Şcoala ...........................................

Stimate Domnule / Doamnă ………………………………………….
Vă invităm să participaţi, în data de................................., ora ....... la Şedinţa cu
părinţii elevilor clasei a ...................
Vă rugăm să confirmaţi prin semnătură pe verso prezenţa dumneavoastră sau
să expuneţi pe scurt motivul neprezentării şi data la care vă veţi prezenta, cât mai repede
posibil.
Director,

Învăţător/Diriginte,

…………………………………………………………………………………….....
Şcoala ..............................
Stimate Domnule / Doamnă ………………………………………….
Vă invităm să participaţi, în data de................................., ora ....... la Şedinţa cu
părinţii elevilor clasei a ...................
Vă rugăm să confirmaţi prin semnătură pe verso prezenţa dumneavoastră sau
să expuneţi pe scurt motivul neprezentării şi data la care vă veţi prezenta, cât mai repede
posibil.
Director,

Învăţător/Diriginte,

........................................................................................................................................
Şcoala ..............................
Stimate Domnule / Doamnă ………………………………………….
Vă invităm să participaţi, în data de................................., ora ....... la Şedinţa cu
părinţii elevilor clasei a ...................
Vă rugăm să confirmaţi prin semnătură pe verso prezenţa dumneavoastră sau
să expuneţi pe scurt motivul neprezentării şi data la care vă veţi prezenta, cât mai repede
posibil.
Director,

Învăţător/Diriginte,