Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

carburator. teoremă. calciu. periscop. radio. centrifug. bisturiu.Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. infarct. biolog. aselenizare. . neon. vacuum. galvanizare. etc. dializă.

orificiu al maşinii de gătit. 3. 5. porţiune de teren: ochi de pădure. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. . specialitate culinară preparată din ouă. Exemplu: Ochi: 1. 4. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri.b. 8. Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. 2. 7. întindere de apă: ochi de apă. 6. organ al văzului. tub electronic: ochi magic.

Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor). se numesc sensuri secundare. ele au un singur sens. .Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri.  Celelalte sensuri. dar în cursul vorbirii. când sunt folosite în diferite contexte. care s-au dezvoltat pe parcurs.

 Sens figurat – care nu denumeşte.După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul. fiinţe sau fenomene. fiinţa sau acţiunea din realitate. fenomenul. ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte. .

Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul. .De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix. Sensuri figurate: 1.

.am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării. Masa a fost gustoasă.mâncarea a fost gustoasă. Masă – sens propriu: mobilă. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni. 2. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat.. Am pus masa. Sensuri figurate: 1.2. 3. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă..

Apa curge domol. – sens figurat: Soba este caldă. – sens figurat. – sens propriu. Ea are o privire caldă. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. Răspunsurile curgeau unul după altul. – sens propriu. – sens figurat.sens propriu. – sen figurat.Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. A ajuns de gura satului. . – sens propriu.. Ionel s-a lovit la gură. De exemplu: Am auzit o explozie.

sinonimele pot fi:  Perfecte (totale).Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite. dar sensuri identice sau apropiate.  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate.ale căror sensuri sunt identice. . În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele. deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul. deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul.

casă. Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. clădire. dinastie. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. cămin. cămin locuinţă. dar poate fi înlocuit cu clădire. Familie – neam. locuinţă. În schimb. etc.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu. domiciliu. .

Clasificarea sinonimelor După aria geografică. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice . originea şi domeniile în care sunt folosite.sabie. satârpaloş.rege.acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic.domn.colonel. . etc.voievod. gâdea – călău.

 Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. ştrimf –ciorapi. clisă – slănină. crumpi – cartofi. gace – chiloţi. izmene. prunc – copil. barabule. şpais – cămară. pălincă – ţuică. brişcă – briceag. . piparcă – ardei. poţoc – şobolan. horincă. laviţă – bancă de şezut. paradaisă – roşie.

a se bizui – a se baza. etc. Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. mârţoagă – cal slab. gureş – vorbăreţ. . bârlog – vizuină. beteag – bolnav.

 Sinonime neologice. . obraznic. a flata – a linguşi. a acuza – a învinui. nociv – dăunător. oscilant – nehotărât. conspiraţie – uneltire. impertinent. arogant – neobrăzat.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi. penitenciar – închisoare.

bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor. lovele – bani. boşorog – bătrân. a avea stofă – a avea talent. biştari. bostan – cap. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. avariat – accidentat. . răcoare – închisoare. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău. universitate. de moralitate îndoielnică. pârnaie. a şmangli.etc. a umfla – a fura. a ciordi.

c. cu aceeaşi pronunţie. Totale. . b. Parţiale.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. dar cu un înţeles diferit. Lexico-gramaticale. Omonimele pot fi: a.

De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri.a. cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse. Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă. .

De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase. Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi. .b.

III. sing.III. ind. sing. .I. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers. poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers.. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers.forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite. de la verbul a cere. de la verbul a purta.ind. de la verbul a sări. sing. Lexico-gramaticale.c.. ind. etc.

. etc. rachetă-rachetă. nouă-nouă. palat-palat. milă-milă. golf-golf. mare-mare. sol-sol-sol. broască-broască. testa-testa. liliac-liliac.Exemple de omonime: gol-gol. tablătablă. râs-râs. pompă-pompă. pol-pol. toc-toc-toc. recrea-recrea.

ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime.Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă. Majoritatea paronimelor sunt neologisme. dar diferite ca sens. Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: .

apropria – apropia. amputaţie – imputaţie. arbitral – arbitrar. Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte. ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. apoziţie – opoziţie. carbonier – carbonifer. atlas – atlaz. . companie – campanie. cazon – gazon. Exemple de paronime: adapta – adopta.

evoca-invoca. flagrant-fragrant.degusta – dezgusta. floral-florar. eroare – oroare.comunitate – comuniune. eminent – iminent. depoziţie – dispoziţie. concilia – consilia. glacial-glaciar. echitate – echitaţie. familialfamiliar. ferigă-verigă. emite-omite. . investi-învesti. deferenţă – diferenţă. dependenţă – dependinţă. emigrant – imigrant.

literar-literal. etc. maestru-maistru. stoc-stog. . orgie-urgie. monah-monarh. mortal-mortar. solidarsolitar. ordinal-ordinar.libret-livret. permisiepermisiune. stalactite-stalagmite. original-originar. numerarnumeral. petrolier-petrolifer. temporal-temporar.

Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. a defăima – a lăuda. a coborî – aurca. celebru-necunoscut. cald-frig. acord-divergenţă. averesărăcie. Exemple de antonime: abstract-concret. . bucurie-supărare. dincolo – dincoace.

exterior – interior. sus – jos. laşitate – curaj. ordine – anarhie. noapte – zi. major – minor. . a vorbi – a tăcea. fluid – solid. vesel – trist. aici – acolo. negru – alb.duşman – prieten. izbândă – eşec. a goli – a umple. a pleca – a veni. inocent – vinovat. etc.

normal – anormal. acceptabil – inacceptabil. corect – incorect. a se încălţa – a se descălţa. antebelic-postbelic. politic – apolitic.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. a include-a exclude. . subdezvoltat – supradezvoltat.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca. etc. a încurca – a descurca. a confirma – a infirma. a înşuruba – a deşuruba.

indicat – contraindicat. aerian – antiaerian. organic – anorganic. războinic – antirăzboinic. etc. cinstit – necinstit. a robi – a dezrobi. . moral – imoral.certitudine – incertitudine. suportabil – insuportabil. argument – contraargument.

prolog introductiv. . etc.Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural. manierat şi binecrescut.  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. concomitent şi simultan. etc.. ereditate moştenită. divertisment plăcut.

microinterviu scurt. etc.. Determinanţilor inutili: a convieţui împreună.  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă. ortografie corectă. a preambala dinainte. etc. a reveni din nou. . paleoslava veche.

catastrofă tragică. a anticipa dinainte. cadenţă ritmică.Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. atracţie ispititoare. anost şi plictisitor. babă bătrână. băştinaş autohton. a avansa înainte. amploare mare. biografia vieţii. abundenţă mare. a anexa alături. aversă de ploaie. bancnotă de hârtie. câştig profitabil. .

folclor popular. a deshuma din pământ. a coborî jos. intemperiile vremii. diurnă zilnică. epilog final. a coabita împreună. jurnal cotidian. firesc şi natural. happy-end fericit. exemplu pilduitor. definitiv şi irevocabil. concluzie finală. dar însă. consens unanim. concesiv şi îngăduitor. etnogeneza unui popor. . efemer şi trecător. a întoarce înapoi.circa aproximativ.

picnic în aer liber. pamflet satiric. onest şi cinstit. oranjadă de portocală. limonadă de lămâie. ortoepie corectă. leac tămăduitor. reclamă publicitară.laitmotiv repetat. omniprezent pretutindeni. . omletă de ouă. pantă înclinată. precocitate prematură. polemică contradictorie. mujdei de usturoi. a nota în scris. ortografie corectă. a reaminti din nou. a numerota cu cifre.

a surveni pe neaşteptate. utopie irealizabilă. zbor aerian. vedetă celebră. etc. sortiment variat. vastitate imensă. vacarm asurzitor.retribuţie salarială. a urca sus. savant erudit. vestigiu din trecut. unanimitate totală. . varietate diversă.