
Mrzencu, Gheorghe 5205
Melinte, Larisa 4876
Melnic, Maria 4920
Midrigan, Vitalie-Silviu 4826
Mihail, Paul 4678
Mihalache, Iurie 4838
Mihalachi, Ruslan 4791
Mihalua, Lina 4643
Mihov, Petru 5056
Miron, R. 4908
Mironescu, Doris 5211
Mironov, Filip 5169
Mischevca, Vlad 5228
Mndru, Valeriu 4699
Mrza, V. 5035
Mocanu, Victor 4696
Mocreac, V. 5027

N
Naforni, Valentina 5113
Nalivaico, N. 4948-50, 4961
Naum, Gellu 5147, 5203
Neacu, Sorin 4858
Nederia, Alexandru 5083
Negru, Andrei 4815
Negru, Elena 4714
Negru, Gheorghe 4715
Negru, Nina 5213
Negruzzi, Constantin 5148
Negur, Adela 4646
Negur, Ion 4886
Nicu, Dan 4725
Nicu, Ina 4642
Niguleanu, Adriana 4951
Nikolov, N. 5047
Niulescu, G. 4962
Nohai, Claudiu 5149
O
Obad, Leonora 5097
Odoleanu, Vasile 5052, 5057, 5096
Ohrimenco, Serghei 5088
Olaru, Igor 4921
Oncioiu, Corina 4846
Oprescu, Tatiana-Adriana 4647
Osoianu, Tudor 4828
P
Palii, A. 5036

155

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

Palii, Andrei 5037


Panu, Valentina 5084
Papacioc, Arsenie(Arhimandrit) 4672
Parfentie, Dumitria-Raluca 5170
Partas, Eugenia 5038
Pasat, Valeriu 5240
Pascaru, Ana 4661
Pascaru, Eugenia 5171-73
Pascaru, Vlad 5099
Pavliuc, Alina 5016
Pavliuc, Galina 4978
Pduraru, Alexandru 4829
Psclu, Felicia 4851
Punescu, Adrian 5150
Pelin, Iu. 4976
Petcu, Ig. 5068
Petreu, Marta 5155
Petroia, Andrei 4757
Petrov, D. 4990
Piontkovskaia, Valentina 4793, 5011
Pisarenco, S. 4958
Piti, Gh. 4908
Prlog, Vitalie 4805
Platon, Lilian 4806
Plcint, Tudor 4626
Plmdeal, V. 5029
Plotnic, Olesea 4843
Plugaru, Romina 4626
Poalelungi, Olga 4744
Pogola, Lilia 4890
Pojoga, Vasile 5037
Pop, I. 4908
Popa, Andrei 4758
Popa, M. 4929
Popa, V. 4947
Popa, S. 4946
Popescu, Dorin 4830
Popescu, T. 4959
Popov, Vasilina 5095
Popovici, Constantin 4673, 4678-79, 4683
Popovici, Diomid [5071]
Postolachi, Elena 4894
Postolachi, Veronica 5221
Postolachi, Vlad 4922
Potarencu, Dinu 5227, 5242
Prisacar, Tatiana 5083
Priscaru, Veronica 4768
Pritula, G. 5039
Proca, Aliona 4648
Proca, Ludmila 4855
Procopiin, Larisa 4997
Puic, Sergiu 5197

Pusloji, Adam 5195


R
Racu, Igor 4667
Racu, Iu. 4668
Ranca, Aurora 5058
Rastimesina, I. 4915
Rilean, Nicolae 5091
Rileanu, Viorica 5119
Rvneac, Lidia 4936
Revencu, S. 4979
Riepe, Stefan 4793
Rbinev, I. 5050-51
Robu, Adriana 5120
Robu, Viorel 4705
Rogac, Raia 5221
Roller, Ala 4794
Romanciuc, Vasile 5174
Roca, Agnesa 5104, 5175
Roca, Alexandru 4700, 4891
Rotari, A. 5040
Rotaru, Ilie 5067
Rotaru, Tatiana 4691
Rotaru-Lungu, Corina 4997
Rudi, L. 4912, 4931
Rudic, V. 4913, 4929, 4931
Rumu, A. 5196
Rusnac, Vladimir 5176
Rusu, A. 5029
Rusu, Antonia 4871
Rusu, Doina 4938, 4953, 4993
Rusu, Elena 4923
Rusu, Emil 5097
Rusu, Sebastian 5246
S
Sadoveanu, Mihail 5151
Sadovei, Nicolae 4847
Sadovnic, Iurie [5109]
Sain, D. 4936
Samson, Ana 5177-78
Sava, Serafima 4881
Savca, Lucia 4669
Snchez, Fernando Sabido 5131
Srcu, Diana 4807
Scalechi, Valentina 4949
Scarlat, Cristina 5105
Schibinschi, C. 4976
Secrieru, Oxana 4745
Sergentu, V. 5001
Simion, Eugen 5201
156

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Simionic, Iu. 4939


Sitaru, Lidia 4649
Siuris, A. 5025
Srbu, Sergiu 4739
Smleaev, Anatolie 5196
Smochin, Nichita 4893
Sofroni, Ana 4681
Soldatenco, Eugenia 5092
Soltan, V. 4961
Soltan, Valeriu 4904
Sopea, Ana Muela 5132
Soroceanu, Zinaida 5106
Sptaru, Tatiana 4701
Stati, Vitalie 4818
Stncel, Mircea 5152
Stoican, Mirela 4740
Stratan, N. 5069
Strbunu, Ion 5074
Sturza, Andrei 4686
Sulac, Doina 5107
Sulac, Nicolae [5103]
Sultana Vicol, Mihai 5222
Susarenco, Ala 4650
Suvac, Natalia 4651

Tcacenco, Victoria 5109


Tcaci, Lilia 4654-55
Teleuc, Victor 5180, 5216-17
Tentiu, A. 5041
Timu, Andrei 4691-03
Titic, Gh. 5015
Tofan, Elena 4930
Tolocichina, S. 4915
Toma, Vasile 5181
Tomescu, Constantin N. 4683
Topal, tefan 5059
Trofimov, Victoria 4861
Troianowski, Lidia 4663-64
Tudor, Elena 4954, 4963
Tudor, Iorgu [5242]
Tudor, tefan 5197

apu, V. 5018
arlung, Victoria 4808
brn, Constantin 5076
ic, Miron 5153
brn, Gh. 4999
brn, I. 4964
cu, Octavian 4734, 5229
olinc, Ilie [5074]
urcan, A. 4934, 4988
urcan, Cristina 4670
urcanu, Iano 5182
urcanu, Ion 5102
urcanu, Ion 5243
urcanu, M. 4983
urcanu, Sergiu 4832

andru, Ilie 4682


chiopu, Constantin 4872
elaru, Neculai 5075
icanu, Ion 5241
onu, Natalia 4861
tefan (Poiat), Mihai 5112
tefnu, Radu 4831
tirbu, V. 5039
trba, Olga 4914

Ungurean, Ivan 4848


Ungureanu, Constantin 4689, 5247
Ungureanu, Veaceslav 4732
Ungureanu, Mihaela 5089
Ursu, Sorina 5095
Ustian, Aurelia 4947, 4955-56

Tabac, D. 4934, 4988


Tabr, Neculai 5089
Tabuncic, Mariana 4712, 4792, 4817
Tagadiuc, O. 4982
Talmaci, Ludmila 5015
Tamazlcaru, Andrei 5108
Tanas, Drago 4662
Tanaciuc, Viorica 4652
Tarabeih, Mahdi 4989
Taran, A. 5010
Taran, Nicolae 5092
Tarlapan, Efim 5179
Tnase, Alexandru 4817
Ttrescu, Iulia 4653

V
Vaculovschi, Dorin 4746
Vakulovscki, Alexei 5239
Varvariuc, Tatiana 5183
Varzari, Pantelimon 4710
Vasilescu, George Ovidiu 5154
Vasilov, Camelia 4716
Vrlan, E. 4933

157

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

Velixar, Elvira 5008


Verde, Angela 4708
Vereceac, A. 5034
Vesco, Ivan 4828
Vicol, Nelu 4877
Vieru, Grigore 5199, 5222
Vieru, Ion 5183
Vilc, Valentina 4956-57, 4965
Viniec, Matei 5155
Vrlan, Maria 4670
Vlaicu, Vlad 4859
Volontir, Valerie 5215
Vovc, V. 4959
Vozian, M 4987
Vrancean, V. 5066

, 4790, 5017
, . 5026
, 4769

Zabulic, Violeta 5144


Zainea, Ion [5244]
Zaporojan, A. 4935
Zavtoni, P. 5062
Zavtur, Alexandru [4710]
Zban, Al. 4955
Zhidyokhina, Tatiana 5053
Zlepca, Loreta 4953
Zlepca, V. 4941
Zosim, L. 4913
Zubacu, Ion 5140, 5155, 5209, 5207
Zubco, E. 4748-49
Zubco, Roman 4751

, 4788
, . . 5063
, . . 5063
, . . 4967
, . 4835
, 5054
, 5054
, . [5224]
, . 5184
, 5110

, 4759
, 4816
, 4709
, 4790
, . . 4966

, 5085
, 4816
, . . 5007
, . 4836

, . . 4994
, . . 4973

, . 4833
, 4718-19
, 4760-61
, . . 4974
, 4834

, . . 5007

, 5110
, . . 4971
, 5116

, 4769
, 4924
, . 5030
, . . 4972
, . . 4966
, 4702, 4717
, . . 5043
, . 4809
, . 4852
, 5030
, . 5030
, . . 5042-43, 5046

, 5081
, 5223
, 5224
, 4706
, 5189
, 4735
, . 5086
, . . 5061
158

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, . . 5061
, 4762
, 4671
, 4789
, . . 5230
, . . 4968
, 5114
, 5184
, 5225
, 4790, 4795

, 4882
, . . 5060
, . . 4973
, . . 5046
, . . 5061
, 4704

, 5079
, 4762
, 5014
, . . 4966
, 5116
, . 4852
, 5186
, 4764
, . 4747
5110
, 5048
, 5194

, 5017, 5048, 5079


, 5190

, 5191
, 4810
, 5192
, 4762
, . . 4994
, . 4837
, . . 4968-69, 4974
, . . 4968-69
, 5087
, . . 5042-44, 5046
, 4656
, 4717
, . . 5045

, 4762
, . 4994
, [5192]
, 4862
, 5086
, 4707
, 5090

, . 5026

, 4790
, 5187
, . 4892

, 5193
, 4657
, 5079
, 4924
, . . 5230
, . 5026
, . 5185
, 5081
, . 4970
, . . 4967, 4971
, . . 4971
, . . 5230

, . . 5007
, 5188

, . . 4972

, 4863

, . . [5043-46]
, 4884
, 4720

, 4658
, . . 4972

159

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

, . . 4974

, . . 4969

, . 4836
, . . 4973

, 4995
, . . 4967
, 4797

160

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror articole sunt
fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 11 -2011

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

"a" MIC. 2011. Nr 11.


Alunelul. 2011. Nr 11.
Aquarelle. 2011. Nr 11.
Ameliorarea porumbului i utilizarea
androsterilitii citoplasmatice n producerea de semine =


: Materialele Conf. Intern. consacrate mem. cor. al AM Tihon
Cealc 90 ani de la natere, 7-8 sept.
2011. Ch., 2011. [2011-1668].
Arta Medica. 2011. Nr 3. : Supl.
Biotehnologia microbiologic domeniu
scientointensiv al tiinei contemporane =
Microbiologic biotechnology the
scientific intensive domain of modern
knowledge =

:
Conf. t. Intern., 6-8 iul. Ch., 2011.
[2011-1703].
Buletinul Academiei de tiine a Moldovei. Matematica. 2011. Nr 2.
Buletinul Academiei de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2011. Nr 3.
Buletinul ABRM. 2011. Nr 1.
Clipa. 2011. Nr 5.
Contabilitate i audit. 2011. Nr 11.
Destin romnesc : ser. nou. 2011.
Nr 3.
Economica. 2011. Nr 2.
Legea i viaa. 2011. Nr 11.
Limba Romn. 2011. Nr 9/10.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

161

Lumintorul. 2011. Nr 4.
Moldoveanca. 2011. Nr 7, 8/9, 10.
Noi. 2011. Nr 11.
Pomicultura, Viticultura i Vinificaia.
2011. Nr 5.
Profit. 2011. Nr 10,11.
Psihologie. 2011. Nr 4.
Psihologie. Pedagogie Special. Asisten Social. 2011. Nr 2.
Realiti Culturale. 2011. Nr 5.
Revista de Filozofie, Sociologie i tiine
Politice. 2011. Nr 2.
Revista de Istorie a Moldovei. 2011.
Nr 1/2.
Revista Moldoveneasc de Drept Internaional i Relaii Internaionale. 2011.
Nr 2.
Revista Naional de Drept. 2011. Nr
10/11.
Rezervaia "Codrii" : 40 de ani : Materialele Simpoz. t. intern. Ch., 2011.
[2011-1747].
tiina Agricol. 2011. Nr 1.
Univers Pedagogic. 2011. Nr 3.
Vama. 2011. Nr 4.
Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011.
Nr 11.
Viaa Basarabiei. 2011. Nr 3/4.
VIP magazin. 2011. Nr 11.
. 2011. Nr 11.
. 2011. Nr 11.
. 2011.
Nr 11

Cronica articolelor de revist Nr 11-2011 Magazine article annals Nr 11-2011

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZET

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

NOIEMBRIE

NR 11
2011
(5619-6280)

NOVEMBER

0 GENERALITI

00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII


001 tiin i cunoatere n general
5619. Caner, Valeriu. Cunoaterea este limba universal care ne va uni din nou : [mesajul preedintelui Consiliului Na. pentru Acreditare i Atestare al Rep. Moldova cu prilejul
Zilei Intern. a tiinei, 10 noiem. 2011] / Valeriu Caner // Sptmna. 2011. 11 noiem. P.
4 ; Fclia. 2011. 12 noiem. P. 2 ; Lit. i arta. 2011. 10 noiem. P. 7.
5620. Duca, Gheorghe. tiina i inovarea : pilonii dezvoltrii durabile a economiei : [art.
preedintelui Acad. de tiine a Moldovei] / Gheorghe Duca // Sptmna. 2011. 18
noiem. P. 6, 13.
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
5621. Damian, George. Despre bloggeri i bloguri, fr ur i prtinire / George Damian
// Timpul de diminea. 2011. 25 noiem. P. 25.
(Vezi de asemenea Nr 5957-58)
008 Civilizaie. Cultur. Progres
5622. , . : [
.] / // . . 2011. 10 . . 15.
5623. , . : . .
: [ . . . . . ] / // . 2011. 4 . . 17.
5624. , . : [. . - "" . ] / // . 2011. 18 . . 4.

162

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
5625. Ciocanu, Ion. Aproape totul despre Grigore Vieru : [pe marginea biobibliogr. "Grigore Vieru", elaborat de Bibl. Na. pentru Copii "Ion Creang"] / Ion Ciocanu // Florile dalbe.
2011. 24 noiem. P. 7.
070 Ziaristic. Pres
5626. Martin, Vasile. Publicitatea ca unic surs de venit a presei, sau De ce jurnalismul agrar se bucur de succes n Statele Unite / Vasile Martin // Moldova suveran. 2011.
9 noiem.
5627. Radu, Alina. De ce nu poate exista pres liber n Moldova? / Alina Radu // Ziarul
de gard. 2011. 10 noiem. P. 16.
5628. , . : [ . : .
. . .-. . ]
/ // . 2011. 11 . . 17.
(Vezi de asemenea Nr 5769)
087.5 Publicaii pentru tinerii cititori
5629. Partole, Claudia. Cartea care adun mai multe rspunsuri ... : [pe marginea vol.
"De Ce? : Encicl. pentru fete i biei curioi" de Ion Anton, Chiinu, ed. "Silvius Libris",
2011] / Claudia Partole // Florile dalbe. 2011. 3 noiem. P. 8.

2 RELIGIE. TEOLOGIE

27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN


5630. Ciobanu, Nicolae. Imoralitatea n viaa sexual a tinerilor, sau "Sexualitatea din
perspectiva Bibliei" / Nicolae Ciobanu // Curierul ortodox. 2011. 17 noiem. P. 7.
5631. Dogot, Ioan. Protoiereul Ioan Dogot : "Dac eti cu inima curat i plin de pocin, rugciunea i este auzit att ntr-o bisericu mic, ct i ntr-o catedral" : [interviu cu
parohul Bisericii "Cuviosul Serafim de Sarov"] / a consemnat Eugenia Lujanscaia // Altarul
credinei. 2011. 16 noiem. P. 6.
5632. Kiril (Patriarhul Moscovei i al ntregii Rusii). Patriarhul Kiril : "Domnul s-i
reverse mila Sa asupra poporului Moldovei!" : din interviul acordat postului TV Prime (Moldova, 10 oct. 2011 // Altarul credinei. 2011. 16 noiem. P. 1.
5633. Manic, Mihai. "Deinut politic" i Mitropolit al Ardealului ; Drumul pribegiei familiei
Plmdeal : 85 de ani de la naterea PS Antonie Plmdeal / Mihai Manic // Timpul de
diminea. 2011. 18 noiem. P. 25.
5634. Mihail (Stanciu). Biserica i medicina legal / Ieromonah Mihail (Stanciu) // Altarul credinei. 2011. 16 noiem. P. 7.
162

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5635. Moin, Octavian. Sunt bune sau rele ispitele n viaa cretinului? / Octavian
Moin // Altarul credinei. 2011. 16 noiem. P. 1.
5636. Petcu, Adrian Nicolae. Istoria Bisericii noastre n imagini / Adrian Nicolae Petcu
// Flux : ed. de vineri. 2011. 25 noiem. P. 9. Cuprins : Antim Nica la conducerea Misiunii ortodoxe din Trasnistria ; In memoriam Antonie Plmdeal ; Mnstirea Coeluca din
Basarabia interbelic ; Biserici din Chiinul de altdat ; Biserici ameninate cu demolarea ;
n bisericile din centrul Chiinului se oficia, pe la 1918, n limba rus ; Vizita patriarhului
Alexei al Moscovei n Romnia din mai-iunie 1962 ; La pomenirea mitropolitului Visarion Puiu
; Mitropolitul Iosif Naniescu i Seminarul "Veniamin Costachi" din Iai.
5637. Plmdeal, Antonie. Jertfa Brncovenilor : din Discursul Mitropolitului A. Plmdeal rostit n 1996, la Gala UNICEF a copiilor din Romnia // Timpul de diminea.
2011. 18 noiem. P. 25.
5638. Stnil, Moni. Cine este Dumnezeu? / Moni Stnil // Timpul de diminea.
2011. 25 noiem. P. 24.
5639. Stnil, Moni. S sfinim numele Domnului / Moni Stnil // Timpul de diminea.
2011. 18 noiem. P. 6.

3 TIINE SOCIALE

30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE


303 Metode ale tiinelor sociale
5640. Vasiliu, Vadim. BOP: Moldovenii, nc nostalgici dup URSS : [despre rezultatele
Barometrului de Opinie publ. pentru lunile oct.-noiem. 2011] / Vadim Vasiliu // Jurnal de Chiinu. 2011. 18 noiem. P. 3.
5641. : [ . ,
. - . ] // . . 2011. 18 . . 17.
(Vezi de asemenea Nr 5673)

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei
5642. Sainsus, Valeriu. Moldova a devenit o ar mbtrnit nainte de a deveni o ar
dezvoltat : [interviu acordat de ctre V. Sainsus, demograf, postului Radio Europa Liber] /
interlocutori : Alexandru Canr, Liliana Barbroie // Capitala. 2011. 2 noiem. P. 5.

163

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5643. , . : [. . .
Deutsche Bank] / // . . 2011. 4 . .
21.
32 POLITIC
5644. Constantiniu, Emil. Smirnov i geopolitica rus a momentului / Emil Constantiniu
// Flux : ed. de vineri. 2011. 18 noiem. P. 7.
5645. Gibson, David. Btrnul "distributism" primete un suflu nou : [art. politicianului
britanic: preluat din "The Washington Post", 17 oct. 2011] / David Gibson; trad. de Ovidiu
Hurduzeu // Flux : ed. de vineri. 2011. 11 noiem. P. 9.
5646. Roca, Iurie. Labirintul lumii moderne, sau Cum s revenim la normalitate : notele
unui optimist cretin / Iurie Roca // Flux : ed. de vineri. 2011. 18 noiem. P. 6.
5647. , . : [ : . . . . -] / .
// . . 2011. 11 . . 21.
5648. , .
: [ . . ] // plus. 2011.
11 . . 5.
323 Politic intern
323(100-87) Politica intern a rilor de peste hotare
5649. Boca, Constantin. Viitorul Greciei, ntre telenovel i tragedie antic / Constantin
Boca // Moldova suveran. 2011. 10 noiem.
5650. Druc, Mircea. "Vrem rentregirea Patriei!" : alocuiune rostit de M. Druc, deputat
n parlamentul de la Chiinu, la 28 noiem. 1991 n sala Parlamentului Romniei n cadrul
edinei festive, consacrat aniversrii a 73-a de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 //
Jurnal de Chiinu. 2011. 29 noiem. P. 4.
5651. Griffin, Roger. 1-2. "S privim monstrul n ochi" : [aspectele terorismului : interviu
cu R. Griffin, prof. de istorie modern la Oxford Brookes University] // Sptmna. 2011.
18, 25 noiem. P. 3.
5652. Vieru, Ana-Maria. Spania : criza i readuce pe conservatori la putere // Adevrul :
ed. de Moldova. 2011. 22 noiem. P. 10-11.
5653. , .
: [. . ] / // . 2011.
18 . . 8.

