MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii  Comunicări  Hotărâri judecătoreşti  Convocări  Notificări  Alte documente emise în cadrul procedurii de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei

Nr. 4066 - Marţi, 20.03.2012

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4066/20.03.2012
SUMAR Index firme supuse procedurii de insolvenţă Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMFORA SRL ........................................................................................................................... 3 2. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL ................................................................................................................ 3 3. Societatea comercială MAD STYLLE SRL ................................................................................................................... 3 Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ROMPANT BID SRL ................................................................................................................. 4 Județul Brăila .................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL ............................................................................................................. 4 Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL .................................................................................... 6 2. Societatea comercială ETP TRADING SRL .................................................................................................................. 6 3. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL .................................................................................................................. 8 Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 9 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL .................................................................................... 9 Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 10 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL ................................................................................................................ 10 2. Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL ..................................................................................... 10 3. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL ...................................................................................................... 11 4. Societatea comercială TITEL TRANS SRL ................................................................................................................. 12 Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 14 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială EXPREL PROD SRL ................................................................................................................ 14 2. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL ....................................................................................................... 15 Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 15 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL .............................................................................................................. 15 2. Societatea comercială IABLO COMP SRL .................................................................................................................. 17 Județul Olt ....................................................................................................................................................................... 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL ........................................................................................................... 18 Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CONDORII SULT SRL ............................................................................................................ 18 Județul Timiş................................................................................................................................................................... 19 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială I.GE.CO SRL ............................................................................................................................ 19 Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 21 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială RAFENI SRL ............................................................................................................................ 21

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2

3. 4. 99. nr. 96% 00% 100. nr.C. 1.277. 0. 00 0.12. D. în calitatea dvs. 0. jud.F. C.277. 00% Obs. Maresal I Antonescu. Minervei. jud. str.277. 00 1. Nr tel 0257228908. ap. 116 din 12.200. Milea nr. 00 00 0.03. fax 0257/259124. Prezentarea şi aprobarea modalitatii de valorificare a bunurilor din averea debitoarei. 00 1. CUI 14511811.477.2006. 00 3. Arad.G. 1881/2006 şi prevederile HG nr.în INSOLVENTA. Tel/Fax: 0257214821/0257282532.122. Arad. 00 00 3. 17. nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. s-a deschis procedura insolvenţei prevazuta de Legea 85/2006 impotriva debitoarei SC AMFORA SRL cu sediul în Arad. Diverse.. Sava.1.122. Arad.03.03.R. ap. Arad TOTAL CREANTE BUGETARE CREANTE CHIROGRAFARE 2 Siegmeth Emil TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE TOTAL GENERAL Str. str.200. Societatea comercială MAD STYLLE SRL. Bolintineanu. Pentru orice informatii suplimentare va solicitam sa nu ezitati în a va adresa lichidatorului judiciar EXPERT SPRL Arad. nr. 99. V. loc. 00 1. 5. 4. modificată şi completată prin HG nr. Arad. 96% 00% 100. O. 13 alin 1 din L 85/2006. 8. cod unic de înregistrare: 9541964 Tabel preliminar al creantelor debitorului SC Aral Energy SRL Dosar 6012/108/2011 Nr. 00% 100. cod unic de înregistrare: 1686161 Convocare adunare creditori Numar 514/19. Tribunul Buteanu nr. nr.122.277. et.P.2012 Catre.2012. Jud. jud.com. tel. Date privind dosarul: Nr dosar 4685/108/2011* Tribunal Arad Secţia Comercială Judecător sindic Carmen Stancu 2. 00 0.Arad B-dul Revolutiei. 124/2007 3 .477.03. 15468930. 00 3. E-mail activ_grup@yahoo. în INSOLVENCY. pronuntata de judecatorul sindic în dosarul 2714/108/2011 aflat pe rolul Tribunalului Arad. 460/2005.Av.2012 Județul Arad Sectiunea I . Debitor: SC MAD STYLE SRL cu sediul în Arad. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL. nr. CREDITORII SC AMFORA SRL Ref. 1.2011. 3. Arad 1. sediul social str. nr. 04% 3.122. ARAD. Prezentarea raportului de evaluarea a bunurilor debitoarei 2.I.Comercianti 1. ap. 00 100. 4066/20.1. D. Societatea comercială AMFORA SRL. Adresa instanţei: str.1. avand urmatoarea ordine de zi: 1. cod unic de înregistrare: 15468930 Convocarea adunarii creditorilor Nr. J02/661/2003.04. de creditor al debitoarei. 17. loc. ORC J02/1815/1991 . jud.2. 00% Lichidator judiciar Activ Grup IPURL 3. 1411/28.2012 1. In situatia în care nu va puteti prezenta la adunarea creditorilor. str.200.131/15. Arad. în temeiul art. 00 3.123. Arad. 2-4. CREANTE BUGETARE 1 D. et. jud. crt CREDITOR Adresa creditorilor Creanta Creanta % % Creanta contestata admisa în procent procent declarata de urma din din de creditor administrat verificarii grupa total or judiciar 100. 00 0. nr. In aceste conditii. 5. Arad. 77. Bolintineanu. 1. et.123.U. Maresal I Antonescu. Lichidator judiciar ACTIV GRUP IPURL Cod fiscal 20625756.: dosar 2714/108/2011 Debitoare :SC AMFORA SRL cu sediul în Arad.23. str. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0106/31. 04% 0. jud. 0257/259740. Arad. ora 13.2012 Nr . va invederam urmatoarele: Se reconvoaca adunarea creditorilor SC AMFORA SRL. EXPERT SPRL Arad fiind numit în cauza în calitate de lichidator judiciar. EXPERT SPRL Arad – lichidator judiciar Dolha Adriana-practician în insolventa Gheranescu Nicolae-asociat coordonator 2.1. str. EN PROCEDURE COLLECTIVE Va comunicam prin prezenta ca prin sentinta civila nr. ap. pentru data de 10.200. 00 la sediul EXPERT SPRL din Arad. 00 3. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ioan Biris Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.11. va rugam sa va exprimati pozitia în scris cu privire la ordinea de zi.

I. cu modificările şi completările ulterioare. cu sediul social în Brăila. Bursuc Deal judeţul Iaşi Se comunică.2 ind. alăturat. bloc B34. privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC ELENVIC TRANS SRL. 14 din Legea privind procedura insolvenţei. 13. mezanin. cu sediul social în Brăila. prezentarea situatiei debitorului şi anume ca în averea debitoarei nu au fost identificate bunuri care sa acopere cheltuielile de procedura. 2-3. 138 din legea or. 45.L S.Diverse. sector 6.04. 47 Dosar nr.Comercianti 1. 1160/08. Roma. judeţul Brăila. judeţul Brăila. 4. 24 Emisă 11. 4 . sector 1.133. pronunţată în dosarul nr. Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal privind debitoarea SC ROMPANT BID SRL. 85/2006. nr.L. în caz contrar Iichidatorul judiciar va solicita inchiderea procedurii insolvenţei cf. bl. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. deţinând 95. 1 din Legea nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.I.2012. înlocuirea lichidatorului judiciar C.03.302. 17. cu practicianul în insolvenţă INTERCOM MANAGEMENT SPRL cu sediul în Bucureşti. în dosarul 4685/108/2011*. Virtutii nr. Delfinului nr. conform Sentintei civile nr. Bihor. nr. 13. în temeiul art. et.00 avand ca ordine de zi: 1. 85/2008..01. str. având CUI 10874849 şi număr de ordine în registrul comerţului J05/1325/2011. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. Tribunalul Brăila . bd Independenţei bl B6 parter Judecătoria Brăila Curtea de Apel Galaţi Administrator Nyaagui Ciprian Vasile – loc.Comercianti 1. modificată şi completată prin HG nr. cu sediul în Bucureşti. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr. Cu deosebită consideraţie. 4237/113/2011 Comunicare Sentinţa nr. Convoaca la sediul ACTIV GRUP IPURL în data de 05. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Tudor Vladimirescu nr. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. 3.302. 131 din Legea or. şi un onorariu de succes de 0% din sumele obţinute din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. b-dul Independentei. cu un onorariu lunar de 400 lei. 4066/20. cod de identificare fiscala 20975050 Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila.11. 17. cu sediul Oradea.2011 pronunţată de Tribunalul Arad. 124/2007 4 . G3. Decide În temeiul art. prezentarea raportului privind cauzele şi imprejurarile care au dus la stare a de insolventa a debitorului. Dimitrie Gerota.1. 460/2005.2012 6.01. Discutarea incidentei prevederilor art. Ancuţa Obancia Director Executiv Adjunct Şef Birou Juridic Contencios 1 Consilier Juridic Adriana Dumitru Laura Mihaela Morosanu Județul Brăila Sectiunea I . jud. cod unic de înregistrare 15602691. nr. copia sentinţei comerciale nr. b-dul Independentei. prevederilor art. 24 din data de 11. ora 12.R. Bucureşti. Societatea comercială ROMPANT BID SRL. judeţul Brăila. cod unic de înregistrare: 15602691 România. în calitate de creditoare în dosarul nr. în reprezentarea Administraţiei Finanţelor Publice sector 1. 88% din valoarea masei credale.2012. DANA FILIMON. str. nr. ACTIV GRUP IPURL Anca Baiu Județul Bihor Sectiunea I . 19 alin. Administraţia Finanţelor Publice Brăila – str. cod unic de înregistrare 15602691 Administrator judiciar Cabinetul Individual Practician în Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila. număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003.2012 Către.. str. privind procedura insolvenţei. sector 2. Menţionăm faptul că instituţia noastră este scutită de plata taxelor aferente publicării în BPI în conformitate cu dispoziţiile art. număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003. 85/2006 şi acoperirea cheltuieliIor de procedura din fondul prevăzut în aceeasi lege la art. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL. 7.Subscrisa ACTIV GRUP IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MAD STYLE S. ap. nr. cod unic de înregistrare: 10874849 Către:Ministerul Justiţiei Şi Libertăţilor Cetăţeneşti Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor De Insolvenţă Anunţ Subscrisa. strada 1 Decembrie 1918. cu sediul în Bucureşti. str. 229 din Codul de Procedură Fiscală. 4237/113/2011 de Tribunalul Brăila. 1 SC ELENVIC TRANS SRL. 12284/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor. avansarea de sume necesare continuarii procedurii. sc.R.

1. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar. împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă arătându-se că procedura este legal îndeplinită. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale. pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. având ca obiect procedura insolvenţei.302. modificată şi completată prin HG nr.20 din lege. cod unic de înregistrare 15602691. ora 10. nr. În temeiul art.02. nr. cu sediul social în Brăila.2012. b-dul Independentei. 124/2007 5 . Constatând că Administratia Finantelor Publice a Municipiului Brăila are o creanţă fiscală. bloc B34. cu sediul social în Brăila. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.02.2012.133.2012. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. cu sediul în Brăila.1 din Legea nr. b-dul Independentei.2011 de catre creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. a fost comunicată debitoarei la data de 01. Constatând că debitoarea se află în încetare de plăţi. Delfinului nr.01.6 din Legea privind procedura insolventei. Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 30. 460/2005. judetul Brăila. lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei în cuantum de 1. actele şi informaţiile prevăzute de art.33 alin.11 litera c din Legea nr. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. In temeiul art.4237/113/2011 OPERATOR DATE CP 4481 Sentinta Nr.20 litera a şi art.54 din lege. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr. Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian. 1881/2006 şi prevederile HG nr. cod unic de înregistrare 15602691.2012. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 20.02.302. afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la data de 15.85/2006. în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. Se reţine că la dosar au mai depus oferte de servicii în acest sens practicienii in insolventa Cabinetul Practician in Insolventa Tudose Gina si Business Insolvency IPURL astfel ca la desemnare judecătorul sindic a avut în vedere solicitarea creditoarei potrivit dispozitiilor art. judetul Brăila. urmând a fi desemnat provizoriu. judetul Brăila. str. raportul prevăzut de art.6 din Legea privind procedura insolvenţei. în numele legii. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la data de 27. Popa Maricioca România. Numeşte administrator judiciar pe Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila. judetul Brăila. 24 Şedinţa publică din data de 11 Ianuarie 2012 Preşedinte – Voinea Geanina Elena.2012 Parafa preşedintelui instanţei.03.02. se va admite cererea creditoarei şi se va deschide procedura generala a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL.02.200 lei lunar exclusiv TVA. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.85/2006. 47 Dosar nr.2012. nr.09. În temeiul art. Tribunalul Brăila. Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei. În temeiul art.85/2006 si a fost propus de catre creditoare prin cererea introductiva.48 din Legea privind procedura insolvenţei. cu sediul social în Brăila. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. strada 1 Decembrie 1918.302.2012. b-dul Independentei. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.2011 la sediul declarat al acesteia la Oficiul Registrului Comertului Brăila şi că nu s-a formulat contestaţie potrivit art. mezanin. cod unic de înregistrare 15602691. cu sediul social în Brăila. asa cum a fost modificata.03.19 alin. Fixează termenul limită pentru verificare a creanţelor. cu sediul în Brăila. În temeiul art. Pentru aceste motive. hotărăşte: Admite cererea formulata de creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila. certă. b-dul Independentei. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. raportul prevăzut de art.33 alin. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. cu o retribuţie de 1. stare de fapt dovedită cu insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile după o perioadă de 90 zile de la scadenţă.34 din legea privind procedura insolvenţei. judecător sindic Grefier – Maricica Popa Pe rol. la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei. Fixează termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 10. judetul Brăila. nr. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei.302.900 lei dovedită cu titlurile executorii depuse la dosar. Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 20. 4066/20. Voinea Geanina Elena Grefier.2012 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 05.35 din legea privind procedura insolvenţei. judetul Brăila. b-dul Independentei. nr. cu sediul social în Brăila. nr. Dispune trimiterea notificărilor către toţi Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.116. Judecatorul Sindic Asupra cererii de faţă: Constatând că cererea formulată la data de 08.302. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. cererea este exceptată de la plata taxei de timbru şi timbru judiciar.61 din Legea privind procedura insolvenţei. strada Delfinului nr. după care . creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi potrivit Codului de procedura civila.28 alin.1 din lege. care a depus ofertă de preluare a acestei poziţii însoţită de dovezile cerute de dispoziţiile art. 1. în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. cod unic de înregistrare 15602691.59 din lege privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolventei debitoarei. în calitate de administrator judiciar. soluţionarea cererii formulată de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila.08. cod unic de înregistrare 15602691.61 din legea privind procedura insolvenţei. de întocmire. cod de identificare fiscala 20975050. Se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de Legea nr.

37 din legea privind procedura insolvenţei. 4. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a1. Birou nr. Debitor: SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. 3./fax: 0314/216620.2012 creditorii de către administratorul judiciar. la sediul Tribunalului Brăila.palanciuc@mawas. sector 3. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. cu adresa de corespondenta în Bucureşti.2012 1. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. sector 5. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. Subscrisa: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. Birou nr. 2. e-mail:_.03. ORDINEA DE ZI:  Prezentarea situatiei debitorului. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. str. Tribunal Gorj. tel. email dinu. debitor. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. et. Pronunţată în şedinţa publica. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Data: 27. număr de ordine în registrul comerţului J40/16407/2003. În calitate de Creditor . Fixează termen de control la data de 13. Sectorul 5 tel. în caz de neîndeplinire a atribuţiei. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. Preşedinte . Bl. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. 124/2007 6 .01. sediul social în Bucureşti. 74353/3/2011. Sc 2. în dosarul nr. Ap.2012. 2. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. sc. 2A. orele 12. Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.București. sector 1. tel: 0214365082.I.ro. Judecător sindic Popescu Angela 2. et.104. et.2011. căruia i s-a raportat. În temeiul art.12. Sectia aVII-a Civila. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. str. cod unic de înregistrare: 17819647 Anunt privind termenul de judecata Număr: 1.03. Ing. 28. Secţia: a II-a civila.  Confirmarea lichidatorului judiciar. cu procură specială şi legalizată sau. 14. 8. modificată şi completată prin HG nr.I Florescu Adrian cu sediul în Bd. 460/2005. 2. 4.2012. lichidatorului judiciar. Lichidator judiciar provizoriu: C. Grefier. 3. azi.2012. Parter. semnată de creditor sau înscrisul în format electronic. contul va fi deschis de administratorul judiciar. ap. Data emiterii:19. pronuntata de Tribunalul Bucureşti. Debitor: SC ETP Trading SRL . Sectia aVII-a Civila.1. Tribunalul Bucureşti. poate fi comunicată prin orice mijloace pana în ziua fixata pentru exprimarea votului. Societatea comercială ETP TRADING SRL.urse@gmail. Jiului nr. 2A. Academiei. Email: office. Sectorul 1. 4066/20.Comercianti 1. CUI 15962860. 2.34. Lucian Blaga nr. bazată pe un certificat calificat valabil. 18. Dumitru Tacu nr. 4.25.judecător sindic. str.A. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. Voinea Geanina Elena Popa Maricica Municipiul Bucureşti Sectiunea I . 4. în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii.03. Dinu Urse şi Asociatii SPRL Asociat Coordonator Dan Urse 2. Lucian Blaga nr. 8.Administrator special: -. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. 20133/3/2010a1 avand ca obiect raport cauzal – în cadrul proceduii insolvenţei deschise impotriva Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. str. Libertatii nr. 2C04. cod unic de înregistrare: 15962860 Convocare adunare creditori Număr iesire: 1131 / 19. Ora: 14:00. În temeiul art.318. et. bl. Sectorul 1 – creditor-contestator 3.4 din legea privind procedura insolvenţei.  Desemnarea Comitetului Creditorilor. în temeiul art. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. administrator judiciar) în Dosarul nr. reprezentata de asociat coordonator DAN URSE. nr. 11./fax 021. 0771602544. str. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Jiului nr. Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti. 0318/154375. conform Incheierii de sedinta din data de 02. Date privind dosarul: Număr dosar 74353/3/2011.contestator în dosar 20133/3/2010a1 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la Oficiul Registrului Comertului respectiv Judecătoria Brăila şi Curtea de Apel Galaţi şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. Scrisoarea prin care se exprimă votul. sector 3. Definitivă.74.com.39-41. 14.2.03. sc. Lichidator judiciar: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL.03. et.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.C.2012 1.

Lichidator judiciar provizoriu: C.2. str. 1. et. str. b-dul Vasile Milea. CUI: 17819647.39-41. str. ap..A. Birou nr. administrator judiciar) în Dosarul nr. județ Cluj Unik Expert Construct – cu sediul ales la str. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. 21-23. Dimitrie Gerota. et. et. sector 3. sc. 0318/154375. Ion Berindei nr. București Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. sector 2 ANAF – DGFP București – str.București. 2. nr. Debitor: SC ETP Trading SRL . Data emiterii:19. 2. 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. Biserica Amzei. Jiului nr.I. 4066/20.Administrator special: -. nr.I Florescu Adrian cu sediul în Bd.București.București. et. nr. tel: 0214365082. județ Timis SC Plaza Mall Development and Management SRL .68. ap. sector 1. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. 194. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare. 1881/2006 şi prevederile HG nr. tel: 0214365082. nr. Zece Mese. Intrarea Pristolului. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti.34. Calea Vitan-Complex Comercial Bucureşti Mall. Birou nr. nr. cu adresa în sector 1. sc. 4. K2. sector 2. informaţii suplimentare: Pentru informaţii suplimentare.03. Creditori: Mood Media România SRL . et. sector 2. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. sc. ap. 124/2007 7 . Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida. Jiului nr. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. sector 3. nr. 1.București. Libertatii nr. sector 1./fax: 0314/216620. bl. nr. nr. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. 31 SC București Mall Development and Management SRL . bl. 14. sector 2. sc. ap.Timișoara. debitor. sector 3 SC Polus Transilvania Companie de Investitii SA – Cluj-Napoca. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. A.A. bir. Astfel.03.26. et.104. 3. b-dul Timișoara-complex Com. Bir. Sectorul 1 – creditor-contestator 3. 2A. 0771602544.A.4 SC Iulius Mall Timișoara SRL . București DITL sector 1 – str.BD44A SC Total Soft SA .1. 1B. 2. sector 6. et. Cod de identificare fiscala: RO 17819647.210-210B SL Networks SRL cu sediul ales la SCA Filip & Asociatii . Splaiul Independentei. 6A.39-41.1. 1 SC Țiriac Leasing IFN SA .ro. 2.palanciuc@mawas. 20133/3/2010a1 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. e-mail:_. București Totunik SRL . in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. 1.1. 460/2005.Plaza România. Unirii. sector 1. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. str. județ Cluj BRD Groupe Societe Generale – Sucursale Unirea – București. str. Mihi Bravu.palanciuc@mawas. 2.Demetriade. 14. sector 3. et. sector 6.București. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010. bd.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Academiei. SC Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av.București. nr. et. str. nr.A. În calitate de Creditor . Tribunal Gorj. Email: office. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL.7. nr. Zece Mese.55-59. Astfel.București.contestator în dosar 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. str. Parter. Academiei. b-dul Expoziției. 20133/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. et. 13. nr. 492-500 comuna Florești. modificată şi completată prin HG nr. Sectorul 5 tel. ap. J40/7917/2009.București.2012 1.2 SC Victoria Invest România SRL . 6A. Vintilă Vodă nr.cu sediul ales la str. cu adresa în sector 1. Bl. Academiei. sc. nr. Avram Iancu nr. nr. parter.00 în dosarul avand ca obiect raport cauzal – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL București. vă puteţi adresa: Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 203. Axente Sever. București SC Amarante SRL – București. J40/7917/2009. 8. 2A. Judecător sindic Popescu Angela 2. sector 2. et. Sectorul 1.2012 debitoarei SC ETP TRADING SRL. nr.ro. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5.București. Ap. CUI: 17819647.Cluj Napoca. Sc 2. sector 3. nr.39-41. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. 18. Email: office. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. 0771602544. parter.00 în dosarul avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL . 1. et.44. București Baneasa Developments – cu sediul ales în Șos. Secţia: a II-a civila. nr. subsol.S25A SC Cotroceni Park SA .

nr. sector 2. 18. în dosarul nr.Debitor: SC Media Tel 96 SRL cod de identificare fiscală 8979533. Judecător sindic Maria Zamfir 2. secţia a VII-a Civila. 2529/22.palanciuc@mawas. 2A.2012 1. Jiului nr. Birou nr. cam. sector 1. Email: office.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL. Libertatii nr. 0771602544. 01/10. 1881/2006 şi prevederile HG nr.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti.București.335. Sectorul 1.A. Astfel.18 E-mail office@finecoinsolvency. 1240 din data de 27. debitor.06. 1. 0771602544.Administrator special: -. Email: office.30-14.Creditor: Administratia Finantelor Publice sector 2 cu sediul în str. nr. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5.01.03. 0318/154375.03. et. Birou nr. 3.A. Sc 2. 14. Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Civila. 27. 99. parter. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Bucureşti. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av. Academiei.03. str. 2. Bl. convoaca SEDINTA ADUNARII CREDITORILOR SC Media Tel 96 SRL 7. et. 021.ro. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. 20133/3/2010a2 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. Parter. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL.39-41. Palanciuc Mawas Luciana Fida 3.00 3. 39. cu adresa în sector 1. sector 4 Număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO II0327/2007 tel. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av.34. sediul social în Bucureşti. Sectorul 1 – creditor-contestator 3. Ap. B-dul Ferdinand nr. str. et. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Media Tel 96 SRL conform sentintei civile nr.2012 publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. cod unic de înregistrare: 8979533 Convocare adunare creditori Nr. Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. Secţia: a II-a civila.2./fax 021./fax: 0314/216620.2012 lichidatorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor SC Media Tel 96 SRL. Calea Serban Voda nr.București. Date privind dosarul: Număr dosar 75441/3/2011. sc. Număr de telefon 021. 4. 2A. În calitate de Creditor . et. 20133/3/2010a2 avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. Data emiterii: 19. 5. 460/2005. 2.A.335.03. Conform acestei convocari.ro Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Florin Cristica 6. 13 din Legea nr. e-mail:_. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti.39-41.75441/3/2011.contestator în dosar 20133/3/2010a2 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL.. 56. Sectorul 5 tel. 37. Judecător sindic Popescu Angela 2.104. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. Email: office.00. Debitor: SC ETP Trading SRL .I Florescu Adrian cu sediul în Bd. în temeiul art. sector 3. tel: 0214365082. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a2. tel: 0214365082.00.00 în dosarul avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL . Tribunal Gorj.palanciuc@mawas.2012 creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida. Prin notificarea nr. Academiei.. număr de inregistrare în Registrul comerţului J40/9901/1996. sector 2. Lichidator judiciar provizoriu: C. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. 4. ora 14:00. Jiului nr. Sedinta Adunarii creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 27.: 30. administrator judiciar) în Dosarul nr. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. CUI: 17819647. Rosetti nr.. et.Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL Cod de identificare fiscală 22485179 sediul social Bucureşti. C. modificată şi completată prin HG nr.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bd. 14. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. 85/2006. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare.ro. programul arhivei/registraturii instanţei 9. Unirii nr.02. sc. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. Data emiterii:19.I.2012. J40/7917/2009. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti.2012 1. 0771602544.1. 124/2007 8 .02. 4066/20.ro.36.408.palanciuc@mawas.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. tel: 0214365082.03.

213. din oficiu convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. 124/2007 9 . Desemnarea Comitetului creditorilor şi a Presedintelui acestuia. Preciziei nr. contencios administrativ şi fiscal. 4066/20. cu procură specială şi legalizată sau. sector 1. sector 6.1. bazată pe un certificat valabil. în temeiul art. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. SC Marinco SRL.03. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. Bucureşti. 209.Onofrei 5. Confirmarea Fineco Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Tatiana Manolache . sau înscrisul în format electronic. sediul social Com. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Lichidator judiciar: Prime Insolv Practice IPURL. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL conform încheierii din data de 18.03.03. sediul social str. Bucureşti. respectiv 1. ataşat ori asociat semnătura electronica extinsă. Bucureşti. semnată de creditor. Prezentarea situatiei debitorului. cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. cu procură specială şi legalizată sau. Secţia a II-a civilă.10. 1881/2006 şi prevederile HG nr.29-31./fax 0040. 2. 3.213.2. care se va suporta din averea debitorului.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău.2012 ora 14:00 va fi urmatoarea: ORDINEA DE ZI: 1. 1. Constanţa 3. sector 3. semnată de creditor. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi.800 lei + TVA.Comercianti 1. strada Pelinului nr. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL Asociat Coordonator Cristica Florin Județul Buzău Sectiunea I . Incinta Port Mol. Scrisoarea prin care se exprimă votul. DGFP Buzău. echipamente de telecomunicatii şi IT) cu un onorariu de 1. 4.2012 1. în vederea evaluarii bunurilor mobile proprietatea debitorului (autoturism marca Daewoo Espero.30. Debitor: SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă.400. 22. 22. bazată pe un certificat calificat valabil.03. secţia a II-a civilă. 460/2005.2012 In ceea ce priveste ordinea de zi a sedintei. informaţii suplimentare:** Pentru alte informaţii suplimentare. Prime Insolv Practice IPURL Av. Pârscov judeţul Buzău. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţe. Bd. în cazul în care construcţia se află în stadiul la roşu” sau 2. sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat. Creditori: Pireus Bank România SA. aprobarea costului pentru efectuarea raportului de expertiză având ca obiectiv stabilirea valorii de circulaţie a imobilului proprietatea debitoarei situat în Voluntari. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul. modificată şi completată prin HG nr. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat. conform celor de mai jos. Şos. Cod de identificare fiscală 15834438. astfel incat ordinea de zi a sedintei din data de 27. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar. etaj 2. membru ANEVAR. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.400.Onofrei ** Informaţiile suplimentare vor fi menţionate în mod expres în funcţie de ordinea de zi stabilită Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Bcureşti.452 e-mail primeinsolv@gmail.000 RON cu TVA. în data de 26. în cazul în care construcţia se află în stadiul finalizat”. Unirii nr. poate fi comunicat prin orice mijloace. etaj 2. ORDINEA DE ZI: prezentarea situaţiei stocurilor de marfă ale debitoarei. Data emiterii: 20. Bd. Cod de identificare fiscală RO 27362568.2012. Nicolae Titulescu nr. Tatiana Manolache . cod unic de înregistrare: 15834438 Convocare adunarea creditorilor Număr: 592. sector 3. aceasta se completeza cu punctul 4. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru alte informaţii suplimentare. judeţul Buzău. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Carrefour România SA. judeţul Ilfov. Aprobarea angajarii în calitate de evaluator a d-lui Adrian Rinciog.442/0040. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. ora 14. Date privind dosarul:Număr dosar 3961/114/2011Tribunalul Buzău. Pelinului nr. până în ziua fixată pentru exprimarea votului. respectiv imposibilitatea valorificării acestora datorită deprecierii fizice. lichidatorului judiciar. Subscrisa Prime Insolv Practice IPURL. Administrator special: Gruia Adriana 4. Număr de ordine în registrul comerţului J10/880/2003 3. contencios administrativ şi fiscal în dosarul 3961/114/2011. tel.600 lei +TVA. Rădăcina. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. Judecător sindic Eugen Irimia 2. 3 cl. căruia i s-a raportat.

sau înscrisul în format electronic. nr. nr. sector 6 Mediplus Exim . în dosarul 4779/1285/2011. 176 B Număr de ordine în registrul comerţului J12/3377/1991 4. semnată de creditor. publicarea deschiderii procedurii insolvenţei în ziarul Monitorul de Cluj. ap. Creditori: Banca Intesa SanPaolo Arad . Cab. Dambovitei. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. notificarea societăţii debitoare şi a administratorului statutar în vederea predării documentelor contabile. Dorobanţilor şi deblocarea sumei de 200. publicarea notificării deschiderii procedurii de insolvenţă în BPI nr. 14 nr. Fabricii nr. Cab. sector 1 CEC Bank sucursala Cluj Napoca . Situaţia bunurilor societăţii: am înaintat administratorului statutar al debitoarei. notificarea creditorilor bugetari. Subscrisa. s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Madacar Import Export SRL. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0879 tel. nr. în vederea depunerii cererilor de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Constantin Daniel. cod unic de înregistrare: 3925001 Cerere privind propunerea de închidere a procedurii de faliment a debitoarei SC Madacar Import Export SRL Nr. Cluj. notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă şi documentele care trebuie să le pună la dispoziţia lichidatorului.administratorului judiciar.Cluj Napoca. Administrator judiciar Cab. str. str. 00. str. Ordinea de zi: Aprobarea cererii formulate de dna.2012 Nr.A sediu ales SCA Cecilia Popa şi Asociatii în Bucureşti. Ind.11. Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare. 1.2011. str. conform sentinţei comerciale. bl.02. sc. Cod de identificare fiscală 19295107 sediul social Cluj-Napoca. nr. întocmirea raportului cauzelor şi publicarea acestuia în BPI. et.03. publicarea tabelului preliminar în BPI nr. Lt. aceasta nu ne-a prezentat actele contabile fapt pentru care s-a procedat la analiza economica în vederea stabilirii cauzelor care au determinat starea de insolventa. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. 10H. de practician în insolvenţă Cremene Simion 2. 13394/13. 60.2012 Termen de judecată: 26. 85/1996 privind procedura insolvenţei s-a procedat la notificarea instituţiilor bugetare şi s-a publicat în ziarul Monitorul de Cluj. 6416 dată în şedinţa publică din 28. căruia i s-a raportat. dosar: 4768/1285/2011. str. Tribunal Comercial Cluj.12.Comercianti 1. Obiectul de activitate declarat de societate este Coafura şi alte activitati de infrumusetare”.19. Administrator judiciar. str. 23-25 3.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. J12/945/1993. Prin sentinţa comercială nr. pana la data fixată pentru exprimarea votului. de practician în insolvenţă Cremene Simion.1. Scrisoarea prin care se exprimă votul.C. Debitor: SC Elixir Impex SRL Cod de identificare fiscală 225330 sediul social Cluj Napoca str. 9. calea Dorobanţilor nr. Craciun Adriana Gertrud în calitate de administrator special al SC Elixir Impex SRL pentru începerea activităţii la punctul de lucru din Cluj Napoca.Bucureşti. nr. CIF 3925001.2012 1. 235/19. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL. Operaţiuni efectuate de către lichidatorul judiciar în cadrul procedurii: obţinerea de informaţii asupra istoricului debitoarei şi a situaţiilor financiare. demersuri în vederea identificării domiciliului administratorului statutar. B10.2012 Județul Cluj Sectiunea I .000 ron în acest scop. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator pana la data fixată pentru exprimarea votului.2012. dnei Semenescu Eugenia Carmen. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă Comitetul creditorilor debitorului: SC Elixir Impex SRL Comitetul creditorilor va avea loc la sediul profesional al administratorului judiciar situat în Cluj-Napoca. vă puteţi adresa:. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar. 4066/20. ind. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice.Cluj Napoca. bazată pe un certificat calificat valabil. de practician în insolvenţă Cremene Simion în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Elixir Impex SRL. 7. ora 11. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat. Creditorii societăţii debitoare: în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. Rotaru Elena Madalina din Bucureşti. în temeiul art. 460/2005. întocmirea tabelului preliminar şi definitiv al creanţelor. 2280/16. 3 S. 67-69 Farmexpert DCI . 124/2007 10 .03. 5 ap. 2 data 26/03/2012. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. cod unic de înregistrare: 225330 Convocare Comitetul creditorilor Număr: 846 Data emiterii:. P-ta Cipariu.03. b-dul 21 Decembrie 1989. 20. ind. Ion Ghica. jud. sector. Col Dumitru Papazoglu. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL. ap. Debitor: SC Madacar Import Export SRL Cluj Napoca. nr. 6532/CC/2011 din data de 06/12/2011 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj. ap.03./fax 0264/431963 Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cremene Simion 5.2011.sediu ales Cab de av. nr.2. Win Magazin S. Date privind dosarul: Număr dosar 4779/1285 anul 2011 Tribunal Specializat Cluj Judecător sindic Simona Ivanescu 2. 3. cu procură specială şi legalizată sau. Iris nr. modificată şi completată prin HG nr. 6. 1881/2006 şi prevederile HG nr.

S3. a . sume care solicităm să fie achitate din fondul de lichidare prevăzut de art.2012. Datoriile debitoarei sunt de 4.018 lei. S3. 13116/07. în temeiul art. menţiuni cu privire la eventuale drepturi de preferinţă sau garanţii. a valorii exacte şi a priorităţii. CII Dărăban Adelina 3.2012 Nr. Lichidator Judiciar. str. Temei juridic: art. bl.12. Debitor: SC Sepra Tehnocom SRL.03. niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. str. nu am identificat elemente incidente dispoziţiilor prevãzute de art. Cauzele care au determinat starea de insolvenţă le putem prezuma ca fiind: lipsa de responsabilitate faţă de debitoare a administratorilor statutari. 138. Prin Sentinţa Comercială nr.2011. dosar: 4769/1285/2011. Judecator sindic: Iulian Pacurar.2012 creanţe la termenul de admitere a cererilor de creanţe. CIF 3402991. al. 973 din 05. sunt reflectate active circulante în sumă de 58 lei. am comunicat termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului.1. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL. raportat la faptul că pânã la data întocmirii prezentului raport.601 lei. CIF 3402991. afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor 21. 460/2005.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.58 lei. 85/2006 privind procedura insolventei. a) . Cauzele şi împrejurările care au determinat starea de insolvenţă a debitoarei este contextul crizei economice declanşată pe plan mondial.2011 şi anume: AFP Dej.03. respectiv de avansare de sume necesare continuării procedurii. 136 din Legea nr. Verificarea cererilor de creanţe înregistrate: prin notificarile arătate mai sus pe care le-am transmis institutiilor.01. 1. am notificat societatea debitoare şi administratorul acesteia. cu menţiunea cerinţelor prevăzute de art. 4066/20. considerăm că sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. nr. termenul de verificare a creanţelor. ITM Cluj. conform art. descărcarea lichidatorului judiciar de toate îndatoririle şi responsabilităţile privitoare la procedură. 4. publicarea notificării deschiderii procedurii insolvenţei în BPI nr. cod unic de înregistrare: 3402991 Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la starea de insolvenţă al debitorului SC Sepra Tehnocom SRL Nr. în baza notificării nr. 25. 131 din Legea privind procedura insolvenţei.601 lei. nr. Tribunalul Specializat Cluj.02.suma de 4. aprobarea recuperării cheltuielilor de procedură şi a onorariului lichidatorului judiciar pentru întreaga activitate depusă în prezenta procedură. a făcut obiectul analizei din punct de vedere al stabilirii legitimităţii.03. J12/813/1993.g) din Legea nr. 138 din Legea nr. 12. 124/2007 11 . Istoricul societăţii: SC Sepra Tehnocom SRL este înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr.4 din Legea nr.g din Legea nr. 85/2006 prin faptele administratorilor statutari şi nici persoana vinovată de starea de insolvenţă. respectiv abandonarea societăţii debitoare. 85/2006. radierea debitoarei SC Madacar Import Export SRL din Registrul Comerţului. Orizont. 85/2006 şi anume: numele/denumirea creditorului. 85/2006. 228/19. 12. În acest context. care permite închiderea procedurii în orice stadiu al acesteia dacă: nu există bunuri în averea debitoarei ori acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative. întocmindu-se tabelul preliminar şi cel definitiv al creanţelor. temeiul creanţei. 138. Municipiul Dej şi AVAS Bucureşti. din Legea nr. 65 din Legea nr. 131 din Legea nr. 12.2011 a Tribunalului Specializat Cluj a admis cererea formulată de debitor prin lichidator pentru deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată. Declaraţia de creanţe înregistrată la dosarul în cauză. Răspunderea administratorului statutar: lichidatorul judiciar nu a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva administratorului statutar. acesta având şi funcţia de administrator al societăţii debitoare. întocmire. alin. am convocat AGA. domiciliul/sediul. cu un capital social de 200 lei. drept pentru care lichidatorul judiciar îl interpretează ca un răspuns negativ.11. totalizând creanţa totală de 4. Proceduri efectuate în vederea îndeplinirii atribuţiilor lichidatorului judiciar: am notificat instituţiile bugetare. Lichidatorul judiciar a transmis adresă unicului creditor . în care nu sunt reflectate active imobilizate. suma datorată. Referitor la solicitarea lichidatorului judiciar. însă din lipsa actelor contabile nu cunoaştem componenţa acestora. jud Cluj. constituită de către dl Gliga Victor Eronim. constând din creanţe . 6417 dată în şedinţa publică din 28. respectiv data de 31.2012 Termen de judecată: 26. A depus cerere de creanţă AFP Cluj Napoca . Cereri către judecătorul sindic: închiderea procedurii de insolvenţă deschisă împotriva debitoarei SC Madacar Import Export SRL.AFP Cluj Napoca privind avansarea de sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor în vederea continuării procedurii de insolvenţă la debitorul SC Madacar Import Export SRL. 85/2006. 131 din Legea nr. privind deschiderea procedurii insolvenţei. Dej. 85/2006: lichidatorul judiciar nu a întocmit cerere de atragere a răspunderii patrimoniale. 85/2006. bl. neplata la scadenţă a datoriilor către bugetul statului a generat majorarea accesoriilor. Incidenţa prevederilor art. ap. ap. având sediul în localitatea Dej. Examinarea activităţii economice a debitorului: ultimul bilanţ contabil afişat pe site-ul MFP este cel aferent anului financiar 2008. am anunţat în ziarul Monitorul de Cluj deschiderea procedurii de insolvenţă. deoarece nu am identificat elemente incidente art. până la data întocmirii prezentului raport nu au transmis niciun punct de vedere. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 12. în temeiul art. lit. modificată şi completată prin HG nr. J12/813/1993. alin. 85/2006. termenul de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.12. jud Cluj. termenul pentru depunerea contestaţii 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. lit.2012. Orizont.

notificarea privind deschiderea procedurii generale de faliment a fost publicată în B.02. lichidatorul judiciar apreciază că se impune închiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată.02. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. confirmată de primire la data de 06. O. 85/2006 privind debitoarea SC Titel Trans SRL Nr.2012 şi în România Liberă din 03. 65. prin administrator statutar prin adresa nr. nr.2012. plicul întorcându-se cu mentiunea”firmă mutată de la adresă”.03. 4066/20.2012. Având în vedere faptul că în patrimoniul debitoarei nu sunt bunuri şi nici disponibilităţi băneşti. nr. .creditorului Rus Bogdan Simion. cu sediul social în Municipiul Cluj Napoca. RO18305563 Subscrisa. 131 din Legea nr. cf prevederilor art. prin adresa nr.2012.M. ap. cu sediul în mun. 85/2006. Lichidatorul judiciar a procedat la analizarea cererii de creanţe depusă la dosarul în cauză.02.creditorului I. 181/02.72 din Legea nr. CII Dărăban Adelina 4. 67.2012. Iaşi. Iaşi. Solicitări adresate judecătorului sindic: solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispună afişarea acestuia la uşa instanţei. confirmată d eprimire la data de 14. Am comunicat societăţii debitoare tabelul preliminar. lichidatorul judiciar a procedat la notificarea: .2012.2012. am procedat la întocmirea tabelului preliminar al creanţelor. 178/02.I. 17. Alte menţiuni: până la data întocmirii prezentului raport. .02.03.debitorului SC TITEL TRANS SRL. 154/02. în dosar nr.03.debitoarei SC TITEL TRANS SRL la sediul procesual ales prin adresa nr. . prin adresa nr. 179/02.02. C.debitorului SC TITEL TRANS SRL la sediul social prin adresa nr. nr. În urma studierii dosarului în cauză am constatat că până la această dată s-a depus cerere de creanţe de către Administratia Finantelor Publice Cluj în cuantum de 603 lei şi AVAS Bucureşti în sumă de 406.02.02.U.02.02.2012. 164/02. în calitate de lichidator judiciar al SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca.02.U. 2567/1285/2011 Debitor: SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca. în dosar nr. alin.P. pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj.2012 I.02. 176/02. confirmată de primire la data de 07.2012.2012.G.2012. 460/2005.R. plicul întorcându-se cu menţiunea expirat termen de pastrare”. pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj.2012. Judeţ Cluj. sens în care va convoca adunarea creditorilor în scopul avansării de sume necesare continuării procedurii conform prevederilor art.C.02.2012.T.02. l-am afişat la uşa instanţei şi l-am publicat în BPI nr. plicul întorcându-se cu menţiunea avizat termen de pastrare”. Aleea Nicolina. RO18305563.2012. Judeţ Cluj <<în faliment>> <<in bankruptcy>> <<en faillite>> Nr. formulează prezentul: Raport de activitate întocmit în confomitate cu prevederile art. 177/02. nu au fost formulate opoziţii la deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitoarei. .R.1 şi 2 din Legea nr. .2012. jud.2012l . 2309/17.P. a Municipiului Cluj prin D.F.creditorului Administraţia Fondului pentru Mediu prin adresa nr.009.02. solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispuneţi afişarea acestuia la uşa instanţei. 76 lei. J12/145/2006. Iaşi.1 şi 2 din aceeaşi lege.debitorului SC TITEL TRANS SRL.02.R. 1536/02.2012. Cluj prin adresa nr. În această calitate.01.F. 85/2006. 8696/02. Hameiului. nr. C. confirmată de primire la data de 06. plicul întorcându-se cu mentiunea” nereclamat”. Iesire 387/20. de înreg.creditorului A.creditorului Jiga Sergiu Mihai prin adresa nr. 21 alin. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S. de înreg.P. O.1 din legea nr.creditorului Nădăşan Eugen Dan prin adresa nr.2012. PREZENTAREA MODALITĂŢII ÎN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR A ÎNDEPLINIT ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE DE ART 25 DIN LEGEA 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale lichidatorul judiciar a întreprins următoarele demersuri: Potrivit sentinţei comerciale din data de 18. nr. conform art. J12/145/2006. 822. . confirmată de primire la data de 06.2012.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.I.L. confirmata de primire sub nr.L. 2567/1285/2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S. 175/02.2012. str.creditorului Drăgan Andreea Veronica prin adresa nr. 8. 85/2006. Societatea comercială TITEL TRANS SRL. prin administrator special prin adresa nr.2012.C. potrivit Sentinţei civile din data de 18. precum şi al legitimităţii. cu sediul în mun. Judeţ Cluj. 180/02. 124/2007 12 . 155/02. 822. alin.2012. 76 lei. însumând o datorie totală de 1. Ca rezultat al verificărilor efectuate în temeiul art.02. 1881/2006 şi prevederile HG nr.P.02.2012.creditorului SC IMOLEASING IFN SA prin adres anr. Lichidator Judiciar.02. În situaţia în care nu s-au înregistrat contestaţii la tabelul preliminar. . 74 din Legea nr. confirmată de primire la data de 17. plicul întorcându-se cu menţiunea”nereclamat” . .01. . al valorii creanţei.02.R. conform art. 182/02.2012 depunere a tabelului definitiv al creanţelor şi de afişare a tabelului definitiv al creanţelor 26. cod unic de înregistrare: 18305563 Dosar nr. 85/2006.P.2012.02.02. Iaşi. .02.2012. modificată şi completată prin HG nr. am analizat sub aspectul documentelor justificative. Cluj. 183/02.I. Aleea Nicolina. 2567/1285/2011. jud.

02.identificat scriptic.2012.Notificarea a fost comunicată administratorului special telefonic intainte de termenul limită de predare a bunurilor şi comunicată pe adresa de e-mail a fostului administratorului statutar al debitoarei. 00 lei. 1881/2006 şi prevederile HG nr.Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Cluj Napoca prin D. 3. confirmată de primire sub nr. Impotriva tabelului suplimentar nu s-au formulat contestaţii. Tabele creditori: La data de 22. 00 lei.Afişat la grefa Tribunalului Specializat Cluj la data de 22.Publicat în B. confirmată de primire la data de 24.SC IMOLEASING IFN SA . II. ora 15.P. precum şi a contractului cadru de atribuire în gestiune delegate a serviciului de transport public local eliberat către SC TITEL TRANS SRL. Notificarea a fost comunicată după cum urmează: .identificat faptic şi evaluat de catre SC EXPERT EVALUATOR SRL la suma de 15.Către debitorul SC TITEL TRANS SRL prin adresa nr. nt. în data de 22.02. 193/03. 3. Lichidator judiciar. pct.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator statutar. 252/22. la sediul procesual ales prin adresa nr. plicul întorcându-se cu mentiunea avizat”.Art.R. Deoarece debitoarea nu şi-a indeplinit obligaţia de predare a bunurilor identificate faptic şi scriptic în averea sa.Municipiul Cluj Napoca .569 38. 85 lei. 156/02.Art.2012. plicul întocandu-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare” . Vă solicităm să încuviinţaţi tabelul suplimentar de creaţe şi sa dispuneţi consolidarea tabelului definitiv de creanţe.2012.2012.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special.O.876 Stocuri Creanţe 0 0 360 0 0 0 0 0 Disponibilităţi băneşti 44. 123.P.03.2012. .P.02. CONCLUZII Onorată instanţă: 1. 123.02.135.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special. 3. Cluj prin adresa nr.2012. .Către creditorul SC IMOLEASING IFN SA prin adresa nr.2012.02. împreună cu autorizaţiile de taxi emise pentru autoturismele debitoarei. . . Cluj -1. Asociat coordonator.I.2011 Activul 2.2012 .02.F.2012.30 la sediul procesual ales al lichidatorului judiciae din Municipiul Cluj Napoca.2012.autoturismul marca DACIA Logan: CJ-09-SCA.02. confirmată de primire sub nr. serie motor D108201.031. la sediul social prin adresa nr.2012. 2.02. 172/02. lichidatorul judiciar a întocmit tabelul suplimentar de creanţe în cuantum de 22. 196/03.2012. .87-NAD.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special. Mititelu Corneliu Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. la domiciliul acestuia prin adresa nr.2012.22.02. confirmată de primire sub nr.02.02. 123. având următoarea componenţă: . .21. împreună cu actele de proprietate în original şi a tuturor cheilor acesteia. 3.creditorului Municipiul Cluj Napoca.2012. .2012.02.01. . lichidatorul judiciar va formula acţiunile necesare prevăzute de normele legale în vigoare pentru recuperarea prejudiciului creat. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.2012. Valorificare bunuri debitoare: In averea debitoarei lichidatorul judiciar a identificare următoarele active: Active Imobilizate 114.571 54 292 Activul 1. 251/.02. către cei mentionaţi mai sus ca în termen de trei zile de la primirea acesteia sa procedeze la predarea bunurilor mobile.02. an fabricatie 2008. pe toată perioada de valabilitate a contractului anterior menţionat. 167/03. confirmată de primire la data de 23. 124/2007 13 .L.2012. modificată şi completată prin HG nr. plicul întorcându-se cu mentiunea firmă mutată de la adresă”. raport de evaluare comunicat lichidatorului judiciar sub nr.388 30. 184/02. confirmată de primire la data de 08. 85 LEI.C. 36364/02.2012. plicul întorcându-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare”. prin adresa nr.03. nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.02.02. la domiciliul acestuia prin adresa nr. 6263/03.R.2012. .02. în caz contrar. . de intrare 144/25.autoturismul marca Dacia Logan: CJ. 460/2005.Comunicat Tribunalului Specializat Cluj prin adresa nr.11.02. identificare UU1LSDEKF39194311. prin adresa nr. 2610/23.03.2012-01. Tabelul suplimentar a fost comunicat dupa cum urmează: .creditorului BRD-Group Societe Generale SA Sucursala Cluj.G. lichidatorul judiciat a revenit cu o nouă notificare în data de 19.Art. Să acordaţi un termen de continuare procedură pentru a lămuri situaţia faptică a activelor din averea debitoarei şi în vederea valorificarii acestora.2012. 4066/20. pct. pct.200 lei pret de piaţă. 253/22.2012.02.792.958. 194/03.2012. Să aprobaţi devizul de cheltuieli pe perioada 01. care în prezent figurează înmatriculat pe SC TITEL TRANS SRL .02.344 52. 195/03.2012.008 71. Lichidatorul judiciar a notificat debitoarea sa procedeze la predarea activelor. .

2011. Cresterea datoriilor inregistrate în aceasta perioada a condus la un indicator al solvabilitatii generale subunitar. cu sediul în Constanta.01.03.2011. legal reprezentata de asociat coordonator Andreia Cernat în calitate de administrator judiciar al debitorului SC EXPREL PROD SRL.Autoturism Skoda fabia.Tractor UTB.costuri procesare. 14 şi 20 lit g din Legea nr.Prezentarea stadiului procedurii de insolventa. deteriorarea relatiilor cu principalul furnizor Directia Silvica Tulcea din cauza neachitarii datoriilor bugetare. Sedinta a fost stabilita pentru data de 09 noiembrie. bl. str. .Tractor U650. respectiv: .Remorca Stema.Coroborat cu punctul anterior imposibilitatea continuarii activitatii economice datorita blocajului financiar.Membru 3. In urma analizarii documentelor financiar contabile.D.Romstal Leasing Ifn SA .2011-28. Convocarea în sedinta a Adunarii Creditorilor – art.Declansarea procedurii de insolventa principalului client al societatii. serie motor 120520 .Directia Generala a Finantelor Publice Constanta – Presedinte . desemnat prin sentinţa comerciala nr. secţia Comerciala.85/2006. ap. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Modul de indeplinire a atributiunilor stabilite de lege în sarcina administratorului judiciar 1.Desemnarea comitetului creditorilor. CUI 14059440 J13/1453/2001.Remorca MIRSA. 9. B4. s-a hotarat componenta Comitetului Creditorilor.10. SC TREMULA SA în ianuarie 2010. Alte acte şi operatiuni Am solicitat Consiliului Local Constanta sa ne comunice daca debitoarea detine bunuri mobile sau imobile în proprietate.2012 Județul Constanţa Sectiunea I .13.Autoturism Lada. 11449/27.20 alin. Prin adresa nr. atasat la raport. Mircea cel Batran. serie motor 689500306. serie motor 431482.2011.200 lei.30 la sediul administratorului judiciar In sedinta. serie motor 7757922 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005.Barca cu motor. administratorul judiciar a intocmit şi depus raportul privind cauzele şi imprejurarile care au condus societatea la incetare de plati care a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr. cu sediul în Constanta. .Autoturism Lada Niva.Barca cu motor Laguna . ap. ora 13. . 4.09. Tabelul a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr.11.a şi b din lege Am completat tabelul definitiv printr-un adendum.10. 85/2006 privind procedura insolvenţei. în dosarul 6954/118/2010. et. serie motor 636457 . 1. serie motor 103876. de Contencios Administrativ şi Fiscal. cand societatea nu a mai putut plati datoriile mai vechi de 30 de zile. . am procedat la intocmirea prezentului raport care cuprinde modul de indeplinire al atributiunilor stabilite în sarcina noastra în perioada 19.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.2011 Raport de activitate Subscrisa SPRL Eurolevel Partners. nr. intr-o sedinta avand ca ordine de zi: . 11906/04. Raportul cauzelor a fost trimis prin posta administratorului societatii.Membru .11. 2. modificată şi completată prin HG nr. . respectiv de a-si onora platile la termenele scadente. 14 şi 20 lit. serie 952042 .Incheierea de contracte dezavantajoase din punct de vedere al raportului profit.Comercianti 1.03. sc. Constanta.TRANS-OIL SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL Constanta . .Autospecializata.1 lit.2011 pronunţată de Tribunalul Constanta.11.detinut în sistem leasing .2011 s-a adus la cunostinta ca SC EXPREL PROD SRL figureaza cu urmatoarele bunuri declarate: . 25. în temeiul art. 63/com/12. ceea ce exprima incapacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale banesti. 4066/20. .Cererea scazuta din partea pietei pentru sortimentele rezultate din procesarea plopului euroamerican din Delta Dunarii. Societatea comercială EXPREL PROD SRL. Examinarea situaţiei economice a debitorului şi stabilirea cauzelor şi imprejurarilor care au condus societatea la starea de incetare de plati – art. Administratorul judiciar concluzioneaza ca starea de insolventa a SC EXPREL PROD SRL are urmatoarele cauze: . prin intermediul Buletinului Procedurilor de Insolventa nr. nr. Bdul Aurel Vlaicu. am procedat la convocarea Adunarii Creditorilor SC EXPREL PROD SRL. g din lege Cu observarea prevederilor art. deoarece am omis inregistrarea creantei SC Trans Oil SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL în suma de 84. RS 32975/31. .2011. 65. cod unic de înregistrare: 14059440 Catre Tribunalul Constanta Sectia Comerciala Referitor dosar nr 6954/118/2010 Termen 28. biroul 2.13. 124/2007 14 . 21 alin 1 din Legea nr. 11552/31. I. Incetarea de plati s-a produs la sfarsitul anului 2009.

II.1 şi art. 442/1371/2008. Constanţei. sc.2010 societatea are pe stoc productie în curs de executie în valoare de 67. B-dul Pandurilor nr. administratorul judiciar propune intrarea în faliment. 229/C din 27. bloc D TURN. în temeiul: art.73/3 Data: 28.85/2006. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Adunarea creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar din Tg Mureş.2012 Număr dosar: 11861/118/2011Tribunalul Constanţa Secţia Comercială Lichidator judiciar: Victoria SPRL Debitor: SC Olteanu Expert SRL (CUI: 19056177.123 din Legea nr. de înmatriculare: J13/2946/2006 Cod fiscal: 19056177 Sediul social: Năvodari.2011 emise de Primăria Năvodari. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL.8. 117 (3) şi ale art.Comercianti 1. 460/2005.8. str.Mureş. Analiza incidentei în cauza a dispozitiilor art.2012 1.03.03.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria. Mureş.200/19. bloc D TURN. 00 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.2012 Ora 13. modificată şi completată prin HG nr. uk.131 şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. 124/2007 15 . în procedura simplificată a debitoarei SC EXPREL PROD SRL în temeiul art.351. sediul social în Târgu Mureş. et.11. cod unic de înregistrare: 19056177 Raportul lichidatorului judiciar privind propunerea de închidere a procedurii falimentului asupra debitoarei SC Olteanu Expert SRL Nr.Informaţii privind societatea debitoare Elemente de identificare Denumire: SC Olteanu Expert SRL Nr.A. Calea Sighişoarei nr. Justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile art. jud. sediul: Tg. 138 din Legea 85/2006. Mentionam ca cele 2 bunuri nu au fost scazute din rolul fiscal al SC EXPREL PROD SRL Conform balantei de verificare de la 31.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.29. ap. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL. J13/2946/2006 ). judeţ Constanţa Date despre asociaţi: Olteanu Zînica 2.Debitor: SC Energic Plus SRL. 2.121 alin. conform Încheierii comerciale nr.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş.co. Judecător sindic: Hegyi Piroska. P-ta Teatrului nr. reprezentand lemn de foc şi lemn rotund. str.A./fax 0265/257961. 303/19. 4. judeţ Constanţa 1. Intrucat la dosarul cauzei nu a fost depusă o intenţie de reorganizare a activităţii. Accesul la aceste materiale nu este permis în momentul de fata deoarece unitatea de productie este inundata.123 din lege Precizam ca în perioada aferenta prezentului raport nu am efectuat cheltuieli cu procedura în sensul dispozitiilor art. 85 lei. CUI RO 5429837. Cod de identificare fiscală RO 20652777. lichidatorul judiciar propune închiderea procedurii în temeiul art.2010 firmei de leasing ROMSTAL Leasing pentru neplata ratelor aferente contractului de leasing 16270.12. Constanţei.33/2. se afla în stare avansata de degradare în Unitatea de Productie Tataru-Ostrov Tataru din cadrul Ocolului Silvic Tulcea.01.2012 Barca cu motor serie 689500306 a fost luata dislocata şi antrenata de apele de la inundatii şi autoturismul Lada Niva serie sasiu XTA21214081909041 achizitionat în sistem leasing a fost predat în data de 06.29.138 din legea insolventei.03.07. et.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. str. sc. au fost identificate bunuri. 107 alin 1 lit a. precum şi stocuri de material lemnos deteriorate. în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL. cod unic de înregistrare: 5429837 Convocare adunarea creditorilor Nr. Andreia Maria Cernat 2. sediul social: Năvodari. 3.Subsemnata Chirilesc Ana Maria. jud.03. Administratorul judiciar nu a identificat pana în momentul de fata fapte care sa atraga raspunderea conducerii debitorului în baza art.2.1 şi art. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel. ap. Menţiuni Deoarece s-a constatat că nu există bunuri în averea debitorului conform adresei nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Lichidator judiciar Victoria SPRL Laura Sărac Aldea Județul Mureş Sectiunea I . Va solicitam în mod respectuos sa va pronuntati asupra propunerii de intrare în faliment Eurolevel Partners SPRL Practician coordonator ec.Mureş. Stocurile.121 alin. J 26/311/1994.29318 /07. 4. 4066/20. e-mail chirilesc_anamaria @yahoo.

nr. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora. se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi. 8-15 şi parter. Dimitrie Pompeiu nr. Splaiul Independenţei. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea. Clădirea ElefterieBC. str. 3) Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. Livezeni.2012. nr. str. 124/2007 16 . Şedinţa comitetului creditorilor a fost convocată pentru data de 23.3 4 AC Helcor Pharma SRL Baia Mare.50 Adm Farm SRL Bucureşti. sector 28 2 29 Superfood Company SRL Pantelimon. OB 7 sector 6 A & A Medical SRL Bucureşti. sector5 7 Dita Import Export SRL Bucureşti. nr. str. sector 2 5 Sediu ales: Com. jud. 4) Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. 2) Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei. regulamentul de vânzare şi raportul de evaluare a bunurilor debitoarei SC Energic Plus SRL au fost depuse la Tribunalul Specializat Mureş la data de 20. Mureş. Mures Tg.9-9A. sector 1 13 Labor Med Pharma Trading SRL Bucureşti. B-dul Victoriei nr. Ordinea de zi: 1) Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16. cam. 1881/2006 şi prevederile HG nr. str.12 24 Farmacom SA Braşov.319 E. P-ţa Victoriei. B-dul.03. Victor Babes nr. Splaiul Independenţei.03.224 F. Dorobanţilor. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi. str. nr.319. jud. Calea Giuleşti.A. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. bazată pe un certificat valabil.112 Polisano SRL Sibiu. str.176. nr.11. Semaforului. sector 1 21 Bioeel SRL Tg. nr.ON Energie România SA Tg.30 A 26 Ropharma SA Tg. str.42.3. sector 6 12 Imedica SA Bucureşti. Calea Bucureştilor.2 18 Tamisa Trading SRL Bucureşti.8 27 Sanifarm SA Sânmărtin. nr. nr. modificată şi completată prin HG nr. str. Dr. semnată de creditor. str. str. 18.1-3 3 Municipiul Tg. OB 7 sector 6 16 Pharma SA Bucureşti. 1 Mai. Splaiul Independenţei. Gheorghe Doja. Pantelimon. Bega. 9 Mai. str.03. nr.17. nr.2012 şi pot fi studiate la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei. nr. 1. bl. Ilfov Lichidator judiciar: Chirilesc Ana Maria Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 77 25 Adresa de corespondenţă: Sibiu. sector5 Farmaceutica Remedia SA Deva. sector 2 11 Fildas Trading SRL Bucureşti. Lichidator judiciar :Chirilesc Ana Maria Lista creditorilor SC Energic Plus SRL Nr.319.Procesul verbal al şedinţei comitetului creditorilor din data de 23. şos.6. str. Mureş. nr. Octavian. Bucureşti-Ploieşti. str. str. Mureş. jud.03. Şos. str. str.106.2. sc. căruia i s-a încorporat. nr. A. sector 3 9 Farmanord SRL Cluj Napoca. nr. 1 Sfântul Elefterie nr. Maiakovski nr. nr.17-19.17-19. Mureş. intr.2012 . nr. nr. B-dul Ion Mihalache. 4066/20.319. ap. et.1. Bihor S&D Pharma(România)SRL Bucureşti.43 8 Sediu ales: Bucureşti. cu procură specială autentică sau. 19 sector 4 20 Actavis SRL Bucureşti. George Constantinescu.03. nr. nr. Răscoalei nr. nr. nr. Raportul lichidatorului judiciar privind popunerea de vânzare.2012 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Principală. nr.4-5 10 Farmexim SA Bucureşti. Splaiul Independenţei. Intrarea Scoruşului. Zizinului. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului. Denumire creditor Adresa Crt SC Corporate Recovery Management SRL sediul procesural ales :Bucureşti. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă. Ilfov 22 Române Tarom SA 23 E. Izlazului nr.2. nr. Justiţiei. bl.2012 poate fi studiat la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei. P-ţa. Săvinesti. Ilfov 6 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. sau înscrisul în format electronic. str. Scrisoarea prin care se exprimă votul. str. societatea nefiind plătitoare de TVA. Mihai Bravu nr.333. sector 6 14 Mediplus Exim SRL Sibiu. Clădire nr. 460/2005. Intrarea Scoruşului. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.228.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.141 D. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. str. str. sector 5 2 DGFP Mures Tg. Mureş. jud. OB 7 sector 6 17 Pharmafarm SA Cluj Napoca.4 Compania NaŃională de Transporturi Aeriene Otopeni.17 15 Montero SA Bucureşti Bucureşti.

Mureş. P-ta Teatrului nr. conform Încheierii comerciale nr. 2.01.R. Bihor 3 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. Administrator special: dl. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.1-3 2 Sanifarm SA Sânmărtin. în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL.2012.03. Societatea comercială IABLO COMP SRL. Tg Mures. str.03. ROVIGO S. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi. Data: 23. Iacob Aurelian Marius 4. 3.Subsemnata Chirilesc Ana Maria. J26/311/1994. 2. nr. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea. Date privind dosarul: Număr dosar: 2086/1371/2011-Tribunalul Specializat Mures. uk. E-mail: office@rovigo. 2086/1371/2011. cu procură specială şi legalizată sau. Mures. 117 (1) şi ale art.0008. Ordinea de zi: 1.16.2012 Ora 13/00 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. conform Incheierii de sedinta pronuntata la data de 19.Debitor: SC Energic Plus SRL.17 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă şedinţa comitetului creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Şedinţa comitetului creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Adresa: Tg. sect.Crt Denumire creditor Adresa 1 DGFP Mureş Tg. nr.1.L. 2. Principală. jud. jud. B-dul Pandurilor nr. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Gheorghe Doja. 73/3 Data: 23. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel.106.67. 1 decembrie 1918 nr. de Tribunalul Specializat Mures în dosaru1 nr. Intrarea Scoruşului.Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora. 4066/20. semnata de creditor. Justitiei nr. Programul arhivei/registraturii instanţei:-. bazată pe un certificat valabil. semnată de creditor. 1881/2006 şi prevederile HG nr. sediul: Tg.2012 Ora: 14:30 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Maresal Josef Pilsudski. Maresal Josef Pilsudski nr. 124/2007 17 .ro 5. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Ionela Buliga 2. Număr de ordine în registrul comerţului: J26/2068/2007.Administrator judiciar: ROVIGO S. nr.2. se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi. atasat ori asociat semnatura electronica extinsa. Număr de înscriere în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II . 4. jud. nr. în temeiul: art. 442/1371/2008. 1. Judecător sindic: Hegyi Piroska. 212./fax 0265/257961. sediul social: str.2012 1. Mureş. în temeiul art. sector5 Lichidator judiciar :Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria 2. bazata pe un certificat valabil. Mures. jud. sau inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat. cu procură specială autentica sau.Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16. str.Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei. Judecător sindic: d-na.2012 1.2012 Convocare comitetul creditorilor Nr.2. e-mail chirilesc_anamaria @yahoo. 460/2005. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC IABLO COMP SRL.03. 1. Scrisoarea prin care se exprimă votul. Scrisoarea prin care se exprimă votul.Mureş. sediul social în Târgu Mureş. 4. 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei: convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI: SC IABLO COMP SRL Adunarea creditorilor va avea loc la adresa: str.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str.2012.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. 229/C din 27.P. Debitor: SC IABLO COMP SRL Cod unic de inregistrare: 22777211. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. str. sau înscrisul în format electronic.R.co.Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. Bucureşti. 3. Tel/Fax: 210. Cod de identificare fiscală RO 20652777. str. sect. Mureş.P. modificată şi completată prin HG nr.03. Subscrisa. jud. cod de identificare fiscală: 20715409. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă. 2.03.33/2. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Lista comitetului creditorilor SC Energic Plus SRL Nr. Data emiterii: 16.1.Creditori: Conform tabelului definitiv 5.17-19. CUI RO 5429837. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului. căruia i s-a incorporat. societatea nefiind plătitoare de TVA. cod unic de înregistrare: 22777211 Convocare adunarea creditorilor Număr: 2277.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Chirilesc Ana Maria.Mureş. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Calea Sighişoarei nr.L. 3. loc. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. sediul social: B-dul.199/19. 3.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş.01.03.

prin care având. Cod de identificare fiscală 26485503 Domiciliul Ploiești.03. 124/2007 18 . 14 b2. str. 62.2012 poate fi comunicat prin orice mijloace. 3. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Condorii Sult SRL.960. 2) Supunerea spre aprobarea creditorilor a modului de continuare a procedurii insolvenţei societatii debitoare.173/2008 Nr. 00 lei Slatina nr. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate. Debitor: SC Condorii Sult SRL. Subscrisa/Subsemnatul(a): Olteanu Raluca Georgiana. în ordinea valorii. Cod de identificare fiscală RO 2993822.com.880. jud.09/2011 pronunţată de Tribunalul Prahova. Prahova. 85/2006 fata de SC IABLO COMP SRL.2¹ din Legea privind procedura insolvenţei notifică: Decizia creditorului majoritar al SC Condorii Sult SRL – procent 60. Număr de ordine în registrul comerţului J29/3624/1992 4. str.03 2012 Creanta Caracteristicile Nr. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Ploiești. ORDINEA DE ZI 1) Alegerea Comitetului creditorilor. pana în ziua fixata pentru exprimarea votului. Data emiterii : 20. 3569/26. cu privire la cauzele care au dus la deschiderea procedurii prevazute de Legea nr. din data de 19. 2) DGFP MURES – 532. în dosarul 7287/105/2011. avand în vedere ca nu se poate realiza redresarea societatii debitoare. 4614/104/2011 Tabel preliminar al creantelor impotriva debitorului SC Electro Simex SRL Potcoava .art. Administratorul judiciar propune trecerea la faliment impotriva societatii debitoare. Liliacului nr.Comercianti 1. 1. nr. cod unic de înregistrare: 2993822 Decizie desemnare administrator/lichidator judiciar . Tel 0725699114. 1881/2006 şi prevederile HG nr. secţia Comerciala si de Contencios Administrativ. Creanta Caracteristicile Denumire creditor Sediu creditor depusa creantei ( invocate crt.2011 intocmit de fostul administrator judiciar. Prahova. jud. SC Ferm Consult –ING SA cu sediul in Ploiești. 5.19 alin(2prim) din Legea 85/2006 modificata si completata prin OUG nr.199. 3. 4.89%.Olt lei pct. J29/351/2001. 4066/20. Societatea comercială CONDORII SULT SRL. în temeiul art.AFP Slatina. Faur Consulting IPURL.2012. in vedere Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Pentru alte informaţii suplimentare. jud. 3) BANCA ITALO-ROMENA SPA – 38. Arcului Bugetara cf. Prahova.03.500 lei.2012 1. Administrator judiciar: Olteanu Raluca Georgiana. Potrivit art. 460/2005.960. 19 al.art.Olt CUI 22514568 J28 / 806 / 2007 Nr. Rovigo SPRL Județul Olt Sectiunea I . 364 / 19. str.123 pct. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Creditorii cu creantele cele mai mari. et. ap. vă puteţi adresa administratorului judiciar. Date privind dosarul: Număr dosar 7287/105/2011 Anul 2011 Tribunal Prahova Secţia Comerciala si de Contencios Administrativ 2. bugetare şi cei chirografari.4. cod unic de înregistrare: 22514568 Tribunalul Olt Dosar nr. 34 lei. administratorului judiciar sau lichidatorului. Număr de telefon 0244/544781.000 lei/luna + TVA şi onorariu procentual de 7% din sumele atrase în contul de lichidare. 4 Total 746.: 33.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.art. B-dul Republicii nr.4 din Legea nr. 00 746. în cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor. astfel: onorariu fix 3. admisa creantei admise ( lei ) de creditor ) Bugetara cf. 00 lei Lichidator judiciar Avd Insolv Consult IPURL Craiova 746. Gheorghe Lazar nr.960. dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii care se ofera voluntar. CUI 13835569.10. 4 746. bl. sediul social Ploiești.128. 69 lei. 1. str. 16 alin. asa cum reiese din raportul nr.2.03.123 1 DGFP Olt .Comercianti 1. E-mail ralucaolteanu81@yahoo. conform încheierii din data de 07. 3) Stabilirea onorariului administratorului judiciar/lichidatorului ROVIGO SPRL. 00 lei Județul Prahova Sectiunea I .960. 85/2006. sunt urmatorii: 1) ITALO ROMENA LEASING .jud. modificată şi completată prin HG nr. Găgeni. jud. 114. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL.

confirma administratorul judiciar C.78% din valoarea activului total. judecător-sindic Doina Rizac. 336.Comercianti 1. conform incheierii nr. 079. 1 Activ total din care: 783. a) şi art. 4066/20.GE.2012 1. 201. jud. nr. 422.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 820.03. 269/07. str. Programul arhivei/registraturii instanţei 9.09 % din activul total care se ridică la valoarea de 783.2 Active circulante 235.74% din totalul activului iar activele circulante se ridică la valoarea de 235. 708/30/2012. Activele circulante prezintă o scadere faţă de anul precedent cu 26. 7. 4. cod unic de înregistrare: 15887068 Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă Nr. ap.49% faţă de anul anterior iar activele circulante se ridică la valoarea de 428. ap. 079. jud.00 În anul 2009 activele imobilizate se situează la valoarea de 546.64% din activul total în crestere cu 81. 667. 951. Semnătura şi ştampila Județul Timiş Sectiunea I . 269/07.64 % faţă de anul 2009. la data de 30.06. Eugeniu de Savoya nr.36% din totalul activului înregistrând o crestere cu 41.00 764. modificată şi completată prin HG nr.23% din activul total care se situează la valoarea de 1.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. număr de ordine în registrul comerţului J35/4584/2007. 2. 201. 19 al. în temeiul art.2.00 reprezentand 56. Tribunal Timiş. Secţia Comercială. cod de identificare fiscală RO 15887068. 370. Structura şi evoluţia posturilor de activ RON Nr. 617. Evoluţia situaţiei economice în ultimii ani (2009.00 lei. Timiş. 11. Subscrisa SCP Tudor & Asociaţii SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC I. Activul total se ridică la valoarea de 1.06.: 0372-765063. 54 alin.GE. în anexă.GE. 1473.CO SRL. 758.02. 708/30/2012. 559. GE.06. 1881/2006 şi prevederile HG nr.Arhiva instanţei: Timişoara. La data de 30.2011). 5.00 lei reprezentând 64. 10.21 procente fata de anul 2010. în număr de o filă. 091.00 lei. iar activele circulante se situează la valoarea de 315. fiind intr-o usoara scadere cu 1. Secţia Comercială. 422.02.00 1.00-12.CO SRL Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă: Procedura de insolvenţă simplificată a fost declanşată împotriva debitoarei prin Încheierea nr. 0356-411552. număr de telefon 0256-448044. (a) şi art. tel. înmatriculată la UNPIR sub nr.16 puncte.00 lei reprezentând 30. str.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. Debitor: SC I. jud.00 315.06.00 428. 2. nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Ion.CO SRL reprezentată legal prin Tudor Ion. Număr de exemplare depuse: 2 exemplare.617.(1) din Legea privind procedura insolvenţei Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL Debitor: SC I. Timiş. 336.1. Date privind dosarul: nr. nr.2012 dispozițiile art. 758. Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC I. 708/30/2012. Activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417. Structura activului 2009 2010 30. reprezentând o crestere de 53. din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 20 lit. CO SRL Număr dosar nr. 708/30/2012. Administrator special: nu este cazul.2011 Crt.00 lei reprezentând 69. Ciprian Porumbescu.GE.00 lei. Timiş.00 1. judecător-sindic Loredana Neamţu Temei juridic: art.820. 807. P-ţa Ţepeş Vodă. 7.00 lei. sediul social în Timişoara. 124/2007 19 . 20 lit.00 0. Societatea comercială I.00 1. 85/2006 . 025. 025.1 Active imobilizate 546.3 Conturi de regularizare 1. RFO II 0402/2009 cu sediul ales în Timişoara.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122. 559.00 lei reprezentand 35. Tribunal Timiş.32%. fax: 0256-436672. 667.00 3.03. 460/2005.2¹ din Legea nr.2011 activele imobilizate se situează la valoarea de 764.807. Structura şi evoluţia posturilor de pasiv RON Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. fiind numit în calitate de administrator judiciar SCP TUDOR & ASOCIATII SPRL.00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10. data emiterii: 19.CO SRL. 6.00 1. 2010 şi 30. În anul 2010 activele imobilizate se situează la valoarea de 773. 0256-431431.00 1.33%.00 lei reprezentând 29. 54 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată (30 zile) astfel întocmit(e).II Olteanu Raluca Georgiana si stabilește o remunerație in cuantum de 3000 Ron lunar pentru perioada de observație.00 773. 3. Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL.00 83.

00 0.00 380.00 0.2011 504. 262.00 59.00 lei fata de anul 2010 ceea ce inseamna Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 191. 460/2005.00 Profit 431.43 puncte. 667.00 0.00 0.00 829.03. în crestere cu 3. 336.00 0. 091.05 121. 974.00 13 Impozit pe profit 38. datoriile prezintă o crestere în perioada 2009-2010 de 411.00 315.00 380.00 4. 723.00 0.00 670.32%. 633.00 lei.00 0.2011 inregistreaza o scadere cu 127.00 11 Rezultat excepţional Pierdere 0.00 Din analiza datelor consemnate în tabelul de mai sus se desprinde constatarea că societatea a inregistrat profit în toate cele trei perioade analizate astfel: în anul 2009 de 393. 329.7 2 2.49 1 Total activ 783.00 9. 087. 177. 283.00 0. Crt. 557.00 0.00 0. 277.00 lei respectiv de 11.2 2.00 61.00 lei.00 723.5 1.00 895.3 1. Evoluţia situaţiei financiare RON Nr. 622.2011 71. 955. modificată şi completată prin HG nr.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122.06.00 591.00 9.2011 Indicatori Capitaluri proprii din care: Capital social Rezerve Rezerve din reevaluare Profit nerepartizat Pierdere neacoperită din anii precedenţi Pierdere an curent Profit an curent Total datorii: Împrumuturi şi datorii asimilate Furnizori şi conturi asimilate Alte datorii 2009 60.00 0. reprezentand o crestere de 56. 712.00 lei. la data de 30. 636. 072.00 10 Rezultat financiar Pierdere 0. 351.00 380.00 1. 1881/2006 şi prevederile HG nr.00 lei adica o scadere procentuala de 98. Crt.00 0.00 14 REZULTAT NET Pierdere 0.4 1.00 22.00 0. în scadere cu 387.00 Profit 22.1 1. 191. 774. 283.00 393.00 72. 783. 4066/20.00 1.00 697. apoi în anul 2010 societatea a înregistrat un profit de 6.00 330. 807. 143.00 0. 951.00 3 Activ net 60.00 lei.00 22. 024.16 puncte. 283.00 72. 135. 810. 177. 007. 106. 952.00 26.00 606.00 6.2 1.00 9 Rezultat exploatare Pierdere 0. 955.00 Profit 431. 974.00 0.00 713. 733.00 Profit 431. 201.00 1.00 4.00 122.00 1.00 15.00 6.06.00 0.00 lei.00 0. 557.00 0.00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.00 0. 177. 165.00 71.00 0. 691.00 76. 758. 976.00 9.00 1.2011 societatea a inregistrat din nou un profit de 9.89%.00 0.00 66.00 22.1 2.00 330.00 0.00 16. 910. 796.00 0. 135.00 0.00 1. 783.6 1. 201. Denumire indicator 2009 2010 30. 976.00 674. 201.00 12 REZULTAT BRUT Pierdere 0. 084.00 0.00 697. 976.00 316. 523.00 30. 079.00 218.3 Calculul activului net RON Nr. 024.00 -374. 799.00 Din datele înscrise în tabelele de mai sus reiese faptul că activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417. 568.00 0. 639. 134.00 0.06. 712.46 57. 467.00 1.00 13. 009.00 2010 66.00 76. 845.00 0. 706. 128.00 2 Total datorii 723.00 Profit 393. 564.00 3. 007. iar la data de 30.06. De asemenea.06. 1 1. 985. 137.00 333. 100.00 0.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire indicator Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri excepţionale VENITURI TOTALE Cheltuieli din exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli excepţionale CHELTUIELI TOTALE 2009 2010 30. 449.26% comparativ cu anul 2010. iar apoi pana la data de 30.2012 Nr. reprezentând o crestere de 53.00 504. 124/2007 20 . Crt.

judeţul Vâlcea. 712. 16.06. C8. Anunţă Depunerea la grefa Tribunalului Vâlcea a tabelului preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi. loc. nr. în scopul întârzierii încetării de plăţi. 85/2006. modificată şi completată prin HG nr. sc. in insolvency.85/2006 răspunderea membrilor organelor de conducere poate fi antrenată dacă au contribuit la ajungerea debitorului în stare de insolvenţă prin una dintre următoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. b) au facut acte de comerţ în interes personal. Potrivit prevederilor art. 2677 din data de 12. Văzând intenţia de reorganizare exprimată prin cererea introductivă. Email: vizalsprl@yahoo.12. jud. continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi. nr. Vâlcea. 59 din legea 85/ 2006 administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului sindic un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii sau va propune intrarea în faliment. între orele: 09. 138 alin. la data de 30. 576 din 14. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări.2012 1. Tabel preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL (societate în insolvenţă.00 lei. Vâlcea. 007. g) în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor. cheltuielile totale au crescut cu 834. opinia noastră este că debitoarea are o posibilitate reală de reorganizare. Rm.2011 comparativ cu anul 2010.Comercianti 1.Administrator judiciar: S.03.R. 2. 5.39% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 apoi au înregistrat o scădere de 53.184. Rafeni S. Creanţă solicitată Creanţă acceptată Denumire creditor Rangul creanţei crt -lei-leiBanca Comercială de Garantată 1. C. ap. Vâlcea.2012. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: practician în insolvenţă Mihai Iordache.Arhiva/registratura instanţei: Adresa : Scuarul Revoluţiei nr. Vâlcea. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări. pasivul acesteia. 1 şi 3 din Legea privind procedura insolvenţei. sediul social: Rm. Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL.com. Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii. en procedure collective) Nr. în interes personal.(1).00 lei.05 cu sume de bani viitoare Generale SA 2. sub acoperirea persoanei juridice. bl. 9. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie.P.. urmând ca administratorul statutar să propună un plan conform art.Date privind dosarul: Număr dosar: 3228/90/2011. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Rafeni SRL. c) au dispus. De asemenea..Subscrisa: SP Vizal Consulting IPURL. 6A.00. programul arhivei/registraturii instanţei : Luni-Vineri. 3. d) au ţinut o contabilitate fictivă. sediul social: Rm.(1) din Legea nr. DGFP Vâlcea 77. în mod fictiv.184. penalităţi. Veniturile totale au crescut cu 38. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art.(1). Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art. jud.2011 se ridică la valoarea de 1.05 53. Termen de publicare: 22. la data de 30. Secţia a II a civilă. Daniil Ionescu. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie. Societatea comercială RAFENI SRL. Judecător sindic: Petria Sorinel. Concluzii: Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii. 4066/20. Tel: 0350.03. în dosarul 3288/90/2011. f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri. 94 din L. str.74% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 şi au înregistrat o scădere cu 53.308.R. 85/2006. Dezvoltare – Groupe Societe 53.734.00-13.ro. 94 din Legea 85/2006. Vâlcea. Societatea are o posibilitate reală de reorganizare şi administratorul statutar va propune un plan de reorganizare conform art.Debitor: S. cod de identificare fiscală: 18527292. număr de telefon: 0250/739120.C.L. 124/2007 21 .2011 se ridică la valoarea de 1. pronunţată de Tribunalul Vâlcea.13% la data de 30.06. Tribunal Vâlcea. 85 / 2006. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi.13 % la data de 30.00 77. 007. 138 alin. str.408.2011 comparativ cu anul 2010.308. 138 alin. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit.03.419. conform sentintei nr.2011. număr de ordine în registrul comerţului: J38/279/2006. în dauna celorlalţi creditori. 4. în temeiul art. Vizal Consulting I. Fax: 0350.06. 1.06. cod de identificare fiscală: 20779380. prin Tudor Ion Județul Vâlcea Sectiunea I . au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. 712. din Legea nr. Website: www.U.P. 72 alin.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Conform art.50 procente. 460/2005. Regina Maria.100. din Legea nr. număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO II 0180/2006.00 Bugetară Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. penalităţi.L. cod unic de înregistrare: 18527292 Anunţ privind depunerea tabelului preliminar al creanţelor debitorului SC Rafeni SRL Nr.2012 o crestere procentuala de 61.vizalipurl.

1881/2006 şi prevederile HG nr. www. IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150. Bucureşti. 74. 4066/20.ro Cod de identificare fiscală: 14942091.2012 Nr.492. 460/2005. Cod poştal 030837.05 130. Unirii. 124/2007 22 . E-mail: onrc@onrc. modificată şi completată prin HG nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4066/20.OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bd. ISSN 1842-3094 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Tel. Bl. deschis la ATCPMB Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.03. 3.onrc. II+III.03.492.buletinulinsolventei. crt Creanţă solicitată Creanţă acceptată -lei-lei130. 3160810 Fax (+40-21) 3160803. sect.05 Administrator judiciar SP Vizal Consulting IPURL Denumire creditor Total Rangul creanţei * * * EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI . (+40-21)3160804.ro. Tr.ro.2012 conţine 22 pagini.J3b. nr. Website www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful