Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

aselenizare. radio. centrifug. carburator. periscop. etc. . infarct. teoremă.Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. dializă. bisturiu. galvanizare. calciu. neon. biolog. vacuum.

specialitate culinară preparată din ouă. Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. 7. 3. 4. porţiune de teren: ochi de pădure. orificiu al maşinii de gătit.b. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre. 6. 8. . organ al văzului. 2. 5. tub electronic: ochi magic. Exemplu: Ochi: 1. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. întindere de apă: ochi de apă. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri.

ele au un singur sens.  Celelalte sensuri. dar în cursul vorbirii.Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri. când sunt folosite în diferite contexte. Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor). care s-au dezvoltat pe parcurs. . se numesc sensuri secundare.

fiinţa sau acţiunea din realitate. ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte. . fiinţe sau fenomene. fenomenul.După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul.  Sens figurat – care nu denumeşte.

Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul. .De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix. Sensuri figurate: 1.

am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării. Sensuri figurate: 1.mâncarea a fost gustoasă. Masa a fost gustoasă. Am pus masa. Masă – sens propriu: mobilă. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni. . 3. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat.. 2..2.

– sens figurat.sens propriu. – sen figurat. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. Ea are o privire caldă. – sens propriu. – sens propriu. Ionel s-a lovit la gură. A ajuns de gura satului. De exemplu: Am auzit o explozie. – sens propriu. – sens figurat. . Apa curge domol. Răspunsurile curgeau unul după altul.. – sens figurat: Soba este caldă.Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil.

În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele. .  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate. sinonimele pot fi:  Perfecte (totale).Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite. deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul.ale căror sensuri sunt identice. deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul. dar sensuri identice sau apropiate.

cămin. Familie – neam. dar poate fi înlocuit cu clădire.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. În schimb. . cămin locuinţă. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. casă. dinastie. locuinţă. domiciliu. cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. clădire. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu. etc.

colonel.domn. satârpaloş.sabie. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice .voievod.Clasificarea sinonimelor După aria geografică.rege. originea şi domeniile în care sunt folosite. gâdea – călău.acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic. etc. .

pălincă – ţuică. brişcă – briceag. poţoc – şobolan. gace – chiloţi. şpais – cămară. crumpi – cartofi. Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. horincă. prunc – copil. . izmene. laviţă – bancă de şezut. clisă – slănină. barabule. paradaisă – roşie. ştrimf –ciorapi. piparcă – ardei.

a se bizui – a se baza. Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. etc. gureş – vorbăreţ. deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. beteag – bolnav. . bârlog – vizuină. mârţoagă – cal slab.

nociv – dăunător. . a flata – a linguşi. penitenciar – închisoare.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi. obraznic. a acuza – a învinui. arogant – neobrăzat. Sinonime neologice. oscilant – nehotărât. conspiraţie – uneltire. impertinent.

de moralitate îndoielnică. răcoare – închisoare. avariat – accidentat. a ciordi. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău. boşorog – bătrân. a umfla – a fura. lovele – bani. a şmangli. . universitate. a avea stofă – a avea talent. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor.etc. bostan – cap. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. pârnaie. biştari.

dar cu un înţeles diferit. Omonimele pot fi: a. b.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. c. Totale. Lexico-gramaticale. . Parţiale. cu aceeaşi pronunţie.

. cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse.a. De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri. Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă.

. De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase.b. Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi.

ind. etc. sing..ind. sing. sing.c. ind.. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers.III. de la verbul a sări.III. de la verbul a purta. . Lexico-gramaticale.forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite. de la verbul a cere. poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers.I.

râs-râs. sol-sol-sol. broască-broască. nouă-nouă. palat-palat. toc-toc-toc. milă-milă. rachetă-rachetă.Exemple de omonime: gol-gol. etc. . mare-mare. testa-testa. golf-golf. pompă-pompă. tablătablă. pol-pol. liliac-liliac. recrea-recrea.

Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: . dar diferite ca sens. ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime.Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă. Majoritatea paronimelor sunt neologisme.

apropria – apropia. Exemple de paronime: adapta – adopta. Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte. atlas – atlaz. arbitral – arbitrar. ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. carbonier – carbonifer. apoziţie – opoziţie. amputaţie – imputaţie. companie – campanie. cazon – gazon. .

ferigă-verigă. evoca-invoca. investi-învesti. emite-omite. echitate – echitaţie. concilia – consilia. eminent – iminent. depoziţie – dispoziţie. deferenţă – diferenţă. glacial-glaciar. eroare – oroare. familialfamiliar. dependenţă – dependinţă. emigrant – imigrant. floral-florar.comunitate – comuniune. flagrant-fragrant. .degusta – dezgusta.

numerarnumeral. etc. mortal-mortar. permisiepermisiune. . petrolier-petrolifer. stoc-stog. solidarsolitar. stalactite-stalagmite. temporal-temporar. ordinal-ordinar. original-originar.libret-livret. monah-monarh. orgie-urgie. literar-literal. maestru-maistru.

averesărăcie.Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. Exemple de antonime: abstract-concret. a coborî – aurca. a defăima – a lăuda. celebru-necunoscut. dincolo – dincoace. cald-frig. . bucurie-supărare. acord-divergenţă.

duşman – prieten. ordine – anarhie. laşitate – curaj. vesel – trist. major – minor. a pleca – a veni. izbândă – eşec. negru – alb. sus – jos. a vorbi – a tăcea. fluid – solid. . etc. inocent – vinovat. a goli – a umple. exterior – interior. noapte – zi. aici – acolo.

antebelic-postbelic. subdezvoltat – supradezvoltat. politic – apolitic. a se încălţa – a se descălţa. . corect – incorect. normal – anormal. acceptabil – inacceptabil. a încurca – a descurca.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. a confirma – a infirma. a înşuruba – a deşuruba. a include-a exclude. etc.

organic – anorganic. suportabil – insuportabil. a robi – a dezrobi. aerian – antiaerian. cinstit – necinstit. moral – imoral. etc. indicat – contraindicat. .certitudine – incertitudine. războinic – antirăzboinic. argument – contraargument.

concomitent şi simultan. etc. ereditate moştenită.  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. divertisment plăcut. prolog introductiv. manierat şi binecrescut..Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural. etc. .

 Determinanţilor inutili: a convieţui împreună. paleoslava veche.  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă. a reveni din nou. microinterviu scurt. a preambala dinainte. etc.. ortografie corectă. . etc.

a anexa alături. câştig profitabil. . babă bătrână.Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. a anticipa dinainte. catastrofă tragică. a avansa înainte. atracţie ispititoare. bancnotă de hârtie. anost şi plictisitor. abundenţă mare. cadenţă ritmică. băştinaş autohton. aversă de ploaie. biografia vieţii. amploare mare.

intemperiile vremii. a întoarce înapoi. jurnal cotidian. . folclor popular. definitiv şi irevocabil. exemplu pilduitor. diurnă zilnică. happy-end fericit. concesiv şi îngăduitor. etnogeneza unui popor.circa aproximativ. a deshuma din pământ. concluzie finală. dar însă. epilog final. firesc şi natural. a coborî jos. efemer şi trecător. consens unanim. a coabita împreună.

ortografie corectă. reclamă publicitară. pamflet satiric.laitmotiv repetat. omniprezent pretutindeni. pantă înclinată. limonadă de lămâie. a numerota cu cifre. oranjadă de portocală. ortoepie corectă. mujdei de usturoi. leac tămăduitor. polemică contradictorie. . precocitate prematură. picnic în aer liber. onest şi cinstit. a reaminti din nou. a nota în scris. omletă de ouă.

etc. vastitate imensă. savant erudit. zbor aerian. unanimitate totală. vestigiu din trecut. varietate diversă. a surveni pe neaşteptate. sortiment variat. vacarm asurzitor. vedetă celebră. . utopie irealizabilă.retribuţie salarială. a urca sus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful