Sunteți pe pagina 1din 5

ntrebarea nr.

1
5 din 5 puncte

Analiza lectiilor asistate se face la sfarsitul practicii pedagogice Answer Selected Answer:

False

ntrebarea nr. 2
5 din 5 puncte

Metodistul le ofera studentilor practicanti posibilitatea de a-si insusi tehnici si metode didactice de predare a limbii franceze Answer Selected Answer:

False

ntrebarea nr. 3
5 din 5 puncte

Nota finala obtinuta de student la practica pedagogica este data de directorul scolii Answer Selected Answer:

False

ntrebarea nr. 4
5 din 5 puncte

Mentorul este profesorul de specialitate din scoala care ii ajuta pe studenti sa aplice cunostintele stiintifice si didactice dobandite in facultate Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 5
5 din 5 puncte

Dupa orele de asistenta sustinute de profesorul mentor, studentii sustin lectii de proba si finale Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 6
5 din 5 puncte

Profesorul mentor de limba franceza ii ajuta pe studenti sa faca o planificare anuala, calendaristica si proiectarea unitatii didactice Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 7
5 din 5 puncte

In timpul orelor de predare, studentii folosesc doar manualul de limba franceza Answer Selected Answer:

False

ntrebarea nr. 8
5 din 5 puncte

Pe durata practicii pedagogice, studentii nu ii asista pe colegii lor, pentru a nu le crea emotii Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 9
5 din 5 puncte

Serbarile scolare, cercurile de limba franceza, spectacolele sunt activitati in afara clasei Answer Selected Answer: True

ntrebarea nr. 10
5 din 5 puncte

Directorul scolii ii invata pe studenti despre formele si momentele evaluarii Answer Selected Answer:

False

ntrebarea nr. 11
5 din 5 puncte

Orele de preare de noi cunostinte de limba franceza urmeaza orelor de asistenta ale profesorului mentor Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 12
5 din 5 puncte

Activitatea de asistenta si de predare este urmata de altele, din afara orelor de limba franceza Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 13
5 din 5 puncte

Practica pedagogica ii familiarizeaza pe studenti cu documentele scolii, cu organizarea acesteia si cu sarcinile distribuite personalului instructiv-educativ Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 14
5 din 5 puncte

Fisa psihopedagogica intocmita de student i-l ajuta in predarea accesibila a cunostintelor de limba franceza Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 15
5 din 5 puncte

Caietul de practica pedagogica cuprinde planificarile lectiilor de proba ale studentului Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 16
5 din 5 puncte

Practica pedagogica ii familiarizeaza pe studenti cu directorul scolii, cu dirigintii claselor si pesonalul auxiliar Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 17
5 din 5 puncte

Studentii, in elaborarea planului de lectie, vor stabili obiectivele operationale si strategia didactica Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 18
5 din 5 puncte

Auxiliarele didactice si noua tehnologie sunt indispensabile in reusita scenariului didactic Answer Selected Answer: True

ntrebarea nr. 19
5 din 5 puncte

Practica pedagogica la limba franceza completaza cunostintele teoretice cu competente specifice profesorului de limba straina Answer Selected Answer:

True

ntrebarea nr. 20
5 din 5 puncte

In timpul orelor de practica pedagogica, studentul doar preda elevilor Answer Selected Answer: 22 mai 2011 13:51:10 EEST OK False