164

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5654. , . : [ .
] / // . . 2011. 16 .
5655. , . : [ . ] / // . .
2011. 25 . . 4.
5656. , . : [ .
. ] / // . . 2011. 18 . . 4.
323(478) Politica intern a Republicii Moldova
5657. Adauge, Mihai. Rezistena antisovietic la Costeti pe Prut / Mihai Adauge // Flux
: ed. de vineri. 2011. 25 noiem. P. 8.
5658. Andronic, Nicolae. Politicienii au desfrnat electoratul : interviu cu N. Andronic,
preedintele Partidului Popular Republican // Ziarul de gard. 2011. 24 noiem. P. 10,
15.
5659. Basarab, Marin. Agonia dictatorului separatist, sau Ultima sut de metri a "regelui" Smirnov : [despre evenimentele din stnga Nistrului] / Marin Basarab // Timpul de diminea. 2011. 29 noiem. P. 4.
5660. Bogatu, Petru. Cum s-i dai n gt lui Filat cu mna lui Filat : [context soc.-pol.] /
Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 1 noiem. P. 7.
5661. Bogatu, Petru. Soluia toxic : [despre grupul Igor Dodon : context soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 8 noiem. P. 7.
5662. Boan, Igor. Finanarea ilicit a campaniilor electorale un "parteneriat" ntre putere i opoziie : [interviu acordat de ctre I. Boan, analist politic, postului Radio Europa Liber] / interlocutor : Vasile Botnaru // Capitala. 2011. 16 noiem. P. 5 ; Capitala = .
2011. 16 . P. 5.
5663. Budeanu, Gheorghe. Moscova a mizat mai mult pe Dodon dect pe Smirnov ... :
[context soc.-pol.] / Gheorghe Budeanu // Timpul de diminea. 2011. 17 noiem. P. 4.
5664. Bulat-Saharneanu, Maria. La un an de guvernare ... : [context soc.-pol.] / Maria
Bulat-Saharneanu // Timpul de diminea. 2011. 30 noiem. P. 5.
5665. Buzu, Ion. Blocai n coordonatele libertii formale : [aspecte soc.-pol.] / Ion Buzu
// Timpul de diminea. 2011. 21 noiem. P. 4.
5666. Canr, Alexandru. n ateptarea unui proroc? : [context soc.-pol.] / Alexandru
Canr // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 10 noiem. P. 6.

165

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5667. Cau, Igor. Guvernul Filat este n pericol, poziia PL e crucial : [context soc.-pol.]
/ Igor Cau // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 1 noiem. P. 6.
5668. Cau, Igor. Isprava lui Dodon i sfritul boicotului comunist : [aspecte soc.-pol.] /
Igor Cau // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 8 noiem. P. 6.
5669. Cau, Igor. n ce condiii PL ar putea vota pentru Greceani? : [despre alegerile
din Legislativ] / Igor Cau // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 15 noiem. P. 6.
5670. Ciobanu, Victor. Victor Ciobanu: Avem nevoie de un preedinte de ar puternic,
care s poat asigura echilibrul dintre Putere i Opoziie : [interviu cu preedintele Partidului
Popular Cretin Democrat] // Flux : ed. de vineri. 2011. 11 noiem. P. 4.
5671. Ciobanu, Vitalie. De ce am euat : [aspecte soc.-pol.] / Vitalie Ciobanu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 4 noiem. P. 6.
5672. Ciobanu, Vitalie. O ar de faad : [Rep. Moldova] / Vitalie Ciobanu // Adevrul :
ed. de Moldova. 2011. 18 noiem. P. 6.
5673. Ciornei, Vsevolod. Dac nu vor fi evitate, alegerile anticipate vor fi ctigate de
Filat : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2011. 18 noiem. P. 6.
5674. Ciornei, Vsevolod. ntre rpi i gropi : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2011. 4 noiem. P. 2.
5675. Ciornei, Vsevolod. Prioriti i superioriti : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2011. 25 noiem. P. 2.
5676. Ciornei, Vsevolod. Romantismul pragmatic : [context soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2011. 18 noiem. P. 2.
5677. Ciornei, Vsevolod. Un film cu 3D : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2011. 11 noiem. P. 2.
5678. Coniu, Mihai. Cletele identitar i al democraiei din R. Moldova / Mihai Coniu //
Moldova suveran. 2011. 30 noiem.
5679. Coniu, Mihai. Moldova politic, ncotro? / Mihai Coniu // Moldova suveran.
2011. 15 noiem.
5680. Coniu, Mihai. O unic variant : Alegeri generale anticipate! : [aspecte soc.-pol.]
/ Mihai Coniu // Moldova suveran. 2011. 8 noiem.
5681. Dabija, Nicolae. Popor de mprai ntr-o ar a slugilor ... : [despre Mihai
Ghimpu, om politic i deputat, la 60 de ani de la natere] / Nicolae Dabija // Lit. i arta.
2011. 17 noiem. P. 1.

166

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5682. Damian, George. Barometrul care sun alarma : [pe marginea Barometrului de
opinie, realizat de Inst. de Politici Publ.] / George Damian // Timpul de diminea. 2011.
18 noiem. P. 8.
5683. Dodon, Igor. ndemn la modernizarea politic / Igor Dodon // Moldova suveran.
2011. 4 noiem.
5684. Dodon, Igor. Vom susine doar un candidat apartinic la funcia de preedinte :
(declaraie de pres a lui I. Dodon, liderul grupului parlamentar al socialitilor) // Moldova
suveran. 2011. 24 noiem.
5685. Dulgheru, Valeriu. nceputul sfritului AIE 2? : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. i arta. 2011. 24 noiem. P. 2.
5686. Dulgheru, Valeriu. Povara resemnrii : [context soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit.
i arta. 2011. 3 noiem. P. 3.
5687. Dulgheru, Valeriu. Se caut un preedinte de "ar" : [context soc.-pol.] / Valeriu
Dulgheru // Lit. i arta. 2011. 17 noiem. P. 3.
5688. Dungaciu, Dan. "AIE are acum un aliat secret!" : [context soc.-pol.: interviu cu D.
Dungaciu, dir. Inst. de tiine Politice i Relaii Intern. al Acad. Romne] / consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2011. 4 noiem. P. 9.
5689. Filat, Vladimir. Vlad Filat: "Nu vom devia de la parcursul European" : [interviu cu
prim-ministrul Rep. Moldova] / interviu realizat de Vadim Vasiliu // Sptmna. 2011. 4
noiem. P. 14.
5690. Florea, Ioana. Sfritul epocii candidatului venic. Moldova, vei avea preedinte! /
Ioana Florea // Flux : ed. de vineri. 2011. 11 noiem. P. 2.
5691. Guu, Ana. Coerciia limbii ruse n Republica Moldova cauza confuziei identitare
: [art. deputatului n Parlamentul Rep. Moldova] / Ana Guu // Lit. i arta. 2011. 17 noiem.
P. 7.
5692. Macovei, Ion. Republica Moldova merge ntr-o direcie greit? : [pe marginea
Barometrului de opinie, realizat de Inst. de Politici Publ.] / Ion Macovei // Timpul de diminea.
2011. 18 noiem. P. 2.
5693. "Moldova 2020": particip i tu! : [componente ale Strategiei Na. de Dezvoltare]
// Integrarea european, pas cu pas. 2011. Noiem. (Nr 9). P. 17.
5694. Nantoi, Oazu. Politicianul este un animal care se comport precum i permite societatea : interviu cu O. Nantoi, analist politic / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de
gard. 2011. 17 noiem. P. 10, 15.

167

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5695. Negru, Nicolae. De Ghimpu, nu de Filat depinde alegerea lui Lupu : [context soc.pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2011. 29 noiem. P. 6.
5696. Negru, Nicolae. Deus ex machina : [despre grupul Igor Dodon: context soc.-pol.] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2011. 8 noiem. P. 6.
5697. Negru, Nicolae. Kiril, Putin, Filat i alii : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chiinu. 2011. 22 noiem. P. 6.
5698. Negru, Nicolae. Spre un final fericit : [context soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal
de Chiinu. 2011. 15 noiem. P. 6.
5699. Partidul Aciunea Democratic. Declaraia Partidului Aciunea Democratic cu
privire la iresponsabilitatea clasei politice n problema alegerii Preedintelui Republicii Moldova // Moldova suveran. 2011. 16 noiem. ; Sptmna. 2011. 18 noiem. P. 14.
5700. Partidul Popular Cretin Democrat. PPCD: Electoratul trebuie s exprime vot
de blam att guvernrii, ct i opoziiei : poziia PPCD fa de incapacitatea cronic a partidelor parlamentare de a alege eful statului i cile de depire a impasului politic n care ne
aflm // Flux : ed. de vineri. 2011. 18 noiem. P. 5.
5701. Petcov, Alexandr. Noi am demonstrat c tim nu numai s conducem ara ... :
[art. deputatului n Parlamentul Rep. Moldova] / Alexandr Petcov // Comunistul. 2011. 25
noiem. P. 11.
5702. Popa, Iulius. Multe i dulci, trdrile basarabene : [aspecte soc.-pol.] / Iulius Popa
// Lit. i arta. 2011. 10 noiem. P. 2.
5703. Praporcic, Sergiu. "Strategia diversiunii", sau De ce Voronin, Filat, Lupu i
Ghimpu nu vor s aleag eful statului : [aspecte soc.-pol.] / Sergiu Praporcic // Flux : ed. de
vineri. 2011. 18 noiem. P. 5.
5704. Prohnichi, Valeriu. Politicienilor moldoveni le pas mai mult de interesele personale, dect de cele naionale : interviu cu V. Prohnichi, dir. executiv, Centrul Analitic Independent Expert-Grup / consemnare : Ioana Florea // Flux : ed. de vineri. 2011. 25 noiem.
P. 5.
5705. Radu, Alina. Cnd se termin Moldova? : [aspecte soc.-pol.] / Alina Radu // Ziarul
de gard. 2011. 3 noiem. P. 16.
5706. Roca, Iurie. Iurie Roca: Eu rmn acas : [interviu cu politicianul] / pentru conformitate : Ion Toma // Flux : ed. de vineri. 2011. 11 noiem. P. 3.

168

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5707. Stnil, Moni. Controlul medical pentru viitorii preedini trebuie s taxeze i megalomania : [context soc.-pol.] / Moni Stnil // Timpul de diminea. 2011. 18 noiem. P.
6.
5708. Stnil, Moni. Diversitate n unitate : [aspecte soc.-pol.] / Moni Stnil // Timpul
de diminea. 2011. 25 noiem. P. 24.
5709. Stnil, Moni. Moldova pe cale de dispariie : [aspecte soc.-pol.] / Moni Stnil //
Timpul de diminea. 2011. 3 noiem. P. 5.
5710. Sultana-Vicol, Mihai. Lupttorul : [60 de ani de la naterea lui Mihai Ghimpu,
preedinte al Partidului Liberal] / Mihai Sultana Vicol // Lit. i arta. 2011. 24 noiem. P. 2.
5711. Tnase, Constantin. Aa-zisa opoziie comunist este opera Alianei de guvernmnt / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 29 noiem. P. 4.
5712. Tnase, Constantin. Ce las Dodon n PCRM i cu ce vine n AIE? : [aspecte
soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 7 noiem. P. 13.
5713. Tnase, Constantin. Cine sunt cei mai mincinoi dintre moldoveni ...? : [aspecte
soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 10 noiem. P. 5.
5714. Tnase, Constantin. Moldova, scldat n lacrimi de bucurie c va avea preedinte! : [context soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 11 noiem.
P. 9.
5715. Tnase, Constantin. Moldovenii de la Dimitrie Cantemir la Vladimir Voronin : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 28 noiem. P. 4.
5716. Tnase, Constantin. Srac i curat? Dar de ce nu se poate i bogat, i curat? :
[aspecte soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 16 noiem. P. 4.
5717. Tnase, Constantin. Suveranitatea R. Moldova e o metafor sau o realitate istoric? / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 25 noiem. P. 25.
5718. Tnase, Constantin. apul ispitor a fost gsit, putem organiza alegeri anticipate ... / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 14 noiem. P. 13 ; 18 noiem. P.
10. Cuprins : Cine vrea cu adevrat alegeri anticipate? ; Un paradox care nu e deloc paradoxal ; "Proiectul Dodon", proiect de debarcare a lui Voronin.
5719. rdea, Bogdan. AIE ne prsete ... : [aspecte soc.-pol.] / Bogdan rdea //
Flux : ed. de vineri. 2011. 25 noiem. P. 4.
5720. rdea, Bogdan. De ce l-a ludat Vladimir Voronin pe Mihai Ghimpu? : [aspecte
soc.-pol.] / Bogdan rdea // Flux : ed. de vineri. 2011. 18 noiem. P. 6.

169

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5721. rdea, Bogdan. "Principialitatea" lui Ghimpu : [context soc.-pol.: pe marginea


declaraiilor lui Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal] / Bogdan rdea // Moldova suveran.
2011. 17 noiem.
5722. Until, Veaceslav. Lumina de la captul tunelului : [aspecte soc.-pol.] / Veaceslav
Until // Timpul de diminea. 2011. 11 noiem. P. 6.
5723. Until, Veaceslav. O tentativ nereuit : [despre alegerea preedintelui Rep.
Moldova] / Veaceslav Until // Timpul de diminea. 2011. 25 noiem. P. 8.
5724. Voronin, Vladimir. Declaraia Preedintelui PCRM Vladimir Voronin : [privind situaia soc.-pol.] / Vladimir Voronin // Moldova suveran. 2011. 16 noiem.
5725. , . " " : [
"" ] / // plus. 2011. 18 .
. 11.
5726. , . : [.-. ] /
// . 2011. 11 . . 5.
5727. , . " "
? : [. . ] / // plus.
2011. 18 . . 10.
5728. , . ,
? : [.-. ] / //
plus. 2011. 18 . . 5.
5729. , . , -2
, : .-. / ; . .
// plus. 2011. 11 . . 5.
5730. , . : [.-. ] /
// . 2011. 11 . . 5.
5731. , . , : [.-.
] / // plus. 2011. 4 . . 3.
5732. , . . ! :
[.-. ] / // plus. 2011. 11 .
. 3.
5733. , . , :
[.-. ] / // plus. 2011. 18 .
. 3.

170

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5734. , . "" : [.-. ] / // plus. 2011. 25 . . 3.


5735. , . : [.-.
] / // . 2011. 22 .
5736. , . , , :
[.-. ] / // . 2011. 16
.
5737. , . : [
. : .-. ] / // . 2011. 25
. . 2.
5738. , . : [.-. ] /
// . 2011. 16 .
5739. , . : [.-. ] /
// plus. 2011. 11 . . 11.
5740. , . , : [.-.
] / // plus. 2011. 18 . . 6.
5741. , . : [.-. :
. . . ] /
// plus. 2011. 25 . . 5.
5742. , . : [.-. ] / // . 2011. 29 .
5743. , . : " , " : [ ] / // . . 2011.
15 .
5744. , . : : [.. ] / // . 2011. 16 .
5745. , . 1-2 : [.-. ] / // . 2011. 8-18 . . 2.
5746. , . ? : [.-. ] / // . 2011. 4 . . 4.
5747. , . : : [.-.
] / // . . 2011. 2 .

171

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5748. , . ,
: [.-. ] / // . . 2011. 2 .
5749. , . : [.-. ] /
// . 2011. 11 . . 5.
5750. , . : [.-. ] / // . 2011. 18 . . 5.
(Vezi de asemenea Nr 5641, 5653, 5759, 5795)
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
5751. Baconschi, Teodor. Teodor Baconschi : Romnia i Ucraina s-au angajat s
construiasc o bun vecintate autentic : [interviu acordat AGERPRES de ctre Ministrul
romn al Afacerilor Externe] // Flux : ed. de vineri. 2011. 11 noiem. P. 9.
5752. Bogatu, Petru. "Povestea de succes" de pe harta de basm a Rusiei / Petru
Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 4 noiem. P. 7.
5753. Bogatu, Petru. Europa de la captul lumii / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu.
2011. 29 noiem. P. 7.
5754. Bogatu, Petru. Replica americanilor pentru Lupu i Ghimpu : [pe marginea declaraiei Ambasadei SUA la Chiinu privind ntlnirea dintre premierul Vlad Filat i eful administraiei de la Tiraspol Igor Smirnov] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 25
noiem. P. 7.
5755. Borevici, Victor. Proiectul euroasiatic al lui Putin sau Un imperativ al timpului? /
Victor Borevici // Moldova suveran. 2011. 25 noiem.
5756. Denisov, Vadim. Transnistria cu faa spre Rusia, nu spre UE : [conflictul transnistrean n context intern.] / Vadim Denisov // Integrarea european, pas cu pas. 2011.
Noiem. (Nr 10). P. 18. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
5757. Martin, Vasile. Extinderea Uniunii Europene spre Est : [dup "Elaborarea politicilor n Uniunea European"] / Vasile Martin // Moldova suveran. 2011. 24 noiem.
5758. Nazarbaev, Nursultan. Uniunea Euroasiatic : de la idee la istoria viitorului : [art.
preedintelui Kazahstanului] / Nursultan Hazarbaev // Comunistul. 2011. 11 noiem. P. 89.
5759. Negru, Nicolae. De ce Rusia vrea s ne ntoarc Transnistria / Nicolae Negru //
Jurnal de Chiinu. 2011. 25 noiem. P. 6.
5760. Pambuccian, Varujan. Pambuccian : Din crize ca asta se iese prin dictaturi,
Frana va da semnalul : [despre perspectivele Uniunii Europene: interviu cu liderul grupului
minoritilor din Parlamentul Romniei] // Economist. 2011. 16 noiem. P. 9.
172

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5761. Partidul Aciunea Democratic. Declaraie cu privire la nclcarea flagrant a


suveranitii Republicii Moldova de ctre Federaia Rus : [despre deschiderea a 25 de secii
de vot n raioanele de est] // Sptmna. 2011. 25 noiem. P. 13.
5762. Sternberg, Michael. "Sunt convins c Moldova se va altura statelor UE" : [interviu cu M. Sternberg, ambasadorul Danemarcei n Moldova, cu sediul la Bucureti] / consemnare : Virginia Dumitra // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 1 noiem. P. 7.
5763. Sturza, Ion. Uniunea European la un pas de dezmembrare? / Ion Sturza // Economist. 2011. 16 noiem. P. 12.
5764. Taban, Ana. Reaciile anti-UE. Dincolo de limit : [dup "Beyond the fringe", "The
Economist", 12 noiem. 2011] / Ana Taban // Timpul de diminea. 2011. 22 noiem. P. 5.
5765. Tersman, Ingrid. Ingrid Tersman: "Suedia e prezent n Moldova de muli ani ..." :
[interviu cu Ambasadoarea Suediei n Rep. Moldova: reluat din rev. "Punkt", 2011, nr. 37] /
consemnare : Sorina tefr ; fot. : Roman Rybaleov // Integrarea european, pas cu pas.
2011. Noiem. (Nr 10). P. 15-16. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
5766. Vasilescu, Mircea. Cine pentru cine decide n UE : [art. jurnalistului romn] / Mircea Vasilescu // Sptmna. 2011. 11 noiem. P. 3.
5767. , . : "-" : [ . :
] // . 2011. 11 . . 17.
5768. , . : [. .-. .
. . ] / // .
2011. 4 . . 8.
5769. , . : [ . : "" . . "" () . ] // . 2011. 4 . . 18.
5770. , . ? : [ .
. ] / // plus. 2011. 25 . . 11.
5771. ? // plus. 2011.
25 . . 14-15. . : [ ]
5772. , . - : [ ] / // . . 2011.
16 .

173

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5773. , . : [
. ] / //
plus. 2011. 4 . . 8.
5774. , . : ? : [ .-. ] / // plus. 2011. 4 . . 6.
327(478) Politica extern a Republicii Moldova
5775. Codreanu, Ruslan. "Pentru a fi europeni, e timpul s ne nvm a planifica n
perspectiv" : interviu cu R. Codreanu, eful Dir. Politici, Planificare Strategic i Asisten
Extern din cadrul Cancelariei de Stat / consemnare : Sorina tefr // Integrarea european, pas cu pas. 2011. Noiem. (Nr 9). P. 16.
5776. Damian, George. Politicienii de la Chiinu nu mai vor aderarea la UE / George
Damian // Timpul de diminea. 2011. 2 noiem. P. 5.
5777. Sofronie, Silviu. "Ne propunem s apropiem romnii de pe ambele maluri ale
Prutului" : [interviu cu S. Sofronie, Consul Onorific al Rep. Moldova la Timioara] / consemnare : Irina Bstrichi // Timpul de diminea. 2011. 29 noiem. P. 6.
5778. Sturza, Ion. Luna de miere cu Uniunea European s-a terminat : [interviu acordat
de I. Sturza, ex-prim-ministru al Rep. Moldova, postului Radio Europa Liber] / interlocutor :
Vasile Botnaru // Flux : ed. de vineri. 2011. 4 noiem. P. 4.
5779. Turea, Valeriu. "Portugalia preuiete aportul moldovenilor" : [interviu cu V. Turea,
ambasadorul Rep. Moldova n Portugalia] / consemnare : Anastasia Nani // Adevrul : ed. de
Moldova. 2011. 21 noiem. P. 4-5.
5780. , . "" 2012 : [ . ] / // . . 2011. 24 . . 4.
5781. , . -: realpolitik? : [. ] / // . 2011. 25
. . 5.
5782. , . : .
. . / // plus.
2011. 4 . . 7.
5783. , . : "
" / // . 2011. 25 . . 4.
5784. , . / // plus. 2011. 11 . . 8.

174

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5785. , . ? : . .
. . , 25 . 2011 . // . 2011. 29 .
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
5786. Damian, George. Anul orbului pentru Parlamentul Republicii Moldova / George
Damian // Timpul de diminea. 2011. 28 noiem. P. 4.
329 Partide i micri politice
5787. Rotaru, Constantin. Cel mai preios capital este omul : [interviu cu C. Rotaru,
preedinte al Partidului Comunist Romn] // Comunistul. 2011. 4 noiem. P. 13. Contin.
nceputul : 28 oct.
5788. chiopu, Petru. Eroul din sudul Basarabiei : [interviu cu P. chiopu, preedinte al
Alianei Cretin Democrate a Romnilor din Ucraina] / interviu realizat de Ilie Gulca] // Jurnal
de Chiinu. 2011. 18 noiem. P. 15. (Supl. "Deteapt-te!" ; Nr 2).
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova
5789. Bogatu, Petru. Se va cra n copaci cu megafonul la gur? : [Vladimir Voronin,
lider al Partidului Comunitilor din Moldova] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 22
noiem. P. 7.
5790. Budeanu, Gheorghe. Un partid din flori ... de mtrgun : [Partidul Social Democrat] / Gheorghe Budeanu // Timpul de diminea. 2011. 3 noiem. P. 1, 5.
5791. Ciurea, Cornel. Cine vrea modernizarea PCRM? / Cornel Ciurea // Capitala.
2011. 4 noiem. P. 1 ; Capitala=. 2011. 4 . P. 1.
5792. Cujb, Lucia. Lucia Cujb: "nvm s acionm, nu doar s constatm ce se ntmpl" : [interviu cu preedintele Org. de Tineret "Noua Generaie"] / consemnare : Liliana
Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 4 noiem. P. 12.
5793. Damian, George. Decalogul lui Dodon mpotriva lui Voronin : [despre situaia din
cadrul Partidului comunitilor din Rep. Moldova] / George Damian // Timpul de diminea.
2011. 4 noiem. P. 8.
5794. Dodon, Igor. Soluia i decizia noastr pentru depirea crizei politice din ar:
[declaraia fotilor membri ai Partidului Comunitilor din Rep. Moldova privind prsirea
PCRM] / Igor Dodon, Zinaida Greceani, Veronica Abramciuc // Timpul de diminea. 2011.
7 noiem. P. 4, 13.
5795. Dodon, Igor. Trei deputai au prsit PCRM : [declaraia fotilor membri ai Partidului Comunitilor din Rep. Moldova] / Igor Dodon, Zinaida Greceani, Veronica Abramciuc //
Moldova suveran. 2011. 8 noiem.
175

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5796. Gurin, Corneliu. Corneliu Gurin: "Temeiuri legale pentru a obstruciona nregistrarea PAD nu exist i nu pot exista" : [interviu cu vicepreedintele Partidului Aciunea Democratic] / consemnare : Ion Creu // Timpul de diminea. 2011. 11 noiem. P. 6.
5797. Tnase, Constantin. De ce nu moare PCRM / Constantin Tnase // Timpul de
diminea. 2011. 8 noiem. P. 5.
5798. Vasiliu, Vadim. Ipotezele (mito)modernizrii lui Dodon : [despre proiectul modernizrii Partidului comunitilor din Moldova] / Vadim Vasiliu // Jurnal de Chiinu. 2011. 4
noiem. P. 8.
5799. , . : " " : [ . . ] /
// . 2011. 11 . . 2.
5800. , . / // . 2011. 4
. . 5.
5801. , . :[
. : . . ] / // . 2011. 11 . . 3.
5802. , . : [ . . ] /
// . 2011. 2 .
5803. , . : ( . ) : [ . , . . .
] / // . 2011. 11 . . 5.
(Vezi de asemenea Nr 5913)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general
5804. Cornea, Andrei. Politicul i tehnocraia / Andrei Cornea // Economist. 2011.
30 noiem. P. 10.
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
5805. Ceaglei, Olga. Industria resimte o lips acut de muncitori calificai. Sistemul de
nvmnt nu face fa / Olga Ceaglei // Economist. 2011. 23 noiem. P. 4.
5806. Holban, Ion. Ion Holban: "Universitile noastre produc omeri ..." : [interviu cu
dir. Ageniei Na. pentru Ocuparea Forei de Munc] / moderator : Gheorghe Budeanu // Timpul de diminea. 2011. 4 noiem. P. 14, 19.

176

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5807. " 2011 " : [ . .


. ] // . . 2011. 4 . . 21.
5808. , . : ? : [
. ] / // . . 2011. 18 . . 3.
331.105.44 Sindicate
5809. Budza, Oleg. Despre modernizarea sindicatelor, drepturile salariailor i aprarea
acestora : interviu cu O. Budza, preedintele Confederaiei Na. a Sindicatelor din Moldova //
Timpul de diminea. 2011. 30 noiem. P. 4.
5810. Chiriac, Petru. Petru Chiriac : "Trebuie s schimbm mecanismul de pregtire a
specialitilor" : [interviu cu vicepreedintele Confederaiei Na. a Sindicatelor din Moldova] /
consemnare : Angelina Olaru // Vocea poporului. 2011. 25 noiem. P. 5. Idem n lb.
rus.
5811. Cum funcioneaz un sindicat democratic : [din experiena Fundaiei American a
Muncii i Congresului Org. Ind.] // Vocea poporului. 2011. 11 noiem. P. 5. Idem n lb.
rus. Contin. nceput: 28 oct.
5812. Ivanov, Dumitru. Educarea legilor : interviu cu D. Ivanov, preedintele Sindicatului Educaiei i tiinei / consemnare : Tamara Lupuor // Vocea poporului. 2011. 11
noiem. P. 1-2. Idem n lb. rus. (Supl. "Lumina" ; Nr 8).
5813. Pojoga, Iurie. Iurie Pojoga: Trebuie ca liderii sindicali s fie scoi de sub influena
patronilor : [interviu cu Iu. Pojoga, ef al Dep. organizare al Federaiei "Agroindsind"] / consemnare : Angelina Olaru // Vocea poporului. 2011. 4 noiem. P. 5. Idem n lb. rus.
5814. Racovi, Nicolae. "Cerem doar respectarea dreptului de a tri normal" : interviu
cu N. Racovi, preedinte al Sindicatului independent "Protecia Social" // Moldova suveran. 2011. 24 noiem.
5815. Suboci, Natalia. Nu dorim s participm la instaurarea sclavagismului n ar :
[interviu cu N. Suboci, preedinte al Federaiei Sindicale "Moldova-business-sind"] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. 2011. 18 noiem. P. 4. Idem n lb. rus.
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine
5816. Ursu, Victor. Partea ascuns a tranzaciilor imobiliare / Victor Ursu // Economist.
2011. 23 noiem. P. 12.
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
5817. Reprezentanii business-ului au determinat prioritile pentru urmtorii doi ani :
[despre Agenda Na. de Business 2012-2013] // Economist. 2011. 23 noiem. P. 9.

177

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

336 Finane
5818. Ce-i lipsete sistemului bancar din Republica Moldova : [coment. ale experilor i
analitilor econ.: Adrian Babin, Adrian Lupuor, Iurie Gotian [et al.] / consemnare : Victor
Ursu // Economist. 2011. 16 noiem. P. 4.
5819. Coceban, Vitalie. Pltitorii de TVA mai au 60 de zile pentru a trece la forma online de raportare : interviu cu V. Coceban, Administratorul ntr. de Stat Fiscservinform / a
dialogat Ion Chilea // Economist. 2011. 2 noiem. P. 5.
5820. Dodon, Igor. Politica bugetar-fiscal n detrimentul cetenilor RM / Igor Dodon
// Comunistul. 2011. 4 noiem. P. 4-5, 11.
5821. Gotian, Iurie. Credite n valut strin versus credite n lei : n ce moned ne
mprumutm? : [coment. ale experilor i cercettorilor econ. Iu. Gotian, Adrian Lupuor i
Adrian Babin] / consemnare : Victor Ursu // Economist. 2011. 30 noiem. P. 4.
5822. Loghin, Vlad. Cu sectorul social prioritar, mai multe investiii pentru stabilitate i
performan economic : [pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2012] /
Vlad Loghin // Moldova suveran. 2011. 29 noiem.
5823. Loghin, Vlad. Sistemul bancar i-a revenit din criz : unele reflecii de la Conf.
organizat de Asoc. Bncilor din Moldova cu prilejul Zilei Intern. a Economitilor n Rep. Moldova / Vlad Loghin // Moldova suveran. 2011. 15 noiem.
5824. Lupuor, Adrian. Ce implic noua direcie a politicii monetare a BNM? / Adrian
Lupuor // Economist. 2011. 30 noiem. P. 5.
5825. Negrua, Veaceslav. Veaceslav Negrua : "ntr-un fel suntem ostaticii politicii antisociale promovat de cei aflai n opoziie" : [interviu acordat de ctre ministrul Finanelor
postului Radio Europa Liber] // Economist. 2011. 30 noiem. P. 9.
5826. Orhei, Aelita. Cum se pedepsete evaziunea fiscal a persoanelor fizice? / Aelita
Orhei // Economist. 2011. 23 noiem. P. 2.
5827. Plngu, Alexei. Unde se duc banii din bugetul de stat? / Alexei Plngu // Timpul de diminea. 2011. 8 noiem. P. 4.
5828. , .
: [. . ] / //
. 2011. 29 .
5829. , . - 2012 ,
/ // . . 2011. 3 . . 6 ; . . 2011. 4 . . 15.
178

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5830. , . / // . . 2011. 11 . . 2.
5831. , . -2012 : [ . ] /
// . 2011. 29 .
5832. , . : [ . . ] / // . . 2011. 18
. . 4.
5833. , . : / // . . 2011. 11 . . 4.
5834. , . / // . . 2011. 4 . . 4.
5835. , . : : [ . 2012 .] / // . . 2011. 4 . . 6.
5836. , . "": , : [ . ] / // . .
2011. 18 . . 6.
5837. , . : [ .
] / // . . 2011. 11 . . 6.
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
5838. Bodiu, Victor. Victor Bodiu: "Sunt problemele reale ale economiei i societii per
ansamblu" : [despre Strategia Na. de Dezvoltare "Moldova 2020": interviu cu Secretarul Gen.
al Guvernului] / consemnare : Sorina tefr // Integrarea european, pas cu pas. 2011.
Noiem. (Nr 9). P. 16.
5839. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov : "n 2011, exporturile de produse agricole au
crescut cu 50%" : interviu acordat n exclusivitate Ageniei Informaionale de Stat Moldpres de
ctre ministrul Agriculturii i Industriei Alimentare // Sptmna. 2011. 25 noiem. P. 14.
5840. Ceuiev, Visarion. Reglementarea intereselor de cartel : [despre politicile tarifare] / Visarion Ceuiev // Vocea poporului. 2011. 11 noiem. P. 7. Idem n lb. rus.

179

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5841. Chilea, Ion. Criza lor i criza noastr / Ion Chilea // Economist. 2011. 23
noiem. P. 8.
5842. Ciurea, Gheorghe. Srcia consumului : [despre situaia econ.] / Gheorghe Ciurea // Vocea poporului. 2011. 18 noiem. P. 6. Idem n lb. rus.
5843. Parlicov, Victor. Voi spune n fapte, cifre i n acte confirmative, despre costul ineficienei "Moldovagaz" : interviu cu V. Parlicov, dir. gen. al Consiliului de Administraie al
Ageniei Na. pentru Reglementare n Energetic / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul
de gard. 2011. 3 noiem. P. 10, 15.
5844. Poisic, M. Viitorul inovrii n Moldova n ntuneric? : [despre capacitatea de
concuren] / M. Poisic // Comunistul. 2011. 11 noiem. P. 10
5845. Poisic, Mihail. Totul e relativ, inclusiv independena n reglementarea tarifelor :
interviu cu M. Poisic, dr. n economie // Moldova suveran. 2011. 17 noiem.
5846. Puiu, Victoria. Lungul drum spre modelul energetic european / Victoria Puiu // Integrarea european, pas cu pas. 2011. Noiem. (Nr 9). P. 13-15.
5847. Ursu, Victor. Ramura construciilor, n ateptarea unor vremuri mai bune / Victor
Ursu // Economist. 2011. 2 noiem. P. 12.
5848. , . 1956-1960 : /
// . 2011. 25 . . 10-11.
5849. , . 1950-1955 : / // . 2011. 18 . . 6-7.
5850. , . " " : [ 2- . . , 4-5 . 2011, ] / // . . 2011. 11 . . 8.
5851. , . : [ ] / // . . 2011. 11 . . 17.
5852. , . : .
. . . . / // .
. 2011. 25 . . 4.
5853. , .
: [ . ] / // .
2011. 1 .
5854. , . ? / // . 2011. 4 . . 5.

180

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5855. , . / // . 2011. 25 . . 1.
(Vezi de asemenea Nr 5620)
338.48 Turism. Economia turismului
(Vezi Nr 6051)
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.3 Comer interior
5856. umilo, Victor. Centrul Toyota Continent, 20 de ani de succes pe piaa auto moldoveneasc : [interviu cu V. umilo, dir. gen. al Companiei "Continent"] / a dialogat Vlad
Vasilcov // Economist. 2011. 30 noiem. P. 13.
339.5 Comer exterior. Comer internaional
5857. Chilea, Ion. Exporturile i-au epuizat potenialul de cretere, importurile continu
s sporeasc / Ion Chilea // Economist. 2011. 16 noiem. P. 6.
339.7 Finane internaionale
5858. Dianu, Daniel. De ce criza zonei euro va continua / Daniel Dianu // Economist.
2011. 2 noiem. P. 10.
5859. , . : [ 4-. : . . . . ] /
// . . 2011. 4 . . 18.
5860. , . : [. . . -] /
// . . 2011. 11 . . 20.
(Vezi de asemenea Nr 5850)
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
5861. Ceuev, Visarion. Europa: apusul epocii de prosperare : [art. analistului econ.] /
Visarion Ceuev // Comunistul. 2011. 4 noiem. P. 10-11.
5862. Decusear, Ion. Piaa european a gazelor, ntre modelul american i cel rusesc,
ce obine Republica Moldova? / Ion Decusear // Economist. 2011. 2, 9 noiem. P. 8-9.
5863. Gallagher, Tom. Un alt moment de rscruce n declinul Europei : [despre criza
econ.: art. prof. de la Univ. Bradford, Marea Britanie] / Tom Gallagher // Moldova suveran.
2011. 16 noiem.

181

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5864. Marinescu, Simona. Criza financiar generat de schimbarea proporiilor n distribuirea veniturilor / Simona Marinescu // Economist. 2011. 9 noiem. P. 10.
5865. Toma, Bianca. Economia UE s-a oprit. Va stagna i n 2012 / Bianca Toma //
Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 11 noiem. P. 19.
5866. , . : : [
.-. ] / // . . 2011. 18 . .
8.
5867. , . IKEA : , : [
] / // .
. 2011. 25 . . 8.
5868. , . / // . 2011. 11 . . 8.
5869. , . ? 2.
. / // plus. 2011. 4 . . 14. Art. 1 : 28
ct.
5870. , . ? :
[. . . . ESADE . ESADEgeo] / , - // . . 2011. 18 . . 20.
5871. , . : [. . -
] / // . . 2011. 4 . . 20.
5872. , . - : : [
13- -. . -. , 1011 . 2011] / // . . 2011. 17 . .
10.
34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare
(Vezi Nr 5634)
341 Drept internaional
5873. CEDO: Hotrrea "Ivanoc i alii contra Moldovei i Rusiei" : [dup Hotrrea i
comunicatul Curii Europene a Drepturilor Omului] // Flux : ed. de vineri. 2011. 18 noiem.
P. 3.
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
5874. Gojii, Ghenadie. Ne putem apra, dar trebuie s tim cum / Ghenadie Gojii //
Sptmna. 2011. 18 noiem. P. 12.

182

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5875. Nagacevschi, Vitalie. Cu legea pre lege clcnd sau Cum mimeaz Republica
Moldova nfptuirea justiiei de ochii europenilor : interviu cu avocatul V. Nagacevschi, preedinte al Org. "Juritii pentru drepturile omului" / pentru conformitate : Vlad Cubreacov // Flux :
ed. de vineri. 2011. 25 noiem. P. 2.
5876. Orhei, Aelita. Cum ne protejm datele cu caracter personal ? / Aelita Orhei //
Economist. 2011. 2 noiem. P. 2.
5877. Roca, Iurie. Democraii prooccidentali din AIE i independena justiiei / Iurie
Roca // Flux : ed. de vineri. 2011. 18 noiem. P. 3.
5878. Tnase, Alexandru. Alexandru Tnase: "Lupta pentru drepturi i liberti este una
permanent i niciodat nu poate fi ctigat definitiv" : [interviu cu preedintele Curii Constituionale a Rep. Moldova] / consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2011. 10
noiem. P. 4.
5879. Urechean, Serafim. Serafim Urechean: "De ce n-a fi bun de preedinte?" : [interviu cu preedintele Curii de Conturi] / interviu realizat de Svetlana Corobceanu // Jurnal de
Chiinu. 2011. 25 noiem. P. 8.
5880. Zegrean, Augustin. Augustin Zegrean: "Soluia alegerii preedintelui RM nu const n modificarea Constituiei" : [interviu cu preedintele Curii Constituionale din Romnia] /
consemnare : Ana Taban // Timpul de diminea. 2011. 24 noiem. P. 5.
5881. , . () :
. : [ . .
Alloldova] / ; . . . // plus. 2011. 11
. . 12.
5882. , . /
// . . 2011. 25 . . 1-2.
5883. , . : "
" : [.] // . . 2011. 11 . . 19.
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
5884. Cola, Oxana. Violena asupra femeilor : din familie n strad / Oxana Cola // Ziarul de gard. 2011. 24 noiem. P. 21.
5885. Duminica, Lilia. Informarea societii civile esenial n prevenirea traficului de
copii i a pornografiei infantile : [pe marginea Rap. Programului Intern. de eliminare a exploatrii muncii copilului al Org. Intern. a Muncii] / Lilia Duminica // Dreptul. 2011. 25 noiem.
P. 4.

183

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5886. Duminica, Lilia. Investigarea pro-activ a cazurilor de trafic de fiine umane : [pe
marginea Raportului Guvernului SUA privind traficul de fiine umane din Rep. Moldova] / Lilia
Duminica // Dreptul. 2011. 18 noiem. P. 3.
5887. Grosu, Aneta. Moldova criminogen / Aneta Grosu // Ziarul de gard. 2011. 3
noiem. P. 16.
5888. Rusu, Victor. Care este deosebirea ntre evaziunea fiscal legal i frauda fiscal
/ Victor Rusu // Economist. 2011. 9 noiem. P. 2.
5889. , . / //
. . 2011. 17 . . 4.
5890. , . : [ ] / // . .
2011. 18 . . 4.
(Vezi de asemenea Nr 5826)
347 Drept civil
347.1 Generaliti
5891. Apostol, Clin. Delimitarea nulitii actului juridic de alte cauze de ineficien /
Clin Apostol // Dreptul. 2011. 18 noiem. P. 5.
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri i lucruri. Bunuri mobile n general
5892. Gladei, Roger. Poate oare fi vndut bunul gajat fr judecat? / Roger Gladei //
Economist. 2011. 16 noiem. P. 2.
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
5893. Apostol, Clin. Delimitarea nulitii actului juridic de alte cauze de ineficien /
Clin Apostol // Dreptul. 2011. 18 noiem. P. 5.
5894. , . : [ .
] / // . 2011. 11 . . 6.
(Vezi de asemenea Nr 5875)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
5895. Bulicanu, Ion. Angajarea persoanelor cu dizabiliti din R. Moldova ntre realitate i ideal / Ion Bulicanu // Ziarul de gard. 2011. 24 noiem. P. 17.

184

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
5896. Boiadji, Ludmila. Cu ct sarcina este mai grea, cu att e vzut mai mult entuziasm
: [interviu cu L. Boiadji, viceprimar al oraului Codru din mun. Chiinu] / a intervievat Maria
Buinciuc // Comunistul. 2011. 25 noiem. P. 9.
5897. Burlacu, Petru. Oraul Cahul are nu doar potenial, dar i perspectiv : [interviu
cu P. Burlacu, primar al oraului Cahul] / consemnare : Ludmila Borisova // Comunistul.
2011. 4 noiem. P. 8.
5898. Zalevschi, Victor. Victor Zalevschi : "Voi ndrepti ncrederea oamenilor pentru
fapte bune" : [interviu cu primarul oraului Fleti] / consemnare : Valeri Strelkov // Comunistul. 2011. 25 noiem. P. 8.
5899. , . ,
" : [ - . . . ] / // . 2011. 18 . . 9.
5900. , . - : [ . - - . ] / // .
2011. 18 . . 3.
5901. , . : " " : [
. ] / // . 2011. 25 . . 3.
5902. , . :
[ . . ] / // .
2011. 29 .
5903. , . : " ,
" : [ . ] / //
. 2011. 8 .
5904. , . ", ,
" : [ . . . ] / // . 2011. 4 . . 1-2.
5905. , . : [
. - . ] / // . 2011. 25 .
. 8.
5906. , . -: "
" : [ - - . ] /
// . 2011. 16 .

