Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Sanatatii a publicat ordinul privind criteriile de evaluare a performantelor profesionale a angajatilor din sistemul sanitar.

Asa cum a mai anuntat ministrul Attila Cseke, scopul acestei forme de evaluare este de a aprecia obiectiv activitatea personalului, prin compararea gradului de indeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.

Evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului.
"La art. 26 alin.(6) din lege (Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, n. red.) este prevazut faptul ca activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, de catre conducatorul institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator" si "nesatisfacator". Astfel, in baza acestor prevederi legale a fost necesar sa elaboram proiectul de ordin pentru stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul contractual care isi desfasoara activitatea atat in aparatul propriu al Ministerului Sanatatii, cat si in cadrul directiilor de sanatate publica si in unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii", se arata in referatul de aprobare al documentului, aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului. Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale. Acestea sunt diferite pentru fiecare tip de functie - de executie sau de conducere. I. Criteriile pentru functiile de executie sunt urmatoarele: - cunostinte si experienta profesionala; - promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului; - calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate; - asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, perseverenta, disponibilitate la efort suplimentar, obiectivitate, disciplina; - intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in normative de consum; - adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate; - conditii de munca. II. Pentru functiile de conducere se vor utiliza suplimentar si urmatoarele criterii de evaluare: - cunostinte despre scopul, obiectivele si rolul compartimentului in ansamblul unitatii; - capacitatea de a lua decizii optime si asumarea raspunderii; - capacitatea de organizare si de coordonare a activitatii compartimentului; - capacitatea de a crea in compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual si de buna colaborare cu alte compartimente. Exceptii in procesul de evaluare, pentru 5 categorii de angajati Evaluarea personalului in functie de performantele profesionale nu se aplica la fel pentru toti angajatii din sistem. Exceptie fac: a) persoanele angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant; b) angajatii al caror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activitatii; c) angajatii promovati intr-o alta functie de executie sau intr-o functie de conducere, precum si celor angajati din afara unitatii, pentru care momentul de evaluare se stabileste de conducerea fiecarei institutii publice; d) angajatii aflati in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluarii activitatii; e) angajatii care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluarii se stabileste de conducerea fiecarei institutii publice. In cazul spitalelor preluate de autoritatile locale, criteriile de evaluare sunt stabilite de adminsitratia locala si se aproba prin act administrativ. Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale - media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu de performanta. Cadrele medicale vor primi pentru fiecare criteriu note de la la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a respectivului criteriu. Modelele fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale atat pentru personalul contractual cu functii de executie cat si pentru personalul contractual cu functii de conducere sunt prezentate in anexele 2a si 2b din Ordinul privind stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale. Autor: Mirabela Viasu Sursa: PaginaMedicala.ro