P. 1
Conceptul de Personalitate

Conceptul de Personalitate

|Views: 5|Likes:
Published by Braica Loredana

More info:

Published by: Braica Loredana on Jun 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

CONCEPTUL DE PERSONALITATE

Personalitatea umană esteo abstracţie psihologică extreme de complexă şi cu determinări multiple.Este greu de definit in mod exhautist.Există numeroase definitii ale conceptului de personalitate,numărul acestora depăşind cifra de o sută. Cele mai multe definitii dezvoltă o integrativă şi dinamică.Personalitatea a fost definita din perspectiva mai multor orientări şi teorii.Dintre aceste teorii amintim:teoria biologică,teoria psihanalitică,teoria factorială şi teoria integrativ-dinamică. • Teoria biologică explică personalitatea prin structura morfologică şi funcţională a omului cu accent pe experienţa lui timpurie. • Teoria psihanalitică consideră că structura personalităţii este dterminată de interacţinea forţelor psihice interioare(a motivelor) cu condiţiile mediului extern(S.Freud) • Teoria factorială explică personalitatea prin organizarea interioară şi ierahică a unor trăsături generale sau factorii de temperament, motivaţionali sau alţi factori(extraversiune,introversiune,labilitate,anxietate-Cattle Gilford) • Teoria integrativ-dinamică elaborată de W.Allport,consideră personalitatea ca având mai multe niveluri şi anume:nivelul refelexelor,deprinederilor, al trăsăturilor personale şi sinele ca sistem unitar. R.Linton spune că „orientarea experimentalistă afirmă unicitatea fiecărei persoane,iar cea socio-culturală explică personalitatea prin asimilarea experienţei sociale şi a culturii” Deci ,personalitatea”este subiectul uman ca unitate dinamica bio-psiho-socioculturală,înzestrată cu funcţii cognitive,axiologice,proiectiv-educative, dinamicoenergetice, afectiv-motivaţionale şi volitiv-caracteriale,pragmatice şi operaţinale de autuorganizare şi autoreglare manifestate în comportament”(P.P Neveanu) Alţi autori definesc personalitatea în lumina învăţării sau a situaţiei sistemelor interpretând-o din punct de vedere cibernetic. Din cele prezentate obsevăm căci sensul exact care trebuie dat termenului de personalitate nu este încă stabilit deşi sunt numeroase definiţii, unele dintre ele având unele elemnte comune. De fapt, principala problemă pe care o ridică definirea personalităţii este una de delimitare. Individul şi mediul său constituie o configuraţie dinamică, ale rei părţi sunt atât de strâns legate şi atât de constant interactive, încât este foarte greu să spunem unde se pot trasa linii de demarcaţie. Pentru scopul discuţiei prezente, vom înţelege prin personalitate”agregatul organizat de procese şi stări psihice aparţinând individului”.Acestă definiţie include elementul comun majoritaţii definiţiilor,dar exclude numeroase fenomene care au fost incluse in una sau alta dintre aceste definiţii.Astfel ea înlătură comportamentul explicit care rezultă din acţiunea acestor procese şi stări , deşi natura şi chiar existenţa lor pot fi deduse numai din acest comportament. Ea exclude,de asemenea,efectele acestui comportament al individului şi procesele sale fiziologice.Această din urmă delimitare o să pară prea drastică multor cercetători ai personalităţii , dar ea are o justificare pragmatică, chiar dacă nu logică. 1

Descriind într-o modalitate asociativă corelaţia între Eu şi personalitate putem afirma faptul că”Eul individual pendulează mereu între extremele:subiectivitate şi obiectivitate. Cu toate aceste definiţii date personalităţii în literatura psihopedagogică.aceasta generează legi de organizare a căror acţiune este permanentă.Allport dă propria definiţie în lucrarea sa “Structura şi dezvoltarea personalităţii” încercând cum spune “ nu să definim obiectul în funcţie de metodele noastre imperfecte”. se confundă cu istoria răspunsurilor la această întrebare fundamentală elaborată de psihologie.în virtutea coerenţei sale. între anumite limite.Se pune întrebarea "Ce este personalitatea?".relaţiile sociale în care omul este prins ca şi mijloace de care dispune.prin operaţionalizarea conceptelor sale. Personalitatea integrază în sine(ca sistem) organismul individual. Personalitatea este privită pe de altă parte în trei ipostaze: • Ca subiect pragmatic al acţiunii care transformă lumea şi care tinde să o stăpânescă. • Coerenţa : majoritatea teoriilor afirmă existenţa unei organizări şi interdependenţe a elementelor componente ale personalităţii. 2 . • Permanenţa sau stabiliatea temporala:dacă pesonalitatea este un sistem funcţional.W. G.structurile psihice umane şi.s-au evidenţiat câteva caractristici care într-un mod sintetic. a însuşirilor înăscute şi dobândite sub influenţa mediului soco-cultural.idenrificarea ei printre celelalte. unitar şi sintetic al acesteia. Aceste trei caracteristici evidenţiază faptul că personalitatea este o structură unitară.Fraisse istoria psihologiei.reunesc câteva caracteristici comune ale acestora: • Globalitatea:personalitatea unei persoane este constituită din ansamblul de caracteristici care permit descrierea acelei persoane. Postulatul coerenţei este indispensabil în studiul structurilor personalităţii. în acelaşi timp. În opinia lui P.descrierea conduitelor şi aspectelor psihofizice care fac din orice fiinţă umană un exemplar unic.Orice construcţie teoretică validă referitoare la personalitate trebuie să permită.nu poate ignora necesitatea respectării cerinţelor şi a valorilor societăţii. personalitatea este un sistem funcţional format din elemente independente. personalitatea este rezultatul dezvoltării unitare prin procesul învăţării .determinarea ei biologică şi socio-culturală. După cum am văzut cele mai multe definiţii prezintă o explicaţie integrativă şi dinamică. totodată. tot Allport spuna că personalitatea este “ organizaţia dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic”.relevând caracterul specific uman . Ca sistem suprastructurat deschis.1990). în scopul înţelegerii şi explicării modalităţilor de fiinţare şi funcţionare ce caracterizează organismul psihofiziologic pe care îl numim persoană umană. el caută să impună aspiraţiile individuale şi sistemul propriu de valori dar.T.necesitate derivată din însăşi statutul social al fiinţei umane”(Rudică.

Aceasta întrucât fiecare porneşte de la o zestre ereditară singulară. Ca realitate. reprezintă principalul ghid în modelarea concretă a omului. personalitatea este cadrul de referinţă fundamental pentru definirea sensului si valorii explicative a celorlalte noţiuni psihologice. • Potenţialul creativităţii. într-o formă sau alta.de membru al societăţii. nu omul abstract. metode. personalitatea este "obiectul ultim şi prin urmare cel mai complex al psihologiei”. Interacţiunea unităţii primare a individului cu multitudinea şi varietatea situaţiilor sociale este ceea ce dă naştere personalitatii. Personalitatea se formează în decursul vieţii numai ca urmare a acţiunii şi convieţuirii într-un mediu social. la birou.. Nu există nici o experienţă psihologică. finalitatea vom putea selecta şi utiliza cele mai potrivite mijloace. Aşadar. Noţiunile de senzaţie. nu omul aflat în închipuirea noastră. Personalitatea este unică şi originală. Daca la naştere un copil ar fi izolat de mediul său social el ar rămâne la stadiul de individ. motivaţie.care ajunge la conştiinţa de sine şi de lume. Accepţiunile conceptului de personalitate Accepţiunea antropologică. Ea este omul viu concret.Ca subiect epistemic. Numai cunoscându-i laturile. atributul de 3 • . Nu există nici-o teorie. dat fiind că personalitatea este prima. Personalitatea ocupă un loc central în psihologie. Aceste cadre referinţă reprezintă baza conceptuală necesară pentru a intreprinde studiul ştiinţific al personalităţii. pasional. raţional. afectivitate. s-o ameliorăm sau s-o schimbăm. voinţă etc. cea mai complexă şi adeseori cea mai dramatică realitate umană cu care luăm contact şi pe care urmează s-o influenţăm. nici-o concepţie care să nu se raporteze. în sistemul relaţiilor sociale. la teoria şi concepţia personalităţii. acasă. • Ca subiect axiologic care poartă cu sine şi care generează valori. procedee de influenţare educativă. denumită prin diferite concepte. Nu omul interpretat ca 'fiinţă generică". asemănări care sunt garantate de modelul general-uman de personalitate care presupune: • apartenenţa la speţa umană • calitatea de fiinţă socială. personalitatea este totalitatea psihologică ce caracterizează şi individualizează un om particular. dotarea cu valori şi orientarea după aceste valori. deci neraportate la personalitate. personalitatea. de a gândi şi de a simţi. Din punct de vedere teoretic. ci omul de alături de noi. • calitatea de fiinţă conştientă. în metrou. In calitate de concept. în cazul unor boli psihice grave. deci omul aşa cum este el resimtit în afara noastră sau în propria noastră fiinţa.străbate o cale(labirint) diferită în câmpul existenţei şi experienţei sociale ceea ce face ca fiecare om să aibă un mod propriu de a fi. Din punct de vedere practic. Există totuşi. empiric. întrucât beneficiază de cunoştinţe şi participă la procesul nelimitat de cunoaştere.al cunoaşterii. De asemenea. cotidiană.dotată cu gândire şi voinţă. percepţie. pe care îl întâlnim pe stradă. n-ar avea aproape nici-o semnificaţie dacă ar fi interpretate în sine. • participarea la cultură. El înglobează aproape toată psihologia. care să nu fie integrata în conceptul de personalitate. ci omul aşa cum există şi cum se manifestă în viaţa curentă. structura.