185

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5907. , .
: [ . - . ] / // . 2011. 11 . . 5.
5908. , . ,
: [ . . ] / // . 2011. 15 .
5909. , . : [ - . ] / // .
2011. 9 .
5910. , . : " " : [ - . ] /
// . 2011. 22 .
(Vezi de asemenea Nr 6013)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
5911. Buliga, Valentina. Valentina Buliga: "Mizm pe identificarea timpurie a familiilor i
copiilor vulnerabili, pe interveniile preventive i nu retroactive" : [interviu cu ministrul Muncii,
proteciei Sociale i Familiei al Rep. Moldova] // Sptmna. 2011. 4 noiem. P. 5.
5912. Ciurea, Gheorghe. Fondul public de pensii : minimul de subzisten / Gheorghe
Ciurea // Vocea poporului. 2011. 11 noiem. P. 6. Idem n lb. rus.
5913. Domenti, Oxana. Sfera social o preocupare prioritar a PCRM : [art. deputatului n Parlamentul Rep. Moldova] / Oxana Domenti // Comunistul. 2011. 18 noiem. P. 12.
5914. Pun, Cristian. Iluzii dearte : statul social, statul bunstrii sau statul asistenial /
Cristian Pun // Economist. 2011. 30 noiem. P. 6.
368 Asigurri
5915. , . : [ 9- . 2011
.] / // . . 2011. 18 . . 16.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
5916. Bcescu, Tatiana. Arta teatral i kitsch : [aspecte educaionale] / Tatiana Bcescu // Univers pedagogic pro. 2011. 3 noiem. P. 8.

186

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5917. Ceban, Minodora. Posibiliti expresive ale materialelor i tehnicilor moderne : [n


educaia plastic la Liceul Teoretic "Ginta Latin", mun. Chiinu] / Minodora Ceban // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 11.
5918. Corj, Mihai. Sistemul educaional pornete pe alt fga. S-l ajutm s porneasc
corect / Mihai Corj // Fclia. 2011. 5 noiem. P. 6. Contin. nceputul : 10 sept.
5919. Hall, Kirsten. A Lifetime of Education / Kirsten Hall // Fclia. 2011. 26 noiem.
P. 3.
5920. Hall, Kirsten. Public vs. Private Education: The Increasing Stratification of American Schools / Kirsten Hall // Fclia. 2011. 12 noiem. P. 3.
5921. Mndcanu, Virgil. Cine este pedagogul cretin? / Virgil Mndcanu // Fclia.
2011. 5 noiem. P. 2.
5922. Mndcanu, Virgil. nceputul n Cuvntul lui Dumnezeu : [despre bazele filosofice ale pedagogiei] / Virgil Mndcanu // Fclia. 2011. 12 noiem. P. 2.
5923. Mndcanu, Virgil. Relaia credin i educaie n coal / Virgil Mndcanu //
Fclia. 2011. 26 noiem. P. 2.
5924. Rusu, Tudor. coala prietenoas ctig tot mai muli adepi / Tudor Rusu // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 1-2.
5925. leahtichi, Mihai. Reforma sistemului rezidenial trebuie s fie susinut de ntreaga societate : interviu cu Mihail leahtichi, ministru al Educaiei // Sptmna. 2011.
25 noiem. P. 5.
5926. Tabacari, Varvara. Modaliti de implicare a prinilor n educaia intelectual de
calitate / Varvara Tabacari // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 11.
5927. Ursache, Ion. Rolul muzicii n educarea spiritual a tinerei generaii / Ion Ursache
// Univers pedagogic pro. 2011. 24 noiem. P. 7.
5928. Vascan, Ion. Burebista, Credina, noi i educaia moral-religioas : [la Liceul Teoretic "Mihai Srghi", Cioburciu, raionul tefan Vod] / Ion Vascan // Fclia. 2011. 26
noiem. P. 3.
5929. , .
/ // Univers pedagogic pro.
2011. 10 noiem. P. 8.
(Vezi de asemenea Nr 5805)
37.015 Formarea inteligenei i a personalitii

187

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5930. Lungu, Margareta. Metode de dezvoltare a gndirii critice : [din experiena prof.
de la Liceul Teoretic "B.P. Hasdeu", mun. Bli / Margareta Lungu // Fclia. 2011. 5
noiem. P. 12.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale
5931. Andronesco, Nicholas. Fiziografia Eminescu prednd fizica dup Eminescu (56) / Nicholas Andronesco // Lit. i arta. 2011. 10, 17. Art. 1 : 28 iul.
5932. Bejenaru, Ion. Alegoria : [n sprijinul procesului de predare] / Ion Bejenaru // Univers pedagogic pro. 2011. 3 noiem. P. 7.
5933. Cantaragiu, Ludmila. Cmpul asociativ : [la orele de lb. i lit. rom. : proiect didactic n cl. a 8-a: din experiena prof. de la Gimnaziul Drsliceni, raionul Criuleni] / Ludmila Cantaragiu // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 11.
5934. Cldare, Mariana. Probleme de mediu : [or de istorie n cl. a 12-a: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Hyperion", satul Gura Galbenei, raionul Cimilia] / Mariana
Cldare // Fclia. 2011. 26 noiem. P. 10.
5935. Cruntu, Svetlana. Motenirea caracterelor cuplate cu sexul : [proiect didactic la
biologie, cl. a 12-a, profil umanist: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Mihai Corlteanu", satul Glinjeni, raionul Fleti] / Svetlana Cruntu // Fclia. 2011. 12 noiem. P. 6.
5936. Cebotari, Margareta. Determinarea legturilor dintre cauzele i efectele evenimentelor i fenomenelor prin intermediul schemelor la leciile de istorie : [din experiena prof.
de la Colegiul Na. al Acad. de Studii Econ. din Moldova, mun. Chiinu] / Margareta Cebotari
// Univers pedagogic pro. 2011. 10 noiem. P. 7.
5937. Chihai, Jana. Motivarea elevilor pentru realizarea unui proiect : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "Liviu Damian", oraul Rcani] / Jana Chihai // Univers pedagogic
pro. 2011. 10 noiem. P. 7.
5938. Colpajiu, Mircea. Lucrri practice la fizic : determinarea rezistenei unui conductor : lucrarea practic nr. 25 : [din experiena prof. de la Liceul Acad. de tiine a Moldovei] /
Mircea Colpajiu, Valentina Cucuta, Cristian Pascarenco // Fclia. 2011. 5 noiem. P. 10.
Lucrarea 1 : 5 noiem.
5939. Colpajiu, Mircea. Lucrri practice la fizic : determinarea rezistenei unui conductor : lucrarea practic nr. 26 : [din experiena prof. de la Liceul Acad. de tiine a Moldovei] /
Mircea Colpajiu, Valentina Cucuta, Cristian Pascarenco // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 6.
Lucrarea 1 : 5 noiem.
5940. Ganaciuc, Diana. Dictogloss an innovative language teaching technique : [din
experiena prof. de la Liceul "Mircea Eliade", mun. Chiinu] / Diana Ganaciuc // Univers
pedagogic pro. 2011. 3 noiem. P. 7.

188

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5941. Gsc, Tatiana. Metoda 3+3*3, aplicat la chimie : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "B.P. Hasdeu", oraul Drochia] / Tatiana Gsc // Fclia. 2011. 26 noiem.
P. 6.
5942. Glavan, Liliana. Metode active la leciile de limba i literatura romn : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "M. Gorki", mun. Bli] / Liliana Glavan // Fclia. 2011. 26
noiem. P. 12.
5943. Gorincioi, Adrian. Alimentaia corect : [n sprijinul predrii biologiei: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "G. Clinescu", mun. Chiinu] / Adrian Gorincioi // Univers
pedagogic pro. 2011. 24 noiem. P. 8.
5944. Gutium, Svetlana. Metode de evaluare : [despre testele cu itemi cu alegere multipl: din experiena prof. de la Colegiul de Construcii, mun. Chiinu] / Svetlana Gutium //
Fclia. 2011. 5 noiem. P. 10.
5945. Guu, Ludmila. Ecuaii de gradul 2 : cazuri particulare : [din experiena prof. de la
Liceul Teoretic "Ion Creang", satul Popetii de Sus, raionul Drochia] / Ludmila Guu, Igor
Guu // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 9.
5946. Kennet, Kuyebeh. How teachers can teach new words : [din experiena prof. de
la Liceul "M. Lomonosov", mun. Chiinu] / Kuyebeh Kennet // Univers pedagogic pro.
2011. 10 noiem. P. 6.
5947. Loziuc, Aliona. Nature, joie de vivre : [projet didactique, 7-ime cl.: din experiena
prof. de la Liceul Teoretic Trinca, raionul Edine] / Aliona Loziuc // Fclia. 2011. 19 noiem.
P. 6.
5948. Luca, Maria. The English Realism : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "G.
Clinescu", mun. Chiinu] / Maria Luca // Univers pedagogic pro. 2011. 10 noiem. P. 6.
5949. Mafteu, Mihail. Construirea i analiza unui obiect n lentilele convergente i divergente : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Nicolae Donici", Dubsarii Vechi] / Mihail
Mafteu // Fclia. 2011. 26 noiem. P. 6.
5950. Mocanu, Ana. Srituri n lungime peste obstacole : [lecie de educaie fizic n cl.
a 4-a: din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "tefan cel Mare", Taraclia, raionul
Cueni] / Ana Mocanu // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 7.
5951. Mocanu, Nina. Mosaique europeenne : [din experiena prof. de la Liceul "M. Eminescu", Drochia] / Nina Mocanu // Univers pedagogic pro. 2011. 10 noiem. P. 6.
5952. Pulbere, Ala. Filumul Polypodiophyta (Ferigile) : [proiect didactic de scurt durat
la biologie: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Miguel de Cervantes", mun. Chiinu] /
Ala Pulbere // Univers pedagogic pro. 2011. 3 noiem. P. 8.

189

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5953. Rileanu, Lilia. Vitaminele : [lecie mixt de biologie n cl. a10-a, profil real: din
experiena prof. de la Liceul "Onisifor Ghibu", Orhei] / Lilia Rileanu // Fclia. 2011. 19
noiem. P. 10.
5954. Rocovan, Stela. Singing about Love (The Beatles, Elvis Presley) : [din experiena prof. de la Colegiul Politeh., mun. Chiinu] / Stela Rocovan] // Univers pedagogic pro.
2011. 3 noiem. P. 7.
5955. Rocovan, Stela. The Grammatical Category of Aspect and Conrtrastive Study of
English Continuous Tenses and their Romanian : [din experiena prof. de la Colegiul Politehnic, mun. Chiinu] / Stela Rocovan // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 15.
5956. Toac, Maria. O prghie de formare a competenelor mesajul : [din experiena
nvtoarei de la Liceul "M. Corlteanu", Glinjeni, raionul Fleti] / Maria Toac // Fclia.
2011. 19 noiem. P. 10.
5957. Toma, Vitalina. Egalitatea n faa legii : [proiect didactic, modulul "Persoana i
identitatea sa": din experiena prof. de la Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar", mun.
Chiinu] / Vitalina Toma // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 12.
5958. Toma, Vitalina. Jocul didactic la informatic : [din experiena prof. de la Liceul
Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar", mun. Chiinu] / Vitalina Toma // Fclia. 2011. 26
noiem. P. 15.
5959. Toma, Vitalina. Recursia : [proiect didactic la informatic, cl. a 11-a, profil real:
din experiena prof. de la Liceul cu Profil de Arte "Elena Alistar", mun. Chiinu] / Vitalina
Toma // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 6.
5960. Valua, Svetlana. Media Stereotyping : [Grammar: The Conditional: din experiena prof. de la Colegiul Politehnic, mun. Chiinu] / Svetlana Valua // Univers pedagogic pro.
2011. 17 noiem. P. 6.
5961. Vasilachi, Ala. Lectura muzica gndurilor scrise : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "M. Eminescu", mun. Bli] / Ala Vasilachi // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 3.
5962. , . :
[ . nr. 3, . ] / // Fclia.
2011. 5 noiem. P. 11.
5963. , . : [ . . .. , -] / // Fclia.
2011. 26 noiem. P. 6.
5964. , . : [ " 300": . " ", . ] /
// Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 13.

190

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5965. , . VI-VIII : [. . 6 .: . . .. , . ] /
// Fclia. 2011. 26 noiem. P. 10.
5966. , . : . . :
[ . . 3- .: . "", . ] /
// Fclia. 2011. 19 noiem. P. 7.
5967. , .
11 : . . , . / // Univers pedagogic pro. 2011. 10 noiem. P. 8.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar
5968. [Liceul Teoretic "tefan cel Mare" din Rezina] : [despre experiene reprezentative]
/ pag. realizat de Oaxna Paraciuc // Univers pedagogic pro. 2011. 24 noiem. P. 5.
5969. Alexeev, Natalia. Prietenia izvor de virtui : [proiect didactic la ora de dirigenie
la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Dubsari] / Natalia Alexeev // Univers pedagogic pro.
2011. 17 noiem. P. 7.
5970. Barancean, Stela. Dezvoltarea competenei literar-lectorale prin intermediul leciei netradiionale : [emisiune-literar: din experiena prof. de la Liceul Teoretic Balatina, raionul
Glodeni] / Stela Barancean // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 14.
5971. Bcescu, Tatiana. Argumente n favoarea disciplinelor artistice / Tatiana Bcescu
// Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 16.
5972. Bendas, Mihai. Cntul temeiniciei : [despre activitatea Liceului Teoretic "Onisifor
Ghibu", mun. Chiinu] / Mihai Bendas // Fclia. 2011. 5 noiem. P. 4.
5973. Bendas, Mihai. Noi dimensiuni educaionale la Hnceti : [despre experiena Liceului "Mihai Eminescu" din oraul Hnceti] / Mihai Bendas // Fclia. 2011. 5 noiem. P.
8-9.
5974. Botnaru, Larisa. "Cinci" scriem i "patru" pstrm n minte? : [despre evaluarea
i notarea activitii de nvare] / Larisa Botnaru // Univers pedagogic pro. 2011. 17
noiem. P. 8.
5975. Botnaru, V. Teaching Speaking : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "I.
Incule", Vorniceni, raionul Streni] / V. Botnaru // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 11.
5976. Butucea, Nina. Evaluarea randamentului colar : [la Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" mun. Chiinu] / Nina Butucea // Univers pedagogic pro. 2011. 3 noiem. P.
4-5.

191

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

5977. Cantaragiu, Ludmila. Rolul cercului dramatic n formarea personalitii elevului :


[la Gimnaziului Drsliceni, Criuleni] / Ludmila Cantaragiu // Fclia. 2011. 5 noiem. P. 12.
5978. Cruntu, Svetlana. Asalt de idei ... la chimie : [la Liceul Teoretic "M. Corlteanu",
Glinjeni, raionul Fleti] / Svetlana Cruntu // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 10.
5979. Crliciuc, Tatiana. Diferenierea i individualizarea n procesul de Predare nvare Evaluare cerin a nvmntului contemporan / Tatiana Crliciuc // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 16.
5980. Ciobanu, Tatiana. Les mesurea efficaces dappreciation /de consolidation du
travail des eleves pour les motiver : [din experiena prof. de la Liceul "Liviu Deleanu", mun.
Chiinu] / Tatiana Ciobanu // Univers pedagogic pro. 2011. 24 noiem. P. 3.
5981. Ciuntu, Anna. Drepturi i responsabiliti : [proiect didcatic la dirigenie, cl. a 8-a:
din experiena prof. de la Gimnaziul Merenii Noi, raionul Anenii Noi] / Anna Ciuntu // Fclia.
2011. 26 noiem. P. 10.
5982. Crstea, Natalia. Using Games in Teaching English to Young Learners : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Mircea Eliade", mun. Chiinu] / Natalia Crstea // Univers
pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 15.
5983. Cocieru, Natalia. Dragostea pentru lectur : [din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "Ion Creang", mun. Chiinu] / Natalia Cocieru // Fclia. 2011. 26 noiem.
P. 15.
5984. Corai, Tatiana. Restanieri la istoria Romnilor : [despre restabilirea istoriei ca
disciplin obligatorie la examenele din inst. preuniversitare] / Tatiana Corai // Timpul de diminea. 2011. 15 noiem. P. 4.
5985. Dugneanu, Liliana. Working with an unknown text at the lesson : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "Mircea Eliade", mun. Chiinu] / Liliana Dugneanu // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 15.
5986. Florea, Elena. Competena intelectual i motivarea performanelor la elevi :
[despre experiena Tatianei Savin, prof. la Liceul Teoretic alolingv "Titu Maiorescu", mun.
Chiinu] / Elena Florea // Fclia. 2011. 5 noiem. P. 16.
5987. Galac, Svetlana. Vorbind despre note ... : [la Liceul Teoretic "M. Eminescu", mun.
Bli] / Svetlana Galac // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 3.
5988. Gnsari, Elena. Extinderea etap important n transformarea nvrii ntr-un
model comportamental autentic / Elena Gnsari // Univers pedagogic pro. 2011. 17
noiem. P. 8.

192

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5989. Gsc, Tatiana. Concurs la chimie : [pentru cl. a 11-a: din experiena prof. de la
Liceul Teoretic "B.P. Hasdeu", oraul Drochia] / Tatiana Gsc // Fclia. 2011. 19 noiem.
P. 10.
5990. Hall, Kirsten. Vastness of educational horizons : [pe marginea coment. lui David
Parkin, prof. voluntar la Liceul "Nicolae Milescu Sptaru", mun. Chiinu] / Kirsten Hall //
Fclia. 2011. 5 noiem. P. 3.
5991. Iachim, Ion. "Aici eu am s-mi scutur spicul!" : [despre Alina Buga, prof. la Liceul
Teoretic "Vasile Alecsandri" din Ungheni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. 2011. 3
noiem. P. 2.
5992. Iachim, Ion. Ana Armanu i Liceul Corjeui : [despre experiena Liceului Teoretic
Corjeui, raionul Briceni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. 2011. 10 noiem. P. 4.
5993. Iachim, Ion. Poligloi la Beleavini : [despre experiena Liceului Teoretic
Beleavini, raionul Briceni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. 2011. 10 noiem. P. 5.
5994. Instituie de perspectiv i studii de calitate Liceul Teoretic Bobeica, Hnceti /
pagini realizate de Adrian Rusu // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 8-9.
5995. Liceul Teoretic "Andrei Straist" din Anenii Noi coala prietenoas copilului /
pag. realizat de Natalia Pslaru // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 4.
5996. Macari, Pavel. Imaginea profesorului trebuie reconstruit : [interviu cu P. Macari,
dir. Liceului cu profil real "C. Sibirschi" mun. Chiinu] / interviu realizat de Lidia Prisac //
Timpul de diminea. 2011. 14 noiem. P. 14.
5997. Macovei, Ion. Aniversare la Liceul romn din Tiraspol : [20 de ani de la fondarea
Liceului Teoretic "Lucian Blaga"] / Ion Macovei // Timpul de diminea. 2011. 14 noiem.
P. 3.
5998. Malcoci, Iulia. Concursuri i manifestri tiinifico-didactice in memoriam : [despre Mihai Marinciuc, pre. Comis. de organizare i desfurare a concursului rep. de fizic] /
Iulia Malcoci // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 12.
5999. Man, Eugenia. Strategies for Developing Speaking Skills : [din experiena prof. de
la Liceul Teoretic Mgdceti, raionul Criuleni] / Eugenia Man // Univers pedagogic pro.
2011. 17 noiem. P. 6.
6000. Marinciuc, Aurel. colile mele : [amintiri] / Aurel Marinciuc // Fclia. 2011. 12
noiem. P. 4.
6001. Mocanu, Nina. Les nouvelles technologies au service de lenseignement des
langues trangres : [din experiena prof. de la Liceul "M. Eminescu", Drochia] / Nina Mocanu
// Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 6.

193

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

6002. Morari, Mariana. Evaluarea un loc important n procesul educaional : [test


sumativ la matematic, cl. a 10, profil real: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Gaudeamus", mun. Chiinu] / Mariana Morari // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P.
9.
6003. Munteanu, Grigore. Grigore Munteanu: "Vrem s schimbm aspectul de nchisoare al liceului nostru" : [interviu cu dir. Liceului Teoretic "Mihail Sadoveanu", mun. Chiinu]
/ consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011. 16 noiem. P. 8.
6004. Ostapenco, Tamara. "Harnici ca albinele" : [lecie-eztoare la Gimnaziul nr. 53,
mun. Chiinu] / Tamara Ostapenco // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 3.
6005. Ostapenco, Tamara. Pacea o comoar preioas : [scenariu lit.-muzical la
Gimnaziul nr. 53, mun. Chiinu] / Tamara Ostapenco // Fclia. 2011. 26 noiem. P. 11.
6006. Pitel, Livia. Strategii de promovare a succesului colar / Livia Pitel // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 7.
6007. Popa, Maria. "Toamna de aur" o serbare colar : [petrecut la Liceul Teoretic
"Mihai Eminescu", mun. Chiinu] / Maria Popa, Viorica Brnz // Univers pedagogic pro.
2011. 17 noiem. P. 7.
6008. Rusu, Adrian. "Ce e bine pentru gimnaziu, e bine i pentru sat" iniiativa locuitorilor din Sagaidac, Cimilia / Adrian Rusu // Fclia. 2011. 5 noiem. P. 7.
6009. Rusu, Adrian. Tendin, disciplin i noblee cuvinte-cheie ale nvmntului
liceal din Prlia, Fleti : [despre experienele reprezentative al Liceului Teoretic "Dmitrie
Cantemir"] / Adrian Rusu // Fclia. 2011. 26 noiem. P. 7.
6010. Schneider, Natalia. Games in the English Second Language Classroom : [din
experiena prof. de la Liceul Teoretic "A. Mateevici", oraul Cueni] / Natalia Schneider //
Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 15.
6011. Strcea, Eugenia. Serviciul de ghidare n carier o necesitate social : [art.
preedintelui Asoc. Cadrelor Didactice din Rep. Moldova] / Eugenia Strcea // Fclia. 2011.
19 noiem. P. 2.
6012. Un liceu copil al renaterii naionale de acum douzeci de ani : [experiena Liceului Teoretic "Alexei Mateevici", oraul Cueni] / pagini realizate de Aurel Benu // Fclia.
2011. 19 noiem. P. 4-5.
6013. Un primar prietenos copilului, comunitii : [despre parteneriatul educaional din
satul Moleti, raionul Ialoveni] / pentru conformitate : Anatol Raileanu // Univers pedagogic
pro. 2011. 17 noiem. P. 3.

194

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6014. Vorotneac, Elena. Gimnaziul "Mihai Viteazul" la ceas aniversar : [20 de ani de la
fondarea Gimnaziului din Streni] / Elena Vorotneac // Fclia. 2011. 26 noiem. P. 4.
6015. , . :
: [ nr. 3, . ] / // Univers pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 6.
6016. , . : [ . " ", . ] / // Univers pedagogic pro.
2011. 24 noiem. P. 7.
6017. , . : [
"": . " ", . ] /
// Univers pedagogic pro. 2011. 24 noiem. P. 3.
6018. , . : [. : .
. .. , . ] / // Univers pedagogic pro. 2011.
17 noiem. P. 10.
6019. , . " ?" : [ .
. . . , . ] / // Univers pedagogic pro. 2011.
17 noiem. P. 13.
6020. , . : [ .
. . , . ] / // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 7.
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
6021. Cazac, Lilia. Familiarizarea precolarilor mari cu literatura artistic : [din experiena educatoarei de la Grdinia "Stelua", Pelinia, raionul Drochia] / Lilia Cazac // Fclia.
2011. 26 noiem. P. 11.
6022. Ciubar, Liliana. "n ospeie la Ion Creang" : [activitate extracolar: din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "Leonid Gherman", satul Zicani, raionul Rcani] /
Liliana Ciubar // Univers pedagogic pro. 2011. 24 noiem. P. 7.
6023. Gherman, Aurelia. Copilria este vrsta cntecelor : [despre activitatea Grdiniei
nr. 119, mun. Chiinu] / Aurelia Gherman, Liliana Rusu, Silvia mbalist // Fclia. 2011.
26 noiem. P. 10.
6024. Mnzat, Carolina. Modaliti de utilizare a tehnicii Cubul : [din experiena nvtoarei de la coala Primar Criuleni] / Carolina Mnzat // Fclia. 2011. 26 noiem. P. 12.
6025. O zi printre prichindeii de la Grdinia nr. 194 : [din orelul Codru, mun. Chiinu] / consemnare : Elena Vorotneac // Fclia. 2011. 26 noiem. P. 14. Cuprins : Un

195

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

design nemaipomenit ; Ludmila Ciolac manager nnscut : [interviu cu managerul grdiniei


nr. 194] ; coal a experienei avansate ; Parteneriat grdini-familie.
6026. Pslaru, Natalia. Oxana Miron educatoarea care modeleaz suflete de copii :
[de la Grdinia nr. 10 "Mioria"] / Natalia Pslaru // Univers pedagogic pro. 2011. 10
noiem. P. 2.
6027. Rusu, Tudor. Patriarh al educaiei precolare : [omagiu pentru Stela Cemortan,
dr. habilitat n pedagogie] / Tudor Rusu // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 1.
6028. Spnu, Ludmila. Pasiunea lecturii n clasele primare : [din experiena nvtoarei
de la Liceul Teoretic Mgdceti, Criuleni] / Ludmila Spnu // Fclia. 2011. 5 noiem. P.
12.
6029. Ursu, Nelly. Srbtoarea dovleacului : [activitate extracurricular, cl. a 3-a: din
experiena nvtoarei de la coala-Grdini nr. 152 "Pas cu Pas"] / Nelly Ursu // Univers
pedagogic pro. 2011. 17 noiem. P. 12.
6030. Uscov, Viorica. Ghemul vremii deapn peste-a 20 toamn ... : [Grdinia-cre
nr. 210, mun. Chiinu] / Viorica Uscov // Univers pedagogic pro. 2011. 10 noiem. P. 3.
6031. Veca, Aliona. Halloween-ul srbtorit la grdini : [despre experiena Inst. precolare nr. 201, oraul Durleti] / Aliona Veca // Fclia. 2011. 26 noiem. P. 11.
6032. , .
: [ . "", ] /
// Fclia. 2011. 5 noiem. P. 11.
374 Instrucie i educaie n afara colii
6033. Raileanu, Anatol. Universul creativitii tinerilor : [despre experiena Staiei tinerilor tehnicieni din oraul Briceni] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. 2011. 10
noiem. P. 4.
6034. Vorotneac, Elena. Centrul de Studii Americane o punte ce ne leag de America
/ Elena Vorotneac // Fclia. 2011. 26 noiem. P. 5.
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special
6035. Madan, Larisa. Dezvoltarea auzului fonematic la copii : [despre experiena logopezilor de la Grdinia nr. 2, Durleti] / Larisa Madan, Angela Nia // Fclia. 2011. 26
noiem. P. 11.
6036. Valter, Natalia. Logopedie prin jocuri i exerciii : [din experiena logopedului de la
coala Primar nr. 9, mun. Chiinu] / Natalia Valter // Univers pedagogic pro. 2011. 17
noiem. P. 8.

196

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
6037. Integrarea Colegiului de Transporturi n spaiul educaional european la o nou
etap de dezvoltare, la cota noilor realizri / pentru conformitate : Anatol Raileanu // Univers
pedagogic pro. 2011. 3 noiem. P. 6.
6038. Nirones, Angela. Efectele nocive ale fumatului : [proces literar la Colegiul de
Transporturi, mun. Chiinu] / Angela Nirones // Univers pedagogic pro. 2011. 24 noiem.
P. 8.
6039. Rusu, Tudor. nvmntul dual, reanimat, i anun pulsul ritmic i dinspre nord
: [edina cu dir. inst. de nvmnt secundar profesional din zona de nord, organizat de
Min. Educaiei la Bli] / Tudor Rusu // Fclia. 2011. 26 noiem. P. 8-9.
6040. Stoica, Valentina. Colegiul de Medicin din Cahul 65 de ani de activitate / Valentina Stoica // Fclia. 2011. 12 noiem. P. 5.
6041. Vasiliu, Ion. Jocurile la leciile de geografie : [din experiena prof. de la Colegiul
de Arte Plastice "Alexandru Plmdeal", mun. Chiinu] / Ion Vasiliu // Fclia. 2011. 19
noiem. P. 10.
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
6042. Ababii, Ion. Profesorul Filip Gornea este septuagenar : [ef Catedr Traumatologie, Ortopedie i Chirurgie de Campanie la Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu"] / Ion Ababii // Timpul de diminea. 2011. 17 noiem. P. 6.
6043. Bursuc, Oleg. Dezvoltarea competenelor de investigaie tiinific n formarea
iniial a managerilor din sistemul educaional : [n nvmntul superior] / Oleg Bursuc, Alexandra Bursuc // Fclia. 2011. 26 noiem. P. 12. Va urma.
6044. Cazacu, Nicolae. Profesorul Gheorghe Neagu, pilon de ndejde al universitii
blene : [decan al Fac. Drept, Univ. de Stat "A. Russo"] / Nicolae Cazacu, Ana urcan //
Fclia. 2011. 5 noiem. P. 14.
6045. Melnic, Victoria. Victoria Melnic: "Noi nu facem nici un singur pas, fr a-l coordona cu Ministerul Culturii" : [interviu cu rectorul Acad. de Muzic, Teatru i Arte Plastice] /
consemnare : Nadia Ttaru // Timpul de diminea. 2011. 14 noiem. P. 4.
6046. Muet, Angela. Angela Muet: "Nu ezitai! Batei i vi se va deschide ..." : [interviu
cu dir. Centrului de Informaii Universitare din Chiinu] / consemnare : Ion Anton // Florile
dalbe. 2011. 17 noiem. P. 2-3.
6047. Roibu, Nicolae. Dumitru Moldovanu: "Vreau s scriu o monografie despre teoria
imaginaiei creative" : [decanul Fac. de Relaii Econ. Intern. a Acad. de Studii Econ. din Moldova] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011. 21 noiem. P. 16.
197

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

6048. Surujiu, Ina. The Importance of Pre-reading Tasks : [din experiena prof. de la
Univ. de Stat "Alecu Russo", mun. Bli] / Ina Surugiu // Fclia. 2011. 19 noiem. P. 11.
6049. , . / //
. . 2011. 4 . . 17.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
6050. Reni, Alecu. Moldova-2020 : [aspecte ale dezvoltrii durabile MEDIULUI n
Strategia "Moldova 2020"] / Alecu Reni // Natura. 2011. Noiem. (Nr 11). P. 3.
6051. alaru, Gheorghe. Pentru o Moldov curat i european : interviu cu Gh.
alaru, ministrul Mediului / consemnare : Nelu Muat // Natura. 2011. Noiem. (Nr 11). P.
3.
6052. ova, Gheorghe. Movila Mgurii : [zon ecoturistic] / Gheorghe ova // Natura.
2011. Noiem. (Nr 11). P. 8.
6053. , . 2. ? 3.
; 4. Homo Economicus : [ ] / // plus. 2011. 11 . ; 18 .
. 14. Art. 1 : 28 ct.
(Vezi de asemenea Nr 6071-73)

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


551 Geologie general. Climatologie. Geologie istoric. Stratigrafie. Paleogeografie

551.5 Meteorologie. Climatologie


6054. Hedegaard, Connie. Clima nu poate s atepte : [art. Comisarului European pentru combaterea schimbrilor climatice] / Connie Hedegaard // Integrarea european, pas cu
pas. 2011. Noiem. (Nr 10). P. 17. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
6055. , . : ? /
// . . 2011. 29 .

57 TIINE BIOLOGICE
6056. Calalb, Tatiana. Boris Matienco: "Nicio zi fr ca s citesc..." : [in memoriam lui
B. Matienco, cercettorului n domeniul biologiei vegetale] / Tatiana Calalb // Lit. i arta.
2011. 17 noiem. P. 3.

198

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic


6057. Gheorghi, Eugen. Cosmosul de la Fntna Alb : [despre Aurel Cojocaru, cercettor n biofizic] / Eugen Gheorghi // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 2.

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC

61 MEDICIN
613 Igien. Sntate i igien personal
613.8 Sntatea i igiena sistemului nervos. Sntate i etic
6058. Pslaru, Vlad. Cea de o seam cu mrul : [dragostea ca problem a educaiei] /
Vlad Pslaru // Timpul de diminea. 2011. 18 noiem. P. 24.
6059. Tataru, Victoria. Caravana a trecut ... Ce va urma dup? : [pe marginea seminarului intern. "Implementarea Conveniei-cadru a organizaiei Mondiale a Sntii privind
controlul tutunului", Chiinu, noiem. 2011] / Victoria Tataru // Integrarea european, pas cu
pas. 2011. Noiem. (Nr 10). P. 17. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
6060. Astrahan, Arcadie. Medicina i Controlul de Stat : Ce este necesar ntr-o societate democratic? : [art. consultantului PNUD n drepturile omului i sntate i consilierului
ONU n drepturile omului] / Arcadie Astrahan, Claude Cahn // Ziarul de gard. 2011. 24
noiem. P. 22.
6061. Ciobanu, Mihai. Mihai Ciobanu senior al Medicinei Naionale : [interviu cu dir.
Spitalului Clinic Municipal "Sfntul Arhanghel Mihail"] / pentru conformitate : Tamara Gorincioi
// Sptmna. 2011. 18 noiem. P. 22.
6062. Ciobanu, Mihai. Mihai Ciobanu : "nainte de toate, tratm pacientul cu sufletul, cu
nelegere i druire" : [interviu cu dir. Spitalului Clinic Municipal "Sfntul Arhanghel Mihail",
Chiinu] / consemnare : Tamara Gorincioi // Lit. i arta. 2011. 24 noiem. P. 6.
6063. , . : " - " : [ . . .
"Magnific"] / // . . 2011. 11 . . 18.
6064. , . : 25- . . . / //
. 2011. 18 . . 8.
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor.
Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale

199

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

6065. Seica, Rita. Medicamente discutabile i standardele internaionale : [interviu


acordat de ctre R. Seica, prim-vicedir. al Ageniei Medicamentului, postului Radio Europa
Liber] / interlocutori : Alecandru Canr, Liliana Barbroie // Capitala. 2011. 30 noiem.
P. 5 ; Capitala=. 2011. 30 . P. 5.
616 Patologie. Medicin clinic
6066. Mustea, Vasile. Apa snge se face : [coment. lui V. Mustea, membru al European Society for Medical Oncology i al European Association for Cancer Research] / consemnare : Dumitru Hanganu // Flux : ed. de vineri. 2011. 25 noiem. P. 8.
6067. Vacarciuc, Galina. Unul dintre fii buni ai rii : [Victor Cernat, dir. gen. al IMPS,
Inst. Oncologic din Chiinu] / Galina Vacarciuc // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 8.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale
6068. Un om cu inim mare pentru oameni cu inim slab : [omagiu pentru Aureliu
Btrnac, chirurg n domeniul chirurgiei inimii] // Lit. i arta. 2011. 24 noiem. P. 7.
Cuprins : Chirurgul sufletelor noastre ; "Astfel de medici se nasc o singur dat pe pmnt" :
(opinii ale pacienilor) ; Chirurgul cu bisturiul druit de Dumnezeu / Ion Manoli.

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale
energetice. Economie energetic
(Vezi Nr 5846)
628 Tehnic sanitar. Ap. Igien sanitar. Iluminat
6069. , . : [ . . "ApCanal Chiinu" . ] / // . .
2011. 9 .
6070. , . "" ? : [ . . "Ap-Canal Chiinu" . ] /
// . . 2011. 11 . . 5.
(Vezi de asemenea Nr 5843)

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI


AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
630 Silvicultur
6071. Galupa, Dumitru. Pdurea leagnul civilizaiei : [art. dir. Inst. de Cercetri i
Amenajri Silvice] / Dumitru Galupa // Natura. 2011. Noiem. (Nr 11). P. 4.

200

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6072. Mironic, Aliona. Ai notri cuteztori : [45 de ani de la fondarea Inst. de Cercetri
i Amenajri Silvice : art. vicedir. inst.] / Aliona Mironic // Natura. 2011. Noiem. (Nr 11).
P. 4.
6073. Talmaci, Ion. Conservare i dezvoltare : [art. vicedir. Inst. de Cercetri i Amenajri Silvice] / Ion Talmaci // Natura. 2011. Noiem. (Nr 11). P. 4.
631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.3 Maini agricole. Echipament i utilage agricole
6074. , . " 3-5 " : [ . . "Elit-Tehnica" . ] // . . 2011. 25 . . 15.
637 Produse ale animalelor domestice(de curte) i ale vnatului
637.5 Carne. Produse din carne pentru alimentaie
6075. , . "Pegas": , : [ . "Pegas" . ] /
// . . 2011. 25 . . 5.
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
6076. Cervenschi, Malvina. Malvina Cervenschi : "Am deprins arta de a transforma orice lucru urt n unul pozitiv" : [interviu cu prezentatoarea postului TVR] / consemnare : Silvia
Ursu // Timpul de diminea. 2011. 21 noiem. P. 7. (Supl. "Femeia"; Nr 41).
6077. Moianu, Raluca. "n weekend nu pot s sufr telefonul" : [interviu cu R. Moianu,
realizatoare TV] / consemnare : Raluca Mois // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 11
noiem. P. 24.
6078. Vesnin, Sabina. Sabina Vesnin: "M-au tentat mereu provocrile ..." : [interviu cu
realizatoarea emisiunii "Descoper Femeia" de la Radio Moldova] / consemnare : Tatiana
Corai // Timpul de diminea. 2011. 14 noiem. P. 7. (Supl. "Femeia"; Nr 40).
6079. , . "" : [ . : . . . ] / . // . . 2011. 4 . . 20.
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.1 Transport rutier
6080. Budeanu, Gheorghe. Omul care merit o strngere de mn n Piaa Marii Adunri Generale : [omagiu pentru Boris Caba, fost dir. al Parcului de autobuze 2808] / Gheorghe
Budeanu // Timpul de diminea. 2011. 4 noiem. P. 24.
201

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

(Vezi de asemenea Nr 5856)


656.6 Transport pe ap, transport naval
6081. , . ? : [ . ] /
// . 2011. 1 .
656.7 Transport aerian
6082. Geil, Klaus. Zboruri ieftine i sigure n Uniunea European : [interviu cu K. Geil,
negociator-ef din partea Comis. Europene pentru Acordul privind Spaiul Aerian Comun
dintre UE i Moldova] / consemnare : Virginia Dumitra // Adevrul : ed. de Moldova. 2011.
30 noiem. P. 7.
6083. , . , : . . . . : [. .
. . - . . ] / // . . 2011. 4 . . 14.
659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul
6084. Chomsky, Noam. Noam Chomsky : 10 strategii de manipulare prin mediile de informare n mas // Flux : ed. de vineri. 2011. 18 noiem. P. 5.
6085. , . : [. . , ] / // . 2011. 16 .

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


662 Explozivi. Combustibili
(Vezi Nr 5862)
663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
6086. Pivot, Bernard. n vino felicitas i un dicionar : [laud vinului: art. ziaristului fr.] /
Bernard Pivot // Sptmna. 2011. 4 noiem. P. 3.
6087. , . : " !" : [.
. .-. - , . .
] / // . . 2011. 4 . . 4.
664.1/.2 Zahr. Melas. Glucoz etc. Amidon
6088. Enachi, Liliana. Liliana Enachi : "Mizm pe emoii i pe dulcele din clipele frumoase" : [interviu cu managerul Marketing i Produse Noi la Compania "Sudzucker Moldova"]

202

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

/ consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2011. 7 noiem. P. 7. (Supl.


"Femeia"; Nr 39).
664.6/.7 Tehnologia i prelucrarea grunelor de cereale. Brutrii. Pine. Morrit
6089. , . " " : [ . . "" . ] / //
. . 2011. 25 . . 18.
665 Uleiuri. Grsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Rini
665.6/.7 Procese i produse ale industriilor petrolului i nrudite
6090. , . : "Lukoil-Moldova" -
: [ . . . . "Lukoil-Moldova"] /
// . . 2011. 11 . . 15.

69 LUCRRI DE CONSTRUCII (DE CASE N PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCIE. TEHNOLOGII I PROCEDEE N CONSTRUCII
69.0 Construcii i pri ale construciilor
6091. , . : : [. . "Condrumat" . ] / // . . 2011. 4 . . 12.

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT

72 ARHITECTUR
6092. Argint, Lucia. "Mnstirea lui Bosie" riscm s pierdem unicele inscripii medievale / Lucia Argint // Natura. 2011. Noiem. (Nr 11). P. 6.
6093. Argint, Lucia. Butuceni : Mnstirea lui Bosie, loca rupestru n care s-au mai
pstrat vechile inscripii / Lucia Argint // Ziarul de gard. 2011. 10 noiem. P. 18.
6094. Argint, Lucia. UNESCO protejeaz noi pngrim : [despre Mnstirea lui Bosie
Prclab din cadrul Complexului Orheiul Vechi] / Lucia Argint // Fclia. 2011. 12 noiem.
P. 3.
6095. Ernu, Vasile. Dispariia Chiinului vechi : au mai rmas zece ani : [despre patrimoniul cultural arhitectural al mun. Chiinu] / Vasile Ernu // Timpul de diminea. 2011.
18 noiem. P. 8.

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


6096. Barbas, Valeria. "Simt ritmul secolului XXI" : interviu cu pictoria i compozitoarea
V. Barbas / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2011. 25 noiem. P. 17.

203

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

6097. Rurac, Anatol. Partea nevzut a aisbergului : [pe marginea celei de-a a 2-a ed.
a Bienalei Intern. de Pictur, 8-27 noiem. 2011, Chiinu] / Anatol Rurac // Timpul de diminea. 2011. 18 noiem. P. 21.
6098. Tamazlcaru, Elena. Artele plastice din Basarabia dup 1940 : [pe marginea
monogr. "Artele plastice din Republica Moldova n contextul sociocultural al anilor 1940-2000"
de Victoria Rocaciuc, Chiinu, ed. Atelier, 2011] / Elena Tamazlcaru // Lit. i arta. 2011.
24 noiem. P. 6.
6099. , . - : [ . : .- . ] / // . .
2011. 25 . . 6.
6100. , . " , " : [ . .
. ] / // . . 2011. 18 . . 6.
6101. , . : [95 . .
] / // . . 2011. 18 . . 13.

78 MUZIC
6102. Agafi, Mihail. "Nu orice orchestr este n stare s cnte ceea ce aud eu n interior" : interviu cu dirijorul M. Agafi / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011.
11 noiem. P. 8.
6103. Botgros, Nicolae. "Concurez mereu cu mine nsumi" : [interviu cu N. Botgros,
conductorul Orchestrei de Muzic Popular "Lutarii"] / consemnare : Stela Dnil // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 7 noiem. P. 4-5.
6104. Burlacu, Geta. Geta Burlacu : "M-a contopi armonios cu marile voci ale lumii" :
[interviu cu interpreta] / consemnare : Nadia Ttaru // Timpul de diminea. 2011. 18
noiem. P. 30.
6105. Cernueanu, Ovidiu. "n Romnia i ascui instinctele" : [interviu cu O.
Cernueanu, cntre i compozitor romn] / consemnare : Raluca Mois // Adevrul : ed. de
Moldova. 2011. 18 noiem. P. 24.
6106. Conunova, Alexandra. "Nu vreau s lucrez ntr-o ar unde munca mea nu e
apreciat" : [interviu cu A. Conunova, violonist] / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de
Chiinu. 2011. 8 noiem. P. 10.
6107. Morra, Mihai. Un otean al cetii noastre spirituale : [50 de ani de la naterea
lui Nicolae Gribincea, interpret de muzic popular] / Mihai Morra // Lit. i arta. 2011. 3
noiem. P. 2.

204

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6108. Popa, Victoria. tefan Petrache, cel care vine : [despre creaia interpretului de
muzic uoar] / Victoria Popa // Jurnal de Chiinu. 2011. 4 noiem. P. 17.
6109. Popovici-Paraschiv, Radmila. Poemul ndrgostit de muzic al Radmilei Popovici-Paraschiv : [interviu cu textiera] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011.
25 noiem. P. 10.
6110. Rybak, Alexander. "Scuze pentru deranj, cred c m nec!" : [interviu cu A.
Rybak, cntre din Norvegia] / consemnare : Roxana Lolea // Adevrul : ed. de Moldova.
2011. 14 noiem. P. 24.
6111. Sinulescu, Benone. "Stau ca un cui n coasta altora" : [interviu cu B. Sinulescu,
interpret romn de muzic popular] / consemnare : Andreea Marinescu // Adevrul : ed. de
Moldova. 2011. 8 noiem. P. 16.
6112. Sulac, Doina. "Albumul va fi un dar de Srbtori" : [interviu cu D. Sulac, cntrea] / consemnare : Stela Dnil // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 21 noiem. P. 24.
6113. evciin, Gheorghe. Gheorghe evciin: "Am fcut i voi face muzic, pentru c
ea, muzica, este adevrata mea dragoste" : [interviu cu dirijorul orchestrei Ansamblului Na.
Academic de Dansuri Populare "Joc"] / pentru conformitate : Raisa Ciobanu // Lit. i arta.
2011. 17 noiem. P. 6.
6114. urcanu, Nina. Cntreaa care a zguduit America : [interviu cu N. urcanu, interpret] / a dialogat Mihai Bendas // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 8.
6115. Vod, Ricu. "Nu am disprut eu, m-au fcut disprut" : [interviu cu R. Vod, interpret] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 4 noiem. P. 8.
6116. , . : [ . ] / // . . 2011. 4
. . 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice
6117. Emil Loteanu: chemarea stelelor : [75 de ani de la naterea cineastului] // Lit. i
arta. 2011. 10 noiem. P. 6. Cuprins : Personalitatea distinsului cineast, readus n
actualitate / Eugenia Tofan ; Documentaristul sau poetul realitii / Dumitru Olrescu ; S-l
ateptm n zori ... / Ana-Maria Plmdeal.
6118. Puiu, Cristi. "Mi-ar plcea s fac un film la Chiinu" : [interviu cu C. Puiu, regizor
i scenarist romn] / consemnare : Stela Dnil // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 11
noiem. P. 4.

205

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

6119. Puiu, Cristi. Cristi Puiu : "Am crezut c filmul e distracie, nimic mai mult" : [interviu cu regizorul i scenaristul romn] / consemnare : Ion Macovei // Timpul de diminea.
2011. 21 noiem. P. 13.
6120. Wojnarowski, Arkadiusz. Arkadiusz Wojnarowski: "Tradiiile animaiei trebuie renviate" : [interviu cu dir. Fundaiei de Film "Magellan" din Wroclav, Polonia] / consemnare :
Ion Macovei // Timpul de diminea. 2011. 7 noiem. P. 14.
6121. , . "" 3 : [ .
] / // . 2011. 18, 25 . P.
18; 29, 30 .
792 Teatru. Art scenic
6122. Corbeanu, Aura. "Am putea face o seciune de teatru basarabean n cadrul FNT,
dar iniiativa trebuie s vin de la Chiinu" : interviu cu A. Corbeanu, vicepreedint a Uniunii Teatrale din Romnia / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2011. 18
noiem. P. 18.
6123. Georgescu, Alice. "Nici un teatru din Basarabia nu a venit cu o propunere de a
participa la FNT-2011" : [interviu cu A. Georgescu, preedint a seciei romne a Asoc. Intern. a Criticilor Teatrali] / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2011. 11
noiem. P. 18.
6124. Gheorghiu, Angela. "Vreau ca publicul s mnnce pop-corn i s m vad pe
ecran!" : [interviu cu A. Gheorghiu, interpret de oper din Romnia] / consemnare : AnaMaria Onisei // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 28 noiem. P. 8.
6125. Grosu, Lidia. Mreaa ei mprie cuvntul artistic : [omagiu pentru Paulina
Zavtoni, actri] / Lidia Grosu // Lit. i arta. 2011. 10 noiem. P. 2.
6126. Milea, Ada. "Sunt destul de stupid, ca i-n copilrie" : [interviu cu A. Milea, artist din Romnia] / consemnare : Roxana Lupu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 21
noiem. P. 17.
6127. Naforni, Valentina. Valentina Naforni, cu drag de la Viena : [interviu cu V.
Naforni, interpret de oper] / consemnare : Stela Dnil // Adevrul : ed. de Moldova.
2011. 22 noiem. P. 5.
6128. Nechit, Irina. "Oamenii de teatru sunt divizai n grupri" : [interviu cu I. Nechit,
dramaturg] / pag. realizat de Hose Pablo // Capitala. 2011. 11 noiem. P. 6.
6129. Roibu, Nicolae. Constantin Haret: "M bucur c spectacolele noastre se joac cu
sala arhiplin" : [despre activitatea dir. Teatrului Dram. Rus "A.P. Cehov"] / Nicolae Roibu //
Timpul de diminea. 2011. 24 noiem. P. 8.

206

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6130. Roibu, Nicolae. Iurie Negoi : "Astzi, n teatru este trist de tot ..." : [despre creaia actorului teatrului Na. "Mihai Eminescu"] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011.
23 noiem. P. 8.
6131. Sochirc, Andrei. "Nu te teme s te arunci n ap, chiar dac nu tii s noi" : interviu cu actorul A. Sochirc / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2011. 22
noiem. P. 10.
6132. , . : "
" : [ . . ] / // . 2011. 18 . . 7.
6133. , . " " :
[ . . , . ] /
// . . 2011. 22 .
6134. " , !" / // Capitala=.
2011. 23 . . 7. . : ", !" : [
. ] ; "
" : [ . ].
6135. , . " " : [ " " . ] / // .
2011. 11 . . 7.
6136. , . : [ .
. . ] / // . 2011. 8
.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
6137. Balint, Gabi. Gabi Balint: "Jurnalitii basarabeni sunt mai blnzi dect cei romni"
: [interviu cu selecionerul echipei de fotbal a Rep. Moldova] // Vocea poporului. 2011. 18
noiem. P. 8. Idem n lb. rus.
6138. Burlacu, Mariana. Fetia care n-a spus niciodat "nu" : [despre Nadia Comneci,
gimnast, campioan mondial] / Mariana Burlacu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 7
noiem. P. 14-15.
6139. Comneci, Nadia. "Pentru romni sunt doar Nadia" : [interviu cu N. Comneci,
gimnast romn] / consemnare : Mariana Burlacu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 14
noiem. P. 13.
6140. Cotoman, Petru. O salb impresionant de medalii cucerite de sportivii notri la
europene : [interviu cu P. Cotoman, campion european la compartimentul individual lupte
libere] / consemnare : Olesea Plop // Sport plus. 2011. 15 noiem. P. 6.

207

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

6141. Hadei, Vitalie. Jaloanele fotbalului moldovenesc / Vitalie Hadei // Jurnal de Chiinu. 2011. 15 noiem. P. 14.
6142. Lisia, Radu. Fotbal fr spectatori / Radu Lisia // Timpul de diminea. 2011.
4 noiem. P. 28.
6143. Lucescu, Rzvan. "E imposibil s antrenez acum n Occident" : [interviu cu R.
Lucescu, antrenor al echipei de fotbal "Rapid"] / consemnare : Gigi Stancu // Adevrul : ed.
de Moldova. 2011. 7 noiem. P. 13.
6144. , . : "" - : [ . ] / // . . 2011.
18 . . 5.
6145. , . : " " : [
. ] / // . . 2011. 11 . .
5.
6146. , . : [
. . ] /
. // plus. 2011. 4 . . 6.
6147. , . : : [. .
. ] / // . . 2011. 18 . . 5.
6148. , . ? : [
] / // . . 2011. 25 . . 5.
6149. , . MDA : [ . ] / //
. . 2011. 4 . . 5.
6150. , . ? : [ ] /
// . . 2011. 11 . . 5.
6151. , . : [ . ] / // . 2011. 18 . . 7.

208

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR

80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE


6152. Banaru, Victor. Etnie, limb, politic / Victor Banaru // Lit. i arta. 2011. 3
noiem. P. 7.
6153. Ernu, Vasile. Poate fi literatura patriotic? / Vasile Ernu // Timpul de diminea.
2011. 4 noiem. P. 8.
6154. Josu, Nina. Lecturi In memoriam academicianul Silviu Berejan : [Colocviul Intern. cu acelai generic, 10 noiem. 2011, Chiinu] / Nina Josu // Lit. i arta. 2011. 24
noiem. P. 5.
811 Limbi individuale
811.133.1 Limba francez
6155. Guu, Ion. Cel mai cunoscut francez din Basarabia : [pe marginea colocviului t.
intern. "Conexiuni i perspective n filologia contemporan", consacrat aniversrii a 70-a a
lingvistului Victor Banaru] / Ion Guu // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 7.
811.135.1 Limba romn
6156. Cosniceanu, Maria. Erezanu : [aspecte onomastice] / Maria Cosniceanu // Timpul
de diminea. 2011. 18 noiem. P. 24.
6157. Purice, Mihail. Mihail Purice: "Cunoaterea noiunilor literaturii cretine de ctre
un filolog este un imperativ al timpului" : [interviu cu prof. univ.] / a consemnat Octavian Moin
// Altarul credinei. 2011. 16 noiem. P. 5.

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.135.1 Literatur romn
6158. Bacovia, George. Pastel / George Bacovia // Natura. 2011. Noiem. (Nr 11).
P. 16.
6159. Blaga, Lucian. Lacrimile : [versuri] / Lucian Blaga // Florile dalbe. 2011. 24
noiem. P. 1.
6160. Bradu, Ion. Cartea care ne va salva ; Preamilostiva doamn ; Sufletul, ca un pergament ; Viaa ca o nuc trzie ; La margine ; Pana i viaa scriitorului ; Scrisoare Anei (2) ;
Odat ei vor muri fr a muri : [povestiri] / Ion Bradu // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 6.

209

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

6161. Cabel, Teo. Cercuri rupte ; Biblioteca deranjat ; Confesiune ; Aceeai lumin ;
Suflet flmnd ; Oglind veneian ; Translare : [versuri] / Teo Cabel // Lit. i arta. 2011.
24 noiem. P. 4.
6162. Ciurunga, Andrei. Belugul rii : [versuri] / Andrei Ciurunga // Florile dalbe.
2011. -3 noiem. P. 4.
6163. Eminescu, Mihai. De a vrstei ei cldur fragii snului se coc : [fragm. din poem] /
Mihai Eminescu // Sptmna. 2011. 25 noiem. P. 9.
6164. Marafet, Constantin. La ceas de tain : [versuri] / Constantin Marafet // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 5.
6165. Mrgineanu, Ion. Lng Chiinu trudit veghe ; Triptic prelungit : [versuri] / Ion
Mrgineanu // Lit. i arta. 2011. 24 noiem. P. 5.
6166. Punescu, Adrian. Colindul gutuii din geam ; Totui iubirea ; Te iubesc ; Rug
pentru prini ; Dac tu ai disprea : [versuri] / Adrian Punescu // Timpul de diminea.
2011. 4 noiem. P. 23.
6167. Punescu, Adrian. Galben gutuie : [versuri] / Adrian Punescu // Lit. i arta.
2011. 3 noiem. P. 1.
6168. Pilat, Ion. Timpul : [versuri] / Ion Pilat // Florile dalbe. 2011. 3 noiem. P. 1.
6169. Stnescu, Nichita. Emoie de toamn : [versuri] / Nichita Stnescu // Natura.
2011. Noiem. (Nr 11). P. 16.
6170. Toprceanu, George. Un romantic : [versuri] / George Toprceanu // Florile dalbe. 2011. 10 noiem. P. 1.
6171. Toprceanu, George. Un romantic : [versuri] / George Toprceanu // Florile dalbe. 2011. 10 noiem. P. 1.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
6172. Anton, Ion. Printele sat : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. 2011. 24
noiem. P. 5.
6173. Blici, Gheorghe. Canibalul ; Tcerea ; Reforma ; Surprizele iubirii : [epigrame] /
Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 1 noiem. P. 15 ; 4 noiem. P. 23.
6174. Blici, Gheorghe. Epitaful sracului ; Gnduri cu valiza-n mn : [epigrame] /
Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 22 noiem. P. 15.
6175. Blici, Gheorghe. Fric ; Simpl constatare : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 15 noiem. P. 15.
210

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6176. Blici, Gheorghe. Ieirea din criz a guvernailor ; Credin : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 25 noiem. P. 23.
6177. Blici, Gheorghe. n democraie se zice c trim cu toii pe picior de egalitate ;
Strluminare : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 29 noiem. P.
15.
6178. Blici, Gheorghe. Perspectiv ; Rug : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de
Chiinu. 2011. 11 noiem. P. 23.
6179. Blici, Gheorghe. Pronostic ; Observaie : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal
de Chiinu. 2011. 18 noiem. P. 23.
6180. Blici, Gheorghe. Rbdarea ; Duminica : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal
de Chiinu. 2011. 8 noiem. P. 15.
6181. Bejenaru, Ion. Rsplata la vntoare : (snoav) / Ion Bejenaru // Florile dalbe.
2011. 24 noiem. P. 4.
6182. Beleag, Vladimir. Viitorule, ce-mi aduci? : (pagini de jurnal, fragm.) / Vladimir
Beleag // Florile dalbe. 2011. 3 noiem. P. 7.
6183. Bivol, Efim. La steaua : [parodie n versuri] / Efim Bivol // Florile dalbe. 2011.
24 noiem. P. 8.
6184. Bor, Pavel. Destrmarea Imperiului : [fragm. din romanul autobiogr.] / Pavel
Bor // Timpul de diminea. 2011. 11 noiem. P. 31.
6185. Botnaru, Virgil. "O femeie care-i uit ..." : [versuri] / Virgil Botnaru // Timpul de
diminea. 2011. 4 noiem. P. 26.
6186. Burac, Andrei. "Suferina nu-l nnobileaz pe om" : [fragm. din jurnalul "Mergi pn se termin drumul"] / Andrei Burac // Timpul de diminea. 2011. 25 noiem. P. 30.
6187. Caliniuc, Ioan. La mormntul lui Adrian Punescu : [versuri] / Ioan Caliniuc // Lit.
i arta. 2011. 3 noiem. P. 4.
6188. Chiric, Elena. ntr-o zi ploioas de var : [povestire] / Elena Chiric // Timpul de
diminea. 2011. 25 noiem. P. 31.
6189. Cibotaru, Arhip Simion. S-a nscut o stea : [versuri] / Arhip Simion Cibotaru //
Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 2.

211

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

6190. Constantin, Dumitru. Versuri / Dumitru Constantin // Florile dalbe. 2011. 17


noiem. P. 8. Cuprins : Mamele nasc ngerai ; ...Dar am s fiu ... ; Lumea ; Dragostea te
face mare ; Uneori ; Vai!.
6191. Corneanu, Iulia. n ceruri un cenaclu : [versuri dedicate poetului romn Adrian
Punescu] / Iulia Corneanu // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 2.
6192. Grosu, Lidia. Acrostih : [versuri] / Lidia Grosu // Lit. i arta. 2011. 10 noiem.
P. 2.
6193. Hncu, Maria Augustina. Moldov, sfiat-n dou : [versuri] / Maria Augustina
Hncu // Lit. i arta. 2011. 17 noiem. P. 1.
6194. Loteanu, Emil. Lutreasc : [versuri] / Emil Loteanu // Lit. i arta. 2011. 10
noiem. P. 1.
6195. Mrgineanu, Ion. S extragi din umbre Chiinul : [versuri] / Ion Mrgineanu //
Lit. i arta. 2011. 24 noiem. P. 1.
6196. Micu, Vasile. nlare-n nemurire! : [versuri] / Vasile Micu // Lit. i arta. 2011. 3
noiem. P. 4.
6197. Morra, Mihai. Atlani n Cernuiul meu eminescian ; Balada casei printeti din
Roa mea nstrinat ; Un vis cu macii roii subcarpatici ; Legea lui Demiurg ; Eminescu
revenind la Cernui ; Talismanul din copilrie ; Dou umbre ; Copilria mea dea de demult ;
Madona lui Rafael ; Ierttorul de neprieteni ; Viscoliri ; Pe unde trecuse Mntuitorul ; Balada
rndunicii zbtndu-se n jurul cuibului distrus ; Balade vii pe cer ; Ceas trziu ; Balada viorii
de demult : [poeme] / Mihai Morra // Lit. i arta. 2011. 17 noiem. P. 5.
6198. Nechit, Irina. Leonard Tuchilatu la masa soarelui : [in memoriam poetului] / Irina
Nechit // Jurnal de Chiinu. 2011. 15 noiem. P. 10.
6199. Olrescu, Vlad. Desprire ; Viaa ca o iluzie ; Doar biata Lun ; Urtori n prag
de mileniu ; Rug la sfrit de mileniu : [versuri] / Vlad Olrescu // Lit. i arta. 2011. 10
noiem. P. 4.
6200. Partole, Claudia. Gruntele : [versuri] / Claudia Partole // Florile dalbe. 2011.
24 noiem. P. 4.
6201. Partole, Claudia. Odat, demult ... : [povestire] / Claudia Partole // Florile dalbe.
2011. 10 noiem. P. 4.
6202. Petrea, George. Elefantul Poki-Moki ; Ce frumoas-i ara mea ; Bobul ; S cresc
mare i frumoas ; Motnelul ; Dimineaa : [versuri] / George Petrea // Florile dalbe. 2011.
10 noiem. P. 8.

212

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6203. Rusnac, Vladimir. nvtorilor Moldovei : [versuri] / Vladimir Rusnac // Fclia.


2011. 12 noiem. P. 6.
6204. Silvestru, Aurelian. Surs cu riduri : [povestire] / Aurelian Silvestru // Florile dalbe. 2011. 17 noiem. P. 8.
6205. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele : 2006 : jurnal / Efim Tarlapan // Lit. i arta.
2011. 3, 17 noiem. P. 8. Contin. nceputul : 6 ian.
6206. Tuchilatu, Leonard. Ore trzii ; Bun seara, mam! ; Durere ; Poeilor : [versuri] /
Leonard Tuchilatu // Lit. i arta. 2011. 10 noiem. P. 5.
6207. urcanu, Iano. Versuri noi de Iano urcanu // Florile dalbe. 2011. 3 noiem.
P. 8. Cuprins : Dou me i-un motan ; Fulgul fermecat ; Cine e de vin? ; Voi ai tiut ?
... ; Doi lei ; n livad.
6208. Vieru, Grigore. Mi-e dor de tine, mam : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe.
2011. 17 noiem. P. 1.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
6209. , . , : [] / // plus. 2011. 25 . . 16.
6210. , . ; ; ;
: [] / // plus. 2011. 25 . .
16.
6211. , . "" / // plus. 2011. 25 . . 16. --. : ; ;
.
6212. , . : [] / //
plus. 2011. 25 . . 16.
6213. , . : [] / //
. 2011. 18 . . 15.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatur romn
6214. Butnaru, Leo. Leo Butnaru : Nu noi stpnim poezia, ci poezia este stpna
noastr : [despre Gala Poeziei Contemporane Romne, ed. 1-a, 19 noiem. 2011, Bucureti:
interviu cu poetul] / consemnare : Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 25 noiem.
P. 12.

213

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

6215. Cimpoi, Mihai. Umbra lui Bacovia : [in memoriam poetului Adrian Punescu] /
Mihai Cimpoi // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 1.
6216. Codreanu, Theodor. Sacrificiul eminescian: clugrirea, moartea i mntuirea lui
Eminescu. Spovedania de la Sfinii Arhangheli Mihail i Gavriil / Theodor Codreanu // Flux :
ed. de vineri. 2011. 11 noiem. P. 4.
6217. Dabija, Nicolae. mblnzitorul de frumusei : [despre creaia poetului Ion Mrgineanu] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2011. 24 noiem. P. 5.
6218. Dabija, Nicolae. n satul lui Punescu : [in memoriam poetului Adrian Punescu] /
Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 1, 4.
6219. Dinescu, Viorel. Dormi n pace! : [in memoriam poetului Adrian Punescu] / Viorel Dinescu // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 1.
6220. Georgescu, Nae. Spovedania lui Eminescu la Sfinii Voievozi : [fragm. din art.
"Familia Eminescu i Ortodoxia"] / Nae Georgescu // Flux : ed. de vineri. 2011. 11 noiem.
P. 4.
6221. Gheorghi, Eugen. Acolo, n ceruri, el st alturi de cei mai mari poei ai lumii :
[in memoriam lui Adrian Punescu, poet] / Eugen Gheorghi // Lit. i arta. 2011. 10
noiem. P. 4.
6222. Grati, Aliona. "Suciii" lui Paul Goma : [pe marginea creaiei scriitorului romn] /
Aliona Grati // Timpul de diminea. 2011. 4 noiem. P. 26.
6223. Grati, Aliona. Fetele din calidor : [despre romanul "Din Calidor" de Paul Goma] /
Aliona Grati // Timpul de diminea. 2011. 11 noiem. P. 30.
6224. Pun, Gheorghe. "De la Basarabi n Basarabia" : [interviu cu academicianul Gh.
Pun, red. ef al rev. "Curtea de Arge"] / a dialogat Raia Rogac // Lit. i arta. 2011. 24
noiem. P. 6.
6225. Perianu, Neagu. Poezia lui Viorel Dinescu ntre tradiia clasic i postmodernism
: [pe marginea vol. de poezii "Asimptota" de Viorel Dinescu, 2004] / Neagu Perianu // Lit. i
arta. 2011. 24 noiem. P. 4.
6226. Rileanu, Vitalie. Poezia ca profilare Ion Stoica : [pe marginea vol. de poeme
"Periplu rotund" de Ion Stoica, Cluj-Napoca, ed. "Dacia XXI", 2011, 266 p.] / Vitalie Rileanu
// Lit. i arta. 2011. 17 noiem. P. 4.
6227. Roibu, Nicolae. Dor de Punescu : [in memoriam lui Adrian Punescu, poet romn] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2011. 4 noiem. P. 23.

214

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6228. Simion, Eugen. Eugen Simion: Trebuie s-i cunoti pe Eminescu, Bacovia, Arghezi, Nichita, Vieru : (scurt interviu cu academicianul, participant la Festivalul Intern. de
Poezie "Grigore Vieru") / consemnare : Camelia Vasilov // Lit. i arta. 2011. 10 noiem.
P. 5.
6229. Sultana Vicol, Mihai. Remember Adrian Punescu / Mihai Sultana Vicol // Lit. i
arta. 2011. 3 noiem. P. 1.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
6230. Budeanu, Gheorghe. Cu dor de Petru Crare : [despre creaia scriitorului] / Gheorghe Budeanu // Timpul de diminea. 2011. 24 noiem. P. 4.
6231. Burac, Andrei. Andrei Burac : "S conservm n suflet, mai nti i-nti tot ce e
bun din cultura din care provenim" : [interviu cu A. Burac, scriitor] / consemnare : Octombrina
Onofrei // Florile dalbe. 2011. 10 noiem. P. 2-3.
6232. Butnaru, Leo. Nscut din libertatea spiritului, experimentului, revelaiilor : [interviu cu L. Butnaru, scriitor] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 18
noiem. P. 8.
6233. Ciobanu, Mircea V. Simul msurii : [despre lit. basarabean] / Mircea V. Ciobanu
// Jurnal de Chiinu. 2011. 11 noiem. P. 16.
6234. Ciocanu, Ion. Alte trei cri ale lui Nicolae urcanu : [despre creaia poetic] / Ion
Ciocanu // Lit. i arta. 2011. 24 noiem. P. 7.
6235. Corcinschi, Nina. "Eu m credeam wanda jackson ..." : [pe marginea crii "O sut cincizeci de mii la peluze" de Diana Iepure, Bucureti, ed. "Casa de Pariuri Literare", 2011]
/ Nina Corcinschi // Timpul de diminea. 2011. 25 noiem. P. 31.
6236. Crudu, Dumitru. Proza de dup postmodernism : [pe marginea vol. de proz
scurt "Nu m tenteaz" de Anatol Moraru, Chiinu, ed. Cartier, 2011] / Dumitru Crudu //
Timpul de diminea. 2011. 18 noiem. P. 22.
6237. Dabija, Nicolae. Acas n lume ... : [despre creaia poetic a lui Vlad Olrescu] /
Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2011. 10 noiem. P. 4.
6238. Dabija, Nicolae. Vieru al tuturor : [cea de-a treia ed. a Festivalului Intern. de Poezie "Grigore Vieru"] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2011. 10 noiem. P. 1.
6239. Dima, Nicolae. Valeriu Matei a fost unul dintre poeii basarabeni care a meninut
mereu spiritul romnesc : [despre creaia poetului] / Nicolae Dima // Lit. i arta. 2011. 17
noiem. P. 4.
6240. Dinescu, Viorel. Grnicer al limbii romne : [in memoriam poetului Grigore Vieru]
/ Viorel Dinescu // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 5.
215

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

6241. Gherman, Diomid. O lucrare cronografic n versuri despre savanii Universitii


de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" i nu numai ... : [pe marginea vol.
"Prin vltoarea anilor de via" de Constantin Andriu, Chiinu, 2011] / Diomid Gherman //
Lit. i arta. 2011. 10 noiem. P. 8.
6242. Grosu, Lidia. Andrei Vartic, dacul fr de moarte : [in memoriam poetului i actorului] / Lidia Grosu // Lit. i arta. 2011. 24 noiem. P. 3.
6243. Hncu, Maria Augustina. Vasile Ernu: "Poate fi literatura patriotic?" Rspuns :
Da, literatura poate fi patriotic! / Maria Augustina Hncu // Lit. i arta. 2011. 17 noiem.
P. 4.
6244. Psat, Dumitru. "Nscui a fi oameni, s ne deprindem a tri printre ei ..." : [interviu cu D. Psat, scriitor] / interlocutor : Eugen Gheorghi // Lit. i arta. 2011. 17 noiem.
P. 8.
6245. Tamazlcaru, Elena. Festivalul Internaional de Poezie Grigore Vieru prins ntre
Prefa i Postfa ... : [ed. 2011] / Elena Tamazlcaru // Lit. i arta. 2011. 17 noiem. P.
6.
6246. urcanu, Andrei. Poetul ntre firea locului i viclenia istoriei (2); Dumitru Matcovschi ntre firea locului i viclenia istoriei (3) : [despre creaia lui Dumitru Matcovschi, poet] /
Andrei urcanu // Timpul de diminea. 2011. 4 noiem. P. 27; 11 noiem. P. 31. Art. 1
: 28 oct.
6247. urcanu, Andrei. Un spectacol de zile mari pentru toate anotimpurile : Nicolae
Esinencu : [pe marginea vol. "Nicolae Esinencu : spectacolul operei literare", Chiinu, Ed.
"Profesional Service SRL", 2011] / Andrei urcanu // Timpul de diminea. 2011. 18
noiem. P. 22.
6248. Ungureanu, Lidia. Poetul i Eldorado, ara cu minuni : [pe marginea Festivalului
Intern. de Poezie i Cntec "Dumitru Matcovschi", oct. 2011] / Lidia Ungureanu // Lit. i arta.
2011. 17 noiem. P. 6.
6249. Vakulovski, Alexandru. Dumitru Crudu, un amalgam literar talentat : [pe marginea romanului "Oameni din Chiinu" de Dumitru Crudu, Bucureti, ed. Tracus Arte, 2011] /
Alexandru Vakulovski // Timpul de diminea. 2011. 4 noiem. P. 25.
6250. Vakulovski, Mihail. Zece basarabeni pentru cultura romn : [despre cartea cu
acelai tit., Bucureti, ed. "Casa de Pariuri Literare", 2011] / Mihail Vakulovski // Timpul de
diminea. 2011. 25 noiem. P. 30.
6251. Vartic, Andrei. Am fost prieteni ... : [in memoriam lui Leonard Tuchilatu, poet: art.
semnat la 14 noiem. 2001] / Andrei Vartic // Lit. i arta. 2011. 10 noiem. P. 5.

216

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6252. Vieru, Grigore. "Din ceruri, de aproape .." : un interviu imaginar cu poetul Grigore
Vieru / consemnare : Felicia Colda // Lit. i arta. 2011. 24 noiem. P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 5625, 6109)
821.161.1.0 Literatur rus
6253. , . : " " : [ . . ] /
// . . 2011. 11 . . 6.
821.161.1(478).0 Literatur rus din Republica Moldova
6254. , . : " " : [ . . " "] /
// . 2011. 29 .

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localitilor
6255. Curtescu-Marinciuc, Tamara. Credina face toate lucrurile posibile, dar nu le face mai uoare ... : [note de cltorie : n Frana] / Tamara Curtescu-Marinciuc // Fclia.
2011. 5 noiem. P. 6. Contin. nceputul : 22 oct.
6256. Rusu, Dinu. Cernui : oraul cu inim romneasc / Dinu Rusu // Natura.
2011. Noiem. (Nr 11). P. 9.
929 tiine biografice i nrudite
Teri, tefan. Vasile Stroescu : un nume-reper n construcia identitii noastre naionale. Vezi Nr 6275
929.6 Heraldic. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii
6257. Mischevca, Vlad. La umbra slvitului voievod se neglijeaz o lege! : [despre protecia simbolurilor na.] / Vlad Mischevca // Lit. i arta. 2011. 10 noiem. P. 7.

93/94 ISTORIE

94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL


94(100) Istorie universal
6258. Damian, George. Criminala revoluie din noiembrie care a avut loc n octombrie :
[despre evenimentele din anul 1917] / George Damian // Timpul de diminea. 2011. 8
noiem. P. 5.
6259. Josu, Nina. Foametea organizat un instrument sngeros al terorii staliniste :
[pe marginea conf. t. "Teroarea stalinist i rezistena n Estul Europei", 28 oct. 2011, Chiinu] / Nina Josu // Lit. i arta. 2011. 3 noiem. P. 3.
217

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri


6260. , . : [200 : " " : . .
/ // . . 2011. 29 .
94(478) Istoria Republicii Moldova
6261. Bezviconi, Gheorghe. Scrieri despre Chiinu (9, 14) / Gheorghe Bezviconi //
Capitala. 2011. 9 noiem. P. 2 ; 11 noiem. P. 5 ; Capitala=. 2011. 11
. P. 6. Cuprins : A. Zaciuc despre Chiinul contemporan; Decada VII. Contin.
nceputul : 3 iun.
6262. Cau, Igor. "Puterea sovietic, puterea Satanei" : [despre deportrile din 19511954, destinul lui Simion Vasile Cristea, originar din satul Feteti, raionul Edine] / Igor Cau //
Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 3 noiem. P. 4.
6263. Cau, Igor. Exilat c cerea s se vorbeasc n romn : [din arhivele comunismului : destinul basarabeanului Mihail Gorduza, din satul Rdeni, raionul Ungheni] / Igor Cau //
Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 17 noiem. P. 7.
6264. Dabija, Nicolae. Cronica unei generaii sacrificate : [pe marginea romanuluicronic "Blocada destinelor" de Varvara-Valentina Corcodel] / Nicolae Dabija // Lit. i arta.
2011. 10 noiem. P. 3.
6265. Damian, George. De ce au ocupat ruii Basarabia? : [despre anexarea Basarabiei n anul 1812] / George Damian // Timpul de diminea. 2011. 21 noiem. P. 4.
6266. Enciu, Nicolae. Despre stalinism. Sine era et studio : [pe marginea vol. "RSS
Moldoveneasc n epoca stalinist (1940-1953)" de Valeriu Pasat, Chiinu, Cartier, 2011] /
Nicolae Enciu // Sptmna. 2011. 25 noiem. P. 10.
6267. Mrzencu, Gheorghe. Deportat de dou ori : [despre destinul Mariei
Cucereanu, din satul Ttreti, raionul Streni] / Gheorghe Mrzencu // Jurnal de Chiinu.
2011. 29 noiem. P. 9.
6268. Mrzencu, Gheorghe. Elizabeta Rizea a Basarabiei : [despre participarea la micarea de rezisten antisovietic a familiei Foca-Mrzencu din Ttreti, Streni] / Gheorghe Mrzencu // Jurnal de Chiinu. 2011. 22 noiem. P. 9.
6269. Mrzencu, Gheorghe. Partizanii moldoveni erau nite bandii rui : [despre activitile subversive n spatele frontului romn n cel de-al doilea rzboi mondial] / Gheorghe
Mrzencu // Lit. i arta. 2011. 10 noiem. P. 3.

218

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6270. Roibu, Nicolae. Andrei Eanu: "Caut locul nostru n context general european" :
[despre academicianul, istoricul Andrei Eanu] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea.
2011. 22 noiem. P. 8.
6271. lapac, Mariana. O cetate bastionat din Transnistria : [despre Cetatea de Mijloc
de la Tiraspol] / Mariana lapac // Lit. i arta. 2011. 10 noiem. P. 7.
6272. Tac, Mihai. "Spnzurtoarea s dea n Stalin! ..." : [din arhivele comunismului:
despre destinul rancelor Teodora Zamosteanu i Maria Zbirean din comuna Lohneti,
raionul Hnceti] / Mihai Tac // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 10 noiem. P. 4-5.
6273. Tac, Mihai. Preoi basarabeni, confrai de gulag cu Soljenin : [despre slujitorii
bisericii, supui represiunilor n primii ani de ocupaie sovietic] / Mihai Tac // Adevrul : ed.
de Moldova. 2011. 24 noiem. P. 4-5.
6274. Teri, tefan. Vasile Stroescu : un nume-reper n construcia identitii noastre
naionale / tefan Teri // Natura. 2011. Noiem. (Nr 11). P. 7
6275. urcanu, Ion. n cutarea Patriei pierdute / Ion urcanu // Flux : ed. de vineri.
2011. 25 noiem. P. 6-7. Cuprins : Contiina romneasc a Basarabiei ruseti ; Perioada interbelic ; Perioada sovietic ; Republica Moldova.
6276. , . : 1945-1949 / //
. 2011. 11 . . 6-7.
6277. , . 1812 / // . 2011. 11 . . 10.
(Vezi de asemenea Nr 5848, 6280)
94(498) Istoria Romniei
6278. Cocieru, Ion. Vlad epe : spadasin al forei i demnitii romneti / Ion Cocieru
// Lit. i arta. 2011. 24 noiem. P. 3.
6279. Colesnic, Iurie. Un basarabean participant la cele trei uniri : [despre Grigore Cazacliu, membru al Sfatului rii (1892-1959)] / Iurie Colesnic // Lit. i arta. 2011. 24 noiem.
P. 3.
6280. Petrescu, Radu. Preotul militar Gheorghe Cotenescu, n Basarabia i Ardeal /
Radu Petrescu // Jurnal de Chiinu. 2011. 4 noiem. P. 16.
94(=135.1) Istoria romnilor
(Vezi Nr 5637)

219

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 11-2011


Botnaru, Vasile 5662, 5778
Botnaru, Virgil 6185
Boan, Igor 5662
Bradu, Ion 6160
Brnz, Viorica 6007
Budeanu, Gheorghe 5663, 5790, 5806, 6080,
6230
Budza, Oleg 5809
Buga, Alina [5191]
Buinciuc, Maria 5896
Bulat-Saharneanu, Maria 5664
Bulicanu, Ion 5895
Buliga, Valentina 5911
Bumacov, Vasile 5839
Burac, Andrei 6186, 6231
Burlacu, Mariana 6138-39
Burlacu, Geta 6104
Burlacu, Petru 5897
Bursuc, Alexandra 6043
Bursuc, Oleg 6043
Butnaru, Leo 6214, 6232
Butucea, Nina 5976
Buzu, Ion 5665

A
Ababii, Ion 6042
Abramciuc, Veronica 5794-95
Adauge, Mihai 5657
Agafi, Mihail 6102
Alexeev, Natalia 5969
Alexei (Patriarh al Moscovei) 5336
Andriu, Constantin 6241
Andronesco, Nicholas 5931
Andronic, Nicolae 5658
Anton, Ion 5629, 6046, 6172
Apostol, Clin 5891, 5893
Argint, Lucia 6092-94
Armanu, Ana 5992
Astrahan, Arcadie 6060
B
Babin, Adrian 5818, 5821
Baconschi, Teodor 5751
Bacovia, George 6158
Balint, Gabi 6137
Banaru, Victor 6152, 6155
Barancean, Stela 5970
Barbas, Valeria 6096
Barbroie, Liliana 5642, 6065
Basarab, Marin 5659
Bcescu, Tatiana 5916, 5971
Btrnac, Aurel [6068]
Blici, Gheorghe 6173-80
Bstrichi, Irina 5777
Bejenaru, Ion 5932, 6181
Bendas, Mihai 5972-73, 6114
Benu, Aurel 6012
Berejan, Silviu 6154
Beleag, Vladimir 6182
Bezviconi, Gheorghe 6261
Bivol, Efim 6183
Blaga, Lucian 6159
Boca, Constantin 5649
Bodiu, Victor 5838
Bogatu, Petru 5660-61, 5752-54, 5789
Boiadji, Ludmila 5896
Borisova, Ludmila 5897
Bor, Pavel 6184
Borevici, Victor 5755
Botgros, Nicolae 6103
Botnaru, Larisa 5974
Botnaru, V. 5975

C
Caba, Boris 6080
Cabel, Teo 6161
Cahn, Claude 6060
Calalb, Tatiana 6056
Caliniuc, Ioan 6187
Cantaragiu, Ludmila 5933, 5977
Cantemir, Dimitrie 5715
Caner, Valeriu 5619
Canr, Alexandru 5642, 5666, 6065
Cau, Igor 5667-69, 6262-63
Cazac, Lilia 6021
Cazacliu, Grigore [6279]
Cazacu, Nicolae 6044
Cldare, Mariana 5934
Crare, Petru [6230]
Cruntu, Svetlana 5935, 5978
Crliciuc, Tatiana 5979
Ceaglei, Olga 5805
Ceban, Minodora 5917
Cebotari, Margareta 5936
Cernat, Victor 6067
Cernueanu, Ovidiu 6105
Cervenschi, Malvina 6076
Ceuev, Visarion 5840, 5861

220

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Chihai, Jana 5937


Chiriac, Petru 5810
Chiric, Elena 6188
Chilea, Ion 5819, 5841, 5857
Chomsky, Noam 6084
Cibotaru, Arhip Simion 6189
Cimpoi, Mihai 6215
Ciobanu, Mihai 6061-62
Ciobanu, Mircea V. 6233
Ciobanu, Nicolae 5630
Ciobanu, Raisa 6113
Ciobanu, Tatiana 5980
Ciobanu, Victor 5670
Ciobanu, Vitalie 5671-72
Ciocanu, Ion 5625, 6234
Ciolac, Ludmila 6025
Ciornei, Vsevolod 5673-77
Ciubar, Liliana 6022
Ciuntu, Anna 5981
Ciurea, Cornel 5791
Ciurea, Gheorghe 5842, 5912
Ciurunga, Andrei 6162
Crstea, Natalia 5982
Coceban, Vitalie 5819
Cocieru, Ion 6278
Cocieru, Natalia 5983
Codreanu, Ruslan 5775
Codreanu, Theodor 6216
Cojocaru, Aurel 6057
Colda, Felicia 6252
Colesnic, Iurie 6279
Colpajiu, Mircea 5938-39
Cola, Oxana 5884
Comneci, Nadia 6138-39
Constantin, Dumitru 6190
Constantiniu, Emil 5644
Coniu, Mihai 5678-80
Conunova, Alexandra 6106
Corai, Tatiana 5984, 6078
Corbeanu, Aura 6122
Corcinschi, Nina 6235
Corcodel, Varvara-Valentina 6264
Corj, Mihai 5918
Cornea, Andrei 5804
Corneanu, Iulia 6191
Corobceanu, Svetlana 5879
Cosniceanu, Maria 6156
Cotenescu, Gheorghe 6280
Cotoman, Petru 6140
Creu, Ion 5796
Cristea, Simion Vasile 6262
Crudu, Dumitru 6236, 6249

