Sunteți pe pagina 1din 2

Prof: ………… Clasa a XI-a

…………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Anul școlar 2012/2013

SEMESTRUL I

Disciplina: ISTORIE Număr de ore pe săptămână: 1

Nr.

     

Nr.

   

crt.

Unități de învățare

 

Competențe specifice

 

Conținuturi

de ore

Săpt.

Observații

1.

   

Introducere. Prezentarea

     

INTRODUCERE

obiectului, prezentarea materiei.

1

 

S

1

Test predictiv.

17

– 21 IX

2.

   

♦ Europa contemporană

2

S

2 -S 3

 

POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE EUROPA ŞI LUMEA ÎN SECOLUL XX

1.1.

unor opinii referitoare la o temă de istorie.

Formularea, în scris şi oral, a

(unitate, diversitate,integrare).

24

– 28 IX

01

– 05 X

Studiu de caz:

 
   

Cultura română cultură europeană; România şi Europa în secolul al XX-lea.

2

S

4 -S 5

08

– 12 X

 

15

– 19 X

3.

 

1.3.

Compararea unor opinii şi

       

argumente diferite referitoare la o temă de istorie.

Ocupaţii şi statute profesionale.

1

 

S

6

OAMENII,

 

22

– 26 X

SOCIETATEA ŞI

1.3.

Compararea unor opinii şi

Migraţii în lumea contemporană.

   

S

7

 

LUMEA IDEILOR

argumente diferite referitoare la o temă de istorie. 2.1.Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice.

1

29 X – 02 XI

     

S

8

 

ECONOMIE ŞI

♦ Viaţa privată şi viaţa publică.

1

 

SOCIETATE ÎN

05

– 09 XI

LUMEA

POSTBELICĂ

1.3.

argumente diferite referitoare la o temă de istorie. 2.1.Cunoaşterea şi asumarea valorilor

cetăţeniei democratice.

Compararea unor opinii şi

       

Studiu de caz:

2

S

9 -S 10

Economie rurală – economie urbană în România.

12

– 16 XI

3.1.

Selectarea şi comentarea surselor

19

– 23 XI

istorice pentru a susţine / combate un

 

punct de vedere.

4.

   

Impactul tehnologiei asupra

 

S

11

-S 12

 

ŞTIINŢA

1.3.

Compararea unor opinii şi

vieţii cotidiene şi a mediului.

2

 

ŞI

argumente diferite referitoare la o temă de istorie. 2.1.Cunoaşterea şi asumarea valorilor

cetăţeniei democratice.

26

– 30 XI

SOCIETATEA

   

03

– 07 XII

       

3.1.

Selectarea şi comentarea surselor

♦ Noile tehnologii şi timpul liber

1

 

S

13

istorice pentru a susţine / combate un

10

– 14 XII

5.

Recapitulare

punct de vedere.

♦ Economia, ştiinţa, societatea în lumea postbelică.

1

 

S

14

 

semestrială

17

– 21 XII

 

SEMESTRUL II

 

Nr.

     

Nr.

   

crt.

Unități de învățare

 

Competențe specifice

 

Conținuturi

de ore

Săpt.

Observații

6.

 

1.3.

Compararea unor opinii şi

       

argumente diferite referitoare la o temă de istorie.

Studiu de caz:

ŞTIINŢA

Contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii.

2

S

15 -S 16

ŞI

2.1.Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice.

 

SOCIETATEA

14

– 18

I

3.1.

Selectarea şi comentarea surselor

 

21

– 25

I

istorice pentru a susţine / combate un punct de vedere.

 

www.istorie-edu.ro

7.

 

1.3.

Compararea unor opinii şi

     

argumente diferite referitoare la o temă de istorie.

♦ Forme de organizare statală.

2

S

17 -S 18

2.2.

Analizarea instituţiilor, normelor

28

I – 01 II

şi procedurilor de guvernare.

04

– 08

II

1.3.

Compararea unor opinii şi

     

STATUL ŞI POLITICA

STATELE ÎN

argumente diferite referitoare la o temă de istorie.

3.3.

Descoperirea în sursele de

♦ Idei şi regimuri politice.

2

S

19 -S 20

PERIOADA

informarea perspectivelor diferite asupra evenimentelor şi proceselor istorice.

11

– 15 II

CONTEMPORANĂ

18

– 22 II

1.3.

Compararea unor opinii şi

     

argumente diferite referitoare la o temă de istorie.

România – de la statul

totalitar la statul de drept

2

S

21 -S 22

2.3.

Folosirea strategiilor de

25

II – 01 III

negociere şi cooperare civică.

 

04

– 08 III

8.

RELAŢIILE

3.3.

Descoperirea în sursele de

♦ Instituţii, mecanisme şi politici de rezolvare a conflictelor în lumea

   

INTERNAŢIONALE

informare a perspectivelor multiple

2

S

23 -S 24

asupra evenimentelor şi proceselor istorice.

11

– 15 III

COOPERARE ŞI

 

contemporană.

 

CONFLICT

4.2.

tehnologiilor de informare şi comunicare pentru investigarea unui eveniment sau a unui proces istoric.

Folosirea mijloacelor şi a

18

– 22 III

♦ România şi conflictele

1

 

S

25

 

regionale în secolul XX.

25

– 29 III

9.

Săptămâna

 

Să știi mai multe, să fii mai bun!activități extracurriculare și extrașcolare

   

S

26

Școala altfel”

01

– 05 IV

10.

 

3.3.

Descoperirea în sursele de

     

RELAŢIILE

informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice.

INTERNAŢIONALE

♦ România şi conflictele regionale în secolul XX.

2

S

27 -S 28

COOPERARE ŞI

4.2.

Folosirea mijloacelor şi a

15

– 19 IV

CONFLICT

tehnologiilor de informare şi comunicare pentru investigarea unui eveniment sau a unui proces istoric.

 

22

– 26 IV

11.

   

Fundamentalismul.

2

S

29 -S 30

RELIGIA ŞI VIAŢA RELIGIOASĂ

29

IV – 03 V

06

– 10 V

3.4.Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice.

♦ Arhitectura religioasă.

1

 

S

31

RELIGIA ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

13

– 17 V

 

Studiu de caz:

 

S

32 -S 33

 

Diversitatea religioasă în

2

20

– 24 V

România.

27

– 31 V

12.

 

1.3.

Compararea unor opinii şi

     

Recapitulare

argumente diferite referitoare la o

Religia şi viaţa religioasă în statele contemporane.

1

 

S

34

semestrială

temă de istorie.

03

– 07 VI

2.3.

Folosirea strategiilor de

   

negociere şi cooperare civică.

3.3.

Descoperirea în sursele de

13.

 

informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice.

     

Recapitulare

Evoluţia statelor în lumea

2

S

35 -S 36

anuală

4.2.

Folosirea mijloacelor şi a

10

– 14 VI

tehnologiilor de informare şi comunicare pentru investigarea unui eveniment sau a unui proces istoric.

contemporană în contextul relaţiilor internaţionale.

17

– 21 VI

www.istorie-edu.ro