MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii  Comunicări  Hotărâri judecătoreşti  Convocări  Notificări  Alte documente emise în cadrul procedurii de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei

Nr. 4066 - Marţi, 20.03.2012

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4066/20.03.2012
SUMAR Index firme supuse procedurii de insolvenţă Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMFORA SRL ........................................................................................................................... 3 2. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL ................................................................................................................ 3 3. Societatea comercială MAD STYLLE SRL ................................................................................................................... 3 Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ROMPANT BID SRL ................................................................................................................. 4 Județul Brăila .................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL ............................................................................................................. 4 Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL .................................................................................... 6 2. Societatea comercială ETP TRADING SRL .................................................................................................................. 6 3. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL .................................................................................................................. 8 Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 9 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL .................................................................................... 9 Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 10 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL ................................................................................................................ 10 2. Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL ..................................................................................... 10 3. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL ...................................................................................................... 11 4. Societatea comercială TITEL TRANS SRL ................................................................................................................. 12 Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 14 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială EXPREL PROD SRL ................................................................................................................ 14 2. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL ....................................................................................................... 15 Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 15 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL .............................................................................................................. 15 2. Societatea comercială IABLO COMP SRL .................................................................................................................. 17 Județul Olt ....................................................................................................................................................................... 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL ........................................................................................................... 18 Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CONDORII SULT SRL ............................................................................................................ 18 Județul Timiş................................................................................................................................................................... 19 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială I.GE.CO SRL ............................................................................................................................ 19 Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 21 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială RAFENI SRL ............................................................................................................................ 21

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2

Jud. nr. Pentru orice informatii suplimentare va solicitam sa nu ezitati în a va adresa lichidatorului judiciar EXPERT SPRL Arad. et.03. 00% Obs. EXPERT SPRL Arad – lichidator judiciar Dolha Adriana-practician în insolventa Gheranescu Nicolae-asociat coordonator 2. 00 00 3.1. nr. 00% 100.în INSOLVENTA.03. va rugam sa va exprimati pozitia în scris cu privire la ordinea de zi. Prezentarea raportului de evaluarea a bunurilor debitoarei 2. cod unic de înregistrare: 9541964 Tabel preliminar al creantelor debitorului SC Aral Energy SRL Dosar 6012/108/2011 Nr. 2-4. nr. 04% 0. In aceste conditii. 00 3. ap. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ioan Biris Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. în temeiul art. nr. 00 100. 116 din 12. str. Arad 1. str. Arad. Date privind dosarul: Nr dosar 4685/108/2011* Tribunal Arad Secţia Comercială Judecător sindic Carmen Stancu 2.122. 99. et. nr.11. jud. Arad. J02/661/2003.G. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL.2012.Av.2012 1.: dosar 2714/108/2011 Debitoare :SC AMFORA SRL cu sediul în Arad.Arad B-dul Revolutiei.200.com. jud. 0. 00 la sediul EXPERT SPRL din Arad. Arad. cod unic de înregistrare: 1686161 Convocare adunare creditori Numar 514/19. s-a deschis procedura insolvenţei prevazuta de Legea 85/2006 impotriva debitoarei SC AMFORA SRL cu sediul în Arad. 460/2005. Maresal I Antonescu. 00 3.03. Debitor: SC MAD STYLE SRL cu sediul în Arad.1. O. 13 alin 1 din L 85/2006. 8.P. 00 3. et. str.277. Bolintineanu. Bolintineanu. 1411/28. CREANTE BUGETARE 1 D. 124/2007 3 . V.2. 5. jud.122. C. 4. loc.. nr. 1.200. EN PROCEDURE COLLECTIVE Va comunicam prin prezenta ca prin sentinta civila nr. sediul social str. avand urmatoarea ordine de zi: 1. Arad TOTAL CREANTE BUGETARE CREANTE CHIROGRAFARE 2 Siegmeth Emil TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE TOTAL GENERAL Str. 00 0. modificată şi completată prin HG nr. 96% 00% 100.U. 00 1. 3.123. 04% 3. loc. crt CREDITOR Adresa creditorilor Creanta Creanta % % Creanta contestata admisa în procent procent declarata de urma din din de creditor administrat verificarii grupa total or judiciar 100. pentru data de 10. Arad. CUI 14511811. 1. 17.1. în calitatea dvs. Arad.C. ap.477. 00 1. 17. Diverse. ORC J02/1815/1991 . Sava. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0106/31. 3.200. fax 0257/259124. jud.12. 00 0. 00% Lichidator judiciar Activ Grup IPURL 3. In situatia în care nu va puteti prezenta la adunarea creditorilor.Comercianti 1. Maresal I Antonescu. 99. D. tel. ARAD.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Societatea comercială AMFORA SRL. Tribunul Buteanu nr. Nr tel 0257228908. str.200. 5. 00 0. pronuntata de judecatorul sindic în dosarul 2714/108/2011 aflat pe rolul Tribunalului Arad. 96% 00% 100.122. D.F.1.2006. 1881/2006 şi prevederile HG nr. ora 13. E-mail activ_grup@yahoo. Arad. va invederam urmatoarele: Se reconvoaca adunarea creditorilor SC AMFORA SRL. Minervei.04. 4. Lichidator judiciar ACTIV GRUP IPURL Cod fiscal 20625756.131/15. jud.2011.123.277.122. nr. Prezentarea şi aprobarea modalitatii de valorificare a bunurilor din averea debitoarei.R. 77.277. 15468930.277. Arad. jud. de creditor al debitoarei. 00 3. ap. 00 1. 0257/259740.2012 Nr . 00 00 0. EXPERT SPRL Arad fiind numit în cauza în calitate de lichidator judiciar. Societatea comercială MAD STYLLE SRL. în INSOLVENCY. str.477. 1. cod unic de înregistrare: 15468930 Convocarea adunarii creditorilor Nr. Arad. CREDITORII SC AMFORA SRL Ref. Tel/Fax: 0257214821/0257282532.I.2012 Județul Arad Sectiunea I . Milea nr. Adresa instanţei: str.03.2012 Catre. ap. 4066/20. nr. 0.23.

alăturat. 1 SC ELENVIC TRANS SRL. Delfinului nr.Diverse. 1 din Legea nr. judeţul Brăila.2 ind. şi un onorariu de succes de 0% din sumele obţinute din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. cu practicianul în insolvenţă INTERCOM MANAGEMENT SPRL cu sediul în Bucureşti.Comercianti 1. cu modificările şi completările ulterioare. 24 din data de 11. 3. strada 1 Decembrie 1918. 4 .1. număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003.2012 Către. sector 6. 13. înlocuirea lichidatorului judiciar C. ora 12. cod unic de înregistrare 15602691 Administrator judiciar Cabinetul Individual Practician în Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila.00 avand ca ordine de zi: 1.03. cod de identificare fiscala 20975050 Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila. 4237/113/2011 Comunicare Sentinţa nr. 460/2005. et. prezentarea raportului privind cauzele şi imprejurarile care au dus la stare a de insolventa a debitorului. cu sediul social în Brăila. prevederilor art. 13. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL. nr. 85/2006 şi acoperirea cheltuieliIor de procedura din fondul prevăzut în aceeasi lege la art.01. în reprezentarea Administraţiei Finanţelor Publice sector 1.L. bloc B34. Bucureşti. 4066/20. număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003. bl. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.302. Cu deosebită consideraţie. prezentarea situatiei debitorului şi anume ca în averea debitoarei nu au fost identificate bunuri care sa acopere cheltuielile de procedura. 138 din legea or.R. Ancuţa Obancia Director Executiv Adjunct Şef Birou Juridic Contencios 1 Consilier Juridic Adriana Dumitru Laura Mihaela Morosanu Județul Brăila Sectiunea I .302. str. 4237/113/2011 de Tribunalul Brăila. nr. judeţul Brăila. 131 din Legea or. jud. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 4. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr. 85/2008. nr.2012. Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal privind debitoarea SC ROMPANT BID SRL. Discutarea incidentei prevederilor art. 17. având CUI 10874849 şi număr de ordine în registrul comerţului J05/1325/2011. în calitate de creditoare în dosarul nr. judeţul Brăila. 19 alin. copia sentinţei comerciale nr. 17.2012. bd Independenţei bl B6 parter Judecătoria Brăila Curtea de Apel Galaţi Administrator Nyaagui Ciprian Vasile – loc. nr. deţinând 95.01.133. în dosarul 4685/108/2011*.Subscrisa ACTIV GRUP IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MAD STYLE S. privind procedura insolvenţei. sc. în caz contrar Iichidatorul judiciar va solicita inchiderea procedurii insolvenţei cf. mezanin. 124/2007 4 . cod unic de înregistrare 15602691. cu sediul Oradea. 2-3.. cu sediul în Bucureşti. 12284/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor. cod unic de înregistrare: 15602691 România. DANA FILIMON. cu sediul social în Brăila.Comercianti 1.L S. Virtutii nr.04.11.2012 6. Roma. Tribunalul Brăila . Administraţia Finanţelor Publice Brăila – str. 7.. 229 din Codul de Procedură Fiscală. 88% din valoarea masei credale. ap. în temeiul art. cod unic de înregistrare: 10874849 Către:Ministerul Justiţiei Şi Libertăţilor Cetăţeneşti Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor De Insolvenţă Anunţ Subscrisa. Menţionăm faptul că instituţia noastră este scutită de plata taxelor aferente publicării în BPI în conformitate cu dispoziţiile art. str. str. privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC ELENVIC TRANS SRL. cu sediul în Bucureşti. sector 2.I. Bihor. nr. b-dul Independentei. conform Sentintei civile nr. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. Decide În temeiul art. Tudor Vladimirescu nr. Convoaca la sediul ACTIV GRUP IPURL în data de 05. 14 din Legea privind procedura insolvenţei.2011 pronunţată de Tribunalul Arad. 45. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. sector 1. 1160/08. b-dul Independentei.I. 47 Dosar nr. str. Societatea comercială ROMPANT BID SRL. cu un onorariu lunar de 400 lei. ACTIV GRUP IPURL Anca Baiu Județul Bihor Sectiunea I . G3. modificată şi completată prin HG nr. 24 Emisă 11. 85/2006. Bursuc Deal judeţul Iaşi Se comunică. avansarea de sume necesare continuarii procedurii. pronunţată în dosarul nr.R. Dimitrie Gerota.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.

Numeşte administrator judiciar pe Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila. strada 1 Decembrie 1918.28 alin. se va admite cererea creditoarei şi se va deschide procedura generala a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL.48 din Legea privind procedura insolvenţei.6 din Legea privind procedura insolvenţei.302. cod unic de înregistrare 15602691.20 litera a şi art.6 din Legea privind procedura insolventei. nr. bloc B34. cu sediul în Brăila. stare de fapt dovedită cu insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile după o perioadă de 90 zile de la scadenţă. pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. Delfinului nr. Popa Maricioca România. asa cum a fost modificata. 24 Şedinţa publică din data de 11 Ianuarie 2012 Preşedinte – Voinea Geanina Elena.2012.02. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă arătându-se că procedura este legal îndeplinită. cu sediul social în Brăila. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. nr.116. cod unic de înregistrare 15602691.35 din legea privind procedura insolvenţei. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.1. judetul Brăila. Dispune trimiterea notificărilor către toţi Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 124/2007 5 .302.02. 4066/20. de întocmire.2012. judetul Brăila. Pentru aceste motive. În temeiul art. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă.2011 de catre creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL.02. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. b-dul Independentei.02. în vederea efectuării menţiunii în temeiul art. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.2011 la sediul declarat al acesteia la Oficiul Registrului Comertului Brăila şi că nu s-a formulat contestaţie potrivit art. Se reţine că la dosar au mai depus oferte de servicii în acest sens practicienii in insolventa Cabinetul Practician in Insolventa Tudose Gina si Business Insolvency IPURL astfel ca la desemnare judecătorul sindic a avut în vedere solicitarea creditoarei potrivit dispozitiilor art. cod de identificare fiscala 20975050.4237/113/2011 OPERATOR DATE CP 4481 Sentinta Nr. a fost comunicată debitoarei la data de 01. împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. b-dul Independentei. cu sediul social în Brăila. Se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de Legea nr. nr.33 alin.61 din legea privind procedura insolvenţei. Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 30. urmând a fi desemnat provizoriu.85/2006 si a fost propus de catre creditoare prin cererea introductiva. în numele legii. cod unic de înregistrare 15602691. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 20. soluţionarea cererii formulată de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila. mezanin. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. Tribunalul Brăila. judetul Brăila. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la data de 27. Constatând că debitoarea se află în încetare de plăţi. în calitate de administrator judiciar. b-dul Independentei. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar. Fixează termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 10. după care .85/2006. actele şi informaţiile prevăzute de art.302. lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei în cuantum de 1.61 din Legea privind procedura insolvenţei.900 lei dovedită cu titlurile executorii depuse la dosar.20 din lege.54 din lege. judetul Brăila. ora 10. Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 20. modificată şi completată prin HG nr. afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la data de 15. cu sediul în Brăila.01. în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.2012. nr.08.1 din Legea nr. Fixează termenul limită pentru verificare a creanţelor.2012. creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi potrivit Codului de procedura civila. 460/2005. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr. nr. care a depus ofertă de preluare a acestei poziţii însoţită de dovezile cerute de dispoziţiile art.2012 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 05.2012.200 lei lunar exclusiv TVA. În temeiul art. cod unic de înregistrare 15602691.19 alin. b-dul Independentei. Voinea Geanina Elena Grefier. raportul prevăzut de art.85/2006. b-dul Independentei. În temeiul art. judecător sindic Grefier – Maricica Popa Pe rol.34 din legea privind procedura insolvenţei. cod unic de înregistrare 15602691.2012. cu o retribuţie de 1. raportul prevăzut de art. Judecatorul Sindic Asupra cererii de faţă: Constatând că cererea formulată la data de 08. la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei.1 din lege.133. Constatând că Administratia Finantelor Publice a Municipiului Brăila are o creanţă fiscală. strada Delfinului nr. cu sediul social în Brăila. În temeiul art.03. cererea este exceptată de la plata taxei de timbru şi timbru judiciar. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.33 alin. 47 Dosar nr.2012 Parafa preşedintelui instanţei.302. Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei.302. hotărăşte: Admite cererea formulata de creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila. Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.09. 1881/2006 şi prevederile HG nr.02. 1. In temeiul art.59 din lege privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolventei debitoarei. cu sediul social în Brăila.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL.03. nr. judetul Brăila. str. certă. având ca obiect procedura insolvenţei. cu sediul social în Brăila. judetul Brăila.11 litera c din Legea nr.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. contul va fi deschis de administratorul judiciar. căruia i s-a raportat.2012 1. 18.ro. 2. Subscrisa: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL. la sediul Tribunalului Brăila. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. sc.A. Debitor: SC ETP Trading SRL . et.39-41. pronuntata de Tribunalul Bucureşti. 4066/20. cu procură specială şi legalizată sau. 1881/2006 şi prevederile HG nr. tel. Lucian Blaga nr./fax 021. în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. 14. 460/2005. administrator judiciar) în Dosarul nr. sector 3. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. Birou nr. Scrisoarea prin care se exprimă votul. CUI 15962860. 4.104. email dinu. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Data: 27.37 din legea privind procedura insolvenţei. Sectia aVII-a Civila. 2A. Jiului nr.2011. 2. 20133/3/2010a1 avand ca obiect raport cauzal – în cadrul proceduii insolvenţei deschise impotriva Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 74353/3/2011. Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare.01. 11. Email: office. Parter. 0318/154375. et. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. Secţia: a II-a civila. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL.2012 1. 2. În temeiul art. Date privind dosarul: Număr dosar 74353/3/2011.Administrator special: -. Sectia aVII-a Civila.74. azi. 3. 14. Ing. sector 3. Lichidator judiciar: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL. în caz de neîndeplinire a atribuţiei.Comercianti 1. cod unic de înregistrare: 17819647 Anunt privind termenul de judecata Număr: 1.2012.judecător sindic. ORDINEA DE ZI:  Prezentarea situatiei debitorului. 4. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la Oficiul Registrului Comertului respectiv Judecătoria Brăila şi Curtea de Apel Galaţi şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.25. 2C04. str.urse@gmail. Libertatii nr. Tribunalul Bucureşti. 28. 0771602544. Data emiterii:19. debitor. Voinea Geanina Elena Popa Maricica Municipiul Bucureşti Sectiunea I . Societatea comercială ETP TRADING SRL. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.03. Bl. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a1. Jiului nr. sc. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori.03. 8. Dinu Urse şi Asociatii SPRL Asociat Coordonator Dan Urse 2. sediul social în Bucureşti.318. ap. conform Incheierii de sedinta din data de 02. bl. 124/2007 6 .com. Judecător sindic Popescu Angela 2. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti. cu adresa de corespondenta în Bucureşti. et.2012.  Confirmarea lichidatorului judiciar. Preşedinte . Dumitru Tacu nr. 3. et. Definitivă. Grefier. str. et. Sectorul 1 – creditor-contestator 3. reprezentata de asociat coordonator DAN URSE.contestator în dosar 20133/3/2010a1 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. modificată şi completată prin HG nr.2012. Fixează termen de control la data de 13. Sectorul 1. în temeiul art. 8. Birou nr.12. în dosarul nr. Tribunal Gorj.4 din legea privind procedura insolvenţei.1. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. număr de ordine în registrul comerţului J40/16407/2003. 2.C. str. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. 2A.2. Lichidator judiciar provizoriu: C.34. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. poate fi comunicată prin orice mijloace pana în ziua fixata pentru exprimarea votului.palanciuc@mawas. nr. Sc 2.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. e-mail:_. Pronunţată în şedinţa publica. În calitate de Creditor . Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.I.I Florescu Adrian cu sediul în Bd.București. str. bazată pe un certificat calificat valabil. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. sector 5.  Desemnarea Comitetului Creditorilor.03.2012 creditorii de către administratorul judiciar. Academiei. Debitor: SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. Ora: 14:00. cod unic de înregistrare: 15962860 Convocare adunare creditori Număr iesire: 1131 / 19. Lucian Blaga nr./fax: 0314/216620. 4. Ap. lichidatorului judiciar. tel: 0214365082. Sectorul 5 tel.03. sector 1. str. 4. orele 12. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti.03. În temeiul art. semnată de creditor sau înscrisul în format electronic.

8.București.2012 debitoarei SC ETP TRADING SRL. 3. 2. 460/2005.S25A SC Cotroceni Park SA .BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Mihi Bravu..palanciuc@mawas. sector 2 ANAF – DGFP București – str. str. Birou nr. 20133/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. județ Cluj Unik Expert Construct – cu sediul ales la str. 1. b-dul Expoziției. Ap.00 în dosarul avand ca obiect raport cauzal – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL București. 1. nr. sector 6. sc.2 SC Victoria Invest România SRL . cu adresa în sector 1. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL.2. subsol. 1. Parter.Administrator special: -. 2A.Demetriade. Academiei. nr. Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1.39-41. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. Unirii. 2.00 în dosarul avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL . 20133/3/2010a1 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. Academiei. 4. nr.210-210B SL Networks SRL cu sediul ales la SCA Filip & Asociatii . nr. Email: office. 31 SC București Mall Development and Management SRL . tel: 0214365082.39-41. sc. bd.palanciuc@mawas. 1B. CUI: 17819647. Splaiul Independentei. 492-500 comuna Florești. str. nr.7. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010. 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. str. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. Dimitrie Gerota. Birou nr.ro.Plaza România. Avram Iancu nr. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. bir. sector 1. ap. sector 3.55-59. Lichidator judiciar provizoriu: C. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata.ro. Jiului nr. Vintilă Vodă nr. București Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL.44. nr. Jiului nr.București. În calitate de Creditor .34. ap. e-mail:_.68.contestator în dosar 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. Zece Mese.03.I. parter. Academiei.Cluj Napoca. Data emiterii:19. Astfel. 2A. et. J40/7917/2009. nr. debitor. 14. nr. Creditori: Mood Media România SRL . București DITL sector 1 – str. et. nr. Judecător sindic Popescu Angela 2. et. nr. ap. 0318/154375. Intrarea Pristolului. str. Debitor: SC ETP Trading SRL . intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. București SC Amarante SRL – București. bl. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. CUI: 17819647. et. Biserica Amzei. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. 6A. Bir. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti.1. sector 2. Libertatii nr. str. et.2012 1. SC Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av.26. 124/2007 7 . A. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. 2.A. 0771602544. ap.București. nr.03. et. nr. sc. Ion Berindei nr. modificată şi completată prin HG nr. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida.104. informaţii suplimentare: Pentru informaţii suplimentare. administrator judiciar) în Dosarul nr. 1.București. sector 2. sector 3. 6A. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. sc. nr. 1 SC Țiriac Leasing IFN SA .București. et. Tribunal Gorj. sector 2. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare. sector 3. București Totunik SRL . 194. b-dul Timișoara-complex Com. 0771602544.A. Astfel. Sectorul 1. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. 14. Sc 2.cu sediul ales la str.1. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 203. 4066/20. sector 1. et. ap. 18. tel: 0214365082. nr. J40/7917/2009. 2. str. Axente Sever. str. nr./fax: 0314/216620.I Florescu Adrian cu sediul în Bd. 21-23. et. Email: office. 2. sector 3 SC Polus Transilvania Companie de Investitii SA – Cluj-Napoca. parter. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. Sectorul 1 – creditor-contestator 3. et.BD44A SC Total Soft SA . Cod de identificare fiscala: RO 17819647. județ Cluj BRD Groupe Societe Generale – Sucursale Unirea – București. 13. județ Timis SC Plaza Mall Development and Management SRL . nr. Bl.București. et.București. Secţia: a II-a civila. sector 1.1.A.39-41.A. b-dul Vasile Milea. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. bl.București. nr. sector 3. Calea Vitan-Complex Comercial Bucureşti Mall. K2. sector 6. sector 2. cu adresa în sector 1. București Baneasa Developments – cu sediul ales în Șos.4 SC Iulius Mall Timișoara SRL .Timișoara. vă puteţi adresa: Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.București. sc. et. Zece Mese. Sectorul 5 tel.

01.39-41.408.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti. Birou nr. ora 14:00. 460/2005. 99. Email: office. 021.2012 1. Bl. Sectorul 1 – creditor-contestator 3.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL.Debitor: SC Media Tel 96 SRL cod de identificare fiscală 8979533.2012 publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.03. B-dul Ferdinand nr. administrator judiciar) în Dosarul nr. 14. Astfel.104. Calea Serban Voda nr. 85/2006. et./fax: 0314/216620. 39. debitor. e-mail:_.335. Debitor: SC ETP Trading SRL . Sc 2. convoaca SEDINTA ADUNARII CREDITORILOR SC Media Tel 96 SRL 7. În calitate de Creditor .03. et. et. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. Judecător sindic Maria Zamfir 2.03. Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. Prin notificarea nr. 4. sediul social în Bucureşti. Sectorul 1.I. str. în temeiul art. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. 2.ro Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Florin Cristica 6. CUI: 17819647. 20133/3/2010a2 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Media Tel 96 SRL conform sentintei civile nr. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. Tribunal Gorj. cod unic de înregistrare: 8979533 Convocare adunare creditori Nr. Bucureşti. 27. sc. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a2. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL.03. sector 1.București. Rosetti nr. Jiului nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. nr. număr de inregistrare în Registrul comerţului J40/9901/1996. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. 0771602544. Judecător sindic Popescu Angela 2. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av. 0771602544.ro.39-41. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. parter. Jiului nr. 13 din Legea nr. sector 3. 18. Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Civila.2012. Sectorul 5 tel.2.A.00.06. 2A.00 în dosarul avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL . tel: 0214365082.30-14. Unirii nr.75441/3/2011. 56.2012 1. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. Data emiterii: 19.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Date privind dosarul: Număr dosar 75441/3/2011. et. 0771602544.2012 lichidatorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor SC Media Tel 96 SRL.00. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. Birou nr.Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL Cod de identificare fiscală 22485179 sediul social Bucureşti. în dosarul nr. 1240 din data de 27. 4. 1.Administrator special: -. Libertatii nr.: 30. 01/10. Conform acestei convocari. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida. sector 4 Număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO II0327/2007 tel. modificată şi completată prin HG nr.1.18 E-mail office@finecoinsolvency. C. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL.palanciuc@mawas.I Florescu Adrian cu sediul în Bd.. 2.02.Creditor: Administratia Finantelor Publice sector 2 cu sediul în str. str. 14. cam.. Secţia: a II-a civila. 37.02.palanciuc@mawas. sector 2. Număr de telefon 021. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av.contestator în dosar 20133/3/2010a2 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. 2A. J40/7917/2009. 4066/20.335. tel: 0214365082. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti.A. sector 2. Parter. Academiei. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.03.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bd. Academiei. 3. programul arhivei/registraturii instanţei 9. Sedinta Adunarii creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 27. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. Ap.34. cu adresa în sector 1. Email: office. Email: office.ro. sc.2012 creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida. 0318/154375. 124/2007 8 . nr. Lichidator judiciar provizoriu: C.. Data emiterii:19.A.București. et. Palanciuc Mawas Luciana Fida 3. tel: 0214365082.ro. 5.palanciuc@mawas.00 3. secţia a VII-a Civila. 2529/22./fax 021. 20133/3/2010a2 avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL.36.

400. Date privind dosarul:Număr dosar 3961/114/2011Tribunalul Buzău. care se va suporta din averea debitorului.03. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. în cazul în care construcţia se află în stadiul finalizat”. 1. în vederea evaluarii bunurilor mobile proprietatea debitorului (autoturism marca Daewoo Espero.Onofrei ** Informaţiile suplimentare vor fi menţionate în mod expres în funcţie de ordinea de zi stabilită Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. ora 14. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Aprobarea angajarii în calitate de evaluator a d-lui Adrian Rinciog. Tatiana Manolache . 124/2007 9 . contencios administrativ şi fiscal. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat.213.03. ataşat ori asociat semnătura electronica extinsă. conform celor de mai jos.29-31. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL. în cazul în care construcţia se află în stadiul la roşu” sau 2. Debitor: SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL. membru ANEVAR.2012 ora 14:00 va fi urmatoarea: ORDINEA DE ZI: 1. aprobarea costului pentru efectuarea raportului de expertiză având ca obiectiv stabilirea valorii de circulaţie a imobilului proprietatea debitoarei situat în Voluntari. contencios administrativ şi fiscal în dosarul 3961/114/2011. cu procură specială şi legalizată sau. semnată de creditor.2012. cod unic de înregistrare: 15834438 Convocare adunarea creditorilor Număr: 592. Lichidator judiciar: Prime Insolv Practice IPURL.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Tatiana Manolache . până în ziua fixată pentru exprimarea votului. Subscrisa Prime Insolv Practice IPURL. Bucureşti. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru alte informaţii suplimentare. Cod de identificare fiscală RO 27362568. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Scrisoarea prin care se exprimă votul. 4. secţia a II-a civilă.213. DGFP Buzău. 460/2005. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Bd. din oficiu convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL conform încheierii din data de 18./fax 0040.1. 209.2012 1. Preciziei nr. Lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL Asociat Coordonator Cristica Florin Județul Buzău Sectiunea I . sector 6. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. 22. Creditori: Pireus Bank România SA. Administrator special: Gruia Adriana 4. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.2.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Nicolae Titulescu nr. modificată şi completată prin HG nr. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. sector 1. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Număr de ordine în registrul comerţului J10/880/2003 3. bazată pe un certificat calificat valabil. Prime Insolv Practice IPURL Av.000 RON cu TVA. Incinta Port Mol.800 lei + TVA. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. etaj 2. Desemnarea Comitetului creditorilor şi a Presedintelui acestuia.03.30. tel. Bucureşti. respectiv imposibilitatea valorificării acestora datorită deprecierii fizice. semnată de creditor. judeţul Buzău. Bcureşti.400. sector 3. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. cu procură specială şi legalizată sau. în temeiul art. Bucureşti.Comercianti 1. judeţul Ilfov. Bd. strada Pelinului nr. căruia i s-a raportat. 3. informaţii suplimentare:** Pentru alte informaţii suplimentare. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul. respectiv 1. Cod de identificare fiscală 15834438. sau înscrisul în format electronic. 2. Constanţa 3.600 lei +TVA. Şos. Data emiterii: 20. Confirmarea Fineco Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului.442/0040. sediul social Com. ORDINEA DE ZI: prezentarea situaţiei stocurilor de marfă ale debitoarei. în data de 26. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.Onofrei 5. Secţia a II-a civilă. poate fi comunicat prin orice mijloace.2012 In ceea ce priveste ordinea de zi a sedintei. 3 cl. sediul social str. aceasta se completeza cu punctul 4.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. lichidatorului judiciar. sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat. Pârscov judeţul Buzău. Pelinului nr.10. etaj 2. bazată pe un certificat valabil. Rădăcina. 4066/20. astfel incat ordinea de zi a sedintei din data de 27.03. Carrefour România SA.452 e-mail primeinsolv@gmail. Prezentarea situatiei debitorului. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţe. Unirii nr. SC Marinco SRL. Judecător sindic Eugen Irimia 2. echipamente de telecomunicatii şi IT) cu un onorariu de 1. sector 3. 22. cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului.

bazată pe un certificat calificat valabil. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Operaţiuni efectuate de către lichidatorul judiciar în cadrul procedurii: obţinerea de informaţii asupra istoricului debitoarei şi a situaţiilor financiare. nr. 6532/CC/2011 din data de 06/12/2011 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj. 60. 2 data 26/03/2012.2012. de practician în insolvenţă Cremene Simion în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Elixir Impex SRL.2012 Județul Cluj Sectiunea I . Creditori: Banca Intesa SanPaolo Arad . cu procură specială şi legalizată sau. sector 6 Mediplus Exim . aceasta nu ne-a prezentat actele contabile fapt pentru care s-a procedat la analiza economica în vederea stabilirii cauzelor care au determinat starea de insolventa. 7. s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Madacar Import Export SRL.Cluj Napoca.2012 Termen de judecată: 26. întocmirea raportului cauzelor şi publicarea acestuia în BPI. 5 ap. 23-25 3. vă puteţi adresa:. nr. Iris nr. sau înscrisul în format electronic. 4066/20. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar. publicarea tabelului preliminar în BPI nr. Dorobanţilor şi deblocarea sumei de 200. str. Fabricii nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0879 tel. Win Magazin S. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator pana la data fixată pentru exprimarea votului.C.03. conform sentinţei comerciale.000 ron în acest scop. Administrator judiciar. în dosarul 4779/1285/2011.A sediu ales SCA Cecilia Popa şi Asociatii în Bucureşti. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă Comitetul creditorilor debitorului: SC Elixir Impex SRL Comitetul creditorilor va avea loc la sediul profesional al administratorului judiciar situat în Cluj-Napoca. Debitor: SC Elixir Impex SRL Cod de identificare fiscală 225330 sediul social Cluj Napoca str. notificarea societăţii debitoare şi a administratorului statutar în vederea predării documentelor contabile. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL.19. dnei Semenescu Eugenia Carmen. str. Lt.12. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi.02. 124/2007 10 . Obiectul de activitate declarat de societate este Coafura şi alte activitati de infrumusetare”. B10. Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL.2.2012 1. publicarea notificării deschiderii procedurii de insolvenţă în BPI nr. notificarea creditorilor bugetari. Rotaru Elena Madalina din Bucureşti. jud. de practician în insolvenţă Cremene Simion 2. modificată şi completată prin HG nr. sector. nr. Ind. 176 B Număr de ordine în registrul comerţului J12/3377/1991 4. 13394/13. Ordinea de zi: Aprobarea cererii formulate de dna. 460/2005. et. str.2011. Cluj. Craciun Adriana Gertrud în calitate de administrator special al SC Elixir Impex SRL pentru începerea activităţii la punctul de lucru din Cluj Napoca. ind. 10H. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. întocmirea tabelului preliminar şi definitiv al creanţelor. str. Col Dumitru Papazoglu. Creditorii societăţii debitoare: în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. ap. P-ta Cipariu. sc. dosar: 4768/1285/2011. publicarea deschiderii procedurii insolvenţei în ziarul Monitorul de Cluj. b-dul 21 Decembrie 1989. Administrator judiciar Cab. 3 S. Debitor: SC Madacar Import Export SRL Cluj Napoca. Prin sentinţa comercială nr. 3.03. Scrisoarea prin care se exprimă votul.Comercianti 1.2011. Ion Ghica. bl. 85/1996 privind procedura insolvenţei s-a procedat la notificarea instituţiilor bugetare şi s-a publicat în ziarul Monitorul de Cluj. 00. ora 11. Subscrisa. cod unic de înregistrare: 225330 Convocare Comitetul creditorilor Număr: 846 Data emiterii:. Constantin Daniel. ap. 6. calea Dorobanţilor nr. cod unic de înregistrare: 3925001 Cerere privind propunerea de închidere a procedurii de faliment a debitoarei SC Madacar Import Export SRL Nr. căruia i s-a raportat. Dambovitei. Cab. în temeiul art. nr.03. nr.Bucureşti.03.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare. nr. J12/945/1993. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. CIF 3925001. ap.11. de practician în insolvenţă Cremene Simion. pana la data fixată pentru exprimarea votului. str. 67-69 Farmexpert DCI ./fax 0264/431963 Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cremene Simion 5.administratorului judiciar. Cab. str. semnată de creditor.sediu ales Cab de av. Situaţia bunurilor societăţii: am înaintat administratorului statutar al debitoarei. 235/19. 1. sector 1 CEC Bank sucursala Cluj Napoca . ind. nr. Date privind dosarul: Număr dosar 4779/1285 anul 2011 Tribunal Specializat Cluj Judecător sindic Simona Ivanescu 2. demersuri în vederea identificării domiciliului administratorului statutar. 9. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. 14 nr.Cluj Napoca. Cod de identificare fiscală 19295107 sediul social Cluj-Napoca.2012 Nr. Tribunal Comercial Cluj. 6416 dată în şedinţa publică din 28. 2280/16. în vederea depunerii cererilor de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat. 20.1. notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă şi documentele care trebuie să le pună la dispoziţia lichidatorului.

temeiul creanţei.018 lei. 460/2005. 138. constând din creanţe . J12/813/1993. Declaraţia de creanţe înregistrată la dosarul în cauză. privind deschiderea procedurii insolvenţei. 1881/2006 şi prevederile HG nr.12. Dej. însă din lipsa actelor contabile nu cunoaştem componenţa acestora. bl. str. Temei juridic: art. 85/2006. modificată şi completată prin HG nr. S3. lit. am notificat societatea debitoare şi administratorul acesteia.2012 Termen de judecată: 26. 85/2006. a . Orizont.03. descărcarea lichidatorului judiciar de toate îndatoririle şi responsabilităţile privitoare la procedură. 124/2007 11 . acesta având şi funcţia de administrator al societăţii debitoare. aprobarea recuperării cheltuielilor de procedură şi a onorariului lichidatorului judiciar pentru întreaga activitate depusă în prezenta procedură. ap. Proceduri efectuate în vederea îndeplinirii atribuţiilor lichidatorului judiciar: am notificat instituţiile bugetare. cu menţiunea cerinţelor prevăzute de art. niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. Judecator sindic: Iulian Pacurar. respectiv data de 31. Debitor: SC Sepra Tehnocom SRL. a valorii exacte şi a priorităţii. raportat la faptul că pânã la data întocmirii prezentului raport.g) din Legea nr. am comunicat termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului. termenul de verificare a creanţelor. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL. 131 din Legea nr. menţiuni cu privire la eventuale drepturi de preferinţă sau garanţii. 85/2006: lichidatorul judiciar nu a întocmit cerere de atragere a răspunderii patrimoniale.12.2011 a Tribunalului Specializat Cluj a admis cererea formulată de debitor prin lichidator pentru deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată. în temeiul art.601 lei. 85/2006 privind procedura insolventei. conform art.2012 creanţe la termenul de admitere a cererilor de creanţe. sunt reflectate active circulante în sumă de 58 lei. cod unic de înregistrare: 3402991 Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la starea de insolvenţă al debitorului SC Sepra Tehnocom SRL Nr. 85/2006 prin faptele administratorilor statutari şi nici persoana vinovată de starea de insolvenţă. domiciliul/sediul. 131 din Legea nr. CIF 3402991. Municipiul Dej şi AVAS Bucureşti. Lichidatorul judiciar a transmis adresă unicului creditor . totalizând creanţa totală de 4. am anunţat în ziarul Monitorul de Cluj deschiderea procedurii de insolvenţă.601 lei. Orizont. Răspunderea administratorului statutar: lichidatorul judiciar nu a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva administratorului statutar. 228/19.1. Cauzele şi împrejurările care au determinat starea de insolvenţă a debitoarei este contextul crizei economice declanşată pe plan mondial. sume care solicităm să fie achitate din fondul de lichidare prevăzut de art. dosar: 4769/1285/2011. până la data întocmirii prezentului raport nu au transmis niciun punct de vedere. 138. nu am identificat elemente incidente dispoziţiilor prevãzute de art. 12. ap. str. cu un capital social de 200 lei. 65 din Legea nr. 136 din Legea nr.2012. întocmire. care permite închiderea procedurii în orice stadiu al acesteia dacă: nu există bunuri în averea debitoarei ori acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative. lit. 12.02. termenul de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. drept pentru care lichidatorul judiciar îl interpretează ca un răspuns negativ. deoarece nu am identificat elemente incidente art. termenul pentru depunerea contestaţii 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. a făcut obiectul analizei din punct de vedere al stabilirii legitimităţii. alin. bl. 4. nr. neplata la scadenţă a datoriilor către bugetul statului a generat majorarea accesoriilor.suma de 4.g din Legea nr.03. 131 din Legea privind procedura insolvenţei. J12/813/1993.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. A depus cerere de creanţă AFP Cluj Napoca .2011 şi anume: AFP Dej. întocmindu-se tabelul preliminar şi cel definitiv al creanţelor. nr.01. având sediul în localitatea Dej. Cauzele care au determinat starea de insolvenţă le putem prezuma ca fiind: lipsa de responsabilitate faţă de debitoare a administratorilor statutari. 138 din Legea nr.03. S3.2011. Cereri către judecătorul sindic: închiderea procedurii de insolvenţă deschisă împotriva debitoarei SC Madacar Import Export SRL. Datoriile debitoarei sunt de 4.4 din Legea nr. 4066/20. 85/2006. am convocat AGA. ITM Cluj. Verificarea cererilor de creanţe înregistrate: prin notificarile arătate mai sus pe care le-am transmis institutiilor. respectiv de avansare de sume necesare continuării procedurii. Istoricul societăţii: SC Sepra Tehnocom SRL este înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. constituită de către dl Gliga Victor Eronim. 85/2006 şi anume: numele/denumirea creditorului.AFP Cluj Napoca privind avansarea de sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor în vederea continuării procedurii de insolvenţă la debitorul SC Madacar Import Export SRL. considerăm că sunt îndeplinite condiţiile impuse de art.2012. afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor 21. 85/2006. alin. Incidenţa prevederilor art. Examinarea activităţii economice a debitorului: ultimul bilanţ contabil afişat pe site-ul MFP este cel aferent anului financiar 2008. Referitor la solicitarea lichidatorului judiciar. 85/2006. CIF 3402991. 12. 6417 dată în şedinţa publică din 28. 13116/07. Prin Sentinţa Comercială nr. CII Dărăban Adelina 3.2012 Nr. Tribunalul Specializat Cluj. în baza notificării nr. respectiv abandonarea societăţii debitoare. radierea debitoarei SC Madacar Import Export SRL din Registrul Comerţului. În acest context. Lichidator Judiciar. a) . în care nu sunt reflectate active imobilizate.11. din Legea nr. în temeiul art. al. 1. suma datorată. 12. 973 din 05. publicarea notificării deschiderii procedurii insolvenţei în BPI nr. jud Cluj. 25.58 lei. jud Cluj.

02.G. . 85/2006. în calitate de lichidator judiciar al SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca. confirmată de primire la data de 06.R. Judeţ Cluj.P.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. .M. .2012. nr. Alte menţiuni: până la data întocmirii prezentului raport.2012.2012. Lichidator Judiciar. PREZENTAREA MODALITĂŢII ÎN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR A ÎNDEPLINIT ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE DE ART 25 DIN LEGEA 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale lichidatorul judiciar a întreprins următoarele demersuri: Potrivit sentinţei comerciale din data de 18.P.2012.F. 175/02. Aleea Nicolina. 4066/20.2012 şi în România Liberă din 03. l-am afişat la uşa instanţei şi l-am publicat în BPI nr.2012 I. O. al valorii creanţei. 131 din Legea nr. nr.01. jud.72 din Legea nr. 2567/1285/2011 Debitor: SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca.2012. formulează prezentul: Raport de activitate întocmit în confomitate cu prevederile art. .2012. 1536/02.U.I.2012. cf prevederilor art. Ca rezultat al verificărilor efectuate în temeiul art.debitoarei SC TITEL TRANS SRL la sediul procesual ales prin adresa nr. 85/2006.R.notificarea privind deschiderea procedurii generale de faliment a fost publicată în B.2012.02. ap.creditorului Drăgan Andreea Veronica prin adresa nr. 178/02.I. 2309/17.I.F. Solicitări adresate judecătorului sindic: solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispună afişarea acestuia la uşa instanţei.T. Având în vedere faptul că în patrimoniul debitoarei nu sunt bunuri şi nici disponibilităţi băneşti. 155/02.02. C. În situaţia în care nu s-au înregistrat contestaţii la tabelul preliminar. Am comunicat societăţii debitoare tabelul preliminar. Cluj. Societatea comercială TITEL TRANS SRL. Lichidatorul judiciar a procedat la analizarea cererii de creanţe depusă la dosarul în cauză. plicul întorcându-se cu mentiunea”firmă mutată de la adresă”. prin administrator special prin adresa nr. plicul întorcându-se cu menţiunea expirat termen de pastrare”. jud. Hameiului. alin.01. str. de înreg.02.creditorului Jiga Sergiu Mihai prin adresa nr. plicul întorcându-se cu menţiunea avizat termen de pastrare”. nu au fost formulate opoziţii la deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitoarei.009. prin administrator statutar prin adresa nr.02. 183/02. 180/02. 67.2012. cu sediul în mun. Aleea Nicolina. 17.C. 181/02. Iaşi. 182/02.02. 124/2007 12 . 21 alin.2012.1 şi 2 din aceeaşi lege.02. de înreg. .02. 179/02.2012.creditorului Nădăşan Eugen Dan prin adresa nr.2012. în dosar nr. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S. plicul întorcându-se cu menţiunea”nereclamat” .2012.02. sens în care va convoca adunarea creditorilor în scopul avansării de sume necesare continuării procedurii conform prevederilor art.creditorului A. Judeţ Cluj <<în faliment>> <<in bankruptcy>> <<en faillite>> Nr. conform art. 460/2005.02. J12/145/2006. cu sediul social în Municipiul Cluj Napoca.2012.U. am procedat la întocmirea tabelului preliminar al creanţelor. .03. O. prin adresa nr.L.02. 2567/1285/2011.2012.02. Iaşi.2012. 85/2006.2012 depunere a tabelului definitiv al creanţelor şi de afişare a tabelului definitiv al creanţelor 26.P. 85/2006.03. 822.02. nr.creditorului SC IMOLEASING IFN SA prin adres anr. RO18305563 Subscrisa.R.creditorului Administraţia Fondului pentru Mediu prin adresa nr. 177/02. lichidatorul judiciar a procedat la notificarea: . . cu sediul în mun. cod unic de înregistrare: 18305563 Dosar nr. confirmată de primire la data de 17.02. C.02. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Iaşi. alin.03. 76 lei.L.02. CII Dărăban Adelina 4. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. am analizat sub aspectul documentelor justificative.02. potrivit Sentinţei civile din data de 18. 74 din Legea nr. solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispuneţi afişarea acestuia la uşa instanţei. În această calitate.C. confirmată d eprimire la data de 14. nr. 822. 65. 85/2006 privind debitoarea SC Titel Trans SRL Nr.02.02. .P. În urma studierii dosarului în cauză am constatat că până la această dată s-a depus cerere de creanţe de către Administratia Finantelor Publice Cluj în cuantum de 603 lei şi AVAS Bucureşti în sumă de 406. confirmată de primire la data de 06.2012. în dosar nr. Iesire 387/20. precum şi al legitimităţii. 76 lei.02. .creditorului I.1 şi 2 din Legea nr. 154/02. J12/145/2006. Cluj prin adresa nr. confirmata de primire sub nr. 176/02. Judeţ Cluj.2012.2012.R.debitorului SC TITEL TRANS SRL la sediul social prin adresa nr.2012. 8.debitorului SC TITEL TRANS SRL. 8696/02. conform art.P. prin adresa nr. pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj. confirmată de primire la data de 07. confirmată de primire la data de 06. nr.2012. Iaşi. RO18305563. . însumând o datorie totală de 1. lichidatorul judiciar apreciază că se impune închiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată. pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj.02.2012l . 164/02.2012. plicul întorcându-se cu mentiunea” nereclamat”.1 din legea nr.debitorului SC TITEL TRANS SRL.02. modificată şi completată prin HG nr. a Municipiului Cluj prin D.creditorului Rus Bogdan Simion. 2567/1285/2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.2012.

. plicul întocandu-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare” . în data de 22. . 4066/20.Către creditorul SC IMOLEASING IFN SA prin adresa nr.2012.2012. 253/22. 3. 123. . confirmată de primire sub nr. pct.creditorului Municipiul Cluj Napoca.2012. identificare UU1LSDEKF39194311. plicul întorcându-se cu mentiunea firmă mutată de la adresă”.2012.03. confirmată de primire sub nr. serie motor D108201.02. Lichidatorul judiciar a notificat debitoarea sa procedeze la predarea activelor. având următoarea componenţă: . Tabele creditori: La data de 22. 196/03.02.P.21. lichidatorul judiciat a revenit cu o nouă notificare în data de 19. ora 15. 123.2012. 184/02.02. Cluj prin adresa nr. Cluj -1. Deoarece debitoarea nu şi-a indeplinit obligaţia de predare a bunurilor identificate faptic şi scriptic în averea sa. modificată şi completată prin HG nr. pct. raport de evaluare comunicat lichidatorului judiciar sub nr.02. 124/2007 13 .569 38. 3.Către debitorul SC TITEL TRANS SRL prin adresa nr. confirmată de primire la data de 23.Art.autoturismul marca Dacia Logan: CJ. 85 LEI.Art. împreună cu autorizaţiile de taxi emise pentru autoturismele debitoarei.2012.02. 36364/02. 3.2012.02.2012.03. 194/03.Afişat la grefa Tribunalului Specializat Cluj la data de 22. Să acordaţi un termen de continuare procedură pentru a lămuri situaţia faptică a activelor din averea debitoarei şi în vederea valorificarii acestora. Tabelul suplimentar a fost comunicat dupa cum urmează: . confirmată de primire sub nr.876 Stocuri Creanţe 0 0 360 0 0 0 0 0 Disponibilităţi băneşti 44.01.2012.2012.11. pct.Publicat în B. 193/03.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special.2011 Activul 2. . 00 lei. lichidatorul judiciar va formula acţiunile necesare prevăzute de normele legale în vigoare pentru recuperarea prejudiciului creat. de intrare 144/25.2012.02.2012. care în prezent figurează înmatriculat pe SC TITEL TRANS SRL .2012.R.02. împreună cu actele de proprietate în original şi a tuturor cheilor acesteia. 1881/2006 şi prevederile HG nr.388 30. 85 lei. la domiciliul acestuia prin adresa nr. 460/2005. confirmată de primire la data de 08. Valorificare bunuri debitoare: In averea debitoarei lichidatorul judiciar a identificare următoarele active: Active Imobilizate 114. în caz contrar. 2610/23.571 54 292 Activul 1. nt.22.R.200 lei pret de piaţă.2012.SC IMOLEASING IFN SA .2012. 156/02.Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Cluj Napoca prin D.02.O. an fabricatie 2008.2012.135. 252/22.Municipiul Cluj Napoca . la sediul procesual ales prin adresa nr.identificat scriptic.P.2012. Să aprobaţi devizul de cheltuieli pe perioada 01. Impotriva tabelului suplimentar nu s-au formulat contestaţii. lichidatorul judiciar a întocmit tabelul suplimentar de creanţe în cuantum de 22.344 52. prin adresa nr.02.Comunicat Tribunalului Specializat Cluj prin adresa nr. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.2012.2012 .958.2012. 3.02.2012-01.02.L.02. Asociat coordonator. la domiciliul acestuia prin adresa nr. 167/03. nr. 123. plicul întorcându-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare”. pe toată perioada de valabilitate a contractului anterior menţionat.Notificarea a fost comunicată administratorului special telefonic intainte de termenul limită de predare a bunurilor şi comunicată pe adresa de e-mail a fostului administratorului statutar al debitoarei.F. prin adresa nr. .Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special.30 la sediul procesual ales al lichidatorului judiciae din Municipiul Cluj Napoca.2012.identificat faptic şi evaluat de catre SC EXPERT EVALUATOR SRL la suma de 15.792.02. 2.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special. 00 lei.87-NAD. 172/02.autoturismul marca DACIA Logan: CJ-09-SCA.03.G. . .2012. . Mititelu Corneliu Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.02. Notificarea a fost comunicată după cum urmează: .creditorului BRD-Group Societe Generale SA Sucursala Cluj.2012.02.P.02. confirmată de primire la data de 24. . 6263/03. 195/03.02. 251/. plicul întorcându-se cu mentiunea avizat”.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator statutar. către cei mentionaţi mai sus ca în termen de trei zile de la primirea acesteia sa procedeze la predarea bunurilor mobile. CONCLUZII Onorată instanţă: 1.02.031.I. .02. precum şi a contractului cadru de atribuire în gestiune delegate a serviciului de transport public local eliberat către SC TITEL TRANS SRL.Art. . II. la sediul social prin adresa nr. Lichidator judiciar.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Vă solicităm să încuviinţaţi tabelul suplimentar de creaţe şi sa dispuneţi consolidarea tabelului definitiv de creanţe.008 71.C.

Incheierea de contracte dezavantajoase din punct de vedere al raportului profit. 4. Modul de indeplinire a atributiunilor stabilite de lege în sarcina administratorului judiciar 1.Cererea scazuta din partea pietei pentru sortimentele rezultate din procesarea plopului euroamerican din Delta Dunarii.1 lit. 65. I.Tractor UTB. B4.costuri procesare. Raportul cauzelor a fost trimis prin posta administratorului societatii. . 124/2007 14 .detinut în sistem leasing . ap. Tabelul a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr.Membru .11.Autospecializata. 14 şi 20 lit.2012 Județul Constanţa Sectiunea I . . ora 13. . cod unic de înregistrare: 14059440 Catre Tribunalul Constanta Sectia Comerciala Referitor dosar nr 6954/118/2010 Termen 28. et.a şi b din lege Am completat tabelul definitiv printr-un adendum. nr. 11449/27. g din lege Cu observarea prevederilor art. în temeiul art. Examinarea situaţiei economice a debitorului şi stabilirea cauzelor şi imprejurarilor care au condus societatea la starea de incetare de plati – art.03. respectiv: .Comercianti 1.2011. Sedinta a fost stabilita pentru data de 09 noiembrie.11.Barca cu motor.Directia Generala a Finantelor Publice Constanta – Presedinte . în dosarul 6954/118/2010. 2. 85/2006 privind procedura insolvenţei.Romstal Leasing Ifn SA . . deoarece am omis inregistrarea creantei SC Trans Oil SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL în suma de 84. serie motor 103876.2011.11. Convocarea în sedinta a Adunarii Creditorilor – art.Tractor U650.2011 pronunţată de Tribunalul Constanta. Mircea cel Batran.Autoturism Lada Niva. biroul 2. 4066/20.09. 1881/2006 şi prevederile HG nr. serie 952042 .2011 s-a adus la cunostinta ca SC EXPREL PROD SRL figureaza cu urmatoarele bunuri declarate: . RS 32975/31.85/2006.03. CUI 14059440 J13/1453/2001. serie motor 7757922 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. .13.Coroborat cu punctul anterior imposibilitatea continuarii activitatii economice datorita blocajului financiar.Prezentarea stadiului procedurii de insolventa. 1. legal reprezentata de asociat coordonator Andreia Cernat în calitate de administrator judiciar al debitorului SC EXPREL PROD SRL.13. deteriorarea relatiilor cu principalul furnizor Directia Silvica Tulcea din cauza neachitarii datoriilor bugetare. 25.Autoturism Skoda fabia. s-a hotarat componenta Comitetului Creditorilor. intr-o sedinta avand ca ordine de zi: . . 63/com/12. cu sediul în Constanta. serie motor 689500306. serie motor 120520 . Societatea comercială EXPREL PROD SRL. SC TREMULA SA în ianuarie 2010. Bdul Aurel Vlaicu. Incetarea de plati s-a produs la sfarsitul anului 2009.TRANS-OIL SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL Constanta .01.Autoturism Lada.Desemnarea comitetului creditorilor.2011. 460/2005. . secţia Comerciala.2011 Raport de activitate Subscrisa SPRL Eurolevel Partners. desemnat prin sentinţa comerciala nr.Remorca MIRSA. am procedat la convocarea Adunarii Creditorilor SC EXPREL PROD SRL. administratorul judiciar a intocmit şi depus raportul privind cauzele şi imprejurarile care au condus societatea la incetare de plati care a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr.20 alin. Prin adresa nr. 14 şi 20 lit g din Legea nr. atasat la raport. bl. cand societatea nu a mai putut plati datoriile mai vechi de 30 de zile. nr. de Contencios Administrativ şi Fiscal. ceea ce exprima incapacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale banesti.30 la sediul administratorului judiciar In sedinta. 9.Membru 3.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.D. str. Alte acte şi operatiuni Am solicitat Consiliului Local Constanta sa ne comunice daca debitoarea detine bunuri mobile sau imobile în proprietate.Declansarea procedurii de insolventa principalului client al societatii. am procedat la intocmirea prezentului raport care cuprinde modul de indeplinire al atributiunilor stabilite în sarcina noastra în perioada 19.10.2011. ap. serie motor 636457 .2011-28. prin intermediul Buletinului Procedurilor de Insolventa nr. sc. 11552/31. 11906/04.200 lei. serie motor 431482.10. modificată şi completată prin HG nr. Cresterea datoriilor inregistrate în aceasta perioada a condus la un indicator al solvabilitatii generale subunitar. Constanta. In urma analizarii documentelor financiar contabile. respectiv de a-si onora platile la termenele scadente.Remorca Stema.Barca cu motor Laguna . Administratorul judiciar concluzioneaza ca starea de insolventa a SC EXPREL PROD SRL are urmatoarele cauze: . . 21 alin 1 din Legea nr. cu sediul în Constanta.

2011 emise de Primăria Năvodari. Calea Sighişoarei nr. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL. Accesul la aceste materiale nu este permis în momentul de fata deoarece unitatea de productie este inundata.2.351.2010 societatea are pe stoc productie în curs de executie în valoare de 67. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL. modificată şi completată prin HG nr. Andreia Maria Cernat 2. Stocurile. precum şi stocuri de material lemnos deteriorate.123 din Legea nr.29.2012 Ora 13. Mureş. în temeiul: art.200/19. sc.2012 1. ap.8. 4. cod unic de înregistrare: 19056177 Raportul lichidatorului judiciar privind propunerea de închidere a procedurii falimentului asupra debitoarei SC Olteanu Expert SRL Nr.03. 3. în procedura simplificată a debitoarei SC EXPREL PROD SRL în temeiul art.03.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş. bloc D TURN.85/2006. Lichidator judiciar Victoria SPRL Laura Sărac Aldea Județul Mureş Sectiunea I . cod unic de înregistrare: 5429837 Convocare adunarea creditorilor Nr.Informaţii privind societatea debitoare Elemente de identificare Denumire: SC Olteanu Expert SRL Nr. str.2012 Număr dosar: 11861/118/2011Tribunalul Constanţa Secţia Comercială Lichidator judiciar: Victoria SPRL Debitor: SC Olteanu Expert SRL (CUI: 19056177. 138 din Legea 85/2006.A.131 şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.A. ap.1 şi art.121 alin. Constanţei.29318 /07.1 şi art. 117 (3) şi ale art. în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL. jud. 229/C din 27. et.Subsemnata Chirilesc Ana Maria. 303/19. Intrucat la dosarul cauzei nu a fost depusă o intenţie de reorganizare a activităţii.07. 460/2005.Mureş.03.33/2. uk. 4. administratorul judiciar propune intrarea în faliment.73/3 Data: 28. str. bloc D TURN.8./fax 0265/257961.11. judeţ Constanţa Date despre asociaţi: Olteanu Zînica 2. jud. Mentionam ca cele 2 bunuri nu au fost scazute din rolul fiscal al SC EXPREL PROD SRL Conform balantei de verificare de la 31. et. P-ta Teatrului nr.2010 firmei de leasing ROMSTAL Leasing pentru neplata ratelor aferente contractului de leasing 16270. 85 lei. sc.03. 124/2007 15 . Cod de identificare fiscală RO 20652777. au fost identificate bunuri. II. Justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile art. Analiza incidentei în cauza a dispozitiilor art. sediul social: Năvodari. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel.Mureş.29.2012 Barca cu motor serie 689500306 a fost luata dislocata şi antrenata de apele de la inundatii şi autoturismul Lada Niva serie sasiu XTA21214081909041 achizitionat în sistem leasing a fost predat în data de 06. 4066/20. e-mail chirilesc_anamaria @yahoo. Menţiuni Deoarece s-a constatat că nu există bunuri în averea debitorului conform adresei nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Judecător sindic: Hegyi Piroska. Va solicitam în mod respectuos sa va pronuntati asupra propunerii de intrare în faliment Eurolevel Partners SPRL Practician coordonator ec. 107 alin 1 lit a.12. 00 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Administratorul judiciar nu a identificat pana în momentul de fata fapte care sa atraga raspunderea conducerii debitorului în baza art.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. str. sediul: Tg. de înmatriculare: J13/2946/2006 Cod fiscal: 19056177 Sediul social: Năvodari. J 26/311/1994. lichidatorul judiciar propune închiderea procedurii în temeiul art. 2. reprezentand lemn de foc şi lemn rotund.121 alin. 442/1371/2008.Debitor: SC Energic Plus SRL. se afla în stare avansata de degradare în Unitatea de Productie Tataru-Ostrov Tataru din cadrul Ocolului Silvic Tulcea.138 din legea insolventei. Constanţei.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria. CUI RO 5429837.123 din lege Precizam ca în perioada aferenta prezentului raport nu am efectuat cheltuieli cu procedura în sensul dispozitiilor art.co. judeţ Constanţa 1.01. sediul social în Târgu Mureş. J13/2946/2006 ). B-dul Pandurilor nr.Comercianti 1. conform Încheierii comerciale nr. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Adunarea creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar din Tg Mureş.

2012. bl. Denumire creditor Adresa Crt SC Corporate Recovery Management SRL sediul procesural ales :Bucureşti.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. nr.6. 4) Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. 4066/20. nr. Calea Giuleşti. Şos. nr. str. nr. str.2012 şi pot fi studiate la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei. sc. Izlazului nr. str. Maiakovski nr. nr. Bihor S&D Pharma(România)SRL Bucureşti.17 15 Montero SA Bucureşti Bucureşti.9-9A. Mureş. sau înscrisul în format electronic. sector5 7 Dita Import Export SRL Bucureşti. Semaforului. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea. 8-15 şi parter. nr.17. bazată pe un certificat valabil. Victor Babes nr. Intrarea Scoruşului. Splaiul Independenţei. nr. 18. nr. nr. Splaiul Independenţei. semnată de creditor. sector 3 9 Farmanord SRL Cluj Napoca. Ilfov 6 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. nr. Mureş. str. Dimitrie Pompeiu nr. nr. OB 7 sector 6 A & A Medical SRL Bucureşti.319. Octavian. Bucureşti-Ploieşti. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. jud.03.141 D.106. sector 6 14 Mediplus Exim SRL Sibiu. Principală. societatea nefiind plătitoare de TVA.3. nr.2012 . 9 Mai. str. ap. cam. nr. Mureş. Ordinea de zi: 1) Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16.1-3 3 Municipiul Tg. str. str. Clădire nr. Răscoalei nr. str.4-5 10 Farmexim SA Bucureşti. str.333.30 A 26 Ropharma SA Tg. nr. Săvinesti. Bega.2 18 Tamisa Trading SRL Bucureşti. OB 7 sector 6 17 Pharmafarm SA Cluj Napoca. Pantelimon. B-dul Victoriei nr. intr. se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi. Scrisoarea prin care se exprimă votul. Justiţiei. Gheorghe Doja.2. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi.17-19.17-19. str. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă. 77 25 Adresa de corespondenţă: Sibiu. Mihai Bravu nr. nr. sector 1 13 Labor Med Pharma Trading SRL Bucureşti.ON Energie România SA Tg. Dorobanţilor. 124/2007 16 . nr. nr. nr. str.2. Raportul lichidatorului judiciar privind popunerea de vânzare. P-ţa. 1 Mai. str. str. nr. str.319.A. sector 28 2 29 Superfood Company SRL Pantelimon. nr. 3) Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. A. Mureş. Livezeni. str.11.03. Intrarea Scoruşului.1.43 8 Sediu ales: Bucureşti. jud. cu procură specială autentică sau. Splaiul Independenţei. Zizinului. et.2012 poate fi studiat la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei.228.224 F.8 27 Sanifarm SA Sânmărtin.Procesul verbal al şedinţei comitetului creditorilor din data de 23. sector 6 12 Imedica SA Bucureşti. sector 2 5 Sediu ales: Com.42. George Constantinescu. B-dul.03.112 Polisano SRL Sibiu. 1. Şedinţa comitetului creditorilor a fost convocată pentru data de 23.03.319 E. şos. 2) Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei. nr. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. sector5 Farmaceutica Remedia SA Deva. 1 Sfântul Elefterie nr. P-ţa Victoriei. sector 5 2 DGFP Mures Tg. bl.2012 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Dr. căruia i s-a încorporat. Splaiul Independenţei. regulamentul de vânzare şi raportul de evaluare a bunurilor debitoarei SC Energic Plus SRL au fost depuse la Tribunalul Specializat Mureş la data de 20. modificată şi completată prin HG nr.176. OB 7 sector 6 16 Pharma SA Bucureşti. jud. 460/2005. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului.03. Clădirea ElefterieBC. str. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. str. Ilfov 22 Române Tarom SA 23 E. sector 1 21 Bioeel SRL Tg.4 Compania NaŃională de Transporturi Aeriene Otopeni. 19 sector 4 20 Actavis SRL Bucureşti. nr. str.3 4 AC Helcor Pharma SRL Baia Mare.319. str. Mures Tg. Lichidator judiciar :Chirilesc Ana Maria Lista creditorilor SC Energic Plus SRL Nr.12 24 Farmacom SA Braşov. nr. Mureş. B-dul Ion Mihalache. 1881/2006 şi prevederile HG nr.50 Adm Farm SRL Bucureşti. str. jud. Calea Bucureştilor. Ilfov Lichidator judiciar: Chirilesc Ana Maria Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. sector 2 11 Fildas Trading SRL Bucureşti.

33/2.2012 Ora 13/00 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. societatea nefiind plătitoare de TVA. uk. 2086/1371/2011. Mureş. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Maresal Josef Pilsudski. Mureş. 212. ROVIGO S.106.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. cu procură specială autentica sau. jud. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.2012. cod unic de înregistrare: 22777211 Convocare adunarea creditorilor Număr: 2277. Iacob Aurelian Marius 4. Calea Sighişoarei nr.Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. 4066/20. jud.L. nr. 1.2012 1. Scrisoarea prin care se exprimă votul. bazată pe un certificat valabil. loc. 73/3 Data: 23.Subsemnata Chirilesc Ana Maria. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.2012 Ora: 14:30 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. 2. Ionela Buliga 2. Intrarea Scoruşului. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora. Număr de înscriere în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II .1. modificată şi completată prin HG nr. Administrator special: dl. 1 decembrie 1918 nr. Număr de ordine în registrul comerţului: J26/2068/2007. 2.03. Mures. Societatea comercială IABLO COMP SRL. Lista comitetului creditorilor SC Energic Plus SRL Nr. 117 (1) şi ale art. 442/1371/2008.P. Scrisoarea prin care se exprimă votul.0008. Mures.2012 1. e-mail chirilesc_anamaria @yahoo. 3. 2. conform Incheierii de sedinta pronuntata la data de 19. Judecător sindic: Hegyi Piroska. în temeiul art. sector5 Lichidator judiciar :Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria 2.03. căruia i s-a incorporat.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Chirilesc Ana Maria. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. bazata pe un certificat valabil. 460/2005. jud. 1881/2006 şi prevederile HG nr. de Tribunalul Specializat Mures în dosaru1 nr.R. P-ta Teatrului nr. în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL.67.L.17 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă şedinţa comitetului creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Şedinţa comitetului creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Adresa: Tg. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC IABLO COMP SRL.Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. Maresal Josef Pilsudski nr. Bihor 3 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. Data emiterii: 16. 229/C din 27. str.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. 3.01.Administrator judiciar: ROVIGO S.Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei.2. în temeiul: art.1. sect. Date privind dosarul: Număr dosar: 2086/1371/2011-Tribunalul Specializat Mures.Mureş. conform Încheierii comerciale nr. B-dul Pandurilor nr.16. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului. Cod de identificare fiscală RO 20652777. cu procură specială şi legalizată sau. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea. sau înscrisul în format electronic.Mureş. 124/2007 17 . Tg Mures. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Principală. 1.2.P. atasat ori asociat semnatura electronica extinsa.Creditori: Conform tabelului definitiv 5. J26/311/1994. semnata de creditor.1-3 2 Sanifarm SA Sânmărtin. 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei: convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI: SC IABLO COMP SRL Adunarea creditorilor va avea loc la adresa: str. CUI RO 5429837.01.Mureş. cod de identificare fiscală: 20715409. nr. Debitor: SC IABLO COMP SRL Cod unic de inregistrare: 22777211. 4. Justitiei nr./fax 0265/257961.2012 Convocare comitetul creditorilor Nr.ro 5. str. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel.17-19. semnată de creditor.Debitor: SC Energic Plus SRL. se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi. 4. nr.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş.03. str.Crt Denumire creditor Adresa 1 DGFP Mureş Tg.03. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă. sect. Programul arhivei/registraturii instanţei:-. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.199/19. Subscrisa. Data: 23. sediul social: str. E-mail: office@rovigo. jud.R. sediul: Tg.2012. nr. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.03. str.03. 3. Judecător sindic: d-na. Bucureşti.co. sediul social: B-dul. sau inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat. 2. Tel/Fax: 210.Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16. 3. Ordinea de zi: 1. sediul social în Târgu Mureş. Gheorghe Doja. jud.

460/2005. în ordinea valorii. str. str. Cod de identificare fiscală 26485503 Domiciliul Ploiești. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL. B-dul Republicii nr. 4. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Condorii Sult SRL. 3.500 lei. 5. 69 lei.2. în dosarul 7287/105/2011.03. Număr de telefon 0244/544781.123 pct.Olt CUI 22514568 J28 / 806 / 2007 Nr. 4066/20. 1.com.4 din Legea nr. 2) Supunerea spre aprobarea creditorilor a modului de continuare a procedurii insolvenţei societatii debitoare.Olt lei pct. Prahova. 3) Stabilirea onorariului administratorului judiciar/lichidatorului ROVIGO SPRL. sediul social Ploiești. ORDINEA DE ZI 1) Alegerea Comitetului creditorilor.jud.123 1 DGFP Olt .000 lei/luna + TVA şi onorariu procentual de 7% din sumele atrase în contul de lichidare. 4 Total 746. 85/2006 fata de SC IABLO COMP SRL. 19 al.960. in vedere Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Cod de identificare fiscală RO 2993822.09/2011 pronunţată de Tribunalul Prahova. 4 746. 114. 00 lei Lichidator judiciar Avd Insolv Consult IPURL Craiova 746. Faur Consulting IPURL.03 2012 Creanta Caracteristicile Nr. Societatea comercială CONDORII SULT SRL. Rovigo SPRL Județul Olt Sectiunea I . cod unic de înregistrare: 22514568 Tribunalul Olt Dosar nr.2011 intocmit de fostul administrator judiciar. pana în ziua fixata pentru exprimarea votului. bl. Arcului Bugetara cf.2012 1. Creanta Caracteristicile Denumire creditor Sediu creditor depusa creantei ( invocate crt.Comercianti 1.128. 00 lei Județul Prahova Sectiunea I . 00 lei Slatina nr. et. vă puteţi adresa administratorului judiciar.2012 poate fi comunicat prin orice mijloace.4. 3569/26. 34 lei. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Creditorii cu creantele cele mai mari. astfel: onorariu fix 3. 1. E-mail ralucaolteanu81@yahoo. J29/351/2001. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Ploiești. 3.960. asa cum reiese din raportul nr. în cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor. Potrivit art. 124/2007 18 . Număr de ordine în registrul comerţului J29/3624/1992 4. Administratorul judiciar propune trecerea la faliment impotriva societatii debitoare. 16 alin. cu privire la cauzele care au dus la deschiderea procedurii prevazute de Legea nr. 3) BANCA ITALO-ROMENA SPA – 38.03.art.art. cod unic de înregistrare: 2993822 Decizie desemnare administrator/lichidator judiciar . 364 / 19. ap.10. 1881/2006 şi prevederile HG nr. din data de 19. 14 b2. jud. 85/2006.2¹ din Legea privind procedura insolvenţei notifică: Decizia creditorului majoritar al SC Condorii Sult SRL – procent 60. SC Ferm Consult –ING SA cu sediul in Ploiești.03. 62. nr.199. administratorului judiciar sau lichidatorului. Prahova. dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii care se ofera voluntar. 00 746. str. Tel 0725699114. Administrator judiciar: Olteanu Raluca Georgiana. bugetare şi cei chirografari.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. prin care având. Liliacului nr.19 alin(2prim) din Legea 85/2006 modificata si completata prin OUG nr.89%. Debitor: SC Condorii Sult SRL.: 33. 4614/104/2011 Tabel preliminar al creantelor impotriva debitorului SC Electro Simex SRL Potcoava . modificată şi completată prin HG nr. secţia Comerciala si de Contencios Administrativ. str. sunt urmatorii: 1) ITALO ROMENA LEASING . Pentru alte informaţii suplimentare. CUI 13835569.960. Găgeni. admisa creantei admise ( lei ) de creditor ) Bugetara cf.2012. conform încheierii din data de 07. Data emiterii : 20.880.art. jud. Subscrisa/Subsemnatul(a): Olteanu Raluca Georgiana. Gheorghe Lazar nr. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate. în temeiul art.Comercianti 1. avand în vedere ca nu se poate realiza redresarea societatii debitoare.960. Date privind dosarul: Număr dosar 7287/105/2011 Anul 2011 Tribunal Prahova Secţia Comerciala si de Contencios Administrativ 2. Prahova.173/2008 Nr. jud. jud.AFP Slatina. 2) DGFP MURES – 532.

00 reprezentand 56. 708/30/2012. iar activele circulante se situează la valoarea de 315.06.32%. 422.1. confirma administratorul judiciar C. 667. Număr de exemplare depuse: 2 exemplare. 336.00 1. judecător-sindic Doina Rizac. 4. din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă.00 lei.00 3. ap.2. în anexă. str. Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC I.00 1.06. Activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417.00 428. 7.00 lei. 54 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată (30 zile) astfel întocmit(e).64% din activul total în crestere cu 81. La data de 30. nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Ion.CO SRL reprezentată legal prin Tudor Ion.06.00 lei reprezentând 64. cod de identificare fiscală RO 15887068. Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL. 025. 85/2006 .00 lei reprezentând 69.23% din activul total care se situează la valoarea de 1. GE. Structura şi evoluţia posturilor de activ RON Nr. 820.GE.807. 422.74% din totalul activului iar activele circulante se ridică la valoarea de 235.2011 Crt. Activele circulante prezintă o scadere faţă de anul precedent cu 26.617. 758.21 procente fata de anul 2010.2¹ din Legea nr. 559.00 764. 807. Activul total se ridică la valoarea de 1. 2. 708/30/2012.Arhiva instanţei: Timişoara. 20 lit.03. 1 Activ total din care: 783.09 % din activul total care se ridică la valoarea de 783. 54 alin.2 Active circulante 235. la data de 30. str. 025.CO SRL. Timiş.00 773. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 201. 4066/20.820. nr. Date privind dosarul: nr.2011). 10.CO SRL. 079. Semnătura şi ştampila Județul Timiş Sectiunea I .64 % faţă de anul 2009.02.03. număr de telefon 0256-448044. 5.49% faţă de anul anterior iar activele circulante se ridică la valoarea de 428. 079.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Programul arhivei/registraturii instanţei 9. Structura activului 2009 2010 30. 370. 1473.00 83. 201. 6. (a) şi art.2012 1. în temeiul art. modificată şi completată prin HG nr. fiind intr-o usoara scadere cu 1.36% din totalul activului înregistrând o crestere cu 41. 708/30/2012. 0356-411552. 124/2007 19 .00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10. Subscrisa SCP Tudor & Asociaţii SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC I. P-ţa Ţepeş Vodă.06.00 lei reprezentand 35. fax: 0256-436672.II Olteanu Raluca Georgiana si stabilește o remunerație in cuantum de 3000 Ron lunar pentru perioada de observație.33%.00 1.00 lei reprezentând 30. Secţia Comercială.1 Active imobilizate 546. Evoluţia situaţiei economice în ultimii ani (2009.00-12. jud. Timiş. data emiterii: 19. 269/07. 2010 şi 30. jud. sediul social în Timişoara. 3. conform incheierii nr.Comercianti 1.00 1.00 1. Eugeniu de Savoya nr.00 0.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr.00 lei. Timiş.78% din valoarea activului total. În anul 2010 activele imobilizate se situează la valoarea de 773. 336.GE. RFO II 0402/2009 cu sediul ales în Timişoara. 19 al.CO SRL Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă: Procedura de insolvenţă simplificată a fost declanşată împotriva debitoarei prin Încheierea nr. Structura şi evoluţia posturilor de pasiv RON Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Tribunal Timiş. 20 lit. 2.16 puncte.(1) din Legea privind procedura insolvenţei Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL Debitor: SC I.GE.00 lei reprezentând 29. 617. judecător-sindic Loredana Neamţu Temei juridic: art. în număr de o filă. ap. Administrator special: nu este cazul.: 0372-765063. CO SRL Număr dosar nr. 758. Debitor: SC I. 269/07. 7. 667. a) şi art. Ciprian Porumbescu. Secţia Comercială. 0256-431431.02.2012 dispozițiile art. 951.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. Societatea comercială I. nr.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122.00 lei. jud.GE. tel. înmatriculată la UNPIR sub nr. 091.2011 activele imobilizate se situează la valoarea de 764. fiind numit în calitate de administrator judiciar SCP TUDOR & ASOCIATII SPRL. reprezentând o crestere de 53. 11. Tribunal Timiş. cod unic de înregistrare: 15887068 Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă Nr. 460/2005. număr de ordine în registrul comerţului J35/4584/2007. 708/30/2012.00 315.3 Conturi de regularizare 1. 559.00 În anul 2009 activele imobilizate se situează la valoarea de 546.

00 0. 449. 774.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122.00 0.00 Profit 431.00 122.00 lei.00 66. 087.26% comparativ cu anul 2010. 636.00 0.00 13 Impozit pe profit 38.05 121.00 0.00 674. 106. 135. 723.00 1.00 26. 783.2011 inregistreaza o scadere cu 127. 985.00 9.6 1.00 13. datoriile prezintă o crestere în perioada 2009-2010 de 411.16 puncte. 523. 024.00 9 Rezultat exploatare Pierdere 0. 007.00 0.4 1.43 puncte.00 330.00 0.00 9. 201.1 2.00 Din datele înscrise în tabelele de mai sus reiese faptul că activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417.00 723. 079. 955.00 1. 633. 976.00 0.00 59.00 22. 910.00 11 Rezultat excepţional Pierdere 0.00 12 REZULTAT BRUT Pierdere 0. reprezentând o crestere de 53. Crt. 467. 799. 557.00 76. 143. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Crt. 1 1.2011 504. De asemenea.32%.00 3. 336.00 0. 976.49 1 Total activ 783.00 0. 807. 329. 091.00 330.03. 4066/20.00 0.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 262.06.00 6.2012 Nr.00 14 REZULTAT NET Pierdere 0.00 3 Activ net 60. 706.00 0.00 6. 952.00 0. 568. 955. 796. 124/2007 20 . 024.06. 564.3 1. 974.00 1.00 316.06.00 72.00 Din analiza datelor consemnate în tabelul de mai sus se desprinde constatarea că societatea a inregistrat profit în toate cele trei perioade analizate astfel: în anul 2009 de 393. 460/2005.7 2 2.00 lei.00 61.00 4.00 Profit 431. 084.2011 societatea a inregistrat din nou un profit de 9.00 218.00 lei respectiv de 11.00 22.00 0. 100. apoi în anul 2010 societatea a înregistrat un profit de 6.00 829.00 10 Rezultat financiar Pierdere 0.00 0. 277.00 22. 667. 810.00 697.00 2010 66.00 0.00 1.00 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire indicator Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri excepţionale VENITURI TOTALE Cheltuieli din exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli excepţionale CHELTUIELI TOTALE 2009 2010 30. 072.00 0.00 697. 137.00 lei.00 -374.00 1. Crt.3 Calculul activului net RON Nr. 639.00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10.00 333. la data de 30. 201. 135. în crestere cu 3.00 Profit 393.06.00 380. 622. 191.00 713. Denumire indicator 2009 2010 30.2 2. 974. 783.00 315. 733.5 1.1 1. iar apoi pana la data de 30.00 71.00 1.00 591. 691. în scadere cu 387.00 16.00 15.00 0.00 0. 134.00 0. 177.00 0.00 0.00 72. 976.46 57.00 Profit 431.06. modificată şi completată prin HG nr.00 670.00 895.00 Profit 22. 009.00 380.00 0. 557. 283. 007.00 4.00 504.00 lei adica o scadere procentuala de 98. 283.00 0.00 lei fata de anul 2010 ceea ce inseamna Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. reprezentand o crestere de 56.00 393. 177. iar la data de 30.00 lei.00 0. Evoluţia situaţiei financiare RON Nr.00 0. 951.89%.00 0.00 0.2 1.00 606. 758. 191.00 76. 845.00 0. 712.06.00 0.00 2 Total datorii 723.00 30.00 1. 201.00 380.00 lei. 351. 128. 177. 283.2011 71. 712. 165.2011 Indicatori Capitaluri proprii din care: Capital social Rezerve Rezerve din reevaluare Profit nerepartizat Pierdere neacoperită din anii precedenţi Pierdere an curent Profit an curent Total datorii: Împrumuturi şi datorii asimilate Furnizori şi conturi asimilate Alte datorii 2009 60.

Societatea comercială RAFENI SRL. Dezvoltare – Groupe Societe 53. 138 alin. Vizal Consulting I. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: practician în insolvenţă Mihai Iordache.408. Vâlcea. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie. nr.2012. 72 alin. opinia noastră este că debitoarea are o posibilitate reală de reorganizare.03. f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri.ro.vizalipurl.06.R. 85 / 2006. Potrivit prevederilor art. C8.C. Vâlcea. 1881/2006 şi prevederile HG nr. DGFP Vâlcea 77.734. 3. Rm.. 576 din 14. 1. Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art. Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii. în interes personal. 712.12. Rafeni S.05 cu sume de bani viitoare Generale SA 2. 007. 94 din L. Anunţă Depunerea la grefa Tribunalului Vâlcea a tabelului preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL.2011 se ridică la valoarea de 1. Secţia a II a civilă. 124/2007 21 .03.L. 2677 din data de 12.R. modificată şi completată prin HG nr. în dosarul 3288/90/2011. pronunţată de Tribunalul Vâlcea. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie. programul arhivei/registraturii instanţei : Luni-Vineri. în scopul întârzierii încetării de plăţi. Regina Maria.Arhiva/registratura instanţei: Adresa : Scuarul Revoluţiei nr. Fax: 0350. C. din Legea nr. Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art. pasivul acesteia. Tribunal Vâlcea.419. din Legea nr. penalităţi. 85/2006. Email: vizalsprl@yahoo. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări. număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO II 0180/2006. Vâlcea. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Rafeni SRL. cod de identificare fiscală: 18527292.com.06. conform sentintei nr.(1). între orele: 09. sc. Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL.2012 1. 460/2005.Debitor: S. jud.184. număr de telefon: 0250/739120. nr.2012 o crestere procentuala de 61. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi.P. 4066/20. Veniturile totale au crescut cu 38.00.(1) din Legea nr. Tabel preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL (societate în insolvenţă.13% la data de 30. cheltuielile totale au crescut cu 834. bl.00 lei.00-13. Tel: 0350.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5. la data de 30.. in insolvency. judeţul Vâlcea. Conform art. 2. cod de identificare fiscală: 20779380. 6A.06. Judecător sindic: Petria Sorinel.2011 se ridică la valoarea de 1.50 procente.U.39% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 apoi au înregistrat o scădere de 53. 007. str. 4. 1 şi 3 din Legea privind procedura insolvenţei. 138 alin. d) au ţinut o contabilitate fictivă. Vâlcea. Creanţă solicitată Creanţă acceptată Denumire creditor Rangul creanţei crt -lei-leiBanca Comercială de Garantată 1. b) au facut acte de comerţ în interes personal. str.00 77. urmând ca administratorul statutar să propună un plan conform art. în dauna celorlalţi creditori. cod unic de înregistrare: 18527292 Anunţ privind depunerea tabelului preliminar al creanţelor debitorului SC Rafeni SRL Nr.100. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi.Administrator judiciar: S. Vâlcea. Văzând intenţia de reorganizare exprimată prin cererea introductivă. loc.P. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit.2011 comparativ cu anul 2010. sub acoperirea persoanei juridice.308. c) au dispus. 16. 59 din legea 85/ 2006 administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului sindic un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii sau va propune intrarea în faliment. 94 din Legea 85/2006. De asemenea.13 % la data de 30. la data de 30. Concluzii: Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări.06. 9.03.184. 85/2006. continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi. Website: www.L. ap. penalităţi.Subscrisa: SP Vizal Consulting IPURL. 712. 138 alin. Daniil Ionescu.85/2006 răspunderea membrilor organelor de conducere poate fi antrenată dacă au contribuit la ajungerea debitorului în stare de insolvenţă prin una dintre următoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane.Date privind dosarul: Număr dosar: 3228/90/2011. sediul social: Rm.308. g) în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor.00 Bugetară Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.74% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 şi au înregistrat o scădere cu 53. jud.2011 comparativ cu anul 2010. prin Tudor Ion Județul Vâlcea Sectiunea I . în temeiul art. en procedure collective) Nr. în mod fictiv.00 lei. Societatea are o posibilitate reală de reorganizare şi administratorul statutar va propune un plan de reorganizare conform art.(1). număr de ordine în registrul comerţului: J38/279/2006.05 53. sediul social: Rm.Comercianti 1. Termen de publicare: 22. au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea.2011.

ro. sect. 3160810 Fax (+40-21) 3160803. Bl. ISSN 1842-3094 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Website www.buletinulinsolventei.ro.2012 conţine 22 pagini. www.492.05 130. modificată şi completată prin HG nr. 4066/20. 74.03. Tel. Unirii. 3. 1881/2006 şi prevederile HG nr. E-mail: onrc@onrc.ro Cod de identificare fiscală: 14942091.03.2012 Nr. 4066/20.J3b.OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bd.492. 460/2005. II+III.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.onrc. nr. Bucureşti. deschis la ATCPMB Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.05 Administrator judiciar SP Vizal Consulting IPURL Denumire creditor Total Rangul creanţei * * * EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI . (+40-21)3160804. Tr. IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150. 124/2007 22 . Cod poştal 030837. crt Creanţă solicitată Creanţă acceptată -lei-lei130.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful