Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

bisturiu. neon. etc. teoremă. biolog. centrifug. vacuum. infarct. . periscop. aselenizare. carburator. radio.Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. galvanizare. dializă. calciu.

. 5. 8. 7. tub electronic: ochi magic. porţiune de teren: ochi de pădure. 6. Exemplu: Ochi: 1. întindere de apă: ochi de apă. specialitate culinară preparată din ouă. 4. orificiu al maşinii de gătit. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. 2. Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate.b. 3. organ al văzului.

Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri. care s-au dezvoltat pe parcurs. Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor). se numesc sensuri secundare. când sunt folosite în diferite contexte.  Celelalte sensuri. . dar în cursul vorbirii. ele au un singur sens.

După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul.  Sens figurat – care nu denumeşte. fiinţe sau fenomene. . ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte. fiinţa sau acţiunea din realitate. fenomenul.

Sensuri figurate: 1. . Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul.De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix.

Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat.am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării. 2. Masă – sens propriu: mobilă. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă. . Sensuri figurate: 1. Masa a fost gustoasă. 3.mâncarea a fost gustoasă..2.. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni. Am pus masa.

– sens propriu.. . – sens figurat. Răspunsurile curgeau unul după altul.sens propriu. Ea are o privire caldă. – sens propriu. Ionel s-a lovit la gură.Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. A ajuns de gura satului. – sen figurat. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. – sens figurat: Soba este caldă. Apa curge domol. De exemplu: Am auzit o explozie. – sens propriu. – sens figurat.

În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele.Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite. dar sensuri identice sau apropiate. . deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul.ale căror sensuri sunt identice. deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul. sinonimele pot fi:  Perfecte (totale).  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate.

dar poate fi înlocuit cu clădire. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. dinastie. casă. În schimb. . cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. Familie – neam. cămin locuinţă. locuinţă. etc. cămin. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. domiciliu. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. clădire.

Clasificarea sinonimelor După aria geografică.domn. .rege. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice .colonel. satârpaloş. gâdea – călău.acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic. etc.voievod.sabie. originea şi domeniile în care sunt folosite.

 Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. paradaisă – roşie. crumpi – cartofi. prunc – copil. clisă – slănină. izmene. laviţă – bancă de şezut. barabule. pălincă – ţuică. piparcă – ardei. horincă. şpais – cămară. . poţoc – şobolan. brişcă – briceag. gace – chiloţi. ştrimf –ciorapi.

deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. bârlog – vizuină. gureş – vorbăreţ. beteag – bolnav. mârţoagă – cal slab. etc. a se bizui – a se baza. . Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti.

oscilant – nehotărât. penitenciar – închisoare. a acuza – a învinui. conspiraţie – uneltire. a flata – a linguşi. . obraznic.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi. nociv – dăunător. impertinent. Sinonime neologice. arogant – neobrăzat.

a avea stofă – a avea talent. pârnaie.etc. boşorog – bătrân. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor. biştari. a ciordi. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău. . lovele – bani. răcoare – închisoare. bostan – cap. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. de moralitate îndoielnică. a şmangli. a umfla – a fura. avariat – accidentat. universitate.

b.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. dar cu un înţeles diferit. . Totale. Omonimele pot fi: a. cu aceeaşi pronunţie. c. Parţiale. Lexico-gramaticale.

cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse.a. . Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă. De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri.

Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. . De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase. bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi.b.

.ind.I. de la verbul a sări. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers. de la verbul a cere. sing. sing.III. sing.. Lexico-gramaticale. etc. ind. poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers.forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite. ind.III. de la verbul a purta.c. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers..

nouă-nouă. pompă-pompă. etc. golf-golf. recrea-recrea. sol-sol-sol. rachetă-rachetă. râs-râs. broască-broască. testa-testa. . tablătablă. palat-palat. milă-milă. pol-pol. toc-toc-toc.Exemple de omonime: gol-gol. mare-mare. liliac-liliac.

Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: . dar diferite ca sens. Majoritatea paronimelor sunt neologisme. ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime.Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă.

companie – campanie. cazon – gazon. atlas – atlaz. Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte. arbitral – arbitrar. . Exemple de paronime: adapta – adopta. apropria – apropia. amputaţie – imputaţie. ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. apoziţie – opoziţie. carbonier – carbonifer.

familialfamiliar. flagrant-fragrant. depoziţie – dispoziţie. emigrant – imigrant.comunitate – comuniune. concilia – consilia. floral-florar.degusta – dezgusta. eminent – iminent. dependenţă – dependinţă. deferenţă – diferenţă. eroare – oroare. . investi-învesti. emite-omite. ferigă-verigă. evoca-invoca. echitate – echitaţie. glacial-glaciar.

monah-monarh. temporal-temporar. orgie-urgie. literar-literal. permisiepermisiune. maestru-maistru. stoc-stog. petrolier-petrolifer. mortal-mortar. . ordinal-ordinar. original-originar. stalactite-stalagmite.libret-livret. solidarsolitar. etc. numerarnumeral.

cald-frig. bucurie-supărare. . acord-divergenţă. averesărăcie. dincolo – dincoace.Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. a coborî – aurca. celebru-necunoscut. Exemple de antonime: abstract-concret. a defăima – a lăuda.

exterior – interior. fluid – solid. . vesel – trist. negru – alb. ordine – anarhie. noapte – zi.duşman – prieten. laşitate – curaj. a goli – a umple. inocent – vinovat. izbândă – eşec. sus – jos. a vorbi – a tăcea. aici – acolo. major – minor. a pleca – a veni. etc.

subdezvoltat – supradezvoltat. acceptabil – inacceptabil. antebelic-postbelic. a se încălţa – a se descălţa. a include-a exclude. . a încurca – a descurca.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. etc. a înşuruba – a deşuruba. a confirma – a infirma. normal – anormal.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca. politic – apolitic. corect – incorect.

războinic – antirăzboinic. moral – imoral. argument – contraargument. aerian – antiaerian. indicat – contraindicat. cinstit – necinstit. etc. organic – anorganic. suportabil – insuportabil.certitudine – incertitudine. a robi – a dezrobi. .

. ereditate moştenită..  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. etc. prolog introductiv.Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural. concomitent şi simultan. etc. manierat şi binecrescut. divertisment plăcut.

etc. microinterviu scurt. a reveni din nou. paleoslava veche. Determinanţilor inutili: a convieţui împreună. a preambala dinainte..  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă. . etc. ortografie corectă.

bancnotă de hârtie. aversă de ploaie. a anexa alături. a anticipa dinainte. amploare mare. atracţie ispititoare. cadenţă ritmică. biografia vieţii. anost şi plictisitor.Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. a avansa înainte. câştig profitabil. băştinaş autohton. babă bătrână. catastrofă tragică. . abundenţă mare.

firesc şi natural. intemperiile vremii. jurnal cotidian. folclor popular. concluzie finală. . a coborî jos. consens unanim.circa aproximativ. concesiv şi îngăduitor. exemplu pilduitor. etnogeneza unui popor. happy-end fericit. diurnă zilnică. epilog final. a coabita împreună. a deshuma din pământ. definitiv şi irevocabil. dar însă. a întoarce înapoi. efemer şi trecător.

mujdei de usturoi. picnic în aer liber. leac tămăduitor. ortoepie corectă. a numerota cu cifre. omniprezent pretutindeni. reclamă publicitară. . oranjadă de portocală.laitmotiv repetat. precocitate prematură. a reaminti din nou. a nota în scris. omletă de ouă. polemică contradictorie. pantă înclinată. onest şi cinstit. ortografie corectă. limonadă de lămâie. pamflet satiric.

vedetă celebră. savant erudit. zbor aerian. vacarm asurzitor. a surveni pe neaşteptate. varietate diversă. unanimitate totală. utopie irealizabilă. sortiment variat. a urca sus. vastitate imensă.retribuţie salarială. etc. . vestigiu din trecut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful