Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” din BACĂU
Facultatea de Inginerie
Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115, Tel./Fax +40 234 580170
http://inginerie.ub.ro; e-mail: decaning@ub.ro

Program de studii: Managementul Protecţiei Mediului în Industrie –


Masterat

MODELAREA ŞI SIMULAREA
PROCESELOR INDUSTRIALE

Coordonator
Prof. univ. dr. ing. George CULEA

Conf. dr. ing. Mihai PUIU - BERIZIȚU

Masterand
Ing. Ecaterina MEŞINA

Bacău 2017-2018
-TEMA PROIECTULUI-

MODELAREA UNUI PROCES


TEHNOLOGIC SECVENŢIAL
PRIN METODA DIAGRAMELOR
GRAFCET
MODELAREA PRIN METODA GRACET A OPERAŢIILOR DE
FABRICARE A CIMENTULUI

Procesul tehnologic prezentat schematic în figura 2 şi se desfăşoară secvenţial după


următoarele etape (figura 1):

Sfărâmare

Amestecare

Măcinare

Omogenizare şi depozitare

Preîncălzire

Încălzire

Răcire

Măcinare

Figura 1. Etapele procesului tehnologic de fabricare a cimentului

Descrierea procesului tehnologic

Producția cimentului începe prin introducerea pietrei de calcar şi a argilei în concasor,


unde acestea sunt sfărâmate (concasate) în bucăți de mărimea unei monede. Aceste materii
prime, împreună cu un material care are aport de fier se amestecă pentru a obţine un amestec
omogen. Morile cu cilindri puternici macină materialul până la obţinerea fineţii dorite (făină
brută). Făina este omogenizată şi depozitată în silozuri, apoi este trimisă şi preîncălzită în
turnul preîncălzitor după care este introdusa în sistemul cuptorului rotativ şi încălzită până la
temperatura de 1450 .
Clincherul (materialul) care părăseşte cuptorul intră în răcitorul grătar unde este răcit cu
ajutorul unui jet de aer. Clincherul este stocat în depozitul de clincher.
În etapa finală de măcinare, morile gigantice cu bile macină clincherul împreună cu un
adaos de ghips, transformându-l în ciment .
Cimentul produs este depozitat (evacuat) în silozul de ciment.

Figura 1. Instalaţia de fabricare a cimentului

Pornirea instalaţiei se realizează prin acţionarea butonului de Start, iar oprirea prin
acţionarea butonului de Stop sau Avarie.
Pentru a putea realiza programul pentru această aplicaţie, s-a utilizat metoda de
reprezentare GRAFCET, ce oferă compatibilitatea cu softul de programare al controlerului.
Schema GRAFCET pentru acest proces este următoarea: