P. 1
14368-PCS%20in%20anestezie-aprobat%20prin%20Ordinul%20MS%20nr.861%20din%2030.07.2013.pdf

14368-PCS%20in%20anestezie-aprobat%20prin%20Ordinul%20MS%20nr.861%20din%2030.07.2013.pdf

|Views: 5|Likes:
Published by Doina Haidarli
wew
wew

More info:

Published by: Doina Haidarli on Nov 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2015

pdf

text

original

MINISTERULSĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

Protocol clinic standardizat în anestezie

Chişin ău, 2013

1

Aprobat la şedinţa Consiliului de Experţi al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova din 27 martie 2013, proces verbal nr.1 Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.861 din 30 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea Protocolului clinic standardizat în anestezie”

Elaborat de colectivul de autori: Victor Cojocaru Mihail Borş Virgil Gu ţan Petru Rusu Serghei Şandru Ruslan Baltaga Andrian Belîi Doriana Cojocaru Serghei Malanco NicolaiVaculin d.h.ş.m., profesor universitar, şef catedră anesteziologie şi reanimatologie nr. 2, USMF „NicolaeTestemiţanu”, membru al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii RM în anestesiologie şi reanimatologie d.ş.m., conferenţiaruniversitar, catedra anesteziologieşireanimatologie nr. 2, USMF „NicolaeTestemiţanu”, membru al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii RM în anestesiologie şi reanimatologie d.ş.m., conferenţiaruniversitar, catedraanesteziologie şireanimatologie nr. 2, USMF „Nicolae Testemiţanu” d.ş.m., conferenţiaruniversitar, catedraanesteziologieşireanimatologie nr. 2, USMF „Nicolae Testemiţanu” d.ş.m., conferenţiar universitar, şef catedră anesteziologie şi reanimatologie nr. 1, „Valeriu Ghereg”.USMF „Nicolae Testemiţanu” d.ş.m, conferen ţiar universitar, catedra Anesteziologie-Reanimatologie Nr.1 „Valeriu Ghereg” USMF „Nicolae Testemiţanu”. d.ş.m, conferen ţiar universitar, catedra Anesteziologie-Reanimatologie Nr.1 „Valeriu Ghereg” USMF „Nicolae Testemiţanu”. d.ş.m., conferenţiar universitar, catedra anesteziologie şi reanimatologie nr.1„Valeriu Ghereg”,USMF „Nicolae Testemiţanu” şef secţie anesteziologie, IMSP Institutul Mamei şi Copilului şef secţie Reanimare, IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie Recenzenţi oficiali: Nicolae Gurschi Tatiana Tăzlăvan Ana Oglinda d.ş.m., conferen ţiaruniversitar, catedra anesteziologie şi reanimatologie nr. 2, USMF „Nicolae Testemiţanu” d.ş.m., conferenţiar universitar, şef catedră anesteziologie şi reanimatologie nr. 1, „Valeriu Ghereg”.USMF „Nicolae Testemiţanu” d.ş.m., conferenţiar universitar,şef secţie reanimare pediatrică, IMSP Institutul Mamei şi Copilului, membru al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii RM în anestesiologie şi reanimatologie dr.hab. med, profesor universitar, membru al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii RM în farmacologie clinic ă dr.hab. med, profesor universitar, membru al Comisiei de Specialitate a Ministerului Sănătăţii RM în medicină de laborator

Victor Ghicavîi Valentin Gudumac

2

pagina CUPRINS Abrevierile folosite în document……………………………………………………………………... 5 Prefaţă…………………………………………………………………………………………………. 5 A. PARTEA INTRODUCTIVĂ……………………………………………………………………… 5 A.1. Utilizatorii………………………………………………………………………………………… 5 A.2. Scopurile protocolului…………………………………………………………………………….. 5 A.3. Data elaborării protocolului………………………………………………………………………. 5 A.4. Data revizuiri protocolului………………………………………………………………………… 5 A.5. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor care au participat la elaborarea 6 protocolului……………………………………………………………………………………………... A.6. Definiţiile folosite în document…………………………………………………………………… 6 B. PARTEA GENERALĂ……………………………………………………………………………... 7 C. DESCRIEREA METODELOR, TEHNICILOR Ş I A PROCEDURILOR……………………….. 8 C.1 Conduita pacientului……………………………………………………………………………….. 8 C.1.1 Asisten ţa anesteziologic ă ………………………………………………………………………... 8 C1.1.1 Asisten ţa preanestezică………………………………………………………………………. 8 Premedicaţia preanestezică………………………………………………………………. 10 C.1.1.2 Asisten ţa intraanestezică……………………………………………………………………... 10 Metodele de anestezie utilizate………………………………………………………….. 10 Metodologia anesteziei generale…………………………………………………………. 11 Cerin ţe pentru anestezie loco-regională………………………………………………….. 11 Anestezia rahidiană (spinală)………………………………………………………... 12 Anestezia epidurală………………………………………………………................... 13 Anestezia combinată spinală/epidurală……………………………………………… 14 Anestezia caudală (sacrală) ……………………………………………………….... 14 Anestezia regională de plex sau nerv periferic………………………………………. 15 Anestezia regională a plexului brahial………………………………………………. 15 Anestezia regională la membrului inferior………………………………………….... 16 Anestezia retrobulbară……………………………………………………………….. 17 Anestezia peribulbară………………………………………………………………… 17 Anestezia topică………………………………………………………………………. 17 Anestezia locală (prin infiltra ţie) ……………………………………………………. 17 Monitorizarea pacientului în anestezie…………………………………………………... 18 C1.1.3 Asisten ţa postanestezică …………………………………………………………………….. 18 C.1.2 Asisten ţa anesteziologic ă în chirurgia de urgen ţă……………………………………………….. 19 Etapele asistenţei anesteziologice în chirurgia de urgen ţă……………………………….. 19 C.1.3 Anestezia în afara sălii de operaţie………………………………………………………………. 19 Anestezia pentru diverse proceduri în afara sălii de operaţie………………………………… 19 Componentele de bază ale anesteziei în afara blocului operator……………………….... 20 Patologiile ce pot necesita sedare sau anestezie general ă……………………………....... 20 Principalele proceduri ce necesită sedare sau anestezie …………………………………. 21 Cerinţele de dotare pentru anestezia în afara blocului operator (ASA) ………………..... 21 Gradele de sedare………………………………………………………………………… 21 Anestezia pentru CT………………………………………………………………….. 22 Anestezia pentru RMN……………………………………………………………….. 22 Anestezia pentru endoscopie digestivă……………………………………………….. 23 Anestezia pentru proceduri minim invazive (punctii-biopsii, drenaje, cateterisme)…. 23 C.1.4 Asisten ţa anesteziologic ă în chirurgia de o zi (ambulator)…………………………………........ 23 Intervenţii pentru chirurgia de o zi…………………………………………………………… 24 Selectarea pacien ţilor pentru intervenţii chirurgicale de o zi…………………………….. 24 Recomandările pentru selectarea pacien ţilor în vederea anesteziei în chirurgia de o zi 25
3

Particualrităţile pentru anesteziile efectuate ambulator………………………………. Principiile îngrijirii postoperatorii……………………………………………………. Criteriile de externare…………………………………………………………………. C.2 Complicaţiile perianestezice……………………………………………………………………….. Anexa nr. 1 Cerinţele de dotare a locului de lucru al anesteziologului………………………………… Anexa nr. 2 Fişa de informare a pacientului privitor la anestezia pentru intervenţii chirurgicale……... Anexa nr. 3 Fişa de anestezie generală…………………………………………………………………. Anexa nr.4 Standardul ASA pentru monitorizarea anestezică de baz ă în sala de operaţii şi în afara sălii de operaţie......................................................................................................................................... Anexa nr. 5 Fişa preanestezică pentru chirurgia în ambulatoriu……………………………………….. Anexa nr. 6 Lista medicamentelor necesare în anesteziologie…………………………………………. BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………………….

26 27 27 27 30 34 36 41 42 43 46

4

R.1. TOF FiO2 PA PVC Po AP EcoCG PICCO.ABREVIERILE FOLOSITE ÎN DOCUMENT ASA ECG ALAT ASAT IMC SAM L3-L4 EMLA G TA O. Utilizatorii: medici anesteziologi-reanimatologi ai instituţiilor medico-sanitare A. Data elaborării protocolului: 2013 A. IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie. a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi IMSP ICŞDOSMC. PARTEA INTRODUCTIVĂ A.3. regionale sau locale în cadrul intervenţiilor chirurgicale şi procedurilor diagnostice şi curative.2.4. nr.1. LIDCO.2.L. Data revizuiri : 2015 A. Sporirea securităţii pacienţilor şi cadrelor medicale în realizarea complexului de măsuri privind pregătirea şi efectuarea anesteziei generale. Scopurile protocolului: 5 .VIGILEO CT RMN ERCP TIPS IMA AVC TAD ARDS MAO Societatea American ă de Anestezie Electrocardiografie Alaninminotransferaza Aspartataminotransferaza Indicele Masei Corporale Supravegherea Anestezică Monitorizată Vertebre Lombare 3-4 Anestezic local. constituit din specialiştii Catedrei anesteziologie şi reanimatologie nr. Protocolul clinic standardizat este elaborat în conformitate cu ghidurile internaţionale actuale privind serviciul anesteziologie şi reanimatologie. Cremă(lidocaină+pilocarpin ă) Grey Tensiunea Arterială Otorinolaringologie Dispozitiv pentru Monitorizarea Relaxării Musculare Fracţia inspiratorie a Oxigenului Presiunea Arterială Presiunea Venoasă Centrală Presiunea de ocluzie Artera Pulmonară Ecocardiografia Monitoare pentru Monitorizarea Debitului Cardiac prin metode minim invazive (prin analiza undei pulsului sau a echografiei transesofagiene) Tomografie Computerizată Rezonanţă Magnetic ă Nucleară Endoscopic retrograd colangio-pancreatografie Şunt Transjugular Portosistemic Intrahepatic Infarct Miocardic Acut Accident Vascular Cerebral Tensiunea Arterială Diastolică Sindrom de Detresă Respiratorie Acută Mono-amino-oxidaza PREFAŢĂ Acest protocol clinica fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova (MS RM). (asistenţa anesteziologică ) A.

conferenţiar universitar. USMF „Nicolae Testemiţanu” dr. USMF „Nicolae Testemiţanu” dr. conferenţiar universitar. ştiinţifice şi practice ce ţin de domeniul pregătirii şi protejării pacientului în cadrul desfăşurării actului chirurgical. catedra anesteziologie şi reanimatologie nr. în med. în med.6. Reanimatolgie şi Urologie” Agentia Medicamentului Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate Compania Naţională de Asigurări în Medicină Consiliul de Experţi al Ministerului Sănătăţii Persoana responsabilă A. şef catedră anesteziologie şi reanimatologie nr. în med. Lista şi informaţiile de contact ale autorilor şi ale persoanelor care au participat la elaborarea protocolului: Numele Victor Cojocaru Mihail Borş Virgil Guţan Petru Rusu Serghei Şandru Baltaga Ruslan Belîi Andrian Doriana Cojocaru Serghei Malanco Nicolai Vaculin Funcţia de ţinută dr.1„Valeriu Ghereg”... 2. catedra anesteziologie şi reanimatologie nr.. „Valeriu Ghereg”. catedra anesteziologie şi reanimatologie nr.USMF „Nicolae Testemiţanu” şef sec ţie anesteziologie IMSP Institutul Mamei şi Copilului şef sec ţie Reanimare. aprobat şi contrasemnat: Denumirea instituţiei Catedra Anesteziologie-Reanimatologie Nr. conferenţiar universitar. în med.. în med. conferenţiar universitar. 2. 1 „Valeriu Ghereg” Societatea Anesteziologie şi Reanimatologie din Moldova Seminarul ştiinţifico-metodic de profil „Anesteziologie.A. conferen ţiar universitar. USMF „Nicolae Testemiţanu” dr. în med.USMF „Nicolae Testemiţanu” dr. 2. 2. USMF „Nicolae Testemiţanu” dr. profesor universitar. conferenţiar universitar. catedra AnesteziologieReanimatologie Nr.5.. USMF „Nicolae Testemitanu” Catedra Anesteziologie-Reanimatologie Nr.1 „Valeriu Ghereg” USMF „Nicolae Testemi ţanu”..hab. procedurilor diagnostice şi terapeutice 6 . dr. Specialitatea abordeaz ă aspectele teoretice. în med. IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie Protocolul a fost discutat.1 „Valeriu Ghereg” USMF „Nicolae Testemi ţanu”. 1. catedra AnesteziologieReanimatologie Nr. multidisciplinară... 2. cu un rol esen ţial pentru evolu ţia curativă a diverselor patologii şi în special cele chirurgicale. şef catedră anesteziologie şi reanimatologie nr. Definiţiile folosite în document Anesteziologia şi reanimatologia este o specialitate medicală de sine stătătoare. dr. în med. catedra anesteziologie şi reanimatologie nr. conferenţiar universitar.

