MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii  Comunicări  Hotărâri judecătoreşti  Convocări  Notificări  Alte documente emise în cadrul procedurii de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei

Nr. 4066 - Marţi, 20.03.2012

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4066/20.03.2012
SUMAR Index firme supuse procedurii de insolvenţă Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMFORA SRL ........................................................................................................................... 3 2. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL ................................................................................................................ 3 3. Societatea comercială MAD STYLLE SRL ................................................................................................................... 3 Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ROMPANT BID SRL ................................................................................................................. 4 Județul Brăila .................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL ............................................................................................................. 4 Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL .................................................................................... 6 2. Societatea comercială ETP TRADING SRL .................................................................................................................. 6 3. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL .................................................................................................................. 8 Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 9 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL .................................................................................... 9 Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 10 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL ................................................................................................................ 10 2. Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL ..................................................................................... 10 3. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL ...................................................................................................... 11 4. Societatea comercială TITEL TRANS SRL ................................................................................................................. 12 Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 14 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială EXPREL PROD SRL ................................................................................................................ 14 2. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL ....................................................................................................... 15 Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 15 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL .............................................................................................................. 15 2. Societatea comercială IABLO COMP SRL .................................................................................................................. 17 Județul Olt ....................................................................................................................................................................... 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL ........................................................................................................... 18 Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CONDORII SULT SRL ............................................................................................................ 18 Județul Timiş................................................................................................................................................................... 19 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială I.GE.CO SRL ............................................................................................................................ 19 Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 21 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială RAFENI SRL ............................................................................................................................ 21

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2

ora 13. 1. jud.277. 4066/20. modificată şi completată prin HG nr. 99. Arad TOTAL CREANTE BUGETARE CREANTE CHIROGRAFARE 2 Siegmeth Emil TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE TOTAL GENERAL Str.C. Prezentarea şi aprobarea modalitatii de valorificare a bunurilor din averea debitoarei.2012 Nr . nr. 2-4.11. 124/2007 3 . 3. jud.04.2012 Județul Arad Sectiunea I . Arad 1. 0257/259740.. jud.123. Jud. 4. Arad.03. 00 0.277. va invederam urmatoarele: Se reconvoaca adunarea creditorilor SC AMFORA SRL.Comercianti 1. Adresa instanţei: str. 04% 0. jud. în calitatea dvs. ap. sediul social str. str. et. 00 1. ap. In situatia în care nu va puteti prezenta la adunarea creditorilor.122. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Societatea comercială MAD STYLLE SRL. 4. fax 0257/259124. str. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL. J02/661/2003. 15468930. 00% Obs.123. 17. 8. 00 1. ORC J02/1815/1991 .23.277. Bolintineanu. 96% 00% 100. O. CREDITORII SC AMFORA SRL Ref.1. 00 100. Tel/Fax: 0257214821/0257282532.477. CUI 14511811. 77. EXPERT SPRL Arad – lichidator judiciar Dolha Adriana-practician în insolventa Gheranescu Nicolae-asociat coordonator 2. 00 00 3. nr. 04% 3. 00 0.131/15.2012 1.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. ARAD. 00 0. Arad. ap. 96% 00% 100.122. E-mail activ_grup@yahoo. Minervei.com. str. Arad.2012. Bolintineanu. 1. 0.122. 116 din 12. 00 3. 00% 100. 00% Lichidator judiciar Activ Grup IPURL 3.03. Prezentarea raportului de evaluarea a bunurilor debitoarei 2. nr.Arad B-dul Revolutiei.200. loc. Arad. Diverse. de creditor al debitoarei. pentru data de 10.: dosar 2714/108/2011 Debitoare :SC AMFORA SRL cu sediul în Arad. nr.1.200. Date privind dosarul: Nr dosar 4685/108/2011* Tribunal Arad Secţia Comercială Judecător sindic Carmen Stancu 2. 3. Maresal I Antonescu. va rugam sa va exprimati pozitia în scris cu privire la ordinea de zi. str. C. 1411/28. pronuntata de judecatorul sindic în dosarul 2714/108/2011 aflat pe rolul Tribunalului Arad. D. 5. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ioan Biris Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005.200.122.Av. în INSOLVENCY. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0106/31.277. Tribunul Buteanu nr. EXPERT SPRL Arad fiind numit în cauza în calitate de lichidator judiciar. Societatea comercială AMFORA SRL. 13 alin 1 din L 85/2006.2011. ap. în temeiul art. CREANTE BUGETARE 1 D. 00 3. tel.2. Debitor: SC MAD STYLE SRL cu sediul în Arad. Nr tel 0257228908.U.P. nr. 00 00 0. jud.2006. loc. 00 1. nr. 00 3. cod unic de înregistrare: 1686161 Convocare adunare creditori Numar 514/19.1. nr.2012 Catre. cod unic de înregistrare: 15468930 Convocarea adunarii creditorilor Nr.în INSOLVENTA. str. nr. Milea nr.200. cod unic de înregistrare: 9541964 Tabel preliminar al creantelor debitorului SC Aral Energy SRL Dosar 6012/108/2011 Nr. Sava. 00 la sediul EXPERT SPRL din Arad. In aceste conditii. jud. et. D.12.G. Arad. et. Lichidator judiciar ACTIV GRUP IPURL Cod fiscal 20625756.03.03. Pentru orice informatii suplimentare va solicitam sa nu ezitati în a va adresa lichidatorului judiciar EXPERT SPRL Arad. V.477. 0. 1.F. Arad. s-a deschis procedura insolvenţei prevazuta de Legea 85/2006 impotriva debitoarei SC AMFORA SRL cu sediul în Arad. 5. Maresal I Antonescu. Arad. 00 3. EN PROCEDURE COLLECTIVE Va comunicam prin prezenta ca prin sentinta civila nr. 17. 99.I. Arad. avand urmatoarea ordine de zi: 1.1.R. crt CREDITOR Adresa creditorilor Creanta Creanta % % Creanta contestata admisa în procent procent declarata de urma din din de creditor administrat verificarii grupa total or judiciar 100.

302. et. conform Sentintei civile nr. deţinând 95. cu un onorariu lunar de 400 lei. în dosarul 4685/108/2011*. 13. având CUI 10874849 şi număr de ordine în registrul comerţului J05/1325/2011. pronunţată în dosarul nr. număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003. sc. nr. str. str. prevederilor art. 85/2006 şi acoperirea cheltuieliIor de procedura din fondul prevăzut în aceeasi lege la art.Subscrisa ACTIV GRUP IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MAD STYLE S. ACTIV GRUP IPURL Anca Baiu Județul Bihor Sectiunea I . nr. 2-3. 229 din Codul de Procedură Fiscală. nr. 138 din legea or.04. modificată şi completată prin HG nr. şi un onorariu de succes de 0% din sumele obţinute din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 1 SC ELENVIC TRANS SRL. prezentarea raportului privind cauzele şi imprejurarile care au dus la stare a de insolventa a debitorului. Bucureşti.I. cu sediul în Bucureşti. în temeiul art. Decide În temeiul art. Societatea comercială ROMPANT BID SRL.01.Comercianti 1. 7. b-dul Independentei. nr. 88% din valoarea masei credale. cu sediul Oradea. cu practicianul în insolvenţă INTERCOM MANAGEMENT SPRL cu sediul în Bucureşti.Diverse.2012. 4237/113/2011 de Tribunalul Brăila.2 ind. 1881/2006 şi prevederile HG nr. alăturat. 19 alin. Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal privind debitoarea SC ROMPANT BID SRL.2011 pronunţată de Tribunalul Arad.11.2012 6. 4 . Menţionăm faptul că instituţia noastră este scutită de plata taxelor aferente publicării în BPI în conformitate cu dispoziţiile art.L S. 24 Emisă 11. bd Independenţei bl B6 parter Judecătoria Brăila Curtea de Apel Galaţi Administrator Nyaagui Ciprian Vasile – loc. 47 Dosar nr.Comercianti 1. str. cu sediul social în Brăila. sector 1. cod unic de înregistrare 15602691 Administrator judiciar Cabinetul Individual Practician în Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. 131 din Legea or. cu modificările şi completările ulterioare. cu sediul social în Brăila.. DANA FILIMON.2012.01. 85/2008. copia sentinţei comerciale nr. în calitate de creditoare în dosarul nr. b-dul Independentei. Tribunalul Brăila .I.L.R. 13. Dimitrie Gerota. jud. înlocuirea lichidatorului judiciar C. 24 din data de 11. Convoaca la sediul ACTIV GRUP IPURL în data de 05.1. Cu deosebită consideraţie. 17. în reprezentarea Administraţiei Finanţelor Publice sector 1.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. mezanin. privind procedura insolvenţei. Roma. sector 2.133. cod unic de înregistrare: 10874849 Către:Ministerul Justiţiei Şi Libertăţilor Cetăţeneşti Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor De Insolvenţă Anunţ Subscrisa. 4237/113/2011 Comunicare Sentinţa nr. 1160/08. bl. cu sediul în Bucureşti. Discutarea incidentei prevederilor art. prezentarea situatiei debitorului şi anume ca în averea debitoarei nu au fost identificate bunuri care sa acopere cheltuielile de procedura. judeţul Brăila. Administraţia Finanţelor Publice Brăila – str. 4066/20. 14 din Legea privind procedura insolvenţei. 124/2007 4 . privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC ELENVIC TRANS SRL.. 3. sector 6. 12284/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor. Delfinului nr.R. în caz contrar Iichidatorul judiciar va solicita inchiderea procedurii insolvenţei cf. cod unic de înregistrare: 15602691 România. ora 12. Ancuţa Obancia Director Executiv Adjunct Şef Birou Juridic Contencios 1 Consilier Juridic Adriana Dumitru Laura Mihaela Morosanu Județul Brăila Sectiunea I . 85/2006. număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003.2012 Către. 460/2005.03. avansarea de sume necesare continuarii procedurii. G3. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. 4.00 avand ca ordine de zi: 1. cod de identificare fiscala 20975050 Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila. Bursuc Deal judeţul Iaşi Se comunică. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr. Virtutii nr. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. nr. strada 1 Decembrie 1918. Tudor Vladimirescu nr. 1 din Legea nr. str.302. Bihor. judeţul Brăila. ap. 45. bloc B34. 17. judeţul Brăila. cod unic de înregistrare 15602691. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL.

Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 20. creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi potrivit Codului de procedura civila.2011 de catre creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. modificată şi completată prin HG nr. cod unic de înregistrare 15602691. urmând a fi desemnat provizoriu.34 din legea privind procedura insolvenţei. cu sediul social în Brăila. în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. cu sediul social în Brăila. Constatând că debitoarea se află în încetare de plăţi.02.133.2011 la sediul declarat al acesteia la Oficiul Registrului Comertului Brăila şi că nu s-a formulat contestaţie potrivit art. În temeiul art. se va admite cererea creditoarei şi se va deschide procedura generala a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.20 litera a şi art.900 lei dovedită cu titlurile executorii depuse la dosar. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. În temeiul art.54 din lege.08. ora 10. b-dul Independentei. judetul Brăila. Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei. în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. judecător sindic Grefier – Maricica Popa Pe rol.20 din lege. cod unic de înregistrare 15602691. 47 Dosar nr. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.02. stare de fapt dovedită cu insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile după o perioadă de 90 zile de la scadenţă.302.85/2006. 4066/20. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la data de 27. a fost comunicată debitoarei la data de 01. 24 Şedinţa publică din data de 11 Ianuarie 2012 Preşedinte – Voinea Geanina Elena.02.59 din lege privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolventei debitoarei. Fixează termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 10. Voinea Geanina Elena Grefier. lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei în cuantum de 1. strada Delfinului nr.02. Se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de Legea nr.4237/113/2011 OPERATOR DATE CP 4481 Sentinta Nr. Judecatorul Sindic Asupra cererii de faţă: Constatând că cererea formulată la data de 08. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.2012. soluţionarea cererii formulată de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila. Fixează termenul limită pentru verificare a creanţelor. actele şi informaţiile prevăzute de art. nr. Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian. asa cum a fost modificata. 460/2005. judetul Brăila. b-dul Independentei.2012.116.6 din Legea privind procedura insolvenţei. în calitate de administrator judiciar.2012 Parafa preşedintelui instanţei.1 din Legea nr. cu sediul în Brăila. cod unic de înregistrare 15602691. judetul Brăila. la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei. b-dul Independentei. Se reţine că la dosar au mai depus oferte de servicii în acest sens practicienii in insolventa Cabinetul Practician in Insolventa Tudose Gina si Business Insolvency IPURL astfel ca la desemnare judecătorul sindic a avut în vedere solicitarea creditoarei potrivit dispozitiilor art. judetul Brăila.48 din Legea privind procedura insolvenţei.6 din Legea privind procedura insolventei.1.2012. str. cu sediul social în Brăila. 1881/2006 şi prevederile HG nr. cod unic de înregistrare 15602691. Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 30. Pentru aceste motive. certă. Delfinului nr.11 litera c din Legea nr. cu sediul social în Brăila. În temeiul art. cererea este exceptată de la plata taxei de timbru şi timbru judiciar. cod de identificare fiscala 20975050.02. Constatând că Administratia Finantelor Publice a Municipiului Brăila are o creanţă fiscală. Numeşte administrator judiciar pe Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila.2012. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. având ca obiect procedura insolvenţei.03.1 din lege. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă arătându-se că procedura este legal îndeplinită.01.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. b-dul Independentei. Dispune trimiterea notificărilor către toţi Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.35 din legea privind procedura insolvenţei. nr. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. hotărăşte: Admite cererea formulata de creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila. nr. In temeiul art.61 din legea privind procedura insolvenţei.200 lei lunar exclusiv TVA.85/2006 si a fost propus de catre creditoare prin cererea introductiva.302. raportul prevăzut de art. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei. raportul prevăzut de art. după care . În temeiul art.2012. strada 1 Decembrie 1918.09.2012 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 05. cu sediul în Brăila.2012. în numele legii. care a depus ofertă de preluare a acestei poziţii însoţită de dovezile cerute de dispoziţiile art. pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. nr. judetul Brăila.61 din Legea privind procedura insolvenţei. cu o retribuţie de 1. mezanin. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 20. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. nr. Popa Maricioca România. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar. b-dul Independentei. 124/2007 5 .03. cu sediul social în Brăila. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale. de întocmire. afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la data de 15. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr.33 alin.19 alin. cod unic de înregistrare 15602691. nr. judetul Brăila. 1. Tribunalul Brăila.302.302.302.85/2006. bloc B34.28 alin.33 alin.

sector 3. Sectorul 1.37 din legea privind procedura insolvenţei. Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Email: office. Debitor: SC ETP Trading SRL .ro.palanciuc@mawas.A. 2. Date privind dosarul: Număr dosar 74353/3/2011.318. Birou nr. în caz de neîndeplinire a atribuţiei.București.74.com.Comercianti 1. Jiului nr. Data emiterii:19.4 din legea privind procedura insolvenţei. Lichidator judiciar provizoriu: C. Lichidator judiciar: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL. Preşedinte . Birou nr. Subscrisa: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL. Dumitru Tacu nr. et.104. Sectia aVII-a Civila. 4066/20. sc. Pronunţată în şedinţa publica. În temeiul art. nr. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. str. Dinu Urse şi Asociatii SPRL Asociat Coordonator Dan Urse 2. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. Libertatii nr.03. la sediul Tribunalului Brăila.  Desemnarea Comitetului Creditorilor.03. Fixează termen de control la data de 13. 4.12. Judecător sindic Popescu Angela 2. 18. Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare. bl. reprezentata de asociat coordonator DAN URSE. Societatea comercială ETP TRADING SRL. în dosarul nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr.2012. Sectorul 5 tel. 2A. email dinu. et. cu procură specială şi legalizată sau. Ing. Tribunalul Bucureşti. Ora: 14:00. lichidatorului judiciar. căruia i s-a raportat.1. în temeiul art. Lucian Blaga nr.2012 1. 2C04. Parter. et. 2. ap. et. orele 12. contul va fi deschis de administratorul judiciar. semnată de creditor sau înscrisul în format electronic. Ap. 20133/3/2010a1 avand ca obiect raport cauzal – în cadrul proceduii insolvenţei deschise impotriva Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi./fax 021. 28. Lucian Blaga nr. sector 3. 3. 4. tel: 0214365082. 14. Sc 2.C. Debitor: SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. tel. cod unic de înregistrare: 17819647 Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. sector 5. administrator judiciar) în Dosarul nr. 3. pronuntata de Tribunalul Bucureşti. 124/2007 6 . Tribunal Gorj.03. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. 4. 8. et. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a1. Jiului nr. număr de ordine în registrul comerţului J40/16407/2003. 2. azi. sc. 460/2005. conform Incheierii de sedinta din data de 02. în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. str. str. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la Oficiul Registrului Comertului respectiv Judecătoria Brăila şi Curtea de Apel Galaţi şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. poate fi comunicată prin orice mijloace pana în ziua fixata pentru exprimarea votului. Data: 27.34.2011. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.39-41. 0771602544. modificată şi completată prin HG nr.contestator în dosar 20133/3/2010a1 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. 2. 8. e-mail:_. cu adresa de corespondenta în Bucureşti.2012 1. bazată pe un certificat calificat valabil.2. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5./fax: 0314/216620. 4.I Florescu Adrian cu sediul în Bd. sediul social în Bucureşti. ORDINEA DE ZI:  Prezentarea situatiei debitorului. 2A.03. Secţia: a II-a civila. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.03. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti.2012 creditorii de către administratorul judiciar. Sectia aVII-a Civila. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. sector 1. str.2012. cod unic de înregistrare: 15962860 Convocare adunare creditori Număr iesire: 1131 / 19.urse@gmail. Scrisoarea prin care se exprimă votul.01. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. 14. 11. Definitivă. Voinea Geanina Elena Popa Maricica Municipiul Bucureşti Sectiunea I . Academiei. debitor. CUI 15962860. 0318/154375. În temeiul art.2012.I. 74353/3/2011.Administrator special: -. Bl.  Confirmarea lichidatorului judiciar. În calitate de Creditor . Grefier. Sectorul 1 – creditor-contestator 3.25.judecător sindic. str.

Sectorul 1.București. modificată şi completată prin HG nr. et. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida.I Florescu Adrian cu sediul în Bd.București.ro. 21-23. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. nr. sc. SC Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av.A.2 SC Victoria Invest România SRL .39-41.03. str. tel: 0214365082. et. ap. Creditori: Mood Media România SRL . Birou nr. str. nr. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. et.București.Plaza România. sector 6.. Sectorul 5 tel. 20133/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. Academiei./fax: 0314/216620. Email: office. 2. nr. tel: 0214365082. sector 2 ANAF – DGFP București – str. județ Cluj Unik Expert Construct – cu sediul ales la str. Astfel. str.210-210B SL Networks SRL cu sediul ales la SCA Filip & Asociatii . b-dul Vasile Milea. nr. nr. nr. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. Lichidator judiciar provizoriu: C. str.Timișoara. 2. nr. sector 1.2012 1.1. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. Bl.București. ap. b-dul Expoziției. Sc 2. K2. Email: office.00 în dosarul avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL .1. Zece Mese.03. nr. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. sector 3. 2. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. Tribunal Gorj. 1B.ro.I. et. parter. București DITL sector 1 – str. e-mail:_. debitor.Cluj Napoca. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. ap. b-dul Timișoara-complex Com. 0318/154375.Demetriade.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 31 SC București Mall Development and Management SRL . Birou nr. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. Intrarea Pristolului. sector 1. Debitor: SC ETP Trading SRL . et.București. bir.S25A SC Cotroceni Park SA . 6A.68.104. Vintilă Vodă nr.1. 1 SC Țiriac Leasing IFN SA . Splaiul Independentei. str. 0771602544. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. nr.Administrator special: -. Dimitrie Gerota. A. 18. bl. CUI: 17819647. Academiei. sector 3. 3. Ap. nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Secţia: a II-a civila. Calea Vitan-Complex Comercial Bucureşti Mall. Libertatii nr. București SC Amarante SRL – București.cu sediul ales la str.București. București Baneasa Developments – cu sediul ales în Șos. sc. bl. 0771602544. Judecător sindic Popescu Angela 2. ap. Data emiterii:19. 14. sc. 1. sector 1. informaţii suplimentare: Pentru informaţii suplimentare.4 SC Iulius Mall Timișoara SRL . INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare. 13. Jiului nr. 4.2. CUI: 17819647.55-59. 2A.palanciuc@mawas.A. sector 2. 1. județ Timis SC Plaza Mall Development and Management SRL . 1. et. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. Ion Berindei nr. 194. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. et. Bir. Biserica Amzei. nr. administrator judiciar) în Dosarul nr. 6A. sector 3. sector 2.39-41. sector 6. et. 20133/3/2010a1 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. Unirii. Zece Mese. Astfel.BD44A SC Total Soft SA .44. sc. 492-500 comuna Florești. et. sc.26.2012 debitoarei SC ETP TRADING SRL.București. Jiului nr. 4066/20. Parter. sector 3. 1. et. 203.34. 2. 460/2005. Mihi Bravu. 14.7. 2A. 2. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. județ Cluj BRD Groupe Societe Generale – Sucursale Unirea – București. str. 8. nr. J40/7917/2009. sector 3 SC Polus Transilvania Companie de Investitii SA – Cluj-Napoca. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. nr. nr. et. parter. Sectorul 1 – creditor-contestator 3. ap. nr.București. Avram Iancu nr. Axente Sever. vă puteţi adresa: Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. cu adresa în sector 1.00 în dosarul avand ca obiect raport cauzal – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL București. nr.palanciuc@mawas. Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. 124/2007 7 . sector 2.București. București Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. J40/7917/2009. subsol. et. toate partile interesate sunt chemate la această instanță.A.39-41. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010. bd.contestator în dosar 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. str.A. sector 2. În calitate de Creditor . camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. cu adresa în sector 1. nr. București Totunik SRL . Academiei.

2012 1. sector 3.palanciuc@mawas.36. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av. 13 din Legea nr.I Florescu Adrian cu sediul în Bd.06. În calitate de Creditor . B-dul Ferdinand nr. cam. Email: office. 2.2012./fax 021.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 01/10. 0771602544. ora 14:00. programul arhivei/registraturii instanţei 9.104. 460/2005. Prin notificarea nr.Creditor: Administratia Finantelor Publice sector 2 cu sediul în str.01. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. Debitor: SC ETP Trading SRL . Birou nr.03. sector 4 Număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO II0327/2007 tel.2012 1.Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL Cod de identificare fiscală 22485179 sediul social Bucureşti. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. 37. 18.03. sector 1.18 E-mail office@finecoinsolvency. Astfel.34. Număr de telefon 021. 0771602544. J40/7917/2009. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida. 0318/154375.: 30.A. Birou nr. Palanciuc Mawas Luciana Fida 3. Email: office. et.București. CUI: 17819647. Lichidator judiciar provizoriu: C. Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1.00 în dosarul avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL . Jiului nr.408. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Media Tel 96 SRL conform sentintei civile nr. 1240 din data de 27.2012 publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. cod unic de înregistrare: 8979533 Convocare adunare creditori Nr. Parter. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. 56. 2A. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av.335. sediul social în Bucureşti. 4066/20. Academiei. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. 2. 2529/22. tel: 0214365082. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr.00 3.A. Sectorul 5 tel.contestator în dosar 20133/3/2010a2 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. sc. sc. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare. Sectorul 1. Sectorul 1 – creditor-contestator 3. tel: 0214365082. număr de inregistrare în Registrul comerţului J40/9901/1996.03.. Secţia: a II-a civila.. Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Civila. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. administrator judiciar) în Dosarul nr.ro. 4. sector 2. str. 1881/2006 şi prevederile HG nr. et.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. modificată şi completată prin HG nr. 20133/3/2010a2 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. 0771602544. Unirii nr. Judecător sindic Maria Zamfir 2. nr. Sedinta Adunarii creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 27. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. 021. et. 85/2006.1.palanciuc@mawas. Sc 2.30-14. Data emiterii: 19. Bucureşti. et. 39.02. Ap. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a2. e-mail:_. secţia a VII-a Civila.2012 creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida. 124/2007 8 .75441/3/2011. Conform acestei convocari.ro Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Florin Cristica 6. 27. Libertatii nr. 5. sector 2. nr.03. Bl. 20133/3/2010a2 avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. 14. parter. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti.39-41.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL.Debitor: SC Media Tel 96 SRL cod de identificare fiscală 8979533. Cod de identificare fiscala: RO 17819647.00. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata.2012 lichidatorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor SC Media Tel 96 SRL. 1.39-41.2.I.ro.ro. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL.00. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Jiului nr. C. 99. Rosetti nr. în dosarul nr. 4.București. 3.A. 2A. tel: 0214365082. Date privind dosarul: Număr dosar 75441/3/2011. cu adresa în sector 1. Calea Serban Voda nr. 14. et.palanciuc@mawas.02. Tribunal Gorj.. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. Academiei. în temeiul art. Judecător sindic Popescu Angela 2.Administrator special: -./fax: 0314/216620. Email: office. debitor. Data emiterii:19.335.03. convoaca SEDINTA ADUNARII CREDITORILOR SC Media Tel 96 SRL 7.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bd. str.

22. 209. Rădăcina. 3 cl. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL conform încheierii din data de 18. 22. judeţul Ilfov. lichidatorului judiciar. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat. conform celor de mai jos. în cazul în care construcţia se află în stadiul finalizat”. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. ora 14. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. ORDINEA DE ZI: prezentarea situaţiei stocurilor de marfă ale debitoarei. modificată şi completată prin HG nr. Tatiana Manolache .213.400. poate fi comunicat prin orice mijloace. Incinta Port Mol. semnată de creditor. Cod de identificare fiscală RO 27362568.03. respectiv 1. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. tel.Comercianti 1. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL. echipamente de telecomunicatii şi IT) cu un onorariu de 1. 4066/20.400. contencios administrativ şi fiscal. judeţul Buzău. Debitor: SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL. Bucureşti. 460/2005. Nicolae Titulescu nr. Scrisoarea prin care se exprimă votul.Onofrei 5. cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. sediul social str. Subscrisa Prime Insolv Practice IPURL. Unirii nr. 1. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Administrator special: Gruia Adriana 4. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. sector 3.10. Lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL Asociat Coordonator Cristica Florin Județul Buzău Sectiunea I .30. Lichidator judiciar: Prime Insolv Practice IPURL. în temeiul art. Bd. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.03.2012 In ceea ce priveste ordinea de zi a sedintei. sau înscrisul în format electronic. Pelinului nr. Creditori: Pireus Bank România SA. sediul social Com. în cazul în care construcţia se află în stadiul la roşu” sau 2. Bd. Pârscov judeţul Buzău.03. etaj 2. Cod de identificare fiscală 15834438. aceasta se completeza cu punctul 4.452 e-mail primeinsolv@gmail. cu procură specială şi legalizată sau. Desemnarea Comitetului creditorilor şi a Presedintelui acestuia. informaţii suplimentare:** Pentru alte informaţii suplimentare. etaj 2. Preciziei nr.600 lei +TVA. 2. sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat. Şos. sector 3. cod unic de înregistrare: 15834438 Convocare adunarea creditorilor Număr: 592. Bucureşti. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar. din oficiu convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. până în ziua fixată pentru exprimarea votului.213. bazată pe un certificat calificat valabil. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 4.03. Aprobarea angajarii în calitate de evaluator a d-lui Adrian Rinciog. Număr de ordine în registrul comerţului J10/880/2003 3. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul.29-31.2. respectiv imposibilitatea valorificării acestora datorită deprecierii fizice.2012. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţe. Prime Insolv Practice IPURL Av. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Confirmarea Fineco Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului. Bcureşti. în data de 26. membru ANEVAR. Constanţa 3. Prezentarea situatiei debitorului. Carrefour România SA. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. contencios administrativ şi fiscal în dosarul 3961/114/2011.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău. Bucureşti.800 lei + TVA. 3. 124/2007 9 . Judecător sindic Eugen Irimia 2. în vederea evaluarii bunurilor mobile proprietatea debitorului (autoturism marca Daewoo Espero.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Tatiana Manolache . Date privind dosarul:Număr dosar 3961/114/2011Tribunalul Buzău.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. bazată pe un certificat valabil. sector 1. sector 6. Secţia a II-a civilă.000 RON cu TVA.1. căruia i s-a raportat.2012 1.2012 ora 14:00 va fi urmatoarea: ORDINEA DE ZI: 1. SC Marinco SRL. care se va suporta din averea debitorului./fax 0040. secţia a II-a civilă. semnată de creditor. cu procură specială şi legalizată sau. Data emiterii: 20. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice.442/0040. ataşat ori asociat semnătura electronica extinsă. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru alte informaţii suplimentare. aprobarea costului pentru efectuarea raportului de expertiză având ca obiectiv stabilirea valorii de circulaţie a imobilului proprietatea debitoarei situat în Voluntari.Onofrei ** Informaţiile suplimentare vor fi menţionate în mod expres în funcţie de ordinea de zi stabilită Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. astfel incat ordinea de zi a sedintei din data de 27. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. DGFP Buzău. strada Pelinului nr.

Cab. Creditorii societăţii debitoare: în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. et.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. semnată de creditor. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. nr. calea Dorobanţilor nr.11. Operaţiuni efectuate de către lichidatorul judiciar în cadrul procedurii: obţinerea de informaţii asupra istoricului debitoarei şi a situaţiilor financiare. 13394/13.2012 Județul Cluj Sectiunea I . întocmirea tabelului preliminar şi definitiv al creanţelor. Col Dumitru Papazoglu. 5 ap. Dambovitei.Cluj Napoca. Creditori: Banca Intesa SanPaolo Arad . s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Madacar Import Export SRL. 124/2007 10 . de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0879 tel. Situaţia bunurilor societăţii: am înaintat administratorului statutar al debitoarei. Constantin Daniel. 2280/16. demersuri în vederea identificării domiciliului administratorului statutar. nr. Fabricii nr. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 460/2005. conform sentinţei comerciale. 7. de practician în insolvenţă Cremene Simion. dosar: 4768/1285/2011. str. str.03. 6416 dată în şedinţa publică din 28. J12/945/1993. ind. str. sector 1 CEC Bank sucursala Cluj Napoca . Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator pana la data fixată pentru exprimarea votului. modificată şi completată prin HG nr. cod unic de înregistrare: 3925001 Cerere privind propunerea de închidere a procedurii de faliment a debitoarei SC Madacar Import Export SRL Nr.2011.2012 Termen de judecată: 26. Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare.000 ron în acest scop. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă Comitetul creditorilor debitorului: SC Elixir Impex SRL Comitetul creditorilor va avea loc la sediul profesional al administratorului judiciar situat în Cluj-Napoca. nr. sector.Bucureşti. 00. în temeiul art.02. Tribunal Comercial Cluj. ora 11. întocmirea raportului cauzelor şi publicarea acestuia în BPI.19. 85/1996 privind procedura insolvenţei s-a procedat la notificarea instituţiilor bugetare şi s-a publicat în ziarul Monitorul de Cluj. b-dul 21 Decembrie 1989. ind. P-ta Cipariu.sediu ales Cab de av. publicarea deschiderii procedurii insolvenţei în ziarul Monitorul de Cluj. 9. în vederea depunerii cererilor de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr./fax 0264/431963 Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cremene Simion 5. 2 data 26/03/2012. ap. 1. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL.03.03. publicarea notificării deschiderii procedurii de insolvenţă în BPI nr. Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL. ap. Debitor: SC Elixir Impex SRL Cod de identificare fiscală 225330 sediul social Cluj Napoca str. 3. de practician în insolvenţă Cremene Simion 2. Win Magazin S. Cod de identificare fiscală 19295107 sediul social Cluj-Napoca. notificarea societăţii debitoare şi a administratorului statutar în vederea predării documentelor contabile. căruia i s-a raportat.2.C. 14 nr. bazată pe un certificat calificat valabil.2012.2012 1. Ind. nr. nr. Administrator judiciar. nr. notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă şi documentele care trebuie să le pună la dispoziţia lichidatorului. Cab.2012 Nr. Date privind dosarul: Număr dosar 4779/1285 anul 2011 Tribunal Specializat Cluj Judecător sindic Simona Ivanescu 2. pana la data fixată pentru exprimarea votului. str. Ion Ghica. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. aceasta nu ne-a prezentat actele contabile fapt pentru care s-a procedat la analiza economica în vederea stabilirii cauzelor care au determinat starea de insolventa. Iris nr. nr. cu procură specială şi legalizată sau.A sediu ales SCA Cecilia Popa şi Asociatii în Bucureşti.Cluj Napoca.Comercianti 1. sc. 235/19. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. cod unic de înregistrare: 225330 Convocare Comitetul creditorilor Număr: 846 Data emiterii:. sau înscrisul în format electronic. sector 6 Mediplus Exim . vă puteţi adresa:. str. B10. Cluj. 60.administratorului judiciar. de practician în insolvenţă Cremene Simion în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Elixir Impex SRL. Subscrisa. 20. ap. str.12. bl. 10H. Obiectul de activitate declarat de societate este Coafura şi alte activitati de infrumusetare”. Ordinea de zi: Aprobarea cererii formulate de dna. Dorobanţilor şi deblocarea sumei de 200. Craciun Adriana Gertrud în calitate de administrator special al SC Elixir Impex SRL pentru începerea activităţii la punctul de lucru din Cluj Napoca. Rotaru Elena Madalina din Bucureşti. Administrator judiciar Cab. publicarea tabelului preliminar în BPI nr. 176 B Număr de ordine în registrul comerţului J12/3377/1991 4. CIF 3925001. 3 S.1. Scrisoarea prin care se exprimă votul. notificarea creditorilor bugetari.03. 6532/CC/2011 din data de 06/12/2011 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj. 1881/2006 şi prevederile HG nr. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 6. Lt. dnei Semenescu Eugenia Carmen. 67-69 Farmexpert DCI . 4066/20. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Prin sentinţa comercială nr. jud. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar. 23-25 3.2011. în dosarul 4779/1285/2011. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat. Debitor: SC Madacar Import Export SRL Cluj Napoca.

131 din Legea privind procedura insolvenţei. 12. 131 din Legea nr. respectiv data de 31. bl. 12. Datoriile debitoarei sunt de 4. 85/2006 privind procedura insolventei. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL. În acest context. a valorii exacte şi a priorităţii. 12. 131 din Legea nr. 4. în baza notificării nr. constituită de către dl Gliga Victor Eronim. raportat la faptul că pânã la data întocmirii prezentului raport. afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor 21.2011 şi anume: AFP Dej. 138. S3. respectiv de avansare de sume necesare continuării procedurii. ap.2012 Nr.601 lei.2012. 6417 dată în şedinţa publică din 28. 85/2006 şi anume: numele/denumirea creditorului. suma datorată. niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. descărcarea lichidatorului judiciar de toate îndatoririle şi responsabilităţile privitoare la procedură. totalizând creanţa totală de 4. temeiul creanţei. nr. din Legea nr. Debitor: SC Sepra Tehnocom SRL. acesta având şi funcţia de administrator al societăţii debitoare. ITM Cluj. aprobarea recuperării cheltuielilor de procedură şi a onorariului lichidatorului judiciar pentru întreaga activitate depusă în prezenta procedură.03. 138. conform art. 136 din Legea nr. 85/2006. jud Cluj. Temei juridic: art. 228/19. a) . considerăm că sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. întocmire. 1881/2006 şi prevederile HG nr. am convocat AGA. 1. Cauzele şi împrejurările care au determinat starea de insolvenţă a debitoarei este contextul crizei economice declanşată pe plan mondial. Cauzele care au determinat starea de insolvenţă le putem prezuma ca fiind: lipsa de responsabilitate faţă de debitoare a administratorilor statutari.2011. Prin Sentinţa Comercială nr. str. 973 din 05.01.2012 creanţe la termenul de admitere a cererilor de creanţe. am anunţat în ziarul Monitorul de Cluj deschiderea procedurii de insolvenţă.g) din Legea nr. CII Dărăban Adelina 3. 25. A depus cerere de creanţă AFP Cluj Napoca .018 lei. Judecator sindic: Iulian Pacurar. 12. nu am identificat elemente incidente dispoziţiilor prevãzute de art. radierea debitoarei SC Madacar Import Export SRL din Registrul Comerţului. Referitor la solicitarea lichidatorului judiciar.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. jud Cluj.2011 a Tribunalului Specializat Cluj a admis cererea formulată de debitor prin lichidator pentru deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată. 85/2006. 85/2006. 124/2007 11 . Lichidatorul judiciar a transmis adresă unicului creditor .2012. Verificarea cererilor de creanţe înregistrate: prin notificarile arătate mai sus pe care le-am transmis institutiilor. a . privind deschiderea procedurii insolvenţei. al. am notificat societatea debitoare şi administratorul acesteia. 13116/07. până la data întocmirii prezentului raport nu au transmis niciun punct de vedere. termenul pentru depunerea contestaţii 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. 85/2006: lichidatorul judiciar nu a întocmit cerere de atragere a răspunderii patrimoniale.12.g din Legea nr. sume care solicităm să fie achitate din fondul de lichidare prevăzut de art. cu menţiunea cerinţelor prevăzute de art.58 lei. întocmindu-se tabelul preliminar şi cel definitiv al creanţelor. Dej.03.601 lei. având sediul în localitatea Dej. termenul de verificare a creanţelor. care permite închiderea procedurii în orice stadiu al acesteia dacă: nu există bunuri în averea debitoarei ori acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative. Tribunalul Specializat Cluj.1. termenul de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. nr. dosar: 4769/1285/2011. 85/2006 prin faptele administratorilor statutari şi nici persoana vinovată de starea de insolvenţă.4 din Legea nr. Lichidator Judiciar. Orizont. 85/2006. 85/2006. a făcut obiectul analizei din punct de vedere al stabilirii legitimităţii. am comunicat termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului. constând din creanţe . J12/813/1993. Istoricul societăţii: SC Sepra Tehnocom SRL este înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. deoarece nu am identificat elemente incidente art.2012 Termen de judecată: 26. 4066/20. Incidenţa prevederilor art. str. Declaraţia de creanţe înregistrată la dosarul în cauză. Răspunderea administratorului statutar: lichidatorul judiciar nu a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva administratorului statutar. lit.11. menţiuni cu privire la eventuale drepturi de preferinţă sau garanţii. în care nu sunt reflectate active imobilizate.03. alin.AFP Cluj Napoca privind avansarea de sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor în vederea continuării procedurii de insolvenţă la debitorul SC Madacar Import Export SRL. lit. CIF 3402991. Orizont. bl. în temeiul art. cu un capital social de 200 lei. ap. domiciliul/sediul. respectiv abandonarea societăţii debitoare. sunt reflectate active circulante în sumă de 58 lei. cod unic de înregistrare: 3402991 Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la starea de insolvenţă al debitorului SC Sepra Tehnocom SRL Nr. 138 din Legea nr. S3. CIF 3402991. 65 din Legea nr. în temeiul art.suma de 4. Cereri către judecătorul sindic: închiderea procedurii de insolvenţă deschisă împotriva debitoarei SC Madacar Import Export SRL. alin. drept pentru care lichidatorul judiciar îl interpretează ca un răspuns negativ. 460/2005. însă din lipsa actelor contabile nu cunoaştem componenţa acestora. Municipiul Dej şi AVAS Bucureşti.02. Proceduri efectuate în vederea îndeplinirii atribuţiilor lichidatorului judiciar: am notificat instituţiile bugetare.12. Examinarea activităţii economice a debitorului: ultimul bilanţ contabil afişat pe site-ul MFP este cel aferent anului financiar 2008. publicarea notificării deschiderii procedurii insolvenţei în BPI nr. modificată şi completată prin HG nr. J12/813/1993. neplata la scadenţă a datoriilor către bugetul statului a generat majorarea accesoriilor.

2012.03. RO18305563. Iaşi.2012. În situaţia în care nu s-au înregistrat contestaţii la tabelul preliminar. pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj.R.creditorului SC IMOLEASING IFN SA prin adres anr. plicul întorcându-se cu menţiunea avizat termen de pastrare”. Aleea Nicolina. plicul întorcându-se cu menţiunea expirat termen de pastrare”.creditorului A. 178/02.2012. 76 lei. de înreg. 176/02.1 şi 2 din Legea nr. Alte menţiuni: până la data întocmirii prezentului raport.02.2012.2012.2012.L. .creditorului Nădăşan Eugen Dan prin adresa nr.debitorului SC TITEL TRANS SRL.02.02. jud. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 65.R. 183/02.2012.I.02. 4066/20.02. Judeţ Cluj <<în faliment>> <<in bankruptcy>> <<en faillite>> Nr. Iaşi.02. Judeţ Cluj.2012. 2309/17. confirmată de primire la data de 17.02. 85/2006. 822. plicul întorcându-se cu mentiunea” nereclamat”. modificată şi completată prin HG nr.02. nr. pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj. formulează prezentul: Raport de activitate întocmit în confomitate cu prevederile art. în dosar nr. sens în care va convoca adunarea creditorilor în scopul avansării de sume necesare continuării procedurii conform prevederilor art.2012.02. 17. 181/02.P. Iesire 387/20. plicul întorcându-se cu menţiunea”nereclamat” . nr. 2567/1285/2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.2012 depunere a tabelului definitiv al creanţelor şi de afişare a tabelului definitiv al creanţelor 26.2012.U.F.2012.72 din Legea nr. 2567/1285/2011. confirmata de primire sub nr. O. 175/02. nr. jud. .1 din legea nr. . 164/02.02.009.2012.02.creditorului Administraţia Fondului pentru Mediu prin adresa nr.creditorului Drăgan Andreea Veronica prin adresa nr. precum şi al legitimităţii. 85/2006.02. . Solicitări adresate judecătorului sindic: solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispună afişarea acestuia la uşa instanţei.creditorului Jiga Sergiu Mihai prin adresa nr. 179/02. RO18305563 Subscrisa. Cluj. plicul întorcându-se cu mentiunea”firmă mutată de la adresă”. prin adresa nr.P.R. C.P. 124/2007 12 . prin administrator statutar prin adresa nr.02. confirmată de primire la data de 06. confirmată de primire la data de 06.02. 155/02. conform art. 8696/02.T. 85/2006.02. l-am afişat la uşa instanţei şi l-am publicat în BPI nr. 67.2012. . lichidatorul judiciar apreciază că se impune închiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată.debitorului SC TITEL TRANS SRL la sediul social prin adresa nr.creditorului Rus Bogdan Simion.R. potrivit Sentinţei civile din data de 18.debitorului SC TITEL TRANS SRL. ap. 822.2012 şi în România Liberă din 03.02. nu au fost formulate opoziţii la deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitoarei. .C.03. În această calitate. însumând o datorie totală de 1. în dosar nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.2012.notificarea privind deschiderea procedurii generale de faliment a fost publicată în B. 131 din Legea nr.L. cod unic de înregistrare: 18305563 Dosar nr. de înreg. 85/2006 privind debitoarea SC Titel Trans SRL Nr. conform art.02. CII Dărăban Adelina 4.P. Societatea comercială TITEL TRANS SRL.1 şi 2 din aceeaşi lege.G. . 182/02. 74 din Legea nr.02.M. am procedat la întocmirea tabelului preliminar al creanţelor. C.2012. confirmată de primire la data de 07. cu sediul în mun. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S. Iaşi.02.2012.2012l .2012. prin adresa nr. 2567/1285/2011 Debitor: SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca. Iaşi. str. Aleea Nicolina. Ca rezultat al verificărilor efectuate în temeiul art.02. 177/02. al valorii creanţei. Hameiului. a Municipiului Cluj prin D. nr. J12/145/2006.2012. cf prevederilor art. în calitate de lichidator judiciar al SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca. solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispuneţi afişarea acestuia la uşa instanţei. Cluj prin adresa nr. confirmată de primire la data de 06.2012. 1536/02. Lichidator Judiciar. am analizat sub aspectul documentelor justificative.2012. Am comunicat societăţii debitoare tabelul preliminar. 154/02.2012. J12/145/2006. 76 lei. alin.01. 1881/2006 şi prevederile HG nr. O. lichidatorul judiciar a procedat la notificarea: . Judeţ Cluj.C.2012. cu sediul social în Municipiul Cluj Napoca. . prin administrator special prin adresa nr. confirmată d eprimire la data de 14. 8. nr.debitoarei SC TITEL TRANS SRL la sediul procesual ales prin adresa nr. . În urma studierii dosarului în cauză am constatat că până la această dată s-a depus cerere de creanţe de către Administratia Finantelor Publice Cluj în cuantum de 603 lei şi AVAS Bucureşti în sumă de 406.02. Având în vedere faptul că în patrimoniul debitoarei nu sunt bunuri şi nici disponibilităţi băneşti.I.P. PREZENTAREA MODALITĂŢII ÎN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR A ÎNDEPLINIT ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE DE ART 25 DIN LEGEA 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale lichidatorul judiciar a întreprins următoarele demersuri: Potrivit sentinţei comerciale din data de 18.U. alin.2012 I.01. 21 alin.2012.creditorului I. 180/02.F. Lichidatorul judiciar a procedat la analizarea cererii de creanţe depusă la dosarul în cauză. cu sediul în mun. 85/2006.03. 460/2005.02.I. .

confirmată de primire la data de 23.2012.02. având următoarea componenţă: .02. 6263/03. ora 15.02. la domiciliul acestuia prin adresa nr.Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Cluj Napoca prin D. . 00 lei.344 52.876 Stocuri Creanţe 0 0 360 0 0 0 0 0 Disponibilităţi băneşti 44. . Valorificare bunuri debitoare: In averea debitoarei lichidatorul judiciar a identificare următoarele active: Active Imobilizate 114. în data de 22. Să acordaţi un termen de continuare procedură pentru a lămuri situaţia faptică a activelor din averea debitoarei şi în vederea valorificarii acestora.2012. pct. 85 LEI.autoturismul marca Dacia Logan: CJ.2012.02.02. Lichidatorul judiciar a notificat debitoarea sa procedeze la predarea activelor. . confirmată de primire la data de 24. confirmată de primire la data de 08.02.02. Notificarea a fost comunicată după cum urmează: . prin adresa nr.SC IMOLEASING IFN SA . Cluj prin adresa nr. 2.2012. lichidatorul judiciat a revenit cu o nouă notificare în data de 19. pe toată perioada de valabilitate a contractului anterior menţionat.02.02. plicul întocandu-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare” .02. 3.creditorului Municipiul Cluj Napoca.02.792.135.02. . 36364/02.2012.388 30.02.02.identificat faptic şi evaluat de catre SC EXPERT EVALUATOR SRL la suma de 15.2012.P.C. 251/. de intrare 144/25. 124/2007 13 . . lichidatorul judiciar va formula acţiunile necesare prevăzute de normele legale în vigoare pentru recuperarea prejudiciului creat.Către creditorul SC IMOLEASING IFN SA prin adresa nr. 195/03. Mititelu Corneliu Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. precum şi a contractului cadru de atribuire în gestiune delegate a serviciului de transport public local eliberat către SC TITEL TRANS SRL.569 38.03.01.11. împreună cu autorizaţiile de taxi emise pentru autoturismele debitoarei. nr. Cluj -1.22.2012. lichidatorul judiciar a întocmit tabelul suplimentar de creanţe în cuantum de 22.R. 85 lei.2012-01.autoturismul marca DACIA Logan: CJ-09-SCA.L. Vă solicităm să încuviinţaţi tabelul suplimentar de creaţe şi sa dispuneţi consolidarea tabelului definitiv de creanţe. 252/22. Impotriva tabelului suplimentar nu s-au formulat contestaţii. Lichidator judiciar.Art.30 la sediul procesual ales al lichidatorului judiciae din Municipiul Cluj Napoca. 184/02.02. către cei mentionaţi mai sus ca în termen de trei zile de la primirea acesteia sa procedeze la predarea bunurilor mobile. la sediul procesual ales prin adresa nr. . Tabelul suplimentar a fost comunicat dupa cum urmează: .2012 .Notificarea a fost comunicată administratorului special telefonic intainte de termenul limită de predare a bunurilor şi comunicată pe adresa de e-mail a fostului administratorului statutar al debitoarei.2012. 123. pct. la domiciliul acestuia prin adresa nr. care în prezent figurează înmatriculat pe SC TITEL TRANS SRL . 172/02. CONCLUZII Onorată instanţă: 1. pct. nt. 1881/2006 şi prevederile HG nr.2012. . 194/03.R.2012.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special.02. Asociat coordonator. modificată şi completată prin HG nr. .2012. Deoarece debitoarea nu şi-a indeplinit obligaţia de predare a bunurilor identificate faptic şi scriptic în averea sa.03.2012. confirmată de primire sub nr. 167/03. 156/02.Art.2012. identificare UU1LSDEKF39194311. . 4066/20. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.2012.2012.O.2012.G. . 3.2011 Activul 2. confirmată de primire sub nr.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special. în caz contrar.571 54 292 Activul 1.Publicat în B.P.02.Către debitorul SC TITEL TRANS SRL prin adresa nr.2012. 123.creditorului BRD-Group Societe Generale SA Sucursala Cluj. plicul întorcându-se cu mentiunea firmă mutată de la adresă”. serie motor D108201.2012. Tabele creditori: La data de 22.03. prin adresa nr.87-NAD. plicul întorcându-se cu mentiunea avizat”. 3. 193/03.Comunicat Tribunalului Specializat Cluj prin adresa nr.2012. raport de evaluare comunicat lichidatorului judiciar sub nr. . 460/2005.008 71.F.Municipiul Cluj Napoca . 253/22. Să aprobaţi devizul de cheltuieli pe perioada 01.identificat scriptic.2012.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3.Art. confirmată de primire sub nr.P. II.I.02.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator statutar. 196/03.21.02. la sediul social prin adresa nr.2012.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special.200 lei pret de piaţă. an fabricatie 2008. 2610/23. împreună cu actele de proprietate în original şi a tuturor cheilor acesteia. 00 lei.2012. 123. plicul întorcându-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare”.Afişat la grefa Tribunalului Specializat Cluj la data de 22.02.958.031.

nr.13. ap. deoarece am omis inregistrarea creantei SC Trans Oil SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL în suma de 84.2011.2011. g din lege Cu observarea prevederilor art. serie motor 120520 . în dosarul 6954/118/2010.09.30 la sediul administratorului judiciar In sedinta.Prezentarea stadiului procedurii de insolventa.Membru . serie motor 7757922 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. am procedat la intocmirea prezentului raport care cuprinde modul de indeplinire al atributiunilor stabilite în sarcina noastra în perioada 19. s-a hotarat componenta Comitetului Creditorilor.2011 s-a adus la cunostinta ca SC EXPREL PROD SRL figureaza cu urmatoarele bunuri declarate: .2011 Raport de activitate Subscrisa SPRL Eurolevel Partners.a şi b din lege Am completat tabelul definitiv printr-un adendum. 25. de Contencios Administrativ şi Fiscal. Tabelul a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr. prin intermediul Buletinului Procedurilor de Insolventa nr. . intr-o sedinta avand ca ordine de zi: . în temeiul art. am procedat la convocarea Adunarii Creditorilor SC EXPREL PROD SRL. modificată şi completată prin HG nr. Raportul cauzelor a fost trimis prin posta administratorului societatii.11.2011 pronunţată de Tribunalul Constanta.10.2012 Județul Constanţa Sectiunea I . . 85/2006 privind procedura insolvenţei. Constanta.Remorca Stema. serie 952042 . cu sediul în Constanta. Modul de indeplinire a atributiunilor stabilite de lege în sarcina administratorului judiciar 1. nr. .Autoturism Lada.Declansarea procedurii de insolventa principalului client al societatii. CUI 14059440 J13/1453/2001.Barca cu motor.Romstal Leasing Ifn SA . administratorul judiciar a intocmit şi depus raportul privind cauzele şi imprejurarile care au condus societatea la incetare de plati care a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr.Desemnarea comitetului creditorilor. . secţia Comerciala. desemnat prin sentinţa comerciala nr. 1. . RS 32975/31. 11552/31. atasat la raport. et.D.Incheierea de contracte dezavantajoase din punct de vedere al raportului profit. Alte acte şi operatiuni Am solicitat Consiliului Local Constanta sa ne comunice daca debitoarea detine bunuri mobile sau imobile în proprietate.200 lei. 460/2005. SC TREMULA SA în ianuarie 2010.11.2011. Societatea comercială EXPREL PROD SRL. serie motor 636457 . biroul 2. 4. 1881/2006 şi prevederile HG nr.Directia Generala a Finantelor Publice Constanta – Presedinte . 4066/20. Prin adresa nr. .Tractor UTB.03.03. legal reprezentata de asociat coordonator Andreia Cernat în calitate de administrator judiciar al debitorului SC EXPREL PROD SRL.20 alin.Remorca MIRSA. ceea ce exprima incapacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale banesti.Coroborat cu punctul anterior imposibilitatea continuarii activitatii economice datorita blocajului financiar.1 lit. respectiv de a-si onora platile la termenele scadente. B4.TRANS-OIL SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL Constanta .11. cod unic de înregistrare: 14059440 Catre Tribunalul Constanta Sectia Comerciala Referitor dosar nr 6954/118/2010 Termen 28.01. Cresterea datoriilor inregistrate în aceasta perioada a condus la un indicator al solvabilitatii generale subunitar. 124/2007 14 . .Cererea scazuta din partea pietei pentru sortimentele rezultate din procesarea plopului euroamerican din Delta Dunarii. 21 alin 1 din Legea nr.2011. str. 65. cu sediul în Constanta. 63/com/12. 9. In urma analizarii documentelor financiar contabile.2011-28. .85/2006. ap. respectiv: .13. ora 13. deteriorarea relatiilor cu principalul furnizor Directia Silvica Tulcea din cauza neachitarii datoriilor bugetare. 14 şi 20 lit. Mircea cel Batran. 14 şi 20 lit g din Legea nr. sc.Autospecializata. 11449/27. Bdul Aurel Vlaicu.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.costuri procesare. serie motor 103876. Convocarea în sedinta a Adunarii Creditorilor – art. 2. bl.detinut în sistem leasing .Autoturism Skoda fabia.Barca cu motor Laguna . Administratorul judiciar concluzioneaza ca starea de insolventa a SC EXPREL PROD SRL are urmatoarele cauze: .Comercianti 1. I.10. 11906/04.Autoturism Lada Niva. Examinarea situaţiei economice a debitorului şi stabilirea cauzelor şi imprejurarilor care au condus societatea la starea de incetare de plati – art. Sedinta a fost stabilita pentru data de 09 noiembrie. serie motor 689500306. Incetarea de plati s-a produs la sfarsitul anului 2009. serie motor 431482.Membru 3. cand societatea nu a mai putut plati datoriile mai vechi de 30 de zile.Tractor U650.

se afla în stare avansata de degradare în Unitatea de Productie Tataru-Ostrov Tataru din cadrul Ocolului Silvic Tulcea. bloc D TURN. Accesul la aceste materiale nu este permis în momentul de fata deoarece unitatea de productie este inundata. 2. Judecător sindic: Hegyi Piroska. J 26/311/1994. administratorul judiciar propune intrarea în faliment.123 din Legea nr. Intrucat la dosarul cauzei nu a fost depusă o intenţie de reorganizare a activităţii. 85 lei. et. B-dul Pandurilor nr. Analiza incidentei în cauza a dispozitiilor art.200/19.2012 Ora 13. sediul social: Năvodari. uk. Andreia Maria Cernat 2.29. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Adunarea creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar din Tg Mureş. în procedura simplificată a debitoarei SC EXPREL PROD SRL în temeiul art. Constanţei. sediul: Tg.2010 societatea are pe stoc productie în curs de executie în valoare de 67.Mureş. lichidatorul judiciar propune închiderea procedurii în temeiul art./fax 0265/257961. 4.Comercianti 1. 229/C din 27. judeţ Constanţa Date despre asociaţi: Olteanu Zînica 2. reprezentand lemn de foc şi lemn rotund. 00 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Mureş.138 din legea insolventei.2010 firmei de leasing ROMSTAL Leasing pentru neplata ratelor aferente contractului de leasing 16270. cod unic de înregistrare: 5429837 Convocare adunarea creditorilor Nr. 117 (3) şi ale art. 138 din Legea 85/2006.Mureş. bloc D TURN. 303/19. conform Încheierii comerciale nr. în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL. 3. Menţiuni Deoarece s-a constatat că nu există bunuri în averea debitorului conform adresei nr. 4.03. Justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile art.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.12. sc.121 alin. str.co.1 şi art.01.A.131 şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. Lichidator judiciar Victoria SPRL Laura Sărac Aldea Județul Mureş Sectiunea I .73/3 Data: 28. 107 alin 1 lit a. ap. 442/1371/2008. de înmatriculare: J13/2946/2006 Cod fiscal: 19056177 Sediul social: Năvodari.123 din lege Precizam ca în perioada aferenta prezentului raport nu am efectuat cheltuieli cu procedura în sensul dispozitiilor art.03.03. cod unic de înregistrare: 19056177 Raportul lichidatorului judiciar privind propunerea de închidere a procedurii falimentului asupra debitoarei SC Olteanu Expert SRL Nr.33/2.A.2012 1. jud.1 şi art.03. au fost identificate bunuri. J13/2946/2006 ).2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr.Debitor: SC Energic Plus SRL.351. în temeiul: art.2. sediul social în Târgu Mureş. 124/2007 15 . str. e-mail chirilesc_anamaria @yahoo.07.85/2006.11. Cod de identificare fiscală RO 20652777. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL.2012 Număr dosar: 11861/118/2011Tribunalul Constanţa Secţia Comercială Lichidator judiciar: Victoria SPRL Debitor: SC Olteanu Expert SRL (CUI: 19056177. P-ta Teatrului nr.8. Mentionam ca cele 2 bunuri nu au fost scazute din rolul fiscal al SC EXPREL PROD SRL Conform balantei de verificare de la 31. et. ap. Va solicitam în mod respectuos sa va pronuntati asupra propunerii de intrare în faliment Eurolevel Partners SPRL Practician coordonator ec.Subsemnata Chirilesc Ana Maria. sc.29.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria. modificată şi completată prin HG nr. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL. jud.121 alin. Stocurile.Informaţii privind societatea debitoare Elemente de identificare Denumire: SC Olteanu Expert SRL Nr. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel. judeţ Constanţa 1. str. 460/2005.2012 Barca cu motor serie 689500306 a fost luata dislocata şi antrenata de apele de la inundatii şi autoturismul Lada Niva serie sasiu XTA21214081909041 achizitionat în sistem leasing a fost predat în data de 06. 1881/2006 şi prevederile HG nr.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş. precum şi stocuri de material lemnos deteriorate.8. Calea Sighişoarei nr. Constanţei. II.2011 emise de Primăria Năvodari. Administratorul judiciar nu a identificat pana în momentul de fata fapte care sa atraga raspunderea conducerii debitorului în baza art. CUI RO 5429837. 4066/20.29318 /07.

8 27 Sanifarm SA Sânmărtin. 1. Ilfov 6 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. sau înscrisul în format electronic. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea. Victor Babes nr.112 Polisano SRL Sibiu. se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi. nr. 124/2007 16 .141 D. nr.12 24 Farmacom SA Braşov. Splaiul Independenţei. Bihor S&D Pharma(România)SRL Bucureşti.106.176.9-9A. B-dul Ion Mihalache. nr.11. 9 Mai. semnată de creditor.6.4-5 10 Farmexim SA Bucureşti.224 F. nr. Splaiul Independenţei. 460/2005. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi. 2) Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei.2012 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. 77 25 Adresa de corespondenţă: Sibiu. Mureş. jud.319. căruia i s-a încorporat. nr. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.ON Energie România SA Tg.2012 poate fi studiat la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei. str. et. Bucureşti-Ploieşti. str. nr. nr. str. str. regulamentul de vânzare şi raportul de evaluare a bunurilor debitoarei SC Energic Plus SRL au fost depuse la Tribunalul Specializat Mureş la data de 20.3 4 AC Helcor Pharma SRL Baia Mare. modificată şi completată prin HG nr. str. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 4066/20. OB 7 sector 6 A & A Medical SRL Bucureşti. Mureş. nr. Izlazului nr. str. sc. bazată pe un certificat valabil. sector 2 11 Fildas Trading SRL Bucureşti. str. Justiţiei. societatea nefiind plătitoare de TVA. Calea Bucureştilor. nr.Procesul verbal al şedinţei comitetului creditorilor din data de 23. Pantelimon. 4) Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. sector 28 2 29 Superfood Company SRL Pantelimon. Mureş.03. Semaforului. sector 6 12 Imedica SA Bucureşti. Mureş. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă. cu procură specială autentică sau. nr. Ilfov 22 Române Tarom SA 23 E. nr. str.1.1-3 3 Municipiul Tg. Ilfov Lichidator judiciar: Chirilesc Ana Maria Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. P-ţa. jud. nr.50 Adm Farm SRL Bucureşti. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora. 1 Sfântul Elefterie nr. Ordinea de zi: 1) Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16. OB 7 sector 6 17 Pharmafarm SA Cluj Napoca.2012.17 15 Montero SA Bucureşti Bucureşti.03. Livezeni. Octavian. nr. Bega. str. str. şos. nr. str. Clădire nr. Principală. str. Denumire creditor Adresa Crt SC Corporate Recovery Management SRL sediul procesural ales :Bucureşti. A.17-19. Clădirea ElefterieBC. sector 6 14 Mediplus Exim SRL Sibiu. nr. 19 sector 4 20 Actavis SRL Bucureşti.43 8 Sediu ales: Bucureşti. Dorobanţilor. nr.03.333. nr. Mureş. jud. Intrarea Scoruşului. 1881/2006 şi prevederile HG nr. str. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului. Splaiul Independenţei. Săvinesti. str. 18. nr.228.319.3. cam. sector 1 13 Labor Med Pharma Trading SRL Bucureşti. Splaiul Independenţei. Raportul lichidatorului judiciar privind popunerea de vânzare. P-ţa Victoriei. 8-15 şi parter.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. str. Dr. Gheorghe Doja.03. ap. str.2. B-dul. str. Mihai Bravu nr.30 A 26 Ropharma SA Tg. sector 3 9 Farmanord SRL Cluj Napoca.A. str. Zizinului. Mures Tg.17-19. Calea Giuleşti. George Constantinescu.4 Compania NaŃională de Transporturi Aeriene Otopeni.2012 . 1 Mai. Şedinţa comitetului creditorilor a fost convocată pentru data de 23.42. nr. Dimitrie Pompeiu nr. Scrisoarea prin care se exprimă votul. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. str. Şos. intr.2.17. sector5 7 Dita Import Export SRL Bucureşti. bl. bl. nr. sector 5 2 DGFP Mures Tg. B-dul Victoriei nr. 3) Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. Maiakovski nr.319. Răscoalei nr. nr. nr.03.2012 şi pot fi studiate la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei.319 E. Intrarea Scoruşului. Lichidator judiciar :Chirilesc Ana Maria Lista creditorilor SC Energic Plus SRL Nr. sector 1 21 Bioeel SRL Tg. nr. sector5 Farmaceutica Remedia SA Deva. jud. sector 2 5 Sediu ales: Com. str.2 18 Tamisa Trading SRL Bucureşti. OB 7 sector 6 16 Pharma SA Bucureşti.

sau inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat. Ionela Buliga 2. conform Încheierii comerciale nr. atasat ori asociat semnatura electronica extinsa. 2. 4066/20. 442/1371/2008. Data emiterii: 16. sediul social în Târgu Mureş.2012 Convocare comitetul creditorilor Nr.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr.01. căruia i s-a incorporat. Subscrisa.Creditori: Conform tabelului definitiv 5.Mureş. de Tribunalul Specializat Mures în dosaru1 nr. jud. conform Incheierii de sedinta pronuntata la data de 19. Scrisoarea prin care se exprimă votul. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului. 73/3 Data: 23.P.03. str. Cod de identificare fiscală RO 20652777.106. 1881/2006 şi prevederile HG nr.ro 5.17-19. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.0008. semnata de creditor.Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea. 3. sector5 Lichidator judiciar :Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria 2.R. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă.03.L. Administrator special: dl. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Scrisoarea prin care se exprimă votul. str.03.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş. Societatea comercială IABLO COMP SRL. Tg Mures. Iacob Aurelian Marius 4. Mureş.P. 229/C din 27. Bucureşti. 1.03. 212. 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei: convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI: SC IABLO COMP SRL Adunarea creditorilor va avea loc la adresa: str.16. 2. 4. Bihor 3 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. în temeiul art. e-mail chirilesc_anamaria @yahoo.2012.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Chirilesc Ana Maria. 2. Intrarea Scoruşului.03. Maresal Josef Pilsudski.co. ROVIGO S. uk.Crt Denumire creditor Adresa 1 DGFP Mureş Tg. bazată pe un certificat valabil.2012 1. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Lista comitetului creditorilor SC Energic Plus SRL Nr.17 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă şedinţa comitetului creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Şedinţa comitetului creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Adresa: Tg. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. P-ta Teatrului nr. 1 decembrie 1918 nr. Număr de înscriere în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II . Mures. semnată de creditor.1-3 2 Sanifarm SA Sânmărtin. 2086/1371/2011./fax 0265/257961. jud.L.01. nr.Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16.199/19. sediul social: B-dul.1. str. în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL. 3.Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC IABLO COMP SRL. jud. Debitor: SC IABLO COMP SRL Cod unic de inregistrare: 22777211. sect. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. 3. nr. 2.03.Mureş. sediul: Tg. jud. Judecător sindic: d-na.Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei. E-mail: office@rovigo. J26/311/1994. sau înscrisul în format electronic.2. str.2. nr. modificată şi completată prin HG nr. Tel/Fax: 210.Mureş. Gheorghe Doja. 124/2007 17 . cod unic de înregistrare: 22777211 Convocare adunarea creditorilor Număr: 2277. CUI RO 5429837. bazata pe un certificat valabil. Justitiei nr. Calea Sighişoarei nr.Debitor: SC Energic Plus SRL. 117 (1) şi ale art. Număr de ordine în registrul comerţului: J26/2068/2007. B-dul Pandurilor nr. 1.R. nr. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice.2012. loc. 4.2012 1. cu procură specială şi legalizată sau. 3. 460/2005. Data: 23. cod de identificare fiscală: 20715409. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel.67. Ordinea de zi: 1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2086/1371/2011-Tribunalul Specializat Mures. Programul arhivei/registraturii instanţei:-. Mures. jud.2012 Ora: 14:30 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi.Administrator judiciar: ROVIGO S.Subsemnata Chirilesc Ana Maria. Maresal Josef Pilsudski nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. cu procură specială autentica sau.33/2. Judecător sindic: Hegyi Piroska. sect.2012 Ora 13/00 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. sediul social: str.1. societatea nefiind plătitoare de TVA. în temeiul: art. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora. Mureş. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Principală.

str. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 3569/26.2012 poate fi comunicat prin orice mijloace.Olt CUI 22514568 J28 / 806 / 2007 Nr. bugetare şi cei chirografari. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL. din data de 19. 460/2005. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Ploiești. 85/2006 fata de SC IABLO COMP SRL.2012 1. Pentru alte informaţii suplimentare. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Condorii Sult SRL.960. nr. 364 / 19. vă puteţi adresa administratorului judiciar.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Administrator judiciar: Olteanu Raluca Georgiana. 62. 00 lei Lichidator judiciar Avd Insolv Consult IPURL Craiova 746. bl. 3. jud. Cod de identificare fiscală 26485503 Domiciliul Ploiești. 4614/104/2011 Tabel preliminar al creantelor impotriva debitorului SC Electro Simex SRL Potcoava .199.123 pct. 2) Supunerea spre aprobarea creditorilor a modului de continuare a procedurii insolvenţei societatii debitoare. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Creditorii cu creantele cele mai mari. 00 lei Județul Prahova Sectiunea I . 00 lei Slatina nr. 3. Liliacului nr. Societatea comercială CONDORII SULT SRL.10. SC Ferm Consult –ING SA cu sediul in Ploiești.03 2012 Creanta Caracteristicile Nr.03. Faur Consulting IPURL.Comercianti 1.000 lei/luna + TVA şi onorariu procentual de 7% din sumele atrase în contul de lichidare. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate. 4 Total 746. în temeiul art.173/2008 Nr. 5. Prahova. avand în vedere ca nu se poate realiza redresarea societatii debitoare.960. conform încheierii din data de 07.880. Subscrisa/Subsemnatul(a): Olteanu Raluca Georgiana. et. 85/2006.2. în cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor.128. Creanta Caracteristicile Denumire creditor Sediu creditor depusa creantei ( invocate crt. asa cum reiese din raportul nr. str. Tel 0725699114. Administratorul judiciar propune trecerea la faliment impotriva societatii debitoare. jud.2011 intocmit de fostul administrator judiciar.art. Rovigo SPRL Județul Olt Sectiunea I . str. sunt urmatorii: 1) ITALO ROMENA LEASING . Arcului Bugetara cf. ORDINEA DE ZI 1) Alegerea Comitetului creditorilor.960. 16 alin. 3) BANCA ITALO-ROMENA SPA – 38.art. 00 746. Prahova. Găgeni.Comercianti 1.: 33. E-mail ralucaolteanu81@yahoo.AFP Slatina. cu privire la cauzele care au dus la deschiderea procedurii prevazute de Legea nr. 69 lei. str. cod unic de înregistrare: 22514568 Tribunalul Olt Dosar nr. în dosarul 7287/105/2011. in vedere Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Debitor: SC Condorii Sult SRL. 4.2¹ din Legea privind procedura insolvenţei notifică: Decizia creditorului majoritar al SC Condorii Sult SRL – procent 60.com. Date privind dosarul: Număr dosar 7287/105/2011 Anul 2011 Tribunal Prahova Secţia Comerciala si de Contencios Administrativ 2. 114. jud.4.Olt lei pct.03. prin care având.art. Număr de ordine în registrul comerţului J29/3624/1992 4.123 1 DGFP Olt . 124/2007 18 . Data emiterii : 20. Cod de identificare fiscală RO 2993822. administratorului judiciar sau lichidatorului. 1. Prahova. cod unic de înregistrare: 2993822 Decizie desemnare administrator/lichidator judiciar . pana în ziua fixata pentru exprimarea votului. 4 746.960. Potrivit art. dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii care se ofera voluntar. 19 al. J29/351/2001. 1.19 alin(2prim) din Legea 85/2006 modificata si completata prin OUG nr. ap.500 lei. astfel: onorariu fix 3. 2) DGFP MURES – 532. admisa creantei admise ( lei ) de creditor ) Bugetara cf. CUI 13835569.2012. jud. Gheorghe Lazar nr.09/2011 pronunţată de Tribunalul Prahova. 3) Stabilirea onorariului administratorului judiciar/lichidatorului ROVIGO SPRL.jud. 4066/20.4 din Legea nr. sediul social Ploiești. Număr de telefon 0244/544781.89%. B-dul Republicii nr. 34 lei. 14 b2. în ordinea valorii.03. modificată şi completată prin HG nr. secţia Comerciala si de Contencios Administrativ.

Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL.00 lei reprezentand 35. 7.02.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122. 1473.GE. a) şi art.2011).74% din totalul activului iar activele circulante se ridică la valoarea de 235.00 lei. Administrator special: nu este cazul. GE. înmatriculată la UNPIR sub nr. 20 lit.00 lei reprezentând 29.00 În anul 2009 activele imobilizate se situează la valoarea de 546. 708/30/2012. Subscrisa SCP Tudor & Asociaţii SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC I.: 0372-765063. 2.00 1. număr de ordine în registrul comerţului J35/4584/2007. 0256-431431.Arhiva instanţei: Timişoara. număr de telefon 0256-448044.GE. 19 al. Activele circulante prezintă o scadere faţă de anul precedent cu 26. 1 Activ total din care: 783. 7.00 lei. 124/2007 19 . ap. Activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417. Programul arhivei/registraturii instanţei 9. conform incheierii nr. 2010 şi 30.06. 091.00 83. RFO II 0402/2009 cu sediul ales în Timişoara.00 773.03.2011 activele imobilizate se situează la valoarea de 764.00 315. jud. Tribunal Timiş.00 1. 460/2005. ap.64% din activul total în crestere cu 81. CO SRL Număr dosar nr.807.00 1.CO SRL reprezentată legal prin Tudor Ion. Evoluţia situaţiei economice în ultimii ani (2009.16 puncte. în număr de o filă. 617.00 3. fiind intr-o usoara scadere cu 1.2012 dispozițiile art.33%.2¹ din Legea nr. str.2011 Crt. confirma administratorul judiciar C.820.2012 1. în temeiul art. 85/2006 .00 lei reprezentând 30. nr. 559. 820. 951.06. 10. nr. judecător-sindic Doina Rizac. 336. iar activele circulante se situează la valoarea de 315. 336. 269/07. Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC I.(1) din Legea privind procedura insolvenţei Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL Debitor: SC I. 025.00 reprezentand 56.2 Active circulante 235.GE.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. sediul social în Timişoara.06. 3. 079.00 428. la data de 30.00 lei reprezentând 69. Semnătura şi ştampila Județul Timiş Sectiunea I . (a) şi art. În anul 2010 activele imobilizate se situează la valoarea de 773. Timiş.617.Comercianti 1.09 % din activul total care se ridică la valoarea de 783. 0356-411552. 667. Număr de exemplare depuse: 2 exemplare. din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 025. reprezentând o crestere de 53. 4.64 % faţă de anul 2009. tel. fiind numit în calitate de administrator judiciar SCP TUDOR & ASOCIATII SPRL. 269/07. nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Ion. 807.1 Active imobilizate 546. cod de identificare fiscală RO 15887068. judecător-sindic Loredana Neamţu Temei juridic: art. Societatea comercială I. P-ţa Ţepeş Vodă. 758. 1881/2006 şi prevederile HG nr.49% faţă de anul anterior iar activele circulante se ridică la valoarea de 428. jud.00-12. 5. 708/30/2012. 708/30/2012. Timiş.00 0.06. Timiş.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr.3 Conturi de regularizare 1. jud. Secţia Comercială.23% din activul total care se situează la valoarea de 1. Tribunal Timiş. Debitor: SC I. 6. 559. Ciprian Porumbescu. 11. 370.II Olteanu Raluca Georgiana si stabilește o remunerație in cuantum de 3000 Ron lunar pentru perioada de observație.CO SRL.CO SRL Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă: Procedura de insolvenţă simplificată a fost declanşată împotriva debitoarei prin Încheierea nr. 20 lit. Eugeniu de Savoya nr.36% din totalul activului înregistrând o crestere cu 41. în anexă.78% din valoarea activului total. str. 201. 54 alin.00 1. 422. 079. modificată şi completată prin HG nr. 2.1. Secţia Comercială.00 lei.21 procente fata de anul 2010.03.CO SRL.2.32%. 708/30/2012. cod unic de înregistrare: 15887068 Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă Nr. Date privind dosarul: nr. Activul total se ridică la valoarea de 1.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr.00 764. 758. data emiterii: 19. 667. 422.00 1. La data de 30.GE. Structura şi evoluţia posturilor de pasiv RON Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 201.00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10.00 lei. fax: 0256-436672.02.00 lei reprezentând 64. 54 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată (30 zile) astfel întocmit(e). 4066/20. Structura şi evoluţia posturilor de activ RON Nr. Structura activului 2009 2010 30.

00 0. 191.00 15.00 0.00 9. 564.00 0.00 Din datele înscrise în tabelele de mai sus reiese faptul că activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417.00 -374. 523. 079.00 13 Impozit pe profit 38. 283. 733. 128.7 2 2.00 713.00 1. iar la data de 30.00 0. 758.00 1. 799.00 0. 712.00 0.00 30. la data de 30.00 4.00 4.00 0. 134. 283. 283. 100.00 697.00 0.00 11 Rezultat excepţional Pierdere 0.00 0.00 0. 165.00 lei.4 1.00 Profit 431. reprezentand o crestere de 56. 976. 1881/2006 şi prevederile HG nr. modificată şi completată prin HG nr.00 13.6 1. 024.00 14 REZULTAT NET Pierdere 0.00 393.00 6.00 lei adica o scadere procentuala de 98. 135. 976.00 0.00 330.00 0. 087.2011 71.2 2.00 22.00 76. 796. Crt. 4066/20.00 0.2012 Nr. 449. 712.2011 504. 557.49 1 Total activ 783. 177. De asemenea.00 lei.00 0.00 1.00 0. 277.00 0.00 606. 622. 845. 568.00 Profit 431.00 71. 201.00 lei respectiv de 11.00 316. 985.00 674.06. 177. datoriile prezintă o crestere în perioada 2009-2010 de 411.00 0.32%.00 315.00 Profit 22. 262. 024. 137.00 0.00 380.00 9.43 puncte. Evoluţia situaţiei financiare RON Nr.06.00 0. 810.16 puncte.00 0. 636.00 lei. 955.00 9.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire indicator Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri excepţionale VENITURI TOTALE Cheltuieli din exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli excepţionale CHELTUIELI TOTALE 2009 2010 30. 007. 955. 135.00 Profit 393.00 697. 201.05 121. 336.00 72. 667. 723.00 1. 557.00 2010 66.00 670.00 2 Total datorii 723.00 59.00 Din analiza datelor consemnate în tabelul de mai sus se desprinde constatarea că societatea a inregistrat profit în toate cele trei perioade analizate astfel: în anul 2009 de 393.00 723.00 Profit 431.00 0.5 1. Crt.46 57. 009.00 0.00 66. 106. 774. 091.00 829.03.00 22.2011 Indicatori Capitaluri proprii din care: Capital social Rezerve Rezerve din reevaluare Profit nerepartizat Pierdere neacoperită din anii precedenţi Pierdere an curent Profit an curent Total datorii: Împrumuturi şi datorii asimilate Furnizori şi conturi asimilate Alte datorii 2009 60. 783. 1 1.06.00 1.00 lei.00 76.06.00 26. 467.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.00 0.06.3 Calculul activului net RON Nr.1 1.00 591. iar apoi pana la data de 30. 084. reprezentând o crestere de 53.00 330.89%.00 16. 952. 191. 706.00 22.00 0.2011 societatea a inregistrat din nou un profit de 9.00 0. 807.00 lei. 976.00 61. 329.1 2. 639.00 3. Crt. 910.00 72. Denumire indicator 2009 2010 30.00 122.00 lei fata de anul 2010 ceea ce inseamna Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.00 0.00 0.00 10 Rezultat financiar Pierdere 0. 124/2007 20 . în scadere cu 387.00 380.00 9 Rezultat exploatare Pierdere 0.00 1. 201. 143. 351. 633. 691.00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10.2 1. 951.00 6.00 3 Activ net 60.00 895.06. 783. 974.00 1.00 333.2011 inregistreaza o scadere cu 127.00 504.00 380. 177. 072. 007. în crestere cu 3.00 0.3 1.00 0.26% comparativ cu anul 2010. apoi în anul 2010 societatea a înregistrat un profit de 6.00 218. 460/2005.00 12 REZULTAT BRUT Pierdere 0. 974.

număr de telefon: 0250/739120. conform sentintei nr.2011 se ridică la valoarea de 1.74% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 şi au înregistrat o scădere cu 53. 2677 din data de 12. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit. sub acoperirea persoanei juridice.00 77. Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii. Secţia a II a civilă. număr de ordine în registrul comerţului: J38/279/2006. 124/2007 21 . str. Vâlcea. Creanţă solicitată Creanţă acceptată Denumire creditor Rangul creanţei crt -lei-leiBanca Comercială de Garantată 1.03.734. au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea.P. nr.00 Bugetară Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. in insolvency. 85 / 2006. din Legea nr. Judecător sindic: Petria Sorinel. pronunţată de Tribunalul Vâlcea.Administrator judiciar: S. cod de identificare fiscală: 18527292. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări.Arhiva/registratura instanţei: Adresa : Scuarul Revoluţiei nr.R. Tabel preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL (societate în insolvenţă. Conform art. De asemenea. 16. Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 712. număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO II 0180/2006. urmând ca administratorul statutar să propună un plan conform art. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie. 1.85/2006 răspunderea membrilor organelor de conducere poate fi antrenată dacă au contribuit la ajungerea debitorului în stare de insolvenţă prin una dintre următoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. Tel: 0350. 85/2006. b) au facut acte de comerţ în interes personal. prin Tudor Ion Județul Vâlcea Sectiunea I .L. loc. 94 din Legea 85/2006. Societatea are o posibilitate reală de reorganizare şi administratorul statutar va propune un plan de reorganizare conform art. bl. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Rafeni SRL. 712. str. Veniturile totale au crescut cu 38.308. 72 alin.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 138 alin. Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art. Vâlcea. 138 alin. Rafeni S. continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi. Văzând intenţia de reorganizare exprimată prin cererea introductivă.00. opinia noastră este că debitoarea are o posibilitate reală de reorganizare. Email: vizalsprl@yahoo.2012 1. cheltuielile totale au crescut cu 834. d) au ţinut o contabilitate fictivă. între orele: 09.Subscrisa: SP Vizal Consulting IPURL. 460/2005. pasivul acesteia.03.2011 se ridică la valoarea de 1.vizalipurl.U. judeţul Vâlcea.00 lei.Comercianti 1. ap. în dosarul 3288/90/2011. în interes personal.00-13.2011.05 cu sume de bani viitoare Generale SA 2.R. 6A. Regina Maria. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie. 4066/20. Potrivit prevederilor art. C.(1). Vâlcea.06. 85/2006.2012. g) în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor.Date privind dosarul: Număr dosar: 3228/90/2011.39% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 apoi au înregistrat o scădere de 53. sediul social: Rm.06. în dauna celorlalţi creditori.408. cod de identificare fiscală: 20779380. programul arhivei/registraturii instanţei : Luni-Vineri.03. 576 din 14. 1 şi 3 din Legea privind procedura insolvenţei. Rm. din Legea nr.308. 138 alin. Vâlcea.06.P. Anunţă Depunerea la grefa Tribunalului Vâlcea a tabelului preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL. penalităţi.100. Fax: 0350.2011 comparativ cu anul 2010. jud.2011 comparativ cu anul 2010. 94 din L.13 % la data de 30. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări.184.. f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri. Vizal Consulting I. la data de 30. 59 din legea 85/ 2006 administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului sindic un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii sau va propune intrarea în faliment.2012 o crestere procentuala de 61. 5.12. sediul social: Rm. 007.419.(1) din Legea nr.Debitor: S. sc. cod unic de înregistrare: 18527292 Anunţ privind depunerea tabelului preliminar al creanţelor debitorului SC Rafeni SRL Nr. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi.com. la data de 30. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: practician în insolvenţă Mihai Iordache. nr. Daniil Ionescu. jud. 007.C. Website: www. en procedure collective) Nr.50 procente. 2.13% la data de 30. Vâlcea. Tribunal Vâlcea.06. 3. în mod fictiv.05 53. penalităţi.ro. Concluzii: Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii. modificată şi completată prin HG nr. Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL. în temeiul art. C8. c) au dispus. în scopul întârzierii încetării de plăţi. Societatea comercială RAFENI SRL. DGFP Vâlcea 77. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi.00 lei.(1). Termen de publicare: 22. Dezvoltare – Groupe Societe 53..184.L. 9. 4.

E-mail: onrc@onrc. Tel. deschis la ATCPMB Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.2012 Nr.05 130. Unirii. 4066/20. sect.03. II+III. (+40-21)3160804.05 Administrator judiciar SP Vizal Consulting IPURL Denumire creditor Total Rangul creanţei * * * EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI .J3b. Cod poştal 030837.492. 3.ro.2012 conţine 22 pagini. Bl. crt Creanţă solicitată Creanţă acceptată -lei-lei130. Bucureşti. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Website www.ro Cod de identificare fiscală: 14942091. modificată şi completată prin HG nr.ro. 4066/20.buletinulinsolventei. Tr. 3160810 Fax (+40-21) 3160803.onrc. 74. 460/2005. nr. www.492. 124/2007 22 .BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bd.03. IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150. ISSN 1842-3094 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.