Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea "Andrei Saguna" titular de disciplina: Facultatea de Stiinte Economice lector univ. dr.

Forfolea Mariana

NTREBARI GRILA LA DISCIPLINA: FINANTE PUBLICE AN II SEM 3

Nr. ntreb 1

Punctaj 10 10

Nr. rasp 1 2 3

Continutul ntrebarii Finan?ele publice sunt folosite: n scopul satisfacerii nevoilor generale ale societa?ii; n scopul satisfacerii nevoilor generale ale persoanelor fizice; n scopul satisfacerii nevoilor generale ale intreprinzatorilor individuali. Una din afirma?iile de mai jos reprezinta o caracteristica a finan?elor publice: sunt resurse necesare realizarii func?iilor ?i sarcinilor intreprinderilor private; sunt resurse necesare realizarii func?iilor ?i sarcinilor statului; sunt exprimate in mod valoric. Func?iile fina?elor publice sunt: func?ia de reparti?ie ?i func?ia de control func?ia de gestionare a fondurilor publice; func?ia de redistribuire a fondurilor bane?ti. Functia de repartitie a finantelor publice cunoaste doua faze distincte:

10 1 10 2 3 1 2 3

10 10

10 1 2 3 4

10 5 10 10

1 2 3

10 10 1 2 3

10

formarea si gestionarea fondurilor publice de resurse banesti; distribuirea si utilizarea fondurilor financiare pe beneficiari; constituirea si distribuirea fondurilor publice pe beneficiari. redistribuirea fondurilor financiare pe beneficiari; La constituirea fondurilor publice de resurse banesti, pe plan intern, contribuie: unita?ile economice indiferent de forma lor juridica ?i de forma lor de proprietate; popula?ia; popula?ia ?i persoanele juridice; persoanele fizice autorizate. Finan?ele publice au legaturi strnse cu : dreptul civil ?i comercial: dreptul constitu?ional ?i dreptul administrativ; dreptul privat Finan?ele publice au ca obiect de studiu:

10

1 2 3

10 1 2 3 10 4

10 10 1 2 3

10

10 1 2 10 3

11

10 10 1 2 3

12

10 10

1 2 3 1 2 3 4

13

10

10 14 10 10

1 2 3 1 2 3 1 2 3

15

10 10

16

10 10

17

10 5 1

relatiile economice care apar n procesul constituirii ?i repartizarii fondurilor bane?ti;metode de gestionare a fondurilor financiare publice;metode de dimensionare ?i repartizare a cheltuielilor public; metode de control a intreprinzatorilor priva?i; gestionarea profitului regiilor autonome. Metoda de studiu a finan?elor publice este caracterizata prin: observarea fenomenelor fianciare; analiza fenomenelor financiare;observarea fenomenelor fianciare; cercetarea corela?iilor ntre fenomenele financiar; observarea fenomenelor fianciare;analiza fenomenelor financiare ?i cercetarea corela?iilor ntre fenomenele financiar; Mecanismul financiar cuprinde: ansamblul structurilor, formelor, metodelor, principiilor ?i pghiilor economico- financiare prin care se constituie, repartizeaza ?i utilizeaza fondurile financiare; ansamblul structurilor, formelor, metodelor prin care se utilizeaza fondurile financiar. ansamblul structurilor, formelor, metodelor, principiilor ?i pghiilor economico- financiare prin care se redistribuie fondurile financiare; Sistemul financiar public din Romania este structurat in urmatoarele componente: bugetele publice; creditul si asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila; bugetele publice, finantele intreprinderilor, creditul si asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila,fondurile speciale extrabugetare, asigurarile sociale de stat. Bugetul de stat ?i bugetele locale eviden?iaza: rela?iile de repartizare a unei par?i importante a produsului intern brut; constituirea produsului intern brut; constituire cheltuielilor bugetare. Fondurile speciale extrabugetare sunt constituite pentru: finan?area anumitor necesita? de ordin economic ?i social; finan?area anumitor necesita? de ordin social; finan?area anumitor necesita? de ordin economic; Varsamintele la fondurile speciale sunt: facultative; obligatorii; nerambursabile; obligatorii ?i fara contrapresta?ie directa. Soldurile fondurilor speciale, existente la sfar?itul anului se reporteaza: n anul urmator cu aceea?i destina?ie; n anul urmator pentru alte destina?ie; nu se reporteaza n anul urmator. Creditul public constituie o componenta a : sistemului privat; sistemului financiar public; sistemului financiar public ?i privat. Creditul bancar este : parte integranta a sistemului financiar privat; parte integranta a sistemului public; parte integranta a sistemului financiar privat ?i public. Instrumentele financiare se concretizeaza n : previziuni, programe,planuri financiare; metode de dirijare a resurselor financiare de la fondurile publice catre diver?i beneficiari;

2 3

18

10 10 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

19

10 5 5

20

10 10

21

10 10

1 2 3 1 2

22

10 5

5 23 10 5 5 24 10

3 1 2 3

1 5 2

5 25 10 5

2 3

26

10 1 2

27

10 10

metode ?i tehnici de lucru;metode de prelevare a unor resurse la fondurile publice; metode economice. Indicatorii de venituri ?i cheltuieli aproba?i prin bugetul public au caracter: imperativ; facultativ; obligatoriu. Organele puterii centrale ?i locale sunt: parlamentul consiliile jude?ene, municipale, ora?ene?ti ?i comunale; guvernul ministerul finan?elor publice Organele financiare specializate sunt: Ministerul Finan?elor Publice, bancile, societa?ile de asigurari ?i reasigurari; parlamentul; intermediarii financiari. Trezoreria generala a statului reprezinta : o structura specializata a Ministerului Finantelor Publice; o structura specializata a Bancii Na?ionalee; banca comerciala. Sistemul financiar cuprinde institutii private precum: agentii si agenti de burse de valori, banci private de investitii, agenti de asigurari si fonduri private de pensii; institutii depozitare si institutii nedepozitare; fonduri mutuale, companii de asigurari de viata, companii de asigurari de accidente, companii de finantare, banci private. Sistemul financiar al tarii noastre cuprinde: institu?ii de asigurari private; legislatia financiara, norme metodologice; standarde, rationamente si analize complexe. Cele mai importante institutii ale finantelor publice din Romania sunt: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Banca Nationala a Romaniei, Guvernul; Ministerul Finantelor Publice, institutii ale statului in domeniul asigurarilor sociale de stat si in domeniul asigurarilor de bunuri, Banca Nationala a Romaniei, Guvernul; Casa Nationala de Asigurari, CEC, Fondul de Garantare a Depozitelor, Bursele de Valori, Comisia Nationala de Valori Mobiliare. Ministerul Finantelor Publice are in principal urmatoarele atributii: elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale, propune strategii de dezvoltare pe termen lung si solutii de reforma in domeniul finantelor publice; stabileste echilibrul bugetar in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat; analizeaza modul de realizare a prevederilor bugetare, in corelare cu indicatorii macroeconomici; urmareste executia operativa a bugetului intreprinzatorilor priva?i. Obiectivul fundamental al Bancii Nationale a Romaniei este: elaborarea balantei de plati externe, a creantelor si angajamentelor externe, stabilirea cursului valutar, pastrarea si gestionarea rezervelor internationale ale statului; sa plaseze catre terti emisiunile de titluri de stat si alte instrumente negociabile de indatorare a statului roman; asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor. Prin trezoreria statului se asigura: