P. 1
Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

|Views: 169|Likes:
Programul de management al calitatii aplicat la lucrare
Programul de management al calitatii aplicat la lucrare

More info:

Published by: Alexandra Stramaturaru on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2014

pdf

text

original

D&I PRODCONSTRUCT SRL

CF RO 15163456 / J 40/1137/29.01.2003 Bd. Anul 1821 nr. 31, sect.5, BUCURESTI Tel. 021.335.95.00 (01) / Fax: 0311.04.04.32 Mobil: 0758.815.064 E-mail:di_prodconstruct@yahoo.com; web :www.diprodconstruct.ro

PROGRAMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII
LUCRAREA: „Amenajare Centru SMURD, clinica medicala si spatii de
cazare”

LOCATIA: Orasul Comarnic, zona „Piata”

ELABORAT:
RMI

AVIZAT:
Director General Stramaturaru Decebal

Nume: Semnătură: Dată

Anghel Marius

06.09.2013

06.09.2013

1. OBIECTUL, SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE A PLANULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
Pagină 1 din 36

Prezentul Plan al calitatii descrie cerintele si masurile adoptate de societatea comerciala SC D&I PRODCONSTRUCT SRL pentru asigurarea calitatii lucrarilor de executie a obiectivului: „Amenajare Centru SMURD, clinica medicala si spatii de cazare”. Planul de Management al Calitatii prezinta capacitatile si disponibilitatile care pot fi dezvoltate de catre sociatate, pentru a realiza produse si pentru a presta servicii conforme cu cerintele clientului, cu prevederile si legislatia in vigoare la nivel republican, specifice profilului de activitate declarat si autorizat. Planul de Management al Calitatii constituie cerinte obligatorii pentru intreaga societate, pentru fiecare compartiment din cadrul societati si pentru fiecare angajat. Totodata, Planul de Management al Calitatii contribuie la consolidarea increderii clientului, ca pe parcursul tuturor activitatilor desfasurate, societatea respecta cerintele specificate in contractele perfectate si cerintele aplicabile specificului activitatilor desfasurate/prestate. Prezentul Plan al calitatii este elaborat si difuzat cu scopul de: • • • a documenta politica si obiectivele societatii privind calitatea ; a documenta sistemul calitatii ; a mentine sub control procesele care influenteaza calitatea ;

Planul de Management al Calitatii contine referiri relevante privind asigurarea conformitatii executiei cu cerintele beneficiarului, rezolvarea interfetelor societate - client, societate – subcontractanti / furnizori. Prezentul Plan al Calitatii este aplicabil tuturor compartimentelor din cadrul societatii SC D&I PRODCONSTRUCT SRL implicata in realizarea lucrarilor, in calitate de constructor / executant direct. Acest document este aplicabil tuturor comenzilor / contractelor asumate de catre societate in realizarea proiectului. 2. DATE DE IDENTIFICARE A FACTORILOR IMPLICAŢI

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ Orasul Comarnic Adresă: Str. Republicii, nr. 104, Comarnic Tel.: 0244.360.076 Fax: 0244.390.932

MANAGER DE PROIECT: ............................... PROIECTANT: Adresă: .............................. Tel.: .........../ Fax: .............

…………………
VERIFICATOR PROIECT: ............................... ANTREPRENOR GENERAL: SC D&I PRODCONSTRUCT SRL

Adresă: ………………………..

Tel.: …………. Fax: .............

Adresă: ..............................

Tel.: .........../ Fax: .............

Adresă: Bd. Iuliu Maniu, nr. 107, bl. D, Tel.: 021/335.95.00 sc. 3, ap. 58, sector 6, Bucuresti Fax: 0311/04.04.32

3.

OBIECTIVELE

Principalele obiective sunt următoarele:

Pagină 2 din 36

• • • • 4.

Satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor clientului şi atingerea unui nivel înalt al satisfacţiei clientului; Organizarea şi conducerea activităţilor respectând prevederile legale şi de reglementare; Demonstrarea modului în care cerinţele asigurării calităţii pentru realizarea obiectivului sunt atinse; Demonstrarea modului eficace de desfăşurare al activităţilor prin procese care se îmbunătăţesc permanent. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Prezentul document este întocmit pe baza următoarelor documente: Legea 10/1995 Privind calitatea în construcţii Lege 50/1991+ completari Autorizarea construcţiilor Legea 137 / 1995 Legea protectiei mediului Legea 107 / 1996 Legea apelor Legea 319 / 2006 Legea protectiei muncii H.G. 766/1997 Conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii H.G. 272/1994 Regulament privind controlul de stat în construcţii H.G. 622/2004 Privind stabilirea condiţiilor de întroducere pe piaţă a produselor pentru construcţii HGR 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora ; HGR 925/1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor ; C 56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente HG.925 / 1995 Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor şi execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor HG 472 / 2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă Ord.MLPTL 9N/15.03.1995 Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii NE 012 – 99 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton , beton armat şi beton precomprimat. C 56/85 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calităţii - Cerinţe SR EN ISO 9000/2006 anulează şi înlocuieşte ISO 8402/1995 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular. SR EN ISO 9002/1995 Sistemul calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in productie, montaj si service. SR EN ISO 9004/2001 Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. SR ISO 10005/2007 Sisteme de management al calitătii. Linii directoare pentru planurile calitătii SR ISO 10013/2003 Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii. ISO 10005: 2005 Sistem de Management al Calităţii – Ghid pentru planurile calităţii ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu - Cerinte ISO 14004 Sisteme de management de mediu – Linii directoare pentru elaborarea si implemetarea sistemului ISO 14050 Sisteme de management de mediu – Definitii termeni fundamentali referitori la managementul de mediu Procedurile SMI Proceduri Documentate de sistem, Proceduri operaţionale, Proceduri tehnice de execuţie

Pagină 3 din 36

M. fotometrice şi cadastrale » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice.Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Ministerul Dezvoltării. 10/1995 » Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii 5. 1097 din 17 decembrie 1997. publicat în Monitorul Oficial nr. amenajărilor şi regularizărilor de râuri » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii » Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii.Hotărârea Guvernului nr.T.L.P.L. I B. LEGENDA M.NTPA 012 şi pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Pagină 4 din 36 . Caietele de Sarcini. NTPA-011 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare. O MAPPM 1097 / 1997 Normele tehnice de epurare biologică în staţiile de epurare şi ghidul de stabilire a programelor de recoltare şi analizare a probelor şi metodologia de prevalare a probelor de ape uzate sunt aprobate prin Ordinul Ministerului Apelor. M.R.L. 188 2002 NORME TEHNICE /28.L. 242/1990 Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti Fişa de Date a Achiziţiei.L.P.R. topografice.L.D.C.L. 02 Normativ / pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate privind colectarea. p. D&I PRODCONSTRUCT S.T.P.T. epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti. M. M. Specificaţii Generale.C. Partea I Buletinul Construcţiilor. Specificaţii Tehnice Sistemul de Management Integrat al S. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Ministerul Lucrărilor Publice. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor » Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj » Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. NTPA-002/2002 Normativ C 16–84 Normativ cu privire la indeplinirea lucrarilor de constructii si utilizarea echipamentului aferent in timpul sezonului rece.A.02. Of. M.. 47 din 3 februarie 1998 O MAPM 325 / 2001 privind aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.D. Regionale şi Locuinţei Monitorul Oficial al României. Transporturilor şi Turismului Ministerul Transporturilor. Construcţiilor şi Turismului Ministerul Dezvoltării. Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.T. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă . Reglementari tehnice in vigoare in domeniu » Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton.C. beton armat şi beton precomprimat » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor » Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice.

difuzarea si modificarea Planului de Management al Calitatii.N.C.B.F. I.T.R.P.PE. Aparatură.C.D.C. nr.P.N. Aprobarea acestuia se face de catre Directorul General.T. I.S. Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii Institutul Central de Cercetare.C.M. 6. 6.L. I. • Ord.T. I.F. U. M.N.I.O.T. aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii .A. Organizare şi Cibernetică în Construcţii Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate Institutul de Proiectare.S. • Norme republicane de protectia muncii. ELABORAREA.3. I.D. Responsabilul cu asigurarea calitatii in cadrul societatii SC D&I PRODCONSTRUCT SRL se va ocupa de elaborarea.D. ICECON U.D.C.F.R.U.B.R.C.C.G.2.C. Legea privind protecţia muncii .D.C. Proiectare şi Directivare în Construcţii Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului Autoritatea Feroviară Română Direcţia Drumuri Administraţia Naţională a Drumurilor Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală Institutul de Construcţii Bucureşti Institutul Central de Proiectare.P.I. S.P. Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriuzise a lucrarilor .S.E. IPTANA-SA CESTRIN ANRDE RENEL Construcţii şi Economia Construcţiilor Buletinul Tehnic Rutier Institutul Central de Cercetare. I. C. Proiectare şi Directivare în Construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Consultanţă. Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului Inspectoratul de Stat în Construcţii Institutul de Proiectări Transporturi Auto.1.U. A.T. • Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor . I.C. DIFUZAREA SI MODIFICAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII 6.C. A. I.P. I. • Norme de protectia muncii in activitatea de constructii – montaj .P.L.E.C. • Regulamentul privind protecţia si igiena muncii in construcţii – Buletinul construcţiilor .P.C.C.C. • Norme PSI . 6.C.C.A. * Toate echipamentele utilizate trebuie să fie atestate de Comisia Naţională de Atestare a Maşinilor şi a Echipamentelor de Construcţii-CNAMEC din MLPAT pentru a asigura calitatea lucrărilorexecutate * Seful punctului de lucru are obligaţia să ia toate măsurile ce se impun pentru prevenirea oricaror riscuri de accidente şi de incendii.A.P. 9/1993 Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii .C. Planul de Management al Calitatii se difuzeaza in doua tipuri de copii: Pagină 5 din 36 .C. Navale şi Aeriene Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate Regia Naţională de Electricitate Protectia muncii si PSI.A.B.M. I. M. D.C. I.A.P.

În acest scop sunt planificate şi asigurate resursele necesare şi sunt stabilite responsabilităţile pentru personalul de conducere. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL are ca scop realizarea unor lucrări care să corespunda cerinţelor esentiale: • siguranta în exploatare. în toate fazele de activitate. în vigoare. Supunem atenţiei dumneavoastră modul în care compania noastră înţelege să execute. Atunci cand un capitol se modifica. • asigurarea sanatatii oamenilor. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL aplică Sistemul de Management al Calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001: 2008. Pentru lucrările executate. clinica medicala si spatii de cazare” Conducerea SC D&I PRODCONSTRUCT SRL asigura organizarea şi dezvoltarea mijloacelor de care dispune pentru realizarea unor lucrări de foarte buna calitate care să corespunda cerinţelor fiecarui client. Revizia / editarea se face atunci cand rezulta aceasta necesitate din audit sau la modificari ale documentelor de referinta. HG 766/1997 şi HG 622/2004. supraveghere şi execuţie. numarul reviziei capitolului repectiv creste cu o unitate.5. Pagină 6 din 36 . • protectie impotriva zgomotului. copii informative care nu sunt inregistrate ( nu sunt supuse procedurii de actualizare ) 6.9. • siguranta la foc. precum şi reglementările şi normativele aplicabile.Privind calitatea în constructii. legislaţiei şi reglementărilor în vigoare. Arhivarea editiilor se realizeaza conform procedurii de sistem “Controlul documentelor si al datelor”.6. • izolatie termica şi hidrofuga. De asemenea este urmărită respectarea condiţiilor de conservare a mediului înconjurător prin asigurarea desfăşurării lucrărilor în condiţiile de respectare a prevederilor legislaţiei de mediu şi readucerea terenului la starea iniţială după terminarea lucrărilor de construcţii (în conformitate cu Legea 137 / 1995 referitoare la protecţia mediului). 6. 6. • rezistenta şi stabilitate. Modificarile se supun aceluiasi proces de aprobare ca si documentul initial. imbinand profesionalismul şi experienta specialistilor. Difuzarea Planului de Management al Calitatii este inregistrata in lista de difuzare 7.4. Capitotele modificate se transmit utilizatorilor inregistrati si se retrage revizia / editia anterioara. Reviziile se efecteaza pe capitole. Se urmareste respectarea Legii 10/1995 . Prin activităţile sale de execuţie. POLITICA SC D&I PRODCONSTRUCT SRL PRIVIND OBIECTIVUL: „Amenajare Centru SMURD. 6.7. Pentru SC D&I PRODCONSTRUCT SRL calitatea reprezintă elementul fundamental în afaceri. ca si revizia Planului de Management al Calitatii indicata pe pagina de garda. 6.8.• • copii controlate care sunt inregistrate ( difuzate utilizatorilor si sunt supuse procedurii de actualizare ) . 6. să controleze şi să asigure calitatea obiectivelor sale cît şi procedurile de sistem şi operaţionale ale căror copii se pot găsi la conducătorii companiei.

