P. 1
Audit-Intrebari Si Raspunsuri

Audit-Intrebari Si Raspunsuri

|Views: 576|Likes:

More info:

Published by: Constantin Iuliana Dorela on Nov 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2013

pdf

text

original

1. Dati definitia auditului in general si identificati elementele fundamentale ale acesteia.

Prin audit in generale se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate. Obiectivul oricarui tip de audit il constituie imbunatatirea utilizarii informatiei. Elemente fundamentale:  Examinarea trebuie sa fie exclusiv o examinare profesionala;  Obiectul examinarii il poate constitui orice informatie, din orice domeniu;  Scopul examinarii unei informatii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia;  Calitatea opiniei exprimate: trebuie sa fie motivata si responsabila, ceea ce presupune ca persoana care face aceasta examinare are anumite repsonsabilitati pentru activitatea sa si trebuie sa fie o persoana independenta.  Examinarea trebuie sa sa faca nu oricum, ci dupa anumite reguli dinainte stabilite, cuprinse intr-un standard sau intr-o norma legala sau profesionala care constituie criteriu de calitate 2. Ce este auditul in financiar? Prezentati elementele fundamentale ale definitiei auditului financiar. Denumirea de audit financiar poate fi folosita pentru a desemna numeroase misiuni ca: - auditul financiar al proceselor, tranzactiilor si situatiilor financiare; - auditul financiar al procedurilor informatizate de tinere a contabilitatii; - auditul financiar al operatiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentara a acestora in situatiile financiare; - auditul financiar al contabilizarii cheltuielilor sociale pentru a verifica respectare legislatiei sociale; - auditul financiar asupra situatie fiscale; - auditul financiar asupra conturilor de clienti pentru a verifica daca evaluarea creantelor indoielnice s-a facut de o maniera purdenta; altfel spus, orice analiza, orice control, orice verificare si orice studiu asupra unei sectiuni sau a unei parti din contabilitate sau din situatiile financiare ale unei societati poate fi calificat drept audit financiar. Semnificaţia auditului financiar: dacă este vorba de “audit financiar care conduce la certificarea situaţiilor financiare”, fără nici o îndoială este vorba de o parte din auditul legal, controlul legal sau auditul statutar. Denumirea simplă de “audit financiar” poate fi folosită pentru a desemna numeroase alte misiuni ca, de exemplu: Ø auditul financiar al procedurilor informatizate de ţinere a contabilităţii; Ø auditul financiar al operaţiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentară a acestora în situaţiile financiare; Ø auditul financiar al contabilizării cheltuielilor sociale pentru a verifica respectarea legislaţiei sociale; Ø auditul financiar asupra situaţiei fiscale; Ø auditul financiar asupra conturilor de clienţi pentru a verifica dacă evaluarea creanţelor îndoielnice s-a făcut de o manieră prudentă etc. Altfel spus, orice analiză, orice control, orice verificare şi orice studiu asupra unei secţiuni sau a unei părţi din contabilitate sau din situaţiile financiare ale unei entităţi poate fi calificată ca “audit financiar”. O misiune de audit financiar poate fi prealabilă unei misiuni de audit operaţional sau unei misiuni de audit de gestiune. Din cele prezentate rezultă că sintagma “audit financiar” este mult mai cuprinzătoare decât cea de “audit statutar”. Reglementarea europeană (Directiva a VIII-a) şi reglementările naţionale se referă numai la auditul statutar, adică 1

auditul asupra situaţiilor financiare ale entităţii. Din acest punct de vedere, considerăm că folosirea sintagmei “audit financiar” în legislaţia românească în vigoare în locul celei de “audit statutar” folosită în legislaţia europeană este de natură a crea confuzii. Elementele principale care definesc auditul: Ø examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv o examinare profesională; Ø scopul examinării unei informaţii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia; Ø opinia exprimată asupra unei informaţii trebuie să fie responsabilă şi independentă, ceea ce presupune că persoana care face această examinare are anumite responsabilităţi pentru activitatea sa şi trebuie să fie o persoană independentă; Ø examinarea trebuie să se facă nu oricum ci după anumite reguli dinainte stabilite, cuprinse într-un standard sau normă legală sau profesională care constituie criteriu de calitate. 3. Definiti auditul statutar si identificati elementele fundamentale ale acesteia. Prin audit statutar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in ansamblul lor, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clar si complete a pozitiei si situatiei financiare, precum si a rezultatelor obtinute de aceasta, prin raportarea la standardele nationale sau internationale de audit. Elemente fundamentale: - profesionistul competent si independent trebuie sa fie profesionist contabil, care poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica; - examinarea este exclusiva profesionala; - obiectul examinarii efectuate de profesionistul contabil il constituie situatiile financiare ale entitatii, in totalitatea lor: bilant, cont de profit si pierdere si celelalte componente ale situatiilor financiare, in functie de referentialul contabil aplicabil; - scopul examinarii: exprimarea unei opinii motivate, responsabile si independente; - obiectul opiniei: imagine fidela, clara si completa a pozitiei financiare, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute de entitatea auditata; - criteriul de calitate in functie de care se face examinarea si se exprima opinia il constituie standardele nationale sau internationale. 4. Abordari privind metodologia auditului statutar. Practica internationala de audit cunoaste doua moduri de abordare a unei misiuni de audit statutar: - abordare pe faze si etape (didactica si mai teoretica); - abordare pe cicluri de control (mai operationala). A. Abordarea pe faze si etape, cuprinde 3 faze si 10 etape. 1. Faza initiala - este faza cunoasterii entitatii controlate si a planificarii misiunii de audit; - se caracterizeaza prin aceea ca majoritatea activitatilor sunt desfasurate la sediul auditorului. 2. Faza controlului propriu zis: - este faza controlului intern si a verificarii conturilor; - se caracterizeaza prin aceea ca activitatile sunt desfasurate in teren. 3. Faza finalizarii lucrarilor si elaborarii raportului: - este faza lucrarilor de inchidere si a elaborarii raportului de audit; - se caracterizeaza prin aceea ca activitatile se desfasoara la sediul auditorului. B. Abordarea pe cicluri de control 2

Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii:  Cunoasterea globala a intreprinderii. alte active. Indiferent de forma pe care o imbraca relatia contractuala . peersonal si sociale.  Utilizarea lucrarilor altor profesionisiti. Faze si etape in executarea unei misuni de audit.intinderea lucrarilor de audit. fara a se face vreo distinctie intre misiunile de audit legal si misiunile de audit contractual.  6. imobilizari corporale si necorporale. Faza executarii lucrarilor:  Aprecierea controlului intern. fonduri improprii. sau in orice alt tip de contract adecvat.  Examenul situatiilor financiare.  Documentare lucrarilor de audit.  Raportul de audit. vanzari-clienti.  Decizia de acceptare a mandatului. in cadrul fiecarui ciclu urmarind 3 faze succesice: cunoasterea operatiilor.Abordarea pe cicluri de control presupune succesiunea pricipalelor faze si etape ale auditului in cadrul fiecarui ciclu. III. alte pasivea. 210 prevede ca auditorul si clientul trebuie sa convina termenii si conditiile de realizare a misiunii de audit care se vor consemna intr-o Scrisoare de misiunie de audit. Faza initiala:  Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit.responsabilitatea conducerii intreprinderii cu privire la pregatirea si prezentarea situatiilor financiare. Normele legale romanesti prevad obligatia ca activitatea profesionistilor contabili sa se desfasoare pe baza de contracte de prestari servicii. estimari contabile. Inainte de a contracta o lucrare de audit al situatiilor financiare ale unei entitati. evaluarea controlului intern si controlul conturilor: cumparari-furnizori. trezorerie. Misiunea de audit cuprinde 14 cicluri.  Examenul competentei  Contactul cu fostul auditor sau cenzor. Standardul International de Audit nr.obiectivule auditului situatiilor financiare. Toate activitatile si lucrarile ocazionate de realizarea unei misiuni de audit de baza asupra situatiilor financiare ale unei entitati pot fi grupate in 3 faze si 10 etape: I. din documentul respectiv nu trebuie sa lipseasca termenii si conditiile urmatoare: . II. stocuri si productie in curs. 5. impozite si taxe.  Alte lucrari necesare inchiderii. . facand referire la legislatia aplicabila. trebuie sa tina seama de unele regului profesionale si de deontologie. alte venituri si cheltuieli.  Fisa de acceptare a mandatului. Faza finala:  Evenimentele posterioare inchiderii exercitiului.  Orientarea si planificare auditului. .  Controlul conturilor. imprumuturi si obligatii financiare. auditorul trebuie sa aprecieze posibilitatea de a indeplini aceasta misiune. 3 . imobilizari financiare. Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit. de baza.  Examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor.

precum si conturile care in raport cu suma sau prin natura lor pot comporta riscuri de eror. Cuprinde 7 capitole.  Elaborarea programului de munca – este un ansamblu de instructiuni puse in atentia tuturor participantilor la misunea de audit care permit controlul bunei executii a lucrarilor pe tot parcursul misiunii de audit. Planul de misiune: continut. riscul inevitabil de nedetectare a unor anomalii semnificative ca urmare a sondajelor. coordonarea cu auditorii de la societatile surori si de la societatea mama. domeniile si sistemele semnificative. III. termenul de depunere al raportului.  Inregistrare. repartizarea lucrarilor pe oameni. forma. zonele sale de risc. caledarul sedintelor AGA si CA. organizarea contabilitatii.  Particularitatile sistemului contabil. Programul de munca poate sa detalieze obiectivele auditului.- forma oricarui raport sau alte comunicari in legatura cu rezultatele misiunii de audit. utilizarea lucrarilor realizate de auditorul intern al intreprinderii. II. necesitatea de a avea acces fara restrictii la orice document contabil. solicitarea de specialisti pentru studierea sitemelor si datelor informatizate in orice alte domenii. structurile intreprinderii.  Capitalul social si actionarii. Informatii contabile:  Bugete si conturi previzionale. particularitatile sectorului din care face parte. informatii care sa-I permita orientarea si planificarea controalelor astfel incat sa fie prevenite lucrari inutile sau care nu vor servi realizarii obiectivelor misunii de audit. piata. in vederea asigurarii indeplinirii acestuia din urma. 8.Sisteme si domenii semnificative: 4 . concurenta. experti sau cenzoir cu misiuni in intreprindere IV. distributie. financiare si sociale. organizarea generale a intreprinderii. politicile comerciale. aprovisionari.  Scurt istoric  Consideratii succinte privind obiectul de activitate.  Principiile contabile.  Redactarea planului de misiune este in fapt programul general de munca in care sunt sintetizate toate informatiile obtinute pe baza carora sa poata fi orientata si planificata misiunea de audit si presupune: alegerea membrilor echipei.  Identificarea domeniilor si sistemelor semnificative – se au in vedere activitatile de productie. 7. previziuni. Definirea misiunii:  Natura misiunii: conturi anuale. piese juditificative sau alte informatii solicitate. In aceasta etapa profesionistul contabil obtine informatii cu privire la particularitatile intreprinderii. precum si bugetul de timp pentru fiecare rubrica si pentru fiecare procedura folosita. practicile contabile utilizate. Orientarea si planificarea auditului. dupa cum urmeaza: I. Tehnicile si procedurile folosite pentru realizarea obiectivelor acestei etape sunt:  Culegerea de informatii generale asupra intreprinderii – sunt vizate aspecte legate de natura activitatilor desfasurate de intreprindere.  Alti auditori. conturi consolidate. Altfel spus programul de munca este o detaliere a tutror elementelor continure in Planul de audit (misiune). Prezentarea intreprinderii:  Denumirea  Sediul social.

cuprinzand: 5 . .  Lucrari deosebite. Asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii.  Asistenta de specialitate necesare. Etape:       intelegerea si descrierea sistemelor semnificative. B.alegerea tehnicilor de sondaje. D. 11.decizia de a se sprijini pe procedurile existente. de importanta soldurilor si operatiilor. In aceasta etapa auditorul va aprecia evaluarea sistemelor de control intern. in functie de rezultatele sondajelor.  Zone de risc identitate. C. . VI.alegerea procedurilor de examinat in functie de organizarea intreprinderii. 10. Evaluarea controlului intern: continut. 9.  Datele interventiilor pe etape.  Inventare fizice. . evaluarea preminara: teste de permanenta. evaluarea riscurilor de eroare. Echipa si bugetul VII. scrisorilor de confirmare si alte documente ce urmeaza a fi emise. in legatura cu programul de control al conturilor. Prag de semnificatie. Promovarea eficacitatii exploatarii. Care sunt elementele de baza ale controlului intern unei entitati?  Existenta unui plan de organizare. etape. In aceasta etapa auditorul se afla in fata unor decizii extrem de importante: . . evaluarea finala si incidenta asupra misiunii.decizia de a stabili daca procedurile retinute trebuie sa faca obiectul unei evaluari a controlului intern.  Confirmari de obtinut. Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entitati? A.decizia finala.  Controale semnificative pe care ne putem sprijini V. Planificarea:  Repartizarea lucrarilor.  Lista rapoartelor. verificarea functionarii controlului intern. .Orientarea programului de lucru:  Aprecierea controlului intern.  Documente de obtinut. intinderea si calendarul lucrarilor si interventiilor sale. de natura riscurilor.alegerea tehnicilor de descriere si evaluare. confirmarea intelegerii sistemului: testele de conformitate. Obiectivul urmarit prin aprecierea controlului intern este de a determina in ce masura auditorul se poate sprijini pe acest control pentru a putea defini natura.  Functii si conturi semnificative. Protejarea activelor intreprinderii Asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile.

separarea sarcinilor este necesar a fi facuta astfel incat sa permita controlul reciproc al executiei lor.asigurand specializarea acestor persoane imputerncite. exactitatea şi exhaustivitatea înregistrărilor contabile şi stabilirea la timp a informaţiilor financiare. 6 . deciziile pe care le iau responsabilii compartimentelor bune sau rele.asigurand independenta persoanelor imputernicite fata de obiectul si subiectul controlului. Explicati importanta separarii sarcinilor in organizarea controlului intern al unei entitati. definirea limitelor de competenta si a raspunderilor.  competenta si integritatea personalului sunt esentiale. arhivarea informatiilor: “memoria:unei intreprinderi este un elemnt esential al controlului intern. prevenirea şi detectarea fraudelor şi erorilor. a unei gestionări riguroase şi eficiente a activităţilor acesteia.  existenta unei documentatii satisfacatoare se refera la: producerea informatiilor: este recomandata existenta unor instructiuni scrise. . adaptabilitatii si modului de aplicare a procedurilor de control intern din entitatea respective si se realizeaza prin compartimente distincte care fac parte din dtructura si sistemul de control intern al acelei entitatii.pentru un numar reduse de persoane. protejarea activelor. avand posibilitatea de a o ascunde sau fara ca alta persoana sa aiba posibilitatea de a o descoperi. Definiti auditul intern si controlul intern. mai ale la nivelul directiunii. si relatia dintre acestea. Auditul intern reprezintă acea componentă a auditului financiar care constă în examinarea profesională efecutată de un profesionist contabil competent şi independent în vederea exprimării unei opinii motivate în legatură cu validitatea şi corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii (entităţii). în măsura posibilului. El poate fi realizat si de firme specializate de expertiza contabla (prin externalizare). 14. circulatia informatiilor: circuitele documentelor trebuie sa fie suficent de precise si elaborate pentru a exclude neglijenta si fantezia. se repercuteaza asupra compartimentelor pe care le conduc. respectiv dreptul de a impune luarea anumitor masuri. implică respectarea politicilor de gestiune. Sistemul de control intern reperezintă un ansamblu de politici şi proceduri puse în aplicare de conducerea unei entităţi în vederea asigurării. Controlul intern al unei entitati se refera la totalitatea prcedurilor si la realizarea lui particpa intreg personalul entitatii respective. Controlul intern. . sub forma unui manual de proceduri. Care sunt principalele obiective ale auditului intern? verificarea conformitatii activitatilor din entitatea auditata cu politicile. programele si managemntul acesteia. care conditioneaza toate controalele ulterioare.- - definirea cat mai precisa a sarcinilor. Este de dorit sa se evite ca una si aceeasi persoanasa poata comite o eroare sau o inexactitate.asigurand autoritatea celor ce exercita controlul. 13. Auditul intern al unei entitati se refera la verificarea existentei. . evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii. 12. Separarea sarcinilor nu diminueaza sau anuleaza responsabilitatea celor care gestioneaza patrimoniul intreprinderii. delegarea atributiilor este necesar sa se faca: . pentru a nu se dilua raspunderea. In acest sens. ceea ce presupune stabilirea unei ierarhii a carei autoritate este indiscutabila.

criterii de apreciere. in special descoperirea eventuala a unor fraude sau erori. care contine rubricile urmatoare: o Lista controalelor de efectuat – cat mai bine detaliate pt a fi usor de identificat documentele si informatiile necesare a se solicita intreprinderii. 7 . Programul de control: rol. elementele probante intr-o misiune de audit reprezinta informatii obtinute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe acare acesta isi fondeaza opinia. la un moment dat. o Indicarea datei la care a fost efectuat controlul. Aceste informatii constau in documente justificative si documente contabile care stau la baza situatiilor financiare si care sunt coroborate cu informatii din alte surse. Pentru stabilirea programului de control. datoriile. . 15. continut. o Problemele intalnite – se folosete pt supervizarea lucrarilor si pentru a stabili sinteza rezultatelor. iar un element de pasiv este o obligatie pentru intreprinderea data.  de evaluare: inregistrarea unui activ sau a unei datorii s-a facut la valoare sa de inventar. Potrivit Standardelor Internationale de Audit.  de drepturi si obligatii: un element de activ este un drept al intreprinderii. Elementele probante trebuie sa indeplineasca cumulativ doua condtii de calitate pentru a putea sta la baza fondarii unei opinii: sa fie suficiente si sa fie juste. sa permita auditorului sa-si faca o opinie cu privire la situatiile financiare.  de exhaustivitate: activele. o O referinta pentru foaia de lucru. in ansamblul lor. .importanta relativa a elementului avut in vedere.  de masurare: o operatie sau un eveniment este inregistrat la valoarea sa de tranzactionare si un venit sau o cheltuiala apartine perioadei. auditorul trebuie sa determine daca elementele rezultate din aceste controale.importanta riscului de inexactitate. protejarea elementelor patrimoniala bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelo si pierderilor de orice fel. . precum si din testele de procedura suntsuficiente si adecvate pentru a stabili daca la elaborarea situatiilor financiare de catre conducerea intreprinderii au fost intrunite criteriile:  de existenta: un element al activului sau pasivului exista la un moment dat. o Intinderea esantionului – volumul sondajelor de efectuat pentru controlul respectiv. Factorii care influenteaza rationamentul auditorului in legatura cu ceea ce constituie elemente probante suficiente cuprind: . documente ce asigura legatura cu etapele precedente.- evaluarea gradului de adecvare a datelor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitate. rol. . auditorul va utiliza planul de misiune si foaia de sinteza a aprecierii controlului intern.experienta capatata in cursul unor auditari anterioare. tranzactiile sau evenimentele au fost inregistrate si toate faptele importante au fost mentionate. Nu exista un program standard de control al conturilor deoarece acest program depinde exclusiv de rezultatele etapelor precedente si de caracteristicile fiecarei intreprinderi. forme de prezentare. 16. tinand cont de ansamblul infomatiilor bilantului contabil. In cazul obtinerii de elemente probante pornind de la controalele substantive.concluziile procedurilor de audit .tipul de informatie disponibila. Elementele probante trebuie. Elemente probante: definitie. Programul de control poate fi stabilit peo foaie de lucru speciala.

executarea propriu-zisa a sondajului: alegerea tehnicilor.toate elementele sunt corect inventariate. Observarea fizica vizeaza elemente de activ tangibile. II. Este o procedura putin cunoscuta de intreprinderi. clasata si descrisa conform referentialului contabil aplicabil.  sondaje nestatistice. El verifica modalitatea de efectuare a inventarierii si respectarea procedurilor scrise. O limita importanta a acestei tehnici este data de faptul ca tertii nu raspund intotdeauna la intrebarile puse de auditor. 19. care se aplica atunci cand caracteristica urmarita este valoarea elementelor patrimoniala de antura stocurilor si a operatiunilor consemnate in rulajul si soldul conturilor. Dupa ce a obtinut aceste asigurari. studiul esantionului. care se utilizeaza cand elementele ce constituie multimea prezinta o caracterisitza comuna. Tehnica sondajului in audit Poate fi definita ca o tehnica ce consta in selectarea unui anumit numar de elemente din ansamblul opratiilor si conturiillor ce formeaza multimea ce urmeaza a fi controlata. imobilizari corporale. 17. bani si alte elemente pastrate in caserie. sau raspund.toate elementele inventairate sunt corespunzatoare calitativ.daca activele sunt corect evaluate. Confirmarea externa (directa) Confirmarea directa este o procedura de audit obisnuita care consta in a cere tertilor care au legaturi de afaceri cu intreprinderea verificata sa confirme direct comisarilor de conturi informatiile privind existenta operatiunilor. Cea mai buna metoda de a face acest lucru este de a asista la operatiunea de inventariere sau la o parte a acesteia. Elementele care pot face obiectul confirmarii directe sunt: 8 . Tehnica observarii fizice. In urma acestei verificari. auditorul se va asigura ca: . Procedura permite obtinerea direct de la terti a informatiilor cerute.daca elementele inventariate apartin intreprinderii. aplicarea la aceste elemente a tehnicilor de obtinere a elementelor probante si extrapolarea rezultatelor obtinute pe esantion la ansamblul multimii cercetate. Observarea fizica este cel mai sigur mijloc de verificare a existentei reale a unor elemente de activ.folosita in Franta. evaluarea rezultatelor. soldurilor sau orice alata informatie. cum ar fi: stocuri. de prezentare si publicitate: o informatie este prezentata. dar incomplet. determinarea marimii esantionului. III. concluziile sondajului. auditorul va mai verifica urmatoarele elemente: . 18. In functie de caracteristica comuna si scopul urmarit se disting:  sondaje asupra atributiilor. . fara interventia unitatii controlate..  sondaje asupra valorii. cum ar fi: urmarirea aprobarii comenzilor cu ocazia cumpararilor sau se urmareste daca bunurile intrate in unitate fac obiectul unei note de receptie. selectionarea esantionului. precizarea naturii elemetelor si alimitei de timp cuprinse in sondaj. definirea precisa a obiectivelor. In functie de pregatirea profesionala a auditorului si de gradul credibilitate pe care doreste sa-l dea concluziilor salre:  sondaje statistice. . Etape: I.

angajamente in afara bilantului si pasive eventuale (asigurari. cat si asupra raportului sau. dar inaintea publicarii situatiilor financiare – cand auditorul a luat cunostinta. valorile de exploatare ( stocurile apartinand intreprinderii si aflate la terti si stocurile apartinand tertilor si depozitate la intreprinderea auditata). a garantiilor pentru imprumuturi). Tehnicile de examinare a situatiilor financiare se sprijina pe procedurile analitice pevazute ISA 520 si in mod deosebit pe: . el trebuie sa exprime o opinie cu rezerve sau o opinie defavorabila 9 . experti fiscali).stabilirea ratiourilor obisnuite de analiza financiara si compararea lor cu cele ale exercitiilor precedente si ale sectorului de activitate. avocati. contul de profit si pierdere si celelalte compnente ale situatiilor financiare sunt coerente. iar auditorul considera necesare aceste corecturi. dar inaintea publicarii situatiilor financiare. dupa data raportului sau. . Examenul situatiilor financiare. Elemente posterioare inchiderii exercitului Standardul International de Audit nr. pana la data raportului sau. 20. Examenul situatiilor financiar are ca obiect verificare: . 560 stabileste obligatiile pentru auditor de a lua in considerare incindentele evenimentelor posterioare inchiderii exercitiului atat asupra situatiilor financiare. In cazul in care conducere intreprinderii corecteaza situatiile financiarem auditorul va pune in lucru procedurile necesare si va furniza conducerii intreprinderii un alt raport de audit. contul de profit si pierdere si celelalte componente) constituie documente de sinteza ale contribuabilitatii asupra carora auditorul isi exprima opinia.comparatiile intre datele din situatiile financiare si datele anterioare. banciel (confimrarea soldurilor si a operatiunilor realizate de banca pentru intreprindere. titluri de participare si de plasament. . financiare si rezultatelor obtinute.- imobilizarile (confirmarea existentei titlurilor de proprietate. posterioare si previziunile intreprinderii sau ale altor intreprinderi similare. a scadentelor. auditorul trebuie sa stabileasca daca trebuie sa ceara cercetarea situatiilor financiare si sa discute masurile care se impun. sunt prezentate conform principiilor contabile si reglementarilor in vigoare si tin cont de evenimentele posterioare datei de inchidere.faptului ca anexele comporta toate informatiile de importanta semnificativa asupra situatie patrimoniale. a dobanzilor. Situatiile financiare (bilantul. concorda cu datele din contabilitate. de evenimente care risca sa aiba o incidenta semnificativa asupra acestora. . 21. 2) Fapte descoperite dupa data raportului de audit.faptului ca bilantul. cautiuni. distingadu-se 3 etape: 1) Fapte descoperite pana la data raportului de audit – auditorul trebuie sa puna in lucru proceduri care urmaresc strangerea de elemente probante suficiente si adecvate care jusitifce faptul ca au fost identificate toate evenimentele care pot necesita ajustari ale situatiilor financiare sau informatii suplimentare in anexe. Daca conducerea intreprinderii refuza sa corecte situatiile financiare. garantii).compararea in procent fata de cifra de afaceri a diferitelor posturi din contul de profit si pierdere. a unor eventuale ipoteci). personalul (imprumutir si avansuri). creantele si datoriile (confirmarea soldurilor conturilor clientilor si furnozorilor.

. . 10 .3) Fapte descoperite dupa publicarea situatiilor – dupa publicarea situatiilor financiare auditorul nu este tinut sa procedeze la vreo investigatie. Dosarul exercitiului este bine sa fie impartit pe sectiuni. Rolul si importanta dosarului exercitiului. • EF (dosarul exercitiului. Sectiunea E) – “ controale substantive”.justificarea opiniei emise si redactarea raportului. Sectiunea G) – “verificari si informatii specifice”. • EB (dosarul exercitiului. . Dosarul exercitiului cuprinde toate elementele unei misiuni. dosarul permanent.supervizarea lucrarilor.mai buna organizare si mai bunul control ale misiunii. . Sectiunea B) – “controlul conturilor consolidate”. . . Unele informatii si documente primite sau analizate in cursul doferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toata durata mandatului. In mod uzual dosarul cuprinde: . 22. Elementele caracteristice continute de dosarul permanent sunt: . Daca insa auditoul a luat cunostinta dupa publicarea situatiilor financiare de exostenta unui eveniment. pentru a usura utilizarea sa in functie de cultura cabientului. Sectiunea B) – “sinteza misiunii si rapoarte” • EC (dosarul exercitiului.scurt istoric al intreprinderii. Dosarul exercitiului este indispensabil pentru: . Sectiunea C) – “orientare si planificare”.planificarea misiunii. Clasarea lor intr-un dosar separat. l-ar fi condus la modificarea opiniei el trebuie sa stabileasca daca este cazul corectarii situatiilor financiare si sa discute aspectele respective cu conducerea intreprinderii. 23.obtinerea de elemente probante. El permite asamblarea tuturor lucrarilor. In general se recomanda a se folosi o impartire in 10 sectiuni simbolizate de la A la J.note asupra organizarii sectorului de activitate. a caror utilitate nu depaseste exercitiul cotrolat. de la organizarea misiunii la sinteza si formularea raportului. . care daca ar fi fost cunoscut la data semnarii raportului sau.inlesnirea muncii in echipa si supervizarea lucrarilor dat la colaboratori. .organigrame. Sectiunea D) – “evaluarea risului legat de control”. a deciziilor luate si asigurarea ca programul s-a derulat fara omisiuni.fisa de preentare.note asupra statului. . Rolul si importanta dosarului permanent. productie. . auditorul va controla masurile luate de conducerea intreprinderii pentru a se asigura ca toate persoanele care sunt in posesia situatiilor financiare nemodificate au luat cunostinta de corectarea acestora si va intocmi un nou raport de audit. Sectiunea B) – “interventii cerute prin regulament. Sectiunea H) – “lucrarile de sfarsit de misiune” • EI (dosarul exercitiului. Sectiunea A) – “acceptarea misiunii:. • EE (dosarul exercitiului. In cazul in care conducerea intreprinderii corecteaza situatiile financiare.: • EA (dosarul exercitiului. • ED (dosarul exercitiului. • EJ (dosarul exercitiului. • EH (dosarul exercitiului.documentarea lucrarilor efectuate.aprecierea controlului intern.persoanele care angajaeaza intreprinderea. . Sectiunea F) – “utilizarea lucrarilor altor profesionisti”. • EG (dosarul exercitiului. permite utilizarea lor ulterioara dupa aducerea sa la zi.

. . . Sectiunea D) . .PD (dosarul permanent.PG (dosarul permanent. .sinteza generala a rezultatelor pe diferite etape ale misiunii si tratarea distincta a punctelor care ar putea avea o influenta asupra deciziei de certificare.lista actionarilor sau asociatilor.detalii asupra lucrarilor efectuate asupra situatiilor financiare: comparatii si explicatii ale variatiilor.PB (dosarul permanent.bugetul de timp. detalii asupra lucrarilor efectuate. • EB (dosarul exercitiului. Structura dosarului exercitiului In mod uzual dosarul cuprinde:  planificarea misiunii: . dupa cum urmeaza: . .: • EA (dosarul exercitiului. concluziilor lucrarilor. jusitificand cifrele examinate. .programul general de lucru. concluzii. .procese verbale ale CA si AG.foi de lucru cu privire la faptele delictuale. .Analize permanente. Sectiunea A) – “acceptarea misiunii:. . Dosarul exercitiului este bine sa fie impartit pe sectiuni. .PE (dosarul permanent. programul lucrarilor. Sectiunea A) – Generalitati. Dosarul permanent se subdivide in sapte sectiuni pentru a facilita lectura si controlul din partea organismului profesional. executarea lucrarilor. Sectiunea B) – “sinteza misiunii si rapoarte” • EC (dosarul exercitiului. 11 . . .datele si duratele vizitelor.compunerea echipei. punctelor slab si a zonelor de risc. Sectiunea E) – Fiscal si social.foi de lucru privind: bazele de stabilire a sondajelor efectuate.PC (dosarul permanent.comentarii asupra anomaliilor descoperite.sa elimine informatiile perimate.foi de lucru cuprinzand: obiectivul.aprobarea tuturor deciziilor importante care pot afecta planificarea. 24.note asupra utilizarii lucrarilor de control efectuate de altii. . . Sectiunea G) – intervenienti externi Pentru a-si indeplini rolul de informare. .documente sau copii de documente de la intreprindere sau terti.contracte. .  aprecierea controlului intern: . dosarul permanent trebuie: . . Sectiunea B) – Documente privind controlul intern. . eventuale comentarii.sa fie tinut la zi. locurile de interventie. ..  supervizarea lucrarilor: . concluzii. In general se recomanda a se folosi o impartire in 10 sectiuni simbolizate de la A la J. asigurari. pentru a usura utilizarea sa in functie de cultura cabientului. continutul raportului. Sectiunea C) – situatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente. .note asupra studierii dosarelor si stabilirea solutiilor la problemele ridicate. Sectiunea C) – “orientare si planificare”. .structura grupului.PF (dosarul permanent.PA (dosarul permanent. . Sectiunea F) – Juridice.evaluarea punctelor tari. .  obtinerea de elemente probante: .program de control.datele pentru emiterea raportului.sa nu contina documentele voluminoase ale intreprinderii.

Sectiunea G) – intervenienti externi 26. de recomandat : “Raportul auditorului independent”. EG (dosarul exercitiului.structura grupului. .organigrame.PD (dosarul permanent. EE (dosarul exercitiului. . Clasarea lor intr-un dosar separat. Structura dosarului permanent. dosarul permanent. Sectiunea F) – “utilizarea lucrarilor altor profesionisti”. EH (dosarul exercitiului. In mod obisnuit se adreseaza consiliului de administratie al unitatii ale carei situatii au fost auditate. Sectiunea H) – “lucrarile de sfarsit de misiune” EI (dosarul exercitiului.Analize permanente. Sectiunea D) . . . EF (dosarul exercitiului. Sectiunea E) – Fiscal si social. semnatura.fisa de preentare. Sectiunea A) – Generalitati. destinatarul. . Sectiunea B) – Documente privind controlul intern. . paragraful opiniei. Dosarul permanent se subdivide in sapte sectiuni pentru a facilita lectura si controlul din partea organismului profesional. Sectiunea C) – situatii financiare si rapoarte privind exercitiile precedente. . Sectiunea F) – Juridice. .• • • • • • • ED (dosarul exercitiului. . dupa cum urmeaza: . . 12 . Elementele de baza ale raportului de audit intr-o misiune de audit statutar. .persoanele care angajaeaza intreprinderea. Raportul unei misuni de audit de baza trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente de baza: titlul. Sectiunea B) – “interventii cerute prin regulament.procese verbale ale CA si AG.note asupra statului.PA (dosarul permanent. 25. productie.contracte. Unele informatii si documente primite sau analizate in cursul doferitelor etape ale misiunii pot fi folosite pe toata durata mandatului. permite utilizarea lor ulterioara dupa aducerea sa la zi.PB (dosarul permanent.note asupra organizarii sectorului de activitate. Sectiunea B) – “controlul conturilor consolidate”. .PG (dosarul permanent. in functie de circumstantele ce caracterizeaza misiunea si obligatiile legale.scurt istoric al intreprinderii.PF (dosarul permanent.PE (dosarul permanent. adresa si data raportului. Sectiunea G) – “verificari si informatii specifice”. paragraful introductiv. EJ (dosarul exercitiului. . paragraful cuprinzand natura si intinderea lucrarilor de audit. Sectiunea E) – “ controale substantive”. . Titlul raportului – trebuie sa poarte un titlu precis. si in care se fac referiri la Standardele Internationale de Audit sau la normele nationale aplicabile si se descriu demersurile puse in practica de auditor. Destinatarul – raportul de audit trebuie sa fie adresat destinatarului corespunzator. Paragraf introductiv – identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate. De asemenea trebuie sa contina elemente privind responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare si responsabilitatea auditorului. Elementele caracteristice continute de dosarul permanent sunt: . .lista actionarilor sau asociatilor. Paragraf care sa descrie natura auditului. Sectiunea D) – “evaluarea risului legat de control”.PC (dosarul permanent. asigurari.