Cubreacov, Vlad 5875


Cucereanu, Maria 6267
Cucuta, Valentina 5939-39
Cujb, Lucia 5792
Curtescu-Marinciuc, Tamara 6255
D
Dabija, Nicolae 5681, 6217-18, 6237-38
Damian, George 5621, 5682, 5776, 5786,
5793, 6225, 6258
Dianu, Daniel 5858
Dnil, Stela 6103, 6112, 6118, 6127
Decusear, Ion 5862
Denisov, Vadim 5756
Dima, Nicolae 6239
Dinescu, Viorel 6219, 6225, 6240
Dodon, Igor [5661], 5683-84, [5696], 5712,
5794-95, 5820
Dogot, Ioan (protoiereu) 5631
Domenti, Oxana 5913
Druc, Mircea 5650
Duca, Gheorghe 5620
Dugneanu, Liliana 5985
Dulgheru, Valeriu 5685-87
Duminica, Lilia 5885-86
Dumitra, Virginia 5762, 6082
Dungaciu, Dan 5688
E
Eminescu, Mihail 6163
Enachi, Liliana 6088
Enciu, Nicolae 6276
Ernu, Vasile 6095, 6153, 6243
Esinencu, Nicolae [6247]
Eanu, Andrei [6270]
F
Filat, Vladimir 5689, 5754
Florea, Elena 5986
Florea, Ioana 5690, 5704
G
Galac, Svetlana 5987
Gallagher, Tom 5863
Galupa, Dumitru 6071
Ganaciuc, Diana 5940
Gnsari, Elena 5988
Gsc, Tatiana 5941, 5989
Geil, Klaus 6082
Georgescu, Alice 6123
Georgescu, Nae 6220
221

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

Gheorghi, Eugen 6057, 6221, 6244


Gheorghiu, Angela 6124
Gherman, Aurelia 6023
Gherman, Diomid 6241
Ghimpu, Mihai [5681], [5710], 5720-21
Gibson, David 5645
Gladei, Roger 5892
Glavan, Liliana 5942
Gojii, Ghenadie 5874
Goma, Paul [6222-23]
Gorduza, Mihail 6263
Gorincioi, Adrian 5943
Gorincioi, Tamara 6061-62
Gotian, Iurie 5818, 5818
Grati, Aliona 6222-23
Greceani, Zinaida 5794-95
Gribincea, Nicolae 6107
Griffin, Roger 5651
Grosu, Aneta 5694, 5843, 5887
Grosu, Lidia 6125, 6192, 6242
Gulca, Ilie 5788
Gurin, Corneliu 5796
Gutium, Svetlana 5944
Guu, Ana 5691
Guu, Ion 6155
Guu, Ludmila 5945
Guu, Igor 5945

L
Lisia, Radu 6142
Loghin, Vlad 5822-23
Lolea, Roxana 6110
Loteanu, Emil 6117, 6194
Loziuc, Aliona 5947
Luca, Maria 5948
Lucescu, Rzvan 6143
Lujanscaia, Eugenia 5631
Lungu, Margareta 5930
Lupu, Roxana 6126
Lupuor, Adrian 5818, 5821, 5824
Lupuor, Tamara 5812
M
Macari, Pavel 5996
Macovei, Ion 5692, 5997, 6119-20
Madan, Larisa 6035
Mafteu, Mihail 5949
Malcoci, Iulia 5998
Man, Eugenia 5999
Manic, Mihai 5633
Manoli, Ion 6068
Marafet, Constantin 6164
Marinciuc, Aurel 6000
Marinciuc, Mihai [5998]
Marinescu, Andreea 6111
Marinescu, Simona 5864
Martin, Vasile 5626, 5757
Matcovschi, Dumitru [6246]
Matei, Valeriu 6239
Matienco, Boris [6056]
Mrgineanu, Ion 6165, 6195,[6217]
Mndcanu, Virgil 5921-23
Mrzencu, Gheorghe 6267-69
Melnic, Victoria 6045
Micu, Vasile 6196
Mihail (Stanciu) 5634
Milea, Ada 6126
Miron, Oxana 6026
Mironic, Aliona 6072
Mischevca, Vlad 6257
Mnzat, Carolina 6024
Mocanu, Ana 5950
Mocanu, Nina 5951, 6001
Moianu, Raluca 6077
Mois, Raluca 6077, 6105
Moldovanu, Dumitru 6047
Morari, Mariana 6002
Moraru, Anatol 6236
Morra, Mihai 6107, 6197

H
Hadei, Vitalie 6141
Hall, Kirsten 5919-20, 5990
Hanganu, Dumitru 6066
Hncu, Maria Augustina 6193, 6243
Hedegaard, Connie 6054
Holban, Ion 5806
Hurduzeu, Ovidiu 5645
I
Iachim, Ion 5991-93
Iepure, Diana 6235
Ivanov, Dumitru 5812
J
Josu, Nina 6154, 6259
K
Kennet, Kuyebeh 5946
Kiril (Patriarh) 5632

222

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Moin, Octavian 5635, 6147


Munteanu, Grigore 6003
Mustea, Vasile 6066
Muat, Nelu 6051
Muet, Angela 6046

Petrescu, Radu 6280


Pilat, Ion 6168
Pitel, Livia 6006
Pivot, Bernard 6086
Pslaru, Natalia 5995, 6026
Plngu, Alexei 5827
Plmdeal, Ana-Maria 6117
Plmdeal, Antonie (Mitropolit al Ardealului)
[5633], 5636-37
Plop, Olesea 6140
Poisic, Mihail 5844-45
Pojoga, Iurie 5813
Popa, Iulius 5702
Popa, Maria 6007
Popa, Victoria 6108
Popovici-Paraschiv, Radmila 6109
Popuoi, Liliana 5792, 6102, 6109, 6115,
6214, 6232
Praporcic, Sergiu 5703
Prisac, Lidia 5996
Prohnichi, Valeriu 5704
Puiu, Cristi 6118-19
Puiu, Victoria 5846
Puiu, Visarion 5636
Pulbere, Ala 5952
Purice, Mihail 6157

N
Naforni, Valentina 6127
Nagacevschi, Vitalie 5875
Nani, Anastasia 5779
Naniescu, Iosif 5636
Nantoi, Oazu 5694
Nazarbaev, Nursultan 5758
Nechit, Irina 6096, 6106, 6122-23, 6127,
6131, 6198
Negru, Nicolae 5695-98, 5759
Negrua, Veaceslav 5825
Nica, Antim 5636
Nirones, Angela 6038
Nia, Angela 6035
O
Olaru, Angelina 5810, 5813
Olrescu, Dumitru 6117
Olrescu, Vlad 6199, 6237
Onisei, Ana-Maria 6124
Onofrei, Octombrina 6231
Orhei, Aelita 5826, 5876
Ostapenco, Tamara 6004-05

R
Racovi, Nicolae 5814
Radu, Alina 5627, 5705
Raileanu, Anatol 6013, 6033, 6037
Rileanu, Lilia 5953
Rileanu, Vitalie 6226
Reni, Alecu 6050
Rizea, Elizabeta 6268
Rocaciuc, Victoria 6098
Rogac, Raia 6224
Roibu, Nicolae 6003, 6047, 6129-30, 6227,
6270
Roca, Iurie 5646, 5706, 5877
Rocovan, Stela 5954-55
Rotaru, Constantin 5787
Rurac, Anatol 6097
Rusnac, Vladimir 6203
Rusu, Adrian 5994, 6008-09
Rusu, Dinu 6256
Rusu, Tudor 5924, 6027, 6039
Rusu, Victor 5888
Rusu, Liliana 6023
Rybak, Alexander 6110
Rybaleov, Roman 5765

P
Pablo, Hose 6128
Pambuccian, Varujan 5760
Paraciuc, Oaxana 5968
Parkin, David 5990
Parlicov, Victor 5843
Partole, Claudia 5629, 6200, 6201
Pasat, Valeriu 6276
Pascarenco, Cristian 5938-39
Pavliuc, Victor 5815
Psat, Dumitru 6244
Pun, Cristian 5914
Pun, Gheorghe 6224
Punescu, Adrian 6166-67, [6187, 6191,
6215, 6218-19, 6221, 6227, 6229]
Pslaru, Vlad 6058
Perianu, Neagu 6225
Petcov, Alexandr 5701
Petcu, Adrian Nicolae 5636
Petrache, tefan 6108
Petrea, George 6202

223

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

Tofan, Eugenia 6117


Toma, Bianca 5865
Toma, Ion 5706
Toma, Vitalina 5957-59
Toprceanu, George 6170-71
Tuchilatu, Leonard [6198], 6206, [6251]
Turea, Valeriu 5779

Sainsus, Valeriu 5642


Savin, Tatiana 5986
Schneider, Natalia 6010
Seica, Rita 6065
Silvestru, Aurelian 6204
Simion, Eugen 6228
Sinulescu, Benone 6111
Smirnov, Igor 5754
Sochirc, Andrei 6131
Sofronie, Silviu 5777
Spnu, Ludmila 6028
Stancu, Gigi 6143
Stnescu, Nichita 6169
Stnil, Moni 5638-39, 5707-09
Strcea, Eugenia 6011
Sternberg, Michael 5762
Stoica, Valentina 6040
Stoica, Ion 6226
Strelkov, Valeri 5898
Stroescu, Vasile 6274
Sturza, Ion 5763, 5778
Suboci, Natalia 5815
Sulac, Doina 6112
Sultana Vicol, Mihai 5710, 6229
Surujiu, Ina 6048

rdea, Bogdan 5719-21


epe, Vlad 6278
mbalist, Silvia 6023
urcan, Ana 6044
urcanu, Andrei 6246-47
urcanu, Iano 6207
urcanu, Ion 6275
urcanu, Nina 6114
urcanu, Nicolae 6234
U
Ungureanu, Lidia 6248
Until, Veaceslav 5722-23
Urechean, Serafim 5879
Ursache, Ion 5927
Ursu, Nelly 6029
Ursu, Silvia 6076
Ursu, Victor 5816, 5821, 5847
Uscov, Viorica 6030

alaru, Gheorghe 6051


chiopu, Petru 5788
evciin, Gheorghe 6113
lapac, Mariana 6271
leahtichi, Mihai 5925
ova, Gheorghe 6052
tefr, Sorina 5765, 5775, 5838, 5878, 6088
umilo, Victor 5856

V
Vacarciuc, Galina 6067
Vakulovski, Alexandru 6249
Vakulovski, Mihail 6250
Valter, Natalia 6036
Valua, Svetlana 5960
Vartic, Andrei [6242], 6251
Vascan, Ion 5928
Vasilachi, Ala 5961
Vasilcov, Vlad 5856
Vasilescu, Mircea 5766
Vasiliu, Ion 6041
Vasiliu, Vadim 5640, 5689, 5798
Vasilov, Camelia 6228
Vesnin, Sabina 6078
Veca, Aliona 6031
Vieru, Ana-Maria 5652
Vieru, Grigore 5624, 6208, 6240, 6252
Vod, Ricu 6115
Voronin, Vladimir 5715, 5724, [5789]
Vorotneac, Elena 6014, 6034, 6025

T
Tabacari, Varvara 5926
Taban, Ana 5764, 5880
Talmaci, Ion 6073
Tamazlcaru, Elena 6098, 6245
Tarlapan, Efim 6205
Tac, Mihai 6272-73
Tataru, Victoria 6059
Tnase, Alexandru 5878
Tnase, Constantin 5711-18, 5797
Ttaru, Nadia 6045, 6104
Teri, tefan 6274
Tersman, Ingrid 5765
Toac, Maria 5956
224

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Wojnarowski, Arkadiusz 6120

, 5901
, 5859
, 6121, 756
, 6063
, 6091
, 6134
, 6116
, 6016
, 6101
, . 5803
, 5902
, 6134

Z
Zalevschi, Victor 5898
Zamosteanu, Teodora 6272
Zaciuc, A. 6261
Zavtoni, Paulina [6125]
Zbirean, Maria 6272
Zegrean, Augustin 5880

, 5767
, . 5803
, 5848-49, 6276
, 5768
, 6144
, 5962, 6015
, 5725

, 5730
, 5743, 6133, 6253
, 6083
, 5800, 5803, 5829
, 5902, 5905, 5907, 5909
, 5903

, 5769
, 6055
, 6069-70
, 5726
, 5773
, 5770
, 6075
, 6145
, 5801
, 6099
, 5899
, 6254
, 5900
, 5899
, 5727
, . 5729, 5881, 6146
, 6132

, 5881

, 6099-00, 6116
, 6087
, 5781

, 5799
, 5731-34

, 5963
, 6090
, 6085

, 6277
, 5728
, 6253
, 5729
, 6209
, 5741
, 5828
, 5628
, 5799
, 5780, 5889

, 6091
, 5735
, 5850, 5866-67, 6090
, 5964, 6017
, 6146
, 6254
, 6134
, 5736
, 5929
, 5904
225

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

, 5868
, 6147
, 5851, 5915, 6049
, 6089
, 5737-38
, 5808
, 5739-40, 5869, 6053
, 5653
, 5908
, 5772
, 5852
, 6064

, 6146
, 5742
, 5773
, 5860
, 6210
, 5909
, 5648, 5743
, 5623

, 6211
, . 6079
, 5643
-, 5870
, 5774
, 5624
, 6212
, 5859, 6063, 6089
, 5870
, 6087
, 5831
, 5744
, 6133
, 6213
, 6148-49

, 6081
, 6100
, 5782
, 5965
, 5882, 5890
, 6070
, 5748
, 5622

, 5905
, 5966
, 5647
, 5910
, 6083
, 5801

, 5852
, 5906
, 5782

, 5832-34
, 6260
, 6149
, 5901
, 6121
, 5745-46, 5783, 5802-03
, 5881
, 6101
, 6032
, 6018
, 5904

, 5907
, 5908
, 5967
, 5883
, 5741
, 5853
, 6075

, 5654, 6132, 6235-36


, 5655-56, 5747
, 6019
, 5623

, . 5647
, 5830

, 5784
, 5871

226

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, 6135
, 6151
, 5748

, 5749, 5784

, 5900, 5903, 5906


, 6069
, 6150
, 6151
, 6144-45
, 6074
, 5910
, 5750, 5854

, 6136
, 6020
, 5835-37
, 5872
, 5894
, 5785

, 5624
, 5855

227

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2011 Newspaper article annals Nr 11-2011

Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n "Cronica articolelor de gazet" Nr 11-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Adevrul : ed. de Moldova


Altarul credinei
Capitala
Comunistul
Curierul ortodox
Dreptul
Economist
Fclia
Florile dalbe
Flux : ed. de vineri
Jurnal de Chiinu
Integrarea european, pas cu pas, Iul. (Nr 7, Nr 8)
Literatura i arta
Moldova suveran
Natura Nr 11
Sptmna
Sport plus
Timpul de diminea
Tribuna copiilor
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gardplus

= Capitala

228

Cuprins
CRONICA CRII ........................................................................................5
0 GENERALITI ............................................................................................ 5
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ....................................... 5
001 tiin i cunoatere n general........................................................... 5
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 5
006 Standardizare i standarde ................................................................. 6

01 Bibliografie. Cataloage ................................................................... 6


070 Ziaristic. Pres ................................................................................... 6

08 Poligrafii. Lucrri colective .............................................................. 6


1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................ 8
159.9 Psihologie......................................................................................... 8

2 RELIGIE. TEOLOGIE ...................................................................................... 8


23 Religii indiene .................................................................................. 8
27 Cretinism. Religie cretin ............................................................. 8
3 TIINE SOCIALE ......................................................................................... 9
31 Statistic. Demografie. Sociologie .................................................. 9
32 Politic .......................................................................................... 11
33 Economie. tiine economice ........................................................ 13
34 Drept. Jurispruden ..................................................................... 17
35 Administraie public. Art militar ............................................. 20
36 Asisten social. Asigurri sociale ............................................... 22
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .................................. 23
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor .............. 27
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ............................................................. 27
53 Fizic ............................................................................................. 27

229

54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .............................................. 28


55 Geologie. tiine geologice i geofizice ......................................... 28
57 tiine biologice............................................................................. 29
59 Zoologie ........................................................................................ 30
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC......................................................... 31
61 Medicin ....................................................................................... 31
62 Inginerie. Tehnic n general ......................................................... 34
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri
agricole i ale vieii slbatice ......................................................... 35
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei .............. 38
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite .......................... 40
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 40
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural.
Urbanism. Peisaje. Parcuri. grdini ............................................... 41
72 Arhitectur .................................................................................... 41
73/76 Arte plastice. Arte decorative .................................................. 41
78 Muzic .......................................................................................... 42
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ............................................ 42
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ........................................................... 43
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur.
Filologie ......................................................................................... 43
82 Literatur ...................................................................................... 46
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE .................................................................. 61
908 Monografii ale localitilor ............................................................... 61

91 Geografie. Explorarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii .. 61


913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne.. 61

230

93/94 Istorie ...................................................................................... 62


930 tiina istoriei. tiine auxiliare ale istoriei........................................ 62

94 Istorie general. Istorie universal ............................................... 62


94(498) Istoria Romniei ......................................................................... 64
Autoreferate ............................................................................................ 64
Index de nume ......................................................................................... 69
Index de titluri ......................................................................................... 76
Index de subiecte ..................................................................................... 78
Index editori............................................................................................. 81
Index ISBN eronate .................................................................................. 82

CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST .......................................................83


0 GENERALITI ...................................................................................... 83
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ..................................... 83
001 tiin i cunoatere n general......................................................... 83
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................ 83
005 Conducere i organizare. Management ............................................ 83
008 Civilizaie. Cultur. Progres ............................................................... 83

02 Biblioteconomie ............................................................................ 83
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE.............................................................................. 86
1/14 Filozofie ........................................................................................... 86

2 RELIGIE. TEOLOGIE .................................................................................... 87


27 Cretinism. Religie cretin ........................................................... 87
3 TIINE SOCIALE ....................................................................................... 88
30 Teorii, metodologie i metode n tiinele sociale ......................... 88
31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................................ 89
32 Politic .......................................................................................... 91
33 Economie. tiine economice ........................................................ 94
231

34 Drept. Jurispruden ................................................................... 100


35 Administraie public. Art militar ........................................... 107
36 Asisten social. Asigurri sociale ............................................. 107
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ 108
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ............ 111
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ........................................................... 111
51 Matematic ................................................................................ 112
55 Geologie. tiine geologice i geofizice ....................................... 113
57 tiine biologice........................................................................... 113
58 Botanic ...................................................................................... 113
59 Zoologie ...................................................................................... 114
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC....................................................... 114
60 BIOTEHNOLOGIE ................................................................................... 114
61 Medicin ..................................................................................... 114
62 Inginerie. Tehnic n general ....................................................... 124
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri
agricole i ale vieii slbatice ....................................................... 124
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei ............ 132
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ........................ 134
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale .... 135
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ....................... 135
72 ARHITECTUR ...................................................................................... 135
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur .................................. 135
78 Muzic ........................................................................................ 135
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................... 136
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ......................................................... 137

232

80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur.


Filologie ....................................................................................... 137
82 Literatur .................................................................................... 138
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 146
908 Monografii ale localitilor ............................................................. 146

91 Geografie. Exploatarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii


.................................................................................................... 146
929 tiine biografice i nrudite ............................................................ 146

93/94 ISTORIE ......................................................................................... 147


94 Istorie general. Istorie Universal ............................................. 147
Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror
articole sunt fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 11 -2011 . 161

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ......................................................162


0 GENERALITI .................................................................................... 162
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................... 162
001 tiin i cunoatere n general....................................................... 162
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .............. 162
008 Civilizaie. Cultur. Progres ............................................................. 162

01 Bibliografie. Cataloage ............................................................... 162


070 Ziaristic. Pres ............................................................................... 162

2 RELIGIE. TEOLOGIE .................................................................................. 162


27 Cretinism. Religie cretin ......................................................... 162
3 TIINE SOCIALE ..................................................................................... 163
30 teorii, metodologie i metode n tiinele sociale ....................... 163
31 Statistic. Demografie. Sociologie .............................................. 163
32 Politic ........................................................................................ 164

233

33 Economie. tiine economice ...................................................... 176


34 Drept. Jurispruden ................................................................... 182
35 Administraie public. Art militar ........................................... 185
36 Asisten social. Asigurri sociale ............................................. 186
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ 186
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ........................................................... 198
55 Geologie. tiine geologice i geofizice ....................................... 198
57 tiine biologice........................................................................... 198
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC....................................................... 199
61 Medicin ..................................................................................... 199
62 Inginerie. Tehnic n general ....................................................... 200
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri
agricole i ale vieii slbatice ....................................................... 200
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ........................ 202
69 Lucrri de construcii (de case n principal). Materiale de
construcie. Tehnologii i procedee n construcii ....................... 203
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ....................... 203
72 Arhitectur .................................................................................. 203
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur .................................. 203
78 Muzic ........................................................................................ 204
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .......................................... 205
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ......................................................... 209
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur.
Filologie ....................................................................................... 209
82 Literatur .................................................................................... 209
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................ 217

234

908 Monografii ale localitilor ............................................................. 217


929 tiine biografice i nrudite ............................................................ 217

93/94 ISTORIE ......................................................................................... 217


94 Istorie general. Istorie Universal ............................................. 217
94(100) Istorie universal ...................................................................... 217
Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 11-2011 .............. 220
Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n "Cronica articolelor de
gazet" Nr 11-2011 .......................................................................... 228

Bibliografia Naional a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 13,66
Coli ed. 12,60
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 10/12
Camera Naional a Crii din Republica Moldova
bl. tefan cel Mare 180, of. 202
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md
ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md

Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

235