7.Calitate. luand la timp masuri adecvate de înlaturare a disfunctiunilor si de îmbunatatire continua. POLITICA SI OBIECTIVELE SOCIETATII PRIVIND CALITATEA SI PROTECTIA MEDIULUI. În conformitate cu valorile corporative stabilite prin Codul de Etica al firmei. securitatea în munca si mediu constau în: • • • • • • Îmbunatatirea performantei si a valorii societatii Asigurarea conformitatii cu legislatia privind calitatea. SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. Responsabilitatea în ceea ce priveste Calitatea. • • Aceasta politica este evaluata periodic si este disponibila în interiorul si exteriorul societatii si furnizeaza cadrul de referinta pentru stabilirea obiectivelor în domeniul Calitatii. prin îndeplinirea cerintelor si cresterea continua a satisfactiei clientilor sai. Mediu. Mediului si Sanatatii si Securitatii în Munca. pentru îmbunatatirea comunicarii cu toti angajatii si implicarea activa a acestora în realizarea programelor si masurilor stabilite în domeniile calitatii. functionarea eficienta si îmbunatatirea continua a Sistemului de Management Integrat. ma angajez sa creez conditii pentru cunoasterea de catre fiecare salariat a prezentei politici. eficienta si eficacitatea Sistemului de Management Integrat. Director General Stramaturaru Decebal Pagină 7 din 36 . În calitate de Director General al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL: • • îmi asum principala responsabilitate în implementarea. conform cerintelor standardelor: SR EN ISO 9001:2008. prin asigurarea prioritatii fata de concurenta. securitatea în munca si mediul Raspunderea în fata nevoilor clientolor sai Comunicarea cu partile interesate si implicarea acestora în procesul de dezvoltare al societatii Prevenirea si diminuarea poluarii Prevenirea accidentelor si bolilor profesionale si atenuarea riscurilor legate de securitatea si sanatatea în munca Strategia SC D&I PRODCONSTRUCT SRL prevede mentinerea certificarii si îmbunatatirea Sistemului de Management integrat .1. toate acestea avand ca rezultate obtinerea de profit si dezvoltarea firmei. sa asigur resursele necesare functionarii si îmbunatatirii Sistemului de Management Integrat si realizarii obiectivelor si tintelor stabilite în conditiile respectarii cerintelor legale în vigoare voi analiza sistematic functionarea. Mediul si Sanatatea si Securitatea în Munca este a întregului personal al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL care se va conforma spritului acestei politici. Securitate si Sanatate în Munca. pentru instruirea permanenta a personalului si constientizarea acestuia privind rolul. obiectivele referitoare la calitate. Conducerea SC D&I PRODCONSTRUCT SRL este preocupata în a obtine si a mentine o reputatie solida pe piata. reducerii si prevenirii poluarii mediului si prevenirii accidentelor si îmbolnavirilor profesionale. importanta si interesul fiecaruia în realizarea obiectivelor.

analiza regulata a sistemului managerial. 7. si asigurarea ca societatea este capabila sa indeplineasca in totalitate si conform.7. identificarea clara a cerintelor clientului. conducere si control a lucrarilor: Sef punct de lucru / Sef santier: Sirbu Costel Responsabil Tehnic cu Executia ( RTE ): Capran Valentin Responsabil Controlul Calitatii ( CTCC/CQ ): Colea Cristian 7. aceste cerinte .3. asigurarea ca serviciile. definirea clara a responsabilitatilor interne si a nivelelor de competenta . proiectului si caietului de sarcini specifice obiectivului nominalizat. si totodata cu legislatia.3. conducerea societatii propune/adopta urmatoarea organizare: • Pagină 8 din 36 . . si a cerintelor de asigurare a calitatii proprii asumate de societate.1. in scopul asigurarii si mentinerii nivelului de calitate asumat de catre societate. implementarea si controlarea activitatilor care sunt impuse de cerintele contractului. materialele utilizate si puse in opera sunt in acord cu cerintele impuse de proiectul si caietul de sarcini ale obiectivului / lucrarii asumate.3.2. etc. proiectului. caietului de sarcini. precum si pentru asigurarea cerintelor de calitate.2. instructiunilor. in scopul asigurarii unui flux continuu al datelor. utilajele. inregistrarilor. Obiectivele privind calitatea Pentru realizarea politicii privind calitatea.conducerea societatii nominalizeaza urmatorii factori de coordonare. exprimata de conducerea societatii pentru realizarea obiectivului / lucrarii nominalizate. Pentru realizarea obiectivului / lucrarii in conditii de respectare integrala a contractului. Pentru planificarea. reglementarile si normativele tehnice aplicabile . au fost definite urmatoarele: • • • • stabilirea canalelor de informare optime. Organizare 7. dispozitiilor.

reglementarilor si normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului / lucrarii . ISU SEF DE SANTIER COORDONATOR UTILAJE SEFI LUCRARI APROVIZIONARE ECHIPE MUNCITORI 7.FURNIZORI UTILAJE FURNIZORI MATERIALE LABORATOR TESTE GEODEZIE TOPOGRAFIE MANAGEMENT INTEGRAT ADMINISTRATOR DELEGAT DIRECTOR GENERAL RTE MEDIU CTCC CQ EXPERT SSM ISCIR. controlul permanent al serviciilor / produselor neconforme. - Pagină 9 din 36 . conform specificului obiectivului / lucrarii asumate. responsabilitatea si competentele de a mentine si implementa: controlul permanent al serviciilor / produselor prestate. proiectului si caietului de sarcini. a legislatiei. PSI.3. b) Personalul implicat in activitati legate de controlul si asigurarea calitatii are autoritatea.3. in conformitate cu prevederile contractului. a) Tot personalul este responsabil pentru calitatea executiei sarcinilor proprii incredintate / atribuite de conducerea societatii. aplicarii si a eficientei actiunilor corective initiate ca urmare a sesizarii si constatariiserviciilor / produselor neconforme .verificarea initierii. Responsabilitati si competente generale privind calitatea. si initierea de actiuni preventive si corective . de verificarea si asumarea conformitatii serviciului prestat cu cerintele clientului si ale sistemului de asigurare a calitatii propriu societatii.

II. Rezistenta Infrastructura şi fundaţiile: Fundarea se va face direct in terenul de fundare prin intermediul unor fundatii continuie. care se inscriu in limitele admise de norme.Incarcarile suprastructurii sunt transmise terenului de fundare prin intermediul fundatiilor .realizata din beton C20/25 ( BC 25) .linoleum de trafic intens pe holuri si cabinete.parchet in camere . Primaria Orasului Comarnic doreste sa construiasca in zona . executat din beton C20/25(BC 25). . Placa de la parter va fi realizată din beton armat monolit şi va avea o grosime de 15cm. clinica medicala si spatii de cazare” Prin prezentul proiect .30X50 cm.gresie antiderapanta pe trepte. prestatori. Peretii exteriori se vor realiza din caramida de 30 cm.gresie ceramica in bai. Pentru a indeplini conditiile de izolare termica cladirea se va izola cu 5 cm de polistiren Aceasta constructie va avea acoperis tip sarpantă. Structura noua a constructiei va fi de tip cadre din beton armat. Lucrarile de sapatura se realizeaza pe laturile incintei unde nu se depaseste limita de proprietate.30X75 cm. Sistemul structural este de tip cadru din beton armat . Fundatiile sunt continue din beton armat monolit . Mansarda se va executa din stalpi si grinzi din beton armat. I. Presiunea convenţională de calcul in G. Placa de peste parter se va realiza din beton armat monolit si va a avea o grosime de 15 cm . sau ( dupa caz ) dintre colaboratorii ( furnizori. 8. Suprastructura : Descrierea structurii ce se va realiza: Sistemul structural al construcţiilor noi corespunde cerinţelor actuale ale Normativului P100/2006. Clădirea va avea un sistem de fundare capabil să preia reacţiunile suprastructurii în cazul unui cutremur.70 m.folii hidroizolante sub pardoseala . unei clinici medicale. tavane: Pagină 10 din 36 .Piata” o cladire care va fi destinata amenajarii unui Centru SMURD. iar grinzile de cadru sunt realizate din beton armat cu secţiunea 25x45 cm . Latimea blocului de fundare a casei este de 75 cm. Pereti. este de 200 kPa. Clădirea va fi realizată în regim de inaltime P+M cu Adc= 665 mp. cu o înălţime maxima de la cota ±0.00 de 7. care vor avea tasari si presiuni pe teren rezonabile. Stâlpii sunt confecţionaţi din beton armat cu secţiunea 30x40 cm.. Fundaţia din beton va avea un bloc din beton nearmat si un soclu din beton armat. Clasa betonului utilizat în suprastructură şi în infrastructură este de C20/25 ( Bc 25). unei zone administrativa si a unei zone comerciale. . Arhitectura Finisaje interioare: Pardoseli: .- identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si derularea relatiilor organizatorice dintre compartimente.F. Pereţii exteriori se vor realiza din cărămidă Placa de peste etaj este realizata din beton armat si are o grosime de 15 cm. Acoperişul va fi de tip şarpantă din lemn de brad. SCURTA PREZENTARE A LUCRĂRILOR NECESARE OBIECTIVULUI Obiectiv: „Amenajare Centru SMURD. Pentru acest tip de structura s-a ales un sistem de fundare relizat dintr-o retea de talpi de fundatie pe doua directii. Sistemul structural al constructiei (P+M) corespunde cerintelor actuale ale Normativului P100/2006.

Iluminatul in camerele comune va fi suficient de intens si astfel pozitionat incat sa faciliteze buna desfasurare a activitatii in diferite camere cu functiuni aferente. Cladirea centrului va efectua depozitarea deseurilor conform prevederilor legale in vigoare. La alegerea acestui sistem s-a tinut cont de prescriptiile tehnice ISCIR si de reglementarile de siguranta la foc. .C. .tencuieli driscuite. materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare vor fi astfel incat sa permita intretinerea si igienizarea.Acoperis tip șarpantă. Normativul pentru executarea instalatiilor de incalzire centrala I13/94. sigure. . Finisaje exterioare : .V. Amenajarea spatiilor igienico-sanitare Cladirea dispune de spatii igienico-sanitare suficiente. Centrala produce agent termic apa cu temperatura de functionare 90 oC/70oC. pe gaz natural. igienica si protejata contra riscului infectiilor. glet de ipsos.Fatadele se vor zugravi cu vopsea lavabila. confortabile. dispozitive de reglare si siguranta precum si un vas de acumulare pentru prepararea apei calde menajere avind capacitatea de 500l.4kw • Necesar pentru apa calda: ~20 kw Umplerea instalatiei Cazanul vor fi alimentat cu apa potabila din reteaua interna prin intermediul Statiei de Hidrofor. functionale. accesibile. rece si calda. Principalii consumatori de agent termic primar (90/70*C) sunt : • Radiatoarele din spatiile comune: ~111. Centrala Termica va contine toate elementele necesare pentru functionarea incalzirii centrale: pompe de circulatie pentru fiecare consumator.Intre constructie si trotuar se va turna un dop de bitum. . si va fi prevazut cu robineti de inchidere si armatura de retinere (clapeta de sens). − robinete de izolare pe ramuri. Mentinerea unei Pagină 11 din 36 .tavane false tip Armstrong in zona aferenta birourilor si de rigips in zona de apartamente. Pentru realizarea cerintelor cuprinse în normativele I 13-02 si I 13/1-02 privind cerintele de exploatare a instalatiei s-au prevazut: − robinete pentru eliminarea aerului (in punctele cele mai inalte). − robinete de golire (in punctele cele mai joase). In spatiile igienico-sanitare va exista apa curenta. vas de expansiune inchis cu membrana elastica. zugraveli lavabile . Instalatii termice Centrala Termica În vederea acoperirii necesarului de căldură pentru încălzire se propune utilizarea unei centrale termice proprii. Racordul pentru umplerea instalatiei se va face la conducta de intoarcere a instalatiei de incalzire (retur).Timplaria este din P. III. − aparatura pentru masurarea temperaturii şi presiunii.placaj faianta in bai si bucatarie. . . printr-un bransament contorizat. si asigura distributia agentului termic la consumatori.In jurul constructiei se executa un trotuar din beton B100.cu geam termopan.Apele pluviale vor fi colectate prin sistemul de jgheaburi și burlane. instalatiile electrice din bai sunt izolate. Igiena si controlul infectiilor Cladirea centrului va fi curata..

Instalatia interioara de alimentare cu apa rece si apa calda de consum se va executa cu tevi din polipropilena random PPR-PN 6bari. pompe de circulatie. Instalatii sanitare Alimenarea cu apa a instalatiilor sanitare din cladire Sistemul de alimentare cu apa potabila este constituit din: Bransamentul de apa potabila Alimentarea cu apa a cladirii se face prin intermediul unui bransament DN50 din reteaua de alimentare cu apa aflata in apropierea amplasamentului. VENTILAREA INCAPERILOR Ventilarea mecanica de evacuare s-a prevazut pentru spatiile cu degajari de nocivitati si vapori de apa (grupuri sanitare. Se vor prevedea tevi de protectie la trecerea prin elementele de constructie.Bransamentul se va realiza din tuburi de polietilena de inalta densitate PEHD pentru apa. 13 mm. Pagină 12 din 36 . Evacuarea aerului din grupurile sanitare se va face direct in exterior prin ferestre si cu ajutorul instalatiei de ventilare prin intermediul grilelor de extractie montate pe circuitul de extractie. Sustinerea conductelor se va face prin bratari pentru coloane si pe suporti metalici pentru conductele orizontale. Distributia principala se va realiza cu teava PPR-AL(teava din polipropilena reticulara cu insertie de aluminiu).Vasul de acumulare va fi alimentat cu agent primar apa calda 90/70 oC de la cazan. manometre.respectandu-se diametrele indicate pe planse. filtre mecanice.4 m catre fiecare zona a cladirii conform pieselor desenate. Aerul proaspat introdus se face natural prin intermediul ferestrelor .3% pentru aerisire si golire. Aerisirea instalatiei se va face cu dezaeratoare automate pe retea. Intoarcerea apei calde menajere la boiler se face cu ajutorul unei pompe controlata din pupitrul de automatizare al cazanului. apometre si vanele aferente . Imobilul va avea bransament si contorizare separata din reteaua de apa potabila de joasa presiune si va fi dotat cu o instalatie suplimentara de ridicare a presiunii (grup de pompare-hidrofor) care va asigura inaltimea de pompare necesara regimului de inaltime a cladirii P+M. si va furniza in instalatia sanitara apa calda menajera la temperatura de max. Reteaua de distributie a agentului termic Distributia principala catre spatiile interioare se va face la nivelul tavanului fals de la parter +3. Toate conductele se vor monta cu panta de 0.50oC. in si din coloanele de distributie se vor sectoriza cu robineti de trecere.2-0. Distributia apei la consumatori Pentru determinarea consumului de apa propriu pe bransamentul de apa de la reteaua exterioara.urmeaza a se monta un contor pentru apa rece prevazut in caminul pentru apometru. IV. Intrarile si iesirile. aerisitoare automate si robineti de golire. la capetele coloanelor sau la aparate.vestiare). La baza coloanelor s-au prevazut robineti de inchidere cu cep sfera si robineti de golire. iar golirea se va face in Camera tehnica. Prepararea apei calde de consum menajer Apa calda va fi preparata prin intermediu unui schimbator de caldura in placi si a unui vas de acumulare pentru prepararea apei calde menajere avind capacitatea de 500l. Distribuirea apei la consumatori se va face astfel ca sa nu se depaseasca presiunea maxima admisibila de 6 bar . Legaturile la obiectele sanitare vor fi mascate in spatele peretilor de rigips ale grupurilor sanitare. Racordurile intre tevi si corpurile de incalzire se vor realiza cu ajutorul unor conectoare speciale si vor fi prevazute cu protectii pentru montarea ingropata in zidarie. Coloanele se vor izola cu cochilii de burete special cu grosime de min. prevazuta cu filtru de impuritati si manometru.presiuni constante in instalatie se va realiza prin intermediul unei supape automate de umplere si completare tip "GIACOMINI". Instalatia de incalzire va fi prevazuta cu robineti de izolare. in timpul noptii cind nu exista consum (deci risipa de apa dimineata) s-a apelat la solutia de a se monta o a treia conducta cu rol de recirculare. clapete de sens. Imobilul va avea bransament si contorizare separata din reteaua de apa potabila . Pn=6 atm si va fi echipat cu. Pentru evitarea stagnarii si racirii apei calde menajere in conducte si coloane. Dilatarile se vor prelua natural. Coloanele se vor masca in ghene. termometre. prin forma traseului de distributie.

Hidranti interiori Hidrantii vor fi amplasati in casa scarilor. apa calda. Canalizarea ansamblului se va realiza ingropat. cu teava metalica sau din PVC-KG. Canalizarea exterioara In cadrul proiectului se va pastra vechea retea de canalizare exterioara existenta. Dotarile din grupurile sanitare si oficiu sint: • Lavoar din portelan cu picior. comune cu cele de incalzire si cu posibilitate de acces la robinetii de inchidere. carosabile sau necarosabile. Instalatia de iluminat In fiecare camera au fost prevazute locurile de lampa si corpurile de iluminat conform indicatiilor primite de la beneficiar. Apele meteorice ce provin din ploi sau din topirea zapezilor de pe acoperisul cladirii sunt evacuate catre reteaua de canalizare exterioara . vor fi utilizate corpuri de iluminat cu acumulatori. Condensul provenit de la aparatele de climatizare se va prelua prin conducte de PVC Dn 25 si se va dirija spre coloana de ape uzate . colectorul care traverseaza terenul. • Spalator simplu cu picurator.Racordarea acestor conducte se va face obligatoriu prin sifonare. Caminele din beton armat sau zidarie de caramida . in functie de pozitia lor in incinta.la semiinaltime. Dilatarile se vor prelua natural. din inox. Instalatia de prize Pagină 13 din 36 . Ultimul camin (caminul de racord general) se racordeaza la reteaua exterioara de canalizare din zona. 50 Hz. Intrarile si iesirile. in locuri vizibile si usor accesobile in caz de incendiu. cu rezervor ingropat sau aparent. cu regim de funcţionare nepermanent. • Vas WC din portelan montat pe pardoseala sau in consola. in sistem separat pentru apele uzate menajere si cele pluviale.Conductele de apa rece. Canalizarile de incinta vor fi executate cu tuburi din PVC-KG imbinate cu mufe si simeringuri de etansare din cauciuc ingropat sub adincimea de inghet si cu panta descendenta. Conform solutiei stabilite . V. cu o tensiune de 3X400/230V. echipate cu surse fluorescente de 8W. alimentarea de baza cu energie electrica a obiectivului se va realiza prin bransament de la postul de transformare existent. Pentru iluminatul de siguranţă şi pentru cel de evacuare. pe tavan. existente vor fi acoperite cu placi din beton armat avind inglobate rame si capace din fonta. Corpurile de ilumnat vor fi montate incastrat in plafonul fals sau aparent. Instalatii electrice Alimentarea cu energie electrica. 13 mm. recirculare si canalizare vor fi montate in interiorul ghenelor. in camerele tehnice CANALIZAREA APELOR UZATE SANITARE SI PLUVIALE Canalizarea interioara Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din PVC sau PP (polipropilena) montate ingropat in sapa. dupa probare. La canalizarea interioara se vor racorda si tuburile pentru evacuarea condensatului produs de instalatiile de conditionare a aerului interioare . • Robineti simplu/dublu serviciu. in si din coloanele principale se vor sectoriza cu robineti de trecere. prin forma traseului. apa calda menajera. care vor fi alimentate din acumulatori in momentul in care dispare tensiunea de pe barele tabloului din care acestea se alimenteaza. Coloanele de apa rece. Alimentarea cu energie electrica se va face printr-un racord trifazat de tipul CYAbY4X70+35 din postul de transformare pentru o putere total instalata 125 kW. Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin curgere libera la reteaua de canalizare care se va executa in incinta. recirculare apa calda menajera se vor monta pe suporti metalici si se vor izola cu cochilii de poliuretan termoizolante cu grosime de min.

Fiind comună pentru cele două instalaţii de protecţie. Instalatii de protectie impotriva socurilor electrice Protecţia prin legare la nulul de protectie se va folosi ca măsură principală de protecţie în cazul aparatelor şi echipamentelor electrice care. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL asigură: • • • • • respectarea legislaţiei şi reglementărilor tehnice în vigoare. Pentru evitarea unor întreruperi accidentale a reţelei de nul de protecţie aceasta va fi inscripţionată distinct (culoare specifica a izolatiei. CONDIŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE PRIVIND CALITATEA LUCRĂRILOR Pentru executia obiectivului: „Amenajare Centru SMURD.Electrozii verticali au lungimea de 3 m. Instalatii de curenti slabi Instalatiile electrice de curenti slabi sunt reprezentate de: -Instalatii de cablu cablu tv internet -Instalatii de telefonie. iar legatura dintre ei este facuta prin intermediul electrozilor orizontali de tipul platbanda OLZn40x4mm cu o lungime de 3 m. termoizolarea fatadelor pe o lungime de 50 cm se va face cu material ignifug pentru a se evita aprinderea polistirenului ce poate avea loc din cauza incalzirii platbandei. Pagină 14 din 36 . iar legătura la priza de pământ se va face prin intermediul pieselor de separaţie. clinica medicala si spatii de cazare”. in timpul descarcarilor atmosferice Priza de pământ Priza de pământ aferentă clădirii va deservi atât instalaţia de paratrăsnet cât şi instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accidentale de atingere va fi comună pentru cladire. conform proiect. receptoarele electrice fiind precizate prin temă. Daca aceasta valoare a rezistentei prizei de pamant nu se verifică. S-a optat pentru o priza de pământ alcatuita din 23 electrozi verticali de tipul teava din OlZn2’’1/2 dispusi intr-o retea inchisa amplasata la o distanta de 2 m fata de cladire. atestat respectarea sistemului de management al calităţii implementat. rezistenţa prizei de pământ va fi Rp≤1Ω. Conductorul pentru nulul de protecţie se execută în varianta similară cu conductorii activi. asigurarea calităţii execuţiei lucrărilor prin responsabilul tehnic cu execuţia. 9. in caz de defect a izolaţiei pot căpăta potenţialul fazei defecte. Instalatia de paratraznet Instalaţia de paratrăsnet are rolul de a proteja clădirea împotriva efectelor rezultate în urma descărcărilor atmosferice. de regula verde-galben alternativ ).In zona elementelor de coborare. la cererea beneficiarului. Proiectul pentru acest tip de instalatie va fi intocmit si executat de operatorul de cablu din zona. aceasta fiind parcursa de un curent electric foarte mare. se vor adauga electrozi pana cand rezistenta prizei de pamant Rp va deveni mai mica de 1 ohm.Circuitele de priză vor deservi receptoarele electrice necesare desfăşurării activităţii specifice destinaţiei acestor imobile. respectarea proiectului de execuţie şi a caietelor de sarcini. respectarea condiţiilor contractuale. Instalatia de paratrasnet se va realiza cu dispozitiv de captare tip retea montat pe acoperisul cladirii si se va realiza din platbanda de otel zincat OL ZN 25x4. Elementele de coborâre se vor realiza din platbandă Ol Zn 25x4.

