Sunteți pe pagina 1din 7

Auditul statutar: definiie, rol i obiective

Auditul statutar: definiie, rol i obiective

Prin audit statutar se nelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situaiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a rezultatelor (performantelor) obtinute de aceasta.

Altfel spus, auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examineaza (verific) si certifica n totalitatea lor situatiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activitati si operatii specifice intreprinderii auditate, in virtutea unor dispozitii legale (legea contabilitatii, legea societatilor comerciale, legea pietelor de capital etc.), ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii (actionari, asociati).

Elementele de baz ale conceptului de audit statutar sunt:

-profesionistul competent si independent care poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica;

-obiectul examinarii efectuata de profesionistul contabil il constituie situatiile financiare ale entitatii, in totalitatea lor: bilant, cont de profit si pierdere si celelalte componente ale situatiilor financiare, in functie de referentialul contabil aplicabil;

-scopul examinarii: exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidela, clara si completa a pozitiei financiare (patrimoniului), a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de entitatea auditata;

-criteriul de calitate in functie de care se face examinarea si se exprima opinia il constituie standardele (normele) de audit si standardele (normele) contabile.

1/7

Auditul statutar: definiie, rol i obiective

Orice definitie a auditului statutar trebuie s tina cont de nevoile si asteptarile utilizatorilor, in masura in care acestea sunt rezonabil e, precum si de capacitatea auditorului statutar de a rasp unde acestor nevoi si asteptari.

Nevoile si asteptarile utilizatorilor pot fi considerate rezonabile, dac:

sarcinile au fost descrise de lege;

exist persoane interesate care doresc s plteasca pentru serviciile respective;

exist un auditor interesat s ofere un serviciu (pentru un pre care reflect, n special, nivelul de calificare, dificul tatea aciunii, numrul de ore i riscul implicat) si are com petenta s o fac.

Publicul se asteapta ca auditorul statutar sa joace un rol in protejarea intereselor sale, prin oferirea unei reasigrari referitoare a:

acuratetea declaratiilor financiare;

2/7

Auditul statutar: definiie, rol i obiective

continuitatea exploatarii si solvabilitatea firmei;

existena unor fraude;

respectarea de catre firm a obligatiitor sale legale;

comportamentul responsabil al firmei fa de problemele legate de media si problemele sociale.

Analiza modului n care nevoile si asteptarile publicului sunt rezonabile conduce la urmatoarele concluzii:

Distincia audit statutar (legal), audit contractual

Auditul statutar (legal) se inscrie, prin definitie, intr-un cadru stabilit de lege si isi are originea in legea societatilor comerciale; numai in acest context auditorul - denumit comisar de conturi, auditor statutar, cenzor - exercita o misiune de audit in aplicarea textelor legale.

Unele legislatii naionale oblig anumite societati comerciale la desemnarea unuia sau

3/7

Auditul statutar: definiie, rol i obiective

mai multor auditori.

Ceea ce caracterizeaza un auditor statutar (legal) de auditul contractual se refer la:

a) Numirea auditorului statutar (legal) se face de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor. Aceasta inseamna c auditorul statutar este numit de catre detinatorii de capital ai socie tii; intr-un anumit fel inseamna ca auditorul statutar este in ser viciul actionarilor carora le aduce o securitate relative asupra situa iilor financiare ale societtilor lor.

b) Orice auditor statutar e mandatat, de regula, pentru o durata de 5 -7 ani; rezulta ca misiunea de audit de baza este o misiune pluri anuala, ceea ce permite auditorului sa progreseze in cunoasterea intreprinderii si sa abordeze in mod privilegiat anumite aspecte specifice.

c) Auditorul statutar emite in toate cazurile un raport de audit care are un coninut strict normat, el neputand s inventeze" un alt mod de raportare.

d) Auditorului statutar ii este specific o anumita conduit deontologic precis stabilit prin codul etic.

e) Misiunea de audit statutar are un caracter permanent, ceea ce nseamn c auditorul poate face controale in societati in once moment al exercitiului; in practice, insa, el se rezuma la 2 sau 3 interventii principale, din ratiuni de buget si pentru a nu perturba activitatea intreprinderii, si anume: interventii pentru analiza i eva luarea controlului intern, pentru inspectia fizica (inventariere) si pentru revizia situatiilor financiare; pentru societatile cotate mar

4/7

Auditul statutar: definiie, rol i obiective

exist o interventie asupra situatiilor financiare semestriale.

f)Auditul statutar se efectueaza numai prin sondaj si deci nu are loc o validare exhaustiv a tratamentului contabil al tranzac tiilor si al fluxurilor exercitiului.

g)Auditorul statutar nu poate avea imixtiuni in gestiunea societtii; el pstreaz o anumita distan si nu poate da sfaturi i nu poate efectua lucrri care presupun substituirea conductorilor intreprin derii - cli ent.

Dimpotriv, auditul contractual se realizeaza la cererea unui client si nu n realizarea unei obligatii legale; obiectivele auditului sunt stabilite prin contract in functie de asteptarile clientului si pot fi foarte diferite de la un audit la altul.

De exemplu, conducerea unei ntreprinderi sau actionarii sai pot solicita un audit financiar-conta bil al intreprinderii lor, fie pentru ca ei consider ca situatiile financiare nu sunt fiabile, fie c vor s a ib o cunoastere aprofundata a situatiei financiare la un moment dat; in acest caz, un cabinet de audit sau de experti contabili aduce o opinie independent in legatur cu problemele ridicate; tot astfel, cnd un tert doreste s ia o participatie intr-o intreprindere; o societate mam poate cere unui auditor sau expert contabil sa efectueze un audit la o filiala etc.

5/7

Auditul statutar: definiie, rol i obiective

Rolul i obiectul auditului statutar

O misiune de auditare a situatiilor financiare are ca obiectiv exprimarea de ctre auditor a unei opinii potrivit careia situatiile financi are au fost stabilite in toate aspectele lor semnificative, conform unei referinte contabile identificate . Pentru a exprima aceast opinie, auditorul va folosi formula dau o imagine fidel " sau prezint n mod sincer, in toate aspectele lor semnificative " care sunt expresii echivalente.

Pentru a-si forma o opinie, auditorul reuneste elemente probante necesare pentru a trage concluzii pe care sa-si fondeze aceasta opinie.

Opinia auditorului ntareste credibilitatea situatiilor financiare furnizand o asigurare ridicat dar nu absoluta ; asigurarea absolut in audit nu poate exista, ca urmare a multor factori, cum ar fi: recurgerea la rationament profesional, utilizarea tehnicii sondajului, limitele inerente oricarui sistem contabil si de control intern, faptul c majoritatea informatiilor probante conduc mai mult la deductii decat la convingeri din partea auditorului.

In cadrul unui audit al situatiilor financiare, auditorul, fie ca isi desfasoara misiunea pe baza de contract, fie pe baza unui mandat, tr ebuie

6/7

Auditul statutar: definiie, rol i obiective

s a plice o metodologie de control care s asigure spre deosebire de celelalte forme de control aceast opinie independent n mssura sa judece sau s apere in mod egal pe toi utilizatorii informatiei contabile, pe toti actorii participanti la viaa economicosociala dintr-o intreprindere, si anume: actionarii, statul (bugetul), salariatii, bancile, tertii debitori si tertii furnizori etc.

7/7