Sunteți pe pagina 1din 187

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAIONAL
A
MOLDOVEI

Nr 7
2010

CNCM
Chiinu 2010

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography of
Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2010
Nr 7

NBCM
Chiinu 2010

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAIONAL A CRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naional a
Moldovei
Cri. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste i ziare
Se editeaz din anul 1958
Apare lunar

2010
Nr 7

CNCM
Chiinu 2010

Alctuitori : Valentina CHITOROAG


Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BGU
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI

Redactor responsabil i coordonator : Valentina CHITOROAG


Design, tehnoredactare computerizat: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII


Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare. Resurse
electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a Crii
din Rep. Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac,
Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ;
design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2010 (Valinex
SA). ISSN 1857-0550. ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 7, 2010. 2010. 187 p. Texte : lb. rom., rus, alte lb. strine. 50 ex. ISBN 978-9975-49-032-0.
015(478)

Camera Naional a Crii


din Republica Moldova, 2010

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CRII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958


2010
NR 7
(1083-1309)

IULIE

IULIE

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
1083. Informatic : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep. Moldova
; echipele de lucru: Ivanov Lilia, Gremalschi Anatol, Cpn Gheorghe [et al.]. [Ed. a 2-a].
Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 43, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum
naional).
Bibliogr.: p. 44 (19 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 1350 ex.
ISBN 978-9975-67-685-4.
[2010-1261].
- - 1. Informatic Curriculum.
004(073.3)

1084. Idem n lb. rus : : 10-12 . / trad. din lb. rom.: Lilia
Ivanov. [Ed. a 2-a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 47, [1] p. : tab. ; 20
cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 48 (19 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 565 ex.
ISBN 978-9975-67-701-1.
[2010-1262].
- - 1. Informatic Curriculum (rus).
004(073.3)

1085. : . . /
. - ; . . . . : "Valinex" SRL, 2010. 152, [1] p. :
fig., tab. ; 29 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. 100 ex.
ISBN 978-9975-68-144-5.
[2010-1144].
- - 1. Tehnologii informaionale (rus). 2. Modelare matematic (rus).
004+519.711(082)=135.1=111=161.1

008 Civilizaie. Cultur. Progres


1086. Stefanov, Nicolae

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Reflecii despre cultur i civilizaie / Nicolae Stefanov. Ch. : S. n., 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 137 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 136 (27 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-9687-3-7.
[2010-1090].
- - 1. Cultur Reflecii. 2. Civilizaie Reflecii.
008

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1087. "Bard i critic, brad pe plai". Academicianul Mihail Dolgan: savantul, profesorul universitar, scriitorul : (Biobibliogr. cu florilegii de texte) / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere,
Catedra Lit. Rom. i Teorie Literar ; alct. i pref.: Ion pac ; n colab. cu Mihail Dolgan. Ch. :
CEP USM, 2010. 488, [1] p. : fot. ; 26 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-944-6.
[2010-1048].
- - 1. Critic literar din Republica Moldova Indici bibliografici. 2. Dolgan, Mihail 1939-,
critic literar, scriitor Biobibliografie.
016:[821.135.1(478).0+929Dolgan]

1088. Neamul Cantemiretilor : Bibliografie / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie,


Stat i Drept ; alct.: Andrei Eanu (coord.), Igor Cereteu, Valentina Eanu [et al.]. Ch. : Pontos,
2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 387 p. : il. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-144-5.
[2010-1212].
- - 1. Istoria familiilor Neamul Cantemiretilor Indici bibliografici.
016:929.52

1089. Raisa Evsiukova : [economist] : Biobibliografie / aut.: Tatiana Panaghiu, Elena urcan ; red. t.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina Chitoroag ; ed. ngrijit de Zinaida
Sochirc ; Univ. Liber Intern. din Moldova, Dep. Informaional Biblioteconomic. Ch. : ULIM,
2010. 62 p. : fot. color ; 21 cm. (Colecia "Universitaria" ; Fascicula a 43-a).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 50 ex.
ISBN 978-9975-101-39-4.
[2010-1086].
- - 1. Economie Indici bibliografici. 2. Raisa Evsiukova, 1950-, economist Biobibliografie.
016:[336+929 Evsiukova]

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


1090. Universitatea Cooperatist-Comerc. din Moldova. Analele tiinifice ale Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova : [n vol.] / MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comerc. din
Moldova ; col. red. : Tudor Maleca (red.-ef), Vasile Botnarciuc, Sergiu Petrovici [et al.] Ch. :
UCCM, 2010. 29 cm. ISBN 978-9975-4095-0-6. ISSN 1857-1239.
Vol. 6. 2010. 515, [1] p. : fig., tab. Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl., fr. Bibliogr.
la sfritul art. 1000 ex. ISBN 978-9975-4095-2-0. [2010-1049].

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercial din Moldova Anale (rom., rus).


082:378.633.9(478-25)=135.1=161.1

1091. Vol. 7. 2010. 266, [2] p. : tab. Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl., fr.
Bibliogr. la sfritul art. 60 ex. ISBN 978-9975-4095-8-2. [2010-1050].
- - 1. Universitatea Cooperatist-Comercial din Moldova Anale (rom., rus).
[657+338.2]:378.633.9(478-25)(082)=135.1=161.1

087.5 Publicaii pentru tinerii cititori


1092. Alfabetul : Colorm i scriem / des. de Petru Gheoi. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr.
"Balacron" SRL). 16 p. : des. ; 28 cm. (Casa povetilor).
1000 ex.
ISBN 978-9975-100-70-0.
[2010-1126].
- - 1. Cri de colorat.
087.5:811.135.1

1093. Colorm Winx : [carte de colorat] / il.: Simion Coad. Ch. : "Bons Offices" SRL,
2010. 16 p. ; 21 cm.
3500 ex.
ISBN 978-9975-80-347-2.
[2010-1072].
- - 1. Cri de colorat.
087.5

1094. Omul : [structura corpului uman] / M. O. Lukianov, N. N. Malofeeva, L. S.


Sergheeva [et al.] ; trad. din lb. rus: Vsevolod Cernei. Ch. : "Biblion" SRL, 2010 (Combinatul
Poligr. or. Tveri, Rusia). 95, [1] p. : il., fot. color ; 22 cm. (Enciclopedia pentru copii "Micul
Erudit") (Billion).
Aut. sunt indicai n caseta tehn. Tit. orig.: . Ind.: p. 94-95. 4000 ex.
ISBN 978-9975-112-24-6 (n cop. tare).
[2010-1148].
- - 1. Corpul uman Enciclopedii pentru copii.
087.5:611

1095. Rotari, Olesea


Numrm i colorm : [carte de colorat] / Olesea Rotari. Ch. : "Ericon" SRL, 2010. [28]
p. : il., il. color ; 28 cm.
ISBN 978-9975-4114-1-7.
[2010-1166].
- - 1. Cri de colorat.
087.5

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1096. Cogut, Sergiu
Filozofia dialogului premis conceptual a teoriei lui Mihail Bahtin : [studiu] / Sergiu
Cogut. Ch. : Pontos, 2010 (Tipogr. "Dinamo-MA" S). 90, [2] p. ; 21 cm.

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Bibliogr.: p. 88-90 (47 tit.). 100 ex.


ISBN 978-9975-51-158-2.
[2010-1088].
- - 1. Filozofia dialogului. 2. Dialogul. 3. Filozofie.
1/14

1097. Donoi, Petru


Existena i contiina : Suport de curs la filozofie / Petru Donoi, tefan Levina ; Univ. de
Stat din Tiraspol, Catedra tiine sociale. Ch. : US Tiraspol, 2010. 60 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-76-034-8.
[2010-1162].
- - 1. Filozofie.
1/14(075.8)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27-23 BIBLIA CRETIN
1098. Agachi, Alexei
Istoria Mnstirii Hncu (1677-2010) : [Rep. Moldova] / Alexei Agachi. Ch. : Pontos, 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 245 p. : tab., [24] p. fot. color ; 30 cm. (Seria: Istorii i Doc. Necunoscute IDN ; M 1 / coord. ser.: Sergiu Mustea).
Rez.: lb. engl., fr., rus. Bibliogr.: p. 213-216 i n notele de subsol. Ind. de nume i locuri: p. 232-245. Apare cu sprijinul financ. al Min. Afacerilor Externe al Romniei Dep. pentru
Relaii cu Romnii de Pretutindeni. 500 ex.
ISBN 978-9975-51-143-8 (n cop. tare).
[2010-1205].
- - 1. Mnstirea Hncu Republica Moldova Istorie.
271(478)(091)

1099. ndreptar de spovedanie. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2010 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 16 p. ; 20 cm.
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-922-99-9.
[2010-1099].
- - 1. Spovedanie.
27-428

1100. ,
: [trad. din engl.] / ; - . . : . ., 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 223 p. : fig. ; 20 cm.
Tit. orig.: How to Evangelize Children. 500 ex.
ISBN 978-9975-9687-5-1.
[2010-1182].
- - 1. Evanghelia pentru copii (rus).
27-29

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3 TIINE SOCIALE
31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
1101. "Femeile Pot Reui" : Culeg. de doc. i inform. utile pentru promovarea principiului
egalitii genurilor / sel.: Tamara Ostrovschi ; coord.: Ecaterina Mardarovici. Ch. : "Tipogr.Sirius" SRL, 2010. 90, [1] p. : tab. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fondului Naiunilor Unite pentru Democraie. 2000 ex.
ISBN 978-9975-4090-3-2.
[2010-1121].
- - 1. Femei Egalitatea genurilor.
316.346.2-055.2

Summitul liderilor de tineret pentru pace i dezvoltare 2009 "Omenirea este o familie o
nou viziune pentru pace n sec. XXI". Vezi Nr 1107.
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieii sociale
1102. S comunicm fr bariere : Spre un nvmnt performant : Materiale didactice :
Nivel avansat utilizator profesionist / Alexandra Barbneagr, Sabina Corniciuc, Lucia Cucu [et
al.] ; Asoc. Na. a Trainerilor Europeni din Moldova. Ch. : ANTEM, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 124 p. : il., scheme, tab. ; 29 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Apare cu sprijinul financiar al naltului Comisariat pentru
Minoriti Na. al OSCE i al Guvernului Irlandei. 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-793-2.
[2010-1210].
- - 1. Comunicare Procese educaionale.
316.77:37.0(075)

32 POLITIC
1103. Oleinic, Ludmila
Politologie : Note de curs : (pentru spec. nonprofil) / Ludmila Oleinic ; Univ. de Studii Europene din Moldova. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Acad. de Administrare Public pe lng Preedintele Rep. Moldova). 21 cm. ISBN 978-9975-4107-0-0.
Pt. a 3-a. 2010. 102 p. Bibliogr. la sfritul cap. 55 ex. ISBN 978-9975-4107-4-8.
[2010-1235].
- - 1. Politologie.
32(075.8)

1104. Pt. a 4-a. 2010. 78 p. Bibliogr. la sfritul cap. 55 ex. ISBN 978-99754107-5-5. [2010-1236].
- - 1. Politologie.
32(075.8)

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern


1105. Gamurari, Boris
Polonia aa cum am cunoscut-o : (Notie de serviciu) : [art. ale ex-Ambasadorului Extraordinar i Plenipoteniar al Rep. Moldova n Polonia, 2005-2009] / Boris Gamurari. Ch. :
"Notograf Prim" SRL. 304 p. ; fot. color ; 22 cm.
Bibliogr. n text. 130 ex.
ISBN 978-9975-4119-0-5 (n cop. tare).
[2010-1117].
- - 1. Republica Polon Relaii diplomatice.
327.8:908(438)

1106. Mongrenier, Jean-Sylvestre


Rusia amenin oare Occidentul? / Jean-Sylvestre Mongrenier ; trad. din fr. de Alexandru
iclovan. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 214, [2] p. ; 20 cm. (Colecia "Cartier istoric" / coord. de Inga Dru).
Tit. orig.: La Russie menace-t-elle l'Occident? Bibliogr.: p. 214-215 (19 tit.) i n notele de
subsol. 800 ex.
ISBN 978-9975-79-634-7 (n cop. tare).
[2010-1208].
- - 1. Influene politice Rusia Occident.
327.8(470+571)

1107. "Omenirea este o familie o nou viziune pentru pace n sec. XXI", summitul
liderilor de tineret (2009 ; Chiinu). Summitul liderilor de tineret pentru pace i dezvoltare 2009
"Omenirea este o familie o nou viziune pentru pace n sec. XXI" : Materialele Summitului, 21
mar. 2009, Chiinu, Rep. Moldova / coord.: Mihail Calestru, Nicolae Crpal. Ch. : Asoc. Intern.
pentru Educaie din Rep. Moldova, 2009. 33 p. : tab. ; 30 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 300 ex.
ISBN 978-9975-9523-5-4(broat).
[2010-1087].
- - 1. "Omenirea este o familie o nou viziune pentru pace n sec. XXI" Summitul liderilor
de tineret.
327.36+316.42(082)

329 Partide i micri politice


329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova
1108. Munteanu, Igor
Partidele politice din Republica Moldova: legi, practici i reforme / Igor Munteanu. Ch. :
Cartier, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 170 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 165-170 (132 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Uniunii
Europene. 450 ex.
ISBN 978-9975-79-637-8.
[2010-1231].
- - 1. Partide politice Republica Moldova.
329.1/.6(478)

10

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general. Economie politic
1109. , .
: / . . . : , 2010 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 20 cm. ISBN 978-9975-78-885-4. (: - ).
. 2, . 1- : .
. 2010. 480 p., [88] p. fot. Bibliogr.: p. 477-479 (111 tit.). Ind. de nume:
p. 469-476. 600 ex. ISBN 978-9975-78-886-1 (n cop. tare). [2010-1191].
- - 1. Concepii economice (rus).
330.8:821.161.1.09

331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii


1110. Demerji, Ilie
Impactul culturii organizaionale asupra dirijrii conflictelor i stresului n cadrul unitilor
economice : [pentru uzul studenilor] / Ilie Demerji, Ala Cotelnic ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra Management. Ch. : ASEM, 2010. 218 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 183-195 (206 tit.) i n notele de subsol. 50 ex.
ISBN 978-9975-75-519-1.
[2010-1174].
- - 1. Conflicte de munc.
331.109:334(075.8)

1111. Guzun, Igor


Eforturi ale patronilor agricoli din Moldova n combaterea muncii copilului : cronic uman /
Igor Guzun ; Federaia Na. a Patronatului din Agricultur i Industria Alimentar din Rep. Moldova. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 35 p. : fot. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 35 (tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-349-6.
[2010-1078].
- - 1. Munca copilului Republica Moldova Combatere.
331.526-053.2(478):343.627

1112. Manualul procedurilor de lucru cu clienii n ageniile teritoriale pentru ocuparea forei de munc : [n Rep. Moldova] / Agenia Na. pentru Ocuparea Forei de Munc, Biroul Intern. al
Muncii. Ch. : "Garomond-Studio" SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 68 p. : scheme ; 21
cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al proiectului ILO "Consolidarea guvernrii pe piaa muncii prin optimizarea elaborrii, monitorizrii i evalurii politicilor de ocupare
sensibile la gen".
[2010-1234].
- - 1. Fore de munc Ocupare Republica Moldova.
331.53(478)
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
1113. Goian, Ion

11

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Curs de antreprenoriat : [pentru uzul studenilor] / Ion Goian, Ala Gasna, Alexandru
Gasna. Ed. a 2-a, rev. i ad. Ch. : "Epigraf" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 175, [1]
p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 166. 2000 ex.
ISBN 978-9975-109-15-4.
[2010-1199].
- - 1. Antreprenoriat.
334(075.8)

336 Finane
1114. Enciclopedia pltitorului de impozite = : (Codul fiscal n red. existent pn la 31.12.2009 i la situaia 01.01.2010) : [n vol.] / colab. Ion
Priscaru, Galina pac, Petru Griciuc [et al.] ; echipa red.: Ion Priscaru (red.-ef), Boris Parii,
Angela Curcudel [et al.]. Ch. : AO "Ecofin-Consult", 2010 (Combinatul Poligr.). 27 cm. (Biblioteca revistei "Fin-Consultant" = "Fin-Consultant", ISSN 1857-0216).
Vol. 3 : Culegeri practice referitor la asigurrile obligatorii =
. 2010. 272 p. : fot., tab., [6] p. : fig. color. Tit., text
paral.: lb. rom., rus. n cop. tare. [2010-1112].
- - 1. Impozite pe venit (rom., rus).
336.22:368=135.1=161.1

1115. Vol. 4 : Ghid avizat n probleme fiscal-contabile dificile =


. 2010. 192 p. : fot., tab., [4] p. : fig. color. Tit., text
paral.: lb. rom., rus. n cop. tare. [2010-1113].
- - 1. Impozite pe venit (rom., rus).
336.22:657=135.1=161.1

1116. Manole, Tatiana


Metodologia finanrii nvmntului public: teorie i practic : monografie / Tatiana Manole
; Univ. Tehn. a Moldovei. Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2010 (Tipogr. or. Iai). 336 p. : tab. ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 279-289 (196 tit.) lb. rom., engl. Apare cu sprijinul financiar al Companiei de
Asigurri "Moldova Astrovaz" SRL. 50 ex.
ISBN 978-9975-63-309-3.
[2010-1103].
- - 1. Finane publice nvmnt.
336.1:37(075.8)

1117. , . .
" " "
" / . . ; .-. . ., . ., . . [ .] ;
. - , . ., . . , . . : . -
, 2010 (Tipogr. "Valinex" SRL). 194 p. : scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 100 ex.
ISBN 978-9975-4020-2-6.
[2010-1146].
- - 1. Finanele ntreprinderii (rus). 2. Revizie contabil (rus)
336.64:657.6(075.8)

12

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1118. , . .
: ( ) / . . ; . . ., . "
". . : . , 2010. 216 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 212-216 (57 tit.) i la sfritul temelor. 150 ex.
ISBN 978-9975-75-508-5.
[2010-1170].
- - 1. Impozite (rus).
336.22(075.8)

338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
Analele tiinifice ale Universitii Cooperatist-Comerciale din Moldova. Vezi Nr 1091.
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
Atractivitatea investiional a regiunilor din Republica Moldova. Vezi Nr 1119.
Probleme soluii investiionale n Regiunea de Dezvoltare Centru. Vezi Nr 1121.
Probleme i soluii investiionale n Regiunea de Dezvoltare Sud. Vezi Nr 1123.
Probleme i soluii investiionale n Regiunea de Dezvoltare Nord. Vezi Nr 1122.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.7 Finane internaionale
1119. Atractivitatea investiional a regiunilor din Republica Moldova / aut.: Valeriu
Prohnichi, Alex Oprunenco, Ana Popa [et al.] ; "Expert grup" Centru Analitic Independent. Ch. :
"Bons Offices" SRL, 2010. 66 p. : fig. color, tab. ; 28 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Soros Moldova.
200 ex.
ISBN 978-9975-80-373-1.
[2010-1228].
- - 1. Investiii strine Republica Moldova.
339.727.22+338(478)

1120. Hncu, Rodica


Bazele activitii investiionale : (sinteze i aplicaii) / Rodica Hncu (coord.), Mariana Bunu,
Daniela Dascaliuc ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Investiii i Piee de Capital".
Ch. : ASEM, 2010. 119 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor. 60 ex.
ISBN 978-9975-75-501-6.
[2010-1169].
- - 1. Investiii de capital.
339.727.22(076.5)

1121. Probleme i soluii investiionale n Regiunea de Dezvoltare Centru : [Rep. Moldova] / aut.: Adrian Lupuor, Alex Oprunenco, Ana Popa [et. al] ; "Expert Grup" Centru Analitic Independent. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 96 p. : fig. color, tab. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Soros Moldova. 200 ex.

13

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

ISBN 978-9975-80-375-5.
[2010-1229].
- - 1. Investiii strine Republica Moldova.
339.727.22+338(478)

1122. Probleme i soluii investiionale n Regiunea de Dezvoltare Nord : [Rep. Moldova] /


aut.: Adrian Lupuor, Alex Oprunenco, Ana Popa [et. al] ; "Expert Grup" Centru Analitic Independent. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 88 p. : fig. color, tab. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Soros Moldova. 200 ex.
ISBN 978-9975-80-372-4.
[2010-1227].
- - 1. Investiii strine Republica Moldova.
339.727.22+338(478)

1123. Probleme i soluii investiionale n Regiunea de Dezvoltare Sud : [Rep. Moldova] /


aut.: Adrian Lupuor, Alex Oprunenco, Ana Popa [et. al] ; "Expert Grup" Centru Analitic Independent. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 60 p. : fig. color, tab. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Soros Moldova. 200 ex.
ISBN 978-9975-80-365-6.
[2010-1226].
- - 1. Investiii strine Republica Moldova.
339.727.22+338(478)

339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie


mondial
1124. Maxim, Ion
Impactul ajutorului de stat asupra mediului concurenial n contextul integrrii economice a
Republicii Moldova n Uniunea European : [monografie] / Ion Maxim ; Univ. Cooperatist-Comerc.
din Moldova (UCCM). Ch. : UCCM, 2009. 268 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 215-234 (314 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-905-83-1.
[2010-1052].
- - 1. Integrare economic european.
339.923:061.1EU

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare
1125. "Probleme actuale ale istoriei, teoriei dreptului i tiinelor administraiei publice", conf. t. intern. (2009 ; Chiinu). Conferina tiinific internaional "Probleme actuale
ale istoriei, teoriei dreptului i tiinelor administraiei publice", (1-2 oct. 2009) / com. org.: Dorin
Vaculovschi, Andrei Smochin, Iulian Muntean [et al.]. Ch. : ASEM, 2010. 181 p. ; 29 cm.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Econ. Gen. i Drept", Catedra "Drept public", Centrul de Stat i Drept din Cadrul Inst. de Istorie, Stat i Drept al Acad. de tiine a Moldovei [et al.]. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul art. 50 ex.
ISBN 978-9975-75-513-9.
[2010-1175].

14

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. "Probleme actuale ale istoriei, teoriei dreptului i tiinelor administraiei publice"


Conferin tiinific internaional (rom., rus).
340.12:351/354(082)=135.1=161.1

341 Drept internaional


1126. Consiliul Europei. Standarde ale Consiliului Europei pentru Justiie / Consiliul Europei ; [resp. de ed.: Leonid Antohi]. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 460 p. : tab. ; 25 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-350-2 (n cop. tare).
[2010-1076].
- - 1. Consiliul Europei Justiie Standarde.
341.176(4):347.9(083.7)

1127. Revenco, Beatricia


Dreptul UE [Uniunii Europene] : [studiu] / Beatricia Revenco, Eugen Osmochescu, Iulian
Rusu ; coord.: Eugen Osmochescu ; Inst. Na. al Justiiei . Ch. : "Nova-Imprim" SRL, 2010.
392 p. ; 24 cm. (Seria : Ghiduri ; cartea a 2-a)
Aut. pe cop nu sunt indicai. Bibliogr.: p. 365-377 (208 tit.) i n notele de subsol. 1000
ex.
ISBN 978-9975-4091-6-2 (n cop. tare).
[2010-1118].
- - 1. Dreptul Uniunii Europene. 2. Uniunea European Drept.
341.1:061.1EU(075)

342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ


1128. Spinei, Ianina
Tratarea conflictelor de interese n serviciul public: evoluie sau stagnare? / Ianina Spinei ;
Transparency Intern. Moldova. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 101, [1] p. : diagr. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Soros Moldova i Oxfam Novib. 300 ex.
ISBN 978-9975-80-351-9.
[2010-1074].
- - 1. Drept administrativ Servicii publice Conflicte. 2. Servicii publice Conflicte Drept
administrativ.
342.95:35.08

343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic


1129. Manea, Vladislav
Rspunderea penal pentru aciunile care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor : Material didactico-t. / Vladislav Manea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept
penal i Criminologie. Ch. : CEP USM, 2010. 291, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 277-286 (132 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-70-956-9.
[2010-1104].
- - 1. Sistem penitenciar.
343.82(075.8)

1130. Svanidze, Eric

15

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Combaterea relelor tratamente i a impunitii i investigarea eficient a relelor tratamente :


Raportul pe ar, Moldova / Eric Svanidze ; trad. de: Glavan Elena ; Council of Europe. Ch. :
["Bons Offices" SRL], 2009. 84 p. ; 20 cm.
Bibliogr. n notele de subsol.
[2010-1141].
- - 1. Pedepse fizice Combatere.
343.25
1131. , . .
: (
, ) : . / . . . . : . ., 2010 (. "Acomed-Plus" SRL). 111 p. : scheme ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 107-110 (51 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-9989-4-9.
[2010-1130].
- - 1. Drept penal Republica Moldova (rus).
343.12(478)(075.8)

1132. ,
: [ . ] : () / ; . .
- . . . : . ., 2009 ("Tipogr. din Bli" SRL). 232 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 218-230 (158 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-4038-2-5.
[2010-1085].
- - 1. Drept penal Risc ntemeiat (rus).
343.2/.7

347 Drept civil


347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
1133. Cojocaru, Cristina
Raport de evaluare a necesitilor de formare continu a judectorilor i procurorilor : n
cadrul Inst. Na. al Justiiei / Cristina Cojocaru ; Inst. Na. al Justiiei, Consiliul Europei, PNUD
Moldova. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 172 p. : diagr., tab. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Comisiei Europene, Consiliul Europei i PNUD Moldova.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-363-2.
[2010-1073].
- - 1. Judectori Formare continu. 2. Procurori Formare continu.
347.96(047)

1134. Ghidul grefierului / Svetlana Filincova, Maria Ghervas, Viorica Puica [et al.] ; Inst.
Na. al Justiiei. Ch. : "Nova-Imprim" SRL, 2010. 320 p. ; 25 cm. (Seria "Ghiduri" ; 1).
Aut. pe cop nu sunt indicai. Bibliogr.: p. 319-320 (40 tit.). Apare cu sprijinul Proiectului
PNUD "Consolidarea capacitii instituionale a Inst. Na. al Justiiei". 1000 ex.
ISBN 978-9975-4091-2-4 (n cop. tare).
[2010-1064].
- - 1. Grefieri Activitate Deontologie.
347.964.2(036)

16

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
1135. Antoci, Ana
Impactul tehnologiilor de management n autoritile de administraie public din Republica
Moldova : (n domeniul sntii) / Ana Antoci, Vitalie Ignat, Alexandru Gribincea ; Univ. Liber
Intern. din Moldova. Ch. : UASM, 2010. 86 p. : tab., diagr. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 80-82 (52 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-101-34-9.
[2010-1061].
- - 1. Administraie public Domeniul sntii Republica Moldova.
354.53(478)

355/359 tiin militar. Fore armate


1136. Budigai, Ivan
Pregtirea de transmisiuni. Pregtirea tehnic : Material didactic / Ivan Budigai, Ivan
Varzari ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Militar. Ch. : CEP USM, 2010. 136 p. ; 24 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-953-8.
[2010-1071].
- - 1. nvmnt militar Pregtire tehnic.
355.232/.233(076.5)

1137. Razmeria, Valeriu


Pregtirea de geniu : Material didactic / Valeriu Razmeria ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Militar. Ch. : CEP USM, 2010. 31 p. : fig., tab. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-931-6.
[2010-1158].
- - 1. Cmp de lupt Pregtire.
355.424(075.8)

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
1138. Copilul meu e singur acas : Carte pentru prinii care pleac la munc n strintate / Centrul de Informare i Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC) ;
text: Daniela Platon ; coord.: Cezar Gavriliuc. [Ed. a 3-a]. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Foxtrot"
SRL). 35, [1] p. : des. ; 22 cm.
Bibliogr.: p. 36 (13 tit.). 10 000 ex.
ISBN 978-9975-4093-5-3.
[2010-1159].
- - 1. Educaia n familie.
37.018.1

1139. Educaie civic : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep. Moldova ; echipele de lucru: Parlicov Eugenia, Pogola Lilia, Solovei Rodica [et al.]. [Ed. a 2-a].

17

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 15, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum
naional).
Bibliogr.: p. 15-16 (35 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 1400 ex.
ISBN 978-9975-67-664-9.
[2010-1253].
- - 1. Educaie civic Curriculum.
37.015(073.3)

1140. Idem n lb. rus : : 10-12 . / trad. din


lb. rom.: Violeta Mija. [Ed. a 2-a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 19 p.
: tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 18-19 (35 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 615 ex.
ISBN 978-9975-67-697-7.
[2010-1254].
- - 1. Educaie civic Curriculum (rus).
37.015(073.3)

1141. Institutul de Formare Continu. Analele tiinifice ale Institutului de Formare Continu / Inst. de Formare Continu ; coord.: Simion Caisn. Ch. : Inst. de Formare Continu,
2010. 237 p. : diagr., fig., tab. ; 20 cm. ISSN 1857-1387.
Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-9872-5-7.
[2010-1131].
- - 1. Institutul de Formare Continu Anale (rom., rus).
37.0:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1

1142. Mndcanu, Virgil


Etica pedagogic praxiologic : (Man. pentru adolesceni, studeni i pedagogi din nv. liceal i univ.) / Virgil Mndcanu ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang" din Chiinu, Lab.
"Bazele tehnologiei i miestriei pedagogice" UPS "Ion Creang". Ch. : Pontos, 2010 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 587 p. : tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 542-545 (98 tit.) n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-51-142-1.
[2010-1184].
- - 1. Etic pedagogic.
37.0(075)

37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale


1143. Constantinov, Valentin
Didactica predrii istoriei n clasele primare / Valentin Constantinov ; Univ. de Stat din
Tiraspol, Catedra de tiine-sociale. Ch. : US Tiraspol, 2009. 52 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 51 (12 tit.).
[2010-1164].
- - 1. Istorie Metodica predrii.
37.016.046:94

1144. Iordchescu, Iulia

18

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Captarea ateniei i actualizarea cunotinelor : Tehnici de lucru : Auxiliar didactic pentru


prof. de lb. i lit. rom. : [n pri] / Iulia Iordchescu. Ch. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
25 cm. ISBN 978-9975-61-566-2. (Didactica).
Pt. a 2-a. 2010. 86 p. 2500 ex. ISBN 978-9975-61-567-9. [2010-1200].
- - 1. Limba romn Metodica predrii.
37.016.046:811.135.1

37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar


1145. Barbaro, Anton
Pedagogi de vocaie : [din instituiile de nvmnt din or. Cueni] / Anton Barbaro.
Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 30, [2] p. : il. ; 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-155-1.
[2010-1057].
- - 1. Pedagogi Cueni Republica Moldova.
37.091(478)(092)

1146. Evaluarea curriculumului colar perspectiva de modernizare / Pogola Lilia,


Bucun Nicolae, Guu Vladimir [et al.] ; coord.: Pogola Lilia, Bucun Nicolae ; experi na.: Ghicov
Adrian, Cartaleanu Tatiana, Cosovan Olga [et al.] ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de tiine ale
Educaiei. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). 789, [6] p. : fig., scheme, tab. ; 28 cm.
Texte: lb. rom., rus. 50 ex.
ISBN 978-9975-4069-4-9.
[2010-1058].
- - 1. Organizarea nvmntului Evaluare (rom., rus).
37.091=135.1=161.1

373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general


1147. Antohi, Natalia
Limba romn : ndrumar pentru cl. 1-a / Natalia Antohi, Tatiana Rasscazova. Ch. :
Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 32 p. : il. color ; 11 x 15 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9672-1-1.
[2010-1196].
- - 1. Limba romn ndrumare.
373.3.016:811.135.1

1148. Cemortan, Stela


Plaiul meu natal : Abecedarul precolarului / Stela Cemortan ; des.: Petru Gheoi. Ch. :
"Stelpart" SRL, 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). 103, [1] p. : des. color ; 27 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9910-4-9 (n cop. tare).
[2010-1123].
- - 1. Abecedare.
373.2.016:811.135.1(075.2)

1149. ,

19

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

: . . . 1 . / , ; . :
, , ; - . .
[Ed. a 2-a, rev.]. . : Arc, 2010 (Combinatul Poligr.). 127, [1] p. : il. color ; 26 cm.
9000 ex.
ISBN 978-9975-61-568-6.
[2010-1219].
- - 1. Abecedare (rus).
373.3.016:811.161.1(075.2)

378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare


1150. Baciu, Sergiu
Suport metodologic pentru evaluarea academic / Sergiu Baciu ; Acad. de Studii Econ. din
Moldova. Ch. : ASEM, 2010. 95 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 80-81 (16 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-75-512-2.
[2010-1171].
- - 1. Evaluare academic Metode Tehnici.
378

1151. Cojocaru, Victoria


Teoria i metodologia transferului inovaional n nvmntul superior : monografie / Victoria Cojocaru ; red. t.: Guu Vladimir ; Univ. de Stat din Tiraspol, Univ. de Studii Politice i Econ.
Europene. Ch. : Pontos, 2010 (Tipogr. UASM). 241, [3] p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 203-223 (403 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-51-136-0 (n cop. tare)
[2010-1059].
- - 1. nvmnt superior Inovare prin cercetare.
378:001.891

1152. Curmei, Efim


Ndica : In memoriam : [fostei rezidente n medicin N. Curmei-Vasiliu] / Efim Curmei, Vadim Curmei, Andrei Vasiliu. Ch. : Pontos, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 135, [6] p. : fot.
color, tab. ; 24 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-51-152-0.
[2010-1211].
- - 1. Curmei, Nadejda, 1983-2009 Biografie.
378.4:[61+929Curmei]

1153. "Promoting American Studies in Moldova: Building a Society Base on Political, Social and Cultural Equality", intern. conf. (2009-2010 ; Chisinau). Promoting American
Studies in Moldova: Building a Society Base on Political, Social and Cultural Equality : Intern.
Conf., 2009-2010 / project coord.: Elena Crestianicov. Ch. : CEP USM, 2010. 125, [1] p. ; 20
cm.
Antetit.: American Studies center, Center for American Econ., Social and Public Policy Studies. Bibliogr. la sfritul art. 100 ex.
ISBN 978-9975-70-973-6.
[2010-1047].

20

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. "Promoting American Studies in Moldova: Building a Society Base on Political, Social


and Cultural Equality" International conferences.
378(73+478)(082)

Savant i manager de prestigiu : profesorul Tudor Lupacu la 60 de ani. Vezi Nr 1168.


temberg, Marc. Dezvoltarea tiinei obstetrico-ginecologice n Moldova. Vezi Nr 1191.
398 Folclor
1154. Ghicitori / concepie i ngrijire: Marcela Mardare ; cop.: Ruxanda Romanciuc.
Ed. a 3-a, rev. i compl. Ch. : Ruxanda, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 35, [1] p. : il. color ;
20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-72-296-4.
[2010-1147].
- - 1. Ghicitori.
398.6+821-93

1155. Iarovoi, Valentina


Srbtorile de Pati: tradiii i bucate / Valentina Iarovoi ; Muzeul Na. de Etnografie i Istorie Natural. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). 56 p. : il., il. color ; 21 cm.
Tit. pe cop.: Obiceiuri i bucate n Postul Mare i la Pati. Bibliogr.: p. 55 (22 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-922-18-0 (eronat)
[2010-1100].
- - 1. Obiceiuri de Pati. 2. Pati Obiceiuri. 3. Bucate.
398.332.12:641.5

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
1156. Andreev, Sergiu
Sanitaia ecologic : Concepia EcoSan. Toaletele uscate cu colectarea separat a excreiilor. Utilizarea deeurilor umane n agricultur / Sergiu Andreev, Nagejda Andreev ; Asoc.
WiSDOM. [Ed. a 2-a]. Ch. : S. n., 2010 (Combinatul Poligr.). 55, [1] p. : fig., fot. color ; 24
cm. (Ap i sntate).
Bibliogr.: p. 56 (8 tit.). Apare cu suportul financiar al Ageniei Elveiane pentru Dezvoltare
i Cooperare. 1200 ex.
ISBN 978-9975-9813-1-6.
[2010-1216].
- - 1. Mediul nconjurtor Deeuri umane Protecie. 2. Sanitaie ecologic.
504:[628.42+631.879]

51 MATEMATIC
1157. Lica, Dionis
Vrsta maturitii: promoia 1958 de matematicieni de la "Ion Creang" : [Inst. Pedagogic
de Stat din Chiinu] / Dionis Lica. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. UPS "I. Creang"). 256 p. : fot. ;
20 cm.
150 ex.

21

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

ISBN 978-9975-46-058-3.
[2010-1108].
- - 1. Matematicieni Republica Moldova Biografii.
51+929(478)

1158. Matematic : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep. Moldova
; echipele de lucru: Ceapa Valentina, Achiri Ion, Copceanu Roman [et al.]. [Ed. a 3-a]. Ch. :
.E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 51, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 52 (15 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 1850 ex.
ISBN 978-9975-67-683-0.
[2010-1265].
- - 1. Matematic Curriculum.
51(073.3)

1159. Idem n lb. rus : : 10-12 . / trad. din lb. rom.: Ion
Achiri. [Ed. a 3-a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 59, [1] p. : tab. ; 20
cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 60 (15 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 715 ex.
ISBN 978-9975-67-705-9.
[2010-1266].
- - 1. Matematic Curriculum (rus).
51(073.3)

1160. Raischi, Victor


Matematica : [cl.] a 5-a : Probe de evaluare. Concursuri de matematic / Victor Raischi,
Marcel Teleuc. Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 76 p. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9672-2-8.
[2010-1197].
- - 1. Matematic.
51(079)

512 Algebr
1161. Caute, Gh.
Matematici superioare : Algebr liniar. Programare liniar. Analiz matematic : Teorie.
Aplicaii : [pentru uzul studenilor] / Gh. Caute. Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2010. 311 p. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 311 (10 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-63-180-8 (eronat).
[2010-1102].
- - 1. Algebr liniar. 2. Analiz matematic.
512.54+517.5(075.8)

517 Analiz
Caute, Gh. Matematici superioare. Vezi Nr 1161.
519.7 Cibernetic matematic
. Vezi Nr 1085.

22

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
Fizic. Astronomie. Vezi Nr 1162.
. . Vezi Nr 1163.

53 FIZIC
1162. Fizic. Astronomie : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep.
Moldova ; echipele de lucru: Pgnu Victor, Botgros Ion, Bocancea Viorel [et al.]. [Ed. a 3-a].
Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 27, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum
naional).
Bibliogr.: p. 28 (17 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 1400 ex.
ISBN 978-9975-67-667-0.
[2010-1257].
- - 1. Fizic Curriculum. 2. Astronomie Curriculum.
53+52(073)

1163. Idem n lb. rus : . : 10-12 . / trad. din lb.


rom.: Mircea Colpagiu, Victor Pgnu. [Ed. a 2-a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "ElenaVI" SRL). 31, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 31-32 (17 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 615 ex.
ISBN 978-9975-67-699-1.
[2010-1258].
- - 1. Fizic Curriculum (rus). 2. Astronomie Curriculum (rus).
53+52(073.3)

537 Electricitate. Magnetism


1164. Ciobanu, Anton
Teoria circuitelor electrice : ndrumar pentru lucrri de lab. / Anton Ciobanu ; Colegiul Politehnic din mun. Chiinu. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 204 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 201 (12 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-80-348-9.
[2010-1075].
- - 1. Circuite electrice Lucrri de laborator.
537.1(076)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1165. Chimie : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep. Moldova ;
echipele de lucru: Mihailov Elena, Godoroja Rita, Cherdivara Maia [et al.]. [Ed. a 3-a]. Ch. :
.E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 63, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 64 (10 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 1300 ex.
ISBN 978-9975-67-687-8.
[2010-1251].
- - 1. Chimie Curriculum.
54(073.3)

1166. Idem n lb. rus : : 10-12 / trad. din lb. rom.: Elena
Mihailov. [Ed. a 3-a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 71 p. : tab. ; 20
cm. (Curriculum naional).
23

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Bibliogr.: p. 70-71 (10 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 615 ex.
ISBN 978-9975-67-696-0.
[2010-1252].
- - 1. Chimie Curriculum (rus).
54(073.3)

1167. Chimie : man. pentru cl. a 9-a / Svetlana Kudricaia, Galina Dragalina, Nadejda
Velico [et al.] ; comisia de evaluare: Maria Brc, Aliona Gandrabur, Vera Moroan ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ed. rev. Ch. : Arc, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 158, [2] p. : fig. ;
24 cm.
46500 ex.
ISBN 978-9975-61-569-3.
[2010-1201].
- - 1. Chimie.
54(075.3)

Dicionar eco-bio-chimic : romn-englez-francez-rus. Vezi Nr 1173.


1168. Savant i manager de prestigiu : profesorul Tudor Lupacu la 60 de ani : [chimist] :
Volum omagial / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Chimie ; coord.: Aculina Arcu. Ch. :
Tipogr. AM, 2010. 296 p. : fot. color. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. lucrrilor profesorului Tudor Lupacu: p. 206-264. 150 ex.
ISBN 978-9975-9690-4-8 (n cop. tare).
[2010-1089].
- - 1. Chimie. 2. Lupacu, Tudor, 1950-, chimist (rom., rus).
54+378(092(082)=135.1=161.1

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie
1169. Brnici, Daniela
Bazinul Lohan : Studiu fizico-geografic. Scurte consideraii asupra vechimii locuirii i evoluiei utilizrii terenului / Daniela Brnici ; ref. t.: Irina Ungureanu. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL),
2010. 64 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 63-64 (21 tit.). 10 ex.
ISBN 978-9975-9783-3-0.
[2010-1157].
- - 1. Bazinul Lohan Romnia Aspecte fizico-geografice.
556.51:913(498)

57 TIINE BIOLOGIC
1170. Biologie : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep. Moldova ;
echipele de lucru: Brnaz Nina, Gnju Stela, Subotin Constantin [et al.]. [Ed. a 3-a]. Ch. : .E.P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 27, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 28 (10 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 1400 ex.
ISBN 978-9975-67-686-1.
[2010-1248].
- - 1. Biologie Curriculum.

24

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

57(073.3)

1171. Idem n lb. rus : : 10-12 . / trad. din lb. rom.: Ludmila
Perciuleac. [Ed. a 2-a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 31 p. : tab. ;
20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 31 (10 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 615 ex.
ISBN 978-9975-67-695-3.
[2010-1249].
- - 1. Biologie Curriculum (rus).
57(073.3)

1172. Republic of Moldova : The Fourth National Report on Biological Diversity / aut.:
Alexandru Teleua, Andrei Munteanu, Gheorghe Postolache [et al.] ; contributors: Ion Dediu, Maria Duca, Eugen Alexandrov [et al.] ; Oficiul Biodiversitate al Min. Mediului. Ch. : "Bons Offices"
SRL, 2010. 67, [1] p. : fig., fot., h., tab. color ; 30 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 66-67 (68 tit.). Apare cu sprijinul financiar al
GEF (Fondului Global de Mediu), Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). 500 ex.
ISBN 978-9975-80-352-6.
[2010-1077].
- - 1. Diversitate biologic Republica Moldova (engl.).
57(478)(047)

574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie


1173. Dicionar eco-bio-chimic : romn-englez-francez-rus / V. Donea, P. Chetru, N.
Sineac [et al.] ; red. t.: Petru Chetru ; Univ. Agrar de Stat din Moldova, Univ. de Stat din Moldova. Ch. : CEP USM, 2010. 413, [1] p. ; 17 x 26 cm.
Ind. latin: p. 281-413. 100 ex.
ISBN 978-9975-70-148-8 (eronat).
[2010-1070]
- - 1. Dicionar eco-bio-chimic : romn-englez-francez-rus
574+577+54(038)=00

577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic


Dicionar eco-bio-chimic : romn-englez-francez-rus. Vezi Nr 1173.

58 BOTANIC
1174. Calalb, Tatiana
Aronia melanocarpa (michx.) elliot : (structura, biotehnologia, biochimia fructelor) : [monografie] / Tatiana Calalb ; red. t.: A. Ciubotaru ; Acad. de tiine a Rep. Moldova, Inst. de Genetic
i Fiziologie a Plantelor. Ch. : "Digital Hardware" SRL, 2010. 148 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 129-148 (247 tit.). Rez.: lb. engl., rus. 60 ex.
ISBN 978-9975-4022-1-7.
[2010-1180].
- - 1. Plante angiosperme Fiziologie.
581.1:582.5/.9

25

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
611 Anatomie. Anatomie comparat
1175. Lucrri practice la Anatomia Omului : (Ghid pentru autoinstruire) : [n vol.] / T.
Lupacu, I. Catereniuc, L. Globa [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu", Catedra Anatomia Omului. Ed. a 2-a. Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL).
29 cm. ISBN 978-9975-9705-2-5.
[Vol.] 2 : Viscire. Sistemul Nervos Central. 2010. 292 p. : fig., tab. Bibliogr.: p. 291 (24
tit.). 300 ex. ISBN 978-9975-4074-3-4. [2010-1122].
- - 1. Anatomia omului.
611.81(076.5)

612 Fiziologie. Fiziologie comparat


1176. Grib, Livi
Sindromul metabolic: consideraii patogenetice, clinice i diagnostice : Monografie / Livi
Grib ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 166 p. : fig. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 140-163 (268 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-78-878-6 (n cop. tare).
[2010-1194].
- - 1. Metabolism.
612.015.3

614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor


1177. Iurie Pnzaru. Un specialist devotat serviciului de medicin preventiv : 50 [ani de la
natere] / Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al municipiului Chiinu, Centrul de Medicin
Preventiv municipal Chiinu. Ch. : S. n., 2008 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 43, [1] p. : fig., fot.
color ; 21 cm. (Notorieti ale Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat al municipiului Chiinu).
Lista lucr. t.-practice i metodico-didactice publ.: p. 31-33.
[2010-1167].
- - 1. Pnzaru, Iurie, 1958-, medic-epidemiolog Biografie.
614.4(092)

615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie


1178. Bejan, Valeriu
Elemente de propedeutic farmaceutic : Material didactic / Valeriu Bejan. Ch. : "Ericon"
SRL, 2010. 72 p.
Bibliogr.: p. 71 (12 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-9805-9-3.
[2010-1062].
- - 1. Farmaceutic.
615(075.8)

26

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1179. Farmacologie clinic : Man. pentru inst. de nv. sup. / col. de aut.: Victor Ghicavi,
Nicolae Bacinschii, Ludmila Bumacov [et al.] ; sub red. lui Victor Ghicavi. Ch. : CEP "Medicina"
al USMF, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 1067 p. : fig., scheme, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 1066-1067 (45 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-9912-4-7 (n cop. tare).
[2010-1213].
- - 1. Farmacologie clinic.
615.03(075.8)

1180. Matcovschi, Constantin


Ghid farmacoterapeutic : (medicamente omologate n Rep. Moldova) : Recomandat pentru
medici, farmaciti i studeni / Constantin Matcovschi, Vladimir Safta. Ch. : "Vector V-N" SRL,
2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 1296 p., [16] p. fig. color ; 21 cm.
Ind. alf.: p. 1239-1296. 3000 ex.
ISBN 978-9975-4048-5-3 (n cop. tare).
[2010-1203].
- - 1. Ghid farmacoterapeutic. 2. Medicamente Ghiduri.
615.2:616(036)

1181. Resursele i activitatea sistemului farmaceutic al Republicii Moldova : Anuarul statistic / Agenia Medicamentului ; au colab.: Angela Buzu, Elena Pun, Anna Maximciuc [et al.] ;
red. resp.: Mihai Lupu. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 30 cm.
2009. 2010. 59 p. : fig., tab. [2010-1214]
- - 1. Farmaceutic Republica Moldova Date statistice.
615(478)(083.41)
616 Patologie. Medicin clinic
616.1/.9 Patologie special
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
1182. Reactivitatea cardiovascular n insuficiena cardiac : [studiu] / Popovici Mihail,
Cobe Valeriu, Ciobanu Nicolae [et al.] ; IMSP Inst. de Cardiologie. Ch. : "Polidanus" SRL, 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 216 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 170 ex.
ISBN 978-9975-78-887-8 (n cop. tare).
[2010-1192].
- - 1. Insuficien cardiac. 2. Boli cardiovasculare.
616.12-008.46

1183. Vinevschi, Anatolie


Particularitile patogeniei ocului hemoragic pe fondal de intoxicaie acut cu alcool : [monografie] / Anatolie Vinevschi ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu",
Catedra Fiziopatologie i fiziopatologie clinic. Ch. : "Foxtrot" SRL, 2010. 126 p. : fig., tab. ; 30
cm.
Bibliogr.: p. 115-126 (238 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-4093-6-0.
[2010-1160].
- - 1.oc hemoragic Intoxicaii.
616.1:[615.099+616-099]

27

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie


1184. Botnaru, Victor
Pneumoniile : [studiu] / Victor Botnaru ; colab.: Doina Rusu, Dumitru Chesov, Victoria
Brocovschii. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 350 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 350 i la sfritul cap. 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-884-7 (n cop. tare).
[2010-1188].
- - 1. Pneumonie. 2. Boli pulmonare.
616.24-002

616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar


1185. Bazele hepatologiei : compendiu pentru studeni i rezideni : [n vol.] / VladaTatiana Dumbrava, Iulianna Lupaco, Elina Berliba [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie
"Nicolae Testemianu", Asoc. Medical "HEPATEG". Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2010. 15 x 21
cm. ISBN 978-9975-9896-5-7.
Vol. 1. 2010. 400 p. : fig., fig. color., fot., tab., [10] p. fig. color. Bibliogr.: p. 327-328
(35 tit.). 300 ex. ISBN 978-9975-9896-6-4. [2010-1127].
- - 1. Hepatologie.
616.36(075.8)

1186. Vol. 2. 2010. 416 p. : fig., fig. color, tab., [10] p. fig. color. Bibliogr.: p. 399 (25
tit.). 300 ex. ISBN 978-9975-9896-7-1. [2010-1128].
- - 1. Hepatologie.
616.36(075.8)

616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase


1187. Nivelul sntii publice i bunstrii sanitaro-epidemiologice a populaiei municipiului Chiinu n anul : [raport statistic] / Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al mun.
Chiinu, Centrul de Medicin Preventiv Municipal Chiinu ; red. ef Iurie Pnzaru ; au contribuit: Gheorghe Curecheru, Ludmila Antosii, Tudor Puiu [et al.]. Ed. a 3-a. Ch. : S. n., 2009
("Tipogr.-Sirius" SRL). 30 cm.
2008. 2009. 98, [1] p. : fig., tab. [2010-1144].
- - 1. Epidemiologie Municipiul Chiinu Date statistice.
616.9-036.2(478-25)(083.41)

1188. Scutelniciuc Otilia


Evaluarea riscului de infectare cu HIV n rndul adolescenilor cu risc sporit = Assessment
of Risc of HIV Infection Among Most at Risk Adolescents : raportul studiului : [pentru anii 20062010] / Otilia Scutelniciuc, Eugen Iliinschi ; consultani na.: Mihai Ciocanu, Oleg Barb, Stela
Bivol [et al.] ; Centrul Naional de Management n Sntate, Monitorizarea i Evaluarea Programelor Na. de Sntate, Observatorul Na. pentru Droguri. Ch. : S. n., 2010 ("Tipogr. Reclama"
SA). 90 ; 86 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Supravegherea comportamentului de risc asociat infeciei
HIV).
Tit,., text paral.: lb. rom., engl. Paginaie paral. Carte-valet (""). Bibliogr.
n notele de subsol. 300 ex.
ISBN 978-9975-4037-8-8.
[2010-1183].

28

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Infecie HIV Adolesceni (rom., rus).


616.98:578.828HIV-053.6(047)=135.1=111

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale
1189. avga, Nicolae
Displazii lombo-sacrale ale coloanei vertebrale la copil : [monografie] / Nicolae avga ; sub
red.: Eva Gudumac ; Clinica de Vertebrologie, Ortopedie i Traumatologie. Ch. : S. n., 2010
(Tipogr. "Foxtrot" SRL). 225 p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 200-221 (348 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4093-3-9.
[2010-1151].
- - 1. Regiune lombo-sacral Copii Tratament ortopedo-medical.
617.559-053.2:616.711-07

618 Ginecologie. Obstetric


1190. Ghidul practic de profilaxie al cancerului de col uterin / aut.: Codreanu N. P., Friptu
V. G., Strtil M. [et al.]. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 44 p. : scheme, tab.
color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 39-42 (101 tit.). Apare cu sprijinul financ. al companiei "GlaxoSmithKline".
[2010-1233].
- - 1. Col uterin Cancer Profilaxie. 2. Cancer de col uterin Profilaxie.
618.14-006-084
1191. temberg, Marc
Dezvoltarea tiinei obstetrico-ginecologice n Moldova = / Marc temberg. Ch. : S. n., 2010 ("Tipogr. Reclama"
SA). 182 ; 184 p., [10] f. fot. color ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Bibliogr.: p. 79-82 (52 tit.) i n text. Lista disertaiilor susinute n 65 de ani a USMF "Nicolae Testemianu": p. 94-104. Paginaie paral. Carte-valet
(""). Apare cu sprijinul financiar al Reprezentanei Companiei Farmaceutice Ungare "Gedeon Richter n Rep. Moldova, Glc B., Maciuca V. G. [et al.]. 100 ex.
ISBN 978-9975-4037-7-1.
[2010-1054].
- - 1. Obstetric nvmnt superior Republica Moldova (rom., rus). 2. Ginecologie
nvmnt superior Republica Moldova (rom., rus). 3. nvmnt superior medical Republica Moldova (rom., rus).
618(478)(091)+378.661(478)=135.1=161.1

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


621 Construcia de maini n general. Tehnic nuclear. Electrotehnic. Tehnologie mecanic
1192. Gheorghe, Ctlin
Dimensionarea ecologic a produselor industriale : [pentru uzul studenilor] / Ctlin Gheorghe. Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009. 206 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 197-202 (147 tit.). 50 ex.

29

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

ISBN 978-9975-63-303-1.
[2010-1101].
- - 1. Construcia de maini Proiectri ecologice.
621:574(075.8)

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

630 Silvicultur
1193. /
, , T [ .] ; Agenia "Moldsilva". Ch. : .E.-P. "tiina",
2010 (Combinatul Poligr.). 91, [1] p. : fot. color ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 74-75 (36 tit.). . . . .
- -. 1500 ex.
ISBN 978-9975-67-660-1.
[2010-1110].
- - 1. Silvicultur Republica Moldova (rus).
630(478)

631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.4 tiina solului. Pedologie. Cercetri pedologice
1194. , . .
/ . . ,
. . , . . ; . . .-. -
. x-. : , 2010. 216, [1] p. : fig. color, tab. ; 21 cm. 80- . .-. - . x-
Bibliogr.: p. 206-215 (129 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-4115-6-1 (n cop. tare).
[2010-1176].
- - 1. Proprietile solului (rus).
631.4:631.587

631.5 Lucrri agricole


1195. Istorii de succes : Proiectul "Servicii de consultan cu privire la adaptarea la secet" / Agenia Na. de Dezvoltare Rural ACSA. [Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010]. 32 p.: imagini
; 20 cm.
F. f. de tit.
[2010-1165].
- - 1. Lucrri agricole Secet Protecie.
631.5:551.577.38
632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia plantelor
1196. Bdru, Sergiu

30

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Fizopatologia : [pentru uzul studenilor] / Sergiu Bdru ; ref. t.: Leonid Volociuc, Nichita
Croitoru ; Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). 360
p. : fig. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 351-353 (44 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4044-0-2 (n cop. tare).
[2010-1152].
- - 1. Fiziopatologie.
632.9(075.8)

633 Cultura plantelor de cmp


Rolul culturilor leguminoase i furagere n agricultura Rep. Moldova. Vezi Nr 1197.
, . Vezi Nr 1198.
635 Plante de gradin. Grdinrit
1197. , : .-.
., 80- - : [. . .. - . - ] / . . .-. -
. xo-; .: . . , . . , . . [ .]. :
, 2010. 243, [1] p. : des., tab. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfritul art. 300 ex.
ISBN 978-9975-4115-5-4.
[2010-1084].
- - 1. Plante de cmp Cultivare (rus). 2. Plante de grdin Cultivare (rus).
635+633(082)

635.1/.8 Legume. Grdini culinare i de zarzavat


1198. "Rolul culturilor leguminoase i furajere n agricultura Rep. Moldova", conf.
intern. (2010 ; Chiinu). Rolul culturilor leguminoase i furajere n agricultura Republicii Moldova : Materialele conf. intern., Rep. Moldova, Bli, 17-18 iun. 2010 / col. red.: Vozian Valeriu,
Taran Mihail, Boaghii Ion [et al.]. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 374, [2] p. : fig.,
tab. ; 25 cm.
Antetit.: Min. Agriculturii i Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de tiine a Moldovei, Inst. t.-Practic de Fitotehnie [et al.]. Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la
sfritul art. ISBN 978-9975-78-883-0 (n cop. tare). 1000 ex. [2010-1190].
- - 1. "Rolul culturilor leguminoase i furajere n agricultura Republicii Moldova" Conferin
internaional (rom., rus).
635.1/.8+633.2/.3(082)=135.1=161.1

638 ntreinerea, creterea i utilizarea insectelor i a altor artropode


1199. Beliu, Mihai
Afaceri n apicultur / Mihai Beliu, Nicolae Buctaru, Tamara Beliu ; Agenia Na. de Dezvoltare Rural. (Ed. rev. i compl.). Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 120 p. : fig.,
tab., [8] p. : fig. color ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 111 (10 tit.). 2000 ex.
ISBN 978-9975-9702-6-6.
[2010-1185].

31

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

- - 1. Apicultur.
638.1:334.7

654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)


1200. Carte de telefoane. Raionul Floreti : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom. [Ed.
a 2-a]. Ch. : "Mitra-Grup" SA, 2009. 344 p., [10] p. fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4053-8-6.
[2010-1178].
- - 1. Linii telefonice Raionul Floreti Republica Moldova Carte de telefoane. 2. Raionul
Floreti Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

657 Contabilitate
1201. Dolghi, Cristina
Contabilitatea rezervelor i a provizioanelor. Contabilitatea subveniilor : (Suport didactic) /
Cristina Dolghi, Galina Morari ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de tiine Econ., Catedra Contabilitate i Informatic Econ. Ch. : CEP USM, 2010. 92, [1] p. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 56-59 (41 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-70-943-9.
[2010-1107].
- - 1. Contabilitate Conturi.
657.4(075.8)

1202. Sajin, Iurie


Probleme ale contabilitii i auditului decontrilor comerciale : (Monografie) : [pentru uzul
studenilor] / Iurie Sajin, Alexandru Nederia ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : ASEM,
2010. 231 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 197-208 (156 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-75-524-5.
[2010-1173].
- - 1. Contabilitate.
657(075)

659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul


1203. Consultri publice privind politicile de media / Asoc. Presei Independente ; coord.
de proiect: Petru Macovei ; au contribuit: Ion Ciumeica, Tudor Iacenco, Valeriu Diaconu [et al.].
Ch. : S. n., 2010 [Tipogr. "Bons Offices" SRL]. 85, [1] p. : tab. ; 24 cm.
Texte: lb. rom., rus. Apare cu sprijinul financiar al Ambasadei SUA n Rep. Moldova.
Broat.
[2010-1140].
- - 1. Mass-media Consultri publice.
659.2

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului

32

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1204. Reguli generale privind fabricarea produciei vinicole : Culegere / Instituia Public
Inst. t.-Practic de Horticultur i Tehnologii Alimentare, Uniunea Oenologilor din Rep. Moldova ;
col. red.: Taran N., Rusu E., Soldatenco E. [et al.] ; sub red. t. a lui Taran N. i Soldatenco E.
Ch. : UASM, 2010. 440 p. : tab. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., rus. 300 ex.
ISBN 978-9975-64-188-3 (n cop. tare)
[2010-1060].
- - 1. Vinificaie Reglementri tehnice.
663.25(083)=135.1=161.1

1205. Utilaj tehnologic n industria alimentar : [manual : n 2 vol.] / Grigore Ganea, Gheorghe Gorea, Dorel Cojoc [et al.]. Ch. : "Litera AVN" SRL, 2010 (Tipogr. Ed. "Universul"). 21
cm. ISBN 978-9975-910-44-6.
Vol. 2. 2010. 325, [2] p. : fig. 1000 ex. ISBN 978-9975-74-065-4 (n cop. tare).
[2010-1093].
- - 1. Utilaj tehnologic Industrie alimentar. 2. Industrie alimentar Utilaje.
664(075.8)

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria mbrcmintei, confeciilor. Fabricarea articolelor de toalet i ngrijirea general
1206. Vieru, Lidia
Mic dicionar de confecii : rus-romn / Lidia Vieru ; Inst. de Filologie al Acad. de tiine a
Moldovei, Centrul Na. de Terminologie. Ch. : "Foxtrot" SRL, 2009. 101 p. ; 21 cm.
Text: lb. rom., rus. 300 ex.
ISBN 978-9975-9884-8-3.
[2010-1161].
- - 1. Dicionar de confecii.
687.1(038)=135.1=161.1

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTUR
Olaru, Nicolae. Istoria satului i mnstirii Frumoasa. Vezi Nr 1287.

78 MUZIC
Am strns toamn dup toamn. Vezi Nr 1249.
1207. ,
: (. . . . ) / . . : . ., 2010 (Tipogr. "Primex Com" SRL). 38 p. : n. muz. ; 20 cm.
. . . . . 500 ex.
ISMN 979-0-3480-0068-8.
ISBN 978-9975-9634-5-9.
[2010-1119].

33

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

- - 1. Muzic vocal (rus).


784.3

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
1208. Educaie fizic : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep. Moldova ; echipele de lucru: Grimalschi Teodor, Boian Ion, Sava Panfil [et al.]. [Ed. a 2-a]. Ch. :
.E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 27, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 27-28 (24 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 1450 ex.
ISBN 978-9975-67-665-6.
[2010-1255].
- - 1. Educaie fizic Curriculum.
796(073.3)

1209. Idem n lb. rus : : 10-12 . / trad. din


lb. rom.: Teodor Grimalschi. [Ed. a 2-a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL).
31 p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 30-31 (24 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 615 ex.
ISBN 978-9975-67-698-4.
[2010-1256].
- - 1. Educaie fizic Curriculum (rus).
796/799(073.3)

1210. : [ ]. . : "Tipogr.-Sirius" SRL,


2010. 140 p. : il. ; 30 cm.
400 ex.
ISBN 978-9975-9896-8-8.
[2010-1120].
- - 1. Fotbal ndrumare (rus).
796.332(036)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
1211. Pietraru, Gheorghe
Exerciii pentru corectarea unor defecte de diciune : Ghid metodic pentru pedagogii de "Arta vorbirii scenice" din nvmntul artistic sup. i pentru studenii de la spec. "Arta actorului" /
Gheorghe Pietraru ; red. t.: Tatiana Comendant ; Acad. de Muzic, Teatru i Arte Plastice, Fac.
"Arte Dramatice i Management Artistic", Catedra "Arta Actorului". Ch. : "Primex Com" SRL,
2010. 24 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (5 tit.). 30 ex.
ISBN 978-9975-4073-6-6.
[2010-1097].
- - 1. Arta vorbirii Diciune.
808.5:612.78(076.5)

811 Limbi individuale

34

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1212. Hanganu, Aurelia


Elemente latineti i greceti n limbile moderne : [dicionar] / Aurelia Hanganu, Elena
Varzari, Valentina Negru ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie. Ch. : S. n., 2010 (F.E.P. "Tipogr. Central"). 665 p. ; 24 cm.
Ind. latin: p. 573-665. 200 ex.
ISBN 978-9975-78-869-4.
[2010-1193].
- - 1. Limbi europene Elemente greco-latine.
811374.2373.4

1213. Limbi strine I : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep. Moldova ; echipele de lucru: Guu Ion, Brnz Eugenia, Gorea Ana [et al.]. [Ed. a 2-a]. Ch. : .E.-P.
"tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 51, [1] p. : tab. ; 20 cm. ISBN 978-9975-67-679-3.
(Curriculum naional).
Text: lb. rom. Bibliogr.: p. 51-52 (40 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale.
1900 ex.
ISBN 978-9975-67-680-9.
[2010-1245].
- - 1. Limbi strine Curriculum.
811(073.3)

1214. Idem n lb. rus : I : 10-12 . / trad.: Elena


apa. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 64 p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum
naional). ISBN 978-9975-67-703-5.
Text: lb. rus. Bibliogr.: p. 63-64 (40 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale.
815 ex.
ISBN 978-9975-67-704-2.
[2010-1267].
- - 1. Limbi strine (rus).
811(073.3)

1215. Limbi strine II : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep. Moldova ; echipele de lucru: Guu Ion, Brnz Eugenia, Voroniuc Silvia [et al.]. [Ed. a 2-a]. Ch. :
.E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI"). 47, [1] p. : tab. ; 20 cm. ISBN 978-9975-67-679-3.
(Curriculum naional).
Text: lb. rom. Bibliogr.: p. 47-48 (28 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale.
1400 ex.
ISBN 978-9975-67-681-6.
[2010-1246].
- - 1. Limbi strine Curriculum.
811(073.3)

1216. Idem n lb. rus : II : 10-12 . / trad.: Elena


Gheorghi. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 2010. 55 p. ; 20 cm.
(Curriculum naional). ISBN 978-9975-67-703-5.
Text: lb. rus. Bibliogr.: p. 55 (28 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale.
564 ex.
ISBN 978-9975-67-706-6.
[2010-1268].

35

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

- - 1. Limbi strine (rus).


811(073.3)

811.111 Limba englez


1217. At the Crossroads : Student's Book 12 : [manual] / Galina Chira, Margareta
Duciac, Maria Gsc [et. al.] ; comisia de evaluare: Virginia Iastremschi, Cornelia Cincilei, Angela
Cazacu ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. [Ed. a 3-a]. Ch. : Arc SRL, 2010 (Combinatul
Poligr.). 127, [1] p. : il., tab. ; 26 cm. (English awareness).
18400 ex.
ISBN978-9975-61-570-9.
[2010-1218].
- - 1. Limba englez.
811.111'243(075.3)

1218. Sajina, Irina


Test Your English : Test Samples for the 3nd Form / Irina Sajina, Lorina Bujor, Doina Tolico.
Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 52 p. : il. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9846-6-9.
[2010-1082].
- - 1. Limba englez Teste.
811.111(079)

, . . Written and Oral Translation : (russianenglish / englishrussian).


Vezi Nr 1237.
1219. -, - / .: . .
Ch. : "Biblion" SRL, 2010 (. ). 640 p. ; 15 cm. (Billion).
12000 ex.
ISBN 978-9975-112-19-2 (n cop. tare)
[2010-1094].
- - 1. Dicionar englez-rus, rus-englez.
811.111'374.822=161.1+811.161.1'374.822=111

811.112.2 Limba german


1220. Corcevschi, Svetlana
Deutsch: gesellschaftspolitische Lexik und texte : Culeg. de texte i exerciii / Svetlana
Corcevschi, Lilia Bacal, Cristina Zban ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. i Lit. Strine,
Catedra Lb. Germanice, Catedra Traducere. Ch. : CEP USM, 2010. 132, [1] p. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-940-8.
[2010-1105].
- - 1. Limba german Lexicologie.
811.112.2'373(076.5)

1221. Roga, Victoria


Negaia: modaliti de redare n limbile german i romn : (st. contrastiv-tipologic) : Monografie / Victoria Roga ; consultant t.: Wolfang Dahmen ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb.
i Lit. Strine, Fac. de Litere. Ch. : CEP USM, 2010. 190 p. ; 20 cm.
36

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Text: lb. rom., germ. Adnot.: lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 170-185 (213 tit.). Ind. de materie, nume: p. 184-192. 50 ex.
ISBN 978-9975-70-975-0.
[2010-1069].
- - 1. Limba german Negaie (rom., germ.). 2. Limba romn Negaie (rom., germ.).
811.112.2'2/'44+811.135.12'2/44

811.133.1 Limba francez


1222. Ciobanu, Zinaida
La grammaire franaise au lyce : Cahier d'exercices : (10-e, 11-e et 12-e) / Zinaida
Ciobanu, Margareta Cozearschi. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 96 p. : tab. ; 24
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9702-5-9.
[2010-1187].
- - 1. Limba francez Gramatic.
811.133.136(075.3)

1223. Ciobanu, Zinaida


Le franais : La comprhension crite au lyce : 27 tests pour entraner tes comptences en
10-e, 11-e et 12-e afin de te prsenter en bonne forme au BAC / Zinaida Ciobanu, Margareta
Cozearschi. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 64 p. : tab. ; 24 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-9702-4-2.
[2010-1186].
- - 1. Limba francez Teste.
811.133.1(079)

1224. Cotlu, Maria


Manuel de Franais : 8e / Maria Cotlu, Maria Guzun, Maria Scobioal ; comisia de evaluare: Viorica Grosu, Lidia Ciolacu, Iulia Priscaru ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. [Ed. a 3-a].
Ch. : Arc, 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). 159 p. : des., il color, tab. ; 26 cm.
37000 ex.
ISBN 978-9975-61-564-8.
[2010-1125].
- - 1. Limba francez.
811.133.1(075.3)

1225. Gean, Mariana


L'expression crite en franais langue etrangre : [pentru uzul elevilor] / Mariana Gean.
Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). 154 p. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 150-152 (52 tit.) i n notele de subsol. 20 ex.
ISBN 978-9975-922-96-8.
[2010-1156].
- - 1. Limba francez.
811.133.1(075.3)

37

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

1226. Lecture, langage et expression : [manual] / Emilia Bulgac, Lidia Ranga, Serafima
Lupan [et al.]. Ed. a 3-a. Ch. : Cartier, 2010 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 254, [5] p. : tab. ;
24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
500 ex.
ISBN 978-9975-79-636-1.
[2010-1230].
- - 1. Limba francez Lexiocologie.
811.133.1'373.74(075.8)

1227. Le franais : modles de test pour lexamen de baccalaurat : [cl. a 12-a] / Tatiana
Petcu, Doina Bogdna, Inga Cuculescu-Galben [et al.]. Ch. : Lyceum, 2010 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 68 p. ; 24 cm. (Absolvire).
5000 ex.
ISBN 978-9975-9827-4-0.
[2010-1080].
- - 1. Limba francez Teste.
811.133.1(079)

1228. Manuel de Franais : cl. / Maia Cotelea, Larisa Cznescu, Zinaida Ciobanu [et
al.] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Combinatul Poligr.). 151, [1]
p. ; 27 cm.
32650 ex.
ISBN 978-9975-67-674-8
[2010-1114].
- - 1. Limba francez.
7e

811.133.1(075.3)

1229. Manuel de Franais : 9e / Cezaria Vasilache, Ala Bujor, Eufrosinia Axenti [et al.] ;
comisia de evaluare: Viorica Grosu, Lidia Ciolacu, Iulia Priscaru ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. [Ed. a 3-a]. Ch. : Arc, 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). 159 p. : des., il. color ; 26 cm.
37000 ex.
ISBN 978-9975-61-563-1.
[2010-1124].
- - 1. Limba francez.
811.133.1(075.3)

1230. Mitru, Vasile


Le franais de l'alimetation : Guide gastronomique franais-roumain / Vasile Mitru, Raisa
Botnaru. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 384 p. : fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 343 (10 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-879-3 (n cop. tare).
[2010-1189].
- - 1. Ghid de conversaie francez-romn.
811.133.1-25:641/642=133.1=135.1

811.135.1 Limba romn


1231. Limba i literatura romn : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al
Rep. Moldova ; col. de aut.: Adrian Ghicov, Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan [et al.]. [Ed. a 3-

38

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 43, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 43-44 (25 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 2150 ex.
ISBN 978-9975-67-671-7.
[2010-1242].
- - 1. Limba romn Curriculum. 2. Literatur romn Curriculum.
811.135.1+821.135.1.09(073.3)

1232. Limba i Literatura Romn : Man. pentru cl. a 11-a / Tamara Cristei, Tatiana
Cartaleanu, Olga Cosovan [et al.] ; comisia de evaluare: Viorica Bolocan, Veronica Blici, Maria
Suruceanu [et al.] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : Cartdidact, 2010 (Tipogr. "Balacron"
SRL). 261, [3] p. : fig., tab. ; 26 cm.
ISBN 978-9975-940-95-5.
[2010-1150].
- - 1. Limba romn. 2. Literatur romn Critic i interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)

1233. Limba i literatura romn : Pentru instituiile cu lb. rus de instruire : Curriculum
pentru cl. a 10-a 12-a / Min. Educaiei al Rep. Moldova ; echipele de lucru: Cazacu Tamara,
Nicolaescu-Onofrei Liliana, Feteasco Rodica [et al.]. [Ed. a 3-a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010
(Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 35, [1] p. : tab. 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 34-36 (65 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 800 ex.
ISBN 978-9975-67-678-6.
[2010-1244].
- - 1. Limba romn Alolingvi Curriculum. 2. Literatur romn Alolingvi Curriculum.
811.135.1+821.135.1.09'243 (073.3)

Roga, Victoria. Negaia: modaliti de redare n limbile german i romn. Vezi Nr 1221.
811.161.1 Limba rus
1234. , . .
: 5 . : . . . . / . . , . . ; - . . . : "Vector V-N" SRL, 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 335, [1] p. : il. color ; 24 cm.
12000 ex.
ISBN 978-9975-4048-9-1.
[2010-1202].
- - 1. Limba rus. 2. Literatur rus Critic i interpretare.
811.161.1+821.161.1.09(075.3)

1235. , . .
: 9 . : . . . . / . . , . . ; - . . . : "Vector V-N" SRL, 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 383, [1] p. : il. ; 24 cm.
12000 ex.
ISBN 978-9975-4048-6-0.
[2010-1209].
- - 1. Limba rus. 2. Literatur rus Critic i interpretare.

39

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

811.161.1+821.161.1.09(075.3)

1236. : 10-12 . / Min. Educaiei al Rep.


Moldova ; . .: , , [ .]. [Ed. a 2a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 47, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 47-48 (68 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 800 ex.
ISBN 978-9975-67-672-4.
[2010-1243].
- - 1. Limba rus Curriculum (rus). 2 Literatur rus Curriculum (rus).
811.161.1+821.161.1.09(073.3)

1237. , . .
Written and Oral Translation : (russianenglish / englishrussian) : . .
3 / . . ; . .
; . -, . ., . -.
. . : . -, 2010 (Tipogr. "Valinex" SRL). 116 p. : tab. ; 20 cm.
Text: lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul cap. 100 ex.
ISBN 978-9975-9628-7-2.
[2010-1145].
- - 1. Limba rus Traducere scris i oral Limba englez. 2. Limba englez Traducere scris i oral Limba rus.
811.161.1'25+811.111'25(076.5)

-, - . Vezi Nr 1219.
811.161.2 Limba ucrainean
1238. i ia : i 10-12 . / .: ii ,
, [ .] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : .E.-P.
"tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 51, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 51-52 (39 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 100 ex.
ISBN 978-9975-67-666-3.
[2010-1239].
- - 1. Limba ucrainean Curriculum (ucr.). 2. Literatur ucrainean Curriculum (ucr.).
811.161.2+821.161.2.09(073.3)

1239. : 9 . / . . , A. I.
ii, A. I. [ .] ; comisia de experi: Katerina Kojuhar, Natalia Tarasova,
Albina Liunivsika [et al.] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr.
"Serebia" SRL). 297, [6] p. : fig., tab. ; 24 cm.
1050 ex.
ISBN 978-9975-67-677-9.
[2010-1138].
- - 1. Limba ucrainean. 2. Literatur ucrainean Critic i interpretare (ucr.).
811.161.2+821.161.2.09(075.3)

811.163.2 Limba bulgar

40

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1240. : 5 . / , ,
[ .] ; comisia de experi: Tamara Kasir, Ludmila Popova, Ecaterina Petrova [et
al.] ; - . . , . [Ch. : Cartier, 2010] (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 256 p. : il., tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana
Nicolaescu-Onofrei).
1020 ex.
ISBN 978-9975-79-632-3.
[2010-1206].
- - 1. Limba bulgar. 2. Literatur bulgar Critic i interpretare (bulg.).
811.163.2+821.163.2.09(075.3)

1241. : 10-12 . / Min. Educaiei al Rep.


Moldova ; : . , , . Ch. :
.E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 51, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 51-52 (20 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 100 ex.
ISBN 978-9975-67-669-4.
[2010-1240].
- - 1. Limba bulgar Curriculum (bulg.). 2. Literatur bulgar Curriculum (bulg.).
811.163.2+821.163.2.09(073.3)

1242. : 9 . / ,
, [ .] ; comisia de experi: Ludmila Popova, Tamara Kassir, Ecaterina
Petrova [et al.] ; - . [Ed. a 2-a]. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 320 p. : il., tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana NicolaescuOnofrei).
Aut. sunt indicai pe cop. 1020 ex.
ISBN 978-9975-79-633-0.
[2010-1207].
- - 1. Limba bulgar. 2. Literatur bulgar Critic i interpretare (bulg.).
811.163.2+821.163.2.09(075.3)

811.512.165 Limba gguz


1243. Gagauz dili hem literaturas : Kurikulum 10-12 klaslarna deyni / avtorlar:
Stoletneaia Anna, Mavrodi Mariya, Uzun Oksana [et al.] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. :
.E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 31, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 31-32 (48 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 100 ex.
ISBN 978-9975-67-670-0.
[2010-1241].
- - 1. Limba gguz Curriculum (gguz). 2. Literatur gguz Curriculum (gguz).
811.512.165+821.512.165(073.3)

1244. Gagauz dili hem literatura okumaklari : 5-inci kl. / I. D. Bankova, I. I. Baboglu, A. I.
Stoletnya [et al.] ; comisia de evaluare: Oxana Uzun, Maria Pandur ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). 259 p. : il. color ; 24 cm.
2150 ex.
ISBN 978-9975-67-675-5.
[2010-1137].

41

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

- - 1. Limba gguz. 2. Literatur gguz Critic i interpretare (gguz).


811.512.165+821.512.165.09(075.3)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
1245. Aforisme hazlii i nu prea : [n vol.] / sel. adapt. din presa rus de la Chiinu de
Dumitru ra. Ch. : Fundaia "Draghitea", 2009. 14 cm. ISBN 978-9975-9633-5-0.
[Vol.] 7. 2009. 56 p. 500 ex. ISBN 978-9975-4030-7-8. [2010-1044].
- - 1. Aforisme.
821-84

1246. Bancuri : [n vol.] / sel. adapt. din presa rus de la Chiinu de Dumitru ra. Ch.
: Fundaia "Draghitea", 2009. 14 cm. ISBN 978-9975-9633-3-6.
[Vol.] 7. 2009. 84 p. 500 ex. ISBN 978-9975-4030-8-5. [2010-1045].
- - 1. Bancuri.
821-36

821.111(73) Literatur american, n limba englez


1247. Twain, Marc
Prin i ceretor : [roman] / Marc Twain ; trad. din engl. de Radu Ttruc ; cop. Vitalie
Coroban. Ch. : Cartier, 2010 (Combinatul Poligr.). 190, [2] p. ; 18 cm. (Cartier popular clasic).
Numele adevrat al aut.: Samuel Langhorne Clemens. Tit. orig.: The prince and the pauper. 800 ex.
ISBN 978-9975-79-631-6.
[2010-1115].
- - 1. Literatur englez Romane.
821.111(73)-31 Twain

821.133.1 Literatur francez


1248. Dumas, Alexandre
Cei trei muchetari : [roman] / Alexandre Dumas ; trad. din fr. de Daniela Popescu ; cop.
Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2010 (Combinatul Poligr.). 633, [3] p. ; 18 cm. (Cartier popular
clasic).
Tit. orig.: Les trois mousquetaires. 800 ex.
ISBN 978-9975-79-630-9.
[2010-1116].
- - 1. Literatur francez Romane.
821.133.1-31 Dumas

821.135.1 Literatur romn


1249. Am strns toamn dup toamn : Texte de cntece romneti ndrgite / sel.: Maria Albu ; prez. graf.: tefan Dumbrvianu. Ch. : "Labirint-Cutasevici" I, 2010. 64 p. ; 19 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-943-99-4.

42

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-1135].
- - 1. Literatur romn Versuri melodice.
821.135.1-192+784.3

821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova


1250. Agachi, tefan
Timpuri i nravuri : epigrame i aforisme / tefan Agachi (caricaturi, cop.). Ch. :
"Disigma" SRL, 2010 (Tipogr. "Balacron" SRL). 112 p. : des. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4094-7-6.
[2010-1136].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Epigrame Aforisme.
821.135.1(478)-193.2 Agachi

1251. Apetroaiei, Maria


n culisele vieii : roman / Maria Apetroaiei. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). 128 p. ; 20
cm.
120 ex.
ISBN 978-9975-922-97-5.
[2010-1179].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane.
821.135.1(478)-31 Apetroaiei

1252. Chicu, Efim


Amorebieta : Roman / Efim Chicu. Ch. : "Primex Com" SRL, 2010. 176 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4073-7-3.
[2010-1095].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane.
821.135.1(478)-31 Chicu

1253. Ciocanu, Anatol


Ora srutului : poezii / Anatol Ciocanu ; pref.: Ioan Mnscurt ; postf.: Vitalie Rileanu.
Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2010. 199, [1] p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-4075-6-4.
[2010-1238].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Ciocanu

1254. Cutasevici, Gheorghe


Suprema tain providena : (poem) / Gheorghe Cutasevici ; prez. graf.: Constantin
Chirtoac. Ch. : "Labirint-Cutasevici" I, 2010. 31, [1] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-943-96-3.
[2010-1134].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poeme.
821.135.1(478)-1 Cutasevici

1255. Diordiev, Ion


43

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Pinea mea cald : [aforisme] / Ion Diordiev ; sel., red. i sistematizare de Vasile D. Ciubuc ;
il.: Radu Diordiev. Ed. jubiliar. Ch. : "Balacron" SRL, 2010. 162, [1] p. : il., [1] f. portr. ; 22
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-100-69-4.
[2010-1132].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Aforisme.
821.135.1(478)-84 Diordiev

1256. Erizanu, Maria-Paula


Aceasta e prima mea revoluie. Furai-mi-o = Cest premire rvolution. Volez-la moi =
This is my first revolution. Steal it : [eseuri] / Maria-Paula Erizanu ; fot: Gleb Garanici, Veronique
North-Minca, Doru Dumitru [et al.] ; cop.: Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2010 (Combinatul
Poligr.). 135, [2] p. : fot. ; 21 cm. (Colecia C(art)ier / coord. de Igor Mocanu).
Tit., text paral.: lb. rom., engl., fr. 510 ex.
ISBN 978-9975-79-625-5 (n cop. tare).
[2010-1109].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova (rom., engl., fr.).
821.135.1(478)-3 Erizanu=135.1=111=133.1

1257. Garaz, Mihail


Opere complete : n 6 vol. : Pentru tinerii cititori / Mihail Garaz ; ed. ngrijit de Ana Garaz ;
cuv. nainte: Timofei Roca ; coord.: Alexandra Cucu ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos,
2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 20 cm. ISBN 978-9975-51-104-9.
Vol. 5 : [Povestiri]. 2010. 389, [3] p. : il. 100 ex. ISBN 978-9975-51-139-1. [20101055].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Povestiri.
821.135.1(478)Garaz1+821.135.1(478)-3 Garaz

1258. Izba, Zina


Reduta neuitrii : versuri / Zina Izba ; pref.: Iano urcanu, Claudia Partole ; graf.: Victoria
Ocar. Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 61, [3] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-151-3.
[2010-1056].
- - 1. Literatur romn din Republic Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Izba

1259. Ladaniuc, Victor


Cu drag de voi : Rvae de dragoste / Victor Ladaniuc ; cop.: Aurel Guu. Ch. : Fundaia
"Draghitea", 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 533, [1] p. : fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-9895-3-4.
[2010-1079].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-9 Ladaniuc

1260. Tarlapan, Efim


Zmbete pentru export : (Made in Daco-Romania) : [satire, fabule, epigrame, aforisme] /
Efim Tarlapan ; pref. de George Corbu. Ch. : Labirint, 2010. 150 p. ; 22 cm.
44

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

100 ex.
ISBN 978-9975-943-98-7.
[2010-1133].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Versuri satirice Epigrame Fabule.
821.135.1(478)-1 Tarlapan

1261. Tataru,Victoria
Strig-m cu numele tu : [versuri] / Victoria Tataru ; des.: Margareta Chicati. Ch. :
"Editerra-Prim" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 158 p. : des. ; 12 x 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9803-7-1.
[2010-1204].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Tataru

1262. opa, Tudor


Voievozii izbnzilor : (Povestiri documentare) / Tudor opa ; fot.: Pavel Blan, Andrei
Mardare, Tudor Iovu [et al.]. Ch. : Fundaia "Draghitea", 2010 ("Bons Offices" SRL). 383, [1]
p. : fot., fot. color ; 21 cm.
800 ex.
ISBN 978-9975-9895-4-1 (n cop. tare).
[2010-1224].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Scrieri documentare.
821.135.1(478)-94 opa

1263. Vakulovski, Alexandru


157 de trepte spre iad, sau Salvai-m la Roia Montan : Roman / Alexandru Vakulovski ;
cop.: Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2010 (Combinatul Poligr.). 117, [1] p. 20 cm. (Colecia
"Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Pun).
610 ex.
ISBN 978-9975-79-635-4.
[2010-1215].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane.
821.135.1(478)-31 Vakulovski

1264. Vlcu, Mihai


Pe o palm de Univers : Poezie / Mihai Vlcu. Ch. : AIS "Moldpres", 2010. 124 p. ; 21
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4076-4-9.
[2010-1091].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-14 Vlcu

821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova


1265. ,
: / ; .: . . : "Inversia-Dub" I, 2010. 91, [5] p. : des. ; 20 cm.
150 ex.

45

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

ISBN 978-9975-4088-3-7.
[2010-1046].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie Povestiri (rus).
821.161.1(478)-1+821.161.1(478)-3

1266. ,
: . / ; .: . . . : "Grafic
Design" SRL, 2010. 226 p. ; 13 x 17 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-4049-7-6 (n cop. tare).
[2010-1177].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1

1267. ,
: [eseuri] / , -. :
"", 2010. 86, [2] p.: il. ; 20 cm.
Bibliogr. n note: p. 84-85 (45 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-4110-0-4.
[2010-1067].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Eseuri (rus).
821.161.1(478)-4[+ -]

1268. ,
: / ; cop.: Ruxanda Romanciuc. . : Pontos,
2010 (Tipogr. "Dinamo-MA" S). 179, [1] p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-159-9.
[2010-1063].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Povestiri (rus).
821.161.1(478)-34

1269. ,
: / . . : . ., 2010
("Tipogr. Reclama" SA). 68, [1] p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9687-4-4.
[2010-1181].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie Povestiri (rus).
821.161.1(478)-1+821.161.1(478)-3

821.512.165 Literatur gguz


Gagauz dili hem literaturas. Vezi Nr 1243.

46

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

82/821-93 Literatur artistic pentru copii


821-93 Literatur pentru copii
1270. Csua iepuraului : [poveti] / trad. din lb. rus i adapt. de George Gheu ; pict. :
Igor Prihodkin. Ch. : "Biblion" SRL, 2010 (Combinatul Poligraf. or. Tveri, Rusia). 63, [1] p. : il.
color ; 22 cm. (Cinci poveti) (Billion).
Tit. orig.: . 5000 ex.
ISBN 978-9975-112-28-4 (n cop. tare).
[2010-1149].
- - 1. Literatur pentru copii Poveti.
821-93

Ghicitori. Vezi Nr 1154.


821.111-93 Literatur englez
821.135.1-93 Literatur romn
821.135.1(478)-93 Literatur romn din Republica Moldova
1271. Deladolna, Gheorghe Maxian
Povestirile lui mo Cotolei : (Comorile turceti) / Gheorghe Maxian Deladolna ; pict.:
Valentina Panu-Panco. Ch. : Pontos, 2010 ("Tipogr. Reclama" SA). 54, [2] p. : il. color ; 24
cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-51-146-9.
[2010-1053].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Deladolna

1272. Dumbrvianu, tefan


Melcul i furnicua : (poezii i ghicitori cu des. pentru colorat) / tefan Dumbrvianu. Ch. :
Labirint, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 15 p. : des., des. color ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-943-97-0.
[2010-1139].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie Ghicitori.
821.135.1(478)-93 Dumbrvianu

82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii


821(100).0 Literatur universal
1273. Literatura universal : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep.
Moldova ; echipele de lucru: Ghicov Adrian, Leahu Nicolae, Leahu Raisa [et al.]. Ch. : .E.-P.
"tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 35, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 32-36. Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 1350 ex.
ISBN 978-9975-67-682-3.
[2010-1247].
- - 1. Literatur universal Curiculum.
821(100).0(073.3)

47

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

1274. Idem n lb. rus : : 10-12 . [Ed. a 2-a].


Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 27, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum
naional).
Bibliogr.: p. 25-28 (91 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 500 ex.
ISBN 978-9975-67-688-5.
[2010-1250].
- - 1. Literatur universal Curriculum (rus).
821(100).0(073.3)

821.135.1.09 Literatur romn


Limba i literatur romn. Vezi Nr 1231-33.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
1275. Mihail Dolgan: polifonismul creativitii : (Contiina civic i estetic a poeziei) /
Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie ; col. red.: Constantin Popovici (coord.), Ion Dru,
Dumitru Matcovschi [et al.]. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 589, [1] p. : fot., fot.
color ; 23 cm. (Savani i critici emineni).
Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-78-792-5 (n cop. tare).
[2010-1195].
- - 1. Dolgan, Mihail, 1939-, critic literar, scriitor. 2. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare.
821.135.1(478).09(082)

1276. Rileanu, Vitalie


Chei pentru labirint : (cronici literare, rec., prez.) : [ale aut. din Rep. Moldova] / Vitalie
Rileanu ; concepie graf. i design: Dorian Conea ; fot.: Nicolae Rileanu. Ch. : "MagnaPrinceps" SRL, 2009. 146 p. : fot. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9881-6-2.
[2010-1237].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare.
821.135.1.(478).09

821.161.1.09 Literatura rus


, . . . Vezi Nr 1234-35.
. Vezi Nr 1236.
821.161.2.09 Literatur ucrainean
. Vezi Nr 1238-39
821.163.2.09 Literatur bulgar
. Vezi Nr 1240-41.
. Vezi Nr 1242.

48

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

821.512.165.09 Literatur n limba gguz


Gaguz dili hem literatura okumaklari. Vezi Nr 1244.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localitilor
1277. Comorile ascunse ale Moldovei : autentic, necunoscut i spectaculoas : [album
de fot.] / aut.: Adelina Antoci, Adrian Tinic, Ana Ghirghilijiu [et al.] ; coord.: Olga Sainciuc ; Reprezentana Bncii Mondiale n Moldova. Ch. : "Urma Ta" PP SRL, 2010 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). [36] p. : fot. color ; 21 x 26 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Grupului de Iniiativ "Glasul Tinerilor". 300 ex.
ISBN 978-9975-9963-2-7.
[2010-1225]
- - 1. Republica Moldova Imagini.
908(478)(084.12)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII


1278. Geografie : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep. Moldova ;
echipele de lucru: Codreanu Igor, Volontir Nina, Rocovan Serafima [et al.]. [Ed. a 3-a]. Ch. :
.E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 23, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 24 (27 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 1350 ex.
ISBN 978-9975-67-684-7.
[2010-1259].
- - 1. Geografie Curriculum.
91(073.3)

1279. Idem n lb. rus : : 10-12 . / trad. din lb. rom.: Larisa
ve. [ed. a 3-a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 27 p. : tab. ; 20 cm.
(Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 26-27 (27 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 565 ex.
ISBN 978-9975-67-700-4.
[2010-1260].
- - 1. Geografie Curriculum (rus).
91(073.3)

911 Geografie general. tiina factorilor geografici (Geografie sistematic). Geografie


teoretic
1280. Geografia uman a Republicii Moldova : cl. a 9-a : Sarcini de autoevaluare pentru
pregtirea examenului de capacitate / Fedco Valeriu, Cujba Vadim, Jitaru Iulia [et al.]. Ch. :
Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. 141 p. : fig., scheme, tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 137 (10 tit.). 225 ex.
ISBN 978-9975-922-57-9.
[2010-1154].
- - 1. Geografia uman a Republicii Moldova.

49

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

911.3(478):37.091

1281. Rmbu, Nicolae


Geografie : Man. pentru cl. a 5-a / Nicolae Rmbu, Petru Prunici, Zinaida Calanda ; comisia
de evaluare: Adrian Delinschi, Camelia Marian, Larisa Ungureanu ; Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : Lumina, 2010 (Combinatul Poligr.). 128 p. : fig. color ; 24 cm.
41000 ex.
ISBN 978-9975-65-129-5.
[2010-1217].
- - 1. Geografie.
911(075.3)

1282. Sochirc, Vitalie


Geografia uman a Republicii Moldova : Man. pentru cl. 9-a / Vitalie Sochirc, Matei Mtcu.
Ed. a 2-a rev. Ch. : Arc, 2010 (Combinatul Poligr.). 143, [1] p. ; 24 cm.
46500 ex.
ISBN 978-9975-61-565-5.
[2010-1111].
- - 1. Geografia uman a Republicii Moldova.
911.3(478)(075.3)

913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne


1283. Brnici, Daniela
Oraul Hui : Studiu fizico-geografic / Daniela Brnici ; ref. t.: Gheorghe Romanescu.
Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). 130 p. : fig., fot., tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 128-130 (36 tit.). 10 ex.
ISBN 978-9975-922-92-0.
[2010-1155].
- - 1. Hui Orae Romnia Aspecte fizico-geografice.
913(498)

929 tiine biografice i nrudite


Lica, Dionis. Vrsta maturitii: promoia 1958 de matematicieni de la "Ion Creang". Vezi
Nr 1157.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
1284. Istorie : Curriculum pentru cl. a 10-a a 12-a / Min. Educaiei al Rep. Moldova ;
echipele de lucru: Chicu Nicolae, arov Igor, Petrovschi Nina [et al.]. [Ed. a 3-a]. Ch. : .E.-P.
"tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 23, [1] p. : tab. ; 20 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 21-24 (78 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 1550 ex.
ISBN 978-9975-67-668-7.
[2010-1263]
- - 1. Istorie Curriculum.
94(073.3)

50

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1285. Idem n lb. rus : : 10-12 . / trad. din lb. rom.: Ludmila
Skokova. [Ed. a 3-a]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 27 p. : tab. ; 20
cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 24-27 (78 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 665 ex.
ISBN 978-9975-67-702-8.
[2010-1264].
- - 1. Istorie Curriculum (rus).
94(073.3)

94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri


94(478) Istoria Republicii Moldova
1286. Buga, Ion
Satul Petreni : [raionul Drochia] : (file de istorie) / Ion Buga, Vasile Cazacu, Valerian
Ciobanu. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. 112 p. : tab. ; 20 cm.
Sponsori: Chiril Darie i Valeriu Tizu. 500 ex.
ISBN 978-9975-922-49-4.
[2010-1153].
- - 1. Petreni Sate Raionul Drochia Republica Moldova Istorie.
94(478-22)

1287. Olaru, Nicolae


Istoria satului i mnstirii Frumoasa : [raionul Clrai] / Nicolae Olaru ; povestitor:
Cojocaru Mihail. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL). 49, [3] p. : imagini ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 49 (12 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-922-98-2.
[2010-1098].
- - 1. Frumoasa Sate Raionul Clrai Republica Moldova Istorie. 2. Mnstirea
Frumoasa Raionul Clrai Republica Moldova Istorie.
94(478-22)+726.71(478)

1288. "ara Moldovei pe harta Europei n timpul domniei lui tefan cel Mare", conf.
t. (2009 ; Chiinu). Lucrrile conferinei tiinifice "ara Moldovei pe harta Europei n timpul
domniei lui tefan cel Mare", Chiinu, 5 dec. 2009 / col. red.: tefan Levina, Igor Codreanu,
Valentin Constantinov. Ch. : US Tiraspol, 2010. 101 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. de Geografie, Catedra de tiine Sociale.
Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-76-032-4.
[2010-1163].
- - 1. "ara Moldovei pe harta Europei n timpul domniei lui tefan cel Mare" Conferin
tiinific.
[94(478)+94(498)]:913(4)(082)

94(498) Istoria Romniei


Lucrrile conferinei tiinifice "ara Moldovei pe harta Europei n timpul domniei lui tefan
cel Mare". Vezi Nr 1288.

51

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

94(=411.16)(478) Istoria evreilor din Republica Moldova


1289. ,
: / . . :
. - "", 2010. 100 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 94-99 (100 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-4111-1-0.
[2010-1092].
- - 1. Evrei Istorie (rus). 2. Evrei Etnografie (rus). 3. Istoria evreilor (rus).
94(=411.16)(478):39(=411.16)

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat
1290. Banto, Ana
Literatura romn din Republica Moldova: deschidere spre universalism : Spec.: 10.01.01
Lit. rom. : Autoref. tz. de doct. habilitat n filologie / Banto Ana ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst.
de Filologie. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "T-par" SRL). 46, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-43 (77 tit.). 60 ex.
[2010-118 Teze].
821.135.1(478).0(043.2)

Pentru titlul doctor


1291. Bivol, Ina
Fondul genetic al unor culturi leguminoase din genul vigna i identificarea donatorilor preioi pentru ameliorare : 03.00.15 genetic : Autoref. tz. de doct. n biologie / Bivol Ina ; Acad. de
tiine a Moldovei, Inst. de Genetic i Fiziologie a Plantelor. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. CEP
Medicina al USMF "Nicolae Testemianu"). 27, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-24 (35 tit.). 50 ex.
[2010-115 Teze].
575:635.65(043.2)

1292. Bodrug, Inga


Particularitile clinico-evolutive ale artritei psoriazice i impactul asupra calitii vieii :
14.00.06 Cardiologie i reumatologie (reumatologie) : Autoref. tz. de doct. n medicin / Bodrug
Inga ; IMSP Inst. de Cardiologie. Ch. : "Garomond-Studio" SRL, 2010. 29 p. : fig. color, tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (31 tit.). 100 ex.
[2010-119 Teze].
616.72-002+616.517(043.2)

1293. Buciucan, Silvia


Responsabilitatea social a ntreprinderilor n contextul integrrii Republicii Moldova n comunitatea european : Spec. 08.00.05 Econ. i management (n activitatea de antreprenoriat) :
Autoref. al tz. de doct. n econ. / Buciucan Silvia ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : S.
n., 2010 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-24 (36 tit.). 50 ex.
[2010-117 Teze].
658(478):339.923:061.1EU(043.2)

52

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1294. Bratu, Daniel-Dumitru


Protecia autonomiei locale : Spec.: 12.00.02 Drept public (administrativ) ; organizarea i
funcionarea instituiilor de drept : Autoref. tz. de doct. n drept / Bratu Daniel-Dumitru ; Univ. de
Stat din Moldova. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Centrului Ed. ULIM). 32 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (21 tit.). 60 ex.
[2010-111 Teze].
352(478+498)(043.2)

1295. Ciobanu, Angela


Estimarea impactului pe sntate a unor deficiene nutriionale (fier i acid folic) i elaborarea msurilor profilactice : 14.00.07 Igien : Autoref. tz. d doct. n medicin / Ciobanu Angela ;
Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "T-Par"
SRL). 30, [1] p. : fig., fig. color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-26 (30 tit.). 100 ex.
[2010-127 Teze].
613.2.03:612.392.6(043.2)

1296. Frunze, Rodica


Modificarea dirijat a temperaturii i circulaiei sanguine ale diferitor zone ale corpului prin
intermendiul respiraiei forate i a exerciiilor statice : 03.00.29 Sanocreatologia : Autoref. tz. de
doct. n biologie / Frunze Rodica ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Fiziologie i
Sanocreatologie. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 30 p. : tab. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (22 tit.). 100 ex.
[2010-124 Teze].
612.146.1+612.213(043.2)

1297. Garaga, Olga


Reglementarea juridic a concedierii pentru nclcarea disciplinei de munc : Spec.:
12.00.03 Drept privat (dreptul muncii) : Autoref. tz. de doct. n drept / Garaga Olga ; Acad. de
tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. UPS "I. Creang").
29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (22 tit.). 60 ex.
[2010-114 Teze].
349.22:331.108.6(043.2)

1298. Glavan, Boris


Liberarea de rspundere penal n contextul legislaiei Republicii Moldova : Spec.:
12.00.08 Drept Penal (drept penal) : Autoref. tz. de doct. n drept / Glavan Boris ; Acad. "tefan
cel Mare". Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Acad. "tefan cel Mare" a MAI RM). 31, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-28 (17 tit.). 60 ex.
[2010-125 Teze].
343.13(478)(043.2)

1299. Gualov, Lilia


Metodologia promovrii culturii tehnice elementare n clasele primare : Spec. 13.00.02
Teoria i metodologia instruirii (Educaie tehnologic) : Autoref. tz. de doct. n pedagogie / Gualov
Lilia ; Univ. de Stat din Tiraspol. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. AAP). 29 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (37 tit.). 60 ex.
[2010-121 Teze].
373.3(043.2)

53

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

1300. Iachim, Alexandru


Extinderea sectorului privat n sfera social : Spec. 08.00.01 Econ. politic ; doctrine
economice : Autoref. tz. de doct. n econ. / Iachim Alexandru ; Univ. Tehn. a Moldova. Ch. :
Complexul Ed. al IEFS, 2010. 28 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (20 tit.). 40 ex.
[2010-129 Teze].
334.72:316.3/.4(478)(043.2)

1301. Iziumov, Nina


Evaluarea complex a strii de sntate a adolescenilor de 15-18 ani din Republica Moldova : 14.00.07 Igien : Autoref. tz. de doct. n medicin / Iziumov Nina ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "N. Testemianu". Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. "T-Par" SRL). 23 p. : fig., fig.
color, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-20 (30 tit.). 70 ex.
[2010-128 Teze].
613.96(478)(043.2)

1302. Man, Aureliana


Caracterul dual al paradisurilor fiscale cercetat prin prisma evaziunii fiscale : Spec.
08.00.10 Finane ; Moned ; Credit : Autoref. al tz. de doct. n econ. / Man Aureliana ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Acad. de Studii Econ. din Moldova). 27 p. :
fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (28 tit.). 50 ex.
[2010-126 Teze].
336.22(043.2)

1303. Manca, Maria


Problema elaborrii i implementrii tehnologiilor comunicrii moderne n activitatea managerial din Republica Moldova : Spec. 08.00.05: Econ. i management (n activitatea de
antreprenoriat) : Autoref. al tz. de doct. n econ. / Manca Maria ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). 28, [1] p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24-25 (23 tit.). 50 ex.
[2010-116 Teze].
005:316.77(478)(043.2)

1304. Melnicenco, Olesea


Impactul proceselor i tendinelor pe piaa internaional a investiiilor asupra situaiei
socio-economice din Republica Moldova : Spec. 08.00.10 Finane ; Moned ; Credit : Autoref. al
tz. de doct. n econ. / Melnicenco Olesea ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : S. n., 2010
(Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al ASEM). 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (11 tit.). 50 ex.
[2010-123 Teze].
339.727.22:338(478)(043.2)

1305. Moldoveanu, Dan


Locul i rolul partidelor politice n exercitarea puterii de stat : Spec.: 12.00.02 Drept public
(constituional) ; Organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. n drept /
Dan Moldoveanu ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. Centrului Ed. ULIM).
37 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 30-32 (28 tit.). 60 ex.
54

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2010-112 Teze].
329:342.5(043.2)

1306. Paroanu, Niculina


Pedeapsa element structural n sistemul rspunderii juridice : Spec.: 12.00.01 Teoria
general a dreptului ; Istoria statului i dreptului ; Istoria doctrinelor politice i de drept : Autoref.
tz. de doct. n dret / Paroanu Niculina ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept.
Ch. : CEP USM, 2010. 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26-27 (28 tit.). 50 ex.
[2010-130 Teze].
343.24(043.2)

1307. Scutaru, Silvia


Biserica ortodox din Basarabia ntre 1882-1918 : 07.00.02 Istoria romnilor : Autoref. tz.
de doct. n t. istorice / Scutaru Silvia ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie i Filozofie,
Catedra de Istorie a Romnilor. Ch. : CEP USM, 2010. 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (76 tit.). 50 ex.
[2010-113 Teze].
271.22(478)"1882/1918"(043.2)

1308. Taburceanu, Polina


Universul prozei lui Leon Donici-Dobronravov (dimensiuni biblice i tipologia lumii clerului) :
Spec. 10.01.01 Lit. rom. : Autoref. al tz. de doct. n filologie / Taburceanu Polina ; Acad. de
tiine a Moldovei, Inst. de Filologie. Ch. : Inst. de Filologie al AM, 2010. 29 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25 (8 tit.). 40 ex.
[2010-122 Teze].
821.135.1(478).0(043.2)

1309. Teleman, Angela


Formarea competenei de explorare/investigare a proceselor ecologice la elevii claselor
primare : 13.00.02 Teoria i metodologia instruii (tiine) : Autoref. tz. de doct. n pedagogie /
Teleman Angela ; Univ. de Stat din Tiraspol. Ch. : S. n., 2010 (Tipogr. UPS "Ion Creang").
30, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27 (7 tit.). 60 ex.
[2010-120 Teze].
373.3(043.2)

55

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Index de nume la "Cronica crii" Nr 7-2010


Bratu, Daniel-Dumitru 1294
Brnici, Daniela 1169, 1283
Brnz, Eugenia 1213, 1215
Brocovschii, Victoria 1184
Buctaru, Nicolae 1199
Buciucan, Silvia 1293
Bucun, Nicolae 1146
Budigai, Ivan 1136
Buga, Ion 1286
Bujor, Ala 1229
Bujor, Lorina 1218
Bulgac, Emilia 1226
Bumacov, Ludmila 1179
Bunu, Mariana 1120
Buzu, Angela 1181

A
Achiri, Ion 1158-59
Agachi, Alexei 1098
Agachi, tefan 1250
Albu, Maria 1249
Alexandrov, Eugen 1172
Andreev, Nagejda 1156
Andreev, Sergiu 1156
Antoci, Adelina 1277
Antoci, Ana 1135
Antohi, Leonid 1126
Antohi, Natalia 1147
Antosii, Ludmila 1187
Apetroaiei, Maria 1251
Arcu, Aculina 1168
Axenti, Eufrosinia 1229

C
Caisn, Simion 1141
Calalb, Tatiana 1174
Calanda, Zinaida 1281
Calestru, Mihail 1107
Cartaleanu, Tatiana 1146, 1231, 1232
Catereniuc, I. 1175
Caute, Gh. 1161
Cazacu, Angela 1217
Cazacu, Tamara 1233
Cazacu, Vasile 1286
Cpn, Gheorghe 1083
Cznescu, Larisa 1228
Ceapa, Valentina 1158
Cemortan, Stela 1148
Cereteu, Igor 1088
Cernei, Vsevolod 1094
Cherdivara, Maia 1165
Chesov, Dumitru 1184
Chetru, P. 1173
Chicu, Efim 1252
Chicu, Nicolae 1284
Chira, Galina 1217
Chirtoac, Constantin 1254
Chitoroag, Valentina 1089
Chicati, Margareta 1261
Cincilei, Cornelia 1217
Ciobanu, Angela 1295
Ciobanu, Anton 1164
Ciobanu, Nicolae 1182
Ciobanu, Valerian 1286
Ciobanu, Zinaida 1222-23, 1228
Ciocanu, Anatol 1253
Ciocanu, Mihai 1188

B
Baboglu, I. I. 1244
Bacal, Lilia 1220
Bacinschii, Nicolae 1179
Baciu, Sergiu 1150
Bahtin, Mihail (1096)
Bankova, I. D. 1244
Banto, Ana 1290
Barbaro, Anton 1145
Barb, Oleg 1188
Barbneagr, Alexandra 1102
Bdru, Sergiu 1196
Blan, Pavel 1262
Bejan, Valeriu 1178
Berliba, Elina 1185-86
Beliu, Mihai 1199
Beliu, Tamara 1199
Bivol, Ina 1291
Bivol, Stela 1188
Blici, Veronica 1232
Brc, Maria 1167
Brnaz, Nina 1170
Boaghii, Ion 1198
Bocancea, Viorel 1162
Bodrug, Inga 1292
Bogdna, Doina 1227
Boian, Ion 1208
Bolocan, Viorica 1232
Botgros, Ion 1162
Botnarciuc, Vasile 1090-91
Botnaru, Raisa 1230
Botnaru, Victor 1184

56

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Ciolacu, Lidia 1224, 1229


Ciubotaru, A. 1174
Ciubuc, Vasile D. 1255
Ciumeica, Ion 1203
Crpal, Nicolae 1107
Coad, Simion 1093
Cobe, Valeriu 1182
Codreanu, Igor 1278, 1288
Codreanu, N. P. 1190
Cogut, Sergiu 1096
Cojoc, Dorel 1205
Cojocaru, Cristina 1133
Cojocaru, Mihail 1287
Cojocaru, Victoria 1151
Colpagiu, Mircea 1163
Comendant, Tatiana 1211
Conea, Dorian 1276
Constantinov, Valentin 1143, 1288
Copceanu, Roman 1158
Corbu, George 1260
Corcevschi, Svetlana 1220
Corghenci, Ludmila 1089
Corniciuc, Sabina 1102
Coroban, Vitalie 1247-48, 1256, 1263
Cosovan, Olga 1146, 1231-32
Cotelea, Maia 1228
Cotelnic, Ala 1110
Cotlu, Maria 1224
Cozearschi, Margareta 1222-23
Cozonac, Renata 4
Crestianicov, Elena 1153
Cristei, Tamara 1232
Croitoru, Nichita 1196
Cucu, Alexandra 46
Cucu, Lucia 1102
Cuculescu-Galben, Inga 1227
Cujba, Vadim 1280
Curcudel, Angela 1114-15
Curecheru, Gheorghe 1187
Curmei, Efim 1152
Curmei, Vadim 1152
Curmei-Vasiliu, N. 1152
Cutasevici, Gheorghe 1254

Diordiev, Ion 1255


Diordiev, Radu 1255
Dolgan, Mihail 1087, (1275)
Dolghi, Cristina 1201
Donea, V. 1173
Donoi, Petru 1097
Doru, Dumitru 1256
Dragalina, Galina 1167
Dru, Inga 1106
Dru, Ion 1275
Duca, Maria 1172
Dumas, Alexandre 1248
Dumbrava, Vlada-Tatiana 1185-86
Dumbrvianu, tefan 1249, 1272
Duciac, Margareta 1217
E
Erizanu, Maria-Paula 1256
Eanu, Andrei 1088
Eanu, Valentina 1088
Evsiukova, Raisa (1089)
F
Fedco, Valeriu 1280
Feteasco, Rodica 1233
Filincova, Svetlana 1134
Friptu, V. G. 1190
Frunze, Rodica 1296
G
Galaicu-Pun, Em. 1263
Gamurari, Boris 1105
Gandrabur, Aliona 1167
Ganea, Grigore 1205
Garaga, Olga 1297
Garanici, Gleb 1256
Garaz, Ana 1257
Garaz, Mihail 1257
Gasna, Ala 1113
Gasna, Alexandru 1113
Gavriliuc, Cezar 1138
Gean, Mariana 1225
Gheorghe, Ctlin 1192
Gheorghi, Elena 1216
Ghervas, Maria 1134
Gheoi, Petru 1092, 1148
Gheu, George 1270
Ghicavi, Victor 1179
Ghicov, Adrian 1146, 1231, 1273
Ghirghilijiu, Ana 1277
Gnju, Stela 1170

D
Dahmen, Wolfang 1221
Dascaliuc, Daniela 1120
Dediu, Ion 1172
Deladolna, Gheorghe Maxian 1271
Delinschi, Adrian 1281
Demerji, Ilie 1110
Diaconu, Valeriu 1203

57

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Gsc, Maria 1217


Glavan, Boris 1298
Glavan, Elena 1130
Globa, L. 1175
Godoroja, Rita 1165
Goian, Ion 1113
Gorea, Ana 1213
Gorea, Gheorghe 1205
Gremalschi, Anatol 1083
Grib, Livi 1176
Gribincea, Alexandru 1135
Griciuc, Petru 1114-15
Grimalschi, Teodor 1208-09
Grosu, Viorica 1224, 1229
Gudumac, Eva 1189
Gualov, Lilia 1299
Guu, Aurel 1259
Guu, Ion 1213, 1215
Guu, Vladimir 1146, 1151
Guzun, Igor 1111
Guzun, Maria 1224

Leahu, Nicolae 1273


Leahu, Raisa 1273
Levina, tefan 1097, 1288
Lica, Dionis 1157
Liunivsika, Albina 1239
Lukianov, M. O. 1094
Lupan, Serafima 1226
Lupaco, Iulianna 1185-86
Lupacu, T. 1175
Lupacu, Tudor (1168)
Lupu, Mihai 1181
Lupuor, Adrian 1121-23
M
Macovei, Petru 1203
Maleca, Tudor 1090-91
Malofeeva, N. N. 1094
Man, Aureliana 1302
Manca, Maria 1303
Manea, Vladislav 1129
Manole, Tatiana 1116
Mardare, Andrei 1262
Mardare, Marcela 1154
Mardarovici, Ecaterina 1101
Marian, Camelia 1281
Matcovschi, Constantin 1180
Matcovschi, Dumitru 1275
Mavrodi, Mariya 1243
Maxim, Ion 1124
Maximciuc, Anna 1181
Mnscurt, Ioan 1253
Mndcanu, Virgil 1142
Mtcu, Matei 1282
Melnicenco, Olesea 1304
Mihailov, Elena 1165-66
Mija, Violeta 1140
Mitru, Vasile 1230
Mocanu, Igor 1256
Moldoveanu, Dan 1305
Mongrenier, Jean-Sylvestr 1106
Morari, Galina 1201
Moroan, Vera 1167
Muntean, Iulian 1125
Munteanu, Andrei 1172
Munteanu, Igor 1108
Mustea, Sergiu 1098

H
Hanganu, Aurelia 1212
Hncu, Rodica 1120
I
Iachim, Alexandru 1300
Iarovoi, Valentina 1155
Iastremschi, Virginia 1217
Iacenco, Tudor 1203
Ignat, Vitalie 1135
Iliinschi, Eugen 1188
Iordchescu, Iulia 1144
Iovu, Tudor 1262
Ivanov, Lilia 1083-84
Izba, Zina 1258
Iziumov, Nina 1301
J
Jitaru, Iulia 1280
K
Kasir, Tamara 1240
Kassir, Tamara 1242
Kojuhar, Katerina 1239
Kudricaia, Svetlana 1167

N
Nederia, Alexandru 1202
Negru, Valentina 1212

L
Ladaniuc, Victor 1259

58

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1226, 1233, 1240,


1242
North-Minca, Veronique 1256

Razmeria, Valeriu 1137


Rileanu, Nicolae 1276
Rileanu, Vitalie 1253, 1276
Revenco, Beatricia 1127
Roga, Victoria 1221
Romanciuc, Ruxanda 1154, 1257, 1268
Romanescu, Gheorghe 1283
Roca, Timofei 46
Rocovan, Serafima 1278
Rotari, Olesea 1095
Rusu, Doina 1184
Rusu, E. 1204
Rusu, Iulian 1127

O
Ocar, Victoria 1258
Olaru, Nicolae 1287
Oleinic, Ludmila 1103-04
Oprunenco, Alex 1119, 1121-23
Osmochescu, Eugen 1127
Ostrovschi, Tamara 1101
P
Panaghiu, Tatiana 1089
Pandur, Maria 1244
Panu-Panco, Valentina 1271
Parii, Boris 1114-15
Parlicov, Eugenia 1139
Paroanu, Niculina 1306
Partole, Claudia 1258
Pgnu, Victor 1162-63
Pgnu, Victor 24
Pun, Elena 1181
Perciuleac, Ludmila 1171
Petcu, Tatiana 1227
Petrova, Ecaterina 1240, 1242
Petrovici, Sergiu 1090-91
Petrovschi, Nina 1284
Pietraru, Gheorghe 1211
Pnzaru, Iurie (1177), 1187
Platon, Daniela 1138
Pogola, Lilia 1139, 1146
Popa, Ana 1119, 1121-23
Popescu, Daniela 1248
Popova, Ludmila 1240, 1242
Popovici, Constantin 1275
Popovici, Mihail 1182
Postolache, Gheorghe 1172
Prihodkin, Igor 1270
Priscaru, Ion 1114-15
Priscaru, Iulia 1224, 1229
Prohnichi, Valeriu 1119
Prunici, Petru 1281
Puica, Viorica 1134
Puiu, Tudor 1187

S
Safta, Vladimir 1180
Sainciuc, Olga 1277
Sajin, Iurie 1202
Sajina, Irina 1218
Sava, Panfil 1208
Scobioal, Maria 1224
Scutaru, Silvia 1307
Scutelniciuc, Otilia 1188
Sergheeva, L. S. 1094
Sineac, N. 1173
Skokova, Ludmila 1285
Smochin, Andrei 1125
Sochirc, Vitalie 1282
Sochirc, Zinaida 1089
Soldatenco, E. 1204
Solovei, Rodica 1139
Spinei, Ianina 1128
Stefanov, Nicolae 1086
Stoletnya, A. I. 1244
Stoletneaia, Anna 1243
Strtil, M. 1190
Subotin, Constantin 1170
Suruceanu, Maria 1232
Svanidze, Eric 1130

apa, Elena 1214


arov, Igor 1284
avga, Nicolae 1189
iclovan, Alexandru 1106
pac, Galina 1114-15
pac, Ion 1087
temberg, Marc 1191
ve, Larisa 1279

R
Raischi, Victor 1160
Rmbu, Nicolae 1281
Ranga, Lidia 1226
Rasscazova, Tatiana 1147

59

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Taburceanu, Polina 1308


Taran, Mihail 1198
Taran, N. 1204
Tarasova, Natalia 1239
Tarlapan, Efim 1260
Tataru,Victoria 1261
Ttruc, Radu 1247
Teleman, Angela 1309
Teleuc, Marcel 1160
Teleua, Alexandru 1172
Tinic, Adrian 1277
Tolico, Doina 1218
Twain, Marc 1247

, . . 1197
, 1265

, . . 1197
, 1240-42
, 1149
, . 1241
, 1100

, 1193
, . . 1234-35
, 1236
, . . 1197
, 1236
, 1085
, . . 1194

ra, Dumitru 1245-46


opa, Tudor 1262
urcan, Elena 1089
urcanu, Iano 1258

U
Ungureanu, Irina 1169
Ungureanu, Larisa 1281
Uzun, Oksana 1243
Uzun, Oxana 1244

, 1193
, 1240-42
, . . 1118
, 1238
, 1149

Vaculovschi, Dorin 1125


Vakulovski, Alexandru 1263
Varzari, Elena 1212
Varzari, Ivan 1136
Vasilache, Cezaria 1229
Vasiliu, Andrei 1152
Velico, Nadejda 1167
Vieru, Lidia 1206
Vinevschi, Anatolie 1183
Vlcu, Mihai 1264
Volontir, Nina 1278
Volociuc, Leonid 1196
Voroniuc, Silvia 1215
Vozian, Valeriu 1198

, 1207
, . . 1131
, . . 1117
, 1237

ii, A. I. 1239
ii, 1238
, 1266
, 1149

, 1265
, . 1266

Zban, Cristina 1220

, . . 1239
, . . 1194
, 1267
, . . 1194
, 1268

, . . 1117
, . . 1117
, 1289

60

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, 1149

, 1193
, 1238

, . 1219
, 1240, 1242
, 1149

, . 1109

, . . 1237
, 1269
, . . 1234-35
, 1236

, 1132

-, 1267
, A. I. 1239
, . . 1117

Index de titluri la "Cronica crii" Nr 7-2010


Aforisme hazlii i nu prea 1245
Alfabetul 1092
Am strns toamn dup toamn 1249
Analele tiinifice ale Institutului de Formare
Continu 1141
Analele tiinifice ale Universitii CooperatistComerciale din Moldova 1090-91
At the Crossroads 1217
Atractivitatea investiional a regiunilor din Republica Moldova 1119
Bancuri 1246
"Bard i critic, bard pe plai". Academicianul
Mihail Dolgan: savantul, profesorul universitar, scriitorul 1087
Bazele hepatologiei 1185-86
Biologie 1170
Carte de telefoane. Raionul Floreti 1200
Csua iepuraului 1270
Chimie 1165, 1167
Colorm Winx 1093
Comorile ascunse ale Moldovei 1277
Conferina tiinific internaional "Probleme
actuale ale istoriei, teoriei dreptului i tiinelor administraiei publice", (1-2 oct. 2009)
1125
Consiliul Europei. Standarde ale Consiliului
Europei pentru Justiie 1126
Consultri publice privind politicile de media
1203
Copilul meu e singur acas 1138
Dicionar eco-bio-chimic 1173
Educaie civic 1139
Educaie fizic 1208

Enciclopedia pltitorului de impozite 1114-15


Evaluarea curriculumului colar perspectiva de
modernizare 1146
Farmacologie clinic 1179
"Femeile Pot Reui" 1101
Fizic. Astronomie 1162
Gagauz dili hem literatura okumaklari 1244
Gagauz dili hem literaturas 1243
Geografia uman a Republicii Moldova 1280
Geografie 1278
Ghicitori 1154
Ghidul grefierului 1134
Ghidul practic de profilaxie al cancerului de col
uterin 1190
Informatic 1083
Istorie 1284
Istorii de succes 1195
Iurie Pnzaru. Un specialist devotat serviciului de
medicin preventiv 1177
ndreptar de spovedanie 1099
Le franais 1227
Lecture, langage et expression 1226
Limba i literatura romn 1231, 1233
Limba i Literatura Romn 1232
Limbi strine I 1213
Limbi strine II 1215
Literatura universal 1273
Lucrri practice la Anatomie Omului 1175
Lucrrile conferinei tiinifice "ara Moldovei pe
harta Europei n timpul domniei lui tefan cel
Mare", Chiinu, 5 dec. 2009 1288

61

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Manualul procedurilor de lucru cu clienii n


ageniile teritoriale pentru ocuparea forei de
munc 1112
Manuel de Franais 1228-29
Matematic 1158
Mihail Dolgan: polifonismul creativitii 1275
Neamul Cantemiretilor 1088
Nivelul sntii publice i bunstrii sanitaroepidemiologice a populaiei municipiului Chiinu n anul 2008 1187
Omul 1094
Probleme i soluii investiionale n Regiunea de
Dezvoltare Centru 1121
Probleme i soluii investiionale n Regiunea de
Dezvoltare Nord 1122
Probleme i soluii investiionale n Regiunea de
Dezvoltare Sud
Promoting American Studies in Moldova: Building a Society Base on Political, Social and
Cultural Equality 1153
Raisa Evsiukova 1089
Reactivitatea cardiovascular n insuficiena
cardiac 1182
Reguli generale privind fabricarea produciei
vinicole 1204
Republic of Moldova 1172
Resursele i activitatea sistemului farmaceutic al
Republicii Moldova 1181
Rolul culturilor leguminoase i furajere n agricultura Republicii Moldova 1198
Savant i manager de prestigiu : profesorul
Tudor Lupacu la 60 de ani 1168

S comunicm fr bariere 1102


Summitul liderilor de tineret pentru pace i dezvoltare 2009 "Omenirea este o familie o nou viziune pentru pace n sec. XXI" 1107
Utilaj tehnologic n industria alimentar 1205
1171
1240-41
1274
1279
1140
I 1214
II 1216
1083
1085
1285
1159
, 1197

1193
1210
1236

-,
1219
i i 1238-39
1242
. 1163
1209
1166
1114-15

Index subiecte
Abecedare (rus) 1149
Abecedare 1148
Administraie public Domeniul sntii
Republica Moldova 1135
Aforisme 1245
Algebr liniar 1161
Analiz matematic 1161
Anatomie omului 1175
Antreprenoriat 1113
Apicultur 1199
Arta vorbirii Diciune 1211
Astronomie Curriculum (rus) 1163
Astronomie Curriculum 1162
Bancuri 1246
Bazinul Lohan Romnia Aspecte fizicogeografice 1169

Biologie Curriculum (rus) 1171


Biologie Curriculum 1170
Boli cardiovasculare 1182
Boli pulmonare 1184
Bucate 1155
Cmp de lupt Pregtire 1137
Cancer de col uterin Profilaxie 1190
Cri de colorat 1092-93, 1095
Chimie Curriculum (rus) 1166
Chimie Curriculum 1165
Chimie 1167-68
Circuite electrice Lucrri de laborator 1164
Civilizaie Reflecii 1086
Col uterin Cancer Profilaxie 1190
Comunicare Procese educaionale 1102
Concepii economice (rus) 1109

62

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Conflicte de munc 1110


Consiliul Europei Justiiei Standarde 1126
Construcia de maini Proiectri ecologice
1192
Contabilitate Conturi 1201
Contabilitate 1202
Corpul uman Enciclopedii pentru copii 1094
Critic literar din Republica Moldova Indici
bibliografici 1087
Cultur Reflecii 1086
Curmei, Nadejda, 1983-2009 Biografie 1152
Dialogul 1096
Dicionar de confecii 1206
Dicionar eco-bio-chimic: romn-englez-francezrus 1173
Dicionar englez-rus, rus-englez 1219
Diversitate biologic Republica Moldova (engl.)
1172
Dolgan, Mihail, 1939-, critic literar, scriitor
Biobibliografie 1087
Dolgan, Mihail, 1939-, critic literar, scriitor
1275
Drept administrativ Servicii publice Conflicte
1128
Drept penal Republica Moldova (rus) 1131
Drept penal Risc ntemeiat (rus) 1132
Dreptul Uniunii Europene 1127
Economie Indici bibliografici 1089
Educaia n familie 1138
Educaie civic Curriculum (rus) 1140
Educaie civic Curriculum 1139
Educaie fizic Curriculum (rus) 1208
Educaie fizic Curriculum 1208
Epidemiologie Municipiul Chiinu Date
statistice 1187
Etic pedagogic 1142
Evaluare academic Metode Tehnici 1150
Evanghelia pentru copii (rus) 1100
Evrei Etnografie (rus) 1289
Evrei Istorie (rus) 1289
Farmaceutic Republica Moldova Date
statistice 1181
Farmaceutic 1178
Farmacologie clinic 1179
Femei Egalitatea genurilor 1101
Filozofia dialogului 1096
Filozofie 1096-97
Finane publice nvmnt 1116
Finanele ntreprinderii (rus) 1117
Fizic Curriculum (rus) 1163
Fizic Curriculum 1162
Fiziopatologie 1196

Fore de munc Ocupare Republica Moldova


1112
Fotbal ndrumar (rus) 1210
Frumoasa Sate Raionul Clrai Republica
Moldova Istorie 1287
Geografia uman a Republicii Moldova 1280,
1282
Geografie Curriculum (rus) 1279
Geografie Curriculum 1278
Geografie 1281
Ghicitori 1154
Ghid de conversaie francez-romn 1230
Ghid farmacoterapeutic 1180
Ginecologie nvmnt superior Republica
Moldova (rom., rus) 1191
Grefieri Activitate Deontologie 1134
Hepatologie 1185-86
Hui Orae Romnia Aspecte fizicogeografice 1283
Impozite (rus) 1118
Impozite pe venit (rom., rus) 1114-15
Industrie alimentar Utilaje 1205
Infecie HIV Adolesceni (rom., rus) 1188
Influene politice Rusia Occident 1106
Informatic Curriculum (rus) 1084
Informatic Curriculum 1083
Institutul de Formare Continu Anale (rom.,
rus) 1141
Insuficien cardiac 1182
Integrare economic european 1124
Investiii de capital 1120
Investiii strine Republica Moldova 1119
Investiii strine Republica Moldova 1121-23
Istoria evreilor (rus) 1289
Istoria familiilor Neamul Cantemiretilor Indici
bibliografici 1088
Istorie Curriculum (rus) 1285
Istorie Curriculum 1284
Istorie Metodica predrii 1143
nvmnt militar Pregtire tehnic 1136
nvmnt superior Inovare prin cercetare
1151
nvmnt superior medical Republica Moldova (rom., rus) 1191
Judectori Formare continu 1133
Limba bulgar Curriculum (bulg.) 1241
Limba bulgar 1240
Limba bulgar 1242
Limba englez Teste 1218
Limba englez Traducere scris i oral
Limba rus 1237
Limba englez 1217

63

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Limba francez Gramatic 1222


Limba francez Lexicologie 1226
Limba francez Teste 1223, 1227
Limba francez 1224-25, 1228-29
Limba gguz Curriculum (gguz) 1243
Limba gguz 1244
Limba german Lexicologie 1220
Limba german Negaie (rom., germ.) 1221
Limba romn Alolingvi Curriculum 1233
Limba romn Curriculum 1231
Limba romn ndrumare 1147
Limba romn Metodica predrii 1144
Limba romn Negaie (rom., germ.) 1221
Limba romn 1232
Limba rus Curriculum (rus) 1236
Limba rus Traducere scris i oral Limba
englez 1237
Limba rus 1234-35
Limba ucrainean Curriculum (ucr.) 1238
Limba ucrainean 1228
Limbi europene Elemente greco-latine 1212
Limbi strine Curriculum 1213, 1215
Limbi strine (rus) 1214, 1216
Linii telefonice Raionul Floreti Republica
Moldova Carte de telefoane 1200
Literatur bulgar Critic i interpretare (bulg.)
1240, 1242
Literatur bulgar Curriculum (bulg.) 1241
Literatur englez Romane 1247
Literatur francez Romane 1248
Literatur gguz Critic i interpretare (gguz) 1244
Literatur gguz Curriculum (gguz) 1243
Literatur pentru copii Poveti 1270
Literatur romn Alolingvi Curriculum 1233
Literatur romn Critic i interpretare 1232
Literatur romn Curriculum 1231
Literatur romn Versuri melodice 1249
Literatur romn din Republica Moldova
Aforisme 1255
Literatur romn din Republica Moldova
Critic i interpretare 1275-76
Literatur romn din Republica Moldova
Epigrame Aforisme 1250
Literatur romn din Republica Moldova
Poeme 1254
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie 1253, 1258, 1261
Literatur romn din Republica Moldova
Povestiri 1257
Literatur romn din Republica Moldova
Romane 1251-52, 1263

Literatur romn din Republica Moldova


Scrieri documentare 1262
Literatur romn din Republica Moldova
Versuri satirice Epigrame Fabule 1260
Literatur romn din Republica Moldova (rom.,
engl., fr.) 1256
Literatur romn din Republica Moldova 1259,
1264
Literatur romn din Republica Moldova pentru
copii Poezie Ghicitori 1272
Literatur romn din Republica Moldova pentru
copii 1271
Literatur rus Critic i interpretare 1234-35
Literatur rus Curriculum (rus) 1236
Literatur rus din Republica Moldova Eseuri
(rus) 1267
Literatur rus din Republica Moldova Poezie
Povestiri (rus) 1265, 1269
Literatur rus din Republica Moldova Poezie
(rus) 1266
Literatur rus din Republica Moldova Povestiri (rus) 1268
Literatur ucrainean Critic i interpretare
(ucr.) 1239
Literatur ucrainean Curriculum (ucr.) 1238
Literatur universal Curriculum (rus) 1274
Literatur universal Curriculum 1273
Lucrri agricole Secet Protecie 1195
Lupacu, Tudor, 1950-, chimist (rom., rus)
1168
Mass-media Consultri publice 1203
Matematic Curriculum (rus) 1159
Matematic Curriculum 1158
Matematic 1160
Matematicieni Republica Moldova Biografii
1157
Mnstirea Frumoasa Raionul Clrai
Republica Moldova Istorie 1287
Mnstirea Hncu Republica Moldova Istorie
1098
Medicamente Ghiduri 1180
Mediul nconjurtor Deeuri umane Protecie
1156
Metabolism 1176
Modelare matematic (rus) 1085
Munca copilului Republica Moldova Combatere 1111
Muzic vocal (rus) 1207
Obiceiuri de Pati 1155
Obstetric nvmnt superior Republica
Moldova (rom., rus) 1191

64

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

"Omenirea este o familie o nou viziune pentru


pace n sec. XXI" Summitul liderilor de tineret 1107
Organizarea nvmntului Evaluare (rom.,
rus) 1146
Partide politice Republica Moldova 1108
Pati Obiceiuri 1155
Pedagogi Cueni Republica Moldova 1145
Pedepse fizice Combatere 1130
Petreni Sate Raionul Drochia Republica
Moldova Istorie 1286
Pnzaru, Iurie, 1958-, medic-epidemiolog
Biografie 1177
Plante angiosperme Fiziologie 1174
Plante de cmp Cultivare (rus) 1197
Plante de grdin Cultivare (rus) 1197
Pneumonie 1184
Politologie 1103-04
"Probleme actuale ale istoriei, teoriei dreptului i
tiinelor administraiei publice" - Conferin
tiinific internaional (rom., rus) 1125
Procurori Formare continu 1133
"Promoting American Studies in Moldova:
Building a Society Base on Political, Social
and Cultural Equality" International
conferences 1153
Proprietile solului (rus) 1194

Raionul Floreti Republica Moldova Carte de


telefoane 1200
Raisa Evsiukova, 1950-, economist Biobibliografie 1089
Regiune lombo-sacral Copii Tratament
ortopedo-medical 1189
Republica Moldova Imagini 1277
Republica Polon Relaii diplomatice 1105
Revizie contabil (rus) 1117
"Rolul culturilor leguminoase i furajere n agricultura Republicii Moldova" Conferin internaional (rom., rus) 1198
Sanitaie ecologic 1156
Servicii publice Conflicte Drept administrativ
1128
Silvicultur Republica Moldova (rus) 1193
Sistem penitenciar 1129
Spovedanie 1099
oc hemoragic Intoxicaii 1183
Tehnologii informaionale (rus) 1085
"ara Moldovei pe harta Europei n timpul domniei lui tefan cel Mare" Conferin tiinific
1288
Uniunea European Drept 1127
Universitatea Cooperatist-Comercial din Moldova Anale (rom., rus) 1090-91
Utilaj tehnologic Industrie alimentar 1205
Vinificaie Reglementri tehnice 1204

Index editorilor
AIS "Moldpres" 1264
ANTEM 1102
Arc 1144, 1149, 1167, 1217, 1224, 1229, 1282
ASEM 1110, 1120, 1125, 1150, 1202
Asoc. Intern. pentru Educaie din Rep. Moldova
1107
Balacron SRL 1255
Biblion SRL 1094, 1219, 1270
Bons Offices SRL 1093, 1111, 1119, 1121-23,
1126, 1128, 1130, 1133, 1164, 1172, 1195
Cartdidact 1232
Cartier 1106, 1108, 1226, 1240, 1242, 1247-48,
1256, 1263
CEP "Medicina" al USMF 1179
CEP USM 1087, 1129, 1136-37, 1153, 1173, 1201,
1220-21, 1306-07
Complexul Ed. al IEFS 1300
Digital Hardware SRL 1174
Disigma SRL 1250

Ecofin-Consult AO 1114-15
Editerra-Prim SRL 1261
Epigraf 1113
Ericon SRL 1095, 1178
Foxtrot SRL 1183, 1206
Fundaia "Draghitea" 1245-46, 1259, 1262
Garomond-Studio SRL 1112, 1292
Grafic Design SRL 1266
Inst. de Filologie al AM 1308
Inst. de Formare Continu 1141
Inversia-Dub I 1265
Iulian ("Edit-Prest" SRL) 1099, 1155, 1169,
1225, 1251, 1280, 1283, 1286-87
Labirint-Cutasevici I 1249, 1254, 1260, 1272
Litera AVN SRL 1205
Lumina 1281
Lyceum 1147, 1160, 1218, 1227
Magna-Princeps SRL 1253, 1276
Mitra-Grup SA 1200

65

Cronica crii Nr 7-2010 Book annals Nr 7-2010

Notograf Prim SRL 1105


Nova-Imprim SRL 1127, 1134
Polidanus SRL 1182
Pontos 1088, 1096, 1098, 1142, 1145, 1151-52,
1257-58, 1268, 1271
Primex Com SRL 1211, 1252
Ruxanda 1154
Stelpart SRL 1148
tiina .E.-P. 1083-84, 1139-40, 1158-59, 1162-63,
1165-66, 1170-71, 1193, 1208-09, 1213-16,
1228, 1231, 1233, 1236, 1238, 1239, 1241,
1243-44, 1273-74, 1278-79, 1284-85
Tehnica-Info SRL 1116, 1161, 1192
Tipogr. AM 1168
Tipogr.-Sirius SRL 1101, 1185-86, 1210

UASM 1135, 1204


UCCM 1090-91, 1124
ULIM 1089
Urma Ta PP SRL 1277
US Tiraspol 1097, 1143, 1288
Valinex SRL 1085
Vector V-N SRL 1180, 1234-35
1109
1267
1118
. - ""
1289
1194, 1197
. - 1117, 1237

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-922-18-0 1155
ISBN 978-9975-63-180-8 1161
ISBN 978-9975-70-148-8 1173

66

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVIST

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

IULIE

2010
NR 7
(2248-2679)

JULY

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
2248. Bobn, Gheorghe. Aspecte etico-valorice ale raportului tiin-societate / Gheorghe Bobn // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 1. P. 9-14. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 14 (8 tit.).
2249. Cepraga, Lucia. Unele aspecte privind indispensabilitatea riscului n inovaie / Lucia
Cepraga, Elvira Jorovlea // Economica. 2010. Nr 2. P. 63-66. Rez. n lb. rom., engl. Text
paral. : lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 66 (7 tit.)
2250. Rotaru, Anatol. Contribuii privind analiza dinamic a unor indicatori ai potenialului
tiinifico-tehnologic din Republica Moldova / Anatol Rotaru, Svetlana Alexeeva, Rodica Cujba //
Economica. 2010. Nr 2. P. 9-17 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Text paral. : lb. rom., engl.
Bibliogr. : 14 tit.
2251. Zabolotnaia, Lilia. Femeile n tiin. Aciuni sindicaliste / Lilia Zabolotnaia // Femeile din Moldova : Conf. rep. t.-practic, Chiinu, 25 mart. 2010. Ch., 2010. P. 55-57.
Bibliogr. n notele de subsol.
2252. , .
/ . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile
europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 33-39 : tab. Bibliogr. :
7 tit. i n note, p. 39 (7 tit.).

004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


2253. Crudu, Rodica. Difuzarea tehnologiilor informaionale i de comunicaii : aspect
metodologic / Rodica Crudu // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 204-211 : fig. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
2254. Grecico, Andrei. Techno-NEWS = - : [despre tehnologia sensorial]
/ Andrei Grecico // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 22-24 : fot. Text paral. : lb. rom., engl.,
rus.

67

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

008 Civilizaie. Cultur. Progres


2255. Poiat, M. Patrimoniul cultural : pstrare prin deconservare / M. Poiat // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch.,
2009. P. 385-388. Bibliogr. n note, p. 388 (9 tit.).
2256. Popa, Nicolae. Epoca tineretului de creaie : [dezvoltarea culturii n timpul ideologiei
comuniste : aspect retrospectiv] / Nicolae Popa // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 38-40 : fot.
2257. Rezoluia Conferinei tiinifice internaionale "Pstrarea motenirii culturale n rile
Europei" = Resolution of the International Scientific Conference "Preservation of the Cultural
Heritage in European Countries" =
" " : (Chiinu, 25-26 sept. 2008) // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch.,
2009. P. 389-393. Text paral. : lb. rom. : p. 389 ; engl. : p. 391-393 ; rus : p. 390-391.
2258. , . :
/ . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t.,
Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 314-316. Bibliogr. : 4 tit. +316.3/.4
2259. , . ,
/ . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile
europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 13-16. Bibliogr. : [10
tit.]
2260. , .
/ . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene :
Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 17-19.
2261. , . 30- . XX . / .
// Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 312-313. Bibliogr. : 7 tit.
2262. , . : ( XIX-XX .) / .
// Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 373-380. Bibliogr. : 9 tit.
2263. , .
/ . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf.
intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 219-220.
(Vezi de asemenea Nr 2252, 2371, 2425, 2548, 2550, 2561, 2627, 2674)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
(Vezi Nr 2648)

68

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

02 BIBLIOTECONOMIE
2264. Balaban, Claudia. Crile lumineaz cunoaterea ncnt : [art. dir. gen. al Bibl.
Na. pentru copii "Ion Creang", organizatorul principal al Salonului Intern. de Carte pentru Copii
iu Tineret, Ch., 21-25 apr. 2010] / Claudia Balaban // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 2023.

06 ORGANIZAII (N GENERAL)
069 Muzee
(Vezi Nr 2421, 2679)
(Vezi Nr 2589)

070 Ziaristic. Pres

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie

(Vezi Nr 2269)

159.9 Psihologie

2265. Bucun, Nicolae. Particularitile dezvoltrii sferei emoional-volitive la copiii cu reinere n dezvoltarea psihic / Nicolae Bucun, Victoria Maximciuc // Univers Pedagogic. 2010.
Nr 2. P. 10-17 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 10 tit.
2266. Paladi, Oxana. Caracteristica relaiilor dintre contiina de sine i sistemul de valori
la adolesceni / Oxana Paladi // Univers Pedagogic. 2010. Nr 2. P. 57-64 : tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2248)

16 LOGIC. TEORIA CUNOATERII. METODOLOGIE


(Vezi Nr 2268)

17 ETIC. FILIZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


2267. , .
/ . Ve // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene :
Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 332-335. Bibliogr. : 17 tit.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
2268. Goreanu, Veniamin. Misticismul bolnvicios : [filosofia religiei] / Veniamin Goreanu
// Lumintorul. 2010. Nr 3. P. 21-26 : fot. Bibliogr. n note, p. 25-26 (14 tit.).
2269. Gu, Gheorghe. Idei etico-filosofice n "Cazania" lui Varlaam / Gheorghe Gu //
Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 1. P. 15-20. Bibliogr. n note, p.
19-20 (35 tit.)
69

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

26 IUDAISM
(Vezi Nr 2422)

27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN

2270. Cereteu, Igor. Penticostarionul tiprit la Chiinu n anul 1853 / Igor Cereteu, Sergiu Tabuncic // Lumintorul. 2010. Nr 3. P. 33-39. Bibliogr. n note, p. 37-39 (38 tit.).
2271. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne. Predica Preafericitului Printe Daniel la Duminica a II-a dup Pogorrea Duhului Sfnt (a Sfinilor romni) : [art. reluat din "Ziarul
Lumina". 2010. 6 iun.] / Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne // Lumintorul. 2010.
Nr 3. P. 3-9 : fot.
2272. Preda, Radu. De la autonomie i autocefalie la unitate canonic i etic : dileme
social-teologice ale Ortodoxiei actuale / Radu Preda // Lumintorul. 2010. Nr 3. P. 40-64.
Bibliogr. n note, p. 59-64 (30 tit.).
2273. Sfini canonizai de ctre Biserica Ortodox Romn de-a lungul timpului // Lumintorul. 2010. Nr 3. P. 10-14 : fot.
2274. Sofroni, Ana. nfruntare de ispite : [n viaa cretinului] / Ana Sofroni // Lumintorul.
2010. Nr 3. P. 30-32.
2275. Strtil, Silvia. A fi cretin, sau a fi n biseric / Silvia Strtil // Lumintorul. 2010.
Nr 3. P. 27-29.
2276. , . :
( 40- 60- . XX .) / . // Pstrarea patrimoniului cultural n
rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 308-312.
Bibliogr. : 4 tit. i n note, p. 311-312 (32 tit.).
2277. , . . / . . //
: . . . . .-.
., , 20-22 a 2009. Ch., 2009. P. 149-154. Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2299, 2563, 2566-67)

3 TIINE SOCIALE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei
2278. Bejan-Volc, Iulia. Socializarea i orientrile valorice: aspecte gender rural / Iulia
Bejan-Volc, Elena Balan // Femeile din Moldova : Conf. rep. t.-practic, Chiinu, 25 mar. 2010.
Ch., 2010. P. 15-24. Bibliogr. n notele de subsol.

70

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2279. Buciuceanu-Vrabie, Mariana. Ocupaia profesional a femeii i comportamentul ei


reproductiv / Mariana Buciuceanu-Vrabie // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010.
Nr 1. P. 49-59 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 58-59 (9 tit.).
2280. Duminica, I. Comunitatea romilor ursari din satul Ursari. Aspecte socio-etnologice /
I. Duminica // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 259-263 : fot.
2281. Gagauz, Olga. Modelarea statistic i analiza nupialitii populaiei din Republica
Moldova / Olga Gagauz // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 1. P. 3948 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 48 (10 tit.).
2282. Timu, Andrei. Investigaia complex a proceselor socio-demografice n Republica
Moldova / Andrei Timu // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 219-222. Rez. n lb. rom.
2283. , . : XX - XXI . / .
// Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 286-293 : tab. Bibliogr. : 11 tit. i n note, p. 292-293 (20 tit.).
2284. , . :
/ // Femeile din Moldova : Conf. rep. t.-practic, Chiinu, 25
mart. 2010. Ch., 2010. P. 86-93 : fig. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2337)
316 Sociologie
316.1/.2 Obiectul i scopul sociologiei. Puncte de vedere i curente n sociologie
2285. Mndru, Valeriu. Capitalul social condiie a dezvoltrii sectorului neguvernamental
/ Valeriu Mndru // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 237-242. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 9 tit.
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
2286. Bejan-Volc, Iu. Limbajul imaginar al satului moldovenesc : aspecte metodologice :
[socio-etnologice i lingvistice a comunitilor rurale] / Iu. Bejan-Volc // Pstrarea patrimoniului
cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 224227. Bibliogr. : 6 tit.
2287. Comendant, Tatiana. Impactul fenomenului social asupra coninuturilor spirituale /
Tatiana Comendant, Iurie Caraman // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr
1. P. 25-29. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 28-29 (9 tit.).
2288. Costachi, Gheorghe. Egalitatea de anse ntre femei i brbai : realiti i deziderate / Gheorghe Costachi // Femeile din Moldova : Conf. rep. t.-practic, Chiinu, 25 mart. 2010.
Ch., 2010. P. 9-14. Bibliogr. n notele de subsol

71

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2289. Timu, Andrei. Evoluia structurii sociale n mediul rural al Moldovei n condiiile
economiei de pia / Andrei Timu // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr
1. P. 21-24 : tab. Rez. n lb. engl.
2290. Varzari, Pantelimon. Societatea civil factor al democratizrii / Pantelimon
Varzari, Ion Tbr // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 1. P. 71-82 :
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 81-82 (28 tit.).
2291. , . .
/ . . // : . .
. . .-. ., , 20-22 a 2009. Ch., 2009. P. 172-179. Rez
n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2281, 2330, 2333)
316.6 Psihologie social
2292. Bivol, Aliona. Aspecte psihologice ale mulimii i liderului ei n gestionarea crizelor /
Aliona Bivol // Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor
cu caracter de mas : Materialele conf. t.-pract. intern.,Chiinu, 28-29 ian. 2010. Ch., 2010.
P. 57-60. Bibliogr. : 10 tit.
2293. Maltz, Maxwell. Ingredientele unei personaliti de succes / Maxwell Maltz // Clipa :
ser. nou. 2010. Nr 3. P. 42-43.
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieii sociale
2294. , .
/ . // Pstrarea patrimoniului cultural n
rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 293-296.
Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2592)

32 POLITIC

321 Forme de organizare politic. Statele ca puteri politice


2295. Maria, Ana. Tipuri de regimuri politice : democraie, autoritarism i totalitarism / Ana
Maria, Roxana Paica // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 161-169. Bibliogr. : 31 tit. i n
note, p. 169 (14 tit.).
322 Relaii dintre biseric i stat
2296. , . (1941-1944) / .
// Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 276-286. Bibliogr. : 15 tit.

72

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

323 Politic intern


2297. , . / //
Femeile din Moldova : Conf. rep. t.-practic, Chiinu, 25 mart. 2010. Ch., 2010. P. 36-41.
Bibliogr. n notele de subsol.
2298. , . : (
) / . , . // Pstrarea patrimoniului cultural n
rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 363-371.
Bibliogr. : 38 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2574, 2678)
323(478) Politica intern a Republicii Moldova
2299. Buburuz, Petru. Podul de flori 20 de ani. Semne apocaliptice : [Bucureti, 5-6
mai ; Rmnicu Srat, 6-7 mai 2010] / prot. Petru Buburuz // Lumintorul. 2010. Nr 3. P. 1520 : fot.
2300. Cimpoeu, Dorin. Restauraia roie n Republica Moldova i trsturile regimului
comunist renovat / Dorin Cimpoeu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 170-176. Bibliogr.
n note, p. 176 (12 tit.).
2301. , . : /
// Femeile din Moldova : Conf. rep. t.-practic, Chiinu, 25 mart. 2010.
Ch., 2010. P. 42-50. Bibliogr. n notele de subsol.
2302. , . -
/ // Rev. de Filozofie,
Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 1. P. 91-106. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p.
105-106 (34 tit.).
2303. , . :
/ // Femeile din Moldova : Conf. rep. t.-practic, Chiinu, 25 mart. 2010. Ch., 2010. P. 51-54. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2256, 2290, 2388)
324 Alegeri
2304. anu, Ion. The social causes of the low electoral activity of the population of the
Republic of Moldova at the Parlamentary elections on aprilie 5, 2009 / Ion Mocanu // Rev. de
Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 1. P. 122-132 : tab.
325 Migrare. Colonialism
2305. , .
- / ,
// Femeile din Moldova : Conf. rep. t.-practic, Chiinu, 25 marta 2010. Ch.,
2010. P. 25-35 : fig. Bibliogr. n notele de subsol.

73

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2306. , . : / .
// Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 355-361. Bibliogr. : 9 tit.
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
2307. Burian, Alexandru. Subiecii relaiilor internaionale i reglementarea juridic a relaiilor internaionale / Alexandru Burian // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 1.
P. 28-42. Rez. lb. engl., rus. Bibliogr. : 25 tit. i n notele de subsol.
2308. Gherega, Carolina. Problemele soluionrii conflictului americano-irakian / Carolina
Gherega // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 1. P. 109-114. Rez. lb.
engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
2309. Juc, Victor. Formarea ordinii mondiale policentriste dup ncheierea Rzboiului
Rece / Victor Juc // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 1. P. 83-90.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 89-90 (16 tit.).
2310. Nichifor, Rodica. Interesul Marilor Puteri n Orientul Mijlociu / Rodica Nichifor //
Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 1. P. 133-139. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 138-139 (21 tit.).
2311. , . . -
: (40- . XVII .) / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 301-305. Bibliogr. : 25
tit.
2312. , .
:
/ // Rev. mold. de drept
intern. i relaii intern. 2010. Nr 1. P. 43-61 : fig., tab. Rez. lb. engl., rom. Bibliogr. : 84 tit.
i n notele de subsol.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
2313. Brc, Alic. Managerul de resurse umane evaluator organizaional / Alic Brc //
Economica. 2010. Nr 2. P. 41-50 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Text paral. : lb. rom., engl.
Bibliogr. : 5 tit.
2314. Clci, Gheorghe. Timpul liber : mrimea i modul de utilizare n mediul rural /
Gheorghe Clci // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 253-262 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 8 tit.

74

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2315. Rojco, Anatolii. Reglementarea muncii minorilor n Republica Moldova / Anatolii


Rojco, Zoia Stremenovscaia, Valentina Vinogradova // Economie i sociologie. 2010. Nr 2.
P. 230-236 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
2316. Srcu, Gheorghe. Modaliti de modificare a salariilor n urma sporirii valorii minime
garantate de stat / Gheorghe Srcu // Contabilitate i audit. 2010. Nr 6. P. 70-71 : fot., tab.
2317. , . . / . . // : . . .
. .-. ., , 20-22 2009. Ch., 2009. P. 236-246. Rez n
lb. fr. Bibliogr. : 7 tit.
2318. . .
: [Nr
353 5 2010] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 6. P. 83-95 : tab. An. :
;
;
[et al.].
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine
2319. Albu, Svetlana. Valoarea n procesul privatizrii : [bunurilor imobile i terenurilor
aferente] / Svetlana Albu // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 49-66 : tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 12 tit.
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic
2320. Ciorni, Nicolae. nvingtorul : [interviu cu N. Ciorni, om de afaceri i mecenat] /
interlocutor : Nicolae Roca // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 68-73 : fot.
336 Finane
2321. Cucirevii, Vladimir. Politica fiscal ca sistem de reglementare a economiei / Vladimir Cucirevii // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 109-116. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
: 4 tit.
2322. Ghercu, Marin. Concept, coninut, obiective i principii ale politicii fiscale n Romnia i Republica Moldova / Marin Ghercu // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 166-177 :
fig. Rez. n lb. eng. Bibliogr. : 6 tit.
2323. Ghercu, Marin. Realizarea obiectivelor de politic economic prin folosirea instrumentelor fiscale i monetare, aprecieri privind reformele fiscale ale Romniei i Republicii Moldova / Marin Ghercu // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 193-204. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 6 tit.

75

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2324. Morozniuc, Ion. Evoluia pieei financiare din Moldova i impactul crizei mondiale /
Ion Morozniuc, Zaharia Olrescu // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 126-130 : tab.
Rez. n lb. eng.
2325. , . " " /
// Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 120-126 : diagr., schem, tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 6 tit.
2326. , . / // Contabilitate i audit.
2010. Nr 6. P. 77 : fot.
2327. 2010 // Contabilitate i audit.
2010. Nr 6. P. 78-82 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 2319, 2455)
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
2328. Catan, Petru. Reducerea disparitii preurilor ntre sectorul agrar i alte ramuri ale
economiei / Petru Catan // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 34-42. Rez. n lb. engl.
2329. Macari, Vadim. Documente de politici economice i corelaia lor cu scenariul politicii
economice / Vadim Macari // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 29-34. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 6 tit.
2330. Mazilu, Gabriela. Integrarea economic cale de asigurare a creterii productivitii muncii i prosperrii sociale / Gabriela Mazilu // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P.
137-143 : tab. Rez. n lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2559)
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
2331. Deliu, Angela. Conceptul teoretic al costului de producie : esena economic i
structura lui / Angela Deliu // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 131-137 : tab. Rez. n
lb. eng. Bibliogr. : 5 tit.
2332. Lsi, Dorin. Politica economic i rolul ei n asigurarea schimbrilor n raport cu
tendinele de inovare ale economiei : [Moldovei] / Dorin Lsi // Economie i sociologie. 2010.
Nr 2. P. 97-100. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
2333. Mocanu, Natalia. Dezvoltarea activitilor economice neagricole n spaiul rural al
Republicii Moldova / Natalia Mocanu // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 79-87 : tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.

76

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2334. Mocanu, Natalia. Dezvoltarea spaiului rural al Republicii Moldova / Natalia Mocanu
// Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 42-48 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
2335. Movileanu, Veronica. Importana alimentar i economic a culturii legumelor / Veronica Movileanu // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 143-154 : fig., tab. Rez. n lb.
eng. Bibliogr. : 8 tit.
2336. Starina, Ludmila. Aspecte conceptuale ale modelelor de simulare a componentelor economiei reale n conexiune cu sistemul financiar-bancar al RM / Ludmila Starina, Veronica
Zlatov // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 87-93. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
2337. Tofan, Tatiana. Impactul remitenilor asupra dezvoltrii economice a Republicii
Moldova / Tatiana Tofan // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 94-97. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2289, 2321, 2377, 2418)
338.48 Turism. Economia turismului
2338. Dumbrveanu, Victor. Cununa european a Vechiului Orhei : [despre Complexul
turistic "Chteau Vartely"] / Victor Dumbrveanu ; fot. : A. Mardare // Moldova. 2010. Nr 5/6.
P. 90-97 : fot.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia
2339. Bugaian, Larisa. Leasingul surs financiar investiional / Larisa Bugaian,
Galina Malcoci // Economica. 2010. Nr 2. P. 81-86 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Text
paral. : lb. rom., engl. Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2378)
339.5 Comer exterior. Comer internaional
2340. Prachi, Ion. Modelul de gravitaie : cteva repere teoretice : [analiza conceptului
de gravitaie n economie i comer] / Ion Prachi, Elena Gona // Economica. 2010. Nr 2. P.
126-135. Rez. n lb. rom., engl. Text paral. : lb. rom., engl. Bibliogr. : 20 tit.
2341. Ulian, Galina. Teorii privind comerul internaional / Galinba Ulian, Ion Cornea //
Economica. 2010. Nr 2. P. 104-110. Rez. n lb. rom., engl. Text paral. : lb. rom., engl.
Bibliogr. : 11 tit.
339.7 Finane internaionale
2342. Melnicenco, Olesea. Investiiile strine directe mecanism de accelerare a dezvoltrii sustenabile? / Olesea Melnicenco // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 155-159.
Rez. n lb. eng. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2322-24)

77

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie


mondial
2343. Iovv, Tatiana. Unele abordri cu privire la crizele economice ca o etap inevitabil
n evoluia economiei globale / Tatiana Iovv, Olesea Melnicenco // Economica. 2010. Nr 2.
P. 18-25 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Text paral. : lb. rom., engl. Bibliogr. n notele de subsol.
2344. Luchian, Ivan. Particularitile investiionale ale pieei internaionale a aurului / Ivan
Luchian, Stela Ciobu // Economica. 2010. Nr 2. P. 111-120 : fig. Rez. n lb. rom., engl.
Text paral. : lb. rom., engl. Bibliogr. : 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2342)

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare
2345. Cojocari, Eugenia. Unele drepturi ale femeilor n amprenta dreptului roman i actual / Eugenia Cojocari // Femeile din Moldova : Conf. rep. t.-practic, Chiinu, 25 mart. 2010.
Ch., 2010. P. 5-8. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2371)
341 Drept internaional
2346. Grosu, Ruslana. Actualitatea problemelor cu privire la statutul femeii n islam prin
prisma abordrii comparative : ntre tradiie i realitate / Ruslana Grosu // Rev. mold. de drept
intern. i relaii intern. 2010. Nr 1. P. 62-71. Rez. lb. engl., rus. Bibliogr. : 12 tit. i n
notele de subsol.
2347. Srcu, Diana. Actul jurisdicional internaional : particulariti, funcie i validitate /
Diana Srcu // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 1. P. 96-100. Rez. lb.
engl., rus. Bibliogr. : 14 tit. i n notele de subsol.
2348. Tarlev, Veronica. Istoricul apariiei i dezvoltrii instituiei proteciei internaionale a
drepturilor femeii / Veronica Tarlev // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 1.
P. 83-95. Rez. lb. engl., rus. Bibliogr. : 17 tit. i n notele de subsol.
2349. arlung, Victoria. Principiul interesului superior al copilului : concept, abordare,
particulariti / Victoria arlung // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 1. P.
7-14. Rez. lb. engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2260, 2307)
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
2350. Beregoi, Natalia. Armonizarea legislaiei Republicii Moldova n domeniul audiovizualului cu acquis-ul comunitar / Natalia Beregoi // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern.
2010. Nr 1. P. 72-82. Rez. lb. engl., rus. Bibliogr. : 26 tit. i n notele de subsol.

78

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2351. Cabacenco, Pavel. Necesitile non-tehnologice ale implementrii registrului electronic al alegtorilor n Republica Moldova / Pavel Cabacenco // Noile tehnologii n formarea i
utilizarea listelor electorale. Evoluii i perspective : Materialele Conf. intern., Chiinu, 21 apr.
2010. Ch., 2010. P. 212-215 : tab. Text i n lb. engl. : p. 216-219 ; rus : p. 220-223.
2352. Caraman, Angela. Perfectarea listelor electorale n sectoarele municipiului Chiinu / Angela Caraman // Noile tehnologii n formarea i utilizarea listelor electorale. Evoluii i
perspective : Materialele Conf. intern., Chiinu, 21 apr. 2010. Ch., 2010. P. 95-100 : tab.
Text i n lb. engl. : p. 101-105 ; rus : p. 106-112.
2353. Cimbriciuc, Alexandru. Criterii eseniale ale respectrii drepturilor omului n perioada desfurrii ntrunirilor / Alexandru Cimbriciuc // Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas : Materialele conf. t.-pract. intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010. Ch., 2010. P. 25-28. Bibliogr. : 3 tit.
2354. Ciocan, Iurie. Implementarea Registrului electronic de stat al alegtorilor / Iurie Ciocan // Noile tehnologii n formarea i utilizarea listelor electorale. Evoluii i perspective : Materialele Conf. intern., Chiinu, 21 apr. 2010. Ch., 2010. P. 64-69. Text i n lb. engl. : p. 70-74 ;
rus : p. 75-80.
2355. Dumitrescu, Irina. Rolul organizaiilor internaionale n asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n contextul manifestrilor cu caracter de mas / Irina
Dumitresu // Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor
cu caracter de mas : Materialele conf. t.-pract. intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010. Ch., 2010.
P. 214-224. Bibliogr. : 12 tit.
2356. Lapti, Renata. Formarea listelor electorale n afara rii i ncurajarea votului peste
hotare / Renata Lapti // Noile tehnologii n formarea i utilizarea listelor electorale. Evoluii i perspective : Materialele Conf. intern., Chiinu, 21 apr. 2010. Ch., 2010. P. 81-85. Text i n
lb. engl. : p. 86-89 ; rus : p. 90-94
2357. Larii, Iurie. Acapararea ilegal sau meninerea forat a puterii de stat cauz a
dezordinilor de mas i impediment n realizarea drepturilor politice ale cetenilor / Iurie Larii //
Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de
mas : Materialele conf. t.-pract. intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010. Ch., 2010. P. 98-103.
Bibliogr. : 15 tit.
2358. Odagiu, Iurie. Respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului la aplicarea msurilor procesuale de constrngere n timpul i dup unele manifestri n mas ce au
avut loc n Republica Moldova / Iurie Odagiu, Anatolie Andronache // Asigurarea drepturilor i
libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas : Materialele conf.
t.-pract. intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010. Ch., 2010. P. 117-124.
2359. tirbu, Eugeniu. Cadrul legal n formarea listelor electorale / Eugeniu tirbu // Noile
tehnologii n formarea i utilizarea listelor electorale. Evoluii i perspective : Materialele Conf.

79

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

intern., Chiinu, 21 apr. 2010. Ch., 2010. P. 42-48. Text i n lb. engl. : p. 49-55 ; rus : p.
56-63.
(Vezi de asemenea Nr 2376)
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
2360. Cojocaru, Radion. Unele aspecte privind calificarea infraciunilor contra justiiei svrite de ctre persoane cu funcie de rspundere n contextul tulburrilor de mas / Radion
Cojocaru // Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu
caracter de mas : Materialele conf. t.-pract. intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010. Ch., 2010. P.
61-66. Bibliogr. : 10 tit.
2361. Nour, Valeriu. Aspecte obiective ale infraciunii "Dezordini de mas" : (Art. 285 CP
al RM). Geneza infraciunii de dezordini de mas / Valeriu Nour // Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas : Materialele conf. t.pract. intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010. Ch., 2010. P. 110-116. Bibliogr. n notele de subsol.
2362. Nour, Valeriu. Garantarea libertilor fundamentale ale omului n contextul dezordinilor de mas / Valeriu Nor, Vitalie Strungaru // Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale
ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas : Materialele conf. t.-pract. intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010. Ch., 2010. P. 104-109. Bibliogr. n notele de subsol.
2363. Osoianu, Tudor. Asistena juridic n caz de aplicare a msurilor de constrngere
procesual / Tudor Osoianu, Ivan Vesco // Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale
omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas : Materialele conf. t.-pract. intern., Chiinu,
28-29 ian. 2010. Ch., 2010. P. 134-154. Bibliogr. n notele de subsol.
2364. Ursu, Veaceslav. Forme ale participaiei identificate n timpul unor manifestri de
mas : [evenimentele de la 7 apr. 2009 sub aspectul Codului penal al RM] / Veaceslav Ursu //
Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de
mas : Materialele conf. t.-pract. intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010. Ch., 2010. P. 178-184.
Bibliogr. n notele de subsol.
2365. , .

/ // Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n
timpul manifestrilor cu caracter de mas : Materialele conf. t.-pract. intern., Chiinu, 28-29 ian.
2010. Ch., 2010. P. 125-133. Bibliogr. n notele de subsol.
2366. , . ,
/ // Asigurarea drepturilor i libertilor
fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas : Materialele conf. t.-pract.
intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010. Ch., 2010. P. 67-70. Bibliogr. : 10 tit. i n note, p. 70 (6
tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2325)

80

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

347 Drept civil


347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
2367. Chiperi, N. N. Asigurarea i respectarea dreptului primordial al copilului de a crete
n familie / N. N. Chiperi // : . . .
. .-. ., , 20-22 2009. Ch., 2009. P. 224-230. Rez n
lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
2368. , . . , : / . . //
: . . . . .-. ., , 2022 . 2009. Ch. , 2009. P. 272-284. Bibliogr. : 11 tit.
2369. , .
/ , // Femeile din Moldova : Conf. rep. t.practic, Chiinu, 25 mart. 2010. Ch., 2010. P. 67-71. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2348)
347.7 Drept omercial
2370. Moisei, Andrei. Rolul i locul proprietii intelectuale n lupta concurenial / Andrei
Moisei, Diana Stici // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 1. P. 115-120.
Rez. lb. engl., rus. Bibliogr. : 18 tit.
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
2371. , . : (60-70- . XIX .) / . // Pstrarea patrimoniului cultural n
rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 306-308 : tab.
Bibliogr. : 10 tit.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
(Vezi Nr 2315-16, 2554)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor
2372. Ceban, Cristina. Regimul juridic privind protecia resurselor de ap : calitatea apei
i ecosistemele acvatice / Cristina Ceban // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010.
Nr 1. P. 101-108. Rez. lb. engl., rus. Bibliogr. : 15 tit.
2373. Ciocoi, Oleg. Legislaia ecologic revzut / Oleg Ciocoi // VPM : Vntorul i Pescarul Moldovei. 2010. Nr 1. P. 5-6 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2448)

81

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
2374. Carp, Simion. Principiile fundamentale de activitate a poliiei n condiiile manifestaiilor publice cu caracter de mas / Simion Carp, Mariana Carabanov // Asigurarea drepturilor i
libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas : Materialele conf.
t.-pract. intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010. Ch., 2010. Bibliogr. : 20 tit.
2375. Cebotaru, Mihai. Lacunele admise de ctre forele de ordine : (inclusiv MAI) n perioada evenimentelor postelectorale din aprilie 2009 care au avut loc n Republica Moldova / Mihai
Cebotaru, Marin Lis // Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu caracter de mas : Materialele conf. t.-pract. intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010.
Ch., 2010. P. 29-41.
2376. Grati, Veaceslav. Particularitile cadrului juridic de aplicare a armei de foc i a mijloacelor speciale de ctre funcionarii de poliie n condiiile dezordinilor n mas / Veaceslav
Grati, Sergiu Secrieru // Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n timpul
manifestrilor cu caracter de mas : Materialele conf. t.-pract. intern., Chiinu, 28-29 ian. 2010.
Ch., 2010. P. 74-90. Bibliogr. : 28 tit.
2377. Usturoi, Nicolae. Urma zilei care trece : [despre Ruslan Zelenenco, preedintele
raionului Floreti] / Nicolae Usturoi // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 60-61 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2260-62, 2366, 2677)
355/359 tiin militar. Fore armate
(Vezi Nr 2593)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului
2378. , . /
, // Contabilitate i audit. 2010. Nr 6. P. 13-16 : fot.
368 Asigurri
2379. Sorocean, Clara. Cum s verificm contul la Casa Naional de Asigurri Sociale /
Clara Sorocean // Contabilitate i audit. 2010. Nr 6. P. 66-69 : fot., tab.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
2380. Afanas, Aliona. Perspectiva intercultural asupra educaiei / Aliona Afanas // Univers Pedagogic. 2010. Nr 2. P. 40-44. Rez. n lb. rom., fr.

82

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2381. Branaco, N. L. Specificaii i probleme de nvmnt n contextul migraiei internaionale a forei de munc / N. L. Branaco //
: . . . . .-. ., , 20-22 . 2009. Ch., 2009. P.
265-272. Rez n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
2382. Callo, Tatiana. Modernitatea axiologic a pedagogiei kantiene. ntoarcere n viitor /
Tatiana Callo // Univers Pedagogic. 2010. Nr 2. P. 18-24. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.
: tit.
2383. Fisticanu, Tatiana. coala naional : recuperarea destinului european : [Conf. t.
In honorem lingvistului Nicolae Matca, Chiinu, 30 apr. 2010] / Tatiana Fisticanu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 121-124 : fot.
2384. Guzgan, Valentin. Parteneriatul Educaional i Cultura Organizaional / Valentin
Guzgan // Promovarea parteneriatului educaional n perspectiva integrrii europene : Conf. intern., Chiinu, 12-15 mai 2010. Ch., 2010. P. 56-59 : fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
3 tit.
2385. Lisnic, Angela. Ponderea de gen n sistemul de nvmnt din Republica Moldova
: (referine demografice) / Angela Lisnic // Femeile din Moldova : Conf. rep. t.-practic, Chiinu,
25 mar. 2010. Ch., 2010. P. 78-85 : fig., tab. Bibliogr. n notele de subsol.
2386. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Parteneriat educaional dimensiune important
n extinderea proiectelor naionale i internaionale n beneficiul comunitii Tatiana NagnibedaTverdohleb // Promovarea parteneriatului educaional n perspectiva integrrii europene : Conf.
intern., Chiinu, 12-15 mai 2010. Ch., 2010. P. 3-5.
2387. Nesterenco, Constantin. Perfecionarea mecanismului de gestiune n cadrul sistemului nvmntului agrar prin implementarea paradigmei noi a sistemului educaional european / Constantin Nesterenco // Economica. 2010. Nr 2. P. 25-34 : fig. Rez. n lb. rom.,
engl. Text paral. : lb. rom., engl. Bibliogr. : 13 tit.
2388. , .
: ( . ) / . //
Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008.
Ch., 2009. P. 336-341 : tab. Bibliogr. : 4 tit.
2389. , . . : / . . // : . . . . .. ., , 20-22 . 2009. Ch., 2009. P. 17-29 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 9 tit.
2390. , .
: [ 8-10 .] / . // Pstrarea
patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009.
P. 346-351 : tab. Bibliogr. : 13 tit. i n note, p. 350 (3 tit.). +323(478)

83

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2391. , . . / . . // : . . . . .. ., , 20-22 . 2009. Ch., 2009. P. 83-95. Bibliogr. : 11 tit.


37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale
2392. Cojocaru, Snejana. Proiectarea demersului tehnologic modern n ciclu II universitar
: [procesul de predare-nvare-evaluare a Chimiei] / Snejana Cojocaru // Univers Pedagogic.
2010. Nr 2. P. 72-77 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
2393. Ghicov, Adrian. Emolumentele educaionale ale interpretrii textului : [didactica lit.
rom.] / Adrian Ghicov // Univers Pedagogic. 2010. Nr 2. P. 25-32 : tab. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 6 tit.
2394. Isac, tefania. Integrarea TIC [Tehnologia Informaticii i Comunicaiilor] n procesul
de predare-nvare / tefania Isac // Univers Pedagogic. 2010. Nr 2. P. 33. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
2395. , . :
/ . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile
europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 316-323. Bibliogr. : 28
tit.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar
2396. Argint, Lucia. Europa n obiectiv : (din experiena activitii Liceului Teoretic "Gh.
Asachi" din municipiul Chiinu) / Lucia Argint, Angela Lisnic // Promovarea parteneriatului educaional n perspectiva integrrii europene : Conf. intern., Chiinu, 12-15 mai 2010. Ch., 2010.
P. 32-35. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
2397. Cerbuca, Pavel. Eficientizarea procesului educaional prin implicarea elevilor n
proiectarea i desfurarea activitilor / Pavel Cerbuca // Promovarea parteneriatului educaional n perspectiva integrrii europene : Conf. intern., Chiinu, 12-15 mai 2010. Ch., 2010. P.
28-31. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.
2398. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Strategia dezvoltrii profesionale continue la nivelul instituiei colare / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb // Univers Pedagogic. 2010. Nr 2. P.
69-71 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.
2399. Pogola, Lilia. Valenele evalurii complexe a curriculumului colar / Lilia Pogola //
Univers Pedagogic. 2010. Nr 2. P. 3-9. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
2400. , . .
/ . . //
: . . . . .-. ., , 20-22 . 2009. Ch., 2009. P.
154-171. Rez n lb. engl. Bibliogr. : 28 tit.

84

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2401. , . .
/ . . //
: . . . . .-. ., , 20-22 . 2009.
Ch. , 2009. P. 251-265. Rez n lb. engl. Bibliogr. : 15 tit.
2402. , . .
/ . . // : . .
. . .-. ., , 20-22 . 2009. Ch., 2009. P. 29-47. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 15 tit.
Olimpiada internaional de limb, comunicare i literatur romn
(Constana, 16-19 mai 2010)
2403. Banto, Alexandru. Sub cupola ntregitoare a limbii romne / Alexandru Banto //
Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 6-8.
2404. Banto, Ana. Comunicare i creativitate / Ana Banto // Limba Romn. 2010.
Nr 5/6. P. 13.
2405. Buhaev, Elena. Ambasadori ai limbii romne / Elena Buhaev // Limba Romn.
2010. Nr 5/6. P. 11.
2406. Norel, Mariana. Exil n nemrginirea creaiei / Mariana Norel // Limba Romn.
2010. Nr 5/6. P. 14.
2407. Petrache, Anca-Denisa. Timp al perpetuei deveniri / Anca-Denisa Petrache // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 10-11.
2408. Premii i meniuni // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 15-19 : tab.
2409. Rotund, Nicolae. ansa de a tri nuntrul istoriei / Nicolae Rotund // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 12.
2410. Rusu, Mina-Maria. nlarea clipei ctre eternitate / Mina-Maria Rusu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P.10.
2411. Tomac, Eugen. Spiritul unei naiuni : [mesajul Secretarului de stat din Romnia
pentru romnii de pretutindeni] / Eugen Tomac // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 9.
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
2412. Cemortan, Stela. Curriculumul educaiei civice n instituiile precolare / Stela
Cemortan // Univers Pedagogic. 2010. Nr 2. P. 47-56 : tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 10 tit.

85

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2413. Cemortan, Stela. Tendine de stimulare a dorinei precolarilor de a nva scrierea


/ Stela Cemortan // Promovarea parteneriatului educaional n perspectiva integrrii europene :
Conf. intern., Chiinu, 12-15 mai 2010. Ch., 2010. P. 102-104. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
5 tit.
2414. Mistreanu, Tatiana. Conceptualizarea educaiei civice a elevilor din gimnazii din
perspectiva formrii competenelor / Tatiana Mistreanu // Promovarea parteneriatului educaional
n perspectiva integrrii europene : Conf. intern., Chiinu, 12-15 mai 2010. Ch., 2010. P. 1519. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special
2415. Cara, Angela. Aspecte privind implementarea conceptului "colii prietenoase copilului" n Republica Moldova : retrospectiv, perspectiv : [accesul la studii a copiilor cu dizabiliti]
/ Angela Cara // Univers Pedagogic. 2010. Nr 2. P. 78-80. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.
: 6 tit.
2416. Furdui, Emilia. Educaia special a copiilor cu deficiene senzoriale verig a sistemului de nvmnt general / Emilia Furdui // Univers Pedagogic. 2010. Nr 2. P. 65-68.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2265)
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
2417. Cuzuioc, Sergiu. Pregtim cadre de profesioniti i patrioi : [la Colegiul de Zootehnie i Medicin Veterinar din Brtueni, raionul Edine] / Sergiu Cuzuioc // Agricultura Moldovei.
2010. Nr 4/5. P. 31-32 : fot.
2418. Nesterenco, Constantin. Locul i rolul instituiilor nvmntului agrar al Republicii
Moldova n condiiile europenizrii relaiilor economice : [nvmntul mediu de specialitate] /
Constantin Nesterenco // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 72-79 : tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 2 tit.
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
2419. , . . XXI : [
] / . . //
: . . . . .-. ., , 20-22 . 2009.
Ch., 2009. P. 6-17. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2514)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


2420. Chiseli, V. Constantin Briloiu i vectorul estic al investigaiilor etnomuzicologice /
V. Chiseli // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 189-193. Bibliogr. : 21 tit.

86

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

391/395 Etnografie
2421. Codreanu, Lina. Gh. Foca etnograf i muzeograf : [romn : 1903-1995] / Lina
Codreanu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 149-157 : fot. Bibliogr. : 15 tit. i n note, p.
157 (17 tit.). Contin. nceputul : Nr 3/4.
2422. Degteariova, Nadejda. Clipele devenite venicie = Moments turned into eternity =
, : [despre cimitirul evreiesc din Chiinu] / Nadejda
Degteariova // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 38-40 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
2423. Degteariova, Nadejda. Costumul naional arab = Arabic National Garments =
/ Nadejda Degteariova // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P.
104-108 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
2424. Iarovoi, V. Sistemul alimentar-mijloc de pstrare a culturii tradiionale / V. Iarovoi //
Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008.
Ch., 2009. P. 227-229. Bibliogr. : 5 tit.
2425. Postolachi, E. Unele sugestii i propuneri referitor la problematica tiinei etnografice i ci de soluionare a patrimoniului naional cultural / E. Postolachi // Pstrarea patrimoniului
cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 372373.
2426. , . / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t.,
Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 257-258. Bibliogr. : 5 tit.
2427. , . - / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile
europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 269-271 : tab.
Bibliogr. : 16 tit.
2428. , . .
/ . . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern.
t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 239-243. Bibliogr. : 9 tit. i n note, p. 243 (13
tit.).
2429. , . / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept.
2008. Ch., 2009. P. 244-248. Bibliogr. : 7 tit.
2430. , . / . //
Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008.
Ch., 2009. P. 297-301. Bibliogr. : 5 tit. i n note, p. 300-301 (10 tit.).

87

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2431. , . : (-
) / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf.
intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 248-257. Bibliogr. : 25 tit.
2432. o, .
/ . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene :
Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 235-239. Bibliogr. : 37 tit. i n
note, p. 238 (8 tit.).
2433. , . i i i / . //
Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008.
Ch., 2009. P. 380-385. Bibliogr. : 6 tit. i n note, p. 384-385 (8 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2601)
398 Folclor
2434. Fedorenco, V. Interpretarea modern a folclorului ca mod de adaptare la gndirea
omului contemporan / V. Fedorenco // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf.
intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 179-182. Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2565)
398(=135.1) Folclor romnesc
(Vezi Nr 2573, 2635)

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/50 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
2435. , . : [
] / , // Rev. de
Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 1. P. 60-70. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 70 (15 tit.).

51 MATEMATIC

510 Consideraii fundamentale i generale ale matematicii


2436. Kuznetsov, Eugene. Invariant transformations of loop transversals. 1. The case of
isomorphism / Eugene Kuznetsov, Serghei Botnari // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 1. P. 65-76. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
2437. Rybakin, Boris. Numerical modeling of multidimensional problems of gravitational
gas dynamics with high resolution schemes / Boris Rybakin, Natalia Shider // Bul. Acad. de tiine
a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 1. P. 92-99 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11 tit.
2438. Shamoyan, Romi. On the action of differentiation operator in some classes of
Nevanlinna-Djrbashian type in the unit disk and polydisk / Romi Shamoyan, Haiying Li // Bul.
Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 1. P. 100-105. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 10 tit.

88

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

511 Teoria numerelor


2439. Ipate, D. About rings of continuous functions in the expanded field of numbers / D.
Ipate, R. Lupu // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 1. P. 47-54.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
512 Algebr
2440. Dehmer, Matthias. Towards Structural Network Analysis / Matthias Dehmer, Marina
Popovscaia // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 1. P. 3-22. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 116 tit.
2441. Gherstega, N. About characteristics of graded algebras S1,4 and SI1,4 / N. Gherstega, M. Popa, V. Pricop // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 1.
P. 23-32. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 28 tit.
2442. Kashu, A. I. On preradicals associated to principal functors of module categories. III
/ A. I. Kashu // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 1. P. 55-64 : fig.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
2443. Ursu, Vasile I. On a Product of Classes of Algebraic Systems / Vasile I. Ursu // Bul.
Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 1. P. 106-120. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 5 tit.
519.2 Probabilitate. Statistic matematic
2444. Lozovanu, Dmitrii. An Approach for Determining the Matrix of Limiting State
Probabilities in Discrete Markov Processes / Dmitrii Lozovanu, Alexandru Lazari // Bul. Acad. de
tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 1. P. 77-91. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5
tit.
519.8 Cercetri operaionale
2445. Godonoaga, Anatol. A probabilistic method for solving minimax problems with general constraints / Anatol Godonoaga, Pavel Balan // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 1. P. 33-46. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.

53 FIZIC
(Vezi Nr 2340)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


2446. Batr, Dumitru. Savant, sportiv i patriot : [Nicolae Teclu, membru al Acad. Rom.,
cercettor, unul din precursorii chimiei n spaiul rom., crturar (7.10.1839-17.08.1916)] / Dumitru
Batr // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 46-47 : fot.

89

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie
2447. Boian, Ilie. Valurile de cldur i singularitile termice pozitive n Republica Moldova : [nclziri masive : studiu de caz ] / Ilie Boian // Mediul Ambiant. 2010. Nr 2. P. 45-47 :
fot., tab.
556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie
(Vezi Nr 2372)

57 TIINE BIOLOGICE
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie

2448. Dediu, Ion. Ecologia o ans a mileniului trei : [interviu cu acad. I. Dediu] / interlocutor : Gheorghe Doni // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 56-59 : fot.
577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic
2449. Dobrojan, Sergiu. Obinerea substabelor biologic active din biomasa microalgei
Spirulina platensis (Nordst.) Geitl crescut pe ape riziduale / Sergiu Dobrojan // Mediul Ambiant.
2010. Nr 2. P. 24-28 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 15 tit.

58 BOTANIC
(Vezi Nr 2513, 2520, 2532)

59 ZOOLOGIE
2450. Bursuc, Nicolae. Un duntor periculos : [cioara] / Nicolae Bursuc // VPM : Vntorul i Pescarul Moldovei. 2010. Nr 1. P. 5 : fot.
2451. Cojan, C. Aspecte privind fenologia i reproducerea speciilor de Ciconiiformes
(Aves) din bazinul Prutului inferior / C. Cojan, A. Munteanu, Larisa Bogdea // Mediul Ambiant.
2010. Nr 2. P. 13-18 : fig., fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
2452. Munteanu, Andrei. orecarul nclat / Andrei Munteanu // VPM : Vntorul i Pescarul Moldovei. 2010. Nr 1. P. 8 : fot.
2453. , . / . // . 2010. Nr 7. P. 6-7 : fot.
2454. - = Ra mic (Anas crecca) : [. . "
"] // . 2010. Nr 7. P. 8-9 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 2524, 2537, 2540, 2542)

90

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
611 Anatomie. Anatomie comparat
(Vezi Nr 2505)
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
2455. Secrieru, Angela. Experiena internaional i soluii locale n vederea sporirii fluxului de venituri al sistemului naional de ocrotire a sntii / Angela Secrieru // Economica. 2010.
Nr 2. P. 100-104 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Text paral. : lb. rom., engl. Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2318)
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor. Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale
2456. Neamon-Hepa on Carbon Tetrachloride-Induced Hepatotoxicity Antioxidant
Properties / M. Toderas, V. Rudic, S. Parii [et al.] // Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 3-6 : tab.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 20 tit.
2457. Pogonea, I. Phagocytosis and the Effect of Imupurin / I. Pogonea // Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 16-18 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 5 tit.
2458. Tofan, E. The Influence of the Losartan, Enalapril and their Combination on the
Functioning of the Heart / E. Tofan // Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 48-52 : fig., tab. Rez.
n lb. engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2449, 2464, 2472)
616 Patologie. Medicin clinic
2459. Juc, Svetlana. Anestezia n chirurgia plastic i reconstructiv / Svetlana Juc,
Eugeniu Gaponenco, Anatol Taran // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 110-113 : tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
2460. Mazuru, V. Rolul pivotal al macrofagelor n progresia tumoral / V. Mazuru // Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 52-61 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 24 tit.
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
2461. Hipertensiunea malign la copii / Victor Cojocaru, Igor tefane, Tatiana Covalschi
[et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 47-50 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
2462. Vinevschi, Anatolie. Leziuni de reperfuzie posthemoragic / Anatolie Vinevschi //
Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 39-42. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 25 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2465)
91

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie


2463. Cunir, Olga. Diagnosticul diferenial al trombozelor pulmonare / TEAP n unitatea
de terapie intensiv / Olga Cunir // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 19-23 : tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 6 tit.
2464. ciuca, Svetlana. Importana etiopatogenic a tratamentului antibacrerian cu
macrolide n infecia cu Mycoplasma n pneumologia pediatric / Svetlana ciuca, Liuba Neamu
// Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 43-46 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
2465. , . . -
/ . . // Curierul medical.
2010. Nr 4. P. 29-33 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
2466. , . .
/ . . // Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 41-44 :
tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2503)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
2467. Balan, Sergiu. Influena procedeului chirurgical n obezitatea morbid asupra evoluiei sindromului metabolic / Sergiu Balan // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 12-18 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 32 tit.
2468. Strelov, Liuba. Colemia o complicaie sever survenit n litiaza biliar : [rev. lit.]
/ Liuba Strelov // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 28-32 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
49 tit.
2469. , . . / . .
// Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 26-28. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2456, 2504)
616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) i endocrine
2470. / . .
, . . , . . [et al.] // Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 23-26 :
fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 8 tit.
616.5 Dermatologie clinic. Boli de piele
2471. Harstea, D. The Spectrum of Mesenchymal Tumors of the Skin / D. Harstea // Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 6-10 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
2472. , . .
/ . . // Curierul medical. 2010. Nr 4.
P. 38-40 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.

92

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 2476)


616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare i sexuale, genitale
2473. Zhantelieva, L. A. Evaluation of Kidney Functioning among Patients with
Vesicoureteral Reflux by Ultrasound Doppler Sonography / L. A. Zhantelieva, B. A. Kubeseitov //
Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 19-22 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 13 tit.
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular
2474. Buzu, D. Tratamentul luxaiilor i fracturilor luxaii ale oaselor carpiene / O. Buzu //
Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 97-100. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
2475. Marin, Ion. Fibrom desmoplastic la oase, aspecte de tratament / Ion Marin // Arta
Medica. 2010. Nr 2. P. 102-104 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2494-95, 2499)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase
(Vezi Nr 2503)

617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie


617.3 Ortopedie

2476. Capro, Nicolae. Rolul interveniilor chirurgicale de decompresie i stabilizare n


tratamentul consecinelor traumatismelor vertebrale grave / Nicolae Capro // Arta Medica.
2010. Nr 2. P. 77-79. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 10 tit.
2477. Negru, Gh. Actualiti n tratamentul chirurgical al leziunilor de nervi periferici n
diferite traumatisme ale aparatului locomotor / Gh. Negru, C. Botnaru, A. Chealda // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 63-65. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
2478. Olaru, Andrei. Concepte contemporane n patogeneza degenerrii segmentului
motor vertebral lombar : (sinteza lit.) / Andrei Olaru // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 92-95.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 14 tit.
2479. Plastia defectelor n amputaiile falangelor distale ale degetelor / V. Roca, G.
Verega, V. Guu [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 67-69 : tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 4 tit.
2480. Pulbere, Oleg. Microdiscectomia discului intervertebral degenerat soluie
miniinvaziv i salvatoare de stabilitate a segmentului vertebral lombar / O. Pulbere // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 75-76. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
2481. Pulbere, Oleg. Spondilodeza circumferenial n traumatismele vertebrale lombare
recente / Oleg Pulbere // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 85-88 : fig. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 7 tit.

93

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2482. Replantarea diferitor segmente ale membrului superior / I. apovalov, V. Roca, M.


Melenciuc [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 65-67 : tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 6 tit.
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale
2483. Baciu, Ion. Transplantul de esuturi n Republica Moldova / Ion Baciu // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 96-97. Bibliogr. : 7 tit.
2484. Ciobanu, M. Conduita operatorie n amputaiile traumatice de multiple raze digitale /
M. Ciobanu, M. Melenciuc // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 51-52. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 10 tit.
2485. Curca, Anatol. Plastia chirurgical a minii la copii / Anatol Curca // Arta Medica.
2010. Nr 2. P. 53-55 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 11 tit.
2486. David, V. Osteosinteza n tratamentul chirurgical al fracturii diafizare de tibie / V.
David // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 100-102 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
2487. Feghiu, Leonid. Aspecte de programare i tratament chirurgical al defectelor tisulare ale gambei cu lambou perforant tibial posterior / Leonid Feghiu // Arta Medica. 2010. Nr 2.
P. 56-58. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 12 tit.
2488. Gaponenco, Eugeniu. Expansiunea tisular n tratamentul sechelelor cicatriciare
posttraumatice i postcombustionale n regiunea capului i gtului / Eugeniu Gaponenco, Anatol
Taran, Vadim Anisei // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 114-116 : tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 9 tit.
2489. Gladun, V. Traumatisme prin verighet ale degetului / V. Gladun, Gr. Verega, I.
apovalov // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 58-60 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7
tit.
2490. Managementul chirurgical n urgen al defectelor tegumentare ale minii / R.
Smolnichi, Gr. Verega, A. Calistru [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 70-72. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
2491. Marin, Ion. Luxaie congenital de old, tratament chirurgical, evoluie coxartrozic :
(caz clinic) / Ion Marin, Andrei Moraru // Arta Medica. 2010. Nr 2. P.107-108 : fig. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
2492. Marin, Ion. Sinostozarea tibio-fibular osteoplastic n amputaia la nivel de gamb
/ Ion Marin, Nicolae Capro, Ion Tofan // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 104-105 : fig. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 18 tit.
2493. Marin, Ion. Stres-fractur la coasta I. Caz clinic / Ion Marin // Arta Medica. 2010.
Nr 2. P. 108-110 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 22 tit.

94

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2494. Pulbere, Oleg. Aprecierea corijrii diformitii traumatice n leziunile instabile ale coloanei vertebrale dorso-lombare prin diferite metode de stabilizare chirurgical / O. Pulbere // Arta
Medica. 2010. Nr 2. P. 88-92 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 13 tit.
2495. Pulbere, Oleg. Cauzele nereuitelor chirurgiei de stabilizare a coloanei vertebrale
cervicale / Oleg Pulbere // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 79-84 : fig. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 18 tit.
2496. Tratamentul chirurgical al sindromului de canal carpian / F. Gornea, I. Vacarciuc, P.
apu [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 116-118 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
10 tit.
2497. nari, Stanislav. Laparotomia exploratorie de rutin versus examenul clinic : rata
de siguran n abordarea pacienilor asimptomatici cu traumatism abdominal deschis / Stanislav
nari // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 33-38. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 49 tit.
2498. Unele aspecte n tratamentul chirurgical al defectelor tegumentare n leziuni deschise grave ale aparatului locomotor / Gh. Negru, R. Goncearenco, V. Chian [et al.] // Arta Medica.
2010. Nr 2. P. 60-62. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
2499. Vacarciuc, Ion. Tratamentul chirurgical al leziunilor complexe de nervi periferici la
membrul toracic / Ion Vacarciuc // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 72-75. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 13 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2459, 2467-68, 2474)
617.7 Oftalmologie. Tulburri i tratamente la ochi
2500. Ceban, C. Results of Corneal Defect Coverage with Amniotic Membrane / C. Ceban
// Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 11-15 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
618 Ginecologie. Obstetric
2501. Aldiabat, M. Profilaxia deficitului de fier n timpul sarcinii / M. Aldiabat, I. Peltec //
Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 64-67. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 24 tit.
2502. Cam, E. Factorii defensivi nespecifici n lichidul peritoneal i particularitile lor la
femeile cu infertilitate tuboperitoneal / E. Cam, N. Sorici, V. Moin // Curierul medical. 2010.
Nr 4. P. 34-38 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 16 tit.
2503. Complicaiile pulmonare ale gripei pandemice A (H1N1) la gravide / Victor
Cojocaru, Vladimir Hotineanu, Mihail Bor [et al.] // Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 4-11 : fig.,
tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
2504. , . .
B C / . . // Curierul medical. 2010. Nr 4. P. 61-64. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr. : 20 tit.

95

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2505. , .
/ , ,
// Arta Medica. 2010. Nr 2. P. 24-26 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale energetice. Economie energetic
2506. Comendant, Sergiu. Gradul de reducere a gazelor cu efect de ser n scenariille
de dezvoltare a surselor de energie electric ale Republicii Moldova / Sergiu Comendant, Sergiu
Robu // Problemele energeticii regionale. 2010. Nr 1. P. 46-62 : fig., tab. Rez. n lb. rom.,
engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2312)
621 Construcia de maini n general. Tehnica nuclear. Electrotehnic. Tehnologie mecanic
621.31 Producerea, alimentarea i reglarea electricitii. Maini i aparate electrice. Msurtori electrice. Aplicaii ale magnetismului. Electrostatic aplicat
2507. , . .
/ . . // Problemele energeticii regionale. 2010. Nr 1. P. 41-45 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
2508. , . .
/ . . //
Problemele energeticii regionale. 2010. Nr 1. P. 67-74 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.,
rus. Bibliogr. : 4 tit.
2509. , . .
/ . .
, . . // Problemele energeticii regionale. 2010. Nr 1. P. 7-15 : fig.
Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
621.394 Telegrafie
2510. Patsiuk, V. Thesolution of the equations by means of finite difference time domain
method / V. Patsiuk, G. Rbacova // Problemele energeticii regionale. 2010. Nr 1. P. 16-21 :
fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 5 tit.

96

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

621.5 Energie pneumatic. Maini i scule. Tehnica frigului i instalaii frigorifice. Pompe
de cldur
621.56/.59 Tehnica frigului
2511. Creu, Victor. Acumulatorul cu frig natural i instalaie cu vid pentru rcirea laptelui
n Republica Moldova / Victor Creu // Problemele energeticii regionale. 2010. Nr 1. P. 63-66
: fig., tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 2 tit.
628 Tehnic sanitar. Ap. Igien sanitar. Iluminat
(Vezi Nr 2372, 2508)

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

630 Silvicultur
2512. Cuza, Petru. Procesele de adaptare a frunzelor stejarului rou (Quercus rubra L.) la
ocul termic / Petru Cuza // Mediul Ambiant. 2010. Nr 2. P. 38-42 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 7 tit.
2513. Roioru, Ion. Rspndirea i importana ecologic a comunitilor epicorticale de
Trentepohlii n unele ecosisteme forestiere din Republica Moldova / Ion Roioru // Mediul Ambiant. 2010. Nr 2. P. 8-12 : fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 19 tit.
631 Agricultur n general
(Vezi Nr 2387)
631.4 tiina solului. Pedologie. Cercetri pedologice
2514. Andrie, S. Naturalist i filosof : [Stasiev Grigore pedolog, dr. habilitat n biologie,
prof. univ.] / S. Andrie, M. Cocodan, M. Leanu // Mediul Ambiant. 2010. Nr 2. P. 48-49 :
fot.
2515. Cerbari, V. V. Cernoziomurile stagnice.Geneza, nsuirile, problema utilizrii raionale n agricultur / V. V. Cerbari // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5. P. 9-12 : tab. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
2516. Grigore Stasiev, pedolog i filozof, la 70 de ani : [dr habilitat n biologie, profesor
univ.] / S. Andrie, Tamara Leah, V. Cerbari [et al.] // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5. P.
39 : fot.
2517. Octogenarul continu activitatea : [despre Dumitru Balteanschi, pedolog, dr n tiine geografice, traductor] / Serafim Andrie, Tamara Leah, Olga Arhip [et al.] // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5. P. 38 : fot.

97

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

631.5 Lucrri agricole


2518. , . .
" " / . . , . . // Economie i
sociologie. 2010. Nr 2. P. 9-19 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia plantelor
(Vezi Nr 2512, 2522)

633 Cultura plantelor de cmp


633.1 Cereale. Recolte de grne

2519. Andrie, S. Prognoza recoltei grului de toamn : premize i recomandri / S.


Andrie // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5. P. 6-7.
633.7/.9 Plante care produc stimulente. Plante aromate. Condimente. Alte plante cu utilizri
industriale
2520. Ciorchin, Nina. Particularitile biologice i importana speciei Withania somnifera
(L) Dunal / Nina Ciorchin, Alina Cutcovschi // Mediul Ambiant. 2010. Nr 2. P. 43-44 : fot.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
2521. Donea, V. V. Contribuii la cultivarea speciei Echinacea purpurea (L.) Moench. n
condiiile Republicii Moldova / V. V. Donea // Mediul Ambiant. 2010. Nr 2. P. 29-33 : fot., tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 8 tit.
2522. , . .
/ . . // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5. P. 12-15 : tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 6 tit.
634 Horticultur n general
2523. Mladinoi, Vasile. Contribuii la studiul intensitii produciei de fructe : [despre restabilirea pomiculturii n Rep. Moldova] / Vasile Mladinoi // Economie i sociologie. 2010. Nr 2.
P. 117-120 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
2524. Tretiacov, Tatiana. Aprecierea comparativ a metodelor de calculare a sumei temperaturilor efective pentru prognoza fenologic a viermelui merelor (Cydia pomonella L.) / Tatiana
Tretiacov // Mediul Ambiant. 2010. Nr 2. P. 34-37 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 11
tit.
2525. , . . / . . // Agricultura Moldovei.
2010. Nr 4/5. P. 33 : fot.
2526. / . ,
. , . [et al.] // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5. P. 30-31 : tab.
Bibliogr. : 3 tit.

98

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

634.8 Viticultur
2527. Babii, L. I. Unele aspecte privind evaluarea potenialului de producie al ntreprinderilor vitivinicole n condiiile relaiilor de pia / L. I. Babii //
: . . . . .-. ., , 20-22 . 2009.
Ch., 2009. P. 185-191. Rez n lb. engl.
2528. Brc, Ion. Cultura viei de vie i vinificaia n ara Moldovei i n Basarabia n sec.
XIV mijl. sec. XIX / Ion Brc // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5. P. 34 : fot. Bibliogr. :
3 tit.
2529. Mihov, Piotr. Struguri de mas. Cutm rspunsuri : [fragm. din raportul prezentat
la Forumul sectorului strugurilor de mas, Ch., 20 noiemb. 2009] / Piotr Mihov // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5. P. 18-19.
2530. , . .
/ . . // Agricultura Moldovei. 2010. Nr
4/5. P. 20-21 : fot.
635 Plante de grdin. Grdinrit
635.9 Plante ornamentale i decorative. Grdinrit ornamental
2531. Sava, V. Ameliorarea rujilor de toamn n Republica Moldova / V. Sava // Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5. P. 15-17 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
2532. Sava, Victor. Plante decorative originare din America de Nord introduse n Republica Moldova / Victor Sava // Mediul Ambiant. 2010. Nr 2. P. 1-7 : fot., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 11 tit.
636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor,a eptelului. nmulirea
animalelor domestice
(Vezi Nr 2417)

636.2 Rumegtoare mari, taurine. Vite, boi

2533. , . .
/ . . , . . // Agricultura Moldovei. 2010. Nr
4/5. P. 22-24 : fig., tab. Bibliogr. : 6 tit.
636.3 Rumegtoare mici. Oi. Capre
2534. , . . / . . //
Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5. P. 25-27 : fot.
636.7 Cini
2535. , . II
/ . // . 2010. Nr 7. P. 13-15 : fot.

99

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate n general


(Vezi Nr 2511)
638 ntreinerea, creterea i utilizarea insectelor i a altor artropode
2536. ,
/ . . , . . , . . [et al.] // Mediul
Ambiant. 2010. Nr 2. P. 19-23 : fot., tab. Rez. n lb. engl., rom. Bibliogr. : 16 tit.
639.1 Vntoare
2537. Ciudni, I. Popularea terenurilor de vntoare cu rae / I. Ciudni // VPM : Vntorul
i Pescarul Moldovei. 2010. Nr 1. P. 7 : fot.
2538. Colac, Tudor. Vntoarea o stare de spirit / Tudor Colac // VPM : Vntorul i
Pescarul Moldovei. 2010. Nr 1. P. 2, 16 : fot.
2539. Elisei, Gheorghe. Vocaia vntorilor din Sadova : [raionul Clrai : interviu cu
cinegeticianul Gheorghe Elisei] / consemnare de Lucia Vulpe // VPM : Vntorul i Pescarul Moldovei. 2010. Nr 1. P. 13.
2540. Palancean, Alexei. Bonitatea fondului de vntoare la principalele specii de vnat /
Alexei Palancean // VPM : Vntorul i Pescarul Moldovei. 2010. Nr 1. P. 3 : fot. Va urma.
2541. Savin, Anatol. Populaiile iepurelui de cmp n ecosistemele R. Moldova / Anatol
Savin // VPM : Vntorul i Pescarul Moldovei. 2010. Nr 1. P. 4 : fot. Va urma.
2542. , . . : [ . . . ] / . . // . 2010. Nr 7. P. 3-5 : fot., tab.
639.2/.6 Pescuit. Piscicultur
2543. , . " "/ . , // . 2010. Nr 7. P. 23-24 : fot. Va urma.
2544. // . 2010. Nr
7. P. 24-25. Sfrit. nceputul : Nr 6.
2545. : [ ] // .
2010. Nr 7. P. 25-26.

100

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


641/642 Alimente. Gtit. Mncruri. Mese
2546. Sineavscaia, Natalia. India. Prnzul cu lacrimi = India. No Dinner Without Tears =
. : [despre buctria indian] / Natalia Sineavscaia // Open Skies.
2010. Nr 7/8. P. 88-94 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
643/645 Locuina. Dotri i mobiler casnic
2547. Ghilien, Marina. S ne aezm la mas! = Welcome to table! = ! :
[istoria inveniei mesei, ca obiect de baz a interiorului] / Marina Ghilien // Open Skies. 2010.
Nr 7/8. P. 72-78 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
2548. Tipa, V. Rolul TV n promovarea i pstrarea patrimoniului cultural / V. Tipa // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008.
Ch., 2009. P. 183-186. Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2253)
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii
2549. Dumbrveanu, Victor. Cartea ce ne face parte : [pe marginea lucr. Salonului Intern. de Carte pentru Copii i Tineret, Chiinu, 21-25 apr. 2010] / Victor Dumbrveanu // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 52-55 : fot.
2550. , . ""
/ .
// Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 362.
657 Contabilitate
2551. Amarfii-Railean, N. Consideraii privind implementarea standardelor internaionale
de raportare financiar n practica contabil autohton / N. Amarfii-Railean //
: . . . . .-. ., , 2022 . 2009. Ch. , 2009. P. 208-212. Rez n lb. engl.
2552. Manole, Tatiana. Auditul ca o form a controlului financiar de stat / Tatiana Manole,
Denis Vostricov // Economica. 2010. Nr 2. P. 74-81 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Text
paral. : lb. rom., engl. Bibliogr. : 10 tit.
2553. Morari, Galina. Abordri privind contabilitatea datoriilor i activelor contingente /
Galina Morari, Victor Lumanschi, Ala Morari // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 178182. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
2554. , . / // Contabilitate i audit. 2010. Nr 6. P. 16-19 : fot.

101

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2555. , . / , // Contabilitate i audit. 2010. Nr 6. P. 6-12 : fot., tab.


2556.
: [. - Nr 48 31.03. 2010]
// Contabilitate i audit. 2010. Nr 6. P. 100-103.
2557. . - . :
[ Nr 48 31.03. 2010] // Contabilitate i audit. 2010. Nr 6. P. 100.
(Vezi de asemenea Nr 2326)
659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul
2558. Ghiiu, Lilia. Cadrul retrospectiv i starea actual a pieei de publicitate n Republica Moldova / Lilia Ghiiu // Economie i sociologie. 2010. Nr 2. P. 160-166 : fig., tab. Rez.
n lb. eng. Bibliogr. : 6 tit.
2559. Gorobievschi, Svetlana. Modelarea proceselor de utilizare a instrumentelor publicitare n condiii concureniale / Svetlana Gorobievschi, Mariana Forfolea // Economica. 2010.
Nr 2. P. 51-62 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Text paral. : lb. rom., engl. Bibliogr. : 3 tit.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Indusrtrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
2560. / . . , . . , . . [et al.]
// Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5. P. 28-29 : fig.
(Vezi de asemenea Nr 2338, 2528)

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


671 Obiecte din metale preioase, nestemate, pietre preioase.
(Vezi Nr 2344)

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRDINI
2561. Marian, A. Sculptura monumental i amenajarea spaiului public n oraul Chiinu
/ A. Marian // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 156-158.

102

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

719 Ocrotirea monumentelor urbane i rurale n general


(Vezi Nr 2561)

72 ARHITECTUR

2562. Kiev - istoria n arhitectur = Kyiv : history in architecture = -


/ rep. rev. // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 126-128 : fot. Text paral. : lb. rom.,
engl., rus.
2563. Sineavscaia, Natalia. Creaia lui ciusev din Cuhuretii de Sus = Cuhurestii
Masterpiece of Shchusev = : [istoria bisericii construite de renumitul arhitect Alexei ciusev] / Natalia Sineavscaia; fot. : Alexandru Prodan // Open Skies.
2010. Nr 7/8. P. 116-122 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
2564. , . : [ (17841854)] / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 158-167 : fot. Bibliogr. : 4 tit. i n note, p. 162 (15 tit.)
(Vezi de asemenea Nr 2276)

73 ARTE PLASTICE

2565. Pogodina, Ecaterina. Dansul cu lutul = Dance withclay = : [despre


ceramista Olga Coel] / Ecaterina Pogodina // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 60-66 : fot.
Text paral. : lb. rom., engl., rus.

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


2566. Stavil, T. Gravura i icoana din Basarabia n secolul XIX / T. Stavil // Pstrarea
patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009.
P. 193-198 : fot. Bibliogr. : 3 tit.
2567. , .
/ . // Pstrarea
patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009.
P. 199-203 : fot. Bibliogr. : 15 tit.

78 MUZIC

2568. Jeltova, Inna. Ce este Eurovision? = What is Eurovision? = Eurovision ?


: [gnduri despre organizarea concursului european televizat] / Inna Jeltova ; fot. : Natalia
Sineavscaia // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 84-87 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
2569. Partole, Claudia. Cu drag de cntecele neamului : [despre Galina Pslaru, interpret de muz. popular n asamblul "Tlncua", Maestru n Art] / Claudia Partole // Moldova.
2010. Nr 5/6. P. 66-67 : fot.
2570. Sineavscaia, Natalia. Formula "Concertino" = Formula "Concertino" =
"Concertino" : [trupa de acordeoniti, condus de Eugeniu Negru] / Natalia Sineavscaia // Open
Skies. 2010. Nr 7/8. P. 96-102 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
103

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2571. arlung, A. Ansamblurile de muzic i dans o metod de pstrare i promovare a patrimoniului cultural : (Ansamblul "Comoara") / A. arlung // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 220-223 :
fot.
2572. Zamfir, Gheorghe. O ar fr cultur e ca un pmnt fr natur : [interviu cu naistul i compozitorul rom. Gh. Zamfir] / consemnare de Gheorghe Doni // Moldova. 2010. Nr
5/6. P. 62-65 : fot.
2573. , . : . /
. // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 213-218. Bibliogr. : 21 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2401)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice
2574. Jitea, Bogdan-Alexandru. Istorie, politic i film n regimul comunist / BogdanAlexandru Jitea // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 184-190. Bibliogr. n note, p. 189-190
(30 tit.).
2575. Olrescu, D. Funciile filmului de art i cultur n cadrul patrimoniului naional / D.
Olrescu // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 186-189.
2576. Polonscaia, Iana. Ochiul de dup obiectiv = The Eye behing the Camera =
: [pe marginea lucr. celui de-al 8-lea Festival Intern. de film doc. "Cronograf"] / Iana
Polonscaia // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 44-46 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
2577. , .-. :
(. ) / .-. // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf.
intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 174-179. Bibliogr. n note, p. 179 (7 tit.)
792 Teatru. Art scenic
2578. Foca, Stela. Vin surprizele jubiliare : [Teatrul "Luceafrul" din Chiinu la 50 de
ani] / Stela Foca // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 24-25 : fot.
2579. Ganea, Miron. Eugenia Todoracu la rsritul "Luceafrului": [file din biografia actriei] / Miron Ganea // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 22-23 : fot.
2580. Manole, Mdlin. 50 de ani de emoii i aplauze : Teatrul "Luceafrul" nscrie o nou i original pagin n istoria sa / Mdlin Manole // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 6-9 : fot.

104

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2581. Popa, Nicolae. ncercuind scena "Luceafrului" : [despre colectivul teatrului] / Nicolae Popa // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 14-16 : fot.
2582. Proca, Pavel. Eu nu-mi calc jurmntul, nu-mi ptez nici cugetul, nici cinstea : [file despre regizorul Ion Ungureanu] / Pavel Proca // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 10-13 : fot.
2583. Proca, Pavel. Sufletul psrii cu aripile smulse : [file despre Mihaela Strmbeanu,
actri la Teatrul Na. "Mihai Eminescu"] / Pavel Proca // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 42-44 :
fot.
2584. Zavtoni, Zeia. Zeia Zavtoni : [interviu cu actria Teatrului "Luceafrului"] / interlocutor : Tatiana Cojocaru // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 17-21 : fot.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta micrii. Dans
2585. Popov, Alexei. n vpaia dansului = In the Flame of Dance = :
[duetul Alexandru Brc i Alina Milinceanu de la clubul de dans "Codreanca", dubli campioni ai
Moldovei din 2009 la juniori] / Alexei Popov // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 110-115 : fot.
Text paral. : lb. rom., engl., rus.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
2586. Roca, Nicolae. Zodia Zimbrilor : [despre stadionul "Zimbru" din sectorul Botanica,
Chiinu] / Nicolae Roca // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 74-79 : fot.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
2587. Cucereavi, Mihai. Omagiu la batin : [la 4 mai n satul Crihana Veche, raionul
Cahul : lingvistul Nicolae Matca la 70 de ani] / Mihai Cucereavi // Limba Romn. 2010. Nr
5/6. P. 131-132.
2588. Eremia, Anatol. Dicionar toponimic (III) / Anatol Eremia // Limba Romn. 2010.
Nr 5/6. P. 197-203. Bibliogr. : 28 tit. Art. 1 : Nr 4/6, 2007.
2589. Munteanu, Cristinel. Despre "virtuile stilistice" ale textului jurnalistic : [pe marginea
crii Tehnici de redactare n presa scris de Sorin Preda, Iai : Polirom, 2006] / Cristinel
Munteanu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 73-81 : tab. Bibliogr. : 19 tit. i n note, p. 8081 (35 tit.).
2590. Oprea, E. Reflexe hamletiene n cultura naional din sec. XIX-XX / E. Oprea // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008.
Ch., 2009. P. 128-132. Bibliogr. : 15 tit.
2591. Strmbeanu, Andrei. Doar o singur vorb pentru Nicolae Matca : [lingvistul, profesorul, poetul la 70 de ani] / Andrei Strmbeanu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 129130.
105

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2592. , . : (,
, sarmale) : [ ., ., . .] / . // Pstrarea patrimoniului
cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 351355. Bibliogr. : 12 tit. i n note, p. 355 (5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2266)
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn
2593. Butuc, Marin. Termeni i termeni-sintagme ai metalimbajului militar romnesc / Marin Butuc // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 125-128. Bibliogr. : 3 tit.
2594. Milic, Ioan. Metafore animaliere n presa sportiv actual : [diversitatea stilistic a
lb. rom.] / Ioan Milic // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 52-63. Bibliogr. : 16 tit. i n note,
p. 60-63 (50 tit.).
2595. Popa, Gheorghe. Capcane lingvistice : [lb. rom. : fragm. din Dicionarul de pleonasme, Ch. : tiina, 2010] / sel. de Doina Cu // Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 41.
2596. Rusu, Mina-Maria. Limba romn spaiu al identitii culturale : [pe marginea vol.
Calvarul limbii romne din Basarabia de Nicolae Mtca] / Mina-Maria Rusu // Limba Romn.
2010. Nr 5/6. P. 125-128.
(Vezi de asemenea Nr 2403-11, 2587, 2591)
811.161.1 Limba rus
2597. , . / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008.
Ch., 2009. P. 152-155. Bibliogr. : 10 tit.
811.163.2 Limba bulgar
2598. , . : (
) / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern.
t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 143-146. Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2597)
811. 512.165 Limba ggpuz
2599. , . :
(. ) / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf.
intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 230-235. Bibliogr. : 19 tit.

106

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.112.2 Literatur german
2600. Mller, Herta. Regele se-nclin i ucide : [fragm. de roman] / Herta Mller ; il. :
Adrian Moraru // Noi. 2010. Nr 7. P. 12, 15 : fot.
821.112.2(436) Literatur austriac
2601. Rilke, Rainer Maria. nsemnrile lui Malte Laurids Brigge : [fragm.] / Rainer Maria
Rilke // Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 2. Bibliogr. : 6 tit. i n note, p. 126(12 tit.).
821.133.1(493) Literatur belgian de limba francez
2602. Nothomb, Amlie. Antichrista : [fragm. de roman] / Amlie Nothomb ; il. : Adrian
Moraru // Noi. 2010. Nr 7. P. 51-54 : fot. Contin. nceputul : Nr 1.
821.135.1 Literatur romn
2603. Buzea, Constana. Cretetul ghearului, 1969 1971 : [fragm. de jurnal] / Constana Buzea // Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 11.
2604. Hasdeu, Iulia. A fi iubit ; La ce cugetai? ; O, Doamne! ; Primvara i toamna ; Singurtate ; Nu m-mpiedic de-a plnge : [versuri] / Iulia Hasdeu ; il. de Violeta Zabulic // Noi.
2010. Nr 7. P. 8-9 : fot.
2605. Rosetti-Blnescu, C. Primul vnat : [povestire] / C. Rosetti-Blnescu ; des. : V.
Mireanu // VPM : Vntorul i Pescarul Moldovei. 2010. Nr 1. P. 10-12 : il.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
2606. Bort, Victoria. Revoluie ; Ultima zi ; XX ; Margine de Prut : [versuri] / Victoria
Bort // Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 21 : fot.
2607. Ciocanu, Anatol. Cntece de-acas ; Cntec simplu : [versuri] / Anatol Ciocanu //
Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 26-27 : fot.
2608. Ciocanu, Anatol. Dou corbii triste-n port : [versuri] / Anatol Ciocanu // Moldova.
2010. Nr 5/6. P. 89 : fot.
2609. Ciocanu, Anatol. Dulce pui : [versuri] / Anatol Ciocanu // Moldova. 2010. Nr 5/6.
P. 37 : fot.
2610. Ciocanu, Anatol. La plecarea mea cea mare : [versuri] / Anatol Ciocanu // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 45 : fot.

107

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2611. Ciocanu, Anatol. Ofrand : [versuri] / Anatol Ciocanu // Moldova. 2010. Nr 5/6.
P. 41 : fot.
2612. Ciubotaru, Arhip. Cltorie prin tineree : [fragm din romanul memorialistic Pe timpul lui Teleuc] / Arhip Ciubotaru // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 28-33 : fot.
2613. Dabija, Ion. Nisip ; Intim ; Vud 1 sau Eclips : [versuri] / Ion Dabija // Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 23 : fot.
2614. Domnicu, Nicoleta. Gnduri de noiembrie : [nuvel] / Nicoleta Domnicu // Clipa :
ser. nou. 2010. Nr 3. P. 17 : fot.
2615. Eremia, Viorica. Variaii ; Poem 1 ; Poem 2 ; Travaliu : [versuri] / Viorica Eremia //
Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 16 : fot.
2616. Frm, Maria. Insensiblitate ; Incertitudini ; Cenu ; Prizonier ; Colecionar ; Detest : [versuri] / Maria Frm // Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 19 : fot.
2617. Mnscurt, Ioan. Femeia care-a fost odat : [fragm. de roman] / Ioan Mnscurt
// Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 103-112. Va urma.
2618. Nedzelschi, Felicia. Zmbetul din faa oglinzii : [povestire] / Felicia Nedzelschi //
Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 18 : fot.
2619. Roca, Constana. Memorii ctre Albastru ; Ce tiu eu despre adevr : [nuvele] /
Constana Roca // Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 20 : fot.
2620. Trifan, Clina. Doi ochi ; Inim abrupt ; Poem pentru tine ; Capt de linie ; Flagrant ; Poemul ; Floare la ureche ; Fr limite ; Bol necrotic ; XXX ; Pe patine ; Speran mntuit
; XXX : [versuri] / Clina Trifan // Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 26-27 : fot.
2621. Vrabie, Emil. Un oaspete binevenit : [fragm. din romanul istoric Soarta unui emigrant] / Emil Vrabie // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 113-120.
821.161.1 Literatur rus
2622. , . : [] / . //
. 2010. Nr 7. P. 27-28.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova
2623. , . ; : [] / // . 2010. Nr 7. P. 16-17 : fot.
2624. , . : [] / . // .
2010. Nr 7. P. 19-22 : fot.

108

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

821.162.1 Literatur polonez


2625. Gombrowich, Witold. Sunt un stat aparte : [fragm. din Jurnal, Ch. : Universul,
1998] / Witold Gombrowich // Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 32-33.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
2626. Ciobanu, Mircea V. Lecia a cincea : Unde se afl poezia / Mircea V. Ciobanu //
Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 38-39. Contin. nceputul : Nr 5, 2009.
2627. , .
: ( .
) / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern.
t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 168-174. Bibliogr. : 19 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2427)
821.111.0 Literatur englez
2628. Munteanu, Cristinel. Observaii i sugestii privind traducerea unor poezii englezeti
cu form fix / Cristinel Munteanu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 64-72. Bibliogr. : 11
tit. i n note, p. 70-72 (27 tit.).
821.112.28.0 Literatur n limba idi
(Vezi Nr 2630)
821.133.1.0 Literatur francez
2629. Felea Ion-Mihai. Evanghelia trdrii : [ pe marginea crii cu acelai tit. de Rgis
Burnet, Ch. : Cartier, 2008 ] / Ion-Mihai Felea // Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 5.
821.134.2(82). 0 Literatur argentenian
2630. , . : ,
/ . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf.
intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 122-127.
821.135.1.0 Literatur romn
2631. Armau, Liliana. Ora mrturisilor Agonicele n proz ale Constanei Buzea : [pe
marginea jurnalului Cretetul ghearului,1969-1971, Bucureti : Humanitas, 2009] / Liliana Armau
// Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3. P. 10-11 : fot.
2632. Boldea, Iulian. Retorica peisajului i fascinaia vizualitii n pastelurilor lui Vasile
Alecsandri / Iulian Boldea // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 140-145. Bibliogr. : 6 tit.
2633. Popescu, Titu. Cri i autori din afara granielor : [lit. rom.] / Titu Popescu // Limba
Romn. 2010. Nr 5/6. P. 47-51.

109

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

2634. Rachieru, Adrian Dinu. Mitologie i poezie. Cazul Nichita (1) : [Stnescu] / Adrian
Dinu Rachieru // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 133-139.
2635. , . "
": ( . . . ) / . // Pstrarea patrimoniului
cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 264268. Bibliogr. : 22 tit. i n note, p. 268 (4 tit.).
2636. , .
. / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene :
Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 117-121 : fig. Bibliogr. : 11 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2403-11
Pe marginea crii Eminescu dup Eminescu : (texte i contexte)
de Adrian Dinu Rachieru
(Timioara : Ed. Augusta, 2009, 254 p.)
2637. Caraman, Viorica-Ela. Pornind n relectura lui Eminescu / Viorica-Ela Caraman //
Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 31-32.
2638. Codreanu, Theodor. Un bilan n eminescologie / Teodor Codreanu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 24-27 : fot.
2639. Georgescu, Nicolae. Reprezentri scripturale eminesciene ; Un accent uitat / Nicolae Georgescu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 82-91.
2640. Kozak, Mioara. nalt structuri discursive nominale n poezia eminescian / Mioara
Kozak // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 98-102. Bibliogr. : 5 tit. i n note, p. 102 (4 tit.).
2641. Vrabie, Diana. Eminescu, sau Bradingul de naiune / Diana Vrabie // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 28-30.
2642. Zagaevschi, Vladimir. Accente fonetice n proza eminescian / Vladimir
Zagaevschi // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 92-97. Bibliogr. : 11 tit.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
2643. Filip, Iulian. Coad cltoare, provocatoare : [pe marginea crii pentru copii Coada
iepuraului de Nicolae Rusu, Ch. : Prut Internaional, 2010] / Iulian Filip // Limba Romn. 2010.
Nr 5/6. P. 44-46.
2644. Georgescu, Nicolae. Cele trei nume ale sale : [ale poetului Grigore Vieru] / Nicolae
Georgescu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 146-148.
2645. Hropotinschi, A. Sacru i profan n opera lui Ion Dru / A. Hropotinschi // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch.,
2009. P. 136-142. Bibliogr. : 3 tit.

110

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2646. Papuc, Mihai. Semntorul de lumin : [pe marginea vol. Grigore Vieru. Poetul, Ch.
: . E.-P. tiina, 2010] / Mihai Papuc // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 37-38.
2647. Pleca, C. I. Poezia lui Gr. Vieru e ca un strigt, o chemare. Ea nu trebuie numai citit, dar i auzit, ascultat / C. I. Pleca // :
. . . . .-. ., , 20-22 . 2009. Ch., 2009. P. 140149. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
2648. Rachieru, Adrian Dinu. Literatura pentru copii parte integrant din literatur : [pe
marginea vol. cu acelai tit. de Diana Vrabie, Ch. : Integritas, 2010] / Adrian Dinu Rachieru //
Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 42-43 : fot.
2649. Roca, Nicolae. Fenomenul Cioc-Boc : [Anatol Ciocanu la 70 de ani] / Nicolae
Roca // Moldova. 2010. Nr 5/6. P. 4-5 : fot.
2650. Silvestru, Aurelian. O lecie a neuitrii : [pe marginea romanului Tema pentru acas de Nicolae Dabija, Iai : Princeps Edit, 2010] / Aurelian Silvestru // Limba Romn. 2010.
Nr 5/6. P. 33-36.
2651. Turtureanu, Nicolae. Un (alt) peregrin la curile dorului : [pe marginea crii Grigore
Vieru. Pelerin pe drumuri nemene de Olgua Caia, Iai : Princeps Edit, 2010] / Nicolae
Turtureanu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 39-41.
2652. urcanu, Lucia. Despre ce griesc armele ? : [pe marginea vol. Arme gritoare de
Emilian Galaicu-Pun, Ch. : Cartier, 2009] / Lucia urcanu // Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3.
P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 2636)
821.161.1.0 Literatur rus
2653. , . . / .
. // : . . . .
.-. ., , 20-22 . 2009. Ch., 2009. P. 67-73.
2654. , . : (
" ") / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 328-331.
Bibliogr. : 21 tit.
2655. , .
XX . / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene :
Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 323-327. Bibliogr. : 9 tit.
2656. , . : - : [] / .
// Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. P. 342-346. Bibliogr. : 5 tit.

111

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

821.161.1(478).0 Literatur rus din Republica Moldova


2657. , .
/ . // Pstrarea patrimoniului cultural
n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 147-151.
Bibliogr. : 12 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2673)

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2658. Alaiba, R. Staiunea arheologic Dumeti ntre praie, Cucuteni A 3-4 / R. Alaiba
// Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008.
Ch., 2009. P. 104-116. Bibliogr. : 44 tit.
2659. Degteariova, Nadejda. Tainele grotelor din Orhei = Mysteries of Orhei caves =
/ Nadejda Degteariova // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 48-52 :
fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
2660. Fortificarea getic de la Horodca Mic : complexele din incint, cercetate n anii
2006-2007 / O. Munteanu, V. Iarmulschi, V. Perju [et al.] // Pstrarea patrimoniului cultural n rile
europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 61-79 : fig. Bibliogr. :
3 tit. i n note, p. 79 (3 tit.).
2661. Jeltova, Inna. Zidul chinezesc, un mare antier = The great Wall of China =
, / Inna Jeltova // Open Skies. 2010. Nr 7/8. P. 54-58 :
fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
2662. Mustea, S. Unele consideraii privind Convenia european pentru protecia patrimoniului arheologic i implementarea ei n Republica Moldova / S. Mustea // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009.
P. 20-32 : fig. Bibliogr. : 11 tit. i n note, p. 28-29 (35 tit.).
2663. , . .
/ . , . , . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile
europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 40-47 : fig. Bibliogr. :
6 tit.
2664. , .
-IX / . // Pstrarea patrimoniului
cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 101103 : f. Bibliogr. : 7 tit.
2665. , . / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf.

112

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 48-53. Bibliogr. : 25 tit. i n note, p. 5152 (10 tit.).
2666. , . . / . , . , . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene :
Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 80-84 : fig. Bibliogr. : 8 tit.
2667. , . : (
) / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t.,
Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 98-101 : fig. Bibliogr. : 15 tit. i n note, p. 100 (6
tit.).
2668. , .
/ . , . // Pstrarea patrimoniului cultural n
rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 57-60 : fig., tab.
Bibliogr. : 3 tit.
2669. , . / .
, . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t.,
Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 85-91 : fig. Bibliogr. : 61 tit.
2670. , . -
- / . // Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008.
Ch., 2009. P. 53-56 Bibliogr. : 26 tit.
2671. , .
VIII-XI . / . // Pstrarea patrimoniului cultural n
rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008. Ch., 2009. P. 92-96 : fig.
Bibliogr. : 104 tit.

908 Monagrafii ale localitilor

2672. Horis, Liuba. "Micul castel" al Marelui Ducat = "Small Castle" of Grand Duchy =
" " : [Luxemburg : note de cltorie] / Liuba Horis // Open
Skies. 2010. Nr 7/8. P. 28-36 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 2280)

929 tiine biografice i nrudite


Grigore Stasiev, pedolog i filozof, la 70 de ani. Vezi Nr 2516
Octogenarul continu activitatea : [despre Dumitru Balteanschi, pedolog, dr n tiine geografice, traductor]. Vezi Nr 2517
929.5 Genealogie
2673. , . . . / . //
Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008.
Ch., 2009. P. 208-212 : fig. Bibliogr. : 12 tit.
113

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL


94(100) Istorie universal
2674. Cimpoeu, Dorin. Conferina "Istorie, cultur i civilizaie n Europa de Sud-Est" :
[Chiinu, 21-23 apr., 2010] / Dorin Cimpoeu // Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 158-160.
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
2675. Milosavlevici, Inga. Monumentul marelui hetman = Monument to Great Hetman =
: [Stanislav Jolkevski, comandant de oti, cancelar i hatman regal
polonez : satul Berezovca, raionul Ocnia] / Inga Milosavlevici, Victor Damian // Open Skies.
2010. Nr 7/8. P. 80-83 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.
2676. , . ""
1941 / // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 1. P.
121-150. Rez. lb. engl., rom. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2562)
94(478) Istoria Republicii Moldova
2677. , . -
- XVIII . / . //
Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene : Conf. intern. t., Chiinu, 25-26 sept. 2008.
Ch., 2009. P. 272-275 : h. Bibliogr. n note, p. 275 (18 tit.)
94(498) Istoria Romniei
2678. Rusu, Sebastian. Guvernarea Goga Cuza i politica antisemit / Sebastian Rusu
// Limba Romn. 2010. Nr 5/6. P. 177-183. Bibliogr. n note, p. 183 (32 tit.). (Leciile
istoriei).
94(=411.16) Istoria evreilor
2679. Degteariova, Nadejda. O simpl istorie = Simple history = :
[Muzeul istoriei evreilor din Chiinu din cadrul centrului Kedem] / Nadejda Degteariova // Open
Skies. 2010. Nr 7/8. P. 68-70 : fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.

114

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 7-2010


Burian, Alexandru 2307
Burnet, Rgis 2629
Bursuc, Nicolae 2450
Butuc, Marin 2593
Buzea, Constana 2603, 2631
Buzu, D. 2474

A
Afanas, Aliona 2380
Alaiba, R. 2658
Albu, Svetlana 2319
Aldiabat, M. 2501
Alecsandtri, Vasile 2632
Alexeeva, Svetlana 2250
Amarfii-Railean, N. 2551
Andrie, Serafim 2513, 2516-17
Andrie, S. 2519
Andronache, Anatolie 2358
Anisei, Vadim 2488
Argint, Lucia 2396
Arhip, Olga 2517
Armau, Liliana 2631

C
Cabacenco, Pavel 2351
Caia, Olgua 2651
Calistru, A. 2490
Callo, Tatiana 2382
Cam, E. 2502
Capro, Nicolae 2476, 2492
Cara, Angela 1415
Carabanov, Mariana 2374
Caraman, Angela 2352
Caraman, Iurie 2287
Caraman, Viorica-Ela 2637
Carp, Simion 2374
Catan, Petru 2328
Clci, Gheorghe 2314
Cu, Doina 2595
Ceban, C. 2500
Ceban, Cristina
Cebotaru, Mihai 2375
Cemortan, Stela 2412-13
Cepraga, Lucia 2249
Cerbari, V. V. 2515-16
Cerbuca, Pavel 2397
Cereteu, Igor 2270
Chealda, A. 2477
Chiperi, N. N. 2367
Chiselia, V. 2420
Chian,V. 2498
Cimbriciuc, Alexandru 2353
Cimpoeu, Dorin 2300, 2674
Ciobanu, M. 2484
Ciobanu, Mircea V. 2626
Ciobu, Stela 2344
Ciocan, Iurie 2354
Ciocanu, Anatol 2607-11, 2649
Ciocoi, Oleg 2373
Ciorchin, Nina 2520
Ciorni, Nicolae 2320
Ciubotaru, Arhip 2612
Ciudni, I. 2537
Codreanu, Lina 2421
Codreanu, Theodor 2638

B
Babii, L. I. 2527
Baciu, Ion 2483
Balaban, Claudia 2264
Balan, Elena 2278
Balan, Pavel 2445
Balan, Sergiu 2467
Banto, Alexandru 2403
Banto, Ana 2404
Batr, Dumitru 2446
Brc, Alexandru 2585
Brc, Ion 2528
Bejan-Volc, Iulia 2278, 2286
Beregoi, Natalia 2350
Bivol, Aliona 2292
Brc, Alic 2313
Bobn, Gheorghe 2248
Bogdea, Larisa 2451
Boian, Ilie 2447
Boldea, Iulian 2632
Bor, Mihail 2503
Bort, Victoria 2606
Botnari, Serghei 2436
Botnaru, C. 2477
Branaco, N. L. 2381
Briloiu, Constantin 2420
Brigge, Malte Laurids 2601
Buburuz, Petru, prot. 2299
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 2279
Bucun, Nicolae 2265
Bugaian, Larisa 2339
Buhaev, Elena 2405
115

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

Cojan, C. 2451
Cojocari, Eugenia 2345
Cojocaru, Radion 2360
Cojocaru, Snejana 2392
Cojocaru, Tatiana 34
Cojocaru, Victor 2461, 2503
Colac, Tudor 2538
Cornea, Ion 2341
Comendant, Sergiu 2506
Comendant, Tatiana 2287
Costachi, Gheorghe 2288
Cocodan, M. 2514
Coel, Olga 2565
Covalschi,Tatiana 2461
Creu, Victor 2511
Crudu, Rodica 2253
Cucereavi, Mihai 2587
Cucirevii, Vladimir 2321
Cujba, Rodica 2250
Curca, Anatol 2485
Cunir, Olga 2463
Cutcovschi, Alina 2520
Cuza, Petru 2512
Cuzuioc, Sergiu 2417

F
Frm, Maria 2616
Fedorenco, V. 2434
Feghiu, Leonid 2487
Felea, Ion-Mihai 2629
Filip, Iulian 2643
Fisticanu, Tatiana 2383
Foca, Gh. 2421
Foca, Stela 2578
Forfolea, Mariana 2559
Furdui, Emilia 2416
G
Gagauz, Olga 2281
Galaicu-Pun, Emilian 2652
Ganea, Miron 2579
Gaponenco, Eugeniu 2459, 2488
Georgescu, Nicolae 2639, 2644
Ghercu, Marin 2322-23
Gherega, Carolina 2308
Gherstega, N. 2441
Ghicov, Adrian 2393
Ghilien, Marina 2547
Ghiiu, Lilia 2558
Gladun, V. 2489
Godonoaga, Anatol 2445
Gombrowich, Witold 2625
Goncearenco, R. 2498
Gona, Elena 2340
Goreanu, Veniamin 2268
Gornea, F. 2496
Gorobievschi, Svetlana 2559
Grati, Veaceslav 2376
Grecico, Andrei 2254
Grosu, Ruslana 2346
Gu, Gheorghe 2269
Guu, V. 2479
Guzgan, Valentin 2384

D
Dabija, Ion 2613
Dabija, Nicolae 2651
Damian,Victor 2675
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne
2271
David, V. 2486
Dediu, Ion 2448
Degteariova, Nadejda 2422-23, 2659, 2679
Dehmer, Matthias 2440
Deliu, Angela 2331
Dobrojan, Sergiu 2449
Domnicu, Nicoleta 2614
Donea, V. V. 2521
Doni, Gheorghe 2448, 2572
Dru, Ion 2645
Dumbrveanu, Victor 2338, 2549
Duminica, I. 2280
Dumitrescu, Irina 2355

H
Haiying, Li 19
Harstea, D. 2471
Hasdeu, Iulia 2604
Horis, Liuba 2672
Hotineanu, Vladimir 2503
Hropotinschi, A. 2645

E
Elisei, Gheorghe 2539
Eremia, Anatol 2588
Eremia, Viorica 2615

I
Iarmulschi, V. 2660
Iarovoi, V. 2424

116

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Iovv, Tatiana 2343


Ipate, D. 2439
Isac, tefania 2394

Milic, Ioan 2594


Milinceanu, Alina 2585
Milosavlevici, Inga 2675
Mireanu, V. 2605
Mistreanu, Tatiana 2414
Mndru, Valeriu 2285
Mladinoi, Vasile 2523
Mocanu, Ion 2304
Mocanu, Natalia 2333-34
Moisei, Andrei 2370
Morari, Ala 2553
Morari, Galina 2553
Moraru, Andrei 2491
Moraru, Adrian 2600, 2602
Morozniuc, Ion 2324
Moin, V. 2502
Movileanu, Veronica 2335
Mller, Herta 2600
Munteanu, Andrei 2452
Munteanu, A. 2451
Munteanu, Cristinel 2589, 2628
Munteanu, O. 2660
Mustea, S. 2662

J
Jeltova, Inna 2568, 2661
Jitea, Bogdan-Alexandru 2574
Jolkevski, Stanislav 2675
Jorovlea, Elvira 2249
Juc, Svetlana 2459
Juc, Victor 2309
K
Kashu, A. I. 2442
Kozak, Mioara 2640
Kubeseitov, B. A. 2473
Kuznetsov, Eugen 2436
L
Lapti, Renata 2356
Larii, Iurie 2357
Lazari, Alexandru 2444
Leah,Tamara 2516-17
Leanu, M. 2514
Li Haiying 2438
Lisnic, Angela 2385, 2396
Lis, Marin 2375
Lsi, Dorin 2332
Lozovanu, Dmitrii 2444
Luchian, Ivan 2344
Lupu, R. 2439
Lumanschi, Victor 2553

N
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 2386, 2398
Neamu, Liuba 2464
Nedzelschi, Felicia 2618
Negru, Eugeniu 2570
Negru, Gh. 2477, 2498
Nesterenco, Constantin 2387, 2418
Nichifor, Rodica 2310
Nothomb, Amlie 2602
Nour, Valeriu 2361-62
Norel, Mariana 2406

M
Macari, Vadim 2329
Malcoci, Galina 2339
Maltz, Maxwell 2293
Manole, Mdlin 2580
Manole, Tatiana 2552
Mardare, A. 2338
Maria, Ana 2295
Marian, A. 2561
Marin, Ion 2475, 2491-93
Matca, Nicolae 2383, 2587, 2591, 2596
Maximciuc, Victoria 2265
Mazilu, Gabriela 2330
Mazuru, V. 2460
Mnscurt, Ioan 2617
Melenciuc, M. 2482, 2484
Melnicenco, Olesea 2342-43
Mihov, Piotr 2529

O
Odagiu, Iurie 2358
Olaru, Andrei 2478
Olrescu, D. 2575
Olrescu, Zaharia 2324
Oprea, E. 2590
Osoianu, Tudor 2363
P
Paica, Roxana 2295
Paladi, Oxana 2266
Palancean, Alexei 2540
Papuc, Mihai 2646
Parii, S. 2456
Partole, Claudia 2569

117

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

Patsiuk, V. 2510
Prachi, Ion 2340
Pslaru, Galina 2569
Peltec, I. 2501
Perju,V. 2660
Petrache, Anca-Denisa 2407
Pleca, C. I. 2647
Pogodina, Ecaterina 2565
Pogola, Lilia 2399
Pogonea, I. 2457
Poiat, M. 2255
Polonscaia, Iana 2576
Popa, Gheorghe 2595
Popa, M. 2441
Popa, Nicolae 2256, 2581
Popescu, Titu 2633
Popov, Alexei 2585
Popovscaia, Marina 2440
Postolachi, E. 2425
Preda, Radu 2272
Preda, Sorin 2589
Pricop, V. 2441
Proca, Pavel 2582-83
Prodan, Alexandru 2563
Pulbere, Oleg 2480-81, 2494-95

Secrieru, Sergiu 2376


Shamoyan, Romi 2438
Shider, Natalia 2437
Silvestru, Aurelian 2650
Sineavscaia, Natalia 2546, 2563, 2568, 2570
Srcu, Gheorghe 2316
Smolnichi, R. 2490
Sofroni, Ana 2274
Sorici, N. 2502
Sorocean, Clara 2379
Smolnichi, R. 2490
Starina, Ludmila 2336
Stasiev,Grigore 2514, 2516
Stavil, T. 2566
Stici, Diana 2370
Strmbeanu, Andrei 2591
Strmbeanu, Mihaela 2583
Strtil, Silvia 2275
Strelov, Liuba 2468
Stremenovscaia, Zoia 2315
Strungaru, Vitalie 2362

apovalov, I. 2482, 2489


ciuca, Svetlana 2464
ciusev, Alexei 2563
tefane, Igor 2461
tirbu, Eugeniu 2359

R
Rachieru, Adrian Dinu 2634, 2648
Rilke, Rainer Maria 2601
Rbacova, G. 2510
Robu, Sergiu 2506
Rojco, Anatolii 2315
Rosetti-Blnescu, C. 2605
Roca, Constana 2619
Roca, Nicolae 2320, 2586
Roca, V. 2479, 2482
Roioru, Ion 2513
Rotaru, Anatol 2250
Rotund, Nicolae 2409, 2649
Rudic,V. 2456
Rusu, Mina-Maria 2410, 2596
Rusu, Nicolae 2643
Rusu, Sebastian 2678
Rybakin, Boris 2437

T
Tabuncic, Sergiu 2270
Taran, Anatol 2459, 2488
Tarlev, Veronica 2348
Teclu, Nicolae 2446
Tbr, Ion 2290
Timu, Andrei 2282, 2289
Tipa, V. 2548
Toderas, M. 2456
Tofan, E. 2337, 2458
Tofan, Ion 2492
Tofan, Tatiana 2337
Tomac, Eugen 2411
Tretiacov, Tatiana 2524
Trifan, Clina 2620
Turtureanu, Nicolae 2651

Sava, V. 2531
Sava, Victor 2532
Savin, Anatol 2541
Srcu, Diana 2347
Secrieru, Angela 2455

apu, P. 2496
arlung, A. 2571
arlung, Victoria 2349
nari, Stanislav 2497

118

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

urcanu, Lucia 2652

, . 2426
, . . 2507

Ulian, Galina 2341


Ungureanu, Ion 2582
Ursu, Vasile I. 2443
Ursu, Veaceslav 2364
Usturoi, Nicolae 2377

, . 2453
, . 2259
2297
, . 2666
, 2325

Vacarciuc, I. 2496
Vacarciuc, Ion 2499
Varzari, Pantelimon 2290
Verega, Gr. 2479, 2489-90
Vinogradova,Valentina 2315
Vesco, Ivan 2363
Vieru,Grigore 2644, 2646
Vinevschi, Anatolie 2462
Vostricov, Denis 2552
Vrabie, Diana 2641, 2648
Vrabie, Emil 2621
Vulpe, Lucia 2539

, . 2283
, . 2395
, . 2573
, . 2634
, 2378
, . 2666

, . 2311
, 2284
, 2554
, . . 2504
, . 2260
, . 2526
, . 2427

Z
Zabolotnaia, Lilia 2251
Zabulic, Violeta 2604
Zagaevschi, Vladimir 2642
Zamfir, Gheorghe 2572
Zavtoni, Zeia 2584
Zelenenco, Ruslan 2377
Zhantelieva, L. A. 2473
Zlatov, Veronica 2336

, . 2543

, 2326
, . 2543
, . 2294

, . 2622
, . . 2469
, . 2663-64
, 2301
, . 2668
, 2635
, . . 2472

, . 2388
, . . 2368
, . 2592
, . 2261

, 2555
, 2505
, . 2258
, . . 2317
, . 2665
, . 2371
, 2302

, . . 2389
, 2653
, . 2573
, . 2598
, 2303, 2428
, . . 2525
, 2312
, . 2526
119

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

, . . 2560
, . 2667
, . 2429
, . 2430
, . . 2291, 2305,2653
, 2305
, . 2597
, . . 2533
, . . 2560
, . . 2470
, . 2668
, . . 2673
,. . 2470
, 2555
, 2305
, . 2630

, . 2657

, . 2669
, 2505
, . 2390
, . 2267
, . 2567
, . 2670
, 2435
, . 2671

, 2369
, 2505
, 2378
, . . 2400-01
, . 2306
, . . 2560, 2655
, . . 2533
, . 2276
, . 2654
, . . 2530
o, . 2432
, 2369
, . 2624
, . 2433
, . 2252
, . . 2509

, . . 2536
, . . 2508
, . 2550
, . 2298
, . . 2465
, 2564
, . . 2536
, . 2431
, . . 2518
, . 2636

, 2676
, . . 2534
, . 2599
, . 2262

, 2365

, 2435

, . . 2536
, . . 2470
, . . 2518
, 2623
, . 2663
, . . 2522
, . 2526
, . . 2577
, . 2298
, . 2663
, . . 2509
, 2311

, . . 2466
, 2366

, . 2669
, . . 2391
, . . 2402

, . 2677

, . 2263
, . . 2277

120

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, . 2564
, . 2656
, . 2666
, . . 2542

, . 2627
, . . 2419
, . 2296, 2673

, . 2535, 2542

121

Cronica articolelor de revist Nr 7-2010 Magazine article annals Nr 7-2010

Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror articole sunt
fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 7-2010
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Agricultura Moldovei. 2010. Nr 4/5.


Arta Medica. 2010. Nr 2.
Asigurarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului n timpul manifestrilor cu
caracter de mas : Materialele conf. t.- pract. intern., 28-29 ian. 2010. Ch., 2010.
[2010-792].
Buletinul Academiei de tiine a Republicii Moldova. Matematica. 2010. Nr 1.
Clipa : ser. nou. 2010. Nr 3.
Contabilitate i audit. 2010. Nr 6.
Curierul medical. 2010. Nr 4.
Economie i sociologie. 2010. Nr 2.
Economica. 2010. Nr 2.
Femeile din Moldova : Conf. rep. t. pract., 25 mart. 2010. Ch., 2010. [2010-771].
Limba Romn. 2010. Nr 5/6.
Lumintorul. 2010. Nr 3.
Mediul Ambiant. 2010. Nr 2.
Moldova. 2010. Nr 5/6.
Noi. 2010. Nr 7.
Noile tehnologii n formarea i utilizarea listelor electorale : evoluii i perspective : Materialele Conf. intern., Chiinu, 21 apr. 2010. Ch., 2010. [2010-929].
Open Skies. 2010. Nr 7/8.
Pstrarea patrimoniului cultural n rile europene: Conf. intern. t., Chiinu, 25-26
sept. 2008. Ch., 2009. [2010-696].
Problemele endergeticii regionale. 2010. Nr 1.
Promovarea parteneriatului educaional n perspectiva integrrii europene : Conf. intern., Chiinu, 15-20 mai 2010. Ch., 2010. [2010-763].
Revista de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2010. Nr 1.
Revista Moldoveneasc de drept internaional i relaii internaionale. 2010. Nr 1.
Univers Pedagogic. 2010. Nr 2.
VPM : Vntorul i Pescarul Moldovei. 2010. Nr 1.
: . . . . .. ., Bli, 20-22 2009. Ch., 2009. [2010-699].
. 2010. Nr 7.

122

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZET

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

IULIE

NR 7
2010
(3557-4115)

JULY

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
3557. Duca, Gheorghe. Acad. Gheorghe Duca : "Trebuie schimbat atitudinea de sorginte
proletar fa de savani i n general fa de intelectuali" : [interviu cu preedintele Acad. de
tiine a Moldovei] / interlocutor : Ion Toma // Sptmna. 2010. 9 iul. P. 8-9.
3558. Tighineanu, Ion. Cu ct e mai mic, cu att e mai voinic : [despre consolidarea domeniului nanotehnologiilor n Rep. Moldova n baza grantului Comis. Europene] / Ion Tighineanu //
Integrarea european pas cu pas. 2010. Iul. (Nr 7). P. 23. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").

008 Civilizaie. Cultur. Progres

3559. urcanu, Iano. Trim ntr-o perioad nefast pentru viaa cultural romneasc i
european : interviu cu I. urcanu, ef-adjunct al Dir. municipale Cultur / a dialogat Tamara
Gorincioi // Capitala. 2010. 7 iul. P. 8 ; = Capitala. 2010. 7 . P. 8.
3560. , . : [ .
. ] / // . .
2010. 20 .

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

3561. Corghenci, Ludmila. Topografia succesului didactico-tiinific : [pe marginea vol.


"Vremea descoper adevrul : studium in honorem Nina Tlmbu, conf. univ.", Chiinu, 2010]
/ Ludmila Corghenci, Zinaida Sochirc // Lit. i arta. 2010. 15 iul. P. 6.

02 BIBLIOTECONOMIE
3562. Sajin, Irina. Tabr de lectur i agrement : [din experiena Bibl. "Alba-Iulia",filiala
Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu" din mun. Chiinu] / Irina Sajin // Fclia. 2010. 10 iul. P. 3.
3563. Slutu, Zinaida. Ambasadorii bibliotecii de la "Spiru Haret" : [din experiena bibl. Liceului Teoretic "Spiru Haret", mun. Chiinu] / Zinaida Slutu // Univers pedagogic pro. 2010. 8 iul.
P. 5.

123

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

061 Organizaii. Asociaii (n general)


3564. Gorincioi, Tamara. Sub flamura vechilor blazoane : [despre activitatea Asoc. Adunrii
Nobililor din Rep. Moldova] / Tamara Gorincioi // Capitala. 2010. 21 iul. P. 6 ;
=Capitala. 2010. 21 . P. 6.

070 Ziaristic. Pres


3565. Prnu, Ion. Publicist, manager de pres, pedagog, om de cultur : [omagiu pentru
Tudor Rusu, red.-ef al ziarului "Fclia"] / Ion Prnu // Fclia. 2010. 3 iul. P. 5.
3566. Tnase, Constantin. ... voi spune tot ce gndesc despre politicienii notri : [presa n
context soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2010. 19 iul. P. 6.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie
3567. Damasio, Antonio. Intr n scen sentimentele : [art. psihologului portughez] / Antonio Damasio // Sptmna. 2010. 2 iul. P. 3.
3568. Puiu, Irina. Psihologia geniilor : [Bonaparte, Adolf Hitler, Stalin] / Irina Puiu // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 4.

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


3569. Cazacu-Istrati, Iacob. Jertfire : [despre activitatea filantropic a lui Ovidiu Creang,
originar din Basarabia] / Iacob Cazacu-Istrati // Lit. i arta. 2010. 15 iul. P. 7.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
3570. Tinerii se ridic n aprarea valorilor i moralei cretine : [fragm. din discursurile participanilor la "masa rotund" "Standarde alternative de via o provocare pentru morala tradiional a societii moldoveneti", 13 iun. 2010, Chiinu] // Flux european : ed. de vineri. 2010.
16 iul. P. 7. Cuprins : Revenirea la morala i valorile cretine, singura soluie de reechilibrare
a vieii publice / Iurie Roca ; Principalii actori politici se lupt voluptos n ringul politic, n timp ce
situaia din ar se agraveaz pe zi ce trece / Mihail Lupaco ; Singura cale de scpare este Cartea Sfnt / Vladimir Panfilov ; Peste 90 la sut dintre concetenii notri sunt cretini / Victor
Ciobanu ; O societate moral nu le poate acorda homosexualilor drepturile nenaturale pe care
acetia le cer / Ghenadie Vaculovschi.

27 CRETINISM
3571. Canr, Boris. Printele Boris Canr : "S aducem btrnilor bucuria duhovniceasc" :
[interviu cu parohul Bisericii pe lng azilul rep. pentru btrni i invalizi din mun. Chiinu] / interviu realizat de Octavian Moin // Altarul credinei. 2010. 7 iul. P. 5.

124

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3572. Cojocaru, Viorel. Mitropolia Basarabiei se sprijin pe jertfa martirilor ei : discuie cu


printele V. Cojocaru, preot paroh al "Bisericii Inimii Tcute" din Chiinu / interlocutor : Vlad
Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. 2010. 16 iul. P. 6.
3573. Cubreacov, Vlad. O carte de zile mari: "Mitropolitul Visarion Puiu: viaa i opera sa
bisericeasc" : [pe marginea crii cu acelai tit. de protoiereul Ioan Lisnic] / Vlad Cubreacov //
Flux european. 2010. 2 iul. P. 9.
3574. Futei, Nicolae. Printele Pavel Borevschi la vrsta de 50 de ani : [preot la Biserica
Sf. Dumitru din Chiinu] / Nicolae Futei // Curierul ortodox. 2010. 15 iul. P. 6.
3575. Futei, Nicolae. Un cer nou i un pmnt nou, sau Despre ce va fi dup sfritul lumii
/ Nicolae Futei // Curierul ortodox. 2010. 15 iul. P. 7. (Lecii de catehizare; Lecia 57).
Va urma.
3576. Lutiina, Ecaterina. Sf. Ioan Boteztorul cel mai mare om nscut din femeie / Ecaterina Lutiina // Altarul credinei. 2010. 7 iul. P. 1.
3577. Moin, Octavian. Biserica "Sfntul Dumitru" din Chiinu un col de rai n tumultul
citadin : [120 de ani de la fondare] / Octavian Moin // Altarul credinei. 2010. 19 iul. P. 4.
3578. Petcu, Adrian Nicolae. 1942-1943: mitropolitul Visarion Puiu n Transnistria : [crearea
Misiunii Ortodoxe Romne din Transnistria : [reluat din ziarul Lumina] / Adrian Nicolae Petcu //
Flux european : ed. de vineri. 2010. 9 iul. P. 9.
3579. endrea, Anastasia. Biserica i tatuajul / Anastasia endrea // Altarul credinei.
2010. 30 iul. P. 7.
3580. Vicol, Drago. Printele Pavel, sau Glasul dulce al clopotului ortodoxiei : [despre printele Pavel Borevschi de la Biserica Sfntul Mare Mucenic Dumitru, mun. Chiinu] / Drago
Vicol // Sptmna. 2010. 9 iul. P. 5.
3581. , . : [ . . ] / // . . 2010. 1 . . 14.
3582. , . : [ . . ] / , // . . 2010.
15 . . 14.

2-74 DREPT ECLESIASTIC. DREPT CANONIC. DREPT RELIGIOS


3583. Cubreacov, Vlad. Succesiunea juridic a Mitropoliei Basarabiei (3-5) : (jurisprudena
instanelor na. ale Rep. Moldova) / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. 2010. 2,
9, 16 iul. P. 9. Art. 1 : 18 iun.
(Vezi de asemenea Nr 3855, 3887, 3897)

125

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3 TIINE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE
303 Metode ale tiinelor sociale
(Vezi Nr 3689)

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314 Demografie. Studiul populaiei

3584. , . ? : [11 . ] / // . . 2010. 9 . . 3.


316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale
3585. Bernea, Ernest. Omul "civilizat" : [art. sociologului romn] / Ernest Bernea // Capitala.
2010. 2 iul. P. 7.

32 POLITIC

3586. Bogatu, Petru. Comunismul, nazismul i patologia ideologiilor / Petru Bogatu // Jurnal
de Chiinu. 2010. 6 iul. P. 7.
3587. Bogatu, Petru. Soluia germano-american pentru Basarabia : [context geopolitic] /
Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 iul. P. 7.
3588. Pleu, Andrei. Riscanta autonomie a politicului / Andrei Pleu // Sptmna. 2010.
23 iul. P. 3.
3589. Pleu, Andrei. "Triasc lupta pentru pace!" : [preluat din "Dilema", nr. 522, 2003] /
Andrei Pleu // Sptmna. 2010. 9 iul. P. 3.
3590. , . " " : [
. . : . . Press ] //
. . 2010. 6 .
3591. , . : [. .
] / // . . 2010. 23 . . 20.
323 Politic intern
3592. Pleu, Andrei. Putera scrisului : [art. omului politic romn] / Andrei Pleu //
Sptmna. 2010. 30 iul. P. 3.
3593. oimaru, Vasile. Aromnul, frate cu romnul : [diaspora din jurul Romniei] / Vasile
oimaru // Timpul de diminea. 2010. 30 iul. P. 19, 32.

126

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

323(478) Politica intern a Republicii Moldova


3594. Academia de tiine a Moldovei. Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic al Academiei de tiine a Moldovei. Hotrre cu privire la semnificaia datei de 28
iunie 1940 : [din 7 iul. 2010] // Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 1. Semnat : Gheorghe Duca, Ion
Guceac.
3595. Bodiu, Victor. Victor Bodiu : "Atunci cnd unii ceteni sunt n suferin, ajutorul celorlali i poate scoate din impas" : [interviu cu preedintele Grupului de lucru privind administrarea
situaiei n localitile afectate de inundaii] // Stejarul. 2010. 23 iul. P. 5.
3596. Bogatu, Petru. Se caut o elit nesovietizat : [context soc.-pol.] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chiinu. 2010. 27 iul. P. 7.
3597. Borevici, Victor. Rebusul moldovenesc : [aspecte soc.-pol.] / Victor Borevici // Comunistul. 2010. 9 iul. P. 16.
3598. Buil, Radu. Referendumul constituional o iniiativ populist : [art. preedintelui
Coaliiei Civice pentru o Guvernare Democratic i Transparent] / Radu Buil // Flux european :
ed. de vineri. 2010. 16 iul. P. 4.
3599. Canr, Cristian. O eventual criz social-religioas? / Cristian Canr // Jurnal de Chiinu. 2010. 6 iul. P. 6.
3600. Chirc, Sergiu Ion. Curtea Constituional sovietic ne nva istoria : [despre decizia
pe marginea decretului Preedintelui interimar al Rep. Moldova privind declararea zilei de 28 iun.
a ocupaiei sovietice] / Sergiu Ion Chirc // Lit. i arta. 2010. 15 iul. P. 1.
3601. Ciornei, Vsevolod. Careul de azi : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2010. 9 iul. P. 2.
3602. Ciornei, Vsevolod. Cu decretul se face oetul : [despre decretul preedintelui interimar M. Ghimpu "Privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupaiei sovietice", 25 iun.
2010: context soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2010. 2 iul. P. 2.
3603. Ciornei, Vsevolod. Epoca multicolor : [aspecte pre-referendum] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2010. 16 iul. P. 2.
3604. Ciornei, Vsevolod. Modelul neao : [despre campania referendumului constituional] /
Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2010. 23 iul. P. 2.
3605. Ciornei, Vsevolod. Surprizele previzibile : [despre campania pro-referendum constituional] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2010. 30 iul. P. 2.
3606. Coniu, Mihai. Fraud electoral cu asisten internaional : [despre referendumul
constituional] / Mihai Coniu // Moldova suveran. 2010. 22 iul.

127

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3607. Corman, Igor. Modificarea art. 78 din Constituie nseamn ieirea din criza politic :
[interviu cu I. Corman, deputat parlamentar] // Vocea poporului. 2010. 30 iul. P. 6. Idem n
lb. rus.
3608. Dabija, Nicolae. Adevrul nu mai are rbdare ... : [despre atrocitile regimului comunist] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 1.
3609. Dabija, Nicolae. Reabilitarea demnitii : [despre decretul preedintelui interimar M.
Ghimpu "Privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupaiei sovietice", 25 iun. 2010:
context soc.-pol.] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 1.
3610. Dodon, Igor. Moldova moldoveni moldovenesc : [aspecte soc.-pol.] / Igor Dodon //
Moldova suveran. 2010. 23 iul.
3611. Dubrovschi, Anatolie. La noi, istoria are misiunea doar s dezbine societatea? :
[despre decretul preedintelui interimar M. Ghimpu "Privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept
zi a ocupaiei sovietice", 25 iun. 2010: context soc.-pol.] Anatolie Dubrovschi // Moldova suveran.
2010. 7 iul.
3612. Dulgheru, Valeriu. Condamnarea crimelor comunismului (1) : [context soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 3.
3613. Dungaciu, Dan. Cui nu-i place Decretul Ghimpu? : [despre decretul preedintelui interimar M. Ghimpu "Privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupaiei sovietice", 25
iun. 2010 : context soc.-pol.] / Dan Dungaciu // Timpul de diminea. 2010. 2 iul. P. 6.
3614. Dungaciu, Dan. Sofismele de dup Decretul Ghimpu : [aspecte soc.-pol.] / Dan
Dungaciu // Timpul de diminea. 2010. 16 iul. P. 6.
3615. Dungaciu, Dan. ase luni decisive pentru RM : [aspecte soc.-pol.] / Dan Dungaciu //
Timpul de diminea. 2010. 9 iul. P. 6.
3616. Filat, Vlad. "Suntem n situaia ca oamenii s-i primeasc cheile de la case pn n
perioada rece a anului" : [interviu oferit de ctre V. Filat, prim-ministru al Rep. Moldova, postului
de radio Europa Liber] // Stejarul. 2010. 23 iul. P. 3.
3617. Forul Democrat al Romnilor din Moldova. Declaraia Forului Democrat al Romnilor din Moldova cu privire la decizia Curii Constituionale din 12 iulie 2010 : [privind declararea
zilei de 28 iun. a ocupaiei sovietice] // Lit. i arta. 2010. 15 iul. P. 1.
3618. Forul Democrat al Romnilor din Moldova. Declaraie a Consiliului Director al Forului Democrat al Romnilor din Moldova privind declararea zilei de 28 iunie Zi a ocupaiei sovietice,
28 iunie 2010 // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 1.
3619. Gane-Muravschi, Zina. Dumanii moldovenilor sunt ... moldovenii?! : [aspecte soc.pol.] / Zina Gane-Muravschi // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 3.

128

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3620. Gherasim, Arcadie. Guvernul Alianei : [context soc.-pol.] / Arcadie Gherasim // Timpul de diminea. 2010. 28 iul. P. 6.
3621. Godea, Mihai. AIE exist pentru c o alt alternativ nu exist : [interviu cu M. Godea,
preedinte al fraciunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova] // Vocea poporului. 2010. 30 iul. P. 6. Idem n lb. rus.
3622. Hadrc, Ion. AIE va avea un staff comun n campania pentru referendum : [interviu
cu I. Hadrc, preedinte al fraciunii parlamentare a Partidului Liberal] // Vocea poporului.
2010. 30 iul. P. 6. Idem n lb. rus.
3623. Lucinschi, Petru. "Trebuia ori s m mpuc, ori s plec din ara aceasta" : [aspecte
soc.-pol. : interviu cu P. Lucinschi, ex-preedinte al Rep. Moldova] / consemnare : Angelina Olaru
// Jurnal de Chiinu. 2010. 16 iul. P. 6.
3624. Moraru, Haralambie. Calendarul suferinei : [despre decretul preedintelui interimar
M. Ghimpu "Privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupaiei sovietice", 25 iun. 2010:
context soc.-pol.] / Haralambie Moraru // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 1.
3625. Morra, Mihai. Ce politic ne-a lsat ziditorul lumii?! : [aspecte soc.-pol.] / Mihai Morra // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 6.
3626. Morra, Mihai. Un novator al istoriei noastre moderne : [despre decretul preedintelui interimar M. Ghimpu "Privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupaiei sovietice",
25 iun. 2010 : context soc.-pol.] / Mihai Morra // Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 2.
3627. Nantoi, Oazu. AIE a funcionat destul de eficient : [context soc.-pol.] / Oazu Nantoi //
Timpul de diminea. 2010. 23 iul. P. 12.
3628. Negru, Nicolae. Proiectul gguz i miza basarabean : [despre referendumul constituional din 5 sept. 2010] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 iul. P. 6.
3629. Negru, Nicolae. Un an fr comuniti : [context soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de
Chiinu. 2010. 30 iul. P. 6.
3630. Partidul Comunitilor din Republica Moldova. Nu referendumului! : adresarea
Com. Central al partidului Comunitilor din Rep. Moldova, 13 iul. 2010 // Comunistul. 2010. 16
iul. P. 1 ; . 2010. 16 . . 1.
3631. Partidul Social-Democrat. Manifestul PSD privind pierderea statutului de independen de ctre cetenii Republicii Moldova : [context soc.-pol.] // Moldova suveran. 2010. 29
iul.
3632. Pasat, Valeriu. Moldova : n viitor, din venicie : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Pasat //
Sptmna. 2010. 16 iul. P. 7-9 ; Jurnal de Chiinu. 2010. 16 iul. P. 8-10.

129

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3633. Pohil, Vlad. Dac aveam demnitatea i cultura rilor Baltice, eram i noi n Uniunea
European : interviu cu V. Pohil, scriitor / a dialogat Tamara Gorincioi // Capitala. 2010. 14
iul. P. 8; =Capitala. 2010. 14 . P. 8;
3634. Popa, Iulius. Decretul Ghimpu ntre Herodot i rectorii nverzii : [aspecte soc.-pol.] /
Iulius Popa // Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 2.
3635. Porcescu, Petru. Petru Porcescu : "Ne pierdem, pe zi ce trece, credibilitatea ca stat
prin instabilitatea politic actual ..." : [despre decretul preedintelui interimar M. Ghimpu "Privind
declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupaiei sovietice", 25 iun. 2010: context soc.-pol. :
interviu cu deputatul n Parlamentul Rep. Moldova] / a consemnat Mihai Coniu // Moldova suveran. 2010. 2 iul.
3636. Raportul Comisiei Cojocaru : rap. analitic al Comis. pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar din Rep. Moldova, prez. preedintelui Parlamentului Rep. Moldova,
Mihai Ghimpu, preedinte interimar al Rep. Moldova // Flux european. 2010. 2 iul. P. 4-5.
3637. Reni, Alecu. Un decret istoric : [despre decretul preedintelui interimar M. Ghimpu
"Privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupaiei sovietice", 25 iun. 2010: context
soc.-pol.] / Alecu Reni // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 1.
3638. Roca, Iurie. Iurie Roca : Decretul lui Mihai Ghimpu privind ziua de 28 iunie reprezint o grav eroare politic i diplomatic : [despre decretul preedintelui interimar M. Ghimpu "Privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupaiei sovietice", 25 iun. 2010: declaraie a
liderului Partidului Popular Cretin Democrat n cadrul conf. de pres din 8 iul. 2010] // Flux european : ed. de vineri. 2010. 9 iul. P. 5.
3639. Roca, Iurie. Poziia PPCD fa de referendumul de modificare a Constituiei : [art. liderului Partidului Popular Cretin Democrat] / Iurie Roca // Flux european : ed. de vineri. 2010.
23 iul. P. 4.
3640. Roca, Iurie. S nu dea Domnul ca trecutul nostru s trag n prezentul i n viitorul
nostru : teze prezentate n cadrul seminarului Fondului "Priznanie" de ctre preedintele PPCD, 9
iul. 2010 / Iurie Roca // Flux european : ed. de vineri. 2010. 16 iul. P. 5.
3641. Tarhon, Petru. S facem deosebire ntre eliberare i ocupaie : [despre decizia Curii
Constituionale din 12 iulie 2010 privind declararea zilei de 28 iun. a ocupaiei sovietice prin decretul Preedintelui interimar] / Petru Tarhon // Timpul de diminea. 2010. 28 iul. P. 6.
3642. Tnase, Constantin. Al doilea "vot de aur" al Alianei : [context soc.-pol.] / Constantin
Tnase // Timpul de diminea. 2010. 6 iul. P. 6.
3643. Tnase, Constantin. Aliana, ntre decretul lui Ghimpu, moral, politic i istorie :
[despre decretul preedintelui interimar M. Ghimpu "Privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept

130

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

zi a ocupaiei sovietice", 25 iun. 2010: context soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2010. 2 iul. P. 5.
3644. ranu, Anatol. 29 iulie s-a ntmplat datorit revoltei populare din 7 aprilie 2009 /
Anatol ranu // Timpul de diminea. 2010. 23 iul. P. 12.
3645. urcanu, Alina. Pe 5 septembrie vom avea referendum : [despre referendumul constituional] / Alina urcanu // Timpul de diminea. 2010. 23 iul. P. 8.
3646. Un an de la debarcarea comunitilor // Timpul de diminea. 2010. 30 iul. P. 8.
Cuprins : "nceputul prbuirii regimului autoritar comunist" / Ion Hadrc ; "Astzi, avem o opiune clar european" / Vlad Filat ; "Moldova se transform treptat ntr-un stat democratic" / Serafim
Urechean ; "Un an fr monopolul unui singur partid ..." / Marian Lupu.
3647. Until, Veaceslav. "Avem nevoie de un preedinte al poporului" : interviu cu V. Until,
preedinte al Micrii Aciunii Europene / interviu realizat de Elena Munteanu // Timpul de diminea. 2010. 30 iul. P. 11.
3648. Urecheanu, Serafim. 2000 de zile prin judeci : [aspecte soc.-pol. : interviu cu S.
Urechean, vicepreedinte al Parlamentului] // Ziarul de gard. 2010. 22 iul. P. 10, 15.
3649. Urecheanu, Serafim. Buldozerul care a demolat comunismul : [despre referendumul
din 5 sept. 2010 : interviu cu S. Urechean, lider al Alianei Moldova Noastr] / consemnare : Cristina Baciu // Jurnal de Chiinu. 2010. 30 iul. P. 10.
3650. Urecheanu, Serafim. Serafim Urechean : "AIE ar putea avea un candidat la prezideniale i o list comun la parlamentare" : interviu Info-Prim Neo cu prim-vicepreedintele Parlamentului // Aliana Moldova Noastr. 2010. 23 iul. P. 1 ; Moldova Noastr. 2010.
23 . P. 1.
3651. Urecheanu, Serafim. Serafim Urechean : "Dac m duceam s votez cu PCRM, eu
eram azi prim-ministru" : [interviu cu liderul Alianei "Moldova Noastr"] / consemnare : Natalia
Hadrc // Timpul de diminea. 2010. 8 iul. P. 5.
3652. Urecheanu, Serafim. Serafim Urechean : "Noi vom merge n alegeri cu alegtorii i
cu membrii AMN" : [interviu cu liderul Alianei "Moldova Noastr"] / consemnare : Natalia Hadrc
// Aliana Moldova Noastr. 2010. 9 iul. P. 3 ; Moldova Noastr. 2010. 9 .
P. 3.
3653. Vasilic, Valeriu. Decretul Ghimpu : cauza naional neformulat : [despre decretul
preedintelui interimar M. Ghimpu "Privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupaiei
sovietice", 25 iun. 2010: context soc.-pol.] / Valeriu Vasilic // Aliana Moldova Noastr. 2010.
9 iul. P. 6 ; 16 iul. P. 7 ; Moldova Noastr. 2010. 9 . . 6 ; 16 . P. 7.

131

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3654. Voronin, Vladimir. Referendumul o ncercare obraznic de a menine la putere actualul regim liberal : din rap. preedintelui PCRM, V. Voronin, n cadrul Plenarei a 17-a a PCRM //
Comunistul. 2010. 16 iul. P. 2 ; . 2010. 16 . . 2-3.
3655. , . : [.-. ] /
// . . 2010. 6 .
3656. , . : " , " : [ . . ] / // . . 2010. 22 . . 5.
3657. , . : : ( ) / // . 2010. 16 . . 5.
3658. , . /
// . 2010. 30 . . 17.
3659. , . : "
, , , " : [. .
. 17- , 13 2010] // . 2010. 15
.
3660. , . : [.-.
: . . .-. . , .
. . .
] / // . 2010. 21 .
3661. , . . . : [.-. ] /
// . 2010. 23 . . 6-7 ; . .
2010. 22 . . 10.
3662. , . " " : [.-. ] /
// . 2010. 2 . . 4.
3663. , . : [.-. ] / // plus. 2010. 23 . . 3.
3664. , . : [ . ] / // . . 2010. 22 . . 6.
3665. , . : " " : [ . . : . . .
] / // . 2010. 21 .

132

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3666. , .
? : [ . , 5 . 2010] / // plus.
2010. 23 . . 4.
3667. , . , : [ . ] /
// plus. 2010. 2 . . 4.
3668. , . ? / // . 2010. 13 . . 5.
3669. , . : : [ . ] / // . 2010. 23 . . 1.
3670. , . " " : [
. ] // . 2010. 21 .
3671. , . " " . . " " " " . : [ 28 . . ] / // . 2010. 22 .
3672. .
: [ . :
, 13 2010] // . . 2010. 16 . . 1.
3673. . . "
!" " !" : [
, 13 2010] // . 2010. 14 .
3674. , . : : .-. /
// . 2010. 16 . . 4-5 ; . . 2010. 23 . . 27-29.
3675. , . :
[.-. ] / // . 2010. 2 . . 5.
3676. , . : : [.-. ] / // . 2010. 2 . . 7.
3677. , . : [.-. ] /
// . 2010. 9 . . 2.
3678. , . : ? : [.. ] / // . 2010. 28 .

133

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3679. , . : [.-. ] /
// . 2010. 22 .
3680. , . : [.-.
] / // . 2010. 30 . . 2.
3681. - . : [
. , 5 . 2010] // plus.
2010. 23 . . 5.
3682. , . : [. ] / // . . 2010. 13 .
3683. , . "", : [.-. ] / // . . 2010. 2 . . 2.
3684. , . . . : [.. ] / // . . 2010. 7 .
3685. , . : : [ . 5 . 2010] / // . . 2010.
21 .
3686. , . " " : [ . .
] / // . . 2010. 16 . . 2.
3687. , . . : [.-. : . . ] / // .
2010. 9 . . 7.
3688. , . : [ . .
] / // . 2010. 23 . . 5.
3689. , . : [
. , . ""] / // . 2010. 29 .
3690. , . 5 ! : [. ] /
// . 2010. 30 . . 5.
3691. , . , : [.-. : . ] / // . 2010. 16 . . 5.

134

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3692. - . . :
[ . , 5 . 2010]
// plus. 2010. 23 . . 5.
3693. , . : [ .
: .-. ] / // plus. 2010.
23 . . 8.
3694. , . : " ,
" : [. . ] // . 2010. 30 . . 4.
3695. , . : : [.-. ] / // . 2010. 27 .
3696. , . : " " : [ . , 5 . 2010 : . . .] /
// . 2010. 30 . . 3.
3697. , . : [.-. ] /
// . 2010. 23 . . 5.
(Vezi de asemenea Nr 3566, 3722)
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
3698. Bogatu, Petru. Perestroika-2, o nou ans pentru chibii : [despre Comunitatea Statelor Independente : context intern.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2010. 30 iul. P. 7.
3699. Cenu, Denis. Cine comploteaz mpotriva Romniei? : [despre viziunile europene
privind acordarea ceteniei moldovenilor] / Denis Cenu // Integrarea european pas cu pas.
2010. Iul. (Nr 7). P. 18. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
3700. Chiril, Victor. Pragmatismul moldo-rus, naufragiat la Solnevo n vin moldovenesc :
[despre relaiile moldo-rus] / Victor Chiril // Timpul de diminea. 2010. 22 iul. P. 5-6.
3701. Fati, Sabina. Basarabia, soluia german : [despre o nou etap n politica extern a
Romniei] / Sabina Fati // Timpul de diminea. 2010. 20 iul. P. 6.
3702. Lazurc, Marius. "Consulatele de la Bli i Cahul sunt un rspuns la nevoile cetenilor RM" : [interviu cu M. Lazurc, Ambasadorul Romniei n Rep. Moldova] / consemnare : Alina
urcanu // Timpul de diminea. 2010. 9 iul. P. 10, 15.
3703. Strmbeanu, Andrei. Apel ctre cancelarul Republicii Federale Germania, Angela
Merkel : [privind iniiativa de soluionare a conflictului transnistrean] / Andrei Strmbeanu // Lit. i
arta. 2010. 29 iul. P. 1.

135

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3704. Vee, Ivari. "Odat cu nchiderea uilor spre Rusia, s-au deschis mai larg porile spre
Uniunea European" : [interviu cu I. Vee, ziarist estonian] / interviu realizat de Svetlana Pana //
Jurnal de Chiinu. 2010. 20 iul. P. 5.
3705. , . : [ . : . . . . , ] / //
. 2010. 23 . . 8.
3706. , . : [ . .
- . -] // . 2010. 9 . . 17.
3707. , . : " - " : [ .
. ] /
// . 2010. 30 . . 3.
3708. , .
: [ , . . . . ] / // plus. 2010. 2 . . 12.
3709. , . : [ . . . . ] /
// . 2010. 7 .
3710. , . . : . .
P. . . / // .
. 2010. 2 . . 2.
3711. , . . : 20-
: [ . . . . . ] / // . 2010. 16 . . 7.
3712. , . : [ -. : . ] /
// . 2010. 9 . . 3.
327(478) Politica extern a Republicii Moldova
3713. Bogatu, Petru. De ce nu trebuie s ne temem de Rusia : [despre relaiile moldo-ruse]
/ Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2010. 9 iul. P. 7.
3714. Caras, Eugen. Eugen Caras : "Sensul politicilor regionale e s distribuie fondurile ctre regiunile care au nevoie de aceste proiecte" : [interviu oferit de eful adjunct al Dep. Integrare
European din cadrul Min. Afacerilor Externe i Integrrii Europene postului de radio "Europa
Liber"] / consemnare : Alexandru Canr, Diana Rileanu // Integrarea european pas cu pas.
2010. Iul. (Nr 7). P. 19. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").

136

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3715. Colesnic, Iurie. Iurie Colesnic : "Moldova a obinut o mare victorie la OSCE" : [despre
participarea la a 19-a reuniune anual OSCE, Oslo, 6-10 iul. 2010 : interviu cu deputatul n parlamentul Rep. Moldova] / interviu realizat de Daniela Ciobanu // Timpul de diminea. 2010. 14
iul. P. 5.
3716. Dungaciu, Dan. Dan Dungaciu : "R. Moldova trebuie s devin un tren aezat pe calea ferat cu ecartament european nu sovietic!" : [ interviu cu consilierul preedintelui interimar
al Rep. Moldova pentru probleme de integrare european] / consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2010. 19 iul. P. 5.
3717. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Sprijin direct al UE, ca urmare a racordrii la rigorile europene" : [interviu oferit de ctre prim-ministrul Rep. Moldova postului Radio Europa Liber] //
Sptmna. 2010. 30 iul. P. 14.
3718. Landsbergis, Vytaustas. Provocarea Moldovei : [art. europarlamenturului lit.] /
Vytaustas Landsbergis // Timpul de diminea. 2010. 22 iul. P. 5.
3719. Negru, Nicolae. Ghimpu este obligat s reediteze decretul, sau De ce Moscova urte Cabernetul moldovenesc : [despre relaiile moldo-ruse] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu.
2010. 20 iul. P. 6.
3720. Popov, Andrei. Relaiile moldo-ucrainene : evoluii i perspective : [discuie cu A.
Popov, viceministru al Afacerilor Externe i Integrrii Europene, n cadrul emisiunii "Dezbateri i
sinteze de politic extern" la postul de radio "Vocea Basarabiei", 11 iul. 2010] / interlocutor :
Corneliu Rusnac // Integrarea european pas cu pas. 2010. Iul. (Nr 7). P. 22. (Supl. al
cotid. "Timpul de diminea").
3721. Reni, Iurie. Iurie Reni : "Fraii trebuie s se ajute unul pe altul" : [interviu acordat
de ctre ambasadorul Rep. Moldova n Romnia ziarului "Adevrul"] // Capitala. 2010. 30 iul.
P. 5 ; =Capitala. 2010. 30 . . 5.
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne
3722. , . : [ .-. .
] / // . . 2010. 22 . . 1, 3.
329 Partide i micri politice
3723. Badea, Marin. De ce noul Partid Comunist : [n Romnia] / Marin Badea // Moldova
suveran. 2010. 30 iul.
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova
3724. Godea, Mihai. AIE exist pentru c o alt alternativ nu exist : interviu cu M. Godea,
preedinte al fraciunii Partidului Liberal Democrat din Moldova // Stejarul. 2010. 23 iul. P. 4.

137

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3725. Roca, Iurie. Iurie Roca : PPCD este "fora a treia" care va asigura echilibrul n societate : [pe marginea conf. de pres a liderului Partidului Popular Cretin Democrat, 5 iul. 2010] / a
consemnat Nicolae Federiuc // Flux european : ed. de vineri. 2010. 9 iul. P. 1, 4.
3726. Volin, Alexandr. Cine e Marian Lupu? : [despre liderul Partidului Democrat din Moldova] / Alexandr Volin // Comunistul. 2010. 16 iul. P. 10-11 ; . 2010. 9 .
. 10-11.
3727. Voronin, Vladimir. Singurul partid capabil s apere statalitatea moldoveneasc este
Partidul Comunitilor : alocuiunea preedintelui PCRM, V. Voronin, rostit n cadrul "mesei rotunde" "Bilanul anului politic", organizat de Fundaia rus "Recunotina" // Comunistul. 2010.
16 iul. P. 4.
3728. , . : "
" : . .
. " " // . 2010. 30 . . 5.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
3729. Pavliuc, Victor. Normarea muncii : [aspecte organizaionale] / Victor Pavliuc // Vocea
poporului. 2010. 30 iul. P. 3. Idem n lb. rus.
3730. , . : [ . ] / , // plus. 2010. 2 . . 10.
3731. , . : [ . . . ] // . . 2010. 9 . . 3.
331.105.44 Sindicate
3732. Angajament, responsabilitate, transparen, intransigen, miestrie, abnegaie :
[despre activitatea Com. sindical de la Fabrica de art. de marochinrie SA "Artima"] / consemnare
: Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. 2010. 23 iul. P. 5. Idem n lb. rus. Cuprins : Fiecare
zi de munc e ca i un examen / Emilia eremeta ; Dei sunt manager, gndirea mea e sindicalist / Alexandra Can ; Sindicatul i administraia activeaz la unison / Nadejda Rusnac.
3733. Bradu, Margareta. Avem nevoie de lideri competeni : [despre realizarea Contractului
colectiv de munc : art. preedintelui biroului sindical al Fac. tiine Economice, Univ. de Stat din
Moldova] / Margareta Bradu // Vocea poporului. 2010. 23 iul. P. 4. Idem n lb. rus.
3734. Caba, Pavel. Crizele au i buna calitate de a se sfri : [interviu cu P. Caba, preedinte al Federaiei Patronale a Constructorilor, Drumarilor i a Productorilor Materialelor de Construcie Condrumat] / consemnare : Stela Iaco // Sptmna. 2010. 2 iul. P. 6.

138

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3735. Declaraia Confederaiei Generale a Sindicatelor (VKP), centrelor sindicale din statele
membre ale CEEurAs i din statele-observator : [privind includerea n cuantumul salariului minim
a plilor stimulatorii : adopt. la 20 iul 2010] // Vocea poporului. 2010. 23 iul. P. 2. Idem n
lb. rus.
3736. Emilian, Rodica. Rodica Emilian : Un domeniu guvernat fr inteligen e un haos :
interviu cu preedintele com. sindical de la Colegiul Na. de Medicin i Farmacie / consemnare :
Tamara Lupuor // Vocea poporului. 2010. 16 iul. P. 4. Idem n lb. rus.
3737. Pocaznoi, Ion. Ne pregtim de noi negocieri : [despre realizarea Contractului colectiv
de munc : art. preedintelui consiliului sindical al Univ. Tehn. din Moldova] / Ion Pocaznoi // Vocea poporului. 2010. 23 iul. P. 4. Idem n lb. rus.
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine
3738. Ostafeiciuc, Nicolai. Nicolai Ostafeiciuc : n trecut, dictau vnztorii, acum legea pe
pia o face cumprtorul : [interviu cu dir. filialei Botanica a Bursei Imobiliare LARA] // Economist.
2010. 14 iul. P. 6.
3739. , . : [
. 2010 ] / // . . 2010. 23 . . 12.
336 Finane
3740. Dodon, Igor. Politica bugetar : ntre iluzii i realitate : [art. ex-vicepremierului Rep.
Moldova] / Igor Dodon // Moldova suveran. 2010. 6 iul. ; Comunistul. 2010. 9 iul. P. 6.
3741. Lupuor, Adrian. Pericolele creterii datoriei de stat interne? : [despre majorarea volumul emisiunilor de valori mobiliare de stat] / Adrian Lupuor // Economist. 2010. 28 iul. P.
4.
3742. , . : [ . ] /
// . . 2010. 8 . . 7.
3743. , . : /
// . 2010. 6 .
3744. , . : . .
// . . 2010. 22 . . 8.
3745. , .
: [. - ] / // . 2010. 23 .
. 7.

139

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3746. , . : [ . , 2010] / // . . 2010. 23 . . 4.


3747. : [ . ] // . . 2010. 30 . . 6.
3748. , . / // . . 2010. 30 . . 7.
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
338(100-87) Situaia economic a rilor de peste hotare
3749. , . " ", "" : [ ] / // . . 2010. 6 .
3750. , . : [. .
- . -] / // . . 2010. 23 . . 21.
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
3751. Cosarciuc, Valeriu. "Sistemul certificatelor de depozit protejeaz productorul" : [interviu cu V. Cosarciuc, ministrul Agriculturii i Ind. Alimentare] / interviu realizat de Maria Trifan //
Economistul. 2010. 21 iul. P. 10.
3752. Dodon, Igor. "Venind n politic, ncerc s ncadrez toate procesele n nite scheme
logice" : [interviu cu I. Dodon, ex-ministru al economiei Rep. Moldova] / pentru conformitate :
Liliana Proca // Evenimentul zilei. 2010. 13 iul. P. 6.
3753. Filat, Vlad. ara noastr a depit criza economic i se afl n plin proces de relansare economic : (alocuiunea lui V. Filat, prim-ministru al Rep. Moldova, la deschiderea sptmnii investiionale "Moldova-Business Week-2010", Chiinu, 22-25 iun. 2010) // Stejarul.
2010. 30 iun. P. 6.
3754. Georgiadis, Nick. Reforma n Moldova : [despre politica economic durabil : art.
membrului Misiunii Uniunii Europene de Politici la Nivel nalt] / Nick Georgiadis // Integrarea european pas cu pas. 2010. Iul. (Nr 7). P. 17, 19. (Supl. al cotid. "Timpul de diminea").
3755. Lazr, Valeriu. "Pe un fundal psihologic negativ, schimbrile care se produc n societate se percep mai greu" : interviu cu V. Lazr, viceprim-ministru, ministru al Economiei / interviu
realizat de Stan Lipcanu // Sptmna. 2010. 16 iul. P. 10-11.
3756. Preac, Ion. Despre folosul dar i pericolul de a avea oligarhi / Ion Preac //
Sptmna. 2010. 30 iul. P. 6.

140

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3757. , . :
[. ] / // . 2010. 21 .
3758. , . : [. : . IDIS "Viitorul" . ] / // .
2010. 23 . . 2.
3759. , . : " " : [ . : . ] /
// . 2010. 14 .
3760. , . : [ . ] / , // . 2010. 28 .
3761. , . : [ . . 2010 .] / // . . 2010. 8 . . 6.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia
3762. Ursu, Victor. Din cauza salariilor mici patriotismul de la raft nu prinde la moldoveni :
[despre capacitatea de cumprare a cumprtorului autohton] / Victor Ursu // Economistul.
2010. 21 iul. P. 11.
3763. , . : [ .
p : . . ] //
. 2010. 6 .
3764. , . : [ -. .
. , . . . ] /
// . . 2010. 16 . . 4.
3765. , . , , ? ... / // .
. 2010. 15 . . 8.
3766. , . : [ . .
"Piaa Central" . ] / // . . 2010.
16 . . 4.
339.5 Comer exterior. Comer internaional
3767. Arpentin, Gheorghe. Gheorghe Arpentin : Exist o legtur direct ntre declaraiile
Chiinului oficial i stoparea importului de vinuri pe piaa rus : interviu cu preedintele Uniunii
Oenologilor din Moldova // Economist. 2010. 14 iul. P. 2.
3768. Jumuga, Mihai. Shanghai olimpiada afacerilor : [despre expoziia mondial, deschis la 1 mai 2010] / Mihai Jumuga // Jurnal de Chiinu. 2010. 30 iul. P. 15. Va urma.

141

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3769. Preac, Ion. Rusia nu ne-a permis i nu ne va permite s importm direct gaze din
Asia Central / Ion Preac // Economistul. 2010. 21 iul. P. 6.
3770. , . ? :
[ . . ] / //
. 2010. 13 . . 6.
3771. , . : [ .
. . . ] / // . .
2010. 23 . . 8.
3772. , . : : [
. . , : . . ] / // . . 2010. 8 . . 10.
339.7 Finane internaionale
3773. , . , : [. . .. .] / // . . 2010. 30 . . 20.
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie
mondial
3774. Loghin, Vlad. Lume, lume! Strnge cureaua! : [probleme ale economiei mondiale :
despre ntlnirea liderilor G20 la Toronto, Canada, iun. 2010] / Vlad Loghin // Moldova suveran.
2010. 2 iul.
3775. , . : [ .
. ] / // . . 2010. 1 . .
7.
3776. , . , : [.
. . . , , 16-19 2010] / // . 2010. 2 . . 10-11.
3777. , . : [.
. , . - . . . - (FAO)] / , , //
. . 2010. 30 . . 20.
3778. , . : [. .
. -] / . // . . 2010. 23 . . 20.
3779. , . : [. . - 1998-2005 .] / // . . 2010. 30 . . 21.

142

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3780. , . ? : [.
. . -] / // . . 2010. 30 . . 21.

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
3781. Canr, Cristian. Consecinele revenirii la semiprezidenialism : [despre modif. procedurii de alegere a preedintelui rii] / Cristian Canr // Jurnal de Chiinu. 2010. 13 iul. P. 6.
3782. Iavorschi, Alexandru. Mandatul Preedintelui versus interimatul funciei / Alexandru
Iavorschi // Jurnal de Chiinu. 2010. 27 iul. P. 7.
3783. Neuhaus, Norbert. Despre republica prezidenial i cea parlamentar : [dialog cu N.
Neuhaus, consultant al Fundaiei europene Robert Schuman din Luxemburg] / interlocutor : Vlad
Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. 2010. 23 iul. P. 2.
3784. Palihovici, Liliana. Iniiative legislative liberal-democrate : [art. preedintelui Comis.
pentru protecia social, sntate i familie] / Liliana Palihovici // Stejarul. 2010. 23 iul. P. 4.
3785. Strmbanu, Lilia. "Respectarea drepturilor omului n RM", abordat n Raportul de
stare a rii pe anul 2009 : [lansat de Centrul analitic independent Expert-Group] / Lilia Strmbanu
// Dreptul. 2010. 16 iul. P. 3.
3786. Tnase, Alexandru. Deciziile Curii Constituionale de ce factori sunt influenate? :
[art. ministrului Justiiei Rep. Moldova] / Alexandru Tnase // Timpul de diminea. 2010. 26
iul. P. 5.
3787. , . : [ .
:
. ] / : , // . 2010.
23 . . 4.
3788. , . : " " : [
. : . . ] /
// . 2010. 6 . . 3.
3789. , . ! : [ . . . ] /
// // .
2010. 23 . . 6.

143

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic


3790. Crna, Teodor. Problematica torturii n Republica Moldova : [art. dir. executiv al
Com. Na. Pentru Drepturile Omului] / Teodor Crna // Dreptul. 2010. 2 iul. P. 3.
3791. , . :
: [ . . -. - .
. . ] / // . 2010. 16 .
. 11.
3792. , . : [ ] / // . . 2010. 1 . . 4.
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
3793. , . : [
. ] / // . . 2010. 15 . . 4.
347 Drept civil
347.7 Drept comercial
3794. igna, Ion. Ion igna : "Autorii trebuie s-i cunoasc dreptul de a-i proteja operele" : [despre Legea privind dreptul de autor i drepturile conexe : interviu cu vicedir. gen. al
Ageniei pentru Proprietatea Intelectual] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de diminea.
2010. 20 iul. P. 4.
3795. , . : [
. . " e"] / // . . 2010. 30 . . 4.
3796. , . ? : [ -. . . ] / // .
. 2010. 30 . . 16.
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
3797. Novicov, Oxana. Executorii judectoreti devin liber profesioniti : interviu cu O.
Novicov, efa Serviciului juridic al Dep. de Executare / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. 2010. 16 iul. P. 5. Idem n lb. rus.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.3 Drept social
3798. Beliu, Nicolae. Societatea trebuie s renune la stigmatizarea persoanelor cu
dizabiliti : [despre ratificarea Conveniei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabiliti : opinii
ale lui N. Beliu, preedinte al Asoc. "Motivaia", Igor Mereacre, dir. executiv al Asoc. "Motivaia"
i Lucia Gavrili, preedinte al Centrului pentru copii cu dizabiliti "Sperana"] / consemnare :
Ana Munteanu // Opinia. 2010. 14 iul. P. 6-7.
144

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
3799. Botnariuc, Gheorghe. Fiecare accident evitat nseamn o via de om salvat : interviu cu Gh. Botnariuc, eful Dir. Poliie Rutier a Dep. Poliie al Min. Afacerilor Interne //
Sptmna. 2010. 16 iul. P. 6.
3800. Buruian, Ion. Primarul ca dimensiune valoric a faptelor sale : [interviu cu I. Buruian,
primar de Brtueni, raionul Edine] / a intervievat Nicolae Usturoi // Moldova suveran. 2010.
22 iul.
3801. Dumanschi, Ghenadie. Consiliul municipal trebuie s armonizeze interesele tuturor
chiinuienilor : [art. preedintelui Consiliului municipal Chiinu] / Ghenadie Dumanschi // Timpul
de diminea. 2010. 23 iul. P. 29.
3802. Movil, Ion. Ion Movil : Politica echilibrat i deciziile chibzuite au asigurat o dinamic n dezvoltarea raionului Glodeni : [interviu cu preedintele raionului Glodeni] / pag. realizate de
T. Drzu // Opinia. 2010. 21 iul. P. 6-7.
3803. Popa, Gheorghe. Viniovca un exemplu demn de urmat : [interviu cu Gh. Popa,
primar al satului Viniovca, raionul Cantemir] / pentru conformitate : Maria Buinciuc // Comunistul.
2010. 9 iul. P. 13; . 2010. 9 . . 8.
3804. Preac, Ion. De ce tot mai muli moldoveni devin ceteni ai Romniei i Bulgariei? /
Ion Preac // Economistul. 2010. 21 iul. P. 12.
3805. , . "Doi haiduci" : [ . . ] / // . . 2010.
30 . . 18.
3806. , . : " " : [ . ] / // . 2010. 15 .
3807. , . : . . . Registru . . / // . 2010. 30 . . 4.

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
3808. Eco, Tatiana. Pensia viitorului : de unde i cum? : [despre implementarea sistemului
de pensii private] / Tatiana Eco // Ziarul de gard. 2010. 22 iul. P. 4.

145

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3809. Grigoriu, Aurelia. Invalizii fa-n fa cu deficienele infrastructurii : interviu cu A.


Grigoriu, avocat parlamentar / consemnare : Tamara Lupuor // Vocea poporului. 2010. 30 iul.
P. 4. Idem n lb. rus.
3810. , .
? : [ .
. . "Sperana" . .
. . "Motivaie" ] /
// . 2010. 23 . . 5.
3811. , . : [ . : . ] / // .
2010. 23 . . 5.
368 Asigurri
3812. Lctu, Ion. Ion Lctu : Asigurrile ntotdeauna ar trebui s constituie o prioritate
pentru stat, societate i cetean : [interviu cu dir. gen. al Companiei Euroasig Group] // Economistul. 2010. 21 iul. P. 8.
3813. , . : [
. . . . . . ] / // . . 2010. 23 . . 26.
3814. , . : "Donaris Group" "
" : [ . . . "Donaris Group" SA] // . .
2010. 23 . . 7.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
3815. Babii, Vladimir. Eficiena educaiei muzical-artistice : abordri praxiologice / Vladimir
Babii // Fclia. 2010. 10 iul. P. 8.
3816. Bujor, Leonid. Leonid Bujor : "Este foarte mic numrul de ri unde religia este predat ca obiect obligatoriu" : [interviu cu ministrul educaiei] / consemnare : Ion Toma // Aliana Moldova Noastr. 2010. 23 iul. P. 3-4 ; Moldova Noastr. 2010. 23 . P. 3-4.
3817. Bujor, Leonid. Not cu privire la procesul de elaborare a proiectului Codului Educaiei
i desfurarea dezbaterilor publice pe marginea acestuia : [a ministrului Educaiei al Rep. Moldova] / Leonid Bujor // Univers pedagogic pro. 2010. 1 iul. P. 2.
3818. Gorea, Svetlana. Psihologie colar fr frontiere : [despre lucr. conf. intern. "Consilierea psihologic ntre provocri i paradigme", Constana, Romnia] / Svetlana Gorea, Valeria
Goncear // Univers pedagogic pro. 2010. 8 iul. P. 5.

146

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3819. Iona, Valeriu. Libertatea i omul nou al societii : [despre introducerea religiei n
coal] / Valeriu Iona // Altarul credinei. 2010. 7 iul. P. 6-7.
3820. Mndcanu, Virgil. coala Umanismului : [despre rolul elementului religios n coal]
/ Virgil Mndcanu // Fclia. 2010. 3 iul. P. 2.
3821. Nirca, Liliana. coala viitorului coala dorinelor moderne : [despre reforma colar]
/ Liliana Nirca // Univers pedagogic pro. 2010. 1 iul. P. 7.
3822. Pslaru, Vlad. Generaia Internet i anonimul omniprezent : [aspecte educaionale] /
Vlad Pslaru // Timpul de diminea. 2010. 16 iul. P. 23.
3823. Pslaru, Vlad. Placatele pcate : [aspecte ale educaiei religioase] / Vlad Pslaru //
Timpul de diminea. 2010. 2 iul. P. 23.
3824. Pslaru, Vlad. Principiul negativ al educaiei / Vlad Pslaru // Timpul de diminea.
2010. 30 iul. P. 22.
3825. Pslaru, Vlad. Schimbarea cea bun : [despre modernizarea sistemului educaional] /
Vlad Pslaru // Timpul de diminea. 2010. 9 iul. P. 20.
3826. Pslaru, Vlad. Schimbarea se amn : [aspecte educaionale] / Vlad Pslaru // Timpul
de diminea. 2010. 23 iul. P. 35.
3827. Petru (Mitropolit al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor). Principiile Mitropoliei Basarabiei pentru introducerea Religiei n coal / Petru, Mitropolit al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor //
Flux european : ed. de vineri. 2010. 16 iul. P. 9.
3828. , . " , " : [
. . . . . . . ] /
// . . 2010. 9 . . 4.
3829. , . : [ .
. . "" . ] / // . 2010. 6 .
. 9.
3830. , . ? : [
: . . . , ,
. ., . . ] / // . 2010. 9 . . 4.
3831. , . " " : [ . .] /
// . . 2010. 2 . . 4.

147

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3832. , . ,
: [ . . . . . . ] /
// . 2010. 8 .
3833. , . , : [ . . . : . . . ] / // . 2010. 29 .
In memoriam pedagogului Constantin Reabov
3834. Ciobanu, Anatol. Primul ntre egali / Anatol Ciobanu // Lit. i arta. 2010. 22 iul.
P. 7.
3835. Reabov, Valentin. Bun ziua, tovar director! / Valentin Reabov // Fclia. 2010.
3 iul. P. 3.
3836. Reabov, Valentin. Profesorul Constantin Reabov, un nume care nu se uit / Valentin
Reabov // Timpul de diminea. 2010. 9 iul. P. 19.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale
3837. Brc, Ala. La Bande Dessinee : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic din
Grtieti, mun. Chiinu] / Ala Brc // Univers pedagogic pro. 2010. 1 iul. P. 8.
3838. Belousov, Marina. Cum dezvoltm potenialul creativ al elevilor? : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "Olimp", mun. Chiinu] / Marina Belousov // Fclia. 2010. 10 iul.
P. 6.
3839. Belousov, Marina. Utilizarea calculatorului la limba i literatura romn : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Olimp", mun. Chiinu] / Marina Belousov // Fclia. 2010. 3
iul. P. 6.
3840. Erizanu-Pnzari, Elena. Nu exist dezvoltare fizic fr joc : [din experiena prof. de
la Liceul Teoretic "Al. Ioan Cuza", mun. Chiinu] / Elena Erizanu-Pnzari // Univers pedagogic
pro. 2010. 8 iul. P. 6.
3841. , . : [ . , . ] / // Fclia. 2010.
3 iul. P. 6.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar
3842. Antonov, Ala. Proiectul transdisciplinar condiii favorabile de transfer al competenelor : [sugestiile prof. de la Liceul Teoretic "Alexei Mateevici", Cueni] / Ala Antonov // Univers
pedagogic pro. 2010. 8 iul. P. 8.

148

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3843. Cimpac, Natalia. Satisfacerea necesitilor vocaionale n cadrul instituiilor de nvmnt : [despre deschiderea unui centru estetic] / Natalia Cimpac // Univers pedagogic pro.
2010. 8 iul. P. 6.
3844. Grne, Gheorghe. n noul an de nvmnt cu noi manuale : [interviu cu Gh. Grne, dir. Fondului special pentru man. din cadrul Min. Educaiei] / consemnare : Anatol Raileanu //
Univers pedagogic pro. 2010. 8 iul. P. 1.
3845. Rusu, Adrian. Tendina spre nelepciune : [despre activitatea colii medii din satul
Cobusca Nou, raionul Anenii Noi] / Adrian Rusu // Fclia. 2010. 10 iul. P. 4.
3846. chiopu, Constantin. Cine i cum evalueaz un manual colar? / Constantin chiopu
// Jurnal de Chiinu. 2010. 2 iul. P. 15.
3847. chiopu, Constantin. Examenul la disciplina Limba romn: elevi slab pregtii sau
evaluatori incompeteni? / Constantin chiopu // Fclia. 2010. 10 iul. P. 7.
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
3848. Erizanu-Pnzari, Elena. Rolul lecturii n dezvoltare personalitii copilului : [scenariu
al edinei cu prinii : din experiena nvtoarei la cl. primare de la Liceul Teoretic "Al. Ioan
Cuza", mun. Chiinu] / Elena Erizanu-Pnzari // Univers pedagogic pro. 2010. 1 iul. P. 8.
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii
profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
3849. Carau, Lidia. Frumosul e n sufletul nostru : [despre experienele reprezentative ale
colii Profesionale nr. 7 din mun. Chiinu] / Lidia Carau // Fclia. 2010. 10 iul. P. 5.
3850. Lupei, Dumitru. Dumitru Lupei : "coala trebuie s-i determine direcia de lucru" :
[interviu cu dir. colii Profesionale din Nisporeni] / interviu de Elena Vorotneac // Fclia. 2010.
10 iul. P. 6.
3851. Miliuhin, Dmitrii. Vino la coala Profesional nr. 7 s nvei meseria preferat : [interviu cu Dm. Miliuhin, managerul inst.] / consemnare : Elena Vorotneac // Fclia. 2010. 10 iul.
P. 5.
3852. Parteneriat strategic n formarea profesional : [pe marginea lucr. "mesei rotunde", 9
iul. 2010, Chiinu] / consemnare : Victor Pavliuc // Vocea poporului. 2010. 16 iul. P. 3.
Idem n lb. rus.
3853. Raileanu, A. Colegiul Tehnologic din Chiinu i ofer ansa de a ctiga competiia
n domeniul competenelor / A. Raileanu // Univers pedagogic pro. 2010. 1 iul. P. 6.
3854. Vorotneac, Elena. Graie i elegan la coala Profesional nr. 1 : [din mun. Chiinu] / Elena Vorotneac // Fclia. 2010. 3 iul. P. 4.

149

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare


3855. Cazacu, Vetcislav. Vetcislav Cazacu : "S slujim neamului cu evlavie, credin i
smirenie" : [interviu cu prorectorul Acad. Teologice Ortodoxe din Moldova] / interviu realizat de
Vlad Madan // Altarul credinei. 2010. 19 iul. P. 5.
3856. Cujb, Vasile. Reflecii asupra devenirii n timp : [15 ani de la fondarea Fac. Relaii Intern., tiine Politice i Administrative de la Univ. de Stat din Moldova] / Vasile Cujb // Fclia.
2010. 3 iul. P. 7.
3857. n atenia rectorilor instituiilor de nvmnt superior, a candidailor la admiterea n
nvmntul superior! : [despre modif. la Regulamentul de organizare i desfurare a admiterii
n inst. de nvmnt superior din Rep. Moldova] // Univers pedagogic pro. 2010. 1 iul. P. 3.
3858. Marinciuc, Aurel. Ion Valu i rudele lui de pe toate continentele : [80 de ani de la
naterea prof. univ. de la Univ. Tehn.] / Aurel Marinciuc // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 7.
3859. Moldovanu, Ion. Scrisul ca pasiune : [despre activitatea prof. univ. Victor Botnaru de
la Univ. de medicin "Nicolae Testemianu"] / Ion Moldovanu // Jurnal de Chiinu. 2010. 20
iul. P. 10.
3860. Ostap, Constantin. Alexandru Husar marele prieten al Moldovei din stnga Prutului
: [in memoriam prof. univ. de la Iai] / Constantin Ostap // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 6.
3861. Slavinschi, Alexandru. Facultatea de Limbi i Literaturi Strine a Universitii din
Bli : o carte care m-a bucurat, dar m-a i ntristat : [despre cartea "Facultatea de Limbi i Literaturi Strine a Universitii de Stat "Alecu Russo" din Bli : 55 ani" de Iulius Popa] / Alexandru
Slavinschi // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 4.
3862. , . ? : [. .
c - ] / // . . 2010. 23 . . 21.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
3863. Lozovanu, Dorin. Dorin Lozovanu : "Intenionez s organizez o expoziie dedicat
romnilor din spaiul sud-est european" : interviu cu cercettorul t. superior la Muzeul Na. de
Etnografie i Istorie Natural din Moldova / interviu de Liliana Popuoi // Flux european : ed. de
vineri. 2010. 23 iul. P. 8.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
3864. Greadcenco, Oxana. Parcul Naional Orhei, o ans pentru natur i dezvoltarea
comunitilor locale / Oxana Greadcenco // Natura. 2010. Iul. (Nr 7). P. 5.

150

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3865. Iordanov, Iordanca-Rodica. Problema pesticidelor din regiunea transnistrean poate


fi soluionat doar din asisten financiar strin : [interviu cu I.-R. Iordanov, coord. na. al proiectului "Crearea relaiilor de ncredere n diminuarea riscurilor parvenite de la pesticidele nvechite n
regiunea Transnistria" // Ziarul de gard. 2010. 22 iul. P. 13. (Supl. "Obiectiv"; Nr 32).
3866. Peiu, Petrior. "Fii activ pentru Dunre" : [protecia fluviului Dunrea : interviu cu P.
Peiu, consultant n domeniul economic din Romnia] / consemnare : Stela Popa // Natura. 2010.
Iul. (Nr 7). P. 4.
3867. Reni, Alecu. Demnitatea unui popor, mai presus dect caravana sticlelor cu vin : interviu cu A. Reni, preedintele Micrii Ecologiste din Moldova / pentru conformitate : Aneta
Grosu // Ziarul de gard. 2010. 15 iul. P. 10-15.
3868. Reni, Alecu. Despre inundaii, cu durere i nelinite : [aspecte ale administrrii ecologice : interviu cu A. Reni, preedinte al Micrii Ecologiste din Rep. Moldova] / pentru conformitate : Aneta Grosu // Natura. 2010. Iul. (Nr 7). P. 3.

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie
3869. Boian, Ilie. Ilie Boian : "n natur exist un echilibru, dup o secet puternic urmeaz
o inundaie i invers" : [interviu cu dir. Serviciului Hidrometeorologic de Stat] / interviu realizat de
Victor Ursu // Economistul. 2010. 21 iul. P. 5.

57 TIINE BIOLOGICE
576 Biologie celular i subcelular. Citologie
576.8 Parazitologie
(Vezi Nr 3561)

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
613 Igien. Sntate i igien personal
3870. Friptuleac, Grigore. Sntatea la puterea H2O : [interviu cu Gr. Friptuleac, ef catedr Igien din cadrul Univ. de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu"] / pag. realizat de
Viorica Gheorghe // Evenimentul zilei. 2010. 9 iul. P. 11.
613.8 Sntatea i igiena sistemului nervos. Sntate i etic
3871. Magdei, Mihai. Mihai Magdei : "Ar fi bine s nu ratm timpul, s reuim pn n clipa
dup care nu exist cale de ntoarcere" : [despre combaterea alcoolismului : interviu cu mediculef sanitar al rep.] / a nregistrat Marina Timotin // Aliana Moldova Noastr. 2010. 9 iul. P. 8;
Moldova Noastr. 2010. 9 . P. 8.

151

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3872. Nemerenco, Ala. Ala Nemerenco : "Este imposibil s ne ferim viaa de factorii de
stres, dar poate fi redus impactul lor duntor asupra organismului" : [interviu cu medicul-ef al
seciei medicin de familie de la Clinica Universitar] // Aliana Moldova Noastr. 2010. 2 iul.
P. 8-9; Moldova Noastr. 2010. 2 . P. 8-9.
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
3873. Curcudel, Viorica. Verdict: criza global de vitamina D face jertfe! : [interviu cu V.
Curcudel, medic de familie] / consemnare : Viorica Gheorghe // Evenimentul zilei. 2010. 30 iul.
P. 14.
3874. Glavan, Adela. Tehnologiile informaionale, n serviciul sntii : [interviu cu A.
Glavan, dir. Asoc. medical-teritoriale Centru, mun. Chiinu] / consemnare : Viorica Gheorghe //
Evenimentul zilei. 2010. 30 iul. P. 14.
3875. , . : [ . .
. . ] / // . . 2010. 30 . . 17.
3876. , . , , , ! : [ . . . ] / // .
. 2010. 9 . . 8.
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale
3877. , . : [ . . Sancos . ] / // .
. 2010. 1 . . 13.

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


628 Tehnic sanitar. Ap. Igien sanitar. Iluminat
3878. , . . : "
" : [ . . "Ap-Canal-Chiinu"] /
// . . 2010. 6 .

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

630 Silvicultur
3879. Cpi, Ionel. Realitatea ca imagine : [despre conservarea i gestionarea patrimoniului forestier na.] / Ionel Cpi // Natura. 2010. Iul. (Nr 7). P. 4.

152

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.8 ngrminte chimice i naturale. mbogirea solului. Stimularea creterii. Stimulente pentru plante
3880. Pamujac, Nicolae. "Este real s reducem impactul negativ al pesticidelor" : art.
vicepre. Centrului de Stat pentru atestarea i omologarea produselor de uz fitosanitar i a fertilizanilor] / Nicolae Pamujac // Aliana Moldova Noastr. 2010. 2 iul. P. 7 ; Moldova
Noastr. 2010. 2 . P. 7.
3881. Sireanu, Ludmila. "Noi garantm securitatea!" : [despre aplicarea pesticidelor i fungicidelor] / Ludmila Sireanu // Aliana Moldova Noastr. 2010. 2 iul. P. 6-7 ; Moldova Noastr. 2010. 2 . P. 6-7.
632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia plantelor
3882. Gheorghi, Eugen. Omul care apr plantele : [omagiu pentru Tudor Colesnic, cercettor n domeniul proteciei plantelor] / Eugen Gheorghi // Lit. i arta. 2010. 15 iul. P. 8.
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
3883. Frumusachi, Valeriu. Valeriu Frumusachi : "Vreau s vd c Moldova 1 are i public
n spate" : interviu cu prezentatorul TV / consemnare : Liliana Proca // Evenimentul zilei. 2010.
20 iul. P. 6.
3884. Viu, Liliana. Liliana Viu : "Nu m-am ateptat c va fi chiar att de complicat ..." : [interviu cu efa Dep. tiri la postul TV "Moldova 1"] / consemnare : Valentina Baciu // Timpul de
diminea. 2010. 5 iul. P. 5.
3885. , . : [ . . ] / // . .
2010. 2 . . 6.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii
3886. Marin, Gheorghe. S reaprindem "Luminiele" : [despre ed. i promovarea crilor] /
Gheorghe Marin // Sptmna. 2010. 23 iul. P. 12-13.
3887. , . : [ .
, 1906 .] / , // . . 2010.
22 . . 14.

153

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei


656.1 Transport rutier
3888. , . /
// . . 2010. 23 . . 15.
3889. , . :
[ . . . : . - ] / //
. 2010. 22 .
3890. , . IRU: "
AITA" : [ . AITA . , . .
. . . .
TIR ] / // . .
2010. 16 . . 3.
656.6 Transport pe ap, transport naval
3891. , . : [. . .
] / // . 2010. 22 .
656.8 Pot. Servicii potale i administrarea lor
3892. , . : " "Pota Moldovei"
"MoneyGram International"
" : [ . . "Pota Moldovei"] /
// . . 2010. 22 . . 11.
3893. , . : [ . . "
" . ] / // . . 2010. 16 . . 1.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Indusrtrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
3894. Gurin, Andrei. Conteaz calitatea i inofensivitatea vinurilor noastre : interviu cu A.
Gurin, eful Inspectoratului de Stat pentru supravegherea produciei alcoolice a Min. Agriculturii i
Ind. Alimentare // Sptmna. 2010. 23 iul. P. 6, 11.

154

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

69 LUCRRI DE CONSTRUCII (DE CASE N PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCIE.


TEHNOLOGII I PROCEDEE N CONSTRUCII

69.0 Construcii i pri ale construciilor


3895. , . " !" : [ : . "Magic V. S." . ] /
// . 2010. 16 . . 2.
(Vezi de asemenea Nr 3734)

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane i rurale n general
3896. Baciu, Valentina. Conacele boiereti din Basarabia (1) : [de dup anul 1812] /
Valentina Baciu // Timpul de diminea. 2010. 23 iul. P. 31-32.
3897. Brihune, Emanuel. Istoricii, cercettorii tiinifici i simplii cretini au fost privai de
dreptul de acces n "matca oraului Chiinu" biserica Mzrache : [despre ocrotirea patrimoniului
cultural : interviu cu protoiereul E. Brihune] / interviu de Liliana Popuoi // Flux european : ed. de
vineri. 2010. 9 iul. P. 8.

72 ARHITECTUR
3898. Reni, Lucian. Cltorind prin oraul lui Alexei ciusev : [despre creaia arhitectului
rus la Chiinu] / Lucian Reni // Natura. 2010. Iul. (Nr 7). P. 6.

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


3899. Braga, Tudor. Omul Creatorul Glebus Sainciuc : [omagiu pentru plastician] / Tudor
Braga // Ziarul de gard. 2010. 22 iul. P. 23.
3900. Budeanu, Gheorghe. Artistul de o cumsecdenie proverbial : [omagiu pentru Glebus
Sainciuc, artist plastic] / Gheorghe Budeanu // Timpul de diminea. 2010. 19 iul. P. 1.
3901. Cpi, Ionel. Lumina emoiilor : [omagiu pentru artistul plastic Victor Ursu] / Ionel Cpi // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 4.
3902. ru, Mihai. Mihai ru : "Pictura de evalet nu mai e azi ceea ce a fost un secoldou n urm pentru consumatorii de art, dar ea rmne "una cosa mentale" pentru artistul plastic i, sper, nu numai pentru el ..." : [interviu cu artistul plastic] / pentru conformitate : Antonina
Srbu // Capitala. 2010. 21 iul. P. 8 ; =Capitala. 2010. 21 . P. 8.

155

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3903. Vlas, Vlad. Miracolul su va dinui : [in memoriam lui Adrian Podoleanu, pictor] / Vlad
Vlas // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 7.
3904. , . : "
" : [ . ] /
// =Capitala. 2010. 30 . . 8.
3905. , . : [ . , ] / // . . 2010.
30 . . 7.

78 MUZIC

3906. Barbu, Natalia. Natalia Barbu : "Nu vreau un brbat ideal, pentru c alturi de el a
realiza ct sunt de imperfect" : [interviu cu interpreta de muzic pop] / pentru conformitate :
Liliana Proca // Evenimentul zilei. 2010. 30 iul. P. 7.
3907. Burlac, Veaceslav. 30 de ani de la moartea marelui Vsoki : [despre festivalul "Vladimir Vsoki doar un singur motiv", 5-8 aug. 2010 : interviu cu V. Burlac, organizator] / consemnare : Nicolae Federiuc // Flux european : ed. de vineri. 2010. 23 iul. P. 12.
3908. Cerg, Tatiana. "S reueti, fiind mpotriva curentului, e o chestie care necesit trie
de caracter, ambiie i rbdare" : interviu cu T. Cerg, solista formaiei Studio One / pentru conformitate : Lilia Proca // Evenimentul zilei. 2010. 6 iul. P. 10.
3909. Grigorescu, Grigore. Vatra strbun venic ne adun : [60 de ani de la naterea lui
Vlad Negrui, interpret de muzic] / Grigore Grigorescu // Timpul de diminea. 2010. 2 iul.
P. 23.
3910. Manciu, Alexandru. Zmbii mpreun cu ... Alexandru Manciu : [interviu cu interpretul moldovean] / a intervievat : Sorinela Reni // Natura. 2010. Iul. (Nr 7). P. 13.
3911. , . : [100
] / // . .
2010. 15 . . 15.
3912. , . : " ,
" : [ . ] / // . .
2010. 9 . . 6.
3913. , . : [100 ] / // . . 2010. 2 . . 7.
3914. , . : [ . ] // . 2010. 7 .

156

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

60 de ani de la naterea naistului Vasile Iovu


3915. Gorincioi, Tamara. Un vis cu naiul lui Vasile Iovu / Tamara Gorincioi // Capitala.
2010. 28 iul. P. 8.
3916. Iovu, Vasile. Vasile Iovu: "Orchestra "Folclor" e sufletul meu" / consemnare : Irina
Nechit // Jurnal de Chiinu. 2010. 30 iul. P. 16.
3917. Roibu, Nicolae. Omul care ne deschide ngnduratele pori ale sufletului / Nicolae
Roibu // Timpul de diminea. 2010. 30 iul. P. 24.
3918. Tamazlcaru, Elena. La nlimile legendarei "Ciocrlii" / Elena Tamazlcaru // Lit. i
arta. 2010. 29 iul. P. 4.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice
3919. Grigore Grigoriu: "Zilele din palm-n cer mi zboar" : [in memoriam actorului de cinema] / pag. realizat de Alex urcanu // Evenimentul zilei. 2010. 16 iul. P. 11.
3920. Vatamanu, Leontina. "Cred n filmul documentar" : interviu cu L. Vatamanu, regizor i
dir. artistic al OWH TV Studio / a dialogat Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2010. 9 iul. P.
18.
3921. , . : "
!" : [ ] / //
. . 2010. 16 . . 7.
3922. , . : "
" : [ ] / // . .
2010. 27 .
792 Teatru. Art scenic
3923. Cupcea-Josu, Argentina. O via druit teatrului i un cntec de lebd : [in memoriam actorului i regizorului Valeriu Cupcea] / Argentina Cupcea-Josu // Opinia. 2010. 7 iul.
P. 12.
3924. Dabija, Nicolae. mblnzitorul de lupi : [omagiu pentru Ion Ungureanu, actor i regizor] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 1.
3925. Gorincioi, Tamara. Eugenia Todoracu o stea n constelaia "Luceafrului" : [in
memoriam actriei] / Tamara Gorincioi // Capitala. 2010. 23 iul. P. 8; =Capitala.
2010. 23 . P. 8.
3926. Iorga, Mihai. Mihai Iorga i "Teatrul Mic" la Chiinu : [interviu cu actorul i regizorul] /
consemnare : Elena Tamazlcaru // Lit. i arta. 2010. 15 iul. P. 6.
157

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3927. Paulencu, Ioan. Omul modest i cult rmne n umbr : [omagiu pentru Vitalie Cire,
solist al Operei Na.] / Ioan Paulencu // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 6.
75 de ani de la naterea actorului i regizorului Ion Ungureanu
3928. Bogdan-Jucov, Titus. Demiurgul scenei naionale / Titus Bogdan-Jucov // Lit. i arta.
2010. 29 iul. P. 6.
3929. Caranfil, Ninela. Sisif, bolovanul i muntele / Ninela Caranfil // Lit. i arta. 2010.
29 iul. P. 6.
3930. Gorincioi, Tamara. Predicile lui Ion Ungureanu / Tamara Gorincioi // Capitala. 2010.
30 iul. P. 8.
3931. Nanea, Vasile. Basarabia un spaiu prea mic / Vasile Nanea // Lit. i arta. 2010.
29 iul. P. 6.
3932. Roca, Elena. Enigma: Domnul Ministru / Elena Roca // Lit. i arta. 2010. 29 iul.
P. 6.
3933. Soltan, Petru. nlimea Sa Colosul / Petru Soltan // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P.
6.
3934. Tamazlcaru, Elena. Ion Ungureanu n scena Atlantidei ... / Elena Tamazlcaru // Lit.
i arta. 2010. 29 iul. P. 6.
3935. Ungureanu, Larisa. Amintiri din familie / Larisa Ungureanu // Lit. i arta. 2010. 29
iul. P. 6.
3936. Vangheli, Spiridon. Un Mucius Scevola al nostru : [omagiu pentru Ion Ungureanu,
actor i regizor] / Spiridon Vangheli // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 1.
In memoriam regizorului Petru Baraccci
3937. A plecat dintre noi actorul Petru Baracci : [(1929-2010) : necrolog] / Mihai Ghimpu,
Vlad Filat, Ion Negrei [et al.] // Timpul de diminea. 2010. 26 iul. P. 6.
3938. Necrolog Petru Baracci : [actor, regizor (1929-2010)] / Mihai Ghimpu, Vlad Filat, Ion
Negrei [et al,] // Jurnal de Chiinu. 2010. 27 iul. P. 9.
3939. Petru Baracci : [actor, regizor (1929-2010) : necrolog] / Mihai Ghimpu, Vlad Filat, Ion
Negrei [et al.] // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 7.
In memoriam actriei Eugenia Todoracu
3940. Eugenia Todoracu a fcut o epoc n teatrul nostru : [in memoriam actriei] / Mihai
Ghimpu, Vlad Filat, Ion Negrei [et al.] // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 iul. P. 8.
158

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3941. Todoracu, Eugenia. "Cnd intram n scen, mi se prea c triesc un vis" : [in memoriam : ultimul interviu cu E. Todoracu, actri] / a dialogat Nicolae Popa // Jurnal de Chiinu.
2010. 23 iul. P. 8.
3942. , . " , " : [ : . . . . . . . ] /
// =Capitala. 2010. 23 . P. 8.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta micrii. Dans
3943. , . " "
: [ . " " . ] / //
. . 2010. 30 . . 6.
3944. , . " " : [ .
. ] / // . 2010. 27 .
794 Jocuri pe tabl de joc i jocuri de mas (jocuri de gndire, perspicacitate i noroc).
3945. , . : [
. . ] / // . 2010. 22 .
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
3946. Alexandrescu, Ion. Devotat n egal msur i fotbalului, i atletismului : [omagiu
pentru Mihai Zmeu, antrenor la coala sportiv Ialoveni] / Ion Alexandrescu // Sport plus. 2010.
20 iul. P. 3.
3947. Dnil, Teodor. Fr un sistem de pregtire rezultate nu vom avea ! : [despre Campionatul na. al colilor sportive : interviu cu T. Dnil, responsabil la Min. Tineretului i Sportului] / a
consemnat Vadim Iuti // Sport plus. 2010. 20 iul. P. 6.
3948. Fotbalul pe plaj are viitor n R. Moldova / consemnare : Andrei Loghin // Timpul de
diminea. 2010. 23 iul. P. 38. Cuprins : "Avem biei experimentai n echip i eram sigur
c vom face treab" : [interviu cu Veaceslav Rusnac, antrenor-juctor al selecionatei R. Moldova
de fotbal pe plaj] ; "...doar ase corespund nivelului nalt al turneului" : [interviu cu Eugen PavlovBubis, preedinte al Asoc. na. de fotbal pe plaj].
3949. Funk, Iosif. Mrturisirea unui expert n picaj : [despre starea culturii fizice i sportului
n ar : interviu cu I. Funk, expert] / a consemnat : Pavel Brdescu // Sport plus. 2010. 6 iul.
P. 6-7.
3950. Ivanov, Anatol. Fraii Kurdov, la 70 de ani, sau Viaa privit ca o lupt : [omagiu pentru fraii Semion i Ivan Kurdov, lupttori] / Anatol Ivanov // Sport plus. 2010. 20 iul. P. 5.

159

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3951. Moraru, Haralambie. Un veac de fotbal : [100 de ani de la primul meci n Basarabia] /
Haralambie Moraru // Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 3.
3952. Popescu, Coco. "Mai sus nu se poate" : [interviu cu C. Popescu, reprezentant a Federaiei Romne de Alpinism i Escalad : reluat din rev. "Acum"] / consemnare : Cristina Dobrin
// Timpul de diminea. 2010. 30 iul. P. 26.
3953. Robu, Ion. "Colea, rmi acas" : [despre Nicolae Cebotari, portar moldovean : fragm.
din cartea "Recordsmenii fotbalului moldovenesc"] / Ion Robu // Sptmna. 2010. 30 iul. P.
29.
3954. Robu, Ion. "Nadia!", scandau frenetic tribunele : [despre Igor Nadein, fotbalist : fragm.
din cartea "Recordsmenii fotbalului moldovenesc"] / Ion Robu // Sptmna. 2010. 23 iul. P.
29.
3955. Robu, Ion. Recordsmenii fotbalului moldovenesc : [interviu cu I. Robu, aut. crii cu
acelai tit.] / consemnare : Cristina Baciu // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 iul. P. 20.
3956. Robu, Ion. Trosnetul oaselor se auzea i n tribune : [despre fundaul Anatol Rbac :
fragm. din cartea "Recordsmenii fotbalului moldovenesc"] / Ion Robu // Sptmna. 2010. 9 iul.
P. 29.
3957. Robu, Ion. Ultimul supranume scandat pe "Republican" : [despre Pavel Ciobanu, preedinte al Federaiei Moldoveneti de Fotbal : fragm. din cartea "Recordsmenii fotbalului moldovenesc"] / Ion Robu // Sptmna. 2010. 2 iul. P. 29.
3958. urcanu, Vlad. Vlad urcanu : "Am mai mult ncredere n cinele mamei mele, dect
n caracatia Paul" : [despre Campionatul Mondial de Fotbal, ed. 2010 : interviu cu comentatorul
sportiv la postul TV Moldova 1] // Evenimentul zilei. 2010. 20 iul. P. 10.
3959. , . : " " : [ . . .
. ] / // . . 2010. 9 . . 5.
3960. , . ! : [ .
. ] / // . . 2010. 23 . . 5.
3961. , . : [ .
. ] / // . . 2010.
9 . . 5.
3962. , . "" : [
. "" . ] / // . .
2010. 2 . . 5.

160

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3963. , . - : [ . . ] / // . . 2010. 2 . . 5.
3964. , . : [ .
. c. . ] / //
. . 2010. 30 . . 5.
3965. , . : [
2009 ] / // . . 2010.
23 . . 5.
3966. , . : [ .
. ] / // . 2010. 9
. . 5.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


811 Limbi individuale
811.131.1 Limba italian
3967. Crijanovschi, Andrei. Destinul unui italienist romn basarabean : [100 de ani de la
naterea prof. Nicanor Rusu] / Andrei Crijanovschi // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 7.
3968. Pavlicencu, Sergiu. Cel mai mare italienist basarabean : profesorul Nicanor Rusu :
(100 de ani din ziua naterii) / Sergiu Pavlicencu // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 6.
811.135.1 Limba romn
3969. Bahnaru, Vasile. Incoruptibilul Valentin Mndcanu : [lingvistului : reluat din "ara",
27 iul. 2000] / Vasile Bahnaru // Flux european : ed. de vineri. 2010. 23 iul. P. 9.
3970. Ciobanu, Anatol. Un distins filolog, ziarist i editor : [omagiu pentru Alexandru
Banto, lingvist] / Anatol Ciobanu // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 7.

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.135.1 Literatur romn
3971. Dinescu, Viorel. Recuren : [versuri] / Viorel Dinescu // Lit. i arta. 2010. 22 iul.
P. 1.
3972. Eminescu, Mihai. Dintre sute de catarge = " " ; Amurg violet = : [versuri] / Mihai Eminescu ; trad. de Iuri Kojevnikov // Aliana Moldova Noastr.
2010. 9 iul. P. 16 ; Moldova Noastr. 2010. 9 . P. 5.

161

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

3973. Punescu, Adrian. Imn pentru Basarabia : [versuri] / Adrian Punescu // Lit. i arta.
2010. 15 iul. P. 1.
3974. Punescu, Adrian. Poezii basarabene / Adrian Punescu // Lit. i arta. 2010. 15
iul. P. 5. Cuprins : Poezie basarabean ; Rugciune pentru Orhei ; Pierdut n ara pierdut ;
Spital la Chiinu ; ntoarcere la mam ; Rugciune pentru Basarabia ; Ca i Atena ; ngenunchere obligatorie ; Jocul din umbr.
3975. Petrea, George. Dorin ; Mi-i jale : [epigrame] / George Petrea // Lit. i arta. 2010.
1 iul. P. 8.
3976. Toma, Vasile. Pentru c suntem : [versuri] / Vasile Toma // Lit. i arta. 2010. 15
iul. P. 5.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova
3977. Alexeev-Martin, Loghin. Mintea de pe urm : [epigram] / Loghin Alexeev-Martin //
Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 8.
3978. Anton, Ion. Rva din Siberia, anii 50 : [versuri] / Ion Anton // Lit. i arta. 2010. 1
iul. P. 1.
3979. Bargan, Ecaterina. Vorbete cu mine : [versuri] / Ecaterina Bargan // Lit. i arta.
2010. 29 iul. P. 4.
3980. Blici, Gheorghe. 28 iunie : [versuri] / Gheorghe Blici // Lit. i arta. 2010. 1 iul.
P. 2.
3981. Blici, Gheorghe. Bogai i sraci ; Destinuirea unui mic funcionar ; n amintirea vecinului ; Contradicie : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 6 iul. P. 15 ;
9 iul. P. 23.
3982. Blici, Gheorghe. Ca ntre vecini ; Preferin ; ranul stabilit la ora ; Epitaf : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 13 iul. P. 15 ; 16 iul. P. 23.
3983. Blici, Gheorghe. Glumind cu efu ; Unui scriitor : [epigrame] / Gheorghe Blici //
Jurnal de Chiinu. 2010. 2 iul. P. 23.
3984. Blici, Gheorghe. Inegalitate n democraie ; Unei soii de vedet : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 23 iul. P. 23.
3985. Blici, Gheorghe. La vrsta a treia ; Unui romancier care mi-a zis c scriu i epigrame mai proaste : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 20 iul. P. 15.
3986. Blici, Gheorghe. Putoaicele ; Femeia ; Dubl fericire : [epigrame] / Gheorghe Blici
// Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 8.

162

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3987. Blici, Gheorghe. Unei anumite fete ; Dialog ntre prieteni ; Portret de politician ;
Cheltuieli : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2010. 27 iul. P. 15; 30 iul.
P. 23.
3988. Berghia, Ion. Femeia ; Fr tmie ; Limba noastr : [epigrame] / Ion Berghia // Lit. i
arta. 2010. 29 iul. P. 8.
3989. Beliu, Tatiana. Meleag strin : [versuri] / Tatiana Beliu // Lit. i arta. 2010. 22 iul.
P. 4.
3990. Bivol, Efim. Unuia ; Unui ndrgostit : [epigrame] / Efim Bivol // Lit. i arta. 2010.
29 iul. P. 8.
3991. Bivol, Zina. Anotimpul : [versuri] / Zina Bivol // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 4.
3992. Bivol, Zina. Mic sunt : [versuri] / Zina Bivol // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 4.
3993. Bordeianu, Leo. ndeprtai de Patria Cereasc ; Asemeni gadarenilor ; n lipsa Ta ;
Licrire ; Nu snt al zecelea lepros ; Nici fariseu, nici vame ; Izgonirea din rai ; Scoaterea Sfintei
Cruci ; Exerciii de ducere a crucii ; Te nati din nou! ; ntre stlpul de nor i stlpul de foc ; Rugciune pentru Maica Domnului ; Aripi pentru nlare ; Purgatoriul toamnei ; Mrturisire : [versuri] /
Leo Bordeianu // Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 5.
3994. Bort, Victoria. Margine de Prut : [versuri] / Victoria Bort // Lit. i arta. 2010. 22
iul. P. 4.
3995. Botnaru, Dumitru. Tranziie : [epigram] / Dumitru Botnaru // Lit. i arta. 2010. 29
iul. P. 8.
3996. Burov, tefan. Porcul intrus : (fabul) / tefan Burov // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P.
8.
3997. Busuioc, Aureliu. Adulter literar ; Epitaf unui prozator : [epigrame] / Aureliu Busuioc //
Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 8.
3998. Caraman, Nina. "Cuvintele mele nu mint ..." : [versuri] / Nina Caraman // Lit. i arta.
2010. 22 iul. P. 4.
3999. Cazac, Dorina. Vorbea marea cu nisipul ; Argument : [versuri] / Dorina Cazac // Lit. i
arta. 2010. 29 iul. P. 4.
4000. Crare, Petru. Roman ; Dragoste i ur : [epigrame] / Petru Crare // Lit. i arta.
2010. 29 iul. P. 8.
4001. Crare, Petru. Unui confrate ; Declaraie de dragoste dumanului meu ; Ce bine-i,
zu, c nu-s bogat! ; Portrete ; Cciula i paharul ; Smburele i poezia ; Miez de noapte ; Hora

163

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

deputailor n jurul ceteanului turmentat ; omerul ; Cameleonul ; Ctre un migrant inveterat ;


De-ale economiei de pia ; n drum spre viitor ; Panslavitii ; problema glontelui din spate : [versuri satirice] / Petru Crare // Timpul de diminea. 2010. 30 iul. P. 27.
4002. Cibotaru, Arhip. Mi Gheorghe, mi! Hai acas, mi! : (fragm. din romanul-fapt "Pe
timpul lui Teleuc") / Arhip Cibotaru // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 8.
4003. Cimpoi, Mihai. Pensionarul recstorit ; La vrsta a treia : [epigrame] / Mihai Cimpoi //
Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 8.
4004. Ciobanu, Raisa. Mo Ion nu mai vrea s moar : [povestire] / Raisa Ciobanu // Lit. i
arta. 2010. 1 iul. P. 8.
4005. Cojocaru, Sergiu. ... la poarta nou ; Parlament bolevic ; Int-Rusii ; Tragicomedie :
[epigrame] / Sergiu Cojocaru // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 8.
4006. Cojocaru, Sergiu. La nmormntarea unui comunist ; Cum e turcul, i pistolul ; Decret
"28 iunie 1940" ; "Rospotebnadzorul" G.O. viticultorul ; Lutari politici : [epigrame] / Sergiu
Cojocaru // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 8.
4007. Colun, Mariana. Macii ; Fluturii ; Miros de stele ; Pietrele : [versuri] / Mariana Colun //
Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 8.
4008. Cosovanu, Ion. Prosperitate : [epigram] / Ion Cosovanu // Lit. i arta. 2010. 29
iul. P. 8.
4009. Covaliuc, Victoria. Destin : [versuri] / Victoria Covaliuc // Lit. i arta. 2010. 29 iul.
P. 4.
4010. Croitoru, Grigore. Ipocrizie : [epigram] / Grigore Croitoru // Lit. i arta. 2010. 1
iul. P. 8.
4011. Croitoru, Grigore. Lupul ; Secera ; Ciocanul : fabule / Grigore Croitoru // Lit. i arta.
2010. 29 iul. P. 8.
4012. Diviza, Ion. Ai notri n Europa ; Afacere ratat : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de
diminea. 2010. 26, 27 iul. P. 8.
4013. Diviza, Ion. n grija ginerelui ; Rsuri : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea.
2010. 19, 20 iul. P. 8.
4014. Diviza, Ion. ntmplare n parlament ; Relansare industrial ; Fabul fr aluzii ; Migraii ; Luminia de la captul tunelului : [epigrame] / Ion Diviza // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P.
8.

164

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4015. Diviza, Ion. Migraii ; Luminia de la captul tunelului : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul
de diminea. 2010. 5, 6 iul. P. 8.
4016. Diviza, Ion. Mioritic ; Comer cu Rusia : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2010. 28, 29 iul. P. 8.
4017. Diviza, Ion. Sex(agenar) pe plaj ; Bolevicul : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2010. 21 iul. P. 8 ; 22 iul. P. 7.
4018. Diviza, Ion. Stnga i dreapta n democraie ; Pensii indexate ; Karl Marx ; Lovit de
criz : [epigrame] / Ion Diviza // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 8.
4019. Diviza, Ion. Stngitii n parlament ; Unde dai i unde ... pute : [epigrame] / Ion Diviza
// Timpul de diminea. 2010. 14, 15 iul. P. 8.
4020. Diviza, Ion. acalul n politic ; Cariera unui ministru : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul
de diminea. 2010. 12, 13 iul. P. 8.
4021. Diviza, Ion. Unui matematician : [epigram] / Ion Diviza // Timpul de diminea.
2010. 1 iul. P. 8.
4022. Diviza, Ion. Vulpea de Lupu ; Vinul nostru : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2010. 7, 8 iul. P. 8.
4023. Frm, Maria. Prizonier : [versuri] / Maria Frm // Lit. i arta. 2010. 22 iul.
P. 4.
4024. Gavrili, Rodica. Ego : [versuri] / Rodica Gavrili // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P.
4.
4025. Ghimpu, Simion. Tot mai aproape ; Eu strig de durere ; Soarta noastr ; Pescuitorii
de suflete ; Adevrul rmne cu capul pe trunchi ; Mereu mi se pune o capcan : [versuri] / Simion Ghimpu // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 1, 5.
4026. Grama, Mihaela. Scrisoare : [versuri] / Mihaela Grama // Lit. i arta. 2010. 22 iul.
P. 4.
4027. Graur, Ion. Unui prieten ; Constatare ; Din prietenie : [epigrame] / Ion Graur // Lit. i
arta. 2010. 1 iul. P. 8.
4028. Gromov, Ctlina. Lacrimi de noapte : [versuri] / Ctlina Gromov // Lit. i arta.
2010. 22 iul. P. 4.
4029. Guzun, Elena. "Explozie acum ..." ; "Picturi negre ..." ; "Cerul rstignit ..." ; "n aforisme ..." ; "Un cerc de lun ..." ; "Respir pmntul ..." ; "M nec n dou lacrimi ..." : [versuri] /
Elena Guzun // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 4.

165

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

4030. Guzun, Elena. Sentin R : [versuri] / Elena Guzun // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P.
4.
4031. Jitaru, Ana. Moldova : [versuri] / Ana Jitaru // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 4.
4032. Marin, Zinaida. Dragostea : [versuri] / Zinaida Marin // Lit. i arta. 2010. 22 iul.
P. 4.
4033. Martin, Ioan. Menirea femeii : [epigram] / Ioan Martin // Lit. i arta. 2010. 29 iul.
P. 8.
4034. Matei, Muata. Nuanele : [versuri] / Muata Matei // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P.
4.
4035. Mogldea, Cristina. Ploaie : [versuri] / Cristina Mogldea // Lit. i arta. 2010. 22
iul. P. 4.
4036. Petrea, George. S votez cu cine? : [epigram] / George Petrea // Lit. i arta. 2010.
29 iul. P. 8.
4037. Plieu, Raisa. Rug ; Haina de suferin ; Apr-ne, Doamne ; Cina cea de tain; Pe
urmele lui Iisus : [versuri] / Raisa Plieu // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 5.
4038. Plmdeal, Simion. De n-ar fi n lume doine : [versuri] / Simion Plmdeal // Timpul
de diminea. 2010. 2 iul. P. 32.
4039. Popescu, Crina. Druire : [versuri] / Crina Popescu // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P.
4.
4040. Puic, Grigore. Constatare ; Memento mori ; Medicii ; Coasta dracului ; Conflict :
[epigrame] / Grigore Puic // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 8.
4041. Purici, Victoria. Suntem artiti : [versuri] / Victoria Purici // Lit. i arta. 2010. 29 iul.
P. 4.
4042. Roi, Elena. Suflet romn : [versuri] / Elena Roi // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P.
4.
4043. Srbu, Antonina. Imagini din lume : lecturi de vineri / Antonina Srbu // Capitala.
2010. 2 iul. P. 7.
4044. Srbu, Ruslana. Ochii mamei : [versuri] / Ruslana Srbu // Lit. i arta. 2010. 22
iul. P. 4.

166

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4045. Silvestru, Aurelian. Dincolo de aparene : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. i arta.
2010. 22 iul. P. 8.
4046. Silvestru, Aurelian. ngerul pzitor : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. i arta. 2010.
29 iul. P. 5.
4047. Silvestru, Aurelian. Nebunul i puterea : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. i arta.
2010. 1 iul. P. 6.
4048. Silvestru, Aurelian. Potopul din noi : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. i arta. 2010.
8 iul. P. 1.
4049. Silvestru, Aurelian. Sfritul inocenei : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. i arta.
2010. 15 iul. P. 8.
4050. Smetanca-Ocolineanu, Valentin. Coada : fabul / Valentin Smetanca-Ocolineanu //
Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 8.
4051. Strmbeanu, Andrei. Cntecul pierdut : [versuri] / Andrei Strmbeanu // Lit. i arta.
2010. 8 iul. P. 1.
4052. Tarlapan, Daniela. Nectarul venic : [versuri] / Daniela Tarlapan // Lit. i arta. 2010.
22 iul. P. 4.
4053. Trofim, Alina. Rbdare : [versuri] / Alina Trofim // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 4.
4054. Zlotea, Maya. Iute napoi! : [epigram] / Maya Zlotea // Lit. i arta. 2010. 29 iul.
P. 8.

821.161.1 Literatur rus

4055. , . : [ " "] / //


. 2010. 2 . . 8, 17. . . : 25 .
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatur romn
4056. Cimpoi, Mihai. Obsesia lui unu (Viorel Dinescu) : [despre creaia poetului] / Mihai
Cimpoi // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 5.
4057. Dabija, Nicolae. Adrian Punescu i Basarabia / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2010.
15 iul. P. 5. Cuprins : 1. Clopotul ; 2. mbolnvit de dor.
4058. Duca, Gheorghe. Drag prietene, Adrian Punescu : [mesaj de felicitare adresat de
ctre preedintele Acad. de tiine a Rep. Moldova poetului romn cu prilejul zilei de natere, 20
iul. 2010] / Gheorghe Duca // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 1.

167

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

4059. Duca, Gheorghe. Telegram : [adresat de ctre preedintele Acad. de tiine a Rep.
Moldova poetului romn Adrian Punescu cu prilejul alegerii n calitate de Membru de Onoare al
AM] / Gheorghe Duca // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 1.
4060. Ghimpu, Mihai. Drag Maestre, iubite consngean, Adrian Punescu : [mesaj de felicitare, adresat poetului romn de ctre Preedintele interimar al Rep. Moldova] / Mihai Ghimpu //
Lit. i arta. 2010. 15 iul. P. 1.
4061. Grozavu, Vasile. Pentru c Punescu nu e doar cel de sub cma : [omagiu pentru
Adrian Punescu, poet romn] / Vasile Grozavu // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 5.
4062. Isboiu, Marcel. Rdcina nstelat a poeziei buzoiene : [despre placheta de versuri
"Rdcina nstelat" de Constantin Marafet, Chiinu, ed. Mesagerul, 2009] / Marcel Isboiu //
Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 4.
4063. Strmbeanu, Andrei. Rug pentru Adrian Punescu : [omagiu pentru poetul romn] /
Andrei Strmbeanu // Lit. i arta. 2010. 15 iul. P. 5.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova
4064. Bujor, Liuba-Drgostia. Dorin Crchelan : poetul i filosoful ... : [pe marginea vol. de
poeme "Ua din infinit", Chiinu, 2010] / Liuba-Drgostia Bujor // Lit. i arta. 2010. 22 iul.
P. 5.
4065. Cimpoi, Mihai. Imperativele tinereii literare : [despre creaia scriitorilor tineri] / Mihai
Cimpoi // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 4.
4066. Cimpoi, Mihai. Rnduri culese cu Petru Crare / Mihai Cimpoi, Grigore Vieru // Timpul
de diminea. 2010. 30 iul. P. 27.
4067. Ciobanu, Olesea. Revelaie i mister (blagian) n creaia lui George Meniuc / Olesea
Ciobanu // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 5.
4068. Ciocanu, Anatol. Lecturi la prezent : [pe marginea vol. "Chei pentru labirint"(2009),
"Totul la prezent"(2010) i "Ludic sau ironic n poezia contemporan"(2010) de Vitalie Rileanu] /
Anatol Ciocanu // Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 5.
4069. Ciocanu, Ion. Contientizarea singularitii unui mare poet : [pe marginea vol. "Victor
Teleuc un heraclitean transmodern", Chiinu, 2010] / Ion Ciocanu // Lit. i arta. 2010. 8
iul. P. 4.
4070. Gheorghi, Eugen. Cu Tarlapan nu e de glum ... : [despre creaia epigramistului
Efim Tarlapan] / Eugen Gheorghi // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 8.
4071. Micleuanu, Mito. "Unde nu-i provocare, nu-i schimbare" : interviu cu M.
Micleuanu, scriitor / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2010. 16 iul. P.
15.
168

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4072. Neagu, Manole. Despre graiul plaiului : [pe marginea vol. "Ghici ce-s" ed. Pontos,
2003 i "Ia s-mi spui tu, spui" ed. Pontos, 2008 de Simion Ghimpu] / Manole Neagu // Lit. i arta.
2010. 29 iul. P. 5.
4073. Plugaru, tefan. In memoriam Andrei Vartic : [poet i actor] / tefan Plugaru // Lit. i
arta. 2010. 1 iul. P. 6.
4074. Simion Ghimpu : [poet, profesor (1939-2010) : necrolog] / Vladimir Filat, Ion Negrei,
Boris Foca [et al.] // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 5.
4075. Smeu, Grigore. "Basarabia n Gulag", o poveste cutremurtoare a tririlor la limit :
[pe marginea crii "Basarabia n Gulag" de Serafim Saka", Chiinu, ed. Meridianul 28, 1995] /
Grigore Smeu // Jurnal de Chiinu. 2010. 6 iul. P. 9.
4076. Tamazlcaru, Elena. Zina Izba: "Sunt o amfor plin cu vinul tcerii" : [pe marginea
vol. de versuri "Reduta neuitrii" de Zina Izba, Chiinu, ed. Pontos, 2010] / Elena Tamazlcaru
// Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 4.
4077. Tatomirescu, Ion Pachia. Neotradiionalism, patriotism i mesianism : [pe marginea
vol. "ntre timp i nemoarte" de Vlad Zbrciog, Timioara. Ed. Artpress & Augusta, 2007] / Ion
Pachia Tatomirescu // Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 4.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
4078. , . ? : [ .
. : . ] / // . 2010. 27 .
908 Monografii ale localitilor
(Vezi Nr 3768)

929 tiine biografice i nrudite

Coad, Ludmila. Pavel Parasca un istoric n ascensiune. Vezi Nr 4093


Pavlicencu, Sergiu. Cel mai mare italienist basarabean : profesorul Nicanor Rusu : (100
de ani din ziua naterii). Vezi Nr 3968
Reni, Lucian. Cltorind prin oraul lui Alexei ciusev. Vezi Nr 3898

169

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

93/94 ISTORIE
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
4079. Ciubuc, Vasile D. Aciuni coordonate i realizate n comun de agresorii Europei (16) :
[despre pactul Ribbentrop-Molotov, 23 aug. 1939] / Vasile D. Ciubuc // Lit. i arta. 2010. 8 iul.
P. 2. Art. 1 : 28 mai 2009.
4080. Varta, Ion. Constituirea organelor de represiune. Declanarea Terorii Roii. Instituirea
lagrelor de concentrare : [despre activitatea Comis. panrus extraordinar de lupt contra dumanilor revoluiei, speculaiei i sabotajului] / Ion Varta // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 7. Art.
1 : 17 iun.
4081. , . : [ 1940
: . . ""] / // plus. 2010. 2 . . 15.
94(478) Istoria Republicii Moldova
4082. Bobeic, Constantin. Beria, Beria, ai umplut Siberia : [mrturisiri ale lui C. Bobeic,
fost deportat n Siberia] / consemnare : Alecu Reni // Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 7.
4083. Bobeic, Constantin. Geruri, furtuni siberiene : [mrturisiri ale fostului deportat politic,
contingentul 1949] / Constantin Bobeic // Capitala. 2010. 7 iul. P. 6.
4084. Buga, Ion. Inundri i deportri n Basarabia dup 1940 / Ion Buga // Lit. i arta.
2010. 29 iul. P. 2.
4085. Caraman, Teodor. Frica de a fi deportat : [61 de ani de la cel de-al doilea val de deportri din RSSM : din istoria familiei lui Teodor Caraman] / consemnare : Victoria Popa // Jurnal
de Chiinu. 2010. 6 iul. P. 8.
4086. Cernei, Ion. 28 iunie, post-factum : [despre semnificaia soc.-pol. a evenimentelor din
28 iun. 1940] / Ion Cernei // Timpul de diminea. 2010. 8 iul. P. 6.
4087. Ciobanu, Grigore. Neocomunitii fac orice ca s rmnem nedreptii : [despre deportrile n Siberia la 6 iul. 1949 : scrisoare deschis a preedintelui Asoc. persoanelor supuse
represiunilor politice din Cueni ctre preedintele interimar al Rep. Moldova, Mihai Ghimpu] /
Grigore Ciobanu // Timpul de diminea. 2010. 7 iul. P. 5.
4088. Ciocanu, Mihai. Memorialul durerii : [despre soarta tragic a familiei Russo din
Rezeni, Ialoveni] / Mihai Ciocanu // Timpul de diminea. 2010. 30 iul. P. 23.
4089. Ciubuc, Vasile D. De ce "poporul moldovenesc" devine "populaie moldoveneasc"?
(17) / Vasile D. Ciubuc // Lit. i arta. 2010. 15 iul. P. 3. Art. 1 : 28 mai 2009.

170

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4090. Ciubuc, Vasile D. De ce romnii moldoveni din dreapta i stnga Nistrului au fost privai de identitatea lor naional (18) / Vasile D. Ciubuc // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 2. Art.
1 : 28 mai 2009.
4091. Ciubuc, Vasile D. Divizarea teritoriilor romneti ocupate la 28 iunie 1940 (19) / Vasile D. Ciubuc // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 2. Art. 1 : 28 mai 2009.
4092. Ciubuc, Vasile D. R.S.S. Moldoveneasc un produs al conjuncturii internaionale
dictate de agresorii Europei (15) / Vasile D. Ciubuc // Lit. i arta. 2010. 1 iul. P. 3. Art. 1 :
28 mai 2009.
4093. Coad, Ludmila. Pavel Parasca un istoric n ascensiune : [omagiu pentru prof. univ.
de la Univ. Liber Intern. din Moldova] / Ludmila Coad, Gheorghe Postic, Ludmila Corghenci //
Lit. i arta. 2010. 15 iul. P. 7.
4094. Cojocaru, Nicolae. 28 iunie 1940 i logica pidosnic a istoricului : [despre poziia istoricului Serghei Nazaria] / Nicolae Cojocaru // Lit. i arta. 2010. 29 iul. P. 3.
4095. Cu privire la semnificaia datei de 28 iunie 1940 : [avizul Comis. de experi a Acad. de
tiine a Moldovei : Andrei Eanu, Demir Dragnev, Ion Jarcuchi [et al.] // Flux european : ed. de
vineri. 2010. 9 iul. P. 6.
4096. Dubrovschi, Anatol. Basarabia colonie a Romniei regale : [ntre anii 1918-1940] /
Anatol Dubrovschi // Moldova suveran. 2010. 30 iul. Va urma.
4097. Dulgheru, Valeriu. S cunoatem istoria neamului (6) / Valeriu Dulgheru // Lit. i arta.
2010. 22 iul. P. 3. Art. 1: 17 sept. 2009.
4098. Gorincioi, Tamara. Noi mrturisiri despre victimele terorii comuniste n Basarabia :
[despre cartea "Victimele terorii comuniste din Basarabia" de Alexandru Moraru] / Tamara
Gorincioi // Capitala. 2010. 9 iul. P. 6; = Capitala. 2010. 9 . P. 6.
4099. Lucinschi, Petru. Adevrul istoric n viziunea fostului Partid Comunist al Moldovei :
(din rap. lui P. Lucinschi, prim-secretar al Com. Central al Partidului Comunist al Moldovei, prez.
la Plenara din 1990) / pag. realizat de Alex urcanu // Evenimentul zilei. 2010. 20 iul. P. 6.
4100. Moraru, Haralambie. Momentul potrivit solicit lideri potrivii momentului : [despre decizia Curii Constituionale din 12 iulie 2010 privind declararea zilei de 28 iun. a ocupaiei sovietice
prin decretul Preedintelui interimar] // Lit. i arta. 2010. 15 iul. P. 3.
4101. Nazaria, Sergiu. Despre "justificarea tiinific" de ctre aa-zisa "comisie a Academiei de tiine" a "decretului ocupaional" al lui Mihai Ghimpu : [art. dir. executiv al Asoc. istoricilor
i politologilor "Pro-Moldova"] / Sergiu Nazaria // Moldova suveran. 2010. 22 iul.

171

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

4102. Neculce, Nina. 28 iunie 1940, coborrea n infern : [calvarul deportrilor : din istoria
familiei Nadejdei Andronic din Racov, Soroca] / Nina Neculce // Jurnal de Chiinu. 2010. 2
iul. P. 19.
4103. Rogac, Raia. Batina simbol al iubirii : [despre activitatea pentru editarea monogr.
"Pelinia nume de legend"] / Raia Rogac // Natura. 2010. Iul. (Nr 7). P. 8.
4104. evcenco, Ruslan. "Evacuarea valorilor, vitelor i a populaiei" : [despre prioritile
conducerii Moldovei n 1941] / Ruslan evcenco // Aliana Moldova Noastr. 2010. 23 iul. P.
10; Moldova Noastr. 2010. 23 . P. 10.
4105. oimu-Postolachi, Elena. Am trit 17 ani de surghiun ... : [mrturisiri ale deportatei
din 13 iul. 1941] / Elena oimu-Portolachi // Timpul de diminea. 2010. 9 iul. P. 18.
4106. oimu-Postolachi, Elena. Scrisoare deschis : [mrturisiri despre primul val de deportri din 13 iun. 1941] / Elena oimu-Postolachi // Lit. i arta. 2010. 8 iul. P. 7.
4107. Tac, Mihai. O ranc de la Climneti a dat foc urnei de vot : [despre rezistena
antisovietic n cadrul scrutinului local din 3 mart. 1957] / Mihai Tac // Timpul de diminea.
2010. 23 iul. P. 14.
4108. Tac, Mihai. Operaia "Iug" : mrturii despre deportrile din 5-6 iul. 1949 n arhivele
Securitii / Mihai Tac // Timpul de diminea. 2010. 9 iul. P. 8, 18.
4109. Tac, Mihai. Sediul NKVD-ului, locul atrocitilor comuniste din Chiinu / Mihai Tac // Timpul de diminea. 2010. 16 iul. P. 25.
4110. Tac, Mihai. Tricolorul lui Gheorghe Muruziuc : [arborat la 28.06.1966, la
Alexndreni, Fleti] / Mihai Tac // Timpul de diminea. 2010. 30 iul. P. 4, 21.
4111. rdea, Mihai. Un evadat din zona morii : [mrturisiri din Gulag ale lui M. rdea, originar din comuna Ttreti, raionul Streni] / consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. 2010.
7 iul. P. 6 ; = Capitala. 2010. 7 . P. 6.
4112. Varta, Ion. Primele executri operate de sovietici n Basarabia : [n perioada iun. 1940
iun. 1941] / Ion Varta // Jurnal de Chiinu. 2010. 20 iul. P. 11.
4113. Vieru-Iaev, Maria. Ce pot face Primria Chiinului i societatea n memoria lui
Emanuel Gravrili? : [100 de ani de la moartea avocatului i omului de cultur] / Maria VieruIaev // Lit. i arta. 2010. 22 iul. P. 7.
4114. , . " " 1940
/ // . 2010. 8 ;
plus. 2010. 23 . . 14-15.

172

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

4115. , . : [ 28 1940 .] /
// . 2010. 9 . . 16-17.
(Vezi de asemenea Nr 3641, 4075)

Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 7-2010


Buga, Ion 4084
Buinciuc, Maria 3803
Bujor, Leonid 3816-17
Bujor, Liuba-Drgostia 4064
Burlac, Veaceslav 3907
Burov, tefan 3996
Buruian, Ion 3800
Busuioc, Aureliu 3997
Buil, Radu 3598

A
Alexandrescu, Ion 3946
Alexeev-Martin, Loghin 3977
Andronic, Nadejda 4102
Anton, Ion 3978
Antonov, Ala 3842
Arpentin, Gheorghe 3767
B

Babii, Vladimir 3815


Baciu,Valentina 3884, 3898
Baciu Cristina 3649
Badea, Marin 3723
Bahnaru, Vasile 3969
Banto, Alexandru (3970)
Baracci, Petru (3937), 3938-39
Barbu, Natalia 3906
Bargan, Ecaterina 3979
Pavel, Brdesco 3949
Blici, Gheorghe 3980-87
Brc, Ala 3837
Belousov, Marina 3838-39
Berghia, Ion 3988
Bernea, Ernest 3585
Beliu, Nicolae 3798
Beliu, Tatiana 3989
Bivol, Efim 3990
Bivol, Zina 3991-92
Bobeic, Constantin 4082-83
Bodiu, Victor 3595
Bogatu Petru 3586-87, 3596, 3698, 3713
Bogdan-Jucov, Titus 3928
Boian, Ilie 3869
Bordeianu, Leo 3993
Borevici, Victor 3597
Borevschi, Pavel (3580)
Bort, Victoria 3994
Botnariuc, Gheorghe 3799
Botnaru, Dumitru 3995
Bradu, Margareta 3733
Braga, Tudor 3899
Brihune, Emanuel (protoiereu) 3897
Budeanu, Gheorghe 3900

Caba, Pavel 3734


Can, Alexandra 3732
Canr, Alexandru 3714
Canr, Boris 3571
Canr, Cristian 3599, 3781
Caraman, Nina 3998
Caraman, Teodor 4085
Caranfil, Ninela 3929
Caras, Eugen 3714
Carau, Lidia 3849
Cazac, Dorina 3999
Cazacu, Vetcislav 3855
Cazacu-Istrati, Iacob 3569
Cpi, Ionel 3879,3901
Crare, Petru 4000-01, 4066
Crchelan, Dorin 4064
Crna, Teodor 3790
Crare, Petru 4000-01
Cebotari, Nicolae 3953
Cenu, Denis 3699
Cerg, Tatiana 3908
Cernei, Ion 4086
Chirc, Sergiu Ion 3600
Chiril, Victor 3700
Cibotaru, Arhip 4002
Cimpac, Natalia 3843
Cimpoi, Mihai 1003, 4056, 4065-66
Ciobanu, Anatol 3834, 3970
Ciobanu, Daniela 3715
Ciobanu, Grigore 4087
Ciobanu, Olesea 4067
Ciobanu, Raisa 4004
Ciobanu, Victor 3570

173

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

Ciobanu, Pavel (3957)


Ciocanu, Anatol 3834, 4068
Ciocanu, Ion 4069
Ciocanu, Mihai 4088
Ciocoi, Valeriu 3797
Ciornei, Vsevolod 3601-05
Ciubuc, Vasile D. 4079, 4089-92
Coad, Ludmila 4093
Cojocaru, Nicolae 4094
Cojocaru, Sergiu 4005-06
Cojocaru, Viorel 3572, 3573
Colesnic, Iurie 3715
Colun, Mariana 4007
Coniu, Mihai 3606, 3635
Corghenci, Ludmila 3561,
Corman, Igor 3607
Cosarciuc, Valeriu 3751
Cosovanu, Ion 4008
Covaliuc, Victoria 4009
Creang, Ovidiu (3569)
Crijanovschi, Andrei 3967
Croitoru, Grigore 4010-11
Cubreacov, Vlad 3573, 3683, 3783
Cujb, Vasile 3856
Cupcea,Valeriu 3923
Cupcea-Josu, Argentina 3923
Curcudel, Viorica 3873

F
Fati, Sabina 3701
Frm, Maria 4023
Federiuc, Nicolae 3725, 3907
Filat, Vlad 3616, 3646, 3717, 3753, (3937),
(3938), (3939), 3940, 4074
Foca, Boris 4074
Friptuleac, Grigore 3870
Frumusachi, Valeriu 3883
Funk, Iosif 3949
Futei, Nicolae 3574 -75
G
Gane-Muravschi, Zina 3619
Gavrili, Lucia 3810
Gavrili, Rodica 4024
Grne, Gheorghe 3844
Georgiadis, Nick 3754
Gheorghe,Viorica 3870, 3873-74
Gheorghi, Eugen 3882, 4070
Gherasim, Arcadie 3620
Ghimpu, Mihai 3602, 3609,3611, 3613, 3624,
3626, 3635-36-37-38, 3643, 3653, (393739),3940, 4060,(4087)
Ghimpu, Simion 4025, 4072, 4074
Glavan, Adela 3874
Godea, Mihai 3621, 3724
Goncear,Valeria 3818
Gorea, Svetlana 3818
Gorincioi, Tamara 3559, 3564, 3633, 3915,
3925, 3930, 4098, 4111
Grama, Mihaela 4026
Graur, Ion 4027
Greadcenco, Oxana 3864
Grigoresco, Grigore 3909
Grigore Grigoriu 3919
Grigoriu, Aurelia 3809
Gromov, Ctlina 4028
Grosu, Aneta 3867-68
Grozavu, Vasile 4061
Guceac,Ion 3594
Gurin, Andrei 3894
Guzun, Elena 4029-30

D
Dabija, Nicolae 3608-09, 3924, 4057
Damasio, Antonio 3567
Dnil, Teodor 3947
Drzu,T. 3802
Dinescu, Viorel 3971
Diviza, Ion 4012-22
Dobrin, Cristina 3952
Dodon,Igor 3610, 3740, 3752
Dragnev, Demir 4095
Dubrovschi, Anatolie 3611, 4096
Duca, Gheorghe 3557, 3594, 4058-59
Dulgheru, Valeriu 3612, 4097
Dumanschi, Ghenadie 3801
Dungaciu, Dan 3613-15,3716
E

Emilian, Rodica 3736


Eminescu, Mihail 3972
Erizanu-Pnzari, Elena, 3840, 3848
Eanu, Andrei (4095)
Eco, Tatiana 3808

Hadrc, Ion 3622, 3646


Hadrc, Natalia 3651-52
Hadrc,Ion 3622
Husar, Alexandru (3860)

174

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Meniuc, George (4067)


Mereacre, Igor 3798
Micleuanu, Mito 4071
Miliuhin, Dmitrii 3851
Mogldea, Cristina 4035
Moldovanu, Ion 3859
Moraru, Alexandru 4098
Moraru, Haralambie 3624, 3951, 4100
Morra, Mihail 3625-26
Moin, Octavian 3571, 3577
Movil, Ion 3802
Munteanu, Ana 3798
Munteanu, Elena 3647
Muruziuc, Gheorghe (4110)

I
Iaco, Stela 3734
Iavorschi, Alexandru 3782
Iona, Valeriu 3819
Iordanov, Iordanca-Rodica 3865
Iorga, Mihai 3926
Iovu,Vasile 3916
Iuti, Vadim 3947
Isboiu, Marcel 4062
Ivanov, Anatol 3950
Izba, Zina 4076
J
Jarcuchi,Ion 4095
Jitaru, Ana 4031
Jumuga, Mihai 3768

N
Nanea, Vasile 3931
Nantoi, Oazu 3627
Nazaria, Sergiu 4101
Nazaria,Serghei (4094)
Neagu, Manole 4072
Nechit, Irina 3916, 3920
Neculce, Nina 4102
Negrei, Ion (3937), (3938), (3939), 3940
Negru, Nicolae 3628-29, 3719
Nemerenco, Ala 3872
Neuhaus, Norbert 3783
Nirca, Liliana 3821
Novicov, Oxana 3797

K
Kojevnikov, Iurie 3972
Kurdov, Ivan 3950
Kurdov, Semion 3950
L
Landsbergis, Vytaustas 3718
Lazr, Valeriu 3755
Lazurc, Marius 3702
Lctu, Ion 3812
Lipcanu, Stan 3755
Loghin, Andrei 3948
Loghin, Vlad 3774
Lozovanu, Dorin 3863
Lucinschi, Petru 3623, 4099
Lupaco, Mihail 3570
Lupei, Dumitru 3850
Lupu, Marian 3646
Lupuor, Adrian 3741
Lupuor,Tamara 3736, 3809
Lutiina, Ecaterina 3576

O
Olaru, Angelina 3623
Ostap, Constantin 3860
Ostafeiciuc, Nicolai 3738
P
Palihovici, Liliana 3784
Pamujac, Nicolae 3880
Panfilov, Vladimir 3570
Pana, Svetlana 3704
Parasca, Pavel 4093
Pasat, Valeriu 3632
Paulencu, Ioan 3947
Pavlicencu, Sergiu 6968
Pavliuc, Victor 3729, 3852
Pavlov-Bubis, Eugen (3948)
Punescu, Adrian 3973-74
Prnu, Ion 3565, 3927
Pslaru, Vlad 3822-26
Peiu, Petrior 3866
Petcu, Adrian Nicolae 3578

M
Madan,Vlad 3855
Magdei, Mihai 3871
Manciu, Alexandru 3910
Marafet,Constantin 4062
Marin, Gheorghe 3886
Marin, Zinaida 4032
Marinciuc, Aurel 3858
Martin, Ioan 3859, 4033
Matei, Muata 4034
Mndcanu, Virgil 3820

175

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

Petrea, George 3975, 4036


Petru (Mitropolit al Basarabiei i Exarh al
Plaiurilor) 3827
Plieu, Raisa 4037
Plmdeal, Simion 4038
Pleu, Andrei 3588-89, 3592
Plugaru, tefan 4073
Pocaznoi, Ion 3737
Podoleanu, Adrian 3903
Pohil, Vlad 3633,
Popa, Gheorghe 3803
Popa, Iulius 3634
Popa, Nicolae 3941
Popa, Stela 3866
Popa, Victoria 4084
Popescu, Coco 3952
Popescu, Crina 4039
Popov, Andrei 3720
Popuoi, Liliana 3863, 3897
Porcescu, Petru 3635
Postic, Gheorghe 4093
Preaca, Ion 3756, 3769, 3804
Proca, Liliana 3752, 3883, 3906, 3908
Puic, Grigore 4040
Puiu, Irina 3568
Puiu,Visarion (3578)
Purici, Victoria 4041

Raileanu, A. 3853
Raileanu, Anatol 3844
Rileanu, Diana 3714
Rileanu,Vitalie 4068
Roi, Elena 4042
Reabov, Constantin 3834-36
Reabov, Valentin 3835-36
Reni, Alecu 3637, 3868
Reni, Iurie 3721
Reni, Lucian 3898
Reni, Sorinela 3910
Robu, Ion 3953-57
Rogac, Raia 4103
Roibu, Nicolae 3794, 3917
Roca, Elena 3932
Roca, Iurie 3570, 3638-40, 3725
Rusnac,Corneliu 3720
Rusnac, Nadejda 3732
Rusnac,Veaceslav 3948
Rusu, Adrian 3845
Rusu, Nicanor (3967), (3668)
Rusu, Tudor 3565

Tamazlcaru, Elena 3918, 3926, 3934, 4076


Tarhon, Petru 3641
Tarlapan, Daniela 4052
Tac, Mihai 4107-10
Tatomirescu, Ion Pachia 4074
Tlmbu, Nina (3561)
Tnase, Alexandru 3786
Tnase, Constantin 3566, 3642-43
Tighineanu, Ion 3558
Timotin, Marina 3871
Todoracu, Eugenia (3940-41)
Toma, Ion 3557, 3816
Toma, Vasile 3976
Trifan, Maria 3751
Trofim, Alina 4053

Sainciuc, Glebus 3900


Sajin, Irina 3562
Srbu, Antonina 3902, 4043
Srbu, Ruslana 4044
Schuman, Robert 3783
Silvestru, Aurelian 4045-49
Sireanu, Ludmila 3881
Slavinschi, Alexandru 3861
Slutu, Zinaida 3563
Smetanca-Ocolineanu, Valentin 4050
Smeu, Grigore 4075
Sochirc, Zinaida 3561
Soltan, Petru 3935
Strmbeanu, Andrei 3703, 4051, 4063
Strmbanu, Lilia 3785

chiopu, Constantin 3846-47


ciusev, Alexei (3898)
endrea, Anastasia 3579
eremeta, Emilia 3732
evcenco, Ruslan 4104
oimaru, Vasile 3593
oimu-Postolachi, Elena 4105-06
tefr, Sorina 3716

ranu, Anatol 3644


ru, Mihai 3902
rdea, Mihai 4111
igna, Ion 3734
urcanu, Alina 3645, 3702

176

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

urcanu, Iano 3559


urcanu, Vlad 3958
urcanu, Alex 3919, 4099

, 3829
, 3655
, 3791
, 3656
, 3657
, 3590
, 3813
, 3658
, 4081
, 3904, 3942

U
Ungureanu, Ion (3924)
Ungureanu, Larisa 3935
Until, Veaceslav 3647
Urechean, Serafim 3646, 3648-52
Urecheanu, Serafim 910
Ursu, Victor 3762, 3869
Usturoi, Nicolae 3800

, 3959
, 3787, 3789, 3810-11
, 3659
, 3830

V
Vaculovschi, Ghenadie 3570
Valu, Ion 3858
Vangheli, Spiridon 3936
Varta, Ion 4080, 4112
Vartic, Andrei (4073)
Vasilic, Valeriu 3653
Vatamanu, Leontina 3920
Vee, Ivari 3704
Vicol, Drago 3580
Vieru, Grigore 4066
Vieru-Iaev, Maria 4113
Viu, Liliana 3884
Vlas, Vlad 3903
Volin, Alexandr 3726
Voronin, Vladimir 3654, 3727
Vorotneac, Elena 3854

, 3810
, 3890
, 3814
, 3876
, 3739
, 3945
, 3829
, . 3684, 3671
, 3660
, 3660
, 3773
, (3911, 3913)
, 3711, 4055

Zbrciog,Vlad 4077
Zlotea, Maya 4054
Zmeu,Mihai (3946)

, 3560, 3885, 3922, 3943


, 3706
, 3661-62, 3743, 3757, 3776
, 3765
, 3777

, 3911
, 3885
, 3828
, 3813, 3875
, 3770
, 3742
, 3904

, 3806

, 3787
, (3944)
, 3876

, 4114
, 3943
, 3771
, 3705

, 3663
, 3959-60, 3964

177

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

, 3664
, 3722
, 3828

, 3671
, 3791
, 3707
, 3788

, 3665
, 3961
, 3707
, 3895
, 3708
, 3962
, 3912
, 3796
, 3912
, 3963
, 3744
, 3560
, 3764
, 3877
, 3660
, 3666-67
, (3709)
, 3665
, 3913
, 3893
, 3878
, 3668
, 3805

, 3669, 3787, 3789, 3810-11,


3895
, . . 3710
, 3964
, 3789

, 3674, 3728
, 3792
, . . 3711
, 3745, 3889
, 3675
, 3766

, 3777
, 3676
, 3759
, 3890
, 3584, 3764
, 3765
, 3730

, 3891
, 3730
, 3758
, 3709
, 3831
, 4078
, 3669, (3693)
, 3811

, 3832
, 3777
, 3656
, 3772
, 3830
, 3770, 3788, 3807
, 3760
, 3805
, 3581, 3887
, . 3591
, 3750
, 3677-80
, 3793
, . 3778
, 3766
, 3921
, 3731
, 3965
, 3904

, 3749
, 3921
, 3810
, 3708
, 3888
, 3878
, 3914
, 3670
, 3806

178

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, 3682-86
, 3746, 3795
, 3582, 3887
, 3841
, 4078
, 3687-91, 3712
, 3905
, 3942
, 3696

, 3966
, 3759

, 3914, 3944
, 3832-33

, 3779
, 3833
, 3890
, 3862

, 3660

, 3693
, 3966
, 3796
, 3694-95

, 3892-93
, 3807
, 3922
, 3961, 3962, 3965
, 3696
, 3697

, 3710
, 3905
, 3748
, 3760-61
, 3780
, 3892
, 3877
, 4115

179

Cronica articolelor de gazet Nr 7-2010 Newspaper article annals Nr 7-2010

Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n " Cronica articolelor de gazet" Nr 7-2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Aliana Moldova Noastr


Altarul credinei
Capitala
Comunistul
Curierul ortodox
Dreptul
Economist
Evenimentul zilei
Fclia
Flux european : ed. de vineri
Integrarea european, pas cu pas : supl. al ziarului "Timpul de diminea"
Jurnal de Chiinu
Literatura i arta
Moldova suveran
Natura Nr 7
Opinia
Sptmna
Sport plus
Stejarul
Timpul de diminea
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gard
Moldova Noastrplus

= Capitala

180

Cuprins

CRONICA CRII............................................................................................................5
0 GENERALITI ............................................................................................................5
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii .........................................................5
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ ....5
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ .............5

01 Bibliografie. Cataloage ......................................................................................6


08 Poligrafii. Lucrri colective ................................................................................6
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE...............................................................................................7
1/14 Filozofie..........................................................................................................7
2 RELIGIE. TEOLOGIE .....................................................................................................8
27-23 Biblia cretin...............................................................................................8
3 TIINE SOCIALE .........................................................................................................9
31 Statistic. Demografie. Sociologie ....................................................................9
32 Politic...............................................................................................................9
33 Economie. tiine economice..........................................................................11
34 Drept. Jurispruden........................................................................................14
35 Administraie public. Art militar..................................................................17
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber......................................................17
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ............................................................................21
51 Matematic......................................................................................................21
52 Astronomie. Geodezie.....................................................................................23
53 Fizic...............................................................................................................23
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie .................................................................23
55 Geologie. tiine geologice i geofizice ..........................................................24
57 tiine biologic .................................................................................................24
58 Botanic ..........................................................................................................25

181

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ......................................................................26


61 Medicin..........................................................................................................26
62 Inginerie. Tehnic n general...........................................................................29
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole i ale
vieii slbatice .................................................................................................30
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite.............................................32
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale...........................33
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT .................................................................33
72 Arhitectur.......................................................................................................33
78 Muzic.............................................................................................................33
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport .............................................................34
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR........................................................................34
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie...............34
82 Literatur .........................................................................................................42
821.512.165 Literatur gguz................................ ................................ ..........46

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE................................................................................49


908 Monografii ale localitilor ................................ ................................ .............49

91 Geografie. Explorarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii.......................49


911 Geografie general. tiina factorilor geografici (Geografie sistematic). Geografie
teoretic................................ ................................ ................................ ....49
913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne.................... 50
929 tiine biografice i nrudite................................ ................................ ...........50

93/94 Istorie .........................................................................................................50


94 Istorie general. Istorie universal ..................................................................50
Autoreferate ................................ ................................ ................................ ......52
Index de nume ................................ ................................ ................................ ..56
Index de titluri................................ ................................ ................................ ....61
Index subiecte ................................ ................................ ................................ ...62
Index editori ................................ ................................ ................................ ......65

182

Index ISBN eronate................................ ................................ ............................ 66

CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST .....................................................................67


0 GENERALITI......................................................................................................67
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii .......................................................67
001 tiin i cunoatere n general ................................ ................................ .....67
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ ..67
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ ...........68

01 Bibliografie. Cataloage ....................................................................................68


02 Biblioteconomie...............................................................................................69
06 Organizaii (n general)....................................................................................69
069 Muzee................................ ................................ ................................ ........69
070 Ziaristic. Pres ................................ ................................ .......................... 69

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ............................................................................................69


1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ .....69

16 Logic. Teoria cunoaterii. Metodologie .........................................................69


17 Etic. Filizofie moral. Filozofie practic.........................................................69
2 RELIGIE. TEOLOGIE ...................................................................................................69
26 Iudaism............................................................................................................70
27 Cretinism. Religie cretin.............................................................................70
3 TIINE SOCIALE .......................................................................................................70
32 Politic.............................................................................................................72
33 Economie. tiine economice..........................................................................74
34 Drept. Jurispruden........................................................................................78
35 Administraie public. Art militar..................................................................82
36 Asisten social. Asigurri sociale.................................................................82
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber......................................................82
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ..................................86
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ............................................................................88
183

51 Matematic......................................................................................................88
53 Fizic...............................................................................................................89
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie ..................................................................89
55 Geologie. tiine geologice i geofizice ..........................................................90
57 tiine biologice ...............................................................................................90
58 Botanic ..........................................................................................................90
59 Zoologie ..........................................................................................................90
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ......................................................................91
61 Medicin..........................................................................................................91
62 Inginerie. Tehnic n general...........................................................................96
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole i ale
vieii slbatice .................................................................................................97
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei ..............................101
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ...........................................102
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale.........................102
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................102
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grdini ...............................................................................102
72 Arhitectur.....................................................................................................103
73 Arte plastice ..................................................................................................103
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur .....................................................103
78 Muzic...........................................................................................................103
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...........................................................104
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR......................................................................105
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie .............105
82 Literatur .......................................................................................................107
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE..............................................................................112
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ................................ .............................. 112

184

908 Monagrafii ale localitilor ................................ ................................ ...........113


929 tiine biografice i nrudite................................ ................................ .........113

94 Istorie general. Istorie Universal................................................................114


Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 7-2010................................ ..115
Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror articole sunt
fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 7-2010 ................................ .......122

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ....................................................................123


0 GENERALITI....................................................................................................123
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii .....................................................123
001 tiin i cunoatere n general ................................ ................................ ...123
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ .........123

01 Bibliografie. Cataloage ..................................................................................123


02 Biblioteconomie.............................................................................................123
061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ................................ .124
070 Ziaristic. Pres ................................ ................................ ........................ 124

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ..........................................................................................124


159.9 Psihologie................................ ................................ .............................. 124

17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic......................................................124


2 RELIGIE. TEOLOGIE .................................................................................................124
27 CRETINISM .........................................................................................................124
2-74 Drept eclesiastic. Drept canonic. Drept religios .........................................125
3 TIINE SOCIALE .....................................................................................................126
30 Teorii, metodologie i metode n tiinele sociale .........................................126
31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................................................126
32 Politic...........................................................................................................126
33 Economie. tiine economice........................................................................138
34 Drept. Jurispruden......................................................................................143
35 Administraie public. Art militar................................................................145

185

36 Asisten social. Asigurri sociale...............................................................145


37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber....................................................146
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ................................150
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ..........................................................................150
55 Geologie. tiine geologice i geofizice ........................................................151
57 tiine biologice .............................................................................................151
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ....................................................................151
61 Medicin........................................................................................................151
62 Inginerie. Tehnic n general.........................................................................152
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole i ale
vieii slbatice ...............................................................................................152
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ...........................................154
69 Lucrri de construcii (de case n principal). Materiale de construcie.
tehnologii i procedee n construcii..............................................................155
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................155
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grdini ...............................................................................155
72 Arhitectur.....................................................................................................155
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur .....................................................155
78 Muzic...........................................................................................................156
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ...........................................................157
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR......................................................................161
82 Literatur .......................................................................................................161
82/821 Literatur artistic ................................ ................................ .................161

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE..............................................................................169


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii ................................ .............................. 169

93/94 ISTORIE ...........................................................................................................170


Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 7-2010 ................................ .173

186

Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n " Cronica articolelor de gazet" Nr 7-2010
................................ ................................ ................................ ..............180

Bibliografia Naional a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,87
Coli ed. 9,74
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 1/11
Camera Naional a Crii din Republica Moldova
bl. tefan cel Mare 180, of. 202
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md
ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

187