Evitarea amestecarii în recipientii de colectare a gunoiului a deşeurilor toxice periculoase sau explozive derivate din procesele tehnologice ca tratament special autorizat de directiile sanitar-veterinare.) exceptie deşeurilor toxice. gunoi obisnuit. deşeuri din construcţii. acoperis şi elemente de acoperis. sortarea şi depozitarea temporară a deşeurilor industriale reciclabile cu respectarea normelor de protecţie a mediului.Instruirea angajaţilor conform cu cerinţele imperative de mediu impuse de regulile actuale cu referire la activitatea din şantier . . sticla. deşeuri lichide. pietris linoleum. din silicon. nivelari. aluminium. deşeuri canalizare. apa şi/sau produsele fără continut de carbon care asociate cu solul pot prezenta risc de contaminare. placaje roca. rumeguş. şantierul beneficiază de servicii de management al deşeurilor. Materiale pulverulente Materialele pulverulente cuprind: praf rezultat din plăci de pavaj. gunoi. etc. lemn. . B. zidarie. tevi plastic sau galvanizate.Pre-selectarea deşeurilor şi depozitarea pe tipuri de deşeuri în recipienti special atribuiti . MANAGEMENTUL DEŞEURILOR LICHIDE Lichidele de săpare. recipienţii alocaţi depozitării gunoiului vor fi colectaţi. a sănătatii oamenilor .Colectarea.g. periculoase şi tratamente speciale conform cu prevederile legale actuale. cupru. (reincarcabile) pot fi reciclate gratuit.Pre-colectare cu maxim de siguranţă pentru sănătatea oamenilor şi conservarea mediului pentru a nu produce poluare fonica. Deşeuri din demolare Deşeurile din demolare includ ( dar nu se limitează ) beton. deşeuri chimice deşeuri petroliere sau azbest. Pe şantier se vor executa activităţile mai jos menţionate în vederea asigurării protecţiei mediului. colectare. miasme şi raspandirea deşeuri. carcase de animale. din piatră brută. clinica medicala si spatii de cazare” sunt următoarele: A. Deşeurile din demolari nu includ deşeurile periculoase sau foarte periculoase. TERMENI CONTRACTUALI PENTRU EXECUŢIE REFERITORI LA MEDIU Pe parcursul execuţiei. caramizi. sticlă fibroasă sau oricare alt deşeu care poate deveni transportabil pe calea aerului în momentul manevrării. deşeuri industriale. acoperiri asfaltice şi acoperiri textile. sapaturi) se vor lua următoarele măsuri generale : Pagină 15 din 36 . cu referire la pre-colectare. .10. otel.Pre-colectare în recipiente special alocate conform sistemului de colectare impus de operatorul de colectare deşeuri. . In cazul în care pe parcursul execuţiei se identifica zone contaminate ( e. Lithium Ion (Li-Ion) şi bateriile mici sub 2 lb.Menţinerea în curăţenie a spaţiilor amenajate pentru pre-colectare. Aspectele de mediu ale activităţilor de construcţii pentru executia obiectivului: „Amenajare Centru SMURD. . ELIMINAREA DEŞEURILOR SOLIDE Indepartarea bateriilor Nickel Cadmiu (Ni-Cad). Nickel Metal Hydride (NiMH).Identificarea substanţelor toxice şi periculoase şi prelucrarea conform prevederilor actuale. . transport şi depozitare deşeuri solide (inclusiv deşeuri municipale.

Pentru evaluarea zonelor contaminate vor fi colectate datele necesare în prealabil pentru diminuarea riscului. Aceasta poate avea un impact negativ în mediul înconjurător. CONTROLUL PRAFULUI In condiţii uscate. Unele semne evidente ale contaminării includ. dar nu se limitează la aceastea: Decolorarea solului Textura diferită sau neobişnuită a solului Vegetaţie distrusă Apa care bălteste sau săpătură cu urme de hidrocarburi Deşeuri industriale abandonate (rezervoare de depozitare şi/sau infrastructură) In momentul în care solul suspect sau contaminat se găseşte pe parcursul săpăturii. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va implementa următoarele proceduri pentru a asigura minimizarea potenţialului impact . acolo unde este posibil. Procedura de reducere a riscurilor include următorii paşi : A. recolte. Pentru minimalizarea potenţialului impact a indepartarii vegetatiei vor fi implementate următoarele proceduri de mediu: Materialul lemnos de mari dimensiuni şi recoltele agricole se vor recupera şi folosi Toate celelalte materiale rezultate în urma operatiiunii de curatire vor fi aranjate într-o manieră corespunzatoare aprobata de Inspectorul de şantier Toate operatiunile de curatire vor fi delimitate în zona de lucru conform cu acceptul Inspectorului de Şantier Se va evita. B. Contacte Externe: Factorii ce determin care parte externă va fi implicată în incidentul de contaminare cu solul suspect / contaminat include: Amplasarea. construirea în siguranţă şi pot cauza deasemenea discontinuităţi în activităţile zilnice ale locuinţelor din apropiere . cumpăna apelor. Izolare şi separare a solului C. Metodele de securizare vor include: Depozitarea solului departe de orice curs de apă. Se vor desfasura operatiuni de curatare a zonei contaminate şi de inlaturare a materialelor contaminate. C. pot fi generate emisii mari de praf în şantier şi drumuri de acces. etc. taierea copacilor mari. se vor lua masurile necesare pentru eliminarea zonelor contaminate. D.- Suspendarea lucrărilor în zona adiacentă Notificarea situaţiei în atenţia inspectorului de şantier Un plan de refacere va fi întocmit de RMI. Identificare: Solul suspect poate fi identificat de regulă prin vizualizare şi mirosire (în funcţie de prezenţa contaminanţilor). Pagină 16 din 36 . natura contaminării şi sursa de contaminare. CURAŢAREA DE VEGETAŢIE In vederea facilitării activităţilor de construcţii se impune indepărtarea copacilor şi vegetaţiei din zona presupusă a proiectului.

SC D&I PRODCONSTRUCT SRL se va sigura că în zonele sensibile generarea de praf este monitorizată şi contralată E. In momentul realizarii interventiilor planificate. a utilajelor pe santier. Programul cuprinde planificarea estimata a reviziilor tehnice şi reparatiilor pentru utilajele şi echipamentele din dotare. MENTENANTA CORECTIVA Prin acest tip de mentenanta sunt efectuate reparatiile la utilajele şi echipamentele necesare ca urmare a producerii unor defectări accidentale ale acestora. intervenţia va fi efectuată de companii specializate autorizate La finalul reparatiei sunt efectuate probele / verificarile care se impun. MENTENANTA PREVENTIV PLANIFICATA Pregatirea mentenantei preventiv-planificate consta in: • • • analiza comportarii utilajelor. echipamentelor şi masinilor din dotare pe toata durata anului precedent. H. gravitatea acesteia şi stabileste modul de efectuare a interventiei.defectiunii. Persoana responsabilă se va asigura că toţi utilizatorii şi manualele tehnice asociate cu utilajul sunt păstrate împreună. deseurile vor fi eliminate pentru a evita imprastierea prafului si se va spala zona.planificate In baza concluziilor rezultate din analiza documentata mai sus precizată. G. MENTENANTA UTILAJELOR La sfarsitul fiecarei zile. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL elaborează un program anual de inetervenţii. I. sunt efectuate de personalul SC D&I PRODCONSTRUCT SRL conform cerintelor stabilite şi documentate în instructiunile explicative de intretinere de la producător. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL preia utilajul / echipamentul defect. F. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL consemnează cele constatate stabilind şi necesarul de materiale auxiliare / piese de schimb şi accesorii aferente efectuarii respectivei interventii. analiza gradului de uzura fizica a utilajelor şi echipamentelor din dotare pe toata durata anului precedent analiza fluxului tehnologic din punct de vedere al modificarilor intervenite pe durata anului precedent. Desfasurarea mentenantei preventiv . Responsabil cu tinerea sub control. INTRETINERILE CURENTE Intretinerile curente ale utilajelor / echipamentelor / masinilor.- SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va sigura controlul adecvat al prafului în şantier în cazul în care acesta se află în apropierea zonelor locuite. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL are un program de monitorizare si mentenanţa a utilajelor conform sistemului de management integrat al firmei. În cazul în care este necesară intervenţia asupra componentelor critice în funcţionarea şi siguranţa utiilajului. este seful de santier. CONTROLUL ACTIVITĂŢII DE MENTENANŢĂ Monitorizare Pagină 17 din 36 . efectuează analiza .

Aceste deşeuri pot afecta mediul dacă nu sunt tratate în mod adecvat.Deseurile rezultate ca urmare a activitatii de întreţinere se gestionează conform Instructiunii de lucru privind Gestionarea Deseurilor. azbest spart. Următoarele tehnici ajută prevenirea şi minimizarea impactului scurgerilor Colectarea fluidelor scurse în containere sau canistre Păstrarea unui container special sub vehicul în timpul schimbării uleiului. CONTROLUL ZGOMOTULUI Pe parcursul execuţiei poate aparea zgomot excesiv datorat utilajelor. cat şi emisii toxice în aer. MINIMIZAREA IMPACTULUI ECHIPAMENTELOR Pierderi posibile ca rezultat a activităţilor de mentenanţă şi reparaţie a utilajelor pot include ulei folosit. impactul acestora cu mediul poate cauza contaminări ale apelor de suprafaţă şi subterane. Pentru a diminua eliberarea lor în mediu aceste fluide vor fi depozutate în zone unde nu au legaturi cu pubele publice. etc. Niciodată nu vor fi lăsate recipiente care picură sau alte containere deschise. deşeuri metalice. stocate în zone de siguranţă cu compartimente şi protejate de expunerea la ape. Măsurarea procesului consta în evaluarea gradului de realizare a indicatorilor de performanta şi obiectivelor operationale stabilite. şi prin instruirea angajaţilor cu tehnici de prevenire a scurgerilor. K. Transfer imediat al lichidului folosit în containerul adecvat. transportat pe sol sau scurs în pânzele freatice. O soluţie pentru diminuarea impactului schimbării de ulei poate fi prevenirea eliberării uleiului folosit în mediu şi reciclarea sau refolosirea uleiului uzat. Utilajele cer schimbări regulate ale lichidelor incluzând: uleiuri. Pe durata procesului de mentenanţă a echipamentelor este bine a se evita scurgerea fluidelor. Uleiurile care nu ajung să fie scurse pot fi reciclate salvând bani şi protejând mediul. Aceste lichide pot fi reciclate. va folosi echipament de oprire a zgomotului în stare de funcţionare pentru toate utilajele din proiect SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. L. fluide uzate. Pagină 18 din 36 . astfel încât lichidul scurs să nu fie evaporat în aer. solurilor. INDEPĂRTAREA DEŞEURILOR SANITARE Deşeurile vor fi izolate în containere impermeabile adaptate să stocheze şi să trateze deşeurile într-o manieră de igienă corespunzătoare situaţiilor în care nu sunt accesibile alte condiţii de igienă normale. ungerii şuruburilor. Dacă nu sunt tratate adecvat. baterii consumate. lichid de racire şi altele. „Principiul de manevrare uscată” încurajează ca scurgerile să fie imediat curăţate. Scurgerile pot fi prevenite folosind containere de ulei uzat păstrându-le pe o podea cu drenaj în spaţiu închis. Aspectele de mediu sunt tinute sub control conform Planului de Management al Mediului şi procedurilor de mediu din cadrul Sistemului de Management Integrat. J. cauciucuri uzate. b) conformitatea efectuarii reparatiilor accidentale. Vor fi implementate următoarele proceduri pentru asigurarea diminuării impactului datorat construcţiei: SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Măsurare Măsurarea rezultatului acestui proces constă în evaluarea gradului de: a) conformitate a realizarii programului anual de revizii şi reparatii/program de intretinere zilnica /sapatamana. va minimiza nivelul de zgomot pe parcursul execuţiei proiectului. c) conformitatea efectuarii intretinerilor curente Aceasta măsurare este efectuata de către proprietarul de proces.

actele calităţii. lubrifianţi sau alte lichide periculoase. condica de betoane. maiştri şi sefi de echipă şi muncitori capabili să execute şi să asigure nivelul calitativ ridicat al lucrării. Legea nr.G. 766/1997. Aceste cote de lucrare sunt stipulate într-un contract de subantrepriză cu o firma locală aleasă de către SC D&I PRODCONSTRUCT SRL conform procedurii de selectare a subcontractorilor. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL poate oferi în subantrepriză părţi din obiectivul contractat. ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR EXECUTATE DE SUBCONTRACTORI In cadrul contractelor incheiate în scopul realizării prezentului obiectiv. compatibil cu cel al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL.Exteriorul containerului este impermeabil. metode de lucru. verificarea şi avizarea tuturor lucrărilor executate de către subcontractori. adaptat să fie folosit la un conţinut solid de deşeuri. rezultatele incercarilor la compresiune pe epruvetele de beton la 28 de zile efectuate de un laborator de grad II.10/1995 a calităţii în constructii şi H.G. Obiectivele acestui plan sunt de a diminua: pericolul asupra oamenilor poluarea solului şi a apelor extinderea zonelor afectate gradul de tulburare pe perioada inchiderii şantierului gradul de tulburare pe perioada vietii 11. M. Să aibă personal tehnic de execuţie. ingineri constructori. verificări şi incercari. calitate. Supravegherea execuţiei. obţinerea avizului de continuare al lucrărilor în fazele determinante aferente lucrării. altul decat cel propriu. de verificare a calităţii şi de completare a documentelor ce atestă calitatea lucrărilor subcontractorului.). Să poată face dovada unor realizări relevante în domeniul construcţiilor. • • • Subcontractorul va fi instruit privind respectarea documentelor Sistemului de Management Integrat al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL (proceduri tehnice de execuţie. Invelitoarea are o rezistenţă la rupere şi la înţepare şi deschiderea nu trebuie să fie mai mare de 50cm pe fiecare direcţie. Firma subantreprenoare este aleasă dintre companiile care sunt autorizate să execute genul de lucrări necesare în execuţia obiectivului. dimensionata pentru a primi deşeuri solide. cat şi obtinerea buletinului unic pe lucrare sunt în obligatia subcontractorului. SCURGERILE DE HIDROCARBURI ŞI MATERIALE PERICULOASE Acest plan reprezintă un sistem de răspundere detaliat care va trata accidente precum deversări de petrol. Firma subantreprenoare trebuie: • Să dispună de un sistem de management al calităţii functional. 925 / 1995. Vor fi asigurate conditii igienice pentru utilizarea toaletelor. în conformitate cu prevederile H. Pagină 19 din 36 . ulei. în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001: 2008. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL va asigura conducerea. (in cazul unitatilor ce detin un astfel de laborator). Planul de control. Inginerii RTE şi CQ ai SC D&I PRODCONSTRUCT SRL supervizează şi controlează modul de execuţie. etc. Să aibă RTE atestat şi CQ competent conform legislaţiei în vigoare pentru domeniul în care se încadrează lucrarea.

Comunicare Managerul de Proiect va organiza săptămânal şedinţe de şantier cu toate echipele implicate pentru a analiza: • • • • • Progresul execuţiei în raport cu Programul de Execuţie Performanţele calitative. Planul de lucru pentru săptămâna ce urmează şi măsuri de îmbunătăţire pentru problemele detectate.4. conform experienţei şi competenţelor. Echipa Asigurarea şi Controlul Calităţii: Responsabil Tehnic cu Execuţia atestat (RTE). 12. Clientul va ordona începerea lucrărilor prin transmiterea “Ordinului de Începere a Lucrărilor” ce va reprezenta elementul de început al lucrărilor de execuţie în baza contractului şi autorizate conform legii 50 / 1991. Subcontractorii Echipa de Execuţie va organiza şi va coordona activitatea sbcontractorilor de la predarea frontului de lucru până la finalizarea lucrărilor conform Documentaţiei Tehnice de Proiectare şi Programul de Execuţie. Execuţia lucrărilor de constucţii va începe prin Fişa de Lansare. Perfromanţe ale securităţii muncii. Echipele de Execuţie: Şefi de Şantier. neconformităţi şi / sau evenimente. Subcontractorii vor fi instruiţi cu privire la cerinţele SC D&I PRODCONSTRUCT SRL pe şantier: Pagină 20 din 36 . Fişa de Lansare conţine informaţiile principale cerute de autorităţi pe pacursul controalelor şi este întocmită prin grija echipei de management al proiectului. Responsabili Sănătatea şi Securitatea Muncii.1. cod F-PO-19-01. Magazioneri. Ingineri constructori. Personal Administrativ. Echipa de Planificare: Manager Planificare Zonal.2. Lansarea Execuţiei Autorizaţia de Construcţie cu privire la lucrările de execuţie emisă de către Consiliul Local în conformitate cu Legea 50 / 1991 trebuie să fie obţinută prin grija Clientului.12. noi riscuri identificate. situaţia neconformităţilor şi strategii de abordare a subcontractorilor. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR PRIVIND EXECUŢIA – MASURI CONCRETE DE INTERVENTIE Planul de Management al Calităţii execuţiei descrie operaţiunile puse în practică pentru planificarea şi controlul execuţiei în vederea asigurării condiţiilor de calitate impuse de politica Orasului Comarnic necesare obţinerii satisfacţiei clientului şi respectând cerinţele stipulate în Legea 10/1995. Echipa de Execuţie va asigura o bună colaborare cu toate echipele din proiect implicate în scopul rezolvării problemelor apărute pe parcursul execuţiei. 12. Inginer Cantităţi şi Costuri. 12. Topografi. Responsabil pentru Controlul Tehnic al Calităţii în Construcţii (CQ). Coordonatori Lucrări de Instalaţii mecano-electrice. Măsuri de protejare a mediului. Echipa de Management al Proiectului organizată după cum urmează: • • • • • • Echipa Comercială: Responsabil Comercial. Echipa de Management al Proiectului Managerul de Proiect va desemna. Echipa Sănătatea şi Securitatea Muncii: Consultanţi Condiţii de Muncă.3. Responsabil Planificare. 12.

Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă Echipa SSM are ca principal ţel diminuarea riscului de apariţie a evenimentelor pentru personalul executant prin implementarea procedurilor şi instrucţiunilor SSM pe parcursul perioadei de execuţie.cu privire la Calitatea în Construcţii şi procedurile Sistemului de Management Integrat. Managerul SSM va denumi Consultantul pentru Condiţii de muncă şi va conduce activitatea Responsabililor pentru Sănătatea şi Securitatea în Muncă în conformitate cu Planul SSM . Procedurile de Sistem şi Procedurile Operaţionale specifice: • Pregătire pentru situaţii de urgenţă şi capacitate de răspuns • Evaluarea conformării. plăţi şi respectarea condiţiilor contractuale.1. Înainte de începerea lucrărilor – acţiuni preliminare Pagină 21 din 36 . etc.7. protecţia mediului şi Sănătatea şi securitatea muncii Regulamentul de organizare internă pe şantier. Toate echipele proiectului sunt activ implicate în aplicarea măsurilor de mediu. Managementul Mediului Managerul SMI va defini un Plan de Management de Mediu care identifică aspectele de mediu asociate impacturi negative şi măsuri ce se aplică conform cerinţelor legale.5. măsurare şi monitorizare • Participare. 12. consultare şi comunicare • Cerinţe legale de securitatea muncii • Identificarea pericolelor. Echipa Comercială va gestiona toţi subcontractorii privind cantităţile de lucrări.• • • Programul de lucru Măsuri ale calităţii. evaluarea de risc şi stabilirea măsurilor de control • Investigarea evenimentelor 12.7. Managementul şi controlul calităţii vor fi planificate şi structurate după cum urmează: 12. Managementul Calităţii Echipa de Asigurare a Calităţii are ca scop principal asigurarea unui nivel satisfăcător al calităţii prin controlul execuţiei şi de menţinere a unei bune relaţii cu Reprezentantul Clientului şi inspectoratul de Stat în Construcţii de la începutul lucrărilor până la predarea finală în conformitate cu Legea 10/1995 .6. Activitatea de management al mediului va fi efectuată conform cu Procedurile de Sistem şi Procedurile Operaţionale specifice: • Identificarea aspectelor de mediu • Cerinţe legale de mediu • Evaluarea conformării • Măsurare şi monitorizare • Managementul deşeurilor • Comunicare de mediu 12.

Acesta va fi utilizat ca instrument de implementare şi funcţionare a sistemului companiei de management integrat şi detaliază modul în care cerinţele de calitate impuse vor fi respectate. aprobat. C. Planul de Management al Calităţii Prin Planul de Management al Calităţii. Compatibilitatea procesului de execuţie al obiectivului cu documentatia aplicabila şi aplicarea controlului calităţii. în conformitate cu Sistemul de Management Integrat sunt asigurate: • • • • • Planificarea calităţii. stabilirea modului de realizare a controlului calităţii.A. Departamentul Management Integrat întocmeşte Planul de Management al Calităţii. B. Indeplinirea condiţiilor referitoare la măsurare şi verificările corespunzatoare. Indeplinirea condiţiilor de acceptare şi recepţie. Pentru proiectele pe care le dezvoltă. Departamentul Managementul Calităţii va elabora Planul de Management al Calităţii şi îl va transmite Dirigintelui de Şantier pentru informare. trasabilitatea şi păstrarea înregistrărilor referitoare la calitate. Verificări şi Inspecţii (PCCVI) 12. Coordonatorul AQ/CQ va primi de la Echipa de Proiectare • • Exemplarul original al Programului de Control al Calităţii în Faze Determinante pentru toate categoriile de lucrări. Coordonatorul AQ/CQ o va transmite Dirigintelui de Şantier pentru a fi înmânată Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru procedura de aprobare a Programului de Control al Calităţii în Faze Determinante.7. de Mediu şi Protectia Muncii Scurta descriere a lucrărilor ce fac obiectul contractului Conditii de execuţie cu referire la calitatea lucrărilor Conditii de execuţie cu privire la mediu şi masuri de protectie Asigurarea calitatii lucrărilor Asigurarea calitatii materialelor Asigurarea trasabilitatii materialelor şi a elementelor prefabricate Pagină 22 din 36 . Coordonatorul AQ/CQ va întocmi Planul de Control al Calităţii. Identificarea stadiului fizic atins pe durata execuţiei obiectivului. Documentul cuprinde: • • • • • • • • • • • Informatii generale şi prezentarea companiei cu specificatiile adoptate pentru lucrările contractate Durata convenita pentru desfasurarea lucrărilor inclusiv cerintele organizatiei pentru faze de execuţie Documentele de referinţă Proceduri Tehnice de Execuţie şi Fise Tehnologice Politica de Calitate. verificat şi ştampilat corespunzător Copie a Documentaţiei Tehnice pentru Autorizarea Construcţiei şi alte informaţii din documentaţia tehnică de proiectare solicitate de Inspectoratul de Stat în Construcţii. După ce documentaţia a fost pregătită.2. descrierea sistemului aplicat în proiect.

