Sunteți pe pagina 1din 5

Sheet1

BORDEROU
codificarea pag.

VOLUMUL I - Piese scrise:


Foaie de titlu Lista de semnaturi, colectiv de elaborare A. Piese scrise: 1 Date generale - denumirea obiectivului de investitii - amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postala si/sau alte date de identificare) - titularul investitiei - beneficiarul investitiei - eleboratorul proiectului 2 Descrierea generala a lucrarilor a) amplasamentul b) topografia c) clima si fenomenele naturale specifice zonei d) geologia, seismicitatea e) prezentarea proiectului pe specialitati f) devierile si protejarile de utilitati afectate g) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea h) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea i) trasarea lucrarilor j) antemasuratoarea k) organizarea de santier Anexa - Trasarea lucrarilor: Coordonate de trasare Schite de reperaj Ban, Str. Piscului Schite de reperaj Banisor, Str. Horlaiestilor Schite de reperaj Banisor, Str. Caluda Schite de reperaj Banisor, Str. Pascului Schite de reperaj Peceiu, DJ 191E Schite de reperaj Peceiu ,Str. Mistireanu Anexa - Antemasuratoarea: Liste de cantitati (deviz cf. HG863/2008) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2) listele cu cantatitatile de lucrari pe categorii de lucrari (formularul F3) liste cu cantitati de utilaje si dotari
Page 1

Sheet1

grafic de realizare a investitiei publice (formular F6) liste de materiale (formular F6 CP) lista de manopera (formular F7 CP) lista de utilaje (formular F8 CP) lista de transport (formular F9 CP) Antemasuratoarea lucrarilor 3. Note de calcul : Dimensionarea sistemului rutier nou Verificarea sistemului rutier nou a inghet-dezghet Dimensionarea sistemului rutier de ranforsare Verificarea sistemului rutier de ranforsare la inghet-dezghet 4. Caiete de sarcini Terasamente Strat de forma din balast + Geotextil Strat din balast sau balast amestec optimal Strat de fundatie din balast stabilizat Strat din piatra sparta sau piatra sparta amestec optimal Strat de baza din mixturi asfaltice cilindrate la cald Imbracaminti bituminoase Marcaje si semnalizare rutiera Semnalizare verticala Dispozitive de scurgere si evacuarea apelor de suprafata Anexele-planse semnalizare (plansele 1a, 1b, 2b, 3b) 2 16 17 22 23 30 30 41 42 51 52 62 63 83 84 88 89 94 95 105 106 109 GL GL GL D D D D D D D D D D D D 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VOLUMUL II - Piese desenate:


Plan de incadrare in zona; Harta fizica Plan de situatie; Plan coordonator strazi in Berveni Plan de situatie; Plan coordonator strazi in Lucaceni Profiluri transversale tip: Detalii tip Profil tip 1-2 Detalii tip Profil tip 3-4 Detalii tip Profil tip 5-6 Detalii tip Profil tip 7-8 Detalii tip Profil tip 9-10 Detalii tip Profil tip 11-12 Detalii tip Profil tip 13-14 Detalii tip Profil tip 15-16 Detalii tip Profil tip 17-18 Detalii tip Profil tip 19-20 Detalii tip Profil tip 21-22 Detalii rigole: Rigola pereata, Rigola la marginea platformei
Page 2

Sheet1

Detalii santuri: Sant pereat, Sant de pamant Detalii podete tip Premo: Podet 600 mm L=5,00 m Podet 800 mm L=5,00 m Podet 1000 mm L=5,00 m Podet 600 mm L=7,50 m (10,00 m) Podet 800 mm L=7,50 m (10,00 m) Podet 1000 mm L=7,50 m (10,00 m)

D D D D D D D

13 14 15 16 17 18 19

Berveni:
Strada Agerdo: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Bodoki 2: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Bodoki Marton: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Canepii: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Fabriciii: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Hat-Haz: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Herman Otto: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Moricz: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Penyes: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Rosza: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale P.L.-AG P.T.-AG P.L.-BO.2 P.T.-BO.2 P.L.-B.M. P.T.-B.M. P.L.-CA. P.T.-CA. P.L.-FA. P.T.-FA. P.L.-H.H. P.T.-H.H. P.L.-H.O. P.T.-H.O. P.L.-MO. P.T.-MO. P.L.-PE. P.T.-PE. P.L.-RO. P.T.-RO. 1-3 1 - 12 1-3 15 1 - 11 1 31 1-6 1 19 1-8 1 15 1-5 1 14 1-3 15 1-3 14 1-4 18 1-4 19

Lucaceni:
Strada 1:
Page 3

Sheet1

Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada 2(Liviu Rebreanu): Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada 3: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada T. Arghezi: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Bolintineanu: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada I.L.Caragiale: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Cicero: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Closca: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Corneliu Coposu: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada George Cosbuc: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Crisan: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Doinei: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Mihai Eminescu: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Horea: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale Strada Scolii: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale
Page 4

P.L.-1 P.T.-1 P.L.-L.R. P.T.-L.R. P.L.-3 P.T.-3 P.L.-T.A. P.T.-T.A. P.L.-BO. P.T.-BO. P.L.-I.L.C. P.T.-I.L.C. P.L.-CI. P.T.-CI. P.L. -CL. P.T.-CL. P.L.-C.C. P.T.-C.C. P.L.-G.C. P.T.-G.C. P.L. -CR. P.T. -CR. P.L. -DO. P.T. -DO. P.L. -M.E.. P.T. -M.E.. P.L.-HO. P.T.-HO. P.L.-SC. P.T.-SC.

1-2 1-4 1-4 1-8 12 14 12 15 17 1 25 15 1 14 12 14 15 1 12 12 15 13 1 15 15 1 11 12 15 13 18 14 1 21 15 1 11

Sheet1

Strada Tekerod: Plan de situatie, Profil longitudinal Profile transversale

P.L. -TE. P.T. -TE.

14 1 10

Page 5