· locoregională sau · sedare anestezică monitorizată (CEPOD. 2006).1 · Asisten ţa postanestezică (caseta 18 ) Asistenţa anesteziologică Prezen ţa indicaţiilor pentru · Etapele asistenţei anesteziologice în chirurgia de în chirurgia de urgenţă asisten ţă anesteziologic ă în urgen ţă (caseta 19) chirurgia de urgenţă C.1 Nivelul de asistenţă medicală spitalicească Descriere Motive Paşi (măsuri) (repere) (modalităţi şi condiţii de realizare) I II III Asistenţa anesteziologică Prezen ţa indicaţiilor pentru · Asisten ţa preanestezic ă (casetele 1 – 3) în mod programat asisten ţă anesteziologic ă în · Asisten ţa intraanestezică (casetele 4 –17. tabelul 2) ambulator C. B.invazive. (policlinică. Cerinţele şi dotarea Moduri de acordare a asistenţei anesteziologice Condiţii de acordare a asistenţei anesteziologice Locul de lucru al anesteziologului Locul de lucru anesteziologic.3 B. Cerinţele şi dotarea.1 Locul de lucru anesteziologic. NB: Medicul rezident în anesteziologie şi reanimatologie poate efectua asisten ţe anestezologice doar cu riscul I-II ASA sub supravegherea medicului anesteziolog-reanimatolog calificat.4 · Asisten ţa postanestezică (caseta 18 ) · Anestezia pentru diverse proceduri efectuate în condiţii de ambulator (casetele 29 – 35. cabinetele diagnostice. în special a stărilor grave. punctele traumatologice.2 Nivelul de asistenţă medicală specializată de ambulator Descriere Motive Paşi (măsuri) (repere) (modalităţi şi condiţii de realizare) I II III Asistenţa anesteziologică Prezen ţa indicaţiilor pentru · Asistenţa preanestezică (casetele 1 – 3) în ambulator asisten ţă anesteziologic ă în · Asisten ţa intraanestezică (casetele 4 –17. Efectuarea asistenţei doar : sub responsabilitatea unui medic anesteziolog-reanimatolog calificat! Scopul activităţilor NB: Medicul rezident în anesteziologie şi reanimatologie poate efectua asisten ţe anestezologice doar cu riscul I-II ASA sub supravegherea medicului anesteziolog-reanimatolog calificat. · urgent. Include: · în sălile de opera ţie. sau · imediat Asistenţa anesteziologică poate fi efectuată doar în locuri special amenajate! · locul de lucru al anesteziologului. sau În alte instutuţii medicale. tabelele 3-4) afara sălii de operaţie C. stomatologice etc. 7 . în terapia durerii acute şi cronice. şi · în afara blocului operator (sălile de pansamente. În staţionar. tabelul 5) Tabelul nr.2 Asistenţa anesteziologică Prezen ţa indicaţiilor pentru · Anestezia pentru diverse proceduri în afara sălii de în afara sălii de operaţie asisten ţă anesteziologic ă în operaţie (casetele 20 –28. tabelul 2) staţionar C. indispensabil pentru evaluarea şi tratamentul cauzei declanşatoare. precum şi de tratamentul diverselor patologii. Oxford Handbook of Anesthesia. imagistic etc).1. Cerinţe de dotare conform: anexei nr. PARTEA GENERALĂ B. asigurând bolnavului în stare critic ă suportul funcţiilor vitale. cabinet stomatologic.) Beneficierea pacientului de: · anestezie generală. 1 Standardul de dotare al locului de lucru al anesteziologului.1. Asistenţa anesteziologică poate fi acordată în mod: · programat.1.1.

hernioplastiile pentru hernii gigante.tusea cronică.interven ţiile toracice. · stabilirea momentului optim al intervenţiei chirurgicale.C.2). cardiace. endocrine. 8 . ALAT. informarea pacientului privind op ţiunile pentru eventuala anestezie. Obiectivele de realizare: 1. neurologului la pacienţii cu respectivele coexisten ţe patologice.1.evaluarea statutului constituţional somatic şi patologiei chirurgicale în contextul elaborării planului de pregătire către actul chirurgical anestezic.1 Asistenţa preanestezică Caseta 1. ureea. Asistenţa preanestezică Scopul principal . ASAT. 3.astmul şi sindromul astmatic. indicele protrombinic). bilirubina.expectoraţia abundentă. endocrinologului. TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR C. . C. grupa şi Rh-factorul sanguin. creatinina.1. fibrinogenul. prin solicitarea consultului internistului. Evaluarea minimului standard a datelor paraclinice: ECG. Ghence. Etapele: · I vizită preanestezică. NB: Poate fi efectuată de către anesteziolog în perioada prespitalicească în condiţii de ambulator. . gazele sanguine.dispneea de efort. Conduita pacientului C. (anexa nr. analiza biochimică a sângelui (glicemia. . Examenul obiectiv al pacientului. 4. Coordonarea activităţilor de examinare şi corecţie a bolnavului cu tare pulmonare. În cazuri indicate se recomand ă efectuarea examenelor paraclinice specifice problemei vizate. I vizită a anesteziologului (consultul I preanestezic) se efectuează la solicitarea medicului chirurg sau specialistului interesat cu scopul examinării preanestezice. 6. hepatorenale sau cu dereglări patologice în investigaţiile standard. stabilirea riscului anestezic. elaborarea planului de asistenţă perianestezic ă. · Asistenţa intraanestezică. Evaluarea anamnezei pacientului. · acordul informat al pacientului.1. Radiografia cutiei toracice.1 Evaluarea eventualului risc respirator prin efectuarea testelor clinice şi instrumentale pentru decelarea leziunilor subclinice şi aprecierea rezervei pulmonare: · Teste clinice obligatorii: Ştange. . . .BPOC. Informarea pacientului referitor la anestezia pentru interven ţia chirurgicală (fişa de informare a pacientului) şi completarea chestionarului preanestezic. cardiologului. Aprecierea diagnosticului chirurgical şi volumului eventualei intervenţii chirurgicale.1. stabilirea riscului. 5. · II vizită preanestezică. DESCRIEREA METODELOR. determinării planului de investigaţii şi măsurilor de corecţie a dezechilibrelor poten ţiale existente. 2.1 Asistenţa anesteziologică Asistenţa anesteziologică acordată în mod programat include trei etape: · Asistenţa preanestezică. · Asistenţa postanestezic ă. · Teste paraclinice suplimentare: spirografia. 6. Indicaţiile pentru efectuarea testelor exploratorii suplimentare: . analiza generală a sângelui şi a urinei. cardiace.

iar orificiul bucal închis.5 cm sau mai pu ţin.tulburările de ritm şi conducere. transportul la sala de operaţie. Caseta 2. · Testele suplimentare: Dopler ECG. denutriţie). 8. · Testele obligatorii: TA. pe coloana cervicală. Pulsul.. Starea generala a pacientului (satisfăcătoare.distanţa tiro-mentală. Pregătirea preoperatorie şi indicarea premedicaţiei.flexia anterioară a jumătăţii inferioare a coloanei cervicale şi extensia articulaţiei atlantooccipitale. 6.valvulopatiile. Explicarea de c ătre anesteziolog pacientului şi la necesitate membrilor familiei (tutorelui) a conduitei anestezice propuse. Indicaţiile pentru efectuarea testelor suplimentare: .carenţa nutritivă pronunţată. 7. terminală). O distan ţă de 13. 6. 4. gravă. distan ţa dintre incisivi. gravitate medie. .dimensiunea limbii în raport cu cavitatea orală (test Mallampati). ECG. . 2. Activităţile anesteziologului în perioada preanestezică Activităţile anesteziologului în perioada preanestezică sunt reflectate în fişa de observaţie în următoarea succesiune: 1. Acuzele.3. obezitate.2. . 3. . starea de nutriţie (normală. menţionarea posibilităţiilo de complicaţii şi risc. Determinarea gradului de pregătire a bolnavului către intervenţia chirurgicală.cardiopatia ischemic ă. Frecven ţa cardiac ă. Este testul cu cea mai mare valoare predictivă. Stabilirea riscului anestezic conform scorului ASA (American Society of Anesthesiology) ASA Definiţie Pacient sănătos fără probleme medicale I Boală sistemică uşoară II Boală sistemică severă dar fără incapacitatea pacientului III Boală sistemică severă care incapacitează pacientul IV Muribund care se presupune că nu va supravieţui 24 ore indiferent de intervenţia V chirurgicală Donator de organe în moarte cerebrală VI *E –urgenţă . 9 . a ventilaţiei mecanice etc.testul cu efort. eventualitatea transferului la terapia intensivă. . datele antropometrice.distanţa sterno-mentală reflectă gradul de mobilitate a coloanei cervicale. 5.hipertensiunea arterială peste 160 mmHg. .se adaugă la fiecare din clasele ASA dacă este cazul. Examenul preoperatoriu în vederea intuba ţiei traheale Trei criterii trebuie apreciate: . distanţă tiro-mentală. 2. denotă risc de laringoscopie dificilă. Elaborarea planului anesteziei. sub 6 cm: intubaţie posibil dificilă. Semnarea declaraţiei de acord pentru anestezie (anexa 2). Accentuând siguranţa anesteziei. . foarte grav ă.obezitatea morbidă. comparativ cu testul Mallampati. 6. II vizită a anesteziologului (consultul II preanestezic): Obiectivele de realizare: 1. gradul de protuzie mandibulară. măsurată cu capul deplin extins. Evaluarea riscului cardiovascular pentru aprecierea rezervei funcţionale miocardice. IMC. Selectarea metodei de anestezie. .vîrsta înaintată. Holter ECG.

b) cu respira ţie artificială ( mecanică). Premedicaţia preanestezică Premedicaţia preanestezică include pregătirea psihologică şi medicaţia farmacologică în dependenţă de starea pacientului. adrenoblocante. · Efect antiemetic. Scopurile premedicatiei: · Sc ădere a anxietăţii pacientului. NB: Medicaţia va fi selectată în corespundere cu statusul constituţional-somatic al pacientului.) 6. 10 . neurologice etc. b) epidurală . c) sacrală . etc. Metodele de anestezie utilizate: 1. posttraumatice. cardiace. de prevenire a agregării plachetare. obiectivele consultului I şi II se reflectă şi se documentează într-o singură etapă. · Efect antitrombinic. · Doze scăzute de substan ţe de inducţie. Aprecierea rezultatelor examin ării clinice a pacientului cu reflectarea obligatorie a indicilor hemodinamicii şi a simptomelor şi sindroamelor patologice. 4. blocante de calciu. personale şi patologice (postoperatorii. Nivelul de conştiinţă. · Transfuzie preoperatorie. Indicarea riscului anestetic şi consimţământului pacientului sau adultului responsabil pentru o anumită tehnică de anestezie.2 Asistenţa intraanestezică (realizarea anesteziei) Caseta 4.3. Anestezie combinată (asociată). Anestezie loco-regională: a) rahianestezie. Caseta 3. · Efect antisialogog. 3. Anestezie generală cu pivot inhalator. antidepresive. NB: Dacă la vizita primară. f) locală topică şi/sau infiltrativă. 2. Planificarea tehnicii anestezice. postalergice etc. e) retrobulbară şi peribulbară. · Efect antiacid. endocrine. · Prevenire a hipertermiei maligne.1. Antecedentele eredocolaterale. · Corectare a deficitelor hidroelectrolitice. · Efect vagolitic. Anestezie intravenoasă totală: a) cu respiraţie spontană . 4. 8. 5.) şi coexistenţele patologice (tare pulmonare. 7. anticolinesterazice. · Prevenire a reinfarctizării miocardului. · Efect antihistaminic.). d) blocadele plexurilor nervoase. c) supraveghere anestezică monitorizată. Datele despre medicaţia utilizată în perioada preoperatorie pentru tratamentul maladiilor cronice (preparate hormonale. · Analgezie. pacientul nu necesită mă suri suplimentare diagnostice şi/sau curative pentru stabilirea riscului anestezic şi minimizarea lui.1. comorbidităţile şi amploarea intervenţiei anestezico-chirurgicale. · Nutriţie parenterală. C.

incidenţelor şi accidentelor de acest tip faţă de substanţele anestezice locale. · Montarea perfuziei intravenoase (abord periferic şi/sau central). 3). şi în măsurile pe care va trebui să le ia în vederea prevenirii şi eventual a tratamentului incidentelor şi accidentelor. sau a unor fenomene generale (cefalee. lateral). monitoringulcardiorespirator şi diurezei orare. · Terapia durerii postoperatorii. · Trezirea şi sevrajul de ventilator. toţi pacienţii. care sunt opera ţi sub anestezie locală. trebuie asistaţi de anesteziolog. prin care se asigura o cale de abord în caz de urgen ţă. · Administrarea premedicaţiei necesare. · Apariţia unei zone eritematoase. analgetice şi miorelaxantelor. · Participarea specialistului anesteziolog. analgetice şi amnestice. · Instalarea monitoringului obligatoriu conform standardului şi men ţinerea pe parcursul anesteziei. la tehnicile de anestezie locală. ameţeală. alegerea opţiunii. care se administrează atât separat. pentru o astfel de tehnică. · Suportul respirator conform planului anesteziei. Metodologia anesteziei generale · Verificarea maşinii de anestezie. cât şi în combinaţie cu anestezia locală sau regională.1 ml) din substan ţa de testat împreună cu un martor de ser fiziologic. pacienţii sunt transferaţi în secţiile de terapie intensivă. · Asigurarea componentelor principale ale anesteziei. · Transportul supravegheat în salonul de recuperare postanestezic ă. hipnotice. Cerinţele pentru anestezia loco-regională · Pacienţii programaţi pentru o anestezie loco-regională necesită aceleaşi pregătiri (deseori şi mai valoroase) şi aceleaşi măsuri de precauţie ca şi în cazul anesteziei generale. a unei mici cantităţi (0. · Responsabilitatea administrării unui medicament aparţine acelui care pune indicaţia şi execută tehnica. Supravegherea anestezică monitorizată (SAM) se efectuează la pacienţii conştienţi în cazul efectu ării diferitor proceduri curative sau diagnostice. pe masc ă sau pe sond ă endonazală. · Men ţinerea anesteziei prin administrarea suplimentară a drogurilor anestetice. ventral.Caseta 5. · Din măsurile care se cer luate se vor nota: instalarea unei perfuzii intravenoase. şi asigurarea unei posibilităţi de ventilaţie. cu proprietăţi anxiolitice. · Dacă nu acceptă este necesar de explicat particularităţile anesteziei locale pentru intervenţia chirurgicală programată. care pot să apară în timpul anesteziei locale. administrarea oxigenului. Caseta 6. la nivelul antebraţului. cu elemente de terapie intensivă. · În acest sens. · Preoxigenarea. care. · Pe parcursul vizitei preanestezice este necesar de stabilit dac ă pacientul acceptă tehnica anestezică. fără asistenţă anesteziologic ă sunt petrecute cel pu ţin în disconfort sau sunt însoţite de riscuri în lipsa supravegherii monitorizate de c ătre anesteziolog. este injectarea strict intradermic. Prin SAM se subînţelege administrarea intravenoasă a drogurilor. dureri lombare) contraindică administrarea anestezicului local respectiv. · În caz de necesitate a asistenţei postaanestezice. în consult. câte o dată chiar necrotice. eventual chiar intubaţia în caz de 11 . · Poziţionarea bolnavului pe masa de operaţie (decubit dorsal. · Un test frecvent folosit pentru determinarea susceptibilităţii la hipersensibilitate alergic ă. NB: Activităţile medicale şi evoluţia anesteziei sunt reflectate obligatoriu în fişa de anestezie (anexa nr. · Monitorizarea pierderilor sanguine. · Pacientul trebuie chestionat asupra eventualelor reac ţii alergice. rapid şi uşor de executat.

subarahnoidian ă şi epidurală este deficitul neurologic preexistent. Se preferă întotdeauna poziţia în decubit lateral. deoarece apar dureri de spate postoperator. adică prehidratarea cu soluţii electrolitice (ser fiziologic. Se respectă cu deosebită stricteţe asepsia. Se utilizează în chirurgia subombilicală. vezicii urinare. Midazolam5 mg). uneori foarte supărătoare şi tenace. · Perfuzia intravenoasă. în contact direct cu rădăcinile nervilor rahidieni. prin care se interceptează transmiterea stimulilor periferici şi a stimulului de comanda motorie medulară. Anestezia rahidiană (spinală) Reprezintă o anestezie de conducere. obstetricală. · Premedicaţia este bine să se facă la to ţi pacien ţii. pân ă la marginea vertebrei L2. Se recomandă ca anestezistul să stea pe un scaun. 5. · În caz de nereu şită. examenul local. urologică. se renunţă şi se solicită ajutorul altui coleg specialist. Indicaţie relativ limitată pentru anestezia locală trunculară. cu calm. Pentru posibilele accidente alergice. Se efectuează în linişte. Indicaţiile anesteziei rahidiene (spinale) Indica ţii operatorii: 1. ortopedic. Chirurgia abdomenului inferior. deşi uneori rahianestezia se poate efectua şi în lipsa ei. Se impune premedicaţia cu un anxiolitic (Diazepam10 mg. aplicată foarte strâns de dura mater şi piamater. sol. Înainte de puncţie se face anestezia locală a tegumentelor. în acest scop este testul lipsei de rezistenţă la injectare descris de Dogliotti. · Identificarea spa ţiului epidural este esenţial în această tehnică. 4. Intervenţiile sub nervul intercostal III. se fac maximum 3 încercări. · Puncţia durală . dar poziţia şezând ă nu este totu şi contraindicată. 2. în caz de eşec. precizarea indicaţiei sau contraindicaţiei). Se recomandă utilizarea sedativelor hipnotice (Fenobarbital. iar sacul dural pân ă la vertebra S2 şi este învelită de trei membrane: dura mater. Ringer. 3. explicaţia pe scurt a procedurii. · Se evită orice manevră brutală. întrucât majorit ăţii pacien ţilor le este teama să rămână conştien ţi în timpul operaţiei. · Transportarea pacientului în sala de operaţii pe brancardă. · Aşezarea corectă a pacientului.· · · necesitate. Refuzul pacientului. 6. prin introducerea în spaţiul subarahnoidian a anestezicului local. · Instalarea monitorizării standard. Diazepam). nu cu sol. din dotarea cu medicamente de urgenţă. umplut cu lichid cefalorahidian. vorbind cu pacientul (care va fi supravegheat de un ajutor). membrana arahnoida. Chirurgia perineului. Caseta 7. Chirurgia rinichiului. Măduva spinării reprezintă porţiunea alungită a sistemului nervos central care se întinde de la vertebra C1. Glucoză!) în doză de 10 ml/kgcorp. Chirurgia membrelor inferioare. · Nu este nevoie să se utilizeze trocar tip Sise (sau altele). 12 . este elementul central al tehnicii. Tehnica rahianesteziei cuprinde următoarele etape: · Vizita preanestezică ( examenul general al pacientului. Chirurgia abdominală superioară (inclusiv secţiunea cezariana). · Aseptizarea locală. nu trebuie să lipseasc ă trusa antişoc. Cel mai utilizat test. Între piamater şi arahnoidă se delimitează spaţiul subarahnoidian. Contraindicaţiile anesteziei rahidiene (spinale): Contraindicaţii absolute: 1. Acul trebuie să fie prevăzut întotdeauna cu mandrin.

hematomul spinal. . Necooperarea pacientului. 2. bradicardie şi creştere a timpului de circulaţie. Hipotensiunea arterială cauzată de blocarea simpatică extinsă. pentru anestezia epidurală simplă (o singură injecţie).paresteziile şi paraliziile. plină cu ser fiziologic. . Se preferă Midazolam sau Diazepam. Contraindicaţii relative : 1. · După cca 4-5 cm. Anestezia epidurală · Se utilizează o seringă de 5 ml. · Aşezarea pacientului dup ă injectare se face în general în decubit dorsal. Caseta 8. Complicaţiile respiratorii. puncţia se face cu ac Tuohy. 4. 3. După 2-3 mm de avansare. de rutin ă. Se avanseaz ă foarte încet cu acul apăsând continuu pe pistonul seringii. Retenţia acută de urină.5-5 mg. Se efectuează puncţia tegumentelor (după anestezie locală). când vârful acului se află în ligamentul galben (formaţie fibroasă). dar de aceeaşi grosime cu acul Tuohy (G16-G17). Bacteriemia. . Chirurgia membrelor inferioare şi a perineului. · Se avansează uşor cu acul şi se încearc ă injectarea de ser fiziologic.sindromul de arteră spinală. pentru a evita compresia venei cave inferioare şi a aortei. 3. la care se ataşează un ac mai gros decât pentru anestezia rahidiană. Complica ţiile anesteziei rahidiene (spinale): Blocul spinal total trebuie considerat drept complicaţie reversibilă sub tratament. · Nu se injectează hipnotic. Gravidele se aşează cu corpul uşor rotat la stânga. La necesitate se recurge la vasoconstrictoare (fracţionat dup ă diluare). · În acest moment vârful acului se află în spaţiul epidural. se utilizează un ac drept. singura măsură eficientă de a reduce semnificativ cefaleea (în afara dimensiunilor acului). 13 . Chirurgia abdomenului superior şi inferior. 5. rezisten ţa la injectare este foarte mare.arahnoidita adezivă. când este nevoie. · Injectarea anestezicului se face lent. . care se manifestă prin scăderea debitului cardiac cu diminuarea presiunii sistolice. Indicaţii pentru anestezia epidurală : 1. rezisten ţa la injectare dispare brusc. şi se poate injecta uşor lichidul. pe măsură ce acul avansează. Coagulopatiile severe. 2. Stopul cardiac. Se tratează prin suport vital bazal şi avansat.2. în spaţiul L3-L4. · Dacă se intenţionează o tehnică continuă.sindromul de coad ă de cal. în doze mici de 2. Infecţia la locul puncţiei. Anomaliile anatomice. Pacientul este monitorizat continuu conform standardelor de monitorizare anestezică. Complicaţiile neurologice: . în doze fracţionate (după diluare prealabilă). · Postoperator. · Bradicardia se jugulează cu Atropină.cefaleea postpunc ţională.lezarea nervului. Afecţiunile neurologice preexistente (scleroza multiplă). . . · Hipotensiunea se tratează prin perfuzie. se prescrie terapia corectă de hidratare. Se tratează prin infuzie de cristaloide şi vasoconstrictoare. Hipovolemia necorectată.

9. 10. · Se injectează 15-20 ml la pacien ţii cu înălţimea sub 160 cm şi 20-25 cm peste 160 cm. realizată prin introducerea analgezicului în canalul sacral. Leziuni neurologice. Caseta 9. Blocurile nervoase diagnostice şi terapeutice. 4. Complica ţiile anesteziei epidurale: 1. 2. · Se palpează creasta sacrală şi coccisul. Hipovolemia necorectată. 3. prin ac gros de punc ţie epidurală). Cefaleea postpuncţie durală. 2. Toxicitatea acută sistemică. Analgezia postoperatorie sau posttraumatică.3. Infec ţia la locul puncţiei. Contraindica ţii relative: 1. Canularea unui vas peridural. Anestezia spinală totală. 14 . Analgezia în naştere. 5. 2. utilizând puncţia ac-prin-ac (ac de rahianestezie. 6. 7. Anestezia caudală (sacrală) Este o formă de anestezie epidurală. Anestezia combinată spinală/epidurală Anestezia combinată spinală-epidurală a fost iniţiată pentru a utiliza cele două tehnici simultan. Refuzul pacientului. Bacteremia. Hipotensiunea arteriala. Se foloseşte un ac special cu lumen dublu 22-G pentru epidurală prin care se introduce un ac 25-27-G pentru anestezia subarahnoidiană. 4. Anomaliile anatomice. Tehnica anesteziei caudale: Osul sacral are o forma triunghiulară unit cu coccisul prin ligamentul sacrococcigian. · Pacientul este aşezat în decubit lateral stâng. Tehnica este similară epiduralei şi rahianesteziei. Indicaţiile: interven ţiile în regiunea sacroperineală. analgezie în teritoriul inervat de plexul sacral dar dacă folosim volume mai mari de anestezic local pot fi blocaţi nervii lombari şi toracali inferiori. Coagulopatiile severe. Contraindica ţii pentru anestezia epidurală : Contraindica ţii absolute: 1. Chirurgia obstetricală sau naşterea instrumentală. 5. 5. Insuficienţa respiratorie. Caseta10. 1-2 cm. şi între aceste formaţiuni se palpeaz ă pe linia median ă o prăbuşire. Afec ţiunile neurologice preexistente (scleroza multipla). 6. Este mai uşor realizată la copii după realizarea unei anestezii generale uşoare. lung. Malpoziţia acului sau cateterului. · Se puncţionează cu ac sub un ungi de 45º faţă de ligament şi se avansează până ce trece de o rezisten ţă (perforarea ligamentului). 3. Realizează în special. Stopul cardiac. 4. · Unghiul acului se corectează la 30º şi se avansează în canal. Puncţia accidentală a durei. · Acest volum asigură o anestezie până la L1. 8.

subclaviculară şi axilară. 3. totuşi cu o orientare dorsală discretă spre coloana vertebrală. gambei. 15 . Calea interscalenică conferă blocul umărului. care delimitează posterior plexul. care delimitează anterior plexul. 2. Instabilitatea hemodinamică. Anestezia regională de plex sau nerv periferic 1. Se poate avansa acul. ceea ce se poate constata prin parestezii sau datorită contracţiilor în regiunea bicepsului brahial (nervul musculocutaneic). La efectuarea blocurilor se respectă cu stricteţe regimul aseptic şi antiseptic. 2. Calea subclaviculară are indicaţii identice cu calea supraclaviculară. Chirurgia ortopedică şi traumatologică a braţului. · Pacientul se culcă pe spate şi braţul care urmează a fi blocat este poziţionat pe abdomen. Caseta12. Contraindicaţii: 1. mijlocul claviculei. Dup ă 3 – 4 cm. cu capul în poziţie neutră. Ridicarea uşoară a capului de pe masă ajută la identificarea marginii posterioare a muşchiului sternocleidomastoidian. · Direcţia inserţiei acului este caudală. se ajunge la trunchiul superior sau porţiunile membranei laterale.3 mA. prima coasta. · Doza medie este de 20-25 ml anestezic. cu cea mai mare extindere. identificând vena jugulară externă. supraclaviculară. cotului şi antebraţului şi mai puţin a mânii. Injectarea anestezicului local se efectuează când intensitatea curentului ajunge la 0.Caseta11. · Se introduce acul perpendicular pe tegumente. · Locul puncţiei este plasat la nivelul cartilajului cricoid pe marginea posterioară a sternocleidomastoidianului. 2.2 – 0. 7. Instalarea blocului durează 10 – 15 minute. Pentru confortul pacientului este recomandată sedarea cu benzodiazepine. piciorului propriu zis. Echipament necesar de anestezie. · Capul se întoarce uşor într-o parte. respiratorie. ci între fascia. 5. mîinii propriu zise. care este întâlnită în această regiune destul de frecvent. Anestezia regională a plexului brahial Se efectuaz ă pe cale interscalenic ă. Calea supraclaviculară realizează procentaj mare de succes. Anestezicul trebuie injectat nu subcutanat. cu ajutorul ultrasonografiei. · Poziţia pacientului în decubit dorsal. · Poziţia pacientului în decubit dorsal. Dereglările grave de coagulare. antebraţului şi mânii. 6. până la contactul cu prima coasta. cotului. 3. Dozele de anestezic local utilizate nu trebuie să depăşească dozele maxim recomandate pentru evitarea toxicităţii anestezicului local. · Doza medie este de 25-40 ml anestezic. Determinarea locului administrării anestezicului local poate fi prin diferite metode: apariţia de parestezii. instalare rapid ă a blocului. contracţii musculare prin electrostimulare. monitoring similar cu cel pentru anestezia general ă. Efectuarea tehnicii parestezice nu este recomandată datorită gradului mare de complicaţii. Lidocain ă 1.5%. practic tot braţul mai complet decât calea axilară. Lidocain ă 1. ori folosirea electrostimulării. apoi se retrage uşor. Calea axilara conferă blocul ½ distale a umărului. Acul se introduce sub 45° lateral pe tegumente în direcţia capului humeral. În cazul blocului ineficient se purcede la anestezie general ă. şi coasta I. Refuzul pacientului. La aspiraţia aerului este indicată radiografia cutiei toracice pentru a exclude pneumotoraxul.5%. Pentru realizarea blocului este necesar neurostimulator şi/sau aparat cu ultrasunet. Este necesar de a fi aten ţi la vena jugulară externă. · Pentru localizarea plexului se poate încerca declanşarea de parestezii. 4. Chirurgia genunchiului. · Pentru localizarea plexului se poate încerca declanşarea de parestezii. la o profunzime de 5-7 cm. Indica ţii: 1. 4. Necooperarea pacientului. antebraţului.

făcând imposibil blocajul lor printr-o singură manevră. Se fixează digital artera femurală. · Injectarea se face la intersec ţia linii 2-i cu cea de-a 3-a. Cu 2-3 cm mai jos şi medial de spina iliac ă anteriosuperioară. Anestezia regională intravenoasă (blocul bier) se foloseşte rar pentru intervenţiile chirurgicale pe membre. Blocada sciaticului este indicată în chirurgia piciorului propriu zis. Se introduce 20-30 ml Lidocaină 1%. transmiterea pulsaţiei arteriale c ătre ac. Volumul anestezic e de cca. Anestezia regională la membrului inferior La nivelul membrelor inferioare nervii au traiecte separate. Aprecierea blocului se face prin percepţia durerii. Lidocaină de 0. de scurtă durată (inferioare 1.5%.· Poziţia pacientului este în decubit dorsal. · Dup ă aplicarea garoului. Se simte pătrunderea în teaca perivasculară. nervul femurocutanat lateral. · Poziţia pacientului este în decubit lateral cu membrul de anesteziat procliv şi îndoit. prin testul de înţepare în teritoriul de distribuţie a nervilor musculocutan. A 3-a linie une şte trohanterul mare şi hiatusul sacral. la o profunzime de 6-10 cm.25%-0. acul se introduce peste arteră şi se dirijează medial. perpendicular pe tegumente. · Pacientul se află în decubit dorsal. cu braţul în abducţie de circa 80-90%. 16 . şi se avansează pân ă apar parestezii ori contracţii musculare la stimularea electrică a nervului. Volumul anestezic e de cca. Blocarea nervului femural este indicată în chirurgia gambei în asociere cu blocada sciaticului. obturator şi femural. 20 ml Lidocaină 1%. · În teacă perinervoasă. La mijlocul acestei linii. se puncţionează cu ac subţire sub fascie. de scurtă durată. Anestezia regională intraosoasă se foloseşte numai pentru intervenţiile chirurgicale pe membre. lateral de arteră. La localizarea corectă a acului apar parestezii sau mişcări în picior la stimularea electrică a nervului. perpendicular pe tegumente. Se injectează cât mai medial. de aceea se fac injectări multiple. · Se aplică un garou imediat sub axilă. · Semnele de puncţie corectă sunt: parestezia. · Pentru blocarea nervului femural pacientul se află în decubit dorsal. Blocarea nervului obturator este indicată în chirurgia regiunii perineului şi regiunii mediale a femurului în asociere cu blocada sciaticului şi nervului femural. paralel cu mănunchiul vacsulo-nervos.5-2 ore şi superioare 1-1. · Pentru exsanghinare membrul se ridică în sus. după ce se aplică garoul ori manşeta unui tensiometru mai sus de câmpul operator şi se umflă la o presiune cu 20-25 mm Hg peste TA sistolică a bolnavului. Cu 4-5 cm mai jos de ligamentul inghinal în vârful unghiului drept format dintre liniile ce duc de la mijlocul ligamentului inghinal şi regiunea anterioară a simfizului. Principalii nervi ce sunt blocaţi sunt: sciaticul. cu humerusul rotat extern şi cotul flectat. iar pentru alte regiuni ale membrului inferior în asociere cu alţi nervi. adică deasupra locului unde nervul musculocutan părăseşte teaca perivasculară 3040 ml Lidocaina 1%. se puncţionează cu ac la o adâncime până la 7 cm. introducând acul perpendicular pe tegumente. radial şi ulnar. cât mai proximal. ataşat la seringă. 20 ml Lidocain ă1%. exista septuri care împiedica difuziunea anestezicului.5%. se puncţionează cu ac subţire. Caseta13. ca şi prin activitatea motorie (posibilitatea de a ridica membrul superior). median. · Anestezia se instalează peste 10-15 min. Volumul anestezic e de cca. Se palpează artera. i/v se injecteaz ă Procain ă de 0. cu volum redus. 20 ml Lidocaină 1% Blocarea nervului femurocutanat lateral este indicată în chirurgia regiunii posterioare a femurului în asociere cu blocada sciaticului şi nervului femural. · Se trage o linie între spina iliaca postero-superioară ş i marele trohanter. se trage a 2-a linie perpendiculară.5 ore). · Pacientul se află în decubit dorsal.

cu soluţia de anestezic local. cu acul orientat posterior şi introdus circa 2-2.5% şi 7.· · Acul cu mandren se introduce în regiunea epifizei ori metafizei prin stratul cortical la o profunzime 1. · La nivelul unghiului extern inferior al orbitei care se direc ţionează în sus. Anestezia topică · Consta în badijonarea mucoaselor cu un anestezic local (chirurgia maxilo-facială. Anestezia se instalează peste 10-15 min. Caseta14. · A doua injectare transconjunctival.evitarea p ătrunderii anestezicului în patul sanguin în plaga deschisă şi răspândirea lui pe suprafeţe mari. la nivelul regiunii operatorii. Articaină. Caseta16. cutanate şi subcutanate.5 cm. · Se inseră transdermic sau transconjunctival un ac de 4 cm. O. · Ochii în poziţie neutră. · Anestezic de contact intraconjunctival. Tetracaină. etc. tratamentul nevralgiei. favorizată de o vascularizare bun ă a mucoaselor. avansâd acul supero-medial 2-2. la unirea a dou ă treimi mediale cu treimea laterală.5-2 cm se injectează Procaină de 0. .5 cm.5%. · Principalul risc al anesteziei topice este intoxicaţia cu anestezic. · Se injecteaz ă 3-4 ml din solu ţia de anestezic local în conul muscular. se injectează 5 ml din solu ţia de anestezic local şi se masează u şor ochiul pentru ca solu ţia să se disperseze.administrarea frac ţionată a dozei. Caseta17. · Anestezia topică a tegumentelor se realizeaz ă şi cu ajutorul preparatului EMLA.5 cm şi injectând după aspirare ceilalţi 5 ml de anestezic local. Tehnica anesteziei locale constă în infiltrarea progresivă a ţesuturilor strat cu strat.R. biopsii sau plastii cutanate.5% şi Prilocain ă de 2. Caseta15.5%.000. oftalmologică.utilizarea dozei strict calculate. · Dup ă aspirarea u şoară. 5 ml Bupivacain ă 0.) realizând anestezia micilor terminaţii nervoase de la acest nivel. debridarea unui ulcer varicos. Anestezia locală (prin infiltraţie) Se indică pentru intervenţiile chirurgicale mici. circumcizii. care este o emulsie ulei/ap ă şi conţine Lidocain ă de 2.5-10 ui/ml de Hialuronidază 37 ˚C · Se injectează cu un ac de 25 G şi 2. · Ochiul în poziţie neutră şi pacientul în decubit dorsal. Anestezia retrobulbară · Decubit dorsal. · Se închide ochiul şi se aplică pe el un dispozitiv care să exercite o presiune de 30-40 mmHg (balonul de presiune Honan) pentru 10-15 minute. realizând o durată de anestezie până la 3 ore. · Este indicată în cazul puncţiilor arteriale sau venoase. Metodele de profilaxie a complicaţiei date sunt: . Substanţele anestezice utilizate: Lidocaină 2-10%. Anestezia peribulbară · Lidocaină 2%. herniotomie şi hernioplastie. Lidocain ă de 0. 17 . 5 ml cu Epinefrină 1:200.L. . · Prima se efectuează prin mijlocul carunculului. spre posterior şi medial spre vârful orbitei. Tetracaină 1% -1-2 pic ături. se aplică două injectări peribulbare. având ca reper marginea inferioară a orbitei.5% şi se aplică în doz ă de 2g/10cm. sutura plăgilor superficiale.

pletismografia pulsului. .nivel II-III (municipal şi republican).diureza. 18 .temperatura tegumentelor. ü noninvaziv-ecografiei transesofagiene ü minim invaziv. . ü microscopice (polarizare ortogonală spectrală. .Tabelul nr.monitorizarea relaxării musculare (TOF). . Sistemul . constitu ţionali. .frecvenţa cardiacă. .metode de determinare a circulaţiei şi oxigenării cardio. LIDCO. inclusiv al metabolismului gazos şi acido-bazic. monitorizare avansată .1.curba respiratorie. . . Starea .1. PVC.2.temperatura centrală.presiunea arterială. nervos . VIGILEO. . spectroscopia infraroşie).culoarea tegumentelor.EcoCG transtoracic ă.umiditatea. .indicele bispectral.relaxarea ob ţinută.determinarea intermitentă sau continuă a gazelor .concentraţia inspiratorie a volatile în amestecul de gaz inspirat şi în oxigenului FiO2. de terapie intensivă. ü Monitoring-ul respirator.nivel I(raional).oximetria cerebrală.PICCO. . central . Măsurile de terapie intensivă în perioada postanestezică: ü Restabilirea conştien ţei.potenţiale evocate. inclusiv şi contracararea hipovolemiei. amestecul de gaz expirat.PA invazivă. .urmărirea presiunii intracraniene. doppler.concentraţia N2O şi concentraţia anestezicelor .concentraţia oxigenului. vizualizarea cîmpurilor întunecate.3 Asistenţa postanestezică Caseta 18. .termodiluţie transpulmonară. clearance-ul verdelui de indocianină). Asistenţa postanestezică Include o totalitate de măsuri. . microscopia intravitală. direc ţionate spre minimizarea efectelor adverse ale actului anestetico-chirurgical şi corecţia perturbărilor patologice prezente la pacient. .volumele setate după parametrii sanguine arteriale (PaO2. ü macroscopice (tonometria gastrică. . Sistemul traseul electrocardiografic. Monitorizarea pacientului în anestezie Monitorizarea standard Monitorizarea avansată . PaCO2). ü Diagnosticul şi managementul complicaţiilor postoperatorii. Sistemul pulsoximetria -SpO2. ü Stabilizarea funcţiei cardiace.măsurarea SO2 a sângelui venos amestecat. generală .echilibrul gazos şi acidobazic.măsurarea debitului cardiac: ü invaziv-cateterului Swan-Ganz. respirator CO2 la sfârşitul expirului. fluxmetria cu laser.frecvenţa respiratorie.electroencefalograma. prin plasarea cateterului.diametrul pupilei. . Sistemul renourinar NB: Monitorizare standard . Po AP. C. . capnometria sublinguală. cocentra ţ ia . ü bioimpendanţa electric ă transtoracic ă. .prezen ţa reflexului cornean. tisulare: vascular . .

metabolice şi a pasajului gastro-intestinal. glicemia. Vizita medicului anesteziolog pentru determinarea riscului anestezio-chirurgical cu implicarea de urgen ţă a specialiştilor de profil la necesitate. Pacientul este prezentat echipei de gardă a secţiei şi examinat în dinamic ă la necesitate. Bolnavii în stare critic ă. . Echipamentele de anestezie şi standardul de monitoring se respectă ca şi în cazul interven ţiilor programate. ECG. se utilizeaz ă miorelaxante scurte depolarizante. 7. Pregătirea pacientului către intervenţie. 3. reanimare. la necesitate: ureea. transaminazele.) b. ionograma. 6. tonusului muscular. a. cunoştinţei clare.Pacienţii critici se transferă în mod programat la ventilaţie pulmonară artificială prelungită în terapie intensivă. Un factor important în managementul urgenţelor este controlul temperaturii corpului pacientului şi înc ălzirea pacientului pe masa de operaţie cât şi a soluţiilor perfuzabile. direcţionate spre minimizarea efectelor adverse ale actului anesteticochirurgical şi corec ţia perturbărilor patologice prezente la pacient. Pentru pacienţii critici este recomandată utilizarea unui cateter vezical pentru monitorizarea diurezei. pacientul nu se ventilează prin mască. . În caz de indicaţii urgente. a. inclusiv şi iniţierea alimentaţiei enterale şi parenterale. Alegerea metodei de anestezie este doar în competen ţa medicului anesteziolog şi poate fi schimbată în dependenţă de modificarea tacticii chirurgicale. radiografia cutiei toracice. . se aplic ă manevra Selick). C. .Transferul pacientului după anestezie din sala de operaţie în secţia de reanimare-terapie intensivă se decide de către medicul anesteziolog şi este prezentat medicului reanimatolog. Problema „stomacului plin” se rezolvă preoperator.Corec ţia dezechilibrelor electrolitice. care necesită terapie intensivă cu elemente de reanimare se pregătesc de operaţie în secţia de reanimare. Pacienţii supuşi intervenţiilor chirurgicale de urgenţă se transferă în sala de operaţie pe brancardă. C.Analgezia postoperatorie se asigură în conformitate cu necesităţile individuale ale pacientului şi volumul operator.1. 8. indicaţii imediate. 4. restabilire a diurezei adecvate etc. bilirubina. se purcede la protocolul de inducţie secvenţială rapid ă (preoxigenare. .1.2 Asistenţa anesteziologică în chirurgia de urgenţă Caseta 19. 2. echilibrul acido-bazic. în cazurile când patologia chirurgicală acută permite. coagulograma. cînd intervenţia chirurgicală nu permite rezolvarea stomacului plin (abdomen acut). analiza generală a urinei. Anestezia pentru diverse proceduri în afara sălii de operaţie Premizele: Creşterea numărului de solicitări pentru anestezii în afara blocului operator din cauza măririi numărului 19 . c. Abordul venos este obligatoriu la to ţi pacienţii.Transferul pacientului dup ă anestezie din sala de operaţie în secţia de profil se efectuează conform cerinţelor în vigoare: restabilirea respiraţiei.Tratamentul simptomatic şi de suport se efectuează conform parametrilor clinico-paraclinici. . Pacientul este supus actului chirurgical-anestezic fără pregătire în cazurile când intervenţia este o măsură de resuscitare. Bolnavii cu parametrii vitali relativ stabili se pregătesc în secţia de profil (terapie infuzională. 5. Minimul investigaţiilor conform Programului Unic: analiza general ă a sângelui. rezolvare a problemei „stomacului plin”.Profilaxia şi tratamentul greţurilor şi vărsăturilor postoperatorii se efectuează complex în conformitate cu starea pacientului. evolu ţia pacientului cu eventuale complicaţii. determinarea grupului sanguin + RH factorul. Etapele asistenţei anesteziologice în chirurgia de urgenţă 1. Calibrul cateterului periferic sau cateterizarea unei vene centrale este în dependenţă de gravitatea pacientului şi volumului operator programat.3 Anestezia în afara sălii de operaţie Caseta 20.

si cu tot echipamentul de monitorizare. Dificultăţile: Locaţiile unde se desfăşoară aceste proceduri pot fi situate departe de blocul operator. Ca urmare: pacienţii sunt supravegheaţi de medici cu experien ţă redusă. Exista tentaţia de a considera că aceşti pacien ţi nu necesită o anestezie complexă.de proceduri de diagnostic sau tratament. Tabelul nr. Patologiile ce pot necesita sedare sau anestezie generală · Encefalopatie infantilă · Tulburări de dezvoltare neurologică · Convulsii/epilepsie · Neuropatie · Miopatie · Durere · Traumă acută · Instabilitate cardiovasculară. la copii necesită o sedare mai profundă sau chiar anestezie generala. astfel încât medicul anestezist este nevoit să lucreze într-un mediu diferit de cel cu care este obişnuit. fără a avea la dispoziţie toate condiţiile unei monitorizări complete.3 Componentele de bază ale anesteziei în afara blocului operator Capacitate de toleranţă pentru anestezie/sedare Pacient Grad ASA şi patologie asociată Cai respiratorii Alergie la substan ţe de contrast Cerinţe monitorizare simplă/avansată Diagnostică sau terapeutică Procedură Durată Nivel de disconfort/durere Poziţionare a pacientului Cerinţe speciale (monitorizare specială) Potenţiale complicaţii Suport chirurgical Echipament anestezic Mediu Monitoare Aspiraţie Echipament de resuscitare Personal Echipament tehnic Pericol de iradiere Cîmp magnetic Temperatura ambientală Echipament de încalzire Caseta 21. în locaţii îndepărtate. ce necesit ă echipament special care nu poate fi transportat în sala de operaţie. neurologic ă · Comorbidităţi importante 20 . şi eventual fără a avea sprijinul unui personal auxiliar antrenat să lucreze cu pacienţii anesteziaţi. si fără a avea sprijinul unui personal cu experienţă în anestezie. respiratorie. sau c ă nu necesită o monitorizare precum cea din blocul operator. procedură şi mediu. Unele proceduri care la adulţi se pot face doar cu o sedare minimă. Medicul anesteziolog trebuie să găsească un echilibru între cele trei componente ale unei anestezii în afara blocului operator şi anume pacient.

6 . · poziţia pacientului. Pentru a planifica corect planul anestezic şi de monitorizare. b ) Butelie de rezerva. TIPS. Radioterapie: iradiere. · ce complicaţii pot apărea. 4. 10 . RMN. 1. Organizarea serviciului de administrare a anesteziei în afara blocului operator trebuie s ă fie conform standardelor de practica anestezică generală. 3 . Psihiatrie: electro şocuri. Personal instruit corespunzător pentru a sprijinii echipa anestezică. 2 . 9. ERCP. neuroradiologie. Sistem de evacuare a gazelor anestezice (atunci când acestea sunt folosite). 3. radiochirurgie. Spaţiu suficient pentru: a) Personal si echipament. Iluminare adecvată: lămpi de rezervă cu baterii.Caseta 22. Caseta. d) Echipament de monitorizare care s ă permită aderarea la standardul de monitorizare de baza. medicul anesteziolog trebuie să cunoască bine: · procedura ce urmeaz ă a fi efectuată. Monitorizarea anestezică de bază în afara să lii de operaţie conform Standardului ASA (anexa nr. Echipament de resuscitare imediat disponibil: a) Defibrilator. Nu există o delimitare strictă între diferite grade de sedare. 4 . 21 . cît si paşii ce trebuie făcuţi în cazul apariţiei unor complicaţii. şi unde se poate trece cu uşurinţă dintr-un grad de sedare în altul. cardioversie. · durata acesteia. b ) Droguri anestezice adecvate. Gastroenterologie: endoscopie. b ) Echipament corespunzător pentru transportul în unitatea de supraveghere postanestezic ă. b) Acces uşor la pacient. Aspiraţie: Sigură şi eficientă. ecografie transesofagian ă. c) Aparat de anestezie echivalent celor din blocul operator şi men ţinut în aceleaşi condiţii tehnice. 2. aparatul de anestezie şi monitoare. colonoscopie. c) Echipament de resuscitate cardiopulmonară. 7 . 24 Gradele de sedare Gradul de sedare necesar variază pentru fiecare pacient şi pentru fiecare procedură în parte. biopsie hepatică. Facilitaţi de supraveghere postanestezic ă. radiologie intervenţională. 8. · cît de dureroasă este procedura. Cardiologie: cateterism cardiac.4) Caseta 23. Principalele proceduri ce necesită sedare sau anestezie 1. Radiologie: CT. Echipament anestezic: a) Balon autogonflabil pentru ventilaţie manuală. Prize electrice suficiente pentru aparatul de anestezie şi monitoare precum şi pentru alt aparataj. sau anestezie. a) Personal adecvat pentru supraveghere postanestezic ă. 5 . lucru de care trebuie ţinut cont mai ales în cazul pacienţilor fragili sau în cazul procedurilor care necesită sedare profundă. Cerinţele de dotare pentru anestezia în afara blocului operator (ASA) Oxigen a) Sursă sigură. 5. b) Medicaţie de urgen ţă.

