P. 1
Cuvinte Monosemantice Si Polisemantice

Cuvinte Monosemantice Si Polisemantice

5.0

|Views: 3,000|Likes:
Published by Cristina Doroș
cuvinte
cuvinte

More info:

Published by: Cristina Doroș on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

etc. infarct. biolog. bisturiu. vacuum. carburator. calciu. dializă. aselenizare. neon. centrifug. radio. teoremă.Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. periscop. galvanizare. .

6. . fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre.b. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. orificiu al maşinii de gătit. 3. organ al văzului. porţiune de teren: ochi de pădure. specialitate culinară preparată din ouă. 4. 2. Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri. tub electronic: ochi magic. întindere de apă: ochi de apă. 8. 5. 7. Exemplu: Ochi: 1.

Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri. Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor). dar în cursul vorbirii.  Celelalte sensuri. se numesc sensuri secundare. când sunt folosite în diferite contexte. care s-au dezvoltat pe parcurs. ele au un singur sens. .

ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte. fiinţe sau fenomene. .După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul.  Sens figurat – care nu denumeşte. fenomenul. fiinţa sau acţiunea din realitate.

Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul. .De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix. Sensuri figurate: 1.

Masă – sens propriu: mobilă. Am pus masa. Masa a fost gustoasă. . Sensuri figurate: 1.. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni. 2..mâncarea a fost gustoasă. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă.2. 3.am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat.

– sens propriu. De exemplu: Am auzit o explozie..Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. – sen figurat.sens propriu. – sens figurat. Ionel s-a lovit la gură. Răspunsurile curgeau unul după altul. – sens propriu. – sens figurat. – sens figurat: Soba este caldă. . Apa curge domol. A ajuns de gura satului. Ea are o privire caldă. – sens propriu.

În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele.Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite. dar sensuri identice sau apropiate.  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate. deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul.ale căror sensuri sunt identice. deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul. sinonimele pot fi:  Perfecte (totale). .

cămin locuinţă. cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. locuinţă. . clădire. etc. dar poate fi înlocuit cu clădire. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. cămin. dinastie. casă. În schimb. Familie – neam.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. domiciliu. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu.

Clasificarea sinonimelor După aria geografică.domn.acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice . originea şi domeniile în care sunt folosite.voievod.sabie. satârpaloş.colonel.rege. . gâdea – călău. etc.

paradaisă – roşie. crumpi – cartofi. pălincă – ţuică. barabule. laviţă – bancă de şezut. poţoc – şobolan. ştrimf –ciorapi. şpais – cămară. piparcă – ardei. . gace – chiloţi. brişcă – briceag. horincă. prunc – copil. Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. izmene. clisă – slănină.

deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. mârţoagă – cal slab. etc. bârlog – vizuină. a se bizui – a se baza. gureş – vorbăreţ. beteag – bolnav. Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. .

oscilant – nehotărât. nociv – dăunător. arogant – neobrăzat. obraznic. . conspiraţie – uneltire. a flata – a linguşi. impertinent. a acuza – a învinui. Sinonime neologice. penitenciar – închisoare.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi.

 Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău. de moralitate îndoielnică. avariat – accidentat. boşorog – bătrân. bostan – cap. lovele – bani. biştari. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. a ciordi. a avea stofă – a avea talent.etc. răcoare – închisoare. pârnaie. . a şmangli. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor. universitate. a umfla – a fura.

cu aceeaşi pronunţie. Omonimele pot fi: a. c. Parţiale. Lexico-gramaticale. .Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. Totale. dar cu un înţeles diferit. b.

De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri. Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă. . cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse.a.

b. De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase. bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi. Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. .

forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite. de la verbul a sări. poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers. sing. sing. de la verbul a purta. ind.I. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers.III.III.c.. etc. ind. sing. Lexico-gramaticale. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers. .ind.. de la verbul a cere.

liliac-liliac. sol-sol-sol. golf-golf. broască-broască. pompă-pompă. . pol-pol.Exemple de omonime: gol-gol. recrea-recrea. etc. râs-râs. toc-toc-toc. rachetă-rachetă. tablătablă. testa-testa. milă-milă. nouă-nouă. palat-palat. mare-mare.

Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: . ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime. dar diferite ca sens. Majoritatea paronimelor sunt neologisme.Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă.

ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. companie – campanie. apoziţie – opoziţie. cazon – gazon. Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte. . apropria – apropia. Exemple de paronime: adapta – adopta. amputaţie – imputaţie. arbitral – arbitrar. atlas – atlaz. carbonier – carbonifer.

echitate – echitaţie. ferigă-verigă. . deferenţă – diferenţă.comunitate – comuniune. emite-omite. concilia – consilia. glacial-glaciar. eminent – iminent. familialfamiliar. investi-învesti. evoca-invoca. depoziţie – dispoziţie.degusta – dezgusta. emigrant – imigrant. eroare – oroare. dependenţă – dependinţă. floral-florar. flagrant-fragrant.

petrolier-petrolifer. literar-literal. solidarsolitar. original-originar. orgie-urgie. mortal-mortar. etc. ordinal-ordinar. . monah-monarh. stalactite-stalagmite. maestru-maistru. numerarnumeral. permisiepermisiune. stoc-stog. temporal-temporar.libret-livret.

a defăima – a lăuda. a coborî – aurca. acord-divergenţă. Exemple de antonime: abstract-concret.Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. celebru-necunoscut. cald-frig. . averesărăcie. bucurie-supărare. dincolo – dincoace.

inocent – vinovat. fluid – solid. a goli – a umple. etc. major – minor. izbândă – eşec. a pleca – a veni. ordine – anarhie. negru – alb. vesel – trist.duşman – prieten. . noapte – zi. aici – acolo. sus – jos. exterior – interior. a vorbi – a tăcea. laşitate – curaj.

a înşuruba – a deşuruba.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca. subdezvoltat – supradezvoltat. acceptabil – inacceptabil. a confirma – a infirma. antebelic-postbelic. . a include-a exclude. a se încălţa – a se descălţa. corect – incorect.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. etc. a încurca – a descurca. normal – anormal. politic – apolitic.

. a robi – a dezrobi. suportabil – insuportabil. indicat – contraindicat. moral – imoral. organic – anorganic. cinstit – necinstit.certitudine – incertitudine. argument – contraargument. războinic – antirăzboinic. etc. aerian – antiaerian.

Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural. divertisment plăcut. concomitent şi simultan. ereditate moştenită. manierat şi binecrescut.. prolog introductiv. etc.  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. etc. .

.. a preambala dinainte. ortografie corectă. etc. a reveni din nou. microinterviu scurt. Determinanţilor inutili: a convieţui împreună. etc.  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă. paleoslava veche.

a anticipa dinainte. a avansa înainte. anost şi plictisitor. băştinaş autohton. amploare mare. abundenţă mare. aversă de ploaie. biografia vieţii. atracţie ispititoare. câştig profitabil. bancnotă de hârtie. a anexa alături. babă bătrână. catastrofă tragică. cadenţă ritmică. .Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt.

dar însă. epilog final. a coabita împreună. exemplu pilduitor. firesc şi natural. . concesiv şi îngăduitor. consens unanim. etnogeneza unui popor. jurnal cotidian. folclor popular. definitiv şi irevocabil. diurnă zilnică. happy-end fericit. a coborî jos. a întoarce înapoi. a deshuma din pământ. intemperiile vremii. efemer şi trecător. concluzie finală.circa aproximativ.

a reaminti din nou. limonadă de lămâie. ortografie corectă. mujdei de usturoi. a numerota cu cifre. ortoepie corectă. pantă înclinată. polemică contradictorie. omletă de ouă. . omniprezent pretutindeni. reclamă publicitară. onest şi cinstit. picnic în aer liber. a nota în scris. leac tămăduitor. pamflet satiric. oranjadă de portocală. precocitate prematură.laitmotiv repetat.

a urca sus. zbor aerian. vacarm asurzitor. vastitate imensă. savant erudit. etc. sortiment variat. a surveni pe neaşteptate. vestigiu din trecut. varietate diversă. utopie irealizabilă.retribuţie salarială. . vedetă celebră. unanimitate totală.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->