P. 1
Uzante Diplomatice Si de Protocol

Uzante Diplomatice Si de Protocol

|Views: 400|Likes:
Published by estela_postolache

More info:

Published by: estela_postolache on Jan 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2015

pdf

text

original

UZANŢE DIPLOMATICE ŞI DE PROTOCOL

1

Cuprins
Cuvânt înainte.......................................................................................................................................3 CAPITOLUL I Notiuni fundamentale ale diplomatiei 1.1.Definiţia si conţinutul diplomaţiei......................................................................................4 1.2.Obiectul de studiu al diplomaţiei...........................................................................................5 1.3.Evoluţia istorică a diplomaţiei...............................................................................................6 1.4.Formele actuale ale diplomaţiei...........................................................................................11 1.5.Rolul, esenţa şi diplomaţia...................................................................................................12 CAPITOLUL II Relatiile diplomatice 2.1.Relaţiile si misiunile diplomatice.....................................................................................15 2.2.Relaţiile diplomatice în viaţa internaţională ....................................................................16 2.3.Forme de reprezentare externă a statelor..............................................................................17 2.4.Dezvoltarea relaţiilor diplomatice........................................................................................19 2.5.Încetarea relatiilor diplomatice.........................................................................................20 CAPITOLUL III Diplomatia economică 3.1.Rolul diplomaţiei economice in economia externă.........................................................21 3.2.Funcţiile diplomaţiei economice......................................................................................22 3.3.Organele instituţionale ale diplomaţiei economice..........................................................27 CAPITOLUL IV Misiunile diplomatice 4.1.Înfiinţarea unei misiuni diplomatice permanente.............................................................32 4.2.Tipuri de misiuni diplomatice permanente.......................................................................33 4.3.Funcţiile unei misiuni diplomatice...................................................................................35 4.4.Structura unei misiuni diplomatice...................................................................................37 4.5.Principalele obligaţii şi drepturi care revin unei misiuni..................................................38 CAPITOLUL V Structurile diplomatice traditionale 5.1.Diplomaţia preventivă......................................................................................................39 5.2.Diplomaţia de criză...........................................................................................................44 5.3.Diplomaţia tradiţională.....................................................................................................44 CAPITOLUL VI Studiu de caz 6.1. Războiul rece...................................................................................................................54 6.2. Concluzii..........................................................................................................................93 Bibliografie......................................................................................................................................98
2

Cuvânt înainte
Începutul istoriei diplomaţiei se confundă cu începutul istoriei civilizaţiei , dar despre o diplomaţie în adevăratul sens al cuvântului, nu se poate vorbi decât odată cu apariţia statului. Definită sintetic ca “ştiinţa sau arta negocierilor”, sau “ştiinţa raportutilor internaţionale”, cuprinde întregul sistem de interese care iau naştere din raporturile stabilite între naţiuni, scopul său direct, fiind menţinerea păcii şi bunei armonii între state. Diplomaţia simbolizează existenţa şi respectarea unui sistem internaţional de state suverane, bazat pe reguli comune, convenţii, imunităţi şi privilegii. Într-o perioadă în care acest sistem riscă să fie erodat de noile tipuri de ameninţări la adresa securităţii, continuarea funcţionării diplomaţiei internaţionale este o confirmare a disponibilităţii statelor, indiferent de politicile promovate şi interesele urmărite, de a interacţiona într-un cadru oficial, universal acceptat. În toate formele de organizare ale omenirii, diplomaţia a existat şi va continua să fie una dintre cele mai importante discipline de promovare şi realizare a politicii externe a statelor. Marile puteri ale lumii, toţi marii şefi de stat au recurs la serviciile diplomaţiei şi ale diplomaţilor pentru atingerea scopurilor în cunoaşterea obiectivelor politice declarate sau secrete ale aliaţilor sau duşmanilor precum şi în elaborarea sau adaptarea propriilor orientări de politică externă, în scopul apărării intereselor proprii cu o eficienţă sporită în mediul continental şi mondial. Diplomaţilor li s-a încredinţat misiunea să negocieze tratate de pace sau de aliantă, întelegeri în probleme de insemnătate majoră pentru statele respective, convenţii mutilaterale, în care interesele statelor trebuia să fie cât mai bine reflectate. Diplomaţii au un rol activ în convorbirile diplomatice în cursul cărora sunt dezvoltate importante resuse ca potenţial subiect în sugerarea soluţiilor, mod de convenienţă al partenerilor şi implicit al convergenţei intereselor reprezentate. Rolul diplomatului este de a face cunoscute drepturile legitime, stabilirea unei colaborări de durată şi de promovare a intereselor statului pe care îl reprezintă. Diplomaţia este arta şi practica de a purta negocieri între reprezentanţi împuterniciţi ai unor naţiuni sau grupuri diverse. Strădania diplomaţilor de a reprezenta cât mai bine interesele reciproce ale statului ce îl reprezintă, şi ale statului unde sunt trimişi, necesita o informare atentă şi permanentă pentru a acţiona în conformitate cu acestea. Diplomaţia este o negociere permanentă cu statul acreditar având o desfăşurare diversificată. Ea nu se desfăsoară doar la masa tratativelor. Altfel spus o prezentare consensuală a intereselor unui stat, prin reprezentanţi săi, pe teritoriul altui stat. În zilele noastre diplomaţia are un caracter deschis, discuţiile sunt directe, iar diplomaţia economică a trecut pe primul plan. Aceasta se datorează in mod special relatiilor de import-export, a schimburilor comerciale, a cooperării si a confruntării economice.

3

fară de care misiunea şi nici el ca funcţionar de stat nu ar avea raţiuni de existenta. Charles Calvo scria despre diplomaţie “Diplomaţia este ştiinţa relaţiilor care au existat între diferiţele state. a politicilor unui stat intr-un alt stat. prin mijloace sau căi oficiale. termenul de diplomaţie a fost utilizat prima oara în secolul al – XVII. numit stat acreditar. înfăptuit treptat. se referă la activităţile agenţilor diplomatici. au decât politici guvernate de interese. Rolul diplomatului este de a face cunoscute drepturile legitime. 4 . Diplomatia îşi are originea în trecutul îndepărtat în convenţiile teritoriale şi de bună-credinţă ce existau uneori chiar şi în rândul animalelor. Diplomaţia este acea artă ce aduce o expunere. pentru a normaliza relaţiile dintre state. orice strădanie este in zadar. iar în limba română apare în secolul al-XIX-lea fiind preluat din limba franceză. Diplomaţia potrivit acestei definiţii. ale ministerelor afacerilor externe. şi căruia îi este răspunzator pentru tot ce înteprinde în numele acestuia. iar activitatea desfaşurată de acesta este denumita diplomaţie. aşa cum ele rezultă din diferitele lor interese reciproce. o promovare. Ea nu se desfăşoară doar la masa tratativelor. Potrivit lui Hernry Kissinger care defineşte diplomaţia ca fiind “o ajustare a diferenţelor prin negociere“ acest process este posibil numai in cadru sistemului internaţional care prevaleaza legitimitatea. unul ca scrisoare de împuternicire sau recomandare a trimişilor. Cel care poartă un asemenea document este denumit diplomat. expunerea forţei nu va întârzia sa apară. Un diplomat trebuie să ştie că a negocia nu înseamnă doar insistenţa.lea. deveninând o formă a relaţiilor economice intenaţionale. distrugând bunul cel mai de preţ al oricarei naţiuni. stabilirea unei colaborări de durată şi de promovare a intereselor statului pe care îl reprezintă. Definirea diplomaţiei a fost o mare preucupare încă din secolul al-XIX-lea pentru marea majoritate a oamenilor de ştiinţă. Când mijloacele diplomatice înceteaza a fi utilizate în rezolvarea diferendelor. “Pacea este un fenomen viu de mişcare. Căci statele nu au legături dezinteresate. din principiile dreptului internaţional şi al tratatelor şi convenţiilor” Diplomatul este chemat să reprezinte statul sau. El ştie că dacă interesele nu converg.1. Diplomaţia este o negociere permanentă cu statul acreditar având o desfăşurare diversificată. Noţiunea de diplomaţie derivă din vechiul cuvânt grecesc “diplo” in traducere “dublez”. Din punct de vedere al conţinutului diplomaţia ca activitate reprezintă conducerea raporturilor unui stat cu un alt stat sau grupuri de state. prin reprezentanţi săi. pe teritoriul altui stat. un scop o direcţie şi nici vorba de odihnă şi delasare” definea Nicolae Titulescu pacea prin prisma diplomatică. celălalt fiind păstrat la arhivă. Din cele mai vechi timpuri s-a recurs la diplomaţie pentru a aplana stările de tensiune. Termenul de diplomaţie este întalnit în limba engleză încă din anul 1645. şefilor de stat şi de guvern. stările conflictuale. Noţiunea de diplomaţie înseamnă acţiunea de a redacta acte oficiale sau diplome în două exemplare. Strădania diplomaţilor de a reprezenta cât mai bine interesele reciproce ale statului ce îl reprezintă. Altfel spus o prezentare consensuală a intereselor unui stat. necesită o informare atentă şi permanentă pentru a acţiona în conformitate cu acestea.CAPITOLUL I Notiuni fundamentale ale diplomatiei 1.Definiţia si conţinutul diplomaţiei Diplomaţia a apărut încă din antichitate. şi ale statului unde sunt trimişi.

metodă prin care aceste relaţii se reglementează şi se desfăşoară şi/sau trimişi’’. agent diplomatic. Diplomaţia nu se confruntă nici cu politica externă nici cu relaţiile internaţionale. sau mai pe scurt. politice. să le apere şi să le promoveze interesele. Diplomaţia ca artă reprezintă abilitea de a folosi procedee şi metode adecvate de a promova interesele statelor şi pentru a dezvolta colaborarea dintre acestea.2.Obiectul de studiu al diplomaţiei Diplomaţia are ca obiect de studiu modul de promovare şi transpunere în practică a politicii externe a statelor a strategiilor persoanelor juridice sau fizice pe plan internaţional.. Relaţiile diplomatice au identitate proprie. ca activitate diplomaţia acţionează prin mijloace specifice indeosebi de negocieri. îndemânării. emite idei. de aplicare a tactului şi inteligenţei în întreţinerea relaţiilor oficiale între guvernele statelor. demers diplomatic. agreat. Diplomaţia ca ştiinţă poate fi definită ca fiind ’’ştiinţa relaţiilor dintre state aşa cum rezultă din interesele lor reciproce’’ sau ’’ştiinţa care învaţă a cunoaşte administrarea afacerilor internaţionale’’ sau ’’totalitatea cunostinţelor sau principiilor care sunt necesare pentru a conduce bine afacerile publice intre state’’. oficiu consular. economice.Diplomaţia ca formă de relaţii adica formă distinctă a raporturilor bilaterale sau multilaterale dintre state. Diplomaţia serveşte obiectivelor externe. arta şi activitatea depusă în slujba promovării acestei politici. de a rezolva paşnic conflictele internaţionale. miltare. întreţinerea afacerilor afacerilor intre state prin mijloace paşnice. Ca ştiinţă. subtilităţii. să ducă la îndeplinire politicii lor externe. culturale. în orice negociere. Dicţionarul Collins defineşte diplomaţia ca fiind conducerea relaţiilor unui stat cu celelalte prin mijloace paşnice şi abilitate în managerul relaţiilor internaţionale. de a reprezenta guvernul şi interesele ţării. concepţii. Diplomaţia ca disciplină de studiu operează cu o serie de concepte ca: misiune diplomatică. agent consular. pe care le intreţine un stat cu alte obiecte de drept internaţional (organizaţii şi organisme internaţionale). În raport cu relaţiile internaţionale. 1.altfel spus arta de a negocia. În sfera relaţiilor internaţionale alături de relaţiile diplomatice regăsim şi relaţiile politice. diplomaţia este parte dintr-un întreg. arta şi activitate menite sa reprezinte statele. diplomaţia. deosebită de celelalte forme a relaţiilor internaţionale. Diplomaţia este ştiinţa. Dicţionarul Oxford defineşte diplomaţia ca fiind ’’activitatea de conducere a relaţiilor internaţionale prin negociere. 5 . principii. sau intr-un sens mai restrâs ştiinţa sau arta negocierelor. Diplomaţia ca ştiinţă şi artă in acelaşi timp reprezintă ştiinţa raporturilor şi intereseselor popoarelor intre ele. persoană non-grată. Relaţiile internaţionale reprezintă ansamblul raporturilor oficiale şi neoficiale. Politica externă este reprezentată de totalitatea obiectelor şi mijloacelor urmărite şi folosite de către un stat în relaţiile cu alte state.. ea fiind totodata şi o formă de relaţii. şi abilitaţile de a înfăptui în cele mai bune condiţii orintările de politică externă. ştiinţifice. Ca artă diplomaţia poate fi definită ca fiind ’’folosirea tactului. economice si de altă natură. fiind ştiinţa.. reprezentanţă economică. pentru punerea în practică a politicii statului.

războaiele italiene).3. a congreselor şi conferinţelor diplomatice este produsul epocii moderne şi este considerată ca cea mai proprie modalitate de înlaturare a stărilor de conflict politic şi armat dintre state. Istoria relaţiilor internaţionale nu se limiteaza numai la o expunere cronologică a evenimentelor importante ale istoriei omenirii. Mai repede decât marile monarhii europene . Faza a doua. Consecinţa politică a fost sistemul creat prin pacea de la Lodi ( 1454 ) semnată de către Florenţa. cu alte cuvinte organizarea Europei în mare . datorită gradului mai inalt de dezvoltare al forţelor de producţie.Evoluţia istorică a diplomaţiei Începutul istoriei diplomaţiei se confundă cu inceputul istoriei civilizaţiei . tot mai consolidate şi centralizate işi atintiseră privirile asupra lor. De aici necesitatea ambasadelor permanente . cea a ambasadelor permanente în statele străine. Neapole. pune în lumină interesele multiple şi interacţiunilor ascunse. Singura posibilitate de salvare era asigurarea unui echilibru politic mai larg. cum era Italia organizata în mic. alcatuită din ansamblul de mijloace şi activităţi specifice pe care un stat le pune în slujba politicii sale externe. ci ea analizează cauzele psihologice. conduse de guvern prin intermediul unui departament diplomatic central. Spania. statele italiene. Sub influenţa Romei şi din contactul cu Imperiul Bizantin . Aceşti factori au fost puşi în valoare cu ajutorul diplomaţiei şi în mod necesar au apărut instituţii şi modele noi în sensul modern al cuvântului. Dar statele italiene nu dispuneau de forţe suficiente care sa le asigure integritatea şi independenţa în condiţiile în care monarhiile vecine . la mijlocul secolului XV ). În realitate confuzia este determinată numai de folosirea titlurilor generice de “istoria diplomaţiei” sau “Istoria diplomatică” la un mare număr de lucrări care tratează evoluţia raporturilor dintre state. Milano şi Veneţia. Aparent istoria diplomaţiei se confundă cu istoria relaţiilor internaţionale. Faza a treia . fiind mentinerea păcii si bunei armonii între state. Începutul facut de diplomaţia pontificată în direcţia ambasadelor permanente a fost amplificat cu mijloace superioare de republica Veneţia. care a asigurat echilibrul dintre principalele state italiene şi a garantat pacea şi independenţa Italiei pentru aproape o jumatate de secol. Diplomaţia organizată în adevăratul sens al cuvântului a apărut atunci când papalitatea a devenit o forţă politică în Europa . Ambasadele permanente s-au nascut dintr-un ansamblu de circumstanţe dintre care cele mai semnificative sunt urmatoarele: înlocuirea statului dezagraea şi a acţiunii de ierarhizare politică din Europa evului mediu prin centralizarea puterii ( alcătuirea marilor monarhii moderne Franţa. Definiţia sintetic ca “ştiinţa sau arta negocierilor”. de la care a împrumutat structura şi modelele 6 . ofensiva turcilor în Orient.cuprinde întregul sistem de interese care iau naştere din raporturile stabilite între naţiuni scopul său direct. Anglia. marile războaie ale Occidentului ( războiul de o suta de ani. a apărut la sfârşitul evului mediu şi caracterizează epoca modernă şi contemporană. sau “ştiinţa raportutilor internaţionale”. Dezvoltarea diplomaţiei a fost marcată de trei faze. care prin intermediul agentilor sa spioneze intentiile tuturor si la momentul potrivit sa paralizeze pe cale diplomatică tendinţele de supremaţie ale statelor puternice şi ambiţioase. războiul “celor doua roze”. Interesele Romei pontificate în statele creştine au fost susţinute de timpuriu de reprezentanţi sau agenţi.1. Istoria relaţiilor internaţionale studiază apariţia şi dezvoltarea marilor probleme internaţionale. Prima şi cea mai lungă a fost perioada ambasadelor temporare proprie antichitătii şi evului mediu. dar şi din cauza fărămiţării politice au simţit nevoia asigurării unui echilibru în peninsulă prin exploatarea intereselor divergente şi convergente şi acordarea de concesii reciproce. Instrumentul principal de infăptuire a relaţiilor internaţionale este diplomaţia . Roma. dar despre o diplomaţie în adevăratul sens al cuvântului. nu se poate vorbi decât odată cu apariţia statului. sau aşa cum spune istoricul francez Jacques Droz. problema externă a marilor puteri.

însă există si state care doresc să isi menţină poziţia de lider în anumite domenii si recurg la mijloace care nu corespund declaratiilor de prietenie. în defavoarea altora.ro/nr10_2000/diplomație. iar diplomaţia economică a trecut pe primul plan. Antonius Pius. incercări de a obţine informaţii economice si politice confidentiale etc. Marcus Aurelius si Pertinax. recurgând la mijloace ilicite pentru atingerea scopurilor.html. diplomatia oficială si cea secretă au constituit. Veneţia şi-a organizat temeinic diplomaţia. pag. împăraţii. Dumitru Mazilu Preluare din : http://www. ca un atribut al diplomaţiei”3. Nero. Othon. ca si Claudius. a cooperarii si a confruntării economice. Există practici care demonstrează inegalitatea .5 4 Victor Duculescu – „Diplomația Secreta”. în scopul apărării intereselor proprii cu o eficientă sporită în concertul continental si mondial”1. diplomatia – în formele ei clasice. relatiile dintre tări fiind in continuă expansiune. Prof.diplomaţiei. Aceasta se datorează in mod special relatiilor de import-export. mijloace precum: interceptări de convorbiri guvernamentale. a schimburilor comerciale. evolutia relatiilor diplomatice. unele tări au pozitii privilegiate. Commodus. Karl W. care este astazi recunoscut de toti cercetătorii si oamenii politici. pentru asigurarea infăptuirii unor interese majore ale statelor. Heliogabal si Caracalla – regii Angliei si Frantei. Dr. Concomitent cu diplomatia economică se extinde continuu si diplomatia culturală. „Din cele mai vechi timpuri. la liziera elementului confidential. cât si transparenta. Preluare din : http://www. discuţiile sunt directe. pag. Marile interese comerciale a obligat Veneţia să strângă relaţiile diplomatice cu statele străine . Mentionez ca diplomatia secretă. Marii imparaţi ai Romei – Augustus. Dr. toti marii sefi de stat au recurs la serviciile diplomatiei si ale diplomatilor pentru cunoasterea obiectivelor politice declarate sau secrete ale aliatilor sau dusmanilor si elaborarea sau adaptarea propriilor orientări de politică externă. Partea I-a. fete ale aceleiasi politici.lumeam. Prof. ţării Rusiei. Deutsch observa că „ dintotdeauna diplomatia deschisǎ s-a imbinat cu diplomaţia secretǎ” si se pare că „trimisii diplomatici având adesea de transmis: atat un mesaj public. Granita dintre cele două tipuri de diplomatie. este un ansamblu de practici care ascund adevărul. multe state practică atât diplomatia deschisă. Partea I-a. se regăseste de fapt. Fără să fie confundate. ca să-şi asigure o reprezentare şi o apărare continuă .Univ. Diplomaţii au un rol important in convorbirile diplomatice. O diplomatie trebuie să fie deschisă popoarelor.5 7 1 2 . nici astazi nu există hotare bine demarcate între ceea ce ţine de diplomaţia oficială si ceea ce tine de diplomatia secretă. Pentru a-şi atinge pe deplin scopul aceste ambasade au fost investite cu caracter permanent. cât si unul confidenţial”2. tuturor fortelor politice. Vespasianus. iar argumentele lor au un caracter specific pentru a asigura soluţii adecvate. însă metodele folosite au fost diferite în functie de scopurile tărilor.Univ.lumeam. sǎ promoveze relatii pasnice si de bună vecinătate. În acelasi timp. diplomatia parlamentară.a fost si continuă să fie unul dintre cele mai importante instrumente de promovare si realizare a politicii externe a statelor. „Cu toate progresele pe care le-a inregistrat stiinta.html.ro/nr10_2000/diplomație. care nu vor putea fi niciodata acoperite de calitatea actului diplomatic 4. Dumitru Mazilu 3 Victor Duculescu – „Diplomația Secreta”. În zilele noastre diplomaţia are un caracter deschis. Vitelius. "deschisă " si "secretă".

din punct de vedere juridic. ea nu s-ar putea concretiza în dominatia unor state asupra celorlalte. Sparta. in cel mai rău caz. aceasta este prezentată ca fiind activitatea care asigură înfăptuirea obiectivelor politicii lor externe. Din toate aceste motive „ diplomaţia oficială si diplomaţia secretă sunt. se regăseau sub denumirea de proxenie (proxen. activitatea legală de rapoartele împuterniciţilor. Pentru viitor. popoarele trebuie sa lupte pentru eliminarea vechilor practici si a vechilor metode politice. concepte antagoniste”7. astfel că de multe ori informaţiile furnizate de serviciile de informaţii au fost lasate nevalorificate. in deplină concordantă cu interesele si aspiratiile nationale. 5 6 Victor Duculescu – „Diplomatia Secreta”. În statele conduse de suverani legăturile diplomatice se desfăşurau in numele acestora. atât de puternice in epoca noastră”5. caricaturizată în neputinţa. condamnate de istorie. Partea I-a.6 Mircea Malita – „Diplomatia. pag. iar alteori ambiţia unor state a avut efecte dezastruase. prin formele sale.5 8 . inutilitatea si caracterul decorativ al diplomatului”6.Dacă diplomatia viitorului ar fi bazată pe o strânsă colaborare intre state. În general. însă diplomaţia viitorului trebuie să ţină cont de egalitatea între popoare. Soliile funcţionau ca o adevarată instituţie în antichitate. Deasemenea în Roma antică există dreptul de ospitalitate regăsit şi la proxenii greci. Aceştia sunt prezenţi la curtea faraonilor din Egiptul Antic. Misiunile soliilor române erau legate de acţiuni de : declarare a războiului sau de încheiere a păcii. în lucrările referitoare la diplomatie. Scoli si Institutii.”.Concluzia este că. Relaţiile dintre diplomaţia oficială si diplomaţia secretă a fost marcată de personalitaţile unor oameni politici. care adoptă optiuni independente de dezvoltare economică si socială. Corint. trebuie să promoveze spiritul negocierilor. de anumite grupări politice sau de grupurile de interese. Solii români purtau un inel din aur care le dădea dreptul să călătorească fără plată şi să obţină tot ceea ce era necesar pe parcursul călătoriei. cum ar fi războaiele. care „să ridice la rangul de imperativ fundamental respectul aspiratiilor de pace si dreptate. Formele de activitate diplomatică cele mai răspândite în antichitate au fost : soliile. activitatea de incheiere a tratatelor de alianţă (ofensivă sau defensivă). acestea deţinând si o poziţiei dominantă in stat. Îmbinarea diplomaţiei oficiale cu diplomaţia secretă reprezintă o problemă care ţine de momente istorice. desfăşurarea conferinţelor interstatale. reflectau specificul acestei perioade de dezvoltare a umanităţii.6 7 Victor Duculescu – „Diplomatia Secreta”. orientând diplomaţia spre îndeplinirea sarcinii sale reale. negocierile. pag. Tot în Grecia antică apare pentru prima dată noţiunea de etichetă internaţională. regăsesc si urmatoarea apreciere: „ diplomatia se găseste intotdeauna în raport invers proportional cu politica de forta. diplomatia trebuie să fie o diplomatie publică. În antichitate (din cele mai vechi timpuri pâna în anul 476) activitatea diplomatică. pag. Orice triumf al conceptului de forţă a adus zambete la adresa diplomatiei. Între afirmaţiile de mare valoare în ceea ce priveste diplomatia.locuitor al unui oraş care aducea servicii altui oraş) în Grecia antică în oraşe ca Atena. modul de derulare a corespondenţei diplomatice. de tipul de guvernare. să elimine orice forme ale diplomaţiei secrete. de ambiţia si inteligenţa sau chiar naivitatea lor. Partea I-a.

Practicarea negocierilor. Diplomaţia devine tot mai mult un domeniu special în activitatea statului. de reglementare prin arbitraj a unor conflicte.e. Spania.XIII-lea ele nu durau mai mult de trei-patru 9 . de organizare a provinciilor nou cucerite.e. regele Macedoniei. În evul mediu. în 412 î. soliile nu erau înstituţii permanente. Rusia. de rezolvare a unor litigii religioase. În China şi India relaţiile diplomatice datează din perioada apariţiei celor mai vechi formaţiuni statale.n. care era considerat părintele arienilor. o gândire asupra normelor şi regulilor diplomaţiei. O astfel de corespondenţă este acea purtată de Filip al-II-lea al Macedoniei către poporul atenian. Aceasta conţine un cod alcătuit din diferite decizii în legătură cu politica. Grecia. cuprinzând o serie de principii referitoare la relaţii internaţionale. care reglementa relaţiile dintre romani şi străini. ca formă de manifestare în practică a diplomaţiei. Alianţele se consfinţeau prin tratate (tratatul din anul 1296 i. la care au fost prezentate toate statele greceşti în afară de Sparta. În evul mediu (476-1456) diplomaţia a fost instrument realizării politicilor statelor fudale. comerţul internaţional şi arta militară. Un rol aparte a devenit în diplomaţia evului mediu bisericii catolice. Bilanţul care părăsise tradiţiile diplomatice ale Imperiului Roman. există practica prezentării de către solii. În antichitate s-a format nu numai o practică ci şi o concepţie diplomatică. Prin activitatea diplomatică a evului mediu se urmărea în special reglementarea litigiilor şi conflictelor dintre suveranii statelor şi principatelor medievale. Sunt nenumărate alianţele încheiate de Egipt. Unul dintre cele mai interesante documente în acest sens este ccea ce cunoaştem astăzi sub denumirea de Legile lui Manu. La romani s-a înstituit de exemplu dreptul popoarelor.de semnare a unor tratate. la întoarcerea din misiune a unor rapoarte către suveran. În secolul al.n s-a incheiat între Persia şi Sparta. este cunoscută încă din antichitate. ci erau determinate de diferite evenimente sau imprejurări speciale. Anglia. Filip al-II-lea. o adunare pan-elenică. cu dreptul. În antichitate apar şi primii germeni ai dreptului internaţional.e. În Grecia corespondenţa diplomatică îşi are începuturile deasemeni în antichiate. Diplomaţia prin progrese s-a practicat în Grecia antică. Diplomaţia alianţelor îşi are începuturile în perioada antică. existau norme şi reglementări bine stabilite cu privire la activităţile diplomatice.e. deasemenea soliilor şi misiunilor lor.n încheiat între faraonul egiptean Ramses al-II-lea şi regele hitiţilor Hattuşil al-III-lea. Persia sau de alte state din Orient. La adunare s-a proclamat încetarea războiului unei păci generale. În unele state antice. cu deosebire la romani. a exercitat o influienţă considerabilă asupra diplomaţiei tinerelor "state barbare". răspunderea acestora faţă de Senat. Actele diplomatice de o deosebită importanţă sunt şi rapoartele secrete ale împuternicirilor. Esenţa acestor învăţături este ca o arta diplomatică constă în priceperea de a preântâmpina razboiul şi de a întări pacea. care este cel mai vechit document de dret internaţional.n. a convocat la Corint în 338 î. Se purtau tratative diplomatice înainte de începerea oricărei operaţiuni militare. O etapă nouă apare în istoria diplomaţiei odată cu formarea marilor monarhii absoluteFranţa. Este de asemenea bine cunoscută cualiţia anti-romană dintre Filip al-II-lea regele Macedoniei şi Hanibal în 215 î. durata lor depinzând de importanţa mai mare sau mai mică a problemelor pe care urmau să le rezolve.

Grotius în Olanda. Conţinutul principal al activităţii diplomatice desfăşurate de statele europene în această perioadă a fost lupta pentru supremaţia comercială şi politică. diplomaţia oraşelor italiene au înfluenţat foarte mult practica diplomatică a monarhiilor absolute ce se formau în Europa. Acum se pun şi bazele dreptului întenaţional. unanim acceptată în relaţiile diplomatice între toate statele lumii. In secolele al-XV-lea şi al-XVI-lea. dar şi între Spania şi Anglia. Odată cu consolidarea relaţiilor diplomatice. Slujirea întereselor statului a fost proclamată ca obiectiv principal al politicii şi diplomaţiei. Genova Florenţa şi Pisa au fost cele mai reprezentative. şi Hobbes în Anglia).cea a preponderentei spaniole (secolul al-XVI-lea). ci şi permanente pe perioade de luni. Nu toţi suveranii aveau dreptul să trimită ambasadori. Se poate spune ca secolul al-XVI-lea a fost perioada constituirii organelor diplomatice care deserveau politica externă a statelor. caracterizată prin rivalităţi între Spania şi Franţa. ea luând locul limbii latine. În ulima parte a evului mediu.. Este de asemeni perioada în care reprezentanţele diplomatice permanente au luat o extindere globală. Instituţia reprezentantelor diplomatice permanente capată bază tot mai trainică. în epoca modernă au continuat să fie folosite şi misiunile speciale. la curtea lui Carol al -V-lea. La rândul ei. Epoca modernă (1453-1789) apar şi se dezvoltă forme de diplomaţie specifice statelor naţionale centralizate şi a monarhiilor absolute. au dezvoltat ideia de stat ca principiu suprem. Politologii secolelor al-XVI-lea şi al-XVII-lea (Machiavelli în Italia. trimise în cazuri deosebit de importante. în special din Bizant. care a împrumutat multe trasături din orient. (Ex. împăratul sfântului imperiu Roman existau doar: nunţiu papal. urcarea pe tron a unui nou suveran etc. Statele mai puternice şi suveranii lor au încercat sa-şi marcheze prestigiul prin rangul ambasadorilor acreditaţi. ambasadorul fratelui lui Ferdinand (regele Romei) şi ambasadorul Veneţiei. înviolabilitatea acordurilor înternaţionale etc. Limba franceză devine limba oficială. Bodin în Franţa. 10 . ca ducerea de tratative între guverne. oraşele Veneţia. Din secolul al-XVII-lea acest obicei a luat o largă raspândire. Printre acestea. Unii cercetători împart istoria relaţiilor înternaţionale şi a diplomatiei în secolele XVI-XVII în trei perioade : . În această luptă au triumfat de regula ţările care au pornit mai devreme pe calea dezvoltării economice şi progresului social. Spre sfârşitul evului mediu existau nu numai solii cu misiuni temporare. un rol deosebit în istoria diplomaţiei l-au avut oraşele italiene. libertatea mărilor. s-a conturat şi stilul diplomatic. şi chiar ani. Necesitatea reglementării relaţiilor lor externe (având în vedere rolul lor în comerţul înternaţional) a dat naştere unei diplomaţii abile şi rafinate. Ceremonialul diplomatic devine mai riguros reglementat. Apar totodată noi noţiuni politico-diplomatice ca: echilibru politic. Ei au început să-i denumească pe aceştia ambasadori extraordinari. graniţe naturale a unui stat. Paralel cu reprezentanţele diplomatice permanente. În ceremonialul diplomatic se stabilesc reguli precise încă din secolul al-XVI-lea se fac deosebire între: trimişi. dreptul declarării razboiului şi încheierii păcii. ambasadorul regelui Franţei . agent obişnuit sau ambasator. durata acestora a început să se prelungească.luni.

1. în care au predominat rivalităţile dintre Franţa şi Olanda. fie în grup (parlamentarii Adunării Parlamentare ai Consiliului Europei.4. care a atins apogeul în secolul XX. In secolul al-XIX-lea a luat amploare diplomaţia derulată prin congrese şi conferinte înternaţionale. Ei pot participa la analizarea situaţiei de fapt dintr-o anumită ţară. Odată cu creierea unor înstituţii înternaţionale cum ar fi Liga Naţunilor a aparut o noua diplomaţie şi anume diplomaţia oganizaţiilor înternaţionale. diplomaţia integrării mediului. la acesta participând în prezent toate statele lumii. Diplomaţia economică câştigă o pondere crescândă în cadrul activităţilor diplomatice. pot acţiona pentru deblocarea unor negocieri (toate acestea fără angajamentul propriului guvern). diplomaţia mediului etc.cea a rivalităţilor dintre Franţa şi Anglia care au durat aproape întreg secolul al-XVIIIlea. social. Ei pot acţiona în numele propriului lor guvern sau în strînsă legătură cu acesta. Totadată diplomaţia secolului XX este pentru marile puteri un înstrument de împărţire şi reîmpărţire a sferelor de înfluenţă. în diversele ei forme. finalizate cu încheierea de tratate bilaterale sau multilaterale economice. Diplomaţia orientată către rezolvarea diferendelor dintre statele membre ale unei organizaţii). Africa. în scopul garantării securităţii lui şi apărării drepturilor fundamentale ale cetăţenilor etc. Ucest uriaş proces de transformări istorice a necesitat o diplomaţie esfervescentă. În perioada contemporană (din 1789 şi până în prezent) diplomaţia se afirmă ca un puternic mijloc de reglementare şi promovare a relaţiilor înternaţionale. a carei punct culminant este pacea de la Westfalia 1648. În practica internaţională regăsim o diplomaţie parlamentară internă (ex. şi o diplonaţie parlamentară externă (diplomaţie orientată catre rezolvarea problemelor externe ale unei organizaţii). ai Parlamentului European sau ai altor adunări parlamentare internaţionale.cea a preponderenţei franceze. ştiinţific. cuprinde practic toate domeniile relaţiilor internaţionale: politic. şi eliberarea naţională a popoarelor din Europa. Mai există şi parlamentari interneţionali care pot acţiona fie individual (ca raportori ai unor comisii perlamentare). Această diplomaţie îmbracă diferite forme: diplomaţia dezvoltării. economic.Formele actuale ale diplomaţiei Acţiunea diplomatică. O caracteristică esenţială a acestei perioade este proclamarea în relaţiile înternaţionale a principiului suveranităţii naţiunilor. . cultural. 11 . Diplomaţia se desfăşoară nu numai în domenii diferite dar şi în dicerse forme. În domeniul politic s-a detaşat diplomaţia parlamentă. Plecând de la acest principiu o direcţie fundamentală a activităţii diplomatice de-a lungul secolelor XIX-XX fost unificarea naţională a statelor divizate în evul mediu. Asia etc.adică aceea desfăşurată de către parlamentari. diplomaţia resurselor. militar etc. Diplomaţie economică care are în vedere reprezentarea intereselor economice ale unui stat dar şi ale agenţilor economic din ţara respectivă în strainătate. America Latină. ceea ce face posibilă casificarea diplomaţiei după mai multe criterii: După domeniul de activitate: Diplomaţia politică prin care se urmăreşte promovarea intereselor politice ale unui stat (grup de state). Are ca obiect ansamblul tuturor negocierilor economice.

Diplomaţia culturală prin care se urmăreşte intărirea cooperării bi şi multilaterale în domeniul culturii. Diplomaţia ştiinţifică are în vedere întărirea cooperării în domeniul instituţiilor de cercetare din diferite zone ale lumii. Diplomaţia militară ansamblul acţiunilor de cooperare legate de domeniul militar în scopul prevenirii războiului nuclear (diplomaţia atomică) etc. Diplomaţia socială care urmăreşte stabilirea de relaţii, dialog şi negociere între entităţile vieţii internaţionale. După forma de reprezentare Diplomaţie guvernamentală activitatea desfăsurată de unele persoane care, prin activitatea lor angajează statele în realizarea unor obiective de politică externă, Diplomaţie integrată atunci când unele organisme şi instituţii internaţionale, prin activitatea lor angajează din punct de vedere diplomatic atât instituţia respectivă, cât şi tările membre ale acesteia (Comisia Europeană a Uniunii Europene). Diplomaţia neguvernamentală se desfăşoare fără a angaja guvernele de anumiri reprezentanţi ai unor instituţii neguvernamentale (ex.ONU) Diplomaţia personală desfăşutrată de anumite persoane (politice), care pot determina apoi acţiuni pe linie guvernamentală. (ex. acestă diplomaţie este atribuită lui Stalin şi Roosevelt). După spaţiul de desfăşurare Diplomaţie bilaterală care se desfăşoară numai între două părţi (ţări). Diplomaţie multilaterală cea desfăşurată cu participarea unui numări mare de ţări, în special prin conferinţe, organisme organizaţii şi progreme internaţionale. La rândul ei acesta poate fi: o diploamţie triunghiulară (SUA, URSS şi China în anii 60), sau diplomaţie trilaterală care poate desemna acţiuni întreprinse de state din aceeaşi zonă geografică, posibil cu frontiere comune (ex triada România-Polonia-Ucraina). După timpul de desfăşurare Diplomaţie permanentă desfăşurată prin instituţii cu caracter permanent (ex. Prin misiuni diplomaţice, oficii consulare, organizaţii internaţionale etc) Diplomaţie ad-hoc care cuprinde activităţile diplomatice desfăşurate temporar, prin trimişi speciali delegaţi la conferinţele internaţionale, misiuni speciale etc. Din punct de vedere al transparenţei Diplomaţie deschisă, care permite opiniei publice să cunoască conţinutul şi modalităţile de desfăşurare ale acţiunilor diplomatice. Diplomaţia secretă sau confidenţială în care negocierile şi acţiunile diplomatice sunt desfăşurate fără informarea opiniei publice

12

1.5.Rolul, esenţa si diplomaţia
În toate formele de organizare ale omenirii, diplomaţia a existat şi va continua să fie una dintre cele mai importante discipline de promovare şi realizare a politicii externe a statelor. Marile puteri ale lumii, toţi marii şefi de stat au recurs la serviciile diplomaţiei şi ale diplomaţilor pentru atingerea scopurilor în cunoaşterea obiectivelor politice declarate sau secrete ale aliaţilor sau duşmanilor precum şi în elaborarea sau adaptarea propriilor orientări de politică externă, în scopul apărării intereselor proprii cu o eficienţa sporită în mediul continental şi mondial. Diplomaţia definită ca „ştiinţă şi artă“, ca „o profesiune distinctâ, de o complexitate deosebită“, implicând mânuirea cu inteligenţă a celor mai multe concepte elaborate de ştiinţele sociale şi, îndeosebi, de ştiinţa dreptului şi relaţiilor internaţionale (New Approaches to International Relations) -Morton A. Kaplan unul dintre cei mai reputaţi analişti ai relaţiilor internaţionale. Nicolae Titulescu apreciază ca „diplomaţia sintetizează mai multe ştiinţe“, prin care „arta diplomaţilor le pune în operă în complexele tratative în care sunt angajaţi“. Caracterul complex al acestei profesiuni rezultă din mandatul încredinţat negociatorilor din cele mai vechi timpuri până astăzi. Diplomaţilor li s-a incredinţat misiunea să negocieze tratate de pace sau de alianţă, înţelegeri în probleme de însemnatate majoră pentru statele respective, conventii mutilaterale, in care interesele statelor trebuia sa fie cât mai bine reflectate. Naţiunile lumii au cunoscut momente de confruntare şi colaborare, de bătălii militare şi relaţii paşnice, de unitate şi dezbinare. Rolul avut de diplomaţie şi diplomaţii în aceste evoluţii a fost acela de a tatona „terenul“ pentru încheierea armistiţiilor şi pentru încetarea ostilităţilor; pentru încheierea păcii şi convenirea condiţiilor menţinerii şi consolidării unor relaţii paşnice, după semnarea tratatelor de pace. Complexitatea mandatului diplomatic şi dificultăţile - nu de puţine ori greu de depăşit - în finalizarea sa conferă diplomaţiei „un statut distinct“, situând-o intre „cele mai complicate profesiuni“, atrăgea atenţia cercetatorul britanic J.W. Burton în lucrarea sa de referinţă Systems, States, Diplomacy and Rules (Cambridge University Press, 1968). Printre aspectele politice care au suscindat interesul faţă de această zonă se numără şi rolul jucat de diplomaţie în planul politicii externe. Se poate porni de la o sumă de concepte şi principii ferme ale politici interne şi externe constând în preluarea iniţiativelor şi angajarea totală în abordarea intereselor externe precum şi efortul jucat fără ezitare pe arena politică a lumii cu scopul de exprima interesele statului. Delimitarea acestei trasături poate fi facută după zonele de interes prin îndepărtarea axelelor disptelor zonale, conformarea faţă de prevederile legale internaţonale, nerecurgerea la forţa în reglementarea conflictelor,contribuţia exprimată pentru înlăturarea divergenţelor pe plan zonal şi internaţional. În baza acestor concepte s-a format treptat nuanţe specifice ale desfăşurării şi derulării actelor diplomatice, existenţa sa fiind ca o garanţie de natură socială de exprimare la nivel internaţional al formelor şi intereselor entitaţilor statale. Amatorismul şi improvizaţia în sistemul diplomatic implică riscuri imense şi pot avea consecinţe de o gravitate deosebita. Denumirea în funcţii diplomatice a unor oameni a căror pregatire nu are nimic comun cu problematica existenţa în relaţiile internaţionale şi nici o bună instruire va fi pus în situaţia să semneze acte prin care angajeaza statul, ale căror consecinţe nu vor fi în masură să le inteleagă. Harta politică a lumii este o dimensiune dinamică în care s-au schimbat şi se vor produce schimbări
13

în multe privinţe prin încheierea şi desfacerea alianţelor, prin întocmirea şi semnarea de noi acorduri şi tratate, prin noi înţelegeri şi noi forme de cooperare instituite, care nu de puţine ori au fost încalcate sau modificate. Prin respectarea fermă a regulilor şi principiilor stabilităţii diplomaţia şi actul diplomatic sunt coloana fundamentală pe care s-a sprijinit politica externă. Charles Maurice de Talley Perigort( 1754-1838), unul dintre cei mai diplomaţi ai Franţei şi ai lumii, a jucat un rol important în conturarea şi adoptarea hotărârilor Congresului de la Viena (8141815). Congresul de la Viena delimita crearea unor forme stabile şi a unor reguli ce caracteriză diplomaţia cu privire la autonomia, caracterul şi relaţiile specifice ale clasei alcătuitoare descriind-o în două ipostaze deschisă şi secretă. Diplomaţii au un rol activ în convorbirile diplomatice în cursul cărora sunt dezvoltate importante resuse ca potenţial subiect în sugerarea soluţiilor, mod de convenienţă al partenerilor şi implicit al convergenţei intereselor reprezentate. Un accent deosebit se pune pe imunitatea diplomaţilor şi protecţia acestora factor ce crează un mediu de desfăşurare cu caracter special deoarece ei îndeplinesc misiuni de maxim interes pentru statul cel reprezintă. Deplina protecţie şi inviolabilitatea diplomaţiilor serveşte încrederii reciproce şi bunei convieţuiri a popoarelor ( De lingua latina, Cartea a IIIa, Nonis Marcelus ). Rolul diplomaţiei pe aria politică este o adaptare continuă la climatul şi dezvoltarea societaţii umane. În zilele noastre interesul dominant îl constituie problematica economică ca formă evolutivă a confruntăriilor militare. Evoluţia relaţiilor comerciale în convenirea celor mai avantajoase tranzacţii se arată ca o noua cale în crearea de noi monopoluri sau imperii ce pot schimba sau înclina axa lumii în favoarea lor.

14

XV-lea. normele juritice. dar s-au dezvoltat şi diversificat ca forme şi structuri. Aceste caractere ale diplomaţiei s-au menţinut. Regulili privitoare la stabilirea relaţiilor diplomatice nu sunt detaliate în Convenţia de la Viena. pot stabili relaţii consulare. Fiecare instituţie fiind supuse unei reguli specifice. diplomaţia a avut un caracter ad-hoc ( temporar ) şi intinerant. pot încheia tratate. organizaţii economice sau militare. În cadrul relaţiilor internaţionale se stabilesc raporturi dintre cele mai variate între entităţile comunităţii. sunt bine conturate pentru diferenţierea procedurii stabiliri relaţiilor diplomatice de cea a trimiteri unei misiuni diplomatice. fie cu diferitele state pentru diverse scopuri.1. Alte subiecte de drept internaţional cum sunt organizaţiile întretin şi ele relaţii fie între ele. Părerea dominant este stabilirea relaţiilor diplomatice este o procedura distinctă faţă de trimiterea de misiuni diplomatice.Relaţiile şi misiunile diplomatice La începuturile sale. din 1648. care guvernează relaţiile dintre state. relaţiile internaţional diplomatice au o caracteristica aparte. Totuşi practica statelor. Ele au fost stabilite la Veneţia la Constantinopol şi la Roma. a determinat generalizarea misiunilor diplomatice permanente între statele din Europa. fiecare constituind un mod de existenţă a relaţiilor internaţionale. Pacea din Westfalia. 15 . Cu timpul reprezentantele externe ale statului nu numai că au devenit practice generale.CAPITOLUL II Relatiile diplomatice 2. prima dată reprezentante permanente ca formă de a purta şi intreţine dialogul politic permanent. deşi la baza lor stă consimţământul reciproc al statelor. Astfel statele pot încheia alianţe politice. Relaţiile diplomatice se stabilesc în scopul asigurări condiţiilor de intreţinere a dialogului politic între subiectele dreptului internaţional prin misiunule diplomatice permanente. adaptându-se la sarcinile promovării diferitelor interese de stat în multe domeni multilaterale. Spre deosebire de aceste relaţii internaţionale stabilite între subiectele dreptului internaţional. în Europa până în secolul al. când apar primele misiuni diplomatice permanente ale statelor. Cadru legal ce dă împuternicire misiunilor diplomatice în stabilirea relaţiilor diplomatice permanente îl dă Convenţia de la Viena din anul 1961 care prevede în articolul 2 – stabilirea de relaţii diplomatice între state şi trimiterea de misiuni diplomatice permanente care se face cu consimţământul mutual al statelor. Ludovic al -XIV-lea a folosit. Relaţiile diplomatice sunt o parte a relaţiilor internationale. determinata de forma de exercitare a acestora si de scopul lor.

în sensul ca aceasta face ca statele să devină subiecte ale relaţiilor internaţionale.Conform articolului 74 din Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 1979 “ Ruperea relaţiilor diplomatice între două sau mai multe state nu impiedică încheierea tratatelor între ele “ şi deci face posibil că legăturile prin tratate sa stabilească relaţii juridice permanente în diverse domeni. . Dar nu numai statul poate fi persoană internaţionala. existenţa relaţiilor diplomatice sau consulare nu este necesară pentru trimiterea sau primirea de misiuni speciale8. recunoscuţi internaţional. Convenţia de la Montevideo din 1933 prevede că un stat poate fi persoană internaţională dacă îndeplineşte urmatoarele condiţii: Are o populaţie permanent. În cadrul unor comunităţi juridice internaţionale. . Statul de drept internaţional care poseda capacitatea de a-şi asuma totalitatea obligaţiilor de a beneficia de toate drepturile. Pe altă parte denumită teoria declarativă. Motiv pentru care exprimarea este bazată pe principiul suveranităţii statelor. Stabilirea relaţiilor diplomatice nu este obligatorie. 8 Stan P. care au capcitatea de a de a avea drepturi şi obligaţii internaţionale. Unele subiecte de drept internaţional prezintă caracteristici speciale cu privire la misiunile diplomatice pe care le trimit. Articolul 7 al convenţiei specifică cu referire la misiunile speciale. pe când persoanele internaţionale sunt entităţi care au o componenţă generală. .Statele trebuie să se fi recunoscut reciproc.al Convenţiei de la Viena – Nu se antrenează prin ea însăşi. care susţin caracterul constitutiv. Subliniem faptul ca recunoaşterea este o condiţie prealabilă a stării relaţiilor între state. Darius George – “Rolul diplomaţiei în buna conveţuire a statelor” pag.Subiectele între care se stabilesc relaţiile diplomatice ce trebuie să aibe personalitate juridică internaţională. daca şi-au creat organe proprii. în mod expres. Astfel doctrina a facut diferenţe asupra subiectelor de drept internaţional şi persoanelor de drept internaţional. al cunoaşterii în sensul că el ar avea efectul de a atribui statelor personalitatea juritică. exercita funcţii de putere public şi controlează un teritoriu determinat. care nu sunt identice pentru toţi participanţii la comunitate. Exista teorii cu privire la consecinţele recunoaşterii internaţionale. întelegând prin recunoaşterea actul juritic intern de care se leagă anumite efecte juritice internaţionale. Ordinul de la Malta şi Comitetul Internaţional de Cruce Roşie. prin care părţile convin asupra stabiliri relaţiilor diplomatice ceea ce înseamnă un accord de recunoaştere reciprocă.6 16 . încetarea unei misiuni special existente în momentul ruperii relaţiilor misiunilor permanente. Asa este cazul organizaţiilor pentru eliberare care işi exercita funcţii politice în numele poporului pe care îl reprezintă şi care intreţine relaţii diplomatice cu mai multe state.Consimţământul mutual al statelor: Consimtământul mutual al statelor poate fi exprimat printr-un tratat. Pentru stabilirea relaţiilor diplomatice sunt necesare trei condiţii primordiale. Exemplu Statul Papal. un teritoriu determinat. considera. un guvern. că obiectul recunoasterii este constatarea existentei unui stat. altele decât cele ce privesc relaţiile diplomatice ale statelor în cauza. În această categorie intră insurgentii. Pot avea drept de legistlaţie active şi pasiv şi naţiunile care luptă pentru independenţă. Tot astfel se stabileşte în articolul 20 paragraf 2 . care. Subiectele de drept internaţional sunt definite ca entităţi juridice care beneficiază de drepturi restrâns şi obligaţii. pot deveni subiecte ale relaţiilor internaţionale. Pentru stabilirea relaţiilor diplomatice este necesară condiţia ca statele să se recunoască reciproc. capacitatea de a intra în relaţii cu alte state.

Prin urmare o separare între actul juritic al recunoaşterii şi stabilirea sau încetarea relaţiilor diplomatice. 2. Relaţiile diplomatice pot fi definite ca fiind “o calitate specială de raporturi între state de o calitate superioară şi de o importanţă deosebită. Existenţa relaţiilor diplomatice dintre ţări este reprezentativă în a exprima calitatea raporturilor dintre acestea. 2. nuntiaturile. sediul. Instituţiile care asigură permanenta relaţiilor dintre state. dar datorită poziţiei guvernului acestuia. caz în care se trimit misiuni diplomatice permanente. legaţiile. Acestea au regimul stabilit prin Convenţia de la Viena din 1961. 17 . exista posibilitatea ca un stat sa fie recunoscut. Lipsa de relaţii diplomatice poate fi interpretată ca incapacitatea a unui stat de a-şi îndeplini obligaţiile de subiect de drept internaţional. funcţiile şi statutul acestor misiuni sunt convenite între organizaţie şi statul de resedinţă. state sau organizaţii internaţionale interguvernamentale. înaltele comisariate şi înalti reprezentanţi.Forme de reprezentare externă a statelor Misiunile diplomatice sunt forme instituţionalizate care se folosesc de către state ca subiecte drept internaţional pentru a asigura între ele fie permanentă relaţiilor diplomatice. după ce a fost adoptată de Adunarea Generală a O. Pe de altă parte. Statele pot intreţine relaţii diplomatice şi cu organizatiile internaţionale.. cu atât se bucură de o recunoştere internaţională mai largă. care are misiuni la Washington şi Tokyo. ca subiect de drept internaţional.N.12. sunt misiunile diplomatice permanente.Relaţiile diplomatice in viaţa internaţională Relaţiile diplomatice constituie cadrul optim de desfăşurare a raporturilor de cooperare dintre ţări independente şi suverane. Sunt misiuni diplomatice permanente intre state: ambasadele.2.U. Relaţiile diplomatice presupun: recunoaşterea reciprocă a statelor care au stabilit astfel de relaţii. organizaţiile internaţionale interguvernamentale pot trimite misiuni permanente atât pe lângă statele care nu sunt membre ale organizaţiilor respective. La rândul lor. Tipul. internuntiaturile apostolice. fie comunicarea între ele pe una sau mai multe probleme de interes reciproc. Cu cât un stat are relaţii diplomatice cu mai multe state. ea nu poate duce la stabilirea relaţiilor diplomatice care este un act juridic bilateral. deschisă pentru semnare la 16.3. Reprezentantele statelor pe lângă organizaţiile internaţionale sunt numite misiuni permanente. ca subiecte derivate de drept internaţional. caz în care sunt utilizate misiuni diplomatice temporare. iar regimul acestora este stabilit de Convenţia relativă a relaţiilor statelor cu organizaţiile Internaţionale din 1975. obiectul şi finalitatea pe care acestea o au”. Aceste relaţii interstatale au o notă distinctă dată de subiecţi.E. Misiunile diplomatice temporare organizate de state pentru dialogul între ele se numesc misiuni speciale şi sunt reglementate de Convenţia asupra misiunilor speciale. Este cazul U. Misiunile diplomatice temporare pot fi trimise de ambele categorii de subiecte ale relatiilor internaţionale. 1969 la New York. daca acestea sunt organizaţii interguvernamentale. cât şi pe lângă alte organizaţii internaţionale.Recunoaşterea unui stat poate fi dictat de considerente politice ca fiind un act unilateral. sa nu se dorească dezvoltarea relaţiilor cu acesta. rangul.

fie că sunt recomandate de Adunarea Generală a O. în Guineea Ecuatorială (1969). cum ar spune Adolfo Maresca. În anul 1971 Adunarea Generala a O. La randul sau. în Cipru şi Orientul Mijlociu (1967). Cele mai frecvente sunt însă misiunile economice. Deşi se bazează pe principiul egalităţii şi independenţei statelor. cum ar fi. acordul de stabilire a misiunilor specializate reflectă o inegalitate a părţilor.deci ale statelor sau organizaţiilor internaţionale . cele mai cunoscute misiuni sunt câteva: 9 Stan P.U. Misiunile specializate sunt soluţii practice ale ambelor subiecte de drept international .N.N.U.U. ele nu se încadrează în convenţia cu privire la misiunile speciale. dupa nivelul dezvoltării economice LLDC (Least Developed Countries) şi MSAC (Most Seriously Affected Countries). reţinuţi ostatici în anul 1980. întrucât practica folosirii delegaţiilor este de origine recenta. întrucât statul mai bogat acordă credite nerambursabile sau know-how cărora statul primitor este obligat să le dea o destinaţie convenita Misiunea specializatä are rolul de a sprijini realizarea sarcinilor de această natură. la sesiunile Adunării Generale a O. De regulă. Adunarea Generala a O. în conflictul indo-pakistanez (1966). Astfel Naţiunile Unite au folosit adesea misiuni ternporare care au fost îndeplinite de Secretarul General al O. trebuie să aibă consimţământul statului de resedinta chiar dacă acesta este res inter alia pars. la lucrările organizaţiilor internaţionale interguvernamentale.de a rezolva o sarcinä specială. Secretarul General a încredinţat misiuni de mediere în crizele din Iordania (1958).N. a împartit tarile lumii a III-a în două categorii.N.N.U.Misiunile diplomatice ale statelor trimise cu caracter temporar. Misiunile specializate nu se bazează pe reciprocitate.N. de asemenea. se numesc delegaţii. din Republica Dominicană (1965). Regimul lor depinde de componenţa delegaţiilor: dacă şeful de stat conduce delegaţia el se bucură de un regim special evident mai mare decât dacă şeful delegaţiei ar fi un inalt funcţionar de stat. Desi misiunile specializate se pot studia numai de la caz la caz. de a negocia la Beijing situaţia prizonierilor din războiul din Coreea. iar cutuma este în curs de formare. Consiliul de Securitate a încredinţat. Misiunile speciale ale statelor. specifică sau pentru îndeplinirea unei anumite misiuni. a încredinţat misiunea Secretarului General al O. cel puţin economică. câteva reguli comune se pot reţine: Stabilirea unei misiuni de ajutor sau asistenţă trebuie sä aibă în prealabil un acord de cooperare sau de asistenţä între statul trimiţător şi statul de reşedinţă.12 18 . Teoretic. sau din însărcinarea acestuia.U. deşi au ca scop de a rezolva un interes comun. Aceste misiuni diplomatice cu caracter temporar sunt supuse în statul gazdă a organizatiilor internaţionale regimului reciprocităţii9. să negocieze la Teheran situaţia diplomaţilor americani. de exemplu. Astfel.N. Darius George – “Rolul diplomaţiei în buna conveţuire a statelor” pag. Ele pot fi definite ca misiurti temporare care durează în timp..U. în anul 1954.N.U. toate statele dezvoltate pot trimite misiuni specializate. Misiunile acestea. cultural sau chiar militar.U. Organizaţiile internaţionale pot trimite misiuni temporare în special in cadrul diplomatiei preventive.. dispuse de Consiliul de Securitate sau trimise de Secretarul General al O. misiunea Secretarului General al O. aşa cum au fost convenite de statul trimiţător în favoarea statului primitor. în Timorul de Est (1976). organizate într-un stat terţ. contribuţiíle statelor care încheie acorduri de asistenţă în vederea dezvoltării sunt inegale. pe care contractanţii o recunosc. sau la conferinţele organizate de o organizaţie aflată sub auspiciile acesteia. sunt considerate de acesta ca fiind vizite stat. ele pot fi stabilite numai de o singură parte pentru a rezolva probleme în domeniul economic.

În baza unui acord cadru.Organizatiile internaţionale pentru asistentă şi de misiuni de asistenţă. spre deosebire de asistenţa acordată de state. decât aceea în care se află sediul misiunii diplomatice.N. prin Convenţia denuniită Lomé III.A. Uniunea Europeana întreţine relaţii cu statele membre. iar delegaţii perrnanenţi ai Comisiei Europene au dublă funcţiune: să reprezinte puterea administrativă a U... la ajutor economic şi ąsistenţă tehnicä. s-a creat Fondul PHARE de asistenţă.U. cu România aceste relaţii s-au stabilit prin declaraţia din 7 ianuarie 1990 şi trimiterea prirnei reprezentanţe permanente la Bruxelles. la Lorné (Togo). Banca Europeană pentru Reconstructie şi Dezvoltare etc. Zona Caraibelor şi a Pacificului (ACP) începând cu anul 1975. U. care este Comisia Europeană şi să supravegheze utilizarea fondurilor. În România funcţionează un reprezentant rezident al PNUD. prin delegaţi acceptaţi de statele respective.Misiunile americane de asistenţă funcţionează în cadrul Programului administrat de Agenţia de Dezvoltare Internaţionalä (US-AID). felul de administrare a resurselor Fondului European de Dezvoltare. 19 . PNUD poate trimite misiuni permanente. Stabilirea misiunii se face prin acord între PNUD şi statul rezident.U. care face parte din agenţiile specializate ale O. nerambursabil. sunt încadrate în cadrul misiunii diplomatice permanente a Franţei. a deschis o delegaţie permanentă Ia Bucuresti în iunie 1993. pe 14 aprilie 1990. Când relaţiile diplomatice iau amploare. cele două state pot veni în înfinţarea de birouri şi în alte localităţi. Concomitent sau ulterior stabilirii relaţiilor diplomatice statele pot începe să-şi deschidă misiuni diplomatice.Misiunile franceze de cooperare. de regulă. Asistenţa acordată de organizaţiile internaţionale se referă. asistenţa organizaţiilor internaţionale este funcţională. De asemenea cele două ţări îşi pot acorda reciproc mai multe imunităţi şi privilegii decât cele stipulate prin Convenţia de la Viena.E. Aceşti delegaţi au sarcina de a urmări. În prezent PNUD este reprezentat în peste 115 state. conduse de un reprezentant rezident. Rind plasaţi sub o dublă autoritate. Uniunea Europeana administrează Fondul European de Dezvoltare (EDF) Pentru sprijinirea economiilor în tranziţie. Statul de resedinta se obligă să garanteze accesul şi legätura misiunii &anceze de cooperare cu organele sale autorizate sä implementeze programul de asistenţă. în sensul că este determinată de însăşi competenţa limitată a organizaţiei Cea mai reprezentativă organizatie economica internaţională este PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare) a fostcreat în anul 1965). în principal. parte la Convenţie. care are misiunea de a fi principalul cadru de legătură între guvernul respectiv şi Program. care.. care poate fi şi în alte domenii. deschis şi pentru România în anul 1991. în fiecare ţară din ACP. . denumit Standard Basic Agreement with Governments. Acordul de stabilire a relaţiilor diplomatice este un acord cadru. Reprezentanţi rezidenţi au şi Fondul Monetar International. Dezvoltarea relaţiilor diplomatice Relaţiile diplomatice constituie un proces în care stabilirea lor este doar începutul. . mai multe convenţii cu 46 ţäri in curs de dezvoltare din Africa. 2. renuvelate de mai multe or În anul 1984. prima dată de fosta Piaţa Comună (CEE).E. Aceşti reprezentanţi au fost nurniţi. şi este coordonată de Consiliul Economic şi Social (ECOSOC). cum o să examinăm mai departe. s-a stabilit dreptul CEE de a fi reprezentatä în fiecare ţară a ACP sau regional. Agenţia are reprezentanţi în cadrul ambasadelor S. în baza căruia procesul se dezvoltă în continuare.4. care a încheiat.

Relaţiile diplomatice se stabilesc între state. se adânceşte colaborarea. Spre deosebire de stabilirea relaţiilor diplomatice . institutia este doar menţionată în art. practica unor state de a considera ca fiind necesară recunoaşterea formală a unui guvern constituit altfel decât pe baza transferului legal al relaţiilor diplomatice şi înfiinţarea de misiuni diplomatice permanente. care prevede numai coconsecinţele care urmează în cazul ruperi relaţiilor diplomatice definitive sau temporare. prin afirmarea independenţei şi suveranităţii popoarelor. dat de dreptul internaţional prin recunoaşterea dreptului fiecărui stat de a decide suveran acest lucru. Se consideră în perioada dintre apariţia noilor forme de regimuri politice sau guvernare şi până la recunoaşterea acestora o suspendare formală (temporară) a relaţiilor diplomatice. Se dezvoltă relaţiile diplomatice în cadrul OSCE şi se extinde diplomaţia prin organisme de cooperare regională. pe baza căruia se recomandă ruperea colectivă a relaţiilor diplomatice cu un stat. când avem situaţia de rupere a relaţiilor diplomatice.5. Dreptul internaţional nu stabileşte nici condiţiile şi nici temeiul pentru care un stat poate rupe legăturile diplomatice. un act unilateral unilateral cu efecte bilaterale. încetarea relaţiilor diplomatice este rezultatul voinţei politice unilaterale.Cea mai profundă dezvoltare a relaţiilor diplomatice se realizează prin înmulţirea şi lărgirea funcţiilor diplomaţiei. de regulă. Se extind acţiunile de reprezentare. ea nu se realizează prin acord între state. dar se realizează prin intermediul guvernelor liantul fiind obiectivele commune. cooperarea pe plan internaţional se întăreşte. Încetarea relatiilor diplomatice Odată începute relaţiile diplomatice au o existenţă continuă în perspectiva procesului de dezvoltare. Procedura ruperii relaţiilor diplomatice este stabilită de doctrină . În acest caz ambasadori deja numiţi anterior trebuie să prezinte scrisorile de acreditare şi să primească agrementul de la noul guvern. care este rezultatul a două voinţe politice puse de acord. în sensul că dacă un subiect al relaţiilor internaţionale decide ruperea relaţiilor. de asemenea consecinţe ale acestui act. dar nu este exclusă nici varianta bilaterala în care statele convin bilateral ruperea relaţiilor. este norma juritică care prevede însă o sancţiune. 63. Convenţia de la Viena din anul 1969 cu privire la tratate stabileşte.încetarea temporară / suspendarea. Suspendarea relaţiilor diplomatice este o procedură provizorie având la bază o lipsă a motivaţiei politice de a întreţine un dialog. Ruperea relaţiilor diplomatice poate însă avea temeiuri variate. Carta ONU la articolul 41. se amplifică negocierile. Ruperea relaţiilor diplomatice este. pentru raţiuni de securitate. 45 al Convenţiei de la Viena din anul 1961. ambele state trebuie să-şi retragă misiunile diplomatice. În practică însă relaţiile diplomatice pot şi să inceteze.încetarea definitivă. De aceea. La fel de importantă este şi dezvoltarea relaţiilor diplomatice prin intermediul organismelor şi organizaţiilor internaţionale. 2. interesele cetăţenilor şi ale statului se protejează tot mai bine. guvernele se informează reciproc mai mult. ONU şi instituţiile specializate capătă noi membri. Încetarea relaţiilor diplomatice poate fi : . 20 . în art. Acest interes poate să dispară unilateral în cazul în care într-un stat apar schimbări fundamentale atipice sau noi forme de guvernare ce au nevoie de recunoaştere. Relaţiile diplomatice cunosc de asemeni o largă dezvoltare şi prin inmulţirea subiecţilor de drept internaţional. .

Razboiul fără declaraţie nu duce automat la ruperea relaţiilor diplomatice menţinând relaţiile.“Războilul este în afara legii“ considera Philipe Charer şi se considera că acestea intrerup relaţiile diplomatice. Declaraţia de război este dimpotrivă socotit ca un mod de exprimare a voinţei unilaterale a unui stat de a rupe relaţiile diplomatice. 21 . deşi starea de război continuă. Pot înceta relaţiile diplomatice pe baza unei declaraţii de război. căci statele trebuie să fie intotdeauna paşnice. Războiul nu are influenţe nici asupra relaţiilor diplomatice în cazul în care părţile negociază un armistitiu. Istoria ne arată prin ruperea relaţiilor cu puterile Axei 1939 – 1945 ca această declaraţie de război nu este necesară. Însă în practică statele au o atitudine mai flexibilă. fără ca ostilităţile să înceapă sau să-i urmeze. fenomen care nu poate duce la concluzia că statele devin în întregime ostile şi care în unele situaţii poate fi interpretat că se limitează numai la rezolvarea unui diferend anume. Armistiţiu poate fi considerat o restabilire a relaţiilor diplomatice. Voinţa de rupere a relaţiilor diplomatice nu este considerată suficient experimentată dacă sunt declanşate ostiliăţi militare. dacă întreţin raporturi diplomatice.

elaborarea unei strategii. În cadrul Ministerului de Afaceri Externe funcţioneaza Direcţia de Diplomaţie Economică. principalele obiective: promovarea intereselor economice româneşti în străinătate. care este interfaţa între reprezentăntele diplomatice ale României în străinătate. În cadrul acesteia. activitatea personalului cu atribuţii economice trimis în străinătate este organizată sub forma de Birou al consilierului economic în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate. conferinţe şi alte reuniuni. monitorizarea rapoartelor elaborate de diferite organizaţii economice internaţionale.Rolul diplomaţiei economice in economia externă Diplomaţia economică reprezintă funcţia de politică externă care face legătura între demersurile politicii externe şi bunăstarea economică a cetăţenilor unei tări.CAPITOLUL III Diplomatia economică 3.mae. Despre cooperarea interinstituţională pe linie economică. medierea informaţiilor şi a contactelor necesare pentru oamenii de afaceri români. Prin promovarea intereselor economice românesti. cooperarea interinstituţională pe linie economică şi oferirea unor expertize economice în cadrul MAE. precum şi a unui plan de acţiune în scopul promovării intereselor economice ale României şi distribuirea de informaţii cu caracter economic pentru mediul de afaceri”10. organizarea de seminarii. specific între principalele acţiuni: perfectarea sistemului informaţional economic între Direcţia Diplomaţie Economică şi mediul de afaceri. în vederea realizării demersurilor legate de promovarea obiectivelor economice ale României în străinătate. Astfel. pentru a face faţă mediului de afaceri şi competitivităţii la nivel internaţional. Diplomaţia economică presupune sprijinirea reprezentanţilor economici externi.1. a calificativelor de ţară şi o latură activă cu rezultate eficiente a prezenţei reprezentanţilor României pe lângă organizaţiile cu caracter economic.ro/index. are ca obiectiv utilizarea tuturor instrumentelor de politică externă pentru promovarea intereselor economice ale tuturor întreprinzatorilor români şi în aceaşi măsură a statului român. Grupul Băncii Mondiale. precum şi participarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru interministeriale pe probleme economice. Aceasta. promovarea intereselor românesti pe lângă organizaţii economice internaţionale ( FMI. Diplomaţia economică reprezintă cadrul eficient de cooperare institutională. organizarea de intâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri pentru identificarea tipurilor de sprijin necesar. consolidarea relaţiei interministeriale în vederea sprijinirii componenţei de reprezentare economică externă. sau Birouri Comerciale 10 Preluare de pe : http://www.php?unde=doc&id=26644&idlnk=1&cat=3 22 . O altă linie de acţiune a Direcţiei de Diplomaţie Economică este reprezentată de cooperarea cu organizaţii economice internaţionale. cooperarea cu organizaţii economice internaţionale. facilitarea dialoguilui între oamenii de afaceri români şi misiunile diplomatice străine la Bucureşti. vreau să specific urmatoarele acţiuni: “lobby pentru facilitarea expansiunii firmelor românesti în străinătate. Banca Europeană pentru Reconstruc ie şi Dezvoltare). mediul de afaceri şi alte instituţii cu atribuţii pe plan economic. Menţionez în această direcţie: coordonarea ansamblului activităţilor desfăşurate de România pe lângă Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

738/03. „Ea presupune o eliminare treptată a barierelor protecţioniste. adică să se facă reprezentaţi. Prin acest exemplu sustin ipoteza enuntata mai sus. împreună cu celelalte prerogative ale acestuia. De altfel. deschiderea unei economii se face odată cu impulsionarea fluxurilor de capital financiar. privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi privesc activităţile specifice de diplomaţie economică. cât şi de 11 Preluare de pe: http://www. au pierdut.ro/desprenoi/?1=1&desprenoi_p=press&wtd=detail&idpr=645 23 . încă Hugo Grotius releva ca numai titularii suveranităţii pot trimite soli. diplomaţia indeplineşte o multitudine de funcţiuni. Un exemplu important este acela ca în top 25 al companiilor multinaţionale din Europa Centrala şi de Sud-Est. pe aspectele comerţului exterior. Pierderea suveranităţii duce automat la pierderea dreptului de reprezentare. dacă România doreşte să devină importantă pe plan internaţional. Prin urmare numai statele suverane pot trimite agenţi diplomatici care să le reprezinte în raporturile cu alte state sau cu alte instituţii cu personalitate juridică internaţională. care ulterior a fost privatizată cu grupul austriac OMV. odată cu promovarea schimburilor informaţionale cu alte ţări”11. O ţară se poate integra în circuitele economice prin doi paşi: statul respectiv se poate implica mai mult pe piaţa mondială şi prin lupta pentru caştigarea unor segmente mai consistente de piaţă pentru produsele în exces. Specific faptul că atribuţiile şi competentele personalului MEC din reţeaua de reprezentare externă sunt stabilite prin Hotărârea nr. a fluxurilor bilaterale cu restul lumii de bunuri şi servicii. România figura începând cu 1998 doar cu SNP Petrom. cooperare economică. politicile guvernamentale ale Romaniei s-au axat doar pe cresterea atractivitatii prin crearea conditiilor de îmbunătăţire a mediului de afaceri şi pe promovarea exporturilor.Funcţiile diplomaţiei economice În accepţiunea sa de activitate de purtare a raporturilor unui stat cu un alt stat sau grupuri de state. care ar putea fi sintetizate după cum urmează: Reprezentarea Dreptul de reprezentare este inerent suveranităţii.2. Pot preciza că. Abordez ca aspect important al diplomaţiei economice problema extinderii companiilor româneşti în regiune şi menţionez că o ţară nu este competitivă atâta timp cât nu este caracterizată de o economie deschisă. şi ca . ea trebuie să facă mari eforturi pentru ca acele companii autohtone să fie prezente cu filiale şi în alte ţări. În concluzie. prin mijloace sau căi oficiale. acesta presupunând crearea condiţiilor pentru dezvoltarea investiţiilor româneşti în străinătate. şi li s-a răpit domnia. Un aspect important a fost total neglijat. bazată pe resurse interne fără apelarea la oportunităţile oferite de restul lumii. atât de practica relaţiilor intenaţionale contemporane. Vechiul concept după care agenţii diplomatici erau reprezentanţii personali ai suveranului a fost în mare măsură depăşit astăzi. conform careia nivelul unei ţări şi al economiei acesteia se măsoara pe plan internaţional şi prin talia companiilor multinaţionale cu capital autohton care işi desfăşoara activitatea în alte ţări. o liberalizare a întregii economii pentru a permite concurenţa internă şi internaţională. Doar pe plan internaţional. caracterizată prin creşterea ponderii exportului şi importului în produsul intern brut.neogen.proprii în tări sau centre comerciale care prezintă interes pentru Romania. de capital fix.regii care au fost însă biruiţi într-un război solemn.2003.07.. De asemenea. în ultimii ani . 3. investiţii şi de integrare economică europeană. putem cunoaşte performanţa unei ţări şi rezultatele obţinute în anumite domenii. iar marile nereusite au avut la baza dezvoltarea de sine. şi dreptul de a trimite soli".

cu buna credinţă. alte funcţii notariale. inclusiv atitudinea faţă de problemele internaţionale. în limitele permise de legislaţia şi practica statului acreditar. presupune în primul rând existenţa unor reprezentanţi ai lor care trebuie să intre în interacţiune. folosind instrumentele şi specificul activităţii diplomatice.. El este chemat ca. agenţii diplomatici nu mai sunt identificaţi cu persoana fizică a guvernanţilor. dezvoltarea unor relaţii normale.nu fixează scopurile politicii externe ale acelui stat. prin întreaga sa activitate. 24 . Cu amalgamarea administrativă crescândă în tot mai multe state a serviciilor consulare cu cele diplomatice. în limitele admise de Dreptul Internaţional". respectarea unor reguli de ceremonial. de colaborare. a demnităţii şi onoarei statului acreditant în statul acreditar. Convenţia de la Viena din 1961 privind relaţiile diplomatice plasează pe primul loc între funcţiile unei misiuni diplomatice pe aceea de . este evident că diplomaţia reclama oameni bine pregătiţi. Aplicarea şi înfăptuirea politicii externe a statului Politica externă a unui stat este totalitatea obiectivelor şi metodelor pe care guvernul acelui stat le elaborează în relaţiile cu alte state. Acest lucru este firesc deoarece. Protecţia intereselor statului şi ale cetăţenilor săi Şi această funcţie este expres definită în Convenţia de la Viena din 1961. ca şi respectarea egalităţii în drepturi dintre state. la articolul 3. norme de curtoazie şi politeţe. metode şi mijioace. ea trebuie exercitată în termeni generali. această distincţie rigidă se estompeaza din ce în ce mai mult.ministerul de externe. prevede funcţia misiunii diplomatice de . căsătorii şi decese. Diplomaţia nu elaborează politica externă. O consecinţă a acestor axiome este ca aparatul diplomatic al unui stat . de asemenea. care. alinatul a). • urmărirea îndeplinirii întocmai. aliniatul b. misiunile diplomatice .. Convenţia de la Viena privind relaţiile diplomatice stabileşte în mod explicit că o misiune diplomatică poate îndeplini şi funcţii consulare. cu simţ de responsabilitate şi dăruire totală îndeplinirii instrucţiunilor primite. menite să asigure un cadru propice dialogului între reprezentanţii statelor. urmărindu-se în principal aspecte privind: • păstrarea bunului renume. Protecţia cetăţenilor unui stat în străinătate a fost în mod tradiţional considerată ca fiind o funcţie a consulilor. deşi şi alţi agenţi diplomatici pot îndeplini funcţii de reprezentare. care includ eliberarea de paşapoarte. atunci când statele întră în legături reciproce. Diplomaţia are funcţia de a servi aceste scopuri. înregistrări de naşteri. Ca principala funcţie a misiunii. aceasta este încredinţată în primul rând şefului de misiune. Reprezentarea impune. ea este o tehnică sau un instrument de punere în practică a acestei politici. să realizeze şi să pună în valoare politica externă a statului pe care îl reprezintă. asigurarea menţinerii acestor legături. De aceea. ei reprezintă statele care i-au acreditat. Astăzi.a reprezenta statul acreditant în statul acreditar" (articolul 3. Dat fiind ca reprezentarea înseamna în practica substituirea celui care a dat mandatul de reprezentare.evoluţia ştiinţei politice.a ocroti în statul acreditar interesele statului acreditant şi ale cetăţenilor săi. a înţelegerilor încheiate între statul acreditant şi cel acreditar. În ceea ce priveşte protecţia pe care diplomaţia este chemată să o asigure intereselor statului acreditant în statul acreditar.

aici intervine puterea de discernământ a şefului misiunii diplomatice sau a agenţilor diplomatici. ceea ce a determinat consacrarea regulii. Indiferent de motiv. privind epuizarea de către persoana lezată a tuturor căilor de recurs interne. aceasta se datoreşte desfăşurarii unor activităţi economice. protecţia diplomatică a drepturilor cetăţenilor a dat naştere la complicaţii internaţionale. ieşind de sub jurisdicţia sa naţională. emisiuni de radio sau televiziune. care se cere soluţionat potrivit mijioacelor specifice de reglementare pe cale pasnică a diferendelor dintre state. De asemenea. între care şi acela de a pretinde protecţia persoanei. dând posibilitatea statului de origine să acţioneze pentru restabilirea legalităţii. efectuarea de demersuri şi proteste. şi care prin tonul lor violent. De aceea. de origine cutumiara. stiinţifice. comerciale. Protecţia diplomatică a cetăţenilor statului acreditant în statul acreditar trebuie să se execute în limitele admise de Dreptul Internaţional. în condiţiile libertăţii presei şi a separării puterilor în statele democratice. in functie de modalitatea in care aceasta protectie se poate asigura cat mai eficient. Desigur. juridice şi administrative. ne aflăm în prezenţa unui diferend internaţional între statul acreditar şi cel acreditant. eventualele discriminări în prejudiciul străinilor. cum ar fi violarea drepturilor lor. la scara universală.În această categorie de îndatoriri intră. pronunţarea de discursuri de către oficialităţi ori publicarea de cărţi. agresiv sau tendenţios pot aduce prejudicii statului acreditant şi relaţiilor sale cu statul acreditar. Demersurile diplomatice pentru exercitarea protecţiei pot fi oficiale sau oficioase. • cetăţeanul să nu aibă şi cetăţenia statului acreditar. În ceea ce priveşte persoanele şi bunurile lor. legături familiale etc.a. daune care nu au primit reparaţiile cuvenite s. ţările latinoamericane au inclus o clauză în acest sens în Tratatul american pentru reglementarea paşnică a diferendelor. Acest regim de tratament este acceptat astăzi. Principiul. atunci când aceasta se află în afara teritoriului tării sale. industriale. sau Pactul de la Bogota. un cetăţean se supune jurisdicţiei acestui stat. însă. ceea ce generează obligaţii şi drepturi reciproce. din momentul în care intră pe teritoriul unui alt stat. protecţia diplomatică porneşte de la temeiul că cetăţenia este legătura care uneşte o persoană cu un stat anume. În general. sau articole de presă susceptibile a fi atribuite unor oficialităţi. adică neoficiale. spre exemplu. înceteaza de a ţine de jurisdicţia internă a statului vizitat şi intră în domeniul Dreptului Internaţional. cu excepţia drepturilor politice. Motivele pentru care o persoană se poate afla pe teritoriul unui stat străin sunt multiple. din 30 aprilie 1948. atunci când se produc violări ale frontierei. negarea accesului în justiţie. spaţiului aerian sau mării teritoriale din partea statului acreditar. Declaraţia Adunării Generale a ONU din 25 . care ar ameninţa sau viola dreptul acelui cetăţean iar acesta s-ar afla în imposibilitatea de a-şi valorifica singur drepturile. Principalele condiţii ca această protecţie să se poată executa sunt: • actul impotriva căruia cetăţeanul solicita protecţie să aibă un caracter internaţional ilicit. Daca pe nici una din aceste căi nu se ajunge la o soluţionare satisfăcătoare. practic. dacă este cazul. Protecţia diplomatică este acţiunea prin care un stat preia pe contul său o revendicare a unui cetăţean al său şi o prezintă ca pe propria sa revendicare unui alt stat. pe care legislaţia statului în care s-a produs lezarea le pune la dispoziţia persoanelor fizice. pentru a deosebi un act tendenţios de actele de libera expresie a persoanelor. Uneori. evocate mai sus. beneficiind de toate drepturile fundamentale pe care acesta le recunoaşte propriilor cetăţeni. turistice. a fost consacrat într-una din şentinţele Curţii Internaţionale de Justiţie. • cetăţeanul să facă dovada că a epuizat toate posibilităţile oferite de legislaţia statului acreditar pentru a primi repararea daunelor care i-au fost provocate de actul împotriva căruia se plânge.

bun negociator" este sinonim cu un . Negocierea este poate una din cele mai importante funcţii ale diplomaţiei..a duce tratative cu guvernul statului acreditar" (articolul 3. recurgerea la protecţia diplomatică a co-naţionalilor devine din ce în ce mai puţin frecventă. pentru care obiectul negocierii era obţinerea pe toate căile a avantajului maxim. Ori. pentru a putea distinge între pretexte şi dificultăţi reale ale acestuia. între care: • stăpânirea temeinica a subiectului negocierii. schimburi de păreri. nesocotindu-i interese fundamentale. prin studierea amanunţită a dosarului problemelor ce urmează a fi negociate. De aici şi faima proastă a diploma ilor.a. Dintre toate procedeele. În esenţă. este faza în care . data fiind varietatea extremă a subiectelor de negociere. În condiţiile de astăzi. partea lezată să repună în discuţie rezultatele negocierii. în îndeplinirea menirii sale de a pune în practică politica externă. ca şi informarea cât mai completă asupra personalităţii celui 26 . care a fost precis stabilit. datorită perfecţionării legislaţiei şi avansului pe care statul de drept îl cunoaşte în tot mai multe ţări ale lumii. pe cale paşnică şi pe calea compromisurilor de o parte şi de alta. în raport cu cel enunţat de Machiavelli. în ascunderea adevărului în fraze mesteşugite. fără a ţine seama de prejudiciul pe care l-ar putea suferi cealaltă parte. ca şi a părţilor care ntra în negociere.. distinge trei faze: • prima fază a pre-negocierilor. nu există o formulă pentru succesul negocierii.o acţiune politică se transformă într-un act de drept internaţional. discuţii. ea este eminamente personală şi subiectivă. astfel încât părţile să ajungă să-şi cunoască reciproc poziţiile. cu scopul de a se obţine rezultate durabile. • cunoaşterea intenţiilor profunde ale partenerului de negociere.. Conceptul contemporan de negociere cuprinde elementul de tranzacţie. care mai are şi astăzi reverberatii. Convenţia de la Viena o prevede pe aceea de .bun diplomat". Rezultatele unei negocieri în care o parte profită de o poziţie momentană mai puternică sau de o conjunctură favorabilă. de acomodare şi salvgardare a intereselor ambelor părţi. Negocierea Printre funcţiile misiunii diplomatice. Maniera de negociere depinde în mare măsura de negociator.în care se discuta textul acordului care reglementează diferendul sau înţelegerea intervenită între părţi în problema negociată. negocierea este confruntarea dintre voinţele suverane cu scopul de a ajunge la un acord în problemele de interes comun. ca experţi în arta inducerii în eroare. aliniatui c). în această fază între reprezentanţii părţilor au loc întâlniri. pentru a impune acceptarea de către cealalta parte a unei anumite rezolvări.. un negociator trebuie să întrunească un număr de condiţii esenţiale pentru a încheia cu succes o negociere. • faza a treia a post-negocierilor . Unul din marii jurişti români care s-au ocupat de teoria şi metodologia negocierilor.în care părţile se angajează efectiv în identificarea acordului în problemele care fac obiectul negocierii. un . Este de asteptat ca la proxima ocazie care se va ivi. • faza a doua a negocierilor propriu-zise .1982 privind reglementarea pe cale paşnică a diferendelor cuprinde şi ea clauza epuizării căilor de recurs interne. un asemenea tip de negocieri nu poate decât să conducă la instabilitate în relaţiile internaţionale. inclusiv a istoricului fiecărei probleme. Cu toate acestea. adesea. în aşa măsură încât. Desigur. care începe prin stabilirea contactului între părţi . care să fie aplicabilă ca un panaceu negocierilor în general. Este o certa evoluţie în conceptul de negociere. oameni cu două feţe s. negocierea este fără îndoială cea care se identifica cel mai mult cu diplomaţia. nu pot fi decşt precare.o fază extrem de importantă în special în situaţiile de tensiune n care părţile au suspendat orice raporturi între ele.

Dacă nu au asemenea împuterniciri. aliniatuild). • ştirile şi comentariile din mijloacele de informare în masa din statul acreditar – agen ii de presa. într-un document. socială şi economică locală. • vizite speciale în scopuri de informare. în care acestea iau cuvântul sau iau parte la lucrări. sursele de informare ale agen ilor diplomatici sunt în principal: • convorbiri cu oficialităţile statului acreditar. ziare. televiziune. fie pot venii oricând la guvenare. • prezentarea cu claritate a poziţiilor propriului guvern. centrale şi locale. să fie la curent cu proiectele de dezvoltare ale guvemului statului acreditar. Dacă procedeele folosite pentru obţinerea de informaţii sunt anormale. chiar dacă ele ar fi neplăcute pentru autorităţile statului acreditant. care nu urmăresc neaparat realizarea unui acord. Negocierile presupun un acord prealabil între părţi de a căuta împreună soluţia unei probleme date..a se informa prin toate mijioacele licite despre condiţiile şi evoluţia evenimentelor din statul acreditar şi a raporta cu privire la aceasta guvernului statului acreditant" (articolul 3. Discuţiile diplomatice sunt doar un contact verbal. de regula. • asigurarea serviciilor unor consilieri şi experţi pentru diversele aspecte ale subiectului de negociere. orizont cultural. Pentru o 27 . Observarea şi informarea Această funcţie a misiunii diplomatice este sintetizată de Convenţia de la Viena din 1961 în următorii termeni: . În lumina celor de mai sus. apărarea lor cu fermitate. argumente la care este sensibil s. • întâlniri cu colegii din corpul diplomatic. la încheierea negocierii. atunci când sunt în joc interese majore.temperament. pentru schimburi de informaţii. O îndatorire de bază a misiunii diplomatice în exercitarea funcţiei de observare şi informare este aceea de a raporta informaţiile obţinute cu maximă obiectivitate. sa identifice orice evolutii din statul acreditar care ar putea influenţa. sunt fireşti contactele agenţilor diplomatici şi cu reprezentanţii formaţiunilor politice de opoziţie. Pentru a putea contribui la dezvoltarea unor raporturi substanţiate între statul acreditant şi cel acreditar. asupra tuturor aspectelor subiectului supus negocierii. şi. dat fiind ca acestea fie că au fost. Dacă negociatorii au împuternicirile necesare. îndeosebi pentru date sensibile. • urmărirea dezbaterilor parlamentare şi a altor manifestări publice la care participă oficialităţi ale statului acreditar. • asigurarea unei documentări corespunzătoare.cu care se poartă negocierea . pentru a veni în întâmpinarea aspiraţiilor legitime ale celeilalte părţi. negociatorii pot conveni adoptarea ad referendum a documentului. astfel încât să permită acestora evaluări asupra unor date reale. precum şi cu obiectivele şi metodele sale de politică externa si. o confruntare de idei sau un schimb de păreri.a. sunt interesate în relaţiile internaţionale ale statului acreditar. este extrem de important ca misiunea diplomatică să cunoască bine realitatea politică. relaţiile cu statul acreditant. in general. reacţii previzibile. reviste. cum ar fi cele cu caracter militar. el poate fi semnat pe loc. în bine sau în rău. adică sub rezerva aprobării lui de către fiecare dintre guverne. radio. în consecinţă. şi capacitatea de a discerne poziţiile susceptibile de compromis şi concesii. Rezultatele negocierii se consemnează. Ar mai trebui facuă distincţia între negocieri şi discuţii.. la Ministerul de Externe. În statele democratice. activitatea începe să semene cu spionajul.

misiune diplomatică, o asemenea practică este ilegală şi ilicită. Este însă adevărat că, în perioade internaţionale mai tulburi, cum a fost perioada Războiului Rece, adeseori statele aflate în tabere opuse au folosit acoperirea diplomatică pentru agenţii lor secreţi, dat fiind că, în această postură, riscul pe care îl au agenţii prinşi este doar acela de a fi expulzaţi din statul acreditar. Ceea ce nu este acceptabil în activitatea normală a exercitării funcţiilor diplomatice este culegerea clandestină de informaţii, inclusiv obţinerea de informaţii de la agenţi plătiţi. Protejarea relaţiilor dintre state Având ca obiectiv statornicirea unor relaţii prieteneşti între state, diplomaţia are, de asemenea, funcţia de a aborda întotdeauna de o maniera pozitivă problemele care apar şi de a înlătura dificultăţile şi obstacolele care survin în relaţiile dintre două sau mai multe state. Această funcţie se poate realiza punându-se în valoare toate mijioacele specifice şi avantajele pe care Dreptul Diplomatic le-a creat agenţilor diplomatici, care trebuie să colaboreze şi să caute soluţii chiar şi atunci când statele lor se află pe poziţii diametral opuse sau chiar pe picior. de război. Mai mult decât atât, diplomaţia poate juca un rol preventiv extrem de important, sesizând din timp evoluţiile care ar putea determina deteriorarea raporturilor dintre state şi caut nd soluţii care să aplaneze divergenţele şi neânţelegerile încă din faza lor incipientă. Diplomaţia preventivă capătă astăzi un loc tot mai important în preocupările statelor, îndeosebi în cadrul structurilor multilaterale cum sunt Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Uniunea Europeană şi Alianţa Atlanticului de Nord. Ea îşi propune ca, prin măsuri practice de bune oficii şi mediere, că şi prin încheierea unor acorduri între statele interesate să preîntâmpine evoluţii care ar putea putea genera în confruntări militare.

3.3.Organele instituţionale ale diplomaţiei economice
Primirea sefilor de misiune Misiunea diplomatică este rugată să comunice Ministerului Afacerilor Externe, în timp util, data sosirii, mijlocul de transport si punctul de intrare în România a noului sef de misiune pentru a fi întâmpinat conform uzantelor diplomatice. La sosirea la post, sefii de misiune sunt salutati în Bucuresti, la gara sau aeroport, în numele ministrului afacerilor externe, de directorul Protocolului sau de adjunctul acestuia. Dacă sosirea/plecarea sefului de misiune are loc în zilele de sambătă sau duminică, sărbatori sau alte zile în care oficial nu se lucrează precum si după orele 22.00 sau inainte de orele 08.00, acesta va fi salutat de un functionar al Directiei Protocol. Vizitele protocolare ale sefilor de misiune la sosirea la post După sosirea sa la Bucuresti, seful de misiune face o vizită directorului Protocolului Ministerului Afacerilor Externe, care îl informează asupra uzantelor locale privind ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare si asupra regulilor de protocol care trebuie respectate de sefii misiunilor diplomatice în România. Cu ocazia acestei vizite, seful de misiune solicita o audientă, în legătura cu prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, la ministrul afacerilor externe sau, în lipsa acestuia, la un secretar de stat. Ulterior, directorul Protocolului informează pe seful de misiune despre ziua si ora când va fi
28

primit de ministrul afacerilor externe sau de secretarul de stat în vederea depunerii copiilor scrisorilor de acreditare. Însărcinatul cu afaceri titular înmânează directorului Protocolului copia scrisorii de cabinet prin care este numit în aceasta functie si a celei de rechemare a predecesorului, în cazul că acesta nu a depus-o la plecare. În ziua si ora fixate pentru audientă la ministrul afacerilor externe sau la secretarul de stat, seful de misiune este asteptat si prezentat ministrului de directorul Protocolului. Cu acest prilej, ministrul afacerilor externe sau secretarul de stat are o convorbire cu seful de misiune. Șeful de misiune înmânează ministrului afacerilor externe sau secretarului de stat copiile scrisorilor de acreditare si ale scrisorilor de rechemare a predecesorului său, în cazul în care acesta nu le-a depus la plecare. Directorul Protocolului informează pe seful de misiune de data si ora fixate pentru audienta la presedintele României în vederea prezentării scrisorilor de acreditare. Șeful de misiune comunică în prealabil directorului Protocolului numele colaboratorilor săi cu grad diplomatic care urmează să-l însotească la ceremonia depunerii scrisorilor de acreditare; numărul acestora poate fi de 1-3 persoane. Numirea unui însărcinat cu afaceri a.î., va fi comunicată ministrului afacerilor externe al tării acreditare printr-o scrisoare sau telegramă, de către ministrul afacerilor externe al tării acreditante. Ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare În ziua fixată pentru depunerea scrisorilor de acreditare, directorul Direcţiei Protocol din Ministerul Afacerilor Externe sau adjunctul acestuia conduce pe ambasador de la resedinta/ ambasada la Palatul Cotroceni. Deplasarea ambasadorului la Palatul Cotroceni se va face cu un autoturism pus la dispoziţie de Protocolul Presedinţiei. Colaboratorii care îl însotesc (1-3) se deplasează cu masini ale ambasadei. La intrarea în curtea Palatului Cotroceni, ambasadorul coboară din masina si este salutat de seful Protocolului Presedinţiei, care îl invita să treacă în revista garda militara de onoare. Această ceremonie se desfăsoară în acordurile Marsului de întâmpinare. Ambasadorul se opreste în dreptul drapelului României si salută printr-o usoară înclinare a capului, după care continua trecerea în revista a gărzii. După trecerea în revista a gărzii militare de onoare, ambasadorul este invitat în masină, unde îl asteaptă directorul Directiei Protocol din Ministerul Afacerilor Externe. Odată ajunsi la Palat, ambasadorul si colaboratorii săi sunt condusi într-un salon de asteptare în care sunt arborate steagurile respectivei tări si al României. Ambasadorul, însotit de directorul Directiei Protocol din Ministerul Afacerilor Externe, urmati de colaboratorii ambasadorului, intră în Sala Unirii si se opresc la 4-5 pasi in fata prşedintelui României. Sunt prezenti ministrul afacerilor externe sau un secretar de stat si un consilier prezidential sau de stat.Directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe se adresează presedintelui României cu formula "Domnule presedinte, am onoarea să vă prezint pe Excelenta Sa, domnul ….., ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al ….. în România". Ambasadorul îl saluta pe presedintele României printr-o usoară înclinare a capului si se adresează cu urmatoarele cuvinte: "Domnule presedinte, permiteti-mi să vă înmânez scrisorile prin care presedintele ….., Domnul ….. mă acreditează în calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al ….. în România, precum si scrisorile de rechemare a predecesorului meu". Ambasadorul se apropie de presedinte pentru a-i înmâna scrisorile de acreditare, precum si scrisorile de rechemare a predecesorului său, dacă este cazul. Înmânarea se face cu ambele mâini de la o distanta de circa un metru. După primirea scrisorilor, presedintele îi strânge mâna ambasadorului. Presedintele prezintă ambasadorului persoanele oficiale romane care asista la ceremonie. La rândul său, ambasadorul prezintă presedintelui pe colaboratorii săi.
29

Presedintele îl invită pe ambasador pentru o fotografie oficiala lângă steagul României. Presedintele are apoi o intrevedere, într-un salon contiguu – Biblioteca – cu noul ambasador. La intrevedere asista ministrul afacerilor externe/secretarul de stat, consilierul prezidential/de stat, seful Protocolului Presedintiei si colaboratorii ambasadorului. Directorul Protocolului Ministerului Afacerilor Externe se retrage într-un salon alăturat în asteptarea încheierii ceremoniei care dureazs circa 15 minute. După terminarea convorbirii, marcata de oferirea unei cupe de sampanie, presedintele îsi ia ramas bun de la ambasador. Ambasadorul si colaboratorii săi ies din palat si se indreapta spre masini. De aceasta dată, autoturismul oficial în care se află ambasadorul are arborat fanionul national al tării respective (pe aripa din fata dreapta). Directorul Protocolului Ministerului Afacerilor Externe sau adjunctul acestuia conduce pe ambasador până la resedinta/cancelaria acestuia, unde se poate oferi o cupă de sampanie/cocktail restrans. Ţinuta la ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare este costum de culoare închisă, uniforma diplomatica sau costum national. Ordinea de precădere a sefilor de misiune Ordinea de precădere a sefilor de misiuni diplomatice va fi determinată, pentru ambasadori, de ziua si ora prezentării scrisorilor de acreditare presedintelui României, iar pentru însărcinatii cu afaceri a.i. de data notificării la MAE a asumării conducerii misiunii diplomatice; Ziua si ora prezentării scrisorilor de acreditare de către ambasadori sunt stabilite în functie de ziua si ora prezentării copiilor scrisorilor de acreditare la ministrul afacerilor externe sau secretarul de stat; Ziua si ora prezentării copiilor scrisorilor de acreditare se stabilesc în functie de ziua si ora sosirii la Bucuresti; Dacă în aceeasi zi si la aceeasi oră sosesc doi sau mai multi ambasadori - în acelasi avion sau navă maritimă - ordinea depunerii copiilor scrisorilor de acreditare va fi stabilită pe criterii alfabetice (denumirea tării) sau prin tragere la sorti. Absenta sefului de misiune În caz de plecare temporară din România, seful misiunii trimite o Notă Verbală Ministerului Afacerilor Externe - Directia Protocol - indicând numele colaboratorului care îl înlocuieste pe timpul absentei sale, în calitate de insărcinat cu afaceri . De asemenea, seful misiunii notifica în scris Ministerului Afacerilor Externe - Directia Protocol întoarcerea si reluarea functiilor sale; În caz de plecare definitivă sau temporară din Romania a unui însărcinat cu afaceri, notificarea înlocuirii acestuia cu un alt însărcinat cu afaceri se face printr-o scrisoare sau telegramă adresată ministrului afacerilor externe al României de către ministrul afacerilor externe al ţării respective. Plecarea definitivă din Romania a sefilor de misiune La plecarea definitivă din Romania, scrisorile de rechemare pot fi depuse la Presedintele României fie personal de către sefii de misiune, fie de succesorii acestora, odată cu depunerea scrisorilor lor de acreditare; Scrisorile de rechemare ale însărcinatilor cu afaceri titulari se depun ministrului afacerilor externe, fie de ei personal, fie de succesori, odată cu scrisorile lor de cabinet.
30

un membru al conducerii Ministerului Afacerilor Externe (ministrul de externe sau un secretar de stat) oferă un dejun/dineu în onoarea respectivului sef de misiune. la Ministerul Industriei si Comertului.00. Prezentarea colaboratorilor sefului de misiune Seful de misiune prezinta pe primul sau colaborator.respectiv Nuntiul Apostolic. de directorul Protocolului Ministerului Afacerilor Externe sau de adjunctul acestuia. Însărcinatul cu afaceri titular înmânează ministrului afacerilor externe/secretarului de stat scrisoarea de cabinet pentru numirea sa si pe aceea de rechemare a predecesorului său. din oficiu. fără nicio ceremonie. Obligaţiile protocolare ale soţiilor sefilor de misiune După prezentarea scrisorilor de acreditare de către seful de misiune. dorinta efectuării unor vizite de rămas bun (la presedintele tării. Ceilalti membri ai misiunii. copia scrisorii de cabinet. cu grad diplomatic. conform uzantelor respectate în aceste ministere. Dacă sosirea/plecarea sefului de misiune are loc în zilele de sâmbătă sau duminica. Prezentarea scrisorilor de cabinet de către însărcinaţii cu afaceri titulari la ministrul afacerilor externe În ziua si la ora fixate pentru depunerea scrisorii de cabinet. este costum de culoare închisă. la sosirea la post. Sotiile sefilor de misiune trimit cărti de vizită sotiilor personalitătilor române cărora sotii lor le-au făcut vizite protocolare de prezentare sau le-au trimis cărti de vizită. Imediat după aceasta întrevedere. În absenta acestuia. decan al Corpului Diplomatic este. directorului adjunct al Protocolului din MAE sau altor colaboratori ai acestei Directii. Cu aceasta ocazie are loc o scurtă convorbire. cu cea mai mare vechime la post.Şefii de misiune care părăsesc definitiv România sunt salutati la plecare. directorul Protocolului îl conduce la cabinetul ministrului/secretarului de stat. în cazul că acesta nu a depus-o înainte de plecare. primul ministru si ministrul afacerilor externe) de a căror perfectare se ocupa Ministerul Afacerilor Externe . decan al Corpului Diplomatic devine ambasadorul aflat imediat după 31 . pentru depunerea scrisorilor de cabinet. sotia acestuia poate solicita o vizită protocolară de prezentare la sotia ministrului afacerilor externe. sosit la post. într-o scurtă întrevedere. printr-o vizită pe care o face directorului Protocolului si directorului de relatii din Ministerul Afacerilor Externe. reprezentantul Vaticanului . la gară sau la aeroport. însărcinatul cu afaceri titular vine la Ministerul Afacerilor Externe unde este primit de directorul Protocolului caruia îi inmânează. acesta va fi salutat de un functionar al Directiei Protocol. Ținuta pentru audienta la ministrul afacerilor externe/secretarul de stat a însărcinatului cu afaceri titular. sărbatori sau alte zile în care oficial nu se lucrează precum si după orele 22. În Romania.00 sau înainte de orele 08. Atasatii militari si atasatii comerciali fac vizite de prezentare la Ministerul Apărării Nationale si. La plecarea definitivă a unui ambasador/sef de misiune.Directia Protocol. sunt prezentati. Plecarea definitivă a sefului de misiune se notifica de către respectiva misiune prin Nota Verbală în care se mentionează data plecării definitive. Decanul Corpului Diplomatic Decan al Corpului Diplomatic este seful de misiune cu grad de ambasador extraordinar si plenipotentiar. Intrarea si iesirea din functie a decanului Corpului Diplomatic se face în mod automat. respectiv.

Diplomaţia economică a trecut pe primul plan. Bryant Wedge atrage atenţia asupra faptului că.Nuntiul Apostolic. folosind în derularea lor cei mai pregăţiti diplomaţi. diplomaţia economică ocupă un loc tot mai important în relaţiile internaţionale.în acest sistem global care se structurează în prezent – fiecare popor să-si ocupe locul pe care îl merita. diplomaţii trebuie „să aibă talentul de a-si valorifica cunostinţele în scopul finalizării obiectivelor diplomatice urmărite“. Finley Delaney notează în International Communication in the New Diplomacy ca „exigenţele sau accentuat în ultimii ani în domeniul diplomatic“. astfel încât .intra în practica diplomatică.trebuie completate de arta acestuia de „a le valorifica cât mai bine cu putinţă“. în condiţiile în care „cu tactul diplomatic de care trebuie sa dea dovada“ si prin „eleganţa limbii“ se impune în faţa partenerilor.absolut necesare oricărui diplomat de profesie . În circumstanţele actuale. Notificarea acestei situatii la Ministerul Afacerilor Externe . n ordinea de precadere. Un diplomat instruit si talentat va avea priceperea „să se retragă la momentul oportun“ sau „să insiste asupra soluţiei pentru care are mandat“ atunci când intuieste ca sunt sanse de reusită. Factorii de decizie politica care au înţeles că „diplomaţia este o siinţă“ n-au precupetit mijloacele implicate de pregatirea temeinică a diplomaţilor. R. ca urmare a preponderenţei relaţiilor de importexport. Tactul diplomatic trebuie să însoţească toate actele si acţiunile intreprinse de corpul diplomatic. factorii politici de decizie au obligaţia să acorde atenţia cuvenită negocierilor diplomatice. Având în vedere dificultăţile cu care se confrunta fiecare naţiune în perspectiva ocupării unui asemenea loc. Cunostinţele de specialitate . „în afara unor cunostinte temeinice în domeniul dreptului si relaţiilor internaţionale“ si „în domeniile conexe“. În lucrarea Communication Analyses and Comprehensive Diplomacy. Globalizarea tot mai accentuată a economiei obligă statele să practice o diplomaţie care să le protejeze si promoveze cât mai bine interesele.Directia Protocol . a cooperării si confruntării economice. Iar investiţia facută pentru instrucţia unor oameni de elita în acest domeniu si-a arătat efectul. 32 . a schimburilor comerciale în general si a deplasării centrului de greutate din zona politică „în sfera afacerilor“.

acestea din urmă constituie temeiul juridic pe care se întemeiază trimiterea misiunilor diplomatice. sau deschiderea unei misiuni permanente. desfiinţarea şi schimbarea rangului unei misiuni 12 Stan P. Rezultă că dreptul diplomatic foloseşte noţiunea de trimitere când este vorba de înfiinţarea unei misiuni diplomatice şi de rechernare. deci prin suspendare. temporar sau definitiv. Rezultă că trixniterea de misiuni diplomatice nu este egală cu 1 Art. Ele pot asigura exercitarea contactelor diplomatice. cum am väzut Prin implicaţie. Aşadar. 91 al. nu al normelor dreptului intern. Convenţia de la Viena din anul 1961 consacră un singur articol relatiilor diplomatice şi "trimiterii de misiuni diplomatice permanente”. la art. . Convenţia nu se ocupă de încetarea activităţii unei misiuni diplomatice permanente. prin acreditarea multiplă. 37 din Legea nr. după ce a făcut notificarea cuvenită către statele acreditare interesate. Darius George – “Rolul diplomaţiei în buna conveţuire a statelor” pag.18 33 .în cazul ruperii relaţiilor diplornatice între două state sau dacă o misiune este rechernatň definitiv sau temporar”. situaţie juridică ce constă în aceea că statul acreditant. numit raportul de misiune diplomatică. nici temporar. misiunile diplomatice permanente.CAPITOLUL IV Misiunile diplomatice 4. 37/1991 se referă la înfiinţarea. când activitatea acestein încetează. Stabilirea relaţiilor diplornatice. 2. O prima observaţie este că trimiterea de misiuni diplomatice este distinctă de stabilirea relaţiilor diplomatice. nici definitiv. este o decizie politică. pe de altă parte. statele sunt libere să aleagă mijloacele de comunicare: contacte directe. care funcţionează în conformitate cu normele Convenţiei de la Viena din anul 1961. poate acredita un şef de misiune sau afecta un membru al personalului diplomatic. că acestea se fac prin consimţământul mutual. respectiv de apreciere a unui interes actual. care priveşte o atitudine faţă de un stat. în mai multe state. cu un statut aparte şi un regim juridic complex.1..Înfiinţarea unei misiuni diplomatice permanente Din categoria misiunilor diplomatice se desprind. cum am văzut. pe câňd trimiterea de misiuni diplomatice este o hotărâre de organizare într-un anume mod a mijloacelor de exercitare a dialogului politic. afară numai dacă unul dintre statele acreditare se opune în mod expres la aceasta12. Aceste două momente pot să nu coincidă. conform art. pe de o parte. aşadar. art 45 al Convenţiei de la Viena din anul 1961 stabileşte şi modurile de încetare a activităţii unei misiuiii diplomatice permanente. care este tratată împreună cu stabilirea relaţiilor diplomahce. după caz. 2 din Constituţie şi art. cum se trimite o misiune diplomatică permanentă? Vom examina conţinutul normelor dreptului internaţional. iar înfiinţarea ei se defineşte în raport de procedura trimiterii acesteia. stabilind. 5 din Convenţia de la Viena din anul 1961. care sunt variate de la stat la stat. în scris sau pe alte căi de legătură. Trimiterea de misiuni diplomatice permanente se face numai în baza unui acord special.

Potrivit art. Acest acord poate interveni şi ulterior. România a deschis Ia Alma Ata o misiune diplomatica.birouri făcând parte din misiune”. un schimb de note etc. Ia Ierusalim.diplomatice şi nu foloseşte termenul de trimitere. Astfel. acest drept îi este conferit şi de Legea nr. deşi Israelul a stabilit capitala sa. capitala la Brasilia. cu ocazia Conferinţei de adoptare a Convenţiei. ambasada Chinei naţionaliste (Taiwanul) de la Paris a anunţat că se transformă în misiune permanentă pe lângă UNESCO. Părţile convin. România are deschisă o ambasadă la Minsk şi Republica Belarus are deschis la Bucureşti un consulat general. cand a mutat. data deschiderii acestora nu coristituie un aspect al reciprocităţii. înfiinţarea. 4 al Convenţiei de la Viena din anul 1963 cu privire la relaţiile consulare once modificare adusă unui oficiu consular se face cu consimţământul statului de reşedinţă. atât sub aspectul deschiderii reprezentanţei convenite cât şi sub aspectul nivelului acesteia. Astfel. ceea ce nu este de dorit din partea acestui stat. De asemenea.in personam . Preşedintele României aprobă. care poate sä nu coincidä cu capitala statului acreditar. în sfârşit. în anul 1972. Consimţământul de înfiinţare a unei misiuni diplomatice se concretizeazä printr-un tratat scris. spre deosebire de cea a misiunii de pe lângă o organizaţie internaţională. sediul poate fi transferat. chiar dacă aceasta se face printr-o procedură specială în care este inclus acordul . fără ca Republica Kazahstan să deschidă la Bucureşti o misiune. de regulă. desfiinţarea şi schirnbarea rangului unei misiuni diplomatice. în principal. In lipsa acesteia. 37 din 24 rnai 1991 cum am văzut. Dacă acordul este realizat. care trebuie să aibă sediul la cel al organizaţiei. poate avea sediul în alt oraş decât capitala. în 1964. a cerut misiunilor diplomatice să se mute de la Rio de Janeiro şi cele care nu s-au conformat au fost scoase de pe lista diplomatica. în Art. se cunoaşte practica transformării unei reprezentanţe diplomatice când Franţa. Acordul privind trimiterea de misiuni diplomatice trebuie să se bazeze. un acord între statul acreditar şi statul acreditant? Conform art. Comisia de Drept Internaţional nu a făcut comentarii. 91 din Constituţia României. care va reprezenta. De reglementare bilaterală (art. menţionam că decizia de trimitere a unei misiuni diplomatice este luată de autoritatea internă a statului acreditant. deschise în alte localităţi decât cea în care este stabilită misiunea însăşi. c) Numărul personalului care urmează a fi acreditat poate constitui obiect Elveţia a avut mult timp o legaţie la Paris. de fiecare dată. oficial. o declaraţie. 11 din Convenţia de Ia Viena din anul 1961).al statului acreditar. acreditarea şefului de misiune. Convenţia de la Viena nu prevede nimic în legătura cu sediul unei misiuni diplomatice permanente. obligatoriu. 12 din Convenţia de la Viena din anul 1961. O misiune poate să-şi schimbe rangul. România are sediul ambasade sale la Tel Aviv. statul acreditar poate aprecia el asupra a ceea ce este necesar misiunii statului acreditant. conform art. 12 nu foloseşte expresii care ar trimite la interpretarea că misiunea se infiinţează. in anul 1950. în capitala 34 . prin decret. asupra următoarelor elemente ale misiunii permanente: a) Nivelul de reprezentare (ambasadă sau legaţie). care poate avea. în timp ce Franţa avea la Berna o ambasadă. Şi. Este necesar. o misiune temporară într-una permanentă etc. misiunea diplomatică. România a avut prima sa ambasada în RFG dupa cel de-al doilea război mondial la Köln. . Structura misiunii. pe principiul reciprocitaţii. forma tratatului poate fi diferita: o conventie. b) Sediul misiunii. s-a respins o propunere a Elveţiei ca sa se înscrie ca obligaţii ale statelor de a stabili sediul unei misiuni diplomatice permanente prin consimţământ. şi.P. un oficiu consular se poate transforma în ambasadă sau într-o misiune specială. Chineză. Practica ţărilor este că misiunea diplomatica nu trebuie să aibă neaparat sediul în capitala ţării primitoare. a recunoscut R. iar la Viena. Brazilia.

misiunile diplomatice din Atena.statului acreditar. Titlul de internunţiu poate fi acordat unui secretar de la nunţiaturä. pe acest temei. Roma şi Washington. afară de câteva state africane . Schimbarea personalului misiunii nu este o transformare a ei Astfel. 13 Stan P. rnisiunea papală se numea legaţie. misiunea sa încetează. de precădere. De regulă. În Cluj~Napoca este un birou al Ambasadei SUA. În practică internunţiile îndeplinesc aceleaşi misiuni ca şi nunţiatura13. Astäzi se numesc legaţii papale numai misiunile speciale sau temporare. potrivit dreptului canonic. Darius George – Rolul diplomaţiei în buna conveţuire a statelor pag. Nunţiul este episcop sau arhiepiscop. P. XVI. 4. Potrivit Regulamentului de la Viena din 1815. nunţiul. cum ar fi statele Cornmonwealthului sau care sunt legate printr-o uniune personală. formate din 5 membri. Franţa. întrucât aceasta este formula ce se aplică numai persoanelor care beneficiază de statut diplomatic. Niger. Bonn.2. şeful misiunii titular de post. Acţiunea poliţiei franceze se apreciază ca fiind legală. şi China (Taiwanul). întrucât ambasada Taiwanului s-a desfiinţat.Senegal. din 1815. cu ocazia primei aniversări a Marii revoluţii. cu rangul cel mai ridicat. când este numit cardinal. înaltul comisar a apărut prin transformarea guvernatorului unei metropole trimis în colonia sa. în septembrie 1979. aşa cum se prevede înregulamentul de la Viena. Nigeria. Nunţiatura este înfiinţată numai dacă Sfântul Scaun are relaţii oficiale (diplomatice) cu statul respectiv. Chineze şi. Până în sec.care au cerut Libiei să-şi recheme diplomaţii în 48 de ore. care nu beneficiază de dreptul de precădere. întrucât s-a apreciat că nu este decât o schimbare de personal. drept urmare. în lipsa unui răspuns. poliţia franceză a intervenit pentru transferarea birourilor şi arhivei. pentru a lua sub control misiunile diplomatice ale Libiei din străinătate.24 35 . Sfântul Scaun poate trimite un delegate apostolic. colonelul Gadaffi a apelat la studenţi. Paris. deşi ea are ca obiect de a-l reprezenta pe lânga o instituţie laică. a cerut Libiei să recheme pe şeful biroului popular fără a-l declara persona non grata. majoritatea statelor nu au reacţionat. s-au transformat în. Înaltul Comisariat este o misiune diplomatică folosită între statele care întreţin relaţii strânse. iar misiunile permanente au alt regim. faptul transformării ambasadei în misiune pe lângă o organizaţie internaţională a dus la încetarea existenţei acesteia dintâi. în absenţa acestora. nu o transformare a misiunii. conduse de un secretar. şeful ei. Nunţiatura este misiunea diplomatică creată de Sfântul Scaun pe lângă subiectele comunităţii internaţionale şi. Legaţiunea este o misiune diplomatică de rang inferior. condusă de un ministru sau un ministru rezident. România a transformat în anul 1992 Consulatul General din Berlin într-un birou al misiunii diplomatice de la Bonn. Internunţiatura apostolică este reprezentanţa pontificală care corespunde legaţiei. nefiind un agent diplomatic propriu-zis. Madrid. face parte din prima categorie a agenţilor diplomatici. face parte din a doua clasă a agenţilor diplomatici. guvernul francez a cerut ambasadei Chinei naţionaliste să predea sarcinile ambasadei R. Câteva luni mai târziu Londra a găsit o soluţie pragmatică. Tipuri de misiuni diplomatice permanente Ambasadele sunt misiunile diplomatice cele mai importante. . Ulterior. Londra. ambasadorul. Mali şi Volta Superioară .birouri populare”. ea are şi puteri directe în ierarhia ecleziastică locală. pe baza celor convenite de părţi. face parte din prima categorie.

a” a articolului 3. care trebuie să fie conciliat cu interesul statului acreditant. regula fundamentală fiind că nu se poate da publicităţii o propunere scrisă. A reprezenta statul acreditant în statul acreditar. Totuşi ea începe să piardă din importanta. înalti reprezentanţi. Misiunile diplomatice participa la aceste negocieri şi la pregatirea lor. trebuie să aibă un maximum de secret. fără acordul partenerului. În al doilea rând. reprezentarea este expresia unei împuterniciri generale dată şefului de misiune diplomatică de a exprima voinţa. a duce tratative cu guvernul statului acreditar. să se înţeleagă punctul de vedere al partenerului. pentru a fi cu rezultate trainice. participarea misiunii diplomatice la viaţa publică din statul acreditar: participarea la sărbătorile naţionale.Franţa are. preocupările şi acţiunile lor trebuie să se încadreze în politica statului. în primul rând. Forma negocierilor poate fi orala sau scrisă. ea are la bază. Ocrotirea intereselor statului acreditar este una din cele mai vechi funcţii. 4. un schimb de opinii politice şi o viziune asupra căilor dezvoltării relaţiilor bilaterale.. Termenul de negociere nu se referă la un tratat. Negocierile oficiale sunt purtąte. Aceste obiective trebuie să le îndeplinească o misiune diplomatică. care nu angajează cele două state.a. ci el priveşte rezolvarea problemelor pe cale bilaterală. prin care se stabilesc formele de colaborare între state în diferite domenii. O întâlnire a şefului de misiune diplomatică cu rninistrul afacerilor externe este deja o negocicre. Am arătat că diplomaţia promovează cu mijloace specifice politica externă a unui stat. în numele statului. Negocierile pot fi oficiale sau oficioase. pe care îl angajează. căci şeful de stat este acelaşi atât pentru statul primitor cât şi pentru cel trimiţător. care este elaborată de un mecanism mult mai complex decât şeful de stat sau de guvern. o întrevedere politică. acest lucru este valabil mai ales atunci când negocierile se fac în scris. aceasta înseamnă că poziţiile ambasadorilor. misiunea diplomatică reprezintă statul acreditant şi nu pe şeful de stat sau guvernul. care interesează cele două state. A ocroti în statul acreditar interesele statului acreditant şi ale cetăţenilor săi. interesul acestuia. participă tehnicieni ai admínistraţiei. Funcţiile unei misiuni diplomatice permanente constau în special în:. Înaltul comisar prezintă scrisori de acreditare din partea guvernului. Obiectivele diplomatice sunt cuprinse în constituţiile statelor. 36 . dorinţele. negocierea. in principal. acestui stat. al cărui reprezentant este. Reprezentarea este. dar ea cere. specialişti în diferite domenii. Negocierile oficioase sunt de sondare a opiniilor. Orice negociere presupune un interes de a promova o poziţie sau drept al statului acreditant. în limitele admise de dreptul internaţional. la recepţii ş. A se informa prin toate mijloacele licite despre condiţiile şi evoluţia evenimentelor din statul acreditar şi a raporta cu privire la acestea guvernului statului acreditant. preocupările şi punctele de vedere ale statului acreditant. însă. aşa cum este ea elaborată de autorităţile competente ale acestuia. care declară: 1.3 Funcţiile unei misiuni diplomatice permanente Limitele exercitării unei activităţi licite de către o misiune diplomatic sunt prevăzute la art. întrucât la negocierile vizând încheierea de convenţii şi tratate. 3 al Convenţiei de la Viena din anul 1963. oricât ar fi de deschise. . el este decanul corpului diplomatic în statul respectiv. Trebuie menţionat că negocienile. Aşa cum rezulta din prevederea de la lit. în statele care fac parte din Comunitatea de Naţiuni. a intenţiilor.

dacă o misiune diplomatică a unui stat neutru este însărcinată să apere interesele unuia dintre statele beligerante. . Fundamentul protecţiei diplomatice este în obligaţia statelor de a asigura străinilor care se găsesc pe teritoriul lor un maximum de tratament. Italia a susţinut că o misiune diplomatică poate crea o secţie consulară. sau dacă o misiune este rechemată definitiv sau temporar. cu asentimentul sau la ordinul ministerului afacerilor externe. comerciale. 45 al Convenţiei de la Viena din anul 1961. la protecţia şi asistenţa consulară. în special. cunoaşterea atentă a vieţii sociale. relaţiile acestuia. Funcţia de informare şi observare are în vedere. care dispune: . mergânclu-se până la posibilitatea de a aduce chestiunea în faţa unui tribunal internaţional sau arbitraj. un stat poate să exercite protecţie diplomatică pentru străini în situaţia că statul intervenient şi-a asumat reprezentarea diplomatică. ale personalităţilor politice etc. în acest context. care este menită să asigure permanenţa raporturilor prieteneşti între state şi să-şi aducă prin aceasta contribuţia la colaborarea internaţională. rezultă principiul că statul pe tentoriul căruia se exercită protecţia trebuie să fie de acord cu aceasta. Potrivit acestui articol. astfel încât aceasta din urmă a apelat la serviciile Marii Britanii pentru apărarea intereselor cetăţenilor săi. O misiune diplomatică poate fi o sursă de informare chiar pentru statul acreditar. poziţia statului acreditar faţă de diferitele evenimente internaţionale. Cu toate acestea. personae fizice sau juridice. culturale.În caz de rupere a relaţiilor diplomatice între două state. cum este Elveţia faţă de Liechtenstein sau. Protecţia diplomatică este mijiocul prin care misiunea diplomatic ocroteşte interesele statului acreditant şi ale cetăţenilor săi. De aceea.c” al art. Ba trebuie să cunoască viaţa politică internaţionala şi.Funcţia de observare şi informare priveşte. Indonezia nu a stabilit relaţii diplomatice cu Olanda. acceptat de statul acreditar” 14. dacă statul acreditar aprobă aceasta. în caz de război. în anul 1961. Protecţia se realizează prin intervenţii diplomatice în favoarea cetăţeanului lezat printr-un act ilicit. legalizarea de documente.26 37 . Menţionăm că o misiune diplomatică exercită funcţii consulare. care au avut cetaţenia la data când a avut loc actul ilicit şi nu sunt cetateni ai statului acreditar. Marii Britanii să înceteze reprezentarea intereselor olandezilor în această ţară.. dacă statul acreditar nu se opune. Rusia a 14 Stan P. Protecţia diplomatică se exercită numai pentru cetăţenii statului acreditant. Darius George – “Rolul diplomaţiei în buna conveţuire a statelor “pag. Acest ultim caz este prevăzut în alineatul. poziţie inadmisibilă potrivit normelor dreptului gintilor. politice şi economice a statului acreditar din partea misiunii diplomatice. când aceasta are la bază o legătura specială. informaţii despre tratatele încheiate sau în curs de finabizare. statul acreditant poate încredinţa protecţia intereselor sale şi ale resortisanţilor unui stat terţ. De menţionat că misiunea diplomatică trebuie să folosească toate mijloacele licite de informare: contacte oficiale sau oficioase. relaţii de prietenie. pretenţiile şi aversiunile lui etc. eliberarea de paşapoarte etc. Acestea se referă în special. la acordarea vizelor. despre intenţia de a demara o acţiune diplomatică importantă etc. părerile opoziţiei. apare legitim faptul că Indonezia a cerut. cât şi în acordurile bilaterale încheiate între părţi. pe acelaşi plan. Spania a susţinut că misiunea diplomatic poate exercita funcţii consulare. discutii cu colegii diplomaţi. În cadrul Conferinţei de Ia Viena din anul 1961 s-au ridicat obiecţiuni la propunerea potrivit căreia stabilirea relaţiilor diplomatice implică stabilirea relaţiilor consulare. Ceea ce nu este acceptabil este faptul că Indonezia a cerut ca nici un stat să nu exercite protecţia cetăţenilor olandezi. comunicatele de presă. putând transmite. urmărirea modului de evoluţie a relaţiilor bilaterale pe probleme politice. Prin toată activitatea sa misiunea contribuie la cooperarea internaţională. după cucerirea independenţei.

ori această se poate face prin publicaţii oficiale. Biroul de presă este. ea are următoarele secţiuni sau birouri: Cancelaria este organul principal al misiunii. astfel cum este reflectată în presă. prin discuţii oficiale etc. el asistă misiunea diplomatică de a pregăti şi negocia acorduri comerciale şi va consilia pe resortisanţii săi asupra mijloacelor de realizare a intereselor lor economice. Pentru a conduce cu profit o politică economică. Ataşaţii culturali pregătesc acordurile culturale. sarcina lui este însă de a informa guvernul său cu privire la instituţiile militare existente. să corecteze anumite informaţii din presa locală. 3. în cadrul legaţiilor. dar este subordonat şefului de misiune. Conferinţa de la Viena a adoptat art. care oferă surse limitate de date. care poate avea o diviziune de birou militar propriu-zis şi de birou naval şi al aerului.4 Structura unei misiuni diplomatice O misiune diplomatică cuprinde diferite birouri sau secţiuni. Cancelaria este condusă de un consilier. fără a avea grade diplomatice. şi de un prim-secretar. Consilierul ajută pe şeful de misiune. Biroul ataşaţilor militari. creează cadrul învăţării limbii naţionale etc. îşi dă părerea asupra problemelor ce se ivesc şi este locţiitond şefului de misiune. paragraful 2. nevoile sale. la politica militară etc. sau cu personal care foloseşte limba statului acreditar. El poate comunica direct cu ministerul apărării. în primul rând. 4. Biroul ataşatului cultural este o creaţie recentă. Ataşatul comercial va studia economia statului acreditar din acest punct de vedere.Nicio dispoziţie din prezenta Convenţie nu va fi interpretată ca interzicând exercitarea de funcţii consulare de către o misiune diplomatică”. aici se primesc. oferă burse de studii. o sursă de informare pentru misiunea diplomatică şi pentru statul acreditant însuşi cu privire la situaţia internă şi internaţională. Cancelaria este încadrată şi cu alţi funcţionari diplomatici. Aceste birouri pot avea chiar o anumită autonomie. întrucât misiunea lui este de informare legală. El editează un buletin de presa. Darius George – “Rolul diplomaţiei în buna conveţuire a statelor” pag. Structura misiunii diplomatice este ordonată de legea in ternă a statului acreditant şi ea corespunde importanţei şi puterii econornice a acestuia dar.. de regulă. Biroul de presă este obligat sa furnizeze statului acreditar informaţii privind viaţa internă din statul acreditant. care redactează documente şi studiază evoluţia vieţii interne a statului acreditar. organizează conferinţe şi expoziţii’ artistice. Ataşatul comercial colaborează cu consulul. care corespund unei specializări a diplomaţilor. la armamentul din dotarea forţelor armate. Ataşatul militar are rolul de observator militar. resursele. În această calitate el poate face schimb de păreri cu autorităţile militare locale.30 38 . contribuind la îmbunătăţirea relaţiilor dintre state. Ataşaţii militari au funcţia de reprezentare la ceremoniile oficiale şi de a consilia pe şeful de misiune atunci când se negociază acorduri militare. Biroul sau secţia economică se ocupă cu relaţiile economice dintre statul acreditant şi statul acreditar. în cadrul ambasadelor.susţinut că statul acreditar nu poate face o poziţie că rnisiunea diplomatică să exercite funcţii consulare. 15 Stan P. Ataşatul militar face parte din forţele armate ale statului acreditant. statele au nevoie de a cunoaşte structura de fond economică din statul acreditar. Poziţia ataşatului militar este delicată. pornind de la influenţa culturii unui stat în viaţa internaţională. politica valutară şi de contingentare. piaţa de importuri şi exporturi. care este persoana cea mai bine plasată în privinţa contactelor cu întreprinzătorii locali. Drept urmare. Ataşatul de presă este purtătorul de cuvânt al misiunii diplomatice15. dacă informaţiiłe transmise au caracter de secret militar. se elaborează şi se trimit actele care sunt de competenţa şefului de misiune. care declară: .

trebuie să fie negociate cu M. 12 al Convenţiei prevede:. 41 al. art. al statului acreditar sau prin intermediul său on cu oricare alt minister asupra căruia se va fi convenit” Totuşi. fără a obţine consimţământul prealabil expres al statului acreditar.Fără a aduce atingere privilegiilor şi imunităţilor lor. în măsură în care prin aceasta nu se exercită presiune asupra statului acreditar. MulţLautori consideră că acest demers este legitim.G.F. care interzice militarilor de a avea asemenea legături..5.E.. Astfel. să stabileascä birouri facând parte din misiunea diplomatic într-o altă localitate decât cea a misiunii însăşi” 16. exceptând bunurile statelor care au fost în război cu cel de-al treilea Reich. În toate cazurile. intervenţia trebuie să fie pe căi legitime. încredinţate misiunii statului acreditant. este cazul Elveţiei. de asemenea.Statul acreditant nu poate. misiunea diplomatică poate întreţine relaţii cu presa. Regula art. . datoria de a nu se aniesteca în treburile interne ale acestui stať’. . deşi este o intervenţie în treburile interne ale R. preferat în Anglia. toate persoanele care beneficiază de aceste privilegii şi imunităţi au datoria de a respecta legile şi regulamentele statului acreditar. Un şef de misiune diplomatică nu va putea să participe la o campanie electorală.Principalele obligaţii şi drepturi care revin unei misiuni diplomatice Prima obligaţie a misiunii diplomatice este de a nu interveni în afacerile interne ale statului acreditar.A. Totuşi. ce a divulgate scrisoarea. Pentru a evita asemenea abuzuri. poate face Legea internă a unor state interzice unor organe proprii de a lua legătura cu misiunile diplomatice. Ele au. lordul Sackville. art. Darius George – “Rolul diplomaţiei în buna conveţuire a statelor “ pag. 2 al Convenţiei de la Vieria trebuie înţeleasă şi în sensul că misiunea statului acreditant trebuie să-şi desfăşoare activitatea în capitală.F. Această obligaţie se fondează pe principiul egalităţii statelor. să subvenţioneze un partid politic. toate problemele oficiale tratate cu statul acreditar.U. faptul s-a corisiderat inacceptabil. ambasada Suediei a intervenit la guvernul R. Principiul trebuie înţeles în sens larg. însă. ministrtil Angliei în S. Astfel.4. Art. susţinând că aceasta a stabilit impozitul pe capital. întrucât se invoca o discriminare.A. care ar fi candidatul american la preşedinţie. conferinţe de presă.G.. 41 al. 32 39 . 41 al Convenţiei de la Viena din anul 1961 prevede:. 16 Stan P. lordul devenind persona non grata. 2 al Conventiei de la Viena din anul 1961 prevede că. a scris în anul 888 unei cunoştinţe.

Bush menţiona: „Monitorizarea şi menţinerea păcii în mod preventiv. Acest fapt şi-a găsit expresie în Rezoluţiile 47/120 A şi B adoptate de către Adunarea Generală a ONU respectiv la 18 decembrie 1992 şi 20 decembrie 1993. în una din cuvîntările sale.În manifestul său preelectoral. întrunit în şedinţă la nivelul şefilor de state şi guverne. a menţionat că administraţia sa va dezvolta programe care vor ajuta naţiunile africane să identifice şi 40 . Iar la mijlocul anului 1994. Secretarul General al ONU Boutros-Ghali a oferit un capitol aparte diplomaţiei preventive. consolidarea păcii (peace making). Tematica diplomaţiei preventive este şi în atenţia liderilor marilor state din lume în special a celor americani. De atunci Naţiunile Unite tratează diplomaţia preventivă în calitate de politică prioritară majoră a Organizaţiei. În 1993. fostul Preşedinte al SUA J. Raportul a primit o confirmare pozitivă din partea Adunării Generale a ONU. În raportul său „O agendă pentru pace“. poate deveni îndeosebi importantă în regiunile de risc“. care poate anticipa şi preveni crizele. În acest raport diplomaţia preventivă a fost inclusă pe o bază egală cu aşa concepte ca menţinerea păcii (peace Keeping). odată cu sfârşitul războiului rece. În adresarea sa către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în septembrie 1992.Diplomaţia preventivă La începutul anilor 90. Preşedintele Bill Clinton urgenta necesitatea de a trece de la aspectul militar la o înţelegere mai deplină a condiţiilor economice şi culturale care pot să aducă la conflict. Noi trebuie să avem o diplomaţie nouă. la ordinea de zi a celor mai prestigioase instituţii internaţionale şi-a găsit înaintare tematica diplomaţiei preventive. Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. În ianuarie 1992. prin dislocarea efectivului înainte de începerea luptei. a cerut recomandaţii în vederea întăririi capacităţii Naţiunilor Unite în domeniul diplomaţiei preventive pentru operaţiile de menţinere şi asigurare a păcii.CAPITOLUL V Structurile diplomatice traditionale 5.întărirea păcii (peace enforcement).1. mai degrabă decât să le administreze“. Secretarul de Stat al SUA Warren Christopher susţinea: „Noi nu putem să mergem de la o criză la alta.

Annan a urgentat guvernele să ajute la formarea unor astfel de forţe care ar putea să evite repetarea inacţiunii internaţionale cum a fost în perioada primelor luni de genocid din 1994 în Ruanda.9 md. prezentat la forumul comun care a avut loc la 6 februarie 1997 la sediul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Secretarul General al ONU K. Susţinând măsurile îndreptate la creşterea şi modernizarea potenţialului de reacţie rapidă a ONU 41 . în care se prevede. a fost stimulat efortul de a crea în SUA sistemul de prevenire timpurie a războiului. Lansînd raportul Naţiunilor Unite. În acest raport. care a publicat informaţia că Pentagonul a unit unele agenţii din perioada războiului rece în una nouă DTRA — Agenţia de apărare şi reducere a ameninţării. Destinaţia ei în Departamentul apărării este de a găsi căi pentru a micşora răspîndirea tehnologiilor periculoase. Această propunere a fost în unison cu comunicarea expusă de ziarul The Washington Post din 2 octombrie 1998. ca temă majoră a politicii sale externe pe lîngă altele. Accentul spre prevenţie îşi găseşte reflectare şi în structura administraţiei de stat a SUA cu destinaţie de asigurare a securităţii naţionale. cu un buget anual de 1. fapt care confirmă recunoaşterea actualităţii tematicii diplomaţiei preventive. directorul executiv al Comisiei. a menţionat Jane Holl. 16 membri ai Comisiei au urgentat Naţiunile Unite de a lua unele măsuri specifice pentru prevenirea conflictelor. Şi mai recent. Pentru prima dată o prevedere serioasă a măsurilor preventive din timpul fondării Naţiunilor Unite o cere să fie efectuată de către guverne Comisia Carnegie în raportul privind Conflictul mortal. dolari. Comisia Carnegie intenţionează să insiste la o creştere a capacităţii de reacţie a Naţiunilor Unite în caz de necesitate. este necesar de a forma un organ mondial cu o capacitate de reacţie rapidă care ar include un contingent de 5000 — 10 000 persoane capabil să fie dislocat în situaţiile de conflict înainte ca ele să erupă. Această idee este susţinută în Concepţia politicii externe a Federaţiei Ruse. inclusiv folosirea mai largă a bunelor oficii şi unirea naţiunilor dispuse să răspundă la crizele în dezvoltare. Printre mijloacele care ar răspunde acestei cerinţe. de a găsi căi de reţinere a proliferării armelor în alte ţări. prin adoptarea de către Administraţia de Stat a SUA a programei „Prevenirea crizelor“. că întărirea rolului de consolidare al ONU în lume presupune: -reformarea a ONU în scopul dezvoltării mecanismului ei de reacţie rapidă la evenimentele care au loc în lume inclusiv mărirea capacităţii ei de preântâmpinare şi rezolvare a conflictelor.să rezolve problemele înainte de eruperea lor. de a găsi căi de diminuare a ameninţării SUA şi a aliaţilor săi.

Boutros Boutros Ghali vede diplomaţia preventivă acţionînd ca să limiteze conflictele violente nu doar la una din etape dar la diferite etape de dezvoltare a lor: a) foarte timpurie. putem constata că aceasta este în proces de formare. cât şi în cazuri concrete. O viziune similară este expusă şi în Concepţia politicii externe a Republicii Moldova. cînd diplomaţia preventivă se concentrează asupra surselor de bază ale diferendelor. Astfel. Lund. În ea se spune. care are drept obiectiv primar anticiparea şi prevenirea conflictelor. Scopul principal este creşterea activităţii sale în structurile de menţinere a păcii şi ordinii în lume. însuşi termenul diplomaţie preventivă înseamnă diplomaţie închisă efectuată de către oficialităţi la nivel înalt cu scopul de a îndrepta situaţia internaţională deteriorată sau folosirea de către Secretarul General al ONU a bunelor oficii pentru a media conflictul sau chiar încetarea focului.Federaţia Rusă intenţionează să continuie participarea activă la operaţiile pentru menţinerea păcii petrecute atît sub egida ONU. metodele. asigurării securităţii internaţionale şi regionale. de către organizaţii regionale şi subregionale. aprobată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 8 februarie 1995. Cele expuse confirmă că în lumea contemporană este recunoscută actualitatea diplomaţiei preventive ca formă de activitate politică. chiar supravegherea războiului declanşat de la o răspîndire mai largă sau atenuarea distrugerilor posibile în război. care stipulează în Carta de la Paris pentru o nouă Europă să caute noi forme de cooperare pentru căi de prevenire a conflictelor prin mijloace politice. formele. că direcţia prioritară a activităţii Republicii Moldova în organizaţiile internaţionale este sporirea eficienţei participării în cadrul ONU şi instituţiile sale specializate. În ceea ce priveşte concepţia diplomaţiei preventive care cuprinde definiţia. b) mai tîrzie. cînd diplomaţia preventivă încearcă să preîntîmpine diferendele care pot deveni violente. diplomaţia preventivă este văzută ca orice efort care opreşte sau limitează conflictul la orice stadiu. În acest sens. mijloacele şi instrumentele ei. Aşa de exemplu unii autori limitează termenul diplomaţie preventivă doar la eforturile de a ţine conflictele de la izbucnire sau de la reaprinderea lor. La rîndul său. după cum menţionează autorul american Michael S. 42 . Ideea diplomaţiei preventive este susţinută de membrii organizaţiilor regionale precum Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Organizaţia Unităţii Africane în 1993 a stabilit un nou mecanism. fapt despre care ne vorbeşte varietatea de opinii în domeniul respectiv. Din alt punct de vedere. spectrul lor larg şi multiplu.

ignoranţa etc. intreprinse în plan internaţional şi naţional. Diplomaţia preventivă sunt acţiunile îndreptate spre preîntîmpinarea apariţiei diferendelor între părţi neadmiterea evaluării în conflicte a diferendelor existente şi limitarea dimensiunilor conflictelor după apariţia lor. Există însă şi părerea că diplomaţia preventivă nu ar trebui restrînsă la preîntîmpinarea conflictelor propriu-zise. educativ.Cea mai bună cale pentru preîntîmpinarea conflictelor se spune în Raport este contribuirea la dezvoltarea economică balansată în îmbinare cu asigurarea drepturilor omului. din timp ce toate aceste politici şi activităţi ar putea determina viitorul prospect al păcii sau războiului. În această ordine de idei una din definiţiile diplomaţiei preventive este propusă de către autorul rus K. comerţul. dar şi uneori prevenţia crizelor. inclusiv relaţiile diplomatice. După cum se menţionează şi în Raportul Secretarului General al ONU K. migraţia ş. Dar o definiţie atît de amplă nu ar evedenţia semnele particulare ale diplomaţiei preventive. diplomaţia preventivă ar putea include toate programele naţionale interne de dezvoltare economică şi socială. cultural. prevenţia conflictelor.a. administrarea conflictelor. Annan la Assambleia milenimului conflictele de cele mai desseori au loc în ţările sărace mai ales în cele din ele. juridic. Astfel definiţia cea mai completă a diplomaţiei preventive ar trebui să includă întregul şir de lucruri pe care statele moderne le fac ca să-şi configureze relaţiile şi care afectează bunăstarea umană. Termenul diplomaţie preventivă nu specifică ce urmează să fie prevenit.care sînt rău. planificare a familiei. Deacea suntem de acord cu acei autori care susţin că diplomaţia preventivă. Actuala temă referitoare la prevenţie este în corelaţie nu numai cu aşa termeni ca diplomaţia preventivă. Nu-i definiţie care ar încadra pe deplin scopul propus dar fără un concept relativ clar cu care s-ar lucra în mod practic interesul înalt faţă de diplomaţia preventivă nu poate să producă o orientare politică utilă sau să desemneze priorităţile. administrate şi în care există o inegalitate evidentă între grupe etnice sau religioase.c) şi mult mai tîrzie. cum ar fi programe de dezvoltare economică. a drepturilor minorităţilor şi a mecanismelor politice în care în mod echitabil sînt reprezentate toate grupele populaţiei. să includă sisteme de măsuri şi programe cu caracter social-economic. cînd diplomaţia preventivă urmăreşte să reţină expansiunea violenţei declanşate. suprapopulaţia. a ostilităţilor armate deschise de către două sau mai multe părţi antagoniste. În aceeaşi ordine de idei. drepturile omului etc. în mod evident.. Realizarea lor aplanează condiţiile ce creează conflicte precum sărăcia. folosiţi 43 . Astfel noţiunea de prevenţie poate să fie pusă la baza chiar a viitorului în etiologia conflictului.Бекяшев. necesită o definiţie mai precisă. călătoriile.

În viziunea acestui autor diplomaţia preventivă include activităţi diplomatice guvernamentale sau neguvernamentale. unica diferenţă posibilă fiind că cea din urmă aparţine vocabularului tehnic curent al dreptului internaţional. crise ce necesită să fie administrate. În viziunea autorului englez Victor Ives Ghebali destincţia între prevenţie. • să arate prin ce tehnici şi instrumente se realizează şi cine este antrenat în activitate. 44 . Luând ca bază această definiţie propusă.Iată de ce o definiţie mai riguroasă a diplomaţiei preventive este necesară şi ar trebui: • să indice ce este diplomaţia preventivă în esenţă şi cum s-o distingem de alte forme de diplomaţie şi alte intervenţii în conflict.În afară de aceasta noţiunile de “criză” şi “conflict” sînt dialectic interdependente după cum pot fi două faze succesive a unei singure situaţii. aplicarea forţei sau constrîngerea ca mijloace de rezolvare a diferendelor politice care apar de la efectele destabilizatoare a schimbărilor naţionale sau internaţionale. nerecurgerea la forţă sau constrîngerea în rezolvarea diferendelor politice. ca bază a diplomaţiei preventive.fără schimbări. politice.Trei părţi ale acestei definiţii conţin orientarea la acţiunea timpurie. să ajusteze diferenţele. să reducă tensiunile. Aceasta tinde să-şi asume existenţa a trei situaţii diferite cerînd trei tratări diferite: conflicte care trebuie preîntîmpinate. Diplomaţia preventivă are ca scop să descurajeze sau să minimalizeze ostilităţile iar în cazul cînd conflictul a evaluat pînă la confruntări armate. diferende ce urmează să fie rezolvate. metodele diplomaţiei preventive. să creeze canale pentru soluţii şi să uşureze insecurităţile şi condiţiile materiale care pot provoca violenţa. economice. Cei drept Capitolul 3 al Documentului de la Helsinki din 1992 face deosebirea între “prevenirea conflictului”. “administrarea crizelor” şi “rezolvarea paşnică a diferendelor”. Lund argumentează existenţa următoarelor forme de diplomaţie. Noţiunea de conflict şi cea de diferend se intersectează substanţial. • să vorbească ce fel de probleme intenţionează să desemneze. administrare şi rezolvare nu au o justificare solidă. O definiţie utilă pentru scopurile numite este propusă de către Michel S Lund în proiectul lucrării sale Prevenind conflictele violente. militare sau alte eforturi care sunt întreprinse în mod deliberativ la o etapă timpurie să reţină statele sau grupe sociale de la ameninţarea cu forţa. Michael S. chiar dacă diferenţele conceptuale pot avea implicaţii importante pentru deciziile politice.

tulburări. 5. Diplomaţia tradiţională se aplică în cadrul relaţiilor internaţionale ordinare mai mult sau mai puţin stabile sau la nivel naţional ca proces politic intern. Aşa “prevenţia” şi rezolvarea practic sînt comparabile a „administrării” care au loc doar la etape diferite.Diplomaţia de criză Diplomaţia de criză /război/-Care cuprinde eforturi de administrare şi rezolvare a tensiunilor sau a conflictului care este deja foarte intens. încălcarea sistematică a drepturilor omului. criza poate fi spus că a generat în conflict armat(război). 5. Administrarea unei situaţii de conflict poate fi întreprinsă atît în absenţa aplicării sistematice şi masive a forţei de către părţi (administrarea preventiva a unui potenţial conflict) cît şi în cadrul unui astfel de scenariu (administrarea posterioară a unui conflict actual). . următoarea gradaţie.Orice administrare reuşită a conflictului evaluiază. Pentru a elucide însă conceptul diplomaţiei preventive în plan comparariv ne vom oferi la primele trei tipuri.Diplomaţia tradiţională Diplomaţia tradiţională cuprinde relaţii între state sau între grupe în limitele statelor care sunt puţin probabile de a deveni violente. Diplomaţia de război.marginalizarea comunităţilor. război şi diplomaţie preventivă.Aplicarea forţei de către una sau mai multe părţi pentru rezolvarea diferendului este înalt probabilă şi iminentă. diplomaţia de criză.În general criza este o situaţie marcată de tensiuni cu caracter mai mult sau mai puţin acut dar care încă nu implică folosirea sistematică sau largă a forţei armate. 45 .Existenţa a aşa tipuri de diplomaţie ca diplomaţia tradiţională. Există primejdia reală a confruntării între forţele armate ale părţilor.3. Aici s-ar putea adăuga că mai sînt cunoscute şi aşa tipuri de diplomaţie ca diplomaţia secretă.2.diplomaţia multilaterală ş. diplomaţia economică. o probabilitate înaltă a începerii războiului.Cu alte cuvinte. Această stare deseori se caracterizează prin regim de represii. lipsa de comunicare între părţi. diplomaţia ad-hoc. Ca exemplu poate fi adusă criza din 1963 din Cuba.Cînd aplicarea este generalizată sau masivă. minoritare.a. în sensul. Timpul de care dispun actorii în perioada aplicării diplomaţiei de criză este limitat. criza(a cărei dezvoltare nua fost stopată ) este doar stadia preliminară a conflictului armat -doar că un conflict armat este o escalare a crizei neaplanate. poate să intre în joc dacă diplomaţia de criză dă faliment şi ostilităţile majore susţinute izbucnesc. rezolvării lui.

confruntări legale. promovarea integrării paşnice între entităţile prezentate. proiecte comune de dezvoltare. avînd de afacere cu diferende de o intensitate mai mare decît în condiţiile diplomaţiei tradiţionale. În această perspectivă „ diplomaţia preventivă” nu era considerată ca o anponuere pentru prevenirea conflictelor potenţiale. Dar în aceste circumstanţe se admite o mică probabilitate a violenţei. de Declaraţia specială a Asambleiei Generale din 1988 cu privire la prevenirea şi eliminarea conflictelor. conceptual. ajutor economic preventiv pentru dezvoltarea.Din punct de vedere semantic. Cu timpul sebsul frazei s-a dezvoltat să însemne (şi cuprinde) administrarea conflictelor potenţiale după cum e demonstrat de exemplu. declinul economic şi presiunea populaţiei de rînd. conform lui s-ar fi putut spera că ONU ar o va juca în sistema internaţională bipolară. promovarea creşterii economiei durabile. fraza “ diplomaţie preventivă” a apărut în cadrul Naţiunilor Unite în perioada Războiului Rece. reducerea inegalităţii. Desigur. între diplomaţia de criză şi diplomaţia tradiţională. dezvoltarea instituţiilor democratice.Interesul faţă de diplomaţia şi politica tradiţională se exprimă în protecţia propriei economii şi a altor interese materiale prin negocieri. ideea păstrării vigilente a securităţii este acceptată. pot să genereze tensiuni şi dezacorduri politice şi diferende înalt contencioase care pot duce chiar la limitarea cooperării. La sfîrşitul anilor 50 începutul anilor 60 Secretarul General Дад Наташвильд l-a creat numai pentru a descrie funcţia residuală ( cea din urmă) care. La mijloc. cum ar fi schimbările sociale internaţionale şi naţionale rapide. lipsa de resurse. dezarmare şi acorduri cu privire la controlul de arme. afaceri politice. diplomaţia tradiţională nu totdeauna este o împărăţie a armoniei şi a liniştii totale. În astfel de situaţii se practică măsuri de încredere reciprocă. dar nu aşa de înaltă ca în caz de criză sau război. dar mai mult pentru a feri (a conserva) conflictele apărute de la atracţia magnetică al confrontării Est-Vest. influenţarea opiniei publice pînă la manevrarea grupelor interesate pentru menţinerea propriei bunăstări prin beneficierea de avantaje. promovarea standartelor internaţionale în domeniul drepturilor omului. deoarece uneori pot să apară puternice. stabilirea şi întărirea principiilor şi a normelor internaţionale care reglementează folosirea mediului. pregătirea şi petrecerea de negocieri. se află diplomaţia preventivă.Aceste sarcini îşi găsesc realizare prin folosirea unor aşa instrumente ca dialoguri şi consultaţii regulare. stimularea investiţiilor private. acorduri economice regionale privitor la distribuirea echitabilă a resurselor. Condiţiile care pot să ducă la violenţă. chiar stringente diferende politice şi discursuri. 46 . în relaţiile interstatale sau politica internă.Obiectivele diplomaţiei tradiţionale sunt menţinerea de relaţii prieteneşti între state.

Posibilităţile sunt semnificative. Diplomaţia preventivă intră în joc atunci şi acolo unde este probabil ca aceste materii să fie administrate prin forţă şi constrîngere iar instituţii locale. suspiciunile şi neliniştile lor. cea preventivă propriu-zisă nu încadrează toate politicile. interes sau necesitate umană potenţială..a. Dar spre deosebire de diplomaţia tradiţională. În acest caz insecuritatea şi incertitudinea pot fi tratate prin folosirea armelor de una sau mai multe părţi iar părţile poate că deja au început s-o facă. Părţile potenţialului conflict sunt destul de înrăite iar mijloacele disponibile care exercită puterea şi alte mijloace de influenţă ca să păstreze situaţia neviolentă sunt slabe. precum şi proceduri pentru administrarea lor nu există sau sunt inapte de a rezolva aceste conflicte în mod paşnic. În termeni specifici. diplomaţia preventivă nu ia în considerare orice diferend. Respectiv. nutriţiei. Aceste măsuri 47 . Astfel. programele. conflict. regimul controlului de arme. ş. sancţiuni economice ş. monitorizarea lui. diplomaţia preventivă propriu-zisă apare la mijlocul spectrului între „dezvoltare“ şi „ajutor“. tensiunile. Deci o puternică posibilitate există că violenţa poate să fie exalată ca mijloc prin intermediul căruia părţile să se isprăvească cu diferenţele. chiar dacă aceste măsuri au un oarecare grad de efect indirect asupra posibilităţii apariţiei unui conflict într-un viitor mai îndepărtat. cum ar fi protecţia mediului. M. în diplomaţia preventivă perspectiva participanţilor încadraţi urmează a fi pe un termen mediu şi îşi încep activitatea înainte ca conflictele să atingă nivelul de confruntare caracteristic crizei sau războiului. naţionale sau regionale. se ridică de la neînţelegerile care se amplifică. Lund distinje trei faze ale diplomaţiei preventive. ci întrun mediu instabil. dislocarea forţelor de menţinere a păcii. diferendele. Se întreprind eforturi preventive speciale necesare în spaţiul vulnerabil aşa cum ar fi asistenţa economică.Diplomaţia preventivă se aplică nu în mediul care deja este antrenat în război deplin. cărora le corespund eforturile preventive şi limitele de timp. care afectează sau îmbunătăţesc bunăstarea umană. actele şi relaţiile între state sau comunităţi mai mult sau mai puţin paşnice. Astfel.a. neliniştit. în ceea ce priveşte folosirea imediată sau aplanarea aplicării violenţei sau constrîngerii. perfecţionarea procesului de educare şi instruire a copiilor şi a manualelor. deoarece dezacordul. unde potenţialul folosirii forţei sau constrîngerii pentru „rezolvarea“ diferendelor şi intereselor este posibilă sau probabilă. Aici din nou criteriul de bază este intensitatea conflictului sau constrîngerii. diplomaţia preventivă include: Prevenirea crizei înseamnă eforturile ce intenţionează să reţină escalarea ostilităţilor sau răspîndirea lor în scopul supravegherii lor de a se transforma în criză sau război.

văzînd în aceasta doar sistemul de măsuri urgente întreprinse în vederea preîntîmpinării unui potenţial conflict violent. Menţinerea păcii în cazul necesităţii anticipării conflictului poate să includă ameliorarea condiţiilor social-economice care de altfel stimulează conflictul violent. medierea. instituţionalizarea anumitor valori precum democraţia. drepturile minorităţilor. forţele preventive de menţinere a păcii. misiunile pe teren) tind să fie adresate direct către comportarea deschisă a părţilor specifice. Anticiparea conflictului încadrează eforturi generale întreprinse în mediul conflictului. Este obiectiv şi raţional să recunoaştem că există diplomaţia preventivă de termen lung şi diplomaţia preventivă propriu-zisă. pentru a crea un climat de încredere. ca să prevadă o alternativă a violenţei în rezolvarea conflictului. menţionăm că noţiunea de diplomaţie preventivă poate fi tratată şi în alt mod. negocierea şi judecarea. adică ca diplomaţie preventivă de ultimă oră. a forma proceduri şi instituţii de cooperare acolo unde ele nu există sau pentru a le întări acolo unde sunt fragile. care devine perpetuantă chiar dacă divergenţele politice particulare încă nu sunt cristalizate sau instituţionalizate. Un mediu material minimal asigurat poate fi cerut drept condiţie pentru începerea sau menţinerea negocierilor şi stoparea elementelor extremiste de la utilizarea neajunsurilor ca pretext pentru provocarea violenţei. Astfel de măsuri includ crearea încrederii. Iniţiativele preliminare constituie acţiuni care se concentrează asupra diferendelor particulare principale şi a problemelor lor înainte ca ele să devină deosebit de intense. Prin astfel de metode ca bunele oficii. a lipsi părţile de folosirea metodelor armate de acţiune. a atmosferei politico-psihologice în care domină neîncrederea. 48 . Apreciind viziunea expusă de către savantul american M. Realităţile lumii contemporane ne impun şi cer cu imperativitate să privim lucrurile în perspectivă şi în toată complexitatea lor. care sunt îndreptate spre crearea sau susţinerea dialogului şi comunicărilor între părţile ostile. Distincţia între iniţiativele preliminare ca fază a diplomaţiei preventive şi menţinerea păcii în condiţiile anticipării conflictului se plasează în luarea în cauză a problemelor în discuţie între părţile care deja oral litighează pe de o parte şi pe de altă parte concentrarea asupra instituţiilor şi condiţiilor sociale. neproliferarea armelor. În prezent nu ne putem permite şi nu este suficient să reflectăm conceptul diplomaţiei preventive numai în sens îngust. în aria turbulentă. adoptarea normelor de drept.(sancţiunile.S Lund referitor la conceptul diplomaţiei şi varietăţile ei.

a rădăcinilor lor adînci şi a ameninţărilor care afectează societatea mondială. E necesar de înlăturat acele condiţii care au dus la conflict. că politologii şi autorii jurişti afirmă că diferendele nu sînt toate de acelaş tip. „Acest concept este chemat să contribuie la crearea condiţiilor în care relaţiile colaborative de valoare controlează comportarea“. Făurirea păcii înseamnă “promovarea”culturii păcii. Teoria şi practica demonstrează complexitatea şi diversitatea părerilor referitor la sursele conflictelor şi difilcultatea de a oferi prioritate cauzală la vreo sursă particulară sau a unei singure opinii. Este cunoscut deasemenea. Reforma agrară. contribuie şi cauzează tulburările sociale.Însuşi conceptul prevenţiei este introdus pentru a semnifica măsuri luate în vederea înlăturării surselor conflictului. dar mai mult la interesele divergente între forţele armate sau alte forme de constrîngere. Restabilirea creşterii numărului angajaţilor va fi un stimul puternic pentru ca tineretul să refuze. Acestea pot fi contradicţiile politice. Numai determinarea corectă a forţelor motorice. O atare viziune limitează noţiunea diplomaţiei preventive la un sens îngust şi nu încurajează aplicarea de măsuri preventive foarte timpurii… „cînd diplomaţia preventivă se concentrează asupra surselor de bază ale conflictelor“. pot să reîntoarcă şi să întărească speranţa în rîndurile poporului. Şi invers astfel de realităţi ca degradarea ecologică. Extinderea conceptului diplomaţiei preventive ne permite să includem în diplomaţia preventivă de termen lung măsuri în vederea înlăturării cauzelor de bază a conflictelor. întreprinse la momentul potrivit.“ 49 . Deoarece cauzele conflictului sînt diferite. sociale. contradicţiile interne şi conflictele regionale. zonele comune de antreprenoriat economic. naţional-etnice. planurile de folosire în comun a resurselor de apă. deaceia proceduri diferite trebuie să fie dezvoltate ca să se lucreze efectiv cu tipul de problemă dată. diferite trebuie să fie şi mijloacele de înlăturare a lor. ca să fie satisfăcute cele mai arzătoare necesităţii postconflictuale şi restabilirea societăţii distrusă de război.de la profesii legate de război. economice. religioase .şi cînd „…chiar acţiuni mici. Înlăturarea rădăcinilor conflictelor nu se limiteză doar la aceia. În acest sens nu este acceptabilă părerea acelor autori care neagă legătura cauzală între sursele profunde ale conflictelor şi izbucnirea lor. proiecte comune în domeniul turismului şi schimburilor culturale pot avea în înlăturarea cauzelor conflictelor un rol deosebit de mare. care afirmă că conflictele violente au doar o natură politică sau culturală şi ceea ce trebuie de prevenit se atribuie nu la sursele primare ale conflictelor care apar natural. suprapopulaţia. a conflictului va da posibilitatea să fie luate atitudini adecvate şi efective în vederea diminuării contradicţiilor la stadiul timpuriu al conflictului sau rezolvarea lui şi aducerea situaţiei în albia făuritoare posibilă. Deosebit de multiple sînt izvoarele apariţiei conflictelor militare. distribuirea inechitabilă a resurselor.

La Forumul despre rolul ştiinţei şi tehnologiei în promovarea securităţii naţionale şi stabilităţii globale din 29 martie 1995. bolile. presupunind dibăcia statului în politica sa externă. Conţinutul raportului prevedea următoarele: „Printre ameninţările care afectează societatea mondială cinci pot fi evidenţiate ca globale: micşorarea biodiversităţii. degradarea ecologică. un altul ar fi faptul că diplomaţia preventivă prezintă ceva mai mult decît diplomaţia tradiţională. Un rol important in funcţionarea diplomaţiei preventive o poate avea respectarea următoarelor recomandări: 1. un număr de măsuri diplomatice pot să ajute la administrarea cu succes a crizei şi previn apariţia violenţei. probabil. Statele ar trebui să reziste la tradiţionala practică de suspendare a relaţiilor diplomatice şi în loc de aceasta să menţină deschise liniile de comunicare de înaltă încredere cu liderii şi grupele în 50 . punerea în aplicare a mecanismului de menţinere a păcii a ONU şi organizaţiilor regionale. Pe de altă parte. În prezent diplomaţia este legată. deja conturat. Aceasta înseamnă că in procesul aplicării diplomaţiei preventive diplomaţii şi politicienii necesită să găsească căi şi mijloace pentru a se isprăvi cu crizele oriunde în lume atît în limitele statului precum şi între state. Unul dintre ele constă în suspiciunea motivelor celor care ar practicao. subiecţii neoficiali sunt ascendent importanţi în relaţiile internaţionale şi deseori operează de asupra nivelului atins de diplomaţi. dar şi pentru că ele sunt în creştere costisitoare pentru ţările vecine şi multe ţări îndepărtate. Ca rezultat în prezent este practic imposibil să izolezi statul de sistemul internaţional şi în circumstanţe deteriorante. de un ţesut complex de relaţii economice şi sociale care acoperă globul. Acestea pot fi misiuni de stabilire a faptelor. Este recunoscut că diplomaţia preventivă are de înfruntat şi unele obstacole. suprapopulaţia şi tulburările politice şi consecinţele lor. acest argument a fost formulat în Raportul secţiei Dezvoltarea consistentă şi diplomaţia preventivă. organizarea de negocieri directe între părţi. ca niciodată în trecut.“ Aceste indicaţii nu pot fi neglijate şi pot servi ca punct de reper în elaborarea şi realizarea de programe globale cu destinaţie preventivă care nu este altceva decît esenţa şi conţinutul de bază al concepţiei diplomaţiei preventive de termen lung. Statele şi popoarele au relaţii în multiple dimensiuni la toate nivelele societăţii şi fluxul de contacte poate să mărească înţelegerea reciprocă şi să ajute la stabilirea unei baze largi pentru cooperare. nu numai pentru că aceste crize sunt tragice în ele însele. Diplomaţia preventivă propriu-zisă la rîndul său include acele acţiuni operative care se întreprind pentru aplanarea evaluării unui conflict concret.

trebuie să fie stabilite mijloace pentru a urmări dezvoltarea crizei şi a prevedea ajustări regulare. un mijloc important de administrare a problemei exact în timpul cînd informaţia sigură. probabil. a. important de a folosi măsuri concrete pentru a contura linii clare împotriva comportării inacceptibile. se favorizează ilustrarea largă a contextului şi. după cum a fost menţiont mai sus. destul de timpuriu pentru a permite acţiuni preventive. Acest pas este esenţial să ajute la mobilizarea suportului pentru acţiunile preventive şi este. Expunând decurgerea crizei în aşa mod. Persoanele de resort deseori întîlnesc dificultăţi interne cînd propun aprobarea de măsuri mai reale pentru rezolvarea conflictului. Aceasta se poate face oferind explicaţii sistematice cum interesele naţionale sunt deservite prin obligaţii preventive. cel mai înalt preţ al crizei. iniţiind şi suportînd dialogul public pe marginea opţiunilor accesibile pentru rezolvarea crizei. deoarece nu s-a făcut lucrul de pregătire al parlamentului sau a altor organe de stat precum şi a publicului pentru astfel de paşi.criză. Guvernele şi organizaţiile internaţionale trebuie să exprime în mod clar şi impunător interesele sale în situaţia de risc. Chiar şi în contextul multilateral al conflictului guvernele trebuie să fie atente la oportunităţile de a susţine diplomaţia liniştită şi dialogul cu şi între liderii moderatori în criză. În acelaşi timp. 4. Aceasta demonstrează publicului respectiv ce eforturi serioase sunt necesare pentru a rezolva problemele. 3. interesele naţionale în încadrarea constructivă pentru a preveni înrăutăţirea crizei. 51 . Trimişii speciali şi reprezentanţii statelor sau ai organizaţiilor internaţionale sau din numele ONU din nou demonstrează valoarea lor la etapele timpurii ale crizei. strategiile. Pe lîngă aceasta. Circumstanţele fluide ale perioadei de după războiul rece. în special. 2. în mod repetat. directă este esenţială. dezvoltînd o strategie decisivă pentru administrarea situaţiei. trebuie să fie stabilit un mecanism pentru a incorpora informaţia de la Organizaţiile Neguvernamentale şi alţi subiecţi neguvernamentali pentru a asigura discutarea în Consiliul de Securitate a evenimentelor ce au loc. Este esenţial să se articuleze clar. noi aranjamente constituţionale. forme ale autonomiei regionale sau culturale ş. procedeele şi mijloacele diplomatice de a avertiza crizele cer noi căi creative pentru a difuza tensiunile şi a facilita acomodarea reciprocă între potenţialii beligeranţi. Poate să fie contraproductivă negarea guvernelor. Criza trebuie să fie pusă în agenda Consiliului de Securitate al ONU sau al organizaţiei internaţionale relevante sau a ambelor. Aceste strategii pot include discuţii serioase ale ajustării paşnice a graniţelor sau revederii lor. din timp.

multipolaritatea noii ordini mondiale stimulează influenţa factorilor mai mici în sistemul internaţional. de persoană terţă al ONG-urilor le conferă abilitatea unică de a ajuta la procesul de consolidare a naţiunii. dar şi acţionează direct la nivel transnaţional în 52 . principii de operare şi experienţă. Comisia internaţională a juriştilor. sînt cunoscute pentru rezultatele lor.a. În ultimul timp mai mult de 1000 de ONG-uri li s-a oferit statutul consultativ la ONU şi aproape 20. Societatea contra sclaviei. funcţii. Astăzi. Statutul independent neutru. ridicînd nivelul eforturilor oficiale. un produs principal neformal în negocierile diplomatice. asistenţă umanitară şi consolidarea păcii şi sunt acum parte a efortului de prevenire şi soluţionare a conflictelor. înaintarea plîngerilor către organizaţii internaţionale. Alte organizaţii aşa ca Comitetul Internaţional al Crucii Roşii operează la diferite nivele: nu numai incurajează Guvernele să facă ceva. de la medierea motivelor care cauzează conflicte pînă la strategiile de promovare a dezvoltării economice şi sociale la probleme zilnice de monitorizare a alegerilor. expunerea şi convingerea. resurse. Organizaţii. prin presiunea asupra statului. În acest sens este recomandată aşa-numita „a doua cale a diplomaţiei“. După cum constată autorul italian Antonio Cassese unele organizaţii neguvernamentale au îndeplinit şi îndeplinesc sarcini importante în ambele maniere.Capacitatea de alegere a diplomaţiei oficiale poate fi întărită de către activitatea în sectorul privat. Metodele utilizate de ONG-uri pentru a-şi atinge obiectivele propuse diferă de la un grup la altul. Mijloacele lor de activitate sînt: investigarea.Pe lîngă aceasta ONG-urile au funcţia unică de a avertiza despre apariţia vreunui conflict sau a unei suferinţe masive. ca Amnistia internaţională. remarcabile în acţiuni şi scopuri atinse. folosit de către liderii care vreau să primească date neformale despre intenţiile adversarilor. promovarea legislaţiei internaţionale. ONG-urile joacă un rol semnificativ în mediere. aşa. să adere la standarte internaţionale şi prin efectuarea de anchete şi cercetări care sînt mai dificile de efectuat de către state sau organe interguvernamentale. Unele guverne au găsit Organizaţiile Neguvernamentale şi alte instituţii nestatale foarte utile în mijlocirea acordurilor politice şi în completarea rolului organelor oficiale. Unele recurg la un număr restrîns de tehnici sau activităţi cum ar fi: pregătirea rapoartelor. activitatea de lobby pe lîngă organisme naţionale şi internaţionale ş.000 de ONG-uri din toată lumea au intrat în diverse relaţii cu ONU şi oferă singure mai mult de 3 mlrd dolari SUA în termeni de asistenţă pentru dezvoltare. restabilire a refugiaţilor monitorizare a drepturilor omului. ONG-urile pot fi distinse în dependenţă de statutul lor juridic.

transportînd peste 1. Cînd apar conflicte. ICS conducea 6 centre. Alte organe private au ca scop desemnarea idealurilor pentru eliberarea indivizilor sau grupelor de persoane din condiţiile de miserie şi exploatare. naufragiaţilor şi tuturor acelora care au nevoie de ajutor în rezultatul calamităţilor naturale sau a conflictelor armate. În prezent ICS îşi desfăşoară activitatea în republicile din ex-URSS. întruneşte astăzi peste 100 de organizaţii de acelaş gen. SUA. În procesul din Orientul Apropiat. cu rădăcinile sale în mişcarea sindicală. a fost de neînlocuit în spargerea gheţei şi punerea temeliei pentru acordul de la Oslo în 1993.zona Mediteraniană şi Orientul Mijlociu. printre primii se află la locul conflictului. asistenţă jurudică şi educaţională. care deja demult joacă un rol activ în căutarea păcii.nu numai Guvernele direct implicate dar şi alte state care preferă să stea în tăcere să se plaseze în afara consideraţiilor politicii reale. Institutul de cercetări din Norvegia. coordonarea ajutorului medical. Ei vorbesc direct persoanelor şi popoarelor ca să le mărească nivelul de cunoaştere referitor la drepturile lor. administrarea taberelor de refugiaţi. distribuirea echipamentului necesar.100. de exemplu. organizaţiile bisericeşti norvegiene erau instrumentele în facilitarea dialogului între părţile la conflict. ONG. 1994-1995 peste 300 de maşini cu ajutor umanitar au fost trimise de către ICS în Anaconda. În Guatemala. sponsorizată de către Fundaţia Kettering din Dayton. aducînd un aport de nepreţuit în acordarea ajutorului urgent populaţiei care a suferit şi punînd temelia restabilirii păcii. Această formă de activitate a ONG-urilor poate servi în scopul diplomaţiei preventive. organizaţie neguvernamentală care a luat naştere în 1992 ca un proiect umanitar cu ţelul de a răspunde provocărilor războiului din fosta Iugoslavie. bolnavilor. În timpul crizei umanitare în Kosovo. În Tadjikistan forţele unite ale cetăţenilor din SUA şi Russia cu experienţă profundă în rezolvarea şi medierea conflictelor. Spre exemplu Consorţiul Italian al Solidarităţii(ICS). Grupe de persoane într’adevăr au simţit că este obligaţia lor morală să vorbească atunci cînd statele păstrează tăcerea.000 tone avînd costul în jurul la 75 mln dolari SUA. au întrunit 53 . nu rareori. suport psihologic. ICS lucrează în mai multe domenii: -în condiţiile stării de urgenţă în caz de război: livrarea ajutorului umanitar.beneficiul răniţilor. unde trăiau peste 5000 de refugiaţi în diferite localităţi ale Albaniei. În timpul punctului culminant al conflictului din Bosnia. În prezent Organizaţiile Neguvernamentale îndeplinesc proiecte la care se cheltuie annual mai mult de 7 mlrd dol.

inclusiv trimiterea de mesaje bine definite liderilor care au ales o cale inacceptabilă în atingerea scopurilor lor. studierea diplomaţiei şi rezolvarea conflictelor. Grupa de criză Internaţională. oferirea bunelor oficii părţilor care sunt antrenate în rezolvarea paşnică a conflictelor. mijloacele şi instrumentele folosite în diplomaţia preventivă sunt o parte integrantă a acestui concept. care sunt încadrate în diplomaţia preventivă neoficială. Strategiile. Uneori. În sumar. o largă reţea de măsuri politice şi diplomatice sunt posibile. include Institutul pentru Multi-Track Diplomacy. Aceste organizaţii au jucat un rol activ în stabilirea relaţiilor între părţile în conflict şi guvernele interesate. este şi lista impresionantă de participanţi. care duc experienţa în comunităţile lor şi influenţează atunci când mulţi dintre aceştea îşi asumă poziţii de conducere. 54 . sunt necesare măsuri mai stringente. din timp. În adaos la progresul substanţial pe care aceste eforturi îl fac în legarea diferenţelor care deseori divizează vecinii ostili. International Alert. The Carter Center’s International Negotation Network. Alte grupe în SUA şi Europa. pentru a ajuta la dizolvarea unei crize potenţiale sau in creştere. însă.fracţiile tadjice în mijlocul anului 1997 aproape de 20 de ori pentru a stabili o bază pentru negocieri formale.

Danemarca. parcurgând un intens proces de adaptare la noile realităţi geopolitice. de către statele membre. Astfel. de a proiecta şi proteja aceste interese la nivel planetar. constituită pe 5 mai 1955. deci. În 2002. Norvegia. nu a presupus lupta armată. Ungaria şi Uniunea Sovietică. apoi în 1999. Războiul rece În decurs de câţiva ani după capitularea Germaniei şi a Japoniei se ajungea la destrămarea Coaliţiei Naţiunilor Unite şi la situarea foştilor aliaţi în tabere opuse. adică de puteri având interese globale şi dispunând de capacităţi. Republica Democrată Germană (RFG). în întregul ei17. Italia. în mai 1955 Republica Federală Germania (RFG). iar pe 1 iulie. În 1997. iar în 1981 . După transformările revoluţionare din anii 19891990. 17 Constantin Vlad – “Diplomaţia Secolului XX” pag. Războiul singularizase două ţări. inclusiv militare. după această dată Alianţa Nord-Atlantică numărând. Albania îşi suspenda participarea la Tratatul de la Varşovia. Luxemburg.1. Bulgaria. care cuprindea ca membre fondatoare următoarele 12 state: Belgia. NATO se menţinea ca alianţă politico-militară. Polonia şi Ungaria. La începutul anilor ’60. în primul deceniu al secolului XXI. Estonia. deci între mijloacele cu care a fost purtat nu au fost incluse direct cele militare. Slovacia şi Slovenia. la Summi-tul de la Praga. URSS îşi crea o grupare proprie. pe 31 martie 1991 avea loc dizolvarea structurii militare a Organizaţei Tratatului de la Varşovia. Cele mai pregnante trăsături ale Ordinii Mondiale în perioada Războiului Rece au fost existenţa unei lumi bipolare şi o confruntare globală între Est şi Vest. După depăşirea acestuia. 19 state membre. Alianţa avea să funcţioneze cu aceşti 16 membri până la încheierea Războiului Rece.Spania. primite ca membre ale Alianţei Cehia. încetarea existenţei acestei Organizaţii. În 1952 aderau la Alianţă Grecia şi Turcia. în care intrau Albania. privită în perspectivă istorică. adică blocuri de putere. era semnată. Războiul Rece se instala în anii ’46-’47 şi avea să dureze până la sfârşitul anilor ’80 ai secolului XX. acelaşi an. România.207 55 . Olanda. În jurul acestor supraputeri au polarizat grupuri de state. anume Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică. România. Canada. erau invitate. care au format alianţe politico-militare. Franţa. Alianţa Nord-Atlantică cuprinde 26 de state membre. Islanda.CAPITOLUL VI Studiu de caz 6. victoria puterilor Aliate avea să reprezinte o trecere de la „războiul fierbinte“ la „războiul rece“. Letonia. Lituania. Marea Britanie. anume Organizaţia Tratatului de la Varşovia. în postura de supraputeri. De aceea. deşi întrunea multe din trăsăturile oricărui război. De cealaltă parte. Cehoslovacia. Ultimul era astfel denumit pentru că. Portugalia şi Statele Unite. Ca rezultat. pe 5 aprilie 1949 se constituia la Washington Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO). Polonia. erau invitate să adere la NATO alte şapte state: Bulgaria.

în ultimă instanţă. ci chiar si vieţii pe pământ. bazată pe pluralism politic si pe o economie de piaţă. începând cu cele cu rază scurtă de acţiune si terminând cu cele intercontinentale. În terminologia economiei politice ca stiinţă. cum sunt cele chimice si biologice. toate statele member având obligaţia de a acţiona. se evidenţiază războiul din Coreea si cel din Vietnam. Pe de altă parte. ea concretiza o competiţie între două ideologii opuse. Între aceste conflicte. s-a aflat confruntarea Est-Vest. mijloacele ultramoderne de comunicaţii făceau vulnerabil faţă de armamentul nuclear orice punct de pe glob si. iar URSS câteva luni mai târziu. omenirea a stat sub semnul primejdiei unui război racheto. totalitare. Cel estic era format din state totalitare — mai precis. cea dintre URSS si SUA. SUA deţineau monopolul armei atomice. confruntarea Est-Vest a dus la constituirea. transformau diferitele tipuri de armament convenţional în arme redutabile ca putere de distrugere În perioada Războiului Rece. cât si Tratatul de la Varsovia (art. Câţiva ani. Competiflia dintre supraputeri în acest domeniu se muta în ceea ce priveste obţinerea armelor cu hidrogen. potrivit distincţiei subtile a lui Ralf Dahrendorf. adică între două tipuri de orânduire socială. Franţa obţinea bomba atomic în 1960. bani. totodată. o adevărată revoluţie se petrecea în ceea ce priveste mijloacele de transport la ţintă a diferitelor categorii de armament. capabil să pună capăt nu numai civilizaţiei umane.nuclear între cele două blocuri militare. anume cea marxistă (socialistă) si cea liberală (burgheză). adică din două state dezmembrate.În deceniile Războiului Rece. economic. Ambele aceste tipuri de arme. în care domina un sistem monopartit si o economie de comandă. Toate marile puteri introduceau în arsenalele lor armele atomice (bazate pe fisiunea atomilor de uraniu sau plutoniu) si armele cu hidrogen (nucleare. respectiv. între acesti doi poli de putere se vor statornici raporturi de confruntare. avioanele cu reacţie. între cele două blocuri a avut loc o cursă a înarmărilor fără precedent în istorie. militar. pentru respingerea agresorului. În deceniile Războiului Rece. a unor mecanisme militare — structuri de comandă unice. cu deosebire cele nucleare. Marea Britanie experimenta propria armă atomică în 1952. radarul. China reusea aceleasi lucruri în 1964 si. Statele Unite reusind acest lucru în 1952. întrucât conţineau prevederi conform cărora un atac împotriva oricărui stat membru era considerat un atac împotriva alianţei în ansamblu. o strânsă împletire a apărării naţionale cu cea aliată etc. Chiar si atunci când conflictele respective erau generate de cauze locale. autoritare. cu alte cuvinte. confruntarea Est-Vest în condiţiile Războiului Rece a avut un pronunţat caracter ideologic. În sfârsit. Statele Unite produceau arma atomică în 1945. sprijin si încurajări politice pentru una sau alta dintre părţi. ele deveneau component ale confruntării generale dintre cele două blocuri. în spatele acestor conflicte. Cel mai adesea. izbucnite aproape în totalitate în zonele subdezvoltate ale globului. desemnate în mod obisnuit prin termenul de arme convenţionale. Pe plan politic. unităţi din armatele naţionale integrate în forţele armate ale blocurilor. care cuprindea toate domeniile: politic. iar în 1968 pe cea cu hidrogen. respectiv. au o putere de distrugere infinit mai mare decât armamentele tradiţionale. confruntarea Est-Vest reprezenta o competiţie între două societăţi. Atât Tratatul de la Washington (art. Blocul vestic întruchipa o orânduire democratică. individual si colectiv. anume între socialism si capitalism. bazate pe fuziunea atomilor). în anumite etape. Rachetele. laserul. 5). care se întreceau în furnizarea de arme. două bombe aparţinând acestei categorii de armament fiind aruncate asupra oraselor japoneze Hiroshima (6 august) si Nagasaki (9 august 1945). Toate marile puteri se înzestrau cu alte tipuri de arme de distrugere în masă. dar cca 150 de conflicte armate locale au produs zeci de milioane de victime si imense distrugeri materiale. S-a reusit evitarea unui astfel de război. iar pe cea cu hidrogen în 1957. în 1967. confruntarea Est-Vest însemna o competiţie între două sisteme economicosociale. prin periculozitatea escaladării lor în adevărate crize în relaţiile dintre blocuri. Pe plan militar. când URSS detona primul său dispozitiv atomic. definite adesea prin sintagma „confruntare Est-Vest“. 4) instituiau ceea ce se numesc garanţii de securitate pentru statele membre. Războiul din 56 . în 1953. De aceea. Acesta înceta în 1949. pe osatura celor două alianţe.

într-o operaţiune care. După capitularea necondiţonată a Germaniei. contingente de trupe chineze intrau în luptă de partea nord-coreenilor. Prezenţa trupelor de ocupaţie facilitase instaurarea a două regimuri în cele două părţi ale peninsulei: în Sud. cu capitala la Saigon.P. generalul MacArthur. Decizia devenea posibilă întrucât tocmai atunci URSS nu participa la lucrările acestui forum. cu capitala la Hanoi. cu capitala la Seul. echipate militar de către Moscova si Beijing. intraseră trupele sovietice. contându-se ca acest lucru să ducă la unificarea Coreii sub autoritatea Phenianului. ci era ocupat în continuare de către regimul de la Taipei (Taiwan) al generalului Chiang Kai-si. si Vietnamul de Nord. legat de URSS si China. Astfel. Primele erau legate de Berlin. pe 26 iulie 1953. apropiat de Statele Unite condus de Sigman Rhee. atunci când se contura înfrângerea Seulului. Regimul de la Hanoi avea sprijinul politic si militar al URSS si Chinei. Între Nord si Sud se declansa în curând un adevărat război. Existenţa a două state coreene: Republica Coreea în sud. era ocupat de japonezi. cu paralela 38 devenită linie de demarcaţie între cele două state coreene. Alte momente de criză în relaţiile Est-Vest se petreceau în inima Europei si în apropierea coastelor estice americane. o dată cu capitularea Japoniei. Statele Unite obţineau aprobarea Consiliului de Securitate pentru o intervenţie militară sub stindardul ONU. care se diviza în două state pe paralela 17 — Vietnamul de Sud (Republica Vietnam). atunci când devenea iminentă victoria trupelor americane si sud-coreene. Se ajungea astfel la un război de proporţii si la o criză profundă în relaţiile Est-Vest. si Republica Populară Democratică Coreeană în nord. O miscare diplomatică neinspirată a Statelor Unite avea să precipite evoluţiile în peninsulă: Washingtonul declara că teritoriul Asiei continentale nu intra în perimetrul defensiv al SUA. în 1954 se încheia un accord la Paris în baza căruia trupele franceze părăseau teritoriul Vietnamului. La rândul lor. Coreea de Nord îsi întărea forflele armate. era rezultatul direct al ultimei faze a războiului din Pacific. ceea ce avea să devină Vietnamul de mai târziu era colonie franceză. si Vietnamul de Nord (Republica Populară Democratică Vietnam). La solicitarea regimului de la Saigon. Chineze. a unui regim autoritar si corupt. 57 . ceea ce începea ca un război civil între două părţi ale Vietnamului. ca si întreaga Indochină. Criza legată de Vietnam a fost mai îndelungată si mai complicată. baze situate pe teritoriul Chinei. Retragerea trupelor americane din Sud (iunie 1949) avea să încurajeze atât Seulul. va preconiza folosirea armei atomice împotriva bazelor de susţinere a trupelor chineze angajate în război. O răscoală antijaponeză se transforma într-o miscare de eliberare naţională după ce. a unui regim totalitar. Într-una din fazele de maximă încordare. în Nord. se ajungea la încheierea armistiţiului. Kim Ir Sen. Armata sud-coreană sporea de la 60 000 militari la începutul anului 1949 la 181 000 în mai 1950. urmărea ocuparea Seulului si doborârea regimului Rhee. Războiul se încheia prin retragerea trupelor americane si unificarea Vietnamului sub autoritatea regimului de la Hanoi. al căror număr ajungea la 135 000 în iunie 1950. Statele Unite aveau să se implice din ce în ce mai mult în conflict. cât si Phenianul să se orienteze spre unificarea Peninsulei prin forţă. până la paralela 38. după cum se pare. trupele americane înaintaseră în partea de sud a peninsulei. comandantul forţelor americane în Extremul Orient. Vietnamul în întregul său — peste 3 milioane. pe de altă parte. Trupele americane se alăturau celor sud-coreene.peninsula Coreea se declansa pe 25 iunie 1950. Harry Truman. în semn de protest pentru că locul Chinei în Consiliul de Securitate nu revenise încă R. cu capitala la Phenian. Johnson si Nixon. proclamate pe 1 octombrie 1949. Statele Unite pierdeau în lupte 50 000 militari. Pe de altă parte. propunerea lui în acest sens era respinsă de presedintele SUA. După ani îndelungaţi de lupte. În 1941. În Nord. Statele Unite aveau să rămână angajate în acest război de-a lungul mandatelor a patru presedinţi: Eisenhower. după trei ani de ostilităţi. administraţia colonial franceză se reinstala în Peninsulă. Statele Unite preluau rolul de până atunci al Franţei. Kennedy. în fruntea căruia se afla un lider comunist. pentru înzestrarea ei Rhee apelând îndeosebi la Statele Unite. Ostilităţile începeau prin trecerea trupelor Coreii de Nord peste paralela 38. frontul se stabiliza si. Înainte de cel de-al Doilea Război Mondial. În final. de partea Saigonului. Atunci. devenea un război în care se înfruntau Vietnamul de Sud si Statele Unite. pe de o parte.

realizau un pod aerian. implicaţiile ei economice. În 1962. Mai ales în primele faze ale Războiului Rece. prin ridicarea pe 13 august 1961. cu capitala la Bonn. La puţină vreme după începerea activităţii ONU. Cea mai importantă dintre aceste tentative era debarcarea din Golful Porcilor (1961). 58 . pe teritoriul lor formându-se Republica Federală Germania (mai 1949).aceasta era împărţită în patru zone de ocupaţie: zona americană. parte componentă a Cartei. Sub acel regim. În octombrie acelasi an. Într-un mod asemănător era divizat si Berlinul. navigau spre Cuba. la nevoie prin folosirea forţei. URSS. prin instituirea de către URSS a unei blocade a Berlinului de Vest. care devenea un adevărat simbol al divizării continentului. si zona sovietică — în partea de est a Germaniei. Blocada tăia legăturile terestre dintre acesta si cele trei zone aflate sub ocupaţia puterilor occidentale si urmărea unificarea Berlinului de Vest cu cel de Est. Cuba se apropia de URSS si aliaţii acesteia. cât si în relaţiile economice internaţionale. flota navală si aeriană americană se pregăteau să le oblige să facă cale întoarsă. aveau să acţioneze energic pentru refacerea postbelică a ţărilor din propria zonă. Tentativa URSS esua. Criza se încheia abia după aproape trei ani. Statele Unite. a Zidului Berlinului. în schimbul angajamentului Statelor Unite de a nu invada Cuba. ceea ce determina limite severe în afirmarea principiilor de piaţă. Puterile occidentale. politice si chiar militare. Forflele armate americane si sovietice. între partea occidentală si cea orientală a orasului. criza era dezamorsată: Moscova accepta să-si demonteze si să retragă rachetele. În final. Prima criză se declansa în 24 iunie 1948. De partea cealaltă a Atlanticului. pe care se aflau noi rachete. condus de Fidel Castro. sub autoritatea RDG si a forţelor de ocupaţie sovietice. cu capitala în sectorul sovietic din Berlin. formulată în termenii unui veritabil ultimatum. cu sprijinul Marii Britanii. în caz de conflict. a impus un tip similar de economie ţărilor pe care le inclusese în orbita sa. Asa cum am arătat mai sus. Se lua cursul unei destinderi a încordării si a unor măsuri de ţinere sub control a înarmărilor. a cărei economie era etatizată si de comandă. Dimpotrivă. Statele Unite instituind o blocadă navală si aeriană împotriva Cubei. Rachetele erau descoperite de către sateliţi de supravehere. cea britanică si cea franceză — toate situate în partea de vest. Statele Unite vor fi ostile faţă de noua putere de la Havana si vor sprijini tentativele întreprinse de refugiaţi cubanezi aflaţi pe teritoriul american de a o înlătura. confruntarea Est-Vest avea să fie mai puţin dramatică. în care un rol de prim rang revenea Statelor Unite. Pe plan economic. aflat în zona sovietică de ocupaţie. Consiliul Economic si Social lua măsura convocării Conferinţei de la Havana asupra Comerţului. Criza lua proporţii si devenea cea mai gravă confruntare Est-Vest. atât în economiile acestor ţări. Puterile occidentale respingeau propunerea sovietică. înfrântă însă de forţele cubaneze. se părea că orientările celor două tabere vor duce la destrămarea pieţii mondiale unice si formarea unor pieţe paralele si opuse. în Cuba avea loc pe 1 ianuarie 1959 instalarea unui regim revoluţionar. în primul rând a celor nucleare. Se depăsa astfel faza potenţial cea mai periculoasă a Războiului Rece. Nave sovietice. prin care Berlinul de Vest era aprovizionat cu cele necesare. pentru consolidarea si extinderea principiilor liberale ale economiei de piaţă. când Moscova anunţa că intenţioneaază să pună capăt acordului celor patru puteri referitor la statutul Berlinului. afectând întreaga Ordine Mondială. URSS instala în Cuba mai multe baterii de rachete cu rază medie de acţiune care. puteau lovi o parte importantă a teritoriului american. în zona rusească se constituia Republica Democrată Germană. precum si cele ale aliaţilor celor două supraputeri erau puse în stare de alertă. Conferinţa elabora Carta unei organizaţii internaţionale a comerţului si proiectul unui acord general de tarife si comerţ. A doua criză a Berlinului începea în noiembrie 1958. Omenirea fusese însă la un pas de un cataclism nuclear. anume în patru sectoare. blocada Berlinului era ridicată pe 9 mai 1949. Cele trei zone ocupate de puterile occidentale se unificau. fiecare dintre acestea aflându-se sub administraţia uneia dintre cele patru mari puteri. Lecţia va fi învăţată de ambele părţi. dar la fel de profundă.

devenind Planul Marshall. Ungaria si URSS. Statele Unite. Marea Britanie si Olanda semnau un pact asupra colaborării economice. îndeplinindu-si fiecare în parte menirea pentru care fuseseră create. forţând transformarea regimurilor politice si a sistemelor economice din aceste ţări conform cu modelul sovietic. Puterile occidentale vor insista pentru constituirea unei organizaţii menite să dirijeze la nivel european aplicarea Planului Marshall. care lua numele iniţiatorului său. Principalele instituţii financiare: Banca Mondială si Fondul Monetar Internaţional. unde urma să aibă loc o reuniune a ţărilor potenţial beneficiare ale Planului. tendinţele de afirmare a principiilor liberale si economiei de piaţă. si cu cel britanic. G. GATT se năstea. sociale si culturale. Irlanda. Ea trimitea la Paris. generalul Marshall. Finlanda. Bidault. Marea Britanie. prin secretarul de stat. Din iulie 1947. Bevin. Luxemburg. cu tot ceea ce implica aceasta. CAER. menite să împiedice aplicarea Planului Marshall în ţările lor. partidele comuniste din vestul European organizau greve si alte manifestări. Islanda. Molotov. România. 23 de state — între care nu se aflau cele din Est — semnau protocolul pentru punerea în aplicare a Acordului General pentru Comerţ si Tarife. aderau la OECE R. 59 . De cealaltă parte. o numeroasă delegaţie condusă de ministrul sovietic de Externe. care-si avea sediul la Moscova. Molotov era în favoarea unei organizări care să lase aplicarea Planului pe seama statelor beneficiare. cu temei. În ianuarie 1949 se constituia Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER). Danemarca. în aceste condiţii. Tentativele ulterioare ale Uniunii Sovietice de a transforma CAER într-o organizaţie supranaţională prin impunerea unui plan unic de dezvoltare si a altor măsuri ce presupuneau transfer de suveranitate de la statele membre la organismele de conducere CAER aveau să esueze. ţările occidentale beneficiare atingeau nivelul producţiei antebelice.partide de guvernământ în aceste ţări . în 1952. Acest program. Totodată. Polonia. Cehoslovacia. Franţa. lansau un amplu program de ajutorare a ţărilor continentului european. Moscova avea să ezite. El exprima prin aceasta teama că o administrare centralizată a Planului Marshall ar fi subminat bazele economiei sovietice si ar fi slăbit controlul pe care URSS îl exercita deja asupra statelor din sfera sa de influenţă. metoda sa principală de activitate fiind coordonarea planurilor naţionale de dezvoltare. Bulgaria. partidele comuniste din ţările est-europene . era destinat si flărilor din Est. Planul Marshall era un semnal pentru constituirea unor grupări de state.Întrucât Carta nu intra în vigoare. În martie 1948.si unele partide comuniste din ţările occidentale (Franţa si Italia) constituiau un Birou informativ al partidelor comuniste si muncitoresti (Cominform). de divizarea Europei între Est si Vest. Albania. politic si politico-militar. În plus. prin care partidul sovietic acţiona spre a-si subordona miscarea comunistă internaţională. Belgia. Aceste ţări constituiau în 1948 Organizaţia Europeană de Cooperare Economică (OECE). Moscova respingea propunerea de participare la Planul Marshall. Portugalia. Belgia. devastat de război. Olanda. Valoarea creditelor americane acordate în cadrul Planului Marshall s-a ridicat la 13 miliarde dolari.F. acţiuni rămase însă fără succes. totodată. despre care voi vorbi mai târziu. Suedia si Turcia. V. Planul Marshall făcea din divizarea Europei un proces ireversibil si constituia un moment de seamă al Războiului Rece. ca o organizaţie economică occidentală. adresându-se tuturor satatelor. La sfârsitul anului 1947. aveau să întărească. Franţa. mai ales datorită opoziţiei României. nu lua fiinţă. cursul spre constituirea unui bloc occidental se intensifica. organizaţia internaţională pentru comerţ. organizaţje cerută de puterile occidentale si respinsă de Moscova. Ulterior. Polonia. va funcţiona ca o uniune de state ce-si păstrau independenţa. Germania (1949) si Spania (1959). În 1947. când Planul era adoptat. Cehoslovacia. care ar fi avut o deschidere universală. E. Italia. La presiunea sa. pe plan economic. Moscova replica la Plan prin întărirea controlului său în ţările din estul si centrul Europei. Grecia. Elveţia. În aceste condiţii. se poate vorbi. Urmând linia Moscovei. Norvegia. RDG. Acesta va negocia cu ministrul de Externe francez. Îsi dădeau acceptul faţă de Planul Marshall 16 state: Austria. România si Ungaria adoptau o poziţie similară. iniţiativa Planului Marshall venea după lansarea a ceea ce avea să devină Doctrina Truman. Iugoslavia. în care intrau Albania.

Libera circulaţie a persoanelor. 60 . cărora li se alăturau Grecia. Organizaţia Tratatului de la Varsovia. după 20 de ani. Negocieri laborioase duceau la formarea pe 18 aprilie 1951. În 1964. Libera circulaţie a bunurilor. cu durată de 50 de ani. Europa occidental îsi putea continua căutările pentru găsirea propriilor forme de grupare. Luxemburgului. prin Tratatul de la Paris. Germania. El nu ţinea. blocul occidental dobândea dimensiunile si structurile corespunzătoare între flările care i se alăturau. CEE urma să realizeze „cele 4 libertăţi“: 1. Pactul. condus de un Consiliu al Ministrilor (format din ministrii de Externe ai ţărilor membre) si dispunând de o Adunare cu caracter parlamentar. Paralel cu această adâncire a integrării. Robert Schuman. prin Tratatul de la Washington (4 aprilie 1949). nu agrea ideea de supranaţionalitate. ducând mai departe procesul integrării europene. Pe 5 mai 1949 se constituia Consiliul Europei. totodată. adică în 1981. în acele condiţii. primul pas către integrarea europeană.precum si pentru autoapărarea colectivă (Pactul de la Bruxelles). În 1954. Statele Unite si Canada începeau tratative cu semnatarii pactului de la Bruxelles pentru un pact nord-atlantic. propunea constituirea unei autorităţi franco-germane în domeniul cărbunelui si oţelului. Prin crearea NATO si prin Planul Marshall. Consiliul Europei era o organizaţie cu atribuţii supranaţionale. Libera circulaţie a serviciilor. Danemarca. prin admiterea de noi membri în cadrul acestora. Consiliul Europei devenea un important organism al afirmării valorilor occidentale în confruntarea Est-Vest. care-si propunea ca prioritate absolută promovarea drepturilor omului si libertăţilor fundamentale. drum care continuă si în primul deceniu al secolului XXI. 4. apoi la Bruxelles. dar această ţară avea să străbată un drum lung până la îndeplinirea condiţiilor de admitere în Comunitate. Marea Britanie. Dacă el putea fi considerat eficient împotriva unei eventuale reînnvieri a ceea ce se numea militarismul german. În 1967. Irlanda. O asemenea autoritate era concepută ca o structură supranaţională. Se năstea NATO. Prin statutul său. cu participarea Belgiei. începea si un proces de lărgire a Comunităţilor Europene. cerere respinsă de SUA si Marea Britanie. 3. Olandei si a R. caresi stabilea sediul la Paris. Urma Tratatul de la Roma (1957). În consecinţă. CECO. Islanda si Turcia. deschisă si altor state din Europa occidentală. Comunitatea Economică Europeană — Piaţa Comună (CEE) si Comunitatea Europeană a energiei atomice (Euratomul). Potrivit Tratatului de la Roma. în 1961 Grecia semna un acord de asociere cu Comunităţile Europene. Consiliul Europei. Italiei. un acord de asociere era semnat de Turcia. Urma „replica“ răsăriteană a NATO. cu sediul la Strasbourg. Pe plan economic. Planul Marshall si Tratatul Nord-Atlantic consacrau prezenţa permanentă si poziţia dominant a Statelor Unite în Europa. În condiţiile opoziţiei tot mai evidente între regimurile democratice proprii multora dintre statele occidentale si cele totalitare. ministrul de Externe francez. iar în 1987 intra în vigoare Actul Unic vest-european. Norvegia si Suedia. apărea ca o organizaţie eminamente politică. Franţei. în mai 1950. devenea membră a CE atunci când îndeplinea condiţiile de aderare. Luxemburg. Libera circulaţie a capitalurilor. URSS cerea să se alăture Tratatului NordAtlantic. Astfel. Italia. era menit în principal respingerii unui atac armat în Europa. având ca state fondatoare Belgia. Franţa. În acest cadru creat de raporturile transatlantice. 2. ceea ce va îndepărta Marea Britanie care. Ca si CECO. CEE si Euratomul s-au născut ca organisme supranaţionale. unde „cei 6“ constituiau. care adăuga cooperării economice pe cea politică. el era total insuficient pentru cazul unui potenţial mars spre vest al URSS. a Comunităţii Europene a Cărbunelui si Oţelului (CECO). Anul 1973 aducea admiterea în CE a Danemarcei. CEE si Euratomul formau Comunităţile Europene (CE) ). alături de Comunitatea Europeană a Cărbunelui si Oţelului. Olanda. seama de ponderea pe care Statele Unite o dobândiseră în Europa si în treburile continentului.F.

anume ţări slab dezvoltate. nivelul lor de dezvoltare este cel mai bine caracterizat prin raportare la situaţia altor ţări în aceeasi perioadă. impuse mai ales de ţările „Lumii a Treia“. În intervalul dat. spre usurinţa lecturii. Tabloul se întregeste prin luarea în considerare a celorlalţi indicatori privind nivelul dezvoltării diferitelor categorii de ţări. evoluţia acestor ţări integrându-se în tendinţele generale. sfera economiilor de piaţă se extindea. era locuită de doar 16. ţări cu dezvoltare medie si ţări puternic dezvoltate. refacerea postbelică si procesul integrării făceau din Europa de Vest unul dintre cei trei mari poli de putere din lumea occidentală. de menţionat că această crestere s-a realizat pe seama ponderii ţărilor puternic dezvoltate. principii care aveau să se impună treptat si în economiile de comandă. Astfel.Irlandei si Marii Britanii.3 79. care. statisticile Băncii Mondiale se bucură de o largă recunoastere în lume pentru temeinicie si acurateţe. prin admiterea Greciei.4 1988 5. puneau capăt Războiului Rece.8 81.5 PIB totalul (dolari) pe locuitor 1988 (medie) 320 1 930 17 080 I II III Pentru PIB reproduc clasificarea statelor. Pe de altă parte. în care se produceau anual 1930 dolari pe locuitor. dar boom-ul ţărilor mediu dezvoltate s-a terminat repede. este. respectiv II si III. Pivotul dezvoltărilor ce aveau loc în acest sens erau Statele Unite.5% din populaţia globului. în perioada Războiului Rece. Nivelul dezvoltării diferitelor categorii de ţări Categorii PIB de ţări (% din totalul mondial) 1965 9. ponderea ţărilor mediu dezvoltate a scăzut doar puţin. folosită de Banca Mondială. le numerotez cu cifrele I. iar PIB este doar unul dintre indicatorii prin care se măsoară gradul de dezvoltare a unei ţări.5% din populaţie îsi ducea viaţa în ţări mediu dezvoltate.0 75. Asadar.2 12. influenţa pe care acestea o exercitau în cadrul marilor instituţii internaţionale financiare si comerciale determinau ca ordinea economică a Războiului Rece să evolueze în direcţia afirmării tot mai puternice a princpiilor de piaţă.4 Populaţia (% din mondial) 1988 60. Partea dezvoltată.9 23. CE numărau 10 state.5 16. decenii care au coincis cu procesul destinderii între Est si Vest si cu o anumită liberalizare a comerţului internaţional. totusi. cărora li se alăturau încă din anii ’50 „marii învinsi“ în război.8 22. după a crestere spectaculoasă între 1965-1980. bucurându-se de un PIB mediu de 17 800 dolari pe locuitor. Pe de altă parte. Tot în 1986. alături de America de Nord (Statele Unite si Canada) si Japonia. este de remarcat că această crestere s-a petrecut tocmai în perioada primelor decenii ale dezvoltării.1 13. astfel că Europa „celor 6“ devenea Europa „celor 9“. orice statistică poate prezenta deficienţe. devenind dominantă pe plan mondial. în deceniile Războiului Rece. În 1981. în 1988 în ţările slab dezvoltate trăia 60. O dată cu acesta. într-o diviziune internaţională care va evidenţia nevoia presantă a reformelor economice si politice în statele estice. anume Japonia si Germania. ceea ce avea să ducă în mod necesar la răsturnările revoluţionare din anii ’90. încheiau acorduri de asociere cu CE Cipru si Malta. în perioada menţionată ţările puternic dezvoltate si-au consolidat poziţia fruntasă. Acestea vor fi atrase în mod irezistibil în circuitul mondial de valori. mai bine zis privilegiată a planetei.8% din populaţia globului. deasemenea.2 1980 6. categorii de ţări pe care. Desigur. Forţa economică a statelor occidentale. chiar dacă în cifre absolute PIB al acestor flări a cunoscut cresteri. 22. căreia îi reveneau în medie 320 dolari pe locuitor. Astfel. în final. ponderea ţărilor subdezvoltate în totalul produsului mondial brut a scăzut continuu. Nu 61 . pentru ca în 1986 să se ajungă la Europa „celor 12“ prin aderarea Spaniei si Portugaliei.

în condiţii când negocierile ruso-americano-britanice privind guvernul Poloniei încă nu fuseseră încheiate. între care la loc de frunte se înscria confruntarea Est-Vest. replica Truman. Incertitudinile. dimpotrivă. la o medie de 30 dolari pe locuitor cheltuieli pentru achiziţii de arme. de fapt. anume 16. Este un lucru constatat în această privinţă că bipolarismul caracteristic Războiului Rece a asigurat stabilitatea si securitatea în raporturile dintre cele două blocuri. de conflicte deschise ori latente. aceasta. Cât de mare era disproporţia resurselor alocate pentru înarmări de către ţările dezvoltate. Molotov se oprea la Washington şi era primit de preşedintele SUA. pentru a caracteriza condiţia umană în aceste ţări trebuie avută în vedere împrejurarea dacă ele s-au situat în zone de liniste si siguranţă ori. asa cum am arătat deja. iar pentru sănătate rămâneau numai 10 dolari. Și este de subliniat că mai mult de jumătate din aceste procente. la Ialta se hotărâse ca. care apoi să organizeze alegeri libere. în zonele neangajate si în curs de dezvoltare s-au acumulat tensiuni si stări conflictuale. din diverse cauze. dacă se dovedea imposibil să se pună în aplicare hotărârea de la Ialta privind Polonia.6% din respectivele cheltuieli. diferenţe în defavoarea marii majorităţi a populaţiei lumii. acesta nu mai era cel folosit de Roosevelt“18. guvernul sovietic semna un tratat ruso-polon cu guvernul polonez provizoriu. puterile Coaliţiei să acorde acestora asistenţă în constituirea unor guverne democratice. dacă în 1972 ţările neparticipante la blocurile militare alocau pentru propria înarmare 20. cifra pentru învăţământ era în acele ţări de 382 dolari. Dincolo de aceste raporturi însă. situaţia era total diferită. pe 21 aprilie 1945. pe de o parte. reveneau ţărilor în curs de dezvoltare. 3 dreptul la viaţă si securitate al oricărei fiinţe umane. prin care prevenea guvernul sovietic că. Astfel. unde urma să se deschidă Conferinţa pentru crearea ONU. si după încetarea acestuia.1%. Astfel. în orice caz. după ce pe 18 Henry Kissinger. Referirea lui Truman la Polonia nu era întâmplătoare: într-adevăr. Dar această imagine despre condiţia umană a locuitorilor Lumii a Treia trebuie întregită cu aspecte privind situaţia acestor ţări în ceea ce priveste securitatea lor ca state. va răspunde Molotov. „Nu era vorba încă de războiul rece. si cele în curs de dezvoltare. iar cea pentru sănătate de 284 dolari. cu alte cuvinte. este limpede că proclamaţia înaripată din Declaraţia Universală: „Toate fiinţele umane se nasc libere si egale în demnitate si în drepturi“ a rămas în mod fatal în perioada Războiului Rece — si. adică a condiţiei umane proprii multor sute de milioane de oameni. cu tributul lor plătit în milioane de vieţi omenesti si mari distrugeri materiale. după cum voi arăta ulterior — un ideal de neatins. avea astfel loc prima întâlnire a unui înalt demnitar sovietic cu noul şef al administraţiei americane. „onoraţi-vă angajamentele şi nimeni nu vă va mai vorbi astfel“. încrederea în alianţa celor trei puteri va primi o lovitură dură. în cazul ţărilor în curs de dezvoltate însă. reiese din următoarea comparaţie: la 309 dolari pe locuitor alocaţi pentru cheltuieli militare în ţările dezvoltate. În plus. pentru că Declaraţia proclamase prin art. insecuritatea — ca percepţie si dat obiectiv — au dus la atragerea unui mare număr de ţări slab dezvoltate într-o aberantă cursă a înamărilor. mai mult. Lumea a Treia a fost teatrul a foarte numeroase conflicte armate.sunt necesare analize aprofundate sau comentarii amănunflite pentru a înţelege diferenţele fundamentale existente în ceea ce priveste asigurarea drepturilor omului. potrivit propriilor mărturisiri. Ori. în zone bântuite de insecuritate. pe de altă parte. Truman. în drum spre San Francisco. în cazul statelor din Est. De aceea.9% din totalul cheltuielor militare mondiale. Harry Truman. „Nimeni nu mi-a vorbit încă pe acest ton“. care au trecut adesea în conflicte deschise. V. înainte de toate pe plan economic si social. La 22 aprilie 1945. învăţământului îi erau destinaţi doar 24 dolari.“Diplomația “ 62 . era însă deja limbajul său. Este limpede că angajarea unui mare număr de ţări din Lumea a Treia în cursa înarmărilor înrăutăţea si mai mult standardele deja foarte joase de asigurare a condiţiilor de trai. în 1981 ele ajunseseră la 29. îi va vorbi brutal lui Molotov şi va remite un mesaj pentru Stalin. de educaţie si sănătate.

refacerea economică postbelică reclamând atât imense cantităţi de bunuri. precum şi credite şi investiţii de capital substanţiale. Fără să-şi propună o analiză istorică propriu-zisă a marilor procese care au dat conţinut acestui război. niciodată!“. aflat în vizită la Moscova în iunie 1944. însă în hol ne-am oprit în faţa hărţii mondiale. opinia privind inevitabilitatea rupturii dintre Est şi Vest din raţiuni politico-ideologice. În ciuda existenţei unor astfel de interese comune. Iată în relatarea lui Djilas momentul respectiv. Dimpotrivă. arată însă că drumul către Războiul Rece n-a fost deloc întâmplător. Până la sfărşitul primului său mandat însă. Venirea la Casa Albă a lui Truman. ideologice. ultima rămăşiţă a înţelegerii existente pe durata războiului dispăruse. la împărţirea lumii în două. Noul preşedinte american. iar un tratat de pace cuprinzător a rămas imposibil de formulat. dar nu şi la formarea celor două blocuri. pentru care trebuiau găsite noi debuşee. aveau mari interese comune în menţinerea cooperării lor după înfrângerea Germaniei şi a Japoniei. suferise însă mari distrugeri. înainte de toate de echipamente industriale. cei doi giganţi de la periferie. la ameninţarea reciprocă a securităţii şi la starea de asediu în politica internă“. Prăbuşirea Germaniei naziste şi nevoia de umplere a vidului de putere rezultat a condus la dezintegrarea parteneriatului din timpul războiului. acţiunile diplomatice care marcau. Analiza evenimentelor. Stalin vroia să fie plătit în monedă teritorială pentru victoriile militare sovietice şi suferinţele eroice ale poporului rus. Rezolvarea problemei spinoase a Germaniei reclama aceeaşi cooperare. Echilibrul puterii fusese distrus. Semnele apropierii Războiului Rece se vor înmulţi. „Oricum inevitabil. pe care Uniunea Sovietică era colorată în roşu şi din cauza aceasta era mai evidentă şi părea mai mare decât în realitate. în care denunţa căderea Cortinei de fier în mijlocul Europei. Truman. acumulările care au dus la instalarea lui şi apoi i-au punctat evoluţiile de-a lungul a peste patru decenii. tematic şi. ar fi trebuit să acţioneze în acelaşi sens: Statele Unite ieşiseră din război cu capacităţi productive mult sporite. pas cu pas. nu în ultimul rând. Stalin şi-a petrecut mâna peste Uniunea Sovietică şi a exclamat (în legătură cu britanicii şi americanii — C. Cele două mari state. Era instalarea acestuia o fatalitate? Unii autori nu cred acest lucru. Harry S. URSS. După convorbiri oficiale „Stalin ne-a invitat la cină. atenţie faţă de 63 . aducea o schimbare notabilă a atitudinii Statelor Unite faţă de URSS. cronologic.V. cu un uriaş surplus de produse. cele ce urmează urmăresc să prezinte. Înainte ca Churchill să-şi rostească faimosul discurs de la Fulton. învingătoare în război. în lipsa cărora se conturau perspectivele unei crize de supraproducţie şi ale unui şomaj ridicat. Roosevelt manifestase o grijă aparte faţă de relaţiile cu Uniunea Sovietică.14 aprilie Truman îi scrisese lui Stalin propunându-i să invite la Moscova un număr de personalităţi poloneze — a căror listă o anexa — în încercarea de a se constitui un guvern polonez reprezentativ. nu putea fi concepută în absenţa unei cooperări postbelice sovieto-americane. în linii mari. bazată pe Carta Naţiunilor Unite.): Ei nu se vor împăca niciodată cu faptul ca un spaţiu atât de mare să fie roşu: niciodată. Statele Unite şi Uniunea Sovietică. războiul s-a terminat cu un vid geopolitic. În tot timpul războiului. „Contradicţia structurală a celor două puteri mondiale explică doar faptul că trebuia să se ajungă la concurenţa şi contradicţiile celor două sisteme. militare şi. Pe plan politic general. devenite la sfârşitul războiului supraputeri: Statele Unite şi Uniunea Sovietică. prin natura lor. Churchill urmărea să prevină dominaţia Uniunii Sovietice asupra Europei Centrale. Coaliţia Naţiunilor Unite avea să se destrame în curând şi lumea postbelică intra sub zodia Războiului Rece. inclusiv a acţiunilor diplomatice. Perioada postbelică avea să se transforme într-o luptă prelungită şi dureroasă pentru realizarea în fapt a reglementărilor care scăpaseră printre degete conducătorilor înainte ca războiul să ia sfârşit. arătase în repetate rânduri înţelegere pentru interesele sovietice. Pe plan economic. Obiectivele Aliaţilor erau pur şi simplu prea divergente. cu motivaţiile lor politice. economice. existau puternici stimulenţi care. s-a străduit iniţial să continuie moştenirea lăsată de Roosevelt. o ordine internaţională de pace şi securitate. de a ţine alianţa unită. se aflau acum unul în faţa celuilalt în inima Europei“. Stalin exprima în faţa liderului iugoslav Milovan Djilas.

Privită în perspectivă istorică. El ţinea seama de un memorandum al Comitetului reunit al şefilor de stat major (JCS 506 din 18 septembrie 1943). recunoscând inevitabilitatea Războiului Rece. împotriva a peste 250 divizii. Succesele militare de pe frontul de Est făceau ca armata americană să poată învinge Germania şi Japonia cu mai puţin de jumătate din diviziile considerate necesare. „Trebuie să fim duri cu ruşii“. Atitudinea lui faţă de ruşi nu era nouă. Roosevelt acorda un rol deosebit obţinerii unei atitudini cooperante din partea URSS în perioada postbelică pentru înfăptuirea marelui său proiect (Grand design) al formării unei „lumi unice“. declara: „Dacă vedem că Germania e pe cale să câştige războiul. Truman nu va continua o astfel de linie. favorabil ambelor părţi. dimpotrivă. guvernul american a iniţiat în 1945 un mecanism de percepere reciprocă greşită şi de escaladare a conflictului. scrie în acest sens W. deşi asemenea înclinaţii pot conta mult în politică. care susţinea că SUA nu puteau câştiga războiul împotriva Germaniei şi nici pe cel împotriva Japoniei decât cu ajutor sovietic. în timp ce armata rusă continua să lupte pe frontul de est. de obiectivele pe care acestea şi le propuneau. Factorii de decizie americani au interpretat eronat politica de securitate a URSS ca fiind baza unui expansionism în principiu nelimitat şi au reacţionat prin a refuza orice altă cooperare. de concepţiile care patronau căile şi modalităţile de înfăptuire a acestor obiective ca astfel de premize să se constituie sau. pun pe seama diplomaţiei americane încrâncenarea deosebită a confuntării Est-Vest. cu menţiunea că Statele Unite erau mai bine situate în determinarea cursului general al politicii postbelice. iar formarea blocurilor a devenit definitivă“ . măsuri care. „Nu ştiu să se poarte. afirma el. o reacţie la măsurile luate de Moscova în ţările ocupate de forţele armate sovietice. La deschiderea celui de-al doilea front în iunie 1944. de cele ale Statelor Unite şi URSS. Conducerea sovietică a interpretat la rândul ei greşit acest refuz de cooperare ca fiind o dovadă a caracterului agresiv al capitalismului american şi a reacţionat printr-o mai dură politică de securitate. Trebuie să-i învăţăm cum să se poarte“. după declanşarea războiului germano-rus. va trebui ca noi să ajutăm Germania şi astfel să le lăsăm să se ucidă între ele cât mai mult posibil“ . Dacă vedem că Rusia este pe cale să câştige. scrie în acest sens Eric Hobsbawm: 64 . în vreme de pace. Alţi autori. să nu apară niciodată. Depindea de interesele marilor puteri. altele noi. din punct de vedere sovietic. în faţa trupelor americane şi britanice din Franţa şi Italia se aflau mai puţin de 90 divizii inamice. reflectau neîncrederea crescândă a Moscovei că problemele securităţii URSS erau luate în serios de către aliaţi occidentali. printr-un adevărat control internaţional al armei atomice sau printr-un ajutor economic. eventuala constituire a acestor noi premize se afla în mod esenţial în răspunderea celor două supraputeri. Sunt ca nişte tauri într-un magazin de porţelanuri. Ea reprezenta de fapt unul din primele semne ale unei reconsiderări generale a politicii americane postbelice. care provenea din caracterul de cruciadă împotriva comunismului ca dominantă a politicii externe a Statelor Unite. în scopul menţinerii Coaliţiei şi asigurării participării ruseşti la înfrângerea Japoniei. În plus. Truman. Stătea în puterea lor să demoleze asimetria din cadrul stării de siguranţă a celor două puteri prin recunoaşterea intereselor sovietice de securitate în Europa de est. după trei ani de război. nu erau încă formate. potrivit calculelor făcute în anii de dinaintea războiului propriuzis. SUA aveau posibilităţi mai mari să determine viitoarele relaţii sovieto-americane. Nerecunoscând de facto sfera de securitate sovietică prin încercarea inutilă ca prin superioritate economică şi atomică să revizuiască situaţia creată în Europa de est. va trebui ca noi să sprijinim Rusia.susceptibilităţile lui Stalin. toate acestea indicau o criză a Coaliţiei Naţiunilor Unite: premizele ei din timpul războiului încetau să existe. În fapt. Acest cerc vicios nu a mai fost întrerupt în anii de după 1945. după conferinţa de la Ialta. pe atunci senator.Dar ideea unei atitudini dure faţă de URSS nu izvora doar din înclinaţii personale ale noului preşedinte american. „Pe baza superiorităţii lor structurale. înainte de toate. Aşadar. În 1941. Loth.

precum şi în privinţa caracterului temporar al ocupaţiei ruseşti a Germaniei şi a condiţiilor de stabilit în ţările rusificate sau controlate de ruşi în Valea Dunării. trebuie s-o spunem. cu mesaje clare către conducătorii Kremlinului. după ce îi sugerase lui Truman o nouă întâlnire a celor trei mari. la care adera cu entuziasm. ceea ce permitea semnarea Cartei ONU. Ruşii. Churchill. Truman înţelegea să promoveze o politică mai fermă decât predecesorul său faţă de URSS. Pe 12 mai. menţinându-l acolo. rezolvarea problemelor ruso-americane presupunea spirit de armonie şi nu confruntare „îi va cere lui Stalin săşi modifice pretenţiile privitoare la estul Europei. premierul britanic. de la Londra. Vor fi deblocate lucrurile la San Francisco. dar nu este tot adevărul. acela a fost Washingtonul“ . Îl va trimite la Moscova pe Harry Hopkins. Stettinius. care a făcut cele două tabere înarmate să se mobilizeze “sub drapelele lor opuse”. El explică mai ales ceea ce s-a numit “îngheţarea” fronturilor între 1947 şi 1949. Stalin avea 6 întâlniri cu Hopkins. adăugând că poziţiile dobândite de ruşi le vor permite „să avanseze. Harriman. Iar A. fiind însă animat de filozofia wilsoniană. invadează Europa şi iau dorinţa americană de cooperare drept o dovadă de slăbiciune. La Washington se va accepta propunerea privind o nouă întâlnire la nivel înalt. şi el a venit din America. guvernul sovietic adoptase o poziţie rigidă şi intransingentă în aproape toate problemele majore care interveniseră în relaţiile sovieto-americane. ne simţim tentaţi să ne alăturăm mediatorilor istorici care pun pe seama fricii reciproce faţă de escaladarea confruntării. unde URSS insista pentru păstrarea dreptului de veto al ţărilor membre permanente ale Consiliului de Securitate chiar în condiţii când aceste ţări erau implicate în conflictul aflat în atenţia ONU. îşi relua argumentele către Washington. sosea precipitat la Washington spre a-i împărtăşi opinii şi preocupări asemănătoare noului şef al administraţiei. Dacă cineva a introdus elemental cruciadei în Realpolitik. Numai o întâlnire personală ne poate permite să ajungem la aşa ceva“). de aceea. adică în politica confruntării de putere pe plan internaţional. în special Austria. Hopkins însă. El. aşa cum fusese cazul în timpul războiului. considera că ruşii nu au intenţia de a rupe legăturile cu Statele Unite. Lucrul acesta este perfect adevărat. o atitudine de fermitate faţă de ei în toate problemele importante putea fi luată fără a exista riscuri serioase în raporturile cu Moscova. impregnate de ideile sferelor de influenţă şi politicii echilibrului de putere. dacă o vor voi. îi va spune el lui Truman. Este fără îndoială vital să se ajungă acum la o înţelegere cu Rusia sau să evaluăm care este stadiul relaţiilor cu ea. El îi va propune lui Truman pe 5 mai 1945 „ca aliaţii să nu se retragă de pe poziţiile lor actuale din lungul liniei de ocupaţie (trupe americane şi engleze se aflau în regiuni întinse din sudul a ceea ce avea să devină zona de ocupaţie sovietică ) până când nu suntem satisfăcuţi în privinţa Poloniei. prea făţiş. Între 27 mai -7 iunie.„Cine poartă răspunderea Războiului Rece? Întrucât dezbaterile legate de această problemă au fost multă vreme un fel de meci de ping-pong între cei care aruncă vina în exclusivitate asupra URSS şi dizidenţii (cei mai mulţi. ambasadorul SUA la Moscova. transmitea îndemnuri în acelaşi sens. americani) care spun că a fost în primul rând vina SUA. pentru a uşura presiunile interne ale administraţiei americane“. se va ajunge la o soluţie de compromis privind constituirea guvernului polonez şi se va conveni convocarea unei noi reuniuni între cei trei mari în iulie-august 1945. vechiul colaborator apropiat al lui Roosevelt. Discuţii cu colaboratorii săi apropiaţi îl întăreau pe Truman în intenţia de a promova o politică mai hotărâtă faţă de Moscova. îl informa pe Truman că. Revenind la problema elaborării poziţiilor americane în perioada post-Roosevelt. după Ialta. Dar toate acestea nu explică tonul apocaliptic al Războiului Rece. Harriman. Dintre ţările democratice numai în America preşedinţii erau aleşi împotriva comunismului. un diplomat care credea că. secretarul de stat. înainte de a slăbi de moarte armatele noastre sau a le replia în zonele de ocupaţie. Cehoslovacia şi Balcanii“. dar el n-a reuşit „să-i transmită lui Stalin că americanii priveau extreme de serios 65 . până la ţărmurile Mării Nordului şi ale Atlanticului. Vizita lui Hopkins era precipitată de confruntările apărute la conferinţa de constituire a Organizaţiei Naţiunilor Unite. dar îndemnurile lui Churchill vor fi privite cu circumspecţie: ele erau.

la fel în ceea ce priveşte propriile trupe. În fapt. gestionarea energiei atomice. fată de URSS. Marea Britanie proceda. avea să afirme el. cum erau Iranul. spre a sărbători împreună victoria anglo-americană în război. aşa cum rezultaseră ele din cel de-al Doilea Război Mondial. Churchill îl invita pe Truman ca. Comisia urma să adopte hotărâri în unanimitate. numiti fiecare în parte de către comandantul şef respectiv din Comisia Interaliată de Control. Conferinta de la Potsdam şi evolutiile imediate de după încheierea ei duceau la o reevaluare generală a politicii Statelor Unite. Conferinţa de la Potsdam rezolva o serie de probleme privind Germania. Mai multe cereri ale lui Stalin erau respinse: aceea de a avea o bază militară în Strâmtori. înaintea conferinţei propriu zise. de nevoie. Regiunea Marelui Berlin era ocupată de fortele armate ale fiecăreia din cele patru mari puteri. Churchill însă avea să răspundă iritat că el nu va participa la nicio reuniune la nivel înalt care ar fi fost continuarea unei conferinţe Truman-Stalin. dar ştii ce vrea să spună“. Se constituia Comisia Interaliată de Control. mă voi ocupa însă ceva mai târziu. El aprecia mai mult stilul sec al liderului sovietic decât elocinţa premierului britanic. Administarea regiunii urma să fie asigurată de o autoritate interaliată de guvernământ. În perspective Potsdam-ului. graniţele de vest ale Poloniei. mai ales aceea privind internaţionalizarea regimului Dunării. compusă din patru comandanti supremi. intrarea URSS în război împotriva Japoniei ş. deşi Churchill se împotrivise până la capăt (el propusese ca retragerea să fie amânată până la Conferinţă).. Germania era împărtită în patru zone de ocupatie. înainte de toate. de a prelua administraţia unora dintre teritoriile africane foste colonii italiene. în condiţii când lumea devenea bipolară19. să se oprească la Londra. Truman îl refuza pe primul ministru britanic. precum şi unele probleme punctuale. înţelegerile puterilor învingătoare referitoare la Germania au fost limitate şi strict practice. Privit în perspectivă. Aceeaşi soartă o aveau unele propuneri ale lui Truman. episodul dezvăluia şi dificultăţile de adaptare a Marii Britanii la statutul cu care ţara ieşea din război. Conferinţa de la Potsdam cerea ca Germania să fie tratată ca un întreg şi stabilea principiile după care aliatii urmau să actioneze pentru demilitarizarea şi crearea conditiilor pentru o dezvoltare democratică a ei. 19 Constantin Vlad – “Diplomaţia Secolului XX” pag. dar nu oprea cursul spre confruntare. Avea să vadă în curând că Stalin rămânea la concepţiile sale. în vreme ce Stalin doar mârâe. La 5 iunie 1945 era semnată la Berlin Declaratia guvernelor URSS. soarta statelor din Europa centrală şi de est. Truman lansa ideea unei întâlniri cu liderul sovietic. Grecia şi Turcia.chestiunea autodeterminării Europei de est“. Truman va încerca să şi-l apropie pe Stalin. la rândul ei. motivând că el şi Stalin nu se cunoşteau. căile realizării unei „lumi unice“. Viitorul Germaniei După 9 mai 1945. formată din cei patru comandanti şefi ai zonelor respective. de aceste ultime probleme. avea să facă propriile reevaluări în politica sa fată de aliatii occidentali. „Churchill vorbeşte întruna. a. 233 66 . anume de partener second al Statelor Unite. de a se institui un control comun al celor patru puteri asupra zonei Ruhrului. precum şi de recunoaştere de către puterile occidentale a regimurilor prosovietice din România şi Bulgaria. în drum spre Berlin. în formula atât de dragă lui Roosevelt. Pentru a evita suspiciuni ale lui Stalin privind eventuale înţelegeri separate. anii 1946-1948 duceau la cristalizarea politicii postbelice a principalelor centre de putere ale lumii. Moscova. La rândul său. Conferinţa de la Potsdam era precedată de unele „mişcări“ diplomatice care dădeau expresie unor repozi ionări în raporturile dintre cei trei. Punctele fundamentale în care interesele acestor centre de putere se ciocneau erau: viitorul Germaniei. până la sfârşitul lunii iunie trupele americane erau retrase din zona sovietică de ocupaţie. Marii Britanii şi Frantei privind înfrângerea Germaniei şi preluarea puterii supreme. SUA. Va pleca de la Potsdam animat de convingerea că a reuşit să-i transmită acestuia fără echivoc modul de gândire al Statelor Unite.

cu deosebire. neagresive economic —pe baza egalitătii în drepturi — într-un sistem economic mondial liberal“. Astfel. anume cea germană. apoi a tratatelor de pace cu Germania şi Austria. Marii Britanii. perspectiva ca potentialul Germaniei unificate să fie înglobat într-o sferă de influentă americană. Spre sfârşitul verii lui 1944. Ea va fi puternic întărită atunci când devenea stringentă refacerea economică a Europei. compus din şefii diplomatiilor Chinei. precum şi pozitiile sale în structurile aliate de control şi gestionare a treburilor germane pentru a îşi extinde influenta asupra Germaniei în ansamblu. se va pronunta pentru încheierea unui tratat de pace cu o Germanie unită. inclusiv la Teheran şi Ialta. în vara anului 1944. ca un mijloc de a mentine resursele acesteia în interesul unei viitoare aliante occidentale“ . Va căuta să folosească prezenta sa militară într-o zonă întinsă a teritoriului german. având posibilitatea de a-şi acoperi drepturile şi din celelalte zone de ocupatie. Consiliul urma să functioneze ca organ permanent pentru încheierea tratatelor de pace cu Italia. în fapt. Roosevelt fusese initial adeptul „planului Morgenthau“ (după numele autorului său. în contul reparatiilor de război. după încheierea războiului. autoritătile britanice erau. ceea ce nu se putea concepe lăsând în afara economiei europene —potential — cea mai puternică. Uniunea Sovietică îşi va pierde interesul pentru o dezmembrare a Germaniei. Va urmări cu îngrijorare orientarea puterilor occidentale spre unificarea zonelor de ocupatie proprii şi. Bulgaria. nici integrarea într-o astfel de lume a întregii Germanii. La rândul ei. paşnice. transformarea ei în câteva state predominant agrare. Departamentul de Stat introducea în dosarul destinat lui Roosevelt ideea potrivit căreia „scopul politicii americane era încorporarea unei Germanii reformate. Atunci când divergentele cu URSS vor arăta clar că nu era posibilă nici formarea unei lumi unitare. care prevedea dezindustrializarea şi dezmembrarea Germaniei. „grupul comun al ministerului de Război şi al Foreign Office-ului. serios interesate în împărtirea Germaniei. Totodată. încă din timpul pregătirilor pentru Conferinta de la Ialta. pe baze liberale şi democratice. În fapt însă. Frantei. 67 . cunoscut ca “Planificatorii post-ostilităti” prevedeau că Uniunea Sovietică va deveni un adversar potential şi vorbeau deschis despre formarea unui bloc vest-european care să se contrapună sovieticilor. Astfel. interesele sovietice de a nu lăsa ca acest potential să intre pe mâna britanicilor şi americanilor“. Discutiile purtate pe această temă în timpul războiului. „La Ialta a apărut pentru prima oară conflictul esential care diviza cele trei mari puteri în problema germană: intersele americane de a integra potentialul german în asociatia economică a unei “lumi unitare”.De asemenea. care să răspundă intereselor britanice. Conferinta stabilea că cele patru puteri de ocupatie aveau dreptul de a ridica din zona proprie. URSS urma să primească 50 la sută din întregul cuantum al reparatiilor datorate de Germania. se dovedeau preliminare şi. pentru o anumită perioadă. cum avea să arate viitorul Germaniei urma să se stabilească de-abia ulterior. Marea Britanie se orienta relativ timpuriu către o anumită diviziune a Germaniei. România şi Ungaria „cât mai curând posibil“. Finlanda. Statelor Unite şi Uniunii Sovietice. aşa dar. RFG va fi integrată în alianta statelor democratice. neangajante pentru puterile învingătoare. în replică. în curând avea să se pună problema că Germania nu putea rămâne în afara unui asemenea proiect. la Potsdam s-a hotărât crearea Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe. ministrul de Finante din timpul războiului). proces finalizat prin formarea Republicii Federale Germania. În ceea ce o priveşte. Iar când confruntarea Est-Vest va atinge stadiul opozitiei blocurilor militaro-politice şi problema apărării Europei occidentale se va impune pe un prim-plan. Acesta va ajunge ideea-cheie în definirea politicii americane fată de Germania postbelică. Statele Unite aveau să ia hotărât cursul spre unificarea celor trei zone occidentale. Germania sau o parte a acesteia urma să fie încorporată în acest grup occidental pe considerentul că a ceda resursele Germaniei unei puteri ostile însemna a aduce prejudicii securitătii insulelor britanice. Atât şi nimic mai mult. astfel de idei contraveneau proiectului Grand design al lui Roosevelt. Se va vedea în curând că supraputerile în devenire abia îşi formulau politicile de perspectivă în privinta Germaniei. utilaje industriale şi alte bunuri. care vedea viitorul în forma unei lumi unitare.

Austria. Unii autori chiar consideră că Stalin tindea să atribuie un asemenea rol poziţiilor cucerite de fortele armate sovietice dincolo de granitele URSS din 1941. Soarta statelor din Europa centrală şi de est confruntarea marilor puteri învingătoare în legătură cu statele din Europa centrală şi est se accentua rapid după 9 mai 1945 şi avea să fie. cărora li se alătura în curând Franta. teritorial. Iugoslavia lui Tito. Danemarca. atunci. aproape scrie în acest sens Kissinger. Datele realitătilor istorice erau clare. convenită în principiu la Potsdam. ca şi Germania. Pe de o parte. într-un fel. în schimbul unor conditii de pace îngăduitoare. dar şi posibilă. la Potsdam. „Este posibil . Grecia. discutii ce aveau loc în cadrul Cartierului general al Aliatilor. continentul era deja. Germane. Cehoslovacia. Cu toate că suferise pierderi umane şi distrugeri materiale imense. eliberată de partizani. era împărtită în zone de ocupatie. Toate tentativele URSS de a dobândi pozitii care să-i permită exercitarea unei influente în Vest. ea se afla în fata unei optiuni iminente şi grave între statele Coalitiei. în Polonia. Norvegia fuseseră eliberate de puterile occidentale ale Coaliţiei. Italia. Washingtonul va fi împotriva participării sovietice la negocierile militare purtate la Berna privind capitularea fortelor germane din Italia de nord. Astfel. ceea ce ducea inevitabil la constituirea R. adopta o linie net anti-occidentală. în răfuielile Rusiei cu ea. hotărâtoare pentru instalarea Războiului Rece. Olanda. acceptând doar prezenta rusă la discutiile referitoare la capitularea propriu-zisă a Italiei. În nord. Belgia.neutră şi democratică. ca Stalin să nu fi pus la cale stabilirea a ceea ce a devenit cunoscut 68 . altele decât cele ce decurgeau din aranjamentele privind Germania şi Austria. România. deşi aceste posibilităţi nu lipseau. ale cărui teluri acaparatoare le cunoscuse în repetate rânduri. trupele anglo-franco-americane se instalaseră în zonele apusene de ocupatie din Germania. limitele exercitării influenţei ruse spre vest erau clar trasate. armatele ruse înaintaseră până pe Elba. Pe de altă parte. Ele se aflau în zona sovietică de ocupatie din Germania. încheierea unui tratat de pace cu Germania. În martie 1945. Stalin va reactiona iritat. ideea dezmembrării avea să devină realitate de-abia după tinerea pentru un timp a Germaniei sub ocupatia puterilor învingătoare şi în forme la care puterile aliate nu se gândiseră atâta vreme cât luptaseră alături. Roosevelt va considera învinuirea în acest sens a lui Stalin „o imensă necuviintă“. aveau să fie respinse de către Statele Unite şi Marea Britanie. conducerea germană ar fi deschis americanilor şi britanicilor frontul de vest spre o înaintare rapidă în teritoriile germane. Mai târziu. dar va decide ca acest incident să nu provoace o criză în relatiile sovieto-americane.D. în timp ce se continua cu înverşunare rezistenta pe frontul de est. divizat. o componentă esentială a confruntărilor de bloc în inima Europei. practic. în care intraseră şi staţionau trupele ruse? Se va vedea repede că. fără să uite însă că. Eşecul acestei politici va determina orientarea URSS spre extinderea hegemoniei sale asupra acelei părti a Germaniei aflate sub propria ocupatie. Divizarea Germaniei devenea o parte a divizării continentului. Dorită în anii războiului. puterile occidentale. Occidentul nu-i fusese niciodată de un sprijin credibil. Rusia sovietică ieşea din război ca o mare putere. posibilităţi de a influenta semnificativ situatia tărilor din Est. Finlanda simtea din plin presiunea marelui său vecin de la răsărit. Prezenta Armatei roşii pe teritorii atât de întinse şi de o importantă strategică vitală oferea Kremlinului poziţii deosebit de puternice în relaţiile sale cu aliaţii. Stalin putea să transforme această prezenţă într-un atu de mare forţă în eventualele negocieri cu Occidentul pentru o reglementare general postbelică pe care. Bulgaria. în ceea ce le priveşte. văzând în acestă împotrivire posibilitatea încheierii la Berna a unor întelegeri potrivit cărora.într-adevăr. abandonată apoi. Ungaria. o urma Albania. Aveau. eu cred. Astfel. precum şi din participarea sa la negocierile tratatelor de pace. URSS nu va reuşi să obtină internationalizarea regimului regiunii Ruhr şi nici preluarea unor foste colonii italiene în Africa de nord. puterile Coaliţiei o considerau nu numai de dorit. ele erau limitate şi temporare. rămânea fără obiect pentru un viitor nedefinit. Astfel.

fără prea multe riscuri o politică de rezistenţă faţă de înaintarea comunismului dincolo de cortina de fier. Pe de altă parte. Dilema atomului: Cutia Pandorei sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial era marcat de un eveniment epocal: intrarea în uz a unei noi surse de energie. spera ca principiile Cartei Atlanticului şi interesele sovietice pentru siguranţa Europei de est să poată deveni. continuă Kissinger. Stalin pierdea orice şanse de a păstra după război raporturi de conlucrare cu puterile aliate. respectiv. într-un fel sau altul. pledase pentru a se acorda URSS parteneriatul atomic. este dificil să-ţi 20 Henry Kissinger. „De fapt. a întregii istorii“ . vroia să obţină în acelaşi timp şi autodeterminarea Europei de est şi prietenia sovietică. Faptul că „alegeri libere conform criteriilor democratice şi instaurarea unor regimuri prosovietice în Europa de est erau incompatibile nu a fost înţeles de administraţia Roosevelt. ţara care avea privilejul de a poseda cunoştinţele şi tehnologiile necesare stăpânirii diviziunii atomului erau Statele Unite. Ca rezultat. scrie W. controlul absolut exercitat de Stalin asupra Europei de Est a fost disputat doar retoric de democraţii şi niciodată într-o manieră care ar fi implicat riscuri pe care Stalin să le fi luat în serios. politicii ruse de sovietizare a Europei centrale şi de est. Dar acest monopol îi va furniza umbrela la adăpostul căreia el va putea practica. prin spargerea atomului se deschidea accesul la o sursă de energie. ministrul de Război al SUA. Fără bombă. compatibile“. iar sferele de influenţă se statorniceau pe continent pentru o jumătate de secol. În consecinţă.drept orbita satelitilor. militar. Statele Unite. Poziţia americană faţă de perspectivele folosirii energiei atomice se va contura repede: în 1946. dar nici de Roosevelt însuşi care. În 1945. Stimson. „Truman nu va fi nicio clipă tentat să urmeze sfaturile celor care îl vor îndemna să utilizeze monopolul atomic american pentru a-i obliga pe ruşi să se replieze în cadrul frontierelor lor. în schimbul unui comportament sovietic cooperant. Loth. aşa cum se stabilise de-a latul Europei în momentul capitulării Germaniei. Chiar aceasta avea să facă. hotărâtoare. Prin aceasta. ştiinţifico-tehnologic. administraţia Truman decidea definitiv să păstreze monopolul asupra armelor atomice. ori diplomaţia postbelică nu a fost capabilă să le facă. Truman declara: „Putem să spunem că ieşim din acest război drept cea mai puternică naţiune a lumii. Ele nu erau însă. puterile occidentale aveau să cedeze. În felul acesta însă. cea atomică. Pe de altă parte. un astfel de comportament din partea sovietică putea fi obţinut tocmai prin monopolul armelor atomice.371 69 . practice inepuizabilă. prestigiului politic fără precedent cu care SUA intrau în perioada postbelică. cumva. argumentând că. „Deoarece conducerea americană. Dar el putea la fel de bine să socotească pozitiile teritoriale câştigate drept oportunităti spre a extinde orânduirea de tip sovietic în tările ajunse la discretia sa.“Diplomația “pag. în acceptarea de către Japonia a capitulării necondiţionate. Omenirea lua cunoştinţă de extraordinara forţă ascunsă până atunci în interiorul unor particule elementare printr-o înfricoşătoare demonstraţie a capacităţii de distrugere a diviziunii atomului de uraniu. cât a intentionat să-şi întărească mâna în vederea unei inevitabile etalări diplomatice“. Uniunea Sovietică a fost în stare să-şi transforme ocupaţia militară într-o reţea de regimuri satelit“ (ibidem). un nou izvor de putere se adăuga imensului potenţial economic. desigur. Într-un discurs ţinut pe 9 august (după folosirea celor două bombe atomice). Secretarul de stat Byrnes se opunea însă. care putea fi folosită în scopuri paşnice. poate. dimpotrivă. compatibile. raporturi în posibilitatea menţinerii cărora liderii sovietici credeau pentru un timp20. naţiunea cea mai puternică. pas cu pas. interesate în asigurarea cooperării sovietice postbelice. În vara anului 1945. le-a ratat pe amândouă“. necunoscând condiţiile europene. făceau totodată din respectarea principiului autodeterminării popoarelor din estul Europei o condiţie indispensabilă a unor relaţii normale cu URSS. de plutoniu: aruncarea celor două bombe atomice asupra oraşelor Hiroshima şi Nagasaki. în conditii când aliaţii URSS nu i se opuneau în mod hotărât.

la 14 iunie acelaşi an. acest al doilea punct al Planului Baruch urmărea instituirea unui control internaţional asupra producţiei şi folosirii energiei atomice. garanţii care. La numai câteva zile după respingerea de către URSS a planului Baruch. pentru o perioadă neprecizată. În esenţă. să fie distruse toate armele atomice existente şi instalaţiile de producere a lor şi numai după aceea să se instituie un sistem internaţional de control asupra energiei atomice. guvernul englez lua decizia creării propriei industrii de armament atomic. Adunarea Generală a ONU hotăra crearea Comisiei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Energia Atomică. propunea un ansamblu de măsuri pentru controlul internaţional al utilizărilor energiei atomice (Planul Baruch). După dezbateri îndelungate. în condiţii când savanţi britanici contribuiseră efectiv la producerea bombei atomice. În condiţii când cursul spre confruntare Est-Vest se instalase definitiv. măsură resimţită dureros la Londra. În faţa acestei Comisii. Agenţia urma să funcţioneze sub autoritatea Consiliului de Securitate al ONU. prin care cei trei condiţionau comunicarea de informaţii privind energia atomică a altor state de existenţa unor garanţii că aceste informaţii nu vor fi folosite în scopuri distructive. în condiţii când statele membre ale acestui organism nu aveau drept de veto asupra activităţii Agenţiei. se opunea Planului Baruch şi făcea contrapropunerea ca. să accepte interdicţia asupra producerii şi folosirii acestor arme şi să pună la dispoziţia Agenţiei toate cunoştinţele lor ştiinţifice şi tehnologice privind energia atomică. La 24 ianuarie 1946. ambasadorul sovietic la ONU. iar în 70 . dimpotrivă. Planul prevedea constituirea unei Autorităţi Internaţionale pentru Dezvoltarea Atomică. organism căruia urma să i se încredinţeze răspunderea pentru toate fazele dezvoltării şi utilizării energiei atomice. La 4 noiembrie 1948. Statele Unite se consultau cu Marea Britanie şi Canada în problemele privind energia atomică. prin acea că ea devenea proprietara materialelor fisionabile şi dobândea capacităţile de a administra cercetarea ştiinţifică şi celelalte activităţi în domeniul atomic şi dreptul de a face inspecţii asupra acestui domeniu. mai întâi. În curând se va vedea însă că. pentru divulgarea de astfel de secrete unor puteri străine. Adoptarea acestei legi. Rezulta o declaraţie comună Truman-Attlee-King (ultimul fiind primul ministru canadian). se recunoştea. Planul Baruch ridica o dilemă în faţa URSS: să renunţe la obţinerea propriei arme atomice în favoarea instituirii unui control internaţional. În iunie 1947. La 19 iunie. preşedintele Truman semna Legea McMahon. Ea îşi suspenda lucrările în iulie 1949. inclusiv cea capitală. nu puteau fi obţinute. Potrivit Planului. punea capăt cooperării americanoengleze în domeniul energiei atomice. în condiţii când. Baruch. acestei autorităţi îi reveneau următoarele responsabilităţi: (1) să asigure deplina exploatare a potenţialităţilor paşnice a energiei atomice. Era un refuz de a împărtăşi asemenea informaţii ruşilor. reprezentantul american Bernard M.imaginezi cum ar fi rezistat ţările Europei occidentale contagiunii comuniste. În noiembrie 1945. cum s-ar fi putut angaja din punct de vedere formal Statele Unite să le protejeze“. activitatea Comisiei era blocată. potrivit Planului. să ia cursul producerii aceluiaşi tip de armament: vor opta curând pentru această a doua variantă. Moscova îşi reafirma poziţiile. din punct de vedere american. El preciza că numai după ce mecanismele de control intrau în funcţiune şi se dovedeau eficiente Statele Unite erau obligate să renunţe la armele lor atomice. începând cu materiile prime. Adunarea Generală a Naţiunilor Unite aproba hotărârea din decembrie 1946 a Comisiei ONU pentru Energia Atomică. A. la 30 decembrie 1946 Comisia ONU pentru Energia Atomică adopta planul american (URSS s-a abţinut de la vot). Legea stabilea un secret strict asupra a tot ceea ce ţinea de procesele de fabricare a armelor atomice şi pedepse drastice. Gromîko. în consecinţă. (2) să ofere statelor securitatea împotriva unui atac surpriză din partea celor care ar fi violat interdicţia folosirii armelor atomice. care încredinţa unei comisii civile controlul energiei atomice pe teritoriul Statelor Unite. SUA aveau să beneficieze de monopolul atomic sau. acest refuz se referea la toate celelalte state. A. Problema noii energii intra nu peste mult timp în atenţia Naţiunilor Unite.

când devenea evident că fiecare parte interpreta diferit hotărârile adoptate în Crimeea. în fond. pe de altă parte. rămânea refractar liberalizării raporturilor economice internaţionale. Divergenţele de interese si de poziţii. reacţii si contrareacţii. legate indisolubil de economia de piaţă. mai ales după dispariţia lui Roosevelt. Prin aceasta. Suspiciunile Uniunii Sovietice că interesele sale de securitate nu sunt luate în considerare într-o măsură satisfăcătoare de către partenerii săi occidentali întăreau orientarea Moscovei spre 71 . Istoria diplomatică a ultimelor luni de război si a primilor ani de pace consemna evoluţii care constituiau un fel de preliminării ale politicii de îngrădire. Concepând „Marele proiect“. eşua. Este greu de stabilit si. trecerea de la colaborarea puterilor Coaliţiei Naţiunilor Unite în timpul războiului la confruntarea Est-Vest se petrecea treptat. pe de o parte. Asta este ceea ce s-a întâmplat de fapt. desi Stalin a subestimat mult seriozitatea cu care americanii abordau. de asigurarea unui comerţ internaţional eliberat atât de barierele grupărilor economice închise. bazat pe proprietatea colectivă şi rolul predominant al statului în gestiunea economică. marele proiect rooseveltian era încrezător şi în perspectiva includerii URSS în această economie mondială. ci la bazele economice ale acestei ordini. cui i-a revenit iniţiativa într-un moment sau altul în acestă cursă de acţiuni. pe care se baza viziunea „lumii unice“. constatând neputinţa sa de a-şi îndeplini mandatul. prin negocieri îndelungate şi dificile. Mai târziu. De aceea. Această supoziţie se va dovedi în curând utopică. America a făcut aceasta bazându-se pe faptul că Stalin nu-si ţinuse cuvântul — asa cum fusese dat la Ialta si asa cum îl înţeleseseră conducătorii si publicul american“. secretarul său de stat. Kissinger scrie în acest sens: „Stalin. cursa înarmărilor atomice. s-a gândit la promisa versiune sovietică de alegeri libere. mai ales că Armata Rosie ocupase deja ţările în discuţie. O „lume unică“? Nu mai puţin adânci se vor dovedi divergenţele de concepţii şi poziţii între cele două supraputeri în ceea ce priveşte viziunea despre lumea postbelică. ale cărei premise se puneau prin constituirea Organizaţiei Naţiunilor Unite. Iar extinderea acestui tip de economie în ţările intrate în orbita URSS era însotită. Tipul de economie sovietic.iunie 1952 Adunarea Generală ONU decidea desfiinţarea ei. În fapt. apoi a celor nucleare. neîncrederea reciprocă între Statele Unite si Marea Britanie. tentativa de a institui controlul internaţional asupra energiei atomice. Nu mă refer aici la componenta de securitate a ordinii mondiale. Roosevelt vedea aceste baze în extinderea la nivel planetar a principiilor liberalismului. În curând. documentele juridice. în mod tradiţional. ci devenea un motiv în plus de dezbinare şi confruntare. pe care se vor grefa nu peste multă vreme structurile de bloc. dar într-un termen foarte scurt. nemulţumirile. care transformau literalmente peste noapte aliaţii de până atunci în adversari neînduplecaţi. de un curs urmărind fragmentarea pietii mondiale. lipsit de importanţă. cât şi de încorsetările etatiste. avea să devină o componentă deosebit de primejdioasă a cursei generale a înarmărilor. Statele Unite. si URSS. vor determina Marea Britanie să renunţe în final la Zona lirei sterline. Referindu-se în acest sens la concesia făcută de Stalin aliaţilor săi prin adoptarea Declaraţiei Comune asupra Europei Eliberate. Pe de altă parte. înainte de toate asupra armamentelor atomice. Astfel. considera că rivalităţile economice din perioada interbelică avuseseră un rol substanţial în declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial. Euforia Yaltei se domolea repede. o manifestare de o gravitate extremă a Războiului Rece. Cordell Hull. evident. cu deosebire în primele faze ale confruntării Est-Vest. când s-a hotărât să organizeze rezistenţa împotriva expansiunii sovietice. aveau să se acumuleze rapid. domeniul energiei atomice nu crea o punte între puterile până atunci membre ale Coaliţiei Naţiunilor Unite.

în numele presedintelui american. atâta timp cât exista monopolul atomic american. în cazul unei înaintări sovietice spre Marea Nordului. un împrumut de aproximativ 10 miliarde dolari. anume modalitatea de a forţa Moscova să poarte negocieri care să ducă la acorduri angajante pentru ea înainte ca poziţiile sale de putere să se fixeze în inima Europei si. Roosevelt va fi de acord cu ambasadorul său. cel din Pacific continua în forţă). o politică de presiuni prin care Statele Unite urmăreau să obţină un comportament cooperant din partea rusilor. Această orientare se concretiza îndeosebi în consolidarea sferei sale de influenţă în Europa de răsărit si centrală. Politica de presiuni faţă de URSS se dovedea. înaintate Departamentului de Stat si ulterior într-un articol 72 . Este tocmai ceea ce a încercat să facă administraţia Roosevelt. numai pe frontul de vest. în ciuda faptului că interesele americane si cele sovietice în acest domeniu erau complementare: Statele Unite dispuneau de uriase surplusuri de produse. Truman aproba o hotărâre prin care se stopau orice livrări către URSS în cadrul programului lend-lease. au rămas în istorie ca o politică de presiuni. administraţia americană în frunte cu el urmărea în continuare să obţină cooperarea URSS (războiul din Europa nu era încă încheiat. apoi în faimoasa Long Telegram (Telegrama Lungă). îsi schimbase între timp poziţia. erau necesare credite substanţiale americane. Molotov îl înstiinţa pe Harriman că Uniunea Sovietică era interesată să cumpere din SUA instalaţii industriale în valoare de 6 miliarde dolari. ineficace. În termini concreţi.satisfacerea respectivelor interese prin mijloace proprii. Un teren predilect al politicii de presiuni a fost reprezentat de domeniul economic. Partea sovietică era de acord. ca sub Roosevelt. adept iniţial al acordării de împrumuturi URSS. cerând totodată o serie de concesii politice din partea sovieticilor. Maresalul englez Montgomery obţinea pe 4 mai 1945 o capitulare parţială a guvernului Dönitz. în ansamblu. avansa cifre mai modeste. distrusă de război. Astfel. un tânăr diplomat de la ambasada americană la Moscova. ambasadorul SUA la Moscova. pe 11 mai 1945. dar episodul rămânea înscris în lista punctelor controversate între cele două mari puteri. se cristaliza „politica de stăvilire“ (îngrădire).format după sinuciderea lui Hitler. dacă obţinea un credit în condiţii rezonabile. unele livrări vor fi temporar reluate. Într-un memorandum (mai. Aceasta va fi pusă în practică imediat. ci printr-o atitudine fermă si prin condiţionări în diferitele probleme aflate pe agenda raporturilor Americano sovietice. până acolo unde înaintaseră trupele ruse. chiar vapoarele plecate spre porturile sovietice fiind întoarse din drum. Pe terenul acestui esec. în decembrie 1943. Pentru a pune în valoare asemenea oportunităţi. încă aliate. va renunţa la această intenţie doar pe 23 mai. El i-a cerut lui Truman ca trupele americane să rămână pe Elba si să nu se retragă imediat din teritoriile ocupate în Germania — teritorii care urmau să intre în zona sovietică de ocupaţie — precum si o înaintare rapidă spre Viena si Praga. 1945). pentru că „Uniunea Sovietică are mai multă nevoie de noi decât invers“. Averell Harriman. la îndemnul lui Harriman si sub presiunile Congresului. oferea conducerii sovietice. iar Churchill a continuat să sprijine acelasi guvern pentru o eventual folosire a trupelor germane împotriva Armatei Rosii. Ideea acesteia era enunţată si fundamentată iniţial de George F. dar vedea în aceasta mai mult. ulterior. susţinând că amânarea oricăror credite era un mijloc de a obţine o atitudine cooperantă din partea sovietică în problemele nerezolvate dintre Moscova si aliaţii ei occidentali. luate împreună. precum si propuneri privind rambursarea creditului si dobânzile aferente. sub o puternică presiune americană. avea nevoie acută de astfel de produse. Truman va replica prin politica „să fim duri cu rusii!“. iar în 1945 întreaga problemă a creditelor era înghe ată. În ianuarie 1945. Pe de altă parte. mai târziu. Sovieticii vor protesta. Anume. în timp ce URSS. (22 februarie 1946). Churchill va fi adeptul politicii de presiuni. Congresul american se opunea însă acordării de împrumuturi către URSS încă din timpul războiului. presedintele american va recunoaste că semnase decizia respectivă fără s-o citească. dar căuta această cooperare nu atât prin în elegere si dispoziţie de compromis. ceea ce devenea evident în cursul anului 1945. Eisenhower s-a opus si Truman si-a însusit punctul său de vedere. Kennan. condiţionări care. Harriman însă.

El respingea premisa că societatea sovietică purta în sine germenii proprie-i prăbusiri si cerea o diplomaţie americană activă si fermă spre a înfrunta URSS si nu una care astepta pasiv decăderea si descompunerea puterii sovietice. trebuia să oprească expansiunea sovietică. Lippman socotea că politica externă americană trebuia să fie călăuzită mai de grabă de interesele americane. O politică veritabilă ar avea. Stăvilirea. Prima era cea a realistilor. altfel. avea să atragă America în întinsele periferii ale imperiului sovietic. din partea căreia se remarca în mod deosebit Henry Wallace. Potrivit lui Kennan. Kennan argumenta că divergenţele dintre URSS si SUA sunt de ordinul principiilor si îsi au originea în sistemul sovietic. automat si neselectiv. inclusive prin forţe militare superioare. „Timp de mai bine de o sută de ani. cea de a doua a adepţilor echilibrului puterii. Această politică trebuia să-si propună mai puţin să înlăture sistemul comunist. cât să ducă la restabilirea echilibrului puterii în Europa distrusă de război. iar pe plan politic-practic expansionist prin natura sa. „în esenţă. având ca reprezentant de seamă pe Walter Lippmann. Trei scoli de gândire criticau ideile sale. politica sovietică este un amalgam de zel ideologic comunist si expansionism florist de modă veche“ . Dacă nu se exercita o opoziţie fermă faţă de instalarea de regimuri prosovietice în ările unde intraseră trupele rusesti alte state aveau să cadă ulterior în orbita sovietică. guvernele Rusiei au căutat să se extindă asupra Europei de Est. decât de principia generale. Desi. ca obiectiv primordial stabilirea unor reglementări care să conducă la evacuarea Europei. Puterea americană trebuie să fie disponibilă nu pentru a-i “stăvili” pe rusi în puncte disparate. ceea ce excludea o înţelegere si cooperare pe termen lung. el accentua că Statele Unite trebuie să stabilească criterii clare pentru definirea zonelor în care stăvilirea expansiunii sovietice constituia pentru America un interes vital. propunând viziuni alternative. căreia Kennan i-a dat denumirea de containment (stăvilire. „cu o forţă politică ce crede fanatic că nu poate exista un “modus Vivendi” durabil cu SUA. personalitatea proieminentă între ei fiind W. spre a crea. în timp. Statele Unite aveau să fie nevoite să pună în picioare „o paletă eterogenă de sateliţi. remarcă socotită profetică de către Kissinger.“Diplomația “ 73 . toate acestea pentru a-i asigura Uniunii Sovietice securitatea“. implica divizarea pe termen nedefinit a Europei. afirma Lippman. să apere statu-quo-ul cu orice preţ. Kennan a realizat că exagerase componenta ideologică a politicii externe sovietice. fost vicepresedinte al SUA în timpul celui de-al doilea mandat al lui Roosevelt. definite în fiecare caz în parte. prin urmare. pe plan ideologic angajat faţă de ţelul răspândirii comunismului la scară mondială. ulterior. Politica de stăvilire. Lippman susţinea că politica de îngrădire conducea la o supraextindere psihologică si geopolitică. împărtăsind opinia că „Uniunii Sovietice nu-i pasă de revoluţia mondială“. ci pentru a ţine sub control întreaga masină militară rusească si pentru a exercita o presiune sporită în sprijinul unei strategii diplomatice care are ca obiectiv concret o reglementare ce înseamnă retragere“21. în vreme ce interesul Americii trebuia să fie alungarea puterii sovietice din centrul Europei. că este necesar si de dorit să fie distruse armonia internă a societăţii noastre. Kennan a reusit să provoace o dezbatere amplă si de durată asupra politicii externe americane. perspectiva prăbusirii puterii sovietice sub greutatea propriilor carenţe congenitale. Avem de a face. semnat X si intitulat Sursele comportamentului sovietic. sublinia el. potrivit principiului dominoului. Dar numai după ce Armata Rosie a ajuns la Elba au fost în stare conducătorii Rusiei să realizeze ambiţiile imperiului rus si ţelurile ideologice ale comunismului. dependenţi si marionete“ care vor profita de politica de stăvilire. clienţi. continua el. Churchill. opina Lippman.publicat în Foreign Affairs în 1947. 21 Henry Kissinger. iar cea de a treia a criticii radicale. secătuind resursele Americii. el a exprimat această opinie doar în cadru privat. modul nostru de viaţă tradiţional si prestigiul internaţional. Politica ce se impunea. îngrădire).

critici de pe pozitiile lor au fost puternic prezente. afirma Stalin cu referire la cel deal Doilea Război Mondial. Și. El nu se resemna să astepte pasiv prăbusirea comunismului. exact în sensul în care o concepuse Kennan: calea de urmat pentru a învinge strategia sovietică era „o politică de stăvilire fermă. De aceea. Churchill voia să restrângă aria influenţei sovietice. Politica de stăvilire a fost o sfidare. ca instrument al politicii externe. Anume. si acesta a sprijint politica de îngrădire. o poziţie de forţă era deja stabilită. Statele Unite au adoptat-o încrezătoare în superioritatea valorilor societătii americane. politica externă si diplomatia americană de-a lungul Războiului Rece au fost pătrunse de patosul înaltelor valori morale wilsoniene. Ideile noastre despre democraţia liberei întreprinderi vor guverna mare parte din restul lumii. s-a dovedit mai trainică decât orânduirile non-sovietice. Orânduiurea sovietică. dar era pregătit să coexiste în limite reduse cu puterea sovietică. linia stăvilirii a devenit repede politica oficială a Statelor Unite fată de URSS. dar nu ca un scop în sine. ea mai trebuia creată. Churchill se gândea la negocieri ca la o modalitate de a pune puterea în raport cu diplomaţia. pentru a aplica o soluţie wilsoniană la problema ordinii mondiale“. prin eforturi 74 . expropiere industrială si suprimare a libertăţilor fundamentale supără marea majoritate a oamenilor din Statele Unite. ci căuta „mai de grabă să modeleze istoria decât să se bizuie pe ea astfel încât aceasta să facă treaba în locul lui“. URSS. declaraţiile sale publice sugerează cu putere faptul că el avea în vedere un fel de ultimatum diplomatic al democraţiilor occidentale. îl citează Kissinger pe Churchill. Desi influenta „noilor radicali“ în dezbatearea publică si în politica Statelor Unite a rămas redusă. a luat cursul confruntării. ci prin instituţiile internaţionale. fie si numai ca ameninţare. Pentru Churchill. o provocare în raporturile dintre principalii protagonisti ai competitiei Est-Vest. menită să-i înfrunte pe rusi cu o contrafortă intolerabilă în fiecare punct unde dau semne că se pregătesc să încalce interesele unei lumi pasnice si stabile“. Cele două idei se vor strădui să demonstreze care dintre ele poate oferi cea mai mare satisfacţie omului obisnuit din propria arie de dominaţie politică“. confidentă în propriile valori. considerând ideea dreptului Americii de a-si asuma responsabilităţi internaţionale o expresie a aroganţei. se opuneau ideii si politicii de stăvilire. fie că nu. Chiar înainte de discursul lui Churchill la Fulton (5 martie 1946). în anumite puncte sau într-o anumită măsură. Wallace postula o echivalenţă morală a acţiunilor americane si sovietice pe plan internaţional si schiţa perspectiva unei coexistenţe a două sisteme social-politice. În ciuda unor astfel de critici. Dar fie că ne place.Punctele de vedere ale realistilor se întâlneau în multe locuri cu cele ale lui Churchill. pentru eforturile de ajungere la o reglementare cu Rusia Sovietică de îndată ce se va ivi o ocazie potrivită si pentru a face acele eforturi atâta vreme cât imensa si nemăsurata superioritate atomică a Statelor Unite egalează predominanţa sovietică în toate celelalte aspecte militare”. Preferau să astepte victoria totală si prăbusirea comunismului. oricât de îndepărtate. Ideile rusesti despre dreptatea socialeconomică vor guverna aproape o treime din lume. desi nu a specificat-o niciodată. Conducătorii americani aveau o repulsie aproape viscerală faţă de sferele de influenţă. “Mă declar. Genul ei de reformă agrară. dar nega dreptul ei de a interveni unilateral pe glob. desi aplicarea ei a contribuit efectiv ca Europa si întreg globul să fie împărtite în sfere de influentă pentru multe decenii. la rândul ei. Acţiunea militară era legitimă doar cu aprobarea Naţiunilor Unite. continuă Kissinger. pentru conducătorii americani. mai mult. Am prezentat pe scurt cititorului de azi curentele de gândire care se diferentiau si. nu să restrângă sfera adversarului lor. rusii vor încerca să-si socializeze sfera de influenţă exact la fel cum noi încercăm să democratizăm sfera noastră de influenţă. pe care îsi propuneau să le apere si să le răspândească în lume. iar asistenţa economică trebuia distribuită nu direct. mai ales în ani precum cei ai angajării SUA în războiul din Vietnam. El scria: „S-ar putea să nu ne placă ce face Rusia în Europa de Est. „Noul radicalism“ susţinea viziunea istorică a Americii ca far al libertăţii. Conducătorii americani dădeau înapoi de la a folosi monopolul atomic. Ei vroiau să distrugă. el anunta hotărârea de a pregăti tara.

de exemplu. într-un anumit moment. Spre deosebire de alti experti. ceea ce presupunea înainte de toate consolidarea sferei de influenţă sovietice în ţările est si central europene. Dacă.“Diplomația “ 75 . URSS experimenta o bombă cu hidrogen având o putere de 50 megatone. toate categoriile de arme convenţionale dobândeau caracteristici calitative noi. Un asemenea pericol s-a dovedit. prin urmare. deoarece calitatea de membru obisnuit fusese exersată numai prin practica disciplinei de fier si supunerii. transcontinentale. cu aliatii de până mai ieri. în una dintre cele mai slabe si mai demne de milă societăti“… Nici un alt document. subliniază Kissinger. să încerce instaurarea unor regimuri sovietice în aceste tări. ci urmăreste să se bucure de roadele războiului abia încheiat. pentru partidul comunist puteau decurge consecinte stranii. iar SUA în 1958). arsenalele nucleare american si sovietic sporeau rapid. nu reusise niciodată un transfer legitim de putere. Istoriceste. nereal. În genere. superioare ca performanţă (citeste: ca forţă de distrugere). cele două blocuri. inclusiv al unui apel solemn făcut de Adunarea Generală a ONU. Crearea de noi arme nucleare. Într-adevăr. în Occident a circulat ideea că URSS. În acei ani. în primul rând supraputerile. care se contura ca posibilitate. Rusia sovietică putea fi schimbată peste noapte din una dintre cele mai puternice. politica Moscovei va fi de păstrare a statu-quo-ului postbelic. efortul general producând colapsul comunismului numai după o serie prelungită de conflicte în mod teoretic neconcludente“22 . în ciuda protestelor internaţionale. era să apară vreodată ceva care să sfarâme unitatea si eficacitatea partidului ca instrument politic. unde partidele comuniste participau la guvernare. produceau cele dintâi submarine atomice. printr-o luptă sau alta în cadrul puterii. În aceeasi cursă intrau. ceea ce provoca infestări radioactive cu consecince grave pentru locuitorii planetei. de această dată. „obiectivul politic american a fost considerat a fi păstrarea statu quo-ului. pe rând. Ca efect al revoluţiei în stiinţă si tehnică. ar fi putut înainta până la Canalul Mânecii si. dominat de un partid unic. sistemul sovietic avea să fie transformat fundamental. 22 Henry Kissinger. însă. în 1960. cu un accent major pus pe cea a armelor nucleare si a mijloacelor de transport a acestora la ţintă. folosind situatia economică grea din unele tări europene. pe întreg parcursul Războiului Rece si al crizelor care l-au marcat. diversi competitor ai autoritătii ar putea : „coborî în acele mase imature politic si neexperimentate pentru a găsi sprijinul necesar pretentiilor lor. Războiul Rece încheindu-se cu prăbusirea URSS si a regimurilor de tip sovietic împuse de ea în Europa. Churchill sublinia în acest sens că URSS nu vrea război. Dacă asta era să se întâmple vreodată. Se desfăsurau intens producţia de rachete cu rază mică si medie de acţiune si instalarea lor pe teatrele potenţiale de luptă. nu prin arta compromisului si a adaptări. Tot ele construiau primele rachete balistice intercontinentale: ICBM (URSS în 1957. politica de îngrădire a fost validată. adaptarea lor pentru diverse modalităţi de folosire determinau un ritm febril de testări ale acestor arme în diferite medii. Ca stare de fapt. mai de vreme sau mai târziu. nu a prezentat mai precis ce avea să se întâmple de fapt după venirea lui Mihail Gorbaciov. Statele Unite si URSS îsi creau flote de bombardire startegice. continuă Kissinger. cum era Franţa si Italia.deosebite timp de 2-3 planuri cincinale. Statele Unite instalând pe acestea lansatoare de rachete balistice: SLBM. pentru o eventuală nouă confruntare armată. ca număr de focoase si capacitate de distrugere. angajându-se într-o adevărată cursă contra cronometru în dezvoltarea tuturor categoriilor de armamente. Date fiind asemenea schimbări calitative în starea armamentelor. Kennan a înţeles si descris mecanismele prin care. Marea Britanie si Franţa. Kennan considera probabil că. Întrucât acel sistem. mai ales din Europa. aflate în inima continentului. Perioada „Diplomaţiei pe marginea prăpastiei“ era martora unei accelerări fără precedent a înarmărilor. beneficiind de superioritatea sa în domeniul fortelor terestre.

În ansamblul ei. adânc îngrijorate de pericolele grave inerente cursei înarmărilor. Aceasta reflecta necesităţile de securitate si de apărare ale statelor. Acţiunile diplomatice în acest domeniu se desfăsurau în relaţiile dintre state.reducerile operate. a cărui constituire se decidea la Conferinţa Ministrilor de Externe ai celor patru puteri (Geneva. în ceea ce priveste numărul de militari aflaţi sub arme. cele mai numeroase se concentrau tocmai la ONU: planuri de dezarmare. Modul cum 76 . Egiptul. dar si. marile puteri vor încerca si vor reusi să aducă în cadrul sau măcar sub egida Naţiunilor Unite politica blocurilor cărora le aparţineau. în cele dintre blocuri militare si la Naţiunile Unite. acelasi forum oferea o tribună de mare audienţă. în Subcomitetul acesteia intrau doar SUA. în cazul Alianţei Nord-Atlantice. exerciţiile diplomatice din cadrul său reprezentând oportunităţi deosebite pentru promovarea în faţa opiniei publice internaţionale. Dimpotrivă. care ar fi devenit inevitabil un cataclism nuclear. Astfel când. desi importante în sine. la rândul ei. 1959). India. Dar această împrejurare nu diminua atenţia acordată Naţiunilor Unite de către cele două părţi.mai ales a celor mari . într-o măsură considerabilă. privitoare la componenţa organismelor de negociere a problemelor dezarmării era. totodată. precum si Australia. proiecte urmărind oprirea experinţelor cu armele nucleare. pe de altă parte. de instituirea structurilor de negociere în domeniu. si Bulgaria. Iugoslavia. diplomaţia vremii contribuia nemijlocit si substanţial la desfăsurarea cursei înarmărilor. Deosebit de negativă era împrejurarea că în cursa înarmărilor intra si un număr crescând de state recent eliberate. Cehoslovacia. ţară membră a SEATO. Brazilia. nu aveau o semnificaţie majoră ca măsuri de dezarmare. diseminarea acestor arme. totodată. anume Belgia. cu menţiunea că. Adunarea Generală a ONU vota în favoarea lărgirii Comisiei de Dezarmare prin includerea unui număr de state nemembre ale Consiliului de Securitate. în noiembrie 1957. ca regulă. România. Competiţia dintre cele două blocuri. sustrăgând astfel mijloace preţioase de la acoperirea nevoilor civile. de o parte si de alta. ele erau precedate de ample consultări. Astfel. Argentina. Motivul: alături de unele state nealiniate. pe de o parte. Desigur. precum si confruntarea acestora referitoare la problema dezarmării. URSS. Mexicul si Tunisia . Comitetul celor 10 state pentru dezarmare. agrava pericolul unei conflagraţii mondiale. Marea Britanie. În fapt. Italia si Norvegia. slab dezvoltate. transferarea unora dintre fondurile rezultate din dezarmare în beneficiul statelor slab dezvoltate etc. Aceste lucruri vor fi reliefate cu pregnanţă. Bugetele militare înghiţeau sume enorme.erau propuse si trei state membre NATO. Diplomaţia nu va sta deoparte de aceste evoluţii.si a grupărilor de state în problemele dezarmării. era format pe bază paritară din state membre ale celor două blocuri militare: Canada. Mai mult decât atât. Ea stimula apelul la forţă în forma războaielor locale si. URSS. între altele. strâns legată de cea pentru câstigarea sprijinului majorităţii statelor membre ale Naţiunilor Unite. Ponderea principală a acţiunilor diplomatice va fi în domeniile controlului armamentelor si dezarmării. ca instrument al politicii statelor si grupărilor de state. dintre cele două supraputeri. mai ales americano-anglo-franceze. Polonia. preocupările lor pentru propria imagine în faţa opiniei publice. aceasta. în ultimă instanţă. ea se va implica direct si masiv în tot ceea ce privea fenomenul militar. Pe de altă parte. Franţa si Canada. devenind. Interesul arătat ONU era determinat de faptul că forumul mondial dezbătea probleme fundamentale privind securitatea si pacea internaţională. îngheţarea si reducerea bugetelor militare. URSS se opunea în mod categoric. respectiv în cele două alianţe politico-militare: NATO si Organizaţia Tratatului de la Varsovia. de natură să pună sub semnul întrebării civilizaţia umană în ansamblu. Birmania. principalele hotărâri privind înarmările. controlul acestora si eventualele măsuri de dezarmare erau luate la Washington si la Moscova. Franţa. a unei imagini favorabile despre politica statelor . SUA. Italia. din inţiativa puterilor occidentale. în timp ce în blocul estic reuniunile statelor participante aveau mai ales menirea să aprobe iniţiativele URSS. Comisia de Dezarmare (1952-1957) era formată din membrii Consiliului de Securitate si Canada. Cursa înarmărilor era un efect al confruntării Est-Vest. aflate în competiţie. Marea Britanie. un factor major în cresterea încordării situaţiei internaţionale.

întotdeauna. promovând planuri elaborate în forumuri destinate să le unească forţele si să le sporească influenţa. tocmai având în vedere miza politică si de imagine pe care o reprezentau Naţiunile Unite. Noua orientare a URSS era exprimată cu claritate într-o comunicare a guvernului sovietic adresată presedintelui sesiunii Adunării Generale a ONU la 22 septembrie 1961: „În cadrul tratativelor bilaterale cu SUA. Această orientare va fi urmată de către URSS. în ajunul crizei Suezului si al celei ungare. ţările nealiniate din perioada Războiului Rece nu si-au înţeles neutralitatea ca neimplicare. Au învăţat cum să asmută supraputerile una împotriva alteia. Acest lucru se poate afirma. în termeni generali. asa cum am menţionat deja. Astfel. 77 . desi. dar trăsătura lor distinctivă fusese o politică externă pasivă. 11 împotrivă (statele din blocul sovietic) si 9 abţineri. în octombrie 1956. „În anii 1950. grupul asa-numitelor ţări Nealiniate a reprezentat o nouă abordare a relaţiilor internaţionale. Prin contrast. de exemplu. precum si un inspectorat internaţional pentrru aplicarea garanţiilor de securitate si de verificare a programelor nucleare civile. ridicând uneori glasul.statele socialiste. Declaraţia cuprindea următoarele prevederi: 1. Suedia. 19 noiembrie 1957) indică fără dubii raportul de forţe în Adunarea Cenerală. de-a lungul mai multor decenii. aflată sub egida Naţiunilor Unite. Birmania. guvernul sovietic a subliniat că organul de lucru pentru dezarmare poate fi eficient si capabil să îndeplinească sarcinile care-i stau în faţă numai dacă în acest organ vor fi reprezentate pe bază de drepturi egale toate cele trei grupuri de state . b) dezarmarea să fie însoţită de adoptarea unor proceduri sigure pentru reglementarea pasnică a diferendelor si a unor aranjamente eficace pentru menţinerea păcii. Era momentul când Moscova. având sediul la Viena. ele s-au situat în general de partea comunistilor. adopta Statutul Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA). iar războiul să nu mai constituie un instrument pentru reglementarea problemelor internaţionale. o alianţă a nealiniaţilor. desigur. Astfel. Etiopia. India. fără să simtă nevoia să aplice Uniunii Sovietice aceleasi exigenţe morale pe care le aplicau Statelor Unite“ . În genere. cu adaptări la împrejurările concrete. Egipt. devenea forumul mondial central interguvernamental pentru cooperarea stiinţifică si tehnică în scopul folosirii pasnice a energiei nucleare. care se constituiau în factori favorabili în dezbaterea problemelor dezarmării. Și pentru că se temeau de Uniunea Sovietică mai mult decât de Statele Unite. Comitetul celor 10 devenea Comitetul celor 18 state pentru dezarmare. Aceasta. Uniunea Sovietică va insista si va obţine în negocieri laborioase cu Statele Unte revizuirea componenţei Comitetului celor 10 prin includerea a 8 state nealiniate si neutre: Brazilia. Mexic.era adoptată rezoluţia în cauză (1150/XII. Ele erau jucători activi. ca agenţie autonomă. spre a preveni deturnarea acestora către obiective militare. ţările membre ale blocurilor militare occidentale si ţările neutre“ . Naţiuni neutre existaseră. Va conta pe îndepărtarea statelor nealiniate si în curs de dezvoltare de poziţiile occidentale. formând. Un alt asemenea factor favorabil îl constituia faptul că. Scopul negocierilor este de a realiza acordul asupra unui program care să asigure ca: a) dezarmarea să fie general si completă. guvernul american si guvernul sovietic prezentau Declaraţia asupra principiilor convenite ca bază a viitoarelor negocieri multilaterale de dezarmare. Desi erau foarte vehemente în plângerile lor privitoare la tensiunile internaţionale. din 1961. într-un raport comun înaintat Adunării Generale a ONU la 20 septembrie 1961. Nigeria. desfăsurată la New York cu participarea a 81 de state. despre miscarea de nealiniere si în problemele dezarmării. de fapt. ele au stiut cum să profite de pe urma acestora. în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. vor fi momente când această miscare sau ţări care-i aparţineau vor avea iniţiative de certă însemnătate. avea să declanseze o adevărată ofensivă de durată pentru schimbarea raportului de forţe în cadrul forumului mondial. o conferinţă diplomatică internaţională. Negocierile sovieto-americane care duceau la constituirea Comitetului celor 18 se finalizau prin adoptarea unui document care marca un moment de vârf în domeniu. deci în ONU: 60 de voturi pentru. În acest sens.

simplul fapt că supraputerile ajungeau la respectivul acord . Această Organizaţie si inspectorii săi trebuie să aibă acces complet. inclusiv a bazelor. care să fie dotată cu tipuri de armament asupra cărora se va cădea de acord. spre a se oferi asigurarea fermă că toate părţile îsi onorează obligaţiile. Principiile cuprinse în Declaraţie deveneau un fel de reper de vârf. Pentru realizarea controlului si inspectarea dezarmării trebuie să se creeaze în cadrul Naţiunilor Unite o Organizaţie Internaţională de Dezarmare. Toate măsurile de dezarmare trebuie efectuate de la început până la sfârsit sub un strict control internaţional. dezarmarea generală si totală nu se realiza nici în timpul Războiului Rece si nici măcar după depăsirea acestuia. care să curpindă toate statele la Tratat. Adunarea Generală a ONU lua notă cu satisfacţie de Declaraţia sovietoamericană si recomanda ca negocierile de dezarmare să se bazeze pe principiile cuprinse în aceasta. În condiţiile cresterii rapide a numărului de state mici si mijlocii. când cursa înarmărilor atingea ritmuri si proporţii alarmante. Toate măsurile de dezarmare generală si completă trebuie echilibrate astfel încât în nicio etapă a realizării programului vreun stat sau grup de state să nu dobândească avantaje militare si ca securitatea să fie asigurată în mod egal pentru toţi. mijloacele si instalaţiile apreciate de comun acord drept necesare menţinerii ordinii interne si protejării securităţii personale a cetăţenilor. bacteriologice si a altor arme de distrugere în masă si încetarea producţiei lor. încetarea instruirii militare si închiderea scolilor militare. împrejurare având un impact deloc de neglijat în opinia publică internaţională. 3. 4. chimice. 6. Progresul obţinut în direcţia dezarmării trebuie însoţit de măsuri destinate să întărească intituţiile pentru menţinerea păcii si reglementarea conflictelor internaţionale prin mijloace pasnice. Programul de dezarmare trebuie pus în aplicare treptat. Programul va conţine dispoziţiile referitoare la mijloacele militare ale fiecărui stat pentru: a) demobilizarea forţelor armate. 7. privind dezarmarea. negocierile si acordul cu care ele se soldau constituiau una dintre expresiile timpurii ale orientării celor două supraputeri spre abordări bilaterale ale problemelor cu adevărat fundamentale ale vremii. din afara blocurilor militare. neafectat de dreptul de veto. În plus. ea îsi însusea hotărârea privind constituirea Comitetului celor 18 state. pentru orice exerciţiu. La 20 decembrie 1961. pentru asigurarea păcii si securităţii internaţionale. care deveneau membre ale ONU ca urmare a decolonizării. ca si lichidarea acestuia sau transformarea lui în scopuri pasnice. se află obligaţia statelor de a pune la dispoziţia ONU efectivele necesare pentru o forţă internaţională de pace.de menţionat că el era negociat pornindu-se de la un proiect american. d) încetarea alocării de fonduri pentru nevoi militare. compoziţia si raporturile de forţe în cadrul Organizaţiei mondiale aveau să se modifice substanţial. în concordanţă cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. în toate locurile apreciate ca necesare. Totusi. încetarea producţiei de armament. Programul dezarmării generale si complete va asigura ca statele să dispună numai de arme nenucleare. în etape fixate de comun acord. b) lichidarea tuturor stocurilor de arme nucleare. Întradevăr. în scopul unei verificări eficace. Aranjamentele pentru folosirea acestor forţe trebuie să asigure ca Naţiunile Unite să poată în mod efectiv să descurajeze sau să suprime orice ameninţare sau folosire a armelor pentru violarea scopurilor si principiilor Naţiunilor Unite . pe plan politic si moral. acceptat în mare măsură de către Moscova — într-un moment de serioasă încordare internaţională. acordul sovieto-american din 1961 pare o sumă de deziderate utopice. Prezenţa celor 8 state neutre si nealiniate în Comitetul celor 18. 5.2. recomandând acestui Comitet să înceapă de urgenţă negocieri în vederea ajungerii la un acord privind dezarmarea generală si completă. de forţele armate. lichidarea instalaţiilor militare. până la realizarea sa deplină. avea semnificaţia sa. diplomatic sau academic. fiecare măsură si etapă fiind înfăptuite într-un interval de timp determinat. apoi chiar a unui număr mai mare de asemenea state în structuri succesive 78 . În timpul si după realizarea programului de dezarmare generală si completă trebuie luate măsurile necesare. c) desfiinţarea organizaţiilor si instituţiilor destinate susţinerii efortului militar al statelor. între acestea. Privit în perspectivă istorică.

Studiul demonstra că înarmările si dezvoltarea se află într-un raport de concurenţă. pe de o parte. un studiu privind relaţia dintre dezarmare si dezvoltare. „Procesul reconversiunii va fi faza finală a executării oricăror măsuri negociate de dezarmare. Ulterior. În decembrie 1962. Adunarea Generală a ONU adopta o rezoluţie privind folosirea în scopuri pasnice a resurselor eliberate ca urmare a dezarmării . pe de altă parte. Prezenţa tot mai numeroasă în cadrul ONU a statelor nealiniate si în curs de dezvoltare determina cresterea preocupărilor forumului mondial pentru problemele subdezvoltării si pentru cele privind raportul dintre cursa înarmărilor si eventualele măsuri de dezarmare. ţinută în octombrie 1964 care. va fi făcut încă un pas în această direcţie. La Naţiunile Unite se făceau auzite îngrijorările oamenilor de stiinţă în legătură cu pericolele cursei înamărilor: pe 13 iunie 1958. iar îmbunătăţirea performanţelor economice ale Sudului ar fi un factor important în cresterea economică a Nordului.) a demonstrat că există o gamă largă de factori nemilitari cu acţiune tot mai intensă care agravează problemele de securitate ale statelor sub forma unei: (a) reduceri ample a perspectivelor cresterii economice. dar si al solicitărilor serioase la care este supus mediul înconjurător si cresterii populaţiei planetei .si (c) polarizării inacceptabile din punct de vedere moral si hazardate din punct de vedere politic a bogăţiei si sărăciei si progresului insuficient în ţările în curs de dezvoltare“. tot sub egida ONU. Citez în acest sens Declaraţia Conferinţei de la Cairo a sefilor de state sau de guverne ai ţărilor nealiniate.C. Pe lângă aceasta. era publicat. împotriva voinţei exprimate de ţările respective. În acelasi an. Grupul recomandă ca guvernele să creeze premizele necesare. Conferinţa consideră că menţinerea sau înfiinţarea în viitor a bazelor militare străine si staţionarea trupelor străine pe teritoriile altor ţări. ajungînd la concluzia „că însăsi cursa înarmărilor a devenit o ameninţarela adresa securităţii Naţiunilor si că dezarmarea generală si totală. Studiul făcea o serie de recomandări privind măsurile de dezarmare si reconversia mijloacelor eliberate prin asemenea măsuri către scopuri civile. cu efecte benefice pentru economia mondială. mai ales dezarmarea nucleară. după ce sublinia importanţa supremă a dezarmării. un raport privind consecinţele economice si sociale ale dezarmării. Este clar însă că pregătirile pentru reconversie ar trebui să fie printre primele etape pe calea dezarmării. ţările neangajate nu sunt de acord să participe la asemenea alianţe si pacte. cu sprijinul unui grup de experţi guvernamentali.Rezoluţia 1837 (XVII). constituie o încălcare grosolană a suveranităţii statelor si o ameninţare împotriva libertăţii si păcii internaţionale“ . dominată de o cursă a înarmărilor aparent fără limite între principalii actori ai vieţii internaţionale.V. o delegaţie condusă de savantul Linus Pauling prezenta secretarului general al ONU o petiţie în numele a peste 9 000 de oameni de stiinţă din 45 de ţări prin care se cerea încheierea fără întârziere a unui acord internaţional pentru oprirea experienţelor cu armele nucleare. si depăsirea stării de subdezvoltare. studiul menţionat opinia că efectele economice ale unor măsuri de dezarmare ar consolida destinderea Est-Vest. Naţiunile Unite pregătind. arăta: „Conferinţarea firmă convingerea sa că existenţa blocurilor militare. sub un control internaţional eficient. ceea ce fundamenta concluzia că trebuie stabilită o corelaţie efectivă între dezarmare si dezvoltare. a alianţelor între marile puteri si a pactelor ce decurg din acestea au accentuat războiul rece si au mărit încordarea internaţională. După ce sublinia că ţările în curs de dezvoltare sunt victimele cele mai grav afectate de către o situaţia strategică ostilă. India. În consecinţă. (b) constrângerilor economice inerente — mai ales în domeniile energiei si materiilor prime neregenerabile. Miscarea de nealiniere si lumea în curs de dezvoltare luau poziţie împotriva continuării cursei înarmărilor si acuzau blocurile militare pentru intensificarea acesteia. va constitui un factor major în această evoluţie. va întări în mod direct securitatea.Comitetului. El plasa această corelaţie în contextul interacţiunii dezarmare-dezvoltare-securitate. studiu devenit Raport al secretarului general al ONU . Iugoslavia. Grupul (de experţi . Suedia veneau cu propuneri proprii privind unele sau altele dintre aspectele dezarmării. inclusiv pregătirile 79 .

mai ales pentru a satisface necesităţile economice si sociale urgente. cu implicaţii globale. URSS prezenta la 14 iunie 1957 un document privind încetarea experinţelor cu arme atomice si cu hidrogen. Canadei.si. ridicată la rang de Conferinţă. României si URSS. planificarea. studiul citat îmbogăţea angajarea diplomaţiei în problemele dezarmării atât în forumul mondial. Canada si Norvegia. declaraţii cuprinse în diferite pachete de acţiuni menite să slăbească încordarea internaţională si să ducă la dezarmare. mai numeroase decât cele menţionate aici. care să includă 170 de posturi de control terestre si alte 10 instalate pe nave 80 . puterile nucleare îsi vor multiplica declaraţiile privind dorinţa lor de încetare a testelor nucleare. ţară aliată a Statelor Unite. Orice intenţie în această privinţă se lovea însă de problema exercitării controlului. în faţa acestui subcomitet. cu participarea Angliei. la 15 martie acelasi an. În plus. Aceste experienţe. pe de altă parte. Deschiderea diplomatică în această privinţă era operată de puterile occidentale. Iniţiative de acest gen. La 30 mai 1958. Franţei si Statelor Unite. În anii la care mă refer aici. În a doua jumătate a deceniului 6. în cazul evenimentelor seismic neidentificate. Conferinţa îsi desfăsura lucrările între 1 iulie-31 august 1958. Poloniei. în care îsi declara acordul privind controlul asupra unei astfel de măsuri. cea a semnalelor radio. Aflate sub asemenea presiuni. în afara faptului că alimentau cursa înarmărilor. Canada. Raportul Grupului de experţi. care să garanteze că eventualele obligaţii asumate în acest domeniu nu erau încălcate în mod fraudulos. douăiniţiativesemnificative în domeniul înarmărilor si dezarmării priveau raporturile Est-Vest. prezentau în Comitetul politic al Adunării Generale a ONU un proiect de rezoluţie intitulat „Înregistrarea la Naţiunile Unite a exprienţelor nucleare“. cât si în alte structuri internaţionale cu un instrument analitic de o certă valoare teoretică si bogat în sugestii practice. dar si state dezvoltate cereau încetarea sau măcar limitarea unor astfel de experienţe. se constituiau în presiuni la nivel mondial asupra puterilor nucleare în sensul măcar a limitării experienţelor cu armele menţionate. Proiectul preconiza instituirea unui sistem de înregistrare prealabilă la Naţiunile Unite a experienţelor cu arme nucleare. precum si Naţiunilor Unite. pentru a facilita reconversiunea resurselor eliberate prin măsuri de dezarmare în scopuri civile. După ce. urmând ca acesta să fie însărcinat cu pregătirea unui studiu asupra metodelor de detectare a eventualelor încălcări ale unui tratat de încetare a experienţelor cu arme nucleare. aflată sub supravegherea unui organ internaţional. Franţa. pe de o parte. precum si inspecţiile la faţa locului. si a Cehoslovaciei. Este semnificativ în acest sens că la 18 ianuarie 1957. se convenea ca reuniunea experţilor. Nu numai ţări nealiniate. ca un prim pas în direcţia încetării acestor experienţe. îndeosebi din ţările în curs de dezvoltare“ . Camera Consilierilor din Dieta japoneză adopta o rezoluţie prin care cerea puterilor nucleare interzicerea armelor atomice si cu hidrogen. afectau direct si grav mediul înconjurător. mărind pericolul unui război cu folosirea acestor arme teribile. Marea Britanie si Statele Unite propuneau la 2 iulie 1957 convocarea unui grup de experţi care să elaboreze propuneri privind un sistem de inspecţii pentru controlul încetării testelor nucleare. acustice si hidroacustice. înregistrarea undelor seismice. acolo unde este cazul. Grupul de experţi considera că trebuie creată o reţea. Asemenea mijloace si metode includeau colectarea de esantioane de reziduuri radioactive. Moscova îsi dădea acordul pentru întrunirea Grupului de experţi. Cu titlu de măsuri practice. împreună cu Japonia. cu efecte nocive majore asupra oamenilor. să debuteze la Geneva în data de 1 iulie 1958. Conferinţa cu privire la încetarea experinţelor cu arme nucleare si Conferinţa experţilor privind preîntâmpinarea unui atac prin surprindere. member ale alianţei Nord-Atlantice. precum India. Însusit de către secretarul general al Naţiunilor Unite si pus la dispoziţia Adunării Generale ca Raport propriu. crestea preocuparea la nivel internaţional faţă de continuarea experienţelor cu arme nucleare. membre ale Subcomitetul Comisiei de Dezarmare. ajungea la concluzia că existau deja mijloace si metode care făceau posibilă din punct de vedere tehnic detectarea exploziilor nucleare. Anume. Pe canale diplomatice. înaintat la 21 august guvernelor statelor cărora acestia le aparţineau.

la 10 noiembrie. plus cele 10 instalate pe nave. Chineză va declara că orice aranjament internaţional privind armamnetul nuclear nu o angaja. Potrivit propunerii Grupului. cu participarea SUA. La 31 iulie. N. SUA. cu participarea unor experţi din cinci ţări membre ale NATO: Canada. Italia. Era un rezultat remarcabil. În condiţiile nivelului atins de cursa înarmărilor si de confruntarea Est-Vest. România si URSS. La 2 august 1957. Conferinţa tripartită îsi înceta activitatea în ianuarie 1962. transferând examinarea problemei privind încetarea experienţelor nucleare unui subcomitet al Comitetului celor 18 pentru dezarmare. 60 amplasate în diferite insule din Oceanul planetar. Cehoslovacia. lucrurile băteau pasul pe loc. anunţând că intenţionează să efectueze testele necesare înzestării sale cu armament nuclear. Franţa. Conferinţa nu putea fi mai prost programată. echipate cu o aparatură electronică adecvată. Era nevoie de socul provocat de criza rachetelor din Cuba pentru ca problema încetării respectivelor experienţe să fie reluată. temerară. tratate privind dezarmarea va ocupa un prim-plan al diplomaţiei internaţionale. că. această reţea ar fi putut avea următoarea distribuţie geografică a posturilor de control: 24 în America de Nord. ea apărând în mod sistematic în orice plan înaintat de cele două blocuri în această privinţă. având statut de conferinţă internaţională. se propunea alcătuirea de urgenţă a unui grup de experţi. La fel. Statele Unite îsi dădeau acordul pentru organizarea reuniunii experţilor. publicat la 10 iulie 1959. Adunarea Generală. anume Albania. din punct de vedere al perioadei. întrucât subiectul propus se intersecta în puncte esenţiale cu toate aspectele de bază privind înarmările si dezarmarea. si cinci ţări din blocul sovietic. pe rând. se pronunţa în favoarea întrunirii unei reuniuni de experţi care să studieze aspectele practice ale prevenirii unui atac prin surprindere. Marea Britanie. pe fond. Progrese vor fi puţine. S. Polonia. se putea institui un sistem de control operativ si eficient pentru detectarea încălcărilor unui acord privind încetarea experinţelor cu arma nucleară. îsi deschidea lucrările Conferinţa cu privire la încetarea experienţelor cu arme nucleare. însă. acelasi an. Beijingul având propria politică în domeniu. 6 în Europa. marcând un moment de seamă în căutările pentru limitarea si încetarea testelor cu arme atomice si cu hidrogen. . Prin contacte diplomatice. în condiţii când un adevărat noian de proiecte de rezoluţii. etc.P. R. Franţa nu va lua parte la Conferinţă.speciale. într-un mesaj adresat presedintelui american. deoarece la 27 noiembrie 81 . Hrusciov. criza în cauză se apropia însă cu repeziciune. prost programată. Conferinţa tripartită de la Geneva avea să lucreze timp de aproape patru ani. precum si cu cele create sau aflate sub egida formului mondial: Consiliul de Securitate. Conferinţa crea un grup de experţi în problemele detectării si identificării exploziilor nucleare la mare altitudine. recomandând în acest sens instituirea unui sistem de control bazat pe o reţea de sateliţi si posturi de observaţie terestre. decisă. Concluzia generală din Raportul Grupului de experţi era. Dar. În conţinutul documentului. acorduri. La 2 iulie 1958. primul ministru sovietic. 4 în Antarctica. la 31 octombrie 1958. D. nu se dovedea decât o măsură limitată. Comisia ONU pentru Dezarmare cu Subcomitetul său. Era o iniţaitivă temerară iar. se convenea întrunirea acesteia. 16 în America de Sud. 16 în Africa. din punct de vedere tehnic. 7 în Australia. destinată mai ales efectuării pregătirilor necesare următoarelor teste nucleare. care să examineze aspectele tehnice ale unui potenţial accord în această privinţă. diferitele sale comitete. Suspendarea (încetarea) unilaterală a experienţelor nucleare pentru anumite intervale de timp. Eisenhower. 37 în Asia. Ca un prim rezultat. deci. considera posibilă o astfel de detectare. Marii Britanii si URSS. statele occidentale din Subcomitetul Comisiei de dezarmare propuneau un document de lucru privind instituirea unor sisteme de inspecţie pentru înlăturarea posibilităţii declansării unui atac prin surprindere. de către URSS sau Statele Unite si Marea Britanie. în Geneva. Raportul Grupului. în paralel cu organismele Naţiunilor Unite. de această dată cu succes. problema preîntâmpinării unui atac prin surprindere ocupa un loc central în orice elaborări privind eventuale măsuri de dezarmare.

Cea mai importantă în această privinţă era cea aparţinând Poloniei. si nici instalaţii de întreţinere si lansare a acestor arme. aceleasi puteri îsi asumau obligaţia să nu transfere în nici un mod si sub nici un motiv arme nucleare. evident. cele patru puteri nucleare: Franţa. în scopul supravegherii aplicării obligaţiilor statelor aflate în zonă si a celor străine urma să se stabilească un mecanism adecvat de control. noduri de cale ferată. să nu permită amplasarea unor astfel de arme. ele nu puteau fi examinate si decise de experţi. În aceste condiţii. El primea. fie sub forma unor declaraţii unilaterale solemne ale acestor state. instalaţii sau echipamente nucleare guvernelor sau altor entităţi din ţările din zonă. Conferinţa ţinea ultima sedinţă pe 18 decembrie 1958. Răspunsul concret al acestora avea să fie dat de Washington la 3 mai 1958 printr-o notă a ambasadorului american la Varsovia. cu mandat adecvat. În mod concret. desigur. statele ce intrau în zonă se obligau să nu fabrice. păstreze sau importe arme nucleare de orice tip.si a celorlaţi membri ai blocului sovietic. si acţiuni de preîntâmpinare a unui atac prin surprindere. pe care-l socotea un sistem legalizat de spionaj militar. la iniţiativa diplomaţiei americane. Era primit însă cu răceală de către puterile occidentale. fără îndoială. ci de plenipotenţiari diplomaţi. căi rutiere si aeroporturi. ci si diametral opuse. vor considera că sarcina Conferinţei era limitată la aspectele strict tehnice. propuneri care se vor dovedi repede nu numai diferite. statele occidentale. Într-o detaliere ulterioară (Memorandumul Rapacki din 8 februarie 1958). ca si a unor instalaţii de deservire si de lansare a lor. mai ales în cele privind datele despre forţele armate si armamentele din zonele asupra cărora urma să se cadă de acord. după ce îsi concretizau poziţiile privind posturile de control terestre si fotografierea aeriană. înaintată la 2 octombrie 1957. acest plan propunea: zona avută în vedere urma să cuprindă teritoriul Poloniei. considerate. aprobare si sprijin din partea URSS . avusese rolul său în iniţierea propunerii poloneze . precum si asumarea de către statele posesoare de arme nucleare a obligaţiei de a nu amplasa asemenea arme si rachete purtătoare în cele două părţi ale Germaniei. simultan. Între aceste mijloace erau observarea aeriană. Planul Rapacki era prea ambiţios si mergea prea departe prin consecinţele sale spre a avea vreo sansă. amânarea ei sine die consemna propriul esec. stabilirea de echipe de observatori terestri.1958 Moscova provoca cea de a doua criză a Berlinului. obligaţiile statelor în cauză urmau să fie stipulate fie într-o convenţie internaţională. RDG si RFG. posturi terestre de control în principalele porturi. unde se aflau faţă în faţă forţele armate ale Tratatului de la Varsovia si ale NATO. Marea Britanie. Mă refer aici la diferitele propuneri privind crearea unor zone lipsite de arme nucleare. rămasă în analele diplomaţiei drept Planul Rapacki. si anume stabilirea obiectivelor controlului si a mijloacelor de efectuare a acestuia pentru prevenirea unui atac prin surprindere. erau eminamente politice si. propuneau ca asemenea mijloace de control să fie acompaniate de unele măsuri de dezarmare.care. se propunea reducerea cu cel puţin o treime a forţelor armate străine de pe teritoriile statelor europene ce intrau în zona de control. puterile nucleare se obligau să nu facă uz de arme nucleare împotriva teritoriilor statelor cu regim denuclearizat. Alte iniţiative urmărind reducerea pericolului unui conflict nuclear nu aveau o soartă mai bună. SUA si URSS se obligau să nu menţină arme nucleare în dotarea forţelor lor armate staţionate pe teritoriile statelor din zonă. Cehoslovaciei. În plus. Statele din blocul sovietic. scoaterea armelor nucleare din dotarea forţelor armate occidentale din 82 . Astfel. după numele ministrului de Externe polonez al vremii. Asemenea măsuri de dezarmare. Nota considera că propunerile erau prea limitate ca sferă de cuprindere pentru a reduce pericolul nuclear sau pentru a furniza o bază serioasă securităţii în Europa. Ele nu se aflau însă întâmplător între propunerile Estului: Moscova vedea în cererile statelor occidentale. Asemenea acţiuni trebuiau însoţite de schimburi de date privind forţele armate si armamentele pe care statele le aveau în zonele supuse controlului. mijloace de exercitare a unui control asupra înarmărilor. Pe masa Conferinţei se aflau propunerile celor două părţi în problema preîntâmpinării unui atac prin surprindere.

Australia. Un refuz similar primea si propunerea URSS privind crearea unei zone denuclearizate în Balcani si Marea Adriatică (25 iunie 1959). Statele Unite. Noua Zeelandă. La 5 iunie 1959. Bulgariei. denuclerizarea unor regiuni restrânse nu era un adios de securitate. aceasta nu se putea însă concretiza întrucât Grecia declara că problemele în suspensie pe care le avea cu unele state balcanice nu-i permiteau să participe la o astfel de conferinţă. îsi dădeau un acord similar Grecia si Olanda. Alte iniţiative în acelasi domeniu: propunerea sovietică si cea finlandeză privind crearea unei zone denuclearizate în Peninsula Scandinavică sau propunerea Moscovei referitoare la denuclearizarea Orientului Apropiat rămâneau fără ecou. Consiliul Alianţei hotăra amplasarea de arme nucleare si mijloace de transport la ţintă a acestor arme pe teritoriile statelor membre. crearea unor astfel de zone putea îngrădi în viitor opţiunile politico-militare ale puterilor care se angajau să le garanteze. pledând pentru dezvoltarea colaborării multilaterale si a relaţiilor de bună vecinătate între statele balcanice. între 15 octombrie-1 decembrie 1959. În anii 1958-1959. Tratatul interzicea în mod expres exploziile nucleare si depozitarea deseurilor nucleare în Antarctica. sugerând ca Balcanii să devină o zonă denuclearizată. Greciei. Această propunere sovietică acoperea si o iniţiativă românească. Chiar în timpul sesiunii. Japonia. Singura excepţie în ceea ce priveste crearea de zone lipsite de arme nucleare o constitua acordul privind demilitarizarea Antarcticii. Chile. Belgradul. Chivu Stoica. O idee similară exprima Belgradul. Tratatul asupra Antarcticii era semnat la 1 decembrie 1959. în urma unor negocieri desfăsurate. în urma unor acorduri semnate cu Statele Unite. adresa un mesaj sefilor de guvern ai Albaniei. Iugoslaviei si Turciei. Anume. constituind o oază de cooperare internaţională pasnică în diferite domenii. efectuarea de manevre. premierul român. ci putea deveni un factor de dezechilibru în raporturile de forţe. Marea Britanie. sub comandament american. în plus. la întărirea păcii si securităţii în această zonă. Belgia. Franţa.Germania de vest ar fi pus aceste forţe într-o situaţie dezavantajoasă faţă de masiva prezenţă convenflională sovietică în centrul continentului. Grecia. O importantă componentă a cursei înarmărilor în anii la care mă refer aici decurgea din deciziile Consiliului NATO. acelasi an. la 10 septembrie 1957. Bulgaria. Tratatul prevedea că în Artactica sunt permise doar activităţi pasnice si interzicea orice măsuri cu caracter militar — stabilirea de baze. la Washington. Motivaţia poziţiei americane era temeinică: în condiţii când raza de acţiune a mijloacelor de transport la ţintă a armelor nucleare se măsura în mii de kilometri. Italia si Iugoslavia. adoptate în sesiunea acestuia desfăsurată la Paris între 16-19 decembrie 1957. la propunerea Statelor Unite. Statele Unite anunţa că nu pot accepta propunerea sovietică privind denuclearizarea regiunii Balcanilor si Mării Adriatice întrucât vecinătatea URSS de această zonă reprezenta un pericol pentru securitatea Greciei si Turciei. inclusive de natură nucleară. prin care propunea întrunirea unei conferinţe a sefilor guvernelor statelor din Balcani pentru examinarea si convenirea unor măsuri menite să ducă la dezvoltarea colaborării pasnice multilaterale. care propunea (la 8 iunie 1959) crearea unei zone denuclearizate cuprinzând Albania. Consiliul NATO stabilea măsuri de intensificare a producţiei militare de către statele membre si de intensificare a coordonării acestei producţii la nivelul Alianţei. Se hotăra cresterea personalului 83 . Sofia si Tirana sprijineau iniţiativa românească. De atunci. Astfel. URSS si Uniunea Sud-Africană. Marea Britanie. sub garanţia puterilor nucleare. Ulterior. La 11 iunie. Italia si Turcia îsi anunţau acordul în această privinţă. Guvernul român adăuga acum propunerii sale o dimensiune nouă. construirea de fortificaţii. în aceste ţări erau amplasate arme nucleare si rampe de lansare pentru rachete cu rază medie de acţiune. România relua propunerea sa din septembrie 1957. Tratatul asupra Antarcticii constituia un semnificativ pas înainte în abordarea si soluţionarea provocărilor pe care fisiunea si fusiunea atomului le adresa comunităţii internaţionale. Statele participante la negocieri si semnatare ale Tratatului erau Argentina. această întinsă zonă de la Polul Sud al Planetei a rămas în afara oricărei competiţii militare. De asemenea. de experienţe cu arme de orice fel.

si în genere prin programele de producer a armelor antirachetă sub administraţiile ce urmau. În viziunea Moscovei. la distanţe enorme. După înfrângerea tentativei de înlăturare a sa (iunie 1957). Literalmente peste noapte. îndreptăţeau promovarea unei politici externe mai active si militante. în genere faţă de Occident. pentru prima oară în istorie. el întâmpina opoziţii în formul cel mai înalt al partidului comunist . înzestrat cu o energie debordantă. Statele Unite îsi pierdeau condiţia de invulnerabilitate. în plus. Cea mai spectaculoasă dintre aceste modificări era determinată de introducerea în arsenalul sovietic a rachetelor cu rază mare de acţiune. Dar Hrusciov era. dinamic si imprevizibil. inclusiv arme nucleare. Desigur.biroul politic. direct si colorat în modul de exprimare. realizările în domeniul zborurilor cosmice. Atlantic si Pacific. o inteligenţă nativă si o siretenie ţărănească. grosolan în atitudini. sub administraţia Reagan. În acelasi interval de timp. cu mai multe trepte. inclusiv a celor intercontinentale. America putea fi victima unui atac lansat de la distanţă.pentru cercetare-dezvoltare în domeniul militar. În câţiva ani după plasarea pe orbită a primului satelit artificial al pământului (Sputnik. în primul rând de Hrusciov. coleric si impulsiv. Desi întreprindea un număr impresionant de iniţiative. Pe baza hotărârii Consiliului. el nu se afla în poziţia de autoritate a lui Stalin . nivelul de trai al oamenilor. cu efectele lor asupra cresterii puterii militare sovietice. datorită dezvoltării unor rachete purtătoare de mare putere.1962. din Est. capabile să transporte încărcături grele si masive. presedinte al Consiliului de Ministri. Hrusciov dobândise poziţii dominante pe plan intern si reusea. ci se înrola între factorii care stimulau această cursă. precum si planurile de viitor. Comunist convins. care dispunea de principalele pârghii ale puterii: era lider al partidului comunist si. se preconiza formarea unor forţe nucleare multilaterale ale Alianţei Nord-Atlantice. denumit astfel după numele generalului american care îndeplinea atunci funcţia de comandant supreme al forţelor aliate din Europa). în aprilie 1958. Asemenea măsuri ale Alianţei erau întreprinse în contextul modificărilor pe care le cunosteau raporturile de forţe si situaţia strategică generală în a doua jumătate a deceniului al 6-lea. progresul tehnico-stiinţific. cum aveau s-o arate consfătuirile din noiembrie 1960. în ţări europene aliate. ca si de pe teren neutru. ministrii apărării ai statelor membre adoptau măsuri pentru introducerea unor arme atomice tactice („de teatru“) la nivelul diviziei (Planul Norstad. se afla sub presiunea criticilor venite de la Beijing. Progresul stiinţific si tehnic demonstat prin lansarea Sputnik-ului. Ideea „întrecerii cu capitalismul“ si a posibilităţii câstigării acestei întreceri devenea un adevărat slogan al zilei. era interpretat de liderii de la Kremlin. inclusiv prin constituirea de echipaje mixte pe nave de luptă făcând parte din dispozitivele NATO. să obţină o influenţă evidentă asupra miscării comuniste internaţionale. fără posibilitatea de a-l preveni. în faţa efectelor neasteptate ale propriilor greseli de calcul si nechibzuinţe. omul forte de la Kremlin. purtând încărcături nucleare. URSS lansa sonde spaţiale si staţii orbitale. Se vor face calcule — care se vor dovedi fanteziste. totodată. creându-se totodată un comitet special pentru cercetare-dezvoltare al NATO. desi angaja forţe impresionante prin dimensiuni si professionalism în 84 . dezvoltarea industriei si agriculturii. Măsurile immediate vor fi menţinerea permanentă în zbor a unor escadrile de bombardiere starategice echipate cu arme nucleare si amplasarea de rachete cu rază medie de acţiune. Astfel. Personalitatea care-si va pune amprenta pe această politică externă era Hrusciov. Pe termen lung. pitoresc. diplomaţia vremii nu numai că nu oprea cursa înarmărilor. vor fi unii dintre cei mai periculosi pe care-i cunostea diplomaţia mondială în perioada post-Stalin. incontestabil. dar care în anii respective nu puteau fi privite de către Occident decât cu seriozitate si preocupare — privind depăsirea Statelor Unite si a celorlalte state vestice în ceea ce priveste PIB-ul. la aceeasi provocare se va răspunde prin Iniţiativa de Apărare Stategică (SDI). 1957 . 26 august 1957). dar capabil să se replieze în ultimă instanţă. Anii lui de glorie. liderii chinezi cerând Moscovei o linie mai dură faţă de Statele Unite. ca o dovadă a superiorităţii sistemului sovietic. asigurată de cele două oceane. pornite din Vest. În acest sens. el era un personaj ambiţios.

complex pe care-l identifica cu administraţia Carter. bazate nu pe confruntare si pe competiţia în domeniul armamentelor. — era atrasă într-un adevărat vârtej de contacte. De fapt. perioada 1985-1991 cunostea o densitate si un ritm al vieţii diplomatice internaţionale fără egal. convorbiri. ci cruciada si convertirea. în acest cadru. exprima voinţa politică a principalilor protagonisti ai confruntării EstVest. Reagan. cele două supraputeri — Statele Unite si Uniunea Sovietică. rezultatele diplomaţiei anilor ’50 si a începutului deceniului al -7. achiziţii care îsi vor evidenţia valenţele mai târziu. identificarea mijloacelor tehnice pentru depistarea exploziilor nucleare. puterile occidentale anunţau că vor folosi armele nucleare doar în scopuri de autoapărare. Prin contrast. Din fericire. Lumea în ansamblu . din fericire. În plus. dacă nu dincolo de puterea de înţelegere a oamenilor“. pregătirea acestui ritm istoric accelerat fusese începută mai de vreme. După 1985. care deveneau un fel de puncte de reglare o modului de manifestare a acestor puteri în mediul internaţional. Am în vedere poziţia generală a respectivelor puteri în problema cardinală a apelului la armele atomice si cu hidrogen. dar si pentru pacea si securitatea internaţională. ci pe dialog si cooperare. Estimări ale serviciilor secrete americane elaborate la începutul anilor ’90 arătau că perioada 1989-1991 a reprezentat „un timp când ritmul istoric s-a accelerat atât de rapid încât evenimentele au părut a se desfăsura dincolo de controlul.iată sumarul acestor rezultate. Orientarea către ăîncheierea sa. În primul său mandat. în câfliva ani. Iar diplomaţia. Războiul Rece „în surdină“ părea să redevină ceea ce fusese înainte de 1963. Moscova avea să formuleze ideea că puterile care deţineau arme nucleare ar trebui să se angajeze că nu vor folosi primele aceste arme. ei au urmat simultan două obiective: să combată presiunea geopolitică sovietică până 85 . Astfel. Obiectivul Americii nu mai era relaxarea tensiunilor. centrul confruntării mondiale într-un veritabil catalizator al instaurării unei noi ordini mondiale. cât si geostrategic. Retorica lui Reagan în cursul primului său mandat a marcat încheierea oficială a perioadei de destindere. Într-adevăr.lea al secolului trecut erau mai mult decât modeste. cum se exprimă Kissinger. lor li se adăugau valoroase achiziţii. reliefarea legăturilor dintre cursa înarmărilor. Erau poziţii pe care statele în cauză le reafirmau în repetate rânduri de-a lungul deceniilor Războiului Rece. Reagan si asociaţii săi si-au înţeles literal profesiunea. a respins „complexul de vinovăţie“ de după Vietnam. pentru ele. Desigur. Uniunea Sovietică nu mai fusese obligată să facă faţă unui asemenea fenomen din timpul lui Dulles — dar Dulles nu fusese presedinte si nici nu încercase vreodată să-si pună în practică politica de eliberare. Tratatul asupra Antarcticii.la Naţiunile Unite. având ca vârf de lance diplomaţia la nivel înalt. este de remarcat că anii la care mă refer aici aduceau cristalizarea unor tipuri de comportament al puterilor nucleare. atenţia este îndreptată tocmai spre acţiunile diplomatice care transformau. devenea principalul câmp de acţiune si instrument prin care cele peste patru decenii de competiţie se îndreptau spre final. pe plan regional etc. Încă de la instalarea lui Reagan. El a calificat URSS drept un „imperiu al răului“.slujba dezarmării. negocieri. când problemele dezarmării aveau să fie abordate în condiţii mai favorabile. Reagan fusese ales în baza promisiunii unui anticomunism militant si el si-a ţinut promisiunea . sub presedintele american Ronald Reagan. întâlniri. De aceea. conceptuale si practice. Apoi. „Reagan a fost primul presedinte de după război care a preluat ofensiva atât ideologic. în prezentul paragraf. ale negocierilor internaţionale într-un domeniu vital ca importanţă si extrem de sensibil ca efecte si consecinţe. Războiul Rece intra în linie dreaptă în faza lui terminală. ceea ce implica o provocare morală fără precedent. URSS propunea renunţarea la armele nucleare ca instrumente de ducere a războiului. adoptată de ambele părţi. si a apărat cu mândrie recordul Americii de a fi „cea mai importantă forţă a păcii din întreaga lume de azi“. dezarmare. Crearea Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică. ele nu se aflau niciodată în situaţia de a pune în practică atitudinile afirmate. Dar principalii actori pe scena diplomatică erau cele două alianţe politico-militare: Alianţa Nord-Atlantică si Organizaţia Tratatului de la Varsovia si. dezvoltare si securitate .

Primul lider occidental care detecta potenţialităţile de negociere cu Gorbaciov era Margaret Thatcher. Reagan a reusit anularea amendamentului Clarck. dacă nu înceta ostilitatea crescândă dintre puterile nucleare. înainte ca el să acceadă la funcţia supremă. Acest imoibilism avea să fie depăsit de către noua conducere sovietică. strategia lui Reagan exprima convingerea în posibilitatea de a înfrânge comunismul. Dar primul lider occidental care încerca să sondeze aceste potenţialităţi si să le instrumenteze era Reagan. în al doilea rând. între 19-21 noiembrie 1985. „Scopul ofensivei strategice a lui Reagan era acela de a-i face pe sovietici să înţeleagă că ajunseseră prea departe. mai întâi la Geneva. era decis să ia cursul negocierilor. Reagan si Gorbaciov aveau un punct comun: înţelegerea faptului că armamentul nuclear scotea războiul dintre mijloacele politicii mondiale. „Nu pot să cred că aceasta poate să meargă mai departe după generaţia noastră si generaţiile următoare cu acest tip de arme pe care ambele părţi le îndreaptă una împotriva celeilalte fără ca într-o bună zi un nebun sau un maniac sau un accident oarecare să nu declaseze acel gen de război care înseamnă cap de linie pentru noi toţi“ . Andropov si Cernenko. Urma summitul istoric de la Reykjavik. provocarea fundamentală adresată URSS. nu numai de a-l stăvili. anume amplasarea de către NATO în Europa a rachetelor americane cu rază medie de acţiune si angajarea Americii în Iniţiativa de Apărare Strategică. Acesta era cadrul în care cei doi se întâlneau. Respingând Doctrina Brejnev privind caracterul ireversibil al cuceririlor comuniste. reflecta Gorbaciov. „Nimeni nu poate “câstiga” un război nuclear. pe care să-l transforme în garanţie strategică. „Noua gândire. să lanseze un program de înarmare menit să omoare în fasă aspiraţiile sovietice de superioritate strategică. încetarea programului SDI. A fost un remarcabil omagiu adus coeziunii americane acela că. din 11-13 86 . Două decizii strategice aveau să contribuie cel mai mult la încheierea Războiului Rece. pe care Reagan si consilierii săi au invocat-o în încercarea de a submina sistemul sovietic“ . sub Ronald Reagan. s-a născut sub influenţa unei convingeri de nestrămutat: dacă nu se înceta cursa înarmărilor. în timpul unei vizite a acestuia la Londra. în decembrie 1984. totodată.când procesul de expansiune avea să fie înfrânat si apoi sugrumat. Reagan miza pe negocieri. un presedinte era hotărât să conteste din nou expansiunea sovietică în lume. La aceasta se adăuga un puternic impuls dat înarmărilor. orice conflict mai serios în cadrul politicii mondiale putându-se preschimba într-un război nuclear. a dezvoltat un program important de rezistenţă împotriva gherilelor comuniste în America centrală si chiar a extins ajutorul umanitar asupra Cambodgiei. Pentru a depăsi impasul. sub Mihail Gorbaciov. Sub Brejnev.care „nu constituia obiect de negociere“. Personalităţi foarte diferite. După convorbiri. această ofensivă generală a administraţiei Reagan contribuia la imobilismul sovietic. în ceea ce îl priveste. prin care America fusese împiedicată să acorde ajutor forţelor anticomuniste din Angola. cât există arme nucleare. cine stie până unde s-ar ajunge? Visul meu a devenit atunci o lume fără arme nucleare“. de astă dată cu succes“ . Era reluată pregătirea pentru producerea bombardierului B-1 si începea amplasarea rachetelor intercontinentale MX. Gorbaciov. gândea Reagan. si. primul ministru britanic declara: „el este un om cu care eu am putut să tratez“. în care socialism si capitalism. odată lansată o armă nucleară. dar era hotărât să continue cercetările si pregătirile pentru realizarea Iniţiativei de Apărare Strategică . ar exista permanent si riscul ca ele să fie folosite si. precum si orice alte preferinţe si presiuni ideologice s-ar fi transformat în cenusă“ . atâta vreme. Totusi. dar voia. si conveneau în principiu reducerea cu 50 la sută a forţelor nucleare strategice si trasau liniile directoare ale viitorului acord privind eliminarea rachetelor nuclerae cu rază medie de acţiune din Europa (INF). a intensificat sprijinul acordat gherilelor antisovietice afgane. singura miscare a Moscovei în perioada dată fiind acceptarea reluării negocierilor de la Geneva asupra armelor strategice si a spaţiului cosmic. umanitatea nu va mai putea evita catastrofa. Întărirea capacităţii militare devenea. Lumea ajunsese la o limită primejdioasă. Instrumentul ideologic pentru această inversare de roluri era problema drepturilor omului. la puţin mai mult de cinci ani de la luptele din Indochina.

Tot Dobrînin relatează o scurtă convorbire între cei doi lideri. Poate si sub influenţa acestei experienţe a predecesorului său. cât si în relaţiile chino-americane. Gorbaciov a urmat o astfel de strategie de negociere în ultima parte a administraiţiei Reagan . Reagan a fost de acord cu ideea unor reduceri substanţiale si chiar a eliminării complete a acestor arme în decurs de un deceniu. cât si propria-i poziţie de negociere. Astfel. Iată în descrierea lui Kissinger acest moment premergător marii cotituri în raporturile sovieto-americane. Baker considera că strategia lui Gorbaciov avea la bază divizarea Alianţei Atlantice si ruperea Americii de 87 . „Acest lucru se aplică amândurora dintre noi“. Acest subiect ar fi putut fi amânat pentru o considerare ulterioară. Dar el a refuzat să-si asume obligaţii sub tratatul rachetelor antibalistice. El a încercat să lege desfiinţarea rachetelor strategice de interzicerea testelor SDI pe o perioadă de zece ani. ceea ce ar fi împiedicat Statele Unite să desfăsoare proiectul lui privind Războiul Stelelor. eu consider că Gorbaciov n-a fost mai puţin răspunzător decât Reagan pentru esecul întânirii. dar amândoi au fost profund dezamăgiţi.anume desfiinţarea unităţilor de rachete — si de a transfera problema testelor SDI în cadrul negocierilor asupra controlului armamentului de la Geneva. Făcând presiuni pentru a obţine mai mult. îi răspundea presedintele American . ce avea să fie operată de George Bush si Mihail Gorbaciov. anume propuneri impresionante referitoare la dezarmare. La un moment dat. Pentru prima oară în relaţiile noastre. După ani de zile. Reagan si Gorbaciov au căzut de acord în principiu să reducă toate forţele strategice cu 50 la sută într-un interval de cinci ani si să distrugă toate rachetele balistice pe parcursul a zece ani. Secretarul de stat. în afară de posibilitatea ca Reagan să părăsească sala“ . În acea etapă de început a mandatului său. Aceasta ar fi îngheţat ceea ce fusese deja convenit si ar fi produs cu siguranţă o criză majoră în cadrul Alianţei Atlantice. îi spunea Gorbaciov lui Regan. cum erau James A. O tactică înţeleaptă pentru Gorbaciov ar fi fost aceea de a propune publicarea celor convenite . si Brent Scowcroft. pe care le-ar fi putut juca cu succes. când l-am întrebat pe un consilier superior al lui Gorbaciov. Atunci când Gorbaciov a insistat. „Domnule presedinete. Întâlnirea în sine a fost foarte dramatică. dacă ei ar fi ajuns la un acord asupra unei reduceri ample a armelor nucleare — de fapt. Reagan a răspuns într-o manieră pe care nu ar fi recomandat-o nici un profesionist în politica externă: pur si simplu s-a ridicat si a părăsit încăperea. aţi pierdut o sansă unică de a intra în istorie ca un mare presedinte. iată părerea despre summit-ul de la Reykjavik a unui veteran al diplomaţiei sovietice. El a avut în mână cărţi bune. fără succes însă. primul an al presedinţiei lui George Bush trecea sub semnul rezervei faţă de liderul de la Kremlin si al asteptării. noul sef de la Casa Albă ordona efectuarea unei analize cuprinzătoare a stadiului si perspectivelor relaţiilor dintre Statele Unite si URSS. Ca martor ocular la Reykjavik. întrucât el a ţinut SDI ca ostatec pentru succesul reuniunii. Pe de altă parte. Gorbaciov a ajuns să se împotrivească promisiunii pe care Reagan o făcuse înaintea summitului — anume aceea de a nu folosi SDI ca pârghie de negocieri. Gorbaciov pur si simplu si-a supraestimat puterea. care a pavat drumul către dezarmarea nucleară“. începând cu 1989: „Într-o tumultuoasă si plină de emoţii cursă cu obstacole care a durat patruzeci si opt de ore. Gorbaciov a încercat din greu să-l convingă să-si modereze poziţia în această problemă. consilierul pentru securitatea naţională. Baker III. el a răspuns: “Ne gândisem la toate. Reagan a ajuns aproape să accepte oferta sovietică de a desfiinţa în totalitate armele nucleare… Înţelegerea de la Reykjavik a esuat în ultimul moment din două motive.octombrie 1986. Între scepticii cu privire la aceste relaţii se aflau oficiali de rang înalt si colaboratori apropiaţi ai presedintelui. de ce nu s-au mulflumit cu ceea ce Statele Unite deja acceptaseră. La începutul mandatului său. a apărut posibilitatea unui acord pentru o reducere substanţială a armelor nucleare. înainte ca acestia să părăsească capitala Islandei. În mod surprinzător. dar a evaluat gresit poziţia interlocurotului său. dacă n-ar fi fost la fel de încăpăţânat ca Reagan în legătură cu SDI. Anatoli Dobrînin: „Gorbaciov la întâlnit pe Reagan la Reykjavik între 11-12 octombrie 1986.

probabil. urmărind reducerea prezenţei sovietice în Europa de răsărit si unificarea Germaniei în sistemul NATO. estimau la timpul cuvenit serviciile secrete americane. sistemul lui Brejnev zugrăvit în culori umane . în decembrie acelasi an. au condus la sfârsitul Războiului Rece. ca efect. corespondenţa purtată între Casa Albă si Kremlin. eu am crezut că scopul lui Gorbaciov este să restaureze dinamismul sistemului politic si economic si să revitalizeze Uniunea Sovietică pe plan intern si internaţional spre a putea continua competiţia cu Vestul. presedintele Bush rostea un discurs în care enunţa unele din aceste idei si susţinea că Statele Unite ar trebui să meargă dincolo de îngrădire si să urmărească aducerea URSS în comunitatea internaţională. se putea însă ca succesorul său să nu aibă aceeasi înclinaţie. În acest sens. La acestea. internaţională. dar acesta era un motiv să se acţioneze repede si nu să se astepte. scopul politicii americane era de a obţine cât mai multe acorduri posibile. Gorbaciov mi-a apărut mai periculos decât predecesorii săi care. înainte de a fi prea târziu“. bilaterală. Scowcroft declara: „Eu am fost suspicios cu privire la motivele lui Gorbaciov si sceptic în legătură cu perspectivele sale. Prin urmare. Iniţial sceptic din cauza deziluziilor anterioare cu destinderea. Unii au atribuit sfârsitul Războiului Rece forţelor impersonale 88 . declara în faţa Comitetului pentru Relaţii Externe al Senatului că Uniunea Sovietică nu mai reprezenta o ameninţaremilitară pentru Statele Unite. Gorbaciov a făcut concesii majore în ceea ce priveste controlul armamentelor. a retras trupele sovietice din Afghanistan. alta. se încheia examinarea de către noua administraţie a problematicii privind relaţiile cu Moscova. Totusi. Administraţia avea îndoieli că Gorbaciov va rămâne la putere. Chiar de la început. În viziunea Washingtonului. El îsi exprima sprijinul pentru politica internă de reforme a lui Gorbaciov si îi cerea acestuia să întărească declaraţiile sale de politică externă cu fapte concrete. frecvente. înainte de toate. au salvat Vestul de pericolele unei gândiri care ia dorinţa drept realiatate.anume colapsul comunismului în Uninea Sovietică si Europa de răsărit si sfârsitul conflictului de patru decenii între Est si Vest . Dar. centrată pe subiectele de natură să preocupe ambele părţi. ei au stabilit un preţ ridicat pentru cooperare si au fost surprinsi să descopere că sovieticii erau dispusi să-l plătească“ . Bush si Gorbaciov aveau trei întâlniri bilaterale si purtau convorbiri în două rânduri la reuniuni internaţionale. În mai acelasi an. Liderul sovietic era văzut ca unul care oferă concesii (se miscă în direcţia noastră. SUA ar trebui să urmărească două agende: una. liderul sovietic Mihail Gorbaciov a realizat cea mai largă deschidere către lumea din afară din istoria rusă. Acesta era fundalul pe care raporturile americano-sovietice cunosteau o intensitate fără precedent. În acelasi timp. Administraţia Bush ajungea la un consens în ceea ce-l priveste pe Gorbaciov si scopurile politicii americane: cu Gorbaciov „se putea face treabă“. Cel mai important. În aprilie 1989. „Ultima mare dramă a Războiului Rece. La 12 mai 1989. „părintele“ teoriei îngrădirii. . conflictele regionale si asistenţa economică. noua administraţie de la Washington de sinceritatea sa. Secretarul de stat Baker se întâlnea de nu mai puţin de 20 de ori cu omologul său sovietic Șevardnadze. într-un fel. a fost parteneriatul tacit SUA-URSS care i-a ajutat pe Gorbaciov si Șevardnadze în reducerea caracterului supra-militarizat al statului sovietic. prin unele miscări agresive. cum sunt controlul armamentelor. această activitate diplomatică deosebit de intensă era cea care a produs numeroasele acorduri formale si înţelegerile informale care. George Kennan. Pentru de convinge Vestul si. presedintele George Bush si echipa sa de politică externă s-au convins treptat că Gorbaciov era pregătit pentru dialog si compromis.s-a desfăsurat între 1989 si 1991. apăreau semne că în gândirea americană se schimba ceva cu privire la URSS. Pentru a simplifica. se adăugau contactele telefonice. s-a angajat să reducă forţele de uscat sovietice cu o jumătate de milion si a respins lupta de clasă în favoarea “valorilor general-umae” ca bază a politicii externe sovietice. în decurs de mai puţin de trei ani. în special înainte de 1990. cum se exprima Scowcroft). Astfel. Consilierul pentru securitatea naţională considera că perestroika este. continuând acelasi gen de contacte cu succesorii acestuia.Europa Occidentală. care să dureze chiar dacă conducerea era schimbată. În ceea ce îl priveste. Era preludiul deschiderii operate la Malta. De aceea.

El sublinia că. atunci când a decis să-i propună lui Gorbaciov să se întâlnească. afirma Gorbaciov. ca si a amendamentelor Stevenson si Bird. precum si să mărească sansele strategieide prevenire a proliferării acestor arme de distrugere în masă. care înconjura URSS. Un schimb de vederi larg si însufleţit avea loc în legătură cu armele strategice ofensive. făcea o cotitură de 180º faţă de poziţia sa anterioară. care împiedica Uniunea Sovietică să beneficieze de clauza naţiunii celei mai favorizate. terestre si navale. cunostea schimbări fundamentale. Structura grupării de forţe din Europa centrală trecea la o postură defensivă: diviziile dispuneau de un număr mai redus de tancuri. Suntem gata. însă. permitea ca în 1990 să se ajungă la acorduri care să ducă la reduceri radicale a acestei categorii de arme si forţe armate. se modifica 89 . Astfel. trebuie să stie că Uniunea Sovietică nu va declansa nici un război. Cei doi sefi de stat discutau o gamă largă de probleme privind controlul armamentelor si dezarmarea. tot astfel trebuie luată în considerare necesitatea reducerii asimetriilor în ceea ce priveste armamentul nuclear transportat pe nave de război. a căror gestionare punea responsabilităţi majore în faţa URSS si SUA. sau mai degrabă norocului decât judecăţii. Cei doi conveneau că mersul negocierilor referitoare la armele convenţionale în Europa. Forţele armate sovietice se aflau în plină schimbare. Bush exprima dorinţa Statelor Unite ca discuţiile în curs să ducă la un acord care să aibă ca efect reduceri substanţiale a arsenalelor strategice. Gorbaciov exprima îngrijorarea părţii sovietice cu privire la rachetele balistice instalate pe nave si evoca centura de baze militare. Uniunea Sovietică era gata să nu mai considere Statele Unite drept inamicul său si să declare acest lucru în mod public. Presedintele american mărturisea că.modernizare ce consta în producţia de asa-numitele arme binare . Dorim ca securitatea fiecăruia dintre noi să fie garantată prin eforturile noastre comune . Șeful Casei Albe arăta că asemenea măsuri ar permite familiarizarea mai rapidă a URSS cu condiţiile. administraţia sa urma să întreprindă măsurile necesare pentru anularea amendamantului Jackson-Vanik. avea loc evacuarea dispozitivelor de debarcare. Pe de altă parte.după intrarea în vigoare a unei convenţii privind interzicerea armelor chimice. În ceea ce îl priveste. De asemenea. ancorat în apropierea coastelor malteze) pe o mare varietate de probleme de interes comun. El declara că Washingtonul e împotriva modernizării rachetelor sovietice SS-18 si se pronunţa pentru limitarea acestui tip de purtători de arme nucleare. să colaborăm cu America. asa cum Statele Unite si aliaţii lor sunt preocupaţi de securitatea în Europa si de înlăturarea asimetriilor de forţe existente pe continent în favoarea Estului. Documentele istorice atestă însă că factorul principal a fost efortul gigantic al unui mănunchi de oameni de stat de ambele părţi în relaţiile SUA-URSS. încorporat în acordurile la care au ajuns. liderul sovietic sublinia că ţara sa a adoptat o doctrină militară defensivă. George Bush declara că Statele Unite ar putea renunţa la modernizarea armelor chimice . Timp de 2 zile (2-3 decembrie 1989). Discuţia pe această problem evidenţia că declaraţia presedintelui american privind armele binare era de natură să deblocheze negocierile în legătură cu interzicerea armelor chimice. care îngrădeau posibilităţile de acordare de credite Moscovei. liderii american si sovietic se întreţineau într-o atmosferă destinsă si departe de ochi indiscreţi (reuniunile aveau loc pe vasul sovietic Maxim Gorki. funcţionarea si dezvoltarea pieţii internaţionale si ar crea un cadru mai bun de lucru în probleme economice în relaţiile Est-Vest . Punctul crucial în raporturile dintre presedinţii Bush si Gorbaciov îl constituia întâlnirea lor din Malta. dar Mihail Gorbaciov accepta ideea imediat. declarând că astepta de mult un atare prilej. Pentru aceasta. Liderul sovietic aborda unele probleme de ordin general: lumea. aflate în desfăsurare la Viena. inclusiv în domeniul militar. sublinia Gorbaciov. cele două state trebuiau să înceteze să se considere dusmani. Ba mai mult. Presedintele Statelor Unite. sublinia el. Iniţiativa organizării acestei întâlniri îi aparţinea lui George Bush.mai degrabă decât diplomaţiei de înalt profesionalism. El anunţa o serie de măsuri menite să vină în sprijinul reformelor în curs în URSS si de natură să opereze noi deschideri în relaţiile sovieto-americane. Statele Unite aveau să sprijine acordarea URSS a statutului de observator la GATT si stabilirea de legături între Uniunea Sovietică si Organizaţia pentru cooperare si dezvoltare economică (OECD).

arme cu character defensiv. el îsi exprima nedumerirea în legătură cu menţinerea de către NATO a strategiei ripostei flexibile. să procedeze în liniste. Cu toate că în Statele Unite sunt unii care mă acuză că sunt fricos. Pe de altă parte. Doamna Thatcher era liderul occidental cu care Gorbaciov avea unele controverse ideologice. pentru care vedea largi posibilităţi de cooperare cu Piaţa Comună. diplomaţia la nivel înalt care se solda cu încheierea Războiului Rece cunostea extensii mai ample. pe zidul Berlinului si să dau declaraţii sforăitoare. În acest context.amplasamentul forţelor aeriene în sensul că aviaţia de soc era trecută în esalonul doi. să creeze mecanismele pentru a se putea integra în economia mondială. fundamentale“.care ar trebui să devină tot mai mult si instituţii politice. Statele Unite nu au făcut declaraţii arogante. în acelasi timp. „As zice că momentul pe care îl trăim este complicat si deci răspunderea noastră este deosebit de mare. remarca presedintele american. care permiteau abordarea a numeroase probleme stringente. Dreptul de a alege. toate acestea deschid posibilităţi fără precedent pentru relaţii de tip nou. El menţiona în acest sens CSCE. ocupau un loc distinct în convorbirile de la Malta. Bush cerea mai multă transparenţă în ceea ce priveste bugetele militare sovietice. de sinceritate si încredere între cei doi lideri. „Trebuie să spun că am fost uimifli de rapiditatea transformărilor. de ordin general si bilateral. Evenimentele revoluţionare din Europa de răsărit si centrală.CAER. Șeful Casei Albe preciza în încheierea prezentării poziţiilor americane în problema dată: „Ceea ce mă interesează cel mai mult este de a sti cum aveţi de gând să acţionaţi în viitor. La Washington se considera că summitul americano-sovietic i-a permis presedintelui Bush să „folosească dispoziţia sa pentru prietenie“ spre a face să avanseze interesele Occidentului. cu atât mai mult cu cât acesta are loc spre profitul unei singure părţi“ Gorbaciov chema la o acţiune comună. dar e un drept esenţial. Ar fi primejdios de a forţa în mod artificial. care ar fi putut aduce prejudicii Uniunii Sovietice. într-un spirit real de răspundere si cu multă moderaţie în cursul unei perioade în care Europa cunostea atâtea frământări. astfel încât procesele care se desfăsurau în Vestul si Estul continentului să aibă efecte convergente si să nu genereze noi diviziuni. ca un mijloc de crestere a încrederii reciproce. în timpul schimbărilor din Europa de est. este dreptul fiecărei ţări la libera opfliune. El pleda pentru o Casă comună a Europei. Întâlniri repetate Gorbaciov-Thatcher duceau la adâncirea raporturilor deschise. să se apropie de valorile universale. relaţii care aveau să se dovedească de o importanţă critic în primăvara anului 1990. Gorbaciov avertiza asupra tentaţiei de a forţa ritmul evoluţiilor care aveau loc în Europa răsăriteană. Iar Secretarul de stat Baker afirma că relaţiile dintre cei doi lideri au devenit umane si personale. când Statele Unite acţionau pentru unificarea Germaniei . În acelasi timp. transformate în funcţie de realităţi. de a grăbi procesul în curs. de lucru. în primele linii fiind împinse aparatele de vânătoare. cum s-ar spune. Dar mi s-a sugerat cu insistenţă un alt lucru: să mă caţăr. Schimbul de idei pe asemenea teme ducea la concluzia necesităţii întăririi contactelor dintre militari. Liderul sovietic se pronunţa pentru menţinerea instrumentelor care contribuie la echilibru. ea încearcă să fie discretă“ . mai democratică. dar această împrejurare nu afecta raporturile lor de înţelegere si conlucrare. Având în centrul său contactele sovieto-americane. Europa orientală să fie mai deschisă. „nădăjduiesc că a-ţi observat că. nu numai militare . după actualul statuquo“. care marcaseră anul 1989 si continuau în timpul summit-ului. În ansamblu. Bush sublinia că Gorbaciov era catalizatorul schimbărilor constructive din Europa. Totusi. reuniunea de la Malta ducea la stabilirea unor raporturi strânse. Este foare dureros. Mihail Gorbaciov prezenta poziţia de bază a conducerii sovietice: „Principiul de bază adoptat de noi. fără amestec din afară“ . Premierul britanic se pronunţa 90 . inclusiv dreptul de a reveni asupra opţiunii sale iniţiale si s-o modifice. Mai mult chiar. NATO si Tratatul de la Varsovia . administraţia mea nu va recurge niciodată la asemenea măsuri. Am apreciat mult reacţia pe care a avut-o Uniunea Sovietică si Dumneavoastră personal faţă de aceste schimbări dinamice si. administraţia mea încearcă să nu întreprindă nimic ce ar putea să vă zdruncine poziţiile. pasnic. care ne-a condus în cadrul noii gândiri.

aflată în vizită la Moscova. China anilor nouăzeci nu trebuie privită prin prisma anilor saizeci. pentru celălalt sistem. „Nu dorim să facem nimic care v-ar putea jigni sau v-ar fi neplăcut. suntem cu toţii europeni. Încă în mai 1986. are loc apropierea „de o sinteză esenţială. Trebuie să ne eliberăm de temeri. el le spunea diplomaţilor sovietici: „Raporturile de bună vecinătate cu Republica Populară Chineză nu sunt de mai mică importanţă pentru noi decât cele cu Statele Unite sau cu alte ţări. din păcate. reducerea nivelului înarmărilor.) progrese. În prezenţa premierului maghiar József Antall. precum si principiul coexistenţei pasnice. ca si a noilor nostri prieteni din Est. În acest sens. la resedinţa privată a lui Mitterrand din Latché. Iată că sunt patruzeci de ani de când în Europa domneste pacea si nădăjduiesc că în următorii patruzeci de ani Occidentul si Uniunea Sovietică vor putea fi mai apropiate în toate domeniile. Thatcher sprijinea activ procesele reformatoare din URSS si încerca — în zadar. Convinsi de liderul sovietic. sunt sigur că Europa viitoare se va clădi împreună cu Rusia. În genere. François Mitterrand. Nu avem intenţia să ne amestecăm în treburi interne ale societăţii si ţării Dumneavoastră. Era un gest deosebit al lui Mitterrand. Dar si noi va 91 . Gorbaciov amâna să viziteze Cehoslovacia. la 15 octombrie 1991. la fel ca si în cel al reducerii armamentelor.pentru relaţii între state în care fiecare dintre părţi să recunoască un drept egal la securitate celeilalte părţi. O reală deschidere către Tokyo rămânea blocată din cauza contenciosului insulelor Kurile. că graniţa dintre est si vest va fi mai puţin evidentă. nu avea succes. si pe Franjo Tudjman. sub Mitterrand si Gorbaciov raporturile franco-sovietice cunosteau o dezvoltare ascendentă. Mitterrand era unul dintre liderii occidentali care sprijinea participarea URSS la programul de cercetare vest-european „Eureka“. care va fi forma ei. Mitterrand despre o Confederaţie europeană. Sub conducerea lui Gorbaciov. apropiate. franco-sovietic. încrederea reciprocă constituiau elementele-cheie ale stabilităţii si păcii internaţionale. avea loc al doilea zbor cosmic al unui echipaj mixt. Presedintele francez considera că după ce s-a intrat într-o perioadă de evoluţie mai linistiră. La capătul unor discuţii informale îndelungate. o mică localitate situată în apropiere de graniţa franco-spaniolă. declara Thatcher în martie 1987. după ce acesta invadase Kuwaitul. care se dezvoltă rapid. prilejuri potrivite pentru a examina numeroase probleme de larg interes. URSS îsi retrăgea trupele din Afghanistan. aflat în vizită la Moscova. respectiv de constiinţa unităţii lumii în care trăim“ . Spre „alte azimuturi“. De relaţiile chino-sovietice vor depinde din ce în ce mai mult situaţia externă si întreaga atmosferă internaţională. Se întâlneau de mai multe ori. însă — să determine Occidentul să acorde sprijin economic concret conducerii de la Moscova. într-o încercare de a se evita atacarea terestră a Irakului. conducătorul Croaţiei. cei doi oameni politici erau de acord că dreptul egal la securitate. Într-o tentativă de mediere. presedintele Serbiei. la Paris si la Moscova. dar cu rezultate mai puţin spectaculoase. Gorbaciov condamna intervenţia sovietică din 1956. la invitaţia lui Václav Havel. după mai bine de un deceniu de război istovitor. dat fiind un discurs rostit de acesta în favoarea independenţei Statelor Baltice. O realitate pe care nu trebuie s-o scăpăm din vedere. în nici un caz distrugerea Uniunii.Gorbaciov vorbea despre o Casă comună a Europei. Ne întrebăm încotro se va îndrepta China. Un obiectiv important pentru Gorbaciov era îmbunătăţirea relaţiilor cu China. Ultima întâlnire între ei avea loc la sfârsitul lui octombrie 1991. aceasta este problema dumneavoastră. În 1988. La urma urmei. Dorim în domeniul acesta (al drepturilor omului — C.V. diplomaţia la nivel înalt era prezentă. În pofida îndoielilor unora dintre aliaţii nostri. China este o putere nucleară. Mitterrand declara: „Puteţi fi sigur că Franţa nu va încuraja niciodată. căruia nu-i plăcea să invite străini la ferma sa. Gorbaciov dezvolta relaţii strânse. Până si America este o ţară de europeni“ . nu avea să dureze. el îi invita în capitala sovietică pe Slobodan Milosevici. El îl primea pe ministrul de Externe irakian. Cu presedintele Franţei. cei doi acceptau o încetare a focului care. cum va trebui să acţionăm pentru ca ea s-o facă pe o direcţie care să întărească poziţiile socialismului în lume. Pe cei doi îi apropia o viziune relativ asemănătoare despre perspectivele continentului . acolo unde este posibil si realizabil.

trebui să fim hotărâţi: nu vom îmbunătăţi relaţiile noastre cu China în detrimental intereselor altor ţări. Dobrînin subliniază că. Dimpotrivă. liderul sovietic sublinia: China constituie o realitate istorică de prim rang. „Gorbaciov. Documente ale serviciilor secrete americane dezvăluie că această perspectivă a Uniunii Sovietice. în vara anului 1991 SUA balansau între Gorbaciov si Elflîn. Washingtonul era însă prudent în această privinţă. diplomaţia la nivel înalt în a doua jumătate a deceniului 9 ducea la rezultate remarcabile. aici ele erau în cădere liberă. Gorbaciov si Șevardnadze aveau o nevoie acută ca SUA să recunoască statutul URSS de supraputere. administraţia Bush considera că. pe care nici unul dintre noi nu o poate folosi împotriva celuilalt. între care se aflau retragerea trupelor sovietice din Afghanistan si a celor desfăsurate de-a lungul graniţei dintre China si URSS. Chineză avea loc în primăvara anului 1989. manifestanţii văzând în prezenţa la Beijing a liderului reformator de la Kremlin o încurajare în acţiunea lor împotriva regimului comunist ortodox din China. Gorbaciov. diplomaţia la nivel înalt nu reusea. a început să vorbească ca un logodnic înselat. dialogul la nivel înalt sovieto-chinez din 1989 nu ducea la deschiderile pe care raporturile dintre cele două mari puteri comuniste le reclamau.P. În atari condiţii. „sarcina politicii externe a SUA acum era să asigure o “aterizare lină” pentru un imperiu aflat în colaps“ . Gorbaciov nu mai dispunea de libertate de miscare în politica externă. normalizarea raporturilor sovieto-chineze cerea timp. Ca o ironie a soartei. din iulie 1990. Astfel. Dar. Statele Unite erau gata să continue să considere că URSS este supraputere.ul NATO de la Londra. pe care Gorbaciov nu-l avea la dispoziţie. criza 92 . dimpotrivă. după decenii de încordare. vizita presedintelui sovietic în R. Pentru îmbunătăţirea relaţiilor chino-sovietice. în noiembrie 1990. nu întărea. precum si destinul politic al lui Gorbaciov erau întrevăzute de conducerea de la Washington cu ani în urmă. la rândul ei. în cazul uneia dintre părţi. după Malta. în convorbirile Bush-Gorbaciov de la Malta. părăsit în faţa altarului“. datorită condiţiilor interne. noua gândire. ea furniza forţelor conservatoare din URSS pretextul pentru a lovi în politica generală a lui Gorbaciov. Statele membre ale Alianţei Nord-Atlantice propuneau statelor din Tratatul de la Varsovia adoptarea unei declaraţii comune în care să afirme solemn că ele nu mai sunt adversare. potrivit afirmaţiilor secretarului de stat James Baker. îl citează Dobrînin pe Baker. aceasta era situaţia URSS sub Mihail Gorbaciov. Era tocmai ceea ce se realiza la reuniunea la nivel înalt a Conferinţei pentru Securitate si Cooperare în Europa. Și nu vom îngădui altor ţări să se opună unei misiuni atât de însemnate cum este ameliorarea relaţiilor noastre cu China. arăta Baker. constata că „Războiul Rece aparţine de acum istoriei“. să afirme intenţia de a se abţine de la ameninţarea cu forţa sau folosirea forţei împotriva integrităţii teritoriale sau independenţei politice a oricărui alt stat. în ciuda declaraţiilor oficiale venite de peste ocean. argumentele si nu oferea mjloacele materiale în favoarea politicii de reforme. Summit. beneficiară a reformelor desfăsurate prin perestroika si glasnosti. În plus. când manifestaţiile din piaţa Tienanmen erau în toi. care patrona politica externă si diplomaţia sovietică. era dezamăgit de lipsa de sprijin efectiv american pentru programul său de reforme. În ansamblu. Cum se exprima Baker. Anatoli Dobrînin subliniază că. De asemenea. ci războiul. Dar. dar mai puţin pentru forţa sa si mai mult din preocuparea pentru implicaţiile în domeniul securităţii ce decurgeau din slăbiciunea Uniunii Sovietice. Într-adevăr. Se încheiau acorduri istorice în domeniul controlului armamantelor si dezarmării: Tratatul privind lichidarea rachetelor cu rază medie si mai scurtă de acţiune (INF). era planul în care Gorbaciov pierdea nu numai o bătălie. Tratatul privind reducerea armelor convenţionale în Europa (CFE) si Tratatul START I privind reducerea armelor nucleare strategice. cel care contribuise substanţial la iniţierea si desfăsurarea dialogului dintre Est si Vest. să intre în consonanţă cu condiţia internă a acesteia. La rândul său. Autoritatea si prestigiul internaţional al acestuia nu se regăseau pe plan intern. Beijingul punea mai multe condiţii. „Esecul agendei politice a lui Gorbaciov. la Paris. Relaţiile dintre Est si Vest se schimbau radical.

după încheierea Războiului Rece“ . Cel mai important lucru consta în aceea că încheierea Războiului Rece se dovedea ireversibilă. cu scopul de a evita criticile propriilor săi colegi din biroul politic si ale corpului sovietic de diplomaţi. poziţia lui Gorbaciov era în declin ireversibil. După 1989. balanţa de putere cu Vestul era larg recunoscută si se putea crea o bază pentru transformarea relaţiilor internaţionale într-o eră neconfruntaţională. Nu putea să nu-ţi trezească mila“. provocată nu în mică măsură de însusi Gorbaciov“ . Ei au făcut concesii mai mult decât necesare în acordurile privind controlul armamentelor. În genere. nu s-a realizat. cu referire la Conferinţa internaţională pentru Orientul Apropiat (octombrie 1991). cu toate că unele recrudescenţe ale acestuia nu întârziau să apară. care să cuprindă toate statele. Dar aceste recrudescenţe nu înlăturau adevărul fundamental: confruntarea Est-Vest. deveniseră si rămâneau istorie. În a doua jumătate a anului 1991. diplomaţia sovietică a devenit treptat tot mai puţin eficientă. În schimb. ei ar fi putut si ar fi trebuit să obflină un rol mai important pentru Uniunea Sovietică în securitatea europeană si o voce sovietică mai puternică în problemele europene. nota Baker. Gorbaciov si Șevardnadze n-au avut o politică externă coerentă spre a-l încheia într-un mod adecvat si demn. Dar. Acordurile dintre SUA si URSS. iar odată cu dispariţia URSS. dar autoîncrezători în mod excesiv si flataţi de mass media occidentală. cu o grabă inexplicabilă. La Madrid. nerăbdători să ajungă la acorduri. reunificarea germană si criza din Orientul Apropiat si au continuat să facă acelasi lucru până la spargerea Uniunii Sovietice. Gorbaciov si Șevardnadze au fost adesea întrecuţi în isteţime si surclasaţi de partenerii lor vestici. si diviziunea lumii. rezultatele diplomaţiei la nivel înalt în ceea ce priveste relaţiile internaţionale supravieţuiau dispariţiei URSS si încheierii carierei politice a lui Mihail Gorbaciov. Dar ei n-au făcut acest lucru. Războiul Rece. „Lăsa impresia unui om care se îneacă cu colac de salvare. În plus. gândurile presedintelui sovietic nu păreau a fi la lucrări. dezordinea din politica externă si de apărare . pe baza egalităţii (cu Occidentul). sub presiunea agendei politice interne si în eforturile lui Gorbaciov de a-si susţine reputaţia pe plan intern prin ceea ce putea apărea ca succese ale sale dincolo de hotare. când Gorbaciov si Bush se întâlneau pentru ultima oară.în crestere din ţară. Atunci când Războiul Rece începea să piardă teren în a doua jumătate a anilor ’80.toate distrugeau potenţialul sovietic. În schimbul generoaselor concesii sovietice pe care Gorbaciov si locotenetul său Șevardnadze le-au oferit Vestului. Însă. Gorbaciov a pierdut această oportunitate. scrie el. Capabili dar neexperimentaţi. 93 . unele erau îmbogăţite. asa cum aceasta fusese cunoscută mai multe decenii. arată în acest sens Baker. ei au cedat poziţii geopolitice si militare vitale pe care noi le-am avut în loc să le folosească pentru a realiza o nouă eră de stabilitate si cooperare pe baze de egalitate. „Rezultatul a fost o reducere dramatică a capacităţii noastre de a ne adapta la mediul internaţional în schimbare rapidă. inclusiv Rusia. mai mult. partenerii săi occidentali si-au jucat bine propria Realpolitik. Europa de Est. Gorbaciov a distorsionat mecanismul diplomaţiei sovietice prin promovarea unui fel de diplomaţie personal cu oficialii americani. Visul lui Gorbaciov despre o nouă Europă cu un nou sistem de securitate. În acel moment critic al Războiului Rece. Problema securităţii europene a rămas în mare măsură o enigmă. dintre NATO si OTV îsi menţineau valabilitatea. si a pierdut-o rău. Dobrînin are o părere foarte critică despre calităţile diplomatice ale cuplului GorbaciovȘevardnadze.

211). chiar a securităţii personale. consideră autorul american. În cazul Rusiei. cea mai delicată problemă este totuşi cea a trecerii de la statul imperial la cel post imperial. fie printr-o politică de “resentiment şi umilire” din partea Occidentului. Este delicată pentru că de 300 de ani ruşii trăiesc în minte cu ideea imperială. Există o realitate psihologică a momentului pe care îl traversează Rusia. fiecare ţară europeană a blocului socialist a fost confruntată cu problemele dificile şi dureroase ale tranziţiei. prăbuşirea imperiului a fost însoţită de o prăbuşire a nivelului de trai. mai mult ca un “complot” deliberat pentru a dezmembra un guvern şi o naţiune (D. după cum preciza şi Zbigniew Brzezinski (“Game Plan”. pag. 94 . incluzând 50 milioane de musulmani asiatici şi 50 milioane de ucrainieni. De data aceasta. nu a reprezentat decât un alt înveliş pentru promovarea unor interese imperiale mai vechi. misiunea internaţionalistă a leninismului.2. De aceea. Considerăm că într-un curs de geopolitică este bine să semnalăm existenţa acestei realităţi. Într-o ţară obişnuită tranziţia a însemnat trecerea de la totalitarism la democraţie şi de la economia centralizată la cea de piaţă. pag. nu putem să nu amintim că imperiul sovietic din perioada socialistă a acestei uniuni avea o existenţă structurată în mai multe cercuri concentrice. Gustafson.. Vorbind despre imperiu şi ideea imperială la ruşi. trăieşte convingerea că “a fost amăgită părăsind locul pe care îl merită în lume” (op. Concluzii După încheierea războiului rece.cit. dependente de Moscova din raţiuni ce ţineau de sprijin militar şi economic. Etiopia. A dispărut şi “aroma ideologică” pe care o răspândea. existenţa imperiului: suferim. apusul ideii imperiale este condiţionat în primul rând de succesul economic intern al Rusiei de azi. Yemenul de Sud şi Coreea de Nord. Cu alte cuvinte. Nicaragua. care includea state precum Cuba.6. Prin intermediul său. ghidare politică. de modernizarea sa. în planul percepţiei. Angola. populaţia este tentată să privească dispariţia imperiului ca o pierdere. “Rusia 2010 and What It Means for the World”. tranziţia a însemnat şi trecerea de la statul imperial la cel post imperial. Yergin şi T. etc. Prin urmare. dar cel puţin suntem mari şi chiar temuţi. totuşi. realitate de care trebuie să ţinem seama. Nostalgia imperială poate fi reaprinsă. Al treilea este imperiul comunist al Moscovei. Al doilea este imperiul sovietic. care le oferea un gen de compensaţie la greutăţile şi lipsurile vieţii cotidiene. mai ales în cazul Rusiei unde amploarea transformării adaugă elemente de dificultate suplimentare procesului. Rusia. Primul. pag. Aproximativ 145 milioane de ruşi dominau aproximativ 145 milioane de oameni aparţinând unor numeroase naţiuni ne-ruse. De aceea. 145 milioane de ruşi au exercitat un control politic asupra unui sistem imperial care includea 545 milioane de oameni răspândiţi în întreaga Eurasie şi în teritorii dependente de peste mări. Aceste state din urmă au o populaţie de circa 130 milioane locuitori. subliniem de acum. fie prin eşecul tranziţiei care ar readuce în minţi vremurile de altădată (sau o combinaţie a acestor tipuri de fenomene). 48) este imperiul Marii Rusii. ca o tragedie. Vietnam. Moscova controla state satelit în care trăiau 120 milioane de mongoli. pentru că poate deveni “materie primă” pentru noi întrupări ale ideii imperiale. Dacă în planul dificultăţilor reale trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă se dovedeşte foarte complicată. ne spun Yergin şi Gustafson. 212).

Cauzele sunt multiple. deci. Ilustrativă în acest sens este poziţia Ucrainei. adaugă autorul. ea are o acută 95 .cu Turcia. Belarus. O poziţie specială ocupă Kazahstanul. ipoteza opusă este ca toate să formeze un spaţiu economic comun. Al doilea stat din punct de vedere demografic din fostul spaţiu al URSS (52 milioane de locuitori) şi-a proclamat printre primele independenţa. în care unele dintre aceste ţări vor forma o uniune economică împreună cu Rusia. Tadjikistan şi Turkmenistan au devenit parte a imperiului mult mai târziu. Bielorusia. Există. unde ruşii deţin o pondere de peste 40% din populaţie. În acelaşi timp. populaţiile acestea sunt strâns conectate . Ucraina. iar colonizarea rusească a avut o influenţă redusă. Fiecare dintre aceste ţări are şi o strategie proprie de evoluţie şi nu vede în mod pozitiv. Bielorusia deja a alcătuit o uniune cu Rusia. eventual cele transcaucaziene. legăturile economice şi sursa de materii prime pe care o reprezintă Rusia constituie un îndemn spre integrare. peisajul politic al Rusiei şi “străinătăţii sale apropiate” (near abroad). Cu anumite rezerve. Evgheni Yasin ne propune o sistematizare a lor pe care o reproducem mai jos (“The Economic Space of the Former Soviet Union. analiştii spun că un tratat de genul celui de la Alma Ata ar putea fi semnat între Rusia. ţară mare în care populaţia rusească deţine o pondere importantă. În ciuda diferenţelor de religie. în datele sale sumare. deci români). Williamson. Cum vor evolua aceste state în raport cu Rusia? Există un scenariu ca fiecare să aibă propria monedă şi să evolueze cu totul independent de Rusia. din punct de vedere politic. am spune. past and present” în J. Republicile din Asia Centrală: Uzbekistan.istoric şi cultural . Iranul şi Orientul Mijlociu. “Economic Consequences of Soviet Disintegration). Ucraina îşi doreşte independenţa.Pentru a putea urmări unele dintre principalele probleme de ordin geopolitic ale Rusiei de astăzi să înfăţişăm. • • • • Republicile Slave: Rusia. Moldova ar putea intra în această grupă (din nou. În tot cazul. Republicile Transcaucaziene: Georgia. un spaţiu al rublei. ceea ce numim Comunitatea Statelor Independente (CSI). Poloniei şi ţărilor scandinave. mentalităţile imperiale. Din punct de vedere politic. altele nu. care nu observă “amănuntul” că 65% din populaţia acestui stat este formată din moldoveni. două tendinţe contrare în atitudinea acestor ţări şi numai timpul va hotărî care va fi învingătoare. De pildă. riscant să se facă judecăţi sigure în privinţa evoluţiei fiecărui stat. cu excepţia Azerbaijanului. spune autorul. Realist este un scenariu intermediar. Statele baltice: Estonia. Kirghistan. Kazahstan şi Republicile din Asia Centrală. În 1991 la Alma Ata s-a semnat un acord care vroia să întemeieze un gen de Uniune Europeană a Estului. dar această Uniune a funcţionat modest. dar. în acelaşi timp. Ar fi. Este foarte probabil să se alăture acestei uniuni şi Kazahstanul. Armenia şi Azerbaijan. fără îndoială. Letonia şi Lituania care s-au dezvoltat şi se află şi astăzi sub influenţa Germaniei. Fosta URSS conţinea 15 republici unionale care au devenit state independente. un tip de subordonare faţă de Moscova.

Ucraina a ajuns să aibă o datorie de zeci de miliarde de dolari faţă de Rusia. fiecare. Georgiei şi statelor din CSI sau să preia plata către Rusia a miliardelor de dolari. în urma summit-ului de la Helsinki). Din punct de vedere strategic. Rusia încetează să fie un imperiu. foarte importantă din punct de vedere geopolitic este poziţia Ucrainei care “ocupă” ieşirea fostului imperiu spre Europa. citat în Introducerea la “Europa Centrală şi de Est în ciclonul tranziţiei”). Cum spuneam. Fostul ministru de externe al Rusiei. poate. în volumul “Europa Centrală şi de Est în ciclonul tranziţiei”). Vom insista puţin asupra Ucrainei. cea mai complexă dintre toate republicile unionale. deţine o poziţie cheie la Marea Neagră. probabil. aceste ţări au un trecut comun de aproape 350 de ani care nu poate fi şters în câţiva ani. foarte bine. Există o alternativă? Este Occidentul pregătit. Lituania cu Germania şi Polonia. Letonia cu celelalte ţări scandinave. fără Ucraina. O ţară de dimensiunile Ucrainei cu poziţia sa geopolitică nu se poate desprinde de vechea legătură economică decât cu un efort financiar foarte mare pe care acum nu şi-l poate în nici un fel permite. “transformarea ei dintr-o prelungire europeană a Rusiei într-o barieră a Rusiei spre Europa va fi foarte greu de acceptat de către Moscova” (P. să plătească pentru petrolul şi gazele livrate de către Rusia Ucrainiei.7 milioane (Lituania). subordonată. Ne explicăm astfel de ce Rusia se împotriveşte tentativelor de integrare a acestor state în structurile occidentale.dependenţă energetică faţă de Rusia. întrucât pe teritoriul lor trec rute comerciale foarte importante. Ele doresc să restabilească legăturile lor istorice: Estonia cu Finlanda. porturile ruseşti de la Baltică sunt îngheţate pe timpul iernii. dar. împreună cu Ucraina mai întâi amăgită şi. Pledează pentru acest lucru existenţa celor aproape zece milioane de ruşi care trăiesc în această ţară. În ceea ce priveşte integrarea în structurile de securitate. un interes economic foarte important le face să menţină legăturile comerciale cu fostul spaţiu sovietic. obiectivul politic declarat este să diminueze aceste legături şi să intre în spaţiul de influenţă occidental. Andrei Kozârev. Desprinderea acestor state accentuează situaţia Rusiei de “înfundătură continentală”. în care reforma nu a fost condusă. Toate cele trei ţări baltice au fost invitate să înceapă negocierile privind integrarea în Uniunea Europeană (Estonia din 1998. apoi. făcut cadou de către Hruşciov în 1954 cu ocazia împlinirii a trei sute de ani de la unirea Ucrainei cu Rusia. Iar cine deţine Crimeea. În acelaşi timp.6 milioane (Estonia). 3. Mai presus de toate. “Nu este loc de utopie”. Pe fondul unei tranziţii complicate. Rusia devine automat un imperiu” (Z. Ecuaţia geopolitică a Ucrainei este. a presiunilor vestice. De aceea. ţinut rusesc. “Nu poate fi subliniat îndeajuns faptul că. iar ultimele sale evoluţii se pare că o apropie de Rusia. Dobrescu. Şi nu credem că în perioada 96 . Faptul că Ucraina deţine Crimeea. totuşi. chiar şi un stat mare şi dezvoltat economic precum Ucraina nu poate să se descurce în afara unor legături strânse cu Rusia. 290). dar populaţia este de 1. Brzezinski. a avut o apreciere neiertătoare: “În CSI. Ne explicăm şi de ce Occidentul a manifestat oarecare prudenţă în încurajarea tendinţelor de desprindere. Şi Rusia ca atare doreşte o apropiere de Uniunea Europeană. Ucraina se zbate în acest paradox. în faţa unor comentarii de tot felul şi. de mărimea Austriei sau Ungariei. întrucât are o poziţie geopolitică foarte importantă: ea reprezintă interfaţa europeană a vechiului imperiu. Lituania şi Letonia din decembrie 1999. Prin urmare. În plus. cât reprezintă datoria Ucrainei? Iată de ce rolul şi responsabilităţile speciale ale Rusiei în cadrul fostei Uniuni Sovietice trebuie avute în minte de către partenerii occidentali şi sprijinite” (Andrei Kozârev. “The Lagging Partnership”. Sunt singurele care nu au aderat la CSI. locuit în majoritate de ruşi.5 milioane (Letonia). Ca suprafaţă ele sunt. în “Europa Centrală şi de Est în ciclonul tranziţiei”. “Parteneriatul prematur”. aceste ţări sunt semnificative pentru Rusia. lucrurile stau cu totul diferit. pag. potrivit specialiştilor. 50% din Produsul Intern Brut. 3. de pildă. Dintre celelalte republici unionale o situaţie ceva mai clară au republicile baltice. Există două tipuri de probleme delicate în cazul acestor ţări: ele exportau către celelalte foste republici unionale cca.

iar de Georgia este despărţită de un munte traversat numai de o cale ferată care nu poate transporta mai mult de o pătrime din 97 . pentru fiecare dintre ele prezintă serioase dificultăţi în tentativa de a obţine independenţa.republică autonomă a Georgiei.Tbilisi . imediat după primul război mondial. şi Osetia de Sud (100 mii de locuitori dintre care 65% osetini şi 30% gruzini) care face parte din Georgia. Amintim acest lucru pentru a vedea cum simt. ea a fost de la începutul secolului al XIX-lea integrată Rusiei. Până în 1990 avea un nivel de trai peste media republicilor unionale. iar primul preşedinte care a câştigat alegerile a fost Zviad Gamsakurdia. 43% gruzini şi 17% ruşi) având capitala la Suhumi. prilej cu care dobândeşte sprijinul Moscovei în soluţionarea conflictelor interne. în 1995 locuitorii capitalei . valoarea poziţiei geopolitice a Georgiei a crescut datorită descoperirilor de resurse petrolifere în Marea Caspică. se semnează Memorandumul rusogruzino-osetin cu privire la asigurarea securităţii şi încrederii între părţi. Pe de altă parte. După Ucraina. situată pe litoralul Mării Negre (540 mii de locuitori dintre care 17% abhazi.imediat următoare ar fi şanse pentru integrarea acestor state în NATO. Trei dintre cele patru ţări cu care se învecinează sunt islamice (Turcia. această ţară situându-se pe unul dintre drumurile pe care petrolul ar putea ajunge la Marea Neagră şi de aici spre Europa. popor din Caucaz. cu inţelegere. Cu o pauză de câţiva ani. Georgia este o ţară relativ mică. De aceea. Se părea că Georgia va deveni cu adevărat independentă. Prima a fost cea iniţiată de Osetia de Sud. statele baltice reprezintă al doilea punct de conflict între Rusia şi NATO. Cert este că la 14 mai 1994 a fost semnat la Moscova un acord de încetare a focului în zona conflictului georgiano-abhaz care prevede crearea unei zone de securitate unde să fie dislocate forţe de menţinere a păcii ale CSI. Georgia declară neconstituţionalitatea hotărârii. trăiesc în două provincii: Osetia de Nord integrată Federaţiei Ruse (600 mii de locuitori). Georgia s-a proclamat independentă în 1991. Tbilisi nu recunoaşte hotărârea. abhazii fiind sprijiniţi de “voluntari” din Caucazul de Nord. Izbucneşte un conflict militar care ia sfârşit doar în 1993. Acceptă medierea Moscovei. gruzinii erau buni comercianţi şi ei erau particularii care aprovizionau piaţa Moscovei cu zarzavaturi (erau consideraţi un fel de “milionari socialişti”). Pe de altă parte. Osetinii. are o suprafaţă aproximativ egală cu cea a Irlandei pe care trăiesc 5. În mai 1996. Este semnificativă în acest sens situaţia Georgiei. Numai că pe teritoriul său au izbucnit – la timp. Ea producea cele mai bune vinuri din fosta URSS şi avea un export masiv întrucât fostul imperiu nu avea o producţie proprie cât de cât îndestulătoare. Fiecare republică are “pungi de populaţie” de altă etnie care pot repede deveni masă de manevră.5 milioane de locuitori. exemplul dat arată cât de complicată este situaţia nu numai în Caucaz. Poziţia statelor din Caucaz. În plus.nu aveau apă caldă decât de două ori pe săptămână câte două ore. izbucneşte conflictul armat. Din 1992 puterea a fost preluată de Eduard Şevardnadze. acceptă trupe ruseşti pentru a-şi salva existenţa statală. Georgia şi Abhazia au convenit “prelungirea mandatului trupelor ruse”. Armenia nu are ieşire la mare sau la alte căi de comunicaţie importante. am spune – mişcări de independenţă a unor provincii. cum pot percepe oamenii obişnuiţi premisele tranziţiei şi cum se poate explica apariţia unor orientări nostalgice. Şi ele nu au de ales. În 1996. Azerbaijan şi Iran). fostul ministru de externe al URSS. Osetia de Sud îşi proclamă independenţa. De la acest nivel. Deci republicile unionale sunt supuse si unor presiuni de felul acesta din partea Moscovei. am spune. Cumva după acelaşi scenariu are loc şi conflictul din Abhazia . Georgia se învecinează cu Marea Neagră unde are două porturi: Suhumi şi Batumi. Abhazia îşi declară independenţa. problema independenţei acestor republici faţă de Rusia este foarte complicată si trebuie tratată cu mare pudenţă si. ci în mai toate republicile unionale. când Georgia aderă la CSI.

şi influenţa Chinei situată la vest. şi ţările occidentale au tot interesul să amplifice cooperarea cu Baku. De aceea traiectoria acestei ţări va fi. De aceea. sunt printre cele mai sărace republici ale fostului spaţiu sovietic. El se detaşează între cele patru ţări. Foarte important între aceste state este Uzbekistan. Azerbaijanul dezvoltă legături vizibile cu Occidentul (mai ales cu SUA). La sfârşitul deceniului al IX-lea au loc demonstraţii ale armenilor din enclavă în favoarea unirii cu Armenia. Rolul lor clasic în vechea diviziune socialistă a fost acela de a produce materii prime. o bună relaţie cu Moscova este principala soluţie de supravieţuire. Regiunea Nagorno Karabah (Karabahul de munte) a fost o enclavă în cadrul Azerbaijanului. În toate formele de organizare ale omenirii.comerţul ţării. în cazul Moldovei de peste Prut. Într-un mod asemănător a procedat în cazul Osetiei. precum şi de sprijinul sovietic implicit acordat Armeniei în timpul conflictului. congresul armenilor din Nagorno Karabah decide unirea acestei zone cu armenii.deci fără acces direct la o cale de comunicaţie importantă. La intervenţia lui Stalin.a suferit mult în urma conflictului din Nagorno Karabah pentru că a fost întrântă de o ţară mai mică (Armenia) şi pentru că a pierdut un important teritoriu. Marile puteri ale lumii. dar în care Stalin a înregistrat adevărate performanţe . importanţa acestui stat a crescut odată cu descoperirea rezervelor de petrol din Marea Caspică. În 1920.Azerbaijanul (8 milioane locuitori) . toţi marii şefi de stat au recurs la serviciile diplomaţiei şi ale diplomaţilor pentru atingerea scopurilor în cunoaşterea obiectivelor politice declarate sau secrete ale aliaţilor sau duşmanilor precum şi în elaborarea sau adaptarea propriilor orientări de politică externă. Cu un an mai târziu are loc un gen de reglementare. un acord semnat de părţile implicate la Moscova. Uzbekistanul a consemnat în ultimii ani ritmuri de creştere economică. Se ajunge la conflict deschis. Cu o populaţie de 24 de milioane şi o suprafaţă mai mare decât a Germaniei şi mai mică decât a Franţei. De altfel. fără îndoială. în scopul apărării intereselor proprii cu o eficienţă sporită în mediul continental şi mondial. beneficiind de o conducere realistă şi hotărâtă. a ţinutului Nagorno etc. în acelaşi timp. Dar aceste ţări suferă două tipuri de influenţe cu semnificaţii geopolitice de netăgăduit: influenţa ţărilor musulmane situate la sud . Cei 190 de mii de locuitori ai săi erau în proporţie de 80% armeni şi 20% azeri. creând mari complicaţii ulterioare. Stalin a luat nordul şi sudul ţării şi le-a dat Ucrainei. diplomaţia a existat şi va continua să fie una dintre cele mai importante discipline de promovare şi realizare a politicii externe a statelor. Deci. 98 .pe care nu au practicat-o numai ruşii. ascendentă. Am menţionat acest lucru pentru că era o practică imperială . Plină de necunoscute este şi evoluţia ţărilor din Asia Centrală. Poziţia sa este izbitor de asemănătoare cu cea a Nepalului sau Lesoto . Azerbaijanul este o ţară vecină cu Iranul (de altfel pe teritoriul său trăiesc mulţi iranieini). Cea mai mare ţară caucaziană . Au înalte rate de creştere a populaţiei şi.de a face asemenea împărţiri şi reîmpărţiri care să creeze potenţiale surse de conflict. Frustrat de victoria armeană. În primăvara lui 1993 se declanşează ofensiva etnicilor armeni în urma căreia sunt deschise două coridoare de legătură cu Armenia şi este cucerit 10% din teritoriul azer. acest teritoriu este cedat Azerbaijanului. Pe de altă parte.

André . 5. 4. 6. 11. 2005. Ed ASE. Bucuresti. Mircea .Rolul diplomaţiei în buna convetuire a statelor Constantin Vlad .Diplomaţia Drept diplomatic si consular Editura Lumina Lex Bucuresti.Franco. . – Economie Mondială – Ed. Polirom. 13. Bucuresti. 9. Dumitru Mazilu . 7. André . 12. 1999 Soulet. Bucuresti.Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre.Diplomaţia – Ed. 2. Editura Militar . 2004 McCauley. Editura Militară. Editura Politică.Bibliografie 1. Didactică si pedagogică Henry Kissinger .Noua diplomaţie – Ed. Tabouis Geneviève . 17. 15. Galaţi. 2003 14. 1994 Creţoiu Gh. 1991 Cosa. 8. 1992 Fontaine. André .Istoria Războiului Rece. 2000 4. vol. André . Mircea Malita .Diplomatia Secolului XX Fontaine. Editura Militară. vol. Editura Tribuna Economică.Istoria Războiului Rece. 1967 99 . Petre Constantin .Istoria Războiului Rece. Editura Militară. Victor – Diplomaţia Secretă.Istoria Războiului Rece. Polirom 1998 18. 1993 Fontaine. 1965 Titulescu. Bucuresti. Antet XX Press Diplomaţia Stan P.20 de ani de tensiune diplomatică. Darius George .Diplomaţia – Ed. All Shaun Riordan . 1992 Fontaine. Editura Casa Eoropeană. 19. Duculescu. 16.Rusia. 1.Uzanţe diplomatice si de protocol – Ed. Editura Politică. 3. Independenţa economică 3.Economia integrării europene. Nicolae . 2. Jean-François . si Chirilă M. Porto . vol. vol.Diplomaţie economică. 1949-1991. Bucuresti. Petre Tanasie si Dan Dumitriu . America si Războiul Rece. George Marin. Bucuresti. 10.Documente Diplomatice. Bucuresti. Martin .

org www.un. 25.nato.gov 100 . Constantin . 26.Relaţii Internaţionale politico-diplomatice contemporane.ro www.state.mapn. 27. 24. Prof. 22.Vlad.mae. www. Editura Fundaţiei „România de Mâine“.int www.ro www. Bucuresti. 23.Dr.org www.globalsecurity. Dumitru Mazilu Articol –Diplomaţia deschisă si secreta Revista de tiinţă si analiză politică „Lumea magazin „ 21. Univ. 2001 20.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->