Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

neon. dializă. radio. centrifug. infarct. bisturiu. galvanizare. biolog.Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. calciu. teoremă. periscop. . aselenizare. carburator. etc. vacuum.

6. întindere de apă: ochi de apă. 4. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri. Exemplu: Ochi: 1. . Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. specialitate culinară preparată din ouă. orificiu al maşinii de gătit. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre. 3. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. porţiune de teren: ochi de pădure. 8. 2. organ al văzului. 7. 5.b. tub electronic: ochi magic.

ele au un singur sens. care s-au dezvoltat pe parcurs. dar în cursul vorbirii. . se numesc sensuri secundare.Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri.  Celelalte sensuri. Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor). când sunt folosite în diferite contexte.

fiinţe sau fenomene. fiinţa sau acţiunea din realitate.După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul. ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte. fenomenul. .  Sens figurat – care nu denumeşte.

Sensuri figurate: 1.De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix. Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul. .

Masă – sens propriu: mobilă.am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării.2. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat. Am pus masa. Sensuri figurate: 1. 3. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni.. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă.. . 2.mâncarea a fost gustoasă. Masa a fost gustoasă.

A ajuns de gura satului. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. – sen figurat. De exemplu: Am auzit o explozie. – sens figurat: Soba este caldă.sens propriu. Ionel s-a lovit la gură. – sens figurat.. – sens propriu.Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. Ea are o privire caldă. Apa curge domol. – sens propriu. Răspunsurile curgeau unul după altul. – sens figurat. – sens propriu. .

sinonimele pot fi:  Perfecte (totale). dar sensuri identice sau apropiate. . deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul. deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul.ale căror sensuri sunt identice.Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite. În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele.  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate.

În schimb. . dar poate fi înlocuit cu clădire. casă. locuinţă. clădire.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. etc. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu. cămin. cămin locuinţă. Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. dinastie. Familie – neam. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. domiciliu. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje.

sabie. etc.acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic. originea şi domeniile în care sunt folosite.colonel. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice .Clasificarea sinonimelor După aria geografică.domn.rege. . gâdea – călău. satârpaloş.voievod.

paradaisă – roşie. Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. barabule. . ştrimf –ciorapi. clisă – slănină. brişcă – briceag. piparcă – ardei. gace – chiloţi. şpais – cămară. crumpi – cartofi. poţoc – şobolan. prunc – copil. izmene. horincă. pălincă – ţuică. laviţă – bancă de şezut.

beteag – bolnav. deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. etc. . gureş – vorbăreţ. a se bizui – a se baza. bârlog – vizuină. Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. mârţoagă – cal slab.

obraznic.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi. Sinonime neologice. a flata – a linguşi. . nociv – dăunător. a acuza – a învinui. conspiraţie – uneltire. arogant – neobrăzat. penitenciar – închisoare. impertinent. oscilant – nehotărât.

avariat – accidentat. pârnaie. a şmangli. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. universitate. biştari. a avea stofă – a avea talent. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor.etc. de moralitate îndoielnică. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău. lovele – bani. a ciordi. boşorog – bătrân. . răcoare – închisoare. bostan – cap. a umfla – a fura.

Totale. cu aceeaşi pronunţie. c. Parţiale. dar cu un înţeles diferit.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. . Lexico-gramaticale. Omonimele pot fi: a. b.

cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse.a. . De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri. Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă.

. De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase. Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor.b. bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi.

poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers.. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers.c.forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite. de la verbul a sări. ind. de la verbul a cere.ind. de la verbul a purta. sing. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers. sing.III..I. ind.III. Lexico-gramaticale. sing. . etc.

sol-sol-sol. rachetă-rachetă. testa-testa. nouă-nouă. etc. golf-golf. palat-palat. mare-mare. tablătablă. pol-pol. recrea-recrea. broască-broască. râs-râs. milă-milă. toc-toc-toc. liliac-liliac. pompă-pompă.Exemple de omonime: gol-gol. .

Majoritatea paronimelor sunt neologisme. dar diferite ca sens.Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă. ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime. Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: .

amputaţie – imputaţie. carbonier – carbonifer. atlas – atlaz. companie – campanie. Exemple de paronime: adapta – adopta. ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. arbitral – arbitrar. . apoziţie – opoziţie. apropria – apropia. cazon – gazon. Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte.

eminent – iminent.degusta – dezgusta. investi-învesti. eroare – oroare. deferenţă – diferenţă. echitate – echitaţie. floral-florar. familialfamiliar. concilia – consilia. emite-omite. evoca-invoca. glacial-glaciar. dependenţă – dependinţă. emigrant – imigrant. ferigă-verigă. . depoziţie – dispoziţie.comunitate – comuniune. flagrant-fragrant.

. ordinal-ordinar. etc. permisiepermisiune. literar-literal. petrolier-petrolifer. temporal-temporar. solidarsolitar.libret-livret. numerarnumeral. maestru-maistru. monah-monarh. stoc-stog. stalactite-stalagmite. orgie-urgie. original-originar. mortal-mortar.

dincolo – dincoace. a defăima – a lăuda. acord-divergenţă. . averesărăcie. celebru-necunoscut.Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. cald-frig. Exemple de antonime: abstract-concret. a coborî – aurca. bucurie-supărare.

izbândă – eşec. vesel – trist. a goli – a umple. laşitate – curaj. a pleca – a veni. aici – acolo. noapte – zi. exterior – interior. .duşman – prieten. fluid – solid. etc. inocent – vinovat. ordine – anarhie. major – minor. a vorbi – a tăcea. sus – jos. negru – alb.

antebelic-postbelic. a include-a exclude. politic – apolitic. acceptabil – inacceptabil. a înşuruba – a deşuruba. etc. a încurca – a descurca. corect – incorect. a confirma – a infirma. subdezvoltat – supradezvoltat. a se încălţa – a se descălţa.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca. .  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. normal – anormal.

etc. cinstit – necinstit. . indicat – contraindicat. moral – imoral. războinic – antirăzboinic.certitudine – incertitudine. a robi – a dezrobi. suportabil – insuportabil. argument – contraargument. organic – anorganic. aerian – antiaerian.

divertisment plăcut. prolog introductiv. etc. . concomitent şi simultan..Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural. ereditate moştenită.  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. manierat şi binecrescut. etc.

etc. .  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă. etc.. ortografie corectă. a reveni din nou. microinterviu scurt. a preambala dinainte. Determinanţilor inutili: a convieţui împreună. paleoslava veche.

bancnotă de hârtie. biografia vieţii. băştinaş autohton. amploare mare. catastrofă tragică. aversă de ploaie. . babă bătrână. abundenţă mare. atracţie ispititoare. a anexa alături. a avansa înainte.Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. cadenţă ritmică. câştig profitabil. anost şi plictisitor. a anticipa dinainte.

dar însă. epilog final. etnogeneza unui popor.circa aproximativ. . intemperiile vremii. concluzie finală. a coborî jos. consens unanim. happy-end fericit. definitiv şi irevocabil. a coabita împreună. jurnal cotidian. folclor popular. concesiv şi îngăduitor. exemplu pilduitor. efemer şi trecător. a întoarce înapoi. firesc şi natural. diurnă zilnică. a deshuma din pământ.

a nota în scris. leac tămăduitor. picnic în aer liber. reclamă publicitară. . pantă înclinată. onest şi cinstit. pamflet satiric. omniprezent pretutindeni. polemică contradictorie. mujdei de usturoi. precocitate prematură. omletă de ouă. a numerota cu cifre. ortoepie corectă. oranjadă de portocală. a reaminti din nou. ortografie corectă.laitmotiv repetat. limonadă de lămâie.

zbor aerian. vacarm asurzitor. sortiment variat. savant erudit. a surveni pe neaşteptate. . vestigiu din trecut. vastitate imensă. utopie irealizabilă. varietate diversă. vedetă celebră. a urca sus. unanimitate totală.retribuţie salarială. etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful