MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii  Comunicări  Hotărâri judecătoreşti  Convocări  Notificări  Alte documente emise în cadrul procedurii de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei

Nr. 4066 - Marţi, 20.03.2012

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4066/20.03.2012
SUMAR Index firme supuse procedurii de insolvenţă Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMFORA SRL ........................................................................................................................... 3 2. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL ................................................................................................................ 3 3. Societatea comercială MAD STYLLE SRL ................................................................................................................... 3 Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ROMPANT BID SRL ................................................................................................................. 4 Județul Brăila .................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL ............................................................................................................. 4 Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL .................................................................................... 6 2. Societatea comercială ETP TRADING SRL .................................................................................................................. 6 3. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL .................................................................................................................. 8 Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 9 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL .................................................................................... 9 Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 10 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL ................................................................................................................ 10 2. Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL ..................................................................................... 10 3. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL ...................................................................................................... 11 4. Societatea comercială TITEL TRANS SRL ................................................................................................................. 12 Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 14 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială EXPREL PROD SRL ................................................................................................................ 14 2. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL ....................................................................................................... 15 Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 15 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL .............................................................................................................. 15 2. Societatea comercială IABLO COMP SRL .................................................................................................................. 17 Județul Olt ....................................................................................................................................................................... 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL ........................................................................................................... 18 Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CONDORII SULT SRL ............................................................................................................ 18 Județul Timiş................................................................................................................................................................... 19 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială I.GE.CO SRL ............................................................................................................................ 19 Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 21 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială RAFENI SRL ............................................................................................................................ 21

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2

77. Tribunul Buteanu nr. 3. de creditor al debitoarei. Maresal I Antonescu. ap. Arad 1.122. jud. Arad. 2-4..Arad B-dul Revolutiei.12. str.2. 99.Av. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL. et. 1. ora 13.com. In situatia în care nu va puteti prezenta la adunarea creditorilor. 00 00 3. str.2012 1. 1411/28. Bolintineanu.2012. va rugam sa va exprimati pozitia în scris cu privire la ordinea de zi.277. CREDITORII SC AMFORA SRL Ref. modificată şi completată prin HG nr. 00 1. Lichidator judiciar ACTIV GRUP IPURL Cod fiscal 20625756. 00 100. Bolintineanu. în INSOLVENCY. 15468930. Tel/Fax: 0257214821/0257282532. 0.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. avand urmatoarea ordine de zi: 1. Arad. 04% 3. 00% Obs.200. tel.P. Prezentarea raportului de evaluarea a bunurilor debitoarei 2. Milea nr. cod unic de înregistrare: 1686161 Convocare adunare creditori Numar 514/19. 00 3. sediul social str. 00 3.277. 8. 3. O. et. cod unic de înregistrare: 15468930 Convocarea adunarii creditorilor Nr. 00 1. 00 00 0. ARAD. Debitor: SC MAD STYLE SRL cu sediul în Arad. loc.1.F. 96% 00% 100. crt CREDITOR Adresa creditorilor Creanta Creanta % % Creanta contestata admisa în procent procent declarata de urma din din de creditor administrat verificarii grupa total or judiciar 100. 00 3.03.2012 Nr .03. Arad.2012 Catre.122. Minervei. 1. In aceste conditii. ORC J02/1815/1991 . fax 0257/259124.I. Jud.477.1. 460/2005. EXPERT SPRL Arad fiind numit în cauza în calitate de lichidator judiciar. EXPERT SPRL Arad – lichidator judiciar Dolha Adriana-practician în insolventa Gheranescu Nicolae-asociat coordonator 2. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0106/31. 13 alin 1 din L 85/2006.131/15.2011.Comercianti 1.1. C. Arad. Maresal I Antonescu. J02/661/2003.2006. 5. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 00 0.123. nr. loc. 04% 0. nr. nr.200. Diverse. jud. V. în calitatea dvs.04.U. cod unic de înregistrare: 9541964 Tabel preliminar al creantelor debitorului SC Aral Energy SRL Dosar 6012/108/2011 Nr. 00% 100. pronuntata de judecatorul sindic în dosarul 2714/108/2011 aflat pe rolul Tribunalului Arad.200. Arad TOTAL CREANTE BUGETARE CREANTE CHIROGRAFARE 2 Siegmeth Emil TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE TOTAL GENERAL Str.: dosar 2714/108/2011 Debitoare :SC AMFORA SRL cu sediul în Arad. va invederam urmatoarele: Se reconvoaca adunarea creditorilor SC AMFORA SRL. 00 3. 4066/20. jud. Sava. 0257/259740. str. Arad. 17. ap. Prezentarea şi aprobarea modalitatii de valorificare a bunurilor din averea debitoarei. CUI 14511811. 4. Nr tel 0257228908. pentru data de 10.R. 00 0.03.C. Arad. s-a deschis procedura insolvenţei prevazuta de Legea 85/2006 impotriva debitoarei SC AMFORA SRL cu sediul în Arad. D.G. 00 la sediul EXPERT SPRL din Arad.2012 Județul Arad Sectiunea I . nr. 00% Lichidator judiciar Activ Grup IPURL 3.11. Arad.123. 99. nr. EN PROCEDURE COLLECTIVE Va comunicam prin prezenta ca prin sentinta civila nr.03.23.în INSOLVENTA. 00 1. CREANTE BUGETARE 1 D.200.277. ap. 116 din 12. str. 96% 00% 100. Societatea comercială AMFORA SRL. Arad. nr.122. Adresa instanţei: str. în temeiul art. ap. Pentru orice informatii suplimentare va solicitam sa nu ezitati în a va adresa lichidatorului judiciar EXPERT SPRL Arad. 0.122. Societatea comercială MAD STYLLE SRL. jud. nr. 17. 5.477. 1. 124/2007 3 . et. 00 0. jud. E-mail activ_grup@yahoo. str. D. jud. Date privind dosarul: Nr dosar 4685/108/2011* Tribunal Arad Secţia Comercială Judecător sindic Carmen Stancu 2.277. 4. nr. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ioan Biris Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.1.

privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC ELENVIC TRANS SRL. în dosarul 4685/108/2011*. 131 din Legea or. 88% din valoarea masei credale.2012 6. b-dul Independentei. nr. 7. Tudor Vladimirescu nr. 138 din legea or. 24 din data de 11. cod unic de înregistrare 15602691. ACTIV GRUP IPURL Anca Baiu Județul Bihor Sectiunea I . Menţionăm faptul că instituţia noastră este scutită de plata taxelor aferente publicării în BPI în conformitate cu dispoziţiile art. 17. Administraţia Finanţelor Publice Brăila – str. cu sediul Oradea. G3. Virtutii nr. nr.2011 pronunţată de Tribunalul Arad. 19 alin. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 85/2008. DANA FILIMON. nr. şi un onorariu de succes de 0% din sumele obţinute din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. b-dul Independentei. 13.2 ind. 4. deţinând 95. 12284/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor. bloc B34. Bihor. 45. Decide În temeiul art. 1 SC ELENVIC TRANS SRL. str. 14 din Legea privind procedura insolvenţei. cod unic de înregistrare: 15602691 România. prezentarea raportului privind cauzele şi imprejurarile care au dus la stare a de insolventa a debitorului. mezanin.. privind procedura insolvenţei.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.Subscrisa ACTIV GRUP IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MAD STYLE S. ap.I. bl. judeţul Brăila. cu practicianul în insolvenţă INTERCOM MANAGEMENT SPRL cu sediul în Bucureşti. Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal privind debitoarea SC ROMPANT BID SRL. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. pronunţată în dosarul nr. 4 . Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. strada 1 Decembrie 1918. 460/2005. în caz contrar Iichidatorul judiciar va solicita inchiderea procedurii insolvenţei cf. Bursuc Deal judeţul Iaşi Se comunică. înlocuirea lichidatorului judiciar C.302. 13. cu sediul social în Brăila.2012. 1160/08.Comercianti 1. nr. cu sediul în Bucureşti.11. 24 Emisă 11. 4066/20. 85/2006.04. nr.133. sector 6. sc. 4237/113/2011 de Tribunalul Brăila. copia sentinţei comerciale nr. avansarea de sume necesare continuarii procedurii. jud. cu sediul în Bucureşti. Tribunalul Brăila . judeţul Brăila. cu sediul social în Brăila. număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003.01.2012 Către. modificată şi completată prin HG nr.. bd Independenţei bl B6 parter Judecătoria Brăila Curtea de Apel Galaţi Administrator Nyaagui Ciprian Vasile – loc. cod unic de înregistrare: 10874849 Către:Ministerul Justiţiei Şi Libertăţilor Cetăţeneşti Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor De Insolvenţă Anunţ Subscrisa. Delfinului nr. str. prezentarea situatiei debitorului şi anume ca în averea debitoarei nu au fost identificate bunuri care sa acopere cheltuielile de procedura. 1 din Legea nr. Dimitrie Gerota.Comercianti 1. în temeiul art.R. ora 12.2012. 4237/113/2011 Comunicare Sentinţa nr. conform Sentintei civile nr. cod de identificare fiscala 20975050 Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila.01. 85/2006 şi acoperirea cheltuieliIor de procedura din fondul prevăzut în aceeasi lege la art. Roma. în reprezentarea Administraţiei Finanţelor Publice sector 1. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr. sector 1. et. str. cu modificările şi completările ulterioare. sector 2. 2-3. în calitate de creditoare în dosarul nr. Cu deosebită consideraţie. prevederilor art. str.00 avand ca ordine de zi: 1. Bucureşti. Ancuţa Obancia Director Executiv Adjunct Şef Birou Juridic Contencios 1 Consilier Juridic Adriana Dumitru Laura Mihaela Morosanu Județul Brăila Sectiunea I . Discutarea incidentei prevederilor art.L S. cu un onorariu lunar de 400 lei. judeţul Brăila. 47 Dosar nr. număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003. Convoaca la sediul ACTIV GRUP IPURL în data de 05. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. cod unic de înregistrare 15602691 Administrator judiciar Cabinetul Individual Practician în Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila.L.03. 229 din Codul de Procedură Fiscală. 17.1.302. alăturat. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL. Societatea comercială ROMPANT BID SRL. 3.R. având CUI 10874849 şi număr de ordine în registrul comerţului J05/1325/2011.Diverse.I. 124/2007 4 .

2012.03. str. Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian. cod de identificare fiscala 20975050. judetul Brăila.02. afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la data de 15. Tribunalul Brăila. la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei. având ca obiect procedura insolvenţei.61 din Legea privind procedura insolvenţei. b-dul Independentei. Delfinului nr. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. urmând a fi desemnat provizoriu.85/2006.2011 la sediul declarat al acesteia la Oficiul Registrului Comertului Brăila şi că nu s-a formulat contestaţie potrivit art. în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. cu sediul social în Brăila.02. cu sediul în Brăila. a fost comunicată debitoarei la data de 01. cererea este exceptată de la plata taxei de timbru şi timbru judiciar. 1881/2006 şi prevederile HG nr. strada 1 Decembrie 1918. Fixează termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 10. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr.85/2006.302.85/2006 si a fost propus de catre creditoare prin cererea introductiva. cod unic de înregistrare 15602691.09.1 din Legea nr. nr. după care . nr. în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 20. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.03. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la data de 27. mezanin. judetul Brăila. b-dul Independentei. Voinea Geanina Elena Grefier. judetul Brăila. care a depus ofertă de preluare a acestei poziţii însoţită de dovezile cerute de dispoziţiile art. în calitate de administrator judiciar. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. Se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de Legea nr.1.200 lei lunar exclusiv TVA.2012. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar.20 din lege. nr. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. În temeiul art. nr. strada Delfinului nr. raportul prevăzut de art.2012.302.302. 47 Dosar nr. În temeiul art. cod unic de înregistrare 15602691.20 litera a şi art.116. soluţionarea cererii formulată de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. de întocmire. lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei în cuantum de 1.11 litera c din Legea nr. 1. Numeşte administrator judiciar pe Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila.08. cu sediul social în Brăila. cu sediul în Brăila. 124/2007 5 . b-dul Independentei. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale.61 din legea privind procedura insolvenţei. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. 460/2005.302. se va admite cererea creditoarei şi se va deschide procedura generala a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. cu o retribuţie de 1. cu sediul social în Brăila. pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. Dispune trimiterea notificărilor către toţi Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. certă. cu sediul social în Brăila. nr.900 lei dovedită cu titlurile executorii depuse la dosar. b-dul Independentei.28 alin.33 alin.33 alin. Se reţine că la dosar au mai depus oferte de servicii în acest sens practicienii in insolventa Cabinetul Practician in Insolventa Tudose Gina si Business Insolvency IPURL astfel ca la desemnare judecătorul sindic a avut în vedere solicitarea creditoarei potrivit dispozitiilor art. judetul Brăila.02.48 din Legea privind procedura insolvenţei. In temeiul art. 24 Şedinţa publică din data de 11 Ianuarie 2012 Preşedinte – Voinea Geanina Elena.4237/113/2011 OPERATOR DATE CP 4481 Sentinta Nr. Judecatorul Sindic Asupra cererii de faţă: Constatând că cererea formulată la data de 08. b-dul Independentei. nr. Fixează termenul limită pentru verificare a creanţelor. Constatând că debitoarea se află în încetare de plăţi. judetul Brăila. actele şi informaţiile prevăzute de art.133.2012.59 din lege privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolventei debitoarei.6 din Legea privind procedura insolventei.1 din lege. Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 30.19 alin.34 din legea privind procedura insolvenţei. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă arătându-se că procedura este legal îndeplinită. raportul prevăzut de art. ora 10. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei. bloc B34.302.35 din legea privind procedura insolvenţei. hotărăşte: Admite cererea formulata de creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila. În temeiul art.2012.6 din Legea privind procedura insolvenţei. În temeiul art.2012 Parafa preşedintelui instanţei. cod unic de înregistrare 15602691. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. Constatând că Administratia Finantelor Publice a Municipiului Brăila are o creanţă fiscală. asa cum a fost modificata. modificată şi completată prin HG nr. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.2012. stare de fapt dovedită cu insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile după o perioadă de 90 zile de la scadenţă. creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi potrivit Codului de procedura civila. 4066/20. Pentru aceste motive.02. cod unic de înregistrare 15602691. Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei. judetul Brăila.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. cu sediul social în Brăila.02.2011 de catre creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. cod unic de înregistrare 15602691. împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL.01. în numele legii. judecător sindic Grefier – Maricica Popa Pe rol.2012 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 05. Popa Maricioca România. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.54 din lege. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 20.

37 din legea privind procedura insolvenţei. Secţia: a II-a civila. debitor. Sectia aVII-a Civila. Sectorul 5 tel. 20133/3/2010a1 avand ca obiect raport cauzal – în cadrul proceduii insolvenţei deschise impotriva Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.03. pronuntata de Tribunalul Bucureşti.74. azi.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. sc. Ora: 14:00. ORDINEA DE ZI:  Prezentarea situatiei debitorului. e-mail:_. număr de ordine în registrul comerţului J40/16407/2003. semnată de creditor sau înscrisul în format electronic. Data emiterii:19. 74353/3/2011. Bl. Jiului nr. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la Oficiul Registrului Comertului respectiv Judecătoria Brăila şi Curtea de Apel Galaţi şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. În temeiul art.palanciuc@mawas. sediul social în Bucureşti. sc. lichidatorului judiciar.contestator în dosar 20133/3/2010a1 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. Debitor: SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. Lichidator judiciar provizoriu: C.03. 4. Email: office. 2. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti. 0771602544. Sectorul 1 – creditor-contestator 3.2011.2012 creditorii de către administratorul judiciar.03. sector 1.4 din legea privind procedura insolvenţei. str. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. 4. Jiului nr. 18. 0318/154375. Academiei. Sectia aVII-a Civila. Preşedinte . în caz de neîndeplinire a atribuţiei. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. în temeiul art. Fixează termen de control la data de 13. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. Grefier. Ap. Tribunal Gorj. în dosarul nr. orele 12. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a1.2012. str.12. Dinu Urse şi Asociatii SPRL Asociat Coordonator Dan Urse 2. căruia i s-a raportat. sector 5. 2. sector 3. cod unic de înregistrare: 15962860 Convocare adunare creditori Număr iesire: 1131 / 19. Societatea comercială ETP TRADING SRL.2012. 2A. Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. 8.318. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. bl. 2A.2012 1.I Florescu Adrian cu sediul în Bd. administrator judiciar) în Dosarul nr. Lucian Blaga nr.ro.39-41. poate fi comunicată prin orice mijloace pana în ziua fixata pentru exprimarea votului. Birou nr. Sectorul 1.Administrator special: -. conform Incheierii de sedinta din data de 02.25.03. str. sector 3. 1881/2006 şi prevederile HG nr. în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. 4. 2C04.urse@gmail. 14.A. bazată pe un certificat calificat valabil. 11. contul va fi deschis de administratorul judiciar. 3.1. 8./fax: 0314/216620. În calitate de Creditor . cod unic de înregistrare: 17819647 Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. Parter. 28.03./fax 021. cu adresa de corespondenta în Bucureşti. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. et. 460/2005. str. 2. Tribunalul Bucureşti. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. tel.com. tel: 0214365082.01. Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare. modificată şi completată prin HG nr. Debitor: SC ETP Trading SRL . cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. et. În temeiul art. Lucian Blaga nr.34. Birou nr. et. et. 4066/20.104. CUI 15962860.2012 1. Judecător sindic Popescu Angela 2.  Confirmarea lichidatorului judiciar. Libertatii nr.C. Lichidator judiciar: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL. ap.2012.  Desemnarea Comitetului Creditorilor. Date privind dosarul: Număr dosar 74353/3/2011.judecător sindic.2. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. et. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. 4.I. Voinea Geanina Elena Popa Maricica Municipiul Bucureşti Sectiunea I . 3. Subscrisa: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL. email dinu. reprezentata de asociat coordonator DAN URSE. la sediul Tribunalului Brăila. 2. Pronunţată în şedinţa publica. Scrisoarea prin care se exprimă votul. Dumitru Tacu nr. 14. Sc 2. Ing. nr. Data: 27. str.Comercianti 1. cu procură specială şi legalizată sau.București. 124/2007 6 . Definitivă.

Bir. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata.I Florescu Adrian cu sediul în Bd. sc.2 SC Victoria Invest România SRL . Dimitrie Gerota. 203. Parter. nr. parter.2. Email: office. Birou nr. J40/7917/2009. et. Jiului nr. nr. parter. et. Debitor: SC ETP Trading SRL . Ion Berindei nr. Calea Vitan-Complex Comercial Bucureşti Mall.1. 1. Ap. Sectorul 1. 14. Unirii. nr. 31 SC București Mall Development and Management SRL . nr. sector 6.7. subsol. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. tel: 0214365082. sc. ap. ap. et. 4.București. ap. sector 3. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare.București. 1881/2006 şi prevederile HG nr. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. b-dul Expoziției. 1 SC Țiriac Leasing IFN SA .A. Biserica Amzei.03. 14. Zece Mese. et. et. 18.S25A SC Cotroceni Park SA .A. nr. 0771602544. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. 2.55-59.. Birou nr. 2. bd. 2A. Sc 2. sector 3 SC Polus Transilvania Companie de Investitii SA – Cluj-Napoca.00 în dosarul avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL . nr. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9.palanciuc@mawas. județ Timis SC Plaza Mall Development and Management SRL . București Baneasa Developments – cu sediul ales în Șos. Data emiterii:19.210-210B SL Networks SRL cu sediul ales la SCA Filip & Asociatii . cu adresa în sector 1. 1. vă puteţi adresa: Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. toate partile interesate sunt chemate la această instanță.Cluj Napoca. Sectorul 5 tel.1.contestator în dosar 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010. județ Cluj Unik Expert Construct – cu sediul ales la str.Administrator special: -. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. sector 6. 6A.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.1. Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. debitor.44. sector 1. Secţia: a II-a civila. 2A.39-41. Lichidator judiciar provizoriu: C. 1. nr.ro. sector 1. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. Intrarea Pristolului. Email: office./fax: 0314/216620. Mihi Bravu. 1B. et.26. județ Cluj BRD Groupe Societe Generale – Sucursale Unirea – București. et. str. str. 3. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. sc. sector 2 ANAF – DGFP București – str. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009.București. sector 2.A. Creditori: Mood Media România SRL . Academiei. 2. sc. nr. Avram Iancu nr. sector 2. cu adresa în sector 1. str. Bl.39-41. SC Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av. sector 3. Sectorul 1 – creditor-contestator 3.I. nr. București Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. Vintilă Vodă nr. 0771602544. tel: 0214365082. K2. Academiei. modificată şi completată prin HG nr. București SC Amarante SRL – București. Libertatii nr. nr.03. et. ap. J40/7917/2009. ap. sector 1. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. nr. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. str.ro. 13. Judecător sindic Popescu Angela 2.00 în dosarul avand ca obiect raport cauzal – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL București. 0318/154375. bl. administrator judiciar) în Dosarul nr. 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. 4066/20. str.Timișoara. Jiului nr. et. sector 2.34.București. nr. 21-23.104. 492-500 comuna Florești. 460/2005.2012 debitoarei SC ETP TRADING SRL. CUI: 17819647. e-mail:_. et. nr.A. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. str. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. nr. 20133/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila.București.2012 1. sector 3. sector 2. informaţii suplimentare: Pentru informaţii suplimentare. et. 20133/3/2010a1 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. Zece Mese.39-41.București. et.București. nr. nr. 2.palanciuc@mawas.Demetriade. Astfel.4 SC Iulius Mall Timișoara SRL . 1.București. bl. 194. București DITL sector 1 – str. bir. Astfel. nr.68. b-dul Vasile Milea. Academiei.cu sediul ales la str. Tribunal Gorj. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida. În calitate de Creditor . 124/2007 7 . b-dul Timișoara-complex Com. 8.București. sc. A. București Totunik SRL . 6A.BD44A SC Total Soft SA . 2. sector 3. Axente Sever. str. CUI: 17819647. Splaiul Independentei.Plaza România.

39-41. sector 2. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. et. 0771602544. În calitate de Creditor . programul arhivei/registraturii instanţei 9. 021.75441/3/2011. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. convoaca SEDINTA ADUNARII CREDITORILOR SC Media Tel 96 SRL 7. 1240 din data de 27. Judecător sindic Popescu Angela 2.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. cam. sediul social în Bucureşti.A. Date privind dosarul: Număr dosar 75441/3/2011. sector 4 Număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO II0327/2007 tel. Jiului nr.02. nr.palanciuc@mawas. C. 2. Sectorul 1 – creditor-contestator 3. tel: 0214365082. Sectorul 1. Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Civila. Jiului nr.2012 creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida. Palanciuc Mawas Luciana Fida 3. Birou nr. Număr de telefon 021. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009.34.ro./fax: 0314/216620.1.01.ro. Prin notificarea nr. 18. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. sector 2. 1.2012 publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. CUI: 17819647. 20133/3/2010a2 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. 56. tel: 0214365082. nr. 14.18 E-mail office@finecoinsolvency.A.Administrator special: -.03.335. 0771602544.104. Secţia: a II-a civila.03. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare. 20133/3/2010a2 avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL.. Data emiterii:19. Email: office. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. 4066/20.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL. B-dul Ferdinand nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Judecător sindic Maria Zamfir 2. 4. 39. 5. str.30-14.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. et.36. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av. debitor. 3. sector 1.I Florescu Adrian cu sediul în Bd. 13 din Legea nr.. 4.Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL Cod de identificare fiscală 22485179 sediul social Bucureşti.06. Birou nr.2.I.00. 2A. ora 14:00.39-41. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. 01/10. modificată şi completată prin HG nr.Debitor: SC Media Tel 96 SRL cod de identificare fiscală 8979533. parter. Lichidator judiciar provizoriu: C. Debitor: SC ETP Trading SRL . et.contestator în dosar 20133/3/2010a2 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. în temeiul art. Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata.00 în dosarul avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL .ro. 124/2007 8 .palanciuc@mawas. în dosarul nr. 27. et. 0771602544. cu adresa în sector 1. sc. et. e-mail:_.335. Sectorul 5 tel. număr de inregistrare în Registrul comerţului J40/9901/1996. Libertatii nr. Ap. Email: office.2012 1. 0318/154375.02.București.00. 99. Email: office.București. tel: 0214365082. 2. Rosetti nr. Bucureşti. Academiei. Parter. Bl. administrator judiciar) în Dosarul nr.03. 37. Calea Serban Voda nr. Unirii nr..A. Data emiterii: 19.Creditor: Administratia Finantelor Publice sector 2 cu sediul în str. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bd. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. J40/7917/2009. 2529/22. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a2. sc. Tribunal Gorj.00 3.408. Sedinta Adunarii creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 27. 2A.2012 lichidatorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor SC Media Tel 96 SRL. 460/2005. Sc 2. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av. 14.ro Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Florin Cristica 6.2012. Astfel. 85/2006. str. sector 3.palanciuc@mawas. cod unic de înregistrare: 8979533 Convocare adunare creditori Nr. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Media Tel 96 SRL conform sentintei civile nr. Conform acestei convocari. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL.03./fax 021. Academiei. secţia a VII-a Civila.: 30.2012 1.03. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida.

Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. aceasta se completeza cu punctul 4.29-31. Tatiana Manolache .2012 ora 14:00 va fi urmatoarea: ORDINEA DE ZI: 1. Lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL Asociat Coordonator Cristica Florin Județul Buzău Sectiunea I . Cod de identificare fiscală RO 27362568. astfel incat ordinea de zi a sedintei din data de 27. tel. Administrator special: Gruia Adriana 4. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Şos. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar.03. sector 3. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru alte informaţii suplimentare. Confirmarea Fineco Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului. 2. judeţul Ilfov. ora 14. Prezentarea situatiei debitorului. Nicolae Titulescu nr. Cod de identificare fiscală 15834438. membru ANEVAR. contencios administrativ şi fiscal în dosarul 3961/114/2011.Onofrei 5. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţe.000 RON cu TVA. Secţia a II-a civilă. Scrisoarea prin care se exprimă votul. Date privind dosarul:Număr dosar 3961/114/2011Tribunalul Buzău. sector 6.800 lei + TVA. lichidatorului judiciar. sau înscrisul în format electronic. Bucureşti. sector 3.213. Desemnarea Comitetului creditorilor şi a Presedintelui acestuia. în cazul în care construcţia se află în stadiul finalizat”. 4.452 e-mail primeinsolv@gmail. 1. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. etaj 2. contencios administrativ şi fiscal. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. în temeiul art. 1881/2006 şi prevederile HG nr. DGFP Buzău. respectiv 1. până în ziua fixată pentru exprimarea votului. căruia i s-a raportat. Constanţa 3. Număr de ordine în registrul comerţului J10/880/2003 3. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. judeţul Buzău. Judecător sindic Eugen Irimia 2. cu procură specială şi legalizată sau. Creditori: Pireus Bank România SA.213.1. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL. Data emiterii: 20. cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 22. modificată şi completată prin HG nr. sector 1. Bucureşti. respectiv imposibilitatea valorificării acestora datorită deprecierii fizice. echipamente de telecomunicatii şi IT) cu un onorariu de 1.2012. cu procură specială şi legalizată sau. Bd./fax 0040. secţia a II-a civilă. informaţii suplimentare:** Pentru alte informaţii suplimentare. în vederea evaluarii bunurilor mobile proprietatea debitorului (autoturism marca Daewoo Espero. strada Pelinului nr. semnată de creditor. 22. semnată de creditor.03. Bucureşti. 209. Prime Insolv Practice IPURL Av. conform celor de mai jos.03.400.Onofrei ** Informaţiile suplimentare vor fi menţionate în mod expres în funcţie de ordinea de zi stabilită Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.400. în cazul în care construcţia se află în stadiul la roşu” sau 2. Lichidator judiciar: Prime Insolv Practice IPURL. 3.2012 1. Preciziei nr. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Aprobarea angajarii în calitate de evaluator a d-lui Adrian Rinciog.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău. SC Marinco SRL. poate fi comunicat prin orice mijloace. ORDINEA DE ZI: prezentarea situaţiei stocurilor de marfă ale debitoarei.2. sediul social str. Carrefour România SA. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.10. din oficiu convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. 124/2007 9 .30.03. Rădăcina. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. 3 cl. bazată pe un certificat calificat valabil. ataşat ori asociat semnătura electronica extinsă. în data de 26. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL conform încheierii din data de 18. Pârscov judeţul Buzău. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Tatiana Manolache . sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat. Bcureşti. 4066/20.442/0040. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice.Comercianti 1. bazată pe un certificat valabil. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. aprobarea costului pentru efectuarea raportului de expertiză având ca obiectiv stabilirea valorii de circulaţie a imobilului proprietatea debitoarei situat în Voluntari. cod unic de înregistrare: 15834438 Convocare adunarea creditorilor Număr: 592. Bd. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul. sediul social Com. Subscrisa Prime Insolv Practice IPURL. Unirii nr. care se va suporta din averea debitorului. etaj 2.600 lei +TVA.2012 In ceea ce priveste ordinea de zi a sedintei. Debitor: SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL. Pelinului nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 460/2005. Incinta Port Mol.

Ordinea de zi: Aprobarea cererii formulate de dna. Tribunal Comercial Cluj. ap. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator pana la data fixată pentru exprimarea votului. Scrisoarea prin care se exprimă votul. 14 nr. str.2012 Nr. dosar: 4768/1285/2011. 176 B Număr de ordine în registrul comerţului J12/3377/1991 4. str. J12/945/1993. 2 data 26/03/2012. Administrator judiciar. sector 1 CEC Bank sucursala Cluj Napoca . Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL. Creditori: Banca Intesa SanPaolo Arad . demersuri în vederea identificării domiciliului administratorului statutar.2012 Termen de judecată: 26. în dosarul 4779/1285/2011.A sediu ales SCA Cecilia Popa şi Asociatii în Bucureşti.2012 Județul Cluj Sectiunea I . publicarea tabelului preliminar în BPI nr. Lt. 10H.03. 6. semnată de creditor. nr. aceasta nu ne-a prezentat actele contabile fapt pentru care s-a procedat la analiza economica în vederea stabilirii cauzelor care au determinat starea de insolventa. 6532/CC/2011 din data de 06/12/2011 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj.11. nr. Prin sentinţa comercială nr.2. b-dul 21 Decembrie 1989.12.sediu ales Cab de av. ind.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.2011.2012 1. în vederea depunerii cererilor de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr.Bucureşti. Dorobanţilor şi deblocarea sumei de 200. 7. Iris nr.000 ron în acest scop. 9. notificarea creditorilor bugetari. ora 11.2012. str. jud. Constantin Daniel. dnei Semenescu Eugenia Carmen. s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Madacar Import Export SRL. ap. 23-25 3. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Administrator judiciar Cab. nr. vă puteţi adresa:. sc. str. cod unic de înregistrare: 3925001 Cerere privind propunerea de închidere a procedurii de faliment a debitoarei SC Madacar Import Export SRL Nr. cod unic de înregistrare: 225330 Convocare Comitetul creditorilor Număr: 846 Data emiterii:.administratorului judiciar. notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă şi documentele care trebuie să le pună la dispoziţia lichidatorului. întocmirea raportului cauzelor şi publicarea acestuia în BPI. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. Debitor: SC Madacar Import Export SRL Cluj Napoca. Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare. Craciun Adriana Gertrud în calitate de administrator special al SC Elixir Impex SRL pentru începerea activităţii la punctul de lucru din Cluj Napoca. 85/1996 privind procedura insolvenţei s-a procedat la notificarea instituţiilor bugetare şi s-a publicat în ziarul Monitorul de Cluj. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă Comitetul creditorilor debitorului: SC Elixir Impex SRL Comitetul creditorilor va avea loc la sediul profesional al administratorului judiciar situat în Cluj-Napoca. sau înscrisul în format electronic. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL. 4066/20. 460/2005. Ion Ghica. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0879 tel. 1. în temeiul art. nr. Win Magazin S.Cluj Napoca. Cod de identificare fiscală 19295107 sediul social Cluj-Napoca. 13394/13./fax 0264/431963 Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cremene Simion 5. CIF 3925001. pana la data fixată pentru exprimarea votului.03. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Situaţia bunurilor societăţii: am înaintat administratorului statutar al debitoarei. Date privind dosarul: Număr dosar 4779/1285 anul 2011 Tribunal Specializat Cluj Judecător sindic Simona Ivanescu 2. 3. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar.19. str. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat. Rotaru Elena Madalina din Bucureşti. Col Dumitru Papazoglu. bazată pe un certificat calificat valabil. Obiectul de activitate declarat de societate este Coafura şi alte activitati de infrumusetare”. Subscrisa. publicarea notificării deschiderii procedurii de insolvenţă în BPI nr. căruia i s-a raportat. Ind. P-ta Cipariu.03. de practician în insolvenţă Cremene Simion 2. 5 ap.2011.C. 3 S. 00.Comercianti 1. 67-69 Farmexpert DCI . Fabricii nr. 6416 dată în şedinţa publică din 28. str. Cluj. cu procură specială şi legalizată sau. nr. Creditorii societăţii debitoare: în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. ap. notificarea societăţii debitoare şi a administratorului statutar în vederea predării documentelor contabile. de practician în insolvenţă Cremene Simion în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Elixir Impex SRL.03. sector. Dambovitei.1. publicarea deschiderii procedurii insolvenţei în ziarul Monitorul de Cluj. modificată şi completată prin HG nr. sector 6 Mediplus Exim . de practician în insolvenţă Cremene Simion.Cluj Napoca. întocmirea tabelului preliminar şi definitiv al creanţelor. Cab. calea Dorobanţilor nr. et. nr. 20. B10. nr. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. ind. Cab. 2280/16. conform sentinţei comerciale.02. Debitor: SC Elixir Impex SRL Cod de identificare fiscală 225330 sediul social Cluj Napoca str. 235/19. 124/2007 10 . Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Operaţiuni efectuate de către lichidatorul judiciar în cadrul procedurii: obţinerea de informaţii asupra istoricului debitoarei şi a situaţiilor financiare. bl. 60.

2011. a) . alin. publicarea notificării deschiderii procedurii insolvenţei în BPI nr. conform art. 65 din Legea nr. termenul pentru depunerea contestaţii 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar.1. În acest context. constituită de către dl Gliga Victor Eronim. Lichidator Judiciar.12. sume care solicităm să fie achitate din fondul de lichidare prevăzut de art. 12. 25. drept pentru care lichidatorul judiciar îl interpretează ca un răspuns negativ. radierea debitoarei SC Madacar Import Export SRL din Registrul Comerţului. în temeiul art. Tribunalul Specializat Cluj. 85/2006. considerăm că sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. cu menţiunea cerinţelor prevăzute de art. temeiul creanţei. Lichidatorul judiciar a transmis adresă unicului creditor . 138. în baza notificării nr.601 lei. 138 din Legea nr. raportat la faptul că pânã la data întocmirii prezentului raport. însă din lipsa actelor contabile nu cunoaştem componenţa acestora. lit.2011 a Tribunalului Specializat Cluj a admis cererea formulată de debitor prin lichidator pentru deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată. bl.58 lei. Proceduri efectuate în vederea îndeplinirii atribuţiilor lichidatorului judiciar: am notificat instituţiile bugetare. 12. lit. Incidenţa prevederilor art.12. 136 din Legea nr. CIF 3402991.03. 131 din Legea privind procedura insolvenţei. Municipiul Dej şi AVAS Bucureşti. care permite închiderea procedurii în orice stadiu al acesteia dacă: nu există bunuri în averea debitoarei ori acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative.018 lei.2012 Termen de judecată: 26. 85/2006: lichidatorul judiciar nu a întocmit cerere de atragere a răspunderii patrimoniale. str. ap. respectiv de avansare de sume necesare continuării procedurii. termenul de verificare a creanţelor. întocmindu-se tabelul preliminar şi cel definitiv al creanţelor. Istoricul societăţii: SC Sepra Tehnocom SRL este înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 85/2006 şi anume: numele/denumirea creditorului. descărcarea lichidatorului judiciar de toate îndatoririle şi responsabilităţile privitoare la procedură. Prin Sentinţa Comercială nr. 85/2006. CIF 3402991.AFP Cluj Napoca privind avansarea de sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor în vederea continuării procedurii de insolvenţă la debitorul SC Madacar Import Export SRL. J12/813/1993. 460/2005. 85/2006 prin faptele administratorilor statutari şi nici persoana vinovată de starea de insolvenţă. Cauzele şi împrejurările care au determinat starea de insolvenţă a debitoarei este contextul crizei economice declanşată pe plan mondial. ITM Cluj. din Legea nr. am notificat societatea debitoare şi administratorul acesteia. Orizont. nr. cod unic de înregistrare: 3402991 Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la starea de insolvenţă al debitorului SC Sepra Tehnocom SRL Nr. J12/813/1993. 973 din 05. A depus cerere de creanţă AFP Cluj Napoca . neplata la scadenţă a datoriilor către bugetul statului a generat majorarea accesoriilor. privind deschiderea procedurii insolvenţei. nr. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL. 138. Temei juridic: art. 85/2006. modificată şi completată prin HG nr. al. în care nu sunt reflectate active imobilizate. menţiuni cu privire la eventuale drepturi de preferinţă sau garanţii. jud Cluj. acesta având şi funcţia de administrator al societăţii debitoare. 85/2006. totalizând creanţa totală de 4. deoarece nu am identificat elemente incidente art.2011 şi anume: AFP Dej. Declaraţia de creanţe înregistrată la dosarul în cauză. ap. 131 din Legea nr. domiciliul/sediul. 1. respectiv data de 31. a valorii exacte şi a priorităţii.03. în temeiul art. cu un capital social de 200 lei.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.g din Legea nr. S3. CII Dărăban Adelina 3. Dej. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Debitor: SC Sepra Tehnocom SRL. Judecator sindic: Iulian Pacurar. Orizont. 12.g) din Legea nr. constând din creanţe . Datoriile debitoarei sunt de 4. sunt reflectate active circulante în sumă de 58 lei.601 lei. 124/2007 11 . niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. termenul de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 4. str. dosar: 4769/1285/2011. jud Cluj. nu am identificat elemente incidente dispoziţiilor prevãzute de art. suma datorată. 13116/07. bl. Răspunderea administratorului statutar: lichidatorul judiciar nu a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva administratorului statutar. Cauzele care au determinat starea de insolvenţă le putem prezuma ca fiind: lipsa de responsabilitate faţă de debitoare a administratorilor statutari. 4066/20.2012. am comunicat termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului. 12. întocmire. Examinarea activităţii economice a debitorului: ultimul bilanţ contabil afişat pe site-ul MFP este cel aferent anului financiar 2008. aprobarea recuperării cheltuielilor de procedură şi a onorariului lichidatorului judiciar pentru întreaga activitate depusă în prezenta procedură. a făcut obiectul analizei din punct de vedere al stabilirii legitimităţii. 6417 dată în şedinţa publică din 28. 228/19. până la data întocmirii prezentului raport nu au transmis niciun punct de vedere. Referitor la solicitarea lichidatorului judiciar. afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor 21. 131 din Legea nr.4 din Legea nr. Cereri către judecătorul sindic: închiderea procedurii de insolvenţă deschisă împotriva debitoarei SC Madacar Import Export SRL. respectiv abandonarea societăţii debitoare. Verificarea cererilor de creanţe înregistrate: prin notificarile arătate mai sus pe care le-am transmis institutiilor. alin. S3. având sediul în localitatea Dej. am convocat AGA.2012.01.03. 85/2006. am anunţat în ziarul Monitorul de Cluj deschiderea procedurii de insolvenţă.suma de 4. a .2012 creanţe la termenul de admitere a cererilor de creanţe.2012 Nr.02.11.

2012. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S. lichidatorul judiciar apreciază că se impune închiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată. nr. . al valorii creanţei. jud.2012.R. 4066/20.notificarea privind deschiderea procedurii generale de faliment a fost publicată în B.G.debitoarei SC TITEL TRANS SRL la sediul procesual ales prin adresa nr.2012. nr.F. Iaşi. confirmată de primire la data de 17. 182/02.M.2012l . J12/145/2006.72 din Legea nr.2012. formulează prezentul: Raport de activitate întocmit în confomitate cu prevederile art. jud. confirmata de primire sub nr.2012. O. Iaşi.creditorului Administraţia Fondului pentru Mediu prin adresa nr. nu au fost formulate opoziţii la deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitoarei. .debitorului SC TITEL TRANS SRL. în calitate de lichidator judiciar al SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca. .C. Lichidatorul judiciar a procedat la analizarea cererii de creanţe depusă la dosarul în cauză.2012 I.02. precum şi al legitimităţii.02. 822.02. a Municipiului Cluj prin D. Iesire 387/20. plicul întorcându-se cu mentiunea”firmă mutată de la adresă”.debitorului SC TITEL TRANS SRL la sediul social prin adresa nr. Solicitări adresate judecătorului sindic: solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispună afişarea acestuia la uşa instanţei. prin administrator statutar prin adresa nr.02. 17. Judeţ Cluj.L. 131 din Legea nr. 178/02. Iaşi. 85/2006.2012.U.02.2012. 179/02. 65. 8696/02.1 şi 2 din Legea nr.03.02.02. J12/145/2006. 164/02.02.03.R. Având în vedere faptul că în patrimoniul debitoarei nu sunt bunuri şi nici disponibilităţi băneşti.F. cod unic de înregistrare: 18305563 Dosar nr. 21 alin.C. potrivit Sentinţei civile din data de 18.creditorului Jiga Sergiu Mihai prin adresa nr. Hameiului. cu sediul în mun.R. . în dosar nr. 85/2006 privind debitoarea SC Titel Trans SRL Nr. . CII Dărăban Adelina 4. 2567/1285/2011 Debitor: SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca. 155/02. Cluj. RO18305563 Subscrisa.02. 85/2006. plicul întorcându-se cu menţiunea”nereclamat” . conform art. C. . plicul întorcându-se cu menţiunea expirat termen de pastrare”. confirmată de primire la data de 07. Societatea comercială TITEL TRANS SRL.02. PREZENTAREA MODALITĂŢII ÎN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR A ÎNDEPLINIT ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE DE ART 25 DIN LEGEA 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale lichidatorul judiciar a întreprins următoarele demersuri: Potrivit sentinţei comerciale din data de 18.R.P. modificată şi completată prin HG nr. 67. cu sediul social în Municipiul Cluj Napoca. 183/02. solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispuneţi afişarea acestuia la uşa instanţei. Ca rezultat al verificărilor efectuate în temeiul art.2012.2012. nr. Alte menţiuni: până la data întocmirii prezentului raport. 8. Lichidator Judiciar.02.P. C. Judeţ Cluj.2012. cu sediul în mun. str. nr.P. pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj. 85/2006.02. sens în care va convoca adunarea creditorilor în scopul avansării de sume necesare continuării procedurii conform prevederilor art. .01. 181/02. O. În această calitate. alin.2012.01. confirmată d eprimire la data de 14. 76 lei.2012 depunere a tabelului definitiv al creanţelor şi de afişare a tabelului definitiv al creanţelor 26. Am comunicat societăţii debitoare tabelul preliminar.03. prin adresa nr.I.02.2012 şi în România Liberă din 03. nr.02. 822. 124/2007 12 . plicul întorcându-se cu menţiunea avizat termen de pastrare”. . 1881/2006 şi prevederile HG nr.2012. pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.2012.2012.creditorului A. 175/02. 176/02. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Judeţ Cluj <<în faliment>> <<in bankruptcy>> <<en faillite>> Nr.02.1 din legea nr. 177/02. Aleea Nicolina. RO18305563.U. însumând o datorie totală de 1.I. 85/2006.creditorului Rus Bogdan Simion.creditorului SC IMOLEASING IFN SA prin adres anr.02. plicul întorcându-se cu mentiunea” nereclamat”.creditorului Nădăşan Eugen Dan prin adresa nr. .2012.P. am analizat sub aspectul documentelor justificative.creditorului Drăgan Andreea Veronica prin adresa nr. 154/02.L.02.2012.2012.creditorului I. 2567/1285/2011. În urma studierii dosarului în cauză am constatat că până la această dată s-a depus cerere de creanţe de către Administratia Finantelor Publice Cluj în cuantum de 603 lei şi AVAS Bucureşti în sumă de 406.P.I.2012. 1536/02. 76 lei. confirmată de primire la data de 06. confirmată de primire la data de 06.T.2012. alin. Aleea Nicolina.02. În situaţia în care nu s-au înregistrat contestaţii la tabelul preliminar. l-am afişat la uşa instanţei şi l-am publicat în BPI nr.1 şi 2 din aceeaşi lege. de înreg. de înreg. prin adresa nr.2012. 74 din Legea nr. conform art. în dosar nr.2012. Cluj prin adresa nr. Iaşi. cf prevederilor art. prin administrator special prin adresa nr. 180/02. 2309/17. lichidatorul judiciar a procedat la notificarea: .009.02.02. am procedat la întocmirea tabelului preliminar al creanţelor. .02.2012.02. confirmată de primire la data de 06. 2567/1285/2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S. 460/2005.debitorului SC TITEL TRANS SRL. ap.2012.

2012. .200 lei pret de piaţă.2012.2012. împreună cu autorizaţiile de taxi emise pentru autoturismele debitoarei.008 71. lichidatorul judiciar va formula acţiunile necesare prevăzute de normele legale în vigoare pentru recuperarea prejudiciului creat.F. .G. în caz contrar.P.L.autoturismul marca Dacia Logan: CJ. 251/.2012.2012.02.87-NAD. Mititelu Corneliu Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator statutar. la domiciliul acestuia prin adresa nr. 252/22.autoturismul marca DACIA Logan: CJ-09-SCA. 3.02.02.2012. plicul întorcându-se cu mentiunea avizat”.571 54 292 Activul 1.02. Notificarea a fost comunicată după cum urmează: .Municipiul Cluj Napoca .Afişat la grefa Tribunalului Specializat Cluj la data de 22.P. 156/02. 194/03.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. serie motor D108201. nr. confirmată de primire sub nr.2012. raport de evaluare comunicat lichidatorului judiciar sub nr. Lichidator judiciar.2012 .11. 167/03.Art. nt. Valorificare bunuri debitoare: In averea debitoarei lichidatorul judiciar a identificare următoarele active: Active Imobilizate 114. lichidatorul judiciar a întocmit tabelul suplimentar de creanţe în cuantum de 22.2012. .03.R.Art. modificată şi completată prin HG nr.Publicat în B.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special.02.958. de intrare 144/25. II. 3.02.21. .2012. confirmată de primire la data de 23. plicul întocandu-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare” .Comunicat Tribunalului Specializat Cluj prin adresa nr.2012. împreună cu actele de proprietate în original şi a tuturor cheilor acesteia.569 38. 2610/23.02. Vă solicităm să încuviinţaţi tabelul suplimentar de creaţe şi sa dispuneţi consolidarea tabelului definitiv de creanţe. Asociat coordonator. 196/03. 00 lei.03.388 30. care în prezent figurează înmatriculat pe SC TITEL TRANS SRL . plicul întorcându-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare”. identificare UU1LSDEKF39194311. lichidatorul judiciat a revenit cu o nouă notificare în data de 19. Cluj -1. în data de 22.02.2012.Art. 172/02.2012. prin adresa nr. 85 LEI. 123.2012. Cluj prin adresa nr.Notificarea a fost comunicată administratorului special telefonic intainte de termenul limită de predare a bunurilor şi comunicată pe adresa de e-mail a fostului administratorului statutar al debitoarei.P.R.2012.2012.02. 00 lei.I.01. 2. confirmată de primire sub nr. plicul întorcându-se cu mentiunea firmă mutată de la adresă”.02.792. an fabricatie 2008.02.2012.Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Cluj Napoca prin D. 253/22. Să aprobaţi devizul de cheltuieli pe perioada 01. .Către debitorul SC TITEL TRANS SRL prin adresa nr.identificat faptic şi evaluat de catre SC EXPERT EVALUATOR SRL la suma de 15. către cei mentionaţi mai sus ca în termen de trei zile de la primirea acesteia sa procedeze la predarea bunurilor mobile.identificat scriptic. 193/03. Deoarece debitoarea nu şi-a indeplinit obligaţia de predare a bunurilor identificate faptic şi scriptic în averea sa. . 3. ora 15. .C. având următoarea componenţă: . 123. Tabele creditori: La data de 22. Să acordaţi un termen de continuare procedură pentru a lămuri situaţia faptică a activelor din averea debitoarei şi în vederea valorificarii acestora. . 184/02. confirmată de primire sub nr. 6263/03.creditorului Municipiul Cluj Napoca.135. CONCLUZII Onorată instanţă: 1.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special.2012-01. la sediul social prin adresa nr. la domiciliul acestuia prin adresa nr. 3.02.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special.02.02. confirmată de primire la data de 24.2012.03.O.031. pct. 124/2007 13 .02.2012.30 la sediul procesual ales al lichidatorului judiciae din Municipiul Cluj Napoca. Lichidatorul judiciar a notificat debitoarea sa procedeze la predarea activelor. . pct. pct. 36364/02.02. .SC IMOLEASING IFN SA .22. la sediul procesual ales prin adresa nr. 85 lei.2012.2012. Impotriva tabelului suplimentar nu s-au formulat contestaţii.Către creditorul SC IMOLEASING IFN SA prin adresa nr. 4066/20. 195/03. pe toată perioada de valabilitate a contractului anterior menţionat. prin adresa nr.344 52.2012. . 1881/2006 şi prevederile HG nr. 460/2005. precum şi a contractului cadru de atribuire în gestiune delegate a serviciului de transport public local eliberat către SC TITEL TRANS SRL.2011 Activul 2. confirmată de primire la data de 08.02.02.creditorului BRD-Group Societe Generale SA Sucursala Cluj.876 Stocuri Creanţe 0 0 360 0 0 0 0 0 Disponibilităţi băneşti 44. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.02.2012. Tabelul suplimentar a fost comunicat dupa cum urmează: .02. 123.

serie motor 7757922 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.Membru 3. Alte acte şi operatiuni Am solicitat Consiliului Local Constanta sa ne comunice daca debitoarea detine bunuri mobile sau imobile în proprietate. et.03. administratorul judiciar a intocmit şi depus raportul privind cauzele şi imprejurarile care au condus societatea la incetare de plati care a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr. g din lege Cu observarea prevederilor art. prin intermediul Buletinului Procedurilor de Insolventa nr. 460/2005. am procedat la convocarea Adunarii Creditorilor SC EXPREL PROD SRL. intr-o sedinta avand ca ordine de zi: . respectiv de a-si onora platile la termenele scadente. cu sediul în Constanta. Sedinta a fost stabilita pentru data de 09 noiembrie. ceea ce exprima incapacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale banesti.Remorca MIRSA. ap. 11906/04. 4.Coroborat cu punctul anterior imposibilitatea continuarii activitatii economice datorita blocajului financiar. 2. . RS 32975/31. serie 952042 . 65. sc.Autoturism Lada Niva. .D.20 alin. Examinarea situaţiei economice a debitorului şi stabilirea cauzelor şi imprejurarilor care au condus societatea la starea de incetare de plati – art. 63/com/12.Incheierea de contracte dezavantajoase din punct de vedere al raportului profit. In urma analizarii documentelor financiar contabile. Constanta. 25. Modul de indeplinire a atributiunilor stabilite de lege în sarcina administratorului judiciar 1.13.Desemnarea comitetului creditorilor. de Contencios Administrativ şi Fiscal.detinut în sistem leasing . 9.Romstal Leasing Ifn SA .Prezentarea stadiului procedurii de insolventa.85/2006.a şi b din lege Am completat tabelul definitiv printr-un adendum.Membru .10. . serie motor 689500306. CUI 14059440 J13/1453/2001. 1.Cererea scazuta din partea pietei pentru sortimentele rezultate din procesarea plopului euroamerican din Delta Dunarii.11.11. cand societatea nu a mai putut plati datoriile mai vechi de 30 de zile. ora 13. Prin adresa nr. respectiv: . atasat la raport. Societatea comercială EXPREL PROD SRL.11.2011 s-a adus la cunostinta ca SC EXPREL PROD SRL figureaza cu urmatoarele bunuri declarate: .Comercianti 1.2011. 21 alin 1 din Legea nr. modificată şi completată prin HG nr. Mircea cel Batran. Tabelul a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr. deoarece am omis inregistrarea creantei SC Trans Oil SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL în suma de 84.TRANS-OIL SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL Constanta . bl.Autospecializata. 124/2007 14 .200 lei. str. 11449/27. în dosarul 6954/118/2010. cod unic de înregistrare: 14059440 Catre Tribunalul Constanta Sectia Comerciala Referitor dosar nr 6954/118/2010 Termen 28. deteriorarea relatiilor cu principalul furnizor Directia Silvica Tulcea din cauza neachitarii datoriilor bugetare.Autoturism Skoda fabia. biroul 2. Raportul cauzelor a fost trimis prin posta administratorului societatii.09. Bdul Aurel Vlaicu.10. nr.2011.2011. serie motor 431482. nr. SC TREMULA SA în ianuarie 2010. cu sediul în Constanta. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Incetarea de plati s-a produs la sfarsitul anului 2009. Convocarea în sedinta a Adunarii Creditorilor – art. ap.Autoturism Lada.Declansarea procedurii de insolventa principalului client al societatii.Tractor U650.13.Tractor UTB.Remorca Stema. I.2011.01.2012 Județul Constanţa Sectiunea I .2011-28. desemnat prin sentinţa comerciala nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr.costuri procesare.Barca cu motor Laguna .2011 pronunţată de Tribunalul Constanta.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. . am procedat la intocmirea prezentului raport care cuprinde modul de indeplinire al atributiunilor stabilite în sarcina noastra în perioada 19.2011 Raport de activitate Subscrisa SPRL Eurolevel Partners.1 lit.03. . legal reprezentata de asociat coordonator Andreia Cernat în calitate de administrator judiciar al debitorului SC EXPREL PROD SRL. în temeiul art. serie motor 120520 . .Barca cu motor.Directia Generala a Finantelor Publice Constanta – Presedinte . serie motor 636457 . serie motor 103876. 11552/31. Cresterea datoriilor inregistrate în aceasta perioada a condus la un indicator al solvabilitatii generale subunitar. Administratorul judiciar concluzioneaza ca starea de insolventa a SC EXPREL PROD SRL are urmatoarele cauze: . B4. . 14 şi 20 lit. 4066/20.30 la sediul administratorului judiciar In sedinta. s-a hotarat componenta Comitetului Creditorilor. . secţia Comerciala. 14 şi 20 lit g din Legea nr.

str. Administratorul judiciar nu a identificat pana în momentul de fata fapte care sa atraga raspunderea conducerii debitorului în baza art. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL. cod unic de înregistrare: 5429837 Convocare adunarea creditorilor Nr. Mureş. B-dul Pandurilor nr.33/2.2012 Barca cu motor serie 689500306 a fost luata dislocata şi antrenata de apele de la inundatii şi autoturismul Lada Niva serie sasiu XTA21214081909041 achizitionat în sistem leasing a fost predat în data de 06. Mentionam ca cele 2 bunuri nu au fost scazute din rolul fiscal al SC EXPREL PROD SRL Conform balantei de verificare de la 31. CUI RO 5429837. 303/19. sc. 3.03. conform Încheierii comerciale nr. J 26/311/1994. et.2012 1.8.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria. Accesul la aceste materiale nu este permis în momentul de fata deoarece unitatea de productie este inundata.85/2006. Calea Sighişoarei nr. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel.11. Justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile art. judeţ Constanţa 1. jud. sc. sediul: Tg. Va solicitam în mod respectuos sa va pronuntati asupra propunerii de intrare în faliment Eurolevel Partners SPRL Practician coordonator ec. modificată şi completată prin HG nr.03. ap. bloc D TURN. 4.2010 societatea are pe stoc productie în curs de executie în valoare de 67.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.2011 emise de Primăria Năvodari. cod unic de înregistrare: 19056177 Raportul lichidatorului judiciar privind propunerea de închidere a procedurii falimentului asupra debitoarei SC Olteanu Expert SRL Nr. au fost identificate bunuri.A.121 alin.73/3 Data: 28. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL.Mureş. et.A. J13/2946/2006 ).Informaţii privind societatea debitoare Elemente de identificare Denumire: SC Olteanu Expert SRL Nr.Comercianti 1.8. Judecător sindic: Hegyi Piroska. precum şi stocuri de material lemnos deteriorate. sediul social în Târgu Mureş. Stocurile. Andreia Maria Cernat 2.2012 Număr dosar: 11861/118/2011Tribunalul Constanţa Secţia Comercială Lichidator judiciar: Victoria SPRL Debitor: SC Olteanu Expert SRL (CUI: 19056177. în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL. 124/2007 15 . e-mail chirilesc_anamaria @yahoo. 4.1 şi art.138 din legea insolventei.2012 Ora 13. 00 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.29318 /07.Mureş. II. str. 138 din Legea 85/2006. Intrucat la dosarul cauzei nu a fost depusă o intenţie de reorganizare a activităţii.2010 firmei de leasing ROMSTAL Leasing pentru neplata ratelor aferente contractului de leasing 16270. în procedura simplificată a debitoarei SC EXPREL PROD SRL în temeiul art.03. bloc D TURN.29. 117 (3) şi ale art.1 şi art.2. Constanţei.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş. str./fax 0265/257961.200/19.29. sediul social: Năvodari. P-ta Teatrului nr. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Adunarea creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar din Tg Mureş. 107 alin 1 lit a.131 şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. Cod de identificare fiscală RO 20652777. lichidatorul judiciar propune închiderea procedurii în temeiul art.Subsemnata Chirilesc Ana Maria.01. se afla în stare avansata de degradare în Unitatea de Productie Tataru-Ostrov Tataru din cadrul Ocolului Silvic Tulcea.12.03.07.Debitor: SC Energic Plus SRL. Analiza incidentei în cauza a dispozitiilor art. 1881/2006 şi prevederile HG nr. reprezentand lemn de foc şi lemn rotund. în temeiul: art. 4066/20. administratorul judiciar propune intrarea în faliment. 460/2005. 2. judeţ Constanţa Date despre asociaţi: Olteanu Zînica 2. Lichidator judiciar Victoria SPRL Laura Sărac Aldea Județul Mureş Sectiunea I .351.co. uk. 85 lei. de înmatriculare: J13/2946/2006 Cod fiscal: 19056177 Sediul social: Năvodari. Constanţei. 442/1371/2008.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. Menţiuni Deoarece s-a constatat că nu există bunuri în averea debitorului conform adresei nr.123 din lege Precizam ca în perioada aferenta prezentului raport nu am efectuat cheltuieli cu procedura în sensul dispozitiilor art.123 din Legea nr. 229/C din 27. jud.121 alin. ap.

Răscoalei nr. str.2012 poate fi studiat la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei. Clădirea ElefterieBC. str. 8-15 şi parter. Mihai Bravu nr. 460/2005. George Constantinescu. A. nr. Splaiul Independenţei. Livezeni. Justiţiei. sector 1 21 Bioeel SRL Tg. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi. P-ţa. Splaiul Independenţei. societatea nefiind plătitoare de TVA. nr. Scrisoarea prin care se exprimă votul. nr. B-dul.6.2 18 Tamisa Trading SRL Bucureşti. Intrarea Scoruşului.A.50 Adm Farm SRL Bucureşti. nr.4-5 10 Farmexim SA Bucureşti. str.17-19. 4) Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. Mureş. str.03.333. sector 2 5 Sediu ales: Com.319. str.ON Energie România SA Tg. nr. nr. nr.319. nr. Ilfov Lichidator judiciar: Chirilesc Ana Maria Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. regulamentul de vânzare şi raportul de evaluare a bunurilor debitoarei SC Energic Plus SRL au fost depuse la Tribunalul Specializat Mureş la data de 20. str. bazată pe un certificat valabil. Victor Babes nr. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă. sector 2 11 Fildas Trading SRL Bucureşti.1-3 3 Municipiul Tg. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Gheorghe Doja.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. semnată de creditor. 9 Mai. Mureş. Splaiul Independenţei. str.228. Bucureşti-Ploieşti.319. Bega. str.03. nr. bl. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului. P-ţa Victoriei.9-9A.106. 1 Mai. Şedinţa comitetului creditorilor a fost convocată pentru data de 23.12 24 Farmacom SA Braşov. 19 sector 4 20 Actavis SRL Bucureşti. str. 3) Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei.2012 . nr. nr. nr.03. Raportul lichidatorului judiciar privind popunerea de vânzare.11. nr. bl. nr. Şos. str. Bihor S&D Pharma(România)SRL Bucureşti. str. OB 7 sector 6 17 Pharmafarm SA Cluj Napoca. Lichidator judiciar :Chirilesc Ana Maria Lista creditorilor SC Energic Plus SRL Nr. sector5 Farmaceutica Remedia SA Deva. nr. Mures Tg.43 8 Sediu ales: Bucureşti. sector 28 2 29 Superfood Company SRL Pantelimon. cam.141 D. jud. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. sau înscrisul în format electronic. nr. Mureş.2012 şi pot fi studiate la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei.319 E. str. Maiakovski nr.2. Denumire creditor Adresa Crt SC Corporate Recovery Management SRL sediul procesural ales :Bucureşti. str. nr. nr. Splaiul Independenţei. Principală. sector 6 14 Mediplus Exim SRL Sibiu.2012. Dr. Calea Giuleşti. nr. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea. sc. Zizinului.30 A 26 Ropharma SA Tg. 1 Sfântul Elefterie nr.224 F.17-19.112 Polisano SRL Sibiu. B-dul Ion Mihalache. str. str. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 4066/20. nr. B-dul Victoriei nr.3 4 AC Helcor Pharma SRL Baia Mare. str. jud. sector 6 12 Imedica SA Bucureşti.03. Săvinesti. Izlazului nr. str. Mureş. Calea Bucureştilor. 2) Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei.17 15 Montero SA Bucureşti Bucureşti.03. jud. str. Ordinea de zi: 1) Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16. et.42.1. Octavian. OB 7 sector 6 16 Pharma SA Bucureşti. modificată şi completată prin HG nr. ap. Ilfov 6 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. cu procură specială autentică sau. intr.4 Compania NaŃională de Transporturi Aeriene Otopeni. şos.3. str. Mureş. căruia i s-a încorporat. Dimitrie Pompeiu nr. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora. Clădire nr. Intrarea Scoruşului. Dorobanţilor. jud. Semaforului. sector 3 9 Farmanord SRL Cluj Napoca. 1.176. sector 5 2 DGFP Mures Tg. str. nr. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. 77 25 Adresa de corespondenţă: Sibiu.Procesul verbal al şedinţei comitetului creditorilor din data de 23.2. nr.17. 18.8 27 Sanifarm SA Sânmărtin. se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi. sector 1 13 Labor Med Pharma Trading SRL Bucureşti. nr.2012 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. OB 7 sector 6 A & A Medical SRL Bucureşti. 124/2007 16 . Pantelimon. sector5 7 Dita Import Export SRL Bucureşti. Ilfov 22 Române Tarom SA 23 E.

4066/20. Calea Sighişoarei nr. în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL.Mureş. Subscrisa. atasat ori asociat semnatura electronica extinsa.P.Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. societatea nefiind plătitoare de TVA.16. de Tribunalul Specializat Mures în dosaru1 nr. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. modificată şi completată prin HG nr. jud. bazată pe un certificat valabil. în temeiul art.2.R. Debitor: SC IABLO COMP SRL Cod unic de inregistrare: 22777211. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. cu procură specială autentica sau. Maresal Josef Pilsudski nr. Judecător sindic: Hegyi Piroska. 1. Principală. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.01. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel. sediul social în Târgu Mureş. Ionela Buliga 2.L. uk. 460/2005. Mures. 1 decembrie 1918 nr.2012 1.17 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă şedinţa comitetului creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Şedinţa comitetului creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Adresa: Tg.2012. cod unic de înregistrare: 22777211 Convocare adunarea creditorilor Număr: 2277./fax 0265/257961. 4. căruia i s-a incorporat. nr.2012 Ora 13/00 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. J26/311/1994. str.199/19. Tel/Fax: 210. cu procură specială şi legalizată sau.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str.03.03.co. Gheorghe Doja. e-mail chirilesc_anamaria @yahoo. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 3. Justitiei nr. ROVIGO S. 3. jud.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Chirilesc Ana Maria. sau înscrisul în format electronic. 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei: convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI: SC IABLO COMP SRL Adunarea creditorilor va avea loc la adresa: str. Tg Mures. sediul social: str. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC IABLO COMP SRL. Cod de identificare fiscală RO 20652777.Crt Denumire creditor Adresa 1 DGFP Mureş Tg. sect. str. nr. se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi.L.1. sau inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat. str. 1.01. cod de identificare fiscală: 20715409.03.R.2012 Ora: 14:30 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. CUI RO 5429837. Date privind dosarul: Număr dosar: 2086/1371/2011-Tribunalul Specializat Mures. Mures.Debitor: SC Energic Plus SRL.1-3 2 Sanifarm SA Sânmărtin. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă.33/2.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. Număr de înscriere în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II . bazata pe un certificat valabil. Scrisoarea prin care se exprimă votul. str. sediul social: B-dul.106.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş. în temeiul: art. Lista comitetului creditorilor SC Energic Plus SRL Nr. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 212. E-mail: office@rovigo. semnata de creditor.Subsemnata Chirilesc Ana Maria. Iacob Aurelian Marius 4. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului.2. Data: 23.ro 5. sect.0008. Data emiterii: 16. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora. 3. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. conform Incheierii de sedinta pronuntata la data de 19. Maresal Josef Pilsudski. sector5 Lichidator judiciar :Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria 2.03.Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei. Administrator special: dl.2012 Convocare comitetul creditorilor Nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. loc. jud. Număr de ordine în registrul comerţului: J26/2068/2007. nr. B-dul Pandurilor nr.Creditori: Conform tabelului definitiv 5.Administrator judiciar: ROVIGO S. nr. jud.Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. 442/1371/2008.1. 117 (1) şi ale art. 73/3 Data: 23. Judecător sindic: d-na. sediul: Tg. Societatea comercială IABLO COMP SRL. 4.67. Mureş. Bucureşti.Mureş.03. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea. 2. 124/2007 17 .Mureş. Intrarea Scoruşului. 229/C din 27. Ordinea de zi: 1. conform Încheierii comerciale nr.P. Mureş.2012 1. 2. 3.Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16. semnată de creditor.17-19.2012. Bihor 3 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. 2086/1371/2011. 2. P-ta Teatrului nr. jud.03. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi. Programul arhivei/registraturii instanţei:-. 2. Scrisoarea prin care se exprimă votul.

art. 19 al.jud. 3. în dosarul 7287/105/2011.03.art.Comercianti 1. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Ploiești. Prahova.4. nr. conform încheierii din data de 07. 364 / 19.2012 poate fi comunicat prin orice mijloace. Număr de ordine în registrul comerţului J29/3624/1992 4.AFP Slatina. cod unic de înregistrare: 2993822 Decizie desemnare administrator/lichidator judiciar . avand în vedere ca nu se poate realiza redresarea societatii debitoare. 69 lei. Pentru alte informaţii suplimentare. Faur Consulting IPURL. 3.960. 4. 4 746. 62.880.03. Cod de identificare fiscală RO 2993822.960. Data emiterii : 20. bl. ORDINEA DE ZI 1) Alegerea Comitetului creditorilor. 124/2007 18 .173/2008 Nr. 3) Stabilirea onorariului administratorului judiciar/lichidatorului ROVIGO SPRL.123 pct. sediul social Ploiești. in vedere Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 4 Total 746.128. administratorului judiciar sau lichidatorului. Administratorul judiciar propune trecerea la faliment impotriva societatii debitoare. str. E-mail ralucaolteanu81@yahoo.com. 34 lei. 2) Supunerea spre aprobarea creditorilor a modului de continuare a procedurii insolvenţei societatii debitoare. 14 b2.960. în temeiul art. 5. în ordinea valorii. 1. Administrator judiciar: Olteanu Raluca Georgiana. str. 00 lei Lichidator judiciar Avd Insolv Consult IPURL Craiova 746. 00 746. 16 alin.art. 460/2005.2012 1. 3) BANCA ITALO-ROMENA SPA – 38. str. jud.500 lei.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. asa cum reiese din raportul nr. jud. sunt urmatorii: 1) ITALO ROMENA LEASING . 4614/104/2011 Tabel preliminar al creantelor impotriva debitorului SC Electro Simex SRL Potcoava . pana în ziua fixata pentru exprimarea votului. CUI 13835569. Date privind dosarul: Număr dosar 7287/105/2011 Anul 2011 Tribunal Prahova Secţia Comerciala si de Contencios Administrativ 2. SC Ferm Consult –ING SA cu sediul in Ploiești.123 1 DGFP Olt . Liliacului nr.2012. Arcului Bugetara cf.89%. Tel 0725699114.Olt lei pct. 3569/26. 00 lei Județul Prahova Sectiunea I .4 din Legea nr. str. Prahova.09/2011 pronunţată de Tribunalul Prahova. Cod de identificare fiscală 26485503 Domiciliul Ploiești. Număr de telefon 0244/544781. jud. jud. Potrivit art. Găgeni. B-dul Republicii nr. dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii care se ofera voluntar.199. Societatea comercială CONDORII SULT SRL.10. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Subscrisa/Subsemnatul(a): Olteanu Raluca Georgiana. 00 lei Slatina nr.2011 intocmit de fostul administrator judiciar.19 alin(2prim) din Legea 85/2006 modificata si completata prin OUG nr. cu privire la cauzele care au dus la deschiderea procedurii prevazute de Legea nr. prin care având.2¹ din Legea privind procedura insolvenţei notifică: Decizia creditorului majoritar al SC Condorii Sult SRL – procent 60. ap.03.960.Comercianti 1. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate. 2) DGFP MURES – 532. Creanta Caracteristicile Denumire creditor Sediu creditor depusa creantei ( invocate crt. modificată şi completată prin HG nr. Rovigo SPRL Județul Olt Sectiunea I . în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Condorii Sult SRL. admisa creantei admise ( lei ) de creditor ) Bugetara cf. astfel: onorariu fix 3. 114. bugetare şi cei chirografari. în cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor. cod unic de înregistrare: 22514568 Tribunalul Olt Dosar nr. Gheorghe Lazar nr. J29/351/2001. 85/2006 fata de SC IABLO COMP SRL. et. din data de 19. Prahova.2.: 33. vă puteţi adresa administratorului judiciar. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL.03 2012 Creanta Caracteristicile Nr.Olt CUI 22514568 J28 / 806 / 2007 Nr.000 lei/luna + TVA şi onorariu procentual de 7% din sumele atrase în contul de lichidare. 1. secţia Comerciala si de Contencios Administrativ. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Creditorii cu creantele cele mai mari. 85/2006. Debitor: SC Condorii Sult SRL. 4066/20.

667.II Olteanu Raluca Georgiana si stabilește o remunerație in cuantum de 3000 Ron lunar pentru perioada de observație. în număr de o filă. 758. CO SRL Număr dosar nr.00 În anul 2009 activele imobilizate se situează la valoarea de 546.00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10.06. 2010 şi 30.GE. (a) şi art.00 315. Evoluţia situaţiei economice în ultimii ani (2009. La data de 30. 54 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată (30 zile) astfel întocmit(e).2012 dispozițiile art. Activul total se ridică la valoarea de 1. 1881/2006 şi prevederile HG nr.2. 079. 5. Număr de exemplare depuse: 2 exemplare. 10. 460/2005. 708/30/2012. 201.00 428. 20 lit. cod unic de înregistrare: 15887068 Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă Nr. Structura şi evoluţia posturilor de pasiv RON Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. judecător-sindic Loredana Neamţu Temei juridic: art. Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL.00 lei reprezentând 64. modificată şi completată prin HG nr.09 % din activul total care se ridică la valoarea de 783. 7.00 1.64 % faţă de anul 2009. str.: 0372-765063.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.CO SRL Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă: Procedura de insolvenţă simplificată a fost declanşată împotriva debitoarei prin Încheierea nr. 336. Timiş.00 lei.00 lei.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122. 820. nr. la data de 30. fax: 0256-436672.CO SRL.2¹ din Legea nr.GE. 0356-411552. 0256-431431. 422. 758.820. Structura activului 2009 2010 30. Programul arhivei/registraturii instanţei 9. jud. 2.Arhiva instanţei: Timişoara.00 lei reprezentând 29.06. Structura şi evoluţia posturilor de activ RON Nr. 20 lit. iar activele circulante se situează la valoarea de 315. fiind intr-o usoara scadere cu 1.02. din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 708/30/2012. Semnătura şi ştampila Județul Timiş Sectiunea I . fiind numit în calitate de administrator judiciar SCP TUDOR & ASOCIATII SPRL. 1 Activ total din care: 783. 2.00 1. 11. 708/30/2012. Tribunal Timiş. 091. 4066/20.00 0.06. 025. sediul social în Timişoara.32%. Activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417. conform incheierii nr. 708/30/2012.00 lei reprezentand 35.3 Conturi de regularizare 1.00 reprezentand 56. 1473.23% din activul total care se situează la valoarea de 1. Administrator special: nu este cazul. str. 951.00 1. jud. 667. data emiterii: 19.1 Active imobilizate 546. înmatriculată la UNPIR sub nr. 54 alin.GE. 124/2007 19 . Activele circulante prezintă o scadere faţă de anul precedent cu 26. număr de telefon 0256-448044. Ciprian Porumbescu.00 lei. 559.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 617. 269/07. reprezentând o crestere de 53. nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Ion. 6. ap.1. a) şi art.33%.00 773. Timiş. Timiş. 19 al. Date privind dosarul: nr. 025. ap. 559. 336.00 764. Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC I. în temeiul art. 807.GE. Secţia Comercială.2011 Crt. cod de identificare fiscală RO 15887068. confirma administratorul judiciar C. Debitor: SC I. jud.CO SRL reprezentată legal prin Tudor Ion. 3.00 lei reprezentând 30. 85/2006 . 7.(1) din Legea privind procedura insolvenţei Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL Debitor: SC I.16 puncte. judecător-sindic Doina Rizac. număr de ordine în registrul comerţului J35/4584/2007. 269/07. Tribunal Timiş. Societatea comercială I. 4.00 3.2011 activele imobilizate se situează la valoarea de 764. 422.78% din valoarea activului total.00 1.00 83.06.00 lei reprezentând 69.00 1.03.617.64% din activul total în crestere cu 81.02.Comercianti 1.49% faţă de anul anterior iar activele circulante se ridică la valoarea de 428.74% din totalul activului iar activele circulante se ridică la valoarea de 235. GE.CO SRL.00-12.2012 1.00 lei. RFO II 0402/2009 cu sediul ales în Timişoara.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 201. Eugeniu de Savoya nr.03.21 procente fata de anul 2010. Secţia Comercială. în anexă.36% din totalul activului înregistrând o crestere cu 41. tel.2 Active circulante 235. nr.2011). P-ţa Ţepeş Vodă. Subscrisa SCP Tudor & Asociaţii SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC I.807. În anul 2010 activele imobilizate se situează la valoarea de 773. 079. 370.

De asemenea.00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10.00 330. 810. 087.00 26.00 71.06.00 0. 191.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122. 024.26% comparativ cu anul 2010.00 670. Crt. 467. 165. 007.00 1.00 13 Impozit pe profit 38. 568.00 333.00 0.00 316. 201.00 895.00 0.00 3 Activ net 60.00 0. 976.2 2. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 091. 007. 177.00 4. 283.00 Din analiza datelor consemnate în tabelul de mai sus se desprinde constatarea că societatea a inregistrat profit în toate cele trei perioade analizate astfel: în anul 2009 de 393.00 504. 723. modificată şi completată prin HG nr. 845.00 15. 449.00 Profit 22.00 61.00 -374. reprezentând o crestere de 53. 706.00 1.00 76. 024. 177.5 1. 564.00 0.00 697. 557. 124/2007 20 .00 380. 1 1.00 0.06.06.00 1. 557.2 1.00 76. 084. 106.00 Profit 431.00 713. 807. 783.00 122.00 0.00 9 Rezultat exploatare Pierdere 0.6 1.00 606.00 1.00 0.00 4.00 0.00 0.00 59. 758.00 72. 774. 079. 667.00 0.00 1.00 lei.00 0.00 330. 191.00 Profit 431. 733.00 591.00 0. 974. 799.89%.2011 Indicatori Capitaluri proprii din care: Capital social Rezerve Rezerve din reevaluare Profit nerepartizat Pierdere neacoperită din anii precedenţi Pierdere an curent Profit an curent Total datorii: Împrumuturi şi datorii asimilate Furnizori şi conturi asimilate Alte datorii 2009 60. 976. 712.00 lei.00 3.00 lei. 783. 622.00 0.00 lei.00 674. apoi în anul 2010 societatea a înregistrat un profit de 6.00 0. 460/2005.06.00 9. 072. 796.00 380. 974. 910.00 0. 135.00 66. 283.00 72. în crestere cu 3.32%.06.00 16.3 1.49 1 Total activ 783.00 697. 336.00 0.00 6.00 22.00 22.00 1. iar apoi pana la data de 30.2011 inregistreaza o scadere cu 127.00 723.16 puncte.00 2010 66.00 13. 636. 712.43 puncte.00 0.00 0.3 Calculul activului net RON Nr.00 1.4 1. Denumire indicator 2009 2010 30. Evoluţia situaţiei financiare RON Nr. 955. 100. 952. în scadere cu 387.00 9.00 0.00 315. 4066/20.00 0.00 0. 951. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire indicator Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri excepţionale VENITURI TOTALE Cheltuieli din exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli excepţionale CHELTUIELI TOTALE 2009 2010 30. 329. reprezentand o crestere de 56. Crt.00 0. 976.00 Profit 393. 134.00 9. 985. 955. 201. 283. 009.00 11 Rezultat excepţional Pierdere 0. 137. 143.00 0.00 lei.00 218.1 1.00 Profit 431. iar la data de 30.46 57.00 380. 633.00 30.00 2 Total datorii 723.7 2 2.2011 504.00 lei fata de anul 2010 ceea ce inseamna Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.00 6.2012 Nr. 691.00 14 REZULTAT NET Pierdere 0. la data de 30. datoriile prezintă o crestere în perioada 2009-2010 de 411.00 10 Rezultat financiar Pierdere 0. 523.00 0.1 2.00 393.05 121.2011 71.06.00 lei adica o scadere procentuala de 98. 128.03. 177. 135.00 0.2011 societatea a inregistrat din nou un profit de 9.00 0.00 0. 351.00 829. 277.00 12 REZULTAT BRUT Pierdere 0.00 22.00 lei respectiv de 11.00 0. 262.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.00 Din datele înscrise în tabelele de mai sus reiese faptul că activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417. 201. 639. Crt.

cod de identificare fiscală: 20779380. bl. Rafeni S.(1).L. pasivul acesteia.2012 1.734. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie. 85/2006. la data de 30. Vizal Consulting I. jud.(1) din Legea nr.13 % la data de 30. Tel: 0350.R. 007. Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art. 72 alin. la data de 30.419. De asemenea.03. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări.184.00.03.05 cu sume de bani viitoare Generale SA 2. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări. 138 alin. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Rafeni SRL. continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi.Arhiva/registratura instanţei: Adresa : Scuarul Revoluţiei nr.ro.2012.vizalipurl.00 Bugetară Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. b) au facut acte de comerţ în interes personal. 138 alin. Vâlcea. penalităţi.00-13. Tribunal Vâlcea. Fax: 0350. Societatea comercială RAFENI SRL. 9.00 77.Subscrisa: SP Vizal Consulting IPURL. cheltuielile totale au crescut cu 834.85/2006 răspunderea membrilor organelor de conducere poate fi antrenată dacă au contribuit la ajungerea debitorului în stare de insolvenţă prin una dintre următoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane.C. cod unic de înregistrare: 18527292 Anunţ privind depunerea tabelului preliminar al creanţelor debitorului SC Rafeni SRL Nr. 576 din 14. Anunţă Depunerea la grefa Tribunalului Vâlcea a tabelului preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL. 3. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie.50 procente. 16. număr de ordine în registrul comerţului: J38/279/2006.2011 comparativ cu anul 2010. în interes personal. Potrivit prevederilor art. în dosarul 3288/90/2011. str.com.74% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 şi au înregistrat o scădere cu 53.U. Vâlcea. între orele: 09. în temeiul art.13% la data de 30. 85 / 2006. 59 din legea 85/ 2006 administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului sindic un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii sau va propune intrarea în faliment. Daniil Ionescu.39% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 apoi au înregistrat o scădere de 53. 138 alin. sub acoperirea persoanei juridice.308.(1).2011 se ridică la valoarea de 1. Secţia a II a civilă. opinia noastră este că debitoarea are o posibilitate reală de reorganizare. Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: practician în insolvenţă Mihai Iordache. 007. pronunţată de Tribunalul Vâlcea. în mod fictiv. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 4. Email: vizalsprl@yahoo. loc. en procedure collective) Nr.06. sediul social: Rm. DGFP Vâlcea 77. număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO II 0180/2006. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi. Creanţă solicitată Creanţă acceptată Denumire creditor Rangul creanţei crt -lei-leiBanca Comercială de Garantată 1.L. Dezvoltare – Groupe Societe 53. nr.Administrator judiciar: S. 4066/20. 2. Văzând intenţia de reorganizare exprimată prin cererea introductivă.100.P. Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL. Judecător sindic: Petria Sorinel. penalităţi.408. 1 şi 3 din Legea privind procedura insolvenţei.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. in insolvency. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit. Website: www.2011 se ridică la valoarea de 1. 94 din L.2011. f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri.03. nr.2012 o crestere procentuala de 61. în dauna celorlalţi creditori.184. d) au ţinut o contabilitate fictivă. Regina Maria. judeţul Vâlcea. str.Debitor: S.308.05 53. C. jud.06.P. modificată şi completată prin HG nr. cod de identificare fiscală: 18527292.Comercianti 1. sediul social: Rm. din Legea nr.00 lei.2011 comparativ cu anul 2010. Tabel preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL (societate în insolvenţă.06. prin Tudor Ion Județul Vâlcea Sectiunea I . Vâlcea. 712. din Legea nr. în scopul întârzierii încetării de plăţi. 712. 94 din Legea 85/2006. 5. 85/2006. Conform art. Veniturile totale au crescut cu 38. 6A. conform sentintei nr. programul arhivei/registraturii instanţei : Luni-Vineri. sc.Date privind dosarul: Număr dosar: 3228/90/2011. 1.00 lei. au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. g) în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor. Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art.. urmând ca administratorul statutar să propună un plan conform art.12. număr de telefon: 0250/739120. Vâlcea.. Rm.06. Societatea are o posibilitate reală de reorganizare şi administratorul statutar va propune un plan de reorganizare conform art. Termen de publicare: 22. Vâlcea. Concluzii: Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii. c) au dispus. 124/2007 21 . 460/2005. ap.R. 2677 din data de 12. C8.

74. www.buletinulinsolventei.2012 conţine 22 pagini. modificată şi completată prin HG nr. sect. IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150. crt Creanţă solicitată Creanţă acceptată -lei-lei130.2012 Nr. Bl. 460/2005.OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bd.ro Cod de identificare fiscală: 14942091.05 130. II+III.05 Administrator judiciar SP Vizal Consulting IPURL Denumire creditor Total Rangul creanţei * * * EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI . Unirii. deschis la ATCPMB Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. Tel.ro.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. E-mail: onrc@onrc. Bucureşti. 3160810 Fax (+40-21) 3160803. Website www.onrc.492.ro. 124/2007 22 . Tr.492. nr. (+40-21)3160804. Cod poştal 030837.03. ISSN 1842-3094 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.J3b. 4066/20. 3. 4066/20.03.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful