P. 1
Suport de Curs Psihopatologie

Suport de Curs Psihopatologie

|Views: 18|Likes:
Published by Sergiu Murzac

More info:

Published by: Sergiu Murzac on Oct 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2014

pdf

text

original

1. Domeniul şi instrumentele psihopatologiei.

1.1. Definiţia, obiectul şi conţinutul psihopatologiei 1.2. Modele în psihopatologie 1.3. Obiectul psihopatologiei 1.4. Conceptul de normalitate 1.5. Diferite perspective ale normalităţii 1.1. Definiţia, obiectul şi conţinutul psihopatologiei Născută în marginea practicii medicale psihiatrice, psihopatologia poate releva lucruri esenţiale despre om, despre infrastructura existenţei conştiente şi aduce mărturie despre situaţii limită în care persoana umană conştientă alunecă spre minusul dezorganizării şi anulării specificităţii sale, afirmă M. Lăzărescu (1989) abordând domeniul dintro perspectivă antropologică. Definirea noţiunii de psihopatologie rămâne încă supusă disputelor, cu atât mai mult cu cât folosirea unor sinonime de tipul patopsihologiei sau psihologiei patologice dispune la confuzia cu psihologia clinică. Dicţionarul LAROUSSE consideră că există o sinonimie între psihopatologie şi psihologia patologică (disciplina având drept obiect studiul tulburărilor de comportament, de conştiinţă şi de comunicare – N. Sillamy, 1995). Psihopatologia se plasează la jumătatea drumului dintre psihologie şi psihiatrie şi completează abordarea clinică prin metode experimentale, teste şi statistică. Uneori există tendinţa de a suprapune domeniul psihopatologiei psihologiei medicale şi de a o prezenta pe aceasta ca forma în care medicul sau psihologul ia cunoştinţă de tulburările psihice. Psihopatologia îşi propune să pătrundă în universul morbid al subiectului (N. Sillamy, 1965) pentru a cunoaşte viaţa psihică anormală în realitatea sa, mijloacele sale de exprimare, raporturile sale de ansamblu (K. Jaspers, 1928). Simptomele nu sunt abordate într-o perspectivă organică prin care s-ar răspunde la întrebarea „de ce?”, ci într-o perspectivă funcţională care se referă la desfăşurarea acestora în comportamente anormale răspunzând la întrebarea „cum?”. E. Minkowski (1966) a sintetizat această diferenţă precizând că psihopatologia este în raport cu psihologia, ceea ce patologia este în raport cu fiziologia, iar în raport cu clinica psihiatrică are statutul unei surori mai mici. Psihopatologia este un studiu sistematic al trăirilor anormale, cunoaşterii şi comportamentului; studiul manifestărilor tulburărilor mintale (A. Sims, 1995). Acest autor subliniază cele două direcţii importante ale psihopatologiei: cea explicativă – aflată în raport cu construcţiile teoretice, şi cea descriptivă – care descrie şi clasifică experienţele anormale relatate de pacient sau observate în comportamentul său. Pentru alţi autori psihopatologia este un studiu sistematic care presupune evidenţierea etiologiei, simptomatologiei şi evoluţiei bolilor mintale, iar alţii consideră că este parte a psihologiei patologice care se ocupă cu boala psihică, cu manifestările psihice ale bolii somatice sau cu dezadaptarea. Se poate uşor observa că psihopatologia îşi suprapune domeniul peste cel al psihiatriei de care este despărţită de intervenţia psihoterapeutică. Totuşi, există deja descrieri psihopatologice privind patologia adăugată prin intervenţia terapeutică fie că aceasta este biologică sau psihologică. Relaţiile dintre disciplinele psihologice după C. Enăchescu (2000) Trebuie notată şi distincţia făcută de K. Jaspers care arăta că, în timp ce psihiatria, ştiinţa aplicativă are drept obiect individul, psihopatologia analizează generalul pentru a-l exprima în concepte şi relaţii. Dacă K. Jaspers (1913) se referea la aşa numita psihopatologie generală, K. Schneider vorbeşte de psihopatologia clinică (1955) ca fiind studiul anormalităţii psihice prin referire la cazuri clinice care conduc la cunoaşterea

simptomelor psihopatologice şi la diagnostic. Folosind metoda descriptiv-analitică, psihopatologia clinică s-ar afla, în opinia acestui autor, sub semnul unui dualism empiric: pe de o parte abordarea anomaliilor psihice ca varietăţi anormale ale fiinţei psihice, iar pe de altă parte abordarea acestora drept consecinţă ale bolilor şi malformaţiilor. În acest fel conceptele utilizate şi diagnosticele se subordonează atât direcţiei somatice, cât şi celei psihice. Este evidentă legătura psihopatologiei cu psihologia medicală căreia îi oferă mijloacele de abordare ale unor situaţii decurgând din cunoaşterea topografiei şi dinamicii unor situaţii patologice. Noţiunile de psihopatologie vor face întotdeauna parte structurală din corpul psihologiei medicale. 1.2. Modele în psihopatologie În domeniul psihopatologiei termenul de „model” revine frecvent. Fără îndoială, aşa cum sublinia H. Rouanet (1983), „modelele sunt la modă”. În fiecare zi, întâlnim noi modele; le folosim şi apoi, mai devreme sau mai târziu, le uităm, fără a fi încercat cu adevărat să aprofundăm nici motivele pentru care au fost la modă şi nici pe cele ale declinului lor. După H. Rouanet există două tipuri de modele: (a) modelul-cadru, model pe care nu îl readucem în discuţie şi care furnizează un context pentru interpretarea datelor culese. Acesta ar fi, după cum spunea Goguelin (1983) modelul ca instrument ştiinţific. (b) modelul-ipotetic, model pe care încercăm a-l valida, probându-l prin rezultate experimentale. Abordările domeniului psihopatologiei făcute din aceste două direcţii au condus la o multiplicare a unghiurilor de sub care domeniul a fost analizat. Ş. Ionescu (1995) inventariază nu mai puţin de 14 perspective diferite care în ordine alfabetică sunt: abordarea ateoretică, behavioristă (comportamentalistă), biologică, cognitivistă, din perspectiva dezvoltării, ecosistemică, etnopsihologică, etologică, existenţialistă, experimentală, fenomenologică (developmental), psihanalitică, socială şi structuralistă. Vom trece în revistă aceste modele şi pentru a sublinia enorma diversitate a încercărilor de explicare a manifestărilor psihologice patologice. MODELUL ATEORETIC Psihopatologia, în cadrul căreia descrierea tulburărilor se doreşte ateoretică, a fost creată în Statele Unite, odată cu elaborarea celei de-a doua şi, ulterior, a celei de-a treia ediţii a Manualului diagnostic şi statistic al tulburărilor mintale, cunoscute sub numele de DSM II şi DSM III. Abordarea ateoretică vizează depăşirea limitelor cunoştinţelor noastre actuale privind etiologia tulburărilor psihice şi facilitarea comunicării între clinicieni cu orientări teoretice diferite. În cazul DSM III şi DSM IV, adoptarea unui sistem multiaxial de diagnostic este consecinţa ateorismului etiologic ce a făcut necesară înregistrarea ansamblului informaţiilor disponibile: tulburările mintale (Axele I şi II), tulburările sau afecţiunile fizice prezente la persoana evaluată şi susceptibile de a avea importanţă în înţelegerea sau tratamentul cazului (Axa III), problemele psihosociale şi de mediu care ar putea influenţa diagnosticul, tratamentul sau prognosticul tulburărilor mintale (Axa IV) şi, în fine, funcţionarea psihologică, socială şi profesională a persoanei evaluate (Axa V). Pentru a ameliora fidelitatea diagnostică, DSM III şi IV se bazează pe un sistem operaţional de criterii diagnostice. Aceste criterii sunt descriptive, definirea lor este precisă şi univocă. Ele au fost validate empiric şi posedă o înaltă fidelitate inter-evaluatori. Aceste criterii se bazează totuşi pe un raţionament clinic şi nu au fost încă validate complet. Modelul ateoretic este, de fapt, nu un model ateoretic, ci unul care nu validează ca importantă nicio teorie explicativă şi conturează configuraţii patologice plecând de la elemente disparate, ajungând la un excesiv eclectism. Dacă iniţial manualele DSM au stârnit reacţii dintre cele mai entuziaste şi au fost asimilate şi de psihologi drept ghiduri

importante (deşi algoritmii diagnostici pe care îi generează sunt strict modelaţi, conform stereotipiilor gândirii medicale) la ora actuală, există un curent important de reîntoarcere spre conţinuturile psihopatologice clasice ale bolilor. În opinia noastră, modelul ateoretic generează dificultăţi insurmontabile pentru numeroase abordări psihoterapeutice. MODELUL BEHAVIORIST (COMPORTAMENTALIST) Trei principale direcţii în dezvoltarea behaviorismului – primele două bazate pe paradigmele condiţionării clasice şi a condiţionării operante şi, a treia, reprezentată de behaviorismul social sau paradigmatic – au influenţat nu numai intervenţia terapeutică, dar au marcat de asemenea într-o manieră importantă modul de înţelegere al tulburărilor psihopatologice. Potrivit opticii behavioriste, comportamentele anormale şi normale sunt dobândite şi menţinute prin mecanisme identice şi în conformitate cu legile generale ale învăţării. Behavioriştii resping orice cauză internă ca o cauză ultimă a comportamentului şi leagă apariţia oricărui comportament de mediul înconjurător al subiectului. Din acest motiv, clinicienii încearcă să precizeze condiţiile specifice de mediu care preced, acompaniază sau urmează comportamentele studiate. Este vorba de o analiză destinată a preciza variabilele de mediu care sunt în relaţie cu comportamentele respective. Behaviorismul paradigmatic sau social acordă o greutate superioară investigaţiilor sistemelor de personalitate descrise de A.W. Staats şi constituite din repertorii comportamentale de bază. Aceasta implică un examen al fiecărei sfere de personalitate în termeni de lacune comportamentale sau de comportamente incorecte. În cadrul acestei abordări, o importanţă particulară este acordată istoriei perioadei de învăţare a pacientului şi a condiţiilor de învăţare descrise ca lacunare sau inadecvate. MODELUL BIOLOGIC P sihopatologia biologică este o abordare în care accentul este pus în principal pe influenţa modificărilor morfologice sau funcţionale ale sistemului nervos asupra genezei tulburărilor mintale. Teza conform căreia afecţiunile mintale sunt substratul organic este veche şi lucrarea lui E. Kraepelin este, în general, considerată ca apogeul psihiatriei organiciste. Evoluţia ulterioară implică apariţia a două curente: psihobiologia dezvoltată de A. Meyer şi organodinamismul lui H. Ey. În prezent a devenit alarmantă dimensiunea la care tulburările psihice tind să fie explicate şi abordate din perspectivă neurobiologică şi neurochimică, accentuându-se defecte la nivel de receptor, neuromediator, sinapsă etc. şi golindu-se de orice fel de conţinut psihopatologic. Continuarea abordării tulburărilor psihice din această perspectivă organicistă va conduce la îndepărtarea psihologului de psihopatologie şi medicalizarea absolută a acesteia. MODELUL COGNITIVIST Abordarea cognitivistă a psihopatologiei vizează explicarea tulburărilor mintale ţinând cont de procesele prin intermediul cărora o persoană dobândeşte informaţii despre sine şi mediu, asimilându-le pentru a-şi regla comportamentul. Două teorii explică apariţia depresiei. Prima, teoria lui Aaron Beck, poate fi schematizată sub forma unei secvenţe ce cuprinde următoarele cauze: (a) cauzele contributive distale reprezentate de schema depresogenă (care constituie o diateză sau predispoziţie) şi de stresul generat de evenimentele de viaţă negative; (b) cauzele contributive proximale reprezentate de distorsiunile cognitive (diferitele tipuri de erori logice comise de subiect); (c) cauza suficientă proximală constituită din triada negativă (un punct de vedere negativ privind propria sa persoană, judecăţi pesimiste privind lumea exterioară şi un punct de vedere negativ referitor la viitor).

Stachowiak şi S. pe de o parte. Înţelegerea acestui paradox aparent necesită utilizarea unui model cu niveluri multiple. pentru o utilizare diagnostică şi terapeutică. emoţionale şi cognitive importante pentru adaptarea la un anumit nivel de dezvoltare. lucrările lui Edward Zigler şi ale colaboratorilor săi ocupă un loc important. Cercetările acestora sunt influenţate de conceptualizarea „organizaţională” a dezvoltării propuse de H. de exemplu. Ziegler consideră dezvoltarea patologică drept o lipsă de integrare a competenţelor sociale. (3) interacţiunea factorilor de stres cu resursele organismului. . Prima. A doua contribuţie a rezultat din studiul sistematic al derulării vieţii diferitelor persoane cu scopul de a decela indici privind originile şi dezvoltarea tulburărilor mintale. prin modelul interacţionist al psihopatologiei propus de Marsella. Pattison diferenţiază trei tipuri de reţele sociale – cea a persoanei normale şi cea de tip nevrotic şi psihotic – tipuri de reţele care au implicaţii practice în dezvoltarea strategiilor de intervenţie asupra reţelelor sociale. Reţelele sociale constituie a doua temă utilizată pentru a ilustra abordarea ecosistemică. Achenbach constituie – spre deosebire de E.A doua teorie. întrucât ea este constituită din configuraţii de răspunsuri psihologice şi fiziologice la stres. iar. unitate de bază în câmpul ecologiei umane.D. cu resursele de care dispun (biologice. Briggs. Ea propune o interpretare diferită a noţiunilor de sănătate mintală şi patologie. În acest cadru. M. două sunt mai importante. Printre celelalte contribuţii la constituirea unei abordări a psihopatologiei din perspectiva teoriei dezvoltării. care conduce la starea de stres. concepută drept „adaptativă”. se schimbă permanent pentru a-şi menţine stabilitatea. problematică importantă pentru psihopatolog.M. Cauza contributivă proximală o reprezintă faptul că. încearcă să înfrunte stresul. este denumită teoria disperării.E. Abordarea ecosistemică are importante implicaţii în psihologie. care înseamnă că anumite persoane au tendinţa generală de a atribui evenimentele negative unor factori interni. Ea se referă la o secvenţă care începe prin două cauze contributive distale: (a) apariţia de evenimente de viaţă negative sau neapariţia de evenimente pozitive. Teasdale. MODELUL ECOSISTEMIC Interacţionismul – sinteză dialectică între personalism şi situaţionism – a evoluat spre abordarea ecosistemică datorită a două progrese epistemologice: teoria generală a sistemelor şi ecologia umană. (2) mediul de unde provin factorii de stres. MODELUL DEZVOLTĂRII Printre contribuţiile care au condus la constituirea abordării din perspectiva dezvoltării a psihopatologiei. elaborată de L. cel cu şase niveluri propus de J. psihologice sau sociologice). Cu ajutorul unei metodologii special concepute. pe de altă parte el acordă o mare importanţă acestor evenimente. Demersul conceptual dominant în psihopatologia cognitivistă este actualmente paradigma tratamentului informaţiei. Numeroase cercetări sunt consacrate tratamentului inconştient al informaţiei. Zigler care s-a interesat de psihopatologia adultă – o abordare din perspectiva dezvoltării a psihopatologiei copilului şi adolescentului. precum şi a noţiunii de simptom. subiectul atribuie evenimentele de viaţă negative unor factori stabili şi globali. cea a lui T. Werner. Seligman şi J. Abramson.M.P. (4) psihopatologia. (b) o diateză legată de atribuire (stil depresogen de atribuire). cum ar fi. Şcoala lui E. Ecosistemul uman. E.Y. Spiritul abordării ecosistemice este ilustrat într-o secţiune a acestui capitol. Acest model are patru componente de bază: (1) persoane care. simptomele unei persoane pot fi considerate drept o metaforă a relaţiilor interpersonale.L. stabili şi globali şi de a considera aceste evenimente ca fiind foarte importante.

o descoperire a sa ca fiinţă umană. Programele de cercetare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii asupra tulburărilor depresive şi schizofreniei aduc argumente în favoarea acestei poziţii. precum şi G. Devereux. În ultima perioadă există un interes deosebit. Baruk şi de Jong care. MODELUL EXISTENŢIALIST Profund influenţată de filosofia existenţialistă de la care împrumută elemente esenţiale ale cadrului teoretic şi o mare parte din vocabular. şi nu drept o simplă proiecţie a teoriilor noastre despre el. A doua perspectivă. Această abordare ne arată că persoana umană trebuie considerată drept un proces şi nu un produs. ca fiinţă-în-lume. MODELUL EXPERIMENTAL În 1903. existenţialiştii insistă asupra faptului că fiinţa umană îşi poate influenţa relaţia cu destinul. în special. denumită emică. numită etică.P. koro şi amok. încep să studieze realizarea la animal a catatoniei. Psihopatologia experimentală este abordarea consacrată studiului comportamentului patologic experimental sau studiului experimental al comportamentului patologic. o percepere a pacientului aşa cum este el în realitate. reprezentanţii şcolii culturaliste şi neofreudiene americane. Freud. Printre aceste sindromuri pot fi citate latah. abordare relativ puţin cunoscută. au adus contribuţii majore la dezvoltarea acestei abordări. Abordarea existenţialistă repune în discuţie frontiera dintre „normalitate” şi „patologie”. S. Cercetarea bazată pe o abordare etologică cuprinde trei faze: descriptivă. Prima. privilegiază universalitatea tulburărilor. în etnopsihopatologie se înfruntă două mari perspective. prin sindromurile „cu specificitate culturală” sau „legate de cultură” care nu apar decât în anumite comunităţi culturale. în special. I. înainte de toate. Pavlov foloseşte pentru prima dată termenul de psihopatologie experimentală şi subliniază importanţa experimentelor pe animale pentru înţelegerea patologiei umane. Studiul . întrucât ea permite formularea de ipoteze privind originea tulburărilor psihopatologice. În cadrul acestei orientări trebuie încercată. subliniază ceea ce este specific unei anumite culturi şi poate fi ilustrată. care trăiesc angoasa izolării şi alienării. Aportul etologiei este şi euristic. făcândune să descoperim o psihopatologie a majorităţii larg răspândită printre membrii societăţii noastre. are implicaţii importante pentru înţelegerea existenţei persoanei care prezintă tulburări psihologice.MODELUL ETNOPSIHOPATOLOGIC Etnospihopatologia studiază raportul dintre tulburările psihopatologice şi cultura pacientului. Impactul acestor cercetări în plan terapeutic nu a fost însă semnificativ. psihopatologia existenţialistă. în studierea efectelor stresului şi cele ale interacţiunii sociale în determinarea unor fenomene psihopatologice. Preocupaţi de problemele voinţei şi deciziei umane. O componentă importantă a contribuţiei etologilor la înţelegerea manifestărilor psihopatologice este constituită de o descriere minuţioasă a schemelor comportamentale. în anii 1928-1930. Actualmente. MODELUL ETOLOGIC Cu precădere după apariţia teoriei ataşamentului. Această fază descriptivă este un preambul obligatoriu al oricărei cercetări ce vizează formularea de ipoteze privind cauzalitatea faptelor patologice. etologia – adică studiul comportamentelor speciilor animale în mediul lor natural – a început să exercite o influenţă metodologică şi conceptuală asupra psihopatologiei. precum şi pentru înţelegerea tulburărilor în cauză. specifice schizofreniei. existenţa unor invarianţi clinici. O a doua direcţie de cercetare este iniţiată de H. exploratorie şi evaluativă. Aceste cercetări au atras atenţia asupra importanţei studiului biochimic al psihozelor şi au arătat că se pot produce în laborator – cu ajutorul bulbocapninei – perturbări psihomotorii de tip catatonic.

de exemplu. Al doilea demers este cel al lui L. Binswanger. mult mai impregnat de referinţe filosofice şi cunoscut mai ales datorită studiilor asupra schizofreniei. În ciuda imensităţii operei psihanalitice. (2) încearcă să descopere care este „experienţa nebuniei” pornind de la cei care au trăit-o şi care devin astfel principalele surse de informaţii şi date. le studiază stările sufleteşti. MODELUL PSIHANALITIC Abordarea psihanalitică are o importanţă capitală. mai întâi. Observarea unor astfel de modificări permite formularea unor ipoteze privind relaţiile dintre ele şi schimbările sociale observate în perioada respectivă. Datele disponibile – şi în special cele obţinute în cercetarea lui R. Rezultatele obţinute până acum arată că astfel de relaţii există. MODELUL FENOMENOLOGIC Psihopatologia fenomenologică îşi are originile în filosofia germană cu acelaşi nume. mai satisfăcătoare. a experienţelor individuale şi faptul de a concepe boala mintală dintr-o perspectivă funcţională. ca rezultat al incapacităţii lor de a face faţă problemelor cotidiene. atât pentru partizanii ei.J. Jaspers. Prima este cea a relaţiei dintre apariţia tulburărilor mintale şi apartenenţa la o clasă socială. Punctele de vedere cuprinse în aceste răspunsuri sunt grupate în cinci categorii: (1) psihanaliza este o ştiinţă. (2) psihanaliza este parţial o ştiinţă. A doua temă abordată este variaţia istorică a datelor epidemiologice. încercând să le dezvăluie semnificaţiile. (3) psihanaliza este o ştiinţă hermeneutică. Goldberg şi Morrison (1963) – tind să sprijine ipoteza „derivei sociale”. important curent de gândire care propune căutarea unor . Acest lucru este valabil din motive diferite. Modelul fenomenologic de cercetare.experimental al tulburărilor psihopatologice prezentate de pacienţii psihiatrici poate fi ilustrat prin cercetările privind viteza de tratare a informaţiei la persoanele cu schizofrenie. în cazul suicidului şi al schizofreniei. care ar putea fi calificată drept descriptivă. a sexualităţii. de rezolvare a unor probleme care nu au putut fi rezolvate într-o altă manieră. ilustrat în acest capitol de studiul asupra spitalizării în psihiatrie. ca o tentativă de ajustare. În acest caz. MODELUL SOCIAL Psihopatologia socială are două obiecte de studiu principale: (1) rolul factorilor sociali în etiologia manifestărilor psihopatologice (sau sociogeneza acestora). MODELUL STRUCTURALIST Apariţia şi dezvoltarea unei abordări structuraliste a psihopatologiei sunt legate. (2) repercusiunile bolii mintale asupra relaţiilor pacientului cu mediul său social. (5) psihanaliza este altceva. maniei şi melancoliei. unele contribuţii ale abordării psihanalitice în psihopatologie au o semnificaţie deosebită: importanţa trecutului personal. Prima. este cea a lui K. Două teme de cercetare ilustrează preocupările specifice câmpului psihopatologiei sociale. Prima secţiune a capitolului este consacrată răspunsurilor privind problema caracterului ştiinţific al psihanalizei. care afirmă că persoanele atinse de schizofrenie (şi probabil şi de alte tulburări mintale) alunecă spre partea de jos a structurii sociale. cât şi pentru adversari sau pentru cei care se situează între aceste două poziţii extreme. (4) psihanaliza nu este o ştiinţă. are două caracteristici principale: (1) nu caută cauzele unei boli sau ale unei deviaţii care au condus la internare. psihopatologia se ocupă mai ales de ceea ce trăiesc bolnavii. Aportul fenomenologiei a condus la două demersuri principale în psihopatologie. de dezvoltarea puternică a structuralismului.

a defini normalul. G. Conceptul de normalitate Normalitatea. pare complicat. adăugând că descoperirea unei structuri trebuie să permită o formalizare. în opinia lui K. Ca şi în alte domenii de studiu ale medicinii. Nivele în organizarea persoanei Personalitatea Corpul + psihismul (soma + psyche) Fiinţa umană Supraeu + conştiinţă umană Individul social Persoana umană ca instituţie social-juridică Fiinţa istorică Existenţa persoanei în sens psihobiografic Fiinţa metafizică Persoana ca proiecţie sau ca transsubiectivitate individuală (după C. în cazul nostru cea mintală pare a fi o vastă sinteză. o specialitate diacritică (H. Acest criteriu permite validarea teoriilor psihopatologice în funcţie de sectoarele de patologie psihică efectiv studiate. care diferenţiază teoriile intrinseci domeniului psihiatric (ca organicismul. decât cu criterii şi limite care să o ajute să nu-şi depăşească atribuţiile. Manifestarea acestei stări de sănătate ar fi existenţa unei judecăţi şi a unei viziuni realist-logice asupra lumii. aceasta fiind. 2000) Desigur. Lanteri Laura citat de D. psihanaliza. A existat şi există tendinţa de a descrie situaţii psihopatologice cu ajutorul unor teste sau chestionare. organodinamismul. J. Aceasta poate fi definită drept aranjamentul în care părţile sunt dependente de întreg şi. Considerăm această direcţie una extrem de limitată care nu corespunde globalităţii reprezentată de persoana aflată în suferinţă. în special în domeniul medicinii. Enăchescu. 1. aici fiind mai adevărată ca oriunde în altă parte părerea că acest atribut al omului nu se poate cuantifica precis. adică sănătatea. sau sociologice. criteriul sincronic sau diacronic al abordării explicative psihiatrice. de transformare şi autoreglare. Piaget insistă pe caracterul ei de totalitate. nealterat funcţional şi morfologic.4. Obiectul psihopatologiei Ambiţia psihopatologiei de a cuceri în întregime un domeniu imens nu se poate realiza. Introducerea în psihiatrie a conceptului de normalitate a ideii de normă pare să clarifice întrucâtva problema psihiatriei. extensiunea domeniului psihiatric a avut în vedere teorii care pretind că studiază totalitatea psihismului sau numai un sector modificat patologic al acestuia. prin urmare. aşa cum arătam. Legat de noţiunea de structură. ca behaviorismul. ce se proiectează pe modelul genetic al existenţei individuale. Jaspers. la fel şi sănătatea mintală. antipsihiatria) de cele extrinseci acestui domeniu (psihologice. pentru care diferenţa normal/patologic reprezintă principalul obiect de lucru. o rezultantă complexă a unei mulţimi de parametri ai vieţii organice şi sociale aflaţi în echilibru dinamic. ci persoana umană în toate ipostazele organizării sale multinivelare. pe fundalul bucuriei de a trăi şi al echilibrului introversie-extroversie.3. Prelipceanu (1989) stabileşte criteriile de clasificare a teoriilor psihopatologice: concepţia psihiatrică iniţială. dublate de existenţa unei discipline psihologice şi sociale. solidare între ele. . Ey). în istoria sa vitală. În ceea ce priveşte obiectul psihopatologiei. descrierea faptelor psihopatologice necesită un instrumentar adecvat ca şi un limbaj corespunzător pentru a obţine acel continuum de nuanţe şi delimitări care alcătuiesc realitatea patologică sau disfuncţională a individului.explicaţii prin folosirea noţiunii de structură. ca teoriile sociogenetice). acesta nu este individul în sens restrâns. 1. în primul rând.

capacitate de orientare în viaţă 3. 1. aşa cum arătam. acceptarea incertitudinii şi capacitatea de ajustare a acesteia 13. îmbinarea plăcerilor imediate cu cele de perspectivă M. G. celălalt să-şi scadă în permanenţă nivelul organizaţional sau poate entropia informaţională. Anormalitatea s-ar referi la structură şi organizare psihică. Ionescu (1995) face o distincţie între anormalitate şi boală arătând că anormalitatea se referă la conduite şi comportamente. Ne aflăm în prezenţa unor nisipuri mişcătoare pe care este schiţată fragila graniţă dintre două sisteme. deşi acestea sunt unice. Prima perspectivă. boala mintală dezorganizează individul în propria sa normativitate constrângându-l la pierderea din . autoacceptare 5. nivel înalt de toleranţă la frustrare 4. adică de cazuistică. Boala poate fi privită ca o greşeală în organizarea terenului pe care se înscrie textul vieţii. angajarea în activităţi creatoare 9. lovindu-se de un previzibil eşec. boală şi defect. limita normal-patologic este extrem de complicată. angajarea moderată şi prudentă în activităţi riscante 10. Lăzărescu subliniază că se cere precizat ce se înţelege prin normalitate (şi inclusiv sănătate). care şi-a propus întotdeauna o revenire în cadrul normalului. normalitatea ar trebui să cuprindă porţiunea majoritară dintr-un continuum. gândire realistă 12. orice încercare de standardizare. normalul nu pare o limită. flexibilitate în gândire şi acţiunea 6. Nu suntem de acord cu părerea unor autori. au domenii de definiţie şi de descriere de fapt ele se completează una pe cealaltă şi numai însumarea lor poate da imaginea cea mai apropiată de real. Problematica cuplului normalitate-anormalitate este mai apropiată de „generalitatea” normelor. normalitatea şi anormalitatea sunt teme de reflexie şi delimitare conceptuală şi pentru alte domenii ştiinţifice care au în centrul preocupărilor lor omul. este un fundal. el este una. Diferite perspective ale normalităţii Normalitatea ca sănătate Desigur. interferenţele şi imixtiunile celor două domenii fiind un imprevizibil labirint. care consideră că psihiatria este centrată pe anormalitate. iar anormalitatea să reprezinte mica porţiune rămasă.CRITERII DE NORMALITATE (după Ellis şi Diamond) 1. Concepte mai largi decât cele de sănătate şi boală. asumarea responsabilităţii pentru tulburările sale emoţionale 8. cea a normalităţii ca sănătate este una tradiţională cei mai mulţi medici şi printre aceştia şi psihiatri echivalând normalitatea cu starea de sănătate căreia i se atribuie caracterul unui fenomen universal. a abordării statistice. pe când problematica „bolii” e mai legată de „concretul” cazului dat. conştiinţă clară a eului personal 2. iar boala la procese morbide. unul căutând să-şi crească. Niciun univers nu este mai greu de analizat decât psihismul şi nicio nebuloasă mai complicată decât individul. deşi din perspectiva bolii. pe când boala este un fapt individual cu o anumită procesualitate. Patru perspective par să înglobeze majoritatea numeroaselor concepte clinice şi/sau teoretice care se referă la normalitate dar. În plus. anormalitate.5. această imagine deformată fiind de fapt o răsturnare pesimistă a perspectivei medicale. conştiinţă clară a interesului social 11. Dacă toate comportamentele ar fi înscrise pe o scală. realism şi gândire antiutopică 7. a regulilor şi legilor.

Că este aşa. ne demonstrează des citata categorisire kraepeliniană. dar şi o ruptură diacronică între prezent şi trecut. F.această cauză a direcţiei existenţiale. Semnul patologic este totdeauna diferenţial marcând o ruptură sincronică între bolnav şi nebolnav. Luând în considerare această definiţie. patologicul este reprezentat de un amalgam complicat de abateri cantitative care. infarctul miocardic. alcătuiesc un tablou clinic distinct. o persoană. Relaţia se complică în plus atunci când intră în joc planuri diverse. între valorile acceptate ca normale. ea şi-a căpătat prin extensia scalelor şi testelor o utilizare tot mai importantă în psihiatrie. religios. Faptul psihopatologic este. deci pe terenul normalităţii fizice. Un alt mod de a aprecia normalitatea este perspectiva responsivă sau funcţională ( Kolle. G. Cu alte cuvinte. deşi această normă pare să fie cea care ne interesează. desigur. Ey arată că bolnavul mintal este privat atât de libertatea exterioară cât şi de cea internă. istoria respectivului grup. Cu toate că această abordare a fost utilizată mai mult în biologie şi psihologie. ca normă statistică. Antropologia şi psihiatria transculturală au atras pe bună dreptate atenţia asupra diferenţierii care există în cadrul diverselor civilizaţii. pe când boala este un dezechilibru la toate nivelurile organismului. H. Dificultatea sporeşte atunci când anormalitatea. modele educaţionale. nu pare totuşi semnificativ decât parţial în cadrul psihopatologiei. istoric şi geografic (etnic. mai greu sesizabil decât o plagă sau o anomalie biochimică. abaterile de tip cantitativ fiind pe al doilea plan faţă de cele calitative. le invocă şi le promovează o anumită cultură şi care se exprimă în formulări normative. legate prin fire nevăzute. Cloutier afirmă conceptul de sănătate mintală nu poate fi înţeles decât prin sistemul de valori al unei colectivităţi. ea neavând cursivitate. mitologia şi mistica. Din această perspectivă. impunându-se. ş. Freud afirma despre normalitate un Ego normal este ca şi normalitatea în general.). ca o descompunere. criteriul axiologic fiind inoperant de la o epocă la alta. comunitar. ca o tulburare a organizării. Norma ideală (valorică) stabileşte un ideal de normalitate atâtdin punct de vedere individual. Colectivităţile umane concrete îşi organizează existenţa în raport cu idealuri comunitare în care transpar legi. O tulburare afectivă poate genera o afecţiune până nu demult considerată pur somatică. cât şi comunitar. între semnificaţia unor fapte. armonioasă şi optimală a aparatului mintal având drept rezultantă o funcţionalitate optimă. dintre care astăzi doar ultimii mai păstrează eticheta de anormali. normalitatea este percepută ca o îmbinare echilibrată. ea este fixistă şi deterministă. un subiect îşi împlineşte rolul funcţional pentru care există în economia sistemului supraiacent din care face parte. schimbările temporale devin esenţiale pentru completa definiţie a normalităţii. Normalitatea ideală defineşte felul în care individul şi comunitatea consideră că persoana ar trebui să fie. Istoricitatea acestui normal ideal este foarte relativă. S. Din păcate. Nu se poate răspunde la întrebarea „care este rolul funcţional pentru care o persoană există?” . Patologic implică „patos”.) care reflectă măsura în care un organism. legende şi epopei. dar percepţia lui de către specialist se va face după aceleaşi reguli ale cunoaşterii diferenţiale. aşa cum ar fi ulcerul. normalitatea – ca proces – consideră esenţiale schimbările şi procesele mai mult decât o definire transversală a normalităţii. acolo unde sănătatea (normalitatea) psihică se integrează cu cea fizică. sentimentul unei vieţi nemulţumitoare. în absenţa unor factori biologici favorizanţi preexistenţi. Normalul. ba chiar şi pentru intervale restrânse de timp. Acesta poate fi exemplificat prin unele „tipuri ideale” pe care le descrie. K. Ionescu consideră sănătatea ca o stare ideală. sentiment direct şi concret al suferinţei şi neputinţei. normativitatea ideală nu este şi nici nu poate fi niciodată atinsă efectiv cu atât mai mult cu cât ea variază mult în funcţie de contextul sociocultural. Desigur. credinţe. o ficţiune ideală. sumate. de asemenea. care includea în rândul anormalilor pe scriitorii de anonime alături de ucigaşii de copii.a. statal. prescriptive. ca un deziderat.

După C.4. cât şi de stres.1. deşi aceasta nu mai este în legătură directă cu concepţia iniţială. Nevrozele reprezintă o slabă capacitate adaptativă la lume şi la problemele personale. în linii mari. subiectul renunţând la adaptare la nivelul de solicitare cerut. Personalitate normală şi patologică.2. A. Stigmatizarea bolnavului psihic 2. urmează. Boală psihică şi ecosistem 2.2. Enăchescu nevrozele .3. considerând inadecvate acele mecanisme de adaptare care generează boala psihică. Adaptare şi boală Termenul de adaptare a fost preluat şi de psihiatrie. Conceptul de boală psihică 2. care a dezvoltat în context o adevărată patologie legată atât de adaptare. insuficientă sau inadecvată. Adaptare şi boală 2. Regresia ar fi una dintre aceste inadecvări adaptative. pentru a coborî către unul mult mai redus. resimţite dureros de subiectul care rămâne în restul timpului „în afara jocului”. 2. Meyer va defini boala mintală ca o adaptare greşită.1. Psihanaliza va susţine acest punct de vedere. etapele de desfăşurare ale procesului de adaptare.

adaptarea este un fenomen cu vădite tente finaliste. uneori este întruchiparea explorărilor cu finalitate adaptativă. antidepresive. boala reprezintă o formă de existenţă a materiei vii caracterizată prin apariţia procesului ce implică tulburarea unităţii forţelor din organism (integritatea) şi a organismului cu mediul (integrarea). Boala umană se caracterizează. trebuie nuanţat înţelesul noţiunii de adaptare în ceea ce priveşte aspectul general de fenomen dinamic. efectul „dezadaptării”. În practica curentă statisticile arată că 20-25% din pacienţii medicului de familie au tulburări psihiatrice sau importante probleme psihologice. Mai mult decât atât. În acest context. izoleptice). Se ştie că adaptarea presupune. un efort adaptativ care. în expresia sa concretă. dificultăţi obiective şi subiective în prezenţa. Dezadaptarea este aici un efect. ci întreruperea. focalizându-se pe tulburări. Aceasta înseamnă că adaptarea se poate realiza atât prin mecanisme stereotipe sau scheme comportamentale asimilate şi algoritmizate. stres.2. situaţii. adaptarea şi eficienţa în cadrul vieţii sociale. lume constituită din persoane. Uneori blocarea la timpul cuvenit a unei simple reacţii sau a unei operaţii complexe este de o importanţă fundamentală pentru însăşi existenţa fizică a persoanei. ia forma unor acţiuni mintale şi motorii. neuroleptice. şi nu o cauză a bolii. obiecte etc. adaptarea este un echilibru care se stabileşte între personalitate şi lumea înconjurătoare. de regulă. După cum rezultă din cele de mai sus. involuţia. Conceptul de boală psihică Pentru înţelegerea dinamicii raportului sănătate-boală. Adaptarea oferă celor care evaluează starea de sănătate şi specialiştilor un nou şi contrastant aspect al conceptualizării stării de sănătate şi bolilor. Psihiatria modernă beneficiază de un important aport terapeutic. deci este semnificantul începutului unui proces de tip adaptativ. Exagerările în acest sens au fost sancţionate cu respingerea de către majoritatea psihiatrilor (vezi în acest sens exagerările reacţioniste ale psihiatriei americane din deceniile 4-6. resursele. de cele mai multe ori. ceea ce implică chiar şi asumarea riscului unui eşec. destabilizări şi alte dereglări ale funcţiilor umane. dezadaptarea. Dar sunt destule situaţii când efortul adaptativ nu presupune declanşarea. moartea nefirească (prin accident) ori evoluţia spre constituirea defectualităţii sau deteriorării grave. în general. mai mult sau mai puţin evidente în exterior. care atinge la nivelul personalităţii nivelul de maximă complexitate. precum şi a . trebuie nuanţată însăşi semnificaţia psihologică a eşecului.ar apărea ca un conflict între acţiunea practică şi rezultatele acesteia. Boala psihică este considerată o problemă de sănătate publică dintre cele mai importante datorită frecvenţei pe care tulburările psihice le au în populaţie şi costurilor extrem de ridicate pe care tratamentul şi incapacitatea temporară de muncă le generează. urmând să fie validate. În acest sens. trebuie să apelăm la noţiunea de proces patologic. deoarece perioada ultimilor 50 de ani a însemnat apariţia primelor medicamente cu efect clar terapeutic în ceea ce priveşte bolile mintale (anxiolitice. adaptarea ne permite să căutăm starea de sănătate. dureri. dacă îndeobşte eşecul este. Perturbarea indusă de boală determină un minus şi o dizarmonie a ansamblului unitar al persoanei. menţinerea sau modificarea unor scheme comportamentale anume. ca şi antipsihiatria). competenţele şi alte aspecte ale succesului funcţionării umane. cât şi prin scheme comportamentale a căror finalitate este doar presupusă. stoparea acestora. spaţiu cultural. La acestea se adaugă dezvoltarea fără precedent a tehnicilor şi metodelor de psihoterapie. 2. În procesele organice şi în endogenii nu se mai poate vorbi despre adaptare ca mecanism fundamental declanşator sau patoplastic. prin perturbarea la diverse nivele şi din variate incidente a structurilor funcţionale ale individului în perspectivă corporal-biologică sau psihicconştientă. în sensul că. În al doilea rând. După părerea noastră.

3. Conţinutul conceptului de sănătate mintală este determinat de calitatea raportului personalitate-mediu. sistemică a comportamentului uman şi a bolii. având diverse cauze genetice şi mezologice. Acest model este interesat de impactul pe care boala psihică îl are nu doar asupra individului. − modelul psihosociologic pune în valoare influenţa factorilor sociali atât în determinarea cât şi în tratamentul bolilor. consideră că boala mintală este un fenomen biologic. cauzele bolii mintale pot fi descoperite în totalitate şi. Sistemul psihologic pune accentul pe impactul factorilor psihodinamici al motivaţiei şi personalităţii privind trăirea bolii şi reacţia la ea. Engel a fost cel mai important susţinător al modelului după care se pune accentul pe abordarea integrată. Acest model este cel mai apropiat de modelul medical şi pare să ofere o perspectivă optimistă datorită extraordinarelor progrese făcute de biologia moleculară. Deci socialul nu poate fi separat. Acestea sunt: − modelul psihanalitic. Există. prin cercetare neorobiologică şi biochimică.reţelelor de suport social care permit menţinerea pacienţilor inseraţi în mediul profesional şi familiar. prezentând manifestări care nu sunt evidente în starea normală. El insistă asupra terapiei consecinţelor bolii psihice atât în planul descifrării patologiei. probabil eliminate într-un timp relativ scurt. acest model pare să fie însă o replică al celui psihanalitic. În condiţiile vieţii contemporane. dezechilibrare (dizarmonie) a vieţii psihice conştiente a persoanei. Modelul biopsihosocial este derivat din teoria generală a sistemelor. precum şi în Şcoala de la Bucureşti. care se adaugă şi mijlocesc relaţiile dintre om şi natură. După M. de reorganizare în situaţia deficitară dată. Sistemul social pune accentul pe influenţele culturale de mediu şi familiale asupra exprimării bolii şi trăirii ei. ca analiza normalităţii psihice a psihismului văzut cu un „multiplex” să implice nu numai corelaţii biologice. Această disfuncţionalitate se datorează fie absenţei instanţelor psihice superioare. Psihismul subiectului se reorganizează la un nivel inferior. acest model are numeroase lacune. G. Adepţii acestui model au credinţa că. epistemologice şi dinamice. culturale. în profesorul Petre Brânzei şi colectivul de la Spitalul de Psihiatrie Socola. dar nici identificat cu naturalul. 2. Sistemul biologic pune accentul pe substratul atomic. la oara actuală. la fel ca în orice altă boală somatică. Apare deci evident. − modelul biologic. Lăzărescu. Din punct de vedere explicativ. ci şi asupra familiei şi grupului social din care individul face parte. Ecosistemul uman în care se manifestă sănătatea şi boala nu este izolat şi nici static. genetică şi neurochimie. relaţiile omului cu factorii de mediu s-au complicat. Şcoala românească de psihiatrie a avut importanţi susţinători şi reprezentanţi ai acestui model. cât şi planul terapiei propriuzise. pleacă de la coordonate antropologice şi culturale care prin aportul său teoretic a reuşit să găsească explicaţii plauzibile pentru majoritatea faptelor psihopatologice. trei direcţii explicative în ceea ce priveşte boala psihică pe care le considerăm complementare. Modelul cu adevărat operant în psihiatrie este modelul biopsihosocial. care este un model integrativ în măsură să pună în acord cele trei orientări anterioare. Ele nu se realizează exclusiv prin mecanisme biologice. boala psihică constă într-o denivelare (simplificare). dezorganizare (destructurare). fie efortului constituit de încercarea de reechilibrare. axiologică şi socială. ci şi sociale. Boală psihică şi ecosistem Boala psihică trebuie considerată ca interesând întreaga fiinţă umană în complexitatea ei biologică. ci sunt dependente şi de factorii socioculturali. psihologică. dar care din punct de vedere terapeutic a eşuat în numeroase situaţii dovedindu-se complet ineficient în psihoze. . structural şi molecular al bolii şi impactul său asupra funcţionării biologice a pacientului.

în special în public. are un anumit tablou clinic. fizice ale spiritualităţii sau harului divin. în genere. folosirea convenţională contemporană a conceptului de stigma implică noţiunea unei caracteristici care discreditează persoana respectivă. în formele severe ale bolii psihice. Lombroso va relua argumentul stigmatizării pentru a-şi construi celebra sa teorie (prea puţin ştiinţifică şi nu mai puţin periculoasă) asupra antropologiei criminale. Relaţiile ecologice omnatură. inadaptare socială) şi stigmate fizice (atrofii. Totuşi. Istoria este plină de exemple de stigmatizare în funcţie de rasă. de fapt. o anumită tendinţă evolutivă şi un răspuns terapeutic specific. Ideile lui reluau. apărute sub o formă „sublimată” în teoria frenologică a lui Gall. Magnan a precizat conţinutul termenului. de echilibrul ecologic. incapacitatea de a se adapta armonios în mijlocul colectivităţii şi imposibilitatea de a crea pentru semeni. iar. El a arătat în 1895 că degenerescenţa se traduce prin „stigmate permanente şi esenţialmente progresive. ori lipsindu-se de valori ( G. trebuie privite prin interacţiunea lor. la o stare anormală cu o cauzalitate determinată. În acest sens. Dar ea va fi şi absenţa libertăţii interioare a subiectului. distingând stigmate morale (întârziere intelectuală sau afectivă. analizând stigma. desprinsă de însăşi existenţa umană. un criminal sau un trădător. statut social. se sprijină pe teoriile care se referă la slăbiciunea morală. Goffman (1963). interogând fără a-şi găsi răspunsul şi liniştea în propriile valori. propria persoană. asemenea semne erau cicatrici corporale care semnificau faptul că acela care le avea era un sclav. de exemplu. Boala psihică anulează capacitatea de autodepăşire şi de creaţie a subiectului şi poate conduce la diverse forme şi intensităţi de defect psihic (Lăzărescu. etnie. un anumit substrat. contaminare şi culpabilitate. cu un debut precizabil (apare la un moment dat mai mult sau mai puţin favorabil apariţiei sale). acordând o atenţie şi o preocupare crescută pentru propriul corp. 1998). Capacitatea subiectului de a se autoadministra raţional diminuează şi perturbă libertatea lui interioară. periculozitate. 1995). aşa numitele ’stigmata’ incluzând erupţii şi răni corporale asemănătoare cu cele pe care le suferise Iisus.societate. fiind legat de teoria degenerării elaborată de Morel care l-a introdus în limbajul psihiatric. Cornuţiu. cineva care trebuia evitat. prin şi cu ei. E. cu evidenţierea contradicţiilor ce pot apărea în cadrul interacţiunii dintre mediul social şi individual. Boala psihică este şi va rămâne o dimensiune (poate cea mai tragică) a fiinţei umane şi prin aceasta ea va cuprinde întotdeauna tot ceea ce alcătuieşte umanul din noi.. M. intersubiectivitatea. faptul că dezvoltarea tuturor laturilor vieţii sociale a devenit tot mai dependentă de natură. a subliniat faptul că persoana cu o stigmă este mult mai adesea definită ca fiind mai puţin umană şi că pentru a explica şi justifica stigmatizarea fiinţelor umane se recurge întotdeauna o ideologie particulară. În lucrarea sa „ Uomo . înstrăinată de viaţa comunitară sociospirituală. În perioada creştinismului s-au adăugat alte două modificări metaforice.4. concepţii mai vechi. Boala se referă. Prima se referea la semne corporale. Stigmatizarea bolnavului psihic STIGMA – derivă din limba greacă şi se referă la semne corporale desemnate să exprime ceva neobişnuit şi nefavorabil despre statutul moral al stigmatizatului. capacitatea de integrare a persoanei în plan sociocultural sunt de asemenea grav afectate. A doua se referea la semnele corporale ale unei boli somatice în clasica stigmată a leprei sau a cirozei alcoolice avansate. Un om devine bolnav psihic din momentul în care nu-şi mai este suficient sieşi. după care corpul traduce calităţile trupului. individul apare ca o fiinţă „alienată”. de rezervele ei. naţionalitate şi orientare sexuală. Stigmatizarea suferindului psihic. făcând eforturi pentru a se accepta (ori neacceptându-se.Nu putem să nu reţinem că este caracteristic contemporaneităţii. 2. Comunicarea interpersonală. boala va dezorganiza esenţa umană în tot ce are ea definitoriu. ca şi funcţionarea fizică şi mintală. hipertrofii şi distrofii). sex. ori neacceptându-i nici pe alţii). în afara regenerării intercurente”. Termenul a cunoscut o deosebită vogă în secolul al XIX-lea.

recunoscându-se că anumite aspecte morfologice sunt corelate cu anumite aspecte fizice în cazul unor boli genetice. De altfel. sociobiologia contemporană încearcă transpunerea „stigmatelor” la nivel genetic. imaginaţia bogată a acestei vârste dezvoltă pe baza unor informaţii neclare cu un conţinut ameninţător anumite tipuri de expectaţii privind boala psihică. În prezent. accepţiunea termenului este mult restrânsă. Căzută în desuetudine pentru lumea ştiinţifică. anxietatea şi depresia sunt doar câteva dintre stările pe care le trăieşte pacientul. eşec. Ascunderea suferinţei psihice din teama de a fi ironizat. el identifică pentru aşa-numitul criminal înnăscut. ratare. „sonat” – prin acestea denigrându-i pe cei bolnavi şi întregul domeniu al sănătăţii mintale. sentimentele de jenă. sub o formă „elevată”. . Teoria stigmatelor a putut îmbrăca aspecte profund negative în plan sociopolitic. fiind folosită ca „argument ştiinţific” de unele ideologii. endocrine. ar necesita anumite măsuri specifice. o serie de stigmate „sigure”. Scăderea autostimei. Convingere eronate − Boala psihică – falsă boală − Boală simulată − Acuze exagerate − Evitarea responsabilităţilor − Bolnavii trebuie făcuţi responsabili de acţiunile lor şi trebuie să li se nege ipostaza de suferinzi (rolul de bolnavi) Bolnavul psihic • este periculos • este contagios • dă dovadă de slăbiciune • este vinovat Mituri care fac rău – Să le confruntăm cu realitatea! Tulburările mintale sunt doar rodul imaginaţiei persoanei afectate? Nu. prognatismul. „sisi”. această teorie nu a fost însă uitată de publicul larg. Asemenea expectaţii şi convingeri sunt de obicei reafirmate şi consolidate prin interacţiunile sociale ulterioare. dezvoltarea exagerată a pomeţilor etc. Stigma reduce accesul pacienţilor la resurse şi diferite oportunităţi (cum ar fi un loc de muncă) şi duce la scăderea stimei de sine. „maniac”. pentru a dovedi inegalitatea biologică a indivizilor. Cei mai mulţi dintre noi capătă prejudecăţi privind boala psihică din timpul micii copilării şi dobândesc anumite expectaţii. în timp.criminale”. „diliu”. printre care asimetria facială. malformaţii craniene etc. temut şi respins duce la amânarea şi uneori la evitarea consultului psihiatric. cu implicaţii severe în evoluţia bolii. În cele mai multe dintre formele sale publice. Mai mult. Sunt boli reale care generează suferinţă şi dizabilitate. limbajul privitor la sănătatea mintală a fost integrat în discursul public într-o manieră care stigmatizează explicit – folosirea unor cuvinte ca „dement”. la izolare şi nefericire. Consecinţele stigmatizării bolnavului psihic sunt numeroase şi dramatice. la rândul lor. Nucleul stigmatizării bolnavilor psihici şi a acelora care îi îngrijesc se bazează pe câteva convingeri şi prejudecăţi care. Abuzul politic din psihiatrie i-a determinat pe psihiatri să fie atenţi la pericolul profesional de a fi folosiţi ca agenţi în controlul social şi de a contribui la procesul stigmatizării bolnavilor psihici. dispunerea şi frecvenţa pilozităţii faciale. stigma generează discriminare şi abuz.

depresie. războiul sunt factori care influenţează apariţia. durata şi severitatea tulburărilor mintale. suicid. • Reabilitarea şi reinserţia socială se poate face prin grupuri de sprijin social. este legată atât de gene cât şi de factori sociali. motivând că nu poţi vedea celulele anormale cu ochiul liber. alternând cu episoade depresive) sau cronice şi progresive (cum ar fi schizofrenia). Persoanele cu tulburări mintale nu suferă doar din cauza bolii lor. Pierderea unei persoane dragi poate determina depresie. Pierderea locului de muncă este asociată cu abuzul de alcool. A nega realitatea bolilor psihice este ca şi cum ai nega existenţa cancerului. psihologice şi sociale. Trebuie pur şi simplu să închidem persoanele care au tulburări mintale? Nu. caracterizată de episoade de expansivitate. • Se ştie că depresia este asociată cu modificări ale unor substanţe chimice din creier. • Dependenţa de alcool. putând fi tranzitorii (cum ar fi tulburarea acută de stres). Indivizii reacţionează diferit la stres.• Deja pentru multe tulburări mintale au fost descrise anormalităţile de infrastructură biologică. locuri de muncă protejate. • Influenţele sociale pot contribui semnificativ la dezvoltarea diverselor tulburări. Tulburările mintale sunt determinate de slăbiciuni de caracter? Nu. Aceste tulburări au cauze biologice. („ Deschideţi calea bolnavilor psihici” Liga Română de Sănătate Mintală. periodice (cum ar fi tulburarea afectivă bipolară. • Sărăcia extremă. în centre de zi. tulburările mintale variază cu severitate. ci şi datorită stigmatizării sociale care împiedică adesea reintegrarea deplină în societate. locuinţe protejate. în clinici. Persoanele cu tulburări mintale pot funcţiona social şi nu trebuie izolate. 2002) . în secţii psihiatrice din spitalele generale. • Tulburările mintale pot fi diagnosticate şi tratate înainte de a fi prea târziu. catalogată altădată drept un viciu decurgând dintr-o slăbiciune de caracter. • Astăzi este posibil să tratăm persoanele cu tulburări mintale în diverse locuri: acasă. • Ca şi bolile fizice. • S-a demonstrat că unele gene sunt implicate în schizofrenie şi în boala Alzheimer.

percepţia nu este un fenomen analizabil decât în interacţiunea ei complexă cu celelalte funcţii psihice – gândire. subiectiv Este incompletă. transformând excitaţia de la nivelul receptorilor în imagine subiectivă la nivelul analizatorilor corticali. fiind o rezultantă a corelării dinamice a operaţiilor de analiză şi sinteză a datelor senzoriale. afectivitate. Senzaţia furnizează informaţii despre realitatea externă sau a propriului organism. le producem percepţiei. memorie. subiectul generalizează şi totodată integrează în istoria sa existenţială obiectul sau fenomenul perceput suprasemnificându-l personal. le acceptăm cu sentimentul de pasivitate Aşa cum am arătat. detailată este un desen terminat Caracter de imagine (subiectivitate) Apare în spaţiul intern.1. ci antrenează o serie întreagă de procese afectivcognitive. Senzaţia nu este deci identică stimulului reflectat. trebuie să fie concepută nu numai ca în ansamblul de însuşiri. Tulburările de atenţie Semiologie psihiatrică Ca în orice alt domeniu şi în psihologia clinică stăpânirea corectă a limbajului de specialitate şi folosirea unor termeni a căror semnificaţie să fie identică pentru toţi receptorii de mesaj este condiţia primordială a reuşitei. ea oferă informaţia elementară asupra realităţii externe. 3. Tulburările de atenţie.3. obiectiv Este completă. vom prezenta aceste elemente semiologice într-o manieră sistematică şi operaţională care nu va face apel la formalizări teoretice sau la tentante prezentări fenomenologice. Tulburările percepţiei 3. ci ea este de natură ideală. cât şi asupra propriului organism. caracterizându-se prin specificitate individuală şi valorizare socială.1. Jaspers a evidenţiat principalele caracteristici şi elemente de diferenţiere dintre cele două procese: PERCEPŢIA REPREZENTAREA Caracter de corporalitate (obiectivitate) Apare în spaţiul exterior. recunoscut de eul nostru (Guiraud). realizarea imaginii perceptive. 3. fără a putea da date despre obiect ca tot unitar. în ceea ce priveşte integrarea informaţiei. Iată de ce vom continua să preferăm o abordare didactică a semiologiei. Semiologia proceselor cognitive. Percepţia constituie un nivel superior pe plan calitativ. este un desen neterminat Senzaţiile au caracter de prospeţime senzorială Depind de voinţă. Ea nu reflectă decât însuşiri relativ izolate. . ea fiind de fapt percepţia realităţii. trăirea acesteia de către subiect. Tulburările percepţiei.2. Din motive pragmatice. provenind din lumea exterioară. Act complex. Denumind prin cuvânt conţinutul abstract al imaginii perceptive. conştientizată. ci şi de raporturi spaţio-temporale. Deşi fenomene psihice primare. elementare senzaţiile şi percepţiile nu se desfăşoară izolat. plurimodal. sunt independente de voinţă şi nu cu sentimentul de activitate pot fi create prin voinţă. cu detalii izolate. Tulburările percepţiei Activitatea senzorial-perceptivă este procesul cognitiv prin care se produce reflectarea directă şi unitară a ansamblului dimensiunilor şi însuşirilor obiectuale. pot fi create şi numai unele elemente sunt adecvate obiectelor transformate de voinţă. Percepţia este simţită şi constatată ca un fapt unic şi omogen.

cocaină. Spre deosebire de acestea. alungite sau lărgite – dismegalopsii. debutul unor afecţiuni psihotice. resimţită de subiect ca o creştere neplăcută a intensităţii senzaţiilor privind un singur analizator sau ansamblul lor – hiperestezi generală. Iluziile apar frecvent la subiecţii normali. Agnoziile reprezintă deficite psihosenzoriale. debutul bolilor infecţioase. Critica variabilă şi participarea afectivă intensă le conferă un caracter de tranziţie către fenomenele halucinatorii (H. considerând-o imagine veridică a realităţii. care determină incapacitatea subiectului de a recunoaşte obiectele după calităţile lor senzoriale. trăit. din stări afective (frică. o Iluzii prin modificarea mediului perceptual – stimulare monotonă. se întâlnesc iluzii vizuale (obiectele par mai mari – macropsii. suprasolicitare şi surmenaj. refracţiei. cu cât denaturarea este mai globală. Jaspers) în care complementul imaginativ al percepţiei atinge gradul maxim de bogăţie. fie mai slabe. Hipoestezia reprezintă creşterea pragului senzorial. tulburări de conştiinţă mai ales cele cantitative. în iluziile patologice. hipertiroidie. modificării axelor de referinţă. Se întâlneşte în surmenaj. mai nete sau mai şterse. intoxicaţii. anxietate. depăşirea capacităţii de discriminare a unui analizator. mai distincte. stări de oboseală. semnificaţia patologică creşte. cunoscut. cunoscut. Alte iluzii – pot fi considerate ca patologice. Se întâlneşte în stări reactive. Pornind de la aceste considerente. În categoria iluziilor patologice se înscriu: Falsele recunoaşteri – fenomenele de tipul deja văzut. trăit. neurastenii.CLASIFICAREA TULBURĂRILOR DE PERCEPŢIE Hiperestezia este reprezentată de o coborâre a pragului senzorial. psilocibină. denaturată şi/sau deformată. iluziile au fost clasificate în: Iluzii fiziologice şi iluzii patologice. . o Iluzii prin modificarea condiţiilor perceptive – stimulare sub sau supraliminară. analizatorii (receptori periferici şi cale) fiind intacţi. Pareidoliile – sunt iluzii caracterizate prin deosebita intensitate şi vivacitate a fenomenului iluzoriu („entitate materială”. Percepţia este completată imaginativ. euforie). la care se adaugă iluzia sosiilor. depresie accese paroxistice isterice. Audiţie colorată). auditive (sunetele sunt fie mai intense. o Iluzii prin modificarea condiţiilor interne (subiective): prin tulburări de atenţie (false identificări). subiectul nu încearcă să corecteze percepţia deformată. distanţa dintre obiecte este modificată – poropsii. mai mici – micropsii. Ey). însoţită de diminuarea intensităţii senzaţiilor. În aceste iluzii rolul principal în mecanismul lor de producere revine tulburărilor mnezice. deprivare senzorială. care recunosc şi corectează sensul deformării perceptive.. LSD. Iluzia este o percepţie cu stimul real şi specific. Apare în intoxicaţii cu mescalină. Falsele nerecunoaşteri – fenomenele de tip niciodată văzut. În ordinea frecvenţei lor după modalităţile senzoriale. Iluzii fiziologice – se produc prin modificarea condiţiilor perceptive (obiective). deformate – metamorfopsii. Sinestezia constă în perceperea simultană pe o cale senzorială diferită a unui stimul receptat la nivelul unui analizator (ex. cu scăderea numărului de excitanţi receptaţi. oligofrenii. Această deformare priveşte mai mult calităţile senzoriale decât identificarea sau sensul elementelor percepute. a mediului perceptiv sau a condiţiilor interne (subiective). modificări fiziologice ale stării de conştienţă – iluzii hipnapompice şi hipnogogice. dacă subiectul nu are tendinţa de corectare a deformării percepţiei. iluzii optico-geometrice datorate reflexiei optice. schizofrenie. obiectele sunt mai îndepărtate – teleopsii). prelungită.

Descriere fenomenologică Senzaţiile parazite un excitant anormal acţionând pe un receptor periferic. se poate spune că bolnavul halucinant nu are tulburări de percepţie. debutul psihozelor schizofrenice. care nu corespunde acţiunii excitantului fiziologic (exemplu. dar cu caracter xenopatic Înainte de abordarea propriu-zisă a diverselor aspecte semiologice legate de activitatea halucinatorie. în sindroame febrile şi stări confuzionale cu etiologie variată. compresiunea sau inflamaţia pot provoca senzaţii luminoase. o dezintegrare. Această definiţie a fost completată de către H. mirosuri diverse) Halucinaţiile funcţionale percepţii false apărute în paralele şi simultan cu o percepţie reală (exemplu: zgomotul roţilor de tren este însoţit de perceperea zgomotului unor avioane) Halucinaţiile eidetice reprezentări în exterior ale imaginilor unor obiecte sau fiinţe percepute recent în împrejurări legate de stări afective intense . mai apropiate sau mai îndepărtate decât în realitate). Simptomele psihiatrice ni se lasă separate. Ey prin menţiunea „fără obiect de perceput”. numeroşi autori clasici moderni le încadrează ca atare. vom descrie o serie de fenomene asemănătoare acestora prin conţinutul sau mecanismele de producere. Variabilitatea unora din parametrii perceptuali la care se adaugă şi alte caracteristici precum răsunetul afectiv sau cognitiv permite o primă clasificare descriptivă a halucinaţiilor. în nevrozele obsesivo-fobice şi isterice. Porot – „experienţe psihologice interne care determină subiectul să se comporte ca şi cum ar avea o senzaţie sau o percepţie. stările depresive. Halucinaţiile sunt definite clasic drept „percepţii fără obiect”. zgomote. ci că „întregul sistem al realităţii” (H. în acest sens. (Ball). pentru că fiecare nu îşi atinge valoarea semiologică şi psihopatologică decât în raport cu celelalte.mai vagi. Fenomene de tip halucinator. la care o adăugăm pe cea a lui A. CARACTERISTICI HALUCINAŢII HALUCINOZE PSIHO-SENZORIALE Senzorialitatea experienţei Proiecţia spaţială Convingerea în realitatea lor mare în spaţiul senzorial absentă medie în spaţiul senzorial absentă HALUCINAŢII PSIHICE nulă în afara spaţiului senzorial absentă absolută. De asemenea se întâlnesc în stările onirice (intricate şi cu alte tulburări perceptuale). iluzii olfactive (parosmii) şi gustative etc. provoacă apariţia unei senzaţii elementare. atunci când condiţiile exterioare normale ale acestor senzaţii sau percepţii nu se realizează”. cu toate acestea. un curent electric. Iluziile patologice se întâlnesc în tulburări funcţionale sau leziuni ale analizatorilor. ne conduc către reliefarea unor trăsături fundamentale ale halucinaţiilor. Ey) suferă o destructurare. dar care nu respectă condiţiile definiţiei (percepţie fără obiect).

respingătoare. distinct. Scenice care pot fi panoramice (statice) sau cinematografice (mişcare).: dangăt de clopot. • neurologice (migrena oftalmică). când se referă la obiecte precise: dintre acestea. Complexe care pot fi fantasmoscopii. foneme-sunt percepute ca zgomote nedistincte (foşnete. când subiectul nu poate înţelege vocile pe care le aude. se pot asimila halucinozelor. • afecţiuni oftalmologice.. • epilepsie etc. . cu toate că alăturarea celor doi termeni este un paradox lingvistic. gusturi metalice.verbale) pot fi fragmentare. • parafrenie.) • patologia urechii. cele care reprezintă animale poartă numele de zoopsii. fragmente sintactice sau pot avea un conţinut precis. • psihozele schizofrenice. individuală şi de masă Halucinozele fenomene de tip halucinator a căror esenţă patologică este recunoscută ca atare de către subiect şi în consecinţă el nu va aborda un comportament legat de conţinutul acestor percepţii Halucinoidele fenomene de tip halucinator (situate de unii autori între reprezentări vii şi halucinaţii vagi). ţiuituri. clasic descrise sub formă de zoopsii. • psihozele alcoolice cronice Halucinaţiile vizuale Elementare fosfene. pocnete) Comune sunete cărora subiectul le atribuie o sursă sau o modalitate de producere bine definită (ex. prin lipsa de convingere a bolnavului asupra existenţei lor reale Halucinaţiile psihosenzoriale sunt cele care corespund întrutotul definiţiei halucinaţiei (au caracter de senzorialitate. inteligibil. ele au fost numite şi halucinaţii adevărate. de putrefacţie. inducţia hipnotică. care apar în perioadele de geneză sau ştergere a halucinaţiilor. scântei. se proiectează în spaţiul perceptiv.Halucinaţiile fiziologice apar în condiţii care modifică starea de vigilitate – trecerea dintre veghe şi somn (hipnagogice) sau somn-veghe (hipnapompice). • stările depresive. subiectul crede în realitatea lor). sunete muzicale. Halucinaţii auditive Elementare acoasme. când bolnavul percepe silabe. esenţe. • stări confuzionale (în special în cele alcoolice). curgerea apei. • sindroamele paranoide. atunci când obiectele şi figurile nu sunt precis conturate sau figurate. astringente • crizele uncinate în epilepsia temporală. se vorbeşte de vergiberaţie halucinatorie. • boli neurologice. percepute ca puncte luminoase. Din aceste motive. • schizofrenii paranoide. fotopsii. cuvinte fără semnificaţie. Complexe (halucinaţii acustico. • unele psihoze. miresme Neplăcute mirosuri grele. linii. zgomotul de motor etc. Halucinaţii olfactive şi gustative Plăcute parfumuri. • tumori şi leziuni ale lobului occipital. • parafrenii. • stări confuzionale cu aură epileptică.

atingere. • nevroze de tip obsesiv. mişcări ale unor insecte sau viermi subcutanat Halucinaţiile tactile Arsuri externe. Diferă de reprezentările obişnuite prin caracterul de stranietate. localizate în special în zonele genitale. • sindroame paranoide. insecte. Bolnavul nu le percepe pe căile senzoriale obişnuite. ele sunt localizate în gândirea proprie. asociate cu halucinaţii olfactive. care i se fac şi cărora nu li se poate opune şi pe care nici nu le poate controla prin propria voinţă. înlocuite cu obiecte metalice). senzaţii de orgasm. caracterizate prin incoercibilitate. curent de aer.) în interiorul corpului Metamorfozare transformare într-un animal • deliruri hipocondriace. spirite etc. lupi etc. unde pot fi însoţite de un comportament halucinator. percepute ca violuri directe sau de la distanţă. chloral. Halucinaţiile psihice acusticoverbale . inima sunt putrezite. rupte. De asemenea. schimbarea poziţiei unor organe Halucinaţiile corporale (halucinaţii ale sensibilităţii generale şi interne – propioceptive şi interoceptive) Modificări ale organelor interne localizări genitale a acestora.) sau supranaturale (demoni. de enormitate şi de imoralitate. În patologia de intensitate psihotică a involuţiei apar în mod specific halucinaţii corporale. fobic şi isteric. adică interesează mai mulţi analizatori în acelaşi timp. grupează idei delirante de negaţie. LSD • psihoze alcoolice acute şi subacute (luând adesea aspectul de halucinaţii zoopatice – percepţia de gândaci. tactile şi corporale sunt cel mai adesea asociate. se descrie reunirea în cadrul parazitozelor halucinatorii a halucinaţiilor vizuale cu cele tactile (din intoxicaţii cu alcool. paraziţi. Spre deosebire de halucinaţiile psihosenzoriale.• unele tumori şi leziuni ale lobului temporal. impuse din afară.). • schizofrenii paranoide. halucinaţiile vizuale şi auditive. Petit). asociind negarea halucinatorie a viscerelor Asocieri halucinatorii – halucinaţiile psihosenzoriale sunt adesea combinate. de exogenitate. cocaină etc. • psihoze de involuţie – iau aspectul particular al delirului cu ectoparaziţi Ekbom. • psihoze de involuţie. neavând decât obiectivitatea psihică. Halucinaţiile psihice (pseudohalucinaţiile) sunt definite ca autoreprezentări aperceptive. datorită absenţei caracterului de senzorialitate. prin contrast cu halucinaţiile psihosenzoriale ele mai sunt denumite şi pseudohalucinaţii. înţepătură • intoxicaţii cu cocaină. • psihoze afective fiind în concordanţă cu totalitatea afectivă. dureri. • delirium tremens. modificări ale viscerelor (stomacul. automatism şi exogenitate (G. introducerea de corpuri străine în rect Posesiunea zoopatică percepute ca existenţa unor fiinţe naturale (şerpi. haşiş. viermi mergând pe piele sau în piele). plămânii. sărut. Arsuri interioare. halucinaţiilor psihice le lipseşte obiectivitatea spaţială şi caracterul de senzorialitate. ci le trăieşte ca pe nişte fenomene străine. interne arsuri. cele olfactive şi gustative. căldură. în spaţiul intrapsihic. chloral. • psihoze de involuţie – sindromul Cotard descris cu un secol în urmă.

• voci interioare, ecoul gândirii sau al lecturii, murmur intrapsihic, gânduri transmise • trăirile vin din afara subiectului prin intruziune, se insinuează în gândirea lui, fiind atribuite altcuiva • ,,transmiterea gândurilor” care este interpretată ca telepatie, comunicare misterioasă, limbaj fără cuvinte, dând subiectului impresia că şi-a pierdut intimitatea gândirii sale, facultatea de a se conduce după voinţa sa, fiind supus influenţei altcuiva Halucinaţiile psihice vizuale • apar ca simple imagini sau sub formă de scene panoramice, în spaţiul subiectiv al bolnavului, dându-i impresia că trăieşte într-o lume a scenelor imaginare, a viziunilor interioare sau artificiale • bolnavii le văd cu ochii interiori, cu ochii minţii lor Halucinaţiile psihice motorii • sunt legate de limbajul interior şi de expresia motorie a acestuia (verbale şi scrise) - bolnavul are senzaţia că vorbeşte (fără să facă niciun fel de mişcare); - bolnavul schiţează mişcări ale limbii şi buzelor; - bolnavul are impulsiuni verbale „este făcut să vorbească” (sentimentul de automatism verbal). • în delirurile cronice, • în cea mai mare parte a psihozelor, Notă: apariţia lor este un indice de gravitate, stabilind intensitatea psihotică a tulburărilor. Asocieri halucinatorii – aşa cum am mai arătat, clasificarea pe care o facem, despărţind fenomenele halucinatorii pentru a le descrie, are o valoare pur didactică, în clinică acestea apărând grupate, intricate, modificând realitatea în ansamblul şi structura ei. Ele sunt însoţite întotdeauna de un cortegiu simptomatic complex, care le uşurează diagnosticarea, întregindu-le semnificaţia. Sindromul de automatism mintal Clerambault-Kandinski. grupează în acelaşi sindrom halucinaţii psihosenzoriale şi psihice alături de o serie de fenomene psihice caracterizate prin exogenitate şi incoercibilitate. Sindromul de automatism mintal este reprezentat de triplul ecou (al gândirii, lecturii, actelor), triplul automatism (motor, idei, ideo-verbal) şi numeroase halucinaţii psihice anideice (fără temă, întâmplătoare). Mecanismul de producere al halucinaţiilor a fost abordat prin prisma unor modele lineare, psihodinamica încercând să le explice ca un rezultat al proiecţiilor, al refulărilor din inconştient. Organiciştii au încercat în diferite variante, având drept model de producere analizatorul, regiuni ale cortexului, inhibiţie-dezinhibiţie, substanţe psihedelice care nu au arătat decât că realitatea fenomenului halucinator este mult mai complexă, insuficient elucidată, neexistând astăzi un model experimental satisfăcător. 3.2. Tulburările de atenţie După cum o defineşte şcoala românească de psihologie, atenţia este o funcţie sintetică a psihismului constând în activarea, tonificarea, mobilizarea, orientarea selectivă şi concentrarea focalizată a proceselor psihocomportamentale în vederea unei reflectări optime şi facile a realităţii şi a unei intervenţii eficiente în cadrul autoreglării activităţii. Însuşirile structurale ale atenţiei sunt reprezentate de volum (suma unităţilor informaţionale relevate concomitent în planul conştiinţei), concentrare (contrară distragerii; se poate realiza în diverse grade), stabilitate (ca o caracteristică temporară a concentrării, cu rol antifluctuant); distributivitate (plurifocalizare a atenţiei, un sistem al reflexiei în care momentan se impune o singură dominantă, dar care este în legătură cu subsisteme automatizate ce se pot actualiza şi trece pe prim plan foarte rapid), comutativitate sau flexibilitate (capacitatea de restructurare rapidă a atenţiei). Se descrie o atenţie spontană (involuntară), o atenţie

voluntară şi postvoluntară ale căror tulburări sunt adesea independente. Tulburările de atenţie se numesc disprosexii, ele interesând atât atenţia voluntară, cât şi pe cea involuntară. Hiperprosexia semnifică creşterea atenţiei şi este un simptom frecvent în psihopatologie. Polarizarea hiperprosexică către un anumit domeniu se asociază cu hipoprosexia pentru restul domeniilor. Ar fi vorba de fapt mai mult de o scădere a comutativităţii atenţiei cu creşterea concentrării decât de o hiperprosexie în ansamblu. Se întâlneşte atât în condiţii normale, cât şi în condiţii patologice – în mod normal, în situaţii de creştere a interesului sau de risc vital, în stările de excitaţie şi în intoxicaţiile uşoare cu alcool sau cafeină, în condiţii patologice tulburarea obsesivă fobică, cenestopatii, în delirurile hipocondriace, stări maniacale şi oligofrenie. Hipoprosexia constă în diminuarea atenţiei, în special a orientării selective a proceselor psihocomportamentale. Se întâlneşte – în mod normal, în condiţii de oboseală, surmenaj, situaţii anxiogene şi în condiţii patologice, tulburare anxioasă, depresie, în schizofrenie (atenţia voluntară este mult diminuată, dar atenţia spontană persistă pentru instinctele elementare, după cum susţine Chaslin), în accesul maniacal. Aprosexia – semnifică abolirea atenţiei şi se întâlneşte în stări confuzionale, sindromul catatonic, demenţe şi oligofrenii, prin scăderea globală a performanţelor intelectuale.

4. Tulburările de memorie. Tulburările de gîndire.
4.1. Tulburările de memorie 4.2. Tulburările de gândire 4.1. Tulburările de memorie Memoria (funcţia mnezică) este definită ca ansamblul proceselor de întipărire (memorare), conservare (păstrare) şi reactualizare prin recunoaştere şi reproducere a experienţei anterioare a omului sau procesul psihic de stocare/destocare a informaţiei, de acumulare şi utilizare a experienţei cognitive. Definită genetic ca proces de reflectare selectivă, activă şi inteligibilă a trecutului experenţial, memoria este în acelaşi timp şi un produs al dezvoltării social-istorice umane, fiind legată de celelalte componente ale sistemului psihic uman. În acest sens, memoria poate fi considerată ( E. Minkowski) o conduită de ordin temporal care stabileşte relaţia dintre „înainte” şi „după”, între ce a fost, ceea ce este şi ceea ce va fi. În ceea ce priveşte clasificarea tulburărilor funcţiei mnezice (dismnezii), vom adopta o clasificare în tulburări cantitative şi tulburări calitative. Desigur, această delimitare apare artificială, în primul rând, deoarece, pentru a fi perturbată calitativ, memoria presupune să fi suferit deja tulburări cantitative, iar în practica curentă, formele sunt în majoritatea cazurilor intricate. DISMNEZII CANTITATIVE Hipermneziile: tulburări cantitative ale funcţiei mnezice constând în evocări involuntare rapide şi uşoare, tumultoase şi multiple, realizând o îndepărtare (circumscrisă) a subiectului de prezent. Se pot întâlni atât în condiţii normale cât şi patologice:

− la normali: evocările fiind legate de evenimente deosebite, cu caracter plăcut sau neplăcut din viaţa subiectului, dar trăite intens (succes sau insucces deosebit, cataclism, evenimente deosebite); − în afecţiunile psihice: în genere, atunci când se realizează o îngustare a câmpului preocupărilor prin focalizarea funcţilor psihice: psihopatia paranoică şi paranoia, unele oligofrenii („idioţii-savanţi”), debutul demenţei luetice, nevroze: în unele forme obsesionale, isterice („memoria hiperestezică”); − în condiţii speciale (detenţii, prizonierat), sindromul hipermnezic emoţional paroxistic tardiv (Targowla) consecutive stărilor febrile, intoxicaţiei uşoare cu eter, cloroform, barbiturice, în toxicomanii, epilepsie (ca aură sau ca echivalenţă); − forme particulare: Mentismul reprezintă o derulare involuntară caleidoscopică a unor amintiri şi idei. Viziunea retrospectivă – formă supremă a hipermneziei, subiectul retrăind în câteva momente principalele evenimente din întreaga sa viaţă. Se întâlneşte în: situaţii de pericol existenţial iminent, în paroxisme anxioase de mare intensitate, în stări confuzionale halucinatorii, în crize de epilepsie temporală. Hipomneziile: tulburări cantitative ale funcţiei mnezice constând în evocări lente şi dificile, sărace şi trunchiate cu tot efortul făcut, realizând o situaţie jenantă pentru subiect în momentul respectiv. Deşi negate de unii autori, care le introduc în grupul amneziilor, se pare că ocupă totuşi o poziţie distinctă, fiind mai mult legate de deficitul prosexic decât de deteriorarea funcţiei mnezice. Se pot întâlni atât în condiţii normale cât şi patologice: − la normali: în activitatea curentă legată fiind de evenimente insuficient fixate sau neglijate, preluate în stări de oboseală sau surmenaj; − în afecţiuni psihice: în nevroze prin deficit prosexic, în oligofrenie, prin insuficienta dezvoltare cognitivă, în stări predemenţiale; − forme particulare: Lapsusul: dificultate de evocare, pasageră, cu aspect lacunar de element al frazei. Anecforia: constă într-o uşoară stare de tulburare a funcţiei mnezice, în care subiectul evocă cu ajutorul anturajului, anumite evenimente care păreau uitate. Clasificarea în cadrul allomneziilor nu este întru totul justificată; anecforia pare mai mult o dismnezie cantitativă. Amneziile: tulburări cantitative ale funcţiei mnezice constând în: prăbuşirea funcţiei mnezice cu imposibilitatea evocării sau fixării, realizând o situaţie particulară, care obligă subiectul la găsirea unor soluţii de conjunctură. În funcţie de debutul evenimentului, Rauschburg (1921) prin sistematizarea sa în funcţie de sens, le-a grupat în: anterograde (de fixare) şi retrograde (de evocare). Amneziile anterograde (de fixare): tulburare mnezică caracterizată prin: imposibilitatea fixării imaginilor şi evenimentelor după agresiunea factorială, dar cu conservarea evocărilor anterioare agresiunii factoriale. Deficienţa se datoreşte fixării, stocajul fiind relativ nealterat, putându-se considera o perturbare a memoriei imediate, în timp ce memoria evenimentelor îndepărtate este conservată, fapt care ar putea permite considerarea amneziei anterograde drept o disociere între memoria imediată (a prezentului) şi memoria evenimentelor îndepărtate (a trecutului), având ca element de referinţă momentul agresiunii factoriale. Se pot întâlni în: stări nevrotice şi reacţii psihogene, sindrom Korsakov (alcoolic, traumatic, infecţios), stări de confuzie mintală, psihoză maniaco-depresivă, presbiofrenie. Amneziile retrograde (de evocare): tulburare mnezică caracterizată prin: imposibilitatea evocării imaginilor şi evenimentelor situate anterior agresiunii factoriale, dar cu conservarea posibilităţii de fixare pentru evenimentele situate posterior agresiunii factoriale.

DISMNEZII CALITATIVE (PARAMNEZII) Dacă în tulburările cantitative cu deficit mnezic (hipomnezii şi amnezii). fixarea este relativ nealterată. fie sub aspect cronologic. Paramneziile se grupează în: . putându-se considera o perturbare a memoriei evenimentelor îndepărtate. o adevărată lacună care se extinde fără a mai fi zăgăzuită de momentul de referinţă (agresiunea factorială). ceea ce va face ulterior imposibilă evocarea. Deteriorarea evocărilor va fi suplinită de subiect prin contribuţia sa. Caracterul mai logic şi mai simplificat al trecutului îndepărtat favorizează evocarea. subiectul evidenţiază doar deficitul mnezic. unele amintiri înregistrate sunt „uitate” inconştient. fenomen ce poate apărea periodic (memorie alternativă) realizând personalităţile alternante descrise în psihiatria secolului al XIX-lea. în timp ce fixarea memoriei evenimentelor recente este conservată. Memoria autistică care nu mai este sub control introduce în sinteza mnezică imaginile şi afectele sale. memorizarea devine deficitară. Luând drept element de referinţă – momentul agresiunii factoriale şi structurând memoria în memorie a evenimentelor imediate (a prezentului – fixare) şi a evenimentelor îndepărtate (a trecutului – evocare) se pot obţine următoarele relaţii: Amnezii retrograde localizate (lacunare) pot fi considerate drept rezultantă a absenţei sau superficialei fixări pentru un moment. Ne apare extrem de sugestivă comparaţia lui J. inclusiv identitatea sa. fie schimbând poziţia sa faţă de evenimentul evocat. stocajul fiind alterat. fără o legătură cu realitatea obiectivă trăită de subiect. eveniment/etapă. Paramneziile (termen introdus de Kraepelin) se caracterizează prin: evocări deteriorate ale evenimentelor produse recent sau îndepărtat. aceasta este amnezia retrogradă”. subiectul uitând întreg trecutul. la fel de rapid ca şi instalarea ei. cu conservarea de obicei a amintirilor din copilărie şi tinereţe (legea Ribot). Legea Ribot este argumentată de J. ele rezistând mai bine la agresiuni. în tulburările calitative. fie sub aspectul realităţii. Amneziile elective sunt uneori globale. se pare că amintirile mai vechi sunt stocate mai difuz. Amnezii retrograde progresive (retroanterograde) pot fi considerate ca o alterare generală a funcţiei mnezice care interesează atât evocarea (memoria trecutului). Sentimentul că prezentul şi trecutul nostru ne aparţin se estompează sau se prezintă în contratimp. care necesită pentru redare o tensiune psihică suficient de mare. momentul agresiunii factoriale. având ca element de referinţă. Această categorie de tulburări are ca trăsătură comună o alterare a noţiunii de „timp trăit”. fapt care permite considerarea amneziei retrograde drept o disociere între memoria imediată (a prezentului) păstrată şi memoria evenimentelor îndepărtate (a trecutului) alterată. uitare ce este însă reversibilă. Amneziile lacunare elective sunt totdeauna psihogene. cu încărcătură afectivă. o adevărată „pauză de fixare”. s-a observat că amintirile cele mai recente se pierd primele. se acceptă că disoluţia funcţiilor psihice nu este niciodată atât de profundă încât să împiedice procesul de fixare. apoi amnezia progresează spre trecut. Într-un stadiu mai avansat. Delay prin încărcătura afectivă a trecutului imediat.Deficienţa se datoreşte evocării. subiectul încearcă să compenseze deficitul mnezic prin aranjarea evenimentelor fie în altă ordine cronologică. pentru că sunt de obicei dezagreabile. Delay care aseamănă memoria cu un caiet: „Uneori câteva pagini au rămas albe – aceasta este amnezia lacunară” … „pasaje care se referă la anumite evenimente sau anumite persoane care s-au şters astfel încât au devenit nelizibile – aceasta este amnezia electivă” … „alteori au fost rupte ultimele pagini şi continuă să fie rupte de la sfârşit spre început. În genere. De asemenea. cât şi fixarea (memoria prezentului). dar mai puţin întâlnite în zilele noastre. realizându-se amnezia progresivă retro-anterogradă.

Confabulaţiile: falsificare mnezică sub aspectul situării în real. Criptomnezia: iluzie mnezică în care o idee. încredinţat fiind că evocă trecutul trăit. niciodată” ( J. nicăieri. Pseudoreminiscenţele: falsificarea mnezică sub aspectul situării în cronologie. Tulburări ale sintezei mnezice imediate (iluzii mnezice): cuprind evocări eronate ale trăirilor subiectului. confuzia mintală. fie sub aspectul situării în cronologie. Delay). constând în reproducerea de către pacient a unor evenimente imaginare. sindromul Korsakov. Se întâlneşte în: schizofrenie. Este destul de rară şi întâlnită mai ales în demenţele presenile. Opusă precedentei. Ecmnezia: falsificarea mnezică sub aspectul situării în cronologie. Paramneziile de reduplicare (Pick): iluzia mnezică în care o persoană sau o situaţie nouă este identică cu o altă persoană sau situaţie trăită anterior. fie sub aspectul situării în real. peste tot şi permanent. au caracter tranzitoriu. este mai puţin frecvent întâlnită. Subiectul în aceste situaţii. În stadiul avansat. „de la a recunoaşte totul. Falsa recunoaştere (Wigman): iluzie mnezică în care o persoană necunoscută anterior de subiect este considerată drept cunoscută. . cu ultimele resurse ale criticii sale şi cu conştiinţa parţială a perturbărilor funcţiei mnezice. Viziunile panoramice ale trecutului sunt asemănătoare ecmneziilor: memoria unui subiect în criză uncinată sau într-un pericol vital este invadată de amintiri care îi dau iluzia că retrăieşte instantaneu întreaga existenţă. obnubilare. isterie. dar situate în trecut. Ecmneziile sunt tulburări ale memoriei în care episoade întregi ale trecutului pot fi retrăite ca şi cum ar fi în prezent. deliruri cronice. el ajunge să nu mai recunoască nimic. schizofrenii. Falsa recunoaştere poate fi difuză sau generală creând impresia de „déjà vu”. prezentă în psihastenii. confabulaţiile intercalându-se printre evenimentele reale cât de cât subordonate cronologic. deja istorisit şi în final deja trăit sau deja resimţit). demenţe traumatice şi în stadiile evolutive ale demenţelor senile şi vasculare. Este întâlnită în surmenaj. deliruri sistematizate (paranoice sau parafrenice). „deja raconte”. deşi trăite. a văzut-o) subiectul şi pe care o consideră drept a sa (nu este un plagiat – afirmaţia se face inconştient de beneficiile pe care i le-ar putea aduce). Tulburări ale rememorării trecutului (allomnezii) cuprind clasificări mnezice. Se întâlneşte în: demenţa senilă. un material. − tulburări ale rememorării trecutului (allomnezii). neîncadrate corect în timp şi spaţiu sau. o lucrare. faza maniacală a PMD. cu comportamentul corespunzător”. Mult mai rar se întâlneşte iluzia de nerecunoaştere: „bolnavul crede că cunoaşte persoane pe care nu le-a văzut şi nu este sigur că cunoaşte persoane deja văzute”. inversă precedentei. de care evident nu este străin (a auzit-o. „Iluzia sosiilor” (descrisă de Capgras. în care subiectul se întoarce în trecut şi retrăieşte activ evenimentele reale. face eforturi de a-şi suplini lacunele.− tulburări ale sintezei mnezice imediate (iluzii mnezice). în care subiectul trăieşte în prezent evenimentele reale din trecut. „deja entendu”. confabulaţiile pot fi ierarhizate în: confabulaţii de perplexitate. deja auzit. E întâlnită în sindromul Korsakov. act făcut fără alt scop decât de a suplini deteriorarea mnezică (lacunele). 1924) este o falsă nerecunoaştere constând în faptul că bolnavul consideră ca sosie o persoană pe care o cunoaşte în mod sigur. Au fost descrise pentru prima dată de Pitters în isterie: „pacientele par să piardă noţiunea personalităţii prezente şi să o reia pe cea pe care o aveau atunci când se desfăşura episodul de viaţă pe care îl retrăiesc. de jenă. Falsa nerecunoaştere (Dromand şi Levassort): iluzia mnezică în care o persoană cunoscută anterior de subiect este considerată drept necunoscută. În funcţie de gradul de deteriorare sau nedezvoltare a personalităţii. Sentimentul poate fi limitat la o singură persoană. ne recunoscute de subiect ca proprii. şi în final de „deja vecu” (deja văzut. obiect sau stare a conştiinţei. stări maniacale în preinvolutiv şi involutiv. epilepsia temporală.

care întrerup firul principal al discursului. a posibilităţilor lor de asociere. scădere a forţei de reprezentare şi a imaginaţiei. oligofrenie şi în accesul maniacal (confabulaţii cu caracter ludic). se manifestă printr-o încetinire a ritmului verbal. TULBURĂRI ÎN FLUENŢA GÂNDIRII Fadingul mintal descris ca o scădere progresivă a gândirii de către GUIRAUD. Ansamblul acţiunilor şi procedeelor. impunându-se într-un moment dat gândirii şi sunt legate de anumite particularităţi ale personalităţii subiectului de care se leagă însăşi hipervalorizarea lor. fie că subiectul este sau nu conştient de aceasta. datele mnezice ca şi experienţa anterioară. prin care se integrează şi se prelucrează informaţia privitoare la realitatea exterioară şi cea interioară. 4. general. Ca reflectare directă a gândirii. onirice. în mecanismele gândirii integrându-se în permanenţă afectivitatea. conduita umană se desfăşoară raţional şi anticipativ. în vederea rezolvării unor probleme sau a creşterii nivelului de cunoştinţe. Ideile dominante sunt idei care se detaşează din contextul celorlalte idei. TULBURĂRI ÎN ANSAMBLUL GÂNDIRII Sunt tulburări în valorizarea judecăţilor şi raţionamentelor gândirii. Barajul ideativ (Kraepelin). Sunt întâlnite în: sindromul Korsakov. o asediază şi o invadează. termenul de baraj se refera în prezent la oprirea ritmului ideativ. atitudinile emoţionale. cauzal. fiind străine şi contradictorii cu personalitatea individului. de secvenţializarea etapelor. dar pierd în profunzime. denumită ca atare de WERNICKE. descris iniţial pentru a desemna doar oprirea actelor voluntare. . evocările sunt exacerbate fiind însă minimalizate de numeroasele digresiuni. TULBURĂRI ÎN DISCURSIVITATEA GÂNDIRII Tulburări în ritmul gândirii Accelerarea ritmului gândirii reprezintă o înlănţuire cu o extremă rapiditate a ideilor în care numărul asociaţiilor se multiplică. particular. un scurt interval. deci gândirea are caracter mijlocit. este o idee care se impune gândirii ca nucleu al unui sistem delirant.de încurcătură. Trebuie deosebite de „micile schimbări de ordine cronologică” sau de „micile adaosuri sau omisiuni” ale copilului sau adultului normal în situaţii când doreşte să altereze adevărul. prin caracterul net intenţional şi absenţa deficitului mnezic. gândirea operează asupra informaţiei obţinute prin percepţie şi reprezentare şi nu direct asupra obiectelor sensibile. mnezice. aleatoriu. la esenţial. fantastice. alcătuieşte componenta operaţională a gândirii. Ideile prevalente. recunoscute de subiect ca un fenomen parazit. Lentoarea ideativă este reprezentată de o scădere a numărului ideilor. confuzia mintală. de ceea ce spune. orice acţiune fiind precedată de execuţia ei mentală. de la fenomenal. Ideile obsesive sunt idei care se impun gândirii. iar tulburările de atenţie fac subiectul incapabil de a se concentra asupra unei teme precise. cu trecerea la un nivel calitativ superior al cunoaşterii. Ideea prevalentă. deosebindu-se prin aceasta de cunoaşterea perceptivă. aprecierea urmărilor desfăşurării ei. ca şi cum bolnavul ar fi detaşat. prin care. Această prelucrare conduce la cunoaşterea indirectă şi la posibilitatea construirii unor atitudini anticipative şi prospective.2. Aşa cum am arătat. informaţia este transformată în cadrul schemelor şi noţiunilor printr-un sistem de acţiuni organizate. evocări dificile. Tulburările de gândire Gândirea reprezintă funcţia cea mai organizată a psihismului.

cosmogonia. interpretări. Idei delirante de invenţie. Idei de filiaţie convingerea bolnavului că nu aparţine familiei sale. mistice idei legate de capacitatea subiectului. negarea capacităţilor intelectuale şi fizice. Structurarea delirantă. Sindromul hipocondriac centrat în jurul ideilor hipocondriace cărora li se adaugă anxietatea şi cenestopatiile. TIPUL DE IDEE DELIRANTĂ. Deliruri sistematizate sunt idei delirante construind judecăţi şi raţionamente. a posibilităţilor materiale. de reformă. materiale sau fizice. de care subiectul ar suferi. care va constitui elementul energodinamic în dezvoltarea acestui sistem de delir Delirul senzitiv de relaţie (KRETSCHMER) trăirea unei experienţe conflictuale a individului faţă de grup. a cărei victimă ar fi subiectul (Bleuler le-a apropiat de ideile de persecuţie). autoacuzare. că face aprecieri negative asupra calităţilor sale. care se vor organiza conform unui postulat iniţial Deliruri nesistematizate sunt deliruri în care structurarea ideilor delirante este mult mai redusă. TIPUL DE DELIR NESISTEMATIZAT . dar pornind de la „postulate false” (Clerambault). Idei delirante cu conţinut depresiv-de vinovăţie. cu gravitate deosebită. nemaipăstrând o aparenţă logică şi pentru care subiectul nu caută o argumentaţie raţională. restructurând gândirea către un mod de gândire particular. de ruină raportarea imaginară a unor situaţii nefavorabile reale la acţiunile sau trăirile bolnavului. Ideile de relaţie convingerea subiectului că anturajul şi-a schimbat atitudinea faţă de el. Idei de gelozie şi erotomanice legate de infidelitate. în discrepanţă cu aspiraţiile şi scopurile propuse. pseudoraţionamente. biogeneza etc. Ideile de influenţă credinţa subiectului că se află sub influenţa acţiunii unor forţe xenopatice. sociopolitic sau religios Ideile de grandoare idei legate de calităţile deosebite fizice şi spirituale pe care subiectul le-ar avea sau de bunurile materiale şi situaţia socială pe care acesta ar poseda-o. supoziţii. Idei hipocondriace convingeri privind existenţa unei boli incurabile. ci ar descinde dintr-o familie mult superioară sau chiar ar avea descendenţă divină. impenetrabil la argumentele logicii formale şi care-i modifică concepţia despre lume. însoţită de o creştere a tonusului afectiv. încurcându-se în aspiraţii biografice chinuitoare Delirul de interpretare (SÉRIEUX şi CAPGRAS) se constituie dintr-o masa de simptome. CONŢINUT PSIHOPATOLOGIC Idei de persecuţie convingerea bolnavului că suferă prejudicii morale. de omnipotenţa lui creatoare. simţind lumea ca fiindu-i ostilă. Idei metafizice şi cosmogonice preocuparea subiectului de a elucida probleme ca metempshihoza. comportamentul şi trăirile. Delirurile pasionale şi de revendicare caracterizate prin subordonarea întregii gândiri unei idei prevalente. în domeniul ştiinţific. în dezacord cu starea de sănătate foarte bună sau puţin modificată a subiectului. apărând pe fondul unei personalităţi slabe. Ideile delirante nu apar în mod natural „clasificate” sau monotematice. că exercită asupra sa o influenţă defavorabilă. ele au tendinţa de a se articula şi sistematiza. cu aparenţă logică.Ideile delirante sunt idei în dezacord evident cu realitatea. dar în a căror realitate bolnavul crede. intuiţii. vulnerabilă şi timidă.

a unuia din membrii la delirul celuilalt. Stările delirant-halucinatorii. Sindromul demenţial are drept caracteristici următoarele: – scăderea capacităţilor intelectuale care perturba integrarea socioprofesională. psihozele de masă respectă acelaşi model psihopatologic. căreia subiectul continuă să i se adapteze. există forme de delir în trei. Dintre tulburările permanente menţionăm: Staţionare (nedezvoltarea gândirii) se referă la incapacitatea gândirii subiectului de a atinge anumite nivele operaţionale. Delirul indus („folie à deux”) aderenţa într-un cuplu. de la cele mai complexe (abstractizare şi generalizare) până la cele elementare (limbajul articulat. în patru. – tulburări evidente de memorie şi gândire. a capacităţii de creaţie şi se întâlnesc în stări reactive. coexistenţa lumii delirante fantastice în paralel cu cea reală. – modificarea trăsăturilor personalităţii premorbide. posttraumatic. TULBURĂRI OPERAŢIONALE ALE GÂNDIRII Pot fi pasagere şi reversibile – se referă la scăderea. iar în cadrul acesteia capacitatea de generalizare şi de abstractizare. . bogăţia imaginativă. bufeele delirante (sindroamele paranoide) deliruri nesistematizate.Delirurile fantastice sau de imaginaţie (parafrenice) caracterizate de fantasticul tematicii. capacitatea de autoîngrijire). în infecţii şi intoxicaţii – sau permanente. afectând în primul rând gândirea. surmenaj. multiplu. – absenţa tulburărilor de vigilitate. însoţite de tulburări perceptuale de tip halucinator. în grade variabile a randamentului şi eficacităţii operaţionale a gândirii. Progresive (demenţele) sunt reprezentate de scăderi progresive şi globale ale întregii vieţi psihice.

Tulburările comunicării Schimburile de informaţie dintre două elemente (definiţiacibernetică a comunicării) se bazează în cadrul comunicării interumane pe ansamblul specific de procese psihomotorii în care canalul principal este cel verbal la care se adaugă canalele nonverbale. Tulburările ritmului verbal sunt reprezentate de: Tahifemia accelerarea ritmului limbajului în stări de insomnie. îşi exprimă incapacitatea sa de comunicare verbală prin mimică. iteraţie. deşi subiectul mişcă limba şi buzele. Comunicarea non verbală se realizează prin utilizarea unor mijloace cu funcţie de semnalizare – ţinută. simulaţie. atitudine. Enătescu s-au putut diferenţia experimental următoarele tipuri de comunicare nonverbală: comunicarea metaverbală (care sprijină şi întăreşte comunicarea verbală). Ritmul neregulat baraj verbal (discontinuitate corespunzătoare barajului ideativ). Tulburările comunicării verbale 5. fără a se datora unei leziuni a centrilor sau organelor vorbirii. Optăm pentru clasificarea tulburărilor comunicării în tulburări ale comunicării verbale şi tulburări ale comunicării nonverbale. la paranoici. având însă cel mai adesea o funcţie de complementaritate faţă de acesta. stări delirante. voluntar manie.1. 5. comunicarea paraverbală (diferită şi în contrasens cu cea verbală) şi comunicarea disverbală (apărând ca o modificare în sens patologic a comunicării nonverbale). Logoreea creştere a ritmului şi debitului cuvintelor în stări de excitaţie. Codurile folosite în transferul de informaţii sunt standardizate sociocultural şi condiţionate biologic de integritatea receptorilor şi emiţătorilor. stările stuporoase reactive. gestuale şi a limbajului scris Mutismul discontinuu (semimutismul) stări confuzionale.1. oferindu-i o polivalenţă semnificativă infinită. de agitaţie. Mutismul relativ expresia verbală este redusă cu păstrarea expresiei mimice. Tulburările comunicării nonverbale 5.1. demenţe. După V. epilepsie Afemia imposibilitatea de a vorbi. personalităţi dizarmonice de teama schimbului liber de idei vorbesc permanent fără a interesa opiniile celorlalţi. stări de agitaţie. Ritmul verbal.2. Mutismul: absenţa vorbirii legată de un factor afectiv mai mult sau mai puţin involuntar. demenţă. oligofrenie.5. 5. . în palilalie unde se asociază cu iteraţia Bradifemia încetinirea ritmului limbajului stări depresive. isterie. Tulburările comunicării verbale Debitul verbal comportă următoarele tipuri de tulburări: Hiperactivitatea verbală simplă (bavardajul) fluxul de cuvinte este crescut normal. în mania acută. demenţe. stările delirante. stările confuzionale. tulburarea de personalitate histrionică şi schizoidă. mimică. oligofrenie. stuporul depresiv. Inactivitatea totală – mutacismul mutism deliberat. Prezenţa limbajului ca modalitate de comunicare verbală dă specificitate intercomunicării umane. balbism. tulburarea obsesivcompulsivă. Tulburările comunicării. care evită să-şi expună ideile proprii şi caută să nu lezeze auditoriul. care vin să întregească sau „să înlocuiască” limbajul. Hipoactivitatea simplă vorbirea are un aspect ezitant şi monoton se observă la persoanele timide. catatonie. psihastenice.

Glosolalie (FLOURNAY) structurarea de către bolnav a unei limbi noi. de obicei asociată cu reproducerea intonaţiei. tulburări anxioase. fragmente de fraze sau fraze întregi nelegate între ele. boala Wilson. ură. în afazii. ci doar un joc megalomanic întâlnit în manie şi schizofrenie. la paranoici. „de papagal”. la hipomaniacali. regulat. vorbirea cu strigăte. Psitacismul este vorbirea total lipsită de sens.Intonaţia. are de obicei un conţinut delirant de tip paranoid ce creează un limbaj nou. Verbigeraţia constă în debitarea automată de cuvinte fără legătură. care în isterie poartă numele de musitaţie. datorită parafaziei şi jargonofaziei. Ele se întâlnesc în afecţiuni neurologice (exemplu: boala Parkinson. în general grosolane. demenţe). cu neologisme ce fac limbajul incomprehensibil. sigmatism. Onomatonomia constă în repetarea obsedantă a unuia sau a mai multor cuvinte. În depresii apare vorbirea şoptită. cu deformarea sintaxei. coree) şi în afecţiuni psihice (isterie. acest limbaj neavând valoare de mesaj. . tulburări demenţiale. se descriu vorbirea cu voce tare. acumulate fără sintaxă. Elipsa sintactică constă în suprimarea unor cuvinte sau a prepoziţiilor care ar da sens frazei a cărei elemente principale rămân însă incluse în structura ei. Embololalia este inserţia într-un discurs normal a unuia sau mai multor cuvinte străine frazei care revin periodic. fuziune a unor fragmente de cuvinte. confuzie onirică. Glosomania cuprinde ansamblul manifestărilor verbale neoformate. deliruri cronice. afectată. agitaţie. exclamaţiile. Tulburările semanticii şi sintaxei se referă la modificările apărute la nivel de cuvânt. Coloratura vorbirii se concretizează prin vorbire monotonă (în depresie). Asintaxia este limbajul lipsit total de structură gramaticală constând într-o succesiune de cuvinte care îşi păstrează însă semnificaţia. Agramatismul (Küssmaul) este limbajul lipsit de articole. puerilă. creat prin mecanismele obişnuite de formare a cuvintelor noi: compoziţia simplă. rotacism. Tulburările fonetice se referă la tulburări ale articulării cuvintelor (dizartrii). schizofrenie. Aceste tulburări sunt reprezentate de balbism. plecând de la rădăcini corecte. Stereotipiile verbale constau în repetarea uniformă de cuvinte izolate sau grupate invariabil cu un caracter ritmat. TULBURĂRILE SEMANTICE ALE LIMBAJULUI ÎN SCHIZOFRENIE Schizofazie (Kraepelin) sau discordanţa verbală (CHASLIN) discurs specific în care. care sunt date de dificultate de execuţie a mişcărilor coordonate sintonic ale aparatului fonator. redus la un schelet de „stil telegrafic”. se transformă. În stările de excitaţie. frază. contaminare. prepoziţii. monoton. ce se organizează şi se îmbogăţeşte progresiv. Neologismul este un cuvânt nou. limbaj. într-un limbaj ermetic. rinolalie). Intensitatea vorbirii. dar utilizat în sens diferit de cel uzual. manieristă (în schizofrenie). prin gruparea cuvintelor şi neologismelor intercalate cu debit rapid. căruia doar intonaţia îi traduce o notă afectivă inteligibilă – interogaţie. Toate aceste tulburări izolate sau grupate întâlnesc în schizofrenie. Paragramatismul (Bleuler) constă în expresii bizare şi neoformaţii verbale. conjuncţii. lipsite de semnificaţie proprie. după un debut prin câteva fraze comprehensibile. declaraţie etc. Ecolalia este repetarea cuvintelor interlocutorului. Paralogismul este un cuvânt normal.

• Transvestismul este folosirea îmbrăcămintei sexului opus de către persoane al căror sex biologic este bine exprimat (fenotip. puţin diferit filologic de un jargon. dar există uneori o disociaţie între acestea. manie.). embolografia. ca perversiune sexuală. reprezintă o variantă particulară de graforee. Se asociază uneori cu homosexualitatea şi este mai frecventă la bărbaţi. feţe de mese. intoxicaţia cu cuvânt. Limbajul incoerent ca formă de maximă alterare. Tulburările comunicării nonverbale Ţinuta se referă la aspectul exterior: îmbrăcămintea. întâlnită în tulburări demenţiale şi forma hebefrenică a schizofreniei.). Fixarea invariabilă. simbolice). schizofrenie. unde bolnavii scriu pe coli. prezintă tulburări care sunt paralele cu ale acestuia. Ţinuta pervertită este reprezentată de două forme particulare: • Cisvestismul este o îmbrăcăminte nepotrivită cu vârsta sau situaţia în care se află subiectul şi se întâlneşte la structurile dizarmonice de personalitate. în diferite tulburări de personalitate. Schizoparalexia introducerea de litere parazite în cuvintele pe care le pronunţă bolnavul. grifonajul (scrisul este transformat într-o măzgălitură). în schizofrenie. datorat unei leziuni cerebrale circumscrise şi unilaterale (Delay şi Lhermitte). Policromatografia (bolnavii scriu folosind mai multe culori atunci când nu este cazul). genotip. bolnavul refuzând să vorbească. manierisme. . homosexualitate şi într-o formă particulară în schizofrenie. Ţinuta dezordonată apare în oligofrenii. Rafinamentul vestimentar se întâlneşte în: isterie. incomprehensibil. deliruri cronice (fiind în concordanţă cu conţinutul acestora). Dintre tulburările morfologiei scrisului amintim: Tulburări ale caligrafiei (micrografii. Inactivitatea (refuzul scrisului) este în general asociată mutismului. stări maniacale (satisfăcând tendinţele ludice şi provocator erotice ale subiectului). demenţe. Mimica reprezintă un tip de comunicare nonverbală folosind drept suport expresia facială şi modificările acesteia după coduri cu o importantă determinare socioculturală şi etnică. paragrafismele. Afaziile reunesc ansamblul tulburărilor de exprimare şi înţelegere a limbajului oral şi scris. 5. sexul biologic. atitudinea bolnavului şi semnifică gradul de aderenţă al acestuia la regulile de convenienţă socială. Ţinuta excentrică cu detalii bizare se întâlneşte în: schizofrenii. maniacali şi schizofreni. stări confuzionale. în deliruri cronice. adnotări bizare etc.2. Similare tulburărilor limbajului descriem tulburări semantice ale expresiei grafice precum: neografismele. schizografia. necesităţile sociale. macrografii. pseudografia. Ea este în raport cu vârsta. Schizoparafazia (BOBON) reprezintă gradul extrem al discordanţei verbale. ermetismul (semne cabalistice. dar acceptând să scrie. constelaţie hormonală). care se întâlneşte în demenţele profunde şi oligofreniile grave.Pseudoglosolaliile deformări sistematice ale unor cuvinte generând un limbaj nou în aparenţă. stereotipii etc. Au un substrat neurologic clar. în pătrat. pieptănătura. Pierderea aptitudinilor de autoîngrijire elementare dă un aspect particular – gatismul. Se întâlneşte în manie. Hiperactivitatea (graforeea) este nevoia irezistibilă de a scrie şi se manifestă simultan cu logoreea deşi ele pot fi disociate. pereţi. ireductibil la o analiză gramaticală. Tulburări ale dispunerii textului în pagină (scris în cerc. Tulburări ale expresiei grafice Scrisul. ca exprimare grafică a limbajului vorbit.

Hipermimiile se întâlnesc într-o serie de tulburări psihice (stări maniacale, depresie, delirurile expansive, deliruri de persecuţie). Hipomimiile se întâlnesc în sindromul catatonic, în stuporul depresiv, în oligofrenii etc. Paramimiile sunt reprezentate de disocieri dintre limbaj şi expresia mimică. Sunt specifice schizofreniei, putând îmbrăca aspectul surâsului schizofren, prostraţiei, furtunilor mimice, incoerenţei mimice, mimicii impulsionale, manierismelor şi stereotipiilor. Gestica este compusă din ansamblul mişcărilor voluntare sau involuntare cu funcţie de expresie, simbolizare, conduite cu o anumită semnificaţie. Ticurile sunt gesturi scurte, repetate involuntar, fără necesitatea obiectivă, atingând grupe musculare în legătură funcţională, reproducând în general o mişcare reflexă sau un gest cu funcţie precisă în condiţii normale, în absenţa oricărei cauze organice. Ele se pot prezenta într-o nesfârşită varietate clinică de la mişcări simple (clipit, tuse, ridicări de umăr etc.) până la acte cu un grad mai mare de complexitate. Ticurile sunt amplificate de anxietate, emoţii, stări conflictuale şi diminuate atunci când subiectul este liniştit. Apar în tulburări anxioase, obsesivcompulsive, la structurile psihastenice. Ca o variantă particulară amintim aici sindromul Gilles de la Tourette (boala ticurilor), reprezentat de asocierea unor ticuri multiple afectând în special regiunea capului şi membrele la care se adaugă ticuri vocale (plescăituri, mormăituri etc.) şi impulsiunea irezistibilă de a rosti obscenităţi (coprolalie). Manierismul este reprezentat de mişcări parazitare care accentuează inutil expresivitatea gesticii dându-i o configuraţie artificială. Se întâlneşte în simulaţie şi ca un semn de mare valoare în schizofrenie, isterie. Bizareriile gestuale reprezintă o formă exagerată a manierismului, gestualitatea fiind încărcată de o simbolistică din ce în ce mai incomprehensibilă. Negativismul se caracterizează prin rezistenţa subiectului la orice solicitare exterioară, prin r efuzul stabilirii comunicării. Se întâlneşte în schizofrenie, dar poate exista într-o formă incomplet exprimată şi având o altă semnificaţie, în întârzierile mintale, stările confuzionale şi depresie. Stereotipiile sunt conduite repetitive, atitudinale sau gestuale cu caracter mai mult sau mai puţin simbolic şi deci cu un grad mai mare de inteigibilitate. Majoritatea autorilor sunt de acord asupra existenţei unui sens iniţial al expresiei motorii deoarece actele au o logică în sine, dar aceasta este inadecvată momentului actual. Se întâlnesc în schizofrenii, oligofrenii, demenţe, afecţiuni neurologice cronice. Perseverările se traduc prin persistenţa anumitor atitudini şi gesturi care se repetă iterativ, când nu mai sunt justificate de o situaţie sau de o comandă sau se întâlnesc în tulburările demenţiale în oligofrenii, în schizofrenie.

6. Semiologia conştiinţei.
6.1. Tulburările câmpului de conştiinţă 6.2. Tulburările conştiinţei de sine Tulburările de conştiinţă Jaspers definea conştiinţa ca fiind viaţa psihică la un moment dat. Trebuie adăugat că modelarea experienţelor trăite „acum şi aici” (H. Ey) se face în raport cu întreaga experienţă existenţială anterioară a subiectului. Conştiinţa este un domeniu fundamental de definiţie al psihismului, deoarece îi dă specificitate umană, deosebindu-l decisiv şi calitativ de orice altă manifestare cerebrală prin faptul că raportează experienţele individului la trecut şi viitor, la sisteme axiologice şi la identitatea unică a subiectului percepută ca atare. În acest demers nu ne vom referi la polisemantica multidisciplinară a termenului de conştiinţă, circumscriindu-ne doar la accepţiunea psihiatrică a termenului şi la fenomenele psihopatologice care afectează modalităţile de existenţă ale conştiinţei: − câmpul conştiinţei integrator al prezenţei în lume a subiectului, care permite acestuia să se raporteze la semeni şi să-i înţeleagă lucid, să se adapteze la schimbare; − conştiinţa de sine ca sentiment al propriei identităţi; − nu ne vom ocupa aici de tulburările conştiinţei morale văzută ca posibilitate de înţelegere şi judecată conform cu norme deontologice şi axiologice, cu răsunet în comportamentul şi relaţionarea subiectului. 6.1. Tulburările câmpului de conştiinţă Vom menţiona aici, pentru a putea preciza intensitatea tulburărilor, următorii parametri care se analizează ori de câte ori se urmăreşte evidenţierea unor tulburări de conştiinţă (Jaspers): − dezinteresul faţă de lumea exterioară (bolnavul înţelege cu dificultate ce se întâmplă în jurul lui, atenţia este labilă, acţionează fără să ţină seama de situaţia reală); − dezorientarea (legată de simptomul de mai sus); − incoerenţa (şi prin urmare ininteligibilitatea conduitei); − dificultăţi de gândire (reflecţie); − şi amnezie consecutivă stării (tulburări ale puterii de fixare şi conservare). Nivelul acestei intensităţi va fi corelat cu apariţia unor tulburări senzoriale sau cu absenţa acestora.

Tulburările clarităţii şi capacităţii de integrare a câmpului de conştiinţă corespund în mare parte tulburărilor de vigilitate din descrierile clasice sau tulburărilor de conştienţă (Arseni, 1983). Starea de vigilitate a creierului îşi găseşte baza neurofiziologică în sistemul reticulat activator ascendent (SRAA). Aceste tulburări nu se însoţesc de productivitate, asociindu-se o dată cu creşterea intensităţilor, cu tulburări vegetative: Obtuzia constă în bradipsihie cu hipoprosexie în special spontană, scăderea supleţei proceselor de gândire, parafazii, lentoare în înţelegerea întrebărilor şi formularea răspunsurilor. Hebetudinea – desprindere de realitate, pe care nu o mai poate cuprinde ca ansamblu, perplexitate şi indiferenţă. Torpoarea se manifestă prin bradikinezie, hipobulie, scăderea participării afective, uşoară dezorientare cu stări de somnolenţă. Obnubilarea reprezintă o denivelare mai importantă a vigilităţii, cu hipoprosexie severă şi dificultăţi mnezice mixte, creşterea pragurilor senzoriale şi dificultăţi în înţelegere şi sinteză, care se desfăşoară cu o greutate sporită. La stimuli intenşi sau la repetarea întrebărilor, răspunsurile pot creşte în precizie şi claritate. Stuporul este o tulburare severă a vigilităţii, însoţită de inhibiţie psihomotorie (mutism, akinezie, negativism alimentar). Bolnavul nu reacţionează decât la excitaţii foarte puternice, nu răspunde la întrebări şi nu pare a înţelege contextul în care se află. Mimica bolnavului este inexpresivă sau exprimă un grad de anxietate, atitudinea este inertă, dar opune rezistenţă la mişcările provocate. Soporul – stare de somnolenţă patologică în care contactul cu ambianţa se face foarte dificil, fiind întretăiat de perioade de somn. Suspendarea completă a conştiinţei ce apare în criza epileptică, lipotimie, sincopă şi comă. Se caracterizează printr-o suspendare a funcţiilor relaţionale (apsihism) cu păstrarea funcţiilor vegetative, care însă, spre deosebire de somn, sunt alterate în diferite grade. Tulburări ale structurii câmpului de conştiinţă Îngustarea câmpului de conştiinţă – descrisă de P. Janet (1899) – se caracterizează prin focalizarea conştiinţei asupra unei idei, amintiri, acţiuni etc., de care subiectul nu se poate desprinde. Conştiinţa este incapabilă să cuprindă întreaga experienţă prezentă, în afară de cea psihotraumatizantă. Se poate considera ca fiind o demodulare afectiv-ideativă, o neadecvare prin alterarea criteriului valoric, care duce la deformarea relaţiei cu realitatea. Starea crepusculară constă într-o modificare de aspect critic, cu debut şi sfârşit brusc, a clarităţii câmpului conştiinţei în diferite grade, asociată cu îngustarea lui, ceea ce permite menţinerea unei activităţi automate cu acte motorii coordonate, dar neobişnuite şi fără legătură cu ocupaţiile anterioare faţă de care subiectul va prezenta amnezie totală, lacunară sau parţială în funcţie de profunzimea modificării vigilităţii. Subiectul trăieşte o stare de derealizare, pe fondul căreia pot apărea fenomene delirant-halucinatorii, precum şi modificări importante ale stării afective (exaltare, angoasă, disforie) care pot modifica considerabil comportamentul bolnavului (agitaţie, fugi, acte agresive cu potenţial criminogen). Circumstanţele etiologice majore sunt reprezentate de epilepsia temporală, beţia patologică, reacţii psihogene. Sub denumirea de tulburare disociativă isterică, ICD 10 descrie o pierdere parţială sau completă a unei integrări normale între amintirile trecutului, conştientizarea identităţii şi a senzaţiilor imediate şi controlul mişcărilor corporale. Gradul în care controlul conştient asupra amintirilor, senzaţiilor şi mişcărilor ce vor fi executate este afectat, este variabil de la oră la oră sau de la zi la zi.

care nu poate fi fixată. Predescu şi Nica. este aspectul de ruptură. Denivelarea conştiinţei în diferite grade (torpoare. consideră că. Confuzia mintală (stările confuzionale): descrisă iniţial de Chaslin (1895) ca o afecţiune în mod obişnuit acută. Debutul confuziei mintale este uneori brutal. mai rar la iluzii. datele prezentului nu se constituie decât în amintiri fragmentare. Janet) (eveniment psihotraumatizant pe care subiectul nu şi-l aminteşte obişnuit în stare de veghe. Datele perceptive vizuale. uneori dificil de pus în evidenţă fără ajutorul anturajului. spaţiale. obtuzie – cel mai frecvent) se manifestă prin tulburări ale atenţiei. agitaţie sau inerţie. Simptomul esenţial din care decurg celelalte este scăderea proceselor normale de sinteză şi diferenţiere ale conţinuturilor conştiinţei. pacientul prezintă o nerecunoaştere sistematică a realităţii prin răspunsuri alături. Personalităţile succesive pot fi în contrast marcate cu personalitatea premorbidă a individului. Faptul principal. iar uneori negau cunoştinţa asupra altor personalităţi. O formă aparte a acestei stări este întâlnită în sindromul Ganser şi pseudodemenţa isterică. S. Trecerea de la o personalitate la alta se face brusc în asociere cu evenimente psihotraumatizante. Memoria este global tulburată cu predominenţa celei de fixare. iar evenimentele trecute. cel mai adesea în câteva ore. de hiatus cu comportamentul anterior al bolnavului. uneori câteva zile. obnubilare. atunci când pacientul nu-şi cunoaşte numele. reprezentând o formă de slăbire şi disociaţie intelectuală care poate fi însoţită sau nu de delir. dar unii dintre ei prezentau şi patologie organică. În această tulburare globală activitatea perceptivă este cea mai deficitară. Trăsătura esenţială ar fi aparenta existenţă a mai multor personalităţi la un singur individ cu evidenţierea clară a uneia singure la un moment dat. tulburarea fundamentală constă în diminuarea proceselor de sinteză şi organizare. Personalitatea multiplă. confuzia mintală este expresia comună a unei suferinţe cerebrale acute. reminiscenţe ale identităţii. în care. orientată şi menţinută. în care pacientul îşi asumă un număr de false personalităţi diferite. pe fondul modificării conştiinţei de tip crepuscular. Aceasta duce implicit la o tulburare a orientării temporale. Jaspers aprecia această păstrare a conştiinţei de sine ca fiind un element de diferenţiere faţă de psihozele paranoide. a fost descrisă de M. citat de V. allopsihice. ce determină un grup de tulburări acute şi globale al epsihismului în care locul central este ocupat de modificările în planul conştiinţei având caracter tranzitoriu. Post episodic există o lacună importantă şi de lungă durată în memoria bolnavului. Modificarea coordonatelor trăirilor alături de tulburarea atenţiei constituie faptul semiologic cel mai aparent. auditive sunt rudimentar analizate. ajungând până la greşeli şi erori de identificare. demonstrând înţelegerea întrebărilor). chiar a stuporii vieţii mintale. este mai curând cazul unei stări disociativ-isterice. Aceste tulburări sunt în general expresia creşterii pragurilor senzoriale. Funcţiile intelectuale şi cognitive sunt interesate global şi.Starea crepusculară isterică – aspect particular în care subiectul trăieşte o experienţă semiconştientă de depersonalizare şi stranietate centrată în general pe ideea fixă (P. Uneori aceste personalităţi susţineau că au cunoştinţă de celelalte personalităţi ale aceleiaşi persoane şi chiar nu se plăceau. La ora actuală această tulburare este extrem de rară şi chiar există controverse asupra măsurii în care ea este iatrogenă sau socioculturală. scurtele intervale de . biografice sau culturale sunt cu mare greutate evocate. Heller. Perplexitatea (nedumerirea anxioasă) este expresia pasivităţii. Personalităţile diferite par să nu aibă cunoştinţă de amintirile şi preferinţele celeilalte şi să nu realizeze existenţa acestora. Prince (1905). acte alături (răspunsuri mai puţin absurde decât greşite. reacţii psihotice isterice. Pacienţii săi prezentau simptomatologie isterică. pe care memoria îl reprimă). bolnavul păstrându-şi chiar în cele mai avansate stări de confuzie. aşa cum arăta Jaspers.

trăindu-le ca o agresiune extremă. hipoglicemiante. privirea este pierdută. lentoare. − stări de şoc (postoperatorii. dar posibile. − în cursul evoluţiei bolilor psihice (psihoze post partum. erizipel. un vis trăit şi în acţiune. pe care le vom sistematiza astfel: − afecţiuni intracraniene: traumatisme craniocerebrale. Pacientul îşi caută cuvintele. perplexitatea. insuficienţă renală. onirismul şi tulburările clarităţii câmpului conştiinţei se întrepătrund în grade variabile. traumatice. tuberculostatice. Gesturile sunt stângace. − afecţiuni endocrine (tireotoxicoza. accidente vasculare cerebrale. − intoxicaţii profesionale (arsenic. afecţiuni meningeale (hemoragii meningeale. delirium tremens). encefalopatii carenţiale (în special Gayet-Wernicke). în teritoriul arterei cerebrale anterioare şi posterioare. − boli sanguine (leucemii. tranchilizante etc. Signoret). Confuzia mintală traduce o tulburare globală a funcţionării cerebrale (care. Desigur că. − intoxicaţii alimentare (ciuperci). Mimica pacientului este rătăcită. bismut. heroină. ceea ce i-a făcut pe unii autori (mai ales pe cei englezi) să vorbească de: − confuzia mintală simplă – ale cărei trăsături ar fi: pasivitatea. legat de această bogată paletă etiologică. Limbajul este ezitant. absentă. care invadează realitatea bolnavului şi faţă de care îşi modifică comportamentul. − afecţiuni generale: − stări febrile (septicemii. Ea apare în circumstanţe etiologice diferite. mercur. după tot mai mulţi autori. Oscilaţiile între aceşti doi poli se pot produce brusc. realizând viziuni haotice şi discontinue şi uneori. cardio-vasculare). schizofrenie. tumori cerebrale în special fronto-caloase şi temporale drepte). demenţă). pneumonie. Faptul cel mai caracteristic este adeziunea bolnavului la aceste modificări perceptuale de care încearcă să scape prin agitaţie (până la fugă). hiperparatirodidia). − alte cauze (electrocutare. oxid de carbon. gripă. manie. − intoxicaţii medicamentoase (corticoizi. stângăcie. care traduc starea de suferinţă organică. terifiante.). antiparkinsoniene. Onirismul traduce o stare de vis patologic. Bolnavul are halucinaţii vizuale. Aceste fenomene psihosenzoriale pot avea drept punct de plecare cele mai mici stimulări din mediul ambiant. − encefalopatii metabolice (diabet. afecţiuni cerebrale (encefalite. chiar stupoare. uneori aberantă. febră tifoidă. cuvintele sunt învălmăşite. insuficienţă respiratorie. rău articulate. postterapie electro-convulsivantă. − toxicomanii (barbiturice. barbiturice.L.luciditate provoacă o creştere a anxietăţii care poate fi cauza unor stări de agitaţie. încetinirea procesului psihic mai apropiată de starea de obtuzie. mixedem. litiu. malarie). de asemenea. ezitante. redus la fragmente de fraze uneori incoerente. hematom subdural. privarea de somn. − alcoolismul (beţia acută. insuficienţă hepatică. amfetamine. perplexă. Activitatea şi comportamentul pot îmbrăca două aspecte: lipsa iniţiativei. avitaminoze). halucinaţii auditive. clordiazepoxid). examenul somatic şi de laborator vor îmbrăca aspecte extrem de variate. plumb. atrăgând posibilitatea unor grave accidente. insecticide organofosforice). episoadele subacute. epilepsie. adesea murmurate. hipoglicemie spontană. fără a avea o semnificaţie generală în ceea ce priveşte sindromul de confuzie mintală. insolaţie. porfirie acută intermitentă). lipsite de îndemânare. conţinutul lor este constituit mai frecvent din scene de groază decât din clasicele teme profesionale (J. reproducerea unui desen geometric chiar simplu este deficientă. parafaziile sunt rare. anemii). . În starea confuzională. meningite febrile). cenestezice şi tactile. Halucinaţiile sunt cel mai adesea neplăcute. Definirea unor cuvinte poate fi imposibilă. justifică termenul de encefalopatie). Grafismul este totdeauna perturbat. crize adisoniene. sau agitaţie dezordonată. îndepărtată. depresie.

dar nu exclude posibilitatea unor dismnezii. pe fondul unei insomnii complete. excitaţie psihică. descrisă de Mayer-Gross. vorbirea este incoerentă. cu caracter paroxistic. Conştiinţa propriului corp se constituie progresiv din date perceptive. este un amestec de real – vis. ASC. Considerăm că acestea nu sunt decât expresii ale aceluiaşi substrat anatomo-fiziologic. înlănţuirea halucinaţiilor ca şi interpretarea realităţii prin idei de vis au o anumită coerenţă şi în genere mai multă sistematizare decât onirismul. conştiinţa se poate clarifica pentru scurte momente. Oneiroidia. − confuzia – variabilă de la un moment la altul. poate îmbrăca mai multe forme: − delirul oniric – cu halucinaţii vizuale şi auditive. pe fondul unei anxietăţi marcate. agravează deshidratarea şi epuizarea organismului: semne neurologice variabile – exagerarea reflexelor tendinoase. desemnează actualmente o stare confuzională de intensitate psihopatologică maximă. fără să existe însă un paralelism între nivelul ei şi intensitatea simptomatologiei. cearcăne. termen introdus şi folosit iniţial de şcoala germană ca echivalent al confuziei mintale simple. ci asistă. 6. tulburări vegetative grave. acalculia însoţite de dezorientare spaţială (dreapta/stânga). ochii înfundaţi în orbite. limbă uscată cu funginozităţi. hiperazotemia este un semn constant şi precoce. semne generale – deshidratare masivă. hipertonie musculară. durând mai multe zile. la care bolnavul nu participă. debutul . − stările de agitaţie – intense şi dezordonate. însoţite de agresivitate. se întâlneşte în leziunile emisferului minor. Apare în leziunile emisferului dominant. în care domină incoerenţa. tulburări sfincteriene. Aceste idei evoluează pe fondul unei anxietăţi concentrice şi a apariţiei cenestopatiilor. tremor. nu este urmată de amnezie completă. cele două stări putând astfel trece rapid una în alta. psihoze schizofrenice. reprezentări. reacţii grave: tentative de suicid sau homicid. depresii. Delirul acut: este un sindrom confuzional de o mare gravitate. febra este întotdeauna prezentă. Tulburări de schemă corporală de natură psihică: Cenestopatiile reprezintă modificarea cenestezei. în absenţa unor modificări organice. • Sindromul Anton Babinski este reprezentat de hemiasomatognozie însoţită de lipsa conştientizării acestei tulburări (anozognozie). agitat (agitaţie care nu depăşeşte obişnuit limitele impuse de clinostatism). agrafia. cu apariţia unor senzaţii corporale neplăcute. Pot apărea inconstant stări catatonice sau stuporoase. Tulburările conştiinţei de sine Tulburările conştiinţei corporalităţii (somatognozia) Tulburări de schemă corporală vizează schema corporală (imaginea de sine) care este concepută ca proiectarea reprezentativă integrală în conştiinţă a propriului nostru corp. Se întâlnesc în tablouri psihopatologice diverse îmbrăcând aspectul acestora – asteno-hipocondriac (astenie. Bolnavul este dezorientat. ariile 19 şi 39 Brodman.− stările confuzo-onirice (delirium) realizate de o agitaţie acută asociată de regulă cu fenomene productive psihotice. amintiri şi emoţii. fiind o funcţie globală şi nelocalizabilă. Sindromul hipocondriac este alcătuit din idei de intensitate variabilă (până la delirantă) privitoare la starea de sănătate a pacientului considerată mult mai precară decât în realitate sau vital ameninţată. cu scene terifiante evoluând în bufee.2. Amenţia (starea amentivă). realizând un cadru spaţial pentru percepţii. Se întâlnesc în nevroze. − sitiofobia – intensă şi totală. Tulburări de schemă corporală de tip neurologic: • Sindromul Gerstmann este alcătuit dintr-o serie de agnozii: agnozia digitală.

a cărei evoluţie a devenit azi mai benignă. fiind expresia noii identităţi somatice pe care subiectul o capătă. Heautoscopia constă în „perceperea” imaginii propriului corp ca o imagine în oglindă. constând în sentimentul patologic de neplăcere şi inferioritate cu care subiectul îşi trăieşte aspectul morfoconstituţional. Tulburări ale conştiinţei propriei persoane Personalitatea multiplă (alternă) este o tulburare particulară a conştiinţei de sine. Sindromul Cotard este reprezentat de triada de delire: de negaţie corporală (negarea organelor interne şi a funcţiilor acestora). a identităţii de sine. temporară a normalităţii funcţiilor de integrare ale conştiinţei. cuprinzând întregul corp. survine în depresiile de involuţie. ireal. Destul de des se poate însoţi de perturbări ale percepţiei subiective a timpului. diverse viscere profunde). în psihastenie. exagerându-i sau modificându-i datele reale. când au caracter de halucinoză hipnagogică. personalităţi psihastenice). o detaşare. sentimentul de a nu trăi „în ritmul lumii” (Ajurriguerra). pe lângă convingerea bolnavului în perceperea imaginii corporale. se referă la stranietatea lucrurilor care par false artificiale. Imaginea dedublată poate fi totală. Tulburările conştiinţei realităţii obiectuale Derealizarea este un sentiment de stranietate a lumii exterioare. modificate în dimensiunile lor. Derealiza rea nu apare aproape niciodată ca un fenomen izolat. schizofrenie. de care pacientul este dominat alternativ. cord. în stările de inducţie hipnotică şi la personalităţile duble sau multiple. perioadei hipnagogice. însoţită în general de amnezie. Apare sub forma unor fenomene izolate la adolescenţă. pentru existenţa trăsăturilor şi evenimentelor trăite de personalitatea secundară. . „Subiectul pierde funcţia realului” (P. dintre care cele mai importante sunt modificarea clarităţii câmpului conştiinţei. paranoiac-hipocondriace (personalităţi paranoiace. adică senzaţia de familiaritate pe care obiectele lumii reale ne-o dau în mod normal. paranoia). dar. deseori chiar cu trăsături opuse. Derealizarea se referă şi la raporturile spaţiale ale obiectelor şi orientare. Circumstanţele patologice în care apare sunt nevroza obsesivo-fobică. debutul schizofreniei. aflată obişnuit la baza fiecărui simptom al isteriei. Fenomenme de tip „deja vu” sau falsele recunoaşteri se încadrează în acelaşi cadru nozologic. Disociaţia este modificarea esenţială. În forma sa minoră. Desomatizarea (alterarea sentimentului de corporalitate) este reprezentată de îndoiala anxiogenă de a avea corpul transformat. este sentimentul de apartenenţă. în special în melancolie. de tip disociativisteric. neurastenie). survine. În forma sa extremă se manifestă ca o îndepărtare. Dismorfofobia reprezintă o formă „localizată” a depersonalizării somatice. Este o formă particulară a sindromului hipocondriac considerată clasic de extremă gravitate. de cele mai multe ori cu evoluţie benignă. având drept consecinţă pierderea consecvenţei şi legăturilor obişnuite dintre diferitele grupe de procese psihice. Tranziţia de la un tip de personalitate la altul este bruscă. personalitatea psihastenică. Janet). redusă la un segment sau reprezentată uneori de imaginea unui organ (creier. epilepsie temporală. deseori impresionantă. în spaţiul perceptual. o plutire „fără înălţime”. de enormitate şi de imortalitate. credinţa că imaginea îi este proprie. rezultând o aparentă independenţă în funcţionarea uneia dintre ele. mergând până la neoformarea psihică a uneia sau mai multor personalităţi distincte. ea atinge profunzimea maximă. cu limite imprecise sau devitalizat. sau parţială. straniu. Caracteristica acestei tulburări. obsesivo-hipocondriac (reacţii obsesivofobice. stări de epuizare. de asemenea. o izolare sau o fugă din lumea realului. în care există o îngustare a conştiinţei prin alterarea bruscă. pe care subiectul îl încearcă în absenţa unor tulburări perceptive. Subiectul se simte „pierdut în spaţiu”.schizofreniei. Apariţia este favorizată de diverse circumstanţe.

ideilor. gustative. devalorizarea personalităţii. sentimentul de vid interior. Transformarea acestuia poate îmbrăca numeroase aspecte clinice dintre care notăm. 7. stări hipnagogice. Tulburările afectivităţii . În efortul de regăsire. Sindromul de automatism mintal este sintetizat de EY în următoarea formă: • Senzaţii parazite (halucinaţii psihosenzoriale vizuale. comentariul actelor. de lumea obiectuală. involuntară „mecanică” a vieţii psihice (impresii. • Analiza introspectivă constă în desprinderea de realitate. Apare ca nucleu al psihozelor schizofrenice. epilepsie. • Fenomene de dedublare mecanică a gândirii (triplul ecou al gândirii. Sindrom de graniţă în psihopatologie. neliniştea dominând paleta afectivă. a sentimentului identităţii somatopsihice personale cu destrămarea curgerii existenţiale şi a percepţiei lumii ca loc de desfăşurare a acesteia. sentimentul de inautenticitate a trăirilor. bufeuri delirante. prelungit. ajungând până la heautoscopie. idei. În general de origine psihogenă. nesiguranţa şi indecizia în acţiune. debutul psihozelor. Păstrând conştiinţa personalităţii lor anterioare. Depersonalizarea este o tulburare a conştiinţei propriului eu. unii bolnavi trăiesc dureros modificarea eului. de obicei. depănarea de gânduri. mentismul. Tulburările afectivităţii 7. bolnavul părând a fi un spectacol dramatic pentru sine însuşi. • Micul automatism mintal alcătuit din anticiparea gândurilor. Tulburările de voinţă 7. Semiologia afectivităţii şi a voinţei. bolnavii alunecă în subiectiv pe care caută să îl analizez şi să îl verbalizeze cât mai precis îndepărtându-l de real. stări depresive. în parafrenie şi în unele sindroame organice (alcoolism. amintirilor. cât şi în cele psihiatrice: reacţii afective. veleităţi abstracte. tactile. necesitând un consult repetat. hipobulia. 7. ideic (idei impuse) şi ideoverbal (cuvinte. lecturii şi actelor) însoţite de fenomenele conexe – enunţarea gândurilor. şi hipnapompice. neurastenie. acte impuse). formulări ideoverbale spontane). • Triplul automatism: motor (gesturi impuse. înstrăinarea faţă de el. foarte dificilă. Sindromul de automatism mintal (Kandinski-Clerambault) este focalizat pe producţia spontană. „ca şi cum” acestea ar fi în pericol iminent de dispariţie. amintiri) impuse conştiinţei subiectului care îşi pierde intimitatea (transparenţă psihică). depănarea de amintiri. care să permită sesizarea discontinuităţii bruşte a psihismului.Examinarea şi diagnosticarea acestor cazuri este. În această categorie se notează alterările limbajului. involuţie). pe care bolnavul o face pentru a încerca să îşi înţeleagă propria subiectivitate. viaţa pare a se desfăşura în gol. Sindromul de depersonalizare are următoarele componente: • Alterarea sentimentului propriului eu este resimţită ca o nesiguranţă anxiogenă faţă de propria persoană şi identitate. intenţiilor.2.frecvenţa acestor tipuri de tulburări a scăzut mult în ultima jumătate de secol. • Derealizarea. nevroza obsesivofobică. cenestezice).1. Afectivitatea este modificată.1. cu încetinitorul. depersonalizarea se întâlneşte cu o intensitate variabilă în situaţii nepsihiatrice: surmenaj. • Alterarea sentimentului de corporalitate (desomatizarea). sentimentele devenind terne şi imobile. simţindu-se dirijat din exterior (fenomene xenopatice). personalitatea psihastenică.

serotonină. . Menţionăm printre acestea furia şi frica. antrenând variaţii importante ale eutimiei. Hipotimiile Reprezintă scăderi în grade diferite ale tensiunii afective traduse prin expresivitate. Acestea se formează în cadrul sistemului de condiţionare-învăţare. Anxietatea – a fost definită de P. Ele apar în strânsă legătură cu procesele gândirii (interpretare. prin opţiuni axiologice. filosofice. modificarea ei în sens patologic poartă numele de distimie. ca proces dinamic şi continuu. dar declanşarea lor necesită participarea instanţelor conştiinţei. polarizând câmpul conştiinţei în jurul evenimentului conflictual şi caracterizate prin inadecvarea răspunsului şi a activităţii psihomotorii. Janet ca teamă fără obiect. oscilând între cei doi poli extremi ai plăcerii şi ai durerii (DELAY. de analize şi interpretări ale lumii. manifestată prin nelinişte psihomotorie. deformând trăirea prezentă în raport cu viitorul presimţit ca ostil şi predeterminat ca atare. culturale şi sociale (estetice. Deci dispoziţia reprezintă polaritatea stărilor afectivităţii bazale într-un moment dat. comparare. bogat în toate instanţele emoţionale şi instinctive. ANXIETATEA Apatia este caracterizată prin lipsa de tonalitate afectivă şi dezinteres auto şi allopsihic. dopamină). politice). organizarea afectivă globală rezultând din corelarea celor două componente. care dă fiecăreia din stările noastre sufleteşti o tonalitate agreabilă sau dezagreabilă. Hipertimiile reprezintă o creştere a încărcăturilor afective. modificări vegetative şi disfuncţii comportamentale. răspuns comportamental sărac. mimică redusă. însoţite de modificări mimicopantomimice şi tulburări vegetative de tip simpatic. Generarea acesteia porneşte de la motivaţii înnăscute. iar cea biochimică ar fi reprezentată de funcţionarea neurotransmiţătorilor (noradrenalina.Afectivitatea reprezintă ansamblul însuşirilor psihice. TULBURĂRILE DISPOZIŢIEI Dispoziţia este acel tonus afectiv fundamental. sentimente). apropiate de viaţa instinctivă. Sunt puse astfel în rezonanţă două modalităţi: cea a subiectului şi cea a ambianţei pentru a crea un nuanţat ansamblu de trăiri unice şi irepetabil tocmai prin această dinamică personală specifică. Stările de afect sunt manifestări explozive şi cu efect dezorganizator asupra comportamentului. alegere) şi memoriei. care par a rămâne în mare măsură străine subiectului. J. Atimia se caracterizează printr-o accentuată scădere de tonus şi o rezonanţă afectivă aproape nulă la evenimentele exterioare. Indiferenţa se traduce prin dezinteres pentru lumea exterioară şi slabă modulare a paletei emoţionale. evaluare. Maier) căreia i-ar corespunde emoţiile secundare (pasiuni. care asigură reflectarea subiectivă a concordanţei dintre realitatea interioară şi cea externă. Inexpresivitatea mimicopantomimică este caracteristică. activităţii şi comportamentului. rezonanţă afectivă ştearsă. • Afectivitatea elaborată (catatimică – H.). Anxietatea are caracter de potenţialitate. etico-morale. Ele trec sub control voluntar. Cele două nivele – afectivitatea bazală şi cea elaborată – nu acţionează însă independent. care nu reprezintă un proces liniar sau de sincronizare mecanică.W. Sentimentele şi pasiunile vin să se constituie astfel ca rezultantă complexă a unei serii de judecăţi valorice. Trebuie notate două nivele ale afectivităţii sub raportul complexităţii şi motivaţiei care le generează: • Afectivitatea bazală (holotimică) căreia i-ar corespunde emoţiile primare şi dispoziţia. Baza neurofiziologică este legată de formaţiunile subcorticale. Nu mai este necesar să subliniem că baza neurofiziologică a acestora este nivelul cortical.

resimţită de orice subiect în faţa unei situaţii noi sau cu un grad de dificultate sporit. în debutul psihozelor presenile şi demenţelor. teama şi instinctul de a fugi sunt mecanisme de apărare împotriva unui pericol. creşteri tensionale. Anxietatea. valuri de transpiraţie. Aceste semne sunt legate de excitarea sistemului nervos simpatic: paloarea feţei. insomniile de adormire. contribuie la activarea mecanismelor de alertă ale organismului şi la pregătirea pentru acţiune. triste şi ameninţătoare. senzaţie de constricţie toracică. − este însoţită de convingerea neputinţei şi dezorganizării în faţa pericolului. ⇒ Tulburarea anxioasă generalizată. − asocierea unei simptomatologii vegetative generatoare de disconfort somatic. al cărui răsunet asupra activităţii este pozitiv (concentrare. acte heteroagresive. mobilizare a forţelor). agorafobia). deoarece. tremor fin al extremităţilor. TIPUL SIMPTOMULUI MANIFESTĂRI CLINICE Tulburările anxioase (conform clasificării DSM-IV): ⇒ Tulburările anxioase fobice (fobia specifică. Anxietatea nevrotică – toate stările nevrotice au ca element comun prezenţa anxietăţii. − se referă la un pericol iminent şi nedeterminat. se declanşează astfel un cerc vicios prin care anxietatea se autoîntreţine. depresia se referă la „depresiasimptom” şi definiţia nu este decât scolastică. trăirea profundă a acestei stări. mai rar. antrenarea comportamentală consensuală sunt tot atâtea argumente pentru a considera depresia o hipertimie negativă. diaree. faţă de care apare o atitudine de aşteptare (stare de alertă). dintr-un motiv sau altul. ⇒ Atacuri de panică. bolnavul putând face tentative suicidare sau. este redusă. Astfel. cu actualizarea trăirilor neplăcute. care ocupă de obicei un loc important în tabloul simptomatologic. în psihoze. Raptusul anxios – poate apare în reacţii acute de şoc sau psihoze. în stări depresive. hiperglicemie şi hiperlipemie. Temerile nu mai sunt considerate normale când ele devin cvasipermanente şi impietează asupra vieţii cotidiene. ⇒ Tulburarea de stres posttraumatică. uscăciunea gurii. fie independentă de aceasta ca în schizofrenie şi psihozele organice. anorexie. Echivalenţe somatice ale anxietăţii – recunoaşterea acestor semne facilitează evidenţierea anxietăţii.Anxietatea este atât de întâlnită de-a lungul vieţii. în realitatea practică. mai ales atunci când participarea bolnavului. Anxietatea prezintă următoarele caracteristici: − este nemotivată. fobia socială. jenă precordială. în sindromul de abstinenţă la toxicomani. depresia apare ca sindrom sau entitate nosologică. midriază. Anxietatea se întâlneşte în următoarele circumstanţe patologice: în reacţii de intensitate nevrotică şi psihotică. Puternica participare afectivă. extrasistole. micţiuni imperioase şi frecvente. mimică tensionată. Anxietatea patologică este distinctă faţă de neliniştea sau teama obişnuită. ⇒ Reacţia acută la stres. ale instinctului alimentar şi ritmului hipnic. ⇒ Tulburarea obsesiv-compulsivă. crampe abdominale. Anxietatea psihotică – apare fie ca însoţitor al depresiei. în alte nevroze. Ea determină perturbări vegetative majore. în neurastenii. Aşa cum a fost definită anterior. Depresia – definiţia de cea mai largă generalitate consideră depresia ca o prăbuşire a dispoziţiei bazale. în faţa unei situaţii nou apărute. ca o izbucnire impulsivă. anxietatea îl ajută pe om să se adapteze mai bine. tahipnee. tahicardie. manifestată printr-o bruscă şi intensă accentuare a stării anxioase. În cele ce .

care se desincronizează de timpul real. golire şi nelinişte interioară. hipermnezie selectivă însoţită de ruminaţii. insomnii. simptomatice. incapacitate de evocare şi sinteză. Sindromul depresiv are drept componente definitorii dispoziţia depresivă. După gradul de intensitate a depresiei. Simptome auxiliare de expresie somatică: se traduc printr-o tulburare a sentimentelor vitale (a vitalităţii) – astenie. la rândul lor. tendinţa de a se complace în activităţi fără scop (inerţie psihomotorie). Dispoziţia depresivă este trăită ca „tristeţe vitală” (K. − depresii endogene: schizoafective. tulburări de dinamică sexuală. Producţia verbală traduce în mare măsură inhibiţia intelectuală. comportamental şi somatic al tulburării afective.neurastenie. tulburări ale dinamicii sexuale. Depresia de intensitate psihotică – în depresia psihotică. conţinut perceptual cenuşiu. Se descriu astfel: − depresii somatogene: organice. se poate descrie o depresie nevrotică şi o depresie psihotică. încetinirea proceselor gândirii şi lentoare psihomotorie. care-l duce la pierderea interesului pentru lucruri şi oameni. fiecare din elementele constitutive ale sindromului depresiv ating intensitatea maximă. greutăţi în respiraţie. scăderea expresiei şi mobilităţii mimice (hipo sau amimie). Kielholz stabileşte o clasificare în care îmbină criteriul nosologic cu cel etiologic. ajungând uneori până la mutism. modificând personalitatea şi comportamentul în sens psihotic. cefalee. prezenţa anesteziei psihicei generează depresivului sentimente de autodepreciere şi durere morală. pe care-l vom defini. Depresia nevrotică apare în reacţiile de intensitate nevrotică. în stări de epuizare şi depresiile simptomatice. lipsă de iniţiativă. Încetinirea proceselor gândirii se manifestă prin bradipsie şi sărăcirea conţinutului ideativ. . dureri difuze în regiunea tractului uro-genital. Tulburările somatice sunt legate de hiperactivitatea simpatică dublată de inhibiţia parasimpatică: hiposalivaţie. anorexie şi scădere în greutate. fiind încetinită. ca o lipsă totală a contactului şi rezonanţei afective cu lumea. Încetinirea proceselor gândirii este exprimată de monoideism. isterice. ne vom referi la acest al doilea aspect (sindrom). Tatossian). Ideaţia poate lua forma ideilor delirante cu caracter de autocazare. la care se adaugă o serie de simptome auxiliare de expresie somatică. disconfort precordial. ruminaţii. care deschid calea către ideile . unipolare. la care se adaugă anxietatea. incapacitate decizională. hipoprosexie. Dispoziţia depresivă este trăită ca un vid. Depresia de intesitate nevrotică este declanşată psihogen şi se manifestă sub aspectul unor stări de tristeţe prelungită. bipolare. meteorism. pierderea sentimentelor. imaginaţia redusă. dificultate de verbalizare. insomnii. − depresii psihogene: nevrotice. dureri epigastrice. această oprire a timpului trăit marchează ansamblul tulburărilor depresive. nevroza depresivă. scăderea apetitului alimentar. involuţionale. constipaţie sau diaree. Depresia este cel mai frecvent întâlnit fenomen psihopatologic în practica psihiatrică şi nu numai în aceasta. în decompensările personalităţilor psihastene. componentele sale fiind răsunetul ideativ. Depresivul trăieşte o stagnare a timpului intim imanent. iritabilitate. inutilitate. Acestea vor genera. vinovăţie. reactive. operaţional.urmează. tulburări de ritm cardiac. Schneider). Scăderea performanţelor intelectuale. bolnavul prezentând o incapacitate de acţiune autentică (A. conţinut depresiv. lipsă de vigoare fizică. ameţeli. ruină etc. nebulos uneori. inutilitate. afective. pe care subiectul o resimte dureros: această „anestezie afectivă” se manifestă ca un veritabil baraj în faţa exprimării sau perceperii sentimentelor proprii. asociaţiile sunt dificile. extrasistole. Lentoarea psihomotorie este caracterizată de încetinirea mişcărilor. intolerantă la frustrare. depresia de epuizare. aşa cum fac şi alţi autori. idei de autoacuzare.

trebuie operată o distincţie între euforia (veselia) normală şi cea simptom patologică. pacientul pierde orice dimensiune a realităţii. Agresivitatea şi impulsivitatea subiectului este crescută.suicidare şi trecerea la act. comiţialitate. de grandoare. Rigiditatea afectivă este reprezentată de conservarea în timp. a unei structuri afective. onomatopee. Dispoziţia euforică are o mare labilitate spre deosebire de cea depresivă. bolnavul trecând rapid de la bucurie la stări de plâns. cu vârsta. sentimente de omnipotenţă şi încredere nelimitată în forţele proprii. accelerarea reprezentărilor mentale. fiind legate doar de starea afectivă a celor din jur (poikilotimie). mai rar. mistice. Se întâlneşte la unele personalităţi dizarmonice. Se întâlneşte în . cu asociaţii de idei superficiale făcute într-un mod elementar (asonanţă. care duc la o echilibrare neadecvată la solicitările externe. Exaltarea imaginativă dă naştere unor adevărate producţii pseudodelirante – idei de invenţie. Dispoziţia euforică este caracterizată prin bucuria de a trăi. în care însă bolnavul nu crede cu seriozitate. Se întâlneşte în stările psihopatoide (posttraumatice. după unii autori. Aceasta se traduce în principal printr-o disfuncţie majoră a personalităţii. excitaţie psihomotorie. Disforiile sunt stări dispoziţionale de tip depresiv asociate cu disconfort somatic şi excitabilitate crescută. Stabilitatea emoţională. cu date biologice obiective. la acestea se adaugă deseori logoreea şi anxietatea. auto. fugă de idei. situaţionale. jocuri de cuvinte). care sunt. este definit ca „ boală depresivă în care simptomele somatice ocupă primul plan sau în care simptomele psihice sunt în planul secund (ca substrat)“. se desăvârşeşte pe măsura maturizării atingând nivelul optim al adultului. Tulburări ale dinamicii dispoziţionale sunt fluctuaţiile pe care le suferă dispoziţia. ironii înlănţuite la întâmplare într-un flux continuu. Atunci când depresia se însoţeşte de anxietate. rime. Ca şi în cazul depresiei.şi. Pe plan psihomotor. Sindromul hipomaniacal este o formă atenuată. care se însoţeşte de acte impulsive. activitatea spontană este redusă la minimum. Ca şi depresia. optimism debordant. cea de a doua nu apare izolată. dimpotrivă. tensiunea psihică insuportabilă se poate manifesta printr-o nelinişte motorie. antrenând o „rigidificare” a sistemului de credinţe şi valori. scăzută la copil. toxice). Toate acestea se însoţesc aproape întotdeauna de o vie excitaţie erotică. pacientul poate prezenta o inhibiţie profundă. contrastând uneori cu comportamentul anterior al subiectului. În 1973. furie şi chiar agresivitate. date genetice care se înscriu ca specifice în nota personală. Complicaţia cea mai de temut a depresiei este suicidul domeniu căruia îi vom dedica o atenţie deosebită. benignă a sindromului maniacal. Sindromul maniacal are drept componente definitorii dispoziţia euforică. stările mixte din psihozele afective. Labilitatea emoţională se caracterizează prin variaţii dispoziţionale frecvente. Accelerarea proceselor gândirii se manifestă prin accelerarea ritmului gândiri (tahipsihie). abundă în jocuri de cuvinte. Euforia – este reprezentată de o creştere a dispoziţiei având o tonalitate afectivă pozitivă. motivaţii etc.. fiind aplicat de Lange depresiilor endogene. heteroagresive. ci în cadrul unui sindrom a cărui bază psihodinamică este sindromul maniacal. contradictorie cu schimbările obiective. agitaţie. Limbajul reflectă dezorganizarea gândirii maniacale. expansivă (hipertimie pozitivă). (vezi suicidul). mergând până la imposibilitatea de a se deplasa. accelerarea proceselor gândirii. la care se adaugă o serie de simptome de expresie somatică. A fost uneori descris ca unul din polii personalităţilor afective. hipoprosexie cu aparentă hiperprosexie spontană. postencefalitice. schimbările de tonalitate de la un interval de timp la altul. Nemaiputându-şi imagina viitorul. cu dominantă copleşitoare a simptomelor fizice. lipsite de contextualitate sau. Observaţiile ulterioare au stabilit existenţa lui şi în depresiile psihogene. determinând uneori un comportament coleros. are stări de derealizare şi depersonalizare. individuală. atingând paroxismul în raptusul depresiv. Depresia mascată – termenul se foloseşte de la sfârşitul anilor ’20.

localizare). intensă declanşată de un obiect sau o situaţie. de contacte interumane. afective). PGP. Majoritatea agorafobiilor apar după unul sau mai multe atacuri de panică „spontane”. teatrele. debutul unor demenţe. ca orice încercare de sistematizare a lumii reale ca întreg.stările maniacale. hipertiroidii. Se întâlnesc în stări reactive. sentimentelor. delirul de gelozie şi rar în paranoia. Fobia se poate dezvolta după un atac de panică. 2/3 din bolnavii cu agorafobie sunt femei. oroare. Astfel. psihoze schizofrenice. Pacienţii evită străzile circulate. Aceste atacuri par că apar la întâmplare şi în situaţii fără pericole. pozitive. mai degrabă decât de obiectul însuşi. Considerăm clasificarea lor în cadrul tulburărilor de afectivitate ca pertinentă şi corespunzătoare conţinutului psihopatologic dominant. Inversiunea afectivă se manifestă ca o schimbare a sentimentelor. relaţiile sociale şi necesită o consultaţie psihiatrică. trăirilor afective. nu li se cunoaşte factorul declanşator. după Mallet relicvele fricilor din prima copilărie sunt fobiile de animale mari. de animale. O încercare de sistematizare după conţinutul lor este cel puţin temerară. ei pur şi simplu nu îşi părăsesc casa. Uneori. Dacă în cazul anxietăţii teama nu avea obiect. cu debut brusc sau progresiv. caracterizate prin neadecvarea extremă în raport cu contextul situaţional al dispoziţiilor. De aceea pacienţii se tem de un nou atac de panică în mod anticipativ. respiraţie superficială. Se întâlneşte în schizofrenie şi uneori în tulburările involutive. teroare într-o situaţie care nu prezintă pericol. parafrenii. ei evită să mai meargă în locuri sau situaţii unde ei . Se pare că există anxietate sau alcoolism la alţi membri de familie. c) reacţia fobică este automată. b) persoana recunoaşte că teama depăşeşte limitele normale şi este o ameninţare în faţa unui pericol. pericole imaginare. aşa încât nu pot fi anticipate. dacă s-ar afla în primejdie. nume. iar cele din a doua copilărie – de animale mici şi insecte. parafrenie. avute de subiect anterior îmbolnăvirii faţă de persoane apropiate din familie. necontrolabilă şi persistentă şi interpune gândurile persoanei ca un baraj faţă de ameninţări. Fobiile Fobia e definită ca o reacţie somatică şi psihologică faţă de obiecte/situaţii ce provoacă frica. Tipurile de fobie definesc cauza reacţiei şi modul de evitare. Se întâlneşte în schizofrenii. dorinţăteamă) într-un amestec indestructibil. Frica specifică. Ambivalenţa afectivă constă în trăirea simultană a două sentimente antagoniste (dragoste-ură. în fobie ea capătă caracter specific (formă. fobiile pot invada oricare din obiectele şi situaţiile realităţii de care experienţa individuală se leagă într-un mod oarecare. fobia are un caracter iraţional recunoscut ca atare şi care nu poate fi controlat volitiv. Majoritatea simptomelor apar între 18-35 de ani. De aceea. oligofrenii. spaţiu. fireşti. la unele personalităţi dizarmonice (isterice. Alteori. bisericile. Agorafobia este teama de a fi singur în orice loc sau situaţie din care persoana crede că este greu să evadeze sau din care este greu să fie ajutat. tulburări de involuţie. Tulburări ale emoţiilor elaborate Paratimiile – modificări predominant calitative ale emoţiilor elaborate. tremor etc.. Precauţia de a le evita poate altera procesul de muncă. de boli. Proiecţii ale anxietăţii. d) apar reacţii fizice (vegetative) de însoţire: palpitaţii cardiace. care nu au prin ele însele un caracter periculos. Fobiile au fost denumite cu echivalente greceşti (Pitres şi Regis). Le vom nota pe cele mai frecvente: de locuri. e) persoana fuge de teama unor obiecte/situaţii. pacienţii cu fobie nu au avut niciodată un atac de panică. Simptomele incluse în fobie: a) victima simte brusc o panică persistentă şi fără cauză.

epilepsie. toxicomanii. Fobia socială este teama iraţională şi evitarea de a se afla în situaţia în care activitatea propriei persoane poate fi urmărită de alţii.2. Tulburările de voinţă Voinţa a fost studiată de filozofi şi teologi dar.ştiu că a apărut un atac de panică. Este necesar a nu fi etichetat greşit extazul psihogen – reacţia de bucurie la o mare reuşită care. 7. deoarece acestea îi provoacă trăirile anxioase neplăcute. întâlnită în nevroza anxioasă şi în delirurile alcoolice acute şi subacute. În stările maniacale. Altă fobie specială este claustrofobia (teama de spaţii închise) şi acrofobia (teama de înălţime). tensiune. oligofrenie. la debilii mintali (nu au aceeaşi semnificaţie). schizofrenii. este un domeniu care nu este la fel de bine cunoscut ca altele. demenţe. Extazul este o stare paroxistică de bucurie intensă. rupe comunicarea cu mediul întocmai ca o secusă. sindroame psihoorganice. dar devin patologice în: nevroza fobică. La adult se pot remite fără tratament. hipobulia este secundară incapacităţii de concentrare a atenţiei. în general după pubertate şi are vârful după 30 de ani. Menţionăm totuşi că aceste conduite de evitare au un caracter limitat. ca de exemplu: semnarea unei cărţi de credit. Cea mai frecventă este teama de a vorbi în public. Voinţa este funcţia psihismului prin care se produce actualizarea şi realizarea intenţiilor. insecte. ca declanşator al acţiunii. Hiperbulia creşterea forţei voliţionale. întârzieri în dezvoltarea psihică (oligofrenii). conceput ca ansamblul pulsiunilor interne. în special de câini. în psihiatrie. la personalitatea psihastenică decompensată. Conduitele de evitare sunt comportamente menite să asigure evitarea situaţiei fobice de către subiect. Hipobulia cu caracter electiv incapacitatea de a face faţă situaţiilor fobogene sau obsesiilor ideative nevroza obsesivo-fobică Abulia nivel maxim de scădere a forţei voliţionale şi pierderea aproape totală a iniţiativei şi capacităţii de acţiune depresii psihotice. cu nivel energetic şi tensional specific. şarpe. Apar mai mult la femei. chiar şi în faţa unui grup restrâns. luarea unei mese. Cea mai întâlnită fobie specială este teama de animale. de teamă de a nu fi umilit. modelat sociocultural. deşi conştiinţa nu e modificată şi operaţiile gândirii sunt intacte afecţiuni de intensitate nevrotică. Fobiile pot fi considerate normale la copii dacă rămân discrete. în timpul căreia subiectul rupe comunicarea cu mediul. La această clasificare putem adăuga pantofobia care desemnează o teamă difuză provocată de orice obiect sau eveniment. în psihoze depresive. de asemenea. alcoolism. având caracter global şi fiziologic la anumite tipuri de personalităţi sectorizată în patologie Hiperbulia delirantă nivel foarte ridicat afecţiuni psihotice Hiperbulia electivă se desfăşoară sectorizat toxicomanii. cronice. schizofrenie. însoţită de o pantomimică exprimând această trăire inaccesibilă celorlalţi. debutul schizofreniilor şi în bolile psihice ale involuţiei. excitaţiei psihice şi agitaţiei psihomotorii. Se întâlneşte în isterie. bazându-se numai pe posibilitatea anticipativă a subiectului în legătură cu situaţia fobogenă. Ea apare egal la bărbaţi şi femei. Majoritatea fobiilor speciale apar în copilărie şi apoi dispar. oboseală. Fobii speciale. obsesii. oligofrenii severe. legate de un sistem motivaţional mai slab conturat sau chiar absent. stări demenţiale avansate . cerebrastenie posttraumatică. şoareci. Nu există un model comprehensiv care să cuprindă satisfăcător termenii variaţi folosiţi. luarea unei cafele. deliruri cronice cu tematică mistică. Bolnavii cu agorafobie dezvoltă şi depresie. Este strâns legată de sistemul motivaţional.nevroză obsesivo-fobică Hipobulia cu caracter global diminuarea forţei voliţionale cu scăderea capacităţii de acţiune. prin organizare operaţională a acţiunilor şi structurare decizională.

2. Unii psihopatologi au încercat să descrie chiar o tulburare de personalitate de tip sadic care s-ar defini printr-un tip de comportament persistent dominat de „cruzime. reacţii şi psihoze. psihozelor cronice. Agresivitatea ca simptom.. J. umilire. în condiţiile unei capacităţi voliţionale scăzute constituţională la structurile dizarmonice de personalitate de tip impulsiv. în special la personalităţile dissociale. de comportament agresiv şi umilitor. Grebb. presante.Comportamente agresive extreme.4.Impulsivitatea un sistem motivaţional modificat prin pulsiuni interioare imperioase. bizare. 1994). Sadock. O agresivitate crescută se înregistrează la perverşii sexuali de tip sadic care fac să sufere moral sau fizic partenerul erotizând durerea. IPOSTAZE CLINICE ALE AGRESIVITĂŢII În tulburările de personalitate se înregistrează acte de agresivitate şi de autoagresivitate.. parazite. În timpul unor afecţiuni psihice de tipul tulburărilor de dispoziţie. Tulburări ale instinctului de conservare.I. Kaplan.A.1. în special a epilepsiei creşterea actelor agresive este cvasiconstantă fie că agresivitatea se îndreaptă contra celorlalţi. dorinţe ambivalente. demenţelor. psihozelor acute. consecinţe ale disocierii ideo-afective schizofrenie sau generată de acţiuni simultane. jignire. care se impun conştiinţei şi determină trecerea la act. De asemenea. realizată prin cuvinte care rănesc atitudinea ameninţătoare sau chiar acte de violenţă ( BERNARD P. Suicidul 8.J.1. Homicidul 8. TROUVE S. 1977). În tulburările dispoziţionale de tipul depresiei majore sau excitaţiei maniacale se pot înregistra acte de agresivitate extremă sub forma unor raptusuri. O altă formă de agresivitate extremă este aşa numita furie maniacală – stare de excitaţie extremă – care poate apărea în episoadele maniacale. din nevrozele motorii 8.Comportamente agresive extreme 8. Dintre comportamentele agresive obişnuite care reflectă creşterea ostilităţii faţă de ceilalţi se notează tendinţa la contrazicere. la personalităţile borderline şi la personalităţile emoţionalinstabile. 8. În psihozele acute în timpul stărilor confuzionale se pot înregistra acte grave de violenţă în special în intoxicaţiile acute cu alcool (beţie acută. Infanticidul 8. de regulă creşte agresivitatea în tulburarea de personalitate de tip organic. În majoritatea tulburărilor psihice se înregistrează o creştere a agresivităţii reflectată în comportamentul subiecţilor. beţia patologică) sau deliriumului tremens. desconsiderare. . psihozelor organice. De asemenea. când îmbracă aspectul de raptus Parabulia scăderea forţei voliţionale determinată în principal de dezorganizarea sistemului voliţional prin sentimente. sau chiar asupra subiectului sub forma unor acte autoagresive. B. care apare devreme în viaţa adultă” (H. sau poate apărea în afecţiuni nevrotice.3.

lipsei de modulaţie faţă de oscilaţiile dispoziţionale. frustrărilor permanente la care este supus deficient (BERNARD. autoprodus şi cu intenţie proprie” (E.comportamentul toxicomanic este marcat de violenţă şi agresivitate. Sensul sinuciderii. confuzii între dorinţă şi trăire. după acelaşi autor. ar fi de „negaţie şi catastrofă”. făcut de victima însăşi. . psihologie. într-un infirm. Caracterul simbolic al actelor de autoagresiune este. sugestibilităţii crescute. ci mai degrabă negarea totală a posibilităţii de a alege. Noţiunea de suicid tinde să fie înlocuită cu cea de conduită suicidară. incendieri. considerânduse inutil. În schizofrenie şi în alte deliruri cronice pot fi notate acte de agresivitate care au acelaşi caracter incomprehensibil şi nemotivat ca tot restul bolii. ecstasy. Suicidul comportă şi o definiţie operaţional-psihologică în virtutea căreia „suicidul este un act uman de încetare din viaţă. sindromul presuicidar. război. care generează nu numai suferinţă. straniu. pe prim plan se înscrie lupta pentru supravieţuire. sociologie şi medicină. fiind cu atât mai mare cu cât acesta este mai scăzut. Biberi consideră că sinuciderea trebuie privită sub o triplă incidenţă: biologică. unele din droguri crescând mult agresivitatea individului (haşiş. înfricoşător şi se derulează mecanic fără participarea emoţională a subiectului. furturi. În întârzierea mintală agresivitatea creşte într-un raport invers cu nivelul inteligenţei. fără îndoială. cât şi ca o atitudine de fond care marchează majoritatea relaţiilor cu ceilalţi. Cadru conceptual Suicidul (de la sui = de sine şi cidium = omorâtor) semnifică „orice caz în care moartea rezultă direct sau indirect dintr-un act pozitiv sau negativ. Agresivitatea poate fi îndreptată împotriva celorlalţi. 1980). pe lângă creşterea sentimentului de coeziune umană. 8. psihologică şi socială. Deşi. întrucât se revine la o negare a instinctului vital. „Le Suicid” (1897) al lui Emile Durkheim. P. În demenţe se observă numeroase reacţii agresive de tip clastic. Suicidul Definiţie. caracteristic schizofreniei: castrare sau emasculare. Shneidman. ca „un act care presupune devierea unuia dintre instinctele cele mai puternic înrădăcinate ale structurii biologice”. Durkheim). tentativele suicidare. el găseşte în suicid singura soluţie de evitare a suferinţei). Substituirea probabilului şi posibilului cu neantul. În circumstanţele organice ale îmbătrânirii şi senilităţii există o creştere bazală a agresivităţii. de asemenea. Agresivitatea debililor mintali este rezultatul deficitului de control. mutilare sexuală.2. dar şi a subiectului însuşi.S. aflarea diagnosticului unei boli incurabile. demonstrează că sinuciderea nu este o opţiune. prizonierat etc.). cu nonsemnificativul. uneori reprezentând un prim simptom care anunţă demenţa. fugi) sau prin aşa-numita furie epileptică. într-un moment existenţial resimţit de persoană ca dramatic şi fără nicio altă ieşire (de exemplu. Cel mai important studiu despre suicid este. Problematica suicidului a fost dintotdeauna disputată de filosofie. s-a observat că rata sinuciderilor scade în situaţii limită – calamităţi naturale. Actele hetero şi autoagresive ale debililor mintali pot avea caracter exploziv sau vindicativ şi pot fi deosebit de grave. tendinţei de a se exprima mai mult prin acte decât prin cuvinte. la prima vedere ar părea paradoxal. Explicaţia ar consta în faptul că în aceste situaţii. ideile de sinucidere. LSD). instinctul de autoconservare devenind predominant. În schizofrenie manifestările agresive sunt marcate de caracterul bizar. ci şi sentimentul transformării subiectului dintr-un om activ. care ştie că trebuie să producă acest rezultat” (E. Agresivitatea din epilepsie se manifestă atât episodic sub forma unor acte explozive (agresiuni sexuale. care înglobează suicidul reuşit. conduită agresivă marcată de o violenţă sălbatică. o povară pentru familie şi societate. enucleerea globilor oculari.

Concepţia psihanalitică (Freud. Deshaies consideră că sinuciderea nu este provocată de un singur factor. mergând până la desfiinţarea persoanei de către ea însăşi. aspectul ereditar şi cel profund pulsional. A. relaţie care îşi află expresia în două faze succesive. ca fiind o depresie profundă şi dureroasă. pe care o defineşte.. Prin pierderea obiectului. din demenţă). fără vreo obligaţie etică sau de altă natură. sinuciderea prin constrângere (ex. În concepţia lui. Friedman. fără a avea conştiinţa acestei pierderi. sinuciderea „etică” (din raţiuni morale). învinuirile se deplasează de la obiect la subiectul însuşi. identificarea agresivă cu obiectul angajează un proces (sau revine la un mecanism) pe care Freud îl va numi mai târziu introiecţie şi pe care Szondi îl va relua în teoria sa despre analiza destinului. Prin identificarea cu obiectul. Între teama de a fi distrus şi teama de a distruge. Aceasta constă în existenţa. de fapt. ci de a scăpa de o anumită realitate. libidoul fiind obligat să renunţe la legăturile care există între el şi obiect. datorită diminuării sentimentului stimei de sine. Garman. s-au luat în consideraţie aspectul libertăţii şi aspectul etic. cu originea în primele stadii libidinale (oral şi anal): faza paranoidă sau anxietatea persecutorie şi faza melancolică sau anxietatea depresivă. Deoarece omul este guvernat. Freud pune existenţa a trei condiţii: pierderea obiectului. ci reprezintă un comportament specializat. dorinţa de a-l întregi.. sacrificiul impus sclavilor). ci se retrage în Eu. în cadrul unei relaţii (în special cea erotică). dar o slabă rezistenţă a investiţiei libidinale. ceea ce provoacă dorinţa de a distruge obiectul. Eul nu se poate restructura de aşa manieră încât să deplaseze energiile libidoului asupra altui obiect. Melanie Klein vorbeşte despre o relaţie profundă care ar exista între depresie şi paranoia. doreşte moartea cuiva). caracteristică melancoliei. de aici rezultând o dificultate a alegerii obiectuale. Pierderea obiectului dezvăluie fenomenul de ambivalenţă. restaura. denigrarea şi învinuirile adresate obiectului pierdut. sinuciderea a fost analizată de diferiţi autori în funcţie de numeroase criterii. este în permanenţă trist. în care moartea este într-un fel sau altul impusă. eliberat de obiectul de investiţie. sinuciderea care scapă individul de durere sau de o postură defavorabilă. inconştient. în . Eul nu se poate distruge în virtutea unei returnări a investiţiei libidinale obiectuale decât dacă se tratează pe el însuşi ca obiect. Astfel. La baza melancoliei. dacă este capabil să întoarcă spre el însuşi ostilitatea îndreptată spre obiect (ostilitatea reprezintă reacţia primitivă a Eului împotriva lumii exterioare). Melancolicul. reacţiile suicidare din timpul episoadelor confuzionale (ex. componenta negativă (ura) este eliberată şi se refugiază în Eu care are tendinţa de autodistrugere. din punct de vedere psihanalitic.Ca act autodistructiv definitiv. fără ca persoana să aibă propriuzis dorinţa de a muri. Delmas face distincţia între pseudosinucidere şi sinucidere veritabilă. toate cu semnificaţii autodistructive. rezultă că sinuciderea veritabilă vine în opoziţie cu instinctul de conservare. Szondi) consideră ca factor central în etiologia sinuciderii relaţia dintre pulsiunea autoagresivă şi cea heteroagresivă (se sinucide acea persoană care. din punct de vedere biologic. ambivalenţa şi regresiunea libidoului Eului. această dorinţă antrenează însă teama de obiect şi. în care încetează orice interes pentru lumea exterioară. caracteristică stării paranoide. persoana trăieşte un conflict interior care conduce. cu pierderea capacităţii de a iubi. ca oricare altă atitudine umană. a doua inconştientă. deci. având o diminuare importantă a stimei de sine şi se complace în această stare. Introiecţia se realizează în cazul în care există o puternică fixaţie asupra obiectului. aspectul psihiatric şi cel social. a două componente majore (dragostea şi ura). fiind deci o manifestare patologică. Freud leagă sinuciderea de starea de melancolie. care regresează spre narcisism. această depresie generează autoînvinuiri. prima fiind conştientă. Se vorbeşte în acest caz despre „voinţă” în alegerea sinuciderii care caracterizează adevărata conduită suicidară. Autoînvinuirile şi autodistrugerea reprezintă. libidoul nu se deplasează spre alt obiect. Simultan cu dorinţa de a încorpora obiectul există teama de a fi încorporat (distrus) de obiect. În a doua categorie – sinuciderea veritabilă – individul simte dorinţa de moarte. Din prima categorie fac parte: morţile accidentale. subiectul pierde obiectul investirii sale libidinale. cu un determinism multiplu. autoinjurii. Din perspectivă psihiatrică. de instinctul de conservare.

din care menţionăm automutilările. acest obiect nemaiexistând. deoarece poate reuşi. prin tendinţa la . ambivalenţa şi regresiunea libidoului Eului). un ataşament ireal faţă de un obiect deja pierdut. Tentativa de sinucidere poate fi repetată. o disimulare a actului suicidar sub aspectul unui accident. suicidul constituie o importantă problemă de sănătate publică. Ionescu descrie mai multe instanţe ale fenomenului suicidar: Ideea de suicid veleitară reprezintă o dorinţă tranzitorie de autodistrugere.ultimă instanţă. Eul manifestă tendinţe vindicative şi agresive faţă de obiectul care l-a abandonat. Persoana realizează. ele asemănându-se prin caracterul simbolic. Tentativele suicidare sunt de 8-9 ori mai frecvente la tineri. suicidul reprezintă a doua cauză de deces după accidente. accidente. Îl întâlnim mai frecvent la femei şi adolescenţi. de 10 ori mai frecvente la adolescenţi. Pentru a facilita însă o intervenţie adecvată. ştim că suicidul ocupă un important loc 4 între cauzele de deces după bolile cardiovasculare. folosind orice mijloc are la îndemână. Tentativa suicidară pare a avea cel mai adesea semnificaţia unei nevoi crescute de afecţiune şi atenţie din partea anturajului faţă de care subiectul se simte izolat. Literatura de specialitate vorbeşte de aşa numitele „valuri” sau „epidemii” de suicid. Datele statistice arată însă că există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte vârsta şi sexul celor cu tentativă de suicid. trebuie evaluat riscul suicidar analizînd factorii de risc pentru suicid şi starea psihică a individului. În ceea ce priveşte epidemiologia suicidului. Persoana „se aruncă în suicid”. Szondi defineşte „sindromul suicidal” în care se pot regăsi cele trei condiţii ale lui Freud (pierderea obiectului. Tentativele suicidare se desfăşoară mai ales vesperal. neoplasme. respins. intervenţia unor persoane străine). menţinând fixaţia la obiect. Raptusul suicidar este rezultatul unei tendinţe greu reprimabile de dispariţie. Practic. a unui impuls nestăpânit. Individul alege această modalitate de a se sinucide pentru a nu-şi culpabiliza rudele şi prietenii sau pentru a-i proteja de reacţia anturajului. Sindromul presuicidar a fost descris de Ringel ca fiind caracterizat prin restrângerea câmpului de conştiinţă şi afectivităţii şi înclinaţia către fantasmele suicidului. nu există momente în care rata suicidului să crească elocvent. Orice tentativă suicidară trebuie însă privită cu multă atenţie. cu proiecţia teoretică a actului fără punerea sa în practică. Instanţe ale fenomenului suicidar G. Indiferent însă de regiunea geografică. subestimat. în concepţia lui Szondi. Eul reîntoarce agresivitatea asupra lui însuşi. ajungând într-o stare de izolare şi solitudine. conduitele de risc şi aşa-numitele sinucideri cronice (alcoolismul şi toxicomaniile). Rata suicidului diferă mult de la ţară la ţară. de la o cultură la alta. de aici rezultând ca soluţie tentativa de sinucidere. Tentativa de suicid ar putea fi înscrisă pe o axă cu un pol reprezentând aspectul veleitar. Şantajul cu suicidul – apare la persoanele cu o structură psihică labilă sau la persoane cu un coeficient scăzut de inteligenţă cu scopul de a obţine mai multe drepturi. la celălalt pol aflându-se impulsiunea de suicid. Suicidul cronic (parasuicidul) constituie de fapt echivalentele suicidare. la autodistrugere. În grupa de vârstă 15-19 ani. Suicidul disimulat (travestit) este o acoperire. 40% dintre bărbaţi şi 80% dintre femei au avut anterior tentativei o situaţie conflictuală. Mulţi autori susţin dificultatea punerii în evidenţă a sindromului presuicidar. ci momente în care se vorbeşte mai mult despre suicid. refuzul tratamentului. dorinţa fiind generată numai de încărcătura afectivă de moment. spre deosebire de suicidul autentic care este mai frecvent matinal. Tentativele suicidare sunt sinucideri ratate din motive tehnice (mijloace de sinucidere inadecvate sau fortuite. pierdere pe care o respinge. refuzul alimentar. Nu se poate prezice cu certitudine care dintre pacienţii cu ideaţie suicidară vor trece la act. un plus de libertate. unii atribuindu-l unei predispoziţii de ordin caracterial. Există aproximativ 18 tentative suicidare pentru fiecare suicid. de şantaj.

el defineşte anomia ca fiind răul de care suferă o societate în ansamblul ei din lipsa regulilor morale şi juridice care îi organizează economia. Pe de altă parte. Se vorbeşte despre suicidul anomic în societatea modernă. în timp ce persoanele rămase singure prezintă o rată a suicidului de patru ori mai mare decât la loturile martor. DURKHEIM vorbeşte de instabilitatea materială şi familială care creşte în timpul crizelor economice. exprimă situaţia în care cei doi sunt de acord să se sinucidă împreună. Stricto senso. în lucrarea sa consacrată suicidului. . riscul suicidar este de aproape 4 ori mai mare la bărbaţi faţă de femei. fiind astfel capabili să acţioneze în sensul oricăror impulsuri suicidare care pot surveni. Anomia este un concept sociologic creat de DURKHEIM. Conduita suicidară presupune organizarea comportamentului în vederea acestui scop. • Suicidul în funcţie de sex În timp ce femeile au un procent mai ridicat de tentative suicidare (6:1) faţă de bărbaţi. sinuciderea halucinatorie imperativă din stările crepusculare epileptice şi cea din stările demenţiale. conform cărora moartea ar avea un rol eliberator. Se presupune că un episod parasuicidar desemnează un individ cu mecanisme reduse de inhibiţie a autoagresiunii. nu în ultimă instanţă.autodistrugere cu comportamentul suicidar. Termenul de parasuicid a fost introdus de Norman Kreitman în monografia sa „Parasuicide” apărută în 1970. de excludere din grup favorizează suicidul. carismatic. În rândul persoanelor văduve. el insistă asupra unui alt aspect al anomiei: relaţia individului cu normele societăţii sale şi modul de interiorizare a acestora. competiţia exagerată în relaţiile sociale. cât şi automutilarea. foştii prieteni. Suicidul colectiv Astfel de cazuri au un grad crescut de sugestibilitate şi un inductor persuasiv. dar realizând o deturnare a actului greu explicabilă pentru ceilalţi şi chiar pentru sine. Sărăcirea. Morgan a sugerat introducerea termenului de autoagresiune deliberată. cel moral împing individul spre autoliză. Factori de risc pentru suicid Factori socioeconomici Suicidul apare în situaţii de criză acută. • Fiecare partener se poate sinucide separat. rezultă că se consideră ca atare acest act. Pe de o parte. Implicit. numărul actelor suicidare este mai mare la bărbaţi (3:1). Suicidul în doi (suicidul dual) Poate îmbrăca mai multe aspecte: • Poate fi considerat o formă de suicid altruist. economic. şomaj. provoacă o stare de nelinişte care poate duce la sinucidere. religios şi. • Bolnavul reuşeşte să îşi convingă partenerul/partenera să „îl urmeze în moarte”. „Contagiunea” suicidară se bazează frecvent pe convingeri religioase sau culturale. în care dezechilibrul politic. tendinţa de marginalizare. atunci când subiectul îi evaluează consecinţele. Suprasolicitarea individului. • Statutul marital Rata suicidului la celibatari este dublă faţă de rata suicidului în populaţia generală. faliment. Individul îşi vizitează locurile din copilărie. cu un plus cognitiv. Conduitele pseudosuicidare (falsele suiciduri) Din definiţia suicidului citată de noi. În 1979. Din punct de vedere social. Anomia este văzută de el cu două sensuri diferite. incluzând aici atât intoxicaţiile cu medicamente sau substanţe chimice. îşi scrie testamentul după care se sinucide. pierderea unui statut economic şi nu sărăcia în sine favorizează suicidul. un fel de „regie” a actului suicidar. nu vor fi cuprinse în această categorie decesele survenite în timpul stărilor confuzionale (care sunt accidentale).

Acesta este momentul „acumulării”. • Statutul profesional Sinuciderile sunt mai frecvente la cei fără statut profesional sau cu statut profesional nesigur. Departe de aceasta: acesta este momentul care trebuie să îl preocupe cel mai mult pe profesionist. Factorii meteorologici şi cosmici Suicidul este mai frecvent primăvara şi toamna. să pună mâna pe o armă sau pe un obiect de bucătărie. insomnia continuă. se spunea că suicidul are un caracter ereditar. el nu va comite sinuciderea. • 16-24 ani. raportarea suicidului creşte numeric. după accidente şi cancer. este lipsa de speranţă a Eu-lui. Părerea psihologilor este că la această grupă de vârstă suicidul este reactiv şi este foarte frecvent rezultatul unor pedepse exagerate. psihice şi sociale. La militari rata suicidului este mai ridicată cu cel puţin 25% decât în rândul civililor. După vârsta de 15 ani. Medicii se înscriu în categoria profesiilor cu risc crescut. Infecţia cu HIV fără alte complicaţii nu pare să aibă un risc suicidar crescut. Adolescenţii sunt supuşi bombardamentelor continue din partea sferelor fizice. Nu se întâlneşte decât extrem de rar. • 11-15 ani. precum şi un anumit mod de viaţă. Statisticile evidenţiază faptul că mai mult de 50% din victimele suicidului au căutat tratament înaintea actului. iar viitorul este nesigur şi chiar mai ameninţător. deoarece trecutul acuză şi condamnă pacientul. . iar atunci este rezultatul imitaţiei. profesioniştii nu trebuie să fie atât de imprudenţi să creadă că. operaţii chirurgicale recente sau boli în fazele terminale. pe de altă parte. statisticile europene declarându-l printre primele 3 cauze de deces la adolescenţi. ci boala care îl ocazionează. corespunzător frecvenţei crescute a debutului şi recăderilor în psihoze.• Habitatul Suicidul este mai frecvent în aglomerările urbane. Alţi importanţi factori de risc sunt sentimentul durerii existenţiale („vidul narcisismului”) şi lipsa speranţei. este momentul „aşteptării calme” de dinaintea actului. ţinând cont de faptul că sub vârsta de 10 ani. Sucidul este însă o manifestare. dispute familiale. Există anumite profesii cu un risc suicidar mai crescut. Ereditatea Până în urmă cu aproximativ 25 de ani. Ideile suicidare sunt un factor comun în evoluţia depresiei şi pot sau nu să fie evidente. un simptom apărut fie în cadrul unei depresii majore sau a unei psihoze. Un pacient care suferă şi care relatează o adâncă lipsă de speranţă este considerat cu un înalt risc suicidar. moartea unei rude apropiate. eşecuri şcolare. Este important pentru profesionişti să nu îşi relaxeze vigilenţa atunci când un pacient nu mai vorbeşte despre sinucidere şi pare să fie calm. aşteaptă să fie singur pe balcon. nu suicidul este ereditar. prezentul este frustrant. plăcerea sau satisfacţia (aşa cum s-a văzut în exemplul clinic de mai sus). au o stimă de sine redusă şi au avut un eveniment stresant în ultimul an. Aşadar. Unele evenimente precipitante acţionează ca triggeri pentru actul suicidar al unui adolescent: despărţiri. Alţi câţiva factori minori pot fi anxietatea. Adolescenţii cu risc înalt de sinucidere au de obicei legături de prietenie slab dezvoltate. Factorii somatici Riscul suicidar creşte în bolile somatice precum durerea cronică. Sentimentul de neajutorare al pacientului este diferit. ca în zicala „Câinele care latră nu muşcă”. Lipsa de speranţă pe care pacientul o simte nu este oarecare. Pacientul ascunde şi depozitează pilule cu scopul de a le înghiţi toate odată. tendinţele impulsive. Profesia intervine în măsura în care ea implică un anumit nivel intelectual. nu se poate vorbi de conştiinţa morţii. dar nu au fost diagnosticate corect sau au fost tratate inadecvat. care pe rând implică idealuri noi efemere şi tiranice şi necesită forme noi de rezolvare. dacă un pacient vorbeşte despre sinucidere. Suicidul în funcţie de vârstă • 0-10 ani. un act care apoi tinde să surprindă pe oricine. deoarece nimeni nu poate promova starea de bine a pacientului.

. Astfel. Bilanţul evaluării riscului suicidar Întrucât asocierea suicidului cu depresia este cea mai frecvent întâlnită în psihopatologie. poate apărea la începutul şi finalul episodului depresiv. nu este neobişnuit ca suicidul să constituie o evadare din această situaţie. în mod obişnuit. arme în casă). Ulterior. • peste 60 ani. se menţin aceiaşi factori de risc şi o rată foarte crescută a suicidului. Suicidul în bolile psihice Suicidul în depresie Riscul suicidar este prezent la orice pacient cu depresie fără să fie însă corelat cu severitatea depresiei. frecvent observate la persoanele vârstnice. Insomnia severă din cadrul episodului depresiv este corelată cu un risc suicidar mai crescut. orizonturile vieţii devin mai înguste. • Preferinţa de a fi mort. sistemul pulsional se revigorează şi riscul suicidar revine pe măsura ameliorării depresiei. cât şi echilibrul lor narcisistic. ceea ce constituie un obstacol pentru psihoterapie. • Alegerea unei modalităţi de suicid. când starea pacientului se ameliorează. de asemenea. aşa încât persoanele vârstnice se ancorează în trecut. moartea rudelor apropiate. deşi nu au avut în trecut. Depresia este în prim-planul cauzelor de suicid. • Dispunerea de mijloc suicidar (stoc de medicamente. • Gândul la suicid. pierderea ocaziilor de întâlnire măreşte sentimentele de singurătate ale vârstnicilor.Suicidul mai poate fi o manifestare a debutului unor psihoze. vigoarea sistemului pulsional e practic anulată. − Planificarea unui gest: • Proiectarea unei modalităţi de suicid. • 51-60 ani. un factor de risc pentru predispoziţia persoanelor vârstnice către depresie şi suicid. În plus. Ar putea fi explicat prin faptul că suicidul este expresia unei pulsiuni autolitice care se înscrie în ansamblul sistemului pulsional şi se relaxează pe măsură ce pacientul se cufundă în depresie. Sentimentul constant al incapacităţii este combinat cu o scădere reală a anumitor abilităţi. • Procurarea unei arme. Aceste schimbări transformă pensionarii în consumatori de alcool şi medicamente şi afectează atât sănătatea lor fizică. dar şi scăderea venitului obişnuit. cu cât depresia este mai severă. caracteristicitraumatice. deoarece implică nu numai pierderea statutului social. Suicidul se datorează în special abuzului de alcool asociat depresiei. prietenilor sau cunoştinţelor face ca sentimentul terminării vieţii să fie mai acut pentru ei. prezentăm bilanţul evaluării riscului suicidar la un pacient cu depresie. prevalent prin otrăvire sau spânzurare. Până la vârsta de 30 de ani. În consecinţă. • Gândul de a putea comite suicid. Vârstnicii sunt mai vulnerabili la evenimentele din viaţă care au acum. • Pregătirea suicidului. Teama şi izolarea sunt. • 31-40 ani. Evocarea predomină asupra posibilităţii introspecţiei. Cel mai frecvent. • Dispoziţii legale (testament sau scrisori). Pensionarea este. Gradul de angajament într-o criză suicidară (în ordine crescătoare a gravităţii) − Idei suicidare: • Gândul la moarte. motiv pentru care unii clinicieni ajung să afirme că o depresie foarte severă ar constitui o profilaxie a suicidului.

• Agresivitate şi ostilitate. • Episoade cu simptome psihotice. • Stări mixte. mai ales dacă sunt trataţi umilitor. • Anxietate. Antecedente personale: − Conduite suicidare: • Ideaţii suicidare. • Pierderea unei persoane apropiate. eşec sentimental. divorţ. • Antecedente de agresiune fizică. • Probleme de conduită (în mod special la adolescent).− Calitatea relaţiei medic-bolnav şi capacitatea pacientului de a se putea confesa. • Şomaj. • Bipolaritate (succesiune a episoadelor depresive şi maniacale). Context psihosocial: • Evenimente de viaţă defavorabile. de culpabilitate. • Efectul tratamentului asupra simptomatologiei (dezinhibiţie). • Tentative de suicid anterioare. Simptomatologia actuală: • Durere morală şi suferinţă. • Pesimism. • Idei delirante şi halucinaţii. • Comorbiditate. schimbări sau conflict profesional. − Comportamente violente şi impulsive: • Temperament violent. . • Relaţii interpersonale haotice şi conflictuale. • Alterarea capacităţilor de adaptare. • Rupturi recente ale relaţiilor. • Alterarea funcţiilor superioare. disperare. • Agitaţie. • Tendinţă la retragere. • Idei de depreciere. • Antecedente medico-legale. − Maladie depresivă: • Diagnostic. confuzie. • Probleme anxioase. • Conduite antisociale. • Insomnie persistentă. − Comorbiditate: • Alcoolism. lipsă de demnitate. • Răspuns slab la tratament sau complianţă nesatisfăcătoare. toxicomanii.

Evaluarea gravităţii unei tentative suicidare: • Caracteristicile evenimentului precipitant. • Disperare. pedepsire). • Precauţii luate pentru a nu fi descoperit. Epilepsia poate însă cuprinde toată gama comportamentelor suicidare. iar modul de realizare este prin mijloace atroce. dar de cele mai multe ori este un act incomprehensibil. ostilitate. de la impulsiunea suicidară conştientă. • Punerea „afacerilor” în ordine. Dintre bolnavii cu schizofrenie 10% fac tentative de suicid. − Premeditarea: • Gest planificat. • Violenţe. tulburări bipolare). iar 2% reuşesc să le realizeze. • Alcoolism. • Voinţa de a scăpa de o situaţie. • Personalitate borderline. Suicidul în epilepsie Unii clinicieni sunt de părere că suicidul în epilepsie ar fi expresia unui automatism motor epileptic care poate fi comis în virtutea actului automat al crizei. Actul suicidar în schizofrenie are unele particularităţi: apare mai frecvent în perioada de debut. • A muri (măsurarea gradului de ambivalenţă şi de determinare). • Stil cognitiv rigid.• Afecţiuni somatice cronice. • Abuz de alcool. brutale. • Achiziţie specifică a mijlocului utilizat. gradul de informare asupra letalităţii toxicului. până la actul automat confuzooniric. în cele mai multe cazuri lipseşte motivaţia. căruia îi este imposibil să se obişnuiască cu acest statut (dat fiind stigmatul cu care secole de-a rândul societatea a . • Consideraţie redusă despre sine. Suicidul în schizofrenie Studii recente insistă asupra suicidului ca prim simptom al psihozei. • Probleme psihiatrice (depresii. Antecedente familiale: • Conduite suicidare. de un sentiment intern insuportabil. pesimism. • Motivaţii (în ordinea crescătoare a gravităţii). • Izolare socială. • Letabilitatea şi violenţa mijlocului întrebuinţat. • Scrisoare lăsată anturajului. • Acţiunea asupra anturajului (sensibilizare. Personalitate: • Impulsivitate. putând fi expresia unei ideaţii delirante. Suicidul poate apărea în contextul depresiei reactive a unui bolnav de epilepsie. de o stare. • Agresivitate. manifestare în cadrul comportamentului halucinator determinat cel mai frecvent de halucinaţii auditive imperative.

se credea că depresia alcoolicilor este o consecinţă a efectelor directe ale alcoolului. Există şi teoria unor psihologi conform căreia alcoolicul. Consumul de droguri – în special de alcool – joacă un rol important în suicid. Bazat pe nivelele alcoolemiei. − Există situaţii în care înainte de realizarea actului suicidar. în timp ce riscul comiterii suicidului variază între 7% şi 15% pentru indivizii alcoolici. deoarece bolnavul nu mai are critica de la început. când bolnavul mai are încă critica necesară evaluării pantei dezastruoase pe care a început să alunece. tentativele se răresc considerabil. investigaţiile clinice au indicat ca alcoolismul este frecvent complicat de tulburări afective bipolare şi monopolare. Există o considerabilă (60%) comorbiditate între depresie şi problemele cu alcoolul în cazurile suicidare. inutilitate şi incurabilitate. incidenţa alcoolismului printre cei care comit suicid variază între 6% şi 30%. În perioada de stare. atunci când medicii prescriu antidepresive. Trecerea la act este favorizată de stările depresive cu idei de culpabilitate. Tulburările psihice intercritice pot avea în corolarul lor şi conduita de şantaj suicidar. numărul actelor suicidare scade. Drogurile cel mai frecvent folosite sunt antidepresivele (când pacientul a fost tratat cu ele) şi tranchilizantele medii. Suicidul este citat foarte frecvent în cadrul alcoolismului (aprox. ceea ce duce la catalogarea lui drept alcoolic. Intoxicaţia cu medicamente este cauza morţii în 90% din cazurile de sinucidere şi este mult mai frecventă la alcoolici datorită interacţiunilor letale produse de combinarea celor două droguri. 40% din indivizii care au o tentativă de sinucidere au consumat alcool împreună cu medicamente. conştient de continua degradare. cum ar fi supravegherea continuă a pacientului în timpul . Între 5% şi 25% din indivizii alcoolici mor prin sinucidere. Statistic după 65 de ani. dar şi pentru că ideile delirante „se pierd în masa demenţei”. individul consumă o cantitate mare de alcool. Cu câţiva ani în urmă. − Suicidul în abuzul de substanţă mai poate fi ocazionat de simptome psihotice (în special halucinaţii) apărute în timpul stării confuzionale de delirium tremens sau în urma unei intoxicaţii cu diferite droguri. el fiind expresia unei imitaţii sau a tendinţei de a-i sancţiona pe cei din jur. Totuşi. suicidul apare rar şi nu putem vorbi de un act suicidar propriu-zis. Alte studii au arătat că indivizii alcoolici depresivi tind să caute tratament mai frecvent decât aceia care nu sunt depresivi. Asocierea alcoolismului cu o simptomatologie depresivă creşte riscul suicidar. trebuie să ia cele mai mari precauţii în ceea ce priveşte siguranţa pacientului. Ca act intenţional şi deliberat. deşi natura exactă a acestei asocieri nu este încă limpede definită. Suicidul în demenţe Este expresia deteriorării. recurge deznădăjduit la suicid. Indivizii nu au conştiinţa reală a morţii şi în consecinţă a actului suicidar. 15% din cei cu dependenţă). Suicidul în alcoolism şi toxicomanii Justificarea ratei înalte de suicid în alcoolism şi toxicomanii apare din următoarele motive: − 30% din alcoolici sunt depresivi şi aceştia recurg la alcool sau la droguri diverse pentru a putea suporta mai uşor supliciul depresiei lor. suicidul apare mai ales în perioada de debut a bolii. fără a fi neapărat expresia alcoolismului. În diferite studii.marcat epilepticul). Suicidul în întârzierea mintală În oligofrenii. Este evident că. bărbaţii şi persoanele vârstnice au nivelele cele mai crescute ale alcoolemiei.

de ultim moment. suicidul marchează o decompensare a stării nevrotice. fie prin faptul că va fi silit să ducă o . dar iniţial veleitară. Poate apărea fie în cadrul episoadelor depresive apărute la un moment dat în evoluţia tulburării. Celelalte religii sunt mai predispuse să comită suicidul decât catolicii Evidenţa care priveşte această afirmaţie este mixtă. nu este mai frecvent decât în populaţia generală. par mai puţin depresivi. şi selectarea medicaţiei adecvate. care face viaţa subiectului insuportabilă fie prin intensitatea suferinţelor pe care le va avea de înfruntat. Suicidul în tulburările de personalitate Cunoaşte o rată surprinzător de înaltă. de natură să argumenteze un şantaj. Weissman şi colab. Nu am inclus în cadrul conduitelor suicidare echivalentele suicidare. Mituri şi false păreri despre suicid Oamenii care vorbesc despre suicid nu comit suicid. dar comportamentul care sugerează suicidul real trebuie privit serios. nu vor fi cuprinse în această categorie decesele survenite în timpul stărilor confuzionale (care sunt accidentale). sinuciderea halucinatorie imperativă din stările crepusculare epileptice şi cea din stările demenţiale. dar realizând o deturnare. Suicidul în nevroze Este rar. cu cele mai mici efecte neurologice şi cardiotoxice. Este de remarcat că în ceea ce priveşte tulburările anxioase. Atunci când apare. 20% din cei cu tulburări de panică au un istoric de tentative suicidare. Rata suicidului este mai mare în lunile ploioase decât în cele însorite Totuşi este evident că rata suicidului poate creşte când vine primăvara. şi depresia este cauzatoare de suicid. refuzul tratametului şi aşa-numitele sinucideri cronice (alcoolismul şi toxicomaniile). fie este expresia unei tentative suicidare reuşită. mulţi oameni. în timp ce ceilalţi pot face gesturi suicidare care sunt chemări în ajutor sau încercări de a comunica cât de adâncă (mare) este disperarea lor. refuzul alimentar. au ajuns la concluzia că tentativele de sinucidere sunt asociate cu forme complicate sau necomplicate de panică şi că riscurile sunt comparabile cu cele asociate cu depresia severă. Numai persoanele foarte deprimate comit suicid Mulţi oameni care comit suicid sunt depresivi. Implicit. înainte de a comite actul suicidal. atunci când subiectul îi evaluează consecinţele. Între 60% şi 80% dintre persoanele care au comis suicid au comunicat intenţia lor din timp. ele asemănându-se prin caracterul simbolic prin tendinţa la autodistrugere cu comportamentul suicidar. este probabil un factor dual el având ca bază un factor genetic de depresie. S-a observat că asocierea crizelor de panică sau a depresiei majore cu abuzul de alcool sau droguri creşte riscul tentativelor de sinucidere la femei. Deşi multitudinea deciziilor de comitere a suicidului poate releva stresul sau depresia.tratamentului. din care menţionăm automutilările. de la explicitarea pentru sine şi pentru ceilalţi a actului. Tipuri particulare de suicid Sinuciderea de abandon Reprezintă un act reacţional la un abandon real. formală. prescriind numai cantitatea exactă care trebuie luată între vizite. rezultă că se consideră ca atare acest act. Pot fi diferite motivaţii. Din definiţia suicidului citată de noi. dar foarte mulţi depresivi nu au suficientă energie să comită suicidul şi îl comit când se simt mai bine. Tentativa de suicid este un comportament Familial Factorul de suicid „aleargă” în familie. dar nu apare a fi o diferenţă a ratei în aceste grupuri religioase. Suicidul şi tentativa de suicid sunt în aceeaşi clasă de comportament Unii oameni încearcă să se sinucidă.

A fost descrisă la populaţiile din vestul Africii. Importanţa factorului afectiv este deosebit de pregnantă. Din punct de vedere clinic. la care se descrie un tip de sinucidere „raţională”. După unii autori. în care acest comportament este instituţionalizat drept „corectiv” al unor situaţii. moartea sa fiind dovada unui ultraj deosebit de grav pe care l-a suferit de la persoane sau familii adverse. Sinuciderea de abandon ar fi întâlnită. epilepticul. cât şi în cele occidentale (în deceniile al VI-lea şi al VII-lea ale secolului nostru). depresia reactivă este constantă şi în multe cazuri s-a putut demonstra o insuficienţă a tratamentului antidepresiv. care îşi dau seama în perioadele intercritice. • cea care cere sânge. în semn de protest. • Bolnavii foarte grav sau incurabili. pentru care tratamentele se dovedesc ineficace şi care se simte abandonat de medic. Fără să îmbrace un aspect psihotic (deoarece şi alţi membri ai societăţii respective împărtăşesc credinţe asemănătoare). întâlnite atât în societăţile asiatice. ca şi la alte popoare la care există credinţa în duhurile ce pot răzbuna moartea sinucigaşului. Sinuciderea care are ca scop producerea sau continuarea unor răzbunări sângeroase a devenit mai puţin frecventă în secolul nostru şi se întâlneşte numai la grupurile etnice în care „spălarea cu sânge” a unui ultraj este o datorie de onoare. • cea corectivă. că sunt definitiv etichetaţi. Aşa-numitele sinucideri „eroice”. . Sinucigaşul urmăreşte provocarea unei reacţii în lanţ. adesea izolaţi afectiv. reacţie la boală (bolnavul de cancer. aceea de unică ieşire posibilă dintr-o situaţie („o sinucidere de situaţie”). care sunt în imposibilitatea de a mai lucra şi refuză condiţia de povară pentru familie şi societate). • Indivizii total abandonaţi pe plan afectiv. pedepsindu-i pe cei care l-au împins la acest act.existenţă „incompatibilă cu sensul pe care el îl acordă demnităţii umane”. dar nu mai pot suporta durerile) sau reacţie la consecinţele bolii (schizofrenul. Semnificaţia adevăratului suicid de abandon este după L. cu tulburări somatice sau psihice care îi împiedică să-şi satisfacă vechile necesităţi şi să-şi obţină micile satisfacţii obişnuite. recidivele sunt frecvente. marii suferinzi. sinuciderile samsonice (opuse sinuciderilor anomice) au fost descrise ca o modalitate instituţionalizată de expresie a unor relaţii interindividuale. Sinuciderea corectivă poate fi întâlnită numai la grupurile etnice la care există o puternică credinţă în justiţia socială. Cele trei categorii de subiecţi cu risc crescut pentru acest tip de sinucidere sunt: • Bătrânii. Bonnafé (1955). Perspectiva existenţei într-un spital de cronici sau într-un azil este considerată ca inacceptabilă de către bătrân. În cazul tentativelor nereuşite. ca şi în alte societăţi. Sinuciderea „Samsonică” Se mai numeşte şi sinuciderea răzbunătoare şi ascunde dorinţa de a pricinui prin aceasta o suferinţă altcuiva. care se va considera o povară pentru societate. În unele societăţi. iritabil decât depresiv. Principiile morale care stau la baza acestui tip de sinucidere (încurajat de tradiţiile locale) necesită o atenţie specială din partea psihiatrului care supraveghează o astfel de comunitate. Murphy deosebeşte trei subtipuri de sinucideri samsonice: • cea care poate chema spiritele. în peste o zecime din tentativele de sinucidere. Acest tip de sinucidere apare observatorului ca un act perfect comprehensibil. acest tip de suicid este expresia urii şi a furiei pe care subiectul le nutreşte faţă de alte persoane. cu dificultăţi financiare care se agravează în timp. după unii autori. bolnavii cu dureri intense care nu sunt ameninţaţi de un pronostic vital nefavorabil. prin autoincendiere publică. subiectul este mai frecvent agitat. în perioada presuicidară. precum şi convingerea că o persoană sănătoasă mintal nu va comite un suicid decât dacă a fost nedreptăţită sau abandonată de ceilalţi. sinuciderea care cheamă spiritele poate fi întâlnită la unele popoare din sudul şi din estul Africii. care nu pot fi însă lezate decât în acest mod. Noua Britanie.

Homicidul Definit ca actul de provocare directă a morţii unei fiinţe umane de către o altă fiinţă umană. cei slabi şi fragili erau sortiţi morţii. de apărare a unui bolnav cu idei delirante de persecuţie. fie în mod deliberat. Statul avea dreptul de decizie asupra vieţii tuturor nounăscuţilor. • Manifestare întâmplătoare. când pacienţii beneficiază de un tratament adecvat. fratele sau sora. Homicidul se poate manifesta fie impulsiv. homicidul poate fi întâlnit ca: • Accident la un bolnav aflat într-o stare confuzo-onirică. cu toate că în diverse locuri şi în perioade de timp diferite perspectivele au suferit numeroase transformări. având complicitatea Dalilei. homicidul trebuie diferenţiat de crimă. Bolile psihice în care poate apărea homicidul sunt: tulburările delirante cu deliruri cronice. nedeliberată în tulburările de personalitate cu manifestări explozive. 8. infanticidul era o practică generală a raselor antice. Ele sunt mai ales intrafamiliale orientate asupra părinţilor (paricid). Infanticidul Constă în provocarea morţii nou-născutului de către mamă prin diferite mijloace. Bolnavul are ideea delirantă conform căreia viaţa constituie un supliciu de nesuportat. în cazul refuzului recurgându-se la homicid. El hotărăşte să se sinucidă şi doreşte să-i salveze pe cei apropiaţi care nu sunt conştienţi de supliciul acestei existenţe. Acest fenomen clinic este mai rar întâlnit în epoca noastră. sistematizate. epilepsie. stările obsesive. termen care denumeşte uciderea unui copil mai mare.4. schizofrenie. a fost inspirat de legenda biblică a lui Samson care. tatălui (patricid). că nu se mai poate trăi. Acestei persoane i se propune suicidul dual. sinucigându-se. Doar pruncii care se năşteau îndeajuns de viguroşi pentru a deveni apoi luptători erau lăsaţi în viaţă şi erau socotiţi printre cetăţenii capabili să-şi servească ţara. tulburările afective. • Expresie a unor halucinaţii auditive imperative sau a unei halucinaţii vizuale terifiante de care pacientul doreşte să se apere. este expresia unei stări psihopatologice. iar rezultatul .3. • Act delirant „altruist” care apare în psihozele depresive. • Acţiune agresivă. în Sparta. Actele homicidare sunt rar extrafamiliale. problema morţii nou-născuţilor este veche de când lumea. În bolile psihice. sub forma unui raptus concomitent cu ideea de suicid. Sălbaticii şi barbarii aveau în faţă problema eliminării „afluenţei” de copii atunci când erau prea multe guri de hrănit. creat de Jeffreys (1952). Victimele pot fi mai rar şi soţul/soţia. căzut pradă complotului pus la cale de filisteni. a prăbuşit templul în care era judecat peste judecătorii săi. chiar în rândul societăţilor mai dezvoltate. victima aflându-se întâmplător în vecinătatea bolnavului. copilului (infanticid). Cu excepţia evreilor şi asirienilor. înfăptuită de persoane sănătoase pentru un beneficiu. deoarece homicidul. Din punct de vedere istoric. mamei (matricid). stările confuzionale din cadrul toxicomaniilor sau alcoolismului. Termenul. 8. ceea ce îl distinge de crimă.pot fi apropiate prin scopurile lor de acest tip de sinucidere: corectarea unor situaţii sociale sau politice. Autorii de limbă franceză (Porot) diferenţiază acest termen de libericid sau filicid. de a cărei rezolvare victima nu mai poate beneficia. deşi apare uneori ca deliberat şi premeditat. ideea de homicid fiind mai frecvent orientată asupra unor persoane puternic investite afectiv şi erotic. dar răzbunându-se totodată. Mai târziu. deoarece aceşti nou-născuţi nu erau consideraţi ca având vreo valoare pentru Stat. Pruncii care îşi câştigau dreptul la viaţă erau aleşi cu foarte mare atenţie. De exemplu.

pentru a nu trece şi copiii prin „tortura vieţii” prin care a trecut el/ea. În prezent. schizofrenie. stări confuzionale. tatăl avea drept de viaţă şi de moarte asupra nou-născutului. infanticidul este săvârşit de mame psihotice (bufee deliranthalucinatorii. infanticidul poate fi expresia unui homicid „altruist”. Încă din primele secole de creştinism se poate vorbi despre o atitudine mult mai responsabilă în ceea ce priveşte viaţa nou-născuţilor. a fost diminuată masiv şi nu are acceptul public. existau organizaţii care se ocupau cu acordarea asistenţei pentru copii. În unele cazuri. cea mai evoluată rasă a acelor timpuri. ori de câte ori se ridică suspiciunea unei tulburări psihice în producerea unui infanticid. infanticidul putând constitui debutul medico-legal al unei psihoze. depresii psihotice). În vremurile lui Traian. Solon. se impune examinarea psihiatrică şi medico-legală. Motivele care argumentau această practică erau aceleaşi peste tot: eliminarea sărăciei sau creşterea eficienţei naţiunii prin eliminarea celor slabi. Creştinismul a adus cu el şi iertarea pruncilor. S-a estimat că rata de infanticid asociată psihozelor puerperale netratate cât şi rata de suicid în această perioadă este de 4 ori mai mare decât la populaţia generală. Din aceste motive. deşi mai este practicată şi astăzi. în care mama sau tatăl îşi ucide copiii şi apoi se sinucide pentru a se „salva” împreună de la chinurile existenţei lor. a fost urmată practica grecilor prin care erau trimişi la moarte nou-născuţii consideraţi a fi prea fragili sau deformaţi. infanticidul constituie un delict grav. în aceeaşi măsură. Deşi la început victimele erau doar pruncii de sex feminin. pedepsit de lege. ulterior în categoria celor cărora li se refuza dreptul la viaţă au intrat şi copii de sex masculin care se năşteau cu malformaţii sau aveau constituţii fragile. În prima perioadă a Romei. O dată cu trecerea timpului. Prima atestare a unei legislaţii având ca obiect „pruncii abandonaţi” datează de la creştinarea Romei. din punct de vedere fizic. Licurg. La romani. .acestei practici a fost că spartanii au devenit. Aristotel şi Platon au privit acest infanticid drept o atitudine care asigura prosperitatea şi acţiona favorabil în prevenirea creşterii rapide a populaţiei şi. Din punct de vedere psihopatologic. constituia o soluţie pentru eliminarea celor slabi sau handicapaţi. În India şi China pruncuciderea era practicată din cele mai vechi timpuri şi. viaţa nou-născutului a început să câştige importanţă. Tulburările psihice postpartum netratate cresc riscul realizării infanticidului.

terenul de intersecţie al multor discipline ştiinţifice.11.8. Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă 9. Tulburarea de personalitate schizoidă 9. dar care niciodată nu poate fi epuizat.12. Tulburarea de personalitate depresivă 9.2.9.2.2. 9. Clasificarea tulburărilor de personalitate şi ipostaze medicale ale acestora 9. Tulburări de personalitate.2. Tulburarea de personalitate schizotipală 9.10.6. Tulburarea de personalitate histrionică 9.2.2.1. 9. Tulburarea de personalitate antisocială 9.9. Personalitatea umană constituie. Tulburarea de personalitate narcisică 9.2.7. Tulburarea de personalitate paranoidă 9.2.4.2.2. . Tulburarea de personalitate pasiv-agresivă 9.2. Tulburarea de personalitate borderline 9. generate pe de o parte de gradul deosebit de generalitate al noţiunii. este un univers care incită permanent la cunoaştere. iar pe de altă parte de nevoia de sinteză pe care orice definiţie o presupune. Încercări de definire a personalităţii. Încercări de definire a personalităţii.2. direct sau indirect.2.1.1.3. Tulburarea de personalitate dependentă 9.2. Tulburarea de personalitate evitantă 9.5. Delimitări conceptuale Orice încercare de definire a personalităţii se loveşte de enorme dificultăţi.

cunoaşte zeci de definiţii şi sute de accepţii ( G. Kraepelin). Tulburările de personalitate sunt alcătuite din trăsături de personalitate. în genere. ansamblurilor.L. atât în privinţa sensului acordat. − ea are un anumit grad de permanenţă. Pinel). au căutat de-a lungul timpului să acopere domeniul tulburării de personalitate. Tulburările de personalitate se recunosc încă din adolescenţă şi persistă toată viaţa. caracteropatie. fie de modelul personalităţii însuşit de autori. Prin trăsături de personalitate se înţeleg modelele de gândire şi de relaţionare cu mediul social şi cu propria individualitate a subiectului. de-a lungul timpului au fost folosiţi o serie de termeni cu destin lingvistic variabil şi cu o arie de răspândire mai mult sau mai puţin importantă. fie chiar de tabloul psihopatologic. anetopatie. Prichard). cât şi prin faptul că omul reprezintă valoarea supremă pentru om. dizarmonie de personalitate. Trăsăturile de personalitate sunt Patternurile durabile ale comportamentului. Trăsăturile nu sunt patologice şi nici nu sunt diagnosticabile ca tulburări mintale. personalitate psihopatică (E. ale contextelor. Pentru a denumi tulburările de personalitate aşa cum le înţelegem şi le denumim azi. se poate stabili totuşi un oarecare consens asupra unui număr de noţiuni care sunt. prin care realitatea nu poate fi cunoscută decât prin interpretările interdisciplinare. Koch).Goethe considera că suprema performanţă a cunoaşterii ştiinţifice este cunoaşterea omului. o structură care nu se poate descrie decât prin elementele sale structurale. boală sau oricare altă situaţie cu implicaţii medicale. Subliniem însă încă o dată că abordarea acestor puncte de referinţă diferă după şcoală. Termeni ca folie sans delir (Ph. − dezvoltarea personalităţii este secvenţială. tulburare de personalitate. atenuându-se de obicei cu vârsta. fie disconfort subiectiv. pentru psihiatrie. sistemice. Între pesimismul lui Nietzsche care afirma că omul este animalul care nu poate fi niciodată definit şi viziunea axiologică a lui Protagoras care spunea că omul este măsura tuturor lucrurilor. Ideea este justificată atât prin complexitatea maximă a fiinţei umane. Ionescu). se naşte neliniştitoarea întrebare – cum să evaluezi ceva care nu este măsurabil? Dacă pentru alte domenii această întrebare poate să rămână retorică.C. cheia de boltă a psihologiei şi a psihopatologiei. o dinamică şi o economie proprie. psihopatie (J. care arată o persistenţă maladaptativă şi inflexibilitate. psihopatologie şi psihologie clinică. inferioritate psihopatică. ea trebuie cu necesitate să-şi găsească un răspuns. Cu toate că se pot inventaria aproape tot atâtea definiţii asupra personalităţii câte teorii psihologice există. Prin tulburări de personalitate înţelegem acele trăsături inflexibile şi dezadaptative care provoacă fie perturbări în funcţionalitatea socioprofesională a individului. nevroză de caracter. care determină o viziune multidimensională. Formulările menţionate au ţinut seama fie de presupusa determinare etiopatogenică a tulburării de personalitate. − este rezultanta dezvoltării potenţialităţilor înnăscute într-un mediu de dezvoltare precizabil din punct de vedere sociocultural. nebunie morală (J. cât şi a ponderii ce li se aplică în cadrul personalităţii. care operează cu modelul medical. Vom trece în revistă o serie de definiţii care ni s-au părut mai complete din ultima jumătate de veac: . Recunoaşterea acestor trăsături poate fi folositoare oricărui medic în înţelegerea reacţiei faţă de stres. cuprinse în orice definire şi descriere şi pe care vom încerca să le trecem în revistă: − personalitatea este un concept global. acest lucru fiind de înţeles în contextul în care chiar conceptul de personalitate. Acest răspuns devine extrem de complex în contextul creşterii vertiginoase a volumului informaţiilor ştiinţifice.

− această tulburare influenţează negativ (perturbator) existenţa interpersonal-socială a individului. necorespunzătoare. • Ei tind să-şi exteriorizeze social conflictele în loc să dezvolte simptomele conflictului interior (S. • Au ca elemente definitorii: controlul incomplet al sferelor afectivvoliţionale şi instinctive. social ( V. funcţionare interpersonală. • Patternul este stabil şi de lungă durată. stabil în timp şi care determină disfuncţionalitate. Predescu. profesional sau. 1994) Elementul esenţial al tulburării de personalitate îl constituie un pattern (model) durabil de experienţă internă şi de comportament care deviază considerabil de la expectaţiile culturii individului şi care (conform DSM IV): • Se manifestă în cel puţin două din următoarele domenii: cunoaştere. sau alte domenii importante de funcţionare (criteriul C). 1992) • Tulburarea de personalitate este un Pattern persistent de experienţă interioară şi comportament care deviază în mod clar de la aşteptările pe care le avem din partea insului. (DSM-IV. profesional. (ICD-10. deficitară. suficient de severe. afectivitate. de percepţie şi de apreciere a lumii şi sinelui. Din această cauză. fie suferinţe obiective (DSM III. Levine. de relaţie. incapacitatea de integrare armonioasă în mediul social ( F. • Patternul nu poate fi explicat mai bine ca manifestare sau consecinţă a altei tulburări mentale (criteriul E). cu debut în adolescenţă sau timpuriu în viaţa adultă. 1976). în general. pentru a determina fie tulburări severe în adaptarea socioprofesională. Tulburarea de personalitate tinde să apară în copilăria tardivă sau în adolescenţă şi continuă să se manifeste în viaţa adultă. judecarea morală poate fi deseori. control al impulsului (criteriul A). nerecunoaşterea defectului structural. 1980). 1985) • Tulburarea specifică de personalitate este o perturbare severă în constituţia caracteriologică şi tendinţele comportamentale ale individului. • Principalele trăsături sunt reprezentate de modele rigide. iar debutul său poate fi găsit în copilărie sau la începutul perioadei adulte (criteriul D). • Duce la deteriorarea semnificativă în domeniul social. • Psihopatiile reprezintă un grup polimorf de dezvoltări patologice ale personalităţii caracterizate clinic printr-o insuficientă capacitate sau printr-o incapacitate episodică sau permanentă de integrare armonică şi suplă la condiţiile obişnuite ale mediului familial. fac societatea să sufere (K. • Patternul nu se datorează consecinţelor fizice directe ale unei substanţe ori ale unei condiţii medicale generale (criteriul F). 1942). • Acest Pattern durabil este inflexibil şi extins în majoritatea situaţiilor sociale şi personale ale individului (criteriul B). . 1934). Caractere clinice generale ale dizarmoniei Personalităţile dizarmonic-psihopate se caracterizează prin: − o dizarmonie caracterială gravă şi persistentă care se exprimă prin diverse tipologii. Schneider. Tudose şi C. este improbabil ca diagnosticul de tulburare de personalitate să fie cel corect pentru un pacient care nu a împlinit încă 16 sau 17 ani. prin acestea. acest Pattern este pervaziv şi inflexibil.• Personalităţile psihopatice sunt acele personalităţi anormale care suferă datorită anormalităţilor structurale sau care. implicând de obicei mai multe arii ale personalităţii şi asociate aproape întotdeauna cu o considerabilă disrupţie personală şi socială. Gorgos.

Există însă persoane în rândul celor cu tulburare de personalitate paranoidă care au multă rigoare logică. fiind în general introverşi. alcool) 9. injurii sau ofense. tulburări de abuz şi dependenţă de substanţă (droguri. Incidenţa este crescută în familiile probanzilor cu schizofrenie şi tulburări delirante. Complicaţii: tulburare delirantă. depresie. Au dubii nejustificate referitoare la loialitatea sau corectitudinea amicilor sau colegilor. dacă se află în situaţia de a munci individual. − lipsa de adecvare nuanţată la diverse situaţii. Prevalenţa este mai mare la minorităţi. imigranţi şi surzi.1.2. distanţi. Au preocupări reduse ori absente pentru activitatea sexuală. Ei tind să fie anxioşi. combativitate şi tenacitate. − în situaţii conflictuale este de părere că alţii sunt vinovaţi (extrapunitivitate). Sunt nişte singuratici şi exprimă foarte puţine emoţii. În situaţia în care greşesc heteroatribuie eşecul.şi calităţile. Tulburarea de personalitate schizoidă Caracteristica principală a acestei personalităţi este lipsa de interes faţă de alte persoane şi relaţii sociale. devenind astfel extrem de dificil de contracarat într-un schimb de opinii. Date epidemiologice: Prevalenţa este de 0. argumentativitate. Preferă activităţile solitare. nu de puţine ori supraestimându. lipsiţi de simţ al umorului. schizofrenie.2. hedonic). Tulburarea de personalitate paranoidă Indivizii manifestă neîncredere şi suspiciozitate faţă de alţii ale căror intenţii sunt interpretate ca rău-voitoare şi care persistă chiar în faţa unor dovezi puternice că nu există niciun motiv de îngrijorare. însă. persuasiune. Lăzărescu şi D. Clasificarea tulburărilor de personalitate şi ipostaze medicale ale acestora Tulburările de personalitate sunt împărţite în trei grupe pe baza similitudinilor descriptive: 9. fără umor şi certăreţi şi fac adeseori „din ţânţar armăsar”. anormalitatea fiind neevolutivă şi greu influenţabilă prin educaţie. se descurcă foarte bine. nu se întâlnesc în modobligatoriu la toate cazurile de psihopatie. Tulburarea este mai frecventă la bărbaţi decât la femei. incapabili şi sunt extrem de exigenţi şi intransigenţi. reci şi aplatizaţi emoţional.2. anxietate. Sunt înclinaţi spre introspecţie şi reverie şi sunt retraşi. Dacă sunt contrazişi sau respinşi tolerează greu frustrarea şi contraatacă violent. Faptul că sunt distanţi şi reţinuţi le creează numeroase dificultăţi interrelaţionale. Sunt exagerat de suspicioşi tinzând să testeze deseori fidelitatea partenerilor. În activitatea profesională depun multe eforturi şi. 1995). incapacitatea de a învăţa din experienţă (psihorigiditate) (M. Sunt mulţi care au tendinţa de a obţine şi păstra puterea. Sunt indiferenţi la laude sau critici. Au o marcată tendinţă la autonomie fiind aproape incapabili să coopereze deoarece îi dispreţuiesc pe cei slabi. Există şi alte caracteristici care. − subiectul este de acord cu comportamentul lui (egosintonic).5-2. comportamentul lor putând părea neconvenţional sau bizar.− dizarmonia este urmarea disontogenezei persoanei. . 9. Poartă pică tot timpul şi sunt implacabili faţă de insulte. − atitudinea activă şi heteroagresivă predomină asupra celei inhibate. ci mai ales la cele etichetate ca „sociopatice” ori „nucleare”: − subiectul urmăreşte satisfacerea propriilor interese şi plăceri fără a ţine cont de alţii (egocentric.2. − îi determină pe alţii să sufere mai mult decât suferă el însuşi. Ogodescu. de integrare şi armonizare.5%. sancţiuni sau chiar prin tratament psihiatric.

particulare ilustrate prin: clarviziune. Indivizii au o gândire magică sau credinţe stranii care influenţează comportamentul şi sunt incompatibile cu normele subculturale. Aceşti indivizi pot forma cu uşurinţă relaţii interpersonale. evaziune fiscală şi numeroase alte acte ilegale sau în orice caz imorale. ei trăiesc experienţe perceptive insolite. tulburarea de somatizare. obsesii cu conţinut dismorfofobic. aceşti indivizi sunt caracterizaţi de: desconsiderarea şi violarea drepturilor altora. Ignoră problemele personale curente şi de perspectivă. schizofrenie. idei delirante sau tulburări de limbaj) şi de aceea nu pot fi consideraţi schizofrenici. suicidul. tulburarea ciclotimică. Date epidemiologice: Această tulburare poate să afecteze 7. se supraestimează. iritabilitate şi agresivitate. Au o gândire de tip magic şi un limbaj bizar (ex. iresposabilitate considerabilă indicată prin incapacitatea repetată de a avea un comportament consecvent la muncă ori de a-şi onora obligaţiile financiare. neglijenţă nesăbuită pentru siguranţa sa sau a altora. aroganţă.2. Tulburarea de personalitate antisocială Denumiţi adeseori şi sociopaţi. minţit repetat. Tulburarea de personalitate schizotipală Este în principal caracterizată de deficite sociale şi interpersonale manifestate prin disconfort acut în relaţii şi reducerea capacităţii de a stabili relaţii intime.4. telepatie sau superstiţie. moartea violentă. manipularea altora pentru profitul sau plăcerea personală. a tulburării de somatizare şi a alcoolismului.. Date epidemiologice: Prevalenţa este de 3% la bărbaţi (ar putea fi de 7%) şi de 1% la femei. nu au tulburări de gândire (halucinaţii. 9. Afişează siguranţă de sine.Deşi sunt izolaţi social şi au afectivitate aplatizată (caracteristici ale schizofreniei). tulburarea delirantă. distimia. În antecedentele personale distingem minciuna. Incidenţa crescută în unele familii a tulburării antisociale de personalitate. Complicaţii: Suicid. Incidenţa este mai mare la bărbaţi decât la femei. episoade depresive majore. tulburări medicale . De asemenea. Condiţiile predispozante includ tulburarea prin deficit atenţional/hiperactivitate (ADHD) şi tulburarea de conduită. tulburarea schizofreniformă. schizofrenie sau tulburare depresivă majoră. dar natura acestora este superficială. înşelăciunea.2. Complicaţii: tulburare delirantă. impulsivitate şi incapacitate de a face planuri pe durată lungă.5% din populaţia generală. Complicaţii: Alcoolismul şi dependenţa de droguri. Tulburarea este de cinci ori mai frecventă la rudele de gradul întâi ale pacienţilor de sex masculin decât printre subiecţii de control. limbaj vag. Incidenţa este crescută la familiile probanzilor cu schizofrenie. Prevalenţa este crescută în familiile probanzilor schozofrenici. 9. incapacitate de a se conforma normelor sociale în legătură cu comportamentele legale (comiterea repetată de acte care constituie motive de arest).3. capacitate de premoniţie. episoade psihotice tranzitorii. precum şi prin distorsiuni cognitive şi de percepţie şi excentricităţi de comportament. Tulburarea este mai frecventă în grupurile socioeconomice mai joase. incluzând iluzii corporale. Ideaţia este dominată de convingerea că posedă însuşiri rare. A fost evidenţiată o concordanţă mai mare la gemenii monozigoţi. incorectitudine. supraelaborat sau stereotip). Au o instabilitate psihică crescută. cu un posibil raport de 2:1. Tulburarea se constată mai frecvent la bărbaţi decât la femei. metaforic. lipsa de remuşcare. Date epidemiologice: Prevalenţa acestei tulburări este de 3%. indiferenţă faţă de faptul de a fi furat sau maltratat sau încercarea de justificare a acestor fapte. circumstanţial. În populaţia penitenciarelor poate să ajungă la 75%.

putere. Complicaţii: Episoade psihotice. Complicaţii: Tulburări de somatizare. sfidător. Pot manifesta amnezia traumelor. Are tendinţa de a dramatiza conţinutul vorbirii şi un stil de comunicare colorat. Istericul se simte nemulţumit atunci când nu se află în centrul atenţiei. Date epidemiologice: Prevalenţa tulburării de personalitate histrionice este de 2-3%. Tulburarea de personalitate histrionică Este caracterizată de emoţionalitate excesivă şi de căutare a atenţiei. Au frecvente reacţii impulsiv-agresive la incitaţii minime. Împrumută cu uşurinţă „temperatura” afectivă a anturajului în care se află fără să manifeste o empatie autentică faţă de ceilalţi.2. Tulburarea de personalitate borderline Caracteristica principală este instabilitatea relaţiilor interpersonale.5.i în „cei pe care îi iubesc şi cei pe care îi urăsc”. Manifestă intoleranţă la ignorare sau periferizare. De asemenea. Este sensibil la critică. Îşi schimbă rapid emoţiile care sunt superficiale. Trăiesc sentimentul inconsistenţei sau dispersiei identităţii. Este lipsit de empatie: este incapabil să cunoască sau să se identifice cu sentimentele şi necesităţile altora. Are pretenţii exagerate de tratament favorabil şi supunere dorinţelor sale. Manifestă interes pentru noutate. putând exista repetate ameninţări cu suicidul. tulburări conversive. Are sentimentul de autoimportanţă. impresionabil. iar 40% au încă două diagnostice psihiatrice. Are un comportament seducător şi provocator sexual.7. În istoricul personal întâlnim acte autodistructive repetitive. autolezarea. are sentimente ostile sau de invidie pe care le proiectează asupra interlocutorilor. 9. se raportează că 10-15% au această tulburare. Personalizează relaţiile. Are un comportament arogant. dependenţe medicamentoase. Este sugestionabil. tulburări somatoforme. Indivizii alternează între extremele de idealizare şi devalorizare. Sunt manipulativi. părând detaşaţi în comparaţie cu dramatismul evenimentelor trăite şi povestite (la belle indifference). orientaţi spre satisfacerea propriilor interese. tentative de suicid. alcoolism. tulburări disociative. tulburări sexuale. frustrărilor şi afectelor dramatice. Nu suportă singurătatea şi sunt instabili afectiv.9. abuz de substanţă. 9. Prevalenţa familială a tulburărilor dispoziţiei şi a tulburărilor legate de substanţe este crescută. Este mai frecventă la femei decât la bărbaţi.2. episoade depresive majore. Se entuziasmează facil şi efemer.6. Catarsisul afectiv este facil. necesitatea de admiraţie şi lipsa de empatie. tulburări de dinamică sexuală. Prevalenţa este mai mare la femei decât la bărbaţi. uşor de influenţat. Pot avea o perturbare de identitate şi sentimentul cronic de vid interior. pe lângă cel de tulburare de personalitate borderline. Prevalenţa tulburării de personalitate borderline este crescută la mamele pacienţilor borderline. mâncat excesiv. Dintre pacienţii care sunt în tratament. tentative suicidare. 90% au un diagnostic psihiatric. stimulare sau schimbare. dar tulburarea probabil că este subdiagnosticată la bărbaţi. imaginii de sine şi afectului şi impulsivitatea manifestată prin cheltuieli abuzive. Profită de alţii pentru a-şi atinge scopurile. Afişează o conduită . episoade depresive. Comportamentul lor este imprevizibil. Consideră relaţiile a fi mai intime decât sunt în realitate. Apar manifestări frecvente de furie cu incapacitatea de a-şi controla mânia Au un comportament automutilant şi ameninţări recurente de suicid. acreditează exclusiv afectiv celelalte persoane împărţindu. Se autoipostaziază în roluri extreme sau insolite. Se asociază cu tulburarea de somatizare. dar au o redusă disponibilitate de menţinere a acestora. joc patologic. Tulburarea de personalitate narcisică Caracterizată prin grandoare. Dintre aceste persoane. relaţii sexuale dezorganizate etc. insucces sau pierdere. Necesită admiraţie excesivă şi îşi subliniază repetat şi exagerat calităţile. Date epidemiologice: Prevalenţa este în jur de 2% în populaţia generală. cu tulburările dispoziţiei şi cu uzul de alcool. fantasme de succes nelimitat.2.

Complicaţii: Tulburarea distimică. Complicaţii: Tulburări anxioase. Îi este exagerat de frică de a nu fi lăsat să aibă grijă de sine şi se simte lipsit de ajutor când rămâne singur. neatractiv şi se subestimează. tulburarea depresivă majoră. Este avid de titluri. Trăieşte intens. Deşi îşi doreşte să fie acceptat şi simpatizat. Are dificultăţi în a-şi exprima dezaprobarea faţă de alţii de teama de a nu pierde aprobarea sau suportul acestora. 2. Nu rareori poate avea sentimente ostile sau malefice. Le este teamă de a fi abandonat. manifestând o toleranţă excesivă faţă de persoana investită ca protector. emfatică. sentimente de insuficienţă şi hipersensibilitate la evaluare negativă. Au stimă de sine redusă şi îşi subestimează calităţile şi disponibilităţile proprii. de 10%. dureros inacceptarea. Are dificultăţi în a lua decizii simple fără reasigurări şi sfaturi din partea altora. Au tendinţa de a interpreta orice contrariere sau dezaprobare ca expresia neîncrederii sau incapacitării sale. pericole. inferior celorlalţi.2. arogantă. Prezintă teama de a nu fi criticat sau umilit în public. Are nevoie de tandreţe. tulburare anxioasă.distantă. tulburare depresivă. eşecuri. Date epidemiologice: Prevalenţa este de 0. fiind non-receptiv şi insensibil la opinii diferite. Complicaţii: Tulburare de adaptare. Tulburarea de personalitate dependentă Principala caracteristică este necesitatea excesivă de a fi supervizat. 9. demnităţi. dezaprobare sau respingere.9. episoade psihotice tranzitorii. trăind o stare de aprehensiune sau de anxietate persistentă şi limitativă. respingerea şi discriminarea. Îşi limitează relaţiile sociale la cei de care sunt dependenţi. În populaţia din clinicile psihiatrice prevalenţa este de 2-16%. evită şi îi este teamă să iniţieze noi relaţii interpersonale. Este ezitant în a-şi asuma riscuri ori în a se angaja în activităţi noi pentru a nu fi pus în dificultate. Tulburarea este frecventă. . poate. Evită activităţile profesionale care implică un contact interpersonal semnificativ din cauza fricii de critică. securizare şi reasigurare. Are tendinţa de a exagera eventualele riscuri. fiind extrem de interpretativ şi hipersensibil faţă de comentariile celorlalţi. abuzul şi dependenţa de droguri sau alcoolismul. Fac sacrificii în vederea obţinerii aprobării suportului şi îngrijirii. dar se consideră că tulburarea este semnificativ mai frecventă decât arată această cifră şi este posibil ca numărul de persoane afectate să fie în creştere. Acordă altora girul propriilor sale responsabilităţi. Se consideră inapt social. refuzul. reducându-şi sau chiar anulându-şi ini-ţiativele. fobia socială. Necesită ca alţii să-şi asume responsabilitatea pentru cele mai importante domenii ale vieţii lui. de acceptare şi de susţinere.5% din totalul tulburărilor de personalitate.2. pe care le proiectează asupra interlocutorilor. ranguri care consideră că i se cuvin. Date epidemiologice: Tulburarea este mai prevalentă la femei decât la bărbaţi. Posibilii factori predispozanţi includ tulburarea evitantă din copilărie sau adolescenţă sau o boală fizică (somatică) deformantă. care duce la un comportament submisiv şi adeziv şi la frica de separare. tulburare somatoformă. Manifestă reţinere în relaţiile intime de teama de a nu fi ridiculizat şi inhibat în relaţii noi din cauza sentimentelor de inadecvare. sfaturi sau îndemnuri. Au nevoie de aprobare. 9.5-1% din populaţia generală. S-au raportat şi cifre mult mai ridicate. constituind. onoruri. Tulburarea de personalitate evitantă Caracterizată prin inhibiţie socială. Este suspectată o transmitere familială. Merge foarte departe spre a obţine solicitudine până la punctul de a se oferi voluntar să facă lucruri care sunt neplăcute. tulburări de dispoziţie. Date epidemiologice: Prevalenţa constatată este de sub 1% din populaţia generală.8. Caută urgent o altă relaţie drept sursă de supervizare când o relaţie strânsă se termină.

Prezintă frecvent ruminaţii anxioase şi depresive. Dispoziţia obişnuită este dominată de amărăciune. Este preocupat de detalii. Tulburarea de personalitate depresivă Se caracterizează prin gânduri şi comportamente depresive. Concordanţa este crescută la gemenii monozigoţi.2. Au incapacitate în a exprima sentimente tandre având puţine relaţii interpersonale. ordine. liste. Este hiperconştiincios. având tendinţa de a le impune propriile standarde. lipsă de bucurii. Complicaţii: Schizofrenie. Nu se cunoaşte epidemiologia tulburării. 9. deschiderii şi eficienţei. Nu au încredere în forţele proprii şi au o stimă de sine scăzută.12. rigori sau stil de viaţă. 9. conservatori. inflexibilitate. Complicaţii: Suicidul. Sunt ambivalenţi în deliberări. compromis şi corupţie. tulburare hipocondriacă. Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsivă Caracterizată de preocuparea către ordine.Este excesiv de devotat muncii şi productivităţii.9. Apare în mod egal la bărbaţi şi femei. a locuinţei. Sunt militanţi ai standardelor înalte autoimpuse şi în aceeaşi măsură sunt foarte exigenţi cu ceilalţi. veselie şi spontaneitate. Are un comportament frecvent lamentativ. Este critic şi acuzator faţă de sine. Sunt cvasipermanent îmbufnaţi şi certăreţi manifestând resentimente şi invidie.11.10. Refuză se delege sarcini sau să lucreze cu alţii în afara situaţiei când aceştia se supun stilului său. Pasiv agresivul formulează indirect sau chiar disimulează cererile pe care le face şi dorinţele pe care le exprimă. scrupulos şi inflexibil în probleme de morală. etică. alternând între sfidarea ostilă şi remuşcări.2. depresie majoră. intoleranţă faţă de indiferenţă. Este pesimist şi are predispoziţie către sentimente de vinovăţie şi remuşcare. fiind adepţi ai stabilităţii. Verbalizează acuze exagerate şi persistente de ghinion personal. organizare sau planuri în aşa fel încât obiectivul major al activităţii este pierdut. perfecţionism şi control mental şi interpersonal în detrimentul flexibilităţii. a locului de muncă. Complicaţii: distimie. iritabilitate şi cinism faţă de colegi. distimia. având impresia că sunt neînţeleşi şi insuficient apreciaţi. abuzul de alcool. Prezintă perfecţionism care interferează cu îndeplinirea sarcinilor. Date epidemiologice: apare probabil în familiile cu depresie. Adoptă un stil avar de a cheltui în ideea de a fi pregătit financiar în orice situaţie neprevăzută. În mod deplasat critică şi „veghează” cu atenţie persoana care reprezintă autoritatea în grupurile din care face parte. Este probabilă transmiterea familială. Tulburarea se diagnostichează mai frecvent la copiii mai mari din familie. Date epidemiologice: Prevalenţa este mai mare la bărbaţi decât la femei. dezvoltări delirante de tipul delirului de relaţie. Este într-o relaţie de dependenţă ostilă cu persoana semnificativă cu care se află în relaţie. tulburări anxioase.2. simţindu-se inadecvat şi lipsit de valoare. temporizarea îndeplinirii sarcinilor. Tulburarea de personalitate pasiv-agresivă Caracteristicile principale ale acestei tulburări de personalitate sunt rezistenţa la solicitări sau îndemnuri însoţită de amânarea răspunsului la rugăminţi sau solicitări. Este negativist şi critic în legătură cu alţii. Are cvasipermanent un aer posomorât. reguli. mergând până la excluderea activităţilor recreative şi amiciţiilor. . Are o stimă de sine scăzută. tulburare depresivă majoră. nefericit. Manifestă teamă de schimbare a activităţii cotidiene. valori.

„interiorului” psihismului bolnavului. Tulburările afective 10. modelul psihotic presupune dezorganizarea globală a persoanei tradusă prin distrugerea unităţii psihice şi pierderea contactului cu realitatea. un delir uremic (creşterea acidului uric şi ureei în insuficienţa renală) este endogen (are originea în corp). Termenul de psihoză cuprinde un cadru larg de entităţi nosografice care se referă. Altfel spus. criteriul evolutiv. Schizofrenia 10. Psihozele.4. psihogene. în linii mari. indiferent dacă acestea erau provocate din exterior sau interior. iar prin endogenie se consideră că factorii care le produc se datorează structurii dinamice a personalităţii bolnavului.1.) şi a cărui trăsătură fundamentală este incomprehensibilitatea. • Existenţa ideaţiei delirante. • Incapacitatea de a distinge între experienţa subiectivă şi realitate.se o etiologie somatică. tulburările delirante şi tulburările afective). Iniţial. bolile afective. Conceptul de psihoză Până la DSM III. schizofrenia. ei au provocat o serie de confuzii.3. Pentru definirea mai precisă a termenului au fost propuse numeroase criterii. limbaj etc. Conceptul de psihoză 10. • Apariţia tulburărilor de percepţie (halucinaţii. Psihozele endogene cuprind schizofrenia. Clasificarea psihozelor Bogăţia descrierilor psihopatologice din psihiatria clasică.2. exogenă. Pentru a sistematiza (şi. a condus multiple încercări de a clasifica psihozele. s-au căutat criterii psihopatologice care să definească endogenitatea. pe de altă parte. a simplifica lucrurile). deşi din punct de vedere semantic termenii de endogen şi exogen sunt clari.10. psihozele halucinator-delirante. • Comportamente inadecvate. Dar. Mai târziu. acestea erau pur şi simplu denumite în funcţie de presupusul agent cauzal sau de situaţia în care apăreau ori . criteriul etiologic). dar din punct de vedere clinic este considerat ca o suferinţă psihotică exterioară.1. psihoza afectivă (maniaco-depresivă). neorganice). 10. la formele mai severe de boală psihică din care fac parte (tulburările mintale organice. sistemele de clasificare includeau categoriile de boli mintale: psihoze şi nevroze. dar şi lipsa unei sistematizări clare. înţelegându. unele a căror valoare este discutabilă (criteriul gravităţii. Psihoza instaurează o dezordine mintală care se manifestă în plan expresiv (prin comportament. De exemplu. Noţiunea de endogenitate se referea iniţial la leziunile organice ale creierului. iluzii). • Gândire ilogică. pe de o parte. Tulburări delirante 10. psihozele fiind împărţite în psihoze endogene (cu cauză organică) şi exogene (funcţionale. le vom menţiona pe următoarele: • Pierderea capacităţii de autoapreciere a propriei suferinţe. bizare. de ce nu. tulburarea schizo-afectivă. Prima utilizare a acestui termen aparţine lui Moebius în 1893 care grupează bolile în boli exogene şi endogene în funcţie de cauzele bolii care ţin sau nu de individ. Nu putem vorbi despre psihoze fără să facem referire la conceptul de endogenitate.

psihoza familială de contagiune (delirul indus). hipnotice sau anxiolitice. delirurile constituie cea mai proeminentă trăsătură clinică. schizofrenie) i-a determinat pe autorii americani ai manualelor de clasificare a bolilor mintale să renunţe la termenul de psihoză începând cu DSM III. cocaină. tulburarea psihotică indusă. halucinogene. Idei delirante nonbizare (adică implicând situaţii care survin în viaţa reală. boli microbiene şi virale febrile etc. folosirea de psihodisleptice – LSD. psihoza copilului – autismul etc.). opiacee. delirul senzitiv de relaţie. • Tulburarea afectivă (tulburarea bipolară). psihoze infecţioase (în sifilis. psihoze endocrine (apărute în tulburările hormonale severe). Tulburarea nu se datorează efectelor directe ale unei substanţe (ex. psilocibina. Pelagra – carenţa de vitamina C). psihozele delirante sistematizate (delirul de interpretare. psihoze senile sau de involuţie. Dificultatea definirii psihozei. Tulburarea delirantă include sub această denumire următoarele psihoze delirante cronice neschizofrenice: • Paranoia. Tulburări delirante Definiţie Tulburare în care ideile delirante de lungă durată reprezintă unica sau cea mai pregnantă caracteristică clinică şi nu poate fi clasificată ca fiind o tulburare organică. alte substanţe sau substanţe necunoscute). reacţiile psihotice-bufeele delirante. cu evoluţie cronică prelungită şi psihoze intermitente. delirul pasional sau de gelozie). − Psihozele delirante nonschizofrenice: paranoia. • Schizofrenia şi alte tulburări psihotice (tulburarea schizofreniformă.2. psihoze traumatice. psihoze exotice (din ţările calde). psihoza postpartum şi psihoza de lactaţie). trăsăturile puţin comune a entităţilor pe care le cuprinde şi faptul că clasificarea unei tulburări ca psihoză ar fi mai săracă în informaţii decât clasificarea ca tulburare distinctă în cadrul psihozelor (ex. marihuana etc.. În ICD 10.. Astfel. cum ar fi faptul de a fi urmărit. psihoza epileptică.evoluţia pe care o parcurgeau. 10. • Psihoza paranoidă. cannabis. ex.. D. Pe lângă acestea au fost descrise psihozele endogene care formau „marea psihiatrie”: − Psihoza maniaco depresivă. psihoze gravidice (psihoza puerperală. dar ele trebuie să fie prezente cel puţin 3 luni. psihoza de detenţie. C. clasificarea bolilor mintale cuprinse în trecut sub termenul de psihoză arată astfel: • Tulburare psihotică indusă de alcool. În prezent. În afara impactului ideii (ideilor) delirante. • Tulburare psihotică indusă de substanţă (amfetamine. iar comportamentul nu este în mod straniu sau bizar. droguri) sau ale unei boli. Dacă episoadele afective au survenit concomitent cu ideile delirante. alcool. E. tulburarea psihotică scurtă. tulburare psihotică fără altă specificaţie). psihoza isterică. infectat. psihozele carenţiale (avitaminoze. psihoze vasculare. afectivă sau schizofrenie. iubit de la distanţă. phenczclidină. tulburarea psihotică datorată unei condiţii medicale generale. au fost descrise psihoze acute. B. parafrenia. sedative. funcţionalitatea individului nu este deteriorată semnificativ. − Psihozele schizofrenice. Notă: Halucinaţiile tactile şi olfactive pot fi prezente în tulburarea delirantă dacă sunt în raport cu tema delirantă. Criterii de diagnostic dsm iv pentru tulburarea delirantă A. . tulburarea schizoafectivă. cu durată de cel puţin o lună). medicamente. durata lor a fost scurtă în raport cu durata perioadelor delirante. înşelat de soţie/soţ ori de a avea o maladie. psihoze toxice (provocate de acumularea de metale. Nu sunt satisfăcute niciodată criteriile A pentru schizofrenie. otrăvit. inhalante. tulburarea delirantă.).

Psihoza paranoidă este în prezent asimilată cu tipul de persecuţie din tulburările delirante. Efortul de a contacta obiectul ideii delirante (prin apeluri telefonice. hipertrofie a eu-lui). persoana crede că ar avea un mesaj special de la o divinitate). cadouri. Elementele definitorii sunt realizate de: − delir cronic bine sistematizat nehalucinator. Mai rar. individul poate avea ideea delirantă că ar avea o relaţie specială cu o persoană marcantă (ex. Parafrenia Înglobează un grup de psihoze endogene cronice caracterizate prin luxurianţa fantastică a producţiei delirante în contrast cu buna adaptare la mediu. − discrepanţă între aspiraţii şi posibilităţi. în raport cu care se are această convingere. Delirul apare frecvent la subiecţii rezervaţi. Delirantul senzitiv are brusc revelaţia că persoane din anturaj îi cunosc gândurile ascunse.. cum sunt femeile în vârstă. Acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului o constituie convingerea că are un mare (dar nerecunoscut) talent sau perspicacitate ori că a făcut o mare descoperire. vin în conflict cu legea în eforturile lor de a urmări obiectul ideii lor delirante sau în efortul lor necugetat de a-l „salva” de la un pericol imaginar.• Parafrenia (tardivă). cu pondere majoră a imaginarului. îl arată cu degetul etc. scrisori. Persoana. − Juxtapunerea unei lumi imaginare realului. necăsătorite. Tipul de grandoare. − Menţinerea îndelungată a nucleului personalităţii. timizi. Debutul este marcat de obicei de circumstanţe umilitoare. dezvoltându-se insidios pe fondul conservăriicomplete a ordinii şi clarităţii gândirii. Subtipuri de tulburare delirantă Tipurile de tulburare delirantă pot fi specificate pe baza temei delirante predominante. . a. voinţei şi acţiunii.. − Predominanţa limbajului asupra acţiunii. • Delirul senzitiv de relaţie. Cei mai mulţi indivizi cu acest subtip în eşantioanele clinice sunt femei. vecini. această tulburare este un delir de interpretare care se instalează insidios pe fondul unei personalităţi premorbide senzitive. timoraţi. persoana respectivă poate ţine secretă ideea delirantă. are de regulă un statut mai înalt (ex. un consilier al preşedintelui) ori că ar fi o persoană marcantă (în care caz respectivul poate fi considerat drept impostor). Delirul senzitiv de relaţie Descrisă de Kretschmer. vârstnicii celibatari. Tipul erotoman. Paranoia Este o tulburare care era descrisă ca o psihoză cronică endogenă care constă în evoluţia continuă a unui sistem delirant durabil şi impenetrabil la critică. râd de nenorocirile sale. eşecuri sentimentale care rănesc orgoliul crescut al subiectului. în special bărbaţii. dar poate fi şi una complet străină. o persoană faimoasă sau un superior de la serviciu). în care bolnavul continuă să se adapteze bine. Ideea delirantă se referă adesea la o dragoste romantică. este un delir „de relaţie”. − personalitate premorbidă specifică (rigidă. vizite şi chiar supraveghere sunt frecvente. mai degrabă decât la atracţia sexuală. cu pulsiuni sexuale inhibate. Ideile delirante de grandoare pot avea şi conţinut religios (ex. pe când în eşantioanele medico-legale cei mai mulţi indivizi sunt bărbaţi). Acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului o constituie faptul că o altă persoană este îndrăgostită de individ(ă). colegi).. declanşat brusc de conflictul dintre bolnav şi anturajul imediat (familie. Elementele definitorii sunt realizate de: − Caracterul fantastic al temelor delirante. Unii indivizi cu acest subtip. ocazional. idealizată şi la uniune spirituală. deşi. b.

În general. rect sau vagin. Nucleul delirului îl constituie adesea o injustiţie oarecare care trebuie remediată prin acţiune legală („paranoia cverulentă”). Tipul de gelozie. îşi atacă soţul(soţia)).7 – 3 la 100 000 de locuitori. date de evoluţie şi prognostic Tulburarea delirantă este relativ rară în mediile clinice.. Acest subtip se aplică atunci când nu predomină nicio temă delirantă. că este infestată cu insecte pe sau sub piele. maritale. perioade de remisiune completă pot fi urmate de recăderi. • Comportament litigios. Unele date sugerează că tulburarea delirantă este mai frecventă printre rudele indivizilor cu schizofrenie. investighează amantul(a) presupus(ă). Acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului implică funcţii sau senzaţii corporale. otrăvită sau drogată. Tipul nespecificat. Acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului persoanei o constituie faptul că soţul (soţia) sau amantul (amanta) persoanei este infidel(ă). restrânge autonomia partenerului de viaţă. violent. înşelată. gură. În alte cazuri. • Stare coleroasă. • Idei de referinţă. Ideile delirante somatice pot surveni în diverse forme. că este spionată. Evoluţia este foarte variabilă. f.. Tipul somatic. Cele mai frecvente constau din convingerea persoanei că ea emite un miros urât din piele. intestinul gros) nu funcţionează. Mici umilinţe pot fi exagerate şi deveni nucleul unui sistem delirant. îl(o) urmăreşte în secret. Incidenţa este de 0. adesea fără recădere ulterioară. Studiile epidemiologice şi clinice sugerează faptul că anumiţi factori de risc sunt relevanţi în apariţia acestei tulburări: . fiind responsabilă de 1-2% din internări. Alteori.. urmărită. La această convingere se ajunge fără o cauză reală şi se bazează pe idei incorecte susţinute de aşazise dovezi (ex. Acest subtip se aplică atunci când tema centrală a delirului implică convingerea persoanei că se conspiră împotriva sa. idei delirante de referinţă. neglijenţa vestimentară sau pete pe pătură) care sunt colectate şi utilizate spre a-şi justifica delirul. fără o componentă de persecuţie sau de grandoare notabilă). Indivizii cu idei delirante de persecuţie sunt adesea plini de resentimente şi coleroşi şi pot recurge adesea la violenţă contra celor care cred ei că iau ofensat. iar persoana afectată se poate angaja în tentative repetate de obţinere a satisfacţiei prin apel la tribunale şi la alte agenţii guvernamentale. g. e. Elemente şi tulburări asociate • Probleme sociale. Prevalenţa este de 24-30 la 100 000 de locuitori. iritabilă. Persoana cu tulburare delirantă îşi confruntă de regulă partenerul(a) şi încearcă să intervină în presupusa infidelitate (ex.. Acest subtip se aplică atunci când convingerea delirantă dominantă nu poate fi clar stabilită sau nu se înscrie în tipurile specificate (ex. Vârsta la debut este în general perioada adultă medie sau târzie (media 34-45 ani). dar alte studii nu au remarcat nicio relaţie familială între tulburarea delirantă şi schizofrenie. Tipul mixt. Tipul de persecuţie. tratată cu răutate sau vexată sau obstrucţionată în urmărirea obiectivelor sale pe termen lung.c. • Probleme legale. Factori etiopatogenici implicaţi în apariţia tulburării Cauza tulburării delirante este necunoscută. • Episoade depresive. tulburarea delirantă este cronică cu intensificări şi diminuări ale preocupărilor referitoare la convingerile delirante. Epidemiologie. Tipul de persecuţie este cel mai frecvent subtip. • Dispoziţie disforică. de serviciu. că are paraziţi interni. ci apar elemente din mai multe teme. tulburarea se remite în decursul a câteva luni. că anumite părţi ale corpului său sunt diforme sau hidoase (contrar oricărei evidenţe) ori că părţi ale corpului (ex. d.

).).). refuzul hranei sau apei în ideile de otrăvire etc. boli cardiovasculare. • Prezenţa altor tulburări psihiatrice (depresie. • Personalitatea premorbidă (teste de personalitate). halucinaţii. dezorganizarea vorbirii. fluctuaţiile simptomatologiei.• Vârsta avansată. schizofrenia este definită ca o: „Tulburare mintală care durează cel puţin şase luni şi presupune pentru cel puţin o lună existenţa unei stări de boală (adică existenţa a două sau mai multe simptome dintre următoarele: idei delirante. • Severitatea tulburării. emigrare etc.). • Istoric psihiatric (cronicitatea. tulburare de personalitate paranoidă. • Abuz de alcool şi droguri. În manualul de diagnostic şi statistică a tulburărilor mentale DSM IV.). droguri şi alcool. • Istoricul familial. abuzuri în copilărie. • Probleme legale (litigii. spirit. comportament profund dezorganizat sau catatonic. • Consecinţele simptomelor prezente (tentative de suicid sau homicid. • Intoxicaţii (arsenic. demenţă. tulburare obsesiv – compulsivă. Schizofrenia Definiţie. • Istoricul personal (injurii pre sau postnatale. cuvântul schizofrenie provine din skhizein = a despica. asalturi). pierderea auzului etc.). • Unele medicamente. HIV. infecţii cerebrale etc. mercur etc. boli cerebrovasculare. a rupe + phren = suflet. simptome negative)”. izolare. encefalită virală etc.). mediu ostil. consum de alcool sau droguri. periculos. • Boli metabolice şi endocrine (hipoglicemie. • Trăsăturile de personalitate. • Istoric medical (traumatisme craniocerebrale. • Alte boli psihiatrice. • Emigrare recentă. Din punct de vedere etimologic. probleme legale.3. Trăsăturile paranoide incluzând tipuri de idei delirante întâlnite în această tulburare pot apărea într-un număr mare de condiţii medicale dintre care enumerăm câteva: • Tulburări neurologice (tumori cerebrale. • Deteriorarea senzorială/ Izolarea. • Izolarea socială. schizofrenia este o boală a cărei gravitate ar putea fi pe scurt caracterizată prin următoarele trăsături: . factori precipitanţi. schizoidă sau evitantă). 10. • Infecţii (SIDA. probleme cu poliţia. Iniţial denumită „demenţa precoce” pentru incapacitatea severă în funcţionalitatea zilnică pe care o produce (demenţă) şi având în mod tipic un debut în adolescenţă (precoce). deficienţă de vitamină B12 sau folaţi. • Istoricul familial. Investigaţii psihologice specifice Examinarea psihică obişnuită trebuie completată cu obţinerea informaţiilor legate de: • Tipul debutului. dismorfofobie. boli tiroidiene şi de corticosuprarenală etc. tratamente urmate şi răspuns la tratament). CO. sifilis. condamnări.

Negative: Sărăcirea vorbirii. Afect nepotrivit. Inexistenţa „restitutiom ad integrum”. abulie. • Are o rată de suicid de 10%. Simptomele schizofreniei pot fi subdivizate în trei dimensiuni: 1. S-a concentrat pe simptomele caracteristice. . Prezentare clinică Schizofrenia este o boală complexă care nu are o singură trăsătură definitorie. • Ambivalenţă. A subliniat fragmentarea gândirii. Simptomele caracteristice ale schizofreniei în viziunea principalilor psihiatri care au aprofundat această boală sunt: • sărăcire emoţională. Principala trăsătură clinică a schizofreniei este poate aceea că psihismul pacientului pare rupt. 3. Heterogenitate: grupul schizofreniilor. BLEULER: SIMPTOME FUNDAMENTALE A renumit boala SCHIZOFRENIE. Are o mare probabilitate să rămână cronică. activitate motorie.5-1% din populaţie. • Are o frecvenţă importantă – 0. Posibila revenire parţială. se rupe de realitate şi intrapsihic – între principalele funcţii şi procese psihice. • Atenţie tulburată. • gândire fragmentată. ci multiple simptome caracteristice din domenii multiple: cogniţie. fragmentat. • Afectivitate tocită. O altă modalitate de a împărţi simptomele schizofreniei este în grupuri de simptome polare: • Pozitive: distorsiuni sau exagerări ale funcţiilor normale. cufundat în lumea gândurilor. Această disociere apare între ins şi ambianţă care. • Abulie. iar diferitele aspecte ale psihismului reflectă în mod individual aspectele realităţii. • Autism. Este o boală catastrofică denumită şi „ Cancerul bolilor mintale”. Dimensiunea psihotică: Idei delirante. Un concept mai lărgit. Bolnavul este „…un suflet frânt care reflectă realitatea ca o oglindă spartă” (fiecare fragment altceva). • tipuri specifice de idei delirante şi halucinaţii (Schneider). • Bolnavul pierde contactul vital cu realul (Minkowski). personalitate. inabilitatea de raportare la lumea externă (Bleuler). disociat. Psihismul îşi pierde unitatea. emoţie. Halucinaţii.• Distruge coeziunea şi unitatea conştiinţei şi personalităţii. Simptomele fundamentale ale lui Bleuler: • Asociaţii patologice. • Negative: diminuarea funcţiilor normale. pierderea unităţii identităţii (Kraepelin). Dezorganizarea comportamentului. 2. Dezorganizare: Dezorganizarea vorbirii.

Această incoerenţă nu este prezentă doar la nivelul ideilor. • Dezorganizare ideativă se traduce prin incoerenţă masivă. ci şi al cuvintelor spuse la întâmplare. severă.În ceea ce priveşte simptomele pozitive. pe de o parte. de o bună dispoziţie surprinzătoare. acontextuală. absolut detaşat. Pacientul pare dispus. să-şi formeze prietenii. fără legătură. SCHIZOFRENIA CATATONICĂ Este o formă clinică caracterizată prin tulburări psihomotorii. amuzat. FORME CLINICE DE SCHIZOFRENIE Formele clinice tradiţionale cuprind pacienţii în funcţie de simptomele predominante. va rămâne în acea poziţie pentru o lungă perioadă de timp. • Dezorganizare comportamentală: pacientul este într-o continuă deplasare. în mişcare. care îl face să fie extrem de periculos. iar atunci când este plasat într-o anumită poziţie. Negativismul în schizofrenia catatonică este: • greşit definit şi prezentat. la celălalt pol situându-se raptusul catatonic reprezentând o forma maximă de agitaţie-psihomotorie. − pare a fi mai frecventă la bărbaţi. După cum sugerează numele. Ele sunt utile pentru predicţia prognosticului funcţionalităţii sociale şi ocupaţionale şi a răspunsului la tratament. Extremele tulburărilor psihomotorii sunt. starea de stupor în care pacientul este complet imobil. o izbucnire a pacientului. − debutul în general brusc printr-o schimbare frapantă a conduitei. Pacientul trece brusc de la o idee la alta aşa încât nu se înţelege ce vrea să spună. . În modelul clasic. această formă clinică (denumită în trecut schizofrenie hebefrenică) se caracterizează printr-o dezorganizare ideativă şi comportamentală masivă. e prezentat ca opoziţionism. În această formă de schizofrenie se descriu negativisme active şi pasive. să aibă relaţii intime familiale. pe care clasicii o denumeau „euforie Tipuri de halucinaţii • auditive • vizuale • tactile • olfactive • kinestezice Tipuri de idei delirante • de persecuţie • de grandoare • mistice • de gelozie • somatice 2. 1. cel în cauză devenind dezorganizat în gânduri şi comportament. în general prezintă mutism. pacientul este catatonic şi prezintă flexibilitate ceroasă ceea ce presupune că este ca o statuie de ceară. halucinaţiile şi ideile delirante sunt de mai multe tipuri: Importanţa simptomelor negative constă în faptul că ele deteriorează capacitatea pacientului de a funcţiona zilnic: să aibă un serviciu. parcă ar fi întrun fel de investigare. să frecventeze şcoala. SCHIZOFRENIA DEZORGANIZATĂ − apare în adolescenţă/la oamenii foarte tineri.

Apare o retragere socială marcată. • negativismul alimentar este o problemă de intervenţie psihofarmacologică de urgenţă. 5.• depăşeşte disponibilitatea voliţională a persoanei. pot trece la măsuri de apărare faţă de presupusele ameninţări.. nu se opune. Pot fi prezente idei excentrice sau bizarerii de comportament. poate apărea o sugestibilitate crescută. Debutul schizofreniei paranoide tinde să fie mai târziu în cursul vieţii decât la celelalte forme. • o însingurare. 6. dimpotrivă. 4. Deşi această formă se întâlnea frecvent în urmă cu câteva decenii. Ecopraxia constă în repetarea gesturilor interlocutorului. Ecolalia este o repetare lipsită de sens. parte din evoluţia acestei boli. stereotipii. • un fenomen incomprehensibil. dar tabloul clinic actual nu prezintă simptome psihotice pozitive notabile (ex. furia. funcţionalitatea ocupaţională şi capacitatea de a trăi independent sunt superioare celor ale bolnavilor cu alte tipuri de schizofrenie. supunere automată. denunţuri. Deşi indivizii cu acest pattern simptomatic sunt identificaţi ca având un subtip particular de schizofrenie. ca „de papagal”. Dimpotrivă. izolare. SCHIZOFRENIA NEDIFERENŢIATĂ . • ca dovadă că este în imposibilitatea de a da curs unei comenzi în plan verbal sau motor. viaţa pacientului ajunge în pericol prin nealimentare. el nu poate da curs invitaţiei. halucinaţii. iar trăsăturile distinctive mai stabile de-a lungul timpului. Sub influenţa ideilor delirante. SCHIZOFRENIA PARANOIDĂ Simptomele dominante ale acestei forme sunt ideile delirante de persecuţie sau grandoare. caracteristic. nu poate da rezultate. Trăsăturile asociate ideilor delirante şi halucinaţiilor sunt: anxietatea. • un comportament autist. ordinelor interlocutorului. dar ele nu mai sunt marcate. niciun mijloc de convingere/constrângere. • o scădere a capacităţii de rezonanţă afectivă. având cel mai bun prognostic dintre toate formele clinice de schizofrenie. Frecvent apar iluzii şi halucinaţii. Ecomimia presupune imitarea expresiei mimice a interlocutorului. idei delirante. abulie. Alte trăsături cuprind manierisme. SCHIZOFRENIA SIMPLĂ Această formă clinică de schizofrenie nu se distinge printr-un element clinic semnificativ. cel mai adesea auditive. legate de cele mai multe ori de conţinutul temei delirante. azi este din ce în ce mai rară datorită intervenţiei rapide şi eficiente a medicaţiei neuroleptice. ambivalenţa sau inversiunea afectivă. pacientul supunându-se automat ordinelor terapeutului. atunci când apar. • o scădere până la anulare a funcţionalităţii profesionale şi sociale. Aceşti pacienţi prezintă scoruri puţin modificate la testele neuropsihologice. simptomatologia reziduală pe care o prezintă face. 3. retragere socială. a cuvintelor şi frazelor spuse de o altă persoană. SCHIZOFRENIA REZIDUALĂ Această formă presupune că a existat în trecut cel puţin un episod acut de schizofrenie. Halucinaţiile şi ideile delirante. devenind astfel periculoşi. combativitate sau. pacienţii pot scrie memorii. ci printr-o gamă largă de simptome negative: • o scădere a capacităţii voliţionale. De asemenea. aplatizarea afectului. sunt puţin frecvente şi vagi. de fapt. dezorganizare a vorbirii). • o anumită detaşare.

imposibilă datorită lipsei de cooperare. mentală şi a întregii personalităţi mai mult sau mai puţin accentuată. Investigarea psihologică nu vizează registrul manifestărilor evidente. • gemeni dizigoţi ai pacientului schizofren – 12%. debutul stabilizării remisiunii. şi manifestarea într-o probă dată. precum şi gradul de afectare. − cazuri de remisiune. • Femeile dezvoltă mai mult simptomatologie afectivă. • Vârsta de debut mai mică la bărbaţi. ambulatoriu sau unitate de cronici). • Prevalenţa la populaţii specifice: • generală –1%. de îmbolnăviri noi pe an)= 1/10 000 • Debutul majoritar între 20-35 de ani. Există o corelaţie între manifestarea psihologică. date de evoluţie şi prognostic • Prevalenţa (nr. aşadar. • copii a doi părinţi schizofreni – 40%.2% Nu diferă în raport cu zona geografică. aşa cum apare ea ca simptom în boală. halucinaţii auditive şi mult mai rar simptome negative. • copii cu un părinte schizofren – 12%. • Prevalenţa pe viaţă (o persoană dintr-o sută poate face schizofrenie la un moment dat) = 0. psihoterapie de grup. ci registrul latent. cu excepţia ţărilor nordice unde prevalenţa este mai mare. de persoane bolnave la un moment dat într-o populaţie)= 0. atitudinea schizofrenului stă sub semnul bolii sale. Atitudinea schizofrenului în şedinţa de investigare psihologică este o atitudine modificată. în funcţie de intensitatea fazei acute. După remiterea manifestărilor acute. în regim instituţionalizat. în perspectiva reintegrării sociale a bolnavului (în activitatea anterioară a bolii sau într-o terapie ocupaţională. Epidemiologie. de precizare şi apreciere a capacităţilor restante. în funcţie de intensitatea patologiei.5 – 1% Incidenţa (nr. investigaţia psihologică (dealtfel. psihoterapie analitică de grup etc. în majoritatea cazurilor. • fraţi non gemeni ai pacientului schizofren – 8%. În puseul acut. în: − cazurile de debut ca adjuvant în diagnosticul diferenţial. de a schimba mesaje în situaţie. şi alte investigaţii) este. în special. Încercări mai noi de clasificare a schizofreniilor pun accentul pe tipul tulburărilor şi pe aspectul cognitiv al acestora. pacientul va fi investigat şi când se află sub terapie medicamentoasă. ci dintr-o dificultate de a se raporta la celălalt şi la o situaţie. ca instrument în evaluarea cantitativă şi calitativă a defectului psihologic. Investigarea psihologică a schizofrenului este utilă. este însă necesară suprimarea acesteia cu 24 ore înainte de investigare. de a răspunde la o anumită situaţie-stimul. aşa cum apare ea ca modalitate a individului de a alege. • gemeni monozigoţi ai pacientului schizofren – 47%. în ultimă instanţă. psihoticul schizofren se păstrează într-un registru de regresie.). − pentru evaluarea persoanei (personalităţii) în perspectiva unui tratament psihoterapeutic (cura analitică.2. − Evident. de la . de a soluţiona.Desemnează în general o categorie care cuprinde indivizii ce nu pot fi plasaţi în niciuna din categoriile precedente sau care întrunesc criterii pentru mai mult decât o singură formă clinică. pentru a se preciza modul în care este afectată structura personalităţii. Schizofrenul cooperează greu nu dintr-o intenţionalitate negativăconştientă. • Raportul bărbaţi / femei = 1. acela în care manifestarea se articulează şi din care îşi extrage conţinuturile.

Spre deosebire de depresia majoră. Exprimă numai optimism nejustificat şi o lipsă de discernământ. Necesitatea redusă de somn. acestea fiind o expresie a distorsiunilor generate de boală. În şedinţa de investigare se vor observa atent comportamentul schizofrenului. prin modul lor de a oscila între depresie şi manie. Pacienţii prezintă o multitudine de idei care se succed rapid. tulburarea afectivă bipolară (denumită şi psihoza maniaco-depresivă) şi tulburarea distimică. Un comportament sexual anormal (libidou crescut. Scurtă prezentare clinică Pacienţii cu boală bipolară diferă de cei cu alte forme de depresie. reluările şi referinţele personale. el are reacţii emoţionale ce ar pleda pentru implicarea lui în probă. tragedii) nu poate schimba această stare de fericire. nimic (veşti rele. Durata în timp a acestui ciclu variază de la o persoană la altă persoană. în mod necontrolat. participare în numeroase activităţi care pot conduce la rezultate nedorite. Pentru evaluarea eficienţei cognitive există diferite teste de atenţie. aparent. iar în aproximativ 75% din cazuri pacienţii fac sau doar episoade depresive (90% din ei). Uneori aşa se întâmplă (în aproximativ 20 – maximum 25% din cazuri). dar legătura dintre melancolie şi manie a fost observată de Hipocrate şi Areteu din Capadocia. Boala bipolară este una dintre cele două boli afective majore. euforic. în general. neurochimice şi psihomotorii. Hiperactivitate şi planuri excesive. Cealaltă este tulburarea afectivă unipolară (doar cu episoade depresive sau maniacale). măsura participării. de la apelul nonverbal la sprijinul examinatorului până la comentariile. Există aşa numitele stări mixte care amestecă elemente depresive cu elemente de excitaţie. cognitive. Tulburarea afectivă bipolară Definiţie Psihoza maniaco-depresivă (PMD). De obicei. Lipsa puterii de concentrare: . Încrederea în sine creşte până la delir de grandoare în care persoana consideră că are legături speciale cu Dumnezeu. este cea mai dramatică formă de manifestare a tulburărilor afective. insomnii. de euforie sau iritabilitate extremă care se dezvoltă în decurs de câteva zile până la o deteriorare gravă. SIMPTOMELE FAZEI MANIACALE Un mod de a se simţi excesiv de bun. în activitate.1. expansiv sau iritabil. modificările acestui comportament şi. dezinhibiţie sexuală). cunoscută în termeni medicali ca boala afectivă bipolară. înaintea vârstei de 35 de ani. Boala a fost separată de Kraepelin (1889) de celelalte psihoze. Euforia se poate schimba rapid în iritare sau furie. 10. Fuga de idei. chiar dacă. care poate surveni la orice vârstă. fiind folosite mai ales în cercetare. sau doar episoade expansive (10%).4. În accepţia lui Kraepelin boala se caracterizează prin episoade maniacale şi depresive care survin la acelaşi pacient. EPISODUL MANIACAL Pacienţii care se află în faza maniacală simt mai curând un atac brusc de exaltare. separate prin perioade normale. psihologice. 10. frizând incoerenţa şi plasând pacientul în afara relaţiei şi a situaţiei.1. PMD debutează. mai ales.dificultatea intrării în relaţie până la cooperarea minimă. deci în situaţie. conducători politici. Tulburările afective Tulburările afective sunt caracterizate prin exagerări pătrunzătoare. prelungite şi „infirmizante” ale dispoziţiei şi afectivităţii care sunt asociate cu disfuncţii comportamentale. celebrităţi. întreruperile. însă cu puţină aplicabilitate în clinică. acestea apar când dispoziţia se inversează. Sindroamele afective majore sunt tulburarea depresivă majoră (denumită şi tulburare unipolară).

