Sunteți pe pagina 1din 191

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAIONAL
A
MOLDOVEI

Nr 11
2009

CNCM
Chiinu 2009

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM


NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2009
Nr 11

NBCM
Chiinu 2009

MINISTERUL CULTURII I TURISMULUI


CAMERA NAIONAL A CRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naional
a Moldovei
Cri. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste i ziare

Se editeaz din anul 1958


Apare lunar

2009
Nr 11

CNCM
Chiinu 2009

Alctuitori : Valentina CHITOROAG


Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BGU
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Iolanta CUCHI
Tatiana CIUPERC

Redactor responsabil i coordonator : Valentina CHITOROAG


Design, tehnoredactare computerizat: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII


Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare : Se ed. din anul
1958: Apare lunar / Camera Na. a Crii din Rep. Moldova; alct. :
Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp.
i coord. : Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera
Na. a Crii, 2009 (Valinex SRL). ISSN 1857-0550. ISBN 978-99759730-3-8.
Nr 11, 2009. 2009. 222 p. Text. : lb. rom., rus, alte lb. strine.
50 ex. ISBN 978-9975-49-014-6.
015(478)

Camera Naional a Crii


din Republica Moldova, 2009

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CRII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

NOIEMBRIE

2009
NR 11
(1810-2058)

NOVEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
1810. ican, Zorina
Fundamentarea de noi abordri metodologice ale managementului str ategic i croscultural n contextul megatendinelor socio-economice / Zorina ican ; red. t.: Ala Cotelnic
; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra "Management", Catedra "Relaii Econ. Intern.". Ch. : ASEM, 2009. 350 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 329-350 (364 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-75-470-5.
[2009-1839].
- - 1. Metodologie tiinific. 2. Sistem socio-economic.
001.8:005:339.9

004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


1811. Balcnu, Nicolae
Note de curs la disciplina "Limbajul de programare Turbo Pascal" / Nicolae Balcnu ;
Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" Cahul. Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2008
[(Tipogr. "Turnul Vechi" SRL)]. 90 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 88-90 (36 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-9721-4-7.
[2009-1867].
- - 1. Limbajul de programare Turbo Pascal.
004.43 Turbo Pascal (075.8)

1812. Braicov, Andrei


Borland Delphi : Ghid de iniiere / Andrei Braicov. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 203 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 201 (4 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-78-818-2.
5

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

[2009-1795].
- - 1. Borland Delphi Sistem visual de programare.
004.45 Borlan Deplhi (076.5)

1813. Pduraru, Serghiu


Programarea orientat pe obiect : [pentru uzul studenilor] / Serghiu Pduraru ; Univ.
Liber Intern. din Moldova. Ch. : ULIM, 2009. 244 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 242-244 (15 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-934-83-1.
[2009-2050].
- - 1. Programare.
004.4(075.8)

1814. ,
Microsoft SQL Server 2008 : . / ,
, ; . . ., . " .
". . : ASEM, 2009. 207 p. : fig., tab. ; 29 cm.
n red. aut. 100 ex.
ISBN 978-9975-75-479-8.
[2009-1846].
- - 1. Microsoft SQL Server 2008 (rus).
004.6 Microsoft SQL Server (076.5)

005 Conducere i organizare. Management


1815. Borcoman, Raisa
Comunicarea persuasiv cu impact n activitatea managerial i de afaceri / Raisa
Borcoman, Djulieta Rusu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : ASEM, 2009. 347 p.
: fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 266-282 (186 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-75-467-5.
[2009-1838].
- - 1. Comunicare persuasiv n afaceri.
005:316.77:334

005.91 Organizarea i practica muncii de birou


1816. : . 01.09.2009 . . : "Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
186 p. : tab. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9965-7-0.
[2009-1801].
- - 1. Arhivistic (rus). 2. Munca de birou (rus).
6

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


005.91+930.25(478)(094)

008 Civilizaie. Cultur. Progres


1817. Actele normative i legislative ale Republicii Moldova n domeniul protejrii patrimoniului cultural =
= Normative and legislative acts
of the Republic of Moldova in the field of cultural heritage protection : Raport analitic / Min.
Culturii i Turismului al Rep. Moldova, Comisia Na. a Rep. Moldova pentru UNESCO ; aut.
raportului: Railean Nicolae ; consultani: Cebotari Silvia, Nicolescu Tatiana, Ciocanu
Sergius [et al.] ; trad.: Nicolescu Tatiana (rus), Badiu Larisa (engl.). Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Magna-Princeps" SRL). 127, [1] p. ; 14 x 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rus. Apare cu sprijinul financ. al Biroului UNESCO
din or. Moscova pentru Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Rep. Moldova i Federaia Rus.
300 ex.
ISBN 978-9975-9881-4-8.
Gratuit. [2009-1869].
- - 1. Patrimoniul cultural Republica Moldova (rom., engl., rus).
008(478)(094.5)=135.1=161.1=111

1818. Gheivu, Oxana


Culture et Civilisation du franais : Support de cours / Oxana Gheivu ; Univ. d'Etat "B.
P. Hasdeu" de Cahul. Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr.
"Centrografic" SRL)]. 284 p. : fot., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 277-284 i la sfritul cap. 100 ex.
ISBN 978-9975-914-11-6.
[2009-1868].
- - 1. Cultur Frana. 2. Civilizaie Frana.
008(44):811.133.1(075.8)

1819. Noroc, Larisa


Cultura Basarabiei n perioada interbelic (1918-1940) / Larisa Noroc ; red. t.: Valeria
Cozma ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Lab. "Probleme Actuale de Istorie n Sistemul nv. Univ.". Ch. : [UPS "Ion Creang"], 2009. 191 p. : fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 156-164 i n notele de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-46-043-9.
[2009-2045].
- - 1. Cultur Basarabia, 1918-1940.
008(478)"1918/1940"

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
1820. Moldpresa : Abonarea la ediii periodice : Cat. Ch. : Moldpresa SA, 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 30 cm. ISSN 1857-176X.

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

2010. 2009. 96 p. : tab., [6] p. fot. color. Texte: lb. rom., rus, alte lb. strine.
F. f. de tit. 1000 ex. ISBN 978-9975-9920-5-3. [2009-1783].
- - 1. Moldpresa, 2010 Cataloage. 2. Abonare, 2010 Cataloage. 3. Ziare Abonare, 2010 Cataloage. 4. Reviste Abonare, 2010 Cataloage.
017:050

02 BIBLIOTECONOMIE
1821. Ghinculov, Silvia
Sub zodia crii: provocarea schimbrilor n domeniul infodocumentar / Silvia
Ghinculov ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : ASEM, 2009. 304 p. : fig., fot., tab.
; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Publicaii: p. 233-241 (83 tit.). Apare cu sprijinul financ.
al rectorului ASEM, dlui Grigore Belostecinic. 50 ex.
ISBN 978-9975-75-478-1.
[2009-1840].
- - 1. Biblioteci Management infodocumentar.
027.7(478-25)(01)+929

06 ORGANIZAII (N GENERAL)
061 Organizaii. Asociaii (n general)
1822. Salonul Internaional de Carte 2009 : Ed. a 18-a, 31 aug. 3 sept. : program :
cat. / Bibl. Na. a Rep. Moldova, Biroul de Inform. al Consiliului Europei n Moldova ; elab. :
Raisa Melnic. [Ch. : BNRM], 2009. 40 p. ; 21 cm. In memoriam Grigore Vieru.
[2009-1883].
- - 1. Salonul Internaional de Carte, 2009.
061.41:655

070 Ziaristic. Pres


1823. Jurnalitii contra corupiei : [n Rep. Moldova] / Transparency Intern. Moldova ;
caricaturi : Ion Mu. Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2009 (Tipogr. "Bons Offices"
SRL). 20 cm. ISBN 978-9975-80-108-9.
[Pt.] a 6-a. 2009. 336 p. : tab. Text: lb. rom., rus. Apare cu sprijinul financ. al
NOVIB. 500 ex. ISBN 978-9975-80-285-7. Gratuit. [2009-1785].
- - 1. Jurnalitii Corupie Republica Moldova Combatere (rom., rus).
070:343.352(082)=135.1=161.1

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


1824. Academia "tefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova.
Anale tiinifice ale Academiei "tefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova : Ed. a 9-a / Acad. "tefan cel Mare" a Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova ;

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

col. red. : Iurie Larii (red.-ef), Gheorghe Costachi, Gheorghe Gladchi [et al.]. Ch. : Acad.
"tefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2009. 29 cm. ISSN 1857-0976.
tiine socio-umane. 2009. 254 p. Texte: lb. rom., fr., rus. Rez.: lb. engl., fr.
Bibliogr. la sfritul art. 100 ex. ISBN 978-9975-930-94-9. [2009-2008].
- - 1. Academia "tefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova Anale (rom., fr., rus).
082+378.635.5(478)=135.1=133.1=161.1

087.5 Publicaii pentru tinerii cititori


1825. Colorm animale domestice : [carte de colorat] / des. i il.: Simion Coad.
Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-277-2.
[2009-1792].
- - 1. Cri de colorat.
087.5

1826. Colorm animale slbatice : [carte de colorat] / des. i il.: Simion Coad. Ch.
: "Bons Offices" SRL, 2009. [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-276-5.
[2009-1791].
- - 1. Cri de colorat.
087.5

1827. Colorm cifrele : [carte de colorat] / des. i il.: Simion Coad. Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2009. [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-278-9.
[2009-1793].
- - 1. Cri de colorat.
087.5

1828. Colorm fructe : [carte de colorat] / des. i il.: Simion Coad. Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2009. [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-275-8.
[2009-1790].
- - 1. Cri de colorat.
087.5

1829. Colorm legume : [carte de colorat] / des. i il.: Simion Coad. Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2009. [20] p. : il., il. color ; 24 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
9

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

ISBN 978-9975-80-274-1.
[2009-1789].
- - 1. Cri de colorat.
087.5

1830. Drewett, Jim


Cum s fii cel mai bun la Fotbal / Jim Drewett ; trad. din engl.: Gabriela Dima ; il. by Bill
Bond. Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). 49 p. : il., fot. color ; 23 cm.
Tit. orig.: How to Improve at Football. Ind.: p. 49. F. f. de tit.
ISBN 978-9975-61-523-5 (n cop. tare).
[2009-1767].
- - 1. Cri pentru copii Fotbal.
087.5:796.332

1831. Drewett, Jim


Cum s fii cel mai bun la Tenis / Jim Drewett ; trad. din engl.: Gabriela Dima ; il. by
John Alston. Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). 49 p. : fot., il. color ; 23 cm.
Tit. orig.: How to Improve at Tennis. Ind.: p. 49. F. f. de tit.
ISBN 978-9975-61-522-8 (n cop. tare).
[2009-1766].
- - 1. Cri pentru copii Tenis.
087.5:796.342

1832. Mason, Paul


Cum s fii cel mai bun la not / Paul Mason ; trad. din engl.: Gabriela Dima ; il. by John
Alston. Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). 49 p. : il., fot. color ; 23 cm.
Tit. orig.: How to Improve at Simming. Ind.: p. 49. F. f. de tit.
ISBN 978-9975-61-524-2 (n cop. tare).
[2009-1768].
- - 1. Cri pentru copii not.
087.5:797.21

1833. Petrea, George


Iepuraul Lulu = Le lapereau Loulou : [carte de colorat] / George Petrea ; trad. din
rom.: Gheorghe Chiri. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. [16] p. : il. ; 10 x 14 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-922-58-6.
[2009-1759].
- - 1. Cri de colorat (rom., fr.).
087.5=135.1=133.1

10

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
1834. Marcenaro, Pier Franco
SANT i ali instructori : Caracteristicile i misiunea unui Maestru autentic / Pier Franco
Marcenaro. Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 39, [4] p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-076-9.
[2009-2038].
- - 1. Maestru spiritual.
13:2

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDIN
27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN
1835. , : [calendar]. [Ch.] : .
, [2009] (Combinatul Poligr.). 26 cm.
2010. 2009. 178, [2] p. : fot., tab., [52] p. fot. color. Tit. pe cop.:
. [2009-1771]
- - 1. Calendare bisericeti ortodoxe, 2010 (rus).
27-29(059)

1836. : ? . : . " ",


2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 82 p. : il. ; 20 cm.
7000 ex.
ISBN 978-9975-78-819-9.
Gratuit. [2009-1802].
27

3 TIINE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE
303 Metode ale tiinelor sociale

1837. Capaciti i abiliti de reintegrare social a deinuilor : Cercet. sociologic /


Inst. de Reforme Penale ; sociolog: Ion Jigu ; experi: Igor Dolea, Victor Zaharia, Dorina
Ardeleanu [et al.]. Ch. : IRP, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 56 p. : diagr. color, tab.
; 24 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova i al Ageniei Suedeze pentru
Dezvoltare i Coop. Intern. (Sida). 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-273-4.
11

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

[2009-1788].
- - 1. Deinui Integrare social Cercetare sociologic.
303.4:343.848

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


316 Sociologie

1838. Capcelea, Valeriu


Filozofia social : Introducere n istoria filozofiei sociale i n studiul problemelor ei fundamentale : [pentru uzul studenilor] / Valeriu Capcelea ; ref. t.: Vasile apoc, Vitalie
Ojovanu. Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 538 p. ; 20 cm. (Colecia "Alma
Mater").
Bibliogr.: p. 526-533 (152 tit.), la sfritul temelor i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-61-540-2.
[2009-1815].
- - 1. Filozofie social.
316:1(075.8)
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale

1839. Iurchevici, Iulia


Problematica familiei studeneti / Iulia Iurchevici ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu
Hasdeu". Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic"
SRL)]. 181, [40] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 168-181 (175 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4014-9-4.
[2009-1860].
- - 1. Familia studeneasc.
316.356.2-057.87

32 POLITIC
1840. Efremov, Valeriu
Politologie : Teste la cursul universitar / Valeriu Efremov ; Univ. "Perspectiva INT",
Catedra Relaii intern. i tiine umanistice. Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA).
100 p. ; 22 cm. (Seria "Politologie").
Bibliogr.: p. 91-100 (161 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-51-078-3.
[2009-1857].
- - 1. Politologie Teste.
32(079)

12

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


323 Politic intern
323(478) Politica intern a Republicii Moldova

1841. Rotaru, Ilie


Viaa politic n Moldova = : Culeg. de legi / aut.alct.: Rotaru Ilie ; coord. ed.: Iachimov Serghei ; Inst. pentru Democraie. Ch. : Pontos,
2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 266 p. ; 21 cm.
Aut. nu este indicat pe f. de tit. Tit., text paral.: lb. rom., rus. Apare cu sprijinul
financ. al Black Sea Trust for Regional Coop. 2000 ex.
ISBN 978-9975-51-066-0.
[2009-2039].
- - 1. Politic intern Republica Moldova (rom., rus).
323(478)(094.5)=135.1=161.1

1842. Sub acoperirea impunitii : Raport despre reacia autoritilor moldoveneti la


violena poliiei n timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009 = Entrenching Impunity:
Moldova's Response to Police Violence During the April 2009 Post-Election Demonstrations
: Raport : oct. 2009 / Fundaia Soros Moldova, Agenia Suedez pentru Dezvoltare i Coop.
Intern. ; ntocmit de Clarisa Bencomo. Ch. : Cartier, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
168 p. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. Bibliogr. n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-79-600-2.
[2009-1779].
- - 1. Republica Moldova Evenimentele din aprilie 2009 (rom., engl.). 2. Politic
intern Republica Moldova (rom., engl.).
323(478)(047)=135.1=111

327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern


1843. Cldare, Gheorghe
Diplomaia practic : Curs de lecii : [pentru uzul studenilor] / Gheorghe Cldare ;
Acad. de Administrare Public de pe lng Preedintele Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. Acad. de Administrare Public de pe lng Preedintele Rep. Moldova). 211, [1]
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 209-211 (38 tit.) i n note: p. 157-159 (46 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-9637-1-8.
[2009-1777].
- - 1. Diplomaie practic.
327:341.781(075.8)

1844. Spaiul libertii, securitii i justiiei n Europa lrgit / coord. Karen


Henderson ; trad. din lb. engl.: Marin Turea. Ch. : .E.-P. "tiina", 2009 (Combinatul
Poligr.). 133 p. : tab. ; 24 cm. (Europa : prezent i viitor).

13

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Tit. orig.: The area of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe.
Bibliogr.: p. 128-133 i n note la sfritul art. Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros
Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-67-646-5.
[2009-1968].
- - 1. Politica extern Europa.
327(4):341.23

1845. : . :
/ .: , - (.),
[ .] ; : ; . .: ;
. "Pro Didactica". . 1. . : Centrul Educaional "Pro Didactica",
2009 (Combinatul Poligr.). 148 p. : fig., tab. ; 26 cm. (Colecia "Biblioteca Pro Didactica"
: Seria "Auxilia").
. . . 1000 ex.
ISBN 978-9975-9745-9-2.
[2009-1770].
- - 1. Integrarea european (rus).
327(4)(075.3)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

1846. Cojocaru, Cristina


Eficiena politicilor i aciunilor anticorupie : n contextul Planului de Aciuni UE-RM /
Cristina Cojocaru ; Asoc. pentru Democraie Participativ ADEPT. Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 121 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 120-121 (30 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al
Fundaiei Soros Moldova. 400 ex.
ISBN 978-9975-61-542-6.
[2009-1819].
- - 1. Corupie Combatere. 2. Politici anticorupie.
328.185+343.352

1847. Eficiena mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilitii proiectelor de


acte legislative i alte acte normative n Republica Moldova ntre anii 2006 i 2009 : Studiu /
aut.: Bostan Galina, Cojocaru Cristina, Gurin Corneliu [et al.] ; experi: Apostol Lilian,
Armeanic Alexandru, Bae Sergiu [et al.]. [Ch. : S. n., 2009]. 117 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Co-finanat de Comisia European, Agenia Suedez
pentru Coop. i Dezvoltare Intern. i Consiliul Europei.
[2009-1884].
- - 1. Coruptibilitate Acte legislative Republica Moldova.
328.185+343.352

14

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1848. Idem n lb. engl. : Efficiency of the Corruption Proofing Methodology on Draft
Laws and Normative Acts Adopted by the Parliament of Republic of Moldova between 2006
and 2009 : Research study : July 2009. [Ch. : S. n., 2009]. 117 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Co-financed by the European Commission, the Swedish
Intern. Development Coop. Agency (SIDA) and the Council of Europe.
[2009-1886].
- - 1. Coruptibilitate Acte legislative Republica Moldova (engl.).
328.185+343.352

1849. Expertiza coruptibilitii proiectelor actelor legislative i normative n Republica


Moldova : Culeg. de texte i bune practici n implementarea metodologiei expertizei anticorupie de ctre autoritile publice i societatea civil / aut. Mariana Kalughin, Maria
Popescu, Radu Cotici [et al.]. [Ch. : S. n., 2009]. 79 p. ; 21 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Co-finanat de Comisia European, Agenia Suedez
pentru Coop. i Dezvoltare Intern. i Consiliul Europei.
[2009-1885].
- - 1. Coruptibilitate Acte legislative Republica Moldova.
328.185+343.352

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


1850. Leahu, Tudor
Organizarea, structurarea i transformarea informaiilor sistemului managerial
economic : (integrarea aspectelor funcional i informatic) : Monografie / Tudor Leahu ;
MOLDCOOP, Univ. Coop.-Comercial din Moldova, Catedra "Sisteme informatice
economice". Ch. : CEP USM, 2009. 430, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 407-423. 100 ex.
ISBN 978-9975-70-876-0.
[2009-1823].
- - 1. Sistem manageriale economic.
33:004.75

1851. Simpozionul intern. al tinerilor cercettori (7 ; 2009 ; Chiinu). Simpozionul internaional al tinerilor cercettori, Ed. a 7-a, (10-11 apr. 2009) / col. red. Vadim
Cojocaru (pre.), Corneliu Guu, Eugenia Feura [et al.]. Ch. : ASEM, 2009. 28 cm.
ISBN 978-9975-75-471-2. Antetit. : Acad. de Studii Econ. din Moldova.
Vol. 1. 2009. 458 p. : fig., tab. Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. engl., fr.
Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 50 ex. ISBN 978-9975-75-472-9. [20091844].
- - 1. Simpozionul internaional al tinerilor cercettori (rom., engl., rus).
33:657:004(082)=135.1=111=161.1

15

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

1852. Vol. 2. 2009. 149 p. : diagr., scheme, tab. Texte: lb. rom., engl., rus.
Rez.: lb. rom., engl., fr. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 40 ex. ISBN 9789975-75-473-6. [2009-1843].
- - 1. Simpozionul internaional al tinerilor cercettori (rom., engl., rus).
33:001.891(082)=135.1=111=161.1

330 Economie n general. Economie politic


331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii

1853. Blanovschi, Andrei


Piaa forei de munc i politicile sociale / Andrei Blanovschi, Veronica Butnaru ; Acad.
de Administrare Public de pe lng Preedintele Rep. Moldova. Ch. : AAP, 2009. 163
p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 156-157 (35 tit.) i n note: p. 158-162 (93 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-9637-7-0.
[2009-1764].
- - 1. Piaa forei de munc Republica Moldova. 2. Politici sociale Republica
Moldova.
331.5+364(478)(075)
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de locuine

1854. Cadastrul bunurilor imobile n Republica Moldova = The real estate cadastre in
Republic of Moldova = : 10 ani / S "Cadastru" ; resp. ed.: Mircea Ciobanu ; trad. din lb. engl. i rus: Elena Cartaleanu. Ch. : .E.P. "tiina", 2009 (Combinatul Poligr.). 95 p. : diagr., fig., fot. color ; 26 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., rus. 2000 ex.
ISBN 978-9975-67-639-7.
[2009-1879].
- - 1. Cadastrul bunurilor imobile Republica Moldova (rom., engl., rus).
332(478)=135.1=111=161.1

1855. Guu, Olga


Impactul social-economic al implementrii noului sistem de impozitare a bunurilor imobile bazat pe valoarea de pia : (Rezultatele investigaiilor econ.-sociol.) : Monogr. / Olga
Guu. Ed. a 2-a, rev. i ad. Ch. : CEP USM, 2009. 331 p. : diagr., fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 161-163 (36 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-70-900-2.
[2009-1952].
- - 1. Bunuri imobiliare Impozitare. 2. Piaa imobilelor Impozitare. 3. Impozit pe averea imobiliar.
332.72:336.226.212.1

16

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic

1856. Carp, Terentie


Personalitatea, element de baz al procesului managerial : tinerilor antreprenori /
Terentie Carp. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Acad. "tefan cel Mare" a MAI). 59 p. : fig. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 57-59 (33 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-935-18-0.
[2009-1854].
- - 1. Antreprenori Management.
334:005.9

1857. Minifirma colar : Caietul elevului / Junior Achievement Moldova ; trad. i


red.: Elena Cartaleanu. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 48 p. : tab. ; 28
cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova. 1500 ex.
ISBN 978-9975-80-279-6.
[2009-1781].
334(075.3)
336 Finane

1858. Achiziiile publice: transparen sau opacitate? : Raport de monitorizare /


Asoc. Obteasc Centrul de Promovare a Libertii de Exprimare a Accesului la Informaie
"Acces-info" ; colab.: Elena Vacarciuc, Angela Danilescu, Mihail Guzun [et al.]. Ch. :
"Serebia" SRL, 2009. 255 p. : diagr., tab. ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova. 300 ex.
ISBN 978-9975-4005-8-9.
Gratuit. [2009-2014].
- - 1. Achiziii publice.
336.5

1859. Lungu, Rita


Finanele ntreprinderii : Note de curs la disciplina / Lungu Rita, Ciobnic Ion ; Univ.
de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2008
[(Tipogr. "Turnul Vechi" SRL)]. 125 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 124-125 (19 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-9659-8-9.
[2009-1861].
- - 1. Finanele ntreprinderii.
336.64(075.8)

1860. Moned i credit : (Note de curs) / Corina Staicu, Oxana Miron, Mrzac Mariana
[et al.] ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul, Catedra "Finane i Eviden Contabil".

17

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic" SRL)]. 197
p. : fig., scheme ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 194-197 i la sfritul temelor. 100 ex.
ISBN 978-9975-4014-7-0.
[2009-1858].
- - 1. Moned i credit.
336.7(075.8)
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producie. Servicii. Preuri

1861. "Soluii pentru managementul riscurilor n agricultur: cercetare, dezvoltare tehnologic, asigurare", simp. t.-practic (2009 ; Chiinu). Materialele simpozionului tiinifico-practic "Soluii pentru managementul riscurilor n agricultur: cercetare, dezvoltare tehnologic, asigurare" / red. t. Lungu Vasile. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "PrintCaro" SRL). 81 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Soc. Intern. de Asigurri "Moldasig", Soc. Na. de Agroecologie din Moldova,
Acad. de tiine a Moldovei. Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. la sfritul art. 100 ex.
ISBN 978-9975-9930-6-7.
[2009-1946].
- - 1. "Soluii pentru managementul riscurilor n agricultur : cercetare, dezvoltare tehnologic, asigurare" Simpozion tiinifico-practic (rom., rus).
338.43:330.331.7(082)=135.1=161.1
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova

1862. , .
: /
. , . . . : . ., 2009 (. "Centrografic" SRL). 332 p. : fig., tab. ;
20 cm.
n red. aut. Bibliogr.: p. 323-324 (31 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-4051-3-3.
[2009-1778].
- - 1. Economie agrar Republica Moldova (rus).
338.43(478)
338.48 Turism. Economia turismului

1863. Turcov, Elena


Plan de valorificare turistic: Complexul istorico-natural Orheiul Vechi : (St. de caz) :
Proiect pentru pregtirea dosarului de patrimoniu Landaft Cultural Orheiul Vechi pentru
nominalizare n Lista Patrimoniului Mondial UNESCO / Elena Turcov. Ch. : ASEM, 2009.
78 p. : diagr., fot. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 78 (6 tit.) i n notele de subsol. 50 ex.
ISBN 978-9975-75-480-4.
18

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1837].
- - 1. Complexul istorico-natural Orheiul Vechi.
338.48:908(478-21/-22)
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia

1864. Negru, Ion


Managementul aprovizionrii i vnzrilor (desfacerii) : (note de curs) / Ion Negru ;
Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Business i Administrarea afacerilor", Catedra
"Management". Ch. : ASEM, 2009. 146 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 145-146 (29 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-75-475-0.
[2009-1836].
- - 1. Aprovizionri Management. 2. Vnzri Management.
339.138(075.8)

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare

1865. Loghin, Petru C.


Bazele dreptului : Texte prelegeri : [pentru uzul studenilor] / Petru C. Loghin. Ch. :
Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 368 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-51-061-5.
[2009-1881].
- - 1. Bazele dreptului.
340(075.8)
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ

1866. Administrarea cauzelor de contencios administrativ. Administrarea cauzelor


contravenionale : [pentru uzul studenilor] / Eugenia Fistican, Anastasia Pascari, Ala
Climova [et al.] ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Na. al Justiiei. Ch. : "Elan INC"
SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 161, [7] p. : tab. ; 24 cm. (Seria : Suporturi de
curs ; Cartea a 8-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfritul temelor i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al proiectului PNUD "Consolidarea capacitii instituionale a Inst. Na. al Justiiei". 300 ex.
ISBN 978-9975-66-154-6 (n cop. tare).
[2009-1842].
- - 1. Contenciosul administrativ. 2. Contravenii administrative.
342.9(075.8)

1867. Drepturile Omului i Instituiile democratice n perioada post-electoral n Moldova = Human Rights and Democratic Institutions in the post election period in Moldova : 6
19

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

apr. 1 iul. 2009 / Alexandru Postica, Ion Manole, Nadine Gogu [et al.] ; au contribuit: Sergiu Ostaf, Alexandru Zubco, Petru Macovei [et al.] ; trad. Lucia Aprodu ; Asoc. Proomo-Lex,
Centrul de Resurse i Dezvoltare pentru Transnistria. Ch. : "Depol Promo" SRL, 2009.
231 p. : diagr. ; 24 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul
financ. al Black Sea Trust for Regional Coop. 250 ex.
ISBN 978-9975-4029-2-7.
[2009-1874].
- - 1. Drepturile omului (rom., engl.). 2. Instituii democratice (rom., engl.).
342.7:342.8(478)=135.1=111
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i funcii ale organelor de stat ale Republicii Moldova

1868. Obreja, Efim


Studiu privind executarea hotrrilor Curii de Conturi i integritatea auditorilor acesteia
/ Efim Obreja ; Transparency Intern. Moldova. Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 82 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al NOVIB. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-282-6.
Gratuit. [2009-1784].
- - 1. Curtea de Conturi Republica Moldova.
342.56(478)(094)
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic

Cojocaru, Cristina. Eficiena politicilor i aciunilor anticorupie. Vezi Nr 1846.


Eficiena mecanismului de efectuare a expertizei coruptibilitii proiectelor de acte legislative i alte acte normative n Republica Moldova ntre anii 2006 i 2009. Vezi Nr
1847.
Efficiency of the Corruption Proofing Methodology on Draft Laws and Normative Acts
Adopted by the Parliament of Republic of Moldova between 2006 and 2009. Vezi Nr 1848.
1869. Eanu, Adriana
Infraciuni legate de prelevarea organelor sau esuturilor umane n reglementarea legislaiei penale contemporane : Monografie / Adriana Eanu ; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Drept, Catedra Drept Penal i Criminologie Ch. : CEP USM, 2009. 251 p. ; 21
cm.
Bibliogr.: p. 221-238 (199 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-70-907-1.
[2009-1986].
- - 1. Infraciuni mpotriva sntii publice.
343.347
20

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Expertiza coruptibilitii proiectelor actelor legislative i normative n Republica Moldova. Vezi Nr 1849.
1870. "Monitorizarea politicilor anticorupie n Rep. Moldova", conf. (2009 ; Chiinu). Monitorizarea politicilor anticorupie n Republica Moldova : Materialele conf., 4
noiemb. 2009, Chiinu / Transparency Intern. Moldova. Ch. : Transparency Intern. Moldova, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 176 p. : tab. ; 20 cm.
Text: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. Apare cu
sprijinul financ. al Oxfam Novib. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-286-4.
Gratuit. [2009-1786].
- - 1. "Monitorizarea politicilor anticorupie n Republica Moldova" Conferin (rom.,
engl., rus).
343.352:323(478)(082)=135.1=111=161.1

1871. Nestor, Sergiu


Metodica investigrii infraciunii de viol : Material didactic / Sergiu Nestor, Constantin
Rusnac ; Acad. MAI "tefan cel Mare". Ch. : Acad. "tefan cel Mare" a MAI, 2009. 70 p.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 69-70 (19 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-930-96-3.
[2009-2007].
- - 1. Viol.
343.541(076.5)

1872. Nestor, Sergiu


Metodica investigrii infraciunii din domeniul traficului ilicit de droguri : (material
didactic) / Sergiu Nestor, Constantin Rusnac ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova,
Acad. "tefan cel Mare" a MAI. Ch. : Acad. "tefan cel Mare" a MAI, 2009. 54 p. : tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 42-43 (11 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-935-06-7.
[2009-2005].
- - 1. Trafic ilicit de droguri.
343.575(076.5)

1873. Nou sistem de sancionare a nclcrilor n domeniul circulaiei rutiere =


: Extrase din
Codul contravenional i Codul Penal al Rep. Moldova / Combinatul Republican de Instruire
Auto. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. Tipogr. Central). 29 ; 31 p. : tab. ; 11 x 16 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Pag. paral. Carte-valet (""). F. f. de tit.
3000 ex.
[2009-1847].
21

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009


343.346.2(094):656.11.05=135.1=161.1

1874. Probleme actuale de prevenire i combatere a criminalitii / Acad. "tefan cel


Mare" a MAI al Rep. Moldova ; col. red. : Iurie Larii (red.-ef), Gheorghe Costachi, Gheorghe Gladchi [et al.]. Ch. : Acad. "tefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2009 358 p. ;
21 cm. (Anuar tiinific ; ediia a 9-a). ISSN 1857-0984.
Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. 100 ex.
ISBN 978-9975-935-08-1.
[2009-2004].
- - 1. Criminalitate Prevenire Combatere (rom., rus).
343.9(478)(082)=135.1=161.1

1875. " ", . .-. . (2009 ; ; ). " " : . .-. ., 16


. 2009 ., - / .: ., ., . [
.]. Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). 196 p.
Antetit.: (), - ().
Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. Apare cu
sprijinul financ. al Partnership for Transparency Fund (PFT). 2500 ex.
ISBN 978-9975-72-294-0.
[2009-2019].
- - 1. " " -
(rom., engl., rus).
343.352:37.0(082)=135.1=111=161.1
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

1876. ,
, . . : "Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 329 p. : tab. ;
20 x 29 cm.
Text paral.: lb. rom., rus. 500 ex.
ISBN 978-9975-9965-8-7.
[2009-1806].
- - 1. Drept economic (rus).
346(478)=135.1=161.1

1877.
: .
01.09.2009 . . : "Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 172 p. :
tab. ; 20 x 29 cm.
Tit. pe cop.: , ,
, -

22

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

. Text parial paral.:


lb. rom., rus. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9965-9-4.
[2009-1807].
- - 1. Drept economic (rus).
346(478)=135.1=161.1
347 Drept civil
347.1 Generaliti

1878. "Persoanele disprute fr veste: constatri, concluzii i recomandri",


conf. intern. t.-practic (2009 ; Chiinu). Persoanele disprute fr veste: constatri,
concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic "Promovarea drepturilor omului n contextul integrrii europene: teorie i practic", 9-10 iun. 2009 / col. red.: Victor Popa, Serghei
urcan, Andrei Covrig [et al.]. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. 453 p. ; 24 cm.
Antetit.: Univ. Liber Intern. din Moldova, Inst. Cercet. n Domeniul Proteciei Drepturilor Omului (ICDPDO). Texte: lb. rom., engl., fr., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-52-067-6.
[2009-1940].
- - 1. "Persoanele disprute fr veste: constatri, concluzii i recomandri" Conferin internaional tiinifico-practic.
347.172:341.215.4(042)=00
347.4 Obligaii. Contracte. Convenii

1879. gna, Ion


Drept civil : Contracte speciale : (scheme) : [pentru uzul studenilor] / Ion gna.
Ch. : AGEPI, 2009. 108 p. : scheme ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-911-62-7.
[2009-2043].
- - 1. Contracte speciale Drept civil.
347.45/.47(084.29)(075.8)
347.7 Drept comercial

1880. Bloenco, Magda


Note de curs la dreptul afacerilor / Magda Bloenco ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu
Hasdeu" din Cahul. Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr.
"Centrografic" SRL)]. 100 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr la sfritul temelor. 100 ex.
ISBN 978-9975-9721-2-3.
[2009-1866].
- - 1. Dreptul afacerilor Note de curs.
23

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009


347.7(075.8)

1881. Culegere de acte normative n domeniul proprietii industriale / Agenia de


Stat pentru Proprietatea Intelectual a Rep. Moldova ; alct.: Dorian Chiroca, Simion
Levichi. Ch. : AGEPI, 2009. 25 cm. ISBN 978-9975-911-60-3.
Vol. 1 : Desene i modele industriale. 2009. 257, [1] p. Bibliogr. n notele de
subsol. 250 ex. ISBN 978-9975-911-61-0. [2009-1740].
- - 1. Proprietate industrial Acte normative.
347.773(094)

1882. Vol. 2 : Soiuri de plante. 2009. 240 p. Bibliogr. n notele de subsol. 250
ex. ISBN 978-9975-911-63-4. [2009-1969].
- - 1. Proprietate industrial Acte normative.
347.77+581.1

1883. eIFL-IP Advocacy pentru accesul la cunotine: dreptul de autor i bibliotecile :


Man. cu privire la dreptul de aut. i alte probleme juridice conexe bibliotecilor / ed. ngrijit
Mariana Harjevschi ; trad. din lb. engl. Svetlana Boincean. Ch. : "Print-Caro" SRL, 2009.
88 p. ; 21 cm.
Tit. orig.: eIFL-IP Advocacy for Access to Knowledge: Copyright and Libraries.
Handbook on Copyright and Related Issues for Libraries. Bibliogr. la sfritul
compartimentelor i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros
Moldova i Ageniei Suedeze de Dezvoltare i Coop. Intern. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4069-0-1.
[2009-2029].
- - 1. Dreptul de autor. 2. Biblioteci.
347.77:02

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


1884. Cornea, Sergiu
Politica de personal n administraia public : [pentru uzul studenilor] / Sergiu Cornea,
Ina Filipov ; Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul. Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu"
din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic" SRL)]. 300 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor. 100 ex.
ISBN 978-9975-4051-0-2.
[2009-1864].
- - 1. Administraia public Politica de personal.
35.08(075.8)

1885. Cornea, Valentina


Deontologia funciei publice : Note de curs / Valentina Cornea. Cahul : [Univ. de Stat
"B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic" SRL)]. 110 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor. 100 ex.
ISBN 978-9975-9683-8-6.
24

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1862].
- - 1. Funcionarul public Deontologie.
35.08:174

1886. Ocuparea funciei publice vacante prin concurs : Recomandri metodice / Ecaterina Doicov, Tamara Gheorghia, Aurelia epordei [et al.] ; Cancelaria de Stat a Rep. Moldova, Dir. politica de cadre. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 80 p. : tab. ; 25
cm.
Bibliogr.: p. 31 (12 tit.). 1500 ex.
ISBN 978-9975-106-42-9.
[2009-1958].
- - 1. Funcie public.
35.08:328(076.5)
351/354 Administraie public

1887. Chivriga, Andrian


Organizarea i funcionarea APL n Republica Moldova: competene, structura i resurse / Andrian Chivriga, Viorel Furdui ; Inst. pentru Dezvoltare i Iniiative Sociale (IDIS)
"Viitorul". Ch. : IDIS "Viitorul", 2009 ("MS Logo" SRL). 39, [1] p. : tab. ; 30 cm. (Politici
Publice ; Nr 6).
Bibliogr.: p. 31-32 (46 tit.) i n notele de subsol. 50 ex.
ISBN 978-9975-9625-2-0.
[2009-1820].
- - 1. Administraie public local.
352(478)

1888. Ghid metodologic privind luarea deciziilor n mod participativ la nivel local :
Elab. i implementat n cadrul proiectului "Eu votez pentru c" / Lia Sclifos, Veronica
Creu, Dorian Furtun [et al.] ; resp. ed.: Anatol Bucatca, Victor Koroli ; Hilfswerk Austria n
Moldova, Centrul de Trening "CMB". Ch. : Hilfswerk Austria n Moldova, 2009 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). 40 p. : fot. color ; 29 cm.
Apare cu sprijinul financ. al European Union, co-financ. Austrian Development Coop.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-281-9.
[2009-1780].
352.9:[314.15+324](036)

1889. "Statul Moldovenesc la 650 de ani: prioritile administraiei publice


consolidare, dezvoltare, prosperare", conf. intern. t.-practic (2009 ; Chiinu). Statul
Moldovenesc la 650 de ani: prioritile administraiei publice consolidare, dezvoltare,
prosperare : Materiale ale conf. intern. t.-practice / col. red.: Alexandru Roman (pre.),
Alexandru Burian, Vasili Sakovici [et al.]. Ch. : AAP, 2009. 474 p. : fig., scheme, tab. ; 25
cm.
25

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Antetit.: Acad. de Administrare Public de pe lng Preedintele Rep. Moldova. Texte: lb. rom., engl., rus. Cuprins paral.: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art.
120 ex.
ISBN 978-9975-9637-3-2.
[2009-2036].
- - 1. "Statul Moldovenesc la 650 de ani: prioritile administraiei publice consolidare, dezvoltare, prosperare" Conferin internaional tiinifico-practic (rom., engl., rus).
[351/354+94(478)]:327(082)=135.1=111=161.1
355/359 tiin militar. Fore armate

1890. Instrucia focului : Material didactic / Univ. de Stat din Moldova, Catedra Militar ; elab. de A. Ulinici. Ch. : CEP USM, 2009. 169 p. : fig., tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-70-868-5.
[2009-1822].
- -1. Instrucie cu arme de foc.
355.232:355.541.1(075.8)

1891. ,
/ ; . - .
, . . . : "Valinex" SRL, 2009. 104 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 100 (13 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-68-130-8.
[2009-1834].
- - 1. Instruire militar (rus).
355.232(075.8)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale

Blanovschi, Andrei. Piaa forei de munc i politicile sociale. Vezi Nr 1853.


1892. Ghid de implementare a mecanismului de supervizare profesional n asistena
social =
: Aprob. prin ordinul Min. Muncii Proteciei Sociale i
Familiei Nr. 15 din 10 noiemb. 2009 / OPM/EveryChild Moldova. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
"Elena-V.I." SRL). 40, [1] ; 46, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Pag. paral. Carte-valet (""). Bibliogr.:
p. 40, 46 (7 tit.). Apare cu sprijinul financ. al DFID/SIDA. 1500 ex.
ISBN 978-9975-106-47-4.
[2009-1957].
364.07/.08:331.108=135.1=161.1

26

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1893. Ghid informaional pentru tinerii pensionari / Org. Veteranilor din raionul
Ialoveni ; resp. ed.: Valentina Carchelan. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. 24 p. ; 20 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova i al Ageniei Suedeze pentru
Dezvoltare i Coop. 100 ex.
ISBN 978-9975-80-287-1.
[2009-1787].
364.013(036)

1894. Managementul de caz = : Ghidul asistentului


social : Aprob. prin Ordinul Min. Proteciei Sociale, Familiei i Copilului nr. 71 din 3 oct. 2008
/ OPM/EveryChild Moldova. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 30, [2] ; 32 p. :
tab. ; 20 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Pag. paral. Carte-valet (""). Apare cu
sprijinul financ. al DFID/SIDA. 1500 ex.
ISBN 978-9975-106-46-7.
[2009-1956].
364.62(036)=134.1=161.1

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie

1895. Manual de pedagogie : [pentru uzul studenilor] / Lidia Stupacenco, Elena


Zolotariov, Maria Mihailov [et al.] ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli, Fac. Pedagogie,
Psihologie i Asisten Social, Catedra Pedagogie, nv. primar i educaie prec. Bli :
Presa univ. blean, 2008. 21 cm. ISBN 978-9975-931-07-6. Tit. pe cop.: Pedagogie.
Vol. 1. 2008. 279, [1] p. : tab. Bibliogr.: p. 5 (20 tit.). 300 ex. ISBN 978-9975931-11-3. [2009-1947].
- - 1. Pedagogie.
37.01(075.8)

1896. Vol. 2. 2008. 171 p. 300 ex. ISBN 978-9975-931-12-0. [2009-1948].


- - 1. Pedagogie.
37.01(075.8)

1897. Vol. 3. 2008. 189 p. 300 ex. ISBN 978-9975-931-13-7. [2009-1949].


- - 1. Pedagogie.
37.01(075.8)

1898. "Modernizarea nvmntului preuniversitar i universitar n contextul i ntegrrii europene", conf. t. (2009 ; Chiinu). "Modernizarea nvmntului preuniversitar i universitar n contextul integrrii europene" : Materialele conf. t., Chiinu, noiemb.
2009 / com. org.: Laureniu Calmuchi, Petru Donoi, Petru Guzun. Ch. : Univ. de Stat din
Tiraspol, 2009. 343 p. : fig., tab. ; 21 cm.

27

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie. Texte: lb. rom., engl., fr., rus.
Bibliogr. la sfritul art. ISBN 978-9975-76-025-6. 130 p.
ISBN 978-9975-76-025-6.
[2009-1875].
- - 1. "Modernizarea nvmntului preuniversitar i universitar n contextul integrrii
europene" Conferin tiinific.
37.0:378.637.0(478-25)(082)=00

1899. Psihopedagogia integrrii / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Anatol Danii [et
al.] ; coord. t.: Doru-Vlad Popovici ; Inst. de tiine ale Educaiei. Ch. : "Universul" S,
2009. 173, [1] p. : scheme, tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 158-162. 1000 ex.
ISBN 978-9975-47-031-5.
[2009-2053].
- - 1. Psihopedagogie. 2. Pedagogie special.
37.015.3:376
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

1900. Axenti, Victor


Metodica predrii limbii i literaturii romne : (n gimnaziu i liceu) : Suport de curs /
Victor Axenti, Maria Verina ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Catedra
de Filologie Romn. Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr.
"Centrografic" SRL)]. 265 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 100 ex.
ISBN 978-9975-9683-9-3.
[2009-1863].
- - 1. Limba romn Metodica predrii. 2. Literatura romn Metodica predrii.
37.016:811.135.1:821.135.1.09

1901. Heinonen, Saija


Stratul de ozon : Ghid pentru profesori colilor medii / Saija Heinonen ; coord.:
Rajemdra M. Shende ; coord. inform.: James Curlin. Ch. : "Ericon" SRL, 2009. 73 p. : il.
color, tab. ; 30 cm.
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9805-2-4.
[2009-2046].
- - 1. Mediul nconjurtor Metodica predrii.
37.016.504.3.054(036)

1902. Minifirma colar : Ghid pentru profesori i consultani / Junior Achievement


Moldova ; trad. i red.: Elena Cartaleanu. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL).
40 p. : tab. ; 28 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-280-2.
28

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1782].
37.016.046:334
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar

1903. Rusuleac, Tatiana


EcoMatematic : educaie ecologic n probleme de matematic : cl. 1-4 / Tatiana
Rusuleac, Ludmila Ursu ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Lab. t. Ecoeducaie.
Ch. : UPS "Ion Creang", 2009 (Tipogr. "Garomond-Studio" SRL). 60 p. : fig., tab. ; 21 cm.
37 ex.
ISBN 978-9975-4031-9-1.
[2009-2025].
- - 1. Educaie ecologic. 2. Educaie matematic.
37.091:[51+502/504](075.2)

1904. Saranciuc-Gordea, Liliana


12 proiecte educative originale, realizabile i eficiente tehnologii educaionale moderne
: Ghid pentru nvtori : cl. 3-4 / Liliana Saranciuc-Gordea ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion
Creang" din Chiinu, Lab. t. Ecoeducaie. Ch. : UPS "Ion Creang", 2009 (Tipogr.
"Garomond-Studio" SRL). 105 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor. 37 ex.
ISBN 978-9975-4031-7-7.
[2009-2023].
- - 1. Educaie colar.
37.091:502(072)

1905. , . .
- . : . / . . . : Univ. de Stat
"Alecu Russo", 2009. 250, [1] p. : n. muz., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-931-53-3.
[2009-2052].
- - 1. Formarea profesional a profesorului de muzic (rus).
37.091.12(072)
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general

1906. Andrichi, Viorica


Metodologia managementului resurselor umane n instituia colar / Viorica Andrichi
; coord. t.: Bucun Nicolae ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de tiine ale Educaiei. Ch.
: Inst. de tiine ale Educaiei, 2009 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). 133 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 109-110 (51 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-64-178-4.
[2009-1755].
29

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

- - 1. Instituii colare Resurse umane Management.


373:331.101.262

1907. Cazacu, Tamara


Ghid de implementare a curriculumului educaiei copiilor de vrst timpurie i precolar n Republica Moldova : Lb. rom. pentru copiii alolingvi / Tamara Cazacu ; Centrul pentru
problemele Minoritilor. Ch. : "Vite-jesc" SRL, 2009. 35 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 35 (15 tit.). Apare cu sprijinul financ. al
org. intern. Cordaid.
Gratuit. [2009-1742].
- - 1. nvmnt precolar. 2. Limba romn pentru alolingvi.
373.2:811.135.1'243

1908. Cernauan, Mariana


Diminuarea insuccesului colar : Strategii didactice : Tez de master n pedagogie /
Mariana Cernauan ; conductor t.: Didina Rogojin ; Inst. de tiine ale Educaiei. Ch. :
"Tipogr. Reclama" SA, 2009. 79, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Rez.: lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 62-64 (60 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-105-31-6.
[2009-2041].
- - 1. nvmnt primar.
373.3:37.091

1909. Jelescu, Raisa


Dezvoltarea i adaptarea copiilor la grdini / Raisa Jelescu ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de tiine ale Educaiei. Ch. : Inst. de tiine ale Educaiei, 2009 (Tipogr.
"Print-Caro" SRL). 107 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 104-107 (60 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-9930-5-0.
[2009-1945].
- - 1. Copii la grdinie.
373.22

1910. ,
: ,
/ , , ;
. . : "Vite-jesc" SRL, 2009. 45, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Apare cu sprijinul financ. al org. intern. Cordaid.
Gratuit. [2009-1743].
- - 1. nvmnt precolar. 2. Limba bulgar pentru alolingvi.
373.2:811.163.2'243

1911. ,
30

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

i : i /
; . . : "Vite-jesc" SRL, 2009. 38 p. : tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Apare cu sprijinul financ. al org. intern. Cordaid.
Gratuit. [2009-1743].
- - 1. nvmnt precolar. 2. Limba ucrainean pentru alolingvi.
373.2:811.161.2'243

1912. : 10- "" / - . , "" ; .: . ., . ., . . [ .]. . : . - . , 2009 (Tipogr. "Valinex" SRL).


20 cm. ISSN 1857-4238. ISBN 978-9975-9628-0-3.
. 1. 2009. 125 p. 100 ex. ISBN 978-9975-9628-1-0. [2009-2021].
- - 1. "" .
373.6
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special

1913. Racu, Aurelia


Educaia incluziv : Ghid pentru cadrele didactice i manageriale / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Anatol Danii ; Inst. de tiine ale Educaiei. Ch. : "Universul" S, 2009.
150 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: 94-98. 3000 ex.
ISBN 978-9975-47-032-2.
[2009-2054].
- - 1. Educaie incluziv.
376
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare

Anale tiinifice ale Academiei "tefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al
Republicii Moldova. Vezi Nr 1824.
1914. Avornic, Gh.
Facultatea de Drept la 50 de ani : [a Univ. de Stat din Moldova] / Gh. Avornic, E. Aram, V. Coptile. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 463, [1] p. : fot., fot. color,
tab.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Lucr. reprezentative din activitatea t. a Fac. de
Drept: p. 120-133. 2000 ex.
ISBN 978-9975-78-768-0 (n cop. tare).
[2009-1812].
- - 1. Facultate de Drept a Universitii de Stat din Moldova.
378.4(478-25):340

1915. Dragan, Elena


31

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Facultatea Limbi i Literaturi Strine : [al Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli] : Ghidul
studentului / Elena Dragan, Eugenia Proiuc, Lidia Alexanchin ; Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bli. Bli : Presa univ. blean, 2009. 103, [1] p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. 100 ex.
ISBN 978-9975-50-008-1.
[2009-1950].
- - 1. Facultatea Limbi i Literaturi Strine al Universitii de Stat "Alecu Russo" din
Bli.
378:811'243

1916. "Experiena de cercetare component indispensabil a formrii de specialitate", conf. t. (4 ; 2008 ; Bli). Experiena de cercetare component indispensabil
a formrii de specialitate : Materialele Conf. t. a studenilor i masteranzilor, 30-31 oct.
2008, Bli : Ed. a 4-a / col. red. : Ion Gagim, Olga Procofiev, Olesea Nica [et al.]. Bli :
Presa univ. blean, 2008. 175, [1] p. ; 29 cm.
Antetit.: Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli. Texte: lb. rom., engl.,fr., rus. Rez.:
lb. rom., engl., fr., rus. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-931-15-1 (eronat).
[2009-1951].
- - 1. Experiena de cercetare component indispensabil a formrii de specialitate"
Conferin tiinific.
378(082)=00

1917. Foca-Semionov, Svetlana


nvarea academic independent i autoreglat : Suport Teoretic i Aplicaie Practic : Ghid pentru Studeni / Svetlana Foca-Semionov ; coord. t.: Vladimir Guu ; Univ. de
Stat din Moldova, Fac. de Psihologie i tiine ale Educaiei, Catedra tiine ale Educaiei,
Centrul de Cercet. t. [et al.]. Ch. : CEP USM, 2009. 285 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 200 ex.
ISBN 978-9975-70-901-9 (eronat).
[2009-1987].
- - 1. nvmnt academic.
378(075.8)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor

1918. Ghicitori / sel. concepie, pref. i ngrijire: Valentin Sngereanu Junior ; cop.:
Iurie i Sergiu Dumitracu. Ed. a 2-a, rev. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. 48 p. : il. ;
20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-52-065-2.
[2009-1831].
32

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Ghicitori.
398.6

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


1919. -,
: : 3 . / -,
, ; trad. din lb. rom.: Diana Cocodan. Ch. : Prut Internaional,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 93, [2] p. : il. ; 26 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-325-7.
[2009-1752].
5(075.2)

1920. -,
: : 4 . / -,
, ; trad. din lb. rom.: Diana Cocodan. Ch. : Prut Internaional,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 85, [3] p. : il. ; 26 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-69-360-8.
[2009-1753].
5(075.2)
502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor

1921. "Diversitatea, valorificarea raional i protecia lumii animale", simp. intern. (2009 ; Chiinu). "Diversitatea, valorificarea raional i protecia lumii animale" :
Simp. intern. consacrat cele de-a 70-a aniversri din ziua naterii prof. univ. Andrei
Munteanu / col. red.: Ion Todera (red. coord.), Laurenia Ungureanu, Livia Calestru. Ch. :
.E.-P. "tiina", 2009 (Tipogr. "Elena-VI" SRL). 303 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de tiine a Moldovei, Secia tiine Naturale i ale Vieii, Inst. de Zoologie. Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art.
ISBN 978-9975-67-611-3 (n cop. tare).
[2009-1959].
- - 1. "Diversitatea, valorificarea raional i protecia lumii animale" Simpozion internaional (rom., engl., rus).
502.74(082)=135.1=111=161.1

1922. Gnju, Stela


Activiti expereniale : tiine : cl. 2-4 / Stela Gnju ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion
Creang", Lab. t. Ecoeducaie. Ch. : UPS "Ion Creang", 2009 (Tipogr. "GaromondStudio" SRL). 105 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 101 (13 tit.). 37 ex.
ISBN 978-9975-4031-8-4.
[2009-2024].
33

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

- - 1. Activiti expereniale la tiine.


502(072)

1923. Iaco, Parascovia


Geografia mediului nconjurtor : Caietul elevului : cl. 12-a / Parascovia Iaco. Ch. :
"Valinex" SRL, 2009. 66, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 66 (10 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-68-124-7.
[2009-1738].
- - 1. Mediul nconjurtor Geografie.
502/504:911(075.3)

51 MATEMATIC
1924. Ursu, Ludmila
Matematic : Culegere de probleme i exerciii : cl. 1 / Ludmila Ursu. Ch. : Prut Internaional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 88 p. : il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-305-9.
[2009-1754].
51(075.2)
514 Geometrie

1925. ,
: 9 . / . Ch. : S. n., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 212 p. : fig. ; 24 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-810-6.
[2009-1799].
514.1(075.3)
515.1 Topologie

1926. , . .
: / . . ; . . -
. . . , . . : . . . ,
2009 (Tipogr. "Litera" SRL). 136 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 132-134 (53 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-9917-9-7.
[2009-1961].
- - 1. Spaii topologice (rus). 2. Topologie Spaii (rus).
515.1(075.8)
519.2 Probabilitate. Statistic matematic

1927. Hariton, Andrei


34

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Teoria probabilitilor i statistic matematic : (pentru studeni, profesori din licee i


colegii) / Andrei Hariton ; Univ. de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chiinu). Ch. : UST,
2009. 68 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 67 (10 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-76-022-5.
[2009-1739].
- - 1. Teoria probabilitilor. 2. Statistic matematic.
519.2(075)
519.8 Cercetri operaionale

1928. Solonari, Sergiu


Modele matematice : [pentru uzul studenilor] / Solonari Sergiu ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. de Urbanism i Arhitectur. Ch. : "Tehnica-Info" SRL, 2009 (Tipogr. "GEVI-S",
Iai). 46 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 46 (3 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-63-300-0.
[2009-1953].
- - 1. Modele matematice.
519.87(075.8)

1929. , . .
: .
. . / . . ; .: . . , . . , . . [ .] ;
. . , - . . . , . ,
. . : , 2009 (Tipogr. AM). 239, [1] p. : tab. ; 22
cm.
Texte: lb. engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. 150 ex.
ISBN 978-9975-62-267-7 (n cop. tare).
[2009-1964].
- - 1. Cercetri operaionale (engl., rus). 2. Programare matematic (engl., rus).
519.8=135.1=111

53 FIZIC
1930. Muinschi, V.
ndrumar de laborator la Fizic / V. Muinschi ; Univ. Liber Intern. din Rep. Moldova.
Ch. : ULIM, 2009. 295 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul lucr. 50 ex.
ISBN 978-9975-934-61-9 (eronat).
[2009-2051].
- - 1. Fizic.
53(076.5)

35

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009


531 Mecanic teoretic. Mecanica solidului i a corpurilor rigide

1931. Gamurari, Visarion


Culegere de probleme la mecanica teoretic / Visarion Gamurari, Cazbec Cabisov,
Alisa Curlicovshi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Fizic, Catedra Fizic Teoretic. Ch.
: CEP USM, 2009. 20 cm. ISBN 978-9975-70-889-0.
Pt. 1. Cinematica. 2009. 142 p. : fig. Bibliogr.: p. 3 (11 tit.). 50 ex. ISBN 9789975-70-890-6. [2009-1824].
- - 1. Mecanic teoretic. 2. Cinematica.
531.1(076.5)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


547 Chimie organic

1932. Cheptnaru, Constantin


Compendiu de lucrri practice i de laborator la chimia organic : (pentru studenii fa c.
Farmacie) / Constantin Cheptnaru, Ion anevoi, Natalia Bejenaru ; Univ. de Stat de
Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Chimie General. Ch. : CEP
"Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 347 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 343-344 (18 tit.). 120 ex.
ISBN 978-9975-915-93-9 (n cop. tare).
[2009-1817].
- - 1. Chimie organic.
547:615(076.5)

57 TIINE BIOLOGICE
1933. Biologie : Caietul elevului pentru cl. a 10-a / Oleg Botnaru, Maria Cotru, Eugenia Calac [et al.]. [Ed. a 2-a]. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
56 p. : fig., tab. ; 26 cm.
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-947-81-7.
[2009-1798].
57(075.3)

1934. Cergua, Ludmila


Biologia : n scheme i tabele : Suport pentru elevii de liceu i colegii / Ludmila
Cergua, Tudor Cozari, Aliona Bcu. Ch. : "Valinex" SRL, 2009. 170 p. : scheme, tab. ;
26 cm.
Bibliogr.: p. 170 (25 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-68-129-2.
[2009-1833].
- - 1. Biologie.
57(075.3)
36

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1935. gana, Odetta


Teste de biologie / Odetta gana. Ch. : AGEPI, 2009. 126 p. : fig., tab. ; 29 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-911-23-8.
[2009-2042].
- - 1. Biologie Teste.
57(079)
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie

1936. Extinderea UE i protecia mediului : Schimbri instituionale i politici de mediu n Europa Central i de Est / coord.: JoAnn Carmin, Stacy VanDeveer ; trad.: Nicoleta
Toma. Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 328 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Europa:
prezent i viitor).
Tit. orig.: EU Enlargement and the Environment. Institutional Change and Environmental Policy in Central and Eastern Europe. Bibliogr. la sfritul art. Ind.: p. 317-328.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova. 750 ex.
ISBN 978-9975-61-543-3.
[2009-1809].
- - 1. Protecia mediului. 2. Politici de mediu.
574:[339.924+327](4)

1937. " . . ",


. .-. . (3 ; 2009 ; ). : 3 . .-.
., 22-23 . 2009 ., / .: . ., . ., .
. [ .] ; . .: . . , . . , . . [ .]. : . . - . . . , 2009. 255, [1] p. : fig., tab. ; 29 cm.
80- .
Antetit.: . - . . , . . -
. . . , .-. ., .-. - . . [ .].
Texte: lb. engl., rus. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. 200 ex.
ISBN 978-9975-4062-0-8.
[2009-1970].
- - 1.
- .
574.2/-9:[502.6/-7+504.3/-7](082)=161.1=111
577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic

1938. Grigorcea, Pavel


Biochimie : Compendiu, lucr. de lab., teste / Pavel Grigorcea, Aliona Glijin, Ala
Cherdivar ; red. t.: Veaceslav Reva ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie i

37

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Pedologie, Catedra Biologie Vegetal. Ch. : CEP USM, 2009. 75, [1] p. : fig., tab. ; 21 x
30 cm.
Bibliogr.: p. 76 (22 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-70-897-5.
[2009-1826].
- - 1. Biochimie.
577.1(075)

58 BOTANIC
Culegere de acte normative n domeniul proprietii industriale. Vezi Nr 1882.

59 ZOOLOGIE
1939. Pelin, Ana
Zoologia nevertebratelor : Lucr. practice : (Spec. Biologie, biologie i chimie, ecologie, chimie i biologie, geografie i biologie) / Ana Pelin, Viorica Coad, Natalia Tulbure ;
Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Biologie animal. Ch. : S. n., 2009 [Tipogr. UPS "I.
Creang"]. 21 cm. ISBN 978-9975-9859-7-0.
Fasc. 3 : Subregnul metazoa. 2009. 100 p. : fig. Bibliogr.: 99-100 (22 tit.). 200
ex. ISBN 978-9975-46-040-8. [2009-2044].
- - 1. Zoologia nevertebratelor.
592(076.5)

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
612 Fiziologie. Fiziologie comparat

1940. Holban, Ala


Sistemul cardiovascular la copii: particulariti morfo-fiziologice, semiologie i metode
de examinare : (Recomandare metodic) / Ala Holban, Ninel Revenco, Lilia Romanciuc ;
Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP "Medicin",
2009. 39, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 35 (8 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-915-85-4.
[2009-1849].
- - 1. Sistemul cardiovascular la copii.
612.1-053.2:616.1-053.2(076.5)

1941. Saulea, Aurel


Gerontologie / Aurel Saulea. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
335 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 331-333 (33 tit.). 300 ex.
38

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-947-61-9.
[2009-1816].
- - 1. Gerontologie.
612.68
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

1942. CMP [Centrul de Medicin Preventiv] Chiinu : trecut, prezent i viitor =


: , : 65 [de ani] / Min. Sntii, Centrul de Medicin Preventiv municipal Chiinu ; col. red.: Vasile Gutiuc, Eudochia Tcaci, Nicolae
Furtun [et al.] ; trad. Paulina Postoronc. Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. 166 p. : fot.
color ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Bibliogr.: p. 164 (7 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-9941-2-5.
[2009-1983].
- - 1. Centrul de Medicin Preventiv municipal Chiinu (rom., rus).
614.88(478-25)(082)=135.1=161.1

1943. "CMP Chiinu : trecut, prezent i viitor", conf. t. practic (2009 ; Chiinu). Materialele conferinei tiinifico-practice cu participare internaional "CMP [Centrul
de Medicin Preventiv] Chiinu : trecut, prezent i viitor", 23 oct. 2009 / col. red.: Iurie
Pnzaru (red.-ef), Eudochia Tcaci, Vasile Gutiuc [et al.]. Ch. : S. n., 2009 ("Tipogr.Sirius" SRL). 272 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Antetit.: Min. Sntii, Serviciul Sanitaro-Epidemiologice de Stat al Municipiului
Chiinu. Texte: lb. rom., rus. Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. la sfritul art. 200 ex.
ISBN 978-9975-9941-4-9.
[2009-1984].
- - 1. "CMP [Centrul de Medicin Preventiv] Chiinu : trecut, prezent i viitor"
Conferin tiinifico-practic (rom., rus).
614.88(478-25)(082)=135.1=161.1

1944. Cotelea, Adrian


Epidemiologia n situaii excepionale : Manual / Adrian Cotelea, Viorel Priscaru ; sub
red. Viorel Priscaru ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Epidemiologie. Ch. : CEP "Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 215, [1] p. :
fig., tab. ; 21 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-915-73-1 (n cop. tare).
[2009-1814].
- - 1. Epidemiologie.
614.8:616.9(075.8)

39

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009


616 Patologie. Medicin clinic

1945. Crivceanschii, Lev D.


Urgene medicale : Ghid practic / Lev D. Crivceanschii. Ed. a 2-a, rev. i compl.
Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. AM). 509, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 505-509 (79 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-62-266-0.
[2009-1963].
- - 1. Medicin de urgen.
616-083.98(075)

1946. Evaluarea paraclinic n pediatrie : ndrumar practic / Valentin urea, Ludmila


Bologa, Galina Eanu [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu".
Ch. : "Premier Pres" SRL, 2009. 120 p. : fig., tab., [10] p. fig. color ; 21 cm.
Aut. sunt indicai la p. 3. Bibliogr.: p. 120 (37 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-4063-0-7.
[2009-1960].
- - 1. Pediatrie Evaluare paraclinic.
616-053.2(036)
616.1/.9 Patologie special
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

1947. Scripnic, Vitalie


Sistemul cardiovascular i capacitile adaptive ale organismului uman odat cu naintarea n vrst / Vitalie Scripnic. Ch. : Pontos, 2008 (Tipogr. "Reclama" SA). 168 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 154-168 (181 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-72-257-5.
[2009-2018].
- - 1. Sistem cardiovascular. 2. Influena vrstei asupra proceselor fiziologice.
616.1:612.66/.67
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular

1948. Compendiu de reumatologie = / col. de aut.


Liliana Groppa, Lealea Chiaburu, Alexandru Izvoreanu [et al.] ; sub red.: Liliana Groppa.
Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. 152 ; 152 p. : fig., tab., [12] p. fot. color ; 31 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Pag. paral. Carte-valet (""). Apare cu
sprijinul financ. al Reprezentanei din Rep. Moldova "Hoffmann La-Roche Ltd". 600 ex.
ISBN 978-9975-9941-1-8 (n cop. tare).
[2009-1982].
- - 1. Reumatologie.
616.72-002.77(075)=135.1=161.1

40

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase

1949. Prevenirea HIV/ SIDA/ ITS n cadrul serviciilor purttoare de uniform : Curriculum-ul i Ghidul profesorului pentru inst. de nv. sup. / Min. Aprrii al Rep. Moldova,
Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova ; elab.: Maria Vrnceanu, Lucia Prn ; grupul
consultativ: Tudor Bezer, Ion Codreanu, Sergiu Soroceanu [et al.]. Ch. : S. n., 2009
(Tipogr. "Magna-Princeps" SRL). 75 p. : tab. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 74-75 (28 tit.). Apare cu sprijinul financ. al UNDP Moldova. 50 ex.
ISBN 978-9975-9881-7-9.
[2009-1870].
- - 1. HIV/SIDA/ITS.
616.98:578.828-HIV(073.8)(072)

1950. Prevenirea HIV/ SIDA/ ITS n cadrul serviciilor purttoare de uniform : Ghidul
studentului pentru inst. de nv. sup. / PNUD Moldova ; text: Maria Vrnceanu, Lucia
Prn. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Magna-Princeps" SRL). 44 p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 44 (21 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Guvernului Austriei. 250 ex.
ISBN 978-9975-9881-8-6.
[2009-1871].
- - 1. HIV/SIDA/ITS.
616.98:578.828-HIV(036)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale

1951. Chirurgie : curs selectiv / col. de aut.: Vladimir Hotineanu, Vasile Jovmir, Anatol Ciubotaru [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. :
CEP "Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 847 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 200 ex.
ISBN 978-9975-915-69-4 (n cop. tare).
[2009-1852].
- - 1. Chirurgie.
617.5(075.8)
617.7 Oftalmologie. Tulburri i tratamente la ochi

1952. Paduca, Ala


Noiuni de oftalmologie practic : Recomandare metodic / Ala Paduca, Angela
Corduneanu, Eugen Bendelic ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu", Catedra Oftalmologie. Ch. : CEP "Medicina", 2009. 36 p. : fig., fot., tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 36 (4 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-915-97-7.
[2009-1851].
- - 1. Oftalmologie practic.
41

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009


617.7(075.8)

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


629 Tehnica mijloacelor de transport
629.5 Tehnic naval. Ambarcaiuni, nave. Construcie de brci i de nave

1953. ,
: . . / . Ch. : Arc,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 87 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 85-86 (30 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-61-544-0.
[2009-1765].
- - 1. Tehnic naval Republica Moldova (rus).
629.5(478)(091)

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR.


EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
631/638 Agricultur

631 Agricultur n general

1954. "Moldagrotech" ; "Farmer", expoz. intern. specializate (17 ; 12 ; 2009 ;


Chiinu). Expoziiile internaionale specializate "Moldagrotech", ed. a 17-a ; "Farmer", ed.
a 12-a, 21-25.10.2009 : Cat. ofic. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 130, [6]
p. : il. color ; 29 cm.
Antetit.: Centrul Intern. de Expoziii "Moldexpo" SA, Min. Agriculturii i Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Federaia Na. a Fermierilor din Moldova [et al.]. Text paral.: lb.
rom., engl., rus. Apare cu sprijinul Min. Econ. al Rep. Moldova.
[2009-1887].
- - 1. "Moldagrotech" Expoziie internaional (rom., engl., rus). 2. "Farmer" Expoziie internaional (rom., engl., rus).
631:069.9=135.1=111=161.1

65 CONDUCERE I ORGANIZARE N INDUSTRIE, COMER I COMUNICAII


656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei

1955. tirbu, I. G.
Tehnologii logistice n organizarea transportului auto de mrfuri : Ghidul tehnicianului
n transport auto / I. G. tirbu ; Colegiul de Transporturi din Chiinu, Catedra Econ. i Management. Ch. : "Moldpres" AS, 2009. 159 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 158-159 (21 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-9982-4-6.
[2009-2031].
42

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Transport auto Tehnologii logistice.


656.025.4(072)
656.1 Transport rutier

1956. , . .
: . / . . , . . ,
. . ; . - , . ,
. . . : , 2009. 20 cm. ISBN 9789975-45-079-9.
. 4 : . 2009. 102 p. : fig., tab. Bibliogr.: p. 99 (7
tit.). 100 ex. ISBN 978-9975-45-117-8. [2009-1971].
- - 1. Transport rutier Resurse umane Management (rus).
656.1:005(075.8)
657 Contabilitate

1957. Dolghi, Cristina


Particulariti ale contabilitii n activitatea de asigurri : [pentru uzul studenilor] / Cristina Dolghi. Ch. : "Somersbi" SRL, 2009. 166 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 125-127. 200 ex.
ISBN 978-9975-9961-5-0.
[2009-1853].
- - 1. Contabilitate. 2. Asigurri.
657.1:368(075.8)

1958. Grigoroi, Lilia


Ghid de contabilitate a ntreprinderii / Lilia Grigoroi, Aliona Brc. Ch. : ASEM, 2009.
152 p. : fig., tab. ; 29 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-75-476-7.
[2009-1845].
- - 1. Contabilitate. 2. ntreprinderi.
657(036)

1959. Rusu, D.
Gnralits sur la comptabilit : [pentru uzul studenilor] / D. Rusu, I. Corduneanu ;
Acad. D'Etudes Econ. de Moldavie, Chaire de Langues Modernes Appliques. Ch. :
ASEM, 2009. 223 p. : fig., tab. ; 20 cm.
n red. aut. Bibliogr.: p. 223 (16 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-75-468-2.
[2009-1835].
- - 1. Contabilitate (fr.)
657(075.8)

1960. , . .
43

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

: ( , ) / . . ; . . . . . . :
"Inversia-Dub" I, 2009. 254, [3] p. : tab. ; 21 cm.
Tit. pe cop.: . 100 ex.
ISBN 978-9975-9601-4-4.
[2009-1757].
- - 1. Evidena contabil n Republica Moldova (rus).
657(478)(075)

1961. - . . 5-, . . . :
"Vivar-Editor-Com" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 661 p. : tab. ; 29 cm.
Tit. paral., text parial paral.: rom., rus. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9932-0-3.
[2009-1808].
- - 1. Contabilitate (rus). 2. Eviden contabil (rus).
657.01(036)

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane i rurale n general

1962. : [] / .. ; .-.: , , [
.] ; .: . . ; " ", . - . . . :
"Valinex" SRL, 2009. 77, [3] p. : fot. color ; 31 cm.
Bibliogr.: p. 76. 500 ex.
ISBN 978-9975-68-128-5 (n cop. tare).
[2009-2020].
- - 1. Monumente de istorie i cultur rus n Moldova.
719(081.12)

72 ARHITECTUR
Trifan, Clina. Aleea clasicilor. Vezi Nr 2020.
1963. arlung, Antip
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din parohia Redi-Cerenov raionul Soroca /
Antip arlung ; foto: Antip arlunga. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. 28 p. : fot.,
fot. color ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28 (13 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-52-061-4.
44

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1829].
- - 1. Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din parohia Redi-Cerenov Raionul
Soroca Republica Moldova.
726.54(478-22):271
741/744 Desen

1964. Postolache, Gheorghe


Artiom Daghi plastic artist cari-ca-turist : Din viaa i activitatea artistului plastic / text:
Gheorghe Postolache. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. 84, [1] p. : des., il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-922-63-0.
[2009-1761].
- - 1. Daghi, Artiom, 1939-, artist plastic.
741.5.071.1

78 MUZIC
1965. Anton, Pavel
mpria visului : Cntece pe versurile elevilor din Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu"
Chiinu / Pavel Anton ; notogr.: Roman Romanciuc ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. :
Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo M. A." S). 82 p. : fot., n. muz. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-077-6.
ISMN 979-0-3480-0076-3.
[2009-1855].
- - 1. Cntece. 2. Versuri melodice.
784.12

1966. Anton, Pavel


Romane pe versurile lui Mihai Eminescu i Veronica Micle / Pavel Anton ; notogr.:
Roman Romanciuc, Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos, 2009
(Tipogr. "Dinamo M. A." S). 70 p. : n. muz. ; 21 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-081-3.
ISMN 979-0-3480-0078-7.
[2009-1856].
- - 1. Romane. 2. Versuri melodice.
78:821.135.1-14

1967. Ciolac, Nicolae


Piese pentru pian / Nicolae Ciolac. Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" S). 65,
[2] p. : n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-085-1.
45

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

ISMN 979-0-3480-0081-7.
[2009-2047].
- - 1. Muzic pentru pian.
786.2

1968. Transcrieri pentru pian = / sel. i ngrijire Irina


Stolear ; notogr.: Roman Roamnciuc, Gabriel Andronic ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. :
Pontos, 2009 (Tipogr. "Dinamo" SA). 43 p. : fot., n. muz. ; 29 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. 100 ex.
ISBN 978-9975-51-074-5.
ISMN 979-0-3480-0074-9.
[2009-1736].
- - 1. Muzic pentru pian (rom., rus).
786.2=135.1=161.1

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Art scenic

1969. Jucov, Titus


Potecile unui regizor / Titus Jucov ; il.: Ion Puiu ; pref. i postf.: Pavel Proca. Ch. :
Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 127 p. : il., [96] p. fot., fot. color ; 21
cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-60-230-3 (n cop. tare).
[2009-1796].
- - 1. Teatru. 2. Regie.
792

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
1970. Balatu, Ludmila
Traducerea artistic i literatura comparat : (n baza experienei traductorilor din
Rep. Moldova) : Monogr. / Ludmila Balatu ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul. Cahul : [Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul], 2009 [(Tipogr. "Centrografic"
SRL)]. 152 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 128-135 (135 tit.) i la sfritul temelor. 100 ex.
ISBN 978-9975-4051-1-9.
[2009-1865].
- - 1. Literatur comparat. 2. Traducere artistic.
81'255(075.8)

46

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1971. "Parcours fminins. L'intellectuelle", colloque intern. (2009 ; Chiinu).


Parcours fminins. L'intellectuelle : En hommage Elena Prus : Colloque intern., Chiinu,
ULIM, 18 nov. 2009 / coord. t.: Pierre Morel ; consultani t.: Ion Manoli, Ana Guu. Ch. :
ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). 359 p. ; 24 cm. (Colecia "Parcours" ; Fascicula a 2a).
Antetit.: Univ. Libere Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice i Interculturale.
Texte: lb. rom., fr., engl., germ. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. Apare
cu sprijinul financ. al Univ. Liber Intern. din Moldova, Agence Univ. de la Francophonie,
Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual (AGEPI). 100 ex.
ISBN 978-9975-934-61-9.
[2009-2016].
- - 1. Parcours fminins. L'intellectuelle Colloque international.
80/81+929=00

1972. Prus, Elena


Po()etosfere i proiecii hermeneutice : [studiu] / Elena Prus ; Univ. Liber Intern. din
Moldova, Inst. de Cercet. Filologice i Interculturale. Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot"
SRL). 161 p. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-101-18-9.
[2009-2017].
- - 1. Limba francez. 2. Limba romn. 3. Hermeneutic.
801.73:[811.133.1+811.135.1]

1973. Universitatea Liber Intern. din Moldova. Symposia Masterandum et


Studentium : Materialele ses. t. din 29 apr. 2009 / Univ. Liber Intern. din Moldova ; dir.
publ. Andrei Galben. Ch. : ULIM, 2009. 20 cm.
Seria : Filologie / coord. t.: Elena Prus ; red. ed.: Andrei Bolfosu ; col. red.: Inga
Stoianov, Zinaida Radu, Zinaida Camenev [et al.]. 2009. 253 p. : fig. Texte: lb. rom.,
engl., fr., germ. Bibliogr. la sfritul art. 50 ex. ISBN 978-9975-934-84-8. [20092015].
- - 1. Symposia Masterandum et Studentium Sesiune tiinific. 2. Filologie.
80/81:378.4(478-25)(082)=00
811 Limbi individuale
811.111 Limba englez

1974. Cernenco, Elena


Banking : Thematic Unit : [pentru uzul studenilor] / Elena Cernenco, Inna Colenciuc ;
coord. Olga Dimo ; Free Intern. Univ. of Moldova, Chair of Applied Modern Languages.
Ch. : ULIM, 2009. 70 p. : fig., tab. ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-101-15-8.

47

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

[2009-2049].
- - 1. Limba englez Finane (engl.).
811.11:336.71(075.8)

1975. Stoyanova, Inga


The World of Beauty: English for Estheticians : [pentru uzul studenilor] / Inga Stoyanova ; Free Intern. Univ. of Moldova, Fac. of Foreign Languages and Sciences of Communication, Applied Foreign Languages Dep. Ch. : ULIM, 2009. 119, [1] p. : fig., tab. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 120 (24 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-101-14-1.
[2009-2048].
- - 1. Limba englez pentru cosmetologi (engl.).
811.111:687.55(075.8)

1976. Test your English / Cazacu Angela, Sajina Irina, Cheptene Valentina [et al.].
Ch. : Lyceum, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. ISBN 978-9975-939-06-5.
Pt. 1. 2009. 171 p. Bibliogr.: p. 170 (17 tit.). 1000 ex. ISBN 978-9975-93909-6. [2009-1813].
- - 1. Limba englez Teste (engl.).
811.111(079)
811.135.1 Limba romn

1977. Bahnaru, Vasile


Elemente de semasiologie romn / Vasile Bahnaru ; Acad. de tiine a Moldovei,
Inst. de Filologie. Ch. : .E.-P. "tiina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 285, [1] p. :
fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 266-286. 200 ex.
ISBN 978-9975-67-641-0.
[2009-1797].
- - 1. Limba romn Semasiologie.
811.135.1'37

1978. Clichici, Ludmila


Limba francez : (nivel intermediar / nivel avansat) : [pentru uzul studenilor] / Ludmila
Clichin, Eugenia Ziadeh ; coord. principal : Elena Muraru ; Inst. Na. al Justiiei. Ch. : "Elan
Inc" SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 205, [2] p. : tab. ; 24 cm. (Seria : Suporturi
de curs ; Cartea a 18-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Text parial: lb. rom. Bibliogr. la sfritul temelor. Apare cu sprijinul financ. al proiectului PNUD "Consolidarea capacitii instituionale a Inst. Na. al Justiiei". 300 ex.
ISBN 978-9975-66-140-9 (n cop. tare).
[2009-1841].
- - 1. Limba francez.
811.135.1(075.8)
48

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1979. Ghid de conversaie : romn-englez : Pentru turiti i oameni de afaceri / text:


Giania. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 103 p. ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-820-5.
[2009-1818].
- - 1. Ghid de conversaie romn-englez.
811.135.1-25:338.48=111

1980. Zbrcibab-Bogdan, Elena


Problema predicatului verbal compus cu semiauxiliare modale n limba romn actual
: Monografie / Elena Zbrcibab-Bogdan ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul. Ch. : CEP USM, 2009. 312 p. ; 21 cm.
Bibliogr la sfritul temelor. 200 ex.
ISBN 978-9975-914-10-9 (Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul).
[2009-1827].
- - 1. Limba romn Predicat verbal compus cu semiauxiliare modale.
811.135.1'367.332.7
811.161.1 Limba rus

1981. , . .
: () : ( . .
. ) : / . . . . : . ., 2009
(Tipogr. "Alina Scorohodova" I). 68, [1] p. ; 21 cm.
F. f. de tit. Bibliogr.: p. 67-68 (11 tit.) i n notele de subsol. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4061-1-6.
[2009-1962].
811.161.1(075)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale

1982. Mic dicionar de cuvinte i expresii celebre / conceput de Anton Bor ; Inst. de
Filologie al AM. Ch. : "T-Par" SRL, 2009. 214 p. ; 21 cm.
Ind. tematic: p. 205-214. 200 ex.
ISBN 978-9975-9959-8-6.
[2009-1828].
- - 1. Cuvinte i expresii celebre Dicionare.
821-84'374.82(100)
821.133.1 Literatur francez

1983. Morand, Paul

49

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Jurnal inutil / Paul Morand ; text stabilit i adnotat de Laurent i Vronique Boyer ; trad.
din fr. de Sorina Dnil ; cop.: Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.).
20 cm. (Colecia "Biblioteca deschis" / coord. de Dorin Onofrei). Tit. orig.: Journal inutile (1968-1972). ISBN 978-9975-79-606-4.
Vol. 1 : 1968-1972. 2009. 1019, [1] p. Bibliogr. n notele de subsol. 610 ex.
ISBN 978-9975-79-607-1 (n cop. tare i supracop.). [2009-1985].
- - 1. Literatur francez.
821.133.1-92 Morand
821.135.1 Literatur romn

1984. Foar, erban


Nu tiu alii cum sunt : Poeme btrneti / erban Foar ; cop.: Vitalie Coroban.
Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). 75, [1] p. ; 20 cm. (Colecia "Rotonda" / coord.
de Em. Galaicu-Pun).
610 ex.
ISBN 978-9975-79-605-7.
[2009-1878].
- - 1. Literatur romn Poeme.
821.135.1-14 Foar

1985. Hasdeu, Bogdan Petriceicu


Scrieri : n 16 vol. / Bogdan Petriceicu Hasdeu ; ed. ngrijit de Stancu Ilin i I. Oprian
; concepia graf.: Isai Crmu ; cop.: Romeo ve. Ch. : .E.-P. "tiina" : Bibl. Municipal
"B. P. Hasdeu", 2009 (Combinatul Poligr.). 22 cm. (Motenire). ISBN 978-9975-67396-9.
Vol. 4 : Studii i articole literare filosofice i culturale / text sel., st. introductiv, note i
comentarii de Stancu Ilin. 2009. 535 p. : il., n. muz. Note i comentarii: p. 507-532.
Bibliogr. n notele de subsol. 1000 ex. ISBN 978-9975-67-622-9 (n cop. tare). [20091966].
- - 1. Literatur romn Scrieri.
821.135.1-9 Hasdeu

1986. Ivnescu, Mircea


Poesii alese / Mircea Ivnescu ; cop. i concepia graf.: Andrei Ichim. Ch. : .E.-P.
"tiina", 2009 (Combinatul Poligr.). 126, [1] p. ; 20 cm. (Colecia Antologia unui autor).
1000 ex.
ISBN 978-9975-67-631-1.
[2009-1769].
- - 1. Literatur romn Poezie.
821.135.1-1 Ivnescu

1987. n jurul bradului : poezii pentru copii cu ocazia srbtorilor de iarn / alct. de
Arina Ursache ; prez. graf.: Alexei Gurschii. Ch. : "Silvius Libris" SRL ("Sica & V" SRL),
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 48 p. : des. ; 28 cm. Cuprins: Iarn, bine ai venit!:
50

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Iarna ; Miezul iernii / Vasile Alecsandri. Iarna Blajin / Tudor Arghezi. Iarna / Ion Luca
Caragiale. Iarna ; Iarna / Virgil Carianopol. Noapte de iarn ; Baba iarn ntr-n sat / Otilia
Cazimir. Iarna ; Iarna pe uli / George Cobuc. Ninge ; Vine iarna ; Lupta de iarn / Liviu
Deleanu. Februarie / Petre Ghelmez. Poveste de iarn ; Rde iarna ; Iarna ; Vis de iarn /
Tincua Horonceanu Bernevic. Iarna / Elisaveta Novac. Iarna / Tiberiu Jugnaru. Iarna /
Nicolae Labi. Iarna / Ion Pillat. Iarna / Natalia Poa. Pregtiri pentru iarn / Passionaria
Stoicescu. Darurile iernii / Irimie Stru. Noapte de iarn (fragment) / George Toprceanu.
Alba iarn dunrean / Franois Villon. Iarna / Virginia Anitescu. Geril / Efim Tarlapan.
Vine Iarna / Victor Pnzaru. Iarna / Demostene Botez. Nine, ninge, ninge: Fulgii / Ion Barbu. Fulgul de zpad / C. Rade. Cciulia alb / Nina Cassian. Ninsoarea / Otilia Cazimir.
Zpada / T. Constantinescu. Fulgul de nea / Elia David. Prima zpad / Tincua
Horonceanu Bernevic. Fulgul / Nicolae Labi. Fulg de zpad / Dumitru Mazilu. Poveste cu
un fulg / Ivo Muncian. n ara zpezilor: Viscolul ; Gerul / Vasile Alecsandri. Omul de zpad ; Sania / Virgil Carianopol. Poveste de omt / Otilia Cazimir. La cules nmei / Elia David.
Mesteacnul / Serghei Esenin. ara zpezilor ; Vrbiua ; Clopoelul fermecat / Tincua
Horonceanu Bernevic. Omul de zpad / Iustian Sebastian. Anul Nou / Vasile Militaru. Omul
de zpad / Rusalim Murean. n seara de crciun: Bradul / Vasile Alecsandri. Naterea
mntuitorului / Ion Creang. Mo ajun / Teodor Duescu-Duu. De ajunul Crciunui / Elena
Farago. Crciunul copiilor / Octavian Goga. Bradul / Bogdan Petriceicu Hasdeu. Brduul /
Tincua Horonceanu Bernevic. Brduul / Nicolae Nasta. Brad de munte / Ion Gheroghi.
Brdul de Crciun. Mag btrn din vremuri bune: Uite, vine Mo Crciun ; La drum ; Mo
Crciun / Otilia Cazimir. Omul Crciunului / George Cobuc. Mo Crciun / T. Delacrainici.
Mo Crciun / Mircea Dem. Rdulescu. Tristeea lui Mo Crciun / Elia David. Scrisoare lui
Mo Crciun / Elena Farago. Mo Crciun / Octavian Goga. Mo Crciun / Radu Gyr. Bilet
pentru Mo Crciun ; Darul lui Mo Crciun ; Mo Crciun vine-n pdure ; Noaptea lui Mo
Crciun ; Spiriduul ; Scrisoare ctre Mo Crciun / Tincua Horonceanu Bernevic. Scrisoarea unui copil ctre Mo Crciun / G. Psulescu-Orlea. Moul cel cu daruri / Natalia Poa.
Omul de zpad ; Sniua. E vremea colindelor: Colindtorii / George Cobuc ; Magii ; n
ara de peste veac / Nichifor Crainic. Colinde, colinde / Mihai Eminescu. Colind ceresc /
Radu Gyr. Colindul copiilor / Tincua Horonceanu Bernevic. Colind de Crciun / Victor Potra.
Cu steaua / Mo Grigore Sftosul. Colind / Passionaria Stoicescu. Leru-i velerim / Ion
Hadrc. Colind ; Pluguorul.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-17-4.
[2009-2034].
- - 1. Literatur romn Poezie. 2. Literatur romn din Republica Moldova
Poezie.
821.135.1-14+821.135.1(478)-14
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

1988. Anul Nou la u bate : Scenete de iarn pentru copii ale scriitorilor romni din
Basarabia / ed.: Silvia Ursache ; prez. graf.: Estela Rileanu. Ch. : "Silvius Libris" SRL
51

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

("Sica & V" SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 79, [1] p. : des. ; 28 cm. Cuprins:
Mo Crciun i scoate barba / Liviu Deleanu. Nedumeririle lui Tndal n prima zi a Anului
Nou / Iulian Filip. Piticii / Vitalie Filip. Mo Crciun i Talpa Iadului / Lidia Hlib. Toiagul lui
Mo Crciun / tefan Melnic. Palma fermecat / Valentin Roca. ururica / Nicolae Rusu.
Fragment din piesa "Aceast copilrie ndeprtat" / Serafim Saca. O ntmplare de Anul
Nou ; Creterea n pdure un brad / Titus tirbu.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-16-7.
[2009-2033].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Scenete pentru copii.
821.135.1(478)-254

1989. Babansky, Valeriu


Mojud : [roman] / Valeriu Babansky. Ch. : "Magna-Princeps" SRL, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 356 p. ; 13 x 17 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-78-821-2 (n cop. tare).
[2009-1803].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane.
821.135.1(478)-311.6 Babansky

1990. Blu, Dumitru


Sensul circumferinei : [versuri] / Dumitru Blu. Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 104, [4] p. ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-079-0.
[2009-2037].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-14 Blua

1991. Chiriac, Teo


Monstrul Sacru : (Scrile lui Teo) : [versuri] / Teo Chiriac ; cop. i concepie graf.: Mihai Bacinschi. Ch. : Arc, 2009 (Combinatul Poligr.). 94, [2] p. : il. ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-61-546-4.
[2009-1880].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-14 Chiriac

1992. Fabian, Nicolae


Tainele nescrise ale Bibliei : Fulguraii mistice : [aforisme] / Nicolae Fabian ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Grafema-Libris" SRL). 133, [2] p.,
[10] p. fot. ; 20 cm.
500 ex.
52

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-51-023-3.
[2009-1832].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Aforisme.
821.135.1(478)-84 Fabian

1993. Galaicu-Pun, Emilian


Arme gritoare : Poeme / Emilian Galaicu-Pun ; cop.: Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). 87, [1] p. ; 21 cm. (Colecia "Rotonda" / coord. de Em.
Galaicu-Pun).
610 ex.
ISBN 978-9975-79-603-3.
[2009-1877].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poeme.
821.135.1(478)-1 Galaicu-Pun

1994. Iosipoi, Petru


Am rs : [versuri umoristice] / Petru Iosipoi ; sel.: Efim Bivol. Ch. : "Grafic-Design"
SRL, 2009. 80 p. ; 11 x 19 cm.
Tit. pe cop.: Am rs i punctum. 500 ex.
ISBN 978-9975-4049-2-1.
[2009-1763].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Umor (rus).
821.135.1(478)-7 Iosipoi

n jurul bradului. Vezi Nr 1987.


1995. Popovici, Lia
Liricul polen : [versuri] / Lia Popovici ; concepie graf.: Dorian Conea. Ch. : "MagnaPrinceps" SRL, 2009. 111 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9881-9-3.
[2009-1941].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Popovici

1996. Russu, Veaceslav


Papyruss : [versuri] / Veaceslav Russu ; cop.: Veaceslav Popescu. Ch. : "Moldpres"
AS, 2009. 52 p. ; 11 x 17 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9982-6-0.
[2009-2032].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Russu
821.161.1 Literatur rus
53

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

1997. ,
(1998-2007) / ; coc. . . . . :
"Preprintiva" SRL, 2009. 336 p. : fot. color, tab. ; 21 cm.
1998-2007 , . : p. 267-279 (232 tit.).
Bibliogr.: p. 280-286 (69 tit.), la sfritul art. i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-9732-7-4 (n cop. tare).
[2009-2030].
- - 1. Literatur rus Publicistic.
821.161.1-94+94(092)
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

1998. ,
: / . . : "Inversia-Dub" I, 2009.
126, [4] p. ; 21 cm.
. . . 100 ex.
ISBN 978-9975-9601-7-5.
[2009-2035].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1

1999. ,
: [] / ; . .
: . ., 2009 (Tipogr. "Corolpoligraf" ("Coroleac Alexandra" I). 162, [1] p. : il. ; 21
cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9733-1-1.
[2009-1848].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1

2000. (),
, / () ; . . . :
"Garomond-Studio" SRL, 2009. 60 p. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4031-6-0.
[2009-1794].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie Traduceri (rus).
821.161.1(478)-14

2001. ,
: (, , ) / . . : "Inversia-Dub"
I, 2009. 94, [6] p. : il. ; 20 cm.
120 ex.
ISBN 978-9975-9601-6-8.
54

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1758].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1

2002. ,
: . : , , , , / . . :
"Inversia-Dub" I, 2009. 238 p. : il. ; 20 cm.
. . . 150 ex.
ISBN 978-9975-9601-5-1.
[2009-1756].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Povestiri Poezie (rus).
821.161.1(478)-34

2003. ,
: [] / . . : "PrintCaro" SRL, 2009. 111 p. : fot., il. color, [1] f. portr. ; 10 x 14 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9930-3-6.
[2009-1821].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-1

2004. ,
: . / ; .: . . : . .,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 214 p. ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-817-5 (n cop. tare).
[2009-1800].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Poezie (rus).
821.161.1(478)-14
82/821-93 Literatur artistic pentru copii
821-93 Literatur pentru copii
821.135.1(478)-93 Literatur romn din Republica Moldova

2005. Agachi, tefan


apte duminici : Versuri pentru copii / tefan Agachi ; cuv. nainte: Manole Neagu ; il.:
tefan Agachi ; cop.: Petru Gheoi. Ch. : Pontos, 2009 (Tipogr. "Serebia" SRL). 59, [1] p.
: il. color ; 29 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-080-6.
[2009-2009].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Agachi
55

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

2006. Beleaga, Vladimir


Dirimaga : [povestiri pentru copii] / Vladimir Beleaga ; il. de Olga Cazacu. Ch. : Prut
Internaional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-399-8.
[2009-1747].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Povestiri.
821.135.1(478)-93 Beleaga

2007. Copilul cu chip de nger : [culeg. de versuri, povestiri] / [sel.] Valentina


Moneaga-Mitrofan ; cop.: Tatiana Varvariuc ; des. de Vldu Moneagu-Mataler i Lidia
Ungureanu. Ch. : Dragodor, 2009 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 118 p., [34] p. : fot., fot., il.,
il. color ; 22 cm.
150 ex.
ISBN 978-9975-9921-2-1.
[2009-1939].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93

2008. Filip, Iulian


Rochia lene : [versuri pentru copii] / Iulian Filip ; il. de Lilia Popa. Ch. : Prut Internaional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-385-1.
[2009-1748].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Filip

2009. Hadrc, Ion


Gruncioare de lumin : Basme zmeieplasme / Ion Hadrc ; il. de Lilia Popa. Ch. :
Prut Internaional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Central"). 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-405-6.
[2009-1745].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Basme.
821.135.1(478)-93 Hadrc

2010. Hadrc, Ion


Ionu cel Nou-Nou : [versuri pentru copii] / Ion Hadrc ; sel.: Vasile Romanciuc ; il. de
Tatiana Cemis. Ch. : Prut Internaional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 31, [1] p. : il.
color ; 28 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-69-285-4.
[2009-1751].
56

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.


821.135.1(478)-93 Hadrc

2011. Romanciuc, Vasile


De ce plnge clovnul? : [versuri pentru copii] / Vasile Romanciuc ; il. de Victoria Ra.
Ch. : Prut Internaional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-404-9.
[2009-1746].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Romanciuc

2012. Roca, Valentin


Cte sunt pe lumea asta : [versuri pentru copii] / Valentin Roca ; sel.: Arcadie
Suceveanu ; il. de Olga Cazacu. Ch. : Prut Internaional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
31, [1] p. : il. color ; 28 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-69-384-4.
[2009-1749].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Roca

2013. Tomescu, Taviana


Alfabetul calitilor umane : [versuri, povestiri] / Taviana Tomescu ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 37, [3] p. : il. color ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-51-065-3.
[2009-2040].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Tomescu

2014. Trandafir, Olga


Carte-cadou : pentru viitorii cavaleri i viitoarele domnie : [povestiri] / Olga Trandafir.
Ch. : "Serebia" SRL, 2009. [16] p. : il. color ; 30 cm. (Cartea visurilor mele).
5000 ex.
ISBN 978-9975-4005-7-2.
[2009-2013].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Povestiri.
821.135.1(478)-93 Trandafir

2015. urcanu, Iano


Un elefant n vagonul-restaurant : [versuri pentru copii] / Iano urcanu , il. de Olga
Cazacu. Ch. : Prut Internaional, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 31, [1] p. : il. color ;
28 cm.
57

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

3000 ex.
ISBN 978-9975-69-378-3.
[2009-1750].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 urcanu
821.161.3-93 Literatur bielorus pentru copii

2016. Baba-Hrca : Poveste popular belorus / trad. din lb. rus de S. Ursache ;
pict. : O. Ramodin. [Ed. a 2-a]. Ch. : Silvius-Libris ("Sica & V" SRL), 2008 ("SibisGrafica" SRL). 6 p. : il. color. ; 29 cm. (Seria "Poveti de peste mri i ri" / concepia
ser. : S. Ursache).
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-103-46-6.
[2009-1882].
- - 1. Literatur bielorus Poveti.
821.161.3-93:398.2
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
821.135.1.09 Literatur romn

2017. Cimpoi, Mihai


Mari scriitori romni: medalioane literare / Mihai Cimpoi ; prez. graf.: Iurie Oprea. Ed.
a 3-a, reactualizat. Ch. : "Silvius Libris" SRL (Sica & V SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 168 p. : il., [1] f. portr., [32] p. fot. ; 20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-13-6.
[2009-1804].
- - 1. Literatur romn Critic i interpretare.
821.135.1.09+821.135.1(478).09(092)

2018. Idem n lb. rus : : /


. . .: , . Ch. : "Silvius Libris" SRL (Sica & V
SRL), 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 184 p. : il., [1] f. portr., [32] p. fot. ; 20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-107-14-3.
[2009-1805].
- - 1. Literatur romn Critic i interpretare (rus).
821.135.1.09+821.135.1(478).09(092)

2019. imonca, Ovidiu


Pot s v mai enervez cu ceva? : Interviuri ntre vehemen i emoie / Ovidiu imonca
; cop.: Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2009 (Combinatul Poligr.). 420, [3] p. ; 20 cm.
(Colecia "Rotonda" / coord. de Em. Galaicu-Pun).
800 ex.
58

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-79-604-0.
[2009-1876].
- - 1. Literatur romn Critic i interpretare.
821.135.1.0-83

2020. Trifan, Clina


Aleea clasicilor / Clina Trifan ; cop., fot., prez. graf.: Mihai Bacinschi. Ch. : Arc, 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 86 p. : fot. ; 24 cm.
Bibliogr. la sfritul fiierelor biogr. 1500 ex.
ISBN 978-9975-61-541-9.
[2009-1811].
- - 1. Literatur romn Critic i interpretare. 2. Aleea clasicilor.
821.135.1.09+72(092)

2021. Voicu, Laura


Rezumate la Literatura Romn pentru BAC Dramaturgia / Laura Voicu. Ch. : TeoEducaional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Central"). 80 p. ; 10 x 13 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9715-3-9.
[2009-1942].
- - 1. Literatur romn Dramaturgie Critic i interpretare.
821.135.1.09:37.091

2022. Voicu, Laura


Rezumate la Literatura Romn pentru BAC Poezia / Laura Voicu. Ch. : TeoEducaional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Central"). 120 p. ; 10 x 13 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9715-4-6.
[2009-1943].
- - 1. Literatur romn Poezie Critic i interpretare.
821.135.1.09:37.091

2023. Voicu, Laura


Rezumate la Literatura Romn pentru BAC Proza / Laura Voicu. Ch. : TeoEducaional, 2009 (E.F.-P. "Tipogr. Central"). 184 p.
3000 ex.
ISBN 978-9975-9715-5-3.
[2009-1944].
- - 1. Literatur romn Proza Critic i interpretare.
821.135.1.09:37.091
821.135.1(478).09 Literatur romn din Republica Moldova

Cimpoi, Mihai. Mari scriitori romni: medalioane literare. Vezi Nr 2017.

59

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

, . : . Vezi
Nr 2018
821.163.2.09 Literatur bulgar

2024. ,
/ ; , . . . : SB, 2009 (Tipogr.
"-" SRL). 304 p. ; 20 cm.
Rez.: lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 297-303 i n note la sfritul cap. Ind. de nume:
p. 291-296. 200 ex.
ISBN 978-9975-9569-8-7.
[2009-2055].
- - 1. Literatur bulgar Critic i interpretare (bulg.).
821.163.2.09

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
2025. Muzeul Naional de Arheologie i Istorie a Moldovei. Sesiunea tiinific a
Muzeului Naional de Arheologie i Istorie a Moldovei (ed. a 19-a), 15-16 octombrie 2009 :
Rez. comunic. : Progr. / Muz. Na. de Arheologie i Istorie a Moldovei. Ch. : CEP USM,
2009. 77 p. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., rus. Bibliogr. n notele de subsol. F. f. de tit. 100 ex.
ISBN 978-9975-70-894-4.
[2009-1825].
- - 1. Muzeul Naional de Arheologie i Istorie a Moldovei.
902/904+94(478)(082)=135.1=161.1

908 Monografii ale localitilor


2026. Apostol, Anatolie
Leueni : [raionul] (Teleneti) : Pagini de ist. / Anatolie Apostol ; au contribuit: Vladimir
Hotineanu, Victor Savin, Valeriu Lazarenco [et al.]. Ch. : "Integritas" SRL, 2009 (Tipogr.
AM). 128 p. : fig., fot., fot. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 98-100 (47 tit.) i n note la sfritul cap. 500 ex.
ISBN 978-9975-4045-7-0.
[2009-1872].
- - 1. Leueni Sate Raionul Teleneti Republica Moldova Istorie.
908(478-21)

2027. Eremia, Anatol


Localitile Republicii Moldova : Ghid informativ doc. : ist.-geogr., administrativteritorial, normativ-ortografic / Anatol Eremia, Viorica Rileanu ; Acad. de tiine a Moldovei,
60

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Inst. de Filologie. Ch. : Litera ("Litera AVN" SRL), 2009 (Combinatul Poligr.). 255 p. : fig.,
h., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 245 (15 tit.).
ISBN 978-9975-74-064-7.
[2009-1967].
- - 1. Localitile Republicii Moldova Ghiduri.
908(478)

2028. Perciun, Ion


Saharna nc necunoscut / Ion Perciun. Rezina : S. n., 2009 ("Tipogr. Rezina" SA).
36 p. : fot., [2] p. fot. color ; 21 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9652-9-3.
[2009-2022].
- - 1. Saharna Sate Raionul Rezina Republica Moldova.
908(478-22)

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII


911 Geografie general. tiina factorilor geografici (Geografie sistematic). Geogr afie teoretic
2029. Iaco, Parascovia
Geografia fizic general : Caietul elevului : pentru cl. a 10-a a c. de cultur gen. i cl.
10-a de liceu / Parascovia Iaco. Ch. : "Valinex" SRL, 2009. 80 p. : h., tab. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-68-123-0.
[2009-1737].
- - 1. Geografie fizic.
911.3(075.3)

2030. Rocovan, Serafima


Geografia uman a Republicii Moldova : Caiet pentru elevi : cl. a 9-a / Serafima
Rocovan, Iurie Melnic. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2009. 144 p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 143 (17 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-922-65-4.
[2009-1762].
911.3(478)(075.3)

61

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fr ajutorul textului. Imagini.
Scheme. Diagrame. Cartograme. Hri. Atlase. Globuri
(ca reprezentare a cunotinelor geografice)
2031. Chiinu = : Schema turistic : Inform. valabil la data de 01.07.2005
/ "trih" SRL ; consultani : Mariana lapac, Dmitrii Ceban, Tamara Dodi [et al.] ; des.: Dina
Timofeeva. Ch. : "trih" SRL, [2009]. 1 f. mpturit n 12 p. : hart, reprod. fot. ; 24 x 14
cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus
ISBN 978-9975-9566-8-0.
[2009-1775].
- - 1. Orae Chiinu Moldova Hri turistice (rom., engl., rus).
912:338.48(478-25)=135.1=111=161.1

2032. Chiinu = : Schema turistic : Inform. valabil la data de 01.01.2008


/ "trih" SRL ; consultani : Mariana lapac, Olga Kojuhari, Igor Arnaut [et al.]. Ch. : "trih"
SRL, [2009]. 1 f. mpturit n 12 p. : hart, reprod. fot. ; 24 x 14 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus
ISBN 978-9975-9566-5-9.
[2009-1772].
- - 1. Orae Chiinu Moldova Hri turistice (rom., engl., rus).
912:338.48(478-25)=135.1=111=161.1

2033. Harta politic a lumii / consultant : Valeriu Botnaru ; red. cartograf : Maria
Mucilo ; red. denum. geografice : Anatol Eremia. Scara 1 : 40 000 000. Ch. : "Edit-Prest"
SRL, 2009 (Tipogr. Ed. "Universul"). 64 x 91 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-922-59-3.
[2009-1760].
Hotare de state, cu evidenierea denum. rilor, capitalelor i oraelor mari. mprirea
politic suprafeele nuanate.
912.43(100)(084.3-14)

2034. Republica Moldova : Harta turistic : Inform. valabil la data de 01.01.2004 /


"trih" SRL ; consultani : Mariana lapac, Svetlana Ghenciu. Ch. : "trih" SRL, [2009].
1 f. mpturit n 12 p. : hart, reprod. fot. ; 24 x 14 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus
ISBN 978-9975-9566-9-7.
[2009-1776].
- - 1. Orae Chiinu Moldova Hri turistice (rom., engl., rus).
912:338.48(478)=135.1=111=161.1

62

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2035. Rezina = : Schema turistic : Inform. valabil la data de 01.01.2003 /


"trih" SRL ; consultani: Eugen Bzgu, Alexandra Chindraciuc, Svetlana Ghenciu [et al.] ;
des. Artiom Kuci, Dina Timofeeva-Teriochina, Cristina Cazanji. Ch. : "trih" SRL,
[2009]. 1 f. mpturit n 12 p. : hart, reprod. fot. ; 24 x 14 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus.
ISBN 978-9975-9566-6-6.
[2009-1773].
- - 1. Orae Rezina Moldova Hri turistice (rom., engl., rus).
912:338.48(478-21)=135.1=111=161.1

2036. = Rybnitsa : : . 01.01.2003 /


"trih" SRL ; : . ., . ., . . [ .]. Ch. :
"trih" SRL, [2009]. 1 f. mpturit n 12 p. : hart, reprod. fot. ; 24 x 14 cm.
Text paral.: lb. engl., rus.
ISBN 978-9975-9566-7-3.
[2009-1774].
- - 1. Orae Rbnia Moldova Hri turistice (rom., engl.).
912:338.48(478-21)=161.1=111

929 tiine biografice i nrudite


Ghinculov, Silvia. Sub zodia crii: provocarea schimbrilor n domeniul
infodocumentar. Vezi Nr 1821.
Parcours fminins. L'intellectuelle. Vezi Nr 1971.

93/94 ISTORIE
930 tiina istoriei. tiine auxiliare ale istoriei
930.25 Arhivistic. Arhive

. Vezi Nr 1816.

94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL


, . (1998-2007). Vezi Nr 1997.
94(100) Istorie universal

Cau, Igor. Istoria Romnilor. Istoria Universal. Vezi Nr 2042.


Istoria Romnilor. Istoria Universal. Vezi Nr 2043.

63

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009


94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
94(478) Istoria Republicii Moldova

2037. Grbu, Ecaterina


O excursie n codrii Tigheciului : [din ist. satului Tigheci, raionul Leova] / Ecaterina
Grbu, Terentie Carp ; concepie i prez. graf.: Ruslan Condrat. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
Acad. "tefan cel Mare" a MAI). 93 p. : il., fot., [3] p. fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 90-92 (43 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Asoc.
pentru Protecia Bunurilor Culturale din Moldova. 100 ex.
ISBN 978-9975-935-15-9.
[2009-2006].
- - 1. Tigheci Sate Raionul Leova Republica Moldova Istorie. 2. Turism
Republica Moldova.
94(478-22):338.48(478)

2038. Parasca, Pavel


Moldovlahica : Studii / Pavel Parasca ; ngrijire de Igor arov, Igor Ojog. Ch. :
Cartdidact, 2009 (Tipogr. "Balacron" SRL). 384 p. ; 25 cm. (Colecia Studium / coord.
Igor arov).
Rez.: lb. fr. Bibliogr. n note la sfritul temelor. Ind. de nume: p. 376-384. Apare
cu sprijinul Asoc. Syllabus. 500 ex.
ISBN 978-9975-4001-4-5 (n cop. tare).
[2009-2010].
- - 1. Istoria Moldovei. 2. Istoria Romniei.
94(478)+94(498)(091)

2039. Port, Anton


Popeasca : [din ist. satului, raionul tefan-Vod] / Anton Port, Chiril Cojocaru, Salvina
Zbrnea. Ch. : "Foxtrot" SRL, 2009. 21 cm. ISBN 978-9975-9884-3-8.
Vol. 1. 2009. 209 p. : fot., n. muz., [2] p. fot. color. Doc. prez. cronol. referitoare la
ist. satului: p. 198-204 (66 tit.). Ref.: p. 205-209 (61 tit.). 500 ex. ISBN 978-9975-98845-2. [2009-1981].
- - 1. Popeasca Sate Raionul tefan-Vod Republica Moldova Istorie.
94(478-22)

2040. Raionul tefan Vod : [aspect ist.] / concept realizat de Leonid Ardeleanu.
Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009. [52] p. : fot. color ; 15 x 21 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. F. f. de tit. 1500 ex.
ISBN 978-9975-52-062-1.
[2009-1830].
- - 1. Raionul tefan Vod Republica Moldova Istorie.
94(478-21)

64

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Sesiunea tiinific a Muzeului Naional de Arheologie i Istorie a Moldovei (ed. a 19a), 15-16 octombrie 2009. Vezi Nr 2025.
Statul Moldovenesc la 650 de ani: proprietile administraiei publice consolidare,
dezvoltare, prosperare. Vezi Nr 1889.
2041. , . .
. / . ., . . ; . .
, - . . . : . ., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 533, [1] p. : h., tab., [24] p. fot., fot. color ; 25 cm.
Bibliogr. n note: p. 517-534. 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-815-1 (n cop. tare).
[2009-1810].
- - 1. Korten Sate Raionul Taraclia Republica Moldova Istorie (rus). 2. Korten
Sate Bulgaria Istorie (rus).
94(478-22)+94(=163.2)
94(498) Istoria Romniei

Parasca, Pavel. Moldovlahica. Vezi Nr 2038.


94(=135.1) Istoria romnilor

2042. Cau, Igor


Istoria Romnilor. Istoria Universal : Epoca Contemporan : man. pentru cl. a 9-a /
Igor Cau, Gheorghe Palade, Igor arov ; aparatul metodic: Elena Muraru, Pavel Cerbuc,
Tatiana Mistreanu [et al.]. Ed. a 2-a, rev. Ch. : Cartdidact : Civitas, 2009 (Tipogr.
"Serebia" SRL). 240 p. : h., il., tab. ; 26 cm. (Istorie).
Aut. pe cop. nu sunt indicai. 5000 ex.
ISBN 978-9975-4005-6-5 (Serebia). ISBN 978-9975-936-09-5 (Civitas).
[2009-2012].
- - 1. Istoria romnilor. 2. Istorie universal.
94(=135.1)+94(100)"1918/2005"(075.3)

2043. Istoria Romnilor. Istoria Universal : Epoca modern : Man. pentru cl. a 8-a /
Ion Vatra, Igor arov, Igor Ojoga [et al.] ; aparatul metodic: Tatiana Varta, Elena Muraru.
Ch. : Cartdidact, 2009 (Tipogr. "Serebia" SRL). 256 p. : h., il., tab. ; 26 cm. (Istorie).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. 5000 ex.
ISBN 978-9975-4001-7-6.
[2009-2011].
- - 1. Istoria romnilor. 2. Istorie universal.
94(=135.1)+94(100)"1918/2005"(075.3)
94(=163.2) Istoria bulgarilor

65

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

, . . . . Vezi Nr 2041.
Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat

2044. Verega, Grigore


Lambourile insulate n tratamentul defectelor tisulare ale membrului pelvin : 14.00.22
Traumatologie-ortopedie : Autoref. tz. de doct. habilitat n medicin / Grigore Verega ; Univ.
de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : Iulian, 2009. 40 p. : tab. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 29-34. 75 ex.
[2009-204 Teze].
617.58-089.844(043.2)
Pentru titlul doctor

2045. Chicu, Oleg


Legitile evoluiei instituiei rspunderii juridice : (aspecte istorice, teoretice, practice) :
12.00.01 Teoria gen. a dreptului ; istoria statului i dreptului ; istoria doctrinelor politice i
de drept : Autoref. al tz. de doct. n drept / Chicu Oleg ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. :
CEP USM, 2009. 23 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20 (8 tit.). 50 ex.
[2009-208 Teze].
340.111.5(478)(043.2)

2046. Corlteanu, Alexandru


Particulariti clinice i evaluarea multidimensional a bronhopneumopatiei cronice obstructive la vrstnici : 14.00.05 Boli interne (pulmonologie) : Autoref. tz. de doct. n medicin / Corlteanu Alexandru ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu".
Ch. : CEP "Medicina", 2009. 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (25 tit.). 70 ex.
[2009-210 Teze].
616.233-002+616.24-007.63(043.2)

2047. Croitor, Alexandr


Productivitatea pomilor de mr, altoii pe M 9, n funcie de metoda formrii coroanei de
tip fus zvelt ameliorat : 06.01.07 Pomicultur : Autoref. tz. de doct. n agricultur /
Alexandr Croitor ; Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch. : Centrul ed. al UASM, 2009.
22 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17 (9 tit.), p. 18 (28 tit.). 50 ex.
[2009-216 Teze].
634.11:631.543.83(043.2)

2048. Gruia, George


66

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Coraportul dintre dreptul naional i dreptul comunitar n procesul de integrare eur opean : Spec.: 12.00.01 Teoria general a dreptului ; Istoria statului i dreptului ; istoria
doctrinelor politice i de drept : Autoref. tz. de doct. n drept / George Gruia ; Univ. de Stat
din Moldova, Catedra de Teoria i Istoria Dreptului. Ch. : S. n., 2009. 30 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (11 tit.). 40 ex.
[2009-203 Teze].
340.15:341.2(478+498)(043.2)

2049. Guu-Chetruca, Corina


Studiul caracteristicilor radiaiei solare n condiiile Republicii Moldova i elaborarea
metodelor de calcul i optimizare a instalaiilor helioenergetice : Spec.: 05.14.08 surse noi
u regenerabile de energie : Autoref. tz. de doct. n tehn. / Guu-Chetruca Corina. Ch. :
S. n., 2009 (Tipogr. AM). 29, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (15 tit.). 50 ex.
[2009-214 Teze].
551.52:621.31.57:697.7(043.2)

2050. Haj Assaf Mahmoud


Factori organizaionali de perfecionare a managementului instituiilor medicale din Republica Moldova : Spec. 08.00.05 Econ. i management : (n sistemul de ocrotire a sntii) : Autoref. tz. de doct. n econ. / Haj Assaf Mahmoud ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21 (6 tit.), p. 22 (16 tit.). 30 ex.
[2009-212 Teze].
61:005(478)(043.2)

2051. Idem n lb. rus : : . 08.00.05 . : ( ) : . . . . . -


. . : . ., 2009 (Tipogr. Dep. Ed.-poligr. al ASEM). 29, [2] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (6 tit.), p. 24 (16 tit.). 50 ex.
[2009-213 Teze].
61:005(478)(043.2)

2052. Nichita, Svetlana


Gastropatiile n boala cronic obstructiv a plmnilor: criteriile clinice i de diagnostic :
14.00.05 Boli interne (pulmonologie) : Autoref. tz. de doct. n medicin / Svetlana Nichita ;
Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP "Medicina",
2009. 26 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22-23 (10 tit.). 70 ex.
[2009-211 Teze].
616.24-007.272-036.12:616.33(043.2)

2053. Pantea, Oleg


67

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Contractul normativ ca izvor de drept : 12.00.01 Teoria general a dreptului ; istoria


statului i dreptului : istoria doctrinelor politice i de drept : Autoref. tz. de doct. n drept /
Pantea Oleg ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : CEP USM, 2009. 28 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23 (7 tit.), p. 24-25 (22 tit.). 50 ex.
[2009-207 Teze].
340.11(043.2)

2054. Rducan, Aurica


Sincopa neurocardiogen: mecanisme fiziopatologice de producere, diagnostic i tratament : 14.00.06 Cardiologie i reumatologie (cardiologie) : Autoref. tz. de doct. n medicin / Aurica Rducan ; IMSP Inst. de Cardiologie. Ch. : "Digital Hardware" SRL, 2009.
26, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (13 tit.). 50 ex.
[2009-206 Teze].
616.12-009.81-07-08(043.2)

2055. Sudacevschi, Viorica


Sinteza structurilor de procesare concurent a datelor : 05.13.13. calculatoare, sisteme de calcul i reele informaionale : Autoref. tz. de doct. n tehn. / Viorica Sudacevschi ;
Univ. Tehn. a Moldovei. Ch. : UTM, 2009. 30 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-30 (26 tit.). 50 ex.
[2009-215 Teze].
004.03:004.7(043.2)

2056. Todos, Irina


Particularitile managementului calitii serviciilor publice locale de aprovizionare cu
ap potabil i canalizare : Spec. 08.00.05 Econ. i management : (n activitatea de
antreprenoriat) : Autoref. tz. de doct. n econ. / Todos Irina ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Centrografic" SRL). 27 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-22 (9 tit.), p. 23-24 (26 tit.). 50 ex.
[2009-209 Teze].
351.778.3:005(478)(043.2)

2057. Urban, Violeta


Particularitile ale culturii n managementul organizaiilor din Romnia, n perioada
post-aderrii la Uniunea European : Spec. 08.00.05: Econ. i management (n activitatea
de antreprenoriat) : Autoref. al tz. de doct. n econ. / Violeta Urban ; Univ. Liber Intern. din
Moldova. Ch. : "Prin Caro" SRL, 2009. 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (17 tit.). 50 ex.
[2009-205 Teze].
061:005(498)(043.2)

2058. Viorescu, Rzvan

68

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Reglementarea juridic a funciei publice n statele europene : Spec.: 12.00.02 Drept


public : (drept administrativ) ; organizarea i funcionarea inst. de drept : Autoref. tz. de doct.
n drept / Rzvan Viorescu ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : Centrul Ed. al UASM, 2009.
26 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 20-21 (19 tit.). 100 ex.
[2009-217 Teze].
342(4)(043.2)

69

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Index de nume la "Cronica crii" Nr 11-2009


Bolfosu, Andrei 1973
Bologa, Ludmila 1946
Bond, Bill 1830
Borcoman, Raisa 1815
Bor, Anton 1982
Bostan, Galina 1847-48
Botez, Demostene 1987
Botnaru, Oleg 1933
Botnaru, Valeriu 2033
Boyer, Vronique 1983
Boyer, Laurent 1983
Braicov, Andrei 1812
Bucatca, Anatol 1888
Bucun, Nicolae 1906
Burian, Alexandru 1889
Butnaru, Veronica 1853

A
Agachi, tefan 2005
Alecsandri, Vasile 1987
Alexanchin, Lidia 1915
Alston, John 1831-32
Andrichi, Viorica 1906
Andronic, Gabriel 1966, 1968
Anitescu, Virginia 1987
Anton, Pavel 1965-66
Apostol, Anatolie 2026
Apostol, Lilian 1847-48
Aprodu, Lucia 1867
Aram, E. 1914
Ardeleanu, Dorina 1837
Ardeleanu, Leonid 2040
Arghezi, Tudor 1987
Armeanic, Alexandru 1847-48
Arnaut, Igor 2032
Avornic, Gh. 1914
Axenti, Victor 1900

C
Cabisov, Cazbec 1931
Calac, Eugenia 1933
Calestru, Livia 1921
Calmuchi, Laureniu 1898
Camenev, Zinaida 1973
Capcelea, Valeriu 1838
Caragiale, Ion Luca 51
Carchelan, Valentina 1893
Carianopol, Virgil 1987
Carmin, JoAnn 1936
Carp, Terentie 1856, 2037
Cartaleanu, Elena 1854, 1857, 1902
Cassian, Nina 1987
Cau, Igor 2042
Cazacu, Angela 1976
Cazacu, Olga 2006, 2012, 2015
Cazacu, Tamara 1907
Cazanji, Cristina 2035
Cazimir, Otilia 1987
Cldare, Gheorghe 1843
Crmu, Isai 1985
Ceban, Dmitrii 2031
Cebotari, Silvia 1817
Cemis, Tatiana 2010
Cerbuc, Pavel 2042
Cergua, Ludmila 1934

B
Babansky, Valeriu 1989
Bacinschi, Mihai 1991, 2020
Badiu, Larisa 1817
Bae, Sergiu 1847-48
Bahnaru, Vasile 1977
Balcnu, Nicolae 1811
Balatu, Ludmila 1970
Barbu, Ion 1987
Bzgu, Eugen 2035
Blu, Dumitru 1990
Bejenaru, Natalia 1932
Bencomo, Clarisa 1842
Bendelic, Eugen 1952
Beleaga, Vladimir 2006
Bezer, Tudor 1949
Bivol, Efim 1994
Bcu, Aliona 1934
Brc, Aliona 1958
Blanovschi, Andrei 1853
Bloenco, Magda 1880
Boincean, Svetlana 1883
70

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Cernauan, Mariana 1908
Cernenco, Elena 1974
Cheptnaru, Constantin 1932
Cheptene, Valentina 1976
Cherdivar, Ala 1938
Chiaburu, Lealea 1948
Chicu, Oleg 2045
Chindraciuc, Alexandra 2035
Chiriac, Teo 1991
Chiri, Gheorghe 1833
Chiroca, Dorian 1881-82
Chitoroag, Valentina 4
Chivriga, Andrian 1887
Cimpoi, Mihai 2017-18
Ciobanu, Mircea 1854
Ciobnic, Ion 1859
Ciocanu, Sergius 1817
Ciolac, Nicolae 1967
Ciubotaru, Anatol 1951
Clichici, Ludmila 1978
Climova, Ala 1866
Coad, Simion 1825-29
Coad, Viorica 1939
Codreanu, Ion 1949
Cojocaru, Chiril 2039
Cojocaru, Cristina 1846-48
Cojocaru, Vadim 1851-52
Colenciuc, Inna 1974
Condrat, Ruslan 2037
Conea, Dorian 1995
Constantinescu, T. 1987
Coptile, V. 1914
Corduneanu, Angela 1952
Corduneanu, I. 1959
Corlteanu, Alexandru 2046
Cornea, Sergiu 1884
Cornea, Valentina 1885
Coroban, Vitalie 1983, 1984, 1993, 2019
Costachi, Gheorghe 1824, 1874
Cobuc, George 1987
Cocodan, Diana 1919-20
Cotelea, Adrian 1944
Cotelnic, Ala 1810
Cotici, Radu 1849
Cotru, Maria 1933
Covrig, Andrei 1878

Cozari, Tudor 1934


Cozma, Valeria 1819
Crainic, Nichifor 1987
Creang, Ion 1987
Creu, Veronica 1888
Cristina, Cojocaru 1847
Crivceanschii, Lev D. 1945
Croitor, Alexandr 2047
Curlicovshi, Alisa 1931
Curlin, James 1901
D
Danii, Anatol 1899, 1913
Danilescu, Angela 1858
David, Elia 1987
Dnil, Sorina 1983
Delacrainici, T. 1987
Deleanu, Liviu 1987-88
Dima, Gabriela 1830-32
Dimo, Olga 1974
Dodi, Tamara 2031
Doicov, Ecaterina 1886
Dolea, Igor 1837
Dolghi, Cristina 1957
Donoi, Petru 1898
Dragan, Elena 1915
Drewett, Jim 1830-31
Dumitracu, Iurie 1918
Dumitracu, Sergiu 1918
Duescu-Duu, Teodor 1987
E
Efremov, Valeriu 1840
Eminescu, Mihai 1987
Eremia, Anatol 2027, 2033
Esenin, Serghei 1987
Eanu, Adriana 1869
Eanu, Galina 1946
F
Fabian, Nicolae 1992
Farago, Elena 1987
Feura, Eugenia 1851-52
Filip, Iulian 1988, 2008
Filip, Vitalie 1988
71

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009


Filipov, Ina 1884
Fistican, Eugenia 1866
Foar, erban 1984
Foca-Semionov, Svetala 1917
Furdui, Viorel 1887
Furtun, Dorian 1888
Furtun, Nicolae 1942

Haj Assaf Mahmoud 2050-51


Hariton, Andrei 1927
Harjevschi, Mariana 1883
Hasdeu, Bogdan Petriceicu 1985, 1987
Heinonen, Saija 1901
Henderson, Karen 1844
Hlib, Lidia 1988
Holban, Ala 1940
Horonceanu Bernevic, Tincua 1987
Hotineanu, Vladimir 1951, 2026

G
Gagim, Ion 1916
Galaicu-Pun, Em. 1984, 1993, 2019
Galaicu-Pun, Emilian 1993
Galben, Andrei 1973
Gamurari, Visarion 1931
Gnju, Stela 1922
Ghelmez, Petre 1987
Ghenciu, Svetlana 2034-35
Gheorghia, Tamara 1886
Gheroghi, Ion 1987
Gheivu, Oxana 1818
Gheoi, Petru 2005
Ghinculov, Silvia 1821
Grbu, Ecaterina 2037
Gladchi, Gheorghe 1824, 1874
Glijin, Aliona 1938
Goga, Octavian 1987
Gogu, Nadine 1867
Grigorcea, Pavel 1938
Grigoroi, Lilia 1958
Groppa, Liliana 1948
Gruia, George 2048
Gurin, Corneliu 1847-48
Gurschii, Alexei 1987
Gutiuc, Vasile 1942-43
Guu, Ana 1971
Guu, Corneliu 1851-52
Guu, Olga 1855
Guu, Vladimir 1917
Guu-Chetruca, Corina 2049
Guzun, Mihail 1858
Guzun, Petru 1898
Gyr, Radu 1987

I
Iachimov, Serghei 1841
Iaco, Parascovia 1923, 2029
Ichim, Andrei 1986
Ilin, Stancu 1985
Iosipoi, Petru 1994
Iurchevici, Iulia 1839
Ivnescu, Mircea 1986
Izvoreanu, Alexandru 1948
J
Jelescu, Raisa 1909
Jigu, Ion 1837
Jovmir, Vasile 1951
Jucov, Titus 1969
Jugnaru, Tiberiu 1987
K
Kalughin, Mariana 1849
Kojuhari, Olga 2032
Koroli, Victor 1888
Kuci, Artiom 2035
L
Labi, Nicolae 1987
Larii, Iurie 1824, 1874
Lazarenco, Valeriu 2026
Leahu, Tudor 1850
Levichi, Simion 1881-82
Loghin, Petru C. 1865
Luca, Ion 1987
Lungu, Vasile 1861
Lungu, Rita 1859

H
Hadrc, Ion 1987, 2009-10

72

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Oprea, Iurie 2017-18
Oprian, I. 1985
Ostaf, Sergiu 1867

M
Macovei, Petru 1867
Manole, Ion 1867
Manoli, Ion 1971
Marcenaro, Pier Franco 1834
Mason, Paul 1832
Mazilu, Dumitru 1987
Mu, Ion 1823
Melnic, Iurie 2030
Melnic, Raisa 1822
Melnic, tefan 1988
Mihailov, Maria 1895-97
Militaru, Vasile 1987
Miron, Oxana 1860
Mistreanu, Tatiana 2042
Mrzac, Mariana 1860
Morand, Paul 1983
Morel, Pierre 1971
Mo Sftosul Grigore 1987
Moneaga-Mitrofan, Valentina 2007
Moneagu-Mataler, Vldu 2007
Mucilo, Maria 2033
Muncian, Ivo 1987
Munteanu, Andrei (1921)
Muraru, Elena 1866, 1978, 2042-43
Murean, Rusalim 1987
Muinschi, V. 1930

P
Paduca, Ala 1952
Palade, Gheorghe 2042
Pantea, Oleg 2053
Parasca, Pavel 2038
Pascari, Anastasia 1866
Pduraru, Serghiu 1813
Psulescu-Orlea, G. 1987
Pnzaru, Victor 1987
Prn, Lucia 1949
Pelin, Ana 1939
Perciun, Ion 2028
Petrea, George 1833
Pillat, Ion 1987
Pnzaru, Iurie 1943
Prn, Lucia 1950
Popa, Lilia 2008-09
Popa, Victor 1878
Popescu, Maria 1849
Popescu, Veaceslav 1996
Popovici, Doru-Vlad 1899, 1913
Popovici, Lia 1995
Port, Anton 2039
Postica, Alexandru 1867
Postolache, Gheorghe 1964
Postoronc, Paulina 1942
Poa, Natalia 1987
Potra, Victor 1987
Priscaru, Viorel 1944
Proca, Pavel 1969
Procofiev, Olga 1916
Proiuc, Eugenia 1915
Prus, Elena (1971), 1972-73
Puiu, Ion 1969

N
Nasta, Nicolae 1987
Neagu, Manole 2005
Negru, Ion 1864
Nestor, Sergiu 1871-72
Nica, Olesea 1916
Nichita, Svetlana 2052
Nicolescu, Tatiana 1817
Noroc, Larisa 1819
Novac, Elisaveta 1987

Racu, Aurelia 1899, 1913


Rade, C. 1987
Radu, Zinaida 1973
Railean, Nicolae 1817
Ramodin, O. 2016

Obreja, Efim 1868


Ojog, Igor 2038
Ojoga, Igor 2043
Ojovanu, Vitalie 1838
Onofrei, Dorin 1983
73

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009


Ra, Victoria 2011
Rducan, Aurica 2054
Rdulescu, Mircea Dim. 1987
Rileanu, Estela 1988
Rileanu, Viorica 2027
Reva, Veaceslav 1938
Revenco, Ninel 1940
Rogojin, Didina 1908
Roman, Alexandru 1889
Romanciuc, Lilia 1940
Romanciuc, Roman 1965-66, 1968
Romanciuc, Ruxanda 1966, 1968, 1992,
2013
Romanciuc, Vasile 2010-11
Roca, Valentin 1988, 2012
Rocovan, Serafima 2030
Rotaru, Ilie 1841
Rusnac, Constantin 1871-72
Russu, Viaceslav 1996
Rusu, D. 1959
Rusu, Djulieta 1815
Rusu, Nicolae 1988
Rusuleac, Tatiana 1903

