Sunteți pe pagina 1din 245

ISSN 1857-0550

BIBLIOGRAFIA
NAIONAL
A
MOLDOVEI

Nr 6
2009

CNCM
Chiinu 2009

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles. The bibliographical materials.
Review

Published from 1958


Issued once a month

2009
Nr 6

NBCM
Chiinu 2009

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAIONAL A CRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naional
a Moldovei
Cri. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste i ziare. Materiale bibliografice. Recenzii

Se editeaz din anul 1958


Apare lunar

2009
Nr 6

CNCM
Chiinu 2009

Alctuitori : Valentina CHITOROAG


Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Nina MICHERIN
Claudia BGU
Ludmila CORGHENCI
Redactor responsabil i coordonator : Valentina CHITOROAG
Design, tehnoredactare computerizat: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII


Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cri. Autoref. Teze. Art. din rev. i ziare. Materiale bibliografice. Recenzii : Se ed. din anul 1958: Apare lunar / Camera Na. a Crii din
Rep. Moldova; alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea
Zabiaco [et al.] ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ; design :
Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2009 (Valinex SRL).
ISSN 1857-0550. ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 6, 2009. 2009. 245 p. Text. : lb. rom., rus, alte lb. strine.
50 ex. ISBN 978-9975-49-009-2.
015(478)

Camera Naional a Crii


din Republica Moldova, 2009

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CRII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

IUNIE

2009
NR 6
(998-1159)

JUNE

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
998. Duca, Gheorghe
Contributions to Knowledge Society / Gheorghe Duca ; resp. ed.: Mircea Ciobanu ;
trad. din lb. rom.: Olga Kovaliova. Ch. : .E.-P. "tiina", 2009 (Combinatul Poligr.). 279
p. : fig., tab. ; 24 cm. (Strategia schimbrii / cop. i concepia graf. a col.: Vitaliu Pogola,
Romeo ve).
Tit. orig.: Contribuii la societatea bazat pe cunoatere. 500 ex.
ISBN 978-9975-67-636-6.
[2009-979].
- - 1. Dezvoltare social. 2. Societatea cunoaterii.
001:316.42

Probleme teoretice i practice ale economiei proprietii intelectuale. Vezi Nr 1039.


008 Civilizaie. Cultur. Progres
Protecia juridic a valorilor culturale n Republica Moldova. Vezi Nr 1022.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
999. Cartea pentru copii editat n Republica Moldova, 1975-2000 : (Index cumulativ) /
Bibl. Na. pentru Copii "Ion Creang" ; alct.: Elena Cugut, Maria Ilievici, Tamara Maleru ;
ed. ngrijit de Claudia Balaban. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
342 p. ; 24 cm. Bibl. Na. pentru Copii "Ion Creang". 65 de ani.
500 ex.
ISBN 978-9975-947-66-4.
[2009-1031].
- - 1. Literatur pentru copii Indici bibliografice.
016:821-93
5

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

1000. Ion Panaescu : savant i profesor : Secvene biobibliogr. / Univ. Liber Intern.
din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic; alct.: Tatiana Panaghiu, Lorina Beelea ; red.
t., bibliogr.: Ludmila Corghenci ; ed. ngrijit de Zinaida Sochirc. Ch. : CE UASM, 2009.
127 p. : fot. ; 21 cm. (Colecia "Universitaria" ; Fascicula a 35-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-64-167-8 (n cop. tare).
[2009-981].
016:[62+378+929 Panaescu]

1001. : / . . , -
. . , . . - . " " ; .:
, , ; . .: . .
: - . . , 2009. 140 p., [4] p. : fot. color ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9556-7-6.
[2009-1080].
- - 1. , , 1939-, .
016:[32+929 ]

02 BIBLIOTECONOMIE
1002. "Simposia Investigatio Bibliotheca", ses. t. (2009 ; Chiinu). Simposia
Investigatio Bibliotheca : Materialele ses. t., 29 ian. 2009, Chiinu : Anuar / Andrei Galben
(dir.) ; red. resp. : Ludmila Corghenci ; col. red. : Ana Guu, Mihai Cernencu, Zinaida
Sochirc [et al.] ; abstracte n lb. engl.: Elena Beregoi. Ch. : ULIM, 2009. 61 p. : tab. ; 29
cm.
Antetit.: Univ. Liber Intern. din Moldova, Dep. Informaional Biblioteconomic. Texte:
lb. rom., engl., fr. Rez.: lb. engl. Bibliogr. la sfritul art. 50 ex.
ISBN 978-9975-934-74-9.
[2009-1018].
- - 1. "Simposia Investigatio Bibliotheca" Sesiune tiinific (rom., engl., fr.).
02(082)=135.1=111=133.1

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


087.5 Publicaii pentru tinerii cititori
1003. Kravciuk, Natalia
[Conservarea energiei i securitatea energetic] : [setul de placarde] / Natalia Kravciuk
; trad. Iulian Crchelan ; pict. Irina Canain ; Centrul Republican pentru Copii i Tineret
GUTTA-CLUB. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. 17 f. : il. color ; 42 cm. ntr-o map
comun.
Apare cu sprijinul financ. al Soc. Norvegiene pentru Protecia Naturii. 300 ex.
ISBN 978-9975-80-240-6.

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-988].
- - 1. Economia energiei.
087.5:620.9

1004. Idem n lb. rus : [ ] / .


. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. 17 f. : il. color ; 42 cm. ntr-o map comun.
. - . 300 ex.
ISBN 978-9975-80-241-3.
[2009-989].
- - 1. Economia energiei (rus).
087.5:620.9

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
1005. ,
: .-. .
. . / . . : . ., 2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL).
29 cm. ISBN 978-9975-9517-9-1.
. 1. 2009. 119 p. 100 ex. ISBN 978-9975-9578-3-0. [2009-1081].
- - 1. . 2. .
1/14:141.82

2 RELIGIE. TEOLOGIE
21/29 SISTEME RELIGIOASE. RELIGII. CREDIN
27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN
1006. Fondos, Tatiana
Mnstirea Saharna : parte din patrimoniul teologic al Republicii Moldova / Tatiana
Fondos ; fot.: Iurie Raileanu ; cop.: Igor Fondos. [Ch. : "Universul" S], 2009. 104 p. : fot.,
fot. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 99-101 (48 tit.). 1000 ex.
ISBN 978-9975-944-75-5.
[2009-1014].
- - 1. Mnstirea Saharna Raionul Rezina Istorie.
271+726.71(478)(091)

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

3 TIINE SOCIALE
31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
1007. Rotaru, Oxana
Statistica judiciar : Curs de lecii / Oxana Rotaru ; Univ. Liber Intern. din Moldova.
Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot"). 148 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 145-148 (43 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-934-67-1.
[2009-963].
- - 1. Statistica judiciar.
31:34(075.8)
316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societate a ca sistem social. Procese sociale

Ursul, Arcadie. Dezvoltarea durabil: abordri metodologice i de operaionalizare.


Vezi Nr 1055.

32 POLITIC
323 Politic intern
323/324(478) Politica intern a Republicii Moldova

1008. Boan, Igor


Reglementarea transnistrean: o soluie european / Igor Boan ; Asoc. pentru Democraie Participativ ADEPT. Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 87 p. ; 20 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova.
400 ex.
ISBN 978-9975-61-525-9.
[2009-1040].
- - 1. Politic intern.
323(478-24):327

1009. Moldova Transnistria = Moldova Transdniestria = : Eforturi comune pentru un viitor prosper / col. red.: Denis Matveev, Galina elari,
Elena Bobkova [et al.] ; trad. din lb. rus: Lex Artis. Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). 24 cm. Tit., text paral.: lb. rom., engl., rus. Pag. paral. Cartevalet (""). Bibliogr. la sfritul art. Apare cu sprijinul financ. al Fondului de
Prevenire a Conflictelor al Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord.
Aspecte economice. 2009. 149 ; 82 p. : fig., tab.. 300 ex. ISBN 978-9975-40369-6. [2009-945].
- - 1. Politic intern Republica Moldova (rom., engl., rus).
323(478)=161.1=111=135.1

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1010. Aspecte sociale. 2009. 240 ; 132 p. : diagr., tab. 300 ex. ISBN 9789975-4036-8-9. [2009-944].
- - 1. Politic intern Republica Moldova (rom., engl., rus).
323(478)=161.1=111=135.1

1011. Procesul de negocieri. 2009. 215 ; 113 p. : fig. 300 ex. ISBN 978-99754052-0-1. [2009-943].
- - 1. Politic intern Republica Moldova (rom., engl., rus).
323(478)=161.1=111=135.1
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern

1012. Integrarea European a Republicii Moldova : Premise, avantaje i oportuniti


pierdute / Acad. de tiine a Moldovei, Acad. de Studii Econ. din Moldova ; elab.: Dumitru
Moldovanu (coord.), Elina Benea-Popuoi, Andrei Stratan [et al.]. Ch. : .E.-P. "tiina",
2009 (Tipogr. "Elena-V.I." SRL). 159, [1] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Academiei de tiine a Moldovei.
ISBN 978-9975-67-635-9.
[2009-1055].
- - 1. Integrare european Republica Moldova.
327+339.9(478+061UE)

1013. Rogowski, Ralf


Forma noii Europe / Ralf Rogowski, Charles Turner ; trad. din engl. de Drago Rusu.
Ch. : Cartier, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 220 p. ; 24 cm. (Europa : prezent i viitor).
Tit. orig.: The shape of the new Europe. Bibliogr. la sfritul art. i n note. Ind.: p.
218-220. Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova. 1000 ex.
ISBN 978-9975-79-574-6.
[2009-1030].
- - 1. Relaii internaionale.
327(4)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

1014. Cum nvingem corupia : Practici de succes din cadrul Progr. Consolidarea
Capacitii de Monitoring a Societii Civile din Moldova (CCMSCM) / Acad. pentru Dezvoltare Educaional (ADE). [Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. 41 p. : fot.
color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Corporaiei Provocrilor Mileniului (MCC).
[2009-964].
- - 1. Corupie Contracarare.
328.185

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

1015. Idem n lb. engl. : Winning the fight against corruption : Best Practices from the
Strengthening Civil Society Monitoring Capacity in Moldova (SCSMCM) : Progr. [Ch. : S.
n., 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL)]. 41 p. : fot. color ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Corporaiei Provocrilor Mileniului (MCC).
[2009-965].
- - 1. Corupie Contracarare (engl.).
328.185

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii

1016. Strategia de comunicare n cadrul Ageniei Naionale pentru Ocuparea Forei


de Munc (ANOFM) / Agenia Na. pentru Ocuparea Forei de Munc. Ch. : S. n., 2008
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 32 p. : tab. ; 30 cm. (Strategie).
F. f. de tit. Apare cu sprijinul financ. ASDI/SIDA.
[2009-972].
- - 1. Piaa muncii Republica Moldova.
331.5(478)(047)
331.105.44 Sindicate

1017. Raportul anual [al Sindicatului "Sntatea" din Republica Moldova] : Realizri i perspective / Sindicatul "Sntatea" din Rep. Moldova ; elab.: Victor Benu (pre.),
Mihai Dutca, Ion Cucu [et al.]. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Crio" SA). 21 cm.
2008. 2009. 103 p.: fig., tab. 1000 ex. [2009-971].
- - 1. Sindicatul "Sntatea" din Republica Moldova Raport, 2008.
331.105.44(478):61

1018. "Sindicatele pentru o societate n schimbare", conf. t.-practic (2008 ;


Chiinu). Conferina tiinifico-practic "Sindicatele pentru o societate n schimbare", 2425 iun. 2008 / resp. ed.: Ion Bulat (pre.), Andrei Bujoreanu, Ana Arnaut [et al.]. Ch. : S.
n., 2009 (Tipogr. AM). 180 p. : tab. ; 20 cm.
Antetit.: Consiliul Republican al Sindicatului Educaiei i tiinei din Rep. Moldova, Inst.
de Filozofie, Sociologie i tiine Politice al Acad. de tiine a Moldovei. Texte: lb. rom.,
rus. Bibliogr. la sfritul art. 300 ex.
ISBN 978-9975-62-257-8.
[2009-957].
- - 1. "Sindicatele pentru o societate n schimbare" Conferina tiinifico-practic
(rom., rus).
331.105.44(082)=135.1=161.1
336 Finane

1019. Banca Naional a Moldovei : Raport anual . [Ch. : S. n., 2009]. 30 cm.
2008. [2009]. 103, [1] p.: graf., tab. color. [2009-975].
10

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

- - 1. Bnci Banca Naional a Moldovei Raport, 2008.


336.711(478)(047.1)

1020. Finane Publice, Finanele ntreprinderii, Fiscalitate, Asigurri i Reasigurri :


teste gril pentru examenul de licen / colectiv de aut.: A. Casian, C. Bulgac, R. Cernit [et
al.] ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Finane i Asigurri". Ch. : "Ericon" SRL,
2009. 48 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul compartimentelor. F. f. de tit. 500 ex.
ISBN 978-9975-9796-8-9.
[2009-1050].
- - 1. Finane.
336(079)
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie mondial

Integrarea European a Republicii Moldova. Vezi Nr 1012.


1021. u, Nicolae
Strategii promoionale ale relaiilor economice internaionale : [monografie] / Nicolae
u ; Univ. Liber Intern. din Moldova. Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Print-Caro" SRL). 316
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 294-312 (318 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-4044-4-0.
[2009-980].
- - 1. Relaii economice internaionale.
339.9

34 DREPT. JURISPRUDEN
1022. "Protecia juridic a valorilor culturale n Republica Moldova", conf . t.practic intern. (2007 ; Chiinu). Protecia juridic a valorilor culturale n Republica Moldova : Materialele Conf. t.-practice intern., 21-22 sept. 2007 / col. red.: Gheorghe Papuc,
Gheorghe Duca, Simion Carp [et al.]. Ch. : Acad. "tefan cel Mare" a MAI al RM, 2009.
290 p. : tab. ; 24 cm.
Antetit.: Acad. de tiine a Rep. Moldova, Acad. "tefan cel Mare", Asoc. pentru Protecia Bunurilor Culturale din Rep. Moldova. Rez.: lb. engl., fr. Bibliogr. la sfritul art.
200 ex.
ISBN 978-9975-930-84-0.
[2009-1004].
- - 1. "Protecia juridic a valorilor culturale n Republica Moldova" Conferin tiinifico-practic internaional.
34+008(478)(082)

11

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009


340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare

1023. Cocr, Alexandru


Reforma justiiei n contextul implementrii Planului de Aciuni UE-Moldova / Alexandru
Cocr ; Asoc. pentru Democraie Participativ ADEPT. Ch. : Arc, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 127 p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 125-127 (35 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-61-526-6.
[2009-1035].
- - 1. Justiie Reforme.
340.13

1024. Rjicova, Svetlana


Elemente de psihologie judiciar. Medicin legal : [pentru uzul studenilor] / Svetlana
Rjicova, Valentina Prican, Gheorghe Baciu ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Na. al Justiiei. Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). 208 p. : il., scheme, tab. ; 24 cm. (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 14-a, ISBN
978-9975-66-093-8).
Aut. pe cop. nu sunt indicate. Bibliogr. la sfritul temelor i n notele de subsol.
Proiectului PNUD "Consolidarea capacitii instituionale a Inst. Na. al Justiiei". 300 ex.
ISBN 978-9975-66-128-7 (n cop. tare).
[2009-1077].
- - 1. Psihologie judiciar. 2. Medicin legal.
340.6(075.8)

1025. ,
: / , . . :
ULIM, 2009. 395 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-934-72-5.
[2009-1051].
- - 1. Teorie general a dreptului (rus).
340.12(042.3)
341 Drept internaional

1026. Libertatea de exprimare n Europa : Jurisprudena cu privire la art. 10 al Conveniei europene a Drepturilor Omului : [trad. din. lb. engl.] / Council of Europe European
Commission. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 198 p. ; 20 cm.
Tit. orig.: Freedom of expression in Europa Case-law concerning Article 10 of the
European Convention on Human Rights. Bibliogr. n notele de subsol. Ind.: p. 180-198.
1000 ex.
ISBN 978-9975-78-736-9.

12

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2009-1039].
- - 1. Drepturile omului.
341.231.14
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ

1027. Codul contravenional al Republicii Moldova : [aprob. prin Legea] nr. 218-XVI
din 24.10.2008 : Monitorul Oficial nr. 3-6/15 din 16.01.2009. Ch. : "Continental Grup" SRL,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 127 p. ; 20 cm.
ISBN 978-9975-9913-7-7.
[2009-1048].
- - 1. Codul contravenional al Republicii Moldova.
342.9(478)(094.4)

1028. Codul contravenional al Republicii Moldova : intr n vigoare 31.05.2009. Ch.


: "Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 130 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4054-4-7.
[2009-1073].
- - 1. Codul contravenional al Republicii Moldova.
342.9(478)(094.4)

1029. Monitorizarea eficienei i calitii actului de justiie n contextul integrrii europene : Raport analitic / Com. Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia, Centrul de Drept
al Avocailor ; conductor de proiect: Alexei Barbneagr ; experi : Dumitru Braoveanu,
Valeriu Zubco, Alexandru Arseni. Ch. : S. n., 2009. 78 p. : tab., tab. color ; 29 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Com. Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia.
[2009-976].
- - 1. Drepturile omului Monitorizare.
342.7(047)
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic

1030. Alternative la detenie : Raport de evaluare / Victor Zaharia, Vladimir Popa,


Vasile Rotaru [et al.] ; Inst. de Reforme Penale. Ch. : "Helmax-Exim" SRL, 2009. 184 p. :
fig., tab. ; 24 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul
financ. al Fundaiei Soros Moldova. 500 ex.
ISBN 978-9975-9676-5-5.
[2009-941].
- - 1. Sistem alternativ de detenie.
343.842(047)

1031. Calificarea infraciunilor. Proceduri speciale n procesul penal. Administrarea


cauzelor de ctre judectorul de instrucie : [pentru uzul studenilor] / Igor Hadrc, Vladimir
13

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

Holban, Tatiana Vzdoag [et al.] ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. principal Elena
Muraru ; Inst. Na. a Justiiei. Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 264 p. :
fig., tab. ; 24 cm. (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 7-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfritul temelor. Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea capacitii instituionale a Inst. Na. al Justiiei". 300 ex.
ISBN 978-9975-66-124-9 (n cop. tare).
[2009-1002].
- - 1. Procedur penal. 2. Infraciuni.
343.1(075.8)

1032. Codul penal al Republicii Moldova : text ofic. cu modificrile i compl. la data
de 25 mai 2009 / Min. Justiiei al Rep. Moldova, Centrul de Inform. Juridice. Ch. : S. n.,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 215, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-756-7.
[2009-1038].
- - 1. Codul penal al Republicii Moldova.
343.2/.7(478)(094.4)

1033. Justiia juvenil. Instituia probaiunii n sistemul de drept al Republicii Moldova. Medierea penal : [pentru uzul studenilor] / Viorel Ciobanu, Vasile Rotaru, Victor Zaharia [et al.] ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Na. a Justiiei. Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 293, [2] p. : tab. ; 24 cm. (Seria
: Suporturi de curs ; Cartea a 11-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Bibliogr. la sfritul temelor i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea capacitii instituionale a Inst. Na. al Justiiei". 300 ex.
ISBN 978-9975-66-125-6 (n cop. tare).
[2009-1003].
- - 1. Procedur penal. 2. Justiie juvenil. 3. Probaiuni.
343.1(075.8)

1034. Pregtirea pentru liberare a deinuilor : Ghid practic / Vladimir Cojocaru, Victor
Zaharia, Igor Cepraga [et al.] ; coord.: Dorina Ardeleanu ; Inst. de Reforme Penale. Ch. :
"Cu drag" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 195, [5] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova, al Ageniei Suedeze pentru Dezvoltare i Coop. Intern. (Sida). Bibliogr.: p. 193 (14 tit.) i n notele de subsol. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4052-1-8 (n cop. tare).
[2009-1027].
- - 1. Deinui Liberare.
343.843(072)

1035. Raportul cu privire la activitatea Mecanismului Naional de Prevenire a Torturii


= = Report on the activity of the National Mechanism for Torture Preven14

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

tion / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 84 p. : fot., [8] p. fot color ; 24 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Apare cu sprijinul financ. al Misiunii n Moldova OSCE.
Gratuit. [2009-1057].
- - 1. Mecanismul Naional de prevenire a Torturii (rom., engl., rus).
343.255(047)=135.1=161.1=111

1036. Reintegrarea social a persoanelor liberate din locurile de detenie : Raport de


monitorizare i evaluare a activitii realizate n cadrul Proiectului "Consolidarea societii
civile n Moldova. Grupuri marginalizate. Reintegrarea social a ex-deinuilor" / Inst. de
Reforme Penale ; coord.: Dorina Ardeleanu ; experi: Ana Racu, Vadim Pistrinciuc, Victor
Zaharia. Ch. : "Cu drag" SRL, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 36 p. : diagr., fig., tab.
color ; 30 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financ. al Fundaiei Soros Moldova,
Ageniei Suedeze pentru Dezvoltare i Coop. Intern. (Sida). 1000 ex.
ISBN 978-9975-4052-2-5.
[2009-951].
- - 1. Persoane liberate din locurile de detenie Reintegrare social.
343.848(047)

1037. , . .
:
( , .) : . / . . , .
. ; . - . . : . ., 2009 (Tipogr. "Acomed-Plus" SRL). 109
p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 106-109. 100 ex.
ISBN 978-9975-9989-2-5.
[2009-1007].
- - 1. Cercetri penale Republica Moldova (rus).
343.123.1(478)(075.8)
344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic

1038. Ulianovschi, Xenofon


Conceptul infraciunii militare n dreptul penal : [studiu t.] / Xenofon Ulianovschi ; Univ.
Liber Intern. din Moldova. Ch. : ULIM, 2009 (Tipogr. "Foxtrot" SRL). 553 p. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., rus. Bibliogr.: p. 525-547 (367 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-934-38-1.
[2009-960].
- - 1. Infraciuni militare.
344.13

15

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009


347 Drept civil
347.7 Drept comercial

1039. Probleme teoretice i practice ale economiei proprietii intelectuale : Comunic.


prez. la ed. a 7-a a Conf. intern. t.-practice cu genericul "Inovarea n susinerea ntreprinderilor mici i mijlocii", (27-28 noiemb. 2008) / Agenia de Stat pentru Proprietatea Intelectual a Rep. Moldova, Oficiul Eurasiatic de Brevete, Agenia pentru Inovare i Transfer Tehnologic a AM ; consiliul t.-ed.: Dorian Ghiroca (pre.), Alexandr Grigoriev, Ghenadie
Cernei [et al.] ; coord. t.: Iurie Badr. Ch. : AGEPI, 2009. 208 p. : diagr., fig., tab. ; 29
cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Bibliogr. la sfritul art. 60 ex.
ISBN 978-9975-911-58-0.
[2009-1079].
- - 1. Proprietate intelectual (rom., engl., rus).
347.779.334(042)+001=135.1=111=161.1
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor

1040. Legislaia internaional i naional a Republicii Moldova cu privire la protecia


stratului de ozon =
/ Min. Ecologiei i Resurselor Naturale al Rep. Moldova, Oficiul Ozon. Ch. : "Ericon" SRL, 2009. 250 p. : tab. ; 20 cm.
Text paral.: lb. rom., rus. F. f. de tit. 300 ex.
ISBN 978-9975-9796-7-2.
[2009-1049].
- - 1. Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor (rom., rus).
349.6=135.1=161.1

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public

1041. "Rolul societii i al organelor de drept n contracararea narcomaniei",


conf. t.-practic intern. (2008 ; Chiinu). Rolul societii i al organelor de drept n contracararea narcomaniei : Materialele Conf. t.-practice intern., 9 oct. 2008 / col. red.: Andrei
Pogurschi, Simion Carp, Iurie Odagiu [et al.]. Ch. : Acad. "tefan cel Mare" a MAI, 2009.
296 p. ; 25 cm.
Antetit.: Acad. "tefan cel Mare". Texte: lb. rom., germ., rus. Bibliogr. la sfritul
art. ISBN 978-9975-930-91-8. [2009-1005].
- - 1. "Rolul societii i al organelor de drept n contracararea narcomaniei" Conferin tiinifico-practic internaional (rom., germ., rus).
351.761.3(082)=135.1=112.2=161.1

16

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale

1042. Intervenia recuperativ-terapeutic pentru copiii cu dizabiliti multiple : [monografie] / Aurelia Racu, Doru Vlad Popovici, Anatol Dani [et al.] ; coord.: Doru Vlad Popovici ;
Inst. de tiine ale Educaiei, Asoc. pentru Persoane cu Dizabiliti de Intelect HUMANITAS
din Moldova. Ed. a 2-a, rev. i adugit substanial. Ch. : Ruxanda, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 375 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 368-375. 500 ex.
ISBN 978-9975-51-012-7 (n cop. tare).
[2009-1026].
- - 1. Copii cu dizabiliti Tehnologii educaionale.
364.26:376
368 Asigurri

1043. Ciocanu, Mihai


Strategia de dezvoltare a asigurrilor obligatorii de asisten medical n Republica
Moldova / Mihai Ciocanu ; red. t.: Dumitru Tintiuc ; Acad. de tiine a Moldovei, Centrul
Na. de Management n Sntate al Min. Sntii. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 319 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 245-272 (370 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-947-72-5 (n cop. tare).
[2009-1029].
- - 1. Asigurri medicale Republica Moldova.
368.9.06(478)

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

1044. Aspecte teoretico-practice de predare/nvare a limbilor strine aplicate : (materialele seminarului metodologic) / Univ. Liber Intern. din Moldova, Fac. Lb. Strine i
tiine ale Comunicrii, Catedra Lb. Strine Aplicate ; resp. ed.: Inga Stoianova, Natalia
Bejenu. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Melil Grafica" SRL). 79 p. : tab. ; 21 cm.
Texte: lb. rom., engl., fr., rus. Bibliogr. la sfritul art. n red. aut. 50 ex.
ISBN 978-9975-9734-7-2.
[2009-993].
- - 1. Limbi strine Metodica predrii.
37.016.046:811'243(082)=00

1045. Probleme de predare a limbilor n colile alolingve din Republica Moldova: o


analiz de necesiti / Centrul Educaional "Pro Didactica" ; coord. de proiect: Silvia
Barbarov ; experi: Liliana Nicolaescu-Onofrei (coord.), Iulia Capro, Tamara Cazacu [et al.].
17

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

Ch. : Centrul Educaional "Pro Didactica", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 83 p. : fig.,
fot. ; 29 cm. (Colecia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : Quo Vadis?).
Apare cu sprijinul financ. al naltului Comisar pentru Minoriti Na. al OSCE (Haga).
Bibliogr.: p. 83 i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-9763-9-8.
[2009-1024].
- - 1. Limbi Metodica predrii.
37.016.046:811'243

1046. Idem n lb. engl. : Language teaching: A needs assessment in minority schools
of Moldova. Ch. : Centrul Educaional "Pro Didactica", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
84 p. : fig., fot. ; 29 cm. (Colecia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : Quo Vadis?).
Apare cu sprijinul financiar al High Commissioner on National Minorities of OSCE.
Bibliogr.: p. 84. 200 ex.
ISBN 978-9975-9763-8-1.
[2009-1023].
- - 1. Limbi Metodica predrii (engl.).
37.016.046:811'243

1047. Idem n lb. rus :


: / .: ,
. Ch. : Centrul Educaional "Pro Didactica", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 91 p. : fig., fot. ; 29 cm. (Colecia Biblioteca "Pro Didactica") (Seria : Quo Vadis?).
. . . (). Bibliogr.: p. 91 i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-9745-5-4.
[2009-1025].
- - 1. Limbi Metodica predrii (rus).
37.016.046:811'243
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general

1048. Leon-Stoica, Nina


Caiet pentru vacana mare : Clasa 1 / Nina Leon-Stoica, Silvia Ceban. Ch. : "Editerra
Prim" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 40 p. : il. ; 29 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-78-755-0.
[2009-1043].
- - 1. nvmnt precolar.
373.2
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare

1049. temberg, Marc

18

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

O pleiad de glorie = : Rectorii Universitii de Stat de Medicin i


Farmacie "Nicolae Testemianu" : (schie biogr.) / Marc temberg. Ch. : S. n., 2009
("Tipogr. Reclama" SA). 84 ; 88, [24] p. : fot., fot. color ; 22 cm.
Text paral.: lb. rom., rus. Pag. paral. Carte-valet (""). Sponsori:
Maciuca V. G. dir. al clinicii private "Galaxia", Gacan t. dir. al clinicii private "Extramed",
reprezentana Companiei Farmaceutice Ungare "Gedeon Richter" n Rep. Moldova [et al.].
100 ex.
ISBN 978-9975-105-18-7.
[2009-1075].
- - 1. Rectorii Universitii de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" Biografii.
378.661(478)+929=135.1=161.1

1050. tiina filologic n cadrul universitar: cutri i realizri : Raportul de autoevaluare al profilului t. : Studii contrastive n filologia germano-romanic : pentru anii 20022006 / Univ. Liber Intern. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologice i Interculturale ; dir.
publ.: Andrei Galben ; coord. t.: Elena Prus ; com. t.: Pierre Morel, Ana Guu, Ion Manoli ;
red. resp.: Ghenadie Rbacov, Sergiu Bobrovschi. Ch. : ULIM, 2009. 116 p. : tab. ; 28
cm.
Bibliogr.: p. 64-87. 30 ex.
ISBN 978-9975-934-73-2.
[2009-1052].
- - 1. tiin filologic n cadrul universitar.
378(478)(01):80/81

1051. Universitatea Tehnic a Moldovei (1964-2009) : Calendar istoric / Univ. Tehn.


a Moldovei. [Ch. : S. n., 2009]. 16 p. : fot., fot. color ; 33 cm.
F. f. de tit.
[2009-1008].
- - 1. Universitatea Tehnic a Moldovei Calendar.
378.66(478-25)(091)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie

1052. Muzeul de Etnografie : [mini-album] / Muzeul Na. de Etnografie i Istorie Natural. [Ch. : "trih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central")]. [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7
cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-5-9.
[2009-1085].
- - 1. Muzeul Naional de Etnografie i Istorie Natural.
391/395(478-25)(099.1)=135.1=111=161.1

19

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009


398 Folclor

1053. Popovici, Constantin


Scrieri alese : [n 15 vol.] / ; . . , I-.
. . . : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 21 cm. ISBN
978-9975-66-069-3.
[Vol.] 5 : .
2009. 592 p. : il. Bibliogr. n notele de subsol. 300 ex. ISBN 978-9975-66-085-3 (n
cop. tare). [2009-998].
- - 1. Folclor ucrainesc (ucr.). 2. Literatur romn din Republica Moldova Critic i
interpretare (ucr.).
398(=161.2)+821.135.1(478).09
398(=135.1) Folclor romnesc

1054. Folclor romnesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : (Texte
inedite) : n 2 vol. / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie ; alct., ngrijirea textelor,
coment., glosar, bibliogr., imagini : Nicolae Bieu, Grigore Botezatu, Ion Buruian [et al.] ;
col. red.: Nicolae Bieu (coord., red. resp.), Grigore Botezatu, Mariana Cocieru [et al.] ;
red. muz.: Andrei Tamazlcaru ; notogr.: Gheorghe Trifuan ; pict.: Isai Crmu. Ch. : S. n.,
2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. ISBN 978-9975-78-746-8.
Vol. 2. 2009. 560 p. : fig., n. muz. Bibliogr.: p. 546-554 i n notele de subsol.
Ind. / Tatiana Lopotenco: p. 510-522. 200 ex. ISBN 978-9975-78-747-5. [2009-1020].
- - 1. Folclor romnesc.
398(=135.1)

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor

1055. Ursul, Arcadie


Dezvoltarea durabil: abordri metodologice i de operaionalizare / Arcadie Ursul, Ion
Rusandu, Arcadie Capcelea. Ch. : .E.-P. "tiina", 2009 (Combinatul Poligr.). 251 p. :
tab. ; 24 cm. (Strategia Schimbrii / cop. i concepia graf. a col.: Vitalie Pogola, Romeo
ve).
Rez.: lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 243-247 i n notele de subsol. 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-634-2.
[2009-978].
- - 1. Biosfera. 2. Dezvoltare durabil.
504.7+316.42

51 MATEMATIC
1056. Cimpoie, Valentina

20

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Matematic aplicativ : Caietul elevului : cl. a 4-a / Valentina Cimpoie ; imagini :


Aliona Timua. Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 56 p. : il. ; 24 cm.
(Calea spre performan).
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-096-0.
[2009-953].
51(075.3)

1057. Cimpoie, Valentina


Matematic : Teste pentru cl. a 4-a / Valentina Cimpoie ; imagini : Aliona Timua.
Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 56 p. : il. ; 24 cm. (Calea spre performan).
3000 ex.
ISBN 978-9975-65-098-4.
[2009-954].
- - 1. Matematic Teste.
51(079)

1058. Matematic : (de la alfa la omega) : Culeg. de itemi pentru pregtirea examenului de absolvire a gimnaziului / Tamara Curtescu-Marinciuc, Aliona Moloniuc, Zinaida
Railean [et al.]. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 186 p. : fig. ; 20 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-78-754-3.
[2009-1045].
- - 1. Matematic.
51:37.091

1059. Paiu, Liuba


Matematic : [caietul elevului : cl. 1] / Liuba Paiu, Vera Triboi ; pict.: Irina Afteni. Ch. :
"Poligraf-Design" SRL, 2009. 64 p. : il., il. color ; 29 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9765-4-1.
[2009-959].
51(075.2)

1060. Paiu, Liuba


Matematic : Caietul elevului : cl. a 2-a / Liuba Paiu, Vera Triboi ; pict.: Irina Afteni.
Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2009. 64 p. : il. color, tab. ; 29 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9765-5-8.
[2009-1053].
51(075.2)

21

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009


514 Geometrie

1061. Calmuchii, Laureniu


Geometrie analitic : [pentru uzul studenilor : n 2 vol.] / Laureniu Calmuchii, Dorin
Afanas, Mitrofan Cioban ; red. resp.: Afanas Dorin ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Algebr, Geometrie i Topologie. Ch. : UST, 2009. 21 cm. ISBN 978-9975-76-014-0.
Vol. 1. 2009. 172 p. : fig. Bibliogr.: p. 172 (8 tit.). 200 ex. ISBN 978-9975-76015-7. [2009-1032].
- - 1. Geometrie analitic.
514.12(075.8)

1062. Vol. 2. 2009. 210 p. : fig., tab. Bibliogr.: p. 208-209 (17 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-76-016-4. [2009-1033].
- - 1. Geometrie analitic.
514.12(075.8)

52 ASTRONOMIE. GEODEZIE
528 Geodezie. Cartografie

1063. Turcule, Mihail


Ghid de geodezie i topografie : [pentru uzul studenilor] / Mihail Turcule ; Univ. Agrar de Stat din Moldova, Catedra Cadastru i Geodezie. Ch. : UASM, 2009. 364 p. : fig.,
tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 363-364. 50 ex.
ISBN 978-9975-64-169-2.
[2009-983].
- - 1. Geodezie Topografie.
528(036)(075.8)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


1064. The International Conference dedicated to the 50th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, May 26-28,
2009, Chisinau / intern. advisory board: Gheorghe Duca (Moldova), Ionel Haiduc
(Romnia), Serghey Aldoshin (Russia) [et al.] ; org. com.: Pavel Vlad (chairman), Constantin Turt, Tudor Lupacu [et al.]. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. AM). 241 p. : fig., scheme,
tab. ; 20 cm.
Antetit.: Acad. of Sciences of Moldova, Section of Natural and Life Sciences of the
ASM, Inst. of Chemistry, Inst. of Applied Physics [et al.]. Bibliogr. la sfritul art. 180 ex.
ISBN 978-9975-62-258-5.
[2009-958].
- - 1. Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova.
54(082)=111

22

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

57 TIINE BIOLOGICE
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografi

,
. Vezi Nr 1084.

58 BOTANIC
1065. Calalb, Tatiana
Botanica farmaceutic : [pentru uzul studenilor] / Tatiana Calalb, Mihai Bodrug ; rec.
t.: Vasile Grati, Mihai Mrza ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 471 p. : fig., [32]
p. fig. color ; 24 cm.
Bibliogr. p. 449-451 (65 tit.). Ind. de denumiri t. ale plantelor: p. 452-471. 200 ex.
ISBN 978-9975-915-44-1 (n cop. tare).
[2009-1044].
- - 1. Botanic farmaceutic.
581/582:615(075.8)

1066. Palancean Alexei


Dendrologia general : (Asortimentul de arbori, arbuti i liane pentru mpdurit i spaii verzi) / Alexei Palancean, Ion Comanici ; Acad. de tiine a Rep. Moldovei, Grdina Botanic (Inst.) a Acad. de tiine. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 519 p. : fig.,
fig. color, h., tab. color] ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 517-519. Ind. de denumiri t. (Pinophyta). 800 ex.
ISBN 978-9975-78-727-7 (n cop. tare).
[2009-1047].
- - 1. Dendrologia.
582.547.2+630.27

1067. : 50 ". . " / . .


, . . , . . [ .] ; . . . . ; ". .
". : . ., 2009 (. ""). 86, [2] p. : fot. color ; 29 cm. (50
". . ").
Bibliogr.: p. 86-87 (46 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-9969-5-2 (n cop. tare).
[2009-1097].
- - 1. Grdina Botanic din Transnistria (rus).
58.081

1068. ,

/ ; . . , - -

23

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

. . : . ., 2007 (Tipogr. "Primex Com" SRL). 125 p. : fig., [33] p. :


fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 98-124 (178 tit.). 25 ex.
ISBN 978-9975-9642-7-2 (eronat).
[2009-962].
- - 1. Fiziologia plantelor (rus). 2. Optic (rus).
581.1.03:535

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
1069. Mincu, Eugenia
Mic dicionar de elemente terminologice : Ghid terminologic [medical] / Eugenia Mincu,
Larisa Lupu ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP
"Medicina", 2009. 104 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 28-29 (22 tit.). 300 ex.
ISBN 978-9975-915-74-8.
[2009-996].
- - 1. Medicin Dicionare. 2. Dicionare.
61(038)
611 Anatomie. Anatomie comparat

1070. tefane, Mihail


Anatomia omului : [pentru uzul studenilor : n vol.] / Mihail tefane ; Univ. de Stat de
Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2008 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 21 cm. ISBN 978-9975-915-18-2.
Vol. 2. 2008. 521, [1] p. : fig., tab. Bibliogr.: p. 518-522 (71 tit.). 600 ex. ISBN
978-9975-915-72-4 (n cop. tare). [2009-1046].
- - 1. Anatomia omului.
611(075.8)
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

1071. David, S.
Staiunea balneoclimateric "Codru" la 50 ani : Etapele de dezvoltare, factorii curativi.
Metodele de tratament. Aspectele curative n activitatea cultural artistic / S. David, N.
Melnic, T. Popa. Hrjauca : S. n., 2009 ("Tipogr.-Sirius" SRL). 95 p. : fot. color, tab. ; 24
cm.
Bibliogr.: p. 93-95 (47 tit.). 250 ex.
ISBN 978-9975-9976-6-9.
[2009-985].
- - 1. Staiunea balneoclimateric "Codru" Istorie.
614.2(478)(091)

24

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1072. Energic, inteligent, muncitor un exemplu demn de urmat pentru tineri : Medic
igienist Anatol Burlacioc : 70 [ani de la natere] / Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat al
mun. Chiinu, Centrul de Medicin Preventiv mun. Chiinu. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr.
"Tipogr.-Sirius" SRL). 36 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 24 (7 tit.).
[2009-990].
- - 1. Burlacioc, Anatol, 1939- - medic igienist.
614(092)

1073. O cltorie prin ani : Repere istorice din viaa i activitatea asistenilor medicali
din Rep. Moldova / Asoc. de Nursing din Rep. Moldova ; col. red.: Stempovscaia Elena,
Ungureanu Emilia, Trziu Liliana. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 327 p. :
fot., fot. color, tab. ; 29 cm.
Text parial: lb. rus. 500 ex.
ISBN 978-9975-78-757-4.
[2009-1021].
- - 1. Asisteni medicali Republica Moldova Istorie.
614.253.3:929(478)
616 Patologie. Medicin clinic

1074. Crivceanschii, Lev D.


Urgene medicale : Ghid practic / Lev D. Crivceanschii. Ch. : Tipogr. AM, 2009.
515, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 511-515. 500 ex.
ISBN 978-9975-62-256-1.
[2009-956].
- - 1. Medicina de urgen.
616-083.98(036)

1075. Curs de lecii la pediatrie / Petru Stratulat, Ludmila Cerempei, Elena Cucieru [et
al.] ; Colegiul Na. de Medicin i Farmacie. Ch. : "Tipogr.-Sirius" SRL, 2009. 376 p. :
fig., tab., [11] p. fig. color ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 374-375 (48 tit.). 250 ex.
ISBN 978-9975-9976-9-0.
[2009-987].
- - 1. Pediatrie.
616-053.2(075.8)
616.1/.9 Patologie special
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

1076. Aderena la tratamentul ARV : Curs de instruire a membrilor echipei multidisciplinare : (lucrtori medicali, asisteni sociali, psihologi, consultani) : [trad. din lb. engl.] /

25

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

elab. : Svetlana Popovici, Angela Nag, Ludmila Untura ; coord. : Viorel Soltan, Ecaterina
Damian. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 151, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 152 (25 tit.). Apare cu sprijinul financ. al Bncii Mondiale. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-238-3.
[2009-949].
- - 1. HIV Tratament.
616.1.98:578.828HIV(075)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

1077. Bezu, Gh.


Enterocolita cronic : Elab. metodic / Gh. Bezu, I. brn, I. Arteni ; Univ. de Stat de
Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2009. 48 p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 43 (11 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-915-70-0.
[2009-994].
- - 1. Enterocolita cronic.
616.34-002(076.5)

1078. Trifan, Valentina


Ortodonie : Compendiu / Valentina Trifan, Pavel Godoroja ; Univ. de Stat de Medicin
i Farmacie "Nicolae Testemianu", Fac. Stomatologie, Catedra Protetic Dentar i Ortodonie. Ch. : CEP "Medicina", 2009. 141 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul temelor. 50 ex.
ISBN 978-9975-915-77-9.
[2009-995].
- - 1. Ortodonie.
616.314-089.23(076.5)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare i sexuale, genitale

1079. Tnase, Adrian


Insuficiena renal : [monografie] / Adrian Tnase, Petru Cepoida. Ch. : S. n., 2009
("Tipogr.-Sirius" SRL). 380 p. : fig., fig. color, tab. ; 30 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 500 ex.
ISBN 978-9975-9976-5-2.
[2009-984].
- - 1. Patologia sistemului urogenital.
616.61
618 Ginecologie. Obstetric

1080. ,

26

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

/ . . : . ., 2007 (Tipogr.
"Primex Com" SRL). 115 p. : tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: p. 85-98 (123 tit.). 30 ex.
ISBN 978-9975-9642-7-2.
[2009-961].
- - 1. Reproducere Situaie demografic (rus).
618.1:314.18(478)

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale energetice. Economie
energetic

1081. Casa pe care o vei construi : Economisirea resurselor i a energiei electrice n


condiiile casnice. Securitatea electric / Centrul republican pentru copii i tineret Gutta-Club
; red. t. Vladimir Ermuratskii ; trad. Iulian Crchelan. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. 80
p. : des. color, fig., tab. ; 20 cm. (Biblioteca "Guttei").
Apare cu sprijinul financ. al proiectului PNUD "Suport pentru protecia mediului i utilizarea durabil a resurselor naturale". 500 ex.
ISBN 978-9975-80-235-2.
[2009-948].
- - 1. Economia energiei. 2. Economie casnic.
620.9+64

1082. Idem n lb. rus : ! : . . . : . ., 2009 (Tipogr. "Bons


Offices" SRL). 83 p. : des. color, fig., tab. ; 20 cm. ( "").
. . "
". 700 ex.
ISBN 978-9975-80-234-5.
[2009-947].
- - 1. Economia energiei (rus). 2. Economie casnic (rus).
620.9+64
628 Tehnic sanitar. Ap. Igien sanitar. Iluminat

1083. NRS 35-04-71:2005. Reguli de exploatare tehnic a sistemelor de aprovizionare cu gaze / Serviciul Standardizare i Metrologie al Rep. Moldova "Moldova-Standard" ;
elab.: T. Manoli, V. Daud. Ed. ofic. Ch. : S. n., 2005 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 314
p. : tab. ; 21 cm. (Reglementare tehnic).
Text paral.: lb. rom., rus.
[2009-974].
- - 1. Sisteme de aprovizionare cu gaze (rom., rus).
628:662.6=135.1=161.1
27

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
630 Silvicultur

Palancean, Alexei. Dendrologia general. Vezi Nr 1066.


1084. " ,
. ", . .-. .
(2009 ; ). ,
: . .. ., 27 2 , 2009 / . . . . . : ,
2009. 189, [2] p. : fig., tab. ; 22 cm.
Bibliogr. la sfritul art. 150 ex.
ISBN 978-9975-9969-6-9.
[2009-1096].
- - 1. " , " .
630+574(082)
631/638 Agricultur
632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia plantelor

1085. Pronosticul rspndirii duntorilor principali i a bolilor plantelor agricole pentru luna ... anul ... i recomandri de combatere a lor = 2009
/ Min. Agriculturii i Ind. Alimentare al Rep. Moldova,
Inspectoratul Gen. de Supraveghere Fitosanitar i Control Semincer. Ch. : S. n., 2009
("Tipogr. Reclama" SA). 20 cm.
iunie 2009. 2009. 75 p. : tab., [10] p. : il. color. Text paral.: lb. rom., rus.
F. f. de tit. [2009-966].
- - 1. Boli Plante agricole Combatere (rom., rus). 2. Plante agricole Boli
Combatere (rom., rus).
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1

1086. ... iulie 2009. 2009. 65 p. : tab., [6] p. : il. color. Text paral.: lb. rom., rus.
F. f. de tit. [2009-1083].
- - 1. Boli Plante agricole Combatere (rom., rus). 2. Plante agricole Boli
Combatere (rom., rus).
632.914(478)(083.13)=135.1=161.1

1087. "Protecia integrat a culturilor de cmp", conf. intern. t.-practic (2009 ;


Bli). Materialele conferinei internaionale tiinifico-practice "Protecia integrat a culturilor
28

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

de cmp", 18-19 iun. 2009, Bli / col. red.: Vozian Valeriu, Boaghii Ion, Vronschih Mihail [et
al.]. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 258, [1] p. : fig., tab. ; 25 cm.
Antetit.: Min. Agriculturii i Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Acad. de tiine a
Moldovei, Inst. t.-Practic de Fitotehnie [et al.]. Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl.
Bibliogr. la sfritul art. 150 ex.
ISBN 978-9975-78-760-4 (n cop. tare).
[2009-1042].
- - 1. "Protecia integrat a culturilor de cmp" Conferin internaional tiinificopractic.
632+633(082)=135.1=161.1
633 Cultura plantelor de cmp

Materialele conferinei internaionale tiinifico-practice "Protecia integrat a culturilor


de cmp". Vezi Nr 1087.

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


Casa pe care o vei construi. Vezi Nr 1081.
! Vezi Nr 1082.
641/642 Alimente. Gtit. Mncruri. Mese

1088. Moldovan cuisine : [mini-album] / consultani: Anna Muntean, Galina


Vaculenco, Raisa Serbova. [Ch. : "trih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central")]. [24] p.
: fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-7-3.
[2009-1087].
- - 1. Reete culinare moldoveneti (engl., rus).
641.5(478)(083.1)=111=161.1

65 CONDUCERE I ORGANIZARE N INDUSTRIE, COMER I COMUNICAII


654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)4

1089. Carte de telefoane. Raionul Clrai : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom


SA. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). 304 p., [14] p. : fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-7-5.
[2009-1056].
- - 1. Linii telefonice Raionul Clrai Republica Moldova Carte de telefoane. 2.
Raionul Clrai Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

29

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

1090. Carte de telefoane. Raionul Edine : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom.


Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). 344 p., [18] p. : il. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4053-0-0.
[2009-1059].
- - 1. Linii telefonice Raionul Edine Republica Moldova Carte de telefoane. 2.
Raionul Edine Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

1091. Carte de telefoane. Raionul Hnceti : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom.


Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). 448 p., [12] p. : fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-3-7.
[2009-1009].
- - 1. Linii telefonice Raionul Hnceti Republica Moldova Carte de telefoane. 2.
Raionul Hnceti Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

1092. Carte de telefoane. Raionul Orhei : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom.


Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). 488 p., [16] p. fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-2-0.
[2009-1013].
- - 1. Linii telefonice Raionul Orhei Republica Moldova Carte de telefoane. 2. Raionul Orhei Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

1093. Carte de telefoane. Raionul Taraclia : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom.


Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). 176 p., [12] p. : fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-2-0.
[2009-1010].
- - 1. Linii telefonice Raionul Taraclia Republica Moldova Carte de telefoane. 2.
Raionul Taraclia Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-21/-22)(058.7)

1094. Idem n lb. rus : . :


01 2009 . / Moldtelecom. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). 176 p.,
[12] p. : fig. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-2-0.
[2009-1011].
- - 1. Linii telefonice Raionul Taraclia Republica Moldova Carte de telefoane (rus). 2. Raionul Taraclia Republica Moldova Carte de telefoane (rus).
30

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


654.15(478-21/-22)(058.7)

1095. Carte de telefoane. UTA Gguzia : la data de 01 mar. 2009 / Moldtelecom.


Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Mitra-Grup" SA). 608 p., [14] p. : il. color ; 20 cm.
5000 ex.
ISBN 978-9975-4026-1-3.
[2009-1060].
- - 1. Linii telefonice UTA Gguzia Republica Moldova Carte de telefoane. 2.
UTA Gguzia Republica Moldova Carte de telefoane.
654.15(478-29)(058.7)
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.1 Transport rutier

1096. Onceanu, Vasile


Regulamentul circulaiei rutiere = : comentat succint /
Vasile Onceanu, Constantin Aizentadt ; elab.: Gh. Ermurache, V. Oblucinschi, Iu.
Palamarciuc [et al.]. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. "Vite-jesc" SRL). 79, [1] p., [24] p. fig.
color ; 23 cm.
Text paral.: lb. rom., rus. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4041-7-4.
[2009-1012].
- - 1. Regulamentul circulaiei rutiere (rom., rus).
656.11.05:351.811=135.1=161.1

1097. Regulamentul circulaiei rutiere : Aprob. prin Hotrrea Guvernului Rep. Moldova nr. 357 din 13.05.2009 / Dir. Poliiei Rutiere a MAI a RM ; coord. ed.: Mihai Hasan ;
red.-ef: Simion Ropot. Ch. : CCRE "Presa" : AIS "Moldpres", 2009 (Tipogr. Ed. "Universul" I). 157, [1] p. : il. color ; 20 cm. (Securitatea la trafic nseamn via).
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rus. 5000 ex.
ISBN 978-9975-944-75-5 (eronat).
[2009-1082].
- - 1. Regulamentul circulaiei rutiere (rom., rus).
656.11.05:351.811=135.1=161.1

1098. Regulamentul circulaiei rutiere : cu ultimele modificri i compl. Ch. :


"Lavilat-Info" SRL, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 94 p., [24] p. : il., il. color ; 20 cm.
Tit. pe cop., text paral.: lb. rom., rus. 500 ex.
ISBN 978-9975-4054-3-0.
[2009-1072].
- - 1. Regulamentul circulaiei rutiere (rom., rus).
656.11.05:351.811=135.1=161.1
656.2/.4 Transport pe ine, feroviar. Circulaie feroviar

31

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

1099. NRS 35-05-90:2008. Cerine de securitate industrial la producerea uleiurilor


vegetale prin metoda presrii i extraciei / Organul de securitate industrial, Centrul Tehn.
pentru Securitate Industrial i Certificare ; elab.: S. Croitoru, V. Podcuico, L. Gligor. Ed.
ofic. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 112 p. : tab. ; 21 cm. (Reglementare tehnic).
Text paral.: lb. rom., rus.
[2009-968].
- - 1. Uleiuri vegetale n transport.
656.3=135.1=161.1
657 Contabilitate

1100. Frecueanu, Alexandru


Contabilitatea pasivelor i cheltuielilor la ntreprinderile sferei de producie : [pentru
uzul studenilor] / Alexandru Frecueanu, Ada tahovschi, Angela Chilaru. Ch. : CE
UASM, 2009. 281, [5] p. : tab. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-64-168-5.
[2009-982].
- - 1. Contabilitate.
657.41/.45:334.7(075.8)

1101. Raport anual al Asociaiei Contabililor i Auditorilor Profesioniti din Republica


Moldova / Asoc. Contabililor i Auditorilor Profesioniti ; coord. ed.: Svetlana Bordian.
[Ch. : S. n., 2009] (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 30 cm.
2008. 2009. 36, [1] p.: fig., fot., tab. color. F. f. de tit. [2009-973].
- - 1. Asociaia Contabililor i Auditorilor Profesioniti din Republica Moldova Raport,
2008.
657(478)(047)

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


665 Uleiuri. Grsimi. Ceruri. Adezivi. Gume. Rini

1102. NRS 35-05-84:2008. Reguli de securitate industrial pentru produciile de prelucrare a petrolului / Serviciul Standardizare i Metrologie al Rep. Moldova "MoldovaStandard" ; elab.: T. Manoli, V. Daud, L. Gligor. Ed. ofic. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). 97 p. : tab. ; 21 cm. (Reglementare tehnic).
Text paral.: lb. rom., rus.
[2009-967].
- - 1. Petrol (rom., rus).
665.6=135.1=161.1

32

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


667 Industria coloranilor i vopsirii

1103. NRS 35-05-92:2008. Cerine de securitate industrial privind producerea i


manipularea lacurilor i vopselelor / Organul de securitate industrial, Centrul Tehn. pentru
Securitate Industrial i Certificare ; elab.: T. Manoli, S. Croitoru, M. Frunze. Ed. ofic.
Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 117 p. : tab. ; 21 cm. (Reglementare
tehnic).
Text paral.: lb. rom., rus.
[2009-969].
- - 1. Materiale Lcuire Vopsire (rom., rus).
667.7=135.1=161.1

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTUR
1104. Bli : [mini-album]. [Ch. : "trih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central")].
[24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-9-7.
[2009-1089].
- - 1. Bli Municipiu Republica Moldova (rom., engl., rus).
725(478-21)(084)=135.1=111=161.1

1105. Biserici. Chiinu : [mini-album]. [Ch. : "trih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central")]. [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
ISBN 978-9975-9561-3-0.
[2009-1091].
- - 1. Biserici Chiinu (rom., engl., rus).
726.54(478-25)(099.1)=135.1=111=161.1

1106. Bisericile Moldovei : [mini-album]. [Ch. : "trih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central")]. [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
ISBN 978-9975-9561-1-6.
[2009-1090].
- - 1. Biserici Republica Moldova (rom., engl., rus).
726.54(478)(099.1)=135.1=111=161.1

1107. Chiinul vechi : [mini-album]. [Ch. : "trih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central")]. [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-8-0.
[2009-1088].
33

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

- - 1. Cldiri publice Chiinu Republica Moldova (rom., engl., rus).


725(478-25)(099.1)=135.1=111=161.1

Fondos, Tatiana. Mnstirea Saharna. Vezi Nr 1006.