13) psihomotricitate exacerbată. prietenos. Iritabilitate bruscă. Majoritatea pacienţilor cu manie au: iritabilitate (80%). urmărire. deci manie coleroasă şi violentă. manifestări halucinatorii. lexical = stil telegrafic. 2) scăderea nevoii de somn ( de ex. gratifică partenerul de discuţie 12) trăirea timpului. 9) implicare excesivă în activităţi plăcute care au un înalt potenţial de consecinţe nedorite (de ex. 6) capacitatea de judecată – superficială. dacă dispoziţia este numai iritabilă) şi au fost prezente într-un grad semnificativ: 1) stimă de sine exagerată sau grandoare. se angajează în consecinţă în diverse acţiuni. descrisă doar de o minoritate de pacienţi. sentimente de omnipotenţă şi încredere nelimitată în forţele proprii. B. filiaţie. 10) sistem pulsional dezinhibat – plan erotic. calambururi. Diagnosticul episodului maniacal se poate face dacă există următoarele simptome. indiscreţii sexuale ori investiţii în afaceri nesăbuite). având o evoluţie clinică particulară. (la serviciu sau la şcoală.atenţia pacientului este cu uşurinţă deviată către detalii neimportante. Acestea trebuie să aibă o durată sub 2 săptămâni în absenţa tulburărilor afective predominante. se simte refăcut după numai trei ore de somn). noncauzală . onomatopee. comentarii sentenţioase. îi distrage orice stimuli). dar are tendinţă la jocuri de cuvinte. ori din punct de vedere sexual) ori agitaţie psihomotorie. Simptomele cele mai frecvente sunt . 11) sociofilie. dispoziţie expansivă (72%) şi labilitate dispoziţională (69%). angajarea în cumpărături excesive. spirit gregar. expansivă = bună dispoziţie. iniţiatică şi incoerentă = polipragmazie. formală. vorbeşte tare. În timpul perioadei de perturbare a dispoziţiei. poate păstra coerenţa. supraevaluare. trei (sau mai multe) din următoarele simptome au persistat (patru. rimă. sexual. alimentar. idei delirante concordante cu dispoziţia: – de supraestimare. 3) logoree (mai locvace decât în mod uzual) sau presiunea vorbirii (se simte presat să vorbească continuu). de la excitaţie motorie moderată până la hiperkinezie nestăpânită (furor maniacal.. Mania este o stare de euforie. numai prenume şi verbe. pacientul «devoră » prezentul. 4) fugă de idei sau experienţa subiectivă că gândurile sunt accelerate. veselie sau iritabilă – sarcasm. 5) distractibilitate (adică. relaţie. boală a prezentului. dezordonată. 8) creşterea activităţii. trăieşte numai prezentul. 3. se poate ajunge şi la un limbaj destructurat fonetic şi semantic. dezlănţuire motorie). 2. disponibilitate de relaţionare – intruziv. Lingvistic – nu se evidenţiază dezorganizări severe de tip structural. 4. putere. după cum urmează: A. consideră că ştie totul. manifestări clastice şi agresive (comutare a polarităţii). 5. 7) imaginaţia şi capacitatea creativă este scăzută şi deturnată. anormală şi persistentă. situaţională. Elemente facultative: 1. discurs greu de întrerupt. O perioadă distinctă de dispoziţie crescută. indecent.. furie sau paranoia se declanşează când planurile grandioase ale pacientului se năruie sau când sociabilitatea lui excesivă este refuzată. alert. – de grandoare. cunoaşte totul. euforică. cu voce sigură. solicitant. care devine multiplă. sentimente de derealizare şi depersonalizare. stabileşte imediat relaţii. idei delirante incongruente – idei de persecuţie. în faze severe stil ludic. durând cel puţin o săptămână. prejudiciu. asociaţii prin asonanţă. atenţia este atrasă prea uşor de stimuli externi fără importanţă sau irelevanţi. manifestări catatonice.

11. de multe ori. Boala afectivă bipolară. comportamentul extravagant (55%).2. Simptomele care caracterizează anxietatea pot precede depresia. Pacientul şi medicul conlucrează pentru restabilirea relaţiilor sociale. logoreea (89%). pacienţii cu PMD pot beneficia de psihoterapie.2.2.vorbirea precipitată (98%). Tulburările obsesiv-compulsive 11. ştiut fiind faptul că alcoolul are şi un efect anxiolitic. faza maniacală poate avea o durată de până la 3 luni. aşa cum ştim din descrierea lui Kraepelin. endocrine apar cu o frecvenţă crescută la persoanele cu tulburare afectivă. PMD poate determina autosubestimare. nevoia scăzută de somn (81%). pacientul încearcă să-şi amelioreze starea în acest mod. chiar suicid. De cele mai multe ori. este nevoie de sprijinul psihiatrului pentru colaborarea pacientului la tratament.2. regresia pronunţată (28%) şi catatonia (22%).1. în special cu soţul sau familia. Tulburări cognitive nonpsihotice frecvente în manie sunt: grandoarea (78%).1. O serie de boli somatice de tipul afecţiunilor cerebrale.2. agitaţia psihomotorie (87%). indecizia şi retardul psihomotor apar mai ales în tulburarea bipolară. un episod depresiv poate fi precipitat de complicaţii somatice. Tulburările fobic anxioase – fobiile 11. Simptomatologia depresivă are un impact negativ asupra evoluţiei acestor afecţiuni. Tulburarea anxioasă generalizată 11. Netratată. Membrii de familie trebuie să înveţe să imite strategia psihiatrului şi să fie o parte activă în echipa de tratare a bolnavului. Totuşi. constă în apariţia atât a unor episoade expansive.2. alterarea relaţiilor cu cei din jur. hipersexualitatea (57%). În absenţa tratamentului boala are un prognostic grav. cardiovasculare. Există un risc crescut pentru consum abuziv de alcool sau medicamente. a stării de sănătate.5.4. Tulburările anxioase 11. Au fost descrise o serie de particularităţi ale pacienţilor cu tulburări bipolare şi ale celor cu tulburări unipolare. Nevrozele. fuga de idei (71%) şi distractibilitatea (68%). a imaginii proprii. Mai puţin întâlnite sunt: violenţa (49%).2. Tulburările de percepţie apar de regulă în cursul episoadelor maniacale. Tulburarea de stres posttraumatic . religiozitatea (39%). COMORBIDITATE Există o suprapunere considerabilă cu simptomatologia tulburărilor anxioase. Această boală poate afecta în mod serios relaţiile de familie. cât şi a unor episoade depresive. se pot manifesta în timpul episodului depresiv sau pot continua un episod depresiv. putând duce la dezintegrare socială şi profesională.3. ASPECTE PSIHOSOCIALE ALE PMD Asemeni altor afecţiuni severe. Pe de altă parte. Despre conceptul de nevroză 11. Tulburarea de panică 11. Cel puţin 2/3 din pacienţi prezintă simptome psihotice în cursul unui episod afectiv. Inatenţia. 11.

cu etiologie în principal reprezentată de traume psihice care interferează cu istoria individului. Când vorbim despre psihogenii. căruia nu-i alterează inserţia în real. ci se apără de real. Nevroticul nu se confruntă cu realul. acestea reprezintă un grup de tulburări cu etiologie psihogenă. creând un disconfort somatic care evoluează pe fundalul unei predispoziţii specifice a personalităţii premorbide. Nevroza ar putea fi considerată ca un răspuns de adaptare ineficient. Fără pretenţia de a fi exhaustivi. o nevroze diferenţiate. nu sunt psihoze. Există multiple încercări de a defini nevroza. brutal sau trenant. o reacţii de intensitate nevrotică. • Nevroze: o nevroze nediferenţiate. care operează cu materialul unui conflict intrapsihic inserat în istoria individului. Nevrozele sunt un grup de afecţiuni cu determinare psihogenă. ne referim la un grup polimorf de afecţiuni psihice de intensitate şi coloratură psihopatologică variabilă. − terenul constituţional.11. recunoscută şi resimţită neplăcut de bolnav. exprimate clinic printr-o simptomatologie cu debut insidios şi intensitate redusă.3. 2. . şi anume: 1. − legătura inteligibilă între conţinutul trăirilor patologice şi traumă. sexualitate). definiţia nevrozelor este formulată prin sublinierea caracteristicilor acestora. Î n tratatul de psihiatrie Oxford ediţia a II-a. adică nu sunt însoţite de o boală cerebrală organică. tulburări ale principalelor funcţii fiziologice (somn. iritabilitate. Despre conceptul de nevroză Domeniul cel mai întins al psihopatologiei cu etiologie dominant psihogenă îl reprezintă nevrozele. • Dezvoltări patologice reactive. Într-o altă încercare de definire a nevrozelor. intricate inteligibil în istoria individuală a subiectului. psihogeniile au ca elemente definitorii: − prezenţa evenimentului psihotraumatizant. Neurastenia 11. vom încerca să selectăm câteva dintre definiţiile nevrozei pentru a contura cât mai exact graniţele conceptului. adică pacientul nu pierde contactul cu realitatea exterioară oricât de severă este starea sa. deoarece nu poate fi identificat un substrat organic pentru justificarea simptomatologiei. 3. Psihogeniile pot fi clasificate în: • Reacţii psihice patologice: o reacţii de intensitate psihotică. Cunoscute şi ca „tulburări funcţionale”. cu mecanisme psihice profunde în formarea simptomelor.1. apetit. sunt tulburări funcţionale. a căror apariţie şi evoluţie depind de durata şi intensitatea psihotraumei ca şi de particularităţile psihologice şi somatice ale subiectului. depăşindu-i capacităţile de adaptare şi răspuns. ele diferă de tulburările de personalitate. având un debut distinct şi nu o dezvoltare continuă din primii ani ai vârstei adulte. existenţa ei bazându-se pe dezacordul dintre dorinţă şi posibilităţile ei de realizare. în acest sens răspunsul lui fiind un compromis între apărare şi dorinţă. dar îi provoacă dificultăţi de adaptare caracterizate prin următoarele elemente definitorii: anxietate.

disprosexii. de grandoare. structura lor psihopatologică permite mai uşor stabilirea unei limite de demarcaţie între bolnav şi sănătos. Nevrozele sunt anomalii sufleteşti care vizează persoana într-un anumit domeniu. însă în predominenţe diferite. Spre deosebire de Freud. împărtăşeşte experienţele comune cu realitatea celorlalţi. Şi în cazul nevrozelor comunicarea poate fi îngreunată de anumite inhibiţii. surogatul obiectului (simbolizarea sa verbală) . când simptomatologia se fixează exclusiv pe un aparat sau sistem şi b. nici fenomenul nevrotic. Nevroticul pierde simţul realităţii numai parţial. 3. transformare prin similitudine sonoră). dar. Nevroticul nu vrea să ştie decât despre un decupaj (bucată) a realităţii. familial sau interesele personale. accentuându-se determinarea lor psihogenă. Nevrozele cuprind două mari domenii de psihopatologie: a. când simptomatologia este cu precădere psihică (dismnezii. Într-adevăr. la nevrotic.Definiţia nevrozei rămâne discutabilă şi arbitrară. refularea poate fi recunoscută spontan de bolnav. Cea mai bună diferenţiere a fost făcută de K. ni se pare util ca în continuare să prezentăm diferenţele dintre psihoză şi nevroză. nevroticul utilizând mecanisme specifice care modifică trăirile întrun sens care survine şi la normali. Fenomenul nevrotic poate apărea pasager şi la indivizi absolut normali. dar nu este niciodată întreruptă total. Pentru S. Nevroza ia naştere în urma conflictului dintre Eu şi Sine. psihoticul devine incapabil să comunice. El îşi va comunica suferinţa care nu va fi de neînţeles pentru ceilalţi şi nu îi va rupe de realitate. Psihoza ia naştere din conflictul dintre Eu şi Lumea exterioară. global. incomprehensibilă pentru ceilalţi. 5. Nevroticul îşi formează surogate de obiect prin asemănarea reală dintre obiecte. diferenţele dintre nevroze şi psihoze sunt următoarele: 1. fiind incomprehensibile. Freud. cum ar fi profesional. Cuvântul. circumstanţială. Limbajul nevrotic rămâne intact (e comprehensibil). iar. Conflictul nevrotic poate fi developat şi soluţionat printr-o îndelungată cură psihanalitică (vezi psihoterapie) şi niciodată spontan. 4. îi întoarce spatele şi construieşte o lume nouă (ruminaţie.). deoarece caracteristicile sale sunt prezentate în contrast cu termenul de psihoză. desistematizarea activităţii mentale. De aceea. simbolizarea verbală acoperă realitatea. informaţiile furnizate nu pot fi înţelese şi folosite de către ceilalţi. Cu timpul.a. pe de altă parte. exact cea la care se referă refularea sa personală. 2. Ele se deosebesc de normal din ambele puncte de vedere. Psihoza are în special o etiologie endogenă şi rar una exogenă. 6. 2.). limbajul psihoticului se dezorganizează în mod obligatoriu (până la psitacism – salată de cuvinte). Dar la psihotic. delir). dar aceasta nu echivalează cu sănătatea. nevrozele de organ. Psihozele lezează omul în întregime. Jaspers: 1. În discursul nevrotic precumpănesc relaţiile obiectuale (decuplaj). atunci când o face. Psihoticul neagă întreaga realitate. distimii. La psihotic. 4. Esenţialul nevrozei stă în situaţie şi conflict. psihonevroza. Psihozele cuprind un domeniu mai redus. în cazul psihozelor se produce o ruptură de realitatea exterioară care poate fi respinsă parţial sau total şi înlocuită de realitatea proprie. relaţiile formal verbale (pur formale. nici fenomenul psihotic nu pot fi considerate ca modificări exclusiv cantitative sau calitative. Reprezentanţii realităţii oricărui obiect este păstrat la nevrotic mai mult sau mai puţin normal. Nevroticul. 3. iar modificările sunt în special cantitative. în cel al psihoticului. Psihoticul refuză realitatea din frica de a-şi pierde lumea proprie pe care a construito sau ca nu cumva această lume să se prăbuşească (delir de gelozie. ea apare la suprafaţă fără niciun fel de rezistenţă. ş. Nevroticul ajunge în situaţia sa paradoxală de frică ca nu cumva decupajul de lume pe care l-a refulat să se reactiveze şi să-l indispună. comprimare. melancolic etc.

nu se mai bazează pe nimic faptic, pe nimic real, ci numai pe asemănarea verbală, pe asonanţa verbală. Cuvântul şi realitatea nu mai au nimic în comun, la psihotic. O altă diferenţă importantă dintre psihoze şi nevroze ţine de absenţa sau prezenţa caracterului morbid al tulburării, de critica pe care individul o are asupra problemelor sale. De regulă, nevroticul îşi cunoaşte problemele şi este capabil să le conştientizeze şi să ceară ajutor. De regulă, pacientul psihotic nu recunoaşte caracterul patologic al ideilor şi percepţiilor sale, considerându-se perfect sănătos. O caracteristică proprie psihozelor este stranietatea, bizarul tulburărilor sale care creează disfuncţionalitate în raporturile cu un psihotic, o stare de angoasă în relaţionarea cu pacientul psihotic, mai ales dacă nu suntem obişnuiţi cu acest tip de patologie. Un alt criteriu propus pentru a distinge nevrozele de psihoze a fost criteriul gravităţii. În general, tulburările nevrotice sunt uşoare sau de o gravitate medie şi nu rup legăturile familiale, profesionale sau sociale. Spitalizările sunt rareori necesare şi, atunci când este cazul, sunt de scurtă durată. Dimpotrivă, tulburările produse de psihoze sunt grave, spitalizarea fiind de cele mai multe ori necesară şi uneori îndelungată. Există desigur şi excepţii de la aceste situaţii, existând nevroze grave care ating uneori un nivel psihotic sau psihoze care, cu ajutorul terapiei, permit continuarea unei vieţi profesionale şi familiale normale. Nu în ultimul rând, o altă diferenţă extrem de importantă între nevroză şi psihoză derivă din etiologia acestor tipuri de tulburări psihice. Dacă în cazul psihozelor factorii exogeni, de mediu, sunt extrem de puţin implicaţi, în cazul nevrozelor ei sunt fundamentali în generarea tulburărilor. Desigur, şi vulnerabilitatea persoanei, trăsăturile de personalitate contribuie la apariţia nevrozei, dar este necesar un trigger extern care să o declanşeze. CLASIFICAREA CLASICĂ ÎN TULBURĂRILE NEVROTICE Nevroze nediferenţiate: Nevroze diferenţiate: Elementele definitorii ale nevrozei erau considerate a fi: anxietatea, iritabilitatea, tulburări funcţionale şi disconfort somatic. Elementele definitorii ale sindroamelor nevrotice: • sindromul astenic: astenie, fatigabilitate, cefalee, dispoziţie tristă; • sindromul fobic: fobii, conduite de asigurare/evitare, anxietate concentrică; • sindromul obsesiv: obsesii, compulsii/ritualuri, anxietate; • sindromul hipocondriac: cenestopatii, idei hipocondriace, anxietate concentrică; • sindromul isteric: sugestibilitate/autosugestibilitate, demonstrativitate, hiperemotivitate, caracterul polimorf atipic al acuzelor în raport cu sindroamele organice pe care le mimează. În clasificarea americană a bolilor mintale DSM III-R se renunţă la termenul de nevroză, deoarece mulţi dintre psihiatri asociază termenul cu teoriile psihanalitice referitoare la etiologie, teorii pe care autorii americani nu le-au acceptat. În consecinţă, „noua clasificare” a devenit următoarea: TULBURĂRI ANXIOSFOBICE – Agorafobie – Tulburarea de panică – Amnezie psihogenă – Tulburarea de conversie – Fobie simplă – Tulburare anxioasă generalizată – Fugă psihogenă – Tulburarea de somatizare – Tulburarea obsesivcompulsivă

– – – – – – –

Personalitate multiplă Tulburarea dismorfică Tulburarea de adaptare Fobie socială Reacţia de stres postraumatică Tulburare de depersonalizare Durere somatoformă

11.2. Tulburările anxioase Simptom ubicuitar în patologia psihiatrică, anxietatea se întâlneşte într-o proporţie mai mult sau mai puţin importantă în majoritatea sindroamelor şi entităţilor nosografice din psihiatrie. În mod clasic ea era axul central al nevrozelor, categorie nosologică pe care clasificările moderne însă nu au mai acceptat-o. Tulburările de anxietate au fost grupate de autorii americani în următoarele categorii: TULBURĂRILE ANXIOASE (PE BAZA CLASIFICĂRII DSM-IV) – 1994 • Tulburările anxioase fobice (fobia specifică, fobia socială, agorafobia) • Atacuri de panică • Tulburarea anxioasă generalizată • Tulburarea obsesiv-compulsivă • Reacţia acută la stres • Tulburarea de stres posttraumatică 11.2.1. Tulburarea anxioasă generalizată Definiţie Tulburarea anxioasă generalizată se caracterizează prin anxietate persistentă pentru o perioadă de câteva luni. Anxietatea sau simptomele somatice produc suferinţe marcate în arii funcţionale importante (activitate socială, muncă). Există frecvent trei aspecte cheie ale bolii: îngrijorare şi nelinişte greu de controlat, tonus muscular crescut (cefalee, agitaţie) şi hiperactivitate vegetativă (simptome gastro-intestinale şi cardiovasculare). Vârsta de debut este în ultima parte a adolescenţei, până la 20 de ani, dar pot exista unele simptome în antecedentele pacienţilor. Tulburarea anxioasă generalizată este de obicei persistentă şi în lipsa tratamentului nu apar perioade de remisiune mai lungi; totuşi, cu înaintarea în vârstă, pacienţii au mai puţine simptome şi par mai puţin afectaţi. Majoritatea pacienţilor se ameliorează în primele 6 luni de tratament, dar de obicei este nevoie de un tratament pe termen lung. Simptomele mai severe şi ideea suicidară se asociază cu un prognostic mai prost. Depresia este frecventă şi este posibil ca anxietatea persistentă să predispună pacientul la depresie. Scurtă prezentare clinică Simptomul principal al tulburării anxioase generalizate este anxietatea, generalizată şi persistentă, care nu apare doar în anumite condiţii de mediu. Cele mai comune simptome sunt: • nervozitate; • tremor; • tensiune musculară; • transpiraţii; • ameţeală; • palpitaţii;

• disconfort epigastric. Cu toate că simptomele şi semnele anxietăţii variază de la persoană la persoană, semnele obişnuite sunt tensiune motorie, hiperactivitate vegetativă, expectaţii aprehensive şi vigilenţă. Pacienţii cu tulburare anxioasă generalizată nu semnalează fluctuaţii acute ale nivelului de anxietate şi simptomele vegetative caracteristice panicii. Spre deosebire de pacienţii cu panică, la care simptomele apar brusc, pacienţii cu tulburare anxioasă generalizată trec printr-o anxietate difuză persistentă, fără simptomele specifice ce caracterizează tulburarea fobică, panica sau tulburarea obsesiv-compulsivă. 11.2.2. Tulburarea de panică Definiţie Tulburarea de panică se caracterizează prin apariţia neaşteptată şi spontană a atacurilor de panică recurente. Sintagma „atac de panică” caracterizează apariţia bruscă a sentimentului de frică, acompaniat de semne şi simptome fizice şi cognitive (tahicardie, tremor, sentimente de derealizare, frica de moarte). Frecvenţa atacurilor de panică variază în limite largi, de la câteva pe zi la câteva pe an. În cadrul tulburării de panică taxinomia europeană (ICD-X) include: − atacul de panică; − statusul de panică. Prezentare clinică Tulburarea de panică îşi are originile în sindromul Da Costa (sindromul inimii iritabile), diagnosticat prima oară la soldaţii care au luptat în Războiul de Secesiune. Cu un secol în urmă, Sigmund Freud definea nevroza anxioasă ca un sindrom caracterizat prin iritabilitate, aşteptare anxioasă, vertij, parestezii, palpitaţii, transpiraţii, tulburări de respiraţie. Conceptul de tulburare de panică a fost introdus în literatură abia în 1980 de către D.F. Klein şi imediat însuşit şi consacrat de DSMIII. O tulburare de panică implică perioade scurte de anxietate extrem de intensă. Aceste perioade apar şi dispar brusc, durând de obicei doar câteva minute, iar apariţia lor nu este predictibilă. Atacurile par „să apară din senin”. În afară de simptomele psihologice de: frică, teroare, „teamă de moarte”, „teamă de a nu înnebuni”, sentimente de derealizare, depersonalizare, individul poate avea oricare din următoarele simptome fizice: dispnee cu tahipnee, palpitaţii, tahicardie, dureri de tip anginos, senzaţia de înec, vertij, parestezii în extremităţile membrelor, senzaţia de „valuri de rece şi cald”. Dacă aceste atacuri apar într-o situaţie specifică, cum ar fi într-un autobuz sau într-o mulţime, pacienţii pot ulterior evita situaţia respectivă. În mod similar, atacuri de panică frecvente şi imprevizibile pot produce teama de a nu fi singur sau de a merge în locuri publice. Un atac de panică este adesea urmat de o teamă persistentă de a avea un alt atac. Pentru un diagnostic cert de tulburare de panică, trebuie să aibă loc mai multe atacuri de panică severe într-o perioadă de aproximativ o lună: • În circumstanţe în care nu există un pericol obiectiv. • Atacurile să nu poată fi datorate unor situaţii cunoscute sau previzibile. • Între atacuri trebuie să existe intervale libere de simptome anxioase (deşi anxietatea anticipatorie este obişnuită). 11.2.3. Tulburările fobic anxioase – fobiile Fobia se referă la un grup de simptome cauzate de obiecte sau situaţii care provoacă frica. Fobia este frica specifică, intensă declanşată de un obiect sau o situaţie, care nu au prin ele însele un caracter periculos, cu caracter iraţional recunoscut ca atare şi care nu poate fi controlat volitiv. Proiecţii ale anxietăţii, fobiile pot invada oricare din obiectele şi situaţiile realităţii de care experienţa individuală se leagă într-un mod oarecare. Astfel, după Mallet relicvele fricilor din prima copilărie

O încercare de sistematizare după conţinutul lor este cel puţin temerară ca orice încercare de sistematizare a lumii reale ca întreg. Pacientul evită străzile circulate. Termenul derivă din cuvintele greceşti agora (piaţă) şi phobos (frică. Le vom nota pe cele mai frecvente: de locuri. dar devin patologice în: nevroza fobică.U. la debilii mintali (nu au aceeaşi semnificaţie). deoarece acestea îi provoacă trăirile anxioase neplăcute. A. spaţiu. mai ales în locuri care nu pot fi părăsite imediat în eventualitatea că ar apărea un atac de panică. bazându-se numai pe posibilitatea anticipativă a subiectului în legătură cu situaţia fobogenă. Victima simte brusc o panică persistentă şi fără cauză. Menţionăm. relaţiile sociale şi necesită o consultaţie psihiatrică. de animale. la toate clasele sociale şi în toate zonele geografice. pacienţii cu fobie nu au avut niciodată un atac de panică. oroare. bisericile. de obicei anxietate anticipatorie. Agorafobia se numără printre cele mai grave fobii. în psihoze depresive. Alteori. Persoana recunoaşte că teama depăşeşte limitele normale şi este resimţită ca o ameninţare în faţa unui pericol. Fobiile pot fi considerate normale la copii dacă rămân discrete. Fobia apare la orice vârstă. necontrolabilă. spaimă). Apar reacţii fizice (vegetative) de însoţire: palpitaţii cardiace. pentru a ilustra condiţia celor care se temeau să apară singuri în locuri publice. că aceste conduite de evitare au un caracter limitat. pericole imaginare. dacă s-ar afla în primejdie. la personalitatea psihastenică decompensată. O clasificare a fobiilor le împarte în: agorafobie. Reacţia fobică este automată. nume. c. . Persoana fuge de teama unor obiecte/situaţii. transpiraţii etc. e. AGORAFOBIA Agorafobia se defineşte prin teama de a fi singur într-un loc public. Sintagma a apărut în 1871. iar cele din a doua copilărie – de animale mici şi insecte. totuşi. persistentă şi interpune gândurile persoanei ca un baraj faţă de ameninţări. de boli. fobii specifice. Fobia este cea mai frecventă formă a tulburării de anxietate. d. tremor. în fobie ea capătă caracter specific (formă. întâlnită în nevroza anxioasă şi în delirurile alcoolice acute şi subacute. debutul schizofreniilor şi în bolile psihice ale involuţiei. întrucât interferă cu funcţionalitatea individului în societate şi în situaţiile din locuri deschise. La această clasificare putem adăuga pantofobia care desemnează o teamă difuză provocată de orice obiect sau eveniment. de contacte interumane. Fobiile au fost denumite cu echivalente greceşti (Pitres şi Regis). teatrele. ei pur şi simplu nu îşi părăsesc casa. Prezentare clinică Simptomele incluse în fobie: a. Precauţia de a le evita poate altera procesul de muncă. Contemplarea perspectivei de a intra într-o situaţie fobică generează. teroare într-o situaţie care nu prezintă pericol. Prezentare clinică • După cum am mai menţionat. f. Conduitele de evitare sunt comportamente menite să asigure evitarea situaţiei fobice de către subiect. b. care este cea mai frecventă boală psihiatrică în S. fobie socială (anxietate socială). respiraţie superficială. Uneori. localizare). Fobia se poate dezvolta după un atac de panică.sunt fobiile de animale mari. Categorii de fobie Ele definesc cauza reacţiei şi modul de evitare. Dacă în cazul anxietăţii teama nu avea obiect.A. agorafobia este teama de a fi singur în orice loc sau situaţie din care persoana crede că este greu să evadeze sau din care este greu să fie ajutat.

ei evită să mai meargă în locuri sau situaţii unde ei ştiu că a apărut un atac de panică.P. alcoolism. o piesă centrală în rutina zilnică. în cele din urmă. pentru că evitarea situaţiilor sociale neplăcute devine un simptom stabil în timp şi. • Majoritatea agorafobiilor apar după unul sau mai multe atacuri de panică ″spontane″. J. Lepine. B.. o mâncatul în locuri publice. . Factori etiopatogenici implicaţi în apariţia tulburării Etiologia fobiei sociale are un model integrativ. Simptomul fobic apare uneori timp de mai mulţi ani fără ca asocierea cu evenimentul neplăcut să fie întărită. Musa. Autorii citaţi mai sus afirmă că terapia cognitiv comportamentală de grup este intervenţia care şi-a probat în cele mai multe cazuri eficacitatea. FOBIA SOCIALĂ Fobia socială (denumită de americani şi tulburare anxioasă socială) se caracterizează prin frică excesivă de a fi umilit sau jenat în diverse situaţii sociale. De aceea. distragere). o urinatul în toaletele publice (aşa-numita „vezică ruşinoasă”). − expunerea la stimulii evitaţi. Majoritatea simptomelor apar între 18-35 de ani. R. Simptomul fobic schimbă comportamentul individului. interpretate de cele mai multe ori eronat) se asociază cu o situaţie neutră (în speţă situarea într-un anumit cadru social). oboseală. pacienţii se tem de un nou atac de panică în mod anticipativ ( anxietate anticipatorie). Sunt implicaţi: • Factori genetici (30% eredibilitate). Intervenţii psihoterapeutice Patru tipuri de intervenţii psihoterapeutice par să-şi fi câştigat legitimitatea în ultimele două decenii: − antrenamentul abilităţilor sociale. cu un grad extrem de disfuncţionalitate şi este foarte greu de diferenţiat de tulburarea de personalitate evitantă (anxioasă). • Experienţele învăţate. nu li se cunoaşte factorul declanşator. − managementul anxietăţii (relaxare. o vorbitul la telefon. Se pare că există anxietate sau alcoolism la alţi membri de familie. o mersul la o întâlnire. De aceea. privirile celor din jur etc. Aceste atacuri par că apar la întâmplare şi în situaţii fără pericole. Interesant la mecanismul de producere a fobiilor apare faptul că stimulul neplăcut nu este necesar să fie repetat. • Inhibiţia comportamentală. − terapia cognitivă (Z. 2002).• 2/3 din bolnavii cu agorafobie sunt femei. • Bolnavii cu agorafobie dezvoltă şi depresie. • Rolul părinţilor (relaţiilor parentale) şi al relaţiilor dintre fraţi. tensiune. În mod clasic. este necesară repetarea asocierii de mai sus. Fobiile sociale apar după modelul răspunsului condiţionat: un stimul nociv sau neplăcut (remarca unei alte persoane. ea devine generalizată. Când fobia socială se extinde la aproape toate situaţiile sociale. obsesii. aşa încât nu pot fi anticipate. pentru dezvoltarea reflexului condiţionat. Teodorescu. cu debut brusc sau progresiv. cum ar fi: o vorbitul în public. • Factori biologici. Mecanismele de apariţie a fobiilor sociale sunt comune cu cele ale anxietăţii şi fobiilor în general. al cărei rol este de a proteja individul de anxietate.

stereotipe. Unele dintre aceste fobii sunt întâlnite în mod normal la primii ani de viaţă ai copilului. Principalele teme obsesive (care apar indiferent de rasă. precum şi a unor diferite grade de anxietate. • după alţi autori. trebuie îndeplinite toate criteriile de mai jos (ICD 10) A) Simptomele psihologice sau vegetative trebuie să fie manifestări primare ale anxietăţii şi nu secundare altor simptome ca idei delirante sau gânduri obsesive. iar fobiile faţă de anumite situaţii debutează de obicei mai târziu. de a preveni sau reduce anxietatea şi nu de a produce plăcere sau gratificare. Poate apărea la orice vârstă. mediu cultural sau social): − contaminare (microbi. Prezentare clinică Conform definiţiei. imagini recurente şi persistente care pătrund în mintea persoanei în ciuda eforturilor acesteia de a le exclude. furtuni. fobia specifică este frica produsă de prezenţa sau anticiparea prezenţei unui obiect sau situaţii specifice.C. de a suprima obsesiile. B) Anxietatea trebuie să fie limitată la prezenţa situaţiilor sau obiectelor particulare. • în unele cazuri. murdărie. cu atât fenomenele capătă o intensitate mai mare. . inadecvată şi produce o afectare semnificativă a vieţii. finalitatea acestor ritualuri compulsive este acela de a neutraliza. depresie şi depersonalizare. fără a fi capabil să spună de ce face aceasta. • prin definiţie. Obiectul sau situaţia sunt evitate sau sunt suportate cu un distres marcat. moarte. individul este incapabil să le neutralizeze şi cu cât se străduieşte mai mult să le îndepărteze. Indivizii prezintă o teamă morbidă de a contracta SIDA sau alte boli infecţioase. boli. • persoana recunoaşte faptul că obsesiile sunt un produs al propriei minţi şi nu îi sunt impuse din exterior (cum se întâmplă în inserţia gândirii). Tulburările obsesiv-compulsive Tulburările obsesiv-compulsive se caracterizează prin prezenţa unor simptome obsesive şi compulsive. Cele mai frecvente fobii simple sunt frica de spaţii închise. FOBII SPECIFICE (FOBIA SIMPLĂ) Definiţie Teama de anumite obiecte sau situaţii care provoacă teroare. în al treilea deceniu de viaţă. substanţe chimice) – este unul din cele mai întâlnite simptome. Obsesia • tulburare complexă ideo-afectivă caracterizată prin prezenţa în psihicul individului a unor grupuri de fenomene care tulbură buna desfăşurare a tuturor proceselor. 11.4. frica de animale. de a atinge obiectele din baie şi pot deveni extrem de anxioşi dacă o altă persoană atinge alimentele pe care au intenţia să le consume. compulsiile sunt comportamente repetitive care par să se supună unui scop şi care au un caracter stereotip (motiv pentru care au fost numite şi ritualuri compulsive). C) Situaţiile fobice sunt evitate ori de câte ori este posibil.2. impulsiuni. Compulsia • definită de unii autori ca fiind teama de a traduce în practică o idee obsesivă sau o fobie. dar ele pot surveni şi mai târziu (la fobiile faţă de sânge şi injecţii). • obsesiile pot fi gânduri. individul efectuează acte rigide. conform unor reguli elaborate idiosincratic. fie neconectate realist cu ceea ce sunt destinate să neutralizeze sau să prevină. frica de locuri la înălţime. compulsiile sunt fie clar excesive. conştient de inutilitatea lor. Pentru un diagnostic cert. Fobiile specifice apar cel mai frecvent între 5 şi 9 ani. iar frica apărută este recunoscută de individ ca excesivă.

aparatura electrică din casă închisă sau dacă nu cumva individul a accidentat pe cineva în timp ce îşi conducea maşina. − solicitarea de asigurări. Temele şcolare. iar persoana evită respectivul stimul. − verificare şi reverificare exagerată – fie că este vorba de a verifica dacă uşa a fost încuiată. proiectele pot să nu fie predate la termen întrucât ele sunt continuu verificate pentru depistarea unor eventuale erori. sau persoane care sunt obligate să meargă de mai multe ori de-a lungul unui culoar sau să intre într-un anumit mod pe uşă de un anumit număr de ori. − colectarea unor lucruri inutile (inclusiv obiecte din coşul de gunoi. − ordonarea unor obiecte în mod repetat sau executarea unui anumit gest într-un anume fel până când se obţine senzaţia de „aşa cum trebuie”. terifiant (rănirea membrilor familiei. Numărarea este frecvent un ritual îndeplinit în tăcere. Profesorii. În alte cazuri. pentru a împiedica ceva îngrozitor să se întâmple. de teama că şiar putea pierde controlul şi ar rămâne „blocat” îndeplinind un ritual compulsiv.. − perfecţionismul – copiii cu astfel de compulsii se pot simţi obligaţi să şteargă şi să îşi rescrie tema până când paginile caietului ajung să se rupă. numere vechi de ziare şi reviste în ideea că vor fi cândva necesare). − evitarea compulsivă – atunci când o anumită situaţie sau un anume loc este asociat cu comportamentul compulsiv. un student care nu poate privi sau scrie un număr din cauza obsesiei că se poate întâmpla ceva îngrozitor. Nu sunt neobişnuite la astfel de persoane întârzierile la şcoală sau la serviciu. − Rugăciune. − imagini cu conţinut agresiv. ei pot rămâne să lucreze până noaptea târziu din dorinţa de a face totul perfect. Temele obsesive se pot modifica în timp. Uneori. − ordine şi simetrie-lucrurile trebuie să fie perfect aliniate sau aranjate întrun anumit mod. uciderea altor persoane). − obsesii pe temă religioasă. De asemenea. − ritualuri de repetare – ex. consecinţele putând fi grave – de ex. Copiii cu scrupule se simt obligaţi să anunţe atunci când cuiva i se face o nedreptate sau o acuzaţie falsă. Ritualuri compulsive frecvente − ritualuri de spălare (igienă). pacientul poate începe brusc să se gândească dacă ritualul de numărare a fost corect îndeplinit şi se poate simţi obligat să îl reia până când consideră că l-a efectuat corespunzător. astfel de ritualuri compulsive pot face formularele de examen extrem de dificil de completat (mai ales acele tipuri de formulare care se completează prin colorarea unui cerc) – indivizii se simt obligaţi să coloreze perfect cercurile şi pot petrece foarte mult timp făcând acest lucru). individul adaugă pur şi simplu noi obsesii la cele deja existente. Ca urmare o problemă de matematică incluzând . Unii indivizi repetă de nenumărate ori rugăciuni (ca pedeapsă sau pentru a alunga gândurile nedorite). individul poate începe să evite situaţia sau locul respectiv.− îndoială. Întrucât îndoiala este de asemenea întâlnită în tulburarea obsesiv-compulsivă. colegii pot să nu-şi dea seama că individul este obligat să numere pentru a putea îndeplini o sarcină care i se încredinţează. − imagini cu temă sexuală. întrucât pacienţii petrec foarte mult timp îndeplinind aceste ritualuri de verificare.: copii care trebuie să citească de la coadă la cap o propoziţie după ce au citit-o normal. Pentru elevi sau studenţi.. − ritualuri de numărare – se pot asocia adesea cu alte ritualuri compulsive. morală (scrupule). sinucidere. alteori obsesiile vechi sunt complet înlocuite de unele noi. un anumit eveniment sau stimul poate fi asociat cu gânduri terifiante.

sentimentul distanţării. comportamentul ritual prescris cultural nu este prin sine indicator de tulburare obsesiv-compulsivă. Soldaţii se aşteaptă totuşi la anumite violenţe. Vigilenţă excesivă. ci mai ales aceia care au luat parte la lupte sângeroase şi îndelungate. în timp ce altele duc la o creştere a acesteia. agerime în declanşarea reacţiilor. Ele pot fi considerate patologice doar dacă sunt extrem de consumatoare de timp sau duc la o deteriorare semnificativă clinic. de atenţie şi de concentrare. al îndoielilor repetate. Această stare poate dura secunde până la zile.respectivul număr nu va putea fi rezolvată. plâns spontan aparent nemotivat. anestezie psihică dureroasă: pacientul îşi pierde interesul pentru lumea din jur şi pentru activităţile care îi făceau în trecut plăcere. atitudine protectoare excesivă faţă de cei dragi. dar poate apărea la oricine a fost supus unui traumatism grav fizic sau mintal. Oamenii care au fost martorii unui accident aviatic sau care au fost victimele unui atentat pot dezvolta acest stres posttraumatic. . nu survine la date şi în locuri considerate inadecvate de către alţii aparţinând aceleiaşi culturi şi nu interferează cu funcţionarea socială a individului. rezultatul ritualurilor compulsive. Anestezie emoţională („amorţeală psihică”). sentimente de disperare. tulburări de memorie (legate de incidentul marcant). teamă exagerată pentru siguranţa acestora. ar trebui să ia în considerare ideea solicitării unui ajutor profesionist: tulburări de somn (insomnii de diferite tipuri. mânie. Unele ritualuri sunt urmate de o reducere a anxietăţii. tulburări ale comportamentului alimentar. În puţine cazuri. În cele mai multe cazuri este vorba de reacţii normale la situaţii anormale. Din această cauză. De asemenea. iritabilitate. capacitate redusă de a simţi emoţiile. situaţiilor sau chiar persoanelor care au în vreun fel legătură cu evenimentul stresant. dificultăţi în luarea deciziilor. tulburări afective (stări depresive. imagini recurente. vederea unei maşini arzând îl determină să se arunce instinctiv la pământ. pacientul suferă de o disociaţie temporală a realităţii.2. izolării de cei din jur. flashbackuri ale evenimentului. Superstiţiile şi comportamentele de verificare repetitive sunt întâlnite frecvent în viaţa de zi cu zi. dar poate apărea uneori în lipsa acestora (lentoare obsesivă primară). de obicei. nu toţi veteranii de război dezvoltă un stres posttraumatic. Anxietatea este o componentă importantă a tulburării obsesivcompulsive. dacă nu excede normele culturale. Persoanele care suferă de stres posttraumatic retrăiesc experienţa traumatică: Coşmaruri. Lentoarea obsesivă este. care prezintă următoarele simptome timp de mai mult de o lună. gânduri.5. SCURTĂ PREZENTARE CLINICĂ Sindromul posttraumatic de stres apare mai frecvent la veteranii de război. iar calculele implicând acest număr îi vor crea persoanei o stare de anxietate extremă astfel încât individul se va vedea obligat să îndeplinească o serie de ritualuri compulsive pentru a împiedica producerea „catastrofei”. vise terifiante. coşmaruri legate de incident). anxietate ce se intensifică mai ales în situaţii care amintesc de traumă). însă cei care se simt incapabili să-şi recapete controlul propriei vieţi. trăind din nou trauma. Tulburarea de stres posttraumatic Persoanele care au trăit o experienţă traumatizantă sunt supuse adesea unui stres psihologic legat de respectivul eveniment. 11. evitarea locurilor. Gravitatea tulburării este mai mare când traumatismul a fost neaşteptat. lipsă de speranţă. Cei care sunt victime ale traumatismelor sunt prinşi nepregătiţi de situaţii care le pun viaţa în pericol. La un pacient care a fost o dată victimă a unui incendiu.

dificultăţi de concentrare şi. Acelaşi autor încearcă să delimiteze principalele manifestări ale neurasteniei ca fiind irascibilitatea. dar şi la reporterii care prezintă respectivul eveniment de la faţa locului. adesea asociată cu o anumită scădere în performanţa ocupaţională. Principalii trei factori de risc implicaţi în apariţia tulburărilor de stres secundar sunt: expunerea la imagini sau multiple relatări ale victimelor directe ale dezastrelor. neurastenia este văzută ca: O reacţie psihică de intensitate nevrotică a cărei expresie clinică evidenţiază sindromul dominant astenic caracterizat prin fatigabilitate. • În celălalt tip accentul este pus pe sentimentul unei slăbiciuni şi epuizări fizice sau corporale după un efort minim.. cea mai dispreţuită şi cea mai mascată de alte etichete (pentru concedii şi pensionări) ( Romilă A. Îngrijorare privind o scădere a stării de bine mintale şi corporale. pompieri). 11. anhedonia şi grade minore variabile atât de depresie. iritabilitatea. Stresul posttraumatic poate fi: primar – persoanele afectate sunt în mod direct expuse evenimentului traumatizant. insomnie. slăbirea memoriei. contratransfer. În ambele tipuri este comună o varietate de alte trăiri somatice neplăcute. Neurastenia În ceea ce priveşte poziţia adoptată de şcoala românească de psihiatrie în două lucrări recent publicate sub titlul „Psihiatrie”. . labilitate emoţională. secundar (prin compasiune extremă. epuizare rapidă hipoprosexie voluntară. hiperestezia. dar hipersomnia poate fi proeminentă. De altfel şi ICD-10 a revenit şi a introdus neurastenia (codul F48) subliniind că în prezentarea acestei tulburări există variaţii culturale considerabile. sensibilitatea empatică a celor expuşi. cum ar fi ameţeala. cefalea de tensiune şi sentimentul unei instabilităţi generale. să urce în tramvai). era foarte frecventă şi în trecut. paresteziile. 1998). poliţişti. aerofagia. membrii echipelor de salvare. însoţit de algii şi dureri musculare şi incapacitate de relaxare. două tipuri principale apărând cu o suprapunere importantă: • Un tip are ca principală trăsătură o acuză de fatigabilitate crescută după efort mintal.căci dă nesiguranţă în mers şi bolnavului îi este frică să traverseze strada. tulburarea de somatizare. în general. tulburarea de panică. iritabilitate. depresie. hiperestezii şi cenestopatii cu stare generală de disconfort psihic şi somatic adesea însoţite de o stare depresiv-anxioasă trăită penibil şi conştient de către bolnav (Predescu V. fatigabilitatea. Fatigabilitatea mintală este descrisă tipic ca o intruziune neplăcută a unor asociaţii sau reamintiri care distrag atenţia. Neurastenia este boala epuizării şi suprasolicitării. cât şi de anxietate sunt obişnuite. Se poate uşor observa tendinţa ambilor autori de a face o descriere fenomenologică ca o tentativă de a delimita un câmp conceptual imposibil altfel de a fi abordat mai riguros. dificultate în concentrare etc. diskinezia biliară şi patologia genitală. ameţeala (ameţeala sperie cu mult mai mult decât cefalea . cefalea. Anxietate generalizată. hipomnezie de fixare şi evocare. Tulburările asociate PTSD cel mai frecvent sunt: tulburarea depresivă majoră. fobia specifică. insomnie. fobia socială. agorafobia. Somnul adesea perturbat în fazele iniţiale şi mijlocii. o gândire ineficientă. 1997). de a face faţă eficient în sarcinile cotidiene.3. aspecte emoţionale neclarificate care sunt legate afectiv sau simbolic de suferinţele la care individul asistă. insomnia. tulburarea obsesiv-compulsivă.. traumatizarea prin mandatar – by proxi) – poate apărea la cei care vin în ajutorul victimelor unui eveniment traumatizant (medici de diferite specialităţi (inclusiv psihiatri!). consumul de droguri.

Pacientul este incapabil să treacă de la simptomele de la criteriul (1) sau (2) cu ajutorul odihnei. care sublinia ideea că „burnout înseamnă existenţa unei discrepanţe între ceea ce se aşteaptă de la un rol profesional şi ceea ce se obţine de la el”. uzura şi epuizarea energiei şi forţelor sau resurselor care Îi provoacă individului o scădere globală a întregului potenţial de acţiune.Un recent studiu publicat de Krasnov. Paine). CONSENSUL DE NEURASTENIE Subliniind trăsăturile clinice ale sindromului neurastenic. Cele mai obişnuite cauze care trebuie excluse: – tulburările trebuie să nu apară în prezenţa unei labilităţi emoţionale datorată encefalitei. NEURASTENIA ŞI TULBURĂRILE SOMATOFORME O a doua categorie de tulburări care se suprapun teritoriului clasic al neurasteniei sunt tulburările somatoforme care în DSM-III-R şi DSM-IV au acoperit o bună parte din mai vechea neurastenie. (5) incapacitate de relaxare. sindromul şefului stresat ( Larouche). depresivitate şi alte tulburări din spectrul afectiv şi cea hiperstenică cu hiperreactivitate. Unul din următoarele simptome trebuie să fie prezent: (1) sentimentul de durere şi suferinţă musculară. anumiţi pacienţi au simptome atât de variate încât neurastenia rămâne diagnosticul preferat. Acest termen venea să definească mai bine aşa numitul stres profesional (W. cele care . la persoanele predispuse. asigurarea ordinii). A. hiperestezie şi tulburări în sfera anxietăţii. administrative. Durata tulburării este în ultimele trei luni. CRITERIILE ICD-10 PENTRU NEURASTENIE A. unei boli afective. Una din următoarele trebuie să fie prezentă: 1) sentimentul de oboseală dureroasă şi persistentă după eforturi mintale minore (ca: executarea sau desfăşurarea sarcinilor zilnice care nu ar trebui să ceară un efort mintal deosebit).N. Lauderdale. şi Vel’tishev Dlu (1999) obţin date certe pentru a împărţi neurastenia în două variante: cea hipostenică cu hiporeactivitate. B. depresia de epuizare a autorilor sovietici. tulburării de panică sau tulburării de anxietate generalizată. Freundenberg a introdus termenul de sindrom burnout pentru a desemna eşuarea. Pines (1982) considera sindromul mai frecvent în sectoarele auxiliare. (3) cefalee difuză. Sindromul de burnout va deveni obiectul unei monografii apărută în urmă cu trei decenii. potrivit criteriilor DSM-IV. relaxării sau divertismentului. (4) tulburări de somn. publice. (2) ameţeală. V. (6) iritabilitate. 2) sentimentul persistent şi neplăcut de oboseală şi slăbiciune corporală după eforturi fizice minore. Sindromul de burnout apare frecvent în profesiunile care presupun o implicare directă în ajutorarea celorlalţi (servicii sociale. Aceşti pacienţi pot fi diagnosticaţi folosind criteriile ICD-10 sau vor primi un diagnostic de tulburare somatoformă nediferenţiată. un grup de lucru al Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie condus de profesorul Edmond Chiu (1999) dedicat consensului în neurastenie delimitează cele cinci domenii în care trebuiesc căutate principalele semne clinice ale sindromului neurastenic şi ale sindroamelor asemănătoare în care apar diferenţe culturale. NEURASTENIA ŞI SINDROMUL BURNOUT O altă zonă din vechiul concept de neurastenie a fost redefinit după 1974 când psihanalistul american H. traumatismului craniocerebral. redactată de M. Totuşi.

dar realizează tot mai puţin din ceea ce îşi propune fără să fie conştient pe deplin de acest lucru). Dezechilibrul psihic 4. ruperea relaţiilor cu colaboratorii până atunci apropiaţi. tulburări digestive. Cadru general 2. Clasificarea psihopatiilor 1. „ştie” dinainte rezultatele unor acţiuni şi nu mai doreşte să-şi asculte colaboratorii). acesta fiind grupul personalului medical. Crombez. Dejous ca obligaţie permanentă a individului de a-şi susţine o imagine personală idealizată indiferent de progresul tehnologic şi de condiţiile socioeconomice reale. − atitudini defensive cum ar fi: rigiditate. Deşi majoritatea autorilor sunt de acord că acest concept de sindrom de burnout este eterogen şi că nu se poate vorbi de o patologie specifică.idealizează natura muncii şi scopurile lor profesionale. profesiuni care sub presiunea ritmului informaţional crescut şi a cererilor tot mai mari din partea membrilor comunitari şi-au schimbat profilul tradiţional precum şi metodele obişnuite de adresabilitate. Shortt. Profesiunile care predispun la apariţia acestui sindrom de epuizare ar fi profesiunile care implică o mare dependenţă a individului aflat în poziţia de simplu executant al unor operaţiuni de mare precizie. Saucier). dar a căror reuşită nu influenţează în niciun fel prestigiul pe care profesiunea ar trebui să i-l confere. Caracteristicile comune ale meseriilor predispozante la burnout au fost prezentate de Ch. rezistenţa la schimbare. negativism. care din păcate îndeplineşte toate cele trei condiţii. neîncredere. Se acceptă un tablou clinic minim cu următoarele aspecte: − semne şi simptome somatice: cefalee perpetuă. Este uşor de constatat că există un grup profesional cel mai defavorizat. Definiţia şi natura psihopatiilor 3. atitudine de superioritate (subiectul cunoaşte „totul”. Personalităţile psihopatice 1. − comportamente neobişnuite pentru subiect: iritabilitate. profesiunile cu un program neconvenţional sau care nu ţin seama de bioritmurile obişnuite şi care conduc la desincronizări în cadrul familiar între partenerii cuplului. astenie. e la curent cu „orice”. În acest fel cea mai crescută a sindromului de burnout la medici (Vaillant.. oboseală etc. 20. Cadru general . pseudoactivism (subiectul petrece tot mai multe ore la locul de muncă.

Viaţa ne dovedeşte că oamenii nu sunt egali între ei. cu caracter interdisciplinar. La Bruyere. anetopatia sau oligotimia. Acest punct de vedere a fost preluat şi dezvoltat de către C. b) dificultăţile de adaptare-integrare. Dar odată stabilit acest aspect. în evaluarea personalităţilor psihopatice. subliniindu-se tendinţa acestor persoane de „a se abate" de la reguli. în sensul acesta. capabile de a delimita cadrul „personalităţilor amorale" sau al psihopaţilor. ci „caracteriopaţi". pe când mediul reprezintă circumstanţele exterioare patogene care favorizează apariţia nevrozelor. pe care-i eticheta drept moral insanes. ei reprezentând personalităţi anormal constituite psihic. în secolul XX. societăţii. o incursiune istorică în evoluţia ideilor despre personalităţile psihopatice se impune de la început. psiho-socio-medicoantropologic. pasiv-agresivă. se ridică o nouă problemă: în ce constă diferenţa dintre „personalităţile normale" şi „personalităţile anormale" sau „personalităţile psihopatice" ? Majoritatea autorilor sunt de acord în a recunoaşte existenţa unei lungi „game intermediare" de aspecte psihopatologice. Lombroso într-un context lărgit. cum ar fi: personalitatea histrionică. psihiatria engleză sublinia caracterul de degenerescentă sau de ireversibilitate morală a acestei categorii de indivizi. Pentru înţelegerea acestei categorii de fenomene psihice morbide. Kahn vorbeşte despre „normalii discordanti". stările borderline. ceea ce este cu totul altceva. şcolii. Ph. în sensul acesta. 2. Dispoziţia de bază este esenţială în orientarea dezvoltării personalităţii unui individ în direcţia unei psihopatii. consi-derându-i pe psihopaţi ca fiind personalităţi dezechilibrate congenital (A. Binder face distincţie între „temperamentul primar" sau „dispoziţia de bază" şi „influenţele mediului extern" asupra individului în procesul de geneză a tipului de personalitate anormală sau psihopatică. fapt care a făcut să fie „diferite" de ceilalţi indivizi (Teofrast. care îi fac pe aceşti indivizi să sufere. Etichetarea diagnostică de personalitate psihopatică include o gamă largă de aspecte psihopatologice.B. Acestea sunt următoarele : a) existenţa unor ciudăţenii. La originea lor. Faţă de cele de mai sus se impun câteva criterii de referinţă. antisocială. Definiţia şi natura psihopatiilor . bizarerii. schizotipală. aceşti indivizi nu trebuie etichetaţi drept „bolnavi psihic". Suner şi Pascalis . Acest aspect apare cu atât mai pregnant în cazul psihopaţilor. K. Fries). considerată ca „zonă a normalităţii psihice". existând numeroase variaţii şi diferenţieri chiar în cadrul normalităţii (Dobzhansky). excentricităţi psihice la indivizi care se manifestă asocial sau antisocial prin comportamente care au repercusiuni în special asupra relaţiilor interumane. precum şi a locului ocupat în sfera nosologiei psihiatrice a fost complet revizuită şi adâncită considerabil. Morel. c) sunt structuri caracteriale şi temperamentale de un tip constituţional particular. narcisică.despre „dezechilibraţii simpli" şi „dezechilibraţii complecşi". J. înrudite cu sociopatia. ezitantă etc.Personalităţile psihopatice ocupă un loc intermediar între starea de normalitate psihică şi marile tablouri psihopatologice. V. în sensul acesta. dependentă. schizoidă. compulsivă. Magnan. de comunicare cu lumea. un rol esenţial revine educaţiei. Schneider pleacă de la criteriul diferenţei sau al abaterii de la norma medie. Ele reprezintă un domeniu al patologiei psihiatrice extrem de complex şi polimorf. Psihiatria franceză din secolul al XlX-lea a propus ca mod de explicare a naturii personalităţilor anormale conceptul de „degenerescentă" expus mai pe larg. admiţând în felul acesta dificultatea extremă de a trasa o „limită" între „normali" şi „psihopaţi". Pinel. Leonhardt introduce conceptul de „personalităţi accentuate". circumstanţelor de viaţă. fapt care a dat naştere la numeroase controverse între specialişti. d) prin cele expuse anterior. Magnan). mediului familial de origine. problema naturii personalităţii psihopatice şi a raporturilor sale cu psihopatologia. în aceeaşi epocă. de tip constituţional. Conceptul de psihopatie este legat de aptitudinile congenitale ale unui individ. V. producând astfel şi suferinţa persoanelor din anturajul lor. iar Gruhle distinge „personalităţile conflictuale". personalitatea paranoică. comportamentul şi felul de a fi ale acestei categorii de indivizi au fost etichetate în raport cu valorile morale şi cu normele vieţii sociale.

Koch afirmă că aceste persoane sunt oameni care „nu numai pentru ei.' . Gruhle. psihopatul este incapabil de a se adapta. Cele expuse mai sus relevă importanţa raportului dintre dispoziţia constituţio. dar şi de a putea fi egal cu sine însuşi. Strumpfel). individul rămânând însă în limitele stabilite ale lumii. dificultatea sa fiind legată de o tulburare caracterialconstituţională. Aceste aspecte dovedesc că psihopatiile sunt legate de o anumită structură internă a personalităţii. aşa cum se poate vedea şi din schema de mai jos. Faptul se explică prin relaţia dintre „fragilitatea constituţională" a dispoziţiei psihopaţilor şi „vulnerabilitatea" nevroticilor la acţiunea factorilor mediului sau ai lumii externe. DISPOZIŢIE 4. de a se integra sau de a se pune de acord cu lumea. Schneider afirmă că „personalităţile psihopatice sunt acele forme anormale care suferă din cauza anomaliei lor şi din cauza acestei anomalii suferă şi societatea". pe când la nevrotici este vorba. de structura psihopaţilor. „psihopaţi cu exterior nevrotic" (Stranski). pe incapacitatea de a se autoconduce şi. Petrifowitsch). pe când psihopatiile depind de o tulburare a ordinii sufleteşti interioare a acestei categorii de indivizi. în scopul elucidării naturii personalităţilor psihopatice. profund diferită de alte forme de manifestare a anormalităţii psihice. de fapt. Brăutigam propune să se delimiteze structura nevrotică. Se considera. Rothacker. în evaluarea anormalităţii psihice. pe când nevrozele reprezintă un anumit „mod de răspuns" de factură reactiv-conflictuală la factorii mediului extern. Relaţia dintre nevroze şi psihopatii.nal-genetică a personalităţii şi influenţa mediului extern în geneza psihopatiilor şi a nevrozelor. în cazul evaluării structurii sau a naturii individuale a unei persoane. exclusiv. Hăfner. face o analiză comparată între nevroze şi psihopatii. După acesta. Spre deosebire de aceştia. Trebuie ca în ambele situaţii să fie avute în vedere „structurile temporale ale vieţii individuale" în „geneza" şi „direcţia" de evoluţie şi dezvoltare a acestor situaţii psihopatologice. Homburger. despre dezvoltări reactive în raport cu situaţiile externe ale lumii şi ale vieţii. Binder aduce în discuţie două aspecte: dispoziţia de bază şi influenţa mediului extern. Dificultatea de a defini psihopatiile derivă şi din natura psihopatologică a acestora. şcolară sau profesională. Se consideră că mulţi nevrotici sunt. raportat la ambele situaţii menţionate. con-flictuală şi ambivalenţă. în special. pe imaturitatea afectivă şi tulburările lor caracteriale (Kahn. Schneider propune să se ia în considerare trei complexe de calităţi: inteligenţa. cât şi a „nevroticilor psihopaţi". că „este apreciat ca normal acel om la care dizarmoniile personalităţii şi reacţiile sale se menţin între anumite limite. de factură „internă". Astfel. la rândul său. de o anumită „dispoziţie" patologică congenitală de tip constituţional.K. de care am amintit deja. viaţa vegetativ-sensibilă şi personalitatea (caracterul şi temperamentul). Nevrozele sunt conflicte situate în interiorul normelor socioumane. nevrozele sunt tulburări ale comunicării interumane. Alţi autori pun accentul pe dificultăţile de „adaptare-integrare" socială.A. Zeldenrust menţionează că diferenţa dintre nevroze şi psihopatii trebuie căutată nu numai în intervenţia „predispoziţiei constituţional-genetice" în cazul „factorului psihopatie" şi în cea a „influenţelor psihotraumatizante ale mediului extern" în cazul „factorului nevrotic". K. familială. iar trăsăturile individuale ale personalităţii acestuia nu înregistrează deviaţii semnificative în raport cu media" (N. pare însă a fi admisă de numeroşi specialişti. s-a recurs la o comparaţie a acestora cu nevrozele. care este mai mult de factură „exterioară". în cazul psihopaţilor este vorba de formaţiuni congenitale degenerate ale structurii caracteriale. din punct de vedere psihopatologic. Walter admite existenţa concomitentă atât a „psihopaţilor nevrotici". ci şi pentru alţii sunt o povară" greu de suportat. L.

sustragerea de la efectuarea serviciului militar. fugile patologice.. activităţi temporare de factură marginală). lovire. jocul cu moartea. chiar mai devreme. manifestate prin conflicte repetate cu autorităţile.gesturi suicidare. 3. Aceste personalităţi patologice sunt definite de K. Schneider ca având comportamente profund imprimate. insubordonare.comanice. frecvent întâlnită. divorţ. suicid). existenţă parazitară. b) accentuarea tulburărilor în adolescenţă. impulsivitate. de devianţă socială care se observă în special la sexul masculin şi în mediile sociofamiliale dezorganizate. rău adaptate. Manifestările sau trăsăturile psihopatologice ale psihopaţilor încep să se manifeste încă din perioada adolescenţei sau. agresivitate). familiale sau profesionale. reacţii de panică. frecven tarea grupurilor marginale sau delictuale .consumul de alcool şi toxicomaniile ca forme sublimate de conduite de refugiu. experienţe toxi. familiale etc. în unele cazuri. dificultăţi de integrare socioprofesională (schimbarea frecventă şi nejustificată a locului de muncă. în care semnalăm: alternanţă de apatie şi surescitabilitate. manifestând o suferinţă psihică netă. Această stare este cunoscută sub denumirea de dezechilibru psihopatie. disimulare. crize de manie. La dezechilibrul psihic. profesorii. inadaptabilitate. aşa cum se poate vedea în continuare: a) copilărie tulburată. Dezechilibrul psihic al personalităţilor psihopatice.sau heteroagresivitate. instabilitate şcolară ducând la eşecuri. activitate şcolară neregulată şi indisciplinată. inflexibile. primele delicte (furt.depresia. prostituţie. prin natura instabilităţii jale. frecvenţa fugilor. a profesiei. caracterizat prin următoarele : instabilitate. Un fapt asupra căruia dorim să insistăm este că psihopatiile nu trebuie considerate boli în sens psihiatric. caracterizată prin existenţa unor frustrări. tentative de suicid. . care le sunt specifice din punct de vedere psihopatologic. de o suficientă gravitate pentru a putea provoca fie un deficit de adaptare.Schema de mai sus oferă o imagine grafică a raportului şi repartiţiei nevrozelor şi psihopatiilor în relaţie cu „dispoziţia" şi „mediul". Stările de dezechilibru psihic se caracterizează prin câteva trăsături majore. relaţii efemere etc. anomalia de personalitate se traduce prin dificultăţi de adaptare sau inadaptare permanentă la normele şi sistemul de valori al vieţii sociale.. O anumită evoluţie psihobiografică. stări reactive. 2. . toţi aceşti termeni desemnând acea formă. fie o suferinţă subiectivă. personalitate antisocială. Trăsăturile de personalitate pot să se constituie în tulburări de personalitate din momentul în care devin rigide. este legată de vidul de existenţă pe care-1 dă absenţa valorilor. imitaţie etc. . . c) profilul personalităţii la adult este marcat de următoarele aspecte : persistenţa instabilităţii. precum şi de dificultăţile ipohondriace ale individului respectiv. traiul din expediente . persoana dezechilibratului se deosebeşte de persoana desocializată adaptată şi integrată într-un grup marginal în care-şi găseşte identitatea şi securitatea. devianţe etc. Dezechilibrul psihic Trăsătura psihopatologică definitorie pentru structurile psihopatice ale personalităţii este reprezentată prin starea de dezechilibru psihic. zgomotos. persistând în perioada adultă şi accentuându-se odată cu înaintarea în vârstă. homosexualitate. părinţii. Prin instabilitatea şi incapacitatea sa de a se integra în grup. sociopatie. abandon familial. excese etilice. tendinţă de mitomanie.). psihotraumatisme. Un stil de existenţă specific. acţiuni delictuale şi infracţionale . conduită labilă şi imprevizibilă. fugi. nomadism. se asociază în mod frecvent cu „accidente psihiatrice" de următoarele tipuri: .crize de agitaţie clasică asociate cu auto. ci tipuri de constituţii anormale ale personalităţii normale. fuga de responsabilitate şi tendinţă către aventuri. egocentrism şi instabilitate emoţional-afectivă (separare. Acestea pot avea un caracter exploziv. Acestea sunt următoarele : 1. suportarea dificilă a obligaţiilor legate de serviciul militar (dezertare. inadaptate şi responsabile de o alterare subiectivă a individului în relaţiile sale sociale.

Delimitarea la copil a cadrului clinic al personalităţilor psihopatice pune numeroase probleme. Clasificarea psihopatiilor De regulă. . precum şi raportul dintre „modelele de educaţie" şi „personalităţile psihopatice". paranoicii. în cadrul tipurilor constituţionale. . pe trăsăturile acestuia. ca în cazul psihozelor. E. . caracterizate prin următoarele : . ei includ personalităţile inadecvate şi tipurile de personalitate apropiate psihozelor : personalităţile schizoide. . sunt menţionate personalităţile compulsive. care generează o stare desocializată. ale modului de organizare a gândirii. de Ajuriaguerra. cu caracter net delimitat. J. consumul şi traficul de droguri etc 4. d) Comportamentul delictual este o trăsătură dominantă a stării de dezechilibru psihic. .consolidarea reacţiilor de negativism care se pot repeta ca urmare a unor situaţii particulare (reacţii de protest. ca şi alţi autori. de Ajuriaguerra). abuz de încredere. Kretschmer distinge. personalităţile psihopatice sunt personalităţile anormale în măsura în care ele afectează caracterul şi deranjează societatea. Un important factor de risc este reprezentat de prezenţa şi apartenenţa la „grupele de instabili". care predispun la o decompensare psihonevrotică. Dupre şi A. de contact social. fie chiar ca tulburări propriu-zise (J. . Problema psihopatiilor capătă contur precis odată cu studiile lui K.absenţa unui model sau a unor modele negative. Schneider. Tramer. Psihopatiile se diferenţiază de psihoze. Autorii americani pun accentul pe tulburările modelului de personalitate şi. le semnalează şi la copii. mitomanii. . . .apariţia şi fixarea unor semne psihopatice prin imitaţia formelor de comportament psihopatie ale anturajului (reacţii de imitare). CV. vagabondaj. ciclotimii. Literatura pedagogică şi psihopedagogică subliniază influenţa factorilor formativ--educativi. Schneider. schizoizii şi vâscoşii epileptoizi. personalităţile emoţionale instabile şi personalităţile pasiv-agresive.carenţe emoţional-afective. Din punctul de vedere al psihologiei diferenţiale. susţine K. perverşii. Tramer): .marea receptivitate la influenţele negative. se consideră că psihopatiile sunt tulburări psihopatologice de caracter şi personalitate specifice vârstei adulte.carenţe educaţionale. .ataşamentul afectiv al membrilor săi. hiperemotivii. la copii şi adolescenţi. cu rol primordial. El se manifestă prin furt. în apariţia trăsăturilor psihopatice ale personalităţii copiilor şi adolescenţilor au importanţă următoarele aspecte (M. ciclotime şi paranoide. E. M. Tramer admite că numai după vârsta de 18 ani se poate vorbi despre psihopatii. numindu-le personalităţi neobişnuite.cultivarea directă şi fixarea prin intermediul anturajului a unor reacţii psihopatice la adolescent. Dumas descriu câteva tipuri particulare de personalitate de tip „psihopatie" : ciclotimii. Kerbikov şi alţii semnalează dificultatea tipologiei psihopatice. . în acest cadru.frustrări. aşa cum sunt ele întâlnite în sfera psihiatriei clinice a adultului. Pentru acesta. uzurparea de titluri şi funcţii. în ceea ce priveşte tulburările trăsăturilor de personalitate.bufeuri delirante legate de o puternică încărcătură emoţional-afectivă a individului. M.abandon familial. de opoziţie). întrucât. se pot descrie diferite tipuri de personalităţi care sunt considerate fie ca simple particularităţi de dispoziţie emoţională. în special. nu transmit „predispoziţia" la această tulburare..absenţa unor interese superioare.sugestibilitate crescută.

valorile moral-culturale. Acestea sunt următoarele: 1. Psihopaţii deprimaţi Aceste persoane sunt calme. Fanaticul este o personalitate de tip expansiv. Jaspers îi numeşte isterici. considerându-le ca reprezentând tipuri de „personalităţi anormale" şi care nu trebuie privite neapărat ca „diagnostice psihiatrice". Buni şi serviabili. Naivi şi vanitoşi. respectiv a „personalităţilor psihopatice".). 5. sceptice sau pesimiste. de regulă.. Unii dintre ei sunt agitaţi şi excitaţi. Schneider. conflictual. Kretschmer. însă superficiali. optimişti. este virulent. descrişi mai sus. Factorii de mediu social. modelele familiale şi de educaţie contribuie enorm la modelarea personalităţii indivizilor. Comportamentul lor etic este dominat de scrupule. „forma psihopatiilor" va fi la fel de variabilă ca şi „forma personalităţilor" umane luate în considerare. fără distanţă şi neinhibat.Psihopaţii fanatici În această categorie sunt incluşi cei care-şi exagerează meritele personale. Au puţin simţ critic.Psihopaţii cu dispoziţie labilă . ele sunt persoane înclinate către introspecţie. orgolioşi şi excentrici. care descrie cu un uimitor spirit de fină observaţie psihologică 30 de tipuri morale de caracter. sunt capabili de randament. Ele privesc viaţa şi lumea cu o pronunţată notă de angoasă. Le lipsesc siguranţa şi încrederea. agresiv. 4. care se supraestimează. Scoaterea din sfera moralei şi transferul lor în aria medicinei. sunt independenţi şi uşor influenţabili. 6. K. procesele obsesionale. care caută în mod permanent să atragă atenţia celorlalţi asupra lor. K. Pe acest teren se dezvoltă.Psihopaţii timoraţi Sunt personalităţi apropiate de cei deprimaţi. neserioşi şi nesiguri. aşa cum o vedem la numeroşi specialişti (E. certăreţi şi instabili. 2. A. Tema este reluată de La Bruyere în acelaşi spirit de clasificare morală a caracterelor umane considerate ca „moravuri ale epocii".Psihopaţii vanitoşi Aceştia sunt acele personalităţi care vor să pară mai mult decât sunt în realitate.asocierea la grupele delictuale de adolescenţi. Din aceste considerente. Acesta descrie zece tipuri de psihopatii. în orice clasificare a psihopatiilor este absolut obligatoriu de a avea în vedere „factorii psihologici diferenţiali". K. . adesea tumultuoşi. cât şi „modelele de comportament" ale indivizilor respectivi. specifici unei culturi şi de care depind atât „structura personalităţii". Pe aceste considerente. Suspicioase. Pruna încercare cunoscută în istoria culturii de clasificare a „tipurilor caracteriale umane" îi aparţine lui Teofrast. mereu în conflict cu societatea. Petrilovisch.Psihopaţii hipertimici sau activi Aceştia au o dispoziţie veselă. comportamentul lor este fără formă. 3. dar se reconciliază uşor.fugi şi vagabondaj. Leonhardi etc. a psihologiei şi psihiatriei pune problema unei noi forme de clasificare a tulburărilor de caracter. Cea mai cunoscută şi mai utilizată clasificare a psihopatiilor îi aparţine lui K. Ei sunt personalităţi de tip artificial. supraes-timându-şi opiniile. Din cele de mai sus se poate desprinde faptul că o clasificare unică şi unitară a personalităţilor psihopatice este greu de făcut şi mai ales de impus tuturor specialiştilor. Ei se caracterizează printr-o lipsă de securitate interioară şi o lipsă de încredere în ei. un temperament sangvin şi sunt activi. Schneider. Sunt incapabile de a se bucura.

caracterizată prin retragerea emoţională şi absenţa dorinţei . Sunt persoane needucabile şi incurabile. Reacţiile acestei categorii de indivizi au un caracter primitiv. iar pe de altă parte. în sensul acesta. Personalitatea paranoică Este caracterizată prin neîncredere. Le sunt caracteristice fugile. Unii dintre aceştia pot avea o inteligenţă superioară. Acuză insomnii. influenţabile. neîncredere sau disimulare. fiind permanent dirijate de alţii. caracterizată prin bizareria conduitelor şi a gândirii. Ei sunt foarte atenţi la corpul lor. pudoarea. B.Psihopaţii explozivi Aceştia sunt indivizii care explodează din orice. cât şi pentru cele din anturajul imediat sau mai îndepărtat al acestora. respiratorii. atât pentru persoanele în cauză. de o notă psihologică privind „anomaliile caracteriale" ale personalităţii. în forme diferite. uşor de manipulat din cauza sugestibilităţii lor crescute.Ei sunt. restricţia deliberată a afectelor exprimate.Psihopaţii reci în această grupă sunt incluşi oamenii cărora compasiunea. de factură ipohondriacă. pentru autorii menţionaţi. Guelfi propun o clasificare a psihopatiilor raportată în primul rând la aspectele clinico-psihiatrice pe care le presupun conduitele acestor indivizi. iritabili şi irascibili. Din rândul acestora se recrutează delincvenţii şi criminalii. Acest fapt este admis şi de unii psihiatri germani care consideră psihopatiile nu ca pe nişte „boli psihice". Schneider este dominată. aşteptarea permanentă de a fi înşelat sau de a fi victima răutăţii altora. cu un caracter permanent oscilant. pe de o parte. de regulă. descoperind adesea suferinţe imaginare. onoarea. b) personalitatea schizoidă. inactive. Considerate din punct de vedere psihopatologic. brutali. digestive sau menstruale. tulburări cardiace. de consecinţele morale şi sociale ale acestor anomalii. stările impulsive subite. Ei sunt sobri. Guelfi descriu opt „forme" sau „tipuri" de personalităţi psihopatice. 7.D. insensibili. C. Clasificarea psihopatiilor propusă de K. refuzul criticii altora. Personalitatea antisocială Este caracterizată prin aspectul impulsiv şi imprevizibil al actelor şi comportamentelor sale cu caracter autodistructiv. după cum urmează mai jos. punerea sub semnul îndoielii a cinstei altor persoane. o capacitate de concentrare redusă şi memorie slabă.Psihopaţii abulici Sunt persoane inerte.Psihopaţii astenici în această categorie intră persoanele care au un randament scăzut. Sunt susceptibili. reci. Rodiere-Rein şi J. 8. cruzi. la orice motiv anodin. senzitivitate.D. Personalităţile schizotipă şi schizoidă Acest grup reuneşte două subforme de personalităţi psihopatice: a) personalitatea schizotipă. migrene. fie depresivă. excesele episodice de alcoolism (dipso-manie). responsabilitatea. Rodiere-Hein şi J. ci ca pe nişte „variaţii patologice ale normalului". C. persoane cu o dispoziţie fie excitabilă. conştiinţa morală le lipsesc complet. hipertrofia Eului. A. exagerarea dificultăţilor. C. personalităţile psihopatice. ocupă o poziţie intermediară între starea de normalitate psihică şi categoriile psihopatologice. la care se asociază alte diferite forme de tulburări de comportament. 10. 9.

agresivitatea exprimată printr-o rezistenţă pasivă din partea individului. se simt constrânşi de rigorile cuplului conjugal din cauza iritabilităţii lor. Indivizii respectivi manifestă o mare vulnerabilitate la respingere. sunt indiferenţi sau chiar total inafectivi. remarcându-se prin tendinţa de dramatizare. exhibiţionism. . G. F. Personalitatea evitantă Acest tip de personalitate se caracterizează prin comportamente de evitare. Personalitatea narcisică Acest tip de personalitate psihopatică se caracterizează prin exagerarea până la grandomanie a propriei importanţe în detrimentul celorlalţi.a f i considerată o personalitate cu trăsături de caracter anal şi comportamente tiranice exercitate de individ asupra lui însuşi şi asupra anturajului. un anumit „destin". nevoia imperioasă de activitate şi de senzaţii tari. b) imposibilitatea acestor indivizi de a duce o viaţă în comun cu alţii. dependenţă. O analiză psihobiografică a personalităţilor psihopatice pune în evidenţă aspecte specifice. Sunt evitate relaţiile sociale. tulburări de relaţii interpersonale care merg de la exploatarea celuilalt până la tulburări de apreciere a valorii sau a sentimentelor acestuia. H. b) personalitatea dependentă. reactivitatea excesivă la influenţa evenimentelor minore. D. contactele şi comunicarea interumană. condus de alţii. fantasme sau atotputernicie. E.de contact social. Personalitatea compulsivă Opinia referitoare la acest tip de personalitate oscilează în două direcţii: . Ele sunt cuprinse în carac teristicile psihobiografice ale acestor indivizi. organizarea deliberată a eşecului social. Psihobiografia personalităţilor psihopatice Caracteristicile personalităţilor anormale de tip psihopatie presupun un anumit mod sau stil de viaţă al acestora şi. impresia de a fi perceput de ceilalţi ca superficial şi lipsit de autenticitate. aptitudinea limitată de a exprima emoţiile tandre şi călduroase. care pot fi sintetizate în următoarele: a) incapacitatea adaptării lor sociale .a fi considerată o personalitate cu trăsături psihastenice . Personalitatea pasiv-agresivă Caracteristicile acestui tip de personalitate sunt comportamentul de rezistenţă indirectă. caracterizată printr-o stare de dependenţă. pe care-i obligă să se supună propriei maniere de a gândi şi de a acţiona. sentimentul de a avea orice drept. ataşamentul excesiv de muncă. Caracteristicile personalităţii de tip compulsiv sunt următoarele : indecizia şi perfec-ţionismul. oscilaţia caracteristică între poziţiile extreme de idealizare şi de devalorizare a celorlalţi. Personalităţile histrionică şi dependentă Această categorie cuprinde două subgrupe de psihopaţi: a) personalitatea histrionică. cu pervertirea . la care se adaugă o nevoie crescută de a fi iubit şi acceptat. exigenţă faţă de ceilalţi. implicit. c) psihopaţii se dovedesc inapţi pentru viaţa de familie. tentative permanente de a atrage atenţia celorlalţi asupra lor. nevoia de a fi sprijinit şi securizat.

indiferenţi. fugi. conduite de refugiu sau agresiune (suicid. nepunctuali. greu educabili. incapabili de efort. criminalitate). diferite conduite de refugiu etc. vanitoşi. . E. instabili. Dupre afirmă că viaţa psihopaţilor se înfăţişează ca o suită neîntreruptă de bizarerii. neregularităţi. delicte şi crime. vagabondaj. f) incapabili de a desfăşura o activitate profesională teoretică sau practică utilă. expertize medico-legale psihiatrice. continuă. ei sunt „elevii-problemă". instabili. g) tendinţe la delincvente şi criminalitate. e) inapţi pentru serviciul militar. tendinţă la perversiuni. alcoolism. suspicioşi.apetenţelor şi instabili. apetenţă pentru alcool. droguri. parazitism social. comit acte infracţionale de diferite forme şi gravităţi. dezertează. d) inadaptabili la viaţa şi programul de disciplină şcolară. invidioşi faţă de colegii lor. toxicomanii. indisciplinaţi. Făcând o sinteză a aspectelor menţionate mai sus. simulări ale unor afecţiuni în scopul realizării unor interese. leneşi. indisciplinaţi. internări repetate în spitalele de psihiatrie. indisciplinaţi. susţinută. dezertări. extravaganţe. refuză să execute ordinele.

chiar de pierdere a limitelor sau cu sentimentul inexistenţei. de asemenea. Manifestările şi dezvoltarea ei sunt influenţate de factori: genetici. Psihopatologia adicţiei. Comportamentul adictiv reprezintă un eşec de „INTROIECŢIE”. . comportamentul sexual compulsiv) 13. de mediu Se caracterizează prin: • scăderea controlului asupra băutului. 1991). Pedinielli.2. adesea progresivă şi fatală. Într-o manieră mai largă. de renaştere sau de unificare cu sinele. se caracterizează prin importanţa pulsiunilor agresive. făcând. Alcoolismul Este o boală primară. Pare aşadar. autoagresiunea. Alte tipuri de comportament adictiv 13. neapărat. Noţiunea de act-simptom propusă de McDougall (1978. 13. Comportamentul adictiv este pus în raport cu eşecul în faţa unei obligaţii. toxicofilia. • distorsiuni în gândire – negarea. ci într-o patologie ce evoca axa narcisistă. limitele simbolizării şi incapacitatea de a elabora tensiuni pulsionale cărora subiectul le răspunde printr-o regresie comportamentală (J. Alcoolismul 13. Gestul adictiv survine într-un context de separare sau echivalent de separare. În comportamentul adictiv persoanele deviază toate celelalte centre de interes cu incapacitatea de a alege să nu realizeze gestul adictiv. de altfel. 1981). psihosociali.1. în mod clar. 1982) a demonstrat raportul între descărcarea în comportament şi eşecul funcţiei reprezentării. deci. Conduitele adictive trebuie.L. să se situeze într-o patologie a axei narcisist. Termenul de comportament adictiv corespunde extensiei termenului care serveşte a desemna toxicomanii cu alte comportamente pe care Fenichel (1945) i-a numit „toxicomanii fără drog”. Conceptul de adicţie 13. Ea se referă la zona comportamentelor caracterizate de acte repetate în care predomină dependenţa faţă de o situaţie sau un obiect material care este căutat şi consumat cu aviditate. Conceptul de adicţie Noţiunea de adicţie este o noţiune descriptivă şi defineşte comportamente sau procese. care nu constituie. eşec ce pune la îndoială capacitatea de a reuşi (sentimentul incompetenţei personale şi sociale). 13. dispariţia obiectului confruntând subiectul cu sentimentul de vid. Într-o perspectivă psihanalitică modelul adictiv subliniază că relaţiile obiectuale sunt în adicţie caracterizate de inexistenţa relaţiilor genitale şi de predominanţa obiectului parţial.2. subsumate sub termenul de comportament adictiv. Adicţia sexuală (dependenţa la sex. sfera sa de aplicare nu poate fi limitată numai la alcoolism sau toxicomanie. de o parte de insuccesul acţiunii de identificare. cronică. • consumul de alcool în ciuda consecinţelor adverse. de asemenea o tentativă paradoxală de identificare. Înţelesul comportamentului adictiv este situat. în general. • interesul pentru alcool. Economia adicţiilor este construită pe reducerea dorinţelor la nevoie. Toxicomania 13.5. comportamente sexuale. Comportamentul adictiv se manifestă ca o incapacitate psihică de a elabora tensiunile pulsionale sau „violenţa fundamentală” (Bergeret. jocul patologic (gambling).3. că diferenţele comportamentale. o experienţă agreabilă (Peele).13. trebuie să fie situate nu într-un registru oedipian. Impasurile de identificare sunt determinante.4.1. parte din aceasta: bulimia.

Un consum îndelungat poate preceda apariţia atacurilor de panică sau tulburării anxioase generalizate şi poate urma după un istoric de agorafobie şi fobie socială.Simptomele alcoolismului pot fi continue sau periodice. Cei care nu au dezvoltat toleranţă la alcool dezvoltă la: • 0. prostaglandine. • 0. În efectele fiziologice sunt implicaţi: γ acidul aminobutiric (gaba) în transmisia activă. Factorii genetici influenţează în mare măsură prevalenţa alcoolismului. • 53% dintre persoanele cu alcoolism au o boală psihică în relaţie de comorbiditate. Organismul poate metaboliza 100 mg/kgc/oră.1 mg% – ataxie. . cultură. comă şi moarte.05 mg% – incoordonare motorie. comă. EPIDEMIOLOGIA ALCOOLISMULUI • Problemele legate de alcool încep de obicei la vârsta de 16-30 ani. familie. endorfine. CIRCUMSTANŢE PATOLOGICE INDUSE DE ALCOOL ♦ Intoxicaţia alcoolică ♦ Sevrajul necomplicat ♦ Sevrajul complicat cu convulsii ♦ Delirium tremens ♦ Tulburarea psihotică indusă de alcool ♦ Tulburarea amnezică persistentă indusă de alcool ♦ Boli neurologice ♦ Boli hepatice INTOXICAŢIA ALCOOLICĂ Variază de la ebrietate uşoară la insuficienţă respiratore. Factorii ereditari au influenţă prin transmiterea unor deficienţe în: serotonină. activează canalele ionice gaba Alcoolul inhibă canalele ionice nmda potenţează canalele ionice de 5HT3 Se combină cu substanţe endogene şi exogene precum dopamina şi cocaina rezultând metaboliţi toxici. antisocială) care se asociază cu alcoolismul. Nu s-au găsit dovezi pentru existenţa unui anumit tip de personalitate care să fie predictivă pentru alcoolism.4%.4 mg% – anestezie. • Probleme medicale induse de alcool – 7. • Prevalenţa abuzului/consumului de alcool – 13. PREDISPOZIŢIE ŞI FACTORI DE RISC ÎN ALCOOLISM Există o interacţiune complexă între: vulnerabilitate. • 0. • 25% dintre pacienţii unui spital general şi 20% din pacienţii policlinicilor au diverse tulburări legate de alcool. tulburări de personalitate (borderline. depresia (2/3 din alcoolici au cel puţin un episod depresiv major în timpul vieţii). mediu. receptorii pentru n metil-d-aspartat (nmda) şi mesageri secunzi. Adresabilitatea acestor pacienţi se împarte în mod egal între medici generalişti şi medici psihiatri. anxietatea. • Doar 22% dintre aceştia apelează la servicii de specialitate. • 0. moarte. Se asociază cu: tulburările de somatizare.6% în populaţia generală.03 mg% – disforie. Există însă.

Apariţia unui sindrom reversibil specific substanţei datorat ingestiei unei substanţe (sau expunerii la o substanţă). consumul fără ca aceasta să nu determine apariţia sevrajului. Acest fenomen joacă un rol important în apariţia dependenţei. în care pacientul caută să obţină prin orice mijloace drogul. implicând solicitare insistentă – „sete” de drog. deteriorarea judecăţii. cronic sau periodic. Conflictele existente în copilărie în cadrul familiilor dezechilibrate şi reactualizarea acestora în adolescenţă joacă un rol important în geneza toxicomaniilor.) = a dori ceva cu ardoare. Toxicomania este rezultatul acţiunii unor factori externi şi interni. Sindromul specific substanţei cauzează suferinţă sau deteriorare semnificativă clinic în domeniul social. C.. . Modificările psihologice sau comportamentale dezadaptive semnificative clinic sunt datorate efectului substanţei asupra sistemului nervos central (de ex. compulsivă de a utiliza o substanţă psihoactivă • Dificultate de a opri consumul • Comportament de căutare a drogurilor cu invazia progresivă a întregii existenţe de către acest fenomen. impulsiv de substanţe care modifică starea afectivă sau de conştiinţă. al unor interacţiuni patogene din copilărie. Dependenţa: se caracterizează prin tendinţa de creştere progresivă a dozelor de drog şi prin imposibilitatea de a opri. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu sunt explicate mai bine de o altă tulburare mintală. Toxicomania DEFINIŢIE: este un consum patologic. labilitate afectivă. Criterii de diagnostic pentru abstinenţa de o substanţă A. deteriorarea funcţională. Dependenţa • Reprezintă tulburarea comportamentală definită prin dorinţa puternică. B. caracterizată prin apariţia sevrajului include: − Efectele somatice ale utilizării repetate a substanţelor respective. deteriorare cognitivă. notă: substanţe diferite pot produce sindroame similare sau identice. chiar şi pentru câteva zile.3. Dependenţa fizică. socială sau profesională) şi apar în cursul consumului de substanţă sau la scurt timp după aceea. Comportamentul devine expresia acestei trăiri. C. − Definiţia OMS = dorinţa de a experimenta din nou efectele unei substanţe consumate anterior. B. Simptomele nu se datorează unei condiţii medicale generale şi nu sunt explicate mai bine de altă tulburare mintală Craving sau apetenţa − Este o nevoie imperioasă pentru o substanţă cu efect psihotrop şi căutarea compulsivă a acesteia.13. beligeranţă. iar uneori de moarte. însoţită de o perturbare biologică eurovegetativă şi dismetabolică de amploare. condensându-se – în pofida oricăror riscuri şi neajunsuri spre procurarea drogului. Criterii de diagnostic pentru intoxicaţia cu o substanţă după DSM-IV A. − Crave (engl. Dezvoltarea unui sindrom specific unei substanţe datorat încetării (sau reducerii) consumului de substanţă care a fost excesiv şi prelungit. − În acest context intervin alţi doi termeni: toleranţa şi sevrajul. Sevrajul – stare de rău subiectiv. profesional ori în alte domenii importante de funcţionare. intens.

asemănătoare sau superioară senzaţiei de orgasm. ♦ constipaţie severă. satisfacţia. înfiorare. stimularea pe care o aduce consumatorilor. heroina) • cocaina • canabis (haşis. psilocibina. Administrarea acestei substanţe produce o serie de efecte având următoarea succesiune: Iniţial: – senzaţie de căldură. heroină. ♦ treptat – scăderea libidoului. marijuana) • tranchilizante (barbiturice. substanţă administrată pentru efectul său euforizant dintre căile de administrare. codeină şi cele sintetice – petidină şi metadonă. − Cel mai cunoscut opiaceu este heroina. La scurt timp apar: 1) Disforie. − Morfina este o substanţă care se foloseşte în clinica medicală ca analgezic major. ceea ce constituie de altfel motivaţia iniţială Dependenţă apare rapid – pe măsură ce se instalează toleranţa. cel mai frecvent este preferată de către toxicomani calea intravenoasă. Principalele droguri: • derivaţii de opiu (morfina. meprobamat. aşa-numitele opiacee. LSD. ceea ce conduce la creşterea dozelor. se înscriu opiaceele „naturale” – morfină. dar şi de a evita senzaţia de rău psihic care apare în lipsa consumului. emoţie. 2) Efecte somatice: ♦ deprimare respiratorie. COCAINA .Dependenţa psihică = craving şi căutarea compulsivă a substanţei = nevoia de a menţine şi regăsi senzaţia de plăcere. ♦ scăderea apetitului. ecstasy) • amfetamine • inhalanţi Tulburările psihice produse de consumul de substanţe • Intoxicaţii şi sevraj • Delirium • Tulburări psihotice • Tulburări de dispoziţie • Tulburări anxioase • Sindrom amnestic • Tulburare demenţială • Disfuncţii sexuale • Tulburări de somn DERIVAŢII DE OPIU În categoria derivaţilor de opiu. benzodiazepine) • psihodisleptice = halucinogene (mescalina. de bine.

Substanţele care intră în această categorie sunt haşişul şi marijuana. • fenomene confuzionale – de diferenţiat de tulburările psihotice. ♦ Fenciclidina. HALUCINOGENE Consumul acestor substanţe produce halucinaţii. Intoxicaţia cu canabis produce iniţial fenomene de excitaţie euforică – (greu de diferenţiat de manie). Simptome psihice: 1) Iritabilitate. Într-o fază tardivă acestora li se adaugă: ameţeli. Consumul produce: • fenomene euforice – de difererenţiat de manie. MARIJUANA) Consumul acestor substanţe poate produce senzaţii de bine. în unele ţări asiatice există un consum endemic de derivaţi canabici. irascibilitate. senzaţie de reptaţie. motiv pentru care apariţia intoxicaţiei este rapidă (minute) conducând la dependenţă puternică. ♦ Mescalina. scarlatiniforme). 3. exanteme rubeoliforme. stări depresive sau disforice. 2) Scădere ponderală. relaxare. iluzii. stări emoţionale secundare intense. 4) Modificări caracteriale. atunci când există supraadăugate palpitaţii şi hiperventilaţie. tremor. 2. DERIVAŢII DE CANABIS (HAŞIŞ. ataxie. linişte. Slăbirea simţului estetic. 3) Paloare. 2) Scăderea posibilităţii adaptative. 4) Dermatoze (prurit. Aceste substanţe sunt derivaţi de cânepă indiană şi au reputaţia. Dintre substanţele halucinogene cele mai cunoscute sunt: ♦ LSD – dietilamina acidului lisergic. labilitate afectiva.Este un drog a cărui administrare se face frecvent prin aspiraţie nazală (prizare). 3) Scăderea randamentului profesional. 6) Insuficienţă hepatică. aritmii – fibrilaţie ventriculară – stop cardiac. Intoxicaţia cu barbiturice produce următoarele: Simptome somatice: 1) Inapetenţă. Fenomenele de sevraj mai importante sunt: midriaza. BARBITURICE Consumul îndelungat conduce la instalarea unui sindrom toxicomanic complet ceea ce a condus în multe ţări la renunţarea folosirii acestei categorii de substanţe în practica medicală. De asemenea. Consumul de fenciclidina. urmate de stare confuzională cu apatie. Pe acest fond pot apărea tulburări psihotice: . care se pot agrava. cel puţin în Statele Unite de a fi droguri sociale fiind extrem de răspândite în populaţia studenţească. convulsii. ♦ Mdma „ecstasy”/metilen-dioxi-metamfetamina. mai ales. conduce la comportament violent. • stări asemănătoare atacului de panică. Scăderea responsabilităţii. 5) Alergii de aspect reumatoid. mioclonii. Manifestări comportamentale: 1. Slăbirea cenzurii morale. ♦ Psihocibina.

asigurându-se acele mijloace vitale înlăturării nevoii adictive. – Continuă în ciuda problemelor asociate. Atunci când comportamentul compulsiv cuprinde practici perverse. comportamentul sexual compulsiv) O problemă aparte de încadrare diagnostică o pune dependenţa la sex sau adicţia sexuală. încadrând aceste cazuri în marele capitol al adicţiilor. de cea mai mare importanţă pentru diagnostic rămânând totuşi mai puţin numărul de orgasme cât absenţa controlului asupra comportamentului. – Este necunoscută de către ceilalţi. – Adesea merge netratată până la un punct de criză. cât şi partenerului acestuia. care mpulsului de a adopta acel comportament. conduce la creşterea fisurilor din personalitatea adictivă. – Nu este încurajat de ataşamentul emoţional pentru un partener sexual. care nu poate fi definit în sine ca pervers. repetarea lor necontrolată poate fi dăunătoare atât subiectului. caz în care de cele mai multe ori la . Conceptul de dependenţă la sex s-a dezvoltat în ultimele două decenii. c) Fenomene halucinatorii.a) Excitaţie. odată cu apariţia modelului adicţiilor. b) Fenomene confuzionale. – Conduce la creşterea preocupărilor despre sex. Elemente definitorii ale adicţiei (după Brown. continuat de obsesionalitate şi raţionalizare. Un punct de vedere pe care îl împărtăşim foloseşte termenul de adicţie sexuală atunci când intenţiile conştiente al subiectului sunt convenţionale. 1991) – Este compulsivă. neparafile. Diagnosticul diferenţial al intoxicaţiei cu barbiturice se face cu: – beţia alcoolică. Comportamentul poate fi mediat de administrarea unei substanţe (dependenţă la alcool şi alte substanţe psihoactive). asemănător cu ce se întâmplă în dependenţa de substanţe. – Este caracterizată prin asumarea riscurilor şi a necesităţii de a depăşi sau de a se elibera de sentimentele dureroase. acesta fiind un argument în sprijinul apropierii adicţiei sexuale de parafilii. 13. se consideră că 7 sau mai multe orgasme pe săptămână ar fi o definiţie rezonabilă a compulsivităţii sexuale. ca act sexual distinct. cum ar fi divorţul – sau expunerea publică a comportamentului adictiv. – Este ciclică cu obsesionalitate şi raţionalizări care conduc către episoade de acting out urmate de sentimente de teamă ruşine care tind să oprească acest comportament. Esenţa adicţiei este reprezentată de lipsa controlului asupra comportamentului respectiv. Este vorba despre pacienţi cu o afectare importantă a funcţionării lor sociofamiliale şi profesionale datorită unei compulsivităţi sexuale exprimată prin căutarea repetată şi necontrolată a activităţii sexuale. Termenul de adicţie sexuală pune accentul pe pierderea controlului asupra comportamentului. – stări confuzionale. Se încadrează această categorie la parafilii sau nu? Răspunsul clinicienilor nu este unanim.4. Adicţia sexuală (dependenţa la sex. trăind o perioadă prodromală de tensiune urmată de un sentiment de eliberare odată cu realizarea actului. – Adesea conduce la implicarea în numeroase aventuri. rămânând să se încadreze ca parafilii cazurile cu intenţii conştiente şi punere în practică. În termeni clinici. înscrierea în cadrul parafiliilor este evidentă. – Este o sursă de sentimente de vinovăţie şi ruşine în sexualitatea adictivă. Dar numeroşi pacienţi prezintă această compulsivitate sexuală pentru un comportament sexual normal. Cu toate că „normale” în sine.

tentativa de a stopa comportamentulproblemă soldându-se cu o marcată stare de frustrare şi disconfort. Skinner a creat teoria condiţionării operante al cărei principiu este: oamenii au tendinţa de a repeta un comportament dacă acesta este întărit sau recompensat. În adicţia sexuală de obicei anamneza revela un lung istoric al tulburării. Sunt femei care obţin adevărata plăcere doar în acest mod. Tablouri clinice care pot trimite la adicţia sexuală se întâlnesc în donjuanism şi nimfomanie.7. Spre deosebire de adicţia sexuală pură. a cărui oprire declanşează importante simptome de distres ( Kaplan şi Saddock. apărând ca hipersexual. Se presupune că la baza acestui comportament ar sta sentimente marcate de inferioritate. ocupaţionale sau recreaţionale Este vorba despre persoane a căror viaţă este sub semnul căutării permanente a sexului şi activităţilor legate de el. cu repetate încercări eşuate de a opri comportamentul. ajungând la o afectare a funcţionării sale socioprofesionale şi familiale. Individul intră astfel sub semnul repetiţiei incontrolabile a aceluiaşi comportament. 13. Adesea în nimfomanie există o nevoie marcată de dependenţă şi teama de a pierde dragostea. petrecând un timp excesiv în aceste activităţi şi făcând tentative nereuşite de a stopa acest comportament. legale. depresie. 1991) – Pierderea controlului asupra comportamentului respectiv – Consecinţe adverse severe (medicale. euforie) – Un timp neobişnuit de mare pentru a obţine. Nimfomania „autentică” este mai mult un exhibiţionism (obţinerea satisfacţiei sexuale prin expunerea nudităţii corporale.5. În clasificarea internaţională a maladiilor (ICD-10) se întâlneşte diagnosticul de «Activitate sexuală excesivă» – F52. Caracteristicile adicţiei sexuale (după Carnes. În donjuanism (sau satiriazis) bărbatul respectiv îşi multiplică întâlnirile şi cuceririle.). interpersonale) – Persistenţa unor comportamente sexuale autodistructive sau de risc – Încercări repetate de a limita sau stopa comportamentul – Obsesia sexuală sau fantezia sexuală ca mecanism primar de coping – Nevoia unei activităţi sexuale crescânde – Schimbări severe de dispoziţie legate de activitatea sexuală (de exemplu. acest diagnostic trece cu vederea nucleul său adictiv. mai mult decât o simplă nevoie de a satisface un impuls sexual. pentru ele actul sexual în sine neavând o valoare deosebită. Odată ce învăţăm să asociem răspunsul sau reacţia noastră la mediu cu consecinţele răspunsului nostru vom continua să răspundem în maniere care duc la rezultate . în care pacientul se implică în mod compulsiv în activităţi sexuale. acestea nu previn recurentele. 2000). compensate în acest fel. bulimia etc. cumpărăturile patologice. În această a doua categorie se înscrie adicţia la sex. în donjuanism accentul este pus pe a avea o relaţie sexuală cu o nouă cucerire şi nu pe relaţia sexuală în sine. Din păcate. În alte cazuri este vorba despre un comportament repetitiv în sine (jocul patologic. Alte tipuri de comportament adictiv ADICŢIA DE INTERNET Dependenţa de internet ar putea fi privită din perspectiva orientării behavioriste. Cu toate că subiectul poate traversa sentimente de culpabilitate după ce trece la act. a zonelor erogene sau a organelor genitale). sau impulsiuni homosexuale latente. De obicei nu se mai arată interesat de o femeie o dată cucerită.dependenţa psihologică se adaugă şi cea fizică. În nimfomanie pacienta prezintă o dorinţă excesivă sau patologică de a avea relaţii sexuale. a desfăşura şi a-şi reveni din activitatea sexuală – Interferenţa comportamentului sexual cu activităţile sociale. definită ca prezenţa unor pulsiuni sexuale excesive. care are implicaţii majore în terapia acestui tip de comportament.

adică psihică şi somatică. . compulsion Net. Este o tulburare a conduitei alimentare. Recompensa pentru un începător al cărui comportament nu a fost încă puternic condiţionat apare mai repede. care sunt de multe ori necunoscuţi şi aproape sigur idealizaţi. dar pe internet poţi să devii „cel mai tare” dacă petreci suficient de mult timp în faţa calculatorului. rezolvă o enigmă sau găseşte calea secretă către următorul nivel. campionate la care se întâlnesc cei mai buni jucători. premii. De exemplu. ANOREXIA MINTALĂ Anorexia (în greacă an – „lipsă” şi orexis – „apetit. fiind conştienţi de principiile psihologice care îi ţin pe oameni „lipiţi” de calculator. pe măsură ce jocul evoluează este din ce în ce mai greu să avansezi. foarte importante. adicţie Cyberrelationship. bolile organice intervin în modificări ale conduitelor alimentare. durabilă şi voluntară a consumului de alimente motivată de dorinţa de a avea o greutate de manechin conform sistemului sociocultural referitor la estetismul frumuseţii feminine. Recompensele sociale sunt. În cazul chat-ului şi a jocurilor pe internet recompensa poate fi recunoaşterea şi atenţia din partea celorlalţi. chiar dacă recompensa nu a apărut de mult timp. Dacă recompensa întârzie. Tot din iniţiativa producătorilor jocurilor foarte populare şi jucate în toată lumea. Atunci când un jucător a marcat un punct. sunt organizate concursuri. se caracterizează printr-o restricţie progresivă. Astfel personajele din spatele caracterelor animate au posibilitatea să iasă din anonimat. Interactive gaming compulsion.plăcute şi vom rări răspunsurile urmate de rezultate neplăcute. În viaţa reală. − corectarea imaginii corporale. În cazul jocurilor. la începutul jocului este uşor să treci la un nou nivel. poftă de mâncare”) nervoasă reprezintă un concept psihosomatic în care lipsa apetitului alimentar este de natură psihogenă cu interferenţe socioculturale. comportamentul poate fi incredibil de persistent. deoarece duce frecvent la cure de slăbire exagerate. motiv pentru care este denumită şi boală a civilizaţiei. demonstrată prin faptul că tulburările psihice duc frecvent la modificări ale apetitului şi consumului de alimente şi invers. − o echipă multidisciplinară. de asemenea. Unii cercetători sunt de părere că termenul de adicţie la internet este prea nespecific pentru că nu defineşte un comportament precis şi că mai corect ar fi să se vorbească de una din următoarele comportamente: adicţie cibersexuală. o altă recompensă ar fi adrenalina jucătorului atunci când câştigă o luptă. Acesta este un factor favorizant al anorexiei. cei din echipa lui îi trimit mesaj (eşti cel mai tare) îi trimit baloane colorate cu numele lui etc. Se poate conchide că problematica centrală a anorexiei nervoase o reprezintă neintegrarea armonioasă a corporalităţii în structura personalităţii psihice ceea ce duce la dezvoltarea unor contradicţii între psihism şi componenta somatică. Recompensa jucătorului avansat poate să nu apară aşa repede. însă de cele mai multe ori. el oricum îşi va păstra comportamentul şi în absenţa ei. Timpul este foarte important pentru eficienţa oricărei recompense. de data asta în afara cadrului virtual. Un comportament învăţat prin condiţionare operantă poate fi eliminat dacă nu mai este întărit. Relaţia dintre psihic şi comportamentul alimentar este de natură duală. Are un determinism multifactorial. admiraţie chiar veneraţie din partea celorlalţi. ea îşi va pierde mult din putere şi este mai puţin probabil ca noi să o asociem cu răspunsul nostru. Riscul bolii este letal şi de aceea echipa trebuie să aibă multă perseverenţă. oamenii primesc rareori o astfel de recunoaştere socială. Jucătorii cu cele mai mari scoruri sunt recompensaţi cu respect. afectează cu predilecţie fetele tinere. Tratamentul anorexiei se bazează pe: − reabilitarea nutriţională prin creşterea în greutate a bolnavilor. Producătorii jocurilor pe calculator au inventat recompense. Information overload.

3. ştie că va ceda încă o dată şi consideră acest comportament inevitabil şi de necontrolat. Tulburarea nu survine exclusiv în timpul episoadelor de anorexie mintală. în magazine. Crize recurente: − consumul rapid al unei mari cantităţi de hrană în timp scurt 2 ore. post. diuretice. − alte comportamente compensatorii inadecvate: inaniţia. Un alt comportament frecvent este acela de a goli frigiderul. exerciţii fizice excesive. 5. Crizele de bulimie şi comportamentele compensatorii inadecvate apar. Comportamente compensatorii inadecvate şi recurente care să prevină îngrăşarea cum ar fi: vomitări provocate şi recurente care să prevină îngrăşarea. timp de 3 luni. Pentru a stopa efectul de îngrăşare asupra corpului. Dacă locuieşte cu familia se va izola şi îşi va domoli senzaţiile de tensiune interioară consumând alimente dulci şi sărate. exerciţii fizice excesive. . Specificarea formei − vomitări şi purgative. − sentimentul de pierdere a controlului asupra comportamentului alimentar în timpul crizei (sentimentul că nu te mai poţi opri din mâncat sau că nu poţi controla ceea ce mănânci ori cantitatea în care mănânci). 4. acasă sau chiar în restaurante. în medie.BULIMIA ŞI CORPUL PERFECT Se caracterizează prin episoade paroxistice de supraalimentare marcate de consumul rapid al unor mari cantităţi de alimente. bulimicii îşi lasă o urmă pe mâna dreaptă de care se muşcă pentru a atenua sentimentul de culpabiliatate. După o lungă practică a ritualului. de 2 ori pe săptămână. persoana bulimică se va forţa să vomite la toaletă. Încă de dimineaţă este preocupată de hrană. Criterii de diagnostic DSM IV 1. Reprezintă o tulburare de comportament caracteristică femeilor care începe de obicei în adolescenţă sau la începutul vârstei adulte. Criza apare la sfârşitul zilei când îşi cumpără alimentele şi le mănâncă pe stradă. în maşină. Vomitările sunt mult timp ascunse anturajului. acasă. clisme. 2. Respectul de sine este influenţat excesiv de greutate şi de forma corporală.

J. Hammer. Smith. American Psychiatric Association. FR. L. BMJ 2001...M. formes et application. Lyons. S.. 4th. 1993. Azorin. G. M. The impact of coexisting depression and timing of psychiatric consultation on medical patients length of stay. Social structure.. Ratte. Still alive and well. 138-162. . 146 (17) pp. Bourassa. serie nouă. J.M. Freedman A. second edition. Dysmorphophobia: Symptom of disease? Am J Psychiatry. Oxford. J. No. Steinkopff. P. 322:724-727. No. Paris. Roumanie. Bloch. 1977. W. Processus. Bracken. 93 (1) pp. 2-3/1993. 1980.. Suicidality. Baker... Edited by Kaplan H. R. 1974.S. Hirschfeld. 1994. Paris. B. (Management of somatization in depression).. Thomas P. Une conduite addictive: la tentative de suicide. Persistent neuropsychological deficits in cervical whiplash patients without direct headstrike. Editura Washington DC. Aust Fam Physician 1999 Aug. şi colab. Sep.. Dec 1995. Bucureşti. 112:301-304. J.H. La depression et les etats-limites. Inc.. D.J Baltimore. La communication.R. Fast Facts. Besançon. Parquet. Soc-Work. Posttraumatic Stress Disorder. Bracken. Editura Payot. Chodoff. 1997. JAMA: The Journal of the American Medical Association. N. J. Trouve. 2000. Mental Health. American Psychiatric Association. 89: 17. American Psychiatric Association. Depression. 1977. symptoms and prevention of professional burnout. Bolduc. Arches. M. Editura Medicală AMALTEA. M. D. Wien Med Wochenschr. burnout. 2005. Bernard. 2004.. Editura Washington DC. Signs.. Sadok B. en Les nouvelles adictions . Beaudichon.. Acta Neurol Belg. Editura Masson. theorique et clinique. Psychologie pathologique. Andreasen. Blackwell. 39:173-176. 1993.S. 1994. Bardach. S. Paris. Thomas. Asociaţia Medicală Română. Washington DC. 271(19):1466. JDent-Que. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders . 1988. May 18. Traitement integre de la depression... J. M.C. Baldwin. P. Practice Guidelines. 1996. L. C. Williams & Wilkins. Barschneider.. Qu’ est-ce que la psychologie medicale?. Etică psihiatrică. Encephale. Armand Colin. Andreasen. B. Paris. Bucureşti..C. pp.. Alexandrescu. May 1991.. American Psychiatric Association. Jolles. and job satisfaction.BIBLIOGRAFIE Ackerman. ediţia a 2-a. N. 1998. Paris. 1999. S.. 21 Spec. 1990. pp. Postpsychiatry: a new direction for mental health. A. Paris. 8é edition. Verhey. Bergeret. N. Munchausen's syndrome.. P. Bălăceanu-Stolnici. 1999. 482. Bergeret. Bucureşti. Bostwich.C. Hosp Community Psychiatry. Margin.. Gedachtnisschwache. in Text book of Consultation-Liaison Psychiatry. Bailly.. Facial disfigurement and personality. 1991. Geriatrie practică..D. Health Press Limited. G. J. 2000.. A new debate on mental health. Open Mind 1998. Rundell. 134:673676. J. Institut Synthélabo.. Botezat Antonescu. in Comprehensive Textbook of Psychiatry.... Editura Masson. Suicidul în România.D. A. P. Editura APLR şi GIP.D. Bohnen. J. Mission. Semiologie psychiatrique.Y. P. 23-31. J. Editura Masson.. JAMA... 19-23 Mai 1992.I.. J.. Bondolfi. Baker. Clasificarea stresului psihic.. 1996. 1517-1525. Darmstadt. 1993. Pedopsihiatrie şi Psihologie Medicală. no 7: 1722. 28(8): 8057.G. Revista Română de Psihiatrie. Societies and Cultures – Bucharest.

Revista Infomedica. Munich.. 1979.. 1997. 1984.. Iaşi.. Edited by Hersen M. London. Wied.. Psychiatric Annals.. 1998. Editura Martin Dunitz. Cheng.J.. Brinster.T.. Bucureşti. 2000. 1995. J. J. J. M. A. S. Katona.A. 34-36. 14. R. Brill. Cluj-Napoca.. Losinskya. Br-J-Gen-Pract. March 4-8. Chiriţă.121-129. Editura Trei. (coord.A. G. S. 2:5-9..E.A. Psihanaliză şi psihosomatică. London. Calza. 59: (3) 26-30.Q. Britchnell. Le champ psychosomatique.C.C. J. G. 2002. Editura Junimea.. J. Dermatol Clin... Jeanneau. Incursiuni în problematica alcoolismului. Body dismorfic disorder. bio-medicale şi juridice. Chambers. Etică şi psihiatrie. Cloninger. Paris. Cottraux. 97: 310-334.. Cociorva. G. Cohen. Butoi. Chiriţă. Terapia cognitivă.. Quelle psychiatrie.. Editura Teora. Toulouse. Diagnosis and prognosis in schizophrenia. Iaşi.B. Brisset... Ch. Itinerar psihiatric. Sinuciderea – studiu în perspectivă biopsihosocială.. M. D. Caïn.F. Briley. Bucureşti. Butoi. Somatoform Disorders and Personality in the General Population and in Psychiatric Outpatients. Jul 1996. Harvard Review of Psychiatry. 1999. Antidepressant therapy. W.M... Les therapies cognitives... In Handbook of Prescriptive Treatments for Adults. E. Manea. Brilez... T. 1994.42:15-25.Jr. M.245(5):544-5. Trichotillomania. BERN. 2002. Veneţia. Bychowski. Broen... I. 1990. Tudose. Niculăiţă. Manual de medicină clinică – specialităţi. F.. C. A. 1984. J Clin Psychiatry.. august 1998.Psychiatry. quels psychiatres pour demain? .. Avoiding burnout in general practice. Cornuţiu. 8-th ECNP Congress.. F. 1998. UK.. New York.. G.J.. Christenson. Disorders of the body image in the clinical picture of the psychoses. Boroi. Arch Gen Psychiatry. J Nerv Ment Dis. Ammerman R. Chiu E. Bucureşti. M.R. V. Family psychotjerapy of the patient with cronic organic brain syndrome. Hollander.A.. Cotterill..2). Editura Symposion. TO. Substance abuse in schizophrenia: a review. E. Coleman. P. M. nr. Martin Dunitz. Editura Risoprint. What the eyes can’t see: Diagnosis and treatment of somatic obsessions and delusions. D. Munchausen syndrome. 1994. V. Abnormal Psychology and Modern Life – fourth edition. Germany. pp. 11-th World Congress of the World Association for Dynamic Psychiatry WADP INC. V. Ames D.. J Intern Med 1999 May. 1998. Montogomery. C. Le symptome psychosomatique. R. Editura Medicală. Editura Tehnică. 1997. M. L. 2001.A.. Constantinescu. Br. Ph. Editura Ştiinţelor Medicale.J. Sindromul de burnout – suferinţa epidemică a medicilor din România. Contant. Paris. J. Longmore. The treatment ideology dimensions of the burnout syndrome in psychiatric institutions.. 153: 41-43. Ellipses. Editure Presses Universitaires de France. Paris. 1943. Buckley. Dysmorphophobia: A centenary discussion. T. 1988 (suppl. T. Editura Imprimeriei de Vest.. Vascular Disease and Affective Disorders. Ene. M. A. Understanding antidepressants. 6. Cosman. Guze.. Burbiel. 1997. Mackenzie.. Nov 1993. Badarucco. 1999. Sinuciderea un paradox – consideraţii psihosociologice.. Bucureşti. Hodgetts. P. J. A. 14(3): 437-63. anul V. N. 1985.. Collier. Iaşi.. şi colab. UK. Editure Imprimerie France Quercy.B. 1975.. R.. 1998.). Iftenie. Oradea. Plenum Press. Cloninger. Editura Privat.. Martin Dunitz Ltd. . 1994. Bazele psihologice ale practicii medicale. Caïn.Brânzei...

1994. Prelipceanu. S. B. Paris. P. 8-th ECNP Congress. Br J Psychiatry. Fisher. Le corps entre biologie et psychanalyse. Eckhardt-Henn. D. Ferreol. Mitchell. Bucureşti. Debray. 18 (3) pp. immunity and illness – a review . Hanganu. 1962. 1963.. Etudes psychiatriques. Dialogul medic-bolnav. Editure Masson et Cie. Tettenborn.. J. ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. Finkelstein. May-Jun 1992. 1996. Neuraesthenia revisited: ICD-10 and DSM-III-R psychiatric syndromes in chronic fatigue patients and comparison subjects.. Paris. H. Usaia.. Bucureşti. B. Editure Larousse. Hopf. 167 (4) pp.. 1988. H. C. Crow. J.. Borysiewicz. Editure Payot.Apr. L... Encephale. 1990. M. Nov 1994. I. Cherchi. A.. S. Hypocondriasis.. 1981. 1992. A. Davis.. Psychopathologie de l’adulte. XX.. Psychopharmacol-Bull. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. Dorian. pp.A.E. Rasmussen. 1987. Laryngorhinootologie. vol. P. 2006 . In: Obsessive Compulsive Related Disorders. Encephale. 1993. J.. S. M... (Stress theories and the somatization process).C. 615-8. Didier. 3 pp... Rational therapy of eating disorders. Transcultural aspects of eating disorders: a critical literature review. The Zurich study. 503-6. O.H. Elemente de diagnostic şi tratament în psihiatrie . Liebowitz. Dec 1995. Editure Masson. Dysmorphophobia. Angst. M. Psychother Psychosom Med Psychol 1999 Mar. B. Paris. Tratat de psihoterapii. David.Crocq. C. J. Social phobia and agoraphobia.. L. Etude-no17. Cluj. Editura Polirom.. S.. Krauthauser. The state of research. F. Hartmann. V. 21 Spec... J. 1954... Expertiza medico-legală psihiatrică. Psychol Med. Traite des hallucinations. Cluj-Napoca... 24:365-370.. Les recherches sur la fatigue en France dans les vingt dernieres annees. An educational programme.. Farmer. Uber dysmorphophobie (MiBgestaltfurcht). Washington DC. Fallon. O. Bernard. Thomalskeb. Hoffmann. Jones.O.. Smith.. Yager. E... 1986. Dragomirescu.. Escobar. Tratat de psihopatologie. 75(9): 517-22. Drugs. 48(3): 372-9. 247-50. Bocchetta. H... Del Zompo. Focus on Biological Basis of Somatoform Disorders. Factitious disorders and Munchausens's syndrome.. 1995. Veneţia. G. Enăchescu. J.. Adolescenţii şi toxicomania. Ruiu. Ey. 1973. Manuel de psychiatrie.A.... Arch Psychiatr Nervenkr.. Iasi. Degonda.I. 1978. Dejours. D. C. Brisset.. 2000. III. 243 (2) pp. M. V. Q. Editura Hollander E. no 7: 3-9. H. Dantzer.. 20 Spec. H. 2001. Editura Tehnică. Ganry. H. Editura Medicală.... P. Ey. C. A. Granger.. Deitrich. No. Edition Desclee De Brouwer&Cie.. 453-483. Ey.. Garfinkel.. Azais. B. Editura Dacia. Encephale. American Psychiatric Press. Part I: Etiology and Pathophysiology. Fodoreanu..49(3-4):75-89. B. Llewelyn. 16: 377-94. Enăchescu. 2000.. A. A. Editura Polirom. CME 2001. 95-102. P. Schizophrenia. epidemiology and management. Editura Medicala Universitară „Iuliu Haţieganu”. Hillier. G. Sept 1966. Ekhardt. Vertigo and anxiety disorders – results of interdisciplinary evaluation. Dictionnaire de la philosophie.J. L.. 203: 511-518. H.. Stress. R. 32(4): 589-96.. A. Deniker. Hypochondrie. Une echelle pour evaluer la psychasthenie. Editure Masson. Oct 1995. C. Paris..E. 1993. Overview of somatization: diagnosis.. Dis Nerv Syst.A. 17: 393407. 2006. Cult Med Psychiatry. Severino.

1997.. Anmerkungen zu Willy Hellpachs sozialpathologischen Prognosen fur das 20. M... vol. PUF. Drugs. Milano... G.. Éléments de médicine psichosomatique. Editura American Psychiatric Press. Greimas... 8-9. New York. Târgu Mureş. Veneţia. Psychosocial research in traumatic stress: an update. Martin. Psychother Psychosom Med Psychol. The relationship between coping and emotion. Paris. 1999. Poinso. Fratta. Toulouse. Grecu-Gaboş.. Lazarus. C. 1994. Psychose et Perversion. 47 (6) pp. Treatment of patients with chronic fatigue syndrome.. Glass.. F. The Medical Psychiatry Continuum. Depresia mascată. Tudose. Images de la psychiatrie.... Anorexia nervoasă. F. M. R.. Lopez-Ibor. Editura Medicală. Ghid clinic de psihiatrie. R.. Francis.. M. Practical Guide to the Care of the Psychiatric Patient. Fulop. Gluzman.. R. Vademecum în psihiatrie. Halaris. Congress News in Press. Govoni. Editure Frison-Roche. etiopatogenice. Holmes. C. iulie 1993. 26. J. A..1978. Kapoor. Botezat Antonescu. şi colab.. nr. Nevrose. Bucureşti. Strain.Z. J. C. Editura Ardealul. N. Gorgos. Goldberg. M. Smith.. Tg.. Bucureşti. G. Tudose. Tudose. Tudose. S. R. JAMA. New Oxford Textbook of Psychiatry. 2001. Editura APA. Le Moi et les Mechanismes de defense. Drogurile. Forgione. The 4-score: an index for predicting a patient′s nonmedical hospital days. Bucureşti. Bolis. A. 1995. Editurile ALL. S. W... Grecu Gabos I.. Y. Jouselin.. 1993. Botezat Antonescu.. Paris. Editura Medicală. J. C.. Grecu Gabos M. Amsterdam. Washington DC...N.. Patients who self-initiate a psychiatric consultation . epidemiologice şi clinico-terapeutice. Trabucchi. Dictionnaire pratique de psychopathologie. CL. 16-20 April. Editura Oxford University Press.J. 38: 855-862.. Andreasen.. Freud.. Paris. A. 2006. Grecu. Frisch. 1996. şi colab. R. Diana. 2000. 1994. 1989. Gorgos. 219-24. F. J.. J. A prospective study of delirium in hospitalized elderly . 309-317. Revista Infomedica.. L. Severe Depressive Disorders. Dementias – Biological Bases and Clinical Approach to Treatment. Mureş. Mancinelli. Am J Public Health... Green. Bucureşti.. 1986. 1976.. 8-th ECNP Congress. aspecte istorice..Folkman..J. S. G. Frommer.. Gorgos. Mulvihill.D.. 1972. Dicţionar enciclopedic de psihiatrie.S. Grecu Gabos M. Kipman. Date generale şi clinico-terapeutice. S. Editura Springer.B. Gelder. Missouri. University Press. Washington DC. Garrabe. R. Semiotica pasiunilor. Grecu Gabos I. Family Involvement in the treatment of schizophrenia . A. D.1. Jahrhundert. Social and Scientific Medicine.. Le Centurion.. 1989. Mosby. New Perspectives on Physioopathology and Therapy of Somatoform Diseases.P. Depresia: aspecte istorice. S. Concept. W. . BL. 2000..C. G. F. Fontanille. 1995. 7:341-362. L. Freud.. 1988. N. H. D.. Athens. Goldstein. Gantz. 2002. pp.. I-IV. PUF. 1974. Greden. M. Azzena.. Von der Hysterie zur Nervositat.. I. M. vol.. S. On soviet totalitarian psychiatry. Grunhaus. clinice şi terapeutico-profilactice. J.. Gen Hosp Psychiatry. Editura Scripta. 7:267-271. Frommer. 1990. Grecu-Gaboş. 1985. I. Editura IAPUP. Jun 1997.. Gori.. 1986-1990. J. Editura Ardealul. I. 263:1097-1101... J Trauma Stress. Paris. 1985. Pascal... Ed. 1999. Universitaires.M. C. Goldberg.

Editure Doin.P. Iamandescu.Hamburg. L’homme psychopathologique et la psychologie clinique.M. 1-4. 165-176. Paris. E. Kaplan.. 2-3/1993. 1996. Iamandescu. 2000.P. Bucureşti. N. 1996. 108:387-389. Hamburger. şi colab. 1986. Hamilton. DC..Cambridge University Press. K. L. Schafer. G. Laakso. K. Presses Universitaires de France. Editura Ştiinţă şi Tehnică. Elemente de psihosomatică generală şi aplicată . Le corps et sa memoire. 1988. Dysmorphophobia.B. Geneva. Editura Infomedica.. Reinikainen. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM) – o taxinomie psihiatrică ateoretică.. N.. Etiologia depresiilor din perspectivă psihopatogenică. Bucureşti. I. 1993. American Psychiatric Press.. 1970. P.. G.. 116:399-406.. W.. Revista Română de Psihiatrie. C. Editura Infomedica. Pedopsihiatrie şi Psihologie Medicală – serie nouă... Editura Infomedica. Subjective memory complaints and personality traits in normal elderly subjects. Cluj. Dementia HandBook. Horney. Helkala. Editura WPA Symposium. Bucureşti.. New York. M. 1990. Applications .. Bucureşti. Hanninen. Editura Ştiinţifică..G. D. La puissance et la fragilite.. G. 42 (1) pp. Personalitatea nevrotică a epocii noastre.. K. Editura Harper Collins Publishers. Mykkanen. Health and the Social Environment: A Sociobiologic Approach . J. Chronic fatigue syndrome: a working case definition. Psychopatology of depressions: quantitative aspects. Bucureşti.B... Huber. Psihoterapiile-Terapia potrivită fiecărui pacient... Psihosomatica. Koivisto. Clasificarea tulburărilor mintale şi de comportament.E. 1989. G. Ionescu. Br J Psychiatry.. L. pp. J. Holahan. T. Little.. Stress. Pedopsihiatrie şi Psihologie Medicală – serie nouă.H. R. 1973. Ionescu. Brown. Moos. Ionescu. Rossor.. 1991.. Asociaţia Medicală Română.. K. Hermant.. 1997. Springer -VVerlag.. Harvey. J Am Geriatr Soc. G. Stephens. Ionescu. 1989. Bucureşti. revoluţionară. Handbook of Coping. Introducere în psihologia medicală. Editura Humanitas... Ionescu. 1993. . Theory.A. 1999. nontradiţională. Hay. Ann Intern Med. G. Hersch. J. G.. Huber. 1998. Editura IRI. Igoin-Apfelbaum. D. Bucureşti. G. ICD10. section of clinical psychopatology. Paris. 1979.. Psychopathologie clinique de la boulimie.A.. Ionescu. I. 1972. Jenike M. Manual de psihologie medicală. M. J. N. Research.. Revista Română de Psihiatrie. Body image and experience disorders. I. Phillips. Edited by Hollander E.Compulsive Related Disorders. 1999. Jan 1994. London. Holmes. Sartorius. Hollander.. Iamandescu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Mirarea filosofică. Holmes.M. Editura Flammarion. Manual of Clinical Problems in Psychiatry. 31. Pyorala. E. Bucureşti. New York.. M. 1994. 1977.J. 1/1993. Henry. Hyman S. 1995. 2002. Editura Martin Duntiz. Abnormal Psychology.. Stresul psihic din perspectivă psihologică şi psihosomatică . 1975. Bucureşti. pragmatică. Inc.. W. Paris. Psihiatrie clinică standardizată şi codificată. 1995. Confrontations Psychiatr. New-York. Editura All. Boston. and company. Tratat de psihologie medicală şi psihoterapie.. Gantz. John Wiley and Sons. 1993. J... Health and Behaviour: selected perspectives. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. Fox. Washington.J. R.. K. in Obsessive..L..B. G.E.. Editura Asklepios.

G. 1987.R.. Lipsitt. Educational Programs in US Medical Schools. Calitatea vieţii în psihiatrie. Editura Facla. pp. Lăzărescu. Amsterdam.D. Kruesi.D.. Ideology.t. Freeman. Editions scientifiques & LC. Barzansky.. 1995. Psychiatrie du generaliste. Br J Psychiatry.. 551-7.J. theorie et clinique . (coord. R. Nov..W. These de doctorat. American psychiatry Press Inc. Editura Helicon.. Les Mechanismes de defense. Timişoara. 1994.M. 272(9): 694-701. H. Paris.. 8-th ECNP Congress.. J. JAMA: The Journal of the American Medical Association... Judd..I. H.. 309-316..B. Neurotoxic syndromes and occupational exposure to solvents. Lhote. Nathan-Universite.. B. Goetz. 1995. M..R. Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry . 2-e edition. Editura Univers Enciclopedic. D. Bucureşti. H. 1993-1994. M. Juntunen. G. WHO International Study of Somatoform Disorders a Review of Methods and Results . Kraus. 29.I. Jacquet. Curs şi îndreptar de psihiatrie. G. James.R.. Ionescu.. K. 50: 53-56. Kennedy. Burows.. Lăzărescu. Editura Infomedica. Etzel. New York. A century of controversy surrounding posttraumatic stress spectrum syndromes: the impact on DSM-III and DSM-IV.. situations concretes. son corp et l’autre. Kaplan. Jeddi. Larousse. 1989.. Baltimore. Bucureşti. Pontalis. Le corps en psychiatrie. 1996. A. S.. 1982. Editura Free Press... Paris. 153: 1-5. Sadock. E. G. Jamison. Psychiatric diagnoses in patients who have chronic fatigue syndrome. Touched with fire. Phenomenologic analysis of somatic symptoms in melancholia – Encephale.. N. M.J.R. Editura Lito-i. 1998. Kabanov. Cannon. Elsevier Science Publishers Biomedical Division. A. 1993. JB Lippincott..1998. Mircea T. Nathan-Universite. Bucureşti. 1996. 1988.. 1998. Williams and Wilkins. Editura Saunders. Jahrgang. J. Paris. Tribolet S. 60 (1) pp. Editura Asklepios. Jaspers. Keiser. Modalites pratiques... no 7: 11-15. M. Veneţia.M. Burnout. Textbook of consultation – liaison psychiatry. Washington DC.. P. 1986. Politics and Psychiatry. J.m. Ionescu. M. Psychopatologie generale. J clin Psychiatry. . S.. Handbook of studies on general hospital psychiatry . Psihopatologie clinică. 1997.. Paris. Editia a VIII-a.R. Heft 1996. La psychasthenie-historie et evolution d'un concept de P. 1997. 5. M. Timişoara.. J. September 7 1994.160/161. Jonas. Lăzărescu. Jan 1993.P. 2000. 3 pp. Introducere în psihopatologie antropologică. 1995. Janca. F.. Philadelphia. Editura John Wiley & Sons. 9 (2) pp. The Traumatic Neurosis..S. Ş.. Synopsis of Psychiatry. Lauderdale. Quatorze approches de la psychopatologie. R. 1994. London. The new epidemiology of schizophrenia: The Psychiatric Clinics of North America. Jones. Dale.. PA.. Apr 1996. Vocabular de psihanaliză. 1991. Wise. 20 Spec. Katschnig. Dicţionar de psihiatrie şi psihopatologie clinică. H. H. Dec 1995. 1982. Jacquet. Bucureşti. Montreal. Tratat despre moarte. 21(1):1-25. C. J. Sartorius.. Quality of life in mental disorders. Nr. No. Editura Masson. M. Environ Res.G.).. 21 Spec. L’alcoolique.Ionescu. Fatigue and fatigability. M. Editura Felix Alcan. Ş. Lanteri-Laura. 1989. Kinzie.M.. Lăzărescu. L. Timişoara. 159-79. Straus. Dynamische Psychiatrie.. 98-111. M.Janet. 1999. N.. Editura Amarcord. B.. 1997. M... Tulburările personalităţii. Encephale. 1933. J Trauma Stress. K. Laplanche. Jankelevitch. Jonas C. Paris.. V.E.-6. Editura Humanitas... 1999.. M.

Editura Martin Dunitz. Baltimore.. Editura Helicon. şi colab.. Editura Masson.. Kroger. Dougall J. Hikita. Archives of Internal Medicine.. Dysthymic disorder: a comparison of DSM-IV and ICD-10 and issues in differential diagnosis. 1997. Dementia Care. 1990. 511-6.. Dementia. London. La neurasthenie et la thymasthenie. Marinov V. 1339-44. F. Encephale. S. Th. Carlevaro. K. R.. Editura WH Freeman & Company. Acta Psychiatr Scand Suppl. M. K.. Pozzi.. L. S. Why people are hospitalized: a decription of preventable factors leading to admission for medical illness. 1993. May... Jones. Matsuno. W. 12-8. No. Weiller. Les depressions reactionnelles. Bedwell. 2000. K. Mace. Marple.. No. Pediatrics 2000. Aspects evolutifs de la depression.. N. 1991. Sartorius. Levitan.).J. Y.A.. Mărgineanu. J. pp. Luban-Plozza. ediţia a 2-a.. F. Colenda. R.. Editura Masson.. Bucureşti.P.. D. 91-111.. Encephale. 18 Spec. Kornfeld. Medicaţia psihotropă modernă – ghid terapeutic. May 1994.... Luban-Plozza. (coord. Frances. Nov 1994. M. Programme de Recherche et d’Information sur la Depression. pp. Lemperiere. Patient family and community . K. Îndreptar de psihiatrie. Dec 1996.. Th. Libow J. T. Nippon Rinsho.B. 18:147-163. Clement. şi colab. Lickey. Chronic fatigue syndrome and psychiatric diseases . Int J Psychiatry Med. T. Boli psihosomatice în practica medicală. C. 1994. Lee.. Mayou. 3. 559-62. T.. 19 (1) pp. N. J. Mar 1995. 2000. Levenson.C. adicţii şi fragilităţi narcisice.. Clinical and cost benefits of liaison psychiatry. Klemperer. Craiova. E.Pub.M. 1973.. U.. 1980. Bucureşti. second edition. 1996. 20 Spec. R.).. Marinescu D. Editura Trei. Barbara. Medicine and mental illness. 138:790793. 2005. C. 2000. Matsuo. Editura Ştiinţifică. Psychiatric problems among medical admissions. Editura John Wiley & Sons. D. 1990. S.. 1994. D. Cultures in psychiatric nosology: the CCMD-2-R and international classification of mentaldisorders. Editura Johns Hopkins University Press. . N. 1990. Maj.. 1991. Pangaro. Organic psychiatry: the psychological consequences of cerebral disorder. Hawton. Anorexie. Editura ACSA. şi colab. Condiţia umană. Cult Med Psychiatry. C. Methodology in consultation-liaison research: a classification of biases. W..A. Wong. Timişoara.. Meggle.. Zwaag. Ogodescu. Psychosomatics.L. Lee. Macdonald. Kroenke. A. Sep 1992.. Paris.. Mc. Convieţuirea cu stresul – strategii de înfrânare a anxietăţii. şi colab.. 1996. Bucureşti. D. 31:367-376. Editura Medicală. Cult Med Psychiatry. J. Larson. Editura Retz. Ltd. E. Paris.. A. 1981. Lopez Ibor. Bucureşti.Lăzărescu... Mason. Rethinking neurasthenia: the illness concepts of shenjing shuairuo among Chinese undergraduates in Hong Kong.. New York. 1996. quiz 90-1.. B. Editura Medicală. J. (coord. Gordon. Marvin E. Lishman. Mihaescu C. Londra.. Glossary of descriptive psychopathology and neuropsychiatry. Box. Poldinger. W. 21:71-84.. Am J Psychiatry. Les therapies breves. Third-Year Medical Student Attitudes Toward Internal Medicine..22(1):52-64.. London: Blackwell Scient.. Leger...C. Lemperiere. Child and adolescent illness falsification. 52 (5).. 4 pp. O.. Feldman. 383 pp.. Med Care. 1987. Lecrubier. La depression et le vieillissement. B..

. Munchausen by proxy syndrome: the forensic challenge of recognition. Soc-PsychiatryPsychiatr-Epidemiol. R. Merikangas.. S. Editura Trei.G. 1977. Nutt D. Encephale. V.... Personalitatea normală şi patologică.. vol.F. A. Editura University Press. 20 Spec. Teodorescu. 134:1313-1316. (sub redacţia).. Bucureşti. Nireştean. Specker. Toxicomaniile. Fitzgerald. Phillips. Angst. Neurasthenia in a longitudinal cohort study of young adults. 3. pp. H.. Van-der-Horst. P. Tulburări anxioase şi de dispoziţie. Convenio – Despre natură.M. Porot. and reporting. hier et aujourd'hui. 1938. Elemente de psihologie medicală şi logopedie.. N. J.R. Mihăescu.. Cassano GB. No. T. Osman. Editura Polirom. 31(1):29-37. Encephale. 2001. Revista Română de Psihiatrie. 3-8. 1966. Clinica de psihiatrie. vol... Portegijs. Traité de psychopathologie. H. Porot. 24 (4) pp.).. . 1997. femei şi morală. Somatization in frequent attenders of general practice. Anxiety Disorders. 1995 Spring.A. Gunther. 32(4): 597-605. 184(11): 688-94. 541-4. Paris. Psychol Med. A.. Ballenger J. Men against himself. P. P... 14(3): 229-47... Nireştean. Mitchell. M. I. pp. Van Dyck. 428-430. Pirozynski.J. 1996. Mureş.P. Martin Dunity. Am J Psychiatry. 1996. A review of the controlled trials of pharmacotherapy and psychotherapy in the treatment of bulimia nervosa... Anxiety Disorders. Paris. Popper.. Nov 1994. Blackwell Publishing Ltd. K. A. G. modele şi intervenţii cognitive în fobia socială. 22. pp. 1996. 3-4. Encephale. Vanderlinden. A neglected reference. 1993.E. Spinhoven. Mincowski.A. 159. Epidemiology of suicidal behavior. Suicide-Life-Threat-Behav.. 1013-24. New York.. Body dysmorphic disorder: diagnosis and treatment of imagined ugliness. M. Pelicier. K. Cunoaşterea şi problema raportului corp-minte. A. Raymond. J.C... Phillips.. Dictionnaire de psychiatrie et de psychopathologie clinique. 2002 Moscicki-Ek. 25(1): 2235. Ardelean M. Sep 1991. J. 1993.. Montgomerz SA. La neurasthenie.. Nov 1994. The British Journal of Psychiatry. Jan 1996.. Miroiu. I. Presses Universitaires de France. Cercetare fundamentală... Editura Alternative. E. Vocabularul psihologiei.. diagnosis. 20 Spec. Editura Harcourt. Psychopharmacol-Bull. A. Historique du mot et des concepts .A. Editura Ştiinţifică. 1999.. Nov 1994.M. 5. J. Nutt D. Nr. Pichot. Iaşi. Int J Eating Dis. Târgu Mureş. K.H.. 2001. 2005. References Larousse.). No.. Les concepts d'asthenie et de fatigue. S. Proot. Lepine... F.. The development and psychometric characteristical of the Somatoform Dissociations Questionnaire (SDQ-20). 2001. 3. Editura Prisma. J. Psihoza hipocondriacă unisimptomatică (P.. Knotterus. 2005.. Personalitate şi profesie. III. 1996. pp. (coord. Blackwell Publishing Ltd. Van der Hart.Menninger. No. Bucureşti. P. 57 Suppl 8: 61-4.. Tg.U.. Postel. Pharmacologic treatment of body dysmorphic disorder. Obsessive – Compulsive Disorder and Post-Traumatic Stress Disorder. Iaşi. Generalized Anxiety Disorders.A.A. O. Panic Disorder and Social Anxiety Disorder . Ballenger J. J. 1996. Nakdimen.R.. vol.. Bucureşti. Crit Care Nurs Q 1999. N. Panique: attaque et trouble. Bucureşti. Pichot. K. Management of bipolar disorders. Spec. Pieron. Institutul de medicină şi farmacie. Psihoterapie şi psihosomatică. Nijenhuis. discussion 65. Y. E. Pasqualone. II. 2001. seria III.. J-ClinPsychiatry. 1984. Kraan. Editura Univers Enciclopedic. Dec 1996. 545-9. R. Musa C.Z.

(coord. 1992. A.. Bucureşti. ..M. Corps imaginaire – pour une epistemologie psychanalytique .. Psihologie medicală şi asistenţă socială. Predescu. Les etats depressifs et les syndromes d'asthenie chronique en medecine praticienne. Hiller. Alexandrescu.).... Nov 1994. R. W. J. Bucureşti. The classification of multiple somatoform symptom.. E.E. Thase. W. Delhommeau. Sadock B. Comprehensive Textbook of Psychitry. Rowan. D. Semnificaţia lor pentru tulburările depresive. S. Popescu-Sibiu.J..H. Psychiatric comorbidity and length of stay in the general hospital: a review of outcome studies. Richter.. Male Depression. Philadelphia. V. 1. M. Dec 21... R. Alexandru. 1989.E. J. 13: 965-967. L. Eaton.C.. Teodorescu. Londra. V. Prelipceanu. 11-14 Mai 1988. Restian. Editura Bordas..G.. Bucureşti. D... D. Tudose C... Schwarz. Cluj.. Editura Enciclopedică.. R.. Corps reel. 2000. Ram.. Eisemann M. Introducere critică în psihanaliză. M. Prelipceanu. Bucureşti.. Sadock. Lippincott Wiliams Wilkins. F. gender and familial risk. şi colab. Rief. 18(2): 185-207.. Schizophrenia Bull. Stain.. Bucureşti. nr..A. Aspecte psihopatologice şi etiopatogenice ale nosologiei psihiatrice la adolescent şi adultul tânăr. Limite şi perspective în patologia nevrotică (referat general)... I.. Lynch.Predescu. 20 Spec. British J of Psychiatry. F.. Tudose. Gen Hosp Psychiatry..). Stelzer. R. S. E. Tudose. 1997. 1992. Presse Med. A. pp. B. şi colab.. J Am Acad Dermatol. Editura All. Heuser. Predescu. training and research. Editura Medicală Callisto. T. 2000. Psihiatrie vol. 1986. Bullock. Editura Dacia. I. 1984. Sadock V. Neurochirurgie. 2005. S.M... 35:233-252. J. L. Editura Societatea Ştiinţă şi Tehnică. 6:109115. Le syndrome de fatigue chronique. Bucureşti.P. Prelipceanu. Răşcanu. Obsessive compulsive disorder in dermatologic practice. Editura Infomedica. Sadock..). Rouillon. Riemann F. P. J. V. 1996. R.W. 2002. Terapie medicamentoasa in psihiatrie.. 1997. 2031-6. Alcoholism and Violence. 1994. Sami-Ali. Daley. S. 2.. Evenimente stresante de viaţă şi suportul social. Predescu.. Editura trei. 1996. Saravay. Revista de Neurologie. Patologie Informaţională. prezentat la a XIII-a Consfătuire Naţională de Psihiatrie. 2000. J-Nerv-Ment-Dis. The liaison clinic: a model for liaison psychiatry funding. Fichter. Ionescu. C.. Nov 1996. Bucureşti. Editura Medicală.. Gise.. Prelipceanu. pp. Pato. Salloum. 184(11): 680-7. 571-4. Bucureşti. 1984. 2001. W. Roberts. C. I. Bromet.. Editura Lippincott Williams & Wilkins. pp. Vinceneux. Encephale.M.-sept. Editura Academiei Române.. Formele fundamentale ale angoasei... V.. No. Ediţia a 7-a. 1996.. Vraşti R. Vize. M.160:65-71. D.. 1984. Editura Martin Dunitz Ltd. Săhleanu.. Bucureşti. L. iul. Editura Medicală. D. Psihiatrie. 1972.. G. R. Mihailescu. 3.. Priest. C.. 3. Steinert. The natural course of schizophrenia: a review of first-admission studies. vol I.J. Tratat de sănătate mintală. 94-107 în Depresii – noi perspective (coord.. Risk factors in Schizophrenia: season of birth. Ghid de tratament în abuzul de substanţe psihoactive ..E . G. (coord. Psihiatrie vol. 25 (40).. Pulver. V. M. V. Mayrhuber. Psychosomatics. Lavin.. Paris. Rasmussen.

L. E. Ciba Found Symp. 10:19-33... Usefulness of psychiatric intervention in patients undergoing cardiac surgery. Hammers. M. pp. Shorter. A. Editura Vivienne Schnieden Greenwich Medical Media.S. J. Cambridge University PressNew York. fourth edition. J..J.J..W. E. Weizman A. Depression comorbid with anxiety: results from the WHO study on psychological disorders in primary health care . Am J Psychiatry. How to spot the patient who's faking it.... 1974. New York. Psychopharmacology of Antypsichotics.. Stress and burnout in junior doctors.. New York.J. The Prescriber’s Guide.. J. Schukit. 1986. 2004.S. Lecrubier. Strain. Child Psychiatry: Child and Adolescent Psychiatry: Modern Approaches . Somerfeld-Ziskind.. Editura Plenum Medical Book Company. 38-43. Ustun.Sartorius. Stoudemire. şi colab. Med Econ 1999 May 24. Synthesis of Psychiatric Cases.. Essential psychopharmacology.J. Use of the computer for teaching in the psychiatric residency. Journal of Psychiatric Education. G. 1993. Lyons. Strain. Nov 9 1994. pp. 10:178.. B. pp.J. Neuroses dysmorphophobiques (complexes de laideur et delire ou conviction deliraute de dysmorphophobie). (30). D. E. post-traumatic stress disorder. Schatzberg. 129:123-145.. 2006. Taylor & Francis. 6-16. Third Edition. Psychological Care of the Medically Ill.. 2002. discussion 308-17. New York. 173. 1975. 1971. 272(18):1465-1467. A Primer in Liaison Psychiatry. 30:830-835. Martin Dunitz. Nutt D. Ciba Found Symp. Second Edition. discussion 16-22.U. M. 1987.. T. 1988. Strain. Londra. 26(3):641-6.. S. New York. 2006.J. Londra. Inc. 173. Wittchen. şi colab. Surman.K. 148:1044-1049. Stryjer R. Chronic fatigue in historical perspective. . The functional Somatic Symptom. Saunders Company ltd. Arch Gen Psychiatry. UK.).. Shorter. Ann Med-Psychiologiques. 1993. Oxford University Press. A. 1995. Nemeroff.B. Strain. Anxiety disorders Comorbid with Depression. 1997 (336):5260... Hollander.. Drug and Alcohol Abuse – a clinical guide to diagnosis and treatment . Rigby. Atlas of psychiatric pharmacotherapy.. OS. in Modern Perspectives inClinical Psychiatry . T. S-Afr-Med-J. Clin-orthop. Stahl M. Causal attributions about common somatic sensations among frequent general practice attenders. Edited by Howells JG. American Psychiatric Publishing. Stinett. Strain. Sims. Jun 1996. May 1996. Fulop. Stein.. Sharpe. Schaechter. T..S. Psychiatr Clin N-Am. Hollander E. pp.. Îngrijirea psihiatrică a pacientului de medicină internă.. 298308.. Sensky. E.. Fogel. Non-pharmacological approaches to treatment. Mar. Psychol. Br J Psychiatry Suppl. An Introduction to Descriptive Psychopatology . Anxiety Disorders Comorbid with Depression: Social anxiety disorder. (ed. MacLeod.. J. Stahl... S. V. Editura Martin Dunitz Ltd. Liaison psychiatry. Grossman. Y. Stein J. A. A..186.. 76(10):105-6. JAMA: The Journal of the American Medical Association. Londra.. 1999. Norfolk. Editura Martin Dunitz. J. 1995. Brunner/Mazel. 76-101.. 2000. Appleton-Century-Crofts.. Textbook of Psychopharmacology.. C. M. Symptoms in the Mind... H..A. N. J. Strain. Schweitzer. S. Somatization and chronic pain in historic perspective. Shiloh R. J. 2002.. J. 1991..F. Schnieden. M. Stern. USA.. J. Jun 1994. Cost offset from a psychiatric consultation-liaison intervention with elderly hip fracture patients. generalized anxiety disorder and obsessive-compulsive disorder .Med.. 108-9. 1993.

Sante Mentale au Quebec.. August 1998. Infomedica. Tudose. Infomedica. Terbancea. Tudose. XX. C. F. 2001. 8-th ECNP Congress. Tudose. Bucureşti. Tudose.. Tudose. Apr 1996. 2-3: 71-76... „1st. L. lucrare prezentată la Conferinţa de Geriatrie organizată de Fundaţia „Ana Aslan” septembrie 1993. 1999. M. 8th Edition. Tudose F.C. 9 (67). Sullivan. an 5. Phenomenologie des psychoses. Valorile vitale şi morale în practica medicală . nr. 1984. Bucureşti. „Estrogenii şi bolile demenţiale – posibile corelaţii etiopatogenice”... Depressive Disorders Frequency at Old Women –the Main Carers in Alzheimer Disease. Situaţia bolii Alzheimer în România. (coord. C.. Sindroame rătăcitoare. Tudose C. 1996. C. Editura Masson. Truchon.. C. March 2731. Bucureşti. Tudose F. 2001. Les evenements anticipes comme stresseurs. B. Teodorescu. Scripcaru.M. şi colab. Abordarea pacientului in psihiatrie. 1995.. The Role of the Major Social Changes in the Affective Disorder Pathomorphosis. Veneţia. Bucureşti. lucrare de doctorat.. Musazzi. 255-64. Canada. G. Editura Medicală. Gh. Băile Felix. prezentată la al XVI-lea Congres al Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie Socială.. simpozion organizat de firma Pfizer International Corporation. 8. Sjodin. Altamura. anul VII. J. Neurastenia la 130 de ani. Alfabetar de sexologie. Paton C.... Tudose F. C.. British Columbia. R. . 1997. F. Editura CRIS CAD. Demenţele – o provocare pentru medicul de familie. Bucureşti. 1989 Thomas. Vancouver.. 2004. Lundell. C. M... Lemyre. Tudose F. 7 februarie 1998. 1995. I. Quality of life in gastric cancer prior to gastrectomy. nr.). lucrare prezentată la Simpozionul Aricept – o speranţă pentru pacient şi familie. Editura Infomedica. seria a III-a.. Paris.. Teodorescu. 2005. Tudose. Editura Infomedica.. 1999.. nr... Taylor & Francis Group. C. Bucureşti.G. London and New York. The present Nosography of Somatoform Disorders: Results of the Italian Epidemiological Study of Somatoform Disorders . F. Bucureşti. Tudose. Kerwin R. A.. Tudose.. Coordonate deontologice ale actului medical. Italian Collaborative Group of Somatoform Disorders. The Maudsley 2005-2006 Prescribing Guidelines . Marian A. 5 (2) pp. The occurrence of Depression in Alzheimer′s Disease and its treatment in Romania. Recchia. Taylor D. Psihopatologia tulburărilor de personalitate la vârstnic – între îmbătrânirea normală şi organicitate. M.. 1979. Tudose.. Greece. F. 2004.. De la cercetare şi standardele de calitate în gerontopsihiatrie la îngrijirile reale în boala Alzheimer: Revista română de psihiatrie.. Tudose.Svedlund. 1999. lucrare prezentată la cel de-al III-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale de Gerontologie.. M. Editura Progresul Românesc. A.. Tudose. 1996.. 144:513-516.. Tatossian. UMF Carol Davila.. A. C.. Tudose. Liedman. Carta. prezentată la a VIII-a Consfătuire Naţională de Psihiatrie Socială.C. Actualităţi în tulburările anxioase. Editura Infomedica.. C.S. Tudose. Dificultăţi în protejarea bătrânilor cu tulburări de tip Alzheimer . C. 2005. Thessaloniki. C. World Congress on Women’s Mental Health” Berlin / Germany.. Dysmorphophobia: A question of definitions. 2000. Pretorian. Br J Psychiatry. Bucureşti.. Noiembrie 1996. M. Editura Infomedica. Tudose.. Tudose.. R.. Patomorfoza tulburărilor de integrare şi adaptare în condiţiile unor modificări sociale majore.. Tudose C. C. Bucureşti. L. vol II. Tacchini. M. Qual Life Res.

Bucureşti. lucrare prezentată la Conferinţa Naţională de Psihiatrie Braşov. 1977. Tudose. Tudose. 10 (2)..1/1995.. Thessaloniki. iunie 1998. Tudose. Tudose. Sinuciderea la adolescenţii tineri – un comportament adictiv tipic . 1998. Psihiatria de legătură şi imaginea psihiatriei pentru medicii de altă specialitate . Tudose. F. Tudose. Difficulties in implementing the first liaison psychiatry service in a general hospital in Romania. F. lucrare comunicată la Congresul European al Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie. F.. Geneva. Timişoara. Direcţii de intervenţie terapeutică în psihiatria de legătură. lucrare prezentată la al II-lea Congres Naţional de Gerontologie şi Geriatrie 1997.. Hamburg. F... 354-358. 2000. vol... 12-21. 1996. Bucureşti. Erotica în cotidian. 3 (18-21). Dec 1996. F. Revista Colegiul. lucrare prezentată la XI World Congress of Psychiatry.. F. anul III.. F. Revista Infomedica nr.. 4(7). Tudose. F. . Adolescent Suicide – A Case History of Addictive Behaviour .. F. C. F... The Frequency of the Somatoform Disorders in a Psychiatric Service Connected with the General Hospital. Tudose. an VI.4. august 1999. Tudose. 1997.. 2000. A. 1999. 1997. Tudose. C. nr.. Diagnosticul precoce al demenţei Alzheimer. 1999. 2(14). Tudose. poster prezentat la cel de al X-lea Congres Mondial de Psihiatrie. 2000. C.4. Tudose. The Frequency of the Somatoform Disorders in a Psychiatric Service Connected with the General Hospital. F. Psihiatria românească în reformă. Bucureşti. Feb 1995. Corpul în psihopatologie. Voicilă. Medici obosiţi. II. vol. 2001. 24-27 aprilie 1996. Drepturile omului şi drepturile oamenilor.. Bucureşti. Psihiatria de legătură în Spitalul General – direcţie contemporană în reforma psihiatrică. Editura Infomedica. Tudose. Tudose.. Simpozion „Progrese în diagnosticul şi tratamentul depresiei”. 23-26 septembrie 1992.Tudose. lucrare prezentată la a XI-a Conferinţă a Societăţii Sud-Est Europene de Neurologie şi Psihiatrie. Impactul economic şi social al depresiei . lucrare comunicată la al 17lea Simpozion Danubian de Psihiatrie. Tudose. pp. Thessaloniki. Voicilã. F. 1997.. F. anul II. nr. C. Somatizarea – un nou concept sau o abordare eclectică a nosologiei?. F.. Bucureşti. Bucureşti. F. Revista Colegiul. Tudose. Lucrare de diplomă. Tudose. A. Tudose. prezentată la „Mental health Economics and Psychiatric Practice in Central and Eastern Europe”. Madrid. Editura Infomedica. Varşovia. Craiova.. Simpozionul „Noi antidepresive”. Tudose. Revista de Medicină Legală.. Infomedica nr. Bucureşti. nr. Liaison Psychiatry – A Novelty in Romania . pp. Tudose. F. Risc şi eficienţă în administrarea extrapsihiatrică a psihotropelor . Thessaloniki. nr. Aspecte ale aplicării subnarcozei în nevroze. anul V. Tudose. 1996. Niculăiţă. Binomul anxietate-depresie – în condiţii postrevoluţionare . anul 2. O abordare modernă a psihologie medicale. F.. a IX-a Conferinţă a Societăţii Sud-Est Europene de Neurologie şi Psihiatrie. Vasilescu. 1. F.. Tudose. C... F. Tudose. 70-72. F. F. Pedopsihiatrie şi Psihologie Clinică.. Infomedica nr. Revista română de Psihiatrie. Tudose. 1998. Tulburările depresive la membrii de familie ai pacienţilor suferinzi de boala Alzheimer. Simpozionul Naţional Terapie şi Management în Psihiatrie. Coaxil o soluţie între depresia somatizată şi tulburările somatoforme . Liaison Psychiatry at the University Hospital of Bucharest . Etică şi deontologie în colaborarea psihiatrului cu specialiştii cu medicii de alte specialităţi în spitalul general.. 1996. Lucrare de doctorat. F.. F. 1998. 1998. pp. 8 (11).. Tudose. Revista Română de Sănătate Mintală. Tudose. UMF Carol Davila. nr. F.

. F. 1987. V.). 1981. 16. Thessaloniki.. Aspecte ale psihopatologiei vârstnicului. lucrare prezentată la Conferinţa „Actualităţi în terapia depresiei”. The Psychoterapeutic Approaches – An Important Contribution to the Medical Treatment in the First Liaison-Psychiatry Department in Romania.. World Congress on Women’s Mental Health” Berlin / Germany. Bucureşti. 2000. Boala psihică. Tudose.. A. Alice în ţara minunilor sau despre folosirea psihotropelor în spitalul general.3-4/2000. Consideraţii asupra a 10.A. F. Tudose... Niculăiţă. F. F.. F. prezentată la al 14-lea Congres Internaţional de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului (I. lucrare comunicată la Seminarul francoromân de psihiatrie. lucrare prezentată la Sesiunea Şiinţifică Anuală a Policlinicii Titan. A. Antonescu-Botezat. nr. Frăsineanu.. C. O. Orientări moderne în psihiatria contemporană: concluzii ale unui studiu OMS. March 27. Dobranici. F. Gorgos. C. 10-11 Oct 1986.. C. F. F. Asistenţa ambulatorie şi semi-ambulatorie – o etapă necesară sau o necesitate obiectivă?.. I. Tudose. pp. vol XLVII nr. F. Tudose. pp. Revista Asociaţiei Române pentru Studiul Durerii. Tudose. Radu E. C. Gorgos. 1985. a 12-a Conferinţă a Societăţii Sud. Iaşi. „1st.25. Vasilescu.. F.. G. C... Tudose..A. Addictive-Type Behaviour in Teenagers and Young People as a Result of Major Social Disruption. Revista Medicala Română. publicată în volumul Depresiile. Tudose. lucrare prezentată la a IV-a Conferinţă Naţională de Psihiatrie. L.concept şi realitate clinică. 480-481.P. Aspecte psihopatologice ale durerii în cancer.. Tudose. Stockholm. Studiu longitudinal asupra unui sistem multifuncţional de asistenţă psihiatrică – Centrul de Sănătate Mintală Titan. C.. 1999. Ştefănescu.. Târgu-Mureş. lucrare prezentată la al 11-lea Congres Internaţional al Asociaţiei Mondiale de Psihiatrie Dinamică.A. Munich. Tulburarea mixtă depresie-anxietate fundal al tulburărilor somatoforme un impas terapeutic? lucrare prezentată la Simpozionul „Actualitatea depresiei”. Corpul în depresie.. Secţia Psihiatrie. Gorgos. A.. Tudose. Gorgos. iunie 1999.. F. Botezat-Antonescu. Croitoru. 1998... C. . 1981. 9-11 Iun 1988. 1997. 1997. Tudose.. Niculăiţă.Est Europene.. Bucureşti. I. Bucureşti. A. F. Tudose. Prelipceanu. 2001. F. 1994. Tudose.. Conferinţa Naţională de Psihiatrie Braşov. Sindromul Münchausen revine pe internet. D. Tudose. Un sistem deschis – psihiatria deceniului IX. M. Tudose. lucrare prezentată la a VIII-a Consfătuire a USSM Bucureşti. Niculăiţă.. A. Tudose.. C. pp.. vol...P. F. Niculăiţă. 186188. Tudose. Bucureşti. Bucureşti. 6 (10). F. 1/1997/volum 5.. lucrare prezentată la a VIII-a Consfătuire a Uniunii Societăţilor Ştiinţifice Medicale (USSM). prezentată la Congresul Internaţional de Gerontologie. C. 2-6 August 1998.C. II. Germania. F. For whom Liaison Psychatry is offering psychiatric training in the General Hospital?. cu tema „Depresiile”.... Dumitriu.. Gorgos. C... L. Niculăiţă.. Tudose. comunicată la consfătuirea USSM. Le role des troubles de la personalitee dans les tendances suicidaires graves.G. 1984. Tudose.. nr. Trinomul depresie-anxietate-tulburări somatoforme şi iluzia nosologiei. Gorgos. Suedia. 1983. 154-161.31. Tudose... Iorgulescu. Revista Infomedica. Depresia sau tentaţia modelului. Dobrea. Bucureşti. F. lucrare prezentată la Sesiunea Ştiinţifică Anuală al Policlinicii Titan. Gender Related Difference In Symptom Localization In Somatoform Disorders. Tudose. Tudose. 1982.Tudose.. lucrare prezentată la Conferinţa Naţională de Psihiatrie „Terapia psihofarmacologică în practica psihiatrică“..000 de cazuri tratate în staţionarul de zi al Centrului de Sănătate Mintală Titan.. 2001. F. F. A.. F. Folosirea medicaţiei psihotrope în serviciul de psihiatrie de legătură din spitalul general. lucrare comunicată la Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Dispensarului Policlinic Titan. Tudose.

. Köhle. şi colab.. Wolpert. 1987. A. Editura Quadrat. Updegraff. Criteria for somatization studied in an outpatient clinic for general internal medicine . M. London. Vasilescu. T. 17: 109-120. Paris. pp. 1996. A. K.A. Some psychoanalytic aspects of plastic surgery.G.. The Frequency of Depresssion -Anxiety Syndrome at Women in the Liaison-Consultation Psychiatric Department. D. Bucureşti.. M.E. Psychosom Med. Inc.C. Kleinman. Editura Felix Alcan. Les Logiques de la depression. Psihopatiile în semnificaţia clinică şi relaţională. 272(9):702-704. N. L.. „1st.von. Amsterdam..A. Diagnosis and management of dementia – a manual for memory disorders teams. Depresii – noi perspective. Văileanu.. R... Bertelsen. Venisse. Th. Wallen.W... F. Ned-Tijdschr-Geneeskd.. A.A. iunie 1999. Vasilescu. şi colab. Dobrea.G. JAMA: The Journal of the American Medical Association. D. World Congress on Women’s Mental Health” Berlin / Germany.. H. J. Vlad. 7 1994. V. L. Les processus d identification.E. Fayard. 1991.. Sep....1999... Uexküll. A.31. Goldman. J.. Soviet psychiatric abuse in the gorbachev era.H. H. Psihosomatică feminină. Rockwood. Vrasti.. Pincus. Ospedale Psichiatr. R. Schonecke. Arch Gen Psychiatry. Culture and somatic experience: the social course of illness in neurasthenia and chronic fatigue syndrome. K.M. Social Anxiety Disorder. J.R. Tudose. 39(5): 543-4. 44:163-168. Editura Oxford University Press. 25:554-558. 1977. Herrmann. Whitcomb. Tudose. 38:57-73.. Botoşani.). al Ixlea Simpozion Naţional de Psihoneuroendocrinologie. Van-Hemert. N. H. Vasilescu. Speckens. 1999.. Psychosomatische medizin. G. Westenberg. Sep-Oct 1992. Initiation à la psychologie medicale.. Malignant Sadness – The anatomy of Depression... Editura Urban & Schwarzenberg.. Rooijmans. Vasilescu.. 1991. 1970.. Weinberger. Tusques. Editura Masson. Ware.L. Jm. Buletin de Psychologie. «Abordarea cognitiva a obezităţii – de la stil cognitiv la psihoterapie».G.. Editura IAPUP. March 27. A. 1995. Widlocher. 1989. 1993. Mass hysteria: two syndromes? Psychol Med. H. 1999. 54 (5). A. Bolk.. International Classification of Diseases. 1999. 1987. C. Ir.Tudose. Bucureşti.58(10):22-27. F. Bucks. 1976.. 1983.M. F. S. H.. . 546-60. Paris. Librairie Maloine. Editura All. 23 Wilcock. A. Geneva.L. Widlocher.. van Voren. al IX-lea Simpozion Naţional de Psihoneuroendocrinologie. 2001. J. 140(23):1221-6.. Editura Medicală.. Psychiatric consultations in short term hospitals. 8 Jun 1996. ICD-10 Casebook – The Many Faces of Mental Disorders.. den Boer J.H. Factitious disorders. Wessely. K.. 1997. American Psychiatric Press. 1933. H. Usten..V. Munchausen by proxy. Dilling. G. Wise M.B. J Clin Psychiatry. A.. W. Constantin. The Role of Medical Schools In Graduate Medical Education . D. Am J Surg.. Tudose.... World Health Organization. Les nouvelles addictions. Ford C. A. La psychiatrie et les sciences de l'homme. O. Menninger.. R. Switzerland.. The biological basis of schizophrenia: new directions . Bucureşti.... Patogeneza sindromului de oboseală cronică între ipoteza endocrină şi ipoteza imunologică. Schizofrenie e dismorfofobie.. Westack. 10th Revision. Adler. Vitello. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000 May. 1996. Prim Care 1999 Jun. World Health Organization. L. Weintrob. Villey.. Paris. (coord. Amsterdam. D.. 1996. Eisenmann.26(2):315-26. Editura Faber and Faber Ltd. Editura SynThesis Pub.

World Health Organization. Compr Psychiatry. 1994. M.... Bucureşti. 51(5):430-431. Archives of General Psychiatry 57(11):153-164.. . M. Geneva. 1994. Lin.Y. New York. J. Editura Şansa. J. 1994 Zohar J. Yapko. K. 2006. Med Care. New York. World Health Organization. S. Ed.. versus DSM-III-R.F. Wright. 1997. Zhao. 14:453-462. 35 (6) pp. Nov-Dec 1994. Archives of General Psychiatry.P. Tratamente psihosociale în tulburările de alimentaţie .. Schatzberg A.. Zhang. Zimmer. Editura Bantam Doubleday Dell Publishing Group. 441-9.M. Length of stay and hospital bed misutilization.. M. Nov. Inc. Lexicon of Psychiatric and Mental Health Terms. Familial Obsessive-Compulsive Disorder Presenting as Pathological Jealousy Successfully Treated With Fluoxetine. World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Diagnostic Criteria for Research. Introducere în psihologie. Yager. Yong... May 1994.. 1974. D. Zlate.. Geneva. The International black Book of Psychotropic Dosing and Monitoring. Comparative study of diagnostic systems: Chinese Classification of Mental Disorders-Second. Breaking the patterns of Depression. MBL Communication Inc. Y..World Health Organization.P.. 1993. J. DeBattista Ch. 2nd Edition. Zheng.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->