nici sa procedam la confirmarea directa a conturilor de clienti. in acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat in active corporale.Paragraful opiniei – raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptului daca situatiile financiare dau o imagine fidela pozitiei. Se poate prezenta astfel: “ Astfel. Neregularitatile se refera la orice actiune. . in opinia noastra. aceasta practica. Opinia defavorabila: motive. Motive: . la…mii lei. situatie fdinanciare si rezultatelor obtinute in acord cu referintele contabile. omisiune sau situatie care violeaza actele normative. contului de proft si pierdere pentru exercitiul incheiat la aceasta data si nu sunt conforma cu prevedrile legale si statutare. Imposibilitatea exprimarii unei opinii. din cazua limitarii intinderii lucrarilor noastre. 28. mod de prezentare. Opinia defavorabila. amortismentele cumulate trebuia sa se ridice la…mii lei. “ Noi nu am fost in masura sa asistam la inventarul fizic. nu s-au constatat amortismente in situatiile financiar e. nu este. dar cu un paragraf de observatii.altele sunt impuse de conducerea intreprinderii. iar pierderea exercitiului si pierderile cumulate. Cheltuielile aferente. Inexactitatile se refera la transpunerea in conturi sau prezentarea unui fapt neconform cu realitate: erori de calcul. . din cauza incidetei faptelor mentionate in paragraful precedent.” 29. trebuiau sa se ridice la suma de… pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie…In consecinta. impuse de catre directiune. regulile si principiile contabile. Opinia fara rezerve.. refuzul de a plati onorariul sau refuzul de a solicita un expert extern. . 13 . Daca auditorul este confruntat cu o limitare a intinderii lucrarilor si in consecinta va trebui sa formuleze o opinie cu rezerve. mod de prezentare. Dupa parerea noastra. Opinia cu rezerve. cum este explicat in nota X. astfel incat nu mai este posibila participarea la inventarierea stocurilor.unele sunt impuse de evenimente exterioare.cand auditorul apreciaza ca estimarile facute de conducerea intreprinderii pentru intocmirea conturilor anuale nu sunt rezonabile si ca au o influenta semnificativa asupra deciziilor. Imposibilitatea exprimarii unei opinii: motive.cand nu obtine elementele probante suficiente pentru a ajusta pozitia responsabililor intreprinderii privind existenta si tratarea unei incertitudini.cand auditorul considera ca informatia referitoare la incertitudine nu este pertinenta sau liseste ceva. putand fi reprezentate de refuzul efectuarii unui control. Acest paragraf poate ave formulari precum: Opinia fara rezerve. Opinia cu rezerve: motive. 27. inexactitati in infotmatiile furnizate de manageri. mod de prezentare Imposibilitatea exprimarii unei opinii poate fi data de doua categorii de limite: . cum ar fi un incendiu care a distrus unele documente jusitificative sau numirea cu intarziere a auditorului. noi nu ne exprimam o opinie cu privire la situatiile financiare. situatiile financiare nu dau o imagine fidela situatie financiare a societatii la 31 decembrie…. inexactitati in prezentarea conturilor. Dezacordurile se refera la neregularitatile si inexactitatile constatate de auditorul financiar in legatura cu aplicarea principiilor si regulilor contabile de catre cei responsabili cu intocmirea si prezentarea conturilor anuale. Avand in vedere importanta faptelor expuse mai sus. dispozitiile statutului si hotararile AGA. pe baza unui amortisment linear si a unei cote de…pentru cladiri si…pentur utilaje. Este datorata de exemplu dezacordului asupra principiilor contabile.

33.” 31.: 30. dar cu un paragraf de observatii. Opinia fara rezerve. raportul de audit poate fi modificat adaugand un paragraf de observatii al carui obiectiv este de a lamuri cititorul asupra unui punct privind conturile anuale. Adaugarea unui astfel de paragraf nu afecteaza opinia auditorului. Opinia cu rezerve. Forma de prezentare a paragrafului de opinie in acest caz este urmatoarea: “fara sa exprimam o rezerva asupra situatiilor financiare. Paragraful privind natura si intinderea lucrarilor de audit. situatie fdinanciare si rezultatelor obtinute in acord cu referintele contabile. societatea a angajat o contraactiune. Acest paragraf poate avea formulari precum: Opinia fara rezerve. cu exceptia incidentei ajustarilor care ar fi putut fi necesare daca noi am fi putut efectua controlul fizic al cantitatilor. mod de prezentare. mod de prezentare. Paragraful opiniei.” 32. precum si asupra performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data. in conformitate cu normele internationale de contabilitate. In opinia noastra. sau”prezinta in mod sincer in toate aspectele lor semnificative. ca acesta nu constituie o rezerva. Tipuri de opinie. Opinia fara rezerve: semnificatie.Exemplu: “Noi nu am putut asista la inventarul fizic din 31 decembrie …. nu au fost constituite provizioane pentru acoperirea cheltuielilor care ar putea sa rezulte. 14 . auditorul contata ca situatiile financiare ”dau o imagien fidela pozitiei financiare” si rezultatele obtinute sun in acord cu referintele contabile si conform prevederilor contabile atunci auditorul va include in raportul de audit un paragraf al opinie intitulat :opinia fara rezerve”. (sfera angajamentului de audit). Daca in urma lucrarii efectuate. in prezent sa fie determinat si in consecinta. in general. dar cu un paragraf de observatii: semnfiicatie. In unele cazuri.” Referintele contabile sunt Standardele Internationale de Contabilitate. iar audierile preliminare. Aceasta se situeaza de preferinta dupa paragraful de opinie si precizeaza. noi atragem atentia asupra notri X din anexa. poate fi necesara includerea in Raportul auditorului a unei opinii asupra faptului de a sti daca aceste situatii financiare sunt conforme cu alte prevederi legale sau statutare. deoarece noi am fost desemnati auditori ulterior acestei date. cat si procedurile juridico-administrative ale celor doua actiuni sunt in curs. Opinia fara rezerve. In afara opiniei referitoare la imaginea fidela. noi nu am putut controla cantitatile prin alte proceduri de audit. Rezultatul final al acestei situatii nu poate. Imposibilitatea exprimarii unei opinii. situatiilor financiare dau o imagine fidela pozitiei si situatie financiare a societatii la 31 decembrie…. reguli emise de catre institutiile sau organismele profesionale si practica generala din tara si legislatia locala. Tinand seama de natura documentelor contabile ale societatii. Termenii utilizati pentru exprimarea opiniei auditoului sunt “dau o imagine fidela”. Exemplu : “In opinia noastra situatiile financiare ofera o imagine fidela si justa apozitie si situatie financiare a societatii la data de 31 decembrie. cat si contului de profit si pierdere pentru exercitiul incheiat la aceasta data si sunt conforme cu prevederile legale si statutare. Societatea face obiectul unui proces in care este acuzata de infractiune in utilizarea brevetelor si in care I se pretinde varsarea redeventelor si daunelor de interese. Opinia defavorabila. Paragraful opiniei – raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptului daca situatiile financiare dau o imagine fidela pozitiei.

