P. 1
Cuvinte Monosemantice Si Polisemantice

Cuvinte Monosemantice Si Polisemantice

5.0

|Views: 3,096|Likes:
Published by Cristina Doroș
cuvinte
cuvinte

More info:

Published by: Cristina Doroș on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

radio.Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. carburator. galvanizare. dializă. . centrifug. aselenizare. etc. calciu. infarct. bisturiu. periscop. vacuum. teoremă. neon. biolog.

porţiune de teren: ochi de pădure. Exemplu: Ochi: 1. orificiu al maşinii de gătit. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. 2. organ al văzului. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre. 6.b. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri. 3. întindere de apă: ochi de apă. 7. 4. 8. specialitate culinară preparată din ouă. tub electronic: ochi magic. Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. . 5.

se numesc sensuri secundare.  Celelalte sensuri. când sunt folosite în diferite contexte. care s-au dezvoltat pe parcurs. . Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor).Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri. ele au un singur sens. dar în cursul vorbirii.

.  Sens figurat – care nu denumeşte. fiinţa sau acţiunea din realitate. ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte. fenomenul. fiinţe sau fenomene.După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul.

. Sensuri figurate: 1. Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul.De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix.

3. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni. Sensuri figurate: 1. 2. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat. Am pus masa. Masă – sens propriu: mobilă.am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă. ..mâncarea a fost gustoasă.2.. Masa a fost gustoasă.

Apa curge domol. – sens figurat: Soba este caldă. – sens propriu. – sens propriu. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. . – sen figurat. – sens propriu. Ea are o privire caldă. A ajuns de gura satului. Ionel s-a lovit la gură.sens propriu. – sens figurat.Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. Răspunsurile curgeau unul după altul.. – sens figurat. De exemplu: Am auzit o explozie.

sinonimele pot fi:  Perfecte (totale).Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite. .ale căror sensuri sunt identice. deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul.  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate. deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul. În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele. dar sensuri identice sau apropiate.

casă. dinastie. clădire. domiciliu. Familie – neam. cămin. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu. etc. Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. În schimb. . cămin locuinţă. dar poate fi înlocuit cu clădire. locuinţă. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare.

etc.sabie.domn.Clasificarea sinonimelor După aria geografică. . sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice . gâdea – călău.acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic. satârpaloş.rege.colonel. originea şi domeniile în care sunt folosite.voievod.

laviţă – bancă de şezut. poţoc – şobolan. horincă. pălincă – ţuică. piparcă – ardei. prunc – copil. . crumpi – cartofi. Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. clisă – slănină. ştrimf –ciorapi. gace – chiloţi. brişcă – briceag. barabule. izmene. paradaisă – roşie. şpais – cămară.

mârţoagă – cal slab. gureş – vorbăreţ. beteag – bolnav. bârlog – vizuină. a se bizui – a se baza. . deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. etc.

impertinent. oscilant – nehotărât. obraznic.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi. nociv – dăunător. . penitenciar – închisoare. conspiraţie – uneltire. a acuza – a învinui. Sinonime neologice. a flata – a linguşi. arogant – neobrăzat.

pârnaie. lovele – bani.etc. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor. bostan – cap. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. universitate. a umfla – a fura. a avea stofă – a avea talent. a ciordi. de moralitate îndoielnică. a şmangli. avariat – accidentat. boşorog – bătrân. răcoare – închisoare. . biştari.

cu aceeaşi pronunţie. b.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. dar cu un înţeles diferit. Totale. Omonimele pot fi: a. Lexico-gramaticale. Parţiale. . c.

Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă. . De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri. cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse.a.

bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi. . Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase.b.

. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers. Lexico-gramaticale. de la verbul a purta. sing. ind. de la verbul a cere. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers. sing. ind.III. . etc. poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers.c.ind. de la verbul a sări..I.forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite. sing.III.

sol-sol-sol. râs-râs. palat-palat. rachetă-rachetă. mare-mare. etc. golf-golf. testa-testa. liliac-liliac. nouă-nouă. broască-broască. tablătablă. toc-toc-toc. . recrea-recrea. pompă-pompă.Exemple de omonime: gol-gol. pol-pol. milă-milă.

Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: . Majoritatea paronimelor sunt neologisme.Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă. dar diferite ca sens. ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime.

atlas – atlaz. ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. . apoziţie – opoziţie. Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte. Exemple de paronime: adapta – adopta. carbonier – carbonifer. cazon – gazon. arbitral – arbitrar. companie – campanie. amputaţie – imputaţie. apropria – apropia.

flagrant-fragrant.degusta – dezgusta. deferenţă – diferenţă. familialfamiliar. dependenţă – dependinţă. eroare – oroare. echitate – echitaţie.comunitate – comuniune. ferigă-verigă. floral-florar. eminent – iminent. depoziţie – dispoziţie. . emite-omite. emigrant – imigrant. investi-învesti. concilia – consilia. glacial-glaciar. evoca-invoca.

maestru-maistru. temporal-temporar. solidarsolitar. monah-monarh. permisiepermisiune. ordinal-ordinar. orgie-urgie. original-originar. mortal-mortar.libret-livret. petrolier-petrolifer. etc. . numerarnumeral. stoc-stog. stalactite-stalagmite. literar-literal.

bucurie-supărare. averesărăcie. acord-divergenţă.Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. a coborî – aurca. dincolo – dincoace. cald-frig. celebru-necunoscut. . Exemple de antonime: abstract-concret. a defăima – a lăuda.

sus – jos. etc.duşman – prieten. fluid – solid. laşitate – curaj. a goli – a umple. major – minor. inocent – vinovat. vesel – trist. exterior – interior. . a vorbi – a tăcea. aici – acolo. ordine – anarhie. negru – alb. noapte – zi. izbândă – eşec. a pleca – a veni.

a se încălţa – a se descălţa. normal – anormal.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca. corect – incorect. a include-a exclude. subdezvoltat – supradezvoltat. acceptabil – inacceptabil. a înşuruba – a deşuruba. antebelic-postbelic. a încurca – a descurca. etc. a confirma – a infirma.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. politic – apolitic. .

suportabil – insuportabil. . organic – anorganic. a robi – a dezrobi. războinic – antirăzboinic. moral – imoral.certitudine – incertitudine. etc. aerian – antiaerian. cinstit – necinstit. indicat – contraindicat. argument – contraargument.

ereditate moştenită. manierat şi binecrescut.. etc.  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. divertisment plăcut. . etc.Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural. concomitent şi simultan. prolog introductiv.

microinterviu scurt. Determinanţilor inutili: a convieţui împreună. paleoslava veche. a reveni din nou.  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă.. . etc. a preambala dinainte. ortografie corectă. etc.

a avansa înainte. . babă bătrână. catastrofă tragică. băştinaş autohton. abundenţă mare. a anticipa dinainte. amploare mare. a anexa alături. anost şi plictisitor.Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. atracţie ispititoare. biografia vieţii. aversă de ploaie. câştig profitabil. cadenţă ritmică. bancnotă de hârtie.

concluzie finală. efemer şi trecător. a coborî jos. diurnă zilnică. etnogeneza unui popor. jurnal cotidian. a coabita împreună. epilog final. concesiv şi îngăduitor. folclor popular. definitiv şi irevocabil. happy-end fericit.circa aproximativ. exemplu pilduitor. dar însă. . a deshuma din pământ. a întoarce înapoi. firesc şi natural. consens unanim. intemperiile vremii.

ortoepie corectă. oranjadă de portocală. pamflet satiric. picnic în aer liber. omniprezent pretutindeni. omletă de ouă. precocitate prematură. a reaminti din nou. limonadă de lămâie.laitmotiv repetat. pantă înclinată. . leac tămăduitor. ortografie corectă. mujdei de usturoi. polemică contradictorie. reclamă publicitară. a numerota cu cifre. onest şi cinstit. a nota în scris.

. vedetă celebră. vacarm asurzitor. vastitate imensă. sortiment variat. a surveni pe neaşteptate. unanimitate totală. zbor aerian.retribuţie salarială. utopie irealizabilă. varietate diversă. etc. vestigiu din trecut. savant erudit. a urca sus.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->