P. 1
Fabricarea cimentului.doc

Fabricarea cimentului.doc

|Views: 4|Likes:
Industrie fabricari cimentului
Industrie fabricari cimentului

More info:

Published by: coman_claudiu_silviu on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2015

pdf

text

original

Proiectarea cimentului Portland

I. Linia tehnologică de fabricare a cimentului Portland Să se proiecteze o linie tehnologică de fabricaţie a cimentului Portland cu adaos de zgură prin procedeul umed cu o capacitate de producţie de 1600 t/zi (66,66 t/h). Cimentul va conţine 13% zgură şi 5% ghips. Gradul de saturare în calce a clincherului K=98%, şi modulul de silice Msi=2,2. Ca adaos pentru Fe se va utiliza cenuşa de pirită.

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice

1

25.10.2013

Proiectarea cimentului Portland

II. GENERALITĂŢI DESPRE CIMENTULUI PORTLAND Cimentul Portland este o pulbere fină obţinută prin măcinarea clincherului de ciment portland cu un adaos de 1-7% ghips pentru reglarea timpului de priză şi eventual cu alte adaosuri hidraulice sau inerte pentru a imprima acestuia proprietăţi speciale corespunzătoare destinaţiei. Clincherul de ciment portland este produsul obţinut prin arderea amestecului de materii prime până la topire parţială. Amestecul de materii prime se introduce în cuptor fie sub formă de pastă fie sub formă de făină în raport cu produsul folosit. Operaţiile menţionate pot fi grupate în trei etape importante: 0 - pregătirea amestecului brut 1 - arderea 2 - obţinerea cimentului Compoziţia oxidică obişnuită a unui ciment portland variază în limitele următoare: II.1. TABEL: CaO 60 – 67% SiO2 19 – 24% Al2O3 4 – 7% Fe2O3 2 – 6% MgO 4 – 5% SO3 Max 3% Pentru a obţine compoziţia arătată, materia primă trebuie să conţină în jur de 75 – 80% CaCO3 şi 25 – 30% SiO2, Al2O3, Fe2O3. Omogenizarea amestecului brut va fi cu atât mai bună, cu cât fineţea de măcinare va fi mai mare. Astfel concasarea trebuie să asigure obţinerea unui material ale cărui dimensiuni trebuie să facă posibilă alimentarea morilor şi funcţionarea lor cu un consum cât mai mic de energie. Materialul trebuie să se introdusă în moară cât mai fin concasat, adică să nu depăşească 20-30 mm. La obţinerea clincherului de ciment Portland cel mai important proces este clincherizarea. Acest proces presupune topirea parţială a amestecului, apariţia fazei lichide ajută la desăvârşirea reacţiilor de formare a constituenţilor clincherului. Pentru clincherele de compoziţie obişnuită, temperatura maximă de clincherizare se obţine prin arderea combustibililor cu ajutorul unui arzător combinat pentru combustibil solid, gazos, lichid şi este de aproximativ 1450oC. Cimentul ca produs finit se prezintă sub forma unor pulberi de culoare gri-verzui închis culoare care se datorează compuşilor ferici. Dintre proprietăţile sale fizice şi mecanice mai importante sunt: 1)Densitatea: este cuprinsă între 3 şi 3,2 g/cm3..Ease determină cu metoda pitrometrului, folosind ca lichid de lucru eter de petrol.

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice

2

25.10.2013

Proiectarea cimentului Portland

2)Timpul de priză: începutul de priză şi sfârşitul prizei sunt termeni care servesc la deosebirea cimenturilor din punct de vedere al vitezei de întărire. La cimenturile normale începutul de priză are loc după cca. 3 ore, iar la cimenturile cu priză înceată înainte de 5-7 ore. Cimenturile la care începutul prizei are loc înainte de o oră sunt considerate ca cimenturi cu priză rapidă. Sfârşitul prizei are loc după 7 ore, iar la cele cu priza înceată, după 10 ore. 3)Apa de consistenţă normală: Apa adăugată cimentului în vederea pregătirii mortarelor sau a betoanelor trebuie să confere amestecului fluiditatea necesară. Adăugarea unor substanţe fluidificatoare determină folosirea unei cantităţi mai mici de apă. 4)Variaţia de volum: Piatra de ciment în curs de întărire prezintă fenomene de contracţie - umflare. Contracţia cimentului se dovedeşte mică în cazul unui conţinut ridicat de 3CaO.SiO2 (C3S). 5)Rezistenţele mecanice: Rezistenţa la compresiune se determină standardizat pe un amestec de nisip poligranular şi ciment. III. PROCEDEE PENTRU FABRICAREA CIMENTULUI PORTLAND În industria cimentului există mai multe procedee de fabricaţie şi anume: procedeul uscat, procedeul umed, procedeul semiuscat şi procedeul semiumed. III. 1. PROCEDEUL USCAT În cazul acestuia materiile prime înainte de a fi măcinate sunt uscate sau mau recent dacă umiditatea nu depăşeşte 15% uscarea se efectuează concomitent cu măcinarea. În acest caz cuptorul cu care se clincherizează amestecul de materii prime se alimentează cu făină. III. 2. PROCEDEUL UMED Materiile prime se macină umed obţinându-se amestecul brut sub forma unei paste cu un conţinut de apă de 30-50%. Cuptorul cu care se face clincherizarea este alimentată cu pasta obţinută la măcinare. III. 3. PROCEDEUL SEMIUSCAT Materiile prime se pregătesc după tehnologie analoagă procedeului uscat. Făina brută se granulează cu 8-12% apă şi cuptorul se alimentează cu granulele formate. III. 4. PROCEDEUL SEMIUMED Materiile prime se macină în mod analog ca şi în cazul procedeului umed. Pasta obţinută se filtrează pentru eliminarea excesului de apă. Turtele obţinute conţinând 1820% apă se granulează şi se introduc în cuptorul de clincherizare. Până la apariţia cuptoarelor rotative clincherul se obţinea prin procedeul uscat sau semiuscat, iar arderea se făcea în cuptoare verticale. Odată cu apariţia cuptorului rotativ s-a putut introduce şi procedeul umed de fabricaţie. Aceste două procedee principale de fabricaţie a clincherului s-au dezvoltat şi perfecţionat continuu în decursul anilor. Dezvoltarea preferenţială a unuia din cele două procedee a fost influenţată o serie de factori şi anume: 3 - proprietăţile fizice ale materiilor prime
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 3 25.10.2013

Proiectarea cimentului Portland

4 5 6 7

- consumul specific de materii prime - consumul specific de căldură - consumul specific de energie electrică - consumul de metal Consumul specific de căldură ceea ce diferenţiază net procedeul umed de cel uscat este consumul de căldură, care este cu cca. 60% mai mare la procedeul umed la utilaje de capacităţi egale. Proprietăţile fizice ale materiilor prime exercită o influenţă asupra alegerii procedeului de fabricaţie, în special prin valoarea umidităţii naturale a acestora peste 15% uscarea ridică probleme dificile şi în acest caz procedeul umed este cel mai indicat de folosit. Consumul specific de energie electrică. Din datele literaturii de specialitate reiese că pentru obţinerea unei tone de clincher sunt necesari 35-45 KW la procedeul umed şi cu cca. 10-20% mai mult pentru procedeul uscat. Tendinţa generală este micşorarea acestor cifre la ambele procedee. În cazul procedeului uscat acest lucru s-a putut realiza datorită progreselor realizate la omogenizarea şi transportul făinii precum şi la îmbunătăţirea randamentului instalaţiilor de măcinare. Consumul specific de metal. Echipamentul mecanic al unei fabrici de ciment face parte din grupa utilajelor grele, datorită condiţiilor specifice de lucru: volum mare al producţiei, solicitări mecanice mari şi variabile în timpul exploatării, uzură mare datorită frecării şi temperaturii ridicate în cazul cuptoarelor. Analizând greutăţile utilajelor tehnologia de aceeaşi capacitate care funcţionează după cele două procedee rezultă că pentru procedeul uscat apare o importantă economie de metal 15%. Iniţial cimentul Portland s-a fabricat exclusiv după procedeul uscat. Odată cu introducerea cuptorului rotativ a apărut procedeul umed, care în scurt timp a căpătat o pondere predominată în producţia de ciment, datorită avantajului pe care îl avea în comparaţie cu procedeul uscat şi anume: realizarea amestecului brut, măcinarea şi omogenizarea se realizează în bune condiţii cu cheltuieli mult mai reduse decât în cazul procedeului uscat. Creşterea masivă a producţiei de ciment a dus la mărirea continuă a dimensiunilor de gabarit în special a cuptoarelor rotative, ajungându-se la cuptoare cu w 7,62x232m şi capacitate de producţie de 3600 t/zi. Aceasta a determinat creşterea complexităţii utilajelor şi mai ales a dificultăţilor de exploatare. Ca urmare tehnologia de ardere a evoluat spre sisteme care aveau în vedere scoaterea în afara cuptorului a anumitor faze ale procesului de ardere. Aceasta a dus la micşorarea dimensiunilor de gabarit ale cuptorului dar şi la Necesitatea renunţării la procedeul umed. Cel mai mare cuptor prezent în lume pentru acest procedeu a fost pus în funcţiune în anul 1972 în Japonia şi are o productivitate de 5100 t/zi clincher la dimensiuni ale cuptorului w 6,2x125 m. Toate aceste perfecţionări ale procesului tehnologic au produs mutaţii şi în ponderea proceselor de fabricaţie. Astfel că după perioada anilor 1955 ponderea pe plan mondial în producţia de ciment o deţinea procedeul umed, cca. 80% în perioada anilor 1965, procedeul uscat deţinea deja 10% din producţia mondială de ciment.
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 4 25.10.2013

Gradul de ocupare ale excavatoarelor este între 50-60% din timpul efectiv de lucru datorită următoarelor cauze: 8 .Proiectarea cimentului Portland IV. 2. Desprăfuirea este asigurată de filtru cu saci. marne calcaroase. Încărcarea şi transportul materialului derocat Materialul derocat obţinut prin metodele descrise este încărcată în vagoane basculante cu ajutorul excavatorului cu lanţ. calcare cretoase.10. gresii calcaroase. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC IV. Zăcământul se prezintă sub formă de straturi sau pachete de straturi de calcar alternând într-o succesiune relativă cu straturi de argilă sau marnă.Metoda de exploatare folosită cuprinde următoarele operaţii: • descopertarea zăcământului • derocarea primară executată cu explozivi prin găuri de sondă realizată cu ajutorul forezelor • derocarea secundară a blocurilor negabaritice • încărcarea materialului derocat în vagoane basculante pe cale ferată normală cu ajutorul excavatorului de lanţ . Vatra carierei este situată la cota +20m. nefiind nevoie zilnic să se aducă material calcaros sau cretos din fiecare punct de lucru. etc. 3. IV. Transportul materialului se execută pe cale ferată normală cu ajutorul locomotivelor. Extragerea materiilor prime Zăcămintele de calcar sunt constituite în ansamblu din calcar gresoase. Concasarea calcarelor compacte se realizează în două trepte şi anume: • treapta I : concasor cu fălci • treapta II: concasor Wedag Tot aici se află şi staţia de descărcare a marnei şi a cenuşii de pirită.carierele fabricii sunt dispersate şi variaţia chimică a calcarului diferă de la carieră la carieră şi chiar în cadrul aceleiaşi cariere aceasta conducând la amplasarea excavatoarelor în fiecare carieră.2013 . astfel că exploatarea se realizează într-o singură treaptă. este concasat şi apoi transportat fie la buncărele morilor de făină fie la hala de materii prime. IV. Din această cauză conţinutul în CaCO3 prezintă variaţii mari ceea ce constituie principala dificultate în exploatare fiind necesară uneori o exploatare preferenţială a zăcământului cu influenţe defavorabile asupra producţiei. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 5 25. Înălţimea maximă a frontului nu depăşeşte 35m. Pregătirea şi depozitarea materiilor prime Calcarul adus din cariere este basculat în buncărele a 2 concasoare Wedag. Transportul este asigurat de benzi transportoare de cauciuc. 1.

Când s-a ajuns la compoziţia dorită făina este trecută în cele 3 silozuri de depozitare . trece apoi printr-un separator static care reintroduce în circuit fracţiunea grosieră numită „griş”. de unde se încălzeşte până la 700-800oC şi se decarbonatează parţial. Arderea în cuptoare pentru realizarea unei temperaturi în zona de clincherizare de cca. amestecul brut nu iese omogen din punct de vedere chimic putând prezenta de asemenea unele abateri de la compoziţia calculată. De aici este extrasă. IV. cenuşa de pirită şi argila sunt introduse în buncărele a 2 mori de făină. 1500oC se face cu păcură injectată la o presiune de 20-30 atm. de la focare auxiliare de ardere cu păcură. De la pompe făina intră în turnul de cicloane al cuptorului . Turnul de cicloane are 4 trepte. Făina măcinată. 5. Răcirea clincherului obţinut se face cu răcitoare grătar. Al2O3) ce constituie clincherizarea. urmat de corectarea acestuia în conformitate cu datele stabilite prin calcul pentru tipul de clincher care se fabrică. Măcinarea şi omogenizarea materiilor prime De la concasoare sau hală calcarul. Clincherul răcit este preluat de transportoare cu racleţi şi benzi de cauciuc şi vărsat în hala de clincher. Desprăfuirea se realizează în proporţie de 90% în electrofiltre şi în cicloane. transportate cu rigole pneumatice şi elevatoare la buncherele pompelor ce vor transporta făina la cuptor. Aceasta impune ca înainte de alimentarea cuptorului cu făină brută să se facă un control riguros al compoziţiei. Dozarea cantităţii de făină ce va fi introdusă în cuptor este asigurată de benzi de cântărire automată. circulaţia materialelor făcându-se în echicurent cu gazele de ardere. Obţinerea clincherului Procesul de ardere în cuptor comportă următoarele reacţii: decarbonatarea. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 6 25.Proiectarea cimentului Portland IV. 4.schimbător de căldură Wedag.2013 . Apoi făina trece printr-o baterie de cicloane de unde cade pe rigole pneumatice care o transportă la buncărele pompelor de făină „Fűller”. Omogenizarea făinii se face prin barbotare pneumatică aducând masa de făină brută în stare fluidizată cu ajutorul unui curent de gaz. Datorită vâscozităţii ridicate la temperatură normală păcura trebuie preîncălzită la peste 100 oC. combinarea CaO cu restul de oxizi (SiO 2. Arderea amestecului brut. iar transportul în hala de clincher sau bunchere se face cu transportoare cu racleţi şi benzi de cauciuc. Răcirea clincherului se face în răcitoare grătar. Pompele asigură în continuare transportul făinii în 3 silozuri de omogenizare. Fe2O3.10. Din procesul de măcinare. Măcinarea în aceste mori cu bile se face combinat cu uscarea materiilor prime folosind în acest scop gazele arse de la cuptor sau în cazul în care cuptorul staţionează. Acest mod de omogenizare este substanţial mai eficace decât folosirea metodelor mecanice.

transportul la locul de descărcare şi revenirea cupelor în poziţia iniţială se execută simultan. 11 la rampa 3 are posibilitatea de livrare a cimentului atât în saci cât şi în vrac. Pompele pneumatice asigură în continuare transportul cimentului la silozurile de depozitare. La această rampă livrarea se face şi în vrac. zgură granulată de furnal în proporţie de 15.2013 . utilizând maşina de însăcuit. Ambalarea şi livrarea cimentului Livrarea se face la 3 rampe astfel : 9 la rampa 1 numai în saci.cupă 14 .20. Se poate introduce pentru ciment cu zgură. ÎNCADRAREA FLUXULUI TEHNOLOGIC CU UTILAJE V. Amestecul este preluat de elevatoare şi transportat la rigolele pneumatice care-l colectează de la toate morile şi-l transportă la buncherele pompelor pneumatice. Cimentul colectat de filtre este reintrodus în circuit. Cimentul staţionează în acestea cât este necesar pentru efectuarea analizelor fizico-chimice şi apoi este transportat la staţia de livrare. 7. 1. iar încărcarea în vagoane se face cu benzi autoîncărcătoare tip Mőllers. IV. 6.Proiectarea cimentului Portland IV. Sacii de ciment sunt preluaţi de benzi transportoare şi apoi de către transportori pe cărucioare şi introduşi în vagoane. Tot de aici prin instalaţii speciale se livrează ciment cu mijloace proprii ale beneficiarilor.10. Ca adaos la măcinare se introduce ghips ca moderator de priză.sistem de deplasare Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 7 25. V. Elementele constructive ale unui excavator: 12 . Depozitarea şi măcinarea clincherului Clincherul din hală este preluat de podurile rulante prevăzute cu graifer şi introdus în buncherele morilor de ciment. Operaţiile de săpare şi umplerea cupelor.30%. 10 la rampa 2 există posibilitatea de încărcare în saci. Atât maşinile de însăcuit cât şi mijloacele de transport şi silozurile are asigurată desprăfuirea cu filtre cu saci. Fiecare moară este dotată pentru desprăfuire cu filtre cu saci. funcţionând în acelaşi regim cu cele de la mori ciment. Excavator cu lanţ Se foloseşte un excavator cu mai multe cupe. Cimentul e depozitat pe sortimente în silozuri.braţ articulat 13 .

mişcarea podului rulant de-a lungul halei .10. 6.mişcarea de ridicare a sarcinii 21 . V. Desprăfuirea acestora e asigurată de cicloane. 3. Ciururi oscilante 16 Calcarul din concasoarele giratorii ajunge pe ciururi vibratoare cu dimensiunea ochiurilor 25x25 mm. 2. Aceste concasoare se folosesc la concasarea secundară a calcarului şi a marnei. 5. Materialul este introdus la un Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 8 25.lovire între ciocane şi grătare. Constructiv se deosebesc : concasoare cu un singur arbore şi concasoare cu doi arbori orizontali. Tamburul este din tole de oţel şi este închis la ambele capete cu fundul in oţel turnat. Se poate utiliza concasorul conic V. Poduri rulante cu graifăr Sunt maşinile de transport discontinuu cel mai des folosite în halele de materiale în industria silicaţilor. Concasoare cu ciocane Sunt utilaje folosite în fabrică pentru sfărâmarea rocilor de duritate medie.lovire cu ciocane direct în bucăţile de material 18 . Concasorul conic 15 Concasare primară a calcarului se face cu concasoare cu fălci sau concasoare conice. Sfărâmarea materialului în aceste concasoare are loc prin: 17 .Proiectarea cimentului Portland V. 7. Aceasta este asigurată de uscătoare rotative cu capacitate de 2-15 t/h.lovire între ciocane şi placa excavatoare 19 . V. Fiecare concasor este prevăzut cu un ciur. 4.2013 . Se caracterizează prin aceea că exercită 3 mişcări perpendiculare între ele: 20 .mişcarea de translaţie a căruciorului pe pod rulant 22 . V. Mori cu bile Mărunţirea materialului în morile cu bile se realizează prin efectul combinat de lovire şi frecare a unor corpuri de măcinare libere. V. Aceste mori se compun dintr-un tambur cilindric care se roteşte în jurul axului său orizontal. Uscătoare cu tambur rotativ Întrucât zgura necesară pentru ciment soseşte în fabrică umed este necesară uscarea ei.

Scopul acestora este de-a preîncălzii făina până la temperatura de decarbonatare. 10. sau din beton armat. acestea fiind aspirate de către instalaţia de exhaustoare de la baza cicloanelor în conductele de gaze dintre treapta III şi II de unde este antrenată în ciclonul treptei a II-a unde are loc o nouă separare după ce în prealabil s-a produs schimbul de căldură. 800o şi parţial decarbonatată intră în cuptorul rotativ prin camera de legătură.Proiectarea cimentului Portland capăt al morii prin fusul tubular şi evacuat prin fusul tubular din capătul opus. cât şi pe orizontală. Procedeul Fũller (al sferturilor) se caracterizează prin aceea că fundul silozului este împărţit în 4 sectoare egale. V. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 9 25.10. V. Metoda de omogenizare folosită este metoda sferturilor. La fiecare siloz sunt câte 2 bunchere de omogenizare. Cuptorul rotativ Cuptorul cu tambur rotativ cu funcţionare continuă este format dintr-un tub cilindric din tablă de oţel care se roteşte încet în jurul axei sale şi este uşor înclinat faţă de planul orizontal. Silozurile de omogenizare se construiesc din tablă de oţel pentru capacităţi mici. Schimbător de căldură Wedag Schimbătoarele de căldură Wedag cu care sunt echipate cuptoarele sunt în 4 trepte tip Wedag. Silozuri de omogenizare În orice fabrici moderne de ciment care funcţionează după procedeul uscat. realizate dintr-un material ceramic sau metal sinterizat prin care este insuflat aer cu debit care să producă fluidizarea parţială a făinii. V. omogenizarea se impune din ce în ce mai mult. La toate tipurile de silozuri de omogenizare pneumatică. Sectoarele active se schimbă pe rând după un anumit timp (10-15 minute). fundul este prevăzut cu plăci de fluidizare. La sfârşitul acestui ciclu făina este omogenizată. Făina brută capătă o mişcare de rotaţie atât pe verticală. După umplerea silozului se insuflă aer cu presiune. 8. Tamburul e căptuşit în interior cu plăci de blindaj. Procesul se continuă similar în treapta III şi IV după care făina preîncălzită la cca.2013 . Făina este dozată şi apoi introdusă în camera de amestec a treptei I-a. 9. realizându-se astfel omogenizarea ei. Aici făina întâlneşte un curent de gaze calde care antrenează făina în cicloanele treptei I-a transmiţându-i căldura până la egalizarea relativă a temperaturii celor două medii. Această metodă presupune construirea unor compartimente de omogenizare deasupra silozurilor de depozitare a făinii brute. În cicloanele din treapta I-a are loc recuperarea făinii din gaze.

Pentru a evita hidratarea cimentului silozurile trebuie să fie ermetic închise şi bine izolate. 15. 12.10. Maşini de însăcuit Livrarea se face fie în vrac fie ambalat în saci. Silozuri de ciment După măcinare cimentul se transportă pentru depozitare în silozuri. Răcirea clincherului se realizează în etape cu ajutorul mai multor curenţi de aer produşi de un ventilator. 13. pentru obţinerea cimentului. sau până la transportul la maşini de însăcuit. Din această cauză se impune folosirea răcitorului grătar care reduce temperatura clincherului până la aproximativ 200oC. camera II care sunt prinşi de un disc de oţel pe care sunt sudate palete de preluare a cimentului. Transmisia e asigurată de un motor electric de 75 kW. Aici are loc păstrarea acestuia până la momentul livrării. Pompa Fűller Înaintarea materialului din camera de amestec se face printr-un şnec sub impulsul presiunii de aer ce rezultă prin duzele din camera de amestec . în camera I segmenţii sunt perforaţi. V. V. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 10 25. de unde trece în maşina de însăcuit. Această moară este prevăzută cu 3 camere. În timpul însilozării cimentul se răceşte şi are loc stingerea calcei libere care mai există necombinată. 14. Ambalarea se face cu maşini compuse din: 23 . V. Fiecare siloz e prevăzut cu o pompă Fűller cu capacitate de 100 t/h. Pentru a împiedica aglomerarea şi pentru o evacuare normală este necesară să se efectueze o afânare în partea inferioare a silozurile ceea ce se realizează prin insuflare de aer prin plăcile poroase de la bază. V. Răcitorul grătar format din plăci perforate din oţel refractar are un rând de plăci fixe. Cimentul este depozitat în silozuri pe sortimente. urmat de un rând de plăci legate de o bară metalică acţionată de un mecanism bielă-manivelă cu 4-18 rotaţii/minut. Mori de ciment Măcinarea clincherului şi a ghipsului.Proiectarea cimentului Portland V.transportoare de ciment către maşina de însăcuit 24 .maşina de însăcuit În principiu instalaţia funcţionează astfel: cimentul este adus pe cale pneumatică în siloz. se realizează în mori tubulare cu bile.2013 . 11. Răcitor grătar Clincherul iese din cuptor la temperatura de aproximativ 1350 oC. Peretele dintre camerele I-II este dublu. Peretele dintre camerele II-III este format din segmenţi perforaţi.

calcitul şi aragonitul. au densitatea cuprinsă între 2. marnele. ajungând până la 99%. dar se utilizează şi calcarul olitic. Mineralele care mai pot să fie prezente în proporţii foarte variabile sunt argilele. ghipsul şi cenuşa de pirită. VI. 1. VI.10. calcarele nu îşi schimbă volumul şi deci nu apar nici tensiuni interne în timpul uscării. Argila :sunt unele dintre cele mai răspândite roci de pe suprafata pamantului. creta şi tuful calcaros. Calcarele sunt roci sedimentare organogene. carbonatată. cu granule mai mici de 0. argila. Mineralele componente. Calcarele. conţinutul minim fiind de 70%. zgura. Rezistenţa calcarelor este cuprinsă între 50-1500 N/cm2. prin uscare şi umezire. calcarele nu reţin mai mult de 5% apă. 2. de precipitaţie chimică sau biochimică. fiind roci sedimentare cu structura foarte fina. Calcarul: sau piatra de var este o rocă monominerală.2013 . dolomitul. cenuşie sau galbenă. Pentru fabricarea acestuia cele mai nedorite impurităţi sunt cuarţul şi feldspatul. stabilitatea la ger şi apă scade puternic .Proiectarea cimentului Portland VI. Calcarul care conţine un procent ridicat de argile este numit mergel. cuarţul. Calcarul compact cu granule fine este principala materie primă pentru obţinerea lianţilor. alcătuită predominant din carbonat de calciu. ghipsul şi alte minerale. în funcţie de impurităţi. ca urmare.002 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 11 25. de culoare albă. Caracterizarea materilor prime: Materiile prime utilizate în scopul obţinerii cimentului sunt: calcarul. Datorită compactităţii lor.80 g/m3. Calcarul prezintă rezistenţa la îngheţ-dezgheţ.40-2. La un anumit conţinut de argilă se poate folosi pentru obţinerea cimenturilor. iar dacă conţine mai mult de 3% argilă. ambele au formula chimică CaCO3.

illit. montmorillonit. Zgura: este un subprodus industrial rezultat din procesul tehnologic de obţinerea a fontei în combinatele siderurgice. magnetit. etc). glauconit. porozitate şi capacitate de absorţie mare. 3. roşcat. VI. conţinând carbonat de calciu şi hidrosilicaţi de aluminiu în diferite proporţii. alcatuite dintr-un amestec complex de minerale argiloase: caolinit. Acestora li se adauga muscovit. Marnele: sunt roci tranziţie între argilă şi calcar . amestec de silicaţi. argile sedimentare. argile smectitice etc.Proiectarea cimentului Portland mm.2013 .10. fragmente de cochilii precum si alte minerale diagenetice ca sulfuri.  Argilele se clasifică după criterii mineralogice (argile oligomictice monominerale. industriale (argile reziduale.  Argilele sunt roci sedimentare cu plasticitate ridicată. caolin. minerale grele (zircon. feldspati. apoi particule foarte fine de minerale nealterate provenite din roca initiala. brun etc. ilmenit. calcit. sau argile polimictice). etc. rutil. VI. structurale şi texturale. negru. Au structuri variabile de la compactă şi dură până la friabilă. Acestea sunt silicati de aluminiu sau de magneziu hidratati. 4. realizati din alterarea feldspatilor si a altor silicati. argile de neoformaţie). şi aluminosilicaţi rezultat în procesul de extragere a metalelor din mindereuri Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 12 25. granati. Este un reziduu.  Argilele sunt masive sau stratificate şi în funcţie de compoziţie. din complexe coloidale silicatate. foarte divers colorate: alb cenusiu.. hidratate. de obicei impermeabile. precum si din resturi de substante organice. Umiditatea variază de la câteva procente până la 20% în funcţie de compoziţie. Fiind roci argilocalcaroase se utilizează în fabricarea cimenturilor Portland de diferite tipuri. aluminaţi.

2H2O este format din straturi de anioni SO42. MgO şi pierderi la calcinare. Având un conţinut ridicat de Fe2O3 realizează o corecţie eficientă a amestecului brut pentru obţinerea clincherului. conţinând o cantitate importantă de fază vitroasă chiar când sunt bazice. aluminaţi şi silico-aluminaţi de calciu. CaO. Zgurile se caracterizează printr-o compoziţieoxidică complexă. sulfat natural hidratat de calciu conţine 32.6% oxid de siliciu şi 20. 5. mangan. pierde o parte din apa de cristalizare formându-se un semihidrat cu formula chimică: CaSO4. Reţeau cristalină a CaSO4. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 13 25. măcinându-se relativ uşor.5-3%. cu forme intermediare de culoare. Ca materie primă pentru obţinerea unor lianţi. având formula chimică: CaSO4. CaO 2. VI. Al2O3 4-5%. este un mineral incolor. P2O5.9% apă. MgO. până la alb. pentru a reduce consumul de clincher portland a cărui producţie este mare consumatoare de energie. Ti2O. Ghipsul: utilizat în scopul reglării timpului de priză. etc. foarte curat.şi cationi Ca2+. pulberea obţinută absoarbe din nou apă.2013 . Zgura răcită brusc poate fi granulată. Se găseşte în natură sub formă de ghips zaharoid. CaSO4. nisip cuarţos. VI. 46. Zgura granulată şi expandată este folosită ca adaos la producerea cimentului. alcalii. Cenuşă de pirită: este un adaos de corecţie. magneziu şi în cantităţi mici.2H2O. titan. Al2O3. calcar. Prin încălzirea. utilizat în scopul corecţiei conţinutului în Fe2O3 şi este un reziduu la arderea piritelor în industria acidului sulfuric. Un exemplu de compoziţie chimică de cenuşă de pirită ar fi: Fe2O3 67-68%. Această rocă sedimentară de precipitaţie. Prin pierderea în continuare a apei de cristalizare se formează sulfatul anhidru de calciu.10. VI. Topiturile de zguri de furnal constă dintr-un amestec de silicaţi. ca adaosuri mineralizatoare sau activatoare a întăririi se foloseşte şi anhidritul natural.constituind pachete legate între ele prin molecule de apă. SiO2 15-16%. 7. alături de oxizii principali. de fier. solidificându-se.1/2H2O. în cantităţi mai mici sulf. fosfaţi şi fosfosilicaţi. Clincher: Produs intermediar obţinut la fabricarea cimenturilor prin încălzirea materiei prime până aproape de temperatura de vitrifiere şi prin transformarea ei într-o masă compactă şi dură. etc. expandată şi ca vată minerală. dar şi sulfuri. Prin calcinare pierde apa de cristalizare.Proiectarea cimentului Portland sau la topirea metalelor. materii organice.5% oxid de calciu. conţinând cantităţi mici de MnO. 6. SiO2. dar de cele mai multe ori amestecat cu diferite impurităţi: argilă.

în principiu. Din această categorie fac parte tufurile vulcanice pulverulente (puzzolane) sau măcinate (trass). Adaosurile puzzolanice sunt materiale care în stare fin măcinată nu se întăresc decât în prezenţa apei şi a hidroxidului de calciu. Adaosurile cimentoide sunt materiale care în stare fin măcinată se intăresc lent în prezenţa apei. Adaosurile utilizate pot fi roci sau produse secundare industriale. întărirea lor este accelerată de prezenţa hidroxidului de calciu. VI. cresc rezistenţa la acţiuni corozive. reduc rata de creştere a rezistenţelor mecanice. măresc tendinţa de separare a apei. 2. adaosuri cimentoide.10. in cantităţi de 6 . argila calcinată.2013 . 8. micşorează rezistenţa la îngheţ-dezgheţ repetat. în general îmbunătăţesc rezistenţa la coroziune. Ca adaosuri inerte sunt utilizate nisipul. nu modifică procesele de hidratare-hidrolfză ale cimentului. bauxita calcinată. Din această categorie fac parte: zgura granulată de furnal şi unele cenuşi bazice de termocentrală. puzzolanice sau inerte.Proiectarea cimentului Portland VI. influenţa acestor adaosuri asupra proprietăţilor cimentuiui. diatomitele. 1. creşte cu mărirea conţinutului de adaos. 8. sunt utilizate pentru reducerea oreţului de cost al cimentului sau pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi ale acestuia. calcarul sau calcarul dolomitic. cenuşile de termocentrală. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 14 25. VI. 8. dar reduc rezistenţa la ingheţdezgheţ repetat. VI. 3.65% şi eventual aditivi. Adaosurile cimentoide: • • • • • măresc necesarul de apă pentru prepararea pastei de consistenţă standard. Cimenturile cu adaos se obţin prin măcinarea clincherului cu ghips. 8. Adaosurile inerte sunt materiale care.

. VII..... Calcul reţetei pentru amestecul brut de clincher....... Compoziţia procentuală a materiilor prime: Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 15 25. S k = 0...Proiectarea cimentului Portland Ce riscuri presupune producţia cimentului? Producerea cimentului implică riscuri de mediu. Se ia în consideraţie valoarea gradului de saturare Sk şi valoarea modulului de silice MSi.65 ⋅ Fe2O3 % ....... 1....10.... sociale si economice....x părţi argilă...........18 ⋅ Al2O3 % + 0. Sk = CaO % 2..2 % Al2O3 % Fe2O3 M Al = 1 p calcar.. M Si = 2....98 M Si = % SiO2 % Al2O3 + % Fe2O3 ..y părţi cenuşă de pirită C0 = C1 + xC2 + yC3 1+ x + y S0 = S1 + xS 2 + yS3 1+ x + y A0 = A1 + xA2 + yA3 1+ x + y F0 = F1 + xF2 + yF3 1+ x + y Tabel....... Amestecul brut se calculează din trei compuşi..2013 .....8 ⋅ SiO2 % + 1...........VII..

637 ⋅86.19 Fe2O3 0.33 86.86 W 3 12 2 0.65F1 + 0.92 0.27) + y ( 2.84 3.2 F1 + 2.35 15.156 ⋅18.5 31.744 ⋅ 64.156 yA3 + 0.80 3.12 2.11 0.80 5.744 ⋅ 0.24 +1.5 10.744 S3 +1.84 +1.41 100 Tabel VII.04 5.8 yS3 + 1.2 A1 − 2.58 86.5 40.41 Fe2O3 0.12 6.2 yF3 x (2.00 0.24 43.85 2.8S1 + 2.22 Al2O3 0.27 0. Fe0 idem.8 xS 2 + 2.2 xF2 + 2.2 A2 + 2.07 MgO 0.Proiectarea cimentului Portland Materii Calcar Argilă Cenuşă de pirită Zgură Ghips CaO SiO2 55.07 5.33 −8. 2.86 0.46 Al2O3 0.02 2.9 5.25 0.80 5.8 xA2 + 1.27 2.80 44. 0.65 yF3 2.04 5.34 1.8 yA3 + 0.20 102.637 F2 −C 2 ) + y (2.15 SiO2 0.20 92.156 ⋅ 5.85 Σ 100 100 100 100 100 C0= conţinutul % în CaO în amestecul brut C1= conţinutul % în CaO al calcarului C2= conţinutul % în CaO al argilei C3= conţinutul % în CaO al cenuşii Pentru Al0.637 xF2 + 0 S1 + xS 2 + yS 3 = 2.72 −1.156 xA2 +1.20 0.156 A3 + 0.5 0.156 A1 +1.01 2.2 F3 − S3 ) = S1 − 2.32 8.50 20.41 7.62 18.637 ⋅ 6.05 98. S0.05 5.26 3.62 −0.39 alcalii 0.15 6.8 A1 + 1.744 xS 2 + 2.2013 .76 PC 43.637 ⋅ 0.2 F2 − S 2 ) + y (2.65 xF2 + 0.24 41.2 xA2 + 2.72 64.10.05 +0.2 A1 + 2.744 yS 3 +1.12 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 16 25.2 yA3 + 2.10 44.744 S1 + 2.2 F1 x (2.2 = S1 + xS 2 + yS3 A1 + xA2 + yA3 + F1 + xF2 + yF3 C1 + xC2 + yC3 = 2. Compoziţia procentuală în oxizi a materiilor prime: Materii Calcar Argilă Cenuşă de pirită Zgură Ghips CaO 98.156 A1 − x ( 2.744 S1 −1.04 +0.22 3.637 F1 + 0.21 1.156 ⋅ 0.3 - alcalii SO 3 0.29 57.20 MgO 0.744 ⋅ 3.20 1.95 101.68 2.98 = C1 + xC2 + yC3 2.80) = 98.744 S 2 +1.5 5 Σ 99.24 1.2 A3 + 2.26 − 2.32 −2.156 A2 + 0.637 F3 −C3 ) = C1 − 2.

..4833 1..1 calcar.036 x +0..2 ⋅ 0......34 −8.7 y 2..204 x + 197.. 2.34 −8........2 ⋅ 0.l..2 ⋅ 5...5061 părţi am..036 12..24) = 0...2 ⋅ 6.....64 y =1 x= 1 −0..m k = 66.036 −217....... Conţinutul procentual în SiO2 în amestecul brut S0 = S1 + xS 2 + yS 3 1+ x + y Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 17 25.638 y =1 2.51% cenuşă de pirită VIII.....2013 ...864 y =95.....62 y =− 0.....551 − 11...84) + y ( 2.09% argilă m = 1......80 y 98.....908 2..97 1+ x + y 1....4833 argilă.5061 C0 = C 0 = 67....... 1..64 y 12..0.27 ⋅ 0. Conţinutul procentual în CaO în amestecul brut C0 = C1 + xC 2 + yC3 1+ x + y 98..........26 −3.......32 + 8...036 y=0.....0228 cenuşă 100%.k.80 ⋅ 0.2 ⋅18.....549 x +66....0228 → x=0.... Calcul compoziţiei oxidice a clincherului VIII.....7 y =1 12.40% calcar l = 32...97%CaO VIII.....4833 + 2....Proiectarea cimentului Portland x ( 2..........0228 = = 67.2 ⋅86......12 194.115 y = 2....72 − 2.32 + 8....62 − 2.......05 + 2.10.......638 y −443...27 x + 2.0.04 + 2..33 −64...34 x −217.

72 + 64.04 ⋅ 0.5061 A0 = A0 = 6.27 x + 0.12 + 6.26 ⋅ 0.24 ⋅ 0.05 x + 5.4833 + 5.20 + 0.0228 = = 6.4833 +1.75% MgO VIII. 4.0228 = = 0.28% Al 2 O3 VIII.24 y 0.84 x + 3.33 1+ x + y 1.33% SiO2 VIII.24 ⋅ 0.84 ⋅ 0.5061 S 0 = 21. 3.24% 1.02 + 2.26 y 0.5061 F0 = F0 = 3.5061 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 18 25.04 y 0.33 ⋅ 0.0228 = = 3.4833 + 3.42 1+ x + y 1. Conţinutul procentual în Al2O3 în amestecul brut A0 = A1 + xA2 + yA3 1+ x + y 0.02 + 2.Proiectarea cimentului Portland S0 = 0. Conţinutul procentual în Fe2O3 în amestecul brut F0 = F1 + xF2 + yF3 1+ x + y 0.42% Fe 2 O3 VIII.72 + 64.0228 = = 21. Conţinutul procentual în MgO în amestecul brut M0 = M 1 + xM 2 + yM 3 1+ x + y 0.62 +18.12 + 6.80 y 0.5061 M0 = M 0 = 0. 6.28 1+ x + y 1.2013 .33 x + 86. 5.4833 + 86.4833 + 0.0228 = 0.85 ⋅ 0.27 ⋅ 0.75 1+ x + y 1. Conţinutul procentual în alcalii în amestecul brut 0.10.05 ⋅ 0.80 ⋅ 0.62 +18.

64 ceea ce înseamnă că clincherele fac parte din subsistemul de cristalizare: 3CaO.28 Fe2O3 3. Sistemul de modulare este cel care ia în considerare gradul de saturare în oxid de calciu. 1.2 IX.Al2O3. Modularea este strâns legată de compoziţia mineralogică a clincherului de sistemele de echilibru termic. Calculul modulilor clincherului şi reprezentarea grafică: Exprimarea modulară a compoziţiei oxodice determină avantaje în generalizarea rezultatelor cercetărilor. 3.75 alcalii 0. un conţinut de CaO mai mic decât cel necesar saturării oxizilor acizi. în calculul compoziţiei amestecului brut.Fe2O3 – 3CaO.SiO2 – 2CaO. 2.33 Al2O3 6. de obicei.10. 1.24 Σ 100 IX. Modulul de silice: M Si = % Si 2 O % Al 2 O3 + % Fe2 O3 M Si = 2.18% Al 2 O3 + 0. Gradul de saturare în oxid de calciu: reprezintă raportul dintre oxidul de calciu existent în sistem şi cantitatea maximă de oxid de calciu necesar saturării oxizilor acizi.42 MgO 0. Compoziţia oxidică a clincherului: Oxid % CaO 67.SiO2 – 4CaO.Proiectarea cimentului Portland Tabel. IX. M Al = % Al 2 O3 % Fe2 O3 Daca raportul dintre alumina si oxidul feric este echimolar atunci: MAl=102/160=0.97 SiO2 21. Pentru a nu prezenta inconstanţă de volum.8% SiO2 + 1. Modulul de alumină: reprezintă raportul dintre alumina si oxidul feric.Al2O3 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 19 25. VIII.2013 .64 M Al = 1. modulul de silice si modulul de alumina.83 Se observă că modulul de alumină este mai mare decât 0.98 Calcea standard: K=98% IX.65% Fe2 O3 S k = 0. Sk = %CaO 2. clincherele tehnice au.

Clasificarea modulară a cimenturilor Portland: 4.5 1 0.5 4 3. 4.5 0 0 1 2 3 4 5 6 MAl MSi Portland normal Silico portland Alumino portland Fero portland X.2013 .10.5 2 1.Proiectarea cimentului Portland IX.5 3 2. Locul clincherului de ciment Portland în diagrama cuaternară: Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 20 25.

incongruent în stare solidă. C 2AS2 (granatul). Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 21 25. Existenţa acestuia din urmă este mai greu de pus în evidenţă deoarece. incongruent în stare solidă. ultimul compus. Sistemul CaO – SiO2: În acest sistem binar se formează 4 componenţi: meta-silicatul de calciu (wollastonitul). ca şi C3A se topeşte incongruent. În sistemul SiO2 – Al2O3 – CaO. C2AS (ghehlenitul).5 (pentru cimenturi feroportland MSI poate fi egal cu 1).caracteristic clincherelor de ciment Portland. C3AS (aluminosilicatul tricalcic). în afara silicaţilor şi aluminaţilor de calciu despre care s-a vorbit în paragrafele anterioare se remarcă compusul binar incongruent A3S2 (mulit).C3S2 şi C3S. CaO – Al2O3.10. trialuminatul pentacalcic (C5A3 sau C12A7).orto-silicatul de calciu –C2S. Sistemul CaO – Al2O3: Se caracterizează prin existenţa unui număr mare de componenţi. dialuminatul monocalcic (CA2) şi hexaaluminatul monocalcic (CA6). Un interes particular pentru chimia cimentului Portland îl prezintă sistemele binare: CaO – SiO2. aluminatul monocalcic (CA). silicatul tricalcic –C3S.2013 .Proiectarea cimentului Portland O primă delimitare a zonei caracteristice clincherului de ciment Portland din sistemul cuaternar CaO – Al2O3 – Fe2O3 – SiO2 este dată de sistemul CaO-2CaO·SiO2-12CaO·7Al2O3-2CaO·Fe2O3 care cuprinde toţi compuşi mineralogici corespunzători clincherului. Locul cimenturilor Portland tehnice este delimitat de planul caracterizat de M SI=4 care dă limita cimenturilor normal vitrifiabile şi planul MSI=1. care cristalizează în forme cristaline pătratice. Ţinand seama şi de faptul că gradul de saturare trebuie sa fie mai mic decât 1. în acest domeniu. compus congruent cu punct de topire 1590˚C. pentru a evita existenta calciei libere se ajung la circumscrierea relativ exacta a domeniului clincherului Portland normal vitrifiabil. feritul monocalcic (CF) şi diferitul monocalcic (CF2). pirosilicatul de calciu (rankinit)-C3S2 . ceea ce determină modificări în relaţiile de echilibru termic ce se stabilesc. cum şi compuşii ternari: CAS2 (anortitul) care cristalizează în sistemul triclinic şi se topeşte incongruent la 1550˚C. au loc schimbări de valenţă ale fierului. Sistemul CaO – Al2O3 – SiO2: Prezintă cel mai mare interes pentru chimia cimentului Portland. cristalizează sub forme de fibre. Sistemul CaO – Fe2O3: În acest sistem se cunosc trei compuşi binari: feritul bicalcic (C2F). ceea ce imprimă un caracter complex. Se cunosc 5 compuşi: aluminatul tricalcic (C3A). CaO – Fe2O3 şi sitemul ternar CaO – Al2O3 – SiO2. Doi dintre aceşti compuşi se topesc incongruent . pentru cimenturile albe. lianţ al cărui conţinut în silicaţi şi aluminaţi de calciu depăşeşte de obicei 85-90%. care separă cimenturile cu priza normală de cele cu priza rapidă. la 97-98%. cristalizează cubic.CS.

Subsistemul cuaternar C 3 S − C 2 S − C 3 A − C 4 AF . Calculul compoziţiei mineralogice a clincherului Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 22 25.X.Proiectarea cimentului Portland C2F C4AF C2S C3S CaO C3A C5A3 Fig.1. XI.10.2013 .

Pentru CaO nelegat în C 3 A şi C 4 AF putem scrie: Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 23 25.64 Fe2O3 159 4CaO 4 ⋅ 56 = = 1.42 = 10.65% Al 2 O3 − 1. Cantitatea de alumină din C 3 A este dată de % Al 2 O3 . 2.39% XI.0.05% Fe2 O3 %C3 A = 2.05 Fe 2 O3 159 C3 A %C 3 A = % Al 2 O3 − 0.64 % Fe2 O3 leagă………………………1.64% Fe2 O3 + 1.04 ⋅ 3. Conţinutul procentual de C 3 A în clincher: conţine restul de alumină nelegată în C 4 AF .65 Al 2 O3 102 3CaO 3 ⋅ 56 = = 1.65% Al 2 O3 − 1.4 Fe2 O3 159 Se poate exprima cantitatea de C 4 AF în funcţie de Fe2 O3 prin: %C 4 AF = 3.69% Fe2 O3 %C 3 A = 2.86 C 3 A = 10.4 părţi CaO Al2O3 102 = = 0.Proiectarea cimentului Portland C 3 S − C 2 S − C 3 A − C 4 AF Presupunem clincherul plasat în subsistemul de echilibru termic .39 C 4 AF = 10.86% XI. 3. Conţinutul procentual de C 4 AF în clincher: C 4 AF conţine întreaga cantitate de Fe 2 O3 .10.28 −1.2013 C3 S .64 părţi Al 2 O3 ……………1. vom avea următoarea compoziţie mineralogică: XI. Conţinutul procentual de C 3 S şi C 2 S în clincher: şi C 2 S conţin tot Si 2 O şi restul de CaO nelegat în C 3 A şi C 4 AF . 1.0.65 ⋅ 6. 1 parte Fe2 O3 leagă……….64 % Fe2 O3 .0.69 ⋅ 3.65 părţi CaO 3CaO 3 ⋅ 56 = = 1. % Al 2 O3 .42 = 10.04 ⋅ % Fe2 O3 %C 4 AF = 3..

33 = 0. Calculul compoziţiei oxidice a cimentului Compoziţia oxidică a cimentului se calculează prin adăugarea de oxizi aduşi de zgură şi de ghips la cantităţile de oxizi din clincher.60 ⋅ 21.72 ⋅ 6.XI.42 ⋅ 3.83 10. Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 24 25.05 ⋅ 67.53 C 3 S = 67.53% Tabel.42) = 56.2013 .28 + 0.65%C 2 S %C 3 S = 4.65% Al 2 O3 + 0.72% Al 2 O3 − 1.Proiectarea cimentului Portland %CaOrőőma = %CaO − ( sau 4 ⋅ 56 3 ⋅ 56 )% Fe2 O3 − ( )(% Al 2 O3 − 0.35% Fe2 O3 ) = 21.07 ⋅ 67.28 −1.28 +1.51 %C 2 S = 8.60 ⋅ 21.33 + 5.41 = 0.07 ⋅ 3.06 ⋅ 6.33 − 6.51% C 2 S = 11.64% Fe2 O3 ) 159 102 %CaOrőőma = %CaO − (1.35% Fe2 O3 ) %CaOrőőma = 67.35 ⋅ 3. 5%ghips.26%C 3 S + 0.06% Al 2 O3 + 1.41 % SiO2 = 60 60 ⋅ %C 3 S + ⋅ %C 2 S 228 172 168 112 ⋅ %C 3 S + ⋅ %C 2 S 228 172 %CaO − (1.42% Fe2 O3 %C 2 S = 8.1.31 11.97 − (1.98 − 7.73%C 3 S + 0.36 XII.60% SiO2 + 5.35%C 2 S 56.65 ⋅ 6.98 = 11.50 10. respectiv 82% clincher.07%CaO − 7.42 − 3.10.65% Al 2 O3 + 0. Compoziţia mineralogică a clincherului după adusă la 100: mineral % C3 S C2 S C3 A C 4 AF 67.05%CaO %C 3 S = 4.07% Fe2 O3 − 3. ştiind că cimentul conţine 13% zgură.60% SiO2 − 6.42 = 67.

4906% SiO2 zgurő = 0.46 = 0.19 = 0.15 = 5. Conţinutul procentual de SiO2 în ciment: SiO2 clincher = 0.8996% Al 2 O3 XII. 2.33 = 17.97 = 55.13 ⋅ 5.05 ⋅ 1.1496% Al 2 O3 zgurő = 0.0914%CaO XII.10.05 ⋅ 6.05 ⋅ 92.73% CaO zgurő = 0.82 ⋅ 67. Conţinutul procentual de Al 2 O3 în ciment: Al 2 O3 clincher = 0.1606% SiO2 XII.13 ⋅ 44. 4. Conţinutul procentual de CaO în ciment: CaOclincher = 0.13 ⋅ 41. 3.746% CaO ghips = 0.32% SiO2 cim = 23.61% CaOcim = 66.2013 .Proiectarea cimentului Portland XII. Conţinutul procentual de Fe2 O3 în ciment: Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 25 25.06% Al 2 O3 cim = 5. 1.82 ⋅ 21.82 ⋅ 6.69% Al 2 O3 ghips = 0.15 = 4.35% SiO2 ghips = 0.20 = 5.28 = 5.34 = 0.

16 5.75 = 0.324 1.05 ⋅ 0.8044% Fe2 O3 zgurő = 0.315% MgO MgO în ciment: XII.82 ⋅ 0.Proiectarea cimentului Portland Fe2 O3 clincher = 0.92 = 0.13 ⋅ 5. 5.9 3.1.24 = 0.XII. Conţinutul procentual de alcalii în ciment: 0.2013 .39 = 0.324 3.1 23.3244% Fe2 O3 XII.10.82 ⋅ 0.82 ⋅ 3.1968 0. Conţinutul procentual de MgOclincher = 0.1968 Σ 99.1606 23.42 = 2.7% MgOcim = 1.615% MgO zgurő = 0.315 alcalii 0.8996 5.13 ⋅ 3.1968% alcalii din clincher Tabel.0914 66.98 100 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 26 25.01% Fe2 O3 cim = 3.20 = 0. Compoziţia oxidică a cimentului: oxid % % CaO SiO2 Al 2 O3 Fe 2 O3 MgO 66. 6.315 1.51% Fe2 O3 ghips = 0.

Schema fluxului technologic de obţinere a cimentului Portland Umiditate calcar – 3% Umiditate argilă – 12% Umiditate cenuşă de pirită – 2% Umiditate pastă – 40% Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 27 25.Proiectarea cimentului Portland XIII.10.2013 .

B. omogenizare si controlul calităţii. B amestecurile brute care se amestecă. Corectarea după titru (T) presupune determinarea raportului în care trebuie să se amestece două fluxuri de făină brută. De aceea se impune că înainte de a fi introdus în cuptor.[5] Pentru a obţine un amestec cu un titru impus se scriu două ecuaţii de bilanţ: A+ B= C aA +bB =cC aA+bB=c(A+B) aA+bB=cA+cB A(a-c)=B(c-b) A/B=(c-b)/(a-c) A= masa amestecului brut (1) cu titrul T1.B. corectare.2013 .Proiectarea cimentului Portland XIV.c= titrurile celor trei amestecuri Corectarea după moduli (M): impune cunoaşterea compoziţiei oxidice a amestecurilor cu care se lucrează. Prin titru se inţelege conţinutul procentual de CaCO3. controlul calităţii. rezultata din neuniformităţile din frontul de exploatare al carierei. s1. f2 conţinutul in Fe2O3 al amestecului A. a 1. Dacă se cunoaşte MAl: MAl=%Al2O3 / %Fe2O3 MAl=[(a1A+a2B)/(f1A+f2B)]:B MAl=(a1A/B+a2)/(f1A/B+f2) => MAl ∙f1A/B + MAl ∙f2 = a1A/B+a2 A/B = (a 2-MAl∙f2)/( MAl∙f1-a1) Dacă se cunoaşte MSi: MSi= (s1A+s2B)/(a1A+a2B+f1A+f2B) =>A/B= [(MSi(a2+f2)-a2] / [s1-MSi(a1+f1)] Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 28 25. a2 conţinutul in Al2O3 al amestecului A. Verificare omogenităţii se face prin determinarea titrului sau a analizei chimice. amestecul brut să fie supus următoarelor operaţii: depozitare. Se notează cu A. f1. aşa cum iese din moară. Corectarea amestecului brut: Amestecul brut. s2 conţinutul in SiO2 al amestecului A. a.10.B. cunoscându-se titrul pentru ambele fluxuri.b. nu are o compoziţie chimică constantă datorită faptului că materiile prime au o compoziţie chimică variabilă. C= masa amestecului brut final (3) cu titrul T3 pe care dorim să-l obţinem. omogenizare. B= masa amestecului brut (2) cu titrul T2.

66 t/h AmbalareB XV.134= 55.727 (13% zgură) Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 29 25.08·a E= P2– P3 E= 0.82·67.998= 67.08·a= 0. Bilanţul de materiale XV.763 F= 0.5% B= 66.10.92·67.4.1.92·a+0. A C A= 66.134= 61.237 D= 0.134 P2= 0.998·a a= 67/0.982 t/h C= D+E D= (F+G+H)– P2 a= F+G+H P2= 0.37 P3= 0.134=3.3.134=8.08·a–0.05 (82% clincher) G= 0.134 t/h F= 55.05·67. C Măcinare P2=8% D F G H C= 67 t/h C= E+D D= 61.Proiectarea cimentului Portland XV.025·P2= 0.335 C= 67 t/h C=B+ P1 Depozitare XV.13·67. E D P1=0.078·a= 0.2013 .727 t/h P2= 5.3567 (5% ghips) H= 0.13425 E= 0.2.66 t/h P1=0. 1600 t/zi = 66.078·a C= D+E= 0.025·0.763 t/h F+G+H= a a= 67.66 t/h B= 66.66 t/h B Expediere XV.05 t/h G= 3.3567 t/h H= 8.08·a= 5.078·a= 5.08·a D= a–0.

237 t/h Purificare E P2= 0.3567+0.995·S5 S5= 3.237= 0.01687 XV.005·T4 P16= 0.3567 t/h T 4=3.3735 t/h ghips XV.134= 5.134 t/h E= 5.044 t/h 25. T4 P16=0.6.5% G= 3. P2=8% P3=2.005·S5= 0.3735 t/h P 16= 0.3567 t/h S 5= 3.2013 .3567 P15= 0.5% S5= 3.995·3.10.37 P3= 0. S6 P17=0.995= 3.005·T4 T4= 3.8.01678 t/h Depozitare S5 T4= S5+P16= 3.01678 T4=3.005·S5= 0.Proiectarea cimentului Portland XV.5% Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 30 H= 8.727 t/h S 6= 8.01687 t/h Dozare G G= S5–P15= S5–0.3567/0.3735 P16=0.237 XV.37 t/h P 3= 0.134= 5.7.3736 t/h P 15= 0.134 E= 0.7709 t/h P 17= 0.08·67.025·5.078·67. S5 P15=0.5.5% P2= 5.3736= 3.3736 G= 0.

0441 t/h Depozitare S6 S6= 8.05 t/h J= 55.815 t/h S 6= 8.2013 .0441 XV.044 XV.005· T5 T5= 8. I Dozare F XV.9.9045 t/h P 19= 1.9045 P19= 0.0895 t/h Uscare T5 T5= 8.Proiectarea cimentului Portland Dozare H H=8.11.7709 t/h P 18= 0.815 P18= 0.815 U5= T5+P19=8. T5 P18=0.815 t/h U 5= 9.12.727+0.606 t/h P4= 0.005· T5=0.5% T 5=8.005· S6 S6= 8.815+0.11·9.55606 t/h 25.7709 T5= S6+P18=8.9045= 1.10.727 t/h S6= H+ P17=8.05 t/h I= 55. U5 P19=11% T 5= 8.0895 U5= 9.11·U5 U5= 9. J P4=1% Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 31 F=I =55.005·S6=0.9045 t/h zgură XV.10.11·U5= 0.815+0.7709 P17= 0.

.....906% cenuşă Pasta conţine: 40% apă 39..........1...906%..........24% Total pierderi din pastă la calcinare (etapa de ardere): 40% apă (umiditate pastă)+ 19.....34% PC Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 32 25.............547 t/h PC= 97........2% argilă...........1% SO 3 0......50% PC........84% .........95% calcar.. L PC P6=1% J= 55...66.....17..............3% W (umiditate) 39...84% calcar..20% SO 3 19..09% argilă.2013 ......606= 0...........55606 XV...........5% cenuşă..2.......197% 101..01·J J= 55. uscat.........997%..018% ∑PC = 19.5% PC...........2% ........0........43........2.017%.10.........228% 102.........40% apă 100% mat..32.........25% argilă 0..34% ∑W = 3.........4% calcar.25% argilă............05+0.762 t/h Ardere J 100% pastă.1.05 J= I+P4 = 55....606 P4= 0..............1.0..1.906% cenuşă de pirită 99.Proiectarea cimentului Portland Concasare I I= 55..............608 t/h L=154...10..........................60% material uscat..........49% ∑SO3 = 0..................................39.................................... uscat................01·55...28%......51% cenuşă 60% mat..19.........0.......0......2% W......606 t/h P6= 1........84% calcar 19.......13............34%............12% W..

6307·L=97. M Omogenizare L XV.279 t/h P2= 1.16.2013 .563 t/h P1= 62.762 t/h O= 156.24% SO3 63.325 t/h P7= 1.762 PC=0.01·L+0.762 O= N+P7=154.416 t/h P3= 92.14.01·O O= 156.606 L=J+P6+PC L=55. P1 P2 P3 O Măcinare umedă N P7=1% N= 154.6307·L L=154.762+0.01·L=1. N L=M= 154.762 t/h XV.606+0.608 P6=0.762 t/h Corecţie pastă M M=N= 154.547 XV.6226 t/h N= 154.Proiectarea cimentului Portland 3.15.07% J= 55.325 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 33 25.49% W 0.10.

313 t/h T 1= S1+ P9 S1= 62.5% Dozare S1 S1= 62.2013 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice .416 P3= 92.1925+0.592 t/h P8= 0.005· S1 S1= 62.18.5% Dozare P1 P1= 62.6226 XV. T1 P9=0.4)· 156.325+0.592 t/h P9= 0.592 P9= 0.005· T1 T1= 62.005· S1=0.00906·O P3= (0.3984·156.592 P8= 0.592 t/h U1= 63.00906·156.325= 156.3984·O P2= 0.005·T1= 0.01·O=1.17.6322 t/h 34 25.1925+0.31296 XV.313 t/h S1= P1+P8 P1= 156.325+0.19.563 O= P1+ P2+ P3 P1= 0. U1 P10=1% Dozare T1 T1= 62. S1 P8=0. P8= 0.005· S1 S1= 156.279 T1= S1+0.279 t/h T1= 62.325.279 t/h S1= 62.325 P1= 62.31296 XV.10.Proiectarea cimentului Portland P7= 0.325+(0.4)·O O= 0.224 t/h P10= 0.279 P2= 1.

0071t/h T2= 1.416+0.416 1.005·T2 S2= 1.416 t/h Dozare P2 XV.10.416 t/h T2= 1. Q P3=Q=92.224 P10= 0.20.005·T2= 0.423 P11= 0. T2 P11=0.6226 t/h R1= 30. S2 P2=S2= 1.592 U1= T1+0.423 t/h cenuşă de pirită XV.01·U1= 0.6322 U1= 63.224 t/h calcar XV.2013 .53 t/h Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 35 25.6226 t/h Dozare XV.0071 T2= S2+ P11 S2= 1.423 t/h P11= 0. R1 R P3 R2 Deleiere Q Q=R= 92.23.0925 t/h R2= 62.21.5% Depozitare S2 T 2= T2= 1.Proiectarea cimentului Portland U1= T1+ P10 T1= 62.01·U1 U1= 63.22.

1925·O= 0.53= 92.325= 62.0925 S3= 30.4·O= 30.6225 XV.Proiectarea cimentului Portland R= R1+R2 R= P3 P3= (0.2437 T3= 30.15198 t/h T3= S3+ P13 S3= 30.2437+0.0925+62.0925+0.325= 30.2013 .2437 t/h P12= 0.1512 XV.4·156.2437 P12= 0.702 t/h P14= 0.307 t/h U3= T3+ P14 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 36 25.4)·O R1= 0.1512 t/h S3= R1+ P12 R1= 30.1925·156.3956 P13= 0.5% Dozare R1 R1= 30.3956 t/h P13= 0.10.0925 t/h S3= 30.005· S3 S3= 30.53 R= 0.25. S3 P12=0.4·O=0.2437 t/h T3= 30. U3 P14=1% Depozitare T3 T3= 30. T3 P13=0.0925 R2= 0.005· T3 T3= 30.15198 XV.24.1925+0.5% Depozitare S3 S3= 30.26.3956 t/h U3= 30.1925·O+0.

01678 0.423 62.313 0.702 P13= 0.0441 1.702 t/h argilă XV.1.166 0. S4 Dozare R2 R2= S4= 62.608 66.9045 Ieşiri (t/h) PC Productivitate P1 P3 P4 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Total 97.55606 1.53 3.3956 U3= 30.49 Total 171.0895 171.2013 .702 1.10.547 1.157 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 37 25.53 t/h apă Tabel XV. Bilanţ de materiale: Intrări (t/h) Calcar Argilă Cenuşă de pirită Apă Ghips Zgură 63.335 0.63 0.01· U3 U3= 30.Proiectarea cimentului Portland T3= 30.307 U3= 30.224 30.044 0.134 0.3735 9.01687 0.53 t/h S4= 62.313 0.563 0.304 0.0071 0.3956+0.15198 0.66 0.27.

702/66.46 XVI.3.224/66. Consumul specific de cenuşă de pirită: Cscp= 1.Proiectarea cimentului Portland XVI.53/66.6. Consumul specific de ghips: Csg= 3.66= 0.2.66= 0. Consumul specific de calcar: Csc= 63. Calculul consumului specific de materii prime XVI.14858 XVI.2013 .3735/66.0213 XVI.9045/66.948 XVI.66= 0.4.0506 XVI.66= 0.66= 0.1.5. Consumul specific de apă: Csa= 62.66= 0. Consumul specific de zgură: Csz= 9.10.423/66.9286 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 38 25. Consumul specific de argilă: Csa= 30.

Gagea.F.10. Virginia Ciobotaru–Tehnologii industriale şi de construcţii (biblioteca digitală)  Literat.L.2013 . Radu – Calcule de operaţii. Utilaje şi instalaţii termotehnologice din industria silicaţilor – probleme şi exemple de proiectare Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 39 25. Bibliografie  Ion Teoreanu Bazele tehnologiei lianţilor–editura tehnică Bucureşti 1975  Georgeta Cuculeanu.Proiectarea cimentului Portland XVII. Goga – Principii de calcul şi proiectare  Teoreanu. D.

Arderea amestecului brut.Proiectarea cimentului Portland Cuprins: I. Concasoare cu ciocane V. 2. Depozitarea şi măcinarea clincherului IV. PROCEDEE PENTRU FABRICAREA CIMENTULUI PORTLAND III. 2. 6. ÎNCADRAREA FLUXULUI TEHNOLOGIC CU UTILAJE V. PROCEDEUL SEMIUMED IV. 4. 1. 7. Cuptorul rotativ Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 40 1 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 25. 5. PROCEDEUL USCAT III. Schimbător de căldură Wedag V. PROCEDEUL SEMIUSCAT III. 9. GENERALITĂŢI DESPRE CIMENTULUI PORTLAND III. Excavator cu lanţ V. 4. Pregătirea şi depozitarea materiilor prime IV. 3. 8. Poduri rulante cu graifăr V. 1. 10. 5. 1. Extragerea materiilor prime IV. Silozuri de omogenizare V. Obţinerea clincherului IV. Linia tehnologică de fabricare a cimentului Portland II. Concasorul conic V. Încărcarea şi transportul materialului derocat IV. Uscătoare cu tambur rotativ V.2013 . Ciururi oscilante V. PROCEDEUL UMED III. Măcinarea şi omogenizarea materiilor prime IV. 3. 3. 6. 2. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC IV. Ambalarea şi livrarea cimentului V.10. Mori cu bile V. 4. 7.

14. 2. 2. Modulul de silice IX.Proiectarea cimentului Portland V. Conţinutul procentual de C 3 A în clincher XI. Conţinutul procentual în Fe2O3 în amestecul brut VIII. 3.2013 . Pompa Fűller VI. 1. Conţinutul procentual în alcalii în amestecul brut IX. 1. Zgura VI. 15. Mori de ciment V. Răcitor grătar V. Cenuşă de pirită VI. 1. 11. 6. Conţinutul procentual de Fe2 O3 în ciment 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 21 23 23 23 24 25 25 25 25 26 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 41 25. Calculul compoziţiei mineralogice a clincherului XI. 4. 2.10. Gradul de saturare în oxid de calciu IX. 4. Calculul compoziţiei oxidice a cimentului XII. Conţinutul procentual de SiO2 în ciment XII. 1. Conţinutul procentual în CaO în amestecul brut VIII. Calculul modulilor clincherului şi reprezentarea grafică IX. Conţinutul procentual de CaO în ciment XII. Silozuri de ciment V. 8. Calcul reţetei pentru amestecul brut de clincher VIII. 3. 3. Adaosurile puzzolanice VI. Conţinutul procentual în Al2O3 în amestecul brut VIII. Cimenturile cu adaos VI. Conţinutul procentual de Al 2 O3 în ciment XII. Conţinutul procentual în MgO în amestecul brut VIII. 6. 5. Caracterizarea materilor prime VI. Marnele VI. Maşini de însăcuit V. Locul clincherului de ciment Portland în diagrama cuaternară XI. Conţinutul procentual de C 3 S şi C 2 S în clincher XII. 2. 8. 12. Adaosurile cimentoide VI. 8. Conţinutul procentual de C 4 AF în clincher XI. Ghipsul VI. Calcarul VI. 1. 4. Clincher VI. 4. Adaosurile inerte VII. Argila VI. 8. 7. Modulul de alumină IX. 3. Clasificarea modulară a cimenturilor Portland X. 1. Conţinutul procentual în SiO2 în amestecul brut VIII. 2. 3. 13. Calcul compoziţiei oxidice a clincherului VIII. 3. 2. 5.

1. Anexe Anexe: Tabel.6. Corectarea amestecului brut XV. Compoziţia mineralogică a clincherului după adusă la 100 Tabel.3.XII. II. Schema fluxului technologic de obţinere a cimentului Portland XIV. Compoziţia oxidică a cimentului Tabel XV. Bibliografie XVIII. Compoziţia oxidică obişnuită a unui ciment Portland Tabel.1.VII. Tabel.2. Compoziţia procentuală a materiilor prime Tabel VII.5. 6. 2.Proiectarea cimentului Portland XII.Consumul specific de ghips XVI.X. Bilanţ de materiale 26 26 27 28 29 39 39 39 39 39 39 39 42 43 2 16 16 19 22 24 26 38 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice 42 25. Consumul specific de apă XVII.1. VIII.1. Compoziţia procentuală în oxizi a materiilor prime Tabel. Conţinutul procentual de alcalii în ciment XIII.2013 .1. Calculul consumului specific de materii prime XVI.10. 1.Consumul specific de calcar XVI. Conţinutul procentual de MgO în ciment XII. Subsistemul cuaternar C 3 S − C 2 S − C 3 A − C 4 AF .Consumul specific de argilă XVI.XI.1.4.Consumul specific de zgură XVI.Consumul specific de cenuşă de pirită XVI. Compoziţia oxidică a clincherului Fig.1. 5. Bilanţul de materiale XVI.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->