să exprime o opinie asupra acestor situaţii financiare. Paragraful introductiv al raportului de audit. clara si completa pozitie financiare. Continutul raportului de audit. că ea stabileşte principiile şi metodele contabile potrivite.Raportul auditorului trebuie sa prezinte sfera anagajamentului de audit.  Mentiunea ca situatiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit. care au făcut obiectul auditului.     36. Pregătirea lor presupune că direcţiunea face estimări contabile şi aduce judecăţi care au o incidenţă semnificativă. avea formularea următoare: “Noi am procedat la auditarea situaţiilor financiare ale societăţii “X”. care trebuie să fie utilizate pentru pregătirea situaţiilor financiare. Aceste situaţii financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii entităţii.  Instrument de confirmare a increderii publicului si actionarilor in situatiile financiare prezentate de o entitate. 37. Observatiile reiesite din diverse verificari. încât să poată exprima asupra acestora o opinie. Sfera angajamentului de audit se refera la capacitatea auditorului de a desfasura procedurile de audit cerute in mod necesar de circumstante. Raportul trebuie să menţioneze că situaţiile financiare sunt în sarcina (responsabilitatea) conducerii entităţii şi că responsabilitatea auditorului este ca. aşa cum sunt prezentate în anexele la prezentul Raport.  Instrument de comunicare cu utilizatorii situatiilor financiare emise de entitatea auditata. 34. pe baza auditului efectuat. Ce sunt si ce rol joaca normele de audit? 15 . Acest lucru este necesar pentru cititor ca o certificare a faptului ca auditul a fosr desfasurat in conformitate cu standardele sau practicile stabilite. se presupune ca standardele sau practicile de audit urmate sunt cele in vigoare in tara indicata la adresa auditorului. Rolul raportului de audit. Informatiile a caror mentiune in raport este prevazuta exprez de lege. Acest paragraf poate. 38. Situaţiile financiare constituie reprezentarea faptelor de către conducere. Responsabilitatea noastră este. Raportul de audit trebuie să identifice situaţiile financiare ale entităţii. declarand ca auditul a fost efectuat in conformitate cu ISA sau in conformitate cu standardele sau practicile nationale relevante. de exemplu. Care sunt normele de referinta in auditul situatiilor financiare? In auditul situatiilor financiare ale unei entitati sunt folosite doua categorii de norma de referinta: norme contabile si norme de audit. Acest paragraf cuprinde identificarea situaţiilor financiare auditate precum şi o menţiune a responsabilităţilor conducerii entităţii auditate şi ale auditorului. ca pe baza auditului nostru. performantelor si situatiei financiare generale a intreprinderii. cât şi data şi perioada acoperite prin aceste documente. să exprimăm o opinie asupra acestor conturi anuale”. precum si cu actionarii pentru decizii economice. Relatia contractuala de executare a misunii de audit. respectiv cu publicul.  Instrument de identificare a responsabilitatilor pentru auditor si pentru conducerea entitatii auditare. Dimpotrivă. responsabilitatea auditorului este de a audita aceste situaţii financiare. încheiate la 31 decembrie 200…. Oferirea garantiei pentru actionari si terti ca un personal calificat a obtinut asigurarea ca situatiile financiare ofera o imagine fidela. Daca nu este prevazut astfel. 35.

evitarea lucrarilor inutile.jusitificarea deciziilor referitoare la opinia emisa. Standardele Internationale privind Misiunile de Examen Limitat (ISRE). situatiile financiare trebuie sa fie stabilite potrivit unei sau mai multot dintre referintele urmatoare: . . 39.standardel sau norme contabile nationale. Acestea cuprind: . o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea si sinceritatea situatiilor financiare. . SIC sau IFRIC. marimea unei sume peste care auditorul considera ca o eroare. controleaza si utlitzeaza situatiilr financiare.Standarde Internationale de Contabilitate (IAS). Stablirea unor praguri de semnificatie permite: .norme de raportare. Normele contabile internationale sunt stabilite de IASCF ( Fundatia Comitetului pentru Standarde Internationale de Contabilitate) si sunt denumite generic Standarde Internationale de Raportare financiara (IFRS).norme profesionale de lucru.Standardele Internationale de Audit (ISA). care sunt de regula organisme de interes public. acoperind intreaga activitate a auditorului: . . Pentru determinarea pragului de semnificatie pot fi utlizate diferite elemente de referinta: capitalurile proprii. Entitatile care au obligatia de a stabili situatii financiare sunt cei prevazuti la art. sa 16 . Normele de audit se cladifica in 3 categorii.standarde internationale de raportare financiara. Standardele Internationale pentru Misiuni Conexe (ISRS) emise de Consiliul pentru Standardele de Audit si Certificare (IAASB) din cadrul Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC). Cei care controleaza sun prevazuti prin legislatia fiecarei tari si au ca referinta in activitatea lor normele contabile. . . precum si imaginea fidela a rezultatului. . a situatiei financiare si a ptrimoniului intreprinderii. rezultatul net. Ce este si cum se determina pragul de semnificatie? Pragul de semnificatie reprezinta nivelul. autonome. Normele de audit permit tertilor sa aiba siguranta ca opinia auditorului va fi emisa in functie de criterii de calitate omogene.orientarea mai buna si planificarea misiunii. Ele permit insa si auditorului sa defineasca scopurile pe care le are de atins prin punerea in lucru a celor mai potrivnice tehnici.Normele de audit reprezinta un ansamblu de reguli definite de o autoritate profesionala la care se refera auditorul pentru calificarea muncii sale. Definirea pragului de semnificatie permite auditorului inca de la inceputul activitatii sale sa aprecieze mai bine sistemele si conturile susceptibile sa contina erori sau inexactitati semnificative. iar la sfarsitul misunii. .Alte documente emise de IASB. Ce sunt si ce rol au normele contabile? Normele contabile sunt stabilite de organismele de reglementare din domeniul contabilitatii.alte referinte contabile bine precizate si recunoscute. Normele contabile sunt comune si obligatorii pentru toti cei care stabilesc. . cifra de afaceri. aplicate pentru elaborarea si prezentarea situatiilor financiare. . Aceste pot si: . Este nivelul de eroare sub care intelegerea si interpretarea situatiilor financiare nu vor fi afectate semnificativ. Standardele Internationale privind Misiunile de Certificare (ISAE). .norme generale de comportament.Norme nationale emise de un organism profesionale recunoscut ca fiind autoritate in domeniu. Practicile Internationale de Audit (IAPS). 40.1 din Legea contabilitatii.Standardele de interpretare emise de SIC sau IFRIC.Standarde Internationale de raportare Financiara emise de IASB (IFRS).

oricare ar fi tehnicile si procedurile folosite de auditor. izolata sau impreuna cu alte solduri sau categorii de operatiuni. Riscul de nedetectare este invers proportional cu cumulul riscurilor inerente si riscurile legate de control. izolata sau impreuna cu alte solduri sau categorii de operatiuni. nu este nici prevenita.aprecieze daca anomaliile pe care le-a descoperit trebuie sa ife corectate in cadrul exercitiului. nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si de control intern utilizate. Riscul de audit: componentele si relatiile intre acestea. izolate sau impreuna cu erorile din alte conturi sau categorii de operatiuni. Conceptul de independenta in audit. Ce este riscul inerent? Consta in posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de operatiuni sa comporte erori semnificative. izolata sau impreuna cu alte solduri de conturi sau categorii de operatiuni.evolutia importanta de la un an la altul a unor posturi. din cauza unui control intern insuficient.capitaluri proprii sau rezultate anormale. trebuie fixat un nivel al riscului de nedetectare reduc. nu este nici prevenita. . din cauza unui control intern insuficient. izolata sau impreuna cu alte solduri de conturi sau categorii de operatiuni. nici descoperita si corectata prin sistemul contabil si de control intern utilizate. . . 43.Riscul de nedescoperire – consta in faptul ca controalele declansate de auditori nu reusesc sa descopere o eroare semnificativa in soldul unui cont sau intr-o categorie de operatiuni. Unele circumstante particulare trebuie avute in vedere la determinarea pragului de semnificatie: . astfel incat sa fie reduc cat mai mult riscul de audit si invers.Riscul legat de control – consta in faptul ca o eroare semnificativa intr-un cont sau intr-o categorie de operatiuni. in scopul de a putea emite o opinie fara rezerve. Daca riscurile inerente si cele legate de control sunt ridicate. 44.Riscul inerent – consta in posibilitatea ca soldul unui cont sau o categorie de operatiuni sa comporte erori semnificative. 42. Cu cat pragul de semnificatie este mai mare cu atat riscul de audit este mai mic si invers.existenta unor prevederi legale. izolate sau impreuna cu erorile din alte conturi sau categorii de operatiuni. Depinde de controalele proprii ale auditorului si nu poate fi eliminat in totalitate. 17 .sistemul contabil si cel de control intern ale intreprinderii sunt considerate ca insuficiente. . Riscul de audit se divide in 3 componente: .sistemele contabile si de control nu sunt aplicate corect. Riscul de audit consta in faptul ca auditorul exprima o opinie incorecta din cauza faptului ca in situatiile financiare sunt erori semnificative. trebuie sesizata si relatia de invers proportionalitate dintre caracterul semnificativ si riscul de audit. Ce este riscul de nedetectare? Consta in faptul ca controalele declansate de auditori nu reusesc sa descopere o eroare semnificativa in soldul unui cont sau intr-o categorie de operatiuni. In general auditorul fixeaza un nivel ridicat al riscului legat de control atunci cand: . Exista anumite relatii intre cele trei componente ale riscului de audit. 45. . Pe de alta parte. statutare sau contractuale. Ce este riscul legat de control? Consta in faptul ca o eroare semnificativa intr-un cont sau intr-o categorie de operatiuni. 41.

insa. .controale prin personal angajat – sunt persoane angajate de o organizatie profesionala sau o autoritate de reglementare care gireaza sistemul de control si efectueaza controlul de calitate. obiectivitatea si prudenta profesionala ale cabinetului sau ale unui membru au fost compromise.independenta in aparenta (comportamentul). colegialitate.independenta de spirit (rationamentul profesional) – este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care pot compromite acest rationament profesionale. se pot referi la:  Situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit de standardele internationale de raportare financiara si de normele nationale. a unor misiuni de audit prin care se furnizeaza o asiguarare in ce priveste credibilitatea situatiilor sau informatiilor financiare in fata publicului.  Conturi sau elemente de bilant sau rubrici din situatiile financiare. 46. adaptarea controlului si urmarirea. cu obiectivitate si cu pridenta profesionala.  Armonizarea comportamentelor profesionale ale mebrilor. Documentele europene prevad ca activitatea de control al calitatii poate fi organizata si exercitata prin doua metode: .manifestari de familiarism. independenta devine cea mai sigura garantie ca profesionistul contabil si-a indeplinit misiunea in conditii de integritate si cu obiectivitate. prin favorizarea caontactelor dintre colegi.renuntarea la propriile convingeri.  Dezvoltarea solidaritatii in randul profesiei. In cazul executarii. 47. . .Principiul independentei se aplica tuturor profesionistilor contabili in practica libera. . indiferent de natura serviciului profesional prestat.actiuni de intimidare. Obiective:  Oferirea catre public a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor. confidentialitatea.  Respectarea clauzelor contractuale.slabirea autocontrolului. . Care sunt principalele misiuni speciale si misiuni conexe ale profesionistilor contabili? Misiunile de audit cu scop special. Independenta are doua componente fundamentale: . Reprezinta un ansamblu de masuri luate de organismele profesionale.  Aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale.interes propriu. apropierea si respectul profesionistilor fata de organismul profesional.  Situatii financiare consolidate. permitand profesionistului contabil sa actioneze cu integritate. care vizeaza analiza modului de organziare si functionare a unui cabinet si aprecierea modului de aplicare in cadrul cabientului a standardelor internationale si a normelor profesionale emise de aceste organisme. Principiile fundamentale care stau la baza organziarii controlului de calitate sunt: universalitatea.controale colegiale – mmbrii activi ai profesiei sunt desemnati drept colegi care efectueaza controlul.  Contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru. . Controlul de calitate in audit.se caracterizeaza prin evitarea faptelor si circumstantelor care pot fi atat de semnificative incat o terta persoana. logica si informata ar putea ajunge la concluzia normala ca integritatea. Independenta este potential amenintata in urnatoarele situatii: . 18 .

însă. altfel spus. de o manieră generală. →Se realizează de regulă prin angajaţi (servicii. →Face parte din controlul intern al entităţii. →Nu are obligaţii extra entitate (de regulă). • Realitatea: criteriul realităţii operaţiilor presupune că toate elementele materiale din scripte corespund cu cele identificabile fizic şi că toate elementele de activ. opinia cu rezerve. de venituri sau de cheltuieli reflectă valori reale şi nu fictive sau care nu privesc întreprinderea în cauză. Prezentaţi 5 deosebiri fundamentale între auditul intern şi auditul statutar. SINCERITATEA presupune aplicarea cu bună credinţă a regulilor şi procedurilor contabile. de pasiv.să fie corect evaluate. criteriul perioadei corecte: . Audit intern (respectarea procedurilor interne stabilite de conducerea entităţii si alte comenzi sau solicitări ale conducerii).) independenţi de celelalte structuri executive.48. auditorul trebuie să se asigure că următoarele 6 criterii au fost respectate cu ocazia elaborării situaţiilor financiare: • Exhaustivitatea (integralitatea): toate operaţiile care privesc întreprinderea sunt înregistrate în contabilitate. urmărindu-se deci respectarea independenţei exerciţiilor. REGULARITATEA presupune conformitate la regulile şi procedurile contabile. în funcţie de cunoaşterea pe care responsabilii conturilor trebuie să o aibă despre realitatea şi importanţa operaţiilor. 49. Într-o misiune de audit de bază există două forme de exprimare a opiniei asupra situaţiilor financiare care au aceeaşi valoare: “dau o imagine fidelă” sau “prezintă în mod sincer în toate aspectele lor semnificative”. • Corecta înregistrare în contabilitate si prezentare în situaţiile financiare a operaţiilor presupune că aceste operaţii trebuie: . adică sumele să fie bine determinate. toate informaţiile prezentate prin situaţiile financiare trebuie să poată fi justificate şi verificate. evenimentelor şi situaţiilor din întreprindere Pentru a putea să se pronunţe cu privire la imaginea fidelă. imaginea fidelă este un concept ce nu poate fi disociat de regularitatea şi sinceritatea contabilităţii. Noţiunea de imagine fidelă în audit nu este clar definită. Definiţi conceptul de imagine fidelă în audit. imposibilitatea de a exprima o opinie. urmărindu-se respectarea tuturor regulilor si principiilor contabile • Criteriul corectei imputari • Criteriul corectei prezentari in conturile anuale 50. birouri etc. 19 . Conţinutul paragrafului de opinie din raportul de audit statutar. →Independenţa e limitată la nivelul înţelegerii conducerii executive. opinia defavorabilă.să fie contabilizate în perioada corespunzătoare. deci la principiile contabile general admise. Exiztă 4 tipuri de opinie: opinia fără rezerve. aritmetic exacte.

Prezentati 10 proceduri (diligente) pentru auditarea imobilizarilor corporale • • • • • • • • • • Inventarierea generala si totala a imobilizarilor cel putin o data pe an . ca valoarea achizitiei a fost bine determinata. de exemplu: .efectuarea de comparaţii între datele din conturi cu cele trecute şi ulterioare. Verificarea cheltuielilor accesorii achizitiei bunului si modul de contabilizare: taxe recuperabile. . influenţând semnificativ aceste situaţii financiare. Cercetarea achizitiilor de la sf anului pentru a se asigura ca nu s-a omis contabilizarea in activ in exercitiul respectiv.analiza fluctuaţiilor şi tendinţelor.conturi care presupun tehnici contabile complexe. . . Analiza documentelor de sinteza ale inventarierii si confruntarea cu evidentele contabile.studiul şi analiza elementelor neobişnuite. Unele conturi care sunt la pruna vedere nesemnificative. Pentru achizitiile de imobilizari de la intreprinderi legate sau de la actionari. Verificarea daca contabilizarea s-a facut la data receptiei. • Indetificarea diferitelor categorii de marfuri in functie de activitatea intreprinderii. Prezentati 10 proceduri (diligente) pentru auditarea stocurilor la i intreprindere industriala • Stocurile fac obiectul unui inventar fizic la sfarsitul exercitiului in mod obligatoriu. identificati eventualele dezechilibre a firmei si anomalii. Ce sunt conturile semnificative în audit? Conturile semnificative sunt acele conturi a căror valoare reprezintă o parte importanta din situaţiile financiare sau cele care prin natura lor ar putea reprezenta o parte importantă din acestea şi care pot ascunde erori sau inexactităţi semnificative a căror importanţă relativă e direct legată de regularitatea contabilităţii. . 53. Analiza modului de finantare si consecintele asupra structurii financiare a firmei pentru imobilizarile de valori importante.Asiatare la inventarul fizic si revizuirea procedurilor folosite.conturi cu solduri mici dar care tranzitează sume importante. indiferent daca in cursul exercitiului s-a aplicat metoda inventarului permanent. →Asigură credibilitatea necesară pentru terţi asupra situaţiilor financiare ale entităţii. pot ascunde o mare probabilitate de erori ca. Identificarea conturilor semnificative se sprijină în mod esenţial pe examenul analitic. →Independenţa . comisioane. 20 . 51. 52. ch de transport angajate dupa instalarea activului.de exemplu).conturi puternic afectate de aprecieri (provizioane). un ansamblu de tehnici care constă în: . . Identificarea imobilizarilor produse de intreprindere.Auditul statutar (auditarea situaţiilor financiare si alte sarcini sau obiective stabilite de lege) →Se realizează prin persoane fizice sau juridice stabilite de acţionari.principiul de bază pentru credibilitate. Verificarea facturilor furnizorilor pentru a va asigura ca intreprinderea este proprietara activului . Identificarea achizitiilor exercitiului. onorarii. . in integralitatea lor sau prin sondaj.conturi cu anomalii aparente (solduri creditoare la casă.conturi care prin natură sunt purtătoare de riscuri (conturide regularizare). →Se respectă normele unui organism profesional. • Precizati daca inventarul fizic priveste toate categoriile de stocuri. cheltuieli financiare.

Identificati cazurile de stocuri existente fizic in intreprindere. nu necesită tehnici şi proceduri diferite de cele folosite pentru misiunea de audit de bază. bănci. pot fi abordate tehnici şi proceduri care nu sunt obligatorii pentru misiunea de bază. Responsabilităţile auditorului sunt de trei naturi:  responsabilitatea de bază. presupun exprimarea în mod explicit a unei opinii sau concluzii. identificati daca exista stocuri la terti si procedati la circularizarea acestora. apreciati stocurile in curs. venituri constatate in avans in pasiv. nu presupune exprimarea unei opinii distincte (opinia este implicită ca. asigurativa ca in bilant nu s-au facut compensari intre soldurile debitaore si creditoare.semnătura.• • • • • • • Precizati data la care s-a efectuat inventarul fizic si confruntati-l cu datele inregistrate in conturi la sfarsitul anului. Precizati metoda de evaluare a iesirilor din stoc folosita de intreprindere si pronuntati-va cu privire la respectarea principiului permanentei metodelor.clienţi la o întreprindere industrială. asigurări etc. Daca a fost schimbata metoda. paragraful opiniei. Identificati. paragraful introductiv. răspunsul la obligaţia legală de verificare dacă registrele contabile au fost ţinute corect şi la zi).Metosa LIFO poate fi folosita. De exemplu. a conturilor de activ si de pasiv privind clientii : creante activ.  responsabilităţi secundare care au următoarele caracteristici: rezultă din texte de legi. Raportul unei misiuni de audit de bază trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente de bază: titlul. exhaustiv. 56. paragraful cuprinzând natura şi întinderea lucrărilor de audit. Pentru activitatile de productie. pentru opinia sa în legătură cu situaţiile financiare auditate. de exemplu. includeti-le in sondajele prevazute in continuare. raportarea se poate face separat sau poate fi integrată în raportul de audit (în cuprins sau în anexe la acesta). daca sunt semnificative. adresa şi data raportului 55. se va stabili impactul asupra rezultatelor si se va verifica daca s-au facut mentiuni in anexe. reglementări diverse sau norme ale organismului profesional.  Identificati creantele intragrup. Prezentaţi 7 proceduri (diligente) pentru auditul ciclului vânzări . avansuri primite in pasiv.  responsabilităţi adiţionale care au următoarele caracteristicii: rezultă din texte de legi şi alte reglementări. dar care nu ii apartin acesteia.  Obtineti o balanta analitica a clientilor la inchiderea exercitiului si aomparati-o cu sumele din balanta generala si cu cele din bilant. Responsabilitatea entitatatii pentru situatiile financiare si angajamentele care si le asuma prin semnarare scrisorii de angajament. 21 .  Verificati daca societateta inregistreaza distinct clientii in functie de regimul de TVA . dar este intersiza de standardele internationale .  Stabiliti un tablou de sinteza din care sa rezulte evolutia. Verificati daca intreprinderea a redactat si a adus la zi o procedura scrisa de inventar fizic anual. 54. destinatarul. Metodele curent folosite sunt FIFO si CMUP . toate localizarile de stocuri. Prezentaţi 5 elemente de bază ale raportului de audit statutar. in timpul exercitiului . confruntati soldurilecu sumele din bilant.) sau raportul asupra controlului intern. Identificarea responsabilităţilor într-un raport de audit. conformitatea cu unele reglementări specifice (piaţa de capital.

Orice definiţie a auditului statutar trebuie să ţină cont de nevoile şi aşteptările utilizatorilor.  scopul examinării: exprimarea unei opinii motivate cu privire la imaginea fidelă.  criteriul de calitate în funcţie de care se face examinarea şi se exprimă opinia îl constituie standardele (normele) de audit şi standardele (normele) contabile.  obiectul examinării efectuată de profesionistul contabil îl constituie situaţiile financiare ale entităţii.. în măsura în care acestea sunt rezonabile.  Verificati daca acele creante care au fost luate in calculul provizioanelor sa fis fara TVA. 58.  respectarea de către firmă a obligaţiilor sale legale. Publicul se aşteaptă ca auditorul statutar să joace un rol în protejarea intereselor sale.Prezentaţi schema metodologică a auditului statutar. auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinează şi certifică în totalitatea lor situaţiile financiare. Altfel spus. 57. potrivit normelor de audit. Circularizati soldurile clientilor. precum şi de capacitatea auditorului statutar de a răspunde la aceste nevoi şi aşteptări. organizarea lucrărilor de audit astfel încât 22 . clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de acesta. ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii (acţionari. inclusiv activităţi şi operaţii specifice intreprinderii auditate. Ce sunt sistemele şi domeniile semnificative în audit? Profesionistul contabil are posibilitatea să îşi orienteze misiunea în funcţie de domeniile şi sistemele semnificative. legea pieţelor de capital etc. asociaţi). legea societăţilor comerciale. prin oferirea unei resigurări referitoare la:  acurateţea declaraţiilor financiare. în funcţie de referenţialul contabil aplicabil. a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de entitatea auditată.  Aplicati metoda circularizarii externe. Elementele de bază ale conceptului de audit statutar sunt:  profesionistul competent şi independent care poate fi o persoană fizică sau persoană juridică. această orientare are ca obiectiv identificarea riscurilor care pot avea o incidenţă semnificativă asupra situaţiilor financiare şi deci asupra programării şi planificării misiunii de audit. Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele.  continuitatea exploatării şi solvabilitatea firmei. permiţând: determinarea naturii şi întinderii controalelor în raport cu pragul de semnificaţie ales.  existenţa unor fraude. cont de profit şi pierdere şi celelalte componente ale situaţiilor financiare.  comportamentul responsabil al firmei faţă de problemele legate de mediu şi probleme sociale.). clară şi completă a poziţiei financiare (patrimoniului). în virtutea unor dispoziţii legale (legea contabilităţii. în totalitatea lor: bilanţ.

tertii debitori si tertii furnizori etc. Pentru a-si forma o opinie. 1. trebuie să aplice o metodologie de control care să asigure . trebuie comparate inregistrarile din fiecare cont de cheltuieli iar variatiile neobisnuite trebuiesc investigate 10. si anume: actionarii. 59. 2. limitele inerente oricarui sistem contabil si de control intern. utilizarea tehnicii sondajului. verificarea unui esantion al bunurilor pe baza notelor de receptii. salariatii. In cadrul unui audit al situatiilor financiare. conform unei referinte contabile identificate. faptul că majoritatea informatiilor probante conduc mai mult la deductii decat la convingeri din partea auditorului. verificarea unui esantion al inregistrarilor in conturile de cumparari si cheltuieli din cartea mare si din jurnalul cumparatorului inapoi pana la facturile respective 6. 23 .incepand cu inregistrarea lor in registrul cumpararilor zilnice. examinarea analitica privind compararea cumpararii/cheltuielilor aferente exercitiului financiar auditat cu cel din anul anterior si cu cele prognozate in buget . pe toti actorii participanti la viaţa economico-sociala dintr-o intreprindere. verificarea unui esantion de facturi. Rolul şi obiectul auditului statutar O misiune de auditare a situatiilor financiare are ca obiectiv exprimarea de către auditor a unei opinii potrivit careia situatiile financiare au fost stabilite in toate aspectele lor semnificative. 3. sintetizarea cumpararilor aferente exercitiului financiar auditat . daca nu exista un jurnal al cumpararilor trebuie sa existe suficiente documente referitoare la cumparari /cheltuieli si la soldul final al creditorilor prin care sa se demonstreze ca aceste inregistrari au fost determinate de tranzactii reale. 9. fie ca isi desfasoara misiunea pe baza de contract.apoi in cartea mare si in contul adecvat din jurnalul cumpararilor .cumpărători. 60. statul (bugetul). bancile. 5. daca exista un jurnal al cumpararilor . 7.să fie atins obiectivul de a certifica situaţiile financiare în mod raţional. fie pe baza unui mandat. cu maxim de eficacitate şi în cadrul termenelor convenite cu clientul La începutul misiunii. in toate aspectele lor semnificative" care sunt expresii echivalente. 4. Opinia auditorului întareste credibilitatea situatiilor financiare furnizand o asigurare ridicată dar nu absoluta. ca urmare a multor factori. 8. Prezentaţi 10 proceduri (diligente) pentru auditul ciclului furnizori . Pentru a exprima această opinie. auditorul. auditorul va folosi formula „dau o imagine fidelă" sau „prezintă în mod sincer.spre deosebire de celelalte forme de control .această opinie independentă în mssura sa judece sau să apere in mod egal pe toţi utilizatorii informatiei contabile. asigurarea absolută in audit nu poate exista. cum ar fi: recurgerea la rationament profesional. stabilirea unui prag global de semnificaţie este necesar pentru a determina domeniile şi sistemele semnificative. reconcilierea totalului intrarilor cu tva cu deconturile de tva . auditorul reuneste elemente probante necesare pentru a trage concluzii pe care sa-si fondeze aceasta opinie. valoarea cumpararilor trebuie corelata cu valoarea veniturilor din vanzari iar orice discrepante depistate trbuiesc investigate .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->