Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

vacuum. neon. galvanizare. . dializă.Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. centrifug. periscop. teoremă. carburator. infarct. aselenizare. bisturiu. calciu. etc. biolog. radio.

Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. 8. întindere de apă: ochi de apă. Exemplu: Ochi: 1. . 6. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre. 4. 5. 2. 3. organ al văzului.b. 7. specialitate culinară preparată din ouă. porţiune de teren: ochi de pădure. orificiu al maşinii de gătit. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. tub electronic: ochi magic.

 Celelalte sensuri. se numesc sensuri secundare. dar în cursul vorbirii.Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri. ele au un singur sens. care s-au dezvoltat pe parcurs. . când sunt folosite în diferite contexte. Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor).

fenomenul.După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul. . fiinţa sau acţiunea din realitate.  Sens figurat – care nu denumeşte. fiinţe sau fenomene. ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte.

De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix. Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul. Sensuri figurate: 1. .

3.2. . Am pus masa. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă. Masă – sens propriu: mobilă.. Masa a fost gustoasă.mâncarea a fost gustoasă. 2.. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat.am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării. Sensuri figurate: 1.

– sens figurat. – sens figurat: Soba este caldă. – sen figurat. – sens propriu. Ea are o privire caldă. – sens propriu. Ionel s-a lovit la gură. A ajuns de gura satului.Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. – sens propriu. De exemplu: Am auzit o explozie. Răspunsurile curgeau unul după altul.sens propriu.. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. . Apa curge domol. – sens figurat.

deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul. În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele. sinonimele pot fi:  Perfecte (totale).ale căror sensuri sunt identice. dar sensuri identice sau apropiate. .Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite. deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul.  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate.

dinastie. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. dar poate fi înlocuit cu clădire.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. cămin. domiciliu. clădire. casă. etc. locuinţă. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu. . În schimb. cămin locuinţă. Familie – neam. cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare.

etc.voievod. originea şi domeniile în care sunt folosite.acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic. satârpaloş.sabie. .colonel.rege. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice .Clasificarea sinonimelor După aria geografică. gâdea – călău.domn.

. barabule. horincă. crumpi – cartofi. poţoc – şobolan. brişcă – briceag. izmene. paradaisă – roşie. prunc – copil. pălincă – ţuică. ştrimf –ciorapi. piparcă – ardei. şpais – cămară. clisă – slănină. Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. laviţă – bancă de şezut. gace – chiloţi.

a se bizui – a se baza. . beteag – bolnav. mârţoagă – cal slab. bârlog – vizuină. deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. etc. Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. gureş – vorbăreţ.

penitenciar – închisoare. a acuza – a învinui. impertinent. conspiraţie – uneltire. oscilant – nehotărât. nociv – dăunător. a flata – a linguşi. Sinonime neologice. obraznic. . arogant – neobrăzat.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi.

bostan – cap. pârnaie.etc. avariat – accidentat. . universitate. biştari. răcoare – închisoare. boşorog – bătrân. a şmangli. a avea stofă – a avea talent. de moralitate îndoielnică. a ciordi. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău. a umfla – a fura. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor. lovele – bani.

Parţiale. c. Totale. dar cu un înţeles diferit.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. cu aceeaşi pronunţie. b. . Lexico-gramaticale. Omonimele pot fi: a.

cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse. . De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri. Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă.a.

.b. De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase. bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi. Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor.

sing. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers. Lexico-gramaticale. de la verbul a purta.forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite.ind. sing. etc. sing..I.III. ind. de la verbul a cere.. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers. poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers.III. de la verbul a sări. .c. ind.

golf-golf. recrea-recrea. sol-sol-sol. testa-testa. mare-mare. pol-pol. etc.Exemple de omonime: gol-gol. tablătablă. broască-broască. liliac-liliac. milă-milă. pompă-pompă. râs-râs. . nouă-nouă. rachetă-rachetă. palat-palat. toc-toc-toc.

Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: . dar diferite ca sens.Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă. Majoritatea paronimelor sunt neologisme. ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime.

 Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte. ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. arbitral – arbitrar. cazon – gazon. apropria – apropia. companie – campanie. Exemple de paronime: adapta – adopta. carbonier – carbonifer. atlas – atlaz. amputaţie – imputaţie. . apoziţie – opoziţie.

deferenţă – diferenţă. depoziţie – dispoziţie. echitate – echitaţie. ferigă-verigă. familialfamiliar.comunitate – comuniune. floral-florar. . glacial-glaciar. dependenţă – dependinţă. concilia – consilia. investi-învesti. emite-omite.degusta – dezgusta. emigrant – imigrant. eroare – oroare. eminent – iminent. flagrant-fragrant. evoca-invoca.

orgie-urgie. maestru-maistru. petrolier-petrolifer. literar-literal. etc. stalactite-stalagmite. mortal-mortar. monah-monarh. . stoc-stog.libret-livret. numerarnumeral. ordinal-ordinar. temporal-temporar. solidarsolitar. permisiepermisiune. original-originar.

celebru-necunoscut. Exemple de antonime: abstract-concret. averesărăcie. bucurie-supărare. acord-divergenţă.Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. a coborî – aurca. a defăima – a lăuda. . cald-frig. dincolo – dincoace.

aici – acolo. a goli – a umple. inocent – vinovat. exterior – interior. vesel – trist. .duşman – prieten. a pleca – a veni. laşitate – curaj. etc. major – minor. negru – alb. sus – jos. noapte – zi. fluid – solid. a vorbi – a tăcea. izbândă – eşec. ordine – anarhie.

politic – apolitic. etc. . a înşuruba – a deşuruba. a se încălţa – a se descălţa. a confirma – a infirma.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. subdezvoltat – supradezvoltat. corect – incorect. a include-a exclude. acceptabil – inacceptabil. normal – anormal. a încurca – a descurca.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca. antebelic-postbelic.

etc. moral – imoral. aerian – antiaerian. cinstit – necinstit. războinic – antirăzboinic. argument – contraargument. .certitudine – incertitudine. a robi – a dezrobi. indicat – contraindicat. suportabil – insuportabil. organic – anorganic.

etc. divertisment plăcut. concomitent şi simultan. prolog introductiv. ereditate moştenită.  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. manierat şi binecrescut. . etc..Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural.

ortografie corectă. microinterviu scurt. .. etc.  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă. etc. a preambala dinainte. Determinanţilor inutili: a convieţui împreună. a reveni din nou. paleoslava veche.

Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. băştinaş autohton. atracţie ispititoare. a anticipa dinainte. amploare mare. abundenţă mare. anost şi plictisitor. . babă bătrână. a avansa înainte. aversă de ploaie. bancnotă de hârtie. a anexa alături. cadenţă ritmică. catastrofă tragică. biografia vieţii. câştig profitabil.

a întoarce înapoi. etnogeneza unui popor. efemer şi trecător. consens unanim. intemperiile vremii. epilog final.circa aproximativ. concesiv şi îngăduitor. a coabita împreună. folclor popular. diurnă zilnică. dar însă. jurnal cotidian. happy-end fericit. . a deshuma din pământ. firesc şi natural. exemplu pilduitor. a coborî jos. definitiv şi irevocabil. concluzie finală.

omletă de ouă. pantă înclinată. leac tămăduitor. a nota în scris. ortografie corectă.laitmotiv repetat. reclamă publicitară. a numerota cu cifre. polemică contradictorie. precocitate prematură. mujdei de usturoi. ortoepie corectă. onest şi cinstit. limonadă de lămâie. pamflet satiric. a reaminti din nou. . oranjadă de portocală. picnic în aer liber. omniprezent pretutindeni.

retribuţie salarială. vedetă celebră. . savant erudit. vastitate imensă. vestigiu din trecut. a surveni pe neaşteptate. etc. a urca sus. utopie irealizabilă. varietate diversă. vacarm asurzitor. unanimitate totală. sortiment variat. zbor aerian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful