Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Ovidius Constanta Facultatea de tiinte Economice

lector univ. dr. Fuat Cadar

INTREBARI GRILA LA DISCIPLINA: BUGET SI TREZORERIE PUBLICA


Punctaj Nr. intreb rasp Continutul intrebani Principiile de baza ale constituirii si repartizarii fondurilor financiare publice sunt: 1. resursele mobilizate la dispozitia statului sunt produsul munch i calor ocupati numai in sfera productiei materiale; 2. prelevarile de resurse la dispozitia statului au caracter obligatoriu; 3. repartizarea cheltuielilor publice este uniforma; 4. cheltuielile publice sunt repartizate direct si indirect, diferentiat pe grupuri si categorii sociale; 5. fondurile mobilizate la dispozitia statului provin din munca celor ocupati in sfera productiei materiale si nemateriale. lndicati varianta de raspuns corecta: 1,2,3; 2 4 5. 1 4 5. La formarea fondurilor necesare statului, pentru indeplinirea functiilor si sarcinilor sale, participa: numai persoanele care isi desfasoara activitatea in sfera productiei materiale; numai persoanele care isi desfasoara activitatea in sfera productiei nemateriale; atat persoanele care isi desfasoara activitatea in sfera productiei materiale, cat si cele din sfera roductiei nemateriale, contributia variind, ca marime, de la o catesorie sociala la alta; atat persoanele care isi desfasoara activitatea in sfera productiei materiale, cat si cele din sfera productiei nemateriale, contributia fund aceiasi pentru fiecare categorie sociala; nici una din variantele de raspuns de mai sus nu este corecta. Distributia fondurilor financiare publice are drept beneficiari: numai persoanele fizice; numai persoanele juridice; persoanele fizice si persoanele uridice; statul; nici una din variantele de '..aspuns de mai sus nu este corecta. Principala destinatie a resurselor financiare publice in tarile dezvoltate, cu economie de piata, este: 1. invatamantul, sanatatea, cultura; 2. apararea nationala; 3. ordinea publica; 4. asigurarile sociale si protectie sociala; 5. gospodaria comunala si locuinte; 6. actiunile economice. lndicati varianta de raspuns corecta. 1,2,3; 1,3,7;

10

Principala destinatie a resurselor financiare publice, in tarile in curs de dezvoltare, este reprezentata de: asigurarile si protectia sociala; invatamant, sanatate; ordinea publica; actiunile econom ice; datoria publica. Functia de control a finantelor publice reflecta: 1. modul de constituire a fondurilor in economie; 2. modul de formare a profitului in sectorul privat; 3. repartizarea fondurilor pe beneficiari; 4.preocuparea statului pentru asigurarea unei vieti prospere populatiei; 5. eficienta cu care unitatile economice cu capital de stat si institutiile publice utilizeaza resursele de care dispun. lndicati varianta de raspuns corecta. 1 2,3; 2,3, 4;

7 10 1 Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare fata de functia de repartitie: mai restransa, deoarece controlul nu include fazele repartitiei, productiei, schimbului si Con um ul ui;