Sudacevschi, Viorica 2055

anevoi, Ion 1932


arov, Igor 2038, 2042-43
imonca, Ovidiu 2019
ican, Zorina 1810
lapac, Mariana 2031-32, 2034
tirbu, I. G. 1955
tirbu, Titus 1988
ve, Romeo 1985
T
Tarlapan, Efim 1987
Tcaci, Eudochia 1942-43
Timofeeva, Dina 2031
Timofeeva-Teriochina, Dina 2035
Todera, Ion 1921
Todos, Irina 2056
Toma, Nicoleta 1936
Tomescu, Taviana 2013
Toprceanu, George 1987
Trandafir, Olga 2014
Trifan, Clina 2020
Tulbure, Natalia 1939
Turcov, Elena 1863
Turea, Marin 1844

S
Saca, Serafim 1988
Sajina, Irina 1976
Sakovici, Vasili 1889
Saranciuc-Gordea, Liliana 1904
Saulea, Aurel 1941
Savin, Victor 2026
Sclifos, Lia 1888
Scripnic, Vitalie 1947
Sebastian, Iustian 1987
Shende, Rajemdra M. 1901
Sngereanu Junior, Valentin 1918
Solonari, Sergiu 1928
Soroceanu, Sergiu 1949
Staicu, Corina 1860
Stoianov, Inga 1973
Stoicescu, Passionaria 1987
Stolear, Irina 1968
Stoyanova, Inga 1975
Stru, Irimie 1987
Stupacenco, Lidia 1895-97
Suceveanu, Arcadie 2012

apoc, Vasile 1838


arlunga, Antip 1963
gana, Odetta 1935
epordei, Aurelia 1886
gna, Ion 1879
urcan, Serghei 1878
urcanu, Iano 2015
urea, Valentin 1946
U
Ulinici, A. 1890
Ungureanu, Laurenia 1921
Ungureanu, Lidia 2007
Urban, Violeta 2057
Ursache, Arina 1987
Ursache, S. 2016
74

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Ursache, Silvia 1988
Ursu, Ludmila 1903, 1924

, 2018
, 2000
, 1845
, . . 1956
, . . 2041

V
Vacarciuc, Elena 1858
VanDeveer, Stacy 1936
Varta, Tatiana 2043
Varvariuc, Tatiana 2007
Vatra, Ion 2043
Verega, Grigore 2044
Verina, Maria 1900
Villon, Franois 1987
Viorescu, Rzvan 2058
Voicu, Laura 2021-22
Vrnceanu, Maria 1949-50

, 1910
, 1919-20
, 1999

, 1845

, . . 1926

Zaharia, Victor 1837


Zbrcibab-Bogdan, Elena 1980
Zbrnea, Salvina 2039
Ziadeh, Eugenia 1978
Zolotariov, Elena 1895-97
Zubco, Alexandru 1867

, . . 1997
, . . 2036

, . . 1937
, 1910
, 1891
(), 2000
, 2001
, . 1875
, 1911
, 1814
, 1814

, . . 1912
, 1962
, . . 1912
, 1962
, 1998
, . . 2036
, . . 1937

, 1997
, . . 1960
, 1962
, . 1862

, 1845
, . . 2036

, . 1862
, 2002
, 2003
, 2004

, . . 2041

, 1919-20
-, 1919-20
-, 1845
75

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

, 1845

, 1925
, 1910
, 2004
, . . 1960

, 2018

, . . 1937
, . . 1937
, 1953

, 1999
, . . 1929
, . . 1905
, 2024
, . . 1912
, . 1875
, . . 1929
, . . 1956
, . . 1929

, . . 1937

, 1814
, 1962
, . . 1956
, . 1875

, . . 1981
, . . 1937
, . . 1962

, . . 1929

76

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica crii" Nr 11-2009


Achiziiile publice: transparen sau opacitate? 1858
Actele normative i legislative ale Republicii Moldova n domeniul protejrii
patrimoniului cultural 1817
Administrarea cauzelor de contencios
administrativ. Administrarea cauzelor
contravenionale 1866
Anale tiinifice ale Academiei "tefan
cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova 1824
Anul Nou la u bate 1988
Baba-Hrca 2016
Biologie 1933
Cadastrul bunurilor imobile n Republica
Moldova 1854
Capaciti i abiliti de reintegrare social a deinuilor 1837
Chirurgie 1951
Chiinu 2031-32
CMP [Centrul de Medicin Preventiv]
Chiinu : trecut, prezent i viitor 1942
Colorm animale domestice 1825
Colorm animale slbatice 1826
Colorm cifrele 1827
Colorm fructe 1828
Colorm legume 1829
Compendiu de reumatologie 1948
Copilul cu chip de nger 2007
Culegere de acte normative n domeniul
proprietii industriale 1881-82
Diversitatea, valorificarea raional i
protecia lumii animale 1921
Drepturile Omului i Instituiilor democratice n perioada post-electoral n
Moldova 1867
Efficiency of the Corruption Proofing
Methodology on Draft Laws and Normative Acts Adopted by the Parlia-

ment of Republic of Moldova between


2006 and 2009 1849
Eficiena mecanismului de efectuare a
expertizei coruptibilitii proiectelor de
acte legislative i alte acte normative
n Republica Moldova ntre anii 2006
i 2009 1847
eIFL-IP Advocacy pentru accesul la cunotine: dreptul de autor i bibliotecile
1883
Entrenching Impunity 1842
Evaluarea paraclinic n pediatrie 1946
Experiena de cercetare component
indispensabil a formrii de specialitate 1916
Expertiza coruptibilitii proiectelor actelor legislative i normative n Republica Moldova 1849
Expoziiile internaionale specializate
"Farmer", ed a 12-a 1954
Expoziiile internaionale specializate
"Moldagrotech", ed a 17-a 1954
Extinderea UE i protecia mediului 1936
Ghicitori 1918
Ghid de conversaie : roman-englez
1979
Ghid de implementare a mecanismului
de supervizare profesional n asistena social 1892
Ghid informaional pentru tinerii pensionari 1893
Ghid metodologic privind luarea deciziilor
n mod participativ la nivel local 1888
Harta politic a lumii 2033
Human Rights and Democratic Institutions in the post election period in
Moldova 1867
n jurul bradului 1987
Instrucie focului 1890

77

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Istoria Romnilor. Istoria Universal


2043
Jurnalitii contra corupiei 1823
Managementul de caz 1894
Manual de pedagogie 1895-97
Materialele conferinei tiinifico-practice
cu participare internaional "CMP
[Centrul de Medicin Preventiv] Chiinu : trecut, prezent i viitor", 23 oct.
2009 1943
Materialele simpozionului tiinificopractic "Soluii pentru managementul
riscurilor n agricultur: cercetare,
dezvoltare tehnologic, asigurare"
1861
Mic dicionar de cuvinte i expresii celebre 1982
Minifirma colar 1857, 1902
Modernizarea nvmntului preuniversitar i universitar n contextul integrrii europene 1898
Moldpres 1820
Moned i credit 1860
Monitorizarea politicilor anticorupiei n
Republica Moldova 1870
Normative and legislative acts of the
Republic of Moldova in the field of cultural heritage protection 1817
Nou sistem de sancionare a nclcrilor
n domeniul circulaiei rutiere 1873
Ocuparea funciei publice vacante prin
concurs 1886
Parcours fminins. L'intellectuelle 1971
Persoanele disprute fr veste: constatri, concluzii i recomandri 1878
Prevenirea HIV/ SIDA/ ITS n cadrul
serviciilor purttoare de uniform
1949-50
Probleme actuale de prevenire i combatere a criminalitii 1874
Psihopedagogia integrrii 1899

Raionul tefan Vod 2040


Republica Moldova 2034
Rezina 2035
Rybnitsa 2036
Salonul Internaional de Carte 2009 1822
Sesiunea tiinific a Muzeului Naional
de Arheologie i Istorie a Moldovei
(ed. a 19-a), 15-16 octombrie 2009
2025
Simpozionul internaional al tinerilor
cercettori, Ed. a 7-a, (10-11 apr.
2009) 1851-52
Spaiul libertii, securitii i justiiei n
Europa lrgit 1844
Statul Moldovenesc la 650 de ani: prioritile administraiei publice consolidare, dezvoltare, prosperare 1889
Sub acoperirea impunitii 1842
Symposia Masterandum et Studentium
1973
Test your English 1976
The real estate cadastre in Republic of
Moldova 1854
Transcrieri pentru pian 1968

, 1835

1937

1845

1817

1854
2031-32
1912
1836

78

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1873
1875
1962
1894
20351892
2036


1816

,

, 18761877
1948
-
1961
1968
: ,
1942

Index subiecte
"Monitorizarea politicilor anticorupie n
Republica Moldova" Conferin
(rom., engl., rus) 1870
Abonare, 2010 Cataloage 1820
Academia "tefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republica Moldova Anale (rom., fr., rus) 1824
Achiziii publice 1858
Activiti expereniale la tiine 1922
Administraia public Politica de personal 1884
Administraie public local 1887
Aleea clasicilor 2020
Antreprenori Management 1856
Aprovizionri Management 1864
Arhivistic (rus) 1816
Asigurri 1957
Bazele dreptului 1865
Biblioteci Management infodocumentar
1821
Biblioteci 1883

Biochimie 1938
Biologia 1934
Biologie Teste 1935
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din
parohia Redi-Cerenov Raionul
Soroca Republica Moldova 1963
Borland Delphi Sistem visual de programare 1812
Bunuri imobiliare Impozitare 1855
Cadastrul bunurilor imobile Republica
Moldova (rom., engl., rus) 1854
Calendare bisericeti ortodoxe, 2010
(rus) 1835
Cntece 1965
Cri de colorat (rom., fr.) 1833
Cri de colorat 1825-29
Cri pentru copii Fotbal 1830
Cri pentru copii not 1832
Cri pentru copii Tenis 1831
Centrul de Medicin Preventiv
municipal Chiinu (rom., rus) 1942
79

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Cercetri operaionale (engl., rus) 1929


Chimie organic 1932
Chirurgie 1951
Cinematica 1931
Civilizaie Frana 1818
CMP [Centrul de Medicin Preventiv]
Chiinu : trecut, prezent i viitor"
Conferin tiinifico-practic (rom.,
rus) 1943
Complexul istorico-natural Orhei Vechi
1865
Comunicare presuasiv n afaceri 1815
Contabilitate (fr.) 1959
Contabilitate (rus) 1961
Contabilitate 1957-58
Contacte speciale Drept civil 1879
Contenciosul administrativ 1866
Contravenii administrative 1866
Copii la grdinie 1909
Coruptibilitate Acte legislative Republica Moldova (engl.) 1848
Coruptibilitate Acte legislative Republica Moldova 1847, 1849
Corupie Combatere 1846
Criminalitate Prevenire Combatere
(rom., rus) 1874
Cultur Basarabia, 1918-1940 1819
Cultur Frana 1818
Curtea de Conturi Republica Moldova
1868
Cuvinte i expresii celebre Dicionare
1982
Daghi, Artiom, 1939-, artist plastic
1964
Deinui Integrare social Cercetare
sociologic 1837
Diplomaie practic 1843
Diversitatea, valorificarea raional i
protecia lumii animale" Simpozion
internaional (rom., engl., rus) 1921
Drept economic (rus) 1876-77

Dreptul afacerilor Note de curs 1880


Dreptul de autor 1883
Drepturile omului (rom., engl.) 1867
Economie agrar Republica Moldova
(rus) 1862
Educaie ecologic 1903
Educaie incluziv 1913
Educaie matematic 1903
Educaie colar 1904
Epidemiologie 1944
Evidena contabil n Republica Moldova
(rus) 1960
Eviden contabil (rus) 1961
Experiena de cercetare component
indispensabil a formrii de specialitate" Conferin tiinific 1916
Facultate de Drept a Universitii de Stat
din Moldova 1914
Facultatea Limbi i Literaturi Strine al
Universitii de Stat "Alecu Russo" din
Bli 1915
Familia studeneasc 1839
Farmer" Expoziie internaional (rom.,
engl., rus) 1954
Filologie 1973
Filozofie social 1838
Finanele ntreprinderii 1859
Fizic 1930
Formarea profesional a profesorului de
muzic (rus) 1905
Funcie public 1886
Funcionarul public Deontologie 1885
Geografie fizic 2029
Gerontologie 1941
Ghicitori 1918
Ghid de conversaie romn-englez 1979
Hermeneutic 1972
HIV/SIDA/ITS 1949-50
Impozit pe averea imobiliar 1855
Influena vrstei asupra proceselor
fiziologice 1947
80

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Infraciuni mpotriva sntii publice


1869
Instituii democratice (rom., engl.) 1867
Instituii colare Resurse umane
Management 1906
Instrucie cu arme de foc 1890
Instruire militar (rus) 1891
Integrarea european (rus) 1845
Istoria Moldovei 2038
Istoria Romniei 2038
Istoria romnilor 2042-43
Istorie universal 2042-43
ntreprinderi 1958
nvmnt academic 1917
nvmnt precolar 1907
nvmnt precolar 1910-11
nvmnt primar 1908
Jurnalitii Corupie Republica Moldova Combatere (rom., rus) 1823
Korten Sate Bulgaria Istorie (rus)
2041
Korten Sate Raionul Taraclia
Republica Moldova Istorie (rus)
2041
Leueni Sate Raionul Teleneti
Republica Moldova Istorie 2026
Limba bulgar pentru alolingvi 1910
Limba englez Finane (engl.) 1974
Limba englez Teste (engl.) 1976
Limba englez pentru cosmetologi
(engl.) 1975
Limba francez 1972
Limba francez 1978
Limba romn Metodica predrii 1900
Limba romn Predicat verbal compus
cu semiauxiliare modale 1980
Limba romn Semasiologie 1977
Limba romn 1972
Limba romn pentru alolingvi 1907
Limba ucrainean pentru alolingvi 1911

Limbajul de programare Turbo Pascal


1811
Literatura romn Metodica predrii
1900
Literatura romn Proza Critic i
interpretare 2023
Literatur bielorus Poveti 2016
Literatur bulgar Critic i interpretare
(bulg.) 2024
Literatur comparat 1970
Literatur francez 1983
Literatur romn Critic i interpretare
(rus) 2018
Literatur romn Critic i interpretare
2017, 2019-20
Literatur romn Dramaturgie
Critic i interpretare 2021
Literatur romn Poeme 1984
Literatur romn Poezie Critic i
interpretare 2022
Literatur romn Poezie 1986-87
Literatur romn Scrieri 1985
Literatur romn din Republica
Moldova Aforisme 1992
Literatur romn din Republica
Moldova Poeme 1993
Literatur romn din Republica
Moldova Poezie 1987, 1990-91,
1995-96
Literatur romn din Republica
Moldova Romane 1989
Literatur romn din Republica
Moldova Scenete pentru copii 1988
Literatur romn din Republica
Moldova Umor (rus) 1994
Literatur romn din Republica
Moldova pentru copii Basme 2009
Literatur romn din Republica
Moldova pentru copii Poezie 2005,
2008, 2010-13, 2015

81

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009

Literatur romn din Republica


Moldova pentru copii Povestiri 2006,
2014
Literatur rus Publicistic 1997
Literatur rus din Republica Moldova
Poezie Traduceri (rus) 2000
Literatur rus din Republica Moldova
Poezie (rus) 1998-99, 2001, 2003-04
Literatur rus din Republica Moldova
Povestiri Poezie (rus) 2002
Literatur rus din Republica Moldova
pentru copii 2007
Localitile Republicii Moldova Ghiduri
2027
Maestru spiritual 1834
Mecanic teoretic 1931
Medicin de urgen 1945
Mediul nconjurtor Geografie 1923
Mediului nconjurtor Metodica predrii
1901
Metodologie tiinific 1810
Microsoft SQL Server 2008 (rus) 1814
Modele matematice 1928
Modernizarea nvmntului preuniversitar i universitar n contextul integrrii europene" Conferin tiinific
1898
Moldagrotech" Expoziie internaional
(rom., engl., rus) 1954
Moldpresa, 2010 Cataloage 1820
Moned i credit 1860
Monumente de istorie i cultur rus n
Moldova 1962
Munca de birou (rus) 1816
Muzeul Naional de Arheologie i Istoria
a Moldovei 2025
Muzic pentru pian (rom., rus) 1968
Muzic pentru pian 1967
Oftalmologie practic 1952

Orae Chiinu Moldova Hri


turistice (rom., engl., rus) 2031-32,
2034
Orae Rbnia Moldova Hri
turistice (rom., engl.) 2036
Orae Rezina Moldova Hri
turistice (rom., engl., rus) 2035
Parcours fminins. L'intellectuelle
Colloque international 1971
Patrimoniul cultural Republica Moldova
(rom., engl., rus) 1817
Pedagogie 1895-97
Pedagogie special 1899
Pediatrie Evaluare paraclinic 1946
Persoanele disprute fr veste: constatri, concluzii i recomandri" Conferin internaional tiinifico-practic
1878
Piaa forei de munc Republica Moldova 1853
Piaa imobilelor Impozitare 1855
Politica extern Europa 1844
Politic intern Republica Moldova
(rom., engl.) 1842
Politic intern Republica Moldova
(rom., rus) 1841
Politici anticorupie 1846
Politici de mediu 1936
Politici sociale Republica Moldova
1853
Politologie Teste 1840
Popeasca Sate Raionul tefan-Vod
Republica Moldova Istorie 2039
Programare 1813
Programare matematic (engl., rus)
1929
Proprietate industrial Acte normative
1881-82
Protecia mediului 1936
Psihopedagogie 1899

82

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Raionul tefan Vod Republica


Moldova Istorie 2040
Regie 1969
Republica Moldova Evenimentele din
aprilie 2009 (rom., engl.) 1842
Reumatologie 1948
Reviste Abonare, 2010 Cataloage
1820
Romane 1966
Saharna Sate Raionul Rezina
Republica Moldova 2028
Salonul Internaional de Carte, 2009
1822
Simpozionul internaional al tinerilor
cercettori (rom., engl., rus) 1851-52
Sistem cardiovascular 1947
Sistem manageriale economic 1850
Sistem socio-economic 1810
Sistemul cardiovascular la copii 1940
Soluii pentru managementul riscurilor n
agricultur : cercetare, dezvoltare tehnologic, asigurare" Simpozion tiinifico-practic (rom., rus) 1861
Spaii topologice (rus) 1926
Statistic matematic 1927
Statul Moldovenesc la 650 de ani: prioritile administraiei publice consolidare, dezvoltare, prosperare" Conferin internaional tiinifico-practic
(rom., engl., rus) 1889

Symposia Masterandum et Studentium


Sesiune tiinific 1973
Teatru 1969
Tehnic naval Republica Moldova
(rus) 1953
Teoria probabilitilor 1927
Tigheci Sate Raionul Leova
Republica Moldova Istorie 2037
Topologie Spaii (rus) 1926
Traducere artistic 1970
Trafic ilicit de droguri 1872
Transport auto Tehnologii logistice
1955
Transport rutier Resurse umane
Management (rus) 1956
Turism Republica Moldova 2037
Vnzri Management 1864
Versuri melodice 1965
Versuri melodice 1966
Viol 1871
Ziare Abonare, 2010 Cataloage 1820
Zoologia nevertebratelor 1939-
1937
"" 1912
" -
(rom., engl., rus) 1875

Index editori
AAP 1853, 1889
Acad. "tefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova 1824, 1871-72, 1874
AGEPI 1879, 1881-82, 1935
Arc 1830-32, 1838, 1846, 1936, 1953, 1991,
2020

ASEM 1810, 1814-15, 1821, 1851-52, 186364, 1958-59


Bibl. Municipal "B. P. Hasdeu" 1985
BNRM 1822
Bons Offices SRL 1825-29, 1893
Cartdidact SRL 2038, 2042-43
83

Cronica crii Nr 11-2009 Book annals Nr 11-2009


Catea Moldovei 1969
Cartier 1842, 1983-84, 1993, 2019
Centrul Educaional "Pro Didactica" 1845
Depol Promo SRL 1867
Digital Hardware SRL 2054
Dragodor 2007
Elan INC SRL 1866, 1978
Epigraf SRL 1873, 1933, 1941
Ericon SRL 1901
Foxtrot SRL 2039
Garamond-Studio SRL 2000
Grafema Libris SRL 1878, 1918, 1963, 2040
Grafic-Design SRL 1994
Hilfswerk Austria n Moldova 1888
Inst. de tiine ale Educaiei 1906, 1909
Integritas SRL 2026
Inversia-Dub I 1960, 1998, 2001-02
IRP 1837
Iulian ("Edit-Prest" SRL) 1833, 1964, 2030,
2033, 2044
Litera ("Litera AVN" SRL) 2027
Lyceum 1976
Magna-Princeps SRL 1989, 1995
Medicina CEP 1932, 1940, 1944, 1951-52,
2046, 2052
Moldpres AS 1955, 1996
Moldpresa SA 1820
Pontos 1834, 1840-41, 1865, 1875, 1947,
1965-68, 1990, 1992, 2005, 2013
Premier Pres SRL 1946
Preprentiva SRL 1997
Presa univ. blean 1895-97, 1915-16
Print-Caro SRL 1883, 2003, 2057
Prut Internaional 1919-20, 1924, 2006, 200812, 2015
Serebia SRL 1858, 2014
1929

Silvius Libris SRL ("Sica & V" SRL) 1987-88,


2016-18
Somersbi SRL 1957
SB 2024
tiina .E.-P. 1844, 1854, 1921, 1977, 1985,
1986
trih SRL 2031-32, 2034-36
T-Par SRL 1982
Tehnica-Info SRL 1928
Teo-Educaional 2021-23
Tipogr. Reclama SA 1908
Tipogr.-Sirius SRL 1942, 1948
Transparency Intern. Moldova 1823, 1868,
1870
UASM 2047, 2058
ULIM 1813, 1930, 1971-75
Univ. de Stat "B. P. Hasdeu" din Cahul 1811,
1818, 1839, 1859-60, 1880, 1884-85,
1900, 1970
Universul S 1899, 1913
UPS "Ion Creang" 1819, 1903-04, 1922
USM CEP 1850, 1855, 1869, 1890, 1917,
1931, 1938, 1980, 2025, 2045, 2053
Univ. de Stat "Alecu Russo" 1905
Univ. de Stat din Tiraspol 1898 , 1927
UTM 2055
Valinex SRL 1891, 1923, 1934, 1962, 2029
Viitorul IDIS 1887
Vite-jesc SRL 1907, 1910-11
Vivar-Editor-Com SRL 1816, 1876-77, 1961
. " " 1836
. 1835
. . . 1926, 1937
. - . 1912
1956

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-931-15-1 1916
ISBN 978-9975-70-901-9 1917
ISBN 978-9975-934-61-9 1930

84

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

NOIEMBRIE

2009
NR 11
(3574-3824)

NOVEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
3574. Cuciureanu, Gheorghe. Evoluia modelului de coordonare a sistemului naional de cercetare-dezvoltare / Gheorghe Cuciureanu // Economie i Sociologie. 2009. Nr
3. P. 60-66. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
3575. Ganea, Victoria. Finanarea inovaiilor n conjuctura implementrii noilor metode de cercetare tiinific / Victoria Ganea, Tatiana Lsi // Rev. economic. 2009. Nr 2.
P. 81-85. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
3576. Ganea, Victoria. Problemele intensificrii activitii inovaionale n Comunitatea
Statelor Independente / Victoria Ganea, Tatiana Lsi // Economie i Sociologie. 2009.
Nr 3. P. 52-60 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
3577. Percinschi, Natalia. Posibiliti de creare a sistemului naional de inovare n
Republica Moldova / Natalia Percinschi // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 95104. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
3578. Sofroni, Ana. AGEPI promotor al creativitii i inovrii / Ana Sofroni //
BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 55-57. Bibliogr. : 5 tit.
3579. uu-urcan, Aurelia. Problema riscului n evaluarea dezvoltrii inovaionale /
Aurelia uu-urcan, Elena Moscalu // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 73-80 :
fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.

85

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


3580. Lepdatu, Leonard. Msuri derivate ale tehnologiilor contemporane, de pozitivare a abordrilor proceselor proprii Site Managementului / Leonard Lepdatu // Economie
i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 131-139 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
3581. , .
/ , // Economie
i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 105-116. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.

02 BIBLIOTECONOMIE
3582. Arion, Liuba. Colaborare n avantajul beneficiarilor : [din experiena bibl. colare] / Liuba Arion // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 69-70.
3583. Cebotari, Elena. Imaginea bibliotecii se consolideaz prin relaiile de parteneriat / Elena Cebotari // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 52-54.
3584. Contribuie nsemnat la dezvoltarea patrimoniului pedagogic : [despre lansarea la Bibl. "O. Ghibu" a vol. : Metodica predrii literaturii romne de C. chiopu, Chiinu :
Combinatului Poligr., 2009, 332 p.] // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 96-97 : fot.
3585. Coeriu, Tatiana. Bibliotecarul balansatorul culturii instituionale i model al
imaginii structurilor infodocumentare / Tatiana Coeriu // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 1517. Bibliogr. : 5 tit.
3586. Foiu, Taisia. Ziua Bibliotecarului la Biblioteca Municipal "B. P. Hasdeu" /
Taisia Foiu // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 18-20 : fot.
3587. Guzun, Iuliana. Activitatea extramuros stimulare, cultivare, ascensiune : [din
experiena BP "Trgu Mure" din Chiinu] / Iuliana Guzun // BiblioPolis. 2009. Nr 2.
P. 20-23 : fot.
3588. Harjevschi, Mariana. Bibliotecarii promotori ai accesului la informaie / Mariana Harjevschi // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 23-25.
3589. Important manifestare dedicat crii : [despre Salonul Itern. de Carte, consacrat memoriei lui Grigore Vieru ; Ed. a 18-a, 31. 08. 2009] // Limba Romn. 2009. Nr
9/10. P. 11-13 : fot.
3590. Kulikovski, Lidia. Imaginea Bibliotecarului BM : responsabilitate personal i
instituional / Lidia Kulikovski // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 45-48.
86

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3591. Kulikovski, Lidia. Revista BiblioPolis, subiectul unei teze de licen / Lidia
Kulikovski // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 11-14 : fot. Bibliogr. : 3 tit.
3592. Moraru, Viorica. Biblioteca Public "Ovidius" izvor de valori culturale perene
/ Viorica Moraru // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 26-30 : fot.
3593. Pohil, Vlad. O ans sigur pentru formarea intelectului : biblioteca / Vlad
Pohil // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 5-10.
3594. Scobioal, Genoveva. Publicitatea, un mijloc eficient de implicare promoional : [n activitatea bibliotecilor]/ Genoveva Scobioala // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 4851.
3595. Strtil, Silvia. Lectura ca necesitate / Silvia Strtil // Lumintorul. 2009.
Nr 4. P. 33-36.
3596. Tataru, Maria. Bibliotecarul colar generator de valori pentru tnra generaie
/ Maria Tataru // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 71-72.
3597. , . -
/ . // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 7375.
070 Ziaristic. Pres
3598. Prisacaru, Vl. Publicistul potrivit la timpul potrivit : [Constantin Tnase, doctor
n filologie] / Vl. Prisacaru // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 111-113 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3745)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
3599. Antoci, Arina. Valoare i personalitate / Arina Antoci // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2. P. 14-22. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p.
21-22 (15 tit.).
3600. Bobn, Gheorghe. Conceptul de "toleran" n viziunea lui Alexandru Sturza :
[gnditor basarabean (1791-1854)] / Gheorghe Bobn // Rev. de Filozofie, Sociologie i
tiine Politice. 2009. Nr 2. P. 23-25. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 25 (4 tit.).

87

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

3601. Perciune, Andrei. Excursul conceptului de "putere" asupra condiiei umane /


Andrei Perciun // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2. P. 188193. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 193 (5 tit.).
3602. Smbotin, Dan Gabriel. Posibilitile de reprezentare matricial a tiinei : [studiu filosofic] / Dan Gabriel Smbotin // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice.
2009. Nr 2. P. 7-13. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 13 (8 tit.).
3603. , . : / , // Rev. de Filozofie,
Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2. P. 148-161. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 160-161 (30 tit.).

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM
3604. Buburuz, Petru. De Ziua Limbii Romne : [interviu cu prot. P. Buburuz de la
Biserica "Sfinii Apostoli Petru i Pavel" din Chiinu] / interlocutor : Rodica Tomaenco //
Lumintorul. 2009. Nr 4. P. 37-44 : fot.
3605. Ciobanu, Petru. Mitropolitul Visarion Puiu, lumin vie a neamului romnesc din
Basarabia / Petru Ciobanu // Lumintorul. 2009. Nr 4. P. 3-17 : fot. Bibliogr. : 9 tit. i
n note, p. 16-17 (37 tit.).
3606. Cojocaru, Viorel. E un mare pcat s uii de martirii lui Hristos / Viorel
Cojocaru // Lumintorul. 2009. Nr 4. P. 52-61 : tab. Bibliogr. n note, p. 56 (11 tit.).
3607. Prun, Eugen. O nou diversiune n istoria Bisericii Ortodoxe de Rsrit / Eugen Prun // Lumintorul. 2009. Nr 4. P. 62-64.

3 TIINE SOCIALE
303 Metode ale tiinelor sociale

(Vezi Nr 3623)
304 Probleme sociale. Mod de via

(Vezi Nr 3648, 3697)

88

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei

3608. Buciuceanu-Vrabie, Mariana. Abordarea factorial a comportamentului reproductiv : aspecte teoretico-metodologice i empirice : [situaia demografic din Moldova] /
Mariana Buciuceanu-Vrabie // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr
2. P. 26-35 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 35 (6 tit.).
3609. Cruc, Olesea. Migraia populaiei i evoluia cstoriilor mixte n cazul Republicii Moldova / Olesea Cruc // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr
2. P. 178-187 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 186-187 (16 tit.).
3610. Snchevici, Inga. Stabilitatea familiilor tinere n contextul liberalizrii valorilor
familiale / Inga Snchevici // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2.
P. 168-177 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 177 (12 tit.).
316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale

3611. Costandachi, Gheorghe. Cercetri metodologice n baza abordrilor sistemice


privind influena impactului financiar asupra sferei sociale / Gheorghe Costandachi // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 18-26. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit. ; Rev.
economic. 2009. Nr 2. P. 69-74. Text n lb. engl.
3612. Gagauz, Olga. Unele aspecte ale perfecionrii politicilor de protecie social a
familiei / Olga Gagauz // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2. P.
36-47 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 47 (15 tit.).
3613. , . : / // Rev. de
Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2. P. 66-73 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 73 (4 tit.).

32 POLITIC
321 Forme de organizare politic. Statele ca puteri politice

3614. Varzari, Pantelimon. Democraie i birocraie : problema corelrii / Pantelimon


Varzari // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2. P. 97-109. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 107-709 (17 tit.).

89

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009


323 Politic intern

3615. Galiman, Simona. Identificarea grupurilor minoritare / Simona Galiman // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic,
9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 354-361. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 15 tit. i n notele
de subsol
3616. Gribine, Lilia. Considerente privind corelaia dintre conceptele etnie i naiune
/ Lilia Gribine // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2. P. 162167. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 166-167 (24 tit.).
323(478) Politica intern a Republicii Moldova

3617. Cozma, Artur. Construirea diplomaiei parlamentare n Republica Moldova :


aspecte istorico-politologice / Artur Cozma // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice.
2009. Nr 2. P. 110-128. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 119-121 (36 tit.).
3618. Formuzal, Mihail. Cel mai mare gguz : [interviu cu M. Formuzal, Bacanul
Gguziei] / interlocutor : Rodica Bilechi // VIP magazin. 2009. Nr 11. P. 28-36 : fot.
3619. Juc, Victor. Fundamentarea i evoluia conceptului de interes naional : [Rep.
Moldova] / Victor Juc // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2. P.
122-136. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 135-136 (36 tit.).
3620. Leahu, Nicolae. Pirotehnia marxist-leninist n "Letopiseul de la Condria" :
[despre evenimentele din 7 i 8 apr. 2009] / Nicolae Leahu // Semn. 2009. Nr 3. P. 2.
3621. Sandu, Ion. Ziua Naional a Vinului 2009 = The National day of Wine - 2009
= : [Chiinu, 10-11. 10. 2009] // Moldova : ser. nou. 2009.
Nr 10/11. P. 11-12 : fot. Text i n lb. engl., rus.
3622. Stvil, Ion. Evoluia reglementrii conflictului transnistrean n anii 1992-2009 /
Ion Stvil // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2. P. 74-96.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 92-96 (42 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3604, 3812)
324 Alegeri

3623. , .
/ // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P.
140-145 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3672)

90

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern

3624. Capitala Moldovei a gzduit Summitul CSI = Moldovan Capital Hosted the CIS
Summit = : [Chiinu, 8-9 oct. 2009] // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 10/11. P. 5-7 : fot. Text i n lb. engl., rus.
(Vezi de asemenea Nr 3576, 3669)
327(478) Politica extern a Republicii Moldova

3625. Vasilescu, Grigore. Tranziia spre democraie a Republicii Moldova. Rolul dimensiunii internaionale / Grigore Vasilescu, Vitalie Grosu // Rev. de Filozofie, Sociologie i
tiine Politice. 2009. Nr 2. P. 137-147. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 146147 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3624)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

3626. Ilea, Eugen Sorin. Controlul direct si indirect al Parlamentului asupra activitii
Guvernului / Eugen Sorin Ilea // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i
recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 372-377. Rez. n
lb. engl. Bibliogr.: 13 tit. i n notele de subsol
3627. urcan, Serghei. Unele consideraii teoretico-practice privind remanierea guvernamental / Serghei urcan // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i
recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 232-237. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3617, 3677)
329 Partide i micri politice

3628. Moldoveanu, Dan. Legitimitatea puterii din perspectiva partidelor politice / Dan
Moldoveanu // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf.
intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 303-308. Rez. n lb. engl. Bibliogr. :
10 tit. i n notele de subsol.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general

3629. Macari, Vadim. Principii metodologice ale elaborrii politicii de cretere economic n baza reformelor structurale / Vadim Macari // Economie i Sociologie. 2009.
Nr 3. P. 9-17. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.

91

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

3630. Dumitraco, Marica. Economic crisis : it is time a deep modernization of macroeconomic science / Marica Dumitraco // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P.
122-130. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii

(Vezi Nr 3688)
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de locuine

3631. Melnic, Stela. Regional policy development factor / Stela Melnic // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 33-39 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic

(Vezi Nr 3680)
336 Finane

3632. Brlea, Svetlana. Modaliti de eficientizare a mecanismului de gestiune a pieei valorilor mobiliare n Republica Moldova / Svetlana Brlea // Economie i Sociologie.
2009. Nr 3. P. 117-121. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
3633. Griciuc, Petru. Privind aplicarea prevederilor art. 234 alin. (4) din Codul fiscal
la depunerea contestaiilor / Petru Griciuc, Valeriu Severin // Contabilitate i audit. 2009.
Nr 11. P. 32-33 : fot.
3634. Griciuc, Petru. Privind tratamentul fiscal al veniturilor obinute sub form de
dobnd n anul 2009 / Petru Griciuc, Ion Sturzu // Contabilitate i audit. 2009. Nr 11.
P. 34 : fot.
3635. Mrzac, Veronica. Microcredit interest rates applyng in microfinance institutions
/ Veronica Mrzac // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 63-68. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 9 tit.
3636. Starina, Ludmila. Simbioza modelelor matematice ale bncii / Ludmila
Starina // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 86-91. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
3637. Zubic, Aliona. Activitatea pieei ipotecare din Republica Moldova i reflecii
asupra posibilitilor de extindere : [credite bancare] / Aliona Zubic // Rev. economic.
2009. Nr 2. P. 99-106 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 15 tit.

92

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3638. , . / // Rev. economic. 2009. Nr


2. P. 118-122 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
3639. , . - / , // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 5-14. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
3640. , . : / , // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 56-62. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
3641. , . / , // Contabilitate i audit.
2009. Nr 11. P. 38-39 : fot.
3642. -, .
/ - // Contabilitate i audit. 2009. Nr 11. P. 35-36 :
fot.
(Vezi de asemenea Nr 3575, 3611, 3739, 3747, 3750)
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producie. Servicii. Preuri

3643. Stratan, Alexandru. Estimarea potenialului economic al unitii agricole / Alexandru Stratan // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 188-195 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 4 tit.
3644. onu, Natalia. Cercetarea comparat ale unor aspecte ale srciei n Republica Moldova i Israel / Natalia onu // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 162170. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
3645. , .
/
// Contabilitate i audit. 2009. Nr 11. P. 61-64 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 3629)
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova

3646. Bordeianu, Diana. Corelarea unor indicatori ai creterii economice la nivel naional i n industria prelucrtoare / Diana Bordeianu // Economie i Sociologie. 2009. Nr
3. P. 66-73 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
93

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

3647. Robu, Tudor. Unele aspecte ale realizrii principiilor economiei de pia n Republica Moldova / Tudor Robu // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 80-85 : fig.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
3648. Spivacenco, Anatol. Mecanismul vectorilor de aciune asupra majorrii eficienei economice a agriculturii i a asigurrii securitii alimentare naionale / Anatol
Spivacenco // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 181-187: fig., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 5 tit.
3649. Timu, Andrei. Factorii sociali-economici privind creterea produciei agricole
i calitatea vieii stenilor / Andrei Timu // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 145156 : tab. Bibliogr. : 2 tit.
3650. , .
/ // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 26-33. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3651)
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.5 Comer exterior. Comer internaional

3651. Cucirevii, Vladimir. Liberalizarea comerului exterior n procesul transformrilor economice n Republica Moldova / Vladimir Cucirevii // Economie i Sociologie. 2009.
Nr 3. P. 33-40. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
3652. Verhovechi, Irina. nstrinarea bunurilor importate cu drepturi vamale zero i
depuse n capital social / Irina Verhovechi // Contabilitate i audit. 2009. Nr 11. P. 5660 : fot. Bibliogr. n notele de subsol.
339.7 Finane internaionale

3653. Bujor, Tatiana. Abordri privind atragerea investiiilor strine directe n vederea creterii potenialului economic al Republicii Moldova / Tatiana Bujor, Aurelia uuurcan // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 44-52 : diagr. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 7 tit.
3654. Clichici, Dorina. The impact and possible implications of the current financial
crisis for the global FDI flows / Dorina Clichici // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 15-25
: fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.

94

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3655. Timu, Victoria. Management of international financial flows : restrictive


measures and ways of control / Victoria Timu // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 4046. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3630, 3639-40, 3650, 3656)
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie mondial

3656. Lsi, Tatiana. Motivaii economico-financiare ale corporaiilor integrate n economia global / Tatiana Lsi, Natalia Palii // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 26-32.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
3657. Palii, Natalia. Motivaiile decizionale i strategiile expansioniste ale corporaiilor
transnaionale / Natalia Palii // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 47-55. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 5 tit.

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare

3658. Baltag, Dumitru. Unele aspecte metodologice ale teoriei rspunderii juridice /
Dumitru Baltag // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri :
Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 198-204. - Rez. n lb. engl.
Bibliogr.: 5 tit.
3659. Postu, Ion. Codificarea i sistematizarea ca procedee de tehnic legislativ /
Ion Postu // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf.
intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 238-244. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
n notele de subsol.
3660. Rusescu, Ion. Consideraii privind eficiena actului legislativ / Ion Rusescu //
Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 321-325. - Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 4 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3784)
341 Drept internaional

3661. Badea, Nelu. Garaniile pluralismului politic i a transparenei / Nelu Badea //


Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 426-431. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 9 tit. i n
notele de subsol.
3662. Cauia, Alexandru. Regulamentarea juridic a Statutului de "terorist" n cadrul
dreptului internaional umanitar / Alexandru Cauia // Persoanele disprute fr veste : con-

95

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

statri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P.
120-126. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 12 tit. i n notele de subsol.
3663. Dorul, Olga. Statutul juridic al statului neutru pe timp de rzboi / Olga Doru //
Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 106-112. Rez. n. lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.
3664. Gamurari, Vitalie. Compatibilitatea prevederilor Statutului Curii Penale Internaionale i Constituiei Republicii Moldova / Vitalie Gamurari // Persoanele disprute fr
veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch.,
2009. P. 61-75. Rez. n. lb. fr. Bibliogr. n notele de subsol.
3665. Gamurari, Vitalie. Studiu privind Statutul persoanelor disprute fr veste i al
persoanelor disprute forat conform dreptului internaional contemporan / Vitalie Gamurari
// Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 24-33. Rez. n. lb. fr. Bibliogr. n notele de
subsol.
3666. Osmochescu, Nicolae. Consideraii generale privind azilul politic / Nicolae
Osmochescu, Alin Gvidian // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 205-217. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3667. erban, Drago. Reglementri internaionale privind drepturile omului / Drago
erban // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 378-385. Rez. n lb. engl. Bibliogr.:
11 tit. i n notele de subsol.
3668. Tilichi, Liana. Accesului liber la justiie i prezumia nevinoviei garanii ale
demnitii i libertii umane / Liana Tilichi // Persoanele disprute fr veste : constatri,
concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 393398. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 14 tit. i n notele de subsol.
3669. , . ? /
// Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf.
intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 113-119. Bibliogr. n notele de subsol.
3670. , .
/ // Persoanele disprute fr veste :

96

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009.
P. 267-271. Rez. n lb. rom. Bibliogr.: 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3615, 3679, 3687, 3689)
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ

3671. Armau, Sergiu. Esena conceptului de fenomen administrativ / Sergiu


Armau // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 290-295. Rez. n lb. engl. Bibliogr.:
12 tit. i n notele de subsol.
3672. Bdng, Constantin. Dreptul la vot i dreptul de a fi ales / Constantin Bdng
// Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 342-353. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 9 tit. i n
notele de subsol
3673. Ctlin, Dumitru. Unele consideraiuni teoretice privind statul de drept / Dumitru Ctlin // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf.
intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 407-413. Rez. n lb. engl. Bibliogr.:
13 tit. i n notele de subsol.
3674. Ciocrlan, Gheorghe, Consideraiuni generale privind instituia ceteniei /
Gheorghe Ciocrlan // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri
: Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 339-345. Rez. n lb. engl.
Bibliogr.: 16 tit. i n notele de subsol
3675. Moraru, Daniel Costin. Dreptul la insurecie n contextul asigurrii supremaiei
constituiei / Daniel Costin Moraru // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i
recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 367-371 Rez. n
lb. engl. Bibliogr.: 13 tit. i n notele de subsol.
3676. Postolache, Ionel Neculai. Principii constituionale n organizarea statului de
drept / Ionel Neculai Postolache // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i
recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 386-392. Rez. n
lb. engl. Bibliogr.: 12 tit. i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3661, 3664, 3695, 3763)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i funcii ale organelor de stat ale Republicii Moldova

3677. Popa, Victor. Sfidri constituionale n activitatea noului Parlament / Victor Popa // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 218-231. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 16 tit.

97

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009


343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic

3678. Barbneagr, Alexei. Teze din pledoaria susinut n instana de judecat n


cauza penal de nvinuire a M. I. n svrirea infraciunilor prevzute de art. 328 alin. (1),
332 alin. (1) i art. 329 CP RM / Alexei Barbneagr // Persoanele disprute fr veste :
constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009.
P. 432-443.
3679. Ulianovschi, Xenofon. Compatibilitatea legislaiei Republicii Moldova cu prevederile Statutului Curii Penale Internaionale (CPI) / Xenofon Ulianovschi // Persoanele
disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10
iun. 2009. Ch., 2009. P. 76-86. Rez. n. lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
347 Drept civil
347.1 Generaliti

3680. Martin, Vasile. Concetenii disprui fr veste se afl n vizorul societii civile / Vasile Martin // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri :
Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 9-10.
3681. Rotaru, Gabriela. Drepturi exercitate colectiv / Gabriela Rotaru // Persoanele
disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10
iun. 2009. Ch., 2009. P. 362-366 Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 10 tit. i n notele de
subsol.
3682. , .
, / // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P.
20-23.
(Vezi de asemenea Nr 3665, 3669-70)
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri i lucruri. Bunuri mobile n general

3683. Baeu, Valeriu. Atributele dreptului de proprietate reieind din prevederile legale ale Republicii Moldova / Valeriu Baeu // Persoanele disprute fr veste : constatri,
concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 283289. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
3684. Mrgineanu, Lilia. Asigurarea si garantarea constituional a dreptului persoanei la activitatea de ntreprinztor / Lilia Mrgineanu // Persoanele disprute fr veste :
constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009.
P. 245-253. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 17 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3637)
98

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

3685. Nicolae, Ioana. Regimurile matrimoniale n Proiectul noului Cod civil / Ioana
Nicolae // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 154-161. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 4 tit.
3686. Rotaru, Oxana. Rolul i locul medierii n soluionarea conflictelor de familie /
Oxana Rotaru, Tatiana Ciaglic // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i
recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 262-266. Rez. n
lb. engl. Bibliogr.: 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3609, 3689)
347.7 Drept Comercial

(Vezi Nr 3578)
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar

3687. Grama, Dumitru C. Din istoria constituirii instituiei ombudsmanului n rile europene / Dumitru C. Grama, Veronica Bdescu erbnoiu // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch.,
2009. P. 254-261. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 25 tit.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii

3688. , .
/ // Contabilitate i audit. 2009. Nr 11. P. 65-69 : fot.

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public

3689. Rapotan, Adrian. Protecia copilului prin prisma implicrii administraiei publice
centrale / Adrian Rapotan // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 326-330. Rez. n lb.
engl. Bibliogr.: 6 tit.
3690. Bordei, Lilia. Unele aspecte ale descentralizrii financiare : [reforma administraiei publ. locale] / Lilia Bordei // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i
recomandri : Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 309-320. Rez. n
lb. fr. Bibliogr.: 19 tit.

99

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

3691. Bratu, Daniel. Standarde i principii n organizarea administraiei publice locale


/ Daniel Bratu // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri :
Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 296-302. Rez. n lb. engl.
Bibliogr.: 15 tit. i n notele de subsol.
3692. Crjaliu, Cristian. Sistemul i clasificarea autoritilor publice / Cristian Crjaliu
// Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. intern. t.practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 414-419. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 8 tit. i n
notele de subsol.
3693. Rotaru, Marian. Dreptul colectivitilor locale la administraia propriilor interese
/ Marian Rotaru // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri :
Conf. intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 399-406. Rez. n lb. engl.
Bibliogr.: 14 tit. i in notele de subsol.
3694. Tofan, Tatiana. Management public condiie primordial n ridicarea eficienei administrative / Tatiana Tofan // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 41-44.
Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 3 tit.
3695. Topolov, Gianina Ionela. Regimul juridic al funciei publice / Gianina Ionela
Topolov // Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf.
intern. t.-practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. P. 420-425. Rez. n lb. engl. Bibliogr.:
11 tit. i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3674, 3678)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale

3696. Rojco, Anatolii. Scopuri i sarcini ale monitorizrii sistemului proteciei sociale
a populaiei Moldovei / Anatolii Rojco, Valentina Vinogradova // Economie i Sociologie.
2009. Nr 3. P. 156-162. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 2 tit.
3697. Rojco, Anatolii. Evaluarea veniturilor disponibile ale gospodriilor casnice cu
pensionari / Anatolii Rojco // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 171-178 : tab.
Rez. n lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 3612)
365 Aspiraii legate de locuin i realizarea lor. Sigurana locuinei

3698. Clci, Gheorghe. Condiiile de locuit din mediul rural : realiti i ateptri /
Gheorghe Clci // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2. P. 5865 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 65 (15 tit.).
100

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

368 Asigurri

3699. Companii de asigurri : 5 istorii de succes : [interviuri cu Vitalie Bodea, dir. general al SIA "Moldasig", cu Peter Kasyk, dir. general al companiei "Grawe Carat Asigurri"
SA, cu Boris Gherasim, dir. general al Soc. de Asigurri "Moldcargo" [et al.] / consemnare :
Irina Tribusean // VIP magazin. 2009. Nr 11. P. 55-65 : fot.
3700. Costandachi, Gheorghe. Definirea i impactul sistemului de asigurri n medicin / Gheorghe Costandachi // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 127-135 : fig., tab.
Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 5 tit.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

3701. Armau-Canr, Ludmila. Metodica predrii creative a literaturii romne :


[pentru cl. a IX-XII-a] / Ludmila Armau-Canr // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P.
103-104 : fot.
3702. Fonari, Victoria. Aport inovator la metodica predrii literaturii romne : [pe
marginea crii Metodica predrii literaturii romne de C. chiopu, Chiinu, 2009, 332 p.] /
Victoria Fonari // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 100-102.
3703. Handrabura, Loretta. nva-m cum s nv i s-i nv! : [pe marginea apariiei lucrrii Metodica predrii literaturii romne de C. chiopu, Chiinu, 2009, 332 p.] /
Loretta Handrabura // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 98-99.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie

3704. Codreanu, Lina. Casa centru existenial : [datini i obiceiuri privitor la locuinele rurale rom.] / Lina Codreanu // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 109-112.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


51 MATEMATIC
519.8 Cercetri operaionale

(Vezi Nr 3636)

101

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
612 Fiziologie. Fiziologie comparat

3705. Corcodel, Diana. Profilul mortalitii populaiei n vrst apt de munc din
Republica Moldova / Diana Corcodel // Rev. de Filozofie, Sociologie i tiine Politice.
2009. Nr 2. P. 48-57 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 57 (17 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 3608, 3706-07)
613 Igien. Sntate i igien personal
613.8 Sntatea i igiena sistemului nervos. Sntate i etic

3706. Vinevschi, Anatolie. Alcoolul, metabolismul i imunitatea / Anatolie


Vinevschi // Arta Medica. 2009. Nr 4. P. 43-47. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
39 tit.
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

(Vezi Nr 3700)
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor. Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale

(Vezi Nr 3710, 3717, 3729)


616 Patologie. Medicin clinic

3707. Sindromul de disfuncie multipl de organe (MODS) de etiologie non-septic


pe fondalul sindromul de CID (sindromul de coagulare intravascular diseminat) decompe nsat. Caz clinic / Victor Cojocaru, Vladimir Hotineanu, Adrian Tnase [et al.] // Arta Medica.
2009. Nr 4. P. 59-63 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3734-35)
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

3708. Corecia univentricular a viciilor cardiace congenitale complexe / Oleg Repin,


Liviu Maniuc, Vasile Corcea [et al.] // Arta Medica. 2009. Nr 4. P. 12-16 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 15 tit.
3709. Endrocarditele protezelor valvulare : (art. de sintez) / Aureliu Batrnac, Andrei
Ureche, Vitalie Moscalu [et al.] // Arta Medica. 2009. Nr 4. P. 29-34. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. : 25 tit.
102

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3710. Ghicavi, Nelli. Difeturul (inhibitor al NO-sintetazei) n stabilizarea i meninerea hemodinamicii la pacienii cardiochirurgicali / Nelli Ghicavi // Arta Medica. 2009. Nr
4. P. 53-58 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 25 tit.
3711. Ghicev, Oxana. Evaluarea modificrilor hemodinamicii centrale sub influena
izoturonului n comparaie cu dopamina la pacienii cu hipotensiune arterial / Oxana
Ghicev // Arta Medica. 2009. Nr 4. P. 48-52 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
4 tit.
3712. Moscalu, Vitalie. Recurena insuficienei tricuspide dup o corecie reconstructiv problema tehnicii operatorii ori a funciei de ventricul drept? / Vitalie Moscalu // Arta
Medica. 2009. Nr 4. P. 7-11 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 24 tit.
3713. Sapojnic, Nadejda. Funcia diastolic a ventricului stng i rolul ei n
performarea cardiac / Nadejda Sapojnic // Arta Medica. 2009. Nr 4. P. 35-38. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie

3714. Aspectele clinice, morfopatologice i microbiologice ale "maladiei urechii operate" / S. Vetricean, A. Antohi, A. Bajureanu [et al.] // Curierul medical. 2009. Nr 5. P.
33-35 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
3715. Diacova, S. Evoluia otitei medii exsudative n funcie de tratament / S. Diacova
// Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 26-28. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 6 tit.
3716. Factorii de risc n maxiloetmoidita recivant la copiii de vrst precoce / V.
Gavrilua, L. Danilov, D. Chirtoca [et al.] // Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 31-33 : tab.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 6 tit.
3717. Funcia respiratorie la copii cu fibroz chistic, asociat cu astmul bronic i cu
afeciuni otorinolaringolice / S. ciuca, M. Maniuc, A. Cotoman [et al.] // Curierul medical.
2009. Nr 5. P. 18-21. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 18 tit.
3718. Pneumoniile comunitare cu evoluie nefavorabil : aspecte clinico-morfologice
/ T. Dumitra, S. Matcovschi, V. Vatamanu [et al.] // Curierul medical. 2009. Nr 5. P.
66-71 fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 6 tit.
3719. Rinosinuzitele recidivante i cronice la copii : aspecte imunohistochimice / M.
Maniuc, L. aptefrai, P. Ababii [et al.] // Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 11-15 : fig.,
tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 9 tit.
103

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

3720. Rolul rinometriei acustice n evaluarea postoperatorie a copiilor cu rinosinuzite


recidivante i cronice / M. Maniuc, D. Chirtoca, P. Ababii [et al.] // Curierul medical. 2009.
Nr 5. P. 7-10 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 9 tit.
3721. Selevestru, R. Fenotipul astmului bronic la copii de vrst colar / R.
Selevestru // Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 36-39. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr.: 5 tit.
3722. Surditatea la copii / A. Chiaburu, D. Chitoca, S. Diacova [et al.] // Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 29-31 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 5 tit.
3723. Surditate mixt la copii cu otit medie exsudativ / I. Ababii, S. Diacova, A.
Chiaburu [et al.] // Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 5-7. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr.: 6 tit.
3724. ciuca, S. Evaluarea factorilor atopici la copiii cu wheezing recurent n infecia
micoplasmic / S. ciuca, L. Neamu // Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 21-23 : fig.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 8 tit.
3725. Tratamentul etiopatogenetic al amigdalitei cronice la copii / L. Danilov, I.
Ababii, M. Maniuc [et al.] // Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 15-17. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr.: 7 tit.
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

3726. David, L. Eficiena hepatoprotectorilor n tratamentul steatohepatitelor / L. David // Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 52-56 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.:
6 tit.
3727. Metoda sclerozrii endoscopice paravazale a varicelor esofagiene cu
Aethoxysklerol / L. Cazacu, A. Bour, G. Lisnic [et al.] // Curierul medical. 2009. Nr 5. P.
62-65 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 10 tit.
3728. Uncua, D. Vigilena stomatologului n raport cu manifestrile orale ale infeciei
HIV / D. Uncua // Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 77-79 : fot., tab. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr.: 15 tit.
3729. Vinevschi, A. Difetur-ul atenueaz leziunile hepatice induse de ocul hemoragic / A. Vinevschi // Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 57-59 : fig. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr.: 9 tit.

104

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


616.4 Patologia tubului limfatic, a organelor hemopoetice (hematopoetice) i endocrine

3730. Harea, Dumitru. Dinamica manifestrilor clinice i indicilor hormonali la pacienii cu gu toxic difuz depistat primar pe parcursul tratamentului / Harea Dumitru // Arta
Medica. 2009. Nr 4. P. 17-23 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 23 tit.
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular

3731. Marin, Ion. Aspecte de regenerare, consolidare i restructurare a alogrefelor


osoase, implantate n defecte restante post-tumorale ale aparatului locomotor / Ion Marin //
Arta Medica. 2009. Nr 4. P. 3-6 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 20 tit.
3732. avga, Nicolae. Modelul conceptual al genezei proceselor displastice din
segmentul lombosacral al coloanei vertebrale : [studiu analitic] / Nicolae avga, Nicolae
avga jr., V. A. Kuenko // Arta Medica. 2009. Nr 4. P. 39-42 : fig., tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr.: 22 tit.
616.8 Neuropatologie. Neurologie

3733. Ivanov, Marcel. Nevralgia de trigemen. Abordare modern a tehnicei


percutane clasice / Marcel Ivanov, Ion Poiat // Arta Medica. 2009. Nr 4. P. 24-28 : fig.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 17 tit.
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologic, psihopatologie. Psihoze

(Vezi Nr 3706-07)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale

3734. , . / . , .
, . // Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 71-74 : fig. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr.: 10 tit.
618 Ginecologie. Obstetric

3735. , . . , -
/ . . //
Curierul medical. 2009. Nr 5. P. 60-62. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 12 tit.

105

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
631/638 Agricultur
631 Agricultur n general

(Vezi Nr 3643)
636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor, a eptelului. nmulirea
animalelor domestice
636.5/.6 Psri

3736. , . / . //
. 2009. Nr 10. P. 10-11 : fot.
636.7 Cini

3737. , . . IV / . . // . 2009. Nr 10. P. 18-19 : fot.,


tab.
3738. , . / . //
. 2009. Nr 10. P. 12-13 : tab.
636.7/.9 Alte animale crescute de om

3739. Zbanc, Andrei. Argumentarea economic a investiiei pentru creterea iepurilor de cas / Andrei Zbanc // Rev. economic. 2009. Nr 2. P. 196-203 : tab . Rez. n
lb. engl. Bibliogr.: 6 tit.
639.1 Vntoare

3740. , . 2009 . / . //
. 2009. Nr 10. P. 2-3 : tab.
3741. , . / . //
. 2009. Nr 10. P. 17 : fot.
3742. , . / . // . 2009. Nr 10. P. 4-5 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3737)
639.2/.6 Pescuit. Piscicultur

106

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3743. , . - ;
"" / . // . 2009. Nr 10. P. 25-28 : fot.

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere i administrare casnic

3744. , . :
: [ Casa Vinului Casa Srbtorii] / // Aquarelle. 2009. Nr 11. P. 24-27 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3613)
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)

3745. Morari, Natalia. Natalia Morari : "I am back ACAS" : [interviu cu rep. spec. de
la "Europa Liber" din Chiinu, fost jurnalist de la "The New Times"] / interlocutor : Rodica Trofimov ; fot. : Slava Filipov // VIP magazin. 2009. Nr 11. P. 42-52 : fot.
657 Contabilitate

3746. Bucur, Vasile. Contabilitatea provizioanelor pentru plata concediilor / Vasile


Bucur // Contabilitate i audit. 2009. Nr 11. P. 18-23 : fot., tab.
3747. Morozniuc, Ion. Standarde de aplicare n efectuarea auditului finanelor publice n Republica Moldova / Ion Morozniuc // Economie i Sociologie. 2009. Nr 3. P. 8695. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 2 tit.
3748. ugulschi, Iuliana. Elaborarea i aprobarea procedeelor interne ale contabilitii manageriale / Iuliana ugulschi // Contabilitate i audit. 2009. Nr 11. P. 51-55 :
fot., tab.
3749. , . / // Contabilitate i audit. 2009. Nr 11. P. 6-7 : fot.
3750. , . ,
/ // Contabilitate i audit.
2009. Nr 11. P. 8-17 : fot., tab.
663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare

(Vezi Nr 3646)

663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului

(Vezi Nr 3621)

107

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


687 Industria mbrcmintei, confeciilor. Fabricarea articolelor de toalet i ngrijirea general
687.5 Industrii de ngrijirea toaletei i de frumusee. Industrie cosmetic

3751. Muraru, Bogdan. Bogdan Muraru : "Am avut norocul s prind trenul din gara
Avon" : [interviu cu Country Manager Avon Moldova] / consemnare : Rodica Trofimov ; fot. :
Florin Tbr // VIP magazin. 2009. Nr 11. P. 22-27 : fot.

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


73 ARTE PLASTICE
3752. Buzu, Teodor. Un popor cult trebuie s-i pstreze rdcinile : [interviu cu T.
Buzu, artist plastic mold., stabilit n Cehia] / interlocutor : Alexandru Banto // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 113-116 : fot.
3753. Partole, Claudia. Un pictor cu viza de reedin pretutindeni : [artistul plastic
Teodor Buzu] / Claudia Partole // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 117-118 : fot.
3754. Prisacaru, Vl. Un artist plastic al ntregului popor : [ Maestrul Glebus Sainciuc]
/ Vl. Prisacaru // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 98-100 : fot.
3755. Rusu-Haraba, Anastasia. Ateptatul unui artist = Iurie Canashin =
: [despre creaia sculptorului Iurie Canain, Maestru Emerit n Art] / Anastasia Rusu-Haraba // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 10/11. P. 28-31 : fot. Text i n
lb. engl., rus.
3756. Tudose, Corina. Sub lacrimi, licrea sursul : [despre creaia pictorului Teodor Buzu] / Corina Tudose // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 119-120 : fot.

78 MUZIC
3757. Cocearova, Galina. Magia muzicii de camer = The National Chamber Orchestra = : [despre Orchestra de Camer a Slii de Org din Chiinu] / Galina Cocearova // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 10/11. P. 42-44 : fot. Text
i n lb. engl., rus.

108

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3758. Crulicovschi, Nina. Dorul e ca o durere = Nina Crulicovski =


: [interviu cu interpreta de muzic uoar] / interlocutor : Anatol Caciuc //
Moldova : ser. nou. 2009. Nr 10/11. P. 39-41 : fot. Text i n lb. engl., rus.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Art scenic

3759. Vizitiu, Svetlana. Maria Cebotari : sentimentele trec dincolo de cuvinte : [file
din biografia cntreei (1910-1948)] / Svetlana Vizitiu // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P.
122-124 : fot.
3760. , . : [
. . . . ] / // Aquarelle.
2009. Nr 11. P. 16-19 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 3789)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
3761. Munteanu, Cristinel. O antologie Coeriu de referin : [pe marginea vol. :
Omul i limbajul. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii i lingvistic general de
Eugeniu Coeriu, Iai : Ed. Univ."A.I. Cuza", 2009. 460 p.] / Cristinel Munteanu // Limba
Romn. 2009. Nr 9/10. P. 14-16. Bibliogr. n note, p. 16 (6 tit.).
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn

3762. Felecan, Nicolae. Noiunea drum n limba romn / Nicolae Felecan // Limba
Romn. 2009. Nr 9/10. P. 193-200. Bibliogr.: 27 tit. i n note, p. 199-200 (17 tit.).
3763. Limba Romn n Republica Moldova. Dreptul la normalitate : [despre Simpoz.
cu acelai tit. desfurat la Casa Limbii Romne "Nichita Stnescu" din Chiinu,
29.08.2009] // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 8-10 : fot.
3764. Munteanu, Cristinel. Frazeologia n primele texte literare romneti / Cristinel
Munteanu // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 184-192. Bibliogr.: 10 tit. i n note, p.
190-192 (21 tit.).
3765. Pohil, Vlad. Irina Condrea o prezen meritorie n lingvistica noastr / Vlad
Pohil // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 162-165. Bibliogr.: 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 3598)
109

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
821.133.1 Literatur francez

3766. Voltaire. Coridorul ispitei : [fragm. din romanul Zadig] / Voltaire ; trad. de D.
Mrcineanu // "a" MIC ". 2009. Nr 11. Supl.
821.135.1 Literatur romn

3767. Blaga, Lucian. Hronicul i cntecul vrstelor / Lucian Blaga ; il. : Alexei
Colbneac // Noi. 2009. Nr 11. P. 81-88 : fot. Sfrit. nceputul : Nr 1, 2009.
3768. Hasdeu, Iulia. Trandafirul moului : [poveste] / Iulia Hasdeu // "a" MIC". 2009.
Nr 11. Supl.
3769. Mierla i sturzul ; Raa ; Porcul : [din folclorul rom.] // Alunelul. 2009. Nr 11.
P. 3.
821.135.1(477.85) Literatur romn din Bucovina de Nord

3770. Popescu, Titu. Risipirea o "cronic bucovinean" : [pe marginea vol. cu acelai tit. de Dumitru Pdeanu, aprut la Bucureti : Ed. Aletheia, 2009] / Titu Popescu // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 26-28.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

3771. Buruian, Alexandru. De cealalt parte a biroului : [pies] / Alexandru Buruian // Semn. 2009. Nr 3. P. 32-36.
3772. Cotovichi, Ion. Ruinosul ; Tem de acas ; Refuz ; Ramul ; Problemele ; Pojar ; Coada ; Gndul Papucilor : [versuri] / Ion Cotovichi ; des. : Olga Cazacu // Alunelul.
2009. Nr 11. P. 4-5.
3773. Drago, Elena. Cu tata : [versuri] / Elena Drago // Alunelul. 2009. Nr 11.
P. 2.
3774. Frunz, Eugenia. Cnd mmica m privete : [versuri] / Eugenia Frunz //
Alunelul. 2009. Nr 11. P. 2.
3775. Galaicu-Pun, Emilian. Pur pur : [versuri] / Emilian Galaicu-Pun // Semn.
2009. Nr 3. P. 21 : fot.
110

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3776. Hadrc, Ion. Despre limb, poezie, literatur : autograf / Ion Hadrc // Limba
Romn. 2009. Nr 9/10. P. 6.
3777. Hadrc, Ion. Doin : [versuri] / Ion Hadrc // Limba Romn. 2009. Nr
9/10. P. 7.
3778. Hadrc, Ion. Suntem ntr-o prere ; Dosoftei acum ; Procuratorul Iudei; Din
structura delirului ; Nici ntr-o limb poemul ; Musca lui Abama ; Ochiul de veghe ; Agon ;
Alte noime (1) ; Alte noime (2) ; Pianjenul al treilea Benedict : [versuri] / Ion Hadrc //
Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 47-55 : fot.
3779. Lari, Leonida. Cerc ; Art ; Stare ; Dragoste ; Orfic ; Dulcele foc ; Ce zi frumoas : [versuri] / Leonida Lari ; il. : Violeta Zabulic // Noi. 2009. Nr 11. P. 8-9 : fot.
3780. Lari, Leonida. Ploaia : [povestire] / Leonida Lari // "a" MIC ". 2009. Nr 11.
Supl.
3781. Matcovschi, Dumitru. Greieraul Puiu : [fragm din cartea cu acelai tit.] / Dumitru Matcovschi // "a" MIC ". 2009. Nr 11. Supl.
3782. Portnoi, Anatol. Friorul Ionel : [versuri] / Anatol Portnoi // Alunelul. 2009.
Nr 11. P. 2.
3783. Rusnac, V. O zi cu cel mai bun pescar ; alul : [povestiri] / V. Rusnac //
. 2009. Nr 10. P. 22-24 : fot.
3784. Stere, Constantin. Prin lumin ne va veni mntuirea : [o seam de idei culese
din opera scriitorului] / Constantin Stere ; sel. : Raisa Grecu // Moldova : ser. nou. 2009.
Nr 10/11. P. 25-27 : fot. Text i n lb. engl., rus.
821.161.1 Literatur rus

3785. Ghilyarovskiy, Vladimir. Publicul teatral : [povestire] / Vladimir Ghilayrovskiy ;


trad. : Dumitru Baciu // Semn. 2009. Nr 3. P. 22-23 : fot.
3786. , . : [. ] / . //
. 2009. Nr 10. P. 7-9 : des.
821.172 Literatur lituanian

3787. Psat fiert : [din folclorul lituanian] / trad. : Aurel Ciocanu // Alunelul. 2009.
Nr 11. P. 3.
111

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

821.19 Literatur armean

3788. Vrbiile : [din folclorul armean] / trad. : Aurel Ciocanu ; des. : Aurel Guu // Alunelul. 2009. Nr 11. P. 3.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii

3789. Ciobanu, Mircea V. Cenureasa la balul simultaneitii, sau Coana dramaturgia fa cu teatrul / Mircea V. Ciobanu // Semn. 2009. Nr 3. P. 3-10 : fot.
821.133.1.0 Literatur francez
3790. Lungu, Eugen. Jurnal de doliu, sau Cartea iubirii : [pe marginea vol. cu acelai
tit. de Roland Barthes, Chiinu : Cartier, 2009] / Eugen Lungu // Semn. 2009. Nr 3. P.
28-31 : fot.
821.135.1.0 Literatur romn

3791. Boditeanu, Florica. Propuneri pentru o clasificare modal a liricului : [eseu] /


Florica Boditeanu // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 72-78. Bibliogr. n note, p. 78
(11 tit.).
3792. Boldea, Iulian. Ion Heliade Rdulescu. Roluri i mti ale poeziei / Iulian
Bodea // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 89-95. Bibliogr.: 12 tit.
3793. Caraman, Viorica-Ela. Temporalitatea criteriu de definire a imaginarului poetic (contemporan) : [postmodernismul romnesc : eseu] / Viorica-Ela Caraman // Limba
Romn. 2009. Nr 9/10. P. 56-71. Bibliogr.: 14 tit.
3794. Codreanu, Theodor. Constantin Virgil Negoi i logica Raiuliu : [analiza prozei] / Theodor Codreanu // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 79-88.
3795. Dabija, Elena. Mihai Eminescu, poetul vistor / Elena Dabija // BiblioPolis.
2009. Nr 2. P. 58-60 : fig.
3796. Leahu, Nicolae. Trei epe, un guturai geopolitic i celelalte : [despre creaia
scriitorului rom. Marin Sorescu] / Nicolae Leahu // Semn. 2009. Nr 3. P. 13-15 : fot.
3797. Rachieru, Adrian Dinu. Eminescu i Basarabia / Adrian Dinu Rachieru // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 130-139. Bibliogr.: 10 tit.

112

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3798. Rachieru, Adrian Dinu. n literatur conteaz solitii, nu coritii : [interviu cu


scriitorul rom. A. D. Rachieru] / consemnare de Alexandru Banto // Limba Romn. 2009.
Nr 9/10. P. 122-129 : fot. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 3701-03)
Scriitorul Adrian Rachieru la 60 de ani

3799. Almjan, Ion Marin. Adrian Dinu Rachieru crturar de elit / Ion Marin
Almjan // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 121 : fot.
3800. Banto, Ana. Adrian Dinu Rachieru. Modernism postmodernism, un dialog
continuu / Ana Banto // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 147-151. Bibliogr.: 4 tit.
3801. Beleag, Vladimir. Varegul cltor, sau Omul cu o sut de ochi / Vladimir
Beleag // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 158-159.
3802. Cimpoi, Mihai. Deintorul de busol valoric / Mihai Cimpoi // Limba Romn.
2009. Nr 9/10. P. 144-146.
3803. Referine critice / Gheorghe I. Tohneanu, M. Ungureanu, Dan Culcer [et al.] //
Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 160-161.
3804. Ticuu, Valeria Manta. Necesitatea semnalrii i condamnrii lui Homo
zappiens / Valeria Manta Ticuu // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 152-153.
3805. Vrabie, Diana. Despre Legea conservrii scaunului, sau Din nou n cutarea
personajului / Diana Vrabie // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 154-157.
821.135.1(477).0 Literatur romn din Ucraina

3806. Rachieru, Adrian Dinu. Alexandru Lungu i "povara umbrei" : [despre creaia
poetului rom., originar din Ucraina] / Adrian Dinu Rachieru // Limba Romn. 2009. Nr
9/10. P. 140-143.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova

3807. Cernica, Doina. Copil la rui de Leo Butnaru. Literatur cu majuscul : [pe
marginea crii, aprute la Bucureti : Ed. Ideea European, 2008] / Doina Cernica // Limba
Romn. 2009. Nr 9/10. P. 21-25 : fot.
3808. Ciubotaru, Adrian. Radu tefan ntia i ultima? : [despre opera lit. a lui Aureliu Busuioc] / Adrian Ciubotaru // Semn. 2009. Nr 3. P. 11-12 : fot.

113

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

3809. Codreanu, Teodor. O bre n mentalitatea generaiei 2000 : [pe marginea


crii Ante-Scriptum de Viorica-Ela Caraman, Chiinu : Ed. Limbii Romn PP SRL, 2009] /
Teodor Codreanu // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 17-20 : fot.
3810. De ce scriei dramaturgie? : O ntrebare a revistei Semn : [scriitorilor mold. :
Constantin Cheianu, Irina Nechit, Val Butnaru [et al.] // Semn. 2009. Nr 3. P. 16-20 :
fot.
3811. Dumbrveanu, Victor. Nempcat cu toi i cu sine = Dumitru Matcovschi 70
= , / Victor Dumbrveanu // Moldova : ser. nou. 2009. Nr
10/11. P. 22-24 : fot. Text i n lb. engl., rus.
3812. Hadrc, Ion. S valorificm ansa pe care ne-o ofer istoria : [discursul scriitorului, rostit n cadrul Mitingului festiv al deputailor din primul Parlament al Moldovei, Chiinu, 27.08. 2009] / Ion Hadrc // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 30-35 : fot.
3813. Ionescu, V. Continua revenire la batin a scriitorului M. Gh. Cibotaru / V.
Ionescu // BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 106-108 : fot.
3814. Proca, Pavel. Golanii dramaturgiei moldave : [problema debutului n dramaturgie] / Pavel Proca // Semn. 2009. Nr 3. P. 24-27.
Scriitorul Ion Hadrc la 60 de ani

3815. Banto, Alexandru. Drept i nenvins : Lui Ion Hadrc la 60 de ani / Alexandru Banto // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 29.
3816. Banto, Ana. Ion Hadrc : mai spre cer, biblioteca / Ana Banto // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 36-39. Bibliogr.: 3 tit.
3817. Ciopraga, Constantin. Sonetele lui Ion Hadrc / Constantin Ciopraga // Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 40-41.
3818. Referine critice / Cassian Maria Spiridon, Nichita Danilov, Daniel Corbu [et al.]
// Limba Romn. 2009. Nr 9/10. P. 45-46.
3819. Urian, Tudorel. Tranziia dincolo de Prut / Tudorel Urian // Limba Romn.
2009. Nr 9/10. P. 42-44.
821.511.113.0 Literatur estonian

114

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3820. Pohil, Vlad. Ralf Parve, un longeviv al literelor estone / Vlad Pohil //
BiblioPolis. 2009. Nr 2. P. 100-103 : fot.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3821. , . . : ? / . .
, . . // Stratum plus. 2005/2009. Nr 4 : :
= Field Journal : Roman Time. P. 431-445 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr.: 41 tit.
908 Monografii ale localitilor
3822. , . / // Aquarelle.
2009. Nr 11. P. 132-136 : fot.
929 tiine biografice i nrudite
Ciobanu, Petru. Mitropolitul Visarion Puiu, lumin vie a neamului romnesc din Basarabia.
Vezi Nr 3605

93/94 ISTORIE

94(478) Istoria Republicii Moldova

3823. Botnaru, Victor. Reformele lui Vasile Lupu = The ruler Vasile Lupu =
: [Domnitorul rii Moldovei (1634-1653)] / Victor Botnaru // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 10/11. P. 13-15 : fot. Text i n lb. engl., rus.
3824. Eanu, Andrei. ntemeierea rii Moldovei. Voievozi din sec. al XIV lea :
(abordri i interpretri noi) / Andrei Eanu, Valentina Eanu // Limba Romn. 2009. Nr
9/10. P. 166-183 : tab. Bibliogr. n note, p.181-183 (58 tit.).
94(498) Istoria Romniei

(Vezi Nr 3823-24)

115

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 11-2009


Butnaru, Leo 3807
Butnaru, Val 3810
Buzu, Teodor 3752-53, 3756

A
Ababii, I. 3723, 3725
Ababii, P. 3719-20
Almjan, Ion Marin 3799
Antoci, Arina 3599
Antohi, A. 3714
Arion, Liuba 3582
Armau, Sergiu 3671
Armau-Canr, Ludmila 3701

C
Caciuc, Anatol 3758
Canain, Iurie 3755
Caraman, Viorica-Ela 3793, 3809
Cauia, Alexandru 3662
Cazacu, L. 3727
Cazacu, Olga 3772
Clci, Gheorghe 3698
Ctlin, Dumitru 3673
Crjaliu, Cristian 3692
Cebotari, Elena 3583
Cebotari, Maria 3759
Cernica, Doina 3807
Cheianu, Constantin 3810
Chiaburu, A. 3722-23
Chirtoca, D. 3716, 3720, 3722
Ciaglic, Tatiana 3686
Cibotaru, M. Gh. 3813
Cimpoi, Mihai 3802
Ciobanu, Mircea V. 3789
Ciobanu, Petru 3605
Ciocanu, Aurel 3787-88
Ciocrlan, Gheorghe 3674
Ciopraga, Constantin 3817
Ciubotaru, Adrian 3808
Clichici, Dorina 3654
Cocearova, Galina 3757
Codreanu, Lina 3704
Codreanu, Teodor 3794, 3809
Cojocaru, Victor 3707
Cojocaru, Viorel 3606
Colbneac, Alexei 3767
Corbu, Daniel 3818
Corcea, Vasile 3708
Corcodel, Diana 3705
Costandachi, Gheorghe 3611, 3700
Coeriu, Eugeniu 3761
Coeriu, Tatiana 3585
Cotoman, A. 3717

B
Baciu, Dumitru 3785
Badea, Nelu 3661
Baeu, Valeriu 3683
Bajureanu, A. 3714
Baltag, Dumitru 3658
Banto, Alexandru 3752, 3798, 3815
Banto, Ana 3800, 3816
Barbneagr, Alexei 3678
Barthes, Roland 3790
Batrnac, Aureliu 3709
Bdescu-erbnoiu, Veronica 3687
Bdng, Constantin 3672
Beleag, Vladimir 3801
Bilechi, Rodica 3618
Brlea, Svetlana 3632
Blaga, Lucian 3767
Bobn, Gheorghe 3600
Bodea, Vitalie 3699
Boditeanu, Florica 3791
Boldea, Iulian 3792
Bordei, Lilia 3690
Bordeianu, Diana 3646
Botnaru, Victor 3823
Bour, A. 3727
Bratu, Daniel 3691
Buburuz, Petru 3604
Buciuceanu-Vrabie, Mariana 3608
Bucur, Vasile 3746
Bujor, Tatiana 3653
Buruian, Alexandru 3771
Busuioc, Aureliu 3808
116

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Cotovichi, Ion 3772
Cozma, Artur 3617
Cruc, Olesea 3609
Crulicovschi, Nina 3758
Cucirevii, Vladimir 3651
Cuciureanu, Gheorghe 3574
Culcer, Dan 3803

Grecu, Raisa 3784


Gribine, Lilia 3616
Griciuc, Petru 3633-34
Grosu, Vitalie 3625
Guu, Aurel 3788
Guzun, Iuliana 3587
Gvidian, Alin 3666

Dabija, Elena 3795


Danilov, L. 3716, 3725
Danilov, Nichita 3818
David, L. 3726
Diacova, S. 3715, 3722-23
Dorul, Olga 3663
Drago, Elena 3773
Dumbrveanu, Victor 3811
Dumitra, T. 3718
Dumitraco, Marica 3630

Hadrc, Ion 3776-78, 3812, 3815-19


Handrabura, Loretta 3703
Harea, Dumitru 3730
Harjevschi, Mariana 3588
Hasdeu, Iulia 3768
Hotineanu, Vladimir 3707
I
Ilea, Eugen Sorin 3626
Ionescu, V. 3813
Ivanov, Marcel 3733

Eminescu, Mihai 3795


Eanu, Andrei 3824
Eanu, Valentina 3824

Juc, Victor 3619


K

Kasyk, Peter 3699


Kulikovski, Lidia 3590-91
Kuenko, V. A. 3732

Felecan, Nicolae 3762


Filipov, Slava 3745
Foiu, Taisia 3585
Fonari, Victoria 3702
Formuzal, Mihail 3618
Frunz, Eugenia 3774

L
Lari, Leonida 3779-80
Leahu, Nicolae 3620, 3796
Lepdatu, Leonard 3580
Lisnic, G. 3727
Lsi, Tatiana 3575-76, 3656
Lungu, Eugen 3790
Lupu, Vasile 3823

G
Gagauz, Olga 3612
Galaicu-Pun, Emilian 3775
Galiman, Simona 3615
Gamurari, Vitalie 3664-65
Ganea, Victoria 3575-76
Gavrilua, V. 3716
Gherasim, Boris 3699
Ghicavi, Nelli 3710
Ghicev, Oxana 3711
Ghilyarovskiy, Vladimir 3785
Grama, Dumitru C 3687

M
Macari, Vadim 3629
Maniuc, Liviu 3708
Maniuc, M. 3717, 3719-20, 3725
Marin, Ion 3731
Martin, Vasile 3680
Matcovschi, Dumitru 3781, 3811
117

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009


Matcovschi, S. 3718
Mrcineanu, D. 3766
Mrgineanu, Lilia 3684
Melnic, Stela 3631
Mrzac, Veronica 3635
Moldoveanu, Dan 3628
Morari, Natalia 3745
Moraru, Daniel Costin 3675
Moraru, Viorica 3592
Morozniuc, Ion 3747
Moscalu, Elena 3579
Moscalu, Vitalie 3709, 3712
Munteanu, Cristinel 3761, 3764
Muraru, Bogdan 3751

Rapotan, Adrian 3689


Rdulescu, Ion Heliade 3792
Repin, Oleg 3708
Robu, Tudor 3647
Rojco, Anatolii 3696-97
Rotaru, Gabriela 3681
Rotaru, Marian 3693
Rotaru, Oxana 3686
Rusescu, Ion 3660
Rusnac, V. 3783
Rusu-Haraba, Anastasia 3755
S
Sainciuc, Glebus 3754
Sandu, Ion 3621
Sapojnic, Nadejda 3713
Scobioal, Genoveva 3594
Selevestru, R. 3721
Severin, Valeriu 3633
Smbotin, Dan Gabriel 73602
Snchevici, Inga 3610
Sofroni, Ana 3578
Sorescu, Marin 3796
Spiridon Cassian Maria 3818
Spivacenco, Anatol 3648
Starina, Ludmila 3636
Stvil, Ion 3622
Stere, Constantin 3784
Stratan, Alexandru 3643
Strtil, Silvia 3595
Sturza, Alexandru 3600
Sturzu, Ion 3634

N
Neamu, L. 3724
Nechit, Irina 3810
Negoi, Constantin Virgil 3794
Nicolae, Ioana 3685
O
Osmochescu, Nicolae 3666
P
Palii, Natalia 3656-57
Partole, Claudia 3753
Parve, Ralf 3820
Pdeanu, Dumitru 3770
Percinschi, Natalia 3577
Perciune, Andrei 3601
Pohil, Vlad 3593, 3765, 3820
Poiat, Ion 3733
Popa, Victor 3677
Popescu, Titu 3770
Portnoi, Anatol 3782
Postolache, Ionel Neculai 3676
Postu, Ion 3659
Prisacaru, Vl. 3598, 3754
Proca, Pavel 3814
Prun, Eugen 3607
Puiu, Visarion 3605

aptefrai, L. 3719
avga, Nicolae 3732
avga, Nicolae jr 3732
chiopu, C. 3584, 3702-03
ciuca, S. 3717, 3724
ciuca, S. 719
erban, Drago 3667
onu, Natalia 3644
uu-urcan, Aurelia 3579, 3653

R
Rachieru, Adrian Dinu 3797-00, 3806
118

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


T

Zubic, Aliona 3637

Tataru, Maria 3596


Tbr, Florin 3751
Ticuu, Valeria Manta 3804
Tnase, Adrian 3707
Tnase, Constantin 3598
Tilichi, Liana 3668
Timu, Andrei 3649
Timu, Victoria 3655
Tofan, Tatiana 3694
Tohneanu, Gheorghe I. 3803
Tomaenco, Rodica 3604
Topolov, Gianina Ionela 3695
Tribusean, Irina 3699
Trofimov, Rodica 3745, 3751
Tudose, Corina 3756

ugulschi, Iuliana 3748


urcan, Serghei 3627

, 3744

, 3645
, . 3740
, . 3734
, 3744

, . 3741
, . . 3735
, . 3786

, 3581
, 3638

, . . 3737

Ulianovschi, Xenofon 3679


Uncua, D. 3728
Ungureanu, M. 3803
Ureche, Andrei 3709
Urian, Tudorel 3819

, 3581

, 3688
, 3639-40
, . 3738
, 3641
, 3682
, . 3734
, 3603
, 3603
, 3760, 3822
, 3669

V
Varzari, Pantelimon 3614
Vasilescu, Grigore 3625
Vatamanu, V. 3718
Verhovechi, Irina 3652
Vetricean, S. 3714
Vieru, Grigore 3589
Vinogradova, Valentina 3696
Vinevschi, Anatolie 3706, 3729
Vizitiu, Svetlana 3759
Voltaire 3766
Vrabie, Diana 3805

, . 3734
, 3623

Zabulic, Violeta 3779


Zbanc, Andrei 3739

, 3749-50
119

Cronica articolelor de revist Nr 11-2009 Magazine article annals Nr 11-2009

, 3670

, . . 3821
, 3641
, . 3743

, . . 3821
, 3613

, 3639-40
, . 3597
, 3760

-, 3642

, 3650

, . 3736, 3742

120

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror articole sunt
fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 11-2009

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

"a" MIC". 2009. Nr 11(lb. rom., rus).


Alunelul. 2009. Nr 11.
Arta Medica. 2009. Nr 4.
Aquarelle. 2009. Nr 11.
BiblioPolis. 2009. Nr 2.
Contabilitate i audit. 2009. Nr 11.
Curierul medical. 2009. Nr 5.
Economie i Sociologie. 2009. Nr 3.
Limba Romn. 2009. Nr 9/10.
Lumintorul. 2009. Nr 4.
Moldova : ser. nou. Nr 10/11.
Noi. 2009. Nr 11.
Persoanele disprute fr veste : constatri, concluzii i recomandri : Conf. Intern. t.practic, 9-10 iun. 2009. Ch., 2009. [2009-1940].
Revista de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 2.
Revista economic. 2009. Nr 2.
Semn : ser. nou. 2009. Nr. 3.
Stratum plus. 2005/2009. Nr. 4.
VIP magazin. 2009. Nr 11.
. 2009. Nr 10.

121

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

NOIEMBRIE

NR 11
2009
(5613-6137)

NOVEMBER

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
5613. Afanasiev, Veaceslav. Cum a "reformat" tiina Academia de tiine : o necesitate vital reforma managementului tiinei i inovrii / Veaceslav Afanasiev // Timpul de
diminea. 2009. 6 noiemb. P. 10, 23.
5614. Beli, Liviu. Fizicianul care face glorie patriei sale : [Anatol Rotaru, ef al Dir.
politici, management i monitorizare n sfera tiinei i inovrii a Consiliului Suprem pentru
tiin i Dezvoltare Tehnologic al Acad. de tiine a Moldovei, la 60 de ani] / Liviu Beli //
Pro farmacia. 2009. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 12.
5615. Duca, Gheorghe. "Academia de tiine a fost ntotdeauna principial n problema limbii romne" : dialog cu Gh. Duca, pre. al Acad. de tiine a Moldovei / interlocutor
: Efim Josanu // Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 7.
5616. , . : [ .
.-. . . . - "Inagro" 2009-2016 .] /
// . . 2009. 13 . . 14.
005 Conducere i organizare. Management
5617. , . - : [ . . . ]
// . . 2009. 6 . . 11.

122

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

008 Civilizaie. Cultur. Progres


5618. Cantemir, Lorin. Manifest ctre toi intelectualii de bun-credin indiferent de
domeniul de formare i preocupare pentru abolirea schismei intelectuale / Lorin Cantemir //
Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 1.
5619. : // . . 2009. 20
. . 30.
5620. . . , / // . . 2009. 19 . . 15.

02 BIBLIOTECONOMIE
5621. Ciobanu, Valentina. Biblioteca colar servicii i faciliti : [despre activitatea
bibl. Liceului Teoretic "Dante Alighieri", mun. Chiinu] / Valentina Ciobanu // Fclia. 2009.
21 noiemb. P. 14.
5622. Maruceac, Irina. Crearea Serviciului mprumut la domiciliu prioritate a Bibliotecii Publice de Drept / Irina Maruceac // Dreptul. 2009. 13 noiemb. P. 6.
070 Ziaristic. Pres
5623. Pohil, Vlad. 55 de ani de rezisten prin cultur : [a rev. "Lit. i arta"] / Vlad
Pohil // Lit. i arta. 2009. 12 noiemb. P. 4.
Ziaristul Alecu Reni la 55 de ani

5624. Cpi, Ionel. Tmduitorul durerii / Ionel Cpi // Natura. 2009. Noiemb.
(Nr 11). P. 8.
5625. Dabija, Nicolae. Un om care i-a nvins destinul / Nicolae Dabija // Lit. i arta.
2009. 5 noiemb. P. 1; Natura. 2009. Noiemb. (Nr 11). P. 9.
5626. Longin Popescu, Ion. Fratele nostru / Ion Longin Popescu Cpi // Natura.
2009. Noiemb. (Nr 11). P. 8.
5627. Moraru, Haralambie. O iubire sfnt / Haralambie Moraru // Lit. i arta. 2009.
5 noiemb. P. 6.

123

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
159.9 Psihologie

5628. , . ? : [ . "" . ] /
// . 2009. 13 . . 19.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM
5629. Futei, Nicolae. Calendarul cretin / Nicolae Futei // Curierul ortodox. 2009.
16 noiemb. P. 7. (Lecii de catehizare; Lecia 49). Contin. nceputul : 15 oct. -- Cuprins : Anul liturgic i subdiviziunile lui; Ziua liturgic; Sptmna liturgic; Luna liturgic.

3 TIINE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE
303 Metode ale tiinelor sociale

5630. , . , : [ . . IMAS] / // . 2009. 13


. . 6.

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei

5631. Racu, Octavian. Populaia Moldovei este pe cale de dispariie? : [pe marginea
studiului Inst. Demografic din Viena] / Octavian Racu // Flux european : ed. de vineri.
2009. 27 noiemb. P. 6.
5632. Sainsus, Valeriu. Radiografia demografic a neamului : [interviu cu V.
Sainsus, doct.-conf. la ASEM] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. 2009. 6
noiemb. P. 5. Idem n lb. rus.
(Vezi de asemenea Nr 5853)

32 POLITIC
5633. Everac, Pavel. Tirania liberalismului : [reluat din "Cronica romn"] / Paul
Everac // Sptmna. 2009. 20 noiemb. P. 14.
124

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5634. Rocard, Michel. Recompensarea speranei : [art. omului politic din Frana] /
Michel Rocard // Sptmna. 2009. 13 noiemb. P. 3.
5635. , . 1989 ? : [. . . , Bard College] / // . . 2009. 6 . . 21.
5636. , . , : [
20- . : . . . ] /
// . . 2009. 13 . . 21.
5637. , . / // . . 2009. 27 . . 8.
5638. , . : [.
1995-2005 .] / // . .
2009. 20 . . 21.
5639. , . Homo politicus / //
. 2009. 20 . . 6. . : ; - ; ; .
5640. , . ?
, , / // plus. 2009. 27 . .16.
323 Politic intern

5641. Boia, Lucian. Romnia ar de frontier a Europei : [reluat din cartea cu acelai tit., Bucureti, Humanitas, 2009] / Lucian Boia // Sptmna. 2009. 20 noiemb. P.
14.
5642. Geoan, Mircea. Interviu cu dl Mircea Geoan, preedinte al PSD, candidat la
alegerile prezideniale din Romnia // Lit. i arta. 2009. 19 noiemb. P. 3.
5643. Mare, Doru. "Simul civic s-a dus pe apa smbetei" : interviu cu D. Mare,
scriitor, traductor, Bucureti, realizat n cadrul proiectului "De ce Republica Moldova rmne o terra incognita pentru Romnia?" / pentru conformitate : Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2009. 27 noiemb. P. 17.
125

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5644. Mustea, Sergiu. "Guvernul RM ar putea scoate srma ghimpat de la Prut" :


[20 de ani de la cderea Zidului Berlinului : interviu cu S. Mustea, pre. Asoc. Istoricilor
din Rep. Moldova] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de diminea. 2009. 20
noiemb. P. 26.
5645. Paraschivescu, Radu. Scepticul privit cu scepticism : [preluat din ziarul "Adevrul"] / Radu Paraschivescu // Sptmna. 2009. 13 noiemb. P. 14.
5646. Patapievici, Horia-Roman. Captivi n irealitatea imediat : [aspecte soc.-pol.] /
Horia-Roman Patapievici // Capitala. 2009. 20 noiemb. P. 7.
5647. Pleu, Andrei. Sperana : [art. omului de cultur i politic din Romnia] / Andrei
Pleu // Sptmna. 2009. 6 noiemb. P. 3.
5648. , . : [. . ] / //
plus. 2009. 6 . . 15 ; plus. 2009. 20 . . 13.
5649. , . : [.-. : .
. -] / // . . 2009. 6 . . 22.
5650. , . : [.-. : . . ] / // . . 2009. 20 . . 21.
323(478) Politica intern a Republicii Moldova

5651. Busuioc, Aureliu. Ce facem cu IQ? : [aspecte soc.-pol.] / Aureliu Busuioc //


Jurnal de Chiinu. 2009. 20 noiemb. P. 9.
5652. Busuioc, Aureliu. Idei fixe : [aspecte soc.-pol.] / Aureliu Busuioc // Jurnal de
Chiinu. 2009. 13 noiemb. P. 9.
5653. Busuioc, Aureliu. nghearea civilizaiei : [aspecte soc.-pol.] / Aureliu Busuioc
// Jurnal de Chiinu. 2009. 27 noiemb. P. 5.
5654. Cheianu, Constantin. Despre Voronin, fr mnie : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Cheianu // Timpul de diminea. 2009. 13 noiemb. P. 7.
5655. Ciornei, Vsevolod. Munii i pisicile : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2009. 27 noiemb. P. 2.
126

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5656. Ciornei, Vsevolod. Necesiti i eventualiti : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod


Ciornei // Sptmna. 2009. 13 noiemb. P. 2.
5657. Ciornei, Vsevolod. Vectorul bobrnacului : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2009. 20 noiemb. P. 2.
5658. Ciornei, Vsevolod. Viroza i politicoza : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei
// Sptmna. 2009. 6 noiemb. P. 2.
5659. Dabija, Nicolae. Despre demnitate : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Dabija // Lit. i
arta. 2009. 12 noiemb. P. 1.
5660. Dulgheru, Valeriu. Imoralitate comunist : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu
Dulgheru // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 3.
5661. Dungaciu, Dan. Se acumuleaz tensiuni etnice n R. Moldova? (2) / Dan
Dungaciu // Timpul de diminea. 2009. 6 noiemb. P. 6. Art. 1 : 30 oct.
5662. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Indiferent ce se va ntmpla, Moldova va fi guvernat n
interesul cetenilor" : [interviu oferit de ctre prim-ministrul Rep. Moldova postului Radio
Europa Liber] / consemnare : Valentina Ursu // Sptmna. 2009. 6 noiemb. P. 14.
5663. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Vom administra responsabil ara i cetenii vor simi
diferena" : [interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova : preluat de la Radio "Europa Liber"] /
interlocutor : Vasile Botnaru // Sptmna. 2009. 13 noiemb. P. 14.
5664. Filat, Vlad. Vlad Filat : Ne-am asumat o guvernare responsabil, avnd la baz
pragmatismul : [interviu oferit de ctre prim-ministrul Rep. Moldova : reluat din ziarul "Adevrul"] / consemnare : George Rdulescu // Sptmna. 2009. 20 noiemb. P. 6-7.
5665. Gherasim, Arcadie. Strini de noi : [aspecte soc.-pol.] / Arcadie Gherasim //
Timpul de diminea. 2009. 11 noiemb. P. 6.
5666. Ghimpu, Mihai. Mihai Ghimpu, Preedinte al Parlamentului Republicii Moldova
i Preedinte Interimar al Republicii Moldova: "Romnofobia nu are puterea s nbue
iubirea dintre frai" : [interviu cu pre. Parlamentului Rep. Moldova : preluat din "Formula
AS", 17-23 oct. 2009] / interlocutor : Alecu Reni // Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 3.
5667. Josanu, Efim. ngndurri, sau De unde ncepe Patria : [aspecte soc.-pol.] /
Efim Josanu // Lit. i arta. 2009. 12 noiemb. P. 3.
127

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5668. Lisnic, Eleonora. Ce form de guvernare dorete AIE? / Eleonora Lisnic // Capitala. 2009. 20 noiemb. P. 4; =Capitala. 2009. 20 . P. 4.
5669. Lupu, Marian. Cetenii au valoare egal acesta este principiul de care m
voi conduce : discursul rezumativ al candidatului la funcia de pre. al Rep. Moldova, rostit
n edina Parlamentului din 10 noiemb. 2009 / Marian Lupu // Vocea poporului. 2009.
20 noiemb. P. 4. Idem n lb. rus.
5670. Lupu, Marian. Marian Lupu : "Voronin nu mi-a cerut s-i demitem pe Filat i
Ghimpu" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu candidatul la funcia de pre. al Rep. Moldova] /
consemnare : Pavel Pduraru // Timpul de diminea. 2009. 3 noiemb. P. 5.
5671. Martin, Vasile. Dac dialog i echilibru politic nu e nimic nu e, sau De ce ntrun exerciiu democratic nu este deloc bine ca majoritatea s fie arogant / Vasile Martin //
Moldova suveran. 2009. 4 noiemb.
5672. Moraru, Anton. Stafiile comuniste n tiina istoric (1-2) / Anton Moraru // Lit.
i arta. 2009. 5 noiemb. P. 3; 19 noiemb. P. 2.
5673. Movil, Boris. S ne salvm fiina! : [pe marginea statutului lb. rom. : apel ctre liderii Parlamentului i ai Guvernului] // Lit. i arta. 2009. 12 noiemb. P. 2.
5674. Negru, Nicolae. Marian Lupu, Vladimir Voronin, rivalitate mai veche : [pe marginea alegerii pre. Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2009. 6
noiemb. P. 6.
5675. Negru, Nicolae. Moscova vrea s fie simpatic? : [stabilitatea politic n Rep.
Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2009. 3 noiemb. P. 6.
5676. Negru, Nicolae. Patriotismul i patriotismul statal : [pe marginea declaraiei lui
Marian Lupu, candidat la postul de pre. al Rep. Moldova] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2009. 27 noiemb. P. 6.
5677. Negur, Lilian. Comunitii i ipocrizia propagandistic n privina minoritilor
etnice / Lilian Negur // Jurnal de Chiinu. 2009. 13 noiemb. P. 7.
5678. Negur, Lilian. Romnizarea ori rusificarea societii moldoveneti / Lilian Negur // Jurnal de Chiinu. 2009. 27 noiemb. P. 7.

128

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5679. Negur, Lilian. Elogiu unei tolerane inexistente / Lilian Negur // Jurnal de
Chiinu. 2009. 6 noiemb. P. 7. Cuprins : Ce este tolerana?; Ce nu este tolerana?;
Anomalia social; Confuzia moldovenilor.
5680. Nicolau, Felix. "Basarabenilor le place s se victimizeze" : interviu cu F. Nicolau, prozator i critic literar din Romnia / pentru conformitate : Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2009. 17 noiemb. P. 10.
5681. Olaru, Angelina. Romii, ntre lux i degradare extrem / Angelina Olaru // Timpul de diminea. 2009. 13 noiemb. P. 26.
5682. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Lumea a Patra. Caput! [aspecte soc.-pol.] / Vitalie
Pastuh-Cubolteanu // Fclia. 2009. 7 noiemb. P. 15.
5683. Popa, Nicolae. Opoziie constructiv sau distructiv? : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Popa // Jurnal de Chiinu. 2009. 10 noiemb. P. 10.
5684. Roca, Iurie. Iurie Roca : Coaliia guvernamental urmrete fragmentarea
PCRM pentru a putea alege preedintele : [interviu cu liderul Partidului Popular Cretin
Democrat] / interviu realizat de Sergiu Praporcic // Flux european : ed. de vineri. 2009.
6 noiemb. P. 2.
5685. Roca, Iurie. Iurie Roca, cu ncredere i fr regrete : [interviu acordat de ctre pre. Partidului Popular Cretin Democrat postului PRO TV] // Flux european : ed. de
vineri. 2009. 27 noiemb. P. 3.
5686. Rocovanu, Eugen. Eugen Rocovanu : "Echipa AMN a salvat de srcie
peste 150 mii de deintori de patente i pe membrii familiilor lor" : [interviu cu consilierul
municipal, Chiinu] // Aliana Moldova Noastr. 2009. 6 noiemb. P. 4; Moldova Noastr. 2009. 6 . P. 4.
5687. Secreanu, tefan. Punct i de la capt : [aspecte soc.-pol. : interviu cu t.
Secreanu, ex-deputat n Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Sergiu Praporcic //
Flux european : ed. de vineri. 2009. 13 noiemb. P. 4.
5688. Socor, Vladimir. Ucrainizarea Moldovei avantajeaz Rusia : [art. analistului intern.] / Vladimir Socor // Flux european : ed. de vineri. 2009. 13 noiemb. P. 3.
5689. Sofroni, Ana. Remedii contra motenirii nefaste pe care o avem : [aspecte
soc.-pol.] / Ana Sofroni // Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 2.

129

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5690. Stepaniuc, Victor. Decizia aparine poporului moldovenesc. Nici politicienii,


nici savanii, nici Romnia nu trebuie s decid ce istorie i ce literatur trebuie s studiem
i cum s se numeasc limba de stat a Moldovei : [interviu cu V. Stepaniuc, deputat n Parlamentul Rep. Moldova] / consemnare : Ludmila Borisova // Comunistul. 2009. 20
noiemb. P. 10.
5691. Surdu, Ion. Comunitii vor analiza propunerile? : [propuse de Aliana pentru Integrare European privitor la alegerea pre. Rep. Moldova] / Ion Surdu // Timpul de dim inea. 2009. 27 noiemb. P. 2.
5692. Tnase, Constantin. Marian Lupu nroete Aliana : [despre propunerile
adresate Partidului Comunitilor din Rep. Moldova pentru votarea pre. rii] / Constantin
Tnase // Timpul de diminea. 2009. 30 noiemb. P. 6.
5693. Tnase, Constantin. Minitrii i-am schimbat. Dar sistemul? : [aspecte soc.pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2009. 13 noiemb. P. 7.
5694. Tnase, Constantin. Ne va nvinge sistemul? : [aspecte soc.-pol.] / Constantin
Tnase // Timpul de diminea. 2009. 20 noiemb. P. 9.
5695. Tnase, Constantin. Scena politic moldovean: lideri, partide, aliane / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2009. 24 noiemb. P. 6.
5696. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "O alian de centru-stnga este ca o
decolare fr aterizare" : [interviu oferit de ctre prim-vicepre. Parlamentului Rep. Moldova
postului de radio "Europa Liber"] / interlocutor : Valentina Ursu // Aliana Moldova Noastr.
2009. 20 noiemb. P. 5.
5697. Urechean, Serafim. Serafim Urechean d sfaturi tnrului primar i mulumete ex-preedintelui pentru compliment : [aspecte soc.-pol. : interviu cu vice-pre. Parlamentului Rep. Moldova] / consemnare : Oleg Daevski // Aliana Moldova Noastr. 2009. 13
noiemb. P. 3, 5, 7; Moldova Noastr. 2009. 13 . P. 3, 5-6.
5698. Voronin, Vladimir. PCRM este deschis pentru negocieri n interesul poporului :
cuv. introd. al pre. PCRM, V. Voronin, la conf. de pres din 12 noiemb. 2009 // Comunistul.
2009. 13 noiemb. P. 2; . 2009. 13 . . 2.
5699. , . : [
. ] / //
plus. 2009. 20 . . 5.

130

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5700. , . " ,
" : . . . . / // . . 2009. 20 . . 18.
5701. , . : " , " : [ . . . ] / //
. 2009. 6 . . 5, 19.
5702. , . ? : . . . -. 12 .
2009 . // . . 2009. 13 . . 17.
5703. , . ? : [.-. ] / // plus. 2009. 6 . . 3.
5704. , . , : [ . ] / // plus.
2009. 13 . . 3.
5705. , . , : [.-. ] / // plus. 2009. 20 .
. 3.
5706. , . " " : [ .
"" . . ] / // =Capitala. 2009. 6 . P. 6.
5707. , . :
[ "-" . . . ] // plus. 2009. 20 . . 4.
5708. , . : [.-. : . ] // plus. 2009. 13 . .
8.
5709. , . : [. . ] / // . 2009. 6 . . 3.
5710. , . : " ,
" : [ -. . . ,
131

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

12 . 2009 .] / // . 2009. 13 . . 12.


5711. , . :
[. . : .-. ] /
// . 2009. 20 . . 2.
5712. , . : " " : . -. . / a // . 2009. 13 . . 4.
5713. , . . / // plus. 2009. 13 . . 5.
5714. , . : [.-. ] / // plus. 2009. 20 . . 5.
5715. , . ? / //
plus. 2009. 27 . . 6 ; . 2009. 27 . .
6.
5716. , . : [. ] / // . 2009. 6 . . 4.
(Vezi de asemenea Nr 5630, 5863, 5874)
324 Alegeri

5717. Bsescu, Traian. Mesajul preedintelui Romniei, Traian Bsescu, adresat cetenilor romni din Republica Moldova : [pe marginea celui de-al doilea tur al alegerilor
prezideniale, 6 dec. 2009] // Jurnal de Chiinu. 2009. 27 noiemb. P. 5.
5718. Bsescu, Traian. Traian Bsescu : "M simt preedintele tuturor romnilor!" :
[mesaj al pre. Romniei privitor la alegerile prezideniale, 6 dec. 2009] // Timpul de diminea. 2009. 30 noiemb. P. 4.
5719. Bsescu, Traian. Traian Bsescu se adreseaz alegtorilor din R. Moldova :
[mesajul pre. Romniei privind alegerile prezideniale din Romnia, 22 noiemb. 2009] //
Timpul de diminea. 2009. 19 noiemb. P. 5; Lit. i arta. 2009. 19 noiemb. P. 1.
5720. Bogatu, Petru. Alegeri romneti cu parfum de libertate pentru moldoveni :
[despre rezultatele alegerilor prezideniale din Romnia, 22 noiemb. 2009] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chiinu. 2009. 24 noiemb. P. 7.
132

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5721. Bogatu, Petru. Geoan sau Bsescu? Nu, Johannis sau Marele Necunoscut! :
[pe marginea celui de-al doilea tur de scrutin prezidenial din Romnia] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chiinu. 2009. 27 noiemb. P. 7.
5722. Negru, Nicolae. Nimeni nu este fericit : [despre rezultatele alegerilor prezideniale din Romnia, 22 noiemb. 2009] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2009. 24
noiemb. P. 6.
5723. Negru, Nicolae. Toi mpotriva lui Bsescu : [pe marginea campaniei electorale
pentru alegerea pre. Romniei] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2009. 20
noiemb. P. 6.
5724. Scarlat, George. Importana votului din Basarabia : [pe marginea alegerilor
prezideniale din Romnia] / George Scarlat // Timpul de diminea. 2009. 25 noiemb.
P. 6.
5725. , . / // Moldova Noastr. 2009. 20 . P. 6-7.
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern

5726. Bodu, Sebastian. Europa este datoare s susin trecerea de la comunism la


democraie, iar moldovenii s-i fac temele : interviu Info-Prim Neo cu europarlamentarul
romn S. Bodu // Aliana Moldova Noastr. 2009. 13 noiemb. P. 10; Moldova
Noastr. 2009. 13 . P. 10.
5727. Chifu, Iulian. n Romnia, ncepnd din 1996, nici un preedinte nu a putut si pstreze un al doilea mandat : interviu cu Iu. Chifu, analist romn de politic extern /
interlocutor : Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. 2009. 27 noiemb. P. 3.
5728. Corlean, Titus. Titus Corlean : "Echipa lui Mircea Geoan a pregtit un
program ambiios pentru susinerea R. Moldova" : [interviu cu Secretarul Gen. al PSD Romnia / consemnare : Andreea tefan // Timpul de diminea. 2009. 20 noiemb. P. 1,
5.
5729. Dungaciu, Dan. Filat vine la Bucureti i pune Moscova pe gnduri / Dan
Dungaciu // Timpul de diminea. 2009. 20 noiemb. P. 8.
5730. Dungaciu, Dan. Proiectul 2014 pentru R. Moldova / Dan Dungaciu // Timpul de
diminea. 2009. 27 noiemb. P. 6.

133

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5731. Dungaciu, Dan. Tratatul de la Lisabona i R. Moldova / Dan Dungaciu // Timpul de diminea. 2009. 13 noiemb. P. 6.
5732. Ferrero-Waldner, Benita. Benita Ferrero-Waldner : "E dreptul cetenilor s
aib un premier, un spicher, un preedinte" : [blitz-interviu cu Comisarul European pentru
Relaii Externe i Politica European de Vecintate] / consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2009. 30 noiemb. P. 3.
5733. Geoan, Mircea. "Moldova are nevoie, n primul rnd, de prieteni, iar Romnia
va fi n prima linie" : interviu cu M. Geoan, candidatul Alianei PSD+PC la la preedinia
Romniei // Jurnal de Chiinu. 2009. 20 noiemb. P. 1, 3.
5734. Geoan, Mircea. Micea Geoan : "Obiectivul meu principal este viitoarea aderare a R. Moldova la UE" : [interviu cu candidatul la Preedinia Romniei] / consemnare :
Andreea tefan // Timpul de diminea. 2009. 10 noiemb. P. 1, 3.
5735. Lellouche, Pierre. Pierre Lellouche : "Trebuie s avansm spre o simplificare a
regimului de vize" : [interviu cu Secretarul de Stat pentru Afaceri Europene n cadrul Min.
Afacerilor Externe al Franei] / consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2009.
12 noiemb. P. 5.
5736. Mitzei, Kalman. Kalman Mitzei : "Ne ateapt un viitor promitor i provocri
importante pe termen scurt" : [art. Reprezentantului Special al Uniunii Europene n Rep.
Moldova] // Timpul de diminea. 2009. 4 noiemb. P. 5.
5737. Provocri interne i perspective de integrare euroatlantic : [parteneriat dintre
Rep. Moldova NATO : pe marginea Rap. special "R. Moldova: provocri interne, perspective de integrare euro-atlantic"] // Timpul de diminea. 2009. 17 noiemb. P. 6.
5738. Vieru, Vadim. Uniunea European prin prisma Tratatului de la Lisabona i conotaiile asupra Politicii de Vecintate / Vadim Vieru // Dreptul. 2009. 13 noiemb. P. 5.
5739. , . , : [ . ] /
// plus. 2009. 6 . . 7.
5740. , . :
/ // . 2009. 20 . . 7.

134

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5741. , . : [. . ] / //
plus. 2009. 20 . . 8.
5742. , . : " " :
. 3- .-. ".
" " : ", , 23 . 2009 . //
Moldova Noastr. 2009. 27 . P. 8.
5743. , . " ": / // . . 2009. 3, 4 .
5744. , . , , : [. .
] / // plus. 2009. 6 .
. 5.
5745. , . : [.
. -] / // . . 2009. 27 . . 21.
5746. , . : [. . ] / // . . 2009. 27 . . 21.
(Vezi de asemenea Nr 5748, 5755)
327(478) Politica extern a Republicii Moldova

5747. Bogatu, Petru. ntre acas i acas : [pe marginea relaiilor moldo-romne] /
Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2009. 17 noiemb. P. 7.
5748. Cubreacov, Vlad. Rni n trupul Republicii Moldova : [relaiile dintre Rep. Moldova i Ucraina] / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. 2009. 20 noiemb.
P. 3.
5749. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Ne-am axat pe procesul de integrare european" : [interviu cu prim-ministrul Rep. Moldova : dup "Cotidianul"] // Sptmna. 2009. 27
noiemb. P. 14.
5750. Gherman, Natalia. Natalia Gherman : "Acesta va fi un Acord de Asociere" : [pe
marginea Acordului de colaborare dintre Rep. Moldova i Uniunea European : spicuiri din
interviul oferit de ctre viceministrul Afacerilor Externe i Integrrii Europene, n cadrul emisiunii "Dezbateri i sinteze pe politic extern" la Radio "Vocea Basarabiei"] / interlocutor :
135

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

Corneliu Rusnac // Integrarea european, pas cu pas. 2009. Noiemb. (Nr 8). P. 15-16.
(Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
5751. Leanc, Iurie. Romnia este cluza integrrii Republicii Moldova n UE : interviu acordat Ageniei "Inforusia" de ctre Iu. Leanc, ministru al Afacerilor Externe i Integrrii Europene / a consemnat Lucia Beiu // Timpul de diminea. 2009. 18 noiemb. P.
3.
5752. Lupan, Vlad. Sfrit de an nceput de integrare european : [art. expertului
independent] / Vlad Lupan // Integrarea european, pas cu pas. 2009. Noiemb. (Nr 8).
P. 19. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
5753. Lupu, Marian. Marian Lupu : Romnia poate s ajute enorm de mult la apropierea R. Moldova de UE : interviu realizat pentru agenia InfoRusia cu candidatul la funcia
de pre. al Rep. Moldova : preluat de la rev. "Acum" // Economist. 2009. 3 noiemb. P.
8.
5754. Negru, Nicolae. Romnia nu este strintate : [pe marginea vizitei primministrului Rep. Moldova, Vlad Filat, n Romnia, 13-14 noiemb. 2009] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chiinu. 2009. 17 noiemb. P. 6.
5755. Pana, Svetlana. Au fost relansate relaiile dintre R. Moldova i Romnia : [pe
marginea semnrii Conveniei privind micul trafic de frontier] / Svetlana Pana // Jurnal de
Chiinu. 2009. 17 noiemb. P. 7.
5756. , . : "
" : [
" "] / . // plus. 2009. 27 . . 4-5.
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

5757. , . / // . . 2009. 20 . . 7.
329 Partide i micri politice
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova

5758. Diacov, Dumitru. Avem 1001 de probleme : interviu cu D. Diacov, pre. de


onoare al Partidului Democrat din Moldova, parlamentar / pentru conformitate : Aneta Grosu
// Ziarul de gard. 2009. 26 noiemb. P. 16-17.

136

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5759. Urechean, Serafim. "Aliana "Moldova Noastr" este un partid care particip la
conducerea rii i-i asum responsabilitatea" : [art. pre. Alianei "Moldova Noastr"] /
Serafim Urechean // Aliana Moldova Noastr. 2009. 27 noiemb. P. 1-2; Moldova Noastr. 2009. 27 . P. 1-2.
5760. Urechean, Serafim. Serafim Urechean : "AIE nu face nici un trg. Eu personal
nu fac trg. Eu propun dialogul politic i un compromis raional" : interviu acordat de pre.
Alianei "Moldova Noastr", prim-vicepre. al Parlamentului, ageniei de tiri "Omega / interlocutor : Vladimir Petcov // Aliana Moldova Noastr. 2009. 20 noiemb. P. 3, 7;
Moldova Noastr. 2009. 20 . P. 3, 7.
5761. , . : [ .
. ] / // plus. 2009.
27 . . 3.
(Vezi de asemenea Nr 5698, 5710)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general

5762. Toderacu, tefan. Factori de succes n activitatea antreprenorial : [fragm.


din cartea "Afacerea proprie : de la vis la realitate" de acelai aut.] / tefan Toderacu //
Fclia. 2009. 21, 28 noiemb. P. 6. Va urma.
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii

5763. Burbulea, Gheorghe. Avem nevoie de atestarea locurilor de munc : din inform. prezentat de eful dep. protecia Muncii al CNSM la edina din 29 oct. 2009 a Com.
Confederal / Gheorghe Burbulea // Vocea poporului. 2009. 13 noiemb. P. 4. Idem n
lb. rus.
5764. : [ " 2009 " . . ] // . .
2009. 6 . . 17.
331.105.44 Sindicate

5765. Chiriac, Petru. Aciunile sindicatelor n condiiile crizei economice : raportul


rez. al vicepre. Confederaiei Na. a Sindicatelor din Moldova la edina Consiliului Gen. al
CNSM din 5 noiemb. 2009 / Petru Chiriac // Vocea poporului. 2009. 6 noiemb. P. 3.
Idem n lb. rus.

137

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5766. Ciorni, Margareta. Margareta Ciorni : Sindicatele sunt veriga forte a colectivelor de munc : [interviu cu ex-pre. Consiliului raional Hnceti al Sindicatului Educaiei i
tiinei] / consemnare : Elena Zaiev // Vocea poporului. 2009. 27 noiemb. P. 4.
(Supl. "Lumina", Nr 4). Idem n lb. rus.
5767. Mrost, Andrei. Dialogul social n condiii de criz : din inform. prezentat de A.
Mrost, dir. oficiului din Moscova al Confederaiei Intern. a Sindicatelor, la ntlnirea cu activul Confederaiei Na. a Sindicatelor din Moldova, 6 noiemb. 2009 // Vocea poporului.
2009. 20 noiemb. P. 3. Idem n lb. rus.
5768. , . "-" : [ .
. . ] / //
. . 2009. 20 . . 14.
5769. , . : " " : [ . . ] /
// . . 2009. 13 . . 3.
5770. .
.
: [ .-. , , 5
. 2009 .] // . . 2009. 6 . . 17.
5771. , . "" : [
. K ] / //
. 2009. 4 .
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de locuine

5772. , . : : [
4- . - "
. . . ", . 2009,
] / // . . 2009. 10 .
5773. , . : ? / // . . 2009. 19 . . 9.
5774. , . : " , , , " : [ . .
Gofma Consulting] // . . 2009. 26 . . 10 ; . .
2009. 13 . . 13.

138

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic

5775. , . : " " : - , . . . . Rompetrol Group /


// . . 2009. 27 . . 18.
336 Finane

5776. Drguanu, Dorin. "Ne vom strdui s meninem cursul de schimb valutar" : interviu cu D. Drguanu, guvernatorul Bncii Na. / interviu realizat de Mariana Ra // Jurnal
de Chiinu. 2009. 10 noiemb. P. 7.
5777. Loghin, Vlad. Cel mai mare deficit din istoria rii : [pe marginea proiectului
Legii bugetului de stat] / Vlad Loghin // Moldova suveran. 2009. 20 noiemb.
5778. Savin, Nina. Scopul BNM : revitalizarea procesului de creditare e economiei
naionale : interviu cu N. Savin, dir. Dep. operaiuni de pia al Bncii Na. a Moldovei //
Economist. 2009. 25 noiemb. P. 5.
5779. Savva, Alexandru. De ce bncile se abin s acorde mprumuturi agenilor
economici? : [interviu cu A. Savva, dir. al Centrului Consulting i Instruire al Asoc. Bncilor
din Moldova] / interviu de Vlad Loghin // Moldova suveran. 2009. 25 noiemb.
5780. , . BC Comertbank SA.
/ // . . 2009. 13
. . 6.
5781. , . : [
. ] / // .
. 2009. 13 . . 15.
5782. , . : [ . ] /
// . . 2009. 27 . . 4.
5783. , . : [
. ] / // . . 2009. 13
. . 4.
5784. , . / // . . 2009. 27 . . 7.

139

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5785. , . 2009 : /
// . . 2009. 27 . . 6.
5786. , . : : [
3- . . ] / // . .
2009. 13 . . 7.
5787. , . 2010 : [ .
. e . . ] / // . . 2009. 6 . . 7.
5788. , . : [ . . . . . " . . . "] / ; // . . 2009. 20 . . 12.
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producie. Servicii. Preuri

5789. Nye, Joseph S. Coreea de Sud. Dezvoltarea puterii soft : [art. prof. de la Univ.
Harvard] / Joseph S. Nye // Sptmna. 2009. 27 noiemb. P. 3.
5790. , . . : [ : . . . - ] / . // .
. 2009. 13 . . 20.
5791. , . : "" /
// . . 2009. 20 . . 8.
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova

5792. Burdil, Ion. Ion Burdil : "Majorarea tarifelor la ap a fost un imperativ al timpului" : [interviu cu dir. economic al SA "Ap-Canal Chiinu"] // Timpul de diminea.
2009. 4 noiemb. P. 6.
5793. Ceuiev, Visarion. Moldova intr din nou ntr-o perioad de grea cumpn :
(interviu cu V. Ceuiev, analist economic independent) / a dialogat Vlad Loghin // Moldova
suveran. 2009. 20 noiemb.
5794. Chivriga, Viorel. Securitatea alimentar a rii : [interviu cu V. Chivriga, coord.
de programe la IDIS "Viitorul"] / consemnare : Valeriu Ciocoi // Vocea poporului. 2009.
13 noiemb. P. 5. Idem n lb. rus.
140

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5795. Hadei, Vitalie. Piaa local a zahrului rmne stabil, iar zahrul nu se va
scumpi / Vitalia Hadei // Jurnal de Chiinu. 2009. 6 noiemb. P. 9.
5796. Lazr, Valeriu. Despre produsele alimentare toat lumea are ceva de spus : interviu cu V. Lazr, ministrul Economiei Rep. Moldova // Sptmna. 2009. 20 noiemb.
P. 10.
5797. Lazr, Valeriu. Valeriu Lazr : Nu am atins pragul de jos al crizei : [interviu cu
ministrul economiei i comerului al Rep. Moldova] // Economist. 2009. 25 noiemb. P.
6-7.
5798. Lazr, Valeriu. Valeriu Lazr : Vom iei greu din criz, nu va fi o revenire brusc : [interviu cu ministrul Economiei i Comerului al Rep. Moldova : dup "Economistul"] //
Sptmna. 2009. 27 noiemb. P. 12.
5799. Olaru, Angelina. "Facem investiii n viitorul unei ramuri de prim-plan" : [perspectivele de dezvoltare a industriei zahrului] / Angelina Olaru // Timpul de diminea.
2009. 3 noiemb. P. 4.
5800. Olteanu, Constantin. Cota TVA pentru sectorul agrar rezult dintr-un dialog
constructiv ntre guvernare i fermieri / Constantin Olteanu // Sptmna. 2009. 20
noiemb. P. 12.
5801. Preac, Ion. Liberalizarea pieelor de energie i gaze : ne integrm n Europa
cu Gazprom / Ion Preac // Economist. 2009. 25 noiemb. P. 4.
5802. Programul de stabilizare i relansare economic a Republicii Moldova pe anii
2009-2011 // Sptmna. 2009. 20 noiemb. P. 11.
5803. , . : " " : [ . - . - ] / // . . 2009. 6 . . 6.
5804. , . : "
" : [ . - . - . ] / // . . 2009. 11 .
5805. , . ? : [
" . . 2009-2011 ."] /
// . 2009. 27 . . 7.
141

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5806. , . : " " : [


. : . - . ] / // . . 2009. 19 . . 1, 5.
5807. , . :
- . / // . .
2009. 6 . . 18.
(Vezi de asemenea Nr 5813)
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.3 Comer interior

5808. Charles, Arif Franck. "... msura de asigurare aplicat este abuziv, prejudiciabil i imprevizibil" : scrisoare deschis a dlui A. F. Charels, investitor fr., proprietar al CS
Le Bridje Corporation Limited SRL, ctre dl Mihai Ghimpu, pre. interimar al Rep. Moldova //
Jurnal de Chiinu. 2009. 27 noiemb. P. 2; Timpul de diminea. 2009. 26 noiemb.
P. 5.
5809. , . :
. : "Elita-5" .
/ // . . 2009. 20 . . 13.
339.5 Comer exterior. Comer internaional

5810. Frunz, Vlad. ncotro merge piaa strugurilor? / Vlad Frunz // Economist.
2009. 25 noiemb. P. 10.
5811. - 2009 : [. . . ] // . . 2009. 13 . . 28.
5812. , . : [. . . . .
.] / // . . 2009. 27 . . 20.
339.7 Finane internaionale

5813. Krkoka, Libor. Majorarea tarifelor a fost recomandat?! n sectorul transporturilor, energetic i municipal se vor implementa proiecte noi : [interviu cu L. Krkoka, conductor al reprezentanei mold. a Bncii Europene pentru Reconstrucie i Dezvoltare] /
consemnare : Marina urcan // Comunistul. 2009. 6 noiemb. P. 10.

142

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5814. , . - : [. .
. -] / // . . 2009. 13 . . 20.
5815. , . /
// . . 2009. 12 . . 6.
5816. , . 2008-2009 : [ .
. : . . . -] / // . . 2009.
6 . . 20.
5817. , . : [. . . . . . . . -] /
// . . 2009. 20 . . 20.
5818. -, . : [ . . ] / - // . . 2009.
27 . . 17.
5819. , . : [ . . ] / // . .
2009. 6 . . 4.
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie mondial

5820. Preac, Ion. Datoriile Transnistriei subiect de discuii ntre guvernul Moldovei i Gazprom / Ion Preac, Ludmila Kovali // Economist. 2009. 25 noiemb. P. 11.
5821. , . ? : [. . . ] / // . . 2009.
6 . . 20.
5822. , . , : [
. 9 . 2009 .] / // . . 2009.
13 . . 8.
5823. , . ? : [ . : . " ", ] / // plus. 2009. 13 . . 15.
5824. , . : [. .
- " "] / // . . 2009. 13 .
. 21.
143

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5825. , . : [. .
. -] / // . . 2009. 27 . . 20.
5826. , . : [ .
: . . . -] / // . . 2009. 20
. . 20.

34 DREPT. JURISPRUDEN
341 Drept internaional

5827. Allen, Steven. "Vorbind la general, drepturile copilului snt respectate n RM" :
[interviu cu S. Allen, Dir. Regional UNICEF pentru Europa Central i est, i CSI] / consemnare : Inga Lachi // Moldova suveran. 2009. 27 noiemb.
5828. Allen, Steven. Respectarea drepturilor copilului ar putea apropia Republica
Moldova de UE : interviu cu S. Allen, Dir. Regional UNICEF pentru Europa Central i de
Est i statele CSI // Sptmna. 2009. 27 noiemb. P. 10.
5829. Surdu, Ion. Totul despre Micul Trafic la Frontier : [pe marginea Acordului,
semnat la 13 noiemb. 2009] / Ion Surdu // Integrarea european, pas cu pas. 2009.
Noiemb. (Nr 8). P. 20. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ

5830. Asociaia Juritilor Cretin Democrai. Iniiativele AIE pun n pericol funcionarea instituiilor democratice : apel al Asoc. Juritilor Cretin Democrai ctre inst. europene // Flux european : ed. de vineri. 2009. 6 noiemb. P. 3. Semnat : Radu Buzil.
5831. Bogatu, Petru. O nou constituie sau o nou republic? / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2009. 20 noiemb. P. 7.
5832. Crlan, Gheorghe. La vremuri noi legi noi (1) : modificarea actualei Constituii sau adoptarea unei noi legi fundamentale : [art. fostului deputat n Parlamentul Rep. Moldova] / Gheorghe Crlan // Jurnal de Chiinu. 2009. 27 noiemb. P. 15.
5833. Efrim, Oleg. Oleg Efrim : "Avem mult de lucru fiindc exist mult nedreptate
n societate" : [interviu cu avocatul parlamentar] / consemnare : Natalia Hadrc // Timpul
de diminea. 2009. 2 noiemb. P. 4.

144

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5834. Panru, Tudor. Cetenie romn, n cinci luni : [pe marginea modificrilor
Legii ceteniei romne : interviu cu T. Panru, deputat n Parlamentul Romniei] / consemnare : Mariana Ra // Jurnal de Chiinu. 2009. 6 noiemb. P. 10.
5835. Popa, Victor. IDIS "Viitorul": Doar reformarea constituional poate stvili criza
politic din Republica Moldova" : [pe marginea studiului "Reforma constituional: imperativ
al timpului" : interviu cu V. Popa, prof. univ., aut. studiului] // Dreptul. 2009. 20 noiemb.
P. 3.
5836. Strmbeanu, Lilia. (ne)Respectarea drepturilor omului n perioada postelectoral : (6 apr. 1 iul. 2009) / Lilia Strmbeanu // Dreptul. 2009. 13 noiemb. P. 3.
5837. Strmbeanu, Lilia. Respectarea drepturilor omului: fr progrese evidente :
[pe marginea rap. Asoc. Promo-Lex " Drepturile omului n Moldova 2007-2008"] / Lilia
Strmbeanu // Dreptul. 2009. 27 noiemb. P. 3.
5838. Vaculovschi, Ghenadie. De ce sunt puse n discuie bazele statului? /
Ghenadie Vaculovschi // Flux european : ed. de vineri. 2009. 20 noiemb. P. 4.
5839. , . : " ,
!" : [ . .
. " "] / // .
2009. 6 . . 8.
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic

5840. Burea, Irina. Abordri privind fenomenul corupiei n Republica Moldova : [pe
marginea "mesei rotunde" "Remedii penale pentru aciuni de tortur sau alte tratamente i
pedepse inumane i degradante"] / Irina Burea // Dreptul. 2009. 13 noiemb. P. 5.
5841. Chetraru, Viorel. Corupia la scanat : interviu cu V. Chetraru, dir. Centrului
pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei / pentru conformitate : Aneta Grosu //
Ziarul de gard. 2009. 19 noiemb. P. 16-17.
5842. Eco, Tatiana. Corupia : evoluii sau involuii? : [pe marginea studiului Asoc.
pentru Democraie Participativ ADEPT, semnat de ctre Cristina Cojocaru] / Tatiana Eco
// Ziarul de gard. 2009. 5 noiemb. P. 18.
5843. Investigarea dosarelor de tortur, n vizorul experilor i autoritilor : [materiale
prez. n cadrul mesei rotunde "Remedii penale pentru aciuni de tortur sau alte tratamente
i pedepse inumane i degradante", 29 oct. 2009, Chiinu] / consemnare : Valentina Baciu
// Jurnal de Chiinu. 2009. 13 noiemb. P. 12 ; Ziarul de gard. 2009. 12 noiemb.
145

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

P. 12. (Supl. "Obiectiv", nr. 30). Cuprins : "mpreun vom gsi remedii pentru prevenirea i eradicarea torturii" / Anatolie Munteanu; "n Marea Britanie n doar 3% din dosarele
Ombudsmanului s-a refuzat investigarea penal" / Doina Ioana Stristeanu; "Vom investiga
obiectiv fiecare caz de tortur" / Eduard Harunjen; "Ministrul de Interne dorete s combat
tortura" / Valeriu Cerba; "Ar fi bine s inem cont de condamnrile R. Moldova la CEDO" /
Raisa Botezatu; "Exist suficiente argumente pentru a restructura procuratura" / Iulian
Rusu.
5844. Jitra, Dinu. Spovedania martorului disprut : [interviu cu D. Jitra, martorcheie n dosarul pe marginea rpirii deputatului Vlad Cubreacov] / interviu realizat de Mariana Ra // Jurnal de Chiinu. 2009. 20 noiemb. P. 4.
5845. Lupacu, Tatiana. Victimele torturii au nevoie de susinerea comunitii : [pe
marginea lucr. conf. intern. "Victimele torturii: documentarea medical, accesul la justiie i
reabilitarea", 13 noiemb. 2009, Chiinu] / Tatiana Lupacu // Capitala. 2009. 18
noiemb. P. 3.
5846. Melinti, Dumitru. Femeia ca actor principal ntr-o zon a riscurilor : [despre traficul de fiine umane] / Dumitru Melinti // Moldova suveran. 2009. 19 noiemb.
5847. Nowak, Manfred. "R. Moldova are nevoie de un Plan Naional de Prevenire a
Torturii" : interviu cu M. Nowak, Raportorul Special al Organizaiei Naiunilor Unite pentru
tortur i alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau pedeaps / interviu
de Irina Lazur // Ziarul de gard. 2009. 12 noiemb. P. 13; Jurnal de Chiinu. 2009.
13 noiemb. P. 13. (Supl. "Obiectiv", nr. 30).
5848. Oboroceanu, Ion. n condiiile asistenei internaionale, nu avem un mecanism
de aplicare a legii anti-violen n familie : [interviu cu I. Oboroceanu, pre. Centrului de
drept, Cueni] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de diminea. 2009. 27 noiemb.
P. 26.
5849. Olaru, Angelina. Abuzuri fizice i sexuale ... ct vom tcea? / Angelina Olaru //
Timpul de diminea. 2009. 27 noiemb. P. 26.
5850. Popovici, Ludmila. Din "Coridorul morii" spre "Coridorul vieii" : interviu cu L.
Popovici, dir. Centrului de reabilitare a victimelor Torturii "
5851. Strmbeanu, Lilia. Corupia pe locul 5 n lista preocuprilor majore ale populaiei : [pe marginea studiului Asoc. pentru Democraie Participativ ADEPT ""Eficiena politicilor i aciunilor anticorupie n contextul Planului de Aciuni UE Rep. Moldova"] / Lilia
Strmbeanu // Dreptul. 2009. 6 noiemb. P. 3.
146

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5852. Strmbeanu, Lilia. "Tortura spaima ce zdruncin mainria omeneasc" :


[pe marginea lucr. forumului "Tortura spaima care zdruncin mainria omeneasc"] / Lilia
Strmbeanu // Dreptul. 2009. 20 noiemb. P. 3.
5853. , . :
/ // . . 2009. 6 . . 4.
5854. , . : [
. . ] / // . . 2009. 20 . . 4.
347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri i lucruri. Bunuri mobile n general

5855. Palamarciuc, Vladimir. Interdicia judectorilor, avocailor, notarilor, procurorilor i executorilor judectoreti de a dobndi drepturi litigioase / Vladimir Palamarciuc //
Dreptul. 2009. 6 noiemb. P. 4.
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar

5856. Nagacevschi, Vitalie. Dac sunt urme de Papuc ...: [privind evenimentele din
7 apr. 2009 : interviu cu avocatul V. Nagacevschi, membru al Comisiei Juridice pentru Numiri i Imuniti] / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gard. 2009. 12 noiemb.
P. 16-17.
5857. , . : : [
. . ] / // . . 2009. 19
. . 4.

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public

5858. Beril, Valeriu. Cu cabinetul Filat avem o conlucrare mai bun dect cu fosta
guvernare : interviu cu V. Beril, pre. raionului tefan Vod / a consemnat Sergiu
Praporcic // Flux european : ed. de vineri. 2009. 20 noiemb. P. 4.
5859. Botnariuc, Gheorghe. Prin disciplin i responsabilitate pot fi evitate situaii
dintre cele mai dramatice : interviu cu Gh. Botnariuc, ef al Dir. Poliiei Rutiere a Min. Afacerilor Interne din Rep. Moldova / consemnare : Constantin Olteanu // Sptmna. 2009.
13 noiemb. P. 12.

147

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5860. Formuzal, Mihail. "Este o adevrat ruine pentru Moldova ca timp de 15 ani
s nu aloce nici un leu pentru studierea limbii de stat" : despre lb. rom. i cea gguz :
interviu cu M. Formuzal, guvernator al UTA Gguzia / pentru conformitate : Vlad
Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. 2009. 6 noiemb. P. 4.
5861. , . : [ .
- . ] / // . .
2009. 6 . . 4.
5862. , . : " " : [ . . . ] /
// . . 2009. 13 . . 4.
5863. , . 1000 : . .
. . 1000 / // . .
2009. 13 . . 18.
5864. , . : " " : [ ] /
// . . 2009. 27 . . 2.
5865. , . : "
" : [ . . ] / // . . 2009. 25 .
5866. , . : "
" : [ . . "
. " : . . . "-"] // plus. 2009. 20 . . 6.
355/359 tiin militar. Fore armate

5867. , . , : [280
. ] / // .
2009. 26 .

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale

5868. Buliga, Valentina. "Vom asigura creterea pensiei medii" : interviu cu V.


Buliga, ministrul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei / interviu realizat de Liuba evciuc //
Jurnal de Chiinu. 2009. 6 noiemb. P. 8.
148

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5869. Silicaia, Natalia. Orfanii sociali o tragedie naional : [studiu efectuat n cadrul Centrului de Investigaii Jurnalistice] / Natalia Silicaia // Vocea poporului. 2009. 13
noiemb. P. 7. Idem n lb. rus.
5870. , . : . / // . 2009. 12 .
(Vezi de asemenea Nr 5946)
368 Asigurri

5871. Lctu, Ion. Procesul de despgubire este cartea de vizit a unui asigurtor /
Ion Lctu // Economist. 2009. 11 noiemb. P. 9.
5872. , . / // . . 2009. 13 . . 16.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie

5873. Bumbu, Ion. Ecologizarea sistemului educaional : [pe marginea lucr. Congresului Intern. al catedrelor UNESCO n cadrul Deceniului ONU (2005-2014) "nvmntul n
scopul dezvoltrii durabile", 17-19 sept. 2009, Hanti-Mansiisk, Federaia Rus] / Ion Bumbu
// Fclia. 2009. 14 noiemb. P. 13; 21 noiemb. P. 5.
5874. Calamanciuc, Gheorghe. Ce facem cu antiromnismul din coli, dle Guvern? /
Gheorghe Calamanciuc // Lit. i arta. 2009. 12 noiemb. P. 2.
5875. Cojocaru, Tudor. Viziune de sistem (4-6) : [gndiri manageriale moderne n
sistemul educaional] / Tudor Cojocaru // Univers pedagogic pro. 2009. 5, 12, 26
noiemb. P. 2. Contin. nceputul :15 oct.
5876. Curtescu, Tamara. Perspectiva european : prilej pentru meditaie : [pe marginea stagiului de formare, organizat de Consiliul Europei la Bad Wildbad, Germania] /
Tamara Curtescu // Fclia. 2009. 28 noiemb. P. 3.
5877. Florea, Viorica. Laborator de formare a personalitilor : [aspecte ale procesului educaional n sistemul extracolar] / Viorica Florea // Univers pedagogic pro. 2009. 5
noiemb. P. 5.
5878. Gorincioi, Valeriu. Cteva repere pentru optimizarea sistemului educaional /
Valeriu Gorincioi // Fclia. 2009. 14 noiemb. P. 6.
149

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5879. Leu, Ion. nvmntul i valorile cretine : [pe marginea crii "Educaie. Credin. Umanism" de Virgil Mndcanu. Ch. : S.n., 2009] / Ion Leu // Florile dalbe. 2009.
12 noiemb. P. 2.
5880. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Contextul epocii Renaterii : [aspecte educaionale] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Univers pedagogic pro. 2009. 19 noiemb. P. 2.
5881. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Umanismul renascentin din afara Italiei : [aspecte
educaionale] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Univers pedagogic pro. 2009. 26 noiemb.
P. 4.
5882. Porubin, Natalia. O ar care produce analfabei : [colarizarea copiilor : material al Centrului de Investigaii Jurnalistice] / Natalia Porubin // Timpul de diminea. 2009.
6 noiemb. P. 24, 27.
5883. Republica Moldova. Guvernul. Hotrre cu privire la Proiectul-pilot privind finanarea n baza de formul a instituiilor de nvmnt primar i secundar general, finanate din bugetele unitilor administrativ-teritoriale // Fclia. 2009. 14 noiemb. P. 2.
5884. urcanu, Nicolae. Omul fr memorie : [aspecte educaionale] / Nicolae
urcanu // Fclia. 2009. 7 noiemb. P. 3.
5885. , . ?
: [ . ] / // . . 2009. 17 .
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

5886. Achiru, Maria. Teze semestriale : [din experiena prof. de geografie de la Liceul Teoretic "tefan cel Mare", Carabetovca, Basarabeasca] / Maria Achiru // Fclia.
2009. 14 noiemb. P. 10.
5887. Airini, Constantin. Evaluarea la fizic utiliznd calculatorul : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic Balatina, raionul Glodeni] / Constantin Airini // Univers pedagogic
pro. 2009. 26 noiemb. P. 6.
5888. Albu, Ion. De la teorie la practic : [din experiena prof. de fizic de la Liceul
Teoretic "Mihai Eminescu", Drochia] / Ion Albu // Fclia. 2009. 21 noiemb. P. 12.

150

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5889. Bejenari, Zinaida. nflorirea i polenizarea : [proiect didactic, cl. a 7-a : din experiena prof. de la Liceul Teoretic Beleavini, Briceni] / Zinaida Bejenari // Univers pedagogic pro. 2009. 19 noiemb. P. 6.
5890. Bejenari, Zinaida. Metode didactice folosite n cadrul orelor de biologie : [din
experiena prof. de la Liceul Teoretic Beleavini, Briceni] / Zinaida Bejenari // Univers pedagogic pro. 2009. 5 noiemb. P. 6.
5891. Bejenari, Zinaida. "Tinere talente" : [scenariu didactic : din experiena prof. de
biologie de la Liceul Teoretic Beleavini, Briceni] / Zinaida Bejenari // Univers pedagogic pro.
2009. 12 noiemb. P. 4.
5892. Buceachi, Iurie. Dezvoltarea creativitii la orele de educaie tehnologic
succesul zilei de mine : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Univers LIONS", mun.
Chiinu] / Iurie Buceachi // Univers pedagogic pro. 2009. 12 noiemb. P. 6.
5893. Cantemir, Grigore. Din metodologia nsuirii normelor ortoepice : [aprofundarea cunotinelor lingvistice la elevi] / Grigore Cantemir // Fclia. 2009. 7 noiemb. P.
14.
5894. Comarnichi, Daniela. Unitile frazeologice sclipiri stelare ale spiritualitii
romneti : [din experiena prof. din satul Trnova, raionul Edine] / Daniela Comarnichi //
Univers pedagogic pro. 2009. 12 noiemb. P. 4-5.
5895. Nicorici, Maria. nvarea eficient la biologie / Maria Nicorici // Fclia. 2009.
21 noiemb. P. 10.
5896. Pascari, Tatiana. Evaluarea formativ barometrul nvrii : [din experiena
prof. de chimie i biologie de la Liceul Teoretic "Alecu Russo", Cojuna, Streni] / Tatiana
Pascari // Fclia. 2009. 14 noiemb. P. 10.
5897. Pascari, Tatiana. Motivarea la chimie i biologie : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Alecu Russo", Cojuna, Streni] / Tatiana Pascari // Fclia. 2009. 21
noiemb. P. 12.
5898. Pavlov, Zinaida. Dezvoltarea memoriei vizuale i a imaginaiei creative a elevilor : [din experiena prof. de educaie plastic de la Liceul Teoretic "Ginta Latin", mun. Chiinu] / Zinaida Pavlov // Univers pedagogic pro. 2009. 26 noiemb. P. 5.

151

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5899. Pavlov, Zinaida. Tehnici artistico-plastice netradiionale : [din experiena prof.


de la Liceul Teoretic "Ginta Latin", mun. Chiinu] / Zinaida Pavlov // Univers pedagogic
pro. 2009. 19 noiemb. P. 6.
5900. Scutaru, Victoria. Jocul de rol i "Debate" la leciile de istorie : [din experiena
prof. de la Liceul Republ. cu Profil Real, mun. Chiinu] / Victoria Scutaru // Fclia. 2009.
14 noiemb. P. 14.
5901. Vasiliu, Gheorghe. Triunghiul lui pascal : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic Horodite, Clrai] / Gheorghe Vasiliu // Fclia. 2009. 7 noiemb. P. 15.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar

5902. Babuc, Tatiana. Conotaiile sintagmei "liceu de elit" sau ... Existena ntru cultur ncepe din anii de coal : [pe marginea art. "Liceul de elit "Mircea Eliade" nu mai
exist" de Valeriu Dulgheru, publ. n "Lit. i arta", 15 oct. 2009] / Tatiana Babuc, Veronica
Postolachi // Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 8.
5903. Barbus, Ludmila. Liceul Teoretic "Svetoci" la 10 ani : [interviu cu L. Barbus,
dir. Liceului, mun. Chiinu] // Univers pedagogic pro. 2009. 19 noiemb. P. 5.
5904. Blatu, Tamara. Suntei un profesor creativ? : [despre activitatea Liceului Teoretic "Liviu Deleanu", mun. Chiinu] / Tamara Blatu, Zinaida Chiosa // Univers pedagogic
pro. 2009. 19 noiemb. P. 7.
5905. Bendas, Mihai. Continuitatea ntre ciclul primar i gimnazial premisa succesului ntregului colectiv : [despre activitatea Liceului Teoretic "Miguel de Cervantes" din
mun. Chiinu] / Mihai Bendas // Fclia. 2009. 7 noiemb. P. 9.
5906. Blaja, Olga. nvm s memorizm corect : [proces valabil pentru mai multe
obicte] / Olga Blaja // Univers pedagogic pro. 2009. 26 noiemb. P. 5.
5907. Brunchi, Cristina. Grupul colar factor socio-educativ / Cristina Brunchi //
Fclia. 2009. 14 noiemb. P. 7.
5908. Cazacu, Nicolae. Liceul "Ion Creang", n faa celei de-a treia desfiinri ...:
[din oraul Bli] / Nicolae Cazacu // Timpul de diminea. 2009. 6 noiemb. P. 26.
5909. Constantinov, Natalia. Liceul Teoretic Dorocaia promotorul educaiei incluzive: [r-nul Dubsari] / Natalia Constantinov // Univers pedagogic pro. 2009. 26 noiemb.
P. 7.

152

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5910. Curtescu-Marinciuc, Tamara. Dimensiunea european a educaiei : [pe marginea participrii la trainingul "Educaie, cultur, patrimoniu, tineret i sport", secia "Dimensiunea european a educaiei" a Consiliului Europei, Bad Widbad, Germania] / Tamara
Curtescu-Marinciuc // Fclia. 2009. 7 noiemb. P. 1, 4.
5911. Filip, Elena. O experien avansat ne-o pot oferi numai profesionitii : [interviu
cu E. Filip, dir. adjunct la Liceul Teoretic "tefan cel Mare", oraul Drochia] / consemnare :
Vera Flocea // Univers pedagogic pro. 2009. 19 noiemb. P. 7.
5912. Gheorghi, Ana. Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" la 80 de ani : [interviu cu A. Gheorghi, dir. liceului, mun. Chiinu] // Univers pedagogic pro. 2009. 19
noiemb. P. 4.
5913. Gorincioi, Tamara. Liceul "Principesa Natalia Dadiani" la rscruce de milenii :
[din mun. Chiinu] / Tamara Gorincioi // Capitala. 2009. 6 noiemb. P. 6.
5914. Guu, Maia. "Liberate i libertinism" : or educativ, cl. a 10-a / Maia Guu //
Fclia. 2009. 21 noiemb. P. 7.
5915. Hodorogea, Maria. Batem clopotele pentru un mod de via sntos : [practicarea sportului] / Maria Hodorogea // Univers pedagogic pro. 2009. 5 noiemb. P. 6.
5916. Iachim, Ion. Purttorul de drapel nu capituleaz : [despre activitatea Liceului
"Lucian Blaga" din Tiraspol] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. 2009. 12 noiemb. P.
3.
5917. Istrate, Svetlana. Povestea ghiocelului nenfricat : [scenariu de poveste pentru
cl. muzicale de la liceul "George Meniuc", Chiinu] / Svetlana Istrate // Fclia. 2009. 21
noiemb. P. 13.
5918. Iurco, Valentina. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" la 20 de ani : [interviu cu V.
Iurco, dir. Liceului, mun. Chiinu] // Univers pedagogic pro. 2009. 19 noiemb. P. 4.
5919. Malcoci, Virginia. Destinuirile unui pedagog / Virginia Malcoci // Lit. i arta.
2009. 19 noiemb. P. 8.
5920. Ministerul Educaiei a elaborat o nou metodologie de desfurare a BAC-ului
// Fclia. 2009. 21 noiemb. P. 2.
5921. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. "Gripa pune la ncercare capacitatea noastr
de a ne concentra asupra esenialului" : [n inst. de nvmnt preuniv. : interviu cu T.
153

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

Nagnibeda-Tverdohleb, dir. gen. al Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport, mun. Chiinu] //
Univers pedagogic pro. 2009. 19 noiemb. P. 5.
5922. Nasu, Ilie. coli de circumscripie? De ce nu? / Ilie Nasu // Fclia. 2009. 7
noiemb. P. 5.
5923. Pavlov, Zinaida. Evaluarea n cadrul orelor de educaie plastic : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Ginta Latin", mun. Chiinu] / Zinaida Pavlov // Univers
pedagogic pro. 2009. 12 noiemb. P. 6.
5924. Petrov, Polina. Realizri i probleme : [despre activitatea inst. de nvmnt
din raionul Basarabeasca : art. efului Dir. Gen. nvmnt, Tineret i Sport] / Polina Petrov
// Univers pedagogic pro. 2009. 26 noiemb. P. 2.
5925. Prnu, Ion. Teste sau examene? : [probe de evaluare] / Ion Prnu // Fclia.
2009. 7 noiemb. P. 6.
5926. Primul nalt cavaler al colii : [despre activitatea lui Aurelian Silvestru, dir. al Liceului de Creativitate i Inventic "Prometeu Prim"] / Viorel Mihail [et al.] // Fclia. 2009.
14 noiemb. P. 3.
5927. Raileanu, Anatol. coala de pe Valea Cudacului : [despre activitatea Liceului
Teoretic "Mihai Eminescu" din satul Sadaclia, raionul Basarabeasca] / Anatol Raileanu //
Univers pedagogic pro. 2009. 26 noiemb. P. 1-2.
5928. Republica Moldova. Preedintele interimar (2009 - ...; Mihai Ghimpu ). Decret privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Aurelian Silvestru : [dir. al Liceului de
Creativitate i Inventic "Prometeu Prim"] // Fclia. 2009. 14 noiemb. P. 3.
5929. Stoica, Valentina. Aceast harnic albinu ... : [despre activitatea Larisei Argint, prof. de educaie muz. la Gimnaziul din Crpeti, Cantemir] / Valentina Stoica // Fclia.
2009. 14 noiemb. P. 13.
5930. Toderacu, tefan. Instruirea antreprenorial o necesitate sau un moft? : [pe
marginea proiectului realizat la Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" din or. Cueni] / tefan
Toderacu // Fclia. 2009. 14 noiemb. P. 15.
5931. Tonu, Valentina. Tnrul specialist model al educatorului pe care l-a preferat
/ Valentina Tonu // Fclia. 2009. 28 noiemb. P. 1-2.

154

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5932. Voinu, S. De ce liceu clasic? / S. Voinu // Univers pedagogic pro. 2009. 12


noiemb. P. 5.
5933. Vorotneac, Elena. Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" 20 de ani sub semnul calitii : [din mun. Chiinu] / Elena Vorotneac // Fclia. 2009. 7 noiemb. P. 11. Cuprins
: Valentina Iurco pedagog i manager nnscut; Talente tot unul i unul; Unii prin credin
i dragoste.
5934. Vorotneac, Elena. Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" la rscruce de
secole i milenii : [mun. Chiinu] / Elena Vorotneac // Fclia. 2009. 7 noiemb. P. 8.
5935. Vrnceanu, Ion. Schimb de experien ntre colegi : [pe marginea vizitei de
documentare n or. Braov, Romnia, a pedagogilor din mun. Chiinu] / Ion Vrnceanu,
Vera Peneac, Viorica Pelivan // Capitala. 2009. 18 noiemb. P. 7.
5936. , . : [ . . Nr. 15,
. ] / // Fclia. 2009. 28 noiemb. P. 7.
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general

5937. Batrncea, Tatiana. Cum abordm relaiile cu familia? : [din experiena c. primare din Criuleni] / Tatiana Batrncea // Fclia. 2009. 14 noiemb. P. 14.
5938. Bendas, Mihai. Continuitatea n procesul de colarizare a copiilor : [ activitatea
inst. precolare nr. 210 "Spiridu" din mun. Chiinu] / Mihai Bendas // Fclia. 2009. 28
noiemb. P. 4-5.
5939. Bendas, Mihai. Dimensiunile educaiei n contextul unui parteneriat extins :
[despre experiena inst. de educaie precolar nr. 183, mun. Chiinu] / Mihai Bendas //
Fclia. 2009. 21 noiemb. P. 9.
5940. Burlacu, Emilia. Aspecte ale realizrii conflictelor n lucrul cu elevii mici i prinii / Emilia Burlacu // Univers pedagogic pro. 2009. 5 noiemb. P. 6.
5941. Furdui, Larisa. Ajutor la matematic : [scenet didactic : din experiena educatoarei de la grdinia nr. 150] / Larisa Furdui // Univers pedagogic pro. 2009. 5
noiemb. P. 7.
5942. Hodorogea, Maria. Cultura fizic n clasele primare / Maria Hodorogea // Univers pedagogic pro. 2009. 12 noiemb. P. 4.

155

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5943. Istrate, Svetlana. Cnt copiii de vrst colar mic : [jocul n procesul de instruire] / Svetlana Istrate // Fclia. 2009. 7 noiemb. P. 7.
5944. Leahu, Galina. Dintr-o lume minunat Fir cu fir povestea toat : [concurs
"Popas n lumea povetilor lui P. Ispirescu" : din experiena prof. de la c. primar , or. Clrai] / Galina Leahu // Fclia. 2009. 21 noiemb. P. 11.
5945. Panaghiu, Aurelia. Educarea creativitii n veriga primar / Aurelia Panaghiu
// Univers pedagogic pro. 2009. 12 noiemb. P. 5.
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special

5946. Porubin, Natalia. Copiii cu dizabiliti departe de societate : [despre sistemul


educaional] / Natalia Porubin // Ziarul de gard. 2009. 26 noiemb. P. 6-7.
5947. Porubin, Natalia. Drama copiilor cu dizabiliti : [n sistemul educaional : studiu n cadrul Centrului de Investigaii Jurnalistice] / Natalia Porubin // Vocea poporului.
2009. 20 noiemb. P. 6. Idem n lb. rus.
(Vezi de asemenea Nr 5909)
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii

5948. Bolboceanu, Ludmila. Ludmila Bolboceanu : "Conteaz nu fotoliul sau portofelul, ci demnitatea. Fotoliul l schimbi, demnitatea i rmne ns toat viaa" : [dialog cu
dir. Colegiului de Informatic din mun. Chiinu] / interlocutor : Elena Vorotneac // Fclia.
2009. 14 noiemb. P. 8-9.
5949. Profesor de vocaie : [omagiu pentru Galina Mrza, prof. de lb. fr. la Colegiul
Na. de Comer al ASEM] / Veronica Prlea-Conovali, Ludmila Spinei, Eugenia Ciorb [et al.]
// Fclia. 2009. 7 noiemb. P. 7.
5950. Raileanu, Anatol. Dreptul de a fi reformat : [despre activitatea colii de meserii
nr. 8 din satul Todireti, raionul Anenii Noi] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro.
2009. 5 noiemb. P. 8.
5951. Sptaru, Valentina. Omagiu unui Om ntruchipat n profesia de pedagog : [Teodor Darie, dir. adjunct la c. profesional nr. 1, mun. Bli] / Valentina Sptaru // Univers
pedagogic pro. 2009. 26 noiemb. P. 6.
5952. templiuc, Victoria. coala auxiliar nr. 7 la 40 de ani : [interviu cu V.
templiuc, dir. colii, mun. Chiinu] // Univers pedagogic pro. 2009. 19 noiemb. P. 4.
156

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare

5953. Bumbu, Ion. Ecologizarea sistemului educaional : [cazul Univ. Tehnice din
Moldova] / Ion Bumbu // Fclia. 2009. 21 noiemb. P. 5.
5954. Eco, Constantin. A fost un om integru... : [in memoriam Leonid Cobleanschi,
ex-rector al Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu"] / Constantin Eco
// Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 7.
5955. Ghimpu, Andrei. Andrei Ghimpu, profesorul care seamn lumin : [interviu cu
fostul decan al Fac. de Pedagogie a Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport] / consemnare
: Liliana Cotiujanschi, Mariana Cociu // Sport plus. 2009. 24 noiemb. P. 5.
5956. Jelescu, Petru. Studentul : munca i studiile. Ct efort l cost? : [pe marginea
sondajului, realizat de Fac. de Pedagogie a Univ. Ped. de Stat "Ion Creang"] / Petru
Jelescu // Fclia. 2009. 28 noiemb. P. 8.
5957. Jitaru, Valentin. Gheorghe Popa al optulea rector al Universitii blene /
Valentin Jitaru // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 3.
5958. Mndcanu, V. De ce nu putem avea vreun folos de la procesul de la
Bologna? / V. Mndcanu // Fclia. 2009. 28 noiemb. P. 7.
5959. Soltan, Petru. Profesorul este Pigmalionul studenilor : [pe marginea vol. "Profesorul maestru" de Virgil Mndcanu, Ch., Pontos, 2009] / Petru Soltan // Lit. i arta.
2009. 19 noiemb. P. 8.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie

5960. Srnu, Silvia. Muzeul Naional de Etnografie i Istorie Natural la 120 de


ani / Silvia Srnu // Lit. i arta. 2009. 12 noiemb. P. 7.
398 Folclor

5961. Bieu, Nicolae. Talentatul folclorist Efim Junghietu : [70 de ani de la natere]
/ Nicolae Bieu // Lit. i arta. 2009. 12 noiemb. P. 7.

157

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor

5962. Lupacu, Tudor. l ateapt Nistrul... : [in memoriam cercettorului i ecologistului Valeriu Ropot] / Tudor Lupacu // Lit. i arta. 2009. 12 noiemb. P. 7.
5963. Marin, Tatiana. Pledoarie pentru Parcul Naional : [adresare prim-vice pre.
Parlamentului Rep. Moldova, Serafim Urecheanu, de ctre pre. org. teritoriale tefan Vod a Micrii Ecologiste din Moldova] / Tatiana Marin // Natura. 2009. Noiemb. (Nr 11).
P. 4.
5964. Tarhon, Petru. Parcul dendrologic din Pavlovca : [raionul Briceni] / Petru Tarhon // Natura. 2009. Noiemb. (Nr 11). P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5624, 5626)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


5965. Ciobanu, Anatol. O carte admirabil a profesorului Dumitru Batr chimist
doctissimimus : [pe marginea vol. ""Anotimpul mrturisirilor: Avatarurile vieii unui chimist
sau Despre drumul nesfrit al cunoaterii" de Dumitru Batr, Ch., 2009] / Anatol Ciobanu //
Fclia. 2009. 21 noiemb. P. 16.

57 TIINE BIOLOGICE
572 Antropologie

5966. tefan, Al. Cndva strbunii notri tratau nti sufletul i apoi trupul ... : dialog
cu scriitorul Al. tefan, aut. crii "Taina venirii omului pe Pmnt / interlocutor : Nicolae
Becciu // Fclia. 2009. 7 noiemb. P. 6.

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

5967. , . P : [ - . . ] / // . .
2009. 6 . . 4.
(Vezi de asemenea Nr 5872, 5921)

158

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor. Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale

5968. Atudorei, Vania. Mafia industriei farmaceutice i minciuna gripei porcine : [extrase din interviul cu V. Atudorei, microbiolog romn, dir. Companiei "Sterigen" din Canada,
acordat postului Radio Cluj] // Aliana Moldova Noastr. 2009. 27 noiemb. P. 11.
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologic, psihopatologie. Psihoze

5969. Rzlog, Ion. ... o boal cu efecte devastatoare : discuie cu psihoterapeutul Ion
Rzlog // Pro farmacia. 2009. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 10-11.

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


628 Tehnic sanitar. Ap. Igien sanitar. Iluminat

5970. Arusoi, Mihail. "Termocom" ne d cldur, dar nu ne-o aduce n apartament,


sau De ce locuina Dvs. se transform n frigider, iar a vecinului n saun : [interviu cu M.
Arusoi, dir. comercial al SA "Termocom"] / a intervievat Vlad Loghin // Moldova suveran.
2009. 17 noiemb.
5971. Cacaval, Ion. Ap pur i plin de via : [pentru aprovizionarea populaiei
oraelor cu ap potabil] / Ion Cacaval // Capitala. 2009. 20 noiemb. P. 6.
5972. Morii, Vitalie. Vitalie Morii : O companie strin are soluii pentru datoria de 2
miliarde lei a Termocom-ului : [interviu cu dir. economic al Termocom-ului] / interviu realizat
de Ion Preac // Economist. 2009. 18 noiemb. P. 6.
5973. , . / . // =Capitala. 2009. 18 . P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 5792)
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)

5974. Marin-Bnic, Andreea. Andreea Marin-Bnic: despre televiziune, familie i


Republica Moldova : [interviu cu prezentatoarea TV din Romnia] / consemnare : Stela
Dnil // Apropo magazin. 2009. 19 noiemb. P. 7.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii

5975. Ciubotaru, Adrian. "Orice editor trebuie s vad Frankfurter Buchmesse" :


[despre trgul Intern. de carte de la Frankfurt : interviu cu scriitorul A. Ciubotaru, editor la
ARC] / interviu de Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2009. 6 noiemb. P. 18.
159

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5976. Roibu, Nicolae. Omul care mic lucrurile nainte : [Constantin Andreev, dir.
ed. "Universul", la 70 de ani de la natere] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2009.
30 noiemb. P. 8.
5977. Ungureanu, Lidia. Un suflet bogat i luminos : [omagiu pentru Galina CoteleaChiorsac, ef de red. a ed. ASEM] / Lidia Ungureanu // Fclia. 2009. 7 noiemb. P. 7.
5978. Ursache, Silvia. Incursiuni n biografia Editurii "Silvius Libris" i a fondatorului
acesteia, Silvia Ursache : [interviu cu dir. ed.] // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 4.
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.1 Transport rutier

5979. , . : [
. ] / // . .
2009. 13 . . 12.
656.2/.4 Transport pe ine, feroviar. Circulaie feroviar

5980. , . : [.
. . ". . "] / // . . 2009. 27 .
. 14.
5981. , . "" :
. : [ . . . . -
. ] / // . .
2009. 4 .
656.7 Transport aerian

5982. Podcortov, Roman. Afacerea "Aeroportul": vizat de Voronin : [interviu cu R.


Podcortov, dir. Aeroportului Intern. Chiinu] / interviu realizat de Svetlana Corobceanu //
Jurnal de Chiinu. 2009. 27 noiemb. P. 8.
659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul

5983. , . /
// . . 2009. 27 . . 24.

160

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului

5984. , . : " -
" : [ . , Masterom of Wine] /
A // . . 2009. 20 . . 23.
663.6/.8 Ap pentru buturi i alte utilizri industriale. Ape minerale. Ape medicinale. ghea alimentar
5985. , . : [ . . "Rusnac-MoldAqua" . ] // .
. 2009. 6 . . 27.
664.1/.2 Zahr. Melas. Glucoz etc. Amidon

5986. , . : [ .
Sudzucker Moldova . ] / // . 2009. 6 . . 6-7.

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane i rurale n general

5987. Ciocanu, Sergius. Biserica Mzrache reflect starea dezastruoas a patrimoniului istoric din capital : [interviu cu S. Ciocanu, pre. al ICOMOS Moldova] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de vineri. 2009. 27 noiemb. P. 9.

72 ARHITECTUR
5988. , . : [100 ] / // . . 2009. 13 . . 29.
5989. , . . : [100 . ] / // . . 2009. 26
. . 14.

161

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

5990. -, . . , : [100 . ]
/ . . - // . 2009. 27 . . 17.

73 ARTE PLASTICE
5991. Malcoci, Vitalie. Reper util : [pe marginea studiului monografic "Arhitectura
vernacular n piatr" de Eugen Bzgu i Mihai Ursu, Ch., EP tiina, 2009] / Vitalie
Malcoci // Lit. i arta. 2009. 12 noiemb. P. 6.

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


5992. , . : [ . . . ] / // .
2009. 20 . . 7.

77 FOTOGRAFIE I ACTIVITI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


5993. Geslin, Laurent. Cred c Moldova are un potenial natural major : [interviu cu
L. Geslin, fotograf francez] / a consemnat : Lucian Reni // Natura. 2009. Noiemb. (Nr
11). P. 2.

78 MUZIC

5994. Blan, Dan. "n faa publicului de la Chiinu, am emoii deosebite" : interviu cu
interpretul D. Blan / interviu realizat de Victoria Cunir // Jurnal de Chiinu. 2009. 27
noiemb. P. 9.
5995. Cazacu, Alexandru. "Noroc" fr noroc ... : [interviu cu chitaristul i compozitorul A. Cazacu la 60 de ani de la natere] / interlocutor : Vasile Vatamanu // Lit. i arta.
2009. 5 noiemb. P. 6.
5996. Cazacu, Alexandru. Muzica adevrat nu poate muri : [interviu cu A. Cazacu,
instrumentist] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european : ed. de vineri. 2009. 13
noiemb. P. 12.
5997. Gherman, Doinia. Muzica poporului nostru este ca o fntn ce nu seac niciodat, o infinitate de triri i sentimente" : [interviu cu D. Gherman, interpret de muzic] /
pentru conformitate : Liliana Popuoi // Flux european : ed. de vineri. 2009. 6 noiemb.
P. 12.

162

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5998. Marin, Eugenia. Trofeul Festivalului-concurs internaional "Dou Inimi Gemene" a rmas la Chiinu : [interviu cu E. Marin, dir. Festivalului] / consemnare : Ecaterina
Deleu // Flux european : ed. de vineri. 2009. 20 noiemb. P. 8.
5999. Olaru, Angelina. Doinia Gherman, interpreta zbnuit cu "sufletu-n foc" :
[despre realizrile interpretei] / Angelina Olaru // Timpul de diminea. 2009. 20 noiemb.
P. 30.
6000. Rouge, Cristy. Cristy Rouge : "Vreau foarte mult ca muzica mea s ajung n
Europa" : [interviu cu interpreta de estrad din Moldova] / consemnare : Liliana Popuoi //
Flux european : ed. de vineri. 2009. 20 noiemb. P. 12.
6001. Sava, Andrei. Publicul prefer i pltete pentru muzica cu care a fost educat :
interviu cu compozitorul A. Sava / consemnare : Liliana Popuoi // Flux european : ed. de
vineri. 2009. 27 noiemb. P. 12.
6002. ura, Mariana. Mariana ura : Viaa noastr e cu mai multe examene : [interviu cu interpreta i prezentatoarea TV] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. 2009.
Noiemb. (Nr 11). P. 6.
6003. Vanica, Mihai. Compozitorul romn Mihai Vanica : "M leag totul de Basarabia" : [interviu cu compozitorul romn] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european : ed.
de vineri. 2009. 27 noiemb. P. 8.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice

6004. Olrescu, Dumitru. Vocaie i druire : [omagiu savantului i criticului de cinema Ana-Maria Plmdeal] / Dumitru Olrescu, Alexandru Bohanov // Lit. i arta. 2009.
5 noiemb. P. 6.
6005. Scutelnicu, Ana-Felicia. ntre ziduri : interviu cu A.-F. Scutelnicu, regizoare /
consemnare : Teodor Ajder // Ziarul de gard. 2009. 12 noiemb. P. 15.
792 Teatru. Art scenic

6006. Bulhac, Eleonora. "Potecile..." lui Titus Jucov despre arta ppureasc : [pe
marginea crii "Potecile unui regizor" de Titus Jucov] / Eleonora Bulhac // Lit. i arta.
2009. 26 noiemb. P. 7.
6007. Cheianu, Constantin. Liberalii i cultura : [despre situaia din sistemul teatral] /
Constantin Cheianu // Timpul de diminea. 2009. 20 noiemb. P. 9.
163

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

6008. Jucov, Titus Bogdan. Titus Bogdan Jucov : "Pe o crare bttorit, n art nu
ajungi departe" : [pe marginea vol. "Potecile unui regizor" : interviu cu aut., dir. artistic al
Teatrului Republ. pentru Copii "Licurici"] / interviu de Liliana Popuoi // Flux european : ed.
de vineri. 2009. 27 noiemb. P. 8.
6009. Nofit, Victor. Dramaturgia naional contemporan pe linia de plutire : interviu
cu V. Nofit, actor la Teatrul "Eugene Ionesco", laureat al Premiului municipal pentru tineret /
consemnare : Ioana Prutean // Capitala. 2009. 20 noiemb. P. 8.
6010. Sainciuc, Glebus. Proiectul Teatrului mtilor a rmas la stadiul de proiect :
[interviu cu G. Sainciuc, maestru n arte] / consemnare : Ecaterina Deleu // Flux european :
ed. de vineri. 2009. 6 noiemb. P. 8.
6011. Turea, Larisa. Camertonul teatralitii : [pe marginea Festivalului Na. de Teatru, ed. a 19-a, 2009, Bucureti] / Larisa Turea // Timpul de diminea. 2009. 13 noiemb.
P. 24.
6012. rn, Dorel. Mofturi neparfumate : [interviu cu D. rn, dir. al Teatrului "Ginta Latin"] / interlocutor : Pavel Proca // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 6.
6013. : [100 ] //
. 2009. 27 . . 19. . .
6014. , . : [ .
. . . . ] / // . . 2009.
20 . . 6.
794 Jocuri pe tabl de joc i jocuri de mas (jocuri de gndire, perspicacitate i noroc).

6015. Bologan, Viorel. Viorel Bologan : Sper s evoluez strlucit la Cupa Mondial :
[n oraul Khanty-Mansiisk (Rusia) : interviu cu liderul ahului na.] / a consemnat Viorel
Ciobanu // Sport plus. 2009. 10 noiemb. P. 7.
6016. Iordchescu, Viorel. Viorel Iordchescu : n Germania am obinut o victorie
extrem de preioas : [la concursul de ah din Bad Wiessee, Germania, 31 oct. 8 noiemb.
2009 : interviu cu ahistul moldovean] / a consemnat Viorel Ciobanu // Sport plus. 2009.
17 noiemb. P. 5.

164

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic

6017. Acsinte, Alexandru. Alexandru Acsinte : Aparentul stil "dizgraios" al unor mari
atlei contureaz i mai pregnant elegana : [prestigiul femeii n sportul de performan :
interviu cu prof. la Univ. din Bacu, Romnia] / a consemnat Ion Alexandrescu // Sport plus.
2009. 10 noiemb. P. 6-7.
6018. Boldior, Veronica. Cartea Jocurilor Olimpice la superlativ : [pe marginea vol.
"Cartea Jocurilor Olimpice" de Efim Josanu. Ch. : Reclama, 2009. 630 p.] / Veronica
Boldior // Lit. i arta. 2009. 19 noiemb. P. 7.
6019. Loghin, Andrei. "Cartea Jocurilor Olimpice" o lucrare enciclopedic, fundamental : [pe marginea crii cu acelai tit. de Efim Josanu. Ch.: Reclama, 2009. 630 p.
] / Andrei Loghin // Sport plus. 2009. 24 noiemb. P. 10.
6020. Loghin, Andrei. "Cartea Jocurilor Olimpice" un ghid prin istoria sportului din
antichitate i pn n prezent : [pe marginea vol.. "Cartea Jocurilor Olimpice" de Efim
Josanu. Ch. : Reclama, 2009. 630 p. ] / Andrei Loghin // Timpul de diminea. 2009.
20 noiemb. P. 31.
6021. Mandorlini, Andrea. Andrea Mandorlini este noul antrenor al echipei CFR
1907 Cluj! : [interviu cu antrenorul] / consemnare : Ion Gnatiuc // Sport plus. 2009. 17
noiemb. P. 15.
6022. Mereacre, Dan. Dan Mereacre : "Dac munceti mult, ai i rezultate" : [interviu
cu lupttorul de kurash din Rep. Moldova] / a dialogat Andrei Prodan // Sport plus. 2009.
10 noiemb. P. 10.
6023. , . ? : [ .
. ] / // . . 2009. 27 .
. 5.
6024. , . : " " : [
. ] / // . . 2009. 6
. . 6.
6025. , . .
/ // . .
2009. 20 . . 5.

165

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

6026. , . , :
[ Challenge Trophy] / // .
. 2009. 6 . . 5.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
6027. Voinescu, Sever. Limbile noastre : [rolul limbilor : art. analistului romn] / Sever Voinescu // Sptmna. 2009. 20 noiemb. P. 3.
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn

6028. Filologia modern: realizri i perspective n context european : [pe marginea


Colocviului Intern. "Filologia modern: realizri i perspective n context european. Limb,
limbaj, vorbire", ed. A 3-a : n memoriam acad. Silviu Berejan i a poetului Grigore Vieru] /
consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. 2009. 13 noiemb. P. 5. Cuprins : Limba
moldoveneasc este o construcie politic : [interviu cu Klaus Bochmann, lingvist din Germania]; Limba romn este miracolul care ne unete : [interviu cu Iulia Mrgrit, cercettor
de dialectologie de la Inst. de Lingvistic a Acad. Romne].
6029. Soltan, Petru. Marele sclav al limbii romne n Basarabia : [omagiu academicianului Anatol Ciobanu] / Petru Soltan // Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 5673, 5894-95)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.134.3(81) Literatur brazilian

6030. Coelho, Paulo. Alte forme ale iubirii: Philos i Agape : [povestire] / Paulo
Coelho // Sptmna. 2009. 13 noiemb. P. 14.
821.135.1 Literatur romn

6031. Andrioiu, Alexandru. Numai cntnd ... : [versuri] / Alexandru Andrioiu //


Timpul de diminea. 2009. 13 noiemb. P. 32.
6032. Arghezi, Tudor. Flori de mucigai : [versuri] / Tudor Arghezi // Timpul de diminea. 2009. 20 noiemb. P. 32.

166

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6033. Blaga, Lucian. Aforisme i nsemnri (5-7) / Lucian Blaga // Florile dalbe.
2009. 12, 19, 26 noiemb. P. 3. Art. 1 : 8 oct.
6034. Catrene buzoiene, ecouri transnistrene : [epigrame] // Timpul satiric. 2009.
6 noiemb. P. 16. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea). Cuprins : Vegetal / Constantin Dene; Vegetaie basarabean / Grigore Croitoru.
6035. Clin, George. "Eu sunt un pumn de nisip ..."; "alergm tcui ..."; "adevrata
dragoste ..."; "m plec spre pietre cntnd ..."; "ninge ..."; "ninge de secole pe umerii Cmpiei ..."; "Tu i eu ..." : [versuri] / George Clin // Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 5.
6036. Corbu, George. Vecintate original (Romnia R. Moldova) : [epigram] /
George Corbu // Timpul satiric. 2009. 6 noiemb. P. 14.- (Supl. al ziarului "Timpul de
diminea).
6037. Cobuc, George. Scut i arm : [versuri] / George Cobuc // Lit. i arta.
2009. 19 noiemb. P. 1.
6038. Doina, tefan Augustin. Instantaneu : [versuri] / tefan Augustin Doina //
Timpul de diminea. 2009. 6 noiemb. P. 32.
6039. Hasdeu, Iulia. Cntec de leagn; Stelele; La ce bun?; Nu m-mpiedica de-a
plnge ... : [versuri] / Iulia Hasdeu; trad. din lb. fr. de Augustin Cipeianu // Florile dalbe.
2009. 12 noiemb. P. 8.
6040. Ispirescu, Petre. Copilul cel iste : poveste / Petre Ispirescu // Tribuna copiilor.
2009. -- 12 noiemb. P. 5.
6041. Porumbescu, Ciprian. Tricolorul : [versuri] / Ciprian Porumbescu // Lit. i arta.
2009. 12 noiemb. P. 1.
6042. Stnescu, Nichita. Testament : [versuri] / Nichita Stnescu // Timpul de diminea. 2009. 27 noiemb. P. 32.
6043. Vlhu, Alexandru. Iulia Hasdeu : [versuri] / Alexandru Vlhu // Florile dalbe. 2009. 12 noiemb. P. 8.
821.135.1(477.85) Literatur romn din Bucovina de Nord

6044. Treanu, Vasile. Cu faa la zid : [versuri] / Vasile Treanu // Lit. i arta.
2009. 5 noiemb. P. 1.

167

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009


821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

6045. Afanasiu, Sergiu. Scriitorul : [versuri] / Sergiu Afanasiu // Tribuna copiilor.


2009. -- 12 noiemb. P. 5.
6046. Agachi, tefan. Milostivul; Epitaf; Promisiunea unui demnitar : [epigrame] /
tefan Agachi // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 8.
6047. Anton, Ion. Monologul iertrii : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. 2009.
12 noiemb. P. 5.
6048. Anton, Ion. pova : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. 2009. 26 noiemb.
P. 5.
6049. Blici, Gheorghe. Autocritic la serviciu; Perspectiv european : [epigrame] /
Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2009. 10 noiemb. P. 16.
6050. Blici, Gheorghe. Impresii tomnatice; Revigorare : [epigrame] / Gheorghe
Blici // Jurnal de Chiinu. 2009. 27 noiemb. P. 24.
6051. Blici, Gheorghe. Poliitilor care amenin cu greva; Dup reparaii cosmetice; Brna din ochi; Proporie : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2009.
3 noiemb. P. 16; 6 noiemb. P. 24; Timpul satiric. 2009. 6 noiemb. P. 13. (Supl. al
ziarului "Timpul de diminea").
6052. Blici, Gheorghe. Toamna n Moldova; Fost-ai, lele; Postelectoral; Soluie
electoral : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2009. 13 noiemb. P.
24; 17 noiemb. P. 16.
6053. Blici, Gheorghe. Toamna la cules de vii; Suprare estival : [epigrame] /
Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2009. 24 noiemb. P. 16.
6054. Blici, Gheorghe. Unui deputat nou-ales; Ruga celui nu prea prost : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2009. 20 noiemb. P. 24.
6055. Brseanu, Andrei. Steagul nostru : [versuri] / Andrei Brseanu // Lit. i arta.
2009. 26 noiemb. P. 1.
6056. Bejenaru, Ion. Licoarea vieii : (parabol) / Ion Bejenaru // Florile dalbe.
2009. 12 noiemb. P. 4.

168

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6057. Bicec, Lilia. Testamentul necitit de copiii migraiei : [interviu cu L. Bicec, aut.
crii "Testamentul necitit"] / interviu de Alina Radu // Ziarul de gard. 2009. 26 noiemb.
P. 21.
6058. Bivol, Efim. Modern : [versuri satirice] / Efim Bivol // Florile dalbe. 2009.
26 noiemb. P. 8.
6059. Burov, tefan. Hotrrea nerealizat : (fabul) / tefan Burov // Lit. i arta.
2009. 26 noiemb. P. 8.
6060. Busuioc, Aureliu. Memento : [reflecii] / Aureliu Busuioc // Jurnal de Chiinu.
2009. 6 noiemb. P. 7.
6061. Butnaru, Leo. Contaminarea : [nuvel] / Leo Butnaru // Jurnal de Chiinu.
2009. 13 noiemb. P. 9.
6062. Butnaru, Leo. Decolteul : [nuvel] / Leo Butnaru // Jurnal de Chiinu. 2009.
20 noiemb. P. 9.
6063. Crbune, Anatolie. Aoleu, ce trboi! : [versuri satirice] / Anatolie Crbune //
Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 8.
6064. Ciobanu, Anatol. Petiie ctre Dumnezeu; Lui Gr. Petrenko; Celor de teapa lui
Petrenko : [epigrame] / Anatol Ciobanu // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 8.
6065. Ciocanu-Gribincea, Argentina. Dicionar; Shopping; Haine; Noi; Tabla despririi; Linite; Ultimul zbor; Doruri de Prut; Spinii, spnii ... : [versuri] / Argentina CiocanuGribincea // Lit. i arta. 2009. 19 noiemb. P. 4.
6066. Codreanu, Mihai. Patria : [versuri] / Mihai Codreanu // Florile dalbe. 2009.
26 noiemb. P. 1.
6067. Cojocaru, Sergiu. Furia bolevicului suprem; Berea "Timiorean"; Vremuri
vechi cerine noi; Unei doctorie : [epigrame] / Sergiu Cojocaru // Lit. i arta. 2009. 5
noiemb. P. 8.
6068. Cucereanu, Radion. Broscua-meteorolog : [povestire] / Radion Cucereanu //
Florile dalbe. 2009. 19 noiemb. P. 4.
6069. Dabija, Nicolae. Nicolae Dabija : "Tema pentru acas" : (fragm. de roman) //
Lit. i arta. 2009. 19 noiemb. P. 5.
169

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

6070. Dascl, Valeria. Femeia de la picioarele brbatului meu : (nuvel) / Valeria


Dascl // Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 4.
6071. Diordiev, Ion. Blestem : [versuri satirice] / Ion Diordiev // Fclia. 2009. 21
noiemb. P. 11.
6072. Diviza, Ion. Argument; Voronin, suprarea, muntele i marea ... : [epigrame] /
Ion Diviza // Timpul de diminea. 2009. 9, 10 noiemb. P. 8.
6073. Diviza, Ion. Conferin la cram; Luminia de la captul tunelului : [epigrame] /
Ion Diviza // Timpul de diminea. 2009. 23, 24 noiemb. P. 8.
6074. Diviza, Ion. Dup rzboi; Destin basarabean URSS, UE ... : [epigrame] / Ion
Diviza // Timpul de diminea. 2009. 11, 12 noiemb. P. 8.
6075. Diviza, Ion. Parada brbilor ndoliate; Unei duduie; Argument etnic; Rug pentru un confrate : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2009. 2, 3, 4, 5 noiemb.
P. 8.
6076. Diviza, Ion. Unui astronom; Talent polivalent; Unor mumii comuniste: [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2009. 25, 26, 30 noiemb. P. 8.
6077. Diviza, Ion. Unui aviator rus; Intoxicaie n armata sovietic; Unui scriitor; Unui
psihiatru : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2009. 16, 17, 18, 19 noiemb.
P. 8.
6078. Diviza, Ion. Urarea amrilor vecini; Unui motan nclat; Opiunea comunitilor moldoveni : [epigram] / Ion Diviza // Timpul satiric. 2009. 6 noiemb. P. 16-17, 19.(Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
6079. Grosu, I. Ppuic, ppuoi ... : [povestire satiric] / I. Grosu // Timpul satiric.
2009. 6 noiemb. P. 16. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
6080. Groza, Ion. Od oligarhului : [versuri satirice] / Ion Groza // Timpul satiric.
2009. 6 noiemb. P. 16.- (Supl. al ziarului "Timpul de diminea).
6081. Guzun, Elena. Cubul de ghea, Iubesc n alb; Amprenta verde; Ap eram
noi; Ploaia albastr; 1+1=1; Moldova; Verde fr lumin; Triesc etern de sat : [versuri] /
Elena Guzun // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 5.

170

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6082. Hadrc, Ion. Pastel : [versuri] / Ion Hadrc // Florile dalbe. 2009. 19
noiemb. P. 1.
6083. Iassigul, Viorel. Revolt basarab : [versuri] / Viorel Iassigul // Lit. i arta.
2009. 5 noiemb. P. 2.
6084. Mihail, Viorel. Aerodrom i Hypodrom : (nuvel artistic) / Viorel Mihail //
Sptmna. 2009. 6 noiemb. P. 9.
6085. Moraru, Haralambie. Medicii notri sunt bolnavi (2-4) : [ntmplri] /
Haralambie Moraru // Lit. i arta. 2009. 5, 12. 19 noiemb. P. 3. Art. 1 : 29 oct.
6086. Petrea, George. Dragi parlamentari! : [epigram] / George Petrea // Lit. i arta.
2009. 26 noiemb. P. 8.
6087. Popovici, Dumitru. Legile acestui pmnt; Limba Romn; Cnt strmoilor
mei; Iarna; Ascult inima cum bate; Eu departe, tu departe : [versuri] / Dumitru Popovici //
Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 6.
6088. Popovici, Teodor. Unde dai i unde crap; Expert n distrugerea partidelor;
Veninoii : [versuri] / Teodor Popovici // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 8.
6089. Portas, Valentin. Cucoul i struul : [fabul] / Valentin Portas // Timpul satiric.
2009. 6 noiemb. P. 17. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
6090. Rachieru, Adrian Dinu. "Cmaa" n flcri" a lui Andrei urcanu : [despre
creaia poetului : reluat din rev. "Crai nou"] / Adrian Dinu Rachieru // Capitala. 2009. 4
noiemb. P. 8.
6091. Rzlog, Ion. Am copii; Ploaie binecuvntat; Glum : [parodii]; Unui pretins chirurg; Unui stomatolog-ef; Unor chirurgi; Unor medici; Unui medic ce nu prea aude : [epigrame] / Ion Rzlog // Pro farmacia. 2009. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 13.
6092. Roca, Agnesa. Cerescului printe mulumire; M-nchin, pmnt, la floarea ta
de pace; Lumina cea de nviere; Grai, destin; E duhul din materie celest; Clipa dimineii;
Credin; Cer i fntn; Acorduri de toamn; S-a dus; La licrul de stele; Amintirea amintirilor; Izvor al vieii : [versuri] / Agnesa Roca // Lit. i arta. 2009. 12 noiemb. P. 5.
6093. Schico, Boris. Dragostea; Un candidat ghiftuit; Urare; Lcomia : [epigrame] /
Boris Schico // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 8.

171

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

6094. Smetanca-Ocolineanu, Valentin. Cioara : fabul / Valentin SmetancaOcolineanu // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 8.
6095. Soltan, Dumitru. Toamna n R. Moldova : [epigram] / Dumitru Soltan // Timpul
satiric. 2009. 6 noiemb. P. 15. (Supl. al ziarului "Timpul de diminea).
6096. Toderacu, Andrei. Niciodat n-am cerit poman ... : [versuri] / Andrei
Toderacu; prez. de Vlad Srtil // Fclia. 2009. 14 noiemb. P. 16. Cuprins : Meterul Manole; Catrene de august; Grea ispit; Dreptul la opinie; Recunotin ...; Bun rmas
...; Nostalgie ...; Catrene de pe zid de Coliseum; Destin neogoit ... .
6097. Tropoel, Gheorghe. Hai vino, muz!; Va fi ploaie? : [versuri parodii] / Gheorghe Tropoel // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 8.
6098. Tuchilatu, Leonard. De toamn : [versuri] / Leonard Tuchilatu // Florile dalbe.
2009. 12 noiemb. P. 1.
6099. opa, Efimia. Doi; Rspuns; Mndrie; Furniceii; Mingea : [versuri] / Efimia
opa // Florile dalbe. 2009. 12 noiemb. P. 8.
6100. urcanu, Nicolae. Toamna trzie : [versuri] / Nicolae urcanu // Fclia. 2009.
21 noiemb. P. 11.
6101. Vlcu, Mihai. Frunza-n toamn ...; Mioptic : [versuri] / Mihai Vlcu // Pro farmacia. 2009. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 1, 10.
6102. Vlcu, Mihai. Pe o palm de Univers : [versuri] / Mihai Vlcu // Pro farmacia.
2009. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 5. Cuprins : n ara mea ...; Sfrit de april; Nu
este loc ..., De limba mea ...; Rustic; Visul unei flori; Nu m tem ...; Pe mal de ape ...; Nluci.
(Vezi de asemenea Nr 6034)
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

6103. , . : [] / // plus. 2009. 20


. . 16.
6104. , . : [] / //
plus. 2009. 20 . . 16. . : "
"; " "; " "; "
"; " ".

172

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6105. , . ; ; : [] / //
plus. 2009. 20 . . 16.
821.521 Literatur japonez

6106. // plus. 2009. 20 . . 16.


. : () / ( ); () /
; " , ? " / ; " "; /
; " " / .
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
821.135.1.0 Literatur romn

6107. Bejenaru, Ion. Steaua plin de iubire : Iulia Hasdeu 140 de ani de la natere
/ Ion Bejenaru // Florile dalbe. 2009. 12 noiemb. P. 8.
6108. Pruteanu, Ioana. Mihail Sadoveanu i cultul pentru Basarabia / Ioana Pruteanu
// Capitala. 2009. 4 noiemb. P. 8.
6109. Rpeanu, Elis. Elis Rpeanu : "Epigrama "se mic" n tot spaiul spiritualitii
romneti" : [interviu cu poeta i epigramista romn] // Timpul satiric. 2009. 6 noiemb.
P. 15.- (Supl. al ziarului "Timpul de diminea").
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova

6110. Beli, Liviu. Parodii frumoase i epigrame ... maliioase : [pe marginea creaiei
epigramistului Ion Rzlog] / Liviu Beli // Pro farmacia. 2009. Noiemb. Dec. (Nr 11/12).
P. 13.
6111. Beleag, Vladimir. Nousprezece mmligi : [centenar Vasile Coroban, cercettor i critic literar] / Vladimir Beleag // Timpul de diminea. 2009. 20 noiemb. P.
24. Art. 1 : 30 oct.
6112. Busuioc, Aureliu. 4. Leciile lui Coroban : [centenar Vasile Coroban : dup
"Leciile lui Coroban", preluat din "Limba romn", nr. 6-12, 2000] / Aureliu Busuioc; rubric
ngrijit de Vladimir Beleag // Timpul de diminea. 2009. 13 noiemb. P. 23. Art. 1
: 30 oct.
6113. Ciocanu, Ion. n compania lui Iulian : [pe marginea crii "Aventurile lui Iulian"
de Silvia Ursache] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. 2009. 26 noiemb. P. 7.
6114. Ciocanu, Ion. Un nume adunat pe-o carte ... : [despre creaia scriitoarei Silvia
Ursache] / Ion Ciocanu // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 4.
173

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

6115. Coniu, Mihai. Ho de Stele, de Mihail Rusu : [pe marginea crii "Ho de Stele"
de Mihail Rusu, Ch. : Lumina, 2009. 214,[1] p.] / Mihai Coniu // Moldova suveran.
2009. 5 noiemb.
6116. Dabija, Nicolae. Poezie i pictur : [pe marginea creaiei poetice a Elenei
Guzun] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 5.
6117. Dabija, Nicolae. Un nume : Dumitru Popovici : [despre creaia poetic] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 6.
6118. Dabija, Nicolae. Vindector de tristei : [pe marginea creaiei epigramistului
Sergiu Cojocaru] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 8.
6119. Ernu, Vasile. Vasile Ernu : "i eu, i Tkaciuk suntem dou specii pe cale de
dispariie" : [interviu cu scriitorul] / consemnare : Pavel Pduraru // Timpul de diminea.
2009. 27 noiemb. P. 25.
6120. Galescu, Tamara. 5. Va veni vremea ... : [centenar Vasile Coroban, cercettor
i critic literar] / Tamara Galescu; rubric ngrijit de Vladimir Beleag // Timpul de diminea. 2009. 20 noiemb. P. 24. Art. 1 : 30 oct.
6121. Popa, Iulius. Mi-e dor de Dru cel sovietic, sau De ce "suntem o turm" : [pe
marginea creaiei scriitorului Ion Dru] / Iulius Popa // Lit. i arta. 2009. 12 noiemb. P.
4.
6122. Soltan, Mitic. De la Ghimpu la Spinoza ... : [interviu cu M. Soltan, epigramist]
/ consemnare : Tamara Gorincioi // Capitala. 2009. 18 noiemb. P. 8.
6123. chiopu, Constantin. Lumina darnic a Criticii literare de Eliza Botezatu : [pe
marginea crii "Critic literar" de Eliza Botezatu, Ch., ed. "Cartea Moldovei", 2009] / Constantin chiopu // Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 5.
6124. Ursan, Ioan. Mihai Vlcu, poetul filei albe de zpad : [despre creaia poetului]
/ Ioan Ursan // Pro farmacia. 2009. Noiemb. Dec. (Nr 11/12). P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 6028)
821.161.1(478).0 Literatur rus din Republica Moldova

6125. , . : [ ] / // . 2009. 6 . . 18-19.

174

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

6126. , . : [ .
] / // . . 2009. 3 .

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localitilor
6127. Tihai, Anatolie. Jurnalul Cuviosului romn Anatolie Tihai, misionar ortodox n
Japonia secolului XIX (3-6) / prez. de Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri.
2009. 6, 13, 20, 27 noiemb. P. 9. Art. 1 : 16 oct.

91 GEOGRAFIE. EXPLOATAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII


910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca tiin. Expediii geograf ice. Cltorii
6128. Jitaru, Valentina. Luminile i umbrele unui dicionar de pionierat : [pe marginea "Dicionarului geografic universal", coord. Anatol Eremia, Bucureti Chiinu, ed.
Litera Intern., 2008] / Valentina Jitaru, Lucian Jitaru // Fclia. 2009. 14 noiemb. P. 11;
21 noiemb. P. 5; 28 noiemb. P. 7.

94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL


94(41/99)Istoria individual a diferitelor ri

6129. Perciun, Ion. Moldova pn la desclecat, sau Despre soluionarea enigmei lui
GARDIZI : [geograf persan] / Ion Perciun // Lit. i arta. 2009. 19 noiemb. P. 7.
6130. , . : , ? : [92
. : - . . : . ".
."] // plus. 2009. 6 . . 16.
94(478) Istoria Republicii Moldova

6131. Dabija, Nicolae. O carte valoroas i necesar : [pe marginea crii "Romnii,
Basarabia i Transnistria" de Ioan Popa i Luiza Popa, Bucureti, ed. "Artemis"] / Nicolae
Dabija // Lit. i arta. 2009. 5 noiemb. P. 5.
6132. arov, Igor. Istoricul Igor arov : "n tendina de a politiza istoria, Ambasada
Rusiei atac istoricii din RM" : [interviu cu istoricul] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul
de diminea. 2009. 9 noiemb. P. 5-6.

175

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

6133. arov, Igor. Mentaliti imperiale : [educaia ist.: pe marginea disputei dintre
Asoc. Istoricilor din Rep. Moldova i Ambasada Federaiei Ruse n Rep. Moldova] / Igor
arov // Timpul de diminea. 2009. 18 noiemb. P. 5.
6134. Tac, Mihai. 92 de ani de la crearea Sfatului rii / Mihai Tac // Timpul de
diminea. 2009. 20 noiemb. P. 25.
6135. Vicol, Mihai Sultana. Basarabia, pmnt de lacrim romneasc / Mihai Sultana Vicol // Lit. i arta. 2009. 26 noiemb. P. 2.
6136. , . : [. ] / , // . . 2009. 26 . . 13.
(Vezi de asemenea Nr 5672)
94(498) Istoria Romniei

6137. Moraru, Anton. Marea Unire din 1918 i consecinele ei / Anton Moraru // Lit. i
arta. 2009. 26 noiemb. P. 2.

176

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 11-2009


Bivol, Efim 6058
Blaga, Lucian 6033
Blaja, Olga 5906
Bochmann, Klaus 6028
Bodu, Sebastian 5726
Bogatu, Petru 5720-21, 5747, 5831
Bohanov, Alexandru 6004
Boia, Lucian 5641
Bolboceanu, Ludmila 5948
Boldior, Veronica 6018
Bologan, Viorel 6015
Borisova, Ludmila 5690
Botezatu, Eliza 6123
Botezatu, Raisa 5843
Botnariuc, Gheorghe 5859
Botnaru, Vasile 5663
Brunchi, Cristina 5907
Buceachi, Iurie 5892
Bulhac, Eleonora 6006
Buliga, Valentina 5868
Bumbu, Ion 5873, 5953
Burbulea, Gheorghe 5763
Burdil, Ion 5792
Burea, Irina 5840
Burlacu, Emilia 5940
Burov, tefan 6059
Busuioc, Aureliu 5651-53, 6060, 6112
Butnaru, Leo 6061-62
Buzil, Radu 5830

A
Achiru, Maria 5886
Acsinte, Alexandru 6017
Afanasiev, Veaceslav 5613
Afanasiu, Sergiu 6045
Agachi, tefan 6046
Airini, Constantin 5887
Ajder, Teodor 6005
Albu, Ion 5888
Alexandrescu, Ion 6017
Allen, Steven 5827-28
Andreev, Constantin 5976
Andrioiu, Alexandru 6031
Anton, Ion 6047-48
Arghezi, Tudor 6032
Argint, Larisa 5929
Arusoi, Mihail 5970
Atudorei, Vania 5968
B
Babuc, Tatiana 5902
Baciu, Valentina 5843
Barbus, Ludmila 5903
Batr, Dumitru 5965
Batrncea, Tatiana 5937
Bieu, Nicolae 5961
Blan, Dan 5994
Blatu, Tamara 5904
Bsescu, Traian 5717-19
Blici, Gheorghe 6049-54
Brseanu, Andrei 6055
Bzgu, Eugen 5991
Becciu, Nicolae 5966
Beiu, Lucia 5751
Bejenari, Zinaida 5889-91
Bejenaru, Ion 6056, 6107
Beli, Liviu 5614, 6110
Bendas, Mihai 5905, 5938-39
Berejan, Silviu 6028
Beril, Valeriu 5858
Beleag, Vladimir 6111-12, 6120
Bicec, Lilia 6057

C
Calamanciuc, Gheorghe 5874
Cantemir, Grigore 5893
Cantemir, Lorin 5618
Cacaval, Ion 5971
Cazacu, Alexandru 5995-96
Cazacu, Nicolae 5908
Clin, George 6035
Cpi, Ionel 5624
Crbune, Anatolie 6063
Crlan, Gheorghe 5832
Cerba, Valeriu 5843
Ceuiev, Visarion 5793
177

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009


Charles, Arif Franck 5808
Cheianu, Constantin 5654, 6007
Chetraru, Viorel 5841
Chifu, Iulian 5727
Chiosa, Zinaida 5904
Chiriac, Petru 5764
Chivriga, Viorel 5794
Ciobanu, Anatol 5965, 6029, 6064
Ciobanu, Valentina 5621
Ciobanu, Viorel 6015-16
Ciocanu, Ion 6113-14
Ciocanu, Sergius 5987
Ciocanu-Gribincea, Argentina 6065
Ciocoi, Valeriu 5632, 5794
Ciorb, Eugenia 5949
Ciornei, Vsevolod 5655-58
Ciorni, Margareta 5766
Cipeianu, Augustin 6039
Ciubotaru, Adrian 5975
Cociu, Mariana 5955
Codreanu, Mihai 6066
Coelho, Paulo 6030
Cojocaru, Cristina 5842
Cojocaru, Sergiu 6067, 6118
Cojocaru, Tudor 5875
Comarnichi, Daniela 5894
Constantinov, Natalia 5909
Coniu, Mihai 6115
Corbu, George 6036
Corlean, Titus 5728
Coroban, Vasile 6112, 6120
Corobceanu, Svetlana 5982
Cobuc, George 6037
Cotelea-Chiorsac, Galina 5977
Cotiujanschi, Liliana 5955
Croitoru, Grigore 6034
Cubreacov, Vlad 5727, 5748, 5844, 5860,
6127
Cucereanu, Radion 6068
Cunir Victoria 5994
Curtescu, Tamara 5876
Curtescu-Marinciuc, Tamara 5910

Dascl, Valeria 6070


Daevski, Oleg 5697
Dnil, Stela 5974
Deleu, Ecaterina 5987, 5996, 5998, 6003,
6010,
Dene, Constantin 6034
Diacov, Dumitru 5758
Diordiev, Ion 6071
Diviza, Ion 6072-78
Doina, tefan Augustin 6038
Drguanu, Dorin 5776
Dru, Ion 6121
Duca, Gheorghe 5615
Dulgheru, Valeriu 5660, 5902
Dungaciu, Dan 5661, 5729-31
E
Efrim, Oleg 5833
Eremia, Anatol 6128
Ernu, Vasile 6119
Eco, Constantin 5954
Eco, Tatiana 5842
Everac, Pavel 5633
F
Ferrero-Waldner, Benita 5732
Filat, Vlad 5662-64, 5749, 5754
Filip, Elena 5911
Flocea, Vera 5911
Florea, Viorica 5877
Formuzal, Mihail 5860
Frunz, Vlad 5810
Furdui, Larisa 5941
Futei, Nicolae 5629
G
Galescu, Tamara 6120
Geoan, Mircea 5642, 5733-34
Geslin, Laurent 5993
Gheorghi, Ana 5912
Gherasim, Arcadie 5665
Gherman, Doinia 5997
Gherman, Natalia 5750
Ghimpu, Andrei 5955
Ghimpu, Mihai 5666, 5808

D
Dabija, Nicolae 5625, 5659, 6069, 6116-18,
6131,
178

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Gnatiuc, Ion 6021
Gorincioi, Tamara 5913, 6028, 6122
Gorincioi, Valeriu 5878
Grosu, Aneta 5758, 5841, 5856
Grosu, I. 6079
Groza, Ion 6080
Guu, Maia 5914
Guzun, Elena 6081, 6116

Leahu, Galina 5944


Leanc, Iurie 5751
Lellouche, Pierre 5735
Leu, Ion 5879
Lisnic, Eleonora 5668
Loghin, Andrei 6019-20
Loghin, Vlad 5777, 5779, 5793, 5970
Longin Popescu, Ion 5626
Lupan, Vlad 5752
Lupacu, Tatiana 5845
Lupacu, Tudor 5962
Lupu, Marian 5669-70, 5674, 5676, 5753

H
Hadrc, Ion 6082
Hadrc, Natalia 5833
Hadei, Vitalie 5795
Harunjen, Eduard 5843
Hasdeu, Iulia 6039, 6107
Hodorogea, Maria 5915, 5942

M
Malcoci, Virginia 5919
Malcoci, Vitalie 5991
Mandorlini, Andrea 6021
Mare, Doru 5643
Marin, Eugenia 5998
Marin, Tatiana 5963
Marin-Bnic, Andreea 5974
Martin, Vasile 5671
Maruceac, Irina 5622
Mrgrit, Iulia 6028
Mndcanu, V. 5879, 5958
Melinti, Dumitru 5846
Mereacre, Dan 6022
Mihail, Viorel 5926, 6084
Mitzei, Kalman 5736
Mrza, Galina 5949
Moraru, Anton 5672, 6137
Moraru, Haralambie 5627, 6085
Morii, Vitalie 5972
Movil, Boris 5673
Mrost, Andrei 5767
Munteanu, Anatolie 5843
Mustea, Sergiu 5644

I
Iachim, Ion 5916
Iassigul, Viorel 6083
Iordchescu, Viorel 52
Ispirescu, Petre 6040
Istrate, Svetlana 5917, 5943
Iurco, Valentina 5918, 5933
J
Jelescu, Petru 5956
Jitaru, Lucian 6128
Jitaru, Valentin 5957
Jitaru, Valentina 6128
Jitra, Dinu 5844
Josanu, Efim 5615, 5667, 6018-19
Jucov, Titus 6006
Jucov, Titus Bogdan 6008
Junghietu, Efim 5961
K
Kovali, Ludmila 5820
Krkoka, Libor 5813

N
Nagacevschi, Vitalie 5856
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 5921
Nasu, Ilie 5922
Nechit, Irina 5643, 5680, 5975
Negru, Nicolae 5674-76, 5722-23, 5754
Negur, Lilian 5677-79

L
Lachi, Inga 5827
Lazr, Valeriu 5796-98
Lazur, Irina 5847
Lctu, Ion 5871
179

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009


Nicolau, Felix 5680
Nicorici, Maria 5895
Nofit, Victor 6009
Nowak, Manfred 5847
Nye, Joseph S. 5789

Portas, Valentin 6089


Porubin, Natalia 5882, 5946-47
Porumbescu, Ciprian 6041
Postolachi, Veronica 5902
Praporcic, Sergiu 5684, 5687, 5858
Preac, Ion 5801, 5820, 5972
Proca, Pavel 6012
Prodan, Andrei 6022
Pruteanu, Ioana 6009, 6108
Peneac, Vera 5935

O
Oboroceanu, Ion 5848
Olaru, Angelina 5644, 5681 5799, 5848-49,
5999, 6131
Olrescu, Dumitru 6004
Olteanu, Constantin 5800, 5859

R
Rachieru, Adrian Dinu 6090
Racu, Octavian 5631
Radu, Alina 5850, 6057
Raileanu, Anatol 5927, 5950
Ra, Mariana 5776, 5834, 5844
Rdulescu, George 5664
Rpeanu, Elis 6109
Rzlog, Ion 5969, 6091
Reni, Alecu 5624-27, 5666
Reni, Lucian 5993
Rocard, Michel 5634
Roibu, Nicolae 5976
Ropot, Valeriu 5962
Roca, Agnesa 6092
Roca, Iurie 5684-85
Rocovanu, Eugen 5686
Rotaru, Anatol 5614
Rouge, Cristy 6000
Rusnac, Corneliu 5750
Rusu, Dinu 6002
Rusu, Iulian 5843
Rusu, Mihail 6115

P
Palamarciuc, Vladimir 5855
Panaghiu, Aurelia 4594
Pana, Svetlana 5755
Panru, Tudor 5834
Paraschivescu, Radu 5645
Pascari, Tatiana 5896-97
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 5682, 5880-81
Patapievici, Horia-Roman 5646
Pavlov, Zinaida 5898-99, 5923
Pduraru, Pavel 5670, 6119
Pelivan, Viorica 5935
Perciun, Ion 6129
Petcov, Vladimir 5760
Petrea, George 6086
Petrenko, Gr. 6064
Petrov, Polina 5924
Prlea-Conovali, Veronica 5949
Prnu, Ion 5925
Plmdeal, Ana-Maria 6004
Pleu, Andrei 5647
Podcortov, Roman 5982
Pohil, Vlad 5623
Popa, Ioan 6131
Popa, Iulius 6121
Popa, Luiza 6131
Popa, Nicolae 5683
Popa, Victor 5835
Popovici, Dumitru 6087-88, 6117
Popovici, Ludmila 5850
Popovici, Teodor 6088
Popuoi, Liliana 5997, 6000-01, 6008

S
Sadoveanu, Mihail 6108
Sainciuc, Glebus 6010
Sainsus, Valeriu 5632
Sava, Andrei 6001
Savin, Nina 5778
Savva, Alexandru 5779
Srnu, Silvia 5960
Srtil, Vlad 6096
Scarlat, George 5724

180

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Schico, Boris 6093
Scutaru, Victoria 5900
Scutelnicu, Ana-Felicia 6005
Secreanu, tefan 5687
Silicaia, Natalia 5869
Silvestru, Aurelian 5926, 5928
Smetanca-Ocolineanu, Valentin 6094
Socor, Vladimir 5688
Sofroni, Ana 5689
Soltan, Dumitru 6095
Soltan, Mitic 6122
Soltan, Petru 5959, 6029
Sptaru, Valentina 5951
Spinei, Ludmila 5949
Stnescu, Nichita 6042
Stepaniuc, Victor 5690
Stoica, Valentina 5929
Strmbeanu, Lilia 5836-37, 5851-52
Stristeanu, Doina Ioana 5843
Surdu, Ion 5691, 5829

rn, Dorel 6012


opa, Efimia 6099
urcan, Marina 5813
urcanu, Andrei 6090
urcanu, Nicolae 5884, 6100
U
Ungureanu, Lidia 5977
Urecheanu, Serafim 5696-97, 5759-60, 5963
Ursache, Silvia 5978, 6113-14
Ursan, Ioan 6124
Ursu, Mihai 5991
Ursu, Valentina 5662, 5696
V
Vaculovschi, Ghenadie 5838
Vanica, Mihai 6003
Vasiliu, Gheorghe 5901
Vatamanu, Vasile 5995
Vlcu, Mihai 6101-02, 6124
Vicol, Mihai Sultana 6135
Vieru, Grigore 6028
Vieru, Vadim 5738
Vlhu, Alexandru 6043
Voinescu, Sever 6027
Voinu, S. 5932
Voronin, Vladimir 5674, 5698
Vorotneac, Elena 5933-34, 5948
Vrnceanu, Ion 5935

arov, Igor 6132-33


chiopu, Constantin 6123
evciuc, Liuba 5868
tefan, Al. 5966
tefan, Andreea 5728, 5734
tefr, Sorina 5732, 5735
templiuc, Victoria 5952
ura, Mariana 6002
T

Tarhon, Petru 5964


Tac, Mihai 6134
Tnase, Constantin 5692-95
Treanu, Vasile 6044
Teodor Darie, 43
Tihai, Anatolie 6127
Toderacu, Andrei 6096
Toderacu, tefan 5762, 5930
Tonu, Valentina 5931
Tropoel, Gheorghe 6097
Tuchilatu, Leonard 6098
Turea, Larisa 6011

Zaiev, Elena 5766

, 6023
, 5699
, 5806

, 6024
, 5700
, 5821
, 5967
181

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009


, 5839
, 5988-89
, 5701
, 5768-69
, 5635

, 6024
, . 5973
, 5637, 5791, 5822
, 5780
, 5772
, 5638
, 5768, 5872
, 5809
, 5857
, 5648
, 5803-04
, 5867
, 5805
, 5742

, 5864-65
, 5701, 13
, 5988-90
, 5702, 5710

, 5980
, 5739
, 5992
, 5981
, 6125
, 5636
, 6023
-, . . 5990
, 5967
, 5628
, 5740
, 5839
, 5741

, 5806
, 5812
, 5853-54
, 5861
, 5699, 5706-07, 5756
, 5620

, 5862
, 5743
, 6126
, 5983
, 6106
, 5744
, 5979
, 6106
, 5708
, 5984

, 5703-05, 5761
, . 5756

, 6130
, 5617
, 6106

, . 5790
a, a 6126
, 5814
, 5628
, 5781
, 6103

, 6106

, 5823
, 5815
, 5861
182

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, 5854
, 5862
, 5649, 5745
, 5809
, 5885

, 5699, 5807
, 5616, 5788
, 5863-64

, 5746
, 6014
, 5865
, 5986

, 5992
, 5816
, 5817
, 5985
, 5773

, 5713-14
, 5870
, 5630, 5715

( ) 64
, 5781
, 5771
, 5986
, 6014
, 5700, 5775, 5807
, 5709
, 5706
, 6136
, 5650
, 5824
, 5710
, 5825
-, 5818
, 5775
, 5867

, 5784
a, a 6125
, 6025-26

, 5981
, 5639, 5716
, 6105
, 5725
, 5757, 5785-87
, 5826

, 5640

, 5782-83, 5819
, 5984
, 6136
, 5711
, 6104
, 5769, 5803-04
, 5774

, 5788
, 5866
, 5936

a, a 6013
, 5712

183

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

Lista gazetelor a cror articole au fost fiate n "Cronica articolelor de gazet" Nr 11 2009

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Aliana Moldova Noastr


Apropo magazin
Capitala
Comunistul
Curierul ortodox
Dreptul
Economist
Fclia
Florile dalbe
Flux european : ed. de vineri
Integrarea european, pas cu pas : supl. al ziarului "Timpul de diminea"
Jurnal de Chiinu
Literatura i arta
Moldova suveran
Natura Nr 11
Pro farmacia Nr 11/12
Sptmna
Sport plus
Timpul de diminea
Timpul satiric : supl. al ziarului "Timpul de diminea"
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gard
Moldova Noastr


plus= Capitala

184

CUPRINS

CRONICA CRII ............................................................................................... 5


0 GENERALITI .................................................................................................. 5
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii................................................. 5
001 tiin i cunoatere n general ................................ ................................ ........ 5
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ................................ . 5
005 Conducere i organizare. Management ................................ ............................ 6
005.91 Organizarea i practica muncii de birou................................ ...................... 6
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ ............. 7

01 Bibliografie. Cataloage ............................................................................. 7


02 Biblioteconomie ......................................................................................... 8
06 Organizaii (n general) ............................................................................. 8
061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ................................ .... 8
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ................................ 8

08 Poligrafii. Lucrri colective ...................................................................... 8


087.5 Publicaii pentru tinerii cititori................................ ................................ ...... 9

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 11
1/14 Filozofie ................................................................................................ 11
2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 11
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credin .................................................. 11
27 Cretinism. Religie cretin..................................................................... 11
3 TIINE SOCIALE ............................................................................................. 11
30 Teorii, metodologie i metode n tiinele sociale .................................... 11
31 Statistic. Demografie. Sociologie........................................................... 12
32 Politic .................................................................................................... 12
33 Economie. tiine economice ................................................................... 15
34 Drept. Jurispruden................................................................................ 19
35 Administraie public. Art militar ........................................................ 24
185

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

36 Asisten social. Asigurri sociale......................................................... 26


37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ............................................ 27
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ..................... 32
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII............................................................... 33
51 Matematic .............................................................................................. 34
53 Fizic ....................................................................................................... 35
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie........................................................ 36
57 tiine biologice ....................................................................................... 36
58 Botanic................................................................................................... 38
59 Zoologie ................................................................................................... 38
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ......................................................... 38
61 Medicin .................................................................................................. 38
62 Inginerie. Tehnic n general................................................................... 42
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole
i ale vieii slbatice................................................................................. 42
65 Conducere i organizare n industrie, comer i comunicaii .................. 42
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ...................................................... 44
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. grdini.......................................................................... 44
72 Arhitectur............................................................................................... 44
78 Muzic ..................................................................................................... 45
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport...................................................... 46
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR .......................................................... 46
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ... 46
82 Literatur................................................................................................. 49
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ..................................................................... 60
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................... 60
908 Monografii ale localitilor ................................ ................................ ............ 60
186

91 Geografie. Explorarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii ........... 61


911 Geografie general. tiina factorilor geografici (Geografie sistematic).
Geografie teoretic................................ ................................ ............................ 61
912 Prezentarea unei regiuni prin mijloace neliterare, fr ajutorul textului.
Imagini. Scheme. Diagrame. Cartograme. Hri. Atlase. Globuri (ca
reprezentare a cunotinelor geografice) ................................ ........................... 62
929 tiine biografice i nrudite................................ ................................ ........... 63

93/94 Istorie.................................................................................................. 63
930 tiina istoriei. tiine auxiliare ale istoriei ................................ .................... 63
930.25 Arhivistic. Arhive................................ ................................ .................... 63

94 Istorie general. Istorie universal.......................................................... 63


Autoreferate ................................ ................................ ................................ .......... 66
Index de nume la "Cronica crii" Nr 11-2009 ................................ ..................... 70
Index de titluri la "Cronica crii" Nr 11-2009 ................................ ..................... 77
Index subiecte ................................ ................................ ................................ ....... 79
Index ISBN eronate ................................ ................................ .............................. 84

CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST..................................................... 85


0 GENERALITI ........................................................................................... 85
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii............................................... 85
001 tiin i cunoatere n general ................................ ................................ ...... 85
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 86

02 Biblioteconomie ....................................................................................... 86
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ .............................. 87

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................... 87
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ........ 87

2 RELIGIE. TEOLOGIE ......................................................................................... 88


27 CRETINISM ................................................................................................... 88
3 TIINE SOCIALE ............................................................................................. 88
32 Politic .................................................................................................... 89
187

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

33 Economie. tiine economice ................................................................... 91


34 Drept. Jurispruden................................................................................ 95
35 Administraie public. Art militar ........................................................ 99
36 Asisten social. Asigurri sociale....................................................... 100
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .......................................... 101
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ................... 101
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII............................................................. 101
51 Matematic ............................................................................................ 101
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ....................................................... 102
61 MEDICIN ................................................................................................... 102
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole
i ale vieii slbatice............................................................................... 106
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei ....................... 107
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale ............... 108
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .................. 108
73 Arte plastice ........................................................................................... 108
78 Muzic ................................................................................................... 108
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 109
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ........................................................ 109
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie . 109
82 Literatur............................................................................................... 110
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 115
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................. 115
908 Monografii ale localitilor ................................ ................................ .......... 115
929 tiine biografice i nrudite................................ ................................ ......... 115

93/94 ISTORIE .................................................................................................. 115


Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 11-2009 ........................... 116

188

Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor periodice continue ale cror articole


sunt fiate n "Cronica articolelor de revist" Nr 11-2009 .............................. 121

CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET.................................................... 122


0 GENERALITI ......................................................................................... 122
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii............................................. 122
001 tiin i cunoatere n general ................................ ................................ .... 122
005 Conducere i organizare. Management ................................ ........................ 122
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ ......... 123

02 Biblioteconomie ..................................................................................... 123


070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ............................ 123

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE................................................................................. 124


2 RELIGIE. TEOLOGIE ....................................................................................... 124
27 CRETINISM................................................................................................. 124
3 TIINE SOCIALE ........................................................................................... 124
30 teorii, metodologie i metode n tiinele sociale ................................... 124
31 Statistic. Demografie. Sociologie......................................................... 124
32 Politic .................................................................................................. 124
33 Economie. tiine economice ................................................................. 137
34 Drept. Jurispruden.............................................................................. 144
35 Administraie public. Art militar ...................................................... 147
36 Asisten social. Asigurri sociale....................................................... 148
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber .......................................... 149
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ................... 157
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII............................................................. 158
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie ...................................................... 158
57 tiine biologice ..................................................................................... 158
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ....................................................... 158
61 Medicin ................................................................................................ 158
189

Cronica articolelor de gazet Nr 11-2009 Newspaper article annals Nr 11-2009

62 Inginerie. Tehnic n general................................................................. 159


66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ................................. 161
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT .................. 161
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grdini....................................................................... 161
72 Arhitectur............................................................................................. 161
73 Arte plastice ........................................................................................... 162
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur ........................................... 162
77 Fotografie i activiti similare. Cinematografie .................................. 162
78 Muzic ................................................................................................... 162
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport.................................................... 163
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ........................................................ 166
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie . 166
82 Literatur............................................................................................... 166
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................................................... 175
908 Monografii ale localitilor ................................ ................................ .......... 175

91 Geografie. Exploatarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii ....... 175


910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca tiin. Expediii geografice.
Cltorii ................................ ................................ ................................ .......... 175

94 Istorie general. Istorie Universal....................................................... 175


Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 11-2009............................ 177
Lista gazetelor a cror articole au fost fiate n "Cronica articolelor de gazet" Nr
11-2009................................ ................................ ................................ ........... 184

190

BIBLIOGRAFIA NAIONAL A MOLDOVEI


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 11,10
Coli ed. 8,59
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 2009/12-3
Camera Naional a Crii din Republica Moldova
bl. tefan cel Mare 180, of. 202
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com
ISMN_Moldova@gmail.com
http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SRL
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

191

S-ar putea să vă placă și