cel mai frecvent medicul anesteziolog nu stă lângă pacient. Nici alte obiecte nu trebuie introduse în incinta aparatului: ceas. calea aeriană se protezeaz ă cu masca laringiană sau prin intubaţie. peste această vârstă fiind recomandat s ă fie sedaţi sau anesteziaţi.inclusiv lapte şi 3 ore pentru lichide). aparat de anestezie etc. stetoscop. Trebuie avută în vedere temperatura de multe ori scăzută din aceste locaţii. Spaţiul îngust şi lung în care se găseşte pacientul face ca accesul anesteziologului către pacient şi vizualizarea acestuia să fie dificilă.). monitoare). pentru monitorizarea respiraţiei folosindu-se observaţia directă. Datorită radiaţiilor.5 mg/kg. butelia de oxigen. Din cauza zgomotului produs de aparat. monitoare. telefon mobil. fapt de care trebuie ţinut cont mai ales dacă pacientul este mic.5-1 mg/kg) titrat în funcţie de efect. Trebuie stabilită o cale directă de comunicare cu echipa radiologic ă.5-1-1. Acesta se poate asocia cu Ketamină (0. Caseta 26. este recomandat ca medicul anestezist sa rămână în incinta şi să urmărească starea pacientului îndeaproape. chiar la stimulare dureroasă Necesită interven ţie Frecvent neadecvată Poate fi afectată Caseta 25. Perioada postului preanestezic trebuie respectată cu stricteţe (6 ore pentru alimente . IV). sunetele respiratorii şi zgomotele cardiace nu pot fi auzite. Cînd accesul venos este foarte dificil. Anestezia pentru RMN Câmpul magnetic prezent permanent face ca obiectele ferometalice s ă fie interzise în apropierea aparatului (butelii de oxigen. Se titrează sedarea în funcţie de efectul dorit. pentru o reacţie rapidă şi eficientă în caz de urgen ţă. cărţi de credit etc. Datorită faptului. Există echipament compatibil special conceput pentru examenul RMN (aparat de anestezie. Temperatura redusă este un factor ce trebuie luat în considerare.4 ASA . 22 . Capnografia printr-o canulă nazală poate fi folosită ca indice obiectiv al respiraţiei. Pulsoximetria este monitorizarea minimă pentru un astfel de examen.Tabelul nr. sau Tiopental intrarectal (20-30 mg/kg). în doze mici (0. deoarece laringoscopul . mai ales că examenul RMN poate dura de ordinul zecilor de minute. sau Cloralhidrat* (30-50 mg/kg).Definirea anesteziei generale şi a gradelor de sedare / analgezie Sedare minimă Răspuns Cale aeriană Ventila ţie spontană Cardiovascular Normal la stimuli verbali Neafectată Neafectată Neafectat Sedare moderată Intenţionat la stimuli verbali sau tactili Nu necesită interven ţie Adecvată Menţinut Sedare profundă Intenţionat la stimulare repetată sau dureroasă Poate necesita interven ţie Poate fi neadecvată De obicei menţinută Anestezie generală Fără răspuns. la pacientul treaz se poate administra Ketamin ă intranazal (6 mg/kg). Este întotdeauna nevoie de un abord venos periferic. Anestezia pentru CT Copii mai mici de trei luni în general nu au nevoie de sedare pentru examenul CT. Acolo unde situaţia o impune. drogul cel mai utilizat fiind Midazolamul (0. laringoscop. iar pentru monitorizarea circulaţiei unda pletismografică. însă trebuie să fie asigurat acces vizual direct pentru supraveghere. apoi se montează un cateter venos periferic. per os (10 mg/kg).3 mg/kg) pentru a preveni hipersalivaţia. Midazolamul se poate asocia la fel de bine şi cu Propofol.5 mg/kg) şi doze mici de Atropină (0. ca nu s-au eviden ţiat efecte adverse ale examenului RMN pentru personalul medical. Pentru resuscitare pacientul trebuie scos de urgen ţă din scaner.3-0. baterii.

ca manevrele pot fi dureroase. Propofolul este o opţiune pentru inducţie şi/sau men ţinere. marea majoritate a copiilor necesita anestezie generală. analgo-sedare sau combinaţii ale acestora.1 mg/kg) sau Sevolfuran 1. Anestezia pentru endoscopie digestivă Cu excepţia pacienţilor adolescenţi. Ca şi în anestezia pentru endoscopie este necesar în marea majoritate a cazurilor de anestezie generală. Acolo unde situaţia o cere (ex: pacienţi fragili. Aceasta creşte confortul pacientului şi creste eficienţa examenului prin reducerea artefactelor de mişcare. Pentru investigaţii sau intervenţii chirurgicale pacientul poate avea nevoie de anestezie generală.5 . Extubarea se face după reluarea reflexelor de deglutiţie şi tuse. drenaje.1. cateterisme). ceea ce împiedică restabilirea precoce. Notă: Anestezia pentru procedurile care au loc în afara blocului operator trebuie sa aibă aceleaşi criterii de practică ca şi anesteziile din cadrul blocului operator. Premedicaţia cu Midazolam intranazal sau per os şi inducţia inhalatorie cu Sevofluran sunt foarte eficiente acolo unde nu există abord venos. Înainte de trezire se recomandă golirea stomacului de aerul folosit la insuflaţie şi extubarea atunci când reflexele protectoare de deglutiţie şi tuse sunt prezente şi eficiente. datorită faptului că trebuie men ţinută o imobilitate cât mai bună. premedica ţia.2% în respiraţie spontană sau asistată. Este recomandat ca tehnica aleasă să includă protezarea căilor aeriene (mască laringiană sau intubaţie traheală).5 . Principiile asistenţei anesteziologice în ambulatoriu Pacientul care este programat pentru chirurgia de ambulator este acela care se interneaz ă pentru investigaţii sau intervenţii chirurgicale şi care nu va rămâne peste noapte în spital. anestezia şi procedura în sine. În general nu este nevoie de opioide. si apoi perioada de trezire din anestezie . Un prelungitor ataşat canulei venoase poate aduce portul de injectare mult mai la îndemână. Anestezia pentru proceduri minim invazive (puncţii-biopsii. anestezie regională sau locală. Trezirea din anestezie trebuie făcută sub supraveghere medicală. Intervenţiile selectate pentru chirurgia de ambulator sunt acelea care durează mai puţin de 60 de minute şi care nu au risc major hemoragic sau care nu produc durere postoperatorie excesivă (tabelul 1). După intubaţie menţinerea se poate face cu doze mici de Propofol (0. utilizarea lor putând duce la creşterea semnificativă a incidentei vărsăturilor.4 Asistenţa anesteziologică în ambulator (chirurgia de o zi) Caseta 29. însă nu neapărat cu intubaţie traheală.defibrilatorul conţin elemente ferometalice. Caseta 27. se poate folosi o premedicaţie cu Midazolam asociat eventual cu Ketamină şi men ţinerea cu Propofol sau un anestezic halogenat. manevra nefiind dureroasă. Caseta 28. perioada de post. În funcţie de fiecare caz. În marea majoritate a cazurilor pediatrice. se recurge la anestezie generală. deosebirea o face numai accesul mult mai dificil c ătre pacient. Anestezia generală poate fi indusă în afara incintei sau acolo unde există echipament compatibil se poate face inducţia. În acest scop se poate folosi o premedicaţie cu Midazolam (intranasal sau per os) şi inducţie cu Propofol sau Sevofluran în cazul în care nu avem o cale venoas ă. malformaţii cardiace). 23 . Administrarea de opioide în doz ă mică 1-2 mcg/kg trebuie luată în considerare dat fiind faptului. care pot tolera această investigaţie cu o sedare uşoară cu Benzodiazepine administrate oral (Midazolam 0. de multe ori fiind suficientă masca facială sau masca laringiană.5mg/kg) şi Lidocaină spray în orofaringe. C. nou-n ăscuţi. este recomandată intubaţia traheală pentru o protecţie mai bună a cailor aeriene. Accesul venos periferic este indispensabil. Criteriile se referă la vizita preanestezică .

adenoidectomii. decompresii de nervi. hemoroidectomie. Avantajele chirurgiei de o zi · practică sigură. rezecţii transuretrale de tumori vezicale. miringotomie extrageri de corpi străini. Boala Dupuytren. histeroscopie. hernii. Oftalmologie ORL Urologie Ortopedie Chirurgie generală Chirurgie pediatrică Caseta 30. colposcopie. amigdalectomii . interven ţii pe canal lacrimal. Selectarea pacienţilor pentru intervenţii chirurgicale de o zi Selectarea pacienţilor pentru intervenţii chirurgicale de o zi este de o importanţă majoră şi trebuie să se ia în considerare două aspecte principale: în primul rând starea de sănătate şi apoi condiţiile sociale ale pacien ţilor. cu un raport cost/beneficiu excelent. extracţii dentare. cura varicelor. dar cu boala asociată într-un stadiu compensat! Factorii de risc pentru apariţia evenimentelor nedorite în chirurgia de ambulatoriu: · obezitatea. rezecţii submucoase.5 Intervenţiile pentru chirurgia de o zi Profilul Ginecologie Chirurgie plastică Intervenţia chiuretaj uterin. artroscopii. · adaptare mai rapidă la viaţa socială. fisuri anale. cataractă. eficientă. Prioritar pacienţii selectaţi sunt: cu ASA I şi II sau cel mult ASA III. endoscopie digestivă. · scădere a riscului de infecţii nosocomiale. vasectomie. Caseta 31. · scădere a riscurilor trombozei venoase profunde. examinare în anestezie general. · resurse spitaliceşti minime. colecistectomie laparoscopic ă. diagnostic laparoscopic. circumcizie . orhidopexii. noduli mamari . fumatul şi astmul bronşic sunt factori predispozanţi pentru apariţia unor complicaţii 24 . strabism. leziuni tegumentare. cistoscopie. extragere de material. polipectomii. circumcizii.Tabelul nr.

epilepsie cu mai mult de 3 crize pe an · Boli osteo-musculare 25 . Recomandările pentru selectarea pacienţilor în vederea anesteziei în chirurgia de o zi.alcoolism. · Greutatea: IMC ≤ 35 acceptabil.astm cu tratament cu beta 2 agonişti sau cortizon . Fişa pentru vizita preanestezică cuprinde un şir de întrebări şi informaţii care asigură o evaluare exactă a pacientului (anexa nr. · IMC > 35 consult anestezic.insuficienţă cardiacă .5) Pacienţii vârstnici prezintă mai frecvent co-morbidităţi şi se evaluează în funcţie de acestea. · Vîrsta: > 52 săptămani postconceptual. iar în noaptea următoare şi pentru primele 24 de ore dup ă intervenţia chirurgicală să beneficieze de însoţirea unui adult. Caseta 32. II şi compensaţi ASA III. dacă afec ţiunile asociate sunt stabilizate şi există condiţii adecvate de îngrijire la domiciliu.ARDS la naştere care a necesitat suport ventilator .siclemiă .hipertensiune arterială: TAD > 110 mmHg . morfinomani .IMA.angin ă pectorală instabilă . · Stare generală satisfăcătoare(poate urca două etaje pe scări). · boala de reflux la apariţia complicaţiilor legate de intubaţie.aritmii .diabet insulino-dependent .obezitate morbid ă · Boli hematologice . Pacientul vârstnic este recomandat să locuiască la o distanţă de spital de cel mult o oră de mers cu maşina.displazie bronho-pulmonară . Nu există o limită superioară în ceea ce priveşte vârsta pentru chirurgia de o zi.respiratorii postoperatorii. Sunt excluşi pacienţii cu: · Boli cardiovasculare .scleroză multiplă . AVC în ultimele 6 luni .boală hepatic ă . · hipertensiunea arterială predispune la apariţia complicaţiilor cardio-vasculare.boală valvulară simptomatic ă · Boli respiratorii .toleranţă scăzută la efort .risc de hipertermie malign ă . Sunt accepta ţi pacienţii cu: · ASA I. În special pacien ţii vârstnici se evaluează din punctul de vedere al condiţiilor lor sociale pentru a evita pe cât posibil internarea de lungă durată şi apariţia fenomenelor de confuzie postoperatorie.coagulopatii · Boli neurologice .pacienţi mai mici de 1 an cu antecedente familiare de moarte subită infantilă · Boli metabolice .infecţii acute respiratorii .insuficienţă renală .

pacienţii sunt rugaţi să aducă cu ei medicaţia pe care o folosesc în mod obişnuit. Notă:Este obligator completarea fişei preanestezice şi acordului informat (anexa nr. Este necesar acordul p ărintelui privitor la tratamentul chirurgical de o zi şi disponibilitatea pentru a înso ţi copilul în ziua intervenţiei. având în vedere riscul de apnee postoperatorie. dar antidiabeticele orale nu se administrează în dimineaţa intervenţiei chirurgicale).spondilită anchilopoetică . · Sugarii născuţi prematur care nu au împlinit 52 de săptămâni postconceptuale. Instruc ţiunile trebuie scrise clar şi într-un limbaj adecvat. · pulsului. utilizarea medicamentelor conform standardului anestezic.antiaritmice .anticoagulante . instrucţiuni legate de postul preanestezic.artroz ă severă a articulaţiei temporo-mandibulare sau coloanei cervicale . 26 .5). NB: Anesteziile efectuate în ambulatoriu includ aceleaşi cerinţe de monitoring (conform anexei 4). nu sunt admişi pentru chirurgia de o zi. cu condiţia utilizării medicamentelor de durată scurtă şi ultrascurtă de acţiune. De asemenea. Pacientului i se înmâneaz ă instrucţiuni scrise. utilizarea mijloacelor de transport obştesc nu se recomandă.insulină Selectarea pacienţilor în ambulator se face cu examinarea: · anamnezei detaliate. Pacienţii fumă tori sunt sfătuiţi să nu mai fumeze cu 4-6 s ăptămâni înainte de interven ţia chirurgicală. După anestezie generală . După selectarea pacienţilor pentru chirurgia de o zi. miastenie gravis . cu 2 ore înainte de intervenţie. privind data şi ora pentru internare. Orice investigaţie radiologică sau morfopatologică este indicat să fie programată şi să se efectueze înainte de internarea pacientului.. iar pacientul este sfătuit să nu mănânce nimic dup ă miezul nopţii înainte de dimineaţa internării. care se impune în cazul afec ţiunii sale şi este nevoie s ă semneze fişa de informare şi consimţământ. · examenului general de urină. Indicaţia de a nu mânca după miezul nopţii se referă la alimentele solide. Se iau în considerare condiţiile de la domiciliul copilului şi cele legate de transport.anatomie particulară a căilor aeriene care predispune la intubaţie dificilă · Medicaţie cronică . · ECG toate acestea scurteaz ă timpul de şedere al pacien ţilor în spital. Caseta 33. · examenului general de sînge. lichidele clare se admit cu trei ore înainte de intervenţia chirurgicală.miopatii. reducându-se astfel incidenţa contramandărilor intervenţiilor sau efectuarea unor investigaţii complementare în ziua intervenţiei chirurgicale.inhibitori MAO . Particularităţile anesteziilor efectuate în ambulator Consultul preanestezic ambulator cuprinde informarea şi educarea pacien ţilor în vederea anesteziei. medicaţia utilizată de pacient (de exemplu medicaţia antihipertensivă se administrează aşa cum a fost prescrisă. distrofii musculare. acestora li se explică în detalii datele legate de managementul de rutină. şi în mod special sugarii care au avut nevoie de suport ventilator în antecedente. · Copiii programaţi pentru chirurgia de o zi trebuie s ă fie sănătoşi sau în mod normal ASA I şi II. · Pă rinţii trebuie să fie capabili să îndeplinească indicaţiile preoperatorii ale copilului şi să poată îngriji copilul postoperator.steroizi . · tensiunii arteriale.