1108. Mnstirile Moldovei : [mini-album]. [Ch. : "trih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central")]. [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
ISBN 978-9975-9566-3-5.
[2009-1094].
- - 1. Mnstiri Republica Moldova (rom., engl, rus).
726.71(478)(099.1)=135.1=111=161.1

1109. Orheiul Vechi : [mini-album]. [Ch. : "trih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central")]. [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
ISBN 978-9975-9931-4-2.
[2009-1084].
- - 1. Cldiri religioase Raionul Orhei Republica Moldova (rom., engl., rus).
726(478-21)(084)=135.1=111=161.1

1110. Saharna : [complex monastic, raionul Rezina] : [mini-album]. [Ch. : "trih"


SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central")]. [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
ISBN 978-9975-9566-4-2.
[2009-1095].
- - 1. Complexul monastic "Saharna" Raionul Rezina Republica Moldova (rom.,
engl., rus).
726.71(478)(099.1)=135-1=111=161.1

1111. Schituri rupestre : [mini-album]. [Ch. : "trih" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central")]. [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
ISBN 978-9975-9566-0-4.
[2009-1093].
- - 1. Schituri rupestre Republica Moldova (rom., engl., rus).
726.71(478)(099.1)=135.1=111=161.1

1112. ipova : [mnstire rupestr de clugri] : [mini-album]. [Ch. : "trih" SRL,


2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central")]. [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
ISBN 978-9975-9561-4-7.
[2009-1092].
- - 1. Mnstire rupestr de clugri "ipova" Republica Moldova (rom., engl., rus).
726.71(478)(099.1)=135.1=111=161.1
34

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

78 MUZIC
1113. Album de piese pentru instrumente aerofone / Ghenadie Ciobanu, Igor
Iachimciuc, Ludmila Chise [et al.] ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Iaroslav Oliink ; Min.
Culturii i Turismului al Rep. Moldova. Ch. : Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 63, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
700 ex.
ISMN 979-0-3480-0061-9.
ISBN 978-9975-60-225-9.
[2009-1017]
- - 1. Muzic pentru instrumente aerofone.
788

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic

1114. Josanu, Efim


Cartea Jocurilor Olimpice : Cronici. Portrete. Reflecii / Efim Josanu. Ch. : "Tipogr.
Reclama" SA, 2009. 630, [1] p. : fot., tab., [4] p. fot. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 628-629. Apare cu sprijinul financ. al Acad. de tiine a Moldovei i Inst.
de Fiziologie i Sanocreatologie. 1000 ex.
ISBN 978-9975-105-16-3.
[2009-1074].
- - 1. Jocurile Olimpice Istorie.
796.032.2(091)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
1115. Crciun, Claudia
Comunicarea persuasiv. Retorica i arta comunicrii : [pentru uzul studenilor] / Claudia Crciun ; resp. de ed.: Eugenia Fistican ; coord. principal Elena Muraru ; Inst. Na. al
Justiiei. Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 154, [5] p. : fig., tab. ; 24
cm. (Seria : Suporturi de curs ; Cartea a 13-a, ISBN 978-9975-66-093-8).
Aut. pe cop. nu este indicat. Bibliogr. la sfritul temelor i n notele de subsol.
Apare cu sprijinul financ. al Proiectului PNUD "Consolidarea capacitii instituionale a Inst.
Na. al Justiiei". 300 ex.
ISBN 978-9975-66-126-3 (n cop. tare).
[2009-1076].
- - 1. Retorica. 2. Arta comunicrii.
808.5/.340(075.8)

35

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009


811 Limbi individuale
811.111 Limba englez

1116. Coda, Veronica


Didactic Support in Theoretical Phonetics with practical exercises : [pentru uzul studenilor] / Veronica Coda. Ch. : UST, 2009. 117 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 117 (14 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-76-019-5.
[2009-1034].
- - 1. Limba englez Fonetic.
811.111'342(075.8)
811.135.1 Limba romn

1117. Cimpoie, Valentina


Limba romn : Teste i fie pentru activitatea independent : cl. a 3-a / Valentina
Cimpoie ; imagini: Aliona Timua. Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 56
p. : il. ; 24 cm. (Calea spre performan).
ISBN 978-9975-65-095-3.
[2009-952].
- - 1. Limba romn Teste.
811.135.1(075.2)

1118. Cimpoie, Valentina


Limba romn : Teste i fie pentru activitatea independent : cl. a 4-a / Valentina
Cimpoie ; imagini: Aliona Timua. Ch. : Lumina, 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 56
p.; 24 cm. (Calea spre performan).
ISBN 978-9975-65-103-5.
[2009-955].
- - 1. Limba romn Teste.
811.135.1(079)

1119. Palii, Alexei


Dicionar explicativ al limbii romne / Alexei Palii ; cop.: Veronica Mari. Ed. a 3-a,
rev. i compl. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 476, [3] p. ; 21 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-947-73-2 (n cop. tare).
[2009-1041].
- - 1. Limba romn Dicionare. 2. Dicionare Limba romn.
811.135.1'374.3

36

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

1120. Bulat, Ludmila


Omul din preajm : [art. publicistice despre carte i oamenii crii] / Ludmila Bulat.
Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 150, [2] p. : il., fot. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-018-9.
[2009-1069].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Articole publicistice.
821.135.1(478)-9 Bulat

1121. Cazac, Dorina


Suflet de floare : [versuri] / Dorina Cazac ; cuv. nainte: Galina Furdui ; cop., il.: Dorina
Cazac. Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 98, [2] p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-024-0.
[2009-1070].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-14 Cazac

1122. Chicu, Efim


Tribut pentru abuz de spirit : [versuri] / Efim Chicu ; cuv. nainte: Manole Neagu ; cop.:
Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 124, [4] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-025-7.
[2009-1071].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-14 Chicu

1123. Colesnic, Ion


Leagn pentru suflet : [versuri] / Ion Colesnic. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. Ed. "Universul" S). 110, [1] p. ; 11 x 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-944-74-8.
[2009-1061].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Colesnic

1124. Cutasevici, Gheorghe

37

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

La periferie : nuvel satiric / Gheorghe Cutasevici ; cop. Iurie Rumeanev. Ch. : Labirint, 2009. 231 p. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-943-75-8.
[2009-1006].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Nuvele.
821.135.1(478)-32 Cutasevici

1125. Demici, Viorica


Un alt decor : [versuri] / Viorica Demici ; cop.: Vitalie Coroban. Ch. : Cartier, 2009
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 95, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-79-575-3.
[2009-942].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Demici

1126. Dru, Ion


Opere : n 8 vol. / Ion Dru ; prez. graf.: Iaroslav Oliink ; il.: I. Ogurov. Ch. : Cartea
Moldovei, 2008 (Tipogr. Ed. "Universul" S). 25 cm. ISBN 978-9975-60-218-1.
Vol. 3. 2009. 544 p. : il., [1] f. port. 5000 ex. ISBN 978-9975-60-224-2 (n cop.
tare i supracop.). [2009-1016].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478) Dru2+821.135.1(478)-3 Dru

1127. Ghimpu, Simion


Via pe muchie de cuit : (Roman autobiogr.) / Simion Ghimpu ; cop.: Ruxanda
Romanciuc. Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr Central"). 300 p. ; 22 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-021-9 (n cop. tare).
[2009-1036].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Romane autobiografice.
821.135.1(478)-312.6 Ghimpu

1128. Partole, Claudia


Viaa unei nopi, sau Totentaz : Jurnalul menajerei / Claudia Partole ; cop.: Teodor
Buzu. Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central). 167, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-51-017-2.
[2009-1068].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Jurnal.
821.135.1(478)-31 Partole

1129. Tnase, Constantin

38

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Blestemul de A Fi : (cronici basarabene) / Constantin Tnase. Ch. : "Litera AVN"


SRL, 2009 (Combinatul Poligr.). 326 p. : fot. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-904-94-0.
[2009-977].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova.
821.135.1(478)-3 Tnase

1130. Telecu, Ilie


Explozii de sinceritate : [povestiri, versuri] / Ilie Telecu ; prez. graf.: Iaroslav Olijnyk.
Ch. : Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 374, [2] p., [32] p. fot., fot. color ;
20 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-60-229-7.
[2009-1022].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova. 2. Proz. 3. Poezie.
821.135.1(478)-3+821.135.1(478)-1Telecu

1131. Vasilache, Vasile


Verzi suntem, verzi : [povestiri, reflecii, interviuri] / Vasile Vasilache ; alct.: Igor
Nagacevschi ; pref.: Eugen Lungu ; repere biobibliogr.: Victor Vasilache. Ch. : "Litera
AVN" SRL, 2009 (Combinatul Poligr.). 230 p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-904-93-3.
[2009-992].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Publicistic.
821.135.1(478)-9 Vasilache

1132. ,
Amore e guerra = : . : .
/ . . : Universul ; : . ., 2009. 150 p., [1] f. port. ; 21 cm.
Tit. paral.: lb. it., rus. 300 ex.
ISBN 978-9975-944-76-2 (n cop. tare).
[2009-1015].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Povestiri (it., rus).
821.135.1(478)-2=131.1=161.1
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

1133. ,
: , , / . . : "InversiaDub" I, 2009. 189, [1] p. : il. ; 21 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-9998-9-2.
[2009-1065].
39

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Nuvele Povestiri.


821.161.1(478)-32

1134. ,
: : [. ] / . . : Uniunea de
Creaie a Intelectualilor din Moldova AO, 2009. 752, [8] p. ; 21 cm.
160 ex.
ISBN 978-9975-4039-1-7.
[2009-1064].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Romane istorice (rus).
821.161.1(478)-311.6

1135. ,
: [. ] / ; ., .: . . :
Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 408 p., [16] p. il. ; 20 cm.
700 ex.
ISBN 978-9975-60-228-0.
[2009-1037].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Schie documentare (rus).
821.161.1(478)-3
821.161.2(478) Literatur ucrainean din Republica Moldova

1136. Popovici, Constantin


Scrieri alese : [n 15 vol.] / ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural. Ch. : Elan Inc SRL, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 21 cm. ISBN
978-9975-66-069-3.
[Vol.] 8 : i : . 2009. 583 p., [1] f. portr., [6] p. : il. 300
ex. ISBN 978-9975-66-127-0 (n cop. tare). [2009-1001].
- - 1. Literatur ucrainean din Republica Moldova Romane.
821.161.2(478)-31 Popovici
82/821-93 Literatur artistic pentru copii
821-93 Literatur pentru copii
821.135.1(478)-93 Literatur romn din Republica Moldova

1137. Craciun, Eugenia


Supliment la Abecedar : [poezii] / Eugenia Craciun ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. :
Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 91, [5] p. : il. ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-51-026-4.
[2009-1078].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Craciun

40

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1138. Moneaga-Mitrofan, Valentina


Cu ochi de copil : [poveti pentru copii] / Valentina Moneaga-Mitrofan ; postf.: Marcela
Mardare ; cop., des.: Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 99, [1] p. : des., des. color ; 22 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-51-013-4 (n cop. tare).
[2009-1028].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Povestiri.
821.135.1(478)-93 Moneaga-Mitrofan

1139. Voivuchi, Grigore


Fapte extraordinare pe la clasele primare : (poem aproape fantastic) : [versuri] / Grigore Voivuchi ; pict.: Valeria Triboi ; cop., graf.: Valeria Triboi. Ch. : "Inversia-Dub" I. 38,
[1] p. : il. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-9998-8-5.
[2009-1066].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Voivuchi
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
82.09 Critic literar
821.135.1.09 Literatur romn

1140. Popovici, Constantin


Scrieri alese : [n 15 vol.] / ; . : ; .
. , - . . . : Elan INC, 2008 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 21 cm. ISBN 978-9975-66-069-3.
[Vol.] 2 : : . 2008. 416 p., [1] f. port. Include i: . / . Bibliogr. n
notele de subsol. 300 ex. ISBN 978-9975-66-090-7 (n cop. tare). [2009-997].
- - 1. Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet romn. 2. Literatur romn Critic i interpretare.
821.135.1.09
821.135.1(478).09 Literatur romn din Republica Moldova

1141. Popovici, Constantin


Scrieri alese : [n 15 vol.] / Constantin Popovici ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. Patrimoniul Cultural. Ch. : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 21 cm. ISBN
978-9975-66-069-3.
[Vol.] 7 : Relaii literare moldo-ruso-ucrainene. 2009. 375 p. Texte: lb. rom., rus,
ucr. Include i: / . Bibliogr. n
notele de subsol. 300 ex. ISBN 978-9975-66-122-5 (n cop. tare). [2009-1000].
41

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

- - 1. Relaii literare moldo-ruso-ucrainene.


821.135.1(478).09+821.161.1.09+821.161.2.09

Popovici, Constantin. Scrieri alese. Vezi Nr 1053.


821.161.1.09 Literatur rus

1142. Popovici, Constantin


Scrieri alese : [n 15 vol.] / ; . . , -
. . . : Elan INC, 2009 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 21 cm. ISBN
978-9975-66-069-3.
[Vol.] 6 : . 2009. 320 p. Include i:
/ . . Bibliogr. n notele de subsol. 300 ex.
ISBN 978-9975-66-121-8 (n cop. tare). [2009-999].
- - 1. Literatura rus Critic i interpretare.
821.161.1.09

Popovici, Constantin. Scrieri alese. Vezi Nr 1141.


821.161.2.09 Literatur ucrainean

Popovici, Constantin. Scrieri alese. Vezi Nr 1141.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
1143. Zanoci, Aurel
Studia Archeologiae et historiae antiquae : Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae
et Historiae Ion Niculi, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur / Aurel Zanoci, Tudor
Arnut, Mihail B ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. 420 p. :
fig., [1] f. port. ; 25 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. Rez.: lb. engl., fr., span. Lista publ. prof. Ion Niculi
(1999-2008): p. 14-18. Bibliogr. la sfritul art. i n notele de subsol. Apare cu sprijinul
financ. al Dir. Cultur a Consiliului mun. Chiinu. 200 ex.
ISBN 978-9975-80-239-0 (n cop. tare).
[2009-950].
- - 1. Arheologie. 2. Istorie antic. 3. Niculi, Ion, 1930-
902/904+94"0/03"+929(082)=135.1=111=161.1

913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne


1144. Moldova fermectoare : [mini-album]. [Ch. : "trih" SRL, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Central")]. [24] p. : fot., fot. color ; 5 x 7 cm.
Text paral.: lb. rom., engl., rus. Carte de buzunar. 5000 ex.
42

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9931-6-6.
[2009-1086].
- - 1. Republica Moldova Locuri (rom., engl., rus).
913(478)(099.1)=135.1=111=161.1

929 tiine biografice i nrudite


Ion Panaescu. Vezi Nr 1000.
temberg, Marc. O pleiad de glorie = . Vezi Nr 1049.
1145. Tabureanu, Andrei
Din neamul Taburenilor : o istorie familial n imagini / Andrei Tabureanu. Ch. : Labirint, 2009. 55, [1] p. : fot., fot. color ; 20 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-943-85-7.
[2009-1058].
- - 1. Tabureanu Familie Genealogie.
929.52(478-22)

Zanoci, Aurel. Studia Archeologiae et historiae antiquae. Vezi Nr 1143.


. Vezi Nr 1001.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
Zanoci, Aurel. Studia Archeologiae et historiae antiquae. Vezi Nr 1143.
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri

1146. , . .
: / . . , . . . . 2, .
. . : . ., 2009 (Tipogr. AM). 140 p. : fot. ; 22 cm.
. . . . . . : p. 119-140 (409 tit.). . . . . . . 300 ex.
ISBN 978-9975-62-259-2.
[2009-1067].
- - 1. Grosul, Vladislav Ia., 1939-, istorician.
94(41/99)(092)
94(478) Istoria Republicii Moldova

1147. Trofil, Vasile

43

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

Comuna Drcui : File de istorie : [raionul Soroca] / Vasile Trofil. Ch. : S. n., 2009
("Tipogr.-Sirius" SRL). 128, [2] p. : fot., fot. color ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol. 400 ex.
ISBN 978-9975-9976-7-6.
[2009-986].
- - 1. Drcui Sate Raionul Soroca Republica Moldova Istorie.
94(478-22)

1148. opa, Tudor


Vatr voievodal. Iurceni : [din istoria satului : raionul Nisporeni] / Tudor opa. Ch. :
Fundaia "Draghitea", 2009 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 178 p. : fot., tab. ; 21 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4030-0-9 (n cop. tare).
[2009-946].
- - 1. Iurceni Sate Raionul Nisporeni Republica Moldova Istorie.
94(478-22)

1149. ,
: () / . . : "Business-Elita" SRL, 2009. 200 p., [24] p. fot. ; 21 cm.
Text parial: lb. bulg. Include i: / . ; / . . . . : 1968-2009. .
.: p. 143-167 (374 tit.). 150 ex.
ISBN 978-9975-4002-6-8 (n cop. tare).
[2009-1054].
- - 1. Bulgari Istorie (rus). 2. Republica Moldova Istorie (rus).
94(478)+94(=163.2)

1150. ,
. - - 1940-1951 . / . ; . : . ., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 607 p. : fig., fot., h., tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 601-604, 607. . . ,
. . , . .
500 ex.
ISBN 978-9975-78-724-6 (n cop. tare).
[2009-1019].
- - 1. Deportri s. Baurci Raionul Ceadr-Lunga Republica Moldova Istorie (rus). 2. Represii Republica Moldova (rus).
94(478)"1940/1951"

94(=163.2) Istoria bulgarilor


, . . Vezi Nr 1149.
44

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Autoreferate
Pentru titlul de doctor habilitat

1151. Crna, Teodor


Teoria i practica eliminrii formelor de discriminare n condiiile constituionalismului
contemporan din Republica Moldova : Spec. 12.00.02 Drept public (constituional) ; org. i
funcionarea instituiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. habilitat n drept / Teodor Crna ;
Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept. Ch. : CE al UASM, 2009. 31
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-28 (38 tit.).
[2009-138 Teze].
342.72/.73(478)(043.2)
Pentru titlul doctor

1152. Brnz, Liubovi


Reabilitarea persoanei n procesul penal : Spec.: 12.00.08 Drept penal (drept procesual penal) : Autoref. al tz. de doct. n drept / Liubovi Brnz ; Univ. de Stat din Moldova.
Ch. : CEP USM, 2009. 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-20 (35 tit.).
[2009-145 Teze].
343.294(043.2)

1153. Eanu, Adriana


Infraciuni legate de prelevarea organelor sau esuturilor umane n reglementarea legislaiei penale contemporane : Spec.: 12.00.08 Drept penal (drept penal) : Autoref. al tz.
de doct. n drept / Adriana Eanu ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : CEP USM, 2009. 24
p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 22 (9 tit.).
[2009-144 Teze].
343.6(043.2)

1154. Manea, Vladislav


Rspunderea penal pentru aciunile care dezorganizeaz activitatea penitenciarelor :
Spec.: 12.00.08 Drept penal (drept penal) : Autoref. al tz. de doct. n drept / Vladislav Manea ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : CEP USM, 2009. 22 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (15 tit.).
[2009-146 Teze].
343.8(043.2)

1155. Monaico, Eduard

45

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009

Morfologia i proprietile optice ale structurilor poroase n baza compuilor semiconductori II-VI : 01.04.10 Fizica i ingineria semiconductorilor : Autoref. tz. de doct. n tiine
fizico-matematice / Eduard Monaico ; Univ. de Stat din Moldova. Ch. : UTM, 2009. 23 p.
: fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 16-17 (19 tit.), p. 22 (17 tit.).
[2009-143 Teze].
621.315.592(043.2)

1156. Podgurschi, Lilia


Aspecte de utilizare a uleiului din semine de struguri n tratamentul complex al ulcerului duodenal : 14.00.25 Farmacologie, farmacologie clinic : Autoref. tz. de doct. n medicin / Lilia Podgurschi ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch.
: CEP "Medicina", 2009. 27, [1] p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (23 tit.).
[2009-141 Teze].
615.322+616.342-002.44:663.252.2(043.2)

1157. Pogonea, Ina


Inofensivitatea i aspectele farmacologice ale preparatului entomologic Imupurin :
14.00.25 Farmacologie, farmacologie clinic : Autoref. al tz. de doct. n medicin / Ina
Pogonea ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2009. 28 p. : tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 21-23 (27 tit.).
[2009-142 Teze].
615.375:595.78(043.2)

1158. ercovnaia, Valentina


Bacteriozele cepei i cile de reducere a gradului de dunare n condiiile agriculturii
irigabile ale Moldovei : Spec. 06.01.11 Protecia plantelor : Autoref. t. al tz. de doct. n
agricultur / Valentina ercovnaia ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Protecie a Plantelor i Agricultur Ecologic. Ch. : S. n., 2009. 22 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 17-18 (6 tit.).
[2009-139 Teze].
632.3:635.5(043.2)

1159. Idem n lb. rus : : . 06.01.11


: . . . . - .-. . . : . ., 2009. 22 p. : fig., tab.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19-20 (6 tit.).
[2009-140 Teze].
632.3:635.5(043.2)

46

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica crii" Nr 6-2009


A

Afanas, Dorin 1061-62


Afteni, Irina 1059-60
Aizentadt, Constantin 1096
Aldoshin, Serghey 1064
Andronic, Gabriel 1113
Ardeleanu, Dorina 1034, 1036
Arnaut, Ana 1018
Arnut, Tudor 1143
Arseni, Alexandru 1029
Arteni, I. 1077
Artis, Lex 1009-11

Calalb, Tatiana 1065


Calmuchii, Laureniu 1061-62
Canain, Irina 1003-04
Capcelea, Arcadie 1055
Capro, Iulia 1045-47
Carp, Simion 1022, 1041
Casian, A. 1020
Cazac, Dorina 1121
Cazacu, Tamara 1045-47
Crchelan, Iulian 1003-04, 1081-82
Crna, Teodor 1151
Ceban, Silvia 1048
Cepoida, Petru 1079
Cepraga, Igor 1034
Cerempei, Ludmila 1075
Cernei, Ghenadie 1039
Cernencu, Mihai 1002
Cernit, R. 1020
Chicu, Efim 1122
Chise, Liudmila 1113
Chilaru, Angela 1100
Cimpoie, Valentina 1056-57, 1117-18
Cioban, Mitrofan 1061-62
Ciobanu, Ghenadie 1113
Ciobanu, Mircea 998
Ciobanu, Viorel 1033
Ciocanu, Mihai 1043
Crmu, Isai 1054
Cocieru, Mariana 1054
Cocr, Alexandru 1023
Coda, Veronica 1116
Cojocaru, Vladimir 1034
Colesnic, Ion 1123
Comanici, Ion 1066
Corghenci, Ludmila 1000, 1002
Coroban, Vitalie 1125
Crciun, Claudia 1115
Craciun, Eugenia 1137
Crivceanschii, Lev D. 1074
Croitoru, S. 1099, 1103
Cucieru, Elena 1075
Cucu, Ion 1017

B
Baciu, Gheorghe 1024
Badr, Iurie 1039
Balaban, Claudia 999
Barbneagr, Alexei 1029
Barbarov, Silvia 1045-47
Bieu, Nicolae 1054
B, Mihail 1143
Bejenu, Natalia 1044
Benea-Popuoi, Elina 1012
Benu, Victor 1017
Beregoi, Elena 1002
Beelea, Lorina 1000
Bezu, Gh. 1077
Boaghii, Ion 1087
Bobkova, Elena 1009-11
Bobrovschi, Sergiu 1050
Bodrug, Mihai 1065
Bordian, Svetlana 1101
Boan, Igor 1008
Botezatu, Grigore 1054
Braoveanu, Dumitru 1029
Brnz, Liubovi 1152
Bujoreanu, Andrei 1018
Bulat, Ion 1018
Bulat, Ludmila 1120
Bulgac, C. 1020
Burlacioc, Anatol (1072)
Buruian, Ion 1054
Buzu, Teodor 1128
47

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009


Cugut, Elena 999
Curtescu-Marinciuc, Tamara 1058
Cutasevici, Gheorghe 1124

Ilievici, Maria 999

Josanu, Efim 1114

Damian, Ecaterina 1076


Dani, Anatol 1042
Daud, V. 1083, 1102
David, S. 1071
Demici, Viorica 1125
Dru, Ion 1126
Duca, Gheorghe 998, 1022, 1064
Dutca, Mihai 1017

Kovaliova, Olga 998


Kravciuk, Natalia 1003
L
Leon-Stoica, Nina 1048
Lopotenco, Tatiana 1054
Lungu, Eugen 1131
Lupacu, Tudor 1064
Lupu, Larisa 1069

E
Ermurache, Gh. 1096
Ermuratskii, Vladimir 1081-82
Eanu, Adriana 1153

M
Maleru, Tamara 999
Manea, Vladislav 1154
Manoli, Ion 1050
Manoli, T. 1083, 1102-03
Mardare, Marcela 1138
Mari, Veronica 1119
Matveev, Denis 1009-11
Mrza, Mihai 1065
Melnic, N. 1071
Mincu, Eugenia 1069
Moldovanu, Dumitru 1012
Moloniuc, Aliona 1058
Monaico, Eduard 1155
Morel, Pierre 1050
Moneaga-Mitrofan, Valentina 1138
Muntean, Anna 1088
Muraru, Elena 1024, 1031, 1033, 1115

F
Fistican, Eugenia 1024, 1031, 1033, 1115
Fondos, Igor 1006
Fondos, Tatiana 1006
Frecueanu, Alexandru 1100
Frunze, M. 1103
Furdui, Galina 1121
G
Galben, Andrei 1002, 1050
Ghimpu, Simion 1127
Ghiroca, Dorian 1039
Gligor, L. 1099, 1102
Godoroja, Pavel 1078
Grati, Vasile 1065
Grigoriev, Alexandr 1039
Guu, Ana 1002, 1050

N
Nagacevschi, Igor 1131
Nag, Angela 1076
Neagu, Manole 1122
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 1045-47
Niculi, Ion 1143

H
Hadrc, Igor 1031
Haiduc, Ionel 1064
Hasan, Mihai 1097
Holban, Vladimir 1031

Oblucinschi, V. 1096
Odagiu, Iurie 1041

Iachimciuc, Igor 1113


48

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Ogurov, I. 1126
Oliink, Iaroslav 1113
Oliink, Iaroslav 1126
Olijnyk, Iaroslav 1130
Onceanu, Vasile 1096

S
Serbova, Raisa 1088
Sochirc, Zinaida 1000, 1002
Soltan, Viorel 1076
Stempovscaia, Elena 1073
Stoianova, Inga 1044
Stratan, Andrei 1012
Stratulat, Petru 1075

P
Paiu, Liuba 1059-60
Palamarciuc, Iu. 1096
Palancean Alexei 1066
Palii, Alexei 1119
Panaghiu, Tatiana 1000
Panaescu, Ion (1000)
Papuc, Gheorghe 1022
Partole, Claudia 1128
Pistrinciuc, Vadim 1036
Podcuico, V. 1099
Podgurschi, Lilia 1156
Pogola, Vitaliu 998, 1055
Pogonea, Ina 1157
Pogurschi, Andrei 1041
Popa, T. 1071
Popa, Vladimir 1030
Popovici, Constantin 1053, 1136, 1140-42
Popovici, Doru Vlad 1042
Popovici, Svetlana 1076
Prican, Valentina 1024
Prus, Elena 1050

elari, Galina 1009-11


tahovschi, Ada 1100
tefane, Mihail 1070
temberg, Marc 1049
ve, Romeo 998, 1055
T
Tabureanu, Andrei 1145
Tamazlcaru, Andrei 1054
Tnase, Adrian 1079
Tnase, Constantin 1129
Telecu, Ilie 1130
Timua, Aliona 1056-57, 1117-18
Tintiuc, Dumitru 1043
Trziu, Liliana 1073
Triboi, Valeria 1139
Triboi, Vera 1059-60
Trifan, Valentina 1078
Trifuan, Gheorghe 1054
Trofil, Vasile 1147
Turcule, Mihail 1063
Turner, Charles 1013
Turt, Constantin 1064

R
Racu, Ana 1036
Racu, Aurelia 1042
Railean, Zinaida 1058
Raileanu, Iurie 1006
Rbacov, Ghenadie 1050
Rjicova, Svetlana 1024
Rogowski, Ralf 1013
Romanciuc, Ruxanda 1122, 1127, 1137-38
Ropot, Simion 1097
Rotaru, Oxana 1007
Rotaru, Vasile 1030, 1033
Rumeanev, Iurie 1124
Rusandu, Ion 1055
Rusu, Drago 1013

u, Nicolae 1021
ercovnaia, Valentina 1158-59
brn, I. 1077
opa, Tudor 1148
U
Ulianovschi, Xenofon 1038
Ungureanu, Emilia 1073
Untura, Ludmila 1076
Ursul, Arcadie 1055
49

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009


V

Vaculenco, Galina 1088


Vasilache, Vasile 1131
Vasilache, Victor 1131
Vizdoag, Tatiana 1031
Vlad, Pavel 1064
Voivuchi, Grigore 1139
Vozian, Valeriu 1087
Vronschih, Mihail 1087

, . . 1067

, . . 1084
, 1047
, 1135
, . 1142
, 1068, 1080
, 1150
, 1004

Z
Zaharia, Victor 1030, 1033-34, 1036
Zanoci, Aurel 1143
Zubco, Valeriu 1029

, 1135
, 1005

, (1001)

, 1001
, . . 1067
, . . 1037

, 1025
, 1025
, 1047
, 1133
, . . 1146
, 1140

, 1001
, 1140, 1142
, 1053, 1136
, 1141

, . . 1146
, 1149
, 1134
, . . 1146

, . . 1037

, . 1149

, 1001

, 1132

, 1140
, . . 1149

, . . 1067

, 1001

, (1140)

50

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Cronica crii" Nr 6-2009


Aderena la tratamentul ARV 1076
Album de piese pentru instrumente aerofone
1113
Alternative la detenie 1030
Aspecte teoretico-practice de predare/nvare a limbilor strine aplicate 1044
Banca Naional a Moldovei 1019
Bli 1104
Biserici. Chiinu 1105
Bisericile Moldovei 1106
Calificarea infraciunilor. Proceduri speciale
n procesul penal. Administrarea cauzelor
de ctre judectorul de instrucie 1031
Carte de telefoane 1089-93, 1095
Raionul Clrai 1089
Raionul Edine 1090
Raionul Hnceti 1091
Raionul Orhei 1092
Raionul Taraclia 1093
Cartea pentru copii editat n Republica
Moldova, 1975-2000 999
Casa pe care o vei construi 1081
Cerine de securitate industrial la producerea uleiurilor vegetale prin metoda presrii
i extraciei 1099
Cerine de securitate industrial privind producerea i manipularea lacurilor i vopselelor 1103
Chiinul vechi 1107
Codul contravenional al Republicii Moldova
1027-28
Codul penal al Republicii Moldova 1032
Conferina tiinifico-practic "Sindicatele
pentru o societate n schimbare", 24-25
iun. 2008 1018
Cum nvingem corupia 1014
Curs de lecii la pediatrie 1075
Energic, inteligent, muncitor un exemplu
demn de urmat pentru tineri 1072
Finane Publice, Finanele ntreprinderii,
Fiscalitate, Asigurri i Reasigurri 1020
Folclor romnesc de la est de Nistru, de Bug,
din nordul Caucazului 1054

Integrarea European a Republicii Moldova


1012
Intervenia recuperativ-terapeutic pentru
copiii cu dizabiliti multiple 1042
Ion Panaescu 1000
Justiie juvenil. Instituia probaiunii n sistemul de drept al Republicii Moldova. Medierea penal 1033
Language teaching: A needs assessment in
minority schools of Moldova 1046
Legislaia internaional i naional a Republicii Moldova cu privire la protecia stratului de ozon 1040
Libertatea de exprimare n Europa 1026
Matematic 1058
Materialele conferinei internaionale tiinifico-practice "Protecia integrat a culturilor
de cmp", 18-19 iun. 2009, Bli 1087
Mnstirile Moldovei 1108
Moldova Transnistria 1009-11
Moldova fermectoare 1144
Moldova Transdniestria 1009-11
Moldovan cuisine 1088
Monitorizarea eficienei i calitii actului de
justiie n contextul integrrii europene
1029
Muzeul de Etnografie 1052
O cltorie prin ani 1073
Orheiul Vechi 1109
Pregtirea pentru liberare a deinuilor 1034
Probleme de predare a limbilor n colile
alolingve din Republica Moldova: o analiz
de necesiti 1045
Probleme teoretice i practice ale economiei
proprietii intelectuale 1039
Pronosticul rspndirii duntorilor principali
i a bolilor plantelor agricole pentru luna
iunie anul 2009 i recomandri de combatere a lor 1085-86
Pronosticul rspndirii duntorilor principali
i a bolilor plantelor agricole pentru luna
iulie anul 2009 i recomandri de combatere a lor 1085-86

51

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009


Protecia juridic a valorilor culturale n Republica Moldova 1022
Raport anual 2008 1017
Raport anual al Asociaiei Contabililor i
Auditorilor Profesioniti din Republica Moldova 2008 1101
Raportul cu privire la activitatea Mecanismului Naional de Prevenire a Torturii 1035
Regulamentul circulaiei rutiere 1097-98
Reguli de exploatare tehnic a sistemelor de
aprovizionare cu gaze 1083
Reguli de securitate industrial pentru produciile de prelucrare a petrolului 1102
Reintegrarea social a persoanelor liberate
din locurile de detenie 1036
Report on the activity of the National Mechanism for Torture Prevention 1035
Rolul societii i al organelor de drept n
contracararea narcomaniei 1041
Saharna 1110
Schituri rupestre 1111
Simposia Investigatio Bibliotheca 1002
Strategia de comunicare n cadrul Ageniei
Naionale pentru Ocupare Forei de Munc
(ANOFM) 1016
tiina filologic n cadrul universitar: cutri
i realizri 1050
The International Conference dedicated to
the 50th anniversary from the foundation
of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, May 26-28,
2009, Chisinau 1064

ipova 1112
Universitatea Tehnic a Moldovei (19642009) 1051
UTA Gguzia 1095
Winning the fight against corruption 1015
1067
1001


1035
! 1082
1040
1009-11


: 1047

2009 1085-86

2009 1085-86
, 1084
1094
- 1094

Index subiecte
Anatomia omului 1070
Arheologie 1143
Arta comunicrii 1115
Asigurri medicale Republica Moldova
1043
Asisteni medicali Republica Moldova
Istorie 1073
Asociaia Contabililor i Auditorilor Profesioniti din Republica Moldova Raport,
2008 1101

Bli Municipiu Republica Moldova (rom.,


engl., rus) 1104
Bnci Banca Naional a Moldovei Report, 2008 1019
Biosfera 1055
Biserici Chiinu (rom., engl., rus) 1105
Biserici Republica Moldova (rom., engl.,
rus) 1106
Boli Plante agricole Combatere (rom.,
rus) 1085
52

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Botanic farmaceutic 1065
Bulgari Istorie (rus) 1149
Burlacioc, Anatol, 1939- medic igienist
1072
Cercetri penale Republica Moldova (rus)
1037
Cldiri publice Chiinu Republica Moldova (rom., engl., rus) 1107
Cldiri religioase Raionul Orhei Republica
Moldova (rom., engl., rus) 1109
Codul contravenional al Republicii Moldova
1027-28
Codul penal al Republicii Moldova 1032
Complexul monastic "Saharna" Raionul
Rezina republica Moldova (rom., engl.,
rus) 1110
Contabilitate 1100
Copii cu dizabiliti Tehnologii educaionale
1042
Corupie Contracarare (engl.) 1015
Corupie Contracarare 1014
Drcui Sate Raionul Soroca Republica Moldova Istorie 1147
Dendrologia 1066
Deportri s. Baurci Raionul CeadrLunga Republica Moldova Istorie (rus) 1150
Deinui Liberare 1034
Dezvoltare durabil 1055
Dezvoltare social 998
Dicionare Limba romn 1119
Dicionare 1069
Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor (rom., rus) 1040
Drepturile omului Monitorizare 1029
Drepturile omului 1026
Economia energiei (rus) 1004
Economia energiei (rus) 1082
Economia energiei 1003
Economia energiei 1081
Economie casnic (rus) 1082
Economie casnic 1081
Eminescu, Mihai, 1850-1889, poet romn
1140
Enterocolita cronic 1077
Finane 1020

Fiziologia plantelor (rus) 1068


Folclor romnesc 1054
Folclor ucrainesc (ucr.) 1053
Geodezie Topografie 1063
Geometrie analitic 1061-62
Grdina Botanic din Transnistria (rus) 1067
Grosul, Vladislav Ia., 1939-, istorician 1146
HIV Tratament 1076
Infraciuni 1031
Infraciuni militare 1038
Institute of Chemistry of the Academy of
Sciences of Moldova 1064
Integrare european Republica Moldova
1013
Istorie antic 1143
Iurceni Sate Raionul Nisporeni Republica Moldova Istorie 1148
nvmnt precolar 1048
Jocurile olimpice Istorie 1114
Justiie Reforme 1023
Justiie juvenil 1033
Limba anglez Fonetic 1116
Limba romn Dicionare 1119
Limba romn Teste 1117-18
Limbi Metodica predrii (engl.) 1046
Limbi Metodica predrii (rus) 1047
Limbi Metodica predrii 1045
Limbi strine Metodice predrii 1044
Linii telefonice Raionul Clrai Republica Moldova Carte de telefoane 1089
Linii telefonice Raionul Edine Republica
Moldova Carte de telefoane 1090
Linii telefonice Raionul Hnceti Republica Moldova Carte de telefoane 1091
Linii telefonice Raionul Orhei Republica
Moldova Carte de telefoane 1092
Linii telefonice Raionul Taraclia Republica
Moldova Carte de telefoane 1093
Linii telefonice Raionul Taraclia Republica
Moldova Carte de telefoane (rus) 1094
Linii telefonice UTA Gguzia Republica
Moldova Carte de telefoane 1095
Literatura rus Critic i interpretare 1142
Literatur pentru copii Indici bibliografice
999

53

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009


Literatur romn Critic i interpretare
1140
Literatur romn din Republica Moldova
Articole publicistice 1120
Literatur romn din Republica Moldova
Critic i interpretate (ucr.) 1053
Literatur romn din Republica Moldova
Jurnal 1128
Literatur romn din Republica Moldova
Nuvele 1124
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie 1121-23, 1125
Literatur romn din Republica Moldova
Povestiri (it., rus) 1132
Literatur romn din Republica Moldova
Publicistic 1131
Literatur romn din Republica Moldova
Romane autobiografice 1127
Literatur romn din Republica Moldova
1126, 1129
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii Poezie 1137, 1139
Literatur romn din Republica Moldova
pentru copii Povestiri 1138
Literatur rus din Republica Moldova
Nuvele Povestiri 1133
Literatur rus din Republica Moldova
Romane istorice (rus) 1134
Literatur rus din Republica Moldova
Schie documentare (rus) 1135
Literatur ucrainean din Republica Moldova
Romane 1136
Matematic Teste 1057
Matematic 1058
Materiale Lcuire Vopsire (rom., rus)
1103
Mnstire rupestr de clugri "ipova"
Republica Moldova (rom., engl., rus)
1112
Mnstirea Saharna Raionul Rezina
Istorie 1006
Mnstiri Republica Moldova (rom., engl.,
rus) 1108
Mecanismul Naional de prevenire a Torturii
(rom., engl., rus) 1035
Medicina de urgen 1074

Medicin Dicionare 1069


Medicin legal 1024
Muzeul Naional de Etnografie i Istorie Natural 1052
Muzic pentru instrumente aerofone 1113
Niculi, Ion, 1930- 1143
Optic (rus) 1068
Ortodonie 1078
Patologia sistemului urogenital 1079
Pediatrie 1075
Persoane liberate din locurile de detenie
Reintegrare social 1036
Petrol (rom., rus) 1102
Piaa muncii Republica Moldova 1016
Plante agricole Boli Combatere (rom.,
rus) 1085
Poezie 1130
Politic intern Republica Moldova (rom.,
engl., rus) 1009-11
Politic intern 1008
Probaiuni 1033
Procedur penal 1031
Procedur penal 1033
Proprietate intelectual (rom., engl., rus)
1039
Protecia integrat a culturilor de cmp"
Conferin internaional tiinifico-practic
1087
Protecia juridic a valorilor culturale n Republica Moldova" Conferin tiinificopractic internaional 1022
Proz 1130
Psihologie judiciar 1024
Raionul Clrai Republica Moldova
Carte de telefoane 1089
Raionul Edine Republica Moldova Carte
de telefoane 1090
Raionul Hnceti Republica Moldova
Carte de telefoane 1091
Raionul Orhei Republica Moldova Carte
de telefoane 1092
Raionul Taraclia Republica Moldova
Carte de telefoane (rus) 1094
Raionul Taraclia Republica Moldova
Carte de telefoane 1093

54

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Rectorii Universitii de Stat de Medicin i
Farmacie "Nicolae Testemianu" Biografii
1049
Regulamentul circulaiei rutiere (rom., rus)
1096-98
Relaii economice internaionale 1021
Relaii internaionale 1013
Relaii literare moldo-ruso-ucrainene 1141
Represii Republica Moldova (rus) 1150
Reproducere Situaie demografic (rus)
1080
Republica Moldova Istorie (rus) 1149
Republica Moldova Locuri (rom., engl.,
rus) 1144
Retorice 1115
Reete culinare moldoveneti (engl., rus)
1088
Rolul societii i al organelor de drept n
contracararea narcomaniei" Conferin
tiinifico-practic internaional (rom.,
germ., rus) 1041
Schituri rupestre Republica Moldova (rom.,
engl., rus) 1111
Simposia Investigatio Bibliotheca" Sesiune
tiinific (rom., engl., fr.) 1002
Sindicatele pentru o societate n schimbare"
Conferina tiinifico-practic (rom., rus)
1018

Sindicatul "Sntatea" din Republica Moldova Raport, 2008 1017


Sistem alternativ de detenie 1030
Sisteme de aprovizionare cu gaze (rom.,
rus) 1083
Societatea cunoaterii 998
Statistica judiciar 1007
Staiunea balneoclimateric "Codru" Istorie
1071
tiin filologic n cadrul universitar 1050
Tabureanu Familie Genealogie 1145
Teorie general a dreptului (rus) 1025
Uleiuri vegetale n transport 1099
Universitatea Tehnic a Moldovei Calendar
1051
UTA Gguzia Republica Moldova Carte
de telefoane 1095
, 1939-,
1001
1005
, " 1084
1005

Index editori
Acad. "tefan cel Mare" a MAI 1022, 1041
AGEPI 1039
Arc 1008, 1023
Bons Offices SRL 1003-04, 1081, 1143
Business-Elita SRL 1149
Cartea Moldovei 1113, 1126, 1130, 1135
Cartier 1013, 1125
Centrul Educaional "Pro Didactica" 1045-47
Continental Grup SRL 1027
CCRE "Presa" 1097
Cu drag SRL 1009-11, 1034, 1036
Editerra Prim SRL 1048
Elan INC 1024, 1031, 1033, 1053, 1115,
1136, 1140-42

Epigraf SRL 999, 1043, 1119


Ericon SRL 1020, 1040
Fundaia "Draghitea" 1148
Helmax-Exim SRL 1030
Inversia-Dub I 1133, 1139
Labirint 1124, 1145
Lavilat-Info SRL 1028, 1098
Litera AVN SRL 1129, 1131
Lumina 1056-57, 1117-18
Medicina CEP 1065, 1069-70, 1078, 1156-57
Poligraf-Design SRL 1059-60
Pontos 1120-22, 1127-28, 1137-38
Ruxanda 1042
tiina .E.-P. 998, 1012, 1055
55

Cronica crii Nr 6-2009 Book annals Nr 6-2009


trih SRL 1052, 1088, 1104-12, 1144
Tipogr. AM 1074
Tipogr. Reclama SA 1114
Tipogr.-Sirius SRL 1075
UASM 1000, 1063, 1100, 1151
ULIM 1002, 1007, 1021, 1025, 1038, 1050
Uniunea de Creaie a Intelectualilor din Moldova AO 1134

Universul S 1006, 1132


USM CEP 1152-54
UST 1061-62, 1116
UTM 1155
- . . 1001
1084

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-9642-7-2 1068
ISBN 978-9975-944-75-5 1097

56

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

INDICE "MATERIALE
BIBLIOGRAFICE"

INDEX "THE BIBLIOGRAPHICAL


MATERIALS"

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973

PUBLISHED FROM 1973

APRILIE-IUNIE

NR 2
2009
(275-524)

APRILE-JUNE

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
___________________
275. Proceedings of the International Conference ICT+ "Information and Communication Technologies 2009", 18-21 Mai 2009, Chisinau / org. com. Pavel Buceatchi (cochairs), Gheorghe Duca, Oleg Rotaru [et al.]. Ch., 2009. 216 p. (Bibliogr. la sfritul
art.). [2009-807].
276. Securitatea informaional 2009 : Conf. intern. (ed. a 6-a), 20-21 mai 2009 / com.
org.: Grigore Belostecinic, Vadim Cojocaru, Tatiana Miova [et al.]. Ch., 2009. 107 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2009-884].
277. , . / ; .. . ., . ., . . [ .]. ., 2009. P. 58-59. (25
tit.). [2009-849].

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
278. Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Materiale bibliografice. Recenzii. Publ. art plastic. Note muz. Art. din rev.
i ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a Crii din Rep. Moldova ; alct.
: Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.] ; red. resp. i coord. :
Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2009
(Tipogr. "Valinex" SA). 20 cm. ISSN 1857-0550. ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 12, 2008. 2009. 410 p. (2352 tit.) [2009-766].

57

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

Sistematizat, include inform. despre publ. ed. n Moldova, cu elemente de identificare


(descriptori). Conine "Cronica crii", "Cronica art. de revist", "Cronica art. de gazet",
Indice "Materiale bibliografice", "Cronica recenziilor", "Cronica n. muz.", "Cronica publicaiilor de art". An.: Ind. de nume, tit. Lista rev. i gaz. ale cror art. au fost fiate.
015(478)

279. Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare
lunar / Camera Na. a Crii din Rep. Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et al.]; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ; design : Renata
Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). 20 cm. ISSN 18750550. ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 1, 2009. 2009. 235 p. (1300 tit.). [2009-767].
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. n Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conine "Cronica crii", "Cronica art. de revist", "Cronica art. de gazet",
"Cronica Resurselor electronice". An.: Ind. de nume, tit. Lista rev. i gaz. ale cror art.
au fost fiate.
015(478)

280. Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a
Crii din Rep. Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco [et
al.]; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera
Na. a Crii, 2009 (Tipogr. "Valinex" SA). 20 cm. ISSN 1875-0550. ISBN 978-99759730-3-8.
Nr 2, 2009. 2009. 235 p. (1298 tit.) [2009-768].
Sistematizat, include inform. despre publ. ed. n Moldova, cu elemente de identificare
(descriptori). Conine "Cronica crii", "Cronica art. de revist", "Cronica art. de gazet".
An.: Ind. de nume, tit. Lista rev. i gaz. ale cror art. au fost fiate.
015(478)

281. "Cartier", ed. (Chiinu).


Cartier booklit : [publicaii editate] / resp. ed. : Emilian Galaicu-Pun. Ch. : Cartier,
2009 (Combinatul Poligr.). 20 cm.
vara, 2009. 2009. 144 p. : fig., tab. 600 ex. ISBN 978-9975-79-580-7. [2009925].
Sistematizat conform coleciilor, cat. parial cu adnot., include 48 tit.

02 BIBLIOTECONOMIE
282. Carte rar n limba romn din coleciile bibliotecii [Univ. de Stat "Alecu Russo"
din Bli] : Contribuii bibliogr. / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli, Bibl. t. ; alct. : Elena
Scurtu, Ana Nagherneac ; red.-coord. Elena Harconia ; red. bibliogr. Lina Mihalua. Bli :
58

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

S. n., 2008 (Tipogr. Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli). 158 p. : fig. ; 24 cm. (Vestigia
Semper Adora ; Fascicula 3).
50 ex.
ISBN 978-9975-931-29-8.
[2009-822].
Sistematizat, include 220 tit. cu adnot. complexe, publ. n aa. 1761-1997. An.: Ind. de
nume, de tit., de subiecte, de ed., de colecii.

___________________
283. Biblioteconomie. Asisten Informaional. Arhivistic / coord.: Lidia Kulikovski ;
ref. t.: Victor Petrescu. Ch., 2008. 156 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-829].
284. Simposia Investigatio Bibliotheca : Materialele ses. t., 29 ian. 2009, Chiinu :
Anuar / Andrei Galben (dir.) ; red. resp. : Ludmila Corghenci. Ch., 2009. 61 p. (Bibliogr.
la sfritul art.). [2009-1018].

06 ORGANIZAII (N GENERAL)
061 Organizaii. Asociaii (n general)
___________________
285. , . / ,
// Dimensiunea economico-juridic a globalizrii : Materialele Conf. t.-practice
intern., 16 mai 2008. Ch., 2009. P. 235-236. (30 tit.).
069 Muzee
___________________
286. Ploni, Elena. Concepte muzeografice n arheologia i istoria Moldovei (sec.
XIX-XXI) : Spec. 07.00.06 Arheologie : Autoref. al tz. de doct. habilitat n tiine istorice /
Elena Ploni. Ch., 2009. P. 44-46. (36 tit. de lucr. ale aut.). [2009-86 Teze].

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


___________________
287. Materialele simpozionului jubiliar internaional "Mediul i dezvoltarea durabil" :
(70 ani de la fondarea fac. geografie), 13-15 noiemb. 2008. Ch., 2009. 360 p. (Bibliogr.
la sfritul art.). [2009-660].

59

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

288. Probleme ale tiinelor socio-umane i modernizrii nvmntului / col. red.: Vasile Cojocaru, Nicolae Chicu, Igor Racu [et al.]. Ch., 2009.
Vol. 1. 2009. 596 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-687].
289. Vol. 2. 2009. 592 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-688].

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
___________________
290. , . . / . . ; . .: . . ., 2008. 38 p. (Bibliogr. la nceputul temelor). [2009-902].
159.9 Psihologie
___________________
291. Managementul stresului ocupaional n mediul educaional / alct.: Silvia Briceag,
Vasile Garbuz, Nicoleta Canter [et al.]. Bli, 2008. P. 285-289. (45 tit.). [2009-868].

16 LOGIC. TEORIA CUNOATERII. METODOLOGIE


___________________
292. , . / , . .,
2009. 161 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2009-796].

2 RELIGIE. TEOLOGIE
___________________
293. Cugetri duhovniceti : Din nelepciunea sfinilor : Vol. 1 / concepie i sel. : Ala
Rusnac. Ch., 2009. P. 267-270. (75 tit.). [2009-598].
294. Fondos, Tatiana. Mnstirea Saharna : parte din patrimoniul teologic al Rep.
Moldova / Tatiana Fondos. Ch., 2009. P. 99-101. (48 tit.). [2009-1014].

60

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3 TIINE SOCIALE
30 TEORII, METODOLOGIE I METODE N TIINELE SOCIALE
303 Metode ale tiinelor sociale

___________________
295. Cornea, Valentina. Activitatea administraie publice locale: abordare sociologic /
Valentina Cornea. Cahul, 2009. P. 202-221. (261 tit.). [2009-704].

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE

___________________
296. Cojocaru, Maia. Comunicare relaional / Maia Cojocaru. Ch., 2009. P. 6769. (82 tit.). [2009-742].
297. Cova, Lilia. Responsabilitatea social corporativ: aspecte practice / Lilia
Cova, Aurelia Bragua. Ch., 2009. P. 167-170. (77 tit.). [2009-759].
298. Dimensiunea economico-juridic a globalizrii = Economic and Law Dimension of
Globalization / col. red.: Valentin Beniuc (pre.), Mihail Brgu, Alexandru Gribincea [et al.].
Ch., 2009. 246 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-898].
299. Materialele Conferinelor "Familia, coala i comunitatea parteneri n promovarea culturii pcii", 11 oct. 2008 ; "Familia i dezvoltarea social-economic durabil", 18 oct.
2008 ; "Cultura comunicrii i cultura pcii", 25 oct. 2008, Chiinu / coord. : Mihai Calestru,
Nicolae Crpal, Marin Mazur [et al.]. Ch., 2008. 96 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009905].
300. Rotaru, Oxana. Statistica judiciar / Oxana Rotaru. Ch., 2009. P. 145-148.
(43 tit.). [2009-963].
301. Spinei, Larisa. Biostatistica / Larisa Spinei, Oleg Lozan, Vladislav Badan. Ch.,
2009. P. 181-186. (96 tit.). [2009-755].
302. leahtichi, Mihai. Despre resorturile rezistenei la transformarea
reprezentaional / Mihai leahtichi // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2009.
Nr 2. P. 19-20. (24 tit.).

61

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

303. = Problemele
adaptrii tineretului ntr-o economie modern / .: (.
.), , . ., 2009. 90 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2009-624].
304. -, . /
-. ., 2009. P. 407-410. (57 tit.). [2009-699].

32 POLITIC
305. : / . . , - . . , . . - . " " ; .:
, , ; . .: . .
: - . . , 2009. 140 p., [4] p. : fot. color ; 20 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-9556-7-6.
[2009-1080].
Biogr. Dedicaii. Lucrri (cri, art. din culeg. i periodice) ale politologului V. Anikin
526 tit. n lb. rom., engl., rus, n ordine cronol. publ. n aa 1967-2009. Lit. despre dnsul
37 tit. An.: Ind. de nume, de tit.

___________________
306. Cuco, Andrei. Imperii, naionalisme i sisteme politice / Andrei Cuco, Igor Cau
(ed.), Yuri Josanu. Ch., 2009. 250 p. (Bibliogr. la sfritul compartimentelor). [2009798].
307. Moldova Transnistria = Moldova Transdniestria = : Eforturi comune pentru un viitor prosper : / col. red.: Denis Matveev, Galina elari, Elena Bobkova [et al.]. Ch., 2009.
Aspecte economice. 2009. 149 ; 82 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-945].
308. Aspecte sociale. 2009. 240 ; 132 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-944].
309. Procesul de negocieri. 2009. 215 ; 113 p. (Bibliogr. la sfritul art.) [2009943].
310. Rogowski, Ralf. Forma noii Europe / Ralf Rogowski, Charles Turner. Ch., 2009.
220 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-1030].

62

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

311. The Black Sea Region: a security minefield or a partnership road? : A Plea towards Enhanced Solidarity and Coop. in the EU Neighbourhood : # 4 discussion papers /
coord.: Igor Munteanu. Ch., 2009. P. 121-123. (39 tit.). [2009-760].
312. Ucrainenii din Moldova, moldovenii din Ucraina: procese etnosociale =
, : ii / resp. de ed. Galina Rogovaia.
Ch., 2009. 307 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-876].
313. , . : . 1.
/ , . Ch., 2009. P. 140-146. (79 tit.).
[2009-701].
314. , . / , ,
. ., 2009. P. 48-52. (128 tit.). [2009-673].
315. , .
. / // Ucrainenii
din Moldova, moldovenii din Ucraina : procese etnosociale : Materialele Conf. t. Intern.,
Chiinu, 9 oct. 2008. Ch., 2009. P. 238-239. (29 tit.).
316. , . : / . ., 2009. P. 137-149. (237 tit.).
[2009-565].

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


___________________
317. 1-a Ediie a Conferinei tiinifice Internaionale a Tinerilor Cercettori "Cercetarea economic a tinerilor savani n condiiile edificrii societii bazate pe cunoatere", 27
iun. 2008 / com. org. : Alexandrin Caraganciu (copre.), Angela Timu, Victoria Timu [et
al.]. Ch. : IEFS, 2008. 566 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-588].
330 Economie n general. Economie politic

___________________
318. , . . = Teorie economic / . . . ., 2009. P. 184-197. (92 tit.). [2009-684].

63

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

319. Sava, Elena. ndrumar metodic pentru examenul de licen la disciplina "Teorie
economic" / Elena Sava, Maria Hmuraru, Victoria ru. Ch., 2009. P. 61 (20 tit.).
[2009-656].
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii

___________________
320. Caminschi, Veaceslav. Ce, De ce i Cum? : Cum s combatem traficul de fiine
umane n scopul muncii forate? / Veaceslav Caminschi. Ch., 2009. P. 34-36. (50 tit.).
[2009-545].
321. Conferina tiinifico-practic "Sindicatele pentru o societate n schimbare", 24-25
iun. 2008 / resp. ed.: Ion Bulat (pre.), Andrei Bujoreanu, Ana Arnaut [et al.]. Ch., 2009.
180 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-957].
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de locuine

___________________
322. Botnarenco, Ion. Consolidarea terenurilor agricole n Moldova : (teorie, metode,
practic) / Ion Botnarenco ; consultant t.: Serafim Andrie ; ref. t.: Valerian Cerbari, Vladimir Gh. Guu. Ch., 2009. P. 256-258. (45 tit.). [2009-606].
323. uleanschi, Sofia. Primii pai n afaceri / Sofia uleanschi, Valentina Veveria.
Ch., 2009. P. 140-141. (62 tit.). [2009-770].
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic

___________________
324. Certan, Sergiu. Cum s devii milionar legal n Moldova / Sergiu Certan. Ch.,
2009. 80 p. (Bibliogr. la sfritul compartimentelor). [2009-644].
325. , . . / . .
, . . . , 2009. 106 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2009920].
336 Finane

___________________
326. Finane / Galina Ulian, Angela estacovscaia, Mariana Doga-Mrzac [et al.].
Ch., 2009. P. 170-174. (84 tit.). [2009-799].

64

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

327. Finane Publice, Finanele ntreprinderii, Fiscalitate, Asigurri i Reasigurri / colectiv de aut.: A. Casian, C. Bulgac, R. Cernit [et al.]. Ch., 2009. 48 p. (Bibliogr. la sfritul compartimentelor). [2009-1050].
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producie. Servicii. Preuri.
___________________

328. Crotenco, Iuri. Strategia de dezvoltare a turismului internaional n contextul proceselor de globalizare : ( ) : Spec. 08.00.14 Econ. mondial ; relaii econ. intern. : Autoref. al tz.
doct. habilitat n econ. / Iuri Crotenco. Ch., 2009. P. 34-40. (66 tit.). [2009-136 Teze].
329. Cumir, Sergiu V. Rezerve eficiente n dezvoltarea economiei durabile a Regiunii
de Nord a Republicii Moldova / Sergiu V. Cumir. Ch., 2009. P. 173-177. (56 tit.).
[2009-897].
330. Livandovschi, Roman. ndrumar metodic la disciplina "Turism rural" / Roman
Livandovschi. Ch., 2009. P. 38-41. (48 tit.). [2009-787].
331. Patracu, Dumitru. Incursiuni n managementul anticriz / Dumitru Patracu,
Alexandru Roman, Tatiana Patracu. Ch., 2009. P. 382-390. (168 tit.). [2009-919].
332. , . .
/ . . . ., 2009. P. 126. (22 tit.). [2009-936].
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial

___________________
333. u, Nicolae. Strategii promoionale ale relaiilor economice internaionale / Nicolae u. Ch., 2009. P. 294-312. (318 tit.). [2009-980].
334. , . / . ,
2009. 150 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2009-923].

34 DREPT. JURISPRUDEN
335. Victor Popa: Drumul ascensiunii : Studium in honorem : [Biobibliogr.] / Univ. Liber Intern. din Moldova, Dep. Informaional Biblioteconomic ; alct. : Lorina Beelea, Olga
Ciocan, Tatiana Panaghiu ; red. resp.: Ludmila Corghenci ; red. bibliogr.: Valentina
65

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

Chitoroag ; ed. ngrijit de Zinaida Sochirc. Ch. : ULIM, 2009. 185 p. : fig., fot. ; 21
cm. (Colecia "Universitaria" ; Fascicula a 37-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-934-66-4.
[2009-619].
Omagii. Curriculum vitae. Publ. (monogr., art. t., rapoarte na., lucr. didactice, cronic) ale profesorului univ. V. Popa, 161 tit. n lb. rom., engl., rus, publ. n aa 1975-2008.
Ref. despre aut., 36 tit. Cri din colecia personal, 16 tit. An.: Ind. de nume, tit.

___________________
336. Balan, Oleg. Protecia drepturilor omului n conflictele armate / Oleg Balan. Ch.,
2009. P. 190-213. (311 tit.). [2009-801].
337. Balan, Oleg. Protecia internaional a drepturilor omului n conflictele armate :
Spec.: 12.00.10 Drept intern. public : Autoref. al tz. de doct. habilitat n drept / Oleg Balan.
Ch., 2009. P. 38-40. (31 tit.). [2009-97 Teze].
338. Baltag, Dumitru. Teoria general a dreptului / Dumitru Baltag ; coaut.: Ecaterina
Baltaga. Ch., 2009. P. 343-354. (204 tit.). [2009-683].
339. Brgu, Mihai. Drept constituional comparat / Mihai Brgu, Valeriu Gureu ; red.
t.: Ion Buruian. Ch., 2009. 464 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2009-696].
340. Boiteanu, Eduard. Noiuni introductive privind ncetarea contractului individual
de munc / Eduard Boiteanu // Administrarea Public. 2009. Nr 1. P. 95-101. (20 tit.).
341. Brnz, Liubovi. Reabilitarea persoanei n procesul penal : Spec.: 12.00.08
Drept penal (drept procesual penal) : Autoref. al tz. de doct. n drept / Liubovi Brnz. Ch.,
2009. P. 17-20. (35 tit.). [2009-145 Teze].
342. Calificarea infraciunilor. Proceduri speciale n procesul penal. Administrarea cauzelor de ctre judectorul de instrucie / Igor Hadrc, Vladimir Holban, Tatiana Vizdoag
[et al.] ; coord. principal Elena Muraru. Ch., 2009. 264 p. (Bibliogr. la sfritul temelor).
[2009-1002].
343. Crna, Teodor. Teoria i practica eliminrii formelor de discriminare n condiiile
constituionalismului contemporan din Republica Moldova : Spec. 12.00.02 Drept public
(constituional) ; org. i funcionarea instituiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. habilitat n
drept / Teodor Crna. Ch., 2009. P. 25-28. (38 tit.). [2009-138 Teze].

66

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

344. Chirtoac, Natalia. Drept internaional public / Natalia Chirtoac. Ch., 2009.
P. 78-79. (35 tit.). [2009-901].
345. Coad, Ludmila. Zemstva Basarabiei = Bassarabian Zemstvo / Ludmila Coad.
Ch., 2009. P. 292-318. (405 tit.), n text. [2009-647].
346. Cocr, Alexandru. Reforma justiiei n contextul implementrii Planului de Aciuni UE-Moldova / Alexandru Cocr. Ch., 2009. P. 125-127. (35 tit.). [2009-1035].
347. Declaraia Universal a Drepturilor Omului pilon n protecia juridic a drepturilor i libertilor fundamentale n decurs de 60 de ani. Ch., 2009. 306 p. (Bibliogr. la
sfritul art.). [2009-740].
348. Dolea, Igor. Asigurarea drepturilor persoanei n probatoriul penal : Spec.
12.00.08 Drept penal : (drept procesual penal) : Autoref. al tz. de doct. habilitat n drept /
Igor Dolea. Ch., 2009. P. 34-39. (55 tit.). [2009-93 Teze].
349. Dolea, Igor. Drepturile persoanei n probatoriul penal / Igor Dolea. Ch., 2008.
P. 383-416. (553 tit.). [2009-564].
350. Edificarea statului de drept i punerea n valoare a patrimoniului cultural i istoric
al Moldovei n contextul integrrii europene / col. red.: Alexandru Burian, Andrei Smochin,
Lilia Zabolotnaia [et al.]. Ch., 2008. 227 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-899].
351. Gherman, Marian. Particulariti ale activitii de organizare i planificare a prevenirii i descoperirii infraciunilor cu larg rezonan social i n serie / Marian Gherman,
Eugen Blndu. Ch., 2009. P. 90-92. (28 tit.). [2009-803].
352. Gsca, Veronica. Drept civil. Drepturile reale / Veronica Gsca. Ch., 2009. 241
p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2009-574].
353. Guceac, Ion. Constituionalismul, democraia i libertatea valori ale societii
deschise / Ion Guceac // Akademos. 2009. Nr 2. P. 47. (31 tit.).
354. Guuleac, Victor. Tratat de drept contravenional / Victor Guuleac. Ch., 2009.
P. 313-318. (101 tit.). [2009-595].
355. Hadrc, Ion. Rspunderea penal pentru infraciunile svrite n sfera circulaiei substanelor narcotice, psihotrope, a analoagelor i precursorilor acestora / Ion Hadrc.
Ch., 2009. P. 261-280. (294 tit.). [2009-649].

67

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

356. Integrarea european: tendeniile dezvoltrii i modernizrii legislaiei naionale =


:
/ .: ,
, . ., 2009. 89 p. (Bibliogr. la sfritul
art.). [2009-685].
357. Justiia juvenil. Instituia probaiunii n sistemul de drept al Republicii Moldova.
Medierea penal / Viorel Ciobanu, Vasile Rotaru, Victor Zaharia [et al.] ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. principal Elena Muraru. Ch., 2009. 295 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2009-1003].
358. Mari, Alexandru. ndrumtor metodic la disciplina Drept penal. Partea spec. /
Alexandru Mari, Djulieta Vasiloi, Ion Cau. Ch., 2009. P. 445-449. (56 tit.) i la sfritul
cap. [2009-784].
359. Negru, Andrei. Teoria general a dreptului i statului n definiii i scheme / Andrei Negru, Victor Zaharia. Ch., 2009. 199 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2009-771].
360. Probleme teoretice i practice ale economiei proprietii intelectuale / consiliul t.ed.: Dorian Ghiroca (pre.), Alexandr Grigoriev, Ghenadie Cernei [et al.] ; coord. t.: Iurie
Badr. Ch., 2009. 208 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-1079].
361. Protecia juridic a valorilor culturale n Republica Moldova / col. red.: Gheorghe
Papuc, Gheorghe Duca, Simion Carp [et al.]. Ch., 2009. 290 p. (Bibliogr. la sfritul art.).
[2009-1004].
362. Rjicova, Svetlana. Elemente de psihologie judiciar. Medicin legal / Svetlana
Rjicova, Valentina Prican, Gheorghe Baciu ; resp. de ed. Eugenia Fistican ; coord. principal Elena Muraru. Ch., 2009. 208 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2009-1077].
363. Ulianovschi, Xenofon. Conceptul infraciunii militare n dreptul penal / Xenofon
Ulianovschi. Ch., 2009. P. 525-547. (367 tit.). [2009-960].
364. , . / , ,
. ., 2009. P. 46-51. (116 tit.). [2009-675].
365. , . o /
, , . ., 2009. P. 47-48. (37 tit.). [2009-674].

68

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

366. , . .
/ . . , . . . ., 2009. P. 106-109. (40 tit.).
[2009-1007].
367. , . . / . .
, . . , . . . , 2009. P. 147-151. (72 tit.). [2009-697].
368. , . / . ., 2009. P. 300-302. (37 tit.). [2009-785].
369. , . . / . . , . . , . . . ,
2008. P. 120-123. (42 tit.). [2009-698].

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


370. Bibliografia municipiului Chiinu, 1999-2004 / Bibl. Municipal "B. P. Hasdeu",
Centrul de Informare i Documentare, Chiinu ; ed. ngrijit de Lidia Kulikovski. Ch. :
"Grafema Libris" SRL, 2009. 444 p. ; 23 cm.
Texte: lb. rom., rus. 300 ex.
ISBN 978-9975-52-045-4.
[2009-830].
Sistematizat, include 4030 tit. publ. (monogr., art. din rev. i ziare) n lb. rom., rus.
An.: Ind. de nume, de subiecte, de manifestri, de inst., geogr., de ed. periodice
bibliografiate.

___________________

371. Activitatea investigativ-operativ a Organelor Afacerilor Interne : (Partea general) / Valentin Mejinschii, Alexandru Pareniuc, Simion Carp [et al.]. Ch., 2009. P. 396400. (125 tit.). [2009-581].
372. Administraia public n statul de drept / red.: Maria Orlov, Claudia Crciun, Aurel
Smboteanu [et al.]. Ch., 2009. 578 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-910].
373. Beschieru, Ion. Mecanisme de consultare i dialog ntre Guvern i autoritile
publice locale / Ion Beschieru (expert juridic). Ch., 2009. P. 31. (21 tit.). [2009-848].
374. Coad, Ludmila. Autoadministrarea local n Imperiul arist i n Basarabia n a
doua jumtate a secolului XIX nceputul secolului XX : evoluia instituiei Zemstvei /
Ludmila Coad // Administrarea Publ. 2009. Nr 2. P. 52-53. (30 tit.).
375. Instruirea profesional a poliistului / Ghenadie Chiria, Vitalie Strungaru, Aureliu
Climaevschi [et al.]. Ch., 2009. P. 267-272. (171 tit.). [2009-773].
69

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

376. Rolul societii i al organelor de drept n contracararea narcomaniei : Materialele


Conf. t.-practice intern., 9 oct. 2008 / col. red.: Andrei Pogurschi, Simion Carp, Iurie Odagiu
[et al.]. Ch., 2009. 296 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-1005].

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


___________________
377. Ciocanu, Mihai. Strategia de dezvoltare a asigurrilor obligatorii de asisten
medical n Republica Moldova / Mihai Ciocanu ; red. t.: Dumitru Tintiuc. Ch., 2009. P.
245-272. (370 tit.). [2009-1029].
378. Intervenia recuperativ-terapeutic pentru copiii cu dizabiliti multiple / Aurelia
Racu, Doru Vlad Popovici, Anatol Dani [et al.]. Ch., 2009. P. 368-375. (127 tit.). [20091026].

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


379. Lucrrile profesorilor i colaboratorilor : Anuar, 2007 : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat
"Alecu Russo" din Bli, Bibl. t. ; alct.: Ana Nagherneac ; red.-coord. Elena Harconi ;
red. bibliogr.: Lina Mihalua. Bli : Bibl. t. a US "A. Russo" din Bli, 2008. 130 p. ; 24
cm. (Bibliographia Universitas).
50 ex.
ISBN 978-9975-931-41-0.
[2009-825].
Sistematizat, include 520 tit. monogr., autoref., art. din culegeri i periodice, n lb. rom.,
engl., germ., fr., rus, ucr. An.: Ind. de nume, de tit. Lista publ. descrise.
380. Virgil Mndcanu : Doctor habilitat, profesor univ. : Biobibliogr. / Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Bibl. ; alct.: Irina Ciornaia, Elena urcanu, Silvia Zaharov ;
coord.: Virgil Mndcanu, Ecaterina Scherlet. Ch. : S. n., 2009 (Tipogr. UPS "I. Creang"). 116, [1] p. : fot. ; 21 cm.
40 ex.
ISBN 978-9975-46-035-4.
[2009-844].
Curriculum vitae. Participri la conf., congr., foruri, simp. Lucr. t., cursuri univ., alte
materiale. Ref. privind personalitatea i activitatea, 260 tit. n lb. rom., rus, publ. n aa.
1971-2008. An.: Ind. de nume, tit.

70

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

___________________
381. Aplicarea ICT n discipline de studii / elab. i adapt.: Simion Caisn, Ion Spinei,
Iraida Pascari [et al.] ; red.-ef Simion Caisn. Ch., 2007. P. 287-288. (50 tit.). [2009874].
382. Aspecte teoretico-practice de predare/nvare a limbilor strine aplicate / resp.
ed.: Inga Stoianova, Natalia Bejenu. Ch., 2009. 79 p. (Bibliogr. la sfritul art.).
[2009-993].
383. Babii, Vladimir. Fundamente teoretico-praxiologice ale eficienei educaiei muzical-artistice a elevilor : Spec. 13.00.01 Pedagogie gen. : Autoref. al tz. de doct. habilitat n
pedagogie / Vladimir Babii. Ch., 2009. P. 40-44. (35 tit.). [2009-69 Teze].
384. Bodrug-Lungu, Valentina. Teoria i metodologia educaiei de gen : Spec.
13.00.01 Pedagogia gen. : Autoref. al tz. de doct. habilitat n pedagogie / Valentina
Bodrug-Lungu. Ch., 2009. P. 36-38. (39 tit.). [2009-80 Teze].
385. Buga, Oleg. Ghid de practic economic / Oleg Buga, Vasile Pavaliuc Benone,
Dan Ilie Marache. Ch., 2009. 112 p. (Bibliogr. la sfritul compartimentelor). [2009835].
386. Ciurea, Cornel. Impactul politicilor autoritilor publice centrale asupra sistemului
universitar din Republica Moldova / Cornel Ciurea, Leonid Litra. Ch., 2009. P. 35-36. (39
tit.). [2009-909].
387. Cojocaru, Maia. Cultura emoional a profesorului / Maia Cojocaru. Ch., 2009.
P. 69-70. (34 tit.). [2009-743].
388. Cojocaru, Maia. Discurs didactico-tiinific emoional / Maia Cojocaru. Ch.,
2009. P. 79-80. (54 tit.). [2009-744].
389. Interconexiuni metodologice, paragmatice i didactice n tiinele limbii =
Methodological, pragmatical and didactical interconnections in language science : Materiale
Conf. t.-practice rep., consacrate aniversrii a 5-a de la fondarea IRIM, 18 apr. 2008.
Ch., 2009. 265 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-851].
390. Munca, Daniela. A Practical Guide to Online Project Based Learning: Integrating
Moldovan teachers in the International Education and Resource Network / Daniela Munca.
Ch., 2009. P. 37-38. (33 tit.). [2009-708].

71

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

391. Pascari, Valentina. Continuitatea n formarea competentelor de nvare la copiii


de 6-8 ani / Valentina Pascari. Ch., 2009. P. 163-176. (190 tit.). [2009-591].
392. Proca, Nicolae. Studierea istoriei locale modalitate eficient n procesul de
educaie pentru o cetenie democratic n coal / Nicolae Proca. Rezina, 2009. P. 3132. (44 tit.). [2009-778].
393. tiina filologic n cadrul universitar / dir. publ.: Andrei Galben ; coord. t.: Elena
Prus. Ch., 2009. P. 64-87. (432 tit.). [2009-1052].
394. gulea, Ion. Tehnologia educaiei artistico-plastice : Vol. 5 : Culoare / Ion
gulea. Ch., 2008. P. 159-160. (36 tit.). [2009-855].
395. i "ii
", (12 2008 .). , 2009. 78 p. (Bibliogr.
la sfritul art.). [2009-863].

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. MOD DE VIA. FOLCLOR


396. Bibliografie selectiv referitoare la romnii de la est de Nistru, de Bug, din nordul
Caucazului : (cultur popular, nvmnt, limb, religie . a.) // Folclor romnesc de la est
de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie.
Ch., 2009. P. 546-554. [2009-1020].
Include 235 tit. din aa. 1912-2006.

___________________

397. Folclor romnesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : Vol. 2 /
alct., ngrijirea textelor, coment., glosar, bibliogr., imagini : Nicolae Bieu, Grigore
Botezatu, Ion Buruian [et al.]. Ch., 2009. P. 546-554. (235 tit.). [2009-1020].
398. Simeonov, Ivan. Fenomenele comune folclorice la bulgari i moldoveni =
/ Ivan Simeonov, Eugenia Mandaji. Ch.,
2008. P. 202-205. (82 tit.). [2009-745].
399. , . . / . . . ., 2009.
P. 88-95. (258 tit.). [2009-837].
400. , . . -
XVIII . / . . . ., 2008. P. 435-465.
(426 tit.). [2009-810].

72

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor

___________________
401. Ursul, Arcadie. Dezvoltarea durabil / Arcadie Ursul, Ion Rusandu, Arcadie
Capcelea. Ch., 2009. P. 243-247. (116 tit.). [2009-978].

51 MATEMATIC
___________________
402. , . . / . . . ., 2009. P. 51-52. (20 tit.).
[2009-850].

53 FIZIC

___________________
403. Caute, Gh. Vibraiile neliniare ale sistemelor mecanice / Gh. Caute ; ref. t.:
Gh. Oproescu, G. Blan. Ch., 2009. 220 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-913].
404. Grosu, Feodor. Fenomene termoelectronvective i aspectele lor aplicative :
05.14.05 Bazele teoretice ale termotehnicii : Autoref. al tz. doct. habilitat n tehn. / Feodor
Grosu. Ch., 2009. P. 33-35. (52 tit.). [2009-98 Teze].
405. Ursu, Alexandru. Experimente de fizic general / Alrexandru Ursu. Bli,
2009. 58 p. (Bibliogr. la sfritul lucr. lab.). [2009-827].
406. , . .
/ . . , . . //
. 2009. Nr 3. P. 47-48. (32 tit.).

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


407. Dalnichi, Nionila. Bibliografie / Nionila Dalnichi, Olga Urtu // Anotimpul mrturisirilor : Avatarurile vieii unui chimist, sau Despre drumul nesfrit al cunoaterii / Dumitru
Batr. P. 101-164. [2009-911].
Ordine cronologic, include lucr. t. (cri, art. din culegeri i periodice), brevete de invenie ale chimistului anorganician D. Batr, 805 tit. n lb. rom., rus, publ. n anii 1950-2007.
Lit. despre dnsul, 104 tit. An.: Periodice bibliografiate. Ind. de tit., de nume.

73

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

_________________
408. Achievements of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova at 50 Years Anniversary / Tudor Lupacu, Pavel F. Vlad, Aculina Aricu [et al.] //
Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2009. Vol.
4 : Nr 1. P. 14-16. (76 tit.).
409. Bersuker, B. Quantum Chemistry in Moldova 50 Years / B. Bersuker //
Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2009. Vol.
4 : Nr 1. P. 41-43. (68 tit.).
410. Profesor universitar Iacob Tighineanu. Chimia coordonat. Ch., 2009. P. 2223. (24 tit.). [2009-888].
411. The International Conference dedicated to the 50 th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, May 26-28, 2009,
Chisinau / intern. advisory board: Gheorghe Duca (Moldova), Ionel Haiduc (Romnia),
Serghey Aldoshin (Russia) [et al.]. Ch., 2009. 241 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009958].
412. Turta, Constantin. Phisical Methods in Chemistry investigations of the Chemistry
Institute of ASM / Constantin Turta // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and
Ecological Chemistry. 2009. Vol. 4 : Nr 1. P. 64-65. (46 tit.).

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


___________________
413. Belous, Tatiana. Wetlands in the Moldovan part of the Danube River basin and
their consideration in the river basin management planning / Tatiana Belous. Ch., 2009.
P. 100-114. (76 tit.). [2009-763].
414. Lozan, Raisa. Calitatea chimic a apei din ruri / Raisa Lozan. Ch., 2002. P.
55-56. (33 tit.). [2009-781].
415. , . . - / . . , . . // Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al AM. 2008. Nr 2. P. 36-38. (34 tit.).
416. , . : , / . , .
74

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

// Bul. Inst. de Geologie i Seismologie al AM. 2008. Nr 2. P. 45-47. (29


tit.).

57 TIINE BIOLOGICE

___________________
417. Activitatea antioxidant i antiradicalic a extractelor din biomasa de spirulin /
Ludmila Rudi, Liliana Cepoi, Angela Cojocaru et al. // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2008. Nr 3. P. 127-128. (27 tit.).
418. Lupacu, Tudor. The School of Ecological Chemistry founded by Academician
Gheorghe Duca / Tudor Lupacu, Maria Gonta, Viorica Gladchi // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. 2009. Vol. 4 : Nr 1. P. 14-16. (38
tit.).

58 BOTANIC

___________________
419. Calalb, Tatiana. Botanica farmaceutic / Tatiana Calalb, Mihai Bodrug ; rec. t.:
Vasile Grati, Mihai Mrza. Ch., 2009. P. 449-451. (65 tit.). [2009-1044].
420. Palancean, Alexei. Dendrologia / Alexei Palancean, Ion Comanici. Ch., 2009.
P. 517-519. (30 tit.). [2009-1047].
421. / . . , . . , . . [ .] ; . . . . . , 2009. P. 86-87. (46 tit.). [2009-1097].
422. , .
/ . ., 2007. P. 98124. (178 tit.). [2009-962].

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
___________________
423. Mincu, Eugenia. Mic dicionar de elemente terminologice / Eugenia Mincu, Larisa
Lupu. Ch., 2009. P. 28-29. (22 tit.). [2009-996].

75

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

611 Anatomie. Anatomie comparat

___________________
424. tefane, Mihail. Anatomia omului : Vol. 2 / Mihail tefane. Ch., 2008. P.
518-522. (71 tit.). [2009-1046].
612 Fiziologie. Fiziologie comparat

___________________
425. Ciobanu, Gheorghe. Fiziopatologia morii i principiile reanimrii / Gheorghe
Ciobanu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 310. (20
tit.).
613 Igien. Sntate i igien personal

___________________
426. Cu privire la impactul antropogen asupra calitii apelor freatice din Republica
Moldova / Gh. Moraru, I. Ailoaei, A. Aga [et al.] // Materialele congresului VI al igienitilor,
epidemiologilor i microbiologilor din Republica Moldova, 23-24 oct. 2008 : Vol.1 : Igiena.
Ch., 2008. P. 41-50. (20 tit.).
427. , . .
/ . . , . . , . . // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiinele vieii. 2008. Nr 3. P. 13-14. (30 tit.).
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

___________________
428. Argumentarea direciilor de organizare a supravegherii epidemiologice i de profilaxie a maladiilor nontransmisibile / Valeriu Pantea, Nicolae Opopol, Constantin Eco [et
al.] // Sntate publ., economie i management n medicin. 2009. Nr 2. P. 18. (22
tit.).
429. David, S. Staiunea balneoclimateric "Codru" la 50 ani / S. David, N. Melnic, T.
Popa. Hrjauca, 2009. P. 93-95. (47 tit.). [2009-985].
430. Infecia cu virusul HIV i boala SIDA / alct. : Cesare Lodeserto, Emilia Moraru,
Ecaterina Rotaru [et al.]. Ch., 2008. P. 67. (20 tit.). [2009-736].

76

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

431. Palanciuc, Mihail. Managementul calitii serviciilor de sntate / Mihail


Palanciuc ; red. t.: Oleg Lozan. Ch., 2009. P. 195-196. (43 tit.). [2009-757].
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie

___________________
432. Ghicavi, V. I. Medicamentul: beneficiu sau prejudiciu / V. I. Ghicavi. Ch., 2009.
P. 458-459. (45 tit.). [2009-614].
433. Podgurschi, Lilia. Aspecte de utilizare a uleiului din semine de struguri n tratamentul complex al ulcerului duodenal : 14.00.25 Farmacologie, farmacologie clinic :
Autoref. tz. de doct. n medicin / Lilia Podgurschi. Ch., 2009. P. 21-23. (23 tit.). [2009141 Teze].
434. Pogonea, Ina. Inofensivitatea i aspectele farmacologice ale preparatului entomologic Imupurin : 14.00.25 Farmacologie, farmacologie clinic : Autoref. al tz. de doct. n
medicin / Ina Pogonea. Ch., 2009. P. 21-23. (27 tit.). [2009-142 Teze].
616 Patologie. Medicin clinic

__________________
435. Aderena la tratamentul ARV / elab. : Svetlana Popovici, Angela Nag, Ludmila
Untura. Ch., 2008. P. 152. (25 tit.). [2009-949].
436. Afeciunile tractului gineco-urinar inferior / Valentin Friptu, Iacob Metaxa, Marius
Moga [et al.]. Ch., 2009. P. 578-586. (204 tit.). [2009-930].
437. Aram, Marina. Interconexiunea factorilor ecologici, mecanismelor patogenetice
i evoluiei clinice n astmul bronic la copii : 14.00.09 Pediatrie : Autoref. t. al tz. de doct.
n medicin / Marina Aram. Ch., 2009. P. 21-22. (20 tit.). [2009-79 Teze].
438. Bacalov, Iurie. Fitoterapia n dereglrile metabolismului glucidic / Iurie Bacalov,
Aurelia Crivoi. Ch., 2009. P. 101-106. (109 tit.). [2009-695].
439. Botnaru, Victor. Pneumologie / Victor Botnaru ; coaut.: Dumitru Chesov, Alexandru Corlteanu, Alexandru Gavriliuc [et al.]. Ch., 2009. P. 707-708. (36 tit.). [2009594].
440. Capro, Nicolae. Tratamentul chirurgical n complexul de recuperare al bolnavilor
cu diformiti scoliotice i posttraumatice ale coloanei vertebrale : 14.00.22 ortopedie i

77

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

traumatologie : Autoref. al tz. doct. habilitat n medicin / Nicolae Capro. Ch., 2009. P.
36-41. (66 tit.). [2009-120 Teze].
441. Cazacu, Rodica. Rolul stresului oxidativ ca factor de risc cardiovascular la pacienii dializai i perspective terapeutice / Rodica Cazacu, Dumitru Mastac // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 188-189. (28 tit.).
442. Crivceanschii, Lev D. Urgene medicale / Lev D. Crivceanschii. Ch., 2009. P.
511-515. (80 tit.). [2009-956].
443. Curs de lecii la pediatrie / Petru Stratulat, Ludmila Cerempei, Elena Cucieru [et
al.]. Ch., 2009. P. 374-375. (48 tit.). [2009-987].
444. Deconectarea azygo-portal transabdominal n tratamentul flebectaziilor esofagiene i gastrice / Gheorghe Ghidirim, Igor Miin, Ion Gagauz [et al.] // Arta Medica. 2009.
Nr 2. P. 6-7. (27 tit.).
445. Echinococoza n perioada sarcinii / Gheorghe Ghidirim, Igor Miin, E. Gladun [et
al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 69-70. (43 tit.).
446. Fitobezoarul gastric asociat cu ulcere gastrice hemoragice / Gheorghe Ghidirim,
Igor Miin, T. Melnic [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009.
Nr 2. P. 112-114. (38 tit.).
447. Ghereg, Anatolie. Tratamentul endoscopic i laparoscopic al pancreatitei acute
severe (PAS). Experiena noastr / Anatolie Ghereg // Arta Medica. 2009. Nr 2. P. 40.
(20 tit.).
448. Ghidirim, Gheorghe. Caracteristica comparativ a metoder de decompresie
intraoperatorie n ocluziile de colon / Gheorghe Ghidirim, Igor Miin, Gheorghe Zastavnichi
// Arta Medica. 2009. Nr 2. P. 53-54. (51 tit.).
449. Ghidirim, Gheorghe. Evoluie i rezultate n tratamentul nonoperator al leziunilor
traumatice nchise ale ficatului / Gheorghe Ghidirim, Gheorghe Rojnoveanu, Radu Gurghi
// Arta Medica. 2009. Nr 2. P. 12-13. (25 tit.).
450. Ghidirim, Gheorghe. Hidatidoza lienal : revista literaturii / Gheorghe Ghidirim,
Igor Miin, Eugeniu Condrachi // Arta Medica. 2009. Nr 2. P. 61. (29 tit.).

78

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

451. Ghidirim, Gheorghe. Papilectomia endoscocopic n tratamentul leziunilor


neoplastice vateriene / Gheorghe Ghidirim, Igor Miin, Viorel Istrate // Arta Medica. 2009.
Nr 2. P. 24. (20 tit.).
452. Ghidirim, Gheorghe. Varice duodenale / Gheorghe Ghidirim, Igor Miin, Gheorghe Zastavnichi // Arta Medica. 2009. Nr 2. P. 49-50. (55 tit.).
453. Grib, Liviu. Modificrile stilului de via un pilon important n managementul
sindromului metabolic / Liviu Grib // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2009. Nr 1. P. 210-212. (42 tit.).
454. Grib, Liviu. Rolul leptinei, hiperleptinemiei i leptinorezistenei n sindromul metabolic / Liviu Grib // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 1. P.
203-205. (41 tit.).
455. Grigoriev, Vladimir. Argumentarea clinic a restaurrilor directe i indirecte n
tratamentul anomaliilor de ocluzie clasa I Angle la aduli : 14.00.21 Stomatologie : Autoref.
al tz. doct. n medicin / Vladimir Grigoriev. Ch., 2009. P. 21-23. (24 tit.). [2009-107
Teze].
456. Hemoragiile digestive superioare non-variceale / Gh. Ghidirim, E. Cicala, E. Guu
[et. al]. Ch., 2009. 464 p. (Bibliogr. la sfritul compartimentelor). [2009-538].
457. Leiomiom al intestinului subire complicat cu ocluzie intestinal prin invaginaie /
Gheorghe Ghidirim, Eugeniu Bescheru, Sergiu Berliba [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 106-108. (17 tit.).
458. Managementul nonoperator al traumatismelor nchise ale splinei / Gheorghe
Ghidirim, Gheorghe Rojnoveanu, Radu Gurghi [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 94-95. (23 tit.).
459. Managementul oncodermatologic n depistarea precoce a tumorilor cutanate /
Ion Mereu, Gheorghe Muet, Ecaterina Tcacenco [et al.]. Ch., 2009. P. 107-110. (55
tit.). [2009-886].
460. Neuropatia cardiac autonom i hemoglobina glicozilat ca marcheri ai complicaiilor cardiovasculare perioperatorii la pacienii cu diabet zaharat / Iuliana Dimitriu, Sergiu
andru, Galina Vlas [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009.
Nr 2. P. 175-176. (24 tit.).

79

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

461. Pancreatita acut sever / Gheorghe Ghidirim, Igor Miin, Ion Gagauz [et al.] //
Arta Medica. 2009. Nr 2. P. 67-68. (59 tit.).
462. Posibilitile examenului ultrasonor n diagnosticul i tratamentul pancreatitei
acute posttraumatice / Gheorghe Ghidirim, Sergiu Berliba, Vladimir Manea [et al.] // Arta
Medica. 2009. Nr 2. P. 28. (26 tit.).
463. Steclari, Tatiana. Malformaii congenitale cardiace : Vol. 1 : Epidemiologie. Etiologie. Semiologie. Forme clinice. Diagnostic / Tatiana Steclari, Marcu Rudi, Ina Palii. Ch.,
2009. P. 307-318. (210 tit.). [2009-758].
464. Studii clinice i genetico-moleculare cu privire la boala mixt a esutului conjuctiv
/ F. Lupacu-Volentir, L. Groppa, N. Barbacar [et al.] // Curierul medical. 2009. Nr 2. P.
18-19. (20 tit.).
465. Suman, Serghei. Variantele anatomo-clinice ale jonciunii pancreato-coledociene
i ale papilei vater n alegerea procedeelor endoscopice de diagnostic i tratament :
14.00.27 chirurgie : Autoref. al tz. de doct. n medicin / Serghei Suman. Ch., 2009. P.
19-21. (26 tit.). [2009-88 Teze].
466. Tnase, Adrian. Insuficiena renal / Adrian Tnase, Petru Cepoida. Ch., 2009.
380 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2009-984].
467. Trifan, Valentina. Ortodonie / Valentina Trifan, Pavel Godoroja. Ch., 2009.
141 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2009-995].
468. , . . / . . , . . , . . . Ch., 2009. P. 206-207. (32 tit.). [2009-601].
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
___________________

469. Maloman, Eugen. Chirurgia abdominal de urgen / Eugen Maloman. Ch.,


2008. 341 p. (Bibliogr. la sfritul cap). [2009-872].
470. Plastia defectului capului cu epiploon : revista literaturii i raportare de caz clinic /
Gheorghe Ghidirim, Anatolie Calistru, Ion Gagauz // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2009. Nr 2. P. 85. (20 tit.).
618 Ginecologie. Obstetric

___________________
80

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

471. Botnariuc, Natalia. Particularitile tratamentului chirurgical contemporan al cancerului glandei mamare, stadiul I / Natalia Botnariuc // Sntate publ., economie i management n medicin. 2009. Nr 2. P. 48-49. (37 tit.).
472. Cernechi, Olga. Particularitile evoluiei i conduitei sarcinii i naterii la gravidele cu miom uterin : (Revista literaturii) / Olga Cernechi, Viorelia Grosu // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 1. P. 134-135. (27 tit.).
473. Eco, Ludmila. Abordarea comprehensiv a infeciilor tractului urinar n sarcin /
Ludmila Eco, Natalia Zarbailov // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009.
Nr 2. P. 225-226. (31 tit.).
474. Eco, Ludmila. Managementul gravidelor din grupul de risc de dezvoltare a patologiei neurologice dobndite la ft / Ludmila Eco, Natalia Arapu // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 1. P. 73-75. (32 tit. n lb. engl.).
475. Evoluia sarcinii i naterii dup aplicarea metodelor de reproducere asistat /
Gheorghe Paladi, Olga Cernechi, Veaceslav Moin [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 1. P. 53-55. (33 tit.).
476. Paladi, Gheorghe. Indicatorii principali de sntate reproductiv uman / Gheorghe Paladi, Mihail Strtil // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr
2. P. 215-216. (21 tit.).
477. Rotaru, Marin. Retardul de dezvoltare intrauterin a ftului / Marin Rotaru, Stela
Balagura // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 1. P. 123-124.
(39 tit. n lb. engl., rus).
478. Sarcina i hipertensiunea portal / Eugen Gladun, Ludmila Eco, Igor Miin [et al.]
// Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 1. P. 43-45. (55 tit.).
479. Tabuica, Uliana. Contraverse n conduita sarcinii i naterii gemelare / Uliana
Tabuica, Ludmila Tutu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2.
P. 258-259. (30 tit.).
480. Tabuica, Uliana. Estimarea factorilor de risc pentru survenirea sarcinii stagnate
n evoluie / Uliana Tabuica, Luminia Mihalcean // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2009. Nr 2. P. 251-252. (28 tit.).

81

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

481. , .
/ . ., 2007. P. 85-98. (123 tit.). [2009-961].

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


482. Ion Panaescu : savant i profesor : Secvene biobibliogr. / Univ. Liber Intern.
din Moldova, Dep. Inform. Biblioteconomic ; alct.: Tatiana Panaghiu, Lorina Beelea ; red.
t., bibliogr.: Ludmila Corghenci ; ed. ngrijit de Zinaida Sochirc. Ch. : CE UASM, 2009.
127 p. : fot. ; 21 cm. (Colecia "Universitaria" ; Fascicula a 35-a).
50 ex.
ISBN 978-9975-64-167-8 (n cop. tare).
[2009-981].
Omagii. Curriculum vitae. Lucrri (monogr., art. din culeg. i periodice), 121 tit. n
lb. rom., rus, ale inginerului I. Panaescu, publ. n anii 1980-2006. Lit. despre dnsul, 5
tit. Cri din colecia personal a lui I. Panaescu, 20 tit. Ind. de nume.

___________________

483. Creativitate i management / com. t. intern. Ion Bostan, Doru Bardac, Nicolae
Blc [et al.]. Ch., 2009. 199 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-860].
621 Construcia de maini n general. Tehnic nuclear. Electrotehnic. Tehnologie mecanic

___________________
484. Ambros, Tudos. Convertizoare electroenergetice speciale : Spec. 05.09.01
Electromecanica, maini electrice, sisteme de acionare, aparate i dispozitive electrice :
Autoref. t. al tz. doct. habilitat / Tudos Ambros. Ch., 2009. P. 39-45. (66 tit.). [2009101 Teze].
485. Monaico, Eduard. Morfologia i proprietile optice ale structurilor poroase n baza compuilor semiconductori II-VI : 01.04.10 Fizica i ingineria semiconductorilor :
Autoref. tz. de doct. n tiine fizico-matematice / Eduard Monaico. Ch., 2009. P. 16-17.
(19 tit.) ; p. 22. (17 tit.). [2009-143 Teze].

82

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
630 Silvicultur

___________________
486. , : . .-.
., 27 2 , 2009 / . . . . . , 2009. 191 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2009-1096].
631 Agricultur n general

__________________
487. Culturi vegetale cu potenial energetic / Adam Begu, Vladimir Brega, Gheorghe
Duca [et al.] ; red. t.: Gheorghe Duca. Ch., 2009. P. 144-153. (210 tit.). [2009-706].
488. tefr, Anastasia. Presiunea hidrostatic i superoxiddismutaza indicatori ai
reaciei nespecifice a plantelor la aciunea secetei / Anastasia tefr, Lilia Brnz // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2008. Nr 3. P. 46-47. (30 tit.).
489. , . ? / // Agricultura Moldovei. 2009. Nr 4/5. P. 9. (29 tit.).
632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia plantelor

___________________
490. Materialele conferinei internaionale tiinifico-practice "Protecia integrat a culturilor de cmp", 18-19 iun. 2009, Bli / col. red.: Vozian Valeriu, Boaghii Ion, Vronschih
Mihail [et al.]. Ch., 2009. 259 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-1042].
633/635 Horticultur

___________________
491. Ghid privind producerea merelor n sistemul superintensiv de cultur / Vasile
Babuc, Ananie Peteanu, Eugeniu Gudumac [et al.]. Ch., 2009. P. 174-176. (46 tit.).
[2009-703].

83

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

639 Vntoare. Pescuit. Piscicultur

___________________
492. : ( Abramis
brama L.) / . . , . . , . . [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiinele vieii. 2008. Nr 3. P. 23-24. (33 tit.).

65 CONDUCERE I ORGANIZARE N INDUSTRIE, COMER I COMUNICAII


657 Contabilitate

___________________
493. Audit financiar / Marin Meniu, Constantin Afanase, Iuliana Panaitescu [et al.].
Ch., 2009. P. 290-292. (41 tit.). [2009-914].
658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial

___________________
494. , . . / . .
. ., 2009. P. 356-359. (73 tit.). [2009-786].

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare

___________________
495. Molodoi, Elena. Biotehnologii de cultivare a drojdiilor i de obinere a preparatelor sterolice : 03.00.23 Biotehnologie : Autoref. al tz. doct. n biologie / Elena Molodoi.
Ch., 2009. P. 20-241. (20 tit.). [2009-102 Teze].

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


72 ARHITECTUR
496. Alexandru Buditeanu : [doctor arhitect, pre. al Uniunii vorbitorilor de limb englez din Romnia] : Omagiu la 80 de ani : [biobibliografie] / Univ. de Stat "A. Russo" din
Bli, Bibl. t. ; alct. : Maria Fotescu, Elena Scurtu ; red.-coord.: Elena Harconia ; red.
bibliogr.: Lina Mihalua ; trad. n engl.: Lidia Alexanchin. Bli : S. n., 2008 (Tipogr. Univ.
84

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

de Stat "A. Russo" din Bli). 367 p. : fig., fot., [1] f. portr. ; 24 cm. (Doctor Honoris
Causa).
50 ex.
ISBN 978-9975-931-19-9.
[2009-821].
Dedicaii. Aprecieri. Lucrri (monogr., art. din culegeri i periodice, interviuri ale lui
A. Buditeanu, 133 tit. n lb. rom., engl., rus, publ. n aa. 1959-2008. An.: Ind. de nume,
de tit.

78 MUZIC
___________________
497. Arta muzical din Republica Moldova / Victor Ghila, Vasile Chiseli, Violina
Galaicu [et al.]. Ch., 2009. 952 p. (Bibliogr. la sfritul cap.). [2009-615].
498. , . . / . . .
, 2009. P. 423-433. (170 tit.). [2009-657].

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


___________________
499. Conferina tiinific internaional studeneasc "Probleme actuale ale teoriei i
practicii culturii fizice", 15 apr. 2009, Chiinu, Ed. a 13-a / col. red.: Danail Sergiu (red.
resp.), Alexandru Goracenco, Aliona Luca [et al.]. Ch., 2009. 372 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-720].
500. Dnil, Aurelian. Apariia i evoluia teatrului de oper n Moldova. Interprei i
spectacole (1918-2000) : Spec. 17.00.01 Arte audiovizuale : (Arta muzical) : Autoref. al
tz. de doct. habilitat n studiul artelor / Aurelian Dnil. Ch., 2009. P. 31-34. (58 tit.).
[2009-83 Teze].
501. Dorgan, Viorel. Principii i mecanisme ale reglrii masei corporale n sportul de
performan / Viorel Dorgan. Ch., 2009. P. 76-79. (63 tit.). [2009-718].
502. Josanu, Efim. Cartea jocurilor olimpice / Efim Josanu. Ch., 2009. P. 628-629.
(60 tit.). [2009-1074].
503. , . . / . . . ., 2009.
P. 246-252. (94 tit.). [2009-935].
85

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
___________________
504. Crciun, Claudia. Comunicarea persuasiv. Retorica i arta comunicrii / Claudia
Crciun. Ch., 2009. 159 p. (Bibliogr. la sfritul temelor). [2009-1076].
505. Crciun, Claudia. Programarea neurolingvistic n comunicarea funcionarilor
publici / Claudia Crciun // Administrarea Publ. 2009. Nr 2. P. 33-34. (20 tit.).
506. Studia lingvistica et philologica : In memoriam Magistri Nicolae Corlteanu / com.
red.: Anatol Ciobanu (pre.), Jana Ciolpan, Irina Condrea [et al.]. Ch., 2009. 290 p.
(Bibliogr. la sfritul art.). [2009-839].
811 Limbi individuale
___________________

507. Botnarciuc, Vasile. Studiu asupra mbinrilor de cuvinte n limba romn : Spec.
10.02.01 Lb. rom. : Autoref. al tz. doct. habilitat n filologie / Vasile Botnarciuc. Ch.,
2009. P. 43-45. (32 tit.). [2009-108 Teze].

82 LITERATUR
508. Cartea pentru copii editat n Republica Moldova, 1975-2000 : (Index cumulativ) /
Bibl. Na. pentru Copii "Ion Creang" ; alct.: Elena Cugut, Maria Ilievici, Tamara Maleru ;
ed. ngrijit de Claudia Balaban. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
342 p. ; 24 cm. Bibl. Ion Na. pentru Copii "Ion Creang" 65 de ani.
500 ex.
ISBN 978-9975-947-66-4.
[2009-1031].
Sistematizat, include 3647 tit. n lb. rom., engl., rus. An.: Ind. de nume, tit. Lista
ed.

___________________

509. Balan, Ina. Paris et la vie spirituelle de la socit / Ina Balan. Ch., 2009. P.
94-97. (64 tit.). [2009-658].

86

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

510. Bieu, Nicolae. Folcloristica n RASS Moldoveneasc : (anii 1930-1940) / Nicolae Bieu // Rev. de lingvistic i tiin literar. 2008. Nr 3/4. P. 56-57. (40 tit. n lb.
rom., rus).
511. Dodu-Savca, Carolina. Problemele cutrii sinelui n eseul secolului al XX-lea :
Spec.: 10.01.06 Lit. universal i comparat : Autoref. al tz. doct. n filologie / Carolina
Dodu-Savca. Ch., 2009. P. 23-24. (28 tit.). [2009-104 Teze].
512. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Lumin n vid / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. Ch.,
2009. P. 195-204. (266 tit.). [2009-661].
513. , . / .-. .
. , 2009. P. 283-287. (63 tit.). [2009-866].

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
514. Lista publicaiilor profesorului Ion Niculi (1999-2008) // Studia Archeologiae et
historiae antiquae / Zanoci Aurel. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2009. P. 14-18. [2009950].
Cronologic, include monogr., art. din culeg. i periodice ale arheologului I. Niculi, 55
tit. n lb. rom., engl., fr., germ., rus.
___________________
515. Zanoci, Aurel. Studia Archeologiae et historiae antiquae : Doctissimo viro
Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculi, anno septuagesimo aetatis suae,
dedicatur / Aurel Zanoci, Tudor Arnut, Mihail B. Ch., 2009. 421 p. (Bibliogr. la sfritul art.). [2009-950].

93/94 ISTORIE
516. , . : 1968-2009. // : () / . ., 2009. P.
143-167. [2009-1054].
Cronol., include lucr. (monogr., art. din culeg. i periodice) 341 tit. denum. ale
istoricianului I. Grek, publ. n aa 1968-2009. Lit. despre dnsul, 33 tit.
517. . . // : / . . , . . . ., 2009. P. 119-140.
[2009-1067].
87

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009

Include 409 tit. ale istoricianului V. Grosul publ. n aa 1962-2008.

___________________
518. Istoria ilustrat a Romniei / Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan (coord.), Susana
Andea [et al.]. Ch., 2009. P. 573-596. (1939 tit.). [2009-717].
519. Matveev, Sergiu. Procesele etno-culturale din spaiul Carpato-Nistrean n secolele II-XIV = Ethno-cultural processes in the Carpathian-Dniestrian area in the 2nd-14th
centuries / Sergiu Matveev ; red. t.: Ion Eremia. Ch., 2009. P. 178-212. (605 tit.).
[2009-600].
520. Melinti, Maxim. Sfntul Munte i Isihasmul Athonit n viaa spiritual a rii Moldovei n secolele XV-XVIII : Spec.: 07.00.02 Istoria Romnilor : Autoref. al tz. doct. n
tiine ist. / Maxim Melinti. Ch., 2009. P. 22-24. (41 tit. n lb. rom., greac, rus, lucr. ale
aut.) ; p. 25-26. (28 tit.). [2009-127 Teze].
521. Niculi, Ion. Habitatul n mileniul I a. Chr. din regiunea Nistrului Mijlociu : (siturile
din zona Saharna) / Ion Niculi, Aurel Zanoci, Tudor Arnut. Ch., 2008. P. 193-201.
(189 tit.). [2009-561].
522. . -
/ . ., 2009. P. 86-90. (165 tit.). [2009-834].
523. , . . - - 1940-1951 . / .
; ., 2009. P. 601-607. (59 tit.). [2009-1019].

88

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova " Nr 2-2009


Beschieru, Ion 373
Beelea, Lorina 335, 483
Brgu, Mihai 339
Brgu, Mihail 298
Blndu, Eugen 351
Boaghii, Ion 491
Bobkova, Elena 307-09
Bodrug, Mihai 420
Bodrug-Lungu, Valentina 384
Boiteanu, Eduard 340
Bolovan, Ioan 519
Bostan, Ion 484
Botezatu, Grigore 397
Botnarciuc, Vasile 508
Botnarenco, Ion 322
Botnariuc, Natalia 472
Botnaru, Victor 440
Bragua, Aurelia 297
Brega, Vladimir 488
Briceag, Silvia 291
Brnz, Lilia 489
Brnz, Liubovi 341
Buceatchi, Pavel 275
Buditeanu, Alexandru (497)
Buga, Oleg 385
Bujoreanu, Andrei 321
Bulat, Ion 321
Bulgac, C. 327
Burian, Alexandru 350
Buruian, Ion 339, 397

A
Afanase, Constantin 494
Aga, A. 427
Ailoaei, I. 427
Aldoshin, Serghey 412
Alexanchin, Lidia 497
Ambros, Tudos 485
Andea, Susana 519
Andrie, Serafim 322
Aram, Marina 438
Arapu, Natalia 475
Aricu, Aculina 408
Arnaut, Ana 321
Arnut, Tudor 516, 522
B
Babii, Vladimir 383
Babuc, Vasile 492
Bacalov, Iurie 439
Baciu, Gheorghe 362
Badan, Vladislav 301
Badr, Iurie 360
Balaban, Claudia 509
Balagura, Stela 478
Balan, Ina 510
Balan, Oleg 336-37
Blc, Nicolae 484
Baltag, Dumitru 338
Baltaga, Ecaterina 338
Barbacar, N. 465
Bardac, Doru 484
Batr, Dumitru 407
Bieu, Nicolae 397, 511
Blan, G. 403
B, Mihail 516
Begu, Adam 488
Bejenu, Natalia 382
Belostecinic, Grigore 276
Belous, Tatiana 414
Beniuc, Valentin 298
Berliba, Sergiu 458, 463
Bersuker, B. 410
Bescheru, Eugeniu 458

C
Caisn, Simion 381
Calalb, Tatiana 420
Calestru, Mihai 299
Calistru, Anatolie 471
Caminschi, Veaceslav 320
Canter, Nicoleta 291
Capcelea, Arcadie 401
Capro, Nicolae 441
Caraganciu, Alexandrin 317
Crna, Teodor 343
Carp, Simion 361, 371, 376
Casian, A. 327
89

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009


Cau, Igor 306
Cau, Ion 358
Caute, Gh. 403
Cazacu, Rodica 442
Cepoi, Liliana 418
Cepoida, Petru 467
Cerbari, Valerian 8
Cerempei, Ludmila 444
Cernei, Ghenadie 360
Cernechi, Olga 473, 476
Cernit, R. 327
Certan, Sergiu 324
Chesov, Dumitru 440
Chicu, Nicolae 288-89
Chiria, Ghenadie 375
Chirtoac, Natalia 344
Chiseli, Vasile 498
Chitoroag, Valentina 278-80, 335
Cicala, E. 457
Ciobanu, Anatol 507
Ciobanu, Gheorghe 426
Ciobanu, Viorel 357
Ciocan, Olga 335
Ciocanu, Mihai 377
Ciolpan, Jana 507
Ciornaia, Irina 380
Ciurea, Cornel 386
Crpal, Nicolae 299
Climaevschi, Aureliu 375
Coad, Ludmila 345, 374
Cocr, Alexandru 346
Cojocaru, Angela 418
Cojocaru, Maia 296, 387-88
Cojocaru, Vadim 276
Cojocaru, Vasile 288-89
Comanici, Ion 421
Condrachi, Eugeniu 451
Condrea, Irina 507
Corghenci, Ludmila 284, 335, 483
Corlteanu, Alexandru 440
Corlteanu, Nicolae (506)
Cornea, Valentina 295
Cova, Lilia 297
Cozonac, Renata 278-80
Crciun, Claudia 372, 505-06
Crivceanschii, Lev D. 443

Crivoi, Aurelia 439


Crotenco, Iuri 328
Cucieru, Elena 444
Cugut, Elena 509
Cuco, Andrei 306
Cumir, Sergiu V. 329
D
Dalnichi, Nionila 407
Dani, Anatol 378
David, S. 430
Dnil, Aurelian 501
Dimitriu, Iuliana 461
Dodu-Savca, Carolina 512
Doga-Mrzac, Mariana 326
Dolea, Igor 348-49
Dorgan, Viorel 502
Duca, Gheorghe 275, 361, 412, 488
E
Eremia, Ion 520
Eco, Connstantin 429
Eco, Ludmila 474-75, 479
F
Fistican, Eugenia 357, 362
Fondos, Tatiana 294
Fotescu, Maria 497
Friptu, Valentin 437
G
Gagauz, Ion 445, 462, 471
Galaicu, Violina 498
Galaicu-Pun, Emilian 281
Galben, Andrei 284, 393
Garbuz, Vasile 291
Gavriliuc, Alexandru 440
Ghereg, Anatolie 448
Gherman, Marian 351
Ghicavi, V. I. 433
Ghidirim, Gh. 445, 457
Ghidirim, Gheorghe 446-47, 449-53, 458-59,
462-63, 471
Ghila, Victor 498
Ghiroca, Dorian 360
90

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Gsca, Veronica 352
Gladchi, Viorica 419
Gladun, E. 446
Gladun, Eugen 479
Godoroja, Pavel 468
Gonta, Maria 419
Goracenco, Alexandru 500
Grati, Vasile 420
Grek, I. 516
Grib, Liviu 454-55
Gribincea, Alexandru 298
Grigoriev, Alexandr 360
Grigoriev, Vladimir 456
Groppa, L. 465
Grosu, Feodor 404
Grosu, Viorelia 473
Grosul, V. 517
Guceac, Ion 353
Gudumac, Eugeniu 492
Gureu, Valeriu 339
Gurghi, Radu 450, 459
Guu, E. 457
Guuleac, Victor 354

Livandovschi, Roman 330


Lodeserto, Cesare 431
Lozan, Oleg 301, 432
Lozan, Raisa 415
Luca, Aliona 500
Lupacu, Tudor 408, 419
Lupacu-Volentir, F. 465
Lupu, Larisa 424
M
Maleru, Tamara 509
Maloman, Eugen 470
Mandaji, Eugenia 398
Manea, Vladimir 463
Marache, Dan Ilie 385
Mari, Alexandru 358
Mndcanu, Virgil (380)
Mrza, Mihai 420
Mastac, Dumitru 442
Matveev, Denis 307-09
Matveev, Sergiu 520
Mazur, Marin 299
Mejinschii, Valentin 371
Melinti, Maxim 521
Melnic, N. 430
Melnic, T. 447
Meniu, Marin 494
Mereu, Ion 460
Metaxa, Iacob 437
Mihalcean, Luminia 481
Mihalua, Lina 282, 379, 497
Mincu, Eugenia 424
Miin, Igor 445-47, 449, 451-53, 462, 479
Miova, Tatiana 276
Moga, Marius 437
Molodoi, Elena 496
Monaico, Eduard 486
Moraru, Emilia 431
Moraru, Gh. 427
Moin, Veaceslav 476
Munca, Daniela 390
Munteanu, Igor 311
Muraru, Elena 342, 357, 362
Muet, Gheorghe 460

H
Hadrc, Igor 355
Hadrc, Ion 342
Haiduc, Ionel 412
Harconia, Elena 282, 379, 497
Hmuraru, Maria 319
Holban, Vladimir 342
I
Ilievici, Maria 509
Istrate, Viorel 452
J
Josanu, Efim 503
Josanu, Yuri 306
K
Kulikovski, Lidia 283, 370
L
Litra, Leonid 386
91

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009


N

Nagherneac, Ana 282, 379


Nag, Angela 436
Negru, Andrei 359
Niculi, Ion (515), 522

Racu, Aurelia 378


Racu, Igor 288-89
Rjicova, Svetlana 362
Rogovaia, Galina 312
Rogowski, Ralf 310
Rojnoveanu, Gheorghe 450, 459
Roman, Alexandru 331
Rotaru, Ecaterina 431
Rotaru, Marin 478
Rotaru, Oleg 275
Rotaru, Oxana 300
Rotaru, Vasile 357
Rudi, Ludmila 418
Rudi, Marcu 464
Rusandu, Ion 401
Rusnac, Ala 293

O
Odagiu, Iurie 376
Opopol, Nicolae 429
Oproescu, Gh. 403
Orlov, Maria 372
P
Paladi, Gheorghe 476-77
Palancean, Alexei 421
Palanciuc, Mihail 432
Palii, Ina 464
Panaghiu, Tatiana 335, 483
Panaitescu, Iuliana 494
Panaescu, Ion (483)
Pantea, Valeriu 429
Papuc, Gheorghe 361
Pareniuc, Alexandru 371
Pascari, Iraida 381
Pascari, Valentina 391
Pastuh-Cubolteanu, Vitalie 513
Patracu, Dumitru 331
Patracu, Tatiana 331
Pavaliuc Benone, Vasile 385
Peteanu, Ananie 492
Petrescu, Victor 283
Ploni, Elena 286
Podgurschi, Lilia 434
Pogonea, Ina 435
Pogurschi, Andrei 376
Pop, Ioan-Aurel 519
Popa, T. 430
Popa, Victor (335)
Popovici, Doru Vlad 378
Popovici, Svetlana 436
Prican, Valentina 362
Proca, Nicolae 392
Prus, Elena 393

S
Sava, Elena 319
Scherlet, Ecaterina 380
Scurtu, Elena 282, 497
Sergiu, Danail 500
Simeonov, Ivan 398
Smboteanu, Aurel 372
Smochin, Andrei 350
Sochirc, Zinaida 335, 483
Spinei, Ion 381
Spinei, Larisa 301
Steclari, Tatiana 464
Stoianova, Inga 382
Stratulat, Petru 444
Strtil, Mihail 477
Strungaru, Vitalie 375
Suman, Serghei 466

andru, Sergiu 461


elari, Galina 307-09
estacovscaia, Angela 326
leahtichi, Mihai 302
tefane, Mihail 425
tefr, Anastasia 489
uleanschi, Sofia 323

92

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


T

Tabuica, Uliana 480-81


Tnase, Adrian 467
Tutu, Ludmila 480
Tcacenco, Ecaterina 460
Tighineanu, Iacob (411)
Timu, Angela 317
Timu, Victoria 317
Tintiuc, Dumitru 377
Trifan, Valentina 468
Turner, Charles 310
Turta, Constantin 413

, 356
, 303
, (305)
, . . 325
, . . 504

, . . 277
, . . 518
, 313
, 490
, . . 406
, 314, 364-65
, 523
, 292

gulea, Ion 394


u, Nicolae 333
ru, Victoria 319
urcanu, Elena 380

, 313

Ulian, Galina 326


Ulianovschi, Xenofon 363
Untura, Ludmila 436
Urtu, Olga 407
Ursu, Alexandru 405
Ursul, Arcadie 401

Vasiloi, Djulieta 358


Veveria, Valentina 323
Vizdoag, Tatiana 342
Vlad, Pavel F. 408
Vlas, Galina 461
Vozian, Valeriu 491
Vronschih, Mihail 491

, 292

, 334
, . . 518
, 517
, (518)
, . . 518

, . . 369

, 305
, 285
, 315

Z
Zabiaco, Olesea 278-80
Zabolotnaia, Lilia 350
Zaharia, Victor 357, 359
Zaharov, Silvia 380
Zanoci, Aurel 515-16, 522
Zarbailov, Natalia 474
Zastavnichi, Gheorghe 449, 453

, . . 422
, 356

, . . 318
93

Materiale bibliografice Nr 2-2009 The bibliographical materials Nr 2-2009


, 303
, . . 487
, . . 290
, 277
, 423
, 482
, 524
, . . 332

, . . 416
, . . 499
, 314, 364-65
, . . 367, 369
, . . 495

, . . 469
, 305
, . . 493
, 356
, . . 290

, 285

, . . 406
, 305
, . . 422
, . 417
, . . 416
, . . 366
, . . 367
, . . 277
, . . 367
, . 417

, . . 493

, . . 428
, . . 428

, . . 400

, . . 399
, . . 428

, . . 469
, 514
, . . 469

, 316

, . . 493
, . . 402
-, 304

, . . 325
, 303
, 305

, . . 369

, . . 277
, 314, 364-65
, 368
, . . 422

, . . 366
94

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 1-2008


Alexandru Buditeanu 497
Bibliografia municipiului Chiinu, 1999-2004 370
Bibliografia Naional a Moldovei 278-80
Bibliografie selectiv referitoare la romnii de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului 396
Carte rar n limba romn din coleciile bibliotecii [Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bli] 282
Cartea pentru copii editat n Republica Moldova, 1975-2000 509
Cartier booklit 281
Dalnichi, Nionila. Bibliografie 407
Ion Panaescu 483
Lista publicaiilor profesorului Ion Niculi (1999-2008) 515
Lucrrile profesorilor i colaboratorilor 379
National Bibliography of Moldova 278-80
Victor Popa: Drumul ascensiunii 335
Virgil Mndcanu 380
305
. , 1968-2009. 517
. . 518

95

Cronica recenziilor Nr 2-2009 Review annals Nr 2-2009

CRONICA RECENZIILOR

REVIEW ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973

PUBLISHED FROM 1973

APRILIE-IUNIE

NR 2
2009
(36-102)

APRIL-JUNE

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
36. Un promotor consecvent al tiinei i sportului Veaceslav Manolachi : biobibliografie / Univ. de Stat de Educaie Fizic i Sport. Biblioteca. Ch. : Valinex SA, 2008. 142
p.
Ciumau Ana. Prima publicaie a Bibliotecii USEFS // Sport plus. 2009. 22 apr. P.
8.

1 FILOZOFIE. PSHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE

37. Groys, Boris. Stalin opera de art total. [Bucureti] : Desing&Print, 2007.
Galaicu-Pun Emilian. // Jurnal de Chiinu. 2009. 30 iun. P. 12.
38. Pleu, Andrei. Despre bucurie n Est i n Vest i alte eseuri. Bucureti :
Humanitas, 2007. 134 p.
Grdinaru Olga. Bucuria lecturii // Lit. i arta. 2009. 9 apr. P. 8.

27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN


39. Futei, Nicolae. Cretinismul pe nelesul tuturor. Ch. : S. n., 2008. 384 p.
Sofian Diana / Diana Sofian, Lilia Zabolotnaia // Rev. de Istorie a Moldovei. 2009.
Nr 1. P. 112-113 : fot.

3 TIINE SOCIALE
32 POLITIC

40. Iluzia anticomunismului : lecturi critice ale Raportului Tismneanu / vol. coord. de
Vasile Ernu, Costi Rogozanu, Ciprian iulea [et al.]. Ch. : Cartier, 2008. 275, [4] p.

96

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Platon Alexandru-Florin. "Raportul Tismneanu" i criticii si // Contrafort. 2009.


Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 6.
41. Milosz, Czeslaw. Gndirea captiv. Bucureti : Humanitas, 1999.
Cru Tamara. Gndirea captiv i dilemele compasiunii // Contrafort. 2009. MaiIun. (Nr 5/6). P. 18.
323 Politic intern

42. Martiniu, Andrei. Al cui este acest pmnt. Ch. : Litera, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 176, [1] p.
Pohil Vlad. Un strjer al romnismului de la Cetatea Alb // Capitala. 2009. 10
apr. P. 7.
323(478) Politic intern a Republicii Moldova

43. Afanasiev, Vlad. Tribunalul contiinei. Ch. : USM, 2008. 137, [8] p.
Fgurean Mihai. n faa tribunalului contiinei // Lit. i arta. 2009. 9 apr. P. 8.
44. Varzari, Pantelimon. Elita politic din Republica Moldova : realiti i perspective.
Ch. : CEP USM, 2008. 135, [1] p.
Saca Victor. Reflecii asupra fenomenului elitei politice din Republica Moldova // Rev.
de Filozofie, Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 1. P. 123-124.
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern

45. Beniuc, Valentin. Factorul confesional n relaiile internaionale / Valentin Beniuc,


Victor Juc. Ch. : CEP USM, 2008. 116 p.
Cernencu Mihai. O lucrare important de caracter interdisciplinar // Rev. de Filozofie,
Sociologie i tiine Politice. 2009. Nr 1. P. 122.
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova

46. , . . , 2009. 472 p.


. // Administrarea Public. Nr 1. P. 202-226.

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare

47. Grecu, Raisa. Stere juristul. Ch. : Universul, 2008. 248 p.

97

Cronica recenziilor Nr 2-2009 Review annals Nr 2-2009

pac Ion. Raisa Grecu: De la Constantin Stere i Ion Dru ndemn // Sptmna.
2009. 10 apr. P. 10.
48. Moraru, Anton. Introducere n metodologia juridic. Ch. : Labirint, 2008. 127
p.
Vizer Boris. Metodologia tiinei contemporane / Boris Vizer, Gheorghe Cernea // Fclia. 2009. 25 apr. P. 7.
49. : [ 24 . 2008 .
31 2009 .]. Ch. : "Lavilat-Info" SRL, 2009. 151, [1] p.
. / . , . // . 2009. Nr 4. P. 4-9.
341 Drept internaional

50. Chirtoac, Natalia. Drept internaional public : n scheme. Ch. : Business-Elita,


2009. 79 p.
Popescu Dumitru // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2009. Nr. 1. P.
112-113.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie

51. Mndcanu, Virgil. Profesorul maestru. Ch. : Pontos, 2008. 627 p.


Izbetschi Iosif. Cugetri // Fclia. 2009. 9 mai. P. 7.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie

52. Bieu, Nicolae. Srbtori domneti : n 2 vol. Ch. : Cartea Moldovei, 2007.
428, [2] p.
Butnaru Tatiana. Srbtori i datini cretine // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 6.
398 Folclor

53. Folclor romnesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : (Texte inedite) : n 2 vol. : Vol. 1 / alct., ngrijirea textelor, comentarii : Nicolae Bieu, Ana Graur,
Andrei Hncu. Ch. : S. n., 2008 (Tipogr. Elan-poligraf SRL). 594 p.
Furtun Alexandru // Destin romnesc. 2009. Nr 1. P. 148-153.
54. Hanganu, Lilia. Subiecte, motive, imagini comune n folclorul epic al romnilor i
bulgarilor. Ch. : Pontos, 2009. 168 p.
98

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

opa Efimia. Despre folclorul romnilor i al bulgarilor // Lit. i arta. 2009. 23 apr.
P. 5.

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPOR
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta micrii. Dans

55. Codreanca : [carte-album] / Petru Guzun, ... [et al.]. Ch. : Batina-Radog, 2009.
199 p.
Sandu Ion. "Codreanca" simbol naional // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 6. P.
40.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
811 Limbi individuale
811.14 Limba greac(elen)

56. Junghietu, Elena. Limba neogreac pentru alolingvi : (suport didactic) / Elena
Junghietu, Adela Manoli. Ch. : CEP USM, 2007. 208, [1] p.
Codreanca Lidia. Evrica! un manual de neogreac // Lit. i arta. 2009. 9 apr. P.
8.
811.135.1 Limba romn

57. Botnarciuc, Vasile. Studiu asupra mbinrilor de cuvinte n limba romn. Ch. :
CEP USM, 2008. 339 p.
Mladin Constantin-Ioan. Studiu asupra mbinrilor de cuvinte n limba romn. Monografie // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 7.
58. Cazacu, Tamara. Cheia comunicrii: utilizarea verbelor n vorbire / Tamara
Cazacu, Iulia Iordchescu. Ch. : Integritas, 2008. 256 p.
Liulenov Inga. Cheia comunicrii / Inga Liulenov, Valentina Corobc // Univers pedagogic pro. 2009. 9 apr. P. 8.
59. Dru, Inga. Magia cuvntului. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
110, [1] p.
Ciocanu Ion. Norma lingvistic i respectarea ei // Florile dalbe. 2009. 28 mai. P.
7.

99

Cronica recenziilor Nr 2-2009 Review annals Nr 2-2009

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.112.2 Literatur german

60. Kehlmann, Daniel. Msurarea lumii. Bucureti : Humanitas, 2007.


Cosmescu Alex. Daniel Kehlmann "Msurarea lumii" n antinomii // Contrafort.
2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 30.
821.134.2 Literatur spaniol

61. Loriga, Ray. Eroi : roman / trad. de Florin Gali. Bucureti : Curtea Veche,
2009.
Nstase Rzvan Mihai. Eroi rock-and-roll // Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P.
29.
821.135.1 Literatur romn

62. Codreanu, Theodor. Numere n labirint. Iai : Opera Magna, 2008.


Iachim Ion. Capodopera e ca iepurele : sare de unde nu te atepi // Univers pedagogic
pro. 2009. 18 iun. P. 6.
63. Eminesku, Mihay. Lyceafryl. oban yildizi-ylpan. Gzyaindan dyyan FtFrymos. Ft-Frymos din lacrim / trad. : Todur Angheli. Ch. : S. n., 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 72 p.
Duca Gheorghe. "Luceafrul" n limba gguz // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 6.
P. 41.
64. Komartin, Claudiu. Un anotimp n Berceni : [versuri]. Ch. : Cartier, 2009. 72
p.
Chiper Grigore. Simplitatea n vog // Contrafort. 2009. Mar.-Apr. (Nr 3/4). P. 5.
65. Marafet, Constantin. Eu i sora mea umilina : [versuri]. Iai : Princeps Edit,
2008.
Roioru Ion. Un poet viguros // Lit. i arta. 2009. 7 mai. P. 4.
66. Teodorovici, Lucian Dan. Celelalte poveti de dragoste : [povestiri]. Iai :
Polirom, 2009.
Creu Bogdan. Simplitatea elaborat // Contrafort. 2009. Mar.-Apr. (Nr 3/4). P. 10.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

67. Bolduma, Ion. S nu uitai de mine : [versuri]. Ch. : Lumina, 2005. 87 p.


Ciocanu Ion. Neuitarea lui Ion Bolduma // Florile dalbe. 2009. 2 apr. P. 7.
100

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

68. Chiper, Grigore. Turnul de filde nclinat : [poezii]. Bucureti : "Vinea", 2005.
Rileanu Vitalie. Taina poeziei nsei // Lit. i arta. 2009. 16 apr. P. 7.
69. Dumbrveanu, Victor. Goangele Ddiei : [nuvele]. Ch. : Bons Offices, 2009.
84 p.
Prohin Victor. Lumea unei fetie de la ora // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 6. P.
40.
70. Ghimpu, Simion. Via pe muchie de cuit : roman. Ch. : Pontos, 2009. 300
p.
Nechit Irina. Simion Ghimpu : "Sunt orbit de o lumin cereasc" // Jurnal de Chiinu.
2009. 26 iun. P. 22.
71. Leahu, Nicolae. Nenumitul : [poeme]. Iai : Ed. Fundaiei Culturale Poezia,
2008.
urcanu Lucia. Arta de a numi // Contrafort. 2009. Mar. Apr. (Nr 3/4). P. 11.
72. Rusnac, Ludmila. Celui din vrful peniei... : [versuri]. Ch. : Pontos. 48 p.
Iachim Ion. Iubirea, pasre n zbor // Univers pedagogic pro. 2009. 28 mai. P. 8.
73. Traianus. Cnd s-au fost spus ngerii : [versuri]. Ch. : "Epigraf" SRL, 2009. 96
p.
Rileanu Vitalie. "Acordajul" poeziei i realitii // Lit. i arta. 2009. 30 apr. P. 5.
74. Vicol, Ion. Noaptea Sfntului Andrei : roman. Ch. : Orfeu, 2007. 654, [1] p.
Palladi Tudor. Calea iubirii, sau Supremaia divin a sufletului // Lit. i arta. 2009.
23 apr. P. 4.
75. Vlcu, Mihai. Ploi cu vise : [versuri]. Ch. : S "Moldpres", 2009. 112 p.
Vicol Drago. Vise cu ploi sacre // Pro farmacia. 2009. Iun.-Iul. (Nr 6/7). P. 13.
821.16 Literatur n limbi slave
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

76. , . , . Ch. : Inversia-Dub, 2009. 213 p.


. ! // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 6.
P. 41.

101

Cronica recenziilor Nr 2-2009 Review annals Nr 2-2009


821.162.1 Literatur polonez

77. Kapuscinski, Ryszard. Cltorind cu Herodot / trad. din lb. pol., postf. i note de
Mihai Mitu ; cuv. nainte de Adam Michnik ; pref. de Janusz Drzewucki. Bucureti : Art,
2008.
Sprncean Vitalie. Dup prezent ntotdeauna urmeaz trecutul ... // Contrafort.
2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 19.
78. Kuczok, Wojciech. Mizeria : [roman]. Iai : Polirom, 2008.
Sprncean Vitalie. Romanul unei lumi neadaptate // Contrafort. 2009. Mar.-Apr.
(Nr 3/4). P. 18.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii

79. Postolachi, Veronica. Noiuni de teorie literar / Veronica. Ch. : Prometeu,


2008. 227 p.
Stoica Valentina. Cu dorina de a escalada nlimile spiritului // Fclia. 2009. 6 iun.
P. 7.
821.135.1.0 Literatur romn

80. Andriescu, Radu. Paralelisme i influene culturale n lirica romn actual. Iai
: Ed. Univ. "Alexandru Ioan Cuza", 2005.
Chiper Grigore. Ideologii postmoderne // Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 5.
81. Crtrescu, Mircea. O sear la oper : versuri. Ch. : .E.-P. "tiina", 2009.
146, [1] p.
Ciobanu Mircea V. Mircea Crtrescu n antologia unui autor / Mircea V. Ciobanu //
Semn : ser nou. 2009. Nr 1. P. 27.
82. Manolescu, Nicolae. Istoria critic a literaturii romne. 5 secole de literatur.
Bucureti : Paralela 45, 2008. 1528 p.
Ciobanu Mircea V. Sfritul istoriei literare? // Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 1540.
83. Vrabie, Diana. Cunoatere i autenticitate. Timioara : Augusta, Artpres, 2008.
Timciuc Svetlana. Ofensiva autenticitii // Fclia. 2009. 2 mai. P. 7.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova

84. Banto, Alexandru. Retrospectiv necesar : Dialoguri. Ch. : Casa Limbii Romne, 2007. 252 p.
Bahnaru Vasile. Alexandru Banto. Retrospectiv necesar. Dialoguri // Lit. i arta.
2009. 4 iun. P. 5.
102

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

85. Banto, Ana. Recuperarea autenticului. Ch. : S. n., 2006 (Tipogr. ChiinuPrim). 222 p.
Ciopraga Constantin. O voce din Basarabia : Ana Banto // Lit. i arta. 2009. 28
mai. P. 7.
86. Botnaru, Leo. Copil la rui. Bucureti : Ideea European, 2008.
Voncu Rzvan. Copilria : o recuperare postmodern // Sud-Est cultural. 2009. Nr
2. P. 66-69.
87. Ciocanu, Ion. Salahorind ... : [art.]. Ch. : Phoenix, 2008 283 p.
Prohin Victor. O carte care te ndeamn spre cri // Florile dalbe. 2009. 16 apr.
P. 8.
88. Dolgan, Mihail. Feele nevzute ale manuscriselor de poezie. Ch. : S. n., 2008
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 543, [1] p.
Rileanu Vitalie. Dincolo de timpul trecut al manuscriselor de poezie // Lit. i arta.
2009. 23 apr. P. 4.
89. Leahu, Nicolae. Comedia cuman i vodevilul peceneg. Iai : Timpul, 2008
Ciubotaru Adrian. De vina Comediei // Sud-Est cultural. 2009. Nr. 2. P. 70-73.
90. Pnzaru, Sava. Icoane basarabene: Proz scurt din anii 1918-1940. Ch. : S.
n., 2007. 420 p.
Apetri Dumitru. Valorificri literare interbelice // Fclia. 2009. 4 apr. P. 8.
91. Pnzaru, Sava. Itinerar arhivistic: Interpretri ist.-literare, schie i portrete scriitoriceti. Ch. : S. n., 2008. 236 p.
Apetri Dumitru. Valorificri literare interbelice // Fclia. 2009. 4 apr. P. 8.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localitilor
92. Srtil, Vlad. Bricenii. Timpuri i oameni. Ch. : Pontos, 2009. 371 p.
Rusu Tudor. Vlad Srtil, un atent explorator de destine umane // Fclia. 2009. 9
mai. P. 7.
929.5 Genealogie

93. Dinastia Cantemiretilor : secolele XYII-XVIII / Andrei Eanu, Haralambie Corbu,


Demir Dragnev [et al.]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2008. 603 p.
103

Cronica recenziilor Nr 2-2009 Review annals Nr 2-2009

Eanu Valentina. Dinastia Cantemiretilor // Rev. de Istorie a Moldovei. 2009. Nr 1.


P. 107-110 : fot.

93/94 ISTORIE

930 tiina istoriei. tiine auxiliare ale istoriei


94. Moraru, Anton. Metodologia istoriei. Ch. : Labirint, 2006. 151 p.
Vizer Boris. Metodologia tiinei contemporane / Boris Vizer, Gheorghe Cernea // Fclia. 2009. 25 apr. P. 7.

94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL


94(100) Istorie universal
95. Etre historien du Moyen Age au XXI sicle. Sorbonne, 2008.
Platon Alexandru-Florin. Imperialismul studiilor medievale. n Frana / Alexandru-Florin
Platon // Contrafort. 2009. Mar.-Apr. (Nr 3/4). P. 6.
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
96. , . . . :
-, 2009.
Petrencu Anatol. Adevrul despre Armata Sovietic // Capitala. 2009. 19 iun. P.
7.
94(478) Istoria Republicii Moldova
97. Caprou, Ioan. Documenta Romaniae Historica : ser. A Moldova : [Vol. 6], (15461570). Iai, 2008. 1043 p.
Bacalov Sergiu // Destin romnesc. 2009. Nr 1. P. 139-140.
98. Documente privitoare la istoria rii Moldovei n sec. XVIII (1787-1800) Cri
domneti i zapise. Ch. : CEP USM. 512 p.
Cereteu Igor // Destin romnesc. 2009. Nr 1. P. 141-142.
99. Prisac, Lidia. Istoriografia separatismului transnistrean. Iai : Lumen, 2008.
140 p.
Tr Marius // Rev. de Istorie a Moldovei. 2009. Nr 1. P. 116-118.
100. opa, Tudor. Horoditea codrenilor: file de istorie. Ch. : Fundaia "Draghitea",
2008 (F.E.-P "Tipogr. Central"). 320 p.
Buga Ion. Horoditea codrenilor // Lit. i arta. 2009. 21 mai. P. 8.
Buga Ion. Un sat de codru mustind de talente // Fclia. 2009. 23 mai. P. 7.

104

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

101. opa, Tudor. Vatr voievodal Iurceni. Ch. : Fundaia "Draghitea", 2009. 178
p.
Beli Liviu. A 48-a carte a lui Tudor opa // Fclia. 2009. 6 iun. P. 7.
Beli Liviu. Domnutovar Spiru Beli // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 7.
94(498) Istoria Romniei
102. Hasdeu, Bogdan Petriceicu. Romnia, revist ebdomadar, Iassi, 1858-1859.
Bucureti, 2008.
Danilov Maria. Romnia, revist ebdomadar, Iassi, 1858-1859, ediie critic de I.
Oprian // Destin romnesc. 2009. Nr 1. P. 143-147.

105

Cronica recenziilor Nr 2-2009 Review annals Nr 2-2009

Index de nume la Cronica recenziilor Nr 2-2009


A

Afanasiev, Vlad 43
Andriescu, Radu 80
Angheli, Todur 63
Apetri Dumitru 90-01

Danilov, Maria 102


Dragnev, Demir 93
Dolgan, Mihail 88
Dru, Inga 59
Drzewucki, Janusz 77
Duca, Gheorghe 63
Dumbrveanu, Victor 69

B
Bacalov, Sergiu 97
Bahnaru Vasile 84
Banto, Alexandru 84
Banto, Ana 85
Bieu, Nicolae 52, 53
Beli Liviu 101
Beniuc, Valentin 45
Bolduma, Ion 67
Botnarciuc, Vasile 57
Botnaru, Leo 86
Buga Ion 100
Butnaru Tatiana 52

E
Eminescu, Mihai 63
Ernu,Vasile 40
Eanu, Andrei 93
Eanu Valentina 93
F
Fgurean, Mihai 43
Furtun, Alexandru 53
Futei, Nicolae 39

Caprou, Ioan 97
Cazacu, Tamara 58
Cru, Tamara 41
Crtrescu, Mircea 81
Cereteu, Igor 98
Cernea, Gheorghe 48, 94
Cernencu Mihai 45
Chiper, Grigore 64, 68, 80
Chirtoac, Natalia 50
Ciobanu, Mircea V. 81-02
Ciocanu, Ion 59,67, 87
Ciopraga, Constantin 85
Ciubotaru, Adrian 89
Ciumau, Ana 36
Codreanca, Lidia 56
Codreanu, Theodor 62
Corbu, Haralambie 93
Corobc,Valentina 58
Cosmescu, Alex 60
Creu, Bogdan 66

Galaicu-Pun, Emilian 37
Gali, Florin 61
Ghimpu, Simion 70
Graur, Ana 53
Grdinaru, Olga 38
Grecu, Raisa 47
Groys, Boris 37
Gozun, Petru 55
H
Hanganu, Lilia 53
Hasdeu, Bogdan Petriceicu 102
Hncu, Andrei 53
I
Iachim, Ion 62, 72
Iordchescu, Iulia 58
Izbetschi, Iosif 51
J
Juc, Victor 45
106

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Junghietu, Elena 56

Rileanu, Vitalie 68, 73, 88


Rogozanu, Costi 40
Roioru, Ion 65
Rusnac, Ludmila 72
Rusu, Tudor 92

Kapuscinski, Ryszard 77
Kehlmann, Daniel 60
Komartin, Claudiu 64
Kuczok, Wojciech 78

Saca, Victor 44
Sandu, Ion 55
Srtil, Vlad 92
Sofian, Diana 39
Sprncean, Vitalie 77-78
Stere,Constantin 47
Stoica, Valentina 79

Lazr, Constantin 11
Leahu, Nicolae 71, 89
Liulenov, Inga 58
Loriga, Ray 61
M
Manolachi, Veaceslav 36
Manolescu, Nicolae 82
Manoli, Adela 56
Marafet, Constantin 65
Martiniu, Andrei 41
Michnik, Adam 77
Mitu, Mihai 77
Milosz, Czeslaw 41
Mndcanu, Virgil 51
Mladin, Constantin-Ioan 57
Moraru, Anton 48, 94

iulea, Ciprian 40
pac, Ion 47
T
Tr, Marius 99
Teodorovici, Lucian Dan 66
Timciuc, Svetlana 83
Traianus 73

Nandri-Cudla, Ania 11
Nstase, Rzvan Mihai 61
Nechit, Irina 70

opa, Efimia 54
opa, Tudor 100-01
urcanu, Lucia 71

Palladi, Tudor 74
Petrencu, Anatol 96
Pnzaru, Sava 90-91
Platon, Alexandru-Florin 40, 95
Pleu, Andrei 38
Pohil, Vlad 42
Popescu, Dumitru 50
Postolachi, Veronica 79
Prisac, Lidia 99
Prohin, Victor 69, 87

Varzari, Pantelimon 44
Vicol, Drago 75
Vicol, Ion 74
Vizer, Boris, 48, 94
Vlcu, Mihai 75
Voncu, Rzvan 86
Vrabie, Diana 83
Z
Zabolotnaia, Lilia 39

107

Cronica recenziilor Nr 2-2009 Review annals Nr 2-2009


A

, 76

, 76

, 96

, 46

, . 49

, 46

, . 49

108

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA PUBLICAIILOR DE
NOTE

MUSIC PUBLICATIONS
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1973

PUBLISHED FROM 1973

IANUARIE-IUNIE

2009
NR 1
(1-25)

JANUARY-JUNE

1 PUBLICAII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL


1. Bieu, Nicolae
Tradiii etno-folclorice ale srbtorilor de iarn / Nicolae Bieu ; red. muz.: Victor
Ghila ; notogr.: Gheorghe Trifuanu ; pict.: Isai Crmu, Simona Copaciov ; cop.: Veaceslav
Popovschi ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie. Ch. : S. n., 2008 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 410 p. : il., n. muz. ; 24 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-78-703-1.
[2009-27].
2. Folclor romnesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului : (Texte inedite)
: n 2 vol. / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie ; alct., ngrijirea textelor, coment.,
glosar, bibliogr., imagini : Nicolae Bieu, Grigore Botezatu, Ion Buruian [et al.] ; col. red.:
Nicolae Bieu (coord., red. resp.), Grigore Botezatu, Mariana Cocieru [et al.] ; red. muz.:
Andrei Tamazlcaru ; notogr.: Gheorghe Trifuan ; pict.: Isai Crmu. Ch. : S. n., 2009
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. ISBN 978-9975-78-746-8.
Vol. 2. 2009. 560 p. : fig., n. muz. Cuprins: Folclor muzical : Colinde : Leagn
de mtas ; Nu mi-o iau s-mi fie roab ; Doi hulubai ; Un hulub i-o hulubi ; Dumnezeu
cel mititel ; ede maica i suspin ; Judecata lui Hristos ; Domn de Lear nostru. Cntece de
stea: O, ce veste minunat ; Steaua sus rsare. Balade: Cucoana vndut ; Fiica ru mritat ; Doi iubii ; Mireasa necat ; Sraca i bogata. Cntece lirice: Pe sub deal, pe sub
pdure ; Frunzioar lozioar ; Pe cel deal, pe cel mocnic ; La Dochia-n vale ; Mi biete,
bieele ; S vii sara pe la noi ; Ici, n vale, n-artur ; Copil din doi sraci ; Dou fete, mam, ai ; La copac, la prszel ; Mi Volodea, dealu-i mare ; Frunzioar rsrit ; Miculi,
trei msline ; Frunzioar lozioar ; Fa Ilean dudulean ; Arde focu-n paie ude ; Foaie verde i-o lalea ; Mam, inima m doare ; ine-m, micu, bine ; Mrioar de la munte ; Mrg
pe drum, lumea m-ntreab ; Mi-am fcut o crru ; Cumtri drag ; Vinior, nu tremura
; Tinerel m-am nsurat ; Foaie verde lobod ; Cnd o-ntrat norocu-n sat ; Frunzulia mr
blan ; De la deal de casa noastr ; Cucuor de pe rzor ; Mergi, mndruo, dup mine ;
Tineree ce-am avut ; Cnt cucu-n deal la vie ; La priiom, la Vrncu ; n armat eu a

109

Cronica publicaiilor de note Nr 1-2009 Music publications annals Nr 1-2009

merge ; Ce foc'or i ce amar ; Scoal, mam, i-i spla ; ntr-o smbt-ndesar ; Vine
trenul, ru vuiete ; Trenule, main neagr ; Frunzioar de-un bujor ; Of, amarule, amar ;
Frunzuli de harbuz ; Stejrel mndru, frumos ; Nistrule, pe malul tu. Melodii de joc, de
ascultat: Srb ; Srba lui Gheorghe Mligu ; rneasca ; Srb veche ; De ascultat ;
Trandafirul (Srba) ; Srba de la Izbeti ; Btrneasca ; Srba popencenilor ; Srb veche ;
Srb ; Cumtria ; Baba moare ; Melodie de joc ; Hang ; Bocneasca ; Polc ; Polc ; Hor
; Melodie de joc ; Melodie de joc ; Hor ca la Mocra , Joc ca la Mocra ; Joc mare ; Melodie
de ritual ; Dans de nunt ; Dans de nunt ; Zestrea ; Soacra ; Soacra ; Melodie de joc ; Dansul nunilor ; De pahar ; De pahar ; Dans de nunt ; Melodie de joc ; Melodie de joc ; Melodie
de joc ; Hor ; aerul ; Melodie de joc ; Melodie de joc ; Hor ; Hor ; Cntec de pahar ;
Melodie de ascultat ; De pahar ; Melodie de joc ; Melodie de nunt ; Melodie de ascultat ;
Melodie de joc ; Melodie de joc. Bibliogr.: p. 546-554 i n notele de subsol. Ind. / Tatiana Lopotenco: p. 510-522. 200 ex. ISBN 978-9975-78-747-5. [2009-1020].

2 PUBLICAII ALE OPERELOR DE MUZIC VOCAL


3. , . .
/ . . . : . .,
2009 (Tipogr. "Primex Com" SRL). 434 p. : des., n. muz., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 423-433 (170 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-9517-1-5.
ISMN 979-0-3480-0057-2.
[2009-657].

3 PUBLICAII ALE OPERELOR DE MUZIC INSTRUMENTAL


4. Album de piese pentru instrumente aerofone / Ghenadie Ciobanu, Igor Iachimciuc,
Ludmila Chise [et al.] ; notogr.: Gabriel Andronic ; cop.: Iaroslav Oliink ; Min. Culturii i
Turismului al Rep. Moldova. Ch. : Cartea Moldovei, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
63, [1] p. : n. muz. ; 29 cm.
700 ex.
ISMN 979-0-3480-0061-9.
ISBN 978-9975-60-225-9.
[2009-1017].
5. Serejnicov, Lavrentii Alexeevici
Romana "O, mam", versuri: M. Eminescu : pentru voce i pian / Lavrentii
Alexeevici Serejnicov ; notogr.: Mihai Pun. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 8 p. : n. muz. ; 30 cm.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0065-7.
110

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-78-749-9.
[2009-869].
6. ,
. . : 1. . 9 5
; 2. (d-moll) " " . 9 2
, : / ; : . . : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 23 p. : n. muz. ; 30 cm. + An.: : 2. 3 p.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0063-3.
ISBN 978-9975-78-750-5.
[2009-870].
7. ,
. . " " . 8 3
, : / ; : . . : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 16 p. : n. muz. ; 30 cm. + An.: : 1. 3 p.
500 ex.
ISMN 979-0-3480-0064-0.
ISBN 978-9975-78-751-2.
[2009-871].

7 PUBLICAII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICALISTORICE I TEORETICE. SOLFEGII I DICTRI. LUCRRI MUZICALE
N PUBLICAII DE MUZICOLOGIE I METODICE MUZICALE
8. Anton, Pavel
La izvoarele Carpailor : Valsuri. Maruri / Pavel Anton ; notogr.: Gabriel Andronic ;
cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. "Reclama" SA). 199 p. : n. muz.
; 20 cm.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0052-7.
ISBN 978-9975-72-255-1.
[2009-123].
9. Arta muzical din Republica Moldova : Istorie i modernitate / Victor Ghila, Vasile
Chiseli, Violina Galaicu [et al.] ; col. red.: Violina Galaicu, Victor Ghila, Valentin Dergaciov
111

Cronica publicaiilor de note Nr 1-2009 Music publications annals Nr 1-2009

[et al.] ; notografie: Mihai Pun, Cristian arban ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2009 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 952 p. : fig., fot., n. muz. ; 25 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Rez.: lb. engl., rus. Bibliogr. la sfritul cap. 700
ex.
ISBN 978-9975-52-046-1 (n cop. tare).
[2009-615].
10. Badrajan, Svetlana
Literatura muzical : pentru c. de art i de muzic : anii 1-2 de studii : cl. 4-5 (2-3) :
[pentru uzul studenilor] / Svetlana Badrajan, Angela Rojnoveanu, Stela Rotaru ; notogr.:
Cristian arban. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. 292 p. : fig., n. muz., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 292 (15 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-9680-9-6.
ISMN 979-0-3480-0049-7.
[2009-836].
11. Cntece de suflet : [versuri melodice] / ed. ngrijit de Maria Saraba, Nina
Bondarenco. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2008. 198, [1] p. ; 11 x 18 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0054-1
ISBN 978-9975-52-038-6
[2009-149].
12. Cele mai frumoase melodii : (lagre de altdat) / sel.: Valeria Sli ; red. muz.:
Emilia Moraru. Ch. : DAAC-Hermes pres, 2009 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 284 p. : n.
muz. ; 23 cm. Cuprins: Din muzica uoar moldoveneasc: Aldea-Teodorovici I. Amurg
de toamn ; Bucurai-v ; Cu numele tu ; Focul din vatr ; S vii / versuri D. Matcovschi ;
Cnt, vioar ; Eminescu ; Fuga-fuga ; Iart-m ; Indiferena ; La mnstirea Crpriana ;
Reaprindei candela ; Serenad / versuri Gr. Vieru ; Crede-m / versuri t. Petrache ; Inima
mea e Moldova ; Iubii nvtori / versuri S. Ghimpu ; Sear albastr / versuri A. Ciocanu.
Polin B. Apr-m, frunz / versuri D. Matcovschi ; Moldovenii cnd de strng / versuri de
P. Zadnipru. Raiburg I. Ast sear / Gr. Vieru. Doga E. Cntec despre oraul meu / versuri
Gh. Vod ; Chemarea dragostei ; Orice femeie e frumoas / versuri Gr. Vieru ; Codrii mei
frumoi / versuri P. Cruceniuc. Chiriac T. Ct trim pe-acest pmnt / versuri N. Dabija.
Radu D. Dragostea poetului ; Poveste / versuri D. Matcovschi. Gorjos V. Femeie frumoas /
versuri D. Matcovschi. Oel M. Floare de tei ; Revenire / versuri D. Matcovschi. Chiriac A. n
august ; ntoarce-te ; Mi-e dor de tine, mam ; Orele ; Pcat de floarea singurea ; Romantic
; Se-nseara ; Viaa / versuri Gr. Vieru ; Noapte cu lun / versuri D. Matcovschi. Teodorovici
P. Graie ; Melancolie ; Ultima or ; Venii acas / versuri Gr. Vieru ; Mi-e dor / versuri D.
Matcovschi. Enache I. Nu m chema / versuri S. Ghimpu. Rusnac C. Nunta de argint /
112

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

versuri D. Matcovschi. Radu D. Pe strada Creang / versuri S. Belicov. Testemieanu S. iam dat un trandafir asear / versuri P. Bechet. Ciobanu M. Casa printeasc nu se vinde /
versuri Gr. Vieru. Cojocaru, V. Ce folos / versuri S. Ghimpu. Populare: Am o mndr mititic ; Asear vntul btea ; Aa beu oamenii buni ; Bate vntul vlurele ; Bun n vinul ghiurghiuliu ; C-o damigean i-un pahar ; Costic, Costic ; dar-ar naiba-n tine, dragoste ; Di, di,
di, murgule, di ; Foicic verde de stejar ; Hai, Ilean, la Poian ; Hai, Lelio-n deal la vie ;
Leli crciumreas ; Lume, lume ; M mndresc c-s moldovean ; Radu mamii, Radule! ;
Sanie cu zurgli ; Sraca inima me ; Suflecat pn-la bru ; i-aa-mi vine cte-odat ;
Tineree, tineree ; Trandafir de la Moldova ; Tudorio, nene ; ara mea i mndra mea ;
Vecin, drag vecin ; Vntule de primvar. Cntece de lume i petrecere: Am strns
toamn dup toamn ; A ruginit frunza din vii / versuri de Artur Stavri. Vasilescu I. Astzi e
ziua ta / versuri E. Mirea. Barbu lutarul ; Clugria ; Cntec de pahar ; Cntecul aviatorului
; D-i cu priul pn-la ziu ; Ia mai toarn-un phrel ; Mn, birjar ; Mi te-al lipit de suflet ;
Muli ani triasc! ; Roata morii ; Uite-aa a vrea s mor ; Vino, iubita mea. PopescuPeppo P. Csua noastr / versuri P. Popescu-Peppo ; Se scuturau toi trandafirii / versuri
Ionescu-Quintus i Gh. Preda. Du-m acas, mi tramvai / versuri de V. Vasilache i t.
Cristodulo. Glasul roilor de tren ; Hai acas, puior / versuri de N. Constantinescu i N.
Vldoianu. Ionel, Ionelule / versuri de N. Constantinescu, N. Vldoianu i C. Romano.
Popovici T. La oglind / versuri G. Cobuc. rncu, rncu / versuri de E. Mirea i P.
Maximilian. Ivanovici I. Valurile dunrii / versuri A. Felea. Romane: A vrea iar anii tinereii
/ versuri de Harry Negrin. De ce m-ai dus de lng voi? / versuri de O. Goga. De ce nu-mi
vii? / versuri de M. Eminescu. Lupu B. n fnul de curnd cosit / versuri V. Bilciurescu.
Fernic I. La umbra nucului btrn / versuri Al. Dinescu. Sorban G. Mai am un singur
dor ; Pe lng plopii fr so / versuri M. Eminescu ; Pe umeri pletele-i curg ru / versuri G. Cobuc. Vasilescu V. Pocnind din bici / versuri G. Cobuc. Sara pe deal ; Somnoroase psrele / versuri de M. Eminescu. Btranee, haine grele ; Clugrul din vechiul
schit ; Ciobna cu trei sute de oi ; Deschide, deschide fereastra ; O sear la Constana ;
S-mi cni, cobzar.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0058-9.
ISBN 978-9975-9598-0-3 (n cop. tare).
[2009-604].
13. Deladolna, Gheorghe Maxian
Soarele Patriei : Cntece pentru copii / Gheorghe Maxian Deladolna, Mariana MaxianCazanoi ; cop.: Tatiana Grigoriev. Ch. : Pontos, 2008 ("Tipogr. Reclama" SA). 78, [2] p. :
n. muz. ; 21 cm. Cuprins: Ajut-ne, Doamne / versuri: tefan Sofronovici. Nepoica Corina ;
Ea, mmica noastr drag ; Scumpi prini ; Fecioraul meu ; Venim din Dacia ; Geto-dacii ;
Suntem un popor roman ; Suntem mndri ; ara mea de glorii ; Srbtoare e azi pentru ar
; Tineree te iubim ; Hristos a nviat ; Mi-a dat Domnu-un ngera ; Toboraul ; n coloan /
versuri: Gheorghe Maxian. Mama ; Cntec de leagn ; ara mea vrea-n lume pace ; Casa ;
113

Cronica publicaiilor de note Nr 1-2009 Music publications annals Nr 1-2009

Tricolorul ; Trec ostaii / versuri: Anatol Ciocanu. Nani, nani, copila / versuri: Vasile
Alecsandri. Nani, nani, puiul mamei ; baiu-baiu, clopoel ; Dormi i tu / versuri: Ion
Gheorghi. Nani-na, fetia mamei / versuri: Vasile Toma. nger, ngeraul meu / versuri: ****.
Noapte bun / versuri: Constantin Dragomir. Strmoii notri / versuri: Vasile Cocarcea.
Decebal ctre otenii daci / versuri: Vasile Romanciuc. Azi e zi de srbtoare / versuri: Filip
Mironov. Plaiul meu / versuri: Grigore Vieru. Soldatul / versuri: Dumitru Matcovschi. Fie pace
i lumin ; Fie pace u lumin / versuri: Valentin Crciun.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-097-7.
ISMN M-3480-0036-7.
[2009-366].
14. Deladolna, Gheorghe Maxian
Valori spirituale orheiene / Gheorghe Maxian Deladolna ; cop.: Tatiana Grigoriev. Ch.
: Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 340, [4] p. : fig., fot., n. muz. ; 20 cm. Cuprins:
Stici Alexandra. Orhei floare de dor ; Ca un tnr Dumnezeu ; La muli ani ; Frunzuli
trei alune ; Pluguorul ; tefan Vod rugndu-se pentru neam / versuri: Vasile Romanciuc.
Maxian Gheorghe. De cnd tu, mam, ne-ai lsat ; Dou tulpini / versuri: Vasile
Cocarcea ; Fie pace i lumin ; Lacul copiilor ; Un mo alb pe-o snioar / versuri: Valentin
Crciun ; Floricica soarelui ; Anul nou sosete acum ; trarii ; Mo Crciun n dricul iernii ;
Ah! mndruelor frumoase ; Orhei oraul meu iubit ; Nu pot s tiu / versuri: Lora Rucan
; Dragostea dinti / versuri: N. Dabija ; De nu tiam de ochii ti / versuri: tefan Sofronovici.
Palii-Pduraru Lucia. Mrire / versuri: aut. necunoscut ; Cntec / versuri: Grigore Vieru ;
Toamna ; La Betleem / versuri: ***. Racu Raisa. Pentru mama mea ; Iisuse ; Ascult ; Iubite
profesor / versuri: Marian Boris ; O pasre / versuri: Valentina Tibon. Sandu Iulia. Plai fermector ; Girafa i fotografia. Until Larisa. Mi-e dor ; Steaua ce rsare ; Prinii / versuri:
Tudor Palladi. Verega Vasile. Vacana de var ; Tangoul dragostei dinti ; Toamna de aur ;
Iarna ; Plai natal / versuri: Traianus.
Apare cu sprijinul financ. al Primriei Orhei. 500 ex.
ISBN 978-9975-51-000-4.
[2009-721].
15. Manea-Cernei, Eugenia
ntiul cnt i se cuvine ie, Doamne : [culeg. de cntece pe versurile poeilor rom. i
mold.] / Eugenia Manea-Cernei ; red. muz.: Andrei Tamazlcaru ; design, des.: Ruxanda
Romanciuc. Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr. Reclama" SA). 207 p. : n. muz. ; 20 cm. Cuprins: Al totului printe / versuri: Grigore Alexandrescu. Tu, putere creatoare / versuri:
Dimitrie Bolintineanu. Rsai asupra mea ; Criasa lumii / versuri: Mihai Eminescu. Sub cerul
plin de idealuri : Ghetsemani / versuri: Duiliu Zamfirescu. O, vino iar, Iisuse / versuri: Alexandru Vlahu. Colindtorii ; La Pati / versuri: George Cobuc. Tu arunci sclipiri de soare :
Rugciune / versuri: Elena Vcrescu. Singurtate / versuri: Iulia Hasdeu. Slav ie, Doam114

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ne / versuri: G. Tutoveanu. nvierea / versuri: Dimitrie Nanu. Fie-mi viaa fr ur / versuri:


Mihai Codreanu. M uit la flori ; Rogu-te, Doamne / versuri: Tudor Arghezi. Iisus / versuri:
Panait Cerna. Loca strbun / versuri: Octavian Goga. Neprihnit-i credina / versuri:
Corneliu Moldovanu. Noaptea nvierii / versuri: Donar Munteanu. Aijderi crinului ; Doamne,
slav ie ; Te caut, Doamne ; Urcu / versuri: Vasile Voiculescu. Tatl nostru / versuri: George Gregorian. Roag-te / versuri: Alexei Mateevici. Desmrgimire ; Luminrile ; Prinos /
versuri: Nichifor Crainic. Rugciunea florilor / versuri: Alfred Mooiu. M-am regsit, o,
Doamne / versuri: Oreste Georgescu. Drumul magilor ; Mnstire / versuri: Ion Pillat. Clopotele / versuri: Otilia Cazimir. Nu te-am vzut / versuri: tefan I. Neniescu. Nelinite / versuri:
Vania Gherghinescu. M-nchin / versuri: D. Ciurezu. Tu-mi eti oaz / versuri: George
Lesnea. Fie-mi gndul floare de cais / versuri: Zaharia Stancu. Colind ceresc ; Dumnezeiasc slug / versuri: Radu Gyr. La casa din vale / versuri: Nicolae Tutu. La umbra finicului /
versuri: Valeriu Anania. Ave Maria ; Doamne, cer ndurare ; n preajma despririi ; Lacrim
strbun : Rug ; Ocrotitoarea limb matern ; irag de mrgritare ; Basarabia ; Sfini m ucenici basarabeni / versuri: Agnesa Roca. Slav cerului : Dor de Tine, Doamne ; Comoara
noastr ; Rug pentru Basarabia ; Limba noastr cea Romn / versuri: Grigore Vieru. Lumina lin / versuri: Ioan Alexandru. Lumina inimii / versuri: Eugenia Manea-Cernei. Ziua
Crciunului / versuri: Florin Grigoriu. Balada splendorii ; Fgduin ; Numai Tu, Puritate ;
Racl de lumin / versuri: Daniel Turcea. Ruga de sear / versuri: Tudor Palladi. Monolog
pentru Maica Maria ; O zi care ne-ateapt / versuri: Galina Furdui. Dumnezeu ; ara mea
de dincolo de Prut ; Limba noastr cea Romn / versuri: Nicolae Dabija. Domului s ne
rugm ; Popor ptimit ; Clopote bat : Requiem ; Ginta nenfrnt : Revoluiei romne i
F.P.M.'89 / versuri: Ion Hadrc. Eu m uimesc ; Vz-Duh / versuri: Dumitru Constantin.
Rugciune pentru Patrie / versuri: Vasile Crlova. Tatl Nostru / versuri: Aron Cotru. Bucur, Doamne : Acatist pentru cei din Siberia / versuri: Sergiu Matei Nica. Doamne, nu pleca
din noi / versuri: Florian Saioc. Va fi ca mine / versuri: Dumitru Matcovschi. Dac-ai ti /
versuri: Tudor Gheorghe. Doamne, Mntuitorule / versuri: Dan Verona. La noi ; Cnd seara
pe vi se aterne : Rug ; Rufa de noapte / versuri: Leonida Lari.
Bibliogr.: p. 203. Ind. de aut.: p. 204. 300 ex.
ISBN 978-9975-51-011-0 (eronat).
ISMN 979-0-3480-0062-6.
[2009-779].
16. Palii-Pduraru, Lucia
Floricele din cmpii : Cntece pentru copii / Lucia Palii-Pduraru ; notogr.: Roman
Romanciuc, Gabriel Andronic ; cop. i des.: Tatiana Grigoriev. Ch. : Pontos, 2009 ("Tipogr.
Reclama" SA). 60 p. : des., n. muz. ; 26 cm. Cuprins: Imn copilriei ; Cntec de leagn ;
Rmi cu mine, mam : Cntecul unui copil abandonat ; Cntecul semitonurilor ; Toamna ;
Cntec pentru profesor ; Suntem un cor de for ; Nevinovatul ; Cowboy-ul ; Cntec pentru
Cristos ; E iarna ; Muntele i bradul ; O mrioare, mrioare ; Corul ; Moldova mea ;
Greieraaul ; Fluturaii ; Poveste de dragoste ; De ce? / versuri: Lucia Palii-Pduraru. Tobo115

Cronica publicaiilor de note Nr 1-2009 Music publications annals Nr 1-2009

arul Bumbabum ; Roua / versuri: Iulian Filip. Bieaul din ochii mamei ; Bucurai-v ;
Spic de gru ; Sunt multe ri pe lume / versuri: Grigore Vieru. Nou azi ne-a rsrit : Colind
/ aut. necunoscut. Colind pentru acest pmnt / versuri: Ilie Zegrea. Rugminte ctre Mo
Crciun ; Cntecul izvoraului / versuri: Titus tirbu. Nucul / versuri: Dumitru Matcovschi.
300 ex.
ISMN 979-0-3480-0056-5.
ISBN 978-9975-72-270-4.
[2009-726].
17. urcanu, L.
Abecedarul muzicii i solfegiul : Man. pentru c. de art i de muzic : Cl. 1-2 / L.
urcanu, A. urcanu ; notogr.: Mihai Pun ; cop.: Alexandru Bostan. Ed. a 2-a. Ch. :
"Grafema Libris" SRL. 191 p. : n. muz., tab. ; 28 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-52-048-5.
ISMN 979-0-3480-0059-6.
[2009-832].

116

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

INDEX DE NUME LA "CRONICA PUBLICAIILOR DE NOTE" NR 1-2009


Constantinescu, N. 12
Copaciov, Simona 1
Cobuc, G. 12
Cobuc, George 15
Cotru, Aron 15
Crainic, Nichifor 15
Crciun, Valentin 13-14
Cristodulo, t. 12
Cruceniuc, P. 12

A
Aldea-Teodorovici, I. 12
Alecsandri, Vasile 13
Alexandrescu, Grigore 15
Alexandru, Ioan 15
Anania, Valeriu 15
Andronic, Gabriel 4, 8, 16
Anton, Pavel 8
Arghezi, Tudor 15

Dabija, N. 12, 14
Dabija, Nicolae 15
Deladolna, Gheorghe Maxian 13-14
Dergaciov, Valentin 9
Dinescu, Al. 12
Doga, E. 12
Dragomir, Constantin 13

Badrajan, Svetlana 10
Bieu, Nicolae 1-2
Bechet, P. 12
Belicov, S. 12
Bilciurescu, V. 12
Bondarenco, Nina 11
Boris, Marian 14
Bostan, Alexandru 17
Botezatu, Grigore 2
Buruian, Ion 2

E
Eminescu, M. 5, 12
Eminescu, Mihai 15
Enache, I. 12

Cazimir, Otilia 15
Crlova, Vasile 15
Cerna, Panait 15
Chiriac, A. 12
Chiriac, T. 12
Chise, Liudmila 4
Chiseli, Vasile 9
Ciobanu, Ghenadie 4
Ciobanu, M. 12
Ciocanu, Anatol 13
Ciocanu, A. 12
Ciurezu, D. 15
Crmu, Isai 1-2
Cocarcea, Vasile 13-14
Cocieru, Mariana 2
Codreanu, Mihai 15
Cojocaru, V. 12
Constantin, Dumitru 15

Fernic, I. 12
Filip, Iulian 16
Furdui, Galina 15
G
Galaicu, Violina 9
Georgescu, Oreste 15
Gheorghe, Tudor 15
Gheorghi, Ion 13
Gherghinescu, Vania 15
Ghila, Victor 1, 9
Ghimpu, S. 12
Goga, O. 12
Goga, Octavian 15
Gorjos, V. 12
Gregorian, George 15
Grigoriev, Tatiana 16

117

Cronica publicaiilor de note Nr 1-2009 Music publications annals Nr 1-2009


Grigoriu, Florin 15
Gyr, Radu 15

Palladi, Tudor 14-15


Pun, Mihai 5, 9, 17
Petrache, t. 12
Pillat, Ion 15
Polin, B. 12
Popescu-Peppo, P. 12
Popovici, T. 12
Popovschi, Veaceslav 1
Preda, Gh. 12

H
Hadrc, Ion 15
Hasdeu, Iulia 15
I
Iachimciuc, Igor 4
Ionescu-Quintus 12
Ivanovici, I. 12

R
Racu, Raisa 14
Radu, D. 12
Raiburg, I. 12
Rojnoveanu, Angela 10
Romanciuc, Roman 16
Romanciuc, Ruxanda 8, 15
Romanciuc, Vasile 13-14
Romano, C. 12
Roca, Agnesa 15
Rotaru, Stela 10
Rucan, Lora 14
Rusnac, C. 12

L
Lari, Leonida 15
Lesnea, George 15
Lopotenco, Tatiana 2
Lupu, B. 12
M
Manea-Cernei, Eugenia 15
Matcovschi, D. 12
Matcovschi, Dumitru 13, 15-16
Mateevici, Alexei 15
Maxian, Gheorghe 13-14
Maxian-Cazanoi, Mariana 13
Maximilian, P. 12
Mirea, E. 12
Mironov, Filip 13
Moldovanu, Corneliu 15
Moraru, Emilia 12
Mooiu, Alfred 15
Munteanu, Donar 15

S
Saioc, Florian 15
Sandu, Iulia 14
Saraba, Maria 11
Sli, Valeria 12
Serejnicov, Lavrentii Alexeevici 5
Sofronovici, tefan 13-14
Sorban, G. 12
Stancu, Zaharia 15
Stavri, Artur 12
Stici, Alexandra 14

N
Nanu, Dimitrie 15
Negrin, Harry 12
Neniescu, tefan I. 15
Nica, Sergiu Matei 15

arban, Cristian 9-10


tirbu, Titus 16

Oliink, Iaroslav 4
Oel, M. 12

Tamazlcaru, Andrei 15
Tamazlcaru, Andrei 2
Tutu, Nicolae 15
Teodorovici, P. 12

P
Palii-Pduraru, Lucia 14, 16
118

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Testemieanu, S. 12
Tibon, Valentina 14
Toma, Vasile 13
Traianus 14
Trifuanu, Gheorghe 1-2
Turcea, Daniel 15
Tutoveanu, G. 15

urcanu, A. 16
urcanu, L. 16
U
Until, Larisa 14
V
Vasilache, V. 12
Vasilescu, I. 12
Vasilescu, V. 12
Vcrescu, Elena 15
Verega, Vasile 14
Verona, Dan 15
Vieru, Gr. 12
Vieru, Grigore 13-16
Vlahu, Alexandru 15
Vldioanu, N. 12
Vod, Gh. 12
Voiculescu, Vasile 15
Z
Zadnipru, P. 12
Zamfirescu, Duiliu 15
Zegrea, Ilie 16

, . . 6-7
, 6-7

, 6-7
, . . 3

119

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVIST

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

IUNIE

2009
NR 6
(2040-2379)

JUNE

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
524. Belostecinic, Grigore. Economia cunoaterii : unele realiti i perspective
pentru Republica Moldova / Grigore Belostecinic // Akademos. 2009. Nr 2. P. 34-37 :
fig., tab. Rez. n lb. engl.
525. Caner, Valeriu. Modernizarea sistemului naional pentru acreditare orientat la
sporirea eficienei i calitii cercetrii / Valeriu Caner, Vitalie Minciun, Simion Toma //
Akademos. 2009. Nr 2. P. 8-14 : diagr. Rez. n lb. engl.
526. Caner, Valeriu. Pregtirea i atestarea cadrelor tiinifice n domeniile biologiei,chimiei, geografiei, agriculturii : constatri retrospective i sugestii de viitor / Valeriu
Caner, Veaceslav Perju, Larisa Andronic // Intellectus. 2009. Nr 2. P. 78-83 : fig., tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
527. Cucereanu, Gheorghe. Producia tiinific a Republicii Moldova n context
mondial i regional / Gheorghe Cucereanu // Intellectus. 2009. Nr 2. P. 84-91. Rez.
n lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: 4 tit.
528. Duca, Gheorghe. Necesitatea evalurii cercetrii ntr-o societate bazat pe
cunoatere / Gheorghe Duca // Akademos. 2009. Nr 2. P. 3-4. Rez. n lb. engl.
529. Hrbu, Eduard. Sistemul de evaluare a capacitii de inovare a instituiilor de
cercetare / Eduard Hrbu, Ghenadie Cernei // Akademos. 2009. Nr 2. P. 19-25 : fig.,
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
530. Marina, Vasile. Modaliti de estimare a activitii tiinifice / Vasile Marina //
Akademos. 2009. Nr 2. P. 15-18. Rez. n lb. engl.
120

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

531. Rotaru, Anatol. Aspecte sinergetice ale indicatorilor de evaluare a performanelor tiinifice, dezvoltrii tehnologice i inovrii / Anatol Rotaru // Akademos. 2009. Nr
2. P. 26-28 : fig., tab. Rez. n lb. engl.
532. urcan, Aurelia. Racordarea evalurii statistice a activitii tiinifice la standardele europene / Aurelia urcan // Akademos. 2009. Nr 2. P. 5-7 : diagr. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
(Vezi Nr 2098, 2168)
005 Conducere i organizare. Management
(Vezi Nr 2079)
007 Activiti i organizare. Informare. Teoria informrii i comunicrii n general (cibernetic)
(Vezi Nr 2090)

02 BIBLIOTECONOMIE
533. Danilov, Maria. Cartea romneasc veche n coleciile din Sankt-Petersburg /
Maria Danilov // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 1. P. 97-110. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p.108-109 (50 tit.)
070 Ziaristic. Pres
534. Beregoi, Natalia. Unele considerente conceptuale ale politicii mediatice /
Natalia Beregoi // Rev. Mold. de Drept Int. i Relaii Int. 2009. Nr 1. P. 86-89. Rez. n
lb. engl., rus. Bibliogr.: 19 tit. i n note, p. 89 (18 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2068)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 2049)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie

535. Cimpoi, Mihai. Nietzsche i noi, postmodernii : eseu / Mihai Cimpoi // Sud-Est
cultural. 2009. Nr 2. P. 56-65.

121

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

536. Cimpoi, Mihai. ansa cerului : interludii nietzscheene / Mihai Cimpoi // Clipa : ser.
nou. 2009. Nr 3. P. 20-21 : fot.
537. Troianowski, Lidia. Revelaii etico-estetice n creaia Sturdzian : [despre opera
filosofului, esteticianului Alexandru Sturdza (1791-1854)] / Lidia Troianowscki // Akademos.
2009. Nr 2. P. 92-97. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 97 (14 tit.).
538. vircun, Victor. O via dedicat tiinei : Alexandru Roca la 75 de ani : [filosof,
dr. habilitat n filosofie] / Victor vircun, Pantelimon Varzari // Akademos. 2009. Nr 2.
P. 127 : fot.
159.9 Psihologie

539. Caluschi, Mariana. Necesitatea existenei unui nou specialist psihologul de


familie i responsabilitile lui / Mariana Caluschi, Magda Tufeanu, Mihaela erban // Psihologie. 2009. Nr 2. P. 3-14 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
540. Ciobanu, Ana. Studierea comportamentului consumativ al preadolescenilor
din familii temporar dezintegrate / Ana Ciobanu, Elena Losi // Psihologie. Pedagogie spec.
Asisten soc. 2009. Nr 1. P. 20-25 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.
541. Losi, Elena. Diminuarea agresivitii preadolescenilor prin dezvoltarea inteligenei emoionale / Elena Losi // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2009. Nr
1. P.12-19 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 15 tit.
542. Racu, J. Rolul reglajului emoional n activitatea de succes a educatorului / J.
Racu, O. Coroi // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2009. Nr 2. P. 51-61 :
fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
543. Savca, Lucia. Profilaxia comportamentului suicidar la minori / Lucia Savca //
Psihologie. 2009. Nr 2. P. 15-26 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
544. , . . / . . , . // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2009. Nr
1. P. 63-71 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 14 tit.
545. , . - / // Psihologie. 2009. Nr 2. P. 69-75.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
546. , . - / 122

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, // Psihologie. 2009. Nr 2. P. 60-68. Rez. n lb. engl. Bibliogr.


: 10 tit.
547. , . / // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2009. Nr 2. P. 21-26. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2161, 2164, 2166, 2179)

27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN


(Vezi Nr 2291, 2302)

3 TIINE SOCIALE

31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE


316 Sociologie

548. Dulschi, Ion. Sociologia n serviciul Administraiei publice / Ion Dulschi // Administrarea Publ. 2009. Nr 2. P. 66-70. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 4 tit.
316.3/4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale

(Vezi Nr 2113)
316.6 Psihologie social

549. Losi, Elena. Inteligena emoional i activitatea profesional / Elena Losi //


Psihologie. 2009. Nr 2. P. 43-48 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
550. leahtichi, Mihai. Despre resorturile rezistenei la transformarea
reprezentaional / Mihai leahtichi // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2009.
Nr 2. P. 1-20. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 24 tit. P.19-20 (24 tit. n lb. rom.,engl. fr.)
(Vezi de asemenea Nr 2303)

32 POLITIC

323 Politic intern

551. Negru, Gheorghe. Romnia modern i politica naional a Imperiului Rus n


Basarabia / Gheorghe Negru // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 1. P. 79-87.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 86 (15 tit.).
323(478) Politic intern a Republicii Moldova

552. Ardeleanu, Constantin. Situaia din Basarabia reflectat n presa din Statele
Unite ale Americii : (oct. 1917 apr. 1918) / Constantin Ardeleanu // Destin romnesc : ser.
nou. 2009. Nr 1. P. 88-96 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 95-96 (29 tit.).

123

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

553. Tzluanu Valentina. Totul se pltete : [pe marginea evenimentelor din 7 apr.
2009 : avantext] / Valentina Tzluanu // Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 3-5.
(Vezi de asemenea Nr 2371-72)
324 Alegeri

(Vezi Nr 2075-76)
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern

554. Nichifor, Rodica. Mecanismele de funcionare a principiilor dreptului internaional public n conflictele armate / Rodica Nichifor // Rev. Mold. de Drept Int. i Relaii Int.
2009. Nr 1. P. 57-61. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 15 tit. i n note, p. 61 (7 tit.).
555. Pirojkov, Serghei. Integrarea n Uniunea European prioritile politice ale
Kievului i Chiinului : [interviu exclusiv cu S. Pirojkov, Ambasadorul Extraordinar i Plenipoteniar al Ucrainei n Moldova] / interlocutori : Mariana Tabuncic, Alexandru Tanas // Profit. 2009. Nr 6. P. 58-60 : fot. Text i n lb. engl., rus.
556. , .
/
, // Rev. Mold. de Drept Int. i Relaii Int.
2009. Nr 1. P. 38-41. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 25 tit. i n note, p. 41 (7 tit.).
557. , . " "
/ // Rev. Mold. de Drept
Int. i Relaii Int. 2009. Nr 1. P. 100-104. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 104
(5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2074, 2111)
327(478) Politica extern a Republicii Moldova

558. Cldare, Gheorghe. Colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea European :


realiti i perspective / Gheorghe Cldare, Cristina Pantea // Administrarea Publ. 2009.
Nr 2. P. 111-116. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 116 (5 tit.).
559. Leanc, Iurie. "Politica extern a Moldovei necesit o revigorare de ansamblu"
: [interviu acordat de ctre deputatul Iu. Leanc] / interlocutor : Igor Volnichi // Profit.
2009. Nr 6. P. 54-57 : fot.

124

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


329 Partide i micri politice
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova

560. Volnichi, Igor. De unde au luat partidele bani n alegeri? / Igor Volnichi // Profit. 2009. Nr 6. P. 64-65 : fot.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general. Economie politic

561. Feura, Eugenia. Concurena i selecia instituional / Eugenia Feura // Economica. 2009. Nr 1. P. 6-11. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n notele de subsol.
Text paral.: lb. rom., engl.
562. Ustian, Ion. Evoluia concepiilor teoretice ale liberalismului economic clasic n
operele lui Byron, Pukin i Eminescu / Ion Ustian // Economica. 2009. Nr 1. P. 11-16.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 7 tit. Text paral.: lb. rom., engl.
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii

563. Brc, Alic. Auditul personalului o necesitate pentru toate organizaiile / Alic
Brc, Serghei Serduni // Economica. 2009. Nr 1. P. 25-33 : tab. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr.: 9 tit. Text paral.: lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 2065)
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic

564. Paladi, Ion. Rolul i locul micului business n economia contemporan / Ion
Paladi // Administrarea Publ. 2009. Nr 2. P. 88-94. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 15 tit.
565. Pincevschi, Alexandru. Alexandru Pincevschi : Mai puternic dect crizele : [interviu cu omul de afaceri mold.] / interlocutor : Rodica Ciornic; fot. : Roman Canr // VIP
magazin. 2009. Nr 4. P. 22-26 : fot.
566. , . : [ . , .
. . - ] /
. . // Profit. 2009. Nr 6. P. 34-35 : fot.
336 Finane

567. Bacal, Petru. Implementarea taxelor pentru utilizarea resurselor funciare i minerale n Republica Moldova / Petru Bacal, Constantin Matei // Economica. 2009. Nr 1.
P. 17-25 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 9 tit. Text paral.: lb. rom., engl.

125

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

568. Cucu, Mariana. Organul independent de supraveghere bancar : perspective


pentru sistemul bancar moldovenesc / Mariana Cucu // Economica. 2009. Nr 1. P. 5762. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 8 tit. Text paral.: lb. rom., engl.
569. Paladi, Valentina. Unele aspecte ale modului de ntocmire a situaiilor financiare consolidate la data procurrii / Valentina Paladi, Lica Erhan // Economica. 2009. Nr 1.
P. 63-73 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 4 tit. Text paral.: lb. rom., engl.
570. , . 2008 . /
// Profit. 2009. Nr 6. P. 22-28 : tab.
571. , . /
// Contabilitate i audit. 2009. Nr 6. P. 44-46.
572. . . . . . ,
: [.
Nr 297 25.11.2004 . . . .] // Contabilitate i audit.
2009. Nr 6. P. 85-94.
573. , . / // Contabilitate i audit. 2009. Nr 6. P.
12-16. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2158, 2279)
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producie. Servicii. Preuri

574. Gorobievschi, Svetlana. Rolul proceselor manageriale n creterea economic


/ Svetlana Gorobievschi, Costic Nan // Economica. 2009. Nr 1. P. 33-51 : fig. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr.: 10 tit. Text paral.: lb. rom., engl.
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova

575. Dumitraco, Marica. Costurile, beneficiile i problemele integrrii RM n UE /


Marica Dumitraco // Economica. 2009. Nr 1. P. 109-118 : tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr.: 10 tit. Text paral.: lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 2040, 2108, 2150)
338.48 Turism. Economia turismului

126

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

576. Crotenco, Iurie. Cu privire la baza normativ a strategiei de dezvoltare a turismului naional / Iurie Crotenco // Economica. 2009. Nr 1. P. 97-101. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr.: 4 tit. i n notele de subsol. Text paral.: lb. rom., engl.
577. Livandovschi, Roman. Satul turistic i importana acestuia n localizarea produsului turistic rural / Roman Livandovschi // Economica. 2009. Nr 1. P. 85-88. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr.: 8 tit. Text paral.: lb. rom., engl.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia

(Vezi Nr 2282)
339.5 Comer exterior. Comer internaional

578. Barbscump, Lilia. Aspecte legale viznd importul unor categorii de mrfuri
inadvertene i lacune / Lilia Barbscump // Vama. 2009. Nr 3. P. 17-21 : fot.
579. Barbscump, Lidia. Reprezentarea n dreptul vamal / Lidia Barbscump //
Contabilitate i audit. 2009. Nr 6. P. 57-62. Bibliogr. n notele de subsol.
580. Ciumacenco, Natalia. Statistica vamal / Natalia Ciumacenco // Vama. 2009.
Nr 3. P. 50 : tab.
581. Eanu, Tamara. MIEPO (Organizaia de Promovare a Exportului din Moldova) :
podul Moldovei n Europa = MIEPO guarantees success = MIEPO :
/ Tamara Eanu // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 6. P. 22-24 : fot. Text i n
lb. engl., rus.
582. Floric, Stanislav. Sistemul Interanet din cadrul Serviciului Vamal / Stanislav
Floric // Vama. 2009. Nr 3. P. 22-23 : fot.
583. Goncear, Vitalie. Trecerea bunurilor peste frontiera vamal de ctre persoane
fizice / Vitalie Goncear // Vama. 2009. Nr 3. P. 9-12 : fot.
584. Lungu, Marina. Documentele i informaiile necesare pentru stabilirea valorii n
vam / Marina Lungu // Vama. 2009. Nr 3. P. 15-16 : fot.
585. Magu, Ion. Controlul vamal i pericolul pandemiei / Ion Magu // Vama. 2009.
Nr 3. P. 24 : fot.

127

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

586. Pojoga, tefan. Expertiza mrfurilor n laboratorul vamal / tefan Pojoga //


Vama. 2009. Nr 3. P. 38-42 : fot.
587. Srbu, Eduard. Stabilirea procedurii de declarare a instrumentelor de plat n
numerar trecute peste frontiera vamal de ctre instituiile bancare i alte persoane juridice /
Eduard Srbu // Vama. 2009. Nr 3. P. 29-30 : fot.
588. , . / /
// Vama. 2009. Nr 3. P. 13-14.
589. , . "
" . . "" . / // Vama. 2009. Nr 3. P. 5-8 : fot.
590. , . : : [ . . ] / //
Vama. 2009. Nr 3. P. 25-28 : fot.
591. , .
/ // Contabilitate i audit. 2009. Nr 6. P. 47-56.
Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2110, 2128, 2277)
339.7 Finane internaionale

592. Ciobanu, Sergiu. Criza economic-financiar mondial i consecinele ei n


Republica Moldova / Sergiu Ciobanu // Akademos. 2009. Nr 2. P. 38-40 : fig. Rez. n
lb. engl.
(Vezi de asemenea Nr 2091, 2103, 2139)

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare

593. , . / . //
. 2009. Nr 6. P. 10-18. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 18 (17 tit.).
341 Drept internaional

594. Bieu, Aurel. Caracterul compensator al daunelor-interese alocate n cazul


neexecutrii contractului n dreptul comerului internaional / Aurel Bieu // Rev. Mold. de
Drept Int. i Relaii Int. 2009. Nr 1. P. 33-37. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n
note, p. 37 (28 tit.).
128

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

595. Burian, Alexandru. Unele consideraii privind evoluia diplomaiei prin conferine internaionale / Alexandru Burian // Rev. Mold. de Drept Int. i Relaii Int. 2009. Nr 1.
P. 10-13. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note, p. 13 (13 tit.).
596. Chindibaliuc, Oleana. The contradictions in settlement legal status of the
Caspian Sea / Oleana Chidibaliuc // Rev. Mold. de Drept Int. i Relaii Int. 2009. Nr 1.
P. 71-77. Rez. n lb. rom., rus. Bibliogr.: 14 tit. i n note, p. 76-77 (24 tit.).
597. Ciugureanu-Mihailu, Carolina. Globalizarea i impactul ei asupra drepturilor
copilului / Carolina Ciugureanu-Mihailu // Legea i viaa. 2009. Nr 6. P. 19-22. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 21-22 (16 tit.).
598. Gamurari, Vitalie. Procesul de armonizare a dreptului de azil n cadrul Uniunii
Europene : forme i metode de cooperare ntre Dreptul Uniunii Europene i dreptul Naional
al Statelor Membre a Uniunii Europene / Vitalie Gamurari // Avocatul poporului. 2009. Nr
5/6. P. 24-26. Bibliogr. n notele de subsol. Contin. nceputul : Nr 3.
599. arlung, Victoria. Rezervele i aprarea obiectului i scopului Conveniei
ONU cu privire la drepturile copilului / Victoria arlung // Rev. Mold. de Drept Int. i Relaii
Int. 2009. Nr 1. P. 78-85. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note, p. 84-85 (36 tit.).
600. uuianu, Ion. Frana i Comunitatea Europeran : [sub aspectul dreptului comunitar] / Ion uuianu // Rev.Na. de Drept. 2009. Nr 6. P. 19-26. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 26 (31 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2070)
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ

601. Burian, Cristina. Nacionalidad y ciudadania : problemas conceptuales y


adquisicin de la nacionalidad en Espaa y en la Repblica de Moldova / Cristina Burian //
Rev. Mold. de Drept Int. i Relaii Int. 2009. Nr 1. P. 42-46. Rez. n lb. rom., engl. i
rus. Bibliogr.: 11 tit. i n note, p. 46 (6 tit.).
602. Costachi, Gheorghe. Principiul egalitii n drepturi i ndatoriri a tuturor cetenilor fr nici-o discriminare / Gheorghe Costachi, Mircea Tutunaru // Avocatul poporului.
2009. Nr 5/6. P. 30-32. Bibliogr. n notele de subsol.
603. Costachi, Gheorghe. Reflecii asupra noiunii i esenei rspunderii administraiei publice locale / Gheorghe Costachi, Oleg Arseni // Legea i viaa. 2009. Nr 6. P.
15-18. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 18 (19 tit.).

129

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

604. Grecu, Raisa. Constantin Stere despre libertatea cuvntului / Raisa Grecu //
Avocatul poporului. 2009. Nr 5/6. P.10-12. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 12
(14 tit.).
605. Guceac, Ion. Constituionalismul, democraia i libertatea valori ale societii
deschise / Ion Guceac // Akademos. 2009. Nr 2. P. 41-47 : fig.. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 31 tit. P. 47(31 tit. n lb. rom., engl., fr. i rus).
606. Pogone, Galina. Garantarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului
stipulate n Constituia Republicii Moldova / Galina Pogone // Administrarea Publ. 2009.
Nr 2. P. 72-77. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 76-77 (14 tit.).
607. , .
/ , // Rev. Na. de Drept. 2009. Nr 6. P. 9-13.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 13 (10 tit.).
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i funcii ale organelor de stat ale Republicii Moldova

608. Cobneanu, Sedgiu. Curtea Constituional i rolul ei n protejarea i promovarea drepturilor omului / Sergiu Cobneanu // Justiia Constituional n Rep. Moldova.
2009. Nr 2. P.12-14.
609. , . :
/ . // . 2009. Nr 6. P. 41-43. Bibliogr. n note,
p. 43 (4 tit.).
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic

610. Barbneagr, Alexei. Ajustarea legislaiei penale i a procedurii penale la


standardele CEDO imperativ al timpului / Alexei Barbneagr // Justiia Constituional n
Rep. Moldova. 2009. Nr 2. P.15-17. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 17 (11
tit.).
611. Furdui, Sergiu. Concluzii i considerente cu privire la judecarea apelului n cauza penal / Sergiu Furdui // Legea i viaa. 2009. Nr 6. P. 4-14 ; Rev. Na. de Drept.
2009. Nr 6. P. 27-38. Rez. n lb. engl.
612. Morrescu, Alexandru. Prevenirea corupiei n organele vamale n contextul
implementrii Metodologiei evalurii riscurilor de corupie n instituiile publice / Alexandru
Morrescu, Ludmila Strat // Vama. 2009. Nr 3. P. 31-32 : fot.

130

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

613. . : / . , . // . 2009. Nr 6. P. 44-48. Rez.


n lb engl.
614. , . : ( ) / . // . 2009. Nr 6. P. 28-29. Bibliogr. n note, p.
29 (15 tit.).
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei

615. Donos, Evlampie. Aspecte privind ajutoarele de stat : [controlul i subvenia


economiei] / Evlampie Donos, Olga Blhac, Livia Dudnic // Avocatul poporului. 2009. Nr
5/6. P. 27-30. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
616. , .
/ . , . // . 2009. Nr 6. P. 410. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 9-10 (13 tit.).
347 Drept civil
347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri i lucruri. Bunuri mobile n general

617. Grecu, Raisa. Constantin Stere despre dreptul la proprietate / Raisa Grecu //
Rev. Na. de Drept. 2009. Nr 6. P. 2-8. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 8 (19
tit.).
618. , . ,
/ . , . , . // . 2009. Nr
6. P. 19-27. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 27 (3 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2107)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

(Vezi Nr 2115, 2129)


347.7 Drept omercial

619. Anghelici, Tatiana. Poziii subiective i obiective n procesul examinrii mrcilor / Tatiana Anghelici, Sergiu cerbaniuc // Intellectus. 2009. Nr 2. P. 37-39. Rez. n
lb. rom., engl.
620. Caraulean, Nadejda. Opera orfan und verde pentru utilizare sau valorificare interzis? / Nadejda Caraulean // Intellectus. 2009. Nr 2. P. 16-19. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr.: 8 tit.

131

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

621. Chiroca, Dorian. Discours du Directeur General de lAGEPI loccasion du


Jour des Marques dans la Rpublique de Moldova : (Chiinu, le 3 juin 2009) / Dorian
Chiroca, Svetlana Munteanu // Intellectus. 2009. Nr 2. P. 20-27. Rez. n lb. rom.,
engl., fr.
622. Zavalisti, Ana. Practica judiciar n domeniul PI / Ana Zavalisti // Intellectus.
2009. Nr 2. P. 49-53.
623. , .
: [ . -. . . ] /
// Profit. 2009. Nr 6. P. 44-46 : fot.
624. , .
/ // Intellectus. 2009. Nr 2. P. 5459. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
625. , .
: (1940-1991) / // Intellectus. 2009. Nr 2.
P. 28-36. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 2043, 2254-55)
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar

626. Bcu, Adelina. Unele aspecte privitoare la reglementarea cheltuielilor de judecat n procesul civil / Adelina Bcu // Legea i viaa. 2009. Nr 6. P. 22-26. Rez. n
lb. engl. Bibliogr. n note, p. 26 (11 tit.).
627. Grama, Dumitru. Din istoria constituirii i evoluiei instituiei notariatului n Moldova / Dumitru Grama, Aliona Cara // Rev. Mold. de Drept Int. i Relaii Int. 2009. Nr 1.
P. 47-56. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note, p. 55-56 (72 tit.).
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor

(Vezi Nr 2184)

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public

628. Coad, Ludmila. Autoadministrarea local n Imperiul arist i n Basarabia n a


doua jumtate a secolului XIX nceputul secolului XX : evoluia instituiei Zemstvei /
Ludmila Coad // Administrarea Publ. 2009. Nr 2. P. 43-53. Rez. n lb. engl.
Bibliogr.: 30 tit. P. 52-53 (30 tit.).

132

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

629. Paladi, Ion. Competitivitatea managementului serviciilor publice n spaiul Comunitii Europene / Ion Paladi // Economica. 2009. Nr 1. P. 102-109. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr.: 4 tit. Text paral.: lb. rom., engl.
630. Roman, Alexandru. Rolul reformelor lui tefan cel Mare n consolidarea administrativ a Statului Moldovenesc / Alexandru Roman // Administrarea Publ. 2009. Nr 2.
P. 16-24. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 4 tit. i n note, p. 23-24 (5 tit.). Contin. nceputul
: Nr 1.
631. aptefrai, Tatiana. Administraia public : art sau tiin? / Tatiana aptefrai
// Administrarea Publ. 2009. Nr 2. P. 35-42 . Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 12 tit. i n
note, p. 42 (14 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2064, 2119, 2307)
355/359 tiin militar. Fore armate

632. , . / //
Rev. Mold. de Drept Int. i Relaii Int. 2009. Nr 1. P. 62-70. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr.: 20 tit. i n note, p. 69-70 (24 tit.).

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale

633. Losi, Elena. Rolul asistentului social n diminuarea influenelor nocive a dependenei preadolescenilor de jocurile video / Elena Losi // Psihologie. Pedagogie spec.
Asisten soc. 2009. Nr 2. P. 27-33 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 8 tit.
366 Consumatorism. Probleme ale consumatorului

634. , . "
" : [ . . .
. ] / // Vama. 2009. Nr 3. P. 2-4 :
fot.
368 Asigurri

635. Cernica, Veaceslav. Paleta asigurrilor obligatorii / Veaceslav Cernica // ARS


Assecuratiorum. 2009. Nr 2. P. 28-29 : fot.
636. Certan, Sergiu. Despre cultura asigurrilor / Sergiu Certan // ARS
Assecuratiorum. 2009. Nr 2. P. 34-39 : fot.

133

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

637. Gamurari, Veaceslav. Nivelul culturii asigurrilor un indicator al gradului de


dezvoltare a unei piee de asigurri / Veaceslav Gamurari // ARS Assecuratiorum. 2009.
Nr 2. P. 52-55 : fot.
638. Lomachin-Rumeanev, Ilia Vadimovici. Asigurarea : iluzia omnipotenei? / Ilia
Vadimovici Lomachin-Rumeanev // ARS Assecuratiorum. 2009. Nr 2. P. 59-61 : fot.
639. Manoli, Mihail. Un lider hotrt : [interviu cu . Manoli, Pre. Uniunii Asigurtorilor din Moldova] / consemnare de rep. rev. // ARS Assecuratiorum. 2009. Nr 2. P. 2227 : fot.
640. Rezultatele primelor 9 luni ale anului 2008 : [analiza situaiei pieei asigurrilor
din Moldova] // ARS Assecuratiorum. 2009. Nr 2. P. 46-51 : fig., tab.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie

641. Catlabuga, Liuba. Impactul TV asupra conduitei i afectivitii elevului / Liuba


Catlabuga // Psihologie. 2009. Nr 2. P. 76-82. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 10 tit.
642. Martea, Galina. Managementul resurselor financiare obiectiv strategic al instituiilor de nvmnt / Galina Martea // Univers Pedagogic. 2009. Nr 2. P. 15-20.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 20 (4 tit.).
643. Pslaru, Vlad. Educaia intelectual i subiectivarea cunoaterii / Vlad Pslaru
// Didactica Pro 2009. Nr 2/3. P.18-21. Bibliogr.: 7 tit.
644. tefr, Adelina. Pentru c ei necesit progres continuu. Cteva aspecte n
problema "copiilor dotai" viziune internaional / Adelina tefr // Univers Pedagogic.
2009. Nr 2. P. 27-35. Rez. n lb. engl.
645. Vrlan, Maria. Dinamica relaiilor prini preadolesceni / Maria Vrlan // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2009. Nr 1. P. 26-30 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr.: 7 tit.
646. Vrlan, Maria. Influena relaiilor prini copii asupra creativitii preadolescenilor / Maria Vrlan // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2009. Nr 2. P. 92-96 :
fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2056, 2149)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

134

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

647. Cosovan, Olga. Gndire. Gndire critic. Stil intelectual personal : [din experiena profesorilor la diverse discipline] / Olga Cosovan // Didactica Pro 2009. Nr 2/3.
P. 102-103.
648. Vrlan, Maria. Necesitatea predrii psihologiei n liceu i unele aspecte metodologice de predare / Maria Vrlan // Psihologie. 2009. Nr 2. P. 34-42 : fig., tab. Rez. n
lb. engl. Bibliogr.: 6 tit.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar

649. Baxan, Ina. Educaia de gen o ans pentru schimbare : [despre realizarea
Curriculumului de dirigenie n cl. de liceu] / Ina Baxan // Didactica Pro 2009. Nr 2/3.
P. 57-62 : tab. Bibliogr.: 5 tit.
650. Botnaru, Ion. Formarea personalitii elevului prin reorganizarea managementului leciei / Ion Butnaru, Angela Roca // Psihologie. 2009. Nr 2. P. 83-90 : fig. Rez.
n lb. engl. Bibliogr.: 8 tit.
651. Cavcaliuc, Valeriu. Un model de utilizare a calculatorului n procesul instructiv
/ Valeriu Cavcaliuc // Didactica Pro 2009. Nr 2/3. P. 95-97. Bibliogr.: 5 tit.
652. Chirchina, Olga. Fundamente metodologice ale formrii iniiale a profesorilor
de informatic / Olga Chirchina // Didactica Pro 2009. Nr 2/3. P. 40-44. Rez. n lb.
engl. Bibliogr.: 7 tit.
653. Ghicov, Adrian. Educaia intelectului elevului ca reea funcional a cunoaterii
/ Adrian Ghicov // Didactica Pro 2009. Nr 2/3. P. 21-25. Bibliogr.: 10 tit.
654. Lica, Dionis. Integrarea resurselor programate n procesul de instruire / Dionis
Lica, Ion Scutelniciuc // Univers Pedagogic. 2009. Nr 2. P. 46-51 : tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 51 (7 tit.).
655. Mndcanu, Virgil. Profesorul maestru : [aspecte teoretice ale educaiei / Virgil
Mndcanu // Univers Pedagogic. 2009. Nr 2. P. 3-6. Bibliogr.: 12 tit.
656. Teleuc, Marcel. Olimpiadele cu probe orale la tiinele exacte / Marcel
Teleuc // Didactica Pro 2009. Nr 2/3. P. 38-40. Rez. n lb. engl.
657. vircun, Victor. Teoretizarea i empiricul n dezvoltarea intelectual / Victor
vircun // Didactica Pro 2009. Nr 2/3. P. 25-29. Bibliogr.: 4 tit.

135

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

658. , .
/ // Psihologie. 2009. Nr 2. P. 49-59 : fig., tab. Rez.
n lb. engl. Bibliogr.: 11 tit.
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general

659. Cebanu, Lilia. Valori ale stilului democratic managerial la nivel de instituie
precolar format pe cale experimental / Lilia Cebanu // Univers Pedagogic. 2009. Nr
2. P. 21-26 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 3 tit.
660. Cemortan, S. Problema i reperele dezvoltrii Curriculumului Precolar / S.
Cemortan // Univers Pedagogic. 2009. Nr 2. P. 36-41 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr.: 6 tit.
661. Ursu, Ludmila. Excursia form de educaie ecologic n clasele primare. Utilizarea metodelor LSDGC / Ludmila Ursu // Didactica Pro 2009. Nr 2/3. P. 98-102 :
fig., tab. Bibliogr.: 5 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2058, 2063)
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare

662. Lazari, Constantin. Etica universitar / Constantin Lazari // Rev. Mold. de Drept
Int. i Relaii Int. 2009. Nr 1. P. 95-99. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note, p.
99 (7 tit.).
663. Platon, Inga. Determinantele psihosociale ale relaiilor "Profesor-student" / Inga Platon, Ion Negur // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2009. Nr 1. P. 3141 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note.
(Vezi de asemenea Nr 2041-42)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


398 Folclor

664. Bieu, Nicolae. Observaii privind cultura popular a romnilor de la Est de


Nistru, de Bug, din Nordul Caucazului / Nicolae Bieu // Akademos. 2009. Nr 2. P.
104-112. Rez. n lb. engl.

136

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor

(Vezi Nr 2247)

53 FIZIC
665. Savant de vaz, ilustru pedagog : Alexei Simachevici la 80 de ani : [acad., dr.
habilitat n t. fiz.-mat.] / A. Andrie, L. Culiuc, D. Nedeoglo [et al.] // Akademos. 2009.
Nr 2. P. 137-138 : fot.

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie
666. Boian, Ilie. Condiiile meteorologice i agrometeorologice ale primverii anului
2009 / Ilie Boian, Tatiana Bugaeva // Mediul Ambiant. 2009. Nr 3. P. 40-42 : fot.
667. Boian, Ilie. Riscul ploilor toreniale abundente n Republica Moldova / Ilie Boian
// Mediul Ambiant. 2009. Nr 3. P. 43-45 : fot. Bibliogr. n note, p. 45.
556 Hidrosfer. Ap n general. Hidrologie

668. , .
/ // Rev. Mold. de Drept Int. i
Relaii Int. 2009. Nr 1. P. 10-13. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 14 tit.

58 BOTANIC
(Vezi Nr 2252)

59 ZOOLOGIE

669. Crlig, V. Polimorfismul Rana Kl. Esculentus (Amphibia, Ecaudata) n cadrul


populaiilor locale / V. Crlig, Tatiana Crlig // Mediul Ambiant. 2009. Nr 3. P. 27-32 :
fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 8 tit.
670. Glotova, Natalia. Cmiloparzii Rothschild = Rothschild "Camel-Cheetahs" =
/ Natalia Glotova // Open Skies. 2009. Nr 5/6. P. 108-113 :
fot. Text i n lb. engl., rus.
671.
/ , , [et al.] // Mediul Ambiant. 2009.
Nr 3. P. 24-26 : fot. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2270)
137

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
612 Fiziologie. Fiziologie comparat

672. Ciobanu, Gheorghe. Fiziopatologia morii i principiile reanimrii / Gheorghe


Ciobanu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 294-311 :
fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 20 tit.
613 Igien. Sntate i igien personal
613.8 Sntatea i igiena sistemului nervos. Sntate i etic

673. , . / , // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc.


2009. Nr 2. P. 84-91 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 15 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2059, 2157)
613.9 Sntate i igien n legtur cu rasa, vrsta, sexul

(Vezi Nr 2060)
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

674. Ciobanu, Gheorghe. Organizarea asistenei medicale urgente n situaii de criz /


Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P.
24-44 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 43 (8 tit.).
675. Ciobanu, Gheorghe. Responsabilitatea etic i juridic a personalului medicosanitar din cadrul serviciului asisten medical urgent / Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad.
de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 279-293. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr.: 16 tit.
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor. Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale

(Vezi Nr 2204)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale

676. Lacusta, Victor. Medicina alternativ integrarea cu medicina tiinific / Victor Lacusta // Akademos. 2009. Nr 2. P. 66-70 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 13
tit.
138

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

616 Patologie. Medicin clinic

677. Rezultatele implementrii Proiectului "Elaborarea ecopatogeniei maladiilor


alergice la copii" / Ala Cojocaru, Liubov Vasilos, Marina Aram [et al.] // Bul. de
perinatologie. 2009. Nr 2. P. 28-32 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note, p.
32 (5 tit.).
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

678. Cazacu, Rodica. Rolul stresului oxidativ ca factor de risc cardiovascular la pacienii dializai i perspective terapeutice / Rodica Cazacu, Dumitru Mastac // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 184-189. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr.: 28 tit.
679. Neuropatia cardiac autonom i hemoglobina glicozilat ca marcheri ai complicaiilor cardiovasculare perioperatorii la pacienii cu diabet zaharat : (Rev. lit.) / Iuliana
Dimitriu, Sergiu andru, Galina Vlas [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 172-176. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 24 tit.
680. Petrovici, V. Calcinoza arterial idiopatic difuz complicat cu infarct miocardic la copil prezentare de caz / V. Petrovici, V. Rusu, . Samciuc // Bul. de perinatologie.
2009. Nr 2. P. 61-67 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note., p. 67 (20 tit.).
681. Romanciuc, Lilia. Variabilitatea ritmului cardiac la pacienii cu prolaps de valv
mitral i displazii de esut conjunctiv/ lilia Romanciuc, Ninel Revenco // Bul. de
perinatologie. 2009. Nr 2. P. 56-60 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n
note., p. 60 (9 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2200)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie

682. Rolul patogenic al unor factori etiologici n astmul pediatric / Svetlana ciuca,
Iano Adam, Rodica Selevestru [et al.] // Bul. de perinatologie. 2009. Nr 2. P. 51-56 :
fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note, p. 55 (13 tit.).
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

683. Fitobezoarul gastric asociat cu ulcere gastrice hemoragice / Gheorghe


Ghidirim, Igor Miin, T. Melnic [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2009. Nr 2. P. 108-114 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 38 tit.
684. Ghidirim, Gheorghe. Sindromul de agravare reciproc n colecistita acut
asociat cu diabet zaharat la bolnavii de vrst naintat i senil / Gheorghe Ghidirim, Ion
139

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

Ciutac // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 86-89 : tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 9 tit.
685. Ghidirim, Gheorghe. Tratamentul minim invaziv al litiazei cii biliare principale
/ Gheorghe Ghidirim, Ala Suman // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2009. Nr 2. P. 78-81. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 80 (13 tit.).
686. Ghidirim, Gheorghe. Algoritmul diagnostic-curativ n pancreatita acut, faza
fermentativ / Gheorghe Ghidirim, Vadim Gheorghi, Sergiu Berliba // Bul. Acad. de tiine
a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 96-98. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. :
10 tit.
687. Ghidirim, Gheorghe. Aspectele contemporane n splenoze / Gheorghe
Ghidirim, Igor Miin, Daniela Chifa // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2009. Nr 2. P. 55-60. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 58-60 (52 tit.).
688. Ghidirim, Gheorghe. Clamparea endoscopic a varicelor esofagiene cu aplicarea clipsurilor hemostatice / Gheorghe Ghidirim, Igor Miin, Andrei Dolghii // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 52-55 : fig., tab. Rez. n lb. rom.,
engl. Bibliogr. n note, p. 55 (6 tit.).
689. Ghidirim, Gheorghe. Ligaturarea varicelor esofagiene i gastrice cu ligaturi de
nailon(mini-loop) : studiu pilot / Gheogrhe Ghidirim, Igor Miin, Andrei Dolghii // Bul. Acad.
de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 61-66 : fig., tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. n note, p. 65-66 (13 tit.).
690. Ileusul biliar / Gheorghe Ghidirim, Igor Miin, Ion Gagauz [et al.] // Bul. Acad.
de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 98-104. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr.: 39 tit.
691. Leiomiom al intestinului subire complicat cu ocluzie intestinal prin invaginaie
/ Gheorghe Ghidirim, Eugeniu Bescheru, Sergiu Berliba [et al.] // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 104-108 : fig. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr.: 17 tit.
692. Managementul nonoperator al traumatismelor nchise ale splinei / Gheorghe
Ghidirim, Gheorghe Rojnoveanu, Radu Gurghi [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei.
tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 92-95 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 23 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2195, 2220, 2223)

140

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare i sexuale, genitale

693. Negru-Mihalachi, Rodica. Tulburrile metabolismului calciului i fosforului n


insuficiena renal cronic terminal : (caz clinic) / Rodica Negru-Mihalachi, Dumitru Mastak
// Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 155-159 : fig.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2225)
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular

694. Borovic, Eduard. Unele particulariti ale homeostazei pacienilor grav


politraumatizai / Eduard Borovic // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2009. Nr 2. P. 126-128 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 6 tit.
695. Ghidirim, Gheorghe. Aprecierea rezultatelor n tratamentul fracturilor de bazin
la pacienii cu leziuni multiple i asociate / Gheorghe Ghidirim, Vladimir Kusturov, Aliona
Vizitiu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 74-78 : tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 77-78 (10 tit.).
696. Particularutile artroplastiei totale de old n coxartroza displazic / Gheorghe
Croitor, Mihail Darciuc, Alexandru Beior [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2009. Nr 2. P. 138-141. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 141
(11 tit.)
616.8 Neuropatologie. Neurologie

697. Ciobanu, Gheorghe. Agresiuni cerebrale secundare de origine sistemic /


Gheorghe Ciobanu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P.
311.
698. Railean, Gh. Starea sistemului imun la copiii cu dereglri neurovegetative / Gh.
Rilean // Bul. de perinatologie. 2009. Nr 2. P. 33-38 : fig., tab. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. n note, p. 37-38 (8 tit.).
616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase

699. Echinococoza n perioada sarcinii / Gheorghe Ghidirim, Igor Miin, E. Gladun


[et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 66-71 : tab.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 43 tit.
700. Eanu, Taisia. Dinamica transmiterii materno-fetale a infeciei HIV/SIDA n Republica Moldova / Taisia Eanu, Olga Cernechi, Ludmila Tutu // Bul. Acad. de tiine a
Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 235-241 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr.: 10 tit.
141

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

(Vezi de asemenea Nr 2101)


617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie

701. Duca, Gheorghe. Savant i chirurg de vocaie, deschiztor de drumuri n chirurgie : Acad. Gheorghe Ghidirim la cea de-a 70-ea aniversare / Gheorghe Duca, Teodor
Furdui // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 11-13.
702. Furdui, Teodor. Savant i chirurg de vocaie, deschiztor de drumuri n medicin : Gheorghe Ghidirim la 70 de ani : [acad., dr. habilitat n med.] / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos. 2009. Nr 2. P. 123-125 : fot.
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale

703. Hu, Dumitru. Dispozitiv de determinare a locului abordului chirurgical n fracturile arcadei zigomatice / Dumitru Hu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2009. Nr 2. P. 123-125 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 9 tit.
704. Ghidirim, Gheorghe. Concepia contemporan n aprecierea calitii vieii n
chirurgia gastrointestinal / Gheorghe Ghidirim , Elina or // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 71-74. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note,
p. 73-74 (13 tit.).
705. Ghidirim, Gheorghe. Nicolae Anestiadi chirurg, savant, patriot / Gheorghe
Ghidirim, Romeo cerbina // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr
2. P. 325-329 : fot.
706. Plastia defectului capului cu epiplon : revista literaturii i raportare de caz clinic
/ Gheorghe Ghidirim, Anatolie Calistru, Ion Gagauz // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 83-86 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 20 tit.
707. Sindromul de ischemie-reperfuzie n cazul sistrii temporare afluxului sangvin
artero-portal-patofiziologie i morfopatologie : (Studiu experimental) / Gheorghe Ghidirim,
Gheorghe Rojnoveanu, Valentin Gudumac [et al.] // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2009. Nr 2. P. 45-51 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 51
(6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2201, 2203, 2207, 2211)
618 Ginecologie. Obstetric

708. Duca, Gheorghe. Miestria de a tri miracolul unei noi viei : (Acad. Gheorghe
Palade la ce-a de-a 80-ea aniversare) / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Bul. Acad. de
tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P.17-19.
142

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

709. Eco, Ludmila. Abordarea comprehensiv a infeciilor tractului urinar n sarcin


/ Ludmila Eco, Natalia Zarbailov // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale.
2009. Nr 2. P. 220-226 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 31 tit.
710. Eco, Ludmila. Proiectul instituional "Determinarea fatorilor de risc major n
morbiditatea i mortalitatea perinatal" : rezultate i evaluri / Ludmila Eco // Bul. de
perinatologie. 2009. Nr 2. P. 3-7 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 10 tit.
711. Furdui, Teodor. Miestria de a retri miracilul unei noi viei : Gheorghe Paladi
la 80 de ani : [acad., dr. habilitat n med.] / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos.
2009. Nr 2. P. 128-130 : fot.
712. Iliadi-Tulbure, Corina. Diagnosticul retardului de dezvoltare intrauterin a ftului / Corina Iliadi-Tulbure // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr
2. P. 264-271 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 14 tit.
713. Moin, Veaceslav. Aplicarea reproducerii asistate la pacientele cu hidrosalpinx
bilateral / Veaceslav Moin, Alina Hotineanu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 229-234 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 16 tit.
714. Paladi, Gheorghe. Indicatorii principali de sntate reproductiv uman / Gheorghe Paladi, Mihail Strtil // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009.
Nr 2. P. 206-216 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 21 tit.
715. Srbu, Zinaida. Endometrita puerperal / Zinaida Srbu, Iurie Punga // Bul.
Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2. P. 241-246 : fig. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr.: 12 tit.
716. Stratulat, P. Dinamica implemetrii tehnologiilor asistenei perinatale n Republica Moldova n perioada 1998-2008 / P. Stratulat, Ala Curteanu, Tatiana Carau // Bul. de
perinatologie. 2009. Nr 2. P. 8-27 : fig. Rez. n lb. engl., rus.
717. Tabuica, Uliana. Contraverse n conduita sarcinii i naterii gemelare / Uliana
Tabuica, Ludmila Tutu // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2.
P. 253-259 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 30 tit.
718. Tabuica, Uliana. Estimarea factorilor de risc pentru survenirea sarcinii stagnate
n evoluie / Uliana Tabuica, Luminia Mihalcean // Bul. Acad. de tiine a Moldovei. tiine
medicale. 2009. Nr 2. P. 246-252 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 28 tit.

143

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

719. , . .
/ .
. , . . // Bul. de perinatologie. 2009. Nr 2. P. 68-71. Rez. n
lb. rom. Bibliogr. n note., p. 71 ( 5 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2215-16)

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale energetice. Economie energetic

720. Durificarea prin electroeroziune a titanului / Anatolie Ianachevici, Vasile


Cuconescu, Iurie Ciofu // Creativitate i Management : Materialele conf. a 13-a intern., 2123 mai 2009. Ch., 2009. P. 75-78 : fig., tab. Bibliogr. n note, p. 78 (6 tit.).
621 Construcia de maini n general. Tehnica nuclear. Electrotehnic. Tehnologie mecanic
621.0 Teorie i principii ale construciei de maini. Tehnic nuclear

721. Furdui, Teodor. Se nasc i n Moldova savani de talie mondial : Ion Bostan
la 60 de ani : [acad., inginer n construcia de maini, dr. habilitat n t. tehn., prof. univ.] //
Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Ion Tighineanu // Akademos. 2009. Nr 2. P. 141 : fot.
+929
722. Methodological peculiarities of research on trybosystems with cyclic slip of piston-cylinder type / Vasile Ajder, Andrei Potaru, Gheorghe Potaru [et al.] // Creativitate i
Management : Materialele conf. a 13-a intern., 21-23 mai 2009. Ch., 2009. P. 8-11.
Rez. n lb. rom.,engl. Text n lb. rom. Bibliogr. n note p. 11 (5 tit.).
723. Utilizarea roboilor n procesele automatizate de producie : [n construcia de
maini] / Ilie Botez, Alexei Botez, Victor Juc [et al.] // Intellectus. 2009. Nr 2. P. 66-71.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 4 tit.
621.35 Tehnic electrochimic

724.
I-Sn / . . , . . , . . [et al.] //
. 2009. Nr 4. P. 4-10 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2243)
621.38 Electronic. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule.
Tuburi cu raze X
144

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

725. , . .
/ . . , . . //
. 2009. Nr 4. P. 55-61 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 11 tit.
621.6 Instalaii i metode pentru transportul, depozitarea i distribuia fluidelor

726. Metod grafo-analitic de calcul a instalaiilor de aspoiraie local activat /


Vera Guul, Constantin uleanu, Sergiu Andrievschi [et al.] // Intellectus. 2009. Nr 2. P.
105-110 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. i rus. Bibliogr.: 8 tit.
621.7 Tehnologie mecanic n general : procese, scule, maini, aparate

727. / . .
, . . , . . [et al.] // .
2009. Nr 4. P. 108-112 : fig.,tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 6 tit.
621.9 Prelucrare mecanic i achiere. Prelucrare abraziv. Ciocane i prese

728. / . .
, . . , . . [et al.] // .
2009. Nr 4. P. 102-107 : fig.,tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 10 tit.
729. , .. , " "/ . . , . . , . . //
. 2009. Nr 4. P. 93-101 : fig.,tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr.: 16 tit.

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
630 Silvicultur

730. Dascaliuc, Al. Aprecierea capacitii adaptive a frunzelor de gorun (Quercus


petraea Liebl.) fa de temperaturile ridicate prin metoda de fricionare a dozei termice / Al.
Dascaliuc, P. Cuza // Mediul Ambiant. 2009. Nr 3. 8-18 : fig. Rez. n lb. engl.
Bibliogr.: 11 tit.
731. Postolache, Gheorghe. Aria protejat "Logneti" / Gheorghe Postolache //
Mediul Ambiant. 2009. Nr 3. P. 19-23 : fig., fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p.
22.
(Vezi de asemenea Nr 2257)

145

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009


631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.4 tiina solului. Pedologie. Cercetri pedologice

732. Balan, Tatiana. Remediile nsuirilor cernoziomurilor tipice postdesfundate sub


aciunea vegetaiei naturale / Tatiana Balan // Agricultura Moldovei. 2009. Nr 6. P. 1315 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 4 tit.
733. Boaghe, Lilia. Impactul eroziunii asupra strii humice a cernoziomului obinuit
/ Lilia Boaghe // Agricultura Moldovei. 2009. Nr 6. P. 7-9 : fig., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr.: 5 tit.
734. Lungu, Marina. Influena unor procedee agrotehnice asupra nsuirilor i productivitii solurilor cenuii arabile din Moldova / Marina Lungu // Agricultura Moldovei.
2009. Nr 6. P. 10-12 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl. Biliogr.: 5 tit.
735. Ursu, Andrei. Rezervaii pedologice. Starea actual / Andrei Ursu, Ion Marcov
// Mediul Ambiant. 2009. Nr 3. P. 3-7 : fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 4 tit.
631.5 Lucrri agricole

736. Furdui, Teodor. Un cercettor tenace al culturilor agricole : Valentin Celac la


70 de ani : [genetica i fiziologia plantelor agr., dr. habilitat n t. biol.] / Teodor Furdui, Nicolae Brbcaru // Akademos. 2009. Nr 2. P. 121-122 : fot.
737. Machidon, Mihail. Examinarea tehnic a soiurilor de plante cerin obligatorie pentru obinerea brevetului / Mihail Machidon, Silvia Mistre // Agricultura Moldovei.
2009. Nr 6. P. 18 : fot.
738. Zavalisti, Ana. "Protecia soiurilor de plante conform Conveniei UPOV"
seminar regional de rezonan : [Chiinu, 9-11.06.09] / Ana Zavalisti // Intellectus. 2009.
Nr 2. P. 5-9. Rez. n lb. rom., engl.
739. , .
/ // Intellectus. 2009. Nr 2. P. 1015 : fig., tab. Rez. n lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 2258)
631.9 Alte ntrebri

740. Vereceaghin, Boris. Diversitatea biologic i de landaft un dar preios al


naturii / Boris Vereceaghin // Agricultura Moldovei. 2009. Nr 6. P. 20-21.

146

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


633/635 Horticultur
633 Cultura plantelor de cmp
633.2/.3 Ierburi de fnea i pune. Plante de nutre exclusiv ierburile

741. , . .
: (, ) / . .
, . . // Mediul Ambiant. 2009. Nr 3. P. 8-14 : fig. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr.: 11 tit.
634 Horticultur n general

742. Cumpanici, Andrei. "SmartFresh" tehnologie inovativ pentru pstarea calitii native a fructelor / Andrei Cumpanici, Viorel Leahu // Intellectus. 2009. Nr 2. P. 6065 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus. Bibliogr.: 7 tit.
743. Donica, Ilie. Starea actual i perspectiva pomiculturii n Republica Moldova /
Ilie Donica, Andrei Donica // Akademos. 2009. Nr 2. P. 71-76 : fig., tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr.: 7 tit.
634.8 Viticultur

744. Gaina, Boris. Direcii importante de investigaii n sectorul viti-vinicol / Boris


Gaina // Akademos. 2009. Nr 2. P. 80-81. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 5 tit.
745. Toma, Simion. Un procedeu ecologic dat uitrii : [cultivarea ecologic a vieide-vie] / Simion Toma, Aurelia Lupan // Intellectus. 2009. Nr 2. P. 111-114. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr.: 8 tit.
635 Plante de grdin. Grdinrit
635.1/.8 Legume. Grdini culinare i de zarzavat

746. Celac, Valentin. Plantele leguminoase actualitate i viitor / Valentin Celac //


Akademos. 2009. Nr 2. P. 77-79. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 7 tit.
747. leagun, Galina. Tomatele uscate ! Da sau nu? / Galina leagun // Akademos.
2009. Nr 2. P. 82-84. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 16 tit.
748.
/ . . , . . , . . [et al.]
// Intellectus. 2009. Nr 2. P. 92-99 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr.: 13 tit.

147

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

749. , . .
/ . . , . . // Agricultura Moldovei. 2009. Nr 6. P. 16-17 : tab. Bibliogr.: 3 tit.
750. , .
/ // Agricultura Moldovei. 2009. Nr 6.
P. 19-20 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr.: 2 tit.
(Vezi de asemenea Nr 2283)
636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor, a eptelului. nmulirea
animalelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. tiin i medicin veterinar

751. Ctitorul medicinei veterinare : Eugen Zgardan la 80 de ani / T.Furdui, B. Gin,


Gh. Cimpoie [et al.] // Akademos. 2009. Nr 2. P. 133-134 : fot.
636.2 Rumegtoare mari, taurine. Vite, boi

752. Foca, Valentin. Formarea alelofondului tipului solicitat de taurine Blat cu


Negru Moldovenesc / Valentin Foca // Agricultura Moldovei. 2009. Nr 6. P. 23-25 :
tab. Bibliogr. n note, p. 25 (3 tit.)
636.5/.6 Psri

753. Zamornea, Maria. Modificrile hematologice la puii poliparazitai cu ectoparazii


n faza iniial i dup tratamentul antiparazitar / Maria Zamornea // Agricultura Moldovei.
2009. Nr 6. P. 25-27 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Biliogr.: 14 tit.
754. , . / . // .
2009. Nr 6. . 16-17 : fig.
755. , . / . // . 2009. Nr 6. .10-12 : fot.
636.7 Cini

756. , . / . //
. 2009. Nr 6. . 19-21 : fot.

148

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere i administrare casnic

757. Koller, Markus. A sta n Moldova mai mult de trei ani : [interviu cu M. Koller,
manager gen. al hotelului "Codru" din Chiinu] / interlocutor : Irina Tribusean // VIP magazin. 2009. Nr 4. P. 38-42 : fot.
758. , . : " " : [ "Codru"] /
// Profit. 2009. Nr 6. P. 47-51 : fot.
641/642 Alimente. Gtit. Mncruri. Mese

759. Sineavschaia, Natalia. Buctria cubanez : Hemingway nu se da n lturi de


la nite "straie vechi!" = Cuban cuisine : Hemingway Was a Big Fan of "Old Rags" =
. " " / Natalia Sineavschaia
// Open Skies. 2009. Nr 5/6. P. 54-60 : fot. Text i n lb. engl., rus.
643/645 Locuina. Dotri i mobiler casnic

(Vezi Nr 2288)

65 CONDUCERE I ORGANIZARE N INDUSTRIE, COMER I COMUNICAII


654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)

760. , . : : [
PRO TV] / po // Aquarelle. 2009. Nr 6. P. 1416 : fot.
657 Contabilitate

761. Fulga, Viorica. Contabilitatea cheltuielilor comerciale n entitile ce practic


comer exterior / Viorica Fulga // Economica. 2009. Nr 1. P. 80-84 : tab. Rez. n lb.
rom., engl. Text paral.: lb. rom., engl.
762. Nederia, Alexandru. Modul de reevaluare a cldirilor i de reflectare a rezultatelor acesteia n contabilitate / Alexandru Nederia // Contabilitate i audit. 2009. Nr 6.
P. 6-12 : tab. Bibliogr. n notele de subsol.
763. Timofeenco, Aliona. Modernizarea mijloacelor fixe de ctre un nerezident n
afara rii : tratamente contabile i fiscale / Aliona Timofeenco // Contabilitate i audit.
2009. Nr 6. P. 18-23 : tab.

149

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

764. ugulschi, Iuliana. Contabilitatea consumurilor de baz privind retribuirea


muncii n industria de panificaie / Iuliana ugulschi // Economica. 2009. Nr 1. P. 73-80
: tab. Rez. n lb. rom., engl. Text paral.: lb. rom., engl.
(Vezi de asemenea Nr 2091)

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Indusrtrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului

765. Jamba, A. Dirijarea procesului de pstrare a strugurilor de mas / A. Jamba //


Agricultura Moldovei. 2009. Nr 6. P. 22
663.9 Industrii diferite de chimie organic

766. , . :
: [ . Tutun CTC, Chiinu] / // Aquarelle. 2009. Nr 6. P. 6-9 : fot.
664.4/.5 Alimente minerale. Arome. Condimente

767. Andronic, Olesea. Cinetica procesului de uscare a rdcinilor de hrean cu aplicarea microundelor / Olesea Andronic // Intellectus. 2009. Nr 2. P. 72-77 : fig. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr.: 6 tit.
664.6/.7 Tehnologia i prelucrarea grunelor de cereale. Brutrii. Pine. Morrit

(Vezi Nr 2280)

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


677 Industrie textil

768. / . . , . . , . . [et al.] //


. 2009. Nr 4. P. 69-75 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 18
tit.
684 Industria mobilei i industrii nrudite. Fabricarea mobilei. Tapierie

769. Eanu, Tamara. Cea mai veche i cea mai modern = The oldest and the most
modern = : [despre colectivul fabricii de mobil SA
"Stejaur" din Chiinu] / Tamara Eanu ; fot. : Iurie Foca // Moldova : ser. nou. 2009. Nr
6. P. 8-10 : fot. Text i n lb. engl., rus.

150

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Art n general

(Vezi Nr 2053, 2062)

72 ARHITECTUR
770. Degteariova, Nadejda. Sufletul rii = The Soul of the country =
: [Mnstirea Frumoasa din raionul Clrai] / Nadejda Degreariova // Open Skies. 2009.
Nr 5/6. P. 96-101 : fot. Text i n lb. engl., rus.

73/76 ARTE PLASTICE. ARTE DECORATIVE


73 ARTE PLASTICE
771. Stavil, Tudor. Maestrul Glebus Sainciuc i dimensiunea creaiei / Tudor Stavil // Akademos. 2009. Nr 2. P. 117-118.
745/749 Arte decorative. Meserii de art. Arte aplicate. Design

772. Buanu, Roza. n Camera Copiilor = In the Childrens Room = :


[confecionarea cu propriile mini a jucriilor moi pentru copii] / Roza Buanu // Open Skies.
2009. Nr 5/6. P. 36-39 : fot. Text i n lb. engl., rus.

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


773. Zamuruev, Serghei. ArtDuet = : [despre creaia pictorilor Ala i
Ruslan Strele] / Serghei Zamuruev // Open Skies. 2009. Nr 5/6. P. 102-106 : fot.
Text i n lb. engl., rus.

77 FOTOGRAFIE I ACTIVITI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


774. Vincenzi, Alessandro. Alessandro Vincenzi : "Generaia mea a fost marcat
de schimbarea la fa a Estului i nu de alte evenimente" : [interviu cu fotogr. it.] / interlocutor : Adrian Ciubotaru // Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 127-135.

78 MUZIC
775. Balaban, Larisa. Genul Liturghiei i realizarea lui n creaia compozitorilor moldoveni / Larisa Balaban // Akademos. 2009. Nr 2. P. 113-116. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 5 tit.

151

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

776. Dumbrveanu, Victor. Nemurirea marilor artiti = The International Festival


"Two Hearts-Twins" = : [Ion i Doina Aldea-Teodorovici] /
Victor Dumbrveanu // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 6. P. 28-30 : fot. Text i n lb.
engl., rus.
777. Fabrica de staruri : S continue show-ul! : Alexandru Manciu. Adriana. DiBo : [interviuri cu ctigtorii primei ed.] / interlocutor : Rodica Trofimov ; fot. : Roman Canr // VIP
magazin. 2009. Nr 4. P. 30-37 : fot. Cuprins: Sandu Manciu primul star ; Adriana
bruneta cea ambiioas ; DiBo filozoful de la "Fabrica de staruri".
778. Gafton, Marcela. Naistul care cnt cu inima = An artist, destinad for nai =
, / Marcela Gafton // Moldova : ser. nou. 2009.
Nr 6. P. 32-34 : fot. Text i n lb. engl., rus.
779. Gherman, Marcel. Scurt istorie a muzicii electronice / Marcel Gherman // SudEst cultural. 2009. Nr 2. P. 136-145.
780. Jeltova, Inna. Pavel Parfenii. O ascensiune tumultoas = His Ascension =
. : [despre interpretul de muz. uoar] / Inna Jeltova // Open
Skies. 2009. Nr 5/6. P. 40-43 : fot. Text i n lb. engl., rus.
781. Moscovici, Constantin. Constantin Moscovici aplaudat de Gheorghe Zamfir :
[interviu cu naistul] / consemnare : Rodica Trofimov // VIP magazin. 2009. Nr 4. P. 7677 : fot.
782. Tamazlcaru, Andrei. nvarea a ceea ce ine de suflet = Bravo, children! =
! : [despre Festivalul Rep. de Folclor al Copiilor] / Andrei
Tamazlcaru // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 6. P. 16-18 : fot. Text i n lb. engl.,
rus.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice

783. , . " " : [ ] / //


Aquarelle. 2009. Nr 6. P. 10-13 : fot.
792 Teatru. Art scenic

784. Tzluanu, Valentina. Romeo, Julieta i ceilali : [despre spectacolul "Romeo


i Julieta" de William Shakespeare, montat de regizorul Chris Nedea la Teatrul Eugene

152

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Ionesco din Chiinu] / Valentina Tzluanu // Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 100103.


785. Turea, Larisa. Krystian Lupa, profetul n ara sa : [despre regizorul polonez de
teatru] / Larisa Turea // Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 94-99.
786. Ungureanu, Ion. Teatrul i credina / Ion Ungureanu // Akademos. 2009. Nr
2. P. 48-52 : il. Rez. n lb. engl.
793 Divertismente, amuzamente de societate. Arta micrii. Dans

(Vezi Nr 2061)
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic

787. Mitrofan, Gabriela. Diferene gender n planul profilului psihologic de personalitate a sportivilor / Gabriela Mitrofan // Psihologie. Pedagogie spec. Asisten soc. 2009.
Nr 2. P. 44-50 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr.: 12 tit.
788. Sandu, Ion. Campionul din Bucov = The Champion from Bucovats =
: [despre Ion Dosca, vicecampion mondial la jocul de dame fulger] /
Ion Sandu // Moldova : ser. nou. 2009. Nr 6. P. 54-56 : fot. Text i n lb. engl., rus.

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
789. Brbu, Ion. Un intelectual distins : Alexandru Drul la 80 de ani : [lingvist, dr.
habilitat n filologie] / Ion Brbu, Elena Constantinovici // Akademos. 2009. Nr 2. P.
125-126 : fot.
790. Ciobanu, Anatol. Consideraii privind locul semanticii n sintax / Anatol
Ciobanu // Akademos. 2009. Nr 2. P. 88-91. Rez. n lb. engl.
791. Crciun, Claudia. Programarea neurolingvistic n comunicarea funcionarilor
publici / Claudia Crciun // Administrarea Publ. 2009. Nr 2. P. 26-34. Rez. n lb. engl.
Bibliogr.: 20 tit.
792. Pavel, Vasile. Un promotor de seam al tiinei lingvistice : Anatol Ciobanu la
75 de ani : [dr. habilitat n filologie, Membru cor. al AM] / Vasile Pavel // Akademos.
2009. Nr 2. P. 130-131 : fot.

153

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009


811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn

793. Callo, Tatiana. Alolingv lexem lucrtor n i pentru limba romn / Tatiana
Callo // Didactica Pro 2009. Nr 2/3. P. 29-32. Bibliogr.: 11 tit.
794. Iordan, Iorgu. Limba romn actual. O gramatic a greelilor : (1943) :
[fragm.] / Iorgu Iordan // Clipa : ser. nou. 2009. Nr 3. P. 39 : fot.

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale

821.133.1 Literatur francez

795. Barthes, Roland. Jurnal de doliu : [fragm. din opera n curs de apariie] / Roland Barthes; trad. de Em. Galaicu-Pun // Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 86-93.
821.135.1 Literatur romn

796. Blaga, Lucian. Hronicul i cntecul vrstelor / Lucian Blaga; il. : Alexei
Colbneac // Noi . 2009. Nr 6. P. 41-48. Contin. nceputul : Nr 1.
797. Coman, Dan. Plapuma : [versuri] / Dan Coman // Clipa : ser. nou. 2009.
Nr 3. P. 7 : fot.
798. Coovei, Traian T. Omul care nu a vzut zpad ; Fereastra ; Dup aceea ;
Ascultnd un disc vechi ; Anul copiilor : [versuri] / Traian T. Coovei // Clipa : ser. nou.
2009. Nr 3. P. 13 : fot.
799. Curechi, Anatol. Eti : [versuri] / Anatol Curechi // Clipa : ser. nou. 2009.
Nr 3. P. 27.
800. Eminescu, Mihai. Jocuri de copii; Iepoara; Strigturi; Cntec de leagn : [versuri] / Mihai Eminescu; il. : Violeta Diordiev // Alunelul. 2009. Nr 5/6. P. 2-3.
801. Galben, Natalia. Viaa : [versuri] / Natalia Galben // Clipa : ser. nou. 2009.
Nr 3. P. 27.
802. Slavici, Ioan. Popa Tanda : [poveste : fragm.] / Ioan Slavici // "a" MIC". 2009.
Nr 5/6. Supl.

154

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

803. Zoia, Elena. De vorb cu ngerul pzitor ; Tilic spaima din vecini : [nuvele] /
Elena Zoia // Clipa : ser. nou. 2009. Nr 3. P. 29.
821.135.1(477.85) Literatur romn din Bucovina de Nord

804. Gherman, Grigore. Rugciune egoist ; Paradis cu trup de infern ; Ingerul de


sub risipituri ; Psalm ; n cafeua rece : [versuri] / Grigore Gherman // Clipa : ser. nou.
2009. Nr 3. P. 28 : fot.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

805. Busuioc, Aureliu. Sfredelu : [povestire : fragm.] / Aureliu Busuioc // "a" MIC".
2009. Nr 5/6. Supl.
806. Butnaru, Leo. Fanteziile din interiorul fanteziilor : [debutul peste timpuri :
fragm.] / Leo Butnaru // Clipa : ser. nou. 2009. Nr 3. P. 14-15.
807. Chivriga, Traian. Casa de nebuni : [povestire : fragm.] / Traian Chivriga // Clipa
: ser. nou. 2009. Nr 3. P. 32-33 : fot.
808. Corceba, Tatiana. Bindu; Cutarea; Lecia despre aer; Vis; Tu; Dispariia;
nainte de pcat; Acest poem; Ceart printre rodii i lmi : [versuri] / Tatiana Corceba; il. :
Violeta Zabulic // Noi . 2009. Nr 6. P. 8-9.
809. Diordiev, Ion. Cluul drag; Fluturele; Grij mare; Dorina crii; Ursul, lupttor
de categorie grea : [versuri] / Ion Diordiev; des. de Aurel Guu // Alunelul. 2009. Nr 5/6.
P. 20-21.
810. Felea, Ion-Mihai. Catwoman : [nuvel] / Ion-Mihai Felea // Clipa : ser. nou.
2009. Nr 3. P. 34 : fot.
811. Galaicu, Vasile. Bun dimineaa, soare ; Oglinda fermecat ; Mama ; ara codrului ; Pribighetoarea ; Copil sub pom ; Numai omul : [versuri] / Vasile Galicu ; des. de Ana
Evtuenco // Alunelul. 2009. Nr 5/6. P. 10-11.
812. Gavriliuc, Adrian. Autumnal ; Noaptea ; Nori de cenu ; Minile mele ; Colaj
; Caut aparat foto ; Alte mini : [versuri] / Adrian Gavriliuc // Clipa : ser. nou. 2009. Nr
3. P. 4-5 : fot.
813. Grama, Steliana. Eu m bucur c te am ; Pronumele ; Cluule ; Vacana ;
Bicicleta ; Brotcelul : [versuri] / Steliana Grama; des. de Mariana Jioara // Alunelul. 2009.
Nr 5/6. P. 14-15.

155

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

814. Hadrc, Ion. Sangvina scriere de sine : [scrisoare] / Ion Hadrc // Clipa : ser.
nou. 2009. Nr 3. P. 16-17 : fot.
815. Maican, Valentin. Eu ; Eroii iubesc : [versuri] / Valentin Maican // Clipa : ser.
nou. 2009. Nr 3. P. 26.
816. Marinescu, Angela. Suprafaa delirului : [versuri] / Angela Marinescu // Clipa :
ser. nou. 2009. Nr 3. P. 2.
817. Parfeni, Tina. Autobiografie ; Evadare ; Noaptea : [versuri] / Tina Parfeni // Clipa : ser. nou. 2009. Nr 3. P. 27.
818. Rusu, Nicolae. Alunel : [basm modern : fragm.] / Nicolae Rusu // "a" MIC".
2009. Nr 5/6. Supl.
819. urcanu, Iano. Asemnri ; Fapte bune s aduni ; Licurici cu lantern ; Un
oricel detept ; Voi ai tiut? ; Parfumerie n cmpie ; La mare : [versuri] / Iano urcanu //
"a" MIC". 2009. Nr 5/6. Supl.
820. Vangheli, Spiridon. Cuitaul lui Gugu : [fragm. din cartea "Isprvile lui
Gugu"] / Spiridon Vangheli ; des. de Olga Cazacu // Alunelul. 2009. Nr 5/6. P. 4-5.
821.161.1 Literatur rus

821. , . : [] / // .
2009. Nr 6. P. a 4-a a cop.
822. -, . , : [ ] / - // . 2009. Nr 6. . 85-88.
823. , . - : [ ] /
// . 2009. Nr 6. . 43-57.
824. , . ; ; 22 ;
; ; , ; ; ; ; ;
; : [] / // . 2009. Nr 6.
. 82-84.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

825. , . : [] / // . 2009. Nr 6. . 73-75.


156

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

826. , . : [] / // . 2009. Nr 6. . 12-42. Sfrit. nceputul : Nr 4/5.


827. , . : [ ] /
// . 2009. Nr 6. . 58-65. Contin. nceputul : Nr 3.
828. , . : [] / // . 2009. Nr 6. . 66-72.
829. , . ; ;
; ; ! : [] / // .
2009. Nr 6. . 76-78.
830. , . , , ; ;
; ; ; ; ;
; ; : [] / // . 2009. Nr 6. . 79-81.
821.511.141 Literatur maghiar

831. Endre, Ady. A murit povestea : [versuri] / Ady Endre ; trad. din maghiar de
Paul Drumaru // VIP magazin. 2009. Nr 4. P. 22-26 : fot.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii

(Vezi Nr 2071)
821.135.1.0 Literatur romn

832. Ciobanu, Mircea V. Sfritul istoriei literare? : [pe marginea vol."Istoria critic a literaturii romne. 5 secole de literatur" de Nicolae Manolescu, Bucureti : Ed. Paralela 45,
2008, 1528 p.] / Mircea V. Ciobanu / Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 15-40.
833. Galaicu-Pun, Emilian. Revana laptelui n faa cafelei : [despre creaia poetului rom. Dan Coman] / Emilian Galaicu-Pun // Clipa : ser. nou. 2009. Nr 3. P. 6.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova

834. Cimpoi, Mihai. Ceva esenial despre fiin : [interviu cu criticul literar M. Cimpoi] / interlocutor : rep. rev. // Clipa : ser. nou. 2009. Nr 3. P. 8-9.
835. Ciopraga, Constantin. Em. Galaicu-Pun, Un diable du style / Constantin
Ciopraga // Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 40-44.

157

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

836. Ciubotaru, Adrian. De vina comediei : [pe marginea vol. "Comedia cuman i
vodevilul peceneg" de Nicolae Leahu, Iai : Ed. Timpul, 2008] / Adrian Ciubotaru // SudEst cultural. 2009. Nr 2. P. 70-73.
837. Constantin Popovici seniorul criticii literare moldoveneti = Constantin
Popovich - 85 = // Moldova : ser. nou.
2009. Nr 6. P. 13-15 : fot. Text i lb. n engl., rus.
838. Corbu, Haralambie. Sintagma Povara buntii noastre ca titlu de roman i
emblem a ntregii creaii druiene / Haralambie Corbu // Akademos. 2009. Nr 2. P.
97-103. Rez. n lb. engl.
839. Dumbrveanu, Victor. Ministru al onestitii i modestiei = Mihail Gh. Cibotaru
75 = : [file din biogr. scriitorului] / Victor Dumbrveanu //
Moldova : ser. nou. 2009. Nr 6. P. 35-37 : fot. Text i n lb. engl., rus.
840. Galaicu-Pun, Em. Em. Galaicu-Pun : "n ultim instan, cheia de bolt a
fiinei mele este poezia, chit c ori de cte ori ridic ochii n sus, nu tiu niciodat dac dau de
ea sau m uit n gol" : [dialog cu scriitorul] / a dialogat Valentina Tzluanu // Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 45-55.
841. Leahu, Nicolae. Nicolae Leahu : "Poezia este ceea ce las urme n gnd, n
aer, pe ape" : [interviu cu poetul, criticul literar, red.] / interlocutor : Irina Nechit // Sud-Est
cultural. 2009. Nr 2. P. 74-83.
842. Lungu, Eugen. Adagii : [sinteze, interpretri, coment. critice] / Eugen Lungu //
Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 6-14.
843. Stepanov, Veaceslav. Savant i scriitor : Constantin Popovici la 85 de ani :
[acad., dr. habilitat n filologie, membru cor. i titular al AM] / Veaceslav Stepanov //
Akademos. 2009. Nr 2. P. 132-133 : fot.
844. Voncu, Rzvan. Copilria : o recuperare postmodern : [pe marginea crii
"Copil la rui" de Leo Butnaru, Bucureti : Ed. Ideea European, 2008] / Rzvan Voncu //
Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 66-69.
821.161.1.0 Literatur rus

845. Baghirov, Eduard. Muncitorul emigrant nu are drepturi = Gastarbeiter is a


person deprived of any civil rights = " " : [interviu cu
E. Baghirov, scriitor rus] / interlocutor : Iulia Semionova (Iudovici) // Open Skies. 2009.
Nr 5/6. P. 90-96 : fot. Text i n lb. engl., rus.
158

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

846. , . : [ ] / // . 2009. Nr 6. . 5-9.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
847. David, Anatolie. ULTIMUL MAMUT. Adevrul tiinific despre recenta descoperire paleonotologic din Valea Morilor / Anatolie David, Teodor Obad // Akademos.
2009. Nr 2. P. 85-87 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 87 (16 tit.).
908 Monografii ale localitilor
848. Butnaru, Leo. Toate drumurile din jurul iurtei : [jurnal de cltorie prin ara
Mongolilor] / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. 2009. Nr 2. P. 110-126.
849. Dublin insula de smarald a Europei = Dublin, the Emerald Island of Europe =
// Open Skies. 2009. Nr 5/6. P. 40-43 : fot.
Text i n lb. engl., rus.
850. Horis, Liuba. n Golful ngerilor = By the"Baie des Anges" = :
[or. Nisa, Frana] / Liuba Horis // Open Skies. 2009. Nr 5/6. P. 24-34 : fot. Text i n
lb. engl., rus.
851. Sineavschaia, Natalia. Suedia = Sweden = .
// Open Skies. 2009. Nr 5/6. P. 66-75 : fot. Text i n lb. engl., rus.
852. , . . /
// Aquarelle. 2009. Nr 6. P. 132-134 : fot.

91 GEOGRAFIE. EXPLOATAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII


913(478) Geografia Republicii Moldova

853. Un savant sobru i cu sacrificiu de sine : Tatiana Constantinov la 70 de ani :


[acad., dr. habilitat n geografie, mem. cor. i titular al AM] / Teodor Furdui, Gheorghe
Duca, Valentina Ciochin [et al.] // Akademos. 2009. Nr 2. P. 135-136 : fot.
929 tiine biografice i nrudite
Brbu, Ion. Un intelectual distins : Alexandru Drul la 80 de ani. Vezi Nr 2305.
Ctitorul medicinii veterinare : Eugen Zgardan la 80 de ani. 2267.
159

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

Duca, Gheorghe. Miestria de a tri miracolul unei noi viei : (Acad. Gheorghe Palade
la ce-a de-a 80-ea aniversare). Vezi Nr 2224.
Duca, Gheorghe. Savant i chirurg de vocaie, deschiztor de drumuri n chirurgie :
Acad. Gheorghe Ghidirim la cea de-a 70-ea aniversare. Vezi Nr 2217.
Dumbrveanu, Victor. Ministru al onestitii i modestiei = Mihail Gh. Chibotaru 75.
Vezi Nr 2355.
Furdui, Teodor. Miestria de a retri miracilul unei noi viei : Gheorghe Paladi la 80 de
ani. Vezi Nr 2227.
Furdui, Teodor. Savant i chirurg de vocaie, deschiztor de drumuri n medicin :
Gheorghe Ghidirim la 70 de ani. Vezi Nr 2218.
Furdui, Teodor. Se nasc i n Moldova savani de talie mondial : Ion Bostan la 60 de
ani. Vezi Nr 2237.
Ghidirim, Gheorghe. Nicolae Anestiadi chirurg, savant, patriot. Vezi Nr 2221.
Jeltova, Inna. Pavel Parfenii. O ascensiune tumultoas = His Ascension =
. Vezi Nr 2296.
Pavel, Vasile. Un promotor de seam al tiinei lingvistice : Anatol Ciobanu la 75 de
ani. Vezi Nr 2308.
Sandu, Ion. Campionul din Bucov = The Champion from Bucovats =
: [despre Ion Dosca]. Vezi Nr 2304.
Savant de vaz, ilustru pedagog : Alexei Simachevici la 80 de ani. Cezi Nr 2181.
Stepanov, Veaceslav. Savant i scriitor : Constantin Popovici la 85 de ani. Vezi Nr
2359.
vircun, Victor. O via dedicatg tiinei : Alexandru Roca la 75 de ani. Vezi Nr
2054.
Un savant sobru i cu sacrificiu de sine : Tatiana Constantinov la 70 de ani. Vezi Nr
2369.

160

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, . : [ ].
Vezi Nr 2362.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(100) Istorie universal

854. Mustea, Sergiu. Din istoria politic a spaiului carpato-danubiano-nistrean n


sec. VIII IX / Sergiu Mustea // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 1. P. 111-122
: tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 120-121 (41 tit.).
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri

(Vezi Nr 2144)
94(478) Istoria Republicii Moldova

855. Chestionar : Semnificaii politice ale srbtoririi de ctre autoritile comuniste


din Republica Moldova a 650 ani de "statalitate moldoveneasc" : [realizat de red. rev.
"Destin romnesc" la 25.02.09 : au rspuns : Pavel Parasca, prof. univ., dr. habilitat n istorie ; Demir Dragnev, mem. cor. al AM, prof. univ., dr. habilitat n istorie ; Ion Eremia, dr.
habilitat n istorie, prof. univ. [et al.] // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 1. P. 3652.
856. Cojocaru, Gheorghe. Contiina istoric, identitate de stat i identitate etnocultural n Republica Moldova : (rennodarea firului istoriei i pirea n modernitate) / Gheorghe Cojocaru // Akademos. 2009. Nr 2. P. 62-65. Rez. n lb. engl.
857. Dragnev, Demir. Formarea statului medieval ara Moldovei : contribuii istoriografice / Demir Dragnev // Akademos. 2009. Nr 2. P. 54-57. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 57 (26 tit.).
858. Negru, Gheorghe. Reciclarea mitului sovietic : [privitor la ntemeierea Statului
Moldovenesc] / Gheorghe Negru // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 1. P. 7-10.
859. Olaru-Cemrtan, Viorica. Dosarele secrete ale deportrii din 1949 : (studiu de
caz) / Viorica Olaru-Cemrtan // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 1. P. 123-138.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 138 (25 tit.). Contin. nceputul : Nr 4, 2008.
860. Potarencu, Dinu. Un proiect al decembritilor de anexare a Principatului Moldovei la Imperiul Rus / Dinu Potarencu // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 1. P.
74-78 : fig., fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 78 (23 tit.).

161

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

861. Republica Moldova. Asoc. Istoricilor. Mas rotund : "650 ani de la constituirea Statului Moldovenesc" : realitate sau fals? : [Chiinu, 25.02.09 : cu participarea : Andrei Eanu, acad., dr. habilitat n istorie ; Pavel Parasca, prof. univ., dr. habilitat n istorie ;
Demir Dragnev, mem. cor. al AM, prof. univ., dr. habilitat n istorie [et al.] / pentru conformitate : Alex Cosmescu // Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 1. P. 11-35.
Bibliogr. n notele de subsol.
862. lapac, Mariana. Cetile Moldovei n sec. XVII-XVIII / Mariana lapac //
Akademos. 2009. Nr 2. P. 58-61. Rez. n lb. engl.
863. Tac, Mihai. Fals, plagiat i incompeten n lucrarea lui Victor Stepaniuc
"Evoluia statalitii moldoveneti n epoca contemporan" / Mihai Tac // Destin romnesc
: ser. nou. 2009. Nr 1. P. 53-73 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 72-73
(24 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 2067, 2144, 2146)
94(498) Istoria Romniei

(Vezi Nr 2067)

162

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 6-2009


Botez,Ilie 2239
Botnaru, Ion 2166
Bugaeva,Tatiana 2182
Burian, Alexandru 2111
Burian, Cristina 2111, 2117
Busuioc, Aureliu 2321
Butnaru, Leo 2322, 2364
Buanu, Roza 2288

A
Adam, Iano 2198
Adriana 2293
Ajder, Vasile 2238
Aldea-Teodorovici, Ion 2292
Aldea-Teodorovici, Doina 2292
Andrievschi,Sergiu 2242
Andrie, A. 2181
Andronic, Larisa 2042
Andronic, Olesea 2283
Anghelici, Tatiana 2135
Aram, Marina 2193
Ardeleanu, Constantin 2068
Arseni, Oleg 2119

C
Calistru, Anatolie 2222
Callo, Tatiana 2309
Caluschi, Mariana 2055
Caner, Valeriu 2041-42
Canr, Roman 2081, 2293
Cara, Aliona 2143
Caraulean, Nadejda 2136
Carau, Tatiana 2232
Catlabuga, Liuba 2157
Cavcaliuc, Valeriu 2167
Cazacu, Olga 2336
Cazacu, Rodica 2194
Cldare, Gheorghe 2074
Crlig, Tatiana 2185
Crlig, V. 2185
Cebanu, Lilia 2175
Celac, Valentin 2262
Cemortan, S. 2176
Cernei,Ghenadie 2045
Cernechi,Olga 2216
Cernica, Veaceslav 2151
Certan, Sergiu 2152
Chifa,Daniela 2203
Chindibaliuc, Oleana 2112
Chirchina, Olga, 2168
Chiroca, Dorian 2137
Chivriga, Traian 2323
Cibotaru, Mihail Gh. 2355
Cimpoi, Mihai 2051-52, 2350
Cimpoie, Gh. 2267
Ciobanu, Ana 2056
Ciobanu, Anatol 2306
Ciobanu, Gheorghe 2190-91, 2213

B
Bacal, Petru 2083
Baghirov, Eduard 2361
Balaban, Larisa 2291
Balan, Tatiana 2248
Barbneagr, Alexei 2126
Barbscump, Lidia 2095
Barbscump, Lilia 2094
Barthes, Roland 2311
Baxan, Ina 2165
Bieu, Aurel 2110
Bieu, Nicolae 2180
Brbcaru, Nicolae 2252
Brbu, Ion 2305
Bcu, Adelina 2142
Belostecinic, Grigore 2040
Beregoi, Natalia 2050
Berliba,Sergiu 2202, 2207
Beschieru, Eugeniu 2207
Beior, Alexandru 2212
Blhac, Olga 2131
Brc, Alic 2079
Blaga, Lucian 2312
Boaghe, Lilia 2249
Boian, Ilie 2182-83
Borovic, Eduard 2210
Botez,Alexei 2239
163

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009


Ciobanu, Mircea V. 2348
Ciobanu, Sergiu 2108
Ciochin, Valentina 2369
Ciofu,Iurie 2236
Ciopraga, Constantin 2351
Ciornic,Rodica 2081
Ciubotaru, Adrian 2290, 2352
Ciugureanu-Mihailu, Carolina 2113
Ciumacenco, Natalia 2096
Ciutac,Ion 2200
Coad, Ludmila 2144
Cobneanu, Sergiu 2124
Cojocaru, Ala 2193
Cojocaru, Gheorghe 2372
Colbneac,Alexei 2312
Coman, Dan 2313, 2349
Constantinov,Tatiana 2369
Constantinovici, Elena 2305
Corbu, Haralambie 2354
Corceba, Tatiana 2324
Coroi, O. 2058
Cosmescu, Alex 2377
Cosovan, Olga 2163
Costachi, Gheorghe 2118-19
Coovei, Traian T. 2314
Crciun, Claudia 2307
Croitor, Gheorghe 2212
Crotenco, Iurie 2092
Cucereanu, Gheorghe 2043
Cuconescu, Vasile 2236
Cucu, Mariana 2084
Culiuc, L. 2181
Cumpanici, Andrei 2258
Curechi, Anatol 2315
Curteanu, Ala 2232
Cuza, P. 2246

Diordiev,Violeta 2316
Drul,Alexandru 2305
Dolghii, Andrei 2204-05
Donica, Andrei 2259
Donica, Ilie 2259
Donos, Evlampie 2132
Dosca, Ion 2304
Dragnev, Demir 2371, 2373, 2377
Drumaru, Paul 2347
Duca, Gheorghe 2044, 2217-18, 2224, 2227,
2237,2369
Dudnic,Livia 2131
Dulschi, Ion 2064
Dumbrveanu, Victor 2292, 2355
Dumitraco, Marica 2091
E
Eminescu, Mihai 2316
Endre, Ady 2347
Eremia,Ion 2371
Erhan, Lica 2085
Eanu, Andrei 2377
Eanu, Taisia 2216
Eanu, Tamara 2097, 2285
Eco, Ludmila 2225-26
Evtuenco, Ana 2327
F
Felea, Ion-Mihai 2326
Feura, Eugenia 2077
Floric, Stanislav 2098
Foca,Iurie 2285
Foca, Valentin 2268
Fulga, Viorica 2277
Furdui, Sergiu 2127
Furdui, Teodor 2217-18, 2224, 2227, 2237,
2252, 2267, 2369

Danilov, Maria 2049


Darciuc, Mihail 2212
Dascaliuc, Al. 2246
David, Anatolie 2363
Degteariova, Nadejda 2286
DiBo 2293
Dimitriu,Iuliana 2195
Diordiev, Ion 2325

Gafton, Marcela 2294


Gaina, Boris 2260
Galaicu, Vasile 2327
Galaicu-Pun, Em. 2311, 2349, 2351, 2356
Galben, Natalia 2317
Gamurari, Veaceslav 2153

164

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Gamurari, Vitalie 2114
Gavriliuc, Adrian 2328
Gagauz,Ion 2206, 2222
Gin, B. 2267
Gladun, E. 2215
Glotova, Natalia 2186
Gheorghi, Vadim 2202
Gherman, Grigore 2320
Gherman, Marcel 2295
Ghicov, Adrian 2169
Ghidirim, Gheorghe 2199-08, 2211, 2215,
2217-18, 2220-23
Goncear, Vitalie 2099
Gorobievschi, Svetlana 2090
Grama, Dumitru 2143
Grama, Steliana 2329
Grecu, Raisa 2120, 2133
Guceac, Ion 2121
Gudumac,Valentin 2223
Gurghi, Radu 2208
Guu, Aurel 2325
Guul,Vera 2242

L
Lacusta, Victor 2192
Lazari, Constantin 2178
Leahu,Nicolae 2352, 2357
Leahu, Viorel 2258
Leanc, Iurie 2075
Lica, Dionis 2170
Livandovschi, Roman 2093
Lomachin-Rumeanev, Ilia Vadimovici 2154
Losi,Elena 2056-57, 2065, 2149
Lungu, Eugen 2358
Lungu, Marina 2100, 2250
Lupan, Aurelia 2261
M
Machidon, Mihail 2253
Magu, Ion 2101
Maican, Valentin 2331
Manciu,Alexandru 2293
Manolescu, Nicolae 2348
Manoli, Mihail 2155
Marcov, Ion 2251
Marina, Vasile 2046
Marinescu, Angela 2332
Martea, Galina 2158
Mastak,Dumitru 2194, 2209
Matei, Constantin 2083
Melnic,T. 2199
Mihalcean, Luminia 2234
Minciun, Vitalie 2041
Mistre,Silvia 2253
Miin,Igor 2199, 2203-06, 2215
Mitrofan, Gabriela 2303
Mndcanu, Virgil 2171
Morrescu, Alexandru 2128
Moscovici, Constantin 2297
Moin, Veaceslav 2229
Munteanu,Svetlana 2137
Mustea, Sergiu 2370

H
Hadrc, Ion 2330
Hu, Dumitru 2219
Hrbu, Eduard 2045
Horis, Liuba 2366
Hotineanu, Alina 2229
I
Ianachevici, Anatolie 2236
Iliadi-Tulbure, Corina 2228
Iordan, Iorgu 2310
J
Jamba, A. 2281
Jeltova, Inna 2296
Jioara, Mariana 2329
Juc,Victor 2239

Nan,Costic 2090
Nechit,Irina 2357
Nedea,Chris 2300
Nedeoglo, D. 2181

Koller, Markus 2273


Kusturov,Vladimir 2211

165

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009


Nederia, Alexandru 2278
Negru, Gheorghe 2067, 2374
Negru-Mihalachi, Rodica 2209
Negur, Ion 2179
Nichifor, Rodica 2070

Rusu, V. 2196
S
Sainciuc,Glebus 2287
Samciuc,. 2196
Sandu, Ion 2304
Savca, Lucia 2059
Srbu, Zinaida 2231
Scutelniciuc,Ion 2170
Selevestru,Rodica 2198
Semionova (Iudovici), Iulia 2361
Serduni, Serghei 2079
Shakespeare, William 2300
Simachevici, Alexei 2181
Sineavschaia, Natalia 2275, 2367
Srbu, Eduard 2103
Slavici, Ioan 2318
Stavil, Tudor 2287
Stepanov, Veaceslav 2359
Stere, Constantin 2120, 2133
Strat, Ludmila 2128
Stratulat, P. 2232
Strtil, Mihail 2230
Strele, Ala 2289
Strele, Ruslan 2289
Sturdza, Alexandru 2053
Suman, Ala 2201

O
Obad, Teodor 2363
Olaru-Cemrtan, Viorica 2375
P
Paladi, Gheorghe 2230
Paladi, Ion 2080, 2145
Paladi, Valentina 2085
Pantea,Cristina 2074
Parasca, Pavel 2371, 2377
Parfeni, Tina 2333
Parfenii, Pavel 2296
Pavel, Vasile 2308
Pslaru, Vlad 2159
Perju, Veaceslav 2042
Petrovici, V. 2196
Pincevschi, Alexandru 2081
Pirojkov, Serghei 2071
Platon, Inga 2179
Pogone, Galina 2122
Pojoga, tefan 2102
Popovici,Constantin 2353, 2359
Postolache, Gheorghe 2247
Potarencu, Dinu 2376
Potaru, Andrei 2238
Potaru,Gheorghe 2238
Punga,Iurie 2231

andru, Sergiu 2195


aptefrai, Tatiana 2147
cerbaniuc,Sergiu 2135
cerbina, Romeo 2221
ciuca, Svetlana 2198
erban, Mihaela 2055
lapac, Mariana 2378
leagun, Galina 2263
leahtichi, Mihai 2066
or, Elina 2220
tefr, Adelina 2160

R
Racu, J. 2058
Railean, Gh. 2214
Revenco, Ninel 2197
Rojnoveanu, Gheorghe 2208, 2223
Roman, Alexandru 2146
Romanciuc, Lilia 2197
Roca, Alexandru 2054
Roca, Angela 2166
Rotaru, Anatol 2047
Rusu, Nicolae 2334

T
Tabuica, Uliana 2233-34
Tabuncic, Mariana 2071
Tamazlcaru, Andrei 2298

166

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Tanas, Alexandru 2071
Tac, Mihai 2379
Tutu,Ludmila 2216, 2233
Tzluanu,Valentina 2069, 2300, 2356
Teleuc, Marcel 2172
Tighineanu, Ion 2237
Timofeenco, Aliona 2279
Toma, Simion 2041, 2261
Tribusean, Irina 2273
Trofimov,Rodica 2293, 2297
Troianowski, Lidia 2053
Tufeanu,Magda 2055
Turea, Larisa 2301
Tutunaru,Mircea 2118

Zamornea, Maria 2269


Zamuruev, Serghei 2289
Zarbailov,Natalia 2225
Zavalisti, Ana 2138, 2254
Zgardan,Eugen 2267
Zoia, Elena 2319

, 2337,2362

, 2086, 2139
, . 2125
, 2060, 2189
, . . 2264
, . . 2244
, . 2129
. 2129
, 2150
, 2139
, 2072
, 2299

arlung, Victoria 2115


ugulschi, Iuliana 2280
uleanu,Constantin 2242
urcan, Aurelia 2048
urcanu, Iano 2335
uuianu, Ion 2116
vircun, Victor 2054, 2173

, . . 2265
, . 2270
, 2082
, 2187
, . . 2243
, 2282

Ungureanu, Ion 2302


Ursu, Andrei 2251
Ursu, Ludmila 2177
Ustian, Ion 2078
V

Vangheli, Spiridon 2336


Varzari,Pantelimon 2054
Vasilos,Liubov 2193
Vereceaghin, Boris 2256
Vincenzi, Alessandro 2290
Vizitiu, Aliona 2211
Vrlan, Maria 2161-62, 2164
Vlas,Galina 2195
Volnichi, Igor 2075-76
Voncu, Rzvan 2360

, .. 2257
, . . 2284
, . . 2243
, 2362
, 2341
, 2061

-, 2338
, .. 2245
, 2060, 2189
, . . 2284
,.. 2244

Z
Zabulic, Violeta 2324
Zamfir, Gheorghe 2297
167

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

,. 2134

,. . 2235

, . 2132
, . . 2257

, 2296
, 2339
, .. 2235
, . . 2265
, . 2134

, 2104
, 2187
, 2105
,. . 2241
, 2342
, 2299
, 2174
, 2072
, 2106
, 2274
, 2062
, . 2132
, 2123
, 2343
, . . 2264
, 2140
, 2276, 2368
, 2087
,. . 2244

, 2063
, 2294

, 2073
, . . 2264
, 2266
, .. 2245
, 2340
, 2150
, . 2134
, 2107

2274
, 2141
, 2276

, 2255
, 2344
, . . 2284
, 2345
, 2106
, 2105
, . . 2243
, 2123
, 2187

, . 2109
, . 2130
, . . 2240

, . 2272
, 2148

, 2089

, 2062
, 2346

, 2184

168

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, . . 2240
, . . 2240
. . . 2245

, . 2271
, .. 2241
, 2282

169

Cronica articolelor de revist Nr 6-2009 Magazines article annals Nr 6-2009

Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor continue ale cror articole sunt fiate n
"Cronica articolelor de revist" Nr 6-2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

"a" Mic". 2009. Nr 5/6 (Lb. rom.,rus).


Alunelul. 2009. Nr 5/6.
Administrarea Public. 2009. Nr 2.
Agricultura Moldovei. 2009. Nr 6.
Akademos. 2009. Nr 2.
ARS Assecuratiorum. 2009. Nr 2.
Aquarelle. 2009. Nr 6.
Avocatul poporului. 2009. Nr 5/6.
Buletinul Academiei de tiine a Moldovei. tiine medicale. 2009. Nr 2.
Buletinul perinatologic. 2009. Nr 2.
Clipa : ser. nou. 2009. Nr 3.
Contabilitate i audit. 2009. Nr 6.
Creativitate i management : Materialele conf. a 13-a intern., 21-23 mai 2009. Ch. : UTM,
2009. 200 p. [ 2009-860].
Destin romnesc : ser. nou. 2009. Nr 1.
Didactica Pro 2009. Nr 2/3.
Economica. 2009. Nr 1.
Justiia Constituional n Republica Moldova. 2009. Nr 2.
Intellectus. 2009. Nr 2.
Legea i viaa. 2009. Nr 6.
Mediul Ambiant. 2009. Nr 3.
Moldova : ser. nou. 2009. Nr 6.
Noi. 2009. Nr 6.
Open Skies. 2009. Nr 5/6.
Profit. 2009. Nr 6 (Text n lb. rom., engl., rus).
Psihologie. 2009. Nr 2.
Psihologie. Pedagogie special. Asisten social. 2009. Nr 1, 2.
Revista Moldoveneasc de Drept Internaional i Relaii Internaionale. 2009. Nr. 1.
revista Naional de Drept. 2009. Nr 6.
Sud-Est cultural. 2009. Nr 2.
Univers pedagogic. 2009. Nr 2.
Vama. 2009. Nr 3.
VIP magazin. 2009. Nr 4, 5.
. 2009. Nr 6.
. 2009. Nr 6.
. 2009. Nr 6.
. 2009. Nr 4.

170

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
ZIARE

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN 1958

PUBLISHED FROM 1958


NR 6
2009
(3006-3534)

IUNIE

JUNE

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
(Vezi Nr 3268)
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
3006. Couleanu, Ion. PNUD aduce n ar cele mai bune practici din lume pentru
edificarea societii informaionale i Guvernrii electronice n R. Moldova : interviu cu I.
Couleanu, Managerul Proiectului PNUD "Edificarea guvernrii electronice n Moldova" /
interviu realizat de Natalia Costa // Moldova suveran. 2009. 19 iun.
3007. Lazr, Valeriu. Statului i revine un rol decisiv n crearea pieei de acces la Internet n band larg / Valeriu Lazr // Economist. 2009. 3 iun. P. 12.
(Vezi de asemenea Nr 3463)
005 Conducere i organizare. Management
3008. , ., . : [. . . -]
/ . // . . 2009. 19 . . 20.
008 Civilizaie. Cultur. Progres
3009. Bostan, Grigore. Academician Grigore Bostan : "Avem o ans istoric, cine
tie, poate ultima ..." : [discurs rostit la 28 mai 1989, la nfiinarea Soc. "Mihai Eminescu" din
Cernui] // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 3.
3010. , . : [
. . "" . ] / //
. . 2009. 12 . . 30.
171

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

02 BIBLIOTECONOMIE
3011. Cociurca, Elena. Tehnologii informaionale n activitatea bibliotecarilor : [formarea continu a bibliotecarilor colari din oraul Soroca] / Elena Cociurca // Univers pedagogic pro. 2009. 4 iun. P. 6.
3012. Galaju, Ana. coala i biblioteca parteneri n educaia generaiei tinere : [pe
marginea colaborrii ntre Bibl. "Trgu-Mure" i Liceul Teoretic "Ion Creang", mun. Chiinu] / Ana Galaju // Univers pedagogic pro. 2009. 11 iun. P. 4.
3013. Rogac, Raia. Lecturile verii : [din experiena Bibl. publ. "L. Rebreanu", mun.
Chiinu] / Raia Rogac // Fclia. 2009. 6 iun. P. 6.

06 ORGANIZAII (N GENERAL)
061 Organizaii. Asociaii (n general)
3014. , . : [ . .] / // . . 2009. 18 . . 4.
070 Ziaristic. Pres
3015. Dabija, Nicolae. Anticipnd viitorul ... : [20 de ani de la apariia spt. "Lit. i arta" cu grafie latin] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2009. 11 iun. P. 1-2.
3016. [20 de ani de la apariia sptmnalului "Literatura i arta" n grafie latin] // Lit.
i arta. 2009. 25 iun. P. 4. Cuprins : primul tunet ce a prevestit primvara / Petru
Soltan ; Felicitri i lacrimi / Ionel Cpi ; Ziua scrisului latin / Gheorghe Maxian ; N-am s
uit niciodat acea zi ... / Gavril Talmazan ; "LA" a aprins o lumin / Olga Gheorghiev ; Avem
multe de spus : [versuri] / Nina Caraman.
3017. Hadrc, Ion. Hamletianul Constantin Tnase, sau A fi constant cu "Timpul" :
[portret de creaie al ziaristului Constantin Tnase] // Ion Hadrc // Lit. i arta. 2009. 18
iun. P. 6 ; Timpul de diminea. 2009. 24 iun. P. 6.
3018. Onceanu-Hadrc, Mariana. Constantin Tnase vulcanul ce erupe prin cuvnt : [omagiu ziaristului i publicistului] / Mariana Onceanu-Hadrc, Petru Hadrc // Timpul de diminea. 2009. 26 iun. P. 7-8.
3019. Rbca, Eugen. Un instrument de strangulare a presei? : [pe marginea noilor
prevederi ale Codului Contravenional : opinii ale experilor n domeniul mass-media : Eu172

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

gen Rbca, Petru Macovei, Cornelia Cozonac // Timpul de diminea. 2009. 2 iun. P.
5.
3020. Tofan, Elena. Pe undele dorului ... : [interviu cu E. Tofan, jurnalista la Red. emisiunilor n lb. rom., Radio Ujgorod, Ucraina] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. 2009.
Iun. (Nr 6). P. 6.
3021. , . : [
] / // . 2009. 12 . . 7.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
3022. Galaicu-Pun, Emilian. Boris Groys, Stalin opera de art total : [pe marginea studiului cu acelai tit., ed. Desing&Print, 2007] / Emilian Galaicu-Pun // Jurnal de
Chiinu. 2009. 30 iun. P. 12.
159.9 Psihologie

(Vezi Nr 3298)

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


3023. , . ? : [. .
. -] / // . . 2009. 19 . . 21.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
3024. Aksiuchitz, Victor. Lupta lui Lenin cu Dumnezeu, sau Teomachia lui Lenin /
Victor Aksiuchitz // Curierul ortodox. 2009. 18 iun. P. 5.

27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN


3025. Bernaz, Oleg. Despre fiina i persoana uman : [concept religios] / Oleg
Bernaz // Contrafort. 2009. Mai - Iun. (Nr 5/6). P. 17.
3026. Boca, Arsenie. Copii nscui n lanuri : [din lucrarea "O sintez a gndirii Printelui Arsenie n 800 de capete"] / Arsenie Boca // Capitala. 2009. 24 iun. P. 7.
3027. Cotru, Andrei. Printele Andrei Cotru : m rog pentru sufletele oamenilor :
[interviu cu printele de la Mnstirea Sfintelor Femei Mironosie Marta i Maria de la
Hagimus, Cueni] / consemnare : Dinu Rusu // Natura. 2009. Iun. (Nr 6). P. 10.
173

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3028. Cubreacov, Vlad. Felix Dubneac Arhimandrit basarabean n SUA : [in memoriam Arhimandritului (1912-2008)] / Vlad Cubreacov // Flux european : ed. de vineri. 2009.
5 iun. P. 9.
3029. Futei, Nicolae. Ierurgii pentru lucruri i natur / Nicolae Futei // Curierul ortodox. 2009. 18 iun. P. 7. (Lecii de catehizare ; Lecia 44). Cuprins : 1. Sfinirea
marelui mir ; 2. Sfinirea antimiselor ; 3. Sfinirea apei, sau agheasma ; Sfinirea bisericii.
3030. Ioni, Andrei. Duminica tuturor sfinilor romni : dialog cu printele protosinghel A. Ioni, de la Mnstirea Neam / consemnare : Vlad Chiriac // Curierul ortodox.
2009. 18 iun. P. 1.
3031. Munteanu, Ioan. Cum s devii fericit n 24 de ore? : interviu cu Protodiaconul I.
Munteanu] / a consemnat Aurica Plcint // Altarul credinei. 2009. 25 iun. P. 7.

3 TIINE SOCIALE
32 POLITIC
3032. Cru, Tamara. Gndirea captiv i dilemele compasiunii : [pe marginea c.
"Gndirea captiv" de Czeslaw Milosz, Bucureti, ed. Humanitas, 1999] / Tamara Cru //
Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 18.
3033. Michnik, Adam. Adam Michnik la Chinu : [mrturisiri ale disidentului de origine polon] / consemnare : Vasile Grne // Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 3-4.
Cuprins : Despre disidena polonez ; Cteva simboluri ale luptei ; Borne pe calea instaurrii democraiei ; Despre conflictul cu Biserica ; Despre scoaterea n afara legii a partidului
comunist ; Despre moralitate n politic ; Despre lustraie ; Despre antisemitism n general i
despre specificul antisemitismului polonez ; Despre dialog; Despre mpotrivirea la ru ;
Despre Milosz i gndirea captiv ; Ce vom face a doua zi?
3034. Michnik, Adam. Mrturisirile unui disident convertit : (fragm. din cuvntul rostit
la ceremonia de decernare a Premiului Erasmus de ctre disidentul de origine polon] /
Adam Michnik ; trad. din pol. de Sabra Daici // Capitala. 2009. 19 iun. P. 8.
3035. Negru, Nicolae. Lupu lovete din nou. Cam pe alturi : [note cu privire la viziunile i conceptele lui Marian Lupu, ex-pre. Parlamentului Rep. Moldova] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chiinu. 2009. 2 iun. P. 6.
3036. Platon, Alexandru-Florin. "Raportul Tismneanu" i criticii si : [pe marginea
vol. "Iluzia anticomunismului : lecturi critice ale Raportului Tismneanu", coord. de Vasile
174

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Ernu, Costi Rogozanu, Ciprian iulea [et al.], Ch., Cartier, 2008] / Alexandru-Florin Platon //
Contrafort. 2009. Mai - Iun. (Nr 5/6). P. 6.
3037. , . : .
/ // plus. 2009. 5 . . 11.
322 Relaii dintre biseric i stat

3038. , . " " : [ .


] / // plus. 2009. 12 . . 15.
323 Politic intern

3039. Michnik, Adam. "O societate civil puternic n RM ar exclude o Putere autoritar" : [interviu cu A. Michnik, disident de origine polon] / consemnare : Angelina Olaru //
Timpul de diminea. 2009. 22 iun. P. 4-5.
3040. Vasilescu, Valentin. Rolul televiziunii romne i al presei : [aspecte soc.-pol.:
art. fostului comandant adjunct al Aeroportului Intern. Bucureti-Otopeni] / Valentin
Vasilescu // Flux european : ed. de vineri. 2009. 5 iun. P. 5.
323(100-87) Politic intern a diferitelor ri de peste hotare

3041. Firan, Carmen. Frica de viitor : [situaia din SUA] / Carmen Firan // Contrafort.
2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 11.
3042. , . : [.. ] / // plus. 2009. 19 . .
15.
323(478) Politic intern a Republicii Moldova

3043. Bogatu, Petru. Ce ascunde Voronin cnd "face o treab cu un brbat" ca


Roca : [aspecte soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2009. 23 iun. P. 7.
3044. Bogatu, Petru. Dac rmne Voronin, dispare Republica Moldova : [aspecte
soc.-pol.] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2009. 26 iun. P. 7.
3045. Burciu, Igor. Disputele identitare i interesul naional : [pe marginea discursului
pre. PPCD Iurie Roca n cadrul forului economic Uniunea European Rusia, 2009, Bucureti] / Igor Burciu // Flux european : ed. de vineri. 2009. 5 iun. P. 5.

175

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3046. Caracai, Sergiu. Sergiu Caracai : "R. Moldova a devenit averea personal a lui
Vladimir Voronin" : [aspecte soc.-pol. : interviu cu pre. Uniunii Voluntarilor din Rep. Moldova] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2009. 19 iun. P. 5.
3047. Cheianu, Constantin. Lupu, pe urmele lui Tarlev : [pe marginea retragerii lui
Marian Lupu, ex-pre. al Parlamentului, din rndurile Partidului Comunitilor din Rep. Moldova] / Constantin Cheianu // Timpul de diminea. 2009. 19 iun. P. 6.
3048. Cheianu, Constantin. Rzboiul dintre avocai i avtoritet : [aspecte soc.-pol.] /
Constantin Cheianu // Timpul de diminea. 2009. 5 iun. P. 6.
3049. Ciornei, Vsevolod. Cutarea i gsirea locului : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod
Ciornei // Moldova suveran. 2009. 24 iun.
3050. Ciornei, Vsevolod. Cntecele tinereii noastre : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod
Ciornei // Sptmna. 2009. 5 iun. P. 2.
3051. Ciornei, Vsevolod. Istoria ieroglific, remake 009 : [aspecte soc.-pol.] /
Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2009. 12 iun. P. 2.
3052. Comunitii au generat un conflict ntre generaii, extrem de periculos : apel al
prof. de la Univ. Tehnic din Moldova / Valeriu Dulgheru, Vasile Cartofeanu, Valeriu
Dorogan [et al.] // Timpul de diminea. 2009. 23 iun. P. 5.
3053. De unde a aprut "lovitura de stat"? : [pe marginea evenimentelor din 7 apr.
2009] / consemnare : Valentina Baciu // Timpul de diminea. 2009. 9 iun. P. 3. Cuprins : Declaraiile lui Voronin seamn mai mult a campanie electoral / Victor Popa ; Opoziia trebuie s cear accesul egal la mass-media publice / Vlad Lupan ; Oamenii au fotografiat i au filmat i se vede cum lucrurile au fost dirijate / Alexandru Arseni.
3054. Diacov, Dumitru. Dumitru Diacov : "Nici cnd eram preedinte al parlamentului,
nu mi s-a ntors casa printeasc ..." : [aspecte soc.-pol.: interviu cu liderul Partidului Democrat] / consemnare : Pavel Pduraru // Timpul de diminea. 2009. 8 iun. P. 4-5.
3055. Dulgheru, Valeriu. Iar prorocul este fals : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu Dulgheru
// Lit. i arta. 2009. 18 iun. P. 3.
3056. Dulgheru, Valeriu. ncurcate labirinturile politicii basarabene : [aspecte soc.pol.] / Valeriu Dulgheru // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 3.

176

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3057. Dulgheru, Valeriu. ndemn pentru basarabeni : [aspecte soc.-pol.] / Valeriu


Dulgheru // Lit. i arta. 2009. 11 iun. P. 3.
3058. Dungaciu, Dan. Ct de "stabil" este Republica Moldova? : [aspecte soc.-pol.] /
Dan Dungaciu // Timpul de diminea. 2009. 2 iun. P. 6.
3059. Dungaciu, Dan. R. Moldova : punct i de la capt / Dan Dungaciu // Timpul de
diminea. 2009. 5 iun. P. 7. Cuprins : Dimensiunea moral; Dimensiunea psihologic; Dimensiunea politic; Dimensiunea geopolitic; Dimensiunea Bucureti Chiinu.
3060. Filat, Vlad. Vlad Filat : "Constatm falimentul guvernrii comuniste" : declaraia
fraciunii PLDM n Parlament, n cadrul edinei speciale de alegere a efului statului // Timpul de diminea. 2009. 4 iun. P. 4 ; 5 iun. P. 5 ; Jurnal de Chiinu. 2009. 5 iun.
P. 4.
3061. Guvernul Greceani II vine cu pamflete n loc de soluii : din discursurile deputailor partidului Liberal Democrat din Moldova n edina de investire a guvernului // Timpul
de diminea. 2009. 12 iun. P. 5. Cuprins : "Nu am ntlnit nici mcar la nivel de
intenii abordarea problemelor ce in de criza economic!" / Vlad Filat ; "n goana dup beneficii electorale, comunitii au pus la btaie interesul naional al R. Moldova" / Mihai Godea
; "Se ncalc flagrant drepturile constituionale ale comunitilor locale" / Iurie ap ; "Multe
ntreprinderi vinicole se afl n prag de faliment" / Ion Balan ; "Aceast instabilitate a condus
la haos instituional" / Anghel Agache.
3062. Guvernul Greceani-2 staful electoral a comunitilor : (din discursurile deputailor Partidului Liberal Democrat din Moldova n edina de investire a guvernului) / Iurie
Leanca, Vlad Filat, Simion Furdui [et al.] // Jurnal de Chiinu. 2009. 12 iun. P. 8.
3063. Muravschi, Valeriu. Valeriu Muravschi : "Roata istoriei nu poate fi oprit i timpul le va pune pe toate la locul lor" : [interviu cu ex-prim-ministrul Rep. Moldova] / moderator
: Arcadie Gherasim // Timpul de diminea. 2009. 12 iun. P. 24-25.
3064. Negru, Nicolae. PCRM se teme s moar : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru
// Jurnal de Chiinu. 2009. 30 iun. P. 6.
3065. Negru, Nicolae. Roca i Lupu : [aspecte soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de
Chiinu. 2009. 19 iun. P. 6.
3066. Negru, Nicolae. Uniunea European non grata : [aspecte ale identitii na.] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2009. 23 iun. P. 6.

177

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3067. Negur, Lilian. Electoratul procomunist i oferta liberal / Lilian Negur // Jurnal
de Chiinu. 2009. 5 iun. P. 7.
3068. O aciune comun, pe liste separate : declaraia comun a partidelor de opoziie privind necesitatea depirii crizei politice prin adoptarea Foii de Parcurs pentru buna
funcionare a instituiilor democratice i Integrare European, 15 iun. 2009 // Aliana Moldova Noastr. 2009. 19 iun. P. 3 ; Moldova Noastr. 2009. 19 . P. 3.
3069. Oleinic, Alexandru. "Programul de guvernare un manifest electoral al PCRM"
: [intervenia deputatului Fraciunii AMN n edina n plen a Parlamentului, 10 iun. 2009] /
Alexandru Oleinic // Aliana Moldova Noastr. 2009. 12 iun. P. 1-3 ; Moldova
Noastr. 2009. 12 . P. 1-3.
3070. Oleinic, Alexandru. Cine va suporta efectele crizei politice din R. Moldova? /
Alexandru Oleinic // Timpul de diminea. 2009. 3 iun. P. 3 ; Aliana Moldova Noastr.
2009. 5 iun. P. 5 ; Moldova Noastr. 2009. 5 . P. 5.
3071. PCRM a uzurpat puterea de stat, urmrind organizarea unor alegeri anticipate :
declaraie a Asoc. Transnistrene "Pro Europa" // Aliana Moldova Noastr. 2009. 5 iun.
P. 7 ; Moldova Noastr. 2009. 5 . P. 6.
3072. Roca, Iurie. Evenimentele din 7 aprilie nu se vor mai repeta : interviu cu vicepremierul Iu. Roca / dialog susinut de Vasile Grozavu // Moldova suveran. 2009. 24
iun.
3073. Roca, Iurie. Exist anse serioase ca viitoarea configuraie a Parlamentului s
fie una diferit de cea pe care o avem acum : conf. de pres a pre. PPCD, Iurie Roca,
susinut la 11 iun. 2009 // Flux european: ed. de vineri. 2009. 12 iun. P. 3.
3074. Roca, Iurie. Iurie Roca : Asumarea de responsabiliti este necesar atunci
cnd Republica Moldova are attea probleme de rezolvat : [interviu cu viceprim-ministrul
Rep. Moldova] / interviu realizat de Sergiu Praporcic // Flux european : ed. de vineri.
2009. 19 iun. P. 3.
3075. Roca, Virginia. Vicepremierul Iurie Roca: Voi contribui la crearea unei imagini mai bune a Republicii Moldova pe plan internaional : [pe marginea investirii liderului
PPCD n funcia de vicepremier] / Virginia Roca // Flux european : ed. de vineri. 2009.
19 iun. P. 3.

178

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3076. Stratan, Andrei. "n ultimul timp se ntmpl lucruri foarte stranii ... : [aspecte
soc.-pol. : interviu cu A. Stratan, ministru al Afacerilor Externe i al Integrrii Europene] /
consemnare : Pavel Pduraru // Timpul de diminea. 2009. 19 iun. P. 10, 15.
3077. Tnase, Constantin. 7 aprilie 2009: opera Clanului Voronin / Constantin
Tnase // Timpul de diminea. 2009. 1 iun. P. 6.
3078. Tnase, Constantin. n buzunarul cui se afl cheile de la ua care duce spre
putere? : [opoziia i alegerile parlamentare] / Constantin Tnase // Timpul de diminea.
2009. 9 iun. P. 6.
3079. Tnase, Constantin. S nu vindem pielea ursului din pdure : [aspecte soc.pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2009. 30 iun. P. 6.
3080. Tnase, Constantin. ah moldovenesc : Lupu i Roca, figuri false ntr-un joc
adevrat / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2009. 18 iun. P. 6.
3081. Vasilescu, Valentin. Din culisele tentativei de lovitur de stat din 7 aprilie : [art.
fostului comandant adjunct al Aeroportului Intern. Bucureti-Otopeni] / Valentin Vasilescu //
Moldova suveran. 2009. 3 iun.
3082. Voronin, Vladimir. Victoria democraiei, victoria statalitii noastre : [mesajul
dlui V. Voronin, Pre. Rep. Moldova, pe marginea campaniei electorale] // Moldova suveran. 2009. 16 iun.
3083. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: n Moldova a avut loc "revoluia trdtorilor" : [pe marginea interviului pre. n exerciiu al Rep. Moldova pentru RIA Novosti] // Comunistul. 2009. 24 iun. P. 3.
3084. , . : .-. / //
. . 2009. 11 . . 2.
3085. , . : "
, " : [ .
. ] / // .
2009. 12 . . 5.
3086. , .
: 7 . 2009 . / // . 2009. 16 .

179

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3087. , . "
" : [ . . . "-"] // . 2009. 23 .
3088. , . : "
? ,
!" : [ -. . ] / // . 2009.
25 .
3089. , . , : [ . . . -] // . 2009. 24 . . 2-3.
3090. , . : . . , 15
2009 . // . 2009. 16 ; . . 2009. 19
. . 1.
3091. , . ? / // . . 2009. 5 . . 2.
3092. , . : [.-. ] / // plus. 2009. 5 . .
3.
3093. , . - : [ 7 . 2009 .] / // plus. 2009. 12 . .
3.
3094. , . "" : [ . - . ] / //
plus. 2009. 19 . . 3.
3095. , . : [.-. ] / // plus. 2009. 5 . . 5.
3096. , . ? :
[.-. ] / // plus. 2009. 19 .
. 5.
180

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3097. , . : [.-. ] / // plus. 2009.


26 . . 5.
3098. , . : [.-. ]
/ // plus. 2009. 5 . . 4.
3099. , . : [ . . , 10 2009 .] // . .
2009. 12 . . 16.
3100. , . . : [ -. .
. . ] //
plus. 2009. 12 . . 4.
3101. , . : [.. ] / // . . 2009. 26 . . 3.
3102. // plus. 2009.
5 . . 9. . .
3103. , . ? : [.-. ] / // . 2009. 17 .
3104. , .
: [ -. - .
, 11 2009] / // . 2009. 12 . . 2.
3105. , . "witter-", :
7 . 2009 . :. [. - . ] / , // plus. 2009. 19
. . 6.
3106. , . : [.-. ] / // plus. 2009. 12 . . 5.

181

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3107. , . : [ . ] / // plus. 2009. 5 .


. 6.
3108. , . : [ . ] / // plus. 2009. 26 . . 8.
3109. , . : :
[ . . ] // plus. 2009. 5 . . 8.
(Vezi de asemenea Nr 3177)
324 Alegeri

3110. Alegerile anticipate: opinii despre decizia fraciunii Aliana "Moldova Noastr" /
au nregistrat: Marina Timotin, Mariana Zaharia // Aliana Moldova Noastr. 2009. 12
iun. P. 8-9; Moldova Noastr. 2009. 12 . P. 8-9. Cuprins : "Nu este
vorba de fermitatea moral a opoziiei, ci despre analiza judicioas a anselor" / Gheorghe
Vasilachi; "Comunitii nu dispun de un program anticriz, n schimb intenioneaz s fac
economii pe seama colilor" / Leonid Cornienco; "Tinerii vor rspunde prin voturile lor la
evenimentele din 7 aprilie" / Sergiu Baltaga ; "Pe 3 iunie, candidatul comunitilor a ratat
votul a 100 de mii de alegtori" / Victor Guzun ; "Opoziia a demonstrat c are caracter" /
Igor Boan ; "Alegerile anticipate constituie cea mai potrivit soluie" / Ana Iuracu ; "Avem
nevoie de metode noi de convingere n campania electoral" / Irina Cucoar ; "A fost greeala noastr c nu s-au verificat din start listele" / Valeriu Isac.
3111. Amihalachioaie, Gheorghe. Criza existenei noastre : [aspecte preelectorale :
interviu cu Gh. Amihalachioaie, pre. al Baroului Avocailor din Rep. Moldova] / consemnare
: Valeriu Babansky // Vocea poporului. 2009. 12 iun. P. 5. Idem n lb. rus.
3112. Bogatu, Petru. Alegeri anticipate: care pe care (1-2) : ansa i neansa concurenilor electorali: conjunctura intern / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2009. 5, 9
iun. P. 7.
3113. Bogatu, Petru. Alegeri anticipate: conjunctura internaional (1-2) : Romnia i
Rusia: fa n fa ndrtul ringului electoral de la Chiinu / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2009. 5, 9 iun. P. 7.
3114. Bogatu, Petru. Alegeri cu treangul la gt : [pe marginea campaniei preelectorale] / Petru Bogatu // Timpul de diminea. 2009. 11 iun. P. 6.
3115. Bogatu, Petru. Cine sunt oamenii X ai campaniei electorale? : [pe marginea
culturii politice a electoratului] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2009. 30 iun. P. 7.
182

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3116. Bogatu, Petru. Exportul revoluiei : [alegeri parlamentare anticipate] / Petru


Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2009. 19 iun. P. 7.
3117. Cheianu, Constantin. "Fika" anticipatelor :[alegeri parlamentare anticipate] /
Constantin Cheianu // Timpul de diminea. 2009. 12 iun. P. 6.
3118. Cheianu, Constantin. ntr-adevr, patria e n primejdie : [campania electoral] /
Constantin Cheianu // Timpul de diminea. 2009. 26 iun. P. 6.
3119. Ciornei, Vsevolod. Alb i negru i invers : [campania electoral] / Vsevolod Ciornei // Sptmna. 2009. 26 iun. P. 2.
3120. Ciornei, Vsevolod. Fanii i profanii : [campaniea electoral] / Vsevolod Ciornei
// Sptmna. 2009. 19 iun. P. 2.
3121. Ciubaenco, Dmitri. Cum va reaciona Rusia la alegerile anticipate? : [coment.
de Dm. Ciubaenco, red.-ef al ziarului "Mold. vedomosti", postului Radio Europa Liber] //
Jurnal de Chiinu. 2009. 9 iun. P. 7.
3122. Demoniada moldoveneasc fraudele din 5 aprilie 2009 (1) : [pe marginea rezultatelor alegerilor parlamentare] // Timpul de diminea. 2009. 26 iun. P. 1, 10, 23.
3123. Dulgheru, Valeriu. De nu vei ridica din rndul vostru un proroc ... : [pe marginea alegerii pre. Rep. Moldova] / Valeriu Dulgheru // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 3.
3124. Dungaciu, Dan. Religia este opiu pentru comuniti sau Leciile din 28 mai 2009
: [pe marginea alegerii pre. Rep. Moldova] / Dan Dungaciu // Timpul de diminea. 2009.
1 iun. P. 4.
3125. Dungaciu, Dan. Statalitatea ca diversiune electoral : [ campania electoral] /
Dan Dungaciu // Timpul de diminea. 2009. 19 iun. P. 6.
3126. Dungaciu, Dan. Statalismul "ultimul refugiu al lichelelor"? : [statalitatea Rep.
Moldova n contextul campaniei electorale] / Dan Dungaciu // Jurnal de Chiinu. 2009.
23 iun. P. 7.
3127. Fusu, Corina. PL: zece condiii pentru a evita fraudele electorale : [din luarea
de cuvnt a C. Fusu, vicepre. a Partidului Liberal, n cadrul edinei din 3 iun. 2009 a Parlamentului Rep. Moldova] // Timpul de diminea. 2009. 4 iun. P. 3 ; 5 iun. P. 4.

183

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3128. Gherasim, Arcadie. "Fiecare dintre noi s conving nc doi!" : [campania preelectoral] / Arcadie Gherasim // Timpul de diminea. 2009. 16 iun. P. 6.
3129. Gorda, tefan. Coaliia Alternativei? : [alegeri parlamentare anticipate] / tefan
Gorda // Timpul de diminea. 2009. 11 iun. P. 6.
3130. Jereghi, Vanu. 7 aprilie : Atac planificat asupra protestatarilor : interviu cu V.
Jereghi, dir. al Inst. pentru Drepturile Omului din Moldova / pentru conformitate : Aneta
Grosu // Ziarul de gard. 2009. 11 iun. P. 10-11.
3131. Izvoreanu, G. Telenovela alegerii preedintelui : [Rep. Moldova] / G. Izvoreanu
// Dreptul. 2009. 5 iun. P. 3.
3132. Lisnic, Eleonora. Noul start electoral i raportul de fore : [alegeri parlamentare
anticipate] / Eleonora Lisnic // Capitala. 2009. 26 iun. P. 4.
3133. Munteanu, Igor. Comunitii nu vor accepta alegeri libere, corecte i democratice / Igor Munteanu // Timpul de diminea. 2009. 10 iun. P. 6.
3134. Negru, Nicolae. O btlie care nu trebuia s aib loc : [parlamentare anticipate]
/ Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2009. 9 iun. P. 6.
3135. Negru, Nicolae. Semne rele ca semne bune : [alegerea pre. Rep. Moldova] /
Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2009. 5 iun. P. 6.
3136. Negur, Lilian. Filosofia ctigului : [aspecte preelectorale] / Lilian Negur //
Timpul de diminea. 2009. 17 iun. P. 6.
3137. Oprunenco, Alex. Criza + alegeri anticipate = oportunitate? Alex Oprunenco //
Timpul de diminea. 2009. 8 iun. P. 6.
3138. Pleu, Andrei. Votul obligatoriu / Andrei Pleu // Sptmna. 2009. 19 iun.
P. 3.
3139. Rusu, Nicolae. Acum ori niciodat : [campania electoral] / Nicolae Rusu // Lit.
i arta. 2009. 18 iun. P. 3.
3140. Socor, Vladimir. Comunitii risc s piard eventualele alegeri anticipate : [pe
marginea declaraiilor analistului intern. : reluat din "Ziua"] / Vladimir Socor // Capitala.
2009. 3 iun. P. 4.

184

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3141. Stratan, Andrei. Andrei Stratan : Nu schimb caii cnd crua e n mijlocul rului :
[pe marginea participrii ministrului Afacerilor Externe i al Integrrii Europene n alegerile
parlamentare] // Sptmna. 2009. 19 iun. P. 2.
3142. Tnase, Constantin. Un nou "7 aprilie"? : [parlamentare anticipate] / Constantin
Tnase // Timpul de diminea. 2009. 22 iun. P. 6.
3143. Tnase, Constantin. Un pol social-democrat nu e un moft : [parlamentare anticipate] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2009. 10 iun. P. 6.
3144. Until, Veaceslav. AMN: Opoziia a oferit o lecie de demnitate civic : [din discursul lui V. Until, prim-vicepre. al Alianei "Moldova Noastr", n cadrul edinei din 3 iun.
2009 a Parlamentului Rep. Moldova] // Timpul de diminea. 2009. 4 iun. P. 3; 5 iun.
P. 4.
3145. Voronin, Vladimir. Bilanul campaniei electorale trebuie s fie victoria democraiei i a statalitii noastre : mesajul pre. V. Voronin adresat populaiei Rep. Moldova //
Comunistul. 2009. 19 iun. P. 3.
3146. Voronin, Vladimir. Pe banii statului instruciuni electorale : [fragm. din discursul
pre. Partidului Comunitilor din Rep. Moldova la ntlnirea cu activul de partid din Chiinu
i din raioanele de centru, 12 iun. 2009, Chiinu] / Vladimir Voronin // Timpul de diminea.
2009. 23 iun. P. 4-5.
3147. Voronin, Vladimir. Vladimir Voronin: "Alegerile din 29 iulie vor constitui un plebiscit n problema independenei noastre" : [pe marginea conf. de pres cu tema "Alegerile
parlamentare anticipate i statalitatea moldoveneasca" a pre. Rep. Moldova, 24 iun. 2009]
/ consemnare : Vasile Grozavu // Moldova suveran. 2009. 25 iun. ; Comunistul. 2009.
26 iun. P. 2-3 ; . 2009. 26 . . 2-3.
3148. , . : " !" : [
-. ". . . "
. . ] / // .
. 2009. 26 . . 1.
3149. , . - : [. . ] /
// . . 2009. 18 . . 3.
3150. , . : [ . .
. . ] // plus. 2009. 26 . . 10.

185

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3151. , . , : [
. . : . . . . - . . , ] / // . .
2009. 10 .
3152. , . ? /
// plus. 2009. 12 . . 8.
3153. , . : [
. : . . . . . ] / // . . 2009. 9 .
3154. , . : [
. : . . . . . ] / // . . 2009. 9 .
3155. , . :
? / // . . 2009. 5 . . 3.
3156. , . /
// plus. 2009. 12 . . 9.
3157. , . : " " :
[ : . " " . . ] / // . 2009. 9 .
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern

3158. Dungaciu, Dan. Rusia "stabilizeaz", Voronin antajeaz i UE ofteaz : [Rep.


Moldova n context intern.] / Dan Dungaciu // Timpul de diminea. 2009. 26 iun. P. 6.
3159. Necsutu, Mdlin. Rusia nghite Europa de Est : [pe marginea Raportului European Council on Foreign Relation : reluat din "Ziua"] / Mdlin Necsutu // Timpul de diminea. 2009. 18 iun. P. 5.
3160. , . "
" : [ . : . 4 . . . . ] // plus. 2009. 12 . . 2.
3161. , . : / // . . 2009. 25 . . 4.
186

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3162. , . : [
12- -.
-. , 5 2009, ] / // . .
2009. 12 . . 8.
3163. , . . 3
? / // . . 2009. 12 . . 2.
3164. , . : "
, " : [ . . .
. ] / // .
2009. 3 .
3165. , . : [ .
. . . ] /
// . . 2009. 5 . . 3.
3166. , .
: [ 2009, , . ]
// plus. 2009. 19 . . 14.
3167. , . " " : "" . . // . . 2009. 26 . . 17.
3168. -.
: [ 2009, , . ] // plus. 2009. 19
. . 14.
3169. -, . : [
. : . . - . . ] / -
// . . 2009. 12 . . 21.
(Vezi de asemenea Nr 3182, 3190)
327(478) Politica extern a Republicii Moldova

3170. , . : " " : [ . ] / // . 2009. 23 .

187

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3171. , . ,
: [ .
. . , 19 2009, , ] // . 2009. 23 .
(Vezi de asemenea Nr 3161)
328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

3172. Martin, Vasile. O provocare major pentru dezvoltarea R. Moldova, corupia :


[pe marginea Planului preliminar de ar pentru perioada 2007-2009] / Vasile Martin // Moldova suveran. 2009. 25 iun.
3173. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova : [aprob. n edina
din 10 iun. 2009 a Parlamentului Rep. Moldova] // Moldova suveran. 2009. 11 iun.
3174. : 10 2009 . // . . 2009. 12 . . 38-39.
329 Partide i micri politice
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova

3175. Bogatu, Petru. Lupu, un Chirtoac al stngii necomuniste? : [pe marginea aderrii ex-pre. parlamentului Marian Lupu la Partidul Democrat din Moldova] / Petru Bogatu //
Jurnal de Chiinu. 2009. 16 iun. P. 7.
3176. Bogatu, Petru. Comunitii au nscris un gol n propria poart : [pe marginea retragerii ex-pre. Parlamentului Marian Lupu din Partidul Comunitilor al Rep. Moldova] /
Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2009. 12 iun. P. 7.
3177. Dungaciu, Dan. Calul troian era ... lup? : [pe marginea plecrii din rndurile
Partidului Comunitilor din Rep. Moldova a lui Marian Lupu] / Dan Dungaciu // Timpul de
diminea. 2009. 12 iun. P. 6.
3178. Filat, Vlad. Vlad Filat nu este omul regretelor : [interviu cu pre. Partidului Liberal Democrat din Moldova] / consemnare : Dorina Arsene // Sptmna. 2009. 26 iun.
P. 14. Va urma.
3179. Gherasim, Arcadie. Lupu : [pe marginea situaiei n Partidul Comunitilor din
Rep. Moldova] / Arcadie Gherasim // Timpul de diminea. 2009. 3 iun. P. 6.
3180. Lupu, Marian. Marian Lupu: "Sunt liber. Nu mai datorez nimnui nimic" : [interviu cu preedintele Partidului Democrat din Moldova] / interviu realizat de Ana Tarlapan //
188

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Jurnal de Chiinu. 2009. 26 iun. P. 9; Sptmna. 2009. 26 iun. P. 12-13 ; Timpul de diminea. 2009. 26 iun. P. 9.
3181. Peru-Balan, Aurelia. Partida liberal din Moldova n parlamentarele 2009 / Aurelia Peru-Balan // Timpul de diminea. 2009. 17 iun. P. 5.
3182. Petrencu, Anatol. Micarea Aciunea European n faa alegerilor anticipate :
[coment. al pre. MAE] / Anatol Petrencu // Jurnal de Chiinu. 2009. 26 iun. P. 5 ;
Timpul de diminea. 2009. 26 iun. P. 4.
3183. Roca, Iurie. Iurie Roca : PPCD va participa la alegerile parlamentare anticipate : [declaraii ale liderului Partidului Popular Cretin Democrat n cadrul conf. de pres, 4
iun. 2009] / au consemnat : Virginia Roca, George Iosip, Octavian Racu [et al.] // Flux european : ed. de vineri. 2009. 5 iun. P. 1, 3.
3184. Serebrian, Oleg. Oleg Serebrian : "PDM nu poate risca n cazul noilor alegeri
..." : [interviu cu prim-vicepre. Partidului Democrat din Moldova] / consemnare : Sorina
tefr // Timpul de diminea. 2009. 2 iun. P. 4.
3185. Tnase, Constantin. Iepurele "Lupu", sau Basarabia are nevoie de caractere :
[pe marginea plecrii din rndurile Partidului Comunitilor din Rep. Moldova a lui Marian
Lupu] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2009. 12 iun. P. 7.
3186. , . : " " :
[ . . . .
. - , 2009] // plus. 2009. 19
. . 8-9.
3187. , . " " : . . . // . . 2009. 12 . .
3.
3188. , . : [ . ] / // . . 2009. 19 . . 15.
3189. , . : "
" : [ Omega
. ] // . 2009. 12 .
. 4.

189

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3190. , . : - /
// plus. 2009. 19 . . 4.
(Vezi de asemenea Nr 3047, 3100-01)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general. Economie politic

3191. Florea, S. Savant, profesor i cetean de for : (schi despre activitatea prov.
univ. Mihai Patra cu ocazia zilei de natere) / S. Florea // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P.
7.
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii

3192. Hadrc, Sorin. Cum s reueti dac ... ajungi omer / Sorin Hadrc // Timpul de diminea. 2009. 12 iun. P. 23.
331.105.44 Sindicate

3193. Confederaia Naional a Patronatului din Republica Moldova. Propunerile


anti-criz ale Confederaiei Naionale a Patronatului din Republica Moldova // .
. 2009. 12 . . 15.
3194. Manea, Leonid. CNSM: doi ani de la constituire : [art. pre. Confederaiei Na. a
Sindicatelor din Moldova] / Leonid Manea // Vocea poporului. 2009. 5 iun. P. 1, 3.
Idem i n lb. rus. Cuprins : Democraie i solidaritate; Dialog i parteneriat social; negocieri pe timp de criz; Educaie participativ: Vectorul internaional.
3195. Patronii propun msuri anticriz : [program anti-criz al Confederaiei Na. a
Patronatului din Rep. Moldova, naintat Guvernului] // Economist. 2009. 17 iun. P. 11.
3196. Until, Stela. Responsabilitatea social a sindicatelor : [pe marginea "mesei rotunde" "Responsabilitatea social a sindicatelor n problema eliminrii formelor grave de
exploatare a copiilor prin munc", 11 iun. 2009, Chiinu] / Stela Until // Vocea poporului.
2009. 19 iun. P. 7. Idem n lb. rus.
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de locuine

3197. , . : [. . . -.] / // . . 2009.


26 . . 20.
334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic

(Vezi Nr 3023)
190

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

336 Finane

3198. Cibotaru, Viorel. Evoluia activitii de creditare depinde nu doar de bnci : interviu acordat ageniei BASA-press de prim-viceguvernatorul Bncii Naionale a Moldovei,
V. Cibotaru // Vocea poporului. 2009. 26 iun. P. 4. Idem n lb. rus.
3199. Grigoroi, Oleg. Banii notri: la banc sau la borcan? : recomandri practice de
la Clubul IDEA / Oleg Grigoroi // Timpul de diminea. 2009. 19 iun. P. 16.
3200. Ursu, Dumitru. Sectorul bancar mizeaz pe economia rii : interviu cu D. Ursu,
pre. Asoc. Bncilor din Moldova / consemnare : Vlad Loghin // Moldova suveran. 2009.
4 iun.
3201. , . ", 2005 , " : . . . Raiffeisen Leasing . / // . . 2009. 19 . . 18.
3202. , . : [. . .
] / // . . 2009. 26 . . 4.
3203. , . : " ,
" : [ - . ] / // . . 2009. 18 . . 1, 5.
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei.
Producie. Servicii. Preuri

3204. , . : [. .
. -] / . // . . 2009. 19 .
. 21.
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova

3205. Ceuiev, Visarion. Economia rii traverseaz o perioad de "poat-boom" :


[punct de vedere al analistului economic V. Ceuiev] / consemnare : Vlad Loghin // Moldova
suveran. 2009. 30 iun.
3206. Chivriga, Viorel. Pagubele sistemului : [efectele crizei n sectorul agroalimentar
: interviu cu V. Chivriga, coord. de progr. la IDIS "Viitorul"] / consemnare : Valeriu Ciocoi //
Vocea poporului. 2009. 19 iun. P. 5. Idem n lb. rus.

191

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3207. Chivriga, Viorel. Viorel Chivriga : "Guvernul nu are capacitatea s gestioneze


situaia din agricultur nici n anii proti, nici n anii buni" : [interviu cu dir. de progr. La IDIS
"Viitorul"] / consemnare : Arcadie Gherasim // Timpul de diminea. 2009. 29 iun. P. 45.
3208. Dodon, Igor. Realizri economice prin stabilitate politic : [pe marginea declaraiilor de pres ale prim-viceprim-ministrului Rep. Moldova] / Igor Dodon // Comunistul.
2009. 12 iun. P. 11.
3209. Hadrc, Sorin. Cum salvm economia, dar i angajaii : recomandri practice
de la Clubul IDEA / Sorin Hadrc // Timpul de diminea. 2009. 5 iun. P. 10, 15.
3210. Lazr, Valeriu. R. Moldova are probleme de sistem foarte grave i acestea nu
au fost provocate de criz, ci doar accentuate / Valeriu Lazr // Economist. 2009. 24 iun.
P. 8-9.
3211. Maddock, Nick. Reducerea volumului de remitene i revenirea la scar larg a
migranilor ar putea tensiona lucrurile n Moldova : [art. specialistului n politici de dezvoltare
rural la Centrul regional PNUD de la Bratislava i a managerului de progr. n domeniul
reducerii srciei la Progr. Naiunilor Unite pentru Dezvoltare n Moldova] / Nick Maddock,
Lovita Ramguttee // Economist. 2009. 24 iun. P. 4-5.
3212. Prohnichi, Valeriu. Programul Guvernului, un manifest al PCRM : [aspecte
economice : art. experilor la Centrul Analitic Independent "Expert Grup"] / Valeriu
Prohnichi, Adrian Lupuor // Timpul de diminea. 2009. 15,16 iun. P. 6.
3213. Roca, Virginia. Recesiune economic de pn la 5 la sut : [prognoza Guvernului pentru a. 2009 : pe marginea conf. de pres a reprezentanilor Guvernului] / Virginia
Roca // Flux european: ed. de vineri. 2009. 19 iun. P. 7.
3214. - 2009 : [. .
. ] // . . 2009. 19 . . 6.
3215. , . " " : [. ] /
// plus. 2009. 26 . . 6.
3216. , . : "
" : [ -. "
, , " . - . ] /
// . 2009. 17 .

192

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3217. , . : [
-. ] / // . . 2009. 3 .
3218. , . , :
[ . . . . . . ] / // . 2009. 12 . . 8.
3219. , . : [ . . .
] / . // plus. 2009. 26 . . 11.
3220. , . " ,
" : [ . - , .
] / // . . 2009. 26 . . 18.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia

3221. , . : [ . ] / // . . 2009. 19 . . 24.


339.3 Comer interior

3222. , . : [ DAAC Hermes . ] / //


. . 2009. 18 . . 8.
339.5 Comer exterior. Comer internaional

3223. Chivriga, Viorel. Deciziile politice ale Chiinului lovesc economia : [pe marginea situaiei din comerul exterior : interviu cu V. Chivriga, economist la IDIS "Viitorul"] /
consemnare : Victoria Popa // Jurnal de Chiinu. 2009. 23 iun. P. 5.
3224. Roca, Virginia. Exporturile din regiunea transnistrean s-au redus cu 63 la sut, iar importurile cu 45 la sut / Virginia Roca // Flux european: ed. de vineri. 2009.
12 iun. P. 7.
3225. Strelciuc, Ioan. Moldova a micorat exporturile cu 17 la sut, iar importurile
cu 31,5 la sut : [lunile ian.-apr., 2009] / Ioan Strelciuc // Flux european : ed. de vineri.
2009. 5 iun. P. 7.

193

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3226. , .
/ // . . 2009. 19 . . 8.
339.7 Finane internaionale

3227. , .
: [ . . . ] / // . .
2009. 12 . . 17.
3228. , . : [
. . . ] / //
. . 2009. 26 . . 1, 8.
3229. , . - XXI : . . . --- // plus. 2009.
12 . . 14.
3230. , . : [ . : . . . ] / // . . 2009. 26 . . 21.
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie mondial

3231. Preaca, Ion. Ruii i romnii ar putea bloca integrarea sistemului energetic
moldovenesc cu cel al UE / Ion Preaca // Economist. 2009. 3 iun. P. 5.
3232. , . ? : [ . . : .
. . . -] / // . .
2009. 12 . . 21.
3233. , . : [ . .-. : . . . - ] /
// . . 2009. 12 . . 20.
3234. , . :
[ 42- . , 2009, ] /
// . . 2009. 26 . . 3.
3235. , . : [
. . : . . ] / //
. . 2009. 26 . . 20.

194

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3236. , . ? : [. . : . . 2001 .] / // . . 2009. 19 .


. 20.
3237. , . : - , , 2009 / // .
. 2009. 11 . . 5.
3238. , . : [
42- . , 2009, ] / // . . 2009. 25 . . 6.

34 DREPT. JURISPRUDEN
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ

3239. Burea, Irina. problema drepturilor omului o bomb cu efect ntrziat : [pe
marginea rap. Amnesty International 2009 "Starea Drepturilor Omului n lume"] / Irina Burea
// Dreptul. 2009. 5 iun. P. 2.
3240. Jereghi, Vanu. "Impresia general este c poliitii sunt invulnerabili" : interviu
cu V. Jereghi, dir. executiv al Inst. pentru Drepturile Omului / interviu realizat de Irina Codrean // Jurnal de Chiinu. 2009. 26 iun. P. 13. (Supl. "Obiectiv" ; Nr 24).
3241. Plmdeal, Tamara. "Cea mai mare bogie din aceast lume sunt copiii" : interviu cu T. Plmdeal, avocat parlamentar pentru protecia drepturilor copilului / consemnare : Irina Burea // Dreptul. 2009. 5 iun. P. 5.
3242. Popa, Victor. Victor Popa : "Constituia R. Moldova este plin de guri, ca
brnza olandez" : [pe marginea studiului "Repere constituionale pentru depirea crizei
politice n Rep. Moldova: argumente teoretice i soluii practice", efectuat de ctre expertul
IDIS "Viitorul"] / consemnare : Ion Surdu // Timpul de diminea. 2009. 3 iun. P. 5.
3243. , . : [ .
] / // . . 2009. 2 .
3244. , . : [ . .
Amnesty International] / // . . 2009. 5 . .
4.
195

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3245. , . : " " : [


. . - ] / // . . 2009. 12 . . 4.
3246. : .
nr. 1 16 2008 . // . . 2009. 26 . . 37.
3247. , . : [
"-" . . . ] // . 2009. 10 .
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic

3248. Cum eradicm corupia n R. Moldova // Jurnal de Chiinu. 2009. 5 iun.


P. 14. (Supl. "Obiectiv" ; Nr 23). Cuprins : "Cteva dosare de rezonan mpotriva exponenilor puterii ar contribui la acordarea ncrederii n autoritile statului" : [interviu cu Corneliu Gurin, expert juridic, Centrul de Analiz i Prevenire a Corupiei] ; "Justiia a primit mai
multe cartonae galbene" : [interviu cu Vadim Pistrinciuc, Centrul Na. pentru Transparen
i Drepturile Omului].
3249. Lazur, Irina. Tortura, mai puin prezent n penitenciare : [art. coord. Comunicare i Informare, proiect "Prevenirea torturii", PNUD Moldova] / Irina Lazur // Jurnal de Chiinu. 2009. 26 iun. P. 12. (Supl. "Obiectiv" ; Nr 24).
3250. Muravschi, Alexandru. Societatea va controla CCCEC printr-un consiliu civil :
[interviu cu A. Muravschi, pre. al Consiliului civil privind monitorizarea Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice i Corupiei] / consemnare : Galina Munteanu // Jurnal de
Chiinu. 2009. 5 iun. P. 13. (Supl. "Obiectiv" ; Nr 23).
3251. Noile pedepse prevzute de Codul cu privire la contraveniile administrative
pentru oferi : [extrase din Cod] // Flux european: ed. de vineri. 2009. 12 iun. P. 6.
3252. , . " " :
[ . . . ] /
// . . 2009. 12 . . 18.
3253. , . : "
!" : [ :
. . ] // . 2009. 3 ; . 2009. 12 . . 10.

196

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3254. [Ziua mondial mpotriva exploatrii copilului] / consemnare : Valeriu Ciocoi //


Vocea poporului. 2009. 12 iun. P. 4. Idem n lb. rus. Cuprins : Educaia minor
genereaz srcie major / Dumitru Ivanov; Sindromul indiferenei / Natalia Matca ; Morb
statal / Valeiu Sainsus ; Pinea nu cade din cer / Fiodor Sdnic ; Forme grave de munc /
Svetlana Haraz.
(Vezi de asemenea Nr 3245)
344 Drept penal special. Drept penal militar, maritim, acvatic

3255. Burea, Irina. Abordri privind persoanele disprute fr veste n cadrul conflictelor armate : [pe marginea lucr. "mesei rotunde" "Persoanele disprute fr veste: situaia
actual, concluzii i recomandri", Chiinu, iunie 2009] / Irina Burea // Dreptul. 2009.
12 iun. P. 3.
347 Drept civil
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar

3256. Casian, Ion. Apocalipsa justiiei : [pe marginea evenimentelor din 7 apr. : interviu cu avocatul I. Casian] // Ziarul de gard. 2009. 25 iun. P. 10-11.
3257. Gribincea, Vladislav. Prghiile secrete ale lui Constantin Star : interviu cu V.
Gribincea, avocat n cadrul Org. "Juriti pentru Drepturile Omului" / pentru conformitate :
Aneta Grosu // Ziarul de gard. 2009. 18 iun. P. 10-11.
3258. Palamarciuc, Vladimir. Cultura tnrului jurist i importana lui n cadrul profesiei juridice / Valdimir Palamarciuc // Dreptul. 2009. 26 iun. P. 3.
3259. Rolul executorului judectoresc n cadrul executrii actelor judectoreti //
Dreptul. 2009. 26 iun. P. 6.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii

3260. Securitatea i sntatea n munc : drepturile angajailor // Vocea poporului.


2009. 12 iun. P. 6. Idem n lb. rus.
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor

3261. Guceac, Ion. Avem nevoie urgent de o nou legislaie n domeniul apelor / Ion
Guceac // Moldova suveran. 2009. 26 iun.

197

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public

3262. Cheiba, Mihail. Cnd stpnul oraului este un adevrat gospodar ... : [interviu
cu M. Cheiba, primar al oraul Anenii Noi] / consemnare : Valeriu Strelcov // Comunistul.
2009. 19 iun. P. 10; . 2009. 19 . . 10.
3263. Dudnic, Valentina. Valentina Dudnic : "Problema cinilor vagabonzi s-a acutizat fiindc nu s-a ocupat nimeni de ei" : [interviu cu pre. Asoc. pentru Protecia Animalelor"
/ interviu realizat de Virginia Roca // Flux european: ed. de vineri. 2009. 12 iun. P. 5.
3264. Grigore, Gabriel. Gabriel Grigore : "Sa facem, zilnic, pai unii ctre alii" : [interviu cu viceprimarul Iaiului] / consemnare : Angelina Olaru // Timpul de diminea.
2009. 1 iun. P. 5.

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale

3265. Plmdeal, Tamara. Asistenii sociali se implic prea puin n soluionarea


problemelor comunitare : [pe marginea declaraiilor T. Plmdeal, avocat parlamentar
pentru aprarea drepturilor copilului din Rep. Moldova] / consemnare : Inga Lachi // Moldova suveran. 2009. 3 iun.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie

3266. Caun, Svetlana. Copilul e ca i copacul: n sol bun crete frumos : [educaia
ecologic : din experiena inst. preuniv. din raionul Criuleni] / Svetlana Caun // Univers pedagogic pro. 2009. 4 iun. P. 7.
3267. Gomoja, Irina. Activitile de lucru cu prinii : [rolul familiei n educaie : din experiena psihologului de la Liceul Teoretic "Universum", s. Srata Galben, Hnceti] / Irina
Gomoja // Univers pedagogic pro. 2009. 4 iun. P. 8.
3268. Iachim, Ion. Nu putem pregti viitorul pentru tineri, dar putem s pregtim tinerii
pentru viitor : [pe marginea rezultatelor Concursului rep. "Cel mai bun elev inovator"] / Ion
Iachim // Univers pedagogic pro. 2009. 4 iun. P. 3.
3269. Leu, Ion. Creang al copiilor : [pe marginea crii "Ion Creang scriitor, pedagog, povestitor" de Virgil Mndcanu] / Ion Leu // Florile dalbe. 2009. 18 iun. P. 11.

198

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3270. Malachii, Maria. Reflecie privind educaia: familia i coala : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic Racov, raionul Soroca] / Maria Malachii, Lucia Railean // Univers pedagogic pro. 2009. 4 iun. P. 8.
3271. Mndcanu, Virgil. Ct nc legea nu-i promulgat! : [opinii referitoare la Legea
nvmntului] / Virgil Mndcanu // Fclia. 2009. 13 iun. P. 2.
3272. Vrnceanu, Ion. "Copii trebuie s primeasc ceea ce li se cuvine de drept, indiferent de problemele financiar-economice ale statului" : [art. efului Dir. Educaie, Tineret i
Sport din sectorul Buiucani, mun. Chiinu] / Ion Vrnceanu // Univers pedagogic pro.
2009. 25 iun. P. 5.
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

3273. Achiru, Maria. Comunicarea oral la orele de geografie : [din experiena prof.
de la Liceului Teoretic "tefan cel Mare", s. Carabetovca, raionul Basarabeasca] / Maria
Achiru // Univers pedagogic pro. 2009. 4 iun. P. 8.
3274. Galii, Lidia. Activitate extracuricular la matematic : [din experiena prof. de la
Colegiul de Construcii, mun. Chiinu] / Lidia Galii // Fclia. 2009. 13 iun. P. 3.
3275. Guzun, Margareta. Matematica rezolv probleme : [proiect didactic n cl. a 2-a :
din experiena nvtoarei c. primare din Dubsarii Vechi, Criuleni] / Margareta Guzun //
Fclia. 2009. 20 iun. P. 3.
3276. Lisnic, Ina. Tehnici de dezvoltare a creativitii la lecia de limba francez : [din
experiena prof. Colegiului Politehnic, Bli] / Ina Lisnic // Univers pedagogic pro. 2009.
18 iun. P. 3.
3277. Pleca, Carolina. Componentele textului literar : [din experiena didactic a
prof. Colegiului Tehnic-Feroviar, or. Bli] / Carolina Pleca // Univers pedagogic pro.
2009. 25 iun. P. 7.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar

3278. Botnaru, Ion. Condiii de baz n formarea personalitii elevului : [din experiena c. medii nr. 51, Vatra, mun. Chiinu] / Ion Botnaru, Angela Roca // Fclia. 2009. 6
iun. P. 6.
3279. Caun, Svetlana. Cercetare pedagogic i tiinific : [din experiena Dir. Gen.
nvmnt, Tineret i Sport, Criuleni] / Svetlana Caun // Univers pedagogic pro. 2009.
11 iun. P. 6.

199

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3280. Cibotaru, Anatolie. Rtcind printre stele, gsit-am nelinitea fericit a vieii
mele ... : [pe marginea ed. a 36-a a Taberei Specializate de Matematic competitiv, 29 mai
8 iun. 2009, Albena, Bulgaria] / Anatolie Cibotaru // Fclia. 2009. 27 iun. P. 4.
3281. Ciubotaru, Maria. Examenul la matematic: emoii mari, surprize mici : [n cl. a
9-a] / Maria Ciubotaru, Mircea Ciubotaru // Fclia. 2009. 20 iun. P. 7.
3282. Colin, Irina. Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv pe muchi e de cuit : [interviu cu I. Colin, dir. Liceului] / consemnare : Elena Vorotneac // Fclia. 2009. 27 iun.
P. 7.
3283. Galamaga, Olga. Copiatul boala noastr cea de toate zilele / Olga Galamaga
// Fclia. 2009. 20 iun. P. 7.
3284. Gluc, Ion. Viaa pedagogiei normale : [omagiu pentru Roman Copceanu,
dir. de studii la Liceul Teoretic "tefan Holban", comuna Crpineni, raionul Hnceti] / Ion
Gluc // Fclia. 2009. 20 iun. P. 4-5.
3285. Guzun, Andrei. n vizor : problema sntii copiilor : [din experiena Gimnaziului Dumbrvia, Sngerei] / Andrei Guzun // Univers pedagogic pro. 2009. 11 iun. P. 7.
3286. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Sesiunea de examene la jumtate de cale :
[art. dir. gen. al Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport din mun. Chiinu] / Tatiana NagnibedaTverdohleb // Univers pedagogic pro. 2009. 11 iun. P. 3.
3287. Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana. Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb: "Cnd adulii
i fac lucrul cu maxim responsabilitate, copii au parte de vacana lor de vis" : [dialog cu
dir. gen. al Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport, mun. Chiinu] // Univers pedagogic pro.
2009. 25 iun. P. 4.
3288. Pleca, Carolina. Formarea competenelor la elevi / Carolina Pleca // Univers
pedagogic pro. 2009. 18 iun. P. 7.
3289. Rusu, Tudor. Examenele de bacalaureat birocratizate pn la refuz / Tudor
Rusu // Fclia. 2009. 27 iun. P. 3.
3290. Un tezaur inestimabil copiii : [pe marginea activitii Liceului Teoretic "A.
Russo"din Cojuna, raionul Streni] / p. realizat de Mihai Bendas // Fclia. 2009. 6
iun. P. 4-5.

200

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3291. Vorotneac, Elena. Bacalaureat cu ghinion : [pe marginea susinerii examenelor


de bacalaureat] / Elena Vorotneac // Fclia. 2009. 20 iun. P. 8.
3292. Zagaiciuc, Elena. Proiectul leciei instrument util al fiecrui profesor : [din experiena didactic a prof. Liceului Teoretic "Vasile Coorban", Glodeni] / Elena Zagaiciuc //
Univers pedagogic pro. 2009. 18 iun. P. 4.
(Vezi de asemenea Nr 3012)
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general

3293. Arion, Valentina. Activiti energizante : [din experiena nvtoarei c. din


Hagimus, Cueni] / Valentina Arion // Univers pedagogic pro. 2009. 18 iun. P. 3.
3294. Arion, Valentina. edina cu prinii : relaii de prietenie ale colarului mic : [din
experiena nvtoarei c. din Hagimus, Cueni] / Valentina Arion // Univers pedagogic
pro. 2009. 11 iun. P. 6.
3295. Curtescu, Tamara. nvm s apreciem i s valorificm talentele n stil european : [Tabra Specializat de Matematic "Altair 2009", ed. a 36-a : interviu cu T.
Curtescu, efa seciei nvmnt Preuniversitar a Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport] //
Univers pedagogic pro. 2009. 11 iun. P. 5, 8.
3296. Strajesco, Natalia. Stagiu de formare pentru managerii instituiilor precolare :
[n oraul Dobrici, Bulgaria] / Natalia Strajesco // Univers pedagogic pro. 2009. 11 iun.
P. 5.
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, institute,
colegii profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii

3297. Loghin, Petru C. coala Profesional din Leova instituie modern de instruire i educaie / Petru C. Loghin // Fclia. 2009. 20 iun. P. 6.
3298. Piscunov, Alexandrina. A vieii etern cunun familia : [dialog cu A.
Piscunov, psiholog, Colegiul Industrial-pedagogic, Cahul] / interlocutor : Valentina Stoica //
Fclia. 2009. 13 iun. P. 7.
3299. , . /
// . . 2009. 19 . . 3.

201

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009


378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare

3300. Bulgaru, Maria. USM : standarde europene n pregtirea asistenilor sociali i


sociologilor : [art. decanului Fac. Sociologie i Asisten Social, Univ. de Stat din Moldova]
/ Maria Bulgaru // Fclia. 2009. 13 iun. P. 3.
3301. Mndcanu, Virgil. Profesorul maestru crengian Dionis Lica la 75 de ani / Virgil
Mndcanu // Fclia. 2009. 20 iun. P. 9.
3302. Mustea, Traian. Germania colaboreaz cu noi n domeniul sntii : [acordarea tit. onorific Doctor Honoris Causa al Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu" lui Klaus Theo Schroder, Secretar de Stat la Min. Federal al Sntii din
Germania] / Traian Mustea // Timpul de diminea. 2009. 11 iun. P. 4.
3303. Olaru, Angelina. Tinerii educai n occident nu accept compromisuri : [constituirea Forumului Plural interdisciplinar] / Angelina Olaru // Timpul de diminea. 2009. 16
iun. P. 5.
3304. Scrisoare deschis preedintelui Republicii Moldova : [privind intensificarea activitii Inst. de Stat de Relaii Intern. din Moldova] / Ludmila Roca, Vasile Guu, Vitalie
Cazacu [et al.] // Fclia. 2009. 6 iun. P. 1.
3305. , . : " " :
[ . . . - ] /
// . . 2009. 4 . . 16.
(Vezi de asemenea Nr 3191, 3321, 3323-24, 3341)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATIN. FOLCLOR


391/395 Etnografie

3306. Bieu, Nicolae. Tradiiile populare ale srbtorilor calendaristice n timp / Nicolae Bieu // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 6.
3307. Botezatu, Grigore. Cercettor al tezaurului etnofolcloric calendaristic : Nicolae
Bieu la 75 de ani / Grigore Botezatu // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 6.
3308. Buruian, Ion. Un savant de elit Nicolae Bieu : [75 de ani de la naterea
cercettorului-folclorist] / Ion Buruian // Fclia. 2009. 27 iun. P. 5.
3309. Butnaru, Tatiana. Srbtori i datini cretine : [pe marginea lucr. "Srbtori
domneti" de Nicolae Bieu] / Tatiana Butnaru // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 6.

202

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


396 Feminism. Femeile i societatea. Situaia femeilor

3310. Dabija, Nicolae. Ctre Conferina Uniunii Internaionale a Femeilor Romne de


la Atlanta (SUA) : [mesaj al pre. Forului Democrat al Romnilor din Rep. Moldova, 20 iun.
2009] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 1.
3311. Ursa, Mihaela. Femei ncarcerate cnd istoria devine istorisire : (fragm.) / Mihaela Ursa // Contrafort. 2009. Mai - Iun. (Nr 5/6). P. 20-21.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor

3312. Basarab, Teo. Orheiul Vechi: un nou pericol : [despre braconajul de piatr] /
Teo Basarab // Natura. 2009. Iun. (Nr 6). P. 3.
3313. Cpi, Ionel. nreni: vreau s triesc ! : [gunoitea Chiinului : aspecte
ecologice] / Ionel Cpi // Natura. 2009. Iun. (Nr 6). P. 14.
3314. Isac, Andrei. Poluani ce trebuie lichidai n plan global : [pe marginea lucr.
Conf. a 4-a a Prilor Conveniei de la Stockholm privind Poluanii Organici Persisteni, 4-8
mai 2009, Geneva] / Andrei Isac // Natura. 2009. Iun. (Nr 6). P. 2.
3315. Ivanov, Violeta. Planeta are nevoie de tine : [interviu cu V. Ivanov, ministrul
Ecologiei i Resurselor Naturale] / consemnare : Anatol Fier // Moldova suveran. 2009.
5 iun.
3316. Ivanov, Violeta. S ne unim eforturile pentru a combate schimbrile climatice :
[art. ministrului n exerciiu al ecologiei i resurselor naturale] / Violeta Ivanov // Vocea poporului. 2009. 5 iun. P. 5. Idem i n lb. rus.
3317. Martin, Vasile. "... Anume vntoarea a fost fericita ocazie de a gsi i a-i stabili aici patria" : [starea fondului cinegetic n Rep. Moldova] / Vasile Martin // Moldova suveran. 2009. 24 iun.
3318. Tnase, Victor. Restabilirea punilor din sudul Moldovei va contribui la creterea productivitii animalelor din regiune : [pe marginea implementrii proiectului TACIS
"Utilizarea durabil i integrat a terenurilor de step din Eurasia"] / Victor Tnase // Flux
european: ed. de vineri. 2009. 19 iun. P. 6.
3319. , . : [. . . ] / // . 2009. 5 .
. 10.
203

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3320. , . ""? : [.
. 1995 . ] / . // .
. 2009. 12 . . 20.

51 MATEMATIC
75 de ani de la naterea matematicianului Dionis Lica

3321. Dionis Lica, o via n matematic i nvmnt / Ion Goian, Ion Scutelniciuc,
Alexandru Stahi [et al.] // Timpul de diminea. 2009. 24 iun. P. 5.
3322. Mndcanu, Virgil. Profesorul-maestru Dionis Lica la 75 de ani : [matematician,
prof. univ. la Univ. Ped. de stat "Ion Creang"] / Virgil Mndcanu // Flux european : ed. de
vineri. 2009. 26 iun. P. 9.
3323. O via n matematic i nvmnt / Ion Goian, Ion Scutelniciuc, Alexandru
Stahi [et al.] // Univers pedagogic pro. 2009. 25 iun. P. 7.
3324. Profesorul universitar Dionisie Lica la 75 de ani / Ion Goian, Mitrofan
Ciobanu, Ion Valu [et al.] // Lit. i arta. 2009. 18 iun. P. 6.
(Vezi de asemenea Nr 3301)

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


551.5 Meteorologie. Climatologie

3325. : [ "
. "] // . . 2009. 12 .
. 19.

57 TIINE BIOLOGICE
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie
75 de ani de la naterea savantului Ion Dediu

3326. Dediu, Ion. Academicianul Ion Dediu la vrsta mplinirilor : [dialog cu I. Dediu,
cercettor n domeniul ecologiei] / interlocutor : Andrei Strmbeanu // Lit. i arta. 2009.
18 iun. P. 7.
3327. Ion Dediu la 75 de ani // Fclia. 2009. 20 iun. P. 10. Cuprins : Savant,
cetean, ecolog, om politic / Alexandru Ciubotaru, Anatol Drumea, Simion Toma [et al.] ;
Patriarhul ecologiei din Republica Moldova / Valentin Aevschi.

204

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3328. Savant i om de stat / Vasile alaru, Victor alaru, Constantin Mihilescu [et al.]
// Lit. i arta. 2009. 18 iun. P. 7.
575 Genetic general. Evoluie. Filogenie

3329. Dediu, Ion. De ce "Noosfera"? : [pe marginea fenomenului evoluiei ireversibile]


/ Ion Dediu // Lit. i arta. 2009. 18 iun. P. 7.

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
612 Fiziologie. Fiziologie comparat

3330. Zghibar, Petru. Sindromul X sau Obezitatea (1) / Petru Zghibar // Pro farmacia. 2009. Iun.-Iul. (Nr 6/7). P. 6. Va urma.
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor

3331. Beli, Adrian. Spital fr durere : [un concept managerial original de alternativ
pentru ameliorarea calitii tratamentului durerii n inst. medicale : interviu cu A. Beli, medic
anesteziolog-reanimatolog] // Pro farmacia. 2009. Iun.-Iul. (Nr 6/7). P. 5.
3332. Butnaru, Valentina. Lecia Nicolae Testemieanu : [omagiu medicului, exministrului Sntii,] / Valentina Butnaru // Jurnal de Chiinu. 2009. 19 iun. P. 16.
3333. Catrinici, Larisa. 21 iunie Ziua lucrtorului medical i farmacistului : [mesajul
ministrului Sntii din Rep. Moldova] / Larisa Catrinici // Moldova suveran. 2009. 19
iun.
3334. Cazacu, Boris. Medicina de urgen n regim non-stop : [interviu cu B. Cazacu,
vicedir. al Inst. Medico-Sanitare Publice Staia Zonal Asistena Medical Urgent "Centru"]
/ pentru conformitate : Tamara Lupuor // Vocea poporului. 2009. 19 iun. P. 3. Idem
n lb. rus.
3335. Moldovanu, Mihai. Medicii buni stau la gard : interviu cu M. Moldovanu, ef al
Dir. municipale a Sntii, Chiinu / consemnare : Tatiana Lupacu // Capitala. 2009.
19 iun. P. 4.
3336. , . -
/ // . . 2009. 19 . . 26.

205

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3337. , . : [ : . . . . . . ] /
, // . . 2009. 26 . . 21.
3338. , . : .
. . . . . . . //
. 2009. 5 . . 27.
3339. , . : [ . . . ] /
// . . 2009. 18 . . 13.
615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie
615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor. Preparate farmaceutice. Materiale i utilaje medicale

3340. Beli, Adrian. Accesibilitatea analgezicelor opioide pentru tratamentul durerii n


Republica Moldova. Pt.3. Confuzii terminologice, ce ndeprteaz medicii i pacienii de la
utilizarea analgezicilor opioide pentru tratamentul durerii / Adrian Beli // Pro farmacia.
2009. Iun.-Iul. (Nr 6/7). P. 1-2. Contin. nceputul : Febr.-Mart. (Nr 2/3).
616 Patologie. Medicin clinic
616.5 Dermatologie clinic. Boli de piele

3341. Ababii, Ion. Profesorul Gheorghe Muet i secretul bunului nume : [pre. al
Asoc. Medicilor "Dermatocosmed"] / Ion Ababii // Timpul de diminea. 2009. 24 iun.
P. 5.
616.89 Psihiatrie. Psihiatrie patologic, psihopatologie. Psihoze

3342. , . ,
: [ . ] / // . . 2009. 25 . . 13.

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale energetice. Economie energetic

(Vezi Nr 3231)

206

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


628 Tehnic sanitar. Ap. Igien sanitar. Iluminat

3343. Gumovschi, Andrei. Deeurile comunale surs de venit / Andrei Gumovschi


// Natura. 2009. Iun. (Nr 6). P. 2.

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
630 Silvicultur

3344. Martin, Vasile. mprat slvit e codrul : [despre starea pdurilor n Rep. Moldova] / Vasile Martin; fot.: Tudor Iovu // Moldova suveran. 2009. 12 iun.
3345. , . ? : [. . -] /
// . 2009. 26 . . 22.
631/638 Agricultur
631.6 Amelioraii. mbuntiri funciare i agricole

3346. , . : [ -
. - . . ] / // . 2009. 5 . . 11.

65 CONDUCERE I ORGANIZARE N INDUSTRIE, COMER I COMUNICAII


654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)

3347. Ra, Mariana. Mariana Ra : "mi propun s "storc" din invitaii mei ct mai
mult adevr" : [interviu cu prezentatoarea Jurnal TV] / interviu realizat de Lena Negru //
Apropo magazin. 2009. 4 iun. P. 7.
3348. Timofti, Nicu. Nicu Timofti : "Chiar dac am absolvit Dreptul, profesez lejer jurnalismul" : [interviu cu comentatorul postului PRO TV] / consemnare : Lena Negru // Apropo
magazin. 2009. 11 iun. P. 7.
3349. , . : [ . . . . ] / // . . 2009. 19 . . 12.

207

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

65 CONDUCERE I ORGANIZARE N INDUSTRIE, COMER I COMUNICAII


655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii

3350. , . : [
. " "] / // . .
2009. 12 . . 3.
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.1 Transport rutier

(Vezi Nr 3251)
656.8 Pot. Servicii potale i administrarea lor

3351. , . " " / , // . . 2009. 12 . . 28.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Indusrtrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului

3352. , . : "
" : [ . . Acorex Wine Holding] /
// . . 2009. 25 . . 5.

69 LUCRRI DE CONSTRUCII ( DE CASE N PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCIE.


TEHNOLOGII I PROCEDEE N CONSTRUCII
691 Materiale de construcii. Pri ale construciilor

3353. , . : " , , , , " :


[ . . - "Casa Modern"] / // . . 2009. 26 . . 25.

208

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM. PEISAJE. PARCURI. GRDINI

3354. , . " : [
, . ] / // . . 2009. 4
. . 17.
3355. , . : [ .
] / // . . 2009. 25 . . 9.

73 ARTE PLASTICE
3356. Watt, Sanda. Cu mnile curate : [aspecte ale dezvoltrii artei ceramice] / Sanda
Watt // Sptmna. 2009. 12 iun. P. 3.

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


3357. Braga, Tudor. Andrei Mudrea, aducnd lumina : [pe marginea creaiei artistului
plastic] / Tudor Braga // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 6.
3358. Mudrea, Andrei. "n art mi dau fru liber imaginaiei" : interviu cu artistul plastic A. Mudrea / interviu realizat de Irina Nechit // Jurnal de Chiinu. 2009. 16 iun. P.
10.
3359. Mudrea, Andrei. Andrei Mudrea : "Lumina vine de la albul casei printeti" : [interviu cu pictorul] / interviu de Liliana Popuoi // Flux european : ed. de vineri. 2009. 5
iun. P. 8.
3360. Zama, Simion. "n ara noastr trebuie s munceti infernal de mult" : [interviu
cu S. Zama, grafician] / interviu de Liliana Popuoi // Flux european : ed. de vineri. 2009.
26 iun. P. 8.

78 MUZIC
3361. Barbu, Natalia. Natalia Barbu : "mi plac brbaii cu personalitate" : [interviu cu
interpreta de muzic uoar] / interviu realizat de Lena Negru // Apropo magazin. 2009.
18 iun. P. 5 ; Jurnal de Chiinu. 2009. 22 iun. P. 20.

209

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3362. Burlacu, Geta. Geta Burlacu : Vreau s fac o emisiune pentru c tiu c este
mult lume despre care se merit s se vorbeasc : [interviu cu interpreta de muz. uoar] /
interviu de Liliana Popuoi // Flux european: ed. de vineri. 2009. 12 iun. P. 12.
3363. Ciobanu, Nelly. Nelly Ciobanu : "Pot s compar participarea la Eurovision cu un
zbor care mi-a dat ncredere i putere n propriile fore" : [interviu cu interpreta de muzic
uoar] / interviu de Liliana Popuoi // Flux european : ed. de vineri. 2009. 5 iun. P.
12.
3364. Zgureanu, Teodor. Pe culmile maturitii artistice : [interviu cu T. Zgureanu,
compozitor i dirijor] / interlocutor : Emilia Moraru // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 6.
3365. , . " " : [ 70-
] // . . 2009. 5 . . 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice

3366. , . , : [ ] / // . 2009. 26 . . 23.


792 Teatru. Art scenic

3367. Caranfil, Ninela. Ninela Caranfil: "Dumnezeu este iubire, speran, adevr" :
[interviu cu actria de teatru] / consemnare : Nina Josu // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 5.
3368. Cheianu, Constantin. Ce se ntmpl pe scena contiinei publice? : [procesul
teatral contemporan] / Constantin Cheianu // Vocea poporului. 2009. 19 iun. P. 6.
Idem n lb. rus.
3369. Jucov, Titus. Titus Jucov : "Cred c poporul nostru e un fel de Don Quijote ..." :
[interviu cu prim-regizorul i dir. Teatrul Republican de Ppui "Licurici"] / consemnare :
Sorina tefr // Timpul de diminea. 2009. 15 iun. P. 4-5.
3370. Leonid Cemortan : [savant-teatrolog (1927-2009) : necrolog] // Moldova suveran. 2009. 30 iun. Semnat : Victor Stepaniuc, Gheorghe Duca, Mihail Barbulat [et al.].
3371. Matcovschi, Dumitru. Mai sus de adevr numai providena e : [procesul teatral
contemporan] / Dumitru Matcovschi // Flux european : ed. de vineri. 2009. 19 iun. P. 8.

210

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3372. , . : " .
- , " : [ . . .. ]
// . . 2009. 4 . . 18.
3373. , . : [
. "Satiricus" . ] / // . . 2009. 5 . . 6.
3374. , . "" : [ " " : . "" .
] / // . . 2009. 26 . . 6.
794 Jocuri pe tabl de joc i jocuri de mas (jocuri de gndire, perspicacitate i noroc)

3375. Funk, Iosif. Are nevoie Agenia Sportului de medalii? : [pe marginea participrii
sportivilor moldoveni la campionatul Mondial de tineret la jocul de dame-64, Varovia, 2009]
/ Iosif Funk // Sport plus. 2009. 9 iun. P. 4.
3376. , . : [ .
] / // . . 2009. 5 .
. 5.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic

3377. Andronic, Oleg. Oleg Andronic : "Snt sigur c pot evolua n marile campionate
europene" : [interviu cu golgheterul Diviziei Na. al ed. 2009] / consemnare : Vladimir Maftei
// Sport plus. 2009. 2 iun. P. 13.
3378. Balan, Anatol. Am ateptat rezultate mai bune ... : [interviu cu A. Balan, pre.
Federaiei Moldoveneti de Atletism] / consemnare : Vadim Iuti // Sport plus. 2009. 2
iun. P. 4.
3379. Juravschi, Nicolae. Mesajul Preedintelui Comitetului Naional Olimpic al Republicii Moldova cu prilejul Zilei Mondiale Olimpice / Nicolae Juravschi // Sport plus. 2009.
23 iun. P. 3.
3380. Rogge, Jacques. Message du President du Comite International Olympique :
[cu prilejul Zilei Mondiale Olimpice] / Jacques Rogge // Sport plus. 2009. 23 iun. P. 2.
3381. Toma, Leonid. Rezerve avem, trebuie doar s investim n ele finane i mult
munc! : [pe marginea ed. a 3-a a Jocurilor Rep. de box ale Juniorilor : interviu cu L.
Toma, antrenor al selecionatei de juniori a Moldovei, Petru Caduc, antrenor al seleciona-

211

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

tei de seniori la box i Teodor Dnil, ef Dir. c. Sportive a Ageniei Sportului] / consemnare : Vadim Iuti // Sport plus. 2009. 9 iun. P. 3.
3382. , . : "
" : [ . . . ""] / // . . 2009. 26 . . 5.
3383. , . : [
. "", . . ""] / // . . 2009. 5 . . 5.
3384. , . : .
. / // . . 2009. 11 . . 12.
3385. , . : " , " : [ ] / // . . 2009. 12 . . 5.
3386. , . : [ . ] / // . 2009. 5
. . 25.
3387. , . "-85 USEFS" :
. "-85 USEFS" . /
// . . 2009. 19 . . 5.
3388. , . : " " : [ ""]/ // .
2009. 25 .

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
3389. Declaraia adunrii generale a colectivului Institutului de Filologie al AM privind intenia de comasare a Institutului de Filologie cu Institutul Patrimoniului Cultural // Lit.
i arta. 2009. 11 iun. P. 3.
811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn
212

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3390. Bahnaru, Vasile. Alexandru Banto. Retrospectiv necesar. Dialoguri. Chiinu: Casa Limbii Romne, 2007. 252 p. : [pe marginea vol.] / Vasile Bahnaru // Lit. i arta.
2009. 4 iun. P. 5.
3391. Bojoga, Eugenia. Prestigiul limbii romne n Republica Moldova / Eugenia
Bojoga // Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 9-10.
3392. Cimpoi, Mihai. Poetul i limba romn : [pe marginea meditaiilor poetului Mihai
Eminescu] / Mihai Cimpoi // Florile dalbe. 2009. 11 iun. P. 5.
3393. Mladin, Constantin-Ioan. Studiu asupra mbinrilor de cuvinte n limba romn.
Monografie : [pe marginea lucr. cu acelai tit. de Vasile Botnarciuc] / Constantin-Ioan Mladin
// Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 7.

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
821.112.2 Literatur german

3394. Grundies, Ariane. Ariane Grundies o scriitoare a formelor "vide" : [povestiri] /


Ariane Grundies ; rez. i trad. din germ. de Olga Corechi // Contrafort. 2009. Mai-Iun.
(Nr 5/6). P. 31-32. Cuprins : O rulot albastr, O mic consternare.
821.112.2(494) Literatur german din Elveia

3395. Saurer, Andreas. Un poet din Elveia Andreas Saurer : [versuri din vol. "Freie
SichtbisCagliatscha"] / trad. de Grigore Chiper i Corina Crl // Contrafort. 2009. MaiIun. (Nr 5/6). P. 26-27. Cuprins . Kirchenfeldbrucke, privire fugitiv ; cderea ferestrei,
pcl ; rou i galben ; minune ; kudeta ; calea planetelor.
821.135.1 Literatur romn

3396. Blandiana, Ana. Umbrei mele i-e fric : [versuri] / Ana Blandiana // Lit. i arta.
2009. 25 iun. P. 1.
3397. Caragiale, Ion Luca. Tempora ... : [nuvel] / Ion Luca Caragiale // Lit. i arta.
2009. 18 iun. P. 4.
3398. Cassian, Nina. Patima : [versuri] / Nina Cassian // Timpul de diminea. 2009.
26 iun. P. 32.
3399. Cobuc, George. Cntec : [versuri] / George Cobuc // Timpul de diminea.
2009. 12 iun. P. 32.
213

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3400. Eminescu, Mihai. Ce-i doresc eu ie, dulce Romnie : [versuri] / Mihai Eminescu // Timpul de diminea. 2009. 15 iun. P. 1.
3401. Eminescu, Mihai. Dai-mi arp de aram : [versuri] / Mihai Eminescu // Lit. i arta. 2009. 11 iun. P. 1.
3402. Eminescu, Mihai. Doin, doin, greu mi cazi ; Umbra lui Istrate Dabija-voievod
: [versuri din manuscrise] / Mihai Eminescu // Pro farmacia. 2009. Iun.-Iul. (Nr 6/7). P.
1, 15.
3403. Erbiceanu, Adrian. Norocul : [versuri] / Adrian Erbiceanu // Timpul de diminea. 2009. 19 iun. P. 24.
3404. Olteanu, Geo. Flori pentru Basarabia : [versuri] / Geo Olteanu // Lit. i arta.
2009. 18 iun. P. 1.
3405. Paler, Octavian. Avem timp : [versuri] / Octavian Paler // Fclia. 2009. 6 iun.
P. 3.
3406. Punescu, Adrian. Biei lampagii : [versuri] / Adrian Punescu // Timpul de diminea. 2009. 1 iun. P. 1.
3407. Punescu, Adrian. Dabija la Bucureti : [versuri] / Adrian Punescu // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 5.
3408. Punescu, Adrian. Orfani : [versuri] / Adrian Punescu // Florile dalbe. 2009.
4 iun. P. 1.
3409. Stnescu, Nichita. De dragoste : [versuri] / Nichita Stnescu // Florile dalbe.
2009. 11 iun. P. 1.
3410. Voicu, Gheorghe. La sfritul anilor de liceu : [versuri] / Gheorghe Voicu // Florile dalbe. 2009. 18 iun. P. 1.
821.135.1(477.85) Literatur romn din Bucovina de Nord

3411. Zegrea, Ilie Tudor. La marginea nopii; Vntoarea de glorii; Scrisoare; Sfrit
de veac la Cernui; n lumina florii; E chiar trziu ... : [versuri] / Ilie Tudor Zegrea // Lit. i
arta. 2009. 4 iun. P. 4.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

214

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3412. Anton, Ion. Aerul prgului : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. 2009. 11
iun. P. 5.
3413. Anton, Ion. Orheiul Vechi : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. 2009. 18 iun.
P. 5.
3414. Batovoi, Savatie. Trist cugetare despre dragoste : [reflecii] / ieromonah
Savatie Batovoi // Capitala. 2009. 26 iun. P. 7.
3415. Blici, Gheorghe. Cstorie n secolul XXI ; Spovedanie : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2009. 12 iun. P. 24.
3416. Blici, Gheorghe. Dup nealegerea preedintelui; Experiena vieii : [epigrame]
/ Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2009. 5 iun. P. 24.
3417. Blici, Gheorghe. Gina comunist; Fratele mai mare ; efului, nscut n cma ; La o expoziie de nuduri ; Parveniii ; Poporul : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal
de Chiinu. 2009. 16, 23 iun. P. 16; 24 iun. P. 24.
3418. Blici, Gheorghe. Restricie; Parveniii; Guvernul comunist; Clarviziunea sracului : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2009. 26 iun. P. 24 ; 30 iun.
P. 16.
3419. Blici, Gheorghe. Unui celibatar care se teme s-i tie soia frumoas;
Autoepitaf : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2009. 9 iun. P. 16.
3420. Beleag, Vladimir. Voci 2 sau Misterioasele sfere : (pt. a 3-a) / Vladimir Beleag // Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 28-29. Pt. 1: Ian.-Febr. (Nr 1/2).
3421. Borzin, Aurelia. Fragmente din jurnalul unui romn : [versuri] / Aurelia Borzin //
Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 7. Cuprins: ghem n desfurare ; zaruri s le
adevereti ; geometrie aplicat ; lucrurile prin care naintm ; glum de prost gust ; ta ngent
de cavou ; drum iniiatic ; planificare n detalii ; sear cu draci ; foarfecele care-i taie rsuflarea.
3422. Busuioc, Aureliu. Criz? ... Recesiune? ... : [eseu] / Aureliu Busuioc // Jurnal
de Chiinu. 2009. 19 iun. P. 10.
3423. Butnaru, Leo. A o mie doua noapte : [cosmogram] / Leo Butnaru // Contrafort.
2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 8.

215

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3424. Crchelan, Iuliu. Psrile luminii poeii; Ce lege? ; Armonie ; E inima-mi ; S


ne-amintim ... ; Destinul ; Codobatur, pasre miastr ... ; De parc-a fi ... ; Minunea ;
Steaua mea de paz? ; Ca primul om ... : [versuri] / Iuliu Crchelan // Lit. i arta. 2009.
11 iun. P. 5.
3425. Cibotaru, Mihail Gheorghe. Plecarea lui Vulcan : (nuvel) / Mihail Gheorghe
Cibotaru // Lit. i arta. 2009. 18 iun. P. 5.
3426. Ciobanu, Raisa. Ninsoare la mijloc de var : [versuri] / Raisa Ciobanu // Lit. i
arta. 2009. 25 iun. P. 8.
3427. Ciobanu, Vitalie. Taxiul de noapte (2) : [povestire] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 22-25. Art. 1 : Mart. Apr. (Nr 3/4).
3428. Cojocaru, Sergiu. Gripa porcin : [epigram] / Sergiu Cojocaru // Timpul satiric.
2009. Nr 2. P. 13. (Supl. la ziarul Timpul de diminea ; Nr 2).
3429. Cojocaru, Sergiu. Lucoarea : [epigram] / Sergiu Cojocaru // Lit. i arta.
2009. 4 iun. P. 8.
3430. Cojocaru, Sergiu. epe leacul bolevicilor : [epigram] / Sergiu Cojocaru //
Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 8.
3431. Condur-Mantea, Nina. Mrul de cristal : [eseu] / Nina Condur-Mantea //
Sptmna. 2009. 5 iun. P. 27.
3432. Costenco, Nicolae. Arta : [versuri] / Nicolae Costenco // Capitala. 2009. 17
iun. P. 7.
3433. Cotelea-Chiorsac, Galina. De ziua poetului : [versuri] / Galina CoteleaChiorsac // Lit. i arta. 2009. 11 iun. P. 2.
3434. Dabija, Nicolae. Doina : [versuri] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2009. 4 iun.
P. 1.
3435. Diviza, Ion. Clciul lui Ahile ; Economia Moldovei ; Unui politician : [epigrame] /
Ion Diviza // Timpul de diminea. 2009. 23, 24, 25 iun. P. 8.
3436. Diviza, Ion. Ceretor agresiv ; Unui salariat : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de
diminea. 2009. 17, 22 iun. P. 8.

216

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3437. Diviza, Ion. Deces n familie ; La diet ; So model ; Lanul csniciei : [epigrame]
/ Ion Diviza // Timpul de diminea. 2009. 1, 2, 3, 4 iun. P. 8.
3438. Diviza, Ion. Impresii despre Moldova; Unei neveste : [epigrame] / Ion Diviza //
Timpul de diminea. 2009. 29, 30 iun. P. 8.
3439. Diviza, Ion. Liderul la micul ecran : [epigram] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2009. 10 iun. P. 8.
3440. Diviza, Ion. Parlament : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul satiric. 2009. Nr 2
P. 15. (Supl. la ziarul Timpul de diminea).
3441. Doga, Alexandru. Rondelul nedumeririi : [versuri] / Alexandru Doga // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 2.
3442. Dru, Boris. Te ador : [versuri] / Boris Dru // Lit. i arta. 2009. 18 iun. P.
5.
3443. Dumbrveanu, Victor. Goangele Ddiei : [fragm. din cartea cu acelai tit.] /
Victor Dumbrveanu // Florile dalbe. 2009. 4 iun. P. 8. Cuprins : Anii fr pre ; Frumuseea Dadei ; Poveele ; La coal.
3444. Filip, Iulian. Cirear cu cireari unde v-ai ascuns, trengari? : [versuri] / Iulian
Filip // Florile dalbe. 2009. 11 iun. P. 4.
3445. Grama, Steliana. Nemoartea Stelianei : [versuri] / Steliana Grama // Florile dalbe. 2009. 4 iun. P. 8. Cuprins : Mi-ar fi de-ajuns ...; Vacan ; mi numr anii fragezi ;
Revelaia zborului ; Copilrie.
3446. Guu, Valentin. Surditate "comunist" : [versuri satirice] / Valentin Guu // Lit. i
arta. 2009. 25 iun. P. 8.
3447. Isac, Galina. Moldova mea : [versuri] / Galina Isac // Florile dalbe. 2009. 4
iun. P. 8.
3448. Muguliuc, Oleg. Visul pstorului : [versuri] / Oleg Muguliuc // Sptmna.
2009. 5 iun. P. 27.
3449. Nuc, Sergiu. Barca : (povestire documentar) / Sergiu Nuc // Lit. i arta.
2009. 25 iun. P. 4.

217

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3450. Popovici, Tudor. Ce aduc alegerile : [epigram] / Tudor Popovici // Lit. i arta.
2009. 4 iun. P. 8.
3451. Portas, Valentin. Alpinistului moldovean, care n acest an a cucerit Everestul ;
Marxism-leninismul ; Dezamgire : [epigrame] / Valentin Portas // Timpul satiric. 2009.
Nr 2 P. 16, 18-19. (Supl. la ziarul Timpul de diminea).
3452. Schico, Boris. Fragi : [versuri] / Boris Schico // Florile dalbe. 2009. 18 iun.
P. 4.
3453. Tarlapan, Efim. Lupul pasager; Paznicul; O vrgu pentru ied : [epigrame] /
Efim Tarlapan // Florile dalbe. 2009. 18 iun. P. 16.
3454. Toma, Vasile. Cntec de la margine de ar ; Plnsul oaselor ; Viii cu morii ;
Scrisoare ; Psalm ; Vino, iubito ... ; Colind ; Fratelui de Cuvnt ; Zidire : [versuri] / Vasile
Toma // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 5.
3455. Urschi, Gheorghe. Gospodar sau boschetar : [povestire satiric] / Gheorghe
Urschi // Timpul satiric. 2009. Nr 2 P. 19. (Supl. la ziarul Timpul de diminea).
3456. Vasilache, Vasile. Democrai ntre gunoaie : (Dialog cu acelai Pan) / Vasile
Vasilache // Flux european: ed. de vineri. 2009. 12 iun. P. 10.
3457. Vlcu, Mihai. i doar un vis ...; Limba mea ...; Eu te admir ...; A vrea s tiu ...;
Ploi cu vise; Ce bine e ... : [versuri] / Mihai Vlcu // Pro farmacia. 2009. Iun.-Iul. (Nr 6/7).
P. 13, 16.
3458. Zbrciog, Vlad. Eminescu : [versuri] / Vlad Zbrciog // Lit. i arta. 2009. 18
iun. P. 4.
821.161.1 Literatur rus

3459. , . . "( ) ! " : [] / . . // . 2009. 5 . . 22.


821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

3460. , . ", ! " : [] / . //


plus. 2009. 5 . . 15.
821.161.2 Literatur ucrainean

3461. Franco, Ivan. Vulpea i racul : [poveste : din cartea "Cnd animalele vorbeau
..."] / Ivan Franco // Florile dalbe. 2009. 4 iun. P. 4.
218

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii

3462. Stoica, Valentina. Cu dorina de a escalada nlimile spiritului : [pe marginea


crii "Noiuni de teorie literar" de Veronica Postolachi, Chiinu, ed. "Prometeu", 2009] /
Valentina Stoica // Fclia. 2009. 6 iun. P. 7.
3463. Sturza, Ctlin. Jocurile pe calculator: literatura noului secol? / Ctlin Sturza //
Sptmna. 2009. 26 iun. P. 3.
821.111(73).0 Literatur american, n limba englez

3464. Hustvedt, Siri. Siri Hustvedt : "Ceea ce m irit n cultura contemporan este
aceast preocupare pentru expert i expertiz" : [interviu cu poeta, eseista i prozatoarea,
acordat publ. fr. "Le Monde", mai 2009] / trad. de Emanuela Sprncean // Contrafort.
2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 27.
821.112.2.09 Literatur german

3465. Cosmescu, Alex. Daniel Kehlmann "Msurarea lumii" n antinomii : [pe marginea romanului "Msurarea lumii" de Daniel Kehlmann, Bucureti, Humanitas, 2007] / Alex
Cosmescu // Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 30.
821.112.28.09 Literatur n limba idi

3466. Oz, Amos. "Diavolul a fost concediat" : (discursul presc. rostit de A. Oz cu ocazia primirii Premiului Goethe pentru excelen n lit.) // Capitala. 2009. 26 iun. P. 7.
821.134.2.0 Literatur spaniol

3467. Nstase, Rzvan Mihai. Eroi rock-and-roll : [pe marginea romanului "Eroi" de
Ray Loriga, Bucureti, ed. Curtea Veche, 2009] / Rzvan Mihai Nstase // Contrafort.
2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 29.
821.135.1.0 Literatur romn

3468. Chiper, Grigore. Ideologii postmoderne : [pe marginea vol. "Paralelisme i influene culturale n lirica romn actual" de Radu Andriescu, Iai, ed. Univ. "Alexandru Ioan
Cuza", 2005] / Grigore Chiper // Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 5.
3469. Georgescu, Nae. 120 de ani de la uciderea lui Eminescu : [text tiprit n Universul, Bucureti, 28 iun. 1926] / Nae Georgescu // Curierul ortodox. 2009. 18 iun. P. 6.

219

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3470. Iachim, Ion. Capodopera e ca iepurele: sare de unde nu te atepi : [pe marginea vol. "Numere n labirint" de Theodor Codreanu, Iai, ed. Opera Magna, 2008] / Ion
Iachim // Univers pedagogic pro. 2009. 18 iun. P. 6.
3471. Mutescu, Vlad. Vlad Mutescu : "Am reeta succesului: s-i fac pe oameni
s rd" : [interviu cu scriitorul umorist romn] / consemnare : Dumitru Hurub // Timpul
satiric. 2009. Nr 2 P. 15. (Supl. la ziarul Timpul de diminea).
3472. Vartic, Andrei. Andrei Vartic despre timpul lui Eminescu : [fragm. din vol. "Timpul lui Eminescu"] // Capitala. 2009. 17 iun. P. 8.
821.135.1(477.85).0 Literatur romn din Bucovina de Nord

3473. Rileanu, Vitalie. Poezia prin care comunic ... : [pe marginea creaiei poetului
Ilie Tudor Zegrea] / Vitalie Rileanu // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 4.
821.135.1(478).09 Literatur romn din Republica Moldova

3474. Armau, Liliana. Remediu de supravieuire pe timpuri de criz, sau De ce iubim


poezia? / Liliana Armau // Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 10.
3475. Beli, Liviu. Eterni i sacri : tefan cel Mare i Sfnt i Mihai Eminescu : [eseu]
/ Liviu Beli // Pro farmacia. 2009. Iun.-Iul. (Nr 6/7). P. 15.
3476. Beleag, Vladimir. Vasile Vasilache a fost un om care rar se nate ntr-o zon
anumit, ntr-un teritoriu : interviu cu scriitorul V. Beleag / consemnare : Ecaterina Deleu
// Flux european: ed. de vineri. 2009. 12 iun. P. 8.
3477. Cpi, Ionel. Cu idealul n inim : [interviu cu I. Cpi, scriitor i publicist] /
consemnare : Aurel Dumitru // Natura. 2009. Iun. (Nr 6). P. 6.
3478. Ciocanu, Ion. Poveti incitante i instructive : [pe marginea crii "Gruncioare
de lumin" de Ion Hadrc, Ch., ed. Prut Internaional] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. 2009.
18 iun. P. 11.
3479. Codreanca, Lidia. Botezul literar : [omagiu prozatorului Mihail Gh. Cibotaru] /
Lidia Codreanca // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 8.
3480. Costenco-Chiosev, Tatiana. Tatiana Costenco-Chiosev : "Tata niciodat nu a
ngenuncheat, a suportat destoinic drama vieii ..." : [interviu cu fiica scriitorului Nicolae
Costenco] / a dialogat Antonina Srbu // Capitala. 2009. 17 iun. P. 7.

220

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3481. Dabija, Nicolae. Pariu cu sine nsui : [pe marginea crii "Psri uitate n zbor"
de Boris Dru] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2009. 18 iun. P. 5.
3482. De ce i pune omul ntrebri? : [chestionar "Contrafort" cu scriitori i oameni de
cultur: Simona Popescu, Vasile Ernu, Valentina Tzluanu [et al.] // Contrafort. 2009.
Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 12-17.
3483. Dolgan, Mihail. O poet extraordinar : Steliana Grama : [creaia poetic] / Mihail Dolgan // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 4.
3484. Josu, Nina. Atins de lumin : [in memoriam poetei Steliana Grama] / Nina
Josu // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 4.
3485. Matcovschi, Dumitru. Dumitru Matcovschi : "E timpul s fac o mrturisire ..." :
[interviu cu scriitorul] / interviu de Liliana Popuoi // Flux european : ed. de vineri. 2009.
19 iun. P. 8.
3486. Nechit, Irina. Simion Ghimpu: "Sunt orbit de o lumin cereasc" : [pe marginea
vol. "Via pe muchie de cuit" de S. Ghimpu, Ch., ed. Pontos, 2009] / Irina Nechit // Jurnal
de Chiinu. 2009. 26 iun. P. 22.
3487. Negur, Petru. "Politicul a marcat literatura din Basarabia i Transnistria nc
din fa, chiar a botezat-o" : [pe marginea crii "Nici eroi, nici trdtori. Scriitorii moldoveni
i puterea sovietic n epoca stalinist 1924-1956", editat n Frana, ed. "LHarmattan",
2009 : interviu cu P. Negur, lector USM] / pentru conformitate : Irina Nechit // Jurnal de
Chiinu. 2009. 9 iun. P. 14.
3488. Partole, Claudia. A rspunde destinului prin dragoste de via ... : [omagiu scriitorului Mihail Gheorghe Cibotaru] / Claudia Partole // Lit. i arta. 2009. 18 iun. P. 5.
3489. Partole, Claudia. Fata care a esut vise ... : [in memoriam poetei Steliana
Grama] / Claudia Partole // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 4.
3490. Punescu, Adrian. Imposibil rspuns, n 2009, la o scrisoare a lui Vieru din
1972 : [pe marginea scrisorii, adresat de ctre Grigore Vieru poetului romn] / Adrian
Punescu // Ziarul de gard. 2009. 18 iun. P. 16.
3491. Roibu, Nicolae. Semntorul de lumin : [scriitorul Mihail Gheorghe Cibotaru la
75 de ani de la natere] / Nicolae Roibu // Timpul de diminea. 2009. 25 iun. P. 5.

221

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3492. Tnase, Constantin. Sursul sub pildele lui Vasilache : [in memoriam scriitorului Vasile Vasilache] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2009. 26 iun. P. 7.
3493. Trifan, Clina. "N-am nimic. Am doar un numr, n vopsea neagr, cusut pe hain: r-886" : [in memoriam scriitorului Alexei Marinat] / Clina Trifan // Capitala. 2009. 17
iun. P. 6 ; =Capitala. 2009. 17 . P. 6.
3494. Trifan, Clina. Mai bune poet dect politician : [reflecii] / Clina Trifan // Contrafort. 2009. Mai-Iun. (Nr 5/6). P. 2.
3495. Vicol, Drago. Vise cu ploi sacre : [pe marginea vol. "Ploi cu vise" de Mihai
Vlcu] / Drago Vicol // Pro farmacia. 2009. Iun.-Iul. (Nr 6/7). P. 13.
3496. , . : [75 ] / // . 2009. 5 . . 24.
In memoriam scriitorului i regizorului, Andrei Vartic

3497. Adio, Andrei Vartic // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 2. Cuprins : Drag Andrei! / Vasile Dobrogeanu ; In memoriam Andrei Vartic / A. Arseni, D. Braoveanu, V. Beleag [et al.] ; Primete-l, Doamne-n casa Ta pe brbatul Andrei Vartic / Raisa Ciobanu ;
Tribunul / Alecu Reni ; Micarea unionist din Basarabia a pierdut un mare lider: Andrei
Vartic / Claudiu Trziu ; Un mare nenvins / Serafim Belicov ; Andrei Vartic o personalitate
enciclopedic / Petru Soltan ; Rndurile patrioilor basarabeni se rresc / Valeriu Dulgheru.
3498. Andrei Vartic // Jurnal de Chiinu. 2009. 5 iun. P. 22. Cuprins : "Rmn tot mai puini oameni de talia i de calibrul lui Andrei Vartic" / Arcadie Suceveanu ;
"Spectacolele lui Andrei Vartic au trezit sufletele oamenilor i au descoperit frumuseea
culturii noastre naionale" / Margareta Nazarchevici ; Andrei Vartic a plecat la Domnul / Vlad
Pohil ; "Andrei Vartic a fondat Teatrul de Poezie "Alexei Mateevici" / Nicolae Jelescu.
3499. Andrei Vartic // Lit. i arta. 2009. 11 iun. P. 7. Cuprins : ... S-a mutat n
amintiri / Raisa Ciobanu ; Crile lui Andrei Vartic ... / Andrei Prohin ; Pomul vieii / Lidia
Codreanca ; Un voievod al scrisului stnd drept n faa altarului / Cezarina Adamescu ; A
fost un model / Mircea Ivnoiu ; A murit un om ct o epoc / Yves von Goncearuc.
3500. Codreanu, Theodor. La plecarea lui Andrei Vartic / Theodor Codreanu // Lit. i
arta. 2009. 11 iun. P. 5.
3501. Colesnic, Iurie. Ne-a prsit Andrei Vartic / Iurie Colesnic // Aliana Moldova
Noastr. 2009. 5 iun. P. 2 ; Moldova Noastr. 2009. 5 . P. 2.

222

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3502. Creang, Ovidiu. De ce ne-ai prsit, frate Andrei? / Ovidiu Creang // Lit. i
arta. 2009. 11 iun. P. 5.
3503. Dabija, Nicolae. La plecarea unui dac liber/ Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2009.
4 iun. P. 1 ; Natura. 2009. Iun. (Nr 6). P. 7.
3504. Dascl, Valeria. Elevul mamei, Andrei Vartic ... / Valeria Dascl // Lit. i arta.
2009. 11 iun. P. 6.
3505. Punescu, Adrian. Iart-ne, romne eminent, refuzat de Romnia birocratic /
Adrian Punescu // Lit. i arta. 2009. 11 iun. P. 1.
3506. Reni, Alecu. Andrei Vartic / Alecu Reni // Natura. 2009. Iun. (Nr 6). P.
7.
3507. Tnase, Constantin. Viaa ca un editorial / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2009. 5 iun. P. 7.
821.161.1.0 Literatur rus

3508. , . " ?" : [ 210- . .


: . ] / // . 2009. 5 . . 22.
3509. , . " " : 210- . . / . // plus. 2009. 5 . . 15.
821.161.1(478).09 Literatur rus din Republica Moldova

3510. , . : 100- - .. / // . . 2009. 26


. . 7.
821.162.1.0 Literatur polonez

3511. Sprncean, Vitalie. Dup prezent ntotdeauna urmeaz trecutul ... : [pe marginea vol. "Cltorind cu Herodot" de Ryszard Kapuscinski, Bucureti, ed. Art, 2008] / Vitalie
Sprncean // Contrafort. 2009. Mai - Iun. (Nr 5/6). P. 19.

223

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii
3512. Tentiuc, Ion. "Antichitatea trzie n bazinul Prutului" 2000 de ani de istorie,
100 de ani de cercetare, 50 de ani de contradicii : [relatare de I. Tentiuc, ef secie Arheologie a Muzeului Na. de Arheologie i Istorie a Moldovei] / consemnare : Liliana Popuoi //
Flux european : ed. de vineri. 2009. 26 iun. P. 8.

91 GEOGRAFIE. EXPLORAREA PMNTULUI I A DIFERITELOR RI. CLTORII


910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca tiin. Expediii
geografice. Cltorii
3513. Tatiana Constantinov la 70 de ani : [academician, dr. habilitat n tiine geogr.]
/ Tudor Furdui, Constantin Matei, Mihai Cocodan [et al.] // Moldova suveran. 2009. 25
iun.
929 tiine biografice i nrudite
Dediu, Ion. Academicianul Ion Dediu la vrsta mplinirilor. Vezi Nr 3326
Ion Dediu la 75 de ani. Vezi Nr 3327
Mndcanu, Virgil. Profesorul maestru crengian Dionis Lica la 75 de ani. Vezi Nr
3301
929.6 Heraldic. Blazoane. Steme. Devize pe armoarii

3514. Vrabie, Gheorghe. Bourul voievodal i acvila din Stem : interviu cu artistul
plastic, heraldistul Gh. Vrabie / consemnare : Leo Bordeianu // Flux european : ed. de vineri.
2009. 26 iun. P. 4.
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri

3515. Damaschin, Simion. i totui, cine a declanat cel de-al Doilea Rzboi Mondial? / Simion Damaschin // Lit. i arta. 2009. 18 iun. P. 3.
3516. Moraru, Anton. Romnia are dreptate (2) : [pe marginea pactului nazistosovietic din a. 1939] / Anton Moraru // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P. 3. Art. 1 : 15 ian.

224

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

3517. Petrencu, Anatol. Adevrul despre Armata Sovietic : [pe marginea vol.
" " de , ., -,
2009] / Anatol Petrencu // Capitala. 2009. 19 iun. P. 7.
3518. , . :
: [. .] / // plus. 2009. 12, 19
. . 17.
94(478) Istoria Republicii Moldova

3519. Adauge, Mihai. 68 de ani de la primul val de deportri staliniste : [interviu cu istoricul M. Adauge] / consemnare : Sergiu Praporcic // Flux european : ed. de vineri.
2009. 12 iun. P. 9.
3520. Beli, Liviu. Domnutovar Spiru Beli : [pe marginea vol. "Vatr voievodal
Iurceni" de Tudor opa] / Liviu Beli // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 7.
3521. Beli, Liviu. A 48-a carte a lui Tudor opa : [pe marginea crii "Vatr voievodal Iurceni"] / Liviu Beli // Fclia. 2009. 6 iun. P. 7.
3522. Lisnic, Eleonora. nvingtorii calvarului siberian : [68 de ani de la nceputul
primului val de deportri ale basarabenilor] / Eleonora Lisnic // Capitala. 2009. 12 iun.
P. 6.
3523. Olaru-Cemrtan, Viorica. Ororile bolevismului : [primul val de deportri n mas din Basarabia, 12-13 iun. 1941] / Viorica Olaru-Cemrtan // Timpul de diminea. 2009.
5 iun. P. 16.
3524. Pasat, Valeriu. Calvarul : [deportrile basarabenilor, a. 1940-1941] / Valeriu
Pasat // Sptmna. 2009. 12 iun. P. 8-9.
3525. Popa, Victoria. Pe drumul morii : Ala Hitov, o supravieuitoare a deportrilor /
Victoria Popa // Jurnal de Chiinu. 2009. 9 iun. P. 10.
3526. Popa, Victoria. Povestea amar a Feodosiei Cozmin : [din istoria familiei deportate n anul 1949] / Victoria Popa // Jurnal de Chiinu. 2009. 19 iun. P. 17.
3527. Stoica, Ion. 2. Sistemul politic al Moldovei pe timpul lui tefan cel Mare / Ion
Stoica // Aliana Moldova Noastr. 2009. 5 iun. P. 11 ; Moldova Noastr.
2009. 5 . P. 10. Art. 1 : 22 mai.

225

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

3528. Stoica, Ion. Moldova n timpul domniei lui tefan cel Mare: tiina i cultura / Ion
Stoica // Aliana Moldova Noastr. 2009. 26 iun. P. 11 ; Moldova Noastr.
2009. 26 . . 11.
3529. [68 de ani de la marile deportri ale basarabenilor i nord-bucovinenilor n Siberia i Kazahstanul de Nord] // Lit. i arta. 2009. 11 iun. P. 4. Cuprins : S trim n
lumin ... : [pe marginea crii "20 de ani n Siberia : destin bucovinean" de Ania NandriCudla] / Constantin Lazr ; Ania Nandri-Cudla: 20 de ani n Siberia: destin bucovinean ;
Viaa noastr: ce-ai fcut cu ea? / Maria Blb ; rna siberian sub icoane / Constantin
Bobeic.
3530. , . / //
plus. 2009. 5 . . 13. . .: 22 .
3531. , . : [ . 40- . XX .] / // plus. 2009. 26 . . 13.
3532. , . : [ 30-40- . XX .] / // plus. 2009. 19 . . 13. . .
94(498) Istoria Romniei

3533. Kozr, Iaroslav. Reni: un bilan al administrrii romneti : [(1918-1940) : reluat


din ziarul raional " ", 4 aug. 2006] / Iaroslav Kozr ; trad. din lb. rus de
Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. i arta. 2009. 4 iun. P. 7.
3534. Moraru, Alexandru. Marele istoric Gheorghe Buzatu a mplinit 70 de ani : [prof.
univ. la Univ. din Craiova, Romnia] / Alexandru Moraru // Lit. i arta. 2009. 25 iun. P.
7.

226

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 6 -2009
Bojoga, Eugenia 3391
Bordeianu,Leo 3514
Borzin, Aurelia 3421
Bostan, Grigore 3009
Botezatu, Grigore 3307
Botnarciuc,Vasile 3393
Botnaru, Ion 3278
Boan, Igor 3110
Braga, Tudor 3357
Braoveanu, D. 3497
Bulgaru, Maria 3300
Burciu, Igor 3045
Burea, Irina 3239, 3241,3255
Burlacu, Geta 3362
Buruian, Ion 3308
Busuioc, Aureliu 3422
Butnaru, Leo 3423
Butnaru, Tatiana 3309
Butnaru, Valentina 3332
Buzatu, Gheorghe 3534

A
Ababii, Ion 3341
Achiru, Maria 3273
Adamescu, Cezarina 3499
Adauge, Mihai 3519
Aksiuchitz, Victor 3024
Agache, Anghel 3061
Amihalachioaie, Gheorghe 3111
Andriescu, Radu 3468
Andronic, Oleg 3377
Anton, Ion 3412-13
Arion, Valentina 3293-94
Armau, Liliana 3474
Arsene, Dorina 3178
Aevschi, Valentin 3327
Arseni, Alexandru 3053, 3497
B
Babansky, Valeriu 3111
Baciu,Valentina 3053
Bahnaru, Vasile 3390
Balan, Anatol 3378
Balan, Ion 3061
Baltaga, Sergiu 3110
Banto,Alexandru 3390
Barbu, Natalia 3361
Barbulat, Mihail 3370
Basarab, Teo 3312
Batovoi, Savatie (ieromonah) 3414
Bieu, Nicolae 3306-09
Blb,Maria 3529
Blici, Gheorghe 3415-19
Beli, Liviu 3475, 3520-21
Belicov, Serafim 3497
Beli, Adrian 3331, 3340
Bendas, Mihai 3290
Bernaz, Oleg 3025
Beleag, Vladimir 3420, 3476, 3497
Blandiana, Ana 3396
Bobeic,Constantin 3529
Boca, Arsenie 3026
Bogatu, Petru 3043-44, 3112-16, 3175-76

C
Caduc, Petru 3381
Caracai, Sergiu 3046
Caragiale, Ion 3397
Caranfil, Ninela 3367
Cartofeanu,Vasile 3052
Casian, Ion 3256
Cassian, Nina 3398
Catrinici, Larisa 3333
Caun, Svetlana 3266, 3279
Cazacu, Boris 3334
Cazacu, Vitalie 3304
Cpi, Ionel 3016, 3313, 3477
Cru, Tamara 3032
Crchelan, Iuliu 3424
Cemortan, Leonid 3370
Ceuiev, Visarion 3205
Cheianu, Constantin 3047-48, 3117-18, 3368
Cheiba, Mihail 3262
Chiper, Grigore 3395, 3468
Chiriac,Vlad 3030
Chivriga, Viorel 3206-07, 3223
227

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009


Cibotaru, Anatolie 3280
Cibotaru, Mihail Gheorghe 3425, 3479, 3488,
3491
Cibotaru, Viorel 3198
Cimpoi, Mihai 3392
Ciobanu, Nelly 3363
Ciobanu, Mitrofan 3324
Ciobanu, Raisa 3497, 3499
Ciobanu, Vitalie 3427
Ciocanu, Ion 3478
Ciocoi,Valeriu 3206, 3254
Ciornei, Vsevolod 3049-51, 3119-20
Ciubaenco, Dmitri 3121
Ciubotaru, Alexandru 3327
Ciubotaru, Maria 3281
Ciubotaru,Mircea 3281
Crl,Corina 3395
Cociurca, Elena 3011
Codrean, Irina 3240
Codreanca, Lidia 3479, 3499
Codreanu,Theodor 3470, 3500
Cojocaru, Sergiu 3428-30
Colesnic, Iurie 3501
Colin, Irina 3282
Condur-Mantea, Nina 3431
Constantinov, Tatiana 3513
Copceanu, Roman 3284
Corechi, Olga 3394
Cornienco,Leonid 3110
Cosmescu, Alex 3465
Costa, Natalia 3006
Costenco, Nicolae 3432, 3480
Costenco-Chiosev, Tatiana 3480
Cobuc, George 3399
Cocodan, Mihai 3513
Couleanu, Ion 3006
Cotelea-Chiorsac, Galina 3433
Cotru, Andrei (printe) 3027
Cozmin, Feodosia 3526
Cozonac,Cornelia 3019
Creang, Ovidiu 3502
Cubreacov, Vlad 3028
Cucoar,Irina 3110
Curtescu, Tamara 3295

D
Dabija, Nicolae 3015, 3310, 3434, 3481,
3503
Daici, Sabra 3034
Damaschin, Simion 3515
Dascl, Valeria 3504
Dnil, Teodor 3381
Dediu, Ion 3326-27, 3329
Deleu, Ecaterina 3476
Diacov, Dumitru 3054
Diviza, Ion 3435-40
Dobrogeanu, Vasile 3497
Dodon, Igor 3208
Doga, Alexandru 3441
Dolgan, Mihail 3483
Dorogan,Valeriu 3052
Drumea, Anatol 3327
Dru, Boris 3442, 3481
Dubneac, FelixArhimandrit 3028
Duca,Gheorghe 3370
Dudnic, Valentina 3263
Dulgheru,Valeriu 3052, 3055-57, 3123, 3497
Dumbrveanu, Victor 3443
Dumitru, Aurel 3477
Dungaciu, Dan 3058-59, 3124-26, 3158,
3177
E
Eminescu, Mihai 3392, 3400-02, 3472
Erbiceanu, Adrian 3403
Ernu,Vasile 3036, 3482
F
Filat, Vlad 3060-62, 3178
Filip, Iulian 3444
Firan, Carmen 3041
Fier, Anatol 3315
Florea, S. 3191
Franco, Ivan 3461
Funk, Iosif 3375
Furdui, Simion 3062
Furdui,Tudor 3513
Fusu, Corina 3127
Futei, Nicolae 2029

228

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


G

Iosip,George 3183
Iovu, Tudor 3344
Isac, Andrei 3314
Isac, Galina 3447
Isac, Valeriu 3110
Iuracu, Ana 3110
Iuti,Vadim 3378, 3381
Ivanov, Dumitru 3254
Ivanov, Violeta 3315-16
Ivnoiu, Mircea 3499
Izvoreanu, G. 3131

Galaicu-Pun, Emilian 3022


Galaju, Ana 3012
Galamaga, Olga 3283
Galii, Lidia 3274
Gluc, Ion 3284
Grne, Vasile 3033
Georgescu, Nae 3469
Gheorghiev, Olga 3016
Gherasim, Arcadie 3063, 3128, 3179, 3207
Ghimpu,Simion 3486
Godea, Mihai 3061
Goian, Ion 3321,3323-24
Gomoja, Irina 3267
Goncearuc, Yves von 3499
Gorda, tefan 3129
Grama,Steliana 3445, 3484, 3483, 3489
Gribincea, Vladislav 3257
Grigore, Gabriel 3264
Grigoroi, Oleg 3199
Grosu, Aneta 3130,3257
Groys, Boris 3022
Grozavu,Vasile 3072, 3147
Grundies, Ariane 3394
Guceac, Ion 3261
Gumovschi, Andrei 3343
Gurin, Corneliu 3248
Guu, Valentin 3446
Guu, Vasile 3304
Guzun, Andrei 3285
Guzun, Margareta 3275
Guzun,Victor 3110

J
Jelescu, Nicolae 3498
Jereghi, Vanu 3130, 3240
Josu, Nina 3367, 3484
Jucov, Titus 3369
Juravschi, Nicolae 3379
K
Kapuscinski,Ryszard 3511
Kehlmann, Daniel 3465
Kozr, Iaroslav 3533
L
Lachi,Inga 3265
Lazr, Constantin 3529
Lazr, Valeriu 3007, 3210
Lazur, Irina 3249
Leanc, Iurie 3062
Leu, Ion, 3269
Lica, Dionis 3321-22
Lisnic, Eleonora 3132, 3522
Lisnic, Ina 3276
Loghin, Petru C. 3297
Loghin, Vlad 3200, 3205
Lupan,Vlad 3053
Lupacu, Tatiana 3335
Lupu, Marian 3035, 3047, 3180, 3185
Lupuor, Adrian 3212
Lupuor,Tamara 3334

H
Hadrc, Ion 3017, 3478
Hadrc, Petru 3018
Hadrc, Sorin 3192, 3209
Haraz,Svetlana 3254
Hitov, Ala 3525
Hurub,Dumitru 3471
Hustvedt, Siri 3464
I
Iachim, Ion 3268, 3470
Ioni, Andrei (printe protosinghel) 3030
229

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009


M

Macovei,Petru 3019
Maddock, Nick 3211
Maftei, Vladimir 3377
Malachii, Maria 3270
Manea, Leonid 3194
Marinat, Alexei 3493
Martin, Vasile 3172, 3317, 3344
Matca, Natalia 3254
Matcovschi, Dumitru 3371, 3485
Matei,Constantin 3513
Maxian,Gheorghe 3016
Mndcanu, Virgil 3269,3271,3301 3322
Michnik, Adam 3033-34, 3039
Mihilescu, Constantin 3328
Milosz, Czeslaw 3032
Mladin, Constantin-Ioan 3393
Moldovanu, Mihai 3335
Moraru, Alexandru 3534
Moraru, Anton 3516
Moraru, Emilia 3364
Mudrea, Andrei 3357-59
Muguliuc, Oleg 3448
Munteanu, Galina 3250
Munteanu, Igor 3133
Munteanu, Ioan (protodiacon) 3031
Muravschi, Alexandru 3250
Muravschi, Valeriu 3063
Mustea, Traian 3302
Mutescu, Vlad 3471

Olaru, Angelina 3039, 3264, 3303


Olaru-Cemrtan, Viorica 3523
Oleinic, Alexandru 3069-70
Onceanu-Hadrc, Mariana 3018
Olteanu, Geo 3404
Oprunenco, Alex 3137
Oz, Amos 3466
P
Palamarciuc, Vladimir 3258
Paler, Octavian 3405
Partole, Claudia 3488-89
Pasat, Valeriu 3524
Pastuh-Cubolteanu,Vitalie 3533
Patra,Mihai 3191
Pduraru, Pavel 3054, 3076
Punescu, Adrian 3406-08, 3490, 3505
Peru-Balan, Aurelia 3181
Petrencu, Anatol 3182, 3517
Piscunov, Alexandrina 3298
Pistrinciuc,Vadim 3248
Platon, Alexandru-Florin 3036
Plcint, Aurica 3031
Plmdeal, Tamara 3241, 3265
Pleca, Carolina 3277, 3288
Pleu, Andrei 3138
Pohil,Vlad 3498
Popa, Victor 3053, 3223, 3242
Popa,Victoria 3525-26
Popescu, Simona 3482
Popovici, Tudor 3450
Popuoi, Liliana 3362-63,3359-60 3485,
3512
Portas, Valentin 3451
Postolachi, Veronica 3462
Praporcic,Sergiu 3074, 3519
Preaca, Ion 3231
Prohin, Andrei 3499
Prohnichi, Valeriu 3212

N
Nagnibeda-Tverdohleb, Tatiana 3286-87
Nandri-Cudla, Ania 3529
Nazarchevici, Margareta 3498
Nstase, Rzvan Mihai 3467
Nechit, Irina 3358, 3486-87
Necsutu, Mdlin 3159
Negru, Lena 3347-48, 3361
Negru, Nicolae 3035, 3064-66, 3134-35
Negur, Lilian 3067, 3136
Negur, Petru 3487
Nuc, Sergiu 3449

R
Racu,Octavian 3183
Railean, Lucia 3270
230

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Ramguttee, Lovita 3211
Ra, Mariana 3347
Rileanu, Vitalie 3473
Rbca, Eugen 3019
Reni, Alecu 3497, 3506
Rogac, Raia 3013
Rogge, Jacques 3380
Rogozanu, Costi 3036
Roibu, Nicolae 3046, 3491
Roca, Angela 3278
Roca, Iurie 3045, 3072-74, 3183
Roca, Ludmila 3304
Roca,Virginia 3075, 3183, 3213, 3224, 3263
Rusu, Dinu 3027
Rusu, Nicolae 3139
Rusu, Tudor 3289

alaru,Vasile 3328
alaru,Victor 3328
iulea, Ciprian 3036
tefan cel Mare 3527-28
tefr, Sorina 3184, 3369
T
Talmazan, Gavril 3016
Tarlapan,Ana 3180
Tarlapan, Efim 3453
Tnase, Constantin [3017-18], 3077-80,
3142-43, 3185, 3492,3507
Tnase, Victor 3318
Tzluanu,Valentina 3482
Trziu, Claudiu 3497
Tentiuc, Ion 3512
Testemianu, Nicolae 3332
Timofti, Nicu 3348
Timotin,Marina 3110
Tofan, Elena 3020
Toma, Simion 3327
Toma, Vasile 3454
Toma, Leonid 3381
Trifan, Clina 3493-94

S
Sainsus,Valeiu 3254
Saurer, Andreas 3395
Sdnic, Fiodor 3254
Srbu, Antonina 3480
Schico, Boris 3452
Schroder, Claus Theo 3302
Scutelniciuc,Ion 3321, 3323
Serebrian, Oleg 3184
Socor, Vladimir 3140
Soltan, Petru 3016, 3497
Sprncean, Vitalie 3511
Sprncean, Emanuela 3464
Stahi, Alexandru 3321, 3323
Stnescu, Nichita 3409
Stepaniuc,Victor 3370
Stoica, Ion 3527-28
Stoica,Valentina 3298, 3462
Strajesco, Natalia 3296
Stratan, Andrei 3076, 3141
Strmbeanu, Andrei 3326
Strelciuc, Ioan 3225
Strelcov,Valeriu 3262
Sturza, Ctlin 3463
Suceveanu, Arcadie 3498
Surdu, Ion 3242

ap, Iurie 3061


opa,Tudor 3520-21
U
Until, Stela 3196
Until, Veaceslav 3144
Ursa, Mihaela 3311
Urschi, Gheorghe 3455
Ursu, Dumitru 3200
V
Valu, Ion 3324
Vartic, Andrei 3472, 3497-07
Vasilache, Vasile 3456, 3492
Vasilachi,Gheorghe 3110
Vasilescu, Valentin 3040, 3081
Vicol, Drago 3495
Vieru,Grigore 3490
231

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009


Vlcu, Mihai 3457, 3495
Voicu, Gheorghe 3410
Voronin, Vladimir 3082-83, 3145-47
Vorotneac, Elena 3282, 3291
Vrabie, Gheorghe 3514
Vrnceanu, Ion 3272

, 3372
, 3215
, 3384
, 3104
, 3353

Watt, Sanda 3356

, 3164
, 3227
, 3232
, 3216-17
, 3342

Z
Zagaiciuc, Elena 3292
Zaharia, Mariana 2110
Zama, Simion 3360
Zbrciog, Vlad 3458
Zegrea, Ilie Tudor 3411, 3473
Zghibar, Petru 3330
Zgureanu, Teodor 3364

, 3386

, 3091, 3163, 3243

, 3160
, 3366, 3496
, 3382
, 3336
, 3383
, 3084, 3161, 3203, 3352

, 3092-94
, 3365

, 3319
, 3299
, 3149

, 3305
, 3201
, 3085
, 3352
, 3218
, 3086,3351
, 3354
a, 3252-53

, 3228
, 3376
, 3244
, 3245
, 3150
, 3095-97
, 3105
, . 3320
, 3388
, 3164

, 3351
, 3162, 3226
, 3517
, 3530-32
, 3087-90, 3148, 317071, 3186

, 3157
, 3245
232

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


, 3098
, 3099-00, 3018, 3187

, 3038, 3042
, 3234
, 3349
, 748
, 3355

, 3101
, 3496
, 3165
, 3385
, 3021
, 3151
, 3037
, 3518
, 3222
, 3105
, 3221
, 3166, 3229
, 3010
, 3167
, 3349
, 3376
, 3152
, 3337

, . 3460, 3509
, 3188
, 3085, 3346
, 3023
, 3235
, 3373
, 3201, 3220, 3252
, 3230
, 3088, 3103-04
, 3236
3517
, 3374
, . 3204

, 3202
, 3373
, 3021
, . 3219
, 3366
, 3037
, 3189
, 3148
, 3510
, 3154
, 3155, 3350
, 3156

, . 3008
, 3170

, 3346
, 3508

, 3383
, 3386
, 3387
, 3305
, 3014
, 3218
, 3153
, 3247
, . . 3459, 3508-09

, 3365

, 3374
, 3353

-, 3169
, 3105

, 3233
233

Cronica articolelor de gazet Nr 6-2009 Newspaper article annals Nr 6-2009

, 3106-07, 3190
, 3388
, 3157
, 3338
, 3108
, 3109

, 3220
, 3339
, 3337
, 3203
, 3382,3384-85, 3387
, 3010

, 3165
, 3237-38
, 3197
, 3342
, 3339

, 3222

, 3216, 3345

234

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a cror articole au fost fiate n 2cronica articolelor de gaz et"
Nr 6-2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Aliana Moldova Noastr


Altarul credinei
Apropo magazin
Capitala
Comunistul
Contrafort (Nr 5/6)
Curierul ortodox
Dreptul
Economist
Fclia
Florile dalbe
Flux european : ed. de vineri
Jurnal de Chiinu
Literatura i arta
Moldova suveran
Natura (Nr 6)
Pro farmacia (Nr 6/7)
Sptmna
Sport plus
Timpul de diminea
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gard
Moldova Noastr


plus= Capitala

235

CUPRINS
CRONICA CRII................................ ................................ ................................ .............. 5
0 GENERALITI................................ ................................ ................................ ................. 5
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ .............................. 5
001 tiin i cunoatere n general ................................ ................................ ........ 5
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ ............. 5
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ ........................... 5
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ................................ ...... 6
08 Poligrafii. Lucrri colective................................ ................................ .................... 6
087.5 Publicaii pentru tinerii cititori ................................ ................................ ...... 6
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ ... 7
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ .......... 7
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ .......... 7
21/29 Sisteme religioase. Religii. Credin................................ ................................ .. 7
27 Cretinism. Religie cretin ................................ ................................ .................... 7
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ................................ .............. 8
31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................ ................................ .......... 8
32 Politic................................ ................................ ................................ .................... 8
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ ................ 10
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ ............................. 11
35 Administraie public. Art militar ................................ ................................ ..... 16
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ................................ ...... 17
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ .......................... 17
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ................................ ... 19
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ .............. 20
51 Matematic ................................ ................................ ................................ ........... 20
52 Astronomie. Geodezie ................................ ................................ ........................... 22
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................ ................................ ..... 22
57 tiine biologice ................................ ................................ ................................ .... 23
58 Botanic ................................ ................................ ................................ ................ 23
236

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ................................ ........ 24
61 Medicin ................................ ................................ ................................ ............... 24
62 Inginerie. Tehnic n general ................................ ................................ ................ 27
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole i ale
vieii slbatice................................ ................................ ................................ ....... 28
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei................................ ....... 29
65 Conducere i organizare n industrie, comer i comunicaii................................ 29
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ................................ ................. 32
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ................................ ...... 33
72 Arhitectur ................................ ................................ ................................ ............ 33
78 Muzic................................ ................................ ................................ ................... 35
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ................................ ... 35
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ................................ .......... 35
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie................. 35
82 Literatur ................................ ................................ ................................ .............. 37
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................... 42
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................... 42
913 Geografie regional n general. Geografia lumii antice i moderne ............... 42
929 tiine biografice i nrudite................................ ................................ ........... 43
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ ............... 43
94 Istorie general. Istorie universal ................................ ................................ ....... 43
Autoreferate ................................ ................................ ................................ .......... 45
Index de nume la "Cronica crii" Nr 6-2009 ................................ ....................... 47
Index de titluri la "Cronica crii" Nr 6-2009 ................................ ....................... 51
Index subiecte ................................ ................................ ................................ ....... 52
Index editori................................ ................................ ................................ .......... 55
Index ISBN eronate ................................ ................................ .............................. 56
INDICE "MATERIALE BIBLIOGRAFICE" ................................ ................................ 57
0 GENERALITI................................ ................................ ................................ ............... 57
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ ............................ 57
237

004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................... 57


01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ ......................... 57
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ................................ .... 58
06 Organizaii (n general) ................................ ................................ ........................ 59
061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ................................ .. 59
069 Muzee ................................ ................................ ................................ ............ 59
08 Poligrafii. Lucrri colective................................ ................................ .................. 59
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ................................ . 60
159.9 Psihologie ................................ ................................ ................................ ... 60
16 Logic. Teoria cunoaterii. Metodologie ................................ .............................. 60
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ................................ ........ 60
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ............ 61
30 Teorii, metodologie i metode n tiinele sociale ................................ ................. 61
31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................ ................................ ........ 61
32 Politic................................ ................................ ................................ .................. 62
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ ................ 63
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ ............................. 65
35 Administraie public. Art militar ................................ ................................ ..... 69
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ................................ ...... 70
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber................................ .......................... 70
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Mod de via. Folclor ............ 72
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ .............. 73
51 Matematic ................................ ................................ ................................ ........... 73
53 Fizic ................................ ................................ ................................ .................... 73
54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie ................................ ................................ ..... 73
55 Geologie. tiine geologice i geofizice................................ ................................ . 74
57 tiine biologice ................................ ................................ ................................ .... 75
58 Botanic ................................ ................................ ................................ ................ 75
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ................................ ........ 75
61 Medicin ................................ ................................ ................................ ............... 75
62 Inginerie. Tehnic n general ................................ ................................ ................ 82
238

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole i ale
vieii slbatice................................ ................................ ................................ ....... 83
65 Conducere i organizare n industrie, comer i comunicaii................................ 84
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ................................ ................. 84
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ................................ ...... 84
72 Arhitectur ................................ ................................ ................................ ............ 84
78 Muzic................................ ................................ ................................ ................... 85
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ................................ ... 85
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ................................ .......... 86
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ................. 86
82 Literatur ................................ ................................ ................................ .............. 86
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................... 87
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................... 87
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ ............... 87
Index de nume la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 2-2009 .. 89
Index de titluri la "Materiale bibliografice ale Republicii Moldova" Nr 1-2008 .. 95
CRONICA RECENZIILOR................................ ................................ .............................. 96
0 GENERALITI................................ ................................ ................................ ............... 96
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ ............................ 96
001 tiin i cunoatere n general ................................ ................................ ...... 96
1 FILOZOFIE. PSHOLOGIE ................................ ................................ ................................ .. 96
1/14 Filozofie ................................ ................................ ................................ ............. 96
27 Cretinism. Religie cretin ................................ ................................ .................. 96
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ................................ ............ 96
32 Politic................................ ................................ ................................ .................. 96
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ ............................. 97
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ .......................... 98
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ................................ ... 98
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ..... 99
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Spor ................................ ................................ .... 99
239

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ................................ .......... 99


80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ................. 99
82 Literatur ................................ ................................ ................................ ............ 100
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................. 103
908 Monografii ale localitilor ................................ ................................ .......... 103
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ ............. 104
930 tiina istoriei. tiine auxiliare ale istoriei ................................ .................. 104
94 Istorie general. Istorie universal ................................ ................................ ..... 104
94(100) Istorie universal ................................ ................................ ................... 104
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri ................................ ..................... 104
94(478) Istoria Republicii Moldova................................ ................................ .... 104
94(498) Istoria Romniei ................................ ................................ .................... 105
Index de nume la Cronica recenziilor Nr 2-2009 ................................ ........ 106
CRONICA PUBLICAIILOR DE NOTE ................................ ................................ ..... 109
1 PUBLICAII ALE OPERELOR DIN FOLCLORUL MUZICAL ................................ ................... 109
2 PUBLICAII ALE OPERELOR DE MUZIC VOCAL ................................ ............................ 110
3 PUBLICAII ALE OPERELOR DE MUZIC INSTRUMENTAL................................ ............... 110
7 PUBLICAII METODICE CU NOTE LA DISCIPLINELE MUZICAL-ISTORICE I TEORETICE.
SOLFEGII I DICTRI. LUCRRI MUZICALE N PUBLICAII DE MUZICOLOGIE I METODICE
MUZICALE................................ ................................ ................................ ....................... 111

Index de nume la "Cronica publicaiilor de note" Nr 1-2009 ................................ .. 117


CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST ................................ ................................ . 120
0 GENERALITI ................................ ................................ ................................ ....... 120
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ .......................... 120
001 tiin i cunoatere n general ................................ ................................ .... 120
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 121
005 Conducere i organizare. Management ................................ ........................ 121
007 Activiti i organizare. Informare. Teoria informrii i comunicrii n general
(cibernetic) ................................ ................................ ................................ 121

240

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


02 Biblioteconomie ................................ ................................ ................................ .. 121
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ............................ 121
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................ ................................ ........................ 121
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ............................... 121
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ...... 121
27 Cretinism. Religie cretin ................................ ................................ ................ 123
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ................................ .......... 123
31 Statistic. demografie. Sociologie ................................ ................................ ....... 123
32 Politic................................ ................................ ................................ ................ 123
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ .............. 125
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ ........................... 128
35 Administraie public. Art militar ................................ ................................ ... 132
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ................................ .... 133
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ ........................ 134
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ................................ . 136
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ ............ 137
53 Fizic ................................ ................................ ................................ .................. 137
55 Geologie. tiine geologice i geofizice................................ ............................... 137
58 Botanic ................................ ................................ ................................ .............. 137
59 Zoologie ................................ ................................ ................................ .............. 137
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ................................ ...... 138
61 Medicin ................................ ................................ ................................ ............. 144
62 Inginerie. Tehnic n general ................................ ................................ .............. 144
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole i ale
vieii slbatice................................ ................................ ................................ ..... 145
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei................................ ..... 149
65 Conducere i organizare n industrie, comer i comunicaii.............................. 149
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ................................ ............... 150
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale ............................ 150
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ... 151
72 ARHITECTUR ................................ ................................ ................................ ........... 151
241

73/76 Arte plastice. Arte decorative................................ ................................ ......... 151


73 Arte plastice ................................ ................................ ................................ ........ 151
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur................................ ......................... 151
77 Fotografie i activiti similare. Cinematografie ................................ ................ 151
78 Muzic................................ ................................ ................................ ................. 151
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ................................ . 152
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ................................ ........ 153
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ............... 153
82 Literatur ................................ ................................ ................................ ............ 154
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................. 159
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................. 159
908 Monografii ale localitilor ................................ ................................ .......... 159
91 Geografie. Exploatarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii ..................... 159
929 tiine biografice i nrudite................................ ................................ ......... 159
93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ ................. 161
94 Istorie general. Istorie universal ................................ ................................ ..... 161
Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 6-2009 ............................. 163
Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor continue ale cror articole sunt fiate n
"Cronica articolelor de revist" Nr 6-2009 ................................ ................. 170
CRONICA ARTICOLELOR DE ZIARE ................................ ................................ ...... 171
0 GENERALITI ................................ ................................ ................................ ....... 171
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ .......................... 171
001 tiin i cunoatere n general ................................ ................................ .... 171
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor ............................. 171
005 Conducere i organizare. Management ................................ ........................ 171
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ................................ ......... 171
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ................................ .. 172
06 Organizaii (n general) ................................ ................................ ...................... 172
061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ................................ 172
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ............................ 172

242

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ............................... 173
1/14 Filozofie................................ ................................ ................................ ...... 173
17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC ................................ . 173
2 RELIGIE. TEOLOGIE ................................ ................................ ................................ ...... 173
27 Cretinism. Religie cretin ................................ ................................ ................ 173
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ................................ .......... 174
32 Politic................................ ................................ ................................ ................ 174
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ .............. 190
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ ........................... 195
35 Administraie public. Art militar ................................ ................................ ... 198
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ................................ .... 198
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ ........................ 198
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. tradiii. datin. folclor ................................ ..... 202
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ ............ 203
51 Matematic ................................ ................................ ................................ ......... 204
55 Geologie. tiine geologice i geofizice................................ ............................... 204
57 tiine biologice ................................ ................................ ................................ .. 204
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ................................ ...... 205
61 Medicin ................................ ................................ ................................ ............. 205
62 Inginerie. Tehnic n general ................................ ................................ .............. 206
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole i ale
vieii slbatice................................ ................................ ................................ ..... 207
65 Conducere i organizare n industrie, comer i comunicaii.............................. 207
65 Conducere i organizare n industrie, comer i comunicaii.............................. 208
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ................................ ............... 208
69 Lucrri de construcii ( de case n principal). Materiale de construcie. Tehnologii
i procedee n construcii................................ ................................ .................... 208
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ... 209
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism. Peisaje.
Parcuri. Grdini ................................ ................................ ................................ . 209
73 Arte plastice ................................ ................................ ................................ ........ 209
243

75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur................................ ......................... 209


78 Muzic................................ ................................ ................................ ................. 209
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ................................ . 210
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ................................ ........ 212
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie ............... 212
82 Literatur ................................ ................................ ................................ ............ 213
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ .................. 224
902/904 Arheologie. Preistorie. Vestigii................................ ............................. 224
91 Geografie. Explorarea pmntului i a diferitelor ri. Cltorii....................... 224
910 Probleme generale ale geografiei. Geografia ca tiin. Expediii geografice.
Cltorii ................................ ................................ ................................ ...... 224
929 tiine biografice i nrudite................................ ................................ ......... 224
Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 6 -2009............................. 227
Lista gazetelor a cror articole au fost fiate n 2cronica articolelor de gazet" Nr
6-2009................................ ................................ ................................ ......... 235

244

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

BIBLIOGRAFIA NAIONAL A MOLDOVEI


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 14,24
Coli ed. 10,97
Tirajul 50 ex.
Com. Nr 10/09
Camera Naional a Crii din Republica Moldova
bl. tefan cel Mare 180, of. 202
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.com
ISSN.Moldova@gmail.com
ISMN.Moldova@gmail.com
http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SRL
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

245

S-ar putea să vă placă și