Verificări şi Inspecţii (PCCVI). Planul de Control al Calităţii. scopul PPCVI este de a reprezenta punctul de plecare pentru un set complet de documente necesar completării capitolului B al Cărţii Tehnice a Construcţiei. Scopul PCCVI este de a obţine. Pentru a obţine performanţa lucrărilor executate şi pentru a obţine nivelul de calitate specific.• • • • • • • • • • • • • • • Functii în şantier şi responsabilitati privitor la execuţia calitatii lucrărilor / materialelor / service Decizie de desemnare a responsabililor în şantier a Şefului de Şantier. Pagină 23 din 36 . pentru managementul şi controlul calităţii RMI intocmeste Planul de Control al Calităţii. la finalizarea oricărei categorii de lucrări. furnizorii şi service – ul pe care le furnizează Organigrama Stabilirea perioadei garantie pentru lucrările subcontractate Verificare personal din şantier privitor la abilitatile necesare pentru efectuarea lucrărilor ce urmează a fi executate 12.3. PCCVI reprezintă un instrument adecvat de management specific fiecărei categorii de lucrări şi este întocmit în urma consultării cu celelalte echipe aleproiectului implicate. Calitate. RTE Organizare de şantier Resurse umane şi materiale Grafic de execuţie şi echipamente Cerinte speciale de depozitare Măsuri pentru lucrări pe timp friguros Plan de Control. RCTCC. Versiunea finală acceptată va fi semnată spre aprobare de către Managerul Business Process şi va fi prezentat Dirigintelui de Şantier pentru acceptare. B. În acest scop. Verificări şi Incercări Descrierea Sistemului de Management al Calitatii (al subcontractorului) aplicat în şantier Asigurarea Sistemului de Identificare şi Trasabilitate Sistemul de Tratare a Neconformitatilor şi Actiuni Corective / Preventive Subcontractorii. a unui rezultat satisfăcător ce combină atât aspecte ale calităţii. Totodată. Verificări şi Inspecţii (PCCVI) A. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL stabileşte: • • • • Criterii de evaluare a performanţelor de calitate Cerinţele clientului Dispoziţiile legale cu privire la calitatea în construcţii Măsurile şi resursele necesare pentru atingerea performanţelor. cât şi aspecte comerciale astfel încât să vină în întâmpinarea aşteptărilor contractate ale clientului. PCCVI va fi transmis fiecărui subcontractor implicat în procesul de execuţie şi va fi respectat pe parcursul tuturor fazelor de execuţie a lucrărilor subcontractate.7.

Toate echipele proiectului vor fi informate cu privire la eveniment. Transmitere invitatie către Inspectoratul de Stat în Construcţii în copie. această adresă va fi transmisă reprezentantului Clientului. va face observaţii care să fie rezolvate de către subcontractor în timp util. data şi ora evenimentului. conform cu procedura SC D&I PRODCONSTRUCT SRL . În timpul lucrărilor de execuţie A. Echipa de Asigurare a Calităţii asigură derularea în bune condiţiuni a Programului de Control al Calităţii în Faze Determinante.PS-07 – Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor. lucrări ajunse în faza determinantă. • • • Echipa AQ va întocmi o adresă de invitaţie la data hotărâtă de comun acord specificând: date de identificare ale companiei. Asigurând prezenţa reprezentantului Inspectoratului de Stat în Construcţii la Fazele Determinante. Echipa AQ va asigura pentru fiecare categorie de lucrări un program de control şi management al calităţii: • • • C. Echipa AQ va asigura întocmirea Cărţii Tehnice a Construcţiei. în legătură cu cerinţele de calitate ale Orasului Comarnic şi prevederile Planului de Management al Calităţii în acord cu cerinţele de pre-calificare stabilite de SC D&I PRODCONSTRUCT SRL impreuna cu beneficiarul. cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL .-PO16. Pagină 24 din 36 . prin menţinerea şi actualizarea Registrului de Observaţii de la Client şi Registrul de evidenţă al Neconformităţilor. prin : • • • Inspecţii preliminare ale tuturor condiţiilor privind stadiul fizic al execuţiei Completarea şi menţinerea documentelor de calitate referitoare la categoria de lucrări care va fi verificată de către Inspectorul de Stat desemnat.12.PS10.PS-09 şi “Acţiuni Preventive”. Managementul acţiunilor corective / preventive conform procedurilor de sistem “Acţiuni Corective”. informând toate echipele implicate în remedieri pentru aplicarea şi analizarea acestora în fncţie de situaţie. cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL PS-07 şi procedura operaţională “ Tratare sesizari de la clienti”. de la începerea lucrărilor până la recepţia finală încluzând toate înregistrările de calitate rezultate din procesele A şi B mai sus menţionate. Va gestiona neconfomităţile apărute pe parcursul procesului de execuţie în conformitate cu procedura de sistem „Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor ”. capitol B şi C. va cere clarificări. după semnarea contractului şi înainte de începerea lucrărilor. Planul de Management al Calităţii pregătit de subcontractor va fi analizat de către Echipa AQ şi. în cazul în care va considera necesar.8. cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Comunicarea eventualelor probleme rămase nerezolvate detectate de către echipa de execuţie pentru aplicarea măsurilor imediate şi rezolvarea acestora în timp util. Va informa fiecare subcontractor. Menţinând un Registrul de Urmărire a Fazelor Determinante pentru înregistrarea informaţiilor cu privire la respectarea Programului de Control al Calităţii în Faze Determinante. B. Distribuind tuturor părţilor implicate în Faza Determinantă emisă de către inspector indiferent dacă acesta conţine un rezultat pozitiv sau negativ. cod SC D&I PRODCONSTRUCT SRL . • • • • Organizând şi participând la Fazele Determinante stabilite şi oferind toate informaţiile necesare întocmirii Procesului Verbal de Fază Determinantă. proiectantului şi subcontractorului pentru a fi informaţi şi pentru a asigura prezenţa lor la eveniment.

9.G. implementat şi menţine un Sistem de Management Integrat adecvat activităţilor desfasurate. respectand prevederile legale şi reglementările în vigoare. definit şi documentat conform cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2008. prin Planul Calităţii. GENERALITĂŢI: Sistemul de Management Integrat este aplicat în toate activităţile din cadrul SC D&I PRODCONSTRUCT SRL şi a fost dezvoltat în conformitate cu standardele ISO 9001:2008. 13. norme. intocmit şi aplicat pentru fiecare lucrare în parte. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL şi-a creat. clinica medicala si spatii de cazare” . astfel: prin sistemul de management al calităţii. 12. pe cât posibil. DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII APLICAT SC D&I PRODCONSTRUCT SRL asigură conducerea şi garantarea calităţii lucrărilor pentru obiectivul : „Amenajare Centru SMURD. respectând contractul comercial şi alte reglementări în vigoare. 273 / 1994.• Scopul comun final este de a rezulta Cartea completă la sfârşitul lucrărilor şi. ISO 14001:2005. OHSAS 18001:2007. Sistemul de Management Integrat este documentat în totalitate şi structurat pe 3 nivele: MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT DIAGRAME DE PROCES ŞI HĂRŢI ALE PROCESELOR Proceduri de Sistem Proceduri Generale Proceduri Operaţionale Proceduri Tehnice de Execuţie Instrucţiuni de Lucru PLANUR ILE CALITĂŢII PLANUR ILE DE SECURITA TE PLANURIL E DE MEDIU Alte documente care susţin activitatea Specificaţii Tehnice. regulamente Formulare Înregistrări Pagină 25 din 36 . atestat (RTE) prin asigurarea controlului tehnic de calitate de către un inginer RCTCC autorizat. prin indeplinirea atribuţiilor responsabilului tehnic cu executia. La terminarea lucrărilor de execuţie Echipa AQ va pune la dispoziţie Comisiei de Recepţie capitolele B şi C ale Cărţii Construcţiei pentru verificările ce vor fi efectuate cu ocazia Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi Recepţiei Finale.1. structurată conform H. 13.

PROCESE Principalele procese în cadrul societatii sunt: Dezvoltarea activităţilor . permiţând comunicarea şi stabilirea de măsuri pentru asigurarea satisfacerii tuturor cerinţelor declarate ale clientului în condiţiile impuse de rigorile legislaţiei aplicate (în domeniile calităţii. Indicatori / Costuri Suport Realizarea Proiectului Achiziţii Materiale Servicii Subcontract Utilaje Execuţie Controlul calităţii Protecţia Mediului Protecţia Sănătăţii şi Securităţii Muncii Proceduri Tehnice de Execuţie Contract Management Pagină 26 din 36 . 13. politicile declarate de calitate. Planurile de Securitate şi Planurile de Mediu Asigură lucrări de construcţii sub incidenţa unei legislaţii impuse. care nu reglementează ci care descrie Sistemul Integrat de Management şi oferă explicaţii despre modul în care funcţionează sistemul. Manualul Managementului Integrat este un document explicativ.Planificare şi programare .Proiectare . calitatea.Execuţie Procesele Principale sunt susţinute de către Procesele Suport care sunt identificate astfel: Planificarea activităţilor Strategie organizaţională Estimare în vederea ofertării Planificarea proiectării Planificarea calităţii Planificarea SSM Planificarea Protecţiei Mediului Budgetare Controlul riscului Obiective.• Nivel 1: Manualul SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Acest document detaliază domeniul căruia i se aplică Sistemul de Management Integrat. • Nivel 2: Proceduri Generale. Cerinţele specifice ale clientului şi reglementărilor în vigoare sunt identificate şi documentate pe parcursul procesului de analiză a contractului.Planificarea activităţilor .2.Valorificarea activităţilor . structura companiei şi procedurile standardelor de referinţă. a sănătăţii şi securităţii muncii şi protecţiei mediului). • Nivel 3: Planurile Calităţii. sănătatea şi securitatea muncii precum şi protejarea mediului sunt obţinute prin acţionare în conformitate cu sistemul de management integrat documentat.Câştigare noi proiecte Realizare activităţilor . sănătatea şi securitatea muncii şi mediu ale companiei. Proceduri Operaţionale şi Proceduri Tehnice de Execuţie Aceste documente descriu procesele şi controlul aplicat tuturor activităţilor întreprinse pentru ducerea la bun sfârşit prin intermediul SMI al unui serviciu contractat. satisfacţia clientului.

Defineşte responsabilitatea şi autoritatea pentru acţiunile echipei de proiect ce afectează în mod semnificativ performanţele de calitate stabilite. oriune se derulează contractul. Sistemul de Management Integrat: • • • • • Se aplică în Sediul Central şi în fiecare din şantierele sale într-un sistem unitar. procedurile şi cerinţele standardelor de referinţă. înregistrări ale derulării proceselor. fără excepţie. cerinţe de calitate. Scopul Sistemului de Management al Calităţii Odată ce o organizaţie decide să dezvolte un sistem de calitate. ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2007. referinţe. fără excepţie. formulare. prima întrebare care cere răspuns este: la ce se va aplica sistemul de calitate? Sistemul de Management al Calităţii urmăreşte aplicarea cerinţelor standardelor de calitate specificate în standardul ISO 9001:2008 în condiţiile impuse prin standardele cu care se integrează.1. oriunde organizaţia îşi desfăşoară activitatea. cerinţe. Defineşte responsabilităţi şi autorităţi pentru acţiunile ce afectează în mod semnificativ performanţele companiei şi conformarea cu cerinţele legale aplicabile şi cu cele ale standardelor de referinţă adoptate. Documentează planuri de management pentru procesele de execuţie specifice. • 13. Se aplică fiecărui şantier deschis. formulare. Incorporează mecanisme de analiză pentru procesele de management şi pentru lucrările executate de subcontractorii angajaţi sau alte părţi implicate ca acestea să se facă în conformitate cu politicile curente. Sistemul de Management al Calităţii: • • • • Se aplică în cadrul proceselor de management al proiectelor de către toţi angajaţii. Pagină 27 din 36 . înregistrări ale derulării proceselor. SCOPUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT Scopul acestui sistem îl reprezintă optimizarea eforturilor organizaţiei privind satisfacerea cerinţelor standardelor ISO 9001:2008. Include politici. ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2007 prin coordonarea activităţilor referitoare la managementul calităţii cu cele privind managementul de mediu şi cele privind sănătatea şi securitatea în muncă.IT . proceduri.Resurse Umane Îmbunătăţire - Asistenţă şi Suport Continuu Monitorizare / Măsurare Performanţe Managementul Schimbărilor Inovaţie Analiza Datelor 13.3. referinţe.3. Se aplică fiecărui şantier deschis al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL.Servicii Corporative . proceduri. Include politici. într-un sistem unitar.

precum şi plata de compensaţii sau taxe suplimentare. Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a salariaţilor.3. protejarea mediului şi responsabilizarea faţă de societate. Asigurarea controlului organizaţiei asupra pericolelor. atât în timpul planificării preliminare cât şi pe parcursul execuţiei acestora. Scopul Sistemului de Management al Mediului Pagină 28 din 36 . ce are la bază principiile legislaţiei europene prin adoptarea de către companie a unei politici prin care să se atingă un control eficient al riscului la care sunt supuse proiectele sale.• Incorporează mecanisme de analiză pentru procesele de management şi pentru lucrările executate de subcontractorii angajaţi sau alte părţi implicate ca acestea să se facă în conformitate cu politicile curente. Creşterea conştientizării personalului cu privire la importanţa siguranţei la locul de muncă şi a propriei sanătăţi fizice şi mentale. Prin implementarea. Organizarea Sănătăţii şi Securităţii Muncii în cadrul proiectelor se realizează în mod controlat prin Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Muncii respectând cerinţele specificate în standardul OHSAS 18001:2008. Scopul acestui sistem de management este de a furniza un mecanism de evaluare a riscului care să poată fi aplicat din primele etape ale lucrului şi care să permită tuturor proiectelor să înceapă cu o informare complexă. Limitarea incidentelor şi accidentelor de muncă ce implică responsabilitatea juridică a SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Firmele pot prospera doar adoptând un sistem de organizare ce are în vedere binele angajaţilor. precum şi a bunurilor pentru a nu fi supuse unui risc inutil. procedurile şi cerinţele de calitate. Documentează planuri ale calităţii pentru procesele de execuţie specifice. certificarea şi mentinerea Sistemului de Management al Securităţii şi Sănătăţii în Muncă se obţin următoarele avantaje: • • • • • • • • • • Realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă prin eliminarea şi / sau reducerea cauzelor potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională. • 13. Organizarea eficientă a activităţilor la locul de muncă. a marketingului şi a competitivităţii în cazul unui sistem de management recunoscut prin certificare. Îmbunătăţirea performantelor individuale ale salariaţilor. Creşterea motivării personalului şi a comunicării printr-o participare activă în procesul de îmbunătăţire continuă şi de reducere a riscurilor la locurile de muncă. relaţii bune în comunitate.3. Îmbunătăţirea relaţiilor cu industria şi organismele de reglementare. Scopul Sistemului de Management al Sănătăţii şi Securităţii Muncii (SSM) SC D&I PRODCONSTRUCT SRL se angajează să îşi execute activităţile în concordanţă cu legislaţia română de protecţia muncii. intră direct în responsabilitatea managerilor datoria de a face tot ce este necesar şi le stă în putinţă pentru a asigura sănătatea şi protecţia în muncă a salariaţilor sau a publicului. Astfel. accidentelor şi riscurilor salariaţilor la locul de muncă.3.2. Îmbunătăţirea imaginii comerciale. 13.

4. s-au identificat activităţile necesare pentru măsurare . Implementarea acestuia ca parte integrantă din SMI a făcut parte din deciziile strategice ale conducerii la vârf din SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Sistemul de Management Integrat este evaluat în mod periodic prin audituri speciale de sistem.În cadrul Sistemului Integrat de Management. În acest scop s-a procedat la următoarele : • • • • • • • s-au identificat activităţile / procesele desfăşurate în companie s-au identificat etapele proceselor şi interacţiunile dintre aceste procese s-a identificat legislaţia naţională aplicabilă domeniului de activitate s-a identificat impactul asupra mediului rezultat din procesele / activităţile desfăşurate în SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. CERINŢE APLICABILE 13. oferind un cadru bine organizat pentru gestionarea problemelor de mediu de a asigura servicii de cea mai înaltă calitate clienţilor. serviciilor şi proceselor asupra mediului. Cerinţe. îmbunătăţind asfel imaginea companiei şi relaţiile sale cu diverşi parteneri Sistemul de Management al Mediului este documentat.4. Sistemul de Management al Mediului reprezintă un instrument de management necesar pentru îmbunătăţirea performanţelor de mediu. • Managementul global al companiei este înclinat spre impactul imediat şi pe termen lung a produselor. Pentru asigurarea conformării cu standardul de referinţă. pentru acţiunile ce urmează a fi întreprinse .1. Oferă o metodă sistematică de a controla procesele privitor la aspectele de mediu. monitorizare . analizare şi s-au implementat măsurile corespunzătoare pentru diferitele procese şi pt realizarea obiectivelor planificate. stabilirea responsabilităţilor şi evaluarea continuă a practicilor. Pagină 29 din 36 . în condiţiile asigurării protecţiei mediului înconjurător. Acesta impune decizii şi puterea organizaţiei de a acţiona în sensul protecţiei mediului prin alocarea de resurse. 13. pus în aplicare şi menţinut în aşa fel încât să asigure permanent conformitatea cu legislaţia în vigoare. Cerinţe referitoare la Calitate: Elementele Sistemului de Management al Calităţii sunt adaptate standardului internaţional de calitate – ISO 9001: 2008 – Sisteme de management al calităţii. derularea şi monitorizarea acestor procese s-au identificat zonele cu potenţial de risc pentru mediul înconjurător din cadrul amplasamentului sediului central şi a şantierelor din ţară s-au stabilit măsuri corespunzătoare cuprinse în programul de management de mediu. s-a asiguarat disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pt. precum şi documentele necesare. termene. numindu-se responsabilităţi. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL implementează acest instrument de management cu scopul: • • • de a creşte prestigiul companiei de a conştientiza şi asuma problematica de protecţia mediului. resurse umane şi financiare. procedurilor şi proceselor.

Cerinţele trebuie să fie implementabile conform cu capacităţile şi limitările cunoscute ale sistemului şi mediului de funcţionare. schiţând scenării posibile care ilustrează comportamentul aşteptat al unei părţi specific de produs. atunci cerinţa este un exces şi deci nu este necesară. simplu. Contradicţiile dintre cerinţe trebuie să fie stinse înainte de a începe dezvoltarea. din domeniul utilizatorului. siguranţă în exploatare. Cerinţele Clientului: Furnizând servicii clienţilor noştri.Totodată.5. Caracteristici ale cerinţelor: Cerinţele de sistem sunt caracterizate de următoarele atribute: • Fezabile. Nu trebuie să lipsească nici o informaţie necesară cerinţei. determinarea implementării sale este o problemă de opinii. MENŢINEREA SMI Pagină 30 din 36 • • • • • • • .3. O alta cale de a considera cerinţa necesară este de a fi formulată de o sursă recunoscută ca având autoritate specifică.4.] 13. Cel ce citeşte o specifiaţie de cerinţe trebuie să fie capabil să facă o singură interpretare a acesteia. Pentru a evita cerinţele nefezabile este necesar un program de analiză a proiectului implicând o echipă formată din specialişti: proiectanţi şi ingineri constructori. Clare.4. Pentru a dezvălui ambiguitatea se vor include inspecţii formale a specificaţiilor cerinţelor. Fiecare cerinţă trebuie să documenteze ceea ce clientul doreşte sau ceea ce este cerut în conformitate cu o cerinţă externă sau un standard. sursă. 13. Necesare. Modificabile. protejarea sănătăţii oamenilor. trebuie să fim capabili de a le oferi un produs / serviciu final în conformitate cu necesităţile acestora şi cu cerinţele exprimate. Trasabilitate. Verificabile. hidrofugă şi economie de energie. Cerinţele consistente nu intră în conflict cu alte cerinţe. cu un limbaj direct. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL urmăreşte execuţia de lucrări de proiectare şi construcţie care corespund exigenţelor de performanţă esenţiale prevăzute în Legea nr. teste care sunt aplicate pentru implementarea şi verificarea cerinţelor. Cerinţele sunt legate de elementele de proiectare. cerinţe de sistem. izolaţie termică. protecţia împotriva zgomotului. Fiecare cerinţă este specificată succint. Modificarea SMI trebuie să permită schimbarea sau modificarea unei cerinţe specifice exprimate separat de alte cerinţe. Dacă o cerinţă nu poate fi verificată. Complete. Dacă nu se poate identifica originea. Fiecare cerinţă trebuie să aibă orcând corespondenţa cu sursa. protecţia şi refacerea mediului. 13. Această echipă poate asigura cu certitudine o verificare a ceea ce se poate executa din punct de vedere tehnic şi ce se poate face cu costuri suplimentare sau cu terţi. Consistente. siguranţă la foc.2.10/1995 şi anume: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ rezistenţă şi stabilitate. reglementări sau orice cerinţă formulată de către client. Fiecare cerinţă se urmăreşte spre originile sale cum ar fi experienţa.

în aceeasi masura ca şi pregatirea pachetului de măsuri şi riscuri ale subcontractorilor angajati şi constituie elemente particulare pentru proiect. protectia mediului. 13.Managerii au responsabilităţi generale asupra SMI al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. Managerii au obiective măsurabile pentru a demonstra că acţiunile lor sunt eficiente şi că satisfacţia clientului a fost atinsă. condiţii de transport. pregătirea funcţiunilor şi atenţionarea cu privire la protecţia muncii Să ofere servicii care convin cerinţelor specificate sau obiectivelor stabilite în urma analizelor sistemului de management. APROVIZIONARE Aprovizionarea cu materiale şi servicii se va realiza conform specificatiilor procedurii . Receptia. în conformitate cu legislaţia în vigoare. Proceduri Tehnice de Execuţie şi Norme Metodologice. iar îmbunătătţirile aduse sistemului sunt implementate. inspecţii.Aprovizionare. manipulare. manipularea. standarde şi normative aplicabile. PLANIFICAREA CALITĂŢII Planificarea este necesara pentru a obtine într-un mod practic şi eficient un nivel ridicat al calităţii lucrărilor pentru realizarea obiectivului. depozitarea şi transportul materialelor se realizeaza în conformitate cu procedurile SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. etc. precum şi succesiunea şi interacţiunea acestora. teste.6. stabilirea şi comunicarea politicilor şi obiectivelor. INSPECŢII ŞI ÎNCERCĂRI Inspecţiile şi activităţile de încercare vor fi stabilite în conformitate cu contractul şi specificatiile tehnice ale proiectului. Pe parcursul execuţiei se vor respecta condiţiile tehnice de execuţie prevazute în proiectul tehnic. depozitare. TRATAREA NECONFORMITĂŢILOR Pagină 31 din 36 .10. protectia muncii. Procesele sistemului de management al calităţii implementat în SC D&I PRODCONSTRUCT SRL sunt descrise în: Proceduri Documentate de Sistem. În timpul execuţiei se ţine evidenţa activităţilor de control a calităţii execuţiei lucrărilor. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL a identificat toate procesele necesare SMI. documentele. Aceştia sunt responsabili pentru disponibilitatea resurselor. Aceasta procedura stabileste metodele de selectie şi evaluare a furnizorilor. conform procedurilor de sistem – Controlul documentelor şi Controlul înregistrărilor. 13. managementul are responsabilităţile următoare: • • • • Să comunice prevederile SMI şi angajamentele de satisfacere a clientului şi de respectare a reglementărilor legale către toţi angajaţii Să permită angajaţilor de a oferi totalul angajament în excelenţă prin însuşirea şi înţelgerea SMI şi modul în care acţiunile lor individuale pot afecta sucesul Să stabilească şi să menţină un mediu funcţional care să încurajeze livrarea rezultatului muncii lor prin orientare. Înregistrările vor identifica şi vor face referire la inspecţiile/încercările făcute precum şi la criteriile de acceptare ale acestora. 13. 13. Proceduri Operationale. Documentele incheiate pe parcursul execuţiei se ataşează la Cartea Tehnică a Construcţiei – Capitolul B (conform HG 273/1994). Planul Calităţii este fundamental. inregistrarile şi verificările din procesul de aprovizionare.9. În mod specific. verificări. 13. CONTROLUL DOCUMENTELOR ŞI INREGISTRĂRILOR Proiect Manager se va asigura ca toate documentele şi inregistrarile aferente proiectului sunt pastrate în sectiunile ce corespund. precum şi calitatea materialelor puse în opera.7. instruire.8.

13. DENUMIRE 1 Control documente 2 Control inregistrari 3 Cerinte legale si alte cerinte 4 Aspecte de mediu Masurarea si monitorizarea procesului / produsului / evaluarea 5 conformarii 6 Auditul intern 7 Controlul produsului neconform si investigarea incidentelor 8 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns 9 Actiunea corectiva 10 Actiunea preventiva 11 Identificare pericol .2 Proceduri operationale Nr.03 PO .costientizare. Soluţia pentru tratarea neconformităţilor este dată de proiectant în scris prin Dispoziţie de Şantier.12 Pagină 32 din 36 .În conformitate cu procedura Tratarea Neconformităţilor.11.04 PS . evaluare risc si stabilire controale 12 Comunicare.participare si consultare 13 Competenta. atunci când acestea sunt detectate.05 PO .02 PS . După efectuarea remedierilor conform cu dispoziţia proiectantului lucrările remediate sunt supuse unor noi verificări de către Şeful de Şantier. sunt înregistrate în Raportul de Neconformitate formular standard ce sunt apoi transmise echipelor AQ şi de proiectare.03 PS .06 PS .08 PS .07 PS . 2 Elaborarea procedurilor 3 Codificare manual.09 PS . LISTA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT 14.01 PS .04 PO .C. se vor respecta procedurile SMI. 14. proceduri si formulare 4 Intocmirea planului de control de calitate.11 PO .09 PO . AUDITUL INTERN Verificarea modului de aplicare şi respectării documentelor de referinţă în execuţia lucrărilor precum şi aplicarea documentelor SMI implementat în companie este efectuată prin audituri interne stabilite şi programate de către Managerul Sistemului de Management Integrat în conformitate cu procedura Audituri Interne. crt. crt.07 PO .05 PS . Dispoziţia de Şantier este transmisă către executant. DENUMIRE 1 Actualizare M. inginerul CQ şi inginerul RTE în prezenţa reprezentantului subcontractorului.01 PO . verificari si incercari 5 Elaborare – plan calitate 6 Competenta constientizare si instruire Procese referitoare la relatia cu clientul 7 Aprovizionare 8 Controlul productiei si a furnizarii serviciului 9 Identificarea si trasabilitatea 10 Proprietatea clientului 11 Pastrarea produsului 12 COD PROCEDURA PS .08 PO .10 PS -11 PS -12 PS -13 COD PROCEDURA PO .instruire 14..10 PO .1 Proceduri sistem Nr.06 PO .02 PO .

1. participă la diverse reuniuni de şantier . etc. se asigură de formarea profesională a personalului. RESPONSABILITĂŢI 15. el are sarcina de a asigura în cadrul companiei: • • • • • • • • • • • • • • • • • organizarea operaţională a lucrărilor.17 PO .). 15. utilaje) . Pagină 33 din 36 .15 PO . MANAGER DE PROIECT Ca parte a execuţiei în cadrul proiectului. el are sarcina de a asigura : • organizarea operaţională a execuţiei. igienă/securitate.1.14 PO . este însărcinat cu coordonarea tuturor activităţilor de şantier depuse de echipele sale. coordonarea diferitelor activităţi . fiabilitatea şi completitudinea cu privire la predarea informaţiilor (producţie. PROCEDURI TEHNICE DE EXECUTIE Conform anexa Lista de proceduri 15. participă la diverse studii de costuri . veghează la respectarea abilitării personalului din subordinea să în funcţie de capacităţile şi de condiţiile de lucru veghează la respectarea dispoziţiilor legale.16 PO . studii.2. interfaţa cu Departamentul Aprovizionare ( necesităţi de materiale. relativ la lucrările în execuţie şi mediu . organizarea în bune condiţiuni în vederea respectării planningului de lucrări şi aducerea la zi a stadiului de înaintare a lucrărilor pe şantier . mediu. inclusiv ale subcontractanţilor săi. elaborare oferte. administrativ). respectarea clauzelor contractuale şi reglementărilor ce guvernează lucrarea. participă la reuniunile interne (planning.13 14 15 16 17 18 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare Monitorizarea si masurarea proceselor Monitorizarea si masurarea produselor Tratare sesizari de la clienti Stabilirea nivelului de satisfactie al clientului Analiza efectuata de management PO . vehicule. ŞEF DE ŞANTIER Ca parte organizatorică în cadrul desfăşurării activităţii de proiectare. semnătura să pe documentele cu privire la prezentul contract. de reglementare şi altele .13 PO . organizarea activităţilor delegând principalii săi colaboratori. urmăreşte orele productive şi revizuieşte previziunile . controlează stadiul de inaintare al lucrărilor .18 14.

de a motiva întregul personal . în privinţa principiilor de management al Calităţii / Securităţii Muncii/ Mediului . El are următoarele responsabilităţi : • • • • • • • • • • • • elaborarea procedurilor specifice lucrărilor de şantier. în special personalul nou angajat. de a asigura tratamentul fişelor de neconformitate . conducerea planning-ului stabilit pentru execuţie. de a conduce activitatea de asigurare a calităţii în fazele de proiectare şi de execuţie prin colaborare directă cu reprezentanţii omologi ai companiilor implicate în procesele de proiectare şi de execuţie. orice alte sarcini de serviciu prevăzute de către Project Manager 15. de a actualiza PAC dacă este necesar . RESPONSABIL MANAGEMENT INTEGRAT Pentru a asigura respectarea exigenţelor în materie de Calitate. de a sensibiliza. interfaţa cu Departamentul Achizitii. comunică neconformităţile apărute şi se asigură de tratarea acestora. de a verifica şi controla eficacitatea Sistemului de Management al Calităţii / Mediului implementat. de a verifica desfăşurarea politicii Calitate / Mediu în conducerea acestui proiect . verifică şi aprobă stadiile de execuţie conform proiectului. prevăzută în Anexa de a verifica aplicarea PAC pe teren . participă la diverse studii de costuri . de a forma. SC D&I PRODCONSTRUCT SRL mentine relatia cu clientul pentru problemele legate de calitate şi protejarea mediului înconjurător. interfaţele de corespondentă cu clientul / consultanţa pe probleme de execuţie. Pagină 34 din 36 . de a notifica anomaliile şi neconformităţile în execuţia fazelor de lucru şi de a evalua eficacitatea Acţiunilor Corective / Preventive implementate . Comunicarea cu Serviciile Calitate ale partenerilor şi colaboratorilor se desfăşoară conform Schemei de reprezentare a modalităţilor de interfaţare şi comunicare în domeniul Calitate. prin RMI. veghează la respectarea dispoziţiilor proiectului. Planurile Calităţii şi diverse documente necesare managementului calităţii. cât şi prevenirea riscurilor cu privire la mediul înconjurător. are responsabilitatea totală de a conduce fişele de Neconformitate . îndeplinirea planning-ului de execuţie prin colaboratorii săi.• • • • • • • • • • • organizarea activităţilor de execuţie. interfaţa cu Departamentul Proiectare. este în relaţie directă cu RCTCC şi RTE pentru a se asigura de eficacitatea şi eficienţa Sistemului de Management al Calităţii ce se aplică pentru această lucrare.3.

instruieste şi urmareste activitatea responsabililor cu controlul de calitate. verifică corectitudinea operatiilor de trasare a lucrărilor şi nivelment 15.. informează operativ conducătorului agentului economic privind deficientele de ordin calificativ constate în vederea dispuneri de măsuri : exercită controlul calităţi lucrărilor pe faze de execuţie stabilite prin reglementările tehnice şi "Planul Calităţii'' adoptat prin sistemul propriu de asigurare a calităţii : elaborează şi supune spre aprobare programul de control lunar intocmit în corelare cu prevederile "Planului de Control al calităţii'' adoptat Înscrie în documentele stabilite prin ''Sistemul propriu de Management al calităţii'' adoptat toate constatarile şi măsurile dispuse pe care le depune Managerului de Proiect în subordonarea caruia functionează spre analiză şi dispunere de măsuri Înştiinţează în scris conducerea agentului economic asupra unor nerespectări a termenelor sau soluţiilor de remediere a unor neconformităţi constatate participă la verificarea calităţii lucrărilor la principalele faze de execuţie stabilite prin normele tehnice şi semnează procesele verbale de atestare a calităţii participă şi semnează documentele întocmite la verificările efectuate în fazele de execuţie care prin natura lor sunt determinate pentru asigurarea calităţii constructiilor informează în scris conducerea agentului economic asupra aspectelor privind respectarea tehnologiilor sau necesităţii interprinderii de acţiuni preventive şi corective.• • de a asigura un tratament şi urmărirea reclamaţiilor provenite de la client . INGINER RESPONSABILUL TEHNIC CU EXECUTIA Responsabilităţile inginerilor RTE sunt stabilite clar prin HG. Înştiinţează operativ conducerea agentului economic şi în maxim 24 de ore inspecţii teritoriale ale I. Propune.S. de producerea unor accidente tehnice. Controleaza ca în execuţie să se respecte: Metodologiile de lucru Procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor Proiectele de organizare de santier Pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea calităţii şi verificarea respectarii programului de asigurare a calităţii. • • • • • • • • • • • • Controleaza ca executia lucrărilor de constructii să se faca numai pe baza proiectelor şi a detaliilor de execuţie verificate de verificatori atestati.4.C. 925 / 1995 şi prin obligatiile ce le revin din respectarea şi integrarea în sistemul de management al calităţii al SC D&I PRODCONSTRUCT SRL. INGINER RESPONSABIL CU CONTROLUL TEHNIC AL CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII • • • • • • Pagină 35 din 36 . 15. Tine evidenta lucrărilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic şi de care raspunde.5. asigură interfaţa cu serviciul de corespondenţă al clientului .

Documentele şi înregistrările privind calitatea sunt colectate şi emise în conformitate cu prevederile Sistemului de Management Integrat. sub semnătura conducătorului agentului economic modul de rezolvare a măsurilor stabilite de organele I. Verifică utilizarea numai de materiale şi echipamente pentru care s-au emis certificate de conformitate în cazul utilizării acestora la construcţii de categorie de importanţă excepţională a construcţiilor pentru lucrările publice realizate din fronturi bugetare precum şi a lucrărilor care asigură cerinţele stabilite la art 5 din Legea nr 10/1995 privind calitatea în constructii. Pentru aceste înregistrări se folosesc documente tip impuse de autoritatea contractantă.• verifică respectarea de către factorii implicaţi a prevederilor ''Legii nr 10\1995 privind calitatea în construcţii'' cu privire la utilizarea numai de produse tradiţionale fabricate pe bază de standarde şi de produse echipamente şi procedee noi pentru care există agremente tehnice. Instrumentul de control al documentelor şi înregistrărilor privind calitatea este reprezentat de Planul de Control al calităţii. Participă la inspecţiile efectuate de organele I. Documentele de confirmare a calităţii lucrărilor întocmite pe parcursul execuţiei se îndosariază la Cartea Tehnică a Construcţiei şi se înregistrează cronologic în borderou. PCCVI. precum şi documente preluate de la factori externi implicaţi în activităţile de construcţie. şi a organelor sale teritoriale şi verifică aducerea la implinire a măsurilor dispuse de aceştia comunică în scris la termenele scadenţe.C. Un set complet de documente este pastrat în dosare speciale şi se poate asigura astfel trasabilitatea lucrărilor realizate.S. Verifică respectarea prevederilor ''Regulamentului pentru asigurarea activităţii metrologice în construcţii''.S. Propune măsuri pentru cunoasterea prevederilor reglementărilor tehnice. prin procedurile sale şi în conformitate cu cerinţele legale. 16. Pagină 36 din 36 . ÎNREGISTRĂRI REFERITOARE LA CALITATE • • • SC D&I PRODCONSTRUCT SRL a stabilit un sistem standard de pastrare a inregistrarilor proiectului. Inregistrările proiectului se păstrează pe tot parcursul derulării contractului pentru demonstrarea conformităţii lucrărilor executate cu condiţiile specificate şi a funcţionării eficiente a sistemului de management al calităţii.C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->