Caseta 34. aceasta demonstrând şi absenţa greţurilor. Utilizarea antiinflamatoriilor nonsteroidiene. În mod obişnuit pacien ţii trebuie să fie capabili să mănânce şi să bea lichide. analgetice opiode cu ac ţiune scurtă şi blocuri loco-regionale intraoperatorii. Aria de trezire trebuie dotată cu acelaşi tip de echipament de monitorizare şi facilităţi de resuscitare ca şi în cazul oric ărei camere de trezire pentru pacienţii internaţi.2 Complicaţiile perianestezice Caseta 36. 27 . este utilă pentru asigurarea analgeziei postoperatorii în chirurgia de o zi. care solicită o succesiune de investigaţii şi implică noi şi noi manipulaţii. iar pacientului o cantitate suficientă de analgezice orale pentru 3 zile. Inhibitorii COX2 în administrarea intravenoasă sau orală. Există posibilitatea declanşării insuficienţelor funcţionale în cascadă. Paracetamol (în special la copii). Controlul analgeziei postoperatorii trebuie început pre sau intraoperator prin suplimentarea anesteziei intravenoase sau inhalatorii cu combinaţia de antiinflamatorii nonsteriodiene. trezirea pacientului este mai confortabilă şi timpul de externare mai scurt. Originea complica ţilor: 1. C. Caseta 35. Legate de administrarea medicamentelor. Asigurarea unei analgezii post-operatorii adecvate este responsabilitatea anestezistului. Survenite din efectuarea manipulaţiilor. acestea având o durată scurtă de acţiune şi altfel se pot utiliza în chirurgia de o zi. utilizarea unor maşini sau aparate şi consumul de alcool timp de 24 de ore. pierderi sanguine mici · Micţiuni posibile · Însoţitor prezent şi responsabil · Externarea autorizată de un membru desemnat al personalului medical · Instrucţiuni verbale şi scrise pentru pacient · Medicaţie analgetică pentru 3 zile. Principiile îngrijirii postoperatorii Recuperarea după anestezie este un parametru foarte important în anestezia pentru chirurgia de ambulator. 2. Externarea pacientului nu se face până când acesta este capabil să şad ă nesprijinit. vărsături şi ameţeli minime · Hidratare adecvată orală · Drenajul plăgii minim. asigurând o analgezie adecvată. Criteriile de externare · Funcţii vitale stabile pentru cel puţin 1 oră · Orientat temporo-spaţial · Control adecvat al durerii · Greţuri. Cele mai frecvent utilizate opioide pentru analgezia intraoperatorie sunt Fentanylul şi Alfentanilul*. Analgezia multimodală reduce substanţial consumul de analgetice opioide postoperator. să meargă în linie dreaptă şi să stea drept fără a se balansa. Pacientul trebuie sfătuit să se ab ţină de la activităţi ca şofatul. Paracetamolul administrat intravenos asigură o bun ă analgezie. O persoană responsabilă trebuie să fie prezentă pentru a escorta pacientul acasă şi amândorura trebuie să li se dea instrucţiuni verbale şi scrise la externare. Diclofenac şi Ketorolac. fără efecte secundare. au efecte secundare gastrointestinale mai limitate decât antiinflamatoarele nonsteroidiene şi efecte antiplachetare minime. Astfel.Complica ţiile perianestezice Complexitatea şi atributele serviciului anesteziologic fac inerent ă apariţia complicaţiilor. Responsabilitatea pentru evaluarea pacientului în ceea ce prive şte îndeplinirea condiţiilor pentru externare este a anestezistului implicat.

În cadrul perioadei postanestezice precoce şi rezultate supravegherii insuficiente a pacientului. flebite. distribu ţie. · Incidente şi accidente locale ale injectărilor intravenoase (fuzări paravenoase. dezlipirea stratului intern la sondele armate metalic.hipertensiune intracraniană. cât şi interacţiuni între medicamente. limbii. Ø Disecţia retrofaringiană. . · Accidente hemoragice survenite direct din prescrierea incorectă a anticoagulantelor. depresie cardiorespiratorie. rezultat din posibilitatea apariţiei reacţiilor adverse. excre ţie. Complica ţii survenite din efectuarea manipula ţiilor: § Proprii intubaţiei traheale Ø Intubaţia esofagiană. Ø epilepsie. ce pot lua o alură severă. · Acumulare de sânge/secreţii intraluminal. Complica ţiile tardive ale intubaţiei traheale: 28 .excoriaţie nazală. Ø Lezarea dinţilor. nasului. · Aceste reac ţii. rezultat al modificărilor de absorbţie. Survenite din setarea incorectă a utilajului folosit intraanestezic. tremor. Ø Traumatismul coloanei vertebrale şi al măduvei spinării.3. edem generalizat. . · Administrarea medicamentelor. afectarea motilităţii şi clearance-ului ciliar. epistaxis. faringelui. implic ă un risc important. Complica ţii legate de administrarea medicamentelor. Ø plasarea accidentală a sondei nasogastrale intratraheal. 5. transpiraţii. tahicardie. ac ţiune la nivel de organ efector. Ø Avulsia corzilor. leziune secundară tardivă. · Reacţii alergice (modificări tegumentare. 4. · Risc potenţial de polipragmazie. aritmii. tromboze cu leziuni ischemice). edeme periferice. traheii şi bronhiilor. ventilarea cu gaze uscate duce la obstrucţie prin deshidratarea mucoasei traheale şi depunerea de cruste în lumenul sondei. · Perforaţia căilor aeriene şi a esofagului. au la bază acţiuni farmacochinetice. intraoculară . Intubaţie endobronşică :După introducerea sondei pot apărea: · Inflamaţia şi ulceraţia mucoasei laringiene. spasm arterial. · Hipoglicemii survenite din supradozarea antidiabeticelor sau rezultante unui post alimentar îndelungat. eritem. . laringo. · În condiţiile unei intubaţii nasotraheale . Ø Intubaţie endobroşică. aspiraţia pulmonară. Stările cu risc înalt de aspira ţiie Ø comă.şi bronhospasm) care pot culmina cu şoc anafilactic tipic. tromboflebite. mucoasei bucale. Ø Luxaţia mandibulei. traumatism de cornete. cuprind nenumărate incidente şi accidente. aritmii.laringospasm. dislocarea aritenoizilor. pe tot parcursul exercitării serviciului anesteziologic. Survenite nemijlocit din monitorizarea intraanestezic ă insuficientă. obstrucţia căilor aeriene prin hernierea balonaşului prin umflare excesivă. biotransformare. Ø stază gastric ă.bronhospasm . o momentul inducţiei anestezice şi detubării (extragerii sondei traheale). buzelor. Ø Poziţionarea şi umflarea balonaşului în laringe. dislocarea septului nazal. o Răspunsul reflex la manevra de intubaţie prin hipertensiune. cuduri ale sondei. laringelui. hipotensiune. stenoză traheală.

timus şi trahee. · Hematom subcutan. subglotic şi traheal. la lezarea arterei. · Complicaţii septice. · Ulceraţie laringiană superficială. · Creştere a rezistenţei la flux. · Blocare a valvei expiratorii. · Fistulă traheo-esofagiană. · Creştere a spaţiului mort. 29 . arterei pulmonare. · Traheomalacie. Utilizarea presiunilor exagerate în conturul respirator Induce supradistensie alveolară. · Dep ăşirea presiunii din interiorul alveolei opre şte temporar circulaţia în capilarele pulmonare.· Edem şi stenoză la nivel glotic. pînă ce gradientul de presiune se reface prin creşterea presiunii în artera pulmonară. · Leziuni a plexului subclavicular. Complica ţii de la cateterizarea venelor centrale: · Pneumotorax (prin lezarea domului pleural). · Leziuni de lob tiroidian plonjant. · Hiperoxie. · Emfizem mediastinal. · Culminând cu embolie gazoasă. Complica ţii prin utilizarea neadecvată a circuitelor respiratorii: · Hipoxie. · Injectare accidentală a anestezicului în arteră. · Sinechii laringiene. Complica ţii provocate prin suprapresiuni: · Închidere sau absenţă a supapei de suprapresiune a sistemului respirator. rezultând: · Emfizem pulmonar interstiţial. · Emfizem subcutanat. · Hemotorax (lezarea unui vas masiv). cu tulburări de ritm până la rupturi cardiace. · Leziune a ramurii anterioare a nervului laringeu recurent la nivelul cartilajului tiroid. cu difuziunea gazelor în ţesuturile învecinate. · Disfonie cauzată de un granulom de corzi vocale sau de pareză a corzilor vocale. · Embolie gazoasă. · Puncţie a canalului toracic. tracţiuni sau elongări nervoase. · Hipercapnie: · Hipocapnie. · Leziuni a ventriculului drept.

electrocardioscopie. capnometrie. 1 CERINŢE DE DOTARE A SĂLILOR DE OPERAŢIE. fiecare loc de lucru al anesteziologului Fiecare mas ă de opera ţie. SaO2. pletismografie. loc de lucru 1 la 3 s ă li de opera ţ ie 1 la 2 s ă li de opera ţ ie 1 la sal ă 2 la masa 6 la masa 30 1 1 1 1 1 la la la la la 2 mese 6 mese 3 mese mas ă 3 mese . concentraţ ie. componen ţ a amestecului gazos inhalat ş i exhalat. dep ăşirea limitelor de presiune. LOCUL DE LUCRU AL ANESTEZIOLOGULUI Denumirea utilajului Cantitatea utilajului în dependen ţă de nivelul IMSP Serviciul spitalicesc Spitale raionale Sistem centralizat de aprovizionare cu gaze: surs ă de oxigen. MAC anestezicelor gazoase ş i volatie volumului exhalat ş i cu sistem ă de alarm ă la deconectare. filtru bacterian. vacuum Ma ş in ă de anestezie adaptat ă pentru anestezice gazoase ş i volatile cu vaporizoare separate pentru Sevofluran.Anexa nr. analizator de gaze în amestecul gazos. loc de lucru Fiecare ma ş in ă de anestezie 1 la 6 s ă li de opera ţ ie 1 la fiecare mas ă de opera ţ ie 1 1 1 1 1 la 6 mese în sec ţ ie la 6 mese la mas ă la 6 mese Fiecare monitor Fiecare mas ă de opera ţie. sensor pentru controlul ermetismului în conturul de respira ţie Ventilatoare mobile Monitoare a func ţ iilor vitale cu module obligatorii: analiza amestecului gazos inhalat ş i exhalat. manjetă pentru TA neinvaziv ă oscilometrică de diferite mă rimi. dotat cu sistem ă de monitorizare a presiunii în contur. presiunea arterial ă neinvaziv ă Presiune arterial ă invaziv ă monitoring al debitului cardiac Monitoring BIS sistem de înc ă lzire a pacientului (saltea ş i/sau sistem de einsuflare) sistem de înc ă lzire a perfuziei Accessorii pentru monitor: electrozi ECG. gel pentru electrozi. temperatura central ă . aer comprimat. sensor electronic pentru termometrie Tensiometru + stetoscop Electrocardiograf mobil 12 canale Defibrilator Balon Ambu Seringa automat 1 la masa 1 în sec ţ ie 1 la masa 1 la sec ţie 1 în sec ţ ie Spitale municipale Spitale republicane Fiecare sal ă de opera ţie. umidificator. cu posibilitate de anestezie cu flux redus Accesorii pentru maşina de anestezie: maşti de diferite mărimi. sensor SaO2. Izofluran. EtCO2. neermetizarea circuitului. tuburi gofrate.

menţinerea şi repararea utilajului.Saver" Hemoglobinometru portativ Analizator portativ pentru testarea hemostazei (TCA) Tromboelastograf ROTEM (1 pe clinica) Glucometru Laringoscop cu lam ă curb ă ş i lam ă dreaptă pentru adul ţ i şi copii cu trei lame Aparat pentru ultrasunet pentru vase ş i nervi periferici Aparat pentru aprecierea echilibrului acidobazic. glucozei Fibrolaringoscop Glidescop 1 în sec ţ ie 1 în sec ţ ie 1 în sec ţ ie 1 în sec ţ ie 1în sec ţ ie 1 în sec ţ ie 1 în sec ţ ie 1 în sec ţ ie 1 în sec ţ ie 1 la secţ ie 1 la masa 1 la 6 mese 2 la masa 8 la transplant Fiecare mas ă de opera ţ ie 1 în sec ţie 1 în sec ţie 1 în sec ţie 1 în sec ţie 1 în sec ţie Fiecare mas ă de opera ţ ie 1 în sec ţie 1 în sec ţie 1 în sec ţie 1 în sec ţie 1 în sec ţie 1 în sec ţie 1 în sec ţie 1 în sec ţie 1 la 6 mese 1 la 6 mese 1 la 6 mese 1 în sec ţie 1 la 6 mese 1 la 3 mese 6 la masa NB ! Toate utlilajele se recepţionează doar cu contract de deservire garantată."Cell . După expirarea garanţiei fiecare spital este responsabil de deservirea.8 la transplant Monitor pentru aprecierea profunzimii blocului neuromuscular Infuzomat Aspirator cu catetere de aspira ţ ie de unic ă folosin ţă Aparat pentru autohemotrasfuzie . electroli ţ ilor. Consumabile necesare pentru anestezie (calculele se fac în dependen ţă de volumul de lucru) Combitub Stilet luminiscent Fibrolaringoscop Set intubare retrograd ă Set traheostomie percutan ă Cateter nazal pentru oxigen Măş ti faciale pentru inhalarea oxigenului Pens ă McGill Pens ă anatomic ă Pens ă chirurgical ă Dep ă rt ător bucal cu filet 31 .

femurale Cateter traheobronhial pentru aspirarea mucozităţilor Cateter uretral Nelaton. hemotrasfuzie U. Perfuzor automat cu accesorii (seringi.F. Foley. jugulare. sondă orogastrală groasă Cornţang curbat Cârlig traheostomic ascuţit CBrlig chirurgical Set pentru venesecţie Foarfece pentru pansament Foarfece drepte cu vârf ascuţit Neurostimulator cu accesorii (ace de unică folosinţă) Garou hemostatic Pense pentru tuburi elastice 32 . biluminală. sisteme de conectare) Aparat pentru analgezie controlată de pacient Cateter venos de unică folosinţă Seturi pentru anestezie epidurală "single shot" de unică folosinţă Seturi pentru anestezie spinală de unică folosinţă Seturi pentru anestzie trunculară Seturi pentru anestezie epidurală continuă cu cateter de unică folosin ţă Seturi de unică folosinţă de cateterizarea vaselor magistrale: subclaviculare.Fixator de limb ă Tuburi de intubare de diferite dimensiuni Pipe aeriene Măş ti laringiene trei dimensiuni Seringi pentru sp ălarea cavit ăţ ilor Seringi pentru injec ţ ii de unică folosin ţă Seturi de perfuzie. colectoare de urină Sondă nazogastrală mono-.

catetere venoase de unică folosinţă Dispozitiv de perfuzie rapidă a soluţiilor Dispozitiv de încălzire a soluţiilor Sterilizator Casoletă Tăviţă renală Pipetă oftalmică Set pentru determinarea grupei sanguine ABO şi Rh rezus Factor Termometru pentru ap ă Cronometru cu nisip Stativ pentru eprubete Masă pentru medicamente Dulap pentru medicamente Stativ pentru perfuzii 33 .Pense hemostatice Pense hemostatice tip Moschit Ace pentru puncţie cardiacă Ace .

pentru că dorim să prevenim şi riscurile rare şi relativ mici (leziuni dentare prin intubaţie. ANESTEZIA LOCALĂ (regională. Pentru eliminarea durerii. vă rugăm să apelaţi la asistenta sau medicul anesteziolog. controlăm în colaborare cu chirurgul aşezarea pe masă de operaţie. Nu folosiţi machiaj şi lac de unghii. dar şi alte boli asociate. să nu mâncaţi şi să nu fumaţi cu 8 ore înainte de operaţie. vrem să ne dăm seama despre eventualele riscuri şi. modificări ale vocii. De aceasta şi menţinerea func ţiilor vitale (respiraţie. E. În acest caz. Colaborarea sa cu chirurgul serveşre securităţii dumneavoastră. cerceii şi peruca. ALEGEREA PROCEDEULUI DE ANESTEZIE Fiecare procedeu are avantaje şi dezavantaje. Importante. chiar la o s ănătate şubred ă. circulaţie) în timpul operaţiei este răspunzător medicul anesteziolog. Noi vă propunem procedeul care este cel mai bun pentru operaţia prevăzută pentru dvs. mai ales. spuneţi medicului anesteziolog dacă aţi mâncat sau aţi băut în perioada interzisă. ceai) cu maxim 2 ore până la operaţie. Pentru aceasta. exista diferite procedee: A. care se aplică pe gură şi nas. Prin următoarele întrebări.Anexa nr. care se introduce în trahee. paralizii) prin presiune. cum este stopul cardiac sunt foarte rare. folosirea aparatului de anestezie permite un bun control al respiraţiei şi monitorizarea circulaţiei şi altor funcţii vitale. se repetă injectarea (anestezie intravenoasă) sau se continuă anestezia cu o substanţă gazoasă (anestezie inhalatorie prin intubaţie). asemănătoare cu somnul. şi are cele mai puţine dezavantaje. VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI URMĂTOARELE INDICAŢII. riscurile ei depind de circumstan ţele cazului individual. gre ţuri şi vărsături). inelele. VĂ RUGĂM SĂ NE INFORMAŢI Orice intervenţie chirurgicală solicitată cu anestezie. C. pe exemplu anestezia plexului brahial (sub braţ) elimină durerea în braţul respectiv. STIMATE PACIENT! Explorări şi tratamente dureroase se fac în mod regulat sub anestezie (pentru eliminarea durerii). 34 . pentru a evita leziunile nervoase (tulburări de sensibilitate. în apropierea nervilor respectivi. De asemenea. după ce aţi adormit dvs. de la începerea anesteziei şi până la terminarea ei. Scoate ţi de asemenea. Sunt atât de multe întrebări. într-o stare liniştită. D. sunt anesteziaţi nervii care duc la măduva spin ării. Narcoza de astăzi permite dozarea exactă şi combinarea diferitelor substanţe narcotice. 2 Fişa de informare a pacientului privind anestezia pentru intervenţii chirurgicale Numele şi prenumele_________________________________________Vârsta________________sex M/F Domiciliul________________________________________________________________________________ Vă rugăm să citiţi şi să completa ţi chestionarul. se permite să beţi lichide transparente (ap ă. Dacă aveţi nevoie de ajutor pentru răspunsuri. Injectarea este nedureroasă. prin intermediul unui tub. Vă rugăm s ă scoateţi protezele dentare şi lentilele de contact înainte de operaţie şi să le puneţi în loc sigur. Pregă tiţi-vă pentru o discuţie cu medicul anesteziolog. deci să vă asigurăm un grad maxim de securitate. Vă aflaţi. ANESTEZIEA (anestezie generală) Anihilează conştienţa şi perceperea durerii în tot organismul. La rubrica alte particularităţi vă rog să completaţi ce vi se pare important şi nu a fost amintit. pentru că s-a făcut în prealabil anestezierea pielii. sunt felul şi gravitatea bolii. starea generală. anestezicul este injectat într-un anumit loc al coloanei vertebrale. prin infiltraţie) Înlătura senzaţia de durere în anumite regiuni ale corpului sau segmente pe care se operează. apoi. vârsta şi obiceiurile dvs. B. supraveghem aceste funcţii pe întreaga durată a anesteziei. se administreaz ă oxigen şi narcotic. Pentru siguranţa proprie. pentru a evita accidentele de aspiraţie. Pentru a evita accidentele. se administrează oxigen cu ajutorul unei măşti. La intervenţii mai lungi. În anestezia spinală şi peridurală. Intubarea asigură un grad mare de siguranţă pentru respiraţie şi protejează plămânul de posibile vome şi regurgitaţii. Anestezia este începută după o injecţie de pregătire (premedicaţie) şi continuată cu injectarea unui narcotic intravenos suficient pentru intervenţiile scurte (anestezie scurtă intravenoasă). NICI O INTERVENŢIE NU ESTE FĂRĂ RISC! Accidentele anestezice grave care amenin ţă viaţă.

ciroză) DA/NU · Boli renale (pielonefrită. care _________________________________________________________________________ · Fumaţi regulat? DA/NU · Consumaţi alcool? DA/NU Dacă da. cât pe zi?______________________________________________________________________ · Alte particularităţi______________________________________________________________________ DECLARAŢIA DE ACORD LA ANESTEZIE Medicul anesteziolog. Nu am alte întrebări. ce fel de medicamente? __________________________________________________________ Aţi mai fost operat? Felul_______________________________________________Anul_____________ Felul_______________________________________________Anul_____________ Dacă au fost particularităţi la anestezie DA/ NU Dacă da. cât şi despre riscurile legate de acestea. dl ____________________________________ m-a informat ast ăzi despre rezultatele analizelor şi despre procedeul anestezic prevăzut pentru mine. care__________________________________________________________________________ · Aţi primit transfuzii de sînge? DA/NU · Aţi avut complicaţii la transfuzii? DA/NU ŞTIŢI CĂ SUFERIŢI DE: · Boli musculare DA/NU · Boli cardiace (infarct miocardic. epistaxis) DA/NU · Alergii (alimentare. cataractă) DA/NU · Afec ţiuni neurologice (epilepsie. tromboze) DA/NU · Afec ţiuni respiratorii (TBC. Sunt de acord ca operaţia planificată să fie efectuată. varice. hipertensiune arterială) DA/NU · Boli vasculare (arteriopatii. medicamentoase. atât despre eventualele intervenţii ulterioare (perfuzii. glomerulonefrită. tulburări de ritm. artrită) DA/NU · Tulburări hematologice (de coagulare. de asemenea. Refuz următoarele procedee ___________________________________________________________________ DATA____________ SEMNĂTURA___________________ 35 . litiază) DA/NU · Diabet zaharat DA/NU · Boli a glandei tiroide DA/NU · Afec ţiuni oculare (glaucom. paralizie) DA/NU · Afec ţiuni psihice (depresii) DA/NU · Afec ţiuni osoase (spondiloze. bronşite. rinit ă) DA/NU · Alte boli. pentru ce boli?_________________________________________________________________ Sunteţi însărcinată? DA/ NU Aţi luat medicamente înainte? DA/ NU Dacă da. de acord cu premedicaţia şi întreaga gamă de medicamente anestezice de care va fi nevoie. Am în ţeles acestea şi mi s-a răspuns la toate întrebările legate de felul procedeului (avantaje şi dezavantaje). cateter venos central).CHESTIONARUL PREANESTEZIC · · · · · Înălţimea __________cm Greutatea ____________kg Aţi fost în ultimul timp sub îngrijire medicală? DA/ NU Dacă da. pneumonii. astm bronşic) DA/NU · Boli hepatice (hepatită. transfuzii. În anestezie generală DA/NU_____________________________________ În anestezie regională DA/NU_____________________________________ Sunt.

Data…………………………….. FiO² ACT Hb. □ CVP Cateter Nr……Locul…………….V. locală Lamă : □ Machintosh □ Miller Mă rimea: 0. 4. decubit lateral D/S. Nr. pe burtă. Grupa sangvină……………Rh factor……………………. Timpul operaţiei: începutul…………. 2.sfârşitul…………. Acul…………. Datele de laborator PARA ORA METRI pH PaCO² PaO² HCO³ B.E. Glu. 2. Scos…………………… Antibioticoprofilaxia – Da / Nu Analgezia postoperatorie precoce – Da / Nu da / nu □ Anestezia regională □ Spinală Nivel………….. Medic anesteziolog…………………………………… Asistenta anestezistă…………………………………. □ Epidurală □ Caudală □ Lombară □ Toracică Acul…………… Cateter…………………… □ Unică injec. Procedura…………………………………………………. □ Continuă □ Bolus □ Nivelul senzorial □ Blocul nervos periferic Treaz Adormit Res.. Spontană CV stabil Transferat în: □ Camera de trezire □ Terapia intensiv ă □ Reanimare □ Chir.. 2. > Durata: ………… Vizualizare gradul: 1. 3 Fişa de anestezie generală Examen-control pre-anestezic !!! □ Pacientul identificat □ Monitorul □ Procedura/localizarea □ Preparate de sânge verificată □ Consimţământul □ Maşina anestezică □ Laringoscop+aspiratorul Controlat de: ………….. Secţia…………………………………………………… Starea psiho-emoţională …………………………………. Pierderi: da / nu Intubaţia: □ Uşoară □ Dificilă □ Fibrooptic □ Orb nazal □ Manget umflată da / nu □ Tamponat: Circuitul respirator: □ Frecvenţă înaltă □ Insuflaţie □ Ciclic □ Jakson Ress □ Mapelson Numele pacientului………………………………………. Monitoring: □ ECG □ Precordial stetoscop □ NIBP/LA □ Esofageal stetoscop □ Temp.. litotomie. 36 . □ Inducţie cu secvenţă rapidă □ Trecerea la regională □ Numai mască □ Mască laringiană Pacientul deja: □ Intubat □ Traheostomie Laringoscopia: □ An. ………….sfârşitul………… Diagnoza…………………………………………………. capul sus/jos. □ Anestezia generală Inducţia: □ Mască □ I.. Hct. 4 Tubul traheal: □ Oral □ Nazal □ Traheostom □ Armat □ Curb □ Cu manget □ Fără manget □ Cu lumen dublu: dreapta / stânga Mă rimea: Nr. Anesteziologul……………………………………………. 3. E/R/S □ Cateter urinar □ FiO² □ Tub oro/naso-gastral □ SaO² □ Stimulator nervos □ ETCO² □ BIS □ ETAA □ Potenţiale evocate Poziţia: pe spate. 3 Tentative: 1.Data naşterii…………………. □ Treaz □ An. Sursa de încălzire: Saltea…. Sat. 2. Chirurgul…………………………………………………. □ CVP Cateter Nr……Locul……………. Localizarea………………………………………….. 3. şezute. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. de o i □ Secţie □………… Sfârşitul operaţiei da / nu Agitaţie da / nu da / nu Delir da / nu da / nu Voma da / nu da /nu Frison da / nu Condiţiile transportării: □ Cu oxigen □ ECG □ SaO² □ BP □ Pe tub (Spontan / Ventilat) Şef secţie / Coordonator de echipă …………………. Anestez. Timpul anesteziei: începutul…………. Alte……….. □ PCVC Cateter Nr……….M. fişei…………………. gen.. Locul………… □ Linia arterială Cateter Nr…………………….. Urea Na+ K+ Ca+ Evenimente/Comentarii Abord venos: 1. 1.Anexa nr. □ I. Sexul………………………Vârsta………………………. Garou: Aplicat…………. Nr. alte………………………….

…….. Nr.. Antecedente anestezice: tipuri………………........... An....... Numele pacientului………………………………………………………………………. □ urgent amânat Data. ora / / / / Informa ţie despre pacient Secţia……………………………….. Asigurarea medicală………………………………………………………………………………………….... Premedica ţie: IM.parcursul………………….....…….Paraclinice/Imagistice: Risc Anestezic ASA: 1 2 3 4 5 E Tehnica anestezică propusă: TIVA/ Inhalatorie / Regională / Blocuri RS / RD cu/fără mioplegie Pregătirea preoperatorie efectivă DA/NU Repaos digestiv: lichide clare…... □ urgent....... IV. sangvină……….....vieţ ii / Comorbidităţi: Deprinderi dăunătoare: Alergii: Dereglări neurologice: Medicaţie permanentă: tip/doză………………………………………………………………………………. Vârsta ………………...... bolii: An.....……….Gr..... per os Alte : Aprobarea planului anesteziei de către conferin ţă DA/NU data_______Semnă tura medicului ATI_______________ 37 .. am.. solide……...cordului: Ps: Abdomen Semnul Giordano: Scaunul Ficat: TA: Lien: Diureza: Ex.. Diagnosticul………………………………………………………………………………………………………………………………………..lactate.... Greutatea……………………………………...Denumirea instituţiei *În acest document se permit doar completări suplimentare în conformitate cu specificul instituţiei Codul MS RM Fişa de examen anesteziologic Gradarea CEPOD: □ programat.. ..complicaţii…………………. Examenul obiectiv/clinic: Evaluarea pacientului Recomandari Starea generală: Tegumentele: Evaluarea căilor aeriene: Dentiţia: Respiraţia: MALAMPATI : 1 2 3 4 irelevant FR: Zg... fişei………………………….... Operaţia propusă …………………………………………………………………………………………………………………………………..Rh factor…………… Data naşterii: …………………………………….. lapte matern…..

NaCl 0. (mg) 30 0 30 0 30 0 EPID/SPIN. / Vecuron. Arduan / Atrac.V. Izofluran Ketamina (mg) Midazolam / Diazepam (mg) Propofol (mg) Fentanil (mg/ml) Medicamente Sucinilholină (mg) I.9% (ml) Ringer Lactat (ml) Glucoză 5% / 10% / 20% (ml) FLUIDE Refortan 6% (ml) Plazmă pr. / Sevo. congelată (ml) Masa eritrocitară (ml) Masa trombocitică (ml) PIERD ERI Urină (ml) NG tub (ml) 38 . NO2 / Aer / O 2 Halot.ORA 0 Inhal.

C. V. A. MAŞINĂ DE ANESTEZIE P. X ▲ 180 170 160 150 140 130 120 110 FCC ● 100 90 80 70 60 50 40 Pupile (mm) d/s.Hemoragii (ml) ORA 210 200 190 ▼ T. VM FR 0 30 0 30 0 30 0 39 .C. Fotoreacţie FiO2 SaO 2 (%) MONITOR ETCO 2(%) (mmHg) TEMP (°C) CVP / LA (mmHg) PA (mmHg) ETAA TOF RESP.

Man.Mec. PIP PEEP EVENIMENTE 40 .

undă puls intraarterială. Circula ţia Ritmul cardiac şi presiunea arterială se vor monitoriza la un interval de cel puţin cinci minute la orice pacient anesteziat. anesteziei regionale sau a sed ării. Ventilaţia Monitorizare clinică calitativă precum şi cantitativă prin capnometrie/capnografie pentru orice pacient supus unei anestezii generale. ultrasonogramă. Orice pacient anesteziat va avea circulaţia monitorizată prin una din următoarele metode: palpare puls. Temperatura Orice pacient anesteziat va avea temperatura monitorizat ă atunci când se anticipeaz ă. Este recomandată şi monitorizarea cantitativă a volumului expirator. pulsoximetrie. 2. Oxigenarea Gazul inspirator: monitorizarea FiO 2 pentru orice anestezie generală administrată cu ajutorul unui aparat de anestezie. ventilaţia.Anexa nr. Standardul II Oxigenarea. 3. 1. 41 . intenţionează sau suspecteaz ă modific ări clinice semnificative ale temperaturii centrale. circulaţia şi temperatura pacientului trebuie evaluate continuu pe parcursul întregii anestezii. pletismografie. Oxigenarea sângelui: utilizarea pulsoximetriei şi evaluarea culorii pacientului. 4 Standardul ASA pentru monitorizarea anestezică de bază în sala de opera ţii şi în afara sălii de opera ţie Standardul I Personalul calificat pentru administrarea anesteziei trebuie sa fie prezent pe tot parcursul anesteziei generale. auscultaţie. Pentru pacienţii ventilaţi mecanic este necesară prezenţa alarmei de deconectare. 4.

hernie hiatală sau gastrită ? Aţi avut probleme renale ? Aveţi probleme cu tiroida sau glandele suprarenale ? Sângeraţi uşor sau aveţi probleme cu coagularea sângelui ? Aţi avut transfuzii în antecedente. ochelari sau lentile de contact ? Aţi avut dureri precordiale la urcatul scărilor sau în timpul unei alte forme de efort ? Vi se umflă picioarele sau gleznele ? Cam ce efort fizic depuneţi în mod normal ? Aţi smţit că respiraţi greu la activităţi normale ? Aveţi probleme cu tensiunea arterială ? Aveţi afecţiuni neurologice. chimioterapie) Alergii Antecedentele consumului de tutun. diabet) ? Aţi simţit că vă este greu să respiraţi la urcarea pe scări a unui etaj ? Tuşiţi ? Aveţi wheezing ? Aţi avut vreodată bronşită. acceptaţi transfuzia dacă este necesară ? Consumaţi tutun sau alcool ? Folosiţi alte medicamente sau substanţe chimice în afara celor prescrise ? Aţi luat medicaţie în ultimele 3 luni ? Aţi avut intervenţii chirurgicale ? Ştiţi că aveţi alergii ? Aţi avut dumneavoastră sau rudele apropiate probleme la anestezie ? Aţi putea fi însărcinată ? 42 - . artroză temporo-mandibulară. pneumonie sau atacuri astmatice ? Aveţi simptome de apnee de somn sau sforăiţi ? Purtaţi proteză dentară. dantură Preferinţele sau aşteptările pacientului privind anestezia Chestionarul preanestezic pentru chirurgia ambulatorie Ce fel de interven ţie chirurgicală urmează să aveţi ? Vă simţiţi bolnav ? Aveţi o boală diagnosticată (hipertensiune arterială. cefalee severă sau pierderi de memorie ? Aţi avut icter sau probleme hepatice ? Aveţi reflux esofagian. tratament. stridor. droguri Antecedentele anestezice (inclusiv problemele apărute) Antecedentele chirurgicale sau internările anterioare Antecedentele heredo-colaterale. convulsii. existen ţa unor probleme anestezice Situaţia socială Naşterea şi dezvoltarea postnatală (pediatrie) Antecedentele obstetricale. alcool.Anexa nr. ultima menstruaţie Bolile asociate diagnosticate: evaluare. afecţiuni cronice ale căilor aeriene.5 Fişa preanestezică pentru chirurgia de ambulator Vârsta Data intervenţiei Medicaţia ü Medicaţia curentă. gradul de compensare Examenul obiectiv general Toleran ţa la efort Antecedentele sau afecţiunile căilor aeriene: intubaţie dificilă. ultima doză ü Medicaţie în antecedente (steroizi.

5 mg/ml. Atracuriu besilat 50 mg-5ml 4. Metoclopramidum 0. pulb. 100mg 43 . 20mg/2ml 31. Sol. Sol. Clemastinum 1mg/ml 12. Etamsylatum 250mg/2ml 28. Sol.5 ml. Sol. 29. Ketorolacum 30mg/ml 43.400ml. Sol. Sol. Enoxaparinum 20 mg/02 ml 26. Sorbilact (DCI. Diphenhydraminum 10mg/ml 24. Sol.Combinaţie) 16.000 U/ml-1ml 36. Sol.5) 38. Calcii chloridum 10% 10. Magnesii sulfas 25%-10ml 45.20ml 9. Bendazolum.Anexa nr. 0. Dexamethazonum 4mg/ml 15.5mg/0. Atropini sulfas 0.25mg/ml – 2 ml 23. Bupivacainum. Bemiparinum 2500UI-0. Sol. Heparinum 5.Combinaţie) 32.500ml. Dexketoprofenum 25mg/ml 20.Combinaţie) 17. Convallaria majalis 0.5%-2 ml 48. Ketaminum 500mg/10ml 42. Hydrocortisonum 2. Digoxinum 0. Dextranum 500 ml 21. Kalii chloridum 4%-10 ml 41. Sol. Sol. Kaliu aspartat + Magneziu aspartat 40.5ml 30. Sol. Sol. Diazepam 10mg – 2 ml 22. Fondaparinux sodium 2. Mannitolum 15%-200ml 46. lichid pentru vapori de inhalat 39. Sol. Sol. 33.Combinaţie) 14. Sol. Sol. Tab. Sol. Famotidinum.inj. Sol. Amiodaronum 150 mg/3ml 3. Sol. Sol. Reamberin 1. Sol. Enalaprilum 1.10ml 11. Sol.400ml (DCI. Sol.1 ml 5. Furosemidum. Sol. Hartman (DCI. Ringher (DCI. Sol. Calcii gluconas 10% . 2ml 8.2 ml 7. Lidocaini hydrochloridum 2%-2ml. Sol. 50mg. 20%-500ml. 10 ml 2. Sol. Sol./sol. 10%.250ml. 10%-2 ml 44. Isofluranum* 100 ml. Azamethonii bromidum* 5%-1ml 6. 1% -1 ml. Sol. Sol.Combinaţie) 18. Sol. Aminophyllinum 2. Gelofusine (DCI. Coffeinum 20%-1ml 13. Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml 47.1% . Haloperidolum 5mg/1ml 34.06% . 6 Lista medicamentelor necesare in anesteziologie 1. Sol.25mg/ml 25. Glucosum 5%-200. lichid pentru vapori de inhalat 35. 40%-500ml.18%-1ml 27. Sol. Sol. 20mg. Sol.5 % . Hydroxietilamidon (HES 200/0. Sol. Sol. Sol. Metoprololum 25mg.5%-2ml 37.4%.1ml 19. Sol. Epinephrinumm. Halothanum*100%. liof+solv/sol.inj.

Sol.250ml. 2. Sol. Promethazinum. Nikethamidum 25%-2ml 59. Sol. Fentanylum 0. 2.1%-1ml Sol.005%-2ml Sol. Lidocainum 2%-2ml. Trimeperidinum 2%-1ml 73.5mg/1ml Analgetice majore: Sol. 10%-2 ml Tab. Naloxonum 0. Amiodaronum 150 mg/3ml Sol. 0. Propranololum. Metoprololum 25mg. Suxamethonium 2%-5ml 70. lichid pentru vapori de inhalat Antidot: Sol. 100mg Sol. Sol. 400 ml.05%-1ml 60. Sol.49. Tab. Sol. Propofolum 10mg/ml emulsie injectabilă 66. Sol. Sol. Sol.04%-1ml Antiaritmice: Sol. Trimeperidinum 2%-1ml Anetezice volatile: Sol. 500ml 55. Sol. Sol. Nifedipinum 5 mg/50ml 58. Naloxonum 0. Nifedipinum 5 mg/50ml Sol.1%-1ml* 67.1%-1ml 61. Ketaminum 500mg/10ml Propofolum 10mg/ml emulsie injectabilă Thiopentalum Natricum 500-1000mg. 30mg/1ml 65. Natrii chloridum 0. Morphinum 1%-1ml Sol. 0. Midazolamum 5mg/ml 50. Propranololum. Sol. Thiopentalum Natricum 500-1000mg.04%-1ml 54. Phenobarbitalum 15 mg*. Verapamilum. Sol. Prednisolonum.25 mg/ml 69. Natrii bicarbonas 4%. Nitroglycerinum 25 mg/5ml 57. lichid pentru vapori de inhalat Isofluranum* 100 ml.6 ml 52. Strofhanthinum 0. Neostigminum 0. pulbere parenterală 44 . Verapamilum.200 ml 53. pulbere parenteral ă 71. Sol. Phenilefrină1%-1ml 63. Sol.5mg/1ml Anestezice: Sol. Sol.9%-200 ml. 5700AXa/0. Nadroparini calcium 2850 AXa/0. Natrii hydroxibutyras 20%-10 ml (Natrii oxybutyras) 56. Sol.3 ml. Norepinephrinum* 0. Sol. Sol. Morphinum 1%-1ml 51. Sevofluranum 100%-250ml Halothanum*100%. Tramadolum 100mg/2ml 72. Sol. Sol. 50mg. Sol. 100 mg 62. 50mg/2ml 64. Sevofluranum 100%-250ml 68.

5%-2ml Benzodiazepine: Sol. 10%-2 ml Diuretice: Sol. Sol. Enoxaparinum 20 mg/02 ml Sol. Furosemidum. 5 mg/ml. Bupivacainum. Natrii hydroxibutyras 20%-10 ml Antihistaminice: Sol. Heparinum 5.1%-1ml Anestezice locale: Sol. WFSA în conformitate cu principiile medicinei bazate pe dovezi. 30mg/1ml Sol. Prednisolonum. 45 . Atracuriu besilat 50 mg-5ml Sol. Dexametason 4mg/ml Sol. Bemiparinum 2500UI-0. dar sunt recomandate de ghidurile clinice internaţionale ale ESA. Lidocainum 2%-2ml. 20mg/2ml Mannitol Anticoagulante: Sol. Clemastinum 1mg/ml Sol. 0.20ml Sol.000 U/ml-1ml Notă: Produsele marcate cu * la moment nu sunt înregistrate în Nomenclatorul de Stat al medicamentelor.18%-1ml Sol. Diphenhydraminum 10mg/ml Miorelaxante: Sol. Diazepam 10mg – 2 ml Sol.Sol. Epinephrinumm. Suxamethonium 2%-5ml Glucocorticoizi.2 ml Sol. Phenilefrină* 1%-1ml Norepinefrina sol. Midazolamum 5mg/ml Cardiotonice: Sol. Hydrocortisonum 2. 0.

Регионарная Анестезия. Бунятян А. Oxford University Press. Е.А. ISBN 0-07-142358-3 11. Borş.. Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”. -1104c. Ciobanu C. Практическая кардиоанестезиология: [Пер.. ISBN 978-0-443-06959-8 14. Cojocaru... Respiratory Physiology: the essentials. 12. Москва. 15. ediţia 2. 2006. Yudkowitz. Клиническая анестезиология. USMF „Nicolae Testemiţanu”.: „Медицинское информационное агенство”. Руководство по реаниматологии. Oxford University Press 2007 16. Conduita perioperatorie în condiţiile riscului chirurgical avansat. E. Дамир. 2. Glenn P. Anestezie clinic ă. Miller. А. 2005. ISBN 5-89481-632-7 10. D. A. / Clinical Anesthesiology. Габа. G..Edward Morgan Jr. Oxford Handbook of Anesthesia.3-е изд. Tica A. Дж. 2011г. Ovidiu Bendreag. А. 23. V.I. Usatâi. [et. UMF „Victor Babeş” Timişoara. Particularităţi în anestezia pediatrică. 4. Fredericк A Hensley. 2008 22. Francine S.: 2011. Sofronie S.. в 3-х книгах 2. Sanda Copotoiu. Пол Бараш. Йен Смит. 17. NewYork. Untilă. 46 . К. 5. Reed. 2010 18. Хауард . Keith. 19. Managementul bolnavului critic Vol.К. Donald E. Фиш. Tîrgu Mure ş. Mircea Chiorean. Gravlee. Marius Moga. Braşov. Allman. / Clinical Anesthesia. Клиническая анестезиология. Volume 1. 2004-2012. 8. Clinical Cases în Anesthesia. V. Ed. John B.Jain H. G. Сатишур Е. 7.BIBLIOGRAFIE: 1. –Ch. Мэгид С.M. А.. Sofroni D.]-7th edition. 553p. 2008.Fourth Edition 2006. 2008.. Leziunea pulmonară acută /sindromul de detresă respiratorie acută (LPA/SDRA) la bolnavii cu patologie chirurgicală. С. Критические ситуации в анестезиологии. Перевод с английского А. Dorel Sandesc.]. Cojocaru V. al... Hotineanu. Тотальная Внутривенная Анестезия . Джеймс Р Рафмелл. 186p. ISBN-13:978-0-443-06624-5 3. Москва 2004. с англ. Enkin. Москва. 20. Muray et all „ A Guideto Effective Care in Pregnancy and Childbirth” 3-rd Ed. 2000 9. M. Acalovschi I. volume 2 2010. 2000 13. – М. Москва. – 6th edition ISBN 978-0-7817-8763-5. Москва Медицинская литература 2006. Михаил.. Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie FECMF. 8th edition.. Leonard Azamfirei. Москва. Бунятяна. Cojocaru. Cristea I. Militară 2003. University Press 2004.. Дж. Д.West. 2010 24.. Митрохина Под редакцией А. 156p. Guţan. Allan P. Suportul tehnico-managerial. 2004. Анестезиология. Jr. 3th edition.Москва "Медицина" 2000. О. 21. Marius Papurică. 6. Wilson... Cluj-Napoca 2003. V.Эдвард Морган-Мл. Martin. Miller's Аnesthezia/edited by Ronald D. 2003. „Ghid practic de diagnostic şi conduită în obstetrică”. Ghid de anestezie-terapie intensivă. Paul G Barash et al. Механическая вентиляция легких. C2 Design. Călin Mitre. Айткенхеда. Ch. Ghiduri şi protocoale în anestezie terapie intensivă şi medicină de urgenţă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->