Sunteți pe pagina 1din 7

SPITALUL MUNICIPAL DEJ

VOLUNTARIAT PERSOANE FIZICE

COD: P.L. 449 EDITIA 1 REVIZIA 0 PAGINA1 EXEMPLAR.2

PROCEDURA PRIVIND VOLUNTARIATUL PERSOANELOR FIZICE IN SPITALUL MUNICIPAL DEJ Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale: 1.1. Elaborat-. Asistent Sef Spital Muresan Zena 1.2. Verificat-.Director medical Dr. Nicoara Antonela 1.3. Aprobat-.Manager Dr. Pandrea Mihai. 2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul procedurii operationale 2.1 Editia 1 3.Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei procedurii Ex Nr Scopul em Nume i Data Compartiment Funcia Semntura crt difuzarii pl. prenume primirii nr. 3. 1 Sectii si Asistenti Aplicare L.D. 1 compartimente medicali 2 3. Director Director Dr. Nicoara Informare 2 Medical Medical Antonela 3 3. Cupsa Arhivare Arhiva Arhivar 3 Iuliana 3. Coordonare 4 CMCIMDS Dr. Nicoara CMCIMDSCM 4 control CM Antonela 5 3. Dr Pandrea Aprobare Manager Manager 5 Mihai 4. Scopul procedurii Procedura are ca scop reglementarea participarii persoanelor fizice la aciuni de voluntariat in cadrul Spitalului Municipal Dej. Asigurarea unei ingrijiri de calitate conform cu nevoile si ateptrile pacientului / familiei. Componenta revizuita Modalitatea reviziei Data la care se aplica prevederile reviziei

5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale Prezenta procedura se aplica personalului medical care isi desfasoara activitatea in cadrul sectiilor si compartimentelor din Spitalul Municipal Dej 6.Documente de referinta Cod Denumire document de referinta doc. LEGE Nr. 195 din 20 aprilie 2001

*** Republicat Legea voluntariatului

Abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 7.1. Definitii Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri Revizia in cadrul unei editii Voluntariatul Activitatea de interes public Definitia si/sau, dca este cazul, actul care defineste termenul Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual. Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri aprobata si difuzata. Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau alte asemenea uneia sau mai multor componente ale unei editii a PO, actiuni care au fost aprobate si difuzate. Activitatea de interes public desfurat din proprie iniiativ de orice persoan fizic, n folosul altora, fr a primi o contraprestaie material. Activitatea desfurat n domenii cum sunt: asistena i serviciile sociale, protecia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de nvmnt, tiinific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecie a mediului, social i comunitar i altele asemenea. Convenie cu titlu gratuit, ncheiat ntre o persoan fizic, denumit voluntar, i o persoan juridic, denumit organizaie gazd, n temeiul creia prima persoan se oblig fa de a doua s presteze o activitate de interes public fr a obine o contraprestaie material.

Contract de voluntariat

7.2 Abrevierea termenilor Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 Abrevierea P.O. E. V. A. Ap. Ah. Art. Termenul abreviat PROCEDURA OPERATIONALA ELABORARE VERIFICARE APROBARE APLICARE ARHIVARE ARTICOL 2

8. Descrierea procedurii 8.1. Generalitati Prezenta procedura se fundamenteaz pe urmtoarele principii: a) participarea ca voluntar, pe baza consimmntului liber exprimat; b) implicarea activ a voluntarului n activitatea spitalului; c) desfurarea voluntariatului cu excluderea oricrei contraprestaii materiale din partea beneficiarului activitii; d) participarea persoanelor la activitile de voluntariat se face pe baza egalitii de anse i de tratament, fr niciun fel de discriminare. 8.2. Voluntariatul se desfoar pe baza unui contract ncheiat n form scris, ntre voluntar i Spitalul Municipal Dej. Acesta se ncheie n dou exemplare, dintre care unul se pstreaz n mod obligatoriu n evidena Spitalului Municipal Dej. Spitalul Municipal Dej este obligat s pstreze un registru de eviden a voluntarilor, a duratei i a tipului activitii desfurate de acetia. 8.3. Contractul de voluntariat se incheie in urma unei cereri de voluntariat adresata con c) asigurarea de ctre organizaia gazd, n condiiile prevzute de lege, mpotriva riscurilor de accident i de boal sau a altor riscuri care decurg din natura activitii; n lipsa asigurrii, orice daune suferite de voluntar n decursul desfurrii activitii de voluntariat se suport integral de organizaia gazd, dac acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate renuna la acest drept. Renunarea trebuie s fie expres i se exprim n scris; d) eliberarea de ctre organizaia gazd, la terminarea perioadei de voluntariat, a unui certificat nominal care s recunoasc prestarea activitii de voluntar, precum i experiena i aptitudinile dobndite; e) n funcie de nelegerea dintre organizaia gazd i voluntar, se poate stabili rambursarea de ctre organizaia gazd, n condiiile convenite n contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitii. Renunarea de ctre voluntar la acest drept echivaleaz cu un act de liberalitate. ART. 10 Contractul de voluntariat urmeaz s cuprind cel puin urmtoarele obligaii ale voluntarului: a) s ndeplineasc sarcinile primite din partea organizaiei gazd; b) s pstreze confidenialitatea informaiilor la care are acces n cadrul activitii de voluntariat; c) s participe la cursurile de instruire organizate, iniiate sau propuse de organizaia gazd pentru o mai bun desfurare a activitii voluntarului; d) voluntarul este rspunztor pentru daunele morale sau materiale aduse organizaiei gazd n cadrul activitii de voluntariat din propria culp. ART. 11 n executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordoneaz conducerii persoanei juridice cu care a ncheiat contractul. ART. 12 Executarea obligaiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare. ART. 13

Rspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunztoare a contractului de voluntariat este supus regulilor prevzute de Codul civil. ART. 14 Dac pe parcursul executrii contractului de voluntariat intervine, independent de voina prilor, o situaie de natur s ngreuneze executarea obligaiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dac situaia face imposibil executarea n continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept. ART. 15 Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scris a uneia dintre pri, n condiiile stabilite prin contract. ART. 16 Denunarea unilateral a contractului de voluntariat are loc din iniiativa oricreia dintre pri i se face n form scris, cu artarea motivelor. Condiiile denunrii se stabilesc prin contract, termenul stabilit pentru prezentarea preavizului fiind de 30 de zile. ART. 17 Litigiile izvorte din ncheierea, modificarea, executarea sau ncetarea contractului de voluntariat sunt de competena instanelor judectoreti, dac prile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabil. Aciunile izvorte din contractul de voluntariat sunt scutite de tax de timbru. CAP. 3 Dispoziii finale ART. 18 Se excepteaz de la dispoziiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituie conform Ordonanei Guvernului nr. 60/1997 privind aprarea mpotriva incendiilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 212/1997, cu modificrile ulterioare*). -----------*) Ordonana Guvernului nr. 60/1997 a fost abrogat prin Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006. Legea nr. 307/2006 nu mai reglementeaz "serviciile de pompieri civili", ci consacr "serviciile de urgen voluntare sau private". ART. 19 La concursurile organizate pentru ocuparea de posturi, dac doi sau mai muli candidai obin punctaje egale, autoritile i instituiile publice, precum i cele private pot s acorde punctaj suplimentar persoanelor care prezint unul sau mai multe certificate nominale de voluntariat prin care se recunoate prestarea activitii de voluntariat, precum i experiena dobndite, n condiiile n care acestea constituie criterii de selecie. ART. 20 Prezenta lege intr n vigoare la 60 de zile de la data publicrii ei n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. 6. Descrierea procedurii 8.1. Generalitati Stagiul de practica este echivalent cu voluntariatul sau internship, dar in cazul

viitorilor specialisti practica este o disciplina obligatorie, a carei durata minima este reglementata prin planul de invatamant, cu respectarea normelor in vigoare. Importanta si atractivitatea unui astfel de stagiu consta in insusirea si dezvoltarea unor abilitati profesionale aplicate, precum munca in echipa si sansa de a castiga experienta profesionala reala. Practica se organizeaza in baza Conventiei cadru privind efectuarea stagiului de practica sub forma unui acord incheiat intre organizatorul de practica, partenerul de practica si practicant. In baza conventiei cadru, partenerul de practica asigura , pe toata durata stagiului de practica, indrumarea elevilor/studentilor prin desemnarea unui tutore, care asigura respectarea conditiilor de pregatire dobandite de catre practicant a competentelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practica. Obiectivele educationale ce urmeaza a fi atinse, competentele ce urmeaza a fi obtinute prin stagiul de practica, precum si modalitatile de derulare a stagiului de practica sunt prevazute in Contractul individula de practica. 8.2. Practica in spital se efectueaza in baza unui contract de colaborare incheiat intre unitatea invatamant si Spitalul Municipal Dej . Unitatea de invatamant are obligatia de a prezenta asistentului sef pe spital, inainte cu 15 zile de incepere a stagiului de practica, o propunere de repartizare a elevilor/studentilor defalcat pe sectiile spitalului conform anexei 1.(care ramane la Compartimentul Calitatea Serviciilor). Asistentul sef pe spital va analiza propunerile si va raspunde institutiei de invatamant daca spitalul prezinta disponibilitate conform cu propunerea facuta. Acolo unde este nevoie asistentul sef pe spital va orienta practicantii in functie de posibilitatile spitalului si va aduce la cunostinta instructorului de practica modificarile facute. Fiecare asistenta sefa va primi cate o copie a listei cu elevii/studentii repartizati in spital dupa ce va fi aprobata de catre asistentul sef pe spital. 8.3. Orarul stagiului de practica Elevii practicanti din unitatile de invatamant cu profil medical pot desfasura zilnic cate 8 ore de practica in spital, in doua ture dupa cum urmeaza: tura 1 de la ora 7-15 si tura 2 de la ora 13-21. Se permite efectuarea stagiului si in weekend pentru elevii care au nevoie se recupereze un anumit numar de ore, dar numai cu acordul asistentei sefe. Elevii din ultimul an de studiu pot efectua conform curriculei de invatamant, ture de noapte da cate 8.4. Desfasurarea stagiului de practica 12 ore in intervalul orar 19-07. In prima zi de stagiu se va organiza o intalnire intre elevii practicanti si asistentul sef pe spital, SPCIN si responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca. Vor fi instruiti cu privire la comportament, tinuta si atitudinea elevului pe perioada stagiului practic cu respectarea ROI. Asistenta SPCIN va prezenta elevilor managementul expunerii accidentale la sange si produse biologice conform O 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare.

Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii va prelucra practicantiilor normele de PM si PSI. Instruirea va fi consemnata in formularul Anexa 2. obligatoriu cu confirmare prin semnatura din partea practicantului.Formularul se va completa in doua exemplare din care unul ramane la spital, respectiv compartimentul infectii nosocomiale si cel de-al doilea exemplar la unitatea de invatamant. In cazul in care practicantii nu au consemnat prin semnatura participarea la instruirea de protectie a muncii acestia nu vor fi acceptati in spital pentru efectuarea stagiului practic.Practicantii au obligatia de a respecta normele de securitate si sanatate in munca pe care si le-au insusit inainte de inceperea stagiului de practica, iar in cazul inregistrarii unor incidente unitatea de invatamant este direct raspunzatoare. Practicantii care efectueaza stagiul practic in sectiile neonatologie, obsterica- ginecologie, ATI. Practicantii vor prezenta obligatoriu, compartimentului infectii nozocomiale buletinele de analiza cu examenul secretiei faringiene. Practicantii a caror buletine de analiza nu corespund nu vor fi acceptati pentru efectuarea stagiului practic, in sectiile enuntate anterior, pana dupa finalizarea tratatamentului si prezentarea unui buletin de analiza negativ. Vaccinarea pentru hepatita B nu intra in obligativitatea spitalului. Pe toata durata stagiului practicantii vor fi insotiti de catre instructorul de practica (carul didactic care raspunde de planificarea, organizarea si supravegherea desfasurarii pregatirii practice). La nivelul fiecarei sectii asistentul sef este numit tutorele elevului. Tutorii Spitalului Municipal Dej sunt prezentati in Anexa 3. Instructorul de practica impreuna cu tutorele stabilesc tematica de pratica si competentele profesionale care fac obiectul stgiului de pregtire in confomitate cu standardul de pregatire profesionala si programa scolara corespunzatoare. Asistentul sef (tutorele) va delega asIstenta medicala de salon drept responsabila de supravegherea desfasurarii pregatirii practice a elevului. Asisiatentii medicali responsabili cu pregatirea profesionala care sunt numiti pe fiecare sectie au obligatia sa instruiasca practicantii cu privire la procedurle standard ale Spitalului Municipal Dej. In timpul derularii stagiului de pregatire practica tutorele impreuna cu instructorul de practica vor evalua practcantul pe baza fisei de observatie/evaluare. Vor fi evaluate atat nivelul de dobandire a competentelor tehnice, cat si comportamentul si modaliatatea de integrare a practicantului in activitatea spitalului. La finalul stagiului de practica tutorele impreuna cu instructorul de practica evalueaza nivelul de dobandire a competentelor de catre practicant pe baza fisei de observatie/evaluare, a unei probe orale/interviu si a unei probe practice. Rezultatele acestor evaluari vor sta la baza evaluarii elevului de catre instructorul de practica. 8.5 Obligatiile elevilor practicanti Se interzice practicantilor sa efectueze tehnici sau proceduri mediacale fara supravegherea instructorului de practica, tutorelui saun asistentei medicale de salon. Practicantii au obligatia ca pe toata durata derularii stagiului de pregatire practica sa respespecte programul de lucru stabilit si sa execute activitatile solicitate de tutore/asistenta de salon dupa o prealabila instruire, in conditiile respectarii cadrului legal cu privire la volumul si dificultatea acestora. Pe durata stagiului sau practicantul respecta ROI al spitalului in cazul nerespectarii acestuia managerul spitalului isi rezerva dreptul de

a anula contractul referitor la pregatirea practica dupa ce in prealabil a instiintat directorul unitatii de invatamant la care practicantul este inscris (art.263/2 si 264/1 din Codul Muncii). Practicantii au obligatia sa poarte in spital uniforma compusa din bluza si pantalon de culoare alba si ecuson, care va fi purtat in permanenta la vedere. Pe toata durata stagiului practicantii trebuie sa respecte drepturile pacientului conform Legii 46/2003, cu privire la confidentialitatea datelor pacientilor la care au acces in timpul stagiului, fiindu-le interzisa folosirea informatiilor pentru a le comunica unui tert sau pentru a le publica, chiar si dupa terminarea stagiului.

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii. Nr.crt. Compartimentul / operatiunea 1 Asistent medical 2 Birou contecios 3 Manager 4 Sectiile / compartimentele / practicantii 5 Arhiva I E V A Ap Ah II III IV V