Accepţiunea psihologică. deci de realitate biologică. care provin din sfera procesualităţii psihice ca urmare a unui proces de sintetizare şi generalizare a particularităţilor dominante ale proceselor psihice. criteriile şi procedeele 4 . omul asimilează nu doar experienţa de cunoaştere şi pe cea practică. Ele se referă la aspecte intelective. dispun de o relativă stabilitate. chiar impusă. la resemnare în faţa unei esenţe care îi este străină. energizoare. ceea ce nu este posibil. înseamnă că determinismul social este dus până la limita sa extremă. le selectează.personalitate se tulbură sau chiar se anulează. de filtrare a solicitărilor care vin spre organism din exterior. Această accepţiune ridică cel puţin trei întrebări: care este originea acestor "condiţii interne"? care este natura lor? ce rol îndeplinesc ele? La prima întrebare este relativ uşor să răspundem dacă invocăm un principiu stabilit cu mulţi ani în urmă de Rubinstein. se consideră esenţa în afara fenomenului.sunt esenţiale. el asimilează semnificaţia existenţei şi activităţii umane în general. aptitudinale şi atitudinale. distingându-se de acestea din urmă printr-o serie de note specifice. motivaţionale. conservându-se în schimb cel de individ. sunt generalizate. o dacă esenţa este zămislită de societate. le sedimentează şi le 'solidifică" în sine. subiectivă. In aceste condiţii. înseamnă că se rupe esenţa de fenomen. Printre acestea enumerăm: 1. evident nu în expresia lor obiectivă. Condiţiile interne îndeplinesc un rol de mediere. ajungându-se în felul acesta la concepţia puerilă ironizată de Piaget despre conceperea personalităţii ca "o ladă goală pe care o umple societatea' o dacă individul este conceput doar ca purtător al esenţei. 4. ci internalizată. iar acestea din urmă nu sunt altceva decât interiorizări ale primelor". aceasta l-ar condamna la pasivitate. o reprezintă "ansamblul relaţiilor sociale". vizează aspectele cele mai importante ale manifestării omului. Este vorba de acele relaţii sociale existenţiale pe care individul le traversează de-a lungul vieţii sale. le transferă în interioritatea sa. 2. calitatea perosnalitaţii depinde de calitatea mediului social. 3. ci şi sistemul de valori materiale şi spirituale. elaborată social-economic. subiectivă este mai indicat să folosim noţiunea de însuşiri psihice pentru determinarea lor. Natura conditiilor interne pe care le avem în vedere în definirea personalităţii este psihologică. Personalitatea apare ca fiind un "ansamblu" de "condiţii interne". Accepţiunea axiologică În decursul existenţei sale. integratoare. adică se manifestă în cele mai diverse situaţii. afective. Pentru a le diferenţia de condiţiile interne ce pot avea şi altă natură decât cea psihică. a relaţiilor sociale în care ea se formează.dispun de o relativă plasticitate. Acceptiunea antropologica implică cel puţin trei limite: o dacă esenţa este transplantată din exterior. Pornindu-se de la aceste constatări. exterioară. deci şi a personalităţii umane. şi anume: "cauzele externe acţionează prin intermediul condiţiilor interne. imperfecţiunile şi slăbiciunile mediului social repercutându-se asupra ei şi ducând la fenomene de înstrăinare sau de destructurare. transformându-le într-un bun propriu. Insuşirile psihice sunt formaţiuni psihice sintetice. s-a conchis că esenţa omului.

Talentul se defineşte ca ansamblul dispoziţiilor funcţionale. personalitatea umană capătă o importantă dimensiune axiologică. deci omul ca valoare. cu atât se consideră că personalitatea insului respectiv este mai puternică. Forma ce mai înaltă de dezvoltare a aptitudinilor este geniul. Cu cât aceste efecte externe sunt mai mari. Când spunem despre cineva că "are" sau "nu are" personalitate avem în vedere.Neveanu . la o analiză mai atentă a lor pot fi desprinse o serie de elemente comune pe care le conţin. Definiţii prin efect extern. Tiupuri de aptitudini: generale(memoria.melancolic şi coleric.Allport clasifică trăsăturile de caracter în: trăsaturi cardinale. Prin asimilarea tuturor acestor aspecte.senzoriale.  Aptitudinile reprezintă particularităţi individuale ale oamenilor care se constituie ca o condiţie a realizării unor activităţii la un nivel superior. în exterior. rapidităţii regularităţii şi intensităţii proceselor psihice.trăsături centrale sau principale. pe de o parte. moral.inteligenţa).speciale.flegmatic.1979). efectele pe care aceasta le produce în compor-tamentul altor oameni. După cum am văzut definiţiile date personalităţii sunt extrem de numeroase şi chiar contradictorii.spiritul de observaţie . ci şi din organizarea şi ierarhizarea propriilor sale structuri psihologice. întreprinzând o analiză comparativă a mai multor definiţii formulate cu privire la personalitate. fapt care o individualizează pregnant şi o deosebeşte de cea a semenilor.eeditare şi a sistemelor operaţionale dobândite ce mijloceşte performanţe deosebite şi relizări originale în activitate(P. Putem conchide că accepţiunea axiologică a personalităţii are în vedere omul valorizat (intelectual.caracterul. prin structură externă şi pozitiviste. Acestea iau în considerare în definirea personalităţii două aspecte: modul de manifestare a personalităţii în afară. ne gândim la modificările pe care ea le produce în comportamentul semenilor. Aşadar. chiar produsele sale fiind valorizate. afective creative fiziologice şi morfologice ale individului.  Temperamentul-forma de manifestare a personalităţii sub aspectul energiei. social).temperamentul .de apreciere-valorizare-alegere şi fixare a lor ca mecanisme fundamentale de reglare a conduitei umane.atenţia. în decursul existenţei la personalitate se ataşează o notă de valoare. G. trăsături secundare. valorică. omul face saltul din stadiul de "consumator" de valori în cel de "producător de valori".O formă superioară de manifestare a aptitudinilor este talentul. cum se manifestă persoana respectivă în exterior. Trăsăturile personalitatii H Pieron defineşte personalitatea ca fiind”organizarea dinamică a aspectelor cognitive. Allport dă şi câteva 5 .speciale(aptitudini tehnice.  Caracterul-reprezintă motivele şi scopurile acţiunilor omului faţă de muncă şi societate sau faţă de sine însuşi.fie se dezvoltă în cursul unei activităţii ăn funcţie de mediu şi educaţie.” Trăsăturile de bază ale personalităţii sunt: aptitudinile.Este latura dinamică a personalităţii cu influenţă asupra caracterului. Totuşi. Allport a stabilit trei tipuri mai semnificative: definiţii prin efect extern. Sunt patru tipuri de temperamente :sagvinic. iar pe de altă parte. La un moment dat.de conducere şi de organizare).psihomotorii. Valoarea personalităţii provine însă nu doar în urma procesului de internalizare.Aptitudinile sunt ereditare.

adică tocmai modul de apariţie a structurilor interne.exemple de asemenea definiţii: "personalitatea este suma totală a efectului produs de un individ asupra societăţii”. Ea pacătuieste. pe care omul de ştiinţă o poate da la un moment dat" Asemenea definiţii. riguroase pozitiviste. Definiţii prin structură internă. Eroarea lor constă însă în faptul că definesc obiectul în funcţie de metodele utilizate. prin neputinţa de a explica geneza. prin efect extern stabilesc o relaţie de cauzalitate între calitatea personalităţii şi capacitatea ei de influenţare şi modificare a conduitei altora. a elementelor componente şi mai ales a relaţiilor dintre acestea. Definirea personalităţii prin structura internă are avantajul surprinderii şi redării conţinutului personalitatii . Allport : 'Personalitatea este organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determina gândirea şi comportamentul său caracteristic'. 6 . introduc personalitatea pe calea cercetării obiective. formarea personalitaţii. Allport: “personalitatea este conceptualizarea cea mai adecvată a comportamentului unei persoane în toate detaliile sale. Definiţii pozitiviste. insă. Definiţiile.

nu sunt mai multe personae care să aibă aceiaşi personalitate. deci şi a personalităţii umane. Din punct de vedere teoretic. Specificul uman aparţine biologicului.dar toti au învatat în concordanta cu aceleasi legi generale. pentru că este programat prinereditate. procedee de influenţare educativă. dat fiind că personalitatea este prima." Au fost abordate îndeosebi procesele de învatare. Nu există nici o experienţă psihologică. la teoria şi concepţia personalităţii. Fiecare persoană este unică. metode. imperfecţiunile şi slăbiciunile mediului social repercutându-se asupra ei şi ducând la fenomene de înstrăinare sau de destructurare. voinţă etc. dintre care amintim: biologista. structura. Noţiunile de senzaţie. Nu există nici-o teorie. Necesitatea abordarii experimentaliste a personalitatii a fost formulata de Stanford (1963) astfel: "Studiul personalitatii este studiul modului în care oamenii difera pe un registru foarte întins în ceea ce au învatat: fiecare persoana deci este unica. deci neraportate la personalitate. reprezintă principalul ghid în modelarea concretă a omului. experimentalista. Din punct de vedere practic. Interacţiunea unităţii primare a individului cu multitudinea şi varietatea situaţiilor sociale este ceea ce dă naştere personalitatii. El înglobează aproape toată psihologia. afectivitate. motivaţie. în cazul unor boli psihice grave. Numai cunoscându-i laturile. într-o formă sau alta. s-o ameliorăm sau s-o schimbăm. denumită prin diferite concepte. personalitatea este "obiectul ultim şi prin urmare cel mai complex al psihologiei”.Concluzii Personalitatea poate fi abordata din perspective si din directii variate. n-ar avea aproape nici-o semnificaţie dacă ar fi interpretate în sine. le transferă în interioritatea sa. percepţie. personalitatea. Este vorba de acele relaţii sociale existenţiale pe care individul le traversează de-a lungul vieţii sale. Pornindu-se de la aceste constatări. a relaţiilor sociale în care ea se formează. procesele perceptiei si procesele de cunoastere superioare. exterioară. deci de realitate biologică. 7 .temperamental şi aptitudinile sale.deoarece fiecare persoană are caracterul său. In aceste condiţii. De asemenea. ci internalizată. o reprezintă "ansamblul relaţiilor sociale". evident nu în expresia lor obiectivă. In calitate de concept. finalitatea vom putea selecta şi utiliza cele mai potrivite mijloace. cea mai complexă şi adeseori cea mai dramatică realitate umană cu care luăm contact şi pe care urmează s-o influenţăm. care să nu fie integrata în conceptul de personalitate. le selectează. nici-o concepţie care să nu se raporteze. transformându-le într-un bun propriu. Personalitatea se formează în decursul vieţii numai ca urmare a acţiunii şi convieţuirii într-un mediu social. conservându-se în schimb cel de individ. psihometrica si socio-culturala si antropologica. calitatea perosnalitaţii depinde de calitatea mediului social. s-a conchis că esenţa omului. în sistemul relaţiilor sociale. Personalitatea ocupă un loc central în psihologie. Daca la naştere un copil ar fi izolat de mediul său social el ar rămâne la stadiul de individ. personalitatea este cadrul de referinţă fundamental pentru definirea sensului si valorii explicative a celorlalte noţiuni psihologice. le sedimentează şi le 'solidifică" în sine. atributul de personalitate se tulbură sau chiar se anulează. Omul dispune de un potenţial native care este realizat treptat şi valorificat prin socializare. Exista numeroase teorii ale personalitatii.Personalitatea este un sistem bio-psiho-socio-cultural care se constituie în condiţiile existenţei şi activităţii din primele etape ale dezvoltării sociale..

com www.Arad 2008 8 . 1998. 2005 Mărcuş Stroe.• • • • • • • BIBLIOGRAFIE Petroi Anca.2008 www.scribtube.Didactică şi Pedagogică Bucureşti. Moţescu Maria”Cunoaşterea personalităţii” Ed.Aurelia Marşieu”Fundamente pedagogice şi curriculare” Ed Universităţii“Aurel Vlaicu” Arad.Tiberiu Dughi”Dimensiuni psihologice ale invăţării” Ed Universităţii “Aurel Vlaicu”Arad .cloptel.Lucare de portofoliu”Dezvoltarea personalităţii” . 2007 Alina Roman.ro Braica Loredana. Alina Roman.Tiberiu Dughi”Elemente de psihologia educaţiei”Ed Universităţii “Aurel Valicu” Arad.

B AMG BUGET 9 .REFERAT LA PEDAGOGIE BRAICA LOREDANA ELENA ANUL III.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->