Sunteți pe pagina 1din 13

Beneficiar: Consiliul Local

Finantare
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) Axa 4 Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice. Domeniul de interventie 2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi.

Finantare 98% nerambursabila 2% cota beneficiarului

Sprijinirea investiilor in modernizarea si realizarea de noi capacicati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice, solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie.

In prezent, iluminatul stradal se realizeaza prin lampi cu incandescenta legate la reteaua nationala de electricitate, care sunt mari consumatoare de energie electrica. Costul mediu de achizitie al energiei electrice este de 0,5767 RON / kW TVA inclus

Solutie propusa

Montajul unor stalpi de iluminat stradal cu lampi LED si panouri fotovoltaice independente ce pot functiona in mod automat si independent fara a mai fi racordate la reteaua nationala de energie electrica.

Inexistenta unui sistem de iluminat pe numeroase strazi si alei; Siguranta sociala scazuta; Rata ridicata a accidentelor rutiere pe timp de noapte; Tehnologie invechita a iluminatului public stradal; Consum ridicat de energie electrica pentru iluminatul stradal; Calitate scazuta a iluminarii; Dependenta de SEN (Sistemul Energetic National); Costuri ridicate de consum si intretinere; Resursa energetica neregenerabila mediu poluat;

Acoperirea suprafetei comunei in proportie de 100%, prin suplimentarea stalpilor deja existenti (conectati la reteaua electrica nationala) cu stalpi de iluminat stradal cu lampi LED si panouri fotovoltaice independente ce pot functiona in mod automat si independent fara a mai fi racordate la reteaua nationala de energie electrica.

Crearea unui sistem de iluminat public stradal independent energetic de SEN; Reducerea consumului de energie electrica pentru iluminatul stradal; Cresterea calitatii iluminarii; Reducerea dependentei de surse de energie electrica neregenerabila procurata de la SEN; Reducerea costurilor de consum si intretinere; Utilizarea unui sistem de tip energie verde; Protejarea mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice; Diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii a energiei electrice; Crearea de noi locuri de munca (realizarea/ modernizarea capacitatiilor de productie a energiei din surse neconventionale);

Existenta unui sistem de iluminat stradal complet independent din punct de vedere energetic de SEN; Siguranta sociala sporita cu 50%; Rata diminuata a accidentelor rutiere pe timp de noapte cu 50%; Calitate superioara si raza mare de iluminare a sistemului verde (30 Lux la 10 m); Inexistenta costurilor de consum; Costuri minimale de intretinere (durata de viata la lampilor 22 ani); Protejarea mediului prin utilizarea unui sistem de producere a energiei regenerabile; Surse de producere a energiei electrice diversificate; Imbunatatirea infrastructurii implicarea mai activa a mediului de afaceri pe piata locala; Facilitarea investitiilor imobiliare; Economisirea bugetului local alocat platii energiei electrice;

Eliminarea cablurilor suspendate. Montaj simplu (nu necesita excavare) Lampa LED (durata de viata 22 ani) Intensitate luminoasa 30 Lux la 10 m 5 zile functionare fara soare Nu necesita intretinere Fara costuri

Valoarea unui sistem (stalp, lampa, panouri fotovoltaice, inverter, automatizare si acumulator:

100 sisteme = 665.756 (TVA inclus)

Total

estimativ = 981.901