MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

 Citaţii  Comunicări  Hotărâri judecătoreşti  Convocări  Notificări  Alte documente emise în cadrul procedurii de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei

Nr. 4066 - Marţi, 20.03.2012

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4066/20.03.2012
SUMAR Index firme supuse procedurii de insolvenţă Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMFORA SRL ........................................................................................................................... 3 2. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL ................................................................................................................ 3 3. Societatea comercială MAD STYLLE SRL ................................................................................................................... 3 Județul Bihor..................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ROMPANT BID SRL ................................................................................................................. 4 Județul Brăila .................................................................................................................................................................... 4 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL ............................................................................................................. 4 Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 6 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL .................................................................................... 6 2. Societatea comercială ETP TRADING SRL .................................................................................................................. 6 3. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL .................................................................................................................. 8 Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 9 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL .................................................................................... 9 Județul Cluj ..................................................................................................................................................................... 10 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL ................................................................................................................ 10 2. Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL ..................................................................................... 10 3. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL ...................................................................................................... 11 4. Societatea comercială TITEL TRANS SRL ................................................................................................................. 12 Județul Constanţa ........................................................................................................................................................... 14 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială EXPREL PROD SRL ................................................................................................................ 14 2. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL ....................................................................................................... 15 Județul Mureş ................................................................................................................................................................. 15 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL .............................................................................................................. 15 2. Societatea comercială IABLO COMP SRL .................................................................................................................. 17 Județul Olt ....................................................................................................................................................................... 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL ........................................................................................................... 18 Județul Prahova .............................................................................................................................................................. 18 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CONDORII SULT SRL ............................................................................................................ 18 Județul Timiş................................................................................................................................................................... 19 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială I.GE.CO SRL ............................................................................................................................ 19 Județul Vâlcea ................................................................................................................................................................. 21 Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială RAFENI SRL ............................................................................................................................ 21

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2

Prezentarea şi aprobarea modalitatii de valorificare a bunurilor din averea debitoarei. Debitor: SC MAD STYLE SRL cu sediul în Arad.în INSOLVENTA. Societatea comercială AMFORA SRL. str. ora 13. jud. 0. C. 00% 100.03.04. Lichidator judiciar ACTIV GRUP IPURL Cod fiscal 20625756. s-a deschis procedura insolvenţei prevazuta de Legea 85/2006 impotriva debitoarei SC AMFORA SRL cu sediul în Arad.23. de creditor al debitoarei. în calitatea dvs.03.277.2012 Județul Arad Sectiunea I .R. 0.200. Societatea comercială MAD STYLLE SRL. în temeiul art. 4.200. 96% 00% 100. Adresa instanţei: str. ap. 1. crt CREDITOR Adresa creditorilor Creanta Creanta % % Creanta contestata admisa în procent procent declarata de urma din din de creditor administrat verificarii grupa total or judiciar 100. Sava. 00 00 3. cod unic de înregistrare: 1686161 Convocare adunare creditori Numar 514/19. fax 0257/259124. loc. nr.123.477. et.200. 00 00 0.131/15.11. ARAD.2012 1. nr. 00 100. loc.2012 Nr .Arad B-dul Revolutiei.2012 Catre. 00 1.F. Tel/Fax: 0257214821/0257282532. 00% Obs. 00% Lichidator judiciar Activ Grup IPURL 3.2. D. Bolintineanu.C. In aceste conditii. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0106/31. 116 din 12. 00 3. 00 3. 00 3. Minervei. D. str. pentru data de 10. et. EN PROCEDURE COLLECTIVE Va comunicam prin prezenta ca prin sentinta civila nr. 1. jud. sediul social str. Arad.G. 15468930. 00 3. E-mail activ_grup@yahoo. jud. tel. 00 1.1.123. Pentru orice informatii suplimentare va solicitam sa nu ezitati în a va adresa lichidatorului judiciar EXPERT SPRL Arad. jud.2012. str.277. 8. CUI 14511811.03. 4. jud. V. nr.03. nr. Bolintineanu. 5. Jud. 00 0. 04% 0.122. cod unic de înregistrare: 9541964 Tabel preliminar al creantelor debitorului SC Aral Energy SRL Dosar 6012/108/2011 Nr. Arad. 00 la sediul EXPERT SPRL din Arad. Arad 1. Arad. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ioan Biris Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 2-4. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 00 1. avand urmatoarea ordine de zi: 1. nr. 99. 0257/259740. 3.U.122.. nr. Date privind dosarul: Nr dosar 4685/108/2011* Tribunal Arad Secţia Comercială Judecător sindic Carmen Stancu 2. ORC J02/1815/1991 . 96% 00% 100. 13 alin 1 din L 85/2006. et.1. va invederam urmatoarele: Se reconvoaca adunarea creditorilor SC AMFORA SRL. 1411/28. 77. 00 0. Arad. Arad. 00 0. nr.2006. Arad.P.477. Arad. Tribunul Buteanu nr. EXPERT SPRL Arad fiind numit în cauza în calitate de lichidator judiciar. Nr tel 0257228908.: dosar 2714/108/2011 Debitoare :SC AMFORA SRL cu sediul în Arad. In situatia în care nu va puteti prezenta la adunarea creditorilor. J02/661/2003. 1.com.Av.277. str. 17. cod unic de înregistrare: 15468930 Convocarea adunarii creditorilor Nr. jud.1. 04% 3.277. Prezentarea raportului de evaluarea a bunurilor debitoarei 2. nr. 5. 99. pronuntata de judecatorul sindic în dosarul 2714/108/2011 aflat pe rolul Tribunalului Arad. CREANTE BUGETARE 1 D. Milea nr. Arad TOTAL CREANTE BUGETARE CREANTE CHIROGRAFARE 2 Siegmeth Emil TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE TOTAL GENERAL Str.12. CREDITORII SC AMFORA SRL Ref. în INSOLVENCY. O.Comercianti 1. 17. ap. Maresal I Antonescu. Maresal I Antonescu.1.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 3. 460/2005. modificată şi completată prin HG nr.122. str. ap. Arad.I. 4066/20. Diverse.122. Societatea comercială ARAL ENERGY SRL. 124/2007 3 .2011. va rugam sa va exprimati pozitia în scris cu privire la ordinea de zi.200. EXPERT SPRL Arad – lichidator judiciar Dolha Adriana-practician în insolventa Gheranescu Nicolae-asociat coordonator 2. ap.

conform Sentintei civile nr. cu modificările şi completările ulterioare. alăturat.L S. jud. cu practicianul în insolvenţă INTERCOM MANAGEMENT SPRL cu sediul în Bucureşti.2012. Tribunalul Brăila . cu sediul în Bucureşti. 4. privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC ELENVIC TRANS SRL. ACTIV GRUP IPURL Anca Baiu Județul Bihor Sectiunea I . cu sediul Oradea. sector 2. cod unic de înregistrare 15602691.2 ind.R. 3. cod de identificare fiscala 20975050 Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brăila – Brăila. 12284/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor. Administraţia Finanţelor Publice Brăila – str. în calitate de creditoare în dosarul nr. 1 SC ELENVIC TRANS SRL. 14 din Legea privind procedura insolvenţei. 4237/113/2011 Comunicare Sentinţa nr. Delfinului nr. 13. 1 din Legea nr. înlocuirea lichidatorului judiciar C. nr.133. 24 din data de 11. 138 din legea or.2012 6. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr. 1160/08. b-dul Independentei.R.00 avand ca ordine de zi: 1. cu sediul social în Brăila. str.1.11.2011 pronunţată de Tribunalul Arad. judeţul Brăila. cu sediul social în Brăila. judeţul Brăila. 1881/2006 şi prevederile HG nr. deţinând 95.03. nr.Comercianti 1. cu sediul în Bucureşti. 47 Dosar nr. Menţionăm faptul că instituţia noastră este scutită de plata taxelor aferente publicării în BPI în conformitate cu dispoziţiile art. cod unic de înregistrare: 15602691 România.04. 7. Tudor Vladimirescu nr.01..302.Subscrisa ACTIV GRUP IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC MAD STYLE S.I. nr. str. 131 din Legea or. şi un onorariu de succes de 0% din sumele obţinute din valorificarea bunurilor şi recuperarea creanţelor. 45.2012. Ancuţa Obancia Director Executiv Adjunct Şef Birou Juridic Contencios 1 Consilier Juridic Adriana Dumitru Laura Mihaela Morosanu Județul Brăila Sectiunea I . pronunţată în dosarul nr. DANA FILIMON. 85/2006 şi acoperirea cheltuieliIor de procedura din fondul prevăzut în aceeasi lege la art. 460/2005. 4237/113/2011 de Tribunalul Brăila. 85/2006. Societatea comercială ELENVIC TRANS SRL. 19 alin.Comercianti 1. Dimitrie Gerota. Bursuc Deal judeţul Iaşi Se comunică. Bihor. str. sector 6. cu un onorariu lunar de 400 lei. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. bl. 88% din valoarea masei credale. cod unic de înregistrare: 10874849 Către:Ministerul Justiţiei Şi Libertăţilor Cetăţeneşti Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor De Insolvenţă Anunţ Subscrisa. 229 din Codul de Procedură Fiscală. ap. în temeiul art.01. în reprezentarea Administraţiei Finanţelor Publice sector 1.302. cod unic de înregistrare 15602691 Administrator judiciar Cabinetul Individual Practician în Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila. Societatea comercială ROMPANT BID SRL. Roma. nr. bd Independenţei bl B6 parter Judecătoria Brăila Curtea de Apel Galaţi Administrator Nyaagui Ciprian Vasile – loc. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ. prezentarea situatiei debitorului şi anume ca în averea debitoarei nu au fost identificate bunuri care sa acopere cheltuielile de procedura. sc. 124/2007 4 . bloc B34. mezanin. Convoaca la sediul ACTIV GRUP IPURL în data de 05. Decide În temeiul art. b-dul Independentei. având CUI 10874849 şi număr de ordine în registrul comerţului J05/1325/2011. Bucureşti. avansarea de sume necesare continuarii procedurii. Virtutii nr. strada 1 Decembrie 1918. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. ora 12.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 17. copia sentinţei comerciale nr. 4 . 85/2008.Diverse. et. 4066/20. Discutarea incidentei prevederilor art. str. prezentarea raportului privind cauzele şi imprejurarile care au dus la stare a de insolventa a debitorului. G3. sector 1. privind procedura insolvenţei. 17.. Cu deosebită consideraţie.I.L. număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003. nr. modificată şi completată prin HG nr. în dosarul 4685/108/2011*. judeţul Brăila. Secţia a-II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal privind debitoarea SC ROMPANT BID SRL. prevederilor art. 2-3.2012 Către. în caz contrar Iichidatorul judiciar va solicita inchiderea procedurii insolvenţei cf. număr de ordine în registrul comerţului J09/533/2003. 24 Emisă 11. 13.

cu sediul social în Brăila. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la data de 27.2011 de catre creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. în numele legii. nr. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. cod unic de înregistrare 15602691.28 alin. cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. judetul Brăila. Numeşte administrator judiciar pe Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian cu sediul în Brăila.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar. la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitoarei. nr. strada Delfinului nr. în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii. după care . se va admite cererea creditoarei şi se va deschide procedura generala a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL.302.4237/113/2011 OPERATOR DATE CP 4481 Sentinta Nr.02. În temeiul art.85/2006. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale. mezanin. afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la data de 15. Dispune trimiterea notificărilor către toţi Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.11 litera c din Legea nr. judecător sindic Grefier – Maricica Popa Pe rol. Tribunalul Brăila. judetul Brăila. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.302. nr. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.200 lei lunar exclusiv TVA. Se vor dispune şi măsurile imediate prevăzute de Legea nr.2012. În temeiul art. modificată şi completată prin HG nr.54 din lege. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 20.02. Cabinetul Individual Practician in Insolventa Lazarescu Catalin Adrian.85/2006 si a fost propus de catre creditoare prin cererea introductiva. de întocmire.48 din Legea privind procedura insolvenţei. cod unic de înregistrare 15602691. Voinea Geanina Elena Grefier.08. 47 Dosar nr. soluţionarea cererii formulată de creditoarea Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila.116. cu sediul social în Brăila. în calitate de administrator judiciar. stare de fapt dovedită cu insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile după o perioadă de 90 zile de la scadenţă. strada 1 Decembrie 1918.61 din Legea privind procedura insolvenţei. Judecatorul Sindic Asupra cererii de faţă: Constatând că cererea formulată la data de 08.2012. Constatând că debitoarea se află în încetare de plăţi. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă arătându-se că procedura este legal îndeplinită.2012.133.6 din Legea privind procedura insolvenţei. cod unic de înregistrare 15602691. cu o retribuţie de 1. ora 10.59 din lege privind cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolventei debitoarei.900 lei dovedită cu titlurile executorii depuse la dosar.33 alin. In temeiul art. Dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei. bloc B34.2012 Parafa preşedintelui instanţei.09. lichidă şi exigibilă împotriva debitoarei în cuantum de 1. cu sediul social în Brăila.1 din lege. b-dul Independentei. cod unic de înregistrare 15602691.33 alin. în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.302.02.03. cod de identificare fiscala 20975050. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.2012 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 05. Fixează termenul limită pentru verificare a creanţelor.302.2012. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 20.20 litera a şi art. împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. b-dul Independentei. asa cum a fost modificata. cu sediul social în Brăila. Constatând că Administratia Finantelor Publice a Municipiului Brăila are o creanţă fiscală. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Calea Călăraşilor nr.03. cu sediul social în Brăila. care a depus ofertă de preluare a acestei poziţii însoţită de dovezile cerute de dispoziţiile art.2011 la sediul declarat al acesteia la Oficiul Registrului Comertului Brăila şi că nu s-a formulat contestaţie potrivit art. nr.02.01.2012.35 din legea privind procedura insolvenţei. pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. b-dul Independentei.1. judetul Brăila. 4066/20. str.85/2006. cu sediul în Brăila. actele şi informaţiile prevăzute de art.02. 24 Şedinţa publică din data de 11 Ianuarie 2012 Preşedinte – Voinea Geanina Elena. Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei.61 din legea privind procedura insolvenţei. raportul prevăzut de art. b-dul Independentei.34 din legea privind procedura insolvenţei. 460/2005. cod unic de înregistrare 15602691. În temeiul art. creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi potrivit Codului de procedura civila.302. raportul prevăzut de art. Se reţine că la dosar au mai depus oferte de servicii în acest sens practicienii in insolventa Cabinetul Practician in Insolventa Tudose Gina si Business Insolvency IPURL astfel ca la desemnare judecătorul sindic a avut în vedere solicitarea creditoarei potrivit dispozitiilor art.20 din lege. judetul Brăila. Popa Maricioca România. Administratorul judiciar va întocmi şi prezenta judecătorului sindic până la data de 30. nr. 124/2007 5 . 1. Delfinului nr. certă.19 alin. urmând a fi desemnat provizoriu. având ca obiect procedura insolvenţei. cererea este exceptată de la plata taxei de timbru şi timbru judiciar. Pentru aceste motive. a fost comunicată debitoarei la data de 01. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. hotărăşte: Admite cererea formulata de creditoarea ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI Brăila.2012.1 din Legea nr. cu sediul în Brăila. b-dul Independentei. nr. Fixează termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 10. În temeiul art. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003.6 din Legea privind procedura insolventei. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC ELENVIC TRANS SRL. judetul Brăila. număr de ordine în Registrul Comertului J09/533/2003. judetul Brăila.

str. Lichidator judiciar: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL. contul va fi deschis de administratorul judiciar. ap. et. poate fi comunicată prin orice mijloace pana în ziua fixata pentru exprimarea votului.palanciuc@mawas. Ing.2012 creditorii de către administratorul judiciar. Tribunal Gorj. Preşedinte . Secţia: a II-a civila. în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii.Administrator special: -. Ora: 14:00. Fixează termen de control la data de 13.03. Dispune deschiderea de către debitoare a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii.01. tel. sector 5. Dispune comunicarea sentinţei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la Oficiul Registrului Comertului respectiv Judecătoria Brăila şi Curtea de Apel Galaţi şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi.03. Sc 2. În calitate de Creditor . bl. 20133/3/2010a1 avand ca obiect raport cauzal – în cadrul proceduii insolvenţei deschise impotriva Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. în temeiul art. 4. 2. 2C04. Libertatii nr.03. Academiei.2012.2012. Societatea comercială AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. et. Birou nr. 18. Tribunalul Bucureşti.1.A. sector 1. Sectorul 1 – creditor-contestator 3. cod unic de înregistrare: 15962860 Convocare adunare creditori Număr iesire: 1131 / 19. Bl. Email: office. Sectorul 1. 4.39-41. Date privind dosarul: Număr dosar 74353/3/2011.2012 1. căruia i s-a raportat. 3. Definitivă.ro.  Confirmarea lichidatorului judiciar. 4066/20. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 3. 14.urse@gmail. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. Subscrisa: DINU URSE şi ASOCIATII SPRL. str. email dinu. reprezentata de asociat coordonator DAN URSE.com.  Desemnarea Comitetului Creditorilor. azi. 14. modificată şi completată prin HG nr. sc.2. tel: 0214365082.contestator în dosar 20133/3/2010a1 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. În temeiul art.C. Lichidator judiciar provizoriu: C. Pronunţată în şedinţa publica. 2.12. et. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009.25. Parter. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. sc. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. bazată pe un certificat calificat valabil. 28. Dinu Urse şi Asociatii SPRL Asociat Coordonator Dan Urse 2. 2A.București. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori. În temeiul art. Dumitru Tacu nr. lichidatorului judiciar. Voinea Geanina Elena Popa Maricica Municipiul Bucureşti Sectiunea I . semnată de creditor sau înscrisul în format electronic. 8. Debitor: SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL./fax 021. 460/2005.03.74.37 din legea privind procedura insolvenţei. et. debitor. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a1. 4. Jiului nr. Data: 27. str. Data emiterii:19.104./fax: 0314/216620. 0771602544.03.2012 1. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. Cu drept de recurs in termen de 7 zile de la comunicare. 4. Judecător sindic Popescu Angela 2. e-mail:_. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti.2012. et. 11. Debitor: SC ETP Trading SRL .BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. la sediul Tribunalului Brăila. în caz de neîndeplinire a atribuţiei. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL. sector 3.judecător sindic. 2A. pronuntata de Tribunalul Bucureşti. sediul social în Bucureşti. Sectorul 5 tel.I. 1881/2006 şi prevederile HG nr. administrator judiciar) în Dosarul nr. cu procură specială şi legalizată sau. str.Comercianti 1. cu adresa de corespondenta în Bucureşti. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC AMCO GENERAL CONSTRUCT SRL Adunarea Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti. Birou nr. 124/2007 6 . ORDINEA DE ZI:  Prezentarea situatiei debitorului. Lucian Blaga nr. 74353/3/2011. Jiului nr. Grefier. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. 2. 8. în dosarul nr. număr de ordine în registrul comerţului J40/16407/2003.34. Ap.318. Lucian Blaga nr.4 din legea privind procedura insolvenţei. Scrisoarea prin care se exprimă votul. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. Societatea comercială ETP TRADING SRL.2011.I Florescu Adrian cu sediul în Bd. orele 12. 0318/154375. sector 3. 2. CUI 15962860. conform Incheierii de sedinta din data de 02. Sectia aVII-a Civila. cod unic de înregistrare: 17819647 Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. Sectia aVII-a Civila. str. nr.

cu adresa în sector 1. 8.BD44A SC Total Soft SA . tel: 0214365082. Creditori: Mood Media România SRL . București DITL sector 1 – str. ap. CUI: 17819647. sector 3 SC Polus Transilvania Companie de Investitii SA – Cluj-Napoca. nr. sector 3. nr.1. nr. et.44.S25A SC Cotroceni Park SA . 124/2007 7 . sector 2 ANAF – DGFP București – str. Bl. nr. Lichidator judiciar provizoriu: C.palanciuc@mawas. 1 SC Țiriac Leasing IFN SA .București. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. Ap. modificată şi completată prin HG nr. 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. nr. nr. sector 1. e-mail:_. 194. sc. 2. et. sector 2. Cod de identificare fiscala: RO 17819647.2 SC Victoria Invest România SRL . sector 1.A. bd. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. et. 14. Academiei. 1B. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida.34. debitor. cu adresa în sector 1.A. 460/2005.00 în dosarul avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL .I. et. CUI: 17819647. Tribunal Gorj. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. A. 31 SC București Mall Development and Management SRL . Sectorul 1 – creditor-contestator 3. sector 2. județ Cluj BRD Groupe Societe Generale – Sucursale Unirea – București. nr. str. sc.ro. București Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. 18. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. Mihi Bravu. 3. Bir. nr. Ion Berindei nr.39-41.București.București. et.7. SC Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av. Email: office. ap. 1. Birou nr. Jiului nr. Zece Mese.București. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare. Libertatii nr.00 în dosarul avand ca obiect raport cauzal – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL București. et. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. nr. str. et. Birou nr. nr. str. nr. Secţia: a II-a civila. administrator judiciar) în Dosarul nr. 6A. bir.104. 0771602544.București.68.4 SC Iulius Mall Timișoara SRL .39-41. 0318/154375. 2.03. nr. sector 2. Splaiul Independentei. b-dul Vasile Milea. Biserica Amzei. 2A. 6A.A. Sectorul 5 tel. Judecător sindic Popescu Angela 2. Intrarea Pristolului. Zece Mese.cu sediul ales la str. Astfel.București.2012 debitoarei SC ETP TRADING SRL.palanciuc@mawas. 20133/3/2010a1 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. 1. 1. bl. 2.contestator în dosar 20133/3/2010 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. nr.A. Sectorul 1. 2. București SC Amarante SRL – București. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori.Demetriade. Email: office. et. Axente Sever. Data emiterii:19.Timișoara. et. București Baneasa Developments – cu sediul ales în Șos. nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21-23. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr.Cluj Napoca. subsol. vă puteţi adresa: Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Dimitrie Gerota. Debitor: SC ETP Trading SRL . sector 3.2. str.București. Astfel. 1881/2006 şi prevederile HG nr. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9.39-41. Academiei. parter. București Totunik SRL . bl.. nr. sc. str.ro. Jiului nr. 14. str. 0771602544./fax: 0314/216620.București. J40/7917/2009. b-dul Timișoara-complex Com.2012 1.03. 1. sector 2. În calitate de Creditor . Academiei. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. informaţii suplimentare: Pentru informaţii suplimentare. 20133/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. et. parter. Unirii. Vintilă Vodă nr. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. sector 6. nr. str. sc.Administrator special: -.210-210B SL Networks SRL cu sediul ales la SCA Filip & Asociatii . sc. et. 203. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. nr. sector 3. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. Parter. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010.1.Plaza România. b-dul Expoziției. județ Timis SC Plaza Mall Development and Management SRL . Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1. Avram Iancu nr.București. 2A. 13.I Florescu Adrian cu sediul în Bd.1. 4066/20. ap. 2. 4. ap. 492-500 comuna Florești. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. K2. tel: 0214365082.55-59. ap. județ Cluj Unik Expert Construct – cu sediul ales la str. Calea Vitan-Complex Comercial Bucureşti Mall. sector 6.26. sector 1. sector 3. et. Sc 2. J40/7917/2009.

Rosetti nr. 124/2007 8 . Unirii nr.2. 0318/154375. 1881/2006 şi prevederile HG nr.2012 publicata în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. Număr de ordine în registrul comertului: J40/7917/2009. Palanciuc Mawas Luciana Fida * Anunt privind termenul de judecata Număr: 1./fax 021. sc.06. 0771602544. 2529/22. sector 1. ora 14:00. 2.București.București. et. Email: office. 3. Judecător sindic Maria Zamfir 2. precum şi în vederea completarii demersurilor de citare efectuate în respectivul dosar de catre instanta de judecata. Număr de telefon 021.. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.2012 pronunţată de Tribunalul Bucureşti.36. Tribunal Gorj. toate partile interesate sunt chemate la această instanță. 39. tel: 0214365082. vă puteţi adresa: creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida.00. et.104. 14.03. Cod de identificare fiscala: RO 17819647. Sectorul 1 – creditor-contestator 3.00 3.02. 4. Sectorul 5 tel. 18. Calea Serban Voda nr. cam. Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Civila..ro. Lichidator judiciar provizoriu: C. Bucureşti. Date privind dosarul: Număr dosar 75441/3/2011. Email: office. cu adresa în sector 1.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bd. e-mail:_.408./fax: 0314/216620. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av. Sectorul 1.I. sediul social în Bucureşti. 99. B-dul Ferdinand nr. Prin notificarea nr.39-41.03. et.30-14. 0771602544. Libertatii nr.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL. parter.335. Academiei.2012. Email: office.00 în dosarul avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP Trading SRL . Sc 2.18 E-mail office@finecoinsolvency. Subscrisa/Subsemnatul(a) Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. 20133/3/2010a2 aflat pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia a II-a Civila. in vederea indeplinirii procedurii legale de citare a tuturor partilor implicate (creditori.Administrator special: -. J40/7917/2009. în temeiul art. SC Etam Lenjerie SAS Prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL Av.00.contestator în dosar 20133/3/2010a2 avand ca obiect procedura insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL.Creditor: Administratia Finantelor Publice sector 2 cu sediul în str. str. Data emiterii:19. programul arhivei/registraturii instanţei 9. 85/2006. număr de inregistrare în Registrul comerţului J40/9901/1996.Lichidator judiciar: FINECO INSOLVENCY SPRL Cod de identificare fiscală 22485179 sediul social Bucureşti. 2A. Academiei. 20133/3/2010a2 avand ca obiect contestatie impotriva masurii administratorului judiciar – în cadrul procedurii insolvenţei deschise impotriva debitoarei SC ETP TRADING SRL. nr. Parter.75441/3/2011. sector 2. Ap. Creditori: Etam Lenjerie SAS prin mandatar SC Euler Hermes Services Romania SRL. 0771602544. sector 3.03. str. 021. 56.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.A. Date privind dosarul: Număr dosar 20133/3/2010a2. Secţia: a II-a civila. 4066/20. et. Sedinta Adunarii creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar la data de 27.: 30.Debitor: SC Media Tel 96 SRL cod de identificare fiscală 8979533.1. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă: 1B2368 5. În calitate de Creditor . 27.2012 1. sc. Palanciuc Mawas Luciana Fida 3.335. et. în dosarul nr. sector 2. Birou nr. 13 din Legea nr.I Florescu Adrian cu sediul în Bd.palanciuc@mawas. Birou nr. Conform acestei convocari.2012 lichidatorul judiciar a convocat Adunarea creditorilor SC Media Tel 96 SRL. tel: 0214365082.39-41. 14. 1. intelegem sa publicam prezentul anunt cu privire la urmatorul termen de judecata dispus în Dosarul nr. Judecător sindic Popescu Angela 2. 37. Bl. Jiului nr.2012 1. camera 102 (sala 3 – Judecatoria Targu-Jiu) etaj parter completul C4F în ziua de 26 luna 3 anul 2012 ora 9. 2. 460/2005. debitor. 2A. 5.03. Debitor: SC ETP Trading SRL . 01/10. Societatea comercială MEDIA TEL 96 SRL.2012 creditorului Etam Lenjerie SAS reprezentat de Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida. C.palanciuc@mawas. Jiului nr.. Astfel. administrator judiciar) în Dosarul nr. cod unic de înregistrare: 8979533 Convocare adunare creditori Nr. secţia a VII-a Civila. convoaca SEDINTA ADUNARII CREDITORILOR SC Media Tel 96 SRL 7. cu sediul ales la Cabinet Avocat Palanciuc Mawas Luciana Fida din Bucureşti. Data emiterii: 19.03. sector 4 Număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO II0327/2007 tel.ro. nr. 1240 din data de 27. tel: 0214365082.01.A.palanciuc@mawas.ro Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Florin Cristica 6.02.34. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Media Tel 96 SRL conform sentintei civile nr.A. 4. modificată şi completată prin HG nr. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru informaţii suplimentare. CUI: 17819647.ro.

cod unic de înregistrare: 15834438 Convocare adunarea creditorilor Număr: 592. care se va suporta din averea debitorului. ataşat ori asociat semnătura electronica extinsă.10. Bd. Unirii nr.03. conform celor de mai jos.800 lei + TVA. Rădăcina. Prezentarea situatiei debitorului. Nicolae Titulescu nr. Societatea comercială UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL. poate fi comunicat prin orice mijloace.2011 pronunţată de Tribunalul Buzău.2012 In ceea ce priveste ordinea de zi a sedintei. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. din oficiu convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar. ora 14. Pârscov judeţul Buzău. Data emiterii: 20. Pelinului nr.Onofrei ** Informaţiile suplimentare vor fi menţionate în mod expres în funcţie de ordinea de zi stabilită Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. în temeiul art.1.03. 2. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. sediul social str. echipamente de telecomunicatii şi IT) cu un onorariu de 1. Aprobarea angajarii în calitate de evaluator a d-lui Adrian Rinciog. Număr de ordine în registrul comerţului J10/880/2003 3. modificată şi completată prin HG nr. Desemnarea Comitetului creditorilor şi a Presedintelui acestuia. cu procură specială şi legalizată sau. Incinta Port Mol. lichidatorului judiciar. astfel incat ordinea de zi a sedintei din data de 27. Carrefour România SA.com Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Tatiana Manolache . Cod de identificare fiscală RO 27362568. SC Marinco SRL.2012 1. Bcureşti. Administrator special: Gruia Adriana 4.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul. respectiv 1. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. în cazul în care construcţia se află în stadiul finalizat”.213. căruia i s-a raportat. Secţia a II-a civilă. Constanţa 3. membru ANEVAR. DGFP Buzău. Scrisoarea prin care se exprimă votul. bazată pe un certificat calificat valabil. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Pentru alte informaţii suplimentare. Date privind dosarul:Număr dosar 3961/114/2011Tribunalul Buzău. contencios administrativ şi fiscal. Lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL Asociat Coordonator Cristica Florin Județul Buzău Sectiunea I . contencios administrativ şi fiscal în dosarul 3961/114/2011. 22. în data de 26. cu procură specială şi legalizată sau. tel. Preciziei nr. judeţul Buzău. Judecător sindic Eugen Irimia 2. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. până în ziua fixată pentru exprimarea votului. 3 cl. sector 3.000 RON cu TVA.29-31. sector 6. cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. semnată de creditor.2. 124/2007 9 . Cod de identificare fiscală 15834438.600 lei +TVA. Bucureşti. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL conform încheierii din data de 18. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. 3. sector 1. respectiv imposibilitatea valorificării acestora datorită deprecierii fizice. ORDINEA DE ZI: prezentarea situaţiei stocurilor de marfă ale debitoarei. în cazul în care construcţia se află în stadiul la roşu” sau 2. Subscrisa Prime Insolv Practice IPURL. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţe. 1. Tatiana Manolache .03. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat.Comercianti 1. aprobarea costului pentru efectuarea raportului de expertiză având ca obiectiv stabilirea valorii de circulaţie a imobilului proprietatea debitoarei situat în Voluntari. sector 3.30.Onofrei 5. strada Pelinului nr. 4. Prime Insolv Practice IPURL Av. semnată de creditor. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. Bd.400. Debitor: SC UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL. Bucureşti. Confirmarea Fineco Insolvency SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului. Şos. etaj 2. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. informaţii suplimentare:** Pentru alte informaţii suplimentare.2012 ora 14:00 va fi urmatoarea: ORDINEA DE ZI: 1.213. etaj 2. Bucureşti. în vederea evaluarii bunurilor mobile proprietatea debitorului (autoturism marca Daewoo Espero. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 4066/20.442/0040. Creditori: Pireus Bank România SA. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi.452 e-mail primeinsolv@gmail. vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. sau înscrisul în format electronic. Lichidator judiciar: Prime Insolv Practice IPURL./fax 0040.2012. bazată pe un certificat valabil. 460/2005. 1881/2006 şi prevederile HG nr. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar.400. 209.03. aceasta se completeza cu punctul 4. judeţul Ilfov. secţia a II-a civilă. sediul social Com. 22. sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat.

sector 1 CEC Bank sucursala Cluj Napoca .administratorului judiciar. vă puteţi adresa:. 2 data 26/03/2012. Societatea comercială MADACAR IMPORT EXPORT SRL. ap. Creditori: Banca Intesa SanPaolo Arad . nr. b-dul 21 Decembrie 1989. Ordinea de zi: Aprobarea cererii formulate de dna. semnată de creditor. 3. Lt. 85/1996 privind procedura insolvenţei s-a procedat la notificarea instituţiilor bugetare şi s-a publicat în ziarul Monitorul de Cluj. nr. str. 1. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Prin sentinţa comercială nr. Administrator judiciar. de practician în insolvenţă Cremene Simion. Date privind dosarul: Număr dosar 4779/1285 anul 2011 Tribunal Specializat Cluj Judecător sindic Simona Ivanescu 2. 5 ap. Ion Ghica. jud. sau înscrisul în format electronic. s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Madacar Import Export SRL.03. Cod de identificare fiscală 19295107 sediul social Cluj-Napoca. Tribunal Comercial Cluj. demersuri în vederea identificării domiciliului administratorului statutar. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice.Bucureşti. Situaţia bunurilor societăţii: am înaintat administratorului statutar al debitoarei. publicarea deschiderii procedurii insolvenţei în ziarul Monitorul de Cluj.2012. cod unic de înregistrare: 225330 Convocare Comitetul creditorilor Număr: 846 Data emiterii:.2012 Județul Cluj Sectiunea I . 10H. 67-69 Farmexpert DCI . în vederea depunerii cererilor de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. de practician în insolvenţă Cremene Simion 2. cu procură specială şi legalizată sau. str. ind.C. 13394/13.03. 60.02. ora 11. în dosarul 4779/1285/2011.2. 6532/CC/2011 din data de 06/12/2011 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj. calea Dorobanţilor nr. Operaţiuni efectuate de către lichidatorul judiciar în cadrul procedurii: obţinerea de informaţii asupra istoricului debitoarei şi a situaţiilor financiare. Iris nr. Informaţii suplimentare: Pentru alte informaţii suplimentare. 7. Dorobanţilor şi deblocarea sumei de 200. notificarea societăţii debitoare şi a administratorului statutar în vederea predării documentelor contabile. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă.Cluj Napoca.12. dnei Semenescu Eugenia Carmen.03. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi.19. publicarea notificării deschiderii procedurii de insolvenţă în BPI nr. Obiectul de activitate declarat de societate este Coafura şi alte activitati de infrumusetare”. str. str. et. publicarea tabelului preliminar în BPI nr. Cab. Debitor: SC Madacar Import Export SRL Cluj Napoca. întocmirea raportului cauzelor şi publicarea acestuia în BPI. bazată pe un certificat calificat valabil. Creditorii societăţii debitoare: în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. Craciun Adriana Gertrud în calitate de administrator special al SC Elixir Impex SRL pentru începerea activităţii la punctul de lucru din Cluj Napoca. nr. bl. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 2280/16. Cab. Fabricii nr. Administrator judiciar Cab./fax 0264/431963 Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Cremene Simion 5. ind. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0879 tel. 235/19.2012 Termen de judecată: 26. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator pana la data fixată pentru exprimarea votului. conform sentinţei comerciale. Ind. 4066/20. 460/2005. modificată şi completată prin HG nr. 3 S. J12/945/1993.2011. căruia i s-a raportat. 176 B Număr de ordine în registrul comerţului J12/3377/1991 4. semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat. str.03. 00. 124/2007 10 . în temeiul art. str.2012 Nr. Constantin Daniel.sediu ales Cab de av. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei din oficiu convoacă Comitetul creditorilor debitorului: SC Elixir Impex SRL Comitetul creditorilor va avea loc la sediul profesional al administratorului judiciar situat în Cluj-Napoca. Col Dumitru Papazoglu. B10. de practician în insolvenţă Cremene Simion în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Elixir Impex SRL. Subscrisa. 6416 dată în şedinţa publică din 28. nr. ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă. pana la data fixată pentru exprimarea votului. Rotaru Elena Madalina din Bucureşti.Cluj Napoca. 6. dosar: 4768/1285/2011. sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. sector. aceasta nu ne-a prezentat actele contabile fapt pentru care s-a procedat la analiza economica în vederea stabilirii cauzelor care au determinat starea de insolventa. 20. notificarea creditorilor bugetari. 9. ap. întocmirea tabelului preliminar şi definitiv al creanţelor. Scrisoarea prin care se exprimă votul. ap.A sediu ales SCA Cecilia Popa şi Asociatii în Bucureşti. nr.1. Dambovitei. 23-25 3. cod unic de înregistrare: 3925001 Cerere privind propunerea de închidere a procedurii de faliment a debitoarei SC Madacar Import Export SRL Nr. P-ta Cipariu.2011. nr. CIF 3925001. sector 6 Mediplus Exim .11. Win Magazin S. notificarea privind deschiderea procedurii de insolvenţă şi documentele care trebuie să le pună la dispoziţia lichidatorului. Cluj. nr.000 ron în acest scop. 14 nr. poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar.2012 1.Comercianti 1.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Debitor: SC Elixir Impex SRL Cod de identificare fiscală 225330 sediul social Cluj Napoca str. Societatea comercială ELIXIR IMPEX SRL. sc.

până la data întocmirii prezentului raport nu au transmis niciun punct de vedere. ITM Cluj. 12. Datoriile debitoarei sunt de 4. 85/2006. întocmire.03. în care nu sunt reflectate active imobilizate.01. Cereri către judecătorul sindic: închiderea procedurii de insolvenţă deschisă împotriva debitoarei SC Madacar Import Export SRL. constând din creanţe . Judecator sindic: Iulian Pacurar. 973 din 05. str. în baza notificării nr. care permite închiderea procedurii în orice stadiu al acesteia dacă: nu există bunuri în averea debitoarei ori acestea sunt insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative. J12/813/1993.g) din Legea nr. totalizând creanţa totală de 4. termenul de verificare a creanţelor. am comunicat termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului. temeiul creanţei. acesta având şi funcţia de administrator al societăţii debitoare. 12. 85/2006 prin faptele administratorilor statutari şi nici persoana vinovată de starea de insolvenţă. menţiuni cu privire la eventuale drepturi de preferinţă sau garanţii. J12/813/1993.2012. CII Dărăban Adelina 3. niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare. deoarece nu am identificat elemente incidente art. termenul pentru depunerea contestaţii 5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. publicarea notificării deschiderii procedurii insolvenţei în BPI nr. sume care solicităm să fie achitate din fondul de lichidare prevăzut de art. dosar: 4769/1285/2011. domiciliul/sediul. radierea debitoarei SC Madacar Import Export SRL din Registrul Comerţului. 4. din Legea nr. 228/19. alin. S3. Prin Sentinţa Comercială nr. având sediul în localitatea Dej.2012 Nr.018 lei.2011 a Tribunalului Specializat Cluj a admis cererea formulată de debitor prin lichidator pentru deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată.03. Verificarea cererilor de creanţe înregistrate: prin notificarile arătate mai sus pe care le-am transmis institutiilor.AFP Cluj Napoca privind avansarea de sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor în vederea continuării procedurii de insolvenţă la debitorul SC Madacar Import Export SRL. 12. 85/2006. jud Cluj. Cauzele care au determinat starea de insolvenţă le putem prezuma ca fiind: lipsa de responsabilitate faţă de debitoare a administratorilor statutari. termenul de Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. drept pentru care lichidatorul judiciar îl interpretează ca un răspuns negativ. 131 din Legea privind procedura insolvenţei. cu un capital social de 200 lei. Proceduri efectuate în vederea îndeplinirii atribuţiilor lichidatorului judiciar: am notificat instituţiile bugetare. 85/2006 privind procedura insolventei. Municipiul Dej şi AVAS Bucureşti. A depus cerere de creanţă AFP Cluj Napoca . 136 din Legea nr. 138. Dej.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 138 din Legea nr.601 lei.12. Examinarea activităţii economice a debitorului: ultimul bilanţ contabil afişat pe site-ul MFP este cel aferent anului financiar 2008. bl. sunt reflectate active circulante în sumă de 58 lei. 65 din Legea nr.11. aprobarea recuperării cheltuielilor de procedură şi a onorariului lichidatorului judiciar pentru întreaga activitate depusă în prezenta procedură. a . 131 din Legea nr. CIF 3402991. respectiv abandonarea societăţii debitoare.4 din Legea nr. am convocat AGA. 1. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Debitor: SC Sepra Tehnocom SRL. cod unic de înregistrare: 3402991 Raport privind cauzele şi împrejurările care au dus la starea de insolvenţă al debitorului SC Sepra Tehnocom SRL Nr. Incidenţa prevederilor art.2011. modificată şi completată prin HG nr. nr.2012. Istoricul societăţii: SC Sepra Tehnocom SRL este înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 12. 85/2006 şi anume: numele/denumirea creditorului. Lichidator Judiciar. al.03. Cauzele şi împrejurările care au determinat starea de insolvenţă a debitoarei este contextul crizei economice declanşată pe plan mondial. am notificat societatea debitoare şi administratorul acesteia. 25.02. ap. privind deschiderea procedurii insolvenţei.2012 Termen de judecată: 26. S3. suma datorată. alin. 85/2006. nu am identificat elemente incidente dispoziţiilor prevãzute de art. Orizont. jud Cluj. întocmindu-se tabelul preliminar şi cel definitiv al creanţelor. 460/2005. în temeiul art. lit. neplata la scadenţă a datoriilor către bugetul statului a generat majorarea accesoriilor. 13116/07. Societatea comercială SEPRA TEHNOCOM SRL. considerăm că sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. În acest context.58 lei. 6417 dată în şedinţa publică din 28.suma de 4. a făcut obiectul analizei din punct de vedere al stabilirii legitimităţii. Declaraţia de creanţe înregistrată la dosarul în cauză. Referitor la solicitarea lichidatorului judiciar. bl. respectiv data de 31. raportat la faptul că pânã la data întocmirii prezentului raport. cu menţiunea cerinţelor prevăzute de art. 138. însă din lipsa actelor contabile nu cunoaştem componenţa acestora. CIF 3402991. Orizont. am anunţat în ziarul Monitorul de Cluj deschiderea procedurii de insolvenţă. Răspunderea administratorului statutar: lichidatorul judiciar nu a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale împotriva administratorului statutar. a valorii exacte şi a priorităţii. Temei juridic: art. 131 din Legea nr. 4066/20.2011 şi anume: AFP Dej.2012 creanţe la termenul de admitere a cererilor de creanţe. în temeiul art. respectiv de avansare de sume necesare continuării procedurii. Tribunalul Specializat Cluj. afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor 21. a) . 85/2006. 85/2006. 124/2007 11 . conform art. constituită de către dl Gliga Victor Eronim. lit.1. str.12. 85/2006: lichidatorul judiciar nu a întocmit cerere de atragere a răspunderii patrimoniale. ap.g din Legea nr. nr.601 lei. Lichidatorul judiciar a transmis adresă unicului creditor . descărcarea lichidatorului judiciar de toate îndatoririle şi responsabilităţile privitoare la procedură.

181/02.L. 67.F.02.2012.03.T. 822. confirmată de primire la data de 06. sens în care va convoca adunarea creditorilor în scopul avansării de sume necesare continuării procedurii conform prevederilor art.02. pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj.02. Iaşi. 65. 85/2006.2012. Ca rezultat al verificărilor efectuate în temeiul art. Am comunicat societăţii debitoare tabelul preliminar. 4066/20.I. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.01. 124/2007 12 .2012.02.2012. 76 lei. 180/02.R. jud.2012. 164/02. C. confirmată de primire la data de 07.I. în calitate de lichidator judiciar al SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca.02.M. 17. . Aleea Nicolina.2012.2012.2012 I.02. 21 alin. CII Dărăban Adelina 4. cod unic de înregistrare: 18305563 Dosar nr. Lichidatorul judiciar a procedat la analizarea cererii de creanţe depusă la dosarul în cauză. 1881/2006 şi prevederile HG nr. în dosar nr. str.02. plicul întorcându-se cu menţiunea avizat termen de pastrare”.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.2012. PREZENTAREA MODALITĂŢII ÎN CARE LICHIDATORUL JUDICIAR A ÎNDEPLINIT ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE DE ART 25 DIN LEGEA 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale lichidatorul judiciar a întreprins următoarele demersuri: Potrivit sentinţei comerciale din data de 18.72 din Legea nr.1 şi 2 din aceeaşi lege.1 şi 2 din Legea nr. În această calitate. de înreg. confirmată de primire la data de 17. 76 lei. Cluj prin adresa nr. precum şi al legitimităţii. 2567/1285/2011 Debitor: SC TITEL TRANS SRL Cluj Napoca. 85/2006 privind debitoarea SC Titel Trans SRL Nr. Alte menţiuni: până la data întocmirii prezentului raport. 2309/17.009. . cu sediul social în Municipiul Cluj Napoca.creditorului SC IMOLEASING IFN SA prin adres anr. 1536/02. 2567/1285/2011 s-a dispus deschiderea procedurii generale a falimentului fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.creditorului A. confirmata de primire sub nr.02. Solicitări adresate judecătorului sindic: solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispună afişarea acestuia la uşa instanţei.2012. Aleea Nicolina. plicul întorcându-se cu mentiunea” nereclamat”. 176/02. 155/02.P. 175/02. 154/02.2012l .2012. cf prevederilor art. 85/2006. J12/145/2006. conform art. Societatea comercială TITEL TRANS SRL.02. 177/02. modificată şi completată prin HG nr.creditorului Nădăşan Eugen Dan prin adresa nr. . 182/02.debitoarei SC TITEL TRANS SRL la sediul procesual ales prin adresa nr.2012. l-am afişat la uşa instanţei şi l-am publicat în BPI nr.debitorului SC TITEL TRANS SRL la sediul social prin adresa nr.2012. formulează prezentul: Raport de activitate întocmit în confomitate cu prevederile art.creditorului Administraţia Fondului pentru Mediu prin adresa nr.2012.2012. Iaşi. prin administrator statutar prin adresa nr. plicul întorcându-se cu menţiunea”nereclamat” . Judeţ Cluj. lichidatorul judiciar a procedat la notificarea: . pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj.U.F.02.2012.creditorului I.02.03. . al valorii creanţei.2012. confirmată de primire la data de 06.I. plicul întorcându-se cu menţiunea expirat termen de pastrare”.1 din legea nr. Iaşi.U. În urma studierii dosarului în cauză am constatat că până la această dată s-a depus cerere de creanţe de către Administratia Finantelor Publice Cluj în cuantum de 603 lei şi AVAS Bucureşti în sumă de 406. nr. 2567/1285/2011. 74 din Legea nr. nu au fost formulate opoziţii la deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitoarei. cu sediul în mun. 8.notificarea privind deschiderea procedurii generale de faliment a fost publicată în B. alin.01. .debitorului SC TITEL TRANS SRL.G. prin adresa nr. am analizat sub aspectul documentelor justificative. prin administrator special prin adresa nr.P. .2012. cu sediul în mun.2012 şi în România Liberă din 03. 460/2005.02. nr.R. de înreg.2012.creditorului Drăgan Andreea Veronica prin adresa nr.creditorului Rus Bogdan Simion.2012. confirmată d eprimire la data de 14. Cluj. Management Reorganizare Lichidare Iaşi S. conform art. ap. 131 din Legea nr. Judeţ Cluj <<în faliment>> <<in bankruptcy>> <<en faillite>> Nr.02. .R.R. . 8696/02.02.02. a Municipiului Cluj prin D. potrivit Sentinţei civile din data de 18.P. În situaţia în care nu s-au înregistrat contestaţii la tabelul preliminar.2012. confirmată de primire la data de 06.02.02. RO18305563. 85/2006. J12/145/2006.creditorului Jiga Sergiu Mihai prin adresa nr. însumând o datorie totală de 1. . Lichidator Judiciar.C. Iesire 387/20. Hameiului.L. Având în vedere faptul că în patrimoniul debitoarei nu sunt bunuri şi nici disponibilităţi băneşti. 183/02.02. alin. solicităm onoratei instanţe definitivarea tabelului de creanţe şi să dispuneţi afişarea acestuia la uşa instanţei. nr.02. în dosar nr. .2012.2012. O. jud. RO18305563 Subscrisa.P.2012.02.02.P. 85/2006. nr.debitorului SC TITEL TRANS SRL.03. 178/02. Iaşi.C. Judeţ Cluj. 179/02.02. nr. lichidatorul judiciar apreciază că se impune închiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată. am procedat la întocmirea tabelului preliminar al creanţelor. O. plicul întorcându-se cu mentiunea”firmă mutată de la adresă”. 822.2012 depunere a tabelului definitiv al creanţelor şi de afişare a tabelului definitiv al creanţelor 26. C. prin adresa nr.

02. 460/2005.30 la sediul procesual ales al lichidatorului judiciae din Municipiul Cluj Napoca. Lichidator judiciar. Lichidatorul judiciar a notificat debitoarea sa procedeze la predarea activelor.R.identificat scriptic. 36364/02.008 71. CONCLUZII Onorată instanţă: 1. Asociat coordonator. la domiciliul acestuia prin adresa nr. pct.P.Publicat în B. lichidatorul judiciat a revenit cu o nouă notificare în data de 19. de intrare 144/25. Să acordaţi un termen de continuare procedură pentru a lămuri situaţia faptică a activelor din averea debitoarei şi în vederea valorificarii acestora. .Comunicat Tribunalului Specializat Cluj prin adresa nr.02.2012. în data de 22. serie motor D108201.02. 193/03.L. Vă solicităm să încuviinţaţi tabelul suplimentar de creaţe şi sa dispuneţi consolidarea tabelului definitiv de creanţe. pe toată perioada de valabilitate a contractului anterior menţionat.388 30. Tabele creditori: La data de 22. 123. . plicul întorcându-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare”.Art. Impotriva tabelului suplimentar nu s-au formulat contestaţii. 251/. confirmată de primire sub nr.2012. Mititelu Corneliu Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 172/02.200 lei pret de piaţă. confirmată de primire la data de 23.2012.571 54 292 Activul 1.22.87-NAD. confirmată de primire la data de 24.2012. confirmată de primire sub nr. confirmată de primire la data de 08.Către creditorul SC IMOLEASING IFN SA prin adresa nr.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special. confirmată de primire sub nr.02. . împreună cu autorizaţiile de taxi emise pentru autoturismele debitoarei. .SC IMOLEASING IFN SA . către cei mentionaţi mai sus ca în termen de trei zile de la primirea acesteia sa procedeze la predarea bunurilor mobile.2012. prin adresa nr. 196/03. 2610/23.Municipiul Cluj Napoca . Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.02. precum şi a contractului cadru de atribuire în gestiune delegate a serviciului de transport public local eliberat către SC TITEL TRANS SRL. . 167/03. .02. Notificarea a fost comunicată după cum urmează: .2012.2012.958.O.identificat faptic şi evaluat de catre SC EXPERT EVALUATOR SRL la suma de 15.2012.G.03.creditorului Municipiul Cluj Napoca.P.02. nr.02. plicul întorcându-se cu mentiunea avizat”. la sediul social prin adresa nr. 85 LEI.2012. 4066/20. 3.02.031.02. . modificată şi completată prin HG nr.2012-01.02. 3. pct.2012.2012. având următoarea componenţă: .21.F.R. la domiciliul acestuia prin adresa nr. 156/02. 194/03.2012. plicul întocandu-se cu mentiunea nereclamat expirat termen de pastrare” .02.2012 .02. 184/02. 00 lei. raport de evaluare comunicat lichidatorului judiciar sub nr. an fabricatie 2008.P. 00 lei.autoturismul marca Dacia Logan: CJ. 195/03.02.C. care în prezent figurează înmatriculat pe SC TITEL TRANS SRL . 3. lichidatorul judiciar a întocmit tabelul suplimentar de creanţe în cuantum de 22. 253/22. ora 15.Notificarea a fost comunicată administratorului special telefonic intainte de termenul limită de predare a bunurilor şi comunicată pe adresa de e-mail a fostului administratorului statutar al debitoarei.2011 Activul 2. . 2.03.344 52. în caz contrar. 123.569 38.2012.2012.2012. 123.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. pct. 3. Cluj -1.03.02.2012. 6263/03.Afişat la grefa Tribunalului Specializat Cluj la data de 22.2012.02.11. Tabelul suplimentar a fost comunicat dupa cum urmează: . împreună cu actele de proprietate în original şi a tuturor cheilor acesteia. 85 lei. 124/2007 13 . prin adresa nr.autoturismul marca DACIA Logan: CJ-09-SCA.2012. 1881/2006 şi prevederile HG nr.02. identificare UU1LSDEKF39194311. .792.I.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special.135.876 Stocuri Creanţe 0 0 360 0 0 0 0 0 Disponibilităţi băneşti 44.Art.2012. Deoarece debitoarea nu şi-a indeplinit obligaţia de predare a bunurilor identificate faptic şi scriptic în averea sa.2012. 252/22.creditorului BRD-Group Societe Generale SA Sucursala Cluj.02.Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator special. Cluj prin adresa nr.2012. .Art. Să aprobaţi devizul de cheltuieli pe perioada 01.02. lichidatorul judiciar va formula acţiunile necesare prevăzute de normele legale în vigoare pentru recuperarea prejudiciului creat. .Debitorului SC TITEL TRANS SRL prin administrator statutar.Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Cluj Napoca prin D. Valorificare bunuri debitoare: In averea debitoarei lichidatorul judiciar a identificare următoarele active: Active Imobilizate 114. II. plicul întorcându-se cu mentiunea firmă mutată de la adresă”. nt.02.2012.01. la sediul procesual ales prin adresa nr.Către debitorul SC TITEL TRANS SRL prin adresa nr.

Bdul Aurel Vlaicu.Cererea scazuta din partea pietei pentru sortimentele rezultate din procesarea plopului euroamerican din Delta Dunarii. Examinarea situaţiei economice a debitorului şi stabilirea cauzelor şi imprejurarilor care au condus societatea la starea de incetare de plati – art.detinut în sistem leasing . Incetarea de plati s-a produs la sfarsitul anului 2009. cu sediul în Constanta.30 la sediul administratorului judiciar In sedinta. modificată şi completată prin HG nr.Autoturism Lada Niva. Societatea comercială EXPREL PROD SRL. deteriorarea relatiilor cu principalul furnizor Directia Silvica Tulcea din cauza neachitarii datoriilor bugetare. serie motor 120520 .Barca cu motor. Constanta. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 1.13. .2011 pronunţată de Tribunalul Constanta. g din lege Cu observarea prevederilor art. . I.09.Autoturism Lada.a şi b din lege Am completat tabelul definitiv printr-un adendum.85/2006. 460/2005. .13. Alte acte şi operatiuni Am solicitat Consiliului Local Constanta sa ne comunice daca debitoarea detine bunuri mobile sau imobile în proprietate.TRANS-OIL SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL Constanta .2011-28.200 lei.Barca cu motor Laguna . cod unic de înregistrare: 14059440 Catre Tribunalul Constanta Sectia Comerciala Referitor dosar nr 6954/118/2010 Termen 28. Cresterea datoriilor inregistrate în aceasta perioada a condus la un indicator al solvabilitatii generale subunitar.costuri procesare. Prin adresa nr. 11906/04. et. 21 alin 1 din Legea nr.Comercianti 1. în dosarul 6954/118/2010. ap. respectiv: . am procedat la intocmirea prezentului raport care cuprinde modul de indeplinire al atributiunilor stabilite în sarcina noastra în perioada 19. Administratorul judiciar concluzioneaza ca starea de insolventa a SC EXPREL PROD SRL are urmatoarele cauze: .Coroborat cu punctul anterior imposibilitatea continuarii activitatii economice datorita blocajului financiar. respectiv de a-si onora platile la termenele scadente. ap. serie motor 636457 . In urma analizarii documentelor financiar contabile. atasat la raport.01. 1881/2006 şi prevederile HG nr.10. 4. . în temeiul art. nr.2012 Județul Constanţa Sectiunea I .Tractor UTB.Prezentarea stadiului procedurii de insolventa.Tractor U650. s-a hotarat componenta Comitetului Creditorilor.1 lit. RS 32975/31. 11552/31. CUI 14059440 J13/1453/2001.20 alin. 14 şi 20 lit. Modul de indeplinire a atributiunilor stabilite de lege în sarcina administratorului judiciar 1.2011 s-a adus la cunostinta ca SC EXPREL PROD SRL figureaza cu urmatoarele bunuri declarate: .2011. 4066/20. 63/com/12. ceea ce exprima incapacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale banesti.Membru 3.Autoturism Skoda fabia. 65.Remorca MIRSA. serie motor 7757922 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. Sedinta a fost stabilita pentru data de 09 noiembrie.11.D.Directia Generala a Finantelor Publice Constanta – Presedinte . bl. sc. serie 952042 . nr. cu sediul în Constanta. SC TREMULA SA în ianuarie 2010. de Contencios Administrativ şi Fiscal. 25. desemnat prin sentinţa comerciala nr. administratorul judiciar a intocmit şi depus raportul privind cauzele şi imprejurarile care au condus societatea la incetare de plati care a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr. serie motor 689500306.Membru .11. Raportul cauzelor a fost trimis prin posta administratorului societatii. Convocarea în sedinta a Adunarii Creditorilor – art.03. . . 9. secţia Comerciala. str.Declansarea procedurii de insolventa principalului client al societatii. 11449/27.2011. serie motor 103876.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.10.2011. 2. 124/2007 14 . intr-o sedinta avand ca ordine de zi: .11. legal reprezentata de asociat coordonator Andreia Cernat în calitate de administrator judiciar al debitorului SC EXPREL PROD SRL. 14 şi 20 lit g din Legea nr. prin intermediul Buletinului Procedurilor de Insolventa nr. ora 13.03. Tabelul a fost publicat în Buletinul insolvenţei nr.Romstal Leasing Ifn SA . deoarece am omis inregistrarea creantei SC Trans Oil SRL prin administrator judiciar Continvest Insolventa SPRL în suma de 84.2011 Raport de activitate Subscrisa SPRL Eurolevel Partners.Remorca Stema.Desemnarea comitetului creditorilor. serie motor 431482. .2011. cand societatea nu a mai putut plati datoriile mai vechi de 30 de zile.Incheierea de contracte dezavantajoase din punct de vedere al raportului profit. B4. Mircea cel Batran. .Autospecializata. biroul 2. am procedat la convocarea Adunarii Creditorilor SC EXPREL PROD SRL.

131 şi radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat. 4. în procedura simplificată a debitoarei SC EXPREL PROD SRL în temeiul art. jud. str. sediul social: Năvodari. reprezentand lemn de foc şi lemn rotund. sediul social în Târgu Mureş.Mureş. 107 alin 1 lit a.2012 1.Subsemnata Chirilesc Ana Maria.03. ap. P-ta Teatrului nr. Andreia Maria Cernat 2. 1881/2006 şi prevederile HG nr. Menţiuni Deoarece s-a constatat că nu există bunuri în averea debitorului conform adresei nr. Analiza incidentei în cauza a dispozitiilor art. judeţ Constanţa 1.2010 societatea are pe stoc productie în curs de executie în valoare de 67./fax 0265/257961. se afla în stare avansata de degradare în Unitatea de Productie Tataru-Ostrov Tataru din cadrul Ocolului Silvic Tulcea.Comercianti 1.11.29. administratorul judiciar propune intrarea în faliment. Lichidator judiciar Victoria SPRL Laura Sărac Aldea Județul Mureş Sectiunea I .73/3 Data: 28. 138 din Legea 85/2006.85/2006. în temeiul: art. Societatea comercială ENERGIC PLUS SRL. Constanţei. J 26/311/1994. 229/C din 27.Debitor: SC Energic Plus SRL.121 alin.2011 emise de Primăria Năvodari. 442/1371/2008.A.A.1 şi art. e-mail chirilesc_anamaria @yahoo.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria.01.12.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr.123 din lege Precizam ca în perioada aferenta prezentului raport nu am efectuat cheltuieli cu procedura în sensul dispozitiilor art. lichidatorul judiciar propune închiderea procedurii în temeiul art. Administratorul judiciar nu a identificat pana în momentul de fata fapte care sa atraga raspunderea conducerii debitorului în baza art. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel. B-dul Pandurilor nr. 117 (3) şi ale art.2012 Barca cu motor serie 689500306 a fost luata dislocata şi antrenata de apele de la inundatii şi autoturismul Lada Niva serie sasiu XTA21214081909041 achizitionat în sistem leasing a fost predat în data de 06. Intrucat la dosarul cauzei nu a fost depusă o intenţie de reorganizare a activităţii. judeţ Constanţa Date despre asociaţi: Olteanu Zînica 2.29.2. cod unic de înregistrare: 5429837 Convocare adunarea creditorilor Nr. II. Justificarea cheltuielilor efectuate în conditiile art. sc. bloc D TURN. CUI RO 5429837. cod unic de înregistrare: 19056177 Raportul lichidatorului judiciar privind propunerea de închidere a procedurii falimentului asupra debitoarei SC Olteanu Expert SRL Nr. Judecător sindic: Hegyi Piroska.138 din legea insolventei. ap.8.07.351.03. conform Încheierii comerciale nr. 124/2007 15 . în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL. et.33/2. 4. bloc D TURN.Informaţii privind societatea debitoare Elemente de identificare Denumire: SC Olteanu Expert SRL Nr.8. Mentionam ca cele 2 bunuri nu au fost scazute din rolul fiscal al SC EXPREL PROD SRL Conform balantei de verificare de la 31.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.co. Constanţei. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă adunarea creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Adunarea creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar din Tg Mureş. jud.1 şi art. et. Societatea comercială OLTEANU EXPERT SRL.2012 Ora 13.2012 Număr dosar: 11861/118/2011Tribunalul Constanţa Secţia Comercială Lichidator judiciar: Victoria SPRL Debitor: SC Olteanu Expert SRL (CUI: 19056177.121 alin. Stocurile. sc. 2. 3. Calea Sighişoarei nr. de înmatriculare: J13/2946/2006 Cod fiscal: 19056177 Sediul social: Năvodari. 4066/20. Accesul la aceste materiale nu este permis în momentul de fata deoarece unitatea de productie este inundata. modificată şi completată prin HG nr.03. str. 303/19. uk. Cod de identificare fiscală RO 20652777. Va solicitam în mod respectuos sa va pronuntati asupra propunerii de intrare în faliment Eurolevel Partners SPRL Practician coordonator ec. 460/2005. sediul: Tg.200/19.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş. 00 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.29318 /07.123 din Legea nr.Mureş. au fost identificate bunuri. 85 lei. Mureş. str.03. J13/2946/2006 ).2010 firmei de leasing ROMSTAL Leasing pentru neplata ratelor aferente contractului de leasing 16270. precum şi stocuri de material lemnos deteriorate.

cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. căruia i s-a încorporat.4-5 10 Farmexim SA Bucureşti. Lichidator judiciar :Chirilesc Ana Maria Lista creditorilor SC Energic Plus SRL Nr. B-dul Ion Mihalache. Maiakovski nr. Ilfov 6 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. 1881/2006 şi prevederile HG nr. OB 7 sector 6 17 Pharmafarm SA Cluj Napoca. nr. et.ON Energie România SA Tg. str. 124/2007 16 .3 4 AC Helcor Pharma SRL Baia Mare. 4) Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. Ordinea de zi: 1) Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16. Intrarea Scoruşului.333. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. nr.319 E. str. str.1.9-9A. Principală. sector 6 14 Mediplus Exim SRL Sibiu. sector5 7 Dita Import Export SRL Bucureşti. nr.17. B-dul Victoriei nr.A. str.03. Bihor S&D Pharma(România)SRL Bucureşti. 3) Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. sau înscrisul în format electronic. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului. Mureş. Octavian. Denumire creditor Adresa Crt SC Corporate Recovery Management SRL sediul procesural ales :Bucureşti. Mureş. jud. se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi. Semaforului.1-3 3 Municipiul Tg. B-dul. nr. str. nr. 19 sector 4 20 Actavis SRL Bucureşti.2.2012. Mureş.03. nr. str. str. Calea Giuleşti. nr.176. Bucureşti-Ploieşti. jud. regulamentul de vânzare şi raportul de evaluare a bunurilor debitoarei SC Energic Plus SRL au fost depuse la Tribunalul Specializat Mureş la data de 20. nr. 1 Mai. Zizinului. 1. nr. str. Mures Tg. nr. Răscoalei nr. bl.106. Justiţiei.2. Bega. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă. 2) Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei. nr. nr. bazată pe un certificat valabil. societatea nefiind plătitoare de TVA. sector 6 12 Imedica SA Bucureşti. sc. nr.2012 . Intrarea Scoruşului.319. OB 7 sector 6 16 Pharma SA Bucureşti. 18.141 D. şos. jud.112 Polisano SRL Sibiu. nr. Gheorghe Doja. str. sector 2 11 Fildas Trading SRL Bucureşti. str. 9 Mai. Dr. str. nr. sector 1 21 Bioeel SRL Tg. Livezeni. George Constantinescu.2012 poate fi studiat la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei. Raportul lichidatorului judiciar privind popunerea de vânzare. Ilfov Lichidator judiciar: Chirilesc Ana Maria Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. str.17-19.03. Scrisoarea prin care se exprimă votul.11. sector 1 13 Labor Med Pharma Trading SRL Bucureşti. str. cu procură specială autentică sau. nr. Victor Babes nr. semnată de creditor.6. nr.Procesul verbal al şedinţei comitetului creditorilor din data de 23. modificată şi completată prin HG nr. bl. str. Clădirea ElefterieBC.2 18 Tamisa Trading SRL Bucureşti. str.03.3. sector5 Farmaceutica Remedia SA Deva. Splaiul Independenţei. nr. Dorobanţilor.17-19.12 24 Farmacom SA Braşov. nr.224 F. Mureş. cam. intr. str. nr. jud. Şedinţa comitetului creditorilor a fost convocată pentru data de 23.30 A 26 Ropharma SA Tg. nr. 77 25 Adresa de corespondenţă: Sibiu. sector 28 2 29 Superfood Company SRL Pantelimon. nr. P-ţa Victoriei. 8-15 şi parter. Pantelimon.228.42.2012 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. str. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi.2012 şi pot fi studiate la sediul lichidatorului judiciar sau la dosarul cauzei. Şos.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.43 8 Sediu ales: Bucureşti. P-ţa. sector 2 5 Sediu ales: Com. A. nr. Splaiul Independenţei. Săvinesti. str.17 15 Montero SA Bucureşti Bucureşti. Splaiul Independenţei. Clădire nr. sector 3 9 Farmanord SRL Cluj Napoca. str. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora. Calea Bucureştilor. str.50 Adm Farm SRL Bucureşti. 460/2005. OB 7 sector 6 A & A Medical SRL Bucureşti.319. ap. Ilfov 22 Române Tarom SA 23 E.319. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea. Dimitrie Pompeiu nr. Splaiul Independenţei. 1 Sfântul Elefterie nr.4 Compania NaŃională de Transporturi Aeriene Otopeni.8 27 Sanifarm SA Sânmărtin. 4066/20. Mihai Bravu nr.03. Izlazului nr. sector 5 2 DGFP Mures Tg. Mureş.

Mures. 2. poate fi comunicată prin orice mijloace lichidatorului judiciar până în ziua şi ora fixate pentru exprimarea votului.2012 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr.2. În caz de neparticipare la sedinţa şi de neexprimare în scris a votului privind ordinea de zi. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. 2086/1371/2011. Cod de identificare fiscală RO 20652777.Administrator judiciar: ROVIGO S. conform Încheierii comerciale nr. 2. votul fiind unul de acceptare şi aprobare a acestora.1. Tg Mures. Subscrisa. loc.P. sau înscrisul în format electronic.Crt Denumire creditor Adresa 1 DGFP Mureş Tg. 3. 1.Prezentarea raportului de evaluare întocmit de SC Evex Consult SRL la data de 16. sediul social: str. ofertă primită din partea SC SMC Comp SRL Târnăveni la preţul de 60 lei/ml-selecţia şi 7 Euro/ml/an păstrarea. în calitate de lichidator judiciar al SC Energic Plus SRL.R. 73/3 Data: 23. sau inscrisul în format electronic caruia i s-a incorporat. sect. Mureş./fax 0265/257961. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Maresal Josef Pilsudski. jud. cu procură specială autentica sau.03.ro 5. în temeiul: art. 4066/20. e-mail chirilesc_anamaria @yahoo. Număr de ordine în registrul comerţului: J26/2068/2007. str. Lista comitetului creditorilor SC Energic Plus SRL Nr. Maresal Josef Pilsudski nr. Data emiterii: 16.03. Mures. cu procură specială şi legalizată sau. 3. în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice. societatea nefiind plătitoare de TVA. 117 (1) şi ale art. nr.Creditori: Conform tabelului definitiv 5. str.P. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC IABLO COMP SRL.03.0008. 2.2012 Ora 13/00 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. jud. de Tribunalul Specializat Mures în dosaru1 nr. Scrisoarea prin care se exprimă votul. conform Incheierii de sedinta pronuntata la data de 19. Debitor: SC IABLO COMP SRL Cod unic de inregistrare: 22777211.2012 1.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Chirilesc Ana Maria. E-mail: office@rovigo. 124/2007 17 . 13 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei: convoacă ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI: SC IABLO COMP SRL Adunarea creditorilor va avea loc la adresa: str.17 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă şedinţa comitetului creditorilor debitorului SC Energic Plus SRL Şedinţa comitetului creditorilor va avea loc la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Adresa: Tg. semnata de creditor.2012. B-dul Pandurilor nr. J26/311/1994. 1.Subsemnata Chirilesc Ana Maria.17-19. ROVIGO S.Aprobarea raportului lichidatorului judiciar cu privire la propunerea modalităţii de vânzare a bunurilor debitoarei. 442/1371/2008. Ordinea de zi: 1. Număr de înscriere în registrul formelor de organizare al UNPIR: RFO II . se consideră că sunteţi de acord cu propunerile aflate pe ordinea de zi.Date privind dosarul: Număr dosar 442/1371/2008 Tribunalul Specializat Mureş.1. Date privind dosarul: Număr dosar: 2086/1371/2011-Tribunalul Specializat Mures. 2. Principală.Aprobarea ofertei de selecţie arhivă (2009 -2012) şi depozitare fond arhivistic al debitoarei. sediul social în Târgu Mureş. jud. Mureş. sediul social: B-dul.03.2012 Convocare comitetul creditorilor Nr. nr.2012 Ora: 14:30 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi. jud. P-ta Teatrului nr.01.L.03. sediul: Tg. jud.L. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. CUI RO 5429837. 1 decembrie 1918 nr.16. 4. str.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.2012.199/19. 460/2005.R. cod unic de înregistrare: 22777211 Convocare adunarea creditorilor Număr: 2277.1-3 2 Sanifarm SA Sânmărtin. Intrarea Scoruşului. bazată pe un certificat valabil. 229/C din 27.106. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 3. nr. sector5 Lichidator judiciar :Cabinet Individual de Insolvenţă Chirilesc Ana Maria 2.67. 3. Data: 23. cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. bazata pe un certificat valabil.33/2. str. nr.01. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1485 tel. Ionela Buliga 2. Programul arhivei/registraturii instanţei:-. în temeiul art. Scrisoarea prin care se exprimă votul. Justitiei nr. Societatea comercială IABLO COMP SRL. atasat ori asociat semnatura electronica extinsa.2. modificată şi completată prin HG nr. Judecător sindic: d-na. Iacob Aurelian Marius 4. Judecător sindic: Hegyi Piroska.2012 1. ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă. Tel/Fax: 210.Debitor: SC Energic Plus SRL. Calea Sighişoarei nr. căruia i s-a incorporat. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Gheorghe Doja. 212. sect.co.Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din averea debitoarei. Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 4.Mureş.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. uk.Mureş.Mureş. Bucureşti. cod de identificare fiscală: 20715409. Bihor 3 Chemomed Intertrading SRL Bucureşti. semnată de creditor.03. Administrator special: dl.

4. in vedere Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 00 lei Județul Prahova Sectiunea I . Arhiva/registratura instanţei: Adresa Ploiești. jud. 3. Găgeni. administratorului judiciar sau lichidatorului. ORDINEA DE ZI 1) Alegerea Comitetului creditorilor. 4 Total 746. INFORMAŢII SUPLIMENTARE: Creditorii cu creantele cele mai mari.880. în temeiul art.128. str. Arcului Bugetara cf. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Condorii Sult SRL. 1. jud. 2) Supunerea spre aprobarea creditorilor a modului de continuare a procedurii insolvenţei societatii debitoare. cod unic de înregistrare: 2993822 Decizie desemnare administrator/lichidator judiciar . Rovigo SPRL Județul Olt Sectiunea I .960. 4066/20. Data emiterii : 20. 364 / 19.4 din Legea nr. Potrivit art. 1.jud. 19 al. 3. B-dul Republicii nr. Cod de identificare fiscală 26485503 Domiciliul Ploiești. Faur Consulting IPURL. J29/351/2001.AFP Slatina. 124/2007 18 . Subscrisa/Subsemnatul(a): Olteanu Raluca Georgiana. str. et. 4 746. Liliacului nr. asa cum reiese din raportul nr. Administrator judiciar: Olteanu Raluca Georgiana. 4614/104/2011 Tabel preliminar al creantelor impotriva debitorului SC Electro Simex SRL Potcoava . 85/2006. 3) BANCA ITALO-ROMENA SPA – 38. 69 lei.173/2008 Nr. 34 lei.Comercianti 1. Debitor: SC Condorii Sult SRL. ap.2. vă puteţi adresa administratorului judiciar. 00 lei Slatina nr. Prahova.500 lei. 114. astfel: onorariu fix 3. Număr de ordine în registrul comerţului J29/3624/1992 4.123 pct. 5. Pentru alte informaţii suplimentare. admisa creantei admise ( lei ) de creditor ) Bugetara cf.2012. CUI 13835569.2011 intocmit de fostul administrator judiciar.: 33. în dosarul 7287/105/2011.000 lei/luna + TVA şi onorariu procentual de 7% din sumele atrase în contul de lichidare. 460/2005. str. cod unic de înregistrare: 22514568 Tribunalul Olt Dosar nr. SC Ferm Consult –ING SA cu sediul in Ploiești.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. Administratorul judiciar propune trecerea la faliment impotriva societatii debitoare. prin care având. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 14 b2.Olt CUI 22514568 J28 / 806 / 2007 Nr.art. modificată şi completată prin HG nr.123 1 DGFP Olt .art. din data de 19. bugetare şi cei chirografari.art.2012 1. în ordinea valorii.89%. 2) DGFP MURES – 532.10. acestia vor putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creante garantate. sediul social Ploiești.960. în cadrul primei sedinte a adunarii creditorilor. nr.com.199.Olt lei pct. E-mail ralucaolteanu81@yahoo.03.03. 3569/26. Cod de identificare fiscală RO 2993822. Date privind dosarul: Număr dosar 7287/105/2011 Anul 2011 Tribunal Prahova Secţia Comerciala si de Contencios Administrativ 2. sunt urmatorii: 1) ITALO ROMENA LEASING . str.19 alin(2prim) din Legea 85/2006 modificata si completata prin OUG nr. 00 lei Lichidator judiciar Avd Insolv Consult IPURL Craiova 746. 16 alin. 3) Stabilirea onorariului administratorului judiciar/lichidatorului ROVIGO SPRL. Societatea comercială ELECTRO SIMEX SRL. conform încheierii din data de 07. 62. secţia Comerciala si de Contencios Administrativ. 4. 85/2006 fata de SC IABLO COMP SRL. Prahova.2012 poate fi comunicat prin orice mijloace. jud.960. Creanta Caracteristicile Denumire creditor Sediu creditor depusa creantei ( invocate crt. avand în vedere ca nu se poate realiza redresarea societatii debitoare.03 2012 Creanta Caracteristicile Nr. Tel 0725699114. 00 746.2¹ din Legea privind procedura insolvenţei notifică: Decizia creditorului majoritar al SC Condorii Sult SRL – procent 60. jud. Gheorghe Lazar nr. bl.960. Societatea comercială CONDORII SULT SRL. Număr de telefon 0244/544781. cu privire la cauzele care au dus la deschiderea procedurii prevazute de Legea nr. pana în ziua fixata pentru exprimarea votului.03. Prahova.Comercianti 1.09/2011 pronunţată de Tribunalul Prahova. dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii care se ofera voluntar.

03. 201.00 315. nr. din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 820.32%.00-12. nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Tudor Ion. str. data emiterii: 19. 758.00 428.00 lei. Timiş. cod unic de înregistrare: 15887068 Depunere rapoarte întocmite de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă Nr. judecător-sindic Doina Rizac. 708/30/2012.64 % faţă de anul 2009.CO SRL Cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului cu menţiunea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă: Procedura de insolvenţă simplificată a fost declanşată împotriva debitoarei prin Încheierea nr.00 764. cod de identificare fiscală RO 15887068. număr de telefon 0256-448044. Secţia Comercială. 708/30/2012. 559. 1473.2011 activele imobilizate se situează la valoarea de 764.00 83. fax: 0256-436672. jud. ap. În anul 2010 activele imobilizate se situează la valoarea de 773.21 procente fata de anul 2010. 422. conform incheierii nr.1 Active imobilizate 546.06. ap. jud. fiind intr-o usoara scadere cu 1.74% din totalul activului iar activele circulante se ridică la valoarea de 235.00 lei. 807.02. reprezentând o crestere de 53. 559. 667.16 puncte.00 lei.64% din activul total în crestere cu 81. 708/30/2012. 20 lit.00 773. 951.CO SRL. Număr de exemplare depuse: 2 exemplare. Administrator special: nu este cazul. 269/07. 5. GE. Tribunal Timiş.00 0.00 1. 19 al. 091. Activul total se ridică la valoarea de 1. Evoluţia situaţiei economice în ultimii ani (2009. 336.00 1. 617. 025. 460/2005. 4.00 lei reprezentând 69. Subscrisa SCP Tudor & Asociaţii SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC I.00 1. număr de ordine în registrul comerţului J35/4584/2007.2 Active circulante 235.617. la data de 30. 201.GE.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr.2011).Arhiva instanţei: Timişoara.78% din valoarea activului total.2¹ din Legea nr. 6. Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului SC I. sediul social în Timişoara.1. Programul arhivei/registraturii instanţei 9. jud.00 În anul 2009 activele imobilizate se situează la valoarea de 546. 079. 422. Date privind dosarul: nr.06.36% din totalul activului înregistrând o crestere cu 41. 85/2006 .GE.00 lei reprezentând 64. înmatriculată la UNPIR sub nr. 370. 7. 0256-431431.00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10. 708/30/2012. Tribunal Timiş. în anexă.2. Structura şi evoluţia posturilor de pasiv RON Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 336. 079. nr. 1 Activ total din care: 783.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122. 10. Activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417. str.00 reprezentand 56. Societatea comercială I. 269/07. judecător-sindic Loredana Neamţu Temei juridic: art. tel.3 Conturi de regularizare 1. 11.CO SRL. 4066/20.00 1.33%. Timiş. modificată şi completată prin HG nr.00 3. Secţia Comercială. confirma administratorul judiciar C. Debitor: SC I. RFO II 0402/2009 cu sediul ales în Timişoara.2012 dispozițiile art. în număr de o filă.GE. Structura activului 2009 2010 30. 3. Eugeniu de Savoya nr.00 lei reprezentând 29.Comercianti 1. Activele circulante prezintă o scadere faţă de anul precedent cu 26. 124/2007 19 .49% faţă de anul anterior iar activele circulante se ridică la valoarea de 428. în temeiul art.00 lei reprezentând 30.(1) din Legea privind procedura insolvenţei Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL Debitor: SC I. 54 alin. 667.CO SRL reprezentată legal prin Tudor Ion.2012 1. 2. (a) şi art. 2.00 1. 025. P-ţa Ţepeş Vodă.II Olteanu Raluca Georgiana si stabilește o remunerație in cuantum de 3000 Ron lunar pentru perioada de observație. Structura şi evoluţia posturilor de activ RON Nr. 0356-411552. 54 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei comunică raportul administratorului judiciar privind propunerea de intrare în procedura simplificată (30 zile) astfel întocmit(e).09 % din activul total care se ridică la valoarea de 783.: 0372-765063.GE.00 lei reprezentand 35. iar activele circulante se situează la valoarea de 315. a) şi art.2012 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. CO SRL Număr dosar nr. 758. fiind numit în calitate de administrator judiciar SCP TUDOR & ASOCIATII SPRL. La data de 30. 20 lit.06. Ciprian Porumbescu.820.03. Timiş.807. 7. 2010 şi 30. Semnătura şi ştampila Județul Timiş Sectiunea I .23% din activul total care se situează la valoarea de 1.2011 Crt. Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL.00 lei.02.06.

667. 523.00 380.49 1 Total activ 783.00 0.2011 societatea a inregistrat din nou un profit de 9.00 380.6 1.00 0.00 9 Rezultat exploatare Pierdere 0. 845.00 Profit 431. 277. 336.5 1.00 9. 460/2005. la data de 30.00 0. Crt. Crt. 191.00 0. 024.00 697. 557. reprezentând o crestere de 53. Crt.00 1. 985.00 76. 191.2011 activul total inregistreaza o scadere de 122. 072. 024. 807.00 0.00 1.00 76. 165. 084.00 lei. 283.00 670. 091.00 66.00 2010 66. 910.00 0.00 0. 201.00 829.00 393.00 674.00 6. 633.43 puncte.00 72.1 2. 557.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.00 0.00 lei.00 4. 976.00 315. 135.06.00 0. 783. 568.2011 inregistreaza o scadere cu 127. 951.2 2.00 330.00 0. 283.00 0. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 143.00 723.00 lei adica o scadere procentuala de 98. 137.00 0.00 0.00 lei. modificată şi completată prin HG nr. 799.00 591.05 121.46 57.00 0.00 lei fata de anul 2010 ceea ce inseamna Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.06.00 -374.00 606. 733.16 puncte. apoi în anul 2010 societatea a înregistrat un profit de 6. 201.00 lei fata de anul 2010 respectiv o scadere procentuala de 10. iar apoi pana la data de 30. 955.89%.1 1.00 lei.03. 009.00 22. 177. 691.00 0.2011 71.00 Profit 431.00 0. reprezentand o crestere de 56. 976. 007. 564.32%.00 330.00 30. 106. 955. 124/2007 20 .00 504. 128. 706.00 218. 783.00 0. 100.06. 723.00 Profit 393.00 0.00 lei respectiv de 11. 810. 177.00 1.00 895. 974.00 1.00 9.00 Profit 22.00 26.00 0.00 0. iar la data de 30. 952. 712.00 Din analiza datelor consemnate în tabelul de mai sus se desprinde constatarea că societatea a inregistrat profit în toate cele trei perioade analizate astfel: în anul 2009 de 393. 639. 467.00 380.00 0.00 697.2011 Indicatori Capitaluri proprii din care: Capital social Rezerve Rezerve din reevaluare Profit nerepartizat Pierdere neacoperită din anii precedenţi Pierdere an curent Profit an curent Total datorii: Împrumuturi şi datorii asimilate Furnizori şi conturi asimilate Alte datorii 2009 60.7 2 2.00 15. 796. 449.00 0.00 6.00 0. 976.00 61.00 11 Rezultat excepţional Pierdere 0.00 1. 758.00 0.00 122.2012 Nr.00 3.00 13 Impozit pe profit 38. 4066/20.00 71. 1 1.00 0.2011 504.00 1.26% comparativ cu anul 2010.00 14 REZULTAT NET Pierdere 0.00 10 Rezultat financiar Pierdere 0.00 16.4 1. 622. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire indicator Venituri din exploatare Venituri financiare Venituri excepţionale VENITURI TOTALE Cheltuieli din exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli excepţionale CHELTUIELI TOTALE 2009 2010 30.00 22.00 Profit 431. 636.00 0.00 13. în scadere cu 387.2 1.00 0.00 713. 007.00 9. Evoluţia situaţiei financiare RON Nr.00 0. 329. Denumire indicator 2009 2010 30. datoriile prezintă o crestere în perioada 2009-2010 de 411. 262.06.3 Calculul activului net RON Nr.00 3 Activ net 60.00 4.00 316. 087. 712. 177.00 1.00 Din datele înscrise în tabelele de mai sus reiese faptul că activul total înregistrează o crestere în perioada 2009-2010 cu 417. 134. 079.00 0.06.00 59.00 12 REZULTAT BRUT Pierdere 0.00 72. în crestere cu 3.3 1. 135. 201.06. De asemenea. 774. 974.00 lei. 283.00 22.00 333.00 2 Total datorii 723. 351.

prin Tudor Ion Județul Vâlcea Sectiunea I . 138 alin. d) au ţinut o contabilitate fictivă. cheltuielile totale au crescut cu 834.2012.06. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 72 alin. 3.R. b) au facut acte de comerţ în interes personal. 138 alin. pasivul acesteia. cod de identificare fiscală: 18527292.2012 o crestere procentuala de 61. Vâlcea. Fax: 0350.06. la data de 30.R.(1).Comercianti 1.03. modificată şi completată prin HG nr. Rafeni S. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări. 1. 16.184. număr de telefon: 0250/739120.2011 comparativ cu anul 2010. Societatea are o posibilitate reală de reorganizare şi administratorul statutar va propune un plan de reorganizare conform art. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Rafeni SRL. Daniil Ionescu. cod unic de înregistrare: 18527292 Anunţ privind depunerea tabelului preliminar al creanţelor debitorului SC Rafeni SRL Nr. continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana juridică la încetarea de plăţi..2011 se ridică la valoarea de 1.00 lei. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: practician în insolvenţă Mihai Iordache. str. Anunţă Depunerea la grefa Tribunalului Vâlcea a tabelului preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. jud. Tel: 0350.419.00-13. 4. sub acoperirea persoanei juridice. 94 din Legea 85/2006..00 Bugetară Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.L. au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea.308.Arhiva/registratura instanţei: Adresa : Scuarul Revoluţiei nr. loc. Dezvoltare – Groupe Societe 53.ro. Creanţă solicitată Creanţă acceptată Denumire creditor Rangul creanţei crt -lei-leiBanca Comercială de Garantată 1.85/2006 răspunderea membrilor organelor de conducere poate fi antrenată dacă au contribuit la ajungerea debitorului în stare de insolvenţă prin una dintre următoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane. 85 / 2006. Termen de publicare: 22. 59 din legea 85/ 2006 administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului sindic un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabile şi dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii sau va propune intrarea în faliment. sediul social: Rm. Văzând intenţia de reorganizare exprimată prin cererea introductivă.308. 2677 din data de 12. 6A. DGFP Vâlcea 77. Societatea comercială RAFENI SRL. c) au dispus. opinia noastră este că debitoarea are o posibilitate reală de reorganizare. Administrator judiciar: SCP Tudor & Asociaţii SPRL.com. Vâlcea.C. nr. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi. bl.2011 se ridică la valoarea de 1. g) în luna precedentă încetării plăţilor au plătit sau au dispus să se plătească cu preferinţă unui creditor.vizalipurl. sc. Veniturile totale au crescut cu 38. 138 alin. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie.2011 comparativ cu anul 2010.408. en procedure collective) Nr. C. în interes personal.12. ap. 007.05 53. penalităţi.13 % la data de 30. urmând ca administratorul statutar să propună un plan conform art. Vâlcea. în scopul întârzierii încetării de plăţi.Subscrisa: SP Vizal Consulting IPURL. Judecător sindic: Petria Sorinel.Debitor: S.39% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 apoi au înregistrat o scădere de 53.00. Email: vizalsprl@yahoo. la data de 30. Regina Maria. 124/2007 21 .06. penalităţi. cod de identificare fiscală: 20779380.00 lei.U.184. f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri. programul arhivei/registraturii instanţei : Luni-Vineri. Concluzii: Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii. jud. neachitarea datoriilor curente şi acumularea de majorări. în mod fictiv. str. Vizal Consulting I.(1). Tribunal Vâlcea. 576 din 14. 2. din Legea nr.74% în anul 2010 comparativ cu anul 2009 şi au înregistrat o scădere cu 53. C8. în dosarul 3288/90/2011. Tabel preliminar al creanţelor SC Rafeni SRL (societate în insolvenţă.13% la data de 30.05 cu sume de bani viitoare Generale SA 2. între orele: 09. De asemenea.L. 460/2005.100. in insolvency. Secţia a II a civilă. Website: www. Conform art.(1) din Legea nr. Vâlcea. 85/2006. 4066/20.00 77. conform sentintei nr. în dauna celorlalţi creditori. 007.734.2012 1. Principalele cauze care au dus la apariţia stării de insolvenţă au fost: lipsa resurselor proprii de finanţare a activităţii.03. 85/2006. număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO II 0180/2006. 1 şi 3 din Legea privind procedura insolvenţei. Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art.06. în temeiul art. 712. 5. 712. Din datele avute la dispoziţie nu am constatat săvârşirea unor fapte de natura celor prevăzute de art. Vâlcea.50 procente. 94 din L. Potrivit prevederilor art.P. sediul social: Rm.2011.Administrator judiciar: S. imposibilitatea recuperării creanţelor de la clienţi. e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit. din Legea nr. Rm. pronunţată de Tribunalul Vâlcea.03.P. nr. număr de ordine în registrul comerţului: J38/279/2006. judeţul Vâlcea. astfel încât datoriile societăţii înscrise în documentele contabile puse la dispoziţie.Date privind dosarul: Număr dosar: 3228/90/2011. 9.

Bl. E-mail: onrc@onrc.onrc. 74.03. 1881/2006 şi prevederile HG nr. www. II+III. Unirii. Tel.J3b.492. 4066/20. Bucureşti.2012 Nr. 124/2007 22 . 460/2005.buletinulinsolventei. deschis la ATCPMB Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. crt Creanţă solicitată Creanţă acceptată -lei-lei130.492. IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150. Tr. 4066/20. ISSN 1842-3094 Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr.ro.2012 conţine 22 pagini. Cod poştal 030837.BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr.ro Cod de identificare fiscală: 14942091. 3160810 Fax (+40-21) 3160803.OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI Bd.05 Administrator judiciar SP Vizal Consulting IPURL Denumire creditor Total Rangul creanţei * * * EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI . (+40-21)3160804. 3.03.ro. modificată şi completată prin HG nr.05 130. sect. nr. Website www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful