MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii  Comunicări  Hotărâri judecătoreşti  Convocări  Notificări  Alte documente emise în cadrul procedurii de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei

Nr. 4066 - Marţi, 20.03.2012

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4066/20.03.2012
SUMAR Index firme supuse procedurii de insolvenţă Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMFORA SRL ........................................................................................................................... 3 2. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL ................................................................................................................ 3 3. Societatea comercială MAD STYLLE SRL ................................................................................................................... 3 Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ROMPANT BID SRL ................................................................................................................. 4 Județul Brăila .................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL ............................................................................................................. 4 Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL .................................................................................... 6 2. Societatea comercială ETP TRADING SRL .................................................................................................................. 6 3. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL .................................................................................................................. 8 Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 9 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL .................................................................................... 9 Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 10 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL ................................................................................................................ 10 2. Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL ..................................................................................... 10 3. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL ...................................................................................................... 11 4. Societatea comercială TITEL TRANS SRL ................................................................................................................. 12 Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 14 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială EXPREL PROD SRL ................................................................................................................ 14 2. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL ....................................................................................................... 15 Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 15 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL .............................................................................................................. 15 2. Societatea comercială IABLO COMP SRL .................................................................................................................. 17 Județul Olt ....................................................................................................................................................................... 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL ........................................................................................................... 18 Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CONDORII SULT SRL ............................................................................................................ 18 Județul Timiş................................................................................................................................................................... 19 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială I.GE.CO SRL ............................................................................................................................ 19 Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 21 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială RAFENI SRL ............................................................................................................................ 21

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2

Arad. jud. nr.11.200. str. 00 100. D. ap. nr. fax 0257/259124. 17.U. 00% Lichidator judiciar Activ Grup IPURL 3. 00 0.1. nr. Arad. str.123. 00 0. în temeiul art. jud. Arad. pentru data de 10.2011. Diverse. Nr tel 0257228908. str.com.122. EXPERT SPRL Arad – lichidator judiciar Dolha Adriana-practician în insolventa Gheranescu Nicolae-asociat coordonator 2.131/15. loc. Bolintineanu. 0.I. 00 1. pronuntata de judecatorul sindic în dosarul 2714/108/2011 aflat pe rolul Tribunalului Arad. ora 13. nr. J02/661/2003. jud. Arad.03. 3. loc. ORC J02/1815/1991 . C. Arad. Pentru orice informatii suplimentare va solicitam sa nu ezitati în a va adresa lichidatorului judiciar EXPERT SPRL Arad. Arad. 04% 0. Sava. 0257/259740. EXPERT SPRL Arad fiind numit în cauza în calitate de lichidator judiciar.277.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. et. O. 00 la sediul EXPERT SPRL din Arad. tel. 00% Obs. Milea nr.1. 00 00 0. jud. 96% 00% 100. 00 3.2012 1. Minervei. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL. jud. 17. 4. Maresal I Antonescu. 8. Date privind dosarul: Nr dosar 4685/108/2011* Tribunal Arad Secţia Comercială Judecător sindic Carmen Stancu 2.G. 1. cod unic de înregistrare: 15468930 Convocarea adunarii creditorilor Nr. CUI 14511811.477.2.477. CREDITORII SC AMFORA SRL Ref. 04% 3. Maresal I Antonescu. V.2012.Comercianti 1. sediul social str. Jud. va rugam sa va exprimati pozitia în scris cu privire la ordinea de zi.277. 5. str. 99.04. 116 din 12. 13 alin 1 din L 85/2006.. Arad 1. 4.C.200.03. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ioan Biris Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 1411/28. în INSOLVENCY. crt CREDITOR Adresa creditorilor Creanta Creanta % % Creanta contestata admisa în procent procent declarata de urma din din de creditor administrat verificarii grupa total or judiciar 100. 124/2007 3 . cod unic de înregistrare: 9541964 Tabel preliminar al creantelor debitorului SC Aral Energy SRL Dosar 6012/108/2011 Nr.03. ap. Debitor: SC MAD STYLE SRL cu sediul în Arad. Societatea comercială MAD STYLLE SRL. ARAD. s-a deschis procedura insolvenţei prevazuta de Legea 85/2006 impotriva debitoarei SC AMFORA SRL cu sediul în Arad. et. ap.2012 Județul Arad Sectiunea I .1.12.23. Arad. 77.R.122. 4066/20. In aceste conditii. E-mail activ_grup@yahoo. Societatea comercială AMFORA SRL. 00 1.P. modificată şi completată prin HG nr. Arad TOTAL CREANTE BUGETARE CREANTE CHIROGRAFARE 2 Siegmeth Emil TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE TOTAL GENERAL Str. Arad.în INSOLVENTA. nr. 00 00 3.277. 99. va invederam urmatoarele: Se reconvoaca adunarea creditorilor SC AMFORA SRL. 00 3. Lichidator judiciar ACTIV GRUP IPURL Cod fiscal 20625756.Arad B-dul Revolutiei. CREANTE BUGETARE 1 D.03. 96% 00% 100. In situatia în care nu va puteti prezenta la adunarea creditorilor. Prezentarea şi aprobarea modalitatii de valorificare a bunurilor din averea debitoarei.2012 Catre. D. EN PROCEDURE COLLECTIVE Va comunicam prin prezenta ca prin sentinta civila nr. 0. 2-4. nr. Tel/Fax: 0257214821/0257282532. str. 00% 100.200. Prezentarea raportului de evaluarea a bunurilor debitoarei 2. 00 1.: dosar 2714/108/2011 Debitoare :SC AMFORA SRL cu sediul în Arad. 1881/2006 şi prevederile HG nr.2006. Adresa instanţei: str. et.122. de creditor al debitoarei.F. ap. jud. 3. în calitatea dvs. 1. 5. Bolintineanu. 460/2005. 00 3. 00 0.2012 Nr .122.123.277. avand urmatoarea ordine de zi: 1. 15468930.200. 1. 00 3. Tribunul Buteanu nr. nr.Av. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0106/31. cod unic de înregistrare: 1686161 Convocare adunare creditori Numar 514/19.1. nr.

1 din Legea nr. Convoaca la sediul ACTIV GRUP IPURL în data de 05. înlocuirea lichidatorului judiciar C. în calitate de creditoare în dosarul nr. cod unic de înregistrare: 15602691 România.R. 12284/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor. 88% din valoarea masei credale. cu sediul social în Brăila. 131 din Legea or. 460/2005. ora 12. str. Decide În temeiul art. bd Independenţei bl B6 parter Judecătoria Brăila Curtea de Apel Galaţi Administrator Nyaagui Ciprian Vasile – loc.I. cu un onorariu lunar de 400 lei. str. Bucureşti. 229 din Codul de Procedură Fiscală.2012. în dosarul 4685/108/2011*. 17. str. nr.03. cu sediul social în Brăila.00 avand ca ordine de zi: 1. judeţul Brăila.1. 4237/113/2011 de Tribunalul Brăila. 24 Emisă 11. 4237/113/2011 Comunicare Sentinţa nr.2 ind. et.302. cu sediul Oradea. sc. sector 2. str. cu sediul în Bucureşti.Comercianti 1.. 4066/20.I.01. 1 SC ELENVIC TRANS SRL. Discutarea incidentei prevederilor art. nr. deţinând 95.11. Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal privind debitoarea SC ROMPANT BID SRL.2012 6. 17. cu sediul în Bucureşti. 19 alin. având CUI 10874849 şi număr de ordine în registrul comerţului J05/1325/2011. nr. 85/2006. 47 Dosar nr.. 7. privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC ELENVIC TRANS SRL. bloc B34. sector 6. Virtutii nr. cod de identificare fiscala 20975050 Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila.Subscrisa ACTIV GRUP IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MAD STYLE S. nr. 45. 85/2006 şi acoperirea cheltuieliIor de procedura din fondul prevăzut în aceeasi lege la art. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 13. 24 din data de 11.Diverse.Comercianti 1. cu modificările şi completările ulterioare. Societatea comercială ROMPANT BID SRL. şi un onorariu de succes de 0% din sumele obţinute din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. Ancuţa Obancia Director Executiv Adjunct Şef Birou Juridic Contencios 1 Consilier Juridic Adriana Dumitru Laura Mihaela Morosanu Județul Brăila Sectiunea I . jud. 3.01.2012. strada 1 Decembrie 1918. judeţul Brăila. copia sentinţei comerciale nr. nr. cod unic de înregistrare 15602691. G3.302. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. prezentarea raportului privind cauzele şi imprejurarile care au dus la stare a de insolventa a debitorului. prezentarea situatiei debitorului şi anume ca în averea debitoarei nu au fost identificate bunuri care sa acopere cheltuielile de procedura. 4 . DANA FILIMON. Cu deosebită consideraţie. Roma. Bursuc Deal judeţul Iaşi Se comunică. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr. Administraţia Finanţelor Publice Brăila – str. ACTIV GRUP IPURL Anca Baiu Județul Bihor Sectiunea I . în reprezentarea Administraţiei Finanţelor Publice sector 1. b-dul Independentei. în caz contrar Iichidatorul judiciar va solicita inchiderea procedurii insolvenţei cf. alăturat. 14 din Legea privind procedura insolvenţei. 1160/08. 4.R. 13. Bihor.04. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Tudor Vladimirescu nr. conform Sentintei civile nr. 124/2007 4 . număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003. 138 din legea or. bl. modificată şi completată prin HG nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. ap. Menţionăm faptul că instituţia noastră este scutită de plata taxelor aferente publicării în BPI în conformitate cu dispoziţiile art.2012 Către. judeţul Brăila. prevederilor art.L S. privind procedura insolvenţei. pronunţată în dosarul nr. 2-3. Dimitrie Gerota. Delfinului nr. în temeiul art. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ.L.133. mezanin. cod unic de înregistrare 15602691 Administrator judiciar Cabinetul Individual Practician în Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila.2011 pronunţată de Tribunalul Arad. b-dul Independentei. sector 1. cu practicianul în insolvenţă INTERCOM MANAGEMENT SPRL cu sediul în Bucureşti. 85/2008. cod unic de înregistrare: 10874849 Către:Ministerul Justiţiei Şi Libertăţilor Cetăţeneşti Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor De Insolvenţă Anunţ Subscrisa. Tribunalul Brăila . avansarea de sume necesare continuarii procedurii. număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003.

b-dul Independentei. strada 1 Decembrie 1918. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei în cuantum de 1. Constatând că debitoarea se află în încetare de plăţi. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei. În temeiul art.1.302. cod unic de înregistrare 15602691. cod unic de înregistrare 15602691.2012. În temeiul art.08.01. 124/2007 5 . cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. în calitate de administrator judiciar. afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la data de 15. b-dul Independentei.59 din lege privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolventei debitoarei. certă. strada Delfinului nr. hotărăşte: Admite cererea formulata de creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila.6 din Legea privind procedura insolventei. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.33 alin. cu o retribuţie de 1. Judecatorul Sindic Asupra cererii de faţă: Constatând că cererea formulată la data de 08.20 din lege. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 20. judetul Brăila.116. mezanin. Popa Maricioca România.2011 de catre creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. nr. asa cum a fost modificata. cu sediul în Brăila. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar. Constatând că Administratia Finantelor Publice a Municipiului Brăila are o creanţă fiscală. Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 20.48 din Legea privind procedura insolvenţei. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă arătându-se că procedura este legal îndeplinită. str. care a depus ofertă de preluare a acestei poziţii însoţită de dovezile cerute de dispoziţiile art.2012 Parafa preşedintelui instanţei. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.302. cu sediul social în Brăila. Fixează termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 10.133.61 din Legea privind procedura insolvenţei. Se reţine că la dosar au mai depus oferte de servicii în acest sens practicienii in insolventa Cabinetul Practician in Insolventa Tudose Gina si Business Insolvency IPURL astfel ca la desemnare judecătorul sindic a avut în vedere solicitarea creditoarei potrivit dispozitiilor art. judetul Brăila.61 din legea privind procedura insolvenţei. nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. judecător sindic Grefier – Maricica Popa Pe rol. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la data de 27.20 litera a şi art. împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL.02.1 din lege. cod de identificare fiscala 20975050.02.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. În temeiul art.2012.2011 la sediul declarat al acesteia la Oficiul Registrului Comertului Brăila şi că nu s-a formulat contestaţie potrivit art. judetul Brăila. Pentru aceste motive. raportul prevăzut de art.302.1 din Legea nr. nr. Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei. actele şi informaţiile prevăzute de art.2012.85/2006 si a fost propus de catre creditoare prin cererea introductiva. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. În temeiul art. Tribunalul Brăila. pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. b-dul Independentei.03. cu sediul social în Brăila.11 litera c din Legea nr. 24 Şedinţa publică din data de 11 Ianuarie 2012 Preşedinte – Voinea Geanina Elena. In temeiul art. Fixează termenul limită pentru verificare a creanţelor.02. cu sediul social în Brăila. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 47 Dosar nr. 4066/20. ora 10. judetul Brăila. având ca obiect procedura insolvenţei. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale.2012. creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi potrivit Codului de procedura civila. Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian. cod unic de înregistrare 15602691. Se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de Legea nr. Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 30.33 alin. se va admite cererea creditoarei şi se va deschide procedura generala a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL.4237/113/2011 OPERATOR DATE CP 4481 Sentinta Nr. de întocmire. cu sediul în Brăila. nr. modificată şi completată prin HG nr. 1. cererea este exceptată de la plata taxei de timbru şi timbru judiciar.302. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.02. b-dul Independentei.34 din legea privind procedura insolvenţei. judetul Brăila. după care . nr.2012. urmând a fi desemnat provizoriu.200 lei lunar exclusiv TVA. stare de fapt dovedită cu insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile după o perioadă de 90 zile de la scadenţă. în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. cod unic de înregistrare 15602691.54 din lege. soluţionarea cererii formulată de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila.2012. nr. în numele legii. cu sediul social în Brăila. Delfinului nr. cu sediul social în Brăila.85/2006. bloc B34. Dispune trimiterea notificărilor către toţi Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL.03. judetul Brăila.09. a fost comunicată debitoarei la data de 01.900 lei dovedită cu titlurile executorii depuse la dosar. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr. 460/2005. Voinea Geanina Elena Grefier.6 din Legea privind procedura insolvenţei. raportul prevăzut de art.2012 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 05.85/2006. la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei.28 alin. b-dul Independentei.02.35 din legea privind procedura insolvenţei. cod unic de înregistrare 15602691.19 alin. Numeşte administrator judiciar pe Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila.302.

4. în temeiul art.03. poate fi comunicată prin orice mijloace pana în ziua fixata pentru exprimarea votului. Sectorul 1. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. bazată pe un certificat calificat valabil. str. cod unic de înregistrare: 15962860 Convocare adunare creditori Număr iesire: 1131 / 19. Voinea Geanina Elena Popa Maricica Municipiul Bucureşti Sectiunea I .A. bl. 2. sc. conform Incheierii de sedinta din data de 02. Tribunalul Bucureşti. cod unic de înregistrare: 17819647 Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. Birou nr. Definitivă. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. Tribunal Gorj. tel: 0214365082. cu adresa de corespondenta în Bucureşti. 124/2007 6 . Dumitru Tacu nr.urse@gmail. 2. Ing. et. reprezentata de asociat coordonator DAN URSE. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL.Administrator special: -. Grefier. Jiului nr.25. Preşedinte . Fixează termen de control la data de 13. sector 5. sc. Pronunţată în şedinţa publica. 74353/3/2011.74. debitor. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Debitor: SC ETP Trading SRL . et. ORDINEA DE ZI:  Prezentarea situatiei debitorului.contestator în dosar 20133/3/2010a1 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. Jiului nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Bl.03. 2. În calitate de Creditor .ro. Debitor: SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. 8. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. Parter. Libertatii nr. str. Data: 27.03. În temeiul art. Birou nr. Lichidator judiciar: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL. sector 3. 2A. 18.03. tel.palanciuc@mawas. 14. Data emiterii:19. 28.  Confirmarea lichidatorului judiciar. Societatea comercială ETP TRADING SRL.2012 creditorii de către administratorul judiciar. Lichidator judiciar provizoriu: C. 3.  Desemnarea Comitetului Creditorilor. 8./fax: 0314/216620.34. 14. CUI 15962860. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Academiei.12.com.București. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. Ap. 4. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. în caz de neîndeplinire a atribuţiei. Sectia aVII-a Civila. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti.2012. Lucian Blaga nr. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la Oficiul Registrului Comertului respectiv Judecătoria Brăila şi Curtea de Apel Galaţi şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. Sectia aVII-a Civila. 0318/154375. str. în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. număr de ordine în registrul comerţului J40/16407/2003. Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare. str. Sectorul 5 tel. administrator judiciar) în Dosarul nr.03.2012. Secţia: a II-a civila. str. 11.1.judecător sindic. azi. et. Lucian Blaga nr.104. 2A.01. 0771602544. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 4. 3. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. modificată şi completată prin HG nr. În temeiul art. în dosarul nr./fax 021.2012.37 din legea privind procedura insolvenţei. Scrisoarea prin care se exprimă votul. sediul social în Bucureşti. 2C04. email dinu.39-41. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. la sediul Tribunalului Brăila. e-mail:_. Dinu Urse şi Asociatii SPRL Asociat Coordonator Dan Urse 2.2.2012 1. nr.2012 1. Sc 2. ap. 460/2005. lichidatorului judiciar. pronuntata de Tribunalul Bucureşti. 2. sector 3. 4. orele 12.318. Subscrisa: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL. 4066/20.C. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. Date privind dosarul: Număr dosar 74353/3/2011.Comercianti 1.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. contul va fi deschis de administratorul judiciar. cu procură specială şi legalizată sau. Sectorul 1 – creditor-contestator 3.I Florescu Adrian cu sediul în Bd. Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. căruia i s-a raportat. Judecător sindic Popescu Angela 2. 20133/3/2010a1 avand ca obiect raport cauzal – în cadrul proceduii insolvenţei deschise impotriva Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. semnată de creditor sau înscrisul în format electronic.4 din legea privind procedura insolvenţei. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. Email: office. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. sector 1. et.2011. et. Ora: 14:00. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a1.I.

Demetriade. nr.1. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata.2 SC Victoria Invest România SRL . Email: office.București. str. 2. et. Vintilă Vodă nr. et. Academiei. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. nr. Bir. 3. Splaiul Independentei. 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. Academiei. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009.București. 492-500 comuna Florești. sector 2 ANAF – DGFP București – str.26. sc./fax: 0314/216620. 2.contestator în dosar 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL.I Florescu Adrian cu sediul în Bd. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9.03.39-41. Zece Mese. CUI: 17819647. 2. nr. 20133/3/2010a1 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. Ion Berindei nr. nr. Lichidator judiciar provizoriu: C.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6A. sector 3. București Totunik SRL . tel: 0214365082. sector 6. parter. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori.44. bir.palanciuc@mawas. sector 1. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare. subsol. 1. sector 3. b-dul Timișoara-complex Com. et. sector 2. sc. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti.A. ap. et. Data emiterii:19. 0771602544.1. 2. nr. SC Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av. nr. nr. nr. A.2. nr.Administrator special: -. 1. nr. București SC Amarante SRL – București. 20133/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. Sectorul 1 – creditor-contestator 3. Email: office.2012 1.S25A SC Cotroceni Park SA . Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. sector 3. 6A.. Avram Iancu nr. et. ap. Parter. ap.104. cu adresa în sector 1. Secţia: a II-a civila. Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. Jiului nr. 14. str.Timișoara. sector 2. Bl. sc. 14.2012 debitoarei SC ETP TRADING SRL. sector 1. 2. parter. b-dul Expoziției. Sectorul 1. toate partile interesate sunt chemate la această instanță.A. 31 SC București Mall Development and Management SRL . et. administrator judiciar) în Dosarul nr. e-mail:_. Unirii. București Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. et. Creditori: Mood Media România SRL .210-210B SL Networks SRL cu sediul ales la SCA Filip & Asociatii . Academiei. Judecător sindic Popescu Angela 2. Ap. Jiului nr. ap. județ Cluj BRD Groupe Societe Generale – Sucursale Unirea – București. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida.1.00 în dosarul avand ca obiect raport cauzal – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL București. tel: 0214365082. 1. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. 1.București. 2A. sector 6.A.București. bl.34. Dimitrie Gerota. informaţii suplimentare: Pentru informaţii suplimentare. nr. bl. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. nr. Calea Vitan-Complex Comercial Bucureşti Mall. et.București.39-41.68. 194. sector 2. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. sc. str.BD44A SC Total Soft SA . et. Sc 2. Birou nr. nr. str. b-dul Vasile Milea. județ Cluj Unik Expert Construct – cu sediul ales la str. 2A. Sectorul 5 tel. 8. 460/2005. 1 SC Țiriac Leasing IFN SA . județ Timis SC Plaza Mall Development and Management SRL . nr. 18. 0318/154375. cu adresa în sector 1. Biserica Amzei. sector 1.Cluj Napoca. 4066/20. București Baneasa Developments – cu sediul ales în Șos. Axente Sever. J40/7917/2009. Zece Mese. str.55-59. et. 13. J40/7917/2009. 1B. nr. 21-23. vă puteţi adresa: Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. et.00 în dosarul avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL . Mihi Bravu. 1881/2006 şi prevederile HG nr.ro. sector 3.39-41. ap. K2. Astfel. În calitate de Creditor . sc. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. 203. sector 3 SC Polus Transilvania Companie de Investitii SA – Cluj-Napoca.03. 124/2007 7 . et. Birou nr.București. sector 2. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. Cod de identificare fiscala: RO 17819647.A.București. București DITL sector 1 – str.4 SC Iulius Mall Timișoara SRL . CUI: 17819647.palanciuc@mawas. 4. nr.București.Plaza România. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. Tribunal Gorj. bd. Libertatii nr. debitor. str.București.I.ro. Intrarea Pristolului. 0771602544. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010. Debitor: SC ETP Trading SRL . modificată şi completată prin HG nr.7.cu sediul ales la str. str. Astfel. nr.

convoaca SEDINTA ADUNARII CREDITORILOR SC Media Tel 96 SRL 7.00 în dosarul avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL . cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. 2. parter.02.contestator în dosar 20133/3/2010a2 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. în dosarul nr. 20133/3/2010a2 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila.București. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. Bl. tel: 0214365082. nr.00. Jiului nr.34. Email: office.39-41. Lichidator judiciar provizoriu: C. sector 3.. et. 18. e-mail:_. 20133/3/2010a2 avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. număr de inregistrare în Registrul comerţului J40/9901/1996. et. 13 din Legea nr.București.2012 creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida.palanciuc@mawas. 39. cu adresa în sector 1.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bd. secţia a VII-a Civila.18 E-mail office@finecoinsolvency. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a2.2012 lichidatorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor SC Media Tel 96 SRL. 1240 din data de 27. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL. Academiei. Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1.I.: 30. Data emiterii:19. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL.03. tel: 0214365082. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. În calitate de Creditor . Rosetti nr. 2. cam. Unirii nr. 460/2005.Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL Cod de identificare fiscală 22485179 sediul social Bucureşti. 021. sediul social în Bucureşti. Palanciuc Mawas Luciana Fida 3.2. programul arhivei/registraturii instanţei 9. str.palanciuc@mawas. Sectorul 1 – creditor-contestator 3. 4. 01/10. tel: 0214365082. sector 2.335.06. 2529/22. debitor. Jiului nr. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av.408. Email: office. 4066/20.A.03. Sectorul 5 tel.2012 publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 56.2012 1. Sc 2. 85/2006. Astfel.335.A. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. sector 2. Ap. CUI: 17819647. Birou nr. 2A. 37./fax: 0314/216620.Debitor: SC Media Tel 96 SRL cod de identificare fiscală 8979533. sc. C.36. Data emiterii: 19. 14.39-41. Debitor: SC ETP Trading SRL . Date privind dosarul: Număr dosar 75441/3/2011. Libertatii nr. administrator judiciar) în Dosarul nr. B-dul Ferdinand nr.2012. Sectorul 1. 2A. modificată şi completată prin HG nr.01. Tribunal Gorj.Creditor: Administratia Finantelor Publice sector 2 cu sediul în str. et.ro.ro. Parter. Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Civila. 3. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.1. Judecător sindic Popescu Angela 2. sector 1.30-14. 0771602544. toate partile interesate sunt chemate la această instanță.00. Academiei. Birou nr..03. Bucureşti. ora 14:00.02. nr..104. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. 0771602544. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida. Judecător sindic Maria Zamfir 2. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. sc.ro. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr.2012 1. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av./fax 021.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL. 99. sector 4 Număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO II0327/2007 tel. 0318/154375. Secţia: a II-a civila. în temeiul art. Conform acestei convocari.I Florescu Adrian cu sediul în Bd.A.03.ro Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Florin Cristica 6.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. Sedinta Adunarii creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 27. Email: office. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. J40/7917/2009. 1881/2006 şi prevederile HG nr. et. 0771602544.Administrator special: -. 14. 5. Calea Serban Voda nr. cod unic de înregistrare: 8979533 Convocare adunare creditori Nr. Număr de telefon 021. str. et. Prin notificarea nr.75441/3/2011. 4.03. 124/2007 8 . Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. 1. 27. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Media Tel 96 SRL conform sentintei civile nr.palanciuc@mawas.00 3.

Pelinului nr.452 e-mail primeinsolv@gmail.213. 3. căruia i s-a raportat. Secţia a II-a civilă. Tatiana Manolache . Prezentarea situatiei debitorului. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 209.03. Pârscov judeţul Buzău. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.2012 1. Şos. cod unic de înregistrare: 15834438 Convocare adunarea creditorilor Număr: 592. 124/2007 9 . respectiv imposibilitatea valorificării acestora datorită deprecierii fizice. Lichidator judiciar: Prime Insolv Practice IPURL. Subscrisa Prime Insolv Practice IPURL. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. judeţul Buzău. 4.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Tatiana Manolache . INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru alte informaţii suplimentare. echipamente de telecomunicatii şi IT) cu un onorariu de 1. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău. 3 cl. etaj 2.10. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Prime Insolv Practice IPURL Av. Cod de identificare fiscală RO 27362568. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. sediul social str. 1. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. lichidatorului judiciar.442/0040. semnată de creditor. care se va suporta din averea debitorului. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi.03. Constanţa 3. până în ziua fixată pentru exprimarea votului. sector 3. informaţii suplimentare:** Pentru alte informaţii suplimentare. în vederea evaluarii bunurilor mobile proprietatea debitorului (autoturism marca Daewoo Espero. Lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL Asociat Coordonator Cristica Florin Județul Buzău Sectiunea I . membru ANEVAR.2012. sector 6.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.30. conform celor de mai jos. contencios administrativ şi fiscal în dosarul 3961/114/2011. Date privind dosarul:Număr dosar 3961/114/2011Tribunalul Buzău. ora 14. Administrator special: Gruia Adriana 4. Scrisoarea prin care se exprimă votul. cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. etaj 2. Bcureşti. Desemnarea Comitetului creditorilor şi a Presedintelui acestuia./fax 0040. Incinta Port Mol.400. Cod de identificare fiscală 15834438.2012 ora 14:00 va fi urmatoarea: ORDINEA DE ZI: 1.Onofrei 5. Bucureşti. Nicolae Titulescu nr. 4066/20. semnată de creditor. strada Pelinului nr. poate fi comunicat prin orice mijloace.29-31. Bd. modificată şi completată prin HG nr. Judecător sindic Eugen Irimia 2. astfel incat ordinea de zi a sedintei din data de 27. DGFP Buzău.1. Număr de ordine în registrul comerţului J10/880/2003 3. Debitor: SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL. SC Marinco SRL. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. judeţul Ilfov.2012 In ceea ce priveste ordinea de zi a sedintei. sector 1. Confirmarea Fineco Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului.213.2. 22. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar. sector 3. Preciziei nr. respectiv 1. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. Carrefour România SA. tel. Bucureşti. bazată pe un certificat valabil. Unirii nr. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţe. bazată pe un certificat calificat valabil.03. ataşat ori asociat semnătura electronica extinsă. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL conform încheierii din data de 18.000 RON cu TVA. Aprobarea angajarii în calitate de evaluator a d-lui Adrian Rinciog. aceasta se completeza cu punctul 4. sau înscrisul în format electronic.03. cu procură specială şi legalizată sau. sediul social Com. în data de 26. Data emiterii: 20. 22.800 lei + TVA. Rădăcina. în cazul în care construcţia se află în stadiul finalizat”.Onofrei ** Informaţiile suplimentare vor fi menţionate în mod expres în funcţie de ordinea de zi stabilită Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. cu procură specială şi legalizată sau. Creditori: Pireus Bank România SA.600 lei +TVA. ORDINEA DE ZI: prezentarea situaţiei stocurilor de marfă ale debitoarei. în cazul în care construcţia se află în stadiul la roşu” sau 2. din oficiu convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. 1881/2006 şi prevederile HG nr.Comercianti 1. Bd. aprobarea costului pentru efectuarea raportului de expertiză având ca obiectiv stabilirea valorii de circulaţie a imobilului proprietatea debitoarei situat în Voluntari. 460/2005. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.400. Bucureşti. în temeiul art. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL. secţia a II-a civilă. sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat. 2. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. contencios administrativ şi fiscal.

Ion Ghica. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. sector 6 Mediplus Exim . poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar. de practician în insolvenţă Cremene Simion.12. CIF 3925001. 85/1996 privind procedura insolvenţei s-a procedat la notificarea instituţiilor bugetare şi s-a publicat în ziarul Monitorul de Cluj. pana la data fixată pentru exprimarea votului. Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL. Constantin Daniel. Cod de identificare fiscală 19295107 sediul social Cluj-Napoca. Rotaru Elena Madalina din Bucureşti.2011. 23-25 3. s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Madacar Import Export SRL. ap. Debitor: SC Elixir Impex SRL Cod de identificare fiscală 225330 sediul social Cluj Napoca str. aceasta nu ne-a prezentat actele contabile fapt pentru care s-a procedat la analiza economica în vederea stabilirii cauzelor care au determinat starea de insolventa.2. 124/2007 10 . jud. Scrisoarea prin care se exprimă votul.2012.2011.03. cod unic de înregistrare: 3925001 Cerere privind propunerea de închidere a procedurii de faliment a debitoarei SC Madacar Import Export SRL Nr. Administrator judiciar Cab. B10. Cab.administratorului judiciar. 235/19.2012 Nr. modificată şi completată prin HG nr. ind. ora 11. 460/2005. Administrator judiciar. Cab. Fabricii nr. nr.19. Iris nr. demersuri în vederea identificării domiciliului administratorului statutar. Dambovitei. Debitor: SC Madacar Import Export SRL Cluj Napoca. 13394/13. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL. nr. în vederea depunerii cererilor de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Date privind dosarul: Număr dosar 4779/1285 anul 2011 Tribunal Specializat Cluj Judecător sindic Simona Ivanescu 2. cu procură specială şi legalizată sau. conform sentinţei comerciale. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.03.2012 Județul Cluj Sectiunea I . bl. notificarea creditorilor bugetari. 2 data 26/03/2012. căruia i s-a raportat. 00.Cluj Napoca. publicarea deschiderii procedurii insolvenţei în ziarul Monitorul de Cluj. întocmirea raportului cauzelor şi publicarea acestuia în BPI. nr. str.sediu ales Cab de av. Lt. notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă şi documentele care trebuie să le pună la dispoziţia lichidatorului.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7. sc. 5 ap. Prin sentinţa comercială nr. 14 nr. dnei Semenescu Eugenia Carmen. Creditorii societăţii debitoare: în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 6. calea Dorobanţilor nr. publicarea notificării deschiderii procedurii de insolvenţă în BPI nr.Comercianti 1. în dosarul 4779/1285/2011. Win Magazin S. Ind. 10H. 1. P-ta Cipariu. Subscrisa.000 ron în acest scop. str. ap. întocmirea tabelului preliminar şi definitiv al creanţelor. Obiectul de activitate declarat de societate este Coafura şi alte activitati de infrumusetare”. Creditori: Banca Intesa SanPaolo Arad .Cluj Napoca. cod unic de înregistrare: 225330 Convocare Comitetul creditorilor Număr: 846 Data emiterii:. nr. nr. Operaţiuni efectuate de către lichidatorul judiciar în cadrul procedurii: obţinerea de informaţii asupra istoricului debitoarei şi a situaţiilor financiare. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 3.A sediu ales SCA Cecilia Popa şi Asociatii în Bucureşti. de practician în insolvenţă Cremene Simion în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Elixir Impex SRL. publicarea tabelului preliminar în BPI nr. de practician în insolvenţă Cremene Simion 2. vă puteţi adresa:. dosar: 4768/1285/2011. 176 B Număr de ordine în registrul comerţului J12/3377/1991 4. 6532/CC/2011 din data de 06/12/2011 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj./fax 0264/431963 Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cremene Simion 5. 20. 4066/20. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. Dorobanţilor şi deblocarea sumei de 200. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă Comitetul creditorilor debitorului: SC Elixir Impex SRL Comitetul creditorilor va avea loc la sediul profesional al administratorului judiciar situat în Cluj-Napoca. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator pana la data fixată pentru exprimarea votului. Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare. Cluj. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. et. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. sector 1 CEC Bank sucursala Cluj Napoca . Ordinea de zi: Aprobarea cererii formulate de dna. 67-69 Farmexpert DCI . ind. 60. str. Situaţia bunurilor societăţii: am înaintat administratorului statutar al debitoarei. ap.11.C. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0879 tel.1. nr. semnată de creditor. str. 3 S. notificarea societăţii debitoare şi a administratorului statutar în vederea predării documentelor contabile. Col Dumitru Papazoglu.Bucureşti. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat. în temeiul art. J12/945/1993. b-dul 21 Decembrie 1989.2012 Termen de judecată: 26. nr. 9. sau înscrisul în format electronic. 6416 dată în şedinţa publică din 28. Craciun Adriana Gertrud în calitate de administrator special al SC Elixir Impex SRL pentru începerea activităţii la punctul de lucru din Cluj Napoca. str. 2280/16. Tribunal Comercial Cluj. sector.2012 1.03.02.03. bazată pe un certificat calificat valabil. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. str.

Datoriile debitoarei sunt de 4. nr. afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor 21.4 din Legea nr. J12/813/1993. CIF 3402991. Proceduri efectuate în vederea îndeplinirii atribuţiilor lichidatorului judiciar: am notificat instituţiile bugetare. Verificarea cererilor de creanţe înregistrate: prin notificarile arătate mai sus pe care le-am transmis institutiilor. 4. menţiuni cu privire la eventuale drepturi de preferinţă sau garanţii.2011 şi anume: AFP Dej. 1. acesta având şi funcţia de administrator al societăţii debitoare. bl. în temeiul art. Dej. 85/2006 şi anume: numele/denumirea creditorului. Temei juridic: art. Declaraţia de creanţe înregistrată la dosarul în cauză. S3. a .1. întocmindu-se tabelul preliminar şi cel definitiv al creanţelor.suma de 4. am comunicat termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului.2012 Termen de judecată: 26. radierea debitoarei SC Madacar Import Export SRL din Registrul Comerţului. În acest context.2011. al.601 lei. Orizont. având sediul în localitatea Dej.01. 131 din Legea privind procedura insolvenţei. 131 din Legea nr. Orizont.2012. alin. 138 din Legea nr. Cauzele care au determinat starea de insolvenţă le putem prezuma ca fiind: lipsa de responsabilitate faţă de debitoare a administratorilor statutari. în baza notificării nr. Cereri către judecătorul sindic: închiderea procedurii de insolvenţă deschisă împotriva debitoarei SC Madacar Import Export SRL.03. Incidenţa prevederilor art. care permite închiderea procedurii în orice stadiu al acesteia dacă: nu există bunuri în averea debitoarei ori acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative.58 lei. aprobarea recuperării cheltuielilor de procedură şi a onorariului lichidatorului judiciar pentru întreaga activitate depusă în prezenta procedură. 124/2007 11 . 228/19. descărcarea lichidatorului judiciar de toate îndatoririle şi responsabilităţile privitoare la procedură.2012 Nr.601 lei. constituită de către dl Gliga Victor Eronim. lit.2012 creanţe la termenul de admitere a cererilor de creanţe. deoarece nu am identificat elemente incidente art. dosar: 4769/1285/2011. 12. ap. Prin Sentinţa Comercială nr. respectiv data de 31. termenul de verificare a creanţelor. Municipiul Dej şi AVAS Bucureşti. 4066/20. Referitor la solicitarea lichidatorului judiciar. ap. str. 85/2006. termenul de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. temeiul creanţei.12. 12. a) . din Legea nr. str. Istoricul societăţii: SC Sepra Tehnocom SRL este înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. sume care solicităm să fie achitate din fondul de lichidare prevăzut de art. CIF 3402991. jud Cluj. 131 din Legea nr. A depus cerere de creanţă AFP Cluj Napoca . alin. lit. 85/2006 privind procedura insolventei. conform art. 6417 dată în şedinţa publică din 28. drept pentru care lichidatorul judiciar îl interpretează ca un răspuns negativ. 13116/07.03. am notificat societatea debitoare şi administratorul acesteia. constând din creanţe .12.2012.AFP Cluj Napoca privind avansarea de sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor în vederea continuării procedurii de insolvenţă la debitorul SC Madacar Import Export SRL.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 136 din Legea nr. cod unic de înregistrare: 3402991 Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la starea de insolvenţă al debitorului SC Sepra Tehnocom SRL Nr. raportat la faptul că pânã la data întocmirii prezentului raport. 138. CII Dărăban Adelina 3. respectiv de avansare de sume necesare continuării procedurii. Lichidatorul judiciar a transmis adresă unicului creditor . bl. a valorii exacte şi a priorităţii. până la data întocmirii prezentului raport nu au transmis niciun punct de vedere. 25. 1881/2006 şi prevederile HG nr. sunt reflectate active circulante în sumă de 58 lei. 85/2006.11. privind deschiderea procedurii insolvenţei. 12.018 lei. Debitor: SC Sepra Tehnocom SRL. suma datorată. 85/2006: lichidatorul judiciar nu a întocmit cerere de atragere a răspunderii patrimoniale. nr. considerăm că sunt îndeplinite condiţiile impuse de art.03. modificată şi completată prin HG nr. totalizând creanţa totală de 4. neplata la scadenţă a datoriilor către bugetul statului a generat majorarea accesoriilor. Tribunalul Specializat Cluj.g) din Legea nr. jud Cluj. 65 din Legea nr. am convocat AGA. întocmire. Răspunderea administratorului statutar: lichidatorul judiciar nu a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva administratorului statutar. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL. termenul pentru depunerea contestaţii 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. J12/813/1993. nu am identificat elemente incidente dispoziţiilor prevãzute de art. 12. domiciliul/sediul. cu menţiunea cerinţelor prevăzute de art. 460/2005. cu un capital social de 200 lei. 85/2006. 85/2006.2011 a Tribunalului Specializat Cluj a admis cererea formulată de debitor prin lichidator pentru deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată. însă din lipsa actelor contabile nu cunoaştem componenţa acestora. 85/2006. 138. niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. publicarea notificării deschiderii procedurii insolvenţei în BPI nr. Cauzele şi împrejurările care au determinat starea de insolvenţă a debitoarei este contextul crizei economice declanşată pe plan mondial. ITM Cluj. Lichidator Judiciar.g din Legea nr. Examinarea activităţii economice a debitorului: ultimul bilanţ contabil afişat pe site-ul MFP este cel aferent anului financiar 2008. 85/2006 prin faptele administratorilor statutari şi nici persoana vinovată de starea de insolvenţă. am anunţat în ziarul Monitorul de Cluj deschiderea procedurii de insolvenţă. Judecator sindic: Iulian Pacurar. în care nu sunt reflectate active imobilizate. respectiv abandonarea societăţii debitoare. în temeiul art. 973 din 05. S3.02. a făcut obiectul analizei din punct de vedere al stabilirii legitimităţii.

2012. Lichidatorul judiciar a procedat la analizarea cererii de creanţe depusă la dosarul în cauză. 4066/20.02. Am comunicat societăţii debitoare tabelul preliminar. 2567/1285/2011 Debitor: SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca.creditorului SC IMOLEASING IFN SA prin adres anr. jud. în dosar nr.P. nu au fost formulate opoziţii la deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitoarei.02.I. nr. lichidatorul judiciar apreciază că se impune închiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată. 179/02.02. 822. jud.2012.P. a Municipiului Cluj prin D. plicul întorcându-se cu menţiunea”nereclamat” . 182/02. 2567/1285/2011.2012. cod unic de înregistrare: 18305563 Dosar nr.2012.02. În această calitate.02.P.C.2012.02.2012. însumând o datorie totală de 1.02.2012.creditorului Administraţia Fondului pentru Mediu prin adresa nr. Având în vedere faptul că în patrimoniul debitoarei nu sunt bunuri şi nici disponibilităţi băneşti. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 67. formulează prezentul: Raport de activitate întocmit în confomitate cu prevederile art. prin adresa nr. 822.72 din Legea nr.2012. Judeţ Cluj <<în faliment>> <<in bankruptcy>> <<en faillite>> Nr. 65. solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispuneţi afişarea acestuia la uşa instanţei. 85/2006.G. Lichidator Judiciar.2012. sens în care va convoca adunarea creditorilor în scopul avansării de sume necesare continuării procedurii conform prevederilor art.P. nr.R.2012l . Iesire 387/20. al valorii creanţei. am analizat sub aspectul documentelor justificative. Aleea Nicolina.02. 131 din Legea nr. plicul întorcându-se cu menţiunea expirat termen de pastrare”. În situaţia în care nu s-au înregistrat contestaţii la tabelul preliminar. Hameiului.02. nr. cf prevederilor art.creditorului Nădăşan Eugen Dan prin adresa nr. .2012.02. 183/02. de înreg. cu sediul în mun. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Judeţ Cluj. 175/02. Solicitări adresate judecătorului sindic: solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispună afişarea acestuia la uşa instanţei. 2567/1285/2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.009. 76 lei.P.debitorului SC TITEL TRANS SRL la sediul social prin adresa nr.R. 177/02.02. 155/02.2012 depunere a tabelului definitiv al creanţelor şi de afişare a tabelului definitiv al creanţelor 26. în dosar nr. de înreg.debitorului SC TITEL TRANS SRL. modificată şi completată prin HG nr.02.creditorului Jiga Sergiu Mihai prin adresa nr.02. 85/2006. . 74 din Legea nr. Cluj.U. prin adresa nr. 85/2006. .2012 şi în România Liberă din 03. 178/02. în calitate de lichidator judiciar al SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca. .1 şi 2 din aceeaşi lege. Iaşi. 124/2007 12 . 85/2006 privind debitoarea SC Titel Trans SRL Nr. 76 lei.F. În urma studierii dosarului în cauză am constatat că până la această dată s-a depus cerere de creanţe de către Administratia Finantelor Publice Cluj în cuantum de 603 lei şi AVAS Bucureşti în sumă de 406.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. .notificarea privind deschiderea procedurii generale de faliment a fost publicată în B. confirmata de primire sub nr.01.M. precum şi al legitimităţii. 21 alin. plicul întorcându-se cu mentiunea”firmă mutată de la adresă”. Iaşi.03. lichidatorul judiciar a procedat la notificarea: . confirmată de primire la data de 17. Alte menţiuni: până la data întocmirii prezentului raport. confirmată de primire la data de 06. Judeţ Cluj. .2012.I.2012. 17. Ca rezultat al verificărilor efectuate în temeiul art.debitoarei SC TITEL TRANS SRL la sediul procesual ales prin adresa nr. C.02.02. alin.2012. 8696/02. 180/02. confirmată d eprimire la data de 14. Societatea comercială TITEL TRANS SRL. 154/02. Iaşi.2012. plicul întorcându-se cu menţiunea avizat termen de pastrare”.1 şi 2 din Legea nr. am procedat la întocmirea tabelului preliminar al creanţelor. C. prin administrator special prin adresa nr. cu sediul social în Municipiul Cluj Napoca. PREZENTAREA MODALITĂŢII ÎN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR A ÎNDEPLINIT ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE DE ART 25 DIN LEGEA 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale lichidatorul judiciar a întreprins următoarele demersuri: Potrivit sentinţei comerciale din data de 18. 85/2006. J12/145/2006.L. confirmată de primire la data de 07.2012.03. potrivit Sentinţei civile din data de 18.2012. 164/02.01. confirmată de primire la data de 06.R.2012 I.2012. ap. prin administrator statutar prin adresa nr.02.02. pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj. conform art.03.2012.T.2012.2012.creditorului A. cu sediul în mun. O. Iaşi.creditorului Rus Bogdan Simion. Aleea Nicolina.creditorului Drăgan Andreea Veronica prin adresa nr. plicul întorcându-se cu mentiunea” nereclamat”. J12/145/2006. 8. confirmată de primire la data de 06.creditorului I.U. . pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj. 176/02. nr. CII Dărăban Adelina 4.F. .L. RO18305563 Subscrisa. 460/2005.02. . O.I. str. l-am afişat la uşa instanţei şi l-am publicat în BPI nr.debitorului SC TITEL TRANS SRL. nr. . RO18305563.2012. 2309/17. 181/02. alin. conform art.02. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.1 din legea nr. 1536/02.R.02.2012.02. Cluj prin adresa nr.2012.02.C.

precum şi a contractului cadru de atribuire în gestiune delegate a serviciului de transport public local eliberat către SC TITEL TRANS SRL. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S. Lichidatorul judiciar a notificat debitoarea sa procedeze la predarea activelor.569 38.03. 251/. identificare UU1LSDEKF39194311.2012. ora 15. plicul întorcându-se cu mentiunea firmă mutată de la adresă”.2012.identificat faptic şi evaluat de catre SC EXPERT EVALUATOR SRL la suma de 15.L.Comunicat Tribunalului Specializat Cluj prin adresa nr. modificată şi completată prin HG nr. nr. lichidatorul judiciar a întocmit tabelul suplimentar de creanţe în cuantum de 22.02.2012. . 460/2005. Cluj prin adresa nr. la domiciliul acestuia prin adresa nr.Către creditorul SC IMOLEASING IFN SA prin adresa nr. pct.02.2012. Notificarea a fost comunicată după cum urmează: . raport de evaluare comunicat lichidatorului judiciar sub nr. în data de 22.2012.87-NAD. 123. 253/22.02. 123.02. lichidatorul judiciat a revenit cu o nouă notificare în data de 19. 3. împreună cu autorizaţiile de taxi emise pentru autoturismele debitoarei. 156/02.02.F.876 Stocuri Creanţe 0 0 360 0 0 0 0 0 Disponibilităţi băneşti 44. plicul întorcându-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare”. pct.Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Cluj Napoca prin D.2012. II. 193/03. confirmată de primire sub nr. Să aprobaţi devizul de cheltuieli pe perioada 01.2012.02. confirmată de primire sub nr. de intrare 144/25.2012. 184/02. Lichidator judiciar. plicul întorcându-se cu mentiunea avizat”.P.031.135. Tabele creditori: La data de 22.P.identificat scriptic.creditorului BRD-Group Societe Generale SA Sucursala Cluj. 00 lei. CONCLUZII Onorată instanţă: 1.02. 85 LEI.Către debitorul SC TITEL TRANS SRL prin adresa nr.2012. 194/03.O.SC IMOLEASING IFN SA .P.02. .02. 6263/03.02.21.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special. în caz contrar.2012. împreună cu actele de proprietate în original şi a tuturor cheilor acesteia.Art.G. 36364/02. Impotriva tabelului suplimentar nu s-au formulat contestaţii. 1881/2006 şi prevederile HG nr.2012 . .Art.2012.2012. lichidatorul judiciar va formula acţiunile necesare prevăzute de normele legale în vigoare pentru recuperarea prejudiciului creat. confirmată de primire sub nr. Să acordaţi un termen de continuare procedură pentru a lămuri situaţia faptică a activelor din averea debitoarei şi în vederea valorificarii acestora.02. serie motor D108201.2012.388 30. .Municipiul Cluj Napoca .958.200 lei pret de piaţă.03.22. . Mititelu Corneliu Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.autoturismul marca DACIA Logan: CJ-09-SCA.R. Tabelul suplimentar a fost comunicat dupa cum urmează: . pe toată perioada de valabilitate a contractului anterior menţionat. 123.01. 124/2007 13 . . confirmată de primire la data de 24.02. Valorificare bunuri debitoare: In averea debitoarei lichidatorul judiciar a identificare următoarele active: Active Imobilizate 114.2012-01.02.571 54 292 Activul 1.C. 172/02. către cei mentionaţi mai sus ca în termen de trei zile de la primirea acesteia sa procedeze la predarea bunurilor mobile.008 71. . . 167/03. pct.344 52.I. 3. care în prezent figurează înmatriculat pe SC TITEL TRANS SRL . 196/03.Art. 85 lei.Notificarea a fost comunicată administratorului special telefonic intainte de termenul limită de predare a bunurilor şi comunicată pe adresa de e-mail a fostului administratorului statutar al debitoarei.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator statutar.02.2012. prin adresa nr.R. confirmată de primire la data de 08. 3. 3.2012.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special.2012.02.02.2012.Publicat în B.Afişat la grefa Tribunalului Specializat Cluj la data de 22. la domiciliul acestuia prin adresa nr. având următoarea componenţă: . plicul întocandu-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare” .2012.03. .Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special. 00 lei.2011 Activul 2.02.02. confirmată de primire la data de 23. .11. an fabricatie 2008.2012. Asociat coordonator.2012.creditorului Municipiul Cluj Napoca.2012. . 4066/20. Vă solicităm să încuviinţaţi tabelul suplimentar de creaţe şi sa dispuneţi consolidarea tabelului definitiv de creanţe.792. 195/03.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. prin adresa nr.2012. 252/22. Cluj -1.autoturismul marca Dacia Logan: CJ. nt.30 la sediul procesual ales al lichidatorului judiciae din Municipiul Cluj Napoca. 2610/23.02.02. Deoarece debitoarea nu şi-a indeplinit obligaţia de predare a bunurilor identificate faptic şi scriptic în averea sa. la sediul procesual ales prin adresa nr. 2. la sediul social prin adresa nr.

Modul de indeplinire a atributiunilor stabilite de lege în sarcina administratorului judiciar 1. Cresterea datoriilor inregistrate în aceasta perioada a condus la un indicator al solvabilitatii generale subunitar. Bdul Aurel Vlaicu. Alte acte şi operatiuni Am solicitat Consiliului Local Constanta sa ne comunice daca debitoarea detine bunuri mobile sau imobile în proprietate. atasat la raport.Tractor U650. am procedat la intocmirea prezentului raport care cuprinde modul de indeplinire al atributiunilor stabilite în sarcina noastra în perioada 19. I. ap. respectiv: .Romstal Leasing Ifn SA . sc.10.Declansarea procedurii de insolventa principalului client al societatii. serie motor 103876.13. am procedat la convocarea Adunarii Creditorilor SC EXPREL PROD SRL.Coroborat cu punctul anterior imposibilitatea continuarii activitatii economice datorita blocajului financiar.200 lei. nr.11.Cererea scazuta din partea pietei pentru sortimentele rezultate din procesarea plopului euroamerican din Delta Dunarii. legal reprezentata de asociat coordonator Andreia Cernat în calitate de administrator judiciar al debitorului SC EXPREL PROD SRL.11. respectiv de a-si onora platile la termenele scadente.costuri procesare. .20 alin. bl.2011.D. s-a hotarat componenta Comitetului Creditorilor.2011.Tractor UTB.01. 14 şi 20 lit. serie motor 431482. SC TREMULA SA în ianuarie 2010. Examinarea situaţiei economice a debitorului şi stabilirea cauzelor şi imprejurarilor care au condus societatea la starea de incetare de plati – art.30 la sediul administratorului judiciar In sedinta. Tabelul a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr. cu sediul în Constanta. Convocarea în sedinta a Adunarii Creditorilor – art.10.2011-28. cod unic de înregistrare: 14059440 Catre Tribunalul Constanta Sectia Comerciala Referitor dosar nr 6954/118/2010 Termen 28.2011. intr-o sedinta avand ca ordine de zi: . 11906/04.2012 Județul Constanţa Sectiunea I .Incheierea de contracte dezavantajoase din punct de vedere al raportului profit. . 460/2005. Constanta.03. .detinut în sistem leasing . str. serie motor 689500306. 124/2007 14 .Comercianti 1. desemnat prin sentinţa comerciala nr. deteriorarea relatiilor cu principalul furnizor Directia Silvica Tulcea din cauza neachitarii datoriilor bugetare. 9. de Contencios Administrativ şi Fiscal. Raportul cauzelor a fost trimis prin posta administratorului societatii. cand societatea nu a mai putut plati datoriile mai vechi de 30 de zile. administratorul judiciar a intocmit şi depus raportul privind cauzele şi imprejurarile care au condus societatea la incetare de plati care a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr. 4. ora 13.2011 s-a adus la cunostinta ca SC EXPREL PROD SRL figureaza cu urmatoarele bunuri declarate: .Autoturism Skoda fabia. 63/com/12. nr. 14 şi 20 lit g din Legea nr.TRANS-OIL SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL Constanta .Membru . B4. 21 alin 1 din Legea nr. în dosarul 6954/118/2010. et. în temeiul art.Remorca Stema.Desemnarea comitetului creditorilor.a şi b din lege Am completat tabelul definitiv printr-un adendum. CUI 14059440 J13/1453/2001. Sedinta a fost stabilita pentru data de 09 noiembrie. prin intermediul Buletinului Procedurilor de Insolventa nr. Societatea comercială EXPREL PROD SRL. RS 32975/31.Autoturism Lada. ceea ce exprima incapacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale banesti. secţia Comerciala. 4066/20. Incetarea de plati s-a produs la sfarsitul anului 2009. g din lege Cu observarea prevederilor art.Barca cu motor. serie motor 7757922 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. serie 952042 .2011 Raport de activitate Subscrisa SPRL Eurolevel Partners. biroul 2.13. Mircea cel Batran. serie motor 636457 .Barca cu motor Laguna .11. 1. 25.2011 pronunţată de Tribunalul Constanta. modificată şi completată prin HG nr. . 65. 11552/31. . In urma analizarii documentelor financiar contabile.1 lit. serie motor 120520 . cu sediul în Constanta.85/2006. 1881/2006 şi prevederile HG nr.Membru 3.Directia Generala a Finantelor Publice Constanta – Presedinte . ap.Prezentarea stadiului procedurii de insolventa. Administratorul judiciar concluzioneaza ca starea de insolventa a SC EXPREL PROD SRL are urmatoarele cauze: . 2.Autospecializata.03.Autoturism Lada Niva. . Prin adresa nr. .2011.Remorca MIRSA. deoarece am omis inregistrarea creantei SC Trans Oil SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL în suma de 84.09. 11449/27. .

sediul social: Năvodari. 138 din Legea 85/2006. în temeiul: art.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria.Comercianti 1. Constanţei.11. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel. 4066/20.03. au fost identificate bunuri.33/2. cod unic de înregistrare: 5429837 Convocare adunarea creditorilor Nr. e-mail chirilesc_anamaria @yahoo. 2.2012 Număr dosar: 11861/118/2011Tribunalul Constanţa Secţia Comercială Lichidator judiciar: Victoria SPRL Debitor: SC Olteanu Expert SRL (CUI: 19056177.29. judeţ Constanţa 1. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Adunarea creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar din Tg Mureş.Subsemnata Chirilesc Ana Maria.A. Cod de identificare fiscală RO 20652777. precum şi stocuri de material lemnos deteriorate.123 din Legea nr. P-ta Teatrului nr. Justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile art.121 alin. reprezentand lemn de foc şi lemn rotund. ap. Stocurile. 442/1371/2008.29. cod unic de înregistrare: 19056177 Raportul lichidatorului judiciar privind propunerea de închidere a procedurii falimentului asupra debitoarei SC Olteanu Expert SRL Nr.co. str.29318 /07.200/19./fax 0265/257961.8. II.85/2006. Administratorul judiciar nu a identificat pana în momentul de fata fapte care sa atraga raspunderea conducerii debitorului în baza art. J13/2946/2006 ). 460/2005.2011 emise de Primăria Năvodari. B-dul Pandurilor nr. 303/19.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş. judeţ Constanţa Date despre asociaţi: Olteanu Zînica 2. uk.1 şi art. 4.Debitor: SC Energic Plus SRL. 00 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.2012 Barca cu motor serie 689500306 a fost luata dislocata şi antrenata de apele de la inundatii şi autoturismul Lada Niva serie sasiu XTA21214081909041 achizitionat în sistem leasing a fost predat în data de 06. Calea Sighişoarei nr. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL. conform Încheierii comerciale nr. modificată şi completată prin HG nr. lichidatorul judiciar propune închiderea procedurii în temeiul art. et. jud.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr.2.73/3 Data: 28. administratorul judiciar propune intrarea în faliment.351. Constanţei.121 alin. 107 alin 1 lit a. în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL. str.A. Lichidator judiciar Victoria SPRL Laura Sărac Aldea Județul Mureş Sectiunea I . et.Mureş. Mureş. Judecător sindic: Hegyi Piroska. 3. în procedura simplificată a debitoarei SC EXPREL PROD SRL în temeiul art. Accesul la aceste materiale nu este permis în momentul de fata deoarece unitatea de productie este inundata. Menţiuni Deoarece s-a constatat că nu există bunuri în averea debitorului conform adresei nr.01. Andreia Maria Cernat 2. jud.138 din legea insolventei.Mureş.2010 societatea are pe stoc productie în curs de executie în valoare de 67. de înmatriculare: J13/2946/2006 Cod fiscal: 19056177 Sediul social: Năvodari.123 din lege Precizam ca în perioada aferenta prezentului raport nu am efectuat cheltuieli cu procedura în sensul dispozitiilor art. J 26/311/1994. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL.12. sc. 229/C din 27. 4. Analiza incidentei în cauza a dispozitiilor art.03.Informaţii privind societatea debitoare Elemente de identificare Denumire: SC Olteanu Expert SRL Nr. 124/2007 15 .2012 1. 85 lei.131 şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.2010 firmei de leasing ROMSTAL Leasing pentru neplata ratelor aferente contractului de leasing 16270. CUI RO 5429837. sediul: Tg. bloc D TURN. bloc D TURN. ap. str.2012 Ora 13. 117 (3) şi ale art.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. sc. 1881/2006 şi prevederile HG nr.1 şi art. Va solicitam în mod respectuos sa va pronuntati asupra propunerii de intrare în faliment Eurolevel Partners SPRL Practician coordonator ec. Mentionam ca cele 2 bunuri nu au fost scazute din rolul fiscal al SC EXPREL PROD SRL Conform balantei de verificare de la 31.8.03. sediul social în Târgu Mureş.03. se afla în stare avansata de degradare în Unitatea de Productie Tataru-Ostrov Tataru din cadrul Ocolului Silvic Tulcea.07. Intrucat la dosarul cauzei nu a fost depusă o intenţie de reorganizare a activităţii.

semnată de creditor. Raportul lichidatorului judiciar privind popunerea de vânzare.2012. căruia i s-a încorporat. Calea Bucureştilor.3. nr. 4066/20.2. modificată şi completată prin HG nr. nr. sector 2 11 Fildas Trading SRL Bucureşti. Răscoalei nr. şos. P-ţa Victoriei. 8-15 şi parter. Denumire creditor Adresa Crt SC Corporate Recovery Management SRL sediul procesural ales :Bucureşti.03. nr. 1 Mai. Calea Giuleşti.106. nr.17 15 Montero SA Bucureşti Bucureşti. sector 1 21 Bioeel SRL Tg. str.6. nr. Semaforului.12 24 Farmacom SA Braşov.17-19. jud. Scrisoarea prin care se exprimă votul. str. jud. Mureş. nr. Intrarea Scoruşului. Bucureşti-Ploieşti. Splaiul Independenţei. 460/2005. Mures Tg.176. Ilfov 6 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. et.ON Energie România SA Tg.2012 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Zizinului. sector 3 9 Farmanord SRL Cluj Napoca.8 27 Sanifarm SA Sânmărtin. Săvinesti. Splaiul Independenţei. 1.9-9A. str.228. Dimitrie Pompeiu nr. nr. Maiakovski nr. nr. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. ap. regulamentul de vânzare şi raportul de evaluare a bunurilor debitoarei SC Energic Plus SRL au fost depuse la Tribunalul Specializat Mureş la data de 20. 18. George Constantinescu.Procesul verbal al şedinţei comitetului creditorilor din data de 23. Mureş. intr. Octavian. str. Splaiul Independenţei. OB 7 sector 6 16 Pharma SA Bucureşti. OB 7 sector 6 A & A Medical SRL Bucureşti. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea. nr. nr. str. str. sector 5 2 DGFP Mures Tg. nr. str. str. str. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă.2012 poate fi studiat la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei.03. 124/2007 16 . sector 6 12 Imedica SA Bucureşti.112 Polisano SRL Sibiu.2. str. nr. societatea nefiind plătitoare de TVA. str. sector 28 2 29 Superfood Company SRL Pantelimon.03. Principală. 4) Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. nr. sector 6 14 Mediplus Exim SRL Sibiu. Splaiul Independenţei. nr. nr.2012 . Ordinea de zi: 1) Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului. Justiţiei. B-dul Ion Mihalache. jud.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 9 Mai. nr.11. 3) Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. Dr.17-19.30 A 26 Ropharma SA Tg. cam. nr. cu procură specială autentică sau.3 4 AC Helcor Pharma SRL Baia Mare.50 Adm Farm SRL Bucureşti.2012 şi pot fi studiate la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei. str. sau înscrisul în format electronic. str.03. 1 Sfântul Elefterie nr. nr. str. Izlazului nr. str. Dorobanţilor. 19 sector 4 20 Actavis SRL Bucureşti.319. nr. 2) Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei. sector5 7 Dita Import Export SRL Bucureşti.42.A.319 E. Ilfov 22 Române Tarom SA 23 E. Gheorghe Doja. nr. A. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Ilfov Lichidator judiciar: Chirilesc Ana Maria Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Lichidator judiciar :Chirilesc Ana Maria Lista creditorilor SC Energic Plus SRL Nr. OB 7 sector 6 17 Pharmafarm SA Cluj Napoca. bl.1. sc.17.224 F. sector 2 5 Sediu ales: Com. sector5 Farmaceutica Remedia SA Deva.2 18 Tamisa Trading SRL Bucureşti. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi. B-dul. Clădirea ElefterieBC. Bega. str. P-ţa.1-3 3 Municipiul Tg. bl. nr. Victor Babes nr. Mureş. nr. Livezeni.4-5 10 Farmexim SA Bucureşti.141 D. Mureş.319.03. jud. Clădire nr. Mihai Bravu nr.319. Şos. Pantelimon. str. Bihor S&D Pharma(România)SRL Bucureşti. Mureş. B-dul Victoriei nr. 77 25 Adresa de corespondenţă: Sibiu. Şedinţa comitetului creditorilor a fost convocată pentru data de 23. str. nr. str. se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Intrarea Scoruşului. sector 1 13 Labor Med Pharma Trading SRL Bucureşti. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora. str.43 8 Sediu ales: Bucureşti. bazată pe un certificat valabil.333.4 Compania NaŃională de Transporturi Aeriene Otopeni.

Principală. str. Bihor 3 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. Iacob Aurelian Marius 4. Lista comitetului creditorilor SC Energic Plus SRL Nr. Număr de înscriere în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II .2. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 229/C din 27.03. nr. cod unic de înregistrare: 22777211 Convocare adunarea creditorilor Număr: 2277.2012 1. 2. jud. cu procură specială autentica sau. Data emiterii: 16. Administrator special: dl. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. societatea nefiind plătitoare de TVA.01. sau înscrisul în format electronic. 3. conform Încheierii comerciale nr.17-19. se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi. 2. 3. Cod de identificare fiscală RO 20652777.Debitor: SC Energic Plus SRL. cu procură specială şi legalizată sau.2012 1. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. sediul social: str. 1. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel.67. Tg Mures. Mureş. sect. jud.16. 2086/1371/2011. Număr de ordine în registrul comerţului: J26/2068/2007.03. nr.Mureş. Subscrisa.P. 1 decembrie 1918 nr.Crt Denumire creditor Adresa 1 DGFP Mureş Tg. 2.co.03. nr. sediul social în Târgu Mureş. 460/2005. jud. în temeiul art.Administrator judiciar: ROVIGO S.Creditori: Conform tabelului definitiv 5. de Tribunalul Specializat Mures în dosaru1 nr. 2.2. 4. Maresal Josef Pilsudski nr.Subsemnata Chirilesc Ana Maria. sediul: Tg. Mures.Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei. e-mail chirilesc_anamaria @yahoo.Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. Ionela Buliga 2. Judecător sindic: d-na. J26/311/1994. atasat ori asociat semnatura electronica extinsa.03.Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. Justitiei nr.199/19. semnată de creditor. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. sector5 Lichidator judiciar :Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria 2. 124/2007 17 . 212. 4. loc.2012 Ora: 14:30 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Mureş. sediul social: B-dul.2012 Ora 13/00 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Chirilesc Ana Maria.17 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă şedinţa comitetului creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Şedinţa comitetului creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Adresa: Tg. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora.03. Ordinea de zi: 1. jud. 442/1371/2008. 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei: convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI: SC IABLO COMP SRL Adunarea creditorilor va avea loc la adresa: str.03. 73/3 Data: 23.Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16. Scrisoarea prin care se exprimă votul. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă. Judecător sindic: Hegyi Piroska. nr. în temeiul: art. Intrarea Scoruşului. sect. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Societatea comercială IABLO COMP SRL.ro 5. E-mail: office@rovigo. semnata de creditor. Maresal Josef Pilsudski. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. 117 (1) şi ale art.Mureş.Mureş. cod de identificare fiscală: 20715409.33/2. Tel/Fax: 210. P-ta Teatrului nr.1.1.P. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC IABLO COMP SRL. Date privind dosarul: Număr dosar: 2086/1371/2011-Tribunalul Specializat Mures. 3./fax 0265/257961.2012. modificată şi completată prin HG nr. Gheorghe Doja. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea.2012. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş.2012 Convocare comitetul creditorilor Nr. str. Scrisoarea prin care se exprimă votul.106. Mures. 1. 3. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL. Calea Sighişoarei nr. căruia i s-a incorporat. bazată pe un certificat valabil. conform Incheierii de sedinta pronuntata la data de 19. 4066/20.R.R.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. 1881/2006 şi prevederile HG nr. sau inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat. jud. B-dul Pandurilor nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Debitor: SC IABLO COMP SRL Cod unic de inregistrare: 22777211.1-3 2 Sanifarm SA Sânmărtin.L.L. str. str.0008. Programul arhivei/registraturii instanţei:-. ROVIGO S.01. Data: 23. uk. CUI RO 5429837. Bucureşti. bazata pe un certificat valabil.

960. Prahova.4 din Legea nr. Tel 0725699114. et.19 alin(2prim) din Legea 85/2006 modificata si completata prin OUG nr.960.199. jud. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate. 16 alin. 69 lei. 19 al. 4066/20. 3. Număr de telefon 0244/544781. Faur Consulting IPURL.2011 intocmit de fostul administrator judiciar. ORDINEA DE ZI 1) Alegerea Comitetului creditorilor.960.: 33. Prahova. Creanta Caracteristicile Denumire creditor Sediu creditor depusa creantei ( invocate crt.123 1 DGFP Olt . Număr de ordine în registrul comerţului J29/3624/1992 4.Comercianti 1.4. în dosarul 7287/105/2011. 5.880. 3) BANCA ITALO-ROMENA SPA – 38. în cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor.03. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Ploiești. Rovigo SPRL Județul Olt Sectiunea I . administratorului judiciar sau lichidatorului. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Condorii Sult SRL. 00 746. Prahova. Administratorul judiciar propune trecerea la faliment impotriva societatii debitoare. sunt urmatorii: 1) ITALO ROMENA LEASING . secţia Comerciala si de Contencios Administrativ. ap. Societatea comercială CONDORII SULT SRL. Arcului Bugetara cf. Date privind dosarul: Număr dosar 7287/105/2011 Anul 2011 Tribunal Prahova Secţia Comerciala si de Contencios Administrativ 2. Administrator judiciar: Olteanu Raluca Georgiana. str. E-mail ralucaolteanu81@yahoo. 1.500 lei. din data de 19. 3. în ordinea valorii. 00 lei Județul Prahova Sectiunea I . Debitor: SC Condorii Sult SRL. 34 lei. bl. 00 lei Lichidator judiciar Avd Insolv Consult IPURL Craiova 746. 4 Total 746.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.128. Data emiterii : 20. B-dul Republicii nr. 4 746.2¹ din Legea privind procedura insolvenţei notifică: Decizia creditorului majoritar al SC Condorii Sult SRL – procent 60. 4614/104/2011 Tabel preliminar al creantelor impotriva debitorului SC Electro Simex SRL Potcoava . cod unic de înregistrare: 22514568 Tribunalul Olt Dosar nr. jud. 00 lei Slatina nr. SC Ferm Consult –ING SA cu sediul in Ploiești.000 lei/luna + TVA şi onorariu procentual de 7% din sumele atrase în contul de lichidare. sediul social Ploiești. 85/2006. 114.art.Olt lei pct.10. astfel: onorariu fix 3. cod unic de înregistrare: 2993822 Decizie desemnare administrator/lichidator judiciar .AFP Slatina. 124/2007 18 . vă puteţi adresa administratorului judiciar.2012 poate fi comunicat prin orice mijloace.173/2008 Nr. 3569/26. Gheorghe Lazar nr. 1.jud. Liliacului nr. Găgeni. 3) Stabilirea onorariului administratorului judiciar/lichidatorului ROVIGO SPRL. J29/351/2001.03. Subscrisa/Subsemnatul(a): Olteanu Raluca Georgiana. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL.89%. nr.2012. str.123 pct. asa cum reiese din raportul nr. Cod de identificare fiscală 26485503 Domiciliul Ploiești. Pentru alte informaţii suplimentare. pana în ziua fixata pentru exprimarea votului.2012 1. admisa creantei admise ( lei ) de creditor ) Bugetara cf.Comercianti 1. Cod de identificare fiscală RO 2993822. cu privire la cauzele care au dus la deschiderea procedurii prevazute de Legea nr. dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii care se ofera voluntar. 2) DGFP MURES – 532. în temeiul art. avand în vedere ca nu se poate realiza redresarea societatii debitoare.03 2012 Creanta Caracteristicile Nr. conform încheierii din data de 07. 4. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Creditorii cu creantele cele mai mari. jud. CUI 13835569. str.09/2011 pronunţată de Tribunalul Prahova. jud. 364 / 19.Olt CUI 22514568 J28 / 806 / 2007 Nr. 62. 85/2006 fata de SC IABLO COMP SRL. 14 b2. Potrivit art.03. prin care având.com.art. str. bugetare şi cei chirografari. 2) Supunerea spre aprobarea creditorilor a modului de continuare a procedurii insolvenţei societatii debitoare. modificată şi completată prin HG nr. 460/2005.art. in vedere Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.960.2. 1881/2006 şi prevederile HG nr.

54 alin. 336. 667.00 lei reprezentand 35.74% din totalul activului iar activele circulante se ridică la valoarea de 235.00 În anul 2009 activele imobilizate se situează la valoarea de 546.00 lei. 269/07.23% din activul total care se situează la valoarea de 1. 7.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Ciprian Porumbescu.CO SRL reprezentată legal prin Tudor Ion. la data de 30. 617. Tribunal Timiş. cod de identificare fiscală RO 15887068. Timiş. 2. confirma administratorul judiciar C.78% din valoarea activului total.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr.33%. 4.00 1. P-ţa Ţepeş Vodă. În anul 2010 activele imobilizate se situează la valoarea de 773.00 315. 2.00 773. Semnătura şi ştampila Județul Timiş Sectiunea I .2012 dispozițiile art. 079. 124/2007 19 . Eugeniu de Savoya nr. 370.00 lei reprezentând 69. ap.1. 11.CO SRL. iar activele circulante se situează la valoarea de 315. în număr de o filă. Activele circulante prezintă o scadere faţă de anul precedent cu 26. 708/30/2012. fax: 0256-436672. nr. din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. reprezentând o crestere de 53. La data de 30.CO SRL Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă: Procedura de insolvenţă simplificată a fost declanşată împotriva debitoarei prin Încheierea nr.36% din totalul activului înregistrând o crestere cu 41.06.21 procente fata de anul 2010. jud.00 3. 0256-431431.03.00 lei reprezentând 30. număr de ordine în registrul comerţului J35/4584/2007. 708/30/2012. 667. 422. modificată şi completată prin HG nr. 559. judecător-sindic Loredana Neamţu Temei juridic: art. Activul total se ridică la valoarea de 1.00 1. CO SRL Număr dosar nr.09 % din activul total care se ridică la valoarea de 783. (a) şi art. 201.00 lei.(1) din Legea privind procedura insolvenţei Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL Debitor: SC I. 091. Evoluţia situaţiei economice în ultimii ani (2009. Structura şi evoluţia posturilor de activ RON Nr.00 428. fiind intr-o usoara scadere cu 1.00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10. 951.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122. Structura activului 2009 2010 30.32%. judecător-sindic Doina Rizac. conform incheierii nr. Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC I. Tribunal Timiş.Arhiva instanţei: Timişoara.2011).GE.00 1. str.00 83.49% faţă de anul anterior iar activele circulante se ridică la valoarea de 428. 20 lit.GE. Număr de exemplare depuse: 2 exemplare.06.2 Active circulante 235. Date privind dosarul: nr. 3.2012 1. în anexă.617. 5.GE. 1 Activ total din care: 783.64% din activul total în crestere cu 81. sediul social în Timişoara. 807.00 lei reprezentând 29. Activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417. tel.Comercianti 1. jud. cod unic de înregistrare: 15887068 Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă Nr. Societatea comercială I. 7.00 lei reprezentând 64. a) şi art.03. în temeiul art. Structura şi evoluţia posturilor de pasiv RON Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. jud. 708/30/2012. fiind numit în calitate de administrator judiciar SCP TUDOR & ASOCIATII SPRL. 54 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată (30 zile) astfel întocmit(e).00 764. RFO II 0402/2009 cu sediul ales în Timişoara. 6. ap. 0356-411552. Timiş. Secţia Comercială. Subscrisa SCP Tudor & Asociaţii SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC I.00 1. nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Ion. număr de telefon 0256-448044. Administrator special: nu este cazul.2.3 Conturi de regularizare 1. 2010 şi 30.2011 Crt.00 0. 559.02. 85/2006 . 269/07. 19 al.00 lei. 758. Secţia Comercială.16 puncte. GE. 201. 025.00-12. 758. Programul arhivei/registraturii instanţei 9. 10. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 422.06. 1473. înmatriculată la UNPIR sub nr. 079.00 lei. nr. 4066/20.820. Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL.GE.1 Active imobilizate 546. 336.II Olteanu Raluca Georgiana si stabilește o remunerație in cuantum de 3000 Ron lunar pentru perioada de observație.: 0372-765063. 820. 460/2005. Debitor: SC I. 025. 20 lit.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr.64 % faţă de anul 2009.2¹ din Legea nr.807.00 reprezentand 56. 708/30/2012.2011 activele imobilizate se situează la valoarea de 764.CO SRL.02. data emiterii: 19.00 1.06. Timiş. str.

Crt.00 0. 079.00 Profit 393.00 71.00 lei.00 380.00 Profit 431.00 Din analiza datelor consemnate în tabelul de mai sus se desprinde constatarea că societatea a inregistrat profit în toate cele trei perioade analizate astfel: în anul 2009 de 393.00 12 REZULTAT BRUT Pierdere 0.2 1.00 6.00 1.00 0. De asemenea. 007.00 30.00 315.00 15. 974. 165.00 22.00 0. în scadere cu 387.00 0.00 9. 135. 985. 712.2011 societatea a inregistrat din nou un profit de 9. în crestere cu 3.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122. 1881/2006 şi prevederile HG nr.00 2 Total datorii 723.05 121. 283. 568. 758.00 674. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire indicator Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri excepţionale VENITURI TOTALE Cheltuieli din exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli excepţionale CHELTUIELI TOTALE 2009 2010 30. 796. 774.00 0. 191. 351.00 0. 951. 633.00 lei. 799. 072.00 713.00 0.00 72. 691. 910. 1 1.00 0. 191.06.00 330.00 14 REZULTAT NET Pierdere 0.2 2. 024. 783.00 -374. 201. 976.1 1.00 316.00 0.00 380. 783.7 2 2.00 829. 955.00 504. reprezentand o crestere de 56. 810.2011 Indicatori Capitaluri proprii din care: Capital social Rezerve Rezerve din reevaluare Profit nerepartizat Pierdere neacoperită din anii precedenţi Pierdere an curent Profit an curent Total datorii: Împrumuturi şi datorii asimilate Furnizori şi conturi asimilate Alte datorii 2009 60.00 670. 955. 128.00 0.00 16. 283. 007. 100. Crt.00 72. 262.00 Profit 22.00 122.00 76.3 Calculul activului net RON Nr.00 lei respectiv de 11. 084.00 0. modificată şi completată prin HG nr.00 lei adica o scadere procentuala de 98.00 0. 845. 733. 557.00 895.00 76.00 0.00 lei fata de anul 2010 ceea ce inseamna Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.00 3.00 723.00 0. 201. 177.00 0. 124/2007 20 .00 0. 976.46 57.00 10 Rezultat financiar Pierdere 0.00 697.00 lei.00 330.00 9.00 13.00 0.00 2010 66.00 591. 667. 706. 009.00 11 Rezultat excepţional Pierdere 0. Evoluţia situaţiei financiare RON Nr. reprezentând o crestere de 53. 106.00 4.00 0. 974. 557.00 0. Crt.00 0.00 59.32%. 636.1 2. 277.00 Profit 431. 449. 460/2005.3 1.2011 504. 177.00 0.89%.00 697.26% comparativ cu anul 2010.00 1.03.00 22.00 22.00 1.6 1. iar apoi pana la data de 30.00 606. 134.00 lei. iar la data de 30.00 0.00 Profit 431.00 61. 283. 177.2011 inregistreaza o scadere cu 127.00 1.00 1.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.00 66.06. 143. apoi în anul 2010 societatea a înregistrat un profit de 6. 807. la data de 30. 976.00 13 Impozit pe profit 38.00 0.2011 71. 024.00 0.00 26.5 1. 087.00 1. 712.2012 Nr.00 393. datoriile prezintă o crestere în perioada 2009-2010 de 411. 329.00 4.00 218.43 puncte. 723. 336.4 1. 091. 201. 523.16 puncte.00 9 Rezultat exploatare Pierdere 0. 952. 639. 135.00 3 Activ net 60.00 Din datele înscrise în tabelele de mai sus reiese faptul că activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417. 467.06. 4066/20. 137. 622. 564.00 380.00 333.06.06.00 0.00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10.00 lei.49 1 Total activ 783.00 0.00 0. Denumire indicator 2009 2010 30.00 1.00 0.00 9.00 6.00 0.06.

59 din legea 85/ 2006 administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului sindic un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii sau va propune intrarea în faliment. Văzând intenţia de reorganizare exprimată prin cererea introductivă. b) au facut acte de comerţ în interes personal. in insolvency. Secţia a II a civilă. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări. f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri. la data de 30. sediul social: Rm.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.2011 se ridică la valoarea de 1.Comercianti 1.308. Concluzii: Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii. cheltuielile totale au crescut cu 834. Societatea are o posibilitate reală de reorganizare şi administratorul statutar va propune un plan de reorganizare conform art. la data de 30. Vizal Consulting I. Vâlcea. Website: www. nr.184. Tel: 0350. 712.05 53. str.Administrator judiciar: S. 460/2005.00 lei. judeţul Vâlcea. 007. Vâlcea. Vâlcea. bl.L. 4066/20. 9..00-13. număr de ordine în registrul comerţului: J38/279/2006.Arhiva/registratura instanţei: Adresa : Scuarul Revoluţiei nr. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie. număr de telefon: 0250/739120. cod de identificare fiscală: 18527292. penalităţi. din Legea nr.Debitor: S. 1. pasivul acesteia. din Legea nr.2012 o crestere procentuala de 61. 138 alin.(1). 6A.(1).85/2006 răspunderea membrilor organelor de conducere poate fi antrenată dacă au contribuit la ajungerea debitorului în stare de insolvenţă prin una dintre următoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane.Subscrisa: SP Vizal Consulting IPURL.2011 comparativ cu anul 2010. De asemenea. Societatea comercială RAFENI SRL. sediul social: Rm.2012 1. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi. în interes personal.184. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art. 94 din Legea 85/2006.13 % la data de 30.2012. 85/2006.. în dosarul 3288/90/2011. cod de identificare fiscală: 20779380. cod unic de înregistrare: 18527292 Anunţ privind depunerea tabelului preliminar al creanţelor debitorului SC Rafeni SRL Nr. Judecător sindic: Petria Sorinel. Vâlcea. în mod fictiv. g) în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor. nr. în scopul întârzierii încetării de plăţi. 712.408.00. au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. Vâlcea.L. 2.R. 94 din L. 85/2006. modificată şi completată prin HG nr. opinia noastră este că debitoarea are o posibilitate reală de reorganizare. urmând ca administratorul statutar să propună un plan conform art.U.2011. Veniturile totale au crescut cu 38. Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art.06.06.00 77. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi.13% la data de 30.05 cu sume de bani viitoare Generale SA 2.C.P. 138 alin. în temeiul art.(1) din Legea nr. conform sentintei nr. Regina Maria.03.06. între orele: 09.2011 comparativ cu anul 2010.00 lei.100. Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii. Email: vizalsprl@yahoo.P. C. sub acoperirea persoanei juridice.2011 se ridică la valoarea de 1.Date privind dosarul: Număr dosar: 3228/90/2011.419. str. c) au dispus. Rafeni S.com.734. Dezvoltare – Groupe Societe 53. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie. Anunţă Depunerea la grefa Tribunalului Vâlcea a tabelului preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL. 1 şi 3 din Legea privind procedura insolvenţei.vizalipurl. număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO II 0180/2006. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Rafeni SRL. 2677 din data de 12. C8. 576 din 14.39% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 apoi au înregistrat o scădere de 53.50 procente.03.ro.00 Bugetară Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. d) au ţinut o contabilitate fictivă. penalităţi.R. Fax: 0350. sc.06. în dauna celorlalţi creditori. Conform art. 3. Creanţă solicitată Creanţă acceptată Denumire creditor Rangul creanţei crt -lei-leiBanca Comercială de Garantată 1. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări. Tabel preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL (societate în insolvenţă.308. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: practician în insolvenţă Mihai Iordache. Rm. jud. en procedure collective) Nr. pronunţată de Tribunalul Vâlcea. 85 / 2006. prin Tudor Ion Județul Vâlcea Sectiunea I . Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL. Potrivit prevederilor art. programul arhivei/registraturii instanţei : Luni-Vineri. 138 alin. DGFP Vâlcea 77.12. jud. continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi. ap. Tribunal Vâlcea. Termen de publicare: 22. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit. 5.74% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 şi au înregistrat o scădere cu 53. 124/2007 21 .03. loc. 4. 007. 72 alin. Daniil Ionescu. 16.

4066/20. Website www. 124/2007 22 . 3160810 Fax (+40-21) 3160803. 460/2005.buletinulinsolventei. Tel. deschis la ATCPMB Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 74. modificată şi completată prin HG nr. II+III. IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150.03.2012 conţine 22 pagini.03.05 Administrator judiciar SP Vizal Consulting IPURL Denumire creditor Total Rangul creanţei * * * EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI . Bucureşti. ISSN 1842-3094 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.492. E-mail: onrc@onrc. 1881/2006 şi prevederile HG nr. www.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Cod poştal 030837.onrc. crt Creanţă solicitată Creanţă acceptată -lei-lei130.2012 Nr. 4066/20. sect.ro. (+40-21)3160804. Unirii. Bl. 3.J3b. nr. Tr.ro Cod de identificare fiscală: 14942091.492.05 130.ro.OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful