Sunteți pe pagina 1din 23

Spitalul Clinic

de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.1 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
1. Lista responsai!i!or "# e!aorarea , $eri%i"area si aproarea e&itiei sa#
&#pa "a' , a re$i'iei in "a&r#! e&itiei pro"e&#rii operationa!e
Elemente
privind
responsabilii/
operatiunea
Dr. Teodora ladescu Sef. Serviciu
anatomie
Patologica
Data
!".#$.$#!$
Semnatura
! $ " % &
1.1. Elaborat Dr. Teodora ladescu Sef serv.
'natomie
patologica
!".#$.$#!$
1.(. erificat Dr. Teodora ladescu Sef serv
anatomie
patologica
!".#$.$#!$
1.) 'probat Ec. Celestin
Constantin
(anager !".#$.$#!$
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.2 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale
Editia/ revizia in
cadrul editiei
Componenta revizuita
Modalitatea reviziei
Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau reviziei
editiei
1 0 3 4
2.1. Editia 1 x x X
2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pag.3 din 22
Titlul procedurii:

PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau dupa caz revizia din cadrul
editiei procedurii operationale
Scopul
difuzarii
E!em"
plar
nr.
Compa
r"
timent
#unctia
$ume si
prenume
Data
primirii
Semnatur
a
1 2 3 4 5 6 7
3.1
.
!"i#are 1 $erv.n
ato%ie
!ato"ogi
#a
$e&. $ervi#i'
nato%ie
Pato"ogi#a
13.02.201
2
3.2
.
!"i#are 2 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.3
.
*n&or%are
)i a!"i#are
14 (oate
$e#tii"e
)i
#o%!art
i%ente"
e
%edi#a"
e
$e&i
)e#tie+#o%!arti
%ente
13.02.201
2
3.%
.
Evidenta 1 $erv.n
ato%ie
!ato"ogi
#a
$e&. $ervi#i'
nato%ie
Pato"ogi#a
13.02.201
2
3.&
.
r,ivare 1
1
$erv.n
ato%ie
!ato"ogi
#a )i
)e#retar
iat
-anage
r
$e&. $ervi#i'
nato%ie
Pato"ogi#a
13.02.201
2
3.'
.
!"i#are 1 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.(
.
!"i#are 1 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.) !"i#are 2 (oate $e& )e#tie
13.02.201
. )e#tii"e
2
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex: 0
Pag.4 din 22
Titlul procedurii:

PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
3.*
.
!"i#are 1 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.1
+.
!"i#are 2 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.1
1.
!"i#are 2 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.1
2.
!"i#are 2 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.1
3.
!"i#are 2 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.1
%.
!"i#are 2 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.1
&.
!"i#are 2 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.1
'.
!"i#are 2 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.1
(.
!"i#are 2 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.1
).
!"i#are 2 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.1
*.
!"i#are 2 (oate
)e#tii"e
$e& )e#tie
13.02.201
2
3.2
+.
"te
)#o!'ri
- - - - -
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.5 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
PROCEDURA DE INTOCMIRE SI ELIBERARE A ACTELOR/MANEVRELOR
MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII
CEREBRALE
I. SCOP

II. DOMENIU DE APLICARE
III. DOCUMENTE DE REFERINTA, RE*LEMENTARI APLICABILE,
ACTIVITATI PRECEDENTE+
).1. Le,is!atie pri-ara
).(. Le,is!atie se"#n&ara
IV. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE
..1. *enera!itati
..(. Contin#t#! pro"e&#rii operationa!e
V. RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII
VI. SANCTIUNI
I. SCOP
Into"-irea si e!ierarea &o"#-ente!or -e&i"a!e in -o& "ore"t si e/ternarea
pa"ient#!#i &e"e&at
II. DOMENIUL DE APLICARE
Laorator#! &e anato-ie pato!o,i"0
)aboratorul de 'natomie Patologica este organi*at conform )egii !#%/$##"
avand in componenta urmatoarele compartimente +
,compartiment citologie
,compartiment -istopatologie
,compartiment prosectura
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.6 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
'tribu/iile )aboratorului de 'patomie Patologica sunt cele preva*ute in )egea
!#%/$##"0 privind manipularea cadavrelor umane 1i prelevarea organelor 1i
/esuturilor de la cadavre 2n vederea transplantului
'ctivitatea de anatomie patologic. const. 2n efectuarea de e3amene macroscopice
1i microscopice asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor 2n via/.0 fie la
autopsie cadavrelor0 1i anume+ piese operatorii0 material bioptic0 biopsii de tract digestiv0
bron1ice0 -epatice0 pancreatice0 renale0 punc/ii medulare0 ganglionare0 lic-ide biologice0
material aspirat cu ac fin0 frotiuri e3foliative0 organe0 fragmente tisulare 1i altele asemenea.
A"ti$itatea &e prose"t#r0 "onst0 2n #r-0toare!e+
a3 efectuarea de autopsii/necropsii 2n scopul stabilirii cau*ei decesului0 atat prin
e3aminare macroscopica cat si prin efectuarea e3amenului -istopatologic al fragmentelor
recoltate in cursul autopsiei
3 activit./i de restaurare a aspectului cadavrelor0 precum+ 2mb.ls.marea0 sp.larea0
2mbr.carea 1i cosmeti*area cadavrelor.
Pro#ed'ra.)e a!"i#/ 0n toate )e#1ii"e 2i #o%!arti%ente"e din )tr'#t'ra )!ita"'"'i
III. DOCUMENTE DE REFERIN45, RE*LEMENT5RI APLICABILE ACTIVIT54II
PRECEDENTE
SR EN ISO 6111+(117 +
SR EN ISO 1)817+(119
SR EN ISO/TS 1.(98+(111
Man#a!#! Ca!it0:ii
).1. Le,is!a:ie pri-ar0
Le,ea nr 68/(119 pri$in& re%or-a in sanatate, "# -o&i%i"ari!e si "o-p!etari!e
#!terioare
Le,ea nr.11./(11) pri$in& -anip#!area "a&a$re!or #-ane ;i pre!e$area or,ane!or ;i
:es#t#ri!or &e !a "a&a$re 2n $e&erea transp!ant#!#i
Le,ea <8/(111 pri$in& e/ternarea persoane!or &e"e&ate, &e re!i,ie is!a-i"0
).(. Le,is!a:ie se"#n&ar0
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.7 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
=.*.R. .81/(11. pentr# aproarea Nor-e!or -eto&o!o,i"e &e ap!i"are a Le,ii nr.
11./(11) pri$in& -anip#!area "a&a$re!or #-ane ;i pre!e$area or,ane!or ;i :es#t#ri!or
&e !a "a&a$re 2n $e&erea transp!ant#!#i, "o-p!etata prin =*R 616/(111 pentr#
-o&i%i"area ;i "o-p!etarea Nor-e!or -eto&o!o,i"e &e ap!i"are a Le,ii nr. 11./(11)
O.M.S. 1(1</(111 pri$in& aproarea ,>i&#ri!or &e pra"ti"0 -e&i"a!0 pentr#
spe"ia!itatea anato-ie pato!o,i"0 M.O.F. <() BIS
Le,ea .9/(11) a &rept#ri!or pa"ient#!#i
O.M.S. 7)9/(11. pri$in& aproarea Nor-e!or &e ap!i"are a Le,ii &rept#ri!or
pa"ient#!#i nr. .9/(11)
IV. DESCRIEREA PROTOCOLULUI/PROCEDURII OPERA4IONALE
..1 De"!ararea &e"es#!#i
Definitorie 2n stabilirea decesului este 2ncetarea ireversibil. a activit./ii
cerebrale sau a activit./ii cardiace0 stabilite prin mi4loace medicale.
Protocolul de declarare a mor/ii cerebrale0 aprobat de Comisia de transplant de
/esuturi 1i organe umane a (inisterului S.n.t./ii0 este prev.*ut 2n ane3a nr. !. din 567.
%&!/$##%
Pentru confirmarea medical. a mor/ii cerebrale0 2n ca*ul adultului trebuie efectuate
dou. e3amin.ri la interval de cel pu/in 8 ore0 iar pentru copilul cu v9rsta sub : ani0 dou.
e3amin.ri la interval de cel pu/in !$ ore.
(anipularea cadavrelor 2n cadrul spitalului se face dup. cum urmea*.+
a. Decesul este constatat de c.tre medicul curant sau medicul de gard. care
consemnea*. ora decesului 2n foaia de observa/ie cu semnatur. 1i paraf.; medicul curant
<sau 2n lipsa acestuia medicul de gard. care a constatat decesul= scrie epicri*a de deces
men/ion9nd data complet.rii acesteia0 semnea*. 1i parafea*.
>n ca*ul declar.rii mor/ii cerebrale0 confirmarea medical. a acesteia de c.tre medicul
curant se face cu respectarea criteriilor prev.*ute in protocolul de declarare a mortii
cerebrale si cu cele doua e3aminari consemnate in scris0 pentru confirmarea medicala a
mortii cerebrale
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.3 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
b. 'nun/area apar/in.torilor despre survenirea decesului se face numai dup.
$ ore de la constatarea acestuia de c.tre medicul curant sau de c.tre medicul de gard.
care a constatat decesul de catre asistenta sefa dupa sectie.
c. Dup. constatarea decesului0 cadavrul este p.strat dou. ore 2n sec/ia unde a fost internat
pacientul0 2ntr,o camer. special amena4at.; 2n situa/ia 2n care nu este posibil. amena4area
unei camere 2n fiecare sec/ie0 spitalul amena4ea*. o 2nc.pere destinat. acestui scop
d. Dup. $ ore de la deces0 cadavrul este transferat la morg. de c.tre
brancardierul sec/iei unde a decedat bolnavul sau de brancardierul de serviciu dupa sectia
unde a decedat 1i este depus 2n frigiderul mortuar/camera frigorific.;
e. Decedatul este adus de*br.cat0 f.r. obiecte pre/ioase <inele0 cercei0 etc0=
2nvelit 2ntr,un cearceaf sau introdus 2ntr,un sac de plastic opac de culoare 2nc-is.; se va
men/iona 2n scris <pe biletul de 2nso/ire al decedatului= pre*en/a de prote*e dentare fi3e din
aur.
f.Decedatul trebuie s. poarte <de preferin/. pe antebra/= o br./ar. de
identificare cu+ numele prenumele0 v9rsta0 sec/ia unde a fost internat0 ora decesului0
num.rul foii de observa/ie.
De"e&at#! tre#ie 2nso:it "0tre se":ia/&eparta-ent#! &e anato-ie pato!o,i"0 &e
#r-0toare!e a"te+
a. biletul de 2nso/ire al decedatului c.tre sec/ia/departamentul de anatomie
patologic. care s. includ.+ numele0 v9rsta0 ultimul domiciliu0 data na1terii0 C?P0 data 1i ora
decesului0 sec/ia unde a fost internat0 num.rul foii de observa/ie0 diagnosticul de deces0
semn.tura 1i parafa medicului curant0 toate acestea completate 2ntr,un bilet tipi*at conform
ane3ei $ din 567 %&!/$##% ;
b. foaia de observa/ie cu evolu/ia completat. la *i0 inclusiv constatarea
decesului <cu semn.tura 1i parafa= 1i epicri*a de deces <cu semn.tura0 parafa 1i data
efectu.rii=
c.buletinul de identitate/cartea de identitate /pa1aportul decedatului.
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.4 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
d3 actele care 2nso/esc decedatul se transmit c.tre medicul anatomopatolog prin
intermediul unui cadru medical din cadrul sec/iei unde a decedat bolnavul; foaia de
observa/ie 1i actul de identitate ale decedatului se aduc 2n serviciul de anatomie patologic.
cel mai t9r*iu p9n. la ora @0## a *ilei urm.toare survenirii decesului.
e= nou,n.scu/ii deceda/i0 mort,n.scu/ii 1i avortonii vor fi adu1i 2n serviciul de
anatomie patologic. 2nso/i/i de un bilet privind acordul de incinerare/in-umare0 prev.*ut 2n
ane3a nr. & din 567 %&!/$##% 0 semnat de c.tre p.rinte0 apar/in.tor sau de repre*entantul
legal
Decedatul este trecut 2n registrul de 2nregistrare al deceda/ilor care include+ numele
1i prenumele0 v9rsta0 ultimul domiciliu0 data na1terii0 codul numeric personal0 data 1i ora
decesului0 sec/ia unde a fost internat pacientul0 num.rul foii de observa/ie0 diagnosticul de
deces0 numele medicului curant.
In "a'#! &e"es#!#i s#r$enit in a%ara ore!or &e !#"r# a! !aorator#!#i &e anato-ie
pato!o,i"a se $a ap!i"a #r-atoarea pro"e&#ra+
, se va ridica c-eia serviciului de anatomie patologica de la UPU0 sub semnatura cu
numele in clar si functia0 consemnandu,se data0 ora ridicarii.
, se va introduce dcedatul in frigidrul serviciului de prosectura0 se va inc-ide serviciul
de anatomie patologica si c-eia va fi predata la UPU0 tot sub semnatura0 mentionandu,se
data si ora predarii
,la UPU se tine un registru in care sunt consemnate toate aceste proceduri
, Serviciul de anatomie patologica va fi anuntat in *iua imediat urmatoare lucratoare
, in ca*ul ridicarii cadavrelor declarate medico,legale de catre A() in afara orelor de
program al Serviciului de anatomie patologica0 se va urma aceeasi procedura
, Serviciul de prosectura0 la inceputul programului de lucru0 verifica identitatea
decedatilor din frigidere si confrunta cu procedurile din UPU consemnate in registrul
acestora.
,orice neconcordanta este anuntata medicului anatomopatolog si (edicului sef UPU
pentru luarea masurilor ce se impun.
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.10 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
..(.ELIBERAREA CERTIFICATULUI CONSTATATOR AL DECESULUI
Toate actele/manevrele medicale post mortem se efectuea*. numai dup.
confirmarea medical. a mor/ii cerebrale.
E3ternarea persoanelor decedate0 de religie islamic.0 se reali*ea*.0 la cererea
familiei0 2ntr,un interval de $% de ore de la constatarea decesului0 2n condi/iile 2n care nu
e3ist. suspiciunea unor implica/ii medico,legale prev.*ute de lege.
a= autopsia;
b= 2mb.ls.marea
c= eliberarea urmatoarelor acte+ certificatului medical constatator de deces0 certificat de
imbalsamare/certificat de transport
.
Certificatul medical constatator al decesului se completea*. de c.tre
mediculanatomo, patolog 2n ca*ul efectu.rii necropsiei0 sau de c.tre medicul curant care
a2ngri4it pacientul 2n ca*ul 2n care nu se efectuea*. necropsia 1i decedatul nu este ca*
medico,legal.
Diagnosticul din certificatul medical constatator de deces se trece 2n foaia de
observa/ie0 pe biletul de 2nso/ire al decedatului 1i 2n registrul de 2nregistrare al deceda/ilor.
Certi%i"at#! -e&i"a! "onstatator &e &e"es se completea*. dup. cum urmea*.+
a3 de c.tre medicul anatomopatolog0 2n ca*ul 2n care se efectuea*. autopsia;
3 2n ca*ul 2n care nu se efectuea*. autopsia 1i decesul nu constituie ca* medico,legal0
certificatul medical constatator de deces se eliberea*. de c.tre medicul curant care a
2ngri4it bolnavul 2naintea decesului; Diagnosticul din certificatul medical constatator de
deces se trece 2n foaia de observa/ie0 pe biletul de 2nso/ire a decedatului 1i 2n registrul de
2nregistrare a deceda/ilor
c= pentru ca*urile declarate ca avand aspect medico,legal0 certificatul constatator al
decesului se va elibera de catre medicul legist dupa efectuarea necropsiei medico,legale
.
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.11 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
6radele de rudenie+ 6rupare dupa gradul de rudenie
6ruparea rudelor pana la gradul al patrulea inclusiv. Dupa gradul de rudenie0 rudele se
grupea*a astfel+
" r#&e &e ,ra&#! intai+
" parinti< linie dreapta ascendenta=;
" copii <linie descendenta=
" ? r#&e &e ,ra&#! a! &oi!ea+
" bunici <linie dreapta ascendenta=;
nepoti <linie dreapta descendenta=;
frati/surori <linie colaterala=;
" r#&e &e ,ra&#! a! trei!ea+
" strabunici <linie dreapta ascendenta=;
" stranepoti <linie dreapta descendenta=;
" nepoti de frate/sora <linie colatrala=;
" unc-i/matusi <linie colaterala=;
" r#&e &e ,ra&#! a! patr#!ea +
" stra,strabunici <linie dreapta ascendenta=;
" stra,stranepoti <linie dreapta descendenta=;
" copii ai nepotilor de frate/sora <linie colaterala=;
" veri primari <linie colaterala=
7udenua civila, 7udenia care se ba*ea*. pe adop/ie poart. denumirea de rudenie civil.
sau prin adop/ie
'finitatea, 'finitatea sau alian/a repre*int. leg.tura dintre so/ 1i rudele celuilalt so/0 adic.
leg.tura dintre cumna/i ori cea dintre socrii 1i ginere sau nor.. 'finitatea durea*. at9ta
vreme c9t e3ist. c.s.toria sau rudenia. Dovada afinit./ii se face prob9nd rudenia sau
c.s.toria
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.12 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
R#&enia &in "0s0torie este rudenia 2ntemeiat. pe c.s.toria legala0 filiatia din casatorie
sau filiatia din afara casatorieiDovada rudeniei acesteia poate fi f.cut. prin orice mi4loc de
prob..Pentru unele situatii preva*ute lege0 se poate cere consiliere 4uridica0 pentru a se
verifica legalitatea eliberarii documentelor/decedatului
..). Ne"ropsia
?ecropsia se efectuea*. de c.tre medicul anatomopatolog dup. studierea foii de
observa/ie a decedatului.
)a autopsie asist. obligatoriu medicul 1ef de sec/ie al sec/iei unde a decedat bolnavul0
medicul curant sau un medic desemnat de medicul 1ef de sec/ie al sec/iei unde a decedat
bolnavul
Persoanele care efectuea*. autopsia vor purta ec-ipament de protec/ie+ -alat0 1or/ de
cauciuc0 masc.0 oc-elari0 m.nu1i lungi.
>n cursul autopsiei se recoltea*. fragmente din organele e3aminate pentru
diagnosticul -istopatologic0 care este obligatoriu
7e*ultatul necropsiei anatomopatologice cuprinde stabilirea tanatogene*ei.
Diagnosticul anatomopatologic macroscopic si microscopic se completea*. 2n
foaia de observa/ie 1i registrul de protocoale de necropsie al laboratorului de
anatomie patologic..
'natomopatologul le e3plic. apar/in.torilor le*iunile g.site0 mecanismul
mor/ii0 preci*9nd c. re*ultatul definitiv va putea fi stabilit numai dup. e3amenul
microscopic.
'natomopatologul redactea*. protocolul de necropsie 2n ma3im %B ore de la
efectuarea necropsiei 1i 2l trece 2n registrul de protocoale de necropsie
'natomopatologul efectuea*. e3amenul -istopatologic al fragmentelor
recoltate 2n ma3im dou. luni de la efectuarea acesteia 1i stabile1te diagnosticul final
postnecroptic care+
, se ane3ea*. protocolului de necropsie 2n registrul de protocoale de
necropsie;
, se comunic. 2n scris medicului curant al decedatului0 care are obliga/ia de a,l
ane3a la foaia de observa/ie a pacientului;
, se comunic. 2n scris apar/in.torilor decedatului0 dac. apar/in.torii solicit. 2n
scris direc/iei spitalului eliberarea acestuia;
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.13 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
%.%. *ra&#! "on"or&an:ei anato-o"!ini"e se stabile1te dup. cum urmea*.+
, neconcordan/a anatomoclinic. se comunic. medicului curant 1i medicului
1ef de sec/ie unde a decedat bolnavul si in sedinta de anali*a a deceselor0 unde se va
anali*a ca*ul;
, serviciul de anatomie patologic. comunic. trimestrial direc/iei spitalului0 care are obliga/ia
de a comunica 2n scris casei de asigur.ri de s.n.tate situa/ia ca*urilor finali*ate sub
urm.toarele rubrici+ num.rul de ca*uri autopsiate0 num.rul de ca*uri scutite de autopsie0
num.rul de ca*uri cu diagnostic concordant0 num.rul de ca*uri cu diagnostic discordant
par/ial 1i num.rul de ca*uri de discordan/. ma4or. 2ntre diagnosticul final 1i diagnosticul la
deces stabilit 2n sec/ie.
? >n cadrul spitalului clinic se vor organi*a 1edin/e de anali*a a ca*urilor anatomoclinice0
prin colaborarea dintre sec/iile clinice 1i cea de anatomie patologic.. An cadrul comisiei de
anali*a a deceselor se vor anali*a discordantele diagnostice0 pe ba*a re*ultatelor puse la
dispo*itie de e3amenele -istopatologice efectuate postnecroptic.
..8. E%e"t#area ne"ropsiei anato-opato!o,i"e se va face cu respectarea
urmatoarelor condi/ii +
- 'utopsia anatomopatologic. se efectuea*. obligatoriu 2n toate decesele survenite 2n
spital care nu sunt ca*uri medico,legale 1i unde este necesar. confirmarea0
preci*area sau completarea diagnosticului clinic0 inclusiv decesul copiilor sub un an0
indiferent de locul decesului0 precum 1i decesele materne care nu sunt ca*uri
medico,legale.
, la cerere 1i contra cost se pot efectua necropsii ale unor persoane decedate
la domiciliu0 dac. acestea nu constituie ca*uri medico,legale
Dac. 2n cursul necropsiei anatomopatologul constat. le*iuni cu implica/ii
medico,legale0 opre1te necropsia 1i anun/. organul 4udiciar competent0 potrivit legii.
Deci*ia necropsiei anatomopatologice <versus cea medico,legal.= o ia
medicul 1ef de serviciu de anatomie patologic.;
- ca*urile ce necesit. o necropsie medico,legal. se preci*ea*. prin lege
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.14 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
, >n toate ca*urile 2n care e3ist. suspiciunea unor implica/ii medico,legale prev.*ute
de lege0 1eful serviciului de anatomie patologic. din cadrul spitalului anun/. 2n scris0 2n
termen de $% de ore0 Anstitutul de medicin. legal.0 potrivit competen/ei teritoriale prev.*ute
2n Crdonan/a 6uvernului nr. 1/(111 privind organi*area activit./ii 1i func/ionarea institu/iilor
de medicin. legal.0 aprobat. cu modific.ri prin )egea nr. .86/(1110 cu modific.rile
ulterioare. 'ceea1i procedur. se reali*ea*. 1i pentru deceda/ii neidentifica/i 1i pentru
cet./enii str.ini deceda/i 2n spital0 declarand ca*ul medico,legal.
@n sit#a:ia 2n "are &e"es#! s#r$ine 2n a-#!ator, 2n U.P.U. 2n ori"are &in
"a-ere!e &e ,ar&0 a!e spita!#!#i se $a pro"e&a 2n -o&#! #r-0tor+
, se va face foaia de e3aminare pentru decedatul respectiv
,medicul care a constatat decesul anunta Serviciul de evenimente din cadrul Politiei
, ec-ipa serviciului de evenimente se pre*int. la spital 1i aprecia*. circumstan/ele 2n care
s,a produs decesul si va consemna in scris conclu*iile in D.C0 consemnand si numarul
legitimatiei de serviciu0 numele si functia in clar si semnatura;
, dac. decesul nu corespunde criteriilor de 2ncadrare drept ca* medico,legal0 ec-ipa
serviciului evenimente va consemna 2n scris acest lucru pe foaia de e3aminare.
Deasemenea va consemna in scris conclu*iile/recomandarea in D.C0 consemnand si
numarul legitimatiei de serviciu0 numele si functia in clar si semnatura0 decedatul urm9nd a
fi obligatoriu autopsiat anatomopatologic.
In "a'#! "An& apar:in0torii so!i"it0 s"#tirea &e ne"ropsie 1i e3ist. premi*ele
legale ale acord.rii acesteia0 se va proceda dup. cum urmea*. +
, apar/in.torii vor cere 2n scris scutirea de necropsie0 men/ion9nd faptul c. nu
au nici o re*erv. asupra diagnosticului stabilit 1i a tratamentului aplicat 1i asum9ndu,1i
toat. responsabilitatea pentru aceasta 2n fa/a restului familiei decedatului E ane3a 8
, scutirea de necropsie <la care se ata1ea*. o copie dup. actul de identitate
al solicitantului/alte documente dupa ca*= va fi semnata de medicul curant0 1eful sec/iei
unde a decedat bolnavul0 1eful laboratorului de anatomie patologic. 1i directorul spitalului
1i va fi p.strat. 2mpreun. cu biletul de 2nso/ire a decedatului
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.15 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
,>n situa/ia 2n care nu este posibil. contactarea apar/in.torilor decedatului se va proceda
dupa cum urmea*.+
, dup. " *ile de la deces va fi anun/at. 2n scris Poli/ia de c.tre sec/ia
spitalului unde a decedat bolnavul;
, dac.0 2ntr,un interval de !# *ile de la survenirea decesului nu se pre*int.
apar/in.tori0 decedatul va fi considerat ca* social si se va proceda in consecinta;
A"te!e "o-parti-ent#!#i &e prose"t#r0 se p.strea*. dup. cum urmea*.+
a3 registrul de 2nregistrare a deceda/ilor , permanent;
3 biletul de 2nso/ire a cadavrului0 la care se ata1ea*. cererea de scutire de autopsie 1i
copia de pe actul de identitate al solicitatorului0 dup. ca* , minimum "# de ani;
"3 protocolul de necropsie+ macroscopie0 microscopie , minimum "# de ani.
V. RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII
Se"tia &e #n&e este pre!#at &e"e&at#! E raspunde de+
Cbtinerea acordului pentru+
F distrugerea /esuturilor care ram9n dup. orientarea macroscopic. a
pieselor c-irurgicale biopsiilor sau fragmentelor recoltate la necropsie
<dupa " luni de la definitivarea diagnosticului -istopatologic=;
F folosirea unor fragmente tisulare/organ 2n scop didactic0 f.r. 2ns. ca
aceast. situa/ie s. pre4udicie*e diagnosticul -istopatologic;
F folosirea produselor biologice recoltate pentru studii medicale;
folosirea 2n scop didactic/1tiin/ific a imaginilor fotografiate a /esuturilor
sau organelor recoltate/e3aminate;
'cest acord se obtine la internare0 printr,un formular0 pacientul/apar/in.torii acestuia
trebuie s. fie solicita/i pentru e3primarea acestui acord
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.16 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
F Dac. pacientul/apar/in.torii acestuia nu 21i dau acordul pentru distrugerea /esuturilor care
ram9n dupa orientarea macroscopic.0 pacientul/apar/in.torii acestuia 21i vor lua 2n scris
obliga/ia s. reali*e*e distrugerea /esuturilor prin incinerare sau 2n-umare0 pentru a nu
aduce pre4udicii s.n.t./ii publice 1i vor aduce dovada efectu.rii acesteia.
'lte responsabilitati+
,stabilirea decesului prin mi4loace medicale preva*ute in norme
,inscrierea obligatorie in D.C. a datei si orei e3acte a decesului0 purtand parafa si
semnatura medicului care a constatat decesul
,inscrierea epicri*ei de deces men/ion9nd data complet.rii acesteia0 semnata 1i parafata
,anuntarea Politiei in ca*ul in care nu este posibila contactarea apartinatorilor decedatului
Ser$i"i#! &e prose"t#ra ? raspunde de+
- pastrarea si ar-ivarea actelor medicale conform legii
- efectuarea manevrelor medicale ce intra in atributiile serviciului de prosectura
- intocmirea si eliberarea certificatelor constatatoare de deces0 de imbalsamare si de
transport
- e3ternarea pacientului decedat impreuna cu certificatul constator de deces/dupa ca*0
re*utatul necropsiei
Cu amendamentul ca eliberarea certificatelor constatatoare de deces si e3ternarea
pacientului decedat se va face dupa trecerea intervalului legal preva*ut de lege0 daca sunt
semnate in timp util de catre persoanele imputernicite sa semne*e si contrasemne*e actele
medicale si in timpul programului de lucru al serviciului de prosectura astfel cum este
preva*ut in regulamentul de ordine interiora
,-. S.$CT-/$-
Ra)!'nderea in #az'" neinde!"inirii o5"igatii"or !revaz'te de "ege
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA Cod+PC,! !".#$.$#!$
Ed. !
?r. de e3+ !%
7ev. #
?r. de e3+#
Pag.!: din $$
Tit!#! pro"e&#rii+
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A ACTELOR/MANEVRELOR
MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII
CEREBRALE
ANEBA nr. 1 !a =*R .81/(11. PROTOCOL &e &e"!arare a -or:ii "erera!e

?umele donatorului <nu e ca*ul=/ a
?umele pacientului decedat0 v9rsta ......................0
DC nr. .....................0 cau*a mor/ii cerebrale ......................................0
Debutul comei+ data ..................... ora ...............
Criterii de diagnosticare a mor/ii cerebrale+
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Evaluare
E3amen neurologic GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Hiua GGI GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Cra GGI GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
!. 7efle3 pupilar fotomotor <a se folosi lumin. puternic.=
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
$. 7efle3 cornean
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
". 7efle3 de vom.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
%. 7efle3 de tuse
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
&. 7.spuns motor 2n aria nervilor cranieni <a se ap.sa
patul ung-ial0 1an/ul na*o,genian 1i *ona supraciliar.=
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
8. 7efle3 oculo,cefalic <devia/ie con4ugat. a privirii
la mi1carea brusc. a capului 2n plan ori*ontal 1i vertical=
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
:. 7efle3 oculo,vestibular <devia/ia con4ugat. a privirii c9nd
se irig. conductul auditiv e3tern cu &# ml ap. la %JC.
Trebuie s. se asigure 2n prealabil de integritatea timpanului=.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
B. Evaluarea respira/iei spontane+
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
, pre*en/a mi1c.rilor respiratorii spontane
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
, testul de apnee+ PaCC$ p5 PaC$
!. se preo3igenea*. pacientul timp de !# min. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
cu o3igen !##K #L A
$. se reali*ea*. ga*ometria+ PaCC$ ba*al GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
trebuie s. fie "8,%# mm5g AA
". se deconectea*. pacientul de la ventilator timp GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
de !# min. Se men/ine sonda de o3igen &L A
cu un debit de 8,!$ l/min. pe sonda endotra-eal. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
%. se reali*ea*. din nou ga*ometria+ PaCC$ AA
trebuie s. fie minimum 8# mm5g la sf9r1itul GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
perioadei de deconectare !#L A
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
!&L A
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
, pre*en/a mi1c.rilor respiratorii spontane
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Electroencefalograma+
' M (edic primar 'TA B M (edic primar neurolog0 neuroc-irurg sau 'T

'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.13 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
ANEXA nr. 2
la HGR 451/2004
Unitatea ...........................
Clinica/Sec/ia .....................

C.tre
Departamentul/Sec/ia de anatomie patologic.

. trimitem decedatul/decedata ...............................0 2n v9rst. de .......... ani0
cu ultimul domiciliu 2n ora1ul ...................0 str. ......................... nr. .......0
4ude/ul .....................0 data na1terii ..................0 C?P .........................0
internat 2n clinica/sec/ia .....................0 DC nr. ..............0 care a decedat la data
de .....................0 ora ..........0 cu diagnosticul .....................................
Data (edic0
.................. ......................
<semn.tura 1i parafa=
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.14 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
ANEBA nr. ) !a =*R .81/(11.
)ocalitatea .................. 'dus de ................
Unitatea sanitar. ............ Primit de ..............
Data primirii ..........
DAN' DE >?SCOA7E ' ('TE7A')U)UA BACPTAC
C.tre
Departamentul/Sec/ia de anatomie patologic.
Clinica/Sec/ia .................................... trimite material bioptic/citologic de la
bolnavul .........0 se3 (/D0 v9rsta .......0 C?P ...............0 DC nr. ......................
Diagnosticul clinic ........................................................................
...............................................................................................
Piesa trimis. ..............................................................................
E3amenul cerut e3temporaneu/-istopatologic la parafin./citologic
Date anatomoclinice 2n leg.tur. cu e3amenul -istopatologic cerut <date clinice0
terapie
anterioar. e3amenului macroscopic intraoperator al piesei prelevate=+
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
7e*ultate -istopatologice sau citopatologice anterioare
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Di3are prealabil. 2n ................. <dac. este ca*ul=
Data recolt.rii <opera/iei= ................
(edic0
.....................
<semn.tura 1i parafa=

'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.20 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
ANEBA nr. . !a HGR 451/2004

Domnule director0
Subsemnatul/Subsemnata .............................................0 domiciliat/domiciliat.
2n ora1ul .................0 str. .............. nr. ....0 bl. ......0 sc. ......0 et. .......0
ap. .......0 4ude/ul ..................0 telefon ............0 posesor al actului de identitate
seria ...... nr. .........0 eliberat la data de .............0 de c.tre ......................0
declar c. sunt/nu sunt de acord cu urm.toarele+
!. distrugerea /esuturilor care r.m9n dup. orientarea macroscopic. a pieselor
c-irurgicale/biopsiilor <dup. definitivarea diagnosticului -istopatologic=
D' <semn.tura= ...........................
?U 1i 2n acest ca* m. oblig s. distrug /esuturile r.mase prin incinerare la crematoriul
uman
pentru a nu aduce pre4udicii s.n.t./ii publice; 2n plus0 m. oblig s. aduc o adeverin/. scris.
de la crematoriul uman 2n acest sens
<semn.tura= ................................
$. folosirea unor fragmente tisulare/organe 2n scop didactic <piese de mu*eu=0 cu condi/ia
ca aceast. situa/ie s. nu pre4udicie*e diagnosticul -istopatologic 1i s. se p.stre*e secretul
identit./ii mele
D' <semn.tura= ........................... ?U <semn.tura= ........................
". folosirea 2n studii medicale a produselor biologice care 2mi sunt recoltate
D' <semn.tura= ........................... ?U <semn.tura= ........................
%. folosirea 2n scop didactic/1tiin/ific a imaginilor fotografice ale /esuturilor sau
organelor recoltate/e3aminate0 cu condi/ia p.str.rii secretului identit./ii mele
D' <semn.tura= ........................... ?U <semn.tura= ........................
Data .........................

'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.21 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
ANEBA nr. 8
!a HGR 451/2004
Domnule director0
Subsemnatul/Subsemnata .............................................0 domiciliat/domiciliat.
2n ..............0 str. ............... nr. .........0 bl. .........0 sc. ........0 et. ......0
ap. ........0 4ude/ul ...........0 telefon ..................0 posesor al actului de identitate
seria .... nr. ......0 eliberat la data de ......................0 de c.tre ...............0 2n
calitate de ............... al copilului meu decedat0 n.scut la data de ......................0
declar urm.toarele+
!. ,sunt de acord cu incinerarea<avorton= $.,nu sunt de acord cu incinerarea copilului meu
/in-umarea nou,nascut decedat/fat mort decedat 1i 2n acest ca* m. oblig s. aduc o copie de pe adeverin/a de
2n-umare.
, Declar ca sunt de acord , Declar ca nu sunt de acord cu
cu in-umarea nou,nascutului/fat in-umarea nou,nascutului/fat
nascut mort la Cimitirul oluntari nascut mort la Cimitirul
An conformitate cu Conventia nr.$"""/!&.#$.$##: oluntari si in acest ca* ma
Anc-eiat intre Spitalul Clinic de Urgenta oblig sa aduc o copie dupa
Sf.Pantelimon si Paro-ia Crtodo3a din adeverinta de in-umare
Comuna Pipera eliberata de Primarie si declar
Pe proprie raspundere ca imi
asum obligatia de a inmomanta
nou,nascutul/fatul nascut mort
Semn.tura Semn.tura
.................... ..................
Data ...........

'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(
Spitalul Clinic
de Urgenta
Sf.Pantelimon
Bucuresti
PROCEDURA OPERATIONALA
Cod:PO-1
13.02.20
12
Ed. 1
Nr. de ex: 14
Rev. 0
Nr. de ex:0
Pag.22 din 22
Titlul procedurii:
PROCEDURA DE INTOCMIRE, ELIBERARE SI CIRCUITUL A
ACTELOR/MANEVRELOR MEDICALE POST MORTEM EFECTUATE
DUPA CONFIRMAREA MEDICALA A MORTII CEREBRALE
ANEBA nr. 9 !a HGR 451/2004

Se aprob.. 'vi* medic curant 'vi* 1ef sec/ie 'vi* Sef serviciu
Director0 anatomie patologica
..................
Domnule director0
Subsemnatul/Subsemnata .............................................0 domiciliat/domiciliat.
2n ora1ul ..................0 str. ................. nr. ......0 bl. ..........0 sc. .........0
et. .......0 ap. .....0 4ude/ul ...........0 2n calitate de ........................... fa/. de
decedatul/decedata ........................0 v. rog s. binevoi/i a aproba scutirea de autopsie.
(en/ione* c. nu am nici un fel de obiec/ii asupra tratamentului 1i diagnosticului stabilit 2n
clinica/sec/ia ............ a spitalului ................. . >mi asum 2ntreaga responsabilitate
2n fa/a familiei privind orice revendic.ri ulterioare.
Data ..................... Semn.tura ......................................
'ct de identitate seria ........... nr. .......0
eliberat de .............. la data de ..........
'utor 'probat
Data aprob.rii
Sef serviciu anatomie patologica
Dr.Teodora ladescu
(anager
Ec.Celestin Constantin
1).1(.(11(